Samsung | 460UTN-2 | Samsung 460UTN-2 Skrócona instrukcja obsługi

LCD DISPLAY
quick start guide
460UTn-2, 460UT-2, 460UTn-B, 460UT-B
ii
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
Kontrola zawartości przesyłki
Usuń blokadę z kartonu, jak pokazano na rysunku powyżej.
Podnieś karton, trzymają Sprawdź zawartość karto- Usuń styropian i osłonę winu.
nylową.
za otwory po obu stronach.
Uwaga
•
Po rozpakowaniu kartonu ponownie sprawdź zawartość.
•
Opakowanie należy zachować na przyszłość, gdyby konieczne było przeniesienie urządzenia.
•
W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
•
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.
•
Po rozpakowaniu dolna część opakowania może służyć jako tymczasowa podstawa, pomagająca przetestować produkt.
Rozpakowywanie
Wyświetlacz LCD
Wprowadzenie
Instrukcje obsługi
Skrócona instrukcja konfiguracji
Karta gwarancyjna
Instrukcja obsługi
(Dostępne w niektórych
krajach)
Kable
Kabel zasilający
Kabel D-Sub
Płyta CD z oprogramowaniem MagicInfo, Płyta CD z
podręcznikiem MagicInfo
(Dostępne tylko w modelu
460UTn-2, 460UTn-B )
Inne
Pilot
Baterie (AAA x 2)
(BP59-00138B)
(Dostępne w niektórych
krajach)
Sprzedawane oddzielnie
Zestaw z podstawą tymczasową
Przewód sieciowy
Kabel USB
(Dostępne tylko w modelu
460UTn-2, 460UTn-B)
Wprowadzenie
Sprzedawane oddzielnie
Kabel RGB do BNC
Zestaw do montażu naściennego
Kabel RGB do komponentowego
Modem sieciowy
(Dostępne tylko w modelu
460UT-2, 460UT-B)
Tuner telewizyjny
Twój Wyświetlacz LCD
Przód
Przycisk SOURCE
Przełącza urządzenie z trybu PC w tryb wideo. Wybierz źródło sygnału, do
którego podłączone jest zewnętrzne urządzenie.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [DisplayPort] → [MagicInfo] → [TV]
Uwaga
•
Do telewizora należy podłączyć tuner telewizyjny (sprzedawany osobno).
•
Aby użyć funkcji MagicInfo w modelach 460UT-2, 460UT-B, należy
kupić modem sieciowy (sprzedawany osobno).
Przycisk POWER
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania wyświetlacza LCD.
Wskaźnik zasilania
Mruganie na zielono oznacza włączenie trybu oszczędzania energii.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat funkcji oszczędzania energii można znaleźć w części Oszczędzanie energii instrukcji obsługi monitora. W celu
oszczędzania energii wyświetlacza LCD, należy go WYŁĄCZYĆ, gdy nie
jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.
Wprowadzenie
Czujnik pilota
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza
LCD.
Tył
Uwaga
Informacje o połączeniach sieciowych znajdują się w części „Połączenia”. Ustawienia wyświetlacza LCD mogą się różnić, w zależności od modelu.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF
Włączenie / wyłączenie wyświetlacza LCD
POWER
Kabel zasilający łączy się z wyświetlaczem
LCD oraz z gniazdkiem sieci elektrycznej.
IR OUT/IN
Odbiera sygnał z pilota i po podłączeniu wymiennej płyty czujnika przesyła go przez pętlowe gniazdo.
AMBIENT SENSOR IN
Dostarcza zasilanie do wymiennej płyty czujnika i odbiera sygnał z czujnika światła.
DVI OUT (LOOPOUT)
•
Dwa monitory można połączyć ze sobą,
korzystając z kabla DVI lub DVI do HDMI.
•
Podłącz kabel DVI lub DVI-HDMI do złącza [DVI OUT (LOOPOUT)] w urządzeniu
i złącza [DVI IN] lub [HDMI IN] na drugim
monitorze.
