Samsung | UE32M4002AK | Samsung 32'' M4002AK HD TV Manual de utilizare

Conţinut
Setarea canalelor
Caracteristici avansate
●● Utilizarea butonului INFO (ghidul programelor curente & următoare)
1
●● Utilizarea listei de surse
79
●● Memorarea canalelor
2
●● Conectarea unui dispozitiv USB
80
●● Utilizarea meniului Canal
7
●● Utilizarea funcției Conținut media
86
●● Redarea Fotografiilor / Videoclipurilor / Muzicii
88
●● Blocarea programelor
21
●● Funcţii suplimentare
23
Funcţii suplimentare
Caracteristici de bază
●● Vizualizarea manualului electronic
98
99
●● Schimbarea modului de imagine presetat
36
●● Utilizarea autodiagnosticării
●● Reglarea setărilor de imagine
37
●● Actualizarea software-ului
101
●● Modificarea opţiunilor de imagine
44
●● Modificarea modului de utilizare
104
●● Utilizarea funcţiilor de asistenţă pentru sunet
51
●● Vizualizare Contactare Samsung
105
●● Schimbarea modului de sunet presetat
52
●● Utilizarea Modul Sport (În funcție de țară și model)
106
●● Reglarea setărilor de sunet
53
●● Utilizarea reţelei wireless
108
●● Selectarea modului de sunet
58
●● All care protection (Protecție totală)
109
●● Conectarea la o rețea
59
Funcţii legate de preferinţe
●● Executare configurare iniţială
60
●● Setarea orei
61
●● Utilizarea temporizatorului de oprire
65
●● Setarea temporizatorului de pornire/oprire
66
●● Soluţii economice
71
●● Funcţii suplimentare
73
❑❑ Utilizarea butonului INFO (ghidul programelor curente &
următoare)
Afişajul arată canalul curent şi starea anumitor setări audio-video.
Ghidul programelor curente & următoare prezintă informații despre programele TV
zilnice pentru fiecare canal, în funcție de ora de difuzare.
NN Atunci când apăsaţi butonul INFO, un baner cu informaţii despre canale va
apărea în partea de sus a ecranului. Apoi apăsaţi butonul ENTERE, pentru
a putea vedea detalii ale programului.
●● Derulați ◄, ► pentru a vizualiza informații despre un anumit program în
timp ce urmăriți canalul curent.
●● Derulați ▲, ▼ pentru a vizualiza informații despre alte canale.
Română
▶
❑❑ Memorarea canalelor
■■ Semnal
(În funcţie de ţară şi model)
OO MENUm → Se difuzează → Semnal → ENTERE
Înainte ca televizorul să poată începe să memoreze canalele disponibile, trebuie
să specificaţi tipul sursei de semnal care este conectată la televizor.
◀
▶
Română
■■ Reglaj automat
(În funcţie de ţară şi model)
OO MENUm → Se difuzează → Reglaj automat → ENTERE
NN Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu
numerele de programe reale sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat,
este afişată fereastra pentru introducerea codului PIN.
●● Reglaj automat
◀
Semnal (Antenă / Cablu / Satelit) (În funcţie de ţară şi model): Selectaţi sursa
semnalului de memorat.
NN Atunci când selectaţi Antenă, acesta caută un canal în mod automat şi îl
stochează în memoria televizorului.
Tip canal (Digital & Analogic / Digital / Analog): Selectați canalul sursă de
memorat.
Ordonare canale (În funcţie de ţară şi model): Selectaţi tipul ordinii canalelor.
Română
▶
Dacă selectați Cablu → Digital & Analogic, Digital sau Analog
–– Selectare operator (În funcţie de ţară şi model): Selectează un furnizor de
servicii prin cablu.
–– Mod de căutare: Caută toate canalele cu posturi active și le stochează în
memoria televizorului.
NN Dacă selectaţi Rapid, puteţi seta opţiunile Reţea, ID de reţea,
Frecvenţă, Modulaţie şi Rată simboluri manual, prin apăsarea
butonului de la telecomandă.
◀
–– Reţea: Selectează modul de setare pentru ID de reţea dintre Automat
sau Manual.
●● ID de reţea: Când Reţea este Manual, puteți configura ID de reţea
utilizând butoanele numerice.
Română
▶
●● Frecvenţă: Afișează frecvența pentru canal (diferă în fiecare țară).
●● Modulaţie: Afișează valorile de modulație disponibile.
●● Rată simboluri: Afișează ratele de simboluri disponibile.
●● Opţiune de căutare cablu
(Numai în funcție de țară, model & tip de canale prin cablu)
Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi rata simbolurilor
pentru căutarea unei reţele prin cablu.
◀
Frecvenţă start / Frecvenţă oprire.: Setează frecvența de pornire sau de
oprire (diferă în fiecare țară).
Rată simboluri: Afișează ratele de simboluri disponibile.
Modulaţie: Afișează valorile de modulație disponibile.
Română
▶
●● Satelit
(Numai în funcție de țară, model & tip de satelit)
Atunci când selectaţi Satelit, acesta caută un canal în mod automat şi îl
stochează în memoria televizorului.
Tip canal (Toate / TV / Radio): Selectaţi tipul de canal de memorat.
Satelit: Selectează satelitul de scanat.
Mod de scanare (Toate canalele / Numai canale disp.): Selectaţi un mod
de scanare pentru satelitul selectat.
◀
Mod de căutare: Setează Mod de căutare utilizând butoanele ▲ / ▼.
●● Reglaj automat în modul Aşteptare (În funcţie de ţară şi model): Reglaţi
automat canalele în timp ce televizorul este în modul Aşteptare.
●● Temporiz. pornire (În funcţie de ţară şi model): Programaţi temporizatorul
pentru a porni televizorul şi pentru a căuta automat canale.
Română
▶
❑❑ Utilizarea meniului Canal
■■ Listă de canale
OO MENUm → Se difuzează → Listă de canale → ENTERE
◀
Listă de canale conţine canalele pe care le afişează televizorul dvs. atunci când
apăsaţi butonul pentru canale. Puteţi vizualiza informaţii despre canal, Toate, TV,
Radio, Date/Altele, Analog sau Favorite 1-5.
Apăsați butonul ► (Mod) pentru a schimba modul pentru canale sau apăsați
butonul ◄ (Sortare) pentru a modifica ordinea canalelor în conformitate cu
numărul canalului sau cu numele de pe listă.
NN La apăsarea butonului CH LIST de pe telecomandă, va fi afişat imediat
ecranul Listă de canale.
Română
▶
Sortarea canalelor
●● Număr / Nume: Aranjează ordinea canalelor în conformitate cu numărul
canalului sau cu numele de pe listă.
Mod canal
●● Semnal: Comută la Antenă, Cablu sau Satelit. (În funcţie de ţară şi model)
●● Editare pref.: Setați canalele pe care le vizionați frecvent ca preferate.
NN Pentru informaţii detaliate despre utilizarea Editare pref., consultaţi
„Editare pref.”.
◀
●● Favorite 1-5: Afișează toate canalele preferate, aranjate în grupuri de câte
maximum cinci canale. Fiecare grup are un ecran separat.
NN Televizorul afişează Favorite 1-5 numai dacă aţi adăugat canale preferate
utilizând Editare pref..
Română
▶
●●
●●
●●
●●
Toate: Afișează toate canalele disponibile momentan.
TV: Afișează toate canalele TV disponibile momentan.
Radio: Afișează toate canalele radio curente.
Date/Altele: Afișează toate transmisiunile de date MHP (Multimedia Home
Platform - Platformă multimedia la domiciliu) sau alte canale disponibile
momentan.
●● Analog: Afișează toate canalele analogice disponibile momentan.
◀
▶
Română
■■ Ghid
OO MENUm → Se difuzează → Ghid → ENTERE
Informaţiile din Ghidul electronic de programe (EPG - Electronic Programme
Guide) sunt oferite de posturile de televiziune. Utilizând programele TV furnizate
de posturile de televiziune, puteţi specifica dinainte emisiunile pe care doriţi să le
urmăriţi, astfel încât, la ora specificată, canalul să se schimbe automat pe canalul
care difuzează emisiunea selectată. Este posibil ca intrările pentru programe să fie
goale sau perimate, în funcţie de starea canalului respectiv.
◀
●● a Roşu (Navigare rapidă): Vizionarea rapidă a programelor TV de pe listă
utilizând butoanele ▲/▼/◄/►.
●● b Verde (Categorie canal): Selectaţi tipul de canale pe care doriţi să le afişaţi.
●● { Galben (Manager programare): Trece la programele rezervate din
Manager programare.
