Samsung | SM-T335 | Samsung SM-T335 Bruksanvisning (KK)

SM-T335
Brukerhåndbok
www.samsung.com
Om denne bruksanvisningen
Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på
Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt
designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.
• Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
• Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
• Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
• Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av
tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste
versjonen av bruksanvisningen på Samsungs webområde, www.samsung.com.
• Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den
generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes
i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
• Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere, avhengig av enhet, programvare
og tjenesteleverandør.
• Appene og funksjonene kan variere, avhengig av land, område og
maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av
apper fra en annen leverandør enn Samsung.
• Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av
redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse
operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
• Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne
enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for
kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv
ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
• Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av meldinger,
opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester.
For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din
tjenesteleverandør for mer informasjon.
2
Om denne bruksanvisningen
• Standardapper som følger med kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du
har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter.
For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
• Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder
kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på
Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.
Instruksjonsikoner
Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre
Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr
Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon
Opphavsrett
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.
Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i
noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring
i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra
Samsung Electronics.
3
Om denne bruksanvisningen
Varemerker
• SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er
registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
• Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.
4
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
36
37
38
40
42
43
7Enhetsoppsett
8Taster
9 Innhold i produktesken
10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet
11 Lade batteriet
14 Sette inn et minnekort
16 Slå enheten på og av
16 Holde enheten
17 Låse og låse opp enheten
17 Justere volumet
17 Aktivere stillemodus
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Konfigurere kontoer
Flere brukere
Overføre filer
Sikre enheten
Oppgradere enheten
Kommunikasjon
44Telefon
50Kontakter
54Meldinger
55E-post
58 Google Mail
60Hangouts
60Google+
61Bilder
Grunnleggende
18Statusikoner
19 Bruke berøringsskjermen
23Kontrollbevegelser
25 Bruke Flervindu
29Varsler
30Startskjermbildet
32Appskjermbildet
33 Bruke apper
34Hjelp
34 Angi tekst
Web og nettverk
62Internett
63Chrome
64Bluetooth
65 Screen Mirroring
5
Innholdsfortegnelse
Media
Reise og lokalt
66Musikk
68Kamera
74Galleri
77Video
78YouTube
97Maps
Innstillinger
98 Om Innstillinger
98Tilkoblinger
102Enhet
109Styring
113Generelt
117 Google Innstillinger
App- og mediebutikker
79
80
80
81
81
81
81
Play Butikk
Samsung Apps
Play Bøker
Play Movies & TV
Play Musikk
Play Spill
Play Aviskiosk
Tillegg
118Feilsøking
123 Ta ut batteriet
Verktøy
82Notat
83 S Planner
85Dropbox
86Nettsky
87Disk
87 Hancom Office Viewer
90Alarm
91Verdensklokke
91Kalkulator
92 S Voice
93Google
93Talesøk
94 Mine filer
6
Komme i gang
Enhetsoppsett
Frontkamera
GPS-antenne
Mikrofon
Hovedantenne
Strømtast
Ørehøyttaler
Volumtast
Berøringsskjerm
SIM-kortspor
Hjem-tast
Minnekortspor
Nylige apper-tast
Flerfunksjonskontakt
Tilbake-tast
Hodesettkontakt
Bakkamera
Høyttaler
Mikrofon
7
Komme i gang
Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten
eller tar opp videoer.
• Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan
føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
• Det anbefales å bruke en skjermbeskytter godkjent av Samsung. Skjermbeskyttere
som ikke er godkjent, kan forårsake feil på sensorene.
• Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med
vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
Taster
Tast
Funksjon
• Trykk på og hold inne for å slå enheten på eller av.
Strøm
• Trykk på og hold inne i mer enn 7 sekunder for å tilbakestille
enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den
henger seg opp.
• Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst
modus når berøringsskjermen slås av.
Nylige apper
• Trykk på for å åpne listen over nylig brukte apper.
• Trykk på for å returnere til startskjermbildet.
Hjem
• Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å starte Google
Søk.
Tilbake
• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum
• Trykk på for å justere enhetsvolumet.
8
Komme i gang
Innhold i produktesken
Kontroller at produktesken inneholder følgende:
• Enhet
• Hurtigstartveiledning
• Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere,
avhengig av område og tjenesteleverandør.
• Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at
det er kompatibelt med andre enheter.
• Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
• Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at
dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
• Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
• Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke
er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
• Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til
Samsungs webområde for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.
9
Komme i gang
Sette inn SIM- eller USIM-kortet
Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din.
• Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
• Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller
tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om
tilgjengelighet for tjenesten.
1 Åpne dekselet til SIM-kortsporet.
2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.
3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.
• Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIMkortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut
minnekortet.
• Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt.
Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller
stjålne kort.
4 Lukk dekselet til SIM-kortsporet.
10
Komme i gang
Ta ut SIM- eller USIM-kortet
1 Åpne dekselet til SIM-kortsporet.
2 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
3 Lukk dekselet til SIM-kortsporet.
Lade batteriet
Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk.
Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er
godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.
• Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
• Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er
tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
• Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger
forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå
frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør
batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.
11
Komme i gang
Lade med batteriladeren
Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren og koble den andre enden av USB-kabelen til
flerfunksjonskontakten.
Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som
er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.
• Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt
opp.
• Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
• Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke
enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det
hende at laderen vil stoppe oppladingen.
• Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et
Samsung-servicesenter.
Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter
kobler du den fra stikkontakten.
For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke
utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå
unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig
under lading.
12
Komme i gang
Kontrollere batteriets ladestatus
Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende
batteriladestatus:
Lader
Fulladet
Redusere batteriforbruket
Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse
alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver
opplading:
• Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
• Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
• Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
• Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
• Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
• Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
• Reduser skjermens lysstyrke.
13
Komme i gang
Sette inn et minnekort
Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av
minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med
enheten din.
• Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et
inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data
som er lagret på kortet.
• Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.
• Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort
som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere
minnekortet.
• Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
• Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i SD cardmappen.
1 Åpne dekselet til minnekortsporet.
2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
4 Lukk dekselet til minnekortsporet.
14
Komme i gang
Ta ut minnekortet
Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker
du på → Innstillinger → Generelt → Lagring → Løs ut SD-kort.
1 Åpne dekselet til minnekortsporet.
2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.
3 Lukk dekselet til minnekortsporet.
Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre
til tap eller ødeleggelse av data eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er
ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk eller skadede minnekort,
inkludert tap av data.
Formatere minnekortet
Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med
enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.
På startskjermbildet trykker du på → Innstillinger → Generelt → Lagring → Formater
SD-kort → Formater SD-kort → Slett alt.
Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data
som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra
brukerens handlinger.
15
Komme i gang
Slå enheten på og av
Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere
den.
Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på.
• Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg
i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på
sykehus.
• Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på Flymodus for å deaktivere trådløse
funksjoner.
Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på Slå av.
Holde enheten
Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til
tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
16
Komme i gang
Låse og låse opp enheten
Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen
ved å trykke på strømtasten og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten
også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.
Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten når berøringsskjermen er slått
av. Trykk hvor som helst på skjermen og skyv deretter fingeren i en hvilken som helst retning.
Justere volumet
Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolum, eller for å justere lydvolum ved
avspilling av musikk eller video.
Aktivere stillemodus
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
• Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på Lydløs eller Vibrasjon.
• Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på Lyd eller Vibrasjon.
17
Grunnleggende
Statusikoner
Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er
oppført i listen nedenfor er de mest vanlige.
Ikon
Betydning
Ingen signal
Signalstyrke
Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
GPRS-nettverk tilkoblet
EDGE-nettverk tilkoblet
UMTS-nettverk tilkoblet
HSDPA-nettverk tilkoblet
HSPA+-nettverk tilkoblet
LTE-nettverk tilkoblet
Wi-Fi tilkoblet
Bluetooth-funksjon aktivert
GPS aktivert
Samtale pågår
Ubesvart anrop
Synkronisert med web
18
Grunnleggende
Ikon
Betydning
Koblet til en datamaskin
SIM- eller USIM-kort mangler
Ny tekst- eller MMS-melding
Alarm aktivert
Stillemodus aktivert
Vibrasjonsmodus aktivert
Flymodus aktivert
En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
Batterinivå
Bruke berøringsskjermen
Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.
• Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk
elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller
legge mye trykk på den med fingrene.
• Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da
disse ligger utenfor berøringsområdet.
• Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan
etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av
berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.
19
Grunnleggende
Fingerbevegelser
Trykke
Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en
skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.
Trykke på og holde
Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.
20
Grunnleggende
Dra
Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde,
og så dra elementet til ønsket plassering.
Dobbelttrykke
Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt
for å gå tilbake.
21
Grunnleggende
Flikke
Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel.
Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste, slik som
for eksempel kontakter.
Klype
Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å
zoome ut.
22
Grunnleggende
Kontrollbevegelser
Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.
Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjermbildet
trykker du på → Innstillinger → Styring → Håndflatebevegelse og skyver deretter
Håndflatebevegelse-bryteren mot høyre.
Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller
bevegelsene varsomt.
Rotere skjermbildet
Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet
automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.
Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort
Skjermrotasjon.
• Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
• Enkelte apper viser et annet skjermbilde, avhengig av retningen. For eksempel vil
kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.
23
Grunnleggende
Stryke
Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i Galleri →
Screenshots. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.
Dekke til
Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.
24
Grunnleggende
Bruke Flervindu
Bruk denne funksjonen til å kjøre flere apper på skjermen samtidig.
• Bare apper i flervindusskuffen kan kjøres.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Du aktiverer Flervindu ved å gå til startskjermbildet, trykke på
Flervindu og deretter skyve Flervindu-bryteren til høyre.
→ Innstillinger → Enhet →
Bruke delt skjerm-Flervindu
Du kan bruke denne funksjonen til å kjøre flere apper på en delt skjerm.
Starte apper i delt skjerm-Flervindu
1 Dra fingeren fra høyre side av skjermen mot midten av skjermen. Alternativt trykker du på og
holder inne
.
Flervindusskuffen vises på høyre side av skjermen.
Flervindusskuff
25
Grunnleggende
2 Trykk på og hold et appikon i flervindusskuffen, og dra det til skjermen.
Slipp appikonet når skjermen blir blå.
3 Trykk på og hold et annet appikon i flervindusskuffen, og dra det til den nye plasseringen.
26
Grunnleggende
Dele innhold mellom apper
Det er enkelt å dele innhold mellom apper, som for eksempel E-post og Internett, ved å dra og
slippe det.
Enkelte apper støtter kanskje ikke denne funksjonen.
1 Start E-post og Internett i delt skjerm-Flervindu.
Få tilgang til alternativer for
Flervindu.
2 Trykk på sirkelen mellom appvinduene og trykk deretter på
.
Trykk på sirkelen mellom appvinduene for å få tilgang til følgende alternativer:
• : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
• : Del elementer, som for eksempel bilder, tekst eller koblinger, mellom appvinduer
ved å dra og slippe dem.
• : Maksimer vinduet.
• : Lukk appen.
27
Grunnleggende
3 Trykk på og hold et element i Internett-vinduet og dra det til en plassering i E-post-vinduet.
28
Grunnleggende
Varsler
Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye
meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra
den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar
du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.
Fra varselspanelet kan du se enhetens gjeldende innstillinger. Dra statuslinjen nedover og trykk
deretter på for å bruke følgende alternativer:
• Wi-Fi: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
• Posisjon: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
• Lyd: Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt
dempet i stillemodus.
