Samsung | AR18HSFNCWKN | Samsung AR18HSFNCWKN Manual de utilizare

AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU COMENTARII?
ȚARA
SUNAȚI-NE
UK
EIRE
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 32
SAU VIZITAȚI PAGINA NOASTRĂ
LA
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
A
M
AR
••
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/4/27 19:22:16
••
Aparat de aer condiționat
Manual de utilizare
ARHSF/JSF
•• Vă mulțumim că ați achiziționat aparatul de aer condiționat Samsung!
•• Înainte de a pune în funcțiune acest aparat, citiți cu atenție manualul de utilizare și păstrați-l pentru
consultări ulterioare.
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 1
2016/4/27 19:22:16
Cuprins
Informații privind siguranța
4
Informații privind siguranța
4
Pe scurt
12
Prezentare generală a unității interioare
12
Afișaj
Prezentare generală telecomandă
13
Introducerea bateriilor
Funcționarea telecomenzii
14
Moduri de funcționare
Reglarea temperaturii
Reglarea vitezei ventilatorului
Reglarea direcției fluxului de aer
Caracteristici Power Smart
16
Funcționarea răcirii
16
Modul Cool
Funcția de răcire 2-Step
Funcționarea dezumidificării
17
Modul Dry
Funcționarea încălzirii
18
Modul Heat
Caracteristici Quick Smart
19
Modul Auto
Modul Fan
Funcția Fast
Funcția Comfort
Funcția sunet Bip
Funcția Quiet
Funcția de iluminare Afișaj
Funcția Wi-Fi (aplicația A/C inteligent)
Funcția WPS (aplicația A/C inteligent)
Caracteristici pentru economie energetică
23
Funcționare economică
23
Verificarea consumului de energie electrică
Funcția Single user
Funcția Pornire temporizată/Oprire temporizată
2 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 2
2016/4/27 19:22:16
Funcția good’sleep
Curățare și întreținere
27
Curățarea pe scurt
27
Depanare
29
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de
utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane,
vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând
astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la
autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de
achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs
nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate,
simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de
referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste
substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile
de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel
local.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele
specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Română 3
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 3
2016/4/27 19:22:16
Informații privind siguranța
Informații privind siguranța
Informații privind siguranța
Înainte de a utiliza aparatul de aer condiționat, citiți acest manual în
întregime pentru a vă asigura că știți cum să întrebuințați în condiții
de siguranță și în mod eficient caracteristicile și funcțiile extensive
ale noului aparat.
Întrucât instrucțiunile de utilizare de mai jos sunt valabile pentru
diverse modele, caracteristicile aparatului de aer condiționat
achiziționat pot fi ușor diferite de cele descrise în manual. Dacă
aveți întrebări, sunați la cel mai apropiat centru de contact sau
puteți găsi ajutor și informații online la www.samsung.com.
ATENȚIE
Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu accidentări grave
sau moarte.
ATENȚIE
Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu accidentări
minore sau cu deteriorarea bunurilor.
Urmați instrucțiunile.
NU încercați.
sigurați-vă că aparatul are împământare pentru a preveni
A
electrocutarea.
Întrerupeți alimentarea cu
energie electrică.
NU dezasamblați.
PENTRU INSTALARE
ATENȚIE
Utilizați un cablu de alimentare cu specificațiile de alimentare
ale produsului sau cu specificații mai bune și utilizați-l doar
pentru acest aparat. Mai mult, nu utilizați prelungitoare.
• Prelungirea cablului de alimentare poate duce la
electrocutare sau la incendii.
4 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 4
2016/4/27 19:22:16
Instalarea acestui aparat trebuie efectuată de un tehnician
calificat sau de către o firmă de service.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, explozii,
avarii ale produsului sau accidentări și se poate pierde
garanția pentru produsul instalat.
Informații privind siguranța
• Nu utilizați transformatoare electrice. Acest lucru poate duce
la electrocutare sau la incendii.
• Dacă tensiunea/frecvența/intensitatea nominală este diferită
pot rezulta incendii.
Instalați un comutator de izolare lângă aparatul de aer
condiționat (dar nu pe panourile aparatului) și un disjunctor
dedicat acestuia.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
Fixați foarte bine unitatea exterioară, astfel încât partea
electrică a acesteia să nu fie expusă.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, explozii
sau avarii ale produsului.
Nu instalați aparatul lângă calorifer sau lângă materiale inflamabile.
Nu instalați aparatul într-un loc umed, uleios sau cu mult praf, nici
expus direct la radiațiile solare sau la apă (sau ploaie). Nu instalați
aparatul într-un loc în care pot avea loc scurgeri de gaz.
• Acest lucru poate duce la electrocutare sau la incendii.
Nu instalați niciodată unitatea exterioară într-un loc, cum ar fi
un perete exterior înalt, de unde există riscul să cadă.
• Căderea unității exterioare poate provoca accidentări, deces
sau deteriorarea bunurilor.
Acest aparat trebuie să aibă o împământare corespunzătoare.
Nu conectați împământarea aparatului la o țeavă de gaz,
conductă din plastic pentru apă sau la o linie telefonică.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii sau
explozii.
• Asigurați-vă că folosiți o priză cu împământare.
Română 5
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 5
2016/4/27 19:22:16
Informații privind siguranța
ATENȚIE
Acoperiți aparatul de aer condiționat cu o pungă de polietilenă
după instalare și îndepărtați-o când puneți în funcțiune
aparatul.
Instalați aparatul pe o podea solidă și plată care să poată
susține greutatea acestuia.
• În caz contrar, se pot produce vibrații anormale, zgomot sau
avarii ale produsului.
