Samsung | SM-N915FY | Samsung SM-N915FY Bruksanvisning (Lollipop)

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G
Käyttöopas
Finnish. 05/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Sisältö
Lue tämä ensin
45 Tekstin syöttäminen
47Ruudunkaappaus
47 Sanakirjan käyttäminen
48 Omat tiedostot
49Virransäästötoiminto
50 Ohjetietojen tarkastelu
Aloittaminen
7
8
10
13
16
19
21
21
Pakkauksen sisältö
Laitteen osat
S Pen -kynä
SIM- tai USIM-kortin ja akun
käyttäminen
Akun lataaminen
Muistikortin käyttäminen
Laitteen virran kytkeminen ja
katkaiseminen
Näytön lukitseminen ja lukituksen
avaaminen
S Pen -kynän ominaisuudet
51Ilmakomento
52Toimintamuistio
54 Älykäs valinta
55Kuvaleike
56Näyttökirjoitus
57 S Note
64Leikekirja
64 S Pen -kynän käyttäminen
Perustoiminnot
22 Kosketusnäytön käyttäminen
25 Alkunäytön asettelu
27Reunanäyttö
39 Kaikki sovellukset -näyttö
40Ilmoituskuvakkeet
41 Ilmoitus- ja pika-asetuspaneelit
43 Sovellusten avaaminen
43 Sovellusten asentaminen tai
asennuksen poistaminen
Liikkeet ja
käytettävyysominaisuudet
68 Liikkeet ja eleet
71Moni-ikkuna
76 Yksikätinen käyttö
77 Kosketusnäytön herkkyyden lisääminen
2
Sisältö
Mukauttaminen
Käteviä sovelluksia
78 Alkunäytön ja Kaikki sovellukset -näytön
hallinta
80 Taustakuvan ja soittoäänten
asettaminen
81 Näytön lukitustavan muuttaminen
82 Omat paikat
85Sormilukija
90 Yksityinen tila
91 Helppo tila
92 Tietojen siirtäminen vanhasta laitteesta
93 Tilien määrittäminen
118Autotila
120 S Finder
121Kalenteri
123 S Health
125 S Voice
127Musiikki
129Video
131Internet
132Ääninauhuri
134Kello
136Laskin
136Dropbox
137Flipboard
137 Smart Remote
140Evernote
141PEN.UP
141Google-sovellukset
Puhelin ja yhteystiedot
95Puhelin
99Yhteystiedot
Viestit ja sähköposti
Yhdistäminen muihin
laitteisiin
101Viestit
102Sähköposti
144Pikayhteys
146Bluetooth
148 Wi-Fi Direct
149NFC
152 Screen Mirroring
154MirrorLink
155Mobiilitulostus
Kamera ja Galleria
104Kamera
113Galleria
Turvallisuustuki
116Hätätila
117 Lähetä hätäviestejä
3
Sisältö
Laitteen ja tietojen hallinta
156 Laitteen päivittäminen
157 Tiedostojen siirtäminen laitteen ja
tietokoneen välillä
158 Tietojen varmuuskopioiminen ja
palauttaminen
158 Alkuperäisten tietojen palauttaminen
Asetukset
159Johdanto
159 Asetusten määrittäminen
159Pika-asetukset
160Yhteydet
164Laite
169Yksilöinti
171Järjestelmä
175Sovellukset
Helppokäyttöisyys
176 Tietoja Helppokäyttöisyystoiminnoista
176 Helppokäyttöisyysvalikkojen avaaminen
kotinäppäimellä
176 Äänipalaute (TalkBack)
182Näkö
184Kuulo
186 Näppäryys ja vuorovaikutteisuus
189 Puheluihin vastaaminen ja niiden
lopettaminen
189 Yhden napautuksen tilan käyttäminen
189 Helppokäyttöisyysasetusten hallinta
Vianmääritys
4
Lue tämä ensin
Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta osaat käyttää sitä turvallisesti ja oikein.
• Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetuksiin.
• Alueen, palveluntarjoajan tai laitteen ohjelmiston mukaan voi olla, että osa sisällöstä
poikkeaa omasta laitteestasi.
• Paljon suoritintehoa ja RAM-muistia vaativa sisältö (laadukas sisältö) vaikuttaa laitteen
yleiseen suorituskykyyn. Laitteen tekniset ominaisuudet ja sen käyttöympäristö voivat
aiheuttaa sen, etteivät sisältöön liittyvät sovellukset toimi oikein.
• Samsung ei ole vastuussa muiden kuin Samsungin toimittamien sovellusten aiheuttamista
suorituskykyongelmista.
• Samsung ei ole vastuussa toiminta- eikä yhteensopivuusongelmista, jotka johtuvat
muokatuista rekisteriasetuksista tai muunnetusta käyttöjärjestelmäohjelmistosta.
Käyttöjärjestelmän mukauttamisyritys voi johtaa laitteen tai sovellusten virheelliseen
toimintaan.
• Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänilähteet, taustakuvat, muut kuvat ja muu media
on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Näiden materiaalien käyttö kaupallisiin ja muihin
tarkoituksiin on tekijänoikeuslakien vastaista. Vastuu median lainvastaisesta käytöstä on
kokonaan käyttäjillä.
• Liittymän datasopimuksen mukaan viesteistä, tiedostojen lähettämisestä ja
vastaanottamisesta, automaattisesta synkronoinnista, paikannuspalvelujen käytöstä tai
muista datapalveluista saatetaan veloittaa lisämaksu. Suurten tietomäärien siirtämisessä on
suositeltavaa käyttää Wi-Fi-toimintoa.
• Laitteen mukana toimitettuja sovelluksia voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä
ne sen jälkeen välttämättä enää ole tuettuja. Jos sinulla on kysyttävää jostakin laitteen
mukana toimitetusta sovelluksesta, ota yhteys Samsung-asiakaspalveluun. Jos kysymys
koskee jotakin käyttäjän asentamaa sovellusta, ota yhteys vastaavaan palveluntarjoajaan.
• Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai epävirallisista lähteistä peräisin olevien
sovellusten asentaminen voi aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä ja tietojen
vahingoittumisen tai katoamisen. Nämä toimet ovat Samsungin käyttöoikeussopimuksen
vastaisia ja mitätöivät takuun.
5
Lue tämä ensin
Ohjekuvakkeet
Vaara: Tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille
Varoitus: Tilanteet, joissa tämä laite tai muut laitteet voivat vahingoittua
Ilmoitus: Tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä, laitteen käytön toiminnallisista
rajoituksista tai käytön maksullisuudesta tai oikeudellisia ilmoituksia
Huomautus: Huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
6
Aloittaminen
Pakkauksen sisältö
Tarkista, että tuotepakkaus sisältää seuraavat osat:
• Laite
• Akku
• Pikaopas
• Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat
vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Mukana toimitettavat varusteet on suunniteltu vain tähän laitteeseen, eivätkä ne
välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
• Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
• Voit ostaa lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä. Varmista ennen ostamista, että ne
ovat yhteensopivia laitteen kanssa.
• Käytä vain Samsungin hyväksymiä varusteita. Hyväksymättömien lisävarusteiden
käyttäminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia ja vikoja, joita takuu ei kata.
• Kaikkien varusteiden saatavuus on kokonaan niitä valmistavien vastaavien yhtiöiden
vastuulla. Lisätietoja saatavilla olevista varusteista on Samsungin sivustossa.
7
Aloittaminen
Laitteen osat
Kuulokemikrofonin
liitäntä
Virtanäppäin
Merkkivalo
Etukamera
Kaiutin
Läheisyys-/valon-/
eletunnistin
Kosketusnäyttö
Reunanäyttö
Kotinäppäin
(sormenjälkien tunnistin)
Viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäin
Paluunäppäin
Mikrofoni
Mikrofoni
Monitoimiliitäntä
Mikrofoni
GPS-antenni
Infrapunaportti
Takakamera
Äänenvoimakkuusnäppäin
Salama
Takakansi
NFC-antenni (akussa)
Kaiutin
S Pen -kynä
Pääantenni
8
Aloittaminen
• Älä peitä antennin sijaintialuetta kädellä tai millään esineellä. Muutoin voi ilmetä
yhteysongelmia tai akku voi tyhjentyä.
• Samsungin hyväksymän näytönsuojakalvon käyttäminen on suositeltavaa.
Hyväksymättömän näytönsuojakalvon käyttäminen voi aiheuttaa tunnistimien
virheellisen toiminnan.
• Suojaa kosketusnäyttö vedeltä. Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa
olosuhteissa ja kastuessaan.
• Kaarevan näytön värit voivat näyttää erilaisilta katselukulman mukaan.
Näppäimet
Näppäin
Toiminto
Virta
Viimeksi
käytettyjen
sovellusten
näppäin
• Paina jonkin aikaa, kun haluat kytkeä tai katkaista
laitteen virran.
• Painamalla voit käynnistää näytön tai lukita sen.
• Napauttamalla voit avata viimeksi käytettyjen
sovellusten luettelon.
• Koskettamalla jonkin aikaa voit käyttää nykyisen näytön
lisäasetuksia.
• Painamalla voit käynnistää näytön, kun näyttö on
lukittu.
• Painamalla voit palata alkunäyttöön.
Koti
• Voit käynnistää S Voice -toiminnon painamalla kaksi
kertaa.
• Painamalla jonkin aikaa voit käynnistää Googlesovelluksen.
Paluu
• Napauttamalla voit palata edelliseen näyttöön.
Äänenvoimakkuus
• Painamalla tätä voit säätää laitteen äänenvoimakkuutta.
9
Aloittaminen
S Pen -kynä
S Pen -painike
S Pen -kynän kärki
Pinsetit
Nimi
S Pen -kynän kärki
S Pen -painike
Pinsetit
Toiminnot
• S Pen -kynällä voit kirjoittaa, piirtää tai suorittaa kosketustoimintoja
näytössä.
• Pitämällä S Pen -kynää näytön kohteiden yläpuolella voit käyttää
S Pen -kynän lisätoimintoja, ilmanäppäin- ja ilmanäkymätoimintoja.
• Saat ilmakomentotoiminnot näkyviin pitämällä S Pen -kynää näytön
yläpuolella ja painamalla S Pen -painiketta.
• Voit valita kohteet painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja
vetämällä S Pen -kynää kohteiden yli.
• Irrota S Pen -kynän kärki pinseteillä, kun vaihdat kärjen.
10
Aloittaminen
S Pen -kynän irrottaminen
Kun poistat S Pen -kynän kolostaan, laite käynnistää Toimintamuistio-sovelluksen tai näyttää
ilmakomentotoiminnot sen mukaan, mikä S Pen -kynän irrotusasetus on valittu.
Voit muuttaa asetusta avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja napauttamalla Asetukset → S Pen
→ Irrotusasetukset.
S Pen -kynän kärjen vaihtaminen
Jos kärki on tylsä, vaihda se uuteen.
1 Tartu kärkeen pitävästi pinseteillä ja irrota se.
11
Aloittaminen
2 Aseta uusi kärki S Pen -kynään.
Varo nipistämästä sormiasi pinseteillä.
• Älä käytä vanhoja kärkiä uudelleen. Muutoin S Pen -kynä voi toimia virheellisesti.
• Älä paina kärkeä voimakkaasti työntäessäsi sitä S Pen -kynään.
• Älä työnnä kärkeä pyöristetty pää edellä S Pen -kynään. Muutoin S Pen -kynä tai
laitteesi voi vahingoittua.
• Jos S Pen -kynä ei toimi oikein, vie se Samsung-huoltoon.
• Jos käytät S Pen -kynää jyrkässä kulmassa näyttöön nähden, laite ei ehkä tunnista
S Pen -kynän toimintoja. Älä taivuta S Pen -kynää tai paina sillä voimakkaasti käytön
aikana.
• S Pen -kynällä voi käyttää viimeksi käytettyjen sovellusten näppäintä ja
paluunäppäintä.
• Lisätietoja S Pen -kynästä on Samsungin sivustossa.
12
Aloittaminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun käyttäminen
SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen
Asenna matkapuhelinpalvelun tarjoajan toimittama SIM- tai USIM-kortti ja mukana toimitettu
akku.
• Laitteessa voi käyttää vain microSIM-kortteja.
• Joidenkin LTE-palvelujen käyttömahdollisuus voi määräytyä palveluntarjoajan
mukaan. Jos haluat lisätietoja palvelun käyttömahdollisuudesta, ota yhteys
palveluntarjoajaasi.
1 Irrota takakansi.
Varo, ettet vahingoita kynsiäsi irrottaessasi takakantta.
Älä taivuta tai väännä takakantta voimakkaasti. Muutoin kansi voi vahingoittua.
13
Aloittaminen
2 Aseta SIM- tai USIM-kortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
• Älä aseta muistikorttia SIM-korttipaikkaan. Jos muistikortti lukkiutuu SIMkorttipaikkaan, vie laite Samsung-huoltoon muistikortin poistamista varten.
• Varo kadottamasta SIM- tai USIM-korttia äläkä anna niitä muiden käyttöön.
Samsung ei ole vastuussa mistään vahingoista tai haitoista, jotka aiheutuvat korttien
katoamisesta tai varastamisesta.
3 Aseta akku niin, että akun kullanväriset kosketuspinnat on kohdistettu laitteen
kosketuspintoihin oikein.
2
1
14
Aloittaminen
4 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
SIM- tai USIM-kortin ja akun poistaminen
1 Irrota takakansi.
2 Vedä akku ulos.
3 Paina SIM- tai USIM-korttia sormella ja vedä kortti ulos.
15
Aloittaminen
Akun lataaminen
Akkulaturin käyttäminen
Lataa akku, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran tai kun käytät sitä sen oltua pitkään
käyttämättömänä.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä latureita, akkuja ja kaapeleita. Muut kuin hyväksytyt
laturit tai kaapelit voivat aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
• Jos akku on täysin tyhjä, laitetta ei voi käynnistää, vaikka laturi olisi liitetty siihen. Anna
tyhjän akun latautua muutama minuutti ennen laitteen käynnistämistä.
• Jos käytät USB-virtasovittimen sijaan muuta virtalähdettä, kuten tietokonetta,
latausnopeus voi olla tavallista hitaampi pienemmän sähkövirran takia.
Kytke USB-kaapeli USB-virtasovittimeen ja kytke sitten USB-kaapelin toinen pää
monitoimiliitäntään.
Laturin liittäminen väärin voi vahingoittaa laitetta vakavasti. Takuu ei kata
epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.
• Jos laitteen virransyöttö muuttuu epävakaaksi latauksen aikana, kosketusnäyttö ei
ehkä toimi. Jos näin käy, irrota laturi laitteesta.
• Laite ja laturi voivat kuumentua latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi
vaikuttaa laitteen käyttöikään eikä suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista
voimakkaammin, laturi voi lopettaa lataamisen.
• Jos laite ei lataudu asianmukaisesti, vie laite sekä laturi Samsung-huoltoon.
16
Aloittaminen
Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja sitten
pistorasiasta.
Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Muutoin laite voi vahingoittua.
Säästä energiaa irrottamalla laturi, kun sitä ei tarvita. Laturissa ei ole virtakytkintä, joten
irrota laturi pistorasiasta sähkön säästämiseksi, kun laturia ei tarvita. Laturi on pidettävä
lähellä pistorasiaa ja helposti saatavilla latauksen ajan.
Akkuvirran kulutuksen pienentäminen
Laitteessa on useita asetuksia, jotka auttavat säästämään akkuvirtaa.
• Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virtanäppäintä.
• Ota virransäästötila käyttöön.
• Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnan avulla.
• Poista Bluetooth-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä, kun sitä ei käytetä.
• Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
• Lyhennä taustavalon kestoaikaa.
• Vähennä näytön kirkkautta.
• Kun akkuvirta on vähissä, akkukuvake näyttää tyhjältä.
• Jos käytät useita sovelluksia samanaikaisesti, verkkosovelluksia tai sovelluksia, jotka
tarvitsevat yhteyden toiseen laitteeseen, akun varaus kuluu nopeasti. Lataa akku
täyteen aina ennen tällaisten sovellusten käyttämistä, jotta vältät verkkoyhteyden
katkeamisen tai virran loppumisen datasiirron aikana.
• Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun lataaminen voi hidastua.
17
Aloittaminen
Pikalataus
Laitteessa on sisäinen pikalataustoiminto. Tätä toimintoa käytettäessä akku latautuu tavallista
nopeammin, kun laite tai sen näyttö on sammutettuna.
Tietoja pikalatauksesta
• Pikalataus käyttää akun lataamisessa teknologiaa, joka lataa akun tavallista nopeammin
lisäämällä latausvirtaa. Laite tukee Samsungin mukautuvaa Adaptive fast charging
-pikalataustoimintoa ja Qualcomm Quick Charge 2.0 -toimintoa.
• Jos haluat käyttää pikalatausta laitteessasi, liitä se akkulaturiin, joka tukee Adaptive fast
charging -toimintoa tai Quick Charge 2.0 -toimintoa.
Latausnopeuden suurentaminen
Voit suurentaa latausnopeutta sammuttamalla laitteen tai sen näytön, kun lataat akkua.
• Kun akkua ladataan laitteen ollessa sammutettuna, näytössä näkyy
-kuvake.
• Kun akkua ladataan laitteen näytön ollessa päällä, näyttöön tuleva ponnahdusikkuna pyytää
sammuttamaan näytön. Sammuta näyttö, jotta latausnopeus suurenee.
• Sisäistä pikalataustoimintoa ei voi käyttää, kun akkua ladataan tavallisella akkulaturilla.
• Jos laite kuumenee tai ympäristön ilman lämpötila nousee, latausnopeus voi
pienentyä automaattisesti. Tämä on normaalia toimintaa, joka estää laitteen
vahingoittumisen.
18
Aloittaminen
Muistikortin käyttäminen
Muistikortin asentaminen
Laitteessa voi käyttää muistikortteja, joiden kapasiteetti on enintään 128 Gt. Muistikortin
valmistajan tai tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen
kanssa.
• Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa.
Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa laitetta tai muistikorttia tai
turmella kortille tallennetut tiedot.
• Varmista huolellisesti, että asetat muistikortin laitteeseen oikein päin.
Laite tukee muistikorttien FAT- ja exFAT-tiedostojärjestelmiä. Jos laitteeseen asetetaan
muussa tiedostojärjestelmässä alustettu kortti, laite pyytää alustamaan muistikortin
uudelleen.
1 Irrota takakansi.
2 Aseta muistikortti siten, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.
3 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
• Tietojen kirjoittaminen ja poistaminen jatkuvasti lyhentää muistikorttien käyttöikää.
• Kun asetat muistikortin laitteeseen, muistikortin tiedostohakemisto näkyy kansiossa
Omat tiedostot → SD-kort.
19
Aloittaminen
Muistikortin poistaminen
Ennen kuin poistat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta poistaminen on turvallista.
Napauta alkunäytössä
→ Asetukset → Tallennustila → Poista SD-kortti käytöstä.
1 Irrota takakansi.
2 Vedä muistikortti ulos.
3 Asenna takakansi takaisin paikalleen.
Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai
ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. Samsung ei ole vastuussa
mistään katoamisesta, joka johtuu vahingoittuneiden muistikorttien käytöstä, tietojen
katoaminen mukaan lukien.
Muistikortin alustaminen
Tietokoneessa alustettu muistikortti ei ehkä ole yhteensopiva laitteen kanssa. Alusta muistikortti
laitteessa.
Napauta alkunäytössä → Asetukset → Tallennustila → Alusta SD-kortti → ALUSTA SDKORTTI → POISTA KAIKKI.
Muista varmuuskopioida kaikki muistikortille tallennetut tärkeät tiedot ennen
muistikortin alustamista. Valmistajan takuu ei kata käyttäjän toimista johtuvaa tietojen
menetystä.
20
Aloittaminen
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Kytke laitteeseen virta painamalla virtanäppäintä muutama sekunti.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen
jälkeen, asenna laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Voit katkaista virran laitteesta painamalla virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttamalla sitten
Katkaise virta.
Noudata kaikkia valtuutetun henkilöstön julkaisemia varoituksia ja ohjeita, kun olet
paikassa, jossa langattomien laitteiden käyttöä on rajoitettu, kuten lentokoneessa tai
sairaalassa.
Näytön lukitseminen ja lukituksen avaaminen
Virtanäppäimen painaminen sammuttaa näytön ja lukitsee sen. Näyttö sammuu ja lukkiutuu
automaattisesti myös, jos laitetta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.
Voit poistaa näytön lukituksen painamalla virta- tai kotinäppäintä ja pyyhkäisemällä sormella
mihin tahansa suuntaan.
Voit muuttaa näytön lukitustapaa ja käyttää muita turvallisuustoimintoja. Lisätietoja on kohdassa
Näytön lukitustavan muuttaminen.
21
Perustoiminnot
Kosketusnäytön käyttäminen
• Älä päästä kosketusnäyttöä kosketuksiin muiden sähkölaitteiden kanssa. Staattisen
sähkön purkaukset voivat saada kosketusnäytön toimimaan virheellisesti.
• Älä napauta kosketusnäyttöä millään terävällä esineellä äläkä paina sitä voimakkaasti
sormella, jotta näyttö ei vahingoitu.
• Laite ei ehkä tunnista kosketussyötteitä lähellä näytön reunoja, jotka ovat
kosketussyöttöalueen ulkopuolella.
• Kosketusnäytön jättäminen pitkäksi ajaksi käyttämättömäksi voi johtaa jälkikuviin
(kuvan "palamiseen" näyttöön) tai haamukuviin. Sammuta kosketusnäyttö, kun laite ei
ole käytössä.
Napauttaminen
Avaa sovellus, valitse valikkokohde, paina näyttönäppäintä tai kirjoita merkki näytössä näkyvällä
näppäimistöllä sormella tai S Pen -kynällä napauttamalla.
22
Perustoiminnot
Koskettaminen jonkin aikaa
Napauta kohdetta tai näyttöä ja kosketa sitä yli kaksi sekuntia, jos haluat käyttää käytettävissä
olevia toimintoja.
Vetäminen
Voit siirtää kohdetta koskettamalla sitä jonkin aikaa ja vetämällä sen kohdepaikkaan.
Kaksoisnapauttaminen
Voit lähentää Internet-sivun tai kuvan osaa kaksoisnapauttamalla. Palaa kaksoisnapauttamalla
uudelleen.
23
Perustoiminnot
Pyyhkäiseminen
Saat näkyviin muut paneelit pyyhkäisemällä alkunäytössä tai Kaikki sovellukset -näytössä
vasemmalle tai oikealle. Voit selata Internet-sivua tai kohdeluetteloa, kuten yhteystietoja,
pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Levittäminen ja nipistäminen
Voit lähentää Internet-sivun, kartan tai kuvan osaa levittämällä kahta sormea erilleen. Voit
loitontaa nipistämällä.
24
Perustoiminnot
Alkunäytön asettelu
Alkunäyttö
Alkunäyttö on laitteen kaikkien toimintojen käytön aloituspaikka. Siinä näkyvät pienoisohjelmat,
sovellusten pikavalinnat ja muut kohteet. Pienoisohjelmat ovat pieniä sovelluksia, jotka
käynnistävät tietyn sovelluksen toiminnot ja tuovat alkunäyttöön tietoja ja helpon
mahdollisuuden sovellusten käyttöön.
Saat muut paneelit näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai napauttamalla jotakin
näyttöilmaisinta näytön alareunassa.
Jos haluat muokata alkunäyttöä, katso lisätietoja kohdasta Alkunäytön hallinta.
Pienoisohjelma
Reunanäyttö
Näyttöilmaisimet
Käynnistä Puhelin.
25
Perustoiminnot
Alkunäytön toiminnot
Tuo käytettävissä olevat toiminnot näkyviin painamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä
tai nipistämällä sormia yhteen näytössä. Voit mukauttaa alkunäyttöä lisäämällä siihen paneeleja
tai poistamalla tai siirtämällä alkunäytön paneeleja. Voit myös esimerkiksi asettaa alkunäytön
taustakuvan ja lisätä alkunäyttöön pienoisohjelmia.
Flipboard Briefing
Tällä toiminnolla voit lukea uusimmat artikkelit eri luokista. Pysyt ajan tasalla sinua kiinnostavista
uutisista tämän toiminnon avulla.
1 Avaa Flipboard Briefing napauttamalla alkunäytössä tai pyyhkäisemällä oikealle.
2 Napauta START READING, kun käynnistät tämän toiminnon ensimmäisen kerran.
3 Selaa haluamiesi uutisluokkien artikkeleja pyyhkäisemällä ylöspäin.
Voit poistaa Flipboard Briefing -toiminnon käytöstä koskettamalla jonkin aikaa tyhjää
aluetta alkunäytössä. Napauta sitten Alkunäytön asetukset ja poista Flipboard Briefing
-valinta.
26
Perustoiminnot
Reunanäyttö
Johdanto
Voit vastata puheluun tai tarkistaa ilmoitukset suoraan Reunanäytön avulla. Voit käynnistää
sovellukset tai toistaa musiikkia kätevästi Reunanäytöstä päänäytön sijaan.
Reunanäytön käyttäminen
Voit nähdä puhelujen ja viestien ilmoitukset ja muut ilmoitukset Reunanäytössä. Voit myös lisätä
paneeleja Reunanäyttöön haluamiesi toimintojen käyttämistä varten.
Voit tuoda haluamasi paneelin näkyviin pyyhkäisemällä Reunanäytössä vasemmalle tai oikealle.
Jos haluat lisätä paneeleja Reunanäyttöön, katso kohtaa Reunanäytön hallinta.
Reunanäyttö
Päänäyttö
27
Perustoiminnot
Pikatyökalujen käyttäminen
Voit sytyttää taskulampun, tallentaa ääniä tai käyttää muita käteviä toimintoja suoraan
Reunanäytöstä. Avaa pikatyökalut vetämällä
Reunanäytön yläreunasta alaspäin.
Voit sulkea pikatyökalut vetämällä Reunanäytön alareunasta ylöspäin.
Viivain
Sekuntikello
Ajastin
Taskulamppu
Ääninauhuri
28
Perustoiminnot
Pelkän Reunanäytön ottaminen käyttöön
Voit ottaa Reunanäytön käyttöön ja nähdä kellon ja ilmoitukset, kun päänäyttö on
sammutettuna.
Ota Reunanäyttö käyttöön pyyhkäisemällä Reunanäytössä ylöspäin ja sitten alaspäin ja tuo sitten
haluamasi tieto näkyviin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Voit käynnistää sovelluksia tai
näyttää ilmoitusten tiedot käynnistämällä päänäytön painamalla kotinäppäintä.
Reunanäytön käyttäminen lukitusta näytöstä
Voit näyttää ilmoitukset ja käyttäjän lisäämät paneelit sekä käyttää pikatyökaluja lukitusta
näytöstä.
Jos haluat käynnistää sovelluksia tai näyttää ilmoitusten tiedot, poista päänäytön lukitus.
29
Perustoiminnot
Sovellusten käynnistäminen
Voit käynnistää sovellukset suoraan Reunanäytöstä. Voit lisätä usein käytettävät sovellukset
Reunanäytön sovelluspaneeliin ja käynnistää ne kätevästi.
1 Tuo sovelluspaneeli näkyviin pyyhkäisemällä Reunanäytössä vasemmalle tai oikealle.
2 Selaa sovellusluetteloa ylös- tai alaspäin ja valitse sovellus.
Valittu sovellus käynnistyy päänäytössä.
30
Perustoiminnot
Sovelluspaneelin sovellusten lisääminen tai poistaminen
Voit hallita sovelluspaneelin sovelluksia. Voit lisätä usein käytettävät sovellukset Reunanäytön
sovelluspaneeliin ja käynnistää ne kätevästi.
1 Tuo sovelluspaneeli näkyviin pyyhkäisemällä Reunanäytössä vasemmalle tai oikealle.
2 Napauta paneelin yläreunassa.
3 Kosketa jonkin aikaa sovellusta, joka on luettelossa näytön vasemmalla puolella. Vedä
sovellus sitten luetteloon, joka on näytön oikeassa reunassa.
Voit poistaa sovelluksen sovelluspaneelista koskettamalla jonkin aikaa sovellusta
luettelossa, joka on näytön oikeassa reunassa. Vedä sovellus sitten luetteloon, joka on
näytön vasemmalla puolella.
4 Kun olet valmis, napauta VALMIS.
Sovellus lisätään sovelluspaneeliin.
31
Perustoiminnot
Kansioiden lisääminen
1 Tuo sovelluspaneeli näkyviin pyyhkäisemällä Reunanäytössä vasemmalle tai oikealle.
2 Napauta paneelin yläreunassa.
3 Kosketa sovellusta jonkin aikaa ja vedä se näytön yläreunan kohtaan Luo kansio.
Voit lisätä sovelluksia luotuun kansioon koskettamalla sovellusta jonkin aikaa ja vetämällä
sen kansioon.
4 Napauta VALMIS.
Kansioiden poistaminen
1 Tuo sovelluspaneeli näkyviin pyyhkäisemällä Reunanäytössä vasemmalle tai oikealle.
2 Napauta paneelin yläreunassa.
3 Kosketa kansiota jonkin aikaa ja vedä se näytön yläreunan kohtaan Poista.
4 Napauta OK → VALMIS.
Kansiossa olevia sovelluksia ei poisteta, kun kansio poistetaan.
Ilmoitusten tarkistaminen
Voit näyttää saapuvien puhelujen, uusien viestien, laitehälytysten ja muiden ilmoitusten tiedot
Reunanäytössä. Kun puhelu tai uusi viesti saapuu pelatessasi peliä tai katsellessasi elokuvaa
laitteessa, ilmoitukset tulevat näkyviin Reunanäyttöön.
32
Perustoiminnot
Puheluihin vastaaminen tai niiden hylkääminen
Voit vastata puheluihin tai hylätä ne Reunanäytön avulla, kun päänäyttö tai sovellus on käynnissä.
Kun puhelu saapuu, vedä
tai
oikealle tai vasemmalle Reunanäytössä.
Viestien näyttäminen
Voit näyttää viestit Reunanäytössä.
Kun saat viestin, napauta
tarkastella viestin tietoja.
Reunanäytössä. Viestit-sovellus käynnistyy päänäytössä, ja voit
Kun saat puhelun päänäytön ollessa sammutettuna, päänäyttö käynnistyy ja
puheluhälytys tulee näkyviin siihen.
33
Perustoiminnot
Yökellon käyttäminen
Yökellon avulla voit pitää Reunanäytön aktiivisena. Voit nähdä päivämäärän ja kellonajan
Reunanäytössä käynnistämättä päänäyttöä.
1 Pyyhkäise Reunanäytön alareunasta ylöspäin ja napauta
.
Voit myös avata Kaikki sovellukset -näytön ja napauttaa Asetukset → Reunanäyttö.
Reunanäytön asetusnäyttö avautuu.
2 Napauta Yökello ja aktivoi Yökello-kytkin napauttamalla sitä.
3 Määritä yökellon käytössäoloaika vetämällä aloitus- ja lopetusajan ympyrää.
Reunanäyttö pysyy käytössä määritetyn ajan.
• Yökellotoiminnon määritettävissä oleva enimmäisaika on 12 tuntia.
• Yökellotoiminto poistuu käytöstä, kun akun varausprosentti laskee arvoon 15%.
34
Perustoiminnot
Reunanäytön hallinta
Paneelien lisääminen Reunanäyttöön
Voit lisätä paneeleja Reunanäyttöön tai ladata paneeleja Galaxy Apps -kaupasta.
1 Pyyhkäise Reunanäytön alareunasta ylöspäin ja napauta
.
Voit myös avata Kaikki sovellukset -näytön ja napauttaa Asetukset → Reunanäyttö.
Reunanäytön asetusnäyttö avautuu.
2 Napauta Paneelien hallinta.
35
Perustoiminnot
3 Valitse Reunanäyttöön lisättävät paneelit ja napauta
.
Saat lisätyt paneelit näkyviin pyyhkäisemällä Reunanäytössä vasemmalle tai oikealle.
Oletuspaneelit
Paneelien lataaminen
1 Pyyhkäise Reunanäytön alareunasta ylöspäin ja napauta
.
Voit myös avata Kaikki sovellukset -näytön ja napauttaa Asetukset → Reunanäyttö.
Reunanäytön asetusnäyttö avautuu.
2 Napauta Paneelien hallinta.
3 Pyyhkäise vasemmalle ja napauta
.
Galaxy Apps käynnistyy. Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen
uudelleen alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, lue ja hyväksy käyttöehdot.
4 Valitse ja lataa paneelit.
36
Perustoiminnot
Paneelien järjestäminen uudelleen
1 Pyyhkäise Reunanäytön alareunasta ylöspäin ja napauta
.
Voit myös avata Kaikki sovellukset -näytön ja napauttaa Asetukset → Reunanäyttö.
Reunanäytön asetusnäyttö avautuu.
2 Napauta Paneelien hallinta → → Järjestä uudelleen.
3 Kosketa paneelia jonkin aikaa ja vedä se haluamaasi paikkaan.
Kun siirrät paneelin
4 Napauta
-kuvakkeen alle, paneeli asetetaan pääpaneeliksi.
.
Omien paneelien luominen
Voit luoda omia Reunanäytön paneeleja lisäämällä käsinkirjoitusta tai käyttämällä kuviin
tehosteita.
Käyttäjän lisäämät paneelit ovat käytettävissä näytön ollessa lukittuna.
1 Pyyhkäise Reunanäytön alareunasta ylöspäin ja napauta
.
Voit myös avata Kaikki sovellukset -näytön ja napauttaa Asetukset → Reunanäyttö.
Reunanäytön asetusnäyttö avautuu.
2 Napauta Ilmaise ajatuksesi.
3 Napauta → ja valitse haluamasi kuva.
37
Perustoiminnot
4 Määritä kuvasta paneeliksi asetettava alue vetämällä näytössä. Käytä sitten käytettävissä
olevia muokkaustoimintoja.
• Kierrä: Kierrä kuvaa tai käännä se peilikuvaksi.
• Tehoste: Käytä kuvaan eri tehosteita.
• Kuva: Lisää kuvaan muita kuvia.
• Objekti: Lisää kuvaan muita kohteita, kuten värejä tai kuvioita.
5 Napauta
, kun olet valmis.
Voit käyttää seuraavia kuvakkeita paneelin muokkaamiseen:
• : Vaihda paneelin kuva.
• : Lisää paneeliin käsinkirjoitusta.
• : Lisää paneeliin tekstiä.
• : Käytä paneeliin teksti- tai kuvatehostetta.
6 Napauta VALMIS.
Paneeli lisätään Omat paneelit -paneeliluetteloon.
38
Perustoiminnot
7 Napauta uutta paneelia.
Paneeli lisätään Reunanäytön paneeliluetteloon.
Voit jakaa tai poistaa uusia paneeleja napauttamalla → Valitse, merkitsemällä valittavat
paneelit ja napauttamalla sitten tai .
Muokkaa paneelia.
Kaikki sovellukset -näyttö
Kaikki sovellukset -näytössä näkyvät kaikkien sovellusten kuvakkeet, uudet asennetut sovellukset
mukaan lukien.
Avaa Kaikki sovellukset -näyttö napauttamalla alkunäytössä . Saat muut paneelit näkyviin
pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle tai valitsemalla näyttöilmaisimen näytön alareunasta.
Jos haluat muokata Kaikki sovellukset -näyttöä, katso lisätietoja kohdasta Kaikki sovellukset
-näytön hallinta.
39
Perustoiminnot
Ilmoituskuvakkeet
Ilmoituskuvakkeet näkyvät näytön yläreunan tilarivillä. Taulukossa on lueteltu yleisimmät
kuvakkeet.
Kuvake
Merkitys
Ei signaalia
Signaalin voimakkuus
Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolella)
GPRS-verkkoyhteys
EDGE-verkkoyhteys
UMTS-verkkoyhteys
HSDPA-verkkoyhteys
HSPA+-verkkoyhteys
/
LTE-verkkoyhteys
Wi-Fi-yhteys
Bluetooth-toiminto käytössä
GPS käytössä
Puhelu meneillään
Vastaamatta jäänyt puhelu
Älykäs aikakatkaisu ‑toiminto käytössä
Uusi teksti- tai multimediaviesti
Hälytys käytössä
S Pen -kynä irrotettu
Värinätila käytössä
Lentotila käytössä
Virhe tai varoitus
40
Perustoiminnot
Kuvake
Merkitys
Akun varaustaso
Tilarivi ei ehkä näy näytön yläreunassa joissakin sovelluksissa. Saat tilarivin näkyviin
vetämällä alas näytön yläreunasta.
Ilmoitus- ja pika-asetuspaneelit
Ilmoituspaneelin käyttäminen
Kun saat uuden ilmoituksen esimerkiksi viestistä tai vastaamattomasta puhelusta, tilariville tulee
ilmoituskuvake. Jos haluat lisätietoja kuvakkeista, avaa ilmoituspaneeli ja lue tiedot.
Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin. Voit sulkea ilmoituspaneelin
pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
41
Perustoiminnot
Voit käyttää seuraavia toimintoja ilmoituspaneelissa.
Avaa Asetukset.
Ota asetuksia käyttöön tai poista
niitä käytöstä. Koskettamalla
painiketta jonkin aikaa saat
näkyviin tarkemmat asetukset.
Näytä kaikki
pika-asetusnäppäimet.
Säädä kirkkautta.
Käynnistä Pikayhteys.
Käynnistä S Finder.
Napauta ilmoitusta ja suorita eri
toimintoja.
Tyhjennä kaikki ilmoitukset.
Pika-asetusnäppäinten järjestyksen muuttaminen
Voit muuttaa pika-asetuspaneelin näppäinten järjestystä napauttamalla
kohdetta jonkin aikaa ja vetämällä kohteen sitten toiseen paikkaan.
→
, koskettamalla
Pika-asetuspaneelin käyttäminen
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä joitakin ilmoituspaneelin toimintoja. Kun haluat ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä toimintoja, avaa pika-asetuspaneeli.
Voit avata pika-asetuspaneelin vetämällä tilariviä alaspäin kahdella sormella. Voit myös napauttaa
ilmoituspaneelissa. Voit sulkea pika-asetuspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytössä.
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä toimintoja napauttamalla näppäimiä pikaasetuspaneelissa. Saat näkyviin lisäasetuksia painamalla näppäintä jonkin aikaa.
42
Perustoiminnot
Sovellusten avaaminen
Avaa sovellus valitsemalla sen kuvake alkunäytössä tai Kaikki sovellukset -näytössä.
Voit avata viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon napauttamalla
valitsemalla sen ikkunan.
ja avata sovelluksen
Sovelluksen sulkeminen
→ ja napauttamalla sitten LOPETA sovelluksen vieressä. Voit
Sulje sovellus napauttamalla
sulkea kaikki käynnissä olevat sovellukset napauttamalla LOPETA KAIKKI. Voit myös napauttaa
→ .
Sovellusten asentaminen tai asennuksen
poistaminen
Samsung Galaxy Apps
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Galaxy Apps.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
Asenna. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla painiketta, jossa sovelluksen
hinta näkyy.
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla → Asetukset →
Päivitä sovellukset automaattisesti ja valitsemalla sitten asetuksen.
Play-kauppa
Tällä sovelluksella voit ostaa ja ladata sovelluksia.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Play-kauppa.
43
Perustoiminnot
Sovellusten asentaminen
Voit selata sovelluksia luokittain tai etsiä niitä hakusanalla napauttamalla
.
Näet tietoja sovelluksesta valitsemalla sen. Voit ladata maksuttomia sovelluksia napauttamalla
ASENNA. Voit ostaa ja ladata maksullisia sovelluksia napauttamalla hintaa ja noudattamalla
näytön ohjeita.
→ Asetukset →
Voit muuttaa automaattisen päivityksen asetuksia napauttamalla
Automaattiset sovelluspäivitykset ja valitsemalla sitten asetuksen.
Sovellusten hallinta
Sovellusten asennuksen poistaminen tai poistaminen käytöstä
Voit poistaa oletussovellukset käytöstä avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja napauttamalla
→ Poista / poista käytöstä sovelluksia. -kuvake näkyy niiden sovellusten vieressä, jotka voi
poistaa käytöstä. Valitse sovellus ja napauta POISTA KÄYT.
Voit poistaa ladattujen sovellusten asennuksen avaamalla Kaikki sovellukset -näytön,
napauttamalla → Ladatut sovellukset → → Poista asennus, valitsemalla sovelluksen ja
napauttamalla sitten POISTA ASENNUS. Voit myös napauttaa Kaikki sovellukset -näytössä
Asetukset → Sovellusten hallinta, valita sovelluksen ja napauttaa sitten POISTA ASENNUS.
Sovellusten ottaminen käyttöön
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä → Näytä käytöstä poistetut sovellukset, valitse
sovellukset ja napauta sitten VALMIS. Voit myös napauttaa Kaikki sovellukset -näytössä
Asetukset → Sovellusten hallinta, selata kohtaan POISTETTU KÄYTÖSTÄ, valita sovelluksen ja
napauttaa sitten PÄÄLLE.
Sovellusten piilottaminen
Voit piilottaa sovellukset, joiden et halua näkyvän Kaikki sovellukset -näytössä.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä → Piilota sovellukset.
Voit näyttää piilotetut sovellukset napauttamalla → Näytä piilotetut sovellukset.
• Sovellusten piilottaminen: Piilota sovellukset vain Kaikki sovellukset -näytössä. Voit
jatkaa piilotettujen sovellusten käyttämistä.
• Sovellusten poistaminen käytöstä: Poista käytöstä valitut oletussovellukset, joiden
asennusta ei voi poistaa laitteesta. Käytöstä poistettuja sovelluksia ei voi käyttää.
• Sovellusten asennuksen poistaminen: Poista ladattujen sovellusten asennus.
44
Perustoiminnot
Tekstin syöttäminen
Näppäimistöasettelu
Näppäimistö tulee automaattisesti näkyviin, kun syötät tekstiä esimerkiksi viestien lähettämistä
ja muistioiden luontia varten.
Tekstin syöttäminen ei ole tuettua joillakin kielillä. Vaihda syöttökieli joksikin tuetuksi
kieleksi tekstin syöttämistä varten.
Syötä isoja kirjaimia. Jos haluat
kirjoittaa pelkkiä isoja kirjaimia,
napauta kahdesti.
Poista edellinen merkki.
Syötä välimerkkejä.
Siirry seuraavalle riville.
Siirry käsinkirjoitustilaan.
Syötä välilyönti.
Syöttökielen vaihtaminen
Kosketa jonkin aikaa , napauta → Valitse syöttökielet ja valitse sitten käytettävät kielet.
Jos valitset vähintään kaksi kieltä, voit vaihtaa syöttökieltä pyyhkäisemällä välilyöntinäppäimessä
vasemmalle tai oikealle.
Näppäimistöasettelun vaihtaminen
Kosketa jonkin aikaa , napauta
käytettävä näppäimistöasettelu.
, valitse kieli Syöttökielet-kohdasta ja valitse sitten
Kun 3x4-näppäimistö on käytössä, samassa näppäimessä on kolme tai neljä merkkiä.
Voit kirjoittaa merkin napauttamalla vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi
merkki on näkyvissä.
45
Perustoiminnot
Näppäimistön lisätoimintojen käyttäminen
Koskettamalla
jonkin aikaa voit käyttää eri toimintoja. Viimeksi käytetty toiminto voi
aiheuttaa sen, että näkyvissä on muita kuvakkeita -kuvakkeen sijaan.
• : Syötä tekstiä puhumalla.
Vaihda kieltä.
Avaa näppäimistö.
Aloita tai keskeytä tekstinsyöttö
puhumalla.
• : Siirry käsinkirjoitustilaan.
Vaihda numerotilasta merkkitilaan
tai päinvastoin.
Vaihda vakionäppäimistöön.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• : Lisää kohde leikepöydältä.
• : Muuta näppäimistön asetuksia.
• : Syötä hymiöitä.
• : Vaihda kelluvaan näppäimistöön. Voit siirtää näppäimistön toiseen paikkaan vetämällä
kielekettä.
Vaihda vakionäppäimistöön.
46
Perustoiminnot
Kopioiminen ja liittäminen
1 Kosketa tekstiä jonkin aikaa.
2 Valitse haluamasi teksti vetämällä
- tai
-kuvaketta tai valitse kaikki teksti napauttamalla
Valitse kaik.
3 Napauta Kopioi tai Leikkaa.
Valittu teksti kopioidaan leikepöydälle.
4 Siirrä kohdistin kohtaan, johon teksti lisätään, ja napauta sitten
→ Liitä.
Voit liittää aiemmin kopioimasi tekstin napauttamalla Leikepöytä ja valitsemalla sitten
tekstin.
Ruudunkaappaus
Voit tehdä ruudunkaappauksen laitteen käytön aikana.
Paina kotinäppäintä ja virtanäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti. Kuva tallennetaan
Screenshots-kansioon. Voit avata kansion avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja napauttamalla
→ Albumi → Screenshots. Kun olet tehnyt ruudunkaappauksen, voit muokata
Galleria →
kuvaa ja jakaa sen muiden kanssa.
Voit tehdä ruudunkaappauksen myös muilla tavoilla. Lisätietoja on kohdassa Kuvaa
pyyhkäisemällä kämmenellä.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.
Sanakirjan käyttäminen
Voit hakea sanojen määritelmiä käyttäessäsi tiettyjä toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivuja.
1 Kosketa jonkin aikaa sanaa, jonka määritelmän haluat hakea.
Jos haluamasi sana ei ole valittuna, valitse haluamasi teksti vetämällä
47
tai
.
Perustoiminnot
2 Napauta Sanakirja.
Jos sanakirjaa ei ole esiasennettu laitteeseen, asenna sanakirja noudattamalla näytön ohjeita.
3 Lue määritelmä.
Saat näkyviin lisää määritelmiä napauttamalla . Voit lisätä sanan suosikkisanojesi
luetteloon napauttamalla tietonäkymässä tai käyttää sanaa hakusanana napauttamalla
HAE VERKOSTA.
Saat näkyviin lisää vaihtoehtoja napauttamalla tietonäkymässä .
Omat tiedostot
Voit käyttää ja hallita laitteeseen tai muihin sijainteihin, kuten pilvitallennuspalveluihin,
tallennettuja tiedostoja.
Omat tiedostot -toiminnon käyttäminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Omat tiedostot.
Etsi tiedostoja tai kansioita.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Näytä tiedostot luokittain.
Näytä lataushistoria.
Näytä laitteeseen tallennetut
tiedostot.
48
Perustoiminnot
Virransäästötoiminto
Virransäästötila
Voit säästää akkuvirtaa rajoittamalla laitteen toimintoja.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Virransäästö → Virransäästötila ja aktivoi
sitten Virransäästötila-kytkin napauttamalla sitä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla
pika-asetuspaneelin ja napauttamalla Virransäästö.
Valitse seuraavista asetuksista:
• Rajoita taustadataa: Estä taustalla suoritettavia sovelluksia käyttämästä mobiilidatayhteyttä.
• Rajoita suorituskykyä: Rajoita eri toimintoja, kuten viimeksi käytettyjen sovellusten
näppäimen ja paluunäppäimen valon sammutusta.
• Harmaasävytila: Näytä värit näytössä harmaan sävyinä.
Erittäin tehokas virransäästötila
Tämän tilan avulla voit säästää laitteen akkuvirtaa. Erittäin tehokkaassa virransäästötilassa laite
toimii seuraavasti:
• Näyttää värit näytössä harmaan sävyinä.
• Rajoittaa käytettävissä olevat sovellukset olennaisiin ja valittuihin sovelluksiin.
• Poistaa käytöstä mobiilidatayhteyden, kun näyttö sammuu.
• Poistaa Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot käytöstä.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Virransäästö → Erittäin tehokas
virransäästötila ja aktivoi sitten Erittäin tehokas virransäästötila -kytkin napauttamalla sitä.
Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla Er. teh.
virrans.
2 Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta sitten OK.
49
Perustoiminnot
3 Lue näytössä näkyvät tiedot tilasta ja napauta PÄÄLLE.
Voit poistaa erittäin tehokkaan virransäästötilan käytöstä napauttamalla → Poista er. teh.
virrans.tila k. → EI KÄYT.
Arvioitu valmiustilan enimmäisaika ilmaisee ajan, jonka kuluttua akkuvirta loppuu,
jos laitetta ei käytetä. Valmiustila-aika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen
mukaan.
Ohjetietojen tarkastelu
Saat näkyviin laitteen ja sovellusten käytön ohjetiedot napauttamalla Kaikki sovellukset -näytössä
Asetukset → Ohje.
Saat käyttämäsi sovelluksen ohjeet näkyviin napauttamalla sovelluksen käytön aikana → Ohje.
Joissakin sovelluksissa ei ehkä ole ohjetietoja.
50
S Pen -kynän ominaisuudet
Ilmakomento
Poistamalla S Pen -kynän kolostaan tai pitämällä S Pen -kynää missä tahansa kohdassa näytön
yläpuolella ja painamalla S Pen -painiketta voit käyttää neljää hyödyllistä toimintoa.
Ilmakomentotoimintojen avulla voit suorittaa eri toimintoja.
Älykäs valinta
Kuvaleike
Toimintamuistio
Näyttökirjoitus
• Toimintamuistio: Kirjoita muistioita nopeasti ja liitä niihin toimintoja. Voit esimerkiksi
soittaa puheluja, lähettää viestejä ja tehdä hakuja Internetistä. Lisätietoja on kohdassa
Toimintamuistio.
• Älykäs valinta: Kerää sisältöä nopeasti. Lisätietoja on kohdassa Älykäs valinta.
• Kuvaleike: Piirrä näytössä sen alueen ympärille, jonka haluat tallentaa tai jakaa. Lisätietoja
on kohdassa Kuvaleike.
• Näyttökirjoitus: Tallenna, muokkaa ja kirjoita muistioita ruudunkaappauskuviin ja jaa
niitä. Lisätietoja on kohdassa Näyttökirjoitus.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta Asetukset →
S Pen → Ilmakomento ja aktivoi sitten Ilmakomento-kytkin napauttamalla sitä.
51
S Pen -kynän ominaisuudet
Toimintamuistio
Avaamalla toimintamuistiolehtiön voit luoda muistioita ja suorittaa eri toimintoja kirjoitettujen
tai piirrettyjen tietojen avulla.
1 Napauta ilmakomentopaneelissa Toimintamuistio.
2 Kirjoita tai piirrä muistio.
3 Napauta .
Koko muistio valitaan. Jos haluat käyttää vai tiettyjä tietoja muistiosta, poista muistion
valinta napauttamalla valitun alueen ulkopuolella ja piirrä niiden tietojen ympärille, joita
haluat käyttää.
Tallenna muistio.
Pyyhi muistio.
Kirjoita muistio tai muuta kynän
väriä.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Hylkää muistio.
Valitse syöte.
Lisää muistio pienoisohjelmaksi
alkunäyttöön.
Valittuihin muistiotietoihin
käytettävissä olevat toiminnot
Muokkaa muistiota S Note
-tiedostona.
Säädä muistiolehtiön kokoa.
52
S Pen -kynän ominaisuudet
4 Valitse sovellus, jota käytetään muistion tietojen kanssa.
Valittu sovellus käynnistyy Toimintamuistio-sovelluksesta.
Soita puhelu.
Luo tehtävä.
Luo yhteystieto.
Etsi sijainti.
Lähetä viesti.
Etsi Internetistä.
Lähetä sähköpostiviesti.
Muistioiden näyttäminen
Napauta Toimintamuistio-näytössä → Näytä toimintamuistioluettelo. Valitse näytettävä
muistio ja muokkaa sitä.
Toimintamuistio-pienoisohjelmien lisääminen alkunäyttöön
Kun olet luonut muistion, kosketa jonkin aikaa ja vedä muistio sitten tyhjään kohtaan
alkunäytössä. Alkunäyttöön lisätään Toimintamuistio-pienoisohjelma, ja voit tarkastella ja
muokata muistiota.
Muistion muokkaaminen S Note -tiedostona
Napauta muistion luomisen aikana , jolloin S Note avautuu, ja muokkaa muistiota siinä. Sama
kynän väri, jota käytit Toimintamuistio-toiminnossa, on käytössä S Note -sovelluksessa.
53
S Pen -kynän ominaisuudet
Älykäs valinta
Voit kerätä haluamasi sisältöalueen näytöstä S Pen -kynän avulla. Voit kerätä sisältöä Internetsivuilta tai musiikkia ja videoita toiston aikana.
1 Jos haluat kerätä sisältöä, kuten osan Internet-sivusta, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta
Älykäs valinta.
2 Vedä S Pen -kynällä sen sisällön yli, jonka haluat kerätä.
Tallenna
Leikekirjaan
Jakotapa
Kerää
3 Valitse toiminto, jota käytetään kerättyyn kohteeseen.
• : Tallenna kohde Leikekirja-toiminnolla.
• : Jaa kohde muiden kanssa.
• : Poimi tekstiä kohteesta. Voit kopioida poimitun tekstin leikepöydälle tai lisätä sen
esimerkiksi viesteihin tai muistiinpanoihin.
Poimi tekstiä.
• : Tallenna kohde kerättyjen kohteiden luetteloon lisäsisällön keräämistä varten.
54
S Pen -kynän ominaisuudet
Useiden kohteiden kerääminen
Napauttamalla voit lisätä sisällön kerättyjen kohteiden luetteloon myöhempää käyttöä varten.
Voit kerätä lisää sisältöä napauttamalla kerättyjen kohteiden ponnahdusikkunassa.
Voit tarkastella kerättyjä kohteita napauttamalla kerättyjen kohteiden ponnahdusikkunaa. Voit
jakaa, poistaa tai tallentaa useita kohteita kerralla. Jos haluat valita tietyn kohteen kerättyjen
kohteiden luettelosta, kosketa kohdetta jonkin aikaa.
Voit poistaa kerätyt kohteet koskettamalla kerättyjen kohteiden ponnahdusikkunaa
jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
Kuvaleike
Piirrä S Pen -kynällä suljettu muoto sen alueen ympärille, jonka haluat tallentaa tai jakaa. Voit
rajata osan kuvasta.
1 Jos haluat kaapata sisältöä, kuten osan kuvasta, avaa ilmakomentopaneeli ja napauta
Kuvaleike.
2 Valitse alue piirtämällä sen ympärille S Pen -kynällä.
Voit muotoilla valitun alueen uudelleen valitsemalla muotokuvakkeen työkaluriviltä tai
muotoilla valitun alueen automaattisesti napauttamalla .
55
S Pen -kynän ominaisuudet
3 Valitse toiminto, jota käytetään valittuun alueeseen.
• : Tallenna valittu alue Leikekirja-toiminnolla.
• : Jaa valittu alue muiden kanssa.
Näyttökirjoitus
Voit ottaa ruudunkaappauskuvia ja kirjoittaa tai piirtää niihin.
1 Jos haluat kaapata sisältöä, kuten osan Internet-sivusta, avaa ilmakomentopaneeli ja
napauta Näyttökirjoitus.
Nykyinen näyttö kaapataan automaattisesti, ja muokkaustyökalurivi tulee näyttöön.
2 Kirjoita muistio ruudunkaappauskuvaan.
3 Valitse toiminto, jota käytetään ruudunkaappauskuvaan.
• : Jaa ruudunkaappauskuva muiden kanssa.
• : Tallenna ruudunkaappauskuva. Voit katsella tallennettua ruudunkaappauskuvaa
→ Albumi →
avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja napauttamalla Galleria →
Screenshots.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.
56
S Pen -kynän ominaisuudet
S Note
Johdanto
Voit luoda omia muistiinpanoja kirjoittamalla muistiin ajatuksiasi ja ideoitasi. Voit lisätä
multimediatiedostoja ja luoda valokuvamuistiinpanoja.
S Note -sovelluksen käynnistäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Note.
Voit myös napauttaa alkunäytössä S Note -pienoisohjelmassa
.
2 Lue näytössä näkyvät tiedot sovelluksesta ja napauta SEURAAVA.
3 Valitse kansityylit ja napauta SEURAAVA.
4 Valitse muistiinpanon oletusmalli ja napauta SEURAAVA.
5 Valitse tili, jonka kanssa muistiinpanot synkronoidaan, ja napauta KÄYNNISTÄ.
Jos et ole kirjautuneena valittuun tiliin, kirjaudu tiliin noudattamalla näytön ohjeita.
Jos synkronoit muistiinpanot tilin kanssa, voit tarkastella niitä muissa laitteissa
rekisteröimällä tilin muihin laitteisiin.
57
S Pen -kynän ominaisuudet
S Note -pienoisohjelman käyttäminen
Voit käynnistää joitakin S Note -sovelluksen toimintoja suoraan S Note -pienoisohjelmasta.
Napauta alkunäytössä kuvaketta S Note -pienoisohjelmassa.
Käynnistä S Note -sovellus.
Lisää puhemuistio.
Luo muistiinpano
käsinkirjoitustilassa.
Luo muistiinpano
tekstitilassa.
Luo valokuvamuistiinpano.
Muistiinpanojen luominen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Note.
Voit myös napauttaa alkunäytössä S Note -pienoisohjelmassa
2 Napauta .
3 Luo muistiinpano.
Napauta , jos haluat kirjoittaa tai piirtää näyttöön, tai napauta
tekstiä näppäimistön avulla.
.
, jos haluat kirjoittaa
Tallenna
Käsinkirjoitustila
Pyyhekumitila
Tekstitila
Valokuvamuistiinpano
Kumoa / Tee uudelleen
S Pen- ja sormitila /
Vain S Pen -tila
Valintatila
Lisää sivu
Lisävalinnat
58
S Pen -kynän ominaisuudet
Kynän asetusten muuttaminen
Kun kirjoitat tai piirrät näyttöön, voit muuttaa kynän tyyppiä, viivan leveyttä tai kynän väriä
napauttamalla vielä kerran .
Tallenna nykyinen asetus
kynäprofiiliksi.
Avaa esimääritettyjen
kynäprofiilien luettelo.
Muuta kynän tyyppiä.
Muuta viivan leveyttä.
Lisää uusi väri värinvalitsimella.
Muuta kynän väriä.
Täytekynä
Kalligrafiakynä
Viivapyyhekumin käyttäminen
1 Napauta .
2 Napauta pyyhittävää aluetta.
Viiva pyyhitään koko alueelta. Viivapyyhekumilla voi poistaa S Note -muistiinpanon viiva
kerrallaan.
• Jos haluat poistaa vain alueen, jota kosketat S Pen -kynällä, napauta vielä
kerran ja poista Poista viiva kerr. -valinta. Voit säätää pyyhekumin kokoa vetämällä
koonsäätöpalkkia.
• Voit tyhjentää muistiinpanon napauttamalla Poista kaikki.
Toivottua osaa ei ehkä pienelläkään pyyhekumilla voi poistaa tarkasti.
59
S Pen -kynän ominaisuudet
Käsinkirjoitettujen muistiinpanojen muokkaaminen
Voit muokata käsinkirjoitettuja muistiinpanoja eri muokkaustoiminnoilla esimerkiksi
leikkaamalla, siirtämällä ja muuntamalla niitä tai muuttamalla niiden kokoa.