• Skjermrotasjon: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
• Bluetooth: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
• Mobildata: Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
• Flervindu: Still inn enheten til å bruke Flervindu.
• Trådløssone: Aktiver eller deaktiver funksjonen for Wi-Fi-deling.
• Screen Mirroring: Aktiver eller deaktiver skjermspeiling-funksjonen.
• Synk.: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
• Smart hvilemodus: Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
• Strømsparing: Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
• Sperremodus: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere
varsler. Du kan velge hvilke varsler som skal blokkeres, ved å trykke på Innstillinger → Enhet
→ Sperremodus.
• Flymodus: Aktiver eller deaktiver flymodus.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
For å endre rekkefølgen på alternativene på varselspanelet åpner du varselspanelet, trykker på
→ , trykker på og holder et element og drar deretter elementet til en annen plassering.
29
Grunnleggende
Startskjermbildet
Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser
statusikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.
Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.
Reorganisere elementer
Legge til et appikon
På startskjermbildet trykker du på
forhåndsvisningspanel.
, trykker på og holder et appikon, og drar det til et
Flytte et element
Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt elementet til et annet panel ved å dra
det til kanten av skjermen.
Fjerne et element
Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du
kan slippe elementet når papirkurven blir rød.
Reorganisere paneler
Legge til et nytt panel
Klyp to fingre sammen på skjermen, og trykk på
.
Flytte et panel
Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et
nytt sted.
Fjerne et panel
Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold en panelforhåndsvisning, og dra den
deretter til papirkurven øverst på skjermen.
30
Grunnleggende
Angi bakgrunn
Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for
startskjermbildet.
Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet, trykk på Angi bakgrunn →
Startskjerm, og velg deretter ett av følgende:
• Galleri: Se bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
• Live-bakgrunner: Se animerte bilder.
• Bilder: Se bilder i Bilder.
• Bakgrunn: Se bakgrunnsbilder.
Velg et bilde, endre størrelsen på rammen om nødvendig, og angi det deretter som
bakgrunnsbilde.
Bruke widgeter
Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du
kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.
• Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til
ekstrakostnader.
• Tilgjengelige widgeter kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
På startskjermbildet trykker du på → Widgeter. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet,
og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet. Plasser den på et
sted som du ønsker, endre størrelsen ved å dra i rammen om nødvendig, og trykk deretter hvor
som helst på skjermen for å lagre plasseringen av widgeten.
31
Grunnleggende
Appskjermbildet
Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.
På startskjermbildet trykker du på
for å åpne appskjermbildet.
Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.
Reorganisere apper
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i justerbar rutenettvisning.
Trykk på → Rediger, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt
elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.
Organisere med mapper
Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.
Trykk på → Rediger, trykk på og hold en app og dra den deretter til Opprett mappe. Angi et
mappenavn og trykk deretter på OK. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk
deretter på Lagre for å lagre mappen.
Reorganisere paneler
Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et
nytt sted.
Installere apper
Bruk appbutikker som Samsung Apps til å laste ned og installere apper.
Avinstallere apper
Trykk på → Avinstaller/deaktiver apper, og velg deretter en app for å avinstallere den.
Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.
32
Grunnleggende
Deaktivere apper
Trykk på → Avinstaller/deaktiver apper, og velg deretter en app for å deaktivere den.
Du kan aktivere appen igjen ved å gå til appskjermbildet og trykke på → Vis deaktiverte
apper, velge apper og trykke på Utført.
• Nedlastede apper og enkelte standardapper som følger med enheten, kan ikke
deaktiveres.
• Når du bruker denne funksjonen, forsvinner deaktiverte apper fra appskjermbildet,
men de er fortsatt lagret på enheten.
Bruke apper
Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.
Åpne en app
På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.
Åpne fra nylig brukte apper
Trykk på
for å åpne listen over nylig brukte apper.
Velg et appikon som du vil åpne.
Lukke en app
Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.
→ Oppg.behandl., og trykk deretter på Lukk ved siden av appen for å lukke den.
Trykk på
Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på Lukk alle. Du kan også trykke på
→ Lukk alle.
33
Grunnleggende
Hjelp
Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller
konfigurerer viktige innstillinger.
Trykk på Hjelp på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.
Du kan sortere kategorier i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på
Trykk på
.
for å søke med søkeord.
Angi tekst
Bruk Samsung-tastaturet eller tale inndata-funksjonen for å angi tekst.
Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre
inndataspråk til ett av de støttede språkene.
Endre tastaturtype
Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på Velg inndatametode og velg deretter hvilken
tastaturtype som du vil bruke.
Bruke Samsung-tastaturet
Foreslåtte nøkkelord
Sett inn et linjeskift.
Slett det foregående tegnet.
Bruk store bokstaver.
Bruk store bokstaver.
Sett inn spesialtegn.
Flytt markøren.
Konfigurer alternativer for
Samsung-tastaturet.
Sett inn et mellomrom.
34
Grunnleggende
Bruke store bokstaver
Trykk på
før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.
Endre tastaturtype
Trykk på og hold
Trykk på og hold
plassering.
, og trykk deretter på
for å endre tastaturtype.
på det flytende tastaturet, og flytt det flytende tastaturet til en ny
Endre tastaturspråk
Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve
mellomromstasten til venstre eller høyre.
Håndskrift
Trykk på og hold , trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren. Foreslåtte ord vises
ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.
Du kan bruke håndskriftsbevegelser til å utføre handlinger, som for eksempel å redigere eller
slette tegn og sette inn mellomrom. Du kan se veiledningen for bevegelser ved å trykke på og
holde
og deretter trykke på → Hjelp → Bruke håndskriftsbevegelser.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
35
Grunnleggende
Angi tekst ved hjelp av tale
Aktiver tale inndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.
Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den
understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.
Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det gjeldende språket.
Kopiere og lime inn
Trykk på og hold et tekstområde, dra eller for å velge mer eller mindre tekst, og trykk
deretter på Kopier for å kopiere eller Klipp ut for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til
utklippstavlen.
Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes
inn, og deretter trykke på Lim inn.
Koble til et Wi-Fi-nettverk
Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter.
(s. 98)
Slå Wi-Fi av og på
Åpne varselspanelet og trykk deretter på Wi-Fi for å slå det av eller på.
• Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske
land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke
benyttes utendørs.
• Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.
36
Grunnleggende
Koble til et Wi-Fi-nettverk
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Tilkoblinger → Wi-Fi, og skyver deretter
Wi-Fi-bryteren til høyre.
Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og
trykk deretter på Koble til. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at
enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved
senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.
Legge til Wi-Fi-nettverk
Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på Legg til Wi-Fi-nettverk nederst
på nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i Nettverks-SSID, velg sikkerhetstype og angi passordet
hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på Koble til.
Glemme Wi-Fi-nettverk
Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at
enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på
Glem.
Konfigurere kontoer
Google-apper, som for eksempel Play Butikk, krever en Google-konto, og Samsung Apps krever
en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten
din.
Legge til kontoer
Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger deg på, for å
opprette en Google-konto.
Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke
på Innstillinger → Generelt → Kontoer → Legg til konto → Google. Trykk deretter på Ny for
å registrere deg, eller trykk på Eksisterende, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.
Opprett også en Samsung-konto.
37
Grunnleggende
Fjerne kontoer
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Kontoer. Velg et kontonavn under
MINE KONTOER, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på Fjern konto.
Flere brukere
Konfigurer flere brukerkontoer, slik at andre brukere kan bruke enheten med personlige
innstillinger som e-postkontoer, innstillinger for bakgrunnsbilde og annet. Følgende typer
brukerkontoer er tilgjengelige.
• Eier: Eierkontoen opprettes ved første gangs konfigurering av enheten, og den kan ikke
opprettes mer enn én gang. Denne kontoen gir full kontroll over enheten, inkludert
brukerkontobehandling.
• Bruker: Med denne kontoen kan brukerne få tilgang til egne apper og eget innhold og
tilpasse enhetsinnstillinger som har innvirkning på alle kontoene.
• Begrenset profil: En begrenset konto får bare tilgang til apper og innhold som tillates av
eierkontoen, og kan ikke bruke tjenestene som krever pålogging.
Legge til brukere
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Brukere.
2 Trykk på → Bruker → OK → Konfigurer nå.
3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen.
Legge til begrensede profiler
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Brukere.
2 Trykk på → Begrenset profil.
3 Angi en opplåsingskode, og velg deretter appene og innholdet som begrensede brukere har
tilgang til.
38
Grunnleggende
Bytte brukere
Velg kontoen du vil bytte til, og lås deretter opp enheten.
Brukerkontoer
Administrere brukere
Når du bruker eierkontoen, kan du slette kontoer eller endre kontoinnstillinger.
1 På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Brukere.
2 Velg en konto under ANDRE BRUKERE. Deretter velger eller opphever du valget for apper og
innhold for å tillate eller begrense kontoens tilgang til dem.
Slett kontoen ved å trykke på
.
39
Grunnleggende
Overføre filer
Overfør lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller
omvendt.
Følgende filformater støttes av enkelte apper. Avhengig av programvaren på enheten
eller dataoperativsystemet er det enkelte filformater som ikke støttes.
• Musikk: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
• Bilde: bmp, gif, jpg og png
• Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm og m4v
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt
Hvis appene ikke kan spille av filer i divx- eller ac3-format, må du installere apper som
støtter disse formatene.
Koble til med Samsung Kies
Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med
Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter,
dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.
40
Grunnleggende
Koble til med Windows Media Player
Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.
Koble til som en medieenhet
1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Åpne varselspanelet, og trykk deretter på Koblet til som en medieenhet → Medieenhet
(MTP).
Trykk på Kamera (PTP) hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP)
eller ikke har installert riktig driver.
3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
41
Grunnleggende
Sikre enheten
Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og informasjon som er lagret på
enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver
gang den låses opp.
Angi et mønster
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enhet → Låseskjerm → Skjermlås →
Mønster.
Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt
for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du
glemmer mønsteret.
Angi en PIN-kode
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enhet → Låseskjerm → Skjermlås → PIN.
Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.
Angi et passord
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Enhet → Låseskjerm → Skjermlås →
Passord.
Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte
det.
42
Grunnleggende
Låse opp enheten
Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.
Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for
å få den tilbakestilt.
Oppgradere enheten
Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Oppgradere med Samsung Kies
Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk
enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på
oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for
detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.
• Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
• Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen.
Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.
Oppgradere trådløst
Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Om enheten →
Programvareoppdatering → Oppdater nå.
43
Kommunikasjon
Telefon
Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.
Trykk på Telefon på appskjermbildet.
Ringe
Foreta et anrop
Bruk én av følgende metoder:
• Telefon: Angi nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
• Grupper: Foreta et anrop fra listen over kontaktgrupper.
• Favoritter: Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
• Kontakter: Foreta et anrop fra kontaktlisten.
Hurtigtastnumre
Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.
Nummerforslag
Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et
anrop.
44
Kommunikasjon
Finne kontakter
Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten.
Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe kontakten.
Foreta et internasjonalt anrop
Trykk på og hold 0 inntil +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og
trykk deretter på .
Under en samtale
Følgende handlinger er tilgjengelig:
• : Juster volumet.
• Nytt anrop: Ring opp et nytt anrop.
• Avslutt: Avslutt den pågående samtalen.