Instalați furtunul de evacuare în mod corespunzător, astfel
încât apa să fie evacuată corect.
• În caz contrar, pot avea loc inundații și deteriorarea
bunurilor. Evitați conectarea evacuării la conductele de
canalizare pentru a preîntâmpina apariția mirosurilor urâte.
La instalarea unității exterioare, asigurați-vă că ați conectat
furtunul de evacuare astfel încât evacuarea să fie făcută corect.
• Apa generată de unitatea exterioară în timpul încălzirii se
poate revărsa și provoca deteriorarea bunurilor.
Mai ales în timpul iernii, dacă o bucată de gheață cade, poate
provoca accidente, decese sau deteriorarea bunurilor.
PENTRU ALIMENTARE ELECTRICĂ
ATENȚIE
În cazul avarierii disjunctorului, contactați cel mai apropiat
centru de service.
Nu trageți și nu îndoiți excesiv cablul de alimentare. Nu
răsuciți și nu înnodați cablul de alimentare. Nu agățați cablul
de alimentare de obiecte de metal, nu așezați obiecte grele
pe cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare
printre obiecte și nu împingeți cablul de alimentare în spațiul
din spatele aparatului.
• Acest lucru poate duce la electrocutare sau la incendii.
6 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 6
2016/4/27 19:22:17
Atunci când nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru o
perioadă lungă sau în timpul furtunilor cu tunete/fulgere, opriți
alimentarea cu curent electric de la disjunctor.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
PENTRU UTILIZARE
ATENȚIE
Informații privind siguranța
ATENȚIE
Dacă aparatul se inundă, contactați cel mai apropiat centru de
service.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
Dacă aparatul produce un zgomot ciudat, apare miros de ars
sau fum, întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și
contactați cel mai apropiat centru de service.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
În cazul unei scurgeri de gaze (cum ar fi gaz propan, GPL etc.),
aerisiți imediat fără a atinge cablul de alimentare. Nu atingeți
aparatul, nici cablul de alimentare.
• Nu utilizați ventilatoare.
• O scânteie poate provoca explozii sau incendii.
Pentru a reinstala aparatul de aer condiționat, contactați cel
mai apropiat centru de service.
• În caz contrar, se poate avaria produsul, pot apărea scurgeri
de apă, electrocutări sau incendii.
• Nu este oferit serviciu de livrare pentru produs. Dacă
reinstalați produsul în altă locație, se vor percepe cheltuieli
suplimentare de construcție și o taxă de instalare.
• Cu precădere atunci când doriți să instalați produsul într-o
locație neobișnuită, cum ar fi o zonă industrială sau în
apropierea litoralului, unde va fi expus la sarea din aer,
contactați cel mai apropiat centru de service.
Română 7
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 7
2016/4/27 19:22:17
Informații privind siguranța
Nu atingeți disjunctorul cu mâinile ude.
• Acest lucru poate duce la electrocutare.
Nu opriți aparatul de aer condiționat de la disjunctor în timpul
funcționării.
• Oprirea și apoi pornirea aparatului de aer condiționat de
la disjunctor poate provoca scântei, existând riscul de
electrocutare sau de incendiu.
După despachetarea aparatului de aer condiționat, nu lăsați
ambalajele la îndemâna copiilor, întrucât pot fi periculoase
pentru aceștia.
• Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate asfixia.
Nu atingeți lama pentru fluxul de aer cu mâna sau cu degetele
în timpul încălzirii.
• Acest lucru poate duce la electrocutare sau la arsuri.
Nu introduceți degetele sau substanțe străine în intrarea/
ieșirea de aer a aparatului.
• Aveți grijă deosebită la copii, întrucât se pot lovi dacă
introduc degetele în aparat.
Nu loviți și nu trageți cu forță aparatul de aer condiționat.
• Acest lucru poate duce la incendii, accidentări sau la avarii
ale produsului.
Nu așezați lângă unitatea exterioară obiecte care ar putea
permite copiilor să se urce pe aparat.
• Acest lucru poate duce la accidentarea gravă a copiilor.
Nu utilizați aparatul pentru perioade lungi de timp în spații
prost aerisite sau lângă persoane infirme.
• Întrucât acest lucru poate fi periculos din cauza lipsei de oxigen,
este recomandat să deschideți fereastra măcar o dată pe oră.
Dacă substanțe străine, precum apa, au pătruns în aparat, opriți
alimentarea cu energie electrică și contactați cel mai apropiat
centru de service.
8 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 8
2016/4/27 19:22:17
Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați
aparatul.
• Nu utilizați niciun alt tip de siguranță (precum cele din cupru,
sârmă de oțel etc.) în afară de cel standard.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, avarii
ale produsului sau accidentări.
ATENȚIE
Informații privind siguranța
• În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
Nu așezați obiecte sau dispozitive sub unitatea interioară.
• Apa care picură din unitatea interioară poate provoca
incendii sau deteriorarea bunurilor.
Verificați cel puțin o dată pe an dacă nu este deteriorat cadrul
de instalare al unității exterioare.
• În caz contrar, se pot produce accidentări, decese sau
deteriorarea bunurilor.
Intensitatea maxim admisibilă este măsurat în conformitate cu
standardul IEC pentru siguranță, iar intensitatea este măsurată
în conformitate cu standardul ISO pentru eficiența energetică.
Nu stați pe aparat și nu așezați obiecte (precum rufe, lumânări
aprinse, țigări aprinse, vase, substanțe chimice, obiecte de
metal etc.) pe acesta.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, avarii
ale produsului sau accidentări.
Nu manevrați aparatul cu mâinile ude.
• Acest lucru poate duce la electrocutare.
Nu pulverizați pe suprafața aparatului substanțe volatile,
precum insecticidele.
