Samsung | SM-G900F | Samsung SM-G900F Instrukcja obsługi (Lollipop)

SM-G900F
Instrukcja obsługi
www.samsung.pl
Polish. 12/2014. Rev.1.0
www.samsung.com
Spis treści
Przeczytaj najpierw
Personalizacja
38
38
Wprowadzenie
41
42
42
43
43
8
Wygląd urządzenia
10Przyciski
11 Zawartość opakowania
12 Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
15 Ładowanie baterii
18 Wkładanie karty pamięci
20 Włączanie i wyłączanie urządzenia
20 Trzymanie urządzenia
21 Blokowanie i odblokowywanie
urządzenia
Łączność sieciowa
45
45
47
47
48
Podstawowe informacje
22
25
26
28
31
31
33
36
37
Przełączanie na tryb ułatwień
Zarządzanie ekranem startowym i
ekranem aplikacji
Zmienianie metody blokowania ekranu
Ustawianie tapety
Zmiana dzwonków
Konfigurowanie kont
Przenoszenie kontaktów z innych
urządzeń na swoje urządzenie
Korzystanie z ekranu dotykowego
Ikony wskaźników
Panele powiadomień i szybkich ustawień
Ekran startowy i aplikacji
Otwieranie aplikacji
Instalowanie lub odinstalowywanie
aplikacji
Wprowadzanie tekstu
Używanie funkcji oszczędzania energii
Uzyskiwanie dostępu do informacji
pomocy
Podłączanie do sieci komórkowej
Podłączanie do sieci Wi-Fi
Akcelerator pobierania
Inteligentne przełączanie sieci
Udostępnianie Internetu i korzystanie z
routerów Wi-Fi
Ruchy i funkcje ułatwień
obsługi
50 Ruchy sterujące
54 Air View
54 Wiele okien
58Przybornik
59 Obsługa jedną ręką
60 Zwiększanie czułości ekranu dotykowego
2
Spis treści
Telefon
Galeria
61
64
65
85
87
Nawiązywanie połączeń
Odbieranie połączeń
Podczas rozmowy
Internet i SNS
Kontakty
66
66
90Internet
91Chrome
91Hangouts
91ChatON
Dodawanie kontaktów
Zarządzanie kontaktami
Wiadomości i poczta e-mail
S Health
68Wiadomości
70E-mail
71Gmail
92
93
94
Informacje o aplikacji S Health
Uruchamianie aplikacji S Health
Dostosowanie ekranu głównego aplikacji
S Health
95 Korzystanie z menu aplikacji S Health
96 Liczenie wykonanych kroków
97 Nagrywanie informacji o ćwiczeniach
103 Rejestrowanie spożywanych posiłków
104 Korzystanie z dodatkowych menu
Aparat
72
74
74
76
76
77
79
80
82
82
83
84
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
Zmienianie zawartości na urządzeniu
Robienie zdjęć i nagrywanie filmów
Korzystanie z efektu HDR
Korzystanie z trybu selektywnej ostrości
Uruchamianie aparatu na zablokowanym
ekranie
Korzystanie z trybu fotografowania
Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko
Korzystanie z trybu Dual Camera
Korzystanie z trybu Wirtualny obchód
Stosowanie efektów filtra
Korzystanie z funkcji powiększenia
Korzystanie z trybu zdalnego wizjera
Zmiana ustawień aparatu
Sterowanie głosem
105 S Voice
107Dyktafon
109 Wyszukiwanie głosowe
109 Tryb sam.
3
Spis treści
Multimedia
140Lupa
140Mapy
141Notatka
142 Moje pliki
114Muzyka
116Wideo
117YouTube
118Flipboard
118Google+
118Zdjęcia
119 Gry Play
119 Muzyka Play
119 Kiosk Play
Łączenie z innymi
urządzeniami
143NFC
145Bluetooth
148 S Beam
149 Szybkie połączenie
153 Smart Remote
156 Screen Mirroring
158 Drukowanie z urządzenia przenośnego
Bezpieczeństwo
120 Skaner odcisków palców
123 Tryb prywatny
Menedżer urządzenia i
danych
Bezpieczeństwo osobiste
125 Tryb ratunkowy
127 Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc
128 Powiadomienia o niekorzystnych
warunkach atmosferycznych (Geo News)
159 Aktualizowanie urządzenia
160 Przesyłanie plików pomiędzy
urządzeniem a komputerem
161 Wykonywanie kopii zapasowej i
przywracanie danych
162 Zerowanie danych
Narzędzia
130 S Szukacz
131 S Terminarz
133Kalkulator
134Zegar
135Dysk
135Dropbox
136Google
137 Tryb dzieci
Ustawienia
163 Ustawienia — informacje
163 Szybkie ustawienia
163 Połączenia sieciowe
167 Połącz i udostępniaj
168 Dźwięk i wyświetlacz
172Personalizacja
173Ruch
4
Spis treści
174 Użytkownik i backup
175System
181Aplikacje
181 Ustawienia Google
202 Korzystanie z trybu jednokrotnego
dotyku
202 Konfigurowanie ustawień dostępności
203 Korzystanie z innych przydatnych funkcji
Dostępność
Rozwiązywanie problemów
182Dostępność
183 Otwieranie menu dostępności za pomocą
przycisku ekranu startowego
183 Funkcja TalkBack
194 Zmiana rozmiaru czcionki
195 Powiększanie ekranu
195 Ustawianie przypomnień o
powiadomieniach
195 Odwracanie kolorów wyświetlania
196 Dostosowanie kolorów
196 Ustawienie powiadomień świetlnych
196 Wyłączanie wszystkich dźwięków
197 Dostosowywanie ustawień napisów
197 Dostosowywanie balansu dźwięku
198 Korzystanie z dźwięku mono
198 Korzystanie z funkcji wykrywania płaczu
dziecka
198 Korzystanie z automatycznej wibracji
dotykowej
199 Korzystanie z menu pomocniczych
200 Włączanie ekranu za pomocą funkcji Air
gesture
200 Ustawienia czasu reakcji dotykania i
przytrzymywania
201 Korzystanie z trybu sterowania interakcją
201 Odbieranie lub kończenie połączeń
5
Przeczytaj najpierw
Urządzenie oferuje funkcje komunikacji komórkowej i rozrywki cyfrowej zgodne z najnowszymi
normami przy zastosowaniu rozwiązań technicznych firmy Samsung. Szczegółowe informacje o
funkcjach i właściwościach urządzenia znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi oraz na stronie
www.samsung.pl.
• Aby bezpiecznie i prawidłowo korzystać z tego urządzenia, należy uważnie przeczytać tę
instrukcję.
• Przedstawione opisy bazują na ustawieniach domyślnych urządzenia.
• W zależności od regionu, operatora sieci lub oprogramowania urządzenia opisana w instrukcji
zawartość może być inna od wyświetlanej na urządzeniu.
• Zawartość (zawartość wysokiej jakości) wymagająca znacznego wykorzystania procesora i
pamięci RAM wpływa na całkowitą wydajność urządzenia. Aplikacje powiązane z tą zawartością
mogą nie działać poprawnie w zależności od parametrów technicznych urządzenia i środowiska,
w jakim uruchomiono aplikacje.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z działaniem aplikacji dostarczonych
przez firmy inne niż Samsung.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością,
wynikające z edycji ustawień rejestru lub modyfikacji oprogramowania systemu operacyjnego.
Próba dostosowania systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia lub aplikacji.
• Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne pliki multimedialne są dostarczane z
urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu. Wyodrębnianie
tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie
praw autorskich. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za niezgodne z prawem
korzystanie z multimediów.
• Za usługi transmisji danych, takie jak przesyłanie wiadomości, przekazywanie i pobieranie
danych, automatyczną synchronizację lub używanie usług lokalizacji, mogą być naliczane
dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać odpowiedni abonament. W
celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
• Domyślne aplikacje, które są dostarczane razem z urządzeniem, podlegają procesowi
aktualizacji, ale ich wsparcie może zakończyć się bez wcześniejszego powiadomienia. W
przypadku pytań dotyczących aplikacji dostarczanych razem z urządzeniem prosimy o
kontakt z centrum serwisowym firmy Samsung. W celu uzyskania informacji na temat aplikacji
instalowanych przez użytkownika należy się skontaktować z właściwymi dostawcami usług.
• Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania
z nieoficjalnych źródeł może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i uszkodzenia lub
utraty danych. Te czynności są naruszeniem umowy licencyjnej firmy Samsung i powodują
unieważnienie gwarancji.
6
Przeczytaj najpierw
Ikony pomocnicze
Ostrzeżenie: sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób
Przestroga: sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu
Uwaga: wskazówki, uwagi i dodatkowe informacje
7
Wprowadzenie
Wygląd urządzenia
Nadajnik podczerwieni
LED
Czujnik
zbliżeniowy/światła/
gestów
Powiadomienie świetlne
Przedni aparat
Głośnik
Przycisk
włączania/wyłączania
Ekran dotykowy
Przycisk ekranu
startowego
Przycisk Wstecz
Przycisk ostatnich aplikacji
Mikrofon
Złącze wielofunkcyjne
Złącze słuchawkowe
3,5mm
Mikrofon
Wbudowana antena GPS
Tylny aparat
Przycisk regulacji
głośności
Flesz
Tylna pokrywa
Antena NFC (w baterii)
Głośnik
Wewnętrzna antena
8
Wprowadzenie
• Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena.
Może to spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
• Nie należy używać folii ochronnej na ekran. Może to być przyczyną nieprawidłowego
działania czujnika dotyku.
Utrzymanie wodo- i pyłoszczelności
Urządzenie może zostać uszkodzone w wypadku kontaktu z wodą lub kurzem. Należy przestrzegać
tych wskazówek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i zapewnić jego odporność na wodę i kurz.
• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie poniżej głębokości 1 m i utrzymywać go w zanurzeniu
przez ponad 30 minut.
• Należy upewnić się, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego zostały szczelnie
zamknięte. W przeciwnym razie mogą one przepuszczać wodę i pył.
• Nie należy trzymać urządzenia pod wodą przez dłuższy czas.
• Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą poruszającą się z dużą siłą, na przykład wodą
płynącą z kranu, falami morskimi czy wodospadami.
• Nie należy otwierać pokryw urządzenia, gdy urządzenie znajduje się w wodzie lub bardzo
wilgotnych miejscach, na przykład na basenie lub w łazience.
• Nie należy otwierać tylnej pokrywy mokrymi rękami lub gdy urządzenie jest mokre.
• Gumowe uszczelki zamontowane na tylnej pokrywie to ważne komponenty urządzenia.
Podczas otwierania i zamykania tylnej pokrywy należy uważać, aby uniknąć uszkodzenia
gumowej uszczelki. Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy się również upewnić, że
gumowych uszczelek nie pokrywają żadne nieczystości, takie jak piasek lub kurz.
• Nie odłączać ani nie wymontowywać z urządzenia pokrywy złącza wielofunkcyjnego.
• W wypadku kontaktu urządzenia ze słodką wodą należy dokładnie wytrzeć je czystą
miękką szmatką. W wypadku kontaktu urządzenia z cieczą inną niż słodka woda należy
bezzwłocznie spłukać je słodką wodą, po czym dokładnie wytrzeć czystą miękką szmatką.
Jeżeli pomimo tych zaleceń urządzenie nie zostanie odpowiednio spłukane słodką wodą i
wytarte, może to wpłynąć na jego działanie lub wygląd.
• Tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego mogą się poluzować, jeśli urządzenie
zostanie upuszczone lub coś w nie uderzy. Należy upewnić się, że wszystkie osłony dobrze
przylegają i są szczelnie zamknięte.
9
Wprowadzenie
• Jeśli urządzenie było zanurzone w wodzie lub mikrofon albo głośnik są mokre, podczas
rozmowy dźwięk może być niewyraźny. Należy upewnić się, że mikrofon i głośnik są czyste i
suche, wycierając je suchą szmatką.
• Wodoodporna konstrukcja urządzenia powoduje, że w niektórych warunkach wibruje ono
nieznacznie. Wibracje w takich sytuacjach, jak na przykład w przypadku ustawienia wysokiego
poziomu głośności, są normalne i nie wpływają na wydajność urządzenia.
• Ekran dotykowy i inne funkcje mogą nie działać prawidłowo, jeśli urządzenie jest używane w
wodzie lub innych cieczach.
• Na podstawie prób przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku potwierdzono
certyfikatem, że to urządzenie jest wodoszczelne i pyłoszczelne w określonych warunkach
(spełnia wymogi klasyfikacji IP67 zgodnie z międzynarodową normą IEC 60529 – Stopnie
ochrony zapewniane przez obudowy [Kod IP]; warunki próby: 15–35°C, 86–106 kPa, 1 metr,
30 minut). Mimo zaliczenia do wspomnianej klasyfikacji urządzenie nie jest odporne na
penetrację wody w każdej sytuacji i spowodowane przez nią uszkodzenia.
Przyciski
Przycisk
Funkcja
• Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Włączania /
wyłączania
Ostatnio
używane
aplikacje
Ekran startowy
• Naciśnij, aby zablokować lub odblokować urządzenie.
Urządzenie przełącza się w tryb blokady po wyłączeniu ekranu
dotykowego.
• Dotknij, aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji.
• Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć listę dodatkowych opcji
dostępnych na bieżącym ekranie.
• Naciśnij, aby odblokować urządzenie. Urządzenie przełącza się
w tryb blokady po wyłączeniu ekranu dotykowego.
• Naciśnij, aby powrócić do ekranu startowego.
• Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić aplikację S Voice.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić wyszukiwarkę Google.
Wstecz
• Dotknij, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
10
Wprowadzenie
Przycisk
Funkcja
Głośność
• Naciśnij, aby dostosować głośność urządzenia.
Zawartość opakowania
Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:
• Urządzenie
• Bateria (litowo-jonowa / 2 800 mAh)
• Instrukcja obsługi
• Elementy dostarczane wraz z urządzeniem i wszelkie dostępne akcesoria mogą się różnić
w zależności od kraju lub operatora sieci.
• Dostarczone akcesoria są przeznaczone tylko dla tego urządzenia i mogą być niezgodne
z innymi urządzeniami.
• Wygląd urządzenia i jego specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego
powiadomienia.
• Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dystrybutora firmy Samsung. Przed
zakupieniem należy upewnić się, że są zgodne z urządzeniem.
• Należy używać tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung. Klasa wodoi pyłoszczelności pewnych akcesoriów, jak np. stacje dokujące, może być inna niż
urządzenia.
• Dostępność akcesoriów może ulec zmianie i zależy wyłącznie od ich producentów. Więcej
informacji na temat dostępnych akcesoriów można znaleźć w witrynie internetowej firmy
Samsung.
11
Wprowadzenie
Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii
Należy zainstalować dostarczoną przez operatora sieci kartę SIM lub USIM oraz baterię z zestawu.
• Urządzenie obsługuje tylko karty microSIM.
• Niektóre usługi LTE mogą nie być dostępne w zależności od operatora sieci. W celu
uzyskania szczegółowych informacji o dostępności usług należy skontaktować się z
operatorem sieci.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
Należy uważać, aby podczas zdejmowania tylnej pokrywy nie uszkodzić paznokci.
Nie należy nadmiernie wyginać ani skręcać tylnej pokrywy. Może to spowodować
uszkodzenie pokrywy.
12
Wprowadzenie
2 Włóż kartę SIM lub USIM, tak aby pozłacane styki były skierowane w dół.
• Nie należy wkładać karty pamięci do gniazda karty SIM. Jeśli karta pamięci zakleszczy się
w gnieździe karty SIM, należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung
w celu wyjęcia karty pamięci.
• Należy uważać, aby nie zgubić karty SIM lub USIM. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie szkody lub problemy związane z zagubieniem lub
kradzieżą kart.
3 Włóż baterię.
2
1
13
Wprowadzenie
4 Załóż tylną pokrywę.
2
1
Przyciśnij
Dopasuj
• Należy upewnić się, że tylna pokrywa jest szczelnie zamknięta.
• Należy korzystać wyłącznie z tylnych pokryw i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę
Samsung.
Wyjmowanie karty SIM lub USIM i baterii
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Wyjmiij baterię.
14
Wprowadzenie
3 Naciśnij palcem kartę SIM lub USIM, a następnie wyjmij ją.
Ładowanie baterii
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować baterię za pomocą ładowarki. Baterię można
także ładować po podłączeniu urządzenia kablem USB do komputera.
Należy używać wyłącznie ładowarek, baterii i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung.
Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii bądź
uszkodzenie urządzenia.
• Gdy stan naładowania baterii jest niski, ikona baterii jest wyświetlana jako pusta.
• Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet po podłączeniu
go do ładowarki. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy ładować wyczerpaną
baterię przez kilka minut.
• Bateria może ulec szybkiemu rozładowaniu, jeśli jednocześnie używa się kilku aplikacji,
aplikacji sieciowych lub aplikacji, które wymagają połączenia z innym urządzeniem. Aby
uniknąć zerwania połączenia z siecią lub zaniku zasilania podczas transmisji danych,
należy używać tych aplikacji po naładowaniu baterii urządzenia do pełna.
15
Wprowadzenie
1 Podłącz kabel USB do zasilacza USB.
2 Otwórz pokrywę złącza wielofunkcyjnego.
3 Aby użyć kabla USB, włóż wtyczkę kabla USB w prawą część złącza wielofunkcyjnego w sposób
pokazany na poniższej ilustracji.
• Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte
gwarancją.
• Należy upewnić się, że tylna pokrywa i pokrywa złącza wielofunkcyjnego są szczelnie
zamknięte, aby uniemożliwić dostęp wody i kurzu do urządzenia. Otwarte lub nieszczelne
pokrywy mogą spowodować dostanie się wody i brudu do urządzenia i je uszkodzić.
• Należy być ostrożnym, aby nie zniszczyć ani nie odłączyć pokrywy złącza
wielofunkcyjnego. Uszkodzenie lub zgubienie pokrywy może skutkować uszkodzeniami
urządzenia spowodowanymi kontaktem z wodą.
4 Podłącz zasilacz USB do gniazdka elektrycznego.
• Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu
ładowania baterii do pełna.
• Jeśli urządzenie jest zasilane z niestabilnego źródła zasilania, podczas ładowania baterii
ekran dotykowy może nie działać. W takim przypadku należy odłączyć ładowarkę od
urządzenia.
• Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które
nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Jeśli bateria nagrzeje się
bardziej niż zwykle, ładowarka może przerwać ładowanie.
• Jeżeli ładowanie urządzenia nie przebiega prawidłowo, należy je zanieść wraz
z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.
16
Wprowadzenie
5 Po naładowaniu baterii do pełna odłącz urządzenie od ładowarki. Najpierw odłącz ładowarkę od
urządzenia, a następnie odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego.
Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki. Może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Aby oszczędzać energię, ładowarka powinna być odłączona od zasilania, kiedy nie jest
używana. Na ładowarce nie znajduje się przełącznik zasilania, dlatego, aby oszczędzić
energię, należy ją odłączać od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używana. Ładowarka
powinna znajdować się w pobliżu gniazdka elektrycznego i być łatwo dostępna podczas
ładowania.
6 Zamknij pokrywę złącza wielofunkcyjnego.
Uważaj, aby szczelnie zamknąć pokrywę złącza wielofunkcyjnego.
Ograniczanie zużycia energii baterii
Urządzenie zapewnia opcje ułatwiające oszczędzanie energii baterii. Zmieniając te opcje i wyłączając
funkcje działające w tle, można wydłużyć czas używania urządzenia między kolejnymi ładowaniami:
• Gdy nie używasz urządzenia, przełącz je w tryb uśpienia, naciskając przycisk włączania/
wyłączania.
• Zamknij niepotrzebne aplikacje w menedżerze zadań.
• Wyłącz funkcję Bluetooth.
• Wyłącz funkcję Wi-Fi.
• Wyłącz automatyczne synchronizowanie aplikacji.
• Skróć czas podświetlenia.
• Zmniejsz jasność ekranu.
17
Wprowadzenie
Wkładanie karty pamięci
Urządzenie obsługuje karty pamięci o maksymalnej pojemności 128 GB. W zależności od producenta
karty i jej typu niektóre karty mogą być niezgodne z urządzeniem.
• Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej
karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty
zapisanych na karcie danych.
• Należy zachować ostrożność i wkładać kartę skierowaną właściwą stroną do góry.
• Urządzenie obsługuje karty pamięci z systemem plików FAT i exFAT. Jeżeli zostanie
włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie
wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
• Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
• Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w
folderze Moje pliki → Karta pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Włóż kartę pamięci pozłacanymi stykami do dołu.
3 Załóż tylną pokrywę.
18
Wprowadzenie
Wyjmowanie karty pamięci
W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować. Na ekranie startowym
dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Odinstaluj kartę pamięci.
1 Zdejmij tylną pokrywę.
2 Wyciągnij kartę pamięci.
3 Załóż tylną pokrywę.
Nie należy wyjmować karty pamięci z urządzenia, gdy urządzenie odczytuje lub przesyła
dane. Może to spowodować utratę bądź uszkodzenie danych lub uszkodzenie karty
bądź urządzenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z
nieprawidłowego użycia uszkodzonych kart pamięci, w tym za utratę danych.
Formatowanie karty pamięci
Karta pamięci sformatowana w innym komputerze może być niezgodna z używanym urządzeniem.
Kartę pamięci należy formatować w urządzeniu.
Na ekranie startowym dotknij Aplik. → Ustawienia → Pamięć → Formatuj kartę pamięci →
FORMATUJ KARTĘ PAMIĘCI → USUŃ WSZYSTKO.
Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową
wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie
uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.
19
Wprowadzenie
Włączanie i wyłączanie urządzenia
Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.
Naciśnij i przytrzymaj kilka sekund przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.
Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij
Wyłącz zasilanie.
W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym
ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych
ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
Trzymanie urządzenia
Nie zasłaniać dłonią ani innymi przedmiotami miejsca, w którym znajduje się antena. Może to
spowodować problemy z łącznością lub rozładowanie baterii.
20
Wprowadzenie
Blokowanie i odblokowywanie urządzenia
Naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania powoduje wyłączenie ekranu i przełączenie urządzenia
w tryb blokady. Urządzenie blokuje się automatycznie, jeśli nie jest używane przez określony czas.
Aby odblokować urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania lub przycisk ekranu startowego i
przesuń palcem w dowolną stronę w obszarze ekranu odblokowania.
Kod służący do odblokowywania urządzenia można zmienić. Szczegółowe informacje znajdują się w
części Zmienianie metody blokowania ekranu.
21
Podstawowe informacje
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Nie należy dopuszczać do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami
elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe
działanie ekranu dotykowego.
• Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, nie należy go dotykać ostrymi
przedmiotami ani zbyt mocno naciskać palcami.
• Urządzenie może nie rozpoznawać dotyku w pobliżu krawędzi ekranu, które znajdują się
poza obszarem sterowania dotykiem.
• Pozostawienie ekranu dotykowego w stanie bezczynności na długi czas może
doprowadzić do wystąpienia powidoku (wypalenia ekranu) lub smużenia. Należy
wyłączać ekran dotykowy, gdy urządzenia nie jest używane.
• Zalecana jest obsługa ekranu dotykowego za pomocą palców.
Dotknięcie
Aby otworzyć aplikację, wybrać opcję menu, nacisnąć przycisk wyświetlany na ekranie lub
wprowadzić znak za pomocą klawiatury ekranowej, dotknij elementu palcem.
22
Podstawowe informacje
Dotknięcie i przytrzymanie
Dotknij elementu i przytrzymaj go ponad 2 sekundy, aby wyświetlić dostępne opcje.
Przeciąganie
Aby przenieść ikonę lub miniaturę, dotknij jej i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij w nowe
miejsce.
Dwukrotne dotknięcie
Dotknij dwukrotnie strony WWW lub obrazu, aby powiększyć jego część. Dotknij dwukrotnie jeszcze
raz, aby powrócić do normalnego wyświetlania.
23
Podstawowe informacje
Przesuwanie
Przesuń palcem w lewo lub w prawo na ekranie startowym lub ekranie aplikacji, aby wyświetlić inny
panel. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby przewijać stronę WWW lub listę, jak np. kontakty.
Rozsuwanie i zsuwanie palców
Odsuń od siebie dwa palce na stronie WWW, mapie lub obrazie, aby powiększyć część obszaru. Zsuń
palce, aby pomniejszyć.
24
Podstawowe informacje
Ikony wskaźników
Ikony wyświetlane na pasku stanu informują o stanie urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono
najczęściej spotykane ikony.
W niektórych aplikacjach u góry ekranu nie jest wyświetlany pasek stanu. Aby pasek stanu
został wyświetlony, przeciągnij palcem w dół od górnej krawędzi ekranu.
Ikona
Znaczenie
Brak sygnału
Moc sygnału
Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
Połączenie z siecią GPRS
Połączenie z siecią EDGE
Połączenie z siecią UMTS
Połączenie z siecią HSDPA
Połączenie z siecią HSPA+
Połączenie z siecią LTE (dla modeli obsługujących usługę LTE)
Połączono z siecią Wi-Fi
Aktywna funkcja Bluetooth
Włączona funkcja GPS
Trwa połączenie
Połączenie nieodebrane
Włączono funkcję przeglądania w powietrzu
Włączono funkcję inteligentnego wyświetlania lub inteligentnego
wstrzymywania
Zsynchronizowano z Internetem
Podłączono do komputera
Brak karty SIM lub USIM
Nowa wiadomość SMS lub MMS
Alarm włączony
25
Podstawowe informacje
Ikona
Znaczenie
Włączony tryb cichy
Włączony tryb wibracji
Włączony tryb offline
Wystąpił błąd lub należy zachować ostrożność
Poziom naładowania baterii
Panele powiadomień i szybkich ustawień
Korzystanie z panelu powiadomień
Informacje o otrzymaniu nowych powiadomień, na przykład o wiadomościach lub nieodebranych
połączeniach, są wyświetlane w postaci ikon wskaźników na pasku stanu. Jeśli chcesz dowiedzieć się
więcej o ikonach, otwórz panel powiadomień i przeczytaj szczegółowe informacje.
Aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek stanu w dół.
Jeśli chcesz zamknąć panel powiadomień, przeciągnij jego krawędź w górę ekranu.
26
Podstawowe informacje
Na panelu powiadomień można korzystać z następujących funkcji.
Uruchamianie aplikacji Ustawienia.
Włączanie lub wyłączanie opcji. Jeśli
chcesz wyświetlić bardziej
szczegółowe ustawienia, dotknij
opcji i je przytrzymaj.
Wyświetlanie wszystkich
przycisków szybkich ustawień.
Uruchomienie aplikacji Szybkie
połączenie.
Uruchamianie aplikacji S Szukacz.
Dotknij powiadomienia, aby
wykonać różne czynności.
Dostosowywanie jasności.
Usuwanie wszystkich
powiadomień.
Posługiwanie się panelem szybkich ustawień
Na panelu powiadomień jest dostępna pewna liczba przycisków szybkich ustawień. Jeśli chcesz
zobaczyć więcej przycisków szybkich ustawień lub ich użyć, otwórz panel szybkich ustawień. Gdy
panel szybkich ustawień jest otwarty, można włączać i wyłączać różne funkcje oraz konfigurować
ustawienia.
Aby otworzyć panel szybkich ustawień, należy przeciągnąć pasek stanu w dół dwoma palcami.
Jeśli chcesz zamknąć panel szybkich ustawień, przeciągnij jego krawędź w górę ekranu.
Jeśli chcesz zmienić rozmieszczenie przycisków szybkich ustawień na panelu powiadomień, dotknij
, dotknij danego elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij go w inne miejsce.
27
Podstawowe informacje
Ekran startowy i aplikacji
Ekran startowy
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia. Są na nim wyświetlane widgety, skróty do aplikacji i inne elementy. Widgety to małe
aplikacje, które wyświetlają informacje z aplikacji i umożliwiają dostęp do niektórych ich funkcji w
wygodny sposób na ekranie startowym.
Ekran startowy może zawierać wiele paneli. Aby wyświetlić inne panele, przewiń w lewo albo w
prawo. Szczegółowe informacje na temat dostosowania ekranu startowego zawiera Zarządzanie
ekranem startowym i ekranem aplikacji.
Widget
Aplikacja
Folder
Wskaźniki ekranu
Ulubione aplikacje
28
Podstawowe informacje
Opcje ekranu startowego
Dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go lub zsuń palce na ekranie startowym, aby uzyskać dostęp
do opcji na ekranie startowym.
Mój magazyn
Jeśli chcesz otworzyć Moje czasopismo, dotknij
lub przewiń w prawo na ekranie startowym.
Moje czasopismo zawiera aktualności z sieci społecznościowych i serwisów informacyjnych na
interesujące Cię tematy.
Aby wybrać zawartość do wyświetlenia, dotknij → Ustawienia, a następnie wybierz kategorie
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Aby zawartość była aktualizowana automatycznie w momencie otwarcia funkcji Moje czasopismo,
dotknij → Ustawienia, a następnie zaznacz Automatyczne odświeżanie przy otwieraniu.
Aby wyłączyć Moje czasopismo na ekranie startowym, dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go.
Następnie dotknij Ust. Ekranu głównego i usuń zaznaczenie Moje czasopismo.
29
Podstawowe informacje
Ekran aplikacji
Ekran aplikacji przedstawia ikony aplikacji, w tym także nowo zainstalowane aplikacje.
Na ekranie startowym dotknij Aplik., aby otworzyć ekran aplikacji. Aby obejrzeć inne panele,
przewiń w lewo lub w prawo lub wybierz wskaźnik ekranu u dołu ekranu. Szczegółowe informacje na
temat dostosowania ekranu aplikacji zawiera Zarządzanie ekranem startowym i ekranem aplikacji.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Aplikacja
Wskaźniki ekranu
30
Podstawowe informacje
Otwieranie aplikacji
Na ekranie startowym lub ekranie aplikacji wybierz ikonę aplikacji, aby ją otworzyć.
Aby otworzyć listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij
otworzyć.
i wybierz ikonę aplikacji, którą chcesz
Zamykanie aplikacji
→ , a następnie dotknij ZAKOŃCZ przy aplikacji, aby ją zamknąć. Aby zamknąć
Dotknij
→ .
wszystkie uruchomione aplikacje, dotknij ZAKOŃCZ. Ewentualnie dotknij
Instalowanie lub odinstalowywanie aplikacji
Samsung GALAXY Apps
Ta aplikacja służy do kupowania oraz pobierania aplikacji do urządzeń firmy Samsung.
Na ekranie aplikacji dotknij GALAXY Apps.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć
, aby wyszukiwać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje,
dotknij Darmowe. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając przycisku, na którym
jest podana cena aplikacji.
Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie
aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować
→ Ustawienia → Automatyczne aktualizowanie aplikacji, a
aplikacje ręcznie, dotknij
następnie wybierz opcję.
31
Podstawowe informacje
Sklep Play
Ta aplikacja służy do kupowania i pobierania aplikacji oraz gier, które działają na danym urządzeniu.
Dotknij Sklep Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Instalowanie aplikacji
Można przeglądać aplikacje według kategorii lub dotknąć
, aby wyszukiwać słowo kluczowe.
Jeśli chcesz wyświetlić informacje o aplikacji, wybierz ją. Jeśli chcesz pobrać bezpłatne aplikacje,
dotknij ZAINSTALUJ. Jeśli aplikacja jest płatna, można ją kupić i pobrać, dotykając ceny i postępując
według instrukcji wyświetlanych na ekranie.
Jeśli zostanie udostępniona nowa wersja zainstalowanej aplikacji, urządzenie domyślnie
aktualizuje ją automatycznie. Jeśli chcesz zmienić domyślne ustawienie lub aktualizować
→ Ustawienia → Aktualizuj aplikacje automatycznie, a
aplikacje ręcznie, dotknij
następnie wybierz opcję.
Pobieranie sugerowanych aplikacji
Istnieje możliwość wyświetlania i pobierania aplikacji przeznaczonych na urządzenia Galaxy.
Na ekranie aplikacji dotknij → Niezbędne dla GALAXY. Możesz też na ekranie startowym dotknąć
widgetu GALAXY Essentials lub widgetu GALAXY Gifts, a następnie dotknąć obok aplikacji.
Jeśli chcesz pobrać wszystkie aplikacje z listy, dotknij Pobierz wszystko.
Zarządzanie aplikacjami
Odinstalowywanie lub wyłączanie aplikacji
Jeśli chcesz wyłączyć domyślne aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij → Odinstaluj/wyłącz
aplikacje. na nazwie oznacza, że można ją wyłączyć. Wybierz aplikację i dotknij WYŁĄCZ.