1 Jos muistiinpanossa on käsinkirjoitusta tai piirros, napauta .
2 Napauta lähdealuetta, jonka haluat valita, tai piirrä sen ympärille viiva ja muokkaa sitä.
Jos haluat siirtää lähdealueen toiseen paikkaan, valitse lähdealue ja vedä se sitten uuteen
paikkaan.
Jos haluat muuttaa lähdealueen kokoa, valitse lähdealue ja vedä kehyksen kahvasta.
3 Käytä seuraavia toimintoja:
• : Muuta lähdealueen ominaisuuksia, kuten asettelua, kokoa, väriä tai paksuutta.
• : Tarkenna tai muunna käsinkirjoitusta tai piirroksia.
• : Leikkaa lähdealuetta. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, kosketa paikkaa jonkin
aikaa ja napauta sitten Liitä.
• : Kopioi lähdealue. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, kosketa paikkaa jonkin aikaa
ja napauta sitten Liitä.
• : Poista lähdealue.
Suurennettu käsinkirjoitustila
Napauta → Näytä suur. muist.p. ja vedä suurennuskehys haluamallesi alueelle.
Suurennuskehyksessä oleva alue näkyy suurennetussa ikkunassa näytön alareunassa. Voit syöttää
tai korjata käsinkirjoituksen tarkasti.
60
S Pen -kynän ominaisuudet
Hahmottelun tallentaminen
Voit tallentaa toimenpiteesi muistiinpanon luonnin aikana.
1 Napauta
2 Napauta
→ Tallenna hahmottelu.
ja kirjoita tai piirrä muistiinpano.
Toimenpiteesi tallentuvat reaaliaikaisesti.
3 Lopeta tallentaminen napauttamalla
Voit näyttää tallenteen napauttamalla
uudelleen.
.
Valokuvamuistiinpanojen luominen
Voit luoda muistiinpanoja ottamalla valokuvia eri lähteiden sisällöstä, kuten käsinkirjoitetusta
tekstistä tai piirroksista. Valokuvamuistiinpanotehosteen avulla voit helpottaa valokuvassa olevan
tekstin lukemista poistamalla taustan.
Automaattisen tilan käyttäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Note →
→
.
Voit myös napauttaa alkunäytössä S Note -pienoisohjelmassa
.
2 Sovita kohteen reunat esikatselunäytön sisään.
Vaihda kuvaustilaa.
Ota salama käyttöön tai poista se
käytöstä.
Havaittu kohde
Avaa Galleria.
Näytä tai piilota etsimen apuviivat.
Ota valokuva.
61
S Pen -kynän ominaisuudet
3 Kun kohdetta ympäröivä reunus muuttuu siniseksi, ota valokuva napauttamalla
.
Laite käyttää valokuvaan automaattisesti valokuvamuistiinpanotehostetta ja lisää sen S Note
-sovellukseen.
4 Muokkaa muistiinpanoa.
Valokuvamuistiinpanotehosteen
kanssa
Ilman
valokuvamuistiinpanotehostetta
Manuaalisen tilan käyttäminen
1 Siirry manuaaliseen tilaan napauttamalla valokuvamuistiinpanon esikatselunäytössä
2 Ota valokuva napauttamalla . Voit myös valita laitteeseen tallennetun valokuvan
napauttamalla
.
.
3 Valitse haluamasi osa vetämällä kehyksen reunoja ja napauta sitten
4 Muokkaa S Note -sovellukseen lisättäviä osia.
.
Voit säätää tunnistettavan osan kokoa vetämällä osaa ympäröivää kehystä.
Lisää tunnistettava osa
manuaalisesti.
Poista alue.
Muuta kokoa vetämällä kehystä
osan ympärillä.
Ota valokuvamuistiinpanotehoste
käyttöön tai poista se käytöstä.
5 Lisää valitut osat muistiinpanoon napauttamalla
62
.
S Pen -kynän ominaisuudet
Valokuvamuistiinpanojen muokkaaminen
Voit muokata S Note -sovellukseen lisättyjä osia.
1 Kosketa osaa jonkin aikaa ja napauta Muunna muokk. v.
Osassa oleva tekstin kuva muunnetaan vektorigrafiikaksi ja muunnetaan värillisiksi viivoiksi,
joita voi muokata.
2 Napauta ja piirrä viiva sen osan ympärille, jota haluat muokata.
3 Valitse muokkaustoiminto.
• : Muuta lähdealueen ominaisuuksia, kuten asettelua, kokoa, väriä tai paksuutta.
• : Leikkaa lähdealuetta. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, kosketa paikkaa jonkin
aikaa ja napauta sitten Liitä.
• : Kopioi lähdealue. Jos haluat liittää sen toiseen paikkaan, kosketa paikkaa jonkin aikaa
ja napauta sitten Liitä.
• : Poista lähdealue.
Puhemuistion sisältävän muistiinpanon luominen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Note →
→ → Lisää → Puhemuistio.
Voit myös napauttaa alkunäytössä S Note -pienoisohjelmassa
.
2 Lue käyttöehdot ja napauta HYVÄKSY.
3 Lue näytössä näkyvät tiedot tämän toiminnon käyttämisestä ja napauta OK.
4 Aloita tallennus napauttamalla .
5 Puhu mikrofoniin.
Puheesi muunnetaan tekstiksi.
6 Lisää muunnettu teksti muistiinpanoon napauttamalla
.
Jos puhemuistion järjestelmäkieli ei vastaa puhumaasi kieltä, laite ei tunnista puhettasi.
Voit muuttaa puhemuistion järjestelmäkieltä avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja
napauttamalla Ääninauhuri → → Asetukset → Kieli.
63
S Pen -kynän ominaisuudet
Leikekirja
Voit luoda oman digitaalisen leikekirjan keräämällä sisältöä eri lähteistä. Voit valita ja lisätä
haluamasi alueen leikekirjoihin Internet-sivujen tai videoiden katselun aikana.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Leikekirjojen näyttäminen
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen
alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, lue ja hyväksy käyttöehdot ja määritä
sitten synkronointiasetus.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Leikekirja.
2 Valitse luokka napauttamalla ja valitse leikekirja.
Jos leikekirjan sisällön alapuolella on linkki, voit siirtyä lähteeseen napauttamalla linkkiä.
3 Muokkaa sitä napauttamalla
.
Voit lisätä leikekirjaan otsikon, tekstiä, muistioita tai tunnisteita.
4 Tallenna muutokset napauttamalla TALLENNA.
S Pen -kynän käyttäminen
Johdanto
Voit kirjoittaa, piirtää tai suorittaa kosketustoimintoja S Pen -kynällä. Voit helposti käyttää
lisätoimintoja painamalla S Pen -painiketta.
64
S Pen -kynän ominaisuudet
Ilmanäkymä
Voit suorittaa monia toimintoja pitämällä S Pen -kynää näytössä kohteen yläpuolella.
Tietojen esikatselu
Voit esikatsella sisältöä tai näyttää tiedot ponnahdusikkunassa osoittamalla näyttöä.
Ilmapainikkeen käyttäminen
Kun pidät S Pen -kynää kohteiden yläpuolella joissakin sovelluksissa, kuten Galleria- ja Videosovelluksissa, esikatseluikkunaan tulee ilmapainike. Voit suorittaa eri toimintoja suoraan
esikatseluikkunasta ilmapainikkeen avulla.
Ilmapainike
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta Asetukset →
S Pen → Ilmanäkymä ja aktivoi sitten Ilmanäkymä-kytkin napauttamalla sitä.
65
S Pen -kynän ominaisuudet
Valitseminen kynällä
Voit valita useita kohteita tai tekstiä painamalla jonkin aikaa S Pen -painiketta ja vetämällä S
Pen -kynällä tekstin tai kohdeluettelon yli. Voit myös kopioida ja liittää valitut kohteet tai valitun
tekstin toiseen sovellukseen tai jakaa ne muiden kanssa.
Suora kynäsyöttö
Voit täyttää lomakkeita ja kirjoittaa viestejä käsinkirjoituksella S Pen -kynän avulla.
Kirjoittaminen tekstikenttiin
1 Pidä S Pen -kynää tekstikentän yläpuolella.
2 Avaa käsinkirjoituskenttä napauttamalla .
66
S Pen -kynän ominaisuudet
3 Kirjoita S Pen -kynällä.
Kun luot viestiä Viestit-sovelluksessa, voit siirtyä piirtotilaan napauttamalla
käsinkirjoituskentän yläreunassa. Piirros lisätään viestiin liitteenä.
4 Kun olet valmis, napauta
.
Kirjoittaminen sovelluksissa
Joitakin toimintoja ja sovelluksia käyttäessäsi voit kirjoittaa suoraan näyttöön S Pen -kynällä. Voit
esimerkiksi kirjoittaa numeroita numeronäppäimistössä tai asettaa hälytysajan kirjoittamalla
käsinkirjoituskenttään S Pen -kynällä.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta Asetukset
→ S Pen → Suora kynäsyöttö ja aktivoi sitten Suora kynäsyöttö -kytkin napauttamalla
sitä.
67
Liikkeet ja
käytettävyysominaisuudet
Liikkeet ja eleet
Laitteen voimakas ravistelu tai siihen kohdistuva isku voi aiheuttaa tarkoittamattomia
syötteitä. Ohjaa liikkeitä hallitusti.
Suorasoitto
Puhelun tietojen, viestin tietojen tai yhteystiedon katselun aikana voit soittaa puhelun
nostamalla laitteen korvallesi ja pitämällä laitetta siinä.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta Asetukset →
Liikkeet ja eleet → Suorasoitto ja aktivoi sitten Suorasoitto-kytkin napauttamalla sitä.
68
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Älykäs hälytys
Jos sinulla on vastaamattomia puheluja tai uusia viestejä, laite värisee, kun tartut siihen.
Tämä toiminto ei ehkä toimi, jos näyttö on päällä tai laite ei ole tasaisella alustalla.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta Asetukset →
Liikkeet ja eleet → Älykäs hälytys ja aktivoi sitten Älykäs hälytys -kytkin napauttamalla
sitä.
Mykistä
Kämmenen asettaminen näytön päälle
Voit mykistää saapuvat puhelut tai hälytykset peittämällä näytön kämmenellä.
69
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Laitteen kääntäminen ympäri
Voit mykistää saapuvat puhelut tai hälytykset kääntämällä laitteen ympäri.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta Asetukset →
Liikkeet ja eleet → Mykistä ja aktivoi sitten Mykistä-kytkin napauttamalla sitä.
Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä
Voit tehdä ruudunkaappauksen asettamalla kämmensyrjän näytölle ja pyyhkäisemällä näytön yli
oikealta vasemmalle tai päinvastoin. Voit katsella tallennettua ruudunkaappauskuvaa avaamalla
→ Albumi → Screenshots. Kun olet
Kaikki sovellukset -näytön ja napauttamalla Galleria →
tehnyt ruudunkaappauksen, voit muokata kuvaa ja jakaa sen muiden kanssa.
Ruudunkaappaus ei ole mahdollista joidenkin sovellusten käytön aikana.
Jos tämä toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta Asetukset
→ Liikkeet ja eleet → Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä ja aktivoi sitten Kuvaa
pyyhkäisemällä kämmenellä -kytkin napauttamalla sitä.
70
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Moni-ikkuna
Johdanto
Moni-ikkunatoiminnon avulla voit käyttää kahta sovellusta yhtä aikaa jaetussa näytössä. Voit
käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti myös ponnahdusikkunoissa.
Jaettu moni-ikkunanäyttö
Jotkin sovellukset, kuten Laskin ja Yhteystiedot, voidaan käynnistää vain
ponnahdusikkunassa, kun ne vedetään moni-ikkunapalkista näyttöön.
1 Avaa moni-ikkunapalkki painamalla jonkin aikaa.
2 Paina sovelluksen kuvaketta jonkin aikaa ja vedä se palkista näyttöön. Vedä sitten toisen
sovelluksen kuvake uuteen paikkaan näytössä.
Sovellukset, joissa on merkintä , voidaan käynnistää eri ikkunoissa näytössä
samanaikaisesti. Voit avata sovelluksen kummassakin ikkunassa napauttamalla
-kuvakkeella merkittyä sovellusta ja vetämällä sen uuteen paikkaan. Voit käyttää sovellusta
samanaikaisesti ponnahdusikkunassa napauttamalla sovellusta ja napauttamalla
-kuvaketta.
71
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Moni-ikkunatoiminnon käynnistäminen viimeksi käytettyjen sovellusten
luettelosta
1 Napauta .
2 Käynnistä sovellus moni-ikkunanäytössä pyyhkäisemällä ylös tai alas ja napauttamalla
.
3 Valitse toinen moni-ikkunanäytössä käynnistettävä sovellus.
Moni-ikkunanäytön toimintojen käyttäminen
Kun käytät moni-ikkunasovelluksia, valitse sovellusikkuna, napauta sovellusikkunoiden välissä
olevaa ympyrää ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
72
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
• : Vaihda sijaintia moni-ikkunasovellusten välillä.
• : Vedä ja pudota tekstiä tai kopioituja kuvia ikkunasta toiseen. Paina jonkin aikaa kohdetta
valitussa ikkunassa ja vedä se johonkin kohtaan toisessa ikkunassa.
• : Vaihda irralliseen kuvakkeeseen.
• : Vaihda koko näytön näkymään.
• : Sulje ikkuna.
Sisällön jakaminen sovellusikkunoiden välillä
Voit helposti jakaa sisältöä vetämällä ja pudottamalla sitä sovellusten, kuten Sähköposti ja
Internet, välillä.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
1 Käynnistä Sähköposti ja Internet moni-ikkunanäytössä.
Voit käynnistää ne myös ponnahdusikkunoissa.
2 Napauta ympyrää sovellusikkunoiden välissä ja napauta sitten .
3 Kosketa jonkin aikaa tekstiä tai kuvaa Internet-ikkunassa ja vedä se johonkin kohtaan
Sähköposti-ikkunassa.
Valittu kohde lisätään Sähköposti-ikkunaan.
73
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Ikkunan koon muuttaminen
Voit säätää sovellusikkunoiden kokoa vetämällä ikkunoiden välissä olevaa ympyrää ylös tai alas.
Jos Moni-ikkuna-toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta
Asetukset → Moni-ikkuna ja aktivoi sitten Moni-ikkuna-kytkin napauttamalla sitä. Voit
ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla Moniikkuna.
Ponnahdusmoni-ikkunanäyttö
1 Käynnistä Kaikki sovellukset -näytössä sovellus, jota haluat käyttää ponnahdusikkunassa.
2 Vedä vinottain alaspäin jommastakummasta yläkulmasta.
Sovelluksen näyttö tulee ponnahdusikkunaan.
Siirrä sisältöä.
Vaihda irralliseen
kuvakkeeseen.
Sulje ikkuna.
Palaa koko näytön
näkymään.
74
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Ponnahdusikkunoiden siirtäminen tai sulkeminen
Voit siirtää ponnahdusikkunaa napauttamalla ympyrää ikkunassa ja vetämällä sen uuteen
paikkaan.
Voit sulkea ikkunan napauttamalla ikkunan yläreunassa olevaa ympyrää ja napauttamalla
.
Ponnahdusikkunoiden käynnistäminen jaetusta moni-ikkunanäytöstä
1 Käynnistä sovellus ponnahdusikkunassa napauttamalla sovellusikkunaa jaetussa moniikkunanäytössä.
2 Kosketa jonkin aikaa ympyrää sovellusikkunoiden välissä.
Valittu sovellus käynnistyy ponnahdusikkunassa.
Ponnahdusikkunoiden käynnistäminen moni-ikkunapalkista
Avaa moni-ikkunapalkki painamalla
jonkin aikaa. Käynnistä sovellus ponnahdusikkunassa
napauttamalla sovelluksen kuvaketta moni-ikkunapalkissa.
Jos Moni-ikkuna-toiminto ei ole käytössä, avaa Kaikki sovellukset -näyttö, napauta
Asetukset → Moni-ikkuna ja aktivoi sitten Moni-ikkuna-kytkin napauttamalla sitä. Voit
ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla Moniikkuna.
75
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Yksikätinen käyttö
Johdanto
Voit vaihtaa yksikätiseen käyttötilaan ja käyttää laitetta kätevästi yhdellä kädellä.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Näyttö ja taustakuva → Yksikätinen käyttö.
Näytön koon pienentäminen
Napauta Pienennä näytön kokoa ja aktivoi Pienennä näytön kokoa -kytkin napauttamalla sitä.
Kun haluat siirtää laitteen yksikätiseen käyttötilaan, pitele laitetta yhdellä kädellä. Vedä sitten
nopeasti peukalolla näytön reunasta näytön keskelle ja sitten takaisin.
76
Liikkeet ja käytettävyysominaisuudet
Yksikätinen syöttö
Napauta Yksikätinen syöttö ja aktivoi Yksikätinen syöttö -kytkin napauttamalla sitä.
Napauttamalla tai voit helpottaa yksikätistä käyttöä säätämällä
numeronvalintanäppäimistön, puhelun aikaisten näppäinten ja muiden syöttöpaneelien
paikkaa.
Sivunäppäinpaneeli
Napauta Sivunäppäinpaneeli ja aktivoi Sivunäppäinpaneeli-kytkin napauttamalla sitä.
Voit käyttää laitetta yhdellä kädellä tavallista helpommin sijoittamalla viimeksi käytettyjen
sovellusten näppäimen, kotinäppäimen ja paluunäppäimen toiminnot näppäimiksi näytön
sivulle.
Kosketusnäytön herkkyyden lisääminen
Tämän toiminnon avulla voit käyttää näyttöä käsineet kädessä.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Näyttö ja taustakuva ja valitse sitten Lisää
kosketusherkkyyttä. Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja
napauttamalla Kosketusherkkyys.
• Nahkakäsineillä kosketusnäytön tunnistus toimii parhaiten. Laite ei välttämättä
tunnista muita materiaaleja.
• Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein, jos käytössä on S view -kansi.
Parhaisiin tuloksiin pääset napauttamalla näyttöä voimakkaasti, kun käytät käsineitä.
77
Mukauttaminen
Alkunäytön ja Kaikki sovellukset -näytön hallinta
Alkunäytön hallinta
Kohteiden lisääminen
Kosketa jonkin aikaa sovellusta tai kansiota Kaikki sovellukset -näytössä ja vedä se sitten
alkunäyttöön.
Voit lisätä pienoisohjelmia koskettamalla jonkin aikaa tyhjää aluetta alkunäytössä, napauttamalla
Pienoisohjelmat, koskettamalla pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten
alkunäyttöön.
Kohteen siirtäminen ja poistaminen
Kosketa kohdetta jonkin aikaa alkunäytössä ja vedä se sitten uuteen paikkaan.
Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit myös siirtää usein käytettävät sovellukset pikavalinta-alueelle alkunäytön alareunaan.
Jos haluat poistaa kohteen, kosketa kohdetta jonkin aikaa. Vedä se sitten Poista-kohtaan näytön
yläreunassa.
Kansion luominen
1 Kosketa sovellusta jonkin aikaa alkunäytössä ja vedä se sitten Luo kansio -kohtaan näytön
yläreunassa.
2 Anna kansion nimi.
3 Napauta , valitse kansioon siirrettävät sovellukset ja napauta sitten VALMIS.
78
Mukauttaminen
Paneelien hallinta
Kosketa jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä paneelin lisäämistä, siirtämistä tai poistamista
varten.
Voit lisätä paneelin pyyhkäisemällä vasemmalle ja napauttamalla sitten
.
Voit siirtää paneelin koskettamalla paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten uuteen
paikkaan.
Voit poistaa paneelin koskettamalla paneeliesikatselua jonkin aikaa ja vetämällä sen sitten
Poista-kohtaan näytön yläreunassa.
Voit asettaa paneelin alkunäytöksi napauttamalla
.
Kaikki sovellukset -näytön hallinta
Lajittelutavan vaihtaminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä → Lajitteluperuste ja valitse lajittelutapa.
Kohteiden siirtäminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä → Muokkaa. Kosketa kohdetta jonkin aikaa ja vedä se
uuteen paikkaan.
Voit siirtää kohteen toiseen paneeliin vetämällä sen näytön reunaan.
Voit siirtää kohteen uuteen paneeliin vetämällä sen Luo sivu -kohtaan näytön yläreunassa.
Kansioiden luominen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä
→ Luo kansio.
Voit myös napauttaa → Muokkaa, koskettaa sovellusta jonkin aikaa ja vetää sen sitten Luo
kansio -kohtaan näytön yläreunassa.
2 Anna kansion nimi.
3 Napauta , valitse kansioon siirrettävät sovellukset ja napauta sitten VALMIS.
79
Mukauttaminen
Taustakuvan ja soittoäänten asettaminen
Taustakuvan asettaminen
Laitteeseen tallennetun kuvan tai valokuvan voi asettaa alkunäytön tai lukitun näytön
taustakuvaksi.
1 Kosketa alkunäytössä tyhjää aluetta jonkin aikaa ja napauta sitten Taustakuvat.
Voit myös napauttaa Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Näyttö ja taustakuva →
Taustakuva.
2 Valitse näyttö, jonka taustakuvaa vaihdetaan tai johon se lisätään.
3 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse näytön alareunassa näkyvistä kuvista haluamasi.
Voit valita laitteen kameralla otettuja valokuvia tai muita kuvia napauttamalla Galleriasta.
Jos asetat lukitun näytön taustakuvaa, voit valita kuvia eri taustakuvaluokista.
4 Napauta ASETA TAUSTAKUVAKSI tai TALLENNA.
Valittu kuva asetetaan alkunäytön tai lukitun näytön taustakuvaksi.
Dynaamisen lukitusnäytön määrittäminen
Tämän toiminnon avulla voit asettaa lukitun näytön taustakuvan vaihtumaan määrittämiesi
asetusten, sijainnin ja sään ja kiinnostustesi mukaan automaattisesti.
1 Kosketa alkunäytössä tyhjää aluetta jonkin aikaa ja napauta sitten Taustakuvat.
Voit myös napauttaa Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Näyttö ja taustakuva →
Taustakuva.
2 Napauta Lukitusnäyttö.
80
Mukauttaminen
3 Valitse taustakuvan asetus.
• Galleriasta: Valitse kuvia Galleria-sovelluksesta. Laite näyttää kuvat lukitussa näytössä
määrittämäsi aikavälin mukaisesti.
• Reaaliaik. sää: Laite näyttää lukitussa näytössä laadukkaita kuvia kellonajan, sään ja
sijaintitietojesi perusteella.
• Kiinnost. kohteet: Valitse luokat, jotka kiinnostavat sinua. Laite näyttää lukitussa näytössä
laadukkaita kuvia kiinnostuksesi kohteiden perusteella.
• Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Tämän toiminnon oikea toiminta määräytyy alueen mukaan.
Soittoäänen vaihtaminen
Voit vaihtaa saapuvien puhelujen ja ilmoitusten soittoäänen.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Äänet ja ilmoitukset.
Voit asettaa saapuvien puhelujen soittoäänen napauttamalla Soittoäänet, valitsemalla
soittoäänen ja napauttamalla sitten OK. Voit käyttää laitteeseen tai tiliisi tallennettua kappaletta
soittoäänenä napauttamalla LISÄÄ.
Voit asettaa ilmoitusten soittoäänen napauttamalla Ilmoituksen soittoääni, valitsemalla
soittoäänen ja napauttamalla sitten OK.
Näytön lukitustavan muuttaminen
Voit muuttaa tapaa, jolla näyttö lukitaan niin, etteivät muut pääse henkilökohtaisiin tietoihisi.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Lukitusnäyttö → Näyttölukko ja valitse
näytön lukitustapa. Laitteen lukituksen avaaminen edellyttää avauskoodia.
Jos olet unohtanut lukituksen avauskoodin, vie laite nollattavaksi Samsung-huoltoon.
81
Mukauttaminen
Kuvio
Piirrä vähintään neljä pistettä yhdistävä kuvio ja vahvista sitten kuvio piirtämällä se uudelleen.
Määritä vara-PIN-koodi näytön lukituksen avaamista varten siltä varalta, että unohdat kuvion.
PIN
PIN-koodissa voi olla vain numeroita. Anna vähintään neljä numeroa ja vahvista salasana sitten
syöttämällä se uudelleen.
Salasana
Salasanassa voi olla kirjaimia ja numeroita. Anna vähintään neljä merkkiä, joihin kuuluu sekä
numeroita että symboleita, ja vahvista salasana sitten syöttämällä se uudelleen.
Sormenjälki
Voit rekisteröidä sormenjälkesi näytön lukituksen avaamista varten. Lisätietoja on kohdassa
Sormilukija.
Omat paikat
Sijaintisi automaattisen tunnistuksen avulla voit käyttää usein vierailemiisi paikkoihin liittyviä
käteviä toimintoja nopeasti.
82
Mukauttaminen
Omat paikat -pienoisohjelman lisääminen
Voit lisätä pienoisohjelman koskettamalla jonkin aikaa tyhjää kohtaa alkunäytössä,
napauttamalla Pienoisohjelmat, koskettamalla Omat paikat -pienoisohjelmaa jonkin aikaa ja
vetämällä sen sitten alkunäyttöön.
Valitse luokka sijaintitietojen ja
asetusten määrittämistä varten.
Paikkatietojen määrittäminen
Kun vierailet paikassa, josta on olemassa esimääritettyjä sijaintitietoja, laite tunnistaa sijaintisi
automaattisesti ja näyttää esimääritettyjen toimintojen pikavalinnat. Laite myös käyttää
asetuksia, jotka olet määrittänyt paikkaa varten.
1 Valitse Omat paikat -pienoisohjelmassa paikka sijaintitietojen ja pikavalintojen
määrittämistä varten. Napauta esimerkiksi Koti, jos haluat määrittää kotisi sijaintitiedot.
Nykyinen sijaintisi näkyy Osoite ja tunnistustapa -kohdassa. Voit etsiä sijaintisi uudelleen
automaattisesti napauttamalla .
Jos haluat etsiä sijaintisi manuaalisesti, anna osoite tai hakusana hakukenttään ja
napauta .
Varmista, että laite on yhdistetty Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon, jos haluat etsiä
nykyisen sijaintisi automaattisesti.
83
Mukauttaminen
2 Napauta SEURAAVA.
3 Lisää sovellusten ja toimintojen pikavalinnat tai poista niitä napauttamalla Hallitse
pikavalintoja -näytössä HALLITSE →
tai
.
4 Napauta OK.
Omat paikat -pienoisohjelma ja sijaintiasetuksesi tulevat alkunäyttöön. Voit muuttaa
lisäasetuksia, esimerkiksi äänitilaa tai Wi-Fi-verkkoasetuksia, napauttamalla →
Mukautetut asetukset.
Muiden paikkojen paikkatietojen määrittäminen
1 Napauta Omat paikat -pienoisohjelmassa .
2 Napauta ja valitse toinen paikka paikkaluettelosta.
Voit lisätä uusia paikkoja luetteloon napauttamalla HALLITSE PAIKKOJA →
3 Etsi nykyinen sijaintisi automaattisesti napauttamalla
.
tai HAE SIJAINTITIEDOT.
Jos haluat etsiä sijaintisi manuaalisesti, anna osoite tai hakusana hakukenttään ja
napauta .
84
Mukauttaminen
4 Napauta TALLENNA.
5 Lisää sovellusten tai toimintojen pikavalinnat tai poista niitä napauttamalla
6 Napauta .
tai
.
Kun käyt lisätyssä paikassa, esimääritetyt sijaintiasetuksesi tulevat näkyviin Omat paikat
-pienoisohjelmaan. Voit muuttaa lisäasetuksia, esimerkiksi äänitilaa tai Wi-Fi-verkkoasetuksia,
napauttamalla → Mukautetut asetukset.
Sormilukija
Johdanto
Sormenjälkien tunnistuksen toimiminen edellyttää, että rekisteröit ja tallennat sormenjälkitietosi
laitteeseen. Rekisteröimisen jälkeen voit asettaa laitteen käyttämään sormenjälkeäsi seuraavissa
toiminnoissa:
• Näytön lukitus
• Web-kirjautuminen
• Vahvista Samsung-tili
• Maksa PayPalilla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
Sormenjälkitunnistuksen parantaminen
Kun luet sormenjälkesi laitteella, ota huomioon seuraavat asiat, jotka voivat vaikuttaa laitteen
suorituskykyyn:
• Kotinäppäimessä on sormenjälkien tunnistin. Varmista, ettei kotinäppäin ole naarmuuntunut
tai vahingoittunut kolikoiden, avainten, kaulakorujen tai muiden metalliesineiden takia.
• Laitteen mukana toimitettu näytönsuojakalvo voi aiheuttaa sen, ettei
sormenjälkitunnistuksen tunnistin toimi oikein. Voit parantaa sormenjälkitunnistuksen
herkkyyttä irrottamalla näytönsuojakalvon.
• Varmista, että sormenjälkitunnistusalue ja sormesi ovat puhtaat ja kuivat.
85
Mukauttaminen
• Laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä, jos ihossa on ryppyjä tai arpia.
• Laite ei ehkä tunnista pienten tai ohuiden sormien sormenjälkiä.
• Voit parantaa tunnistuksen suorituskykyä rekisteröimällä sen käden sormenjäljet, jolla
useimmiten käytät toimintoja laitteessa.
• Älä vedä sormella liian nopeasti tai hitaasti. Vedä sormella kohtuullisella nopeudella, jotta
laite tunnistaa sormen.
• Kuivassa ympäristössä laitteeseen voi syntyä staattista sähköä. Vältä tämän toiminnon
käyttämistä kuivissa ympäristöissä tai pura staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä
ennen toiminnon käyttämistä.
Sormenjälkien rekisteröiminen
Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäätä, laite ei ehkä tunnista sormenjälkiä.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Sormilukija → Sormenjälkien hallinta.
