Samsung | MIM-H03 | Samsung MIM-H03 Manual de utilizare

Smart AC application
MIM-H03
Kit Multi Wi-Fi
Manual de utilizare și instalare
imagine the possibilities
Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
RO DB68-05786A-03
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 1
2017-05-26 오전 11:26:45
Acest produs este o instalaţie de aer condiţionat Smart Air compatibilă cu
serviciul Samsung Smart Home.
Cuprins
Măsuri de precauţie pentru siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Verificări înainte de instalarea kitului Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Piese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dimensiune exterioară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cum se instalează kitul Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Instalarea kitului Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Verificarea kitului Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Se iniţializează datele utilizatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Actualizarea kitului Wi-Fi cu ajutorul cardului SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Configurarea reţelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Specificaţia routerului cu fir/wireless pentru instalaţia de aer condiţionat Samsung Smart . . . . . . . . . . . 12
Pornirea aplicaţiei Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Descărcarea aplicaţiei Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rularea aplicaţiei Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Conectarea aparatului de aer condiționat la aplicația Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pornirea aplicaţiei sistemului de aer condiţionat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Controlul aparatului de aer condiționat din aplicația Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Open Source Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 2
2017-05-26 오전 11:26:45
Măsuri de precauţie pentru siguranţă
Acest manual de instalare explică modul de instalare a unui kit Wi-Fi la o unitate interioară a instalaţiilor
de aer condiţionat Samsung.
Citiţi cu atenţie manualul de instalare înainte de instalarea kitului Wi-Fi.
(Consultaţi manualul corespunzător pentru instalarea produsului sau a altor componente opţionale.)
AVERTIZARE
Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu accidentări grave sau moarte.
ATENȚIE
Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu accidentări minore sau cu
deteriorarea bunurilor.
AVERTIZARE
▶▶ Contactaţi centrul de service pentru instalare.
-- Produsul se poate defecta, pot apărea scurgeri de apă, electrocutări sau incendii.
▶▶ Instalați în siguranță kitul Wi-Fi într-o locație care poate susține greutatea produsului.
-- Dacă locaţia de instalare nu este suficient de rezistentă, kitul Wi-Fi poate cădea şi se poate deteriora.
▶▶ La instalare, conectaţi o sursă de alimentare cu tensiunea nominală.
-- În caz contrar, kitul Wi-Fi se poate deteriora sau poate suferi un incendiu.
▶▶ Nu încercaţi să mutaţi sau să reinstalaţi kitul Wi-Fi deja instalat.
-- Pericol de electrocutare şi de incendiu.
▶▶ Nu încercaţi să modificaţi sau să reparaţi personal kitul Wi-Fi.
-- Produsul se poate defecta, pot apărea electrocutări sau incendii. Când sunt necesare reparaţii,
consultaţi centrul de service.
▶▶ Verificaţi dacă instalarea a fost efectuată corespunzător, conform manualului de instalare.
-- Pericol de electrocutare sau de incendiu în caz de instalare incorectă a kitului Wi-Fi.
▶▶ Asiguraţi-vă că toate operaţiile de cablare sunt efectuate de către o persoană calificată, în conformitate
cu standardele regionale şi instrucţiunile din acest manual.
-- Pericol de defecţiune a produsului, electrocutare sau incendiu cauzat de instalarea incorectă dacă
instalarea este efectuată de către o persoană necalificată.
▶▶ Contactaţi centrul de service dacă trebuie să eliminaţi kitul Wi-Fi.
ATENȚIE
▶▶ Nu instalaţi produsul într-o locaţie unde este sau poate fi expus la scurgeri de gaz inflamabil.
-- Pericol de incendiu sau explozie.
▶▶ Nu instalaţi produsul într-o locaţie unde va fi expus la ulei, vapori etc.
-- Dacă produsul este utilizat într-o locaţie unde este expus la ulei, vapori sau dioxid de sulf, părţi ale
produsului se pot deteriora sau produsul poate funcţiona anormal.
▶▶ Asiguraţi-vă că nu pătrunde apă în kitul Wi-Fi.
-- Pericol de electrocutare şi de incendiu.
▶▶ Asiguraţi-vă că, în timpul instalării, cablul nu este tensionat.
-- Acesta se poate tăia şi cauza incendii.
▶▶ Instalaţi produsul într-o locaţie cu temperatura cuprinsă între 0 °C~39 °C (32 °F~102 °F) fără lumină
solară directă.