Română
▶
■■ Manager programare
OO MENUm → Se difuzează → Manager programare → ENTERE
Puteţi seta un canal pentru afişare automată la ora la care doriţi. În plus, puteţi
viziona, modifica sau şterge un canal pe care l-aţi rezervat pentru vizionare.
NN Pentru a utiliza această funcție, trebuie mai întâi să setați ora curentă utilizând
funcția Ora → Oră din meniul Sistem.
1. Apăsaţi pe Programare în ecranul Manager programare. Apare meniul
Vizionare cu programare.
◀
2. Apăsați pe butoanele ▲/▼/◄/► pentru a seta fiecare meniu de opțiuni.
●● Semnal: Selectați semnalul de emisie dorit.
●● Canal: Selectaţi canalul dorit.
Română
▶
●● Repetare: Selectați O dată, Manual, Sâm~Dum, Lu~Vi sauZilnic pentru
a efectua setarea după cum doriți. Dacă selectaţi Manual, puteţi seta
ziua dorită.
NN Marcajul (c) indică ziua pe care aţi selectat-o.
●● Dată: Puteți seta data dorită.
NN Este disponibil când selectaţi O dată în Repetare.
●● Moment pornire: Puteți seta ora de începere dorită.
NN Dacă doriţi să editaţi sau să anulaţi un program rezervat, selectaţi programul
◀
rezervat din Manager programare. Apoi apăsaţi butonul ENTERE şi
selectaţi Editare sau Ştergere.
Română
▶
■■ Editare canal
OO MENUm → Se difuzează → Editare canal → ENTERE
Puteţi edita sau şterge canale.
1. Accesaţi ecranul Editare canal.
2. Apăsați butoanele ▲/▼ pentru a selecta canalul dorit, apoi apăsați butonul
ENTERE. Marcajul (c) arată canalul pe care l-aţi selectat.
NN Puteţi selecta mai multe canale.
◀
NN Apăsaţi din nou butonul ENTERE pentru a deselecta canalul.
Română
▶
NN Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu Editare canal.
●● a Roşu (Schimbare număr): Modifică ordinea canalelor din lista de
canale.
–– E (Efectuat): Finalizează modificarea ordinii canalelor.
NN Canalele digitale nu acceptă această funcţie atunci când Editare
număr canal este setat la Dezactivare. (În funcţie de ţară şi model)
●● b Verde (Ştergere): Şterge un canal din lista de canale.
●● { Galben (Blocare / Debloc.): Puteţi bloca un canal astfel încât să nu
◀
poată fi selectat şi vizionat. / Deblocaţi canalul pe care l-aţi blocat.
NN Această funcţie este disponibilă doar atunci când setaţi Blocare
canale la Activat.
NN Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN
format din 4 cifre. Schimbaţi codul PIN utilizând opţiunea Schimbare
PIN.
Română
▶
●● } Albastru (Select. globală / Deselectare toate): Selectează sau
deselectează toate canalele în acelaşi timp.
●● Ÿ (Accesare): Accesează direct canalul prin apăsarea numerelor (0~9).
●● k (Pagină): Trece la pagina anterioară sau la cea următoare.
●● T (Instr.): Afişează meniul de opţiuni. Elementele meniului de opţiuni care
apar pot diferi în funcţie de starea şi de tipul canalului.
–– Sortare (numai pentru canalele digitale): Modifică lista ordonată după
numele sau numerele canalelor.
◀
–– Semnal: Selectați semnalul de emisie dorit. (În funcţie de ţară şi
model)
Română
▶
–– Categorie: Schimbați modul pentru canale la Toate, TV, Radio, Date/
Altele, Analog, Vizualizate recent, Cele mai vizionate. Este afişat
modul pentru canale selectat.
–– Editare pref.: Accesați direct ecranul Editare pref..
–– Redenumire canal (numai pentru canalele analogice): Atribuiţi un
nume de maximum cinci caractere unui canal. De exemplu, Masă,
Golf etc. În acest mod, puteţi găsi şi selecta canalul mai uşor.
◀
–– Informaţii despre canal: Afișați detalii privind canalul selectat.
–– Informaţii: Afișați detalii privind programul selectat.
Română
▶
■■ Editare pref. t
OO MENUm → Se difuzează → Editare pref. → ENTERE
Puteţi adăuga, edita sau şterge canale preferate.
1. Accesaţi ecranul Editare pref..
2. Apăsați butoanele ▲/▼ pentru a selecta canalul dorit, apoi apăsați butonul
ENTERE.
◀
3. Alegeți o listă de preferate specifică din Favorite 1-5 utilizând butonul b
(Schimb. Fav.), apoi apăsați butonul } (Adăugare). Canalul selectat a fost
adăugat la Favorite 1-5.
NN Un canal preferat poate fi adăugat în mai multe grupuri de canale
preferate, dintre Favorite 1-5.
Română
▶
NN Utilizarea butoanelor colorate şi a celor pentru funcţii cu Editare pref..
●● a Roșu (Categorie / Schimb. ordine)
–– Categorie: Schimbați modul pentru canale la Toate, TV, Radio,
Analog, Date/Altele, Vizualizate recent, Cele mai vizionate. Este
afişat modul pentru canale selectat.
–– Schimb. ordine: Modifică ordinea canalelor preferate.
–– E (Efectuat): Finalizează modificarea ordinii canalelor.
◀
▶
Română
●● b Verde (Schimb. Fav.): Schimbă lista preferată din Favorite 1-5.
●● { Galben (Select. globală / Deselectare toate): Selectează sau
deselectează toate canalele în acelaşi timp.
●● } Albastru (Adăugare / Ştergere)
–– Adăugare: Adaugă canalele selectate la Favorite 1-5.
–– Ştergere: Şterge canalul preferat din Favorite 1-5.
◀
▶
Română
●● Ÿ (Accesare): Accesează direct canalul prin apăsarea numerelor (0~9).
●● k (Pagină): Trece la pagina anterioară sau la cea următoare.
●● T (Instr.): Afişează meniul de opţiuni. Elementele meniului de opţiuni care
apar pot diferi în funcţie de starea şi de tipul canalului.
–– Copiere în Favorite: Editați canalul preferat selectat din Favorite 1-5.
–– Redenumire Favorite: Atribuiți numele de canal preferat.
–– Sortare (numai pentru canalele digitale): Modificaţi lista ordonată după
nume sau număr.
◀
–– Semnal: Selectați semnalul de emisie dorit. (În funcţie de ţară şi
model)
–– Editare canal: Accesați direct ecranul Editare canal.
–– Informaţii: Afișați detalii privind programul selectat.
Română
▶
❑❑ Blocarea programelor
■■ Blocare clas. progr.
(În funcţie de ţară)
OO MENUm → Se difuzează → Blocare clas. progr. → ENTERE
Împiedicaţi accesul utilizatorilor neautorizaţi, precum copiii, la programe
inadecvate, prin utilizarea unui cod PIN de 4 cifre definit de utilizator. Când canalul
selectat este blocat, este afișat simbolul “\”.
◀
NN Elementele funcţiei Blocare clas. progr. diferă în funcţie de ţară şi de model. ▶
Română
■■ Blocare canale
OO MENUm → Se difuzează → Blocare canale → ENTERE
Blocaţi canalele în meniul Canal pentru a împiedica accesul utilizatorilor
neautorizaţi, precum copiii, la programe inadecvate.
NN Opţiune disponibilă numai când Sursă este setat la TV.
◀
▶
Română
❑❑ Funcţii suplimentare
■■ Setări canal
OO MENUm → Se difuzează → Setări canal → ENTERE
●● Ţară (zonă)
(În funcţie de ţară şi model)
Selectaţi ţara dvs. (sau zonă) pentru ca televizorul să poată regla corect în
mod automat canalele transmise.
◀
▶
Română
●● Reglaj manual
Caută un canal în mod manual şi îl stochează în memoria televizorului.
NN Dacă un canal este blocat, este afişată fereastra pentru introducerea
codului PIN.
NN În funcţie de sursa canalului, funcţia Reglaj manual poate fi acceptată.
●● Reglaj canal digital: Caută un canal digital în modul manual și îl
◀
stochează în memoria televizorului. Apăsaţi butonul Nou pentru a căuta
canalele digitale. Când aţi terminat scanarea, canalele sunt actualizate în
lista de canale.
–– Când selectați Semnal → Antenă: Canal, Frecvenţă, Lăţime de
bandă
–– Când selectați Semnal → Cablu: Frecvenţă, Modulaţie, Rată
simboluri
Română
▶
●● Reglaj canal analog: Caută un canal analogic. Apăsaţi pe butonul Nou
pentru a căuta canalele reglând opţiunile Program, Sistem color, Sistem
sunet, Canal, Căutaţi.