Jeśli chcesz odinstalować pobrane aplikacje, na ekranie aplikacji dotknij → Pobrane aplikacje →
→ Odinstaluj. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Menadżer Aplikacji, wybrać
aplikację, a następnie dotknąć ODINSTALUJ.
32
Podstawowe informacje
Włączanie aplikacji
Na ekranie aplikacji dotknij → Pokaż wyłączone aplikacje, wybierz aplikacje, a następnie dotknij
GOTOWE.
Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Menadżer Aplikacji, przewijając listę, znaleźć
WYŁĄCZONE, wybrać aplikację, a następnie dotknąć WŁĄCZ.
• Ukrywanie aplikacji: ukrywanie aplikacji na ekranie aplikacji. Z ukrytych aplikacji nadal
można korzystać.
• Wyłączanie aplikacji: domyślnych aplikacji nie można odinstalować z urządzenia, ale
można je wyłączyć. Z wyłączonych aplikacji nie można korzystać.
• Odinstalowywanie aplikacji: pobrane aplikacje można odinstalować.
Wprowadzanie tekstu
Gdy wysyłasz wiadomości, tworzysz notatki itp., automatycznie wyświetlana jest klawiatura, aby
można było wpisać tekst.
Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy
zmienić język wprowadzania na jeden z obsługiwanych języków.
Sugerowane słowa kluczowe
Zmiana opcji klawiatury Samsung.
Usuwanie poprzedniego znaku.
Wprowadzanie wielkich liter. Aby
pisać tylko wielkimi literami, dotknij
go dwukrotnie.
Przechodzenie do następnej linii.
Wprowadzanie znaków
interpunkcyjnych.
Wstawianie odstępu.
Ustawianie języków wpisywania
Dotknij → Wybór języków wpisywania, a następnie wybierz języki, którymi chcesz się
posługiwać. Jeśli masz wybrany więcej niż jeden język, możesz przełączać języki, przesuwając klawisz
spacji w lewo lub w prawo.
33
Podstawowe informacje
Zmiana wyglądu klawiatury
Dotknij , wybierz język w sekcji Języki wpisywania, a następnie wybierz klawiaturę, której chcesz
używać.
W Klawiatura 3x4 do klawisza są przypisane trzy lub cztery znaki. Aby wprowadzić znak,
dotykaj klawisza aż do wyświetlenia żądanego znaku.
Korzystanie z dodatkowych funkcji klawiatury
Dotknij i przytrzymaj , aby korzystać z opisanych poniżej funkcji. Zamiast ikony
wyświetlane inne ikony, w zależności od ostatnio używanej funkcji.
mogą być
• : Głosowe wprowadzanie tekstu.
Zmiana języka.
Otwieranie klawiatury.
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie
wprowadzania tekstu za pomocą
głosu.
Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią telefonii komórkowej przed
rozpoczęciem korzystania z tej funkcji. Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii
komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
• : Przejście do trybu pisma ręcznego.
Włączanie standardowej klawiatury.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
34
Podstawowe informacje
• : Dodawanie elementu ze schowka.
• : Ustawianie opcji klawiatury.
• : Wprowadzanie emotikon.
• : Włączanie ruchomej klawiatury. Klawiaturę można wtedy przemieszczać, przeciągając
zakładkę.
Włączanie standardowej klawiatury.
Kopiowanie i wklejanie
1 Dotknij tekstu i przytrzymaj na nim palec.
2 Przeciągnij lub , aby wybrać fragment tekstu, lub dotknij Zaznacz wszystko, aby wybrać
cały tekst.
3 Dotknij Kopiuj lub Wytnij. Wybrany tekst zostaje skopiowany do schowka.
4 Umieść kursor w miejscu, gdzie tekst ma zostać wstawiony i dotknij → Wklej. Aby wkleić
wcześniej skopiowany tekst, dotknij
→ Schowek i wybierz tekst.
35
Podstawowe informacje
Używanie funkcji oszczędzania energii
Tryb oszczędzania energii
Urządzenie zużywa mniej energii baterii, jeśli niektóre jego funkcje są wyłączone.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Oszczędzanie energii → Tryb oszczędzania energii,
a następnie przeciągnij przełącznik Tryb oszczędzania energii w prawo. Możesz też włączyć tę
funkcję, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając Oszcz. energii energii.
Wybierz spośród następujących opcji:
• Ogranicz. danych w tle: aplikacje działające w tle nie będą przesyłały danych za pomocą
połączenia komórkowego.
• Ograniczanie wydajności: zablokowanie pewnych opcji, jak wyłączenie podświetlenia
przycisków Ostatnio używane aplikacje i Wstecz.
• Tryb skali szarości: wyświetlanie kolorów na ekranie jako odcienie szarości.
Tryb bardzo niskiego zużycia energii
Jeśli urządzenie działa w tym trybie, energia baterii wystarcza na jeszcze dłużej. Zachowanie
urządzenia w trybie maksymalnego oszczędzania energii jest następujące:
• Kolory są wyświetlane na ekranie jako odcienie szarości.
• Pozwala ograniczyć zakres dostępnych aplikacji wyłącznie do kluczowych i wybranych aplikacji.
• Gdy ekran jest wyłączony, transmisja danych przez połączenie komórkowe jest nieaktywna.
• Funkcje Wi-Fi i Bluetooth są nieaktywne.
36
Podstawowe informacje
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Oszczędzanie energii → Tryb bardzo niskiego zużycia
energii i przeciągnij przełącznik Tryb bardzo niskiego zużycia energii w prawo. Tę funkcję możesz
też włączyć, otwierając panel szybkich ustawień i dotykając B. nisk. zuż. en.
Jeśli chcesz dodać aplikację do ekranu startowego, dotknij
i wybierz aplikację.
Jeśli chcesz usunąć aplikację z ekranu startowego, dotknij → Usuń, wybierz aplikację
następnie dotknij OK.
,a
Aby zmienić ustawienia łączności sieciowej i inne, dotknij opcji → Ustawienia.
Jeśli chcesz wyłączyć funkcję maksymalnego oszczędzania energii, dotknij → Wył. Tryb b. nis. zuż.
energii.
Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza przedział czasowy, który upłynie do
rozładowania się baterii, jeżeli urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny
zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
Uzyskiwanie dostępu do informacji pomocy
Aby uzyskać informacje pomocy dla aplikacji podczas korzystania z niej, dotknij → Pomoc.
Aby uzyskać informacje pomocy na temat korzystania z urządzenia i aplikacji, na ekranie aplikacji
dotknij Ustawienia → Pomoc.
• Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
• Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi lub siecią telefonii komórkowej
przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji. Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci
telefonii komórkowej mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
37
Personalizacja
Przełączanie na tryb ułatwień
Korzystanie z trybu ułatwień upraszcza korzystanie z urządzenia — stosowany jest prostszy
wygląd, a ikony na ekranie startowym są większe. Istnieje możliwość uzyskiwania dostępu do
najpopularniejszych aplikacji i często używanych ustawień, a także dodawania skrótów do
ulubionych kontaktów.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Tryb Ułatwienia → Tryb Ułatwienia, wybierz aplikacje,
które mają mieć prostszy układ, a następnie dotknij GOTOWE.
Aby powrócić do trybu standardowego, na ekranie startowym dotknij Ustawienia ułatwień → Tryb
Ułatwienia → Tryb Standardowy → GOTOWE.
Zarządzanie skrótami
Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji do ekranu startowego, przewiń w lewo, dotknij
wybierz aplikację.
, a następnie
Jeśli chcesz dodać skrót do kontaktu na ekranie startowym, przewiń w prawo, dotknij
.
Jeśli chcesz usunąć skrót z ekranu startowego, dotknij → Edytuj, wybierz aplikację lub kontakt z
Zarządzanie ekranem startowym i ekranem
aplikacji
Zarządzanie ekranem startowym
Dodawanie elementów
Dotknij aplikacji lub folderu na ekranie aplikacji, a następnie, przytrzymując ten element, przeciągnij
go do ekranu startowego.
Jeśli chcesz dodać widget, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je przytrzymaj, dotknij
Widgety, dotknij widgetu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do ekranu startowego.
38
.
Personalizacja
Przenoszenie elementów i zmienianie ich nazw
Dotknij elementu na ekranie startowym, a następnie, przytrzymując go, przeciągnij w nowe miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Często używane aplikacje można przenieść do obszaru skrótów znajdującego się na dole ekranu
startowego.
Jeśli chcesz usunąć element, dotknij elementu i go przytrzymaj. Następnie przeciągnij go do paska
Usuń, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
Tworzenie folderu
1 Na ekranie startowym dotknij aplikacji, a następnie, przytrzymując, przeciągnij ją do paska
Utwórz katalog, który zostanie wyświetlony na górze ekranu.
2 Wprowadź nazwę folderu.
3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij GOTOWE.
Zarządzanie panelami
Jeśli chcesz dodać, przenieść lub usunąć panel, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je
przytrzymaj.
Aby dodać panel, przewiń w lewo do ostatniego panelu, a następnie dotknij
.
Aby przenieść panel, dotknij podglądu panelu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij w nowe
miejsce.
Aby usunąć panel, dotknij jego podglądu, a następnie, przytrzymując, przeciągnij do paska Usuń na
górze ekranu.
Jeśli chcesz ustawić panel jako główny ekran startowy, dotknij
39
.
Personalizacja
Zarządzanie ekranem aplikacji
Ukrywanie aplikacji
Aplikacje, które są niepotrzebne na ekranie aplikacji, można ukryć.
Na ekranie aplikacji dotknij → Ukryj aplikacje, wybierz aplikacje, a następnie dotknij GOTOWE.
Aby wyświetlić ukryte aplikacje, dotknij → Pokaż ukryte aplikacje, wybierz aplikacje, a następnie
dotknij GOTOWE.
Przenoszenie elementów
Na ekranie aplikacji dotknij → Edytuj. Dotknij element i przytrzymaj go, a następnie przesuń w
nowe miejsce.
Jeśli chcesz przenieść element do innego panelu, przeciągnij go na bok ekranu.
Tworzenie folderów
1 Na ekranie aplikacji dotknij
→ Utwórz katalog. Ewentualnie dotknij → Edytuj, dotknij
aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij ją do obszaru Utwórz katalog wyświetlanego
na górze ekranu.
2 Wprowadź nazwę folderu.
3 Dotknij , wybierz aplikacje, które chcesz przenieść do folderu, a następnie dotknij GOTOWE.
40
Personalizacja
Zmienianie metody blokowania ekranu
Istnieją różne sposoby blokowania ekranu, aby nikt poza użytkownikiem nie miał dostępu do jego
osobistych informacji.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ekran blokady → Blokada ekranu, a następnie wybierz
metodę blokowania ekranu. Do odblokowania wymagany jest kod odblokowania.
W przypadku zapomnienia kodu odblokowującego urządzenie należy się udać do centrum
serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania kodu.
Symbol
Narysuj wzór, łącząc ze sobą co najmniej cztery kropki, a następnie narysuj ponownie wzór, aby
go zweryfikować. Skonfiguruj zapasowy kod PIN, aby móc odblokować ekran w przypadku, gdy
zapomnisz wzoru.
Odcisk palca
Zarejestruj swoje odciski palców, aby odblokować ekran. Szczegółowe informacje znajdują się w
części Skaner odcisków palców.
PIN
PIN zawiera tylko cyfry. Wpisz co najmniej cztery cyfry, a następnie podaj ponownie kod, aby go
zweryfikować.
41
Personalizacja
Hasło
Hasło zawiera litery i cyfry. Wpisz co najmniej cztery znaki, w tym cyfry, a następnie podaj ponownie
hasło, aby je zweryfikować.
Ustawianie tapety
Dowolny obraz lub zdjęcie zapisane w urządzeniu można ustawić jako tapetę ekranu startowego lub
ekranu blokady.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Tapeta. Można też dotknąć wolnego obszaru na
ekranie startowym i je przytrzymać, a następnie dotknąć opcji Tapety.
2 Wybierz ekran, który chcesz zmienić lub do którego chcesz zastosować tapetę.
3 Przewijając w lewo lub w prawo zdjęcia wyświetlone na dole ekranu, wybierz jedno z nich.
Aby wybrać zdjęcia zrobione aparatem urządzenia lub inne zdjęcia, dotknij Z Galerii.
4 Dotknij USTAW JAKO TAPETĘ lub ZAPISZ.
Zmiana dzwonków
Dzwonki połączeń przychodzących i powiadomień można zmieniać.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dźwięki i powiadomienia.
Aby ustawić dzwonek połączeń przychodzących, dotknij Dzwonki, wybierz dzwonek, a następnie
dotknij OK. Jeśli chcesz użyć jako dzwonka utworu, który masz zapisany w urządzeniu lub na koncie,
dotknij DODAJ.
Aby ustawić dzwonek powiadomień, dotknij Dzwonek powiadomienia, wybierz dzwonek, a
następnie dotknij OK.
42
Personalizacja
Konfigurowanie kont
Dodawanie kont
Niektóre aplikacje używane na urządzeniu działają pod warunkiem zarejestrowania konta.
Utworzenie kont pozwala w pełni korzystać z funkcji urządzenia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta → Dodaj konto i wybierz usługę konta. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.
Jeśli chcesz zsynchronizować zawartość z kontami, wybierz konto i zaznacz elementy, które mają
zostać zsynchronizowane.
Usuwanie kont
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Konta, wybierz konto, a następnie dotknij polecenia
→ Usuń konto.
Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na
swoje urządzenie
Przenoszenie kontaktów za pomocą aplikacji Samsung Smart
Switch
Można przesłać kontakty z poprzedniego urządzenia na nowe urządzenie za pomocą aplikacji Smart
Switch (na telefony komórkowe i komputery). Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę
www.samsung.com/smartswitch.
Funkcja Samsung Smart Switch nie działa na niektórych urządzeniach i komputerach.
Korzystanie z aplikacji Smart Switch Mobile
Ta aplikacja pozwala przesyłać kontakty z poprzednio używanego iPhone'a lub urządzenia z
systemem Android na nowe urządzenie. Aplikację można pobrać ze sklepu GALAXY Apps lub Sklep
Play.
43
Personalizacja
1 Na urządzeniu dotknij opcji Smart Switch Mobile.
2 Na urządzeniu wybierz odpowiednią dla poprzedniego typu urządzenia opcję i postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeśli poprzednio używane urządzenie to urządzenie z systemem Android, należy upewnić się,
że w urządzeniu zainstalowano aplikację Smart Switch Mobile. Więcej informacji znajduje się w
pomocy.
Korzystanie z aplikacji Smart Switch za pomocą komputerów
Ta funkcja pozwala importować kopię zapasową kontaktów (z urządzeń przenośnych
wybranych producentów) z komputera do urządzenia. Aplikację można pobrać z witryny
www.samsung.com/smartswitch.
1 Zapisz na komputerze kopię zapasową kontaktów ze starego urządzenia. Szczegółowych
informacji może udzielić producent urządzenia.
2 W komputerze uruchom aplikację Smart Switch.
3 Podłącz swoje aktualne urządzenie do komputera kablem USB.
4 Na komputerze kliknij nazwę producenta starego urządzenia i przenieś kontakty do nowego
urządzenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przenoszenie kontaktów za pomocą programu Samsung Kies
Aby przywrócić kontakty na urządzeniu, można za pomocą programu Samsung Kies zaimportować
kopię zapasową kontaktów z komputera. Kopię zapasową kontaktów można także wykonać na
komputerze za pomocą aplikacji Samsung Kies. Szczegółowe informacje znajdują się w części
Łączenie z programem Samsung Kies.
44
Łączność sieciowa
Podłączanie do sieci komórkowej
Gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna, można korzystać z Internetu w urządzeniu za pośrednictwem sieci
komórkowej.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Licznik danych, a następnie przeciągnij przełącznik Dane
komórkowe w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Dane komórkowe, aby
włączyć tę funkcję.
Podłączanie do sieci Wi-Fi
Urządzenie można połączyć z siecią Wi-Fi, aby korzystać z Internetu lub udostępniać pliki
multimedialne innym urządzeniom. Opis dodatkowych opcji zawiera część Wi-Fi.
• Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do
użytku we wszystkich krajach europejskich. Sieci WLAN można używać w UE bez
ograniczeń w budynkach, jednak nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.
• Gdy nie używasz funkcji Wi-Fi, wyłącz ją, aby oszczędzać energię baterii.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień, a
następnie dotknij i przytrzymaj Wi-Fi.
2 Przeciągnij przełącznik Wi-Fi w prawo.
3 Wybierz sieć z listy wykrytych sieci Wi-Fi. Sieci, w których jest wymagane podanie hasła, są
wyświetlane z ikoną kłódki.
4 Dotknij POŁĄCZ. Po połączeniu urządzenia z siecią Wi-Fi każde następne połączenie zostanie
nawiązane automatycznie po wykryciu tej sieci.
45
Łączność sieciowa
Dodawanie sieci Wi-Fi
Jeśli żądana sieć nie pojawia się na liście sieci, dotknij Dodaj sieć Wi-Fi w dolnej części listy sieci. W
polu SSID sieci wprowadź nazwę sieci, wybierz typ zabezpieczenia i wprowadź hasło, jeśli nie jest to
sieć otwarta, a następnie dotknij POŁĄCZ.
Uaktywnianie uwierzytelnienia Wi-Fi Passpoint
Wi-Fi Passpoint to funkcja, która umożliwia wyszukiwanie przez urządzenie certyfikowanych sieci
Wi-Fi oraz łączenie z nimi. Jeśli funkcja Passpoint jest aktywna, można łączyć się z publicznymi
sieciami Wi-Fi, które obsługują automatyczne uwierzytelnianie. Gdy zmienisz miejsce pobytu,
wyszukana zostanie inna certyfikowana sieć Wi-Fi, zostanie nawiązane z nią połączenie.
Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od regionu.
Dotknij → Zaawansowane, a następnie zaznacz Passpoint.
Usuwanie sieci Wi-Fi z pamięci
Można usunąć dane każdej sieci (łącznie z bieżącą), która była używana, aby urządzenie nie
nawiązywało z nią automatycznie połączenia. Wybierz sieć z listy sieci, a następnie dotknij
ZAPOMNIJ.
46
Łączność sieciowa
Akcelerator pobierania
Ta funkcja przyspiesza pobieranie dużych plików, wykorzystując do tego jednocześnie sieć Wi-Fi
i sieć komórkową. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że funkcje transmisji
danych sieci komórkowych i sieci Wi-Fi są włączone. Mocny sygnał Wi-Fi sprawia, że pobieranie jest
szybsze.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Przyspieszenie pobierania, a następnie przeciągnij
przełącznik Przyspieszenie pobierania w prawo. Alternatywnie – otwórz panel szybkich ustawień i
dotknij Przysp. pobieran., aby wyłączyć tę funkcję.
• Ta funkcja może nie być obsługiwana przez niektóre urządzenia.
• Za pobieranie plików za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej mogą zostać
naliczone dodatkowe opłaty.
• Podczas pobierania dużych plików urządzenie może się nagrzewać. Jeśli temperatura
urządzenia przekroczy ustawiony poziom, funkcja zostanie wyłączona.
• Niestabilność sygnałów sieci może negatywnie wpłynąć na szybkość i wydajność tej
funkcji.
• Jeśli sieć Wi-Fi i połączenia z sieciami komórkowymi mają znacząco różną szybkość
transmisji danych, na urządzeniu może być używane tylko najszybsze połączenie.
• Ta funkcja obsługuje protokół HTTP (Hypertext Transmission Protocol) w wersji 1.1 oraz
protokół HTTPS (Hypertext Transmission Protocol Secure). Tej funkcji nie można używać
w przypadku innych protokołów, takich jak FTP.
Inteligentne przełączanie sieci
Ta funkcja umożliwia utrzymywanie stabilnego połączenia z siecią m.in. podczas przeglądania stron
WWW i pobierania plików. Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji upewnij się, że funkcje
transmisji danych sieci komórkowych i sieci Wi-Fi są włączone.
Za korzystanie z tej funkcji za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone
dodatkowe opłaty.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wi-Fi, a następnie zaznacz Inteligentne przełączanie
sieci. Urządzenie będzie automatycznie przełączane z sieci Wi-Fi na sieć komórkową, gdy sygnał
sieci Wi-Fi osłabnie lub straci stabilność. Gdy sygnał sieci Wi-Fi odzyska moc, urządzenie z powrotem
zostanie przełączone z sieci komórkowej na sieć Wi-Fi.
47
Łączność sieciowa
Udostępnianie Internetu i korzystanie z routerów
Wi-Fi
Informacje o udostępnianiu Internetu i routerach Wi-Fi
Dzięki tej funkcji można udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom lub innym
urządzeniom, jeśli inne połączenie z Internetem jest niedostępne. Połączenia można nawiązywać za
pomocą funkcji Wi-Fi, USB lub Bluetooth.
Za korzystanie z tej funkcji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
Korzystanie z routera Wi-Fi
Urządzenie może pełnić funkcję routera Wi-Fi, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci
komórkowych innym urządzeniom.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Upewnij się, że funkcja Wi-Fi jest wyłączona.
• Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona transmisja danych poprzez sieć komórkową.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu → Router Wi-Fi.
2 Przeciągnij przełącznik Router Wi-Fi w w prawo.
• Ikona zostanie wyświetlone na pasku stanu. Twoje urządzenie będzie wyświetlane na
liście sieci Wi-Fi w innych urządzeniach.
• Aby ustawić hasło punktu dostępu, dotknij → Konfiguruj router i wybierz poziom
zabezpieczeń. Następnie wpisz hasło i dotknij ZAPISZ.
3 Na ekranie drugiego urządzenia wyszukaj i wybierz swoje urządzenie na liście sieci Wi-Fi.
4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
48
Łączność sieciowa
Korzystanie z routera USB
Ta funkcja umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci komórkowych na urządzeniu
komputerowi za pomocą kabla USB.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu.
2 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
3 Zaznacz Router USB.
Ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
4 Na komputerze możliwe będzie korzystanie z transmisji danych sieci komórkowych
udostępnionej z urządzenia.
Korzystanie z routera Bluetooth
Istnieje możliwość udostępnienia za pośrednictwem funkcji Bluetooth transmisji danych sieci
komórkowych na urządzeniu połączonym komputerom i innym urządzeniom.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Upewnij się, że urządzenia połączone są za pomocą funkcji Bluetooth. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Bluetooth.
• Upewnij się, że komputer, z którym nawiązano połączenie, obsługuje funkcję Bluetooth.
1 Na ekranie aplikacji urządzenia dotknij Ustawienia → Udostępnianie internetu.
2 Zaznacz Router Bluetooth.
3 Na podłączonym urządzeniu otwórz ekran ustawień Bluetooth i dotknij → Dostęp do
Internetu.
Ikona
zostanie wyświetlona na pasku stanu po połączeniu dwóch urządzeń.
4 Podłączone urządzenie zostanie połączone z Internetem za pośrednictwem transmisji danych
sieci komórkowych.
Metody połączenia mogą się różnić w zależności od połączonych urządzeń.
49
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Ruchy sterujące
Zbyt silne potrząsanie urządzeniem lub uderzanie w nie może spowodować niezamierzone
efekty. Należy o tym pamiętać podczas sterowania.
Przeglądanie
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ruchy i gesty → Przeglądanie, a następnie przeciągnij
przełącznik Przeglądanie w prawo.
Przewijaj strony lub listy, przesuwając rękę nad czujnikiem w kierunku, w którym chcesz przewijać.
50
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Bezpośrednie poł.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ruchy i gesty → Bezpośrednie poł., a następnie
przeciągnij przełącznik Bezpośrednie poł. w prawo.
Po wyświetleniu danych dotyczących połączenia, wiadomości lub kontaktu podnieś urządzenie i
przytrzymaj je w pobliżu ucha, aby wykonać połączenie głosowe.
Inteligentne powiadomienie
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ruchy i gesty → Inteligentne powiadomienie, a
następnie przeciągnij przełącznik Inteligentne powiadomienie w prawo.
Gdy urządzenie — które było nieaktywne przez pewien czas lub miało wyłączony ekran — zostanie
podniesione, będzie wibrować, gdy są nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości.
51
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Wycisz/wstrzymaj
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ruchy i gesty → Wycisz/wstrzymaj, a następnie
przeciągnij przełącznik Wycisz/wstrzymaj w prawo.
Umieszczanie dłoni na ekranie
Zakrycie ekranu dłonią powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo
wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
Przewrócenie urządzenia
Odwrócenie urządzenia powoduje wyciszenie przychodzących połączeń lub alarmów albo
wstrzymanie odtwarzania pliku multimedialnego.
52
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Inteligentne wstrzymywanie
Odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, gdy odwrócisz wzrok od ekranu. Odtwarzanie
zostanie wznowione, kiedy ponownie spojrzysz na ekran.
Przeciągnij dłonią, aby przechwycić
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Ruchy i gesty → Przeciągnij dłonią, aby przechwycić, a
następnie przeciągnij przełącznik Przeciągnij dłonią, aby przechwycić w prawo.
Przystaw bok dłoni do ekranu i przeciągnij nim przez ekran od prawej do lewej strony lub odwrotnie,
→ Album →
aby wykonać zrzut ekranu. Obraz zostanie zapisany w folderze Galeria →
Screenshots.
W niektórych aplikacjach nie można zapisać zrzutu ekranu.
53
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Air View
Ta funkcja umożliwia sterowanie różnymi funkcjami bez dotykania ekranu palcami. Wystarczy
wskazać ekran, aby wyświetlić podgląd zawartości lub obejrzeć informacje w okienku
wyskakującym.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Air View, a następnie przeciągnij przełącznik Air View w
prawo.
Wiele okien
Informacje o funkcji Wiele okien
Funkcja ta umożliwia wyświetlanie na ekranie dwóch działających aplikacji równocześnie. Tej funkcji
można użyć do wyświetlania wiadomości e-mail lub korzystania z Internetu podczas wyświetlania
filmu.
Uruchamianie funkcji Wiele okien
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiele okien, a następnie przeciągnij przełącznik
Wiele okien w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Wiele okien, aby
włączyć tę funkcję.
2 Dotknij i przytrzymaj
, aby otworzyć zasobnik funkcji Wiele okien.
54
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
3 Dotknij ikony aplikacji i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij z zasobnika na ekran. Następnie
przeciągnij kolejną ikonę aplikacji do nowej lokalizacji na ekranie.
Ikony aplikacji oznaczone
można otworzyć jednocześnie w oddzielnych oknach na ekranie.
Tworzenie kombinacji funkcji Wiele okien
Ta funkcja służy do zapisywania kombinacji działających w danej chwili aplikacji Wiele okien.
1 Uruchom dwie aplikacje na ekranie podzielonym funkcji Wiele okien.
2 Otwórz zasobnik funkcji Wiele okien i dotknij → Utwórz.
Bieżąca kombinacja funkcji Wiele okien zostanie dodana do paska funkcji Wiele okien.
55
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Dostosowywanie rozmiaru okna
Przeciągając okrąg dzielący dwa okna aplikacji w górę i w dół, można regulować wielkość okien.
Korzystanie z opcji funkcji Wiele okien
Podczas korzystania z aplikacji Wiele okien wybierz okno aplikacji, a dookoła niego wyświetlona
zostanie niebieska ramka. Dotknij okręgu pomiędzy oknami aplikacjami, aby uzyskać dostęp do
następujących opcji:
• : Przełączanie lokalizacji pomiędzy aplikacjami funkcji Wiele okien.
56
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
• : Przeciąganie tekstu lub skopiowanych obrazów z jednego okna i upuszczanie ich w innym
oknie. Dotknij elementu w wybranym oknie i przeciągnij go, przytrzymując, do lokalizacji w
innym oknie.
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
• : Zamykanie aplikacji.
Zmiana rozmieszczenia aplikacji w zasobniku Wiele okien
W zasobniku Wiele okien można zmieniać rozmieszczenie aplikacji.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiele okien, a następnie przeciągnij przełącznik
Wiele okien w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Wiele okien, aby
włączyć tę funkcję.
2 Otwórz zasobnik Wiele okien i dotknij
→ Edytuj.
Na urządzeniu wyświetlone zostaną dostępne aplikacje, z których można korzystać w zasobniku
Wiele okien.
57
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
3 Dotknij aplikacji i przeciągnij ją, przytrzymując, do zasobnika Wiele okien.
4 Dotknij OK.
Przybornik
Za pomocą ikony przybornika można łatwo uruchamiać różne aplikacje podczas korzystania z
innych aplikacji.
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Przybornik, a następnie przeciągnij przełącznik
Przybornik w prawo. Można również otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć opcji Przybornik,
aby go włączyć. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol .
Aby uruchomić aplikację, dotknij
i wybierz aplikację.
Aby przenieść ikonę przybornika, dotknij
Aby zmienić zawartość przybornika, dotknij
Aby ukryć ikonę przybornika, dotknij
i przeciągnij ją w nowe miejsce.
, a następnie przeciągnij, przytrzymując, do Edytuj.
, a następnie przeciągnij, przytrzymując, do Usuń.
58
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Obsługa jedną ręką
Włączenie trybu obsługi jedną ręką pozwala na wygodne obsługiwanie urządzenia jedną ręką.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Obsługa jedną ręką, a następnie przeciągnij przełącznik
Obsługa jedną ręką w prawo.
Aby przełączyć na tryb sterowania jedną ręką, przytrzymaj urządzenie jedną ręką. Następnie szybko
przeciągnij kciukiem od krawędzi ekranu do jego środka i z powrotem.
Powiększanie lub pomniejszanie
ekranu.
Otwieranie menu bocznego i
uzyskiwanie dostępu do
ulubionych aplikacji.
Powrót do trybu
pełnoekranowego.
Otwieranie menu bocznego i
uzyskiwanie dostępu do
ulubionych kontaktów.
Powrót do ekranu startowego.
Regulacja głośności.
Powrót do poprzedniego ekranu.
Otwieranie listy ostatnio
używanych aplikacji.
59
Ruchy i funkcje ułatwień obsługi
Zarządzanie skrótami do kontaktów lub aplikacji
Zarządzać skrótami do kontaktów lub aplikacji można, otwierając menu boczne.
1 Dotknij lub , aby otworzyć menu boczne.
2 Dotknij na dole menu bocznego.
3 Dotknij obrazu kontaktu lub aplikacji i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do menu
bocznego.
Aby usunąć skrót do obrazu kontaktu lub aplikacji, dotknij
4 Dotknij
.
.
Zwiększanie czułości ekranu dotykowego
Ta funkcja umożliwia obsługiwanie ekranu w rękawiczkach.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wyświetlacz, a następnie zaznacz Zwiększ czułość
dotyku. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i dotknąć Czułość dotyku, aby włączyć tę
funkcję.
• Najlepiej jest dotykać ekranu w skórzanych rękawiczkach. Inne materiały mogą nie być
rozpoznawane.
• Mając na sobie rękawiczki, należy dotykać ekranu mocniej.
• Ekran może nie reagować, jeżeli nosisz rękawiczki podczas korzystania z urządzenia za
pomocą ekranu w oknie S View.
60
Telefon
Nawiązywanie połączeń
Dotknij Telefon na ekranie aplikacji.
Dotknij Klawiatura, wpisz numer telefonu, a następnie dotknij , aby wykonać połączenie głosowe,
lub dotknij , aby wykonać połączenie wideo. Możesz także dzwonić pod numery telefonu z list
Spis poł., Ulubione i Kontakty.
Wyświetlanie rejestrów połączeń i
wiadomości.
Wyświetlanie ulubionych
kontaktów.
Wprowadzanie numeru przy użyciu
klawiatury.
Wyświetlanie listy kontaktów.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Dodawanie numeru do listy
kontaktów.
Wyświetlanie podglądu numeru
telefonu.
Usuwanie poprzedniego znaku.
61
Telefon
Wykonywanie połączeń z dzienników połączeń lub list kontaktów
Dotknij Spis poł. lub Kontakty, a następnie przeciągnij kontakt lub numer telefonu w prawo, aby
wykonać połączenie.
Aby wyłączyć funkcję nawiązywania połączenia przez przeciągnięcie ikony w prawo, dotknij →
Ustawienia → Kontakty, a następnie usuń zaznaczenie Przec.,by zadz./wys. SMS.
Nawiązywanie połączeń za pomocą listy ulubionych
Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz dodać do listy ulubionych kontaktów, aby
łatwiej móc z nimi nawiązywać połączenie.
Aby dodać kontakty do listy ulubionych, dotknij Kontakty, wybierz kontakt, a następnie dotknij
Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij Ulubione i wybierz kontakt.
62
.
Telefon
Przewidywanie numerów
Dotknij Klawiatura.
Podczas wprowadzania numerów z klawiatury będą automatycznie wyświetlane podpowiedzi.
Wybierz jeden z nich, aby nawiązać połączenie.
Numery szybkiego wybierania
Dotknij Klawiatura.
Aby wybrać numer szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj odpowiadającą mu cyfrę.
Aby przypisać kontakt do numeru szybkiego wybierania, dotknij dostępnego numeru szybkiego
wybierania na klawiaturze, przytrzymaj go, dotknij OK, a następnie wybierz kontakt. Ewentualnie
dotknij Kontakty → → Szybkie wybieranie, wybierz numer, a następnie wybierz kontakt.
Nawiązywanie połączenia międzynarodowego
Dotknij Klawiatura.
Dotknij 0 i przytrzymaj ten przycisk, aż zostanie wyświetlony znak +. Wpisz numer kierunkowy kraju i
miejscowości oraz numer telefonu, a następnie dotknij .
Jeśli chcesz zablokować wychodzące połączenia międzynarodowe, dotknij → Ustawienia →
Połączenie → Dodatkowe ustawienia → Blokowanie połączeń. Następnie wybierz typ połączenia i
zaznacz Połączenia międzynarodowe.
63
Telefon
Odbieranie połączeń
Odbieranie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne, dotknij opcji ODBIERZ w
oknie podręcznym.
Jeśli została uaktywniona usługa połączenia oczekującego, można odebrać drugie połączenie. Po
odebraniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszone.
Odrzucanie połączenia
Podczas sygnału połączenia przychodzącego przeciągnij
poza duży okrąg.
Jeśli podczas korzystania z aplikacji zostanie wyświetlone okno podręczne, dotknij opcji ODRZUĆ w
oknie podręcznym.
Aby wysłać wiadomość po odrzuceniu połączenia przychodzącego, przeciągnij pasek wiadomości
odrzucenia w górę.
Jeśli chcesz utworzyć różne wiadomość odrzucenia, na ekranie aplikacji dotknij Telefon → →
Ustawienia → Połączenie → Odrzucanie połączeń → Wiadomości odrzucenia → .
Automatyczne odrzucanie połączeń z niepożądanych numerów
1 Dotknij Telefon na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Ustawienia → Połączenie → Odrzucanie połączeń → Tryb autom. odrzucania →
Autom. odrzucanie numerów.
3 Dotknij Lista autom. odrzucania →
4 Dotknij ZAPISZ.
, wpisz numer, a następnie przypisz kategorię.
Nieodebrane połączenia
Jeśli nie odbierzesz połączenia, symbol
pojawi się na pasku stanu. Otwórz panel powiadomień,
aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń. Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij Telefon →
Spis poł., aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
64
Telefon
Podczas rozmowy
W trakcie połączenia głosowego
Dostępne są następujące czynności:
• : Zwiększanie głośności.
• Dod. Poł.: nawiązywanie drugiego połączenia.
• Klawiat.: otwieranie klawiatury.
• Rozłącz: kończenie bieżącego połączenia.
• Wł. głośnik: włączanie lub wyłączanie trybu głośnomówiącego. Podczas korzystania z trybu
głośnomówiącego należy mówić do mikrofonu znajdującego się u góry urządzenia, trzymając
urządzenie z dala od uszu.
• Wył. mikrofon: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
• Bluetooth: przełączanie na zestaw słuchawkowy Bluetooth, jeśli jest połączony z urządzeniem.
W trakcie połączenia wideo
Połączenie wideo w trybie dwóch aparatów będzie dostępne przez maksymalnie 3 minuty.
Po 3 minutach tylny aparat zostanie wyłączony w celu zapewnienia dłuższego działania.
Dotknij ekranu, aby użyć następujących opcji:
• Przełącz: przełączanie między aparatem przednim i aparatem tylnym.
• Wył. mikrofon: wyłączanie mikrofonu, aby nie być słyszanym przez rozmówcę.
• Rozłącz: kończenie bieżącego połączenia.
65
Kontakty
Dodawanie kontaktów
Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń
Do tego urządzenia można przenieść kontakty z innych urządzeń. Szczegółowe informacje znajdują
się w części Przenoszenie kontaktów z innych urządzeń na swoje urządzenie.
Tworzenie kontaktów ręcznie
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Dotknij i wprowadź informacje o kontakcie.
3 Dotknij ZAPISZ.
Aby za pomocą klawiatury dodać numer telefonu do listy kontaktów, dotknij Klawiatura, wpisz
numer, a następnie dotknij Dodawanie do kontaktów.
Zarządzanie kontaktami
Edytowanie kontaktu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
2 Wybierz kontakt do edycji i dotknij .
3 Edytuj informacje o kontakcie lub dotknij DODAJ INNE POLE, aby dodać więcej informacji o
kontakcie.
4 Dotknij ZAPISZ.
66
Kontakty
Usuwanie kontaktu
Wybierz kontakt do usunięcia i dotknij → Usuń.
Udostępnianie kontaktu
Wybierz kontakt do udostępnienia, dotknij → Udostępnij wizytówkę, a następnie wybierz metodę
udostępniania.
Wyszukiwanie kontaktów
Na ekranie aplikacji dotknij Kontakty → Kontakty.
Użyj jednej z następujących metod wyszukiwania:
• Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
• Przeciągnij palcem po wykazie po prawej stronie listy kontaktów, aby szybko ją przewinąć.
• Dotknij pola wyszukiwania w górnej części listy kontaktów i ekranu i wprowadź kryteria
wyszukiwania.
Po wybraniu kontaktu wykonaj jedną z poniższych czynności:
• : Dodawanie do ulubionych kontaktów.
• /
: Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideo.
• : Tworzenie wiadomości.
• : Tworzenie wiadomości e-mail.
67
Wiadomości i poczta e-mail
Wiadomości
Wysyłanie wiadomości
Istnieje możliwość wysyłania wiadomości tekstowych (SMS) lub multimedialnych (MMS).
• Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być
naliczane dodatkowe opłaty.
• Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci.
Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
• Wprowadzając treść wiadomości ze znakami narodowymi, automatycznie nastąpi
zmiana kodowania na Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie
maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.
1 Dotknij Wiadomości na ekranie aplikacji.
2 Dotknij .
3 Dodaj odbiorców, aby wprowadzić wiadomość.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Wprowadzanie odbiorców.
Wybieranie kontaktów z listy
kontaktów.
Dołączanie plików.
Wysłanie wiadomości.
Dodawanie emotikon.
Wpisywanie wiadomości.
4 Dotknij
, aby wysłać wiadomość.
68
Wiadomości i poczta e-mail
Wysyłanie zaplanowanych wiadomości
Podczas tworzenia wiadomości dotknij → Zaplanuj wiadomość. Ustaw datę i godzinę i dotknij
GOTOWE.
• Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone
z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
• Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data
mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i
gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.
Dodawanie kontaktów do listy priorytetowej
Kontakty, z którymi się często komunikujesz, możesz ustawić jako kontakty priorytetowe. Będzie
można wtedy wysłać do nich wiadomość, wybierając ikonę kontaktu w polu nad listą wiadomości.
Dotknij Dotknij, aby dodać nadawców priorytetowych. → SKRZYNKA ODBIORCZA lub
KONTAKTY, wybierz kontakty do dodania, a następnie dotknij GOTOWE. Aby dodać więcej
kontaktów, dotknij .
Aby usunąć kontakty z listy priorytetowej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go, a następnie dotknij
→ GOTOWE.
Przeglądanie wiadomości przychodzących
Wiadomości przychodzące są grupowane w wątki według kontaktów. Wybierz kontakt, aby
wyświetlić wiadomości od danej osoby.
Poza zasięgiem sieci macierzystej za wysyłanie lub odbieranie wiadomości mogą być
naliczane dodatkowe opłaty.
69
Wiadomości i poczta e-mail
E-mail
Konfigurowanie kont e-mail
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Przy pierwszym otwarciu E-mail należy skonfigurować konto e-mail.
Wprowadź adres e-mail i hasło. Dotknij DALEJ w przypadku prywatnych kont e-mail, takich jak
Google Mail, lub KONFIGURACJA RĘCZNA w przypadku firmowych kont e-mail. Postępuj zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces konfigurowania.
Aby skonfigurować następne konto e-mail, dotknij
→ ZARZĄDZAJ KONTAMI →
.
Wysyłanie wiadomości
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
Dotknij
na dole ekranu. Wprowadź odbiorców, temat, tekst wiadomości, a następnie dotknij
Dotknij
, aby dodać odbiorców z listy kontaktów.
Dotknij
, aby dołączyć obrazy, filmy i inne elementy.
Dotknij →
.
, aby wstawić do wiadomości obrazy, zdarzenia i inne elementy.
Wysyłanie zaplanowanych wiadomości
Podczas redagowania wiadomości dotknij → Zaplanuj e-mail. Zaznacz Zaplanuj e-mail, ustaw
datę i godzinę, a następnie dotknij GOTOWE.
• Jeżeli urządzenie będzie wyłączone w zaplanowanym czasie wysyłania, nie jest połączone
z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne, wiadomość nie zostanie wysłana.
• Ta funkcja działa na podstawie czasu i daty ustawionej w urządzeniu. Godzina i data
mogą być nieprawidłowe w przypadku podróżowania w różnych strefach czasowych i
gdy czas nie będzie aktualizowany na podstawie sieci.
70
Wiadomości i poczta e-mail
Odczytywanie wiadomości
Dotknij E-mail na ekranie aplikacji.
i wybierz konto e-mail; nowe wiadomości e-mail zostaną pobrane. Aby ręcznie pobrać
Dotknij
nowe wiadomości, dotknij .
Dotknij wiadomość, aby ją odczytać.
Gmail
Ta aplikacja umożliwia szybkie uzyskiwanie bezpośredniego dostępu do usługi Google Mail.
Dotknij Gmail na ekranie aplikacji.
• Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
• Ta aplikacja może mieć inną nazwę w zależności od regionu i operatora sieci.
71
Aparat
Robienie zdjęć i nagrywanie filmów
Informacje o robieniu zdjęć i nagrywaniu filmów
Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
Menu Galeria można użyć do wyświetlania zdjęć i odtwarzania filmów zrobionych aparatem w
urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w części Wyświetlanie zawartości na urządzeniu.
Zwyczaje przy używaniu aparatu
• Nie należy robić zdjęć lub nagrywać filmów z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
• Nie wolno robić zdjęć ani nagrywać filmów, które są prawnie zabronione.
• Nie należy robić zdjęć ani nagrywać filmów w miejscach, gdzie taka czynność może naruszyć
czyjąś prywatność.
• Aparat wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
• Upewnij się, że obiektyw jest czysty. W przeciwnym razie urządzenie może nie działać
poprawnie w niektórych trybach wymagających wysokiej rozdzielczości.
• Obiektyw aparatu przedniego dobrze nadaje się do robienia zdjęć szerokokątnych. Na
zdjęciach szerokokątnych mogą pojawić się drobne zniekształcenia i nie są one oznaką
nieprawidłowości działania urządzenia.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
72
Aparat
3 Dotknij
, aby zrobić zdjęcie, lub
, aby nagrać film.
• Aby zmienić ustawienia ostrości w trakcie nagrywania filmu, dotknij ekranu w miejscu, w
którym ma być ustawiona ostrość. Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij .
• Aby zrobić zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknij
.
Wyświetlanie
bieżącego trybu.
Przełączanie między
aparatem przednim i
tylnym.
Rozpoczynanie
nagrywania filmu.
Włączanie lub
wyłączanie trybu
selektywnej ostrości.
Robienie zdjęć.
Zmiana trybu
fotografowania.
Włączanie lub
wyłączanie efektu
HDR.
Wyświetlanie
zrobionych zdjęć i
filmów.
Zmiana ustawień
aparatu.
Wyświetlanie zdjęć i filmów
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć lub filmów bezpośrednio po ich wykonaniu poprzez otwarcie
miniatury na ekranie aparatu.
Dotknij miniatury w prawym dolnym rogu ekranu.
73
Aparat
Korzystanie z efektu HDR
Bogactwo barw i odwzorowanie szczegółów zdjęć robionych nawet w jasnych lub ciemnych
miejscach.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat →
, a następnie zrób zdjęcie.
Bez efektu
Z efektem
Korzystanie z trybu selektywnej ostrości
Efekt nieostrości umożliwia rozmazanie tła i uwydatnienie głównego obiektu.
Bez efektu
Z efektem
74
Aparat
Przed rozpoczęciem korzystania z tego trybu
• Zaleca się umieszczenie obiektów w odległości 10–50 cm od urządzenia. Umieść blisko
urządzenia obiekty, na których chcesz ustawić ostrość.
• Robiąc zdjęcie, zachowaj wystarczającą odległość między obiektem a tłem. Odległość powinna
wynosić ponad dwukrotną długość dystansu między urządzeniem a obiektem.
• Jakość zdjęć wykonanych na urządzeniu może być gorsza w następujących sytuacjach:
– – Wykonywanie zdjęć poruszających się obiektów.
– – Wykonywanie zdjęć urządzeniem będącym w ruchu.
– – Wykonywanie zdjęć we wnętrzach, w słabych warunkach oświetleniowych lub przy silnym
świetle zza obiektu.
– – Wykonywanie zdjęć obiektowi znajdującemu się na tle, które trudno odróżnić od obiektu, na
przykład w cieniu lub na tle jednokolorowych ścian.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij ikony po lewej stronie ekranu.
Jeśli
nie zostanie wyświetlone, dotknij
→ Wyb. pole ostrości, aby włączyć ten tryb.
3 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
Gdy ostrość jest ustawiona na żądanym obiekcie, ramka ostrości zmieni kolor na zielony.
4 Dotknij , aby zrobić zdjęcie.
5 Dotknij miniatury w prawym dolnym rogu ekranu, aby edytować zdjęcie.
6 Dotknij i wybierz jedną z poniższych opcji:
• Ostr. w pobliżu: wyróżnienie fotografowanego obiektu i rozmycie tła dookoła niego.
• Ostrość w oddali: rozmycie fotografowanego obiektu i ustawienie ostrości na tło.
• Ostrość wszędzie: ustawienie ostrości zarówno na fotografowany obiekt, jak i jego tło.
7 Dotknij
.
75
Aparat
Uruchamianie aparatu na zablokowanym ekranie
Jeśli wydarzy się coś wyjątkowego i chcesz szybko zrobić zdjęcie, uruchom aplikację Aparat na
zablokowanym ekranie.
1 Na zablokowanym ekranie przeciągnij poza duży okrąg.
2 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
3 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, lub , aby nagrać film.
Korzystanie z trybu fotografowania
Dostępnych jest kilka efektów dla zdjęć.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB.
• Auto: warunki oceniane są automatycznie w aparacie i wybierany jest optymalny tryb
fotografowania.
• Upiększanie twarzy: fotografowanie rozjaśnionej twarzy w celu uzyskania ładniejszego zdjęcia.
• Zdj. i więce.: wykonywanie serii zdjęć i stosowanie na nich różnych efektów. Zdjęcia wykonane
w Galeria.
w tym trybie oznaczone są symbolem
• Panorama: zrobienie zdjęcia składającego się z wielu połączonych razem zdjęć. Zdjęcie
w Galeria.
wykonane w tym trybie oznaczone jest symbolem
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad:
– – Przemieszczaj aparat powoli w jednym kierunku.
– – Utrzymuj wizjer aparatu pomiędzy liniami prowadzącymi klatki.
– – Unikaj fotografowania obiektów znajdujących się na nierozpoznawalnym tle, jak puste niebo
lub gładka ściana.
76
Aparat
• Wirt. wyc.: robienie zdjęć w przestrzeni przez przemieszczanie urządzenia i fotografowanie z
różnych kątów w celu utworzenia obrazu stereoskopowego. Zdjęcie wykonane w tym trybie
oznaczone jest symbolem w Galeria.
• Podw.aparat: wykonywanie zdjęć lub nagrywanie filmów w orientacji poziomej za pomocą
przedniego lub tylnego aparatu. Zdjęcie wykonane przednim aparatem wyświetlane jest w
wewnętrznym okienku zdjęcia wykonanego tylnym aparatem i na odwrót.
• Pobierz: pobieranie dalszych trybów fotografowania ze sklepu GALAXY Apps.
Korzystanie z trybu Zdjęcia i nie tylko
Informacje o trybie Zdjęcia i nie tylko
Dzięki temu trybowi można wykonywać serię zdjęć i edytować je, stosując różne efekty za pomocą
trybów fotografowania.
W przypadku robienia zdjęć w tym trybie nie można korzystać z funkcji powiększenia.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij TRYB → Zdj. i więc.
3 Dotknij .
W urządzeniu wykonywana jest seria zdjęć i wyświetlane są dostępne tryby fotografowania.
4 Wybierz tryb fotografowania i zastosuj efekt na zdjęciach.
• Najlepsze zdjęcie: wykonanie serii zdjęć, a następnie zapisanie najlepszego z nich. Aby
wyświetlić inne zdjęcia w serii, przewiń w lewo lub w prawo. Na urządzeniu polecane jest
najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
77
Aparat
• Najlepszy wyraz twarzy: robienie w tym samym czasie kilku zdjęć grupowych, a następnie
łączenie ich w celu uzyskania jak najlepszego zdjęcia. Dotknij białej ramki na jednej z twarzy
i wybierz najlepszą minę danej osoby z min, które zostaną wyświetlone na dole ekranu, a
następnie zrób to samo z pozostałymi twarzami. Następnie połącz obrazy w jedno zdjęcie.
Na urządzeniu polecane jest najlepsze zdjęcie, przy którym wyświetlana jest ikona .
• Zdj. dramat.: wykonywanie serii zdjęć i łączenie ich w celu otrzymania zdjęcia
przedstawiającego śladu ruchu.
• Gumka: usuwanie ruchomych obiektów znajdujących się w tle. Dotknij
ruchome obiekty. Dotknij , aby przywrócić oryginalne zdjęcie.
, aby usunąć
• Zdjęcie panoramiczne: zastosowanie w tle obiektu efektu symulującego jego szybki
ruch. Dotknij Obiekty, aby wybrać temat. Dotknij Rozm. ruch, aby zmienić kąt rozmycia
zastosowanego na tło. Dotknij i narysuj palcem okrąg wokół dużego okręgu, aby
dostosować kąt rozmycia. Aby dostosować poziom rozmycia tła, przeciągnij ekran w lewo
lub w prawo.
5 Dotknij
.
Zdjęcie fabularne
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij TRYB → Zdj. i więc.
3 Dotknij .
Urządzenie wykona serię zdjęć i wyświetli dostępne efekty.
4 Po zakończeniu robienia zdjęć dotknij Zdj. dramat.
5 Wybierz na dole ekranu więcej zdjęć ze śladami ruchu, których chcesz użyć.
Aby edytować ślady ruchu na wybranych zdjęciach, dotknij
i wybierz zdjęcie.
Dotknij , aby wyświetlić ślady ruchu obiektu lub dotknij
zdjęcie zgodnie z wymaganiami i dotknij Gotowe.
, aby usunąć ślady ruchu. Edytuj
78
Aparat
6 Dotknij
, aby zapisać.
Aby zdjęcie było jak najlepsze, przestrzegaj następujących zasad. Zdjęcia wykonywane w
innych warunkach mogą nie być poprawne.
• Trzymaj mocno aparat i nie poruszaj się podczas robienia zdjęć.
• Fotografuj obiekty, które poruszają się w jednym kierunku.
• Fotografuj na tle, na którym nie ma poruszających się obiektów.
• Unikaj robienia zdjęć, na których fotografowany obiekt i tło są w podobnych kolorach.
Korzystanie z trybu Dual Camera
Podczas robienia zdjęcia poziomego przy użyciu tylnego aparatu zdjęcie lub film zarejestrowany
przez przedni aparat jest wyświetlany w wewnętrznym okienku lub odwrotnie. Ta funkcja umożliwia
jednoczesne zrobienie pięknego zdjęcia krajobrazu i autoportretu.
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → TRYB → Podw.aparat, aby włączyć tryb Dual Camera. Dotknij
, aby zrobić zdjęcie, lub dotknij , aby nagrać film.
Przełączanie między
aparatem przednim i
tylnym.
Dotknij, aby zmienić
rozmiar lub przenieść
w inne miejsce.
Wybór różnych
dostępnych stylów.
• W trybie dwóch aparatów można nagrywać filmy Full HD o maksymalnej długości
5 minut i filmy HD lub VGA o maksymalnej długości 10 minut.
• Podczas nagrywania filmów w tym trybie dźwięk jest nagrywany przez wewnętrzny
mikrofon.
79
Aparat
Korzystanie z trybu Wirtualny obchód
Informacje o trybie Wirtualny obchód
W tym trybie fotografowania można robić zdjęcia przestrzenne, poruszając się w przód albo
obracając się w lewo lub w prawo. Wykonane zdjęcia przestrzenne robione są z różnych kątów
widzenia. Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć w formie pokazu slajdów i symulowania poruszania
się w przestrzeni.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij TRYB → Wirt. wyc.
3 Przesuń urządzenie, aby umieścić kropkę w dużym okręgu na środku ekranu podglądu.
Na urządzeniu wykrywane jest zatrzymanie ruchu, a zdjęcia robione są od tego miejsca w
przestrzeni.
4 Podczas robienia zdjęć przesuwaj się powoli w przód albo obracaj w lewo lub w prawo. Za
każdym razem, kiedy kropka znajdzie się w dużym okręgu, w urządzeniu automatycznie
wykonywane jest zdjęcie.
80
Aparat
5 Powoli przesuwaj się wraz z urządzeniem w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Jeśli kropka
znajdzie się na środku dużego okręgu, w urządzeniu rozpoczynane jest robienie zdjęć. Powtarzaj
to działanie, aby robić więcej zdjęć.
Aby wyświetlić podgląd zdjęcia, dotknij w lewej dolnej części ekranu. Kierunek robienia zdjęć
jest wyświetlany na każdej miniaturze.
Jeśli chcesz usunąć zdjęcie, które zostało zrobione ostatnie, dotknij Cofnij.
6 Aby zakończyć, dotknij
.
Wyświetlanie zdjęć
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć wykonanych z różnych lokalizacji i punktów widzenia.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz z ikoną na miniaturze obrazu.
3 Dotknij .
Na urządzeniu zdjęcia wyświetlane są w formie pokazu slajdów.
Wyświetlanie ścieżek
ruchu.
Przeciągnij, aby
obejrzeć zdjęcie z
innych lokalizacji i
punktów.
Rozpoczynanie lub
wstrzymywanie
pokazu slajdów.
81
Aparat
Stosowanie efektów filtra
Użyj efektów filtrów, aby robić unikatowe zdjęcia i nagrywać wyjątkowe filmy.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Efekty, a następnie wybierz efekt do zastosowania.
Aby pobrać więcej efektów, dotknij Pobierz.
Aby zmienić kolejność efektów lub ukryć efekty na liście, dotknij Zarz. efekt.
Korzystanie z funkcji powiększenia
Istnieje możliwość powiększania i zmniejszania obrazu podczas robienia zdjęć lub kręcenia filmów.
Odsuń od siebie dwa palce na ekranie, aby powiększyć jego część, lub zsuń je, aby ją pomniejszyć.
Efekt zbliżenia/oddalenia jest dostępny podczas używania funkcji powiększenia przy
nagrywania filmu.
82
Aparat
Korzystanie z trybu zdalnego wizjera
Urządzenie może pełnić funkcję wizjera innego urządzenia. Można wtedy sterować innym
urządzeniem zdalnie, aby robić zdjęcia lub nagrywać filmy na odległość. Na urządzeniu wyświetlany
jest ten sam obraz, który jest wyświetlany na połączonym urządzeniu.
1 Dotknij Aparat na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Zdalny wizjer.
3 Dotknij ŁATWE POŁĄCZENIE PRZEZ NFC lub USTAWIENIA WI-FI DIRECT, aby połączyć z innym
urządzeniem.
• ŁATWE POŁĄCZENIE PRZEZ NFC: włączenie funkcji NFC na obu urządzeniach.
• USTAWIENIA WI-FI DIRECT: włączenie funkcji Wi-Fi Direct na obu urządzeniach.
4 Dotknij obrazu na ekranie podglądu w miejscu, w którym ma być ustawiona ostrość.
5 Dotknij , aby zrobić zdjęcie, którego podgląd jest wyświetlany na wizjerze połączonego
urządzenia.
Upewnij się, że urządzenie, z którym chcesz się połączyć, obsługuje tryb zdalnego wizjera.
83
Aparat
Zmiana ustawień aparatu
Reorganizacja skrótów aparatu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → .
2 Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do pola po lewej stronie ekranu.
Reorganizowanie skrótów aparatu umożliwia szybkie i łatwe uzyskiwanie dostępu do ekranu
podglądu.
Konfiguracja ustawień
Na ekranie aplikacji dotknij Aparat → . Nie wszystkie opcje są dostępne zarówno w trybie
fotografowania, jak i nagrywania filmu. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego
trybu pracy.
84
Galeria
Wyświetlanie zawartości na urządzeniu
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
Wyszukiwanie plików lub folderów.
Uruchamianie Aparat.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Sortowanie obrazów lub filmów
według czasu, albumu i innych
kryteriów.
Obrazy i filmy
2 Wybierz obraz.
• Wybieranie wielu obrazów:
Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest symbol
możesz wybrać więcej zdjęć, dotykając ich.
. Następnie
• Wybieranie wszystkich obrazów:
Po dotknięciu i przytrzymaniu obrazu na ekranie wyświetlany jest symbol
dotknij Wybrano 1.
85
. Następnie
Galeria
3 Wybierz opcję.
Wysyłanie obrazu do innych osób.
Edycja obrazu.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przechodzenie do poprzedniego
ekranu.
Wyszukiwanie innych urządzeń do
wyświetlenia obrazu.
Usuwanie obrazu.
Przeglądanie zawartości przechowywanej na innych urządzeniach
Zawartość przechowywaną na innych urządzeniach można przeglądać, jeśli urządzenia są
zarejestrowane w usłudze Samsung Link. Gdy zalogujesz się na koncie Samsung Link, zobaczysz listę
urządzeń, których zawartość można przeglądać. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i
połączone z siecią Wi-Fi lub komórkową. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź link.samsung.com.
Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za
pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć
naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.
Dotknij , wybierz urządzenie w sekcji PODŁĄCZONE URZĄDZENIA, a następnie wybierz
zawartość.
86
Galeria
Zmienianie zawartości na urządzeniu
Korzystanie z trybu studio
Podczas wyświetlania obrazów lub filmów można w celu edycji zawartości korzystać z funkcji edycji
w trybie studio.
Na ekranie aplikacji dotknij Galeria → → Studio.
• Studio fotograficzne: edytowanie obrazów poprzez stosowanie różnych efektów.
• Studio kolażu: łączenie różnych obrazów, aby utworzyć kolaż.
• Zdj. i więc.: stosowanie różnych efektów do zrobionych zdjęć.
• Studio klipów wideo: edycja lub tworzenie filmów z wieloma obrazami.
• Trymer wideo: przycinanie fragmentów wideo.
Edycja obrazów
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Studio → Studio fotograficzne, a następnie wybierz obraz.
3 Edytuj obraz, stosując różne efekty.
Stosowanie efektów do obrazu.
Redukcja efektu czerwonych oczu,
korekcja lub retusz twarzy, rozmycie
tła.
Dostosowywanie nasycenia lub
jasności obrazu.
Dekorowanie obrazu przez
dodawanie naklejek, otaczanie
ramką lub rysowanie na obrazie.
Przycinanie, obracanie lub zmiana
rozmiaru obrazu.
87
Galeria
4 Dotknij Gotowe → .
5 Wybierz opcję zapisywania i dotknij ZAPISZ.
Edytowane zdjęcie zostanie zapisane w folderze Studio. Aby otworzyć folder, dotknij Galeria →
→ Album → Studio.
Edycja filmów
1 Dotknij Galeria na ekranie aplikacji.
2 Dotknij → Studio → Studio klipów wideo.
3 Wybierz filmy do edytowania i dotknij GOTOWE.
Istnieje także możliwość wyboru obrazów, aby utworzyć film.
4 Edytuj film, stosując różne efekty.
Wybór muzyki w tle.
Odrzucanie klipu wideo.
Zapisywanie klipu wideo.
Zmiana kolejności filmów lub
obrazów w klipie wideo albo
dodanie dalszych plików.
Wyświetlanie podglądu klipu
wideo.
Odtwarzanie klipu wideo.
Dostosowywanie długości klipu
wideo.
Stosowanie efektów do klipu wideo.
88
Galeria
5 Dotknij .
6 Wybierz opcję zapisywania i dotknij ZAPISZ.
Edytowany film zostanie zapisany w folderze Studio. Aby otworzyć folder, dotknij Galeria →
→ Album → Studio.
89
Internet i SNS
Internet
Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają
korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym
związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie
synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
Przeglądanie stron WWW
1 Dotknij Internet na ekranie aplikacji.
2 Dotknij pola adresu. Aby zmienić wyszukiwarkę, dotknij ikony wyszukiwarki obok pola adresu
WWW.
3 Wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź. Aby przeszukiwać
sieć WWW za pomocą poleceń głosowych, dotknij .
Aby wyświetlić paski narzędzi, przeciągnij nieznacznie palcem w dół na ekranie.
Dodawanie zakładki do aktualnie
wyświetlanej strony WWW.
Otwieranie menedżera okien stron
WWW.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Czytanie artykułu za pomocą
aplikacji Czytnik.
Odświeżanie bieżącej strony WWW.
Przechodzenie do strony startowej.
Wyświetlanie zapisanych stron.
Wyświetlanie stron WWW z
dodanymi zakładkami.
Przechodzenie do poprzednio
oglądanej strony.
90
Internet i SNS
Chrome
Ta aplikacja służy do wyszukiwania informacji i przeglądania stron WWW.
Dotknij Chrome na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Dotknij pola adresu, wprowadź adres strony WWW lub słowo kluczowe, a następnie dotknij Idź.
Hangouts
Dzięki tej aplikacji możesz rozmawiać ze znajomymi i utrzymywać z nimi kontakt indywidualnie lub
w grupach.
Dotknij Hangouts na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Wybierz znajomego z listy znajomych lub wprowadź dane do wyszukiwania i wybierz znajomego z
listy wyników, aby rozpocząć czat.
ChatON
Dzięki tej aplikacji możesz rozmawiać ze znajomymi i utrzymywać z nimi kontakt indywidualnie lub
w grupach. Po zalogowaniu się do swojego konta Samsung możesz wyświetlać całą historię rozmów
wysłaną z zarejestrowanych urządzeń.
Dotknij ChatON na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Czatowanie z przyjaciółmi
Dotknij → Rozpocznij czat, a następnie wybierz przyjaciela, aby rozpocząć czat. Następnie wpisz
wiadomość w polu tekstowym i dotknij .
Aby wysłać komunikat, dotknij
→ Wiad. grupowa.
91
S Health
Informacje o aplikacji S Health
Ta aplikacja służy do określenia liczby spożywanych kalorii i poziomu spalania kalorii na podstawie
parametrów fizycznych. Przy jej użyciu można rejestrować faktycznie spożywane i spalane kalorie.
W aplikacji zalecane są także ćwiczenia oraz udzielane porady dotyczące zdrowia, które pomagają
utrzymać zrównoważony styl życia.
Dotknij S Health na ekranie aplikacji.
Funkcje aplikacji S Health
Korzystając z aplikacji S Health, można uzyskać dostęp do następujących funkcji:
• Krokomierz: liczenie wykonanych kroków.
• Ćwiczenie: ustawienie celów treningowych i zarządzanie nimi. Istnieje także możliwość
rejestrowania i sprawdzania informacji o ćwiczeniach, takich jak ilość, szybkość i spalone kalorie.
W przypadku ćwiczeń na świeżym powietrzu można także korzystać z funkcji Ćwiczenia do
robienia zdjęć, słuchania muzyki i sprawdzania swojej lokalizacji.
• Pokarm: pomoc przy zarządzaniu liczbą spożywanych kalorii.
92
S Health
Uruchamianie aplikacji S Health
Przy pierwszym użyciu tej aplikacji zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a
następnie skonfiguruj profil użytkownika.
1 Dotknij S Health na ekranie aplikacji.
2 Przeczytaj informacje na ekranie dotyczące aplikacji i dotknij DALEJ.
3 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij DALEJ.
4 Zaloguj się do swojego konta Samsung. Ewentualnie dotknij POMIŃ, aby pominąć tę procedurę.
5 Wprowadź nazwę użytkownika i swoją datę urodzenia, wybierz płeć, a następnie dotknij DALEJ.
Aby inni użytkownicy aplikacji S Health nie mogli oglądać Twojego profilu, zaznacz Ukryj
informacje o moim profilu przed innymi użytkownikami aplikacji S Health.