2 Lue näytön ohjeet ja napauta OK.
3 Aseta sormesi sormenjälkitunnistusalueelle näytön alareunaan keskelle.
86
Mukauttaminen
4 Kosketa jonkin aikaa näyttöä sormenjälkitunnistusalueella ja vedä sitten sormella alaspäin
kotinäppäimen yli.
Toista tätä samalla sormella, kunnes sormenjälki on rekisteröity.
5 Lopeta sormenjäljen lukeminen napauttamalla VALMIS. Voit myös rekisteröidä uuden
sormenjäljen napauttamalla REKISTERÖI.
6 Kun näkyviin tulee näyttö, joka pyytää rekisteröimään varasalasanan, anna varasalasana ja
napauta sitten JATKA.
7 Vahvista varasalasana antamalla se uudelleen ja napauta sitten OK.
Voit käyttää varasalasanaa sormenjälkien lukemisen sijaan.
8 Kun sormenjälkilukituksen ponnahdusikkuna tulee näyttöön, napauta OK. Voit avata näytön
lukituksen sormenjälkiesi avulla.
87
Mukauttaminen
Sormenjälkien rekisteröinnin poistaminen
Voit poistaa sormenjälkiesi rekisteröinnin sormenjälkien hallintatoiminnolla.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Sormilukija → Sormenjälkien hallinta.
2 Lue rekisteröity sormenjälki tai napauta ja anna varasalasana.
3 Napauta → Valitse.
4 Valitse sormenjäljet, joiden rekisteröinti poistetaan, ja napauta .
Varasalasanan vaihtaminen
Voit vaihtaa salasanaa, jota käytetään sormenjälkien lukemisen vaihtoehtona.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Sormilukija → Vaihda varasalasana.
2 Lue rekisteröity sormenjälki tai napauta ja anna varasalasana.
3 Anna uusi salasana ja napauta JATKA.
4 Anna salasana uudelleen ja napauta OK.
Samsung-tilin salasanan vahvistaminen
Voit vahvistaa Samsung-tilisi salasanan sormenjälkien avulla. Voit käyttää sormenjälkeä salasanan
syöttämisen sijaan esimerkiksi silloin, kun ostat sisältöä Galaxy Apps -kaupasta.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Sormilukija → Vahvista Samsung-tili ja
aktivoi sitten Vahvista Samsung-tili -kytkin napauttamalla sitä. Anna Samsung-tilisi salasana ja
napauta VAHVISTA.
88
Mukauttaminen
Kirjautuminen tileihin sormenjälkien avulla
Voit kirjautua sormenjälkiesi avulla Internet-sivuille, jotka tukevat salasanojen tallennusta.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Sormilukija → Web-kirjautuminen ja
aktivoi sitten Web-kirjautuminen-kytkin napauttamalla sitä.
2 Avaa Internet-sivu, jolle haluat kirjautua sormenjäljen avulla.
3 Anna käyttäjänimi ja salasana ja napauta sitten Internet-sivun kirjautumispainiketta.
4 Valitse Kirjaudu sormenjäljillä ja napauta MUISTA.
Voit vahvistaa sormenjälkesi avulla tilisi ja salasanasi, joita käytetään Internet-sivulle
kirjautumiseen.
Ostojen tekeminen sormenjälkien avulla PayPal-palvelun kautta
Voi tehdä ostoja lukemalla sormenjälkesi.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Sormilukija → Maksa PayPalilla.
2 Valitse FIDO Ready™ -tuki ja PayPal ja napauta sitten ASENNA.
3 Kun asennus on valmis, napauta LIITÄ PAYPAL-TILI.
4 Kirjaudu PayPal-tiliisi ja rekisteröi sormenjälkesi noudattamalla näytön ohjeita.
89
Mukauttaminen
Yksityinen tila
Johdanto
Voit piilottaa henkilökohtaisen sisällön laitteessasi niin, että muut eivät voi käyttää sitä.
Yksityisessä tilassa voit piilottaa kohteet, jotka ovat Galleria-, Video-, Musiikki-, Ääninauhuri-,
Omat tiedostot- ja S Note -sovelluksissa.
Yksityisen tilan asetusten määrittäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Yksityinen tila.
2 Lue näytön ohjeet ja napauta SEURAAVA.
3 Lue näytössä näkyvät tiedot tämän toiminnon käyttämisestä ja napauta SEURAAVA.
4 Napauta KÄYNNISTÄ, valitse yksityisen tilan käyttötyyppi ja määritä sitten asetukset valmiiksi
noudattamalla näytön ohjeita.
Kun näytön lukituksen ponnahdusikkuna näkyy näytössä asetusten määrittämisen jälkeen,
voit muuttaa näytön lukitustapaa napauttamalla OK tai napauttaa OHITA.
Yksityinen tila otetaan käyttöön, ja -kuvake tulee näkyviin tilariville.
Sisällön piilottaminen
1 Käynnistä Kaikki sovellukset -näytössä sovellus, jonka kohteita haluat piilottaa.
2 Valitse kohde ja napauta sitten → Siirrä Yksityiset-kansioon.
Jos yksityinen tila ei ole käytössä, siirry seuraaviin vaiheisiin.
3 Lue näytön ohjeet ja napauta OK.
4 Anna esimääritetty yksityisen tilan käyttökoodi noudattamalla näytön ohjeita.
Valitut kohteet siirretään yksityiseen kansioon, ja ne katoavat näytöstä.
Jos piilotat kohteen, kun yksityinen tila ei ole käytössä, yksityinen tila otetaan käyttöön,
kun valittu kohde siirretään yksityiseen kansioon, ja se poistetaan käytöstä uudelleen,
kun siirto on valmis.
90
Mukauttaminen
Piilotetun sisällön näyttäminen
Voit näyttää piilotetut kohteet vain yksityisen tilan ollessa käytössä.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Yksityinen tila ja aktivoi sitten
Yksityinen tila -kytkin napauttamalla sitä.
Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla
Yksityinen tila.
2 Anna esimääritetty yksityisen tilan käyttökoodi noudattamalla näytön ohjeita.
3 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Omat tiedostot → Yksityinen.
Kaikki yksityiseen tilaan siirretyt kohteet näkyvät näytössä.
Sisällön palauttaminen näkyviin
1 Valitse yksityisessä kansiossa kohteet, jotka palautetaan näkyviin.
2 Napauta → Poista Yksityiset-kansiosta.
3 Valitse kansio, johon kohteet siirretään.
Kohteet siirretään valittuun kansioon.
Helppo tila
Helppo tila helpottaa laitteen käyttöä yksinkertaistamalla asettelua ja suurentamalla kuvakkeita
alkunäytössä.
Helppoon tilaan siirtyminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppo tila → Helppo tila.
2 Valitse sovellukset, joita käytetään yksinkertaistetussa asettelussa.
3 Napauta VALMIS.
91
Mukauttaminen
Palaaminen normaalitilaan
Pyyhkäise vasemmalle alkunäytössä ja napauta Helpot asetukset → Helppo tila →
Normaalitila → VALMIS.
Tietojen siirtäminen vanhasta laitteesta
Varmuuskopiointitilien käyttäminen
Voit siirtää varmuuskopiotiedot edellisestä laitteestasi uuteen laitteeseesi Google- tai Samsungtilisi avulla. Lisätietoja on kohdassa Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen.
Samsung Smart Switch -sovelluksen käyttäminen
Voit siirtää aiemman laitteesi tiedot uuteen laitteeseesi Smart Switch -sovelluksen avulla.
Lisätietoja on osoitteessa www.samsung.com/smartswitch.
Samsung Smart Switch ei ole tuettu joissakin laitteissa tai tietokoneissa.
Smart Switch Mobile -sovelluksen käyttäminen
Tämän sovelluksen avulla voit siirtää tiedot aiemmasta laitteestasi uuteen laitteeseen. Voit ladata
sovelluksen Galaxy Apps -kaupasta tai Play-kauppa-palvelusta.
1 Napauta laitteessasi Smart Switch Mobile.
2 Valitse laitteessasi vaihtoehto aiemman laitteen tyypin mukaan ja noudata näytön ohjeita.
Jos aiempi laite on Android-laite, varmista, että Smart Switch Mobile -sovellus on asennettu
laitteeseen. Lisätietoja on ohjeessa.
92
Mukauttaminen
Smart Switch Mobile -sovelluksen käyttäminen tietokoneiden kanssa
Tämän toiminnon avulla voit tuoda (tiettyjen valmistajien mobiililaitteista peräisin olevien)
tietojen varmuuskopion tietokoneesta laitteeseesi. Voit ladata sovelluksen osoitteesta
www.samsung.com/smartswitch.
1 Varmuuskopioi tiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen. Lisätietoja saat laitteen
valmistajalta.
2 Käynnistä Smart Switch tietokoneessa.
3 Liitä nykyinen laitteesi tietokoneeseen USB-kaapelilla.
4 Napsauta tietokoneessa vanhan laitteen valmistajaa ja siirrä sitten tiedot laitteeseesi
noudattamalla näytön ohjeita.
Samsung Kies -ohjelman käyttäminen
Voit palauttaa tiedot laitteeseesi tuomalla tietojen varmuuskopion tietokoneesta Samsung
Kies -sovelluksen avulla. Voit myös varmuuskopioida tiedot tietokoneeseen Samsung Kies
-sovelluksen avulla. Lisätietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla.
Tilien määrittäminen
Tilien lisääminen
Jotkin laitteessa käytettävät sovellukset edellyttävät rekisteröityä tiliä. Luomalla tilit saat laitteesta
parhaan käyttökokemuksen.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Tilit → Lisää tili.
2 Valitse tilipalvelu.
3 Määritä tilin asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit synkronoida sisällön tiliesi kanssa valitsemalla tilin ja valitsemalla synkronoitavat kohteet.
93
Mukauttaminen
Tilien poistaminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Tilit, valitse tili ja napauta sitten → Poista
tili.
Samsung-tilien rekisteröiminen
Joidenkin Samsungin sovellusten käyttäminen edellyttää Samsung-tiliä. Voit varmuuskopioida
ja palauttaa laitteeseen tallennettuja tietoja Samsung-tilisi avulla. Rekisteröimällä Samsung-tilisi
laitteeseen voit käyttää Samsungin palveluja kätevästi.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Tilit → Lisää tili.
2 Napauta Samsung Account.
3 Napauta KIRJAUDU.
4 Anna tilisi sähköpostiosoite ja salasana ja napauta sitten KIRJAUDU.
Kun Samsung-tilisi on rekisteröity, voit käyttää Samsung-tiliä vaativia sovelluksia ilman
sisäänkirjautumismenettelyä.
94
Puhelin ja yhteystiedot
Puhelin
Johdanto
Voit soittaa tai vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.
Puhelujen soittaminen
1 Napauta alkunäytössä.
2 Napauta Nronäpp. ja anna puhelinnumero.
3 Soita äänipuhelu napauttamalla tai videopuhelu napauttamalla
Näytä puhelu- ja viestilokit.
.
Näytä suosikkiyhteystiedot.
Anna numero
numeronäppäimillä.
Näytä yhteystietoluettelo.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lisää numero
yhteystietoluetteloon.
Esikatsele puhelinnumeroa.
Poista edellinen merkki.
95
Puhelin ja yhteystiedot
Puhelujen soittaminen puhelulokeista tai yhteystietoluettelosta
Napauta Lokit tai Yhteystiedot ja pyyhkäise oikealle sen yhteystiedon tai puhelinnumeron
kohdalla, johon haluat soittaa.
Puhelujen soittaminen suosikkiluettelon avulla
Voit lisätä yhteystiedon suosikkiyhteystietojen luetteloon valitsemalla yhteystiedon ja
napauttamalla .
Avaa Suosikit-näyttö ja valitse yhteyshenkilö, jolle soitetaan.
Soittaminen ulkomaille
1 Napauta Nronäpp.
2 Kosketa 0-näppäintä jonkin aikaa, kunnes +-merkki tulee näkyviin. Anna maan numero,
suuntanumero ja puhelinnumero ja napauta sitten
96
.
Puhelin ja yhteystiedot
Puhelujen vastaanottaminen
Puheluun vastaaminen
• Kun päänäyttö on sammutettuna:
Päänäyttö käynnistyy, ja puheluhälytys tulee näkyviin siihen. Voit vastata puheluun
vetämällä -kuvakkeen suuren ympyrän ulkopuolelle.
• Kun päänäyttö tai sovellus on käynnissä:
Puheluhälytys tulee näkyviin Reunanäyttöön. Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta.
Puhelun hylkääminen
• Kun päänäyttö on sammutettuna:
Päänäyttö käynnistyy, ja puheluhälytys tulee näkyviin siihen. Voit hylätä puhelun vetämällä
-kuvakkeen suuren ympyrän ulkopuolelle.
• Kun päänäyttö tai sovellus on käynnissä:
Puheluhälytys tulee näkyviin Reunanäyttöön. Voit hylätä puhelun vetämällä
-kuvaketta.
Vastaamattomat puhelut
Jos puheluun ei vastata, -kuvake tulee näkyviin tilariville ja Reunanäyttöön. Voit näyttää
vastaamattomien puhelujen luettelon avaamalla ilmoituspaneelin tai napauttamalla
Reunanäytössä. Voit näyttää vastaamattomat puhelut myös napauttamalla alkunäytössä →
Lokit.
• Jos haluat lähettää viestin hylätessäsi saapuvan puhelun, vedä hylkäysviestipalkkia
ylöspäin.
• Voit luoda eri hylkäysviestejä avaamalla alkunäytön ja napauttamalla
Asetukset → Puhelu → Puhelun hylkäys → Hylkäysviestit → .
97
→ →
Puhelin ja yhteystiedot
Toiminnot puhelujen aikana
Äänipuhelun aikana
Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:
• : Lisää äänenvoimakkuutta.
• Lisää puh.: Soita toinen puhelu.
• Nronäpp.: Avaa numeronäppäimistö.
• Lop. puh: Lopeta nykyinen puhelu.
• Kaiutin: Ota kaiutinpuhelutoiminto käyttöön tai poista se käytöstä. Kun käytät
kaiutinpuhelutoimintoa, puhu mikrofoniin laitteen yläreunassa ja pidä laite poissa korvaltasi.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Bluetooth: Vaihda Bluetooth-kuulokemikrofoniin, jos se on yhdistetty laitteeseen.
Videopuhelun aikana
Napauttamalla näyttöä voit käyttää seuraavia toimintoja:
• Vaihda: Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin.
• Mykistä: Poista mikrofoni käytöstä, minkä jälkeen toinen osapuoli ei kuule sinua.
• Lop. puh: Lopeta nykyinen puhelu.
Videopuhelua voidaan kaksoiskameratilassa käyttää enintään kolme minuuttia. Kolmen
minuutin kuluttua laite poistaa takakameran käytöstä, jotta suorituskyky on paras
mahdollinen.
98
Puhelin ja yhteystiedot
Yhteystiedot
Johdanto
Voit luoda uusia yhteystietoja tai hallita laitteessa olevia yhteystietoja.
Yhteystietojen lisääminen
Yhteystietojen siirtäminen muista laitteista
Voit siirtää yhteystietoja muista laitteista omaan laitteeseesi. Lisätietoja on kohdassa Tietojen
siirtäminen vanhasta laitteesta.
Yhteystietojen luominen manuaalisesti
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Yhteystiedot → Yhteystiedot.
2 Napauta ja valitse tallennussijainti.
3 Anna yhteystiedot.
4 Napauta TALLENNA.
Voit lisätä yhteystietoluetteloon puhelinnumeron napauttamalla Nronäpp., antamalla numeron
ja napauttamalla sitten Lisää yhteystietoihin.
Voit lisätä puhelinnumeron yhteystietoluetteloon vastaanotettujen puhelujen tai viestien
luettelosta napauttamalla Lokit ja napauttamalla yhteystiedon kuvaa.
99
Puhelin ja yhteystiedot
Yhteystietojen etsiminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Yhteystiedot → Yhteystiedot.
Käytä jotakin seuraavista etsintätavoista:
• Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
• Voit selata yhteystietoluetteloa nopeasti vetämällä sormella luettelon oikealla puolella
olevassa hakemistossa.
• Napauta yhteystietoluettelon yläreunassa olevaa hakukenttää ja anna hakuehdot.
Kun yhteystieto on valittuna, toimi jollakin seuraavista tavoista:
• : Lisää suosikkiyhteystietoihin.
• /
: Soita ääni- tai videopuhelu.
• : Luo viesti.
• : Luo sähköpostiviesti.
100
Viestit ja sähköposti
Viestit
Johdanto
Voit lähettää teksti- tai multimediaviestejä ja tarkastella viestejä keskustelukohtaisesti.
Viestien lähettäminen
Viestien lähettämisestä voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Viestit.
2 Napauta .
3 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Anna vastaanottajat.
Valitse yhteystieto yhteystietojen
luettelosta.
Liitä tiedostoja.
Lähetä viesti.
Syötä hymiöitä.
Kirjoita viesti.
4 Lähetä viesti napauttamalla
.
101
Viestit ja sähköposti
Viestien näyttäminen
Viestit ryhmitellään viestiketjuiksi yhteystiedon mukaan.
Viestien vastaanottamisesta voidaan veloittaa lisämaksu verkkovierailun aikana.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Viestit.
2 Valitse viestiluettelosta yhteystieto.
3 Tarkastele keskustelua.
Saat näkyviin lisää vaihtoehtoja napauttamalla viestin tietonäytössä .
Sähköposti
Johdanto
Lisäämällä sähköpostitilisi voit vastaanottaa sähköpostiviestejä ja vastata niihin.
Sähköpostitilien määrittäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Sähköposti.
Määritä sähköpostitili, kun avaat Sähköposti-sovelluksen ensimmäisen kerran.
2 Anna sähköpostiosoite ja salasana ja napauta sitten SEURAAVA.
Voit rekisteröidä yrityssähköpostitilin manuaalisesti napauttamalla MANUAALINEN
ASENNUS.
3 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Voit määrittää toisen sähköpostitilin napauttamalla
→ HALLITSE TILEJÄ →
.
Jos sinulla on vähintään kaksi sähköpostitiliä, voit asettaa jonkin niistä oletustiliksi. Napauta
→ HALLITSE TILEJÄ → → Aseta oletustili.
102
Viestit ja sähköposti
Sähköpostiviestien lähettäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Sähköposti.
2 Napauta näytön alareunassa ja luo viesti.
3 Lisää vastaanottajat ja kirjoita viesti.
4 Lähetä viesti napauttamalla .
Sähköpostiviestien lukeminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Sähköposti.
2 Napauta viestiluettelossa viestiä, jonka haluat lukea.
103
Kamera ja Galleria
Kamera
Johdanto
Voit ottaa valokuvia ja tallentaa videoita käyttämällä eri tiloja ja asetuksia.
Peruskuvaus
Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videoita. Voit katsella kuvaamiasi valokuvia ja videoita Galleriasovelluksessa.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kamera.
Kameran asiallinen käyttötapa
• Älä ota ihmisistä valokuvia tai tallenna heistä videoita ilman heidän lupaansa.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se on kiellettyä.
• Älä ota valokuvia tai tallenna videoita paikoissa, joissa se voi loukata ihmisten yksityisyyttä.
104
Kamera ja Galleria
Valokuvien tai videoiden kuvaaminen
1 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
2 Ota valokuva napauttamalla tai aloita videon tallentaminen napauttamalla .
Muuta kameran
asetuksia.
Aloita videon tallennus.
Vaihda etu- ja
takakameran välillä.
Ota valokuva.
HDR (Täyteläinen sävy)
Vaihda kuvaustilaa.
Katsele kuvattuja
valokuvia ja videoita.
Kameran käynnistäminen lukitussa näytössä
Voit ottaa nopeasti valokuvia erikoistilanteista käynnistämällä Kamera-sovelluksen lukitussa
näytössä.
1 Vedä lukitussa näytössä -kuvake suuren ympyrän ulkopuolelle.
2 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
3 Ota valokuva napauttamalla tai aloita videon tallentaminen napauttamalla .
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Lähennä levittämällä näytössä kahta sormea kauemmas toisistaan tai loitonna
nipistämällä näytössä.
• Voit tehdä videosta ruudunkaappauksen tallennuksen aikana napauttamalla
105
.
Kamera ja Galleria
Omakuva
Omakuvien ottaminen automaattisesti
Kun otat valokuvia etukameralla, voit ottaa valokuvan automaattisesti suljinpainiketta
napauttamatta asettamalla sormesi tunnistimen päälle tai puhekomentojen avulla.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kamera.
2 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan napauttamalla Reunanäytössä.
3 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Aseta sormesi laitteen takaosassa olevan tunnistimen päälle ja ota sitten valokuva itsestäsi
nostamalla sormi. Voit ottaa valokuvan myös sanomalla sanan "Smile", "Cheese", "Capture" tai
"Shoot". Voit tallentaa videon sanomalla sanat "Record video".
106
Kamera ja Galleria
Laaja omakuva
Ottamalla laajan omakuvan voit sisällyttää valokuvaan tavallista enemmän ihmisiä.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kamera.
2 Siirry omakuvien ottamista varten etukameraan napauttamalla Reunanäytössä.
3 Napauta Tila → Laaja omakuva.
4 Suuntaa etukameran objektiivi itseäsi kohti.
5 Aseta sormesi laitteen takaosassa olevan tunnistimen päälle ja ota sitten valokuva itsestäsi
nostamalla sormi. Voit ottaa valokuvan myös sanomalla sanan "Smile", "Cheese", "Capture" tai
"Shoot". Voit tallentaa videon sanomalla sanat ”Record video”.
6 Voit ottaa laajan omakuvan kääntämällä laitetta hitaasti vasemmalle ja sitten oikealle.
Laite ottaa lisää valokuvia, kun sininen kehys siirtyy valkoisen kehyksen päästä toiseen.
• Varmista, että sininen kehys pysyy etsimen ikkunan sisäpuolella.
• Kohteiden pitäisi olla liikkumattomina laajoja omakuvia otettaessa.
• Valaistusolosuhteet voivat vaikuttaa valokuvan tarkkuuteen.
• Kuvausolosuhteet voivat aiheuttaa sen, että esikatselunäytössä näkyvän kuvan ylä- ja
alareuna rajautuvat pois valokuvasta.
107
Kamera ja Galleria
HDR (Täyt. sävy)
Voit ottaa valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja
tummilla alueilla.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kamera.
2 Siirry takakameraan napauttamalla Reunanäytössä.
3 Napauta Reunanäytössä esikatselunäytön ollessa näkyvissä.
Kuvake vaihtuu kuvakkeeksi
.
4 Ota valokuva napauttamalla
.
Ilman tehostetta
Tehosteen kanssa
Kuvaustilat
Voit ottaa valokuvia eri kuvaustiloissa.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kamera.
Auto
Tämän tilan avulla voit antaa kameran arvioida ympäristön ja määrittää parhaan tilan valokuvalle.
Napauta esikatselunäytössä Tila → Auto.
108
Kamera ja Galleria
Omakuva takak.
Tämän tilan avulla voit ottaa omakuvia takakameralla.
1 Napauta esikatselunäytössä Tila → Omakuva takak.
2 Määritä kasvojentunnistusalue vetämällä tai säätämällä kehystä.
3 Sommittele kuva takakameran objektiivi itseäsi kohti.
4 Käytä äänimerkkejä apunasi säätäessäsi sommittelua.
Kun kasvosi ovat kokonaan kasvojentunnistusalueella, kamera antaa varoitusäänen, toistaa
äänimerkkiä muutaman sekunnin ajan ja ottaa sitten automaattisesti valokuvan.
Valikoiva tarkennus
Voit tuoda tietyt kohteet esiin valokuvassa käyttämällä epätarkkuustehostetta.
1 Napauta esikatselunäytössä Tila → Valikoiva tarkennus.
2 Napauta esikatselunäytön kuvaa siinä kohdassa, johon haluat kameran tarkentavan.
3 Ota valokuva napauttamalla .
4 Napauta esikatselupienoiskuvaa esikatselunäytön oikeassa alakulmassa.
5 Napauta ja valitse jokin seuraavista toiminnoista:
• Tark. lähelle: Korosta kohdetta ja epäterävöitä taustaa kohteen ympärillä.
• Tarkennus kauas: Epäterävöitä kohdetta ja korosta taustaa kohteen ympärillä.
• Panorointitark.: Korosta kohdetta ja taustaa.
109
Kamera ja Galleria
6 Napauta
.
• On suositeltavaa kuvata kohteet enintään 50 cm:n päästä laitteesta. Aseta kohde,
johon haluat tarkentaa, lähelle laitetta.
• Varmista valokuvia ottaessasi, että kohteen ja taustan välillä on tarpeeksi etäisyyttä.
Etäisyyden pitäisi olla yli kolminkertainen verrattuna laitteen ja kohteen väliseen
etäisyyteen.
• Laitteella otettujen valokuvien laatu voi heikentyä seuraavissa olosuhteissa:
– – Laite tai kohde liikkuu.
– – Kuvauskohteessa on voimakasta vastavaloa, vain vähän valoa tai otat valokuvia
sisätiloissa.
– – Kohteessa tai taustassa ei ole mitään kuvioita, tai se koostuu tasaisesta väristä.
Panoraama
Voit ottaa sarjan kuvia vaaka- tai pystysuuntaisesti ja liittää ne sitten yhteen laajaksi näkymäksi.
Napauta esikatselunäytössä Tila → Panoraama.
Tilojen hall.
Valitse kuvaustilat, jotka näkyvät tilanvalintanäytössä, tai muuta niiden järjestystä.
1 Napauta esikatselunäytössä Tila → Tilojen hall.
2 Valitse tilaluetteloon lisättävät tilat.
• Kauniit kasvot: Ota valokuva, jossa kasvot ovat hillityn valaistuja.
• Kuva ja lisää: Voit ottaa sarjan valokuvia ja muokata niitä käyttämällä kuvaustiloissa eri
tehosteita.
• Virt. kierros: Voit ottaa valokuvia kuvattavassa tilassa eri kulmista siirtymällä eteenpäin tai
kääntymällä vasemmalle tai oikealle.
• Kaksoiskam.: Ota valokuva tai tallenna video samanaikaisesti etu- ja takakameralla.
110
Kamera ja Galleria
Tilojen lataaminen
Voit ladata lisää kuvaustiloja Galaxy Apps -kaupasta.
Napauta esikatselunäytössä Tila → Lataa.
• Saat parhaan kuvan panoraamatilassa noudattamalla seuraavia vihjeitä:
– – Siirrä kameraa hitaasti yhteen suuntaan.
– – Pidä kuva kameran etsimessä näkyvän kehyksen sisällä.
– – Vältä valokuvien ottamista yksityiskohdatonta taustaa, kuten tyhjää taivasta tai
tasaista seinää, vasten.
• Voit tallentaa videoita kaksoiskameratilassa enintään viisi minuuttia Full HD -laadulla
ja enintään kymmenen minuuttia HD- tai VGA-laadulla.
• Kun videoita tallennetaan kaksoiskameratilassa, ääni tallennetaan sisäisellä
mikrofonilla.
Kamera-asetukset
Kun esikatselunäyttö on näkyvissä, napauta
Reunanäytössä.
Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella valitun tilan ja käytettävän kameran
mukaan.
• • : Ota salama käyttöön tai poista se käytöstä.
: Valitse viive, jonka jälkeen kamera ottaa automaattisesti valokuvan.
• : Valitse suodatintehoste, jota käytetään otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Voit ladata lisää tehosteita napauttamalla Lataa. Voit muuttaa tehosteiden järjestystä tai
piilottaa tehosteita luettelossa napauttamalla Tehost. hall.
• : Valitse valokuvien tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
111
Kamera ja Galleria
Voit käyttää kameran lisäasetuksia avaamalla esikatselunäytön ja napauttamalla
→
.
• Kauniit kasvot: Aseta laite ottamaan valokuva, jossa kasvot ovat hillityn valaistuja.
• Valotusarvo: Muokkaa valotusarvoa. Tämä asetus määrittää, miten paljon valoa kameran
kennoon pääsee. Käytä pitkää valotusta vähäisessä valossa.
• ISO: Valitse ISO-arvo. Arvo ohjaa kameran valonherkkyyttä. Pieniä arvoja käytetään
kuvattaessa liikkumattomia tai kirkkaasti valaistuja kohteita. Suuria arvoja käytetään
kuvattaessa nopeasti liikkuvia tai heikosti valaistuja kohteita. Suuret ISO-herkkyydet voivat
kuitenkin aiheuttaa valokuviin kohinaa.
• Valkotasapaino: Valitse oikea valkotasapaino, jolloin kuvien värit ovat luonnolliset.
• Mittaustavat: Valitse mittaustapa. Asetus määrittää valoarvojen laskentatavan.
Keskipainotettu mittaa taustavalon kuvan keskeltä. Pistemittaus mittaa valoarvon tietyssä
kohdassa. Matriisimittaus laskee keskiarvon koko kuvasta.
• HDR (Täyt. sävy): Tämän tilan avulla voit ottaa valokuvia, joissa värit näkyvät kirkkaina ja
yksityiskohtia on runsaasti myös kirkkailla ja tummilla alueilla.
• Ota kuvia napautt.: Voit ottaa valokuvia napauttamalla kuvaa esikatselunäytössä.
• Videon koko: Valitse videoiden tarkkuus. Suuren tarkkuuden käyttäminen tuottaa tavallista
laadukkaampia videoita, mutta ne vievät tavallista enemmän muistia.
• Videonvakautus: Ota käyttöön tärinänvaimennus, joka vähentää kameran tärinästä
johtuvaa epäterävyyttä tai poistaa sen videon tallennuksen aikana.
• Sijaintitunnisteet: Lisää valokuvaan GPS-sijaintitunniste.
• Voit parantaa GPS-signaalia olemalla kuvaamatta paikoissa, joissa signaali voi olla
estetty, kuten rakennusten välissä ja alavilla alueilla tai huonolla säällä.
