Samsung | GT-S7550 | Samsung GT-S7550 Bruksanvisning

GT-S7550
turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja
Turvallisuuteen liittyvät varoitukset
Matkapuhelin
Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa
Käyttöopas
Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet
osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.
Suojele kuuloasi
Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa “tuki”=>”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515
Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion.
Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja
käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.
Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella
• Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista
puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.
• Bluetooth QD ID: B015755
Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.
Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja
• Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut
käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa
vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
• Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka
koskevat akkujen hävittämistä.
• Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen
käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai
sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
• Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle
paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.
Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille
Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet
on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn
laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa
vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.
Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä
sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä,
Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee
sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise
puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen
valmistajalta.
Suojele puhelinta ja akkua vaurioilta
Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille
Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla
Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja
kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla
tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla
säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä.
Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai
lisävarusteiden lähistöllä.
Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat
Kun lähetät puhelimellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti,
paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien
painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein
taukoja.
Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut
Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin
Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama
vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-25714A
Finnish. 10/2009. Rev. 1.2
Turvallisuusohjeet
Autoile varovaisuutta noudattaen
Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat
matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden
lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.
Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä
Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.
Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita
Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai
aiheuttaa vammoja.
Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä
Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai
terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan
antamia ohjeita.
Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä
lentokoneessa ollessasi
Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise
puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole
käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.
Tämän käyttöoppaan vaatimusten-mukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen
yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja
EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.
Tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee,
että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia,
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden
käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä
ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä
ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
• Vältä puhelimesi ja akkusi altistamista erittäin kylmille ja kuumille lämpötiloille
(alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat aiheuttaa
muodonmuutoksia puhelimessa ja vähentää lataus kapasiteettia ja vähentää
puhelimesi ja akkusi käyttöikää.
• Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää
akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
• Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi
• Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
• Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja
muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä
käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan
antaman takuun.
• Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen
liikkuvat osat eivät vahingoitu.
• Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta
käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
• Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden
toiminnan.
• Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
• Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä
käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta
magneettikenttään pitkäksi aikaa.
Tuotteen paristojen oikea hävittäminen
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen
paristojen palautusjärjestelmä)
Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän
tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa,
kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että
paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen.
Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai
ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien
uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen
maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.
Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai
puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita,
lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä
ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja
Käytä puhelinta normaalissa asennossa
Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.
Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys
Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja
tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät
sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason.
Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon
kudosmassaan.
Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,684 W/kg. Normaalissa
käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on
suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan
signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta
radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän
mahdollisimman alhaiselle tasolle.
Puhelimen osat
Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:
Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi
Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.
•
•
•
•
Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
2 Soittonäppäin
Puhelun soittaminen tai puheluun
vastaaminen; valmiustilassa tällä
painikkeella saa esiin viimeksi soitetun,
vastaamatta jääneen tai vastaanotetun
puhelun numeron
1
3 Paluunäppäin
4
6
2
1 Äänenvoimakkuusnäppäin
Perustilassa näppäinäänen voimakkuuden
säätäminen; valepuhelun tekeminen
(paina jonkin aikaa)
► Valepuhelun tekeminen
1.Irrota akkutilan kansi ja aseta SIM-kortti paikoilleen.
Akun lataaminen laturilla
1. Kytke mukana toimitettu laturi
puhelimeen.
Akkutilan kansi
2. Kun lataus on valmis, irrota laturi.
SIM-kortti
lä käytä kaiutin aukkoa poistaaksesi
Ä
akkutilan kantta, kaiutin voi vaurioitua
tästä.
Pistorasiaan
Kaiutin reikä
lä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin
Ä
saattaa vaurioitua.
Varmista pääsy hätäpalveluihin
Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot
5
Akun lataaminen
• Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja
voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
• Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden
aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
• Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien
käyttöikää.
• Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on
likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä
olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle,
varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.
Sisäinen antenni
3
SIM-kortin ja akun asentaminen
Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti
Sovelluksen vaihtoikkunan avaaminen
(paina jonkin aikaa); valikkotilassa
edelliselle tasolle palaaminen
4 Pitonäppäin
Kosketusnäytön ja näppäinten lukitus;
kosketusnäytön ja näppäinten lukituksen
vapauttaminen (paina jonkin aikaa)
5 Kamerapainike
Valmiustilassa kameran ottaminen
käyttöön (paina jonkin aikaa);
kameratilassa kuvan ottaminen tai videon
kuvaaminen
6 Virtanäppäin / valikosta
Puhelimen kytkeminen päälle ja
pois (paina jonkin aikaa); puhelun
lopettaminen; valikkotilassa syötteen
peruuttaminen ja paluu valmiustilaan
Varoituksia auringonvalolla lataamisesta
• Älä kytke puhelinta laturiin tai USB-kaapeliin ladatessasi auringonvalosta.
