Samsung VC240 Instrukcja obsługi

Add to my manuals
55 Pages

advertisement

Samsung VC240 Instrukcja obsługi | Manualzz
SyncMaster VC240
Monitor do wideokonferencji
Instrukcja obsługi
Kolor i wygląd może się różnić w zależności od urządzenia.
Jego specyfikacja może bez wcześniejszego
powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę
jakości pracy.
Spis treści
WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Zanim rozpoczniesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Nadzór i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
INSTALACJA URZĄDZENIA
Zawartość opakowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Instalacja podstawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Odłączanie podpórki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Montaż uchwytu na ścianę VESA lub stojaka biurkowego . . . . . . . . 2-4
Podłączanie komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Podłączanie monitora do wideokonferencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Zabezpieczenie Kensington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
OBSŁUGA URZĄDZENIA
Rozgrzewanie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tabela Standardowe tryby sygnału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Instalowanie sterownika monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Przyciski urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Funkcje wideokonferencji w infrastrukturze RADVISION SCOPIA . . 3-5
Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Modyfikacja UKŁADU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Obsługa menu ekranowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Automatyczna diagnostyka monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Przed zgłoszeniem się do serwisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Najczęściej zadawane pytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
WIĘCEJ INFORMACJI
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Funkcja oszczędzania energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) - tylko Europa . . . . . . 5-4
1
Ważne informacje o bezpieczeństwie
1-1
Zanim rozpoczniesz
Ikony używane w instrukcji
IKONA
NAZWA
ZNACZENIE
Uwaga
Oznacza sytuacje, w których funkcja może nie działać lub ustawienie może być anulowane
Uwaga
Oznacza wskazówkę dotyczącą obsługi funkcji.
Sposób korzystania z instrukcji
•
Przed rozpoczęciem używania urządzenia, upewnij się, że dobrze znasz zasady bezpieczeństwa.
•
Jeśli wystąpi problem, przejdź do części „Rozwiązywanie problemów”.
Informacje o prawach autorskich
Zawartość niniejszej instrukcji może bez powiadomienia ulec zmianie, mającej na celu poprawę jej jakości.
Copyright © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji należą do firmy Samsung Electronics, Co., Ltd.
Zawartość niniejszej instrukcji nie może być częściowo lub w całości reprodukowana, dystrybuowana lub używana w jakikolwiek
sposób bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logo SAMSUNG i SyncMaster to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows i Windows NT to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Video Electronics Standard Association.
ENERGY STAR® to zarejestrowany znak towarowy amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.
Wszystkie inne wymienione znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
1-1
1-2
Nadzór i konserwacja
Zewnętrzna powierzchnia i konserwacja ekranu
Urządzenie należy czyścić miękką, suchą szmatką.
•
Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą substancji łatwopalnej (np.
benzenu lub rozpuszczalnika) ani wilgotnej szmatki. Może to spowodować
problemy z urządzeniem.
•
Nie wolno rysować ekranu za pomocą paznokci lub ostrych przedmiotów.
Może to spowodować porysowanie lub uszkodzenie urządzenia.
•
Nie wolno czyścić urządzenia przez spryskiwanie go wodą.
Jeśli woda dostanie się do środka urządzenia, może to spowodować pożar,
porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
•
Używanie ultradźwiękowego nawilżacza może spowodować powstanie białej
plamy na powierzchu modelu o wysokim połysku. Wynika to z wewnętrznej
charakterystyki materiału.
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyglądzie i kolorze
urządzenia.
Utrwalone obrazy
•
Długie wyświetlanie nieruchomego obrazu może utrwalić go na ekranie lub spowodować powstanie plamy. Aby chronić
włączony, ale długo nieużywany ekran, ustaw tryb oszczędzania energii lub włącz wygaszacz ekranu.
•
Panel LCD składa się z milionów subpikseli. Z powodu ograniczeń technicznych producenta panelów LCD ok. 1 piksel na
milion jest jaśniejszy lub ciemniejszy od pozostałych.
Aby obliczyć liczbę subpikseli w posiadanym panelu LCD, pomnóż maksymalną rozdzielczość poziomą przez maksymalną
rozdzielczość pionową i pomnóż wynik przez 3.
Przykład: Jeśli maksymalna rozdzielczość to 1680 x 1050, liczba subpikseli wynosi 1680 x 1050 x 3 = 5 292 000.
1-2
Ważne informacje o bezpieczeństwie
1-3
Zasady bezpieczeństwa
Ikony dotyczące zasad bezpieczeństwa
IKONA
NAZWA
ZNACZENIE
Ostrzeżenie
Niezastosowanie się do ostrzeżeń oznaczonych tym znakiem może spowodować poważne obrażenia lub nawet śmierć.
Uwaga
Niezastosowanie się do ostrzeżeń oznaczonych tym znakiem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzeń.
Znaczenie symboli
Nie wykonywać.
Należy przestrzegać.
Nie demontować.
Wtyczka zasilania musi być odłączona od
gniazdka.
Nie dotykać.
Należy uziemić, aby uniknąć porażenia prądem.
Związane z zasilaniem
Poniższe obrazy służą jako wskazówka i mogą się różnić w zależności od modelu i kraju.
Ostrzeżenie
Nie wolno używać uszkodzonego przewodu
zasilającego, wtyczki przewodu zasilającego lub poluzowanego gniazdka elektrycznego.
•
Nie wolno podłączać wielu urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Należy unikać podłączania lub odłączania
zasilania za pomocą mokrych dłoni.
•
!
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem spowodowanym z
przegrzaniem gniazdka.
Należy solidnie włożyć przewód zasilania.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem.
!
Należy sprawdzić, czy używane do podłączania gniazdo jest uziemione (dot. tylko dla
urządzeń o pierwszej klasie izolacji).
Należy unikać przesadnego zaginania lub
skręcania przewodu zasilającego oraz
umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
•
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Nie wolno trzymać przewodu zasilającego
blisko grzejnika.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może uszkodzić przewód i spowodować
porażenie prądem lub pożar.
Jeśli bolce przewodu zasilającego lub
otwory w gnieździe są zakurzone, należy je
wytrzeć suchą szmatką.
!
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem.
1-3
Uwaga
Nie wolno odłączać zasilania, gdy urządzenie jest włączone.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować uszkodzenie
produktu przez skok napięcia.
!
•
Podczas odłączania wtyczki od gniazda w
ścianie, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za
kabel.
•
!
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Wolno używać tylko przewodu zasilającego
dostarczonego przez naszą firmę. Nie
wolno używać przewodu przeznaczonego
do innego urządzenia elektrycznego.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Podłącz wtyczkę do gniazda, do którego
jest łatwy dostęp.
•
!
Jeśli wystąpi problem z urządzeniem,
należy całkowicie wyłączyć jego
zasilanie, odłączając wtyczkę od
gniazdka. Nie jest możliwe całkowite
wyłączenie zasilania za pomocą
przycisku na urządzeniu.
Instalacja
Ostrzeżenie
Nie wolno ustawiać na urządzeniu palących
się świeczek, substancji odstraszających
komary ani kłaść papierosów. Nie wolno
ustawiać urządzenia w pobliżu grzejnika.
•
Aby zainstalować urządzenie na ścianie,
poproś o pomoc specjalistę od montażu lub
odpowiednią firmę.
!
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem.
Nie wolno umieszczać urządzenia w miejscu o słabej wentylacji, na przykład na półce
czy w szafce.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem spowodowanym
przegrzaniem urządzenia.
Plastikowe torby, używane do opakowania
urządzenia, należy trzymać z dala od dzieci.
•
!
1-3
Dziecko, które nałoży taką torbę na
głowę, może się udusić.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować obrażenia.
•
Należy montować wyłącznie wsporniki
ścienne wskazane w instrukcji.
Należy zachować przynajmniej 10 cm odległości między urządzeniem i ścianą, co
zapewni jego odpowiednią wentylację.
!
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem spowodowanym
przegrzaniem urządzenia.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu,
które nie jest stabilne lub jest narażone na
nadmierne drgania, takie jak niestabilna lub
pochylona półka.
•
Urządzenie może spaść i uszkodzić się
lub spowodować obrażenia ciała.
•
Użytkowanie urządzenia w miejscu
narażonym na nadmierne drgania wiąże
się z ryzykiem uszkodzenia urządzenia
lub pożaru.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
!
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu
narażonym na działanie kurzu, wilgoci (w
saunie), oleju, dymu lub wody (kropel deszczu) i nie wolno go instalować w pojeździe.
Nie wolno instalować urządzenia w miejscu
eksponowanym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych oraz w pobliżu źródła
ciepła, takiego jak ognisko lub grzejnik.
•
•
Może to spowodować porażenie prądem
lub pożar.
Może to skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub być przyczyną pożaru.
Nie wolno instalować urządzenia na takiej
wysokości, która będzie łatwo dostępna dla
dzieci.
•
Jeśli dziecko dotknie urządzenia,
urządzenie może spaść i spowodować
obrażenia ciała.
•
Ponieważ przednia część urządzenia
jest cięższa, należy je instalować na
płaskiej i stabilnej powierzchni.
Uwaga
Podczas przenoszenia urządzenia nie można go upuścić.
Nie wolno stawiać urządzenia ekranem do
dołu na podłodze.
•
•
!
Może to spowodować problemy z
urządzeniem lub obrażenia ciała.
Podczas instalacji urządzenia na szafce lub
półce, należy upewnić się, czy przednia
część nie wystaje znad szafki lub półki.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować upadek urządzenia i
być przyczyną awarii lub obrażeń ciała.
•
Należy używać szafki lub półki
odpowiedniej do rozmiaru urządzenia.
Może to spowodować uszkodzenie
ekranu.
Podczas stawiania urządzenia należy
zachować ostrożność.
•
!
Może to spowodować problemy z
urządzeniem lub obrażenia ciała.
Jeśli urządzenie zostało zainstalowane w
miejscu o bardzo zmiennych warunkach
otoczenia, może to spowodować poważne
problemy z jakością. W takim przypadku
można zainstalować urządzenie wyłącznie
po skonsultowaniu się w tej sprawie z pracownikiem naszego serwisu.
SAMSUNG
!
•
Miejsca narażone na działanie
mikroskopijnych cząsteczek kurzu,
substancji chemicznych, zbyt wysokiej
lub niskiej temperatury i wysokiej
wilgotności, takie jak lotniska lub
dworce, w których urządzenie jest długo
używane bez przerwy itd.
Czyszczenie
Ponieważ używanie środka czyszczącego, który zawiera wysokie stężenie alkoholu, rozpuszczalnika lub innej silnej substancji chemicznej, może spowodować odbarwienia lub pęknięcia obudowy urządzenia oraz odczepienie
się ekranu, należy upewnić się, że używany jest wyłącznie zalecany środek czyszczący.
Można go kupić w centrum serwisowym.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
1-3
Przed czyszczeniem urządzenia należy
odłączyć kabel zasilający.
Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno
rozpryskiwać wody na jego elementy.
•
•
Należy uważać, aby woda nie dostała
się do środka.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować pożar, porażenie
prądem lub problemy z urządzeniem.
!
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Uwaga
Nie należy rozpylać środka czyszczącego
bezpośrednio na urządzenie
•
Może to spowodować odbarwienia lub
pęknięcia obudowy lub odczepienie się
panelu.
Należy użyć miękkiej ścierki zwilżonej środkiem przeznaczonym specjalnie do czyszczenia monitorów i za ich pomocą wytrzeć
urządzenie.
!
•
!
Przed przystąpieniem do czyszczenia
urządzenia należy odłączyć przewód zasilający i wyczyścić go miękką, suchą ściereczką.
•
!
Jeśli nie jest dostępny żaden środek
przeznaczony do czyszczenia
monitorów, przed rozpoczęciem
czyszczenia należy rozcieńczyć
substancję czyszczącą w stosunku 1:10.
Do czyszczenia nie należy stosować
substancji chemicznych, takich jak
wosk, benzen, alkohol, rozcieńczalnik,
środek przeciwko komarom, perfumy,
smar czy środek czyszczący.
Może to spowodować deformację
obudowy lub usunięcie napisów.
Ponieważ obudowa urządzenia może być
łatwo porysowana, należy używać odpowiednio miękkej ścierki. Jeśli ścierka jest
zabrudzona przez inne substancje, może to
spowodować zadrapania obudowy. Przed
rozpoczęciem czyszczenia należy usunąć
ze ścierki inne substancje.
Obsługa
Ostrzeżenie
Ponieważ wewnątrz urządzenia jest używany prąd o wysokim napięciu, nigdy nie
wolno samodzielnie rozbierać, naprawiać
lub modyfikować urządzenia.
!
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem lub porażeniem prądem
elektrycznym.
•
Jeśli urządzenie wymaga naprawy,
należy skontaktować się z centrum
serwisowym.
Jeśli urządzenie emituje dziwne dźwięki
albo wydobywa się z niego zapach spalenizny lub dym, należy natychmiast odłączyć
urządzenie i skontaktować się z centrum
serwisowym.
•
1-3
Podczas czyszczenia urządzenia nie wolno
rozpryskiwać wody na jego elementy.
•
Należy uważać, aby woda nie dostała
się do środka.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować pożar, porażenie
prądem lub problemy z urządzeniem.
!
Nie pozwalaj dzieciom na wieszać się na
urządzeniu lub wspinać się na nie.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować upadek urządzenia i
być przyczyną obrażeń ciała lub śmierci.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
Jeśli urządzenie zostało upuszczone lub
jego obudowa jest uszkodzona, należy je
wyłączyć i odłączyć przewód zasilający.
Skontaktuj się wówczas z centrum serwisowym.
•
!
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem lub porażeniem prądem
elektrycznym.
W przypadku burzy należy odłączyć urządzenie od zasilania. Bezwzględnie nie wolno
dotykać kabla antenowego: grozi to niebezpieczeństwem.
•
Nie wolno kłaść na urządzeniu takich przedmiotów, jak zabawki czy ciasteczka.
Nie należy uderzać urządzenia lub upuszczać na nie innych przedmiotów.
•
!
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Nie wolno przesuwać urządzenia przez
ciągnięcie za przewód zasilający lub kabel
antenowy.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować uszkodzenie
przewodu i pożar, porażenie prądem lub
problemy z urządzeniem.
!
Nie wolno podnosić urządzenia, trzymając
je tylko za przewód zasilający lub kabel
antenowy.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować uszkodzenie
przewodu i pożar, porażenie prądem lub
problemy z urządzeniem.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
Jeśli dziecko zawiesi się na urządzeniu,
aby sięgnąć po ten obiekt, może on
upaść i spowodować obrażenia ciała lub
nawet śmierć.
GAS
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
W przypadku stwierdzenia ulatniania się
gazu nie wolno dotykać urządzenia ani nie
odłączać wtyczki przewodu zasilającego,
lecz należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie.
•
Pojawienie się iskry grozi wybuchem lub
pożarem.
•
Nie wolno dotykać przewodu
zasilającego ani kabla antenowego
podczas burzy lub wyładowań
atmosferycznych.
W pobliżu urządzenia nie wolno używać lub
umieszczać łatwopalnych aerozoli i przedmiotów.
!
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi wybuchem lub pożarem.
1-3
Należy zwrócić uwagę na to, aby nie zablokować otworów wentylacyjnych obrusem
lub zasłoną.
•
100
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi pożarem spowodowanym
przegrzaniem urządzenia.
Nie wolno wkładać do urządzenia (przez
otwory wentylacyjne, porty itd.) metalowych
przedmiotów, takich jak pałeczki, monety i
szpilki do włosów oraz przedmiotów łatwopalnych.
•
Jeśli do urządzenia dostanie się woda
lub obcy przedmiot, należy wyłączyć
zasilanie, odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się z punktem
serwisowym.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować pożar, porażenie
prądem lub problemy z urządzeniem.
Nie wolno umieszczać na urządzeniu przedmiotów metalowych pojemników z płynem,
takich jak dzbanki, wazony, napoje, kosmetyki lub lekarstwa.
•
Jeśli do urządzenia dostanie się woda
lub obcy przedmiot, należy wyłączyć
zasilanie, odłączyć przewód zasilający i
skontaktować się z punktem
serwisowym.
•
Niezastosowanie się do tego zalecenia
może spowodować pożar, porażenie
prądem lub problemy z urządzeniem.
Uwaga
Długie wyświetlanie nieruchomego obrazu
może utrwalić go na ekranie lub spowodować powstanie plamy.
!
•
Przy dłuższym nieużywaniu urządzenia
należy włączyć tryb oszczędzania
energii lub wygaszacz ekranu w trybie
ruchomego obrazu.
Należy ustawić prawidłową rozdzielczość i
częstotliwość odświeżania.
•
!
Może to spowodować zmęczenie
wzroku.
Ciągłe patrzenie na urządzenie ze zbyt bliskiej odległości może uszkodzić wzrok.
-_!
Jeśli urządzenie nie będzie długo używane,
np. podczas wyjazdów, należy wyjąć wtyczkę zasilania z gniazda.
•
Nie wolno stawiać urządzenia górą na dole
lub przenosić go, trzymając jedynie za podstawę.
•
!
Przy dłuższym patrzeniu na ekran urządzenia, należy co jakiś czas pozwolić odpocząć oczom (przerwa na 5 minut co
godzinę).
•
1-3
Urządzenie może wówczas upaść i
uszkodzić się lub spowodować
obrażenia ciała.
W pobliżu urządzenia nie wolno używać
nawilżacza lub piekarnika.
•
!
W przeciwnym razie może dojść do
nagromadzenia się kurzu i porażenia
prądem albo pożaru spowodowanego
przegrzaniem się urządzenia lub
spięciem.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi porażeniem prądem elektrycznym
lub pożarem.
Ponieważ po dłuższym używaniu urządzenia, ekran staje się gorący, nie wolno dotykać
urządzenia.
Pozwoli to zredukować zmęczenie
wzroku.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
Małe części należy trzymać z dala od dzieci.
!
Podczas dostosowywania kąta nachylenia i
wysokości podstawy urządzenia należy
zachować ostrożność.
!
Nie wolno umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
•
•
•
Zbytnie przechylenie urządzenia może
spowodować jego upadek i obrażenia
ciała.
•
•
!
Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do
buzi, należy niezwłocznie skonsultować
się z lekarzem.
Grozi to pęknięciem baterii lub
wyciekiem elektrolitu, co może
prowadzić do pożaru, uszkodzenia ciała
lub skażenia (uszkodzenia) urządzenia.
Zbyt duże natężenie dźwięku może
spowodować uszkodzenie słuchu.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych
baterii. Nie używać nowych i używanych
baterii jednocześnie.
•
Przytrzaśnięcie ręki lub palca może
spowodować obrażenia.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub
dousznych, nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności.
Może to spowodować problemy z
urządzeniem lub obrażenia ciała.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do
buzi baterii wyjętych z pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
•
!
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi uszkodzeniem baterii, a także
pożarem, uszkodzeniem ciała lub
zdrowia w wyniku wycieku elektrolitu.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi
odpadkami i wymagają specjalnej utylizacji.
Klient jest odpowiedzialny za poddanie
baterii oraz akumulatorów procesowi specjalnej utylizacji.
•
Można je oddać do najbliższego
publicznego punktu utylizacji lub do
sklepu sprzedającego baterie lub
akumulatory tego samego typu.
Zachowywanie prawidłowej postawy podczas używania urządzenia
Podczas używania urządzenia należy zachować prawidłową postawę.
•
Plecy należy trzymać prosto.
•
Odległość między oczami i ekranem powinna wynosić 45–50 cm. Ekran należy mieć przed
sobą i nieco poniżej poziomu oczu.
•
Podczas używania urządzenia należy zachować prawidłową postawę.
•
Ekranu należy ustawić pod takim kątem, aby nie odbijało się na nim światło.
•
Łokieć powinien być zgięty pod kątem prostym. Ramię powinno być na tej sam wysokości,
co tył dłoni.
•
Łokieć powinien być zgięty pod kątem prostym.
•
Stopy należy umieścić w płasko na podłodze, a kolana powinny się znajdować pod kątem
90 stopni lub większym. Rękę należy ustawić tak, aby była umieszczona poniżej poziomu
serca.
Ważne informacje o bezpieczeństwie
1-3
2
Instalacja urządzenia
2-1
Zawartość opakowania
•
Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy są dostępne wszystkie poniższe elementy.
•
Opakowanie należy zachować na przyszłość, gdyby konieczne było przeniesienie urządzenia.
