Samsung | BF641FSTP | Samsung BF641FSTP Manual de utilizare

SERIA BF641
Cuptor încastrat
manual de utilizare
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs
Samsung. Înregistraţi-vă produsul la adresa
www.samsung.com/global/register
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 1
2009-08-20
2:29:42
Utilizarea acestui manual
RO
Vă mulţumim pentru că aţi ales un cuptor încastrat de la SAMSUNG.
Acest manual al utilizatorului conţine informaţii referitoare la siguranţă şi instrucţiuni menite să
vă ajute la operarea şi întreţinerea echipamentului dvs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiuni înainte de a utiliza cuptorul şi să îl
păstraţi pentru consultări ulterioare.
Simbolurile următoare sunt utilizate în textul acestui manual.
*
)
Important
Notă
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea acestui cuptor trebuie efectuată numai de către un electrician calificat. Instalatorul
este responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de curent în conformitate cu
recomandările relevante privind siguranţa.
Siguranţă electrică
Dacă echipamentul a suferit deteriorări în timpul transportului, nu îl conectaţi.
● Acest echipament trebuie conectat la sursa de curent numai de către un electrician
calificat.
● În cazul unei defecţiuni sau a unei avarii a echipamentului, nu încercaţi să îl utilizaţi.
● Reparaţiile trebuie efectuate numai de către un tehnician calificat. Reparaţiile
necorespunzătoare pot reprezenta un pericol pentru dvs. şi pentru alte persoane. Dacă
echipamentul dvs. necesită reparaţii, contactaţi dealerul sau centrul SAMSUNG pentru
asistenţă tehnică.
● În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau
cu un ansamblu special, care poate fi achiziţionat de la producător sau de la agentul de
service.
● Conductorii şi cablurile electrice nu trebuie să atingă cuptorul.
● Cuptorul trebuie conectat la sursa de curent prin intermediul unui întrerupător de circuit sau
unei siguranţe acceptate. Nu utilizaţi niciodată triplu-ştechere sau prelungitoare.
● Plăcuţa cu date tehnice se află în partea dreaptă a uşii.
● Sursa de alimentare a echipamentului trebuie oprită când acesta este reparat sau curăţat.
● Aveţi grijă când conectaţi echipamente electrice la priza din apropierea cuptorului.
AVERTISMENT
Echipamentul trebuie oprit înainte de a înlocui lampa pentru a evita posibilitatea de
electrocutare. În timpul funcţionării cuptorului, suprafeţele interioare se încing foarte tare.
2
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 2
2009-08-20
2:29:42
Instrucţiuni de siguranţă (continuare)
Siguranţa în timpul utilizării
● Acest cuptor este proiectat numai pentru utilizarea domestică.
● În timpul utilizării, suprafeţele interne ale cuptorului devin suficient de fierbinţi pentru a
cauza arsuri. Nu atingeţi elementele de încălzire sau suprafeţele interne ale cuptorului
până când nu s-au răcit suficient.
● Nu stocaţi niciodată materiale inflamabile în cuptor.
● Suprafeţele cuptorului se încing când echipamentul funcţionează la temperaturi ridicate
pentru o perioadă lungă de timp.
● Când gătiţi, aveţi grijă la deschiderea uşii cuptorului, deoarece este posibil ca din interior
să iasă aer fierbinte şi aburi.
● Când gătiţi mâncăruri ce conţin alcool, acesta se poate evapora datorită temperaturilor
ridicate, iar vaporii pot lua foc dacă intră în contact cu o suprafaţă încinsă a cuptorului.
● Pentru siguranţa dvs., nu utilizaţi dispozitive de curăţat cu apă sau abur sub presiune.
● Copiii trebuie menţinuţi la o distanţă de siguranţă în timpul funcţionării cuptorului.
● Alimentele congelate - cum este pizza - trebuie gătite pe grătarul mare. Dacă utilizaţi tava
pentru copt, s-ar putea ca aceasta să se deformeze datorită diferenţei mari de temperatură.
● Nu turnaţi apă pe fundul cuptorului când acesta este încins. Riscaţi să deterioraţi suprafaţa
emailată.