• Älä jätä puhelinta pitkäksi aikaa suljettuun autoon, koska puhelin saattaa
ylilatautua. Ylikuumentuneen akun lataaminen voi aiheuttaa tulipalon, vääristää
akkua tai aiheuttaa puhelimeen vian.
• Älä paljasta aurinkopaneelia auringonvalolle pitkäksi aikaa, jotta puhelin ei
kuumene liikaa. Erityisesti täytyy varoa jättämästä puhelinta lämpimään autoon
pitkiksi ajoiksi. Se voisi vioittaa puhelinta ja akkua.
• Älä lataa akkua halogeeni- tai infrapunalampulla. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen.
• Älä kohdista auringonvaloa aurinkopaneeliin peilillä, linssillä tai silmälaseilla.
Puhelin voi muutoin ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon, vääristyä, vioittua tai
saada toimintahäiriön.
• Älä käytä puhelinta, jos sen aurinkopaneeli on lohjennut tai rikkoutunut
Särkynyt lasi voi vioittaa kättäsi ja kasvojasi. Toimita puhelin Samsungin
huoltoliikkeeseen, jossa aurinkopaneeli voidaan vaihtaa uuteen.
Kuvake Kuvaus
Kuvake Kuvaus
Signaalin voimakkuus
Uusi tekstiviesti (SMS)
GPRS-verkkoyhteys
Uusi multimediaviesti (MMS)
EDGE-verkkoyhteys
Uusi vastaajaviesti
UMTS-verkkoyhteys
Uusi sähköpostiviesti
HSDPA-verkkoyhteys
Uusi asetusviesti
Äänipuhelu käynnissä
Uusi palveluviesti
Videopuhelu käynnissä
Viesti täynnä
Soitonsiirto käytössä
FM-radio päällä
Hätäviestitoiminto käytössä
Muistikortti asennettu
Hälytys käytössä
Normaaliprofiili käytössä
Internetin selaaminen
Äänetön profiili käytössä
Suojattuun verkkosivuun
yhdistäminen
Energiansäästöprofiili käytössä
Bluetooth käytössä
Auringonvalolla lataaminen
käynnissä
Wi-Fi käytössä
Akun varaustaso
Synkronoitu tietokoneen
kanssa
Kellonaika
Huomautuksia auringonvalolla lataamisesta
• Kun puhelin on sammuksissa, 1 tunnin lataus 80 000 luksin auringonpaisteessa
(vastaa aurinkoisen kesäpäivän keskipäivän aurinkoa) vastaa noin 5–10
minuuttia puheaikaa. Puheaika voi vaihdella ympäristötekijöiden – sään, alueen,
auringon korkeuden ja signaalinvoimakkuuden – mukaan.
• Auringonvalo on toissijainen energianlähde. Käytä laturia, kun haluat ladata
akun täysin.
• Auringonvalolla ei voida ladata seuraavissa olosuhteissa:
- Lähellä ikkunaa, joka estää suoran auringonvalon
- Korkeassa tai matalassa lämpötilassa
- Jos osa aurinkopaneelia on peitetty
- jos aurinkopaneeliin kiinnitetään suojakalvo tai jos sillä piirrellään tai siihen
kirjoitetaan
• Jos kannat puhelinta kaulassasi, akku ei välttämättä lataannu tehokkaasti, jos
auringonvalo ei osu siihen suoraan.
• Akkua ei voi ladata keinovalossa.
• Pidä aina aurinkoenergian latauspiste ja aurinkopaneeli puhtaina.
Akun lataaminen auringonvalolla
2. Aseta akku paikalleen ja sulje akkutilan kansi.
Kun lataat puhelinta auringonvalolla,
varmista että akku on paikoillaan
ja aurinkopaneeli on suorassa
auringonpaisteessa; älä laita sitä varjoon.
Varmista tehokas lataaminen asettamalla
puhelin siten, että aurinkopaneeli osoittaa
aurinkoa kohden kuvan osoittamalla tavalla.
Akku
GT-S7550_UM_Finnish.indd 1
2009-10-13 ¿ÀÀü 11:25:16
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen
Ohjekuvakkeet
Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko
on enintään 16 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).
Jos muistikortti alustetaan PC:llä, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta
muistikortti vain puhelimessa.
Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
Tätä seuraa: valittavat vaihtoehdot ja valikot siinä järjestyksessä, missä ne
on valittava; esimerkiksi: Valitse valikkotilassa Viesti →�
�� Luo viesti (tarkoittaa
Viesti ja sitten Luo viesti)
→
1. Irrota akkutilan kansi ja akku.
2. Avaa muistikortin kansi.
3. Nosta muistikortin kantta ja aseta
muistikortti siten, että sen nimitarra
osoittaa alaspäin.
Puhelimen kytkeminen päälle:
1. Paina virta/valikosta poistuminen -painiketta jonkin aikaa.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja valitse Vahvista.
Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.
• Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut
PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
• Samsung ei vastaa salasanan eikä henkilökohtaisen tiedon menettämisestä
eikä muista vahingoista, jos ne aiheutuvat laittomista ohjelmista.
4. Sulje ja lukitse muistikortin kansi.
5. Aseta akku ja akkutilan kansi paikoilleen.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Soittoäänen voimakkuuden säätäminen
1. Valitse valikkotilassa Asetukset → Puhelinprofiilit.
2. Valitse käyttämäsi profiilin vieressä oleva .
Jos käytät äänetöntä tai offline-profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.
3. Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä kohdan Puhelun hälytysäänen
voimakkuus liukukytkintä vasemmalle tai oikealle.
4. Valitse Tallenna.
Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana
Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana äänenvoimakkuusnäppäimillä.
Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla
kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet
äänet paremmin.
Soittoäänen vaihtaminen
1. Valitse valikkotilassa Asetukset → Puhelinprofiilit.
2. Valitse käyttämäsi profiilin vieressä oleva .
Jos käytät äänetöntä tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.
Energiansäästökalenterin käyttö
Kalenteriin on merkitty energiansäästöpäivät, kuten World Ozone Day
(otsonipäivä) ja Green Consumer Day (vihreän kuluttajan päivä). Voit jakaa nämä
tapahtumat muiden kassa viestien tai Bluetooth-yhteyden välityksellä.
Energiansäästötilan lukituksen poistaminen
1. Valitse valikkotilassa Asetukset → Älykäs lukituksen poistaminen →
Energiansäästötilan lukituksen poistaminen → Tallenna.
2. Kun puhelin on lukittu, voit avata lukituksen painamalla pitonäppäintä ja
vetämällä purkin roskakoriin
Uuden yhteystiedon lisääminen
Valitse valmiustilassa Numeronäppäimistö ja näppäile puhelinnumero.
Valitse
→ Lisää puhelinmuistioon → Uusi.
Valitse Puhelin tai SIM-kortti.
Kirjoita yhteystiedot.
Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla Tallenna.
Viestien lähettäminen ja lukeminen
Jotta kosketusnäyttö toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, irrota sen
suojakalvo ennen puhelimen käyttöä.
• Avaa valikko tai käynnistä sovellus koskettamalla kuvaketta tai vaihtoehtoa.
• Vieritä luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.
• Vieritä luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse Äänipuhelun soittoääni tai Videopuhelun soittoääni.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
5. Valitse Tallenna kahdesti.
Voit ottaa toisen profiilin käyttöön valitsemalla sen luettelosta.
Viimeksi valitun numeron valitseminen
1. Paina valmiustilassa soittopainiketta.
2. Valitse Kaikki-alasvetovalikko ja valitse luokka.
3. Valitse numeron tai nimen vierestä
.
Tekstinsyöttötilan vaihtaminen
• Voit valita syöttötilan valitsemalla Abc.
• Voit siirtyä T9-tilaan valitsemalla T9.
• Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla
• Voit vaihtaa syöttökieltä valitsemalla FI.
.
T9-tila
1. Valitsemalla asianomaisia virtuaalinäppäimiä voit syöttää koko sanan.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla
. Jos
näytössä näkyvä sana ei ole oikea, valitse toinen sana esillä olevasta
luettelosta.
3. Syötä vastaanottajan numero ja valitse Valmis.
4. Valitse Lisää tekstiä napauttamalla.
5. Kirjoita viesti ja valitse Valmis. ► Tekstin kirjoittaminen
Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 7.
Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 6.
6. Valitse Lisää media ja lisää liite.
7. Lähetä viesti valitsemalla Lähetä.
Teksti- tai multimediaviestien esittäminen
1. Valitse valikkotilassa Viesti → Saapuneet.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.
Valepuhelujen soittaminen
Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa
ei-toivottuja keskusteluja.
Valepuhelun soittaminen:
• Paina valmiustilassa äänenvoimakkuusnäppäintä jonkin aikaa.
• Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa näppäinten ollessa lukittuina.
1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa
kameranäppäintä.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota kuva painamalla kamerapainiketta.
Valokuva tallentuu automaattisesti.
Kuvien katselu
Valitse valikkotilassa Omat tiedostot → Kuvat → Omat valokuvat →
valokuvatiedosto.
Videoiden kuvaaminen
1. Ota kamera käyttöön painamalla valmiustilassa jonkin aikaa
kameranäppäintä.
2. Käännä puhelinta vastapäivään vaakanäyttöön.
3. Siirry tallennustilaan valitsemalla
→
.
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
5. Aloita kuvaus painamalla kamerapainiketta.
6. Lopeta kuvaus valitsemalla
tai painamalla kamerapainiketta.
Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
Videoiden katseleminen
Musiikin kuunteleminen
1. Valitse valikkotilassa Musiikkisoitin.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia kuvakkeita:
Kuvake
/
Toiminto
Tauko tai toiston jatkaminen
Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (kosketa
jonkin aikaa)
Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (kosketa jonkin
aikaa)
Taajuuskorjaintyypin vaihtaminen
Uudelleentoistotilan vaihto
Sekoitustilan aktivoiminen
1. Valitse valikkotilassa Asetukset → Näyttö ja valo → Pienoisohjelma.
2. Valitse ne pienoisohjelma, jotka haluat lisätä työkaluriviin, ja valitse Tallenna.
Soittaminen
1. Valitse valmiustilassa Numeronäppäimistö.
2. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
3. Valitse näytössä näkyvä numero painamalla soittopainiketta.
Jos haluat tehdä videosoiton, valitse
→ Videopuhelu.
4. Voit päättää soiton painamalla Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta.
Puheluun vastaaminen
1. Paina puhelun saapuessa soittopainiketta.
2. Jos kyseessä on videopuhelu, valitse Näytä minut, jolloin puhelun soittaja
näkee sinut etukameran kautta.
3. Voit päättää soiton painamalla Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta.
Pienoisohjelmien siirtäminen valmiustilanäyttöön
ABC-tila
Siirtyminen energiansäästöprofiiliin
Valitse asianomainen virtuaalinäppäin, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön.
Numerotila
Voit syöttää numeron valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen.
Erikoismerkkitila
Voit syöttää erikoismerkin valitsemalla asianomaisen virtuaalinäppäimen.
• Merkkejä voi poistaa yksitellen valitsemalla . Voit poistaa kaikki merkit
painamalla jonkin aikaa .
• Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin valitsemalla
.
• Voit syöttää välimerkkejä englanninkielisessä syöttötilassa valitsemalla 1.
Puhelimessa on ominaisuuksia, jotka auttavat suojelemaan ympäristöä.
Energiansäästönäyttötilaan siirtyminen
Puhelin vähentää energiankulutusta energiansäästönäyttötilassa käyttämällä
taustavalovaihtoehtoja, jotka kuluttavat vähemmän virtaa.
Valitse valikkotilassa Asetukset → Näyttö ja valo → Energiansäästötila →
Päällä → Tallenna.
Puhelin vähentää energiankulutusta energiansäästöprofiilia käytettäessä
valitsemalla äänivaihtoehtoja, jotka kuluttavat vähemmän virtaa.
Valitse valikkotilassa Asetukset → Puhelinprofiilit → Energiansä....
Eco walk -toiminnon käyttäminen
Eco walk -toiminnolla voit tarkistaa, montako puuta olet pelastanut ja kuinka suuret
hiilidioksidipäästöt olet estänyt kävelemällä ajamisen sijaan. Aloita mukauttamalla
askelmittarin asetukset:
1. Valitse valikkotilassa Ekokävely.
2. Määritä asetukset ja valitse Tallenna → Käynnistä.
Askelmittari laskee askeleesi.
Voit käynnistää askelmittarin avaamalla pienoisohjelmarivin, vetämällä
kuvakkeen
valmiustilanäyttöön ja valitsemalla Käynnistä.
3. Kun olet valmis, avaa taas Ekokävely -sovellus ja valitse Lopeta kävely,
jolloin askelmittari pysähtyy.
4. Voit nähdä tulokset valitsemalla Säästetyt puut tai Historia. Voit nähdä,
montako kaloria olet kuluttanut tai montako puuta olet pelastanut, valitsemalla
historianäkymässä kcal tai Puut.