NN Modul pentru canale
–– P (modul pentru emisiuni): Când aţi încheiat acordul, posturile de
emisie din zona dvs. au fost atribuite numerelor de poziţie de la
P0 la P99. În acest mod, puteţi selecta un canal prin introducerea
numărului de poziţie.
◀
–– C (modul canal antenă) / S (modul canal de cablu): Aceste două
moduri vă permit să selectaţi un canal introducând numărul
atribuit fiecărui post de emisie prin antenă sau fiecărui canal de
cablu.
●● Satelit (În funcţie de ţară şi model): Caută un canal satelit. Apăsaţi pe
butonul Scanare pentru a căuta canalele reglând opţiunile Emiţătorreceptor, Mod de scanare, Căutare reţea.
Română
▶
●● Acord fin
(Numai pentru canale analogice)
Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordaţi fin canalul în mod manual.
NN Canalele reglate fin sunt marcate cu un asterisc „*”.
NN Pentru a reseta acordul fin, selectaţi Resetare.
●● Transf. listă canale
(În funcţie de ţară şi model)
◀
Importă sau exportă harta canalelor. Trebuie să conectaţi un dispozitiv de
stocare USB pentru a utiliza această funcţie.
NN Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN
format din 4 cifre.
NN Sistemele de fişiere acceptate sunt FAT şi exFAT.
●● Ştergere profil operator CAM: Selectează operatorul CAM care se va şterge.
(În funcţie de ţară şi model)
Română
▶
●● Sistem satelit (În funcţie de ţară şi model)
Configuraţi setările pentru echipamentul pentru recepţie prin satelit
NN Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceţi codul PIN
format din 4 cifre.
NN Pentru a reseta Sistem satelit, selectaţi Resetare toate setările.
◀
▶
Română
■■ Subtitrare t
OO MENUm → Se difuzează → Subtitrare → ENTERE
Utilizaţi acest meniu pentru a seta modul Subtitrare.
●● Subtitrare: Activează sau dezactivează subtitrarea.
●● Mod subtitrare: Setează modul de subtitrare.
NN Dacă programul pe care îl urmăriţi nu este compatibil cu funcţia
Deficienţe auz, Normal se activează automat chiar dacă este
selectat modul Deficienţe auz.
◀
●● Limbă subtitrare: Selectaţi limba pentru subtitrare.
NN Limba disponibilă poate fi diferită, în funcţie de transmisie.
NN Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este
disponibilă în sistemul de emisie.
Română
▶
●● Lb. princ. subtitr.: Setează subtitrarea primară.
●● Lb. sec. subtitr.: Setează subtitrarea secundară.
■■ Editare număr canal (În funcţie de ţară şi model)
OO MENUm → Se difuzează → Editare număr canal → ENTERE
Utilizaţi această opţiune pentru modificarea numărului canalului. La modificarea
numărului canalului, informaţiile despre canal nu sunt actualizate automat.
◀
▶
Română
■■ Opţiuni audio
(În funcţie de ţară şi model)
OO MENUm → Se difuzează → Opţiuni audio → ENTERE
●● Limbă audio t
Modificaţi valoarea implicită pentru limbile audio.
Limbă audio / Lb. princ. audio / Lb. sec. audio: Puteți seta modul audio
principal sau secundar.
◀
NN Limba disponibilă poate fi diferită, în funcţie de transmisie.
Română
▶
●● Format audio
(În funcţie de ţară şi model)
Atunci când sunetul este emis atât din difuzorul principal, cât şi din receptorul
audio, poate apărea un ecou din cauza diferenţei de viteză de decodare dintre
difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, utilizaţi funcţia Difuzor TV.
NN Opţiunea Format audio poate fi diferită, în funcţie de transmisie. Sunetul
Dolby digital pe 5.1 canale este disponibil numai în cazul conectării unui
difuzor extern prin cablu optic.
◀
●● Descriere audio (În funcţie de ţară şi model)
Această funcţie gestionează fluxul audio pentru descrierea audio (AD - Audio
Description) care este trimisă împreună cu sunetul principal de către postul de
emisie.
Descriere audio: Activați sau dezactivați funcția de descriere audio.
Volum: Reglați volumul descrierii audio.
Română
▶
■■ Limbă teletext
(În funcţie de ţară şi model)
OO MENUm → Se difuzează → Limbă teletext → ENTERE
●● Limbă teletext
NN Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este
disponibilă în sistemul de emisie.
●● Lb. princ. teletext / Lb. sec. teletext
◀
NN Este posibil ca opţiunile Lb. princ. teletext şi Lb. sec. teletext să nu fie
acceptate în unele locaţii.
Română
▶
■■ Text digital
(doar pentru Marea Britanie)
OO MENUm → Se difuzează → Text digital → ENTERE
NN Dacă emisiunea este transmisă cu text digital, această caracteristică este
activată.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts
◀
Group) Un standard internațional pentru sistemele de codare a datelor,
utilizat în multimedia și hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât
sistemul MPEG, care include hipermedia cu legături de date, precum imagini
statice, servicii pentru caractere, animaţii, fişiere grafice şi video, dar şi date
multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune cu utilizatorul la runtime
şi este aplicată în diferite domenii, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV
(televiziune interactivă), EC (comerţ electronic), educaţie la distanţă, conferinţe
la distanţă, biblioteci digitale şi jocuri în reţea.
Română
▶
■■ Interfaţă comună
OO MENUm → Se difuzează → Interfaţă comună → ENTERE
(În funcţie de ţară şi model)
●● Meniu CI: Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de
◀
CAM. Selectaţi Meniul CI din meniul Placă CI.
●● Transcodificare video CAM: Puteţi configura setarea astfel încât să
transcodifice codecul video de la CAM în mod automat. Dacă nu doriţi să o
utilizaţi, dezactivaţi setarea selectând Dezactivat.
NN Trebuie să utilizaţi un modul CAM care acceptă transcodificarea codecului
video.
Română
▶
●● Informaţii aplicaţie: Vizualizaţi informaţii despre modulul CAM inserat în slotul
CI şi despre placa „CI sau CI+ CARD” inserată în modulul CAM. Puteţi instala
modulul CAM oricând, indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.
1. Achiziţionaţi un modul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin
telefon.
2. Introduceți ferm placa „CI sau CI+ CARD” în modulul CAM în direcția
indicată de săgeată.
◀
3. Introduceți modulul CAM cu placa „CI sau CI+ CARD” în slotul interfeței
comune, în direcția indicată de săgeată, astfel încât să fie aliniat paralel cu
slotul.
4. Verificaţi dacă aveţi imagine pe un canal cu semnal codat.
Română
▶
❑❑ Schimbarea modului de imagine presetat
■■ Mod imagine t
OO MENUm → Imagine → Mod imagine → ENTERE
Selectaţi tipul de imagine preferat.
NN La conectarea unui calculator, puteţi modifica doar opţiunile Divertisment şi
Standard.
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Dinamic: Adecvat pentru o încăpere luminoasă.
Standard: Adecvat pentru un mediu normal.
Natural (În funcţie de model): Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.
Film: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
Divertisment: Adecvat pentru urmărirea filmelor și pentru jocuri.
NN Este disponibil doar când se conectează un PC.
Română
▶
❑❑ Reglarea setărilor de imagine
■■ Ilum. spate / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare /
Tentă (V/R)
Televizorul are diferite opţiuni de setare care vă permit să controlaţi calitatea
imaginii.
NN NOTĂ
●● La TV, AV ale sistemului PAL, funcţia Tentă (V/R) nu este disponibilă. (În
◀
funcţie de ţară şi model)
●● La conectarea la PC, puteţi efectua modificări doar la Ilum. spate,
Contrast, Luminozitate şi Claritate.
●● Puteţi regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la
televizor.
●● Diminuarea luminozităţii imaginii reduce consumul de energie electrică.
Română
▶
■■ Dimens. Imagine
OO MENUm → Imagine → Dimens. Imagine → ENTERE
Setaţi diferite opţiuni de imagine, precum dimensiunea imaginii şi raportul de
aspect.
NN Elementele disponibile pot să difere în funcţie de modul selectat.
NN În funcţie de sursa de intrare, opţiunile pentru dimensiunea imaginii pot să
varieze.
◀
●● Dimens. Imagine t: Este posibil ca receptorul de cablu/satelit să
dispună, de asemenea, de propriile setări pentru dimensiunea ecranului.
Totuşi, vă recomandăm insistent să utilizaţi în cea mai mare parte a timpului
modul 16:9.
Panoramic automat: Reglează automat dimensiunea imaginii la rapoartele de
aspect 16:9.
16:9: Setează imaginea la modul extins 16:9.
Română
▶
Zoom panoramic: Mărește dimensiunea imaginii la peste 4:3.
NN Reglează Poziţie utilizând butoanele ▲, ▼.