• Høyttaler: Aktiver høyttalerfunksjonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker
høyttalerfunksjonen.
• Tastatur: Åpne tastaturet.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Bytt: Veksle mellom to samtaler.
• Slå sammen: Opprett en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å
legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.
45
Kommunikasjon
• → Ekstra volum: Øk volumet.
• → Vent: Sett en samtale på vent. Trykk på Hent for å gjenoppta en samtale som er satt på
vent.
• → Kontakter: Åpne kontaktlisten.
• → Notat: Opprett et notat.
• → Melding: Send en melding.
• → Overfør: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg
fra samtalen.
• → Administrer konferansesamtale: Ha en privat samtale med én part i løpet av en
samtale med flere parter, eller koble én part fra en samtale med flere parter.
Legge til kontakter
Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og deretter trykke
på → Legg til i Kontakter.
Sende en melding
Trykk på → Send melding for å sende en melding til nummeret på skjermen.
Tillatte numre
Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte
prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet.
Trykk på → Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger → Tillatte
numre → Aktiver FDN, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
Trykk på FDN-liste og legg til numre.
Anropssperring
Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere
internasjonale anrop.
Trykk på → Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger →
Anropssperring, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et
passord.
46
Kommunikasjon
Motta anrop
Besvare et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet
kobles til, vil den første samtalen settes på vent.
Avvise et anrop
Når du mottar et anrop, drar du
utenfor den store sirkelen.
Dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende
anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på → Anropsinnstillinger →
Anropsinnstillinger → Konfigurer anropsavvisningsmeldinger.
Avvise anrop automatisk fra uønskede numre
Trykk på → Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Anropsavvisning →
Autoavvisningsmodus → Autoavvis numre → Liste for automatisk avvisning. Trykk på
angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på Lagre.
,
Tapte anrop
Ved et ubesvart anrop vises
ubesvarte anrop.
på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å vise listen over
Samtale venter
Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne
tjenesten for å sette en pågående samtale på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne
tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.
Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på → Anropsinnstillinger →
Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger → Samtale venter.
Viderekobling
Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert
nummer.
Trykk på → Anropsinnstillinger → Anropsinnstillinger → Ekstra innstillinger →
Viderekobling, og velg deretter en samtaletype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på
Aktiver.
47
Kommunikasjon
Videoanrop
Foreta et videoanrop
Angi et telefonnummer eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på
.
Under en videosamtale
Følgende handlinger er tilgjengelig:
• : Juster volumet.
• : Veksle mellom front- og bakkamera.
• Lyd av: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
• Avslutt: Avslutt den gjeldende samtalen.
• → Tastatur: Åpne tastaturet.
• → Høyttaler av: Deaktiver høyttalerfunksjonen.
• → Animerte humørikoner: Legg til humørikoner i bildet.
• → Temavisning: Legg til dekorative ikoner i bildet.
• → Aktiver tegnes.visn.: Endre visningsmodus til tegneserievisning.
Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:
• Ta bilde: Ta et bilde av den andre partens direktebilde.
• Spill inn video: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.
Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.
48
Kommunikasjon
Trykk på og hold bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:
• Skjul meg: Skjul bildet ditt for den andre parten.
• Utgående bilde: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
Bytte bilder
Skyv et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.
Lytte til en mobilsvarmelding
Trykk på og hold 1 på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.
49
Kommunikasjon
Kontakter
Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.
Trykk på Kontakter på appskjermbildet.
Behandle kontakter
Trykk på Kontakter.
Administrere kontakter
Trykk på
og angi kontaktinformasjon.
• : Legg til et bilde.
• /
: Legg til eller slett et kontaktfelt.
Redigere en kontakt
Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på
.
Slette en kontakt
Trykk på
.
Konfigurere et hurtigtastnummer
Trykk på → Innstillinger → Innstilling for hurtigtastnummer, velg et hurtigtastnummer, og
velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det
og deretter trykke på Fjern.
50
Kommunikasjon
Søke etter kontakter
Trykk på Kontakter.
Bruk én av følgende søkemetoder:
• Bla opp eller ned i kontaktlisten.
• Bruk indeksen til venstre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
• Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.
Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:
• : Legg til i favorittkontakter.
• /
: Foreta et tale- eller videoanrop.
• : Skriv en melding.
• : Skriv en e-post.
Vise kontakter
Trykk på Kontakter.
Som standard viser enheten alle lagrede kontakter.
Trykk på → Innstillinger → Kontakter som skal vises, og velg deretter en plassering der
kontakter er lagret.
Flytte kontakter
Trykk på Kontakter.
Flytte kontakter til Google-kontakter
Trykk på → Slå sammen kontoer → Slå sammen med Google.
Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med
i kontaktlisten.
Flytte kontakter til Samsung-kontakter
Trykk på → Slå sammen kontoer → Slå sammen med Samsung-konto.
Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med
51
i kontaktlisten.
Kommunikasjon
Importere og eksportere kontakter
Trykk på Kontakter.
Importere kontakter
Trykk på → Innstillinger → Importer/Eksporter, og velg deretter et importalternativ.
Eksportere kontakter
Trykk på → Innstillinger → Importer/Eksporter, og velg deretter et eksportalternativ.
Dele kontakter
Trykk på → Del visittkort via → Flere kontakter, velg kontakter, trykk på Utført, og velg
deretter en delingsmetode.
Favorittkontakter
Trykk på Favoritter.
Trykk på
for å legge til kontakter i favoritter.
Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:
• Søk: Søk etter kontakter.
• Ta bort fra favoritter: Fjern kontakter fra favoritter.
• Listevisning/Rutenettvisning: Vis kontakter i rutenett- eller listeform.
• Hjelp: Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.
52
Kommunikasjon
Kontaktgrupper
Trykk på Grupper.
Opprette en gruppe
Trykk på
, angi detaljer for gruppen, legg til kontakter, og trykk deretter på Lagre.
Legge til kontakter i en gruppe
Velg en gruppe og trykk deretter på → Legg til medlem. Velg kontaktene som du vil legge til
og trykk deretter på Utført.
Administrere grupper
Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:
• Søk: Søk etter kontakter.
• Slett grupper: Velg grupper som du har lagt til, og trykk deretter på Utført. Standardgrupper
kan ikke slettes.
• Rediger: Endre gruppeinnstillinger.
• Legg til medlem: Legg til medlemmer i gruppen.
• Fjern medlem: Fjern medlemmer fra gruppen.
• Send melding: Send en melding til medlemmer i en gruppe.
• Send e-post: Send en e-post til medlemmer i en gruppe.
• Endre rekkefølge: Trykk på og hold ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til
en ny posisjon, og trykk deretter på Utført.
• Hjelp: Få tilgang til hjelpeinformasjon om bruk av kontakter.
Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe
Velg en gruppe, trykk på → Send melding eller Send e-post, velg medlemmer og trykk
deretter på Utført.
53
Kommunikasjon
Visittkort
Trykk på Kontakter.
Opprett et visittkort og send det til andre personer.
Trykk på Konfigurer profil, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse,
og trykk deretter på Lagre. Hvis brukerinformasjon ble lagret da du konfigurerte enheten, velger
du visittkortet og trykker deretter på for å redigere det.
Trykk på → Del visittkort via → Valgt kontakt, og velg deretter en delingsmetode.
Meldinger
Bruk denne appen til å sende tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).
Trykk på Meldinger på appskjermbildet.
Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner
deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
Sende meldinger
Trykk på
, legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på
.
Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:
• Angi et telefonnummer.
• Trykk på
, velg kontakter, og trykk deretter på Utført.
Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:
• Trykk på
, og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
• Trykk på → Legg til emne for å angi et emne.
54
Kommunikasjon
Sende planlagte meldinger
Trykk på → Tidsplanlegging mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og
trykk deretter på OK. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.
• Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet,
eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
• Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato
kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke
oppdaterer denne informasjonen.
Vise innkommende meldinger
Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.
Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne personen.
E-post
Bruk denne appen til å sende eller vise e-poster.
Trykk på E-post på appskjermbildet.
Konfigurere e-postkontoer
Konfigurer en e-postkonto når du åpner E-post for første gang.
Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på for en privat e-postkonto, slik som Google Mail,
eller trykk på Manuelt oppsett for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene
på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.
Legg til en annen e-postkonto ved å trykke på → Innst. → Legg til konto.
55
Kommunikasjon
Sende e-poster
Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på
mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .
Trykk på
øverst på skjermen. Angi
for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.
Trykk på +Meg for å legge til deg selv som en mottaker.
Trykk på
for å legge ved bilder, videoer, kontakter, hendelser, og annet.
Trykk på →
e-posten.
for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, plasseringsinformasjon og annet i
Sende planlagte e-poster
Trykk på → Planlegg sending mens du skriver en e-post. Merk av for Planlegg sending, angi
et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på Utført. Enheten sender e-posten på angitt dato og
tidspunkt.
• Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet,
eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
• Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato
kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke
oppdaterer denne informasjonen.
56
Kommunikasjon
Lese e-poster
Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye
e-poster manuelt ved å trykke på .
Trykk på en e-post for å lese den.
Skriv en e-post.
Svar på e-posten.
Gå til flere alternativer.
Legg til denne e-postadressen i
kontaktlisten.
Marker e-posten som en
påminnelse.
Slett e-posten.
Åpne vedlegg.
Videresend e-posten.
Gå til forrige eller neste e-post.
Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på Lagre for å lagre det.
57
Kommunikasjon
Google Mail
Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.
Trykk på Google Mail på appskjermbildet.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Denne appen kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Sende e-poster
Trykk på
i en hvilken som helst e-postmappe, for å angi mottakere, et emne, og en melding,
og trykk deretter på SEND.
Trykk på → Lagre utkast for å lagre e-posten for å kunne sende den senere.
Trykk på → Legg ved fil for å legge ved bilder, musikk og annet.
Trykk på → Forkast for å begynne på nytt.
Trykk på → Innstillinger for å endre innstillingene for Google Mail.
Trykk på → Send tilbakemelding for å rapportere dine meninger for apputvikling.
Trykk på → Hjelp for å få tilgang til hjelpeinformasjon for Google Mail.
58
Kommunikasjon
Lese e-poster
Slett e-posten.
Marker e-posten som ulest.
Arkiver e-posten for
langtidslagring.
Flytt e-posten til en annen
postboks.
Gå til flere alternativer.
Svar på e-posten til både
avsenderen og alle mottakerene,
eller skriv ut e-posten.
Legg til denne e-postadressen i
kontaktlisten.
Videresend e-posten til andre.
Svar på e-posten.
Forhåndsvis vedlegg.
Marker e-posten som en
påminnelse.
Etiketter
Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som
har etiketten Innboks.
Trykk på
for å vise e-postene som er merket med andre etiketter.
Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på → Endre etiketter, og deretter
velge etiketten som skal tildeles.
59
Kommunikasjon
Hangouts
Bruk denne appen til å chatte med andre.
Trykk på Hangouts på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et søkeord som du vil søke etter, og velg en venn fra
resultatene for å begynne å chatte.
Google+
Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.
Trykk på Google+ på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Trykk på Alle for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene
dine.
60
Kommunikasjon
Bilder
Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles sosiale nettverkstjenester.
Trykk på Bilder på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Velg én av følgende kategorier:
• ALLE: Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
• HØYDEPUNKTER: Vis bilder eller videoer gruppert etter dato eller album. Trykk på for å
vise alle bildene eller videoene i gruppen.