● Uşa cuptorului trebuie închisă în timpul funcţionării.
● Nu acoperiţi partea inferioară a cuptorului cu folie de aluminiu şi nu amplasaţi tăvi de copt
sau alte recipiente metalice pe acesta. Folia de aluminiu blochează căldura, fapt ce poate
cauza deteriorări ale suprafeţei emailate şi poate afecta calitatea alimentelor gătite.
● Sucurile de fructe lasă pete, care este posibil să nu mai poată fi şterse de pe suprafaţa
emailată a cuptorului.
● Nu amplasaţi formele de copt pe uşa deschisă a cuptorului.
● Acest echipament nu este conceput pentru a fi utilizat de către copii sau persoane cu
handicap în lipsa unei supravegheri corespunzătoare a unei persoane responsabile, care
să se asigure că aceştia îl utilizează în condiţii de siguranţă.
● Copiii mici trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu echipamentul.
RO
Instrucţiuni privind casarea
Reciclarea ambalajelor
● Materialele utilizate pentru ambalarea acestui echipament sunt reciclabile.
● Aruncaţi ambalajele în recipientele adecvate de la centrul dvs. local de reciclare a
deşeurilor.
Casarea echipamentelor vechi
AVERTISMENT
Înainte de a casa echipamentele vechi, acestea trebuie să fie inutilizabile, astfel încât să nu
reprezinte o sursă de pericol.
În acest scop, deconectaţi echipamentul de la sursa de curent şi îndepărtaţi cablul de
alimentare.
Pentru a proteja mediul, este important ca echipamentele vechi să fie casate în mod
corespunzător.
● Echipamentul nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere.
● Puteţi obţine informaţii referitoare la centrele şi datele de colectare de la departamentul sau
instituţia locală responsabilă cu reciclarea.
3
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 3
2009-08-20
2:29:42
Instalare şi întreţinere
RO
Instrucţiuni de siguranţă pentru instalare
Acest cuptor poate fi instalat doar de către un electrician autorizat. Instalatorul este
responsabil pentru conectarea echipamentului la sursa de alimentare şi trebuie să respecte
reglementările relevante privind siguranţa.
● Asiguraţi protecţia împotriva componentelor aflate sub tensiune atunci când instalaţi
cuptorul.
● Dulapul de bucătărie în care este încastrat cuptorul trebuie să îndeplinească normele de
stabilitate specificate în DIN 68930.
Specificaţii tehnice
Tensiune / Frecvenţă de intrare
Volum (capacitate utilizabilă)
Tensiune nominală de ieşire
Greutate netă
Greutate cu ambalaj
Carcasă (l x H x L)
Interior cuptor (l x H x L)
\]]
230 V ~ 50 Hz
65 L
max. 3400 W
aprox. 33 kg
aprox. 38 kg
595 x 595 x 566 mm
440 x 365 x 405 mm
\]W
\`\
\^Y
\`\
YX
Alimentare
Dacă echipamentul nu este conectat la reţea prin
intermediul unui ştecher, trebuie prevăzut un întrerupător
izolator multipolar (cu distanţa dintre contacte de cel puţin
3 mm) pentru a respecta reglementările privind siguranţa.
Cablul electric (H05 RR-F sau H05 VV-F, min. 1,5 m, 1,5
~ 2,5 mm²) trebuie să fie suficient de lung încât să poată
fi conectat la cuptor, chiar dacă acesta este aşezat pe
podea, în faţa dulapului său. Deschideţi capacul posterior
de conectare al cuptorului cu o şurubelniţă şi slăbiţi
şuruburile clemei cablului înainte de a conecta cablurile
de alimentare la bornele aferente. Cuptorul este împământat prin intermediul bornei ( ). În
cazul în care cuptorul este conectat la sursa de alimentare printr-un ştecher, acesta trebuie să
poată fi accesat şi după instalarea cuptorului. Samsung nu îşi asumă responsabilitatea pentru
accidente provocate de o împământare incorectă sau de lipsa acesteia.
Instalarea în dulap
Acesta este un cuptor încastrat,
ce trebuie instalat într-un dulap
superior sau inferior.
