Samsung | MD65C | Samsung MD65C Instrukcja obsługi

Wyświetlacz LFD
Instrukcja obsługi
MD65C
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego
specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.
BN46-00350C-00
Spis treści
Przed rozpoczęciem używania
produktu
Copyright7
Zasady bezpieczeństwa
8
Symbole8
Czyszczenie8
Przechowywanie9
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
9
Instalacja10
Działanie12
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
15
Rozpakowywanie15
Sprawdzanie zawartości
16
Wymiary28
Podłączanie do monitora zewnętrznego
Montaż mocowania ściennego
29
Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego29
Montaż zestawu do montażu ściennego
29
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
(VESA)30
Łączenie z urządzeniem wideo
51
Podłączanie za pomocą kabla AV
51
Podłączanie za pomocą kabla
komponentowego52
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
52
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
53
Pilot (RS232C)
31
Połączenie kablowe
31
Podłączanie34
Kody sterujące
35
Podłączanie do systemu audio
54
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane
oddzielnie)55
MagicInfo55
Plug In Module58
Zmiana źródła sygnału
59
Źródło59
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
50
44
44
Elementy monitora
19
Panel sterowania
19
Widok z tyłu
21
Montaż podstawy z uchwytem na kable
22
Pilot23
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
26
Łączenie z komputerem PC
45
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ
analogowy)45
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy) 46
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
46
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
47
Podłączanie za pomocą kabla DP
47
Przed zainstalowaniem produktu (podręcznik
instalacji)27
Kąt odchylenia i obrotu
27
Wentylacja27
Zmiana rozdzielczości
48
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows XP 48
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows Vista 48
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 7 49
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 8 49
Korzystanie z programu MDC
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie
wieloma61
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie
wieloma61
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
63
Instalacja63
Dezinstalacja63
Czym jest MDC?
64
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
64
Zarządzanie połączeniami
67
User Login68
2
Spis treści
Auto Set ID69
Klonowanie70
Powtarzanie polecenia
71
Rozpoczynanie pracy z aplikacją MDC
72
Układ ekranu głównego
73
Menu73
Regulacja ekranu
75
Funkcje zaawansowane
78
Ustawienia dźwięku
80
Ustawienia ogólne
80
Ustawienia narzędzi
89
Inne funkcje
92
Zarządzanie grupami
93
Zarządzanie harmonogramami
95
Instrukcja rozwiązywania problemów
97
Regulacja ekranu
Tryb obrazu99
Jeśli źródłem sygnału jest PC, DVI lub
DisplayPort99
Jeśli źródłem sygnału jest AV, Component, HDMI1,
HDMI299
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)100
Regulacja ekranu101
Rozmiar obrazu101
Pozycja103
Powiększenie/Pozycja103
Rozmiar ekranu 4:3104
Regul. ekranu komputera104
Wybór rozdzielczości105
Autodopasowanie105
Obrót106
Proporcje obrazu106
Ustawienia zaawansowane107
Kontrast dyn.108
Tonacja czerni108
Odcień skóry108
Tylko tryb RGB108
Przestrzeń kolorów108
Balans bieli109
Balans bieli — 10p109
Gamma109
Wzorce zaawansow.110
Oświetl. dynamiczne110
Opcje obrazu111
Tonacja kolorów112
Temp. kolorów112
Filtr zakłóceń cyfr.112
Red. zakłóceń MPEG112
Poziom czerni HDMI113
Tryb Film113
Motion Plus113
Dynamiczne podświetlenie114
Ustawienia dźwięku
Tryb dźwięku115
Efekt dźwiękowy116
Ustawienia głośnika117
Zeruj dźwięk118
Sieć
Ustawienia sieci119
Podłączanie do sieci przewodowej
119
Ustawienia sieci przewodowej
121
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
123
Ustawienia sieci bezprzewodowej
124
WPS(PBC)127
Stan sieci128
Sieć Wi-Fi Direct129
Soft AP130
Ustawienia fun. AllShare131
Nazwa urz.131
Resetowanie obrazu114
3
Spis treści
System
Sterowanie wieloma132
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie
wieloma132
Czas133
Ustawienie zegara133
Auto. wyłączanie133
Włącznik czasowy134
Wyłącznik czasowy135
Zarządzanie świętami135
Język menu136
Obróć menu137
Rozwiązanie Eco138
Oszczędz. Energii138
Czujnik Eco138
Tr. got. br. sygn.138
Aut. wył. zasil.138
Zabezpieczenia139
Blokada bezpieczeństwa139
Blokada przycisków139
Zmień kod PIN139
PIP140
Czas autom. ochrony141
Ochr. przed wypalan.142
Przesunięcie pikselowe142
Wył. czasowy143
Wyświetl natychmiast144
Wyszarzenie boków144
Wideo DivX® na żąd.156
Pasek informacyjny145
Tryb odtwarzania156
Ściana wideo146
Ściana wideo146
Format146
Poziomy146
Pionowo147
Położenie obrazu147
Magic Clone157
Ustawienia autoprzełącz. źródła148
Autoprzeł. źródła148
Przywracanie źródła gł.148
Źródło główne148
Źródło pomocnicze148
Ogólne149
Maks. oszcz. en.149
Tryb gry149
BD Wise149
Przezroczystość menu149
Reagowanie dźwiękiem150
Autozasilanie150
Ster. trybem gotowości150
Harmonogram lampy151
Wyświetlacz OSD151
Regulacja po włączeniu151
Sterowanie temperaturą151
Resetuj system157
Zeruj wszystko158
Zasilanie modułu PC158
Zsynchr. wł. zasil.158
Zsynchr. wył. zasil.158
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania159
Przez USB159
Kontakt z firmą Samsung160
Treść — str. główna161
MagicInfo Lite161
MagicInfo Premium S161
MagicInfo Videowall S161
AllShare Play162
Źródło162
Anynet+ (HDMI-CEC)152
Anynet+ (HDMI-CEC)152
Wył. automatycznie153
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+ 154
4
Spis treści
AllShare Play
Co to jest AllShare Play?163
Przed użyciem funkcji AllShare Play w odniesieniu
do urządzenia USB należy przeczytać poniższe
informacje163
Korzystanie z urządzenia USB
165
Połączenie z komputerem PC poprzez sieć
166
Korzystanie z funkcji programu AllShare Play167
Korzystanie z podstawowych funkcji AllShare
Play168
Sortowanie list plików
168
Odtwarzanie wybranych plików
169
Kopiowanie plików
169
Tworzenie listy odtwarzania Lista odt.169
Obsługiwane formaty napisów i plików
odtwarzanych w trybie AllShare
176
Napisy176
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
176
Obsługiwane formaty plików muzycznych
177
Obsługiwane formaty wideo
177
MagicInfo Lite
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz MagicInfo Lite179
Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo
Lite należy zapoznać się z treścią poniższych
informacji179
Moja l.170
Opcje Moja l.170
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez
serwer184
Wideo171
Odtwarzanie wideo
171
MagicInfo Lite186
Odtwarzacz MagicInfo Lite186
Menedżer harmonogramu lokalnego189
Menedżer zawartości196
Ustawienia198
Gdy zawartość jest odtwarzana
200
Zdjęcia172
Wyświetlanie zdjęć lub pokazu slajdów
172
Muzyka173
Odtwarzanie muzyki Muzyka173
Opcje menu odtwarzania Wideo/Zdjęcia/
Muzyka174
MagicInfo Premium S
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz MagicInfo Premium S202
Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo
Premium S należy zapoznać się z treścią poniższych
informacji202
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez
serwer208
MagicInfo Premium S210
Odtwarzacz MagicInfo Premium S210
Menedżer harmonogramu lokalnego213
Menedżer szablonów220
Menedżer zawartości223
Ustawienia225
Gdy zawartość jest odtwarzana
227
MagicInfo Videowall S
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarz. MagicInfo Videowall S229
Przed użyciem programu Odtwarz. MagicInfo
Videowall S należy zapoznać się z treścią poniższych
informacji229
MagicInfo Videowall S232
Ustawienia232
Gdy zawartość jest odtwarzana
233
5
Spis treści
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung234
Testowanie produktu
234
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
234
Sprawdź, co następuje.
235
Pytania & odpowiedzi
245
WEEE263
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)
263
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
263
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
Zapobieganie wypalaniu powidoków
264
264
265
Licencja267
Terminologia268
Dane techniczne
Ogólne247
Oszczędzanie energii
250
Zaprogramowane tryby synchronizacji
251
Dodatek
Kontakt do SAMSUNG
253
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
262
262
262
262
6
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2013 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
-- (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
-- (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
7
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
Uwaga
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem.
3
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i
konserwacji.
•• Nie używać detergentów zawierających alkohole,
rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.
!
Symbole
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
6
Włączyć produkt i komputer.
8
Przechowywanie
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy
UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
――Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko
izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
!
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać
przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Samsung (usługa płatna).
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
!
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
9
Instalacja
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu
przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych
produktów.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami
ciała.
!
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na
półkach na książki czy ciasnych szafkach.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie
można całkowicie odciąć zasilania produktu.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić
wentylację.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
!
!
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
!
10
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
Uwaga
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować
jego uszkodzenie lub pożar.
!
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład
pieców.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i
stabilnej powierzchni.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt.
Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ
wielu drobnych cząsteczek, substancji chemicznych lub ekstremalnych
temperatur albo na terenie lotniska czy dworca kolejowego, gdzie produkt
powinien działać ciągle i przez dłuższy okres) może poważnie wpłynąć na
jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
11
Działanie
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby
dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w
konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie
naprawiać i nie modyfikować produktu samodzielnie.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć
przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
!
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo
dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na
niego.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
!
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
GAS
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo
inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
12
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
Uwaga
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
!
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować
tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi
obrazami.
!
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-_100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do
włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem,
porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia
ciała.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
!
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
13
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien
trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z
pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
!
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby
nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
!
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej
utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów
procesowi specjalnej utylizacji.
•• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
!
•• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
!
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do
sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.
•• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
14
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
3
Chwyć za rowki, aby podnieść i zdjąć górną część opakowania.
4
Sprawdź zawartość pudełka i zdejmij elementy styropianowe oraz worek foliowy.
Rozpakowywanie
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
1
――Wygląd elementów znajdujących się w pudełku może się różnić od elementów pokazanych na
ilustracji.
2
Usuń czarne urządzenie blokujące, które znajduje się na dole pudełka.
1
2
3
5
Przechowuj pudełko w suchym miejscu, aby można było z niego korzystać przy przenoszeniu
produktu w przyszłości.
15
Sprawdzanie zawartości
-- Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
Elementy
――Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
-- Wygląd elementów znajdujących
się w opakowaniu oraz akcesoriów
sprzedawanych oddzielnie może się
różnić od elementów pokazanych na
ilustracji.
Karta gwarancyjna
Skrócona instrukcja konfiguracji
(Dostępna w zależności od
kraju)
Instrukcja obsługi
Płyta z oprogramowaniem
MagicInfo Lite Edition
Pilot (str.23)
Kabel zasilający
Kabel D-SUB (str.45)
-
+
-
-- Podstawa nie jest dołączona do produktu.
Aby zamontować stojak, można go
zakupić osobno.
+
Baterie (str.24)
(Dostępna w zależności od
kraju)
Pierścień mocujący (4EA)
Podstawa z uchwytem na
kable
16
Elementy sprzedawane osobno
-- Poniższe elementy można zakupić
w najbliższym punkcie sprzedaży
detalicznej.
Zestaw do montażu
naściennego
Podstawa
Kabel stereo RS232C (str.64)
Kabel DVI (str.46)
Kabel HDMI-DVI (str.46)
Kabel DP (str.47)
Kabel HDMI (str.47)
Kabel wideo (str.51)
Kabel stereo (str.26)
Kabel komponentowy (str.52)
Kabel stereo RCA (str.54)
Kabel RCA (str.51)
Adapter AV/złącze
komponentowe (str.51)
Adapter AUDIO (str.51)
-- Można użyć adaptera RS232C w celu
podłączenia do innego monitora za
pośrednictwem 9-stykowego kabla
D-SUB typu RS232C.
-- Upewnij się, że adaptery są podłączone
do odpowiedniego gniazda RS232C IN
lub OUT produktu.
17
Kabel DP-DVI
Zestaw czujników zewnętrznych
(str.26)
Adapter RS232C (IN)
Modem sieciowy
PIM
Adapter RS232C (OUT)
Kabel LAN
(Służy do podłączania skrzynki
sieciowej)
18
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
Elementy monitora
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przycisk panelu
Panel sterowania
Przyciski
Opis
Włączenie urządzenia.
Naciśnięcie przycisku , gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie
menu sterowania.
――Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk panelu i przytrzymać go
przez przynajmniej jedną sekundę.
Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę
wartości opcji.
Głośnik
POWER
przycisku panelu umożliwia dostosowanie głośności.
ON
Przycisk panelu
Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie.
――Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, naciśnięcie prawego lub lewego
Czujnik pilota
Odbiera sygnał z pilota.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do
korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
Czujnik pilota
19
――Naciśnięcie przycisku
w bloku przycisków panelu, gdy urządzenie jest
włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania (str.19).
Przyciski
Opis
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Menu sterowania
Źródło
Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby wybrać opcję Źródło
z menu sterowania.
Po wyświetleniu listy źródeł sygnału nacisnąć górny lub dolny przycisk panelu, aby
wybrać odpowiednie źródło sygnału. Następnie nacisnąć przycisk panelu.
Wyświetlenie menu ekranowego.
CONTENT
MENU
CONTENT
Treść — str.
główna
Nacisnąć lewy przycisk panelu, aby wybrać opcję Menu
z menu sterowania.
Wyświetli się ekranowe menu sterowania. Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby
wybrać odpowiednie menu. Naciśnięcie górnego, dolnego, lewego lub prawego
przycisku panelu umożliwia wybór opcji menu podrzędnego. Aby zmienić
ustawienia, należy wybrać odpowiednie menu, a następnie nacisnąć przycisk panelu.
Wybór trybu Treść — str. główna.
Nacisnąć górny przycisk panelu, aby wybrać opcję Treść — str. główna
sterowania.
CONTENT
z menu
Wyłączanie urządzenia.
Wyłącz
Nacisnąć dolny przycisk panelu, aby wybrać opcję Wyłącz
Następnie nacisnąć przycisk panelu.
Wróć
Wychodzenie z menu sterowania.
z menu sterowania.
Wróć
20
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
RS232C IN
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
Opis
Do podłączenia do aplikacji MDC za pomocą adaptera stereo RS232C.
RS232C OUT
IR / AMBIENT SENSOR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
AUDIO OUT
Do łączenia monitora z wyjściem audio urządzenia źródłowego.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.
USB
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
DVI IN / MAGICINFO IN
DVI IN: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
MAGICINFO IN: Aby móc używać funkcji MagicInfo, należy podłączyć kabel DP-DVI.
DP OUT
Do podłączenia do innego produktu za pomocą kabla DP.
RGB IN
Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.
AV IN / COMPONENT IN
Do podłączenia urządzenia źródłowego za pomocą adaptera AV/złącze
komponentowe.
IR OUT
Do odbioru sygnału zdalnego sterowania przez zewnętrzną płytę czujnika i
wysyłania sygnału przez gniazdo LOOP OUT.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
RS232C IN
RS232C OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
AUDIO
OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
USB
HDMI IN 2
DP IN
HDMI IN 1
DVI IN /
MAGICINFO IN
DP OUT
RGB IN
IR
COMPONENT IN OUT
RJ45
21
Montaż podstawy z uchwytem na kable
22
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
Przycisk MagicInfo Lite, MagicInfo Premium S,
MagicInfo Videowall S.
Przyciski mogą się różnić w zależności od
ustawień trybu
Tryb odtwarzania.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Wyłączanie urządzenia.
Wycisz dźwięk.
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij przycisk
MUTE ponownie lub przycisk regulacji głośności
(+ VOL -).
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Przycisk Treść — str. główna.
CH
MENU
BLANK
Tymczasowe wyłączenie wideo i dźwięku.
Wyłączanie funkcji BLANK
- Ponownie nacisnąć przycisk BLANK.
- Nacisnąć przycisk SOURCE.
- Wyłączyć produkt i ponownie go włączyć.
Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego
albo powrót do poprzedniego menu.
23
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub
prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Przycisk MagicInfo Quick.
Ten przycisk jest nieaktywny w przypadku
produktów nieobsługujących funkcji MagicInfo.
Funkcję MagicInfo można włączyć wyłącznie po
podłączeniu modemu sieciowego.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MagicInfo
3D
LOCK
Wychodzenie z bieżącego menu.
Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji
PC, DVI, HDMI i DisplayPort.
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
Przycisków można używać w trybach Wideo,
Zdjęcia, Muzyka i Anynet+.
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby włożyć baterie do pilota
24
Dostosowywanie menu ekranowego za pomocą pilota
Opis
1
Wyświetl menu ekranowe (OSD).
2
Wybór opcji Obraz, Dźwięk, Sieć, System lub Pomoc
techn. w menu ekranowym (OSD).
7m ~ 10m
Przyciski
Zasięg pilota
3
4
30˚
30˚
Zmień ustawienia.
Zatwierdź zmiany.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30 od lewej lub prawej
strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
5
Zamknij wyświetlone menu ekranowe (OSD).
25
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
1
2
Przed podłączeniem zestawu czujnika zewnętrznego należy wyłączyć urządzenie.
Po jego podłączeniu włączyć urządzenie.
Sterowanie więcej niż jednym produktem za pomocą
pilota
IR OUT
IR/AMBIENT
SENSOR IN
•• Za pomocą odpowiedniego kabla stereo podłączyć port IR OUT w
produkcie do portu IR / AMBIENT SENSOR IN na drugim produkcie.
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę produktu
zostanie odebrane przez produkty 1 oraz 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Sterowanie więcej niż jednym produktem za pomocą
zestawu czujników zewnętrznych (sprzedawanego
oddzielnie)
1
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę produktu 1
, do którego podłączono zestaw czujników zewnętrznych, zostanie odebrane
przez produkty 1 oraz 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
IR/AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR/AMBIENT
SENSOR IN
POWER
SOURCE
26
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z
instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.
15 ˚
Kąt odchylenia i obrotu
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Produkt można odchylić maksymalnie o 15 od pionowej powierzchni ściany.
•• Aby korzystać z urządzenia w pozycji pionowej (portretowej), należy obrócić je w prawo, tak aby dioda LED była
zwrócona w dół.
Wentylacja
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
A
•• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie
poniżej 35 C.
B
Rysunek 1.1 Widok z boku
27
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
Rysunek 1.3 Widok z boku
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
B
D
D
Widok z góry
A Minimalnie 40 mm
B Minimalnie 70 mm
A
C Minimalnie 50 mm
D Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość
przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 35 C.
C
E
Rysunek 1.2 Widok z boku
Wymiary
Jednostka: mm
Nazwa
modelu
5
1
MD65C
1
1467,4
1 2
1431,4
23
806,5
34
848,0
45
56,2
――Rysunki mogą nie być przedstawione w odpowiedniej skali. Niektóre wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
2
4
powiadomienia.
Przed instalacją elementu należy się zapoznać z jego wymiarami. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy
drukarskie.
3
28
Montaż mocowania ściennego
Przygotowanie do montażu mocowania ściennego
W celu przeprowadzenia montażu mocowania ściennego innego producenta należy zastosować pierścień mocujący (1).
Montaż zestawu do montażu ściennego
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
1
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika
bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
29
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o
jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania
ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta
gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując
poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi
niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe
śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić
w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się
urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem
zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji
montażu elementu.
•• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa modelu
Rozstaw otworów
Śruby standardowe
na śruby zgodne ze
standardem VESA (A
* B) w milimetrach
MD65C
400 × 400
M8
Liczba szt.
4
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała
w wyniku porażenia prądem.
30
Pilot (RS232C)
•• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
6 7 8 9
Styk
Sygnał
1
Sygnał wykrycia nośnej
8 bitów
2
Odebrane dane
Parzystość
Brak
3
Przesłane dane
Bity stopu
1 bitów
4
Przygotowanie terminalu danych
Sterowanie przepływem
Brak
5
Masa sygnału
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
31
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
9
•• Przypisanie styków
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Żeński
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
5
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
32
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Sygnał
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
33
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
•• Sposób połączenia 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Sposób połączenia 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
34
Nr
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Typ polecenia
Zakres wartości
10
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
11
Sterowanie funkcją ściany wideo
0x89
-
Przykład: włączenie zasilania & ID = 0
Długość danych
Dane
Suma
kontrolna
1
Wartość
Polecenie
Nr
Polecenie
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza
się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż
dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.
0
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór trybu ekranu
0x18
-
5
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
6
Wł./wył. funkcji PIP
0x3C
0~1
7
Sterowanie dopasowywaniem
automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
0x3D
0
8
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0~1
9
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez
względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia
będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
35
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x11
Wartość1
0xAA
Suma
kontrolna
"Volume"
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„N”
0x11
Wartość1
"ERR"
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x12
"Volume"
Suma
kontrolna
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
"Power"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
1
Suma
kontrolna
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Dane
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
0xAA
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Polecenie
Suma
kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Długość danych
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x12
"ERR"
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
36
Wybór źródła sygnału
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
0x25
DisplayPort
――Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set. Należy
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
użyć poleceń „Pokaż”.
――Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
Suma
kontrolna
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
0
――Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Długość danych
Dane
1
"Input Source"
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x08
Komponentowe
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x14
"ERR"
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
37
Wybór trybu ekranu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x18
"ERR"
Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
――Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.
•• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość
danych
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
Wybór rozmiaru ekranu
0
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0x18
Długość
danych
Dane
1
"Screen
Mode"
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
Suma
kontrolna
16 : 9
0x04
Powiększenie
0x31
Szerokie powiększenie
0x0B
4:3
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Suma
kontrolna
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Nagłówek
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
0x01
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x18
"Screen
Mode"
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x19
"ERR"
Suma
kontrolna
38
Wł./wył. funkcji PIP
Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i
BNC)
•• Funkcja
Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
――Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.
――Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja Ściana wideo jest ustawiona jako Włączone.
――Funkcja ta nie jest dostępna w trybie MagicInfo.
•• Funkcja
Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.
•• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
Brak
•• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
•• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawianie funkcji PIP (WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"PIP"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3D
Identyfikator
0xAA
0xFF
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3C
"PIP"
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
„A”
0x3C
Suma
kontrolna
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
0xAA
Identyfikator
0xFF
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Długość
danych
3
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3D
"ERR"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
"Auto
Adjustment"
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Nagłówek
1
Suma
kontrolna
"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
Dane
Suma
kontrolna
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
1: PIP WŁĄCZONY
0: PIP WYŁĄCZONY
Nagłówek
Długość
danych
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"PIP"
39
Sterowanie trybem ściany wideo
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać komputera.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Dane
Suma
kontrolna
1
"Video Wall Mode"
1: Pełny
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Identyfikator
Długość
danych
0xAA
0xFF
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość
danych
Dane
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x5C
Wartość1
Suma
kontrolna
1
"Safety Lock"
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
r-CMD
0xAA
0xFF
0x5D
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xAA
0xFF
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"Safety
Lock"
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Identyfikator
Suma
kontrolna
Mode"
Polecenie
Wartość1
"Video
Wall
Nagłówek
Suma
kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
1: WŁĄCZONY
0: WYŁĄCZONY
0: Naturalny
Polecenie
Polecenie
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Długość danych
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nagłówek
Nagłówek
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
r-CMD
Wartość1
Suma
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
kontrolna
0x5C
"ERR"
0xAA
0xFF
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„N”
r-CMD
Wartość1
Suma
kontrolna
0x5D
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
40
Włączanie funkcji ściany wideo
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x84
ERR
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
V.Wall_On
Suma
kontrolna
1: Włączanie ściany wideo
0: Wyłączanie ściany wideo
0xAA
0xFF
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
Nagłówek
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x84
Wartość1
V.Wall_
On
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
V.Wall_On : Jak powyżej
41
Ściana wideo — opcja 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wył.
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
42
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Wartość2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x89
ERR
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
43
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Przeczytaj poniższe informacje, zanim podłączysz inne urządzenia do tego produktu. Urządzenia, które można podłączyć do
tego projektu to komputery, kamery wideo, głośniki, dekodery telewizji cyfrowej oraz odtwarzacze płyt DVD/Blu-Ray.
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do
niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w
zależności od produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych
urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może
spowodować uszkodzenie produktu.
――Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały,
prawy = czerwony.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz
podłączyć.
44
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ
analogowy)
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
45
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ
cyfrowy)
DVI IN /
MAGICINFO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――W przypadku podłączania komputera do produktu za pomocą kabla HDMIDVI należy w polu Edytuj nazwę ustawić tryb DVI PC, aby uzyskać dostęp do
treści audio i wideo przechowywanych na komputerze.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
46
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Podłączanie za pomocą kabla DP
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
――Aby zwiększyć moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikację
DP w przypadku wyłączenia lub przejścia w tryb oszczędzania energii.
Jeżeli produkt w trybie dwóch monitorów wyłącza się lub przechodzi
w tryb oszczędzania energii, może to oznaczać, że ustawienia monitora
się nie zaktualizowały. W związku z tym obraz może nie być wyświetlany
poprawnie. Jeśli ten problem wystąpi, należy przed rozpoczęciem
korzystania z produktu dla opcji Maks. oszcz. en. wybrać ustawienie
Wyłączone.
DP IN
――Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać
wyświetlanie ekranu rozruchu systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się
w trybie oszczędzania energii. W takim przypadku należy pamiętać, aby
przed włączeniem komputera najpierw włączyć produkt.
47
Zmiana rozdzielczości
――Dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania w Panelu sterowania swojego komputera, aby uzyskać optymalną jakość obrazu.
――Jakość obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna rozdzielczość.
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows XP
Przejść do opcji menu Panel sterowania
Ekran
Ustawienia i zmienić rozdzielczość.
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows Vista
Przejść do opcji menu Panel sterowania
Personalizacja
Ustawienia ekranu i zmienić rozdzielczość.
48
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 7
Przejść do opcji menu Panel sterowania
Ekran
Rozdzielczość ekranu i zmienić rozdzielczość.
Zmiana rozdzielczości w systemie Windows 8
Przejść do opcji menu Ustawienia
Panel sterowania
Ekran
Rozdzielczość ekranu i zmienić rozdzielczość.
49
Podłączanie do monitora zewnętrznego
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
DP OUT
DP IN
50
Łączenie z urządzeniem wideo
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich
innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie
źródłowe zostało podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od
produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Podłączanie za pomocą kabla AV
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
51
Podłączanie za pomocą kabla
komponentowego
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia
wideo za pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy
dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd audio produktu oraz urządzenia
wideo. W przypadku podłączania urządzenia wideo do produktu za pomocą
kabla HDMI-DVI należy w polu Edytuj nazwę ustawić tryb Urządzenia DVI,
aby uzyskać dostęp do treści audio i wideo przechowywanych na urządzeniu
wideo.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i
576p.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
52
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do
urządzenia cyfrowego za pomocą kabla HDMI.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga
zastosowania kabla audio.
-- Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje
sygnału wyjściowego HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze
starszej wersji trybu HDMI, obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo
wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki problem wystąpi, należy
skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję
HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić
problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub
kabla z przewodem Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
53
Podłączanie do systemu audio
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
AUDIO OUT
54
Podłączanie skrzynki sieciowej (sprzedawane oddzielnie)
――Szczegóły dotyczące podłączania skrzynki sieciowej do urządzeń zawiera instrukcja obsługi dostarczana ze skrzynką sieciową.
MagicInfo
Aby możliwe było używanie funkcji MagicInfo, należy najpierw podłączyć do produktu skrzynkę sieciową (sprzedawana oddzielnie).
