Samsung | SM-P605 | Samsung SM-P605 Bruksanvisning (Kitkat)

SM-P605
Brukerhåndbok
www.samsung.com
Om denne brukerhåndboken
Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på
Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt
designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.
• Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
• Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av
tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste
versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, www.samsung.com.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes
i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold ikke vil fungere som tiltenkt.
• Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere, avhengig av enhet, programvare
og tjenesteleverandør.
• Appene og funksjonene kan variere, avhengig av land, område og
maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av
apper fra en annen leverandør enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger,
opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester.
For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din
tjenesteleverandør for mer informasjon.
2
Om denne brukerhåndboken
• Standardapper som følger med kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du
har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter.
For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre
Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
Opphavsrett
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
3
Om denne brukerhåndboken
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
4
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
41Hjelp
41 Angi tekst
44 Koble til et Wi-Fi-nettverk
45 Konfigurere kontoer
45 Konfigurere brukerprofiler
46 Overføre filer
47 Sikre enheten
49 Oppgradere enheten
7Enhetsoppsett
8Taster
9 S Pen
9 Innhold i produktesken
10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet
11 Lade batteriet
14 Sette inn et minnekort
16 Bytte pennesplitt på S Pen
17 Slå enheten på og av
17 Holde enheten
18 Låse og låse opp enheten
18 Justere volumet
18 Aktivere stillemodus
Kommunikasjon
50Telefon
55Kontakter
59Meldinger
61E-post
62 Google Mail
64Hangouts
64ChatON
64Google+
65Bilder
65Twitter
Grunnleggende
19Statusikoner
20 Bruke berøringsskjermen
24Kontrollbevegelser
26Håndflatebevegelser
27 Samsung smart pause
28 Samsung smart rulling
28 Bruke Flervindu
32Bruke S Pen
35Luftvisning
36Varsler
37Startskjermbildet
39Appskjermbildet
40 Bruke apper
Web og nettverk
66Internett
67Chrome
68Bluetooth
69 Screen Mirroring
70 Samsung Link
70 Group Play
5
Innholdsfortegnelse
71 Smart Remote
72WatchON
105Disk
106 POLARIS Office 5
108Alarm
109Verdensklokke
109Kalkulator
110 S Translator
110 S Voice
111 S Finder
111Google
112Talesøk
113Utklippsbok
114 Mine filer
116Nedlastinger
116TripAdvisor
117Evernote
117KNOX
Media
73Musikk
75Kamera
82Galleri
86Historiealbum
86Video
87Videoredigering
88YouTube
89 Mitt tidsskrift
89Flipboard
90Businessweek+
90NYTimes
90 SketchBook for Galaxy
Reise og lokalt
App- og mediebutikker
91
92
92
93
93
93
93
118Maps
Play Butikk
Samsung Apps
Play Bøker
Play Filmer
Play Musikk
Play Spill
Play Aviskiosk
Innstillinger
119 Om Innstillinger
119Tilkoblinger
123Enhet
130Styring
135Generelt
139 Google Innstillinger
Verktøy
94 S Note
101Handlingsnotat
102 S Planner
104Dropbox
104Nettsky
Tillegg
140Feilsøking
145 Ta ut batteriet
6
Komme i gang
Enhetsoppsett
Volumtast
Strømtast
Frontkamera
Lyssensor
Berøringsskjerm
Høyttaler
Meny-tast
Hjem-tast
Tilbake-tast
Mikrofon
Flerfunksjonskontakt
Bakkamera
Spor til S Pen
Hodesettkontakt
Fotolys
GPS-antenne
Høyttaler
Minnekortspor
SIM-kortspor
Hovedantenne
7
Komme i gang
• Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan
føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere
som ikke er godkjent, kan forårsake feil på sensorene.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
Taster
Tast
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av.
Strøm
Meny
Hjem
• Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å tilbakestille
enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den
henger seg opp.
• Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst
modus når berøringsskjermen slås av.
• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
• Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte S Finder.
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
• Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte apper.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
8
Komme i gang
S Pen
S Pen-knapp
S Pen-spiss
Navn
Funksjon
S Pen-spiss
• Utfør grunnleggende S Pen-handlinger. (s. 20)
S Pen-knapp
• Utfør avanserte S Pen-handlinger. (s. 32)
Innhold i produktesken
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Enhet
• Hurtigstartveiledning
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke
er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
• Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til
Samsungs webområde for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
9
Komme i gang
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som du har fått av tjenesteleverandøren din.
• Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
• Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
1 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
• Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIMkortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut
minnekortet.
• Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt.
Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller
stjålne kort.
2 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.
10
Komme i gang
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
Lade batteriet
Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade
enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
• Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at
batteristrømmen er lav.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger
forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå
frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør
batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
11
Komme i gang
Lade med batteriladeren
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til
flerfunksjonskontakten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt
opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det
hende at laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et
Samsung-servicesenter.
Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter
kobler du den fra stikkontakten.
Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt
med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for
å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett
tilgjengelig under lading.
12
Komme i gang
Kontrollere batteriets ladestatus
Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende
batteriladestatus:
Lader
Fulladet
Redusere batteriforbruket
Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse
alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver
opplading:
• Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
• Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
• Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser skjermens lysstyrke.
13
Komme i gang
Sette inn et minnekort
Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av
minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med
enheten din.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere
minnekortet.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen for minnekortet i
SD Memory card-mappen.
1 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
2 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
14
Komme i gang
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker
du på → Innstillinger → Generelt → Lagring → Løs ut SD-kort.
Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er
ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede minnekort,
inkludert tap av data.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.
På startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Generelt → Lagring → Formater
SD-kort → Formater SD-kort → Slett alt.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av all viktig data som
er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra
brukerens handlinger.
15
Komme i gang
Bytte pennesplitt på S Pen
Når du bruker S Pen, kan pennesplitten på S Pen bli sløv. Hvis pennesplitten er sløv, bytter du den
ut med en ny.
1 Hold pennesplitten godt fast med pinsetten og trekk den ut.
2 Sett inn en ny pennesplitt i S Pen til du hører et klikk.
Ikke få fingrene i klem mellom pinsetten og pennesplitten.
• Ikke bruk gamle pennesplitter på nytt. Dette kan føre til at S Pen ikke fungerer som
den skal.
• Ikke trykk for hardt på pennesplitten når du setter den inn i S Pen.
• Ikke sett den runde enden av pennesplitten inn i S Pen. Dette kan skade S Pen eller
enheten.
Den svartfargede pennesplitten har en hvit gummihette over spissen. Hvis gummihetten
er nedslitt, bytter du pennesplitten med en ny.
16
Komme i gang
Slå enheten på og av
Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere
den.
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.
• Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
• Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på Flymodus for å deaktivere alle trådløse
funksjoner.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på Slå av.
Holde enheten
Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til
tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
17
Komme i gang
Låse og låse opp enheten
Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen
ved å trykke på strømtasten, og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten
også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.
Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten når berøringsskjermen er slått
av. Trykk hvor som helst på skjermen og dra deretter fingeren raskt i en hvilken som helst retning.
Justere volumet
Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolumet, eller for å justere lydvolumet
ved avspilling av musikk eller video.
Aktivere stillemodus
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
• Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på Lydløs eller Vibrasjon.
• Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på Lyd eller Vibrasjon.
18
Grunnleggende
Statusikoner
Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er
oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nettverk tilkoblet
EDGE-nettverk tilkoblet
UMTS-nettverk tilkoblet
HSDPA-nettverk tilkoblet
HSPA+-nettverk tilkoblet
LTE-nettverk tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
GPS aktivert
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Funksjon for smart hvilemodus aktivert
Synkronisert med web
19
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Koblet til en datamaskin
SIM- eller USIM-kort mangler
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
S Pen tatt ut
Stillemodus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterinivå
Bruke berøringsskjermen
Benytt kun fingrene eller S Pen for bruk av berøringsskjermen.
• Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk
elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor berøringsområdet.
• Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan
etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av
berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
20
Grunnleggende
Fingerbevegelser
Trykke
Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en
skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.
21
Grunnleggende
Dra
Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde,
og så dra elementet til ønsket plassering.
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt
for å gå tilbake.
22
Grunnleggende
Flikke
Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel.
Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste, slik som
for eksempel kontakter.
Klype
Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å
zoome ut.
23
Grunnleggende
Kontrollbevegelser
Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.
Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet
trykker du på → Innstillinger → Styring → Bevegelser og skyver deretter
Bevegelser-bryteren mot høyre.
Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller
bevegelsene varsomt.
Rotere skjermbildet
Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet
automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.
Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort
Skjermrotasjon.
• Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
• Enkelte apper viser et annet skjermbilde, avhengig av retningen.
24
Grunnleggende
Løfte opp
Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått
av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.
Vippe
Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn
eller ut.
25
Grunnleggende
Panorere for å bla gjennom
Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en
hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.
Håndflatebevegelser
Du kan bruke håndflatebevegelser til å kontrollere enheten ved å berøre skjermen.
Før bruk av bevegelser må du sørge for at funksjonen for håndflatebevegelser er aktivert. På
startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Styring → Håndflatebevegelse og skyver
deretter Håndflatebevegelse-bryteren mot høyre.
Stryke
Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i Galleri →
Screenshots-mappen. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
26
Grunnleggende
Dekke til
Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.
Samsung smart pause
Bruk denne funksjonen til å sette videoer på pause når du ser vekk fra skjermen.
På startskjermbildet trykker du på
deretter av for Smart pause.
→ Innstillinger → Styring → Smartskjerm, og merker
Under videoavspilling kan du sette videoen på pause ved å se bort fra skjermen. Avspillingen
gjenopptas når du ser på skjermen igjen.
27
Grunnleggende
Samsung smart rulling
Bruk denne funksjonen til å rulle opp eller ned på skjermen ved å vippe på hodet eller enheten.
På startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Styring → Smartskjerm → Smart
rulling, og skyver deretter Smart rulling-bryteren til høyre. Trykk på Smart rulling, og velg
deretter en rulletype.
Når du viser e-poster eller nettsider, vises rulletypeikonet (
gjenkjenningsstatus for bevegelser.
for hodebevegelser) som viser
Når enheten gjenkjenner bevegelsene til hodet ditt eller enheten, endres ikonet til
eller .
Deretter vipper du hodet ned- eller oppover, eller vipper enheten frem- eller bakover for å rulle i
den retningen.
Bruke Flervindu
Bruk denne funksjonen til å kjøre flere apper på skjermen samtidig.
• Bare apper i flervindusskuffen kan kjøres.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Du bruker flere vinduer ved å gå til startskjermbildet, trykke på
Flervindu og deretter skyve Flervindu-bryteren mot høyre.
28
→ Innstillinger → Enhet →
Grunnleggende
Bruke delt skjerm-Flervindu
Bruk denne funksjonen for å kjøre appene på en delt skjerm.
Starte apper i delt skjerm-Flervindu
1 Dra fingeren fra den høyre kanten av skjermen mot midten. Du kan også trykke på og holde
inne
.
Flervindusskuffen vises på høyre side av skjermen.
Flervindusskuffen
2 Trykk på og hold et appikon i flervindusskuffen, og dra det deretter inn på skjermen.
Slipp appikonet når skjermen blir blå.
29
Grunnleggende
3 Trykk på og hold et annet appikon i flervindusskuffen, og dra det deretter til et nytt sted.
Du kan starte samme app begge stedene på en delt skjerm samtidig. Bare apper med
ved siden av ikonet støtter denne funksjonen.
Dele innhold mellom apper
Det er enkelt å dele innhold mellom apper, som E-post og Internett, ved å dra og slippe det.
Noen apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
1 Start E-post og Internett i delt skjerm-Flervindu.
Få tilgang til
alternativer for
Flervindu.
2 Trykk på sirkelen mellom appvinduene, og trykk deretter på
.
Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:
• : Åpne en liste over nylig brukte apper i det valgte vinduet.
• : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
• : Del elementer, som bilder, tekst eller koblinger, mellom appvinduene ved å dra
og slippe dem.
• : Maksimer vinduet.
• : Lukk appen.
30
Grunnleggende
3 Trykk på og hold et element i Internett-vinduet, og dra det til et sted i E-post-vinduet.
Opprette en Flervindu-kombinasjon
Bruk denne funksjonen for å lagre Flervindu-appene som kjører for øyeblikket, som en
kombinasjon.
1 Start flere apper i delt skjerm-Flervindu.
2 Åpne flervindusskuffen og trykk på → Opprett.
3 Angi en tittel og trykk på OK.
Flervindu-kombinasjonen som kjører for øyeblikket, blir lagt til i delt skjerm-Flervindu.
Hvis du vil åpne apper med en lagret kombinasjon, velger du ønsket kombinasjon fra
flervindusskuffen.
31
Grunnleggende
Bruke S Pen
Den medfølgende S Pen kan brukes til enkelt å velge elementer eller utføre handlinger.
Handlinger som bruker S Pen mens knappen er trykket på og holdt inne, tilbyr ytterligere
muligheter, som for eksempel å ta et bilde av skjermen.
Dra S Pen ut fra sporet for å bruke den.
Når du drar ut S Pen fra sporet, oppdager enheten den og gjør følgende:
• Slår på berøringsskjermen (hvis den er avslått).
• Starter handlingsnotat eller viser luftkommando.
• Pennesplitten på S Pen kan byttes ut. Hvis pennesplitten blir sløv, bytter du den ut
med en ny.
• Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter.
Gå til webområdet til Samsung for å få mer informasjon om S Pen.
• Du får best resultater ved å holde S Pen nesten vinkelrett på berøringsskjermen og
ikke bruke den med skarp helning.
32
Grunnleggende
Ta et bilde av skjermen
Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, kan du berøre skjermen inntil du hører et klikk. Et
bilde som er tatt av skjermen blir lagret i Galleri → Screenshots-mappen.
Det er mulig å tegne, skrive på eller beskjære et bilde som er tatt av skjermen. Det redigerte
bildet blir lagret i Galleri → IMG_edited-mappen.
Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
Starte Handlingsnotat
Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, trykker du raskt to ganger på skjermen for å
starte Handlingsnotat.