• Pe lângă faptul că sunt dăunătoare omului, acestea pot
provoca electrocutare, incendii sau avarii ale produsului.
Română 9
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 9
2016/4/27 19:22:17
Informații privind siguranța
Nu beți apa din aparatul de aer condiționat.
• Apa poate fi dăunătoare oamenilor.
Evitați orice impact puternic asupra telecomenzii și nu
dezasamblați telecomanda.
Nu atingeți țevile conectate la produs.
• Acest lucru poate provoca arsuri sau accidentări.
Nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru a păstra în
anumite condiții echipamente de precizie, mâncare, animale,
plante sau cosmetice sau în oricare alt scop neobișnuit.
• Acest lucru poate duce la deteriorarea bunurilor.
Evitați expunerea directă îndelungată la fluxul de aer a
oamenilor, animalelor și plantelor.
• Acest lucru poate avea efecte negative asupra oamenilor,
animalelor sau plantelor.
Aparatul nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fără experiență și cunoștințe, fără supraveghere
sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului de la o
persoană răspunzătoare pentru siguranța lor. Copiii trebuie
supravegheați pentru a avea siguranța că nu se joacă cu
aparatul.
Pentru utilizarea în Europa: Aparatul nu este destinat utilizării
de către copii cu vârsta de 8 ani sau peste şi de persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către
persoanele fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în
care acestea sunt supravegheate sau instruite corespunzător
cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi care înţeleg
riscurile pe care le implică acesta. Nu lăsaţi copiii să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi întreţinerea pot fi efectuate de copii doar
sub supraveghere.
10 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 10
2016/4/27 19:22:17
ATENȚIE
Nu curățați aparatul prin pulverizarea directă a apei asupra
acestuia. Nu utilizați benzen, diluant sau alcool pentru
curățarea aparatului.
• Acest lucru poate duce la decolorarea, deformarea sau
deteriorarea acestuia, la electrocutare sau la declanșarea unui
incendiu.
Înainte de curățare sau de efectuarea operațiunilor de
întreținere, întrerupteți alimentarea cu energie electrică și
așteptați oprirea ventilatorului.
• În caz contrar, se pot produce electrocutări sau incendii.
Informații privind siguranța
PENTRU CURĂȚARE
ATENȚIE
Aveți grijă la curățarea suprafeței schimbătorului de căldură al
unității exterioare, întrucât are muchii ascuțite.
• Operațiunea trebuie efectuată de către un tehnician calificat.
Contactați un instalator sau centrul de service.
Nu curățați singur(ă) interiorul aparatului de aer condiționat.
• Pentru curățarea aparatul în interior, contactați cel mai
apropiat centru de service.
• Când curățați filtrul, consultați descrierile din secțiunea
„Curățare rapidă”.
• În caz contrar, se pot produce avarii, electrocutare sau
incendiu.
Română 11
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 11
2016/4/27 19:22:17
Pe scurt
Prezentare generală a unității interioare
Produsul real poate prezenta mici diferențe față de cel din imaginea de mai jos.
05
01
06
02
07
03
08
Pe scurt
04
01 Alimentare cu aer
05 Senzor temperatură încăpere
02 Filtre de aer
06 Modul Wi-Fi (ARHSFSA/HSFNB)
03 Lamă flux de aer (sus-jos)
07 Afișaj
04 Lamă flux de aer (stânga-dreapta)
08 Buton Alimentare / Receptor telecomandă
Afișaj
01 Indicator temperatură
Indicator resetare filtru ( )
Indicator consum electric
Indicator curățare automată (
Indicator degivrare ( )
01
02
03
(ARHSFSA/HSFNB)
01
02
)
02 Indicator temporizator
Indicator good'sleep
Indicator curățare automată
03 Indicator Wi-Fi
01 Indicator temporizator
Indicator good'sleep
Indicator curățare automată
02 Indicator Utilizator unic
(ARHSFSB/HSFNC/JSF)
12 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 12
2016/4/27 19:22:17
Prezentare generală telecomandă
01 Indicator temperatură setată
05
01
06
02
07
08
03
02 Indicator opțiune temporizator
03 Indicator mod funcționare
04 Indicator opțiuni
05 Indicator baterie descărcată
06 Indicator emițător
04
07 Indicator viteză ventilator
08 Indicator direcționare verticală aer
15
09 Indicator setări
16
10 Buton Alimentare
Pe scurt
10
09
11 Buton Temperatură
11
17
12 Buton Opțiuni
13 Buton Temporizator
14 Buton direcție/buton selecție
12
18
19
13
15 Buton Direcționare verticală aer
16 Buton Mod
17 Buton Viteză ventilator
20
14
18 Buton Utilizator unic
19 Buton Setări
20 Buton SETARE
NOTĂ
Introducerea bateriilor
• Descrierile din acest manual sunt realizate în
principal pe baza butoanelor telecomenzii.
• Deși funcția Virus Doctor(
) / d'light Cool
apare pe afișajul telecomenzii, nu este
disponibilă pentru acest model.
2 baterii tip AAA de 1,5V
Română 13
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 13
2016/4/27 19:22:18
Funcționarea telecomenzii
Puteți utiliza aparatul de aer condiționat prin simpla selectare a unui mod, urmată de reglarea
temperaturii, a vitezei ventilatorului și a direcției aerului.
Moduri de funcționare
Puteți schimba modul curent între Auto, Cool, Dry, Fan și Heat
prin apăsarea butonului
.
Reglarea temperaturii
Puteți regla temperatura pentru fiecare mod, după cum
urmează:
Pe scurt
Mod
Reglarea temperaturii
Auto/Cool/
Heat
Reglați cu 1 °C între 16 °C și 30 °C.