6 Wprowadź swoje parametry fizyczne i dotknij DALEJ.
7 Wybierz poziom aktywności i dotknij DALEJ.
Po ukończeniu konfiguracji profilu wyświetlone zostaną wprowadzone informacje o profilu.
Na podstawie parametrów fizycznych obliczany jest wskaźnik BMR (podstawowa przemiana
materii) oraz zalecana jest dzienna dawka kalorii. Zalecenie może nie być dokładne dla
wszystkich osób w zależności od wieku, budowy ciała i potrzeb żywieniowych.
8 Sprawdź informacje o swoim profilu i dotknij ROZPOCZNIJ.
Wyświetlony zostanie ekran główny aplikacji S Health.
93
S Health
Dostosowanie ekranu głównego aplikacji S Health
Dzięki tej funkcji można wyświetlać podsumowanie aktualnej liczby kroków oraz liczby spożytych
lub spalonych kalorii. Istnieje także możliwość zreorganizowania skrótów w celu ułatwienia dostępu
do menu aplikacji S Health i zmiany obrazu tła na ekranie głównym aplikacji S Health.
Na ekranie głównym aplikacji S Health dotknij → Edytuj ulubione, a następnie dotknij
dodawać skróty na ekranie głównym aplikacji S Health.
Aby usunąć skróty, dotknij
, aby
.
Otwieranie ekranu menu S Health.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Skróty do menu S Health
94
S Health
Korzystanie z menu aplikacji S Health
Dotknij
, aby uzyskać dostęp do różnych menu.
Mój profil
Otwieranie ekranu głównego
aplikacji S Health.
Wybór menu do używania.
• Krokomierz: liczenie kroków i sprawdzanie liczby spalonych kalorii. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Liczenie wykonanych kroków.
• Ćwiczenie: rejestrowanie czasu trwania ćwiczeń i liczby spalonych kalorii. Szczegółowe
informacje znajdują się w części Nagrywanie informacji o ćwiczeniach.
• Pokarm: rejestrowanie i zarządzanie liczbą spożywanych kalorii. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Rejestrowanie spożywanych posiłków.
• Aplikacje partner: wyszukiwanie i pobieranie aplikacji, które można zsynchronizować z
aplikacją S Health.
Dostępne są dalsze informacje o funkcjach S Health lub aplikacjach pobranych za pomocą
opcji Aplikacje partnerów. Aby uzyskać dalsze informacje na temat funkcji lub aplikacji,
otwórz ją. Następnie dotknij → Pomoc.
95
S Health
Liczenie wykonanych kroków
Dzięki tej funkcji na urządzeniu liczone są wykonane kroki oraz przebyty dystans. Umożliwia ona
także liczenie spalonych kalorii za pomocą czujnika.
Dotknij
→ Krokomierz.
Na urządzeniu mierzone są kroki, pokonany dystans i spalone kalorie; dane te wyświetlane są w
czasie rzeczywistym.
Pomiary zostaną zapisane.
Przeglądanie rejestru krokomierza.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przechodzenie do określonej daty
w zapisach krokomierza.
Liczba kroków
Docelowa liczba kroków
Spalone kalorie
Pokonany dystans
Sprawdzanie pozycji w rankingu
społeczności.
Wyświetlanie liczby kroków na
wykresie.
• Liczba kroków może być wyświetlana z niewielkim opóźnieniem podczas monitorowania
kroków przez krokomierz.
• W przypadku używania krokomierza podczas jazdy pociągiem lub samochodem,
wibracje mogą wpływać na liczbę kroków.
96
S Health
Nagrywanie informacji o ćwiczeniach
Istnieje możliwość zapisywania swoich informacji na temat ćwiczeń oraz liczby spalonych kalorii za
pomocą funkcji ćwiczeń aplikacji S Health. Zapisy informacji o ćwiczeniach i liczbie spalonych kalorii
można wyświetlić w postaci wykresu i udostępnić je innym osobom.
Dotknij
→ Ćwiczenie.
• Przed użyciem tej funkcji kobiety ciężarne, osoby starsze, małe dzieci i użytkownicy
cierpiące na dolegliwości takie jak chroniczne choroby serca czy wysokie ciśnienie krwi
powinny skonsultować się z lekarzem.
• Jeśli podczas ćwiczeń poczujesz oszołomienie, ból lub wystąpią problemy z
oddychaniem, zaprzestań używania tej funkcji i skonsultuj się z lekarzem.
Rozpoczynanie ćwiczeń
1 Na ekranie głównym aplikacji Ćwiczenia ustaw typ ćwiczeń, włącz lub wyłącz komunikaty
głosowe, wybierz muzykę tła, a następnie dotknij ROZPOCZNIJ.
Na urządzeniu rejestrowany jest czas ćwiczeń i wyświetlany postęp w dążeniach do osiągnięcia
celu treningowego.
97
S Health
2 Rozpocznij trening i korzystaj z różnych funkcji na ekranie.
Dotknij , aby zablokować ekran i wyświetlić tylko informacje o ćwiczeniach. Aby odblokować
ekran, dotknij i przytrzymaj .
Wykonywanie zdjęcia miejsca
ćwiczeń.
Przeglądanie mapy miejsc
wykonywania ćwiczeń.
Typ ćwiczenia
Wyświetlanie połączeń z
dodatkowymi urządzeniami i
zarządzanie nimi.
Informacje wyświetlane podczas
ćwiczenia, takie jak szybkość, czas i
inne. Dotknij, aby wyświetlić więcej
elementów.
Włączanie lub wyłączanie porad
dźwiękowych.
Sterowanie odtwarzaniem muzyki.
3 Aby zakończyć ćwiczenie, dotknij opcji WSTRZYMAJ → ZATRZYMAJ.
Informacje o ćwiczeniach, pokonanym dystansie i zrobionych zdjęciach są wyświetlane na
ekranie.
4 Wprowadź dodatkowe informacje i dotknij ZAPISZ.
Na urządzeniu zapisywane są informacje o ćwiczeniach.
98
S Health
Korzystanie z funkcji trening podczas wykonywania ćwiczeń w trybie biegania
Używanie funkcji spersonalizowanego treningu pozwala ćwiczyć w sposób bezpieczny i skuteczny.
W czasie rzeczywistym przekazywane są wskazówki treningowe, dzięki którym można bezpiecznie i
skutecznie przeprowadzić trening i zachować sprawność.
Podłącz urządzenie do czujnika tętna, aby korzystać z funkcji trenera.
Aby wyświetlić zgodne czujniki tętna, dotknij → Ustawienia → Zgodne akcesoria →
Ćwiczenie.
Informacje o wirtualnym trenerze
Wirtualny trener to funkcja udzielająca zindywidualizowanych porad dotyczących ćwiczeń na
podstawie analizy Firstbeat. Technologia Firstbeat, dzięki funkcji analizy Efektu treningu (TE),
pozwala mierzyć zakres skumulowanego wysiłku fizycznego podczas treningu i oceniać jego wpływ
na sprawność użytkownika. Poziomy Efektu treningu są wyznaczane na podstawie profilu fizycznego
oraz zapisywanych podczas treningu informacji o tętnie. Poziom Efektu treningu wzrasta podczas
efektywnego wykonywania ćwiczeń, a analiza Efektu treningu w funkcji treningu pozwala wysyłać
użytkownikowi informacje zwrotne.
Informacje zwrotne są przesyłane przez funkcję w formie podpowiedzi, takich jak „przyspiesz”,
„utrzymuj tempo” i „zwolnij”. Po rozpoczęciu korzystania z funkcji treningu na podstawie Twojego
profilu wyznaczany jest orientacyjny poziom Efektu treningu. Podczas ćwiczeń analizowana jest
historia treningu oraz przekazywane są jeszcze bardziej spersonalizowane wskazówki. Typowy
trening zaczyna się od niskiej intensywności, ale im bliżej końca, tym intensywność ostro wzrasta.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.firstbeat.fi/te.
Podczas ćwiczeń czujnik tętna może nie działać poprawnie, jeśli urządzenie jest wystawione
na nadmierne działanie potu lub jeśli jego lokalizacja została zmieniona.
99
S Health
1 Załóż czujnik tętna.
2 Na głównym ekranie aplikacji Ćwiczenia dotknij
→ SKANUJ.
3 Wybierz czujnik tętna z listy wykrytych urządzeń.
4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć czujnik tętna ze swoim
urządzeniem.
100
S Health
5 Po nawiązaniu połączenia dotknij Bieganie na głównym ekranie aplikacji Ćwiczenia.
Wyświetlanie statusu połączenia.
6 Dotknij Ustaw cel treningu → Cel treningowy.
7 Dotknij AUTOM. w wyskakującym okienku, aby automatycznie ustawić maksymalne tętno.
Tętno maksymalne to najszybsze tętno, jakie może mieć dana osoba podczas wykonywania
ćwiczeń. Jeśli znasz swoje tętno maksymalne, wprowadź je ręcznie. W przypadku ustawienia
automatycznego pomiaru maksymalnego tętna, urządzenie obliczy je, stosując zwór
210–0,65 x wiek.
101
S Health
8 Ustaw intensywność ćwiczeń i dotknij DALEJ.
Do wyboru są trzy ustawienia
poziomu intensywności treningu.
9 Ustaw czas trwania ćwiczeń i dotknij OK → GOTOWE.
W przypadku ustawienia krótszego niż zalecany czasu trwania ćwiczeń częstotliwość
ćwiczeń zostanie zwiększona, aby uzyskać efekt treningu.
10Na ekranie głównym aplikacji Ćwiczenia włącz lub wyłącz komunikaty głosowe, wybierz muzykę
tła, a następnie dotknij ROZPOCZNIJ.
11Rozpoczęcie ćwiczenia.
W przypadku odczuwania bólu lub dyskomfortu w czasie ćwiczeń należy natychmiast
przestać ćwiczyć i zasięgnąć porady lekarza.
12Aby zakończyć ćwiczenie, dotknij opcji WSTRZYMAJ → ZATRZYMAJ.
13Sprawdź czas trwania ćwiczeń, odległość i liczbę spalonych kalorii, a następnie dotknij ZAPISZ,
aby zapisać dane ćwiczeń na urządzeniu.
102
S Health
Rejestrowanie spożywanych posiłków
Ta funkcja umożliwia rejestrowanie dziennego spożycia posiłków i zarządzanie liczbą spożytych
kalorii.
1 Dotknij → Pokarm.
2 Dotknij obok posiłku.
3 Wprowadź informacje o czasie posiłku i dotknij GOTOWE.
• Aby wyszukiwać posiłek, dotknij Szukaj, a następnie wybierz pozycję z wyników
wyszukiwania.
• Aby wybrać z listy posiłków pogrupowanych w kategorie, dotknij KATEGORIA.
• Aby wybrać spośród często spożywanych posiłków, dotknij CZĘSTO.
• Aby wybrać z listy Moje potrawy, dotknij MÓJ POSIŁEK.
4 Wprowadź dodatkowe informacje o posiłku, a następnie dotknij ZAPISZ.
Informacje na temat posiłku są rejestrowane, podobnie jak liczba spożytych kalorii.
Przeglądanie zarejestrowanych
posiłków z danego dnia.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przechodzenie do określonej daty
w celu wyświetlenia zapisów liczby
spożytych kalorii.
Całkowite spożycie kalorii
Wyświetlanie lub edycja informacji
o czasie posiłku.
Cel kaloryczny
Robienie zdjęcia posiłku, aby dodać
je do informacji o posiłku.
Dodawanie informacji o posiłku.
Przeglądanie spożycia kalorii na
wykresie.
Z informacji na ekranie Pokarm należy korzystać tylko do własnych celów porównawczych.
Dane mogą nie zawsze być dokładne i mogą ulec zmianie. Niektóre informacje o posiłkach
mogą się różnić od faktycznych poziomów kalorii.
103
S Health
Korzystanie z dodatkowych menu
Istnieje możliwość pobrania i zainstalowania różnych aplikacji zgodnych z tą aplikacją.
1 Dotknij → Aplikacje partnerów.
2 Wybierz aplikację.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować aplikację.
• Dane osobowe zgromadzone za pomocą aplikacji S Health są zapisywane w urządzeniu
wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Samsung nie gromadzi, nie przechowuje,
ani nie przekazuje danych osobowych użytkowników. (Niemniej jednak w przypadku
logowania się do konta Samsung za pomocą aplikacji S Health dane użytkownika mogą
zostać zapisane na serwerze w charakterze kopii zapasowej.) Dane osobowe mogą
być przechowywane, aż przestanie to być wymagane. Dane osobowe zapisane przez
aplikację S Health można usunąć za pomocą opcji Resetuj dane w menu Ustawienia
lub odinstalowując aplikację. Zresetowanie danych spowoduje usunięcie wszystkich
informacji przechowywanych na serwerze. Wszelkie dane udostępniane za pomocą
sieci społecznościowych albo przesyłane do urządzeń pamięci masowej należy usuwać
osobno.
• Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie danych
udostępnionych w sieciach społecznych lub przeniesionych do innych urządzeń.
Udostępniając własne dane osobowe, należy zachować szczególną ostrożność.
• Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje dane osobowe, na ekranie głównym aplikacji S Health
dotknij → Ustawienia → Hasło, a następnie ustaw hasło.
• Jeśli urządzenie jest podłączone do urządzeń pomiarowych, upewnij się, że łączność
działa poprawnie. W przypadku połączenia bezprzewodowego, jak Bluetooth lub ANT+,
na pracę urządzenia mogą mieć wpływ zakłócenia elektroniczne wywoływane przez inne
urządzenia. Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących fale radiowe.
• Zawartość używana w aplikacji S Health może różnić się zależnie od wersji aplikacji.
Usługi dostarczane wraz z aplikacją mogą ulec zmianie lub ich świadczenie może zostać
przerwane bez powiadomienia.
104
Sterowanie głosem
S Voice
Informacje o aplikacji S Voice
Ta aplikacja umożliwia uruchamianie różnych funkcji urządzenia za pomocą poleceń głosowych.
Dotknij S Voice na ekranie aplikacji. Możesz też dwa razy nacisnąć przycisk ekranu startowego.
Jeśli chcesz zablokować dostęp przez naciśnięcie przycisku ekranu startowego, dotknij → Settings
i usuń zaznaczenie Open via the home key.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Ustawianie języka
Dotknij → Settings → Language, a następnie wybierz język.
Wybrany język odnosi się tylko do aplikacji S Voice i nie jest językiem stosowanym do
wyświetlania informacji w urządzeniu.
Korzystanie z aplikacji S Voice
Po uruchomieniu aplikacji S Voice w urządzeniu włączany jest mechanizm rozpoznawania głosu, a
ikona mikrofonu zmienia kolor na niebieski.
Wypowiedz polecenie głosowe.
Jeśli urządzenie rozpozna polecenie, zostanie wykonana odpowiednia czynność.
105
Sterowanie głosem
Wskazówki dotyczące lepszego rozpoznawania głosu:
• Mów wyraźnie.
• Mów w cichych miejscach.
• Nie używaj slangu ani słów obraźliwych.
• Unikaj mówienia w dialekcie.
Urządzenie może nie rozpoznać wypowiadanych poleceń lub uruchomić niechciane funkcje w
zależności od otoczenia i sposobu wypowiadania poleceń.
Włączanie aplikacji S Voice w trybie czuwania
Jeśli aplikacja S Voice nie jest używana przez określony czas, automatycznie uruchamiany jest tryb
czuwania.
Dotknij ikony mikrofonu lub wypowiedz w stronę urządzenia „Hi Galaxy”, aby wznowić
rozpoznawanie głosu.
Zmienianie polecenia odblokowania
Zamiast „Hi Galaxy” można ustawić inne polecenie odblokowania. Polecenie odblokowania służy do
uruchamiania aplikacji S Voice, gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania.
Dotknij → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Wyłączanie podpowiedzi głosowych
Dotknij → Disable Voice feedback. Urządzenie przestanie udzielać podpowiedzi głosowych
podczas wypowiadania poleceń.
Poprawianie niewłaściwych poleceń głosowych
Istnieje możliwość edytowania poleceń głosowych, jeśli na urządzeniu zostaną one niewłaściwie
rozpoznane.
Aby poprawić polecenie głosowe, dotknij ostatni dymek zawierającą wypowiedziany tekst i edytuj
go za pomocą klawiatury.
106
Sterowanie głosem
Dyktafon
Nagrywanie notatek głosowych
Dotknij Dyktafon na ekranie aplikacji.
Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie. Powiedz coś do mikrofonu. Dotknij , aby wstrzymać
nagrywanie. Jeśli chcesz anulować nagrywanie, dotknij . Dotknij , aby zatrzymać nagrywanie.
Podczas nagrywania notatki głosowej możesz wstawić zakładkę, dotykając .
Dostęp do dodatkowych opcji.
Czas nagrywania
Rozpoczynanie nagrywania.
Wyświetlenie listy notatek
głosowych.
Zmiana trybu nagrywania.
Aby urządzenie usuwało szumy tła, dotknij → Ustawienia, a następnie zaznacz Redukcja szumu.
Zapisywanie plików z etykietami kontekstowymi
Istnieje możliwość dodawania etykiet kontekstowych, takich jak lokalizacja i daty, do nazw plików
podczas zapisywania notatek głosowych.
Dotknij → Ustawienia, a następnie zaznacz Kontekstowa nazwa pliku. Na urządzeniu do nazwy
pliku dodawana jest data nagrania. Aby dodać lokalizację nagrania notatki głosowej, dotknij →
Ustawienia, a następnie zaznacz Etykiety lokalizacji.
107
Sterowanie głosem
Odtwarzanie notatek głosowych
Dotknij Dyktafon na ekranie aplikacji.
i wybierz notatkę głosową do odtworzenia.
Dotknij
• : Przycięcie notatki głosowej.
• : Wybranie fragmentu notatki głosowej do odtwarzania w pętli.
• : Regulowanie prędkości odtwarzania.
• : Pominięcie bezgłośnego fragmentu notatki głosowej.
• : Wstawianie zakładek w notatce głosowej.
• /
• /
: Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
: Przechodzenie do poprzedniej lub następnej notatki głosowej.
Korzystanie z listy zakładek
W notatce głosowej można zaznaczyć pewne punkty za pomocą zakładek. Każda zakładka jest
zaznaczona w notatce głosowej za pomocą ikony zakładki.
Jeśli chcesz przejrzeć szczegółowe informacje o zakładkach w trakcie odtwarzania notatki
głosowej, dotknij → Zakładki. Wybierz zakładkę z listy zakładek, aby notatka głosowa zaczęła być
odtwarzana od tego miejsca.
Zarządzanie notatkami głosowymi
Na ekranie aplikacji dotknij Dyktafon →
Dotknij
, aby wyszukać notatki głosowe.
Dotknij
, aby usunąć notatki głosowe.
.
Zmienianie nazwy notatek głosowych
Dotknij notatki głosowej i przytrzymaj ją, dotknij → Zmień nazwę, wprowadź nazwę dla notatki
głosowej, a następnie dotknij ZMIEŃ NAZWĘ.
Zarządzanie kategoriami
Dotknij → Edycja kategorii →
OK.
, wprowadź nazwę kategorii, wybierz kolor, a następnie dotknij
Aby zmienić lub przypisać kategorie notatki głosowej, na liście notatek głosowych dotknij notatki
głosowej i ją przytrzymaj. Następnie dotknij → Zmień kategorię i wybierz kategorię.
Aby notatki głosowe były filtrowane według kategorii, dotknij → Filtruj według kategorii, a
następnie wybierz kategorię.
108
Sterowanie głosem
Wyszukiwanie głosowe
Ta aplikacja służy do wyszukiwania stron WWW za pomocą głosu.
Dotknij Wyszukiwanie głosowe na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Gdy na ekranie zostanie wyświetlone polecenie Mów teraz, powiedz słowo kluczowe lub frazę.
Tryb sam.
Informacje o trybie samochodowym
Ten tryb umożliwia posługiwanie się urządzeniem w trakcie prowadzenia samochodu. Można
odsłuchiwać wiadomości i muzyki, używając poleceń głosowych i nie dotykając urządzenia.
Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Tryb sam., aby go włączyć.
Prowadząc samochód, nie patrz na ekran ani nie steruj żadnymi funkcjami ręcznie.
• Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem
mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze
uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które
mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem. Należy postępować zgodnie ze wszystkimi
ostrzeżeniami o niebezpieczeństwie i zasadami ruchu drogowego.
• Za korzystanie z funkcji nawigacji mogą być naliczane dodatkowe opłaty.
• Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
• Ten tryb jest obsługiwany tylko w niektórych językach.
Przed rozpoczęciem korzystania z tego trybu
• Upewnij się, że samochód, do którego chcesz podłączyć urządzenie, obsługuje funkcję
Bluetooth.
• Upewnij się, że funkcja Bluetooth w urządzeniu i samochodzie jest włączona podczas rejestracji
samochodu na urządzeniu.
109
Sterowanie głosem
Włączanie trybu samochodowego
Gdy ta aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, postępuj według instrukcji wyświetlanych
na ekranie, aby ukończyć konfigurację.
1 Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Tryb sam., aby go włączyć.
2 Po wyświetleniu ekranu trybu samochodowego dotknij Next.
3 Zapoznaj się z warunkami użytkowania i zaakceptuj je, a następnie dotknij Next.
4 Odczytaj zawartość ostrzeżenia i dotknij Next.
5 Dotknij TAK, aby połączyć urządzenie i samochód za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
Jeśli urządzenie nie może wyszukać samochodu, na urządzeniu dotknij SEARCH FROM MOBILE
DEVICE, a następnie ręcznie zarejestruj samochód.
6 Gdy ukończysz rejestrowanie, dotknij Next.
7 Przeczytaj instrukcje podane na ekranie i dotknij Start.
Po ukończeniu konfiguracji wyświetlony zostanie ekran główny trybu samochodowego.
Rejestracja samochodu
Gdy zarejestrujesz samochód w urządzeniu, możesz słuchać podpowiedzi głosowych z urządzenia
poprzez głośniki samochodu. W urządzeniu można także włączyć funkcję automatycznego
uaktywniania trybu samochodowego, gdy zostanie podłączone do samochodu.
1 Dotknij → Settings → Register Car → Add car.
2 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth i dotknij TAK, aby włączyć funkcję Bluetooth.
110
Sterowanie głosem
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć urządzenie z
samochodem.
Jeśli samochód nie wykrywa urządzenia, dotknij SEARCH FROM MOBILE DEVICE, aby wyszukać
samochód na urządzeniu.
• Przed przystąpieniem do rejestracji samochodu uruchom go i włącz radio.
• Podczas rejestrowania samochodu na urządzeniu umieść urządzenie w pobliżu
samochodu.
Automatyczne włączanie trybu samochodowego
Tryb samochodowy w urządzeniu może być automatycznie włączany w momencie, gdy urządzenie
nawiąże połączenie z samochodem za pomocą funkcji Bluetooth.
Po ukończeniu rejestrowania samochodu dotknij → Settings → Register Car, a następnie zaznacz
Auto Open via Bluetooth.
Dodawanie skrótów do często odwiedzanych miejsc
Istnieje możliwość zapisania skrótów do często odwiedzanych miejsc, aby łatwiej wyszukiwać trasy.
1 Dotknij → Settings → Registered Places.
2 Dotknij Domowy, Praca lub Samochód.
Aby dodać nowe miejsca, dotknij , wpisz nazwę miejsca, ustaw metodę rozpoznawania
lokalizacji, a następnie dotknij GOTOWE.
3 Dotknij Wybierz metodę i wybierz metodę rozpoznawania lokalizacji, taką jak mapy, Wi-Fi lub
Bluetooth.
4 Dotknij GOTOWE.
111
Sterowanie głosem
Korzystanie z menu trybu samochodowego
Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Tryb sam., aby go włączyć.
Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy”, a następnie
dotknij górnej części ekranu i wypowiedz polecenie głosowe. Możesz też posłużyć się menu
ekranowymi, dotykając ich.
• Jeśli tryb samochodowy działa w tle, można go uaktywnić za pomocą polecenia
głosowego. Ta funkcja jest niedostępna, jeśli w urządzeniu jest już włączone
uruchamianie Google na polecenie głosowe „OK Google”. Aby wyłączyć polecenie
→ Settings → Voice →
odblokowania, na ekranie aplikacji dotknij Voice Search →
Wykrywanie zwrotu „OK Google”.
• Funkcja Wykrywanie zwrotu „OK Google” jest dostępna tylko w niektórych regionach
i u wybranych operatorów sieci.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Włączanie funkcji
poleceń głosowych.
Nawiązywanie
połączeń.
Słuchanie muzyki.
Wysyłanie
wiadomości.
Uzyskiwanie
wskazówek.
112
Sterowanie głosem
Korzystanie z funkcji nawigacji
Otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Tryb sam., aby go włączyć.
Nawigacja do zaprogramowanego celu
Urządzenie nawiguje do zaprogramowanego miejsca docelowego. Zanim zaczniesz korzystać z
tej funkcji, zapisz skróty do często odwiedzanych miejsc, aby wyszukiwanie tras było łatwiejsze.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Dodawanie skrótów do często odwiedzanych miejsc.
1 Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy” lub dotknij
górnej części ekranu.
2 Powiedz Navigation i nazwę zaprogramowanego miejsca docelowego, korzystając z polecenia
głosowego. Ewentualnie dotknij Navigation i wybierz zaprogramowane miejsce docelowe,
takie jak Home, Work lub My Place.
Nawigacja do dowolnego celu
Lokalizację możesz wybrać, dotykając jej na mapie i przytrzymując. Możesz też włączyć nawigację do
dowolnego celu za pomocą polecenia głosowego.
1 Po wyświetleniu ekranu głównego trybu samochodowego wypowiedz „Hi Galaxy” lub dotknij
górnej części ekranu.
2 Powiedz „Nawigacja” lub dotknij Nawigacja.
3 Wypowiedz słowo kluczowe lub adres lokalizacji. Możesz też dotknąć Mapa i wpisać słowo
kluczowe lub adres lokalizacji.
Aby wyszukać lokalizacji, dotknij pola wyszukiwania.
4 Powiedz „Trasa” lub dotknij polecenia Trasa.
113
Multimedia
Muzyka
Odtwarzanie muzyki
Dotknij Muzyka na ekranie aplikacji.
Wybierz kategorię muzyki i wybierz utwór do odtwarzania.
Wyszukiwanie innych urządzeń do
odtwarzania pliku.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Regulacja głośności.
Ustawianie pliku jako ulubionego
utworu.
Włączanie kolejności losowej.
Zmiana trybu powtarzania.
Otwieranie listy odtwarzania.
Dodawanie utworu do listy
odtwarzania.
Przechodzenie do poprzedniego
utworu. Dotknij i przytrzymaj, aby
szybciej przewijać do tyłu.
Przejście do następnego utworu.
Dotknij i przytrzymaj, aby szybciej
przewijać do przodu.
Wstrzymywanie i wznawianie
odtwarzania.
114
Multimedia
Odtwarzanie muzyki przechowywanej na innych urządzeniach
Jeśli przechowujesz muzykę na innych urządzeniach, możesz jej wyszukiwać i odtwarzać ją na tym
urządzeniu.
Dotknij Muzyka na ekranie aplikacji.
Uzyskiwanie dostępu do muzyki na zarejestrowanym urządzeniu
Dotknij URZĄDZENIA i w obszarze Zarejestrowane urządzenia wybierz urządzenie, aby uzyskać
dostęp do muzyki i ją odtwarzać. Istnieje możliwość odtwarzania utworów znajdujących się na
urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub
komórkową.
Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za
pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć
naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.
Znajdowanie muzyki na pobliskim urządzeniu
Dotknij URZĄDZENIA i w obszarze Urządzenia w pobliżu wybierz urządzenie, aby uzyskać dostęp
do muzyki i ją odtwarzać. Możesz odtwarzać utwory znajdujące się na urządzeniach z włączoną
funkcją udostępniania zawartości.
Aby włączyć tę funkcję, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Urządzenia w pobliżu, a
następnie przeciągnij przełącznik Urządzenia w pobliżu w prawo. Dalsze ustawienia są opisane w
części Urządzenia w pobliżu.
115
Multimedia
Wideo
Odtwarzanie filmów
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Wybierz film, który chcesz odtworzyć.
Wyszukiwanie innych
urządzeń do
odtwarzania pliku.
Regulacja głośności.
Przechodzenie w
przód lub w tył przez
przeciągnięcie paska.
Wstrzymywanie i
wznawianie
odtwarzania.
Dostęp do
dodatkowych opcji.
Zmiana współczynnika
kształtu ekranu.
Przełączanie na
podręczny odtwarzacz
wideo.
Przechodzenie do
poprzedniego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewijać
do tyłu.
Przechodzenie do
następnego filmu.
Dotknij i przytrzymaj,
aby szybciej przewijać
do przodu.
Aby dostosować usytuowanie panelu sterowania podczas odtwarzania, dotknij opcji →
Ustawienia, zaznacz Minikontroler, a następnie dotknij opcji ZAMKNIJ. Następnie dotknij
aby przenieść panel sterowania w wybraną stronę ekranu.
Ta funkcja jest dostępna tylko w orientacji poziomej.
116
lub ,
Multimedia
Odtwarzanie filmów przechowywanych na innych urządzeniach
Jeśli przechowujesz filmy na innych urządzeniach, możesz je wyszukiwać i odtwarzać na tym
urządzeniu.
Dotknij Wideo na ekranie aplikacji.
Znajdowanie filmu na zarejestrowanym urządzeniu
Dotknij URZĄDZENIA i wybierz urządzenie w sekcji Zarejestrowane urządzenia, aby uzyskać
dostęp do filmu i go odtworzyć. Istnieje możliwość odtwarzania filmów znajdujących się na
urządzeniach zarejestrowanych w aplikacji Samsung Link. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
link.samsung.com. Zarejestrowane urządzenia muszą być włączone i połączone z siecią Wi-Fi lub
komórkową.
Z tytułu uzyskiwania dostępu do zawartości przechowywanej na innych urządzeniach za
pomocą sieci telefonii komórkowej naliczane mogą być dodatkowe opłaty. Aby uniknąć
naliczenia dodatkowych opłat, korzystaj z funkcji Wi-Fi.
Znajdowanie filmu na pobliskim urządzeniu
Dotknij URZĄDZENIA i wybierz urządzenie w sekcji Urządzenia w pobliżu, aby uzyskać dostęp do
filmu i go odtworzyć. Możesz odtwarzać filmy znajdujące się na urządzeniach z włączoną funkcją
udostępniania zawartości.
Aby włączyć funkcję udostępniania zawartości, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia →
Urządzenia w pobliżu, a następnie przeciągnij przełącznik Urządzenia w pobliżu w prawo. Dalsze
ustawienia są opisane w części Urządzenia w pobliżu.
YouTube
Ta aplikacja służy do oglądania filmów z serwisu YouTube.
Dotknij YouTube na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
117
Multimedia
Flipboard
Ta aplikacja umożliwia dostęp do personalizowanych magazynów.
Dotknij Flipboard na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Aby uruchomić aplikację Flipboard, przewiń stronę powitalną, wybierz tematy wiadomości, a
następnie dotknij Build Your Flipboard.
Wybierz historię główną lub temat, przewiń strony aplikacji Flipboard, a następnie wybierz artykuł
do przeczytania.
Google+
Ta aplikacja służy do utrzymywania kontaktu z innymi osobami za pomocą serwisu
społecznościowego Google.
Dotknij Google+ na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Dotknij Wszystko, aby zmienić kategorię, przewiń w górę lub w dół, aby wyświetlić wiadomości z
Twoich kręgów.
Zdjęcia
Ta aplikacja służy do zarządzania zdjęciami, albumami i filmami, które zapisano w urządzeniu i
przesłano do Google+.
Dotknij Zdjęcia na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
118
Multimedia
Gry Play
Ta aplikacja służy do pobierania gier oraz grania w nie.
Dotknij Gry Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Muzyka Play
Ta aplikacja służy do słuchania muzyki z urządzenia lub strumieniowego przesyłania muzyki z usługi
chmury Google.
Dotknij Muzyka Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Kiosk Play
Ta aplikacja służy do czytania najnowszych wiadomości.
Dotknij Kiosk Play na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
119
Bezpieczeństwo
Skaner odcisków palców
Jak zapewnić lepsze rozpoznanie odcisków palców
Podczas skanowania odcisków palców na urządzeniu pamiętaj o następujących kwestiach, które
mogą wpłynąć na wydajność funkcji:
• Czujnik rozpoznawania odcisku palca jest wbudowany w przycisku ekranu startowego.
Upewnij się, że przycisk ekranu startowego nie jest zarysowany lub nie został uszkodzony przez
metalowe przedmioty, takie jak monety, klucze czy naszyjniki.
• Folia ochronna przyklejona fabrycznie na urządzeniu może powodować wadliwe działanie
czujnika rozpoznawania odcisku palca. Usuń folię ochronną ekranu, aby czułość rozpoznawania
odcisku palca była lepsza.
• Upewnij się, że obszar rozpoznawania odcisków palców i Twoje palce są czyste oraz suche.
• Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski palców, na których są zmarszczki lub blizny.
• Na urządzeniu mogą nie być rozpoznawane odciski małych lub wąskich palców.
• Aby rozpoznawanie działało lepiej, zarejestruj odciski palców dłoni, którą najczęściej obsługujesz
urządzenie.
• Nie przeciągaj palcem zbyt szybko ani zbyt wolno. Przeciągnij palcem umiarkowanie szybko,
aby umożliwić rozpoznanie go na urządzeniu.
• W suchych miejscach w urządzeniu może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej.
Staraj się nie używać tej funkcji w suchych miejscach lub zanim jej użyjesz, rozładuj ładunki
elektrostatyczne, dotykając metalowego przedmiotu.
120
Bezpieczeństwo
Rejestrowanie odcisków palców
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Skaner odcisków palców → Menedżer odcisków
palców.
2 Przeczytaj informacje podane na ekranie i dotknij OK.
3 Umieść palec w obszarze odcisku palca na środku dolnej części ekranu.
4 Dotknij ekranu w obszarze odcisku palca i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij palcem w dół
nad przycisk ekranu startowego.
Powtarzaj czynność, używając tego samego palca, palcem, dopóki odcisk palca nie zostanie
zarejestrowany.
Jeśli zegniesz palec lub dotkniesz ekranu tylko czubkiem palca, odciski palców mogą nie
zostać rozpoznane na urządzeniu.
5 Dotknij GOTOWE, aby zakończyć skanowanie odcisku palca. Lub dotknij REJESTRUJ, aby
zarejestrować dodatkowy odcisk palca.
6 Po wyświetleniu ekranu z monitem o rejestrację hasła zapasowego wprowadź hasło zapasowe, a
następnie dotknij KONTYNUUJ.
7 Wprowadź ponownie hasło zapasowe w celu weryfikacji, a następnie dotknij pozycji OK.
Zamiast skanować odciski palców, można wpisać hasło zapasowe.
8 Po wyświetleniu wyskakującego okna zablokowania odcisku palca dotknij OK. Ekran można
odblokować odciskami palca.
121
Bezpieczeństwo
Zarządzanie zarejestrowanymi odciskami palców
Zarejestrowane odciski palców można usuwać oraz zmieniać ich nazwy.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Skaner odcisków palców → Menedżer odcisków
palców.
Aby usunąć odciski palców, dotknij → Wyrejestruj, wybierz odciski palców, a następnie dotknij
GOTOWE → OK.
Jeśli chcesz zmienić nazwę odcisku palca, dotknij → Wybierz, wybierz odcisk palca, dotknij
wprowadź nową nazwę, a następnie dotknij OK.
,
Zmienianie alternatywnego hasła
Hasło używane zamiast skanowania odcisków palców można zmienić.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Skaner odcisków palców → Zmień hasło backupu.
2 Zeskanuj zarejestrowany odcisk palca lub dotknij pozycji i wprowadź hasło zapasowe.
3 Wprowadź nowe hasło i dotknij KONTYNUUJ.
4 Wprowadź hasło ponownie i dotknij OK.
Odblokowywanie ekranu za pomocą odcisków palców
Ekran można odblokowywać za pomocą zarejestrowanych odcisków palców.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Skaner odcisków palców → Blokada ekranu → Odcisk
palca. Możesz też na ekranie aplikacji dotknąć Ustawienia → Ekran blokady → Blokada ekranu →
Odcisk palca.
Weryfikowanie hasła do konta Samsung
Hasło do konta Samsung można zweryfikować za pomocą odcisków palców. Odcisku palca można
użyć zamiast wpisywania hasła, np. podczas kupowania zawartości ze sklepu GALAXY Apps.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Skaner odcisków palców → Zweryfikuj Konto
Samsung, a następnie przeciągnij przełącznik Zweryfikuj Konto Samsung w prawo.
122
Bezpieczeństwo
Korzystanie z odcisków palców przy płatnościach za pomocą
usługi PayPal
Możesz robić zakupy, skanując odciski palca.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Skaner odcisków palców → Zapłać za pomocą
PayPal.
2 Zaznacz Obsługa FIDO Ready™ i PayPal, a następnie dotknij INSTALUJ.
3 Po ukończeniu instalacji dotknij POWIĄŻ Z KONTEM PAYPAL.
4 Postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie, zaloguj się do witryny PayPal i
zarejestruj swoje odciski palców.
Tryb prywatny
Informacje o trybie prywatnym
Ten tryb uniemożliwia innym osobom korzystanie z zapisanej na urządzeniu zawartości, takiej
jak obrazy i dokumenty, oraz jej odczytywanie. Można zapisać zawartość w określonym miejscu i
wyłączyć tryb prywatny, aby elementy zostały bezpiecznie ukryte.
Ukrywanie treści
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Tryb prywatny, a następnie przeciągnij przełącznik
Tryb prywatny w prawo. Ewentualnie otwórz panel szybkich ustawień i dotknij Tryb prywatny,
aby włączyć tę funkcję.
Przy pierwszym włączeniu trybu prywatnego ustaw kod odblokowania i zapasowy kod PIN.
2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.
Gdy ten tryb jest aktywny, na górze ekranu znajduje się .
123
Bezpieczeństwo
3 Aby wybrać elementy do ukrycia, dotknij elementu na liście i przytrzymaj go, zaznacz elementy
do wybrania, a następnie dotknij → Przenieś do Prywatnych.
Na elementach przeniesionych do trybu prywatnego wyświetlana jest ikona .
4 Gdy wybierzesz elementy, które chcesz ukryć, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Tryb
prywatny, a następnie przeciągnij przełącznik Tryb prywatny w lewo. Możesz też otworzyć
panel szybkich ustawień i dotknąć Tryb prywatny, aby wyłączyć tę funkcję.
Wybrane elementy znikną z ekranu.
Zanim wyłączysz tryb prywatny, upewnij się, że wszystkie pliki zostały poprawnie zapisane
lub przeniesione.
Wyświetlanie ukrytej zawartości
Ukryte elementy zostaną wyświetlone dopiero po włączeniu trybu prywatnego.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Tryb prywatny, a następnie przeciągnij przełącznik
Tryb prywatny w prawo. Możesz też otworzyć panel szybkich ustawień i wyłączyć Tryb
prywatny.
2 Wpisz kod odblokowujący trybu prywatnego.
3 Na ekranie aplikacji dotknij Moje pliki → Prywatne.
Na ekranie zostaną wyświetlone wszystkie elementy przeniesione do trybu prywatnego.
124
Bezpieczeństwo osobiste
Tryb ratunkowy
Informacje o trybie ratunkowym
Dzięki temu trybowi można wydłużyć czas czuwania urządzenia w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu
tego trybu jasność ekranu jest zmniejszana, a zużycie baterii jest redukowane przez ograniczenie
niektórych funkcji. Istnieje także możliwość włączenia flesza, emitowania alarmu akustycznego lub
wysłania w wiadomości współrzędnych swojego położenia do innych osób.
Włączanie trybu ratunkowego
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie dotknij Tryb awaryjny.
Ewentualnie na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa → Tryb awaryjny, a
następnie przeciągnij przełącznik Tryb awaryjny w prawo.
Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać
naliczone dodatkowe opłaty.
125
Bezpieczeństwo osobiste
Dostęp do dodatkowych opcji.
Włączanie flesza.
Włączanie dźwięku alarmu.
Wysyłanie informacji o aktualnej
lokalizacji w wiadomości.
Aplikacja Telefon.
Uruchamianie przeglądarki
Internet.
Dodawanie większej liczby aplikacji
do użycia.
Poziom naładowania baterii i
szacowany czas czuwania baterii
Wykonywanie połączenia
alarmowego.
Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza przedział czasowy, który upłynie do
rozładowania się baterii, jeżeli urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny
zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
Wyłączanie trybu ratunkowego
Aby wyłączyć tryb ratunkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, a następnie
dotknij Tryb awaryjny. Możesz też dotknąć → Wyłączenie trybu awaryjnego. Tryb ratunkowy
zostanie wyłączony.
126
Bezpieczeństwo osobiste
Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc
Informacje o wysyłaniu wiadomości z prośbą o pomoc
Można zaprogramować kontakty, do których ma zostać wysłana wiadomość w razie zagrożenia.
Wyślij wiadomości do swoich głównych kontaktów, szybko naciskając trzykrotnie przycisk włączania/
wyłączania.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa.
Dodawanie kontaktów podstawowych
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa.
2 Dotknij Zarządzaj kontaktami głównymi → Tworzenie kontaktu głównego.
3 Dotknij Utwórz kontakt i wprowadź informacje o kontakcie lub dotknij Wybierz z kontaktów,
aby dodać istniejący kontakt jako kontakt podstawowy.
Ustawianie wiadomości z prośbą o pomoc
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa → Wysyłanie wiadomości
pomocy, a następnie przeciągnij przełącznik Wysyłanie wiadomości pomocy w prawo, aby wybrać
zawartość, która będzie dodawana do wiadomości z prośbą o pomoc.
Wysyłanie wiadomości z prośbą o pomoc
W sytuacji zagrożenia naciśnij trzykrotnie przycisk włączania/wyłączania. Z urządzenia wysyłane
są wiadomości do kontaktów podstawowych. W wiadomościach zawarte są informacje na temat
lokalizacji.
Za wysyłanie wiadomości lub korzystanie z sieci telefonii komórkowej mogą zostać
naliczone dodatkowe opłaty.
127
Bezpieczeństwo osobiste
Powiadomienia o niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (Geo News)
Informacje o powiadomieniach o niekorzystnych warunkach
atmosferycznych (Geo News)
Dzięki tej funkcji można otrzymywać powiadomienia o wystąpieniu w pobliżu danego miejsca
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
• Funkcja rozpoznaje położenie i przekazuje informacje o kataklizmach, gdyby wydarzyły
się w danej okolicy. Przekazywane informacje mogą być różne zależnie od operatora sieci
obsługującego dane miejsce.
Informacje o niekorzystnych warunkach atmosferycznych oraz regionach i językach, w
których te informacje są dostępne, są podane na stronie www.samsung.com/geonews.
• W razie otrzymania powiadomień z usługi prognozy pogody podczas korzystania z
roamingu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.
Otrzymywanie powiadomień
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Wiadomość alarmowa → Wiadomości Geo, a następnie
przeciągnij przełącznik Wiadomości Geo w prawo.
Wyskakujące powiadomienia
Zaznacz Okna z pow. funkcji Wiad. Geo.
Powiadomienie wyświetlane jest na urządzeniu w wyskakującym oknie. Z tego okienka
wyskakującego można wykonać połączenie alarmowe lub wysłać wiadomości alarmowe do
zaprogramowanych kontaktów.
128
Bezpieczeństwo osobiste
Korzystanie z widgetu Geo News
Swoje bieżące położenie i informacje o kataklizmach w danym regionie można wyświetlić w
widgecie Wiadomości Geo.
Na ekranie startowym przewiń w lewo i dotknij widgetu Wiadomości Geo.
Dostęp do dodatkowych
opcji.
Bieżąca lokalizacja
Informacja o kataklizmie
w bieżącej lokalizacji.
129
Narzędzia
S Szukacz
Ta aplikacja służy do wyszukiwania zawartości w urządzeniu i za pośrednictwem Internetu. Można
nakładać różne filtry i przeglądać historię wyszukiwania.
Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij S Szukacz.
Wyszukiwanie zawartości
Dotknij pola wyszukiwania i wpisz słowo kluczowe lub dotknij
i powiedz słowo kluczowe.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki, dotknij filtrów w polu wyszukiwania.
Aby wybrać kategorie wyszukiwania, dotknij → Ustawienia → Wybór kat. wyszukiwania.
Zarządzanie historią wyszukiwania
Aby usunąć historię, dotknij
obok elementu.
Aby urządzenie nie zapisywało historii wyszukiwania, dotknij → Ustawienia, a następnie usuń
zaznaczenie Użyj historii wyszuk.
130
Narzędzia
S Terminarz
Uruchamianie aplikacji S Terminarz
Ta aplikacja służy do zarządzania zdarzeniami i zadaniami.
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Zmienianie trybu widoku.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Przechodzenie do bieżącej daty.
Tworzenie zdarzeń lub zadań.
Tworzenie zdarzeń lub zadań
1 Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
2 Dotknij . Możesz też wybrać datę bez żadnych zdarzeń lub zadań i dotknąć jej ponownie.
Jeśli dla daty zapisano już zdarzenia lub zadania, dotknij daty i dotknij
131
.
Narzędzia
3 Wybierz zdarzenie lub zadanie i podaj szczegóły.
• Dodaj wyzdarzenie: wyznaczanie daty rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia. Opcjonalnie
można ustawić powtarzanie.
• Dodaj zadanie: dodawanie zadania do określonej daty. Opcjonalnie można ustawić
priorytet.
Wybór elementu.
Wybór kalendarza, który będzie
używany lub z którym zostanie
przeprowadzona synchronizacja.
Wprowadzanie tytułu.
Dołączanie mapy przedstawiającej
miejsce zdarzenia.
Wyznaczanie daty rozpoczęcia i
zakończenia zdarzenia.
Dodawanie dalszych szczegółów.
4 Dotknij ZAPISZ, aby zapisać zdarzenie lub zadanie.
Synchronizowanie zdarzeń i zadań z kontami
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Aby zsynchronizować zdarzenia i zadania ze swoimi kontami, dotknij → Synchronizuj teraz.
Jeśli chcesz dodać konta, z którymi będą synchronizowane dane, dotknij → Kalendarze → Dodaj
konto. Następnie wybierz konto, z którym chcesz synchronizować dane, i zaloguj się na nim. Gdy
konto jest dodane, obok jego nazwy jest wyświetlony zielony okrąg.
Aby zmienić opcje synchronizowania konta, na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Konta, a
następnie wybierz usługę konta.
132
Narzędzia
Usuwanie zdarzeń lub zadań
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Aby usunąć zdarzenia lub zadania, dotknij → Usuń, wybierz zdarzenia lub zadania, a następnie
dotknij GOTOWE → USUŃ.
Aby usunąć oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij
→ USUŃ.
Aby zaznaczyć zadania jako zrealizowane, dotknij daty zadań i zaznacz, że są zrealizowane.
Udostępnianie zdarzeń lub zadań
Dotknij S Terminarz na ekranie aplikacji.
Jeśli chcesz udostępnić oglądane zdarzenie lub zadanie, dotknij
udostępniania.
, a następnie wybierz sposób
Kalkulator
Ta aplikacja służy do wykonywania prostych lub złożonych obliczeń matematycznych.
Dotknij Kalkulator na ekranie aplikacji.
Aby użyć kalkulatora naukowego, obróć urządzenie do orientacji poziomej. Jeśli opcja Obrót ekranu
jest wyłączona, dotknij → Kalkulator naukowy.
Aby wyświetlić historię działań kalkulatora, dotknij
Aby wyczyścić historię, dotknij
, aby ukryć klawiaturę.
→ Wyczyść historię.
133
Narzędzia
Zegar
Alarm
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Alarm.
Ustawianie alarmów
Dotknij na liście alarmów, ustaw czas alarmu, wybierz dni, w które alarm ma być powtarzany,
ustaw różne inne opcje alarmu, a następnie dotknij GOTOWE. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć
alarm, dotknij obok alarmu na liście alarmów.
• Drzemka: ustaw odstęp czasu i liczbę powtórzeń alarmu po zaprogramowanym czasie.
• Alarm inteligentny: ustawienie godziny i sygnału inteligentnego alarmu. Inteligentny alarm
zaczyna się od wydawania cichszych sygnałów na kilka minut przed zaplanowaną godziną
alarmu. Głośność inteligentnego alarmu stopniowo narasta, dopóki go nie wyłączysz lub nie
rozlegnie się zaplanowany alarm.
Wyłączanie alarmów
Przeciągnij poza duży okrąg, aby wyłączyć alarm. Przeciągnij
alarm po określonym czasie.
poza duży okrąg, aby ponowić
Usuwanie alarmów
Dotknij → Usuń, wybierz alarmy, a następnie dotknij GOTOWE.
Czas na świecie
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czas na świecie.
Tworzenie zegarów
Dotknij
i prowadź nazwę miasta lub wybierz nazwę z listy.
Aby zastosować czas letni, dotknij zegara, przytrzymaj go i dotknij
Usuwanie zegarów
Dotknij → Usuń, wybierz zegary, a następnie dotknij GOTOWE.
134
.
Narzędzia
Stoper
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Stoper.
Dotknij START, aby zarejestrować czas zdarzenia. Dotknij POMIAR, aby zarejestrować czasy okrążeń.
Dotknij STOP, aby zatrzymać liczenie czasu. Aby wyzerować czasy okrążeń, dotknij ZERUJ.
Czasomierz
Na ekranie aplikacji dotknij Zegar → Czasomierz.
Ustaw czas trwania, a następnie dotknij START.
Przeciągnij
poza duży okrąg po odliczeniu czasu przez czasomierz.
Dysk
Ta aplikacja służy do wykonywania operacji na plikach przechowywanych w usłudze pamięci
masowej Google Drive. Wszystkie swoje pliki można przechowywać w jednym miejscu, uzyskiwać do
nich dostęp z dowolnego miejsca i udostępniać je innym osobom.
Dotknij Dysk na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Dropbox
Ta aplikacja służy do zapisywania i udostępniania plików innym osobom za pośrednictwem
usługi pamięci masowej w chmurze Dropbox. Jeśli zapisujesz pliki w usłudze Dropbox, urządzenie
automatycznie synchronizuje się z serwerem WWW i innymi urządzeniami z zainstalowanym
programem Dropbox.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
1 Dotknij Dropbox na ekranie aplikacji.
2 Zaloguj się do swojego konta Dropbox. Jeśli nie masz konta Dropbox, utwórz je.
135
Narzędzia
3 Dotknij Włącz funkcję Przesyłanie z aparatu.
Zdjęcia zrobione aparatem urządzenia będą przesyłane do Dropbox. Aby były przesyłane filmy,
przeciągnij przełącznik Włącznie z filmami w prawo.
Aby ręcznie przesłać zdjęcia lub filmy, dotknij Pomiń to.
4 Skorzystaj z następujących funkcji:
• : Przesyłanie lub otwieranie plików. Dotknij → Prześlij tutaj, aby przesłać pliki.
• : Wyświetlanie przesłanych zdjęć lub filmów. Dotknij
lub utworzyć albumy.
• , aby udostępnić pliki, usunąć je
: Otwieranie plików na liście ulubionych.
• : Wyświetlanie powiadomień.
Google
Ta aplikacja służy do wyszukiwania w Internecie. Przy jej użyciu można także wyszukiwać aplikacji i
zawartości aplikacji zapisanej w urządzeniu lub na karcie pamięci.
Dotknij Google na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
136
Narzędzia
Tryb dzieci
Ten widget pozwala dzieciom bawić się w bezpiecznym środowisku, zakazując im dostępu do
pewnych aplikacji lub rodzajów zawartości.
Przed skorzystaniem z tego widgetu należy go pobrać i zainstalować. Na ekranie startowym dotknij
Tryb dzieci → INSTALUJ. Po zainstalowaniu widget jest wyświetlany na ekranie startowym i
aplikacji.
Aby uruchomić tryb dzieci, dotknij Tryb dzieci na ekranie startowym lub ekranie aplikacji.
Przy pierwszym uruchomieniu tego widżetu dotknij USTAW KOD PIN na dole ekranu. Następnie
należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Jeżeli widget Tryb dzieci zostanie przypadkowo odinstalowany, będzie go można
zainstalować ponownie. Na ekranie startowym dotknij wolnego obszaru i przytrzymaj go,
dotknij opcji Widgety, a następnie dotknij i przytrzymaj widget Tryb dzieci. Przeciągnij
widget na ekran startowy i dotknij opcji Tryb dzieci, aby zainstalować go ponownie.
Ekran startowy w trybie dzieci
Ekran startowy jest punktem wyjściowym, z którego można uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji
w trybie dzieci.
Odtwarzacz dla dzieci
Galeria dla dzieci
Rysowanie dla dzieci
Aparat dla dzieci
Dyktafon dla dzieci
Wyjście z trybu dziecięcego.
Dostęp do kontroli rodzicielskiej.
137
Narzędzia
Ta aplikacja służy do przeglądania zapisanych obrazów, rysunków, nagrań głosu i plików
multimedialnych, z których dziecku wolno korzystać.
Ta aplikacja służy do odtwarzania plików wideo. Zanim użyjesz tej aplikacji, dodaj do aplikacji filmy,
które są zapisane w urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdują się w części Kontrola rodzicielska.
Ta aplikacja służy do tworzenia rysunków za pomocą długopisu, pędzla i nie tylko.
Ta aplikacja służy do nagrywania głosu i odtwarzania go.
Ta aplikacja służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
138
Narzędzia
Obszar gier w trybie dzieci
Przewiń w prawo na ekranie startowym, aby otworzyć obszar gier w trybie dzieci.
Na tym ekranie można sterować postaciami, obiektami tła i nie tylko.
Kontrola rodzicielska
Ta aplikacja służy do kontrolowania dostępu do zawartości i aplikacji w trybie dzieci. Można w niej
zmienić m.in. ustawienia trybu dziecięcego i limity czasu używania.
Na ekranie startowym dotknij
i wprowadź PIN.
Aby wyjść z kontroli rodzicielskiej, naciśnij przycisk ekranu startowego.
Dotknij
i użyj jednej z następujących ikon:
• Imiona dzieci: wyświetlanie i edycja profili dzieci.
• Dzienny limit czasu odtw.: ustawienie limitu czasu w celu zarządzania sposobem, w jaki dziecko
korzysta z urządzenia.
• Aplikacje: wyświetlanie i dodawanie aplikacji, z których można korzystać w trybie dzieci.
• Multimedia: zezwalanie dziecku na oglądanie określonych zdjęć i filmów zapisanych na
urządzeniu.
• Sklep dla dzieci: pobieranie aplikacji dla dzieci ze sklepu GALAXY Apps.
139
Narzędzia
Lupa
Ten widget służy do powiększania tekstu lub obiektów za pomocą tylnego aparatu.
Jeśli chcesz dodać go do ekranu startowego, dotknij pustego miejsca na ekranie startowym i je
przytrzymaj, dotknij Widgety, dotknij widgetu Lupa, a następnie przeciągnij go, przytrzymując, do
ekranu startowego.
Dotknij widgetu Lupa na ekranie startowym.
Powiększenie regulujesz, dotykając
lub
.
Aby ustawić ostrość na środku ekranu, dotknij
miejsca, na którym chcesz ustawić ostrość.
. Możesz także regulować ostrość ręcznie, dotykając
Jeśli chcesz włączyć flesz, aby zobaczyć tekst lub obiekty przy braku światła, dotknij
Jeśli chcesz sfotografować tekst lub obiekty, dotknij
.
.
Mapy
Ta aplikacja służy do wskazywania lokalizacji urządzenia, wyszukiwania miejsc lub wskazówek
dotyczących dojazdu.
Dotknij Mapy na ekranie aplikacji.
Ta aplikacja może nie być dostępna w zależności od regionu i operatora sieci.
Wyszukiwanie lokalizacji
Wyszukuj lokalizacje, wpisując adres lub słowo kluczowe. Po znalezieniu lokalizacji wybierz ją, aby
wyświetlić szczegółowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pomocy.
Uzyskiwanie informacji na temat dojazdu do konkretnego miejsca
Dotknij , aby ustawić lokalizację początkową i końcową, a następnie wybierz metodę
podróżowania. W urządzeniu wyświetlane są trasy dojazdu do konkretnego miejsca.
140
Narzędzia
Notatka
Ta aplikacja służy do notowania ważnych informacji i zapisywania ich, aby móc je później przejrzeć.
Dotknij Notatka na ekranie aplikacji.
Dodawanie kategorii i zarządzanie nimi
Tworzenie kategorii umożliwia sortowanie notatek i zarządzanie nimi.
Na liście notatek dotknij
→ ZARZĄDZAJ KATEGORIAMI.
Jeśli chcesz dodać nową kategorię, dotknij
Jeśli chcesz usunąć kategorię, dotknij
, wpisz nazwę kategorii, a następnie dotknij OK.
obok kategorii.
Aby zmienić nazwę kategorii, dotknij nazwy kategorii i ją przytrzymaj, wpisz nową nazwę kategorii, a
następnie dotknij ZMIEŃ NAZWĘ.
Jeśli chcesz zmienić kolejność kategorii, dotknij
dół w inne miejsce.
obok kategorii i przeciągnij tę ikonę w górę lub w
Redagowanie notatek
Dotknij na liście notatek i wpisz notatkę. Podczas redagowania notatek możesz korzystać z
następujących opcji:
• : Tworzenie lub ustawianie kategorii.
• : Wstawianie obrazów.
• : Utworzenie nagrania głosu do wstawienia.
Aby zapisać notatkę, dotknij ZAPISZ.
Jeśli chcesz edytować notatkę, dotknij notatki, a następnie dotknij treści notatki.
Wyszukiwanie notatek
Dotknij na liście notatek i wpisz słowo kluczowe, aby wyszukać notatki zawierające to słowo
kluczowe.
Usuwanie notatek
Dotknij → Usuń, zaznacz notatki, a następnie dotknij GOTOWE.
Jeśli chcesz usunąć oglądaną notatkę, dotknij → Usuń.
141
Narzędzia
Moje pliki
Informacje o aplikacji Moje pliki
Ta aplikacja służy do uzyskiwania dostępu do wszelkiego rodzaju plików przechowywanych w
urządzeniu, w tym obrazów, filmów, utworów i klipów dźwiękowych.
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Przeglądanie plików
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Wybierz folder, aby go otworzyć. Aby przejść poziom wyżej w katalogu, dotknij
ekranu głównego Moje pliki, dotknij .
. Aby wrócić do
Wyszukiwanie plików lub folderów
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Dotknij
, a następnie wprowadź kryteria wyszukiwania.
Wyświetlanie informacji o pamięci
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Dotknij → Wykorzystanie pamięci, aby wyświetlić informacje o pamięci urządzenia i karty
pamięci.
Dodawanie skrótów do serwera FTP na urządzeniu
Do obszaru skrótów można dodać skrót do serwera FTP.
Dotknij Moje pliki na ekranie aplikacji.
Dotknij → Dodaj serwer FTP, wprowadź takie parametry, jak adres serwera, nazwa użytkownika i
hasło, a następnie dotknij GOTOWE.
142
Łączenie z innymi urządzeniami
NFC
Informacje o technologii NFC
To urządzenie umożliwia odczyt znaczników komunikacji o krótkim zasięgu (NFC, Near Field
Communication), które zawierają informacje o produkcie. Ta funkcja może również służyć do
dokonywania płatności, np. kupowania biletów w środkach komunikacji lub na imprezy, po pobraniu
właściwej aplikacji.
Antena NFC jest wbudowana w baterię. Z baterią należy obchodzić się ostrożnie, aby nie
uszkodzić anteny NFC.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Sprawdź lokalizację anten NFC na swoim urządzeniu i drugim urządzeniu.
• Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC
jest włączona.
• Upewnij się, że ekran urządzenia jest odblokowany. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie
odczytywało tagów NFC ani odbierało danych.
143
Łączenie z innymi urządzeniami
Korzystanie z funkcji NFC
Funkcja NFC służy do przesyłania obrazów lub kontaktów do innych urządzeń oraz do odczytywania
informacji o produktach z tagów NFC. Po włożeniu karty SIM lub USIM obsługującej funkcję płatności
możesz korzystać z urządzenia, aby wygodnie dokonywać płatności.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → NFC, a następnie przeciągnij przełącznik NFC w prawo.
Umieść antenę NFC znajdującą się z tyłu urządzenia w pobliżu tagu NFC. Pojawią się informacje ze
znacznika.
Kupowanie przy użyciu funkcji NFC
Aby można było używać funkcji NFC podczas zakupów, należy zarejestrować się w usłudze
mobilnych płatności. Aby się zarejestrować lub uzyskać szczegółowe informacje na temat usługi,
skontaktuj się z operatorem sieci.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → NFC, a następnie przeciągnij przełącznik NFC w prawo.
Dotknij anteną NFC z tyłu urządzenia czytnika kard NFC.
Aby ustawić domyślną aplikację płatniczą, dotknij Dotknij i zapłać i wybierz aplikację.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
144
Łączenie z innymi urządzeniami
Wysyłanie danych
Przy użyciu funkcji Android Beam można wysyłać do urządzeń z funkcją NFC dane, jak np. strony
WWW i kontakty.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → NFC, a następnie przeciągnij przełącznik NFC w
prawo.
2 Dotknij Android Beam, a następnie przeciągnij przełącznik Android Beam w prawo.
3 Wybierz element i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone Dotknij, aby przesłać., dotknij ekranu urządzenia, aby
wysłać element.
Bluetooth
Informacje o funkcji Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia nawiązanie bezpośredniego połączenia bezprzewodowego pomiędzy
dwoma urządzeniami na niewielką odległość. Funkcji Bluetooth można użyć do wymiany danych lub
plików multimedialnych z innymi urządzeniami.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani
nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji
Bluetooth.
• Należy zawsze sprawdzać, czy dane są odbierane i udostępniane zaufanym oraz
odpowiednio zabezpieczonym urządzeniom. Jeżeli między urządzeniami znajdują się
przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
• Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała
grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
• Nie należy używać funkcji Bluetooth w sposób niezgodny z prawem, np. do tworzenia
pirackich kopii plików lub przechwytywania komunikacji do celów komercyjnych.
Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z prawem używania
funkcji Bluetooth.
145
Łączenie z innymi urządzeniami
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja
Bluetooth jest włączona.
• Upewnij się, że oba urządzenia są widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
Łączenie z innymi urządzeniami Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bluetooth, przeciągnij przełącznik Bluetooth w
prawo, a następnie dotknij SKANUJ. Wykryte urządzenia zostaną wyszczególnione na liście.
Aby ustawić urządzenie jako widoczne dla innych urządzeń, dotknij nazwy urządzenia.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Jeśli urządzenie zostało połączone z danym urządzeniem wcześniej, wystarczy dotknąć nazwy
urządzenia; nie ma konieczności potwierdzania wygenerowanego automatycznie klucza
dostępu.
3 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na obu urządzeniach, aby potwierdzić.
Wysyłanie i odbieranie danych
W wielu aplikacjach jest obsługiwane przesyłanie danych za pomocą funkcji Bluetooth. Istnieje
możliwość udostępniania danych, takich kontakty lub pliki multimedialne, innym urządzeniom
Bluetooth. Następujące działania stanowią przykład wysyłania obrazu do innego urządzenia.
Wysyłanie obrazu
1 Na ekranie aplikacji dotknij Galeria.
2 Wybierz obraz.
146
Łączenie z innymi urządzeniami
3 Dotknij
→ Bluetooth, a następnie wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.
Jeżeli urządzenie, z którym chcesz się połączyć nie znajduje się na liście, zażądaj włączenia opcji
widoczności na urządzeniu. Ewentualnie możesz także ustawić swoje urządzenie jako widoczne
dla innych urządzeń.
4 Zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth na drugim urządzeniu.
Otrzymywanie obrazu
Jeśli z innego urządzenia zostanie przesłany obraz, zaakceptuj żądanie autoryzacji Bluetooth.
Otrzymany obraz zostanie zapisany w folderze Galeria → Download.
Anulowanie połączenia urządzeń Bluetooth
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Bluetooth.
Na urządzeniu w formie listy wyświetlane są połączone urządzenia.
2 Dotknij obok nazwy urządzenia, aby anulować połączenie.
3 Dotknij Anuluj powiązanie.
147
Łączenie z innymi urządzeniami
S Beam
Przy użyciu tej funkcji można wysyłać dane, jak na przykład filmy, obrazy i dokumenty.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Sprawdź na swoim urządzeniu oraz na urządzeniu, z którym chcesz się połączyć, czy funkcja NFC
lub Wi-Fi Direct jest włączona.
Wysyłanie danych
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → NFC, a następnie przeciągnij przełącznik NFC w
prawo.
2 Dotknij S Beam, a następnie przeciągnij przełącznik S Beam w prawo.
3 Wybierz plik i dotknij anteny NFC drugiego urządzenia anteną NFC swojego urządzenia.
4 Gdy na ekranie zostanie wyświetlone Dotknij, aby przesłać., dotknij ekranu urządzenia, aby
wysłać plik.
• Nie należy wysyłać danych chronionych prawami autorskimi za pośrednictwem funkcji
S Beam. Może się to wiązać z naruszeniem praw autorskich. Firma Samsung nie ponosi
odpowiedzialności za szkody w wyniku nielegalnego używania danych chronionych
prawami autorskimi.
• Jeśli oba urządzenia podejmą próbę jednoczesnego wysyłania danych, przesyłanie może
się nie powieść.
148
Łączenie z innymi urządzeniami
Szybkie połączenie
Informacje o funkcji Szybkie połączenie
Ta funkcja umożliwia łatwe wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu i nawiązywanie z
nimi połączenia. Urządzenie może służyć jako pilot po połączeniu go z telewizorem. Istnieje także
możliwość łatwego udostępniania komputerom zawartości zapisanych na urządzeniu.
• Metody połączenia mogą różnić się w zależności od typu połączonych urządzeń lub
udostępnionej zawartości.
• Nazwa urządzenia może być inna zależnie od tego, jakie urządzenia Bluetooth mają
zostać połączone. Nazwa urządzenia może być wyświetlana na przykład jako BT MAC.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Upewnij się, że urządzenia, z którymi ma zostać nawiązane połączenie, obsługują funkcję
Szybkie połączenie, a ich ekrany są włączone.
• Upewnij się, że funkcja Wi-Fi Direct lub Bluetooth jest włączona na urządzeniach, które nie
obsługują funkcji Szybkie połączenie.
Łączenie z innymi urządzeniami
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połączenie.
Po otwarciu panelu funkcje Wi-Fi oraz Bluetooth aktywują się automatycznie, a urządzenie
wyszukuje inne pobliskie urządzenia.
2 Wybierz urządzenie do połączenia.
Następne kroki mogą się różnić w zależności od połączonego urządzenia. Postępuj według
instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między urządzeniami.
Aby umożliwić urządzeniom znajdującym się w pobliżu wyszukiwanie urządzenia użytkownika
i łączenie się z nim, dotknij → Ustaw widoczność urządzenia → Ustaw urz. jako widoczne, a
następnie wybierz opcję.
149
Łączenie z innymi urządzeniami
Ponowne wyszukiwanie urządzeń
Jeśli żądane urządzenie nie jest uwzględnione na liście, wyszukaj je.
Dotknij
i wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.
Wyłączanie funkcji Szybkie połączenie
Aby wyłączyć funkcję Szybkie połączenie, dotknij
na górze ekranu. Ewentualnie dotknij
.
Udostępnianie zawartości
Ta funkcja umożliwia udostępnianie zawartości połączonym urządzeniom.
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połączenie.
2 Wybierz urządzenie z listy wykrytych urządzeń.
3 Wybierz kategorię plików multimedialnych.
4 Wybierz zawartość do udostępnienia i dotknij GOTOWE.
Z urządzenia użytkownika zawartość wysyłana jest do połączonego urządzenia.
Łączenie z telewizorem
Połącz urządzenie z telewizorem i steruj telewizorem, używając urządzenia jako pilota.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Upewnij się, że telewizor jest włączony.
• Upewnij się, że telewizor jest zarejestrowany w funkcji WatchON.
• Zainstaluj aplikację WatchON na urządzeniu. Aplikację można pobrać ze sklepu GALAXY Apps
lub Sklep Play.
150
Łączenie z innymi urządzeniami
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połączenie.
2 Dotknij Steruj na liście wykrytych urządzeń.
Jeśli urządzenie jest połączone z telewizorem, na ekranie wyświetlany jest układ pilota.
Przy pierwszym połączeniu urządzenia z telewizorem dotknij SKONFIGURUJ PILOTA. Postępuj
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć łączenie urządzeń.
3 Steruj połączonym telewizorem za pomocą pilota.
Połączenie z aplikacją Group Play
Udostępnij zawartość innym urządzeniom za pomocą funkcji Group Play.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Utwórz lub wyszukaj utworzoną sesję albo dołącz do utworzonej sesji.
• Zainstaluj aplikację Group Play na obu urządzeniach. Aplikację można pobrać ze sklepu
GALAXY Apps lub Sklep Play.
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połączenie.
2 Dotknij Dołącz na liście wykrytych urządzeń.
Na liście wymienione są tylko urządzenia obsługujące sesje Group Play.
3 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między
urządzeniami.
151
Łączenie z innymi urządzeniami
Korzystanie z komputerów
Uruchom aplikację Samsung Link, aby korzystać z zawartości zapisanej na zdalnie połączonych
komputerach. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do swojego konta Samsung.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Upewnij się, że wszystkie urządzenia korzystające z tej funkcji są połączone z tą samą siecią.
• Upewnij się, że wszystkie urządzenia, z którymi urządzenie zostanie połączone, są
zarejestrowane w aplikacji Samsung Link.
• Zainstaluj aplikację Samsung Link na obu urządzeniach. Aplikację można pobrać ze sklepu
GALAXY Apps lub Sklep Play.
1 Otwórz panel powiadomień, a następnie dotknij Szybkie połączenie.
2 Dotknij Połącz na liście wykrytych urządzeń.
Na liście wymienione są tylko dostępne komputery.
3 Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby nawiązać połączenie między
urządzeniami.
152
Łączenie z innymi urządzeniami
Smart Remote
Informacje o aplikacji Smart Remote
Ta aplikacja służy do używania urządzenia jako pilota do telewizora. Za pomocą urządzenia można
wyszukiwać programy telewizyjne i je wybierać oraz zmieniać kanały.
Dotknij Smart Remote na ekranie aplikacji.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej aplikacji
• Upewnij się, że urządzenie jest połączone z siecią.
• Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora.
Łączenie z telewizorem
1 Dotknij Smart Remote na ekranie aplikacji.
2 Dotknij START.
3 Wybierz region i usługę emisji.
Zostaną wyświetlone dostępne programy telewizyjne.
153
Łączenie z innymi urządzeniami
Używanie urządzenia jako pilota
Gdy urządzenie pełni funkcję pilota, można nim włączać lub wyłączać telewizor, przeglądać kanały
lub regulować poziom głośności na telewizorze.
1 Na urządzeniu dotknij → Dalej.
2 Wybierz markę producenta telewizora.
3 Upewnij się, że port podczerwieni urządzenia jest skierowany w stronę telewizora i dotknij
Przycisk 1. Następnie dotknij TAK, jeśli telewizor zostanie włączony za pomocą urządzenia.
Jeśli telewizor nie zostanie włączony za pomocą urządzenia, dotknij NIE, a następnie powtarzaj
ten krok, aż do momentu wykrycia sygnału przez telewizor.
4 Wybierz źródło kanału.
Dostęp do dodatkowych opcji.
Włączanie lub wyłączanie
telewizora.
Dodatkowe funkcje
Menu sterowania telewizorem
154
Łączenie z innymi urządzeniami
Oglądanie telewizji za pomocą urządzenia
Dzięki tej funkcji można wybrać program telewizyjny z listy dostępnych programów, aby obejrzeć go
na połączonym telewizorze.
1 Dotknij WYBRANE DLA CIEBIE, PROGRAMY TELEWIZYJNE, FILMY lub SPORTOWE.
2 Wybierz program telewizyjny i dotknij OBEJRZYJ W TV.
Wybrany program zostanie wyświetlony na połączonym telewizorze.
3 Dotknij
, aby zmienić kanały lub dostosować poziom głośności.
Na ekranie wyświetlony zostanie panel zdalnego sterowania.
Ustawianie przypomnień o programach
1 Wybierz program telewizyjny, który chcesz oglądać.
2 Dotknij PRZYPOMNIJ MI.
Alarm zostanie włączony o ustawionej godzinie.
155
Łączenie z innymi urządzeniami
Screen Mirroring
Informacje o funkcji Kopia ekranu
Ta funkcja umożliwia podłączenie urządzenia do dużego ekranu przy użyciu klucza AllShare Cast
lub urządzenia HomeSync i udostępnianie zawartości. Tej funkcji można również używać z innymi
urządzeniami obsługującymi funkcję Wi-Fi Miracast.
Urządzenia obsługujące
funkcję Screen Mirroring
(urządzenia AllShare Cast,
HomeSync i Wi-Fi Miracast)
• Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
• Funkcja ta może nie działać na urządzeniach, które obsługują funkcję Miracast, ale nie
obsługują standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection 2.X).
• Niektóre pliki mogą być buforowane w trakcie odtwarzania w zależności od rodzaju
połączenia z siecią.
• Aby nie marnować energii, funkcja ta powinna być wyłączona, gdy nie jest używana.
• Jeśli zostanie określona częstotliwość Wi-Fi, urządzenie HomeSync lub klucze AllShare
Cast mogą nie zostać wykryte lub podłączone.
• Jeśli filmy lub gry są odtwarzane na ekranie telewizora, należy wybrać odpowiedni tryb
telewizora, aby uzyskać jak najlepszą jakość.
156
Łączenie z innymi urządzeniami
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Upewnij się, że urządzenie umożliwiające wykonanie kopii ekranu jest podłączone do telewizora
za pomocą kabla HDMI.
• Upewnij się, że telewizor jest włączony.
Wyświetlanie zawartości na telewizorze
Przed połączeniem telewizora z urządzeniem połącz telewizor i urządzenie umożliwiające wykonanie
kopii ekranu. Informacje na temat konfiguracji połączenia zostały zawarte w instrukcji obsługi
urządzenia. Następujące działania stanowią przykład wyświetlania zawartości na telewizorze
połączonym za pomocą klucza AllShare Cast.
1 Wybierz na telewizorze tryb połączenia, na przykład tryb HDMI, aby nawiązać połączenie z
urządzeniem zewnętrznym.
2 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Screen Mirroring.
Wyszczególnione zostaną wykryte urządzenia.
3 Wybierz urządzenie do połączenia.
Ekran urządzenia użytkownika zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
Jeśli połączenie z urządzeniem jest nawiązywane po raz pierwszy, dotknij nazwy klucza na liście
i przytrzymaj ją, a następnie wprowadź kod PIN wyświetlony na ekranie telewizora.
4 Otwórz plik lub odtwórz go, a następnie steruj wyświetlaniem za pomocą przycisków na swoim
urządzeniu.
Zatrzymywanie wyświetlania zawartości
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Screen Mirroring.
157
Łączenie z innymi urządzeniami
Drukowanie z urządzenia przenośnego
Jeśli podłączysz urządzenie do drukarki, możesz drukować obrazy lub dokumenty.
Niektóre drukarki mogą nie być zgodne z urządzeniem.
Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji
• Upewnij się, że w urządzeniu i drukarce jest włączona funkcja Wi-Fi lub Wi-Fi Direct.
Łączenie z drukarką
Na ekranie aplikacji dotknij opcji Ustawienia → Drukowanie, wybierz typ drukarki, a następnie
przeciągnij w prawo przełącznik znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Urządzenie wyszuka
drukarki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co urządzenie. Wybierz drukarkę, która będzie drukarką
domyślną.
Jeśli chcesz dodać drukarki ręcznie, dotknij → Dodaj drukarkę →
dotknij OK.
, wpisz szczegóły, a następnie
Aby zmienić ustawienia drukowania, dotknij → Ustawienia.
Drukowanie zawartości
Wyświetlając zawartość, np. obrazy lub dokumenty, dotknij → Drukuj, a następnie wybierz
drukarkę.
158
Menedżer urządzenia i danych
Aktualizowanie urządzenia
Oprogramowanie urządzenia można uaktualnić do najnowszej wersji.
Aktualizowanie bezprzewodowe
Oprogramowanie urządzenia można bezpośrednio uaktualnić do najnowszej wersji za pomocą
usługi FOTA (Firmware Over-The-Air).
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Informacje o urządzeniu → Aktualizacje oprogramow.
→ Aktualizuj teraz.
Aktualizowanie za pomocą programu Samsung Kies
Najnowszą wersję programu Samsung Kies można pobrać z witryny firmy Samsung. Uruchom
program Samsung Kies i podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies automatycznie
rozpoznaje urządzenie i w oknie dialogowym wyświetla aktualizacje, jeśli są dostępne. Kliknij
przycisk Uaktualnij w oknie dialogowym, aby rozpocząć aktualizowanie. Dodatkowe informacje na
temat aktualizowania można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.
• Nie wolno wyłączać komputera ani odłączać kabla USB podczas aktualizowania
urządzenia.
• Podczas aktualizowania urządzenia nie wolno podłączać innych urządzeń
multimedialnych do komputera. Może to spowodować zakłócenie procesu aktualizacji.
159
Menedżer urządzenia i danych
Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniem a
komputerem
Pliki audio, wideo, obrazy i inne można przesyłać z urządzenia do komputera i odwrotnie.
• Nie odłączaj kabla USB od urządzenia podczas przenoszenia plików. Mogłoby to
spowodować utratę danych lub uszkodzenie urządzenia.
• Nie odłączaj urządzenia od komputera podczas odtwarzania na podłączonym
komputerze plików zapisanych na urządzeniu. Po zakończeniu odtwarzania pliku odłącz
urządzenie od komputera.
• Urządzenia mogą nie zostać właściwie połączone, jeśli są połączone za pomocą
koncentratora USB. Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu USB komputera.
Podłączanie jako urządzenie multimedialne
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
2 Otwórz panel powiadomień i dotknij Podłączono jako urządzenie multimedialne →
Urządzenie multimedialne (MTP).
Dotknij Aparat (PTP), jeśli komputer nie obsługuje protokołu MTP (Media Transfer Protocol) lub
nie zainstalowano na nim odpowiedniego sterownika.
3 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
160
Menedżer urządzenia i danych
Łączenie z programem Samsung Kies
Samsung Kies to aplikacja komputerowa, która umożliwia zarządzanie zawartością multimedialną
i informacjami prywatnymi na urządzeniach Samsung. Najnowszą wersję programu Samsung Kies
można pobrać z witryny firmy Samsung.
1 Podłącz urządzenie do komputera kablem USB.
Samsung Kies jest automatycznie uruchamiana na komputerze. Jeśli program Samsung Kies nie
zostanie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
2 Prześlij pliki między urządzeniem a komputerem.
Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.
Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie
danych
Ta funkcja umożliwia ochronę informacji osobistych, danych aplikacji i ustawień w urządzeniu.
Istnieje możliwość zabezpieczenia poufnych informacji na koncie kopii zapasowej, aby uzyskiwać do
nich dostęp w późniejszym czasie.
Korzystanie z konta Google
1 Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
2 Dotknij Backup i zerowanie i zaznacz Utwórz kop. zap. danych.
3 Dotknij Konto kopii zapasowej i wybierz swoje konto, które ma zostać ustawione jako konto
kopii zapasowej.
Aby odtworzyć dane, należy zalogować się do konta Google za pomocą kreatora
konfiguracji. Można uruchomić i otworzyć kreatora konfiguracji, przywracając ustawienia
fabryczne urządzenia. Jeśli nie zalogujesz się do konta Google za pomocą kreatora
konfiguracji, nie będzie można przywrócić danych kopii zapasowej.
161
Menedżer urządzenia i danych
Korzystanie z konta Samsung
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Konta → Dodaj konto → Samsung account, a
następnie zaloguj się do konta Samsung.
2 Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
3 Dotknij Chmura → Kopia zapasowa, zaznacz elementy, których kopię zapasową chcesz
wykonać, a następnie dotknij UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ → UTWÓRZ BACKUP.
Aby przywrócić dane, dotknij Przywróć, wybierz elementy do przywrócenia, a następnie dotknij
PRZYWRÓĆ TERAZ.
Zerowanie danych
Z urządzenia można usunąć wszystkie ustawienia i dane. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne,
wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Szczegółowe
informacje znajdują się w części Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie danych.
1 Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
2 Dotknij Backup i zerowanie → Ustawienia fabryczne.
3 Dotknij RESETUJ URZĄDZ. → USUŃ WSZYSTKO.
Urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamiane.
162
Ustawienia
Ustawienia — informacje
Ta aplikacja służy do konfigurowania urządzenia, ustawiania opcji aplikacji i dodawania kont.
Dotknij Ustawienia na ekranie aplikacji.
Aby wyszukiwać ustawienia poprzez wpisywanie słów kluczowych, dotknij
.
Szybkie ustawienia
Ta funkcja umożliwia wyświetlanie listy ulubionych opcji ustawień.
Aby edytować listę ulubionych opcji ustawień, dotknij → Edytuj szybkie ustawienia, wybierz
opcję ustawień, a następnie dotknij GOTOWE.
Połączenia sieciowe
Wi-Fi
Aktywacja funkcji Wi-Fi umożliwia połączenie z punktem dostępu sieci Wi-Fi, zapewniając dostęp do
Internetu i innych urządzeń sieciowych.
Na ekranie aplikacji dotknij Wi-Fi, a następnie przeciągnij przełącznik Wi-Fi w prawo.
Stabilne połączenie z siecią można utrzymywać, wybierając sieć Wi-Fi lub sieć komórkową, zależnie
od tego, który sygnał jest silniejszy. Jeśli chcesz, aby sieć była przełączana automatycznie, zaznacz
Inteligentne przełączanie sieci.
163
Ustawienia
Ustawienie zasad trybu uśpienia Wi-Fi
Dotknij → Zaawansowane → Podtrzymanie połączenia Wi-Fi.
Gdy ekran jest wyłączony, połączenia Wi-Fi są automatycznie wyłączane. W takiej
sytuacji urządzenie automatycznie uzyskuje dostęp do sieci komórkowych, jeśli zostało
skonfigurowane korzystanie z nich. Może to spowodować naliczenie dodatkowych opłat za
transmisję danych. Aby nie ponosić dodatkowych opłat, wybierz ustawienie tej opcji jako
Zawsze.
Ustawienie powiadomienia o sieci
Urządzenie może wykrywać niezabezpieczone sieci Wi-Fi i wyświetlać ikonę w pasku stanu,
powiadamiając o ich dostępności.
Dotknij → Zaawansowane i zaznacz Powiadomienie o sieci, aby włączyć tę funkcję.
Wi-Fi Direct
Funkcja Wi-Fi Direct umożliwia bezpośrednie połączenie urządzeń poprzez sieć Wi-Fi bez
konieczności stosowania punktu dostępu.
Dotknij → Wi-Fi Direct.
Przyspieszenie pobierania
Ustawienie urządzenia pozwalające na jednoczesne pobieranie plików za pośrednictwem sieci Wi-Fi i
komórkowej.
Na ekranie ustawień dotknij Przyspieszenie pobierania, a następnie przeciągnij przełącznik
Przyspieszenie pobierania w prawo.
Za pobieranie plików za pomocą sieci telefonii komórkowej mogą zostać naliczone
dodatkowe opłaty.
Bluetooth
Włączenie funkcji Bluetooth umożliwia wymianę danych na niewielką odległość.
Na ekranie aplikacji dotknij Bluetooth, a następnie przeciągnij przełącznik Bluetooth w prawo.
164
Ustawienia
Udostępnianie internetu
Urządzenie może pełnić funkcję router Wi-Fi, co umożliwia udostępnianie transmisji danych sieci
komórkowych innym urządzeniom. Szczegółowe informacje znajdują się w części Udostępnianie
Internetu i korzystanie z routerów Wi-Fi.
Na ekranie ustawień dotknij Udostępnianie internetu.
• Router Wi-Fi: za pomocą routera bezprzewodowego można udostępniać transmisję danych
sieci komórkowych komputerom i innym urządzeniom, używając funkcji sieci Wi-Fi. Z tej funkcji
można korzystać, jeśli połączenie z siecią nie jest dostępne.
• Router USB: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych przez USB można
udostępniać transmisję danych sieci komórkowych komputerom za pomocą funkcji USB.
Po podłączeniu do komputera urządzenie pełni dla komputera funkcję bezprzewodowego
modemu.
• Router Bluetooth: po włączeniu funkcji udostępniania transmisji danych sieci komórkowych
przez Bluetooth można udostępniać transmisję danych innym urządzeniom za pomocą funkcji
Bluetooth.
Tryb Offline
Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług
urządzenia innych niż sieciowe.
Na ekranie ustawień dotknij Tryb Offline.
Licznik danych
Można śledzić ilość przesyłanych danych i dostosować ustawienia limitu danych.
Na ekranie ustawień dotknij Licznik danych.
• Sieć komórkowa: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci
komórkowej.
• Ustaw limit transmisji danych po sieci: ustawienie limitu transmisji danych z sieci komórkowej.
Aby użyć innych opcji, dotknij .
• Ogranicz. danych w tle: wyłączenie funkcji synchronizacji w tle podczas korzystania z sieci
komórkowej.
• Pokaż użycie Wi-Fi: ustawienie wyświetlania zużycia danych przez sieć Wi-Fi.
• Routery bezprzewodowe: wybieranie routerów Wi-Fi w celu uniemożliwienia aplikacjom
pracującym w tle ich używania.
165
Ustawienia
Lokalizacja
Zmień ustawienia uprawnień związanych z informacjami o lokalizacji.
Na ekranie ustawień dotknij Lokalizacja, a następnie przeciągnij przełącznik Lokalizacja w prawo.
• Tryb: wybór metody zbierania danych lokalizacji.
• Ostatnie żądania dostępu do lokalizacji: wyświetlenie aplikacji, które ostatnio żądały
informacji o bieżącej lokalizacji, oraz zużycia baterii przez nie.
• Usługi lokalizacji: wyświetlenie usług lokalizacji używanych przez urządzenie.
• Moje miejsca: konfiguracja profili używanych dla określonych lokalizacji podczas korzystania z
funkcji GPS, Wi-Fi lub Bluetooth do wyszukiwania lokalizacji.
Więcej sieci
Dostosowanie ustawień umożliwia sterowanie sieciami.
Na ekranie aplikacji dotknij Więcej sieci.
Domyślna aplikacja do przesyłania wiadomości
Wybieranie domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości.
Sieci komórkowe
• Dane pakietowe: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w dowolnej sieci
komórkowej.
• Roaming danych: ustawienie korzystania z połączeń transmisji danych w roamingu.
• Nazwy punktów dostępu: określanie nazw punktów dostępu (APNs).
• Tryb pracy sieci: wybór typu sieci.
• Operatorzy sieci: wyszukiwanie dostępnych sieci i wybór sieci do roamingu.
VPN
Konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPNs) i łączenie się z nimi.
166
Ustawienia
Połącz i udostępniaj
NFC
Można włączyć funkcję odczytywania tagów NFC, które zawierają informacje.
Na ekranie aplikacji dotknij NFC, a następnie przeciągnij przełącznik NFC w prawo.
• Android Beam: można włączyć funkcję Android Beam i przy jej użyciu wysyłać do urządzeń z
funkcją NFC dane, jak np. strony WWW i kontakty.
• S Beam: włączenie funkcji S Beam umożliwia wysłanie danych, takich jak filmy, obrazy lub
dokumenty, do urządzeń, które obsługują funkcję NFC oraz Wi-Fi Direct.
• Dotknij i zapłać: ustawienie domyślnej aplikacji płatniczej do wykonywania płatności za
pomocą telefonu komórkowego.
Lista usług płatności może nie zawierać wszystkich dostępnych aplikacji płatniczych.
Urządzenia w pobliżu
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień udostępniania zawartości po połączeniu urządzenia z
urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.
Na ekranie aplikacji dotknij Urządzenia w pobliżu, a następnie przeciągnij przełącznik Urządzenia w
pobliżu w prawo.
• Nazwa urządzenia: wyświetlenie nazwy serwera multimedialnego urządzenia.
• Zawart. do udostępnienia: ustawienie udostępniania zawartości urządzenia innym
urządzeniom.
• Dozwolone urządzenia: wyświetlanie listy urządzeń, które mają dostęp do Twojego urządzenia.
• Niedozwolone urządzenia: wyświetlanie listy urządzeń, które nie mają dostępu do Twojego
urządzenia.
• Pobierz do: wybieranie lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.
• Odbieraj pliki z innych urządzeń: określenie, czy mają być akceptowane pliki przekazywane z
innych urządzeń.
Drukowanie
Skonfiguruj ustawienia dla wtyczek drukarki zainstalowanych na urządzeniu. Można wyszukiwać
dostępnych drukarek lub dodać drukarkę ręcznie, aby drukować pliki przez sieć Wi-Fi lub usługi
chmury.
Na ekranie ustawień dotknij Drukowanie.
167
Ustawienia
Screen Mirroring
Uaktywnienie funkcji kopii ekranu umożliwia udostępnianie swojego ekranu innym osobom.
Na ekranie aplikacji dotknij Screen Mirroring.
Dźwięk i wyświetlacz
Dźwięki i powiadomienia
W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.
Na ekranie ustawień dotknij Dźwięki i powiadomienia.
• Tryb dźwięku: ustawienie korzystania z trybu dźwięku lub trybu cichego.
• Intensywność wibracji: dostosowanie intensywności wibracji.
• Wibr. podczas dzwonienia: ustawianie sygnalizacji połączeń przychodzących wibracjami i
odtworzeniem dźwięku dzwonka.
• Dzwonki: wybieranie lub dodawanie dźwięku dzwonka dla połączeń przychodzących.
• Wibracje: dodawanie lub wybieranie trybu wibracji.
• Dzwonek powiadomienia: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o zdarzeniach, takich
jak wiadomości przychodzące.
Wyświetlacz
Zmiana ustawień wyświetlacza.
Na ekranie aplikacji dotknij Wyświetlacz.
• Jasność: ustawianie jasności wyświetlacza.
• Czcionka:
– – Styl czcionki: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu.
– – Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
168
Ustawienia
• Obrót ekranu: skonfigurowanie automatycznego obracania interfejsu podczas obracania
urządzenia.
– – Inteligentny obrót: blokada obrotu interfejsu zależnie od orientacji twarzy.
• Smart stay: uniemożliwianie wyłączenia podświetlenia ekranu podczas patrzenia na
wyświetlacz.
• Wygaszenie ekranu: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem
podświetlenia wyświetlacza.
• Tryb ekranu:
– – Dostosuj wyświetlanie: ten tryb służy do optymalizowania wyświetlania zgodnie z jego
ustawieniami.
– – Dynamiczny: w tym trybie odcienie wyświetlacza są bardziej soczyste.
– – Standardowy: ten tryb jest odpowiedni w zwykłym otoczeniu.
– – Profesjonalne zdjęcie: skorzystaj z tego trybu, aby kolory wyświetlacza wyglądały jak
prawdziwe.
– – Kino: ten tryb jest przydatny przy słabym oświetleniu, np. w ciemnym pomieszczeniu.
• Aut. dost. tonację ekranu: ustawianie oszczędzania energii przez zmianę jasności wyświetlacza.
• Wygaszacz ekranu: określanie, czy po podłączeniu urządzenia do biurkowej stacji dokującej lub
podczas ładowania ma być wyświetlany wygaszacz ekranu.
• Wskaźnik LED:
– – Ładowanie: włączanie powiadomienia świetlnego podczas ładowania baterii.
– – Bateria rozładowana: włączanie powiadomienia świetlnego, gdy bateria jest bliska
rozładowania.
– – Powiadomienia: włączanie powiadomienia świetlnego w przypadku nieodebranych
połączeń, wiadomości lub powiadomień.
– – Nagranie głosowe: włączanie powiadomienia świetlnego podczas nagrywania notatek
głosowych.
• Podświetl. klawiszy dot.: ustawienie czasu, przez który będzie utrzymywane podświetlenie
przycisków Ostatnio używane aplikacje i Wstecz.
• Zwiększ czułość dotyku: ustawienie urządzenia umożliwiające posługiwanie się ekranem
dotykowym w rękawiczkach.
W zależności od materiału, z którego wykonane są rękawiczki, niektóre polecenia mogą nie
zostać rozpoznane przez urządzenie.
169
Ustawienia
Tapeta
Wybierz obraz tła ekranu startowego lub ekranu blokady.
Na ekranie aplikacji dotknij Tapeta.
Ekran blokady
Te ustawienia dotyczą ekranu blokady.
Na ekranie aplikacji dotknij Ekran blokady.
• Blokada ekranu: aktywacja funkcji blokady ekranu. Poniższe opcje mogą się różnić w zależności
od wybranej funkcji blokady ekranu.
• Zegar podwójny: ustawienie, czy na urządzeniu ma być wyświetlany podwójny zegar.
• Rozmiar zegara: regulacja wielkości zegara.
• Pokaż datę: ustawienie, czy wraz z zegarem ma być wyświetlana data.
• Skrót do aparatu: ustawienie wyświetlania skrótu do aparatu na ekranie blokady.
• Informacje o właścicielu: wprowadzenie informacji wyświetlanych wraz z zegarem.
• Efekt odblokowania: wybierz efekt odblokowania ekranu.
• Dodatkowe informacje: włączenie w urządzeniu wyświetlania na zablokowanym ekranie
informacji o pogodzie lub liczby kroków podczas korzystania z asystenta spacerów w aplikacji S
Health.
• Tekst pomocy: ustawianie wyświetlania tekstu pomocy na ekranie blokady.
Wiele okien
Ta opcja służy do ustawienia korzystania z funkcji Wiele okien w urządzeniu.
Na ekranie aplikacji dotknij Wiele okien, a następnie przeciągnij przełącznik Wiele okien w prawo.
• Otw. w tryb. Wiele okien: włączanie funkcji Wiele okien na urządzeniu przy otwieraniu plików z
folderu Moje pliki lub Wideo. Ponadto funkcja ta jest włączana w urządzeniu podczas oglądania
załączników do wiadomości.
170
Ustawienia
Panel powiadomień
Wybieranie elementów wyświetlanych na panelu powiadomień.
Na ekranie ustawień dotknij Panel powiadomień.
• Dostosowanie jasności: ustawienie wyświetlania paska dostosowania jasności w panelu
powiadomień.
• Polecane aplikacje: włączenie w urządzeniu wyświetlania na panelu powiadomień listy
polecanych aplikacji na podstawie wykonywanych czynności, takich jak podłączenie złącza
słuchawkowego do urządzenia.
• Ustaw. panelu powiadomień: zmiana rozmieszczenia przycisków szybkich ustawień
wyświetlanych na panelu powiadomień.
Przybornik
Dzięki tej opcji można na urządzeniu korzystać z przybornika.
Na ekranie ustawień dotknij Przybornik, a następnie przeciągnij przełącznik Przybornik w prawo.
Zostanie wyświetlona lista aplikacji, które są wyświetlane w przyborniku. Aby edytować listę
aplikacji, dotknij Edytuj.
Obsługa jedną ręką
Można uaktywnić tryb obsługi urządzenia jedną ręką dla wygody użytkownika.
Na ekranie ustawień dotknij Obsługa jedną ręką, a następnie przeciągnij przełącznik Obsługa jedną
ręką w prawo.
171
Ustawienia
Personalizacja
Tryb Ułatwienia
Przestawienie urządzenia na tryb ułatwień.
Na ekranie ustawień dotknij Tryb Ułatwienia.
• Tryb Standardowy: ustawienie na urządzeniu trybu standardowego.
• Tryb Ułatwienia: ustawienie na urządzeniu trybu ułatwień.
• Aplikcje w trybie Ułatwienia: wybór ustawień, które będą wyświetlane w prostszym układzie.
Dostępność
Z tej funkcji można korzystać, aby uzyskać dostęp do ustawień ulepszania dostępności urządzenia.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Dostępność.
Na ekranie ustawień dotknij Dostępność.
Tryb prywatny
Włączenie w urządzeniu trybu prywatnego uniemożliwia innym osobom dostęp do Twojej
prywatnej zawartości.
Na ekranie ustawień dotknij Tryb prywatny, a następnie przeciągnij przełącznik Tryb prywatny w
prawo.
• Typ dostępu do tr. pryw.: ustawienie lub zmiana metody odblokowywania w celu włączenia
trybu prywatnego.
172
Ustawienia
Skaner odcisków palców
Dzięki tej funkcji można zarejestrować swoje odciski palców w urządzeniu, aby zabezpieczyć
urządzenie lub zalogować się do swojego konta Samsung.
Na ekranie ustawień dotknij Skaner odcisków palców.
• Menedżer odcisków palców: zapisywanie lub usuwanie informacji o odciskach palców.
• Zmień hasło backupu: zmiana alternatywnego hasła zastępującego odcisk palca, jeśli
urządzenie go nie rozpozna.
• Blokada ekranu: ustawienie metody odblokowania i alternatywnego hasła.
• Zweryfikuj Konto Samsung: ustawienie weryfikowania przez urządzenie konta Samsung za
pomocą odcisków palców.
• Zapłać za pomocą PayPal: włączenie w urządzeniu logowania do konta PayPal i autoryzowania
płatności na podstawie odcisków palców.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
Ruch
Ruchy i gesty
Włączanie funkcji rozpoznawania ruchu i zmienianie jej ustawień w urządzeniu.
