Samsung | SM-T830 | Samsung Galaxy Tab S4 (2018, 10.5'', Wi-Fi) Bruksanvisning (Oreo)

SM-T830
Brugervejledning
Danish. 09/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Indhold
Grundlæggende brug
75Internet
77E-mail
78Kamera
92Galleri
99Multi-vindue
104 Samsung Members
105 Samsung Notes
111PENUP
117Kalender
119 Samsung Flow
120 Mine filer
121Ur
122Lommereg.
123 Game Launcher
126SmartThings
130 Deling af indhold
131 Dagens billedramme
133Børnetilstand
134 Samsung DeX
143 Slutte til en ekstern skærm
144Google-apps
4
6
Læs dette først
Situationer med overophedning af
enheden og tilhørende løsninger
9 Enhedens udseende og funktioner
15Batteri
18 Hukommelseskort (microSD-kort)
22 Tænde og slukke for enheden
23 Indledende konfiguration
25 Samsung account
27 Overføre data fra din forrige enhed
31 Forstå skærmen
43Informationspanel
45 Angive tekst
Apps og funktioner
48 Installere eller afinstallere apps
50 S Pen-funktioner
61Bixby
72Kontakter
2
Indhold
Indstillinger
163 Biometriske data og sikkerhed
164 Intelligent scanning
167Ansigtsgenkendelse
170Irisgenkendelse
175 Samsung Pass
178 Sikker mappe
183 Sky og konti
184Brugere
185Google
186Tilgængelighed
187 Generel administration
188Softwareopdatering
189Brugervejledning
189 Om din tablet
146Introduktion
146Forbindelse
147Wi-Fi
149Bluetooth
151 Flere forbindelsesindstillinger
152 Lyde og vibration
153 Dolby Atmos (surroundsound)
153Meddelelser
154Skærm
155 Blåt lys-filter
155 Ændre skærmtilstand eller justere
skærmfarver
157Pauseskærm
157Baggrund
158 Avancerede funktioner
159Enhedsvedligeholdelse
161Apps
162Låseskærm
162 Smart Lock
Appendiks
190Fejlsøgning
196 Fjerne batteriet
3
Grundlæggende brug
Læs dette først
Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.
• Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
• Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område,
tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
• Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens
generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt,
afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end
Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes
redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware.
Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps
ikke fungerer korrekt.
• Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret
med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere
eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud
ansvarlige for ulovlig brug af medier.
• Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af
disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres
med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen
angående brugerinstallerede apps.
• Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder
kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse
handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
4
Grundlæggende brug
• Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den
amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er
godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Om din tablet → Status.
Vejledningens ikoner
Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
5
Grundlæggende brug
Situationer med overophedning af enheden og
tilhørende løsninger
Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades
Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller
hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid
eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan
opladeren muligvis stoppe opladning.
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er
afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
• Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USBkabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af
Samsung.
• Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som
f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den
trådløse oplader.
Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på
understøttede modeller.
Hvis enheden bliver varm under brug
Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere
tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og
undlad at anvende enheden i et stykke tid.
Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de
funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model.
• Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
• Ved download af store filer
6
Grundlæggende brug
• Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
– – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
– – Ved optagelse af videoer i længere tid
– – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
– – Når du opretter forbindelse til et tv
• Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
– – Ved brug af Multi-vinduet
– – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
– – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
– – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
• Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
• Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
• Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse
• Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
• Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
• Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks.
væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit
• Hvis du roamer
Gør følgende, hvis enheden bliver varm:
• Hold enheden opdateret med den nyeste software.
• Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart
enheden.
• Deaktiver funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes.
• Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
• Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du
ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør
du kontakte et af Samsungs servicesteder.
7
Grundlæggende brug
Enhedsbegrænsninger, når enheden overophedes
Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden
slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.
• Hvis enheden bliver varmere end normalt, vises der en meddelelse om, at enheden
er blevet overophedet. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og
ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører,
lukkes, og du vil kun kunne foretage nødopkald, indtil enheden er kølet af.
• Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, vises der en
meddelelse om, at enheden slukkes. Sluk for enheden, og vent, indtil den er kølet af.
Forholdsregler for driftsmiljø
Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis
forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der
opstår brand.
• Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
• Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
• Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks.
i en bil om sommeren.
• Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk
varmepude.
• Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, varmt
udstyr til madlavning eller beholdere under højt tryk.
• Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.
8
Grundlæggende brug
Enhedens udseende og funktioner
Pakkens indhold
Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.
• De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit
geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er
muligvis ikke kompatible med andre enheder.
• Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
• Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at
det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
• Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt,
kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien.
• Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af
producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger
om tilgængeligt tilbehør.
9
Grundlæggende brug
Enhedens udseende
Forreste kamera
Mikrofon
Nærheds-/lyssensor
Højttaler
Højttaler
Tænd/sluk-tast
LED til irisgenkendelse
Lydstyrketast
Kamera til
irisgenkendelse
Mikrofon
Tastaturdockingport
Touchskærm
Hukommelseskortholder
Multifunktionsstik
(USB Type-C)
GPS-antenne
Bageste kamera
Kameralys
Højttaler
Højttaler
Stik til øretelefoner
10
Grundlæggende brug
Enheden og visse former for tilbehør (sælges separat) indeholder magneter. The
American Heart Association (i USA) og the Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (i Storbritannien) advarer om, at magneter kan påvirke funktionen
af indopererede pacemakere, ICD-enheder, defibrillatorer, insulinpumper eller andre
former for elektromedicinsk udstyr (samlet benævnt “medicinsk enhed”) inden for en
afstand af 15 cm (6 tommer). Hvis du bruger en af denne type medicinske enheder, MÅ
DU IKKE BRUGE DENNE ENHED OG VISSE FORMER FOR TILBEHØR (SÆLGES SEPARAT),
MEDMINDRE DU HAR DRØFTET DETTE MED DIN LÆGE.
• Opbevar ikke din enhed og dens udstyr (sælges separat) i nærheden af magnetfelter.
Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan
blive ødelagt af magnetfelter.
• Ved brug af højttalerne i forbindelse med f.eks. afspilning af mediefiler eller ved brug
af medhør bør enheden ikke placeres tæt på dine ører.
• Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
– – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
– – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
• Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikkegodkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
• Tildæk ikke området omkring nærheds-/lyssensoren med skærmtilbehør, såsom
skærmbeskytter eller stickers. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer
forkert.
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på
touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
11
Grundlæggende brug
Fysiske taster
Tænd/sluk-tast
Lydstyrketast
Tast
Funktion
• Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.
Tænd/sluk
• Tryk for at aktivere eller låse skærmen.
• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.
Lydstyrke
Funktionsknapper
Vis og skjul-knap
Tilbageknap
Knappen seneste
Startknap
Når du tænder for enheden, vises funktionsknapperne nederst på skærmen. Funktionsknapperne
er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og tilbageknappen. Se
navigationsbjælken Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
12
Grundlæggende brug
S Pen
S Pen-knap
S Pen-spids
Pincet
Navn
Funktioner
• Brug S Pen til at skrive, tegne eller udføre berøringshandlinger på skærmen.
S Pen-spids
S Pen-knap
Pincet
• Hold S Pen over elementer på skærmen for at få adgang til yderligere S Penfunktioner, f.eks. funktionen luft-visning.
• Hold S Pen over skærmen, og tryk på S Pen-knappen for at få vist air
command-funktioner.
• Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen over
elementerne for at markere dem.
• Fjern spidsen af din S Pen med pincetten, når spidsen skal udskiftes.
13
Grundlæggende brug
Udskifte S Pen-spidsen
Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.
1 Hold spidsen fast med pincetten, og fjern den.
2 Indsæt en ny spids i din S Pen.
14
Grundlæggende brug
Pas på, at du ikke kommer til at klemme dine fingre med pincetten.
• Undlad at genbruge gamle spidser. Ellers kan det bevirke, at S Pen ikke fungerer, som
den skal.
• Undgå at trykke for hårdt på spidsen, når du indsætter den i S Pen.
• Undgå at indsætte spidsens runde ende i S Pen. Det kan beskadige S Pen eller
enheden.
• Undgå at bøje din S Pen eller udsætte den for overdrevent tryk, når du bruger den.
Din S Pen kan blive beskadiget, eller spidsen kan blive deformeret.
• Tryk ikke hårdt på skærmen med S Pen. Pennespidsen kan blive deformeret.
• Hvis du bruger S Pen ved skarpe vinkler på skærmen, genkender enheden muligvis
ikke S Pen-handlingerne.
• Du kan få flere oplysninger om S Pen på Samsungs websted.
• Hvis din S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den hos et af Samsungs
servicesteder.
Batteri
Oplade batteriet
Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i
en længere periode.
Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte
opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
• Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som
skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
• Brug kun det USB Type C-kabel der fulgte med enheden. Enheden kan blive
beskadiget, hvis du anvender et micro USB-kabel.
Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har
en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af
stikkontakten, når opladeren ikke benyttes. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten
og være lettilgængelig under opladning.
15
Grundlæggende brug
1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren.
2 Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik.
3 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt.
4 Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet. Tag derefter opladeren ud af
stikkontakten.
Reducere batteriforbruget
Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.
• Optimer enheden med funktionen Enhedsvedligeholdelse.
• Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
• Aktiver strømsparetilstand.
• Luk unødvendige apps.
• Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver Wi-Fi-funktionen, når den ikke er i brug.
• Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres.
• Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
• Nedsæt skærmens lysstyrke.
16
Grundlæggende brug
Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning
• Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
• Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet.
Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
• Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have
forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op,
før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
• Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre
langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding.
• Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet
helt op.
• Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen
muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
• Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør
ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan
opladeren stoppe opladningen.
• Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive
beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.
• Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af
Samsungs servicesteder.
17
Grundlæggende brug
Hurtigopladning
Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis
enheden eller skærmen er slukket.
Forøgelse af opladehastigheden
For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader
batteriet. Ved opladning af batteriet, når enheden er slukket, vises ikonet på skærmen.
Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Enhedsvedligeholdelse → Batteri → → Avancerede indstillinger, og derefter trykke på
kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
• Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader
batteriet med en almindelig batterioplader.
• Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes
opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at
forhindre skade på enheden.
Hukommelseskort (microSD-kort)
Isætte et hukommelseskort
Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse
hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og
producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds
maksimale hukommelseskortkapacitet.
• Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug
af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller
ødelægge data, der er gemt på kortet.
• Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.
18
Grundlæggende brug
• Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis
du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig
om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere
hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller
genkende hukommelseskortet, kan du kontakte producenten af hukommelseskortet
eller et af Samsung servicesteder.
• Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
• Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i
mappen Mine filer → SD-kort.
19
Grundlæggende brug
1 Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre holderen.
Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive
beskadiget.
2 Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til hukommelseskortholderen.
3 Placer et hukommelseskort i hukommelseskortholderen, så de guldfarvede kontakter vender
nedad.
4 Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det.
Hvis kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
5 Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.
• Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade.
Sørg altid for, at holderen er tør.
• Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge
ind i enheden.
20
Grundlæggende brug
Fjerne hukommelseskortet
Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → DEAKTIVER.
1 Sæt SIM-kortværktøjet i hullet på hukommelseskortholderen for at frigøre holderen.
2 Træk forsigtigt hukommelseskortholderen ud af porten til hukommelseskortholderen.
3 Fjern hukommelseskortet.
4 Sæt hukommelseskortholderen ind i porten til hukommelseskortholderen.
Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed,
mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel
af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne
lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab,
herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder.
Formatere hukommelseskortet
Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med
enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.
Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedsvedligeholdelse → Lagring → →
Lagerindstillinger → SD-kort → Formater.
Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle
vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab
af data, der skyldes brugerhandlinger.
21
Grundlæggende brug
Tænde og slukke for enheden
Tryk og hold på tænd/sluk-tasten i nogle få sekunder for at tænde enheden.
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Du kan slukke enheden ved at trykke og holde på tænd/sluk-tasten og derefter trykke på Sluk.
Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder,
hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
Genstarte enheden
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Tænd/sluk-tast
Lydstyrke ned-tast
22
Grundlæggende brug
Indledende konfiguration
Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte
den ved at følge vejledningen på skærmen.
Den indledende konfiguration kan variere, afhængigt af enhedens software og dit
geografiske område.
1 Tænd enheden.
2 Vælg dit foretrukne enhedssprog, og vælg
.
Vælg sprog.
3 Vælg et Wi-Fi-netværk, og opret forbindelse til det.
Hvis du ikke opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk, er der muligvis nogle
enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med den indledende konfiguration.
5 Vælg en skærmlåsemetode for at beskytte enheden. Du kan beskytte dine personlige
oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til din enhed. Tryk på Nej tak for at angive
metoden til skærmlåsning senere.
23
Grundlæggende brug
6 Log på din Samsung account. Du kan få glæde af nye Samsung-tjenester og holde dine data
opdaterede og beskyttede på tværs af alle dine enheder. Der henvises til Samsung account
for yderligere oplysninger.
7 Vælg funktioner, du vil bruge, og fuldfør den indledende konfiguration.
Startskærmen vises.
24
Grundlæggende brug
Samsung account
Introduktion
Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af
Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. Når din Samsung account
er registreret, kan du holde dine data opdaterede og beskyttede på tværs af dine Samsungenheder med Samsung Cloud, spore og styre mistede eller stjålne enheder, se tip og trick fra
Samsung Members osv.
Opret din Samsung account med din e-mailadresse.
Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på
account.samsung.com. For at få mere at vide om Samsung accounts skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Sky og konti → Konti → Samsung account → → Hjælp.
Registrere din Samsung account
Registrere en ny Samsung account
Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en.
1 Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
2 Tryk på Samsung account → OPRET KONTO.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.
25
Grundlæggende brug
Registrere en eksisterende Samsung account
Hvis du allerede har en Samsung account, skal du registrere den på enheden.
1 Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti → Tilføj konto.
2 Tryk på Samsung account → LOG PÅ.
3 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Hvis du har glemt dine kontooplysninger, kan du trykke på Find id eller Nulstil
adgangskode. Du finder dine kontooplysninger, når du indtaster de ønskede oplysninger.
Hvis du vil bekræfte adgangskoden til din Samsung account med dine biometriske data som
f.eks. iris, skal du trykke på Bekræft ident. med biometriske data i stedet for adg.kode med
Samsung Pass. Der henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
4 Tryk på UDFØRT for at afslutte registreringen af din Samsung account.
Fjerne din Samsung account
Når du fjerner din registrerede Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter
eller events, også.
1 Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Konti.
2 Tryk på Samsung account → → Fjern konto.
3 Tryk på FJERN, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på
BEKRÆFT.
26
Grundlæggende brug
Overføre data fra din forrige enhed
Du kan gendanne dine data, såsom billeder, kontakter, beskeder og apps, fra Samsung Cloud. Du
kan også kopiere dem fra din forrige enhed via Smart Switch.
• Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
• Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer.
Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.
Smart Switch
Overfør data mellem mobilenheder via Smart Switch. For at bruge Smart Switch skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Smart Switch. Hvis du ikke har appen, kan du
hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
Overføre data fra en mobilenhed
Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst via Wi-Fi Direct.
27
Grundlæggende brug
1 Start Smart Switch Mobile på den forrige enhed.
Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
2 På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Smart Switch.
3 Anbring enhederne tæt på hinanden.
4 På den forrige enhed skal du trykke på TRÅDLØS → SEND.
5 Tryk på TRÅDLØS → MODTAG på din enhed, og vælg den forrige enhedstype.
6 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed.
Overførsel af data ved brug af et eksternt lager
Overfør data ved brug af et eksternt lager, såsom et microSD-kort.
1 Overfør data fra din forrige enhed til ekstern lagerplads.
2 Isæt eller slut den eksterne lagringsenhed til din enhed.
3 Start appen Indstillinger på din enhed, og tryk på Sky og konti → Smart Switch →
EKSTERNT LAGER → GENDAN.
4 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra det eksterne lager.
28
Grundlæggende brug
Overføre sikkerhedskopidata fra en computer
Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i
computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige
enhed til en computer, og importer dataene på din enhed.
1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart
Switch.
2 Start Smart Switch på computeren.
Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en
computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til
det femte trin.
3 Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel.
4 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at sikkerhedskopiere data fra
enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren.
5 Slut enheden til computeren via USB-kablet.
6 På computeren skal du følge skærminstruktionerne for at overføre dataene til din enhed.
Visning af importerede data
Du kan se importerede data på samme app fra din forrige enhed.
Hvis din nye enhed ikke har samme apps til at vise eller afspille de importerede data, gemmes
dataene på en lignende app. Hvis du f.eks. importerer notater, og din enhed ikke har Notatappen, kan du få vist notaterne i Samsung Notes-appen.
29
Grundlæggende brug
Samsung Cloud
Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til Samsung Cloud, og gendan dataene på din nye
enhed. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at bruge Samsung Cloud. Der
henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Sikkerhedskopiere data
1 Log på din Samsung account på din forrige enhed.
2 Start appen Indstillinger, vælg indstillingen til sikkerhedskopiering, og sikkerhedskopier
dine data.
• Hvis din enhed understøtter Samsung Cloud, skal du starte appen Indstillinger, trykke
på Sky og konti → Samsung Cloud, vælge enheden under SIKKERHEDSKOPIER OG
GENDAN, trykke på Sikkerhedskopier og derefter sikkerhedskopiere dine data.
• Metoden til sikkerhedskopiering af data kan variere, afhængigt af din model.
• Visse data sikkerhedskopieres ikke. For at kontrollere hvilke data, der
sikkerhedskopieres, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Sky og konti →
Samsung Cloud, vælge din enhed under SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN, og
derefter trykke på Sikkerhedskopier.
Gendanne data
1 På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Samsung
Cloud.
2 Vælg din forrige enhed under SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN, og tryk på Gendan data.
3 Marker de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDANNELSE.
30
Grundlæggende brug
Synkronisering af data
Du kan synkronisere data gemt i din enhed med Samsung Cloud og åbne dem fra andre
enheder.
1 På din nye enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Sky og konti → Samsung
Cloud.
2 Tryk på → Indstillinger → Synkroniseringsindstillinger.
3 Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil synkronisere med.
Kontrol af data
Du kan kontrollere de gemte elementer og den brugte hukommelse for din Samsung Cloud.
Start appen Indstillinger, og tryk på Sky og konti → Samsung Cloud.
• Du kan omgående kontrollere den anvendte mængde hukommelse og gemte elementer,
som f.eks. GALLERI, SAMSUNG NOTES og SAMSUNG CLOUD-DREV. Tryk på hvert kort, og
gå til næste side. Du kan ændre indstillingerne eller kontrollere de gemte data.
• Du kan kontrollere sikkerhedskopierede data i din Samsung account ved at anvende
indstillingen SIKKERHEDSKOPIER OG GENDAN. Vælg din enhed, og tryk på Gendan data.
Forstå skærmen
Styring af touchskærmen
• Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder.
Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
• For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe
genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
• Hvis du ikke bruger touchskærmen i en længere periode, kan det resultere i
skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger
enheden.
• Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens
kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
• Det anbefales at bruge fingrene eller S Pen, når du benytter touchskærmen.
31
Grundlæggende brug
Trykke
Tryk på skærmen.
Trykke og holde
Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder.
Trække
Tryk og hold på et element, og træk det til den ønskede position.
32
Grundlæggende brug
Dobbelttrykke
Dobbelttryk på skærmen.
Stryge
Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
Sprede og knibe
Spred to fingre fra hinanden, eller knib fingrene sammen på skærmen.
33
Grundlæggende brug
Navigationslinje (funktionsknapper)
Når du tænder for enheden, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på
skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og
tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere afhængigt af den app, der anvendes, eller
miljøet for brug.
Vis og skjul-knap
Tilbageknap
Knappen seneste
Startknap
Knap
Funktion
Vis og skjul
• Dobbelttryk for at fastgøre eller skjule navigationslinjen.
Seneste
• Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
Start
Tilbage
• Tryk for at vende tilbage til startskærmen.
• Tryk og hold for at starte appen Google.
• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Vise eller skjule navigationslinjen
Ved hjælp af vis og skjul-knappen i venstre side af navigationslinjen, kan du indstille
navigationslinjen, så den skjules eller fastgøres til skærmen, når du bruger apps eller funktioner.
Navigationslinjen er fastgjort som standard.
Hvis du vil se filer eller bruge apps på en fuld skærm, skal du dobbelttrykke på vis og skjulknappen for at skjule navigationslinjen.
For at få vist navigationslinjen igen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
• På visse skærme, som f.eks. startskærmen, vises navigationslinjen altid, og vis og skjulknappen vises slet ikke.
• Selv efter at du har fastgjort navigationslinjen, kan den skjules, mens du bruger visse
apps eller funktioner, som f.eks. en videoafspiller.
34
Grundlæggende brug
Indstille navigationslinjen
Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og vælg en indstilling.
