Samsung | SM-G389F | Samsung SM-G389F Instrukcja obsługi (Marshmallow)

SM-G389F
Instrukcja obsługi
www.samsung.pl
Polish. 04/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Spis treści
Podstawowe informacje
53E-mail
54Aparat
60Galeria
62 S Terminarz
63Dyktafon
64 Moje pliki
65Notatka
65Zegar
67Kalkulator
68Radio
69 Aplikacje Google
4
Przeczytaj najpierw
Zawartość opakowania
7
8
Wygląd urządzenia
10Bateria
16 Karta SIM lub USIM (karta microSIM)
17 Karta pamięci (karta microSD)
19 Zakładanie paska na rękę
20 Włączanie i wyłączanie urządzenia
20 Ekran dotykowy
23 Ekran startowy
29 Ekran blokady
31 Panel powiadomień
32 Wprowadzanie tekstu
34 Zrzut z ekranu
34 Otwieranie aplikacji
34 Konto Samsung
36 Przenoszenie danych z poprzedniego
urządzenia
38 Zarządzanie urządzeniem i danymi
Ustawienia
71Wstęp
71Wi-Fi
73Bluetooth
75 Tryb Offline
75 Udostępnianie internetu
76 Licznik danych
77 Sieci telefonii komórkowej
77 NFC i płatności
80 Więcej ustawień połączenia
81 Smart Menedżer
83Aplikacje
83 Dźwięki i wibracje
84Powiadomienia
84 Nie przeszkadzać
85Wyświetlacz
Aplikacje
41
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
43Telefon
47Kontakty
49Wiadomości
51Internet
2
Spis treści
85 Zaawansowane funkcje
86Tapeta
86 Ekran startowy
86 Ekran blokady i zabezpieczenia
87Prywatność
87Dostępność
88Konta
89 Kopia zapasowa i zerowanie
89 Klawisz aktywny
90 Język i wprowadzanie
90Bateria
91Pamięć
91 Data i godzina
91 Instrukcja obsługi
91 Informacje o urządzeniu
Załącznik
92
Rozwiązywanie problemów
3
Podstawowe informacje
Przeczytaj najpierw
Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę instrukcję.
• Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• W zależności od regionu, operatora sieci, specyfikacji modelu lub oprogramowania urządzenia
opisana w instrukcji zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
• Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez firmy inne niż Samsung.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
• Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem
korzystanie z multimediów.
• Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty, zależnie od posiadanej taryfy. Duże ilości danych lepiej jest przesyłać za
pomocą funkcji Wi-Fi.
• Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W
przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o
kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji
instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
4
Podstawowe informacje
Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności
Twoje urządzenie jest wodo- i pyłoszczelne. Aby utrzymać wodo- i pyłoszczelność swojego
urządzenia, dokładnie przestrzegaj podanych niżej wskazówek. W przeciwnym razie może dojść do
jego uszkodzenia.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu
przez ponad 30 minut.
• Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta. W przeciwnym razie może ona
przepuszczać wodę i pył.
• Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą poruszającą się z dużą siłą, na przykład wodą
płynącą z kranu, falami morskimi czy wodospadami.
• Nie należy otwierać pokryw urządzenia, gdy urządzenie znajduje się w wodzie lub bardzo
wilgotnych miejscach, na przykład na basenie lub w łazience.
• Nie należy otwierać tylnej pokrywy mokrymi rękami lub gdy urządzenie jest mokre.
• Gumowe uszczelki zamontowane na tylnej pokrywie to ważne komponenty urządzenia.
Podczas otwierania i zamykania tylnej pokrywy należy uważać, aby uniknąć uszkodzenia
gumowej uszczelki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy się również upewnić, że
gumowych uszczelek nie pokrywają żadne nieczystości, takie jak piasek lub kurz.
• W wypadku kontaktu urządzenia z czystą wodą należy dokładnie wytrzeć je czystą miękką
szmatką. W wypadku kontaktu urządzenia z inną cieczą należy spłukać je czystą wodą, po czym
dokładnie wytrzeć czystą miękką szmatką. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może negatywnie
wpłynąć na działanie lub wygląd urządzenia.
• Tylna pokrywa może się poluzować, jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub coś w nie
uderzy. Należy upewnić się, że wszystkie osłony dobrze przylegają i są szczelnie zamknięte.
• Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub głośnik, mikrofon albo słuchawka są mokre
podczas rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Wytrzyj urządzenie suchą szmatką, aby je
dokładnie wysuszyć przed użyciem.
5
Podstawowe informacje
• Wodoodporna konstrukcja urządzenia powoduje, że w niektórych warunkach wibruje ono
nieznacznie. Wibracje w takich sytuacjach, jak na przykład w przypadku ustawienia wysokiego
poziomu głośności, są normalne i nie wpływają na wydajność urządzenia.
• Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać prawidłowo, jeśli urządzenie jest używane w
wodzie.
• Na podstawie prób przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku potwierdzono
certyfikatem, że to urządzenie jest wodoszczelne i pyłoszczelne w określonych warunkach
(spełnia wymogi klasyfikacji IP67 zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 – Stopnie
ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki próby: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metr,
30 minut). Pomimo tej klasyfikacji w pewnych sytuacjach i tak może dojść do uszkodzenia
urządzenia.
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
6
Podstawowe informacje
Zawartość opakowania
Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:
• Urządzenie
• Bateria (litowo-jonową / 2 200 mAh)
• Instrukcja obsługi
• Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić
w zależności od kraju lub operatora sieci.
• Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne
z innymi urządzeniami.
• Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z
niezatwierdzonych akcesoriów może spowodować problemy z wydajnością oraz usterki
nieobjęte gwarancją.
• Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej
informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Samsung.
7
Podstawowe informacje
Wygląd urządzenia
Złacze słuchawkowe
Czujnik zbliżeniowy
Słuchawka
Przedni aparat
Ekran dotykowy
Klawisz zasilania
Klawisz strony domowej
Klawisz ostatnich aplikacji
Klawisz wstecz
Mikrofon
Złącze wielofunkcyjne
Wbudowana antena GPS
Flesz
Głośnik
Klawisz aktywny
Tylny aparat
Klawisz głośności
Tylną pokrywę
Antena NFC (w baterii)
Wewnętrzna antena
8
Podstawowe informacje
• Przypadki problemów z połączeniem i rozładowaniem się baterii mogą zdarzyć się w
następujących sytuacjach:
– – umieszczenie metalicznych naklejek w okolicach anteny urządzenia
– – założenie na urządzenie pokrywy wykonanej z materiału metalicznego
– – zakrycie obszaru anteny rękoma lub innymi przedmiotami podczas korzystania
z pewnych funkcji, takich jak połączenia telefoniczne lub połączenia danych
mobilnych.
• Wskazane jest naklejenie na ekranie folii ochronnej atestowanej przez firmę Samsung.
Stosowanie folii ochronnych bez atestu może spowodować wadliwe działanie czujników.
Klawisze
Klawisz
Funkcja
Włączania /
wyłączania
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Ostatnie
• Naciśnij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
• Naciśnij, aby włączyć lub zablokować ekran.
• Naciśnij, aby włączyć ekran, gdy jest zablokowany.
Ekran startowy
• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
• Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Wstecz
Aktywny
• Naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji
dostępnych na bieżącym ekranie.
• Naciśnij lub naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wstępnie
ustawione aplikacje.
• Naciśnij, aby zrobić zdjęcie w trybie aparatu.
Głośność
• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
9
Podstawowe informacje
Bateria
Wkładanie baterii
1 Zdejmij tylną pokrywę.
Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.
Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować
uszkodzenie pokrywy.
2 Włóż baterię, tak aby złote styki były odpowiednio ułożone w stosunku do styków w urządzeniu.
2
1
10
Podstawowe informacje
3 Załóż tylną pokrywę.
2
1
Przyciśnij
Dopasuj
Zadbaj o to, by tylna pokrywa była szczelnie zamknięta, aby do urządzenia nie dostała się
woda ani kurz. Jeśli tylna pokrywa jest otwarta lub nieszczelna, do urządzenia może dostać
się woda oraz kurz, co może spowodować uszkodzenia.
Wyjmowanie baterii
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Wyjmiij baterię.
11
Podstawowe informacje
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem baterii lub jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas naładuj ją.
Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź
uszkodzenie urządzenia.
1 Należy podłączyć kabel USB do zasilacza USB, a następnie podłączyć koniec kabla USB do złącza
wielofunkcyjnego.
Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte
gwarancją.
2 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.
12
Podstawowe informacje
3 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od
urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest
używana. Ładowarka nie jest wyposażona w przełącznik zasilania, dlatego dla oszczędności
energii też należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka
powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas
ładowania.
Wyświetlanie pozostałego czasu ładowania
Podczas ładowania otwórz ekran startowy i dotknij Aplik. → Ustawienia → Bateria.
Faktyczny czas ładowania może się różnić w zależności od stanu urządzenia oraz warunków
ładowania. Pozostały czas ładowania może nie być wyświetlany, kiedy urządzenie jest
ładowane w bardzo zimnych lub bardzo gorących warunkach.
Ograniczanie zużycia energii baterii
Urządzenie oferuje różne opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii.
• Optymalizuj pracę urządzenia przy użyciu funkcji Smart Menedżer.
• Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając klawisz zasilania.
• Włącz tryb oszczędzania energii.
• Zamknij niepotrzebne aplikacje.
• Wyłącz funkcję Bluetooth, jeśli z niej nie korzystasz.
• Wyłącz funkcję Wi-Fi, jeśli z niej nie korzystasz.
• Wyłącz automatyczną synchronizację aplikacji, które muszą zostać zsynchronizowane np.
e-maile.
• Skróć czas podświetlenia.
• Zmniejsz jasność ekranu.
13
Podstawowe informacje
Porady i środki ostrożności dla ładowania baterii
• Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
• Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu go do
ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną baterię przez
kilka minut.
• Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji, aplikacji
sieciowych lub takich, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby zapobiec zanikowi
zasilania podczas transmisji danych, należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii
urządzenia do pełna.
• Użycie źródła zasilania innego niż ładowarka, takiego jak np. komputer, może spowodować
wydłużenie czasu ładowania ze względu na niższe natężenie prądu.
• Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu
ładowania baterii do pełna.
• Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii ekran
dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od urządzenia.
• Podczas ładowania urządzenie i ładowarka może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które
nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się bardziej
niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
• Jeżeli podczas ładowania urządzenia złącze wielofunkcyjne jest mokre, urządzenie może być
uszkodzone. Przed naładowaniem urządzenia dokładnie wytrzyj złącze wielofunkcyjne.
• Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz z ładowarką do
centrum serwisowego firmy Samsung.
14
Podstawowe informacje
Tryb oszczędzania energii
Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Bateria → Tryb oszczędzania energii, a
następnie dotknij przełącznika, aby włączyć opcję.
Aby automatycznie aktywować tryb oszczędzania energii, gdy bateria osiągnie zdefiniowany
wcześniej poziom naładowania, dotknij Rozp. oszczędzan. energii i wybierz opcję.
Tryb bardzo niskiego zużycia energii
Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie
urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:
• Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
• Gdy ekran jest wyłączony, transmisja danych przez połączenie komórkowe jest nieaktywna.
• Funkcje Wi-Fi i Bluetooth są nieaktywne.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Bateria → Tryb bardzo niskiego zużycia
energii, a następnie dotknij przełącznik, aby włączyć funkcję.
Aby wyłączyć tryb maksymalnego oszczędzania energii, dotknij WIĘCEJ → Wył. Tryb b. nis. zuż.
energii.
Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
15
Podstawowe informacje
Karta SIM lub USIM (karta microSIM)
Instalowanie karty SIM lub USIM
Włóż dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM.
• Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
• Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu
uzyskania dalszych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z operatorem
sieci.
1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.
• Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się
w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung
w celu wyjęcia karty pamięci.
• Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub
kradzieżą kart.
3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.
16
Podstawowe informacje
Wyjmowanie karty SIM lub USIM
1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
2 Wyciągnij kartę SIM lub USIM.
Karta pamięci (karta microSD)
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. W zależności od producenta
karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej
karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty
zapisanych na karcie danych.
• Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.
• Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie
włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie
wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
• Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w
folderze Moje pliki → Karta pamięci.
17
Podstawowe informacje
1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.
3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.
Wyjmowanie karty pamięci
W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Karta pamięci → Odinstaluj.
1 Zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.
2 Wyciągnij kartę pamięci.
3 Włóż baterię i załóż tylną pokrywę.
Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła
dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty
bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z
nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.
18
Podstawowe informacje
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem.
Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Karta pamięci → Formatuj →
FORMATUJ.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową
wszystkich ważnych danych zapisanych na karcie pamięci. Gwarancja producenta nie
uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.
Zakładanie paska na rękę
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Przeciągnij pasek na rękę przez otwór i zaczep go o mały występ.
3 Załóż tylną pokrywę.
19
Podstawowe informacje
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez kilka sekund, aby włączyć urządzenie.
Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po wykonaniu resetu danych skonfiguruj urządzenie,
wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania, a następnie dotknij Wyłączanie
zasilania.
• Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając klawisz zasilania
oraz klawisz Ciszej i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.
• W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym
ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich
widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
Ekran dotykowy
• Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami
elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
• Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
• Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się
poza obszarem sterowania dotykiem.
• Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może
doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy
wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenie nie jest używane.
• Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.
20
Podstawowe informacje
Dotknięcie
Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub
wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu na ekranie i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.
Przeciąganie
Aby przenieść element, dotknij go i przytrzymaj, a następnie przeciągnij w nowe miejsce.
21
Podstawowe informacje
Dwukrotne dotknięcie
Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby go powiększyć. Dotknij dwukrotnie jeszcze raz, aby
powrócić do normalnego wyświetlania.
Przeciąganie
Przeciągnij w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacje, aby wyświetlić inne
panele. Przeciągnij w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę elementów, np. kontaktów.
Rozsuwanie i zsuwanie palców
Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń
palce, aby pomniejszyć.
22
Podstawowe informacje
Ekran startowy
Ekran startowy
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.
Aby wyświetlić inne panele, przeciągnij palcem w lewo albo w prawo.
Ekran startowy może być wyświetlany inaczej w zależności od operatora sieci lub regionu.
Widget
Folder
Aplikacja
Wskaźniki ekranu
Ulubione aplikacje
Ikona ekranu aplikacji
23
Podstawowe informacje
Opcje ekranu startowego
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Ekran startowy, aby wejść w dostępne opcje.
Można także na ekranie startowym dotknąć wolnego obszaru i przytrzymać go. Wygląd ekranu
startowego można zmienić, dodając, usuwając i przenosząc panele ekranu startowego. Istnieje także
możliwość ustawienia tapety ekranu startowego, dodawania widgetów do ekranu startowego i nie
tylko.
• Tapety: zmiana ustawień tapety ekranu startowego oraz ekranu blokady.
• Widgety: dodawanie widgetów do ekranu startowego. Widgety to małe aplikacje, które
wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w wygodny
sposób na ekranie startowym.
Dodawanie elementów
Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij
go do ekranu startowego.
Aby dodać widgety, dotknij pustego obszaru na ekranie startowym i przytrzymaj go, dotknij
Widgety, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.
24
Podstawowe informacje
Przenoszenie elementów
Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.
Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu
startowego.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Aby łatwiej przenieść element, dotknij i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do części
Przenieś aplikacje u góry ekranu. Element zostanie przeniesiony do panelu u góry ekranu.
Przeciągnij palcem w lewo lub w prawo, aby przejść do innego panelu i przenieść element do nowej
lokalizacji.
Usuwanie elementów
Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go do Usuń u góry ekranu.
Tworzenie folderów
Utwórz foldery do zbierania podobnych aplikacji, aby mieć do nich szybki dostęp i szybko je
uruchamiać.
1 Na ekranie startowym dotknij aplikację i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do innej
aplikacji.
2 Upuść aplikację, gdy wokół aplikacji wyświetlona zostanie ramka folderu.
Utworzony zostanie nowy folder zawierający zaznaczone aplikacje.
25
Podstawowe informacje
3 Dotknij Wpisz nazwę katalogu. i wprowadź nazwę folderu.
Aby zmienić kolor folderu, dotknij
.
Aby dodać więcej aplikacji do folderu, dotknij , zaznacz aplikacje, a następnie dotknij DODAJ.
Możesz również dodać aplikację, przeciągając ją do folderu na ekranie startowym.
Aby przesuwać aplikacje z folderu na ekran startowy, dotknij folderu, a następnie przeciągnij
aplikację na ekran startowy.
Aby usunąć aplikacje z folderu, dotknij folderu, a następnie przeciągnij aplikację, którą chcesz
usunąć, do Usuń na górze ekranu.
Zarządzanie panelami
Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je
przytrzymaj.
Aby dodać panel, przeciągnij w lewo, a następnie dotknij
.
Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe
miejsce.
Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska Usuń na
górze ekranu.
Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij
.
Ekran aplikacji
Na ekranie aplikacji wyświetlane są ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowanych aplikacji.
Na ekranie startowym dotknij Aplik., aby otworzyć ekran aplikacji. Aby wyświetlić inne panele,
przeciągnij palcem w lewo albo w prawo.
Przenoszenie elementów
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
Na ekranie aplikacji dotknij EDYTUJ. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w nowe
miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
26
Podstawowe informacje
Tworzenie folderów
Utwórz foldery do zbierania podobnych aplikacji, aby mieć szybki dostęp do potrzebnych aplikacji i
szybko je uruchamiać.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
1 Na ekranie aplikacji dotknij EDYTUJ.
2 Dotknij i przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij ją do innej aplikacji.
3 Upuść aplikację, gdy wokół aplikacji wyświetlona zostanie ramka folderu.
Utworzony zostanie nowy folder zawierający zaznaczone aplikacje.
4 Dotknij Wpisz nazwę katalogu. i wprowadź nazwę folderu.
Aby zmienić kolor folderu, dotknij
.
Aby dodać więcej aplikacji do folderu, dotknij , zaznacz aplikacje, a następnie dotknij DODAJ.
Możesz również dodać aplikację, przeciągając ją do folderu na ekranie aplikacji.
Aby usunąć folder, wybierz folder z
przeniesione do ekranu aplikacji.
. Usunięty zostanie tylko folder. Aplikacje z folderu zostaną
27
Podstawowe informacje
Zmiana układu elementów
Elementy można ponownie uporządkować w kolejności alfabetycznej na ekranie aplikacji.
Na ekranie aplikacji dotknij A–Z → ZAP.
Wyszukiwanie elementów
Możesz wyszukiwać elementy na ekranie aplikacji.
Na ekranie aplikacji dotknij WYSZUKIWANIE i wprowadź znaki. Urządzenie wyszuka i wyświetli
elementy zawierające wprowadzone znaki.
Ikony wskaźników
Ikony wskaźników są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. W poniższej tabeli przedstawiono
najczęściej spotykane ikony.
W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu
został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
Ikona
Znaczenie
Brak sygnału
Moc sygnału
Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Połączenie z siecią UMTS
Połączenie z siecią HSDPA
Połączenie z siecią HSPA+
Połączono z siecią LTE
Połączono z siecią Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Włączona funkcja GPS
28
Podstawowe informacje
Ikona
Znaczenie
Trwa połączenie
Połączenie nieodebrane
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Alarm włączony
Włączony tryb cichy
Włączony tryb wibracji
Włączony tryb offline
Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
Poziom naładowania baterii
Ekran blokady
Naciśnięcie klawisza zasilania powoduje wyłączenie i zablokowanie ekranu. Ekran jest również
automatycznie wyłączany i blokowany, gdy urządzenie nie jest używane przez określony czas.
Ekran jest zablokowany za pomocą Przeciągnij, która jest domyślną metodą blokowania ekranu.
Naciśnij klawisz zasilania lub klawisz strony domowej, a następnie przeciągnij palcem w dowolnym
kierunku, aby odblokować ekran.
29
Podstawowe informacje
Aby zmienić metodę blokowania ekranu na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ekran blokady i
zabezpieczenia → Typ blokady ekranu, a następnie wybierz daną metodę.
Kiedy ustawisz wzór, numer PIN lub hasło jako metodę blokowania ekranu, możesz chronić swoje
informacje osobiste poprzez zablokowanie innym osobom dostępu do urządzenia. Po ustawieniu
metody blokowania ekranu do każdorazowego jego odblokowania będzie potrzebny służący do
tego kod.
• Przeciągnij: aby odblokować ekran, przeciągnij palcem w dowolnym kierunku.
• Symbol: aby odblokować ekran, narysuj palcem wzór łączący co najmniej cztery kropki.
• Kod PIN: aby odblokować ekran, wprowadź PIN składający się z co najmniej czterech cyfr.
• Hasło: aby odblokować ekran, wprowadź hasło składające się z co najmniej czterech znaków,
cyfr lub symboli.
• Brak: nie ustawiaj metody zablokowania ekranu.
• W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego urządzenie należy się udać do
centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
• Jeżeli kilka razy z rzędu wprowadzisz kod odblokowania i wyczerpiesz limit prób,
możesz ustawić urządzenie tak, żeby zostały w nim przywrócone dane fabryczne. Na
ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ekran blokady i zabezpieczenia → Ustawienia
bezpiecznej blokady, a następnie dotknij przełącznik Autom. zer. do ust. fabr., aby
włączyć tę funkcję.
30
Podstawowe informacje
Panel powiadomień
Korzystanie z panelu powiadomień
Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych
połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Aby dowiedzieć się więcej
o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj informacje szczegółowe.
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół. Aby zamknąć panel powiadomień,
przeciągnij w górę palcem po ekranie.
Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.
Uruchamianie aplikacji Ustawienia.
Przyciski szybkich ustawień
Wyświetlanie większej liczby
przycisków szybkich ustawień.
Maksymalizacja jasności w celu
lepszej widoczności przy jasnym
świetle.
Dostosowywanie jasności.
Dotknij powiadomienia, aby
wykonać różne czynności.
Usuwanie wszystkich
powiadomień.
Uzyskiwanie dostępu do ustawień
powiadomień.
31
Podstawowe informacje
Korzystanie z przycisków szybkich ustawień
Dotknij przyciski szybkich ustawień, aby włączyć niektóre funkcje. Przeciągnij palcem w lewo
, aby wyświetlić więcej przycisków. Bardziej
lub w prawo w obszarze przycisków lub dotknij
szczegółowe ustawienia można wyświetlić po dotknięciu i przytrzymaniu przycisku.
→ EDYTUJ, dotknij przycisku i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij w inne miejsce,
Dotknij
aby zmienić rozmieszczenie przycisków.
Wprowadzanie tekstu
Wygląd klawiatury
Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby
można było wpisać tekst.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy
zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
Wprowadzanie wielkich liter. Aby
pisać tylko wielkimi literami, dotknij
go dwukrotnie.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Wprowadzanie znaków
interpunkcyjnych.
Przechodzenie do następnej linii.
Zmiana ustawień klawiatury.
Wstawianie odstępu.
Zmienianie języka wprowadzania
Dotknij → Dodaj języki wpisywania, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się posługiwać.
Jeśli wybierzesz więcej niż jeden język, możesz przełączać języki wpisywania, przesuwając klawisz
spacji w lewo lub w prawo.
Zmiana wyglądu klawiatury
Dotknij , wybierz język w sekcji Języki i typy, a następnie wybierz układ klawiatury, którego chcesz
używać.
W Klawiatura 3x4 do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak,
dotknij odpowiedni klawisz aż do momentu pojawienia się żądanego znaku.
32
Podstawowe informacje
Dodatkowe funkcje klawiatury
Dotknij i przytrzymaj , aby korzystać z różnych funkcji. Zamiast ikony
inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.
mogą być wyświetlane
• : Głosowe wprowadzanie tekstu.
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
wprowadzania tekstu za pomocą
głosu.
Otwieranie klawiatury.
• : Wprowadzanie emotikon.
• : Zmiana ustawień klawiatury.