Dry
Reglați cu 1 °C între 18 °C și 30 °C.
Fan
Nu puteți regla temperatura.
NOTĂ
Puteți utiliza modurile Cool, Dry, și Heat în următoarele
condiții:
Mod
Cool
Dry
Heat
Temperatură
interioară
16 °C - 32 °C
18 °C - 32 °C
27 °C sau mai
puțin
Temperatură
-10 °C - 46 °C
exterioară
-10 °C - 46 °C
-15 °C - 24 °C
_
_
Umiditate
interioară
Umiditate
relativă de
80 % sau mai
mică
• Dacă aparatul de aer condiționat funcționează timp
îndelungat într-un mediu cu umiditate mare în modul Cool,
poate apărea condensul.
• Dacă temperatura exterioară scade sub -5°C, capacitatea
de încălzire poate scădea până la 60-70 % din capacitatea
specificată.
14 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 14
2016/4/27 19:22:18
Model: AJ
Mod
Cool
Dry
Heat
Temperatură interioară
16 °C - 32 °C
18 °C - 32 °C
27 °C sau mai puțin
Temperatură exterioară
-5 °C - 46 °C
-5 °C - 46 °C
-15 °C - 24 °C
Umiditate interioară
Umiditate relativă de 80 % sau
mai mică
_
_
Comentarii
AJ100 Temperatură
exterioară: -10˚C - 46˚C .
AJ100 Temperatură
exterioară: -10˚C - 46˚C.
Pe scurt
• Temperatura standardizată pentru încălzire este 7˚C. Dacă temperatura exterioară scade
la 0˚C sau mai jos, capacitatea de încălzire poate fi redusă în funcție de condițiile de
temperatură.
• Dacă operația de răcire este utilizată la peste 32˚C (temperatură interioară), nu răcește la
capacitatea maximă.
Reglarea vitezei ventilatorului
Puteți selecta următoarele viteze ale ventilatorului pentru
fiecare mod:
Mod
Viteze disponibile ventilator
Auto/Dry
(Automat)
Cool/Heat
(Automat),
(Turbo)
Fan
(Mică),
(Mică),
(Medie),
(Medie),
(Mare),
(Mare),
(Turbo)
Reglarea direcției fluxului de aer
Păstrați fluxul de aer vertical într-o direcție constantă prin
oprirea mișcării lamelor pentru dirijarea fluxului de aer
vertical.
În funcțiune ►
NOTĂ
• Dacă reglați manual lama pentru fluxul de aer vertical,
există posibilitatea ca aceasta să nu se închidă complet
atunci când opriți aparatul de aer condiționat.
• Puteți controla direcția fluxului de aer vertical când este
activată funcția good'sleep în timpul modului Heat, însă nu
în timpul modului Cool.
Română 15
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 15
2016/4/27 19:22:19
Caracteristici Power Smart
Flux de aer orizontal (manual)
Păstrați fluxul de aer orizontal într-o direcție constantă prin
schimbarea direcției lamelor pentru dirijarea manuală a
fluxului de aer orizontal.
ATENȚIE
• Pentru a preveni vătămarea, asigurați-vă
că schimbați direcțiile lamelor fluxului de
aer orizontal după ce ați oprit mișcările
lamei pentru fluxul de aer vertical.
Caracteristici Power Smart
Funcționarea răcirii
Funcțiile de răcire inteligentă și puternică ale aparatului de aer condiționat Samsung mențin
spațiile închise răcoroase și plăcute.
Modul Cool
Utilizați modul Cool pentru a menține răcoarea când este cald.
►
► Selectați Cool.
NOTĂ
• Este recomandat să mențineți diferența de temperatură
dintre interior și exterior în jurul valorii de 5 °C în modul
Cool.
• După selectarea modului Cool, selectați funcția,
temperatura și viteza ventilatorului.
–– Pentru răcirea rapidă a camerei, selectați o temperatură
scăzută și o viteză mare a ventilatorului.
–– Pentru a economisi energie, selectați o temperatură
ridicată și o viteză mică a ventilatorului.
–– Atunci când temperatura din interior se apropie de cea
setată, compresorul va funcționa la o viteză mică pentru
a economisi energie.
16 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 16
2016/4/27 19:22:19
Funcția de răcire 2-Step
Utilizați funcția de răcire 2-Step pentru a ajunge rapid
la temperatura setată. Aparatul va regla automat viteza
ventilatorului și direcția fluxului de aer. Puteți selecta această
funcție doar atunci când este activat modul Cool.
În modul Cool
►
►

►
Selectați 2-Step. ►
Funcția de dezumidificare a aparatului de aer condiționat Samsung menține spațiile închise
uscate și plăcute.
Modul Dry
Utilizați modul Dry când plouă sau când nivelul umidității este
ridicat.
►
Caracteristici Power Smart
Funcționarea dezumidificării
► Selectați Dry.
NOTĂ
• Cu cât temperatura setată este mai mică, cu atât
capacitatea de dezumidificare este mai mare. Atunci când
umiditatea curentă pare mare, reglați temperatura setată
la o valoare mai mică.
• Nu puteți utiliza modul Dry pentru încălzire. Modul Dry
este conceput pentru un efect secundar de răcorire.
Română 17
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 17
2016/4/27 19:22:19
Funcționarea încălzirii
Funcția de încălzire a aparatului de aer condiționat Samsung menține spațiile închise calde și
plăcute.
Modul Heat
Utilizați modul Heat pentru încălzire.
►
► Selectați Heat.
NOTĂ
• În timpul încălzirii aerului condiționat, este posibil ca
ventilatorul să nu funcționeze cca. 3-5 minute la început,
pentru a preveni suflul rece.