• Vis og skjul-knap: Tilføj en knap for at skjule eller fastgøre navigationslinjen. Du kan indstille,
om du vil vise knappen for hver enkelt app.
• BAGGRUNDSFARVE: Skift baggrundsfarve for navigationslinjen.
• Knaplayout: Skift rækkefølgen af knapperne på navigationslinjen.
Startskærm og skærmen apps
Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her
vises widgets, genveje til apps og andet.
Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.
En widget
En app
En mappe
Bixby Home-indikator. Se dit
brugerdefinerede indhold.
Skærmindikatorer
Favoritapps
Navigationslinje
(funktionsknapper)
35
Grundlæggende brug
Skifte mellem startskærm og skærmen apps
På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps.
For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan
også trykke på startknappen eller på tilbageknappen.
Startskærm
Skærmen apps
Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på
knappen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Appknappen → Vis appknappen → ANVEND. Appknappen tilføjes
nederst på startskærmen.
Appknappen
Flytte elementer
Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering. Træk elementet til siden af
skærmen for at flytte det til et andet panel.
For at føje en genvej til en app på startskærmen skal du trykke og holde på et element på
skærmen apps, og derefter trække det til toppen eller bunden af skærmen. Der føjes automatisk
en genvej til appen på startskærmen.
Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
36
Grundlæggende brug
Oprette mapper
Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps.
1 På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække
den over en anden app.
2 Slip appen, når der vises en mapperamme omkring appsene.
Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på Angiv mappenavn, og
angiv et mappenavn.
• Tilføje flere apps
Tryk på TILFØJ APPS på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på TILFØJ. Du kan
også tilføje en app ved at trække den til mappen.
• Flytte apps fra en mappe
Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering.
• Slette en mappe
Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet.
Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
37
Grundlæggende brug
Redigere startskærmen
På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at
få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan
også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.
• Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på
.
• Flytte paneler: Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.
• Slette paneler: Tryk på
på panelet.
• Baggrunde: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
• Widgets: Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger
og praktisk adgang på din startskærm. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til
startskærmen. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
• Indst. for startskærm: Skift startskærmindstillinger.
38
Grundlæggende brug
Få vist alle apps på startskærmen
Uden at bruge en separat appskærm, kan du indstille enheden til at vise alle apps på
startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på
Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → ANVEND.
Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Indikatorikoner
Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen nedenfor indeholder de
mest almindelige ikoner.
Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens
overkant for at få vist statusbjælken.
Ikon
Betydning
Forbundet til Wi-Fi
Bluetooth-funktion aktiveret
Placeringstjenester i brug
Alarm aktiveret
Lydløs tilstand aktiveret
Vibrationstilstand aktiveret
Flytilstand aktiveret
Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
Batteriopladning
Batteriniveau
39
Grundlæggende brug
Låseskærm
Når du trykker på tænd/sluk-tasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også
automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.
Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.
Hvis skærmen er slukket, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller trykke to gange på skærmen.
Låst skærm
40
Grundlæggende brug
Ændre skærmlåsemetode
For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm →
Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode.
Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske oplysninger
som skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre
i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en
oplåsningskode, når du vil låse den op.
• Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op.
• Mønster: Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op.
• PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse
skærmen op.
• Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode.
• Intelligent scanning: Registrer både dit ansigt og din iris i enheden for nemmere at låse
skærmen op. Se Intelligent scanning for flere oplysninger.
• Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Der henvises til Ansigtsgenkendelse for
yderligere oplysninger.
• Iris: Registrer din iris for at låse skærmen op. Se Irisgenkendelse for flere oplysninger.
Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet
oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen
Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved
brug af den nuværende låsemetode, og tryk på kontakten Auto-nulstil til fabrik. for at
aktivere det.
41
Grundlæggende brug
Skærmbillede
Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du
kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.
Sådan tager man et skærmbillede
Brug følgende metoder til at tage et skærmbillede. Skærmbillederne vil blive gemt i Galleri.
• Tag et skærmbillede via tastetryk: Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og tænd/sluk-tasten
samtidigt.
• Tag et skærmbillede ved at stryge: Stryg hånden til venstre eller højre hen over skærmen.
• Tag et skærmbillede med funktionen air command: Hold S Pen over skærmen, og tryk på
S Pen-knappen for at åbne air command-panelet. Tryk derefter på Screen write. Der henvises
til Screen write for yderligere oplysninger.
• Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Hvis funktionen til at tage et skærmbillede ved at stryge med hånden ikke er aktiveret,
skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter
trykke på kontakten Stryg med hånden for skærmbillede for at aktivere det.
Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst
på skærmen:
• Bixby Vision: Genkend indhold ved hjælp af Bixby Vision, og søg efter relevante oplysninger.
Denne funktion understøttes ikke, når du tager et skærmbillede ved hjælp af funktionen
Screen write.
• Skærmbillede ved rulning: Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en
langstrakt side, som f.eks. en webside. Når du trykker på Skærmbillede ved rulning, ruller
skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget billeder af mere indhold.
• Tegn: Skriv eller tegn på skærmbilledet. Der henvises til Screen write for yderligere
oplysninger.
• Beskær: Beskær en del af skærmbilledet. Det beskårne område bliver gemt i Galleri.
• Del: Del skærmbilledet med andre.
Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte
appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på kontakten
Smart skærmbillede for at aktivere det.
42
Grundlæggende brug
Informationspanel
Når du modtager nye meddelelser, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere
oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne.
Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal
du stryge opad på skærmen.
Du kan åbne informationspanelet, selv om skærmen er låst.
Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet.
Start Indstillinger.
Hurtigindstillingsknapper
Se meddelelsesdetaljer, og
udfør forskellige handlinger.
Slet alle meddelelser.
Åbn meddelelsesindstillinger.
43
Grundlæggende brug
Bruge hurtigindstillingsknapper
Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i
informationspanelet for at se flere knapper.
Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede
indstillinger skal du trykke og holde på en knap.
For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en
knap og derefter trække den til en anden placering.
44
Grundlæggende brug
Angive tekst
Tastaturlayout
Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter m.v.
• Når tastaturet åbnes for første gang, vises skærmen for tastaturkonfiguration. Angiv
indtastningssproget, tastaturtypen og tastaturindstillingerne, og tryk derefter på
START.
• Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre
inputsproget til et af de understøttede sprog.
Se flere tastaturfunktioner.
Yderligere tastaturfunktioner
Slet tegnet til venstre.
Indtast store bogstaver. Tryk to
gange, hvis du udelukkende vil
bruge store bogstaver.
Skift til ny linje.
Flyt markøren.
Indtast symboler.
Indsæt et mellemrum.
Skifte inputsprog
Tryk på → Sprog og typer → ADMINISTRER INPUTSPROG, og vælg derefter de sprog, du
vil bruge. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til
venstre eller højre på mellemrumstasten.
Skifte tastatur
Tryk på
for at skifte tastatur.
Skift tastaturtype ved at trykke på
ønskede tastaturtype.
→ Sprog og typer, vælg et sprog og vælg derefter den
Hvis tastaturknappen ( ) ikke vises på navigationsbjælken, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input og derefter trykke på
kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det.
45
Grundlæggende brug
Yderligere tastaturfunktioner
• : Forudse ord baseret på dine indtastninger, og vis forslag til ord. For at vende tilbage til
listen med tastaturfunktioner skal du trykke på .
• : Indsæt humørikoner.
• : Tilføj stickers.
• : Vedhæft animerede GIF-filer.
• : Angiv tekst via tale.
• : Skift tastaturindstillinger.
• → : Opret en live-besked. I stedet for en tekstbesked kan du optage dine handlinger,
mens du skriver eller tegner en besked i hånden og gemme den som en animeret fil. Se Livebesked for flere oplysninger.
• →
: Skift til håndskriftstilstand.
Skift til standardtastaturet.
Se oplysninger om redigering af
håndskrift.
Du kan hurtigt skifte til håndskriftstilstand ved at holde din S Pen over tekstfeltet
og trykke på . Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du starte appen
Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på
kontakten Direkte penneinput for at aktivere det.
• →
: Tilføj et element fra udklipsholderen.
• →
: Skift til det flydende eller opdelte tastatur. Du kan flytte tastaturet til en anden
placering ved at trække i fanen.
46
Grundlæggende brug
Kopiere og indsætte
1 Tryk og hold på teksten.
2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst.
3 Tryk på Kopier eller Klip.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Hvis du vil indsætte tekst, som du har kopieret tidligere, skal du trykke på Udklipsholder og
vælge teksten.
Ordbog
Du kan slå definitioner på ord op, mens du bruger visse funktioner, f.eks. når du browser på
hjemmesider.
1 Tryk og hold på et ord, du vil slå op.
Hvis det ønskede ord ikke er markeret, skal du trække i
tekst.
eller
for at markere den ønskede
2 Tryk på Ordbog på listen med valg.
Hvis ordbogen ikke på forhånd er installeret på enheden, skal du trykke på Gå til
Administrer ordbøger →
ved siden af en ordbog for at downloade den.
3 Se definitionen i ordbogens pop op-vindue.
Tryk på for at skifte til fuldskærmsvisning. Tryk på definitionen på skærmen for at se flere
definitioner. I detaljevisning skal du trykke på for at tilføje ordet på listen over foretrukne
ord, eller du kan trykke på Søg på nettet for at bruge ordet som søgeord.
47
Apps og funktioner
Installere eller afinstallere apps
Galaxy Apps
Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxyenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Galaxy Apps.
Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge efter et nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLÉR for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
Tryk på → Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne for
automatisk opdatering, og vælg derefter en indstilling.
Play Butik
Køb og download apps.
Start appen Play Butik.
Installere apps
Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord.
Vælg en app for at se oplysninger om den. Tryk på INSTALLER for at downloade gratis apps.
Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge
instruktionerne på skærmen.
→ Indstillinger → Opdater apps automatisk for at ændre indstillingerne
Tryk på
for automatisk opdatering, og vælg en indstilling.
48
Apps og funktioner
Administrere apps
Afinstallere eller deaktivere apps
Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling.
• Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.
• Afinstaller: Fjern downloadede apps.
Aktivere apps
Start appen Indstillinger, tryk på Apps →
AKTIVER.
→ Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på
Indstille apptilladelser
For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge
oplysninger på din enhed. Når du åbner en app, får du muligvis vist et pop op-vindue, hvor der
bedes om adgang til bestemte funktioner eller oplysninger. Tryk på TILLAD i pop op-vinduet for
at give appen de ønskede tilladelser.
For at få vist tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på
Apps. Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens
tilladelser.
For at få vist eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte
appen Indstillinger og trykke på Apps → → Apptilladelser. Vælg et element, og tryk på
kontakterne ud for de apps, der skal tildeles tilladelser.
Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene
muligvis ikke, som de skal.
49
Apps og funktioner
S Pen-funktioner
Air command
Air command er en menu, der giver adgang til S Pen-funktioner og hurtig adgang til ofte
anvendte apps.
Du kan åbne air command-panelet ved at føre din S Pen hen over skærmen og trykke på S Penknappen. Du kan også trykke på ikonet air command med S Pen.
Træk opad eller nedad på air command-panelet, og vælg den ønskede funktion eller app.
Air command-indstillinger
Opret note
Se alle noter
Smart select
Air command-ikon
Screen write
Live-besked
PENUP
Oversæt
Føje genveje til air command-panelet
Føj genveje til ofte anvendte apps eller funktioner til air command-panelet.
Tryk på Tilføj genveje på air command-panelet, og vælg apps eller funktioner, der skal åbnes fra
panelet.
Alternativt kan du åbne air command-panelet og trykke på
50
→ Genveje.
Apps og funktioner
S Pen-funktioner
Aktiver forskellige S Pen-funktioner fra air command-panelet. De genveje, der ikke automatisk
vises i panelet, kan tilføjes ved hjælp af funktionen Tilføj genveje.
• Opret note: Du kan nemt oprette noter i et pop op-vindue uden at starte appen Samsung
Notes. Se Oprette note for flere oplysninger.
• Se alle noter: Se alle noter i appen Samsung Notes.
• Smart select: Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller
gemme. Der henvises til Smart select for yderligere oplysninger.
• Screen write: Tag skærmbilleder for at skrive eller tegne på dem, eller beskær et område
af skærmbilledet. Du kan også optage det aktuelle indhold og det skjulte indhold på
en langstrakt side, som f.eks. en webside. Der henvises til Screen write for yderligere
oplysninger.
• Live-besked: I stedet for en tekstbesked kan du oprette og sende en unik besked ved at
optage dine handlinger, mens du skriver eller tegner en besked i hånden og gemme den
som en animeret fil. Se Live-besked for flere oplysninger.
• Oversæt: Hold S Pen over et ord for at oversætte det. Der henvises til Oversætte for
yderligere oplysninger.
• PENUP: Publicer dine kunstværker, se andres kunstværker, og få nyttige tips. Der henvises til
PENUP for yderligere oplysninger.
• Tilføj genveje: Føj genveje til ofte anvendte apps til air command-panelet.
Air command-ikon
Når air command-panelet er lukket, kan air command-ikonet stadigvæk ses på skærmen. Du kan
åbne air command-panelet ved at trykke på ikonet med S Pen.
Du kan flytte ikonet ved at trække
til en anden placering.
Hvis air command-panelet ikke vises på skærmen, skal du åbne appen Indstillinger, trykke på
Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på kontakten Flydende ikon for at aktivere
det.
51
Apps og funktioner
Oprette note
Du kan nemt oprette noter i et pop op-vindue uden at starte appen Samsung Notes.
1 Åbn air command-panelet, og tryk på Opret note. Alternativt kan du dobbelttrykke på
skærmen, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.
Noteskærmen vises i et pop op-vindue.
2 Opret en note ved hjælp af S Pen.
Viskelædertilstand
Pennetilstand
Fortryd
Annuller fortryd
3 Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på GEM.
Noten gemmes i Samsung Notes.
52
Apps og funktioner
Smart select
Brug S Pen til at vælge et område og udføre handlinger, såsom at dele eller gemme. Du kan også
markere et område fra en video og optage det som en GIF-animation.
1 Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, f.eks. en del af et billede, skal du åbne air
command-panelet og trykke på Smart select.
2 Vælg et ønsket formikon i værktøjslinjen, og træk S Pen på tværs af det indhold, du vil vælge.
Tryk på Vælg automatisk for automatisk at omforme det valgte område.
Hvis der er tekst i det valgte område, skal du trykke på Udtræk tekst for at genkende og
udtrække tekst fra det valgte område.
For at fastgøre det markerede område øverst på skærmen skal du trykke på Fastg. t. skærm.
3 Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.
• Bixby Vision: Genkend indhold ved hjælp af Bixby Vision, og søg efter relevante
oplysninger.
• Tegn: Skriv eller tegn på det valgte område.
• Del: Del det valgte område med andre.
• Gem: Gem det valgte område i Galleri.
53
Apps og funktioner
Optage et område i en video
Vælg et område og optag det som GIF-animation, når du afspiller en video.
1 Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, når du afspiller en video, skal du åbne air
command-panelet og trykke på Smart select.
2 Tryk på Animation i værktøjslinjen.
3 Juster placeringen og størrelsen af det område, der skal optages.
Træk i et hjørne for
at ændre rammens
størrelse.
Juster placeringen.
Vælg en kvalitet.
4 Tryk på OPTAG for at starte med at optage.
• Før du optager en video, skal du sørge for, at videoen afspilles.
• Den maksimale længde i videoen, du kan optage, vil blive vist på skærmen.
• Når du optager et område af en video, vil lyden ikke blive optaget.
5 Tryk på STOP for at stoppe optagningen.
6 Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.
• Tegn: Skriv eller tegn på det valgte område. Tryk på Eksempel for at se resultatet, inden
du gemmer filen.
• Del: Del det valgte område med andre.
• Gem: Gem det valgte område i Galleri.
54
Apps og funktioner
Screen write
Tag skærmbilleder for at skrive eller tegne på dem, eller beskær et område af skærmbilledet.
Ikke alle apps giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.
1 Hvis du støder på indhold, du gerne vil optage, skal du åbne air command-panelet og trykke
på Screen write.
Der tages automatisk et billede af det aktuelle skærmbillede, og redigeringsværktøjslinjen
vises.
2 Hvis du optager indhold på en langstrakt side, som f.eks. en webside, skal du trykke på
Skærmbillede ved rulning for at optage skjult indhold. Tryk på SKÆRMBILLEDE VED
RULNING gentagne gange, indtil skærmbilledet er komplet, og tryk derefter på UDFØRT.
3 Skriv et notat på skærmbilledet.
Annuller fortryd
Fortryd
Pennetilstand
Viskelædertilstand
55
Apps og funktioner
4 Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med skærmbilledet.
• Beskær: Beskær en del af skærmbilledet. Kun det beskårne område vil blive gemt i
Galleri.
• Del: Del skærmbilledet med andre.
• Gem: Gem skærmbilledet i Galleri.
Live-besked
I stedet for en tekstbesked kan du oprette og sende en unik besked ved at optage dine
handlinger, mens du tegner eller skriver en live-besked i hånden, og gemme den som en
animeret fil.
1 Hvis du vil sende en animeret besked, mens du skriver en e-mail, skal du åbne air commandpanelet og trykke på Live-besked. Alternativt kan du trykke på
tastaturet.
Live-beskedvinduet vises.
2 Tilpas penneindstillingerne og baggrundsbilledet.
• : Skift skriveeffekten.
• : Skift pennens radius.
• : Skift pennefarven.
• : Tilpas baggrundsfarven.
• : Skift baggrundsbillede.
56
→
på Samsung-
Apps og funktioner
3 Skriv eller tegn i live-beskedvinduet.
Statuslinje
Åbn din liste
med direkte
beskeder.
Tilpas penneindstillinger.
Tilpas
baggrundsfarven.
Forhåndsvis.
Skift
baggrundsbilledet.
Fortryd
Start igen.
4 Når du er færdig, tryk da på UDFØRT, og send e-mailen.
Live-beskeden gemmes i Galleri som en animeret GIF-fil, og den vedhæftes den aktuelle
e-mail.
Du kan også dele live-beskeder ved hjælp af andre delingsmetoder.
• Vælg en live-besked i Galleri, og tryk på
.
• På andre skærme end e-mailoprettelsesskærmen, åbn da air command, tryk på Livebesked, opret en live-besked, og tryk derefter på DEL.
57
Apps og funktioner
Oversætte
Hold din S Pen over den tekst, du vil oversætte. Måleenhederne i teksten konverteres også.
• Det er nødvendigt, at din enhed er koblet til et Wi-Fi-netværk for at kunne bruge
denne funktion.
• Denne funktion understøtter ikke visse sprog.
• Denne funktion er kun tilgængelig, hvis der findes tekst på skærmen.
1 Hvis der er tekst, du gerne vil oversætte, skal du åbne air command-panelet og trykke på
Oversæt.
2 Vælg sprog i oversætterpanelet øverst på skærmen.
Du kan ændre teksten mellem ordene og sætningerne ved at trykke på
eller
.
3 Hold S Pen hen over den tekst, du vil oversætte, eller den måleenhed, du vil konvertere.
Den oversatte tekst vises oven over den oprindelige tekst. Hvis du vil lytte til udtalen af den
originale tekst, kan du trykke på .
Ikonet
vises muligvis ikke, afhængig af det valgte sprog.
Tekst, der vælger
granulation (ord
eller sætning)
Vælg sprog.
Oversættelsesresultat
4 Tryk på
i oversætterpanelet for at lukke oversætteren.
58
Apps og funktioner
Luft-visning
Hold S Pen over et element på skærmen for at se indholdet, eller se oplysningerne i et pop opvindue.
I visse apps vil der blive vist handlingsknapper i eksempelvinduet.
Handlingsknapper
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på
Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på
kontakten Luft-visning for at aktivere det.
Pen Select
Mens du trykker og holder på S Pen-knappen, skal du trække din S Pen over tekst eller elementer
for at vælge flere elementer eller flere dele med tekst. Du kan også kopiere og indsætte de valgte
elementer eller den valgte tekst i en anden app eller dele dem med andre.
59
Apps og funktioner
Skærm fra-notat
Du kan hurtigt oprette notater ved at skrive på skærmen uden at tænde den.
Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du åbne skærmen apps, trykke på
Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → S Pen, og derefter trykke på
kontakten Skærm fra-notat for at aktivere det.
Oprettelse af et skærm fra-notat
1 Før S Pen over den slukkede skærm, og tryk på S Pen-knappen.
2 Skriv eller tegn et notat.
Tryk på
for at udvide siden.
3 Tryk på GEM I NOTES for at gemme notatet. Notatet gemmes i Samsung Notes.
Hvis du vil have vist notater, skal du åbne appen Samsung Notes og trykke på
fra-notat.
60
→ Skærm
Apps og funktioner
Bixby
Introduktion
Bixby er en ny grænseflade, der kan kommunikere med dig. Den leverer tjenester, der gør det
lettere at bruge din tablet.