Mărire: Măreşte imaginea panoramică 16:9 pe verticală pentru a se încadra
pe ecran.
NN Reglează Mărire sau Poziţie utilizând butoanele ▲, ▼.
4:3: Setează imaginea la modul de bază (4:3).
NN Nu utilizaţi formatul 4:3 pentru perioade îndelungate. Urmele marginilor
◀
afişate în stânga, dreapta şi centrul ecranului pot cauza remanenţa
imaginii (arderea ecranului), defect care nu este acoperit de garanţie.
Încadrare ecran: Afișează întreaga imagine, netrunchiată, când semnalul
de intrare este HDMI (720p/1080i/1080p) sau Component (1080i/1080p) (În
funcție de țară și model).
Personalizat: Măreşte sau micşorează imaginile de 16:9 pe verticală şi/sau
pe orizontală. O imagine mărită sau micşorată poate fi deplasată spre stânga,
spre dreapta, în sus şi în jos.
Română
▶
●● Zoom/Poziţie: Reglați dimensiunea imaginii și poziția. Aceasta este
disponibilă numai în modul Mărire şi Personalizat.
●● Poziţie: Reglați poziția imaginii. Aceasta este disponibilă numai în modul
Încadrare ecran sau Zoom panoramic.
◀
▶
Română
NN NOTĂ
●● După selectarea opţiunii Încadrare ecran în modul HDMI (1080i/1080p)
sau Component (1080i/1080p), este posibil să fie nevoie să centraţi
imaginea (În funcţie de ţară şi model):
1.Selectaţi Poziţie. Apăsaţi butonul ENTERE.
2. Apăsaţi butonul ▲, ▼, ◄ sau ► pentru a muta imaginea.
●● Dacă doriţi să resetaţi poziţia ajustată, selectaţi Resetare în ecranul
◀
Poziţie. Imaginea va fi setată la poziţia implicită.
●● Dacă utilizaţi funcţia Încadrare ecran cu intrare HDMI 720p, 1 linie va
fi tăiată sus, jos, stânga şi dreapta, ca şi în cazul utilizării funcţiei de
suprascanare.
●● Dimens. ecran 4:3: Opțiune disponibilă numai când dimensiunea imaginii
este setată la Panoramic automat. Puteţi stabili dimensiunea dorită a imaginii
la 4:3 WSS (Wide Screen Service - serviciul pentru ecran panoramic) sau la
dimensiunea iniţială. Fiecare ţară europeană are dimensiuni de imagine diferite.
Română
▶
■■ PIP t
OO MENUm → Imagine → PIP → ENTERE
Puteţi vizualiza simultan tunerul TV şi o sursă video externă. De exemplu, dacă
aveți un receptor de cablu conectat la mufa de intrare pentru semnalul prin cablu,
puteți utiliza PIP pentru a viziona programe de la receptorul de cablu și un film
de pe un player Blu-ray atașat la mufa de intrare HDMI. PIP nu funcționează în
același mod.
NN NOTĂ
◀
●● Dacă opriţi televizorul în timpul vizualizării în modul PIP, fereastra PIP va
dispărea.
●● Este posibil să observaţi că imaginea din fereastra PIP devine uşor
nenaturală când utilizaţi ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.
Română
▶
●● Setările PIP
Imaginea principală
Imaginea secundară
Component, HDMI1, HDMI2/DVI
(În funcţie de ţară şi model)
TV
●● PIP: Activați sau dezactivați funcția PIP.
●● Semnal (În funcţie de ţară şi model): Selectează antena pentru ecranul
◀
●●
●●
●●
●●
secundar.
Canal: Selectați canalul pentru ecranul secundar.
Dimensiune (õ / ã): Selectaţi o dimensiune pentru imaginea
secundară.
Poziţie (ã / – / — / œ): Selectaţi o poziţie pentru imaginea
secundară.
Select. sunet: Puteți alege sunetul dorit din modul PIP.
Română
▶
❑❑ Modificarea opţiunilor de imagine
■■ Setări avansate
OO MENUm → Imagine → Setări avansate → ENTERE
(disponibilă numai în modul Standard/Film)
Puteţi regla setările detaliate pentru ecran, inclusiv culoarea şi contrastul.
NN La conectarea unui calculator, puteţi modifica doar opţiunile Balans de alb şi
Gamma.
◀
●● Contrast dinam.: Reglați contrastul ecranului.
●● Nuanţă de negru: Selectați nivelul de negru pentru a regla adâncimea
ecranului.
●● Tonuri piele: Reglați culoarea pielii.
Română
▶
●● Mod doar RGB: Afișează culorile roșu, verde și albastru pentru reglajul fin al
nuanțelor și al saturației.
●● Spaţiu de culoare: Reglați gama culorilor disponibile pentru crearea imaginii.
●● Balans de alb: Puteţi regla temperatura de culoare a imaginii pentru a face
obiectele albe să apară albe şi imaginea generală să apară naturală.
Depl. R / Depl. V / Depl. A: Reglează gradul de întunecare al fiecărei culori
(roșu, verde, albastru).
Nivel roşu / Nivel verde / Nivel albastru: Reglează gradul de luminozitate al
fiecărei culori (roșu, verde, albastru).
◀
Resetare: Resetează Balans de alb la valorile implicite.
●● Gamma: Reglați intensitatea culorilor primare.
●● Iluminare mişcare: Reduceți consumul de energie prin ajustarea luminozității
în funcție de mișcarea de pe ecran.
Română
▶
■■ Opţiuni imagine
OO MENUm → Imagine → Opţiuni imagine → ENTERE
NN La conectarea unui calculator, puteţi modifica doar opţiunea Ton culoare.
●● Ton culoare
NN Opţiunile Cald1 sau Cald2 vor fi dezactivate doar când modul de imagine
◀
este Dinamic.
NN Puteţi regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o
intrare a televizorului.
●● Vizualiz. clară digitală: Dacă semnalul de transmisie recepționat de televizor ▶
este slab, puteți activa caracteristica Vizualiz. clară digitală pentru a diminua
imaginile statice și remanente care pot apărea pe ecran.
NN Când semnalul este slab, încercaţi celelalte opţiuni până la afişarea celei
mai bune imagini.
Română
Vizualizare automată: La schimbarea canalelor analogice, afișează puterea
semnalului.
NN Opţiune disponibilă numai pentru canalele analogice.
NN La apăsarea butonului INFO, este afişată bara de intensitate a semnalului.
NN Când bara este verde, recepţionaţi cel mai bun semnal posibil.
●● Filtru zgomot MPEG: Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi o calitate
◀
îmbunătățită a imaginii.
●● Negru HDMI: Selectează nivelul de negru de pe ecran pentru a regla
adâncimea ecranului.
NN Opţiune disponibilă numai în modul HDMI (semnale RGB).
Română
▶
●● Mod film: Setează televizorul să detecteze și să proceseze automat semnalele
de film de la toate sursele și să regleze imaginea pentru calitate optimă.
NN Disponibil în modul TV şi în modul de intrare externă care acceptă SD (480i
/ 576i) şi HD (1080i), mai puţin în modul PC.
NN Dacă ecranul nu pare natural, schimbaţi opţiunea în Dezactivat / Auto1 /
Auto2 din Mod film.
●● Vizualiz. clară analogică (În funcţie de ţară şi model): Reduce zgomotul
◀
de forma unei linii diagonale care apare din cauza interferenţelor create de
semnale.
NN Această funcţie este acceptată numai în cazul transmisiilor analogice.
●● Mişcare clară LED (În funcţie de model): Elimină întârzierea în cazul scenelor
cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine clară.
NN Va fi dezactivat când Mod imagine este setat la Natural.
NN Este posibil ca ecranul să devină uşor mai întunecat când redaţi cu
opţiunea Mişcare clară LED.
Română
▶
■■ Dezact. img. t
OO MENUm → Imagine → Dezact. img. → ENTERE
Ecranul este oprit, dar sunetul rămâne pornit. Pentru a porni ecranul, apăsaţi
orice buton, cu excepţia celui de volum şi a celui de pornire.
◀
▶
Română
■■ Resetare imagine
OO MENUm → Imagine → Resetare imagine → ENTERE
Resetează modul de imagine curent la setările implicite.
◀
▶
Română
❑❑ Utilizarea funcţiilor de asistenţă pentru sunet
■■ Ieşire sunet
OO MENUm → Sunet → Ieşire sunet → ENTERE
Puteţi selecta difuzoarele pe care le utilizează televizorul pentru ieşirea audio.
(Difuzor TV / Ieşire audio/optic)
◀
▶
Română
❑❑ Schimbarea modului de sunet presetat
■■ Mod sunet
OO MENUm → Sunet → Mod sunet → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Standard: Selectează modul de sunet normal.