• Dacă aerul condiționat nu încălzește suficient, utilizați un
dispozitiv suplimentar de încălzire în combinație cu aerul
condiționat.
Caracteristici Power Smart
• Când temperatura exterioară este scăzută și umiditatea
este ridicată în modul Încălzire, pe schimbătorul de căldură
al unității exterioare se poate forma gheață. Acest lucru
poate provoca reducerea eficienței încălzirii. În acest caz,
aparatul de aer condiționat activează funcția de degivrare
pentru 5 - 12 minute, pentru a elimina gheața de pe
schimbătorul de căldură al unității exterioare.
• Când funcția de degivrare este activată, unitatea
exterioară produce abur. Aparatul de aer condiționat mișcă
lama pentru fluxul de aer vertical în cea mai joasă poziție,
așa cum este indicat în figura din stânga, pentru a preveni
evacuarea aerului rece din unitatea interioară.
B
A
A.Poziția lamei pentru fluxul de aer vertical când funcția
de degivrare este activată (lama pare a fi aproape
închisă.)
B.Raza de poziționare a lamei pentru fluxul de aer
vertical când este activat modul Încălzire.
• Când funcția de degivrare este activată, din unitatea
interioară nu iese aer, pentru a preveni evacuarea aerului
rece. Când funcția de degivrare este încheiată, din aparat
va ieși aer cald pentru o perioadă.
• Ciclul funcției de degivrare poate fi scurtat, în funcție de
cantitatea de gheață formată pe unitatea exterioară.
• Ciclul funcției de degivrare poate fi scurtat în funcție de
umiditatea ploii și a zăpezii, de asemenea.
• Când funcția de degivrare este activată, nu puteți selecta
alte funcții cu ajutorul telecomenzii. Selectați-le după
încheierea funcției de degivrare.
18 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 18
2016/4/27 19:22:20
Caracteristici Quick Smart
Aparatul de aer condiționat Samsung oferă o varietate de funcționalități suplimentare.
Modul Auto
Utilizați modul Auto atunci când doriți ca aparatul de aer
condiționat să regleze funcționarea în mod automat. Aerul
condiționat va oferi cea mai plăcută atmosferă posibilă.
►
► Selectați Auto.
NOTĂ
• Atunci când temperatura din interior pare mai mare
sau mai mică decât valoarea setată, aparatul de aer
condiționat produce în mod automat fie aer rece pentru
răcirea temperaturii din interior, fie aer cald pentru
încălzirea acesteia.
Modul Fan
►
► Selectați Fan.
NOTĂ
• Dacă nu veți utiliza timp îndelungat aparatul de aer
condiționat, uscați-l prin activarea modului Fan pentru 3
sau 4 ore.
Caracteristici Power Smart
Utilizați modul Fan dacă doriți ca aparatul de aer condiționat
să funcționeze ca un ventilator obișnuit. Aparatul de aer
condiționat oferă o briză naturală.
• Unitatea exterioară este concepută pentru a nu funcționa
în modul Fan pentru a preveni intrarea aerului rece prin
unitate. Acesta constituie un mod normal de funcționare și
nu o defecțiune a aparatului de aer condiționat.
Funcția Fast
Utilizați funcția Fast pentru a răcori sau încălzi rapid aerul
din cameră. Această funcție este cea mai puternică funcție de
răcire și încălzire oferită de aparatul de aer condiționat. Puteți
selecta această funcție atât în modul Cool, cât și în modul
Heat.
În modul Cool sau Heat ►
Selectați
Fast.
►

►
►
Română 19
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 19
2016/4/27 19:22:20
NOTĂ
• Dacă selectați funcția Fast în timp ce sunt activate
funcțiile de răcire 2-Step, Comfort, Single user, Quiet sau
good'sleep, aceste funcții sunt anulate.
• Puteți schimba direcția fluxului de aer.
• Nu puteți schimba temperatura setată și viteza
ventilatorului.
• Atunci când selectați funcția Fast în modul Heat, nu este
posibilă mărirea vitezei ventilatorului pentru a preveni
suflul de aer rece.
Funcția Comfort
Utilizați funcția Comfort când simțiți că efectul curent de
răcorire sau de încălzire este prea puternic. Aparatul de aer
condiționat oferă răcire sau încălzire temperată. Puteți selecta
această funcție atât în modul Cool, cât și în modul Heat.
Caracteristici Power Smart
În modul Cool sau Heat ►
►

►
Selectați Comfort. ►
NOTĂ
• Puteți schimba temperatura setată și direcția fluxului de
aer.
• Nu puteți schimba viteza ventilatorului.
• Dacă selectați funcția Comfort în timp ce sunt activate
funcțiile de răcire 2-Step, Fast, Single user, Quiet sau
good'sleep, aceste funcții sunt anulate.
• Dacă simțiți că efectul de răcorire sau de încălzire al
funcției Comfort, anulați funcția Comfort.
Funcția sunet Bip
Utilizați funcția sunet Bip pentru a porni sau opri sunetul
de avertizare care apare la apăsarea butoanelor de pe
telecomandă.
►

► Selectați Beep. ►
20 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 20
2016/4/27 19:22:21
Funcția Quiet
Utilizați funcția Quiet pentru a reduce zgomotul generat de
funcționare. Puteți selecta această funcție atât în modul Cool,
cât și în modul Heat.
În modul Cool sau Heat ►
►

►
Selectați Quiet. ►
NOTĂ
• Puteți schimba temperatura setată și direcția fluxului de
aer.
• Nu puteți schimba viteza ventilatorului.