•
W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.
•
Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.
Monitor
SPIS TREŚCI
Instrukcja instalacji
Gwarancja
Instrukcja obsługi
Kabel zasilający
Kabel D-Sub
Przewód sieciowy
Pilot
Baterie (AAA x 2)
(Dostępne w niektórych krajach)
Kabel DVI
Rdzeń ferrytowy dla przewodu sieciowego
Kabel stereo
Ściereczka do czyszczenia
Szmatka czyszcząca, dołączona do czarnego modelu o wysokim połysku.
2-1
Instalacja urządzenia
2-2
Instalacja podstawy
Przed montażem stojaka rozłóż na płaskiej, stabilnej powierzchni miękką tkaninę, a następnie połóż monitor na tej tkaninie
ekranem do dołu.
Uwaga: Umieszczenie produktu na płaskiej powierzchni może uszkodzić obiektyw kamery. Aby zapobiec uszkodzeniom,
monitor należy odkładać delikatnie i ostrożnie.
Rozłóż na płaskiej, stabilnej powierzchni miękką tkaninę, a następnie połóż monitor na
tej tkaninie ekranem do dołu.
Przekręć stojak w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Nie wolno kołka ogranicznika przed instalacją podstawy.
2
3
4
Instalacja urządzenia
Upewnij się, czy stojak został prawidłowo obrócony w dobrą stronę.
Dociśnij podstawę do stojaka produktu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
Nie wolno usuwać kołka ograniczającego przed całkowitą instalacją podstawy.
W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.
2-2
Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole podpórki.
5
6
Po zakończeniu instalacji podstawy, postaw produkt w pozycji pionowej.
Wyjmij kołek ograniczający.
Dostosuj wysokość monitora do specyfikacji.
- Uwaga
Nie należy podnosić urządzenia za samą podpórkę.
- Uwaga
Unikaj przesuwania monitora, przytrzymując go za kamerę.
Demontaż produktu należy wykonać odwrotnie do czynności montażowych.
2-2
Instalacja urządzenia
2-3
Odłączanie podpórki
Przed demontażem stojaka rozłóż na płaskiej, stabilnej powierzchni miękką tkaninę, a następnie połóż monitor na tej
tkaninie ekranem do dołu.
Uwaga: Umieszczenie produktu na płaskiej powierzchni może uszkodzić obiektyw kamery. Aby zapobiec uszkodzeniom,
monitor należy odkładać delikatnie i ostrożnie.
Połóż miękką szmatkę na stole, co pozwoli na zabezpieczenie urządzenia, i połóż na
niej urządzenie, ekranem do dołu.
Złap za stojak, jak to pokazano na rysunku, i odłącz tylną obudowę.
Odkręć śruby tak, jak to pokazano na rysunku
2
.
Po odkręceniu śrub można odłączyć stojak.
A
3
Instalacja urządzenia
Przytrzymaj monitor tak, jak to pokazano na rysunku.
Podnieś i oddziel odkręconą podstawę.
2-3
2-4
Montaż uchwytu na ścianę VESA lub stojaka biurkowego
Urządzenie jest wyposażone w podstawę zgodną ze standardem VESA o wymiarach 100 mm x 100 mm / 200 mm x 100 mm.
A
B
A. Mocowanie podpórki
B. Podpórka (opcja)
Aby zamontować uchwyt na ścianę zgodny ze standardem VESA, wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę zasilającą z gniazda.
2. Połóż na płaskiej powierzchni miękką tkaninę lub poduszkę, aby ochronić ekran, i umieść urządzenie na tkaninie lub
poduszce ekranem do dołu.
3. Zdemontuj tylną obudowę.
4. Odłącz stojak zgodnie z powyższym opisem.
5. Wyrównaj rowki w tym elemencie, który ma być połączony z podpórką, z rowkami w podpórce (biurkowej, mocowanej na
ścianie lub innej) i przymocuj ją, przykręcając wkręt.
2-4
•
Jeśli wkręt jest dłuższa niż określony w specyfikacji, wnętrze urządzenia może ulec uszkodzeniu.
•
W przypadku mocowań na ścianę, które nie spełniają standardowych wymagań VESA, długość wkrętów może się
różnić. w zależności od ich parametrów.
•
Nie wolno używać wkrętów, które są niezgodne ze standardowymi wymaganiami VESA. Nie wolno używać zbytniej siły.
Urządzenie może upaść i ulec awarii lub spowodować obrażenia ciała.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub obrażenia.
•
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane
używaniem podpórki niezgodnej ze specyfikacją lub montażem wykonanym przez osobę inną niż autoryzowany inżynier
montażu.
•
Podczas montażu urządzenia za pomocą uchwytu na ścianę należy używać uchwytu, który zapewnia przynajmniej
10 cm odległości między urządzeniem i ścianą.
•
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane używaniem podpórki, która nie odpowiada
specyfikacji.
•
Należy użyć wspornika naściennego, który jest zgodny z wytycznymi na terenie danego kraju.
Instalacja urządzenia
2-5
Podłączanie komputera
W zależności od modelu mogą występować różnice w elemencie łączącym.
1
2
POWER S/W POWER
3-1
3-2
4
5
DVI IN
RGB IN
SERVICE
AUDIO IN
Computer
Jeśli chcesz używać monitora tylko jako wyświetlacza do komputera, bez wykorzystywania kamery, podłącz monitor do
komputera zgodnie z ilustracją.
Aby podłączyć monitor i używać go wyłącznie jako ekranu komputera, wykonaj następujące kroki:
1. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA: Włącza i wyłącza monitor.
2. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego z portem [POWER] w urządzeniu, a drugi do gniazda z prądem o napięciu 220 V lub
110 V.
Monitor automatycznie rozpozna i wybierze napięcie wejściowe.
3. Łączenie urządzenia z komputerem zależnie od wyjścia obrazu obsługiwanego przez komputer.
3-1. Gdy karta graficzna oferuje wyjście DVI (Digital)
•
Podłącz port [DVI IN] urządzenia do portu DVI komputera za pomocą kabla DVI.
3-2. Gdy karta graficzna oferuje wyjście D-Sub (Analog)
•
Podłącz port [RGB IN] urządzenia do portu [RGB IN] komputera za pomocą kabla D-Sub.
4. SERVICE : Przeznaczone dla autoryzowanego serwisu.
5. Połącz złącze [AUDIO IN] z tyłu monitora z kartą dźwiękową w komputerze.
Po podłączeniu urządzenia do komputera można je włączyć i zacząć z niego korzystać.
Po podłączeniu zarówno kabla DVI (<DVI>) i D-Sub (<PC>) można wybrać źródło sygnału <PC lubDVI>, naciskając klawisz
[ /SOURCE].
Instalacja urządzenia
2-5
2-6
Podłączanie monitora do wideokonferencji
W zależności od modelu mogą występować różnice w elemencie łączącym.
6
7
1
2
POWER S/W POWER
MIC
3
4
5
LAN
LAN
SERVICE
Computer
Hub
Jeśli chcesz używać monitora jako wyświetlacza do komputera, nawiązywać i odbierać wideopołączenia i uczestniczyć w
wideokonferencjach, podłącz monitor do komputera zgodnie z ilustracją.
Upewnij się, że tylko jedno z gniazd [LAN] jest podłączone do sieci za pomocą kabla sieci LAN.
Aby podłączyć monitor do komputera i używać go jako monitora komputerowego, a jednocześnie wykorzystywać go do
wideopołączeń i widekonferencji, wykonaj następujące kroki:
1. PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA: Włącza i wyłącza monitor.
2. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego z portem [POWER] w urządzeniu, a drugi do gniazda z prądem o napięciu 220 V lub
110 V.
Monitor automatycznie rozpozna i wybierze napięcie wejściowe.
3. Za pomocą kabla LAN połącz gniazdo [LAN] produktu z gniazdem sieciowym.
4. Podłącz kabel LAN do portu [LAN] w monitorze i portu [LAN] w komputerze.
Wykonywanie wideopołączeń nie wymaga podłączania monitora do komputera.
Jeśli komputer i monitor do wideokonferencji używają tego samego adresu IP, kable LAN należy podłączyć zgodnie z
powyższą ilustracją.
5. SERVICE : Przeznaczone dla autoryzowanego serwisu.
6. Podłącz kabel słuchawek do gniazda słuchawek w monitorze.
Monitor ma swój głośnik, dlatego podłącz słuchawki tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
7. Podłącz kabel mikrofonu do gniazda mikrofonu w monitorze.
Monitor ma swój mikrofon, dlatego podłącz zewnętrzny mikrofon tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Uwaga: możesz ich
używać tylko do wideopołączeń.
Po zakończeniu podłączania, włącz zasilanie, naciśnij przycisk [
2-6
/SOURCE] i wybierz jako sygnał wejściowy opcję <VC>.
Instalacja urządzenia
Rdzeń ferrytowy
Instalacja urządzenia
•
Rdzenie ferrytowe służą do ekranowania przewodów przed zakłóceniami.
•
Podczas podłączania należy przymocować jeden z rdzeni do przewodu w pobliżu wtyku.
2-6
2-7
Zabezpieczenie Kensington
Blokada Kensington to urządzenie chroniące przed złodziejami, które pozwala na zablokowanie urządzenia w wybranej
lokalizacji i jego bezpieczne używanie w publicznych miejscach. Ponieważ kształt i sposób użycia blokady różni się w zależności
od modelu i producenta, więcej informacji znajduje się w Instrukcji obsługi dołączonej do blokady.
Zabezpieczenie Kensington należy zakupić osobno.
A
B
Aby zablokować produkt, wykonaj następujące kroki:
1. Zawiń kabel zabezpieczający Kensington wokół dużego, nieruchomego obiektu, takiego jak biurko lub krzesło.
2. Przełóż zakończenie kabla z przymocowanym zamkiem przez drugie zakończenie kabla z pętlą.
3. Włóż zabezpieczenie do gniazda Kensington w monitorze (
4. Zablokuj blokadę (
).
).
Są to instrukcje ogólne. Aby uzyskać dokładne instrukcje, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia blokującego.
Blokada jest do kupienia w sklepach, przez Internet lub w naszym serwisie.
2-7
Instalacja urządzenia
3
Obsługa urządzenia
3-1
Rozgrzewanie systemu
Po włączeniu monitora należy odczekać 30 sekund.
Tyttlwt…tyr*^„~px
•
Przy każdym uruchomieniu produktu zostanie wyświetlony obraz wskazujący na inicjalizację systemu graficznego.
•
Jeśli chcesz odbierać wideopołączenia, nie wyłączając monitora, włącz ustawienia <Standby> i <Max. Power Saving>.
Obsługa urządzenia
3-1
3-2
Tabela Standardowe tryby sygnału
Wybranie jednego z przedstawionych poniżej standardowych trybów wyświetlania (np. 800 x 600 lub 1440 x 900)
spowoduje automatyczne wprowadzenie odpowiedniej częstotliwości poziomej i pionowej. Jednak jeśli ma być używany
niestandardowy tryb wyświetlania, monitor może wyłączyć się, nawet jeśli dioda LED wskazuje na to, że monitor jest
włączony.
Optymalnym trybem wyświetlania dla monitora jest rozdzielczość 1920 x 1080 przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Po
wybraniu trybu 1920 x 1080 monitor automatycznie wprowadzi odpowiednią częstotliwość poziomą i pionową.
Aby zapewnić najwyższą jakość obrazu, należy ustawić w monitorze optymalną rozdzielczość.
3-2
TRYB
WYŚWIETLANIA
CZĘSTOTLIWOŚĆ
POZIOMA (KHZ)
CZĘSTOTLIWOŚĆ
PIONOWA (HZ)
CZĘSTOTLIWOŚĆ
TAKTOWANIA
(MHZ)
POLARYZACJA
SYNCHRONIZACJI
(POZIOMA/
PIONOWA)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Obsługa urządzenia
Częstotliwość pozioma
Czas wymagany do przeskanowania jednego wiersza od lewej do prawej strony ekranu nazywa się cyklem poziomym.
Odwrotność tej wartości to częstotliwość pozioma. Częstotliwość pozioma jest podawana w kHz.
Częstotliwość odświeżania pionowego
Ekran LCD musi wyświetlać ten sam obraz dziesiątki razy na sekundę. Dzięki temu użytkownicy ekranu mogą zobaczyć obraz.
Ta częstotliwość jest nazywana częstotliwością pionową. Częstotliwość pozioma jest podawana w Hz.
Obsługa urządzenia
3-2
3-3
Instalowanie sterownika monitora
Sterowniki do urządzenia znajdują się na dołączonej do niego płycie CD-ROM. Jeśli dołączony plik ze sterownikami jest
uszkodzony, pobierz sterowniki do monitora ze strony http://www.samsung.com (sekcja Support > Downloads), i
postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie.
Po pobraniu sterownika, kliknij jego plik dwa razy i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na monitorze.
Aby zainstalować sterownik, wykonaj następujące kroki:
1. Włóż płytę CD ze sterownikiem do napędu CD-ROM.
2. Kliknij polecenie „Windows Driver”.
3. Wybierz z listy posiadany model urządzenia.
4. Wykonaj pozostałe czynności instalacyjne zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
5. Sprawdź, czy we Właściwościach ekranu jest wyświetlana odpowiednia rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Aby
uzyskać więcej informacji o oknie dialogowym Właściwości ekranu, przejdź do dokumentacji systemu Windows.
3-3
Obsługa urządzenia
3-4
Przyciski urządzenia
Informacje o monitorze
Produkt może działać jako standardowy monitor lub monitor do wideopołączeń. Funkcje wideopołączeń są wbudowane w
monitor.
Niektóre funkcje, przewidziane dla funkcji połączeń wideo, mogą nie być dostępne, gdy produkt jest używany jako zwykły
monitor.
ELEMENT
OPIS
Kamera
Odbieranie i wysyłanie obrazów w czasie połączenia wideo.
Mikrofon
Odbiera dźwięk w czasie połączenia wideo.
Czujnik pilota
Głośnik
Odbiera sygnał z pilota
Emituje dźwięk drugiej strony w czasie wideopołączenia.
Emituje dźwięki komputera, gdy monitor jest do niego podłączony za pomocą
kabla audio.
Przyciski urządzenia
Przyciski są umieszczone na dole monitora.
IKONA
OPIS
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu ekranowe (OSD).
Za pomocą tego przycisku można wyjść z menu ekranowego lub wrócić w nim do wyższego
poziomu.
Za pomocą tych przycisków można poruszać się po menu lub zmienić wartość w menu ekranowym.
Za pomocą tego przycisku można nawiązać wideopołączenie.
Pozwala na wyciszenie dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, zgodnie z bieżącymi ustawieniami w menu OSD (<Settings> → <Mute Option>).
Obsługa urządzenia
3-4
IKONA
OPIS
Za pomocą tych przycisków można poruszać się po menu lub zmienić wartość w menu ekranowym.
Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na monitorze, naciśnij te przyciski, aby dostosować
głośność.
Jeśli menu OSD jest wyświetlane na monitorze, naciśnij ten przycisk, aby wybrać funkcję.
Jeżeli menu OSD nie jest wyświetlone, naciśnięcie przycisku spowoduje przełączenie sygnału wejściowego (tryb PC/DVI/VC). Przy przełączaniu źródła sygnału za pomocą przycisku [
/SOURCE] lub po włączeniu urządzenia, w lewym górnym rogu ekranu pojawi się informacja
o wybranym źródle.
Aby wybrać tryb <PC/DVI>, należy połączyć produkt z kartą graficznej na komputerze
PC za pomocą kabla D-SUB (tryb PC) lub kabla DVI-D (DVI).
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Dioda LED zasilania
Dioda ta świeci się, gdy urządzenie normalnie funkcjonuje.
Dioda LED zasilania znajduje się nad przyciskami na dole monitora.
Informacje dotyczące funkcji oszczędzania energii znajdują się w części funkcje
oszczędzania energii w specyfikacji urządzenia. Jeśli urządzenie jest długo
nieużywane, zalecamy odłączenie zasilania. Pozwoli to zminimalizować pobór prądu.
3-4
Obsługa urządzenia
3-5
Funkcje wideokonferencji w infrastrukturze RADVISION SCOPIA
Produktu VC240 można używać samodzielnie w celu nawiązywania wideopołączeń typu punkt z punktem.
Jednak to nie wszystko. Dzięki rozbudowie systemu wideokonferencji o rozwiązania RADVISION SCOPIA możesz korzystać z
funkcji dodatkowych, takich jak centralne zarządzanie, konferencje z wieloma uczestnikami, nagrywanie i przesyłanie obrazu
oraz przekraczanie zapór firewall.
RADVISION SCOPIA to rodzina produktów z zakresu infrastruktury, oferowanych w postaci urządzeń sieciowych i programów.
Zostały one zoptymalizowane do pracy z produktem VC240.
Za pomocą rozwiązań RADVISION SCOPIA można szybko wdrożyć łatwą do rozbudowy sieć połączeń wideo, którą będzie
można centralnie zarządzać. Pozwoli to na prowadzenie spotkań z wieloma uczestnikami oraz prowadzenie wideokonferencji z
osobami korzystającymi z laptopów zabezpieczonych zaporą firewall dowolnego typu.
Wielu uczestników (konferencje wielopunktowe)
Wideorozmowy przy użyciu monitora VC240 mogą być jeszcze bardziej efektywne dzięki opcji Konferencja Wielopunktowa
(Wieloosobowa). Opcja jest używana, gdy połączenie nawiązują jednocześnie więcej niż dwie osoby.
Przy konferencjach wielopunktowych użytkownicy produktu VC240 mogą widzieć i słyszeć innych uczestników tak, jakby
wszyscy znajdowali się w tym samym miejscu – w umieszczonej w sieci „wirtualnej sali konferencyjnej”.
Połączenia wielopunktowe
Połączenia punkt z punktem
Konferencje wielopunktowe są prowadzone za pomocą urządzenia MCU (Multipoint Conferencing Unit, Narzędzie do konferencji
wielopunktowych). Za pomocą tego urządzenia można połączyć wiele lokalizacji do jednej konferencji wideo i zarządzać
konferencją wielopunktową.
Rozwiązanie RADVISION’s SCOPIA Elite MCU oferuje przetwarzanie obrazu w rozdzielczości 1080p High Definition i oddzielne
ustawienia układu dla każdego uczestnika.
Tak jak i inni uczestnicy, możesz sterować konferencjami SCOPIA Elite za pomocą pilota produktu VC240 i wykonywać takie
działania, jak wyciszanie uczestników, zmiana układu obrazu i zapraszanie innych uczestników końcowych do konferencji.
Obsługa urządzenia
3-5
Wideokonferencje wysokiej jakości
Menedżerowie i dyrektorzy, którzy prowadzą wideopołączenia za pomocą produktu VC240, szukają sposobów na łatwe
rozszerzenie wideokonferencji na wielu użytkowników zdalnych i stacjonarnych. Pozwoli to na bardziej wydajną, łatwiejszą i
szerzej dostępną komunikację.
Rozwiązanie RADVISION SCOPIA Desktop pozwala na prowadzenie konferencji z dowolnego miejsca.
Zostało ono zaprojektowane tak, aby spełnić zapotrzebowanie na wideokonferencje o najwyższej wydajności za pomocą
standardowego komputera PC i połączenia z Internetem.
Uwzględnione zostały najnowsze rozwiązania wideo, w tym obsługa standardu HD H.264, zarówno na potrzeby spotkania
uczestników, jak i wymiany danych.
System dźwiękowy zapewnia wygaszanie echa, wyciszanie szumów tła i jest bardzo odporny na występujące w Internecie błędy
komunikacji.
Rozwiązanie SCOPIA Desktop to centralnie zarządzany dodatek do przeglądarki internetowej. Można go zainstalować na
komputerze bez skomplikowanych opłat licencyjnych lub problemów z instalacją.
Wystarczy kliknąć jeden odnośnik, aby dołączyć pracowników do spotkania, wziąć udział w wideokonferencji w trakcie podróży,
współpracować z partnerami i dostawcami i bezproblemowo łączyć się przez zapory firewall.
Zarządzanie siecią wideo
Dzięki produktowi VC240 administracja systemem jest dużo bardziej efektywna, gdyż do wykonywania takich operacji, jak zdalna
aktualizacja oprogramowania, konfiguracja, nadzór i obsługa można wykorzystać scentralizowane zarządzanie.