● Respectaţi distanţele minime.
● Fixaţi cuptorul în ambele părţi
laterale, folosind şuruburi.
După instalare, îndepărtaţi
folia de protecţie de pe uşa
echipamentului şi folia de
protecţie de pe suprafeţele
interioare ale cuptorului.
min. 550
min. 550
min. 590
max. 600
min. 600
min. 50
min. 50
min. 560
min. 560
Dulap superior
Dulap inferior
4
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 4
2009-08-20
2:29:45
Componente şi caracteristici
Panou de comandă al cuptorului
RO
2
1
4
1. Selector de funcţii
2. Afişaj fereastră
)
3
3. Buton de control al temperaturii
4. Buton de control pentru timp
Design frontal
Panoul frontal este disponibil în diverse variante de materiale şi culori, inclusiv oţel
inoxidabil, alb, negru şi sticlă. Pentru îmbunătăţirea calităţii, aspectul exterior poate
fi modificat.
Accesoriu
TAVĂ PENTRU COPT
Tava pentru copt poate fi folosită pentru
prepararea de prăjituri, fursecuri şi alte
produse de patiserie.
*
*
GRĂTAR MARE
Grătarul mare trebuie folosit pentru frigerea
şi gratinarea alimentelor. Puteţi să-l utilizaţi
cu caserole şi alte vase pentru coacere.
Asiguraţi-vă că ataşaţi corect accesoriul la suporturi. Tăvile trebuie să fie la
o distanţă de cel puţin 2 cm faţă de partea de jos a cuptorului, în caz contrar
suprafaţa din email ar putea fi deteriorată.
Scoateţi cu grijă preparatele şi/sau accesoriile din cuptor. Preparatele, accesoriile
şi suprafeţele fierbinţi vă pot provoca arsuri!
Ghidaj telescopic glisant (opţional)
• Pentru a introduce grătarul, tava pentru copt sau tava adâncă, glisaţi mai întâi în afară
ghidajele telescopice de la un anumit nivel.
• Aşezaţi tava pe ghidaje şi apoi introduceţi-le complet înapoi în cuptor.
Închideţi uşa cuptorului doar după ce aţi împins ghidajele telescopice în cuptor.
5
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 5
2009-08-20
2:29:46
Setări
RO
Setarea timpului
La prima conectare a alimentării, vă rugăm să utilizaţi produsul după setarea orei.
1
Apăsaţi Butonul de
control pentru timp,
cifrele orei încep să
clipească.
2
Rotiţi Butonul de
control pentru timp,
setaţi ora dorită.
4
Rotiţi Butonul de
control pentru timp,
setaţi minutele dorite.
5
Apăsaţi Butonul de
control pentru timp
pentru a confirma.
Apăsaţi Butonul de
control pentru timp
pentru a confirma.
3
Apăsaţi Butonul de
control pentru timp,
cifrele minutelor încep
să clipească.
Setarea cronometrului
1
)
Rotiţi Butonul de
control pentru
timp, setaţi timpul
cronometrului.
2
În timp ce cronometrul înregistrează, marcajul “ ” din stânga ecranului se roteşte
pentru a indica procesul.
Dacă doriţi să opriţi cronometrarea, setaţi cronometrul la 0:00.
În timp ce înregistrează, apăsaţi Butonul de control pentru timp pentru a afişa ora
curentă.
6
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 6
2009-08-20
2:29:47
Utilizarea cuptorului
Utilizarea modului Preîncălzire rapidă (Fast Preheating) (
)
Dacă utilizaţi opţiunea PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ, puteţi creşte imediat temperatura la valoarea
setată.
Astfel, veţi aştepta mult mai puţin până când se realizează preîncălzirea.
Utilizaţi opţiunea PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ pentru a creşte temperatura la valoarea setată
până când preîncălzirea este finalizată. Apoi comutaţi la modul Preparare înainte de a continua.
Totuşi, nu este nevoie să utilizaţi modul PREÎNCĂLZIRE RAPIDĂ pentru a prepara alimente
pe grătar.