Muzică: Accentuează muzica în detrimentul vocilor.
Film: Asigură cel mai bun sunet pentru filme.
Voce clară: Accentuează vocile în detrimentul altor sunete.
Amplificare: Măreşte intensitatea sunetului cu frecvenţă înaltă pentru a
asigura o audiţie mai bună pentru persoanele cu deficienţe de auz.
NN Dacă opţiunea Ieşire sunet este setată la Ieşire audio/optic, Mod sunet
este dezactivat.
Română
▶
❑❑ Reglarea setărilor de sunet
■■ Efect sunet
(numai în modul standard de sunet)
OO MENUm → Sunet → Efect sunet → ENTERE
●● Egalizator
Utilizaţi Egalizator pentru a personaliza setarea de sunet pentru fiecare difuzor.
Balans: Reglează balansul între difuzorul din dreapta și cel din stânga.
◀
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3kHz / 10 kHz (Reglare lăţime de bandă): Reglează
nivelul pentru frecvenţele diferitelor lăţimi de bandă.
Resetare: Resetează egalizatorul la valorile implicite.
NN Dacă opţiunea Ieşire sunet este setată la Ieşire audio/optic, Efect
sunet este dezactivat.
Română
▶
■■ Setări difuzor
OO MENUm → Sunet → Setări difuzor → ENTERE
●● Volum automat
Pentru egalizarea nivelului volumului pe fiecare canal, setaţi opţiunea la
Normal.
Noapte: Acest mod asigură o audiție îmbunătățită comparativ cu modul
Normal, eliminând zgomotele aproape complet. Este util pe timp de noapte.
◀
NN Pentru a utiliza controlul volumului pe dispozitivul sursă conectat la
televizor, setaţi Volum automat la Dezactivat pe televizor. În caz contrar,
nu se poate modifica controlul volumului dispozitivului sursă.
●● Tip de instalare TV
Specificaţi tipul de instalare a televizorului. Alegeţi între Mont. pe perete şi
Suport pentru a optimiza automat sunetul televizorului.
NN Dacă opţiunea Ieşire sunet este setată la Ieşire audio/optic, Setări
difuzor este dezactivat.
Română
▶
■■ Setări suplimentare
OO MENUm → Sunet → Setări suplimentare → ENTERE
●● Nivel audio DTV (numai pentru canalele digitale): Această funcţie vă permite
să reduceţi discrepanţele unui semnal vocal (care este unul dintre semnalele
recepţionate în timpul unei transmisii TV digitale) până la nivelul dorit.
NN În funcție de tipul de semnal transmis, MPEG / HE-AAC poate fi reglat
între -10 dB și 0 dB.
NN Pentru a mări sau micşora volumul, reglaţi în intervalul 0 şi respectiv -10.
◀
●● Format audio HDMI: Stabileşte formatul semnalului audio de intrare adecvat ▶
pentru dispozitivul extern conectat la portul HDMI al televizorului.
Română
●● Ieşire audio digit.: Ieșirea audio digitală este utilizată pentru a oferi sunet
digital, reducând interferențele între difuzoare și diversele dispozitive digitale,
precum un player DVD.
Format audio: Puteți selecta formatul de ieșire audio digital. Este posibil
ca formatul de ieşire audio digital disponibil să difere în funcţie de sursa de
intrare.
NN Puteţi îmbunătăţi calitatea sunetului 3D prin conectarea unor boxe pe 5.1
◀
canale într-o configuraţie Dolby Digital.
Întârziere audio: Corectați problemele de sincronizare audio-video în timpul
urmăririi programelor TV sau conținutului video, precum și în timpul ascultării
sunetului digital emis printr-un dispozitiv extern, de exemplu, un receptor AV (0
ms ~ 250 ms).
Română
▶
●● Comp Dolby Digital: Această funcţie reduce la minimum diferenţele de
semnal între un semnal Dolby Digital şi un semnal vocal (respectiv sunet
MPEG, HE-AAC, ATV).
NN Selectaţi Line pentru a obţine sunet dinamic şi RF pentru a reduce
diferenţa dintre sunetele puternice şi cele slabe pe timp de noapte.
Line: Setați nivelul de ieșire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de
-31 dB (referință) fie la -20 dB, fie la -31 dB.
RF: Setați nivelul de ieșire pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -20
dB (referință) fie la -10 dB, fie la -20 dB.
◀ ■
■ Resetare sunet
▶
OO MENUm → Sunet → Resetare sunet → ENTERE
Resetaţi toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică.
Română
❑❑ Selectarea modului de sunet t
Când îl setaţi la Dual I II, modul de sunet actual este afişat pe ecran.
A2 Stereo
◀
NICAM Stereo
Tip audio
Dual I II
Mono
Mono
Stereo
Stereo ↔ Mono
Dual
Dual I ↔ Dual II
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Dual
Mono → Dual I
 Dual II 
Prestabilit
Comutare automată
Dual I
Comutare automată
Dual I
NN Dacă semnalul stereo este slab şi survine o comutare automată, schimbaţi la
mono.
NN Activat numai în cazul semnalului de sunet stereo.
NN Opţiune disponibilă numai când Sursă este setată la TV.
Română
▶
❑❑ Conectarea la o rețea
(În funcţie de ţară şi model)
■■ Verificarea stării conexiunii de rețea
OO MENUm → Reţea → Stare reţea → ENTERE
Vizualizați starea curentă a rețelei.
■■ Stabilirea unei conexiuni la o rețea wireless
◀
OO MENUm → Reţea → Setări reţea → ENTERE
Asiguraţi-vă că aveţi setările pentru SSID (nume) şi parola ale routerului wireless
înainte de a încerca să vă conectaţi.
Dacă reţeaua dorită nu apare pe listă, selectaţi Adăugare reţea şi apoi introduceţi
manual SSID-ul (numele) reţelei.
Dacă reţeaua dvs. dispune de caracteristici de securitate, introduceţi parola.
Dacă reţeaua dvs. nu dispune de caracteristici de securitate, televizorul va ignora
tastatura de pe ecran şi va încerca să se conecteze imediat.
Română
▶
❑❑ Executare configurare iniţială
■■ Configurare
OO MENUm → Sistem → Configurare → ENTERE
Configuraţi canalele şi ora când configuraţi pentru prima dată televizorul sau când
resetaţi unitatea.
NN Executaţi configurarea iniţială urmând instrucţiunile oferite de televizor.
◀
▶
Română
❑❑ Setarea orei
■■ Ora
OO MENUm → Sistem → Ora → ENTERE
Ora curentă este afişată ori de câte ori apăsaţi butonul INFO.
●● Oră: Setarea orei este necesară pentru utilizarea diverselor funcții de
temporizare ale televizorului.
NN Dacă deconectaţi cablul de alimentare, trebuie să setaţi din nou ora.
◀
Mod oră: Setați ora curentă manual sau automat.
–– Automat: Setați automat ora curentă, utilizând ora dintr-un canal digital.
Română
▶
NN Pentru a seta automat ora, antena trebuie să fie conectată.
–– Manual: Setați ora curentă manual.
NN În funcţie de postul de emisie şi de semnal, este posibil ca ora configurată
automat să nu fie corectă. În acest caz, setaţi manual ora.
◀
▶
Română
Setare oră: Setați Dată și Ora.
NN Opţiune disponibilă numai când opţiunea Mod oră este setată la Manual.
NN Puteţi seta direct opţiunile Dată şi Ora apăsând butoanele numerice de
pe telecomandă.
Fus orar (În funcţie de ţară şi model): Selectaţi fusul orar.
NN Această funcţie este disponibilă doar atunci când opţiunea Mod oră este
◀
setată la Automat.
NN Când selectaţi Manual în Fus orar, GMT şi DST vor fi activate.
Română
▶
Decalaj oră (În funcţie de ţară şi model): Reglează ora atunci când televizorul
dvs. primeşte informaţii referitoare la oră de pe Internet. Setaţi ora corectă prin
selectarea unei deplasări.
NN Ora actuală va fi setată printr-o reţea, dacă televizorul nu primeşte datele
privind ora, inclusiv semnalul de transmisiune de la staţiile de televiziune.
(ex.: Vizionarea la televizor prin set-top box, receptor de satelit etc.)
◀
▶
Română
❑❑ Utilizarea temporizatorului de oprire
OO MENUm → Sistem → Ora → Temporizator opr. → ENTERE
●● Temporizator opr. t: Opreşte automat televizorul după o perioadă de
timp presetată. (30, 60, 90, 120, 150 şi 180 de minute)
NN Utilizaţi butoanele ▲/▼ pentru a selecta o perioadă de timp şi apoi
apăsaţi ENTERE. Pentru a anula Temporizator opr., selectaţi
Dezactivat.