Wraz ze wzrostem liczby wdrożonych produktów VC240, system centralnego zarządzania pozwala administratorom na
zwiększenie wydajności zarządzania rozproszonym systemem produktów VC240 z jednego miejsca.
Rozwiązanie RADVISION iVIEW Suite doskonale odpowiada tym potrzebom.
Jest to pełne rozwiązanie do zarządzania komunikacją głosową i wideo.
Dzięki rozwiązaniu iVIEW sieć transmisji wideo może być wydajnie zarządzana i nadzorowana, co pozwala zapewnić najlepsze
wykorzystanie przepustowości.
Spotkania, prowadzone z wykorzystaniem najwyższej jakości rozwiązań wideo, można łatwo planować i można nimi łatwo
zarządzać.
3-5
Obsługa urządzenia
Zapisywanie i przesyłanie konferencji
Rozwiązanie RADVISION Scopia pozwala także na nagrywanie konferencji.
Funkcja nagrywania pozwala na zapisanie dźwięku, obrazu i danych. Dzięki temu spotkania zostaną zapisane w wysokiej
rozdzielczości i będą mogły być wykorzystane w przyszłości.
Elementy sterujące, które przypominają funkcje znane z magnetowidu, zapewniają dostęp do każdej części nagrania.
Dodatkowo, rozwiązanie RADVISION SCOPIA udostępnia użytkownikom komputerów PC i Mac wbudowane funkcje transmisji
konferencji typu webcast.
Pozwala to widzom na oglądanie strumienia wideo przedstawiającego zarówno osobę prezentującą, jak i z zawartość
prezentacji. Obsługa jednoczesnej transmisji unicast i multicast umożliwia połączenie z praktycznie nieograniczoną ilością
uczestników.
Omijanie zapór typu firewall i mechanizmów NAT
Zapory firewall są wprowadzane między dwoma niezależnymi sieciami. Pozwalają one na odfiltrowanie niechcianych informacji,
co jednak w wielu przypadkach powoduje także zablokowanie wideokonferencji.
Wiele zapór firewall łączy funkcję filtrowania z mechanizmem NAT. Zapory takie z reguły znajdują się na granicy sieci, którą
chronią.
Rozwiązanie SCOPIA PathFinder Firewall and NAT Solution pozwala na nawiązanie bezpiecznego połączenia między sieciami
firmowymi i lokalizacjami zdalnymi.
Rozwiązanie to pozwala zachować zabezpieczenia i funkcje zapory firewall i NAT przy transmisji wideo oraz pozwala na
bezproblemową integrację istniejących punktów końcowych i infrastruktury wideo.
Dowiedz się więcej
Aby dowiedzieć się, jak rozwiązanie RADVISION SCOPIA pomaga we wdrożeniu produktu VC240, zapraszamy na stronę http://
www.radvision.com/VC240 lub prosimy o kontakt z regionalnym biurem RADVISION.
USA/AMERYKA
EMEA
APAC
T +1 201 689 6300
T +44 20 3178 8685
T +852 3472 4388
F +1 201 689 6301
F +44 20 3178 5717
F +852 2801 4071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Obsługa urządzenia
3-5
3-6
Pilot
Telewizory i inne umieszczone przy monitorze urządzenia elektroniczne mogą wpłynąć na pracę pilota zdalnego
sterowania, zaburzając sygnały przesyłane od pilota do telewizora.
POWER
Umożliwia włączenie lub wyłączenie
urządzenia.
SOURCE
Przełącza sygnał wejściowy. (PC/
DVI/VC)
LAYOUT
Przez kilkukrotne naciskanie tego
przycisku można wybrać różne sposoby podziału ekranu. Aktywacja
funkcji obraz w obrazie.
+ ZOOMPozwala powiększyć / pomniejszyć
obraz drugiej strony, jeśli kamera
obsługuje funkcję powiększania.
Znaki specjalne
Naprzemienne naciskanie tego
przycisku pozwala na wpisanie
znaków „*” i „.”.
1/A/a
Pozwala na zmianę trybu wprowadzania tekstu (cyfry → duże
litery → małe litery).
MIC MUTE
Pozwala na wyciszenie dźwięku,
obrazu lub dźwięku i obrazu,
zgodnie z bieżącymi ustawieniami w menu OSD (<Settings>
→ <Mute Option>).
Zwiększanie lub zmniejszanie
poziomu głośności.
(To urządzenie nie obsługuje funkcji
powiększania)
Przyciski kierunku góra/dół i
lewo/prawo
Potwierdzenie
Umóżliwia przechodzenie do innego
elementu menu lub dostosowanie
wartości menu.
Wycisza dźwięk od rozmówcy w
trakcie nawiązywania połączenia.
(Dźwięk ze strony użytkownika
jest przesyłany)
SETUP
Pozwala wybrać kamerę, która ma
wykonać powiększenie/pomniejszenie.
•
Bliski koniec: Twoja kamera:
•
Daleki koniec: Kamera drugiego
użytkownika
PRESENTATION
Pozwala określić, czy mają być używane funkcje pozwalające przesłać
zawartość ekranu komputera do
użytkownika zdalnego.
INFO
<PC/DVI> : Wyświetla rozdzielczość.
<VC> : Wyświetla szczegółowe
informacje o bieżącym połączeniu.
3-6
Jest to klawisz skrótu do menu
<Settings>.
BACK
Powrót do poprzedniego menu.
Usuwa wprowadzany tekst.
END
Kończy połączenie wideo.
Znaki specjalne
Pozwala wpisać znaki „#”, „@” i
„:” przez kilkukrotne naciskanie
tego przycisku.
PHONE BOOK
Wyświetla na monitorze książkę
adresową.
Obsługa urządzenia
CALL
HOLD
Wykonuje połączenie wideo.
Pozwala zawiesić bieżące połączenie (bez jego przerywania),
aby można było przeprowadzić
rozmowę z inną osobą.
Przyciski numeryczne
Pozwala wpisać cyfry i litery zgodnie z trybem wprowadzania.
Funkcja będzie dostępna
później.
Obsługa urządzenia
3-6
Wkładanie baterii do pilota
1. Otwórz pokrywę z tyłu pilota w sposób przedstawiony na rysunku.
2. Włóż dwie baterie o rozmiarze AAA.
Bieguny + i - baterii powinny być dopasowane do znaków + i - na diagramie wewnątrz komory.
3. Załóż z powrotem pokrywę.
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie z pilota i umieść je w suchym i chłodnym miejscu.
Jeśli pilot nie działa poprawnie, należy sprawdzić co następuje:
3-6
•
Czy włączone jest zasilanie telewizora?
•
Czy bieguny plus i minus baterii nie zostały zamienione?
•
Czy baterie nie są wyczerpane?
•
Czy nie wystąpiła awaria sieci elektrycznej lub czy nie odłączono kabla zasilania?
•
Czy w pobliżu nie ma żadnych specjalnych lamp jarzeniowych lub neonów, przerywających transmisję z pilota?
Obsługa urządzenia
3-7
Modyfikacja UKŁADU
Tryb VC powoduje wyświetlenie ekranu wideopołączenia na całym ekranie.
Aby zmienić układ połączenia wideo, naciśnij na pilocie przycisk LAYOUT.
Układ (LAYOUT) wideopołączenia jest przedstawiany poniżej jako połączenie ekranu użytkownika, ekranu użytkownika zdalnego
(ekranu zdalnego) i ekranu PC/DVI. Poniżej zostały przedstawione kolory odpowiadające każdemu ekranowi:
•
: PC/DVI
•
: Ekran użytkownika
•
: Ekran zdalny
Tryb PC/DVI
•
•
Gdy dojdzie do awarii połączenia
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
Gdy linia jest zajęta
Tryb VC
•
•
Gdy dojdzie do awarii połączenia
Gdy linia jest zajęta
Ustawienia LAYOUT (Układu ekranu) zapisane w trybach <PC/DVI> (tryby PC i DVI współdzielą te same ustawienia) nie są
stosowane w trybie <VC>.
Obsługa urządzenia
3-7
3-8
Obsługa menu ekranowego
Obsługa menu ekranowego Struktura
MENU
Call
Call history
Phone book
Settings
Naciśnięcie przycisku „ ” na pilocie lub przycisku MENU z przodu monitora, gdy jest aktywny tryb PC(DVI) lub VC
(Wideokonferencja) spowoduje wyświetlenie na dole ekranu głównego menu V2oIP (Voice and Video over Internet Provider,
Głos i obraz przez Internet).
Nlww
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
^p€{
.BLFBDBMM
Call
Wyświetlane po naciśnięciu na pilocie przycisku CALL. Używane do nawiązywania połączeń wideo.
U9S9*S‚lyr =;9=<D9=>C9CCC
3-8
Ul~zy
=;9=<D9=>C9BC
Ul~zy
=;=A;A=@@C
S‚lyr
=;=>;>;<<=
Uzsy
<AC9=<D9@;9<CA
Xtnspw
=;=A;A=@@C
=;=9<;9>>9<<*8*Mzyrmzyr
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
Nlww*_„{p*E*atopz
Obsługa urządzenia
1. Lista połączeń: Wyświetla listę połączeń przychodzących i wychodzących.
<W przypadku kontaktów zarejestrowanych w funkcji <Phone Book>, wyświetlane są wartości Name> i <IP>.
W przypadku kontaktów, które nie są zarejestrowane w funkcji <Phone Book>, wyświetlana jest tylko wartość <IP>. Wartość
<Name> nie jest wyświetlana.
2. Nawiązywanie połączenia: W zależności od tego, czy jest używany serwer SIP lub moduł obsługi bramy, można nawiązać
połączenie, wpisując adres IP, identyfikator lub numer E.164.
2-1. Podgląd bieżącego stanu: Ikona jest wyświetlana na żółto albo na szaro, w zależności od bieżącego stanu serwera
logowania (jeśli jest używany serwer SIP lub moduł obsługi bramy). W zależności od stanu sieci, ikona ma kolor żółty
lub szary, jeżeli serwer nie jest wykorzystywany.
2-2. Wprowadzanie numeru telefonu: Po wprowadzeniu wartości <IP>, <SIP ID> lub numeru E.164 użytkownika zdalnego
naciśnięcie przycisku „CALL” spowoduje nawiązanie połączenia.
<Wartość SIP ID> pozwala na użycie identyfikatorów osób, które zalogowały się za pomocą serwera SIP. Numer E.164
pozwala na użycie numerów osób, które zalogowały się za pomocą modułu obsługi bramy.