RO
Utilizarea modului Preparare (Cooking)
Temperatură
grătar
1 Scăzută
2 Medie
3 Ridicată
1
)
Rotiţi Selectorul de funcţii,
setaţi modul de preparare dorit.
2
Setaţi temperatura
pentru toate
celelalte preparate
în afară de cele
ce se pregătesc
la gril.
Selectaţi temperatura dorită prin rotirea
Butonului de control al temperaturii.
Dacă selectaţi funcţia Grătar şi setaţi temperatura între 50 °C şi 250 °C sau dacă
selectaţi modul Preparare normală şi setaţi temperatura între Gril 1 şi 3, un semnal
sonor şi un mesaj popup vă vor avertiza că trebuie să resetaţi temperatura.
Funcţiile cuptorului
Convecţie (Convection)
Căldura generată de convecţie este împărţită în mod egal în cuptor prin
intermediul ventilatoarelor. Această funcţie trebuie utilizată pentru preparate
congelate şi pentru coacere.
Temperatură sugerată: 170 °C
Încălzire din partea superioară + convecţie (Top Heat + Convection)
Căldura generată de sistemul superior de încălzire şi de convecţie este
împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie
trebuie utilizată pentru gratinarea preparatelor crocante, precum carnea.
Temperatură sugerată: 190 °C
Convenţional (Conventional)
Căldura este emisă de sistemul de încălzire superior şi de către cel inferior.
Această funcţie trebuie utilizată pentru coacerea şi gratinarea standard a
majorităţii tipurilor de preparate.
Temperatură sugerată: 200 °C
Convecţie şi încălzire inferioară (Bottom Heat Convection)
Căldura generată de sistemul inferior de încălzire şi de convecţie este
împărţită în mod egal în cuptor prin intermediul ventilatoarelor. Această funcţie
trebuie utilizată pentru pizza, pâine şi prăjituri.
Temperatură sugerată: 190 °C
Grătar mare (Large Grill)
Căldura este emisă de grătarul cu suprafaţă mare. Această funcţie trebuie
utilizată pentru preparatele cu sos precum lasagna sau carnea friptă.
Temperatură sugerată: Medie
7
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 7
2009-08-20
2:29:48
Utilizarea cuptorului (continuare)
RO
Preparate test
Conform standardului EN 60350 şi DIN44547
1. Coacere
Recomandările privind coacerea se referă la cuptorul preîncălzit.
Introduceţi tava de copt cu partea înclinată spre partea din spate a cuptorului.
Tipul alimentelor
Vas şi note
Prăjitură
fărâmicioasă din
aluat fraged
Tavă pentru copt
Prăjituri mici
Nivelul
raftului
2 tăvi de copt
Tavă pentru copt
2 tăvi de copt
Prăjituri
spongioase fără
grăsime
Plăcintă dospită cu
mere
Plăcintă cu mere
Formă de prăjituri pe
grătarul mare (neagră, ø
26 cm)
Tavă pentru copt
Mod de
preparare
Temp. în °C
Timp de
preparare
în min.
3
Convenţională
160-170
20-30
2
Convecţie
150-160
30-35
1+4
Convecţie
150-160
35-40
3
Convenţională
160-180
15-25
2
Convecţie
150-160
30-35
1+4
Convecţie
150-160
35-40
2
Convenţională
160-180
20-30
2
Convecţie
150-160
30-40
3
Convenţională
170-180
35-40
2
Convecţie
150-160
60-70
1+4
Convecţie
150-160
70-80
Grătar mare + 2 forme de
prăjituri * (Negre, ø 20 cm)
1
Plasare
diagonală
Convecţie
170-190
70-90
Tavă pentru copt + Grătar
mare + 2 forme de prăjituri
** (Negre, ø 20 cm)
1+3
Convecţie
170-190
80-100
2 tăvi de copt
* Se aranjează două prăjituri pe grătar în părţile spate stânga şi dreapta faţă.
** Se aranjează două prăjituri în centru, una peste cealaltă.
2. Prepararea la gril
Utilizaţi această funcţie cu setarea de temperatură maximă. Preîncălziţi cuptorul gol timp de 5
minute.