-- În caz contrar, există pericol de electrocutare sau funcţionare anormală.
▶▶ Nu instalaţi produsul într-o locaţie unde se utilizează spray-uri speciale sau soluţii acide/alcaline.
-- Pericol de electrocutare sau funcţionare anormală.
▶▶ Nu apăsați butonul cu un obiect ascuțit.
-- Pericol de electrocutare sau de deteriorare a pieselor.
▶▶ Nu conectaţi cablul de alimentare la terminalul cablului de comunicaţii.
-- Pericol de incendiu.
▶▶ La instalarea produsului în spitale sau alte locaţii, asiguraţi-vă că produsul nu interferează cu alte produse.
-- Produsul poate funcţiona anormal.
3
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 3
2017-05-26 오전 11:26:45
Verificări înainte de instalarea kitului Wi-Fi
Piese
Ansamblu kit Wi-Fi
Colier autoblocant (2)
Manual de utilizare și
instalare
Terminal în U (6)
ATENȚIE
Colier de cablu (3)
Șurub M4×16 (5)
•Kitul Wi-Fi trebuie instalat de către un instalator certificat.
•Înainte de instalarea unui kit Wi-Fi, trebuie să verificaţi dacă sursa de alimentare electrică a
kitului este oprită.
•Cablul kitului Wi-Fi trebuie instalat în conformitate cu reglementările privind cablurile electrice
şi, de asemenea, în interiorul peretelui, pentru a nu fi atins de utilizatori.
Dimensiune exterioară
Unitate : mm (inch)
29 (1 1/8)
124 (4 7/8)
120 (4 3/4)
4
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 4
2017-05-26 오전 11:26:46
Cum se instalează kitul Wi-Fi
Instalarea kitului Wi-Fi
ATENȚIE
•Pentru o funcţionare fluentă, instalaţi kitul Wi-Fi şi routerul wireless într-un spaţiu deschis, fără
obstacole între acestea.Este posibil ca dispozitivul să nu funcţioneze dacă distanţa dintre kitul
Wi-Fi şi routerul wireless este prea mare sau dacă există obstacole între acestea.
1. După ce apăsaţi simultan pe cele două cârlige de la baza kitului Wi-Fi, ridicaţi capacul frontal şi
desprindeţi-l de capacul spate.
∗∗ Împingeţi cele două cârlige simultan.
NOTĂ
•Demontarea kitului Wi-Fi este mai simplă dacă introduceţi
o şurubelniţă cu cap plat în orificiul pătrat amplasat deasupra
cârligului de fixare.
2. Treceţi cablul de alimentare şi cablul de comunicaţii prin deschiderile din capacul din spate.
Deschiderea poate fi
tăiată şi îndepărtată dacă
aveţi nevoie de mai mult
spaţiu.
15 cm
(5 7/8 inches)
<Când capacul nu este retras>
10 cm
(3 15/16 inches)
<Când capacul este retras>
5
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 5
2017-05-26 오전 11:26:46
Cum se instalează kitul Wi-Fi
3. Utilizaţi două sau mai multe şuruburi pentru a fixa capacul din spate al kitului Wi-Fi în perete. Apoi,
conectaţi cablul de alimentare (V1, V2) şi cablul de comunicaţii (F1, F2) la terminalele situate pe
partea posterioară a capacului frontal, la o lungime corespunzătoare.
4. La conectarea V1 şi V2, strângeţi şuruburile blocului terminal (CN5) cu un cuplu de strângere de
5 ±2 Kgf·cm. Dimensiunile şurubului sunt M3 x 6.
NOTĂ
•Numărul maxim de unităţi interioare care pot fi conectate la kitul Wi-Fi este de 16.
•Un kit Wi-Fi poate fi înregistrat cu maximum 5 utilizatori.
-- Dacă înregistraţi mai mult de 5 utilizatori pe un kit Wi-Fi individual, este posibil ca acesta să
funcţioneze mai lent.
•Fiecare cont (un telefon mobil) poate fi înregistrat la maximum 4 kituri Wi-Fi.
Unitate
interioară
10 mm
(9/16 inch)
sau mai mult
10 mm
(9/16 inch) sau mai mult
10 mm
(9/16 inch)
sau mai mult
50 mm
(2 inches)
sau mai mult
Orificiu
de
fixare
şurub
Kit Wi-Fi
Capac spate
∗∗ Înainte de fixarea capacului
∗∗ Fixaţi şuruburile în
spate, alocaţi un spaţiu de
orificiile pentru şurub
10 mm sau mai mult pentru
prevăzute.
laturile superioară, din stânga
şi din dreapta, respectiv 50
mm pentru partea inferioară.
Articol
V1 V2 F1 F2
Terminal
PCB
∗∗ Nu strângeţi excesiv terminalul
PCB.
Cuprins
Terminal de conexiune pentru
alimentare/comunicaţii
Buton de urmărire/iniţializare
Slot de card SD
LED
PBA de reţea
PBA modul de interfaţă
6
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 6
2017-05-26 오전 11:26:46
5. Reasamblaţi kitul Wi-Fi.
NOTĂ
•Introduceţi capacul frontal al kitului mai întâi în canalele superioare şi apoi montaţi-l
aşa cum este indicat în imagine. După asamblarea kitului Wi-Fi, verificaţi să nu existe
spaţii între capacul superior şi cel inferior, din cauza cablului de conexiune.
∗∗ Diagramă de conexiunea kitului Wi-Fi
F1 F2
F1 F2
F1 F2
F1 F2 V1 V2
V1 V2 F1 F2
F1 F2 F1 F2
< Conectarea kitului Wi-Fi la mai multe tipuri de produse >
7
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 7
2017-05-26 오전 11:26:47
Cum se instalează kitul Wi-Fi
∗∗ Dacă o unitate interioară nu conţine blocul de terminale V1 şi V2, utilizaţi PBA SUB (comercializată
separat) pentru a alimenta kitul Wi-Fi cu energie.
SUB PBA (MIM-A00)
12 V COM2
PRT : Conectaţi firul PRT (portocaliu) la V1
PRT
ROS
GLB: Conectaţi firul GLB (galben) la V2
GLB
Albastru ALB (Albastru): Nu utilizaţi acest fir
F1 F2
F1 F2
F1 F2
ROS: Nu utilizaţi acest fir
F1 F2
V1 V2 F1 F2
F1 F2 F1 F2
< Conectarea kitului Wi-Fi la o unitate interioară fără bloc de terminale V1 şi V2 >
V1(PRT)
V2(GLB)
8
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 8
2017-05-26 오전 11:26:47
ATENȚIE
•La instalarea kitului Wi-Fi cu un cablu de 10 m (32,8 ft) sau mai lung, cablul de comunicare şi cel
de alimentare al unui kit Wi-Fi trebuie instalate separat. Kitul Wi-Fi se va defecta din cauza unei
erori electrice.)
•La instalarea unui kit Wi-Fi pe perete, selectaţi grosimea corespunzătoare a cablurilor în funcţie
de dimensiunea orificiului pentru cablu din perete.
•Cablu pentru conexiunea PCB a kitului Wi-Fi
-- La instalarea kitului Wi-Fi în mod îngropat, instalaţi kitul în conformitate cu specificaţia de
cablare a terminalului U.
-- La instalarea unui kit Wi-Fi cu un cablu din PVC cu 4 conductori, îndepărtaţi 30 cm (0,98 ft) din
teacă înainte de instalare. (Recomandare: AWG22)
•Specificaţia terminalului U comprimat pentru conectarea PCB al kitului Wi-Fi
E
W
Stud
D
F
G
L
t
Domeniu de
Dimensiune Dimensiune
cablu pentru
nominală
şuruburi
conexiune
AWG
mm2
0,25~
22~16
1,65
Dimensiune de bază (mm)
mm2
mm
t
ΦD
G
E
F
1,5
3
0,7
3,8
10,0
4,5
6,5
W
L
6,0 21,2
Lungimea maximă de cablare pentru comunicaţii şi alimentare: 50 m (164 ft)
6.
▶▶
▶▶
7.
∗∗
▶▶
▶▶
▶▶
•Strângeţi şuruburile de fixare la terminalul PCB cu un cuplu de sub 6 N·cm. Dacă şuruburile sunt
strânse la un cuplu de peste 6 N·cm, filetul şurubului va fi deteriorat.
Rulaţi kitul Wi-Fi.
Când kitul Wi-Fi este pornit, toate indicatoarele luminoase sunt aprinse până când sistemul intră în
funcţiune.