• Bixby Home: Du kan se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby leverer, ved at
analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
• Bixby Vision: Du kan nemt søge efter relevante oplysninger om objekter eller placeringer
ved at bruge Bixby Vision-funktionerne.
• Reminder: Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se
indhold senere.
• For at bruge Bixby-funktionen skal din enhed være tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• For at bruge Bixby-funktionen skal du registrere dig og logge på din Samsung
account.
Starte Bixby
Når du åbner Bixby første gang, vises Bixby-introduktionssiden. Du skal registrere dig og logge
på din Samsung account i henhold til anvisningerne på skærmen samt acceptere vilkår og
betingelser.
1 Stryg til højre på startskærmen.
2 Tjek Bixby-introduktionssiden, og tryk på START.
3 Tryk på LOG IND og følg instruktionerne på skærmen for at logge på din Samsung account.
Hvis du allerede er logget på, vises dette trin ikke.
4 Tryk på UDFØRT for at afslutte registreringen af din Samsung account.
5 Læs og accepter betingelserne og vilkårene, og tryk på NÆSTE.
Skærmen Bixby Home vises.
61
Apps og funktioner
Bixby Home
På startskærmen i Bixby Home kan du se anbefalede tjenester og oplysninger, som Bixby Home
leverer, ved at analysere dine brugsmønstre og din normale brug.
Åbne Bixby Home
1 Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
2 Stryg opad eller nedad for at se anbefalet indhold.
Få adgang til yderligere valg.
Anbefalet indhold
Kommende påmindelse
3 Vil du lukke Bixby Home-skærmen, skal du stryge til venstre på startskærmen.
62
Apps og funktioner
Bruge anbefalet indhold på Bixby Home
Når du åbner Bixby Home, kan du se det indhold, som ofte opdateres, som Bixby Home-kort.
Stryg opad eller nedad for at se Bixby Home-kort.
For eksempel kan du på vej til kontoret om morgenen se dagens program og spille din
yndlingsmusik på Bixby Home-skærmen.
Indholdet og rækkefølgen af kort opdateres automatisk med et angivet interval. Stryg
nedad på skærmen for at opdatere kort manuelt.
Redigere liste over Bixby Home-kort
• For at fastgøre et kort til toppen af Bixby Home-skærmen skal du trykke på → Fastgør til
top. Tryk på → Frigør for at frigøre et kort.
• Tryk på → Skjul indtil videre for at skjule et kort fra listen.
• Tryk på → Vis ikke igen for at stoppe med at få vist et kort på listen.
Vælge apps, der skal vises som Bixby Home-kort
Tilføj eller slet apps, der skal vises som kort på Bixby Home-skærmen.
På Bixby Home-skærmen trykkes på → Indstillinger → Kort, og derefter trykkes på
kontakterne ud for de elementer, der skal tilføjes eller slettes.
Hvis en app ikke er installeret på enheden, skal du installere den for at bruge den. Tryk på
→ Indstillinger → Kort på Bixby Home-skærmen, og download derefter en app.
63
Apps og funktioner
Bixby Vision
Bixby Vision er en tjeneste, der tilvejebringer oplysninger såsom lignende billeder, sted, oversat
tekst og QR-koder. Bixby Vision genkender hurtigt og intuitivt objekter, også selvom du ikke
kender navnet på dem.
Brug følgende Bixby Vision-funktioner.
Tekst
Sted
Billede
QR-kode
Vin
• Det er nødvendigt, at enheden er koblet til et Wi-Fi-netværk for at kunne bruge denne
funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account.
• De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte
søgeresultater, afhængigt af billedstørrelse, format eller opløsning.
• Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.
64
Apps og funktioner
Starte Bixby Vision
1 Kør Bixby Vision ved brug af en af følgende metoder.
• I appen Kamera skal du vælge tilstanden AUTO og trykke på
• I appen Galleri skal du vælge et billede og trykke på
.
.
• I appen Internet skal du trykke og holde på et billede og derefter trykke på Bixby Vision.
• Åbn air command-panelet, tryk på Smart select, vælg et område, og tryk derefter på
Bixby Vision.
• Tag et skærmbillede, og vælg Bixby Vision på værktøjslinjen.
• Hvis du har føjet appikonet Bixby Vision til startskærmen og skærmen apps, skal du starte
appen Bixby Vision.
2 Vælg den ønskede funktion.
3 Hold objektet inden for skærmen for at genkende det.
Når objektet genkendes, vises de relaterede oplysninger på skærmen.
Hvis du vil se flere oplysninger, skal du trykke på funktionsikonet eller vælge et søgeresultat.
Oversættelse eller udtrækning af tekst
Genkend og få vist den oversatte tekst på skærmen. Du kan også uddrage tekst fra et dokument
eller en tekstfil.
Hvis du f.eks. vil vide, hvad et skilt betyder, når du er ude at rejse, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden oversætter teksten på skiltet til det valgte sprog.
1 Når du har det ønskede billede eller objekt, skal du starte Bixby Vision.
2 Vælg , og hold objektet inden for skærmen for at genkende det.
Den oversatte tekst vises på skærmen.
• Udtræk tekst ved at trykke på
. Du kan dele eller gemme den udtrukne tekst.
• Du kan ændre kilde- eller målsprog ved at trykke på panelet med sprogindstillinger i den
øverste del af skærmbilledet.
65
Apps og funktioner
Søge efter lignende billeder
Søg efter billeder online, der ligner den genkendte genstand. Du kan få vist forskellige billeder
med egenskaber i lighed med genstanden, såsom farve eller form.
Hvis du f.eks. gerne vil kende titlen på et foto eller et billede, kan du bruge Bixby Visionfunktioner. Enheden søger efter og viser dig relaterede oplysninger eller billeder med lignende
egenskaber.
1 Når du har det ønskede billede eller objekt, skal du starte Bixby Vision.
2 Vælg , og hold objektet inden for skærmen for at genkende det.
3 Tryk på , eller vælg et søgeresultat på skærmen.
De lignende billeder vises.
Søge efter steder i nærheden
Søg efter information om steder i nærheden ved at genkende din nuværende position.
Hvis du f.eks. vil søge efter caféer i nærheden, kan du bruge Bixby Visions funktioner. Enheden vil
søge efter og vise dig caféer i nærheden.
1 Når du har fundet det ønskede sted, skal du starte Bixby Vision.
2 Vælg , og hold stedet inden for skærmen for at genkende det.
Du kan få vist grundlæggende oplysninger om steder i nærheden.
Når du flytter enheden, vises de steder i nærheden, som er i det område, som kameraet er
vendt imod, på skærmen.
Hvis du bruger Bixby Vision sammen med kameraet, kan du se din nuværende position
samt vejroplysninger. Du kan se din nuværende position på kortet ved at pege kameraet
mod jorden. Du kan se aktuelle vejroplysninger ved at pege kameraet mod himlen.
3 Tryk på
, eller vælg et søgeresultat på skærmen.
Enheden viser oplysninger om steder i nærheden.
66
Apps og funktioner
Søge efter vinoplysninger
Registrer oplysninger fra en vinetiket, og søg efter oplysninger om vinen.
Hvis du f.eks. finder din yndlingsvin eller ønsker at vide mere om en vin, kan du bruge Bixby
Vision-funktioner.
1 Når du har det ønskede billede eller objekt, skal du starte Bixby Vision.
2 Vælg , og hold vinetiketten inden for skærmen for at genkende den.
3 Tryk på , eller vælg et søgeresultat på skærmen.
Oplysningerne om vinetiketten vises.
Læse QR-koder
Genkend QR-koder, og se mange forskellige oplysninger, f.eks. websteder, fotos, videoer, kort og
visitkort.
1 Når du har det ønskede billede eller objekt, skal du starte Bixby Vision.
2 Vælg , og hold QR-koden inden for skærmen for at genkende den.
De oplysninger, der er forbundet til QR-koden, vises.
67
Apps og funktioner
Reminder
Du kan oprette påmindelser for at planlægge to do-opgaver eller for at se indhold senere. Du
modtager meddelelser ved det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering for
hver enkelt påmindelse.
• For at få mere nøjagtige meddelelser skal du oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
• For at bruge denne funktion i fuldt omfang skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
• GPS-funktionen skal være aktiveret for at kunne benytte påmindelser om placering.
Starte Reminder
Du kan starte Reminder fra Bixby Home.
1 Stryg til højre på startskærmen.
Skærmen Bixby Home vises.
2 Tryk på KOM I GANG på kortet KOMMENDE PÅMINDELSER.
Introduktionssiden til Reminder vises.
Tilføj appikonet
på startskærmen.
3 Tryk på START.
Hvis funktionen Tilføj Reminder på startskærm er markeret, kan du starte appen Reminder
( ) fra startskærmen.
68
Apps og funktioner
Oprette påmindelser
Opret påmindelser med forskellige metoder. Du kan oprette en påmindelse for at få en
påmindelse på et bestemt tidspunkt eller et bestemt sted. Du kan også gemme forskellige typer
indhold, f.eks. et enkelt notat eller en websideadresse, og se det senere.
Du kan f.eks. indstille en påmindelse om, at du skal 'vande blomster, når du kommer hjem'.
1 Start appen Reminder.
2 Tryk på Skriv en påmindelse, og indtast 'Vande blomster'.
3 Tryk på Angiv betingelser → Vælg et sted, og angiv stedet til at være dit hjem.
4 Tryk på NÅR JEG ANKOMMER TIL → UDFØRT.
5 Tryk på GEM for at gemme påmindelsen.
Når du ankommer til dit hjem, vises beskeden 'Vande blomster'.
69
Apps og funktioner
Kontrollere påmindelsesmeddelelser
På det forudindstillede tidspunkt eller den forudindstillede placering vises et pop op-vindue med
en meddelelse. Tryk på FULDFØR eller SLUMRE.
Se liste med påmindelser
Start appen Reminder for at se listen over påmindelser. Vælg en påmindelse for at få vist detaljer
om påmindelsen.
Angive detaljer vedrørende påmindelser
Tilføj eller rediger detaljer vedrørende påmindelser, f.eks. hyppighed, dato og tidspunkt eller
placering.
1 Vælg en påmindelse, du vil redigere, og tryk på REDIGER. Alternativt kan du stryge til højre
på en påmindelse og trykke på Rediger.
2 Rediger betingelserne, og tryk på GEM.
Oplysninger om påmindelse
Tjekliste
Betingelser for påmindelse
Gentagelsesinterval
Tilføj et billede.
70
Apps og funktioner
Fuldføre påmindelser
Marker påmindelser, som du ikke behøver at blive mindet om, som fuldførte.
På listen med påmindelser skal du vælge en påmindelse og trykke på FULDFØR. Alternativt kan
du stryge til venstre på en påmindelse.
Gendanne påmindelser
Gendan påmindelser, der er fuldførte.
1 På listen med påmindelser skal du trykke på → Fuldført → REDIGER.
2 Marker elementer, der skal gendannes, og tryk på GENDAN.
Påmindelser vil blive føjet til listen med påmindelser, og du modtager påmindelser på de
forudindstillede tidspunkter.
Slette påmindelser
For at slette en påmindelse skal du stryge til højre på en påmindelse og trykke på Slet. For at
slette flere påmindelser skal du trykke og holde på en påmindelse, markere påmindelser, der skal
slettes, og derefter trykke på SLET.
Tilpasning af Bixby-indstillinger
På Bixby Home-skærmen trykkes på → Indstillinger.
• Samsung account: Se oplysninger om din Samsung account.
• Kort: Vælg de apps, der skal vises som kort på Bixby Home-skærmen.
• Meddelelser: Indstil enheden til at modtage meddelelser om Bixby Home-kort.
• Fortrolighed: Indstil enheden til at bruge Bixbys interaktive og brugerdefinerede tjenester
for at forstærke din oplevelse.
• Om Bixby Home: Se Bixby-versionen og juridiske oplysninger.
71
Apps og funktioner
Kontakter
Introduktion
Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden.
Tilføje kontakter
Oprette en ny kontakt
1 Start appen Kontakter, tryk på
2 Angiv kontaktoplysninger.
, og vælg derefter en lagerplacering.
Vælg en lagerplacering.
Tilføj et billede.
Angiv kontaktoplysninger.
Åbn flere informationsfelter.
Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering.
3 Tryk på GEM.
72
Apps og funktioner
Importere kontakter
Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.
1 Start appen Kontakter, og tryk på
kontakter → IMPORTER.
→ Administrer kontakter → Importer/eksporter
2 Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra.
3 Marker VCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på UDFØRT.
4 Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på IMPORTER.
Synkronisere kontakter med dine internetkonti
Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti,
såsom din Samsung account.
1 Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, og vælg den konto, der skal
synkroniseres med.
2 Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Synkroniser Kontakter for at aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kontakter for at aktivere det.
Søge efter kontakter
Start appen Kontakter.
Brug en af følgende søgemetoder:
• Rul op eller ned på kontaktlisten.
• Træk en finger langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt igennem den.
• Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.
Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:
• : Føj til favoritkontakter.
• : Skriv en e-mail.
73
Apps og funktioner
Dele kontakter
Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.
1 Start appen Kontakter, og tryk på
2 Vælg kontakter, og tryk på DEL.
3 Vælg en delingsmetode.
→ Del.
Flette dublerede kontakter
Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre
konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste
for at strømline din kontaktliste.
1 Start appen Kontakter, og tryk på
2 Marker kontakter, og tryk på FLET.
→ Administrer kontakter → Flet kontakter.
Slette kontakter
1 Start appen Kontakter, og tryk på
2 Vælg kontakter, og tryk på SLET.
→ Slet.
Slet kontakter én ad gangen ved at åbne kontaktlisten og trykke på en kontakt. Tryk derefter på
→ Slet.
74
Apps og funktioner
Internet
Introduktion
Søg efter information på internettet og tilføj dine favoritsider som bogmærker for at få nem
adgang til dem.
Visning af websider
1 Åbn mappen Samsung, og start appen Internet.
2 Tryk på adressefeltet.
3 Indtast webadressen eller et søgeord, og tryk derefter på Gå.
Træk fingeren let nedad på skærmen for at få vist værktøjslinjerne.
Gå fra side til side.
Få adgang til yderligere valg.
Se dine bogmærker, gemte
websider og seneste
browserhistorik.
Føj et bogmærke til den
aktuelle webside.
Luk fanen.
Åbn startsiden.
Åbn en ny fane.
Opdater den aktuelle webside.
Hurtigmenu
75
Apps og funktioner
Bruge hemmelig tilstand
I hemmelig tilstand kan du administrere faner, bogmærker og gemte sider. Du kan låse
hemmelig tilstand med en adgangskode og din iris.
Aktivere hemmelig tilstand
Tryk på → Akt. Hemmelig tilst. Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du angive,
om du vil bruge en adgangskode til hemmelig tilstand.
I hemmelig tilstand kan du ikke bruge visse funktioner, f.eks. optagelse af skærmbillede.
I hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne.
Ændre sikkerhedsindstillinger
Du kan ændre din adgangskode eller låsemetoden.
Tryk på → Indstillinger → Fortrolighed → Hemmelig tilstand-sikkerhed → Skift
adgangskode. Hvis du vil bruge din registrerede iris som låsemetode sammen med
adgangskoden, skal du trykke på kontakten Iris for at aktivere det. Se Irisgenkendelse for at få
flere oplysninger om brug af din iris.
Deaktivere hemmelig tilstand
Tryk på → Deakt. Hemmelig tilstand.
76
Apps og funktioner
E-mail
Oprette e-mailkonti
Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner E-mail.
1 Åbn mappen Samsung, og start appen E-mail.
2 Angiv e-mailadresse og adgangskode, og tryk derefter på LOG PÅ.
Du kan registrere en konto manuelt ved at trykke på MANUEL OPSÆTN.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.
Du kan opsætte endnu en e-mailkonto ved at trykke på
→
→ Tilføj konto.
Hvis du har mere end én e-mailkonto, kan du angive den ene som standardkonto. Tryk på
→ → Angiv standardkonto.
→
Sende e-mails
1 Tryk på for at skrive en e-mail.
2 Tilføj modtagere, og indtast en e-mailemnelinje og -tekst.
3 Tryk på SEND for at sende e-mailen.
Læse e-mails
Når E-mail er åben, henter enheden automatisk nye e-mails. Vil du hente e-mails manuelt, skal
du stryge nedad øverst på e-maillisten.
Tryk på en e-mail på skærmen for at læse den.
Hvis e-mailsynkronisering er deaktiveret, kan du ikke hente nye e-mails. For at aktivere
e-mailsynkronisering skal du trykke på → → din kontos navn og derefter trykke
på kontakten Synk. konto for at aktivere det.
77
Apps og funktioner
Kamera
Introduktion
Tag fotos og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.
Gode kamera-manerer
• Undlad at tage fotos af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
• Undlad at tage fotos eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.
Start af kamera
Start appen Kamera.
• Visse metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller
din tjenesteudbyder.
• Hvis de billeder, du tager, er slørede, kan du rengøre kameralinsen og prøve igen.
78
Apps og funktioner
Grundlæggende optagelse
Tage fotos eller optage videoer
1 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.
2 Tryk på for at tage et foto, eller tryk på for at optage en video.
Skift mellem
forreste og
bageste kamera.
Optagelsestilstande
Miniatureeksempel
Nuværende
tilstand
Tag et foto.
Optag en video.
Kameraindstillinger
Bixby Vision
Indstillinger til
aktuel
optagelsestilstand
• Vil du justere lysstyrken for fotos eller videoer, skal du trykke på skærmen. Når
justeringslinjen vises, skal du trække på justeringslinjen hen mod eller .
• Tryk på
for at tage et billede fra videoen under optagelse.
• Du kan ændre fokus, mens du optager en video, ved at trykke på det sted, som du vil
fokusere på. Hvis du vil bruge tilstanden automatisk fokus, skal du trykke på .
79
Apps og funktioner
• Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det
anvendte kamera.
• Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
• Sørg for, at linsen ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske
ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
• Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre
forvrængninger på vidvinkelfotos eller videoer, hvilket ikke angiver problemer med
enhedens ydeevne.
• Den maksimale optagelsestid kan blive reduceret, når du optager en video med høj
opløsning.
Tilføje en anden kameraknap
Føj en anden kameraknap til det ønskede sted på skærmen for nemmere at optage fotos.
Træk
til eksempelskærmen.
80
Apps og funktioner
Indstille kameraknappens handling
Du kan tage en serie af billeder eller oprette en animeret GIF ved at trykke og holde på
kameraknappen.
Tryk på → Hold på kameraknappen for at på eksempelskærmen, og vælg den handling, du
vil bruge.
• Tag burst-optagelse: Tag en serie fotos.
• Opret GIF-kode: Opret en animeret GIF med sekventielle fotos, du har taget.
Denne funktion er kun tilgængelig i visse optagelsestilstande.
Zoome ind og ud
Brug forskellige metoder til at zoome ind eller ud.
• Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at
zoome ud.
• Styr zoomen med fingeren. Træk
på zoombjælken mod
eller
.
Zoomfunktionerne er kun tilgængelige, når det bageste kamera bruges.
Brug af funktionerne fokus og eksponering
Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i
automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.
Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og
eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et foto.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene AUTO og PRO.
81
Apps og funktioner
Mere sjov med live-stickers
Tag billeder og optag videoer med forskellige live-stickers. Efterhånden som du bevæger dit
ansigt, vil stickers spore dine bevægelser. Du kan også optage en herlig, sjov sticker, som bliver
ved med at bevæge sig i en video.
1 Tryk på STICKERS på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på , og vælg en sticker.
3 Tryk på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Påføre stickers vilkårligt
Du kan påføre stickers vilkårligt i stedet for at vælge en fra listen med stickers.
Tryk på Tilf. flere gange, indtil den ønskede sticker vises.
82
Apps og funktioner
Bruge optagelsestilstande
For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller
højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.
Vælg den optagelsestilstand, du ønsker.
Du kan redigere listen med optagelsestilstande. På eksempelskærmen skal du trykke
på → Rediger kameratilstande. Du kan også trykke og holde på listen med
optagelsestilstande på eksempelskærmen.
Auto-tilstand
Med automatisk tilstand kan kameraet vurdere omgivelserne og bestemme den bedste
fototilstand.
Tryk på AUTO på listen med optagelsestilstande.
Skønhedstilstand
Tag et billede, hvor hudtonerne er gjort lysere, og ansigtstrækkene er ændret.
Tryk på SKØNHED på listen med optagelsestilstande.
For at vælge skønhedseffekten trykkes på , og herefter træffes et valg. Der henvises til
Anvende skønhedseffekter for yderligere oplysninger.
Pro-tilstand
Tag billeder og optag videoer, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som
f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.
Tryk på PRO på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne, og tryk
derefter på
for at tage et foto, eller tryk på
for at optage en video.
Tilgængelige indstillinger
• : Skift eksponeringsværdien. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor
modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
• : Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til
stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller
dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå billedstøj ved højere ISO-indstillinger.
• : Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Du
kan indstille farvetemperaturen.
83
Apps og funktioner
Panoramatilstand
Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt
landskabsbillede.
Benyt disse tip for at få det bedste billede med panoramatilstand:
• Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
• Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet
ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden
automatisk med at tage fotos.
• Undgå at tage fotos af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge
uden farvenuancer.
1 Tryk på PANORAMA på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på , og bevæg enheden langsomt i én bestemt retning.
3 Tryk på for at holde op med at tage fotos.
Tage et panoramafoto i bevægelse
Du kan tage og se et panorama med bevægelse.
Når du tager bevægelsespanoramabilleder, optages der ikke lyd.
1 På eksempelskærmen til panoramaer skal du sikre dig, at bevægelsesfunktionen er aktiveret
(
) og tage et bevægelsespanorama.
2 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
3 Tryk på SE SOM PANORAMA I BEVÆG.
Det optagede bevægelsespanoramabillede bliver vist.
4 Vip enheden, eller stryg på skærmen for at rotere det optagede
bevægelsespanoramabillede.
Hvis du vil gemme bevægelsespanoramabilledet som en videofil, skal du trykke på GEM
VIDEO.
84
Apps og funktioner
HDR-tilstand
Tag billeder med flotte farver, og gengiv detaljer selv i lyse og mørke omgivelser.
Tryk på HDR på listen med optagelsestilstande.
Uden effekt
Med effekt
Madtilstand
Tag mere farverige billeder af mad.
Du skal først føje denne tilstand til listen med optagelsestilstande, før du kan bruge den.
Tryk på → Rediger kameratilstande → Bageste kamera på eksempelskærmen, og
marker derefter Mad.
1 Tryk på MAD på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på skærmen, og træk den cirkulære ramme hen over området for at fremhæve det.
Området omkring den cirkulære ramme sløres.
Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
85
Apps og funktioner
3 Tryk på
4 Tryk på
, og træk i justeringslinjen for at justere farvetonen.
for at tage et billede.
Hyperlapsetilstand
Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som
videoer i høj hastighed.
1 Tryk på HYPERLAPSE på listen med optagelsestilstande.
2 Tryk på , og vælg en billedhastighed.
Hvis du indstiller billedhastigheden til Automatisk, justerer enheden automatisk
billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
3 Tryk på for at starte optagelsen.
4 Tryk på for at afslutte optagelsen.
5 På eksempelskærmen trykkes på eksempelminiaturen og derefter på
for at få vist
videoen.
Sportstilstand
Tag klarere fotos af motiver i hurtig bevægelse såsom en løbende person eller et kæledyr, der
bevæger sig.
Tryk på SPORT på listen med optagelsestilstande.
Du skal først føje denne tilstand til listen med optagelsestilstande, før du kan bruge den.
Tryk på → Rediger kameratilstande → Bageste kamera på eksempelskærmen, og
marker derefter Sport.
86
Apps og funktioner
Selfietilstand
Tag selvportrætter med det forreste kamera. Du kan gennemse forskellige skønhedseffekter på
skærmen.
1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
for at skifte til det
forreste kamera til selvportrætter.
2 Tryk på SELFIE på listen med optagelsestilstande.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Tryk på for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du
trykke på → Fotometoder, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
Anvende skønhedseffekter
Du kan ændre ansigtstræk, som f.eks. hudfarve eller ansigtsform, før du tager selvportrætter.
Denne funktion er kun tilgængelig i tilstandene SELFIE og SKØNHED.
1 På eksempelskærmen trykkes på .
2 Vælg indstillingerne herunder for at anvende skønhedseffekterne på dit ansigt på
eksempelskærmen og tage et billede af dig selv.
• Hud: Få din hud til at virke lysere og klarere.
• Ansigt: Juster ansigtsfaconen, og få dit ansigts udseende til at virke tyndere.
• Øjne: Få dine øjne til at virke større.
87
Apps og funktioner
Selfie-fokustilstand
Tag selfies, som fokuserer på dit ansigt ved at sløre baggrunden.
1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
for at skifte til det
forreste kamera til selvportrætter.
2 Tryk på SELFIE-FOKUS på listen med optagelsestilstande.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Tryk på for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du
trykke på → Fotometoder, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
Anvende skønhedseffekter
Du kan justere hudtonen, før du tager selvportrætter.
1 På eksempelskærmen trykkes på .
2 Vælg funktionerne til brug af skønhedseffekterne på dit ansigt, og tag et foto af dig selv.
• Farve: Juster skærmens farvetone.
• Hud: Få din hud til at virke lysere og klarere.
88
Apps og funktioner
Bred selfie-tilstand
Tag et bredt selvportræt, og få så mange personer med på billedet som muligt og undgå, at
nogen ikke kommer med.
1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på
for at skifte til det
forreste kamera til selvportrætter.
2 Tryk på BRED SELFIE på listen med optagelsestilstande.
3 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
4 Tryk på for at tage et billede.
Du kan også vælge at vise din håndflade til det forreste kamera. Efter at din håndflade er
blevet genkendt, vises en nedtællingstimer. Når tiden er gået, tager enheden et billede.
Hvis du vil bruge forskellige optagelsesindstillinger med det forreste kamera, skal du
trykke på → Fotometoder, og derefter trykke på kontakterne for at aktivere dem.
5 Drej langsomt enheden mod venstre og derefter mod højre eller omvendt for at tage et
bredt selvportræt.
Enheden tager flere billeder, når den hvide ramme flyttes til en af enderne i søgervinduet.
• Sørg for, at den hvide ramme hele tiden er inden for søgervinduet.
• Motiverne skal være i ro, når du tager brede selvportrætter.
• De øverste og nederste dele af det billede, der vises på eksempelskærmen, kan
afhængigt af optagelsesforholdene være skåret af billedet.
89
Apps og funktioner
Tage et bredt selvportræt med bevægelse
Du kan tage og se et bredt selvportræt med bevægelse.
• Når du tager et bredt selvportræt med bevægelse, optages lyden ikke.
• Afhængigt af optagelsesforholdene gemmes bevægelse muligvis ikke.
1 På eksempelskærmen for bred selfie skal du sørge for, at bevægelsesfunktionen er aktiveret
(
) og tage et bredt selvportræt med bevægelse.
2 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
3 Tryk på LEVENDE SELFIE I BREDFORMAT.
Det optagede brede selvportræt afspilles.
4 Vip enheden, eller stryg på skærmen for at rotere det optagede brede selvportræt.
Hvis du vil gemme det brede selvportræt som en videofil, skal du trykke på GEM VIDEO.
Tilpasse kameraindstillinger
Indstillinger til aktuel optagelsestilstand
På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger.
De tilgængelige valg afhænger af den valgte optagelsestilstand og det anvendte
kamera.
• : Vælg, hvilken filtereffekt du vil bruge, når du tager fotos eller optager videoer.
• : Aktiver eller deaktiver kameralys.
• : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. Centervægtet
anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
Spot anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne
optagelsens eksponering.
Matrix beregner gennemsnittet af hele billedet.
• : Opret bevægelsespanoramabilleder eller brede bevægelsesselfier, som kan vises som
videoer. Du kan se bevægelsesbilleder fra forskellige vinkler ved at vippe enheden eller ved
at stryge hen over skærmen.
• : I MAD-tilstand skal du fokusere på et motiv inden i den cirkulære ramme og sløre billedet
uden for rammen.
• : Vælg en rammehastighed.
90
Apps og funktioner
Kameraindstillinger
På eksempelskærmen trykkes på . Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse
indstillinger muligvis ikke tilgængelige.
BAGESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
FORRESTE KAMERA
• Fotostørrelse: Vælg en opløsning til fotos. Brug af en højere opløsning medfører fotos i
højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Videostørrelse: Vælg en opløsning til videoer. Brug af en højere opløsning medfører videoer
i højere kvalitet, men de bruger mere hukommelse.
• Timer: Vælg varigheden af forsinkelsen, inden kameraet automatisk tager et billede.
• Gem billeder som du så dem: Vend billedet om for at danne et spejlbillede af det
oprindelige motiv, når du tager fotos med det forreste kamera.
• Fotometoder: Vælg de ønskede optagelsesindstillinger.
FÆLLES
• Rediger kameratilstande: Se tilgængelige optagelsestilstande, eller rediger listen med
optagelsestilstande.
• Videostabilisering: Aktiver billedstabilisatoren for at mindske eller fjerne slør på billedet,
som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
• Fuldskærmsvisning (16:9): Indstil enheden til at vise billeder eller afspille videoer med
fuldskærmsvisning.
• Gitterlinjer: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af
motiver.
• Placeringstags: Føj et GPS-placeringstag til fotoet.
• GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret,
som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige
vejrforhold.
• Din placering vises muligvis på fotos, når du uploader dem til internettet. For at
undgå dette skal du deaktivere placeringstagindstillingen.
91
Apps og funktioner
• Vis billeder: Indstil enheden til at vise fotos, når de er taget.
• Lagerplacering: Vælg hukommelsesplacering til lagring. Denne funktion vises, når du
isætter et hukommelseskort.
• Flydende kameraknap: Tilføj en kameraknap, som du kan placere hvor som helst på
skærmen.
• Hold på kameraknappen for at: Vælg en handling, der skal udføres, når du trykker og
holder på kameraknappen.
• Tryk på lydstyrketasten for at: Indstil enheden til at bruge lydstyrketasten til at styre
lukkerfunktionen, zoome ind eller ud og justere lydstyrkeniveauet for systemlyde.
• Nulstil indstillinger: Nulstil kameraindstillingerne.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
Galleri
Introduktion
Se billeder og videoer gemt på enheden. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller
oprette historier, som skal deles med andre.
92
Apps og funktioner
Se billeder
1 Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
2 Vælg et billede.
Få adgang til yderligere valg.
Føj billedet til favoritter.
Bixby Vision
Tegn på billedet.
Tilføj en sticker.
Anvend filter eller effekt.
Del billedet med andre.
Rediger billedet.
Slet billedet.
Miniaturebilleder til
eksempelvisning af billeder og
videoer
Du kan oprette en film, en animeret GIF eller en collage med flere forskellige billeder.
Tryk på → Opret film, Opret GIF-kode eller Opret collage i listen, og vælg derefter
billederne.
Søge efter billeder
Start appen Galleri, og tryk på
eller dokumenter.
for at få vist billeder sorteret efter kategori, såsom typer, steder
Tryk på søgefeltet for at søge efter billeder ved at indtaste nøgleord.
93
Apps og funktioner
Se videoer
1 Start appen Galleri, og tryk på BILLEDER.
2 Vælg det videoklip, du vil afspille. Videofiler vises med ikonet
3 Tryk på for at afspille videoen.
i eksempelvisning.
Se dine videoer.
Spring til forrige
video. Tryk og hold
for at spole tilbage.
Få adgang til
yderligere valg.
Optag det aktuelle
skærmbillede.
Spring til næste
video. Tryk og hold
for at spole hurtigt
frem.
Spol hurtigt frem
eller tilbage ved at
trække i bjælken.
Sæt på pause, og
genoptag
afspilningen.
Lås
afspilningsskærmen.
Skift
skærmforhold.
Skift til afspiller i
pop op-vindue.
Opret en animeret
GIF.
Træk din finger op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller
træk din finger op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.
Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.
94
Apps og funktioner
Visning af billeders og videoers detaljer
Du kan se filoplysninger, såsom personer, sted og grundlæggende oplysninger. Hvis der
automatisk er oprettet indhold, såsom en historie eller en GIF, vil indholdet også blive vist.
Når du får vist et billede eller ser på eksempelvisningsskærmen til video, skal du trække opad på
skærmen. Der vises filoplysninger.
Du kan også se relateret indhold ved at trykke på oplysningerne på skærmen.
Rediger
oplysninger.
Filoplysninger
Personoplysninger
Stedoplysninger
Automatisk
oprettet indhold
Tags
95
Apps og funktioner
Få vist album
Du kan se dine billeder og videoer sorteret efter mapper eller album. De film, animerede GIF eller
collager, du har oprettet, vil også være sorteret i dine mapper i listen over album.
Start appen Galleri, tryk på ALBUM, og vælg derefter et album.
Skjule album
Du kan skjule album.
Du kan ikke skjule album, der er oprettet som standard, såsom album af typen Kamera
og Skærmbilleder.
1 Start appen Galleri, og tryk på ALBUM.
2 Tryk på → Skjul eller vis album.
3 Vælg de album, der skal skjules, og tryk på ANVEND.
Du kan få vist album ved igen at trykke på → Skjul eller vis album, fravælge album til visning
og derefter trykke på ANVEND.
96
Apps og funktioner
Se historier
Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og
placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier. Du skal optage eller
gemme flere forskellige billeder og videoer for at kunne oprette historier automatisk.
Start appen Galleri, tryk på HISTORIER, og vælg derefter en historie.
Oprette historier
Opret historier med forskellige temaer.
1 Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
2 Tryk på → Opret historie.
3 Marker de billeder eller videoer, der skal med i din historie, og tryk på UDFØRT.
4 Indtast en overskrift til historien, og tryk på OPRET.
For at føje billeder eller videoer til en historie skal du først vælge en historie, og derefter trykke på
TILFØJ.
For at fjerne billeder eller videoer fra en historie skal du først vælge en historie og derefter trykke
på → Rediger, herefter markere de billeder eller videoer der skal fjernes, og trykke på → Fjern
fra historie.
Slette historier
1 Start appen Galleri, og tryk på HISTORIER.
2 Tryk og hold på en historie, der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
97
Apps og funktioner
Synkronisering af billeder og videoer med Samsung Cloud
Du kan synkronisere billeder og videoer, der er blevet gemt i Galleri, med Samsung Cloud og
få adgang til dem fra andre enheder. Du skal registrere og logge på din Samsung account for at
bruge Samsung Cloud. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
Start appen Galleri, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Samsung Cloud for
at aktivere det. Billeder og videoer optaget på enheden gemmes automatisk i Samsung Cloud.
Slette billeder eller videoer
Slette et billede eller en video
Vælg et billede eller en video, og tryk på
nederst på skærmen.
Slette flere billeder og videoer samtidigt
1 Tryk på galleriskærmen, og tryk og hold på et billede eller en video for at slette.
2 Marker de billeder eller videoer, der skal slettes.
3 Tryk på SLET.
98
Apps og funktioner
Multi-vindue
Introduktion
Med funktionen Multi-vindue kan du køre to apps samtidigt på den opdelte skærm. Du kan også
bruge flere apps samtidigt i pop op-visning.
Ikke alle apps understøtter denne funktion.
Opdelt skærmvisning
Pop op-visning
99
Apps og funktioner
Opdelt skærmvisning
1 Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
2 Stryg op eller ned, og tryk på på et tidligere appvindue.
Den valgte app starter i det øverste vindue.
3 I det nederste vindue skal du stryge opad eller nedad for at vælge en anden app, der skal
startes.
Hvis du vil starte apps, som ikke findes på listen over nyligt anvendte apps, skal du trykke på
APPLISTE og vælge en app.
100
Apps og funktioner
Bruge yderligere indstillinger
Tryk på bjælken mellem appvinduerne for at få adgang til yderligere indstillinger.
Føj dette app-par til
startskærmen.
Skift placeringer mellem
appvinduer.
Luk appen.
Skift det valgte vindue til
en pop op-visning.
Justere vinduesstørrelsen
Træk bjælken mellem appvinduerne op eller ned for at justere vinduernes størrelse.
Når du trækker linjen mellem appvinduerne til toppen eller bunden af skærmen, maksimeres
vinduet.
Minimering af den opdelte skærmvisning
Tryk på startknappen for at minimere den opdelte skærmvisning. Ikonet vises på statuslinjen.
Appen i det nederste vindue lukkes, og appen i det øverste vindue forbliver aktiv i den
minimerede opdelte skærmvisning.
Minimeret opdelt skærm
Hvis du vil lukke den minimerede opdelte skærmvisning, skal du trykke på
101
.
Apps og funktioner
Tilføjelse af app-par til startskærmen
Når du føjer et app-par til startskærmen, kan du åbne to apps i den opdelte skærmvisning med
et enkelt tryk.
Tryk på bjælken mellem appvinduerne, og tryk på
.
Det pågældende app-par vil blive føjet til startskærmen.
App-par
102
Apps og funktioner
Pop op-visning
1 Tryk på knappen seneste for at åbne listen med nyligt anvendte apps.
2 Stryg opad eller nedad, tryk og hold på et appvindue, og træk det derefter til Slip her for
pop op-visning.
Appskærmen vises i pop op-visningen.
Minimer vinduet.
Luk appen.
Maksimer vinduet.
Flytte pop op-vinduer
Hvis du vil flytte et pop op-vindue, skal du trykke på vinduets værktøjslinje og trække det til en
ny placering.
103
Apps og funktioner
Samsung Members
Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med
enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele information
med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tip om Galaxy.
Samsung Members kan hjælpe dig med at løse problemer, der måtte opstå i forbindelse med
brug af din enhed.
Yderligere indstillinger
Send feedback.
• Appens tilgængelighed og hvilke funktioner, den understøtter, kan variere alt
afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
• For at sende feedback eller publicere kommentarer skal du være registreret og logget
på din Samsung account. Der henvises til Samsung account for yderligere oplysninger.
104
Apps og funktioner
Samsung Notes
Introduktion
Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive eller tegne på skærmen
med din S Pen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.
Oprette noter
1 Start appen Samsung Notes, og tryk på
.
Du kan også åbne air command-panelet og trykke på genvejen Opret note.
2 Vælg en indtastningsmetode fra værktøjslinjen øverst på skærmbilledet, og opret en note.
Tryk på
→ Billede for at indsætte et billede fra Galleri eller ved at tage et foto.
Tryk på → Stemme for at foretage en diktafonoptagelse og sætte den ind i noten.
Diktafonoptagelsen starter med det samme.
Indtast tekst ved brug af
tastaturet.
Indsæt et billede eller en
stemmeoptagelse.
Skriv eller tegn med penne.
Mal med pensler.
3 Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på GEM.
105
Apps og funktioner
Oprette noter i håndskriftstilstand
På skærmen til oprettelse af en note skal du trykke på Pen for at skrive eller tegne med din S Pen.
Fortryd
Annuller fortryd
Valgtilstand
Viskelædertilstand
Nem skriveblok
Pennetilstand
Skifte penneindstillinger
Når du skriver eller tegner på skærmen, skal du trykke på
stregtykkelse eller pennefarve.
for at skifte pennetype,
Skift pennetype.
Skift linjetykkelsen.
Skift pennefarven.
Vælg en ny farve med
farvevælgeren.
106
Apps og funktioner
Bruge viskelæder
Hvis du vil slette håndskrift fra en note, skal du trykke på
og vælge et område, du vil viske ud.
Alternativt kan du markere et område, mens du trykker og holder på S Pen-knappen.
Tryk på
igen for at ændre viskelæderets type.
• Slet linie for linie: Slet den linje, du markerer.
• Slet berørt område: Slet kun det område, du markerer. Du kan tilpasse viskelæderets
størrelse ved at trække i værktøjet til justering af størrelsen.
• SLET ALT: Ryd noten.
Selv med det mindste viskelæder kan du muligvis ikke slette et ønsket område helt
præcist.
Bruge nem skriveblok
Brug den nemme skriveblok for at skrive i hånden på en behagelig måde.
Når du skriver eller tegner i hånden på den nemme skriveblok, justeres din håndskrift
automatisk, og teksten indføres mellem linjerne på indtastningsfeltet.
Tryk på på skærmen til oprettelse af noter. Indtastningsfeltet forstørres og vises som den
nemme skriveblok.
Nem skriveblok
107
Apps og funktioner
Redigere håndskrevne noter
Rediger håndskrevne noter med forskellige redigeringsindstillinger, f.eks. ved at klippe, flytte,
ændre størrelse eller omdanne.
1 Tryk på
Tryk på
, hvis en note indeholder håndskrift.
én gang til for at ændre formen på det markerede.
2 Tryk eller tegn derefter en linje omkring det for at markere det.
Hvis du vil flytte det til en anden placering, skal du markere det og trække det til en ny
placering.
Tryk på indholdet for at ændre størrelse på det valgte, og træk i et hjørne af den ramme, der
vises.
108
Apps og funktioner
3 Rediger indholdet med de tilgængelige valg.
• Klip: Klip det indtastede ud. Du kan indsætte det et andet sted ved at trykke og holde på
destinationen og derefter trykke på Indsæt.
• Kopier: Kopier det indtastede. Du kan indsætte det et andet sted ved at trykke og holde
på destinationen og derefter trykke på Indsæt.
• Slet: Slet det indtastede.
• Udtræk tekst: Udtræk tekst fra det markerede område. Hvis du vil indsætte eller kopiere
teksten til en note, skal du trykke på INDSÆT I NOTE eller KOPIER.
• Mere → Flyt frem: Send indholdet fremad.
• Mere → Flyt tilbage: Send indholdet bagud.
Male med pensler
Tryk på Pensel på skærmen til oprettelse af noter for at male med forskellige pensler.
Når dette er gjort, skal du trykke på UDFØRT for at sætte dit maleri ind i noten.
Du kan publicere dit maleri i PENUP for at dele det med andre.
Sæt maleriet ind i noten.
Vælg en ny farve med
farvevælgeren.
Skift penselfarve.
Fortryd
Annuller fortryd
Viskelædertilstand
Publicer maleriet i PENUP.
109
Apps og funktioner
Indsætte billeder i en note
Tryk på → Billede på skærmen til oprettelse af noter. Tryk på KAMERA →
for at tage et
billede, eller tryk på GALLERI eller ANDET for at vælge et billede. Billedet indsættes i din note.
Indsætte diktafonoptagelser i en note
Tryk på
Tryk på
→ Stemme på skærmen til oprettelse af noter for at oprette en diktafonoptagelse.
for at stoppe optagelsen. Diktafonoptagelsen bliver sat ind i din note.
Fastgøre noter til startskærmen
Fastgør en note til startskærmen, så du hurtigt kan se den, åbne den og redigere i den.
1 Start appen Samsung Notes.
2 Vælg en note, og tryk på → Fastgør til startskærm.
Noten føjes automatisk til startskærmen.
Tryk og hold på en note på startskærmen for at flytte eller fjerne den. Tryk på
for at skifte noten ud med en anden.
Gemme en note som påmindelse
Du kan gemme en note som påmindelse, så du kan se den senere.
1 Start appen Samsung Notes.
2 Vælg en note, og tryk på → Send til Reminder.
Noten gemmes automatisk som en påmindelse.
Slette noter
1 Start appen Samsung Notes.
2 Tryk og hold på en note, der skal slettes.
Slet flere noter ved at markere flere noter til sletning.
3 Tryk på
.
110
→ SKIFT NOTE
Apps og funktioner
PENUP
Introduktion
PENUP er en social netværkstjeneste til deling af kunstværker, der er tegnet med S Pen. Publicer
dine kunstværker, se andres kunstværker, og få nyttige tips.
Se din seneste aktivitetshistorik.
Din profil
Se kunstværker efter kategori.
Publicer dine kunstværker.
Du kan logge på PENUP med din Samsung account eller andre SNS-konti.
111
Apps og funktioner
Publicere dine kunstværker
Publicer de kunstværker, du har oprettet i Samsung Notes eller andre tegneapps i PENUP.
1 Åbn mappen Samsung, start appen PENUP, og tryk derefter på .
2 For at publicere kunstværker fra Galleri skal du trykke på Fra Galleri, vælge det kunstværk,
der skal publiceres, og derefter trykke på UDFØRT.
For at publicere et nyt kunstværk skal du trykke på Tegning, tegne et kunstværk og derefter
trykke på UDFØRT.
3 Indtast en overskift, beskrivelse og hashtag.
Tilføj de kunstværker, der skal
publiceres.
Indtast en titel.
Tilføj hashtags.
Indtast en beskrivelse.
Vælg, hvor kunstværkerne skal
publiceres.
Del dine kunstværker med dine
andre SNS-konti.
Vælg en kategori.
Tillad, at dit kunstværk kan
søges i ekstern søgning uden
for søgemaskinen.
4 Tryk på POST.
Publicere kunstværker fra andre apps
Du kan publicere dine kunstværker fra Galleri eller andre tegneapps ved at vælge kunstværket
fra en app og trykke på → PENUP.
112
Apps og funktioner
Se kunstværker
Vælg den publicering du vil se. Ud over at se på kunstværker kan du tilføje kommentarer eller
føje dem til dine foretrukne. Du kan også downloade kunstværker eller vælge at bruge et som
baggrund.
Angiv kunstværkerne som
foretrukne.
Se brugere, der kan lide
kunstværkerne.
Se kommentarer og tilføj en
kommentar.
Publicer kunstværkerne igen.
Du kan også se, hvilke brugere,
der har delt kunstværkerne.
Tryk på → Overfør for at downloade kunstværker. Downloadede kunstværker vil blive gemt i
Galleri. Du kan kun downloade kunstværker, hvor ejerne har givet tilladelse.
113
Apps og funktioner
Farvelægge billeder
Tilføj dine egne farver på billeder ved hjælp af den avancerede S Pen og forskellige farver. Tryk på
FARVELÆGNING, vælg et billede, og tryk derefter på START FARVELÆGNING.
Start farvelægning.
114
Apps og funktioner
LIVE-TEGNINGER
Tegn, mens du ser tegningsvideoen live, der viser processen med at fuldføre et billede. Du kan
nemt tegne et smukt billede.
1 Åbn mappen Samsung, start appen PENUP, og tryk derefter på LIVE-TEGNINGER.
2 Vælg et billede.
3 Tryk på LÆR AT TEGNE.
4 Tryk på for at sætte afspilningen på pause og tegne på billedet.
Du kan ændre afspilningshastigheden ved at trykke på
5 Tryk på
.
, når du er færdig.
Det originale billede bliver skjult, og du kan se billedet, du tegnede.
115
Apps og funktioner
Tegne på foto
Tegn billeder på dine fotos, og behold dem som dine egne kunstværker. Vælg et foto fra Galleri,
eller tag et foto, og tegn på fotoet. Når din tegning er færdig, kan du se billedet, du har tegnet,
ved at skjule fotoet.
1 Åbn mappen Samsung, og start appen PENUP.
2 Tryk på → Tegning → .
3 Tryk på Tag billede, tag et foto, og tryk derefter på OK.
Alternativt kan du kan trykke på Vælg fra Galleri og vælge et foto.
4 Vælg området, som der skal tegnes på, juster tranparensniveauet, og tryk derefter på GEM.
Det valgte område vil blive tilføjet som baggrund.
5 Tegn på fotoet.
6 Tryk på , når du er færdig.
Fotoet bliver skjult, og du kan se billedet, du tegnede.
116
Apps og funktioner
Kalender
Introduktion
Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events eller opgaver i planlægningsappen.
Oprette events
1 Start appen Kalender, og tryk på
, eller dobbelttryk på en dato.
Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på
.
2 Indtast eventdetaljer.
Angiv varigheden.
Vælg en sticker, der skal vises
sammen med eventen.
Indtast en titel.
Skift farve på eventen.
Vælg en kalender, som eventen
skal gemmes i.
Indstil en alarm.
Indtast stedet.
Tilføj en note.
Vedhæft et kort.
Tilføj flere detaljer.
3 Tryk på GEM for at gemme eventen.
117
Apps og funktioner
Oprette opgaver
1 Start appen Kalender, og tryk på VIS → Opgaver.
2 Tryk på og indtast opgaveoplysninger.
3 Tryk på GEM for at gemme opgaven.
Synkronisere events og opgaver med dine konti
1 Start appen Indstillinger, tryk på Sky og konti → Konti, og vælg den konto, der skal
synkroniseres med.
2 Tryk på Synkroniser konto, og tryk derefter på kontakten Synkroniser Kalender for at
aktivere det.
For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten
Kalender for at aktivere det.
For at tilføje konti, der skal synkroniseres med, skal du starte appen Kalender og trykke på →
Administrer kalendere → Tilføj konto. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres, og log på.
Når der tilføjes en konto, vises den med en blå cirkel ud for kontonavnet.
118
Apps og funktioner
Samsung Flow
Introduktion
Med Samsung Flow kan du nemt oprette forbindelse mellem din tablet og din smartphone og
bruge dem til praktisk at tjekke beskeder og dele indhold.
Samsung Flow skal være installeret på begge de enheder, som du vil forbinde. Hvis Samsung
Flow ikke er installeret, kan du hente den fra Galaxy Apps eller Play Butik.
• Denne funktion er kun tilgængelig på visse Samsung Android-enheder.
• Hvis du ønsker at anvende denne funktion, skal du aktivere Bluetooth-funktionen på
din tablet eller smartphone.
Tilslutning af din tablet og smartphone
1 Start Samsung Flow på din smartphone.
2 Åbn mappen Samsung på din tablet, og start appen Samsung Flow.
Hvis du bruger denne funktion for første gang, skal du trykke på START.
3 Tryk på SØG EFTER ENHEDER.
4 Vælg din smartphone på listen over fundne enheder.
5 Accepter forbindelsesanmodningen på begge enheder.
6 Accepter adgangsnøglen på begge enheder.
Enhederne forbindes.
Hvis din smartphone understøtter genkendelse af fingeraftryk, kan du indstille Samsung
Pass på din smartphone til at forbinde enhederne nemmere og mere sikkert ved at
bruge dit fingeraftryk.
119
Apps og funktioner
Deling af mobil dataforbindelse
Du kan dele din smartphones mobile dataforbindelse med din tablet ved hjælp af et mobilt
hotspot, hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse på din tablet.
1 Åbn mappen Samsung på din tablet, og start appen Samsung Flow.
2 Tryk på → Forbind m. Mobilt hotspot.
Du kan koble dig på internettet via din tablet ved at benytte din smartphones mobile
dataforbindelse.
• Din smartphone skal understøtte funktionen Mobilt hotspot.
• Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer på din smartphone for brug af denne funktion.
Kontrollere meddelelser på din tablet
Når du modtager nye meddelelser på din smartphone, kan du tjekke meddelelsen i pop opvinduet på din tablet.
Deling af indhold
Du kan dele din smartphones indhold med din tablet.
Mine filer
Få adgang til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden eller andre steder, f.eks. på
skylagerenheder.
Åbn mappen Samsung, og start appen Mine filer.
Se filer, der er lagret i hvert lager. Du kan også få vist filer på din enhed eller et hukommelseskort
efter kategori.
For at frigøre lagerplads i enheden trykkes på → Få mere plads.
Du kan søge efter filer eller mapper ved at trykke på søgefeltet og derefter angive et søgeord.
Alternativt kan du trykke på og sige et søgeord.
120
Apps og funktioner
Ur
Introduktion
Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en event eller
angiv en specifik varighed.
ALARM
Start appen Ur, og tryk på ALARM.
Indstille alarmer
Tryk på
på alarmlisten, indstil et alarmtidspunkt, vælg de dage, hvor alarmen skal gentages,
angiv øvrige alarmindstillinger, og tryk derefter på GEM.
For at åbne tastaturet for at indtaste en alarmtid skal du trykke på tidsindtastningsfeltet.
Du kan aktivere eller deaktivere alarmer ved at trykke på kontakten ved siden af alarmen på
alarmlisten.
Stoppe alarmer
Tryk på AFVIS for at stoppe en alarm. Hvis du tidligere har aktiveret en slumrefunktion, skal du
trykke på SLUMRE for at gentage alarmen efter et bestemt stykke tid.
Slette alarmer
Tryk og hold på en alarm, marker de alarmer der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
VERDENSUR
Start appen Ur, og tryk på VERDENSUR.
Oprette ure
Tryk på
, indtast et bynavn, eller vælg en by på globussen, og tryk derefter på TILFØJ.
Slette ure
Tryk og hold på et ur, marker de ure der skal slettes, og tryk derefter på SLET.
121
Apps og funktioner
STOPUR
1 Start appen Ur, og tryk på STOPUR.
2 Tryk på START for at tage tid på en event.
Tryk på OMGANG for at registrere omgangstider under en event.
3 Tryk på STOP for at stoppe tidtagningen.
Tryk på GENOPTAG for at genoptage tidtagningen.
Hvis du vil slette omgangstiderne, skal du trykke på NULSTIL.
TIMER
1 Start appen Ur, og tryk på TIMER.
2 Angiv varighed, og tryk på START.
For at åbne tastaturet for at indtaste en varighed, skal du trykke på indtastningsfeltet for
varighed.
3 Tryk på AFVIS, når nedtællingen stopper.
Lommereg.
Udfør enkle eller komplekse beregninger.
Start appen Lommereg.
Du kan se historikken for udregning på den øverste del af skærmen.
Tryk på RYD HISTORIK, hvis du vil rydde historikken.
Hvis du skal bruge værktøjet til omregning af måleenheder, skal du trykke på
. Du kan
konvertere forskellige værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
122
Apps og funktioner
Game Launcher
Introduktion
Game Launcher samler de spil, du har downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps på ét sted, så
du nemt kan få adgang til dem. Du kan indstille enheden til spiltilstand for at gøre det nemmere
at spille spil.
Få adgang til yderligere valg.
Se dine gameplay-oplysninger.
Downloadede apps.
Se en liste over de mest
populære spil hos
Galaxy-brugere.
Åbn spil med eller uden lyd.
Skift ydelsestilstand.
123
Apps og funktioner
Bruge Game Launcher
1 Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Spil, og tryk derefter på
kontakten Game Launcher for at aktivere det.
Game Launcher tilføjes på startskærmen eller på skærmen apps.
Når du deaktiverer funktionen, fjernes Game Launcher fra startskærmen og fra skærmen
apps.
2 Start appen Game Launcher.
3 Tryk på et spil på spillisten.
Stryg til venstre på startskærmen for at finde flere spil.
Spil, der er downloadet fra Play Butik og Galaxy Apps, vises automatisk på skærmen
Game Launcher. Hvis du ikke får vist dine spil, kan du trykke på → Tilføj apps.
Fjerne et spil fra Game Launcher
Tryk og hold på et spil, og tryk derefter på Fjern.
Skifte ydelsestilstand
Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.
Start appen Game Launcher, tryk på
, og træk derefter justeringslinjen til din præference.
• Fokus på strømbespar.: Dette reducerer batteriforbruget, men det reducerer systemydelsen.
• Balanceret: Strømsparetilstand eller tilstanden høj ydelse bruges ikke.
• Fokus på ydeevne: Dette forbedrer systemydelsen, men det forøger batteriforbruget.
• Indstillinger for hvert enkelt spil: Skift indstillinger for hvert spil.
Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.
124
Apps og funktioner
Bruge Game Tools
Du kan bruge forskellige indstillinger på Game Tools-panelet, mens du spiller et spil. Tryk på
på navigationslinjen for at åbne Game Tools-panelet. Hvis navigationslinjen er skjult, skal du
trække opad fra bunden af skærmen for at få den vist.
Åbn Game Launcher-skærmen.
Åbn indstillinger for Game
Tools.
Sluk for meddelelseslyde, og vis
kun meddelelser med varsler
om nødsituationer.
Lås funktionen til automatisk
justering af lysstyrke.
Registrer din spilsession.
Skjul knapperne på
navigationslinjen.
Tag et skærmbillede.
Lås touchskærmen, mens du
spiller spillet.
Blokere meddelelser under spil
Tryk på , og tryk på kontakten Ingen vars. und. spil for at aktivere det. Enheden slår
meddelelseslyde fra og viser kun meddelelser om nødsituationer, således at du kan nyde dine
spil uden at blive forstyrret.
125
Apps og funktioner
SmartThings
Introduktion
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets eller
smartphones. Du kan også kontrollere og styre tv'er, husholdningsapparater og tingenes internet
(IoT) med din tablet.
• Oprette forbindelse til enheder i nærheden: Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder
i nærheden, såsom Bluetooth-headsets eller bærbare enheder.
• Registrere og styre husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter: Registrer smartkøleskabe, -vaskemaskiner, -klimaanlæg, -luftrensere, tv’er og IoT (Internet of Things)produkter på din tablet, og få vist deres status, eller styr dem fra skærmen på din tablet.
• Modtage meddelelser: Du kan modtage meddelelser fra forbundne enheder på din tablet.
Du kan f.eks. modtage en meddelelse på din tablet, når vasketøjet er færdigt.
Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings. Dashboardet vises.
Få adgang til yderligere valg.
Tips til SmartThings
Søg efter og registrer enheder i
nærheden.
Understøttede enheder
Åbn dashboardet.
Administrer automatiseringer.
Administrer steder og enheder.
126
Apps og funktioner
• Før du kan bruge SmartThings, skal din tablet og øvrige enheder være forbundet til et
Wi-Fi-netværk.
• Før du kan bruge SmartThings fuldt ud, skal du registrere dig og logge på din
Samsung account.
• De enheder, du kan forbinde, afhænger muligvis af området eller din tjenesteudbyder.
Du kan se en liste over enheder, der kan forbindes, ved at åbne mappen Samsung,
starte appen SmartThings og derefter trykke på UNDERSTØTTEDE ENHEDER.
• De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
• Fejl i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår fejl i
tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.
Oprette forbindelse til enheder i nærheden
Opret nemt og hurtigt forbindelse til enheder i nærheden, f.eks. Bluetooth-headsets.
Forbindelsesmetoderne kan variere, alt efter typen af forbundne enheder eller det delte
indhold.
1 Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings.
2 På dashboardet skal du trykke på Tilføj enhed.
3 Vælg en enhed på listen, og opret forbindelse til den ved at følge anvisningerne på
skærmen.
127
Apps og funktioner
Bruge husholdningsapparater, tv’er og IoT-produkter
Se status for dine smart-apparater, tv’er og IoT-produkter fra skærmen på din tablet. Du kan
gruppere enheder efter placering og tilføje regler, så du nemt og bekvemt kan styre enhederne.
Tilslutte enheder
1 Åbn mappen Samsung, og start appen SmartThings.
2 På dashboardet skal du trykke på Tilføj enhed.
3 Vælg en enhed på listen.
Hvis der ikke er nogen enhed på listen, skal du trykke på
under TILFØJ ENHED
MANUELT og derefter vælge enhedstype. Alternativt kan du trykke på Søg og indtaste
enheds- eller modelnavn.
4 Følg anvisningerne på skærmen for at registrere enheder.
Visning og styring af forbundne enheder
Du kan se og kontrollere enhederne. F.eks. kan du kontrollere indholdet af dit køleskab eller
justere lydstyrken til tv'et.
1 Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Enheder.
Listen over forbundne enheder vises.
2 Se status for enheder på listen.
Vælg en enhed for at styre den. Når den enhedscontroller, der medfølger til den valgte
enhed, downloades, kan du kontrollere enheden.
Tilføjelse af enheder og scener efter placeringer
Tilføj enheder efter placering, få vist listen over enheder på samme placering og styr dem. Du kan
også føje en scene til en placering for at styre flere enheder på én gang.
128
Apps og funktioner
Tilføjelse af placeringer
1 Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Enheder → ALLE
ENHEDER → Tilføj placering.
2 Indtast navnet på placeringen.
Angiv en placering ved at trykke på Geoplacering for at vælge en placering på kortet, og
tryk på UDFØRT.
3 Tryk på GEM.
Din placering bliver tilføjet.
Føj enheder til stedet ved at trykke på TILFØJ ENHED og følg instruktionerne på skærmen
for at registrere enheder.
Enhederne vil blive føjet til placeringen.
Tilføje scener
Tilføj en scene, og registrer enheder til den for at styre flere enheder på én gang med et enkelt
tryk på en knap eller med en stemmekommando.
Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, vælg et sted, tryk på → Tilføj scene, og vælg
derefter sceneindstillinger. Du kan angive scenens navn, ikon og enheder.
Tilføjelse af automatiseringer
Du kan også indstille en automatisering til at udføre handlinger automatisk, afhængigt af det
forudindstillede tidspunkt eller status for enhederne.
Du kan f.eks. tilføje en automatisering for automatisk at tænde for radioen hver dag kl. 7:00.
1 Åbn mappen Samsung, start appen SmartThings, og tryk derefter på Automatis. → TILFØJ
AUTOMATISERING.
2 Vælg betingelserne, når du ønsker at aktivere automatisering.
3 Vælg en valgmulighed, og tryk på NÆSTE.
4 Tryk på TILFØJ ud for Så og angiv handlinger, der skal udføres.
Tryk på Giv mig besked, indtast beskeden, og tryk derefter på UDFØRT for at modtage en
meddelelse, når der kører en automatisering.
5 Tryk på GEM, når du er færdig.
129
Apps og funktioner
Modtage meddelelser
Du kan modtage meddelelser fra enheder, der er forbundet til din tablet. Du kan f.eks. modtage
en meddelelse på din tablet, når vasketøjet er færdigt.
Hvis du vil indstille enheder til at modtage meddelelser, skal du åbne mappen Samsung, starte
appen SmartThings, trykke på → Meddelelser → → Meddelelsesindstillinger, og derefter
trykke på kontakterne ved siden af de ønskede enheder.
Deling af indhold
Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på
deling af billeder.
1 Start appen Galleri, og vælg et billede.
2 Tryk på , og vælg en delingsmetode, såsom e-mail.
Når du har en kommunikations- eller delehistorie, vises de personer, du har kontaktet, på
panelet med delingsmuligheder. Vælg en persons ikon, hvis du vil dele indhold direkte
med vedkommende via den tilhørende app. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal
du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner, og derefter trykke på
kontakten Direkte deling for at aktivere det.
130
Apps og funktioner
Bruge yderligere funktion
• Del til enhed: Del indhold med enheder i nærheden via Wi-Fi Direct eller Bluetooth eller
med enheder, der understøtter SmartThings. Du kan også se din enheds viste indhold på en
stor skærm ved at slutte enheden til et skærmspejlings-tv eller en monitor.
Når billedet er sendt til modtagernes enheder, vises en meddelelse på deres enheder. Tryk på
meddelelsen for at se eller downloade billedet.
Dagens billedramme
Introduktion
Dagens billedramme giver dig mulighed for at bruge din tablet som billedramme, når den
oplader eller er tilsluttet en ladedok. Du kan nyde et diasshow med dine yndlingsbilleder og se
information som f.eks. klokken eller vejret.
• Du skal benytte en pogo-ladedok, hvis du ønsker at benytte denne funktion, når du
slutter din tablet til en ladedok.
• Pogo-ladedokken sælges separat.
131
Apps og funktioner
Starte Dagens billedramme
Starte Dagens billedramme under opladning
1 Når enheden oplader, trækkes statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet.
2 Tryk på Tryk her for at starte diasshowet for Dagens billedramme for at starte Dagens
billedramme.
Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, skal du læse og acceptere vilkårene og
betingelserne og derefter trykke på START.
Starte Dagens billedramme ved brug af en ladedok
1 Slut opladeren til ladedokken.
2 Skub enheden i ladedokken, så den er i kontakt med enhedens stik og ladedokkens
opladeterminaler.
3 Når enheden er tilsluttet ladedokken, starter Dagens billedramme automatisk.
Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, skal du læse og acceptere vilkårene og
betingelserne og derefter trykke på START.
Hvis Dagens billedramme ikke starter automatisk, skal du starte appen Indstillinger.
Tryk på Avancerede funktioner → Dagens billedramme, og tryk derefter på kontakten
Autostart for at aktivere det.
Tilføjelse af billeder
Du kan føje dine yndlingsbilleder til skærmen.
1 Start appen Indstillinger, tryk på Avancerede funktioner → Dagens billedramme.
2 Tryk på Tilføj billeder, og vælg et album.
De valgte billeder vil blive vist, når diasshowet starter.
Du kan vælge op til 1.000 billeder, som vises i Galleri.
132
Apps og funktioner
Lukke Dagens billedramme
Du lukker Dagens billedramme ved at trykke på tilbageknappen.
Deaktivering af Dagens billedramme
Du kan indstille enheden, så Dagens billedramme ikke starter, hverken når en oplader eller en
ladedok er tilsluttet.
Start appen Indstillinger. Tryk på Avancerede funktioner, og derefter på kontakten Dagens
billedramme for at deaktivere det.
Børnetilstand
Giv børn sjove og sikre forhold ved at begrænse børnenes adgang til bestemte apps eller
bestemt indhold.
Du starter børnetilstand ved at åbne mappen Samsung og starte appen Børnetilstand.
Når denne app startes første gang, skal du angive en PIN-kode. Følg derefter vejledningen på
skærmen.
En app
Adgang til
forældrekontrol.
Afslut
børnetilstand.
133
Apps og funktioner
Samsung DeX
Introduktion
Samsung DeX er en service, hvormed du kan bruge din tablet som en computer fra tablettens
skærm eller et eksternt display, som f.eks. et tv eller en monitor. Du kan bruge din tablet samtidig
med, at du bruger Samsung DeX på det eksterne display.
Du kan slutte din tablet til tastaturcoveret eller det eksterne display ved hjælp af DeX-kablet. I det
følgende forklares, hvordan du kan bruge tastaturcoveret og DeX-kablet.
• Alt tilbehør sælges separat.
• Brug kun officielt Samsung DeX-understøttet tilbehør, som leveres af Samsung.
Problemer med ydelse og fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er officielt
understøttet, er ikke dækket af garantien.
På tabletskærmen
På eksternt display
134
Apps og funktioner
Kom godt i gang med Samsung DeX
Du kan bruge Samsung DeX på to måder: På tabletskærmen og på et eksternt display.
Sådan starter du Samsung DeX på tabletskærmen
Brug din tablet som en computer ved at tilslutte tastaturcoveret.
Skift til Samsung DeX direkte, når du tilslutter tastaturcoveret ved at starte appen Indstillinger.
Tryk på Avancerede funktioner → Samsung DeX, og tryk derefter på kontakten Autostart når
bogomslagstastaturet er tilsluttet for at aktivere det.
1 Placer tablettens bageste kamera for at sætte det i hullet til det bageste kamera, og sæt
tabletten i standeren.
135
Apps og funktioner
2 Sæt tabletten i tilslutningshullet, så den er i kontakt med tablettens stik og ladedokkens
porte.
Din tablets skærm skifter til Samsung DeX.
Du kan også starte Samsung DeX gennem hurtigindstillingerne uden tastaturcover.
Stryg ned på informationspanelet, og tryk på Samsung DeX.
Sådan lukker du Samsung DeX på tabletskærmen
→ i statuslinjen for at lukke Samsung DeX. Alternativt kan du starte appen
Tryk på
Indstillinger, og trykke på kontakten Samsung DeX → Autostart når bogomslagstastaturet er
tilsluttet for at deaktivere det.
136
Apps og funktioner
Sådan starter du Samsung DeX på eksternt display
Forbind din tablet med et eksternt display, og brug tablettens funktioner på en større skærm.
Uden at ændre skærmen på din tablet vises Samsung DeX-skærmen på et tilsluttet tv eller en
monitor.
Skift til Samsung DeX direkte, når du tilslutter DeX-kablet ved at starte appen Indstillinger. Tryk
på Avancerede funktioner → Samsung DeX, og tryk derefter på kontakten Autostart når HDMI
er tilsluttet for at aktivere det.
1 Sæt et tabletstik i multifunktionsstikket på tabletten.
2 Slut HDMI-stikket til et tv's eller en monitors HDMI-port.
Samsung DeX-skærmen vises på den tilsluttede skærm.
137
Apps og funktioner
Sådan lukker du Samsung DeX på eksternt display
Luk Samsung DeX på det eksterne display ved at afbryde din tablet fra DeX-kablet. Alternativt
kan du starte appen Indstillinger, og trykke på kontakten Samsung DeX → Autostart når HDMI
er tilsluttet for at deaktivere det.
Brug af Samsung DeX
Brug tablettens funktioner i et grænseflademiljø, der ligner en computers. Du kan multitaske ved
at køre flere apps samtidigt. Du kan også se din tablets meddelelser og status.
Favoritapps
Samsung DeX
startskærm
Værktøjslinje for
hurtig adgang
Appknappen
Statuslinje
Proceslinje
• Når du starter eller afslutter Samsung DeX, kan kørende apps lukke.
• Visse apps eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger Samsung DeX.
• For at justere skærmindstillingerne skal du bruge det tilsluttede tv’s eller den
tilsluttede monitors visningsindstillinger.
• Favoritapps: Føj ofte anvendte apps til startskærmen for at kunne starte dem hurtigt.
• Appknap: Se og kør apps på din tablet. Hvis du vil installere apps, som er optimeret til
Samsung DeX, skal du trykke på Apps for Samsung DeX.
• Proceslinje: Se, hvilke apps der kører på tabletten lige nu.
• Statuslinje: Se din tablets meddelelser og status. Statusikoner kan vise sig forskelligt,
afhængigt af status for din tablet. Når du klikker på , vises hurtigindstillingsknapperne. Du
kan aktivere eller deaktivere visse tabletfunktioner ved hjælp af hurtigindstillingsknapperne.
• Værktøjslinjen Hurtig adgang: Brug hurtigværktøjer, såsom skærmtastatur, kontrol af
lydstyrke eller søgning.
138
Apps og funktioner
Brug af eksternt display og tablet samtidigt
Når du bruger Samsung DeX, kan du bruge separate apps på det eksterne display og din tablet
på samme tid.
Du kan f.eks. se en video på det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, og samtidig skrive en
besked på din tablet.
På det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor starter du appen, som skal køre på Samsung
DeX-skærmen. Derefter starter du en anden app på din tablet.
Låsning af Samsung DeX-skærmen
Hvis du ønsker at låse det eksterne display og skærmen på din tablet, mens du bruger Samsung
DeX, skal du vælge på værktøjslinjen med hurtig adgang.
Mens du bruger Samsung DeX, kan du ikke låse det eksterne display og din tablets
skærm ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
Få meget glæde af spil på en stor skærm
Spil din tablets spil på en stor skærm. Åbn appen Game Launcher på det tilsluttede tv eller den
tilsluttede monitor.
139
Apps og funktioner
Styre Samsung DeX-skærmen
Styring via et eksternt tastatur og en mus
Du kan bruge et trådløst tastatur/mus eller et Bluetooth-tastatur/mus. Du kan også bruge et USBtastatur eller en mus ved at slutte dem til multiportadapterens USB-port. Se brugervejledningen
for den relevante enhed for at få flere oplysninger.
• Du kan indstille musemarkøren til at glide fra det eksterne display til tabletskærmen.
Start appen Indstillinger, vælg Samsung DeX → Mus/pegefelt, og vælg derefter
kontakten Flyt markøren til tabletskærm for at aktivere det.
• Du kan benytte et eksternt display til tabletskærmen.
140
Apps og funktioner
Brug af tabletten som en touchpad
Du kan bruge din tablet som touchpad og betjene den med fingerspidserne eller din S Pen.
Stryg nedad fra toppen af skærmen på din tablet for at åbne informationspanelet, og tryk på
Brug din tablet som touchpad.
• Du kan kun bruge en touchpad, når du bruger Samsung DeX på et eksternt display.
• Hvis din tablet slukker, skal du trykke på tænd/sluk-tasten eller trykke to gange på
skærmen.
141
Apps og funktioner
Retning af touchpaden
Når du bruger din tablet som en touchpad, kan du enten bruge den i enten vandret eller lodret
retning.
Touchpaden roteres ved at rotere tabletten eller trykke to gange på
.
Brug af tabletten, mens du bruger den som en touchpad
Du kan bruge apps på din tablet, mens du bruger den som en touchpad.
Stryg op fra bunden af skærmen for at få vist navigationsbjælken. Tryk på startknappen for at gå
til startskærmen, og vælg derefter de apps, du ønsker at bruge.
Skrive eller tegne på touchpaden med S Pen
Du kan skrive i hånden eller tegne på touchpaden med S Pen.
Vend touchpaden til stående retning, og nærm S Pen til skærmen. S Pen-tegnepaden bliver vist
på touchpaden.
Bruge skærmtastaturet
Når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter eller udføre andre opgaver, vises et
skærmtastatur automatisk på tablettens skærm, uden at du behøver tilslutte et eksternt tastatur.
Hvis tastaturet ikke vises, så vælg
på værktøjslinjen med hurtig adgang.
Sådan lukker du Samsung DeX
Tryk på
→
i statuslinjen, mens du bruger Samsung DeX.
Mens du bruger Samsung DeX fra det tilsluttede tv eller den tilsluttede monitor, skal du koble din
tablet fra DeX-kablet.
142
Apps og funktioner
Slutte til en ekstern skærm
Du kan slutte din tablet til en ekstern skærm, f.eks. et tv eller en monitor, og se præsentationer
eller film på den tilsluttede skærm. Slut din tablet til et eksternt display ved hjælp af et DeX-kabel.
Du kan få vist din tablets indhold på den tilsluttede skærm.
• DeX-kablet sælges separat.
• Brug kun DeX-kabler, som er godkendte af Samsung. Ydelsesproblemer og
fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af
garantien.
1 Sæt et tabletstik i multifunktionsstikket på din tablet.
2 Slut HDMI-stikket til et tv eller monitorens HDMI-port.
Din tablets skærm vises på den tilsluttede skærm.
143
Apps og funktioner
Google-apps
Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal have en
Google-konto for at kunne bruge visse apps.
For at se flere appinformationer skal du gå til hver apps hjælpemenu.
Visse apps er muligvis ikke tilgængelige, eller de kan hedde noget forskelligt, afhængigt
af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
Chrome
Søg efter oplysninger, og gennemse websider.
Gmail
Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
Maps
Find din placering på kortet, søg på verdenskortet, og se placeringsoplysninger for forskellige
steder omkring dig.
Play Musik
Opdag, lyt til og del musik på din enhed. Du kan uploade musiksamlinger lagret på din enhed i
skylageret og opnå adgang til dem senere.
Play Film
Køb eller lej videoer, såsom film og tv-programmer, fra Play Butik.
Drev
Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det, uanset hvor du er, og del det med andre.
144
Apps og funktioner
YouTube
Se eller opret videoer, og del dem med andre.
Fotos
Søg efter, administrer og rediger alle dine fotos og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
Hangouts
Send beskeder, billeder og humørikoner til dine venner, og foretag videoopkald til dem.
Google
Søg hurtigt efter emner på internettet eller på din enhed.
145
Indstillinger
Introduktion
Tilpas enhedens indstillinger. Du kan tilpasse din enhed ved at konfigurere forskellige
indstillinger.
Start appen Indstillinger.
Tryk på
for at søge efter indstillinger ved at indtaste søgeord.
Forbindelse
Valg
Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse.
• Wi-Fi: Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til
internettet eller andre netværksenheder. Der henvises til Wi-Fi for yderligere oplysninger.
• Bluetooth: Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetoothenheder. Der henvises til Bluetooth for yderligere oplysninger.
• Tabletsynlighed: Tillad, at andre enheder finder din enhed for at dele indhold med dig. Når
denne funktion er aktiveret, vil din enhed være synlig for andre enheder, når de søger efter
tilgængelige enheder via deres valgmulighed Overfør filer til enhed.
• Databrug: Hold styr på dit dataforbrug.
• Flytilstand: Indstil enheden til at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. I
flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt
det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
146
Indstillinger
• Placering: Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.
• Flere forbindelsesindstillinger: Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Der henvises
til Flere forbindelsesindstillinger for yderligere oplysninger.
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet
eller andre netværksenheder.
Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.
Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2 Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk.
Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Indtast adgangskoden, og
tryk på TILSLUT.
• Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen
oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt, uden at kræve
en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk opretter forbindelse til
netværket, skal du vælge det på listen over netværk og trykke på GLEM.
• Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din
enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.
147
Indstillinger
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi, og derefter trykkes på kontakten for
at aktivere det.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
De registrerede enheder angives.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at
enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
3 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Directforbindelsesanmodningen.
Sende og modtage data
Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre enheder. Følgende trin er et
eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.
1 Start appen Galleri, og vælg et billede.
2 Tryk på → Wi-Fi Direct, og vælg en enhed at overføre billedet til.
3 Accepter Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Hvis enhederne allerede er forbundet, sendes billedet til den anden enhed uden
forbindelsesanmodning.
Afslutte enhedsforbindelse
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Wi-Fi.
2 Tryk på Wi-Fi Direct.
Enheden viser de tilsluttede enheder på listen.
3 Tryk på enhedsnavnet for at frakoble enhederne.
148
Indstillinger
Bluetooth
Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.
• Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet
sendt eller modtaget via Bluetooth.
• Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole
på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres
sendeafstanden muligvis.
• Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der
ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
• Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer
eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetoothfunktionen.
Parre med andre Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth, og derefter trykkes på
kontakten for at aktivere det.
De registrerede enheder vil blive angivet.
2 Vælg en enhed til parring.
Hvis den enhed, du ønsker at danne par med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at
overgå til Bluetooth-parringstilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
Din enhed er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på din enhed for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetoothforbindelsesanmodningen.
149
Indstillinger
Sende og modtage data
Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller
mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et
billede til en anden enhed.
1 Start appen Galleri, og vælg et billede.
2 Tryk på → Bluetooth, og vælg derefter en enhed at overføre billedet til.
Hvis din enhed tidligere er blevet parret med enheden, skal du trykke på enhedens navn
uden at bekræfte den automatisk genererede adgangsnøgle.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for, at enheden er indstillet til at
være synlig.
3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.
Ophæve parringen mellem Bluetooth-enheder
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Bluetooth.
Enheden viser de parrede enheder på listen.
2 Tryk på ud for enhedens navn for at ophæve parringen.
3 Tryk på Ophæv parring.
150
Indstillinger
Flere forbindelsesindstillinger
Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger.
• Søg efter enheder: Indstil enheden til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan
oprettes forbindelse til.
• Udskrivning: Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du
kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Der
henvises til Udskrivning for yderligere oplysninger.
• VPN: Konfigurer virtuelle netværk (VPN'er) på din enhed for at oprette forbindelse til en
skoles eller en virksomheds private netværk.
• Ethernet: Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og
konfigurere netværksindstillinger.
Udskrivning
Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden
til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.
Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
Tilføjelse af plug-ins til printere
Føj printer-plug-ins til printere, som du vil forbinde enheden til.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Forbindelse → Flere forbindelsesindstillinger →
Udskrivning → Tilføj tjeneste.
2 Søg efter et printer-plug-in i Play Butik.
3 Vælg et printer-plug-in, og installer det.
4 Vælg printer-plug-in’et, og tryk på kontakten for at aktivere det.
Enheden søger efter printere, der er tilsluttet samme Wi-Fi-netværk som enheden.
151
Indstillinger
5 Vælg en printer, der skal tilføjes.
Du kan tilføje printere manuelt ved at trykke på → Tilføj printer.
Udskrive indhold
Under visning af indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne listen med valg,
→ Alle printere..., og derefter vælge en printer.
trykke på Udskriv →
Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Lyde og vibration
Valg
Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration.
• Lydtilstand: Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
• Brug lydstyrketaster til medier: Indstil enheden for at justere mediets lydstyrkeniveau, når
du trykker på lydstyrketasten.
• Lydstyrke: Juster lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde
og meddelelser.
• Vibrationsintensitet: Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
• Meddelelseslyde: Skift meddelelseslyden.
• Forstyr ikke: Konfigurer enheden til at dæmpe meddelelseslyde, undtagen godkendte
undtagelser.
• Berøringslyde: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en app eller en funktion på
touchskærmen.
• Tone for skærmlås: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser touchskærmen eller låser
den op.
• Opladningslyd: Indstil enheden til at afgive lyd, når den er sluttet til en oplader.
152
Indstillinger
• Vibrationstilbagemelding: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på knapperne
på navigationslinjen, og for andre handlinger, for eksempel når du trykker og holder på
elementer.
• Tastaturlyd: Indstil enheden til at afgive en lyd, når der bliver trykket på en tast.
• Tastaturvibration: Indstil enheden til at vibrere, når der bliver trykket på en tast.
• Lydkvalitet og effekter: Konfigurer yderligere lydindstillinger.
Du kan også aktivere surroundsound-tilstand. Du kan finde flere oplysninger i Dolby Atmos
(surroundsound).
• Separat applyd: Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede
Bluetooth-højttaler eller det tilsluttede Bluetooth-headset separat fra lyden fra andre apps.
Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højttaler, mens du lytter til afspilning fra
musikappen via bilens Bluetooth-højttaler.
Dolby Atmos (surroundsound)
Vælg en surroundsound-tilstand optimeret til forskellige typer af lyd, f.eks. film, musik og
stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt
om dig.
På indstillingsskærmen trykkes på Lyde og vibration → Lydkvalitet og effekter → Dolby
Atmos, tryk på kontakten for at aktivere den, og vælg derpå en tilstand.
Meddelelser
Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt app.
På indstillingsskærmen trykkes på Meddelelser.
Hvis du vil vise skærmikoner, skal du trykke på kontakten Appikonbadges for at aktivere det.
Skift badgestil ved at trykke på Appikonbadges.
Med tal
Uden tal
Du kan tilpasse meddelelsesindstillinger for flere apps ved at trykke på AVANCERET og vælge en
app.
153
Indstillinger
Skærm
Valg
Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm.
• Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrke.
• Automatisk lysstyrke: Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger, og
anvend dem automatisk under lignende lysforhold.
• Blåt lys-filter: Aktiver blåt lys-filteret og skift filterindstillingerne. Der henvises til Blåt lys-filter
for yderligere oplysninger.
• Skrifttype og skærmzoom: Rediger skærmzoomindstilling eller skrifttype og -stil.
• Skærmtilstand: Rediger skærmtilstanden, eller juster displayets farver. Se Ændre
skærmtilstand eller justere skærmfarver for at få flere oplysninger.
• Startskærm: Skift startskærmindstillinger.
• Ikonrammer: Angiv, om der skal vises skraverede baggrunde til at sætte ikonerne i relief.
• Statuslinje: Tilpas indstillinger til visning af meddelelser eller indikatorer på statuslinjen.
• Navigationslinje: Skift navigationslinjens indstillinger. Se navigationsbjælken
Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
• Skærm-timeout: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning
slukkes.
• Bloker utilsigtede berøringer: Indstil enheden til at forhindre skærmen i at registrere
berøringer, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
• Pauseskærm: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når enheden oplader eller er
tilsluttet en dok. Se Pauseskærm for at få flere oplysninger.
• Dobbelttryk for at vække: Indstil enheden til tænde skærmen ved dobbelt tryk på et
vilkårligt sted på skærmen, når den er slukket.
154
Indstillinger
Blåt lys-filter
Begræns risikoen for trætte øjne ved at reducere omfanget af blåt lys, der udsendes af skærmen.
Mens du ser HDR-videoer fra eksklusive HDR-videokilder, anvendes blåt lys-filteret
muligvis ikke.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Blåt lys-filter, og derefter trykkes på Aktiver
nu for at aktivere det.
2 Træk justeringsbjælken for at justere filterets uigennemsigtighed.
3 Du kan indstille tidsplanen til at aktivere blåt lys-filteret for skærmen ved at trykke på
kontakten Aktiver som planlagt for at aktivere det og vælge en indstilling.
• Solnedgang til solopgang: Indstil enheden til at anvende blåt lys-filteret om aftenen, og
deaktivere det om morgenen, afhængigt af din aktuelle placering.
• Tilpasset tidsplan: Indstil et specifikt tidspunkt, hvor du vil anvende blåt lys-filteret.
Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
Vælg en skærmtilstand egnet til visning af film eller billeder, eller juster skærmfarverne efter dine
egne ønsker. Hvis du vælger tilstanden Tilpasset skærm, kan du justere skærmens farvebalance
efter farveværdi.
Ændre skærmtilstand
På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand, og den ønskede skærmtilstand
vælges.
• Tilpasset skærm: Dette optimerer farveinterval, mætning og skarphed på skærmen. Du kan
også justere skærmens farvebalance efter farveværdi.
• AMOLED-biograf: Dette er velegnet til visning af videoer.
• AMOLED-foto: Dette er velegnet til visning af billeder.
• Grundlæggende: Dette er standardindstillingen, som er velegnet til generel brug.
• Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden Tilpasset skærm.
• Tilstanden Tilpasset skærm er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjepart.
• Du kan ikke ændre skærmtilstanden, mens du anvender blåt lys-filteret.
155
Indstillinger
Optimere farvebalance for fuld skærm
Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.
Når du trækker linjen med farvejustering mod Kølig, øges den blå farvetone. Når du trækker
linjen mod Varm, øges den røde farvetone.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
2 Juster linjen med farvejustering under Farvebalance for fuld skærm.
Skærmens farvebalance optimeres.
Justere skærmtone efter farveværdi
Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå individuelt.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Skærmtilstand → Tilpasset skærm.
2 Marker Avanc. indstillinger.
3 Juster farvelinjen for Rød, Grøn eller Blå efter dine ønsker.
Skærmen med skærmtoner justeres.
156
Indstillinger
Pauseskærm
Du kan indstille visningen af billeder som pauseskærm, når skærmen slukkes automatisk.
Pauseskærmen vises, når enheden oplades eller sluttes til en dok.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Skærm → Pauseskærm, og derefter trykkes på kontakten
for at aktivere det.
2 Vælg en mulighed.
Hvis du vælger Fotoramme eller Fotos, starter et diasshow med valgte billeder. Hvis du
vælger Fototabel, vises valgte billeder som små kort og overlapninger.
3 Tryk på for at vælge album til visning af billeder.
4 Når du er færdig, skal du trykke på tilbageknappen.
Hvis du vil se den valgte mulighed, skal du trykke på FORHÅNDSVISNING.
Hvis du trykker på skærmen, mens din pauseskærm vises, tændes skærmen.
Baggrund
Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på Baggrund.
157
Indstillinger
Avancerede funktioner
Aktiver avancerede funktioner og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.
På indstillingsskærmen trykkes på Avancerede funktioner.
Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens
funktioner, der bruger sensorer.
• S Pen: Skift indstillinger for brug af S Pen. I S Pen-funktioner kan du finde flere oplysninger
om Luft-visning og Skærm fra-notat.
• Samsung DeX: Indstil enheden til brug som computer. Der henvises til Samsung DeX for
yderligere oplysninger.
• Tilbehør: Skift indstillinger for tilbehør.
• Dagens billedramme: Indstil enheden til at vise diasshow med valgte billeder. Se Dagens
billedramme for flere oplysninger.
• Smart skærm-standby: Indstil enheden til at forhindre, at skærmen slukkes, mens du kigger
på den.
• Spil: Aktiver Game Launcher. Der henvises til Game Launcher for yderligere oplysninger.
• Enhedsassistanceapp: Vælg en enhedsassistanceapp, der skal starte, når du trykker og
holder på startknappen. Enhedsassistanceappen indsamler oplysninger fra den aktuelle
skærm og angiver relaterede oplysninger, apps og funktioner.
• Multi-vindue: Vælg en startmetode for Multi-vindue.
• Smart skærmbillede: Indstil enheden til at optage det aktuelle skærmbillede og det
område, der kan rulles i, og beskær og del skærmbilledet med det samme.
• Stryg med hånden for skærmbillede: Indstil enheden til at tage et skærmbillede, når du
stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i
Galleri.
Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.
• Nem lydløs: Indstil enheden til at dæmpe alarmer ved hjælp af håndfladebevægelser.
• Direkte deling: Indstil enheden til at vise personer, du har kontaktet i panelet med
delingsmuligheder, så du kan dele indhold direkte.
158
Indstillinger
Enhedsvedligeholdelse
Funktionen Enhedsvedligeholdelse giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager,
hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også automatisk optimere enheden med et enkelt tryk
af din finger.
Batteri
Enhedssikkerhed
Lagring
RAM
Bruge funktionen til hurtig optimering
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RET NU eller OPTIMER NU.
Funktionen til hurtig optimering forbedrer enhedens ydelse ved følgende handlinger:
• Rydder noget hukommelse.
• Sletter unødvendige filer og lukker apps, der kører i baggrunden.
• Administrerer unormalt batteriforbrug.
• Søger efter apps, der er gået ned, samt malware.
159
Indstillinger
Batteri
Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan
du spare på batteriet ved at aktivere strømbesparende funktioner.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Batteri.
• Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tørt.
Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
• Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende
tilstand.
Strømbesparende tilstand
• MID: Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid.
• MAKS.: I maksimal strømbesparende tilstand sænker enheden batteriforbruget
ved at anvende det mørke tema og begrænse de tilgængelige apps og funktioner.
Netværksforbindelserne vil blive afbrudt.
Administrere batteriet
Du kan spare batteristrøm ved at forhindre apps, der kører i baggrunden, i at bruge batteristrøm,
når de ikke er i brug. Marker de pågældende apps på listen over apps, og tryk på SPAR STRØM.
Tryk også på → Avancerede indstillinger, og indstil mulighederne for Appstrømsmonitor.
Du kan indstille enheden til at oplade batteriet hurtigere. Tryk på → Avancerede indstillinger,
og tryk derefter på kontakten Hurtig kabelopladning for at aktivere det.
Lagring
Tjek statussen for brugt og ledig hukommelse.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Lagring.
• Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne
kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af hukommelsen. Den
tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
• Du kan se den tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse i afsnittet
Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
160
Indstillinger
Administrere hukommelsen
Hvis du vil slette overflødige filer, f.eks. fra cachen, skal du trykke på RYD NU. For at slette filer
eller fjerne apps, du ikke længere bruger, skal du vælge en kategori under BRUGERDATA. Marker
derefter de elementer, der skal vælges, og tryk på SLET eller AFINSTALLER.
RAM
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → RAM.
Du kan få enheden til at arbejde hurtigere ved at forhindre apps i at køre i baggrunden. Marker
de pågældende apps på listen over apps, og tryk på RYD NU.
Enhedssikkerhed
Tjek enhedens sikkerhedsstatus. Denne funktion scanner din enhed for malware.
På indstillingsskærmen trykkes på Enhedsvedligeholdelse → Enhedssikkerhed → SCAN
TABLET.
Apps
Administrer enhedens apps, og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af
appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere
unødvendige apps.
På indstillingsskærmen trykkes på Apps.
161
Indstillinger
Låseskærm
Valg
Tilpas indstillingerne for den låste skærm.
På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm.
De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.
• Skærmlåsningstype: Skift metoden til låsning af skærm.
• Smart Lock: Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der detekteres placeringer eller
enheder, der er tillid til. Se Smart Lock for at få flere oplysninger.
• Indstillinger for sikker lås: Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
• Urstil: Rediger urtypen og farven på den låste skærm.
• FaceWidgets: Rediger indstillingerne for de elementer, der vises på den låste skærm.
• Kontaktoplysninger: Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din
e-mailadresse, på den låste skærm.
• Meddelelser: Indstil, om der skal vises meddelelser på den låste skærm eller ej, og vælg,
hvilke meddelelser der skal vises.
• Appgenveje: Vælg apps for at få vist genveje til dem på den låste skærm.
• Om Låseskærm: Se enhedens skærmlåsversion.
Smart Lock
Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der detekteres
placeringer eller enheder, der er tillid til.
Hvis du f.eks. har indstillet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem,
registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.
• Denne funktion er tilgængelig, når du har indstillet en skærmlåsemetode.
• Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du låse
skærmen op ved hjælp af det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode, du har
angivet.
162
Indstillinger
1 På indstillingsskærmen trykkes på Låseskærm → Smart Lock.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Vælg en funktion, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre indstillingen.
Biometriske data og sikkerhed
Valg
Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed.
• Intelligent scanning: Registrer både dit ansigt og din iris i enheden for nemmere at låse
skærmen op. Se Intelligent scanning for flere oplysninger.
• Ansigtsgenkendelse: Indstil enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt. Der
henvises til Ansigtsgenkendelse for yderligere oplysninger.
• Irisscanner: Registrer din iris for at låse skærmen op. Se Irisgenkendelse for flere oplysninger.
• Google Play Protect: Indstil enheden til at kontrollere for skadelige apps og skadelig adfærd
samt advare om potentiel skade og fjerne dem.
• Find min mobil: Aktiver eller deaktiver funktionen Find min mobil. Gå til webstedet Find min
mobil (findmymobile.samsung.com) for at spore og styre din mistede eller stjålne enhed.
Du kan også tillade Googles placeringstjeneste at levere mere nøjagtige oplysninger om din
enheds placering.
• Sikkerhedsopdatering: Se versionen af enhedens sikkerhedssystem, og søg efter
opdateringer.
• Installer ukendte apps: Indstil enheden til at tillade installation af apps fra ukendte kilder.
• Samsung Pass: Kontroller nemt og sikkert din identitet via dine biometriske data. Der
henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
163
Indstillinger
• Sikker mappe: Opret en sikker mappe til at beskytte dit private indhold og apps fra andre.
Der henvises til Sikker mappe for yderligere oplysninger.
• Overvågning af apptilladelser: Indstil enheden til at modtage meddelelser, når de
tilladelser, du har valgt, anvendes af de apps, du ikke bruger. Du kan styre indstillingerne for
hver enkelt app og få vist deres brugshistorisk for tilladelser.
• Sikker start: Beskyt enheden ved at indstille krav om oplåsning af skærm med kode, når
enheden tændes. Du skal indtaste oplåsningskoden for at starte enheden og modtage
beskeder og meddelelser.
• Krypter SD-kort: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.
Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret,
kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du
nulstiller enheden.
• Andre sikkerhedsindstillinger: Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger.
Intelligent scanning
Ved at anvende både dit ansigt og din iris kan du nemt og bekvemt låse skærmen op og
verificere din identitet.
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Hvis du bruger intelligent scanning som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt og din
iris ikke bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før
du kan bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode
eller den adgangskode, som du angav, da dit ansigt og din iris blev registreret. Vær
omhyggelig med ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis din iris ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PIN-koden eller
adgangskoden, som du indstillede, da du registrerede din iris, og derefter registrere
din iris igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode, vil du
ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig
for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsningsmetode til Stryg eller Ingen, der ikke er sikre, slettes
alle dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller
funktioner, skal du registrere dine biometriske data igen.
164
Indstillinger
Forholdsregler ved brug af Intelligent scanning
Før du bruger intelligent scanning, skal du bemærke følgende forholdsregler.
• For at beskytte dine øjne skal du holde skærmen mindst 20 cm væk fra ansigtet, når du
anvender irisgenkendelse.
• Hvis du monterer skærmbeskyttere (film til beskyttelse af private oplysninger, glasbeskyttere
osv.), vil genkendelsen muligvis mislykkes.
• Undlad at bruge denne funktion med spædbørn. Det kan skade deres syn.
• Enhver, der har oplevet svimmelhed, anfald, bevidsthedstab, blackouts eller andre
symptomer på et epileptisk anfald, eller som har familiemæssig historik for sådanne
symptomer eller tilstande, bør søge læge før anvendelse af denne funktion.
• Intelligent scanning er ikke beregnet til diagnosticeringsformål, terapiformål eller
forebyggende medicinske formål.
• Din tablet kan låses op af en person, der ligner dig.
• Sørg for at passe på din tablet, og lad ikke andre låse den op.
Sådan forbedres ansigts- og irisgenkendelsen
Tabletten vil muligvis ikke genkende din iris eller dit ansigt, hvis:
• noget forhindrer et godt udsyn til dit ansigt eller øjne (f.eks. briller, kontaktlinser, en hat,
delvist lukkede øjenlåg, nylig øjenkirurgi, sygdom, snavs, skader på kameraet eller for stor
bevægelse).
Registrere iris og ansigt
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Intelligent scanning.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har indstillet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3 Læs vejledningen på skærmen, og tryk på FORTSÆT.
4 Registrer dit ansigt og din iris.
Se Ansigtsgenkendelse og Irisgenkendelse for flere oplysninger.
Når der vises en intelligent scanning-låseskærm, skal du trykke på AKTIVER for at bruge dit
ansigt og din iris til at låse skærmen op.
165
Indstillinger
Slette registrerede ansigts- og irisdata
Du kan slette ansigts- og irisdata, som du har registreret.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Intelligent scanning.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på Fjern ansigts- og irisdata.
Når de registrerede ansigts- og irisdata er blevet slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også
blive deaktiveret.
Låse skærmen op via Intelligent scanning
Du kan låse skærmen op med dit ansigt og din iris i stedet for at bruge et mønster, en PIN-kode
eller en adgangskode.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Intelligent scanning.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på Lås op for Intelligent scanning for at aktivere det.
4 Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt og din iris er blevet genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af
yderligere skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt og din iris ikke genkendes, skal du bruge den
forudindstillede skærmlåsemetode.
166
Indstillinger
Ansigtsgenkendelse
Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.
• Hvis du bruger dit ansigt som skærmlåsningsmetode, kan dit ansigt ikke bruges til
at låse skærmen op for første gang, efter at enheden er blevet tændt. Før du kan
bruge enheden, skal du låse skærmen op ved brug af mønsteret, PIN-koden eller
adgangskoden, der er blevet indstillet i forbindelse med registrering af dit ansigt. Vær
omhyggelig med ikke at glemme dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis du ændrer skærmlåsningsmetode til Stryg eller Ingen, der ikke er sikre, slettes
alle dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller
funktioner, skal du registrere dine biometriske data igen.
Forholdsregler ved brug af ansigtsgenkendelse
Før du benytter ansigtsgenkendelse til at låse din enhed op, skal du være opmærksom på
følgende forholdsregler.
• Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
• Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, PIN-kode eller Adgangskode.
Af hensyn til bedre ansigtsgenkendelse
Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:
• Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg
eller kraftig makeup
• Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameralinsen er ren, når du
registrerer
• Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater
167
Indstillinger
Registrere dit ansigt
For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har indstillet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3 Vælg, om du bærer briller eller ej, og tryk på FORTSÆT.
4 Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
5 Positioner dit ansigt i rammen på skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
Når der vises en ansigtslåseskærm, skal du trykke på OK for at bruge dit ansigt til at låse
skærmen op.
Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på Fjern
ansigtsdata for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
168
Indstillinger
Sletning af de registrerede ansigtsdata
Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på Fjern ansigtsdata.
Når det registrerede ansigt slettes, vil alle de tilknyttede funktioner også blive deaktiveret.
Oplåsning af skærmen med dit ansigt
Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en PIN-kode eller en
adgangskode.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Ansigtsgenkendelse.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Oplåsning med ansigt for at aktivere det.
Hvis du vil reducere muligheden af at genkende ansigter på billeder eller i videoer, skal
du trykke på kontakten Hurtigere genkendelse for at deaktivere det. Dette kan mindske
hastigheden ved ansigtsgenkendelse.
4 Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere
skærmlåsemetoder. Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede
skærmlåsemetode.
169
Indstillinger
Irisgenkendelse
Funktionen irisgenkendelse anvender de unikke kendetegn ved din iris, såsom dens form
og mønster, for at øge enhedens sikkerhed. Dine irisdata kan anvendes til forskellige
godkendelsesformål. Efter registrering af din iris kan du indstille enheden til at bruge din iris ved
følgende funktioner:
• Samsung Pass (Samsung account-verificering og web-login)
• Skærmlås
• Sikker mappe
• Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din
tjenesteudbyder.
• Hvis du bruger din iris som en skærmlåsemetode, kan din iris ikke bruges til at låse
skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden, skal
du låse enheden op med det mønster, den PIN-kode eller den adgangskode, som du
angav, da din iris blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit mønster,
din PIN-kode eller din adgangskode.
• Hvis din iris ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, PIN-koden eller
adgangskoden, som du indstillede, da du registrerede din iris, og derefter registrere
din iris igen. Hvis du har glemt dit mønster, din PIN-kode eller din adgangskode, vil du
ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig
for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
• Hvis du ændrer skærmlåsningsmetode til Stryg eller Ingen, der ikke er sikre, slettes
alle dine biometriske data. Hvis du vil bruge dine biometriske data i apps eller
funktioner, skal du registrere dine biometriske data igen.
170
Indstillinger
Forholdsregler ved irisgenkendelse
Før du bruger irisgenkendelse, skal du bemærke følgende forholdsregler.
• For at beskytte dine øjne skal du holde skærmen mindst 20 cm væk fra ansigtet, når du
anvender irisgenkendelse.
• Hvis du monterer skærmbeskyttere (film til beskyttelse af private oplysninger, glasbeskyttere
osv.), vil genkendelsen muligvis mislykkes.
• Undlad at anvende irisgenkendelse på spædbørn. Det kan skade deres syn.
• Enhver, der har oplevet svimmelhed, anfald, bevidsthedstab, blackouts eller andre
symptomer på et epileptisk anfald, eller som har familiemæssig historik for sådanne
symptomer eller tilstande, bør søge læge før anvendelse af irisgenkendelse.
• Biometriske data, der indsamles og gemmes lokalt af irisscanneren, er ikke beregnet til
diagnose- eller terapiformål eller til forebyggende medicinske formål.
For bedre irisgenkendelse
Tabletten kan måske ikke genkende dine øjne, hvis:
• noget forhindrer kameraet i at få et godt billede af din iris (f.eks. briller, delvist lukkede
øjenlåg, nylig øjenoperation, sygdom, snavs, et beskadiget kamera eller for store
bevægelser).
• belysningen er meget anderledes, end da du optog billedet af din iris (f.eks. direkte sollys).
Hold enheden omtrent 25-35 cm væk fra ansigtet med skærmen vendt mod dig.
25-35 cm
171
Indstillinger
Registrering af iris
Enheden kan kun registrere iris fra én person. Du kan ikke registrere mere end ét par
irisser.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Irisscanner.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
Hvis du ikke har indstillet en skærmlåsemetode, skal du oprette en.
3 Læs vejledningen på skærmen, og tryk på FORTSÆT.
For kun at registrere en iris fra ét af dine øjne skal du trykke på Registrer blot 1 iris.
4 Hold enheden med skærmen rettet ind mod dig selv, og kig ind i skærmen.
25-35 cm
172
Indstillinger
5 Positioner dine øjne inde i cirklerne på skærmen, og åbn øjnene godt op.
Kameraet til irisgenkendelse vil scanne din iris.
Når der vises en irislåseskærm, skal du trykke på AKTIVER for at bruge din iris til at låse
skærmen op.
Slette registrerede irisdata
Du kan slette irisdata, som du har registreret.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Irisscanner.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på Fjern irisdata.
Når de registrerede irisdata er blevet slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive
deaktiveret.
Bruge Samsung Pass
Når du registrerer din iris i Samsung Pass, kan du nemt bruge den til at verificere din identitet
eller logge på websteder. Der henvises til Samsung Pass for yderligere oplysninger.
173
Indstillinger
Oplåse skærmen med din iris
Du kan låse skærmen op med din iris i stedet for at bruge et mønster eller en PIN- eller
adgangskode.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Irisscanner.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på kontakten Oplåsning med iris for at aktivere det.
4 På den låste skærm skal du stryge i den ene eller anden retning og positionere dit øje i
cirklen på skærmen for at scanne din iris.