Tipul alimentelor
Vas şi note
Nivelul
raftului
Mod de
preparare
Temp. în °C
Felii de pâine
albă prăjită
Grătar mare
5
Grătar mare
Ridicată
Prima dată: 1-2
A 2-a oară: 1-1 1/2
Grătar mic
Tavă pentru copt
(pentru a colecta
picăturile)
4
3
Grătar mare
Ridicată
Prima dată: 14-16
A doua oară: 3-5
Burgeri de vită *
(12ea)
Timp de
preparare în min.
*Burgeri de vită: Preîncălziţi cuptorul gol timp de 15 minute, utilizând funcţia Grătar mare
(Large Grill).
8
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 8
2009-08-20
2:29:48
Curăţarea şi întreţinerea
Curăţarea manuală
*
RO
Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că accesoriile şi cuptorul sunt reci.
Interiorul cuptorului
● Pentru curăţarea interiorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu
agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
● Nu ştergeţi cu mâna garnitura uşii.
● Nu utilizaţi lavete sau bureţi abrazivi.
● Pentru a îndepărta petele persistente, utilizaţi o soluţie specială pentru cuptoare.
● Carcasa exterioară trebuie curăţată cu apă caldă, detergent şi cu o perie moale de nylon.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, pensule rigide, lavete sau cârpe, bureţi de sârmă, cuţite
sau alte materiale abrazive.
Exteriorul cuptorului
● Pentru curăţarea exteriorului cuptorului, utilizaţi o cârpă curată şi o soluţie de curăţare cu
agresivitate medie sau apă caldă cu săpun.
● Ştergeţi cuptorul cu şerveţele de bucătărie sau cu un prosop uscat.
● Nu utilizaţi lavete abrazive, agenţi de curăţare abrazivi sau caustici.
Pentru cuptoarele cu faţa din oţel inoxidabil
● Nu utilizaţi bureţi de sârmă de oţel, lavete abrazive sau alte materiale abrazive. Riscaţi să
deterioraţi finisajul.
Pentru cuptoarele cu faţa din aluminiu
● Ştergeţi suprafaţa cu grijă, utilizând o cârpă curată şi moale sau o cârpă din microfibre şi
un detergent mediu pentru geamuri.
Accesoriile
Spălaţi toate accesoriile după fiecare utilizare şi ştergeţi-le cu un şervet de bucătărie. Dacă
este necesar, înmuiaţi-le în apă caldă cu săpun timp de 30 de minute pentru a se curăţa mai
uşor.
Demontarea uşii
În cazul utilizării normale, uşa cuptorului nu trebuie demontată dar dacă aceasta este
necesară - de exemplu, pentru curăţare - respectaţi următoarele instrucţiuni. ATENŢIE: Uşa
cuptorului este grea.
XU
YU
1
Deschideţi uşa şi
desfaceţi complet
clamele ambelor
balamale.
2
Închideţi uşa cu aproximativ 70°. Cu ambele mâini,
prindeţi lateralele uşii cuptorului din partea din mijloc
şi ridicaţi până când balamalele pot fi scoase.
9
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 9
2009-08-20
2:29:51
Curăţarea şi întreţinerea (continuare)
RO
Demontarea uşii din sticlă
Uşa cuptorului este dotată cu un geam din trei straturi suprapuse. Aceste straturi pot fi
demontate în vederea curăţării.
XU
ZU
1
)
)
Demontaţi cele două
şuruburi din stânga şi
din dreapta uşii.
2
Desfaceţi capacul şi
îndepărtaţi geamul 1
de pe uşă.
3
YU
Ridicaţi geamul 2 şi
scoateţi cele două
suporturi din cauciuc
din partea superioară
a geamului, apoi
îndepărtaţi geamul
3. Curăţaţi geamurile
cu apă caldă sau cu
detergent de geamuri
şi ştergeţi-le cu o
cârpă moale şi curată.
Uşa cu sticlă este diferită pentru fiecare model de la 2EA la 4EA.
În schimb, metoda de dezasamblare şi asamblare este aceeaşi.
La asamblarea geamului interior 1, orientaţi scrisul spre partea de jos.
Înlocuirea becului
Pericol de electrocutare!