2-3. Typ połączenia: Dostępne typy połączenia to <Video> i <Voice>.
3. Ekran użytkownika: Przy braku połączenia zostanie wyświetlony ekran użytkownika. Pozwala to na wyświetlenie aktualnie
podłączonych użytkowników i anulowanie trwającego połączenia.
Obsługa urządzenia
3-8
Call history
Wyświetla ostatnie połączenia: <Received>, <Sent> i <Missed>.
W przypadku adresów <IP>, które zostały zapisane w funkcji <Phone Book>, wyświetlana jest wartość <Name>. <W przypadku
adresów <IP>, które nie zostały zapisane, wyświetlany jest adres <IP> i godzina ostatniego połączenia.
Dla połączeń wykonanych danego dnia wyświetlana jest dokładna godzina (AM/PM). Dla starszych połączeń wyświetlana jest
data.
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
Xt~~po
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
=;;D*:*<;*:*<B
Xtnspw
=;;D*:*<;*:*<B
P€rpyp
=;;D*:*<;*:*<B
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
ap}zytnl
Nlww
U€yp*Vtx
]pnptpo
^py
Xt~~po
^lp
^txzy*U999
Opwpp
Lyyp
Xtnspw
Opwpp*Lww
P€rpyp
atp‚
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
6OTFMFDU"MM
Xtnspw
Xt~~po
%FMFUF
P€rpyp
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Wyświetlanie menu podrzędnych
1. <Call> : Nawiązuje połączenie za pomocą informacji o połączeniu.
2. <Save> : Pozwala zapisać określone informacje lub wykonać edycję informacji zapisanych w funkcji <Phone Book>.
3. <Delete> : Usuwa określone elementy z listy.
3-8
Obsługa urządzenia
4. <Delete All> : Usuwa wszystkie elementy z listy.
5. <View> : Pozwala wyświetlić szczegółową historię połączeń.
6. <Unselect All> : Usuwa wybór listy.
Phone book
Naciśnięcie na pilocie przycisku PHONE BOOK spowoduje wyświetlenie funkcji <Phone book>.
[szyp*Mzzv
Loo*Nzyln
Lww
lmn
R}z€{
Uzsy
=<B9<?<9>9=@<
_zx
=<B9<?<9>9=@=
Ulyp
=<B9<?<9>9=@>
^p}l
=<B9<?<9>9=@?
Xtnslpw
=<B9<?<9>9=@@
VO*Szyr
=<B9<?<9>9=@A
Nsty*Nsty
=<B9<?<9>9=@B
Xzp
MENU
All
Pyp}
Mlnv
OPIS
Pozwala na przeglądanie, dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników.
W zależności od ustawień serwera można wyszukać użytkownika według parametrów <Name>,
<SIP ID>, <IP> lub <Call Number>.
Aby dodać użytkownika, wybierz polecenie <Add Contact> i wprowadź wartości <Name>, <IP>, <SIP
ID>, <Call Number> i <Group>.
Group
Pozwala na dodawanie, edytowanie i usuwanie grup.
Aby wyświetlić listę użytkowników w grupie, wybierz grupę i naciśnij na pilocie przycisk „
”
Wybranie funkcji <Add Group> pozwala na dodanie grupy. Jeśli użytkownik nie należy do grupy,
można go dodać do dowolnej grupy za pomocą menu <[Unassigned]>.
Settings
Naciśnięcie na pilocie przycisku SETUP spowoduje wyświetlenie funkcji <Settings>.
MENU GŁÓWNE
General
MENU PODRZĘDNE
Language
Clock
Standby
Max. Power Saving
SW Upgrade
Reset System
SW version
Open Source
Call Control
Auto Answer
Mute Option
Do not Disturb
Default Call Type
Input
Source List
PIP Size
PIP Position
PIP Transparency
Picture [PC/DVI]
MagicBright
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Option
Picture Reset
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Picture Option
Picture Reset
Picture [VC]
Obsługa urządzenia
Security
Call Quality
3-8
MENU GŁÓWNE
Network
MENU PODRZĘDNE
IP Settings
User Name
SIP Settings
Network Test
Audio
Sounds
Camera
Power Frequency
White Balance
Phone Number
Network Preference
Brightness
Flip
H.323 Settings
Menu General
PC / DVI
VC
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
^p€{
E*Pyrt~s
Wlyr€lrp
Rpyp}lw
Nwznv
Nlww*Nzy}zw
Xlƒ9*[z‚p}*^ltyr
E*Zqq
-BOHVBHF
$MPDL
Ty{€
4UBOECZ
[tn€}p
^pn€}t„
[tn€}p
4FDVSJUZ
Yp‚z}v
^b*`{r}lop
Yp‚z}v
486QHSBEF
L€otz
]p~p*^„~px
L€otz
3FTFU4ZTUFN
Nlxp}l
^b*ap}~tzy
Nlxp}l
Xzp
Pyp}
Language
NJO
487FSTJPO
Mlnv
MENU
&OHJTI
Xzp
Pyp}
Mlnv
OPIS
Wybór języka menu ekranowego.
<English> - <Français> - <Italiano> - <Español> - <Deutsch> - <한국어> - <日本語>
•
Wybrany język ma zastosowanie tylko do menu ekranowego urządzenia. Nie wpływa on na
inne funkcje komputera.
Clock
Ustawienie w systemie bieżącej daty i godziny.
•
<Clock Set> - ustawienie wartości <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Minute> i <AM/PM>.
•
<Date Format> - dostosowanie formatu wyświetlania daty.
•
<Time Format> - dostosowanie funkcji <Time Format>.
•
•
Standby
<YYYY/MM/DD> - <MM/DD/YYYY> - <DD/MM/YYYY>
<12 hours> - <24 hours>
Wyświetla w trybie <VC> czas oczekiwania na system aktywny.
Czas oczekiwania to okres, przez który ekran może być w stanie bezczynności, zanim zostanie automatycznie wyłączony.
•
<Now> - <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> - <60 min>
<Funkcja<Standby> jest wyłączona w trakcie połączenia.
Max. Power Saving
Jest to funkcja aktywna w trybie <PC/DVI>, dzięki której można zaoszczędzić energię.
Jeśli PC przełączy się w tryb oszczędzania energii, gdy funkcja <Max. Power Saving> jest ustawiona
na <On>, monitor także przełączy się w ten tryb.
•
<On> - <Off>
Gdy funkcja <Max. Power Saving> jest ustawiona na <On>, nie jest możliwe nawiązywanie
połączeń.
3-8
Obsługa urządzenia
MENU
Security
OPIS
Tworzy hasło użytkownika składające się z czterech cyfr.
•
<Functions Lock> - <Change PIN>
Domyślne hasło to 0000.
SW Upgrade
Umożliwia aktualizację oprogramowanie przez sieć.
Funkcja wyłączona, gdy trwa połączenie.
Reset System
Przywraca firmowe ustawienia urządzenia.
Funkcja wyłączona, gdy trwa połączenie.
SW version
Sprawdza wersję oprogramowania w bieżącym systemie.
Open Source
Wyświetla oprogramowanie użyte podczas opracowywania produktu.
Menu Call Control
^p€{
Rpyp}lw
L€z*Ly~‚p}
E*Zqq
Nlww*Nzy}zw
X€p*Z{tzy
E*aztnp*6*atopz
Oz*yz*Ot~€}m
E*Zqq
[tn€}p
Opql€w*Nlww*_„{p
E*atopz
Yp‚z}v
Nlww*\€lwt„
Ty{€
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENU
Auto Answer
Pyp}
Mlnv
OPIS
Automatyczne odbieranie połączenia przychodzącego.
•
<On> - <Off>
Funkcja wyłączona, gdy trwa połączenie.
Mute Option
Do not Disturb
Pozwala wybrać opcję funkcji <Mute Option> aktywną w trakcie połączenia.
•
<Voice> – zatrzymanie przesyłania dźwięków z mikrofonu do użytkownika zdalnego.
•
<Video> – zatrzymanie przesyłania obrazu do użytkownika zdalnego.
•
<Voice + Video> – zatrzymanie przesyłania dźwięku z mikrofonu i obrazu do użytkownika
zdalnego.
Automatyczne odrzucanie połączenia przychodzącego.
•
<On> - <Off>
Funkcja wyłączona, gdy trwa połączenie.
Obsługa urządzenia
3-8
MENU
Default Call Type
Call Quality
OPIS
Wskazuje wybrany typ połączenia.
•
<Video> - <Voice>
•
<Video Mode> – nadaje priorytet jakości obrazu lub liczbie klatek na sekundę.
•
•
<Sharpness> – Nadaje wyższy priorytet liczbie klatek na sekundę niż jakości obrazu.
•
<Motion> – Nadaje wyższy priorytet jakości obrazu niż liczbie klatek na sekundę.
<Max Bandwidth> – Ustawia maksymalną przepustowość używaną do komunikacji. Im niższa
przepustowość, tym gorsza jakość połączenia.
•
< 1920 kbps> - < 1472 kbps> - < 1024 kbps> - < 768 kbps> - < 512 kbps> - < 384 kbps> - <
320 kbps> - < 256 kbps> - < 192 kbps> - < 128 kbps>
Funkcja wyłączona, gdy trwa połączenie.
Menu Input
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
^z€}np*Wt~
E*[N
[T[*^t…p
E
[T[*[z~ttzy
E
[T[*_}ly~{l}pyn„
E*Z{l|€p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENU
Input
Mlnv
OPIS
Pozwala wybrać wyświetlanie obrazu z zewnętrznego urządzenia podłączonego do ekranu.
•
PIP Size
Pyp}
<PC> - <DVI> - <VC>
Zmiana rozmiaru okienek funkcji obraz w obrazie.
•
<
>-<
>
Zostaje aktywowana w trybie PIP (obraz w obrazie). Tryb PIP (obraz w obrazie) uruchamia się
po naciśnięciu przycisku LAYOUT na pilocie zdalnego sterowania.
Ma zastosowanie do obrazu w obrazie w trakcie połączenia w ramach obrazu użytkownika lub
użytkownika zdalnego. Nie ma zastosowania do obrazu wyświetlanego ze źródła
zewnętrznego.