• Sijaintisi voi näkyä valokuvissa, kun lataat ne Internetiin. Voit estää tämän poistamalla
sijaintitunnisteasetuksen käytöstä.
• Tallennuspaikka: Valitse muistipaikka tallentamista varten.
• Tallenna käännettynä: Käännä kuva alkuperäisen näkymän peilikuvaksi, kun otat kuvia
etukameralla.
• Ristikko: Näytä etsimessä apuviivat, jotka helpottavat sommittelua kohteita valittaessa.
• Puheohjaus: Aseta laite ottamaan valokuvia tai tallentamaan videoita puhekomennoilla.
• Voimakkuusnäppäin: Aseta laite käyttämään äänenvoimakkuusnäppäintä suljin- tai
zoomaustoiminnon ohjaukseen.
112
Kamera ja Galleria
• Näytä kuvat: Aseta laite näyttämään valokuvat niiden ottamisen jälkeen.
• Hallitse pikavalint.: Järjestä usein tarvittavien asetusten pikavalinnat uudelleen.
• Palauta asetukset: Nollaa kameran asetukset.
• : Näytä kameran käytön ohjetiedot.
Galleria
Johdanto
Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.
Valokuvien tai videoiden katseleminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Galleria.
2 Valitse kuva tai videoleike.
Videotiedostoissa näkyy
napauttamalla .
-kuvake esikatselupienoiskuvassa. Voit toistaa videon
Jakotapa
Muokkaa
Siirry edelliseen näyttöön.
Lisävalinnat
Vaihda soitinta
Poista
Kuvien ja videoiden
esikatselupienoiskuvat
Voit piilottaa tai näyttää valikkorivin ja esikatselupienoiskuvat napauttamalla näyttöä.
113
Kamera ja Galleria
Muihin laitteisiin tallennetun sisällön katseleminen
Voit etsiä muihin laitteisiin tallennettua sisältöä ja näyttää sen laitteessasi.
Samsung Link -laitteisiin tallennetun sisällön käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille. Lisätietoja on kohdassa
Samsung-tilien rekisteröiminen.
Napauta Galleria-päänäytössä
ja valitse Rekisteröidyt laitteet -luettelosta laite, jossa
olevaa sisältöä haluat käyttää. Voit näyttää sisältöä laitteista, jotka on rekisteröity Samsung Link
-toimintoon. Lisätietoja on osoitteessa link.samsung.com.
• Varmista, että rekisteröidyt laitteet ovat päällä ja yhdistettyinä Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Muihin laitteisiin tallennetun sisällön käyttämisestä matkapuhelinverkon kautta
saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
Lähellä oleviin laitteisiin tallennetun sisällön käyttäminen
Voit etsiä lähellä olevat laitteet Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon tai mobiilitukiaseman avulla ja
tarkastella niihin tallennettua sisältöä laitteessasi.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Lähellä olevat
laitteet ja aktivoi sitten Lähellä olevat laitteet -kytkin napauttamalla sitä.
2 Napauta Galleria-päänäytössä .
3 Valitse laite Lähellä olevat laitteet -luettelosta.
Voit toistaa kuvia ja videoita muista laitteista, joissa on sisällönjakotoiminto käytössä.
114
Kamera ja Galleria
Kuvien tai videoiden poistaminen
Kuvan tai videon poistaminen
Valitse kuva tai video ja napauta
näytön yläreunassa.
Useiden kuvien tai videoiden poistaminen
1 Kosketa poistettavaa kuvaa tai videota jonkin aikaa Galleria-päänäytössä.
Voit myös napauttaa → Valitse.
2 Valitse poistettavat kuvat tai videot.
3 Napauta näytön yläreunassa.
Voit poistaa useita kohteita myös napauttamalla → Poista, valitsemalla poistettavat kuvat tai
videot ja napauttamalla sitten VALMIS.
115
Turvallisuustuki
Hätätila
Hätätila muuttaa näytön harmaasävyiseksi akkuvirran kulumisen vähentämiseksi. Jotkin
sovellukset ja toiminnot ovat rajoitettuja.
Hätätilan ottaminen käyttöön
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Turvallisuustuki → Hätätila ja aktivoi
sitten Hätätila-kytkin napauttamalla sitä.
Voit myös painaa virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttaa sitten Hätätila.
2 Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta OK.
3 Lue näytön ohjeet ja napauta PÄÄLLE.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Sytytä salama.
Toista hälytyksiä.
Lähetä nykyiset sijaintitietosi
viestinä.
Soita puhelu.
Selaa Internetiä.
Lisää muita sovelluksia
käytettäviksi.
Akun jäljellä oleva varaus ja
arvioitu valmiusaika
Soita hätäpuhelu.
Arvioitu valmiustilan enimmäisaika ilmaisee ajan, jonka kuluttua akkuvirta loppuu,
jos laitetta ei käytetä. Valmiustila-aika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen
mukaan.
116
Turvallisuustuki
Hätätilan poistaminen käytöstä
Voit poistaa hätätilan käytöstä napauttamalla → Poista hätätila käytöstä → EI KÄYT. Voit myös
painaa virtanäppäintä jonkin aikaa ja napauttaa sitten Hätätila → EI KÄYT.
Lähetä hätäviestejä
Paina hätätilanteessa virtanäppäintä kolme kertaa nopeasti peräkkäin. Laite lähettää viestin
ensisijaisille yhteyshenkilöille. Viesti sisältää tiedon sijainnistasi. Jos haluat käyttää tätä toimintoa,
rekisteröi ensin ensisijaiset yhteyshenkilöt.
Ensisijaisten yhteystietojen lisääminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Turvallisuustuki.
2 Napauta Hallitse ensisij. yhteyshenk. → Luo ensisijainen yhteyshenkilö.
3 Napauta Luo yhteystieto ja anna yhteystiedot tai napauta Valitse yhteystiedoista ja lisää
olemassa oleva yhteystieto ensisijaiseksi yhteystiedoksi.
Hätäviestien ottaminen käyttöön
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Turvallisuustuki.
2 Napauta Lähetä hätäviestejä ja aktivoi sitten Lähetä hätäviestejä -kytkin napauttamalla
sitä.
3 Lue ja hyväksy käyttöehdot ja napauta sitten OK.
Jos haluat lähettää hätäviestejä, joiden liitteinä on äänitallenteita tai valokuvia, valitse
Lähetä äänitallenne tai Lähetä kuvia.
Lähetä kuvia -asetuksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
117
Käteviä sovelluksia
Autotila
Johdanto
Tämän tilan avulla voit ohjata laitetta autoa ajaessasi. Voit kuunnella viestit ja musiikkia
puhekomentojen avulla koskematta laitteeseen.
Älä katsele näyttöä äläkä käytä toimintoja käsillä, kun ajat autoa.
• Navigointikartat, nykyinen sijaintisi ja muut navigointitiedot voivat poiketa
todellisista sijaintitiedoista. Kiinnitä aina huomiota tieolosuhteisiin, liikenteeseen
ja muihin seikkoihin, jotka voivat vaikuttaa ajamiseen. Noudata ajaessasi kaikkia
turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä.
• Navigointitoimintojen käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Tämän tilan käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
• Tämä tila ei ole tuettu joillakin kielillä.
Autotilan käynnistäminen
Kun rekisteröit auton laitteeseen, voit kuunnella laitteen toistamaa ääntä auton kaiuttimista.
Voit myös esimerkiksi asettaa laitteen ottamaan autotilan käyttöön automaattisesti, kun se
muodostaa yhteyden autoon.
Jos käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran, määritä asetukset noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
1 Ota toiminto käyttöön avaamalla pika-asetuspaneeli ja napauttamalla Autotila.
118
Käteviä sovelluksia
2 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Kun Bluetooth-yhteyspyyntö-ikkuna tulee näyttöön, napauta KYLLÄ, jolloin auto voi etsiä
laitteesi ja muodostaa siihen Bluetooth-yhteyden.
• Käynnistä auto ja avaa radio ennen auton rekisteröimistä.
• Kun rekisteröit auton laitteeseen, aseta laite auton lähelle.
Muiden autojen rekisteröiminen
Napauta MORE → Settings → My cars → ADD.
Autotilan valikkojen käyttäminen
Voit käyttää autotilan valikkoja puhekomennoilla ja soittaa puheluja, lähettää viestejä, navigoida
paikkoihin tai toistaa musiikkia. Voit myös napauttaa jokaisen valikon kuvaketta näytössä.
1 Ota toiminto käyttöön avaamalla pika-asetuspaneeli ja napauttamalla Autotila.
Avaa valikkonäyttö.
Käytä
lisävaihtoehtoja.
Ota
puhekomento-toiminto käyttöön.
Autotilan valikot
2 Sano autotilan päänäytössä "Hi Galaxy".
3 Kun -kuvake tulee näkyviin, sano haluamasi valikon käynnistävä puhekomento.
Voit käyttää myös pikapuhekomentoja. Voit tuoda näkyviin esimerkkejä
pikapuhekomennoista napauttamalla MORE → Example commands.
119
Käteviä sovelluksia
Navigointitoiminnon käyttäminen
Valitse sijainti täsmällisesti koskettamalla karttaa jonkin aikaa sormella. Voit navigoida
määränpäähän myös puhekomennon avulla.
1 Ota toiminto käyttöön avaamalla pika-asetuspaneeli ja napauttamalla Autotila.
2 Sano autotilan päänäytössä "Hi Galaxy".
3 Sano "Navigation".
4 Sano hakusana tai sijainnin osoite.
Laite aloittaa automaattisesti opastuksen sijaintiin.
S Finder
Johdanto
Voit hakea erilaisia sisältöjä hakusanan avulla.
Sisällön etsiminen
Avaa ilmoituspaneeli ja napauta S Finder.
Anna hakusana hakukenttään tai napauta
ja sano hakusana.
Voit tarkentaa hakutuloksia napauttamalla hakukentän alapuolella olevia suodattimia ja
valitsemalla sitten tunnisteen.
Hakuluokkien määrittäminen
Voit määrittää hakuluokat hakukenttien avulla tehtävää sisällön hakua varten.
Napauta → Asetukset → Valitse hakuluokka ja valitse luokat.
120
Käteviä sovelluksia
Hakuhistorian hallinta
Aiemmat hakusi tallennetaan automaattisesti. Voit poistaa kohteen hakuhistoriasta
napauttamalla kohteen vieressä.
Jos haluat, ettei laite tallenna hakuhistoriaa, napauta → Asetukset ja poista sitten Käytä
hakuhistoriaa -valinta.
Kalenteri
Johdanto
Voit hallita aikatauluasi syöttämällä tulevat tapahtumat tai tehtävät kalenteriisi.
Tapahtumien tai tehtävien luominen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kalenteri.
2 Napauta tai kaksoisnapauta päivää.
Jos päivään on jo tallennettu tapahtumia tai tehtäviä, napauta päivää ja napauta
.
3 Valitse tapahtuma tai tehtävä napauttamalla näytön vasemmassa yläkulmassa ja anna tiedot.
• Lisää tapahtuma: Määritä tapahtuman alkamis- ja loppumispäivä. Voit asettaa
valinnaisen toistumisasetuksen.
• Lisää tehtävä: Lisää tiettynä päivänä suoritettava tehtävä. Voit asettaa valinnaisen
prioriteettiasetuksen.
121
Käteviä sovelluksia
Valitse kohde.
Valitse kalenteri, jota käytetään tai
jonka kanssa synkronoidaan.
Kirjoita otsikko.
Voit liittää kartan, jolla
tapahtuman sijainti näkyy.
Määritä tapahtuman alkamis- ja
loppumispäivä.
Aseta tapahtuman muistutus.
Lisää muita tietoja.
4 Tallenna tapahtuma tai tehtävä napauttamalla TALLENNA.
Tapahtumien ja tehtävien synkronoiminen tilien kanssa
Synkronoi tapahtumat ja tehtävät tiliesi kanssa napauttamalla Kalenteri-päänäytössä →
Synkronoi nyt.
Jos haluat lisätä tilejä, joiden kanssa synkronoidaan, napauta → Kalenterit → Lisää tili. Valitse
sitten tili, jonka kanssa synkronoidaan, ja kirjaudu sisään. Kun tili on lisätty, tilin nimen vieressä
näkyy vihreä ympyrä.
Voit muuttaa tilin synkronointiasetusta avaamalla Kaikki sovellukset -näytön, napauttamalla
Asetukset → Tilit ja valitsemalla sitten tilipalvelun.
122
Käteviä sovelluksia
S Health
Johdanto
S Health -sovellus auttaa sinua hallitsemaan hyvinvointiasi ja kuntoasi. Voit asettaa
kuntotavoitteita, seurata edistymistäsi ja pitää kirjaa yleisestä hyvinvoinnistasi ja kunnostasi.
S Health -sovelluksen käynnistäminen
Kun käytät tätä sovellusta ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen alkuperäisten
tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Health.
2 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
Laite laskee fyysisten tietojesi perusteella normaalin perusaineenvaihduntasi
energiankulutuksen (Basal Metabolic Rate, BMR) ja suosittelee päivittäin nautittavaa
kalorimäärää. Suositus ei ehkä ole tarkka kaikenikäisiä henkilöitä, kaikkia
ruumiinrakenteita tai kaikkia ravintotarpeita varten.
S Health -sovelluksen päänäyttö
Voit näyttää tärkeimmät tiedot S Health -sovelluksen valikoista ja käyttää S Health -sovelluksen
valikkoja suoraan pikavalintojen avulla.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Health. Napauta
→ Päänäyttö.
Voit näyttää S Health -sovelluksen toimintojen lisätiedot avaamalla S Health -päänäytön
ja napauttamalla → Ohje.
123
Käteviä sovelluksia
Lisätietoja
• Tämän tiedonkeruun tarkoitus on rajoitettu pyytämäsi palvelun tarjoamiseen, mukaan
lukien sellaisten lisätietojen tarjoaminen, jotka liittyvät hyvinvointisi parantamiseen,
tietojen varmuuskopiointiin/synkronointiin, tietojen analysointiin ja tilastoimiseen
tai entistä parempien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. (Jos kirjaudut
Samsung-tiliisi S Health -sovelluksesta, tietosi voidaan kuitenkin tallentaa palvelimelle
varmuuskopiointitarkoituksessa.) Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää, kunnes nämä
tarkoitukset on täytetty. Voit poistaa S Health -sovelluksen tallentamat henkilökohtaiset
tiedot Asetukset-valikon Nollaa tiedot -toiminnolla. Jos haluat poistaa sosiaalisten
verkostojen kanssa jakamasi tai tallennuslaitteisiin siirtämäsi tiedot, ne on poistettava
erikseen.
• Olet itse kokonaan vastuussa sosiaalisissa verkostoissa jaettujen tai muille lähetettyjen
tietojen väärinkäytöstä. Käytä harkintaa jakaessasi henkilökohtaisia tietojasi muiden kanssa.
• Jos laite yhdistetään mittauslaitteisiin, tarkista tiedonsiirtoprotokolla, jotta voit varmistaa
oikean toiminnan. Jos käytät langatonta yhteyttä, esimerkiksi Bluetooth tai ANT+, muiden
laitteiden aiheuttamat elektroniset häiriöt voivat vaikuttaa laitteeseen. Vältä laitteen
käyttämistä muiden radioaaltoja lähettävien laitteiden lähellä.
• S Health -sovelluksessa käytettävä sisältö voi vaihdella sovelluksen ohjelmistoversion
mukaan. Sovelluksen mukana toimitettavia palveluja voidaan muuttaa tai niiden tuki
peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
• Käytettävissä olevat S Health -sovelluksen toiminnot voivat vaihdella alueellasi
noudatettavien paikallisten lakien ja säännösten mukaan.
• Joidenkin S Health -sovelluksen toimintojen käyttömahdollisuus voi määräytyä alueen
mukaan.
• S Health -sovelluksen toiminnot on tarkoitettu vain kunnon parantamiseen ja viitteellisten
tietojen saamiseen liittyviin tarkoituksiin, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin
eikä sairauksien parantamiseen, lieventämiseen, hoitoon tai estämiseen.
124
Käteviä sovelluksia
S Voice
Johdanto
Voit suorittaa eri tehtäviä helposti puhumalla.
S Voice -sovelluksen käynnistäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Voice.
Voit myös painaa kotinäppäintä kahdesti.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
2 Määritä asetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3 Katsele opetusohjelma tai ohita opetusohjelma napauttamalla START.
Kielen määrittäminen
Napauta → Settings → Language ja valitse sitten kieli.
Valittua kieltä ei käytetä laitteen näytön kielenä, vaan vain S Voice -sovelluksessa.
S Voice -sovelluksen käyttäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä S Voice.
Voit myös painaa kotinäppäintä kahdesti.
Kun S Voice käynnistetään, laite aloittaa puheentunnistuksen.
2 Sano puhekomento.
Jos laite tunnistaa komennon, laite suorittaa vastaavan toiminnon. Jos haluat toistaa
puhekomennon tai sanoa toisen komennon, napauta .
125
Käteviä sovelluksia
Vihjeitä onnistuneeseen puheentunnistukseen
• Puhu selkeästi.
• Puhu hiljaisessa ympäristössä.
• Älä käytä loukkaavia sanoja tai slangisanoja.
• Vältä puhumasta murteellisesti.
Ympäristö tai puhetapa voi aiheuttaa sen, ettei laite tunnista komentoja tai että se suorittaa
tarkoittamattomia toimintoja.
S Voice -sovelluksen herättäminen valmiustilassa
Jos S Voice -sovellusta ei käytetä tiettyyn aikaan, se siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Jatka
puheentunnistusta napauttamalla mikrofonikuvaketta tai sanomalla laitteelle "Hi Galaxy".
Aktivointikomennon muuttaminen
Voit vaihtaa "Hi Galaxy" -aktivointikomennon toiseksi komennoksi. Aktivointikomennon avulla
puheentunnistusta jatketaan, kun laite on valmiustilassa.
Napauta → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Herätyskomentojen käyttäminen lukitussa näytössä
Kun näyttö on lukittu, voit käyttää eri toimintoja esimääritetyillä herätyskomennoilla.
Napauta → Settings → Voice wake-up → Wake up while locked.
126
Käteviä sovelluksia
Musiikki
Johdanto
Voit kuunnella musiikkia luokittain lajiteltuna ja mukauttaa toistoasetuksia.
Musiikin toistaminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Musiikki.
Valitse toistettava kappale.
Etsi muita laitteita tiedoston
toistoa varten.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Säädä äänenvoimakkuutta.
Aseta tiedosto
suosikkikappaleeksi.
Ota satunnaistoisto käyttöön.
Vaihda jatkuvan toiston tilaa.
Avaa soittolista.
Lisää kappale soittolistaan.
Siirry edelliseen kappaleeseen.
Kelaa taaksepäin koskettamalla
jonkin aikaa.
Siirry seuraavaan kappaleeseen.
Kelaa eteenpäin koskettamalla
jonkin aikaa.
Siirrä toisto taukotilaan ja jatka
toistoa.
127
Käteviä sovelluksia
Muihin laitteisiin tallennetun musiikin toistaminen
Voit etsiä muihin laitteisiin tallennettua musiikkia ja toistaa sitä laitteessasi.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Musiikki.
Samsung Link -laitteisiin tallennetun musiikin käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille. Lisätietoja on kohdassa
Samsung-tilien rekisteröiminen.
Napauta Musiikki-päänäytössä LAITTEET ja valitse Rekisteröidyt laitteet -luettelosta laite, jossa
olevaa musiikkia haluat toistaa. Voit toistaa kappaleita laitteista, jotka on rekisteröity Samsung
Link -toimintoon. Lisätietoja on osoitteessa link.samsung.com.
• Varmista, että rekisteröidyt laitteet ovat päällä ja yhdistettyinä Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Muihin laitteisiin tallennetun sisällön käyttämisestä matkapuhelinverkon kautta
saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
Lähellä oleviin laitteisiin tallennetun musiikin käyttäminen
Voit etsiä lähellä olevat laitteet Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon tai mobiilitukiaseman avulla ja
toistaa laitteisiin tallennettua musiikkia laitteessasi.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Lähellä olevat
laitteet ja aktivoi sitten Lähellä olevat laitteet -kytkin napauttamalla sitä.
2 Napauta Musiikki-päänäytössä LAITTEET.
3 Valitse Lähellä olevat laitteet -luettelosta laite, jossa olevaa musiikkia haluat toistaa.
Voit toistaa videoita muista laitteista, joissa on sisällönjakotoiminto käytössä.
128
Käteviä sovelluksia
Video
Johdanto
Voit katsella laitteeseen tallennettuja videoita ja mukauttaa toistoasetuksia.
Videoiden toistaminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Video.
Valitse toistettava video.
Siirry edelliseen
videoon. Siirry
taaksepäin nopeasti
koskettamalla jonkin
aikaa.
Siirrä toisto taukotilaan
ja jatka toistoa.
Siirry seuraavaan
videoon. Siirry eteenpäin
nopeasti koskettamalla
jonkin aikaa.
Muuta kuvasuhdetta.
Etsi muita laitteita
tiedoston toistoa varten.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Kelaa taakse- tai
eteenpäin vetämällä
palkkia.
Voit säätää kirkkautta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön vasemmassa reunassa ja
säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormella ylös tai alas toistonäytön oikeassa reunassa.
Voit kelata taakse- tai eteenpäin vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle toistonäytössä.
129
Käteviä sovelluksia
Muihin laitteisiin tallennettujen videoiden toistaminen
Voit etsiä muihin laitteisiin tallennettuja videoita ja toistaa niitä laitteessasi.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Video.
Samsung Link -laitteisiin tallennettujen videoiden käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille. Lisätietoja on kohdassa
Samsung-tilien rekisteröiminen.
Napauta Video-päänäytössä LAITTEET ja valitse Rekisteröidyt laitteet -luettelosta laite, jossa
olevan videon haluat toistaa. Voit toistaa videoita laitteista, jotka on rekisteröity Samsung Link
-toimintoon. Lisätietoja on osoitteessa link.samsung.com.
• Varmista, että rekisteröidyt laitteet ovat päällä ja yhdistettyinä Wi-Fi- tai
matkapuhelinverkkoon.
• Muihin laitteisiin tallennetun sisällön käyttämisestä matkapuhelinverkon kautta
saattaa aiheutua lisäkustannuksia.
Lähellä oleviin laitteisiin tallennettujen videoiden käyttäminen
Voit etsiä lähellä olevat laitteet Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon tai mobiilitukiaseman avulla ja
toistaa laitteisiin tallennettuja videoita laitteessasi.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Lähellä olevat
laitteet ja aktivoi sitten Lähellä olevat laitteet -kytkin napauttamalla sitä.
2 Napauta Video-päänäytössä LAITTEET.
3 Valitse Lähellä olevat laitteet -luettelosta laite, jossa olevan videon haluat toistaa.
Voit toistaa videoita niistä muista laitteista, joissa on sisällönjakotoiminto käytössä.
130
Käteviä sovelluksia
Internet
Voit selata Internetiä, etsiä tietoja ja merkitä kirjanmerkillä haluamasi Internet-sivut, minkä
jälkeen voit käyttää niitä kätevästi.
Internet-sivujen selaaminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Internet.
2 Napauta osoitekenttää. Voit vaihtaa hakuohjelmaa napauttamalla hakuohjelman kuvaketta
Internet-osoitekentän vieressä.
3 Anna Internet-osoite tai hakusana ja napauta sitten Siirry. Jos haluat tehdä Internet-haun
puhumalla, napauta .
Voit tuoda työkalurivit näkyviin vetämällä sormella hieman alaspäin näytössä.
Lisää kirjanmerkki nykyiselle
Internet-sivulle.
Avaa Internet-sivuikkunoiden
hallinta.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Lue artikkeli lukutilassa.
Päivitä nykyinen Internet-sivu.
Avaa kotisivu.
Näytä tallennetut sivut.
Näytä kirjanmerkillä merkityt
Internet-sivut.
Siirry aiemmin käytetylle sivulle.
131
Käteviä sovelluksia
Ääninauhuri
Johdanto
Voit käyttää eri tallennustiloja eri tilanteissa, kuten haastattelussa tai kokouksessa. Laite voi
muuntaa puheesi tekstiksi ja erotella äänilähteet.
Puhemuistioiden äänittäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Ääninauhuri.
2 Aloita tallennus napauttamalla . Puhu mikrofoniin.
Siirrä äänitys taukotilaan napauttamalla . Voit peruuttaa äänityksen napauttamalla
Kun äänität puhemuistiota, voit lisätä kirjanmerkin napauttamalla .
Käytä lisävaihtoehtoja.
Selaa käytettävissä olevia
tallennustiloja.
Nykyinen tallennustila
Näytä puhemuistioluettelo.
Vaihda tallennustilaa.
Aloita äänitys.
3 Lopeta äänitys napauttamalla
.
132
.
Käteviä sovelluksia
Äänitystilan vaihtaminen
Napauta
ja valitse tila luettelosta.
• Normaali: Tämä on normaali tallennustila.
• Haastattelu: Mikrofoni on herkkä kahdesta suunnasta tuleville äänille. Tässä tilassa
sekä laitteen ylä- että alareuna poimivat ääntä yhtä paljon. Tässä tilassa tallennettujen
puhemuistioiden vieressä on -kuvake.
• Kokous: Mikrofoni on herkkä eri suunnista tuleville äänille. Tässä tilassa tallennettujen
puhemuistioiden vieressä on -kuvake.
• Puhemuistio: Laite tallentaa äänesi ja samalla muuntaa sen näytössä näkyväksi tekstiksi. Saat
parhaan tuloksen pitämällä laitetta lähellä suutasi ja puhumalla voimakkaasti ja selkeästi
hiljaisessa paikassa. Tässä tilassa tallennettujen puhemuistioiden vieressä on
-kuvake.
Jos puhemuistion järjestelmäkieli ei vastaa puhumaasi kieltä, laite ei tunnista puhettasi.
Ennen tämän toiminnon käyttöä määritä puhemuistion järjestelmäkieli napauttamalla
→ Asetukset → Kieli.
Valittujen puhemuistioiden toistaminen
Kun kuuntelet haastattelu- tai kokoustallenteita, voit mykistää tietyt äänilähteet tallenteessa.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Ääninauhuri.
2 Napauta ja valitse kokoustilassa tallennettu puhemuistio.
3 Mykistä tietyt äänilähteet napauttamalla sen suunnan kohdalla, jonka äänen haluat
mykistää.
Kuvake muuttuu muotoon
, ja ääni mykistetään.
Mykistämätön äänilähde
Mykistetty äänilähde
133
Käteviä sovelluksia
Kello
Johdanto
Voit asettaa hälytyksiä, tarkistaa nykyisen ajan eri kaupungeissa ympäri maailman, ajastaa
tapahtuman tai määrittää haluamasi kestoajan.
Hälytys
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kello → Hälytys.
Hälytysten asettaminen
1 Napauta .
2 Määritä hälytysaika, valitse hälytyksen toistumispäivä ja muut hälytysasetukset.
3 Napauta VALMIS.
Tallennettu hälytys lisätään hälytysluetteloon.
4 Voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä napauttamalla
-kuvaketta hälytyksen
vieressä hälytysten luettelossa.
Hälytyksen lopettaminen
Lopeta hälytys vetämällä suuren ympyrän ulkopuolelle. Jos olet aiemmin ottanut
torkkuasetuksen käyttöön, voit toistaa hälytyksen määritetyn ajan kuluttua vetämällä
ympyrän ulkopuolelle.
Hälytyksen poistaminen
Napauta → Valitse, valitse hälytykset ja napauta sitten
134
.
suuren
Käteviä sovelluksia
Maailmankello
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kello → Maailmankello.
Kellojen luominen
Kirjoita kaupungin nimi tai valitse kaupunki maapallolta ja napauta sitten
Voit käyttää kesäaikaa napauttamalla
sitten .
.
, koskettamalla kelloa jonkin aikaa ja napauttamalla
Kellojen poistaminen
Napauta → Valitse, valitse kellot ja napauta sitten
.
Sekuntikello
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kello → Sekuntikello.
2 Voit ottaa tapahtuman ajan napauttamalla KÄYNNISTÄ.
Voit tallentaa kierrosajat tapahtuman ajan mittauksen aikana napauttamalla KIERROS.
3 Voit pysäyttää ajanoton napauttamalla LOPETA.
Voit tyhjentää kierrosajat napauttamalla NOLLAA. Voit aloittaa ajan mittauksen uudelleen
napauttamalla JATKA.
Ajastin
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Kello → Ajastin.
2 Aseta aika ja napauta sitten KÄYNNISTÄ.
3 Kun ajastinaika on kulunut, vedä suuren ympyrän ulkopuolelle.
135
Käteviä sovelluksia
Laskin
Voit suorittaa yksinkertaisia tai monimutkaisia laskutoimituksia.
Laskimen käyttäminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Laskin.
Kääntämällä laitteen vaaka-asentoon saat näkyviin tieteellisen laskimen. Jos Näytön kierto on
poissa käytöstä, napauta → Tieteellinen laskin.
Saat laskutoimitushistorian näkyviin piilottamalla näppäimistön napauttamalla
Voit tyhjentää historian napauttamalla
.
→ TYHJENNÄ HISTORIA.
Dropbox
Tämän sovelluksen avulla voit tallentaa ja jakaa tiedostoja muiden kanssa Dropboxpilvitallennustilan kautta. Kun tallennat tiedostoja Dropboxiin, laite synkronoi tiedostot
automaattisesti Internet-palvelimen ja kaikkien niiden laitteiden kanssa, joihin Dropbox on
asennettu.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Dropbox.
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen
alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön
ohjeita.
Käytä Dropbox-päänäytössä seuraavia toimintoja:
• : Lataa tai avaa tiedostoja. Lataa tiedostoja napauttamalla → Upload here.