Înainte de a înlocui oricare dintre becurile cuptorului, efectuaţi următorii paşi:
● Opriţi cuptorul.
● Deconectaţi cuptorul de la reţea.
● Protejaţi becul cuptorului şi capacul de sticlă aşezând o cârpă pe fundul
compartimentului cuptorului.
● Becurile pot fi cumpărate de la centrul de service SAMSUNG.
Lampa din spatele cuptorului
*
1. Îndepărtaţi capacul, rotindu-l în sens contrar acelor de
ceasornic, apoi inelul de metal şi inelul de geam şi curăţaţi
capacul de sticlă. Dacă este necesar, înlocuiţi becul cu un
bec de aragaz de 25 W, 230 V, rezistent la temperaturi de
300 °C.
2. Curăţaţi capacul de sticlă, inelul de metal şi inelul de geam
dacă este necesar.
3. Montaţi inelul de metal şi inelul de geam pe capacul de
sticlă.
4. Aşezaţi capacul de sticlă în locul din care l-aţi îndepărtat la
pasul 1 şi rotiţi-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa
în poziţie.
10
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 10
2009-08-20
2:29:54
Garanţie şi service
Întrebări frecvente şi depanare
RO
Ce trebuie să fac în cazul în care cuptorul nu se încălzeşte?
Verificaţi dacă una din următoarele acţiuni rezolvă problema:
● Este posibil să nu aveţi cuptorul pornit. Porniţi cuptorul.
● Este posibil să nu fie setat ceasul. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea timpului”).
● Verificaţi dacă au fost aplicate setările necesare.
● Este posibil ca o siguranţă să fie arsă sau un întrerupător să fie decuplat. Înlocuiţi siguranţa
sau restabiliţi circuitul. Dacă acest lucru se întâmplă în mod repetat, apelaţi la un electrician
autorizat.
Ce trebuie să fac dacă, deşi funcţiile şi temperatura cuptorului au fost setate, cuptorul nu se
încălzeşte?
Este posibil să aveţi probleme cu conexiunile electrice interne. Contactaţi centrul de service
local.
Ce trebuie să fac dacă apare un cod de eroare, iar cuptorul nu se încălzeşte?
Există o defecţiune la conexiunile circuitului electric intern. Contactaţi centrul de service local.
Ce trebuie să fac dacă afişajul timpului clipeşte?
A fost o pană de curent. Setaţi ceasul (consultaţi secţiunea “Setarea timpului”).
Ce trebuie să fac dacă lumina cuptorului nu se aprinde?
Becul cuptorului este defect. Înlocuiţi becul cuptorului (consultaţi secţiunea “Înlocuirea
becului”).
Ce trebuie să fac dacă ventilatorul cuptorului porneşte fără a fi fost setat?
După utilizare, ventilatorul cuptorului va funcţiona până când cuptorul se va răci. Contactaţi
centrul de service local, dacă ventilatorul continuă să funcţioneze şi după ce cuptorul s-a răcit.
Coduri de eroare şi de siguranţă
Coduri de
eroare şi de
siguranţă
Funcţii generale
Soluţie
E- 1)
-SE-
O eroare a cuptorului poate cauza
performanţe reduse şi probleme
de siguranţă. Încetaţi imediat
folosirea cuptorului.
Contactaţi centrul de service
SAMSUNG local.
S-01
OPRIRE DE SIGURANŢĂ
Cuptorul a continuat să funcţioneze
la temperatura setată pentru o
perioadă de timp îndelungată.
Opriţi cuptorul şi scoateţi
mâncarea. Lăsaţi cuptorul să se
răcească înainte de a-l utiliza din
nou.
Dacă nu aţi selectat o temperatură
adecvată pentru modul de
preparare.
Selectaţi temperatura corectă
pentru modul respectiv.
(consultaţi secţiunea “Utilizarea
modului Preîncălzire rapidă”)
**
----
1) * se referă la toate numerele sau caracterele.
11
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 11
2009-08-20
2:29:54
Nr. cod: DG68-00157W-01
BF641-Series_GEN-00157W-01_RO.indd 12
2009-08-20
2:29:55
Download PDF

advertising