Funcția de iluminare Afișaj
(Numai pentru modelul ARHSFSA/HSFNB)
Utilizați funcția de iluminare Afișaj pentru a porni sau opri
iluminarea afișajului unității interioare.
►

►
Selectați
Display.
Caracteristici Power Smart
• Dacă selectați funcția Quiet în timp ce sunt activate
funcțiile de răcire 2-Step, Fast, Comfort, Single user sau
good'sleep, aceste funcții sunt anulate.
►
NOTĂ
• Funcția de iluminare Afișaj nu funcționează când unitatea
interioară este oprită.
• Dacă opriți funcția de iluminare Afișaj în timp ce funcția
Virus doctor este activată, se va opri și lampa Virus doctor.
• Indicatorul de temporizare ( ) nu dispare, chiar dacă
dezactivați funcția de iluminare Afișaj.
• Dacă schimbați modul curent sau funcția curentă când
funcția de iluminare Afișaj este activată, funcția de
iluminare Afișaj este dezactivată.
Română 21
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 21
2016/4/27 19:22:21
Funcția Wi-Fi (aplicația A/C inteligent)
(Numai pentru modelul ARHSFSA/HSFNB)
Atunci când activați funcția Wi-Fi, indicatorul Emițător
( ) pâlpâie și
apare pe afișajul telecomenzii pentru câteva
secunde. Apoi, ambele dispar.
În funcțiune ►
►
Țineți apăsat pentru 4
secunde.
NOTĂ
• Pentru informații suplimentare, consultați manualul
aplicației A/C inteligent.
• Aplicația A/C inteligent nu este disponibilă pentru unele
modele.
Caracteristici Power Smart
Funcția WPS (aplicația A/C inteligent)
(Numai pentru modelul ARHSFSA/HSFNB)
Atunci când porniți funcția WPS, indicatorul Emițător ( )
pâlpâie și dispare.
În funcțiune ►
►
Țineți apăsat pentru 4
secunde.
NOTĂ
• Pentru informații suplimentare, consultați manualul
aplicației A/C inteligent.
• Aplicația A/C inteligent nu este disponibilă pentru unele
modele.
22 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 22
2016/4/27 19:22:21
Caracteristici pentru economie energetică
Funcționare economică
(Numai pentru modelul ARHSFSA/HSFNB)
Funcțiile de economisire a energiei ale aparatului de aer condiționat Samsung reduc consumul de
energie electrică.
Verificarea consumului de energie electrică
Utilizați funcția Usage pentru a vedea cantitatea de energie
electrică consumată de aparatul de aer condiționat. Cantitatea
consumată apare timp de câteva secunde pe afișajul unității
interioare, după care apare temperatura interioară setată.
În funcțiune ►
►

►
Selectați Usage. ►
Intervalul de valori afișat este între 0,1 kWh și 99 kWh.
Consumul de energie electrică se calculează din momentul
pornirii aparatului de aer condiționat. Valoarea se resetează
atunci când aparatul de aer condiționat se oprește.
NOTĂ
• Puteți vedea consumul de energie electrică doar atunci
când aerul condiționat este în funcțiune.
Caracteristici pentru economie energetică
• Consumul afișat pe afișajul unității interioare poate diferi
puțin de cantitatea de electricitate consumată efectiv.
Română 23
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 23
2016/4/27 19:22:22
Dacă utilizați un sistem cu mai multe unități, această funcție nu este activă.
Funcția Single user
Utilizați funcția Single user pentru a reduce consumul de
energie electrică în timp ce păstrați răcoarea sau căldura
din cameră. Puteți selecta această funcție în modul Cool și în
modul Heat.
În modul Cool sau Heat ►
NOTĂ
• Atunci când funcția Single user este activată, modelul
apare pe telecomandă pentru câteva secunde și
direcționarea verticală a aerului pornește automat.
• Dacă selectați Single user în timp ce sunt activate funcțiile
de răcire 2-Step, Fast, Comfort, Quiet sau good'sleep,
aceste moduri sunt anulate.
Caracteristici pentru economie energetică
• După selectarea funcției Single user, puteți schimba
temperatura setată (de la 24 °C la 30°C în modul Cool, de
la 16 °C la 30 °C în modul Heat), viteza ventilatorului și
direcția fluxului de aer vertical.
• Dacă funcția Single user este activată în modul Cool, iar
temperatura setată este configurată la mai puțin de 24 °C,
atunci temperatura setată va crește automat la 24 °C. Dar,
dacă temperatura setată este configurată între 25 °C și
30 °C, atunci va rămâne neschimbată.
• Chiar și după oprirea funcției Single user, direcționarea
verticală a aerului va continua până o veți opri prin
apăsarea butonului Vertical air swing (
).
• De asemenea, puteți activa funcția Single user] (Utilizator
unic prin apăsarea butonului Options (Opțiuni) (
).
În modul Cool sau Heat ►
Selectați Single
user.
►

►
►
24 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 24
2016/4/27 19:22:22
Funcția Pornire temporizată/Oprire temporizată
Utilizați funcția Pornire temporizată/Oprire temporizată
pentru a porni sau opri aerul condiționat la timpul setat.
(Selectați Pornit sau Oprit dintre Pornit,
►
Oprit și
.)

(Setați ora de
pornire/oprire.)
►
• Apăsați butonul
(Temporizator) pentru a schimba
funcția curentă între On, Off și
(good’sleep).
Funcția
(good’sleep) este afișată doar în modurile Cool și Heat.
NOTĂ
• Puteți seta o durată între 0,5 și 24 de ore. Setați intervalul
de timp la 0,0 pentru a anula funcția Pornire/oprire
temporizată.
• Odată pornită funcția Pornire/oprire temporizată,
indicatorul Temporizator ( ) apare pe afișajul unității
interioare.