3-8
Obsługa urządzenia
MENU
PIP Position
OPIS
Przenosi ekran obrazu w obrazie do wskazanej lokalizacji.
•
<
>-<
>-<
>-<
>
Zostaje aktywowana w trybie PIP (obraz w obrazie). Tryb PIP (obraz w obrazie) uruchamia się
po naciśnięciu przycisku LAYOUT na pilocie zdalnego sterowania.
Ma zastosowanie do obrazu w obrazie w trakcie połączenia w ramach obrazu użytkownika lub
użytkownika zdalnego. Nie ma zastosowania do obrazu wyświetlanego ze źródła
zewnętrznego.
PIP Transparency
Zmiana opcji przezroczystości okienek funkcji obraz w obrazie.
•
<Opaque> - <Low> - <Medium> - <High>
Opcja dostępna tylko w trybie <PC> / <DVI>
Funkcja staje się aktywna, gdy podczas działania funkcji obraz w obrazie w trybie <PC/DVI> na
pilocie zostanie naciśnięty przycisk LAYOUT.
Menu Picture [PC/DVI]
^p€{
XlrtnM}trs
E*N€~zx
Nzy}l~
E*DC
Ty{€
M}trsyp~~
E*<;;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*AA
Yp‚z}v
L€z*Lou€~xpy*
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
^n}ppy
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
MENU
MagicBright
Pyp}
Mlnv
OPIS
Zapewnia najlepsze ustawienia obrazu dla różnych środowisk pracy użytkownika: tworzenie dokumentów, korzystanie z Internetu, oglądanie filmów itd.
•
<Entertain>
Tryb ustawień oferujący konfigurację jasności i ostrości odpowiadającą telewizorowi
przeznaczonemu do rozrywki (filmy, DVD itd).
•
<Internet>
Tryb ustawień odpowiednich dla korzystania z Internetu (tekst i obrazy).
•
<Text>
Tryb ustawień odpowiednich dla edycji dokumentu.
•
<Custom>
Jeśli firmowe ustawienia nie są wystarczające, w trybie tym można bezpośrednio skonfigurować
opcje <brightness> i <Contrast>.
Opcja dostępna tylko w trybie <PC>
Contrast
Dostosowywanie kontrastu.
Brightness
Dopasowywanie jasności.
Sharpness
Dostosowanie ostrości obrazu.
Obsługa urządzenia
3-8
MENU
Auto Adjustment
OPIS
Dzięki funkcji <Auto Adjustment> monitor automatycznie koryguje otrzymywany sygnał wideo.
Wartości <Fine>, <Coarse> i <PC Position> są automatycznie regulowane.
Opcja dostępna tylko w trybie <PC>
Screen
•
<Coarse>
Funkcja usunięcia ziarnistości umożliwia usunięcie zakłóceń takich, jak pionowe prążki.
<Regulacja parametru <Coarse> może spowodować przesunięcie obszaru obrazu na ekranie.
Centralne położenie obrazu można przywrócić za pomocą menu regulacji położenia w poziomie.
•
<Fine>
Funkcja gładkiego obrazu umożliwia usunięcie zakłóceń, takich jak prążki poziome.
Jeśli po przeprowadzeniu strojenia z wykorzystaniem funkcji <Fine> szum nadal będzie
występować, wykonaj regulację częstotliwości (<Coarse>) i ponów strojenie z wykorzystaniem
funkcji <Fine>
•
<PC Position>
Dostosowanie położenia obrazu w pionie oraz poziomie.
•
<Image Reset>
Umożliwia zastąpienie parametrów obrazu przez fabryczne ustawienia domyślne.
Opcja dostępna tylko w trybie <PC>
Picture Option
•
<Color Tone> - Umożliwia zmianę tonów koloru.
•
<Cool> - <Warm> - <Standard> - <Custom>
•
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Umożliwia dostosowanie poszczególnych składowych kolorów R, G, B (Czerwony, Zielony,
Niebieski).
•
<Size> – przełączenie rozmiaru.
•
<16:9> - <4:3>
•
<Digital NR> – redukcja szumu cyfrowego.
•
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Opcja dostępna tylko w trybie <VC>
Picture Reset
Przywraca wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Menu Picture [VC]
^p€{
Xzop*
E*^lyol}o
Nzy}l~
E*D@
Ty{€
M}trsyp~~
E*@;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*A;
Yp‚z}v
Nzwz}
E*A@
_ty*3R:]4*
E*R@;:]@;
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
3-8
Pyp}
Mlnv
Obsługa urządzenia
MENU
Mode
OPIS
Wybierz wstępnie zaprogramowany tryb ekranu monitora, lub dopasuj ustawienia do własnych upodobań.
•
<Dynamic>
Wybierz ten tryb, aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie <Standard>.
•
<Standard>
Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest jasne. W trybie tym obraz jest ostry.
•
<Movie>
Wybierz ten tryb, gdy otoczenie monitora jest ciemne. Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza
zmęczenie oczu.
Contrast
Dostosowywanie kontrastu.
Brightness
Dopasowywanie jasności.
Sharpness
Dostosowanie ostrości obrazu.
Color
Poziom nasycenia barw obrazu.
Tint (G/R)
Poziom zabarwienia obrazu.
Picture Option
•
<Color Tone> - Umożliwia zmianę tonów koloru.
•
<Cool2> - <Cool1> -<Normal> - <Warm1> - <Warm2>
<Opcje Warm1> i <Warm2> mogą być wybrane tylko, jeśli opcja <Mode> została ustawiona
na wartość <Movie>.
•
<Digital NR> – redukcja szumu cyfrowego.
•
Picture Reset
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Przywraca wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Network
^p€{
Rpyp}lw
T[*^ptyr~
E*^ltn
Nlww*Nzy}zw
`~p}*Ylxp
E*Uzsy
Ty{€
[szyp*Y€xmp}
[tn€}p
Yp‚z}v*[}pqp}pynp
Yp‚z}v
S9>=>*^ptyr~
L€otz
^T[*^ptyr~
Nlxp}l
Yp‚z}v*_p~
4*1
Xzp
Pyp}
Mlnv
Menu obsługi sieci jest wyłączone w trakcie połączenia.
MENU
IP Settings
User Name
Obsługa urządzenia
OPIS
Konfiguracja adresu IP.
•
<Dynamic> – Przydziela dynamicznie adres IP.
•
<Static> – Przydziela statyczny adres IP.
Ustaw nazwę użytkownika używaną podczas logowania się do serwera SIP lub modułu obsługi
bramy H.323
3-8
MENU
OPIS
Phone Number
Ustaw numer telefonu używany do nawiązywania połączeń jako adres E.164 przesyłany do modułu
obsługi bramy H.323.
Network Preference
Ustaw podstawowy protokół używany w trakcie połączenia.
H.323 Settings
Zmień ustawienia H.323 (moduł obsługi bramy itd).
SIP Settings
Skonfiguruj informacje o serwerze proxy SIP.
Network Test
•
<SIP Proxy Server> – włączenie lub wyłączenie serwera proxy.
•
<Display Name> – Wprowadź nazwę, za pomocą której urządzenie będzie rozpoznawane w
sieci.
•
<Server Address> – Wprowadź adres serwera proxy.
•
<Password> – Wprowadź hasło użytkownika.
Sprawdź aktualny stan sieci.
Wyświetl ustawienia, takie jak adres MAC, adres IP, maska podsieci, brama, adresy serwerów DNS,
czas transmisji pakietów do bramy (ping) i konfliktujące adresy IP. Znak (
oznacza, że dany element działa prawidłowo. Znak (
widłowo.
) przed elementem
) oznacza, że dany element nie działa pra-
Jeśli znak (
) zostanie wyświetlony w trakcie sprawdzania konfiguracji sieci, nie będzie możliwe
przejście do następnego kroku.
Audio
^p€{
Rpyp}lw
^z€yo~
E*Zy
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENU
Sounds
Pyp}
Mlnv
OPIS
Włącza lub wyłącza funkcję <Sounds> (dzwonek połączeń przychodzących, wychodzących itd).
•
<On> - <Off>
Funkcja wyłączona, gdy trwa połączenie.
3-8
Obsługa urządzenia
Camera
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
[z‚p}*Q}p|€pyn„
E*A;*S…
bstp*Mlwlynp
E*L€z
M}trsyp~~
E*L€z
Qwt{
E*Yz}xlw
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENU
Power Frequency
Reguluje częstotliwość kamery.
<Auto> - <Manual>
Reguluje jasność obrazu z kamery.
•
Flip
<50 Hz> - < 60 Hz>
Reguluje balans bieli obrazu z kamery.
•
Brightness
Mlnv
OPIS
•
White Balance
Pyp}
<Auto> - <Manual>
Odwraca obrazy na ekranie kamery.
•
<Normal> - <Horizontal> - <Vertical> - <Horiz. + Verti.>
Skierowanie kamery bezpośrednio na źódło światła, takie jak lapa elektryczna, może zamazać obraz.
Obraz może wyglądać nienaturalnie w ciemnym otoczeniu.
Obsługa urządzenia
3-8
4
Rozwiązywanie problemów
4-1
Automatyczna diagnostyka monitora
•
Za pomocą funkcji automatycznej diagnostyki można sprawdzić, czy urządzenie pracuje prawidłowo.
•
Jeśli po podłączeniu monitora z komputerem, monitor niczego nie wyświetla, a dioda LED zasilania mruga, użyj funkcji
automatycznej diagnostyki.
Aby uruchomić automatyczną diagnostykę monitora, wykonaj następujące kroki:
1. Wyłącz monitor i komputer.
2. Odłącz kabel D-Sub od urządzenia.
3. Włącz monitor.
4. Jeśli monitor działa prawidłowo, pojawi się komunikat „Check Signal Cable”.
4-1
Rozwiązywanie problemów
4-2
Przed zgłoszeniem się do serwisu
Przed poproszeniem o pomoc serwisu, sprawdź poniższe możliwości rozwiązania. Jeśli problem będzie nadal występować,
skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung Electronics lub przejdź na stronę pomocy pod adresem
www.samsung.com.
POJAWIA SIĘ PUSTY EKRAN / NIE MOGĘ WŁĄCZYĆ URZĄDZENIA
Czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony?
Upewnij się, że kabel zasilania jest po obu stronach prawidłowo podłączony.
Czy na ekranie pojawia się komunikat „Check Signal Cable”?
Sprawdź kabel łączący komputer i urządzenie.