După ce sistemul intră în funcţiune, urmărirea se execută automat.
Efectuaţi urmărirea.
Urmărire: P
uteţi căuta dispozitivele conectate la kitul Wi-Fi cu ajutorul funcţiei de urmărire.
Dispozitivele conectate la kitul Wi-Fi recunosc conectarea la kitul Wi-Fi. Pentru
monitorizarea sau controlul sistemului de aer condiţionat cu ajutorul kitului Wi-Fi,
este necesară efectuarea urmăririi.
Când kitul Wi-Fi este pornit, urmărirea se execută automat. Pe durata urmăririi, indicatorul luminos al
kitului Wi-Fi ( ) ( ) luminează intermitent.
Dacă urmărirea este finalizată, dar indicatorul luminos ( ) luminează intermitent, aceasta înseamnă
că kitul Wi-Fi nu găseşte unităţi interioare conectate. În acest caz, verificaţi dacă conexiunea prin
cablu de comunicaţie dintre unitatea interioară şi unitatea exterioară este corectă sau este afectată
de zgomot.
Dacă configuraţia unităţii interioare sau a unităţii exterioare se modifică, urmărirea trebuie efectuată
din nou, manual, prin apăsarea pe butonul (SW3) din interiorul kitului Wi-Fi. ( -
ATENȚIE
NOTĂ
)
•Dacă doriţi să controlaţi unitatea interioară cu ajutorul kitului Wi-Fi, opţiunea de utilizare a
controlului centralizat a unităţii interioare trebuie setată la „Enable”.
•Dacă doriţi să controlaţi unitatea interioară cu ajutorul kitului Wi-Fi, urmărirea trebuie efectuată
corespunzător, iar kitul Wi-Fi trebuie conectat la un router cu fir/wireless.
•La finalizarea urmăririi, indicatorul luminos ( ) este pornit până la finalizarea procesului prin
care routerul cu fir/wireless este conectat la kitul Wi-Fi.
9
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 9
2017-05-26 오전 11:26:47
Cum se instalează kitul Wi-Fi
Verificarea kitului Wi-Fi
LED alimentare
LED conectare Wi-Fi
LED configurare Wi-Fi
Buton AP
Resetare
<Vedere frontală kit Wi-Fi>
Informaţii ale afişajului cu LED-uri
NU
Informaţii LED
Energie
Conectare Wi-Fi
Configurare Wi-Fi
1
Iniţializat
PORNIT
PORNIT
PORNIT
2
Normal
PORNIT
PORNIT
OPRIT
3
Conexiune AP OK. Dar
nu există conexiune
la internet
PORNIT
Pâlpâie
OPRIT
4
Căutarea instalaţiei
de aer condiţionat
a avut succes, dar
conexiunea AP nu s-a
finalizat.
PORNIT
OPRIT
OPRIT
5
Modemul Wi-Fi
a suferit o defecţiune
Pâlpâie
Pâlpâie
Pâlpâie
6
Căutare AP (Mod AP)
PORNIT
OPRIT
PORNIT
7
Căutare instalaţie aer
condiţionat
Pâlpâie
Pâlpâie
OPRIT
8
Nu există informaţii
privind instalaţia de
aer condiţionat
Pâlpâie
OPRIT
OPRIT
9
Se inspectează PBA
de reţea
PORNIT
Pâlpâie
Pâlpâie
10
Solicitarea unui
token (modul AP)
PORNIT
OPRIT
Pâlpâie
10
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 10
2017-05-26 오전 11:26:47
Se iniţializează datele utilizatorului
▶▶ Dacă doriţi să iniţializaţi toate datele utilizatorului pentru a seta kitul Wi-Fi în starea implicită din
fabrică, apăsaţi şi menţineţi butonul (SW3) din interiorul kitului Wi-Fi timp de 5 secunde. După
eliberarea butonului, toate lămpile kitului Wi-Fi se aprind şi toate datele de utilizator sunt şterse.
Actualizarea kitului Wi-Fi cu ajutorul cardului SD
Tip
Capacitate
SD
128MB ~ 2GB
SDHC
4GB ~ 32GB
Micro SDHC
4GB ~ 8GB
1. Creaţi un director de actualizare pe cardul SD. Copiaţi cea mai recentă imagine software şi lipiţi-o în
directorul de actualizare al cardului SD.