Skriv eller tegn et notat, og velg deretter notatet ved å trykke på
for å utføre forskjellige
handlinger, som for eksempel å legge til kontakter eller sende en e-post. Velg notatet og trekk en
strek rundt et område med S Pen for å utføre handlinger med det valgte området.
33
Grunnleggende
Merke et område og ta et bilde av det
Hold S Pen-knappen inne og tegn en lukket form langs konturen av et område som du vil ta bilde
av.
Bruk om nødvendig ett av følgende alternativer:
• : Gjenopprett det opprinnelige merkede området.
• : Konverter det merkede området til en rund form.
• : Konverter det merkede området til en rektangulær form.
• : Tilpass det merkede området.
Velg en app som du vil bruke med det valgte området utfra ikonene som vises nederst på
skjermen.
Luftkommando
Trykk på S Pen-knappen mens du holder S Pen over skjermen for å vise luftkommando.
Med denne funksjonen kan du bruke følgende handlinger direkte:
• Handlingsnotat: Start Handlingsnotat og skriv et notat, og velg det ved å trekke en strek
rundt det for å knytte handlinger til notatet.
• Utklippsbøker: Samle sammen variert innhold og lagre det i Utklippsbok. (s. 113)
• Skjermskrift: Ta et bilde av skjermen og rediger det.
• S Finder: Søk etter mye forskjellig innhold på enheten. (s. 111)
• Pennevindu: Start flere apper på bestemte områder av skjermen.
34
Grunnleggende
Starte apper i det valgte området
Trykk på Pennevindu på luftkommandoen. Trekk en strek rundt et område og velg en app.
Appen startes i det området som du har angitt.
Hvis du vil minimere appen, trykker du på
Hvis du vil maksimere appen, trykker du på
Lukk appene ved å trykke på
. Minimerte apper vises som flytende ikoner.
.
.
Åpne tilgjengelige alternativer
Noen elementer har kontekstmenyer som får S Pen-markøren til å lyse. Trykk på S Pen-knappen
for å vise menyen mens du holder S Pen over elementet.
Luftvisning
Bruk denne funksjonen til å utføre ulike funksjoner mens du holder S Pen over skjermen.
På startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Styring → S Pen → Luftvisning og
skyver deretter Luftvisning-bryteren mot høyre.
Pek på et element med S Pen hvis du vil forhåndsvise innholdet eller vise informasjon i et
sprettoppvindu.
Du kan bla gjennom paneler eller lister ved å bevege S Pen-markøren til en kant (topp/bunn/
venstre/høyre) av skjermen.
35
Grunnleggende
Varsler
Varselsikoner vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om nye meldinger,
kalenderhendelser, status for enheten og mye mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned
for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen
som er nederst på skjermen opp igjen.
De gjeldende innstillingene for enheten vises i varselspanelet. Trykk på og hold statuslinjen, og
trykk på for å bruke følgende alternativer:
• Wi-Fi: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
• Posisjon: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
• Lyd: Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt
dempet i stillemodus.
• Skjermrotasjon: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
• Bluetooth: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
• Lesemodus: Aktiver eller deaktiver lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å beskytte
øynene dine når du leser om kvelden. Du kan velge hvilke apper dette skal brukes for, ved å
trykke på Innstillinger → Enhet → Skjerm → Lesemodus.
• Mobildata: Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
• Strømsparing: Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
• Flervindu: Still inn enheten til å bruke Flervindu.
• Trådløssone: Aktiver eller deaktiver mobil trådløssone.
• Screen Mirroring: Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
• Synk.: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
• Smart hvilemodus: Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
• Smart pause: Aktiver eller deaktiver smart pause-funksjonen.
• Smart rulling: Aktiver eller deaktiver smart rulling-funksjonen.
• Sperremodus: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere
varsler. Velg hvilke varsler som skal blokkeres ved å trykke på Innstillinger → Enhet →
Sperremodus.
• Flymodus: Aktiver eller deaktiver flymodus.
• Luftvisning: Aktiver eller deaktiver luftvisning-funksjonen.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Du kan endre rekkefølgen på alternativene på varselspanelet ved å åpne varselspanelet, trykke
på → , trykke på og holde et element, og deretter dra elementet til en annen plassering.
36
Grunnleggende
Startskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner,
widgeter, snarveier til apper, og annet.
Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.
Reorganisere elementer
Legge til et appikon
På startskjermbildet trykker du på
forhåndsvisningspanel.
, trykker på og holder et appikon, og drar det til et
Legge til et element
Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter, mapper eller paneler.
Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende
kategorier:
• Apper og widgeter: Legg til apper eller widgeter på startskjermbildet.
• Mappe: Opprett en ny mappe.
• Side: Legg til et nytt panel på startskjermbildet.
Flytte et element
Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt det til et annet panel ved å dra det til
kanten av skjermen.
Fjerne et element
Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du
kan slippe elementet når papirkurven blir rød.
37
Grunnleggende
Reorganisere paneler
Legge til et nytt panel
Trykk på
→ Rediger side →
.
Flytte et panel
→ Rediger side, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en
Trykk på
ny plassering.
Fjerne et panel
→ Rediger side, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den deretter til
Trykk på
papirkurven øverst på skjermen.
Angi bakgrunn
Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for
startskjermbildet.
På startskjermbildet trykker du på
av følgende:
→ Angi bakgrunn → Startskjerm og velger deretter ett
• Bakgrunn: Vis bakgrunnsbilder.
• Bilder: Se bilder i Bilder.
• Galleri: Vis bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
• Live-bakgrunner: Vis animerte bilder.
Velg et bilde, endre om nødvendig størrelsen på rammen, og angi det deretter som bakgrunn.
Bruke widgeter
Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du
kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.
• Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til
ekstrakostnader.
• Tilgjengelige widgeter kan varierere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
38
Grunnleggende
Legge til widgeter på startskjermbildet
På startskjermbildet trykker du på → Widgeter. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet,
og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet. Plasser den der du
vil ha den, endre om nødvendig størrelse på den ved å dra i rammen, og trykk deretter hvor som
helst på skjermen for å lagre plasseringen.
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.
På startskjermbildet trykker du på
for å åpne appskjermbildet.
Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.
Endre rekkefølgen på apper
→ Rediger, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt
Trykk på
appen til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.
Organisere med mapper
Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.
→ Rediger, trykk på og hold en app og dra den deretter til Opprett mappe. Angi et
Trykk på
mappenavn og trykk deretter på OK. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk
deretter på Lagre for å lagre mappen.
Endre rekkefølgen på paneler
Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et
nytt sted.
Installere apper
Bruk appbutikker som Samsung Apps til å laste ned og installere apper.
39
Grunnleggende
Avinstallere apper
Trykk på
→ Avinstaller/deaktiver apper og velg deretter en app for å avinstallere den.
Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.
Deaktivere apper
Trykk på
→ Avinstaller/deaktiver apper og velg deretter en app for å deaktivere den.
Du kan aktivere apper på appskjermbildet igjen ved å trykke på
velge appene og deretter trykke på Utført.
→ Vis deaktiverte apper,
• Nedlastede apper og enkelte apper som følger med enheten, kan ikke deaktiveres.
• Når du bruker denne funksjonen, fjernes de deaktiverte appene fra appskjermbildet,
men de er fortsatt lagret på enheten.
Bruke apper
Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.
Åpne en app
På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.
Noen apper er gruppert i mapper. Trykk på en mappe, og trykk deretter på en app for å
åpne den.
Åpne fra nylig brukte apper
Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.
Velg et appikon som du vil åpne.
40
Grunnleggende
Lukke en app
Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.
Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk på , og trykk deretter på Lukk ved siden av appen
for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på Lukk alle. Du kan
også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .
Hjelp
Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller
konfigurerer viktige innstillinger.
Trykk på Hjelp på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.
Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på
Trykk på
.
for å søke med søkeord.
Angi tekst
Bruk Samsung-tastaturet eller taleinndata-funksjonen for å angi tekst.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Endre tastaturtype
Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på Velg inndatametode og velg deretter hvilken
tastaturtype som du vil bruke.
Endre tastaturtypen.
Slett det foregående tegnet.
Sett inn et linjeskift.
Bruk store bokstaver.
Sett inn spesialtegn.
Bruk store bokstaver.
Legg til et element fra
utklippstavlen.
Sett inn et mellomrom.
41
Grunnleggende
Bruke store bokstaver
Trykk på
før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.
Endre tastaturtype
Trykk på
for å endre tastaturtypen.
På det flytende tastaturet trykker du på og holder
sted.
og flytter det flytende tastaturet til et annet
Endre tastaturspråk
Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve
mellomromstasten til venstre eller høyre.
Håndskrift
Trykk på og hold , trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren eller S Pen. Foreslåtte ord
vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.
Du kan bruke håndskriftsbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel å redigere eller
slette tegn og sette inn mellomrom. Trykk på og hold , og trykk deretter på → Hjelp for å
vise bevegelsesveiledningene.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
42
Grunnleggende
Direkte inndata fra penn
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Styring → S Pen → Direkte inndata fra penn,
og skyver deretter Direkte inndata fra penn-bryteren mot høyre.
Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises -ikonet i øvre venstre hjørne av tekstfeltet. Trykk
på for å skrive med S Pen. Du kan gjøre enkle rettinger, endre inndataspråk eller sette inn
mellomrom mellom tegn ved å trykke på de forskjellige korrigeringsverktøyene som vises på
håndskriftsområdet.
Når denne funksjonen er aktivert, kan du gjøre følgende:
• Sende en håndskrevet melding.
• Foreta et anrop ved å skrive et kontaktnavn eller et telefonnummer på tastaturet.
• Angi en alarm ved å skrive inn et klokkeslett.
• Surfe på Internett ved å skrive inn webadresser.
Angi tekst ved hjelp av tale
Aktiver taleinndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.
Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den
understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.
Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det aktuelle språket.
Kopiere og lime inn
Trykk på og hold et tekstområde, dra eller for å velge mer eller mindre tekst, og trykk
deretter på Kopier for å kopiere eller Klipp ut for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til
utklippstavlen.
Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes
inn, og deretter trykke på Lim inn.
43
Grunnleggende
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter.
(s. 119)
Slå Wi-Fi av og på
Åpne varselspanelet og trykk deretter på Wi-Fi for å slå det av eller på.
• Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske
land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke
benyttes utendørs.
• Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Tilkoblinger → Wi-Fi, og skyver deretter
Wi-Fi-bryteren til høyre.
Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og
trykk deretter på Koble til. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at
enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved
senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.
Legge til Wi-Fi-nettverk
Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på Legg til Wi-Fi-nettverk nederst
i nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i Nettverks-SSID, velg sikkerhetstype og angi passordet
hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på Koble til.
Aktivere Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Med Passpoint søker enheten automatisk etter og kobler seg til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
Hvis du flytter til et nytt område, kobler det til et annet tilgjengelig Wi-Fi-nettverk uten å kreve
passord.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Tilkoblinger → Wi-Fi →
merker deretter av for Passpoint.
44
→ Avansert, og
Grunnleggende
Glemme Wi-Fi-nettverk
Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at
enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på
Glem.
Konfigurere kontoer
Google-apper, som for eksempel Play Butikk, krever en Google-konto, og Samsung Apps krever
en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten
din.
Legge til kontoer
Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger deg på, for å
opprette en Google-konto.
Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke
på Innstillinger → Generelt → Kontoer → Legg til konto → Google. Trykk deretter på Ny for
å registrere deg, eller trykk på Eksisterende og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.
Opprett også en Samsung-konto.
Fjerne kontoer
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt, Velg et kontonavn under Kontoer,
velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på Fjern konto.
Konfigurere brukerprofiler
Opprett brukerprofiler og velg deretter én når du låser opp enheten, for å bruke tilpassede
innstillinger. Ved å opprette flere brukerprofiler kan flere brukere dele enheten, uten at det får
innvirkning på andres personlige innstillinger, som for eksempel e-postkontoer, innstillinger for
bakgrunnsbilder og så videre.
På startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Generelt → Brukere → og følger
deretter instruksjonene på skjermen for å opprette en ny brukerprofil. Du får tilgang til enheten
med en brukerprofil ved å velge en profil øverst til høyre på låseskjermen.
45
Grunnleggende
Overføre filer
Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller
omvendt.
Koble til med Samsung Kies
Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med
Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter,
dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.
Koble til med Windows Media Player
Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.
Koble til som en medieenhet
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på Koblet til som en medieenhet → Medieenhet
(MTP).
Trykk på Kamera (PTP) hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP)
eller ikke har installert riktig driver.
3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
46
Grunnleggende
Sikre enheten
Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon
som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en
opplåsingskode når den låses opp.
Angi en signatur
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enhet → Låseskjerm → Skjermlås →
Signatur.
Skriv signaturen din med S Pen, og skriv den deretter to ganger til for å verifisere den. Opprett
en reserveopplåsings-PIN-kode eller et -mønster for å låse opp skjermen dersom du glemmer
signaturen.
Når du skal låse opp enheten, må du skrive signaturen på samme måte, som for
eksempel i samme vinkel, som da du registrerte signaturen.
Angi et mønster
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enhet → Låseskjerm → Skjermlås →
Mønster.
Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt
for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du
glemmer mønsteret.
47
Grunnleggende
Angi en PIN-kode
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enhet → Låseskjerm → Skjermlås → PIN.
Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.
Angi et passord
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enhet → Låseskjerm → Skjermlås →
Passord.
Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte
det.
Låse opp enheten
Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.
Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for
å få den tilbakestilt.
48
Grunnleggende
Oppgradere enheten
Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Oppgradere med Samsung Kies
Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk
enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på
oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for
detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.
• Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
• Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen.
Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.
Oppgradere trådløst
Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Om enheten →
Programvareoppdatering → Oppdater nå.
49
Kommunikasjon
Telefon
Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.
Trykk på Telefon på appskjermbildet.
Ringe
Foreta et anrop
Bruk én av følgende metoder:
• Tastatur: Tast inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
• Logger: Foreta et anrop fra historikken for innkommende og utgående anrop og meldinger.
• Favoritter: Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
• Kontakter: Foreta et anrop fra kontaktlisten.
Hurtigtastnumre
Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.
Nummerforslag
Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et
anrop.
50
Kommunikasjon
Finne kontakter
Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten.
Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe kontakten.
Foreta et internasjonalt anrop
Trykk på og hold 0 til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og
trykk deretter på .
Under en samtale
Følgende handlinger er tilgjengelig:
• Parker: Sett en samtale på vent. Trykk på Hent for å gjenoppta samtalen som er satt på vent.
• Nytt anrop: Ring opp et anrop nummer to.
• Tastatur: Åpne tastaturet.
• Avslutt: Avslutt den pågående samtalen.
• Kontakter: Åpne kontaktlisten.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Hodesett: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
• Bytt: Veksle mellom to samtaler.
• Flett: Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til
flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.
• → Handlingsnotat: Start Handlingsnotat.
• → Melding: Send en melding.
• → Overfør: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler
deg fra samtalen.
• → Administrer konferansesamtale: Ha en privat samtale med én samtalepart i løpet av
en samtale med flere parter, eller koble én samtalepart fra en samtale med flere parter.
51
Kommunikasjon
Legge til kontakter
Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og trykke på
.
Vise anropslogger
Trykk på Logger for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.
Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på
→ Vis og deretter velge et alternativ.
Tillatte numre
Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte
prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet ditt.
→ Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger → Tillatte
Trykk på
numre → Aktiver FDN, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
Trykk på FDN-liste og legg til numre.
Anropssperring
Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere
internasjonale anrop.
→ Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger →
Trykk på
Anropssperring, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et
passord.
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet
kobles til, vil den første samtalen settes på vent.
52
Kommunikasjon
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende
→ Anropsinnstillinger →
anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på
Anropsinnstillinger → Konfigurer anropsavvisningsmeldinger.
Avvise anrop automatisk fra uønskede numre
→ Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Anropsavvisning →
Trykk på
Autoavvisningsmodus → Autoavvis numre, og trykk deretter på Liste for automatisk
avvisning. Trykk på , angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på Lagre.
Tapte anrop
Ved et ubesvart anrop vises
anrop.
på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte
Samtale venter
Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne
tjenesten for å sette en pågående samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne
tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.
→ Anropsinnstillinger →
Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på
Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger og deretter merke av for Samtale venter.
Viderekobling
Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert
nummer.
→ Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger →
Trykk på
Viderekobling og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på
Aktiver.
53
Kommunikasjon
Videoanrop
Foreta et videoanrop
Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på
videoanrop.
for å foreta et
Under en videosamtale
Følgende handlinger er tilgjengelig:
• Skjul meg: Skjul bildet ditt for den andre parten.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Hodesett: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til enheten.
• Bytt kamera: Veksle mellom front- og bakkamera.
• Tastatur: Åpne tastaturet.
• Avslutt: Avslutt den pågående samtalen.
• → Utgående bilde: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
• → Animerte humørikoner: Legg til humørikoner i bildet.
• → Temavisning: Legg til dekorative ikoner i bildet.
• → Aktiver tegnes.visn.: Endre visningsmodus til tegneserievisning.
• → Aktiver Dobbelt kamera: Du kan bruke front- og bakkameraet samtidig, slik at den
andre parten kan se både deg og omgivelsene dine.
Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil
enheten slå av bakkameraet for optimal ytelse.
Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:
• Ta bilde: Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
• Spill inn video: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.
Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.
54
Kommunikasjon
Kontakter
Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.
Trykk på Kontakter på appskjermbildet.
Behandle kontakter
Trykk på Kontakter.
Administrere kontakter
Trykk på
og angi kontaktinformasjon.
• : Legg til et bilde.
• /
: Legg til eller slett et kontaktfelt.
Redigere en kontakt
Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på
.
Slette en kontakt
Trykk på
→ Slett kontakter.
Konfigurere et hurtigtastnummer
→ Innstilling for hurtigtastnummer, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter
Trykk på
en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter
trykke på Fjern.
55
Kommunikasjon
Søke etter kontakter
Trykk på Kontakter.
Bruk én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Bruk indeksen til venstre for kontaktlisten for å bla raskt, ved å dra en finger langs indeksen.
• Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
• : Legg til i favorittkontakter.
• /
: Foreta et tale- eller videoanrop.
• : Skriv en melding.
• : Skriv en e-post.
Vise kontakter
Trykk på Kontakter.
Som standard viser enheten alle lagrede kontakter.
Trykk på
lagret.
→ Kontakter som skal vises, og velg deretter en plassering der kontaktene er
Flytte kontakter
Trykk på Kontakter.
Flytte kontakter til Google
Trykk på
→ Slå sammen kontoer → Slå sammen med Google.
Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med
i kontaktlisten.
Flytte kontakter til Samsung
Trykk på
→ Slå sammen kontoer → Slå sammen med Samsung-konto.
Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med
56
i kontaktlisten.
Kommunikasjon
Importere og eksportere kontakter
Trykk på Kontakter.
Importere kontakter
Trykk på
→ Importer/Eksporter og velg et importalternativ.
Eksportere kontakter
Trykk på
→ Importer/Eksporter og velg et eksportalternativ.
Dele kontakter
→ Del visittkort via → Flere kontakter, velg kontakter, trykk på Utført og velg
Trykk på
deretter en delingsmetode.
Favorittkontakter
Trykk på Favoritter.
Trykk på
, og utfør én av følgende handlinger:
• Søk: Søk etter kontakter.
• Legg til i Favoritter: Legg til kontakter i favoritter.
• Ta bort fra favoritter: Fjern kontakter fra favoritter.
• Rutenettvisning/Listevisning: Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.
Kontaktgrupper
Trykk på Grupper.
Legge til kontakter i en gruppe
Velg en gruppe og trykk deretter på
Lagre.
. Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på
57
Kommunikasjon
Administrere grupper
Trykk på
, og utfør én av følgende handlinger:
• Søk: Søk etter kontakter.
• Rediger: Endre gruppeinnstillingene.
• Opprett: Opprett en ny gruppe.
• Fjern medlem: Fjern medlemmer fra gruppen.
• Send melding: Send en melding til medlemmene i en gruppe.
• Send e-post: Send en e-postmelding til medlemmene i en gruppe.
• Endre rekkefølge: Trykk på og hold ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til
en ny posisjon, og trykk deretter på Utført.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon om å bruke kontakter.
Slette grupper
Trykk på , velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på Slett. Standardgrupper
kan ikke slettes.
Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe
Velg en gruppe, trykk på
deretter på Utført.
→ Send melding eller Send e-post, velg medlemmer og trykk
Visittkort
Trykk på Kontakter.
Opprett et visittkort og send det til andre personer.
Trykk på Konfigurer profil, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse,
og trykk deretter på Lagre. Hvis din personlige informasjon har blitt lagret da du konfigurerte
enheten, velger du visittkort under MEG, og trykker deretter på for å redigere.
Trykk på
→ Del visittkort via → Valgt kontakt, og velg deretter en delingsmetode.
58
Kommunikasjon
Meldinger
Bruk denne appen til å tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).
Trykk på Meldinger på appskjermbildet.
Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner
deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
Sende meldinger
Trykk på
, legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på
.
Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:
• Angi et telefonnummer.
• Trykk på
, velg kontakter, og trykk deretter på Utført.
• Hold S Pen over
vises.
, og trykk deretter på S Pen-knappen. Kontakter som du nylig har brukt,
Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:
• Trykk på
• Trykk på
og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
→ Legg til emne for å angi et emne.
• Hold S Pen over
, og trykk deretter på S Pen-knappen. Bilder som du nylig har lagt til, vises.
Sende håndskrevne meldinger
Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises -ikonet i øvre venstre hjørne av tekstfeltet. Trykk på
, og deretter på for å skrive inn en håndskrevet melding med S Pen.
59
Kommunikasjon
Sende planlagte meldinger
→ Tidsplanlegging mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og
Trykk på
trykk deretter på OK. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.
• Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet,
eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
• Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato
kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke
oppdaterer denne informasjonen.
Vise innkommende meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne personen.
Lytte til en mobilsvarmelding
Trykk på og hold 1 på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.
60
Kommunikasjon
E-post
Bruk denne appen til å sende eller lese e-poster.
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på for en privat e-postkonto, slik som Google Mail,
eller trykk på Manuelt oppsett for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene
på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på
→ Innstillinger → Legg til konto.
Sende e-poster
Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på
mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .
Trykk på
øverst på skjermen. Angi
for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.
Trykk på +Meg for å legge til deg selv som mottaker.
Trykk på
for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
Trykk på →
e-posten.
for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, posisjonsinformasjon og annet i
Sende planlagte e-poster
→ Planlegg sending, angir klokkeslett og dato og
Mens du skriver en e-post, trykker du på
trykker på Utført. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.
• Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet,
eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
• Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato
kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke
oppdaterer denne informasjonen.
61
Kommunikasjon
Lese e-poster
Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye
e-poster manuelt ved å trykke på .
Trykk på en e-post for å lese den.
Videresend e-posten.
Slett e-posten.
Legg til denne
e-postadressen i
kontaktlisten.
Marker e-posten som en
påminnelse.
Svar på e-posten.
Åpne vedlegg.
Skriv en e-post.
Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på Lagre for å lagre det.
Google Mail
Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.
Trykk på Google Mail på appskjermbildet.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Denne appen kan ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
62
Kommunikasjon
Sende e-poster
Trykk på
i en hvilken som helst e-postvisning for å angi mottakere, et emne, og en melding,
og trykk deretter på SEND.
Trykk på + KOPI/BLINDKOPI for å legge til flere mottakere.
Trykk på for å legge til bilder.
Trykk på
→ Lagre utkast for å lagre e-posten og sende den senere.
Trykk på
→ Legg ved fil for å legge ved bilder, videoer, musikk og annet.
Trykk på
→ Forkast for å begynne på nytt.
Trykk på
→ Innstillinger for å endre innstillinger for Google Mail.
Trykk på
→ Send tilbakemelding for å gi din mening til bruk i apputvikling.
Trykk på
→ Hjelp for å få tilgang til hjelpeinformasjonen for Google Mail.
Lese e-poster
Søk etter en e-post.
Arkiver e-posten for
langtidslagring.
Skriv en e-post.
Slett e-posten.
Svar på e-posten til både
avsenderen og alle
mottakerene, eller skriv ut
e-posten.
Forhåndsvis vedlegg.
Videresend e-posten til
andre.
Svar på e-posten.
Marker e-posten som en
påminnelse.
Etiketter
Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som
har etiketten Innboks.
Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på
velge etiketten som skal tildeles.
63
→ Endre etiketter, og deretter
Kommunikasjon
Hangouts
Bruk denne appen til å chatte med andre.
Trykk på Hangouts på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et søkeord som du vil søke etter, og velg en venn fra
resultatene for å begynne å chatte.
ChatON
Bruk denne appen til å kommunisere med andre enheter. Du må logge deg på Samsungkontoen din for å kunne bruke denne appen.
Trykk på ChatON på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Opprett en venneliste ved å oppgi telefonnumre eller e-postadresser til Samsung-kontoer, eller
ved å velge venner fra forslagslisten.
Velg en venn for å starte en chat.
Google+
Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.
Trykk på Google+ på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Trykk på Alle for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene
dine.
64
Kommunikasjon
Bilder
Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles sosiale nettverkstjenester.
Trykk på Bilder på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Velg én av følgende kategorier:
• ALLE: Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
• HØYDEPUNKT: Vis bilder eller videoer gruppert etter dato eller album. Trykk på for å vise
resten av bildene eller videoene i gruppen.
Velg deretter et bilde eller en video.
Mens du viser bildet eller videoen, kan du bruke ett av følgende ikoner:
• : Endre bildet.
• : Del bildet eller videoen med andre.
• : Slett bildet eller videoen.
Twitter
Bruk denne appen til å få tilgang til Twitters sosiale nettverk og holde kontakten med andre.
Trykk på Twitter på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
65
Web og nettverk
Internett
Bruk denne appen til å surfe på Internett.
Trykk på Internett på appskjermbildet.
Vise websider
Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på Gå til.
Trykk på
for å få tilgang til flere alternativer mens du viser en nettside.
Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved
siden av webadressen.
Åpne en ny fane
Trykk på
.
Hvis du vil gå til en annen nettside, blar du til venstre eller høyre i tittelfeltet, og trykker på
tittelen for å velge den.
Søke på Internett med stemmen
Trykk på adressefeltet, trykk på
vises.
→ , si et søkeord, og velg deretter ett av søkeordene som
Bokmerker
Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på
.
Åpne en bokmerket webside ved å trykke på , og deretter velge én.
Historikk
Trykk på → Historikk for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan
tømme historikken ved å trykke på .
66
Web og nettverk
Lagrede sider
Du kan vise lagrede websider ved å trykke på
→ Lagr. sider.
Koblinger
Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den.
Du kan se lagrede koblinger ved bruke Nedlastinger. (s. 116)
Dele websider
Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på
→ Del via.
Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på Del
via.
Chrome
Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på websider.
Trykk på Chrome på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Vise websider
Trykk på adressefeltet, og angi deretter en webadresse eller et søkeord.
Åpne en ny fane
Trykk på
→ Ny fane.
Hvis du vil gå til en annen nettside, blar du til venstre eller høyre i tittelfeltet, og trykker på
tittelen for å velge den.
Bokmerker
Hvis du vil legge til et bokmerke for den gjeldende nettsiden, trykker du på , angir
opplysninger, som for eksempel navn og nettadresse, og trykker deretter på Lagre.
Åpne en bokmerket webside ved å trykke på
→ Bokmerker, og velg deretter én.
67
Web og nettverk
Søke på Internett med stemmen
Trykk på , si et søkeord og velg deretter ett av søkeordene som vises.
Synkronisere med andre enheter
Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du
er logget på med samme Google-konto.
Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på
webside som du vil åpne.
→ Andre enheter. Velg en
Vis bokmerker ved å trykke på BOKMERKER.
Bluetooth
Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk
Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth-funksjonen.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på Innstillinger → Tilkoblinger →
Bluetooth, og deretter skyve Bluetooth-bryteren til høyre.