◀
▶
Română
❑❑ Setarea temporizatorului de pornire/oprire
OO MENUm → Sistem → Ora → Temporiz. pornire <sau> Temporiz. oprire
→ ENTERE
●● Temporiz. pornire: Puteţi stabili trei configuraţii distincte pentru Temporiz.
pornire. (Tempor. pornire 1, Tempor. pornire 2, Tempor. pornire 3)
Configurare: Selectați Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum
sau Manual pentru a efectua setarea după cum doriți. Dacă selectaţi Manual,
puteţi seta ziua în care doriţi să activaţi temporizatorul.
◀
NN Marcajul c indică ziua pe care aţi selectat-o.
Ora: Setați ora și minutele.
Volum: Setați nivelul de volum dorit.
Română
▶
Sursă: Pentru a selecta sursa conținutului care se va reda la pornirea
televizorului. Aveţi următoarele posibilităţi:
–– Selectaţi TV pentru ca televizorul să afişeze un canal prin antenă sau cablu
ales de dvs.
–– Selectaţi USB şi permiteţi televizorului să redea fişiere foto sau audio de
pe un dispozitiv USB.
–– Selectaţi o sursă pe televizor la care aţi conectat un set top box şi
◀
permiteţi televizorului să afişeze un canal preluat de la set top box.
NN Dispozitivul USB trebuie să fie conectat la televizor înainte de a putea
selecta USB.
Română
▶
NN Dacă selectaţi o altă sursă decât TV sau USB, este necesar:
●● să ataşaţi un set top box prin cablu sau satelit la sursa respectivă
●● să setaţi dispozitivul set top box la canalul pe care doriţi să-l urmăriţi
la pornirea televizorului
●● să lăsaţi dispozitivul set top box pornit.
NN Atunci când selectaţi o altă sursă decât TV, opţiunile Aerial (Antenă) şi
Channel (Canal) vor dispărea.
Semnal (când opţiunea Sursă este setată la TV): Selectaţi ATV sau DTV.
◀
Canal (când opţiunea Sursă este setată la TV): Selectaţi canalul dorit.
Română
▶
Muzică / Foto (când opţiunea Sursă este setată la USB): Selectaţi un folder
de pe dispozitivul USB care conţine fişierele de muzică sau foto care să fie
redate la pornirea automată a televizorului.
–– Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere muzicale sau dacă folderul cu
fişiere muzicale nu este selectat, temporizatorul nu funcţionează corect.
–– Dacă există un singur fişier foto pe dispozitivul USB, expunerea de
diapozitive nu va fi redată.
◀
–– Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu poate fi selectat.
–– Fiecărui dispozitiv USB utilizat îi este atribuit un folder propriu. Dacă utilizaţi
mai multe dispozitive USB de acelaşi tip, asiguraţi-vă că folderele atribuite
fiecărui dispozitiv USB au nume diferite.
Română
▶
–– Este recomandat să folosiţi o unitate de memorie USB şi un cititor
multicard atunci când utilizaţi Temporiz. pornire.
–– Este posibil ca funcţia Temporiz. pornire să fie inoperabilă cu dispozitive
USB cu baterie integrată, playere MP3 sau PMP-uri ale unor producători,
deoarece aceste dispozitive au nevoie de mult timp pentru a fi
recunoscute.
●● Temporiz. oprire: Puteţi stabili trei configuraţii distincte pentru Temporiz.
◀
oprire. (Tempor. oprire 1, Tempor. oprire 2, Tempor. oprire 3)
Configurare: Selectați Dezactivat, O dată, Zilnic, Lu~Vi, Lu~Sâ, Sâm~Dum
sau Manual pentru a efectua setarea după cum doriți. Dacă selectaţi Manual,
puteţi seta ziua în care doriţi să activaţi temporizatorul.
NN Marcajul c indică ziua pe care aţi selectat-o.
Ora: Setați ora și minutele.
Română
▶
❑❑ Soluţii economice
■■ Soluţie Eco
OO MENUm → Sistem → Soluţie Eco → ENTERE
●● Econ. energie: Aceasta reglează luminozitatea televizorului pentru a reduce
◀
consumul de energie.
●● Senzor Eco (În funcţie de model): Pentru a îmbunătăţi economia de energie,
setările de imagine se vor adapta automat la lumina din încăpere.
NN Dacă reglaţi Ilum. spate, Senzor Eco va fi setat la Dezactivat.
Română
▶
Ilum. fundal min.: Atunci când Senzor Eco este Activat, luminozitatea
minimă a ecranului poate fi reglată manual.
NN Dacă Senzor Eco este setată la Activat, luminozitatea ecranului se poate
modifica (poate deveni puţin mai slabă sau mai puternică) în funcţie de
intensitatea luminii ambiante.
●● Aştept. fără semn.: Pentru a evita consumul inutil de energie, setați cât timp
doriți ca televizorul să rămână pornit dacă nu primește semnal.
NN Opţiune dezactivată când PC-ul este în modul de economisire a energiei.
◀
●● Oprire autom.: Dacă televizorul rămâne pornit timp de patru ore fără nicio
acţiune din partea utilizatorului, televizorul se va opri automat pentru a
împiedica supraîncălzirea.
Română
▶
❑❑ Funcţii suplimentare
■■ Limbă meniu
OO MENUm → Sistem → Limbă meniu → ENTERE
Setaţi limba meniului.
◀
▶
Română
■■ Timp protecţie autom.
OO MENUm → Sistem → Timp protecţie autom. → ENTERE
●● Timp protecţie autom. (Dezactivat / 2 ore / 4 ore / 8 ore / 10 ore):
Dacă ecranul rămâne inactiv cu o imagine statică o anumită perioadă de timp
definită de utilizator, se activează economizorul de ecran pentru a preveni
formarea de imagini remanente pe ecran.
◀
▶
Română
■■ General
OO MENUm → Sistem → General → ENTERE
●● Mod Joc: La conectarea la o consolă de jocuri, precum PlayStation™ sau
Xbox™, vă puteți bucura de o experiență de joc mai realistă selectând modul
Game (Joc).
NN NOTĂ
●● Măsuri de precauţie şi limitări pentru modul Joc
–– Pentru a deconecta consola de jocuri şi pentru a conecta alt
◀
dispozitiv extern, setaţi opţiunea Mod Joc la Dezactivat în meniul
de configurare.
–– Dacă afişaţi meniul televizorului în Mod Joc, ecranul tremură uşor.
Română
▶
●● Opţiunea Mod Joc nu este disponibilă în modul TV.
●● După conectarea consolei de jocuri, setaţi Mod Joc la Activat. Din
păcate, este posibil să observaţi o calitate redusă a imaginii.
●● Dacă Mod Joc este Activat:
–– Mod imagine este setată la Joc şi Mod sunet este setată la Joc.
●● Blocare panou: Blocați sau deblocați imediat toate tastele de pe panou.
Când Blocare panou este activat, niciun buton de pe panou nu va funcționa.
●● Siglă pornire: Se afișează sigla Samsung la pornirea televizorului.
◀
▶
Română
■■ Schimbare PIN
OO MENUm → Sistem → Schimbare PIN → ENTERE
Schimbaţi parola necesară pentru configurarea televizorului.
NN Înaintea ecranului de configurare, este afişat ecranul pentru introducerea
codului PIN.
NN Introduceţi codul PIN format din 4 cifre. Schimbaţi codul PIN utilizând
opţiunea Schimbare PIN.
◀
▶
Română
■■ DivX® Video On Demand
OO MENUm → Sistem → DivX® Video On Demand → ENTERE
Afişează codul de înregistrare autorizat pentru televizor. Dacă vă conectaţi la siteul Web DivX şi vă înregistraţi utilizând codul de 10 cifre, puteţi descărca fişierul de
activare VOD.
După ce îl redaţi utilizând Videocl., înregistrarea este finalizată.
NN Pentru mai multe informații despre DivX® VOD, vizitați http://vod.divx.com.
◀
▶
Română
❑❑ Utilizarea listei de surse
■■ Listă surse
OO MENUm → Aplicaţii → Listă surse → ENTERE
NN Atunci când apăsaţi butonul SOURCE, ecranul Sursă se va afişa imediat.
NN Puteţi alege numai dispozitive externe care sunt conectate la televizor. În
Sursă, sunt evidenţiate intrările conectate.
◀
NN Pentru informații detaliate, consultați „Schimbarea sursei de intrare” din
Manualul de utilizare.
Română
▶
❑❑ Conectarea unui dispozitiv USB
1. Porniţi televizorul.
2. Conectaţi un dispozitiv USB care conţine fişiere foto, audio şi video la mufa
USB de pe partea laterală a televizorului.
3. Când dispozitivul USB este conectat la televizor, apare o fereastră pop-up.
Puteţi selecta opţiunile Fotografii, Videocl. sau Muzică în mod direct.
◀
▶
Română
NN Este posibil să nu funcţioneze corespunzător cu fişiere multimedia fără
licenţă.
NN Lista informațiilor pe care trebuie să le știți înainte de a utiliza funcția Conținut
media
●● Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este
●●
●●
◀
●●
●●
acceptat.
Sistemele de fişiere acceptate sunt FAT şi exFAT.
Este posibil ca anumite tipuri de camere şi dispozitive audio digitale USB
să nu fie compatibile cu acest televizor.
Media Play acceptă doar formatul jpeg secvenţial.
Media Play acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC).
MSC este un dispozitiv de transfer de volum mare (exclusiv) din clasa
dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt
unităţile de memorie flash USB şi cititoarele de carduri flash (HUB-urile
USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul
USB al televizorului.
Română
▶
●● Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, vă rugăm să efectuaţi copii
●●
●●
●●
●●
◀
●●
de siguranţă ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea
datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea
fişierelor sau pierderea datelor.
Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul încărcării acestuia.
Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât afişarea acesteia pe ecran
durează mai mult.
Rezoluţia JPEG maximă acceptată este de 15360X8640 pixeli.
Pentru fișierele corupte sau neacceptate, este afișat mesajul „Format de
fișier neacceptat”.
Funcţiile de căutare a scenei şi miniatură nu sunt acceptate în Videocl..
Română
▶
●● Fişierele MP3 cu protecţie DRM care au fost descărcate de pe un site
●●
◀
●●
●●
care nu este gratuit nu pot fi redate. Digital Rights Management (DRM
- Administrarea drepturilor digitale) este o tehnologie care acceptă
crearea, distribuirea şi administrarea conţinutului într-un mod integrat şi
cuprinzător, incluzând protecţia drepturilor şi intereselor furnizorilor de
conţinut, prevenirea copierii ilegale a conţinutului, precum şi gestionarea
facturărilor şi tranzacţiilor.
Este posibil ca dispozitivele USB cu cerinţe energetice ridicate (mai
mult de 500 mA sau 5 V) să nu fie acceptate. Unitatea HDD (hard disk)
conectată la USB nu este acceptată.
Dacă televizorul nu primeşte nicio comandă pe durata intervalului setat în
Timp protecţie autom., se activează economizorul de ecran.
Este posibil ca modul de economisire a energiei al unor unități hard disk
externe să fie dezactivat automat la conectarea la televizor.
Română
▶
●● Dacă se utilizează un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul
●●
●●
●●
◀
USB să nu fie recunoscut sau ca fişierele de pe acesta să nu fie citite.
Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, lista de
fişiere de pe dispozitiv este coruptă sau un fişier din listă nu este redat,
conectaţi dispozitivul USB la PC, formataţi-l şi verificaţi conexiunea.
Dacă un fișier șters de pe PC este totuși găsit la executarea funcției
Conținut media, folosiți funcția „Golire Coș de reciclare” de pe PC pentru
a șterge definitiv fișierul.
Dacă numărul de fişiere şi foldere salvate pe un dispozitiv de stocare USB
este de peste 4000, fişierele şi folderele pot să nu fie afişate şi este posibil
ca unele foldere să nu poată fi deschise.
Română
▶
Deconectarea unui dispozitiv USB
1. Apăsaţi pe butonul SOURCE.
2. Selectaţi un dispozitiv USB dorit, apoi apăsaţi butonul TOOLS. Apare meniul
Instr..
3.Selectaţi Scoatere dispozitiv USB, apoi aşteptaţi până când dispozitivul USB
selectat este deconectat. Puteţi deconecta un dispozitiv USB de la televizor.
NN Pentru a elimina un dispozitiv USB de pe televizor, recomandăm utilizarea
funcţiei Scoatere dispozitiv USB.
◀
▶
Română
❑❑ Utilizarea funcției Conținut media
OO MENUm → Aplicaţii → Media Play → ENTERE
Bucuraţi-vă de fişierele dvs. foto, audio şi video salvate pe un dispozitiv USB de
stocare în masă (MSC).
1. Apăsaţi pe butonul MEDIA.P.
2. Apăsați butonul ◄/► pentru a selecta meniul dorit (Fotografii, Videocl.,
Muzică), apoi apăsați butonul ENTERE.
◀
3. Apăsaţi butonul ◄/► pentru a selecta dispozitivul dorit, apoi apăsaţi din nou
butonul ENTERE.
4. Apăsaţi butonul ▲/▼/◄/► pentru a selecta fişierul dorit din listă, apoi apăsaţi
butonul ENTERE sau butonul ∂ (Redare).
Română
▶
Redarea fişierelor selectate
1. Apăsați butonul ▲ pentru a selecta Opţiuni din partea de sus a fiecărui ecran
principal și selectați Redare el. sel..
2. Selectaţi fişierele dorite.
NN Bifa apare în partea stângă a fişierelor selectate.
NN Apăsați din nou pe butonul ENTERE pentru a deselecta fișierul.
◀
3. Apăsați butonul ▲ pentru a selecta Redare.
NN Puteți selecta sau deselecta toate fișierele apăsând pe Select. globală /
Deselectare toate.
Română
▶
❑❑ Redarea Fotografiilor / Videoclipurilor / Muzicii
În timpul redării unui fișier, apăsați butonul ▲/▼/◄/► pentru a selecta meniul
dorit.
NN Atunci când nu se afişează meniul de opţiuni, apăsaţi butonul TOOLS sau
butonul ENTERE.
NN Puteți utiliza, de asemenea, butoanele ∂/∑/∫/π/µ de pe
telecomandă în timpul redării.
◀
NN Dacă apăsaţi butonul INFO în timpul redării, puteţi vizualiza informaţiile despre
redare.
Română
▶
Meniul Redare
Buton
Funcționare
Fotografii
/
Înapoi / Înainte
●
Începere expunere diap. / Oprire expunere
diapozitive
●
Redare / Pauză
/
/
/
◀
/
Videocl.
Muzică
Miniplayer*
●
●
Înapoi / Înainte
Miniplayer*
●
●
Derulare înapoi / Derulare înainte
●
●
●
* La configurarea Muzică de fond to Miniplayer în Fotografii, vor apărea aceste butoane de mai sus.
Română
▶
Meniul Setări
●● Fotografii
Buton
◀
Funcționare
Setări expunere de
diap.
Puteţi seta Viteză şi Efecte în timpul expunerii de diapozitive.
Mărire
Puteţi mări imaginea.
Rotire
Puteţi roti imaginile în modul ecran complet.
Muzică de fond /
Miniplayer
Puteţi seta muzică de fundal în timpul unei expuneri de
diapozitive. / Puteţi controla meniurile simple de redare.
Setare
Mod imagine / Mod sunet: Puteți regla setarea de imagine sau
de sunet.
Informaţii: Puteți vizualiza informații detaliate despre fișierul
redat.
Română
▶
NN În timpul expunerii de diapozitive, toate fişierele din listă vor fi afişate în ordine.
NN Atunci când apăsați butonul ∂ (Redare) (sau butonul ▲ → Opţiuni →
Expunere diapozitive) din lista de fișiere, expunerea de diapozitive va începe
imediat.
NN În timpul expunerii diapozitivelor, puteţi ajusta viteza expunerii de diapozitive
utilizând butonul π (REW) sau μ (FF).
●● Formate foto acceptate
NN Pentru detalii, consultaţi „Specificaţii” din Manualul de utilizare.
◀
▶
Română
●● Videocl.
Buton
Funcționare
Căutaţi
Căutare titluri: Vă puteți deplasa direct la celălalt fișier.
Căutare bară de timp: Puteți căuta în fișierul video utilizând
butoanele ◄ și ► la interval de un minut sau introducând direct
numărul.
NN Este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată, în funcţie de
sursa de intrare.
◀
Mod Repetare
Puteți reda fișierele de filme în mod repetat.
Dimens.
Imagine
Puteţi regla dimensiunea imaginii în funcţie de preferinţele dvs.
Română
▶
Buton
Funcționare
Setare
Setări subtitrare: Puteți reda filmul cu subtitrare. Această funcţie
este disponibilă numai dacă subtitrarea are acelaşi nume ca şi fişierul
video.
Mod imagine / Mod sunet: Puteți regla setarea de imagine sau de
sunet.
Limbă audio: Puteți schimba limba audio dacă videoclipul are mai
multe limbi.
Informaţii: Puteți vizualiza informații detaliate despre fișierul redat.
◀
▶
Română
NN Dacă nu se cunoaşte durata fişierului video, durata de redare şi bara de
progres nu sunt afişate.