――Aby zmienić ustawienia funkcji MagicInfo, należy uruchomić z poziomu pulpitu aplikację „MagicinfoSetupWizard”.
――Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji MagicInfo znajdują się na płycie DVD dostarczanej ze skrzynką sieciową.
――Informacje zawarte w niniejszej sekcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia celem poprawy jakości produktu.
――W przypadku pojawienia się problemu wynikającego z zainstalowania systemu operacyjnego innego niż dostarczony ze skrzynką sieciową, przywrócenia poprzedniej
wersji systemu operacyjnego bądź zainstalowania oprogramowania niezgodnego z dostarczonym systemem operacyjnym, użytkownik nie będzie mógł skorzystać ze
wsparcia technicznego, a wizyta technika serwisowego będzie odpłatna. Nie będzie również możliwa wymiana produktu ani otrzymanie zwrotu kosztów zakupu.
Wybieranie trybu MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Po zainstalowaniu i podłączeniu skrzynki sieciowej (sprzedawana osobno) do produktu, włącz produkt.
2
Nacisnąć przycisk SOURCE na pilocie, a następnie wybrać tryb MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Podłączenie skrzynki sieciowej do portu DVI IN / MAGICINFO IN w produkcie zmieni ustawienie opcji Źródło z DVI na
MagicInfo.
Select Later
3
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Wybierz domyślną aplikację, która będzie się uruchamiać wraz funkcją MagicInfo.
Cancel
55
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
4
Wprowadź dane adresu IP.
5
Wybierz język. (Ustawieniem domyślnym języka jest opcja English).
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
56
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Wybierz tryb wyświetlania.
7
Sprawdź skonfigurowane ustawienia.
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
――Jeżeli ikona pliku wykonywalnego się nie pojawiła, należy dwukrotnie kliknąć ikonę funkcji MagicInfo na pulpicie. Ikona
Setup Information
1. Application :
pojawi się w prawej dolnej części ekranu.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
57
Plug In Module
Aby móc korzystać z funkcji Plug In Module, należy podłączyć moduł PIM firmy Samsung (sprzedawany oddzielnie).
Podłączane urządzenia innych producentów muszą być zgodne ze standardami Open Pluggable Specification (OPS).
――Szczegółowe informacje dotyczące podłączania urządzeń zawiera podręcznik użytkownika dostarczany z modułem PIM.
――Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z funkcji MagicInfo dostępnej w module PIM można znaleźć na stronie55.
――Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, należy skonfigurować ustawienia sygnału audio HDMI w Panelu sterowania systemu Windows urządzenia OPS. W przypadku
urządzeń innych producentów dotyczy to wyłącznie urządzeń zgodnych ze standardem HDMI.
――Aby produkt mógł odtwarzać dźwięk z urządzenia OPS nieobsługującego standardu HDMI, należy skonfigurować ustawienia analogowego sygnału audio w Panelu
sterowania systemu Windows, klikając kolejno Plug In Module > Edytuj nazwę i ustawiając opcję PC, DVI PC lub DVI jako źródło dźwięku.
58
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić
ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
MENU m → Pomoc techn. → Treść — str. główna → Źródło → ENTER E
Źródło
HDMI1
PC
HDMI2
PC
DisplayPort
---
PC
---
DVI
---
Co to jest Intel® WiDi?
Technologia wyświetlania WiDi pozwala bezprzewodowo sparować produkt z laptopem. Działa ona w oparciu o sieć LAN N,
która umożliwia przesyłanie wysokiej jakości sygnału w rozdzielczości 720p lub 1080p między urządzeniami bezprzewodowymi.
Funkcja ta przydaje się zwłaszcza przy podłączaniu komputera stacjonarnego lub laptopa do większego ekranu, takiego jak
omawiany produkt.
•• Aby można było korzystać z funkcji WiDi, laptop musi spełniać wymagania opisane poniżej.
(Informacje o zgodności laptopa można uzyskać od jego producenta).
Intel® WiDi
AV
---
Component
--Narz.
Wymagania systemowe
Wróć
•• Procesor: Intel Core serii i3
•• Grafika: Intel HD Graphics
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Adapter sieci bezprzewodowej
-- Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
-- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 lub 6230, 6205
-- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
-- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
-- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
•• Oprogramowanie: wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel®
Wireless Display
•• System operacyjny: Windows 7, wersja 32- lub 64-bitowa
59
Połączenie WiDi
1
Na ekranie Źródło wybrać opcję Intel® WiDi.
2
Na pulpicie komputera uruchomić program Intel® WiDi (
).
――Bezpośrednio po uruchomieniu program zaczyna wyszukiwać dostępne adaptery.
3
Wybrać adapter odpowiedni dla programu i nacisnąć przycisk „Connect” (Połącz).
――Jeżeli wybrany adapter nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk „Wyszukaj dostępne adaptery”.
――Jeżeli wyniki wyszukiwania zawierają więcej niż 2 pozycje, sprawdzić identyfikator podłączanego produktu.
4
Wprowadzić kod bezpieczeństwa w programie WiDi na laptopie. Uwaga: kod bezpieczeństwa jest wyświetlany na ekranie
wyłącznie przy pierwszym uruchomieniu.
5
Nastąpi nawiązanie połączenia z laptopem. Można teraz bezprzewodowo przesyłać dane, korzystając z funkcji WiDi.
Warunki robocze
•• Częstotliwość: 2,4 G / 5 G
•• Skuteczny zasięg: 0,5–3 m (maks. 10 m) — wymagany w celu minimalizacji poziomu zakłóceń elektrycznych
•• Działanie: Technologia WiDi wykorzystuje w komunikacji system kodeków kompresji, co może powodować opóźnienia w
transmisji lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu na ekranie. Z tego względu zalecane jest korzystanie z portu łączności
przewodowej
(np. HDMI lub PC), która zapewnia stabilną, optymalną wydajność.
60
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma
Wake On LAN(WOL):
Ta funkcja umożliwia włączenie produktu
przez wysłanie do niego uprzednio
ustalonego polecenia z zewnętrznego
systemu za pośrednictwem sieci.
Należy się upewnić, że sieć umożliwia
wymianę danych z komputerem, za
pomocą którego polecenie jest wysyłane
do produktu. Należy się upewnić, że
zainstalowano program umożliwiający
generowanie sygnałów Wake on LAN.
MENUm→ System → Sterowanie wieloma → ENTERE
Przypisywanie indywidualnego identyfikatora do produktu.
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma
•• Konfiguracja ID
Przypisywanie identyfikatora. (Zakres: 0~99)
Nacisnąć przycisk ▲/▼, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
•• Wprowadzenie ID
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego.
Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
•• Połączenie MDC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
-- RS232C MDC
Łączy się z programem MDC za pomocą kabla RS232C MDC.
-- RJ45 MDC
Łączy się z programem MDC za pomocą kabla RJ45 MDC.
――Jeżeli dla opcji Połączenie MDC wybrano ustawienie RJ45 MDC i wyłączono urządzenie, włączona zostanie wyłącznie funkcja WOL. Komunikacja MDC nie
będzie dostępna.
――Funkcja WOL jest aktywna tylko wtedy, gdy dla opcji Połączenie MDC wybrano ustawienie RJ45 MDC.
61
•• Połączenie łańcuchowe interfejsu DisplayPort
Aby wyświetlić wejściowy sygnał wideo DP IN na urządzeniu podłączonym do portu wyjściowego DP OUT, należy wybrać jeden z dwóch sposobów łączenia: Single
Stream Transport (SST) lub Multi Stream Transport (MST).
Klonowanie: w trybie Single Stream Transport (SST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlany jest ten sam obraz wyjściowy.
――W przypadku wybrania trybu Klonowanie komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako jeden monitor.
――Tryb Klonowanie jest aktywny, jeśli źródłem sygnału jest wejście cyfrowe inne niż DisplayPort, np. DVI, HDMI1, HDMI2 lub MagicInfo.
Rozszerzenie: w tym Multi Stream Transport (MST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlane są różne obrazy wyjściowe.
――W przypadku wybrania trybu Rozszerzenie komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako odrębne monitory.
――Tryb ten działa tylko na komputerach obsługujących złącze DisplayPort 1.2 MST.
――W przypadku wyświetlaczy o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) można podłączyć maksymalnie cztery takie wyświetlacze.
62
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
Na instalację programu MDC może mieć
wpływ karta graficzna, płyta główna, a
także warunki sieciowe.
Jeśli na ekranie głównym nie wyświetli się
ekran instalacji oprogramowania, należy
skorzystać z pliku wykonywalnego MDC
Unified w folderze MDC na płycie CD.
Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie
określona, program zostanie zainstalowany
w lokalizacji domyślnej.
Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a
następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od
razu uruchomić program MDC.
1
Włóż instalacyjny dysk CD do napędu CD-ROM.
2
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
3
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
4
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy kliknąć przycisk „Next”.
5
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję „I accept the terms in the license agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
6
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć przycisk „Next”.
7
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk „Next”.
8
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a następnie kliknąć przycisk „Install”.
9
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
10Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
11Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
-- Ikona pliku wykonywalnego MDC
może nie być widoczna w zależności
od systemu komputerowego lub
specyfikacji produktu.
-- Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku
wykonywalnego nie jest widoczna.
Dezinstalacja
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj/Usuń Programy.
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
63
Czym jest MDC?
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja
umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma
wyświetlaczami równocześnie przy użyciu
komputera.
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)
Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
64
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Pozostałe wyświetlacze można połączyć ze sobą za pomocą kabla szeregowego RS-232C.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
Monitor 1
RJ45
HUB
Monitor 2
Computer
65
Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN
――Przez port RS232C IN/OUT na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
66
Zarządzanie połączeniami
Do zarządzania połączeniami służy Lista połączeń oraz opcje modyfikacji Listy połączeń.
Lista połączeń — lista połączeń zawiera szczegółowe informacje na temat połączeń, np. ustawienia połączenia (IP/COM, numer portu, adres MAC i typ połączenia), jego
stan, ustawienia opcji Set ID Range oraz informacje o wykrytych urządzeniach.
Każde połączenie może obejmować maksymalnie 100 urządzeń połączonych szeregowo w łańcuch. Wszystkie wyświetlacze LFD wykryte w połączeniu są wyświetlane na
liście urządzeń. Użytkownik może łączyć je w grupy i wysyłać polecenia do wykrytych urządzeń.
Connection list modification options - dostępne są następujące opcje modyfikacji połączeń: Add, Edit, Delete i Refresh.
67
User Login
Po uruchomieniu programu wyświetli się okno logowania użytkownika.
Początkowy identyfikator (password: admin) i hasło (Auto Login: admin) mają wartość admin.
――Po pierwszym logowaniu należy zmienić hasło, aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
――Aby zmienić hasło, przejść do menu Home > User Settings.
Po zalogowaniu powiadomienie [User Login : admin] wyświetla się w prawym dolnym rogu okna programu.
Aby logować się automatycznie po ponownym uruchomieniu programu, zaznaczyć pole wyboru Auto Login w oknie User Login.
68
Auto Set ID
Funkcja Auto Set ID przypisuje identyfikatory wszystkim wyświetlaczom LFD połączonym w łańcuch w ramach wybranego połączenia.
Połączenie może obejmować maksymalnie 100 wyświetlaczy LFD.
Identyfikatory urządzeń w łańcuchu są przypisywane sekwencyjnie od 1 do 99. Ostatni identyfikator ma wartość 0.
――Identyfikator ostatniego, 100., wyświetlacza LFD ma wartość 0.
69
Klonowanie
Za pomocą funkcji Klonowanie można skopiować ustawienia pojedynczego wyświetlacza LFD i przypisać je do wielu wyświetlaczy LFD.
Użytkownik może wybrać, czy klonowaniu mają podlegać wybrane czy wszystkie zakładki — służy do tego okno ustawień kopiowania.
――Aby usunąć skonfigurowane ustawienia, kliknąć przycisk Paste Settings.
70
Powtarzanie polecenia
Funkcja ta służy do ustalania maksymalnej liczby powtórzeń polecenia aplikacji MDC w przypadku braku odpowiedzi lub niepoprawnej odpowiedzi wyświetlacza LFD.
Liczbę powtórzeń można ustawić za pomocą okna ustawień aplikacji MDC.
Wartość ta musi mieścić się w zakresie 1-10. Wartość domyślna to 1.
71
Rozpoczynanie pracy z aplikacją
MDC
1
Aby uruchomić program, należy wybrać polecenie Start → Programy → Samsung → MDC Unified.
Okno logowania wyświetli się po uruchomieniu programu MDC.
Wprowadzić identyfikator użytkownika i hasło.
•• Domyślnie identyfikator użytkownika i hasło mają wartość admin.
•• Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło.
2
Kliknij opcję Add, aby dodać wyświetlacz.
SET ID Range: wybór zakresu unikalnych identyfikatorów przypisanych do monitora.
-- Jeśli ustanowiono połączenie w standardzie RS232C, przejdź do opcji Serial i ustaw COM Port.
-- Jeśli ustanowiono połączenie w standardzie Ethernet, wprowadź adres IP wyświetlacza.
72
Układ ekranu głównego
1
6
5
4
2
3
1 Pasek menu
Zmiana stanu wyświetlacza lub ustawień programu.
2 Urządzenia
Wyświetlanie listy podłączonych urządzeń lub ich grup.
3 Harmonogramy
Wyświetlanie listy ustawionych harmonogramów.
4 Lista urządzeń
Wybieranie urządzenia, którego ustawienia mają być wyregulowane.
5 Modyfikacja listy urządzeń
Dodawanie, edycja, usuwanie urządzeń lub edycja grup.
6 Pomoc
Wyświetlanie tematów pomocy aplikacji.
Menu
Wybrane urządzenia można włączać i wyłączać, regulować ich głośność lub zmieniać źródło sygnału wejściowego.
Home
Wybierz opcję i zmień odpowiadające jej ustawienie.
Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę Home.
Zasilanie
•• On: włączanie wybranego wyświetlacza.
1
•• Off: wyłączanie wybranego wyświetlacza.
Input
2
3
•• Sygnał wejściowy: Zmiana źródła sygnału.
-- Dostępne źródła sygnału różnią się w zależności od modelu podłączonego urządzenia.
-- Źródło sygnału można zmieniać jedynie w przypadku włączonych wyświetlaczy.
•• Channel: zmiana kanału.
-- Kanał TV można zmienić za pomocą klawiszy strzałek w górę/w dół.
-- Kanał można zmieniać jedynie wtedy, gdy ustawiono źródło sygnału TV.
-- Wybrać można wyłącznie zarejestrowane programy.
-- Dotyczy wyłącznie modeli obsługujących telewizory.
73
――Regulacja głośności i wyłączenie dźwięku są możliwe jedynie w przypadku włączonych wyświetlaczy.
Volume
Volume
•• Regulacja głośności wybranego wyświetlacza.
2
Alarm
3
•• Głośność można regulować za pomocą suwaka w zakresie od 0 do 100.
Mute
•• Włączanie i wyłączanie opcji Mute dla danego wyświetlacza.
Opcja Mute zostanie automatycznie wyłączona, jeśli ustawienie opcji Volume zostanie zmienione, gdy opcja Mute jest
włączona.
Fault Device
•• To menu zawiera listę urządzeń, które wygenerowały następujące błędy: błąd wentylatora, temperatury, czujnika jasności
lub lampy.
•• Wybierz wyświetlacz z listy. Przycisk Repair stanie się aktywny.
3
•• Kliknij przycisk Refresh, aby odświeżyć stan błędu wyświetlacza. Naprawiony wyświetlacz zniknie z listy Fault Device
List.
Fault Device Alert
•• Błąd wyświetlacza zostanie zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail.
•• Wypełnij wszystkie wymagane pola. Przyciski Test i OK staną się aktywne.
Upewnij się, że wypełniono pole Sender, a w polu Recipient wprowadzono co najmniej jednego odbiorcę.
74
User Login
User Settings
•• Dodawanie, usuwanie lub edycja danych logowania.
Logout
•• Wylogowanie bieżącego użytkownika zgodnie z poniższym opisem.
•• Kliknij opcję Logout. Wyświetli się komunikat „Do you want to log admin out?”.
•• Kliknij opcję Yes. Wyświetli się okno logowania użytkownika.
•• Jeśli logowanie nie jest konieczne, należy kliknąć opcję Close. Program zostanie zamknięty.
――W przypadku zamykania programu z użyciem opcji Logout okno logowania zostanie wyświetlone, nawet jeśli
zaznaczono pole wyboru Auto Login.
Regulacja ekranu
Ustawienia ekranu (kontrast, jasność itd.) można regulować.
Własne ustawienia
Wybierz opcję i zmień odpowiadające jej ustawienie.
Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę Picture.
Picture Mode
•• Regulacja ustawień opcji Tryb obrazu dla wybranego urządzenia.
Contrast
•• Regulacja kontrastu wybranego urządzenia.
Brightness
•• Regulacja jasności wybranego urządzenia.
75
Kolor
Color
•• Regulacja kolorów wybranego urządzenia.
Tint (G/R)
•• Regulacja odcienia wybranego urządzenia.
Color Tone
•• Regulacja tonacji kolorystycznej tła wybranego urządzenia.
Color Temp.
-- Opcje Color i Tint (G/R) są niedostępne, jeśli jako źródło sygnału wybrano opcję PC.
-- Opcje Color, Tint (G/R), Color Tone i Color Temp. nie są dostępne, jeśli wybrano zarówno
opcję PC Source, jak i opcję Video Source.
Opcje
•• Regulacja temperatury barwowej wybranego urządzenia.
――Opcja ta jest włączona, jeśli dla opcji Color Tone wybrano ustawienie Off.
HDMI Black Level
•• Regulacja ustawień opcji HDMI Black Level dla wybranego urządzenia.
Auto Motion Plus
Opcja ta służy do wyświetlania dynamicznych obrazów.
•• Off: wyłączanie funkcji Auto Motion Plus.
•• Clear: ustawienie poziomu funkcji Auto Motion Plus na wyraźny. Tryb ten przystosowano do wyświetlania żywych
obrazów.
•• Standard: ustawienie poziomu funkcji Auto Motion Plus na standardowy.
•• Smooth: ustawienie poziomu funkcji Auto Motion Plus na płynny. Tryb ten przystosowano do wyświetlania płynnych
obrazów.
•• Custom: regulacja poziomu wypalania lub migotania ekranu.
•• Demo: funkcja ta demonstruje technologię Auto Motion Plus. Rezultat zmiany trybu można zobaczyć po lewej stronie
okna.
――Auto Motion Plus może nie być dostępny w zależności od urządzenia.
•• Detail: wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wybranego wyświetlacza.
Brightness Sensor
•• Włączanie i wyłączanie opcji Brightness Sensor dla wybranego urządzenia.
•• Brightness Sensor wykrywa natężenie światła otoczenia i automatycznie dostosowuje do niego jasność ekranu.
――Brightness Sensor może nie być dostępny w zależności od urządzenia.
76
MPEG Noise Filter
Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Optymalizacja podświetlenia LED w celu uzyskania maksymalnie wyraźnego obrazu.
Cinema Black
W trybie Movie funkcja ta powoduje przyciemnienie górnego i dolnego obszaru obrazu, zapewniając lepsze wrażenia wizualne.
•• Off: wyłączenie funkcji Cinema Black.
•• On: regulacja przyciemnienia górnego i dolnego obszaru ekranu w zależności od wyświetlanego obrazu.
Wymiary
Picture Size
•• Dostosowywanie wymiarów ekranu wybranego urządzenia.
•• Opcja Detail zostanie wyłączona, jeśli dla opcji Picture Size wybrano ustawienie, które nie obsługuje szczegółowej
konfiguracji.
•• Przyciski -/+ służą do regulacji ustawienia opcji Zoom.
•• Wyświetlany obszar można przesuwać, używając przycisków góra/dół/lewo/prawo.
Detail
•• Umożliwia wyświetlenie szczegółowych ustawień wybranego rozmiaru ekranu.
PC Screen Adjustment
•• Zgrubną lub dokładną regulację częstotliwości można przeprowadzić za pomocą przycisków -/+ opcji Coarse lub Fine.
•• Aby przesunąć ekran, kliknij jeden z czterech obrazków poniżej opcji Position.
•• Aby automatycznie ustawić lub dostroić częstotliwość lub przesunąć ekran, kliknij opcję Auto Adjustment.
77
Funkcje zaawansowane
3D Mode
opcja ta pozwala na wybór formatu źródła obrazu 3D.
3D L/R Change
opcja pozwala na zamianę obrazu lewego z prawym.
3D → 2D
opcja służy do włączania/wyłączania wyświetlania obrazu tylko dla lewego oka.
3D Auto View
3D Control
Gdy dla opcji 3D Auto View zostanie wybrane ustawienie Message Notice, po wykryciu przez produkt sygnału 3D wyświetli
się okno z komunikatem.
3D Optimization
ta opcja pozwala na kompleksowe ustawienie efektu 3D.
3D Expert Pattern
Wyświetlanie wzoru 3D.
3D Effect
ta opcja pozwala na ustawienie efektów 3D takich jak perspektywa lub głębia obrazu według preferencji użytkownika.
•• Auto: opcja służy do automatycznego ustawienia perspektywy i głębi obrazu zgodnie ze źródłem obrazu 3D.
•• Manual: opcja pozwala na ręczne ustawienie perspektywy i głębi obrazu.
78
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.
Gamma Control
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
RGB Only Mode
Wyświetlenie kolorów Red, Green oraz Blue w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.
Flesh Tone
Ta opcja pozwala na podkreślenie różowego „Odcienia skóry”.
Motion Lighting
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.
LED Motion Plus
Ta opcja pozwala na usunięcie zamazań i zakłóceń obrazu w celu uzyskania większej wyrazistości w scenach z dużą liczbą
gwałtownych ruchów.
Color Space
Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.
•• Auto / Native / Custom
-- Aby możliwa była regulacja parametrów Color, Red, Green, Blue oraz Reset, należy ustawić opcję Color Space na
Custom.
White Balance
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego, niebieskiego).
•• Reset
ta opcja służy do przywracania domyślnych ustawień opcji White Balance.
79
Ustawienia dźwięku
Ustawienia dźwięku można wyregulować.
Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę Sound.
Bass
•• Dostosowywanie niskich tonów wybranego wyświetlacza.
Treble
•• Dostosowywanie wysokich tonów wybranego wyświetlacza.
-- Opcja Bass lub Treble będzie niedostępna, jeśli nie jest obsługiwana przez wybrane
urządzenie.
Balance(L/R)
•• Regulacja głośności lewego i prawego głośnika wybranego wyświetlacza.
SRS TS XT
•• Włączanie i wyłączanie opcji SRS TS XT dla wybranego urządzenia.
Ustawienia ogólne
Video Wall
Wybierz wyświetlacze z listy urządzeń, a następnie wybierz kartę System.
Z funkcji Video Wall można korzystać w celu wyświetlania części obrazu lub powtórzenia tego samego obrazu na każdym z
kilku podłączonych wyświetlaczy.
――Opcja Video Wall jest aktywna wyłącznie, gdy urządzenia połączono w grupę.
Video Wall
•• Włączanie/wyłączanie funkcji Video Wall.
80
Format
H
•• Wybór formatu wyświetlania podzielonego ekranu.
•• Wprowadź liczbę urządzeń w poziomie.
•• Można ustawić do 15 wyświetlaczy w rzędzie.
――Dla opcji V można ustawić maksymalnie wartość 6, jeśli dla opcji H ustawiono wartość 15.
V
•• Wprowadź liczbę urządzeń w pionie.
•• Można ustawić do 15 wyświetlaczy w rzędzie.
――Dla opcji H można ustawić maksymalnie wartość 6, jeśli dla opcji V ustawiono wartość 15.
Screen Position
•• Podgląd rozmieszczenia wyświetlaczy (skonfigurowanych za pomocą funkcji dzielenia ekranu) lub zmiana tego
rozmieszczenia w razie potrzeby.
•• Opcje Screen Position i Preview zostaną aktywowane po włączeniu opcji Video Wall.
•• Jeśli wybrano wiele urządzeń, opcja Preview będzie aktywna tylko wtedy, gdy ustawienia opcji H oraz V będą zgodne z
rozmieszczeniem wybranych urządzeń.
Full
Natural
•• Aby zmienić ustawienie opcji Position, wybierz urządzenie i przesuń je do nowej pozycji.
――Zakres ustawień podziału ekranu może się różnić w zależności od modelu.
PIP
PIP Size
•• Wyświetlanie ustawień funkcji PIP Size dla wybranego wyświetlacza.
PIP Source
•• Wybieranie źródła obrazu PIP.
Sound Select
•• Wybieranie i włączanie dźwięku z ekranu głównego lub pomocniczego.
Channel
-- Podstawowe informacje wymagane do regulacji ustawień funkcji PIP wyświetlane są na
ekranie menu.
•• Kanał można zmienić, jeśli dla opcji PIP Source wybrano ustawienie TV.
-- Opcja PIP zostanie wyłączona, jeśli dla opcji Video Wall zostanie wybrane ustawienie On.
-- Należy pamiętać, że opcja Picture Size zostanie wyłączona, jeśli dla funkcji PIP zostanie
wybrane ustawienie On.
81
Ogólne
User Auto Color
•• Automatyczna regulacja kolorów ekranu.
――Opcja dostępna tylko w trybie PC.
Auto Power
•• Ustawianie automatycznego włączenia urządzenia.
Standby Control
•• Ustawianie włączania trybu oczekiwania w przypadku niewykrycia źródła sygnału.
Wentylator & temperatura
Konfiguracja ustawień wymaganych od wykrywania prędkości wentylatora i temperatury wewnętrznej celem ochrony
urządzenia.
Fan Control
•• Wybór metody konfiguracji prędkości wentylatora.
Fan Speed Setting
•• Konfiguracja prędkości wentylatora.
Temperature
•• Określanie zakresu temperatur do pomiaru temperatury wewnętrznej.
82
Bezpieczeństwo
Safety Lock
•• Blokowanie menu ekranowych.
――Aby odblokować menu, wybierz dla opcji Safety Lock ustawienie Off.
Button Lock
•• Blokowanie przycisków na urządzeniu.
――Aby odblokować przyciski, wybierz dla opcji Button Lock ustawienie Off.
Menu ekranowe
Source OSD
•• Wskazywanie, czy po zmianie ustawienia opcji Source ma być wyświetlany komunikat.
Not Optimum Mode OSD
•• Wskazywanie, czy po wybraniu niekompatybilnego trybu ma być wyświetlany komunikat.
No Signal OSD
•• Wskazywanie, czy w przypadku braku sygnału wejściowego ma być wyświetlany komunikat.
MDC OSD
•• Wskazywanie, czy po zmianie ustawień z poziomu aplikacji MDC ma być wyświetlany komunikat.
83
Czas
Clock Set
Zmiana bieżącej godziny urządzenia zgodnie z godziną ustawioną na komputerze.
Jeśli dla urządzenia nie ustawiono godziny, wyświetlone zostaną wartości puste.
Timer
On Timer
•• Repeat: określanie okresu, w którym mają być stosowane wybrane ustawienia opcji Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: ustawienia funkcji Holiday Management można powiązać z opcją Timer.
•• On Time: ustawianie godziny włączenia wybranego urządzenia.
•• Volume: ustawianie głośności urządzenia po włączeniu zgodnie z ustawieniem opcji On Time.
•• Source: ustawianie źródła sygnału ustawianego po włączeniu urządzenia zgodnie z ustawieniem opcji On Time.
Off Timer
•• Repeat: określanie okresu, w którym mają być stosowane wybrane ustawienia opcji Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: ustawienia funkcji Holiday Management można powiązać z opcją Timer.
•• Off Time: ustawianie godziny wyłączenia wybranego urządzenia.
――Pola wyboru służące do wskazywania dni tygodnia, umieszczone poniżej opcji Repeat, będą aktywne wyłącznie po
wybraniu ustawienia Manual.
84
Holiday Management
Funkcja Holiday Management zapobiega uruchamianiu urządzeń zgodnie z ustawieniami funkcji Timer w określonych
dniach.
――Funkcję Holiday Management można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach funkcji Timer.
•• Add: umożliwia określanie urlopów.
Kliknij przycisk Add w oknie Holiday Management.
•• Delete : usuwanie urlopów. zaznacz odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij ten przycisk.
•• Lista urlopów: wyświetlanie listy ustawionych urlopów.
Ochrona przed wypalaniem powidoków
Pixel Shift
Nieznaczne przesuwanie ekranu w określonych odstępach czasu w celu zapobiegnięcia wypalaniu powidoków.
85
Screen Saver
Funkcja ta zapobiega wypalaniu powidoków, gdy na ekranie wybranego urządzenia przez dłuższy czas wyświetlany jest
nieruchomy obraz.
Timer: Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: Wyświetla wzór zapobiegający zjawisku utrwalania obrazu, wybrany w Mode, w określonych odstępach czasu
(Period).
•• Interval: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Mode w określonym okresie
(od czasu Start Time do czasu End Time).
•• Mode: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
•• Period (Hour): określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Screen Saver.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Repeat dla funkcji Timer.
•• Time (Sec): określenie czasu aktywności funkcji Screen Saver.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Repeat dla funkcji Timer.
•• Start Time: służy do ustawiania czasu rozpoczęcia wyświetlania wygaszacza ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interval dla funkcji Timer.
•• End Time: służy do ustawiania czasu zakończenia wyświetlania wygaszacza ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interval dla funkcji Timer.
――Opcje Period (Hour) i Time (Sec) można skonfigurować po wybraniu
opcji Repeat.
――Opcje Start Time i End Time można skonfigurować po wybraniu opcji
Interval.
86
Safety Screen
Funkcja Safety Screen chroni przed wypalaniem powidoków na ekranie wybranego urządzenia w przypadku wyświetlania
nieruchomego obrazu przez długi czas.
Lamp Control
Funkcja Lamp Control służy do dostosowywania podświetlenia w celu ograniczenia zużycia energii.
Automatyczna regulacja podświetlenia wybranego urządzenia o określonej porze.
Po zmianie ustawień opcji Manual Lamp Control, dla opcji Auto Lamp Control automatycznie wybrane zostanie ustawienie
Off.
Ręczne dostosowywanie podświetlenia dla wybranego wyświetlacza.
Po zmianie ustawień opcji Auto Lamp Control, dla opcji Manual Lamp Control automatycznie wybrane zostanie ustawienie
Off.
•• Ambient Light: funkcja Ambient Light wykrywa natężenie światła otoczenia i automatycznie dostosowuje do niego
jasność ekranu wszystkich wyświetlaczy LFD połączonych szeregowo w łańcuch.
87
Ticker
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
Ticker
Włączanie/wyłączanie funkcji Ticker.
•• Off / On
Message
Wprowadź komunikat, który będzie wyświetlany na ekranie.
Timer
wybór czasu rozpoczęcia (Start Time) i zakończenia (End Time) wyświetlania komunikatu (Message).
Position
wybór orientacji wyświetlanego komunikatu (Message): pozioma (Horizontal) lub pionowa (Vertical).
Motion
wskazanie kierunku (Direction) i szybkości (Speed) wyświetlania komunikatu (Message).
Font Options
wskazanie rozmiaru (Size), koloru pierwszego planu (Foreground Color), przezroczystości pierwszego planu (Foreground
Opacity), koloru tła (Background Color) i przezroczystości tła (Background Opacity) komunikatu.
88
Ustawienia narzędzi
•• Panel Control: włączanie lub wyłączanie ekranu wyświetlacza.
•• Remote Control: włączanie lub wyłączanie zdalnego sterowania.
Bezpieczeństwo
Resetowanie
•• Reset Picture: resetowanie ustawień ekranu.
•• Reset Sound: resetowanie ustawień dźwięku.
•• Reset System: resetowanie ustawień systemowych.
•• Reset All: równoczesne resetowanie ustawień ekranu, dźwięku i ustawień systemowych.
89
Edycja kolumny
Options
Konfigurowanie ustawień dla pozycji, które będą wyświetlane na liście wyświetlaczy.
•• Language: wybór języka interfejsu programu MDC. Po wybraniu języka należy ponownie uruchomić program MDC, aby
wprowadzić zmianę.
•• Command Retry Count: określenie liczby ponownych prób w przypadku niepowodzenia wykonywania polecenia.
•• Error Status Interval: określenie odstępu czasowego dla wysłania zapytania do wyświetlacza w celu sprawdzenia
wystąpienia komunikatu „Fault Device”.
•• Mail Alert Interval: określenie odstępu czasowego dla powiadomień e-mail w przypadku wystąpienia komunikatu „Fault
Device”.
Edit Column
Wybieranie pozycji, które mają być wyświetlane na liście urządzeń.
90
Monitor Window
Wyświetli się okno zawierające szczegółowe informacje na temat transferu danych między komputerem a wyświetlaczami.
•• Filter
Information
Wyświetlanie informacji o aplikacji.
91
Inne funkcje
Zmiana wielkości okna
Umieść wskaźnik myszy w rogu okna programu. Wyświetli się strzałka.
Przesuń strzałkę, aby dostosować wielkość okna aplikacji.
92
Zarządzanie grupami
Tworzenie grup i zarządzanie listami urządzeń w oparciu o grupy.
――Nie można używać powtarzających się nazw grup.
Tworzenie grup
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Group
Edit w obszarze listy urządzeń po lewej stronie okna
aplikacji.
2
W wyświetlonym oknie Edit Group kliknij opcję Add on the same level lub Add on the sub level.
•• Add on the same level: tworzenie grupy na tym samym poziomie co wybrana grupa.
-- Przycisk Add on the same level jest aktywny, gdy utworzono co najmniej jedną grupę.
93
•• Add on the sub level: tworzenie podgrupy w wybranej grupie.
Usuwanie grup
3
Wprowadź nazwę grupy.
1
Wybierz nazwę grupy i kliknij przycisk Edit.
2
W wyświetlonym oknie Edit Group kliknij opcję Delete.
3
Kliknij opcję Yes. Grupa zostanie usunięta.
94
Zmiana nazw grup
1
Wybierz nazwę grupy i kliknij przycisk Edit.
2
W wyświetlonym oknie Edit Group kliknij opcję Rename.
3
Gdy kursor wyświetli się na starej nazwie grupy, wprowadź nową nazwę.
Rename
Zarządzanie harmonogramami
Tworzenie harmonogramów
Harmonogramy tworzy i rejestruje się w oparciu o grupy.
1
Kliknij opcję All Schedule List w obszarze harmonogramów po lewej stronie okna aplikacji. Przycisk Add w środkowej
części okna stanie się aktywny.
95
2
Kliknij przycisk Add. Wyświetli się okno Add Schedule.
3
Kliknij przycisk Add poniżej opcji Device Group, a następnie wybierz grupę, dla której ma być dodany harmonogram.
4
Określić ustawienia w obszarach Date&Time/Action i kliknąć przycisk OK. Harmonogram zostanie dodany, a w oknie
listy urządzeń pojawi się lista harmonogramów.
-- Device Group: wybór grupy.
-- Date&Time
Instant Execution: natychmiastowe wykonanie harmonogramu.
Timer: wskazanie daty, godziny i przedziału czasowego wykonania harmonogramu.
-- Action: wybór funkcji, która uruchomi się w wybranym czasie i w wybranym odstępie czasowym.
Modyfikacja harmonogramu
Aby zmodyfikować harmonogram, wybierz harmonogram, a następnie kliknij opcję Edit.
Usuwanie harmonogramu
Aby usunąć harmonogram, wybierz harmonogram, a następnie kliknij opcję Delete.
96
Instrukcja rozwiązywania problemów
-- Program może czasami działać
nieprawidłowo w wyniku problemów
z komunikacją między komputerem
a wyświetlaczem lub z powodu fal
elektromagnetycznych emitowanych
przez pobliskie urządzenia
elektroniczne.
Problem
Wyświetlacz, który chcę ustawić,
nie pojawia się w informacjach
systemowych.
Rozwiązanie
1
Sprawdź kabel RS232C (upewnij się, że kabel jest poprawnie podłączony do właściwego portu szeregowego).
2
Sprawdzić, czy nie jest podłączony inny wyświetlacz o takim samym numerze ID. Po podłączeniu dwóch wyświetlaczy
o tym samym numerze ID urządzenia mogą nie być rozpoznawane z powodu konfliktu danych.
3
Upewnić się, że identyfikator wyświetlacza to liczba od 0 do 99. (Zmienić identyfikator za pomocą menu Display).
――W przypadku wyświetlaczy obsługujących identyfikatory w przedziale liczbowym od 0 do 99 ID powinno być
ustawione w tym przedziale liczbowym.
Wyświetlacz, który chcę ustawić,
nie pojawia się w innych tabelach
informacyjnych sterowania.
Sprawdź, czy wyświetlacz jest włączony. (Sprawdź stan zasilania w informacjach systemowych).
Nieustannie pojawia się poniższy
komunikat.
Sprawdź, czy wybrany został odpowiedni wyświetlacz.
Wyświetlacze włączają się lub wyłączają
o różnych porach mimo zdefiniowania
opcji On Time lub Off Time.
Dostosuj ustawienie godziny w komputerze, aby zsynchronizować godziny na podłączonych wyświetlaczach.
Pilot nie działa.
Pilot może nie działać, jeśli zostanie odłączony kabel RS-232C lub program zostanie nieprawidłowo zamknięty w sytuacji,
gdy dla opcji Remote Control wybrano ustawienie Disable. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie uruchomić
program i wybrać dla opcji Remote Control ustawienie Enable.
Upewnij się, że wybrane zostało to źródło sygnału, do którego wyświetlacz jest podłączony.
97
Sposób wyświetlania właściwości wyświetlacza podczas używania kilku wyświetlaczy równocześnie
1
Jeżeli nie zostanie wybrany żaden wyświetlacz: zostaną wyświetlone dane domyślne.
2
Jeżeli zostanie wybrany jeden wyświetlacz: pojawią się ustawienia tego wyświetlacza.
3
Jeżeli wybrane zostaną dwa wyświetlacze (np. ID 1 i ID 3): ustawienia dla pozycji ID 1 pojawią się przed ustawieniami dla pozycji ID 3.
4
Jeżeli zostanie zaznaczona opcja All+Select i wybrane zostaną wszystkie wyświetlacze: zostaną wyświetlone ustawienia domyślne.
98
Rozdział 05
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Tonacja kolorów itp.).
-- Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Jeśli źródłem sygnału jest PC, DVI lub DisplayPort
•• Informacja: ten tryb zmniejsza zmęczenie oczu i jest odpowiedni do wyświetlania informacji publicznie.
MENUm → Obraz → Tryb obrazu → ENTERE
•• Reklama: ten tryb jest odpowiedni do wyświetlania treści wideo oraz reklam zewnętrznych i wewnętrznych.
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt
będzie używany.
W zależności od wybranego źródła sygnału w menu Tryb obrazu wyświetlane
będą różne opcje.
•• Dynamiczny: ten tryb jest odpowiedni do stosowania w jasnym świetle otoczenia.
•• Standardowy: ten tryb jest odpowiedni dla każdego środowiska.
Obraz
•• Naturalny: pozwala na zmniejszenie zmęczenia oczu.
Tryb obrazu
Informacja
· Podświetlenie
60
· Kontrast
70
· Jasność
45
· Ostrość
50
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Jeśli źródłem sygnału jest AV, Component, HDMI1, HDMI2
Z 50
•• Film: ten tryb zmniejsza zmęczenie oczu.
C 50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
99
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
MENUm → Obraz → ENTERE
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Źródło sygnału
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (przy
połączeniu z komputerem), HDMI2
(przy połączeniu z komputerem)
Tryb obrazu
Informacja
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość
Reklama
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor
Dynamiczny, Standardowy, Naturalny,
Film
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Obraz
Tryb obrazu
Informacja
· Podświetlenie
60
· Kontrast
70
· Jasność
45
· Ostrość
50
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Z 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2
Opcje regulacji obrazu
――Po wykonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu ekranowe
(OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
produktu.
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
C 50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
100
Regulacja ekranu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
MENUm → Obraz → Regulacja ekranu → ENTERE
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
· Rozmiar ekranu 4:3
16:9
Regul. ekranu komputera
Wybór rozdzielczości
――W zależności od wybranego źródła sygnału w menu Regulacja ekranu wyświetlane będą różne opcje.
•• 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Wyłączone
•• Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części
obrazu.
•• Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
•• Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
――Opcja Smart View 1 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.
――Opcja Smart View 2 jest aktywna jedynie w trybie HDMI1, HDMI2.
•• Dost szer: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję
obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
•• Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI1, HDMI2 (720p/1080i/1080p) lub Component (1080i/1080p),
opcja ta pozwala na wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• Oryginalna proporcja: jeśli źródło sygnału jest ustawione na PC, DVI, HDMI1 (połączenie z komputerem), HDMI2
(połączenie z komputerem) lub DisplayPort, obraz wideo będzie wyświetlany z zachowaniem oryginalnych proporcji.
――Dostępność portów zależy od modelu.
101
Dostępne rozmiary obrazu według źródła sygnału.
Źródło sygnału
Rozmiar obrazu
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Powiększenie1, Powiększenie2, 4:3, Użytkownika
Component (1080i, 1080p)
16:9, Dost szer, Dopas. do ekranu, 4:3 , Użytkownika
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, Dost szer, 4:3 , Dopas. do
ekranu, Użytkownika
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, Powiększenie1, Powiększenie2, Smart View 1, Smart
View 2, 4:3, Użytkownika
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1(przy połączeniu z
komputerem), HDMI2 (przy połączeniu z komputerem)
16:9, 4:3, Oryginalna proporcja
102
Pozycja
Regulacja pozycji obrazu. Funkcja Pozycja jest dostępna tylko, jeśli opcja Rozmiar obrazu jest ustawiona na Powiększenie1,
Powiększenie2, Dost szer, Dopas. do ekranu lub Użytkownika.
――W celu użycia funkcji Pozycja po wybraniu ustawienia Powiększenie1, Powiększenie2, Dost szer lub Dopas. do ekranu
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu
należy wykonać następujące czynności.
Powiększenie1
· Pozycja
· Rozmiar ekranu 4:3
16:9
1
Nacisnąć przycisk ▼, aby wybrać funkcję Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Nacisnąć przycisk ▲ lub przycisk ▼ , aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
3
Nacisnąć przycisk E.
Regul. ekranu komputera
Wybór rozdzielczości
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Aby skorzystać z funkcji Powiększenie/Pozycja po wybraniu opcji Dopas. do ekranu w trybie HDMI1, HDMI2
Powiększenie/Pozycja
(1080i/1080p) lub Component (1080i/1080p) lub Użytkownika należy wykonać następujące czynności.
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
· Rozmiar ekranu 4:3
16:9
Regul. ekranu komputera
Wybór rozdzielczości
1
Nacisnąć przycisk ▼, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
3
Za pomocą przycisków ▲/▼/◄/► przesunąć obraz.
4
Nacisnąć przycisk E.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja.
Wyłączone
Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
103
Rozmiar ekranu 4:3
Dostępne tylko wtedy, gdy dla rozmiaru obrazu wybrano ustawienie Auto Wide. Można określić żądany rozmiar obrazu:
rozmiar 4:3 WSS (Wide Screen Service) lub rozmiar oryginalny. Każdy kraj europejski ma osobne wymagania w odniesieniu do
rozmiaru obrazu.
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu
•• 16:9 / Rozciąganie w poziomie / Powiększenie / 4:3
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
16:9
· Rozmiar ekranu 4:3
Regul. ekranu komputera
Wybór rozdzielczości
Wyłączone
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Regul. ekranu komputera
•• Ziarnisty / Przecyzyjne
pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
· Rozmiar ekranu 4:3
16:9
Regul. ekranu komputera
Wybór rozdzielczości
Wyłączone
Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej
ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji Ziarnisty (Ziarnisty) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego
dostrajania. Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku
ekranu.
•• Pozycja
Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do
ekranu produktu.
Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby wyregulować położenie obrazu w
poziomie, należy nacisnąć przycisk ◄ lub ►.
•• Reset obrazu
ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
104
Wybór rozdzielczości
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z przedstawionych
rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać
optymalną jakość obrazu.
Regulacja ekranu
Rozmiar obrazu
Dostępne rozdzielczości: Wyłączone / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
· Rozmiar ekranu 4:3
16:9
Regul. ekranu komputera
Wybór rozdzielczości
Wyłączone
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Autodopasowanie
Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.
MENUm → Obraz → Autodopasowanie → ENTERE
Obraz
Autodopasowanie
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
105
Obrót
Zmiana orientacji ekranu produktu.
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
MENUm → Obraz → Obrót → ENTERE
Obraz
Obrót
· Proporcje obrazu
Portret
Pełny ekran
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Proporcje obrazu
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji
obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
MENUm → Obraz → Proporcje obrazu → ENTERE
Obraz
Obrót
· Proporcje obrazu
•• Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko wtedy, gdy dla funkcji Obrót wybrano ustawienie Portret.
Portret
Pełny ekran
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
106
Ustawienia zaawansowane
MENUm → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTERE
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Śred.
Wyłączone
Tryb obrazu
Wyłączone
Przestrzeń kolorów
Oryginalna
Informacja
Balans bieli / Gamma
Reklama
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Przestrzeń
kolorów / Balans bieli / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Naturalny, Dynamiczny
Niedostępne
AV
Standardowy
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb
RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Gamma / Oświetl.
dynamiczne
Film
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb
RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Balans bieli —
10p / Gamma
Standardowy
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb
RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Gamma / Wzorce
zaawansow. / Oświetl. dynamiczne
Film
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry / Tylko tryb
RGB / Przestrzeń kolorów / Balans bieli / Balans bieli —
10p / Gamma / Wzorce zaawansow.
Component, HDMI1, HDMI2
Balans bieli
Ustawienia zaawansowane
PC, DVI, DisplayPort,
HDMI1 (przy połączeniu z
komputerem), HDMI2 (przy
połączeniu z komputerem)
0
Tylko tryb RGB
Balans bieli — 10p
Źródło sygnału
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
107
Kontrast dyn.
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Tonacja czerni
Odcień skóry
Śred.
Wyłączone
0
Tylko tryb RGB
Wyłączone
Przestrzeń kolorów
Oryginalna
Balans bieli
Balans bieli — 10p
Wyłączone
Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.
•• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys.
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
•• Wyłączone / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza
Odcień skóry
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
Tylko tryb RGB
Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Czerwony / Zielony / Niebieski
Przestrzeń kolorów
Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.
•• Auto / Oryginalna / Użytkownika
――Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, należy ustawić opcję
Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
108
Balans bieli
Ustawienia zaawansowane
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
•• Przes. C/Przes. Z/Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
Balans bieli
Balans bieli — 10p
Gamma
Wyłączone
0
Wzorce zaawansow.
Wyłączone
Oświetl. dynamiczne
Wyłączone
•• Wzm. C/Wzm. Z/Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień parametru Balans bieli.
Balans bieli — 10p
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
•• Wyłączone / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Czas wygaszania: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.
Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.
Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.
Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.
Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień parametru Balans bieli — 10p.
――Funkcja dostępna, gdy opcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film, a wejście zewnętrzna jest skonfigurowane do obsługi
wszystkich sygnałów wejściowych.
――Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
109
Wzorce zaawansow.
Ustawienia zaawansowane
Funkcja Wzorce zaawansow. służy do kalibracji obrazu.
Jeżeli zniknie menu ekranowe (OSD) lub zostanie otwarte menu inne niż Obraz, produkt zapisze kalibrację, a ekran Wzorce
zaawansow. zniknie.
Balans bieli
Balans bieli — 10p
Gamma
Wyłączone
0
Wzorce zaawansow.
Wyłączone
Oświetl. dynamiczne
Wyłączone
•• Wyłączone: wyłączenie funkcji Wzorce zaawansow..
•• Wzorzec1: ten ekran kontrolny pokazuje efekty ustawień wyświetlania odcieni szarości i czerni.
•• Wzorzec2: ten ekran kontrolny pokazuje efekty ustawień wyświetlania kolorów.
――Aby osiągnąć zamierzony efekt, po wyborze opcji Wzorzec1 lub Wzorzec2 można dostosować każde z ustawień
zaawansowanych.
――Podczas wykonywania funkcji Wzorce zaawansow. sygnał audio nie jest wysyłany.
――Dostępne tylko w trybach Component, HDMI1, HDMI2.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Oświetl. dynamiczne
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.
•• Wyłączone / Włączone
110
Opcje obrazu
Wybrać opcję za pomocą przycisków ze strzałkami ▲ i ▼, a następnie nacisnąć przycisk E.
MENUm → Obraz → Opcje obrazu → ENTERE
Źródło sygnału
Aby zmienić ustawienie, użyć przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E.
PC, DVI
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Temp. kolorów
Tryb obrazu
Informacja
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Poziom czerni
HDMI / Dynamiczne podświetlenie
Reklama
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr.
/ Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Motion
Plus / Dynamiczne podświetlenie
Informacja
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Poziom czerni
HDMI / Dynamiczne podświetlenie
Reklama
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr.
/ Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Motion
Plus / Dynamiczne podświetlenie
Informacja
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Dynamiczne
podświetlenie
Reklama
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr.
/ Red. zakłóceń MPEG / Motion Plus / Dynamiczne
podświetlenie
HDMI1, HDMI2
Dynamiczny, Standardowy,
Naturalny, Film
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń cyfr.
/ Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI / Motion
Plus / Dynamiczne podświetlenie
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Dynamiczny, Standardowy,
Naturalny, Film
Tonacja kolorów / Temp. kolorów / Filtr zakłóceń
cyfr. / Red. zakłóceń MPEG / Tryb Film / Motion Plus /
Dynamiczne podświetlenie
Standardowy
10000K
Filtr zakłóceń cyfr.
Wyłączone
Red. zakłóceń MPEG
Wyłączone
Poziom czerni HDMI
Normalny
Tryb Film
Wyłączone
Motion Plus
Wyłączone
Opcje obrazu
HDMI1(przy połączeniu z
komputerem), HDMI2 (przy
połączeniu z komputerem)
DisplayPort
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
111
Tonacja kolorów
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Temp. kolorów
Standardowy
10000K
Filtr zakłóceń cyfr.
Wyłączone
Red. zakłóceń MPEG
Wyłączone
Jeśli źródłem sygnału jest PC, DVI, DisplayPort lub HDMI1 (połączenie z komputerem), HDMI2 (połączenie z komputerem).
•• Wyłączone / Chłodno / Standardowy / Ciep.
Jeśli źródłem sygnału jest AV, Component, HDMI1 lub HDMI2.
•• Wyłączone / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Opcja Ciepły 1 lub Ciepły 2 zostanie wyłączona, gdy dla trybu Tryb obrazu zostanie wybrana opcja Dynamiczny.
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
produktu.
Temp. kolorów
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Regulacja temperatury kolorów (Czerwony/Zielony/Niebieski). (Zakres: 3000K–15000K)
――Opcja ta jest dostępna, jeśli dla opcji Tonacja kolorów wybrano ustawienie Wyłączone.
Filtr zakłóceń cyfr.
Jeśli sygnał docierający do produktu jest słabej jakości, można aktywować funkcję Filtr zakłóceń cyfr. pozwalającą na
zredukowanie zakłóceń i efektu podwójnego obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie.
•• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto
――Jeżeli sygnał jest słaby, to aby uzyskać możliwie najlepszy obraz, należy spróbować zmienić ustawienia wszystkich opcji.
Red. zakłóceń MPEG
Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.
•• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Auto
112
Poziom czerni HDMI
Opcje obrazu
Poziom czerni HDMI
Normalny
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Normalny / Nisk.
――Dostępne tylko w trybach HDMI1, HDMI2 i DVI (synchronizacja AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Tryb Film
Wyłączone
Motion Plus
Wyłączone
Tryb Film
Dynamiczne podświetlenie
Wyłączone
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz
ustawiał optymalną jakość obrazu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Auto1 / Auto2
――Dostępne w trybach AV, Component, HDMI1(1080i) lub HDMI2(1080i).
Motion Plus
Ta opcja pozwala na usunięcie zamazań i zakłóceń obrazu w celu uzyskania większej wyrazistości w scenach z dużą liczbą
gwałtownych ruchów.
Nazwy menu mogą się różnić, w zależności od kraju.
Wyłączone: wyłącza funkcję Motion Plus.
Wyraźny: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Wyraźny (wyostrzone ruchome obrazy).
Standardowy: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Standardowy.
Płynny: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Płynny (naturalnie wyglądające ruchome obrazy).
Użytkownika: umożliwia redukcję powidoków i niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
Demo: demonstruje działanie funkcji Motion Plus (gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Włączone, obraz zostanie
wyświetlony po lewej stronie ekranu).
•• Redukcja rozmycia: pozwala na redukcję powidoków według preferencji użytkownika.
-- Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
•• Redukcja drgań: pozwala na redukcję niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
-- Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
•• Resetuj: przywraca domyślne ustawienia funkcji Motion Plus.
-- Przy zastosowaniu tej opcji kolory na ekranie mogą się różnić od ustawionych.
-- Opcja wyłączona, jeśli dla opcji PIP wybrano ustawienie Włączone.
113
Dynamiczne podświetlenie
Opcje obrazu
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
Poziom czerni HDMI
Normalny
Tryb Film
Wyłączone
Motion Plus
Wyłączone
Dynamiczne podświetlenie
Wyłączone
•• Wyłączone / Włączone
――Ustawienie Dynamiczne podświetlenie nie jest dostępne, gdy źródło sygnału jest ustawione jako PC, AV Component
przy funkcji Ściana wideo ustawionej jako Włączone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENUm → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTERE
Obraz
Resetowanie obrazu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
114
Rozdział 06
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Tryb dźwięku
Możliwość wybrania trybu odtwarzanie dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
MENUm → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTERE
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Dźwięk
Tryb dźwięku
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
Standardowy
•• Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając lepszą
słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
――Jeśli dla opcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Tryb dźwięku jest wyłączona.
Efekt dźwiękowy
Ustawienia głośnika
Zeruj dźwięk
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
115
Efekt dźwiękowy
Konfiguracja preferowanego efektu dźwiękowego dla dźwięku wyjściowego.
――Jeśli dla opcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Efekt dźwiękowy jest wyłączona.
MENUm → Dźwięk → Efekt dźwiękowy → ENTERE
Dźwięk
Tryb dźwięku
Standardowy
Efekt dźwiękowy
Ustawienia głośnika
Zeruj dźwięk
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy.
•• Virtual Surround (Wyłączone / Włączone)
Ta funkcja zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny typowy dla głośników 5.1-kanałowych z zastosowaniem dwóch
głośników w technologii HTRF (funkcja propagacji dźwięku wokół głowy).
•• Dialog Clarity (Wyłączone / Włączone)
Ta funkcja umożliwia zwiększenie intensywności głosu w stosunku do muzyki tła lub efektów dźwiękowych, co sprawia,
że dialogi są lepiej słyszalne.
•• Korektor
Funkcja Korektor pozwala dostosowywać ustawienia dźwięku dla poszczególnych głośników.
-- Balans L/P: ta opcja pozwala na regulację balansu między prawym i lewym głośnikiem.
-- 100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (regulacja szerokości pasma): regulacja poziomu określonych częstotliwości
szerokości pasma.
-- Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
116
Ustawienia głośnika
MENUm → Dźwięk → Ustawienia głośnika → ENTERE
――Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu zostaną wyłączone.
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Wybór głośników wybrano ustawienie
Wewnętrzne włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.
Dźwięk
Tryb dźwięku
•• Wybór głośników (Zewnętrzne / Wewnętrzne)
Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą w
prędkości dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio. Jeżeli
wystąpi taka sytuacja, należy w produkcie wybrać ustawienie Zewnętrzne.
Standardowy
Efekt dźwiękowy
Ustawienia głośnika
Zeruj dźwięk
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.
•• Głośność automatyczna (Wyłączone / Normalny / W nocy)
Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.
Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.
-- Opcja Normalny koryguje poziom głośności dla każdego kanału tak, że przy zmianie kanału głośność pozostaje taka
sama.
-- Opcja W nocy koryguje i obniża poziom głośności dla poszczególnych kanałów — wszystkie kanały są więc
odtwarzane ciszej. Opcja W nocy jest szczególnie przydatna w nocy, gdy poziom głośności nie powinien być wysoki.
――Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji Głośność automatyczna
należy wybrać ustawienie Wyłączone. Regulacja głośności podłączonego urządzenia źródłowego może nie być
możliwe, jeśli dla funkcji Głośność automatyczna wybrano ustawienie Normalny lub W nocy.
117
Zeruj dźwięk
Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych ustawień dźwięku.
MENUm → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTERE
Dźwięk
Tryb dźwięku
Standardowy
Efekt dźwiękowy
Ustawienia głośnika
Zeruj dźwięk
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
118
Rozdział 07
Sieć
Ustawienia sieci
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
MENU m → Sieć → Ustawienia sieci → ENTER E
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym modemem do portu LAN,
znajdującego się z tyłu urządzenia. Przedstawia to poniższy schemat.
Ustawienia sieci
LAN
Gniazdo modemu na ścianie
Następnym etapem jest skonfigurowanie sieci
bezprzewodowej przy użyciu wewnętrznej karty sieci LAN.
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
RJ45
Uruchom
Anuluj
Jeśli chcesz się połączyć z siecią przewodową, podłącz
kabel sieciowy.
Kabel modemu
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN, połączonego z urządzeniem typu IP
Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem. Połączenie wymaga zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy
schemat.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Gniazdo modemu na ścianie Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Kabel modemu
Urządzenie do współdzielenia
adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
Kabel LAN
LAN
RJ45
Kabel LAN
119
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do
ściennego gniazda sieciowego przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi
pomieszczeniu w budynku.
LAN
Gniazdo LAN na ścianie
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący protokół dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol,
DHCP). Modemy i routery obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia z Internetem, takie jak adres IP, maska
podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie
wprowadzić na ekranie Cable Setup podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera DNS, należy się skontaktować
z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane te można również odczytać z komputera.
――Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących protokół DHCP.
――Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.
120
Ustawienia sieci przewodowej
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak możliwość aktualizacji oprogramowania.
Automatyczne ustawienia sieci Ustawienia sieci
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1
Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom, nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
2
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem nawiązane.”.
――Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
――Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy
skorzystać z informacji zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu
121
sieci (Ustawienia sieci).
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy
wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows, należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1
Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom, nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
2
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć przycisk Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
3
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
4
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części
Adres IP.
――Po wybraniu dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
5
Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
6
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem nawiązane.”.
122
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Podłączenie produktu do sieci bezprzewodowej wymaga routera lub modemu bezprzewodowego i bezprzewodowej karty sieciowej Samsung (WIS10ABGN,
WIS12ABGNX), którą należy podłączyć do portu USB, znajdującego się na bocznym lub tylnym panelu produktu. Przedstawia to poniższa ilustracja.
Urządzenie do bezprzewodowego
współdzielenia adresu IP
(router wyposażony w serwer DHCP)
Gniazdo LAN na ścianie
Tylny panel produktu
Adapter bezprzewodowej sieci LAN firmy Samsung
Kabel LAN
Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung jest sprzedawana oddzielnie i dostępna w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, serwisach handlu elektronicznego i
w serwisie Samsungparts.com. Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung obsługuje protokół komunikacyjny IEEE 802.11a/b/g/n. Firma Samsung zaleca korzystanie z
protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
――Należy użyć bezprzewodowej karty sieciowej Samsung (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) w celu połączenia z siecią bezprzewodową.
Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung i przedłużacz USB są sprzedawane oddzielnie i dostępne w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, serwisach handlu
elektronicznego i w serwisie Samsungparts.com.
――Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie, korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia
typu IP Sharer, może to spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
――Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie 802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach
typu szyfrowania wybrano opcję WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung zgodnie z nowymi wymaganiami certyfikacji
Wi-Fi.
――Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią jest możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push
Button Configuration, PBC) lub numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół WPS automatycznie określa identyfikator SSID i klucz
WPA.
――Korzystanie z niezatwierdzonego routera, modemu lub sprzętu może uniemożliwić połączenie urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej karty sieciowej Samsung.
――Przed podłączeniem bezprzewodowej karty sieciowej Samsung należy się upewnić, że urządzenie jest włączone.
――Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja ręczna, WPS(PBC)
――Bezprzewodowa karta sieciowa Samsung podłączona do urządzenia za pośrednictwem koncentratora USB lub przedłużacza USB innego niż dostarczony z urządzeniem,
może nie zostać rozpoznana przez urządzenie.
123
Ustawienia sieci bezprzewodowej
Opcja Konfiguracja sieci — automatyczna
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały
zaszyfrowany kod zabezpieczający nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa). Klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa to hasło
— zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości — które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta się
z tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło podczas
procesu automatycznej lub ręcznej konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1
Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom i nacisnąć przycisk E.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski
lub , a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
――Jeśli router bezprzewodowy ma być ukryty (niewidoczny), należy wybrać opcję Dodawanie sieci i wprowadzić prawidłowe dane w postaci nazwy sieci (Nazwa
sieci) oraz klucza zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa), aby nawiązać połączenie.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz klucz zabezp., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść
do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa, należy go wprowadzić (Klucz bezpieczeństwa lub PIN).
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Dalej, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny
połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
――Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.
7
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
124
Opcja Konfiguracja sieci — ręczna
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy
wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows, należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia sieciowego.
125
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1
Przejść do ekranu Ustawienia sieci. Wybrać polecenie Uruchom i nacisnąć przycisk E.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski
lub , a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
――Jeśli router bezprzewodowy ma być ukryty (niewidoczny), należy wybrać opcję Dodawanie sieci i wprowadzić prawidłowe dane w postaci nazwy sieci (Nazwa
sieci) oraz klucza zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa), aby nawiązać połączenie.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wpisz klucz zabezp., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść
do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa, należy go wprowadzić (Klucz bezpieczeństwa lub PIN).
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Dalej, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny
połączenia sieciowego i rozpocznie się proces weryfikacji połączenia.
7
Wybrać polecenie Stop podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego. Spowoduje to zatrzymanie komunikacji.
8
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części
Adres IP.
――Po wybraniu dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę opcji Ustaw. DNS na Wprowadź ręcznie.
10Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
11Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
126
WPS(PBC)
Konfiguracja za pomocą opcji WPS(PBC)
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk WPS(PBC), należy postępować w następujący sposób.
1
Przejść do ekranu Ustawienia sieci.
2
Wybrać polecenie WPS(PBC), nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
3
W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS(PBC) na routerze. Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi
połączenie.
4
Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
127
Stan sieci
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
MENU m → Sieć → Stan sieci → ENTER E
Stan sieci
Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
Adres MAC
Adres IP
Maska podsieci
Brama
Serwer DNS
Masz połączenie z Internetem. W przypadku problemów z korzystaniem z usług
online skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.
Ustaw. IP
Ponów
Zamknij
――W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
128
Sieć Wi-Fi Direct
-- Aby możliwe było użycie tej funkcji,
urządzenie przenośne powinno
obsługiwać standard Sieć Wi-Fi Direct.
MENU m → Sieć → Sieć Wi-Fi Direct → ENTER E
Umożliwia połączenie produktu z przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dzięki tej funkcji można podłączać przenośne urządzenia bezprzewodowe bezpośrednio
do produktu z pominięciem routera.
Aby podłączyć do produktu urządzenie przenośne przy użyciu funkcji Sieć Wi-Fi Direct, należy postępować w
następujący sposób:
1
Przejść do ekranu Sieć Wi-Fi Direct. Produkt rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.
2
Włączyć funkcję Sieć Wi-Fi Direct w urządzeniu. Wybierz właściwe urządzenie Wi-Fi.
•• PBC (konfiguracja przez naciśnięcie przycisku): W ciągu 2 minut nacisnąć na urządzeniu Wi-Fi przycisk WPS(PBC). Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości
konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
•• PIN: wprowadzić wyświetlony kod PIN na urządzeniu.
――W celu odłączenia urządzenia podłączonego urządzenia Wi-Fi należy je wybrać, a następnie wybrać opcję Rozłączono.
129
Soft AP
MENU m → Sieć → Soft AP → ENTER E
Przy użyciu tej funkcji można połączyć produkt z urządzeniami przenośnymi, które nie obsługują funkcji Sieć Wi-Fi Direct. Ustaw opcje podłączania urządzeń Wi-Fi.
•• Soft AP
Włączanie i wyłączanie funkcji Soft AP. Gdy funkcjaSoft AP jest ustawiona na Włączone, urządzenia mobilne mogą odnaleźć nazwę produktu na liście połączeń WiFi.
•• Klucz bezpieczeństwa
Wprowadzić ręcznie klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa, używając pilota.
--------
B Pokaż klucz zabezp.: pokazuje klucz zabezpieczeń. To, czy klucz zabezpieczeń zostanie pokazany, wskazywane jest przez pole wyboru znajdujące się u góry.
A Usuń: usuwa wprowadzony klucz zabezpieczeń, po jednej cyfrze za każdym naciśnięciem.
C Przestrz.: wstawia spację między znakami podczas wprowadzania klucza zabezpieczeń.
Wróć: powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez wprowadzenia klucza zabezpieczeń.
Klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa powinien składać się z więcej niż 8 cyfr.
Wprowadź wygenerowany klucz zabezpieczeń w urządzeniu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
Jeśli sieć nie działa prawidłowo, sprawdź jeszcze raz klucz zabezpieczeń. Niepoprawny klucz zabezpieczeń może spowodować nieprawidłowe działanie.
130
Ustawienia fun. AllShare
MENU m → Sieć → Ustawienia fun. AllShare → ENTER E
Ta opcja służy do wyświetlenia listy telefonów komórkowych lub podłączonych urządzeń, które ustawiono tak, aby mogły korzystać z funkcji AllShare Play produktu.
•• Zezwól/Odmów: służy do umożliwiania lub blokowania korzystania z urządzeń.
•• Usuń z listy: opcja pozwala na usunięcie urządzeń z listy.
――Ta opcja powoduje tylko usunięcie nazwy urządzenia z listy. Jeżeli usunięte urządzenie zostanie włączone i będzie próbowało połączyć się z produktem, może
ponownie pojawić się na liście.
Korzystanie z funkcji AllShare Play
Na ekranie pojawia się okno ostrzeżenia, że produkt odtworzy pliki multimedialne (wideo, zdjęcia, muzyka) wysłane z telefonu komórkowego. Zawartość zostanie
odtworzona automatycznie 3 sekundy po pojawieniu się okna ostrzeżenia. Jeżeli w momencie pojawienia się okna ostrzeżenia zostanie naciśnięty przycisk RETURN lub
EXIT materiał nie zostanie odtworzony.
――Kiedy urządzenie po raz pierwszy próbuje uzyskać dostęp do produktu, na ekranie pojawia się okno podręczne z ostrzeżeniem. Nacisnąć przycisk E, aby wybrać
funkcję Zezwól. Telefon uzyska swobodny dostęp do produktu i możliwość korzystania z funkcji AllShare Play do odtwarzania zawartości.
――Aby wyłączyć transmisję plików multimedialnych z telefonu komórkowego, należy wybrać opcję Odmów dla funkcji Ustawienia fun. AllShare.
――Produkt może nie odtwarzać zawartości plików, w zależności od ich rozdzielczości i formatu.
――Przyciski E oraz / mogą nie działać, w zależności od zawartości plików multimedialnych.
――Funkcją AllShare Play można sterować, korzystając z urządzenia mobilnego. Szczegółowe informacje znaleźć można w podręczniku użytkownika określonego
urządzenia mobilnego.
Nazwa urz.
MENU m → Sieć → Nazwa urz. → ENTER E
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
131
Rozdział 08
System
Sterowanie wieloma
Konfigurowanie ustawień trybu Sterowanie wieloma
MENUm → System → Sterowanie wieloma → ENTERE
•• Konfiguracja ID
Przypisywanie identyfikatora. (Zakres: 0~99)
Nacisnąć przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
Sterowanie wieloma
Konfiguracja ID
Wprowadzenie ID
Połączenie MDC
•• Wprowadzenie ID
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego.
00
-RS232C MDC
Połączenie łańcuchowe interfejsu DisplayPort Klonowanie
Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
•• Połączenie MDC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
-- RS232C MDC: komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
-- RJ45 MDC: komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
•• Połączenie łańcuchowe interfejsu DisplayPort
Aby wyświetlić wejściowy sygnał wideo DP IN na urządzeniu podłączonym do portu wyjściowego DP OUT, należy wybrać
jeden z dwóch sposobów łączenia: Single Stream Transport (SST) lub Multi Stream Transport (MST).
Klonowanie: w trybie Single Stream Transport (SST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlany jest ten sam obraz
wyjściowy.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――W przypadku wybrania trybu Klonowanie komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako jeden monitor.
――Tryb Klonowanie jest aktywny, jeśli źródłem sygnału jest wejście cyfrowe inne niż DisplayPort, np. DVI, HDMI1, HDMI2 lub
MagicInfo.
Rozszerzenie: w tym Multi Stream Transport (MST) na obydwu podłączonych wyświetlaczach wyświetlane są różne obrazy
wyjściowe.
――W przypadku wybrania trybu Rozszerzenie komputer rozpoznaje obydwa wyświetlacze jako odrębne monitory.
――Tryb ten działa tylko na komputerach obsługujących złącze DisplayPort 1.2 MST.
――W przypadku wyświetlaczy o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080) można podłączyć maksymalnie cztery takie wyświetlacze.
132
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie. Można również zaprogramować
automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia o określonej porze za pomocą funkcji Wył. czasowy.
MENUm → System → Czas → ENTERE
Ustawienie zegara
Aby korzystać z różnorodnych funkcji zegara, należy ustawić godzinę.
Czas
•• Ustawienie zegara
Ustawianie daty Data i godziny Czas.
Ustawienie zegara
Auto. wyłączanie
Wyłączone
끄기
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
Wybrać funkcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z
jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć
przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
(Wyłączone / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E. Aby anulować Auto.
wyłączanie, wybrać ustawienie Wyłączone.
133
Czas
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik
czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący
czas.
(Włącznik czasowy1 ~ Włącznik czasowy7)
――Przed skorzystaniem z funkcji Włącznik czasowy należy ustawić zegar.
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon~Pią, Pon~Sob, Sob~Nie lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
――Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze
strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
•• Muzyka/Zdjęcia (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia USB): Wybierz folder w urządzeniu USB zawierający muzykę
lub zdjęcia do odtworzenia po automatycznym włączeniu produktu.
――Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.
――Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder zawierający plik muzyczny,
funkcja Włącznika może nie działać poprawnie.
――Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
――Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać.
――Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia USB tego
samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.
――Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy, używać pamięci USB i czytnika kart pamięci. Funkcja Włącznik
czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub przenośnymi odtwarzaczami
multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych urządzeń może produktowi zajmować
zbyt wiele czasu.
134
Czas
Włącznik czasowy
Wyłącznik czasowy
Zarządzanie świętami
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wyłącznik czasowy1 ~
Wyłącznik czasowy7)
――Przed skorzystaniem z funkcji Wyłącznik czasowy należy ustawić zegar.
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wyłączone, 1 raz, Co dzień, Pon~Pią, Pon~Sob, Sob~Nie lub Ręcznie. Po wybraniu
ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
――Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja Wył. czasowy będzie nieaktywna.
•• Dodaj: dodawanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków ▲/▼, a
następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
-- Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
-- Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
-- Usuń: usuwanie wszystkich okresów z listy urlopów.
Wybrać funkcję Usuń. Pojawi się komunikat „Usunąć wszystkie święta?”.
Wybrać funkcję Tak. Wszystkie okresy znajdujące się na liście zostaną usunięte.
•• Zastosuj: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą aktywne w dni wolne
od pracy.
-- Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają zostać
aktywowane.
-- Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
135
Język menu
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji
komputera.
MENUm → System → Język menu → ENTERE
System
Czas
Język menu
Polski
Obróć menu
Pejzaż
Rozwiązanie Eco
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
136
Obróć menu
Konfiguracja ekranu menu.
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
MENUm → System → Obróć menu → ENTERE
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
――Opcja dostępna w trybach PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo.
System
Czas
Język menu
Polski
Obróć menu
Pejzaż
Rozwiązanie Eco
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
137
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
MENUm → System → Rozwiązanie Eco → ENTERE
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.
Rozwiązanie Eco
•• Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys. / Wyłącz obraz
Oszczędz. Energii
Wyłączone
Czujnik Eco
Czujnik Eco
Wyłączone
Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.
Tr. got. br. sygn.
Wyłączone
Aut. wył. zasil.
Wyłączone
•• Wyłączone / Włączone
――Regulacja ustawienia Podświetlenie w ramach opcji Obraz przy włączonej funkcji Czujnik Eco spowoduje dezaktywację
ustawienia Wyłączone.
Min. podświetlenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeśli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, możliwa jest ręczna regulacja minimalnej jasności ekranu.
Ustawienie Min. podświetlenie oznacza najciemniejszy tryb podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie Min. podświetlenie
ma mniejszą wartość niż ustawienie Podświetlenie.
――Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się zmieniać (ekran może stawać się
trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.
Tr. got. br. sygn.
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
•• Wyłączone / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania produktu, zostanie on automatycznie wyłączony, jeżeli przez 4 godziny nie naciśnie się przycisku na
pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu produktu.
•• Wyłączone / Włączone
138
Zabezpieczenia
Po każdym włączeniu funkcji Zabezpieczenia wyświetlony zostanie ekran wprowadzania kodu PIN. Domyślne kod PIN ma
wartość „0-0-0-0” (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).
MENUm → System → Zabezpieczenia → ENTERE
Blokada bezpieczeństwa
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady bezpieczeństwa.
Zabezpieczenia
•• Wyłączone / Włączone
Blokada bezpieczeństwa
Wyłączone
Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną zablokowane przez
funkcję Blokada bezpieczeństwa.
Blokada przycisków
Wyłączone
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).
Zmień kod PIN
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wyłączone / Włączone
Zmień kod PIN
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN. Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry
w polu Potwierdź nowy kod PIN.
Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
139
PIP
Ustawienia trybu PIP
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.
MENUm → System → PIP → ENTERE
Obraz główny
System
Okno wewnętrzne
PC
AV
PIP
Wyłączone
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MagicInfo
Czas autom. ochrony
Wyłączone
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort, MagicInfo
AV
Ochr. przed wypalan.
Pasek informacyjny
•• PIP (Wyłączone/Włączone): służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.
Wyłączone
Ściana wideo
•• Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.
•• Rozmiar (
,
•• Pozycja (
,
――W trybie (
,
,
,
,
,
,
,
,
): służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.
): służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.
) nie można wybrać opcji Pozycja.
•• Wybór dźwięku (Dźwięk główny/Dźwięk PIP): możliwość wyboru, czy odtwarzany ma być dźwięk właściwy dla obrazu
Dźwięk główny lub obrazu Dźwięk PIP.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Informacje na temat dźwięku w trybie PIP znajdują się w instrukcjach dotyczących ustawienia
Wybór dźwięku.
-- W przypadku wyłączenia produktu podczas aktywnego trybu PIP tryb PIP pozostanie aktywny
także po ponownym włączeniu urządzenia.
-- Obraz na ekranie PIP może wyświetlać się w sposób nieco nienaturalny, jeżeli na głównym
ekranie wyświetlana jest gra lub karaoke.
140
Czas autom. ochrony
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje wygaszacz
ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wyłączone / 2 godziny / 4 godziny / 8 godz / 10 godz
MENUm → System → Czas autom. ochrony → ENTERE
System
Czas autom. ochrony
Wyłączone
Ochr. przed wypalan.
Pasek informacyjny
Wyłączone
Ściana wideo
Ustawienia autoprzełącz. źródła
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
141
Ochr. przed wypalan.
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Przesunięcie
pikselowe.
Funkcja Przesunięcie pikselowe nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
MENUm → System → Ochr. przed wypalan. → ENTERE
Ochr. przed wypalan.
Przesunięcie pikselowe
Wyłączone
Wył. czasowy
Wyłączone
Wyświetl natychmiast
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Wyłączone
Ustawienie Przesunięcie pikselowe Czas pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy przesunięciami
obrazu.
Przesunięcie pikselowe
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
•• Przesunięcie pikselowe (Wyłączone / Włączone)
――Opcje Poziomy, Pionowo oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie
ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowo: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowo (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 min~4 min
4 min
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu (w calach) i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie
oznacza to defektu produktu.
――Funkcja ta nie jest dostępna w trybie Dopas. do ekranu.
142
Wył. czasowy
Ochr. przed wypalan.
Przesunięcie pikselowe
Wyłączone
Wył. czasowy
Wyłączone
Wyświetl natychmiast
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Wyłączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..
Funkcja Przesunięcie pikselowe zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
Wył. czasowy
•• Wyłączone
•• Powtórz: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonych
odstępach czasu.
•• Czas wygaszania: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym
okresie (od czasu Czas rozpoczęcia. do czasu Godz. zakończ.).
――Ta opcja jest dostępna jedynie po skonfigurowaniu funkcji Ustawienie zegara.
――Opcje Tryb, Okres, Czas, Czas rozpoczęcia. i Godz. zakończ. są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy
wybrano ustawienie Powtórz lub Czas wygaszania.
•• Tryb: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
-- Piksel: piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.
-- Przesuwany pasek: pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.
-- Zmiana odcienia: cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.
――Wzory Przesuwany pasek oraz Zmiana odcienia pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawione czasu lub okresu
powtórzeń.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan..
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas: określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan..
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Piksel dla funkcji Tryb.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Czas wygaszania dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Czas wygaszania dla funkcji Wył. czasowy.
143
Wyświetl natychmiast
Ochr. przed wypalan.
Przesunięcie pikselowe
Wyłączone
Wył. czasowy
Wyłączone
Wyświetl natychmiast
Wyłączone
Wyszarzenie boków
Wyłączone
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
•• Wyłączone / Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia
Wyszarzenie boków
Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed
uszkodzeniem.
•• Wyłączone / Jasne / Ciemna
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
144
Pasek informacyjny
MENUm → System → Pasek informacyjny → ENTERE
Włączone.
•• Czas: ustawienie czasów Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., w których wyświetlany będzie komunikat (Wiad.).
Wyłączone
Ochr. przed wypalan.
Pasek informacyjny
•• Wyłączone / Włączone
――Opcje Wiad., Czas, Pozycja, Ruch oraz Opcje czcionek tylko, jeśli dla funkcji Pasek informacyjny wybrano ustawienie
•• Wiad.: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.
System
Czas autom. ochrony
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
Wyłączone
Ściana wideo
Ustawienia autoprzełącz. źródła
•• Pozycja: wybór orientacji wyświetlania komunikatu (Wiad.). Dostępne są opcje Poziomy i Pionowo.
-- Poziomy (Lewy / Środkowv / Z prawej)
-- Pionowo (Góra / Średnia / Do dołu)
•• Ruch: ustawienie kierunku (Kierunek) oraz prędkości (Szybkość) wyświetlanie komunikatu (Wiad.).
-- Ruch (Wyłączone / Włączone)
-- Kierunek (Lewy / Z prawej / Góra / Do dołu)
-- Szybkość (Wolna / Normalny / Szybka)
――Opcje Kierunek i Szybkość są aktywne tylko, jeśli dla funkcji Ruch wybrano ustawienie Włączone.
•• Opcje czcionek: określenie rozmiaru (Rozmiar) i koloru tekstu (Kolor 1 pl.) dla komunikatu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
145
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania
z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
MENUm → System → Ściana wideo → ENTERE
Ściana wideo
Ściana wideo
Ściana wideo
· Format
Włączone
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
Pełny
· Poziomy
1
· Pionowo
1
· Położenie obrazu
Format
Wybierz format wyświetlania obrazów na wielu wyświetlaczach równocześnie.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów w oryginalnej rozdzielczości bez powiększania ani zmniejszania.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Poziomy
-- Opcja Ściana wideo jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji PIP wybrano ustawienie Wyłączone.
Funkcja automatycznie dzieli ekran zgodnie z ustawioną ilością poziomych wyświetlaczy.
-- Jeżeli podłączono więcej niż cztery wyświetlacze (poziomo i pionowo), zaleca się ustawienie
rozdzielczości XGA (1024 × 768) lub wyższej, aby uniknąć wyświetlania ciemnego obrazu z
powodu obniżenia kontrastu lub intensywności kolorów.
Wprowadź liczbę wyświetlaczy ustawionych poziomo.
Ekran poziomy zostanie podzielony automatycznie zgodnie z wprowadzoną liczbą.
W ustawieniu poziomym można przypisać do 15 wyświetlaczy.
――Ekran można podzielić na maks. 100 ekranów wewnętrznych (łącznie w linii poziomej i pionowej). Jeśli na przykład
ustawienie poziome zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, pionowo można będzie ustawić maksymalnie 6
wyświetlaczy. Z kolei jeśli ustawienie pionowe zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, poziomo można będzie ustawić
maksymalnie 6 wyświetlaczy.
――Opcja Poziomy jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
146
Pionowo
Ściana wideo
Ściana wideo
· Format
Włączone
Pełny
· Poziomy
1
· Pionowo
1
· Położenie obrazu
Funkcja ta automatycznie dzieli ekran zgodnie z podaną liczbą pionowo ustawionych wyświetlaczy.
Wprowadź liczbę ustawionych pionowo wyświetlaczy.
Ekran zostanie automatycznie podzielony w pionie w zależności od podanej liczby wyświetlaczy.
Pionowo można ustawić maksymalnie 15 wyświetlaczy.
――Ekran można podzielić na maks. 100 ekranów wewnętrznych (łącznie w linii poziomej i pionowej). Jeśli na przykład
ustawienie poziome zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, pionowo można będzie ustawić maksymalnie 6
wyświetlaczy. Z kolei jeśli ustawienie pionowe zostanie ograniczone do 15 wyświetlaczy, poziomo można będzie ustawić
maksymalnie 6 wyświetlaczy.
――Opcja Pionowo jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
Położenie obrazu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Można indywidualnie dostosować układ podzielonych ekranów, przesuwając za pomocą funkcji Położenie obrazu
wyświetlacze oznaczone numerem.
Wybrać funkcję Położenie obrazu, aby zapoznać się z układem wyświetlaczy (oznaczonych numerem) zgodnym z
ustawieniem Poziomy lub Pionowo. Aby dostosować układ wyświetlaczy, należy przesunąć numer wybranego wyświetlacza
za pomocą przycisków strzałek na pilocie, a następnie nacisnąć przycisk E.
――Funkcja Położenie obrazu pozwala rozmieścić maksymalnie 100 wyświetlaczy.
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Okno Położenie obrazu jest wyświetlane, jedynie jeśli skonfigurowano ustawienia Poziomy i Pionowo.
147
Ustawienia autoprzełącz. źródła
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzeł. źródła jest ustawiona jako Włączone, a poprzednie
źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
MENUm → System → Ustawienia autoprzełącz. źródła → ENTERE
Autoprzeł. źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzeł. źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać aktywne
źródło obrazu wideo.
Ustawienia autoprzełącz. źródła
Autoprzeł. źródła
· Przywracanie źródła gł.
· Źródło główne
· Źródło pomocnicze
Włączone
Wyłączone
Wszystkie
PC
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie
aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą
się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne wyszukiwanie aktywnego źródła
obrazu wideo dwukrotnie, jedno po drugim, powracając do pierwszego źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.
Przywracanie źródła gł.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
148
Ogólne
Maks. oszcz. en.
MENUm → System → Ogólne → ENTERE
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony czas pozostaje
w stanie bezczynności.
•• Wyłączone / Włączone
――Funkcja dostępna tylko w trybach PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.
Ogólne
Maks. oszcz. en.
Włączone
Tryb gry
Wyłączone
BD Wise
Włączone
Przezroczystość menu
Śred.
Reagowanie dźwiękiem
Nisk.
Autozasilanie
Ster. trybem gotowości
Wyłączone
Auto
Tryb gry
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje się po
wyborze trybu gry.
•• Wyłączone / Włączone
――Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry
Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu konfiguracji wybrać dla trybu Tryb gry
ustawienie Wyłączone.
――Tryb Tryb gry nie jest dostępny, jeśli źródło sygnału jest ustawione jako PC, DVI lub DisplayPort.
――Gdy dla trybu Tryb gry wybrano ustawienie Włączone
Dla trybu Tryb obrazu wybrane jest ustawienie Standardowy a dla trybu Tryb dźwięku ustawienie Film.
BD Wise
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Blu-ray
i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazy jest automatycznie
przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.
•• Wyłączone / Włączone
――Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD
Wise.
――Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
Przezroczystość menu
Dostosowanie przeźroczystości okna menu.
•• Wys. / Śred. / Nisk.
149
Reagowanie dźwiękiem
Ogólne
Reagowanie dźwiękiem
Autozasilanie
Ster. trybem gotowości
Harmonogram lampy
Nisk.
Wyłączone
Auto
Wyłączone
Wyświetlacz OSD
Regulacja po włączeniu
Sterowanie temperaturą
Podczas obsługi produkt emituje zwrotne sygnały dźwiękowe.
Funkcja Reagowanie dźwiękiem jest aktywna domyślnie. Należy wyłączyć funkcję Reagowanie dźwiękiem lub wyregulować
głośność.
Funkcja ta jest aktywna domyślnie. Można wyregulować głośność lub włączyć wyciszenie.
――Wyłączone / Nisk. / Śred. / Wys.
Autozasilanie
W przypadku uaktywnienia tej opcji urządzenie będzie się włączać automatycznie w momencie podłączenia kabla zasilającego.
0 Sek.
77
•• Wyłączone / Włączone
Ster. trybem gotowości
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
•• Wyłączone
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
――Opcja Ster. trybem gotowości jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Źródło wybrano ustawienie PC, DVI, HDMI1, HDMI2
lub DisplayPort.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić
połączenie kablowe.
150
Harmonogram lampy
Ogólne
Reagowanie dźwiękiem
Autozasilanie
Ster. trybem gotowości
Harmonogram lampy
Nisk.
Wyłączone
Auto
Wyłączone
Wyświetlacz OSD
Regulacja po włączeniu
Sterowanie temperaturą
0 Sek.
77
W trybie MDC ta opcja służy do dostosowania w zdefiniowanym czasie parametrów lampy do wartości określonych przez
użytkownika.
•• Wyłączone / Włączone
Wyświetlacz OSD
Ta opcja służy do wyświetlania pozycji menu na ekranie lub ukrywania ich.
――OSD źródła / Brak sygnału OSD / MDC OSD
Regulacja po włączeniu
Istnieje możliwość określenia czasu rozgrzewania ekranu po włączeniu przycisku zasilania. (Zakres: 0 – 50 sekund)
――Zbyt krótki okres rozgrzewania ekranu grozi uszkodzeniem urządzenia wskutek przepięcia.
Sterowanie temperaturą
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 C.
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal
rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
151
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENUm → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Wył. automatycznie
Odbiornik
Tak
Wyłączone
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi obsługującymi tę funkcję
urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do
urządzeń marki Samsung, które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung wyposażono
w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.
――Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.
――W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie wybrać urządzenie
Anynet+.
――Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub w trybie gotowości.
――W trybie PIP funkcje Anynet+ są dostępne wyłącznie po podłączeniu urządzenia AV jako głównego wyświetlacza. Funkcja
ta jest niedostępna, jeśli urządzenie AV podłączono jako dodatkowe urządzenie wyświetlające.
――Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć najwyżej 3 urządzenia takiego
samego typu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Menu Anynet+
-- Funkcje Anynet+ nie działają z urządzeniami innych producentów.
Menu Anynet+ się zmienia w zależności od typu i stanu podłączonych do produktu urządzeń Anynet+.
-- Instrukcje dotyczące sposobu podłączania urządzeń zewnętrznych obsługujących funkcje
Anynet+ znajdują się w podręcznikach obsługi poszczególnych urządzeń.
Menu Anynet+
-- Można podłączyć tylko jeden odbiornik (kino domowe).
Opis
Oglądaj PC
Zmiana trybu Anynet+ na tryb PC.
Lista urządzeń
Ta opcja służy do wyświetlenia urządzeń Anynet+.
MENU (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli
do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie pojawi się menu płyty.
Narz. (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia narzędzi podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli
do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetlone zostaną narzędzia
odtwarzacza.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
Menu tytułu (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu tytułów podłączonego urządzenia. Na przykład,
jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetli się menu
tytułów filmu znajdującego się w odtwarzaczu.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
152
Wył. automatycznie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Wył. automatycznie
Odbiornik
Włączone
Tak
Wyłączone
Ta opcja służy do automatycznego ustawienia urządzenia Anynet+ jako Wyłączone w momencie wyłączenia produktu.
•• Nie / Tak
――Jeśli dla funkcji Wył. automatycznie wybrano ustawienie Tak, działające urządzenia zewnętrzne będą się wyłączały razem z
produktem.
――Ta opcja może być niedostępna w niektórych urządzeniach.
Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
1
Nacisnąć przycisk TOOLS, wybrać opcję Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać opcję Lista urządzeń, a następnie nacisnąć przycisk E.
Jeżeli nie można znaleźć wyszukiwanego urządzenia, to aby odświeżyć listę, należy wybrać opcję Odśwież.
3
Wybrać urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E. Można się przełączyć na wybrane urządzenie.
――Menu Lista urządzeń pojawi się tylko, jeśli dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrane zostanie ustawienie Włączone w
menu System.
――Przełączanie na wybrane urządzenie może potrwać do 2 minut. Kiedy trwa operacja przełączania, nie ma możliwości jej
anulowania.
――Jeżeli urządzenie Anynet+ wybrano, naciskając przycisk SOURCE, a następnie wybierając źródło wejściowe, nie ma
możliwości skorzystania z funkcji Anynet+.
――Upewnić się, że wybrano urządzenie Anynet+ za pomocą opcji Lista urządzeń.
153
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+
Problem
Funkcja Anynet+ nie działa.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia
Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
•• Należy sprawdzić podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia Anynet+.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu konfiguracji funkcji Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa).
•• Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i włączyć
produkt.
•• Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.
•• Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMICEC) jest ustawiona jako Włączone w menu Anynet+ Ustawienia.
•• Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.
•• Wybrać opcję Oglądaj PC w menu Anynet+.
•• Nacisnąć na pilocie produktu przycisk SOURCE i wybrać urządzenie bez funkcji Anynet+.
Na ekranie wyświetli się
komunikat „Rozłączanie
połączenia z urządzeniem
Anynet +...”.
•• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.
Urządzenie Anynet+ nie
odtwarza.
•• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.
•• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
154
Problem
Podłączone urządzenie nie jest
wyświetlane.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu Anynet+ Ustawienia.
•• Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie podłączono
do produktu kablem HDMI.
•• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
•• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie przeprowadzić
wyszukiwanie urządzeń.
155
Wideo DivX® na żąd.
Ta opcja pozwala na wyświetlenie autoryzowanego kodu rejestracji produktu.
MENUm → System → Wideo DivX® na żąd. → ENTERE
Więcej informacji na temat DivXⓇ VOD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://vod.divx.com.
Po połączeniu ze stroną internetową DivXⓇ i rejestracji z użyciem tego kodu można pobrać ze strony plik rejestracyjny VOD
(wideo na żądanie).
System
Wideo DivX® na żąd.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Tryb odtwarzania
MENUm → System → Tryb odtwarzania → ENTERE
System
Tryb odtwarzania
Wybrać funkcję Tryb odtwarzania.
Zmiana Tryb odtwarzania spowoduje zmianę funkcji w systemie Treść — str. główna.
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Zmiana trybu Tryb odtwarzania spowoduje automatyczne zrestartowanie produktu i wprowadzenie zmian.
――Zmiana trybu Tryb odtwarzania spowoduje zresetowanie poprzednich ustawień skonfigurowanych w trybie Tryb
odtwarzania.
MagicInfo Lite
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
156
Magic Clone
MENUm → System → Magic Clone → ENTERE
Magic Clone
Clone to USB
Clone From USB
Eksportowanie ustawień produktu na urządzenie USB lub wczytywanie ustawień z urządzenia USB.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
•• Clone to USB: kopiowanie ustawień produktu na urządzenie USB.
•• Clone From USB: przypisywanie ustawień zapisanych na urządzeniu USB do produktu.
-- Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
――Funkcja może nie działać prawidłowo, jeśli urządzenie USB zawiera pliki inne niż konfiguracyjne.
――Przed uruchomieniem funkcji należy upewnić się, że urządzenie USB działa prawidłowo.
――Funkcja jest dostępna w przypadku produktów o tych samych kodzie modelu (Kod modelu) oraz wersji
oprogramowania (Wersja oprogramowania).
Przejść do polecenia Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung i znaleźć parametry Kod modelu i Wersja
oprogramowania właściwe dla produktu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENUm → System → Resetuj system → ENTERE
System
Resetuj system
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
157
Zeruj wszystko
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
MENUm → System → Zeruj wszystko → ENTERE
System
Zeruj wszystko
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zasilanie modułu PC
MENUm → System → Zasilanie modułu PC → ENTERE
Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.
Zsynchr. wł. zasil.
Aby włączyć moduł PC bez włączania monitora LFD, należy wybrać opcję Wyłączone.
System
Zasilanie modułu PC
•• Wyłączone / Włączone
Zsynchr. wył. zasil.
Aby wyłączyć monitor LFD bez wyłączania modułu PC,należy wybrać opcję Wyłączone.
•• Wyłączone / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Moduł PC: skrzynki usług sieciowych lub moduł PIM.
158
Rozdział 09
Pomoc techn.
Aktualizacja oprogramowania
MENUm → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTERE
-- Obecna wersja: wersja
oprogramowania obecnie
zainstalowania w produkcie.
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy
automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać
swoje ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Przez USB
-- Należy uważać, aby nie odłączyć
urządzenia USB, zanim aktualizacja nie
zostanie zakończona.
1
Odwiedzić stronę http://www.samsung.com.
2
Pobrać najnowszy plik exe archiwum USB z aktualizacją oprogramowania.
3
Rozpakować plik archiwum na komputerze. Powinien się utworzyć pojedynczy folder o nazwie takiej samej jak pobrany plik exe.
4
Skopiować folder do urządzenia USB.
5
Włączyć produkt, a następnie umieścić urządzenie USB w porcie USB produktu.
6
W menu produktu wybrać polecenie Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania.
7
Wybrać funkcję Przez USB.
159
Kontakt z firmą Samsung
MENUm → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTERE
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja
oprogramowania).
160
Treść — str. główna
MagicInfo Lite
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → ENTERE
MENU m → Pomoc techn. → Treść — str. główna → MagicInfo Lite → ENTER E
――Funkcja MagicInfo Lite jest także dostępna po naciśnięciu przycisku MagicInfo Lite/S na pilocie.
――Aby uruchomić program MagicInfo Lite, należy wybrać opcję MagicInfo Lite dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.
Pomoc techn.
Treść — str. główna
Program Odtwarzacz MagicInfo Lite umożliwia odtwarzanie zawartości (obraz, wideo, pliki dokumentów) w wybranym czasie.
Można odtwarzać materiały zapisane w pamięci wewnętrznej lub w pamięci USB. Po podłączeniu się do sieci można również
odtwarzać materiały za pomocą programu MagicInfo Lite Server.
――Szczegółowe informacje na temat menu MagicInfo Lite znajdują się na stronie 179.
MagicInfo Premium S
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
MENU m → Pomoc techn. → Treść — str. główna → MagicInfo Premium S → ENTER E
――Funkcja MagicInfo Premium S jest także dostępna po naciśnięciu przycisku MagicInfo Lite/S na pilocie.
――Aby uruchomić program MagicInfo Premium S, należy wybrać opcję MagicInfo Premium S dla trybu Tryb odtwarzania
w menu System.
――Aby korzystać z programu MagicInfo Premium S, konieczne jest wykupienie licencji.
Program Odtwarzacz MagicInfo Premium S służy do edycji i odtwarzania plików i szablonów takich jak obrazy, pliki wideo
oraz dokumenty.
Możliwe jest odtwarzanie plików i szablonów z pamięci USB oraz pamięci wewnętrznej. Istnieje także możliwość odtwarzania
plików i szablonów z serwera MagicInfo Premium Server po podłączaniu urządzenia do sieci.
――Szczegółowe informacje na temat menu MagicInfo Premium S znajdują się na stronie 202.
MagicInfo Videowall S
MENU m → Pomoc techn. → Treść — str. główna → MagicInfo Videowall S → ENTER E
――Funkcja MagicInfo Videowall S jest także dostępna po naciśnięciu przycisku MagicInfo Lite/S na pilocie.
――Aby uruchomić program MagicInfo Videowall S, należy wybrać opcję MagicInfo Videowall S dla trybu Tryb odtwarzania
w menu System.
――Aby korzystać z programu MagicInfo Videowall S, konieczne jest wykupienie licencji.
Program Odtwarz. MagicInfo Videowall S umożliwia odtwarzanie zawartości w wybranym czasie. Oprócz plików obrazów i
wideo odtwarzać można zawartość typu VideoWall utworzoną w programie MagicInfo VideoWall Author.
Zawartość można odtwarzać wyłącznie za pomocą aplikacji VideoWall Console poprzez sieć.
――Szczegółowe informacje na temat menu MagicInfo Videowall S znajdują się na stronie 229.
161
AllShare Play
MENU m → Pomoc techn. → Treść — str. główna → AllShare Play → ENTER E
Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.
――Szczegółowe informacje na temat menu AllShare Play znajdują się na stronie 163.
Źródło
-- Źródło wejściowe można również
zmienić za pomocą przycisku SOURCE
na pilocie.
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → Źródło → ENTERE
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybrać źródło z menu Źródło, aby wyświetlić ekran wybranego urządzenia.
Edytuj nazwę
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTERE
Czasami ekran może być wyświetlany nieprawidłowo, chyba że nazwa urządzenia źródłowego zostanie określona w menu Edytuj nazwę.
Ponadto, aby uzyskać optymalną jakość obrazu, najlepiej jest zmienić nazwę urządzenia źródłowego w menu Edytuj nazwę.
――Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy są zależne od wybranego źródła.
Magnetowid / DVD / Dekoder kabl. / Dekoder sat. / Przys. PVR / Odbiornik AV / Gra / Kamera / PC / DVI PC / Urządzenia DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD /
DMA
――Dostępność ustawień w menu Obraz zależy od aktualnie podłączonego źródła oraz ustawień wykonanych w menu Edytuj nazwę.
•• Podłączając komputer PC do złącza HDMI należy ustawić w polu Edytuj nazwę tryb PC. W pozostałych przypadkach w polu Edytuj nazwę należy ustawić tryb
urządzeń AV.
•• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI, należy wybrać dla produktu tryb PC w menu Edytuj nazwę.
•• Przy podłączeniu komputera do portu HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb DVI PC w menu Edytuj nazwę.
•• Przy podłączeniu urządzeń AV do portu HDMI IN 1 lub HDMI IN 2 za pomocą kabla HDMI-DVI, należy wybrać dla produktu tryb Urządzenia DVI w menu Edytuj
nazwę.
Informacja
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → Źródło → TOOLS → Informacja → ENTERE
Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia zewnętrznego.
162
Rozdział 10
AllShare Play
Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.
Co to jest AllShare Play?
Funkcja AllShare Play jest także
dostępna po naciśnięciu przycisku
CONTENET(HOME) na pilocie.
Oglądaj lub odtwarzaj zdjęcia, wideo lub pliki muzyczne zapisane w urządzeniu pamięciowym. Połącz smartfon z komputerem, korzystając z sieci bezprzewodowej.
Możliwość odtwarzania różnorodnej zawartości za pomocą następujących usług udostępnionych przez funkcję AllShare Play:
•• Korzystając z pamięci wewnętrznej i urządzenia USB: Wyświetlaj filmy i zdjęcia lub odtwarzaj pliki muzyczne z urządzenia USB. Kopiuj pliki do pamięci wewnętrznej.
•• Łącząc się z komputerem poprzez sieć: Wyświetlaj filmy i zdjęcia lub odtwarzaj pliki muzyczne zapisane w komputerze podłączonym do sieci.
Przed użyciem funkcji AllShare Play w odniesieniu do urządzenia USB należy przeczytać
poniższe informacje
Uwaga
•• Przed podłączeniem urządzenia do produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty.
Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzone lub utracone dane.
•• Nie należy odłączać urządzenia USB od produktu w trakcie trwania odczytu danych.
•• Urządzenie USB podłączone poprzez przedłużacz USB może nie zostać rozpoznane, a zapisane na nim pliki mogą nie nadawać się do odczytu.
•• Jeżeli produkt nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB, pliki zapisane na tym urządzeniu mogły zostać uszkodzone lub mogą nie nadawać się do odtwarzania.
W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie USB do komputera, sformatować je i sprawdzić poprawność połączenia przy ponownym wykorzystaniu.
•• Dyski twarde USB o pojemności większej niż 2TB nie są obsługiwane.
163
Urządzenia kompatybilne z funkcją AllShare Play
•• Niektóre rodzaje urządzeń USB, aparatów cyfrowych i urządzeń dźwiękowych mogą być niezgodne z tym produktem.
•• Funkcja AllShare Play jest kompatybilna jedynie z urządzeniami USB MSC.
•• Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB.
(nie są obsługiwane koncentratory USB).
Urządzenia MSC należy podłączać bezpośrednio do portu USB w produkcie.
•• Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP (Picture Transfer Protocol ), w danej chwili można używać tylko jednego z nich.
•• Przy większej liczbie podłączonych urządzeń MSC niektóre z nich mogą nie zostać rozpoznane. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (ponad 500
mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.
•• Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o przegrzaniu, urządzenie to może zostać nierozpoznane
lub może działać nieprawidłowo.
•• Jeśli do produktu nie został przesłany żaden sygnał w czasie określonym przez parametr Czas autom. ochrony, zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
•• Tryb oszczędzania energii w niektórych dyskach twardych może zostać automatycznie dezaktywowany po ich podłączeniu do produktu.
System i formaty plików
•• Funkcja AllShare Play może nie działać prawidłowo w przypadku nielicencjonowanych plików multimedialnych.
•• Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.
•• Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS (tylko do odczytu).
•• Funkcja AllShare Play obsługuje pliki w formacie JPEG (tryb sekwencyjny).
Funkcja ta nie obsługuje progresywnego formatu JPEG.
•• Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15360 × 8640 pikseli.
•• Jeśli plik jest niekompatybilny lub uszkodzony, wyświetli się komunikat Nieobsł. form. pliku..
•• W przypadku sortowania plików w trybie podglądu folderów, w każdym folderze można wyświetlić co najwyżej 1000 plików.
•• Jeżeli urządzenie USB zawiera 8000 lub więcej plików i folderów, niektóre z nich mogą się nie otwierać.
•• Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM pobranych z płatnych witryn internetowych.
Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to system ochrony praw autorskich do treści rozpowszechnianych poprzez Internet i inne media cyfrowe, umożliwiający
bezpieczną dystrybucję danych i/lub przeciwdziałający nielegalnemu wprowadzaniu ich do obiegu.
164
Korzystanie z urządzenia USB
Podłączanie urządzenia USB
Zaleca się korzystanie z dysku twardego
USB posiadającego własny zasilacz.
1
Włączyć produkt.
2
Należy podłączyć urządzenie USB zawierające pliki ze zdjęciami, muzyką i/lub filmami do portu USB znajdującego się na tylnym lub bocznym panelu produktu.
3
Po prawidłowym podłączeniu urządzenia USB pojawi się komunikat Brak podł. urz.. Wybrać rodzaj odtwarzanej treści. Dostępne są opcje Wideo, Zdjęcia oraz
Muzyka.
――Gdy podłączono tylko jedno urządzenie USB, zapisane w nim pliki wyświetlą się automatycznie.
――Aby wyświetlić listę zawartości zapisanej na urządzeniu USB, podłącz to urządzenie do portu USB w produkcie.
Usuwanie urządzenia USB
Zaleca się usuwanie urządzenia USB za
pomocą funkcji Bezpiecznie odłącz USB.
Usuwanie urządzenia USB z listy Źródło
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → Źródło → ENTERE
2
Wybierz urządzenie USB i naciśnij przycisk TOOLS na pilocie. Wyświetli się opcja Narz..
3
Wybrać polecenie Bezpiecznie odłącz USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.
Usuwanie funkcji AllShare Play z ekranu
1
Przejść do strony AllShare Play.
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → AllShare Play → ENTERE
2
Wybrać wszystkie opcje z wyjątkiem Moja l. i nacisnąć przycisk E na pilocie.
3
Wybierz urządzenie USB i naciśnij przycisk TOOLS na pilocie. Wyświetli się opcja Narz..
4
Wybrać polecenie Bezpiecznie odłącz USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.
165
Połączenie z komputerem PC poprzez sieć
Tryb AllShare Play oferuje możliwość wyświetlania filmów i zdjęć lub odtwarzania plików muzycznych zapisanych w komputerze podłączonym do sieci.
•• Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania sieci zawiera sekcja Ustawienia sieci.
•• Aby wyświetlić zawartość zapisaną w komputerze, należy podłączyć produkt oraz komputer do tego samego routera bezprzewodowego i odwiedzić stronę http://
www.samsung.com/sec, aby pobrać program AllShare PC.
•• Upewnij się, że produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci.
Wszystkie adresy IP składają się z czterech części rozdzielonych kropkami.
(Przykładowy adres. IP: 111.222.333.444) Gdy produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci, ich adresy IP powinny być takie same, z wyjątkiem czwartej
części adresu. (np. 111.222.333.***)
Przy połączeniu z komputerem za pośrednictwem sieci nie są obsługiwane następujące funkcje AllShare Play:
•• Funkcje Podkład muzyczny wł. i Ustawienie podkładu muzycznego.
•• Funkcja sortująca pliki w folderze Wideo, Zdjęcia lub Muzyka zgodnie z ustawieniem domyślnym.
Przycisk π lub µ w trakcie odtwarzania filmu
•• Pliki DivXⓇ z ochroną DRM nie są obsługiwane.
•• Ustaw zaporę firewall Windows w komputerze w taki sposób, aby zezwolić na uruchamianie programu AllShare.
•• W trybie AllShare Play realizowanym przez połączenie sieciowe dostępne funkcje mogą ulec ograniczeniu, zależnie od serwera:
-- Możliwe są różne metody sortowania.
-- Funkcja Szukanie scen może nie być obsługiwana.
-- W przypadku wielu użytkowników może nie być obsługiwana funkcja wznowienia odtwarzania filmu.
(Funkcja zapamięta tylko ten punkt, w którym ostatni użytkownik przerwał oglądanie filmu).
-- Funkcja szukania może nie działać, zależnie od zawartości.
•• Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe może wystąpić zacinanie się odtwarzanego pliku.
166
Korzystanie z funkcji programu AllShare Play
Po podłączeniu tego produktu i urządzenia źródłowego, takiego jak telefon komórkowy lub komputer, do tej samej sieci, można odtwarzać zawartość multimedialną
zapisaną w tym urządzeniu – filmy, zdjęcia i utwory muzyczne.
Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić stronę http://www.samsung.com lub skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy Samsung Electronics.
Użycie urządzenia przenośnego może wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania.
Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji użytkownika urządzenia przenośnego.
――Połączenie produktu firmy Samsung z siecią za pomocą funkcji AllShare Play umożliwia dostęp do następujących specjalnych funkcji udostępnianych przez technologię
firmy Samsung:
•• odtwarzanie różnych formatów wideo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV itd.)
•• funkcja miniatur wideo,
•• Funkcja zakładek (służy do wznowienia odtwarzania pliku wideo od miejsca, w którym zakończyło się oglądanie poprzednim razem)
•• Automatyczne dzielenie na rozdziały (wyszukiwanie scen)
•• zarządzanie materiałem cyfrowym,
•• kompatybilność z różnymi formatami napisów (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT),
•• wyszukiwanie za pomocą nazw plików,
•• i wielu innych.
――Jeśli plik wideo jest odtwarzany za pomocą połączenia z serwerem innym niż udostępniony przez firmę Samsung Electronics, mogą wystąpić problemy z
kompatybilnością.
――Aby móc korzystać z funkcji programu AllShare Play, należy odwiedzić witrynę http://www.samsung.com i pobrać program AllShare.
167
Korzystanie z podstawowych
funkcji AllShare Play
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → AllShare Play →
ENTERE
Sortowanie list plików
Aby posortować pliki, należy nacisnąć przycisk D na pilocie i określić kryteria sortowania.
Kryteria
sortowania
Działanie
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Widok folderów
Wyświetla cały folder. Wybierając folder, można
wyświetlić nazwę pliku i jego miniaturę.
c
c
c
Tytuł
Sortuje i wyświetla tytuły plików według symbolu,
numeru, w porządku alfabetycznym i specjalnym.
c
c
c
Najpóźniejsza data
Sortuje i wyświetla pliki w porządku malejącym
według daty.
c
c
Najwcześn. data
Sortuje i wyświetla pliki w porządku rosnącym
według daty.
c
c
Miesiąc
Sortuje i wyświetla pliki zdjęć według miesiąca.
Wykonawca
Sortuje pliki muzyczne według artystów, w
porządku alfabetycznym.
c
Album
Sortuje pliki muzyczne według albumów, w
porządku alfabetycznym.
c
Gatunek
Sortuje pliki muzyczne według gatunku.
c
AllShare Play / Moja l. /
Ostatnio odtw.
Moja l.
Videos
Tutaj będą wyświetlone ostatnio odtwarzane pliki.
Nowości
Tutaj będą wyświetlone zaktualizowane pliki.
Zdjęcia
Lista odt.
Muzyka
Nie utworzono list odtwarzania.
Utwórz listę odtw., aby mieć szybki i łatwy dostęp do zawartości.
Wróć
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
c
168
Odtwarzanie wybranych plików
Tworzenie listy odtwarzania Lista odt.
1
Wybrać pliki z listy Wideo, Zdjęcia lub Muzyka.
1
Wybrać pliki z listy Wideo, Zdjęcia lub Muzyka.
2
Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie i wybrać opcję Odtwórz wybrane.
2
Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie i wybrać opcję Dod. do listy.
――Opcja ta nie pojawi się, jeśli któryś z folderów będzie podświetlony przez kursor.
3
Wybrać pliki i nacisnąć przycisk Odtwórz.
――Opcja ta nie pojawi się, jeśli któryś z folderów będzie podświetlony przez kursor.
3
Wybrać pliki i nacisnąć przycisk Dodaj.
Wyświetli się strona Dod. do listy.
――Obok wybranych plików pojawi się symbol c.
――Aby wybrać wszystkie pliki w bieżącym folderze, nacisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.
――Obok wybranych plików pojawi się symbol c.
――Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich plików, nacisnąć przycisk Odznacz wsz..
――Aby wybrać wszystkie pliki w bieżącym folderze, nacisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.
――Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich plików, nacisnąć przycisk Odznacz wsz..
Kopiowanie plików
4
Wybrać funkcję Utw. nową. Wyświetli się strona Utwórz nową listę odtwarz..
1
Wybrać pliki z listy Wideo, Zdjęcia lub Muzyka.
5
Wprowadzić nazwę listy odtwarzania, używając pilota i wybrać polecenie Gotowe.
2
Wybierz urządzenie pamięci.
6
Lista odtwarzania została utworzona.
•• Pamięć wewnętrzna: kopiowanie plików z lokalizacji Pamięć wewnętrzna na urządzenie
pamięci Urządzenia USB.
•• Urządzenia USB: kopiowanie plików z urządzenia pamięci Urządzenia USB do lokalizacji
Pamięć wewnętrzna.
3
Aby rozpocząć odtwarzanie utworzonej listy, wybrać polecenie Odtwórz.
Aby wrócić do listy plików, wybrać polecenie OK.
7
Utworzona lista odtwarzania Lista odt. będzie wyświetlana w lokalizacji Moja l..
Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie i wybrać opcję Wyślij.
Opcja ta nie pojawi się, jeśli któryś z folderów będzie podświetlony przez kursor.
4
Wybrać pliki i nacisnąć przycisk Wyślij.
――Obok wybranych plików pojawi się symbol c.
――Aby wybrać wszystkie pliki w bieżącym folderze, nacisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.
――Aby usunąć zaznaczenie z wszystkich plików, nacisnąć przycisk Odznacz wsz..
169
Moja l.
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → AllShare Play → Moja l. → ENTERE
Wygodniejszy i szybszy dostęp do wybranej zawartości.
Aby odtwarzać pliki, należy je wskazać lub wybrać listę Lista odt. i nacisnąć przycisk E.
•• Ostatnio odtw.: wyświetlanie ostatnio odtwarzanych filmów, zdjęć i plików muzycznych. Ten tryb jest odpowiedni do ponownego odtworzenia plików
odtworzonych już wcześniej.
•• Nowości: wyświetlenie nowych filmów, zdjęć lub plików muzycznych dodanych do komputera lub urządzenia USB. Ten tryb jest odpowiedni do odtworzenia
nowych, ostatnio dodanych plików.
•• Lista odt.: wyświetlenie plików z listy Lista odt. zapisanych w komputerze lub na urządzeniu pamięci USB. Aby odtworzyć listę Lista odt., należy wybrać
odpowiednią listę Lista odt..
Opcje Moja l.
Nazwa opcji
Działanie
Ostatnio odtw.
Nowości
Lista odt.
Odtwórz
Odtwarzanie wybranego pliku lub listy Lista odt..
c
Usuń
Usuwanie wybranego pliku.
c
Usuń
Usuwanie wybranej listy Lista odt..
c
Edytuj l. odtw.
Edycja wybranej listy Lista odt..
c
Informacja
Wyświetlenie informacji o wybranym pliku lub liście
Lista odt..
c
c
c
c
c
170
Wideo
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → AllShare Play → Wideo → ENTERE
Odtwarzanie wideo
1
Wybierz pamięć wewnętrzną lub urządzenie USB. Wybierz pliki z listy plików.
2
Nacisnąć przycisk E lub przycisk ∂ (Odtwórz).
•• U góry ekranu pojawi się nazwa pliku i czas odtwarzania.
•• Jeżeli nie jest dostępna informacja o czasie odtwarzania, czas odtwarzania oraz pasek postępu nie zostaną wyświetlone.
•• Podczas odtwarzania wideo można przeprowadzać wyszukiwanie za pomocą przycisków ◄ i ►.
•• Podczas odtwarzania można korzystać z przycisków π (REW — przewijanie do tyłu), µ (FF — przewijanie do przodu), ∑ (Pauza), ∫ (Stop) oraz ∂ (Odtwórz)
znajdujących się w dolnej części pilota.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Aby zakończyć odtwarzanie filmu, należy nacisnąć przycisk RETURN
Korzystanie z funkcji ciągłego odtwarzania (Wznów odtwarzanie)
-- Funkcja Wznów nie obsługuje wielu
użytkowników. (Funkcja zapamięta tylko
punkt, w którym ostatni użytkownik
przerwał oglądanie filmu).
Jeżeli odtwarzanie filmu zostanie przerwane, można je wznowić później od punktu, gdzie zakończyło się oglądanie.
1
Wybierz plik z listy plików.
2
Nacisnąć przycisk ∂(Odtwórz) lub przycisk E.
3
Rozpocznie się odtwarzanie filmu od punktu, w którym oglądanie zostało przerwane.
――Opcja Wznów jest dostępna tylko wtedy, gdy odtwarza się ponownie film, którego oglądanie wcześniej przerwano.
――Nacisnąć przycisk ∑, aby wstrzymać odtwarzanie.
171
Zdjęcia
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → AllShare Play → Zdjęcia → ENTERE
Wyświetlanie zdjęć lub pokazu slajdów
1
Wybierz pamięć wewnętrzną lub urządzenie USB. Wybierz plik z listy plików.
2
Nacisnąć przycisk E.
•• Aby wyświetlać zdjęcia ręcznie, po jednym, należy naciskać przyciski ze strzałkami.
•• Aby rozpocząć pokaz slajdów, po wyborze pliku nacisnąć przycisk ∂ (Odtwórz).
•• Podczas pokazu slajdów, produkt wyświetli po kolei wszystkie pliki z listy, zaczynając od wybranego przez użytkownika.
――Jeśli wybierzesz niewłaściwy podkład muzycznych, muzyki nie można zmienić dopóki nie zostaną załadowane dane BGM (Podkład muzyczny).
――Podczas pokazu slajdów nacisnąć przycisk TOOLS, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji takich jak: Idź do listy zdjęć, Zatrzymaj pokaz slajdów,
Pręd. pokazu slaj., Ef. pok. slajdów, Podkład muzyczny wł./Podkład muzyczny wył., Ustawienie podkładu muzycznego, Tryb obrazu, Tryb dźwięku,
Powiększenie, Obróć oraz Informacja.
――Podczas pokazu slajdów można korzystać z przycisków ∑(Pauza), ∫(Stop) oraz ∂(Odtwórz) znajdujących się w dolnej części pilota.
――Po naciśnięciu przycisku ∫ (Stop) lub RETURN pokaz slajdów zatrzyma się i wyświetli się ponownie ekran główny odtwarzania plików zdjęciowych.
172
Muzyka
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → AllShare Play → Muzyka → ENTERE
Odtwarzanie muzyki Muzyka
1
Wybierz pamięć wewnętrzną lub urządzenie USB. Wybierz pliki z listy plików.
2
Nacisnąć przycisk E lub przycisk ∂(Odtwórz).
•• Podczas odtwarzania muzyki, można przeprowadzić wyszukiwanie za pomocą przycisków π(REW — przewijanie do tyłu) i µ(FF — przewijanie do przodu).
――Jeżeli podczas odtwarzania plików MP3 dźwięk nie jest prawidłowy, należy zmienić ustawienia Korektor w menu Dźwięk.
(Problemy z dźwiękiem może spowodować przemodulowany plik MP3).
173
Opcje menu odtwarzania Wideo/Zdjęcia/Muzyka
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy urządzenia, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
urządzeniu.
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy pliku, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
pliku.
Podczas odtwarzania plików wideo lub wyświetlania zdjęć, można nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić opcje menu.
Nazwa opcji
Działanie
Wideo
Zdjęcia
Muzyka
Widok
Sortowanie plików muzycznych zgodnie z ustawieniami
Widok folderów, Tytuł, Wykonawca, Album lub Gatunek.
c
Odtwórz wybrane
Wybór i odtwarzanie plików z listy plików muzycznych.
c
Idź do listy wideo
Powrót do listy plików wideo.
Idź do listy zdjęć
Powrót do listy plików ze zdjęciami.
Przejdź do listy odtwarzania
Przejść do lokalizacji Moja l..
Odtwórz od początku
Odtwórz ponownie i od początku aktualnie odtwarzany film.
c
Szukanie scen
Z funkcji Szukanie scen można korzystać podczas
odtwarzania, aby wyświetlić lub rozpocząć oglądanie filmu od
wybranej sceny.
c
Wyszuk. tytułu
Przejście bezpośrednio do innego tytułu.
c
Wyszuk. czasu
Przeszukanie filmu przez przesuwanie w odstępach
1-minutowych za pomocą przycisków l i r.
c
Tryb powtarzania
Powtarzanie odtwarzania plików filmowych lub muzycznych.
c
Rozmiar obrazu
Ustawianie rozmiaru obrazu według własnych preferencji.
c
c
c
c
174
Nazwa opcji
Działanie
Wideo
Zdjęcia
Tryb obrazu
Możliwość zmiany trybu Tryb obrazu.
c
c
Tryb dźwięku
Możliwość zmiany trybu Tryb dźwięku.
c
c
Jęz. ścieżki dźw.
Oglądanie wideo w jednym z obsługiwanych języków.
c
Muzyka
Funkcja ta jest dostępna tylko podczas odtwarzania plików
strumieniowych obsługujących wiele formatów audio.
Napisy
Wyświetlanie napisów. Jeżeli plik z napisami zawiera kilka wersji
językowych, można wybrać określony język.
c
Ustawienia napisów
Wyświetlenie ustawień Ustawienia napisów. Funkcja służy do
ustawienia opcji napisów.
c
Pokaz slajdów / Zatrzymaj
pokaz slajdów
Uruchomienie lub zatrzymanie pokazu slajdów.
Pręd. pokazu slaj.
Wybór prędkości wyświetlania pokazu slajdów. Można również
użyć przycisków π lub µ na pilocie.
c
Ef. pok. slajdów
Ustawienie różnych efektów pokazu slajdów.
c
Podkład muzyczny wł. /
Podkład muzyczny wył.
Włączanie i wyłączanie podkładu muzycznego.
c
Ustawienie podkładu
muzycznego
Ustawienie i wybór podkładu muzycznego podczas
wyświetlania zdjęcia lub pokazu slajdów.
c
Powiększenie
Powiększenie obrazów w trybie pełnoekranowym.
c
Obróć
Obracanie obrazów.
c
Informacja
Wyświetlanie informacji o pliku.
c
Można również użyć przycisków ∂ lub ∑ na pilocie.
c
c
c
175
Obsługiwane formaty napisów i plików odtwarzanych w trybie AllShare
Napisy
Zewnętrzne
Wewnętrzne
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi (.ttxt)
•• Xsub
Kontener: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• Micro DVD (.sub lub .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kontener: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi
Kontener: MP4
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
Rozszerzenie pliku
Typ
Rozdzielczość
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 × 8640
*.png
PNG
1920 × 1080
*.bmp
BMP
1920 × 1080
*.mpo
MPO
15360 × 8640
176
Obsługiwane formaty plików muzycznych
Rozszerzenie pliku
Typ
Kodek
Uwagi
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcja Seek (szukaj – przejdź do) nie jest obsługiwana.
Obsługuje maksymalnie 2 kanały
Obsługiwane formaty wideo
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeżeli standardowa szybkość przesyłania danych/wyświetlania zawartości jest wyższa niż kompatybilne prędkości podane w tabeli
powyżej.
•• Jeżeli wystąpi błąd w tablicy indeksowej, funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie będzie obsługiwana.
•• Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe odtwarzany film może się czasowo zatrzymywać.
•• Jeżeli szybkość przesyłania danych wideo jest większa niż 10 Mb/s, menu może się pojawiać z pewnym opóźnieniem.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
Dekoder wideo
Dekoder audio
Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.
Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
•• Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
Jeżeli kodek Vorbis występuje tylko w kontenerze Webm, obsługuje maksymalnie
2 kanały.
Standardy powyżej GMC 2 nie są obsługiwane.
Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
177
Rozszerzenie Kontener
pliku
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość Szybkość
przesyłania
danych
(klatki na
sekundę)
1920 × 1080
6~30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
Kodek audio
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG-4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
DTS Core
*.mpeg
G.711(ALaw, μ-Law)
Window Media Video v9
*.ts
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.mov
*.flv
MPEG-1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
VP6
640 × 480
MVC
1920 × 1080
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
*.divx
*.webm
WebM
VP8
Vorbis
178
Rozdział 11
MagicInfo Lite
-- Aby uruchomić program MagicInfo
Lite, należy wybrać opcję MagicInfo
Lite dla trybu Tryb odtwarzania w
menu System.
Formaty plików obsługiwane przez program Odtwarzacz MagicInfo Lite
Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo Lite należy zapoznać się z treścią
poniższych informacji
•• System plików obsługuje tryby FAT16, FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą wyświetlane.
Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
-- Obsługiwane są pliki programu Flash w wersji 10.1 i wcześniejszych
-- Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych
•• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
179
Zawartość
Rozszerzenie
pliku
Kontener
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość
1920 × 1080
Szybkość
przesyłania
danych
(klatki na
sekundę)
6~30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
Kodek audio
AC3
LPCM
AAC
MPEG-4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
DD+
H.264 BP / MP / HP
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG-1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 × 480
4
*.divx
180
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej
niż określona w powyższej tabeli nie są
obsługiwane.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe
niż wartości określone w powyższej tabeli
mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
Dźwięk
•• Pliki audio, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe
niż wartości określone w powyższej tabeli
mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15,360
× 8,640
•• Obsługiwane efekty obrazów: 13 efektów
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala,
Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie,
Plusk, Fala po kropli, Wiatrak, Losowy
wzrost, Poczwórny wir)
•• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1
kanałowe. Kodowanie bezstratne WMA nie jest
obsługiwane.
•• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz
AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem
MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30
ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
181
Flash
Power Point
•• Funkcja zgodna z programem Flash w wersji 10.1
•• Animacje w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: SWF
•• Zalecana rozdzielczość: 960 × 540
-- Uwaga
Nie można zagwarantować wydajności porównywalnej z programem
Flash Player zainstalowanym w systemie operacyjnym Windows
Podczas tworzenia plików Flash wymagana jest ich optymalizacja
•• Filmy wideo w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: FLV
-- Wideo
Kodek: H.264 BP
Rozdzielczość: 1920 × 1080
-- Dźwięk
Kodek: H.264 BP
-- Uwaga
Format plików F4V nie jest obsługiwany
Format kompresji Screen Video nie jest obsługiwany
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: ppt, pptx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekty animacji
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
-- Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są obsługiwane)
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy
elementów
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze
115 elementów.
-- Umieszczanie obiektów
-- Otwieranie zaszyfrowanych plików
-- Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
182
PDF
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: pdf
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Zawartość poniżej jednego piksela nie jest obsługiwana z powodu
pogarszania wydajności mechanizmu.
-- Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są obsługiwane.
-- Zawartość z obróconym tekstem nie jest obsługiwana.
-- Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
WORD
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .doc, .docx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekt tła strony
-- Niektóre style akapitów
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie wyrównywania grupy
elementów
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty 2D)
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane. Obsługiwanych jest 97 ze
115 elementów.
-----
Wykresy
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały informacyjne
183
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia
przez serwer
1
4
Wybrać opcję Lite z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Lite wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń Lite.
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
2
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
184
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie
pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Lite Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o
identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.
185
2
MagicInfo Lite
Wybrać opcję Harmon. sieciowy w menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.
Odtwarzacz MagicInfo Lite
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → MagicInfo Lite → ENTERE
――Aby uruchomić program MagicInfo Lite, należy wybrać opcję MagicInfo Lite dla trybu Tryb
odtwarzania w menu System.
――Nacisnąć przycisk MagicInfo Lite/S na pilocie.
Harmon. sieciowy
Harmon. lokalny
Aut. od. z pam. wew.
Zamknij
Automat. odtw. z USB
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Harmon. sieciowy
Na ekranie menu funkcji MagicInfo Lite można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem
(zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji Harmon. sieciowy,
należy na pilocie nacisnąć przycisk INFO.
1
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wybrać opcję Odtwarzacz MagicInfo Lite w menu MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer zawartości
Zamknij
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
186
Harmon. lokalny
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego → kliknąć przycisk Utwórz, aby utworzyć harmonogram → wybrać
harmonogram do uruchomienia
1
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Harmon. sieciowy
Wybrać opcję Harmon. lokalny na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.
Uruchomić harmonogramy utworzone w trybie Menedżer harmonogramu lokalnego.
――To menu jest nieaktywne, jeśli w trybie Menedżer harmonogramu lokalnego nie uruchomiono wcześniej żadnego
Harmon. lokalny
harmonogramu.
Aut. od. z pam. wew.
Zamknij
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
――To menu będzie dostępne wyłącznie wtedy, gdy w lokalizacji Pamięć wewnętrzna znajduje się przynajmniej jeden
Aut. od. z pam. wew.
odtwarzalny plik (za wyjątkiem plików muzycznych).
1
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Harmon. sieciowy
Wybrać opcję Aut. od. z pam. wew. na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.
•• Ta opcja pozwala na odtworzenie w porządku alfabetycznym zawartości skopiowanej do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.
Harmon. lokalny
Aut. od. z pam. wew.
Zamknij
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
187
――Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w folderze MagicInfoSlide w pamięci USB znajduje się przynajmniej jeden
Automat. odtw. z USB
odtwarzalny plik, nie licząc plików muzycznych.
――Upewnij się, że urządzenie USB jest podłączone. Należy najpierw utworzyć w urządzeniu USB folder „MagicInfoSlide” i
Odtwarzacz MagicInfo Lite
zapisać w nim materiał.
Harmon. sieciowy
1
Harmon. lokalny
Wybrać opcję Automat. odtw. z USB na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Lite.
•• Produkt odtworzy zawartość folderu „MagicInfoSlide” automatycznie w porządku alfabetycznym.
Aut. od. z pam. wew.
Zamknij
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
•• Funkcja Automat. odtw. z USB włączy się automatycznie po podłączeniu pamięci USB, jeśli aktywna jest funkcja
Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny lub Aut. od. z pam. wew..
Wróć
188
Menedżer harmonogramu lokalnego
2
Wybrać opcję Utwórz na ekranie Menedżer harmonogramu lokalnego.
Konfigurowanie ustawień odtwarzania z poziomu funkcji Harmon. lokalny.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Można również wybrać i odtworzyć materiał z pamięci wewnętrznej lub USB zgodnie z ustawioną
sekwencją odtwarzania.
Pamięć masowa
Edytuj
Brak harmonogramu odtwarzania
Rejestrowanie funkcji Harmon. lokalny
1
Utwórz
Pamięć wewnętrzna
Usuń
Uruchom
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.
Informacje
Kopiuj
MagicInfo Lite
Zamknij
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Wróć
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer zawartości
Zamknij
Ustawienia
3
Wybrać opcję Czas, aby ustawić godzinę, o której ma się rozpocząć odtwarzanie materiału.
Utwórz
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Cz
Co
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Wróć
Czas
Content
--:-- am~ --:-- pm
Brak pozycji
Zapisz
Anuluj
Wróć
-- Można utworzyć maksymalnie 24 harmonogramy.
-- W przypadku utworzenia większej liczby harmonogramów czas rozpoczęcia poszczególnych harmonogramów musi
być różny.
(Przykład nieprawidłowego ustawienia: 12:00 am – 12:00 am / 12:00 am – 11:00 pm)
-- Jeśli do jednego przedziału czasowego zostanie przypisany więcej niż jeden harmonogram Harmon. lokalny,
harmonogram B zostanie wykonany przed harmonogramem A (patrz przykład poniżej).
Na przykład A: 12:00 am – 12:00 am / B: 01:00 pm – 02:00 pm)
189
4
Wybrać opcję Content, aby ustawić materiał, który ma być odtwarzany.
5
Wybrać funkcję Czas trw..
Content
Kierunek
USB
Pamięć wewnętrzna
Brak pozycji
Content
Folder1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Czas trw.
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Góra
Anuluj
Dół
Usuń zaznaczen.
Zapisz
Czas trw.
Anuluj
Wróć
Wróć
-- Można wybrać maksymalnie 99 plików zawartości.
Określ kolejność i czas trwania odtwarzania plików z zawartością.
•• Zmiana kolejności odtwarzania
Wybrać plik multimedialny i zmienić kolejność za pomocą przycisków Góra oraz Dół.
•• Czas trw.
Ustaw czas trwania odtwarzania zawartości.
-- Opcji Czas trw. nie można wykorzystywać w przypadku plików wideo.
-- Czas określony parametrem Czas trw. musi wynosić co najmniej 5 sekund.
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia.
190
6
Wybrać funkcję Zapisz. Wybierz miejsce zapisu materiałów.
――Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.
Utwórz
Czas
--:-- am~ --:-- pm
Content
Modyfikowanie harmonogramu Harmon. lokalny
1
Usuń
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
--:-- am ~ --:-- pm
apisz
Gdzie--:-chcesz
zapisać
dane?
am
~ --:-pm
Cza
Odtwarzacz MagicInfo Lite
No Item
No Item
Con
USB
Wewnętrzna
--:-- am~ --:-- pm
Czas
Anuluj
nuluj
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer zawartości
--:-- am~ --:-- pm
Content
Zamknij
Ustawienia
Brak pozycji
Wróć
7
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Upewnić się, że harmonogram dodano do narzędzia Menedżer harmonogramu lokalnego.
Wróć
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
2
Zaznacz harmonogram lokalny do edycji.
Edytuj
Menedżer harmonogramu lokalnego
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Utwórz
Uruchom
Informacje
Brak harmonogramu odtwarzania
Edytuj
Usuń
Kopiuj
Zamknij
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Wróć
Kopiuj
Zamknij
Wróć
191
3
Usuwanie harmonogramu Harmon. lokalny
Wybrać funkcję Edytuj.
――Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.
Edytuj
Czas
12:00 am~ 12:00 pm
Content
Menu1.jpg Menu2
Czas
Content
1
Usuń
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
--:-- am~ --:-- pm
Zapisz
Brak pozycji
Anuluj
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer zawartości
Czas
--:-- am~ --:-- pm
Content
Wróć
4
Zamknij
Ustawienia
Brak pozycji
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Zmień szczegóły harmonogramu lokalnego. Następnie wybierz opcję Zapisz.
Wróć
2
Zaznacz harmonogram lokalny do usunięcia.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
3
Następnie wybierz opcję Usuń.
192
Uruchamianie harmonogramu Harmon. lokalny
Zatrzymywanie Harmon. lokalny
――Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.
――Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po uprzednim uruchomieniu harmonogramu.
1
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.
Wybranie opcji Stop zmieni tryb uruchamiania z Harmon. lokalny na Harmon. sieciowy.
1
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer zawartości
Zamknij
Ustawienia
Menedżer zawartości
Zamknij
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wróć
2
Zaznacz harmonogram lokalny do uruchomienia. Następnie wybierz opcję Uruchom.
2
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Wybrać funkcję Stop.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Usuń
[Pamięć wewnętrzna] 2012.01.01_1834.lsch
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Kopiuj
Zamknij
Edytuj
Usuń
Uruchom
Informacje
Utwórz
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
Wróć
193
Przeglądanie informacji o harmonogramie Harmon. lokalny
1
3
Wyświetlą się jego szczegóły.
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.
Informacja
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Menedżer harmonogramu lokalnego
Zamknij
Menedżer zawartości
Zamknij
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wróć
2
Zaznacz harmonogram lokalny do sprawdzenia.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
194
Kopiowanie harmonogramu Harmon. lokalny
1
3
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Lite.
Wybrać harmonogram lokalny i nacisnąć przycisk Kopiuj.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
MagicInfo Lite
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Utwórz
Edytuj
Usuń
Wsz. programy
Menedżer harmonogramu lokalnego
2012.01.01_1834.lsch
Menedżer zawartości
Uruchom
Informacje
Zamknij
Ustawienia
Kopiuj
Zamknij
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wróć
2
Wybierz pamięć, w której zostaną zapisane kopiowane pliki lokalnego harmonogramu.
4
Pojawi się okno z zapytaniem, czy skopiować pliki do lokalizacji Pamięć wewnętrzna lub na
urządzenie pamięci USB. Wybrać opcję Tak, aby skopiować pliki.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć wewnętrzna
Internal Memory
Pamięć masowa
Utwórz
Edytuj
Brak h
USB
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
•• Pamięć wewnętrzna: kopiowanie harmonogramów lokalnych z lokalizacji Pamięć wewnętrzna
na urządzenie pamięci USB.
•• USB: kopiowanie harmonogramów lokalnych z urządzenia pamięci USB do lokalizacji Pamięć
wewnętrzna.
195
2
Menedżer zawartości
Menedżer zawartości
Kopiowanie zawartości
1
Zaznacz materiały do skopiowania.
Pamięć wewnętrzna
Wybrać opcję Menedżer zawartości na ekranie menu MagicInfo Lite.
USB
Folder1
Brak pozycji
Menu1.jpg
Menu2.jpg
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Kopiuj
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer zawartości
Wolne miejsce
5549.2MB
Wolne miejsce
6227.2MB
Wybr. pliki:
0.0MB (0)
Wybr. pliki:
0.2MB (2)
Usuń
Zamknij
Zamknij
Ustawienia
Wybierz
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
•• Jeśli wybrano materiał w lokalizacji Pamięć wewnętrzna: Materiał z lokalizacji Pamięć
wewnętrzna można skopiować do pamięci USB.
Wróć
•• Jeśli wybrano materiał w lokalizacji USB: Materiał z pamięci USB można skopiować do lokalizacji
Pamięć wewnętrzna.
――Wybranie materiału w lokalizacji Pamięć wewnętrzna oraz pamięci USB jednocześnie
uniemożliwi wykonanie kopiowania.
3
Następnie wybierz opcję Kopiuj.
196
2
Usuwanie zawartości
1
Wybrać opcję Menedżer zawartości na ekranie menu MagicInfo Lite.
Zaznacz materiały do usunięcia. Następnie wybierz opcję Usuń.
•• Materiały znajdujące się w lokalizacji Pamięć wewnętrzna oraz pamięci USB można usuwać
jednocześnie.
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Menedżer zawartości
Odtwarzacz MagicInfo Lite
Pamięć wewnętrzna
Menedżer harmonogramu lokalnego
Folder1
Menu3.jpg
Menedżer zawartości
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Zamknij
Ustawienia
USB
Menu2.jpg
Kopiuj
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wolne miejsce
5549.2MB
Wolne miejsce
6227.2MB
Wybr. pliki:
0.0MB (0)
Wybr. pliki:
0.2MB (2)
Usuń
Zamknij
Wróć
Wybierz
Wróć
197
Ustawienia
Ustawienia sieci serwera
Aby uruchomić program MagicInfo Lite, należy uzyskać połączenie z siecią.
Ustawienia
Ustawienia sieci serwera
Serwer
Domyślny czas trwania treści
Wprowadzić ustawienia serwera MagicInfo Lite.
(Np.: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Współczynnik proporcji zawartości
Efekt obrazu
Domyślna zawartość
Układ treści
Nazwa harmonogramu
Losowo
Zamknij
Brak
•• Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie zaszyfrowany.
――Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można połączyć się z serwerem
przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w
ustawieniach.
Pejzaż
YYYYMMDD
Bezpiecznie odłącz USB
Tryb FTP
Wróć
Określanie trybu działania FTP.
•• Aktywny / Pasywny
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Domyślna pamięć
Określ lokalizację, w której materiały będą zapisywane (pobierane z serwera).
•• Pamięć wewnętrzna: zapis materiałów w pamięci wewnętrznej produktu.
•• USB: zapis materiałów w pamięci USB.
――W przypadku uruchomienia harmonogramu Ustawienia sieci, gdy urządzenie USB nie jest podłączone, uruchomiona
zostanie zawartość domyślna.
198
Domyślny czas trwania treści
Układ treści
Określ czas trwania odtwarzania zawartości.
Zmiana orientacji ekranu na poziomą lub pionową.
•• Czas przeglądarki obrazów, Czas wyświetlania plików Doc, Czas przeglądarki plików PPT,
Czas w PDF Viewer, Czas we Flash Viewer
――Czas ten musi wynosić co najmniej 5 sekund.
•• Pejzaż / Portret
――Jeśli dla opcji Układ treści wybrano ustawienie Portret, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.
Współczynnik proporcji zawartości
Ustawianie proporcji obrazu według typu odtwarzanej zawartości.
•• Proporcja plików DOC, Współczynnik proporcji plików PPT, Współczynnik proporcji plików
PDF, Współczynnik proporcji wideo
-- Oryginał: wyświetlanie zawartości w rozmiarze oryginalnym.
-- Pełny ekran: wyświetlanie zawartości w trybie pełnoekranowym.
Efekt obrazu
opcja pozwala na konfigurację efektów zmiany obrazów.
•• Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie, Plusk, Fala po
kropli, Wiatrak, Losowy wzrost, Poczwórny wir, Losowo, Brak
Domyślna zawartość
Określanie zawartości odtwarzanej domyślnie z chwilą uruchomienia programu MagicInfo Lite.
Nazwa harmonogramu
Podczas tworzenia harmonogramu lokalnego ta opcja pozwala na wybór formatu tytułu
harmonogramu.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Bezpiecznie odłącz USB
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
Usuń całą zawartość
Usunięcie wszystkich plików multimedialnych z lokalizacji Pamięć wewnętrzna.
Zresetuj ustaw.
Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w
momencie zakupu produktu.
•• W przypadku stawienia Domyślna zawartość obsługiwana jest zawartość o wielkości do 20 MB.
199
Gdy zawartość jest odtwarzana
Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości
Informacja
Wersja oprogramowania
: A-LUBXGDSP-0100.18
Nazwa urz.
: Monitor
Identyfikator urządzenia
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tryb
: Harmon. lokalny
Serwer
: Rozłączono
USB
: Połączono
Pobranie harmonogramu
: Brak harmonogramu do pobrania
Nacisnąć przycisk INFO na pilocie.
•• Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
•• Nazwa urz.: służy do wyświetlania nazwy urządzenia rozpoznawanej przez serwer.
•• Identyfikator urządzenia: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
•• Tryb: opcja pozwala wyświetlić aktywny tryb roboczy
(Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny, Aut. od. z pam. wew. lub Automat. odtw. z USB) programu Odtwarzacz
MagicInfo Lite
•• Serwer: opcja wyświetlająca status połączenia (Połączono, Rozłączono lub Nie zatwierdzono) serwera
•• USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB
•• Pobranie harmonogramu: służy do wyświetlania postępu pobierania harmonogramu sieciowego z serwera
Anuluj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
200
Zmiana ustawień odtwarzanej treści
Narz.
Tryb obrazu
Standardowy
Tryb dźwięku
Standardowy
PIP
Wyłączone
Podkład muzyczny
Wyłączone
Ustawienie podkładu muzycznego
Bezpiecznie odłącz USB
Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie.
Istnieje możliwość zmiany ustawienia Tryb obrazu lub Tryb dźwięku lub bezpiecznego usunięcia urządzenia USB (Bezpiecznie
odłącz USB) podczas odtwarzania materiału przez naciśnięcie przycisku TOOLS na pilocie.
•• Tryb obrazu (Dynamiczny / Standardowy / Naturalny / Film)
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
•• Tryb dźwięku (Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie)
Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
•• PIP (Wyłączone / Włączone)
opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.
•• Podkład muzyczny (Wyłączone / Włączone)
Ta opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji Podkład muzyczny.
Wróć
•• Ustawienie podkładu muzycznego (Losowo / Odtwórz / Anuluj / Usuń zaznaczen.)
Ustawienie plików muzycznych zapisanych w lokalizacji Pamięć wewnętrzna jako muzyki odtwarzanej w tle Podkład
muzyczny.
――Aby umożliwić korzystanie z opcji Ustawienie podkładu muzycznego, należy się upewnić, że w pamięci Pamięć
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
wewnętrzna zapisano co najmniej jeden plik MP3.
•• Bezpiecznie odłącz USB
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
201
Rozdział 12
MagicInfo Premium S
-- Aby uruchomić program MagicInfo
Premium S, należy wybrać opcję
MagicInfo Premium S dla trybu Tryb
odtwarzania w menu System.
Aby korzystać z programu MagicInfo Premium S, konieczne jest wykupienie licencji.
Aby pobrać oprogramowanie, należy odwiedzić witrynę firmy Samsung pod adresem http://www.samsunglfd.com.
Aby nabyć licencję, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
Formaty plików obsługiwane przez program Odtwarzacz MagicInfo
Premium S
Przed użyciem programu Odtwarzacz MagicInfo Premium S należy zapoznać się z treścią
poniższych informacji
•• System plików obsługuje tryby FAT16, FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą wyświetlane.
Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
-- Obsługiwane są pliki programu Flash w wersji 10.1 i wcześniejszych
-- Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych
•• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
――Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych kodeków zawiera strona 180.
202
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej
niż określona w powyższej tabeli nie są
obsługiwane.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe
niż wartości określone w powyższej tabeli
mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
Dźwięk
•• Pliki audio, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania są większe
niż wartości określone w powyższej tabeli
mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w
zawartości lub w kontenerze.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15,360
× 8,640
•• Obsługiwane efekty obrazów: 8 efektów
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala,
Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie)
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe
mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1
kanałowe. Kodowanie bezstratne WMA nie jest
obsługiwane.
•• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz
AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem
MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30
ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• Niektóre kodeki mogą nie być obsługiwane
w trybie podwójnego odtwarzania podczas
odtwarzania dwóch różnych plików wideo.
203
Flash
Power Point
•• Funkcja zgodna z programem Flash w wersji
10.1
•• Animacje w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: SWF
•• Zalecana rozdzielczość: 960 × 540
-- Uwaga
Nie można zagwarantować wydajności
porównywalnej z programem Flash Player
zainstalowanym w systemie operacyjnym
Windows
Podczas tworzenia plików Flash wymagana
jest ich optymalizacja
•• Filmy wideo w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: FLV
-- Wideo
Kodek: H.264 BP
Rozdzielczość: 1920 × 1080
-- Dźwięk
Kodek: H.264 BP
-- Uwaga
Format plików F4V nie jest obsługiwany
Format kompresji Screen Video nie jest
obsługiwany
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: ppt, pptx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekty animacji
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty
2D)
-- Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są
obsługiwane)
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
------
PDF
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: pdf
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Zawartość poniżej jednego piksela nie
jest obsługiwana z powodu pogarszania
wydajności mechanizmu.
-- Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są
obsługiwane.
-- Zawartość z obróconym tekstem nie jest
obsługiwana.
-- Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
-- Niektóre znaki nie są obsługiwane
(znaki specjalne mogą być wyświetlane
nieprawidłowo)
Umieszczanie obiektów
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Wykresy
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały
informacyjne
204
WORD
Pliki szablonów
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .doc, .docx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekt tła strony
-- Niektóre style akapitów
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
•• Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania
dostępne są wyłącznie w aplikacji Menedżer
szablonów.
LFD
•• Obsługiwane w aplikacji Automat. odtw.
z USB i Harmon. sieciowy (utworzone na
komputerze PC za pomocą narzędzia do
authoringu na potrzeby odtwarzacza Premium
S Player)
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .lfd
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty
2D)
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
-----
Wykresy
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały
informacyjne
205
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• Jeśli włączono tryb PIP, nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku wideo (Wideo).
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie wybranym przez użytkownika
――Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
――Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w
odtwarzaczu MagicInfo Premium S.
――Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można skonfigurować na 2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)
Ograniczenia
•• Scenariusze, które utworzono na komputerze PC za pomocą narzędzia do authoringu i zapisano w pamięci urządzenia USB, nie są obsługiwane.
•• Scenariusze, które utworzono na komputerze PC za pomocą narzędzia do authoringu i zapisano w pamięci urządzenia USB wraz z informacjami o harmonogramie,
nie są obsługiwane.
•• Odtwarzanie jest możliwe wyłącznie z użyciem aplikacji Automat. odtw. z USB.
Folder MagicInfoSlide w pamięci urządzenia USB musi zawierać plik .lfd.
206
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• Jeśli włączono tryb PIP, nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku wideo (Wideo).
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku zawartości PIP.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w głównym oknie wybranym przez użytkownika
――Okno główne wybrane przez użytkownika: Odtwarzany dźwięk można wybrać na 3. etapie tworzenia w aplikacji Menedżer szablonów
Pozostałe okoliczności
Odtwarzanie plików Flash może trwać dłużej na komputerze PC (ograniczenia sprzętowe)
Ograniczenia związane z funkcją PIP
•• Funkcja PIP nie jest dostępna w czasie odtwarzania pliku Flash.
•• Funkcja nie jest obsługiwana, jeśli wybrano układ Portret. (Należy zauważyć, że funkcja PIP jest obsługiwana, jeśli została skonfigurowana w aplikacji Menedżer
szablonów i uwzględniona w pliku .lfd).
•• Nie można równocześnie korzystać z funkcji PIP skonfigurowanej w aplikacji Menedżer szablonów lub uwzględnionej w pliku .lfd oraz funkcji PIP skonfigurowanej w
produkcie.
•• Funkcja PIP działa zawsze w trybie Pejzaż, jeśli skonfigurowano ją w aplikacji Menedżer szablonów lub uwzględniono w pliku .lfd.
(Należy zauważyć, że ekranu nie można obrócić, jeśli wybrano układ Portret).
207
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia
przez serwer
1
4
Wybrać opcję Premium z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Premium wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
Premium.
2
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
208
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie
zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Premium Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację
o identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3.
etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Premium>.
209
MagicInfo Premium S
2
Wybrać opcję Harmon. sieciowy w menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Ttechn. Treść — str. główna MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Pomoc
――Aby uruchomić program MagicInfo Premium S, należy wybrać opcję MagicInfo Premium S dla
trybu Tryb odtwarzania w menu System.
――Nacisnąć przycisk MagicInfo Lite/S na pilocie.
Harmon. sieciowy
Harmon. lokalny
Odtwarzacz szablonów
Zamknij
Aut. od. z pam. wew.
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Harmon. sieciowy
Na ekranie menu funkcji MagicInfo Premium S można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z
serwerem (zatwierdzenie). Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji Harmon.
sieciowy, należy na pilocie nacisnąć przycisk INFO.
1
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wybrać opcję Odtwarzacz MagicInfo Premium S w menu MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer szablonów
Zamknij
Menedżer zawartości
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
210
Harmon. lokalny
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego → kliknąć przycisk Utwórz, aby utworzyć harmonogram → wybrać
harmonogram do uruchomienia
1
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Harmon. sieciowy
Wybrać opcję Harmon. lokalny na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
Uruchomić harmonogramy utworzone w trybie Menedżer harmonogramu lokalnego.
――To menu jest nieaktywne, jeśli w trybie Menedżer harmonogramu lokalnego nie uruchomiono wcześniej żadnego
Harmon. lokalny
harmonogramu.
Odtwarzacz szablonów
Zamknij
Aut. od. z pam. wew.
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Odtwarzacz szablonów
Wybrać opcję Menedżer szablonów → kliknąć przycisk Utwórz, aby utworzyć szablon → wybrać szablon do uruchomienia
1
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Wybrać opcję Odtwarzacz szablonów na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
Uruchomić szablony utworzone w trybie Menedżer szablonów.
Harmon. sieciowy
――To menu jest nieaktywne, jeśli w trybie Menedżer harmonogramu lokalnego nie uruchomiono wcześniej żadnego
Harmon. lokalny
harmonogramu.
Odtwarzacz szablonów
Aut. od. z pam. wew.
Zamknij
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
211
――To menu będzie dostępne wyłącznie wtedy, gdy w lokalizacji Pamięć wewnętrzna znajduje się przynajmniej jeden
Aut. od. z pam. wew.
odtwarzalny plik (za wyjątkiem plików muzycznych).
1
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Harmon. sieciowy
Wybrać opcję Aut. od. z pam. wew. na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
•• Ta opcja pozwala na odtworzenie w porządku alfabetycznym zawartości skopiowanej do lokalizacji Pamięć wewnętrzna.
Harmon. lokalny
Odtwarzacz szablonów
Zamknij
Aut. od. z pam. wew.
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
――Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w folderze MagicInfoSlide w pamięci USB znajduje się przynajmniej jeden
Automat. odtw. z USB
odtwarzalny plik, nie licząc plików muzycznych.
――Upewnij się, że urządzenie USB jest podłączone. Należy najpierw utworzyć w urządzeniu USB folder „MagicInfoSlide” i
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
zapisać w nim materiał.
Harmon. sieciowy
1
Harmon. lokalny
Odtwarzacz szablonów
Wybrać opcję Automat. odtw. z USB na ekranie menu Odtwarzacz MagicInfo Premium S.
•• Produkt odtworzy zawartość folderu „MagicInfoSlide” automatycznie w porządku alfabetycznym.
Zamknij
Aut. od. z pam. wew.
Automat. odtw. z USB
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
•• Funkcja Automat. odtw. z USB włączy się automatycznie po podłączeniu pamięci USB, jeśli aktywna jest funkcja
Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny lub Aut. od. z pam. wew..
Wróć
212
Menedżer harmonogramu lokalnego
2
Wybrać opcję Utwórz na ekranie Menedżer harmonogramu lokalnego.
Konfigurowanie ustawień odtwarzania z poziomu funkcji Harmon. lokalny.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Można również wybrać i odtworzyć materiał z pamięci wewnętrznej lub USB zgodnie z ustawioną
sekwencją odtwarzania.
Pamięć masowa
Edytuj
Brak harmonogramu odtwarzania
Rejestrowanie funkcji Harmon. lokalny
1
Utwórz
Pamięć wewnętrzna
Usuń
Uruchom
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.
Informacje
Kopiuj
MagicInfo Premium S
Zamknij
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Wróć
Menedżer harmonogramu lokalnego
Odtwarzacz szablonów
Zamknij
Menedżer zawartości
3
Wybrać opcję Czas, aby ustawić godzinę, o której ma się rozpocząć odtwarzanie materiału.
Ustawienia
Utwórz
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Cz
Co
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Wróć
Czas
Content
--:-- am~ --:-- pm
Brak pozycji
Zapisz
Anuluj
Wróć
-- Można utworzyć maksymalnie 24 harmonogramy.
-- W przypadku utworzenia większej liczby harmonogramów czas rozpoczęcia poszczególnych harmonogramów musi
być różny.
(Przykład nieprawidłowego ustawienia: 12:00 am – 12:00 am / 12:00 am – 11:00 pm)
-- Jeśli do jednego przedziału czasowego zostanie przypisany więcej niż jeden harmonogram Harmon. lokalny,
harmonogram B zostanie wykonany przed harmonogramem A (patrz przykład poniżej).
Na przykład A: 12:00 am – 12:00 am / B: 01:00 pm – 02:00 pm)
213
4
Wybrać opcję Content, aby ustawić materiał, który ma być odtwarzany.
5
Wybrać funkcję Czas trw..
Content
Kierunek
USB
Pamięć wewnętrzna
Brak pozycji
Content
Folder1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Czas trw.
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Góra
Anuluj
Dół
Usuń zaznaczen.
Zapisz
Czas trw.
Anuluj
Wróć
Wróć
-- Można wybrać maksymalnie 99 plików zawartości.
Określ kolejność i czas trwania odtwarzania plików z zawartością.
•• Zmiana kolejności odtwarzania
Wybrać plik multimedialny i zmienić kolejność za pomocą przycisków Góra oraz Dół.
•• Czas trw.
Ustaw czas trwania odtwarzania zawartości.
-- Opcji Czas trw. nie można wykorzystywać w przypadku plików wideo.
-- Czas określony parametrem Czas trw. musi wynosić co najmniej 5 sekund.
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać ustawienia.
214
6
Wybrać funkcję Zapisz. Wybierz miejsce zapisu materiałów.
――Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.
Utwórz
Czas
--:-- am~ --:-- pm
Content
Modyfikowanie harmonogramu Harmon. lokalny
1
Usuń
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
--:-- am ~ --:-- pm
apisz
Gdzie--:-chcesz
zapisać
dane?
am
~ --:-pm
Czas
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
No Item
No Item
Cont
USB
Wewnętrzna
--:-- am~ --:-- pm
Czas
Anuluj
nuluj
Menedżer harmonogramu lokalnego
Odtwarzacz szablonów
--:-- am~ --:-- pm
Content
Zamknij
Menedżer zawartości
Brak pozycji
Ustawienia
Wróć
7
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Upewnić się, że harmonogram dodano do narzędzia Menedżer harmonogramu lokalnego.
Wróć
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
2
Zaznacz harmonogram lokalny do edycji.
Edytuj
Menedżer harmonogramu lokalnego
Usuń
Pamięć masowa
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Pamięć wewnętrzna
Uruchom
Brak harmonogramu odtwarzania
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Utwórz
Edytuj
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Kopiuj
Wróć
Zamknij
Wróć
215
3
Usuwanie harmonogramu Harmon. lokalny
Wybrać funkcję Edytuj.
――Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.
Edytuj
Czas
12:00 am~ 12:00 pm
Content
Menu1.jpg Menu2
1
Usuń
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Czas
Content
Czas
--:-- am~ --:-- pm
Zapisz
Brak pozycji
Anuluj
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Menedżer harmonogramu lokalnego
Odtwarzacz szablonów
--:-- am~ --:-- pm
Content
Zamknij
Menedżer zawartości
Brak pozycji
Ustawienia
Wróć
4
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Zmień szczegóły harmonogramu lokalnego. Następnie wybierz opcję Zapisz.
Wróć
2
Zaznacz harmonogram lokalny do usunięcia.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
3
Następnie wybierz opcję Usuń.
216
Uruchamianie harmonogramu Harmon. lokalny
Zatrzymywanie Harmon. lokalny
――Upewnić się, że zarejestrowano co najmniej jeden harmonogram Harmon. lokalny.
――Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po uprzednim uruchomieniu harmonogramu.
1
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.
Wybranie opcji Stop zmieni tryb uruchamiania z Harmon. lokalny na Harmon. sieciowy.
1
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer harmonogramu lokalnego
Odtwarzacz szablonów
Zamknij
Menedżer zawartości
Odtwarzacz szablonów
Zamknij
Menedżer zawartości
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wróć
2
Zaznacz harmonogram lokalny do uruchomienia. Następnie wybierz opcję Uruchom.
2
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Wybrać funkcję Stop.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Usuń
[Pamięć wewnętrzna] 2012.01.01_1834.lsch
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Utwórz
Edytuj
Usuń
Uruchom
Wsz. programy
Informacje
2012.01.01_1834.lsch
Kopiuj
Zamknij
Stop
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
Wróć
217
Przeglądanie informacji o harmonogramie Harmon. lokalny
1
3
Wyświetlą się jego szczegóły.
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.
Informacja
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Menedżer harmonogramu lokalnego
Zamknij
Odtwarzacz szablonów
Zamknij
Menedżer zawartości
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wróć
2
Zaznacz harmonogram lokalny do sprawdzenia.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
218
Kopiowanie harmonogramu Harmon. lokalny
1
3
Wybrać opcję Menedżer harmonogramu lokalnego na ekranie menu MagicInfo Premium S.
Wybrać harmonogram lokalny i nacisnąć przycisk Kopiuj.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć masowa
MagicInfo Premium S
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Usuń
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Wsz. programy
Menedżer harmonogramu lokalnego
2012.01.01_1834.lsch
Odtwarzacz szablonów
Uruchom
Informacje
Zamknij
Menedżer zawartości
Kopiuj
Ustawienia
Zamknij
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
Wróć
2
Pamięć wewnętrzna
4
Pojawi się okno z zapytaniem, czy skopiować pliki do lokalizacji Pamięć wewnętrzna lub na
urządzenie pamięci USB. Wybrać opcję Tak, aby skopiować pliki.
Wybierz pamięć, w której zostaną zapisane kopiowane pliki lokalnego harmonogramu.
Menedżer harmonogramu lokalnego
Pamięć wewnętrzna
Internal Memory
Pamięć masowa
Utwórz
Edytuj
Brak ha
USB
Usuń
Wsz. programy
2012.01.01_1834.lsch
Uruchom
Informacje
Kopiuj
Zamknij
Wróć
•• Pamięć wewnętrzna: kopiowanie harmonogramów lokalnych z lokalizacji Pamięć wewnętrzna
na urządzenie pamięci USB.
•• USB: kopiowanie harmonogramów lokalnych z urządzenia pamięci USB do lokalizacji Pamięć
wewnętrzna.
219
2
Menedżer szablonów
Wybrać opcję Utwórz na ekranie Menedżer szablonów.
Menedżer szablonów
Rejestrowanie szablonu
1
Pamięć masowa
Wybrać opcję Menedżer szablonów na ekranie menu MagicInfo Premium S.
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Kopiuj
MagicInfo Premium S
Usuń
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Odtwórz
Menedżer harmonogramu lokalnego
Podgląd
Zamknij
Menedżer szablonów
Zamknij
Menedżer zawartości
Wróć
Ustawienia
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
3
Wróć
Wybrać szablon w trybie Pejzaż lub Portret.
Utwórz
Wybierz szablon.
Pejzaż
Portret
Dalej
Anuluj
――W przypadku sygnału z przeplotem obrót nie jest możliwy.
220
4
Zaplanować szablon, wstawiając do niego teksty, pliki wideo, zdjęcia lub pliki PDF.
Content
Content
Utwórz
Typ
Wybierz położenie i tło.
Użyj obrazu tła
Podgląd
Brak
Content
Brak pozycji
Rozmiar
Dopasuj do ekr.
Źródło
PC
Poprzedni
Dalej
OK
Anuluj
Wróć
Anuluj
•• Typ: wybór pliku wykorzystywanego do utworzenia szablonu.
-- Brak / PIP / Wideo / Obraz / Flash / Office / PDF
•• Content: wybór pliku zapisanego w lokalizacji Pamięć wewnętrzna lub urządzeniu USB.
-- Aby wczytać plik lub ręcznie wprowadzić tekst, należy wybrać opcję Tekst.
•• Rozmiar: określenie rozmiaru ekranu podczas wyświetlanie pliku multimedialnego na stronie
szablonu.
-- Dopasuj do ekr. / Zablokuj współczynnik proporcji
•• Źródło: ta opcja jest aktywna, jeśli dla funkcji Typ wybrano ustawienie PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――Szablon może zawierać maksymalnie dwa pliki Wideo.
――Szablon może zawierać tylko jeden plik PIP.
(Jeśli wybrano plik PIP, wówczas można wybrać tylko jeden plik Wideo).
――Jeden szablon nie może równocześnie zawierać pliku Office i pliku PDF.
――Szablon nie może zawierać więcej niż jednego pliku Flash.
221
5
6
Wybierz dźwięk/podkład muzyczny.
Wybrać funkcję Zapisz. Wybierz miejsce zapisu materiałów.
Utwórz
Utwórz
Wybierz dźwięk/podkład muzyczny.
Zapisz szablon i zakończ.
Podkład muzyczny
Podgląd
Pamięć masowa
Wewnętrzna
Nazwa szablonu
20130101_2222
Podgląd
Poprzedni
Poprzedni
Dalej
OK
Anuluj
Anuluj
•• Jeśli przypisano dwa pliki Wideo, należy wybrać plik, dla którego ma być odtwarzany dźwięk.
-- Jeśli jeden z plików wideo zawiera zawartość PIP, można wybrać dźwięk zawartości PIP.
7
Upewnić się, że szablon dodano do narzędzia Menedżer szablonów.
•• Jeśli wybrano plik Flash, wówczas nie można włączyć odtwarzania podkładu muzycznego ani
dźwięku z innego pliku. (Etap 5. zostanie pominięty).
•• Jeśli opcja Podkład muzyczny jest włączona, wówczas ustawienia dźwięku dla pliku są
niedostępne.
Menedżer szablonów
Pamięć masowa
Pamięć wewnętrzna
Brak harmonogramu odtwarzania
Utwórz
Edytuj
Kopiuj
Wsz. programy
Usuń
20130101_2222.tlfd
Uruchom
Podgląd
Zamknij
Wróć
222
2
Menedżer zawartości
Menedżer zawartości
Kopiowanie zawartości
1
Zaznacz materiały do skopiowania.
Pamięć wewnętrzna
Wybrać opcję Menedżer zawartości na ekranie menu MagicInfo Premium S.
USB
Folder1
Brak pozycji
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Premium S
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Kopiuj
Menedżer harmonogramu lokalnego
Menedżer szablonów
Menedżer zawartości
Wolne miejsce
5549.2MB
Wolne miejsce
6227.2MB
Wybr. pliki:
0.0MB (0)
Wybr. pliki:
0.2MB (2)
Usuń
Zamknij
Zamknij
Ustawienia
Wybierz
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wróć
•• Jeśli wybrano materiał w lokalizacji Pamięć wewnętrzna: Materiał z lokalizacji Pamięć
wewnętrzna można skopiować do pamięci USB.
Wróć
•• Jeśli wybrano materiał w lokalizacji USB: Materiał z pamięci USB można skopiować do lokalizacji
Pamięć wewnętrzna.
――Wybranie materiału w lokalizacji Pamięć wewnętrzna oraz pamięci USB jednocześnie
uniemożliwi wykonanie kopiowania.
3
Następnie wybierz opcję Kopiuj.
223
2
Usuwanie zawartości
1
Wybrać opcję Menedżer zawartości na ekranie menu MagicInfo Premium S.
Zaznacz materiały do usunięcia. Następnie wybierz opcję Usuń.
•• Materiały znajdujące się w lokalizacji Pamięć wewnętrzna oraz pamięci USB można usuwać
jednocześnie.
MagicInfo Premium S
Menedżer zawartości
Odtwarzacz MagicInfo Premium S
Pamięć wewnętrzna
Menedżer harmonogramu lokalnego
Folder1
Menu3.jpg
Menedżer szablonów
Menu4.jpg
Menedżer zawartości
USB
Menu1.jpg
Zamknij
Menu2.jpg
Ustawienia
Kopiuj
Tryb
Serwer
USB
Harmon. lokalny
Połączono
Połączono
Wolne miejsce
5549.2MB
Wolne miejsce
6227.2MB
Wybr. pliki:
0.0MB (0)
Wybr. pliki:
0.2MB (2)
Usuń
Zamknij
Wróć
Wybierz
Wróć
224
Ustawienia sieci serwera
Ustawienia
Aby uruchomić program MagicInfo Premium S, należy uzyskać połączenie z siecią.
Ustawienia
Serwer
Ustawienia sieci serwera
Wprowadzić ustawienia serwera MagicInfo Premium S.
Domyślny czas trwania treści
•• Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie zaszyfrowany.
――Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można połączyć się z serwerem
Współczynnik proporcji zawartości
Kopiuj rozmiesz. foldery
Ręcznie
Efekt obrazu
Losowo
Domyślna zawartość
Układ treści
Nazwa harmonogramu
Zamknij
Brak
przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki jest właściwy numer portu i zmienić numer w
ustawieniach.
Tryb FTP
Pejzaż
Określanie trybu działania FTP.
YYYYMMDD
Wróć
•• Aktywny / Pasywny
Domyślna pamięć
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Określ lokalizację, w której materiały będą zapisywane (pobierane z serwera).
•• Pamięć wewnętrzna: zapis materiałów w pamięci wewnętrznej produktu.
•• USB: zapis materiałów w pamięci USB.
――W przypadku uruchomienia harmonogramu Harmon. sieciowy, gdy urządzenie USB nie jest podłączone, uruchomiona
zostanie zawartość domyślna.
225
Domyślny czas trwania treści
Układ treści
Określ czas trwania odtwarzania zawartości.