• Nu puteți seta aceeași durată pentru ambele funcții
Pornire temporizată și Oprire temporizată.
Combinarea funcțiilor Pornire temporizată și Oprire
temporizată
Exemplu) Pornire temporizată: 3 ore, Oprire
temporizată: 5 ore
Când aerul
Aerul condiționat pornește după 3 ore de la
condiționat
momentul în care ați pornit Pornire/oprire
este oprit
temporizată, rămâne pornit pentru 2 ore, după
care se oprește automat.
Exemplu) Pornire temporizată: 3 ore, Oprire
temporizată: 1 oră
Caracteristici pentru economie energetică
• După pornirea funcției Pornire temporizată, puteți
schimba modul și temperatura setată. Nu puteți schimba
temperatura setată în timpul funcționării modului Fan.
Când aerul
Aerul condiționat se oprește la 1 oră de la
condiționat
momentul în care ați pornit Pornire/oprire
este pornit
temporizată, apoi pornește după 2 ore de la
momentul opririi.
Română 25
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 25
2016/4/27 19:22:22
Funcția good’sleep
Utilizați funcția good'sleep pentru un somn liniștit noaptea și
pentru a economisi energie. Puteți selecta această funcție atât
în modul Cool, cât și în modul Heat.
În modul Cool sau
►
Heat

(Selectați
dintre
Pornit, Oprit și
.)
(Setați durata de
►
funcționare.)
►
• Apăsați butonul
(Temporizator) pentru a schimba
funcția curentă între On, Off și
(good’sleep).
NOTĂ
• Puteți regla temperatura setată cu câte 1 °C între 16 °C și
30 °C.
• Temperaturile setate recomandate și optime în cadrul
funcției good’sleep sunt următoarele:
Caracteristici pentru economie energetică
Mod
Temperatură setată
recomandată
Temperatură setată
optimă
Cool
25 °C - 27 °C
26 °C
Heat
21 °C - 23 °C
22 °C
• După ce ați activat funcția good’sleep, pe afișajul unității
interioare va apărea indicatorul Timer ( ).
• Puteți seta durata de funcționare între 0,5 și 12 ore.
Setați durata de funcționare la 0.0 pentru a anula funcția
good’sleep.
• Durata de funcționare implicită pentru funcția good’sleep
în modul Cool este de 8 ore. Dacă durata de funcționare
este setată la peste 5 ore, funcția Trezire începe cu 1 oră
înainte de timpul setat. Când durata de funcționare expiră,
aerul condiționat se oprește automat.
• Atunci când funcțiile Pornire temporizată, Oprire
temporizată și good'sleep sunt suprapuse, temporizatorul
aerului condiționat funcționează doar cu funcția pornită
cel mai recent.
26 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 26
2016/4/27 19:22:23
Curățare și întreținere
Curățarea pe scurt
Funcționarea curățării automate

(ARHSFSA/HSFNB)
(ARHSFSB/HSFNC/JSF)
Afișajul unității interioare
Durata de curățare (minute)
Auto (Cool), Cool, Dry
30
Auto (Heat), Heat, Fan
15
NOTĂ
• Când setați temporizatorul funcției de curățare automată, funcția Clean pâlpâie, apoi dispare
de pe afișajul telecomenzii. Indicatorul de temporizare ( ) apare și pe afișajul unității
interioare.
• Atunci când aparatul de aer condiționat este oprit, funcția de curățare automată pornește
imediat ce este selectată. Atunci când aerul condiționat este pornit, funcția de curățare
automată pornește imediat ce aparatul de aer condiționat se oprește din funcționare.
• În timpul curățării automate, ventilatorul interior funcționează în continuare, iar lamele
pentru fluxul de aer rămân deschise pentru a expulza aerul ambiant.
Curățarea exteriorului unității interioare și exteriorului cald al unității
exterioare
Curățare și întreținere
Lavetă umedă călduță
Perie moale
Înainte de a curăța, asigurați-vă că ați oprit
echipamentul și ați deconectat alimentarea.
Pulverizați apă pentru a curăța praful.
ATENȚIE
• Nu curățați afișajul cu detergenți alcalini.
Română 27
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 27
2016/4/27 19:22:23
• Nu curățați suprafețele cu acid sulfuric, acid clorhidric sau
solvenți organici (precum diluant, kerosen și acetonă). Nu lipiți
autocolante, întrucât acestea pot avaria suprafața aparatului de
aer condiționat.
• Atunci când curățați și inspectați schimbătorul de căldură al
unității exterioare, contactați centrul de service local pentru
ajutor.
• Atunci când manipulați schimbătorul de căldură, asigurați-vă că
ați luat măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor cauzate
de muchiile ascuțite ale suprafeței.
Curățarea filtrului
Aspirator
Perie moale
30 minute
Cârlige
Detergent blând
Curățare și întreținere
ATENȚIE
• Nu frecați filtrul de aer cu peria sau cu alte ustensile de curățat.
Acestea pot avaria filtrul.
• Nu expuneți filtrul de aer direct la radiațiile solare atunci când îl
uscați.
NOTĂ
• Curățați filtrul de aer la fiecare 2 săptămâni. Intervalul de curățare poate varia în funcție de
condițiile de utilizare și de mediu.
• Dacă filtrul de aer se usucă într-un mediu umed, poate produce mirosuri urâte. Curățați-l din
nou și uscați-l într-un spațiu bine ventilat.
28 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 28
2016/4/27 19:22:23
Resetarea notificării pentru curățarea filtrului
(Numai pentru modelul ARHSFSA/HSFNB)
Afișajul
unității
interioare
Indoor
unit display
Depanare
În cazul funcționării anormale a aparatului de aer condiționat,
consultați graficul următor pentru a economisi timp și cheltuieli
inutile.