Kopiowanie i wklejanie
1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij Zaznacz wszystko, aby wybrać
cały tekst.
3 Dotknij Kopiuj lub Wytnij.
Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.
4 Dotknij punktu, w którym ma zostać wstawiony tekst, przytrzymaj go i dotknij Wklej.
33
Podstawowe informacje
Zrzut z ekranu
Podczas korzystania z urządzenia można zapisać zrzut ekranu.
Przechwytywanie zrzutu ekranu
Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz strony domowej i klawisz zasilania. Zapisane zrzuty
możesz przeglądać w sekcji Galeria.
Otwieranie aplikacji
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Aby otworzyć aplikację z listy ostatnich aplikacji, naciśnij klawisz ostatnich aplikacji i wybierz okno
ostatnio używanej aplikacji.
Zamykanie aplikacji
Naciśnij klawisz ostatnich aplikacji i przeciągnij okno ostatnio używanych aplikacji w lewą lub prawą
stronę, aby zamknąć tę aplikację. Aby zamknąć wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij ZAMKNIJ
WSZYSTKO.
Konto Samsung
Wstęp
Konto Samsung jest zintegrowaną usługą pozwalającą na korzystanie z wielu usług Samsung
dostępnych na urządzeniach mobilnych, w telewizorach i na stronie internetowej firmy Samsung.
Po zarejestrowaniu konta Samsung możesz korzystać z aplikacji dostarczonych przez Samsung bez
konieczności logowania się na swoje konto.
Utwórz konto Samsung przy pomocy swojego adresu e-mail.
Lista usług dostępnych dla konta Samsung znajduje się na stronie account.samsung.com. Aby
uzyskać więcej informacji o kontach Samsung, otwórz ekran aplikacji i dotknij Ustawienia → Konta
→ Konto Samsung → Pomoc.
34
Podstawowe informacje
Rejestracja konta Samsung
Rejestracja nowego konta Samsung
Jeżeli nie masz konta Samsung, warto je stworzyć.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta → Dodaj konto.
2 Dotknij Konto Samsung → UTWÓRZ KONTO.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć tworzenie swojego
konta.
Rejestracja istniejącego konta Samsung
Jeżeli masz już konto Samsung, zarejestruj je dla tego urządzenia.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta → Dodaj konto.
2 Dotknij Konto Samsung.
3 Wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij ZALOGUJ.
Jeśli nie pamiętasz informacji swojego konta, dotknij Nie pamiętasz identyfikatora lub hasła?
Informacje na temat swojego konta znajdziesz po wprowadzeniu wymaganych informacji i
kodu zabezpieczającego wyświetlonego na ekranie.
Usuwanie konta Samsung
Usunięcie zarejestrowanego konta Samsung z urządzenia oznacza jednoczesne usunięcie swoich
danych, takich jak kontakty lub wydarzenia.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta.
2 Dotknij Konto Samsung i dotknij konto, aby je usunąć.
3 Dotknij WIĘCEJ → Usuń konto → USUŃ KONTO.
4 Wpisz hasło do konta Samsung i dotknij POTWIERDŹ.
5 Dotknij USUŃ KONTO.
35
Podstawowe informacje
Przenoszenie danych z poprzedniego urządzenia
Dane z poprzedniego urządzenia można przesłać na swoje urządzenie za pomocą aplikacji Samsung
Smart Switch.
Poniżej wymieniono dostępne wersje Samsung Smart Switch.
• Wersja mobilna: przenoszenie danych między urządzeniami mobilnymi. Aplikację można pobrać
ze sklepu Galaxy Apps lub Sklep Play.
• Wersja komputerowa: przenoszenie danych między urządzeniem a komputerem. Aplikację
można pobrać z witryny www.samsung.com/smartswitch.
• Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.
• Usługa podlega ograniczeniom. Więcej szczegółów można znaleźć w witrynie
www.samsung.com/smartswitch. Firma Samsung podchodzi poważnie do kwestii
praw autorskich. Kopiuj wyłącznie zawartości będące Twoją własnością lub do których
kopiowania masz prawo.
Przenoszenie danych bezprzewodowo
Przesyłaj dane z poprzednio używanego urządzenia na swoje urządzenie.
1 Na obu urządzeniach pobierz i zainstaluj aplikację Smart Switch ze sklepu Galaxy Apps lub
Sklep Play.
2 Umieść urządzenia obok siebie.
36
Podstawowe informacje
3 Uruchom aplikację Smart Switch w obu urządzeniach.
4 Na swoim urządzeniu wybierz poprzedni rodzaj urządzenia z listy i dotknij START.
5 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przenieść dane z poprzedniego urządzenia.
Przesyłanie danych kopii zapasowych z komputera
Zapisz na komputerze kopię zapasową danych z poprzednio używanego urządzenia i importuj je do
swojego urządzenia.
1 W komputerze odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch w celu pobrania aplikacji Smart
Switch.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
Jeśli poprzednio używane urządzenie nie było urządzeniem Samsung, zapisz kopię
zapasową danych na komputerze przy użyciu programu dostarczonego przez producenta
urządzenia. Następnie przejdź do piątego kroku.
3 Podłącz poprzednio używane urządzenie do komputera kablem USB.
4 W komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać
kopię zapasową danych z urządzenia. Następnie odłącz poprzednio używane urządzenie od
komputera.
5 Podłącz swoje urządzenie do komputera kablem USB.
6 W komputerze postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przesłać dane do
swojego urządzenia.
37
Podstawowe informacje
Zarządzanie urządzeniem i danymi
Podłączenie urządzenia do komputera w celu przesyłania danych
Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.
Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą
koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Podłączono jako urządzenie multimedialne
→ Przesyłanie plików multimedialnych.
Jeżeli komputer nie rozpoznaje urządzenia, dotknij Przesyłanie obrazów.
3 Dotknij ZEZWÓL, żeby komputer mógł uzyskać dostęp do danych na urządzeniu.
Kiedy komputer rozpozna urządzenie, pojawi się ono w My PC.
4 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Aktualizacja urządzenia
Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować do najnowszej wersji.
Aktualizowanie bezprzewodowe
Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą
usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Informacje o urządzeniu → Pobierz aktualizacje
ręcznie.
Po dotknięciu przełącznika Pobieraj aktualizacje automat. w celu jego włączenia
aktualizacje będą pobierane, gdy urządzenie będzie podłączone do sieci Wi-Fi.
38
Podstawowe informacje
Aktualizacja przy użyciu aplikacji Smart Switch
Połącz urządzenie z komputerem i zaktualizuj oprogramowanie urządzenia do najnowszej wersji.
1 W komputerze odwiedź stronę www.samsung.com/smartswitch w celu pobrania i
zainstalowania aplikacji Smart Switch.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
3 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
4 Jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie,
aby zaktualizować urządzenie.
• Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania
urządzenia.
• Podczas aktualizowania oprogramowania urządzenia nie należy podłączać innych
urządzeń multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu
aktualizacji. Przed aktualizacją odłącz wszelkie inne urządzenia multimedialne od
komputera.
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych
Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu.
Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do
nich dostęp w późniejszym czasie. W celu wykonania kopii zapasowej danych lub ich przywrócenia
musisz zalogować się do konta Google lub Samsung. Więcej informacji można znaleźć w Konto
Samsung lub Konta.
Przy użyciu konta Samsung
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie → Utwórz kopię zapasową
danych dla konta Samsung, dotknij przełącznik obok elementów, dla których ma być wykonana
kopia zapasowa, aby je aktywować, i dotknij UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ.
Aby ustawić automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych na urządzeniu, dotknij przełącznik
Automatyczna kopia zapasowa, aby go włączyć.
Aby przywrócić dane przy użyciu konta Samsung, dotknij Przywróć. Bieżące dane zostaną usunięte z
urządzenia, aby przywrócić wybrane elementy.
39
Podstawowe informacje
Używanie konta Google
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie → Utwórz kopię zapasową
danych dla konta Google, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję. Dotknij Konto kopii
zapasowej i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto kopii zapasowej.
Aby przywrócić dane, używając konta Google, dotknij przełącznika Automatyczne przywracanie w
celu jego włączenia. Podczas ponownej instalacji aplikacji zarchiwizowane ustawienia i dane zostaną
przywrócone.
Zerowanie danych
Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne,
wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Więcej informacji
zawiera Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie → Ustawienia fabryczne
→ RESETUJ URZĄDZENIE → USUŃ WSZYSTKO. Urządzenie jest automatycznie ponownie
uruchamiane.
40
Aplikacje
Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
Galaxy Apps
Kupuj i pobieraj aplikacje. Możesz pobierać aplikacje dedykowane dla urządzeń Samsung Galaxy.
Dotknij Galaxy Apps na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Możesz przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć SZUKAJ, aby wyszukać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
INSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij WIĘCEJ → Ustawienia →
Automatyczne aktualizowanie aplikacji, a następnie wybierz opcję.
Sklep Play
Kupuj i pobieraj aplikacje.
Dotknij Sklep Play na ekranie aplikacji.
Instalowanie aplikacji
Przeglądaj aplikacje według kategorii lub wyszukuj je przy użyciu słów kluczowych.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Aby pobrać bezpłatne aplikacje, dotknij
ZAINSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując według
instrukcji wyświetlanych na ekranie.
→ Ustawienia →
Aby zmienić ustawienia automatycznej aktualizacji, dotknij
Aktualizuj aplikacje automatycznie, a następnie wybierz opcję.
41
Aplikacje
Zarządzanie aplikacjami
Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji
Na ekranie aplikacji dotknij EDYTUJ. Ikona
zostanie wyświetlona na aplikacjach, które możesz
wyłączyć lub odinstalować. Wybierz aplikację i dotknij WYŁĄCZ lub OK. Możesz też na ekranie
aplikacji dotknąć Ustawienia → Aplikacje → Menedżer aplikacji, wybrać aplikację, a następnie
dotknąć WYŁĄCZ lub ODINSTALUJ.
• WYŁĄCZ: wyłączanie domyślnych aplikacji, których nie można odinstalować z urządzenia.
• ODINSTALUJ: odinstalowanie pobranych aplikacji.
Włączanie aplikacji
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Aplikacje → Menedżer aplikacji, →
wybierz aplikację, a następnie dotknij WŁĄCZ.
→ Wyłączone,
Ustawianie zezwoleń aplikacji
Do poprawnego działania niektóre aplikacje wymagają zezwolenia na dostęp do lub korzystanie
z informacji na Twoim urządzeniu. Po otwarciu przez użytkownika aplikacji może pojawić się
wyskakujące okienko z prośbą o pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji lub informacji. Dotknij
ZEZWÓL na wyskakującym okienku, aby udzielić zgody aplikacji na dostęp.
Aby wyświetlić ustawienia zezwoleń aplikacji, otwórz ekran aplikacji i dotknij Ustawienia →
Aplikacje → Menedżer aplikacji. Wybierz aplikację i dotknij Zezwolenia. Możesz wyświetlić listę
zezwoleń aplikacji i zmienić je.
Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia zezwoleń aplikacji, przeglądając je według kategorii
zezwolenia, otwórz ekran aplikacji, dotknij Ustawienia → Prywatność → Uprawnienia aplikacji.
Wybierz element i dotknij przełączników znajdujących się obok aplikacji, aby udzielić zezwoleń.
Jeżeli nie udzielisz aplikacji zezwoleń, podstawowe jej funkcje mogą działać niepoprawnie.
42
Aplikacje
Telefon
Wstęp
Ta aplikacja służy do wykonywania lub odbierania połączeń głosowych i wideo.
Nawiązywanie połączeń
1 Dotknij Telefon na ekranie aplikacji.
2 Wprowadź numer telefonu.
Jeśli na ekranie nie pojawi się klawiatura, dotknij
3 Dotknij
, aby ją otworzyć.
, aby nawiązać połączenie głosowe, lub dotknij
, aby nawiązać połączenie wideo.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie numeru do listy
kontaktów.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Wyświetlanie podglądu numeru
telefonu.
Ukrycie klawiatury.