•
Sygnał DVI, HDMI i sieciowy przesłany
za pośrednictwem portu [DVI OUT
Wprowadzenie
(LOOPOUT)] zostanie wyświetlony na
drugim ekranie, który wyposażono w port
[DVI IN].
Uwaga
•
Funkcja gniazda pętlowego służy do zduplikowania zawartości ekranu wyświetlanej na głównym wyświetlaczu. Podłącz
złącze [DVI OUT] na głównym wyświetlaczu do złącza [DVI IN] lub [HDMI] na
drugim wyświetlaczu.
•
Maksymalnie 50 monitorów może być
podłączonych do pętlowego gniazda DVI
Out przy użyciu kabla DVI o długości 2 m.
Obsługiwana jest rozdzielczość do Full
HD. Obsługiwane źródła obrazu obejmują DVI IN, HDMI IN 1 i HDMI IN 2 (MagicInfo).
RGB/COMPONENT IN(Gniazdo PC/
COMPONENT (Wejście))
•
Podłącz port [RGB/COMPONENT IN] w
monitorze do portu RGB w komputerze
przy użyciu kabla D-SUB.
•
Podłącz port [RGB/COMPONENT IN ] w
monitorze do portu COMPONENT w urządzeniu zewnętrznym przy użyciu kabla
RGB do Component.
•
Podłącz port [RGB/COMPONENT IN] w
monitorze do portu BNC w komputerze
przy użyciu kabla RGB - BNC.
DVI IN(Złącze do podłączenia obrazu z
komputera)
Podłącz port [DVI IN] w monitorze do portu
DVI w komputerze przy użyciu kabla D-SUB.
RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (Gniazdo
PC/DVI/DP/HDMI audio monitora (Wejście))
Za pomocą kabla stereo podłącz gniazdo
[RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN] z tyłu monitora i gniazdo głośników z kartą audio komputera (kabel sprzedawany oddzielnie).
DP IN
Odbiera sygnał z portu Display.
Wprowadzenie
Podłącz kabel DP do złącza [DP IN] w urządzeniu i złącza DP IN w drugim wyświetlaczu.
R]
AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-
Podłącz port [AV/COMPONENT AUDIO IN
[L-AUDIO-R]] monitora przy użyciu kabla audio do wyjścia audio komputera lub urządzenia zewnętrznego.
AV IN
Podłącz złącze [AV IN] monitora do wyjścia
wideo urządzenia zewnętrznego za pomocą
kabla WIDEO.
AUDIO OUT
Podłącz słuchawki lub głośnik zewnętrzny.
DC OUT
Upewnij się, że złącze [DC OUT] jest połączone z autoryzowany tunerem telewizyjnym
[SBB_DTC/ZA].
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem produktu.
HDMI IN 1
•
Podłącz kabel [HDMI IN 1] do złącza
HDMI z tyłu telewizora LCD i złącza
HDMI urządzenia wysyłającego sygnał
cyfrowy.
•
Obsługa standardu HDMI w wersji do 1.3.
Uwaga
Złącze [HDMI IN 1] może być podłączone do
urządzeń zewnętrznych ogólnego zastosowania (odtwarzacze DVD, kamery itd.) lub do
dekodera telewizji cyfrowej.
HDMI IN 2 (MAGICINFO)
•
Podłącz kabel [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] do złącza HDMI z tyłu telewizora
LCD i złącza HDMI urządzenia wysyłającego sygnał cyfrowy.
•
Obsługa standardu HDMI w wersji do 1.3.
Wprowadzenie
Uwaga
Złącze MAGICINFO OUT mui być podłączone do złącza [HDMI IN 2 (MAGICINFO)].
RJ 45 MDC (MDC PORT)
Port dla funkcji MDC
Podłącz kabel LAN do złącza [RJ45 MDC] w
urządzeniu i złącza LAN w komputerze. Do
używania funkcji MDC niezbędny jest zainstalowany na komputerze program MDC.