• : Näytä ladatut kuvat tai videot. Napauttamalla
luoda albumeja.
• : Avaa suosikkiluettelossa olevia tiedostoja.
• : Näytä ilmoitukset.
136
voit jakaa tai poistaa tiedostoja tai
Käteviä sovelluksia
Flipboard
Tämän sovelluksen avulla voit näyttää sosiaalisten verkostojen ja uutisten reaaliaikaiset
päivitykset mukautetussa aikakauslehtimuodossa.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Flipboard.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen
alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön
ohjeita.
Valitse Flipboard-päänäytössä eri uutisartikkelit ja tilaukset.
Smart Remote
Johdanto
Tämän sovelluksen avulla voit muodostaa yhteyden televisioihin, digisovittimiin tai
projektoreihin ja käyttää laitetta kaukosäätimenä.
137
Käteviä sovelluksia
Smart Remote -sovelluksen käynnistäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Smart Remote.
2 Napauta ALOITA.
3 Valitse maa, alue ja lähetyspalvelu.
Käytettävissä olevat TV-ohjelmat tulevat näkyviin.
Laitteen käyttäminen kaukosäätimenä
Voit avata tai sammuttaa television, selata kanavia tai säätää television äänenvoimakkuutta
käyttämällä laitetta kaukosäätimenä.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Smart Remote.
2 Napauta → Seuraava.
3 Valitse television merkki.
4 Varmista, että laitteen infrapunaportti on televisiota kohti, ja napauta 1-nappula. Napauta
sitten KYLLÄ, jos laite avaa television.
Jos laite ei avaa televisiota, napauta EI ja toista sama menettely, kunnes televisio tunnistaa
signaalin.
138
Käteviä sovelluksia
5 Valitse kanavien lähde.
Käytä lisävaihtoehtoja.
Avaa tai sammuta televisio.
Lisätoiminnot
Television ohjausvalikot
Television katseleminen laitteen avulla
Valitse valittavissa olevien kanavien luettelosta TV-kanava, jota haluat katsella yhdistetyssä
televisiossa.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Smart Remote.
2 Napauta VAIN SINULLE, TV-OHJELMAT, ELOKUVAT tai URHEILU.
3 Valitse TV-ohjelma ja napauta KATSO TV:SSÄ.
Valittu ohjelma tulee näkyviin yhdistettyyn televisioon.
4 Vaihda kanavaa tai säädä äänenvoimakkuutta napauttamalla
.
Kaukosäädinpaneeli tulee näyttöön.
Ohjelmamuistutusten asettaminen
1 Valitse TV-ohjelma, jonka lähetys ei ole vielä meneillään.
2 Napauta MUISTUTUS ja aseta TV-ohjelman alkamisajasta muistuttava hälytys.
139
Käteviä sovelluksia
Evernote
Tällä sovelluksella voit luoda, synkronoida ja jakaa multimediamuistiinpanoja. Voit lisätä
muistiinpanoihin tunnisteita tai lajitella muistiinpanot muistikirjaksi, jolloin voit hallita ideoitasi
tehokkaasti.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Evernote.
Kirjaudu Evernote-tiliisi. Jos sinulla ei ole Evernote-tiliä, luo tili. Määritä asetukset noudattamalla
näyttöön tulevia ohjeita.
Tämän sovelluksen käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
Muistiinpanojen luominen
Voit luoda muistiinpanon käyttämällä kuvia, äänitallenteita ja muita liitteitä.
Napauta Evernote-päänäytössä Uusi muistiipano.
Voit käyttää seuraavia toimintoja muistiinpanon luonnin aikana:
• : Aseta muistutus muistiinpanoon.
• : Liitä tiedostoja ja käytä lisätoimintoja.
• : Ota valokuva ja liitä se muistiinpanoon.
• : Käytä lisätoimintoja.
Muistiinpanojen poistaminen
Kosketa muistiinpanoa muistiinpanoluettelossa jonkin aikaa ja napauta sitten Poista.
140
Käteviä sovelluksia
PEN.UP
Tämän sovelluksen avulla voit lähettää ja jakaa piirroksia, jotka olet piirtänyt S Pen -kynällä.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä PEN.UP.
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen
alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, napauta Rekisteröidy tai Kirjaudu näytön
yläreunassa. Määritä sitten asetukset noudattamalla näytön ohjeita.
Piirroksen lähettäminen
Napauta PEN.UP-päänäytössä
. Lisää piirros, anna tiedot ja napauta sitten
.
Piirroksen katseleminen
Valitse PEN.UP-päänäytössä lähetys. Lataa piirros laitteeseesi napauttamalla → Tallenna
taideteos. Piirros tallennetaan PEN.UP-kansioon. Voit avata kansion avaamalla Kaikki sovellukset
→ Albumi → PEN.UP.
-näytön ja napauttamalla Galleria →
Voit ladata vain piirroksia, joiden omistaja on myöntänyt siihen luvan.
Google-sovellukset
Google tarjoaa sovelluksia, jotka liittyvät viihteeseen, sosiaalisiin verkostoihin ja talouselämään.
Joidenkin sovellusten käyttäminen edellyttää Google-tiliä. Lisätietoja on kohdassa Tilien
määrittäminen.
Saat jokaisesta sovelluksesta lisätietoja avaamalla sovelluksen päänäytön ja napauttamalla →
Ohje.
Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset ole käytettävissä
tai niiden nimi poikkeaa tässä esitetystä.
Chrome
Etsi tietoja ja selaa Internet-sivuja.
Gmail
Lähetä tai vastaanota sähköpostia Google Mail -palvelun kautta.
141
Käteviä sovelluksia
Google+
Jaa uutisesi ja seuraa päivityksiä, jotka sukulaisesi, ystäväsi ja muut jakavat. Voit myös esimerkiksi
varmuuskopioida valokuvasi ja videosi.
Maps
Etsi sijaintisi kartalta, etsi sijainteja ja näytä eri paikkojen sijaintitiedot.
Play-musiikki
Etsi, kuuntele ja jaa musiikkia laitteellasi.
Play Elokuvat ja TV
Katsele laitteeseen tallennettuja videoita ja lataa Play-kauppa-palvelusta erilaisia sisältöjä
katseltaviksi.
Play Kirjat
Lataa kirjoja Play-kauppa-palvelusta ja lue niitä.
Play-lehtikioski
Lue kiinnostavia uutisia ja aikakauslehtiä yhdestä paikasta kätevästi.
Play-pelit
Lataa pelejä Play-kauppa-palvelusta ja pelaa niitä muiden kanssa.
Drive
Tallenna sisältösi pilveen, käytä sitä mistä tahansa ja jaa sitä muiden kanssa.
YouTube
Katsele tai luo videoita ja jaa niitä muiden kanssa.
142
Käteviä sovelluksia
Kuvat
Voit hallita valokuvia, albumeja ja videoita, jotka on tallennettu laitteeseen ja ladattu Google+palveluun.
Hangouts
Keskustele ystäviesi kanssa yksitellen tai ryhmänä ja käytä keskustelun aikana kuvia, hymiöitä ja
videopuheluja.
Google
Etsi nopeasti kohteita Internetistä tai laitteesta.
Puhehaku
Etsi nopeasti kohteita sanomalla hakusana tai -lause.
Google-asetukset
Voit määrittää joidenkin Google-toimintojen asetukset.
143
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Pikayhteys
Johdanto
Voit etsiä lähellä olevat laitteet automaattisesti ja muodostaa niihin yhteyden nopeasti.
• Kun muodostat yhteyden laitteeseen, joka ei tue Pikayhteys-toimintoa, varmista, että
Wi-Fi Direct- tai Bluetooth-toiminto on käytössä.
• Yhdistämistapa voi vaihdella yhdistettävien laitteiden tyypin tai jaettavan sisällön
mukaan.
• Laitteen nimi voi vaihdella niiden Bluetooth-laitteiden mukaan, joiden kanssa
pariliitos muodostetaan. Laitteen nimi voi näkyä esimerkiksi muodossa BT MAC.
Liittäminen muihin laitteisiin
Kun käynnistät tämän sovelluksen ensimmäisen kerran tai käynnistät sen uudelleen
alkuperäisten tehdasasetusten palauttamisen jälkeen, määritä asetukset noudattamalla näytön
ohjeita.
1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Pikayhteys.
Kun paneeli avautuu, Wi-Fi- ja Bluetooth-toiminnot otetaan käyttöön automaattisesti ja laite
etsii lähellä olevat laitteet.
2 Valitse laite luettelosta ja muodosta siihen yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Seuraavat toimenpiteet voivat vaihdella yhdistettävän laitteen mukaan.
Jotta lähellä olevat laitteet voivat hakea laitteesi ja muodostaa siihen yhteyden, napauta →
Määritä laitteen näkyvyys → Tee laite näkyväksi ja valitse sitten asetus.
144
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Laitteiden etsiminen uudelleen
Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, etsi laite.
Napauta
ja valitse laite löydettyjen laitteiden luettelosta.
Pikayhteys-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit poistaa Pikayhteys-toiminnon käytöstä vetämällä
yläreunasta. Voit myös napauttaa .
Sisällön jakaminen
Voit jakaa sisältöä yhdistettyjen laitteiden kanssa.
1 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta Pikayhteys.
2 Valitse laite löydettyjen laitteiden luettelosta.
3 Valitse medialuokka.
4 Valitse jaettava sisältö ja napauta VALMIS.
Laitteesi lähettää sisällön yhdistettyyn laitteeseen.
145
-kuvaketta alaspäin näytön
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Bluetooth
Johdanto
Bluetooth-yhteyden avulla voidaan vaihtaa tietoja tai mediatiedostoja muiden Bluetoothlaitteiden kanssa.
• Samsung ei vastaa Bluetooth-yhteydellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen
mahdollisesta menettämisestä, sieppaamisesta eikä väärinkäytöstä.
• Pidä aina huoli siitä, että jaat ja vastaanotat tietoa vain sellaisista laitteista, joihin luotat
ja jotka on suojattu asianmukaisesti. Laitteiden välillä olevat esteet saattavat lyhentää
toimintaetäisyyttä.
• Kaikki laitteet eivät ole välttämättä yhteensopivia laitteesi kanssa, kuten laitteet, jotka
eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia tai hyväksymiä.
• Bluetooth-ominaisuutta ei saa käyttää laittomiin tarkoituksiin (esimerkiksi tiedostojen
piraattikopiointiin tai tietoliikenteen luvattomaan kuunteluun kaupallisissa
tarkoituksissa).
Samsung ei vastaa Bluetooth-ominaisuuden laittoman käytön seurauksista.
Pariliitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Bluetooth, aktivoi Bluetooth-kytkin
napauttamalla sitä ja napauta sitten HAE.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
2 Valitse laite, jonka kanssa muodostetaan pariliitos.
Jos laitteesi on liitetty toisen laitteen pariksi aiemmin, napauta laitteen nimeä vahvistamatta
automaattisesti luotua salasanaa.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa. Katso lisätietoja toisen laitteen käyttöoppaista.
3 Vahvista hyväksymällä Bluetooth-yhteyspyyntö kummassakin laitteessa.
146
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Monet sovellukset tukevat tiedonsiirtoa Bluetooth-yhteyden kautta. Voit jakaa tietoja, kuten
yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden Bluetooth-laitteiden kanssa. Seuraavassa on esimerkki
kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
Kuvan lähettäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta → Bluetooth ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, jonka kanssa haluat muodostaa pariliitoksen, ota
näkyvyysasetus käyttöön laitteessa.
4 Hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Kuvan vastaanottaminen
Kun toinen laite lähettää sinulle kuvan, hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntö. Vastaanotettu kuva
tallennetaan Download-kansioon. Voit avata kansion avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja
→ Albumi → Download.
napauttamalla Galleria →
Bluetooth-laitteiden pariliitoksen purkaminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Bluetooth.
Laite näyttää pariksi liitetyt laitteet luettelossa.
2 Napauta sen laitteen nimen vieressä, jonka kanssa haluat purkaa pariliitoksen.
3 Napauta Erota.
147
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Wi-Fi Direct
Johdanto
Wi-Fi Direct yhdistää laitteet toisiinsa suoraan Wi-Fi-verkon kautta ilman tukiasemaa.
Liittäminen muihin laitteisiin
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Wi-Fi ja aktivoi sitten Wi-Fi-kytkin
napauttamalla sitä.
2 Napauta
→ Wi-Fi Direct.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Jos luettelossa ei ole sitä laitetta, johon haluat yhdistää, ota Wi-Fi Direct -toiminto käyttöön
laitteessa.
3 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan.
4 Vahvista yhteys hyväksymällä Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
Voit jakaa tietoja, kuten yhteystietoja ja mediatiedostoja, muiden laitteiden kanssa. Seuraavassa
on esimerkki kuvan lähettämisestä toiseen laitteeseen.
Kuvan lähettäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Galleria.
2 Valitse kuva.
3 Napauta → Wi-Fi Direct ja valitse sitten laite, johon kuva siirretään.
4 Hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö toisessa laitteessa.
Jos laitteet on jo yhdistetty, kuva lähetetään toiseen laitteeseen ilman
yhteyspyyntömenettelyä.
148
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Kuvan vastaanottaminen
Kun toinen laite lähettää sinulle kuvan, hyväksy Wi-Fi Direct -yhteyspyyntö. Jos laitteet on jo
yhdistetty, kuva vastaanotetaan laitteeseesi ilman yhteyspyyntömenettelyä. Vastaanotettu kuva
tallennetaan Download-kansioon. Voit avata kansion avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja
→ Albumi → Download.
napauttamalla Galleria →
Laiteyhteyden katkaiseminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Wi-Fi.
2 Napauta → Wi-Fi Direct.
Laite näyttää yhdistetyt laitteet luettelossa.
3 Katkaise yhteys laitteisiin napauttamalla KATKAISE YHTEYS → OK.
NFC
Johdanto
Laitteen avulla voidaan lukea lähikenttätunnisteita (Near Field Communication (NFC)), jotka
sisältävät tietoja tuotteista. Tällä toiminnolla voit tarvittavien sovelluksien lataamisen jälkeen
myös maksaa maksuja ja ostaa liikenne- tai tapahtumalippuja.
Akku sisältää sisäisen NFC-antennin. Käsittele akkua huolellisesti, jotta NFC-antenni ei
vahingoitu.
NFC-ominaisuuden käyttäminen
NFC-toiminnon avulla voit lähettää kuvia tai yhteystietoja muihin laitteisiin ja lukea tuotetiedot
NFC-tunnisteista. Jos käyttämässäsi SIM- tai USIM-kortissa on maksutoiminto, voit käyttää laitetta
kätevästi maksuvälineenä.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → NFC ja aktivoi
sitten NFC-kytkin napauttamalla sitä.
Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla NFC.
149
Yhdistäminen muihin laitteisiin
2 Aseta laitteen takaosan NFC-antennin alue NFC-tunnisteen lähelle.
Tunnisteen tiedot tulevat näyttöön.
Varmista, ettei laitteen näyttö ole lukittu. Muutoin laite ei lue NFC-tunnisteita eikä
vastaanota tietoja.
Ostaminen NFC-toiminnon avulla
Ennen kuin voit maksaa NFC-toiminnon avulla, sinun on rekisteröidyttävä
mobiilimaksupalveluun. Ota yhteys palveluntarjoajaan rekisteröitymistä tai lisätietojen saamista
varten.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → NFC ja aktivoi
sitten NFC-kytkin napauttamalla sitä.
Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla NFC.
2 Kosketa laitteen takaosan NFC-antennin alueella NFC-kortinlukijaa.
3 Napauta Napauta ja maksa ja valitse sovellus, jota haluat käyttää oletusmaksusovelluksena.
Maksupalvelujen luettelossa ei ehkä ole kaikkia käytettävissä olevia maksusovelluksia.
150
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Tietojen lähettäminen
Voit sallia tiedonsiirron, kun laitteen NFC-antenni koskettaa toisen laitteen NFC-antennia.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → NFC ja aktivoi
sitten NFC-kytkin napauttamalla sitä.
Voit ottaa toiminnon käyttöön myös avaamalla pika-asetuspaneelin ja napauttamalla NFC.
2 Napauta Android Beam tai S Beam ja aktivoi Android Beam- tai S Beam -kytkin
napauttamalla sitä.
• Android Beam: Lähetä tietoja Bluetooth-yhteyden kautta.
• S Beam: Lähetä tietoja Wi-Fi Direct -toiminnon avulla. Tämä toiminto sopii erityisesti
suurien tietomäärien siirtämiseen.
3 Valitse kohde ja kosketa toisen laitteen NFC-antennilla laitteesi NFC-antennia.
4 Kun Siirrä koskettamalla. näkyy näytössä, lähetä kohde napauttamalla laitteen näyttöä.
• Älä lähetä tekijänoikeuksien suojaamia tietoja S Beam -toiminnon avulla. Muutoin voit
rikkoa tekijänoikeuslakeja. Samsung ei vastaa tekijänoikeuksien suojaamien tietojen
laittoman käytön seurauksista.
• Jos molemmat laitteet yrittävät siirtää tietoja samanaikaisesti, tiedostonsiirto voi
epäonnistua.
151
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Screen Mirroring
Johdanto
Tällä ominaisuudella voit yhdistää laitteesi suureen näyttöön AllShare Cast -sovittimen tai
HomeSync-laitteen avulla ja sitten jakaa sisältöä.
Screen Mirroring
-yhteensopivat laitteet
(AllShare Cast -sovitin ja
HomeSync)
• Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Verkkoyhteys voi aiheuttaa sen, että joitakin tiedostoja puskuroidaan toiston aikana.
• Voit säästää virtaa poistamalla tämän ominaisuuden käytöstä, kun sitä ei tarvita.
• Jos määrität Wi-Fi-taajuuden, AllShare Cast -sovittimia tai HomeSync-laitteita ei ehkä
löydetä tai niihin ei saada yhteyttä.
• Jos toistat videoita tai pelaat pelejä televisiossa, valitse oikea TV-tila, jotta saat parhaan
käyttökokemuksen.
152
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Sisällön katseleminen televisiossa
Ennen kuin yhdistät television laitteeseen, liitä televisio ja näytön peilauksen kanssa
yhteensopiva laite toisiinsa. Määritä yhteyden asetukset laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan.
Seuraavassa on esimerkki sisällön katselemisesta televisiossa, joka on yhdistetty AllShare Cast
-sovittimen kautta.
1 Liitä Screen Mirroring -toiminnon kanssa yhteensopiva laite televisioon HDMI-kaapelilla.
2 Valitse televisiossa yhteystila, kuten HDMI-tila, ulkoisen laitteen yhdistämistä varten.
3 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Screen Mirroring.
Löydettyjen laitteiden luettelo tulee näyttöön.
4 Valitse laite, johon yhteys muodostetaan. Laitteesi näyttö näkyy television kuvaruudussa.
Jos yhdistät laitteen ensimmäistä kertaa, napauta sovittimen nimeä luettelossa ja anna
television kuvaruudussa näkyvä PIN-koodi.
5 Avaa tai toista tiedosto ja ohjaa sitten näyttöä laitteen näppäimillä.
Screen Mirroring -yhteyden katkaiseminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Screen Mirroring.
• Voit säästää virtaa poistamalla tämän ominaisuuden käytöstä, kun sitä ei tarvita.
• Jos toistat videoita tai pelaat pelejä televisiossa, valitse oikea TV-tila, jotta saat parhaan
käyttökokemuksen.
153
Yhdistäminen muihin laitteisiin
MirrorLink
Voit yhdistää laitteesi ajoneuvoon ja ohjata laitteen MirrorLink-sovelluksia ajoneuvon pääyksikön
näytöstä.
Laite on yhteensopiva niiden ajoneuvojen kanssa, jotka tukevat MirrorLink-versiota 1.1
tai uudempaa.
Laitteen yhdistäminen ajoneuvoon MirrorLink-yhteyden kautta
Kun käytät tätä toimintoa ensimmäisen kerran, yhdistä laite Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoon.
1 Liitä laitteesi toisen laitteen pariksi Bluetooth-yhteyden kautta.
Lisätietoja on kohdassa Pariliitoksen luominen muiden Bluetooth-laitteiden kanssa.
2 Yhdistä laite ajoneuvoon USB-kaapelilla.
Kun ne on yhdistetty, käytä laitteesi MirrorLink-sovelluksia pääyksikön näytössä.
MirrorLink-yhteyden katkaiseminen
Irrota USB-kaapeli laitteesta ja ajoneuvosta.
154
Yhdistäminen muihin laitteisiin
Mobiilitulostus
Johdanto
Voit yhdistää laitteen tulostimeen Wi-Fi- tai Wi-Fi Direct -toiminnon avulla ja tulostaa kuvia tai
asiakirjoja.
Jotkin tulostimet eivät ehkä ole yhteensopivia laitteen kanssa.
Tulostinlaajennusten lisääminen
Tulostinlaajennusten avulla voit lisätä tulostimet, joihin haluat yhdistää laitteen.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → NFC ja jakaminen → Tulostus → Lataa
laajennus.
2 Etsi tulostinlaajennus Play-kauppa-palvelusta.
3 Valitse tulostinlaajennus ja asenna se.
4 Valitse tulostinlaajennus ja aktivoi näytön oikeassa yläkulmassa oleva kytkin napauttamalla
sitä.
Laite etsii tulostimet, jotka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin laite.
Voit lisätä tulostimia manuaalisesti napauttamalla → Lisää tulostin → LISÄÄ TULOSTIN.
Voit muuttaa tulostusasetuksia napauttamalla → Asetukset.
Sisällön tulostaminen
Napauta kuvien, asiakirjojen tai muun sisällön katselun aikana → Tulosta ja valitse sitten
tulostin.
155
Laitteen ja tietojen hallinta
Laitteen päivittäminen
Laitteeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto.
Päivittäminen langattoman yhteyden välityksellä
Uusin ohjelmisto voidaan päivittää laitteeseen suoraan firmware over-the-air (FOTA) -palvelun
avulla.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Tietoja laitteesta → Ohjelmistopäivitykset
→ Päivitä nyt.
Valitsemalla Automaattinen päivitys voit tarkistaa saatavilla olevat päivitykset
automaattisesti. Jos haluat ladata päivitykset vain, kun Wi-Fi-yhteys on olemassa, valitse
Vain Wi-Fi.
Päivittäminen Samsung Kies -ohjelmalla
Voit yhdistää laitteen tietokoneeseen ja päivittää laitteeseen uusimman ohjelmiston.
1 Lataa tietokoneessa uusin Samsung Kies -versio Samsungin sivustosta.
2 Käynnistä Samsung Kies tietokoneessa ja yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3 Päivitä laite noudattamalla näytön ohjeita.
• Älä sammuta tietokonetta tai irrota USB-kaapelia, kun laitetta päivitetään.
• Älä liitä muita medialaitteita tietokoneeseen laitteen päivityksen aikana. Muutoin
päivityksessä voi ilmetä häiriöitä. Ennen päivitystä irrota kaikki muut medialaitteet
tietokoneesta.
156
Laitteen ja tietojen hallinta
Tiedostojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen
välillä
Esimerkiksi ääni-, video- ja kuvatiedostoja voidaan siirtää laitteesta tietokoneeseen tai
päinvastoin.
Älä irrota USB-kaapelia laitteesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tietoja voi kadota tai
laite voi vahingoittua.
Laitteiden välinen yhteys ei ehkä toimi oikein, jos ne liitetään USB-keskittimen kautta.
Liitä laite tietokoneen USB-porttiin suoraan.
Liittäminen medialaitteena
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Avaa ilmoituspaneeli ja napauta sitten Yhdistetty medialaitteena → Medialaite (MTP).
Napauta Kamera (PTP), jos tietokone ei tue MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa tai jos
siihen ei ole asennettu tarvittavaa ohjainta.
3 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Yhteyden muodostaminen Samsung Kies -ohjelmalla
Samsung Kies on tietokonesovellus, jolla hallitaan mediasisältöjä ja henkilökohtaisia tietoja
Samsung-laitteiden kanssa.
1 Lataa tietokoneessa uusin Samsung Kies -versio Samsungin sivustosta.
2 Käynnistä Samsung Kies tietokoneessa ja yhdistä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
3 Siirrä tiedostoja laitteen ja tietokoneen välillä.
Lisätietoja on Samsung Kies -ohjelmiston ohjeessa.
157
Laitteen ja tietojen hallinta
Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen
Voit pitää henkilökohtaiset tietosi, sovellustiedot ja asetukset suojattuina laitteessa. Voit
varmuuskopioida arkaluontoiset tietosi varmuuskopiointitilille ja käyttää niitä myöhemmin.
Tietojen varmuuskopioiminen ja palauttaminen edellyttää kirjautumista Google- tai Samsungtiliin.
Google-tilin käyttäminen
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset.
2 Napauta Varmuuskopioi ja palauta ja valitse Varmuuskopioi omat tiedot.
3 Napauta Varmuuskopioinnin tili ja valitse jokin tili varmuuskopioinnin tiliksi.
Samsung-tilin käyttäminen
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Tilit → Samsung Account → Varm.
kop., valitse varmuuskopioitavat kohteet ja napauta sitten VARMUUSKOPIOI NYT →
VARMUUSKOPIOI. Voit asettaa laitteen varmuuskopioimaan tiedot automaattisesti valitsemalla
Automaattinen varmuuskopiointi.
• Voit palauttaa tiedot Google-tilin avulla avaamalla Kaikki sovellukset -näytön,
napauttamalla Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta ja valitsemalla sitten
Automaattinen palautus. Kun asennat sovelluksia uudelleen, varmuuskopioidut
asetukset ja tiedot palautetaan.
• Voit palauttaa tiedot Samsung-tilin avulla avaamalla Kaikki sovellukset -näytön,
napauttamalla Asetukset → Tilit → Samsung Account → Palauta. Nykyiset tiedot
poistetaan laitteesta valittujen kohteiden palauttamista varten.
Alkuperäisten tietojen palauttaminen
Voit poistaa kaikki asetukset ja tiedot laitteesta. Varmuuskopioi kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista. Lisätietoja on kohdassa Tietojen
varmuuskopioiminen ja palauttaminen.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten
tietojen palautus → PALAUTA LAITE → POISTA KAIKKI. Laite käynnistyy uudelleen
automaattisesti.
158
Asetukset
Johdanto
Voit muokata monien toimintojen ja sovellusten asetuksia. Voit mukauttaa laitetta määrittämällä
erilaisia asetusvaihtoehtoja.
Asetusten määrittäminen
Siirry Asetukset-näyttöön napauttamalla Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset.
Voit etsiä asetuksia hakusanojen avulla napauttamalla
.
Voit muuttaa näkymätilan luettelonäkymästä erillisiksi välilehdiksi. Napauta → Katsele
muodossa → Välilehtinäkymä.
Pika-asetukset
Voit luoda luettelon usein käytetyistä asetuksista.
Napauta → Muokkaa pika-asetuksia. Valitse lisättävät kohteet tai poista poistettavien
kohteiden valinta ja napauta sitten VALMIS.
159
Asetukset
Yhteydet
Wi-Fi
Ottamalla Wi-Fi-ominaisuuden käyttöön voit luoda yhteyden Wi-Fi-verkkoon ja käyttää Internetiä
tai muita verkkolaitteita.
Laite käyttää ei-harmonisoitua taajuutta ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan
maissa. WLAN-toimintoa voidaan käyttää EU:ssa sisätiloissa rajoituksetta, mutta sitä ei
voida käyttää ulkona.
1 Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi ja aktivoi sitten Wi-Fi-kytkin napauttamalla sitä.
2 Valitse verkko Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Salasanaa vaativien verkkojen kohdalla näkyy lukkokuvake.
3 Napauta YHDISTÄ.
Wi-Fi-verkkojen lisääminen
Jos haluamaasi verkkoa ei ole Wi-Fi-verkkojen luettelossa, voit lisätä sen manuaalisesti.
1 Napauta Lisää Wi-Fi-verkko luettelon lopussa.
2 Anna verkon nimi Verkon nimi (SSID) -kohtaan.
3 Valitse suojaustyyppi.
4 Jos verkko ei ole avoin, anna salasana ja napauta sitten YHDISTÄ.
160
Asetukset
Älykkään verkon vaihdon käyttäminen
Tämän toiminnon avulla voit ylläpitää vakaata verkkoyhteyttä, kun esimerkiksi selailet Internetsivuja tai lataat sisältöä.
Napauta Asetukset-näytössä Wi-Fi ja valitse sitten Älykäs verkon vaihto.
Laite vaihtaa automaattisesti Wi-Fi-verkosta matkapuhelinverkkoon, kun käytössä oleva
Wi-Fi-verkko on heikko tai epävakaa. Kun Wi-Fi-verkon signaali voimistuu, laite vaihtaa
matkapuhelinverkosta takaisin Wi-Fi-verkkoon.
• Voit säästää akkuvirtaa poistamalla Wi-Fi-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.
• Kun laite on muodostanut yhteyden Wi-Fi-verkkoon kerran, laite muodostaa
uudelleen yhteyden kyseiseen verkkoon aina, kun se on käytettävissä, pyytämättä
salasanaa. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä verkkoon automaattisesti
valitsemalla verkon luettelosta ja napauttamalla UNOHDA.
Bluetooth
Ottamalla Bluetooth-ominaisuuden käyttöön voit vaihtaa tietoja lyhyillä etäisyyksillä.
Napauta Asetukset-näytössä Bluetooth ja aktivoi sitten Bluetooth-kytkin napauttamalla sitä.
Saat näkyviin lisää asetuksia napauttamalla .
Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema
Voit käyttää laitetta mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa, jos niissä ei ole Internet-yhteyttä käytettävissä. Yhteys voidaan muodostaa Wi-Fi-, USB- tai
Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Asetukset-näytössä Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema.
Tämän toiminnon käyttäminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.
• Mobiilitukiasema: Jaa laitteen mobiilidatayhteys mobiilitukiaseman avulla tietokoneiden tai
muiden laitteiden kanssa.
161
Asetukset
• USB-yhteys: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneen kanssa USB-yhteyden kautta
ottamalla USB-yhteys käyttöön. Kun laite on yhdistetty tietokoneeseen, se toimii tietokoneen
langattomana modeemina.
• Bluetooth-liitos: Jaa laitteen mobiilidatayhteys tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa
Bluetooth-yhteyden kautta ottamalla Bluetooth-yhteys käyttöön.
Mobiilitukiaseman käyttäminen
Voit käyttää laitettasi mobiilitukiasemana ja jakaa laitteen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden
kanssa.
1 Napauta Asetukset-näytössä Yhteyden jakaminen ja mobiilitukiasema →
Mobiilitukiasema.
2 Aktivoi Mobiilitukiasema-kytkin napauttamalla sitä.
-kuvake näkyy tilarivillä. Muut laitteet voivat löytää laitteesi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
Voit määrittää mobiilitukiaseman salasanan napauttamalla → Määritä tukiasema ja
valitsemalla suojaustason. Anna sitten salasana ja napauta TALLENNA.
3 Etsi ja valitse laitteesi toisen laitteen näytössä Wi-Fi-verkkojen luettelosta.
4 Käytä yhdistetyssä laitteessa Internetiä laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.
Lentotila
Tämä poistaa kaikki laitteen langattomat toiminnot käytöstä. Voit käyttää ainoastaan niitä
toimintoja, jotka eivät käytä verkkopalveluita.
Napauta Asetukset-näytössä Lentotila.
Datan käyttö
Voit seurata datakäytön määrää ja mukauttaa rajoitusten asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Datan käyttö.
• Mobiilidata: Aseta laite käyttämään datayhteyttä missä tahansa matkapuhelinverkossa.
Saat näkyviin lisää asetuksia napauttamalla .
162
Asetukset
Sijainti
Muuta sijaintitietojen käyttöoikeuksien asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sijainti ja aktivoi sitten Sijainti-kytkin napauttamalla sitä.
• Tila: Valitse sijaintitietojen keräysmenetelmä.
• Viimeaikaiset sijaintipyynnöt: Näytä nykyisiä sijaintitietojasi pyytävät sovellukset ja niiden
akunkäyttö.
• Sijaintipalvelut: Näytä sijaintipalvelut, joita laitteesi käyttää.
• Omat paikat: Tallenna suosikkipaikkasi sijaintitietoja vaativia sovelluksia varten. Laite tuottaa
tarvittavat tiedot ja palvelut tunnistamalla tallennetut paikat Maps-sovelluksen tai Wi-Fi- tai
Bluetooth-yhteyden avulla.
NFC ja jakaminen
Voit muuttaa eri jakotoimintojen asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä NFC ja jakaminen.
• NFC: Muuta NFC-toiminnon käyttöasetuksia. Lisätietoja on kohdassa NFC.
• Lähellä olevat laitteet: Muuta asetuksia, joita käytetään jaettaessa sisältöä lähellä
olevien laitteiden kanssa. Kaikkien laitteiden on tuettava Wi-Fi Direct -toimintoa tai oltava
yhdistettyinä samaan Wi-Fi-verkkoon tai mobiilitukiasemaan.
• Tulostus: Määritä laitteeseen asennettujen tulostinlaajennusten asetukset. Voit etsiä
käytettävissä olevat tulostimet tai lisätä tulostimen manuaalisesti ja tulostaa tiedostoja.
Lisätietoja on kohdassa Mobiilitulostus.
• Screen Mirroring: Voit jakaa laitteesi näytön muiden kanssa ottamalla
näytönpeilausominaisuuden käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Screen Mirroring.
• MirrorLink: MirrorLink-toiminnolla voit ohjata laitteesi MirrorLink-sovelluksia ajoneuvon
pääyksikön näytössä. Lisätietoja on kohdassa MirrorLink.
163
Asetukset
Lisää verkkoja
Voit hallita verkkoja mukauttamalla asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lisää verkkoja.
• Download booster: Voit asettaa laitteen lataamaan yli 30 Mt:n kokoiset tiedostot tavallista
nopeammin käyttämällä Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoa samanaikaisesti. Voimakas Wi-Fisignaali mahdollistaa suuren latausnopeuden.
• Jotkin laitteet eivät ehkä tue tätä ominaisuutta.
• Tiedostojen lataamisesta matkapuhelinverkon kautta saattaa aiheutua
lisäkustannuksia.
• Kun lataat suuria tiedostoja, laite voi kuumentua. Jos laite ylittää määritetyn
lämpötilan, toiminto poistetaan käytöstä.
• Jos verkkosignaalit ovat epävakaita, tämän toiminnon nopeus ja suorituskyky voivat
heikentyä.
• Jos Wi-Fi-verkon ja matkapuhelinverkon datasiirtonopeudet poikkeavat suuresti
toisistaan, laite saattaa käyttää vain nopeinta yhteyttä.
• Tämä toiminto tukee HTTP (Hypertext Transmission Protocol) -versiota 1.1 ja HTTPS
(Hypertext Transmission Protocol Secure) -protokollaa. Toimintoa ei voi käyttää
muiden protokollien, kuten FTP:n, kanssa.
• Oletusviestintäsovellus: Valitse viesteissä käytettävä oletussovellus.
• Matkapuhelinverkot: Määritä käyttämäsi matkapuhelinverkon asetukset.
• VPN: Määritä virtuaalisten yksityisverkkojen (VPN) asetukset ja muodosta niihin yhteys.
Laite
Äänet ja ilmoitukset
Voit muuttaa laitteen ääniasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Äänet ja ilmoitukset.
• Äänitila: Aseta laite käyttämään äänitilaa tai äänetöntä tilaa.
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
164
Asetukset
• Värinä soidessa: Aseta laite värisemään ja soittamaan soittoääni puhelun saapuessa.
• Soittoäänet: Lisää tai valitse saapuvien puhelujen soittoääni.
• Värinät: Lisää tai valitse värinäkuvio.
• Ilmoituksen soittoääni: Valitse soittoääni saapuvia viestejä ja muita tapahtumia varten.
Näyttö ja taustakuva
Voit muuttaa näyttöasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Näyttö ja taustakuva.
• Kirkkaus: Määritä näytön kirkkaus.
• Taustakuva: Muuta alkunäytön ja lukitun näytön taustakuva-asetuksia.
• Fontti: Muuta fonttikokoa ja -tyyppiä.
• Yksikätinen käyttö: Ota käyttöön yksikätinen toimintatila, joka helpottaa laitteen käyttöä
yhdellä kädellä. Lisätietoja on kohdassa Yksikätinen käyttö.
• Näytön kierto: Aseta käyttöliittymä kääntymään automaattisesti laitetta käännettäessä.
• Älykäs aikakatkaisu: Estä laitetta sammuttamasta näytön taustavaloa, kun näyttöä
katsotaan.
• Näytön aikakatkaisu: Määritä, kuinka kauan laite odottaa ennen näytön taustavalon
sammuttamista.
• Näyttötila: Vaihda näyttötilaa.
• Säädä näytön sävyä autom.: Aseta laite säästämään virtaa näytön kirkkauden säädön
avulla.
• Näytönsäästäjä: Aseta laite käynnistämään näytönsäästäjä, kun laite latautuu tai on liitetty
pöytätelakkaan.
• Merkkivalo: Aseta laite sytyttämään tai sammuttamaan merkkivalo.
• Näppäimen valon kesto: Aseta aika, jonka mukaisesti viimeksi käytettyjen sovellusten
näppäimen ja paluunäppäimen valo palaa.
• Lisää kosketusherkkyyttä: Aseta laite sallimaan kosketusnäytön käyttäminen käsineet
kädessä.
Laitetta koskettaessasi ylläsi olevien vaatteiden materiaalityypit voivat aiheuttaa sen,
ettei joitakin komentoja tunnisteta.
165
Asetukset
Lukitusnäyttö
Muuta lukitusnäytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Lukitusnäyttö.
• Näyttölukko: Muuta näytön lukitustapaa. Seuraavat vaihtoehdot voivat vaihdella valitun
näytönlukitustavan mukaan.
• Näytä tiedot: Muuta lukitusnäytössä näkyvien kohteiden asetuksia.
• Kameran pikanäppäin: Aseta laite näyttämään kameran pikanäppäin lukitussa näytössä.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
• Toim.muistio luk.näytössä: Aseta laite käynnistämään Toimintamuistio-toiminto, kun
S Pen -painiketta painetaan jonkin aikaa ja samalla S Pen -kynällä kaksoisnapautetaan
lukittua näyttöä.
• Lukitusnäytön tehoste: Valitse tehoste, jota käytetään, kun näytön lukitus avataan.
Moni-ikkuna
Aseta laite käyttämään moni-ikkunatoimintoa.
Napauta Asetukset-näytössä Moni-ikkuna ja aktivoi sitten Moni-ikkuna-kytkin napauttamalla
sitä.
• Avaa jaetun näytön näkymässä: Aseta laite aktivoimaan Moni-ikkuna-toiminto, kun
tiedostoja avataan Omat tiedostot- tai Video-kansiosta tai viestien liitteistä.
• Ponnahdusnäk. pikavalinta: Aseta laite näyttämään sovellusnäyttö ponnahdusikkunassa,
kun näytössä vedetään vinottain alaspäin jommastakummasta yläkulmasta.
Ilmoituspaneeli
Järjestä ilmoituspaneelissa näkyvät pika-asetuspainikkeet.
Napauta Asetukset-näytössä Ilmoituspaneeli.
166
Asetukset
S Pen
Voit muuttaa S Pen -kynän käytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä S Pen.
• Ilmakomento: Aseta laite näyttämään ilmakomentotoiminnot, kun S Pen -kynää pidetään
näytön yläpuolella ja S Pen -painiketta painetaan.
• Ilmanäkymä: Ottamalla Ilmanäkymä-toiminnon käyttöön voit suorittaa erilaisia toimintoja
S Pen -kynällä.
• Osoitin: Aseta laite näyttämään S Pen -kynän osoitin, kun S Pen -kynää pidetään näytön
yläpuolella.
• Suora kynäsyöttö: Aseta laite näyttämään käsinkirjoituskentän kuvake, kun S Pen -kynää
pidetään tekstinsyöttökentän yläpuolella.
• S Pen -hälytykset: Aseta laite näyttämään ponnahdushälytys ja antamaan äänimerkki, jos
kosketusnäyttö on sammuneena ja S Pen -kynä poistetaan laitteesta käyttäjän kävellessä.
• Poista kynän tunn. käyt.: Estä näytön reagoiminen, kun S Pen -kynä asetetaan paikalleen tai
poistetaan paikaltaan.
• S Pen -kynän ääni: Aseta laite toistamaan kirjoitusäänet, kun näyttöön kirjoitetaan tai
piirretään S Pen -kynällä.
• S Pen -kynän värinäpalaute: Aseta laite värisemään, kun näyttöön kirjoitetaan tai piirretään
S Pen -kynällä.
• Irrotusasetukset: Aseta laite käynnistämään Toimintamuistio-toiminto tai näyttämään
ilmakomentotoiminnot, kun S Pen -kynä poistetaan kolostaan.
• Kiinnitys-/irrotusääni: Aseta laite antamaan äänimerkki, kun S Pen -kynä asetetaan koloonsa
tai poistetaan siitä.
• Kiinnitys-/irrotusvärinä: Aseta laite värisemään, kun S Pen -kynä asetetaan koloonsa tai
poistetaan siitä.
167
Asetukset
Liikkeet ja eleet
Voit ottaa käyttöön liikkeentunnistusominaisuuden ja muuttaa asetuksia, jotka ohjaavat laitteen
liikkeentunnistusta.
Napauta Asetukset-näytössä Liikkeet ja eleet.
• Suorasoitto: Aseta laite soittamaan äänipuhelu, kun laite nostetaan lähelle korvaa ja
pidetään siinä katseltaessa puhelun tietoja, viestiä tai yhteystietoa.
• Älykäs hälytys: Aseta laite hälyttämään, jos olemassa on vastaamattomia puheluja tai uusia
viestejä, kun laitteeseen tartutaan.
• Mykistä: Aseta laite mykistämään saapuvat puhelut tai hälytykset, kun näyttö peitetään
kämmenellä tai kun näytöstä katsotaan poispäin.
• Kuvaa pyyhkäisemällä kämmenellä: Aseta laite tekemään ruudunkaappaus, kun kädellä
pyyhkäistään vasemmalle tai oikealle näytön yli.
Reunanäyttö
Voit muuttaa Reunanäytön käytön asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Reunanäyttö.
• Paneelien hallinta: Voit hallita paneeleja, joita voit käyttää Reunanäytössä. Voit ladata lisää
paneeleja Galaxy Apps -palvelusta.
• Ilmaise ajatuksesi: Voit luoda tai poistaa omia paneeleja Reunanäytössä käytettäviksi.
• Tietovirta: Määritä aika, jonka laite odottaa ennen Reunanäytön taustavalon
sammuttamista. Voit myös mukauttaa osakekurssien, urheilu-uutisten tai muiden
uutisaiheiden Reunanäytön asetuksia.
• Yökello: Aseta Reunanäyttö pysymään käytössä yötilassa. Voit määrittää ajan, jonka yötila
pysyy käytössä.
• Reunanäytön teksti: Kirjoita teksti, joka näkyy Reunanäytössä.
• Käytä Reunanäyttöä vas.: Salli käyttöliittymän kiertyä automaattisesti 180°, kun laitetta
kierretään 180°.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
168
Asetukset
Yksilöinti
Tilit
Voit lisätä Samsung- ja Google-tilisi tai muut tilisi, joiden kanssa tiedot synkronoidaan.
Napauta Asetukset-näytössä Tilit.
Pilvi
Voit muuttaa Samsung- ja Dropbox-tiliesi synkronointi-, varmuuskopiointi- ja palautusasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Pilvi.
Varmuuskopioi ja palauta
Voit muuttaa asetusten ja tietojen hallinta-asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Varmuuskopioi ja palauta.
• Varmuuskopioi omat tiedot: Aseta laite varmuuskopioimaan asetukset ja sovellustiedot
Google-palvelimelle.
• Varmuuskopioinnin tili: Määritä Googlen varmuuskopioinnin tili tai muokkaa sitä.
• Automaattinen palautus: Aseta laite palauttamaan asetukset ja sovellustiedot, kun
sovellukset asennetaan uudelleen laitteeseen.
• Alkuperäisten tietojen palautus: Palauta asetukset tehdasasetusten mukaisiksi ja poista
kaikki tiedot.
Helppo tila
Aseta laite helppoon tilaan.
Napauta Asetukset-näytössä Helppo tila.
• Normaalitila: Aseta laite vakiotilaan.
• Helppo tila: Aseta laite helppoon tilaan.
• Helppokäyttöiset sovellukset: Valitse sovellukset, joissa käytetään yksinkertaista asettelua.
169
Asetukset
Helppokäyttöisyys
Tällä toiminnolla voit lisätä laitteen helppokäyttöisyyttä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja
Helppokäyttöisyystoiminnoista.
Napauta Asetukset-näytössä Helppokäyttöisyys.
Yksityinen tila
Voit asettaa laitteen ottamaan käyttöön yksityisen tilan ja estämään muiden pääsyn
henkilökohtaisiin tietoihisi. Lisätietoja on kohdassa Yksityinen tila.
Napauta Asetukset-näytössä Yksityinen tila ja aktivoi sitten Yksityinen tila -kytkin napauttamalla
sitä.
• Yks. tilan käyttöoikeust.: Aseta lukituksen avaustapa yksityisen tilan aktivointia varten tai
muuta sitä.
• Poista autom. käytöstä: Aseta laite poistumaan yksityisestä tilasta automaattisesti, kun
näyttö sammuu.
Sormilukija
Rekisteröimällä laitteeseen sormenjälkesi voit suojata laitteen tai kirjautua Samsung-tiliisi.
Lisätietoja on kohdassa Sormilukija.
Napauta Asetukset-näytössä Sormilukija.
• Sormenjälkien hallinta: Rekisteröi sormenjälkitiedot tai poista niitä.
• Vaihda varasalasana: Määritä varasalasana siltä varalta, että laite ei tunnista sormenjälkeäsi.
• Näyttölukko: Muuta näytön lukitustapaa.
• Web-kirjautuminen: Aseta laite vahvistamaan rekisteröidyt tilit sormenjälkien avulla.
• Vahvista Samsung-tili: Aseta laite vahvistamaan Samsung-tilisi sormenjäljillä.
• Maksa PayPalilla: Aseta laite vahvistamaan PayPal-tilisi ja vahvistamaan ostot sormenjälkiesi
avulla.
Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus määräytyy alueen ja palveluntarjoajan
mukaan.
170
Asetukset
Järjestelmä
Kieli ja syöttö
Muuta tekstinsyöttöasetuksia. Jotkin vaihtoehdot eivät ole ehkä käytettävissä valitun kielen
mukaan.
Napauta Asetukset-näytössä Kieli ja syöttö.
• Kieli: Valitse näyttökieli kaikille valikoille ja sovelluksille.
• Oletus: Valitse tekstinsyötön oletusnäppäimistötyyppi.
• Samsung-näppäimistö: Muuta Samsung-näppäimistön asetuksia.
Käytettävissä olevat toiminnot voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.
• Google Voice -kirjoitus: Muuta puhesyötön asetuksia.
• Kieli: Valitse kieli käsinkirjoituksen tunnistusta varten. Voit etsiä tiedostoja, jotka sisältävät
käsinkirjoitusta kyseisellä kielellä.
• Teksti puheeksi -aset.: Muuta Teksti puheeksi -toiminnon asetuksia.
• Ilmoitusten luku ääneen: Aseta laite lukemaan ääneen ilmoitukset saapuvista puheluista,
viesteistä tai tapahtumista.
• Osoittimen nopeus: Säädä laitteeseen kytketyn hiiren tai kosketusalustan osoittimen
nopeutta.
Päivämäärä ja aika
Voit käyttää ja muuttaa seuraavia asetuksia, jotka ohjaavat laitteen kellonajan ja päivämäärän
näyttöä.
Napauta Asetukset-näytössä Päivämäärä ja aika.
Jos akun varaus purkautuu kokonaan tai akku poistetaan laitteesta, kellonaika ja
päivämäärä nollautuvat.
• Automaattinen päivämäärä ja kellonaika: Päivitä aika ja päivämäärä automaattisesti, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Aseta päivämäärä: Aseta nykyinen päivämäärä manuaalisesti.
• Aseta aika: Aseta nykyinen kellonaika manuaalisesti.
171
Asetukset
• Automaattinen aikavyöhyke: Aseta laite vastaanottamaan aikavyöhyketiedot verkosta, kun
siirrytään aikavyöhykkeeltä toiselle.
• Valitse aikavyöhyke: Aseta kotiaikavyöhykkeesi.
• Käytä 24 tunnin muotoa: Näytä aika 24-tuntisena.
• Valitse päivämäärän muoto: Valitse päivämäärän muoto.
Turvallisuustuki
Ota turvallisuustuki-toiminnot käyttöön.
Napauta Asetukset-näytössä Turvallisuustuki.
• Hätätila: Aseta laite ottamaan käyttöön hätätila ja vähentämään akkuvirran kulutusta
käyttämällä vain perustoimintoja, kuten puheluja. Lisätietoja on kohdassa Hätätila.
• Geo News: Aseta laite vastaanottamaan ilmoitukset vaarallisista sääolosuhteista. Tämän
toiminnon käyttöä varten on ladattava ja asennettava tarvittava sovellus.
• Lähetä hätäviestejä: Aseta laite lähettämään hätäviesti, kun virtanäppäintä painetaan kolme
kertaa. Voit lähettää vastaanottajille myös äänitallenteita viestin mukana. Lisätietoja on
kohdassa Lähetä hätäviestejä.
• Hallitse ensisij. yhteyshenk.: Valitse hätäviestien vastaanottajat tai muokkaa heidän
tietojaan.
Tarvikkeet
Voit muuttaa lisävarusteasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Tarvikkeet.
• Telakointiääni: Aseta laite toistamaan ääni, kun se liitetään pöytätelakkaan tai irrotetaan
telakasta.
• Äänilähtö: Valitse käytettävä äänilähtömuoto, kun laite liitetään HDMI-laitteisiin. Kaikki
laitteet eivät tue tilaääniasetusta.
172
Asetukset
Virransäästö
Voit ottaa virransäästötilan käyttöön ja muuttaa virransäästötilan asetuksia. Lisätietoja on
kohdassa Virransäästötoiminto.
Napauta Asetukset-näytössä Virransäästö.
• Virransäästötila: Ota virransäästötila käyttöön ja muuta virransäästötilan asetuksia.
• Erittäin tehokas virransäästötila: Pidennä valmiusaikaa ja vähennä akkuvirran kulumista
yksinkertaistamalla näytön asettelua ja sallimalla vain rajoitettu sovellusten käyttö.
Arvioitu valmiustilan enimmäisaika ilmaisee ajan, jonka kuluttua akkuvirta loppuu,
jos laitetta ei käytetä. Valmiustila-aika voi vaihdella laitteen asetusten ja käyttöolojen
mukaan.
• Pikalataus: Aseta laite käyttämään pikalataustoimintoa. Lisätietoja on kohdassa Pikalataus.
• Näytä akun varausprosentti: Aseta laite näyttämään akun jäljellä oleva varausprosentti
tilarivillä.
Tallennustila
Näytä laitteen muistin tiedot.
Napauta Asetukset-näytössä Tallennustila.
Muistikortin alustaminen poistaa pysyvästi kaikki tiedot muistikortilta.
Todellinen käytettävissä olevan sisäisen muistin määrä on pienempi kuin ilmoitettu
määrä, koska käyttöjärjestelmä ja oletussovellukset käyttävät osan muistista.
Käytettävissä oleva kapasiteetti voi muuttua, kun päivität laitteen.
173
Asetukset
Turvallisuus
Muuta laitteen ja SIM- tai USIM-kortin suojausasetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Turvallisuus.
• Laitteen järjestelmänvalvojat: Näytä laitteeseen asennetut laitteen järjestelmänvalvojat.
Voit sallia laitteen järjestelmänvalvojien lisätä laitteeseen uusia käytäntöjä.
• Tuntemattomat lähteet: Aseta laite sallimaan sovellusten asentaminen tuntemattomista
lähteistä.
• Salaa laite: Aseta salasana laitteeseen tallennettujen tietojen salausta varten. Salasana on
syötettävä joka kerta, kun laite käynnistetään.
Tietojen salaaminen voi kestää yli tunnin. Ennen tietojen salaamista liitä laturi ja lataa
akku täyteen, äläkä irrota laturia, ennen kuin tietojen salaaminen on valmis.
• Salaa ulkoinen SD-kortti: Aseta laite salaamaan muistikortilla olevat tiedostot.
Laite ei voi lukea salattuja tiedostoja, jos laite palautetaan tehdasasetuksiin tämän
asetuksen ollessa käytössä. Poista asetus käytöstä ennen laitteen palauttamista
tehdasasetuksiin.
• Etähallinta: Aseta laite sallimaan etähallinta Internetin kautta, jos laite katoaa tai varastetaan.
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää kirjautumista Samsung-tilille.
• SIM-kortin vaihtohälytys: Ota käyttöön tai poista käytöstä Etsi matkapuhelimeni -toiminto,
joka auttaa paikantamaan kadotetun tai varastetun laitteen.
• Siirry sivustoon: Siirry Etsi matkapuhelimeni -sivustoon (findmymobile.samsung.com). Voit
seurata ja hallita kadonnutta tai varastettua laitettasi Etsi matkapuhelimeni -sivuston avulla.
• Uud.aktivoinnin lukitus: Aseta laite vaatimaan Samsung-tilisi tunnuksia tehdasasetusten
palautuksen jälkeen, jotta muut eivät voi ottaa laitetta uudelleen käyttöön.
• Määritä SIM-kortin lukitus: Muuta SIM-kortin lukituksen asetuksia.
• Muuta salasanat näkyviksi: Aseta laite näyttämään salasanat niitä syötettäessä.
• Suojauskäyt. päivitykset: Aseta laite tarkistamaan ja lataamaan suojauspäivitykset
automaattisesti.
• Lähetä tietoturvaraportit: Aseta laite lähettämään päivitetyt tietoturvaraportit
automaattisesti Samsungille.
174
Asetukset
• Tallennuspalvelun tyyppi: Määritä valtuustiedostojen tallennustyyppi.
• Luotetut valtuustiedot: Voit varmistaa eri sovellusten suojatun käytön varmenteiden ja
valtuuksien avulla.
• Asenna laitteen tallennust.: Asenna salatut varmenteet, jotka on tallennettu sisäiseen
muistiin.
• Poista valtuustiedot: Poista laitteeseen tallennetut valtuustiedot ja nollaa salasana.
Ohje
Voit näyttää ohjetiedot, joiden avulla voit opetella laitteen ja sovellusten käyttöä tai tärkeiden
asetusten määrittämistä.
Napauta Asetukset-näytössä Ohje.
Tietoja laitteesta
Näytä laitteen tiedot, muokkaa laitteen nimeä tai päivitä laiteohjelmisto.
Napauta Asetukset-näytössä Tietoja laitteesta.
Sovellukset
Sovellusten hallinta
Voit tarkastella ja hallita laitteessa olevia sovelluksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellusten hallinta.
Oletussovellukset
Voit valita sovellusten käytön oletusasetukset.
Napauta Asetukset-näytössä Oletussovellukset.
Sovellusasetukset
Voit mukauttaa sovelluksen asetuksia.
Napauta Asetukset-näytössä Sovellusasetukset.
175
Helppokäyttöisyys
Tietoja Helppokäyttöisyystoiminnoista
Voit parantaa helppokäyttöisyyttä ominaisuuksilla, jotka tekevät laitteen käytöstä helpompaa
näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisille.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys.
Helppokäyttöisyysvalikkojen avaaminen
kotinäppäimellä
Voit käyttää seuraavia helppokäyttöisyysvalikkoja painamalla kotinäppäintä kolme kertaa
nopeasti.
• Helppokäyttöisyys
• TalkBack
• Negatiivivärit
• Vuorovaikutuksen hallinta
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Suora käyttö ja
aktivoi sitten Suora käyttö -kytkin napauttamalla sitä. Valitse sitten helppokäyttöisyysvalikko,
joka avataan, kun kotinäppäintä painetaan kolme kertaa nopeasti.
Äänipalaute (TalkBack)
TalkBack-toiminnon ottaminen käyttöön
Kun otat TalkBack-toiminnon käyttöön, laite lukee ääneen näytössä näkyvän tekstin tai valitut
toiminnot.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö →
TalkBack.
2 Aktivoi TalkBack-kytkin napauttamalla sitä.
176
Helppokäyttöisyys
3 Napauta OK. Laite aloittaa äänipalautteen käytön.
Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä TalkBack-toiminnon käytön aikana.
TalkBack-toiminnon poistaminen käytöstä
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö →
TalkBack.
2 Napauta TalkBack-kytkintä ja napauta nopeasti kaksi kertaa missä tahansa näytön kohdassa.
3 Napauta OK ja napauta nopeasti kaksi kertaa missä tahansa näytön kohdassa. Laite lopettaa
äänipalautteen käytön.
Näytön ohjaaminen sormieleillä
Voi ohjata näyttöä eri sormieleillä TalkBack-toiminnon käytön aikana.
• Näytön tutkiminen: Tutki näyttöä asettamalla sormi näytölle ja liikuttamalla sormea. Kosketa
kohdetta jonkin aikaa, niin laite lukee kohteen ääneen. Kun vapautat sormen, sormen alla
oleva kohde näkyy valittuna.
• Kohteiden valitseminen: Valitse kohde napauttamalla sitä. Voit myös koskettaa kohdetta
jonkin aikaa näytön tutkimisen aikana ja vapauttaa sitten sormen.
• Valitun kohteen avaaminen: Kun laite lukee valittuja kohteita ääneen ja kuulet haluamasi
kohteen, vapauta sormi kohteesta. Napauta sitten jossakin näytön kohdassa kaksi kertaa
nopeasti.
• Edellisen kohteen valitseminen: Pyyhkäise näytössä nopeasti ylöspäin tai vasemmalle
yhdellä sormella.
• Seuraavan kohteen valitseminen: Pyyhkäise näytössä nopeasti alaspäin tai oikealle yhdellä
sormella.
• Luetteloiden selaaminen: Pyyhkäise ylös- tai alaspäin kahdella sormella.
• Palaaminen edelliselle sivulle: Pyyhkäise oikealle kahdella sormella.
• Siirtyminen seuraavalle sivulle: Pyyhkäise vasemmalle kahdella sormella.
177
Helppokäyttöisyys
• Näytön lukituksen avaaminen: Pyyhkäise mihin tahansa suuntaan lukitun näytön alueella
kahdella sormella.
• Ilmoituspaneelin avaaminen: Vedä näytön yläreunasta alaspäin kahdella sormella.
• Pika-asetuspaneelin avaaminen: Vedä näytön yläreunasta alaspäin kolmella sormella.
Voit määrittää TalkBack-sormieleasetukset Eleiden hallinta -toiminnolla. Lisätietoja on kohdassa
Sormieleasetusten määrittäminen.
Sormieleasetusten määrittäminen
Kun käytät TalkBack-toimintoa, voit suorittaa sormieleiden avulla eri toimintoja, esimerkiksi
palata edelliseen näyttöön tai avata alkunäytön. Määritä sormieleasetukset ennen eleiden
käyttöä.