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto
Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.
Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto
lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta
puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurantatoiminnon
käyttöönotto:
Tämä ominaisuus ei ole välttämättä saatavilla riippuen alueesta ja palvelun
tarjoajasta.
Hätäviestin ottaminen käyttöön
Valitse valikkotilassa Viesti → Hätäviestit → Lähetysasetukset.
Valitse Päällä.
Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
Avaa yhteystietoluettelo valitsemalla
.
Valitse yhteystiedot ja valitse Lisää.
Valitse tarvittaessa numero.
Tallenna vastaanottajat valitsemalla OK.
Valitse Toista-alasvetovalikko ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää
hätäviestin uudelleen.
9. Valitse Tallenna → Kyllä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Hätäviestin lähettäminen
1. Kun puhelin on suljettu ja näppäimet lukittuja, voit lähettää hätäviestin ennalta
määritettyihin numeroihin painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä neljä
kertaa.
Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla virta/valikosta poistuminen -painiketta.
Valitse valikkotilassa Omat tiedostot → Videot → Omat videoleikkeet →
videotiedosto.
Pienoisohjelmien vaihtaminen
1. Avaa pienoisohjelmatyökalurivi.
2. Vedä pienoisohjelma pienoisohjelmatyökaluriviltä valmiustilanäyttöön.
Energiansäästösovellusten käyttö
Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen
Kuvaaminen
Avaa pienoisohjelmatyökalurivi valmiustilassa valitsemalla näytön vasemmassa
alareunassa oleva nuoli. Voit järjestää pienoisohjelmatyökalurivin pienoisohjelmat
uudelleen tai siirtää ne valmiustilanäyttöön.
Tekstin kirjoittaminen
1. Valitse valikkotilassa Viesti → Luo viesti → Viesti.
2. Valitse Lisää vastaanottaja napauttamalla → Kirjoita manuaalisesti.
Kameran käyttäminen
Pienoisohjelmien käyttäminen
Pienoisohjelmatyökalurivin avaaminen
Kosketusnäytön käyttäminen
Muistikortti
GT-S7550_UM_Finnish.indd 2
Puhelimen valikkojen käyttäminen:
1. Voit siirtyä valikkotilaan valitsemalla valmiustilassa Valikko-painikkeen.
2. Valitse valikkotilan ruutu selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse valikko tai vaihtoehto.
4. Siirry yksi taso ylöspäin painamalla paluupainiketta, palaa valmiustilaan
painamalla virta/valikosta poistuminen -painiketta.
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen
Muistikortin kansi
1.
2.
3.
4.
5.
Valikkojen käyttäminen
1. Valitse valikkotilassa Asetukset → Turvallisuus → Matkapuhelimen
seuranta.
2. Kirjoita salasana ja valitse Vahvista.
Kun käytät ensimmäisen kerran valikkoa, joka edellyttää salasanaa, sinua
pyydetään luomaan ja vahvistamaan salasana.
3. Valitse Päällä.
4. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
5. Valitse vastaanottajan syöttökenttä.
6. Syötä vastaanottajan numero ja valitse Valmis.
7. Tallenna vastaanottajat valitsemalla OK.
8. Valitse lähettäjän syöttökenttä.
9. Anna lähettäjän nimi ja valitse Valmis.
10. Valitse Tallenna → Hyväksy.
FM-radion kuunteleminen
1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa FM-radio.
3. Käynnistä automaattiviritys valitsemalla Kyllä.
Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.
Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen
kerran.
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)
ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote
GSM-matkapuhelin : GT-S7550
on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.
Turvallisuus SAR EMC RADIO 4. FM-radiota ohjataan seuraavista kuvakkeista:
Kuvake
/
Toiminto
Sammuttaa tai käynnistää FM-radion
/
Virittää radioasemalle; valitsee tallennetun radioaseman (kosketa
jonkin aikaa)
Säätää FM-radion virittämään asemien taajuudet uudelleen
automaattisesti, jos radiosignaali on heikko
/
Vaihtaa äänen ulostuloa
/
Samsung Electronics
Me,
EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EN 50360 : 2001
EN 62209- 1 : 2006
EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)
Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY
vaatimusten mukainen.
Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut
tarkastajat:
BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168
Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:
Samsung Electronics QA Lab.
Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.09.28
(paikka ja päivämäärä)
Yong-Sang Park / johtaja
(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)
* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa
puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.
2009-10-13 ¿ÀÀü 11:25:17
Download PDF