Uwaga
Przejdź do ustawień Multi Control i wybierz
wartość RJ45 MDC w opcji MDC Connection.
RS232C OUT/IN (Port szeregowy
RS232C)
Port dla funkcji MDC
Podłącz kabel szeregowy (krosowany) do
złącza [RS232C] w urządzeniu i złącza
RS232C w komputerze. Do używania funkcji
MDC niezbędny jest zainstalowany na komputerze program MDC.
Uwaga
Przejdź do ustawień Multi Control i wybierz
wartość RJS232C MDC w opcji MDC Connection.
RGB OUT
Port wyjściowy obrazu MagicInfo
Uwaga
Dostępne tylko
460UTn-B
w
modelu
460UTn-2,
MAGICINFO OUT
Przesyła sygnał MagicInfo HDMI. Należy go
podłączyć do złącza [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] przy użyciu kabla HDMI.
LAN(Złącze do podłączenia sieci LAN)
Łączy się z kablem LAN, aby zapewnić dostęp do Internetu lub do sieci w trybie MagicInfo.
Wprowadzenie
Uwaga
Dostępne tylko
460UTn-B
w
modelu
460UTn-2,
USB (Złącze do podłączenia urządzenia
USB)
Klawiatura / mysz, pamięć masowa
Uwaga
Dostępne tylko
460UTn-B
w
modelu
460UTn-2,
Kensington Lock slot
Blokada Kensington to urządzenie chroniące
przed złodziejami, które pozwala na zablokowanie urządzenia w wybranej lokalizacji i
jego bezpieczne używanie w publicznych
miejscach. Ponieważ kształt i sposób użycia
blokady różni się w zależności od modelu i
producenta, więcej informacji znajduje się w
Instrukcji obsługi dołączonej do blokady.
Uwaga
Zabezpieczenie Kensington należy zakupić
osobno.
Aby zablokować produkt, wykonaj
następujące kroki:
1.
Zawiń kabel zabezpieczający Kensington wokół dużego, nieruchomego obiektu, takiego jak biurko lub krzesło.
2.
Przełóż zakończenie kabla z przymocowanym zamkiem przez drugie zakończenie kabla z pętlą.
3.
Włóż zabezpieczenie Kensington do
znajdującego się z tyłu wyświetlacza
gniazda zabezpieczeń (
4.
Zablokuj blokadę (
).
).
Uwaga
•
Są to instrukcje ogólne. Aby uzyskać dokładne instrukcje, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia blokującego.
•
Blokada jest do kupienia w sklepach,
przez Internet lub w naszym serwisie.
Wprowadzenie
Uwaga
Informacje o połączeniach sieciowych znajdują się w części „Połączenia”.
Pilot
Uwaga
Działanie pilota zdalnego sterowania może zostać zakłócone przez telewizor lub inne urządzenia elektroniczne działające w pobliżu wyświetlacza LCD i powodujące zakłócenia częstotliwości.
POWER
OFF
Przyciski numeryczne
DEL
/ Przycisk GUIDE
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Przyciski kierunku góra/dół i lewo/prawo
INFO
PC/DVI/HDMI/DP
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
POWER
Umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia.
OFF
Wyłącza produkt.
Przyciski numeryczne
Umożliwiają wprowadzenie hasła w trakcji regulacji menu
OSD i korzystanie z funkcji MagicInfo.
Naciśnij by zmienić kanał.
DEL
GUIDE
/
Przycisk
Przycisk „-” używany jest do wybierania kanałów cyfrowych.
Wprowadzenie
Wyświetlanie elektronicznego przewodnika po programach
(EPG)
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
Dopasowywanie głośności dźwięku.
+ VOL SOURCE
Wybierz podłączone zewnętrzne źródło obrazu lub tryb
MagicInfo.
Naciśnij przycisk, aby zmienić źródło sygnału wejściowego
SOURCE.
Zmiana SOURCE jest możliwa tylko w przypadku urządzeń
zewnętrznych podłączonych w danym momencie do wyświetlacza LCD.
D.MENU
Wyświetlanie menu dekodera DTV
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
TOOLS
Szybkie wybieranie najczęściej używanych funkcji.
- Ta funkcja nie jest dostępna dla tego wyświetlacza LCD
. Przyciski kierunku góra/
dół i lewo/prawo
INFO
PC/DVI/HDMI/DP
TTX/MIX
Umóżliwia przechodzenie do innego elementu menu lub
dostosowanie wartości menu.
Aktualne informacje o obrazie są wyświetlane w górnym
lewym rogu ekranu.
Bezpośredni wybór zewnętrznego źródła sygnału: PC, DVI,
HDMI lub DP(DisplayPort).
W ofercie kanałów telewizyjnych znajdują się tekstowe usługi informacyjne w postaci telegazety.
- Przyciski telegazety
- Aktywne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
MTS/DUAL
MTSIstnieje możliwość wybrania trybu MTS (wielokanałowego
stereo telewizyjnego).
Rodzaj dźwię- Tryb
ku
S_Mode
Stereo FM
MTS/ Domyślny
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Zmiana
czna
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALPrzy niektórych nadawcach możliwe jest korzystanie z trybów STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM
rę-
Wprowadzenie
MONO/NICAM STEREO. W tym celu, podczas oglądania
telewizji, naciśnij na pilocie przycisk DUAL.
- Aktywne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
ENTER/PRE-CH
Naciśniecie przycisku powoduje przejście do poprzedniego
kanału.
- Aktywne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
MUTE
CH/P
Powoduje chwilowe zatrzymanie (wyciszenie) dźwięku. Wyświetla się w dolnym, lewym rogu ekranu. W trybie Mute
(Wycisz) dźwięk powraca po wciśnięciu przycisku MUTE lub
- VOL +.
W trybie TV wybierz kanały telewizyjne.
- Aktywne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
Bezpośredni wybór trybu telewizora.
TV
- Aktywne po zainstalowaniu tunera telewizyjnego.
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego, lub
zamknięcie menu ustawień.
Powrót do poprzedniego menu.
Zamykanie menu ekranowego.
MagicInfo Przycisk szybkiego uruchamiania
Uwaga
Przycisk nie funkcjonuje w produktach, które nie obsługują
trybu MagicInfo.
Połączenia
Podłączanie komputera
Istnieje kilka sposobów na podłączenie komputera do monitora. Wybierz
jedną z następujących opcji.
Za pomocą złącza D-sub (analogowego) na karcie graficznejf
•
Połącz kablem D-sub 15-pinowy port [RGB/COMPONENT IN] z tyłu
wyświetlacza LCD z 15-pinowym portem D-sub w komputerze.
Za pomocą złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej.
•
Podłącz kabel DVI do portu [DVI IN] z tyłu wyświetlacza LCD oraz portu
DVI w komputerze.
Za pomocą złącza HDMI (cyfrowego) na karcie graficznej.
•
Przy użyciu kabla HDMI połącz port [HDMI IN 1] na wyświetlaczu plazmowym z portem HDMI w komputerze.
Połączenia
Uwaga
Po podłączeniu do komputera przy użyciu kabla HDMI wybierz jako źródło
obrazu złącze HDMI2 (tylko w modelu 460UT-2, 460UT-B) lub HDMI1.
Aby uzyskać normalny dźwięk i obraz z komputera, przed ustawieniem
wartości PC w opcji Edit Name należy wybrać opcję HDMI2 (tylko w modelu 460UT-2, 460UT-B) lub HDMI1.
Aby włączyć dźwięk przy wybranej opcji DVI Device, sprawdź czy zostało
nawiązane połączenie. Wykonaj do tego krok (
).
Podłącz kabel audio wyświetlacza do portu audio z tyłu monitora LCD.