2. Introduceţi cardul SD în slotul de card SD situat în interiorul kitului Wi-Fi.
3. Apăsaţi pe butonul Reset din partea laterală a kitului Wi-Fi.
4. Indicatorul luminos din interiorul kitului Wi-Fi este aprins pe durata actualizării.
▶▶ Când actualizarea s-a finalizat corect, indicatorul luminos se stinge.
▶▶ Când actualizarea s-a finalizat incorect, indicatorul luminos luminează intermitent.
5. Când actualizarea nu a reuşit, kitul Wi-Fi revine la versiunea anterioară la repornire. Reîncercaţi
actualizarea dar, dacă aceasta nu reuşeşte, luaţi următoarele măsuri.
▶▶ Verificaţi fişierul pentru erori: modificaţi imaginea de actualizare (fişier)
▶▶ Verificaţi fişierul SD la erori: schimbaţi cardul SD
▶▶ Verificaţi PBA la erori: schimbaţi PBA.
11
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 11
2017-05-26 오전 11:26:48
Configurarea reţelei
NOTĂ
•Acest produs acceptă numai protocolul DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Înainte de
conectarea routerului la kitul Wi-Fi, verificaţi dacă funcţia opţiunii serverului DHCP a routerului
dvs. cu fir/wireless este activată.
•Selectaţi un canal pentru routerul cu fir/wireless. În prezent, canalul nu trebuie să fie utilizat.
•Modul de criptare al routerului cu fir/wireless acceptă opţiunile Deschis, WPA/TKIP sau
WPA2/AES. În afara modurilor de mai sus, kitul Wi-Fi nu poate fi conectat la routerul
cu fir/wireless. În cazul 802.11n, se recomandă modul WPA2/AES.
•Calitatea conexiunii de reţea wireless poate fi afectată de mediul din jurul reţelei.
•Dacă un furnizor de servicii internet a înregistrat permanent adresa sistemului PC sau MAC al
utilizatorului (număr de identificare) de la modem, kitul Wi-Fi este posibil să nu fie conectat la
internet. Contactaţi furnizorul de servicii internet şi interesaţi-vă cu privire la procesul de conexiune
la internet pentru a conecta un dispozitiv (de ex., instalaţie de aer condiţionat) la internet.
•Dacă furnizorul de servicii internet necesită un ID sau o parolă pentru a se conecta la internet,
kitul Wi-Fi este posibil să nu fie conectat la internet. În acest caz, aveţi nevoie să introduceţi
ID-ul sau parola de fiecare dată când vă conectaţi la internet.
•Este posibil ca accesul la internet să nu fie posibil din cauza dispozitivului de tip firewall.
Contactaţi furnizorul de servicii internet şi solicitaţi o soluţie.
•Deoarece unele routere cu fir/wireless pot trimite pachete DNS (server de nume de domeniu)
anormale, în ciuda existenţei conexiunii de internet, kitul Wi-Fi este posibil să nu fie conectat la
internet. În acest caz, contactaţi furnizorii routerului cu fir/wireless sau furnizorul de servicii
internet.
•Dacă aţi urmat conexiunile furnizorului de servicii internet, dar nu reuşiţi să vă conectaţi la
internet, contactaţi centrul de servicii Samsung.
•Dacă routerul cu fir/wireless este conectat la kitul Wi-Fi, dar nu este conectat la internet,
indicatorul luminos al kitului Wi-Fi ( ) luminează intermitent.
Specificaţia routerului cu fir/wireless pentru instalaţia de aer condiţionat
Samsung Smart
▶▶ Consultaţi manualul de utilizare pentru instalarea routerului cu fir/wireless.
▶▶ Kitul Wi-Fi acceptă numai Wi-Fi la 2,4 GHz.
▶▶ Kitul Wi-Fi acceptă protocolul de comunicaţii IEEE802.11 b/g/n. (Samsung Electronics recomandă
utilizarea IEEE802.11n.)
▶▶ Dacă routerul cu fir/wireless nu este un produs certificat Wi-Fi, este posibil să nu fie conectat la kitul
Wi-Fi.
▶▶ Routerul cu fir/wireless conţine sigla Wi-Fi CERTIFIED pe ambalajul de produs sau în manualul de
utilizare.
12
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 12
2017-05-26 오전 11:26:48
Pornirea aplicaţiei Samsung Smart Home
Descărcarea aplicaţiei Samsung Smart Home
▶▶ Puteţi descărca Samsung Smart Home căutând „Samsung Smart Home” în Play Store, Galaxy Apps şi
iPhone App Store.
Pentru telefoane cu Android
▶▶ Cuvânt cheie în limba coreeană:
▶▶ Cuvânt cheie în limba engleză: Samsung Smart Home
Pentru iPhone
▶▶ Cuvânt cheie în limba coreeană:
▶▶ Cuvânt cheie în limba engleză: Smart Home
NOTĂ
•Aplicația Samsung Smart Home este compatibilă cu sistemul de operare Android 4.0 (ICS) sau
ulterior şi este optimizată pentru telefoanele inteligente Samsung (seriile Galaxy S sau Note).
Dacă rulaţi aplicaţia utilizând un telefon inteligent produs de alte companii, este posibil ca unele
funcţii să se comporte diferit.
•Pentru utilizatorii iPhone, aplicaţia acceptă iOS7 sau ulterior.
•Interfaţa utilizator a aplicaţiei Samsung Smart Home poate fi modificată fără notificare
prealabilă, pentru îmbunătăţirea utilităţii şi a performanţelor, şi poate fi diferită de imaginile din
acest manual.
Rularea aplicaţiei Samsung Smart Home
Înainte de utilizarea aplicaţiei Samsung Smart Home, înregistraţi contul Samsung.
▶▶ Dacă utilizaţi un telefon inteligent Samsung, vă puteţi conecta automat la aplicaţie cu ajutorul
contului Samsung.
▶▶ Dacă nu utilizaţi un telefon inteligent Samsung, pagina de conectare apare de fiecare dată când
utilizaţi aplicaţia Samsung Smart Home.
▶▶ Căutaţi ţara unde va fi utilizat produsul şi apăsaţi pe butonul Save. Acesta apare o singură dată, la
prima utilizare.
NOTĂ
•Dacă utilizaţi un telefon inteligent Samsung, dar nu aveţi un cont Samsung, pagina de
înregistrare a unui cont Samsung apare la fiecare rulare a aplicaţiei Samsung Smart Home.
•Dacă nu aveţi un cont Samsung, apăsaţi pe butonul Create account.
Conectarea aparatului de aer condiționat la aplicația Samsung Smart Home
▶▶ Pentru a controla aparatul de aer condiționat de la distanță, conectați aparatul de aer condiționat la
aplicația Samsung Smart Home. Descărcați și instalați aplicația Samsung Smart Home, apoi
configurați setările respectând instrucțiunile de pe ecran.
13
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 13
2017-05-26 오전 11:26:48
Pornirea aplicaţiei sistemului de aer condiţionat
Controlul aparatului de aer condiționat din aplicația Samsung Smart Home
▶▶ Puteți controla aparatul de aer condiționat cu ușurință.
Categorie
Elemente de
control
Porniți/
opriți tot
Control și
monitorizare
Porniți sau opriți toate dispozitivele
Pornit/Oprit
Pornește sau oprește o unitate interioară și ERV și DHW.
Temperatura
dorită
Controlați temperatura dorită a unității interioare și a DHW.
Turaţie
ventilator
Direcția
aerului
Wind-Free
Mod
Energy
Monitor
Funcție
suplimentară
Descriere
Schedule
Group
Settings
Controlați viteza ventilatorului.
Controlați direcția aerului.
Controlați Wind-Free.
Controlați o unitate interioară și modul de funcționare ERV.
Vedeți consumul în timp real al electricității și cantitatea totală de
energie utilizată.
Creați, adăugați și ștergeți orare.
Creați, adăugați, ștergeți și controlați zone.
Setați unitatea de temperatură, ajustarea intervalului de temperatură și
intervalul de temperatură de încălzire.
•În funcție de specificațiile unității interioare, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
ЗАБЕЛЕЖКА
14
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 14
2017-05-26 오전 11:26:48
Depanare
Înainte de a suna la un centru de service, verificaţi aspectele din tabelul de mai jos.
Problema
Soluția
Aplicaţia Samsung Smart Home nu poate fi căutată
în Play Store, GALAXY Apps sau iPhone App Store.
▶▶ Aplicaţia Samsung Smart Home acceptă sistemul
de operare Android 4.0 (ICS) sau o versiune
superioară. Pentru iPhone, aplicaţia acceptă
iOS 7 sau o versiune superioară.
După instalarea aplicației Samsung Smart Home,
instalaţia de aer condiţionat nu se poate conecta la
aplicaţie.
Conectați aparatul de aer condiționat la un ruter
wireless.
Contul Samsung nu este accesibil.
Verificaţi ID-ul şi parola dvs. pe ecranul contului Samsung.
▶▶ Eroarea poate fi temporară şi se poate datora
distanţei dintre routerul cu fir sau wireless şi
instalaţia de aer condiţionat sau altor probleme.
Încercaţi din nou mai târziu.
Apare un mesaj de eroare la adăugarea unui dispozitiv.
▶▶ Deconectaţi sursa de alimentare electrică a
instalaţiei de aer condiţionat timp de 30 de
secunde. Reconectaţi sursa de alimentare şi
încercaţi din nou setarea.
Verificaţi dacă toate cele 3
indicatoare luminoase ale kitului Resetaţi kitul Wi-Fi şi verificaţi-l din nou.
Wi-Fi sunt aprinse.
Funcţia de
control a
aplicaţiei
Samsung Smart
Home nu este
operaţională.
Verificaţi dacă este aprins numai Verificaţi dacă aţi introdus parola corectă a routerului
al kitului cu fir/wireless la adăugarea dispozitivului.
indicatorul luminos
Wi-Fi.
Verificaţi starea routerului cu fir/wireless.
Verificaţi dacă indicatorul
al kitului Wi-Fi
luminos
luminează intermitent.
Verificaţi dacă conexiunea la internet este corectă prin
utilizarea routerului cu fir/wireless.
Verificaţi dacă toate indicatoarele
Kitul Wi-Fi are o problemă. Contactaţi centrul de service
luminoase ale kitului Wi-Fi
Samsung.
luminează intermitent.
Verificaţi dacă indicatorul
al kitului Wi-Fi
luminos
luminează intermitent.
Modul unităţii interioare al mai multor modele de
produs care acceptă încălzirea/răcirea este afişat
o singură dată la încălzire sau răcire.
Starea LED-urilor este în continuare Iniţializat.
(Starea LED-urilor trebuie să se modifice în termen
de un minut)
Kitul Wi-Fi nu este conectat corespunzător la unitatea
interioară. Contactaţi centrul de service Samsung.
▶▶ Modelul cu pompă de căldură este afişat
automat în mod restrictiv, pentru a se putea
selecta numai modul de operare la unitatea
exterioară, pentru a se evita comanda mixtă.
(* Comandă mixtă: o situaţie în care atât modul
de răcire, cât şi modul de încălzire sunt selectate
la fiecare unitate interioară conectată la aceeaşi
unitate exterioară)
1.Dacă dezactivaţi cealaltă unitate interioară atunci
când doriţi să selectaţi modul curent de funcţionare şi
celălalt mod de funcţionare, toate modurile
funcţionale sunt afişate.
2.Dacă unitatea interioară principală este configurată,
schimbaţi modul de funcţionare al unităţii principale
interioare.
1.Verificaţi conexiunea corectă a cablului de comunicaţii
între PBA de reţea şi PBA al modulului de interfaţă.
2.Înlocuiţi kitul Wi-Fi dacă problema se menţine, chiar
dacă conexiunea este corectă.
15
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 15
2017-05-26 오전 11:26:48
Specificații
Wi-Fi
Gama de fracvență
Puterea transmițătorului (Max.)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Open Source Announcement
The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code
for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to mailto:oss.request@samsung.com.
It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal
charge will be required.
The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/WIFIKIT/seq/0 leads to the download page of the
source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone
in receipt of this information.
16
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 16
2017-05-26 오전 11:26:48
MEMO
17
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 17
2017-05-26 오전 11:26:48
Aplicaţia inteligentă pentru instalaţia de aer condiţionat poate fi modificată fără
preaviz, din motive de ameliorare a calităţii, fiind posibilă şi ştergerea acesteia,
în funcţie de circumstanţele firmelor producătoare.
FJM WIFI KIT-EU_IBIM_RO_DB68-05786A-03_web.indd 18
2017-05-26 오전 11:26:48
Download PDF

advertising