Problema
Soluția
Nu pot schimba
temperatura.
• Verificați dacă este activat modul Fan sau
Fast. Când funcționează în aceste moduri,
aparatul de aer condiționat controlează în
mod automat temperatura setată și aceasta
nu poate fi schimbată.
Curățare și întreținere
Aparatul de aer
condiționat nu
funcționează
deloc.
• Verificați alimentarea și apoi, repuneți în
funcțiune aparatul de aer condiționat.
• Porniți utilizând disjunctorul, băgați în
priză cablul de alimentare și apoi, reporniți
aparatul de aer condiționat.
• Asigurați-vă că întrerupătorul este activat.
• Verificați dacă funcția Oprire temporizată
este pornită. Reporniți aparatul de aer
condiționat prin apăsarea butonului
Alimentare.
Română 29
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 29
2016/4/27 19:22:24
Problema
Din aparatul de
aer condiționat
nu iese aer rece
sau cald.
Soluția
Curățare și întreținere
• Verificați dacă temperatura setată este mai
mare în modul Cool sau mai mică în modul
Heat decât temperatura curentă. Apăsați
butonul Temperatură de pe telecomandă
pentru a schimba temperatura setată.
• Verificați dacă filtrul de aer este blocat cu
mizerie. Dacă filtrul de aer este blocat, poate
scădea randamentul de răcire și încălzire.
Îndepărtați mizeria periodic.
• Verificați dacă unitatea exterioară este
acoperită sau instalată lângă obstacole.
Îndepărtați obiectele ce acoperă unitatea și
obstacolele.
• Verificați dacă este activată funcția de
degivrare a aparatului de aer condiționat.
În timpul iernii, când se formează gheață
sau temperatura de afară este prea scăzută,
aparatul de aer condiționat declanșează
automat funcția de degivrare. În timpul
funcționării acesteia, ventilatorul interior se
oprește și nu mai iese aer cald.
• Verificați dacă ușile sau geamurile sunt
deschise. Acest lucru poate provoca un
randament scăzut de răcire sau încălzire.
Închideți ușile și ferestrele.
• Verificați dacă aerul condiționat este pornit
imediat după ce operațiunea de răcire sau
încălzire se oprește. În acest caz, pentru
a proteja compresorul unității exterioare,
funcționează doar ventilatorul.
30 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 30
2016/4/27 19:22:24
Problema
Soluția
• Verificați dacă lungimea conductei este
prea mare. Atunci când lungimea conductei
depășește lungimea maximă admisă,
randamentul de răcire și încălzire scade.
Nu pot schimba
direcția fluxului
de aer.
• Verificați dacă este activată funcția
good'sleep. În timpul funcționării acesteia, nu
puteți controla direcția fluxului de aer. (Dar
puteți controla direcția fluxului de aer dacă
această funcție este activată în modul Heat.)
Nu pot
schimba viteza
ventilatorului.
• Atunci când modurile Auto, Dry sau Fast
sunt activate sau când funcția good'sleep
este activată în modul Cool, aparatul de aer
condiționat controlează în mod automat
viteza ventilatorului și nu o puteți schimba.
Telecomanda nu
funcționează.
• Înlocuiți bateriile din telecomandă cu unele
noi.
• Asigurați-vă că nimic nu blochează senzorul
telecomenzii.
• Verificați dacă lângă aerul condiționat există
un aparat cu iluminare puternică. Lumina
puternică generată de becurile fluorescente
sau semnele luminoase cu neon pot
întrerupe undele electrice.
Funcția
Temporizator
pornit/oprit nu
funcționează.
• Verificați dacă, după setarea timpului, ați
apăsat butonul SETARE de pe telecomandă.
Curățare și întreținere
Din aparatul de
aer condiționat
nu iese aer rece
sau cald.
Română 31
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 31
2016/4/27 19:22:24
Problema
Soluția
Curățare și întreținere
Indicatorul
pâlpâie
încontinuu.
• Apăsați butonul Alimentare pentru a opri
aparatul de aer condiționat sau deconectați
cablul de alimentare. Dacă indicatorul
pâlpâie în continuare, contactați centrul de
service.
În timpul
funcționării,
pătrund în
încăpere
mirosuri.
• Verificați dacă aparatul de aer condiționat
funcționează într-o zonă cu fum. Aerisiți
încăperea sau utilizați aparatul de aer
condiționat în modul Fan pentru 3, până
la 4 ore. (Niciunul dintre componentele
aparatului de aer condiționat nu emite un
miros puternic.)
• Verificați dacă evacuările sunt curate.
Curățați-le periodic.
Este indicată o
eroare.
• Dacă indicatorul unității interioare pâlpâie,
contactați cel mai apropiat centru de
service. Asigurați-vă că transmiteți codul
erorii centrului de service.
Se aude zgomot.
• Când fluxul agentului frigorific se schimbă,
se poate auzi zgomot, în funcție de starea
aparatului de aer condiționat. Aceasta
constituie o funcționare normală.
Iese fum
din unitatea
exterioară.
• Se poate ca acesta să nu fie fum, ci abur
generat de schimbătorul de căldură al
unității exterioare, atunci când funcția de
degivrare este activată în modul Heat, pe
timp de iarnă.
Picură apă din
racordurile
țevilor unității
exterioare.
• Poate apărea condens atunci când
temperatura ambiantă se schimbă drastic.
Aceasta constituie o funcționare normală.
32 Română
AR5000&A3050 EU Good_IB_DB68-06110A_RO_A5.indd 32
2016/4/27 19:22:24
Download PDF

advertising