68
Web og nettverk
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Tilkoblinger → Bluetooth → Søk, og en liste
over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter
deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er Galleri. Åpne Galleri, velg
et bilde, trykk på → Bluetooth og velg deretter én av Bluetooth-enhetene. Deretter må
godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta
bildet. Hvis en annen enhet sender deg data, godtar du godkjenningsforespørselen for Bluetooth
som kommer fra en annen enhet. Filer som du mottar, blir lagret i Download-mappen. Hvis du
mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.
Screen Mirroring
Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen
med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content
Protection (HDCP) er kanskje ikke kompatibel med denne funksjonen.
• Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
• Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-donglen eller
HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
• Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus
for best mulig opplevelse.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Tilkoblinger → Screen Mirroring, og skyver
deretter Screen Mirroring-bryteren mot høyre. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og
kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PINkode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.
69
Web og nettverk
Samsung Link
Bruk denne appen til å spille av innhold som er lagret på eksternt plasserte enheter eller på
lagringstjenester på Internett. Du kan spille av og sende multimediafiler på enheten, på eller til
en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.
For å bruke denne appen må du logge deg på Samsung-kontoen din, og registrere to eller flere
enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere, avhengig av enhetstype.
Trykk på Samsung Link på appskjermbildet.
For å starte Samsung Link må du laste ned og installere appen. Trykk på Installer, og følg
deretter instruksjonene på skjermen.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
Group Play
Bruk denne appen til hyggelige stunder med venner der dere deler og spiller av innhold. Opprett
eller bli med i en Group Play-økt, og del deretter innhold som bilder eller musikk.
Trykk på Group Play på appskjermbildet.
For å starte Group Play må du laste ned og installere appen. Trykk på Installer, og følg deretter
instruksjonene på skjermen.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Du kan ikke bruke Internett samtidig som du bruker denne appen.
• Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
70
Web og nettverk
Smart Remote
Bruk denne appen for å bruke enheten som en fjernkontroll for TV-er og
underholdningssystemer.
Trykk på Smart Remote på appskjermbildet.
Du må først koble enheten til et Wi-Fi-nettverk og kontrollere at enhetens infrarøde port vender
mot TV-en.
Angi at enheten skal fungere som fjernkontroll for en TV
Trykk på Velg ditt land, velg et land eller en region og følg deretter instruksjonene på skjermen
for å fullføre konfigureringsprosessen.
Du åpner fjernkontrollpanelet ved å trykke på panelhåndtaket nederst til høyre på skjermen.
→ Legg til nytt rom.
Hvis du vil legge til et ekstra rom, trykker du på
Tilpasse innstillinger for fjernkontroll
Trykk på
og bruk følgende alternativer:
• Rom og enheter: Endre tilkoblingsinnstillinger.
• Rediger kanaler: Rediger kanaler som vises på enhetens skjermbilde.
• Profil: Angi en brukerprofil slik at Peel kan hjelpe deg å finne de beste godbitene.
• Favorittprogrammer: Vis favorittprogrammer.
• Utelatte programmer: Gjenopprett tidligere skjulte programmer.
• Sjangre: Skjul eller endre rekkefølgen på sjangere.
• Sport: Skjul eller endre rekkefølgen på sportsgrener.
• Send tilbakemelding: Rapporter dine synspunkter for apputvikling.
• Varsler: Angi at enheten skal vise varsler om kommende TV-programmer.
• Tilbakestill Peel: Nullstill tilkoblingsinnstillingene.
71
Web og nettverk
WatchON
Denne appen brukes til å koble til en TV for å se på TV-programmer og filmer.
Trykk på WatchON på appskjermbildet.
Først må du koble enheten til et nettverk og påse at den infrarøde lampen på enheten vender
mot TV-en.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Koble til en TV
Koble til en TV for å vise enhetens skjermbilde på en stor overflate og for å bruke enheten som en
fjernkontroll for TV-en.
Trykk på Konfigurer WatchON, velg en region og kringkastingstjeneste og trykk deretter på
Neste. Trykk på → Oppsett, velg TV-merke og følg deretter instruksjonene på skjermen for å
registrere TV-en på enheten. Trinnene varierer, avhengig av de alternativene som du velger.
For å koble til andre TV-er trykker du på
→ Innst. → Rominnstillinger → Legg til rom.
Se på TV
Velg blant foreslåtte TV-programmer eller velg en kategori nederst på skjermen. Velg et TVprogram eller en film, og trykk deretter på Se på TV, Se på denne kanalen eller Se på nå. Det
valgte programmet vises på den tilkoblede TV-en.
Trykk på , og åpne kontrollpanelet for å kontrollere TV-en.
Stille inn programpåminnelser
Trykk på Tidslinje nederst på skjermen, og velg tidspunktet for et TV-program som du vil se på.
Velg et program og trykk deretter på .
En påminnelse for det valgte programmet blir lagt til i S Planner.
72
Media
Musikk
Bruk denne appen til å lytte til musikk.
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
Spille av musikk
Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.
Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermbildet.
Søk etter andre enheter for
å spille av filen.
Juster volumet.
Angi filen som
favorittsangen din.
Endre gjentakelsesmodus.
Slå på tilfeldig avspilling.
Skjul
musikkavspillerskjermbildet.
Åpne spillelisten.
Start sangen som spilles av
på nytt eller hopp til forrige
sang. Trykk på og hold for å
spole raskt bakover.
Gå til neste sang. Trykk på
og hold for å spole raskt
forover.
Sett avspillingen på pause
og gjenoppta avspillingen
igjen.
73
Media
Lytt til sanger med samme volumnivå ved å trykke på
Smartvolum.
→ Innstillinger → Avansert →
Når Smartvolum er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå.
Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå
hørselsskader.
Det er ikke sikkert at Smartvolum er aktivert for alle filene.
Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, trykker du på
→ Innstillinger → Avansert → Adapt Sound → På. Når du skrur volumet opp til nivå 14
eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned
volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.
Angi at en sang skal brukes som ringe- eller alarmtone
Hvis du vil at en sang som spilles av for øyeblikket, skal brukes som ringe- eller alarmtone, trykker
→ Bruk som og velger et alternativ.
du på
Opprette spillelister
Opprett et eget utvalg av sanger.
Trykk på , skriv inn en tittel og trykk på OK. Velg sangene som du vil legge til, og trykk deretter
på Utført.
Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på
til i spilleliste.
→ Legg
Spille av musikk etter stemning
Spill musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når
en ny sang er lagt til, trykker du på Musikk-firkant → .
Trykk på Musikk-firkant og velg et stemningselement. Du kan velge flere celler ved å dra
fingeren din.
74
Media
Kamera
Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.
Bruk Galleri for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 82)
Trykk på Kamera på appskjermbildet.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som
den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
Etiske regler for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Ta bilder
Ta et bilde
Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i
fokus, vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på
for å ta bildet.
Vis flere alternativer.
Bytt til Dobbelt
kamera-modus.
Veksle mellom front- og
bakkamera.
Vis gjeldende modus.
Begynn å ta opp en video.
Bytt fotograferingsmodus.
Åpne Galleri for å se på
bilder og videoer.
Velg blant ulike effekter
som er tilgjengelige.
75
Media
Bildemodus
Flere fotoeffekter er tilgjengelig.
Trykk på MODUS, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.
• Auto: Velg dette for å la kameraet vurdere omgivelsene og finne den ideelle modusen for
bildet.
• Skjønnhetsansikt: Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
• Beste bilde: Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
• Beste ansikt: Bruk dette til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape
det best mulige bildet.
Trykk på
for å ta flere bilder. For å få best mulig bilde holder du kameraet rolig og står
stille mens du tar bildene. Når Galleri åpnes, trykker du på den gule rammen på hvert ansikt,
og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for
hver person, trykker du på Lagre for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.
• Lyd og bilde: Velg dette for å ta et bilde med lyd.
Trykk på
for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.
Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.
• Drama: Bruk denne innstillingen til å ta en bildeserie og kombiner bildene for å opprette ett
bilde som viser spor av bevegelsen.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder. Enheten tar kanskje ikke bilder riktig under andre
fotograferingsforhold.
– – Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
– – Ta bilder av et objekt som beveger seg kun i én retning.
– – Ta bilder med en bakgrunn som er uten bevegende objekter.
– – Unngå å ta bilder av et objekt og en bakgrunn med lignende farger.
– – Unngå å ta bilder av objekter som befinner seg altfor tett på eller altfor langt vekk for å
kunne ses i søkeren, eller som er altfor lange, som for eksempel busser eller tog.
76
Media
• Fyldig tone (HDR): Bruk dette til å ta et bilde med forbedret kontrastforhold.
• Viskelær: Dette brukes til å viske ut bevegelsene til objekter som beveger seg i bakgrunnen.
Trykk på
for å ta en bildeserie. Enheten sletter spor av bevegelse fra et bevegende
objekt. Gjenopprett det originale bildet ved å trykke på , og trykk deretter på det
uthevede området.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.
– – Hold kameraet rolig og stå stille mens du tar bildene.
– – Når du tar bilder av et objekt og en bakgrunn med liknende farger, er det ikke sikkert at
kameraet vil gjenkjenne alle bevegelsene.
– – Når du tar bilder av et motiv som beveger seg svært lite eller svært mye, kan det hende at
kameraet ikke gjenkjenner alle bevegelsene.
– – Hvis det er flere motiver som beveger seg i bakgrunnen, kan det hende at kameraet ikke
gjenkjenner alle bevegelsene.
• Panorama: Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.
– – Beveg kameraet langsomt i én retning.
– – Hold kamerasøkeren innenfor hjelperammen.
– – Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom
himmel eller en ensfarget vegg.
• Sport: Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
Panoramabilder
Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.
Trykk på MODUS → Panorama.
Trykk på
, og beveg kameraet i én retning. Når den blå rammen kommer på linje med
søkeren, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å
trykke på
.
Hvis søkeren er utenfor den riktige retningen, slutter enheten å ta bilder.
77
Media
Bruke filtereffekter
Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller opptak.
Trykk på
modus.
og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av valgt
Ta opp videoer
Ta opp en video
Trykk på for å spille inn en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på
innspillingen ved å trykke på .
. Stans
Bruk følgende handlinger når du spiller inn:
• Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å
trykke på .
• For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på
.
Opptaksmodus
Trykk på
→
for å bytte opptaksmodus.
• Normal: Bruk denne modusen for normal kvalitet.
• MMS-grense: Bruk denne modusen for å redusere kvaliteten for å sende i meldinger.
• Rask bevegelse: Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten
vil spille av videoen i rask film.
78
Media
Zoome ut og inn
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome
ut.
Inn-/ut-zoomeeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoomfunksjonen under videoopptak.
Dobbelt kamera-modus
Når du tar et landskapsbilde med bakkameraet, vises bildet eller videoen som tas opp av
frontkameraet i et innleggsvindu, eller omvendt. Bruk denne funksjonen til å ta et vakkert
landskapsbilde og et selvportrett samtidig.
Trykk på
for å bytte til Dobbelt kamera-modus. Trykk på
vil spille inn en video.
for å ta et bilde eller
hvis du
Trykk på og hold for å endre
størrelsen eller flytte det til
en annen plassering.
Velg blant ulike stiler som er
tilgjengelige.
• Du kan spille inn videoer med to kameraer i opptil 5 minutter i Full HD og opptil
10 minutter i HD.
• Når du spiller inn videoer i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne
mikrofonen.
79
Media
Bildedeling
Trykk på
→
, og bruk deretter én av de følgende funksjonene:
• Del bilde: Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
• Vennebildedeling: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har
merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
• ChatON-bildedeling: Send et bilde til en annen enhet via ChatON.
• Fjernsøker: Still inn en enhet for å fjernstyre kameraet.
Fjernstyring
Still inn en enhet som søker for å fjernstyre kameraet.
→ → Fjernsøker, og koble deretter sammen enheten og kameraet ved hjelp av
Trykk på
Wi-Fi Direct. Trykk på
for å ta et bilde fra avstand ved å bruke enheten som en fjernsøker.
Konfigurere kamerainnstillinger
→ for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er
Trykk på
tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere,
avhengig av valgt modus.
• Bildestørrelse/Videostørrelse: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre
kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
• Bildeserie: Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
• Trykk for å ta bilder: Trykk på bildet i forhåndsvisningen for å ta bilder.
• Ansiktsgjenkjenning: Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg
med å ta bilder av dem.
• Lysmåling: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. Spot måler lysverdien på ett bestemt sted.
Matrise utjevner hele scenen.
80
Media
• ISO: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i
filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste.
Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
• Videostabilisering: Aktiver eller deaktiver stabilisering. Denne funksjonen hjelper til med å
fokusere når kameraet er i bevegelse.
• Smart stabilisator: Still inn enheten til automatisk gjenkjenning av mørkere forhold, og å
justere bildets lysstyrke uten å bruke fotolys.
• Lagre som: Still inn enheten til å slette det originale bildet når du tar bilder med fyldige
toner-modus.
• Posisjonstagg: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet. Aktiver denne funksjonen når du
tar bilder for å opprette album i Historiealbum.
• For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli
forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved
dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du
vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
• Bildevisning: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Volumtast: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
• Selvutløser: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
• Hvitbalanse: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er
designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for
hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
• Eksponeringsverdi: Endre eksponeringsverdien. Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren
mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
• Hjelpelinjer: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved
fotografering av motiver.
81
Media
• Fotolys: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
• Talekontroll: Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
• Kontekstuelt filnavn: Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger. Aktiver denne
funksjonen for å bruke Vennetagg i Galleri og Historiealbum.
• Lagre som speilvendt: Speilvend bildet for å opprette et speilbilde av originalscenen.
• Lagring: Velg minneplassering for lagring.
• Nullstill: Nullstill kamerainnstillingene.
Snarveier
Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.
Trykk på
→ Rediger hurtiginnstillinger.
Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen. Andre ikoner
kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og holde og så dra dem.
Galleri
Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.
Trykk på Galleri på appskjermbildet.
Vise bilder
Når du starter Galleri, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel E-post,
lagrer et bilde, opprettes Download-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen.
På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette Screenshots-mappen.
Velg en mappe for å åpne den.
Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.
Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.
82
Media
Zoome ut og inn
Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:
• Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
• Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt
to ganger for å gå tilbake.
Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen
Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Styring → Bevegelser, skyver Bevegelserbryteren mot høyre og slår deretter på bryteren for hver funksjon.
Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, skyver du Bevegelser-bryteren mot venstre.
Spille av videoer
Videofiler vises med
-ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på
.
Beskjære segmenter i en video
Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt
endebraketten til ønsket sluttpunkt, og lagre deretter videoen.
Redigere bilder
Når du viser et bilde, kan du trykke på
, og bruke følgende funksjoner:
• Favoritt: Legg til bildet i favorittlisten.
• Bildefremvisning: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
• Bilderamme: Bruk denne funksjonen til å legge til en ramme og en merknad på et bilde. Det
redigerte bildet blir lagret i Photo frame-mappen.
• Bildemerknad: Bruk dette alternativet for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk
på for å redigere merknaden.
• Kopier til utklippstavle: Kopier til utklippstavlen.
83
Media
• Skriv ut: Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke
kompatible med enheten.
• Endre navn: Gi filen et nytt navn.
• Vennebildedeling: Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
• Roter mot klokken: Roter mot venstre.
• Roter med klokken: Roter mot høyre.
• Beskjær: Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet og lagre det som er
innenfor.
• Bruk som: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
• Detaljer: Vis bildedetaljer.
• Innstillinger: Endre Galleri-innstillingene.
Bilderedigering
Når du viser et bilde, kan du trykke på
, og bruke følgende funksjoner:
• Roter: Roter bildet.
• Beskjær: Beskjær bildet.
• Farge: Juster metning eller lysstyrke på bildet.
• Effekt: Legg til effekter på bildet.
• Klistrelapp: Fest klistremerker.
• Tegning: Tegn på bildet.
• Rammer: Legg til rammer på bildet.
Favorittbilder
Mens du ser på et bilde, kan du trykke på
→ Favoritt for å legge til bildet på favorittlisten.
Slette bilder
Bruk én av følgende metoder:
• I en mappe trykker du på
→ Velg element, velger bilder, og trykker deretter på
• Når du viser et bilde, kan du trykke på
.
84
.
Media
Dele bilder
Bruk én av følgende metoder:
• I en mappe trykker du på
→ Velg element, velger bilder, og trykker deretter på
sende dem til andre eller dele dem via tjenester for sosiale nettverk.
• Når du viser et bilde, kan du trykke på
nettverkstjenester.
for å
for å sende det til andre eller dele det via sosiale
Angi som bakgrunnsbilde
Når du ser på et bilde kan du trykke på
eller tilordne det til en kontakt.
→ Bruk som for å bruke bildet som bakgrunnsbilde
Ansiktsmerking
→ Innstillinger → Tagger og merk av for Ansiktsmerking. En gul ramme vises
Trykk på
rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på Legg til navn, og velg eller legg deretter
til en kontakt.
Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke valgene som vises,
som for eksempel å sende meldinger.
Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge,
ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.
Bruke vennetagg
→ Innstillinger → Tagger → Vennetagg, og skyv deretter Vennetagg-bryteren
Trykk på
til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et
bilde.
Organisere med mapper
Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere
eller flytte filer fra én mappe til en annen.
Trykk på for å opprette en ny mappe. Angi et navn for mappen, trykk på OK og merk deretter
av for bilder eller videoer. Trykk på og hold et valgt bilde eller en valgt video, dra bildet eller
videoen til den nye mappen, og trykk deretter på Utført. Trykk på Kopier hvis du vil kopiere
bildet eller videoen, eller trykk på Flytt for å flytte bildet eller videoen.
85
Media
Historiealbum
Bruk denne appen til å opprette ditt eget digitale album der du kan oppbevare minnene dine
ved å organisere bildene ryddig og automatisk.
Trykk på Historiealbum på appskjermbildet.
For å starte Historiealbum må du laste ned og installere appen. Trykk på Installer, og følg
deretter instruksjonene på skjermen.
Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
Video
Bruk denne appen til å spille av videofiler.
Trykk på Video på appskjermbildet.
Spille av videoer
Velg en video som skal spilles av.
Bytt til flytende
skjermbilde.
Søk etter andre enheter for
å spille av filen.
Juster volumet.
Gå for- eller bakover ved å
dra i linjen.
Gå til neste video. Trykk
på og hold for å spole
raskt forover.
Flytt kontrollpanelet mot
venstre.
Flytt kontrollpanelet mot
høyre.
Åpne spillelisten.
Endre skjermforhold.
Start videoen som spilles
av på nytt eller gå tilbake til
forrige video. Trykk på og
hold for å spole raskt
bakover.
Sett avspillingen på pause
og gjenoppta avspillingen
igjen.
86
Media
Slette videoer
Trykk på
→ Slett, velg videoer og trykk deretter på Slett.
Dele videoer
Trykk på
→ Del via, velg videoer, trykk på OK og velg deretter en delingsmetode.
Bruke sprettoppvideospilleren
Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på
videoer kan du trykke på
for å bruke sprettoppavspilleren.
Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å
forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.
Videoredigering
Bruk denne appen til å redigere videoer og legge på diverse effekter.
Trykk på Videoredigering på appskjermbildet.
For å starte Videoredigering må du laste ned og installere appen. Trykk på Installer, og følg
deretter instruksjonene på skjermen.
• Noen videofiler i Galleri kan kanskje ikke vises, avhengig av videooppløsning og
kodek.
• Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
87
Media
YouTube
Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-webområdet.
Trykk på YouTube på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Se på videoer
Trykk på
video.
, og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en
Trykk på
for fullskjermvisning.
Dele videoer
Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på
, og velg deretter en delingsmetode.
Laste opp videoer
Trykk på Opplastinger →
OPP.
, velg en video, legg inn informasjon for videoen og trykk på LAST
88
Media
Mitt tidsskrift
Bruk denne appen til å lage ditt eget sosiale tidsskrift.
Dra fingeren opp fra bunnen av startskjermbildet.
Når du starter Mitt tidsskrift for første gang, trykker du på Neste, leser og godtar
vilkårene og trykker deretter på Start.
Du konfigurerer tidsskriftet ved å trykke på . Deretter merker du av for kategorier. Trykk på ,
velg nye emner, og trykk deretter på .
Dra fingeren raskt mot venstre eller høyre for å endre kategorien, dra fingeren raskt opp- eller
nedover for å bla i tidsskriftsidene, og velg deretter en artikkel som du vil lese.
Trykk på
• samtidig som du viser en side for å bruke følgende apper:
: Åpne S Note.
• : Åpne S Planner.
• : Send en e-post.
• : Start Google-søk.
• : Åpne nettleseren.
• : Åpne appskjermbildet.
Flipboard
Bruk denne appen til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.
Trykk på Flipboard på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
When you launch this application for the first time or restart it after performing a data reset,
follow the on-screen instructions to finish the setup.
Velg en hovedsak eller et emne, gå gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som
du ønsker å lese.
89
Media
Businessweek+
Bruk denne appen til å få siste nytt om økonomi, næringsliv, markedsdata og mer.
Trykk på Businessweek+ på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
NYTimes
Bruk denne appen til å bla og navigere i artikler og mer.
Trykk på NYTimes på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Søk etter artikler ved å trykke på
og angi et søkeord i søkefeltet.
SketchBook for Galaxy
Bruk denne appen til å opprette hurtige tegninger eller skissere idéene dine for et prosjekt.
På appskjermbildet trykker du på SketchBook for Galaxy.
Bruk kunstneriske verktøy til å tegne og male digital kunst. Bildet blir lagret i Galleri.
For å starte SketchBook for Galaxy må du laste ned og installere appen. Trykk på Installer, og
følg deretter instruksjonene på skjermen.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
90
App- og mediebutikker
Play Butikk
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.
Trykk på Play Butikk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på INSTALLER. Hvis
du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre
kjøpsprosessen.
Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil
et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne
varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
Avinstallere apper
Du kan avinstallere appene som er lastet ned fra Play Butikk.
Trykk på → Mine apper, velg en app som skal slettes i listen over installerte apper, og trykk
deretter på AVINSTALLER.
91
App- og mediebutikker
Samsung Apps
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. Gå til
apps.samsung.com for mer informasjon.
Trykk på Samsung Apps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori. Trykk på KATEGORI for å velge en kategori.
Søk etter en app ved å trykke på
søkefeltet.
øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i
Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på Gratis. Hvis du
må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre
kjøpsprosessen.
Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil
et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne
varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
Play Bøker
Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.
Trykk på Play Bøker på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
92
App- og mediebutikker
Play Filmer
Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.
Trykk på Play Filmer på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Play Musikk
Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles
nettskytjeneste.
Trykk på Play Musikk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Play Spill
Bruk denne appen til å laste ned og spille spill.
Trykk på Play Spill på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Play Aviskiosk
Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.
Trykk på Play Aviskiosk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
93
Verktøy
S Note
Bruk denne appen til å opprette et notat med multimediafiler eller talenotater.
Trykk på S Note på appskjermbildet.
Opprette notater
Første gang du kjører S Note, trykker du på Start for å angi standardomslag og en mal. Følg
instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.
Skrive notater
Lag notater med et utvidet innhold ved å legge til multimediefiler eller talenotater.
Trykk på
hvis du vil skrive eller tegne på skjermen, eller trykk på
med tastaturet.
hvis du vil skrive inn tekst
Angre og gjør om igjen
siste handling.
Merk notatet.
Slett notatet.
Skriv inn et notat.
Lagre notatet.
Endre inndatamodus for å
tegne både med S Pen og
en finger, eller for å tegne
bare med S Pen.
Legg til en ny side til det
gjeldende notatet.
Sett inn en multimediefil.
Bytt til forstørret
håndskriftsmodus.
Endre sidealternativer.
94
Verktøy
Hvis du vil slette en ramme, trykker du på og holder rammen, og deretter trykker du på Slett.
Når du skriver et notat, kan du trykke på
pennefarge.
for å endre pennetype, linjetykkelse eller
Lagre den gjeldende innstillingen
som en penneprofil.
Endre pennetype.
Endre linjetykkelse.
Endre pennefarge.
Legg til en ny farge basert på
fargevelgeren.
Du kan zoome inn eller ut ved å spre to fingre eller klemme dem sammen.
Du kan legge til en ny side ved å trykke på
Du kan slette siden ved å trykke på
→ Legg til side.
→ Slett side.
Du kan legge til en tagg på siden ved å trykke på
→ Rediger tagger.
Du kan legge til en innholdsfortegnelse på siden ved å trykke på
Du kan bytte sidemal ved å trykke på
→ Rediger indeks.
→ Legg til mal.
Du kan endre bakgrunn for siden ved å trykke på
Du kan vise et rutenett på siden ved å trykke på
→ Endre bakgrunn.
→ Retningslinjer.
Bruke viskelærverktøyet
En trukket linje blir ikke gjenkjent som en serie med prikker, men som korte streker. På grunn av
dette kan du velge en hel strek og slette, flytte eller omforme den. Du kan imidlertid komme til
å viske ut også en del av linjen som ikke skulle viskes ut, eller du kan kanskje ikke viske ut tykke
eller overlappende linjer med viskelærverktøyet.
Du reduserer faren for å fjerne deler som ikke skal fjernes, ved å trykke på
→
.
Trykk på Slett alt for å fjerne hele notatet.
Selv med et mindre viskelær er det ikke sikkert at du greier å viske ut akkurat den delen
som skal fjernes.
95
Verktøy
Redigere håndskrevne notater
Velg et håndskrevet notat og klipp det ut, flytt det, endre størrelsen på det eller omform det. Når
du skriver eller tegner et notat, kan du trykke på . Deretter trykker du på notatet eller trekker
en strek rundt det for å merke og redigere det.
Flytt notatet til et annet sted ved å merke notatet og dra det til den nye plasseringen.
Endre størrelsen på notatet ved å merke det og dra i rammehåndtaket.
Når du har merket et håndskrevet notat, kan du bruke følgende alternativer:
• Egenskaper: Endre egenskapene for notatet, som for eksempel oppsett størrelse, farge eller
tykkelse.
• Gjør om til: Konverter en tegnet form eller et håndskrevet notat til et velorganisert
eksemplar.
• Klipp ut: Klipp ut notatet. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og
deretter trykke på Lim inn.
• Kopier: Kopier notatet. Lim det inn et annet sted ved å trykke på og holde stedet, og deretter
trykke på Lim inn.
• Slett: Slett notatet.
96
Verktøy
Sette inn multimediafiler
Trykk på
for å sette inn bilder, videoer, talenotater og mer.
Sette inn en idéskisse
Trykk på
→ Idéskisse, og skriv deretter et søkeord eller velg en kategori for å søke etter bilder.
Hvis du vil legge til dine egne skisser i listen, trykker du på
skissepanelet.
og tegner deretter et bilde i
Sette inn en ramme med et bilde eller en video
Trykk på
→ Bilde eller Video → Ta bilde i tegnet ramme eller Ta opp video på lerret.
Tegn en ramme i notatet, og trykk deretter inne i rammen med S Pen eller fingeren for å ta et
bilde eller ta opp en video.
Sette inn kartinformasjon
Trykk på → Kart, bla gjennom kartene eller trykk på
deretter på .
for å søke etter et sted, og trykk
• Du kan vise stedet i fullskjerm ved å trykke på og holde kartet, og deretter trykke på Åpne
kart.
• Hvis du vil dele kartinformasjonen med andre, trykker du på
delingsmetode.
97
→ Del via og velger en
Verktøy
Opprette og administrere diagrammer
Lage en tabell
Trykk på → Enkelt diagram → Tabell, angi antall rader og kolonner for tabellen og trykk
deretter på OK.
• Trykk på en tabellcelle for å skrive inn data i tabellen.
• Du kan legge til eller slette kolonner ved å trykke på
kolonne.
• Du kan legge til eller slette rader ved å trykke på
→ Legg til kolonne eller Slett
→ Legg til rad eller Slett rad.
Lage et diagram
Du kan lage et diagram ved å trykke på → Enkelt diagram og deretter velge en diagramtype.
Deretter tegner du felt, linjer eller skilleelementer på diagrammet.
Du kan lage et diagram fra dataene i tabellen ved å trykke på og holde tabellen, trykke på
Rediger diagram → og deretter velge en diagramtype.
98
Verktøy
Redigere et diagram
Trykk på og hold et diagram eller en tabell, trykk på Rediger diagram, og bruk deretter følgende
alternativer:
• Trykk på
øverst til venstre på skjermen for å endre diagramtypen.
• Trykk på et element, trykk på
, og rediger deretter verdiene.
De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av diagramtypen.
Vise notatsider
Når du viser sider, kan du trykke på
for å bruke følgende alternativer:
• Slett: Slett siden.
• Del via: Send siden til andre.
• Eksporter: Eksporter siden som en bilde- eller en PDF-fil.
• Rediger sider: Endre oppsettet på sidene eller importer sider fra andre notater.
• Rediger tagger: Legg til en tagg på siden.
• Inholdsfortegnelse: Legg til en innholdsfortegnelse på siden.
• Legg til snarvei på start: Legg til en snarvei til siden på startskjermbildet.
• Skriv ut: Skriv ut siden ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke
kompatible med enheten.
• Lagre som: Lagre siden med et annet navn.
• Bruk som: Angi at siden skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
99
Verktøy
Vise forhåndsvisning av sider
Dra ned et notat for å forhåndsvise sidene til notatet.
Trykk på
på notatomslaget for å få tilgang til følgende alternativer:
• Slett: Slett notatet.
• Del via: Del notatet med andre.
• Eksporter: Eksporter notatet som en bilde- eller en PDF-fil.
• Endre navn: Gi notatet et nytt navn.
• Rediger omslag: Endre notatomslag.
• Legg til i Favoritter: Legg til notatet i favorittlisten.
• Lås: Lås notatet slik at andre ikke kan se det.
• Legg til snarvei på start: Legg til en snarvei til notatet på startskjermbildet.
Redigere notater
Trykk på et notat for å åpne det. Notatet vises i visningsmodus. Trykk på
for å redigere notatet.
Søke etter notater
Bruk denne funksjonen til å søke etter et notat ved å skrive inn søkekriterier, som for eksempel
navn, tagger, tekst eller håndskrevne ord.
Trykk på
, trykk på søkefeltet øverst på skjermen, og angi deretter søkekriteriene.
100
Verktøy
Handlingsnotat
Bruk denne appen til å lage et håndskrevet notat og raskt utføre en av de nyttige funksjonene
som følger med Handlingsnotat.
Trykk på Handlingsnotat på appskjermbildet.
Skrive notater
Trykk på , skriv inn et notat og trykk på . Når funksjonsmenyen vises, velger du en funksjon
for å bruke informasjonen på notatet som du skrev.
• : Foreta et anrop.
• : Opprett en kontakt.
• : Send en melding.
• : Send en e-post.
• : Søk på Internett.
• : Søk etter en posisjon.
• : Opprett en oppgave.
Hvis du ønsker å bruke spesifikk informasjon fra notatet, trykker du for å oppheve valget av
notatet og trekker en sirkel rundt informasjonen.
Endre bakgrunnsfargen.
Visk ut notatet.
Skjul noen verktøy.
Skriv et notat.
Lagre notatat.
Trekk en strek rundt et område.
Lukk notatet.
Minimer notatet.
Vis notatlisten.
Juster størrelsen på notatfeltet.
Lagre notatet, og opprett et nytt
notat.
101
Verktøy
Se gjennom notater
Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.
Trykk på notatet for å redigere det.
Trykk på
for å opprette et notat.
Søk etter notater ved å trykke på
Slett notater ved å trykke på
.
.
→ Del via.
Du kan sende notater til andre ved å trykke på
Du kan endre visningsmodus ved å trykke på
→ Vis.
Gå til hjelpeinformasjon for handlingsnotat ved å trykke på
→ Hjelp.
S Planner
Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
Opprette hendelser og oppgaver
Trykk på
, og bruk deretter én av følgende metoder:
• Hendelse: Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentagelse.
• Oppgave: Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.
Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så
trykke én gang til.
102
Verktøy
Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk
deretter på Rediger hendelsesdetaljer eller Rediger oppgavedetaljer for å legge til flere
detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling,
eller hvor den skal finne sted.
Du kan legge ved et kart som viser hendelsens posisjon. Angi posisjonen i Posisjon-feltet, trykk
på ved siden av feltet, og finn den nøyaktige posisjonen ved å trykke på og holde kartet som
vises.
Synkronisere med Google Kalender
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Kontoer → Google under Mine
kontoer, velger Google-kontoen og merker deretter av for Synkroniser Kalender.
Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på S Planner →
Synkroniser.
Du kan vise synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på
merke av for Google-kontoen.
→ Kalendere og deretter
Håndskrift i månedsvisning
Trykk på
på skjermbildet for månedsvisning for å aktivere denne funksjonen.
Endre kalendertype
Velg én av de ulike kalendertypene, deriblant år, måned, uke og annet, øverst på skjermen.
Søke etter hendelser
Trykk på
og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.
Vis dagens hendelser ved å trykke på I dag øverst på skjermen.
Slette hendelser eller oppgaver
Velg en dato eller hendelse, og trykk deretter på → Slett.
Dele hendelser
Velg en hendelse eller oppgave, trykk på → Del via og velg deretter en delingsmetode.
103
→
Verktøy
Dropbox
Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du
lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre
datamaskiner som har installert Dropbox.
Trykk på Dropbox på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Når du kjører Dropbox for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre
oppsettet.
Når Dropbox aktiveres vil bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera automatisk lastes
opp til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . For å dele eller slette filer
eller opprette album, trykker du på , og velger deretter filene.
→ Upload here → Photos or videos
Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på →
eller Other files. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.
Mens du viser bilder eller videoer, trykker du på
favorittlisten ved å trykke på .
for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i
Nettsky
Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere innstillinger og appdata
med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Nettsky.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Synkronisere med Samsung-kontoen
Trykk på Samsung-kontoen din eller Synkroniseringsinnstillinger for å synkronisere filer.
104
Verktøy
Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data
Trykk på Sikkerhetskopiering eller Gjenopprett for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data
med Samsung-kontoen din.
Synkronisere med Dropbox
Trykk på Koble til Dropbox-konto, og oppgi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene
på skjermen for å fullføre oppsettet.
Når du har logget på, trykker du på Allow, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer
med Dropbox når du gjør endringer.
Disk
Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter, og dele dem med andre via Google
Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres
enheten automatisk med nettjeneren og andre datamaskiner der Google Disk er installert. Få
tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.
Trykk på Disk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
105
Verktøy
POLARIS Office 5
Bruk denne appen til å redigere dokumenter i forskjellige formater, inkludert regneark og
presentasjoner.
Trykk på POLARIS Office 5 på appskjermbildet.
Det kan hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige, avhengig av filtypen.
Opprett et dokument.
Vis nylig brukte
dokumenter.
Del dokumenter med
andre.
Bla gjennom mapper.
Vis favorittdokumenter.
Vis etter
dokumentformater.
Opprette dokumenter
Trykk på
og angi deretter en dokumenttype.
Bruk verktøylinjen for redigering øverst på skjermen til å redigere dokumentet.
Avslutt ved å trykke på dokumentikonet øverst på skjermen, trykk på Lagre, angi et filnavn, velg
mappen som du vil lagre i, og trykk deretter på Lagre.
Hvis du vil lagre dokumentet som en PDF-fil, trykker du på dokumentikonet øverst til venstre på
skjermen, trykker på PDF-eksport, angir et filnavn, og trykker deretter på Eksporter.
Mens du redigerer dokumenter, kan du trykke på
funksjonene:
, og deretter bruke én av de følgende
• Bytt til visningsmodus: Forhåndsvis dokumentet.
• Lysbildenotat: Rediger notater eller lysbildene.
• Finn/skift ut: Søk etter eller erstatt tekst.
• Sidelayout: Endre oppsettet for sider.
106
Verktøy
• Skjermkonvertering: Bruk animasjon eller overgangseffekter på lysbilder.
• Preferanser: Endre innstillingene for visningsmodus.
• Les alt: Les dokumentet via funksjonen for tekst-til-tale.
• Filtrer: Vis celler filtrert etter spesifikke kriterier.
• Sorter: Sorter celler etter spesifikke kriterier.
• Beskytt ark: Lås regnearket slik at andre ikke kan redigere det.
• Frys: Hold den valgte raden på plass.
• Rekalkuler: Beregn formlene i regnearket på nytt.
• Skjermdump: Ta et bilde av det valgte området.
• Vis informasjon: Vis dokumentopplysningene.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon om bruk av POLARIS Office.
Lese dokumenter
Trykk på en fil på skjermbildet med nylig brukte dokumenter. Du kan også trykke på Filleser,
Skjematype, Favoritter eller Vis sammen, og deretter velge en fil som du vil åpne.
Trykk på
for å tegne på dokumentet.
Trykk på
for å søke etter en tekststreng i dokumentet.
Trykk på
, og bruk deretter én av de følgende funksjonene:
• Bytt til redigeringsmodus.: Åpne redigeringsverktøylinjen.
• Bokmerke: Åpne bokmerkepanelet. Velg en etikett for å gå til et bestemt bokmerkepunkt.
• Preferanser: Endre innstillingene for visningsmodus.
• Enkelt lysbildevisning: Vis lysbildene ett for ett.
• Lysbildenotat: Rediger notater eller lysbildene.
• Frys: Hold den valgte raden på plass.
• Skjermdump: Ta et bilde av det valgte området.
• Vis informasjon: Vis dokumentopplysningene.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon om bruk av POLARIS Office.
107
Verktøy
Dele dokumenter
Del dokumenter med flere enheter som er koblet til det samme Wi-Fi-nettverket. Mens du deler
dokumenter, kan du skrive et notat eller tegne på skjermen.
Opprett en delingsgruppe ved å trykke på Vis sammen → . Velg et dokument som du vil dele,
skriv inn et navn og et passord for delingsgruppen, og trykk deretter på OK.
Når du vil delta i en delingsgruppe, søker du etter og deltar i delingsgruppen med passordet.
Alarm
Bruk denne appen til å angi vekking og alarmer for viktige hendelser.
Trykk på Alarm på appskjermbildet.
Slå denne alarmen av eller
på.
Dato og tid
Angi alarmer
Trykk på , angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil alarmen skal gjentas, og trykk deretter
på Lagre. Du kan også skrive en alarmtid med S Pen.
• Posisjonsalarm: Angi et sted. Alarmen utløses kun når du befinner deg på dette stedet.
• Utsett: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte
tidspunktet.
• Smart alarm: Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før valgt tidspunkt.
108
Verktøy
Stoppe alarmer
Skyv utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv
gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.
utenfor den store sirkelen for å
Slette alarmer
Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på Slett.
Verdensklokke
Bruk denne appen til å finne ut hva klokken er i mange storbyer i verden.
Trykk på Verdensklokke på appskjermbildet.
Opprette klokker
Trykk på
, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.
Du kan bruke sommertid ved å trykke på
→ Sommertid-innstillinger.
→ Velg, velge en klokke og deretter trykke på
Slette klokker
Trykk på
→ Velg, velg klokker og trykk deretter på
Kalkulator
Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.
Trykk på Kalkulator på appskjermbildet.
Du kan tømme historikken ved å trykke på
.
109
.
Verktøy
S Translator
Du kan bruke denne appen til å oversette tekst til andre språk.
Trykk på S Translator på appskjermbildet.
For å starte S Translator må du laste ned og installere appen. Trykk på Installer, og følg deretter
instruksjonene på skjermen.
Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
S Voice
Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.
Trykk på S Voice på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Denne appen er ikke støttet på enkelte språk.
Her finner du noen eksempler på talekommandoer:
• Åpne musikk
• Start kalkulator
• Ring Lulu på mobil
• Ring Lulu på jobb
• Sjekk timeplan
Tips for bedre talegjenkjenning
• Snakk tydelig.
• Snakk på stille steder.
• Ikke bruk støtende ord eller slang.
• Unngå å snakke med dialekt.
Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer,
avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.
110
Verktøy
Bruke vekkekommandoer på låseskjermen
Du kan bruke ulike funksjoner på låseskjermen med forhåndsinnstilte vekkekommandoer.
Du aktiverer denne funksjonen på appskjermbildet ved å trykke på Innstillinger → Enhet →
Låseskjerm, og deretter skyve Aktivering fra låseskjermen-bryteren mot høyre.
S Finder
Bruk denne appen til å søke etter mange ulike elementer på enheten, blant annet e-post,
dokumenter, bilder, musikk, apper og mer.
Trykk på og hold inne
for å starte S Finder.
Trykk på søkefeltet, og angi deretter søkekriterier. Trykk på og si deretter et søkeord som du vil
søke etter. Du kan også bruke denne funksjonen for å søke etter det håndskrevne innholdet på
enheten.
Google
Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.
Trykk på Google på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Søke på enheten
Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et
søkeord.
Hvis ingen resultater returneres fra appene vil nettleseren åpnes og vise nettsøkeresultatene.
111
Verktøy
Søkeområde
Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på
og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.
→ Innstillinger → Nettbrettsøk
Google Nå
Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport,
den neste avtalen din med mer når du trenger det.
Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Endre innstillingene for Google
→ Innstillinger og deretter skyve Google Nå-bryteren mot venstre eller
Nå ved å trykke på
høyre.
Talesøk
Bruk denne appen til å søke etter webområder med stemmen.
Trykk på Talesøk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Si et ord eller en setning når Snakk nå vises på skjermen. Velg ett av de foreslåtte nøkkelordene
som vises.
112
Verktøy
Utklippsbok
Bruk denne appen for å lage din egen digitale utklippsbok med innhold fra nettsider, videoer og
mer.
Trykk på Utklippsbok på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Opprette kategorier
Trykk på
, velg et oppsett fra listen, skriv inn et navn og trykk deretter på Lagre.
Samle elementer
Mens du ser på nettsider eller videoer, trykker du på og holder inne S Pen-knappen og tegner
en strek rundt et område for å velge det. Trykk på Utklippsbok på listen over apper som vises
nederst på skjermen, og velg deretter en kategori for å legge til det valgte området.
Du kan også trykke på Utklippsbøker på luftkommandomenyen, trekke en strek rundt et
område og deretter trykke på OK.
Vise elementer
Velg en kategori, og velg deretter et element. Mens du ser på et element trykker du på ikonet
øverst til høyre på skjermen for å gå til kilden.
113
Verktøy
Mine filer
Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer,
sanger og lydklipp.
Trykk på Mine filer på appskjermbildet.
Vise filer
Filer lagret på enheten sorteres etter kriterier. Velg én av følgende kategorier fra det venstre
området på skjermen:
• Tidslinje: Vis filer som er gruppert etter dato.
• Favorittmapper: Legg til snarveier i mapper.
• Mapper: Vis filer som er lagret i det interne minnet eller et minnekort.
• Kategor.: Vis filer sortert etter type.
• Apper: Vis filer lagret eller opprettet i bestemte apper.
Velg en kategori og velg deretter en fil eller mappe for å åpne den.
I en mappe kan du trykke på
, og deretter bruke ett av følgende alternativer:
• Velg: Velg filer eller mapper.
• Sorter etter: Sorter filer eller mapper.
• Legg til i Favorittmapper: Legg til en snarvei til mappen i Favorittmapper.
• Legg til snarvei på startskjermen: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på
startskjermbildet.
• Legg til FTP-adresse: Legg til en FTP-tjenersnarvei i snarveisområdet.
• Søk etter enheter i nærheten: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
• Visningsalternativer: Endre visningsalternativene for filen.
→ Velg, velg en fil eller mappe og bruk deretter én av følgende funksjoner:
Trykk på
• : Send en fil til andre.
• : Slett filer eller mapper.
• : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
• : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
114
Verktøy
• → Endre navn: Gi nytt navn til en fil eller en mappe.
• → Legg til i Favorittmapper: Legg til en snarvei til mappen i Favorittmapper.
• → Legg til snarvei på startskjermen: Legg til en snarvei til en fil eller en mappe på
startskjermbildet.
• → Zip fil: Komprimer filer eller mapper for å opprette en ZIP-fil.
• → Detaljer: Vis fil- eller mappedetaljer.
Søke etter en fil
Trykk på
, trykk på søkefeltet øverst på skjermen, og angi deretter søkekriteriene.
Vise lagringsinformasjon
Trykk på
for å vise informasjon om minnet for enheten og minnekortet.
Endre visningsmodusen.
Trykk på
for å bytte visningsmodus.
Opprette mapper
Trykk på
, skriv inn et navn på mappen, og trykk på OK.
Legge til snarveier til mapper
Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker, i Favorittmapper. Velg en mappe, og trykk på
→ Legg til i Favorittmapper.
Legge til FTP-tjenersnarveier på enheten
→ Legg til FTP-adresse, skriv inn
Legg til en snarvei til en FTP-tjener i Mapper. Trykk på
opplysninger om FTP-tjeneren, og trykk deretter på Utført.
115
Verktøy
Nedlastinger
Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.
Trykk på Nedlastinger på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Velg en fil for å åpne den med riktig app.
Trykk på Sorter etter størrelse for å sortere filene etter størrelse.
Du kan tømme historikken ved å trykke på Tøm liste.
TripAdvisor
Du kan bruke denne appen til å innhente reiseinformasjon som reisemål eller hoteller. Du kan
også reservere et rom og dele anmeldelsene dine med andre.
Trykk på TripAdvisor på appskjermbildet.
For å starte TripAdvisor må du laste ned og installere appen. Trykk på Install, og følg deretter
instruksjonene på skjermen.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
116
Verktøy
Evernote
Bruk denne appen til å opprette, synkronisere og dele multimedianotater som du oppretter.
Du kan legge til tagger i notatene eller sortere notatene i en notatblokk, slik at du effektivt kan
administrere idéene dine.
Trykk på Evernote på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
KNOX
Bruk denne appen for å skille personlige data og arbeidsdata, og for å få sikker tilgang til
bedriftsapper fra enheten.
Trykk på KNOX på appskjermbildet.
For å starte KNOX må du laste ned og installere appen. Trykk på Installere, og følg deretter
instruksjonene på skjermen.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• For å sikre dataene dine blir KNOX og tilknyttede data slettet hvis passordet blir angitt
feil flere ganger.
• Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket.
Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.
117
Reise og lokalt
Maps
Bruk denne appen til å finne posisjonen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.
Trykk på Maps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Søke etter posisjoner
Søk etter posisjoner ved å angi en adresse eller et søkeord. Når posisjonen er funnet, velger du en
posisjon for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.
Få veibeskrivelser til et reisemål
Trykk på for å angi startsted og reisemål, og velg deretter en reisemetode. Enheten viser
rutene for å komme til destinasjonen.
118
Innstillinger
Om Innstillinger
Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.
Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
Tilkoblinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Du kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved at du velger å bruke det sterkeste signalet
av Wi-Fi- eller mobilnettverket automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nettverk, merker
du av for Smart nettverksbytte.
Bruk alternativene under ved å trykke på Wi-Fi →
.
• Avansert: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
• WPS-trykknapp: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
• WPS-nøkkeloppføring: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
• Hjelp: Åpne hjelpeinformasjon for Wi-Fi.
Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy
Trykk på Wi-Fi →
→ Avansert → Behold Wi-Fi på under hvilemodus.
Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil
enheten automatisk åpne datanettverkene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan
føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi
dette alternativet til Alltid.
119
Innstillinger
Konfigurasjon av nettverksvarsel
Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om
tilgjengelighet.
Trykk på Wi-Fi →
funksjonen.
→ Avansert og merk av for Nettverksvarsel for å aktivere denne
Wi-Fi Direct
Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et
tilgangspunkt.
Trykk på Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på
.
• Tidsavbrudd for synlighet: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
• Mottatte filer: Vis filer motatt via Bluetooth-funksjonen.
• Gi nytt navn til enhet: Angi et Bluetooth-navn for enheten.
• Hjelp: Åpne hjelpeinformasjon for Bluetooth.
Internettdeling
• Mobil trådløssone: Angi en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling
med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
• USB-internettdeling: Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens
mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en
datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
• Bluetooth-internettdeling: Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele
mobilnettverkstilkoblingen på enheten med andre enheter via Bluetooth.
Flymodus
Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
120
Innstillinger
Databruk
Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for begrensningen.
• Mobildata: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
• Angi begrensning for mobildata: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
• Databrukssyklus: Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken din.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på
.
• Dataroaming: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Begrens bakgrunnsdata: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen
mens du bruker et mobilnettverk.
• Automatisk synkronisering av data: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering
av apper. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i
Innstillinger → Generelt → Kontoer.
• Vis Wi-Fi-bruk: Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
• Mobile trådløssoner: Velg mobile trådløssoner for å hindre at apper som kjører i
bakgrunnen, bruker dem.
Posisjon
Endre innstillinger for tillatelser for posisjonsinformasjon.
• Modus: Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
• Nylige forespørsler om Posisjon: Angi at enheten skal vise hvilke apper som bruker den
gjeldende posisjonsinformasjonen, og batteribruken deres.
• Posisjonjenester: Vis posisjonstjenestene som enheten bruker.
• Mine steder: Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker
GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.
Flere nettverk
Tilpass innstillinger for styring av nettverk.
Standard meldingsapp
Velg standardapp til bruk for meldinger.
121
Innstillinger
Utskrifter
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter
tilgjengelige skrivere eller legge til én manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.
Mobilnettverk
• Mobildata: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
• Dataroaming: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Tilgangspunktnavn: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype.
• Nettverksoperatører: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.
VPN
Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
Enheter i nærheten
• Enhetsnavn: Angi et medietjenernavn for enheten.
• Delte kontakter: Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
• Tillatte enheter: Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
• Avviste enheter: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten.
• Last ned til: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
• Last ned fra andre enheter: Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.
Screen Mirroring
Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.
122
Innstillinger
Enhet
Lyd
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
• Volum: Juster volumnivået for musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Vibrasjonsintensitet: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
• Ringetoner: Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
• Vibrasjoner: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
• Varslinger: Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel innkommende e-poster.
• Vibrer ved ringing: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende
anrop.
• Tastetoner: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
• Berøringslyder: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på
berøringsskjermen.
• Skjermlåsingslyd: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp
berøringsskjermen.
• Tilbakemelding fra berøringsskjerm: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
• Lyd ved festing/fjerning av penn: Angi at enheten skal avgi en lyd når S Pen settes inn eller
trekkes ut fra sporet.
• Samsung-apper: Endre varslingsinnstillingene for hver app.
• Lyd når den trykkes: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
• Vibrere når den trykkes på: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
• Lydutgang: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen
enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
• Adapt Sound: Tilpass lyden for det øret som du bruker oftest når du lytter til musikk.
Skjerm
Endre innstillingene for skjermen.
• Lysstyrke: Still inn skjermens lysstyrke.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Lysvarighet berøringstast: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
123
Innstillinger
• Skjermmodus:
– – Adapt Display: Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med
visningsinnstillingene.
– – Dynamisk: Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
– – Standard: Bruk denne modusen for normale omgivelser.
– – Kino: Bruk denne modusen for mørke omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
• Lesemodus: Velg hvilke apper som skal bruke lesemodus. I lesemodus bidrar enheten til å
beskytte øynene dine når du leser om kvelden.
• Dagdrøm: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten er koblet til en
skrivebordsdokk eller lader.
• Vis batteriprosent: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
• Rediger etter å ha tatt et bilde av skjermen: Angi at et bilde som er tatt av skjermen skal
redigeres etter at det er tatt.
Flervindu
Aktiver Flervindu-funksjonen for å kjøre flere apper på skjermen samtidig.
• Åpne i flervindusvisning: Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner
filer fra Mine filer eller Video.
Låseskjerm
Endre innstillinger for låseskjermen.
• Skjermlås: Aktiver skjermlåsen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken
skjermlåsfunksjon som er valgt.
• Alternativer for klokkewidget: Konfigurer innstillingene for klokkewidgeten.
– – Dobbel klokke: Still inn enheten til å vise den doble klokken.
– – Klokkestørrelse: Endre størrelsen på klokken.
– – Vis dato: Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
124
Innstillinger
• Snarveier: Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Personlig melding: Angi at enheten skal vise en personlig melding på låseskjermen.
– – Rediger personlig melding: Rediger den personlige meldingen.
• Eierinformasjon: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.
• Opplåsingseffekt: Velg en effekt når du låser opp skjermen.
• Blekkeffekt: Endre farge på blekkeffekten. Blekkeffekten er bare tilgjengelig med S Pen.
• Aktivering fra låseskjermen: Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando
når skjermen er låst.
• Hand.notat på låseskjermen: Angi at enheten skal starte Handlingsnotat hvis du trykker
raskt to ganger på låseskjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
• Hjelpetekst: Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.
Bakgrunnsbilde
Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.
• Startskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
• Låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
• Startskjerm og låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
Skrifttype
Endre innstillingene for skrift.
• Skrifttype: Endre skrifttypen for skjermteksten.
• Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
125
Innstillinger
Varselspanel
Tilpass elementene som vises i varselspanelet.
• Lysstyrke og volum: Angi at enheten skal vise glidebryterne for lysstyrke og volum på
varselspanelet.
• Anbefalte apper: Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper på varselspanelet,
basert på handlingene dine, som for eksempel å koble et hodesett til enheten.
• Angi hurtiginnst.knapper: Endre rekkefølgen på hurtiginnstillingsknappene som vises på
varselspanelet.
Tilgjengelighet
Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske
funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til
enheten.
• Roter skjerm automatisk: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer
enheten.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Uttal passord: Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
• Besvare/avslutte anrop:
– – Hjem-tasten besvarer anrop: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når
du trykker på Hjem-tasten.
– – Talekontroll: Angi at enheten skal besvare eller avvise innkommende anrop med
talekommandoer.
– – Strømtasten avsl. samt.: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på
strømtasten.
• Ettrykksmodus: Angi at enheten skal kontrollere varsler ved å trykke på knappen i stedet for
å dra den.
• Vis snarvei: Legg til en snarvei til Tilgjengelighet i hurtigmenyen som vises når du trykker
på og holder inne strømtasten.
126
Innstillinger
• Adm. tilgjengelighet: Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillingene for å dele dem
med andre enheter.
• TalkBack: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
• Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Forstørrelsesbevegelser: Angi at enheten skal zoome inn og ut med fingerbevegelser.
• Negative farger: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
• Fargejustering: Juster fargevalget for fargeskjermen hvis du er fargeblind eller har vansker
med å lese innholdet.
• Varselspåminnelse: Aktiver eller deaktiver pipelyder for nye varsler.
• Tilgjengelighetssnarvei: Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og holder
inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
• Tekst-til-tale-alt.:
– – Foretrukket TTS-motor: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for
talesyntesemotorer ved å trykke på .
– – Talehastighet: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
– – Lytt til et eksempel: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
– – Status for standardspråk: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
• Lydbalanse: Juster lydbalansen ved bruk av et dobbelt hodesett.
• Monolyd: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
• Slå av alle lyder: Demp alle enhetslyder.
• Lysblinkvarsel: Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller
varsler.
• Google-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av
Google, og endre innstillingene for teksting.
• Samsung-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av
Samsung, og endre innstillingene for teksting.
• Assistentmeny: Angi at enheten skal vise snarveisikonet som hjelper deg med å få tilgang til
funksjoner som støttes av eksterne knapper eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også
redigere menyen på snarvei-ikonet.
• Trykk på og hold-forsinkelse: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
• Interaksjonskontroll: Aktiver interaksjonskontrollmodus for å begrense reaksjonen til
enheten på inndata i en app.
127
Innstillinger
Anrop
Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.
• Anropsavvisning: Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Legg til telefonnumre
på avvisningslisten.
• Konfigurer anropsavvisningsmeldinger: Legg til eller rediger meldingen som kan sendes
når du avviser et anrop.
• Besvare/avslutte anrop:
– – Hjem-tasten besvarer anrop: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når
du trykker på Hjem-tasten.
– – Talekontroll: Angi at enheten skal besvare eller avvise innkommende anrop med
talekommandoer.
– – Strømtasten avsl. samt.: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på
strømtasten.
• Anropsvarsler:
– – Svarvibrasjon: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
– – Vibrer ved endt samtale: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en
samtale.
– – Oppkoblingstone: Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
– – Minuttvarsling: Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
– – Avslutningstone for anrop: Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
– – Varsling under samtale: Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
• Anropstilbehør:
– – Automatisk svar: Still inn om enheten skal svare automatisk etter en bestemt periode
(bare tilgjengelig når et hodesett er tilkoblet).
– – Tid før automatisk svar: Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.
– – Betingelser for utgående anrop: Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et
Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
– – Utgående anropstype: Velg type utgående anrop ved bruk av et Bluetooth-hodesett.
128
Innstillinger
• Ekstra innstillinger:
– – Anrops-ID: Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
– – Viderekobling: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
– – Automatisk retningsnummer: Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer
eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
– – Anropssperring: Blokker innkommende eller utgående anrop.
– – Samtale venter: Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
– – Repeter anrop automatisk: Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble
koblet opp eller som ble avbrutt.
– – Tillatte numre: Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop kun
til numre på FDN-listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
• Ringe- og tastaturtoner:
– – Ringetoner: Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
– – Vibrasjoner: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
– – Vibrer ved ringing: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop.
– – Tastetoner: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
• Øk volum i lomme: Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom,
som for eksempel en veske eller lomme.
• Videoanropsbilde: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
• Egen video i mottatte anrop: Angi om du vil vise direktebildet ditt eller et forhåndsinnstilt
bilde til den andre parten.
• Bruk alternativer for mislykket anrop: Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et
videoanrop ikke kan kobles til.
• Mobilsvartjeneste: Velg eller still inn tjenesteleverandør for mobilsvar.
• Innstillinger for mobilsvar: Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du
fra tjenesteleverandøren din.
• Lyd: Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvarmeldinger.
• Vibrasjon: Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
• Kontoer: Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurer kontoene dine for IPanropstjenester.
• Bruk Internett-anrop: Still inn om du vil bruke IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for
IP-anrop.
129
Innstillinger
Sperremodus
Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte
kontakter i sperremodus.
Styring
Språk og inndata
Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte
språket.
Språk
Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.
Standard
Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.
Samsung-tastatur
Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på
.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Inndataspråk: Velg språk for tekstinndata.
• Ordforslag: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og
vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
• Erstatt automatisk: Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke
på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
130
Innstillinger
• Automatisk stor forbokstav: Velg dette for at enheten automatisk skal bruke stor bokstav
etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
• Automatisk mellomrom: Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom
ord.
• Automatisk punktum: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to
ganger på mellomromstasten.
• Ingen: Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
• Fortløpende inndata: Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
• Markørkontroll: Aktiver smarttastaturets navigeringsfunksjon for å flytte markøren ved å
rulle med tastaturet.
• Lyd: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
• Vibrasjon: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
• Forhåndsvis tegn: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
• Pennegjenkjenning: Angi at enheten skal åpne håndskriftspanelet når du trykker på feltet
med S Pen.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon om bruk av Samsung-tastaturet.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.
Google taleinntasting
Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på
.
• Velg inndataspråk: Velg inndataspråk for tekstinndata.
• Blokkér støtende ord: Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
• Talegjenkjenning uten nettilkobling: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av
taleinndata.
Håndskriftgjenkjenning
Velg et språk for håndskriftgjenkjenning.
131
Innstillinger
Talesøk
• Språk: Velg et språk for talegjenkjenning.
• "Ok Google" hotword detection: Angi at enheten skal starte talegjenkjenning når du sier
aktiveringskommandoen mens du bruker søkeappen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Taleutdata: Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om gjeldende
plassering.
• Blokkér støtende ord: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
• Talegjenkjenning uten nettilkobling: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av
taleinndata.
• Tilpasset gjenkjenning: Angi at enheten skal bruke informasjon fra Google-dashboard for å
forbedre nøyaktigheten ved talegjenkjenning.
• Bluetooth-hodesett: Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetoothhodesett, når dette er koblet til enheten.
Tekst-til-tale-alt.
• Foretrukket TTS-motor: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for
talesyntesemotorer ved å trykke på .
• Talehastighet: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
• Lytt til et eksempel: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
• Status for standardspråk: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
Pekerhastighet
Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.
Talekontroll
Angi at enheten skal gjenkjenne talekommandoer for å styre enheten. Du kan velge funksjonene
som skal styres med talekommandoer.
Hvis Vibrer ved ringing er aktivert, vil ikke enheten gjenkjenne talekommandoer når du
mottar et anrop.
132
Innstillinger
S Pen
Endre innstillingene for bruk av S Pen.
• Deaktiver pennegjenkjenn.: Angi at skjermen ikke skal reagere når du setter inn eller tar ut
S Pen.
• Peker: Angi at enheten skal vise S Pen-markøren når du holder S Pen over skjermen.
• Direkte inndata fra penn: Angi at enheten skal åpne håndskriftfeltet når du holder S Pen
over et tekstinndatafelt.
• Luftvisning: Angi at enheten skal aktivere luftvisningsfunksjonen for å forhåndsvise innhold
eller vise informasjon i et sprettoppvindu når du peker på et element med S Pen.
– – Forhåndsvis informasjon: Vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på elementer
med S Pen.
– – Forhåndsvis fremdrift: Pek på fremdriftslinjen med S Pen for å forhåndsvise en scene
eller vise hvor lang tid som har gått, mens du spiller av musikk eller videoer.
– – Forhåndsv. hurtigtastnum.: Vis kontaktinformasjon for hurtigtastnumre i et
sprettoppvindu ved å peke på et hurtigtastnummer med fingeren.
– – Ikonetiketter: Vis enkel informasjon om et element i et sprettoppvindu ved å peke på
elementet med S Pen.
– – Listerulling: Hold S Pen over kanten av skjermbildet mens du viser e-poster eller
nettsider for å rulle nedover på siden.
• Luftkommando: Angi at enheten skal aktivere luftkommandofunksjonen for å utføre
forskjellige handlinger mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.
• Lyd og haptisk tilbakemelding: Angi at enheten skal lage lyd og vibrere når du holder S Pen
over filer, emner eller alternativer.
• Pennfjerningsalternativer: Angi at enheten skal starte Handlingsnotat eller vise
luftkommando når S Pen dras ut fra sporet.
• Lyd ved festing/fjerning av penn: Angi at enheten skal avgi en lyd når S Pen settes inn eller
trekkes ut fra sporet.
• Vibrer ved festing/fjerning: Angi at enheten skal vibrere når S Pen settes inn i eller trekkes
ut fra sporet.
133
Innstillinger
Bevegelser
Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer
bevegelsesgjenkjenning på enheten din.
• Smartvarsel: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når
du plukker opp enheten.
• Zoome: Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i Galleri eller surfing på
websider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem
og tilbake.
• Navigere i et bilde: Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en
hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
Håndflatebevegelse
Aktiver funksjonen for håndflatebevegelser for å styre enheten ved å berøre skjermen.
• Ta et bilde av skjermen: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av
håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
• Dempe/sette på pause: Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du
berører skjermen med håndflaten.
Smartskjerm
• Smart hvilemodus: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du
ser på skjermen.
• Smart rotasjon: Angi at skjermbildet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.
• Smart pause: Angi at enheten skal sette videoavspillingen på pause når du ser bort fra
skjermen.
• Smart rulling: Angi at enheten skal rulle nedover når du ser på kanten av e-postmeldinger
eller nettsider.
134
Innstillinger
Generelt
Kontoer
Legg til e-post- eller SNS-kontoer.
Nettsky
Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller
Dropbox nettskylagring.
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling
Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.
• Sikkerhetskopier data: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til
Google-tjeneren.
• Sikkerhetskopier konto: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
• Automatisk gjenoppretting: Angi at enheten skal gjenopprette innstillinger og appdata
dersom apper reinstalleres på enheten.
• Nullstill til fabrikkdata: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.
Dato og tid
Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og
dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen
bli tilbakestilte.
• Automatisk dato og klokkeslett: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter
deg mellom tidssoner.
• Still inn dato: Angi dagens dato manuelt.
• Angi klokkeslett: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
• Automatisk tidssone: Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du
beveger deg mellom tidssoner.
• Velg tidssone: Angi din hjemmetidssone.
• Bruk 24-timersformat: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
• Velg datoformat: Velg et datoformat.
135
Innstillinger
Tilbehør
Endre tilbehørsinnstillingene.
• Dokklyd: Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en
skrivebordsdokk.
• Lydutgangsmodus: Angi at enheten skal bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en
skrivebordsdokk.
• Lydutgang: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen
enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.
• Automatisk opplåsing: Angi at enheten automatisk skal låses opp når dekselet åpnes.
• Dagsnotat: Angi at enheten skal vise et dagsnotat som viser dato, klokkeslett, vær og
hendelser når du åpner dekselet.
• Enhet: Velg standardenheten for temperatur når værinformasjonen vises i dagsnotatet.
Appstyring
Vis og administrer appene på enheten.
Standardapper
Velg en standardinnstilling for bruk av apper.
Brukere
Opprett og administrer brukerprofiler for tilpassede innstillinger.
Batteri
Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.
136
Innstillinger
Strømsparingsmodus
Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.
• CPU-ytelse: Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
• Skjermutdata: Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
• Deaktiver haptisk tilbakemelding: Angi at enheten skal slå av vibreringen når du berører
tastene.
• Lær om strømsparing: Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.
Lagring
Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.
Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.
Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte
kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet.
Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
Sikkerhet
Endre innstillingene for å sikre enheten.
• Krypter enhet: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må
deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.
Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å
kryptere dataene.
• Krypter eksternt SD-kort: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du
tilbakestiller enheten.
• Fjernkontroll: Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med
fjernstyring via Internett. Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke
denne funksjonen.
– – Kontoregistrering: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
– – Bruk trådløse nettverk: Angi at enheten skal tillate innsamling av posisjonsdata eller
bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
137
Innstillinger
• Varsel om SIM-endring: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg
å lokalisere enheten dersom den er mistet eller stjålet.
• Gå til nettsted: Gå til nettstedet Finn min mobil (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.
• Angi SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før
du bruker enheten.
– – Endre PIN-kode for SIM-kort: Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller
USIM-data.
• Gjør passord synlige: Som standard skjules passord av hensyn til sikkerheten. Angi at
enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
• Enhetsadministratorer: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi
enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
• Ukjente kilder: Angi at enheten skal tillate installering av apper fra ukjente kilder.
• Verifiser apper: Angi at enheten skal tillate at Google sjekker apper for skadelig atferd før de
installeres.
• Sikkerhetspolicyoppd.:
– – Automatiske oppdateringer: Angi at enheten skal kontrollere og laste ned
sikkerhetsoppdateringer automatisk.
– – Foretrukne nettverk: Velg et alternativ for nettverkstilkobling for å se etter og laste ned
sikkerhetsoppdateringer automatisk.
– – Se etter oppdateringer: Se etter sikkerhetsoppdateringer.
• Send sikkerhetsrapporter: Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når
enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
• Lagringstype: Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
• Klarert informasjon: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
• Installer fra enhetsminne: Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringsenheten.
• Fjern informasjon: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.
138
Innstillinger
Om enheten
Få informasjon om enheten og oppdater enhetsprogramvaren.
Google Innstillinger
Bruk denne appen for å konfigurere innstillinger for enkelte funksjoner som leveres av Google.
Trykk på Google Innstillinger på appskjermbildet.
139
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.
Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må
du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne
funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte
med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter
deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør for mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
• Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på
enheten.
• Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
• Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.
140
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende
at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis
du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller har uopprettelige feil
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne
batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis
enheten stopper helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn
7 sekunder for å starte den på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet
trykker du på Innstillinger → Generelt → Sikkerhetskopiering og tilbakestilling → Nullstill
til fabrikkdata → Tilbakestill enhet → Slett alt. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte
data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.
141
Tillegg
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrke ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.
En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller
lydkvaliteten er dårlig
• Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet
problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og
forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.
Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)
• Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
• Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan
slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
• Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå
til et Samsung-servicesenter.
Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det
• Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill
eller Internett.
• Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.
142
Tillegg
Enheten er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan
enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller
ytelse.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler
Hvis du mottar feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten,
kan du prøve følgende:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen
er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av
filen.
• Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis et filformat, som for eksempel DivX
eller AC3, ikke støttes, installerer du en app som støtter det. Hvis du vil kontrollere hvilke
filformater enheten din støtter, kan du gå til www.samsung.com.
• Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer
tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.
143
Tillegg
En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
• Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal
Bluetooth-rekkevidde (10 m).
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
• Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert
på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.
Data lagret på enheten er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av all viktig data lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
144
Tillegg
Ta ut batteriet
• Hvis du skal ta ut batteriet, må du gå til et autorisert servicesenter med følgende
instruksjoner.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, forårsake personskade og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
1 Ta ut SIM- eller USIM-kortet, minnekortet og S Pen fra enheten.
2 Sett inn åpningsverktøyet for enhet i åpningen mellom enhetsskjermen og bakdekselet.
Bruk deretter verktøyet og begynn å presse skjermen fra bakdekselet.
3 Fortsett å presse skjermen og bakdekselet fra hverandre ved å sette inn verktøyet med små
mellomrom rundt hele enheten.
4 Når skjermen er løsnet, skiller du skjermen og bakdekselet fra hverandre.
Legg deretter bakdekselet til side og plasserer skjermen med forsiden ned på et flatt
underlag.
5 Løsne og ta ut skruene.
6 Koble fra batterikontakten.
7 Ta ut batteriet.
145
Noe innhold kan være forskjellig fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, eller
programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere forvarsel.
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
www.samsung.com
Norwegian. 06/2015. Rev.1.2
Download PDF

advertising