Pystysuuntaisten eleiden asetusten määrittäminen
Voit käyttää kaksiosaisia pystysuuntaisia eleitä vetämällä sormella ylöspäin ja alaspäin näytön
alareunasta tai päinvastoin.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → TalkBack →
ASETUKSET → Eleiden hallinta → Kaksiosaiset pystysuuntaiset eleet. Valitse sitten seuraavista
toiminnoista:
• Siirry ruudun ensimmäiseen ja viimeiseen kohteeseen: Kun vedät sormella näytössä
ylöspäin ja sitten alaspäin, näytön yläreunan ensimmäinen kohde valitaan. Kun vedät
sormella näytössä alaspäin ja sitten ylöspäin, näytön alareunan viimeinen kohde valitaan.
• Käy läpi lukutarkkuudet: Kun vedät sormella näytössä ylöspäin ja sitten alaspäin,
lukuyksikkö vaihtuu. Lukuyksiköksi vaihtuu sivu, kappale, rivi, sana, merkki tai oletusasetus.
Kun vedät sormella näytössä alaspäin ja sitten ylöspäin, lukuyksiköt vaihtuvat päinvastaisessa
järjestyksessä.
Pikavalintaeleiden asetusten määrittäminen
Voit muuttaa pikavalintaeleiden asetuksia tai määrittää toimintoja tyhjiin pikavalintoihin.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → TalkBack →
ASETUKSET → Eleiden hallinta. Valitse ele ja määritä siihen sitten toiminto.
178
Helppokäyttöisyys
TalkBack-toiminnon keskeyttäminen
Avaa yleinen tilannekohtainen valikko vetämällä näytössä sormella alaspäin ja sitten oikealle
sormea vapauttamatta. Kun valitset Keskeytä palaute näytön vasemmassa yläkulmassa,
TalkBack-toiminto keskeytyy.
Kuvanimikkeiden lisääminen ja hallinta
Voit määrittää nimikkeet näytössä näkyville kuville. Laite lukee nimikkeet ääneen, kun kuvat
valitaan. Voit lisätä nimikkeet nimikkeettömiin kuviin paikallisen tilannekohtaisen valikon avulla.
Avaa paikallinen tilannekohtainen valikko vetämällä näytössä sormella ylöspäin ja sitten oikealle
sormea vapauttamatta. Kosketa näyttöä jonkin aikaa ja tutki valikkoja piirtämällä sormella
ympyrä valikon ympärille. Kun kuulet nimikevalikon, lisää nimikkeet vapauttamalla sormi.
Voit tuoda nimikkeet näkyviin avaamalla Kaikki sovellukset -näytön ja napauttamalla Asetukset
→ Helppokäyttöisyys → Näkö → TalkBack → ASETUKSET → Hallinnoi omia tunnisteita.
TalkBack-asetusten määrittäminen
Voit määrittää TalkBack-asetukset niin, että käyttö on mahdollisimman kätevää.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → TalkBack →
ASETUKSET.
• Puheen äänenvoimakkuus: Säädä äänipalautteen äänenvoimakkuutta.
• Käytä äänenkorkeuden muutoksia: Aseta laite lukemaan näppäimistöllä kirjoitettu teksti
ääneen matalalla sävelkorkeudella.
• Sano painetut näppäimet: Aseta laite lukemaan näppäimistöllä kirjoitettu sana ääneen, kun
välilyöntinäppäintä napautetaan.
• Puhe, kun näyttö ei päällä: Aseta laite tuottamaan äänipalaute, kun näyttö on
sammuneena.
• Käytä lähestymisanturia: Aseta laite keskeyttämään äänipalaute, kun laitteen yläreunassa
olevan tunnistimen päälle asetetaan käsi.
• Aloita jatkuva lukeminen ravistamalla laitetta: Aseta laite lukemaan ääneen näytössä oleva
teksti, kun laitetta ravistetaan. Voit valita ravistelunopeuden useista vaihtoehdoista.
179
Helppokäyttöisyys
• Sano soittajan tunnus: Aseta laite lukemaan soittajan nimi ääneen puhelun saapuessa.
• Värinäpalaute: Aseta laite värisemään näyttöä tutkittaessa.
• Äänipalaute: Aseta laite antamaan äänimerkki näyttöä ohjattaessa, esimerkiksi näyttöä
selattaessa.
• Keskitä puheääneen: Aseta laite vähentämään median äänenvoimakkuutta laitteen lukiessa
kohteen ääneen.
• Äänenvoimakkuus: Säädä äänenvoimakkuutta, jolla ääni toistetaan, kun näyttöä ohjataan
koskettamalla. Tämä toiminto on käytettävissä, kun Äänipalaute on valittuna.
• Tutki koskettamalla: Aseta laite lukemaan ääneen sormesi alla olevat kohteet.
• Vieritä luetteloita automaattisesti: Aseta laite selaamaan automaattisesti luettelon
loppuosa, jota ei näy näytössä, ja lukemaan kohteet ääneen.
• Valinta yhdellä napautuksella: Aseta laite avaamaan valittu kohde, kun sitä napautetaan
kerran.
• Käynnistä Tutki koskettamalla -ohje: Näytä opetusvideo Tutki koskettamalla -toiminnon
käytöstä.
• Eleiden hallinta: Määritä sormieleillä suoritettavat toiminnot. Lisätietoja on kohdassa
Sormieleasetusten määrittäminen.
• Hallinnoi omia tunnisteita: Näytä lisätyt nimikkeet.
• Jatka käyttöä: Valitse tapa, jolla äänipalautteen käyttöä jatketaan, kun TalkBack on
keskeytetty.
• Kehittäjän asetukset: Määritä asetukset sovelluskehitystä varten.
Laitteen käyttäminen näyttö sammutettuna
Voit asettaa laitteen sammuttamaan näytön aina, jotta näytön sisältö pysyy yksityisenä. Näyttö
ei käynnisty, kun kotinäppäintä painetaan tai näyttöä napautetaan. Käytössä olevat toiminnot
pysyvät käytössä, kun näyttö on sammutettuna.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja valitse
sitten Tumma näyttö. Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla
virtanäppäintä kahdesti.
180
Helppokäyttöisyys
Salasanojen lukeminen ääneen
Voit asettaa laitteen lukemaan salasanan ääneen, kun annat salasanan TalkBack-toiminnon
ollessa käytössä.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja valitse sitten
Sano salasanat ääneen.
Teksti puheeksi -toimintojen asetusten määrittäminen
Voit muuttaa teksti puheeksi -toimintojen asetuksia, kuten kieltä ja nopeutta, joita käytetään
TalkBack-toiminnon ollessa käytössä.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Teksti
puheeksi -aset. ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Samsungin teksti puheeksi -moduuli / Googlen tekstistä puheeksi -moottori: Valitse
moduuli teksti puheeksi -toimintoa varten.
• Puhenopeus: Valitse teksti puheeksi -ominaisuuden nopeus.
• Kuuntele esimerkki: Kuuntele puhetekstinäytettä. Jos laite ei voi lukea esimerkkejä ääneen,
lataa ja asenna äänitiedot teksti puheeksi -toimintoa varten napauttamalla → Asenna
äänitiedot.
• Oletuskielen tila: Näytä teksti puheeksi -toiminnolle määritettynä olevan kielen tila.
Tekstin syöttäminen näppäimistön avulla
Voit tuoda näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstinsyöttökenttää ja napauttamalla nopeasti
kaksi kertaa missä tahansa näytön kohdassa.
Kun näppäimistöä kosketetaan sormella, laite lukee ääneen sormen alla olevan
merkkinäppäimen. Kun kuulet haluamasi merkin, valitse se vapauttamalla sormesi näytöstä.
Merkki syötetään, ja laite lukee tekstin ääneen.
Jos Nopea näppäinsyöttö ei ole käytössä, vapauta sormi haluamastasi merkistä ja napauta sitten
näytössä kaksi kertaa nopeasti. Voit ottaa nopean näppäinsyötön käyttöön avaamalla Kaikki
sovellukset -näytön, napauttamalla Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja valitsemalla
sitten Nopea näppäinsyöttö.
181
Helppokäyttöisyys
Lisämerkkien syöttäminen
Koskettamalla näppäimistön näppäintä jonkin aikaa voit syöttää näppäimessä olevia
lisämerkkejä. Näppäimen yläpuolelle tulee ponnahdusikkuna, jossa käytettävissä olevat merkit
näkyvät. Voit valita merkin vetämällä sormella ponnahdusikkunassa, kunnes kuulet haluamasi
merkin, ja vapauttamalla sitten sormen.
Näkö
Fonttikoon vaihtaminen
Tällä toiminnolla voit muuttaa fonttikokoa. Fonttikoon Valtava käyttäminen ei ehkä ole
mahdollista kaikissa sovelluksissa.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Fonttikoko.
Näytön suurentaminen
Tällä toiminnolla voit suurentaa näyttöä ja lähentää haluamaasi aluetta.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö →
Suurennuseleet ja aktivoi sitten Suurennuseleet-kytkin napauttamalla sitä.
• Lähentäminen ja loitontaminen: Lähennä haluamaasi aluetta napauttamalla näyttöä kolme
kertaa nopeasti. Palaa normaaliin näkymään napauttamalla näytössä nopeasti kolme kertaa
uudelleen.
• Näytön tutkiminen selaamalla: Vedä suurennetun näytön yli vähintään kahdella sormella.
• Zoomaussuhteen säätäminen: Nipistä suurennetussa näytössä vähintään kahdella sormella
tai levitä sormia kauemmas toisistaan.
Voit suurentaa näyttöä tilapäisesti myös napauttamalla näyttöä kolme kertaa ja koskettamalla
sitä jonkin aikaa. Kun kosketat näyttöä, voit tutkia näyttöä vetämällä sormella. Palaa normaaliin
näkymään vapauttamalla sormi.
• Näytössä olevia näppäimistöjä ei voi suurentaa.
• Kun tämä toiminto on käytössä, se voi vaikuttaa joihinkin sovelluksiin, kuten Puhelinja Laskin-sovelluksiin.
182
Helppokäyttöisyys
Valintazoomaus
Tällä toiminnolla voit suurentaa näytössä näkyvää sisältöä pitämällä kynää sen yläpuolella.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö →
Valintazoomaus ja aktivoi sitten Valintazoomaus-kytkin napauttamalla sitä.
Voit muuttaa suurennusasetuksia vetämällä zoomausprosenttipalkissa vasemmalle tai oikealle
tai napauttamalla Suurennuslasin koko.
Kun tämä toiminto on käytössä, et voi käyttää joitakin muita toimintoja, kuten
ilmakomentoa, ilmanäkymää, suoraa kynäsyöttöä ja TalkBack-toimintoja.
Muistutusilmoitusten asettaminen
Tämän toiminnon avulla saat hälytyksen ilmoituksista, joita et ole tarkistanut tietyn ajan kuluessa.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö →
Muistutusilmoitus ja aktivoi sitten Muistutusilmoitus-kytkin napauttamalla sitä.
Määritä hälytysten väli napauttamalla Muistutusväli.
Näytön värien kääntäminen
Tällä toiminnolla voit parantaa näytön näkyvyyttä ja auttaa käyttäjiä tunnistamaan näytössä
olevan tekstin tavallista helpommin.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö ja valitse sitten
Negatiivivärit.
Värinsäätö
Tällä toiminnolla voit säätää, miten värit näytetään näytössä, jos sinun on vaikea erottaa värejä
toisistaan. Laite muuttaa värit helpommin tunnistettaviksi väreiksi.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näkö → Värinsäätö
ja aktivoi sitten Värinsäätö-kytkin napauttamalla sitä. Suorita värinsäätö noudattamalla näytön
ohjeita.
183
Helppokäyttöisyys
Kuulo
Salamailmoituksen asettaminen
Aseta salama välähtämään puhelun, uuden viestin tai ilmoituksen saapuessa.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo ja valitse sitten
Salamailmoitus.
Kaikkien äänten poistaminen käytöstä
Voit asettaa laitteen mykistämään kaikki laitteen äänet, kuten mediaäänet ja soittajan äänen,
puhelun aikana.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo ja valitse sitten
Poista äänet käytöstä.
Tekstityksen asetukset
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo → Samsungtekstitys (CC) tai Google-tekstitys (CC) ja aktivoi sitten Samsung-tekstitys (CC)- tai Googletekstitys (CC) -kytkin napauttamalla sitä.
Valitse vaihtoehto tekstitysasetusten määritystä varten.
Äänitasapainon asettaminen
Voit asettaa laitteen säätämään äänitasapainoa, kun käytetään kuulokemikrofonia.
1 Liitä laitteeseen kuulokemikrofoni ja aseta se päähäsi.
2 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo →
Äänitasapaino.
3 Säädä äänitasapainoa vetämällä säätöpalkkia vasemmalle tai oikealle ja napauta sitten
ASETA.
184
Helppokäyttöisyys
Monoääni
Monoääni yhdistää stereoäänen yhdeksi signaaliksi, joka toistetaan kuulokemikrofonin
kaiuttimista. Voit käyttää tätä toimintoa, jos sinulla on kuulorajoite tai jos yhden
nappikuulokkeen käyttäminen on mukavinta.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo ja valitse sitten
Monoääni.
Äänentunnistimet
Voit asettaa laitteen värisemään, kun se havaitsee ovikellon äänen tai vauvan itkun.
Itkuhälytin
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo →
Äänentunnistimet → Itkuhälytin ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
2 Lue näytön ohjeet ja napauta OK.
3 Aloita itkuhälyttimen käyttäminen napauttamalla
.
Laite värisee, kun se havaitsee ääntä, ja hälytys tallennetaan lokina.
Ovikellon tunnistin
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo →
Äänentunnistimet → Ovikellon tunnistin ja aktivoi kytkin napauttamalla sitä.
2 Lue näytön ohjeet ja napauta OK.
3 Tallenna ovikellon ääni napauttamalla . Kun tallennus on valmis, napauta SEURAAVA.
4 Napauta , soita ovikelloa ja tarkista, että sen ääni tallennetaan oikein. Kun laite havaitsee
ovikellon äänen, napauta OK.
Jos haluat muuttaa ovikellon ääntä, napauta → Muuta ovikellon ääntä.
Kun ovikellon tunnistin on asetettu, aloita ovikellon tunnistimen käyttö napauttamalla
värisee, kun se havaitsee ovikellon äänen.
185
. Laite
Helppokäyttöisyys
Hälytysasetusten muuttaminen
Napauta → Asetukset ja käytä sitten seuraavia toimintoja:
• Värinän voimakkuus: Säädä värinähälytyksen voimakkuutta.
• Värinät: Muuta värinäkuviota.
• Salamailmoitus: Aseta salama välähtämään, kun ääntä havaitaan.
Automaattinen haptisuus
Kun automaattinen haptisuustoiminto on käytössä, laite värisee ja toistaa äänen musiikin toiston,
videoiden katselun ja pelien pelaamisen aikana. Se värisee myös, kun näppäimiä napautetaan
tuetuissa sovelluksissa.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Kuulo ja valitse sitten
Automaattinen haptisuus.
Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tätä toimintoa.
Näppäryys ja vuorovaikutteisuus
Apuvalikko
Apupikakuvakkeen näyttäminen
Voit asettaa laitteen näyttämään apupikakuvakkeen sovellusten, toimintojen ja asetusten käyttöä
varten. Voit ohjata laitetta helposti napauttamalla kuvakkeessa olevia apuvalikkoja.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Apuvalikko.
2 Ota Apuvalikko-kytkin käyttöön napauttamalla sitä ja ota sitten yhden napautuksen tila
käyttöön napauttamalla OK.
Apupikakuvake näkyy näytön oikeassa alakulmassa.
3 Siirrä apupikakuvake haluamaasi paikkaan napauttamalla Kätisyys.
186
Helppokäyttöisyys
Apuvalikkojen käyttäminen
Apupikakuvake näkyy kelluvana kuvakkeena, jonka kautta apuvalikkoja voi käyttää helposti
mistä tahansa näytöstä.
Kun napautat apupikakuvaketta, kuvake laajenee hieman ja apuvalikot tulevat näkyviin
kuvakkeeseen. Voit siirtyä muihin paneeleihin napauttamalla ylä- tai alanuolta tai valita muita
valikkoja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
Kohdistimen käyttäminen
Napauta apuvalikossa Osoitin. Voit ohjata näyttöä pienillä sormenliikkeillä kosketusalueella. Voit
siirtää kohdistinta vetämällä sormella kosketusalueella. Voit myös valita kohdistimen alla olevia
kohteita napauttamalla näyttöä.
Käytä seuraavia vaihtoehtoja:
• /
: Valitse kohde tai selaa vasemmalle tai oikealle näytössä.
• /
: Selaa näytössä ylös- tai alaspäin.
• : Siirrä kosketusalue toiseen paikkaan.
• : Suurenna aluetta, jolla kohdistin sijaitsee.
• : Sulje kosketusalue.
Voit muuttaa kohdistimen asetuksia avaamalla Kaikki sovellukset -näytön, napauttamalla
Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja vuorovaikutteisuus → Apuvalikko.
Mukauta sitten asetuksia kohdassa Kosk.alustan ja osoitt. aset.
Tehostettujen apuvalikkojen käyttäminen
Voit asettaa laitteen näyttämään tehostetut apuvalikot tiettyjä sovelluksia varten.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Apuvalikko → Apuri plus, aktivoi Apuri plus -kytkin napauttamalla sitä
ja valitse sitten sovellukset.
187
Helppokäyttöisyys
Näytön käynnistäminen ilmaeletoiminnon avulla
Ilmaeletoiminnon avulla voit käynnistää näytön liikuttamalla kättäsi tunnistimen yläpuolella
laitteen yläreunassa. Voit käynnistää näytön painamatta näppäintä. Kun käytät tätä toimintoa,
aseta laite tasaiselle alustalle tai pitele sitä varmasti liikkumattomana.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Ilmaherätys ja aktivoi sitten Ilmaherätys-kytkin napauttamalla sitä.
Jonkin aikaa -kosketuksen viiveasetusten määrittäminen
Voit määrittää näytön jonkin aikaa -kosketuksen tunnistusajan.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Viive jonkin aikaa -painalluksella ja valitse sitten asetus.
Vuorovaikutuksen hallinta
Ottamalla vuorovaikutuksen hallintatilan käyttöön voit rajoittaa laitteen vastaamista syötteisiin
sovellusten käytön aikana.
1 Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Näppäryys ja
vuorovaikutteisuus → Vuorovaikutuksen hallinta.
2 Aktivoi Vuorovaikutuksen hallinta -kytkin napauttamalla sitä.
3 Paina kotinäppäintä ja äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti sovelluksen
käytön aikana.
4 Säädä kehyksen kokoa tai piirrä viiva rajoitettavan alueen ympärille.
5 Napauta VALMIS.
Laite näyttää rajoitetun alueen. Rajoitettu alue ei reagoi, kun kosketat sitä, ja laitteen fyysiset
näppäimet poistetaan käytöstä.
Voit poistaa vuorovaikutuksen hallintatilan käytöstä painamalla kotinäppäintä ja
äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa samanaikaisesti.
188
Helppokäyttöisyys
Puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen
Voit muuttaa puheluihin vastaamistavan ja puhelujen lopettamistavan.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Puheluihin
vastaaminen ja niiden lopettaminen.
Valitse haluamasi tapa.
Yhden napautuksen tilan käyttäminen
Kun kuuluu hälytysääni tai puhelu saapuu, voit lopettaa hälytyksen tai vastata puheluun
napauttamalla painiketta sen sijaan, että vetäisit painiketta.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys ja valitse sitten Yhden
napautuksen tila.
Helppokäyttöisyysasetusten hallinta
Helppokäyttöisyysasetusten tallentaminen tiedostoon
Voit viedä nykyiset helppokäyttöisyysasetukset tiedostoon.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Helppokäytt. hallinta
→ Tuo/Vie ja valitse sitten vientiasetus.
Helppokäyttöisyysasetustiedoston tuominen
Voit tuoda helppokäyttöisyysasetustiedoston ja päivittää nykyiset asetukset.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Helppokäytt. hallinta
→ Tuo/Vie ja valitse sitten tuontiasetus. Valitse tuotava tiedosto ja napauta VALMIS → OK.
Helppokäyttöisyysasetukset päivitetään tuodun tiedoston mukaisiksi.
Helppokäyttöisyysasetustiedostojen jakaminen
Voit jakaa helppokäyttöisyysasetustiedostoja muiden kanssa esimerkiksi sähköpostin tai Wi-Fi
Direct- tai Bluetooth-toiminnon avulla.
Napauta Kaikki sovellukset -näytössä Asetukset → Helppokäyttöisyys → Helppokäytt. hallinta
→ Jakotapa. Valitse sitten helppokäyttöisyystiedostot ja napauta Valmis. Valitse jakotapa ja jaa
tiedostot noudattamalla näytön ohjeita.
189
Vianmääritys
Kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia, ennen kuin otat yhteyden Samsung-huoltoon. Jotkin
tilanteet eivät ehkä koske sinun laitettasi.
Kun käynnistät laitteen tai kun käytät laitetta, se pyytää sinua antamaan
seuraavat koodit:
• Salasana: Kun laitteen lukitustoiminto on käytössä, on annettava laitteelle määritetty
salasana.
• PIN-koodi: Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä,
sinun on annettava SIM- tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä Lukitse SIM-kortti -valikon avulla.
• PUK-koodi: SIM- tai USIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on
annettu väärin useita kertoja. Anna palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
• PIN2-koodi: Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM- tai USIM-kortin
mukana toimitettu PIN2-koodi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite antaa verkkoon tai palveluun liittyviä virheilmoituksia
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen. Siirtymisen aikana näyttöön voi tulla toistuvasti
virheilmoituksia.
• Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.
Laite ei käynnisty
• Kun akku on täysin tyhjä, laite ei käynnisty. Lataa akku täyteen ennen laitteen
käynnistämistä.
• Akku ei ehkä ole oikein paikallaan. Aseta akku uudelleen paikalleen.
• Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat ja aseta akku uudelleen paikalleen.
190
Vianmääritys
Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai virheellisesti
• Jos kiinnität kosketusnäyttöön suojakalvon tai muun lisävarusteen, kosketusnäyttö ei ehkä
toimi oikein.
• Jos käytät käsineitä, jos kätesi eivät ole puhtaat kosketusnäyttöä koskettaessasi tai
jos napautat näyttöä terävällä esineellä tai sormenpäällä, kosketusnäyttö voi toimia
virheellisesti.
• Kosketusnäyttö voi toimia virheellisesti kosteissa olosuhteissa ja kastuessaan.
• Käynnistä laite uudelleen, jolloin tilapäiset ohjelmavirheet poistuvat.
• Varmista, että laitteen ohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
• Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vahingoittunut, toimita laite Samsung-huoltoon.
Laite jumiutuu tai ilmenee vakava virhe
Jos laite jumiutuu tai lakkaa toimimasta, sen toiminnan palauttaminen voi edellyttää sovellusten
sulkemista tai akun irrottamista ja asettamista takaisin paikalleen. Jos laite on jumissa eikä vastaa,
käynnistä se uudelleen pitämällä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuusnäppäintä painettuina
samanaikaisesti yli seitsemän sekunnin ajan.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, palauta laite tehdasasetuksiin. Napauta Kaikki sovellukset
-näytössä Asetukset → Varmuuskopioi ja palauta → Alkuperäisten tietojen palautus →
PALAUTA LAITE → POISTA KAIKKI. Muista varmuuskopioida kaikki laitteeseen tallennetut
tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Jos ongelma ei edelleenkään ratkea, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Puheluja ei yhdistetä
• Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa numerolle, jonka valitset.
• Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa saapuvan puhelun soittajan numerolle.
Muut eivät kuule puhettasi
• Varmista, että et peitä sisäistä mikrofonia.
• Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
• Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.
191
Vianmääritys
Äänessä on kaikua puhelun aikana
Säädä äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä tai siirry toiselle alueelle.
Yhteys matkapuhelinverkkoon tai Internetiin katkeaa usein, tai
äänenlaatu on huono
• Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia.
• Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota.
Yhteysongelmat voivat johtua palveluntarjoajan tukiaseman ongelmista. Siirry toiselle
alueelle ja yritä uudelleen.
• Kun käytät laitetta liikkuessasi, langattoman verkon palvelut voivat olla poissa käytöstä
palveluntarjoajan verkon ongelmien takia.
Akkukuvake on tyhjä
Akun virta on vähissä. Lataa tai vaihda akku.
Akku ei lataudu asianmukaisesti (Samsungin hyväksymät laturit)
• Tarkista, että laturi on liitetty oikein.
• Jos akun kosketuspinnat ovat likaantuneet, akku ei ehkä lataudu oikein tai laite voi sammua.
Pyyhi molemmat kullanväriset kosketuspinnat ja yritä ladata akku uudelleen.
• Joidenkin laitteiden akku ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Jos haluat vaihtaa akun, vie laite
Samsung-huoltoon.
Akku tyhjenee nopeammin kuin pian laitteen ostamisen jälkeen
• Jos akku on hyvin matalassa tai hyvin korkeassa lämpötilassa, sen käyttökelpoinen varaus voi
pienentyä.
• Akkuvirran kulutus kasvaa, kun käytät laitteen viestitoimintoja tai joitakin sovelluksia, kuten
pelejä tai Internetiä.
• Akku on kuluva osa, ja sen varauksen kestoaika lyhenee ajan kuluessa.
192
Vianmääritys
Laite tuntuu kosketettaessa kuumalta
Kun käytät tavallista enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai käytät sovelluksia laitteessa pitkään,
laite voi tuntua kosketettaessa kuumalta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteen
käyttöikään eikä suorituskykyyn.
Kameran käynnistyessä näyttöön tulee virheilmoituksia
Laitteessasi on oltava riittävästi vapaata muistia ja akkuvirtaa kamerasovelluksen käyttöä varten.
Jos näyttöön tulee kameraa käynnistettäessä virheilmoituksia, toimi seuraavasti:
• Lataa akku tai vaihda se täyteen ladattuun akkuun.
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Käynnistä laite uudelleen. Jos kamerasovelluksen käytössä on ongelmia näiden vihjeiden
kokeilemisen jälkeenkin, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Valokuvan laatu on huonompi kuin esikatselussa
• Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytettävän valokuvaustavan mukaan.
• Jos otat valokuvia hämärässä, yöllä tai sisätiloissa, valokuvissa voi näkyä kuvakohinaa tai ne
voivat olla epäteräviä.
Multimediatiedostoja avattaessa näyttöön tulee virheilmoituksia
Jos näyttöön tulee virheilmoitus tai multimediatiedostojen toisto ei ala avatessasi niitä laitteella,
kokeile seuraavia:
• Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.
• Varmista, ettei musiikkitiedosto ole Digital Rights Management (DRM) -suojattu. Jos tiedosto
on DRM-suojattu, varmista, että sinulla on sen toistoon tarvittava lisenssi tai avain.
• Varmista, että laite tukee tiedostomuotoja. Jos jokin tiedostomuoto, kuten DivX tai AC3,
ei ole tuettu, asenna sitä tukeva sovellus. Voit varmistaa laitteesi tukemat tiedostomuodot
osoitteessa www.samsung.com.
193
Vianmääritys
• Laite tukee laitteella kuvattuja valokuvia ja videoita. Muilla laitteilla kuvatut valokuvat ja
videot eivät ehkä toimi oikein.
• Laite tukee multimediatiedostoja, jotka ovat verkkopalvelun tarjoajan tai lisäpalvelujen
tarjoajien valtuuttamia. Jotkin Internetistä saatavat sisällöt, kuten soittoäänet, videot tai
taustakuvat, eivät ehkä toimi oikein.
Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta
• Varmista, että laitteesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
• Varmista, että langaton Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa, johon haluat
muodostaa yhteyden.
• Varmista, että laitteesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-enimmäiskantaman sisällä
(10 m).
Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.
Yhteyttä ei muodosteta, kun kytket laitteen tietokoneeseen
• Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli on yhteensopiva laitteesi kanssa.
• Varmista, että olet asentanut tietokoneeseen oikean ohjaimen ja päivittänyt sen.
• Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows XP, varmista, että tietokoneeseen on
asennettu Windows XP Service Pack 3 tai uudempi.
• Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Samsung Kies tai Windows Media Player 10 tai
uudempi.
Laite ei löydä nykyistä sijaintiasi
GPS-signaalit voivat olla estyneitä joissakin paikoissa, kuten sisätiloissa. Aseta tällöin laite
käyttämään Wi-Fi- tai matkapuhelinverkkoa sijaintisi etsinnässä.
194
Vianmääritys
Laitteeseen tallennettuja tietoja on kadonnut
Varmuuskopioi aina kaikki laitteeseen tallennetut tärkeät tiedot. Muutoin et voi palauttaa tietoja,
jos ne vioittuvat tai katoavat. Samsung ei ole vastuussa laitteeseen tallennettujen tietojen
katoamisesta.
Laitteen kotelon ulkoreunalla on pieni rako
• Rako on valmistuksessa tarvittava ominaisuus, ja osat voivat liikkua tai väristä vähäisesti.
• Ajan myötä osien välinen kitka voi hieman suurentaa tätä rakoa.
195
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme
www.samsung.fi.
Klikkaa ”TUKI”=>”Ongelmanratkaisu”
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
puhelinnumeroon: 030-6227 515
Tekijänoikeus
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Tämä opas on kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaama.
Tämän oppaan osittainenkin jäljentäminen, jakeleminen, kääntäminen tai siirtäminen missä
tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien
valokopiointi, äänittäminen tai säilyttäminen tietojen säilytys- ja hakujärjestelmissä, on kiellettyä
ilman Samsung Electronicsin ennakkoon myöntämää kirjallista lupaa.
Tavaramerkit
• SAMSUNG ja SAMSUNG-logo ovat Samsung Electronicsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa omaisuutta.
Download PDF

advertising