NN În acest mod, puteți savura clipurile video conținute într-un joc, dar nu puteți
juca jocul propriu-zis.
●● Formate video / Subtitrare acceptate
NN Pentru detalii, consultaţi „Specificaţii” din Manualul de utilizare.
◀
▶
Română
●● Muzică
Buton
Funcționare
Repetare
Puteți reda fișierele de muzică în mod repetat.
Amestec.
Puteţi reda muzica aleatoriu.
Mod sunet
Puteţi regla setarea de sunet.
NN Afişează numai fişierele cu extensia fişierului de muzică acceptat. Fişierele
◀
cu altă extensie nu sunt afişate, chiar dacă sunt salvate pe acelaşi dispozitiv
USB.
NN Dacă sunetul nu este corespunzător la redarea fişierelor de muzică, ajustaţi
Egalizator din meniul Sunet. (Un fişier de muzică modulat excesiv poate
cauza o problemă de sunet.)
●● Formate de muzică acceptate
NN Pentru detalii, consultaţi „Specificaţii” din Manualul de utilizare.
Română
▶
Setarea limbajului de codificare
Setaţi limbajul de codificare dacă textul nu este acceptat.
1. Apăsați butonul ▲ pentru a selecta Opţiuni în partea de sus a ecranului
principal de muzică și selectați Codificare.
2. Selectaţi limbajul de codificare dorit.
◀
▶
Română
●● Componente & DTV
(În funcţie de ţară şi model)
Sursă
Componentă
DTV
◀
Rezoluţie
Frecvenţă (Hz)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p
25 Hz
●● Videoclipuri / Fotografii (În Media Play)
Pentru detalii, consultaţi „Specificaţii” din Manualul de utilizare.
Română
▶
❑❑ Vizualizarea manualului electronic
■■ e-Manual
OO MENUm → Asistenţă → e-Manual → ENTERE
Puteţi să citiţi introducerea şi instrucţiunile despre caracteristicile TV stocate în
televizor.
NN Pentru informații detaliate despre ecranul e-Manual, consultați „Utilizarea
manualului electronic e-Manual” în Manualul de utilizare.
◀
▶
Română
❑❑ Utilizarea autodiagnosticării
■■ Autodiagn.
OO MENUm → Asistenţă → Autodiagn. → ENTERE
NN Autodiagn. ar putea dura câteva secunde; aceasta face parte din
funcţionarea normală a televizorului.
◀
●● Test imagine: Utilizați pentru verificarea problemelor de imagine.
●● Test sunet: Utilizați sunetul melodiei încorporate pentru a verifica problemele
legate de sunet.
NN Dacă nu auziţi sunet din difuzoarele televizorului înainte de a efectua testul
de sunet, asiguraţi-vă că opţiunea Ieşire sunet este setată la Difuzor TV
în meniul Sunet.
Română
▶
NN Melodia va fi auzită în timpul testului chiar dacă sunetul este dezactivat
prin apăsarea butonului MUTE.
●● Informaţii semnal (numai pentru canalele digitale): Calitatea recepţiei
◀
canalelor HDTV este perfectă sau canalele nu sunt disponibile. Reglaţi antena
pentru a îmbunătăţi intensitatea semnalului.
●● Resetare: Resetați toate setările la valorile implicite din fabrică, cu excepția
setărilor de rețea.
NN Înaintea ecranului de configurare, este afişat ecranul pentru introducerea
codului PIN.
NN Introduceţi codul PIN format din 4 cifre. Schimbaţi codul PIN utilizând
opţiunea Schimbare PIN.
Română
▶
❑❑ Actualizarea software-ului
■■ Actualizare software
OO MENUm → Asistenţă → Actualizare software → ENTERE
Meniul Actualizare software vă permite să efectuaţi upgrade-ul software-ului
televizorului la cea mai recentă versiune.
NN După realizarea unui upgrade de software, setările video şi audio efectuate
◀
vor reveni la valorile implicite. Vă recomandăm să notaţi setările, pentru a le
putea reseta cu uşurinţă după upgrade.
Română
▶
●● Upgrade imediat
Componenta firmware a televizorului poate fi actualizată fie prin conexiune
USB, fie prin semnal digital.
–– Prin USB: Introduceți în televizor unitatea USB care conține fișierul de
upgrade de firmware, descărcat de la adresa „www.samsung.com”.
NN Aveţi grijă să nu întrerupeţi alimentarea şi să nu scoateţi unitatea USB
înainte de terminarea upgrade-urilor. Televizorul se va opri şi va porni
automat după finalizarea upgrade-ului de firmware.
◀
▶
Română
–– Prin canal: Efectuaţi upgrade-ul software-ului utilizând semnalul de emisie.
NN Dacă funcţia este selectată în timpul perioadei de transmisie a
software-ului, software-ul va fi căutat şi descărcat automat.
NN Timpul necesar descărcării software-ului este determinat de starea
semnalului.
●● Actualizare automată: Această opţiune determină efectuarea upgrade-
◀
ului pe televizor în modul Aşteptare. Aceasta permite televizorului să execute
automat upgrade-ul atunci când nu se află în uz. Deoarece procesele interne
ale televizorului sunt în curs de desfăşurare, este posibil ca ecranul să emită o
uşoară strălucire, iar procesul poate continua pentru mai mult de 1 oră, până
la finalizarea descărcării software-ului.
●● Gestionare canale prin satelit (În funcţie de ţară şi model): Gestionare
descărcări software prin intermediul unui canal satelit. Este disponibilă când
semnalul este setat la Satelit.
Română
▶
❑❑ Modificarea modului de utilizare
■■ Mod uz
OO MENUm → Asistenţă → Mod uz → ENTERE
Selectaţi opţiunea Mod uz adecvată pentru locaţia dvs. Vă recomandăm cu
insistenţă să selectaţi Uz casnic.
●● Uz casnic: Uz casnic este setarea implicită.
●● Demo magazin: Demo magazin este destinat numai utilizării în spații
◀
comerciale. Dacă selectaţi Demo magazin, unele funcţii nu vor funcţiona, iar
setările de imagine se vor reseta din 5 în 5 minute.
Română
▶
❑❑ Vizualizare Contactare Samsung
■■ Contactare Samsung
OO MENUm → Asistenţă → Contactare Samsung → ENTERE
Vizualizaţi aceste informaţii când televizorul nu funcţionează corespunzător sau
când doriţi să efectuaţi upgrade-ul software-ului. Puteţi găsi informaţii despre
centrele noastre de asistenţă, precum şi despre modalităţile de descărcare a
produselor şi software-ului.
◀
▶
Română
❑❑ Utilizarea Modul Sport (În funcție de țară și model)
■■ Modul Sport t
OO MENUm → Aplicaţii → Modul Sport → ENTERE
Acest mod asigură condiții optimizate pentru vizionarea jocurilor sportive.
●● a (Mărire): Întrerupeți redarea și împărțiți imaginea în 9 părți. Selectați o parte
pe care doriți să o măriți. Apăsați din nou pe acest buton pentru reluare.
◀
NN Atunci când Modul Sport este Activat, modurile imagine şi sunet sunt setate
automat la Stadion.
NN Dacă opriți televizorul în timp ce vizionați în modul Modul Sport, se
dezactivează Modul Sport.
NN Atunci când rulează funcția Serviciu de date, funcția Mărire nu este
disponibilă.
Română
▶
NN Zoom-ul nu funcționează în următoarele moduri:
–– PIP activat
–– Clipuri video în Media play
–– Text digital (valabil doar pentru Marea Britanie)
◀
▶
Română
❑❑ Utilizarea reţelei wireless
(În funcţie de model - doar pentru Marea Britanie)
NN Pentru detalii, puteţi găsi un manual Web suplimentar pe site-ul nostru Web
„www.samsung.com”.
◀
▶
Română
❑❑ All care protection (Protecție totală)
(În funcţie de ţară şi model)
1. Opțiunea All care protection (Protecție totală) va actualiza calitatea imaginii o
dată la 5.000 de ore.
2. Meniul pop-up All care protection (Protecție totală) va apărea o dată la 5.000
de ore, de cel mult 3 ori. (5.000/10.000/15.000 de ore)
◀
3. Notificarea sau meniul pop-up va fi închis prin expirare (după 30 de secunde
de inactivitate) sau prin selectarea oricărei taste de pe telecomandă, cu
excepția tastei de pornire/oprire.
●● Când utilizatorul oprește și repornește televizorul, meniul pop-up pentru
solicitarea actualizării apare din nou.
●● Meniul pop-up apare doar de 3 ori, cu tot cu meniul pop-up inițial.
●● Meniul pop-up va apărea pe televizor o singură dată.
Română
Download PDF