Na ekranie ustawień dotknij Ruchy i gesty.
• Przeglądanie: przesunięcie ręki w lewo lub w prawo nad czujnikiem umożliwia przeglądanie
obrazów, stron WWW lub utworów.
• Bezpośrednie poł.: ustawianie nawiązywania połączenia poprzez podniesienie i przytrzymanie
urządzenia w pobliżu ucha podczas przeglądania danych szczegółowych połączenia,
wiadomości lub danych kontaktu.
• Inteligentne powiadomienie: powiadamianie o nieodebranych połączeniach lub nowych
wiadomościach po podniesieniu urządzenia.
• Wycisz/wstrzymaj: włączenie w urządzeniu wyciszania przychodzących połączeń lub alarmów
albo wstrzymywania odtwarzania plików multimedialnych poprzez ruchy dłoni lub odwrócenie
wzroku od ekranu.
• Przeciągnij dłonią, aby przechwycić: ustawianie rejestrowania zrzutu ekranu po przesunięciu
dłonią po ekranie w lewo lub w prawo.
173
Ustawienia
Air view
Istnieje możliwość podglądania zawartości lub wyświetlania informacji w wyskakującym okienku
poprzez wskazanie elementu palcem.
Na ekranie ustawień dotknij Air view, a następnie przeciągnij przełącznik Air view w prawo.
Użytkownik i backup
Konta
Dodawanie kont e-mail lub SNS.
Na ekranie ustawień dotknij Konta.
Chmura
Zmiana ustawień synchronizowania danych lub plików z kontem Samsung lub pamięcią masową
Dropbox w chmurze.
Na ekranie ustawień dotknij Chmura.
Backup i zerowanie
Zmiana konfiguracji zarządzania ustawieniami i danymi.
Na ekranie ustawień dotknij Backup i zerowanie.
• Utwórz kop. zap. danych: włączenie w urządzeniu wykonywania kopii zapasowej ustawień i
danych aplikacji na serwerze Google.
• Konto kopii zapasowej: konfigurowanie lub edytowanie konta kopii zapasowej Google.
• Automatyczne przywracanie: włączenie w urządzeniu przywracania ustawień i danych
aplikacji, gdy są ponownie instalowane na urządzeniu.
• Ustawienia fabryczne: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i
usunięcie wszystkich danych użytkownika.
174
Ustawienia
System
Język i wprowadzanie
Można zmienić ustawienia wprowadzania tekstu. Niektóre opcje mogą nie być dostępne w
zależności od wybranego języka.
Na ekranie ustawień dotknij Język i wprowadzanie.
Język
Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.
Domyślnie
Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.
Klawiatura Samsung
Zmień ustawienia klawiatury Samsung.
Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.
• Polski: wybór domyślnego układu klawiatury.
• Wybór języków wpisywania: wybór języka używanego do wprowadzania tekstu.
• Przewidywanie tekstu: można uaktywnić tryb przewidywania, aby urządzenie przewidywało
i sugerowało słowa na podstawie wpisywanych znaków. Można także zmienić ustawienia
przewidywania wpisywanych słów.
• Automatyczne zastępowanie: włączenie w urządzeniu poprawiania błędnie napisanych i
niekompletnych słów dotknięciem klawisza spacji lub znaku interpunkcyjnego.
• Moje klawisze skrótów: ustawienie skrótów numerycznych do często używanych tekstów.
Zaprogramowany tekst można wstawić, dotykając klawisza numeru i przytrzymując go.
• Autom. wielkie litery: włączenie w urządzeniu automatycznego umieszczania wielkiej litery po
końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
• Automatyczne spacje: ustawienie automatycznego wstawiania spacji pomiędzy słowami.
• Automatyczna interpunkcja: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu
klawisza spacji.
175
Ustawienia
• Przeciąganie po klawiat.:
– – Brak: ustawienie dezaktywacji funkcji przeciągania palcem po klawiaturze.
– – Wpisywanie ciągłe: ustawianie wprowadzania tekstu poprzez przesuwanie palcem po
klawiaturze.
– – Sterowanie kursorem: włączenie funkcji inteligentnego nawigowania po klawiaturze w celu
przesuwania kursora poprzez przewijanie klawiatury.
• Dźwięk: ustawianie sygnalizowania dźwiękiem dotknięcia klawisza.
• Wibracja: ustawianie sygnalizowania wibracjami dotknięcia klawisza.
• Podgląd znaków: włączanie funkcji wyświetlania dużych liter dotykanych na klawiaturze.
• Zeruj ustawienia: zerowanie ustawień klawiatury Samsung.
Pisanie głosowe Google
Zmień ustawienia wprowadzania głosowego.
• Języki: wybór języka wpisywania używanego do wprowadzania tekstu.
• Blokuj obraźliwe słowa: zablokowanie rozpoznawania przez urządzenie wypowiadanych
obraźliwych słów.
• Rozpoznawanie mowy offline: pobranie i zainstalowanie danych językowych do wprowadzania
głosowego w trybie offline.
Opcje syntezatora mowy
• Preferowany moduł TTS: wybór mechanizmów syntezy mowy. Aby zmienić ustawienia
mechanizmów syntezy mowy, dotknij .
• Szybkość mówienia: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
• Posłuchaj przykładu: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
• Stan domyślnego języka: wyświetlanie stanu domyślnego języka funkcji syntezy mowy.
176
Ustawienia
Odczyt powiadomień
W urządzeniu można włączyć odczytywanie na głos powiadomień o przychodzących połączeniach,
wiadomościach lub zdarzeniach.
Szybkość wskaźnika
Zmiana szybkości wskaźnika myszy lub panelu dotykowego podłączonego do urządzenia.
Data i godzina
Można uzyskać dostęp do opisanych poniżej ustawień i zmieniać sposób wyświetlania daty i
godziny.
Na ekranie ustawień dotknij Data i godzina.
Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia godziny i
daty są resetowane.
• Autom. data i godzina: automatyczna aktualizacja godziny przy zmianie strefy czasowej.
• Ustaw datę: ręczne ustawienie bieżącej daty.
• Ustaw godzinę: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
• Autom. strefa czasowa: ustawianie pobierania informacji o strefie czasowej z sieci podczas
zmiany strefy.
• Wybierz strefę czasową: wprowadzenie bieżącej strefy czasowej użytkownika.
• Format 24-godzinny: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
• Wybierz format daty: umożliwia wybranie formatu daty.
177
Ustawienia
Wiadomość alarmowa
Istnieje możliwość włączenia trybu ratunkowego i ustawienia kontaktów podstawowych oraz
wiadomości ratunkowych. Szczegółowe informacje znajdują się w części Tryb ratunkowy.
Na ekranie ustawień dotknij Wiadomość alarmowa.
• Tryb awaryjny: ustawienie włączenia trybu awaryjnego na urządzeniu, aby zmniejszyć zużycie
baterii przez podstawowe funkcje, takie jak wykonywanie połączeń.
• Wiadomości Geo: ustawienie urządzenia pozwalające otrzymywać powiadomienia o trudnych
warunkach atmosferycznych.
• Wysyłanie wiadomości pomocy: włączenie w urządzeniu wysyłania wiadomości z prośbą o
pomoc, gdy trzykrotnie zostanie naciśnięty przycisk włączania/wyłączania.
– – Wyślij obrazy: włączenie w urządzeniu wysyłania zdjęć zrobionych przednim i tylnym
aparatem wraz z wiadomością z prośbą o pomoc.
Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora sieci.
– – Wyślij nagranie dźwięku: włączenie w urządzeniu nagrywania dźwięku i wysyłania go wraz
z wiadomością do odbiorców.
• Zarządzaj kontaktami głównymi: wybór lub edycja odbiorców wiadomości z prośbą o pomoc.
Akcesoria
Zmiana ustawień akcesoriów.
Na ekranie ustawień dotknij Akcesoria.
• Wyjście audio: wybór formatu wyjścia dźwięku używanego w przypadku podłączania
urządzenia do urządzeń z portem HDMI. Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać ustawienia
dźwięku przestrzennego.
Bateria
Wyświetlanie ilości energii baterii używanej przez urządzenie.
Na ekranie ustawień dotknij Bateria.
• Wyświetl naład. baterii w %: ustawienie wyświetlania poziomu naładowania baterii.
178
Ustawienia
Oszczędzanie energii
Uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego trybu. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Używanie funkcji oszczędzania energii.
Na ekranie ustawień dotknij Oszczędzanie energii.
• Tryb oszczędzania energii: uaktywnienie trybu oszczędzania energii i zmiana ustawień tego
trybu.
• Tryb bardzo niskiego zużycia energii: czas czuwania można wydłużyć przez wyświetlanie
prostszego układu i ograniczenie dostępu do aplikacji w celu zmniejszenia zużycia baterii.
Szacowany maksymalny czas czuwania oznacza przedział czasowy, który upłynie do
rozładowania się baterii, jeżeli urządzenie nie będzie używane. Czas czuwania może być inny
zależnie od ustawień urządzenia i warunków obsługi.
Pamięć
Można wyświetlać informacje o pamięci urządzenia i karcie pamięci lub sformatować kartę pamięci.
Na ekranie ustawień dotknij Pamięć.
Formatowanie karty pamięci powoduje trwałe usunięcie wszystkich zapisanych na niej
danych.
Rzeczywista, dostępna pojemność pamięci wewnętrznej jest mniejsza niż podana wartość,
ponieważ system operacyjny i domyślne aplikacje zajmują część pamięci. Dostępna
pojemność może ulec zmianie po uaktualnieniu urządzenia.
Bezpieczeństwo
W urządzeniu można zmienić ustawienia w celu zabezpieczenia telefonu i karty SIM lub USIM.
Na ekranie ustawień dotknij Bezpieczeństwo.
• Administratorzy urządzenia: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na
urządzeniu. Administratorom urządzenia można zezwolić na stosowanie nowych zasad
dotyczących urządzenia.
• Nieznane źródła: zezwolenie urządzeniu na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł.
179
Ustawienia
• Zaszyfruj urządzenie: określenie hasła umożliwiającego szyfrowanie danych na urządzeniu.
Jeśli włączona jest ta funkcja, należy podać hasło po każdym włączeniu urządzenia.
Należy naładować baterię przed włączeniem tego ustawienia, ponieważ zaszyfrowanie
danych trwa ponad jedną godzinę.
• Szyfrowanie karty pamięci: włączenie w urządzeniu szyfrowania wszystkich plików na karcie
pamięci.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenia przy włączonym tym ustawieniu,
urządzenie nie odczyta zaszyfrowanych plików. Wyłącz to ustawienie przed przywróceniem
ustawień fabrycznych urządzenia.
• Zdalna kontrola: konfigurowanie zdalnego sterowania urządzeniem przez Internet, gdy
urządzenie zostanie zgubione lub skradzione. Funkcja jest dostępna po zalogowaniu się do
swojego konta Samsung.
• Powiad. zmiany karty SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji Znajdź moje urządzenie
ułatwiającej zlokalizowanie urządzenia w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
• Przejdź do witryny: uzyskiwanie dostępu do strony WWW usługi znajdowania telefonu
komórkowego (findmymobile.samsung.com). W witrynie Znajdź moje urządzenie można śledzić
i sterować zgubionym lub skradzionym urządzeniem.
• Blokada ponown. aktywacji: ustawienie wymagania danych logowania do konta Samsung po
wyzerowaniu urządzenia, aby uniemożliwić innym ponowną aktywację urządzenia.
• Skonfiguruj blokadę karty SIM:
– – Zablokuj kartę SIM: włączenie lub wyłączenie funkcji blokady PIN, która wymaga
wprowadzenia PIN przed użyciem urządzenia.
– – Zmień kod PIN karty SIM: zmiana kodu PIN chroniącego dostęp do danych na karcie SIM lub
USIM.
• Widoczne hasła: włączenie w urządzeniu wyświetlania haseł podczas ich wprowadzania.
• Aktualizac. zasad zabezp.: ustawienie sprawdzania i pobierania aktualizacji bezpieczeństwa.
• Wyślij raporty zabezpieczeń: ustawienie automatycznego wysyłania zaktualizowanych
raportów bezpieczeństwa do firmy Samsung.
• Typ pamięci: ustawienie typu pamięci dla plików poświadczeń.
• Zaufane poświadczenia: określenie używania certyfikatów i poświadczeń w celu zapewnienia
bezpieczeństwa korzystania z różnych aplikacji.
• Instalac. z pamięci urządzenia: instalacja certyfikatów szyfrowania zapisanych w pamięci USB.
• Wyczyść poświadczenia: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.
180
Ustawienia
Pomoc
Pomoc zawiera informacje na temat sposobu używania urządzenia, aplikacji, a także na temat
konfigurowania ważnych ustawień.
Na ekranie ustawień dotknij Pomoc.
Informacje o urządzeniu
Dostęp do informacji o urządzeniu, edycja nazwy urządzenia lub aktualizacja oprogramowania
urządzenia.
Na ekranie ustawień dotknij Informacje o urządzeniu.
Aplikacje
Menedżer Aplikacji
Wyświetlanie aplikacji urządzenia i zarządzanie nimi.
Na ekranie ustawień dotknij Menedżer Aplikacji.
Aplikacje domyślne
Wybór ustawień domyślnych podczas korzystania z aplikacji.
Na ekranie ustawień dotknij Aplikacje domyślne.
Ustawienia Google
Ta aplikacja służy do konfigurowania ustawień niektórych funkcji udostępnianych przez Google.
Dotknij Ustawienia Google na ekranie aplikacji.
181
Dostępność
Dostępność
Menu dostępności oferuje specjalne funkcje dostosowane do użytku przez osoby z różnymi
rodzajami niepełnoprawności, na przykład z wadą wzroku lub słuchu. Dostępne są następujące
funkcje:
• Funkcja TalkBack
• Zmiana rozmiaru czcionki
• Powiększanie ekranu
• Przypomnienia o powiadomieniach
• Odwracanie kolorów wyświetlania
• Dostosowanie kolorów
• Wyłączanie wszystkich dźwięków
• Powiadomienie świetlne fleszem
• Dostosowywanie balansu dźwięku
• Tryb dźwięku monofonicznego
• Dostosowywanie ustawień napisów
• Automatyczna wibracja dotykowa
• Elektroniczna niania
• Pomocnicze menu
• Funkcja Air gesture
• Ustawienia czasu reakcji dotykania i przytrzymywania
• Tryb sterowania interakcją
• Zmienianie metody odbierania i kończenia połączeń
• Tryb jednokrotnego dotyku
• Konfigurowanie ustawień dostępności
Aby skorzystać z menu dostępności, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność.
182
Dostępność
Otwieranie menu dostępności za pomocą
przycisku ekranu startowego
Poniższe menu dostępności można wywołać, naciskając trzykrotnie przycisk ekranu startowego.
• Dostępność
• TalkBack
• Kolory w negatywie
• Kontrola interakcji
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Dostęp bezpośredni, a następnie
przeciągnij przełącznik Dostęp bezpośredni w prawo. Następnie wybierz menu dostępności, które
będą otwierane, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk ekranu startowego.
Jeśli zostanie wybrane więcej niż jedno menu, za każdym razem, gdy trzykrotnie naciśniesz przycisk
ekranu startowego urządzenie będzie wyświetlało okienko wyskakujące z pytaniem, które menu ma
zostać użyte. Aby umożliwić Kontrola interakcji w menu dostępności, włącz tę funkcję. Na ekranie
aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Możliwości manualne i interakcja → Kontrola
interakcji, a następnie przeciągnij przełącznik Kontrola interakcji w prawo.
Funkcja TalkBack
Włączanie lub wyłączanie funkcji TalkBack
Gdy funkcja TalkBack jest włączona, urządzenie odczytuje na głos tekst wyświetlany na ekranie lub
nazwy wybieranych funkcji. Ta funkcja jest przydatna dla osób niewidomych lub mających trudności
z odczytywaniem treści na ekranie.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → TalkBack.
2 Przeciągnij przełącznik TalkBack w prawo.
Jeśli chcesz wyłączyć funkcję TalkBack, przeciągnij przełącznik TalkBack w lewo.
3 Dotknij OK.
183
Dostępność
Po włączeniu funkcji TalkBack możliwe jest odsłuchiwanie odczytywanych na głos powiadomień
głosowych oraz nazw wybieranych funkcji. Istnieje także możliwość ustawienia odtwarzania
powiadomień głosowych o wyłączeniu ekranu, nowych powiadomieniach i innych zdarzeniach.
Gdy w trakcie korzystania z funkcji TalkBack włączysz Czytanie dotykiem, urządzenie będzie
odczytywało wybrane elementy na głos. Gdy dotkniesz elementu na ekranie, urządzenie najpierw
odczyta na głos jego nazwę. Jeśli następnie dotkniesz dowolnego miejsca ekranu dwukrotnie,
urządzenie wykona funkcję lub otworzy aplikację. Jeśli funkcja Czytanie dotykiem jest wyłączona,
na urządzeniu nie można wykonywać różnych funkcji wymagających gestów palców.
Aby włączyć funkcję Czytanie dotykiem, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność →
Widoczność → TalkBack → USTAWIENIA, a następnie zaznacz Czytanie dotykiem.
Niektóre funkcje nie są dostępne podczas korzystania z funkcji TalkBack.
Sterowanie ekranem za pomocą gestów palców
W trakcie korzystania z funkcji TalkBack można obsługiwać ekran, wykonując różne gesty palcami.
Jeśli funkcja Czytanie dotykiem jest wyłączona, na urządzeniu nie można wykonywać niektórych
funkcji wymagających gestów palców.
Aby włączyć funkcję Czytanie dotykiem, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność →
Widoczność → TalkBack → USTAWIENIA, a następnie zaznacz Czytanie dotykiem.
• Eksplorowanie ekranu: przyłóż palec do ekranu i eksploruj ekran, poruszając po nim palcem.
Jeśli wybierzesz element i przytrzymasz na nim palec, urządzenie przeczyta nazwę tego
elementu na głos. Po podniesieniu palca element znajdujący się pod nim zostaje wybrany.
• Wybieranie elementów: dotknij elementu, aby go wybrać. Możesz też wybrać element w trakcie
korzystania z ekranu, i go przytrzymać, a następnie podnieść palec.
• Otwieranie wybranego elementu: gdy usłyszysz, jak jest czytana na głos nazwa wymaganego
elementu, podnieś palec znad tego elementu. Następnie dwukrotnie dotknij dowolnego
miejsca na ekranie.
• Wybieranie poprzedniego elementu: szybko przewiń ekran w górę lub w lewo jednym palcem.
184
Dostępność
• Wybieranie następnego elementu: szybko przewiń ekran w dół lub w prawo jednym palcem.
• Przewijanie list: przewijaj ekran w górę lub w dół dwoma palcami.
• Powrót do poprzedniej strony: przewiń ekran w prawo dwoma palcami.
• Przejście do następnej strony: przewiń ekran w lewo dwoma palcami.
• Odblokowywanie ekranu: przewiń ekran dwoma palcami w dowolną stronę w obszarze
zablokowanego ekranu.
• Otwieranie panelu powiadomień: przeciągnij górę ekranu w dół dwoma palcami.
• Otwieranie panelu szybkich ustawień: przeciągnij górę ekranu w dół trzema palcami.
Ustawienia gestów palców funkcji TalkBack można skonfigurować w obszarze Zarządzaj gestami.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Konfigurowanie ustawień gestów palców.
Konfigurowanie ustawień gestów palców
W trakcie korzystania z funkcji TalkBack możesz wykonywać operacje za pomocą gestów palców.
Możesz wykonywać takie czynności, jak powracanie do poprzedniego ekranu, otwieranie ekranu
startowego i inne. Zanim zaczniesz korzystać z gestów palców, musisz je skonfigurować.
Konfigurowanie ustawień dla gestów pionowych
Z dwuczęściowych gestów pionowych można korzystać, przeciągając palcami w górę i w dół od
dolnej części ekranu lub odwrotnie.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → TalkBack →
USTAWIENIA → Zarządzaj gestami → Dwuczęściowe gesty pionowe. Następnie wybierz jedną z
następujących funkcji:
• Przejdź do pierwszego i ostatniego elementu na ekranie: po przeciągnięciu palcami
na ekranie w górę i w dół wybierana jest pierwsza pozycja na górze ekranu. Po szybkim
przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę wybierana jest ostatnia pozycja na dole
ekranu.
• Przełącz między poziomami czytania: po przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół
zmieniana jest jednostka tekstu. Jednostka tekstu jest zmieniana w kolejności: strona, akapit,
linia, słowo, znak, podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę
jednostka tekstu jest zmieniana w odwrotnej kolejności.
185
Dostępność
Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów
Ta funkcja służy do konfigurowania ośmiu gestów skrótów. Skonfigurować można takie gesty, jak
na przykład przeciąganie palcem w górę, a następnie w prawo bez podnoszenia go, a także inne.
Istnieje możliwość zmiany gestów skrótów lub przypisania funkcji wolnym skrótom.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → TalkBack →
USTAWIENIA → Zarządzaj gestami. Wybierz gest, a następnie wybierz funkcję, jaka ma być do
niego przypisana.
Dostępne są następujące funkcje:
• Przycisk Wstecz: powrót do poprzedniego ekranu.
• Przycisk Ekran główny: otwieranie ekranu startowego.
• Przycisk Ostatnie aplikacje: otwieranie listy ostatnio używanych aplikacji.
• Otwórz powiadomienia: otwieranie panelu powiadomień.
• Otwórz globalne menu kontekstowe: otwieranie globalnego menu kontekstowego. Dotknij
ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe, globalne menu kontekstowe. Dostępne są takie
funkcje, jak Szybka nawigacja, Czytaj od góry, Przeliteruj ostatnią wypowiedź i Czytaj od
następnego elementu. Następnie przeglądaj menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po
znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać.
Dotknij Wstrzymaj reagowanie w lewej górnej części ekranu, jeśli chcesz wstrzymać
odtwarzanie powiadomień głosowych.
Dotknij Ustawienia TalkBack w prawej górnej części ekranu, jeśli chcesz uzyskać dostęp do
ustawień TalkBack. Szczegółowe informacje znajdują się w części Konfigurowanie ustawień
funkcji TalkBack.
• Otwórz lokalne menu kontekstowe: otwieranie lokalnego menu kontekstowego. Jednostki
odczytywanego tekstu na ekranie możesz wybrać. Jeśli ta funkcja używana jest podczas
wprowadzania tekstu, dostępne są menu kontekstowe, takie jak menu sterowania kursorem.
Dotknij ekranu i przytrzymaj go, aby otworzyć okrągłe menu kontekstowe. Następnie przeglądaj
menu, rysując okrąg palcem bez odrywania. Po znalezieniu odpowiedniego menu odsuń palec
od menu, aby je wybrać.
• Czytaj od góry: odczytywanie na głos elementów od pierwszej do ostatniej pozycji w
kolejności.
• Czytaj od następnego elementu: odczytywanie na głos elementów, rozpoczynając od pozycji
następnej w kolejności po pozycji wybranej.
186
Dostępność
Zmiana jednostek odczytu
Funkcja TalkBack umożliwia odsłuchanie tekstu wyświetlonego na ekranie. Możesz przeciągnąć
palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby wybrać wymagany tekst. Domyślnie przez
urządzenie odczytywany jest na głos tekst znajdujący się w wybranym obszarze. Na urządzeniu
można także ustawić odczytywanie innych jednostek tekstu, na przykład linii lub akapitów.
Zmiana jednostek odczytu za pomocą lokalnego menu kontekstowego
1 Wybierz fragment tekstu do odczytania.
2 Aby odtworzyć lokalne menu kontekstowe, przeciągnij palcem w górę, a następnie w prawo bez
odrywania.
3 Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg palcem.
Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz Zmień szczegółowość.
4 Aby skorzystać z menu, ponownie dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj okrąg
palcem. Podnieś palec, gdy usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.
Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego lokalne menu kontekstowe znajdują się w
części Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów.
Zmiana jednostek tekstu za pomocą dwuczęściowych gestów pionowych
Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w górę i w dół jednostka tekstu jest zmieniana.
Jednostka tekstu jest zmieniana Mistranslation: w kolejności strona, akapit, linia, słowo, znak,
podstawowa. Po szybkim przeciągnięciu palcami na ekranie w dół i w górę jednostka tekstu jest
zmieniana w odwrotnej kolejności.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → TalkBack →
USTAWIENIA → Zarządzaj gestami → Dwuczęściowe gesty pionowe → Przełącz między
poziomami czytania.
Tekst znajdujący się obok wybranego tekstu można usłyszeć przy zastosowaniu bieżącej jednostki
tekstu. Aby usłyszeć następną sekcję tekstu, przeciągnij palcem w dół lub w prawo na ekranie.
Ponadto można usłyszeć tekst znajdujący się przed wybranym tekstem przy zastosowaniu bieżącej
jednostki tekstu. Aby usłyszeć poprzednią sekcję tekstu, przeciągnij palcem w górę lub w lewo na
ekranie.
187
Dostępność
Wstrzymywanie funkcji TalkBack
Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Po wybraniu opcji Wstrzymaj reagowanie w lewej górnej części ekranu funkcja
TalkBack zostanie wstrzymana.
Gdy funkcja TalkBack zostanie wstrzymana, można ją wznowić m.in. poprzez włączenie ekranu. Aby
zmienić metodę wznawiania funkcji TalkBack, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność
→ Widoczność → TalkBack → USTAWIENIA → Wznów ze stanu zawieszenia. Następnie wybierz
opcję.
Informacje na temat zmiany gestu skrótu otwierającego globalne menu kontekstowe znajdują się w
części Konfigurowanie ustawień dla gestów skrótów.
Korzystanie z funkcji szybkiej nawigacji
Za pomocą funkcji szybkiej nawigacji możesz uzyskać dostęp do menu, rysując okrąg na ekranie bez
konieczności wybierania elementu przez przewijanie w górę i w dół.
Otwórz globalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w dół, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła
menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz Szybka nawigacja. Aby skorzystać z
menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec,
gdy usłyszysz nazwę wymaganego menu.
Dodawanie etykiet obrazów i zarządzanie nimi
Do obrazów znajdujących się na ekranie można przypisywać etykiety. Po wybraniu obrazów etykiety
odczytywane są na głos przez urządzenie. Istnieje możliwość dodawania etykiet do obrazów bez
przypisanych etykiet, korzystając z lokalnego menu kontekstowego.
Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła
menu okrąg palcem. Gdy usłyszysz opcję menu dodawania etykiety, podnieś palec, aby ją wybrać.
Aby wyświetlić etykiety, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność →
TalkBack → USTAWIENIA → Zarządzaj etykietami niestandardowymi.
188
Dostępność
Konfigurowanie ustawień funkcji TalkBack
Istnieje możliwość dostosowania ustawień funkcji TalkBack zgodnie z wymaganiami.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → TalkBack →
USTAWIENIA. Globalne menu kontekstowe możesz także otworzyć, przeciągając palcem w dół, a
następnie w prawą stronę ekranu bez odrywania. Następnie przeciągnij palcem w prawą górną część
ekranu i podnieś go, gdy usłyszysz Ustawienia TalkBack.
• Głośność mowy: dostosowywanie poziomu głośności odtwarzania powiadomień głosowych.
Głośność powiadomień głosowych zależy od głośności odtwarzacza multimedialnego. Aby
dostosować głośność odtwarzania plików multimedialnych, naciśnij przycisk regulacji głośności
w górę lub w dół podczas odsłuchiwania powiadomień głosowych. Ewentualnie na ekranie
aplikacji dotknij Ustawienia → Dźwięki i powiadomienia, a następnie przeciągnij pasek
dostosowania poziomu głośności dla zawartości multimedialnej w lewo lub w prawo.
• Zmieniaj ton: włączenie w urządzeniu czytania na głos niskim tonem tekstu, który jest
wpisywany przy użyciu klawiatury.
• Echo klawiatury: ustawienie urządzenia tak, aby na głos odczytywany był tekst lub znaki
wprowadzane za pomocą klawiatury. Istnieje także możliwość określenia typu klawiatury, do
którego będzie stosowana ta funkcja.
• Mów przy wyłączonym ekranie: ustawienie urządzenia tak, aby powiadomienia głosowe
odtwarzane były przy wyłączonym ekranie.
• Użyj czujnika zbliżeniowego: ustawienie wstrzymania odtwarzania powiadomień głosowych
po umieszczeniu dłoni nad czujnikiem w górnej części urządzenia. Aby wznowić odtwarzanie
powiadomień głosowych, dotknij ekranu.
• Wstrząśnij, by rozpocząć ciągłe czytanie: włączenie w urządzeniu odczytywania na głos tekstu
wyświetlonego na ekranie po wstrząśnięciu urządzeniem. Istnieje możliwość wyboru spośród
różnych prędkości potrząsania.
• Wymawiaj nazwę rozmówcy: ustawienie odczytywania na głos nazwiska dzwoniącego przy
połączeniu przychodzącym.
• Sygnał wibracyjny: włączenie w urządzeniu wibrowania podczas korzystania z ekranu.
• Sygnał dźwiękowy: ustawienie emitowania dźwięku podczas sterowania ekranem, np. podczas
przewijania ekranu itp.
• Preferuj dźwięk mowy: ustawienie zmniejszania poziomu głośności odtwarzania na głos plików
multimedialnych podczas odczytywania nazw elementów.
• Głośność dźwięku: regulowanie głośności dźwięku odtwarzanego, gdy ekran zostanie
dotknięty, aby nim sterować. Ta funkcja jest dostępna po wybraniu opcji Sygnał dźwiękowy.
189
Dostępność
• Czytanie dotykiem: ustawienie odczytywania przez urządzenie na głos nazw elementów
znajdujących się pod palcem. Jeśli np. dotkniesz palcem Aplik. na ekranie startowym,
urządzenie przeczyta „Aplikacje”. Aby wybrać Aplik., podnieś palec i dotknij szybko dwukrotnie
w dowolnym miejscu na ekranie. Do wybranej strony możesz przejść, przewijając ekran w lewo
lub w prawo dwoma palcami. Więcej szczegółów na temat sterowania ekranem przy użyciu
funkcji Korzystaj za pomocą dotyku zawiera część Sterowanie ekranem za pomocą gestów
palców.
• Automatycznie przewijaj listy: włączenie w urządzeniu automatycznego przewijania przez
pozostałą część listy, która nie jest wyświetlona na ekranie, i odczytywania elementów na głos.
• Wybieranie jednym kliknięciem: włączenie w urządzeniu otwierania wybranego elementu po
jego jednokrotnym dotknięciu.
• Uruchom samouczek „Czytanie dotykiem”: wyświetlenie samouczka na temat funkcji Czytanie
dotykiem.
• Zarządzaj gestami: przypisywanie funkcji do wykonywania za pomocą gestów palcami.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Konfigurowanie ustawień gestów palców.
• Zarządzaj etykietami niestandardowymi: wyświetlanie dodanych etykiet.
• Wznów ze stanu zawieszenia: wybór metody wznawiania odtwarzania powiadomień
głosowych.
• Ustawienia programisty: ustawienia opcji dla tworzenia aplikacji.
Korzystanie z urządzenia przy wyłączonym ekranie
Ekran urządzenia może być przez cały czas wyłączony, aby zachować prywatność zawartości ekranu.
Ekran nie jest włączany po naciśnięciu przycisków zewnętrznych lub dotknięciu ekranu. Aktualnie
uruchomione funkcje także nie są wyłączane.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność, a następnie zaznacz
Ciemny ekran. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, należy dwukrotnie nacisnąć przycisk włączania/
wyłączania.
Korzystanie z funkcji szybkiego wprowadzania za pomocą
klawiszy
Urządzenie może wprowadzać znak po dotknięciu go na klawiaturze i podniesieniu palca. Można
wprowadzać znaki za pomocą tej funkcji zamiast podnoszenia palca i dwukrotnego dotykania
ekranu.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność, a następnie zaznacz
Szybkie wprowadzanie z klawiatury.
190
Dostępność
Odczytywanie haseł na głos
Dzięki tej funkcji na urządzeniu hasła odczytywane są na głos, gdy włączona jest funkcja TalkBack.
Korzystanie z tej funkcji umożliwia sprawdzenie, czy wprowadzane jest właściwe hasło.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność, a następnie zaznacz
Wypowiadaj hasła.
Ustawianie funkcji zamiany tekstu na mowę
Istnieje możliwość zmiany ustawień funkcji zamiany tekstu na mowę używanych przy włączonej
funkcji TalkBack, takich jak języki, szybkość i inne.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → Opcje syntezatora
mowy, a następnie korzystaj z następujących funkcji:
• Mechanizm syntezatora mowy Samsung / Przetwarzanie tekstu na mowę: wybór
mechanizmu funkcji zamiany tekstu na mowę.