25-35 cm
For at låse skærmen op ved hjælp af irisgenkendelse uden at stryge på den låste skærm, skal du
trykke på kontakten Irisgenk. når skærm tænder for at aktivere det.
174
Indstillinger
Samsung Pass
Med Samsung Pass kan du nemmere og mere sikkert logge på din Samsung account, websteder
eller apps via dine biometriske data i stedet for dine login-oplysninger.
Registrer dine biometriske data i Samsung Pass, og angiv, at du vil logge på understøttede
websteder eller apps via data i Samsung Pass.
• Det er nødvendigt, at din enhed er koblet til et Wi-Fi-netværk for at kunne bruge
denne funktion.
• For at bruge denne funktion skal du registrere og logge på din Samsung account. Du
kan finde flere oplysninger her: Samsung account.
• Loginfunktionen til websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via
appen Internet. Visse websteder understøtter muligvis ikke denne funktion.
Registrering af Samsung Pass
Før du benytter Samsung Pass, skal du registrere dine biometriske data i Samsung Pass.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
2 Læs vejledningen på skærmen, og tryk på LOG PÅ.
3 Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på LOG PÅ.
4 Tryk på IRIS, og registrer din iris.
Se Irisgenkendelse for flere oplysninger.
5 Scan din iris, og tryk på NÆSTE for at fuldføre registreringen i Samsung Pass.
Hvis indstillingen Føj til startskærm er markeret, vil ikonet Samsung Pass blive føjet til
startskærmen.
175
Indstillinger
Verifikation af adgangskode til Samsung account
Brug Samsung Pass til at bekræfte adgangskoden til din Samsung account. Du kan bruge dine
biometriske data i stedet for at indtaste din adgangskode, f.eks. når du køber indhold fra Galaxy
Apps.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på → Indstillinger → Samsung account, og tryk derefter på kontakten Brug med
Samsung Pass for at aktivere det.
Brug af Samsung Pass til at logge på websteder
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge ind på websteder, der understøtter automatisk
angivelse af id og adgangskode.
1 Åbn et websted, som du vil logge på.
2 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på webstedets loginknap.
3 Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme login-oplysningerne, skal du
markere Log ind med Samsung Pass og trykke på HUSK.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
webstedet.
Brug af Samsung Pass til at logge på apps
Du kan bruge Samsung Pass til nemt at logge på apps, der understøtter automatisk angivelse af
id og adgangskode.
1 Åbn den app, som du vil logge på.
2 Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og tryk derefter på appens loginknap.
3 Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme login-oplysningerne, skal du
trykke på GEM.
Du kan nu bruge de biometriske data, du registrerede i Samsung Pass, når du logger på
appen.
176
Indstillinger
Administration af login-oplysninger
Du kan få vist listen over websteder og apps, som du har indstillet til at bruge Samsung Pass, og
administrere dine login-oplysninger.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Vælg et websted eller en app på listen.
4 Tryk på → Rediger, og rediger dit id, din adgangskode samt webstedets eller appens navn.
Vælg webstedet eller appen ved at trykke på → Slet.
Brug af Samsung Pass med websteder og apps
Når du bruger websteder eller apps, som understøtter Samsung Pass, kan du nemt logge på med
Samsung Pass.
Du kan se listen over websteder og apps, der understøtter Samsung Pass, ved at åbne
indstillingsskærmen, trykke på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass, og derefter
vælge stedet eller appen. Hvis ingen websteder eller apps understøtter Samsung Pass, vises
fanen Websted eller App ikke.
• De tilgængelige websteder og apps kan variere, alt afhængigt af dit geografiske
område eller din tjenesteudbyder.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuelle tab eller ulejlighed, der måtte opstå, fordi du
logger på websteder eller apps via Samsung Pass.
Sletning af dine Samsung Pass-data
Du kan slette dine biometriske data, loginoplysninger til websteder og appdata, der er registreret
i Samsung Pass, med Slet data. Din accept af vilkår og betingelser og din Samsung account
forbliver aktive.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Biometriske data og sikkerhed → Samsung Pass.
2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
3 Tryk på → Indstillinger → Slet data → SLET.
4 Indtast din Samsung-adgangskode, og tryk på BEKRÆFT.
Dine Samsung Pass-data bliver slettet.
177
Indstillinger
Sikker mappe
Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder
og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.
Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres
til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis
du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den
sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i
Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et
andet sikkert sted.
178
Indstillinger
Konfigurere Sikker mappe
1 Start appen Sikker mappe.
Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på Biometriske data og sikkerhed
→ Sikker mappe.
2 Tryk på START.
3 Tryk på LOG PÅ for at logge på din Samsung account.
4 Vælg en låsemetode til Sikker mappe, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre
konfigurationen.
Rediger navnet eller ikonfarven på Sikker mappe ved at trykke på → Tilpas ikon.
• Når du starter appen Sikker mappe, skal du låse appen op via din forhåndsindstillede
låsemetode.
• Hvis du glemmer oplåsningskoden for Sikker mappe, kan du nulstille den via din
Samsung account. Tryk på nulstilningsknappen nederst på den låste skærm, og
indtast adgangskoden til din Samsung account.
Indstilling af automatisk aflåsning af Sikker mappe
Indstil enheden til automatisk at låse Sikker mappe, når den ikke bruges.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på
2 Vælg en låseindstilling.
→ Indstillinger → Lås Sikker mappe automatisk.
Tryk på Lås for at låse Sikker mappe manuelt.
179
Indstillinger
Flytte indhold til Sikker mappe
Flyt indhold, såsom fotos og kontakter, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på,
hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj filer.
2 Tryk på Billeder, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på UDFØRT.
3 Tryk på FLYT.
De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på
KOPIER for at kopiere elementer.
Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.
Flytte indhold fra Sikker mappe
Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende
handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske
lagerplads.
1 Åbn appen Sikker mappe, og tryk på Galleri.
2 Vælg et billede, og tryk derefter på → Flyt ud af Sikker mappe.
De valgte elementer flyttes til Galleri i den automatiske lagerplads.
180
Indstillinger
Tilføje apps
Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på Tilføj apps.
2 Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på TILFØJ.
For at installere apps fra Play Butik eller Galaxy Apps skal du trykke på DOWNLOAD FRA
PLAY BUTIK eller DOWNLOAD FRA GALAXY APPS.
Fjerne apps fra Sikker mappe
Tryk på Rediger apps, marker apps, og tryk derefter på Deaktiver eller Afinstaller.
Tilføje konti
Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med
appsene i Sikker mappe.
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Konti → Tilføj konto.
2 Vælg en kontotjeneste.
3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.
Skjule Sikker mappe
Du kan skjule genvejen til Sikker mappe på skærmen apps.
Start appen Sikker mappe, tryk på → Indstillinger, og tryk derefter på kontakten Vis Sikker
mappe for at deaktivere det.
Alternativt kan du trække statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. Stryg derefter
nedad på informationspanelet, og tryk på Sikker mappe for at deaktivere funktionen.
181
Indstillinger
Sikkerhedskopiering og gendannelse af Sikker mappe
Sikkerhedskopier indhold og apps i Sikker mappe i Samsung Cloud ved hjælp af din Samsung
account, og gendan dem senere.
Sikkerhedskopiere data
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
2 Tryk på Tilføj konto, og registrer og log på din Samsung account.
3 Tryk på Sikkerhedskop. Sikker mappe data.
4 Marker de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på SIKKERHEDSKOPIER NU.
Data vil blive sikkerhedskopieret til Samsung Cloud.
Gendanne data
1 Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Sikkerhedskop. og gendan.
2 Tryk på Gendan.
3 Vælg en enhed og de datatyper, du vil gendanne, og tryk på GENDAN NU.
De sikkerhedskopierede data vil blive gendannet på din enhed.
Afinstallere Sikker mappe
Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.
Start appen Sikker mappe, og tryk på → Indstillinger → Flere indstillinger → Afinstaller.
Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere Flyt
mediefiler ud af Sikker mappe og trykke på AFINSTALLER. For at få adgang til data, som er
sikkerhedskopieret fra Sikker mappe, skal du åbne mappen Samsung, starte appen Mine filer,
og derefter trykke på Internt lager → Secure Folder.
Noter gemt i Samsung Notes vil ikke blive sikkerhedskopieret.
182
Indstillinger
Sky og konti
Valg
Synkroniser, sikkerhedskopier, eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan
også registrere og administrere konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller
overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.
På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti.
Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en
computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af
en uforsætlig nulstilling til fabriksstandarden.
• Samsung Cloud: Administrer det indhold, du vil gemme sikkert i Samsung Cloud. Tjek
brugsstatus for dit Samsung Cloud-skylager, og synkroniser, sikkerhedskopier og gendan
dine data. Der henvises til Samsung Cloud for yderligere oplysninger.
• Konti: Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere
med disse.
• Brugere: Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med
personlige indstillinger, som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Der
henvises til Brugere for yderligere oplysninger.
• Sikkerhedskop. og gendan: Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på
din enhed. Du kan sikkerhedskopiere følsomme oplysninger, og få adgang til dem senere.
Du skal logge på din Google-konto eller Samsung account for at sikkerhedskopiere eller
gendanne data.
• Smart Switch: Start Smart Switch, og overfør data fra din forrige enhed. Se Smart Switch for
at få flere oplysninger.
183
Indstillinger
Brugere
Du kan angive flere brugerkonti til andre brugere, der kan bruge enheden med personlige
indstillinger, som f.eks. e-mailkonti, præferencer for baggrund med mere. Du kan vælge følgende
typer brugerkonti:
• Administrator: Administratorkonto oprettes kun, når enheden indstilles første gang, og
den kan kun oprettes denne ene gang. Med denne konto har du fuld kontrol over enheden,
herunder administration af brugerkonto. Du kan kun tilføje eller slette brugerkonti, når du
anvender denne konto.
• Gæst: Denne konto gør det muligt for gæster at få adgang til enheden. De oplysninger og
data, der anvendes under en gæstesession, gemmes midlertidigt. Hver gang du anvender
denne konto, bliver du spurgt, om du vil fortsætte den tidligere gæstesession, eller om du vil
nulstille den.
• Bruger: Denne konto giver brugerne adgang til deres egne apps og indhold samt til at
tilpasse enhedens indstillinger, som påvirker alle konti.
• Bruger (begrænset profil): En begrænset konto giver kun adgang til apps og indhold, der er
tilladt af ejerkontoen, og den kan ikke bruge de tjenester, der kræver login.
Tilføje brugere
1 På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Brugere.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger → OK → KONFIGURER NU.
Enheden skifter til en ny brugerkonto, og den låste standardskærm vises på skærmen.
3 Lås enheden op, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen.
Tilføje begrænsede profiler
1 På indstillingsskærmen trykkes på Sky og konti → Brugere.
2 Tryk på Tilføj bruger eller profil → Bruger (begrænset profil).
Hvis du ikke anvender en sikker skærmlåsemetode med administratorkontoen, skal du følge
anvisningerne på skærmen for at konfigurere en.
3 Vælg de apps og det indhold, som brugere med begrænset adgang må få adgang til.
184
Indstillinger
Skifte brugere
Tryk på brugerkontoikonet øverst på den låste skærm, og vælg derefter en konto, som du vil
skifte til.
Låst skærm
Administrere brugere
Når du bruger ejerkontoen, kan du slette konti eller ændre kontoindstillinger for begrænsede
konti.
Du kan slette en brugerkonto ved at trykke på
SLET.
ved siden af kontoen og derefter trykke på
Du kan skifte indstillinger for en begrænset konto ved at trykke på
slette kontoen ved at trykke på .
ud for en konto. Du kan
Google
Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.
På indstillingsskærmen trykkes på Google.
185
Indstillinger
Tilgængelighed
Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Tilgængelighed.
• Syn: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for svagtseende brugere.
• Hørelse: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat
hørelse.
• Færdighed og interaktion: Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for
brugere, der er bevægelseshæmmede.
• Tekst-til-tale: Skift indstillingerne for tekst-til-tale-funktioner, der anvendes, når Voice
Assistant er aktiveret, såsom sprog, hastighed m.m.
• Retningslås: Skift de retningsbestemte kombinationsindstillinger for at låse skærmen op.
• Direkte adgang: Indstil enheden til at starte de valgte tilgængelighedsmenuer, når du
trykker på tænd/sluk-knappen og lydstyrke op-knappen samtidigt.
• Tilgængelighedsgenvej: Indstil enheden til at aktivere Voice Assistant (Stemmeassistent)
eller Samsung-universalkontakten, når du trykker og holder på lydstyrke op-tasten og
lydstyrke ned-tasten samtidigt i mere end 3 sekunder.
• Meddelelsespåmindelse: Indstil enheden til at varsle dig om meddelelser, som du ikke har
kontrolleret i intervallet.
• Tilstanden Enkelt tryk: Indstil enheden til at kontrollere meddelelser ved at trykke på
knappen i stedet for at trække den.
• Sikkerhedskopiering af indstillinger for tilgængelighed: Importer, eksporter eller del
tilgængelighedsindstillingerne.
• TJENESTER: Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
186
Indstillinger
Generel administration
Tilpas din enheds systemindstillinger, eller nulstil enheden.
På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration.
• Sprog og input: Vælg enhedssprog, og skift indstillinger, som f.eks. tastaturer og
stemmeinputtyper. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke
tilgængelige. Der henvises til Tilføjelse af enhedssprog for yderligere oplysninger.
• Dato og tid: Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt
og dato.
Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.
• Kontakt os: Stil spørgsmål, eller se ofte stillede spørgsmål. Der henvises til Samsung
Members for yderligere oplysninger.
• Rapporter diagnoseinfo til Samsung: Indstil enheden til automatisk at sende informationer
om enhedens diagnostik og brug til Samsung.
• Markedsføringsoplysninger: Angiv, om du vil modtage marketingoplysninger fra Samsung,
såsom særlige tilbud, medlemsfordele og nyhedsbreve.
• Nulstil: Nulstil enhedens indstillinger, eller udfør en fabriksdatanulstilling. Du kan nulstille
alle dine indstillinger og netværksindstillinger. Du kan også indstille enheden til at genstarte
på et forudindstillet tidspunkt for enhedsoptimering.
Tilføjelse af enhedssprog
Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.
1 På indstillingsskærmen trykkes på Generel administration → Sprog og input → Sprog →
Tilføj sprog.
For at få vist alle sprog, der kan tilføjes, skal du trykke på → Alle sprog.
2 Vælg et sprog, der skal tilføjes.
187
Indstillinger
3 Tryk på ANG. SOM STAND. for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på
BEHOLD AKTUEL for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes
det sprog, du har valgt, øverst på listen.
For at ændre standardsproget på din sprogliste skal du trække i ved siden af et sprog og flytte
det øverst på listen. Tryk derefter på UDFØRT. Hvis en app ikke understøtter standardsproget,
anvendes det næste understøttede sprog på listen.
Softwareopdatering
Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også
planlægge softwareopdateringer.
På indstillingsskærmen trykkes på Softwareopdatering.
Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere
nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.
• Download opdateringer manuelt: Tjek om der er opdateringer, og installer dem manuelt.
• Download opdateringer automatisk: Indstil enheden til at hente opdateringer og
downloade dem automatisk, når enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
• Planlagte softwareopdateringer: Indstil enheden til at installere opdateringer på et
bestemt tidspunkt.
• Seneste opdateringsoplysninger: Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.
Information om sikkerhedsopdateringer
Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige
oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.
Webstedet understøtter ikke alle sprog.
188
Indstillinger
Brugervejledning
Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og apps eller konfigurerer vigtige indstillinger.
På indstillingsskærmen trykkes på Brugervejledning.
Om din tablet
Få adgang til oplysningerne på din enhed.
På indstillingsskærmen trykkes på Om din tablet.
Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på REDIGER.
• Status: Se forskellige oplysninger om enheden, såsom Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
• Juridiske oplysninger: Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom
sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
• Softwareoplysninger: Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og
firmwareversion.
• Batterioplysninger: Se enhedens batteristatus og -oplysninger.
189
Appendiks
Fejlsøgning
Før du kontakter et af Samsungs servicesteder, kan du forsøge en af nedenstående løsninger.
Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.
Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste
én af følgende koder:
• Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som
du har valgt for enheden.
• PIN: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal
du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne
funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
• PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har
indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af
tjenesteudbyderen.
• PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode,
der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises
flere fejlmeddelelser.
• Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din
tjenesteudbyder.
Din enhed tænder ikke
Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder
enheden.
190
Appendiks
Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet
• Hvis du sætter en skærmbeskytter eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen
muligvis ikke korrekt.
• Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller
hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl
på touchskærmen.
• Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
• Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
• Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
• Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Enheden fryser eller har en alvorlig fejl
Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs
servicesteder.
Genstarte enheden
Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller
slukke for enheden og tænde den igen.
Gennemtvinge genstart
Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-tasten og lydstyrke
ned-tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den.
Nulstilling af enheden
Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.
Start appen Indstillinger, og tryk på Generel administration → Nulstil → Nulstil til
fabriksstandard → NULSTIL → SLET ALT. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du
huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.
191
Appendiks
Der er ofte ikke forbindelse til internettet
• Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
• Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve
udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens
basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
• Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive
deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.
Batteriikonet er tomt
Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.
Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)
• Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
• Besøg et af Samsungs servicesteder og få batteriet udskiftet.
Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det
• Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer,
kan den brugbare opladning blive reduceret.
• Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller
internettet.
• Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med
tiden.
192
Appendiks
Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet
Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraappen.
Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:
• Oplad batteriet.
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraappen efter at have prøvet
disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet
• Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du
benytter.
• Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme
billedstøj, eller dine fotos kan være ude af fokus.
Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler
Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på
enheden, kan du prøve følgende:
• Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
• Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er
DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille
filen.
• Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks.
DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. For at se de filformater din
enhed understøtter, kan du besøge www.samsung.com.
• Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der
er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
• Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder
eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på
internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.
193
Appendiks
Bluetooth fungerer ikke ordentligt
Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke kan findes, eller der er forbindelses- eller
ydeevneproblemer, kan du prøve følgende:
• Sørg for, at den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, er klar til at blive scannet eller
forbundet.
• Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetoothrækkevidde (10 m).
• På din enhed skal du starte appen Indstillinger, trykke på Forbindelse og derefter trykke på
kontakten Bluetooth for at genaktivere den.
• På din enhed skal du starte appen Indstillinger, trykke på Generel administration →
Nulstil → Nulstil netværksindstillinger → NULSTIL INDSTILLINGER for at gendanne
netværksindstillinger. Du mister muligvis registrerede oplysninger, når du gennemfører
nulstillingen.
Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder.
Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer
• Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
• Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
• Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller
nyere installeret på computeren.
Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering
GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge
Wi-Fi- eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.
Data, der er lagret på enheden, er gået tabt
Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke
gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der
gemmes på enheden.
194
Appendiks
Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet
• Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration
af delene kan forekomme.
• Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.
Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager
Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, ved at anvende funktionen til vedligeholdelse af
enheden, eller slet apps eller filer manuelt for at frigøre lagerplads.
Appknappen vises ikke på startskærmen
Du kan åbne skærmen apps uden at bruge appknappen ved at stryge opad eller nedad
på startskærmen. For at vise appknappen nederst på startskærmen skal du starte appen
Indstillinger og trykke på Skærm → Startskærm → Appknappen → Vis appknappen →
ANVEND.
Startknappen vises ikke
Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps
eller funktioner. For at få vist navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.
Justeringslinjen for skærmens lysstyrke vises ikke på
informationspanelet
Åbn informationspanelet ved at trække statusbjælken nedad og derefter trække
informationspanelet nedad. Tryk på
ud for lysstyrkejusteringslinjen, og tryk på kontakten Vis
kontrolelement øverst for at aktivere det.
195
Appendiks
Samsung Cloud virker ikke
• Kontroller, at din enhed er sluttet korrekt til et netværk.
• Under en Samsung Cloud-servicekontrol kan du ikke benytte Samsung Cloud. Prøv igen
senere.
Enheden genkender ikke min iris fra den låste skærm
• Kontroller, at der ikke er noget, der blokerer kameraet til irisgenkendelse og LED’en, og prøv
igen.
• Hvis lysforholdene er meget anderledes end forholdene, da du registrerede din iris, vil
enheden muligvis ikke genkende din iris. Flyt til et andet område, og prøv igen.
• Sørg for ikke at ryste eller vippe enheden for meget.
Fjerne batteriet
• For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicested. Besøg
www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af
batteriet.
• Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke selv forsøge at fjerne batteriet. Hvis batteriet
ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade
og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
• Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden
for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke
følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.
196
Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du
velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding",
og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon
70 70 19 70.
Ophavsret
Ophavsret © 2018 Samsung Electronics
Denne manual er beskyttet af internationale love om ophavsret.
Ingen del af denne vejledning må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics
reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde,
elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem
eller informationslager.
Varemærker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er
registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.
Download PDF

advertising