43
Aplikacje
Korzystanie z szybkiego wybierania
Istnieje możliwość ustawienia numerów szybkiego wybierania, aby szybko nawiązywać połączenia.
Aby ustawić szybkie wybieranie dla numeru, dotknij WIĘCEJ → Szybkie wybieranie, wybierz numer
szybkiego wybierania, a następnie wybierz kontakt.
Aby nawiązać połączenie, dotknij numeru szybkiego wybierania na klawiaturze i przytrzymaj go.
W przypadku numerów szybkiego wybierania większych od 9 dotknij pierwszych cyfr numeru, a
następnie dotknij ostatniej cyfry i przytrzymaj ją.
Na przykład: jeśli jako numer szybkiego wybierania ustawiono 123, dotknij 1, dotknij 2, a następnie
dotknij i przytrzymaj 3.
Wykonywanie połączeń przy zablokowanym ekranie.
Na zablokowanym ekranie przeciągnij
poza duży okrąg.
Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub listy kontaktów
Dotknij DZIENNIK lub KONTAKTY, a następnie przeciągnij palcem w prawo po kontakcie lub
numerze telefonu, aby nawiązać połączenie.
Nawiązywanie połączenia międzynarodowego
1 Dotknij , aby otworzyć klawiaturę, jeśli nie zostanie ona wyświetlona na ekranie.
2 Dotknij i przytrzymaj 0, aż zostanie wyświetlony znak +.
3 Wpisz numer kierunkowy kraju i miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij
44
.
Aplikacje
Odbieranie połączeń
Odbieranie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Odrzucanie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości
odrzucenia w górę.
Aby utworzyć różne wiadomości o odrzucaniu połączeń, otwórz ekran aplikacji i dotknij Telefon →
WIĘCEJ → Ustawienia → Blokowanie połączeń → Wiad. o odrzuc. połącz., wprowadź wiadomość
i dotknij .
Nieodebrane połączenia
Jeśli nie odbierzesz połączenia, ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu. Otwórz panel
powiadomień, aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij
Telefon → DZIENNIK, aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
Blokowanie numerów telefonu
Istnieje możliwość blokowania połączeń od określonych numerów dodanych do listy blokowania.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Telefon → WIĘCEJ → Ustawienia → Blokowanie połączeń → Lista
blokowanych.
2 Dotknij DZIENNIK lub KONTAKTY, aby wybrać kontakty i dotknij
.
Aby ręcznie wprowadzić numer, dotknij Wprowadź numer telefonu., a następnie wprowadź
numer telefonu.
W przypadku próby kontaktu z zablokowanych numerów nie otrzymasz powiadomień. Połączenia
będą rejestrowane w spisie połączeń.
Można również zablokować połączenia przychodzące od osób, których numer telefonu nie
wyświetla się. Dotknij przełącznika Blokuj połącz. anonimowe, aby włączyć tę funkcję.
45
Aplikacje
Opcje dostępne w trakcie połączeń
W trakcie połączenia głosowego
Dostępne są następujące czynności:
• ZAWIEŚ: zawieszanie połączenia. Dotknij WZNÓW POŁĄCZENIE, aby przywrócić zawieszone
połączenie.
• Dodaj połączenie: nawiązywanie drugiego połączenia.
• Dod. głośn.: zwiększenie głośności.
• Bluetooth: przełączanie na zestaw słuchawkowy Bluetooth, jeśli jest połączony z urządzeniem.
• Głośnik: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu
głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając
urządzenie z dala od uszu.
• Klawiatura / Ukryj: otwarcie lub zamknięcie klawiatury.
• Wycisz: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
• E-mail: wysyłanie wiadomości e-mail.
• Wiadom.: wysyłanie wiadomości.
• Internet: przeglądanie stron internetowych.
• Kontakty: otwieranie listy kontaktów.
• Terminarz S: otwieranie kalendarza.
• Notatka: tworzenie notatki.
• : Zakończenie bieżącego połączenia.
W trakcie połączenia wideo
Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:
• WIĘCEJ: dostęp do dodatkowych opcji.
• Przeł.: przełączanie między przednim i tylnym aparatem.
• : Zakończenie bieżącego połączenia.
• Wycisz: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
46
Aplikacje
Kontakty
Wstęp
Ta aplikacja służy do tworzenia nowych kontaktów lub zarządzania kontaktami na urządzeniu.
Dodawanie kontaktów
Tworzenie kontaktów ręcznie
1 Dotknij Kontakty na ekranie aplikacji.
2 Dotknij i wybierz lokalizację pamięci.
3 Wprowadź informacje o kontakcie.
• : Dodawanie obrazu.
• /
: Dodawanie lub usuwanie pola kontaktu.
4 Dotknij ZAPISZ.
Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, otwórz ekran aplikacji i dotknij
Telefon. Jeśli na ekranie nie pojawi się klawiatura, dotknij , aby ją otworzyć. Wprowadź numer
telefonu i dotknij Dodawanie do Kontaktów.
Aby z otrzymanych połączeń dodać numer telefonu do listy kontaktów, otwórz ekran aplikacji i
dotknij Telefon → DZIENNIK → kontakt.
Importowanie kontaktów
Importowanie kontaktów z urządzeń pamięci masowej na swoje urządzenie.
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → WIĘCEJ → Ustawienia → Importuj/Eksportuj kontakty →
IMPORTUJ oraz wybierz opcję importowania.
47
Aplikacje
Wyszukiwanie kontaktów
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty.
Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
• Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria
wyszukiwania.
Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:
• : Dodawanie do ulubionych kontaktów.
• /
: Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
• : Tworzenie wiadomości.
• : Tworzenie wiadomości e-mail.
Udostępnianie kontaktów
Istnieje możliwość udostępniania kontaktów innym osobom, korzystając z różnych opcji
udostępniania.
1 Dotknij Kontakty na ekranie aplikacji.
2 Dotknij WIĘCEJ → Udostępnij.
3 Zaznacz kontakty i dotknij UDOSTĘPNIJ.
4 Wybierz metodę udostępniania.
48
Aplikacje
Wiadomości
Wstęp
Możesz wysyłać i przeglądać wiadomości pogrupowane według rozmów.
Wysyłanie wiadomości
• Za wysyłanie wiadomości podczas korzystania z roamingu mogą być naliczane
dodatkowe opłaty.
• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci.
Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
• Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi
zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie
maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.
1 Dotknij Wiadomości na ekranie aplikacji.
2 Dotknij .
3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wprowadzanie odbiorców.
Wybieranie kontaktów z listy
kontaktów.
Dołączanie plików.
Wysłanie wiadomości.
Wpisywanie wiadomości.
Dodawanie emotikon.
4 Dotknij WYŚLIJ, aby wysłać wiadomość.
49
Aplikacje
Przeglądanie wiadomości
Wiadomości są grupowane w wątki według kontaktów.
Za odbieranie wiadomości podczas korzystania z roamingu mogą być naliczane dodatkowe
opłaty.
1 Dotknij Wiadomości na ekranie aplikacji.
2 Wybierz kontakt z listy wiadomości.
3 Wyświetl konwersację.
Blokowanie niechcianych wiadomości
Istnieje możliwość blokowania wiadomości od określonych numerów lub wiadomości zawierających
wyrażenia dodane do listy blokowania.
1 Dotknij Wiadomości na ekranie aplikacji.
2 Dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → Blokuj wiadomości.
3 Dotknij Lista blokowanych.
Aby dodać wyrażenia do blokowania, dotknij Blokowanie wyrażeń.
4 Dotknij SKRZ. ODB. lub KONTAKTY, aby wybrać kontakty i dotknij
.
Aby ręcznie wprowadzić numer, dotknij Wprowadź numer, a następnie wprowadź numer
telefonu.
W przypadku otrzymania wiadomości z zablokowanego numeru lub wiadomości zawierającej
zablokowane wyrażenia nie będzie wyświetlane powiadomienie. Aby wyświetlić zablokowane
wiadomości, dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → Blokuj wiadomości → Zablokowane wiadomości.
50
Aplikacje
Ustawianie powiadomień dla wiadomości
Istnieje możliwość zmiany dźwięku, opcji wyświetlania i innych cech powiadomienia.
1 Dotknij Wiadomości na ekranie aplikacji.
2 Dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → Powiadomienia, a następnie dotknij przełącznika, aby
włączyć funkcję.
3 Zmień ustawienia powiadomień.
• Dźwięk powiadomienia: zmiana dźwięku powiadomienia.
• Wibracje: ustawianie wibracji urządzenia w przypadku otrzymania wiadomości.
• Wyśw. wyskakującego okna: ustawianie wyświetlania wiadomości w wyskakujących
okienkach.
• Podgląd wiadomości: ustawienie wyświetlania zawartości wiadomości na zablokowanym
ekranie i w okienkach wyskakujących.
Wysyłanie przypomnienia o wiadomości
Istnieje możliwość ustawienia alertu po upływie danego czasu, który przypomina o
niesprawdzonych powiadomieniach. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, otwórz ekran aplikacji, dotknij
Ustawienia → Dostępność → Przypomnienie o powiadom., a następnie dotknij przełącznika, aby
włączyć tę funkcję. Następnie dotknij przełącznika Wiadomości, aby włączyć funkcję.
Internet
Wstęp
Wyszukuj informacje w Internecie i oznaczaj ulubione strony, aby móc potem uzyskać łatwiejszy
dostęp do nich.
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają
korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym
związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie
synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
51
Aplikacje
Przeglądanie stron WWW
1 Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
2 Dotknij pola adresu.
3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź.
Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Odświeżanie bieżącej strony WWW.
Otwieranie strony domowej.
Wyświetlanie zakładek, zapisanych
stron i najnowszej historii
przeglądania.
Przechodzenie do poprzednio
oglądanej strony.
Otwieranie zarządzania zakładkami
przeglądarki.
Korzystanie z trybu prywatnego
W trybie prywatnym możesz osobno zapisywać otwarte zakładki, strony w ulubionych i zapisane
strony oraz zarządzać nimi. Możesz zabezpieczyć tryb prywatny hasłem.
Włączanie trybu prywatnego
W pasku narzędzi na dole ekranu dotknij Karty → WŁ. TR. CHRON. Jeżeli korzystasz z tej funkcji po
raz pierwszy, ustal, czy w przypadku trybu prywatnego będziesz używać hasła.
W trybie prywatnym nie możesz korzystać z niektórych funkcji, takich jak przechwytywanie
ekranu.
W trybie prywatnym urządzenie zmieni kolor pasków narzędzi.
52
Aplikacje
Zmiana ustawień bezpieczeństwa
Możesz zmienić hasło.
Dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → Prywatność → Bezpiecz. tr. chronionego → Zmień hasło.
Wyłączanie trybu prywatnego
W pasku narzędzi na dole ekranu dotknij Karty → WYŁ. TR. CHRON. Można także zamknąć aplikację
Internet.
E-mail
Konfigurowanie kont e-mail
Przy pierwszym otwarciu E-mail należy skonfigurować konto e-mail.
1 Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
2 Wprowadź adres e-mail i hasło, a następnie dotknij ZALOGUJ.
Aby ręcznie zarejestrować konto e-mail dla firmy, dotknij KONFIG. RĘCZNA.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.
Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → Dodaj konto.
W przypadku posiadania więcej niż jednego konta e-mail można ustawić jedno konto jako
domyślne. Dotknij WIĘCEJ → Ustawienia → WIĘCEJ → Ustaw konto domyślne.
Wysyłanie wiadomości e-mail
1 Dotknij , aby utworzyć wiadomość e-mail.
2 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić treść wiadomości.
3 Dotknij WYŚLIJ, aby wysłać wiadomość.
53
Aplikacje
Odczytywanie wiadomości e-mail
Gdy aplikacja E-mail jest otwarta, urządzenie automatycznie będzie pobierać nowe wiadomości
e-mail. Aby ręcznie pobierać wiadomości, przeciągnij palcem w dół na ekranie.
Dotknij wiadomość e-mail na ekranie, aby ją przeczytać.