• Szybkość mówienia: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
• Posłuchaj przykładu: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
Jeśli przykładowy tekst nie może zostać odczytany przez urządzenie na głos, dotknij →
Zainstaluj dane głosu, aby pobrać i zainstalować dane głosowe dla funkcji zamiany tekstu na
mowę.
• Stan domyślnego języka: wyświetlanie stanu bieżącego ustawienia języka funkcji syntezy
mowy.
Wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury
Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij
dowolnego miejsca na ekranie.
Po dotknięciu klawiatury palcem odczytywane są na głos opisy przycisków znaków znajdujących się
pod palcem. Po usłyszeniu opisu odpowiedniego menu odsuń palec od menu, aby je wybrać. Znak
jest wprowadzany, a tekst jest odczytywany na głos.
Jeśli Szybkie wprowadzanie z klawiatury nie jest włączone, odsuń palec od wybranego znaku, a
następnie dotknij szybko dwukrotnie dowolnego miejsca na ekranie. Aby włączyć funkcję szybkiego
wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność, a następnie
zaznacz Szybkie wprowadzanie z klawiatury.
191
Dostępność
Wprowadzane dodatkowych znaków
Dotknij przycisku na klawiaturze i przytrzymaj go. Jeśli za pomocą przycisku możliwe jest
wprowadzanie dodatkowych znaków, nad klawiaturą wyświetlone zostanie wyskakujące okienko ze
znakami. Aby wybrać znak, przeciągaj palcem po ekranie, aż usłyszysz wybrany znak, a następnie go
podnieś.
Zmiana języka wprowadzania klawiatury
Aby dodać języki wprowadzania, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Język i wprowadzanie.
Następnie dotknij Klawiatura Samsung → Wybór języków wpisywania, a następnie wybierz języki.
Aby zmienić język wpisywania klawiatury podczas wprowadzania tekstu, dotknij dwukrotnie
.
Edytowanie tekstu
Za pomocą lokalnego menu kontekstowego można przesuwać kursor lub kopiować i wklejać tekst.
Otwórz lokalne menu kontekstowe, przeciągając palcem w górę, a następnie w prawą stronę ekranu
bez odrywania. Aby skorzystać z menu, dotknij ekranu i przytrzymaj go, a następnie narysuj dookoła
menu okrąg palcem. Następnie podnieś palec, gdy usłyszysz Zmień szczegółowość. Aby skorzystać
z menu, ponownie dotknij ekranu i narysuj dookoła menu okrąg. Następnie podnieś palec, gdy
usłyszysz wymaganą jednostkę tekstu.
Podczas edytowania tekstu ustaw słowo lub znak jako jednostkę tekstu według własnych preferencji.
W trybie wybierania tekst wybierany jest na urządzeniu zgodnie z określoną jednostką tekstu.
Przeciągnij palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby odsłuchać tekst. Podczas odczytywania
na głos tekstu do edycji można skorzystać z następujących działań:
• Usuwanie tekstu: dotknij przycisku usuwania na klawiaturze.
• Wybieranie tekstu przy użyciu trybu wybierania: po włączeniu trybu wybierania można wybrać
tekst, słuchając go. Aby włączyć tryb zaznaczania, otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz
Sterowanie kursorem → Rozpocznij tryb zaznaczania. Przewiń w lewo lub w prawo, aby
odsłuchać tekst przed aktualnie wybranym tekstem lub po nim. Aby wyłączyć tryb zaznaczania,
otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz Sterowanie kursorem → Zakończ tryb
zaznaczania.
• Wybór całego tekstu: otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz Sterowanie kursorem →
Zaznacz wszystko. Cały tekst w dokumencie zostanie wybrany.
192
Dostępność
• Kopiowanie lub przycinanie tekstu: wybierz tekst za pomocą lokalnego menu kontekstowego.
Następnie otwórz lokalne menu kontekstowe i wybierz Sterowanie kursorem. Wybierz Kopiuj,
aby skopiować wybrany tekst, lub wybierz Wytnij, aby wyciąć wybrany tekst. Wybrany tekst
zostaje skopiowany do schowka.
• Wklejanie tekstu: umieść kursor w miejscu, w którym tekst powinien zostać wklejony, otwórz
lokalne menu kontekstowe, a następnie wybierz Sterowanie kursorem → Wklej.
Głosowe wprowadzanie tekstu
Tekst można wprowadzać za pomocą głosu. Aby wyświetlić klawiaturę, dotknij pola wprowadzania
tekstu, a następnie dwukrotnie dotknij dowolnego miejsca na ekranie.
Po dotknięciu i przytrzymaniu na urządzeniu wyświetlone zostanie wyskakujące okienko z
opcjami klawiatury. Przeciągnij palcem na ekranie, nie podnosząc go. Gdy zostanie wybrana opcja ,
podnieś palec. Powiedz słowa, które chcesz wprowadzić w polu tekstowym. Wymawiane słowa będą
wyświetlane jako tekst na ekranie i urządzenie będzie je odczytywać na głos.
Jeśli chcesz wprowadzić więcej tekstu, wybierz przycisk mikrofonu i wypowiedz słowa.
Zmienianie języka wprowadzania
Aby zmienić język wprowadzania, w trakcie wprowadzania tekstu za pomocą głosu wybierz Polski
(Polska) i wybierz język.
Aby dodać języki do listy, wybierz Polski (Polska) → Dodaj więcej języków, usuń zaznaczenie
Automatyczny, a następnie wybierz języki.
Odczytywanie na głos informacji z dokumentów lub obrazów
Dokumenty i zdjęcia można sfotografować, a następnie wyodrębnić z nich tekst oraz go przeczytać.
Na urządzeniu odczytywane są także informacje na temat koloru i wzoru, jeśli wykonano zdjęcie
obrazów kolorowych lub ze wzorem. Przejdź do sklepu GALAXY Apps, a następnie pobierz i
zainstaluj aplikację Czytnik optyczny.
Dotknij Czytnik optyczny na ekranie aplikacji.
Aby wybrać języki, które będą rozpoznawane, wybierz → Ustawienia języka.
193
Dostępność
Korzystanie z trybu dokumentu
Domyślnym trybem działania tej aplikacji jest tryb dokumentu. Jeśli jest włączony tryb kolorów
i wzorów, wybierz tryb dokumentu, dotykając . W trybie dokumentu po zrobieniu zdjęcia
dokumentu lub wizytówki na urządzeniu wyświetlany jest wyodrębniony tekst.
Połóż obiekt na płaskiej powierzchni i wybierz . Jeśli funkcja TalkBack jest włączona, tekst
odczytywany jest na urządzeniu automatycznie po zrobieniu zdjęcia.
Aby wyodrębnić tekst z zapisanego obrazu, wybierz → Załaduj obraz.
Aby tekst wyświetlony na ekranie został odczytany na głos przy wyłączonej funkcji TalkBack, dotknij
→ Syntezator mowy.
Korzystanie z trybu kolorów/wzorów
Jeśli chcesz korzystać z trybu kolorów/wzorów, włącz funkcję TalkBack.
Wybierz , aby włączyć tryb kolorów/wzorów. W trybie koloru/wzorów urządzenie wyświetla
informacje o kolorach i wzorze obiektów, gdy robisz zdjęcia. Urządzenie rozpoznaje takie elementy,
jak typowe kolory i wzory. Ten tryb ułatwia osobom z upośledzeniem wzroku wybieranie kolorów lub
wzorów, które są im potrzebne.
Ustaw obiekt w wizjerze urządzenia i wybierz . Urządzenie zrobi zdjęcie i rozpozna kolor oraz wzór
obiektu. Po zakończeniu rozpoznawania obiektu na urządzeniu automatycznie odczytywane są na
głos informacje o kolorze i wzorze obiektu.
Zależnie od warunków oświetleniowych mogą być uzyskane różne informacje o kolorach.
Zdjęcia na potrzeby trybu kolorów i wzorów najlepiej jest wykonywać przy jasnym świetle.
Zmiana rozmiaru czcionki
Ta funkcja umożliwia zmianę rozmiaru czcionki. Na urządzeniu można korzystać z różnych rozmiarów
czcionek, co ułatwia korzystanie z urządzenia osobom z upośledzeniem wzroku. W niektórych
aplikacjach ustawienie rozmiaru czcionki Ogromny może być niemożliwe.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → Rozmiar tekstu.
194
Dostępność
Powiększanie ekranu
Ta funkcja umożliwia powiększanie ekranu oraz przybliżanie określonego obszaru.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → Gesty powiększenia, a
następnie przeciągnij przełącznik Gesty powiększenia w prawo.
• Przybliżanie i oddalanie: dotknij ekranu trzykrotnie, aby przybliżyć określony obszar. Ponownie
dotknij ekranu trzykrotnie, aby powrócić.
• Korzystanie z ekranu przez przewijanie: powiększony ekran można przewijać dwoma palcami.
• Dostosowywanie współczynnika powiększenia: dotknij ekranu dwoma palcami w
powiększonym obszarze. Następnie odsuń dwa palce od siebie lub zsuń je razem, aby
dostosować współczynnik.
• Klawiatury wyświetlanej na ekranie nie można powiększyć.
• Gdy ta funkcja jest włączona, działanie niektórych aplikacji, jak Telefon i Kalkulator, może
być zakłócone.
Ustawianie przypomnień o powiadomieniach
Ta funkcja służy do regularnego przypominania o nieprzeczytanych powiadomieniach.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → Przypomnienie o
powiadom., a następnie przeciągnij przełącznik Przypomnienie o powiadom. w prawo.
Aby ustawić odstępy czasu pomiędzy alarmami, dotknij Okres przypominania.
Odwracanie kolorów wyświetlania
Ta funkcja służy do poprawienia czytelności ekranu i ułatwienia użytkownikom odczytania tekstu
z ekranu. Po włączeniu tej funkcji na ekranie urządzenia wyświetlany jest obraz o odwróconych
kolorach. Odwrócenie kolorów powoduje zwiększenie kontrastu pomiędzy czernią i bielą.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność, a następnie zaznacz Kolory
w negatywie.
195
Dostępność
Dostosowanie kolorów
Ta funkcja umożliwia dostosowanie sposobu wyświetlania kolorów na ekranie, jeśli użytkownik ma
problemy z rozróżnianiem kolorów. Kolory na urządzeniu zmieniane są na łatwiej rozpoznawalne.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Widoczność → Regulacja koloru.
2 Przeciągnij przełącznik Regulacja koloru w prawo.
3 Dotknij START.
4 Ułóż kolorowe płytki według ich podobieństwa, rozpoczynając od koloru podstawowego.
5 Po zakończeniu dostosowywania kolorów dotknij OK.
Jeśli rozróżnienie kolorów nie sprawia trudności, nie jest konieczne dalsze dostosowanie.
6 Jeśli nie można rozróżnić kolorów, dotknij Aparat lub Obraz.
7 Przeciągnij pasek dostosowania kolorów w lewo lub w prawo, a następnie dotknij OK.
Jeśli chcesz ponownie dostosować kolor, dotknij → Wyreguluj kolor ponownie.
Ustawienie powiadomień świetlnych
Dzięki tej funkcji można ustawić miganie flesza, aby zasygnalizować przychodzące połączenia, nowe
wiadomości lub powiadomienia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch, a następnie zaznacz
Powiadomienie świetlne.
Wyłączanie wszystkich dźwięków
Ta funkcja umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków urządzenia, takich jak dźwięki odtwarzanych
plików multimedialnych, włączając głos dzwoniącego podczas połączenia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch, a następnie zaznacz Wyłącz
wszystkie dźwięki.
196
Dostępność
Dostosowywanie ustawień napisów
Napisy Samsung
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch → Napisy Samsung (kodowane),
a następnie przeciągnij przełącznik Napisy Samsung (kodowane) w prawo.
Dostępne są następujące opcje:
• Wyrównanie: zmiana umiejscowienia napisów.
• Czcionka: zmiana typu czcionki.
• Rozmiar czcionki: zmiana rozmiaru czcionki.
• Krawędź: zmiana krawędzi tekstu napisów.
• Czcionka: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tekstu.
• Kolor tła: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru tła pola napisów.
• Okno napisów: dostosowanie przeźroczystości i zmiana koloru okna napisów.
Napisy Google
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch → Napisy Google (kodowane), a
następnie przeciągnij przełącznik Napisy Google (kodowane) w prawo.
Dostępne są następujące opcje:
• Język: wybór języka wyświetlania napisów.
• Rozmiar tekstu: zmiana rozmiaru czcionki.
• Styl napisów: zmiana stylu podpisu.
Dostosowywanie balansu dźwięku
Ta funkcja umożliwia dostosowanie balansu dźwięku podczas używania zestawu z dwoma
słuchawkami.
Aby dostosować balans dźwięku, podłącz zestaw z dwoma słuchawkami do urządzenia. Na ekranie
aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch → Balans dźwięku. Przeciągnij pasek
dostosowania w lewo lub w prawo i dostosuj balans dźwięku, a następnie dotknij USTAW.
197
Dostępność
Korzystanie z dźwięku mono
Ta opcja umożliwia włączenie trybu dźwięku mono podczas odsłuchiwania plików audio za
pomocą jednej słuchawki dousznej. Ten tryb jest przydatny dla osób z upośledzeniem słuchu oraz w
sytuacjach, gdy wygodniej jest korzystać z jednej słuchawki dousznej.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch, a następnie zaznacz Dźwięk
mono.
Korzystanie z funkcji wykrywania płaczu dziecka
Ustawienie wykrywania płaczu dziecka przez urządzenie i informowanie o tym za pomocą wibracji.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch → Wykrywacz płaczu dziecka, a
następnie przeciągnij przełącznik Wykrywacz płaczu dziecka w prawo.
Dotknij , aby włączyć funkcję wykrywania dźwięku. Jeśli na urządzeniu wykryte zostaną dźwięki,
urządzenie zaczyna wibrować. Jeśli chcesz ustawić sygnalizowanie wykrycia dźwięku poprzez
miganie fleszem, dotknij → Ustawienia, a następnie zaznacz Powiadomienie świetlne.
Korzystanie z automatycznej wibracji dotykowej
Ta funkcja umożliwia ustawienie wibrowania przy odtwarzaniu dźwięków w pobranych aplikacjach,
takich jak gry.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Słuch, a następnie zaznacz Autom.
funkcja Haptic.
Niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać tej funkcji.
198
Dostępność
Korzystanie z menu pomocniczych
Wyświetlanie ikony pomocniczego skrótu
Urządzenie może wyświetlać ikonę pomocniczego skrótu. Za pomocą tej ikony można obsługiwać
aplikacje, funkcje i ustawienia, dotykając menu pomocniczych ikony. Urządzeniem można sterować,
dotykając menu pomocniczych ikony, bez przeszukiwania ekranu. Gdy jest uruchomiona ta funkcja,
włączony jest Tryb jednego dotknięcia.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Możliwości manualne i interakcja
→ Menu asystenta.
2 Przeciągnij przełącznik Menu asystenta w prawo.
Ikona pomocniczego skrótu zostanie wyświetlona w dolnej prawej części ekranu.
3 Dotknij Częściej używana ręka, aby przenieść ikonę pomocniczego skrótu do wybranej
lokalizacji.
Korzystanie z menu pomocniczych
Ikona pomocniczego skrótu wyświetlana jest jako ruchoma ikona, aby umożliwić łatwy dostęp do
pomocniczych menu z dowolnego ekranu.
Dotknięcie ikony pomocniczego skrótu spowoduje niewielkie powiększenie ikony, w związku z czym
wyświetlone na niej zostaną menu pomocnicze. Dotknij strzałki w górę lub w dół, aby przejść do
innych paneli, lub przewiń ekran w górę lub w dół, aby wybrać inne menu.
Posługiwanie się kursorem
W pomocniczym menu dotknij Kursor. Na ekranie wyświetlany jest kursor oraz obszar dotyku,
w którym można sterować kursorem. Ekranem można sterować przy użyciu niewielkich ruchów
palców w obszarze dotyku. Przeciągnij palcem po ekranie dotyku, aby przemieścić kursor. Możesz też
dotknąć ekranu, aby wybrać element wskazywany przez kursor.
Dostępne są następujące opcje:
• /
: Wybór elementu lub przewijanie ekranu w lewo lub w prawo.
• /
: Przewijanie ekranu w górę lub w dół.
• : Przeniesienie obszaru dotyku w inne miejsce.
• : Zamknięcie obszaru dotyku.
199
Dostępność
Aby zmienić ustawienia kursora, na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność →
Możliwości manualne i interakcja → Menu asystenta, przeciągnij przełącznik Menu asystenta w
prawo, a następnie użyj opcji z sekcji Ustawienia touchpada i kursora.
Korzystanie ze rozszerzonych menu pomocniczych
W urządzeniu można włączyć wyświetlanie rozszerzonych menu pomocniczych dla wybranych
aplikacji. Przykładowo po uruchomieniu Wiadomości menu pomocnicze będzie zawierać funkcje
wyszukiwania i tworzenia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Możliwości manualne i interakcja →
Menu asystenta → Asystent plus, przeciągnij przełącznik Asystent plus w prawo, a następnie
wybierz aplikacje.
Edytowanie menu pomocniczych
Ta funkcja służy do edytowania menu na ikonie pomocniczego skrótu.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Możliwości manualne i interakcja →
Menu asystenta, przeciągnij przełącznik Menu asystenta w prawo, a następnie dotknij Edytuj. Aby
dodać lub usunąć menu, dotknij lub .
Włączanie ekranu za pomocą funkcji Air gesture
Skorzystaj z funkcji Air gesture, aby włączyć ekran, przesuwając dłonią nad czujnikiem znajdującym
się na górze urządzenia. Istnieje możliwość włączenia ekranu bez konieczności naciskania przycisku.
Podczas korzystania z tej funkcji umieść urządzenie na płaskiej powierzchni lub odpowiednio je
przytrzymaj, aby się nie poruszyło.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Możliwości manualne i interakcja →
Budzenie w powietrzu, a następnie przeciągnij przełącznik Budzenie w powietrzu w prawo.
Ustawienia czasu reakcji dotykania i
przytrzymywania
Ustawienie czasu rozpoznawania dotknięcia i przytrzymania ekranu.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Możliwości manualne i interakcja →
Dotknij i przytrzymaj — czas reakcji, a następnie wybierz opcję.
200
Dostępność
Korzystanie z trybu sterowania interakcją
Włączenie trybu sterowania interakcją umożliwia ograniczenie reakcji urządzenia na działania
podczas korzystania z aplikacji. Dzięki tej funkcji można ograniczyć innym osobom możliwość
dostępu do swoich plików multimedialnych i danych.
1 Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Możliwości manualne i interakcja
→ Kontrola interakcji.
2 Przeciągnij przełącznik Kontrola interakcji w prawo.
3 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ekranu startowego oraz przycisk regulacji głośności
w dół podczas korzystania z aplikacji.
4 Dostosuj rozmiar ramki lub narysuj linię dookoła obszaru, dla którego ma zostać zastosowane
ograniczenie.
5 Dotknij OK.
Na urządzeniu wyświetlany jest obszar, dla którego zastosowano ograniczenie. W przypadku
dotknięcia ekranu lub naciśnięcia przycisków, takich jak przycisk ekranu startowego, nie będą
one działały w tym obszarze.
Aby wyłączyć tryb sterowania interakcją, jednocześnie naciśnij przycisk ekranu startowego oraz
przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymaj je.
Odbieranie lub kończenie połączeń
Ta opcja umożliwia określenie metody odbierania i kończenia połączeń.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Odbieranie i kończenie połączeń.
Dostępne są następujące opcje:
• Naciśn. klaw. ekranu startowego: ustawianie odbierania połączenia po naciśnięciu przycisku
ekranu startowego.
• Korzystanie z poleceń gł.: ustawienie odbierania połączenia za pomocą poleceń głosowych.
• Ruch ręką nad urządzeniem: przesunięcie dłoni w lewo, a następnie w prawo nad czujnikiem
umożliwia odebranie przychodzącego połączenia.
• Naciśnięcie klawisza zasilania: ustawienie kończenia połączenia po naciśnięciu przycisku
włączania/wyłączania.
201
Dostępność
Korzystanie z trybu jednokrotnego dotyku
Ustawienie tego trybu umożliwia sterowanie przychodzącymi połączeniami lub powiadomieniami
za pomocą dotknięcia przycisku zamiast przeciągania go. Dzięki tej funkcji, dotykając przycisku
można wyłączyć alarm lub odebrać połączenie przychodzące, bez konieczności przeciągania
przycisku.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność, a następnie zaznacz Tryb jednogo
dotknięcia.
Konfigurowanie ustawień dostępności
Zapisywanie ustawień dostępności w pliku
Istnieje możliwość wyeksportowania bieżących ustawień dostępności w pliku.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Zarządzaj dostępnością → Importuj/
Eksportuj, wybierz opcję eksportowania, a następnie dotknij OK. Plik z ustawieniami dostępności
zostanie zapisany wybranej lokalizacji pamięci masowej.
Importowanie pliku z ustawieniami dostępności
Plik z ustawieniami dostępności można zaimportować, aby zaktualizować bieżące ustawienia.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Zarządzaj dostępnością → Importuj/
Eksportuj, a następnie wybierz opcję importowania. Wybierz plik do zaimportowania i dotknij
GOTOWE → OK. Ustawienia dostępności zostaną zaktualizowane zgodnie z zaimportowanym
plikiem.
Udostępnianie plików z ustawieniami dostępności
Pliki z ustawieniami dostępności można udostępnić innym osobom w wiadomości e-mail, za
pomocą usługi Wi-Fi Direct, Bluetooth i innych.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność → Zarządzaj dostępnością → Udostępnij
przez. Następnie wybierz pliki z ustawieniami dostępności i dotknij GOTOWE. Wybierz metodę
udostępniania i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby udostępnić pliki.
Przeglądanie usług dostępności
Usługi dostępności zainstalowane na urządzeniu możesz przeglądać.
Na ekranie aplikacji dotknij Ustawienia → Dostępność i przejrzyj listę dostępnych usług
dostępności w sekcji Usługi.
202
Dostępność
Korzystanie z innych przydatnych funkcji
• Korzystanie z aplikacji S Voice: za pomocą funkcji S Voice można wykonywać różne funkcje,
wydając polecenia głosowe. Gdy jest uruchomiona aplikacja S Voice, możesz w ten sposób
wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości i przeglądać zadania. Szczegółowe informacje
znajdują się w części S Voice.
• Wyszukiwanie głosowe: wydając polecenia głosowe, można wyszukiwać zawartości na stronach
WWW. Ta funkcja jest przydatna, gdy masz zajęte dłonie i nie możesz nimi wprowadzać tekstu.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Wyszukiwanie głosowe.
• Korzystanie z panelu powiadomień: aby otworzyć panel powiadomień, przeciągnij pasek
stanu w dół. Na tym panelu można m.in. zobaczyć nieodebrane połączenia, odczytać nowe
wiadomości i regulować jasność ekranu. Szczegółowe informacje znajdują się w części Panele
powiadomień i szybkich ustawień.
• Przełączanie na tryb ułatwień: tryb ułatwień polega na stosowaniu prostszego układu i
większych ikon w celu ułatwienia użytkownikowi obsługi. Aby mieć łatwiejszy dostęp do często
używanych aplikacji i skrótów, można je dodać do ekranu startowego. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Przełączanie na tryb ułatwień.
• Korzystanie z ruchów sterujących: urządzeniem możesz sterować za pomocą gestów lub ruchów
dłoni. Szczegółowe informacje znajdują się w części Ruchy sterujące.
• Korzystanie z czytnika odcisków palców: jeśli zarejestrujesz w urządzeniu odciski palców,
możesz w ten sposób odblokowywać ekran lub weryfikować hasło konta Samsung.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Skaner odcisków palców.
• Korzystanie z trybu samochodowego: prowadząc samochód, można wykonywać różne
funkcje w urządzeniu, wydając polecenia głosowe. Nie dotykając urządzenia, można odbierać
przychodzące połączenia, oglądać wiadomości i słuchać muzyki. Szczegółowe informacje
znajdują się w części Tryb sam.
• Korzystanie z dyktafonu: ta funkcja służy do nagrywania i odtwarzania notatek głosowych.
Szczegółowe informacje znajdują się w części Dyktafon.
203
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się z centrum serwisowym firmy Samsung, wypróbuj następujące rozwiązania.
Niektóre sytuacje mogą nie dotyczyć danego urządzenia.
Podczas włączania urządzenia lub korzystania z niego wyświetlany jest
monit o wprowadzenie jednego z następujących kodów:
• Hasło: jeśli włączona jest funkcja blokady urządzenia, należy podać wprowadzone hasło.
• PIN: jeżeli urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy konieczne jest podanie kodu
PIN, należy wprowadzić kod PIN dołączony do karty SIM lub USIM. Aby wyłączyć tę funkcję,
skorzystaj z menu Zablokuj kartę SIM.
• PUK: karta SIM lub USIM jest zablokowana, zazwyczaj wskutek kilkukrotnego błędnego
wprowadzenia kodu PIN. Należy wprowadzić kod PUK dostarczony przez dostawcę usług.
• PIN2: jeśli w celu uzyskania dostępu do menu wymagane jest podanie kodu PIN2, należy
wprowadzić kod PIN2 dostarczony z kartą SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych
informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę. Podczas przemieszczania się mogą
być wyświetlane wielokrotnie komunikaty o błędzie.
• Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania
szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.
Nie można włączyć urządzenia
• Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, włączenie urządzenia nie jest możliwe. Musisz
naładować baterię, aby móc włączyć urządzenie.
• Być może bateria jest niepoprawnie włożona. Włóż ponownie baterię.
• Przetrzyj pozłacane styki i włóż ponownie baterię.
204
Rozwiązywanie problemów
Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo
• Jeśli ekran dotykowy został przykryty folią ochronną lub są na nim przymocowane inne
opcjonalne akcesoria, może nie działać poprawnie.
• Ekran dotykowy może też działać wadliwie, jeśli dotykasz go przez rękawiczki, brudnymi
palcami lub ostrym przedmiotem albo paznokciami.
• Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej
wilgotności.
• Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
• Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
• Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy
Samsung.
Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne
Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji
lub wyjęcie i włożenie baterii oraz włączenie urządzenia w celu przywrócenia jego sprawności
działania. Jeśli urządzenie jest zablokowane i nie reaguje, zrestartuj je, naciskając równocześnie
przycisk włączania/wyłączania i przycisk regulacji głośności w dół i przytrzymując te przyciski przez
ponad 7 sekund.
Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. Na ekranie aplikacji dotknij
Ustawienia → Backup i zerowanie → Ustawienia fabryczne → RESETUJ URZĄDZ. → USUŃ
WSZYSTKO. Zanim przywrócisz ustawienia fabryczne, wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych
danych zapisanych na urządzeniu.
Jeśli problem nadal występuje, zwróć się do centrum serwisowego firmy Samsung.
Połączenia nie dochodzą do skutku
• Upewnij się, że została wybrana prawidłowa sieć komórkowa.
• Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń.
• Upewnij się, że nie zostało wprowadzone blokowanie połączeń przychodzących z danego
numeru.
Inne osoby nie słyszą Cię podczas połączenia
• Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie jest zasłonięty.
• Upewnij się, że mikrofon jest blisko ust.
• Jeśli używasz zestawu słuchawkowego, upewnij się, że został on prawidłowo podłączony.
205
Rozwiązywanie problemów
Podczas połączenia rozlega się echo
Wyreguluj głośność, naciskając przycisk regulacji głośności lub przechodząc do innego miejsca.
Połączenie z siecią komórkową lub Internetem jest często zrywane lub
jakość dźwięku jest niska
• Upewnij się, że wewnętrzna antena urządzenia nie jest blokowana.
• W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata
połączenia. Być może problemy z połączeniem wynikają z awarii stacji bazowej operatora sieci.
Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
• Jeśli używasz urządzenia i równocześnie się przemieszczasz, usługi sieci komórkowej mogą być
nieaktywne ze względu na problemy występujące w sieci operatora sieci.
Ikona baterii jest pusta
Bateria jest prawie rozładowana. Naładuj lub wymień baterię.
Nie można naładować baterii (dotyczy ładowarek zatwierdzonych przez
firmę Samsung)
• Upewnij się, że ładowarka jest poprawnie podłączona.
• Jeśli styki są brudne, bateria może nie być ładowana lub urządzenie może się nie włączać.
Przetrzyj pozłacane styki i ponownie spróbuj naładować baterię.
• W niektórych urządzeniach nie można wyjąć samodzielnie baterii. W sprawie wymiany baterii
należy się zwrócić do centrum serwisowego firmy Samsung.
Bateria wyczerpuje się szybciej niż początkowo
• W bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach czas działania baterii może być krótszy.
• Bateria wyczerpuje się szybciej, gdy wysyłasz wiadomości i korzystasz z niektórych aplikacji, jak
gry lub Internet.
• Bateria podlega zużyciu i po pewnym czasie może działać krócej.
206
Rozwiązywanie problemów
Urządzenie jest gorące w dotyku
W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji
w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to normalne zjawisko, które nie
powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu
Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie musi dysponować
wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia
komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:
• Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po
wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Jakość zdjęcia jest gorsza niż na podglądzie
• Jakość zdjęć może być różna, zależnie od warunków i techniki fotografowania.
• Jeśli zdjęcia są robione w ciemności, np. w nocy, lub w pomieszczeniach, mogą być nieostre lub
mogą wystąpić na nich szumy.
Komunikaty o błędzie podczas otwierania plików multimedialnych
Jeśli podczas otwierania plików multimedialnych w urządzeniu wyświetlane są komunikaty o błędzie
lub pliki nie są odtwarzane, wypróbuj następujące rozwiązania:
• Zwolnij część pamięci, przenosząc pliki na komputer lub usuwając je z urządzenia.
• Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management
(DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję
lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
• Upewnij się, że formaty plików są obsługiwane przez urządzenie. Jeśli dany format pliku nie jest
obsługiwany, na przykład DivX lub AC3, zainstaluj aplikację z jego obsługą. Aby sprawdzić, jakie
formaty pliki obsługuje urządzenie, odwiedź stronę www.samsung.pl.
207
Rozwiązywanie problemów
• W tym urządzeniu można odtwarzać zdjęcia i filmy, które zostały zarejestrowane za jego
pomocą. Zdjęcia i filmy zarejestrowane za pomocą innych urządzeń mogą nie być poprawnie
odtwarzane.
• To urządzenie obsługuje pliki multimedialne, które zostały dozwolone przez operatora sieci lub
dostawców usług dodatkowych. Niektóre pliki dostępne w Internecie, jak dzwonki, filmy lub
tapety, mogą nie działać poprawnie.
Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth
• Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
• Sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z
którym chcesz się połączyć.
• Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności
bezprzewodowej Bluetooth (maksymalnie 10 m).
Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum
serwisowym firmy Samsung.
Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera
• Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
• Sprawdź, czy w komputerze jest zainstalowany właściwy i aktualny sterownik.
• W przypadku korzystania z systemu Windows XP należy upewnić się, że na komputerze został
zainstalowany dodatek serwisowy Service Pack 3 lub nowszy.
• Należy upewnić się, że na komputerze został zainstalowany program Samsung Kies lub
Windows Media Player 10 lub nowszy.
Urządzenie nie może ustalić położenia
W niektórych miejscach, np. w budynkach, mogą występować zakłócenia w odbiorze sygnałów GPS.
W takich sytuacjach należy przestawić urządzenie na ustalanie położenia za pomocą sieci Wi-Fi lub
sieci komórkowej.
208
Rozwiązywanie problemów
Utrata danych zapisanych w urządzeniu
Należy regularnie wykonywać kopię zapasową wszystkich ważnych danych przechowywanych
w urządzeniu. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ich odtworzenie w przypadku utraty lub
zniszczenia. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przechowywanych w
urządzeniu.
Widać niewielką szczelinę dokoła zewnętrznej obudowy urządzenia
• Szczelina ta jest związana z procesem produkcyjnym i jest niezbędna ze względu na nieznaczne
przemieszczenia lub drgania komponentów.
• W miarę upływu czasu tarcie pomiędzy częściami może doprowadzić do nieznacznego
zwiększenia tej szczeliny.
209
W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Prawa autorskie
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Niniejsza instrukcja jest chroniona na mocy międzynarodowych praw autorskich.
Żadna część niniejszej instrukcji nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani
przesyłana w jakiejkolwiek formie ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub
mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie
archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.
Znaki towarowe
• SAMSUNG i logo SAMSUNG są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym
świecie.
®
™
™
™
™
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
oraz logo Wi-Fi są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
• Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.
Download PDF

advertising