Samsung SC52E5, SC52E0, SC5285, SC5255, SC52U0, SC52E6, SC52U5 User manual

Samsung SC52E5, SC52E0, SC5285, SC5255, SC52U0, SC52E6, SC52U5 User manual
SC52** SERIES
Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku
domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania
jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach
domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań
przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim
odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych
podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz
wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym
uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie
tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe
uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę
ważnej gwarancji na urządzenie.
Odkurzacz
instrukcja obsługi
✻ Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi.
✻ Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Polish
imagine the possibilities
Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
DJ68-00542T (PL)-07.indd 1
2016. 4. 26. �� 9:46
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE
• Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy
dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.
• Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia,
charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić
się od tutaj opisanej.
UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE
Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
OSTRZEŻENIE
Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.
UWAGA
INNE UŻYTE SYMBOLE
Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
Oznacza coś, co należy przestrzegać.
Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
02_ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
DJ68-00542T (PL)-07.indd 2
2016. 4. 26. �� 9:46
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE UWAGI
1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed
podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w
sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce
znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać odkurzacza na mokrej
podłodze lub dywanie.
Nie wolno używać produktu do zasysania
wody.
3. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz.
Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy
zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
4. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego,
przesuń przełącznik do pozycji Stop (lub Min).
5. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapałek, gorącego
popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy
trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka
temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe
części urządzenia.
6. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które
mogą uszkodzić części odkurzacza.Nie wolno stawać
na wężach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów
na wężach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub
wylotowego.
7. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć
Informacje dotyczące bezpieczeństwa _03
DJ68-00542T (PL)-07.indd 3
2016. 4. 26. �� 9:46
urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem
do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy
odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas
odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze
ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
8. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od
8 roku życia i osoby o obniżonej sprawności fizycznej,
zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu
i wiedzy pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po
wcześniejszym przekazaniu przez nią odpowiednich
instrukcji w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz
ewentualnych zagrożeń związanych z obsługą urządzenia.
9. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci do
zabawy. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być
przeprowadzane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia
należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać
wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy
używać odpowiedniego uchwytu.
15. Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci
elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik
w położeniu “wyłączone”.
04_ Informacje dotyczące bezpieczeństwa
DJ68-00542T (PL)-07.indd 4
2016. 4. 26. �� 9:46
Spis treści
MONTAŻ ODKURZACZA
06
OBSŁUGA ODKURZACZA
07
OBSŁUGA KOŃCÓWEK ORAZ
FILTRA
09
07
07
08
08
Przełącznik wł./Wył.
Kabel zasilania
Kontrola mocy
Montaż i korzystanie z paska (opcja)
09 Korzystanie z akcesoriów
10 Korzystanie z akcesoriów
11 Czyszczenie filtra cyrkulacyjnego
twister (opcjonalnie)
11 Wskaźnik zapełnienia worka
12 Wymiana worka na kurz
12 Czyszczenie filtra wlotowego
13 Czyszczenie filtra wylotowego
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
14
Spis treści _05
DJ68-00542T (PL)-07.indd 5
2016. 4. 26. �� 9:46
montaż odkurzacza
OPCJA
OPCJA
OPCJA
Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.
W czasie przechowywania urządzenia
końcówka do podłogi powinna być
umieszczona w zaczepie
06_ montaż odkurzacza
DJ68-00542T (PL)-07.indd 6
2016. 4. 26. �� 9:46
obsługa odkurzacza
PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.
UWAGA
02obsługa odkurzacza
1) TYP ZE
STEROWANIEM NA
OBUDOWIE
2) TYP Z
PRZEŁĄCZNIKIEM
WŁ./WYŁ.
• Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego
należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za
kabel.
KABEL ZASILANIA
obsługa odkurzacza _07
DJ68-00542T (PL)-07.indd 7
2016. 4. 26. �� 9:46
obsługa odkurzacza
KONTROLA MOCY
TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE/PRZEŁĄCZNIKIEM WŁ./WYŁ.
• WĄŻ
Aby zredukować moc ssania do
czyszczenia tekstyliów, małych
dywanów lub innych delikatnych tkanin,
pociągnij pokrywkę aż do pełnego
otwarcia otworu.
• OBUDOWA (TYLKO TYP ZE
STEROWANIEM NA OBUDOWIE)
MIN = D
o delikatnych powierzchni, np.
zasłony.
MAX = D
o twardych podłóg i mocno
zabrudzonych dywanów.
MONTAŻ I KORZYSTANIE Z PASKA (OPCJA)
Urządzenie zostało opracowane do
wygodnego przenoszenia przy pasie
przy pomocy dodatkowego paska.
Możliwe jest przenoszenie urządzenia
przewieszonego przez ramię podczas
czyszczenia schodów, zasłon, półek itd.
Załóż blokady na wieszak.
Zdejmij blokady, przesuwając je w dół.
08_ obsługa odkurzacza
DJ68-00542T (PL)-07.indd 8
2016. 4. 26. �� 9:46
Obsługa końcówek oraz filtra
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
03 Obsługa końcówek oraz filtra
Rura (opcja)
• Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez
przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku
znajdującego się pośrodku niej.
• Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana,
odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala
to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń
blokujących rurę.
Akcesoria
• Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli,
półek, książek itp.
• Końcówka do czyszczenia grzejników,
szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy
poduszkami wersalki.
Obsługa końcówek oraz filtra _09
DJ68-00542T (PL)-07.indd 9
2016. 4. 26. �� 9:46
Obsługa końcówek oraz filtra
KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
Szczotka 2-step brush (opcja)
• Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od
podłoża.
Czyszczenie dywanów
• Usuń zanieczyszczenia, jeżeli
wlot końcówki jest zatkany.
Czyszczenie podłogi
Szczotka do sierści zwierząt (opcja)
Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie
włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z
powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy
dokładnie wyczyść bęben.
Szczotka blanket brush (opcja)
Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej
zablokowanie,utrzymuj ją w czystości.
Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.
Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu
powietrza.
Ustaw przycisk blokady w pozycji ‘UNLOCK’ i usuń
zanieczyszczenia.
Turbina
Szczotka
Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z
częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij
się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji ‘LOCK’.
OSTRZEŻENIE
Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność
podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.
10_ Obsługa końcówek oraz filtra
DJ68-00542T (PL)-07.indd 10
2016. 4. 26. �� 9:46
CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER (OPCJONALNIE)
2
3
4
5
6
7
8
UWAGA
03 Obsługa końcówek oraz filtra
1
Podczas czyszczenia
konieczne jest
używanie filtra
cyrkulacyjnego.
WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA WORKA
Gdy nastąpi zmiana koloru wskaźnika zapełnienia worka, należy wymienić
worek na kurz
Obsługa końcówek oraz filtra _11
DJ68-00542T (PL)-07.indd 11
2016. 4. 26. �� 9:46
Obsługa końcówek oraz filtra
WYMIANA WORKA NA KURZ
1
2
3
OPCJONALNIE
• Worek z tkaniny
Po użyciu, gdy worek z tkaniny jest zapełniony kurzem, należy go wyczyścić
i ponownie założyć.
Worki na kurz można zakupić w tym samym sklepie, gdzie został zakupiony
odkurzacz.
Worki papierowe mogą być używane według uznania.
(Worek papierowy:VP-54)
CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO
1
2
3
2
3
OPCJA
1
Nie wyrzucaj filtra.
12_ Obsługa końcówek oraz filtra
DJ68-00542T (PL)-07.indd 12
2016. 4. 26. �� 9:46
CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO
03 Obsługa końcówek oraz filtra
Naciśnij ramkę znajdującą się
z tyłu urządzenia i wyjmij ją.
Wyjmij i wymień zablokowany filtr
wylotowy.
Obsługa końcówek oraz filtra _13
DJ68-00542T (PL)-07.indd 13
2016. 4. 26. �� 9:46
Rozwiązywanie problemów
PROBLEM
ROZWIANIE
Silnik nie uruchamia się.
• Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko.
• Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.
• Sprawdź i udrożnij.
kabel nie zwija się w pełni.
• Wyciągnij kabel 2-3 m(metres) i ponownie wciśnij
przycisk zwijania kabla.
odkurzacz nie wciąga brudów.
• Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
niska lub obniżona moc ssania.
• Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go,
tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
przegrzanie obudowy
• Sprawdź filtry i jeżeli to konieczne, wyczyść je,
tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
wyładowania elektryczności
statycznej
• Zmniejsz moc zasysania.
Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :
Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC
Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC
14_ rozwiązywanie problemów
DJ68-00542T (PL)-07.indd 14
2016. 4. 26. �� 9:46
Karta produktu
[Polski]
A
Dostawca
B
Model
C
Klasa efektywności
energetycznej
D
Roczne zużycie energii
(kWh/rok)
E
Samsung Electronics., Co. Ltd
SC52E0
SC52E5
SC52E6
SC52U5
SC52U0
F
B
58.0
34.0
Klasa skuteczności
odkurzania dywanów
D
F
F
Klasa skuteczności
odkurzania powierzchni
twardych
D
E
G
Klasa reemisji kurzu
F
F
H
Poziom mocy akustycznej
(dBA)
85
82
I
Moc wejściowa
znamionowa (W)
1300
700
J
Typ
04rozwiązywanie problemów
Zgodnie z przepisami Komisji (UE) nr 665/2013 i 666/2013
Odkurzacz do ogólnego zastosowania
1) Orientacyjne roczne zużycie energii (kWh/rok) przy założeniu, że odkurzacza
używa się 50 razy w ciągu roku.
Rzeczywiste roczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia.
2) Pomiary zużycia energii i wydajności są oparte na metodach zawartych w
normach EN 60312 - 1 i EN 60704.
rozwiązywanie problemów _15
DJ68-00542T (PL)-07.indd 15
2016. 4. 26. �� 9:46
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl
DJ68-00542T-07
DJ68-00542T (PL)-07.indd 16
2016. 4. 26. �� 9:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement