Samsung | U28H750UQU | Samsung 28'' Monitor UHD Quantum dot Manual de utilizare

Manual de utilizare
U*H75* U*H85*
Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a
îmbunătăţi performanţa.
În scopul îmbunătăţirii calităţii, conţinutul acestui manual se poate modifica fără notificare.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics deţine drepturile de autor asupra acestui manual.
Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parţială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.
Alte mărci decât Samsung Electronics sunt deţinute de proprietarii lor respectivi.
••
Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
‒‒ (a) primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune sau.
(de exemplu, în situaţiile în care nu aţi citit acest manual de utilizare).
‒‒ (b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune.
(de exemplu, în situaţiile în care nu aţi citit acest manual de utilizare).
••
Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
Cuprins
Înainte de a utiliza produsul
Asigurarea spaţiului de instalare
Precauţiuni privind depozitarea
4
4
Măsuri de siguranţă
Curăţarea
Electricitate şi siguranţă
Instalarea
Funcţionare
4
5
5
6
7
Pregătiri
Piese10
Panou de control
10
Ghidul tastelor directe
11
Ghidul tastelor funcţionale
12
Configurarea Eye Saver Mode, Brightness și
14
Contrast din ecranul inițial
Modificarea setării Volume
14
Partea din spate
15
Reglarea unghiului de înclinare şi înălţimii
produsului
16
Rotirea ecranului monitorului (U32H750UM* /
U32H850UM*)
16
Rotirea monitorului (U32H750UM* /
U32H850UM*)
17
Sistemul de blocare antifurt
17
Precauţii pentru mutarea monitorului
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* /
U32H850UM*)19
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui
stativ de birou (U28H750UQ*)
20
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui
stativ de birou (U32H750UM* / U32H850UM*) 21
Postura corespunzătoare pentru utilizarea
produsului32
Instalarea22
Ataşarea stativului (U28H750UQ*)
22
Ataşarea stativului (U32H750UM* /
U32H850UM*)
23
Demontarea stativului (U28H750UQ*)
24
Demontarea stativului (U32H750UM* /
U32H850UM*)
25
Instalarea driverului
32
Setarea rezoluţiei optime
32
Conectarea şi utilizarea
unui dispozitiv sursă
Citiți mai jos înainte de a instala monitorul.
26
Conectarea şi utilizarea unui PC
Conectarea utilizând un cablu HDMI
Conectarea utilizând un cablu HDMI-DVI
Conectarea prin cablul DP
Conectarea prin cablul MINI DP (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Conectarea la căşti
26
26
27
27
Conectarea produsului la un PC ca HUB USB
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Conectarea unui PC la produs
Utilizarea produsului ca HUB USB
Conectarea alimentării (U28H750UQ*)
Conectarea alimentării (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Prinderea cablurilor conectate (U28H750UQ*)
Prinderea cablurilor conectate (U32H750UM* /
U32H850UM*)
27
27
28
28
28
29
29
30
Configurarea ecranului
SAMSUNG MAGIC Bright
33
Black Equalizer
34
Brightness
34
Contrast
34
Sharpness
34
Color35
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
35
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Game Mode
36
Response Time
36
Picture Size37
Screen Adjustment37
Raport de calibrare
(U32H750UM* / U32H850UM*)
37
31
2
Cuprins
Configurarea setărilor PIP/PBP
Configurare şi resetare
PIP/PBP Mode38
FreeSync
43
Size39
Eco Saving Plus
45
Position39
Off Timer Plus
45
Sound Source39
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
45
PC/AV Mode
46
DisplayPort Ver.
46
Source Detection
46
Key Repeat Time
46
Power LED On
46
Reset All
46
Information
47
Source
40
Picture Size
40
Contrast
41
Ajustarea setărilor OSD
(afişajul de pe ecran)
Transparency
42
Language
42
Display Time
42
Ghid de depanare
Instalarea software-ului
Easy Setting Box
Restricţii şi probleme referitoare la instalare
Cerinţe de sistem
48
48
48
Cerinţe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung
de relaţii clienţi
49
Testarea produsului
49
Verificarea rezoluţiei şi a frecvenţei
49
Verificaţi următoarele.
49
Întrebări și răspunsuri
51
Specificaţii
Specificaţii generale
52
Tabelul de moduri de semnale standard
53
Anexă
Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri
clienţi)
57
Produsul nu prezintă defecţiuni
57
Deteriorarea produsului din vina clientului
57
Altele
57
Extended warranty (doar modelul U*H85*)
58
3
Capitolul 01
Înainte de a utiliza produsul
Asigurarea spaţiului de instalare
Precauţiuni privind depozitarea
Lăsaţi spaţiu pentru ventilare în jurul produsului. O creştere a temperaturii interne poate cauza un
incendiu şi provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asiguraţi-vă că lăsaţi cel puţin
spaţiul liber indicat mai jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
――Contactaţi cel mai apropiat centru Samsung de relaţii cu clienţii dacă doriţi să curăţaţi interiorul produsului
(serviciul se efectuează contra cost).
Nu apăsaţi pe ecranul monitorului cu mâna sau alte obiecte. Există riscul de deteriorare a ecranului.
Măsuri de siguranţă
10 cm
10 cm
10 cm
Pe modelele cu lustru accentuat pot apărea pete albe dacă se utilizează în apropiere un umidificator cu
ultrasunete.
Avertisment
10 cm
Atenţie
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănire sau pagube
materiale.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Curăţarea
――Aveţi grijă în timpul curăţării întrucât ecranul şi părţile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată
sunt uşor de zgâriat.
――Pentru curăţare, urmaţi paşii de mai jos.
1 Opriţi produsul şi computerul.
2 Deconectaţi cordonul de alimentare de la produs.
――Ţineţi cordonul de alimentare de ştecăr şi nu atingeţi cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate
produce electrocutarea.
3 Ştergeţi monitorul cu o cârpă curată, moale şi uscată.
‒‒ Nu curăţaţi monitorul utilizând agent de curăţare care conţine alcool, solvenţi sau surfactanţi.
‒‒ Nu pulverizaţi apă sau detergent direct pe produs.
4
Udaţi cu apă o cârpă moale şi uscată şi stoarceţi bine, apoi curăţaţi exteriorul produsului.
Electricitate şi siguranţă
Avertisment
•• Nu utilizaţi un cordon de alimentare sau un ştecăr defect, sau o priză de curent electric montată
necorespunzător.
•• Nu utilizaţi mai multe produse în aceeaşi priză de curent electric.
•• Nu atingeţi ştecărul cu mâinile ude.
•• Introduceţi ştecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.
•• Conectaţi ştecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip
1).
•• Nu îndoiţi şi nu trageţi cu forţă cordonul de alimentare. Nu lăsaţi cordonul de alimentare sub un
obiect greu.
5 Conectaţi cordonul de alimentare la produs după ce aţi terminat curăţarea.
•• Nu instalaţi produsul şi nu aşezaţi cordonul de alimentare lângă surse de căldură.
6 Porniţi produsul şi computerul.
•• Curăţaţi complet de praf conectorii ştecărului şi priza utilizând o cârpă uscată.
Atenţie
•• Nu scoateţi din priză cordonul de alimentare în timpul funcţionării produsului.
•• Utilizaţi numai cordonul de alimentare furnizat de Samsung. Nu utilizaţi cordonul de alimentare la
alte produse.
•• Utilizaţi o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi
obstrucţionat.
‒‒ Dacă apare o problemă la monitor, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru
a întrerupe alimentarea cu energie electrică.
•• Ţineţi de ştecăr atunci când deconectaţi cordonul de alimentare de la priza de curent electric.
5
Instalarea
Avertisment
Atenţie
•• Nu aşezaţi pe produs lumânări, produse contra insectelor sau ţigări. Nu instalaţi produsul lângă
surse de căldură.
•• Nu scăpaţi produsul în timpul deplasării.
•• Nu instalaţi produsul în spaţii slab aerisite, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
•• Instalaţi produsul la minim 10 cm distanţă de perete, pentru a permite aerisirea.
•• Nu lăsaţi ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.
‒‒ Pericol de sufocare pentru copii!
•• Nu instalaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafaţă cu
denivelări etc.)
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta şi/sau poate provoca vătămarea.
‒‒ Utilizarea produsului într-un spaţiu cu vibraţii excesive poate avaria produsul şi poate provoca
incendii.
•• Nu instalaţi produsul într-un vehicul sau un spaţiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.),
substanţelor uleioase sau fumului.
•• Nu aşezaţi produsul pe partea frontală.
•• La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificaţi ca marginea inferioară a părţii
frontale a produsului să nu iasă în afară.
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta şi/sau poate provoca vătămarea.
‒‒ Instalaţi produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.
•• Aşezaţi cu grijă produsul.
‒‒ Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
•• Instalarea produsului într-un loc neobișnuit (un spațiu expus particulelor fine de praf, substanțelor
chimice, temperaturilor extreme sau umezelii ori unui loc în care produsul trebuie să funcționeze
continuu o perioadă lungă de timp) poate afecta grav performanțele acestuia.
‒‒ Dacă doriţi să instalaţi monitorul în astfel de locuri, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii
clienţi.
•• Nu expuneţi produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un
calorifer.
‒‒ Durata de viaţă a produsului se poate reduce sau poate izbucni un incendiu.
•• Nu instalaţi produsul la îndemâna copiilor mici.
‒‒ Produsul poate cădea şi poate vătăma copiii.
•• Uleiul comestibil (cum ar fi uleiul de soia) poate deteriora sau deforma produsul. Evitați poluarea
cu ulei a produsului. Și nu instalați și nu utilizați produsul în bucătărie sau în apropierea aragazului.
6
Funcţionare
Avertisment
•• În interiorul produsului există tensiune înaltă. Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu modificaţi
niciodată produsul.
‒‒ Pentru reparaţii, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi.
•• Pentru a muta produsul, trebuie să decuplați mai întâi toate cablurile conectate la acesta, inclusiv
cablul de alimentare.
•• Dacă produsul emite zgomote anormale, miros de ars sau fum, deconectaţi imediat cordonul de
alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.
•• Nu lăsaţi copiii să se susţină de produs sau să se caţere pe acesta.
•• Nu introduceţi obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte uşor inflamabile
(hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilaţie sau în porturile produsului.
‒‒ Asiguraţi-vă că aţi oprit produsul şi aţi deconectat cordonul de alimentare dacă în produs au
pătruns apă sau alte substanţe străine. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii
clienţi.
•• Nu aşezaţi deasupra produsului obiecte care conţin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte
metalice.
‒‒ Asiguraţi-vă că aţi oprit produsul şi aţi deconectat cordonul de alimentare dacă în produs au
pătruns apă sau alte substanţe străine. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii
clienţi.
‒‒ Copiii se pot răni sau vătăma grav.
•• Dacă produsul este scăpat pe jos sau dacă i se deteriorează carcasa exterioară, opriţi alimentarea
şi deconectaţi cablul de alimentare. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.
‒‒ Utilizarea continuă poate duce la incendiu sau electrocutare.
•• Nu lăsaţi obiecte grele sau articole dorite de copii, cum ar fi jucării sau dulciuri, pe partea de sus a
produsului.
‒‒ Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la jucării sau
dulciuri şi pot fi răniţi grav.
•• În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriţi produsul şi decuplaţi cordonul de alimentare.
•• Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu loviţi produsul.
•• Nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.
•• Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeţi produsul sau ştecărul. De asemenea, aerisiţi
imediat încăperea.
•• Nu ridicaţi şi nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.
•• Nu utilizaţi asupra şi nu păstraţi alături de produs substanţe inflamabile sau spray-uri inflamabile.
•• Verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie obturate de feţe de mese sau draperii.
‒‒ O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.
7
Atenţie
•• Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staţionară de-a lungul unei perioade mari de timp poate
genera efectul de burn-in sau pixeli defecţi.
‒‒ Dacă nu veţi utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activaţi modul de economisire a
energiei sau un economizor animat de ecran.
•• Scoateţi din priză cordonul de alimentare dacă nu veţi utiliza produsul o perioadă mai lungă de
timp (concediu, etc.).
‒‒ Acumularea de praf combinată cu căldura poate provoca un incendiu, electrocutarea sau
scurgeri de electricitate.
•• Utilizaţi produsul la rezoluţia şi frecvenţa recomandate.
‒‒ Vă puteţi deteriora vederea.
•• Introduceţi ştecărul în adaptorul c.a./c.c. până când auziţi un clic.
•• Nu introduceţi ştecărul direct în priză.
•• Nu utilizaţi alt adaptor c.a./c.c. decât cel furnizat.
‒‒ Acest lucru poate conduce la electrocutare sau foc.
•• Nu inseraţi adaptorul c.a./c.c. în priza de pe tavan.
‒‒ Acest lucru poate conduce la electrocutare sau foc.
•• Rotiţi ştecărul în adaptorul c.a./c.c. astfel încât să nu depăşească intervalul (0 - 90°).
‒‒ Acest lucru poate conduce la electrocutare sau foc.
•• Nu așezați împreună adaptoarele de c.a./c.c.
•• Nu dezasamblaţi niciodată ştecărul după ce a fost asamblat. (Acesta nu poate fi separat după
asamblare.)
•• Scoateți adaptorul de c.a./c.c. din punga de plastic înainte de a-l utiliza.
•• Nu utilizaţi niciodată ştecărul furnizat pentru alte dispozitive.
•• Nu lăsați să pătrundă apă în dispozitivul adaptor c.a./c.c. și nu lăsați să se ude dispozitivul.
•• Când scoateţi adaptorul c.a./c.c. din priză, ţineţi de corpul acestuia şi trageţi-l în sus.
‒‒ Poate duce la electrocutare sau incendiu.
‒‒ Evitaţi utilizarea produsului în spaţii exterioare, unde poate fi expus la ploaie sau zăpadă.
‒‒ Aveți grijă să nu se ude adaptorul de c.a./c.c. atunci când spălați podeaua.
•• Nu așezați adaptorul de c.a./c.c. lângă sisteme de încălzire.
‒‒ În caz contrar, poate apărea un incendiu.
‒‒ Acest lucru poate conduce la electrocutare sau foc.
•• Nu scăpaţi obiecte şi nu aplicaţi şocuri pe adaptorul c.a./c.c.
‒‒ Acest lucru poate conduce la electrocutare sau foc.
•• Utilizaţi adaptorul c.a./c.c. după scoaterea învelişului din plastic.
‒‒ În caz contrar, există pericol de incendiu.
•• Păstrați adaptorul de c.a./c.c. într-un spațiu bine ventilat.
•• Dacă așezați adaptorul de alimentare c.a./c.c. astfel încât cablul de intrare este suspendat cu
fața în sus, apa sau alte substanțe străine pot pătrunde în adaptor și pot determina funcționarea
necorespunzătoare a acestuia.
Asigurați-vă că adaptorul de alimentare c.a./c.c. este așezat orizontal pe o masă sau pe podea.
8
•• Nu ţineţi produsul întors pe dos şi nu-l transportaţi ţinând de suport.
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca rănirea.
•• Vederea vi se poate deteriora dacă priviţi la ecran de la o distanţă prea mică un timp îndelungat.
•• Nu utilizaţi umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.
•• Odihniți-vă ochii timp de mai mult de 5 minute sau priviţi obiecte aflate la distanță, după fiecare
oră de utilizare a produsului.
•• Nu atingeţi ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi
fierbinte.
•• Nu depozitaţi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor.
•• Fiţi atent(ă) atunci când reglaţi unghiul produsului sau înălţimea suportului.
‒‒ Vă puteţi bloca şi răni mâna sau degetele.
‒‒ Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea produsului şi la rănire.
•• Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.
‒‒ Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
•• Dacă folosiţi căşti, nu daţi volumul la maxim.
‒‒ Sunetele puternice pot deteriora auzul.
9
Capitolul 02
Pregătiri
Piese
Pictograme
Descriere
Buton multidirecţional care ajută la navigare.
Buton JOG
Panou de control
――Butonul JOG este situat în partea din spate stânga pe produs. Butonul
poate fi utilizat pentru a trece în sus, în jos, în stânga, în dreapta sau ca
Enter.
Acest LED este un indicator de stare a alimentării şi funcţionează ca:
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
•• Alimentare pornită (butonul de alimentare): Dezactivat
scopul îmbunătăţirii calităţii.
•• Modul de economisire a energiei: Intermitent
LED alimentare
•• Oprit (butonul de alimentare): Activat
――Funcţia indicatorului de putere poate fi schimbată din meniu. (System
→ Power LED On) Este posibil ca modelele efective să nu aibă această
funcţie, din cauza diferenţelor dintre modele.
Ghidul tastelor funcţionale
LED alimentare
Apăsaţi butonul JOG când este pornit ecranul. Va apărea Ghidul
tastelor funcţionale. Pentru a accesa meniul de pe ecran când este
afişat ghidul, apăsaţi din nou butonul de direcţie corespunzător.
――Ghidul tastelor funcţionale poate varia, în funcţie de modelul
produsului şi de funcţie. Consultaţi produsul.
Buton JOG
Ghidul tastelor funcţionale
SUS
STÂNGA
APĂSAŢI(ENTER)
DREAPTA
JOS
Return
10
Ghidul tastelor directe
――Ecranul butonului pentru comandă rapidă (meniul OSD) prezentat mai jos este afișat doar când monitorul este pornit, rezoluția computerului este modificată sau sursa de intrare este schimbată.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• SUS/JOS: Reglarea setării Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• STÂNGA/DREAPTA: Reglarea setării Volume.
•• APĂSAŢI(ENTER): Afişează Ghidul tastelor funcţionale.
11
Ghidul tastelor funcţionale
――Pentru a intra în meniul principal sau pentru a utiliza alte elemente, apăsaţi butonul JOG pentru afişarea Ghidului tastelor funcţionale. Puteţi ieşi apăsând din nou butonul JOG.
SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Treceţi la elementul dorit. Descrierea pentru fiecare element va apărea când se schimbă focalizarea.
APĂSAŢI(ENTER): Va fi deschis elementul selectat.
Return
Pictograme
Descriere
Selectaţi
pentru schimbarea semnalului de intrare prin apăsarea butonului JOG pe ecranul Ghidului tastelor funcţionale. Dacă semnalul de intrare s-a schimbat, în partea stângă
de sus a ecranului va apărea un mesaj.
Selectează
prin deplasarea cu ajutorul butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcţionale.
Apare OSD-ul (afişajul de pe ecran) caracteristicii monitorului.
Blocarea meniului OSD: Păstraţi setările curente sau blocaţi comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor.
Activare/Dezactivare: Pentru a bloca/debloca comanda OSD, apăsaţi butonul STÂNGA timp de 10 secunde când este afişat meniul principal.
――În cazul în care comanda OSD este blocată, pot fi reglate setările Brightness şi Contrast. Funcția PIP/PBP este disponibilă.
Funcția Eye Saver Mode este disponibilă. Se pot vizualiza Information.
Selectează
prin deplasarea cu ajutorul butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcţionale.
Trebuie să apăsați butonul când configurați setările pentru funcția PIP/PBP.
Selectează
pentru oprirea monitorului prin deplasarea butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcţionale.
――Datorită variaţiei modelelor, opţiunile ghidului tastelor funcţionale pot fi diferite.
12
Când monitorul nu afişează nimic (adică este în modul Consum economic sau în modul Fără semnal),
pot fi utilizate 2 taste directe pentru controlul sursei şi al alimentării, conform instrucţiunilor de mai
jos.
Buton JOG
Mod Consum economic/Fără semnal
SUS
Schimbare sursă
Jos
APĂSAŢI(ENTER) timp de 2 secunde
Oprire
Când monitorul afișează meniul principal, butonul JOG poate fi folosit ca mai jos.
Buton JOG
Acţiune
SUS/JOS
Schimbaţi opţiunea
Ieşiţi din meniul principal.
STÂNGA
Închideţi sublista fără a salva valoarea.
Valoarea scade în glisor.
DREAPTA
APĂSAŢI(ENTER)
Treceţi la următoarea adâncime.
Valoarea creşte în glisor.
Treceţi la următoarea adâncime.
Salvaţi valoarea și închideţi sublista.
13
Configurarea Eye Saver Mode, Brightness și Contrast din
ecranul inițial
Reglaţi Brightness, Contrast şi Eye Saver Mode prin deplasarea butonului JOG.
Modificarea setării Volume
Puteți regla Volume mișcând butonul JOG spre stânga sau spre dreapta, dacă nu este afișat niciun
meniu OSD.
50
Volume
Contrast
Mute
Off
Eye Saver Mode
Brightness
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
――La utilizarea căştilor sau a difuzoarelor, în cazul în care dispozitivul de intrare conectat are o calitate audio
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
slabă, funcţia Auto Mute a produsului ar putea dezactiva sonorul sau cauza redarea cu întreruperi. Setaţi
volumul de intrare al dispozitivului de intrare la cel puţin 20% şi apoi reglaţi volumul utilizând comanda
(butonul JOG în STÂNGA/DREAPTA) de pe produs.
――Ce este Auto Mute?
Eye Saver Mode
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
Brightness
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Dynamic Contrast.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eco Saving Plus.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
Această funcţie dezactivează redarea audio pentru a îmbunătăţi efectul sunetelor atunci când este
prezent zgomotul sau când semnalul de intrare este slab, de obicei din cauza unei probleme privind
volumul unui dispozitiv de intrare.
――Pentru a activa funcția Mute, accesați ecranul de control Volume, apoi utilizați butonul JOG pentru a
Contrast
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
MAGIC
deplasa focalizarea în jos. Pentru a dezactiva funcția Mute, accesați ecranul de control Volume, apoi măriți
sau micșorați Volume.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Acest meniu nu este disponibil când PIP/PBP Mode este setat la On și Size este setat la
(modul PBP).
14
Partea din spate
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii. Consultaţi produsul actual.
Port
Descriere
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Port
Descriere
Realizează conectarea la un dispozitiv sursă printr-un cablu HDMI
sau printr-un cablu HDMI-DVI.
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dvs. la portul
POWER IN din spatele produsului.
POWER IN
――HDMI1 acceptă 3840 x 2160 @ 30 Hz
――(doar modelul U32H750UM* / U32H850UM*)
――HDMI2 acceptă 3840 x 2160 @ 60 Hz
DP IN
Conectaţi la un dispozitiv USB.
3
4
Realizează conectarea la un PC printr-un cablu DP.
1
2
1
și
2 . Aceste porturi încarcă dispozitivele mai repede decât
porturile USB obişnuite. Viteza depinde de dispozitivele conectate.
――(doar modelul U32H750UM* / U32H850UM*)
(PC IN)
Se face conectarea la un PC utilizând un cablu USB. Compatibil cu
un cablu USB versiune 3.0 sau anterioară.
Se face conectarea la un dispozitiv cu ieşire audio cum ar fi căştile.
――Sunetul se aude doar atunci când utilizați cablul HDMI - HDMI sau
cablul DP.
MINI DP IN
Realizează conectarea la un PC printr-un cablu MINI DP.
――(doar modelul U32H750UM* / U32H850UM*)
DC 19V
Se conectează la adaptorul de c.a./c.c.
――Funcția de încărcare rapidă este posibilă doar prin porturile
――Acest port se poate conecta numai la un PC.
――(doar modelul U32H750UM* / U32H850UM*)
――(doar modelul U28H750UQ*)
15
Reglarea unghiului de înclinare şi înălţimii produsului
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
scopul îmbunătăţirii calităţii.
Rotirea ecranului monitorului (U32H750UM* /
U32H850UM*)
――Puteţi roti monitorul după cum se arată mai jos.
U28H750UQ*
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
scopul îmbunătăţirii calităţii.
-1,0° (-2,0°, +1,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
U32H750UM* / U32H850UM*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Reglaţi ecranul în sensul indicat de săgeată.
•• Rotaţi ecranul în direcţia acelor de ceasornic până când ajunge în poziţie complet verticală faţă de
birou.
•• Unghiul de înclinare şi înălţimea monitorului pot fi reglate.
•• Este posibil ca monitorul să se defecteze dacă rotiţi ecranul fără a-l înclina sau în sens antiorar.
•• Ţineţi produsul din partea de jos şi reglaţi cu grijă înclinarea.
•• Când ajustați înălțimea stativului, este posibil să auziți un zgomot. Acest zgomot este generat
de bila care alunecă în interiorul stativului, atunci când este ajustată înălțimea stativului. Acesta
reprezintă un zgomot normal și nu o funcționare defectuoasă a produsului.
16
Rotirea monitorului (U32H750UM* / U32H850UM*)
Sistemul de blocare antifurt
Când rotiţi monitorul, unghiul de rotaţie este afişat pe ecranul monitorului.
――Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizaţi produsul în siguranţă chiar şi când vă aflaţi în spaţii
publice.
――Forma şi metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultaţi
ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Elementele meniului de afişare pe ecran (OSD) se vor roti automat când se roteşte ecranul.
1 Fixaţi cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
2 Treceţi un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
3 Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul de blocare antifurt din partea posterioară a produsului.
4 Blocaţi dispozitivul de blocare.
‒‒ Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziţionat separat.
‒‒ Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare
antifurt.
Atenţie
1
‒‒ Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziţionate din magazine de electronice sau online.
Dacă software-ul MagicRotation Auto nu este instalat pe monitor, conținutul ecranului nu se va
roti automat. Însă OSD se poate roti la 90°, fiind afișat corespunzător.
2 Odată rotit, OSD poate apărea într-un mod de vizualizare diferit față de modul în care se afla
înainte de rotire.
17
Precauţii pentru mutarea monitorului
•• Nu aplicaţi presiune direct pe ecran.
•• Nu ţineţi de ecran când mutaţi monitorul.
•• Ţineţi monitorul de partea inferioară sau de
margini atunci când îl mutaţi.
•• Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie
răsturnată.
••
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* / U32H850UM*)
Funcţia MagicRotation Auto detectează rotaţia monitoarelor prevăzute cu senzor de rotaţie şi roteşte ecranul Windows în mod corespunzător.
Instalare software
1 Introduceţi CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat cu produsul, în unitatea CD-ROM.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.
――După instalare, limba meniului de aplicație va fi afișată în limba sistemului de operare. (Acest lucru respectă politicile de bază ale Windows.)
Atenţie
1 Compatibil numai cu Windows 7 (32 biţi sau 64 biţi), Windows 8 (32 biţi sau 64 biţi), Windows 8.1 (32 biţi sau 64 biţi) şi Windows 10 (32 biţi sau 64 biţi).
2 Compatibil cu plăci grafice care respectă standardele DDC/CI şi MS API. Este posibil ca funcția MagicRotation Auto să nu fie disponibilă pentru plăcile grafice care nu respectă standardele menționate mai sus.
3 Pentru a maximiza performanţele funcţiei, actualizaţi driverul plăcii grafice la versiunea cea mai recentă.
4 Sunt disponibile paisprezece limbi pentru instalare.
5 În cazul în care orientarea este setată în alt mod decât cel "Vedere" în meniul de rezoluţie a ecranului în sistemul de operare Windows, este posibil ca funcţia MagicRotation Auto să nu funcţioneze
corespunzător.
6 Meniul OSD va fi afişat dacă monitorul este rotit. La rotirea monitorului, procesul de reconfigurare a ecranului ar putea fi afişat sau poate apărea efectul de burn-in al ecranului, în funcţie de placa grafică. Acest
lucru este efectuat de către sistemul de operare Windows şi nu are legătură cu produsul.
7 Dacă nu doriţi rotirea automată a ecranului la rotirea monitorului, apăsaţi simultan tastele Windows şi L pentru a bloca sistemul de operare Windows. Aceasta este o limitare Windows API.
19
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ
de birou (U28H750UQ*)
――Opriţi produsul şi scoateţi cablul de alimentare din priză.
1
2
•• Note
‒‒ Utilizarea unui şurub cu o lungime mai mare decât cea standard poate să deterioreze
componentele interne ale produsului.
‒‒ Lungimea şuruburilor necesare pentru un suport de perete care nu se conformează standardelor
VESA poate să varieze în funcţie de specificaţii.
‒‒ Nu folosiţi şuruburi care nu respectă standardele VESA. Nu ataşaţi kitul de montare pe perete
sau stativul de birou aplicând forţă excesivă. Există pericolul ca produsul să fie deteriorat sau să
cadă şi să provoace vătămări corporale. Samsung nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare
sau vătămare corporală cazată de utilizarea unor şuruburi necorespunzătoare sau de ataşarea
kitului de montare pe perete sau a stativului de birou prin aplicarea unei forţe excesive.
‒‒ Samsung nu va fi răspunzătoare pentru deteriorările produsului sau vătămările corporale
cauzate de utilizarea unui alt kit de montare pe perete decât cel specificat sau de orice încercare
de a instala kitul de montare pe perete pe cont propriu.
3
4
‒‒ Pentru a monta produsul pe perete, cumpăraţi un kit de montare pe perete care poate fi instalat
la cel puţin 10 cm de perete.
‒‒ Asiguraţi-vă că utilizaţi un kit de montare pe perete care respectă standardele.
‒‒ Pentru a instala monitorul utilizând suportul de perete, deconectaţi baza stativului de la
monitor.
Unitate: mm
Nume model
Specificaţiile găurii de şurub Şurub standard
VESA (A * B) în milimetri
4,0 mm Φ, 0,7 tonalitate *
10,0 mm lungime
A Ataşaţi kitul de montare pe perete sau stativul de birou aici
U28H750UQ*
B Consolă (vândut separat)
――Nu montaţi kitul de perete cu produsul pornit Acest lucru poate duce la vătămare corporală din cauza
Aliniaţi orificiile şi strângeţi bine şuruburile de pe suportul de pe produs cu părţile corespunzătoare de
pe kitul de montare pe perete sau stativul de birou pe care doriţi să îl ataşaţi.
100,0 x 100,0
Cantitate
4 buc.
electrocutării.
20
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ
de birou (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Opriţi produsul şi scoateţi cablul de alimentare din priză.
1
2
•• Note
‒‒ Utilizarea unui şurub cu o lungime mai mare decât cea standard poate să deterioreze
componentele interne ale produsului.
‒‒ Lungimea şuruburilor necesare pentru un suport de perete care nu se conformează standardelor
VESA poate să varieze în funcţie de specificaţii.
‒‒ Nu folosiţi şuruburi care nu respectă standardele VESA. Nu ataşaţi kitul de montare pe perete
sau stativul de birou aplicând forţă excesivă. Există pericolul ca produsul să fie deteriorat sau să
cadă şi să provoace vătămări corporale. Samsung nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare
sau vătămare corporală cazată de utilizarea unor şuruburi necorespunzătoare sau de ataşarea
kitului de montare pe perete sau a stativului de birou prin aplicarea unei forţe excesive.
‒‒ Samsung nu va fi răspunzătoare pentru deteriorările produsului sau vătămările corporale
cauzate de utilizarea unui alt kit de montare pe perete decât cel specificat sau de orice încercare
de a instala kitul de montare pe perete pe cont propriu.
3
4
‒‒ Pentru a monta produsul pe perete, cumpăraţi un kit de montare pe perete care poate fi instalat
la cel puţin 10 cm de perete.
‒‒ Asiguraţi-vă că utilizaţi un kit de montare pe perete care respectă standardele.
‒‒ Pentru a instala monitorul utilizând suportul de perete, deconectaţi baza stativului de la
monitor.
Unitate: mm
Nume model
Specificaţiile găurii de şurub Şurub standard
VESA (A * B) în milimetri
Cantitate
A Ataşaţi kitul de montare pe perete sau stativul de birou aici
U32H750UM* /
U32H850UM*
B Consolă (vândut separat)
――Nu montaţi kitul de perete cu produsul pornit Acest lucru poate duce la vătămare corporală din cauza
Aliniaţi orificiile şi strângeţi bine şuruburile de pe suportul de pe produs cu părţile corespunzătoare de
pe kitul de montare pe perete sau stativul de birou pe care doriţi să îl ataşaţi.
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 tonalitate *
10,0 mm lungime
4 buc.
electrocutării.
21
Instalarea
Ataşarea stativului (U28H750UQ*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Introduceţi conectorul stativului în stativ, în
direcţia indicată în figură.
2
Verificaţi conectarea corectă a conectorului
stativului.
3
4
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet
a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat
pe podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe
complet.
polistiren, după cum este ilustrat în imagine.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o
pătură groasă.
5
6
Ţineţi cu mâinile corpul principal al produsului, aşa După conectarea cablurilor de alimentare electrică
cum se arată în figură. Împingeţi stativul asamblat și a celor de date, instalați CAPACUL SPATE
în corpul principal în direcţia săgeţii, după cum
SECUNDAR.
este indicat în figură.
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
22
Ataşarea stativului (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Introduceţi conectorul stativului în stativ, în
direcţia indicată în figură.
2
Verificaţi conectarea corectă a conectorului
stativului.
3
4
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet
a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat
pe podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe
complet.
polistiren, după cum este ilustrat în imagine.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o
pătură groasă.
5
Poziționați bara stativului pe afișajul dispozitivului,
respectând poziția pieselor de fixare.
6
Rotiți bara stativului cu 90° în sens orar, pentru a
vă asigura că bara stativului este fixată în locașul
de pe afișaj.
7
După conectarea cablurilor de alimentare electrică
și a celor de date, instalați CAPACUL SPATE
SECUNDAR.
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
23
Demontarea stativului (U28H750UQ*)
――Înainte de a separa stativul de monitor, plasați monitorul pe o suprafață plană și stabilă, cu ecranul îndreptat în jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet
pe podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe
polistiren, după cum este ilustrat în imagine.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o
pătură groasă.
2
Pentru a demonta stativul de pe monitor,
asigurați-vă că apăsați partea inferioară a
monitorului cu o mână, în timp ce trageți de stativ
și-l înclinați cu cealaltă mână, așa cum se vede în
imagine.
3
4
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară Scoateţi conectorul stativului din stativ trăgându-l
a stativului pentru a-l detaşa.
în direcţia săgeţii, ca în figură.
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
24
Demontarea stativului (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Înainte de a separa stativul de monitor, plasați monitorul pe o suprafață plană și stabilă, cu ecranul îndreptat în jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet
pe podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe
polistiren, după cum este ilustrat în imagine.
2
Împingeți în sus clipsul de montare și mențineți-l
apăsat. Rotiți bara stativului de pe afișaj cu 10°, în
sens antiorar.
3
După rotirea barei stativului de pe afișaj cu 10°,
în sens antiorar, ridicați bara stativului pentru a o
desprinde de pe dispozitiv.
4
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară
a stativului pentru a-l detaşa.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o
pătură groasă.
5
Scoateţi conectorul stativului din stativ trăgându-l
în direcţia săgeţii, ca în figură.
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
25
Capitolul 03
Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă
Citiți mai jos înainte de a instala monitorul.
Conectarea şi utilizarea unui PC
1 Verificați formele celor două capete ale cablurilor care însoțesc monitorul și apoi verificați formele
Selectaţi o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.
2 Înainte de a conecta cablurile pentru semnal, deconectați cablurile de alimentare și dispozitivele
――Porturile disponibile pot varia în funcţie de produs.
și pozițiile porturilor corespunzătoare de pe monitor și de pe dispozitivele externe.
――Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.
externe de la sursa de alimentare pentru a preveni deteriorarea dispozitivului din cauza unui
scurtcircuit sau a supracurentului.
3 După ce conectați toate cablurile pentru semnal, conectați cablurile de alimentare pentru monitor
și dispozitivele externe la sursa de alimentare.
4 Citiți manualul de utilizare pentru a vă familiariza cu funcțiile monitorului, cu măsurile de precauție
Conectarea utilizând un cablu HDMI
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
și cu utilizarea corespunzătoare înainte de a utiliza monitorul instalat.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Pentru afișarea la o rezoluție de 3840 x 2160 la 30 Hz, utilizați un cablu HDMI care acceptă 3840 x 2160 la
30 Hz pentru a vă conecta la HDMI 1. Asigurați-vă că placa video a sursei HDMI acceptă rezoluția de 3840 x
2160 la 30 Hz.
――Pentru afișarea la o rezoluție de 3840 x 2160 la 60 Hz, utilizați un cablu HDMI care acceptă 3840 x 2160 la
60 Hz pentru a vă conecta la HDMI 2. Asigurați-vă că placa video a sursei HDMI acceptă rezoluția de 3840 x
2160 la 60 Hz.
――Când conectaţi un cablu HDMI, utilizaţi cablul primit odată cu componentele monitorului. Dacă utilizaţi alt
cablu HDMI decât cel furnizat de Samsung, calitatea imaginii poate fi mai scăzută.
26
Conectarea utilizând un cablu HDMI-DVI
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
Conectarea prin cablul MINI DP (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
MINI DP IN
――Funcția audio nu este acceptată dacă dispozitivul sursă este conectat prin cablul HDMI-DVI.
――Este posibil ca rezoluția optimă să nu fie disponibilă cu un cablu HDMI-DVI.
Conectarea prin cablul DP
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
――Pentru afișarea la o rezoluție de 3840 x 2160 la 60 Hz, utilizați un cablu MINI DP care acceptă 3840 x 2160
la 60 Hz. Asigurați-vă că placa video a sursei MINI DP acceptă rezoluția de 3840 x 2160 la 60 Hz.
――DisplayPort și MiniDP nu pot fi identificate în același timp, deci dacă DisplayPort sau MiniDP nu sunt
specificate ca fiind sursă, este posibil ca PC-ul să nu le poată identifica.
Conectarea la căşti
DP IN
――Pentru afișarea la o rezoluție de 3840 x 2160 la 60 Hz, utilizați un cablu DP care acceptă 3840 x 2160 la 60
Hz. Asigurați-vă că placa video a sursei DP acceptă rezoluția de 3840 x 2160 la 60 Hz.
27
Conectarea produsului la un PC ca HUB USB
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Conectarea unui PC la produs
――Produsul poate funcţiona ca HUB conectându-l la un PC prin intermediul unui cablu USB. Puteţi conecta un
Utilizarea produsului ca HUB USB
Utilizând produsul ca hub, puteţi conecta şi utiliza simultan diverse dispozitive sursă împreună cu
produsul.
Un PC nu se poate conecta simultan la mai multe dispozitive sursă întrucât are un număr limitat de
porturi de intrare/ieşire disponibile. Caracteristica HUB a produsului va îmbunătăţi eficienţa activităţii
dvs. permiţându-vă să conectaţi simultan mai multe dispozitive sursă la porturile USB de pe produs,
fără a le conecta la un PC.
dispozitiv sursă direct la un produs şi puteţi controla dispozitivul de la produs fără a fi necesar să conectaţi
dispozitivul la PC.
Pentru a utiliza produsul ca hub USB, conectaţi-l la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
(PC IN)
(PC IN)
Dacă la PC se conectează mai multe dispozitive sursă, mulţimea de cabluri din jurul PC-ului poate arăta
dezordonată. Conectarea dispozitivelor direct la produs va rezolva un astfel de inconvenient.
Conectaţi cablul USB la
de pe spatele produsului şi la
USB din PC.
――Pentru conectarea produsului la PC se poate utiliza un cablu USB 2.0. Totuși, pentru a beneficia la
Conectaţi la produs un dispozitiv mobil, cum ar fi un player MP3 sau un smartphone, atunci când
produsul este conectat la un PC. Acest lucru vă permite să controlaţi dispozitivul de pe PC sau să
încărcaţi acumulatorul dispozitivului.
maximum de funcția USB 3.0, conectați PC-ul și produsul cu un cablu USB 3.0. Asigurați-vă că PC-ul
acceptă USB 3.0.
28
――Pentru a detecta și porni mai rapid un dispozitiv USB, conectați dispozitivul la portul USB 3.0 de pe produs.
Viteza de citire/scriere va fi afectată de dispozitivul USB și PC.
――Produsul nu acceptă redarea conținutului media. Dacă trebuie să redați un fișier de pe dispozitivul USB,
conectați produsul ca hub la PC și redați fișierul pe PC.
――Pentru aferente USB-ului cauzate de sistemul de operare, de programele unității sau de software,
Conectarea alimentării (U28H750UQ*)
1
2
contactați furnizorii relevanți.
――Având lansarea a diverse dispozitive USB pe piață, nu putem garanta că produsele noastre se potrivesc cu
3
toate dispozitivele USB.
――În cazul HDD-ului extern de stocare în masă care necesită sursă de alimentare externă, asigurați-vă că îl
conectați la o sursă de alimentare.
――Funcția de încărcare rapidă se poate efectua prin intermediul porturilor
1 și
2. Conform
specificațiilor de încărcare a bateriei, porturile USB 3.0, USB1 și USB2 pot suporta o tensiune maximă de 1,5A.
Valoarea reală a tensiunii depinde de dispozitivul care urmează a fi încărcat.
Dacă tensiunea este prea mare sau intervine o excepție, se va activa protecția la supratensiune. Aceasta
este o setare normală a produsului.
――Este posibil ca dispozitivele USB care necesită curent mare să nu fie acceptate.
1 și
pot
accepta
un
curent
maxim
de
1 A.
4
2 pot
accepta un curent maxim de 1,5 A, iar
3 și
――Bateria poate fi încărcată în modul de economisire a energiei, dar nu și când produsul este oprit.
――Încărcarea dispozitivul USB nu este posibilă în cazul în care cablul de alimentare este deconectat de la
priză.
――Dispozitivul USB trebuie achiziționat separat.
DC 19V
4
1 Conectaţi ştecărul la adaptorul c.a./c.c.
2 Conectaţi cablul adaptorului c.a./c.c. la portul DC 19V din partea din spate a monitorului.
3 Conectaţi adaptorul c.a./c.c. la priză.
4 Apăsaţi butonul JOG de pe spatele monitorului pentru a-l porni.
――Tensiunea de intrare este comutată automat.
Conectarea alimentării (U32H750UM* / U32H850UM*)
POWER IN
Pentru a utiliza produsul, conectaţi cablul de alimentare la o priză şi portul POWER IN al produsului.
――Tensiunea de intrare este comutată automat.
29
Prinderea cablurilor conectate (U28H750UQ*)
1
Conectați cablurile la porturile
corespunzătoare.
2
Prindeți stativul cu o mână și folosiți
simultan cealaltă mână pentru a
închide CAPACUL DIN SPATE, în
direcția indicată de săgeată.
3
Acum cablurile sunt fixate.
4
Prindeți stativul cu o mână și
îndepărtați CAPACUL DIN SPATE,
în direcția indicată de săgeată, cu
ajutorul degetului mare de la cealaltă
mână.
30
Prinderea cablurilor conectate (U32H750UM* / U32H850UM*)
1
Asamblarea stativului este terminată.
6
Deschideți CAPACUL DIN STÂNGA AL
BRAȚULUI STATIVULUI, și rotiți piesa
deschisă din partea de jos.
2
Rotiți mașina în poziție verticală, în cel
mai înalt punct al său.
7
Poziționați cablurile corespunzătoare
în suportul brațului stativului. Nu
tensionați cordonul cablurilor. Se
recomandă montarea a trei cabluri
într-un singur suport.
3
Conectați cablurile corespunzătoare.
8
Acoperiți CAPACUL DIN STÂNGA AL
BRAȚULUI STATIVULUI.
4
Aranjați cablurile astfel încât să
evitați încovoierea acestora; apoi
trageți cablurile în afara canelurilor
CAPACULUI SPATE SECUNDAR.
9
Rotiți mașina în poziție orizontală.
5
Acoperiți CAPACUL SPATE SECUNDAR.
Când montați CAPACUL SPATE
SECUNDAR, vă rugăm să potriviți mai
întâi cele șase nervuri ale CAPACULUI
SPATE SECUNDAR în orificiile din
partea de jos a CAPACULUI SPATE.
10
Ajustați cablurile exterioare.
31
Postura corespunzătoare pentru utilizarea
produsului
Instalarea driverului
――Puteţi seta valorile optime pentru rezoluţie şi frecvenţă pentru acest produs prin instalarea driverelor
corespunzătoare acestui produs.
――Pentru a instala cea mai nouă versiune a driverului pentru produs, descărcați-o de pe site-ul web Samsung
Electronics, http://www.samsung.com.
Setarea rezoluţiei optime
La prima pornire a produsului după achiziţionare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea
rezoluţiei optime.
Selectaţi o limbă de pe produs şi schimbaţi rezoluţia PC-ului dvs. la setarea optimă.
Utilizaţi produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează:
•• Îndreptaţi-vă spatele.
――Dacă nu a fost selectată rezoluţia optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă
produsul este oprit şi repornit din nou.
――Rezoluţia optimă poate fi selectată şi în Panou de control din PC-ul dvs.
•• Lăsaţi o distanţă de 45 până la 50 de cm între ochi şi ecran şi priviţi uşor în jos la ecran.
•• Ochii trebuie să se afle direct în faţa ecranului.
•• Reglaţi unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
•• Ţineţi antebraţele perpendiculare pe braţe şi la acelaşi nivel cu spatele mâinilor.
•• Ţineţi coatele aproximativ în unghi drept.
•• Reglaţi înălţimea produsului astfel încât să puteţi ţineţi genunchii la 90 de grade sau mai mult,
călcâiele lipite de podea şi braţele sub nivelul inimii.
•• Ochii dvs. nu vor mai fi obosiţi dacă faceți exerciţii de relaxare pentru ochi sau clipiți mai des.
32
Capitolul 04
Configurarea ecranului
Configuraţi setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de
cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
SAMSUNG MAGIC Bright
Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eco Saving Plus.
――Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
Puteţi personaliza luminozitatea în funcţie de preferinţele dvs.
În modul PC
•• Custom: Particularizaţi contrastul şi luminozitatea, după cum este necesar.
•• Standard: Obţineţi o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru
utilizarea Internetului.
•• Cinema: Obţineţi o luminozitate şi o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de
conţinut video şi DVD.
•• Dynamic Contrast: Obţineţi o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.
•• Basic Color: Acest model acceptă o stație fotocromatică. Când comutați la acest mod, aria de
culoare este ajustată astfel încât să fie similară cu gama de culori standard sRGB.
•• High-Brightness: Maximizați luminozitatea ecranului. (U32H750UM* / U32H850UM*)
În modul AV
SAMSUNG
Când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP/MINI DP şi PC/AV Mode este setat la AV, MAGIC
Bright
are patru setări automate pentru imagine (Dynamic, Standard, Movie şi Custom), care sunt presetate din
fabrică. Puteţi opta pentru oricare dintre setările Dynamic, Standard, Movie şi Custom. Selectaţi opţiunea
Custom pentru a utiliza setările dvs. personalizate.
•• Dynamic: Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul
Standard.
•• Standard: Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul
Standard. Selectaţi acest mod atunci când camera este luminoasă.
•• Movie: Această setare oferă şi o bună definiţie a imaginii. Selectaţi acest mod atunci când camera
este întunecoasă.
•• Custom: Astfel veţi economisi energie şi nu vă veţi mai obosi ochii.
33
Black Equalizer
Contrast
Ajustați luminozitatea zonelor întunecate.
Reglaţi contrastul dintre obiecte şi fundal. (Interval: 0~100)
Pe măsură ce valoarea se apropie de 1, zonele mai întunecate ale ecranului devin mai luminoase,
putând astfel să găsiţi mai uşor inamicii când jucaţi un joc. Pentru a găsi mai uşor inamicii în timpul
unui joc, utilizaţi o valoare mai scăzută.
O valoare mai mare va creşte contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.
Pe măsură ce valoarea se apropie de 20, zonele mai întunecate de pe ecran devin mai întunecate şi
creşte contrastul.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Cinema, Dynamic Contrast sau
MAGIC
Basic Color.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Acest meniu nu este disponibil când PIP/PBP Mode este setat la On și Size este setat la
(modul PBP).
――Acest meniu nu este disponibil atunci când este activat SAMSUNGAngle.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
MAGIC
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
Sharpness
Faceţi conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)
O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
Brightness
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
Reglaţi luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Dynamic Contrast.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eco Saving Plus.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
34
Color
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
Modificaţi nuanţa ecranului.
MAGICAngle vă
permite configurarea setărilor pentru a obţine calitatea optimă a imaginii în
conformitate cu unghiul dvs. de vizualizare.
SAMSUNG
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Cinema, Dynamic Contrast
MAGIC
sau Basic Color.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Meniurile Color Tone și Gamma nu sunt disponibile când SAMSUNGAngle este activat.
MAGIC
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Cinema sau Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
•• Red: Reglați nivelul de saturație a roșului. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o intensitate
mai mare a culorilor.
Puteţi personaliza unghiul în funcţie de preferinţele dvs.
4
•• Green: Reglați nivelul de saturație a verdelui. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o intensitate
mai mare a culorilor.
1
1
5
5
2
•• Blue: Reglați nivelul de saturație a albastrului. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o
intensitate mai mare a culorilor.
3
•• Color Tone: Selectați un ton de culoare care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. de vizualizare.
‒‒ Cool 2: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai rece decât Cool 1.
‒‒ Cool 1: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul Normal.
•• Off
‒‒ Normal: Afişează tonurile standard de culori.
•• Lean Back Mode 1 2 : Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza dintr-o poziţie aflată puţin mai
jos decât produsul.
‒‒ Warm 1: Setaţi temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul Normal.
‒‒ Warm 2: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât Warm 1.
‒‒ Custom: Particularizaţi tonurile de culori.
――Când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP/MINI DP şi PC/AV Mode este setat la AV, Color Tone
are patru setări pentru temperatura de culoare (Cool, Normal, Warm şi Custom).
•• Gamma: Reglați nivelul mediu de luminozitate.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
1
: Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza direct din faţa produsului.
•• Lean Back Mode 2 3 : Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza dintr-o poziţie aflată puţin mai
jos decât la Lean Back Mode 1.
•• Standing Mode
produsul.
•• Side Mode
5
4
: Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza dintr-o poziţie aflată mai sus decât
: Selectaţi această opţiune pentru a vizualiza din oricare parte a produsului.
•• Group View: Selectaţi această opţiune pentru ca mai mulţi privitori să vizualizeze din locurile
4 şi 5 .
1
,
•• Custom: Lean Back Mode 1 va fi aplicat implicit dacă se selectează Custom.
35
HDMI Black Level
Game Mode
Dacă la produs este conectat un player DVD sau un set-top box prin HDMI, este posibil să sesizaţi o
deteriorare a calităţii imaginii (reducere a contrastului/deteriorare a culorilor, nivel de negru etc.), în
funcţie de dispozitivul sursă conectat. Într-un astfel de caz, puteţi utiliza opţiunea HDMI Black Level
pentru reglarea calităţii imaginii.
Configurați setările ecranului produsului pentru modul jocuri.
În acest caz, corectaţi calitatea scăzută a imaginii utilizând meniul HDMI Black Level.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Această funcţie este disponibilă numai în modul HDMI1 sau HDMI2.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
•• Normal: Selectaţi acest mod când nu există deteriorări ale raportului de contrast.
•• Low: Selectaţi acest mod pentru a reduce nivelul de negru şi a creşte nivelul de alb când există
deteriorări ale raportului de contrast.
Utilizați această caracteristică atunci când jucați jocuri pe un PC sau când este conectată o consolă
pentru precum PlayStation™ sau Xbox™.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Basic Color.
MAGIC
――Când monitorul se oprește, este activat modul de economisire a energiei sau este modificată sursa de
intrare, Game Mode este comutat la Off, chiar dacă este setat la On.
――Dacă doriți să păstrați Game Mode activat tot timpul, selectați Always On.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eco Saving Plus.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
――HDMI Black Level ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.
――Caracteristica HDMI Black Level este activată doar pentru o rezoluție specifică de AV , cum ar fi 720P @ 60
Hz și 1080P @ 60 Hz.
Response Time
Creşteţi timpul de răspuns pentru a face videoclipurile mai vii şi mai naturale.
Eye Saver Mode
――Utilizaţi modul Standard când nu rulaţi un clip video sau când nu jucaţi un joc.
Setați la o calitate optimă a imaginii, potrivită pentru relaxarea ochilor.
――Acest meniu nu este disponibil când PIP/PBP Mode este setat la On și Size este setat la
(modul PIP).
/
/
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” este o certificare pentru produsele care îndeplinesc
standardele privind nivelurile scăzute de lumină albastră. Când funcția Eye Saver Mode este „On”,
lumina albastră având o lungime de undă de aproximativ 400 nm va scădea și va oferi o calitate optimă
a imaginii necesară pentru relaxarea ochilor. De asemenea, nivelul de lumină albastră este mai scăzut
decât cel din setările implicite, conform testelor TÜV Rheinland, și este certificat pentru îndeplinirea
standardelor „Low Blue Light Content” ale TÜV Rheinland.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Basic Color.
MAGIC
36
Picture Size
Screen Adjustment
Modificaţi dimensiunea imaginii.
――Acest meniu este disponibil numai atunci când Picture Size este setat la Screen Fit în modul AV.
――Acest meniu nu este disponibil când PIP/PBP Mode este setat la On și Size este setat la
――Această opțiune nu este disponibilă când este activată caracteristica FreeSync.
(modul PBP).
Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul AV şi monitorul poate reda în mod normal,
selectaţi Screen Fit pentru a regla poziţia orizontală în 0-6 niveluri.
În modul PC
Configurarea H-Position & V-Position
•• Auto: Afişaţi imaginea în funcţie de raportul de aspect al sursei de intrare.
H-Position: Deplasaţi ecranul către stânga sau către dreapta.
•• Wide: Afişaţi imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.
În modul AV
•• 4:3: Afişaţi imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri şi difuzările
standard.
•• 16:9: Afişaţi imaginea cu un raport de aspect de 16:9.
•• Screen Fit: Afişaţi imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.
――Este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă, în funcţie de porturile de care dispune produsul.
――Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condiţiile de mai jos.
――Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI/DP/MINI DP.
――Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p şi monitorul poate reda în mod normal (nu toate
modelele acceptă toate aceste semnale.).
――Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP/MINI DP şi PC/AV
V-Position: Deplasaţi ecranul în sus sau în jos.
Raport de calibrare
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Datele din acest raport sunt măsurate la momentul expedierii.
•• Măsurările pot să varieze în funcție de echipamentul de măsurat, de locația măsurării, de mediul
sistemului (de ex., computer, panou grafic, etc.) și de alte variabile.
•• Semnalul de intrare: HDMI
•• Fiecare măsurare din acest raport se bazează pe modul Custom de la momentul expedierii.
•• Acest raport nu este furnizat în meniul unora dintre produse, ci într-un raport tipărit separat.
Mode este setat la AV.
37
Capitolul 05
Configurarea setărilor PIP/PBP
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de
cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
――PIP/PBP modul este compatibil cu Windows 7, Windows 8 și Windows 10.
――Funcţia PIP/PBP poate să nu fie disponibilă, în funcţie de specificaţiile plăcii video utilizate. Dacă ecranul
este gol în modul PIP/PBP când este selectată rezoluţia optimă, accesaţi Panou de control → Afişare →
Rezoluţie ecran şi faceţi clic pe Detectare pe PC. (Instrucţiunile se bazează pe Windows 7.) Dacă ecranul
PIP/PBP Mode
Activaţi sau dezactivaţi PIP/PBP Mode.
Funcția PIP (Picture in Picture) împarte ecranul în două părți. Un dispozitiv sursă este afișat pe ecranul
principal în același timp cu un alt dispozitiv sursă afișat în ferestrele insert.
Funcţia PBP (Picture by Picture) divizează ecranul în două, afişând simultan imaginea de la două
dispozitive sursă diferite în partea stângă şi în cea dreaptă ale ecranului.
este gol când rezoluția este setată la rezoluție optimă, modificați rezoluția la 1280 x 1024.
――Este posibil ca ecranul să pâlpâie o perioadă scurtă sau să apară cu întârziere când activați sau dezactivați
funcția PIP/PBP sau când modificați dimensiunea ecranului având funcția PIP/PBP activată.
Această problemă apare de obicei când un PC sau un monitor este conectat la două sau mai multe surse de
intrare. Nu are nimic de-a face cu performanța unui monitor.
Problema apare în general când semnalele video sunt transmise cu întârziere la monitor, în funcție de
performanța plăcii grafice.
――Pentru a maximiza calitatea imaginii și pentru a vă asigura că sunetul este redat normal, se recomandă
utilizarea unei plăci grafice sau a unui DVD care acceptă o rezoluție 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) la conectarea
prin intermediul unui port HDMI1.
――Pentru a maximiza calitatea imaginii și pentru a vă asigura că sunetul este redat normal, se recomandă
utilizarea unei plăci grafice sau a unui DVD care acceptă o rezoluție 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz) la conectarea
prin intermediul unui port HDMI2.
――Când este activată funcţia PIP/PBP, rezoluţia nu se va putea schimba automat la rezoluţia optimă din cauza
unei probleme de compatibilitate între placa grafică şi sistemul Windows.
Setați PIP/PBP Mode la Off. Alternativ, reporniți monitorul, apoi setați rezoluția optimă utilizând interfața
Windows.
38
Size
Sound Source
Selectați dimensiunea și raportul de aspect pentru ecranul secundar.
Setați pentru care dintre ecrane doriți să auziți sunet.
••
: selectați imaginea pictogramei dacă doriți să utilizați modul PBP când rezoluția optimă
pentru părțile laterale din stânga și din dreapta ecranului este 1920 x 2160 (lățime x înălțime).
••
: selectați imaginea pictogramei dacă doriți să utilizați modul PIP când rezoluția optimă
pentru ecranul secundar este de 720 x 480 (lățime x înălțime).
••
: selectați imaginea pictogramei dacă doriți să utilizați modul PIP când rezoluția optimă
pentru ecranul secundar este de 1280 x 720 (lățime x înălțime).
••
: selectați imaginea pictogramei dacă doriți să utilizați modul PIP când rezoluția optimă
pentru ecranul secundar este de 1920 x 1080 (lățime x înălțime).
Modul PIP
/
Modul PBP
/
Position
Selectați poziția ecranului secundar din opțiunile disponibile.
••
/
/
/
――Nu este disponibilă când este selectat PBP.
――Poate apărea o pâlpâire a ecranului dacă semnalul de intrare este instabil.
39
Source
Picture Size
Selectați sursa pentru fiecare ecran.
Din cauza faptului că DisplayPort și MiniDP nu pot fi identificate în același timp, dacă DisplayPort și
MiniDP sunt specificate ca surse în același timp, funcția „Apply” nu este disponibilă.
Modul PIP (disponibil în modul PIP (Size
/
/
))
Selectați dimensiunea imaginii pentru ecranul secundar.
Modul PIP (disponibil în modul PIP (Size
/
/
))
În modul PC
――Se modifică sursa de intrare pentru ecranul principal.
•• Auto: Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al fiecărei surse de intrare pentru ecran.
――Cu excepția sursei curente de intrare, pot fi selectate celelalte două surse de intrare.
•• Wide: Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al fiecărei surse de
intrare pentru ecran.
――Poate apărea o pâlpâire a ecranului dacă semnalul de intrare este instabil.
――Când apare Ghidul tastelor funcționale, deplasați butonul JOG în STÂNGA pentru a selecta pictograma
În modul AV
, apoi apăsați butonul JOG. Ecranul principal va comuta în secvența DisplayPort → HDMI1 →
HDMI2(U28H750UQ*) sau DisplayPort → MiniDP → HDMI1 → HDMI2(U32H750UM* / U32H850UM*).
Modul PBP (disponibil în modul PBP (Size
•• 4:3: afișați imaginea cu un raport de aspect pentru ecranul secundar de 4:3. Adecvat pentru
videoclipuri și difuzări standard.
))
•• 16:9: afișați imaginea cu un raport de aspect pentru ecranul secundar de 16:9.
――Se modifică sursa de intrare pentru ecranul principal.
•• Screen Fit: Afișați imaginea ecranului secundar cu raportul de aspect original, fără a decupa ceva.
――Poate apărea o pâlpâire a ecranului dacă semnalul de intrare este instabil.
――Este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă, în funcţie de porturile de care dispune produsul.
――Când semnalul de intrare al ecranelor din stânga și din dreapta este identic, operația nu poate fi executată.
――Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condiţiile de mai jos.
――Când apare Ghidul tastelor funcționale, deplasați butonul JOG în STÂNGA pentru a selecta pictograma
apoi apăsați butonul JOG. Apare același meniu de setări pentru sursa PBP.
,
――Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI/DP/MINI DP.
――Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p şi monitorul poate reda în mod normal (nu toate
modelele acceptă toate aceste semnale.).
――Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP/MINI DP şi PC/AV
Mode este setat la AV.
40
Modul PBP (disponibil în modul PBP (Size
))
Contrast
Setaţi Picture Size pentru fiecare ecran divizat.
În modul PC
•• Auto: Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al fiecărei surse de intrare pentru ecran.
•• Wide: Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al fiecărei surse de
intrare pentru ecran.
În modul AV
•• 4:3: afișați imaginea cu un raport de aspect pentru ecranul secundar de 4:3. Adecvat pentru
videoclipuri și difuzări standard.
Modul PIP (disponibil în modul PIP (Size
/
/
))
Reglați nivelul de contrast pentru ecranul secundar.
Modul PBP (disponibil în modul PBP (Size
))
Reglați nivelul de contrast pentru fiecare ecran.
•• 16:9: afișați imaginea cu un raport de aspect pentru ecranul secundar de 16:9.
•• Screen Fit: Afișați imaginea ecranului secundar cu raportul de aspect original, fără a decupa ceva.
――Este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă, în funcţie de porturile de care dispune produsul.
――Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condiţiile de mai jos.
――Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI/DP/MINI DP.
――Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p şi monitorul poate reda în mod normal (nu toate
modelele acceptă toate aceste semnale.).
――Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP/MINI DP şi PC/AV
Mode este setat la AV.
41
Capitolul 06
Ajustarea setărilor OSD (afişajul de pe ecran)
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de
cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
Language
Setaţi limba meniului.
Transparency
――O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afişat pe ecran.
――Aceasta nu va fi aplicată altor funcţii de pe PC-ul dvs.
Setaţi transparenţa pentru ferestrele meniului.
Display Time
Setaţi meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp
specificat.
Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriţi să dispară meniul
OSD.
42
Capitolul 07
Configurare şi resetare
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de
cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
FreeSync
•• Off: Dezactivaţi FreeSync.
•• Standard Engine: Activați funcțiile de bază FreeSync ale plăcii video AMD.
•• Ultimate Engine: Activați caracteristica FreeSync cu o rată mai mare a cadrelor. Rupturile de ecran
(sincronizare anormală între ecran și conținut) sunt reduse în acest mod. Rețineți că ecranul poate
pâlpâi in timpul jocului.
Aplicaţi rezoluţia optimă când utilizaţi FreeSync.
Tehnologia FreeSync este soluția care elimintă rupturile de imagine, fără întârziera și latența obișnuite.
Această caracteristică va elimina rupturile de ecran și întârzierea în timpul jocului. Îmbunătățiți-vă
experienţa de joc.
Elementele din meniul FreeSync de pe monitor pot varia, în funcţie de modelul monitorului şi de
compatibilitatea cu placa video AMD.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
――Calitatea sunetului monitorului poate scădea dacă funcția FreeSync este activată.
Pentru metoda de setare a ratei de reîmprospătare, consultați Întrebări și răspunsuri → Cum pot
schimba frecvența?
――Funcția FreeSync este activată doar în modul HDMI2, DisplayPort sau MiniDP.
Când utilizați FreeSync, utilizați cablul HDMI/DP/MINI DP furnizat de producător.
Dacă, în în timpul jocului, folosiți funcția FreeSync următoarele simptome pot apărea:
•• Imaginea de pe ecran poate tremura, în funcție de modelul plăcii video, de configurarea setărilor
jocului sau de tipul fișierului video rulat. Încercați următoarele acțiuni: reduceți valorile de setare
a jocului, schimbați din modul curent FreeSync în modul Standard Engine, sau accesați site-ul
internet AMD pentru verificarea versiunii dumneavoastră de drivere video și pentru actualizarea
acesteia cu cea mai recentă versiune.
•• În timp ce folosiți funcția FreeSync imaginea de pe ecran poate tremura, din cauza variațiilor
frecvenței de ieșire a plăcii video.
•• Rata de răspuns poate fluctua în timpul jocului, în funcție de rezoluție. În general, rezoluția mai
mare diminuează rata de răspuns.
•• Calitatea sunetului monitorului se poate degrada.
――Dacă întâmpinați probleme la utilizarea funcției, contactați centrul de asistență Samsung.
――Când se schimbă rezoluția în timp ce se setează FreeSync la Standard Engine sau Ultimate Engine, poate
apărea intermitent fenomenul de sfâșiere („tearing”) a ecranului. Setaţi FreeSync la Off şi schimbaţi
rezoluţia.
――Funcția nu este disponibilă pentru dispozitivele (de exemplu, dispozitivele AV) care nu au placă video AMD.
Dacă funcția este aplicată, este posibil ca ecranul să funcționeze defectuos.
43
Modelele din lista de plăci grafice acceptă caracteristica FreeSync
Caracteristica FreeSync poate fi utilizată doar cu modelele de placă grafică AMD specificate. Consultați
lista următoare cu plăci grafice acceptate:
Asigurați-vă că instalați cele mai noi drivere oficiale pentru placa grafică de la AMD, care să accepte
caracteristica FreeSync.
――Pentru modele suplimentare de plăci video AMD care sunt compatibile cu caracteristica FreeSync, vizitați
site-ul oficial AMD.
――Selectați FreeSync Off dacă utilizați o placă grafică de la alt producător.
――Atunci când folosiți funcția FreeSync prin intermediul interfeței HDMI, este posibil ca acesta să nu
funcționeze din cauza limitelor lățimii de bandă a anumitor plăci video AMD.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Nu include 370 /
370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Cum se activează FreeSync?
1 Setați FreeSync la Standard Engine sau Ultimate Engine în meniul OSD.
2 Activați FreeSync în AMD Radeon Settings:
Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe → AMD Radeon Settings → Display
Caracteristica „AMD FreeSync” trebuie să fie setată la „Pornit”. Selectați opțiunea „Pornit” dacă
aceasta nu este activată.
44
Eco Saving Plus
Configurarea Eco Timer
Eco Timer: Activaţi modul Eco Timer.
Funcţia Eco Saving Plus reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul
monitorului.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Dynamic Contrast.
MAGIC
Eco Off After: Opțiunea Eco Timer poate fi setată între 10 și 180 de minute. Produsul se va opri automat
după scurgerea timpului specificat.
――Această opţiune este disponibilă doar atunci când Eco Timer este setat la On.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
•• Off: Dezactivaţi funcţia Eco Saving Plus.
•• Auto: Consumul de energie va fi redus în mod automat cu cca 10 % față de setarea curentă.
(Cantitatea de energie redusă depinde de luminozitatea ecranului.)
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Încărcaţi rapid acumulatorul unui dispozitiv sursă conectat utilizând portul USB 3.0 de pe produs.
•• Low: Consumul de energie va fi redus cu 25% față de setarea implicită.
USB Super Charging: Activaţi modul USB Super Charging.
•• High: Consumul de energie va fi redus cu 50% față de setarea implicită.
•• USB1 / USB2
――Încărcarea rapidă este disponibilă prin intermediul porturilor
Off Timer Plus
Configurarea Off Timer
Off Timer: Activaţi modul Off Timer.
Turn Off After: Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri
automat după trecerea numărului specificat de ore.
――Această opţiune este disponibilă doar atunci când Off Timer este setat la On.
――Pentru produsele destinate pieţei din anumite regiuni, Off Timer este setat să se activeze automat la 4 ore
după pornirea produsului. Acest lucru este realizat în conformitate cu reglementările privind alimentarea
cu energie. Dacă nu doriţi activarea temporizatorului, mergeţi la
→ System → Off Timer Plus şi setaţi
Off Timer pe Off.
1 și
2 . Folosiți aceste porturi
pentru a încărca mai repede dispozitivele, în comparație cu folosirea unui port normal. Viteza de încărcare
poate varia, în funcție de dispozitivul conectat.
――Este posibil ca încărcarea rapidă a acumulatorului să nu fie acceptată și/sau ca încărcarea să dureze mai
mult pe unele dispozitive mobile.
――Când funcția de încărcare rapidă este dezactivată pentru porturile
1 și
2 , folosiți aceste porturi
pentru încărcări la viteză normală sau pentru transfer de date.
――Dacă un port USB 2.0 sau un dispozitiv cu funcții inferioare este conectat la portul
1 sau
2 și
funcția de încărcare rapidă este activată, transferul de date nu se poate realiza, dar acest lucru este posibil
la conectarea unui dispozitiv compatibil USB 3.0.
※ Este posibil ca aceste porturi să nu fie compatibile cu dispozitivele cu USB care pot fi concepute în viitor.
――Dacă un asemenea dispozitiv, cum ar fi un mouse, o tastatură sau un dispozitiv extern de stocare a
memoriei, este conectat la portul
1 sau
2 și acest dispozitiv este compatibil USB 2.0 sau mai
puțin, dezactivați funcția de încărcare rapidă.
――Dacă încărcarea super este activată utilizând meniul cu setări OSD, toate dispozitivele conectate la
porturile USB 1-4 de pe monitor sunt recunoscute din nou. Acest fapt asigură o încărcare optimă.
※ Înainte de activarea funcției de încărcare rapidă, închideți toate fișierele din dispozitivele de stocare
externă conectate prin porturile USB.
45
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Setați PC/AV Mode la AV. Dimensiunea imaginii va fi mărită.
Controlaţi rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.
Această opţiune este utilă la vizionarea filmelor.
Se pot selecta Acceleration, 1 sec sau 2 sec. Dacă se selectează No Repeat, orice comandă reacţionează
o singură dată la apăsarea butonului.
•• Setaţi la "PC" în cazul conectării la un PC.
•• Setaţi la "AV" în cazul conectării la un dispozitiv AV.
――Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.
――Dacă monitorul (când este setat la HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) sau HDMI1, HDMI2,
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) este în modul de economisire a energiei sau afişează
mesajul Check Signal Cable, apăsați pictograma
pentru apariţia afişajului pe ecran (OSD). Puteţi
selecta PC sau AV.
Power LED On
Configuraţi setările pentru a activa sau pentru a dezactiva LED-ul de alimentare localizat în partea de
jos a produsului.
•• Working: LED-ul de alimentare este aprins când este pornit produsul.
DisplayPort Ver.
•• Stand-by: LED-ul de alimentare este aprins când este oprit produsul.
Selectaţi versiunea de DisplayPort.
――Setările incorecte pot cauza înnegrirea ecranului. Dacă se întâmplă acest lucru, verificaţi specificaţiile
Reset All
dispozitivului.
――Dacă monitorul (când este setat la HDMI1, HDMI2, DisplayPort(U28H750UQ*) sau HDMI1, HDMI2,
Readuceţi toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.
DisplayPort, MiniDP(U32H750UM* / U32H850UM*)) este în modul de economisire a energiei sau afişează
mesajul Check Signal Cable, apăsați pictograma
pentru apariţia afişajului pe ecran (OSD). Puteţi
selecta 1.1 sau 1.2↑.
――Dacă selectați 1.1, rezoluția maximă a ecranului dvs. scade până la 2560 x 1440 din cauza limitărilor de
viteză pentru transmisiile HBR1.
Source Detection
Selectaţi fie Auto, fie Manual ca metodă de recunoaştere a semnalului de intrare.
――Nu este disponibil dacă modul PIP/PBP Mode este setat la On.
46
Information
Vizualizaţi sursa curentă de intrare, frecvenţa şi rezoluţia.
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
47
Capitolul 08
Instalarea software-ului
Easy Setting Box
Cerinţe de sistem
Sistem de operare
Easy Setting Box permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secţiuni.
Pentru a instala cea mai nouă versiune a driverului Easy Setting Box, descărcați-o de pe site-ul web
Samsung Electronics, http://www.samsung.com.
――Este posibil ca software-ul să nu funcţioneze corect dacă nu reporniţi computerul după instalare.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Memorie de cel puţin 32 MB
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Spaţiu liber de cel puţin 60 MB pe unitatea hard disk
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Este posibil ca pictograma Easy Setting Box să nu apară, în funcţie de computer şi de specificaţiile
produsului.
――Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsaţi tasta F5.
Restricţii şi probleme referitoare la instalare
Este posibil ca instalarea Easy Setting Box să fie afectată de placa video, placa de bază şi mediul de
reţea.
48
Capitolul 09
Ghid de depanare
Cerinţe înainte de a lua legătura cu Centrul
Samsung de relaţii clienţi
――Înainte de a suna la centrul Samsung de asistenţă pentru clienţi, testaţi produsul după cum urmează. Dacă
problema persistă, contactaţi centrul Samsung de asistenţă pentru clienţi.
Testarea produsului
Verificaţi dacă produsul funcţionează normal utilizând funcţia de testare a produsului.
Dacă ecranul este oprit şi indicatorul de alimentare clipeşte, deşi produsul este conectat corespunzător
la un PC, efectuaţi un test de auto-diagnoză.
1 Opriţi atât PC-ul, cât şi produsul.
2 Deconectaţi cablul de la produs.
3 Porniţi produsul.
4 Dacă apare mesajul Check Signal Cable, produsul funcţionează corespunzător.
Verificaţi următoarele.
Problemă de instalare (modul PC)
Ecranul se stinge şi se aprinde continuu.
Verificaţi dacă cablul este conectat corespunzător între produs şi PC şi dacă conectorii sunt bine
fixaţi.
Spaţiile goale apar în toate cele patru părţi ale ecranului atunci când la produs şi la PC este conectat
un cablu HDMI sau HDMI-DVI.
Spaţiile goale de pe ecran nu au legătură cu produsul.
Acestea sunt cauzate de PC sau de placa video. Pentru a rezolva problema, reglaţi dimensiunea
ecranului în setările HDMI sau DVI ale plăcii video.
Dacă meniul de setări al plăcii video nu are o opţiune pentru reglarea dimensiunii ecranului,
actualizaţi driverul plăcii video la cea mai recentă versiune.
(Vă rugăm să contactaţi producătorul plăcii video sau al computerului pentru detalii suplimentare
despre modul de reglare a setărilor ecranului.)
――Dacă ecranul rămâne gol, verificaţi sistemul PC, controlerul video şi cablul.
Verificarea rezoluţiei şi a frecvenţei
Pentru un mod care depăşeşte rezoluţia acceptată (consultaţi Tabelul de moduri de semnale standard),
va apărea un timp scurt mesajul Not Optimum Mode.
――Rezoluția afișată poate varia, în funcție de setările de sistem și de cablurile computerului.
Problemă la ecran
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.
Verificaţi dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare.
Va apărea mesajul Check Signal Cable.
Verificaţi dacă este conectat corespunzător cablul la produs.
Verificaţi dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
49
Not Optimum Mode este afişat.
Redarea video este fragmentată.
Acest mesaj apare când semnalul de la placa grafică depăşeşte rezoluţia sau frecvenţa maximă a
produsului.
Redarea fișierelor video de înaltă definiție și de mari dimensiuni poate fi fragmentată. Acest lucru
poate fi cauzat de faptul că playerul video nu este optimizat pentru resursa computerului.
Modificaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă, pentru a corespunde performanţelor produsului, consultând
pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (Pag.53).
Încercați să redați fișierul cu alt player video.
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.
Verificaţi conexiunea cablului la produs.
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.
Îndepărtaţi toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) şi încercaţi din nou.
Setaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelurile recomandate.
Ecranul pare instabil şi tremurat. Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.
Verificaţi dacă rezoluţia şi frecvenţa PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă
este necesar, modificaţi setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (Pag.53) din
acest manual şi meniul Information de pe produs.
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.
Problemă de sunet
Nu există sunet.
Verificaţi conexiunea cablului audio sau reglaţi volumul.
Verificaţi volumul.
Volumul este prea mic.
Reglaţi volumul.
Dacă volumul este în continuare mic după creşterea la nivelul maxim, reglaţi volumul la placa de
sunet a PC-ului sau la programul software.
Reglaţi Brightness şi Contrast.
Videoclipul este disponibil, însă nu are sonor.
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.
Sunetul nu se poate auzi dacă este utilizat un cablu HDMI-DVI pentru a conecta dispozitivul de
intrare.
Modificaţi setările Color.
Culorile de pe ecran prezintă umbre şi sunt distorsionate.
Conectați dispozitivul, utilizând un cablu HDMI, un cablu DP sau un cablu Mini DP.
Modificaţi setările Color.
Albul nu arată chiar alb.
Modificaţi setările Color.
Problemă la dispozitivul sursă
Nu există nicio imagine pe ecran şi LED-ul de alimentare clipeşte la fiecare 0,5 - 1 secunde.
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.
Produsul se află în modul de economisire a energiei.
Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanaţi PC-ul.
Apăsaţi orice tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.
Textul este estompat.
Dacă utilizaţi un sistem de operare Windows (de ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sau Windows
10): Accesaţi Panou de control → Fonturi → Ajustare text ClearType și modificați Activare ClearType.
50
Întrebări și răspunsuri
――Pentru instrucţiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultaţi manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.
Cum pot schimba frecvenţa?
Setaţi frecvenţa de la placa video.
•• Windows XP: Mergeţi la Panou de control → Aspect şi teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor şi reglaţi Rată de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
•• Windows ME/2000: Accesaţi Panou de control → Afişare → Setări → Complex → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor.
•• Windows Vista: Accesaţi Panou de control → Aspect şi personalizare → Personalizare → Setări afişare → Setări complexe → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor.
•• Windows 7: Mergeţi la Panou de control → Aspect şi teme → Ecran → Rezoluţie ecran → Setări → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
•• Windows 8(Windows 8.1): Mergeţi la Setări → Panou de control → Aspect şi teme → Ecran → Rezoluţie ecran → Setări → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
•• Windows 10: Mergeţi la Setări → Sistem → Afișare → Setări avansate pentru afișaj → Afișați proprietățile adaptorului → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
Cum pot schimba rezoluţia?
•• Windows XP: Accesaţi Panou de control → Aspect şi teme → Afişare → Setări şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows ME/2000: Accesaţi Panou de control → Afişare → Setări şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows Vista: Accesaţi Panou de control → Aspect şi personalizare → Personalizare → Setări afişare şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows 7: Accesaţi Panou de control → Aspect şi personalizare → Afişare → Ajustare rezoluţie şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows 8(Windows 8.1): Accesaţi Setări → Panou de control → Aspect şi personalizare → Afişare → Ajustare rezoluţie şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows 10: Mergeți la Setări → Sistem → Afișare → Setări avansate pentru afișaj, și reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?
•• Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows ME/2000: Setaţi modul de economisire a energiei în Panou de control → Afișare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows 8(Windows 8.1): Setaţi modul de economisire a energiei din Setări → Panou de control → Aspect şi personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în
configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows 10: Setaţi modul de economisire a energiei din Setări → Personalizare → Blocare ecran → Setări expirare ecran → Alimentare & stare de repaus sau în configurația BIOS a PC-ului.
51
Capitolul 10
Specificaţii
Specificaţii generale
Nume model
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Dimensiune
Clasa 28 (27,9" / 70,8 cm)
Clasa 32 (31,5" / 80,1 cm)
Zonă de afișare
620,93 mm (O) x 341,28 mm (V)
698,4 mm (O) x 392,85 mm (V)
Dimensiune pixel
0,16 mm (O) x 0,16 mm (V)
0,181 mm (O) x 0,181 mm (V)
Rată de eşantionare
maximă
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
533,25 MHz (DisplayPort/MINI
DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI2)
297,00 MHz (HDMI1)
594,00 MHz (HDMI2)
Sursă de alimentare
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
――Plug & Play
Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecţional de
date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează
automat. Totuşi, puteţi personaliza setările de instalare dacă doriţi.
――Puncte panou (Pixeli)
Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos
sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanţele produsului.
――Specificaţiile de mai sus pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
――Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
――Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.
Pe baza tensiunii c.a. a adaptorului. Consultați eticheta din partea
Pentru tensiunea c.d. a produsului, posterioară a produsului, deoarece
consultați eticheta produsului.
tensiunea standard poate varia în
diferite țări.
Conectori de semnal
HDMI, DisplayPort
Condiţii de mediu
Funcţionare
HDMI, DisplayPort,
MINI DisplayPort
Temperatură: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Umiditate: 10 % – 80 %, fără condens
Depozitare
Temperatură: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Umiditate: 5 % – 95 %, fără condens
52
Tabelul de moduri de semnale standard
Nume model
Sincronizare
Rezoluţie
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Frecvenţa orizontală
30 – 135 kHz
30 – 135 kHz
Frecvenţa verticală
56 – 75 Hz (DisplayPort)
56 – 75 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Rezoluţie optimă
Rezoluţie maximă
Dacă un semnal care aparţine următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparţine modurilor de semnal standard,
ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificaţi setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.
Displayport/MINI DisplayPort
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
53
Displayport/MINI DisplayPort
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
HDMI1
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
54
HDMI1
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
HDMI2
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
55
HDMI2
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Frecvenţa orizontală
Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numeşte frecvenţă orizontală. Frecvenţa
orizontală este măsurată în kHz.
――Frecvenţa verticală
Repetarea aceleiaşi imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviţi imagini naturale. Frecvenţa de repetare se numeşte "frecvenţă verticală" sau "rată de reîmprospătare" şi se măsoară în Hz.
――Acest produs poate fi setat la o singură rezoluţie pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obţine calitatea optimă a imaginii în funcţie de natura panoului. Utilizarea altei rezoluţii în afară de cea specificată poate degrada
calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, este recomandabil să selectaţi rezoluţia optimă specificată pentru produsul dvs.
――Este posibil ca unele rezoluții menționate în tabelul de mai sus să nu fie disponibile în funcție de specificațiile plăcii grafice.
56
Capitolul 11
Anexă
Responsabilitate pentru service contra cost
(Costuri clienţi)
Deteriorarea produsului din vina clientului
――Când solicitaţi asistență în service, chiar dacă produsul este în garanţie, vă putem percepe o taxă pentru
•• Lovituri sau cădere.
intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.
Produsul nu prezintă defecţiuni
Curăţarea produsului, reglare, explicaţii, reinstalare etc.
•• Dacă tehnicianul service oferă instrucţiuni privind utilizarea produsului sau doar reglează opţiunile
fără să dezasambleze produsul.
•• Dacă defecţiunea este cauzată de factori externi de mediu (internet, antenă, semnal prin cablu
etc.)
•• Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului
achiziţionat.
•• Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuinţă.
•• În cazul în care clientul solicită instrucţiuni de utilizare din cauza unui produs al altei companii.
•• În cazul în care clientul solicită instrucţiuni de utilizare a reţelei sau programului altei companii.
•• În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului şi configurarea produsului.
Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparaţiilor incorecte efectuate de client.
Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:
•• Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
•• Reparaţii efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Remodelarea sau repararea produsului de către client.
•• Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
•• Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.
Altele
•• Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii,
cutremure, inundaţii etc.)
•• În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini incandescente, cap,
vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)
――În cazul în care clientul solicită service şi produsul nu prezintă defecţiuni, se poate percepe taxa de service.
Pin urmare, citiţi mai întâi manualul de utilizare.
•• Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăţă praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
•• În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziţionează produsul telefonic sau
online.
57
Extended warranty (doar modelul U*H85*)
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Download PDF

advertising