Jeśli synchronizacja wiadomości e-mail jest wyłączona, nie można pobrać nowych
wiadomości. Aby włączyć synchronizację wiadomości e-mail, dotknij WIĘCEJ → Ustawienia
→ nazwa konta, a następnie dotknij przełącznika Synchronizuj konto, aby włączyć funkcję.
Aparat
Wstęp
Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów przy użyciu różnych trybów i ustawień.
Fotografia podstawowa
Dzięki niej można robić zdjęcia lub nagrywać filmy. Zdjęcia i filmy można wyświetlać w obszarze
Galeria.
Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
Zwyczaje przy używaniu aparatu
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć
czyjąś prywatność.
Robienie zdjęć lub nagrywanie filmów
1 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
2 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film. Aby wykonać serię zdjęć, dotknij
i przytrzymaj
.
• Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją
pomniejszyć.
• Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w
którym ma być ustawiona ostrość.
54
Aplikacje
Aktualny tryb
Podgląd miniatur
Ukrycie lub pokazanie
ikon ustawień.
Nagrywanie filmu.
Szybkie ustawienia
Robienie zdjęć.
Ustawienia aparatu
Przełączanie między
przednim i tylnym
aparatem.
Tryby fotografowania
Na ekranie podglądu przeciągnij palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do trybów fotografowania.
Możesz również przeciągnąć palcem w lewo, aby przeglądać wykonane zdjęcia i pliki wideo.
• Ekran podglądu może się różnić w zależności od trybu fotografowania i aparatu, który jest
używany.
• Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
• Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
• Przedni aparat jest wyposażony w obiektyw szerokokątny. Na zdjęciach szerokokątnych
mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką nieprawidłowości działania
urządzenia.
• Maksymalny czas nagrywania może ulec zmniejszeniu, jeśli nagrywasz wideo w wysokiej
rozdzielczości.
Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie
Aby szybko zrobić zdjęcie, uruchom aplikację Aparat na zablokowanym ekranie.
Na zablokowanym ekranie przeciągnij
poza duży okrąg.
• Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Niektóre funkcje aparatu są niedostępne po uruchomieniu aplikacji Aparat na
zablokowanym ekranie w sytuacji, gdy funkcje bezpieczeństwa są włączone.
55
Aplikacje
Szybkie uruchamianie aparatu
Naciśnij szybko dwukrotnie klawisz strony domowej, aby uruchomić Aparat.
Niektóre funkcje aparatu są niedostępne po uruchomieniu aplikacji Aparat przy
zablokowanym lub wyłączonym ekranie w sytuacji, gdy funkcje bezpieczeństwa są
włączone.
Dostosowanie trybów robienia zdjęć
Na ekranie podglądu dotknij TRYB i wybierz tryb.
Aby wyświetlić informacje dla każdego trybu, dotknij Inform.
Aby zmienić kolejność trybów, dotknij ikony i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do nowego
miejsca.
Tryb automatyczny
Tryb automatyczny umożliwia automatyczną ocenę warunków przez aparat i wybór optymalnego
trybu fotografowania.
Na ekranie podglądu dotknij TRYB → Auto.
Tryb profesjonalny
Możesz robić zdjęcia, ręcznie dostosowując różne opcje fotografowania, takie jak wartość ekspozycji
oraz czułość ISO.
Na ekranie podglądu dotknij TRYB → Profesjonalny. Wybierz opcje i dostosuj ustawienia, a
następnie dotknij , aby wykonać zdjęcie.
• : Można wybrać właściwy balans bieli, aby obrazy miały realistyczny zakres kolorów.
• : Wybór czułości ISO. To ustawienie kontroluje czułość aparatu na światło. Niskie wartości
można stosować do nieruchomych i jasno oświetlonych obiektów. Wyższe wartości można
stosować do poruszających się lub słabo oświetlonych obiektów. Ustawienie wyższej wartości
ISO może jednak spowodować powstanie większego szumu na zdjęciach.
• : Dostosowanie wartości ekspozycji do warunków oświetleniowych. Służy do określenia
ilości światła, która dociera do przetwornika obrazu w aparacie. Przy słabym oświetleniu należy
wybrać wyższą wartość ekspozycji.
56
Aplikacje
Panorama
Ta funkcja umożliwia wykonanie serii zdjęć pionowych lub poziomych i połączenie ich w celu
utworzenia szerokiego kadru.
Na ekranie podglądu dotknij TRYB → Panorama.
Aby uzyskać najlepsze zdjęcia w trybie panoramy, przestrzegaj następujących zasad:
• Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
• Utrzymuj obraz w kadrze na wizjerze aparatu. Jeżeli podglądany obraz nie mieści się w
standardowej ramce lub nie przemieszczasz urządzenia, automatycznie przestanie ono
robić zdjęcia.
• Unikaj fotografowania niewyróżniającego się tła, na przykład czystego nieba lub
jednolitej ściany.
Seria zdjęć
Wykonaj serię zdjęć ruchomych obiektów.
Na ekranie podglądu dotknij TRYB → Seria zdjęć.
Dotknij i przytrzymaj
, aby wykonać serię kilku zdjęć.
Upiększanie twarzy
Fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
Na ekranie podglądu dotknij TRYB → Upiększanie twarzy.
Dźwięk i obraz
Robienie zdjęcia z dźwiękiem. Zdjęcia wykonane w tym trybie oznaczone są symbolem
Galeria.
Na ekranie podglądu dotknij TRYB → Dźwięk i obraz.
Sport
Wykonaj zdjęcie szybko poruszających się obiektów.
Na ekranie podglądu dotknij TRYB → Sport.
57
w
Aplikacje
Autoportret
Wykonuj autoportrety przy użyciu przedniego aparatu. Na ekranie można podglądać różne efekty
upiększające.
1 Na ekranie podglądu dotknij
, aby przełączyć na przedni aparat w celu wykonania
autoportretu.
2 Dotknij TRYB → Autoportret.
3 Zwróć twarz w kierunku przedniego obiektywu aparatu.
4 Po wykryciu twarzy przez urządzenie dotknij ekranu, aby zrobić autoportret.
Możesz także umieścić dłoń w obiektywie przedniego aparatu. Po wykryciu dłoni uruchomi się
odliczanie wsteczne. Kiedy upłynie czas, zostanie zrobione zdjęcie.
Aby wykonać zdjęcie z ręki, dotknij
włączyć.
oraz dotknij przełącznik Sterowanie gestami, aby go
Ustawienia aparatu
Szybkie ustawienia
Na ekranie podglądu użyj poniższych szybkich ustawień.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania i aparatu, który jest
używany.
• : Wybór filtra do zastosowania podczas wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów.
• : Wybór opcji pomiaru. Ten parametr określa sposób obliczania wartości oświetlenia.
Centralnie-ważony — do obliczenia ekspozycji używane jest światło w centralnej części kadru.
Punktowy — do obliczenia ekspozycji używane jest światło w wąskim centralnym obszarze
kadru. Matrycowy uśrednia wartości dla całej sceny.
• : Wybór długości opóźnienia przed automatycznym wykonaniem zdjęcia przez aparat.
• : Włączenie lub wyłączenie flesza.
• : Dostosowanie suwaka, aby wykonać zdjęcie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania
subtelniejszego zdjęcia.
• : Ustawianie urządzenia tak, by nagrało dźwięk przed zrobieniem zdjęcia lub po wykonaniu
tej czynności.
58
Aplikacje
Ustawienia aparatu
Na ekranie podglądu dotknij
.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od trybu fotografowania i aparatu, który jest
używany.
• Rozmiar obrazu (tył) / Rozmiar obrazu (przód): wybór rozdzielczości zdjęć. Ustawienie wyższej
rozdzielczości pozwala uzyskać zdjęcia lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej miejsca w
pamięci.
• Rozmiar filmu (tył) / Rozmiar filmu (przód): wybór rozdzielczości filmów. Ustawienie wyższej
rozdzielczości pozwala uzyskać filmy lepszej jakości, ale będą one zajmowały więcej miejsca w
pamięci.
• Sterowanie gestami: ustawienie wykrywania ręki tak, aby można było używać jej do
wykonywania autoportretów.
• Zapisz obrazy jak na podgl.: odwrócenie obrazu w celu uzyskania lustrzanego odbicia
fotografowanej sceny w przypadku wykonywania zdjęć przednim aparatem.
• Auto Focus: wybieranie trybu ostrości. Auto Focus jest kontrolowany przez aparat. Makro ta
funkcja jest przeznaczona do robienia zbliżeń obiektów.
• Linie siatki: wyświetlenie w wizjerze linii pomocniczych ułatwiających skomponowanie zdjęcia
podczas wybierania obiektów.
• Etykiety lokalizacji: dodawanie etykiety GPS do zdjęcia.
• Jakość sygnału GPS może ulec pogorszeniu w miejscach zakłóceń sygnału, na przykład
między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach
pogodowych.
• Podczas przekazywania zdjęć do Internetu może być na nich widoczna Twoja lokalizacja.
Aby tego uniknąć, wyłącz opcję dodawania etykiet lokalizacji.
• Przejrzyj zdjęcia: ustawienie urządzenia pozwalające wyświetlać zdjęcia po ich wykonaniu.
• Szybkie uruchamianie: ustawianie urządzenia tak, aby aparat był uruchamiany po szybkim
dwukrotnym naciśnięciu klawisza strony domowej.
• Położenie pamięci: wybór lokalizacji pamięci do zapisywania.
• Funkcja klaw. głośności: ustawienie, czy klawisz głośności ma służyć do sterowania funkcją
powiększenia czy migawką.
• Zeruj ustawienia: resetowanie ustawień aparatu.
59
Aplikacje
Galeria
Wstęp
Ta aplikacja służy do wyświetlania zdjęć i filmów zapisanych na urządzeniu oraz zarządzania nimi.
Przeglądanie obrazów
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
2 Wybierz obraz.
Przechodzenie do poprzedniego
ekranu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie obrazu do ulubionych.
Edycja obrazu.
Usuwanie obrazu.
Udostępnienie obrazu innym
osobom.
Aby ukryć lub pokazać menu, dotknij ekran.
60
Aplikacje
Oglądanie filmów
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
2 Wybierz film, który chcesz odtworzyć. Pliki filmów są wyświetlane z ikoną
na miniaturze
podglądu.
Wyświetlanie filmów
wideo.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Przewijanie do przodu
lub do tyłu przez
przeciągnięcie paska.
Wstrzymywanie i
wznawianie
odtwarzania.
Zmiana współczynnika
kształtu ekranu.
Regulacja głośności.
Przechodzenie do
poprzedniego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby przewinąć do tyłu.
Przechodzenie do
następnego filmu.
Dotknij tekstu i
przytrzymaj go, aby
przewinąć do przodu.
Usuwanie obrazów lub filmów
Usuwanie obrazu lub filmu
Wybierz obraz lub film i dotknij Usuń u góry ekranu.
Usuwanie wielu obrazów i filmów
1 Na głównym ekranie aplikacji Galeria dotknij obrazu lub filmu i przytrzymaj je, aby je usunąć.
2 Zaznacz obrazy i filmy do usunięcia.
3 Dotknij WIĘCEJ → Usuń.
61
Aplikacje
Udostępnianie obrazów lub filmów
Wybierz obraz lub film i dotknij Udostępnij na dole ekranu, a następnie wybierz metodę
udostępniania.
S Terminarz
Wstęp
Ta aplikacja umożliwia zarządzanie harmonogramem przez wprowadzanie nadchodzących zdarzeń
lub zadań w terminarzu.
Tworzenie zdarzeń
1 Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
2 Dotknij lub dwukrotnie dotknij daty.
Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij
.
3 Wprowadź szczegóły zdarzenia.
Wprowadzanie tytułu.
Wyznaczanie daty rozpoczęcia i
zakończenia zdarzenia.
Wybór kalendarza, który będzie
używany lub z którym zostanie
przeprowadzona synchronizacja.
Ustawianie alarmu.
Wprowadzanie lokalizacji
wydarzenia.
Dołączanie mapy przedstawiającej
miejsce zdarzenia.
Dodawanie dalszych szczegółów.
4 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zdarzenie.
62
Aplikacje
Tworzenie zadań
1 Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Zadania.
3 Wprowadź szczegóły zadania i dotknij DZISIAJ lub JUTRO, aby określić datę końcową.
Aby dodać więcej szczegółów, dotknij
.
4 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zadanie.
Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta, wybierz usługę konta, a następnie dotknij
przełącznika Synchronizuj Kalendarz, aby zsynchronizować zdarzenia i zadania z kontem.
Aby dodać konta do synchronizacji, otwórz ekran aplikacji i dotknij S Terminarz → WIĘCEJ
→ Zarządzaj kalendarzami → Dodaj konto. Następnie wybierz konto, z którym chcesz
synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy konto jest dodane, zostanie wyświetlone na liście.
Dyktafon
Wstęp
Ta aplikacja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.
Nagrywanie głosu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Tools → Dyktafon.
63
Aplikacje
2 Dotknij
Dotknij
, aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu.
, aby wstrzymać nagrywanie.
Rozpoczynanie nagrywania.
3 Dotknij ZAPISZ, aby zatrzymać nagrywanie.
Moje pliki
Uzyskaj dostęp do różnych plików zapisanych na urządzeniu lub w innych miejscach, takich jak
usługa chmury.
Na ekranie aplikacji dotknij Tools → Moje pliki.
Istnieje możliwość wyświetlania plików wg kategorii lub wyświetlania plików zapisanych na
urządzeniu lub w usłudze chmury.
Aby sprawdzić stan używanej i dostępnej pamięci, dotknij WYKORZYSTANIE PAMIĘCI.
Aby wyszukać pliki lub foldery, dotknij SZUKAJ.
64
Aplikacje
Notatka
Twórz notatki i organizuj je według kategorii.
Na ekranie aplikacji dotknij Tools → Notatka.
Redagowanie notatek
na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z
Dotknij
następujących opcji:
• Kategorie: tworzenie lub ustawianie kategorii.
• Zadania: dodawanie znaczników na początku każdego wiersza, aby utworzyć listę zadań.
• Obraz: wstawianie obrazów.
• Obrazek: pisanie lub rysowanie notatek do wstawienia. Można wybrać grubość i kolor
długopisu.
• Głos: utworzenie nagrania głosu do wstawienia.
Aby zapisać notatkę, dotknij ZAPISZ.
Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.
Wyszukiwanie notatek
Dotknij SZUKAJ na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo
kluczowe.
Zegar
Wstęp
Ustawiaj alarmy, sprawdź aktualny czas w wielu miastach na całym świecie, zmierz czas wydarzenia
lub ustaw określoną długość.
65
Aplikacje
Alarm
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Alarm.
Ustawianie alarmów
Dotknij DODAJ, ustaw czas alarmu, a następnie dotknij ZAPISZ.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu alarmu, dotknij pola wprowadzania czasu.
Żeby ustawić alarm z różnymi opcjami, ustaw opcje alarmu pod polem wprowadzania czasu, a
następnie dotknij ZAPISZ.
Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć alarm, dotknij ikonę zegara obok alarmu na liście alarmów.
Wyłączanie alarmów
Dotknij PORZUĆ, aby zatrzymać alarm. Jeśli wcześniej włączono opcję drzemki, dotknij DRZEMKA,
aby powtórzyć alarm po upływie określonego czasu.
Usuwanie alarmów
Dotknij
na alarmie znajdującym się na liście alarmów.
Czas na świecie
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czas na świecie.
Tworzenie zegarów
Dotknij DODAJ i wprowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy miast.
Usuwanie zegarów
Dotknij
na zegarze.
66
Aplikacje
Stoper
1 Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Stoper.
2 Dotknij START, aby zarejestrować czas zdarzenia.
Aby rejestrować czasy okrążeń podczas mierzenia czasu wydarzenia, dotknij POMIAR.
3 Dotknij ZATRZYMAJ, aby zatrzymać liczenie czasu.
Aby ponownie uruchomić mierzenie czasu, dotknij WZNÓW.
Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij ZERUJ.
Czasomierz
1 Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czasomierz.
2 Ustaw czas trwania, a następnie dotknij START.
Aby otworzyć klawiaturę w celu wprowadzenia czasu trwania, dotknij pola wprowadzania czasu
trwania.
3 Dotknij PORZUĆ, gdy odliczanie czasu się zakończy.
Kalkulator
Wykonuj proste lub skomplikowane obliczenia.
Dotknij Kalkulator na ekranie aplikacji.
Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli funkcja Obróć
autom. jest wyłączona, dotknij , aby wyświetlić kalkulator naukowy.
Aby wyświetlić historię obliczeń, dotknij HISTORIA. Aby zamknąć panel historii obliczeń, dotknij
KLAWIATURA.
Aby wyczyścić historię, dotknij HISTORIA → WYCZYŚĆ HISTORIĘ.
67
Aplikacje
Radio
Słuchanie radia FM
Dotknij Radio na ekranie aplikacji.
Przed użyciem tej aplikacji należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako
antena.
Przy pierwszym uruchomieniu radio FM przeszuka częstotliwości, a następnie zapisze
automatycznie dostępne stacje radiowe.
Z listy stacji wybierz daną stację radiową.
Nagrywanie utworów z radia FM.
Ręczne wpisanie częstotliwości
stacji radiowej.
Włączanie i wyłączanie radia FM.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie bieżącej stacji radiowej
do listy ulubionych.
Wyszukiwanie dostępnych stacji
radiowych.
Dokładna regulacja częstotliwości.
Wyświetlanie listy ulubionych stacji.
Wyświetlanie listy dostępnych
stacji.
Przeszukiwanie stacji radiowych
Dotknij Radio na ekranie aplikacji.
Dotknij SKANUJ, a następnie wybierz opcję skanowania. Radio FM przeszuka częstotliwości, a
dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
Z listy stacji wybierz daną stację radiową.
68
Aplikacje
Aplikacje Google
Firma Google dostarcza aplikacje rozrywkowe, społecznościowe i biznesowe. Do dostępu do
niektórych aplikacji może być wymagane konto Google. Więcej informacji zawiera Konta.
Aby wyświetlić więcej informacji na temat aplikacji, skorzystaj z menu pomocy każdej aplikacji.
Niektóre aplikacje mogą być niedostępne lub mieć inne nazwy w zależności od regionu i
operatora sieci.
Chrome
Ta aplikacja umożliwia wyszukiwanie informacji i przeglądanie stron internetowych.
Gmail
Ta aplikacja umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail za pośrednictwem usługi Google
Mail.
Mapy
Ta aplikacja umożliwia znalezienie własnej lokalizacji na mapie i wyświetlanie informacji o lokalizacji
dla różnych miejsc.
Muzyka Play
Ta aplikacja umożliwia odkrywanie, słuchanie i udostępnianie muzyki na urządzeniu. Możesz
przesłać do chmury kolekcje muzyki znajdujące się na Twoim urządzeniu i uzyskać do nich dostęp
później.
Filmy Play
Ta aplikacja umożliwia pobieranie filmów do obejrzenia ze Sklep Play.
Dysk
Ta aplikacja umożliwia przechowywanie zawartości w chmurze, uzyskiwanie do niej dostępu z
dowolnego miejsca i udostępnianie jej innym.
YouTube
Ta aplikacja umożliwia oglądanie oraz tworzenie filmów, a także udostępnianie ich innym.
69
Aplikacje
Zdjęcia
Z jednego miejsca możesz zarządzać zdjęciami i filmami z różnych źródeł, a także wyszukiwać je i
edytować.
Hangouts
Ta aplikacja umożliwia czatowanie ze znajomymi pojedynczo oraz w grupach oraz używanie podczas
czatu zdjęć, emotikon oraz połączeń wideo.
Google
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów w Internecie lub na urządzeniu.
Wyszukiwanie głosowe
Ta aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie elementów przez wypowiadanie słów kluczowych oraz
fraz.
70
Ustawienia
Wstęp
Dostosuj ustawienia dla funkcji i aplikacji. Możesz bardziej spersonalizować swoje urządzenie
poprzez skonfigurowanie różnych opcji ustawień.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia.
Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij SZUKAJ.
Aby edytować listę często używanych ustawień, dotknij EDYTUJ. Następnie zaznacz elementy, aby
dodać je, lub anuluj zaznaczenie, aby usunąć elementy.
Wi-Fi
Podłączanie do sieci Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do
Internetu i innych urządzeń sieciowych.
• Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do
użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez
ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
• Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
2 Wybierz sieć z listy sieci Wi-Fi.
Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są wyświetlane z ikoną kłódki.
71
Ustawienia
3 Dotknij POŁĄCZ.
• Gdy urządzenie raz połączy się z pewną siecią Wi-Fi, będzie łączyło się z nią ponownie
za każdym razem, gdy ta sieć będzie dostępna, bez konieczności podawania hasła. Aby
uniemożliwić automatyczne łączenie urządzenia z siecią, wybierz sieć z listy sieci i dotknij
ZAPOMNIJ.
• Jeśli nie można połączyć się z siecią Wi-Fi, uruchom ponownie funkcję Wi-Fi urządzenia
lub ruter Wi-Fi.
Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie urządzeń poprzez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Wi-Fi, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
2 Dotknij Wi-Fi Direct.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia na
nim funkcji Wi-Fi Direct.
3 Wybierz urządzenie do połączenia.
Urządzenia zostaną podłączone, gdy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie przez Wi-Fi
Direct.
Wysyłanie i odbieranie danych
Istnieje możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym
urządzeniom. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
2 Wybierz obraz.
72
Ustawienia
3 Dotknij Udostępnij → Wi-Fi Direct i wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać obraz.
4 Zaakceptuj żądanie połączenia funkcji Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu.
Jeśli urządzenia są już połączone, obraz zostanie przesłany do innego urządzenia bez
przechodzenia przez procedurę żądania połączenia.
Kończenie połączenia z urządzeniem
1 Dotknij Wi-Fi na ekranie Ustawienia.
2 Dotknij Wi-Fi Direct.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane zostaną połączone urządzenia.
3 Dotknij nazwę urządzenia, aby rozłączyć urządzenia.
Bluetooth
Wstęp
Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub plików multimedialnych z innymi
urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani
nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem łączności
Bluetooth.
• Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała
grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
• Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania
funkcji Bluetooth.
73
Ustawienia
Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Bluetooth, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi innego
urządzenia.
Twoje urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń w momencie otwarcia ekranu ustawień
Bluetooth.
3 Zaakceptuj połączenie Bluetooth na swoim urządzeniu, aby potwierdzić.
Urządzenia zostaną podłączone, gdy drugie urządzenie zaakceptuje połączenie Bluetooth.
Wysyłanie i odbieranie danych
W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje
możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom
Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
2 Wybierz obraz.
3 Dotknij Udostępnij → Bluetooth, a następnie wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać
obraz.
Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy
urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza
dostępu.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu.
4 Zaakceptuj żądanie połączenia Bluetooth na drugim urządzeniu.
74
Ustawienia
Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth
1 Dotknij Bluetooth na ekranie Ustawienia.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
3 Dotknij Anuluj powiązanie.
Tryb Offline
Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług
urządzenia innych niż sieciowe.
Na ekranie Ustawienia dotknij Tryb Offline.
Urządzenie należy wyłączać w trakcie startu i lądowania. Po wystartowaniu można
posługiwać się urządzeniem w trybie lotu, jeśli załoga samolotu wyrazi na to zgodę.
Udostępnianie internetu
Urządzenie może pełnić funkcję routera Wi-Fi, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci
komórkowych innym urządzeniom, jeśli dostępne jest połączenie sieciowe. Połączenia można
nawiązywać za pomocą interfejsu Wi-Fi, USB lub Bluetooth.
Na ekranie Ustawienia dotknij Udostępnianie internetu.
Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
• Router Wi-Fi: za pomocą routera Wi-Fi możesz udostępniać transmisję danych sieci
komórkowych komputerom lub innym urządzeniom.
• Router Bluetooth: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych
przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji
Bluetooth.
• Router USB: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można
udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB.
Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego
modemu.
75
Ustawienia
Korzystanie z routera Wi-Fi
Urządzenie może pełnić funkcję routera Wi-Fi, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci
komórkowych innym urządzeniom.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Udostępnianie internetu → Router Wi-Fi.
2 Dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na liście
sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
Aby ustawić hasło routera Wi-Fi, dotknij WIĘCEJ → Konfig. funkcji Router Wi-Fi i wybierz
poziom zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij ZAPISZ.
3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.
4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
Licznik danych
Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.
Na ekranie Ustawienia dotknij Licznik danych.
• Sieć komórkowa: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci
komórkowej.
• Dane w tle: zapobieganie przesyłaniu danych za pomocą połączenia komórkowego przez
aplikacje działające w tle.
• Ustaw limit transmisji danych po sieci: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
→ Zmień cykl.
Aby zmienić miesięczną datą zerowania okresu monitorowania, dotknij
76
Ustawienia
Ograniczenie zużycia danych
Ustaw urządzenie tak, aby automatycznie wyłączało połączenie danych mobilnych, jeżeli ilość
wykorzystanych danych osiągnie określony limit.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Licznik danych i dotknij przełącznik Ustaw limit transmisji
danych po sieci, aby go włączyć.
2 Przeciągnij pasek regulacji limitu w górę lub w dół, aby ustawić limit zużycia.
3 Przeciągnij pasek ostrzeżenia w górę lub w dół, aby ustawić poziom zawiadamiania o zużyciu
danych.
Urządzenie powiadomi cię w momencie osiągnięcia poziomu ostrzegawczego.
Sieci telefonii komórkowej
Konfigurowanie swoich ustawień sieci komórkowej.
Na ekranie Ustawienia dotknij Sieci telefonii komórkowej.
• Roaming danych: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
• Nazwy punktów dostępu: określanie nazw punktów dostępu (APN).
• Tryb pracy sieci: wybór typu sieci.
• Operatorzy sieci: wyszukiwanie dostępnych sieci i ręczna rejestracja w nich.
NFC i płatności
Wstęp
To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field
Communication), które zawierają informacje o produkcie. Ta funkcja może również służyć do
dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu
właściwej aplikacji.
Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie
uszkodzić anteny NFC.
77
Ustawienia
Korzystanie z funkcji NFC
Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania
informacji o produktach z tagów NFC.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij NFC i płatności, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć
funkcję.
2 Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC.
Pojawią się informacje z tagu.
Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie
będzie odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.
Dokonywanie płatności przy użyciu funkcji NFC
Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze
mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi,
skontaktuj się z operatorem sieci.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij NFC i płatności, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć
funkcję.
2 Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.
Aby określić domyślną aplikację do płatności, otwórz ekran Ustawienia i dotknij NFC i płatności →
Dotknij i zapłać, a następnie wybierz aplikację.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
78
Ustawienia
Wysyłanie danych
Można zezwolić na wymianę danych w momencie dotknięcia anteną NFC urządzenia anteny NFC
innego urządzenia.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij NFC i płatności, a następnie dotknij przełącznika, aby włączyć
funkcję.
2 Dotknij Android Beam, a następnie dotknij przełącznik, aby go włączyć.
3 Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlony komunikat Dotknij, aby przesłać., dotknij ekranu
urządzenia, aby wysłać element.
Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może się
nie powieść.
79
Ustawienia
Więcej ustawień połączenia
Opcje
Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie innymi funkcjami.
Na ekranie Ustawienia dotknij Więcej ustawień połączenia.
• Skanow. urządz. w pobliżu: ustawianie urządzenia tak, aby znalazło w pobliżu urządzenia, z
którymi będzie mogło się połączyć.
• Drukowanie: konfiguracja ustawień dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Aby
drukować pliki, możesz wyszukiwać dostępne drukarki lub dodać drukarkę ręcznie. Więcej
informacji zawiera Drukowanie.
• VPN: konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi.
Drukowanie
Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Możesz połączyć
urządzenie z drukarką za pomocą połączenia Wi-Fi lub Wi-Fi Direct w celu drukowania obrazów lub
dokumentów.
Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
Dodawanie dodatków plug-in drukarki
W celu połączenia drukarek z urządzeniem należy dodać dodatki plug-in dla drukarek.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Więcej ustawień połączenia → Drukowanie → Pobierz
dodatek.
2 Wyszukaj dodatek plug-in drukarki w Sklep Play.
3 Wybierz dodatek plug-in drukarki.
4 Wybierz wtyczkę drukarki i dotknij przełącznik, aby go włączyć.
Urządzenie wyszuka drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie.
Aby dodać drukarki ręcznie, dotknij WIĘCEJ → Dodaj drukarkę → DODAJ DRUKARKĘ.
Jeśli chcesz zmienić ustawienia drukowania, dotknij WIĘCEJ → Ustawienia drukowania.
80
Ustawienia
Drukowanie zawartości
Podczas przeglądania zawartości, np. obrazów lub dokumentów, dotknij Udostępnij → Drukuj →
→ Wszystkie drukarki, a następnie wybierz drukarkę.
Smart Menedżer
Wstęp
Smart Menedżer zapewnia omówienie stanu baterii twojego urządzenia, pamięci masowej, pamięci
RAM oraz bezpieczeństwa systemu. Możesz również optymalizować urządzenie ręcznie za jednym
dotknięciem palca.
Korzystanie z funkcji szybkiej optymalizacji
Na ekranie Ustawienia dotknij Smart Menedżer → WYCZYŚĆ WSZYSTKO.
Funkcja szybkiej optymalizacji usprawnia pracę urządzenia poprzez wykonanie poniższych działań.
• Czyszczenie części pamięci.
• Usunięcie niepotrzebnych plików i zamknięcie aplikacji uruchomionych w tle.
• Skanowanie w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
81
Ustawienia
Bateria
Na ekranie Ustawienia dotknij Smart Menedżer → Bateria.
Sprawdzanie stanu naładowania baterii i pozostałego czasu użytkowania urządzenia. W przypadku
urządzeń z niskim poziomem naładowania baterii oszczędzaj jej energię poprzez włączenie funkcji
oszczędzania baterii.
• Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
• Nie możesz otrzymywać powiadomień z aplikacji, które korzystają z trybu oszczędzania
energii.
Zarządzanie baterią
Aby oszczędzać energię w baterii poprzez ustalenie, czy urządzenie ma optymalizować zużycie
baterii dla każdej aplikacji, dotknij SZCZEGÓŁY w celu znalezienia opcji oszczędzania energii w
przypadku danej aplikacji i dotknij przełącznika Oszczędzanie energii dla aplikacji, aby włączyć tę
funkcję.
Pamięć
Sprawdź stan używanej i dostępnej pamięci.
Na ekranie Ustawienia dotknij Smart Menedżer → Pamięć.
Zarządzanie pamięcią
Aby usunąć pozostałe pliki, takie jak cache, dotknij USUŃ. Aby wykasować lub odinstalować
aplikacje, z których już nie korzystasz, dotknij SZCZEGÓŁY dla danych użytkownika i wybierz
kategorię. Następnie zaznacz elementy i dotknij USUŃ.
Pamięć RAM
Na ekranie Ustawienia dotknij Smart Menedżer → Pamięć RAM.
Aby przyspieszyć urządzenie poprzez zmniejszenie ilości wykorzystywanej pamięci RAM, dotknij
ZAKOŃCZ WSZYSTKO w celu zamknięcia wszystkich aplikacji w tle.
Bezpiecz. urządzenia
Sprawdź stan bezpieczeństwa urządzenia. Ta funkcja służy do skanowania urządzenia w
poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania.
Na ekranie Ustawienia dotknij Smart Menedżer → Bezpiecz. urządzenia.
82
Ustawienia
Aplikacje
Zarządzanie aplikacjami urządzenia i zmiana ich ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Aplikacje.
• Menedżer aplikacji: wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.
• Aplikacje domyślne: wybór domyślnego ustawienia korzystania z aplikacji.
• Aplikacje: dostosowanie ustawień dla każdej aplikacji.
• Ustawienia Google: konfiguracja ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez firmę
Google.
Dźwięki i wibracje
W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
Na ekranie Ustawienia dotknij Dźwięki i wibracje.
• Tryb dźwięku: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
• Wibr. podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i
odtworzeniem dźwięku dzwonka.
• Głośność: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i filmów, dźwięków systemowych i
powiadomień.
• Dzwonek: zmiana ustawień dzwonka.
• Wzór wibracji: wybieranie wzoru wibracji.
• Dźwięki powiadomień: wybierz domyślny dźwięk powiadomień. Istnieje również możliwość
zmiany ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.
• Dźw. dotkn.: włączenie w urządzeniu sygnalizowania dźwiękiem wybierania aplikacji lub opcji
na ekranie dotykowym.
• Dźwięki blokow. ekranu: ustawienie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu
dotykowego.
• Dźwięk ładowania: ustawianie urządzenia tak, aby emitowało dźwięk, kiedy jest podłączone do
ładowarki.
• Tony klawiat. wybierania: ustawienie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia przycisków
klawiatury.
• Dźwięk klawiatury: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
• Jakość dźwięku i efekty: konfiguracja dodatkowych ustawień dźwięku.
83
Ustawienia
Powiadomienia
Zmiana ustawień powiadomień dla każdej aplikacji.
Na ekranie Ustawienia dotknij Powiadomienia.
Aby dostosować ustawienia powiadomień, dotknij ZAAWANSOWANE i wybierz aplikację.
• Zezwól na powiadomienia: zezwól na powiadomienia dla wybranej aplikacji.
• Ustaw jako priorytet: wyświetlanie powiadomień u góry panelu powiadomień i uwzględnianie
ich na liście dozwolonych, kiedy włączona jest Nie przeszkadzać.
• Podglądy w wyskak. oknach: wyświetlanie podglądu powiadomień w wyskakujących
okienkach.
• Ukryj na ekranie blokady: ukrywanie powiadomień wybranej aplikacji, kiedy urządzenie jest
zablokowane.
• Ukryj zawart. na ekr. blok.: ukrywanie treści powiadomień wybranej aplikacji, kiedy urządzenie
jest zablokowane.
• Więcej ustawień: dostosowanie dodatkowych ustawień powiadomień dla wybranej aplikacji.
Nie przeszkadzać
Ustawienie urządzenia, tak aby przychodzące połączenia i dźwięki powiadomień były wyciszane, z
uwzględnieniem określonych wyjątków.
Na ekranie Ustawienia dotknij Nie przeszkadzać.
• Włącz teraz: natychmiastowe włączanie trybu Nie przeszkadzać.
• Włącz zgodnie z planem: włączanie trybu Nie przeszkadzać o ustalonej godzinie. Możesz
wybrać dni i ustawić godziny początkowe i końcowe.
• Zezwól na wyjątki: dopasuj ustawienia dla dozwolonych wyjątków.
84
Ustawienia
Wyświetlacz
Ustawienia wyświetlacza można zmieniać.
Na ekranie Ustawienia dotknij Wyświetlacz.
• Jasność: regulowanie jasności wyświetlacza.
• Tryb Na zewnątrz: włączenie Trybu pracy na zewnątrz powoduje zwiększenie czytelności
wyświetlacza przy jasnym świetle.
• Czcionka: zmiana typu i rozmiaru czcionki.
• Tła ikon: ustawianie wyświetlania zacienionego tła, aby ikony wyróżniały się.
• Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.
• Wygaszacz ekranu: określanie, czy podczas ładowania urządzenia lub po podłączeniu do stacji
dokującej ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
Zaawansowane funkcje
Włączanie opcji zaawansowanych i zmiana kontrolujących je ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Zaawansowane funkcje.
Nadmierne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może sprawić, że w niektórych
funkcjach pojawią się niezamierzone treści.
• Szybko uruchom Aparat: ustawianie urządzenia tak, aby aparat był uruchamiany po szybkim
dwukrotnym naciśnięciu klawisza strony domowej.
• Inteligentne powiadomienie: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych
wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
Ta funkcja może nie działać, jeśli ekran jest włączony lub urządzenie nie znajduje się na
płaskiej powierzchni.
• Łatwe wyciszenie: ustawienie urządzenia, aby wyciszało połączenia przychodzące lub alarmy
poprzez skierowanie ekranu urządzenia w dół.
85
Ustawienia
Tapeta
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień tapety ekranu startowego oraz ekranu blokady.
Na ekranie Ustawienia dotknij Tapeta.
Ekran startowy
Wygląd ekranu startowego można zmienić, dodając, usuwając i przenosząc panele ekranu
startowego, a także wykorzystując inne opcje. Więcej informacji zawiera Opcje ekranu startowego.
Na ekranie Ustawienia dotknij Ekran startowy.
Ekran blokady i zabezpieczenia
W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.
Na ekranie Ustawienia dotknij Ekran blokady i zabezpieczenia.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokady ekranu.
• Typ blokady ekranu: zmiana metody blokowania ekranu.
• Informacje i skróty aplikacji: zmiana ustawień dla elementów wyświetlanych na ekranie
blokady.
• Powiadomienia na ekranie blokady: ustawienie, czy zawartość powiadomień ma być
wyświetlana na zablokowanym ekranie i wybór, które powiadomienia mają być wyświetlane.
• Ustawienia bezpiecznej blokady: zmień ustawienia blokady ekranu dla wybranej metody
blokowania.
• Znajdź mój telefon: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź mój telefon. Wejdź na stronę
Znajdź mój telefon (findmymobile.samsung.com), aby śledzić i kontrolować swoje skradzione
urządzenie.
• Nieznane źródła: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
86
Ustawienia
• Zaszyfruj urządzenie: szyfruj dane urządzenia, aby uniemożliwić innym dostęp do nich w
przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Korzystanie z zaszyfrowanego urządzenia
wymaga odszyfrowywania danych na urządzeniu przy każdym uruchomieniu urządzenia.
Można ustawić, czy dane urządzenia będą odszyfrowywane automatycznie czy wymagany
będzie kod odblokowania. Nie jest możliwe utworzenie kopii zapasowej ani przywrócenie
zaszyfrowanych danych. Jeżeli kilka razy z rzędu wprowadzisz niewłaściwy kod odblokowania i
wyczerpiesz limit prób, urządzenie zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych.
• Szyfrowanie karty pamięci: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie
pamięci.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu,
urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem
ustawień fabrycznych urządzenia.
• Inne ustawienia zabezpieczeń: konfiguracja dodatkowych ustawień bezpieczeństwa.
Prywatność
Ustawienia związane z zachowaniem prywatności można zmienić.
Na ekranie Ustawienia dotknij Prywatność.
• Lokalizacja: zmiana ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.
• Uprawnienia aplikacji: wyświetlanie listy funkcji i aplikacji, które mają zezwolenie na ich
używanie. Można także zmienić ustawienia zezwoleń. Więcej informacji zawiera Ustawianie
zezwoleń aplikacji.
• Raportuj inform. o diagn.: ustawienie urządzenia, aby automatycznie przesyłało raport z
diagnostyki u użytkowania urządzenia do firmy Samsung.
Dostępność
Możesz skonfigurować wiele ustawień, aby zwiększyć dostępność urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Dostępność.
• Widoczność: dostosowanie ustawień tak, aby ułatwić korzystanie z urządzenia użytkownikom
niedowidzącym.
• Słuch: dostosowanie ustawień, aby ułatwić korzystanie z urządzenia użytkownikom
niedosłyszącym.
87
Ustawienia
• Możliwości manualne i interakcja: dostosowanie ustawień, aby ułatwić korzystanie z
urządzenia użytkownikom z ograniczoną sprawnością.
• Dostęp bezpośredni: ustawienie urządzenia umożliwiające otwieranie wybranych menu
dostępności po szybkim trzykrotnym naciśnięciu klawisza strony domowej.
• Przypomnienie o powiadom.: ustawienie regularnego przypominania o nieprzeczytanych
powiadomieniach.
• Odbieranie i kończenie połączeń: zmiana metody odbierania i kończenia połączeń.
• Tryb jednego dotknięcia: ustawienie sterowania przychodzącymi połączeniami lub
powiadomieniami za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go.
• TalkBack: włączenie aplikacji TalkBack, która powiadamia użytkownika głosowo. Aby wyświetlić
informacje pomocy i nauczyć się korzystania z tej funkcji, dotknij USTAWIENIA → Samouczek
„Czytanie dotykiem”.
• Switch Access: ustawianie urządzenia tak, żeby kontrolowało menu na ekranie poprzez
naciśnięcie przycisków fizycznych na urządzeniu.
Konta
Ta funkcja umożliwia dodanie swojego konta Samsung, Google lub innego w celu synchronizacji.
Dodawanie kont
Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta.
Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
1 Na ekranie Ustawienia dotknij Konta → Dodaj konto.
2 Wybierz usługę konta.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają
zostać zsynchronizowane.
Usuwanie kont
Na ekranie Ustawienia dotknij Konta, wybierz nazwę konta, wybierz konto do usunięcia, a następnie
dotknij WIĘCEJ → Usuń konto.
88
Ustawienia
Kopia zapasowa i zerowanie
Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.
Na ekranie Ustawienia dotknij Kopia zapasowa i zerowanie.
• Utwórz kopię zapasową danych: zapisanie kopii zapasowej danych osobowych i aplikacji na
serwerze Samsung. Możesz również ustawić automatyczne wykonywanie kopii zapasowej w
urządzeniu.
• Przywróć: przywrócenie poprzednio zapisanych danych osobowych i aplikacji ze swojego konta
Samsung.
• Utwórz kopię zapasową danych: włączenie w urządzeniu wykonywania kopii zapasowej
ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.
• Konto kopii zapasowej: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
• Automatyczne przywracanie: włączenie w urządzeniu automatycznego przywracania ustawień
i danych aplikacji z serwera Google w momencie, gdy są one ponownie instalowane na
urządzeniu.
• Zeruj ustawienia: przywrócenie ustawień urządzenia do domyślnych wartości fabrycznych bez
usuwania danych.
• Resetowanie ustawień sieciowych: przywróć ustawienia fabryczne połączenia sieciowego.
• Ustawienia fabryczne: przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich
danych użytkownika.
Klawisz aktywny
Po naciśnięciu klawisza Active można wyświetlać i edytować uruchomione aplikacje.
Na ekranie Ustawienia dotknij Klawisz aktywny.
• Krótkie naciśnięcie: wybieranie aplikacji, która ma zostać uruchomiona po naciśnięciu klawisza
Active.
• Długie naciśnięcie: wybieranie aplikacji, która ma zostać uruchomiona po naciśnięciu i
przytrzymaniu klawisza Active.
• Używaj przy zabl. ekranie: ustawianie urządzenia tak, aby klawisz Active był włączony, gdy
ekran jest zablokowany.
89
Ustawienia
Język i wprowadzanie
Wybierz języki urządzenia i zmień ustawienia, takie jak rodzaj klawiatury lub wprowadzania
głosowego. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w zależności od wybranego języka.
Na ekranie Ustawienia dotknij Język i wprowadzanie.
• Język: wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
• Klawiatura domyślna: wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.
• Klawiatura Samsung: zmiana ustawień klawiatury Samsung.
• Pisanie głosowe Google: zmiana ustawień wprowadzania głosowego.
• Syntezator mowy: zmiana ustawień syntezatora mowy.
• Szybkość wskaźnika: dostosowanie szybkości wskaźnika myszy lub myszy optycznej
podłączonej do urządzenia.
Bateria
Wyświetlanie informacji o stanie naładowania baterii i zmiana opcji oszczędzania zasilania.
Na ekranie Ustawienia dotknij Bateria.
Pozostały czas zużycia wyświetla czas, jaki pozostał do wyładowania baterii. Czas zużycia
może być inny zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
• UŻYCIE BATERII: wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.
• Tryb oszczędzania energii: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego
trybu. Więcej informacji zawiera Tryb oszczędzania energii.
• Tryb bardzo niskiego zużycia energii: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie
prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.
Więcej informacji zawiera Tryb bardzo niskiego zużycia energii.
• Oszcz. energii dla aplik.: ogranicz zużycie energii baterii poprzez optymalizację jej użycia w
przypadku każdej z aplikacji.
• Procent na pasku stanu: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.
90
Ustawienia
Pamięć
Wyświetlanie informacji o pamięci urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Pamięć.
Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość,
ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna
pojemność może ulec zmianie po zaktualizowaniu urządzenia.
Data i godzina
Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania w urządzeniu
daty i godziny.
Na ekranie Ustawienia dotknij Data i godzina.
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i
daty są resetowane.
• Automatyczna data i godzina: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
Kiedy funkcja ta jest wyłączona, datę, godzinę i strefę czasową możesz ustawić ręcznie.
• Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
Instrukcja obsługi
Wyświetlanie informacji na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat
konfigurowania ważnych ustawień.
Na ekranie Ustawienia dotknij Instrukcja obsługi.
Informacje o urządzeniu
Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania
urządzenia.
Na ekranie Ustawienia dotknij Informacje o urządzeniu.
91
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania.
Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany
jest monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:
• Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
• PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję,
skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
• PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego
wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
• PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy
wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania dalszych informacji
należy skontaktować się z operatorem sieci.
Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą
być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
• Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania dalszych
informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Nie można włączyć urządzenia
• Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Przed
włączeniem urządzenia należy w pełni naładować baterię.
• Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
• Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.
92
Załącznik
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
• Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, może on nie działać poprawnie.
• Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi
palcami, ostrym przedmiotem albo paznokciami.
• Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
• Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
• Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało zaktualizowane do najnowszej wersji.
• Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy
Samsung.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Spróbuj następujących rozwiązań. Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum
serwisowego firmy Samsung.
Ponowne uruchamianie urządzenia.
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji
lub wyłączenie urządzenia i włączenie go ponownie.
Wymuszanie ponownego uruchomienia
Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając klawisz zasilania oraz klawisz
Ciszej i przytrzymując te przyciski przez ponad 7 sekund.
Resetowanie urządzenia
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany przy użyciu powyższych metod, przywróć ustawienia
fabryczne.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Kopia zapasowa i zerowanie → Ustawienia fabryczne
→ RESETUJ URZĄDZENIE → USUŃ WSZYSTKO. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj
kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu.
93
Załącznik
Połączenia nie dochodzą do skutku
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
• Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
• Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego
numeru.
Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
• Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
• Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
• Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.
Podczas połączenia rozlega się echo
Dostosuj głośność, naciskając klawisz głośności lub przechodząc do innego miejsca.
Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub
jakość dźwięku jest niska
• Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
• Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być
nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.
Ikona baterii jest pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj baterię.
94
Załącznik
Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych
przez firmę Samsung)
• Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
• Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać.
Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo
• W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii w urządzeniu może
być krótszy.
• Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak
gry lub Internet.
• Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.
Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji
w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
Jeśli urządzenie przegrzewa się lub jest ciepłe przez długi okres czasu, nie używaj go przez jakiś czas.
Jeśli urządzenie nadal się przegrzewa, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować
wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
• Naładuj baterię.
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po
wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
95
Załącznik
Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie
• Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
• Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub
mogą wystąpić na nich szumy.
Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych
Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie
lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
• Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest
obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie
formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.
• W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego
pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie
odtwarzane.
• To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub
dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mogą nie działać poprawnie.
Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
• Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
• Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w obrębie
maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
96
Załącznik
Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera
• Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
• Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
• W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został
zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
Urządzenie nie może ustalić położenia
W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS.
W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub
sieci komórkowej.
Utrata danych zapisanych w urządzeniu
Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych
w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w
urządzeniu.
Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia
• Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne
przemieszczenia lub drgania komponentów.
• W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego
zwiększenia tej szczeliny.
Brak wystarczającej ilości miejsca w pamięci urządzenia
Usuń niepotrzebne dane, takie jak zawartość pamięci podręcznej, korzystając ze Smart Menedżera
lub ręcznie usuń nieużywane aplikacje lub pliki, aby zwolnić miejsce.
97
W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prawa autorskie
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
Znaki towarowe
• SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
®
™
™
™ i logo Wi-Fi są
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.
Download PDF

advertising