Podłącz kabel zasilający wyświetlacza LCD do gniazda zasilania znajdującego się z tyłu wyświetlacza. Włącz zasilanie za pomocą przycisku
zasilania.
Uwaga
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy produktów firmy SAMSUNG.
Podłączanie do innych urządzeń
Uwaga
•
Do wyświetlacza LCD można podłączyć urządzenia wejściowe audio/wideo, takie jak
odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania urządzeń wejściowych audio/wideo można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie
wyświetlacza LCS.
•
Ustawienia wyświetlacza LCD mogą się różnić, w zależności od modelu.
Podłączanie monitora zewnętrznego
Połączenia
Za pomocą kabla DVI połącz gniazdo [DVI OUT(LOOPOUT)] wyświetlacza LCD z gniazdem wejściowym innego monitora.
Za pomocą kabla DVI połącz gniazdo [AUDIO OUT] wyświetlacza LCD z
gniazdem wejściowym innego monitora.
Uwaga
Jako źródło obrazu dla zewnętrznego monitora podłączonego do złącza [DVI OUT] wybierz
DVI.
DVI OUT nie obsługuje HDCP.
Podłączanie urządzeń audio-wideo
1.
Podłącz kabel audio do złącza [AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIOR]] w urządzeniu i złącza audio w urządzeniu zewnętrznym, takim jak
magnetowid czy odtwarzacz DVD.
2.
Podłącz kabel wideo do złącza [AV IN] w urządzeniu i złącza wyjścia wideo
w urządzeniu zewnętrznym.
3.
Następnie uruchom odtwarzanie taśmy lub płyty DVD odpowiednio w
magnetowidzie, kamerze wideo lub odtwarzaczu DVD.
4.
Naciśnij na urządzeniu lub na pilocie przycisk SOURCE i wybierz opcję
„AV”.
Uwaga
Do wyświetlacza LCD można podłączyć urządzenia wejściowe audio/wideo, takie jak odtwarzacze DVD, magnetowidy, kamery, czy komputer. Więcej informacji nt. podłączania
urządzeń wejściowych audio/wideo można znaleźć w rozdziale Dostosowywanie wyświetlacza LCS.
Połączenia
Podłączanie do kamery wideo
1.
Odszukaj gniazdo A/V w kamerze. Z reguły znajdują się one z boku lub
tyłu. Za pomocą kabla wideo podłącz gniazda VIDEO OUTPUT na kamerze i [AV IN] na wyświetlaczu LCD.
2.
Za pomocą zestawu kabli audio podłącz WYJŚCIE AUDIO kamery i [AV /
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]] na wyświetlaczu LCD.
3.
Naciśnij na urządzeniu lub na pilocie przycisk SOURCE i wybierz opcję
„AV”.
4.
Następnie uruchom kamerę przy włożonej kasecie.
Uwaga
Przedstawione kable A/V z reguły są dołączane do kamery.
Jeśli ich nie masz, powinny być dostępne w lokalnym sklepie elektronicznym.
Jeśli kamera wideo zapisuje dźwięk stereo, konieczne są dwa zestawy kabli.
Połączenie za pomocą kabla HDMI
Połączenia
1.
Podłącz kabel HDMI do złącza [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] (tylko w modelach 460UT-2, 460UT-B ) lub [HDMI IN 1] w urządzeniu oraz do złącza
wyjścia HDMI w urządzeniu cyfrowym..
2.
Naciśnij na urządzeniu przycisk SOURCE i wybierz opcję „HDMI1 /
HDMI2 (tylko w modelu 460UT-2, 460UT-B)”
Uwaga
W trybie HDMI obsługiwany jest tylko dźwięk w formacie PCM.
Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI
Podłącz kabel DVI-HDMI do złącza [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] (tylko w
modelach 460UT-2, 460UT-B) lub [HDMI IN 1] w urządzeniu oraz do złącza wyjścia DVI w urządzeniu cyfrowym..
Podłącz czerwone i białe gniazda RCA, za pomocą kabla stereo (dla komputera), do czerwonego i białego gniazda audio cyfrowego urządzenia
wejściowego, i połącz przeciwstawne gniazda z gniazdem [RGB/DVI/DP/
HDMI AUDIO IN] wyświetlacza LCD.
3.
Naciśnij na urządzeniu przycisk SOURCE i wybierz opcję „HDMI1 /
HDMI2 (tylko w modelu 460UT-2, 460UT-B)”
Połączenia
Podłączanie odtwarzacza DVD
Podłącz kabel RGB do Component do portu [RGB/COMPONENT IN] wyświetlacza LCD i złącz PR, Y, PB odtwarzacza DVD.
Za pomocą zestawu kabli audio podłącz złącze [AV/COMPONENT AUDIO
IN [L-AUDIO-R]] monitor LCD oraz AUDIO OUT odtwarzacza DVD.
Uwaga
•
Naciśnij na urządzeniu lub na pilocie przycisk SOURCE i wybierz opcję „Component”.
•
Następnie rozpocznij odtwarzanie płyty DVD.
•
Kabel RGB do Component jest opcjonalny.
•
Informacje na temat obrazu Component można znaleźć w instrukcji obsługi odtwarzacza
DVD.
Podłączanie dekodera telewizji kablowej/satelitarnej
Połączenia
Podłącz kabel RGB do Component do portu [RGB/COMPONENT IN] wyświetlacza LCD i złącz PR, Y, PB odtwarzacza DVD.
Za pomocą zestawu kabli audio podłącz złącze [AV/COMPONENT AUDIO
IN [L-AUDIO-R]] monitora LCD oraz AUDIO OUT dekodera telewizji cyfrowej.
Uwaga
•
Naciśnij na urządzeniu lub na pilocie przycisk SOURCE i wybierz opcję „Component”.
•
Informacje na temat obrazu Component można znaleźć w instrukcji obsługi dekodera
telewizji cyfrowej.
Podłączanie systemu audio
1.
Połącz za pomocą zestawu kabli audio gniazda AUX L, R zestawu dźwiękowego i złącze [AUDIO OUT] wyświetlacza LCD.
Podłączanie przewodu sieciowego
Połączenia
1.
Podłącz kabel LAN do portu [LAN] w monitorze i portu [LAN] w komputerze.
Uwaga
Dostępne tylko w modelu 460UTn-2, 460UTn-B
Podłączanie urządzeń USB
1.
Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB, takich jak myszka lub klawiatura.
Uwaga
Dostępne tylko w modelu 460UTn-2, 460UTn-B
Rozwiązywanie problemów
Funkcja autotestu
Uwaga
Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym najpierw należy sprawdzić następujące
rzeczy. W razie wystąpienia problemów, z którymi nie można sobie poradzić, należy skontaktować się z serwisem.
Funkcja autotestu
1.
Wyłącz komputer oraz wyświetlacz LCD
2.
Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3.
Włącz wyświetlacz LCD.
Poniższy rysunek („No Signal") znajduje się na czarny tle, podczas gdy wyświetlacz LCD
pracuje zazwyczaj nawet wtedy, gdy nie wykryto sygnału wideo. W trybie autotestu,
wskaźnik zasilania ekranu LED świeci się na zielono, a na ekranie będzie widoczny
pewien kształt.
4.
Wyłącz wyświetlacz LCD i podłącz ponownie kabel sygnału wideo. Następnie włącz wyświetlacz i komputer.
Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nie wyświetla się na ekranie wyświetlacza
LCD, należy sprawdzić poprawność działania kontrolera wideo oraz systemu; wyświetlacz
funkcjonuje prawidłowo.
Komunikaty ostrzegawcze
Dla ekranu można nawet wybrać rozdzielczość 1920 x 1080. Jednak zostanie na chwilę wyświetlony następujący komunikat: „You can choose to change the screen resolution or stay
in the current mode during that time” (Możesz zmienić rozdzielczość ekranu lub pozostać w
aktualnym trybie). Jeśli rozdzielczość ustawiona jest na więcej niż 85 Hz, pokaże się czarny
ekran, gdyż wyświetlacz LCD nie obsługuje rozdzielczości powyżej 85 Hz.
Uwaga
Więcej informacji na temat rozdzielczości i częstotliwości obsługiwanych przez wyświetlacz
plazmowy można znaleźć w Ustawienia > Fabryczne tryby synchronizacji
Konserwacja i czyszczenie
1) Konserwacja wyświetlacza LCD.
Wyświetlacz należy czyścić miękką szmatką, po odłączeniu zasilania.
Rozwiązywanie problemów
•
Nie wolno korzystać z bezenu, rozpuszczalnika, lub
innych substancji łatwopalnych.
2) Konserwacja ekranu płaskiego monitora
Monitor należy czyścić miękką szmatką (z flaneli bawełnianej).
•
Nie wolno nigdy stosować acetonu, benzenu ani rozpuszczalnika.
Może to spowodować odkształcenia lub deformację
powierzchni ekranu.
•
Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelki uszkodzenia spowodowane przez te substancje.
Oznaki i zalecane działania
Uwaga
Monitor LCD wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia
problemów z komputerem lub jego kartą graficzną wyświetlacz LCD może w ogóle nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym odwzorowaniu kolorów lub obraz z zakłóceniami.
W takim przypadku należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a dopiero potem skontaktować się z Centrum serwisowym lub sprzedawcą.
1.
Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.
2.
Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały
dźwiękowe.
(Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się z serwisem.)
3.
Jeśli zainstalowano nową kartę graficzną lub złożono komputer, należy sprawdzić, czy
zainstalowano kartę graficzną.
4.
Sprawdź, czy częstotliwość odchylania obrazu jest ustawiona na zakres 50 Hz ~85 Hz.
(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna przekraczać 60 Hz).
5.
W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom
komputer w trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel” (Panel sterowania)
System „Device Administrator” (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a
następnie ponownie uruchom komputer, aby ponownie zainstalować sterownik.
Lista kontrolna
Uwaga
•
Poniżej znajduje się lista możliwych problemów i ich rozwiązań. Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby
sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
•
Więcej informacji na temat sieci można znaleźć w rozdziale dotyczącym MagicInfo rozwiązywania problemów.
Rozwiązywanie problemów
Problemy związane z instalacją (tryb PC)
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących instalacji monitora LCD i ich
rozwiązań.
Q:
Ekran wyświetlacza LCD miga.
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy łączący komputer z wyświetlaczem LCD podłączono
prawidłowo i mocno.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
Problemy związane z ekranem.
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących ekranu wyświetlacza LCD i ich
rozwiązań.
Q:
Ekran jest pusty, a wskaźnik zasilania jest wyłączony.
A:
Upewnij się, że kabel zasilający został prawidłowo podłączony i że wyświetlacz LCD
jest włączony.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
Q:
"Komunikat „Check Signal Cable”.
A:
Upewnij się, że kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony do komputera lub do
źródła obrazu.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
A:
Sprawdź, czy komputer lub źródło obrazu są włączone.
Q:
"Komunikat „Not Optimum Mode”.
A:
Sprawdź maksymalną rozdzielczość i częstotliwość karty graficznej.
A:
Porównaj te wartości z danymi przedstawionymi w części Fabryczne tryby synchronizacji.
Q:
Obraz przesuwa się w pionie.
A:
Sprawdź, czy kabel sygnałowy został dobrze podłączony. Jeśli to konieczne, podłącz
go ponownie.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
Q:
Obraz jest zamazany.
A:
Uruchom funkcję dostrajania częstotliwości typu Coarse i Fine.
A:
Odłącz wszystkie akcesoria (np. przewody przedłużające) i włącz telewizor ponownie.
A:
Ustaw dla rozdzielczości i częstotliwości zalecane zakresy.
Q:
Obraz jest niestabilny i trzęsie się.