Velg deretter et bilde eller en video.
Du kan bruke følgende ikoner mens du viser bildet eller videoen:
• : Endre bildet.
• : Del bildet eller videoen med andre.
• : Slett bildet eller videoen.
61
Web og nettverk
Internett
Bruk denne appen til å surfe på Internett.
Trykk på Internett på appskjermbildet.
Vise websider
Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på Gå til.
Trykk på for å få tilgang til flere valg mens du ser på en webside.
Du kan bytte søkemotor ved å trykke på adressefeltet og deretter trykke på søkemotorikonet ved
siden av webadressen.
Åpne en ny fane
Trykk på → Ny fane.
Gå til en annen webside ved å bla til venstre eller høyre på tittelfeltet, og trykk på tittelen for å
velge den.
Søke på Internett med stemmen
Trykk på adressefeltet, trykk på
søkeordene som vises.
→
, si et søkeord, og velg deretter ett av de foreslåtte
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Bokmerker
Hvis du vil legge til et bokmerke for den gjeldende websiden, trykker du på
Åpne en bokmerket webside ved å trykke på
, og velg deretter én.
62
→
.
Web og nettverk
Historikk
Trykk på → Bokmerker → Historikk for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte
websider. Tøm historikken ved å trykke på .
Lagrede sider
Vis lagrede websider ved å trykke på
→ Bokmerker → Lagr. sider.
Koblinger
Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den.
Du kan vise lagrede koblinger ved å trykke på Mine filer → Enhetslagring → Download på
appskjermbildet.
Dele websider
Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på → Del via.
Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på Del
via.
Chrome
Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på websider.
Trykk på Chrome på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Vise websider
Trykk på adressefeltet, og angi deretter en webadresse eller et søkeord.
Åpne en ny fane
Trykk på → Ny fane.
Gå til en annen webside ved å bla til venstre eller høyre på tittelfeltet, og trykk på tittelen for å
velge den.
63
Web og nettverk
Bokmerker
Hvis du vil legge til et bokmerke for den gjeldende websiden, trykker du på
→ Lagre.
Du kan åpne en bokmerket webside ved å trykke på → Bokmerker og deretter velge en side.
Søke på Internett med stemmen
Trykk på , si et søkeord, og velg deretter ett av de foreslåtte søkeordene som vises.
Synkronisere med andre enheter
Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du
er logget inn med samme Google-konto.
Vis åpne faner på andre enheter ved å trykke på → Andre enheter. Velg en webside som du vil
åpne.
Vis bokmerker ved å trykke på BOKMERKER.
Bluetooth
Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk
Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.
• Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller
mottatt via Bluetooth-funksjonen.
• Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og
som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden
reduseres.
• Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er
testet og godkjente av Bluetooth SIG.
• Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering
av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetoothfunksjonen.
Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på Innstillinger → Tilkoblinger →
Bluetooth, og deretter skyve Bluetooth-bryteren til høyre.
64
Web og nettverk
Koble sammen med andre Bluetooth-enheter
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Tilkoblinger → Bluetooth → Søk, og en liste
over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter
deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.
Sende og motta data
Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er Galleri. Åpne Galleri, velg
et bilde, trykk på → Bluetooth, og velg deretter én av de tilkoblede Bluetooth-enhetene.
Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å
kunne motta bildet.
Når en annen enhet sender data til deg, må du godta godkjenningsforespørselen fra Bluetooth
fra den andre enheten. Mottatte filer lagres i Download-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil
den automatisk legges til i kontaktlisten.
Screen Mirroring
Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller
HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen
med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.
• Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content
Protection (HDCP 2.X), er kanskje ikke kompatible med denne funksjonen.
• Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
• For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
• Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-donglen eller
HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
• Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus
for best mulig opplevelse.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Tilkoblinger → Screen Mirroring, og skyver
deretter Screen Mirroring-bryteren mot høyre. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og
kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PINkode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter angi PIN-koden.
65
Media
Musikk
Bruk denne appen til å lytte til musikk.
Trykk på Musikk på appskjermbildet.
• Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
• Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som
brukes.
Spille av musikk
Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.
Trykk på albumbildet på bunnen av skjermen for å åpne musikkavspillerskjermbildet.
Søk etter andre enheter for å
spille av filen.
Gå til flere alternativer.
Juster volumet.
Angi filen som favorittsangen din.
Slå på tilfeldig avspilling.
Åpne spillelisten.
Endre gjentakelsesmodus.
Start sangen som spilles av på
nytt eller hopp til forrige sang.
Trykk på og hold for å spole raskt
bakover.
Gå til neste sang. Trykk på og hold
for å spole raskt forover.
Sett avspillingen på pause og
gjenoppta avspillingen igjen.
66
Media
Du kan høre på sanger med samme volumnivå ved å trykke på → Innstillinger → Avspill. →
Smartvolum.
Når Smartvolum er aktivert kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær
forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselsskader.
Smartvolum kan kanskje ikke aktiveres for enkelte filer.
Hvis du vil stille inn en tilpasset lyd mens du hører på sanger med et hodesett, kan du trykke
på → Innstillinger → Avspill. → Adapt Sound → På. Når du skrur volumet opp til nivå 14
eller høyere, vil ikke det tilpassede lydvalget anvendes på musikkavspillingen. Hvis du skrur ned
volumet til nivå 13 eller lavere, vil valget igjen bli brukt.
Angi at en sang skal brukes som ringetone
Hvis du vil bruke sangen som spilles av for øyeblikket som ringetone, trykker du på → Bruk
som → Ringetone → Utført.
Opprette spillelister
Opprett et eget utvalg av sanger.
Trykk på Spillelister og trykk deretter på → Opprett spilleliste. Angi en tittel og trykk på OK.
Trykk på Tilføy spor, velg ønskede sanger, og trykk deretter på OK.
Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på → Til
spilleliste.
Spille musikk etter stemning
Spill musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten.
Trykk på → Musikk-firkant, og velg en stemningscelle. Du kan velge flere celler ved å dra
fingeren din.
67
Media
Kamera
Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.
Bruk Galleri for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 74)
Trykk på Kamera på appskjermbildet.
• Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
• Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som
den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
Etiske regler for bruk av kamera
• Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
• Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
• Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.
Ta bilder
Ta et bilde
Trykk på
for å ta et bilde.
Vis gjeldende modus.
Endre
kamerainnstillingene.
Veksle mellom
fotograferings- og
opptaksmodus.
Veksle mellom front- og
bakkamera.
Vis flere alternativer.
Bytt
fotograferingsmodus.
Vis bilder og videoer
som du har tatt.
Velg blant ulike effekter
som er tilgjengelige.
68
Media
Bildemodus
Flere fotoeffekter er tilgjengelig.
Trykk på MODUS, og bla deretter opp eller ned på høyre side av skjermen.
• Auto: Bruk dette til å la kameraet vurdere omgivelsene og bestemme den ideelle modusen
for bildet.
• Skjønnhetsansikt: Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
• Lyd og bilde: Bruk dette til å ta et bilde med lyd.
Trykk på
for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.
Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.
• Panorama: Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.
Følg disse tipsene for å få best mulig bilder.
– – Beveg kameraet langsomt i én retning.
– – Hold kamerasøkeren innenfor hjelperammen.
– – Ikke ta bilder av et motiv foran ugjenkjennelige bakgrunner, som for eksempel en tom
himmel eller en ensfarget vegg.
• Sport: Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
• Natt: Bruk denne innstillingen for bilder som blir tatt i mørkere omgivelser.
69
Media
Panoramabilder
Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.
Trykk på MODUS → Panorama.
Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når to panoramarammer er på linje med hverandre,
vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Slutt å ta bilder ved å trykke på .
Hvis kamerasøkeren kommer ut av retningen, slutter enheten å ta bilder.
Bruke filtereffekter
Bruk filtereffektene for å ta unike bilder eller opptak.
Trykk på
modus.
og velg en filtereffekt. De tilgjengelige alternativene variere, avhengig av valgt
Ta opp videoer
Ta opp en video
Skyv stillvideobryteren til videoikonet, og trykk deretter på for å ta opp en video. Sett
innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .
• Manuell fokus er ikke tilgjengelig i videomodus.
• Zoom-funksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste
oppløsningen.
70
Media
Opptaksmodus
Vis gjeldende modus.
Endre
kamerainnstillingene.
Veksle mellom
fotograferings- og
opptaksmodus.
Veksle mellom front- og
bakkamera.
Vis flere alternativer.
Vis bilder og videoer
som du har tatt.
Trykk på
→
Velg blant ulike effekter
som er tilgjengelige.
for å endre opptaksmodusen.
• Normal: Bruk denne modusen for normal kvalitet.
• MMS-grense: Bruk denne modusen for å redusere opptakskvaliteten for å sende som en
MMS-melding.
Zoome ut og inn
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
• Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome
ut.
Inn-/ut-zoomeeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoomfunksjonen under videoopptak.
71
Media
Bildedeling
Trykk på
→
, og velg ett av følgende alternativer:
• Del bilde: Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
• Vennebildedeling: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har
merket på et bilde, og sende bildet til den personen.
• Fjernsøker: Still inn en enhet til å styre kameraet eksternt.
Styre kameraet eksternt
Du kan bruke en enhet som en kamerasøker som styrer kameraet eksternt.
Trykk på → → Fjernsøker, og koble deretter sammen enheten og kameraet ved hjelp av
Wi-Fi Direct. Trykk på for å ta et bilde eksternt ved å bruke enheten som en kamerasøker.
Konfigurere kamerainnstillinger
Trykk på for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er
tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere,
avhengig av valgt modus.
• Bildestørrelse / Videostørrelse: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre
kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
• Lysmåler: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. Sentrert
måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. Punkt måler lysverdien på ett bestemt sted.
Matrise utjevner hele scenen.
• Posisjonstagg: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.
• For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli
forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved
dårlig vær.
• Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du
vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
72
Media
• Gjennomgang: Angi at enheten skal vise bilder eller videoer etter at du har tatt dem.
• Volumtast: Still inn enheten til å bruke volumtasten til å styre utløseren eller
zoomfunksjonen.
• Selvutløser: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
• Hvitbalanse: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er
designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for
hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
• Lysstyrke: Endre lysstyrken.
• Hjelpelinjer: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved valg
av motiver.
• Talekontroll: Angi at kameraet skal ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
• Kontekstuelt filnavn: Still inn kameraet til å vise kontekstavhengige tagger. Aktiver dette
hvis du vil bruke Vennebilde i Galleri.
• Lagre som speilvendt: Opprett et nytt bilde som er et speilbilde av originalscenen.
• Lagring: Velg minneplassering for lagring.
• Nullstill: Tilbakestill kamerainnstillingene.
• Hjelp: Åpne hjelpeinformasjon for bruk av kameraet.
Snarveier
Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.
Trykk på , og trykk på og hold et snarveisikon.
Trykk på og hold et alternativ, og dra det til sporet som vises øverst på skjermen.
73
Media
Galleri
Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.
Trykk på Galleri på appskjermbildet.
• Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
• Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som
brukes.
Vise bilder
Når du starter Galleri, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel E-post,
lagrer et bilde, opprettes Download-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen.
På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette Screenshots-mappen.
Velg en mappe for å åpne den.
Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.
Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.
Zoome ut og inn
Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:
• Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
• Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt
to ganger for å gå tilbake.
Spille av videoer
Videofiler vises med
-ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på
Beskjære segmenter i en video
Velg en video og trykk på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til
ønsket sluttpunkt, og lagre deretter videoen.
74
.
Media
Redigere bilder
Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:
• Favoritt: Legg til i favorittlisten.
• Bildefremvisning: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
• Bilderamme: Bruk denne funksjonen for å legge til en ramme og et notat til et bilde. Det
redigerte bildet blir lagret i Photo frame-mappen.
• Bildemerknad: Bruk denne funksjonen for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk
på for å redigere merknaden.
• Kopier til utklippstavle: Kopier til utklippstavlen.
• Skriv ut: Skriv ut siden ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke
kompatible med enheten.
• Endre navn: Gi filen et nytt navn.
• Vennebildedeling: Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
• Roter mot klokken: Roter mot venstre.
• Roter med klokken: Roter mot høyre.
• Beskjær: Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet i den og lagre det.
• Bruk som: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
• Detaljer: Vis bildedetaljer.
• Innstillinger: Endre Galleri-innstillingene.
Favorittbilder
Mens du ser på et bilde, kan du trykke på → Favoritt for å legge til bildet på favorittlisten.
Slette bilder
Bruk én av følgende metoder:
• Trykk på → Velg element i en mappe, velg bilder, og trykk deretter på
• Når du viser et bilde, kan du trykke på
.
75
.
Media
Bildedeling
Bruk én av følgende metoder:
• I en mappe trykker du på → Velg element, velger bilder og trykker deretter på
sende dem til andre eller dele dem via sosiale nettverkstjenester.
• Når du viser et bilde, kan du trykke på
nettverkstjenester.
for å
for å sende det til andre eller dele det via sosiale
Angi som bakgrunnsbilde
Når du ser på et bilde kan du trykke på → Bruk som for å bruke bildet som et bakgrunnsbilde
eller tilordne det til en kontakt.
Ansiktsmerking
Når du viser et bilde, kan du trykke på → Innstillinger → Tagger og deretter merke av for
Ansiktsmerking. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet. Trykk på ansiktet, trykk på
Legg til navn, og velg eller legg deretter til en kontakt.
Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige
alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.
Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge,
ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.
Bruke vennetagg
Trykk på → Innstillinger → Tagger → Vennetagg, og skyv deretter Vennetagg-bryteren til
høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et
bilde.
Organisere med mapper
Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere
eller flytte filer fra én mappe til en annen.
Opprett en ny mappe ved å trykke på . Angi et mappenavn ved å trykke på OK, og merk
deretter av ved bilder eller videoer. Trykk på og hold valgt bilde eller video, skyv det eller den til
den nye mappen, og trykk deretter på Utført. Trykk på Kopier for å kopiere eller Flytt for å flytte.
76
Media
Video
Bruk denne appen til å spille av videofiler.
Trykk på Video på appskjermbildet.
• Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
• Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av kodemetoden som
brukes.
Spille av videoer
Velg en video som skal spilles av.
Søk etter andre enheter
for å spille av filen.
Juster volumet.
Gå til flere alternativer.
Bytt til flytende
skjerm-modus.
Gå frem- eller bakover
ved å dra i linjen.
Gå til neste video. Trykk
på og hold for å spole
raskt forover.
Flytt kontrollpanelet til
venstre.
Flytt kontrollpanelet til
høyre.
Åpne spillelisten.
Endre skjermforhold.
Start videoen som spilles
av på nytt eller gå
tilbake til forrige video.
Trykk på og hold for å
spole raskt bakover.
Sett avspillingen på
pause og gjenoppta
avspillingen igjen.
Slette videoer
Trykk på → Slett, velg videoer og trykk deretter på Slett.
77
Media
Dele videoer
Trykk på → Del via, velg videoer, trykk på OK og velg deretter en delingsmetode.
Bruke sprettoppvideospilleren
Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på
videoer kan du trykke på
for å bruke sprettoppavspilleren.
Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å
forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.
YouTube
Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-webområdet.
Trykk på YouTube på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Se på videoer
Trykk på
video.
, og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en
Trykk på skjermen, trykk på
fullskjermvisning.
, og roter deretter enheten til liggende retning for å gå over til
Dele videoer
Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på
, og velg deretter en delingsmetode.
Laste opp videoer
Trykk på → Opplastinger →
LAST OPP.
, velg en video, angi videoinformasjon, og trykk deretter på
78
App- og mediebutikker
Play Butikk
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.
Trykk på Play Butikk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori, eller trykk på
for å søke med et søkeord.
Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på INSTALLER. Hvis
du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre
kjøpsprosessen.
• Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil
et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne
varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
• Du installerer apper som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til appskjermbildet
og trykke på Innstillinger → Generelt → Sikkerhet → Ukjente kilder.
Avinstallere apper
Avinstaller appene som er lastet ned fra Play Butikk.
Trykk på → Mine apper, velg en app som skal slettes, i listen over installerte apper, og trykk
deretter på AVINSTALLER.
79
App- og mediebutikker
Samsung Apps
Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. For mer informasjon, gå
til apps.samsung.com.
Trykk på Samsung Apps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Installere apper
Se på apper etter kategori. Trykk på KATEGORI for å velge en kategori.
Søk etter en app ved å trykke på
søkefeltet.
øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i
Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på Gratis. Hvis du
må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre
kjøpsprosessen.
Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil
et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne
varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
Play Bøker
Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.
Trykk på Play Bøker på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
80
App- og mediebutikker
Play Movies & TV
Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.
Trykk på Play Movies & TV på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Play Musikk
Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles
nettskytjeneste.
Trykk på Play Musikk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Play Spill
Bruk denne appen til å laste ned og kjøpe spill.
Trykk på Play Spill på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Play Aviskiosk
Bruk denne appen til å lese de siste nyhetsartiklene.
Trykk på Play Aviskiosk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
81
Verktøy
Notat
Bruk denne appen til å registrere og lagre viktig informasjon for å vise den på et senere tidspunkt.
Trykk på Notat på appskjermbildet.
Legge til og administrere kategorier
Du kan opprette kategorier for å sortere og administrere notatene dine.
Hvis du vil legge til en ny kategori, trykker du på → Legg til kategori, skriver inn et
kategorinavn og trykker deretter på OK.
Hvis du vil slette en kategori, trykker du på → Rediger kategorier og trykker deretter på
siden av kategorien.
ved
Hvis du vil gi nytt navn til en kategori, velger du en kategori, trykker på → Gi nytt navn til
kategori, skriver inn et nytt navn på kategorien og trykker deretter på OK.
Hvis du vil endre rekkefølgen på kategoriene, trykker du på → Rediger kategorier og trykker
deretter på ved siden av en kategori og drar den opp eller ned til en annen posisjon.
Skrive notater
Trykk på i notatlisten, og skriv et notat. Når du skriver et notat, kan du bruke følgende
alternativer:
• : Opprett eller angi en kategori.
• : Sett inn bilder.
• : Foreta et lydopptak som skal settes inn.
Du lagrer notatet ved å trykke på Lagre.
Hvis du vil redigere et notat, trykker du på et notat, og deretter trykker du på innholdet i notatet.
82
Verktøy
Se gjennom notater
Se gjennom notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.
Søk etter et notat ved å trykke på
.
Send et notat til andre ved å trykke på → Velg, velge et notat og deretter trykke på
.
Hvis du vil skrive ut notater ved å koble enheten til en skriver, trykker du på → Velg, velger
notatene, og deretter trykker du på . Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
Hvis du vil slette notater, trykker du på → Velg, velger notatene, og deretter trykker du på
.
Vise et notat
Trykk på miniatyrbildet for et notat for å åpne det.
Slett notatet ved å trykke på
Trykk på
.
hvis du vil sende notatet til andre.
Skriv ut notatet ved å koble enheten til en skriver og trykke på
kompatible med enheten.
. Enkelte skrivere er kanskje ikke
S Planner
Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.
Trykk på S Planner på appskjermbildet.
Opprette hendelser og oppgaver
Trykk på
, og bruk deretter én av følgende metoder:
• Hendelse: Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentagelse.
• Oppgave: Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.
83
Verktøy
Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så
trykke én gang til.
Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med.
Trykk deretter på Rediger hendelsesdetaljer eller Rediger oppgavedetaljer for å legge
til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsene skal gjentas, når den skal ha en
forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.
Du kan legge ved et kart som viser hendelsens plassering. Angi plasseringen i Sted-feltet, trykk
på ved siden av feltet, og finn den nøyaktige plasseringen ved å trykke på og holde kartet som
vises.
Synkronisere med Google Kalender
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Kontoer → Google under MINE
KONTOER, velger Google-kontoen, og merker deretter av for Synkroniser Kalender.
Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på S Planner → →
Synkroniser.
Vis synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på → Kalendere og deretter merke av
for Google-kontoen.
Endre kalendertype
Trykk øverst til venstre på skjermen, og velg deretter én av de ulike kalendertypene, inkludert år,
måned, uke og andre.
84
Verktøy
Søke etter hendelser eller oppgaver
Trykk på
, og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.
Vis dagens hendelser eller oppgaver ved å trykke på I dag øverst på skjermen.
Slette hendelser eller oppgaver
Velg en hendelse eller oppgave og trykk deretter på → Slett.
Dele hendelser eller oppgaver
Velg en hendelse eller oppgave, trykk på → Del via og velg deretter en delingsmetode.
Dropbox
Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du
lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre
datamaskiner som har installert Dropbox.
Trykk på Dropbox på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Logg deg på Dropbox-kontoen din. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du opprette en.
Når Dropbox er aktivert, trykker du på Turn on Camera Upload for å laste opp bilder og videoer
som er tatt med enhetens kamera, automatisk til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer
ved å trykke på . Hvis du vil dele eller slette filer eller opprette album, kan du trykke på , og
deretter velge filene.
Last opp filer til Dropbox ved å trykke på → → Upload here → Photos or videos eller
Other files. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.
Mens du viser bilder eller videoer, kan du trykke på
favorittlisten ved å trykke på .
85
for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i
Verktøy
Nettsky
Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere innstillinger og appdata
med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.
På appskjermbildet trykker du på Innstillinger → Generelt → Nettsky.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
Synkronisere med Samsung-kontoen
Trykk på Samsung-kontoen din eller Synkroniseringsinnstillinger for å synkronisere filer.
Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data
Trykk på Sikkerhetskopier eller Gjenopprett for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data med
Samsung-kontoen din.
Synkronisere med Dropbox
Trykk på Koble til Dropbox-konto, og oppgi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene
på skjermen for å fullføre oppsettet.
Når du har logget på, trykker du på Allow, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer
med Dropbox når du gjør endringer.
86
Verktøy
Disk
Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google
Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres
enheten automatisk med webtjeneren og andre datamaskiner som har installert Google Disk. Du
kan få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.
Trykk på Disk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Hancom Office Viewer
Du kan bruke denne appen til å vise dokumenter i ulike formater, som for eksempel regneark og
presentasjoner.
Trykk på Hancom Office Viewer på appskjermbildet.
Søke i dokumenter
Trykk på Åpne for å bla gjennom dokumenter.
Bruk ett av følgende alternativer når du blar gjennom dokumenter:
• : Opprett en mappe.
• : Hent nye dokumenter.
• : Sorter dokumenter og mapper.
• : Endre visningsmodus.
• : Velg dokumenter eller mapper.
Hvis du vil søke etter nylig brukte dokumenter, trykker du på Nylig brukte dokumenter.
87
Verktøy
Lese dokumenter
Trykk på et dokument i Nylig brukte dokumenter eller i en mappe.
Trykk på eller , og bruk deretter én av følgende funksjoner:
Tekstbehandlingsprogram
• Søk: Søk etter tekst.
• Zoom: Endre visningsstørrelse.
• Dokumentinformasjon: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje
ikke kompatible med enheten.
• Send: Send dokumentet til andre, eller del det.
• Rediger: Rediger dokumentet. For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere
den nødvendige appen.
• Hjelp: Vis informasjon om Hancom Viewer.
Presentasjon
• Søk: Søk etter tekst.
• Zoom: Endre visningsstørrelse.
• Dokumentinformasjon: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
• Lysbildefremvisning: Start en lysbildefremvisning fra den første siden.
• Fra gjeldende lysbilde: Start en lysbildefremvisning fra den gjeldende siden.
• Vis presentasjonsvisning: Vis presentasjonsverktøy på enheten når den er koblet til en
ekstern dataskjerm.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje
ikke kompatible med enheten.
• Send: Send dokumentet til andre, eller del det.
• Rediger: Rediger dokumentet. For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere
den nødvendige appen.
• Hjelp: Vis informasjon om Hancom Viewer.
88
Verktøy
Regneark
• Søk: Søk etter tekst.
• Zoom: Endre visningsstørrelse.
• Dokumentinformasjon: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
• Sorter: Sorter celler etter spesifikke kriterier.
• Vis formler: Vis formlene i celler i stedet for de beregnede resultatene.
• Frys ruter: Hold den valgte raden på fast plass.
• Støttelinjer: Vis eller skjul rutenettlinjer.
• Vis alle merknader: Skjul eller vis notater i dokumentet.
• Utskriftsområde: Velg et område som skal skrives ut.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje
ikke kompatible med enheten.
• Send: Send dokumentet til andre, eller del det.
• Rediger: Rediger dokumentet. For å bruke denne funksjonen må du laste ned og installere
den nødvendige appen.
• Hjelp: Vis informasjon om Hancom Viewer.
PDF
• Søk: Søk etter tekst.
• Send: Send dokumentet til andre, eller del det.
• Egenskaper: Vis dokumentdetaljer, som for eksempel tittel, dato og forfatter.
• Zoom: Endre visningsstørrelse.
• Skjul kommentarer: Vis eller skjul kommentarer i dokumentet.
• Vertikal siderulling / Kontinuerlig visning / Horisontal siderulling: Endre
visningsmodusen.
• Lesevisning: Vis bare dokumentinnholdet, uten marger.
• Gå til side: Gå til en angitt side.
• Bokmerker: Vis bokmerker i dokumentet.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje
ikke kompatible med enheten.
89
Verktøy
Alarm
Bruk denne appen til å angi alarmer for viktige hendelser.
Trykk på Alarm på appskjermbildet.
Slå denne alarmen av eller på.
Angi alarmer
Trykk på , angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk
deretter på Lagre.
• Plasseringsalarm: Oppgi en posisjon. Alarmen utløses kun når du befinner deg på denne
plasseringen.
• Utsett: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter den
forhåndsangitte tiden.
• Smartalarm: Angi et tidspunkt dersom alarmen skal starte før den forhåndsangitte tiden.
90
Verktøy
Stoppe alarmer
Skyv utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv
gjenta alarmen etter en spesifisert tidslengde.
utenfor den store sirkelen for å
Slette alarmer
Trykk på → Slett, velg alarmer og trykk deretter på Utført.
Verdensklokke
Bruk denne appen for å se hvor mye klokken er i mange storbyer i verden.
Trykk på Verdensklokke på appskjermbildet.
Opprette klokker
Trykk på
, og angi et bynavn eller velg en by fra bylisten.
Still inn sommertid ved å trykke på → Velg, velge en klokke og deretter trykke på
Slette klokker
Trykk på → Velg, velg klokker, og trykk på
.
Kalkulator
Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.
Trykk på Kalkulator på appskjermbildet.
Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren.
Vis utregningshistorikken ved å trykke på
for å skjule tastaturet.
Du kan tømme historikken ved å trykke på → Tøm logg.
91
.
Verktøy
S Voice
Bruk denne appen til å kommandere enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.
Trykk på S Voice på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.
• Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
• Denne appen støttes ikke på enkelte språk.
Her finner du flere eksempler på talekommandoer:
• Åpne musikk
• Start kalkulator
• Ring Lulu på mobil
• Ring Lulu på jobb
• Sjekk timeplan
Tips for bedre talegjenkjenning
• Snakk tydelig.
• Snakk på stille steder.
• Ikke bruk støtende ord eller slang.
• Unngå å snakke med dialekt.
Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer,
avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.
92
Verktøy
Google
Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.
Trykk på Google på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Søke på enheten
Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et
søkeord.
Google Nå
Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport,
den neste avtalen din med mer når du trenger det.
Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Hvis du vil endre innstillinger i
Google Nå, trykker du på → Innstillinger og skyver deretter Google Nå-bryteren til venstre
eller høyre.
Talesøk
Bruk denne appen til å søke etter webområder med stemmen.
Trykk på Talesøk på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Si et ord eller en setning når Snakk nå vises på skjermen.
93
Verktøy
Mine filer
Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer,
sanger og lydklipp.
Trykk på Mine filer på appskjermbildet.
Vise filer
Filer som er lagret på enheten, er sortert etter kriterier. Velg én av følgende kategorier fra den
venstre ruten på skjermen:
• Tidslinje: Vis filer som er gruppert etter dato.
• Favorittmapper: Vis snarveier til mapper.
• Mapper: Vis filer som er lagret i det interne minnet eller på et minnekort, og snarveier til FTPtjenere.
• Kategorier: Vis filer sortert etter typer.
• Apper: Vis filer som er lagret eller opprettet i spesifikke apper.
Velg en kategori og deretter en fil eller mappe for å åpne den.
Når du har valgt en kategori, kan du trykke på og deretter bruke ett av følgende alternativer:
• Velg: Velg filer eller mapper.
• Sorter etter: Sorter filer eller mapper.
• Legg til i Favorittmapper: Legg til en snarvei til mappen i Favorittmapper.
• Legg til snarvei på startskjermen: Legg til en snarvei til en fil eller mappe på
startskjermbildet.
• Legg til FTP-adresse: Legg til en snarvei til en FTP-tjener i Mapper.
• Søk etter enheter i nærheten: Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert.
• Visningsalternativer: Endre visningsalternativene for filer.
94
Verktøy
Trykk på → Velg, velg en fil eller mappe, og bruk deretter én av følgende funksjoner:
• : Send filer til andre eller del dem.
• : Slett filer eller mapper.
• : Flytt filer eller mapper til en annen mappe.
• : Kopier filer eller mapper til en annen mappe.
• → Endre navn: Endre navn på en fil eller mappe.
• → Legg til i Favorittmapper: Legg til en snarvei til mappen i favorittmapper.
• → Legg til snarvei på startskjermen: Legg til en snarvei til en fil eller mappe på
startskjermbildet.
• → Zip fil: Komprimer filer eller mapper for å opprette en zip-fil.
• → Detaljer: Vis fil- eller mappedetaljer.
Søke etter en fil
Trykk på
, og skriv deretter inn søkeord.
Vise lagringsinformasjon
Trykk på
for å vise informasjon om minnet for enheten og minnekortet.
Endre visningsmodus
Trykk på
for å endre visningsmodusen.
Opprette mapper
Trykk på
, skriv inn et navn på mappen, og trykk deretter på OK.
95
Verktøy
Legge til snarveier til mapper
Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i Favorittmapper. Velg en mappe, og trykk på
→ Legg til i Favorittmapper.
Legge til FTP-tjenersnarveier på enheten
Legg til en FTP-tjenersnarvei i Mapper. Trykk på → Legg til FTP-adresse, angi detaljer for FTPtjeneren, og trykk deretter på Utført.
96
Reise og lokalt
Maps
Bruk denne appen til å finne plasseringen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.
Trykk på Maps på appskjermbildet.
Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller
tjenesteleverandør.
Søke etter plasseringer
Søk etter plasseringer ved å angi en adresse eller et søkeord. Når plasseringen er funnet velger du
en plassering for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.
Få veibeskrivelser til et reisemål
Trykk på for å angi startsted og reisemål, og velg deretter en reisemetode. Enheten viser
rutene for å komme til destinasjonen.
97
Innstillinger
Om Innstillinger
Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.
Trykk på Innstillinger på appskjermbildet.
Tilkoblinger
Wi-Fi
Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre
nettverksenheter.
Bruk alternativene under ved å trykke på .
• Avansert: Tilpass Wi-Fi-innstillingene.
• WPS-trykknapp: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-tast.
• WPS-nøkkeloppføring: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon for Wi-Fi.
Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy
På Innstillinger-skjermbildet trykker du på Tilkoblinger → Wi-Fi → → Avansert → Behold
Wi-Fi på under hvilemodus.
Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil
enheten automatisk åpne mobildatanettverk hvis den er angitt til å bruke disse. Dette
kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra kostnader for mobildatabruk ved å
angi dette alternativet til Alltid.
98
Innstillinger
Konfigurasjon av nettverksvarsel
Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om
tilgjengelighet.
På Innstillinger-skjermbildet kan du trykke på Tilkoblinger → Wi-Fi → → Avansert og merke
av for Nettverksvarsel for å aktivere denne funksjonen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct kobler sammen to enheter direkte via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.
På Innstillinger-skjermbildet kan du trykke på Tilkoblinger → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .
• Tidsavbrudd for synlighet: Still inn hvor lenge enheten skal være synlig.
• Mottatte filer: Vis filer mottatt via Bluetooth-funksjonen.
• Gi nytt navn til enhet: Endre enhetsnavnet.
• Hjelp: Vis hjelpeinformasjon for Bluetooth.
Internettdeling
• Mobil trådløssone: Bruk en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling
med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
• USB-internettdeling: Bruk Internettdeling via USB for å dele enhetens
mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en
datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
• Bluetooth-internettdeling: Bruk Internettdeling via Bluetooth til å dele enhetens
mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Bluetooth.
99
Innstillinger
Flymodus
Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er
avhengige av en nettverkstilkobling.
Databruk
Hold styr på datamengde brukt, og tilpass innstillingene for begrensningen.
• Mobildata: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
• Angi begrensning for mobildata: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
• Databrukssyklus: Angi månedlig tilbakestillingsdato for å overvåke din databruk.
Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på .
• Dataroaming: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Begrens bakgrunnsdata: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen
mens du bruker et mobilnettverk.
• Automatisk synkronisering av data: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering
av apper. Du kan velge hvilken informasjon som skal synkroniseres for hver konto, i
Innstillinger → Generelt → Kontoer.
• Vis Wi-Fi-bruk: Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
• Mobile trådløssoner: Velg mobile trådløssoner for å hindre at appene som kjører i
bakgrunnen bruker dem.
Posisjon
Endre innstillinger for tillatelser for plasseringsinformasjon.
• Modus: Velg en metode for å samle inn plasseringsdata.
• NYLIGE FORESPØRSLER OM POSISJON: Vis hvilke apper som ber om din gjeldende
plasseringsinformasjon, og deres batteribruk.
• POSISJONSTJENESTER: Vis plasseringstjenestene som enheten din bruker.
• Mine steder: Konfigurer profiler som skal brukes for bestemte steder når du bruker GPS-,
Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner til å finne plasseringen din.
100
Innstillinger
Flere nettverk
Tilpass innstillingene for administrering av tilkoblinger til andre enheter eller nettverk.
Standard meldingsapp
Velg standardappen som skal brukes for meldinger.
Utskrifter
Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter
tilgjengelige skrivere eller legge til én manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.
Mobilnettverk
• Mobildata: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
• Dataroaming: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
• Tilgangspunktnavn: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
• Nettverksmodus: Velg en nettverkstype.
• Nettverksoperatører: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.
VPN
Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).
Ethernet
Ethernet-valget er tilgjengelig når en Ethernet-adapter er koblet til enheten. Bruk dette valget til
å aktivere Ethernet-funksjonen og konfigurere nettverksinnstillingene.
101
Innstillinger
Enheter i nærheten
• ENHETSNAVN: Vis enhetsnavnet.
• Delte kontakter: Still inn enheten til å dele innholdet ditt med andre enheter.
• Tillatte enheter: Vis listen over enheter som har tilgang til enheten din.
• Avviste enheter: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
• Last ned til: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
• Last ned fra andre enheter: Still inn enheten til å godta opplastinger fra andre enheter.
Screen Mirroring
Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.
Enhet
Lyd
Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.
• Volum: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
• Ringetoner: Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
• Vibrasjoner: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
• Varslinger: Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte
anrop.
• Vibrer ved ringing: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende
anrop.
• Tastetoner: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
• Berøringslyder: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på
berøringsskjermen.
102
Innstillinger
• Skjermlåsingslyd: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp
berøringsskjermen.
• SAMSUNG-APPER: Endre varslingsinnstillingene for hver enkelt app.
• Lyder når den trykkes: Angi at enheten skal lage en lyd når du berører en tast.
• Adapt Sound: Tilpass lyden for øret som du bruker mest mens du lytter til musikk.
Skjerm
Endre innstillingene for skjermen.
• Lysstyrke: Angi skjermens lysstyrke.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Dagdrøm: Still inn enheten til å starte en skjermsparer når enheten lades eller er koblet til en
skrivebordsdokk.
• Vis batteriprosent: Still inn enheten til å vise gjenværende batterilevetid.
Flervindu
Aktiver Flervindu-funksjonen for å kjøre flere apper på skjermen samtidig.
• Åpne i flervindusvisning: Angi at enheten skal aktivere Flervindu-funksjonen når du åpner
filer fra Mine filer eller Video. Enheten aktiverer også denne funksjonen når du viser vedlegg
i meldinger.
Låseskjerm
Endre innstillinger for låseskjermen.
• Skjermlås: Aktiver skjermlåsfunksjonen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av
hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
• Alternativer for klokkewidget: Konfigurer innstillinger for klokkewidgeten.
– – Dobbel klokke: Still inn enheten til å vise den doble klokken.
– – Klokkestørrelse: Endre størrelsen på klokken.
– – Vis dato: Still inn enheten til å vise datoen sammen med klokken.
103
Innstillinger
• Snarveier: Still inn enheten til å vise og redigere appsnarveier på låseskjermen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Personlig melding: Rediger den personlige meldingen.
• Eierinformasjon: Angi din personlige informasjon som vises sammen klokken.
• Opplåsingseffekt: Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
• Hjelpetekst: Still inn enheten til å vise hjelpetekst på låseskjermen.
Bakgrunnsbilde
Endre innstillingene for bakgrunnsbildet.
• Startskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
• Låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
• Startskjerm og låseskjerm: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
Skrifttype
Endre innstillingene for skriften.
• Skrifttype: Endre skriftstilen.
• Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
Varselspanel
Tilpass elementene som vises i varselspanelet.
• Lysstyrke og volum: Angi at enheten skal vise justeringslinjene for lysstyrke og volum i
varselspanelet.
• Anbefalte apper: Angi at enheten skal vise en liste over anbefalte apper i varselspanelet
basert på handlingene dine, som for eksempel å koble et hodesett til enheten.
• Angi hurtiginnst.knapper: Endre hurtiginnstillingstastene som vises på varselspanelet.
104
Innstillinger
Tilgjengelighet
Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske
funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til
enheten.
• Roter skjerm automatisk: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer
enheten.
• Tidsavbrudd for skjerm: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens
bakgrunnslys.
• Uttal passord: Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
• Besvare anrop og avslutte samtaler:
– – Hjem-tasten besvarer anrop: Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på
Hjem-tasten.
– – Strømtasten avsl. samt.: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på
strømtasten.
• Ettrykksmodus: Angi denne funksjonen for å kontrollere innkommende anrop eller varsler
ved å trykke på tasten i stedet for å dra den.
• Vis snarvei: Legg til en snarvei til Tilgjengelighet eller TalkBack på hurtigmenyen som vises
når du trykker på og holder inne strømtasten.
• Adm. tilgjengelighet: Eksporter eller importer tilgjengelighetsinnstillinger for å dele dem
med andre enheter.
– – Eksporter: Eksporter de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
– – Oppdater: Importer de gjeldende tilgjengelighetsinnstillingene som en fil.
– – Del via: Send filen med tilgjengelighetsinnstillinger til andre.
• TalkBack: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
• Skriftstørrelse: Endre skriftstørrelsen.
• Forstørrelsesbevegelser: Still inn enheten til å zoome inn og ut med fingerbevegelser.
• Negative farger: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
• Fargejustering: Juster fargene på skjermen dersom enheten fastslår at du er fargeblind eller
du har problemer med å lese innhold.
105
Innstillinger
• Varselpåminnelse: Angi at enheten skal varsle deg dersom du har gått glipp av varsler, og
angi et intervall for å gjenta varselet.
• Tilgjengelighetssnarvei: Still inn enheten til å aktivere TalkBack når du trykker på og holder
inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
• Tekst-til-tale-alt.:
– – FORETRUKKET TTS-MOTOR: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for
talesyntesemotorer ved å trykke på .
– – Talehastighet: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
– – Lytt til et eksempel: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
– – Status for standardspråk: Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
• Lydbalanse: Juster lydbalansen ved bruk av et tosidig hodesett.
• Monolyd: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
• Slå av alle lyder: Demp alle enhetslyder.
• Google-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting for innhold som støttes av
Google, og endre innstillingene for teksting.
• Samsung-undertekster (CC): Angi at enheten skal vise teksting for innhold som støttes av
Samsung, og endre innstillingene for teksting.
• Assistentmeny: Still inn enheten til å vise snarvei-ikonene som hjelper deg med å få tilgang
til funksjoner som støttes av fysiske taster eller funksjoner på varselspanelet. Du kan også
redigere menyen på snarvei-ikonet.
– – Dominerende hånd: Velg venstre eller høyre hånd for enkel bruk av assistentmenyen.
– – Rediger: Tilpass elementene som vises på assistentmenyen.
• Trykk på og hold-forsinkelse: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
• Interaksjonskontroll: Aktiver samhandlingskontrollmodus for å begrense reaksjonen til
enheten for inndata i en app.
106
Innstillinger
Anrop
Anropsinnstillinger
• Anropsavvisning: Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Legg til telefonnumre
på avvisningslisten.
• Konfigurer anropsavvisningsmeldinger: Legg til eller rediger meldingen som kan sendes
når du avviser et anrop.
• Besvare/avslutte anrop:
– – Hjem-tasten besvarer anrop: Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på
Hjem-tasten.
– – Strømtasten avsl. samt.: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på
strømtasten.
• Anropsvarsler:
– – Svarvibrasjon: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
– – Vibrer ved endt samtale: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en
samtale.
– – Oppkoblingstone: Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
– – Minuttvarsling: Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
– – Avslutningstone for anrop: Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
– – Varslinger under samtale: Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en
samtale.
• Anropstilbehør:
– – Automatisk svar: Still inn om enheten skal svare på et anrop automatisk etter en bestemt
periode (bare tilgjengelig når et hodesett er koblet til).
– – Tid før automatisk svar: Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.
– – Betingelser for utgående anrop: Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et
Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
– – Utgående anropstype: Velg type utgående anrop når du bruker et Bluetooth-hodesett.
107
Innstillinger
• Ekstra innstillinger:
– – Anrops-ID: Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
– – Viderekobling: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
– – Automatisk retningsnummer: Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer
eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
– – Anropssperring: Blokker innkommende eller utgående anrop.
– – Samtale venter: Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
– – Repeter anrop automatisk: Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble
koblet opp eller som ble avbrutt.
– – Tillatte numre: Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre (FDN) for å begrense
anrop til numre på FDN-listen. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
Ringetone- og lydinnstillinger
• Ringe- og tastaturtoner:
– – Ringetoner: Legg til eller velg en ringetone for innkommende anrop.
– – Vibrasjoner: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
– – Vibrer ved ringing: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved
innkommende anrop.
– – Tastetoner: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
• Støyreduksjon: Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre
deg tydeligere.
Innstillinger for videoanrop
• Videoanropsbilde: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
• Egen video i mottatte anrop: Angi om du vil vise et direktebilde av deg eller et
forhåndsinnstilt bilde til den andre parten.
• Bruk alternativer for mislykket anrop: Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et
videoanrop ikke kan kobles opp.
108
Innstillinger
Mobilsvar
• Mobilsvartjeneste: Velg eller still inn tjenesteleverandør for mobilsvar.
• Innstillinger for mobilsvar: Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du
fra tjenesteleverandøren din.
• Lyd: Velg en ringetone for nye mobilsvarmeldinger.
• Vibrasjon: Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
Internett-anropsinnstillinger
• Kontoer: Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurer kontoene dine for IPanropstjenester.
• Bruk Internett-anrop: Still inn om du vil bruke IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for
IP-anrop.
Sperremodus
Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte
kontakter i sperremodus.
Styring
Språk og inndata
Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelig for det valgte
språket.
Språk
Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.
Standard
Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.
109
Innstillinger
Samsung-tastatur
Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på
.
Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Velg inndataspråk: Velg språk for tekstinndata.
• Ordforslag: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn, og
vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
• Erstatt automatisk: Angi at enheten skal korrigere feilstavede og ufullstendige ord ved å
trykke på mellomromstasten eller punktum.
• Automatisk stor forbokstav: Angi at enheten automatisk skal bruke stor bokstav for første
bokstav etter et setningsavsluttende tegn, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller
utropstegn.
• Automatisk mellomrom: Angi at enheten skal sette inn et mellomrom mellom ord
automatisk.
• Automatisk punktum: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to
ganger på mellomromstasten.
• Ingen: Angi at enheten skal deaktivere strykefunksjonen på tastaturet.
• Fortløpende inndata: Still inn enheten til å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
• Markørkontroll: Aktiver smarttastaturets navigasjonsfunksjon for å flytte markøren ved å
rulle på tastaturet.
• Lyd: Angi at enheten skal avgi en lyd når du berører en tast.
• Forhåndsvis tegn: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
• Hjelp: Åpne hjelpeinformasjon for bruk av Samsung-tastaturet.
• Nullstill innstillinger: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.
Google taleinntasting
Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på
.
• Velg inndataspråk: Velg inndataspråk for tekstinndata.
• Blokkér støtende ord: Still inn enheten til å forhindre at den gjenkjenner støtende ord i
taleinndata.
• Talegjenkjenning uten nettilkobling: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av
taleinndata.
110
Innstillinger
Talegjenkjenning
Velg en talegjenkjenningsmotor.
Denne funksjonen vises når du bruker en stemmegjenkjenningsapp.
Talesøk
For Samsung talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:
• Language: Velg et språk for talegjenkjenning.
• Hide offensive words: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
• About: Vis versjonsinformasjon.
• Open via the home key: Angi at enheten skal starte S Voice når du trykker raskt to ganger
på Hjem-tasten.
• Voice wake-up: Angi at talegjenkjenning skal starte når du uttaler en aktiveringskommando
mens du bruker S Voice.
• Auto-start speaker: Still inn enheten til å slå på høyttalertelefonen automatisk når du foretar
et anrop med S Voice.
• Show body of message: Still inn enheten til å vise teksten i en ny melding som er mottatt.
• Check missed events: Still inn enheten til å se etter tapte anrop, meldinger eller hendelser
når du starter S Voice ved å trykke på hodesett-tasten.
• Home address: Angi hjemadressen din for å bruke plasseringsinformasjonen med
talekommandofunksjonen.
• Log in to Facebook: Legg inn informasjon om Facebook-kontoen din for å bruke Facebook
med S Voice.
• Log in to Twitter: Legg inn informasjon om Twitter-kontoen din for å bruke Twitter med
S Voice.
111
Innstillinger
For Google talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:
• Språk: Velg et språk for talegjenkjenning.
• “Ok Google” hotword detection: Angi at enheten skal begynne med talegjenkjenning når
du sier oppvåkningskommandoen mens du bruker søkeappen.
Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
• Taleutdata: Angi at enheten skal gi taletilbakemelding for å varsle deg om hva den foretar
seg.
• Blokkér støtende ord: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
• Talegjenkjenning uten nettilkobling: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av
taleinndata.
• Bluetooth-hodesett: Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetoothhodesett, når dette er koblet til enheten.
Tekst-til-tale-alt.
• FORETRUKKET TTS-MOTOR: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for
talesyntesemotorer ved å trykke på .
• Talehastighet: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
• Lytt til et eksempel: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
• Status for standardspråk: Vis statusen for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.
Pekerhastighet
Juster pekerhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.
112
Innstillinger
Håndflatebevegelse
Aktiver funksjonen for håndflatebevegelse for å styre enheten ved å berøre skjermen.
• Ta et bilde av skjermen: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av
håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
• Dempe/sette på pause: Still inn enheten til å sette medieavspillingen på pause når du
berører skjermen med håndflaten.
Smartskjerm
• Smart hvilemodus: Still inn enheten til å hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du
ser på skjermen.
Generelt
Kontoer
Legg til e-post- eller SNS-kontoer.
Nettsky
Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox
nettskylagring.
Sikkerhetskopi og nullstill
Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.
• Sikkerhetskopier data: Still inn enheten til å sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til
Google-tjeneren.
• Sikkerhetskopier konto: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
• Automatisk gjenoppretting: Still inn enheten til å gjenopprette innstillinger og appdata
dersom apper reinstalleres på enheten.
• Nullstill til fabrikkdata: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.
113
Innstillinger
Dato og tid
Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og
dato.
Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen
bli tilbakestilte.
• Automatisk dato og klokkeslett: Oppdater klokkeslettet automatisk når du beveger deg
mellom ulike tidssoner.
• Still inn dato: Angi gjeldende dato manuelt.
• Angi klokkeslett: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
• Automatisk tidssone: Still inn enheten til å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du
beveger deg mellom tidssoner.
• Velg tidssone: Angi din tidssone.
• Bruk 24-timersformat: Vis tid i 24-timersformat.
• Velg datoformat: Velg et datoformat.
Tilbehør
Endre tilbehørsinnstillingene.
• Dokklyd: Angi at enheten skal spille av en lyd når den kobles til eller fjernes fra en
skrivebordsdokk.
• Lydutgangsmodus: Still inn enheten til bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en
skrivebordsdokk.
• Automatisk opplåsing: Still inn enheten til automatisk å låses opp når dekselet åpnes.
Appstyring
Vis og administrer appene på enheten.
114
Innstillinger
Standardapper
Velg en standardinnstilling for å bruke apper.
Brukere
Konfigurer og administrer brukerprofiler for personlige innstillinger.
Batteri
Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.
• Vis batteriprosent: Still inn enheten til å vise gjenværende batterilevetid.
Strømsparing
Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.
• CPU-ytelse: Angi at enheten skal begrense bruk av enkelte systemressurser.
• Skjermutdata: Angi at enheten skal redusere lysstyrken på skjermen.
• Lær om strømsparing: Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.
Lagring
Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.
Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.
Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte
kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet.
Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.
115
Innstillinger
Sikkerhet
Endre innstillingene for å sikre enheten.
• Krypter enhet: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må
deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.
Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å
kryptere dataene.
• Krypter eksternt SD-kort: Still inn enheten til å kryptere filer på et minnekort.
Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen
aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du
tilbakestiller enheten.
• Fjernkontroll: Still inn enheten til å kontrollere en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via
Internett. Du må logge deg på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
– – KONTOREGISTRERING: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
– – Bruk trådløse nettverk: Still inn enheten til å tillate innsamling av plasseringsdata eller
for å bestemme plasseringen av en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi- eller mobilnettverk.
• Varsel om SIM-endring: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen, som hjelper deg
med å finne enheten din dersom den blir stjålet eller du mister den.
• Gå til nettsted: Gå til Finn min mobil-nettstedet (findmymobile.samsung.com). Du kan spore
og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.
• Angi SIM-kortlås:
– – Lås SIM-kort: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før
du bruker enheten.
– – Endre PIN-kode for SIM-kort: Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller
USIM-data.
• Gjør passord synlige: Still inn enheten til å vise passordene mens de skrives inn.
• Enhetsadministratorer: Vis enhetsadministratorene som er installerte på enheten. Du kan gi
enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
116
Innstillinger
• Ukjente kilder: Angi for å installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger
denne funksjonen vil du bare kunne laste ned apper fra Play Butikk.
• Verifiser apper: Angi at enheten skal la Google sjekke apper for skadelig atferd før de
installeres.
• Sikkerhetspolicyoppd.:
– – Automatiske oppdateringer: Angi at enheten skal se etter og laste ned
sikkerhetsoppdateringer automatisk.
– – Foretrukne nettverk: Velg hvilken type nettverkstilkobling som skal brukes for å se etter
og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
– – Se etter oppdateringer: Se etter sikkerhetsoppdateringer.
• Send sikkerhetsrapporter: Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når
enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
• Lagringstype: Angi en lagringstype for informasjonsfiler.
• Klarert informasjon: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
• Installer fra enhetsminne: Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
• Fjern informasjon: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.
Om enheten
Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.
Google Innstillinger
Bruk denne appen til å konfigurere innstillingene for enkelte Google-funksjoner.
Trykk på Google Innstillinger på appskjermbildet.
117
Tillegg
Feilsøking
Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at
enkelte situasjoner ikke gjelder for din enhet.
Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å
angi én av følgende koder:
• Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for
enheten.
• PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller dersom kontroll av PIN-kode er
aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan
deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
• PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av
PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
• PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som
fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter
deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
• Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din
tjenesteleverandør for mer informasjon.
Enheten din slår seg ikke på
• Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad opp batteriet helt før du slår på
enheten.
• Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
• Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.
118
Tillegg
Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil
• Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende
at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
• Hvis du bruker hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis
du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at
berøringsskjermen ikke fungerer.
• Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
• Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
• Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
• Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.
Enheten din fryser eller har uopprettelige feil
Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne
batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis
enheten stopper helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn
7 sekunder for å starte den på nytt.
Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet
trykker du på Innstillinger → Generelt → Sikkerhetskopi og nullstill → Nullstill til fabrikkdata
→ Tilbakestill enhet → Slett alt. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du
huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.
Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Anrop kobles ikke til
• Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
• Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.
Andre hører ikke at du snakker under en samtale
• Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
• Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
• Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.
119
Tillegg
Det er ekko under en samtale
Tilpass lydstyrke ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.
En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller
lydkvaliteten er dårlig
• Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
• Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du
mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet
problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og
forsøk på nytt.
• Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres
grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.
Batteriikonet er tomt
Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.
Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)
• Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
• Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan
slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
• Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå
til et Samsung-servicesenter.
Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det
• Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan
nytteladningen reduseres.
• Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill
eller Internett.
• Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.
120
Tillegg
Enheten er varm ved berøring
Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan
enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller
ytelse.
Feilmeldinger vises når kameraet startes
Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen.
Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:
• Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt
disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen
• Kvaliteten på dine bilder kan variere, avhengig av omgivelsene og de
fotograferingsteknikkene som du bruker.
• Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i
bildene eller de kan være ute av fokus.
Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler
Hvis du mottar feilmeldinger eller filene ikke spilles av, kan du prøve følgende når du åpner
multimediafiler på enheten:
• Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
• Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen
er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av
filen.
• Forsikre deg om at enheten din støtter filtypen.
121
Tillegg
• Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer
tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
• Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør
eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på
Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer skikkelig.
En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
• Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
• Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal
Bluetooth-rekkevidde (10 m).
Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.
Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en
datamaskin
• Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
• Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
• Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller
høyere installert på datamaskinen.
• Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert
på datamaskinen.
Enheten din finner ikke din gjeldende plassering
GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den
bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende plassering i disse situasjonene.
122
Tillegg
Data lagret på enheten er gått tapt
Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktig data lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne
gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av
data lagret på enheten.
Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet
• Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av
deler kan oppstå.
• Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.
Ta ut batteriet
• Hvis du vil ta ut batteriet, må du gå til et autorisert servicesenter med følgende instruksjoner.
• Av sikkerhetsgrunner må du ikke prøve å ta ut batteriet selv. Hvis batteriet ikke tas ut på
riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og enheten, resultere i personskader og/eller
gjøre enheten utrygg.
• Samsung påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller tap (uansett om det er i eller
utenfor kontrakt, inkludert uaktsomhet) som kan oppstå fordi disse instruksjonene og
advarslene ikke er fulgt helt nøyaktig, annet enn dødsfall eller personskader som skyldes
Samsungs uaktsomhet.
1 Sett inn verktøyet for å åpne enheten i åpningen mellom enhetsskjermen og bakdekselet.
Skill deretter skjermen fra bakdekselet ved å tvinge dem fra hverandre med verktøyet.
2 Fortsett å sette inn verktøyet igjen og tvinge skjermen og bakdekselet fra hverandre med så
små mellomrom som mulig rundt enheten.
3 Når skjermen er løs, skiller du skjermen og bakdekselet helt.
Legg deretter bakdekselet til side, og plasser skjermen med skjermsiden ned på et flatt
underlag.
4 Ta av tapen og koble fra batterikontakten.
5 Ta ut batteriet.
123
Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område,
tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.
Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på “SUPPORT”=>”Hjelp og feilsøking” eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.
www.samsung.com
Norwegian. 06/2015. Rev.1.2
Download PDF