Zmiana orientacji ekranu na poziomą lub pionową.
•• Czas przeglądarki obrazów, Czas wyświetl. szablonów, Czas wyświetlania plików Doc, Czas
przeglądarki plików PPT, Czas w PDF Viewer, Czas we Flash Viewer
――Czas ten musi wynosić co najmniej 5 sekund.
•• Pejzaż / Portret
――Jeśli dla opcji Układ treści wybrano ustawienie Portret, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.
Współczynnik proporcji zawartości
Ustawianie proporcji obrazu według typu odtwarzanej zawartości.
•• Współczynnik proporcji obrazu, Proporcja plików DOC, Współczynnik proporcji plików
PPT, Współczynnik proporcji plików PDF, Współczynnik proporcji wideo
-- Oryginał: wyświetlanie zawartości w rozmiarze oryginalnym.
-- Pełny ekran: wyświetlanie zawartości w trybie pełnoekranowym.
Kopiuj rozmiesz. foldery
•• Ręcznie / Auto
Efekt obrazu
opcja pozwala na konfigurację efektów zmiany obrazów.
•• Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala, Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie, Losowo, Brak
Nazwa harmonogramu
Podczas tworzenia harmonogramu lokalnego ta opcja pozwala na wybór formatu tytułu
harmonogramu.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Bezpiecznie odłącz USB
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
Usuń całą zawartość
Usunięcie wszystkich plików multimedialnych z lokalizacji Pamięć wewnętrzna.
Zresetuj ustaw.
Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w
momencie zakupu produktu.
Domyślna zawartość
Określanie zawartości odtwarzanej domyślnie z chwilą uruchomienia programu MagicInfo Premium S.
•• W przypadku stawienia Domyślna zawartość obsługiwana jest zawartość o wielkości do 20 MB.
226
Gdy zawartość jest odtwarzana
Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości
Informacja
Wersja oprogramowania
: A-LUBXGDSP-0100.18
Nazwa urz.
: Monitor
Identyfikator urządzenia
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tryb
: Harmon. lokalny
Serwer
: Rozłączono
USB
: Połączono
Pobranie harmonogramu
: Brak harmonogramu do pobrania
Nacisnąć przycisk INFO na pilocie.
•• Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
•• Nazwa urz.: służy do wyświetlania nazwy urządzenia rozpoznawanej przez serwer.
•• Identyfikator urządzenia: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
•• Tryb: opcja pozwala wyświetlić aktywny tryb roboczy
(Harmon. sieciowy, Harmon. lokalny, Odtwarzacz szablonów, Aut. od. z pam. wew. lub Automat. odtw. z USB)
programu Odtwarzacz MagicInfo Premium S
•• Serwer: opcja wyświetlająca status połączenia (Połączono, Rozłączono lub Nie zatwierdzono) serwera
•• USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB
•• Pobranie harmonogramu: służy do wyświetlania postępu pobierania harmonogramu sieciowego z serwera
Anuluj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
227
Zmiana ustawień odtwarzanej treści
Nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie.
Istnieje możliwość zmiany ustawienia Tryb obrazu lub Tryb dźwięku lub bezpiecznego usunięcia urządzenia USB (Bezpiecznie
odłącz USB) podczas odtwarzania materiału przez naciśnięcie przycisku TOOLS na pilocie.
Narz.
Tryb obrazu
Standardowy
Tryb dźwięku
Standardowy
PIP
Wyłączone
Podkład muzyczny
Wyłączone
Ustawienie podkładu muzycznego
Bezpiecznie odłącz USB
•• Tryb obrazu (Dynamiczny / Standardowy / Naturalny / Film)
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
•• Tryb dźwięku (Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie)
Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
•• PIP (Wyłączone / Włączone)
opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.
•• Podkład muzyczny (Wyłączone / Włączone)
Ta opcja służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji Podkład muzyczny.
Wróć
•• Ustawienie podkładu muzycznego (Losowo / Odtwórz / Anuluj / Usuń zaznaczen.)
Ustawienie plików muzycznych zapisanych w lokalizacji Pamięć wewnętrzna jako muzyki odtwarzanej w tle Podkład
muzyczny.
――Aby umożliwić korzystanie z opcji Ustawienie podkładu muzycznego, należy się upewnić, że w pamięci Pamięć
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
wewnętrzna zapisano co najmniej jeden plik MP3.
•• Bezpiecznie odłącz USB
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
228
Rozdział 13
MagicInfo Videowall S
-- Aby uruchomić program MagicInfo
Videowall S, należy wybrać opcję
MagicInfo Videowall S dla trybu Tryb
odtwarzania w menu System.
Aby korzystać z programu MagicInfo Videowall S, konieczne jest wykupienie licencji.
Aby pobrać oprogramowanie, należy odwiedzić witrynę firmy Samsung pod adresem http://www.samsunglfd.com.
Aby nabyć licencję, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta.
Formaty plików obsługiwane przez program Odtwarz. MagicInfo
Videowall S
Przed użyciem programu Odtwarz. MagicInfo Videowall S należy zapoznać się z treścią
poniższych informacji
Program MagicInfo Videowall S może konfigurować i sterować plikami multimedialnymi jedynie za pośrednictwem aplikacji VideoWall Console.
•• Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi aplikacji VideoWall Console.
•• Aby wyświetlić okno wyboru menu, należy nacisnąć przycisk RETURN na pilocie.
――Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych kodeków zawiera strona 180.
229
Wideo
Obraz
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg, bmp, png
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie
są obsługiwane.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15,360 × 8,640
-- Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego
wyświetlenie.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość
wyświetlania są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się
zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi
błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z
odtwarzaczem.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
230
Ograniczenia
•• Odtworzyć można wyłącznie jeden plik wideo (Wideo) na klienta.
――Na ekranach ściany wideo można wyświetlać pliki z różną zawartością.
Dwóch plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
231
MagicInfo Videowall S
MENUm → Pomoc techn. → Treść — str. główna → MagicInfo Videowall S
→ ENTERE → RETURN
――Aby uruchomić program MagicInfo Videowall S, należy wybrać opcję
MagicInfo Videowall S dla trybu Tryb odtwarzania w menu System.
――Nacisnąć przycisk MagicInfo Lite/S na pilocie.
Ustawienia
Domyślna pamięć
Określ lokalizację, w której materiały będą zapisywane (pobierane z serwera).
•• Pamięć wewnętrzna: zapis materiałów w pamięci wewnętrznej produktu.
•• Zewnętrzne: zapis materiałów w pamięci USB.
Domyślna zawartość
Określenie ustawień treści odtwarzanej domyślnie.
Układ treści
Zmiana orientacji ekranu na poziomą lub pionową.
Ustawienia
Domyślna pamięć
Domyślna zawartość
•• Pejzaż / Portret
――Jeśli dla opcji Układ treści wybrano ustawienie Portret, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.
Pamięć wewnętrzna
Brak
Układ treści
Pejzaż
Port
51001
Port
Zamknij
Bezpiecznie odłącz USB
Wyświetlenie numeru portu serwera. Jako numer portu wpisać 51001.
•• Jeżeli nie można połączyć się z serwerem przez port numer 51001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki
jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.
Resetuj
Bezpiecznie odłącz USB
Wróć
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
Resetuj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.
232
Gdy zawartość jest odtwarzana
Informacja
Wersja oprogramowania
: A-LUBXGDSP-0100.18
Nazwa urz.
: Monitor
Identyfikator urządzenia
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Połączono
Nacisnąć przycisk INFO na pilocie.
•• Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
•• Nazwa urz.: służy do wyświetlania nazwy urządzenia rozpoznawanej przez serwer.
•• Identyfikator urządzenia: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
•• USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB
Anuluj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
233
Rozdział 14
Instrukcja rozwiązywania problemów
Przed skontaktowaniem się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung należy
przetestować produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje,
należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego
obrazu, sprawdź ustawienia systemu
operacyjnego zainstalowanego na
komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb
(patrz cześć poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).
234
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla
HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne
są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Ustawienie PC wyświetla się w menu Źródło, gdy komputer
nie jest podłączony.
Ustawienie PC zawsze wyświetla się w menu Źródło, niezależnie od tego, czy komputer jest
podłączony czy nie.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału (patrz
„Podłączanie do komputera”).
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość urządzenia.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze
specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem
235
Problem z ekranem
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o
Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Przestrzeń kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wyłączone.
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po
upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
236
Problem z ekranem
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie
oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
――Szczegółowe informacje na temat menu Obraz znajdują się na stronie 99.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.
――Szczegółowe informacje na temat menu System znajdują się na stronie 138.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
――Szczegółowe informacje na temat menu Resetowanie obrazu znajdują się na stronie 114.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmień je na 16:9.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC
monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub
gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu
HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie
czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
237
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
Przejdź do menu Dźwięk i zmień ustawienie Wybór głośników na Wewnętrzne.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio
produktu.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku dekodera
telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda wejściowego
audio.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
238
Problem z dźwiękiem
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
W przypadku wybrania dla opcji Wybór głośników ustawienia Zewnętrzne przyciski głośności i
wyciszania są nieaktywne.
Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego
(dekodera).
Dźwięk monitora pozostaje taki sam mimo zmiany
ustawienia Tryb dźwięku.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Z głośników słychać echo.
Przyczyną efektu echa mogą być różne prędkości dekodowania między głośnikami produktu i
głośnikami zewnętrznymi.
Zmiana ustawień dźwięku urządzenia źródłowego nie wpływa na ustawienia wbudowanych głośników
produktu.
W takim przypadku dla opcji Wybór głośników wybierz ustawienie Zewnętrzne.
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
239
Problemy z połączeniem Intel® WiDi
Nie można nawiązać połączenia WiDi.
Zaleca się ustawienie laptopa w odległości nie większej niż 3 m od produktu.
W środowisku, w którym działa wiele routerów, takim jak biuro, mogą pojawić się problemy
z połączeniem lub wyświetlaniem obrazu. Ponieważ technologia WiDi zapewnia przesyłanie
strumieniowe w czasie rzeczywistym, w przypadku zakłóceń elektrycznych może nastąpić spadek
jakości sygnału.
Należy sprawdzić, czy w otoczeniu produktu mogą występować zakłócenia elektryczne i ustawić
produkt w jak największej odległości od takich miejsc (sprzęt transmisyjny, kuchenki mikrofalowe i inne
urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne).
Po pierwszym uruchomieniu na liście Źródło nie pojawia się
opcja WiDi.
Autoryzacja połączenia bezprzewodowego między zewnętrznym i wewnętrznym modułem WiFi
zajmuje około 20 sekund. Należy chwilę zaczekać.
Jeżeli problem się utrzymuje, może być spowodowany przez wadliwe działanie modułu łączności
bezprzewodowej lub nieprawidłowe poprowadzenie kabli między modułami.
W regularnych odstępach czasu pojawiają się zakłócenia
obrazu.
Działanie produktu może być zakłócane przez sygnały radiowe w otoczeniu. Nie należy umieszczać
przedmiotów grożących wystąpieniem zakłóceń elektrycznych pomiędzy produktem a komputerem
lub laptopem.
•• Jeżeli produkt znajduje się zbyt blisko laptopa, funkcja WiDi może nie działać optymalnie. Zaleca
się utrzymanie odpowiedniej odległości między urządzeniami.
•• Kuchenka mikrofalowa i odkurzacz mogą powodować zakłócenia elektryczne transmisji WiDi. Z
tego względu nie należy korzystać jednocześnie z funkcji WiDi oraz tych urządzeń.
•• Sprzęt transmisyjny, kuchenka mikrofalowa i inne urządzenia wytwarzające pole
elektromagnetyczne mogą powodować obniżenie jakości obrazu. Należy ustawić produkt w jak
największej odległości od nich.
Czy można przeprowadzić aktualizację sterownika
oprogramowania w trybie WiDi?
Aktualizacja lub usunięcie sterownika oprogramowania łączności bezprzewodowej lub graficznego
w trakcie bezprzewodowego połączenia produktu z laptopem za pomocą funkcji WiDi spowoduje
odłączenie adaptera WiDi i awarię systemu.
Przed przystąpieniem do aktualizacji sterownika oprogramowania należy zakończyć połączenie WiDi.
Jeżeli adapter jest odłączony, program nie emituje sygnału
dźwiękowego.
Należy zamknąć program i ręcznie dostosować głośność w laptopie.
240
Problemy z połączeniem Intel® WiDi
W przypadku zmiany ustawień bezprzewodowej sieci
LAN podczas korzystania z funkcji WiDi mogą wystąpić
przejściowe problemy z działaniem adaptera lub jego
odłączenie.
Nie należy zmieniać ustawień bezprzewodowej sieci LAN w trybie WiDi.
Jeżeli produkt znajduje się zbyt daleko od laptopa, jakość
odtwarzania odpowiednio się pogarsza.
Zaleca się utrzymanie optymalnej odległości między urządzeniami.
Jak skorzystać z rozszerzonych funkcji wideo w trybie WiDi?
Jeżeli produkt obsługuje wideo w rozdzielczości 1080p HD, ale laptop nie, odtwarzanie obrazu w
rozdzielczości 1080p HD w produkcie jest możliwe. Aby skorzystać z rozszerzonych funkcji wideo (1080p
HD) w trybie WiDi, należy wykonać następujące czynności:
1
Za pomocą kombinacji klawiszy Windows + P na klawiaturze wybrać opcję Extend (Rozszerz).
Spowoduje to ustawienie trybu Extended Desktop (Pulpit rozszerzony).
2
W trybie pulpitu rozszerzonego zmienić rozdzielczość ekranu na 1920 × 1080.
3
Przenieść odtwarzacz wideo na ekran pulpitu rozszerzonego.
4
Przed włączeniem odtwarzania sygnału wideo ze źródła 1080p zmaksymalizować ekran
odtwarzacza wideo.
W trybie WiDi kursor porusza się powoli.
Ze względu na występujące w trybie WiDi opóźnienie przetwarzania sygnału, wynoszące 0,3 s,
urządzenie może wolniej reagować na polecenia wprowadzane za pomocą klawiatury lub myszy. W
sytuacjach wymagających krótszego czasu reakcji, na przykład podczas grania w gry komputerowe,
należy korzystać raczej z połączenia przewodowego, takiego jak tryb PC/HDMI, niż z trybu WiDi.
Jak zmienić rozmiar ekranu WiDi?
W trybie WiDi obsługiwany jest wyłącznie oryginalny rozmiar źródła wideo.
Jak uzyskać sterownik oprogramowania WiDi?
Należy się skontaktować z producentem laptopa. Sterownik oprogramowania pobrany ze strony
głównej firmy Intel ® może nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących
danych technicznych, najnowsze sterowniki oprogramowania i inne powiązane narzędzia, należy się
skontaktować z producentem laptopa.
241
Problemy z połączeniem Intel® WiDi
Zmiana rozdzielczości ekranu powoduje przejściowe
zakłócenia obrazu.
W przypadku zmiany rozdzielczości ekranu w trybie WiDi mogą wystąpić przejściowe zakłócenia
obrazu.
Nie można zmienić rozmiaru ekranu wideo w produkcie,
gdy na laptopie uruchomiony jest program WiDi.
Menu zmiany rozmiaru w programie WiDi jest dostępne wyłącznie w przypadku osobnego
zewnętrznego adaptera WiDi. Produkt nie jest zgodny z takim adapterem.
Nie można nawiązać połączenia mimo wyszukania
dostępnych adapterów WiDi.
Inne połączenia bezprzewodowe mogą mieć duży wpływ na jakość połączenia WiDi. Z tego względu
możliwe jest występowanie od czasu do czasu przerw w połączeniu. Należy spróbować ponownie po
chwili.
Niewyraźne znaki podczas odtwarzania wideo w
standardzie Full HD (1920 × 1080).
Zmniejszona rozdzielczość obrazu wideo wynika z charakterystyki technologii WiDi. Aby zwiększyć
ostrość, należy się skontaktować z producentem laptopa w celu uzyskania najnowszego sterownika
oprogramowania.
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i
wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu
na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Menu PIP nie jest dostępne.
To menu włącza się i wyłącza zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło.
――Szczegółowe informacje na temat menu PIP znajdują się na stronie 140.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.
242
Inne problemy
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD
bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do
tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję
interfejsu HDMI.
Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI, które
nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
Wejście audio
Tryb ekranu
PC
Auto
Ustawienia komputera
DVI PC
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
243
Inne problemy
Czujnik podczerwieni nie działa.
Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.
•• Jeśli kontrolka się nie włącza, wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przełącznika z tyłu
produktu.
(Gdy ekran jest wyłączony, dioda LED zasilania świeci kolorem czerwonym).
Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu produktu,
mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Jeśli świecąca kontrolka czujnika nie miga czerwonym kolorem po naciśnięciu przycisku na
pilocie, może to oznaczać uszkodzenie czujnika podczerwieni.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Jeśli po naciśnięciu przycisku na pilocie ekran się nie zmienia mimo migającej kontrolki, może to
oznaczać uszkodzenie płyty głównej.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
W trybie oszczędzania energii, po ustawieniu źródła sygnału
DisplayPort, nie można zapisać ustawień monitora.
Przejdź do menu System → Ogólne i w obszarze Maks. oszcz. en. ustaw opcję Wyłączone. Można
również ponownie skonfigurować ustawienia obrazu monitora. Upewnij się, że zestaw jest włączony.
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania się nie pojawią.
Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż DisplayPort.
244
Pytania & odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran
→ Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia
monitora.
•• Windows ME/2000: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Ekran → Ustawienia →
Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
Dalsze instrukcje dotyczące regulacji
można znaleźć w podręczniku
użytkownika danego komputera lub karty
graficznej.
•• Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →
Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i
zmień rozdzielczość.
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran → Dopasuj
rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
245
Pytanie
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
Odpowiedź
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd
i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Ekran
→ Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja→ Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia →
Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza
ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
246
Rozdział 15
Dane techniczne
1
Ogólne
Rozmiar
Nazwa modelu
Panel
2
Obszar wyświetlania
poziomo
MD65C
Wymiary
Kategoria 65 (64,5 cali / 163 cm)
Obszar
wyświetlania
1428,48 mm (poziomo) x 803,52 mm (pionowo)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
1467,4 x 848,0 x 56,2 mm
Masa (bez podstawy)
27,4 kg
VESA
400 mm × 400 mm
Gama kolorów
10-bitowy(dithering), 1,07 mld
pionowo
3
Synchronizacja
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
głęb.
Częstotliwość
pozioma
30 ~81 kHz
Częstotliwość
odświeżania
pionowego
48 ~75 Hz
wys.
szer.
247
Nazwa modelu
Rozdzielczość
MD65C
Rozdzielczość
optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość
maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Maksymalna częstotliwość taktowania
pikseli
148,5 MHz (analogowy, cyfrowy)
Wyjście audio
10 W x 2
Zasilanie
Produkt można podłączyć do gniazdka o napięciu 100 lub 240 V. Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z
tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.
USB
1 DOWN
Złącza sygnałowe
Środowisko pracy
Sygnał wejściowy
Optional Tuner(ATV/DTV) - America/Korea Product Only
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI(MagicInfro), HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB1(Media Player),
External Ambient Sensor
Sygnał wyjściowy
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Obsługa
urządzenia
Temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Wilgotność : 10~80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Wilgotność : 5~95%, bez kondensacji
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem
komputerowym optymalizuje ustawienia monitora.
Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
――Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy A.
248
[ Zalecenie ]- Wyłącznie w UE
•• Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi
odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
•• Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com. W tym celu należy kliknąć
opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
•• Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
249
Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez
określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb
oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie energii
Tryb standardowy
Znamionowe typowe
Wskaźnik zasilania
Wył.
Zużycie energii
230 W
225 W
Maks
253 W
Tryb oszczędzania
energii
Wyłączone
zasilanie
Wyłączone zasilanie
(Zasilanie)
Miga
Włączona
Wył.
0,5 W
0,5 W
0W
――Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.
――Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana.
――Aby ograniczyć zużycie energii do 0, wyłącz przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia lub odłącz zasilanie. Odłącz przewód zasilania, jeśli urządzenie nie będzie używane
przez dłuższy czas (podczas urlopu itp.).
250
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym
-- Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do prawej
strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.
Odwrotność liczby cyklów poziomych
stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
-- Częstotliwość odświeżania pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny dla
ludzkiego oka, produkt wyświetla ten
sam obraz wiele razy na sekundę (w
sposób podobny do działania migającej
lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń
pojedynczego obrazu na sekundę to
częstotliwość pionowa lub inaczej
częstotliwość odświeżania. Częstotliwość
pionową mierzy się w Hz.
ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej
dla produktu.
Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz,
przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z
komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy
zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
(kHz)
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
251
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
(kHz)
odświeżania
pionowego
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
252
Rozdział 16
Dodatek
Kontakt do SAMSUNG
――Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
253
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
254
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,
180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
255
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
http://www.samsung.com
256
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
257
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
258
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MENA
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
259
MENA
OMAN
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
260
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
261
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez
konieczności demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego
lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu
może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji
użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
262
WEEE
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego
produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska
naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
263
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
•• Aby uzyskać optymalną jakość obrazu, przejdź do Panelu sterowania na swoim komputerze i dostosuj rozdzielczość ekranu oraz częstotliwość odświeżania zgodnie z
poniższym opisem. Jakość obrazu ekranów TFT-LCD może się pogorszyć, jeśli nie zostanie wybrana optymalna rozdzielczość.
-- Rozdzielczość: 1920 × 1080
-- Częstotliwość pionowa (częstotliwość odświeżania): 48 ~75 Hz
Częstotliwość odświeżania obrazu: określa liczbę odświeżeń obrazu w czasie sekundy.
•• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność
produktu.
-- Liczba subpikseli według typu panelu: 6,220,800
•• Uruchomić funkcję Autodopasowanie, aby poprawić jakość obrazu. Jeśli nawet po wykonaniu autodopasowania nadal obecne będą szumy, należy skorzystać z
funkcji regulacji Ziarnisty lub Przecyzyjne.
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
-- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
•• W przeciwieństwie do monitorów CDT, monitory TFT-LCD (z uwagi na rodzaj panelu) mogą mieć ustawioną tylko jedną rozdzielczość zapewniającą optymalną
jakość obrazu. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zalecane jest wybranie
optymalnej rozdzielczości określonej dla danego monitora.
264
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Czarna matryca
Elektroda (ITO)
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna praca oznacza stale
zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas (ponad 12 godzin), może dojść do
niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu ciekłokrystalicznego.
Filtr kolorów
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran ciekłokrystaliczny staje
się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie kiedy zmieni się wyświetlany obraz.
Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać zmniejszona.
――Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.
Źródło
Wyczerpane
Zapobieganie wypalaniu powidoków
――Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie zasilania lub ustawienie wygaszacza
ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne mogą być ograniczone zgodnie z opisem w
instrukcji obsługi.
TFT
Magistrala danych
Brama
Elektroda
pikseli (ITO)
Kondensator (C)
•• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
-- Po używaniu urządzenia przez 20 godzin wyłącz je na 4 godziny.
-- Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
-- Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie produktu jako wyłączone.
-- Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
•• Regularna zmiana koloru
-- Należy używać dwóch kolorów
Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
265
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
――Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
-- Jasność: określa stopień luminancji
koloru, zależny od ilości emitowanego
światła.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Regularna zmiana koloru czcionki
-- Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.
Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania urządzenia.
266
Licencja
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol przedstawiający dwie litery D to znaki towarowe firmy
Dolby Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna
poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku
angielskim.
267
Terminologia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Każda z powyższych
częstotliwości skanowania odnosi się
do liczby efektywnych linii skanowania,
która określa rozdzielczość ekranu.
Częstotliwość skanowania może być
podawana jako i (naprzemienna) lub p
(progresywna), w zależności od metody
skanowania.
- Skanowanie
Skanowanie to proces progresywnego
przesyłania pikseli, które tworzą
obraz. Większa liczba pikseli oznacza
wyraźniejszy, żywszy obraz.
- Progresywne
Podczas skanowania progresywnego
wszystkie linie pikseli są skanowane
po kolei (w sposób progresywny) na
ekranie.
- Naprzemienne
Podczas skanowania z przeplotem linie
pikseli skanowane są naprzemiennie
co druga z góry do dołu, następnie
skanowane są pozostałe linie (te, które
nie zostały zeskanowane wcześniej).
Tryby bez przeplotu i z
przeplotem____ Tryb bez przeplotu
(skan progresywny) stopniowo
wyświetla linię poziomą z góry
na dół ekranu. Tryb z przeplotem
(naprzemienny) wyświetla najpierw
linie nieparzyste, potem parzyste.
Tryb bez przeplotu jest najczęściej
wykorzystywany w monitorach,
ponieważ gwarantuje dużą wyrazistość
obrazu. Trybu z przeplotem używa się
głównie w telewizorach.
Odległość plamek____ Ekran składa
się z czerwonych, zielonych i niebieskich
plamek. Im krótszy odstęp między
plamkami, tym wyższa rozdzielczość.
Odległość plamek matrycy oznacza
najmniejszą odległość między plamkami
w tym samym kolorze. Odległość tę
mierzy się w milimetrach.
Częstotliwość odświeżania
pionowego____ Produkt wyświetla
pojedynczy obraz wielokrotnie w
ciągu sekundy (w sposób podobny
do działania migającej lampy
jarzeniowej), aby wygenerować obraz
widoczny dla ludzkiego oka. Ilość
wyświetleń pojedynczego obrazu na
sekundę to częstotliwość pionowa
lub inaczej częstotliwość odświeżania.
Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.
Na przykład 60 Hz oznacza, że ten
sam obraz jest wyświetlany 60 razy na
sekundę.
Częstotliwość odświeżania
poziomego____ Czas potrzebny do
zeskanowania pojedynczej linii od
lewej do prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby
cyklów poziomych stanowi wartość
częstotliwości poziomej. Częstotliwość
poziomą mierzy się w kHz.
Źródło____ Źródło sygnału to
podłączone do urządzenia źródłowe
urządzenie wideo, takie jak kamera
wideo, odtwarzacz wideo lub DVD.
Gniazda komponentowe (zielone,
niebieskie i czerwone)____ Gniazda
komponentowe, które identyfikują,
przesyłają i odbierają sygnały kontrastu,
zapewniają wyższą jakość obrazu niż
jakiekolwiek inne metody uzyskiwania
połączenia wideo.
Plug & Play____ Funkcja Plug & Play
umożliwia automatyczną wymianę
informacji między monitorem a
komputerem w celu stworzenia
optymalnego środowiska wyświetlania.
Do wykonania funkcji Plug & Play
produkt wykorzystuje międzynarodowy
standard VESA DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość
to liczba poziomych plamek (pikseli)
oraz pionowych plamek (pikseli),
które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wyższa rozdzielczość oznacza, że na
ekranie wyświetlana jest większa ilość
danych, co jest przydatne w przypadku
wykonywania kilku zadań równocześnie.
Na przykład rozdzielczość 1920 x
1080 oznacza 1920 pikseli poziomych
(rozdzielczość pozioma) oraz 1080
pikseli pionowych (rozdzielczość
pionowa).
DVD (Digital Versatile Disc)____ Płyta
DVD oznacza dysk pamięci masowej
o rozmiarze płyty CD, na której można
przechowywać dane multimedialne
(audio, wideo, gry) przy użyciu
technologii kompresji wideo MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Jest to interfejs, który
można podłączyć do cyfrowego źródła
audio, a także do źródła wideo w jakości
HD za pomocą kabla, bez kompresji.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) to
program umożliwiający sterowanie
kilkoma wyświetlaczami równocześnie
przy użyciu komputera. Komunikacja
między komputerem i monitorem
odbywa się za pomocą kabli RS232C
(szeregowego przesyłu danych) oraz
RJ45 (LAN).
268
Download PDF

advertising