Rozwiązywanie problemów
A:
Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są obsługiwane przez wyświetlacz LCD. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w
menu wyświetlacza LCD i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
Q:
Na ekranie pojawiają się odbicia.
A:
Sprawdź, czy rozdzielczość oraz częstotliwość ustawione na karcie graficznej komputera są obsługiwane przez wyświetlacz LCD. Jeśli, zmień je zgodnie z informacjami w
menu wyświetlacza LCD i Fabrycznymi trybami synchronizacji.
Q:
Obraz jest za jasny lub za ciemny.
A:
Dostosuj opcje brightness i contrast.
(Patrz Brightness, Contrast)
Q:
Ustawienia kolorów zmieniają się.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Kolory są zniekształcone przez cienie.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Słaba biel.
A:
Ustawia kolor w menu Ustawienia Koloru OSD za pomocą Custom.
Q:
Wskaźnik zasilania miga.
A:
Wyświetlacz LCD zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach pamięci OSD.
Q:
Ekran jest pusty i wskaźnik zasilania miga średnio co 0,5 - 1 sekundę.
A:
Wyświetlacz LCD korzysta z systemu zarządzania zasilaniem. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze.
Q:
Ekran jest pusty i mruga.
A:
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „TEST GOOD” podczas naciskania przycisku
MENU, należy sprawdzić kable łączące wyświetlacz LCD oraz komputer, by upewnić
się że są prawidłowo podłączone.
Problemy związane z dźwiękiem
Uwaga
Poniżej podano problemy z sygnałem dźwięku i sposoby ich rozwiązania.
Q:
Brak dźwięku.
A:
Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony zarówno do portu wejściowego
audio monitora LCD, jak i portu wyjściowego audio karty dźwiękowej.
(Patrz rozdział Podłączanie do komputera)
A:
Sprawdź poziom głośności.
Q:
Poziom dźwięku jest za niski.
A:
Sprawdź poziom głośności.
Rozwiązywanie problemów
A:
Jeśli po ustawieniu poziomu dźwięku na maksimum głośność jest wciąż zbyt mała,
sprawdź ustawienia głośności na karcie dźwiękowej komputera lub w używanym programie.
Q:
Dźwięk jest zbyt wysoki lub zbyt niski.
A:
Ustaw na odpowiednim poziomie opcje Treble i Bass.
Problemy związane z pilotem
Uwaga
W dokumentacji zamieszczono listę problemów dotyczących pilota i sposobu ich rozwiązań.
Q:
Naciskanie przycisków pilota nie powoduje żadnej reakcji.
A:
Sprawdź, czy baterie zostały włożone zgodnie z biegunami +/-.
A:
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
A:
Sprawdź, czy zasilanie jest włączone.
A:
Sprawdź, czy kabel zasilający został dobrze podłączony.
A:
Sprawdź, czy w pobliżu nie znajduje się lampa fluorescencyjna lub neonowa.
Pytania i odpowiedzi
Q:
Jak można zmienić częstotliwość?
A:
Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.
Uwaga
Obsługa karty graficznej może się różnić w zależności od używanej wersji sterownika.
(Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub
karty graficznej).
Q:
Jak można dostosować rozdzielczość?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Settings (Ustawienia).
* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.
Q:
Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?
A:
Windows XP:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
Rozwiązywanie problemów
A:
Windows ME/2000:
Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).
Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).
Q:
Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?
A:
Odłącz kabel zasilający i wyczyść wyświetlacz LCD miękką szmatką, używając do tego
samej wody lub środka czyszczącego.
Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania.
Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza wyświetlacza.
Q:
Jak odtwarzać filmy wideo?
A:
Obsługiwane są wyłącznie kodeki MPEG1 oraz WMV. Zainstaluj odpowiednie kodeki,
aby odtwarzać filmy wideo. Niektóre kodeki mogą być niekompatybilne.
Uwaga
Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w
tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze
sprzedawcą.
Download PDF

advertising