Jeśli kabel jest prawidłowo podłączony, naciśnij klika razy
przycisk [ /SOURCE], aby potwierdzić, że w monitorze jest
ustawione prawidłowe źródło i że monitor odbiera sygnał wejściowy.
Czy na ekranie pojawia się komunikat Not Optimum Mode?
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał przesyłany przez kartę
graficzną przekracza maksymalną rozdzielczość lub częstotliwość (współczynnik odświeżania) urządzenia.
W takiej sytuacji należy ustawić odpowiednią rozdzielczość i
częstotliwość. Aby wprowadzić prawidłowe wartości, patrz
Tabela standardowych trybów sygnału.
Czy jest wyświetlany pusty ekran, a dioda LED zasilania
mruga co jedną sekundę?
Takie zachowanie oznacza włączoną funkcję oszczędzania
energii.
Po kliknięciu myszką lub naciśnięciu dowolnego klawisza,
ekran zostanie ponownie włączony.
Czy urządzenie jest podłączone kablem DVI?
Jeśli kabel DVI został podłączony po uruchomieniu komputera lub został on odłączony i ponownie podłączony przy włączonym komputerze, karta graficzna mogła wyłączyć
przesyłanie sygnału wideo. W takiej sytuacji ekran będzie
pusty.
Należy wówczas uruchomić ponownie komputer przy podłączonym kablu DVI.
OBRAZY SĄ WYŚWIETLANE W DZIWNYCH KOLORACH / W CZERNI I BIELI
Czy cały obraz jest wyświetlany w kolorze, który wygląda,
jakby na cały ekran nałożono celofan?
Sprawdź połączenie kablowe z komputerem.
Wyjmij i całkowicie włóż kartę graficzną do komputera.
Sprawdź czy opcja <Color Effect> jest ustawiona na <Off>.
Czy karta graficzna jest prawidłowo skonfigurowana?
Skonfiguruj ponownie kartę graficzną zgodnie z jej instrukcją
obsługi.
OBSZAR WYŚWIETLANIA PRZESUWA SIĘ NAGLE DO BRZEGU LUB DO ŚRODKA.
Czy karta graficzna lub jej sterownik były ostatnio zmieniane?
Czy w funkcji <Picture>, w części <Settings> została uruchomiona funkcja <Auto Adjustment>?
Czy została zmieniona wartość rozdzielczości lub częstotliwości (odświeżania)?
Wprowadź w karcie graficznej odpowiednie wartości rozdzielczości i częstotliwości.
Aby wprowadzić prawidłowe wartości, patrz Tabela standardowych trybów sygnału.
Czy karta graficzna jest prawidłowo skonfigurowana?
Rozwiązywanie problemów
Skonfiguruj ponownie kartę graficzną zgodnie z jej instrukcją
obsługi.
4-2
WYŚWIETLANE OBRAZY SĄ NIEOSTRE.
Czy została zmieniona wartość rozdzielczości lub częstotliwości (odświeżania)?
Wprowadź w karcie graficznej odpowiednie wartości rozdzielczości i częstotliwości.
Aby wprowadzić prawidłowe wartości, patrz Tabela standardowych trybów sygnału.
DO WYŚWIETLANIA OBRAZU JEST UŻYWANE WYŁĄCZNIE 16 KOLORÓW USTAWIENIA KOLORÓW ULEGŁY
ZMIANIE PO WYMIANIE KARTY GRAFICZNEJ.
Czy został zainstalowany sterownik urządzenia?
Windows ME/XP/2000 : Ustaw ponownie kolory, wybierając
opcję Control Panel (Panel sterowania) → Display
(Ekran)→Settings (Ustawienia).
Czy karta graficzna jest prawidłowo skonfigurowana?
W nowym sterowniku karty graficznej skonfiguruj ponownie
ustawienia kolorów.
PO PODŁĄCZENIU MONITORA POJAWIA SIĘ KOMUNIKAT „NIEZNANY MONITOR, ZNALEZIONO MONITOR
PLUG&PLAY (VESA DDC)”.
Czy został zainstalowany sterownik urządzenia?
Zainstaluj sterownik urządzenia zgodnie ze wskazówkami w
instrukcji dotyczącymi instalacji sterowników.
W instrukcji obsługi kart graficznej sprawdź, czy karta obsługuje wszystkie funkcje standardu Plug&Play (VESA DDC).
Jeśli karta graficzna obsługuje funkcję Plug&Play, zainstaluj
ponownie jej sterowniki. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty.
GDY OGLĄDAM ZEWNĘTRZNY BRZEG PRODUKTU, WIDZĘ MAŁE ZNIEKSZTAŁCENIA.
W celu ochrony ekranu czarne krawędzie produktu są pokryte przezroczystą substancją, która powoduje zmiękczenie kolorów
na brzegach ekranu. Substancja ta może spowodować czasami niewielkie zniekształcenia obrazu na jego brzegach. Nie jest
to oznaką wady urządzenia.
PODCZAS URUCHAMIANIA KOMPUTERA SŁYCHAĆ SYGNAŁY DŹWIĘKOWE.
Jeśli emitowane są więcej niż dwa sygnały, poproś o naprawę komputera
4-2
Rozwiązywanie problemów
4-3
Najczęściej zadawane pytania
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Jak zmienić wartość częstotliwości (odświeżania) obrazu?
SPRÓBUJ WYKONAĆ PONIŻSZE CZYNNOŚCI
Należy zmienić ustawienie częstotliwości w karcie graficznej.
Windows XP : Aby zmienić częstotliwość, wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes
(Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran)→ Settings (Ustawienia) → Advanced (Zaawansowane) → Monitor i zmień
częstotliwość odświeżania w opcji Monitor Settings (Ustawienia monitora).
Windows ME/2000 : Aby zmienić częstotliwość, wybierz opcję
Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)→ Settings (Ustawienia) → Advanced (Zaawansowane) → Monitor i
zmień częstotliwość odświeżania w opcji Monitor Settings
(Ustawienia monitora).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji
obsługi karty graficznej.
Jak można dostosować rozdzielczość?
Windows XP : Zmień rozdzielczość, wybierając opcje Control
Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes
(Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).
Windows ME/2000 : Zmień rozdzielczość, wybierając opcje
Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran)→Settings (Ustawienia).
Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji
obsługi karty graficznej.
Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania
energii?
Windows XP : Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) →
Display (Ekran) → Screen Saver Settings (Ustawienia wygaszacza ekranu) lub skonfiguruj te ustawienia w systemie
BIOS komputera.
Windows ME/2000 : Wybierz opcję Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Screen Saver Setting (Ustawienia wygaszacza ekranu) lub skonfiguruj te ustawienia w
systemie BIOS komputera.
Więcej informacji znajduje się w instrukcji użytkownika
systemu Windows.
Rozwiązywanie problemów
4-3
5
Więcej informacji
5-1
Dane techniczne
NAZWA MODELU
Ekran LCD
Synchronizacja
Wymiary
23,6 cala (59 cm)
Obszar wyświetlania
521,28 mm (poziomo) x 293,22 mm (pionowo)
Plamka matrycy
0,2715 mm (poziomo) x 0,2715 mm (pionowo)
Poziomo
30 kHz ~ 81 kHz
Pionowo
56 Hz ~ 75 Hz
Gama kolorów
Rozdzielczość
VC240
16,7 mln
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksymalna rozdzielczość
1920 x 1080 @ 60 Hz
Analogowe RGB, DVI-D(Digital Visual Interface)
Sygnał wejściowy, z obciążeniem
0,7 Vp-p ± 5 %
oddzielna synchronizacja H/V, gniazdo Composite
Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)
Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
170 MHz (analogowy, cyfrowy)
Zasilanie
Produkt działa pod napięciem 100 - 240 V.
Jako że standardowe napięcie jest różne w zależności od kraju, należy sprawdzić etykietę z tyłu produktu.
Złącza sygnałowe
15pin D-sub connector, 24pin DVI-D connector,
Analog Sound In (Phone Jack),
Mic In (Phone Jack), Headphone Out (Phone Jack),
RJ-45 Ethernet Jack x2, 1 USB Jack for service port
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) / Waga
(Prosta podstawa)
568,6 x 397,4 x 77,7 mm (bez podstawy)
VESA Podkładka montażowa
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
Środowisko
pracy
Temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Obsługa urządzenia
568,6 x 440,0 x 226,0 mm (z podstawą) / 8,8 kg
Wilgotność: 20 – 80 % bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Wilgotność: 5 % – 95 % bez kondensacji
Odchylenie
-1˚ ~ 25˚
Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego w mieszkaniach)
Urządzenie zostało zarejestrowane pod kątek zakłóceń elektromagnetycznych do użytku domowego (klasa B) Urządzane
może być używane we wszystkich miejscach. (Sprzęt klasy B emituje mniej fal elektromagnetycznych niż sprzęt klasy A).
5-1
Więcej informacji
5-2
Funkcja oszczędzania energii
Urządzenie ma funkcję oszczędzania energii, która powoduje automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie nie jest używane
przez określony czas. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii. Po włączeniu trybu oszczędzania energii w urządzeniu, dioda LED
zasilania zmieni kolor. Oznacza to włączenie trybu oszczędzania energii. Gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania
energii, zasilanie nie jest włączone. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć dowolny przycisk lub kliknąć myszką. Jednak
funkcja oszczędzania energii działa tylko wówczas, gdy urządzenie jest podłączone do komputera obsługującego taką funkcję.
STAN
TRYB STANDARDOWY
TRYB OSZCZĘDZANIA
ENERGII
WYŁĄCZ ZASILANIE
(PRZYCISK ZASILANIA)
Wskaźnik zasilania
Wł.
Migotanie
Wył.
Zużycie energii
Poniżej 85 W
Poniżej 3 W
Poniżej 3 W
Jeśli nie jest dostępny przełącznik odcinający zasilanie, urządzenie nie pobiera zasilania tylko przy odłączonym przewodzie
zasilającym.
Funkcja oszczędzania energii jest aktywna, jeśli funkcja <Max. Power Saving> w części <PC/DVI> jest ustawiona na <On>.
Więcej informacji
5-2
5-3
Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE
•
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
5-3
Więcej informacji
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
Więcej informacji
5-3
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
1800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
5-3
Więcej informacji
5-4
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) tylko Europa
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów
od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji
5-4

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement