Samsung | MCM-A300N | Samsung Controller, Touch Controller Manual de utilizare

Touch Centralized Controller
MCM-A300N
Aparat de aer condiționat
manual de utilizare
imagine the possibilities
Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Samsung.
DB68-03944A-04
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 1
2017-06-01 오후 1:47:32
Măsuri de precauţie pentru siguranţă
Acest conținut este redactat pentru a proteja siguranța utilizatorului și a preveni potențialele pagube
materiale. Citiți acest manual în întregime și utilizați produsul în mod corect.
AVERTIZARE
Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu accidentări grave sau moarte.
ATENȚIE
Pericole sau practici nesigure care se pot solda cu accidentări minore sau cu
deteriorarea bunurilor.
Urmați instrucțiunile.
NU încercați.
Asigurați-vă că aparatul are împământare pentru a preveni electrocutarea.
Deconectaţi fişa de alimentare de la priza de perete.
NU dezasamblați.
PENTRU INSTALARE
AVERTIZARE
Conectați cablul de alimentare la o priză de perete, cu specificațiile de alimentare ale
produsului sau cu specificații mai bune și utilizați priza doar pentru acest aparat. Mai mult,
nu utilizați prelungitoare.
▶▶ Dacă utilizați aceeași priză de perete cu alte produse folosind un triplu sau un prelungitor
pentru cablul de alimentare, există riscul electrocutării sau al unui incendiu.
▶▶ Nu utilizați transformatoare electrice. Acest lucru poate duce la electrocutare sau la incendii.
▶▶ Dacă tensiunea/frecvența/intensitatea nominală este diferită pot rezulta incendii.
Nu instalați niciodată unitatea exterioară într-un loc, cum ar fi un perete exterior înalt, de unde
există riscul să cadă.
▶▶ Căderea unității exterioare poate provoca accidentări, deces sau deteriorarea bunurilor.
Nu instalați produsul lângă un încălzitor/calorifer sau lângă materiale inflamabile. Nu instalați
produsul într-un loc umed, uleios sau cu mult praf, nici într-o locație expusă direct la lumina
solară sau la apă (picăturile de ploaie). Nu instalați produsul într-o locație în care pot avea loc
scurgeri de gaz.
▶▶ Acest lucru poate duce la electrocutare sau la incendii.
Nu conectați cablul de alimentare la terminalul telecomenzii.
▶▶ În caz contrar, acest lucru poate duce la electrocutare sau incendii.
Acest produs trebuie să aibă o împământare corespunzătoare. Nu conectați împământarea
produsului la o țeavă de gaz, conductă din plastic pentru apă sau la o linie telefonică.
▶▶ În caz contrar, se pot produce electrocutări, incendii, explozii sau alte avarii ale produsului.
PENTRU INSTALARE
ATENȚIE
Acest produs trebuie să fie poziționat astfel încât să permită accesul pentru fișa de alimentare.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu cauzate de
o scurgere electrică.
Instalați produsul pe o podea solidă și plată care să poată susține greutatea acestuia.
▶▶ În cazul în care locul nu susține greutatea produsului, acesta poate cădea și se poate deteriora.
2
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 2
2017-06-01 오후 1:47:32
PENTRU ALIMENTARE ELECTRICĂ
AVERTIZARE
Îndepărtați periodic toate substanțele străine, cum ar fi praful sau apa din terminalele
cordonului de alimentare și punctele de contact folosind o cârpă uscată.
▶▶ Deconectați fișa de alimentare și curățați-o cu o cârpă uscată.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.
Conectați fișa de alimentare la priza de perete în direcția corectă, astfel încât cablul să se
îndrepte spre podea.
▶▶ În cazul în care conectați fișa de alimentare la priză în direcția opusă, firele electrice din
interiorul cablului se pot deteriora, ceea ce poate duce le electrocutare sau incendiu.
Când produsul sau fișa de alimentare ori cablul de alimentare este deteriorat, contactați cel mai
apropiat centru de service.
Conectați ferm fișa de alimentare la priza de perete. Nu utilizați o fișă de alimentare
deteriorată, un cablu de alimentare deteriorat sau o priză de perete slăbită.
▶▶ Acest lucru poate duce la electrocutare sau la incendii.
Nu trageți sau îndoiți excesiv cablul de alimentare. Nu răsuciți sau înnodați cablul de
alimentare. Nu agățați cablul de alimentare de obiecte de metal, nu așezați obiecte grele pe
cablul de alimentare, nu introduceți cablul de alimentare printre obiecte și nu împingeți cablul
de alimentare în spațiul din spatele produsului.
▶▶ Acest lucru poate duce la electrocutare sau la incendii.
Nu trageți cablul de alimentare atunci când scoateți fișa de alimentare din priză.
▶▶ Scoateți fișa de alimentare din priză trăgând de ea.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.
PENTRU ALIMENTARE ELECTRICĂ
ATENȚIE
Atunci când nu utilizați aparatul de aer condiționat pentru o perioadă lungă sau în timpul
furtunilor cu tunete/fulgere, opriți alimentarea cu curent electric de la disjunctor.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.
PENTRU FUNCȚIONARE
AVERTIZARE
Dacă produsul se inundă, contactați cel mai apropiat centru de service.
Dacă produsul produce un zgomot ciudat, miros de ars sau fum, deconectați imediat fișa de
alimentare de la priza de rețea și contactați cel mai apropiat centru de service.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la electrocutare sau incendiu.
În cazul unei scurgeri de gaze (cum ar fi gaz propan, GPL etc.), aerisiți imediat, fără a atinge
cablul de alimentare. Nu atingeți produsul sau cablul de alimentare.
▶▶ Nu utilizați ventilatoare.
▶▶ O scânteie poate provoca explozii sau incendii.
Pentru a reinstala aparatul de aer condiționat, contactați cel mai apropiat centru de service.
▶▶ În caz contrar, se poate avaria produsul, pot apărea scurgeri de apă, electrocutări sau incendii.
▶▶ Nu este oferit serviciu de livrare pentru produs. Dacă reinstalați produsul în altă locație, se vor
percepe cheltuieli suplimentare de construcție și o taxă de instalare.
▶▶ Cu precădere atunci când doriți să instalați produsul într-o locație neobișnuită, cum ar fi o zonă
industrială sau în apropierea litoralului, unde va fi expus la sarea din aer, contactați cel mai
apropiat centru de service.
3
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 3
2017-06-01 오후 1:47:32
Măsuri de precauţie pentru siguranţă
PENTRU FUNCȚIONARE
AVERTIZARE
Nu atingeți fișa de alimentare cu mâinile ude.
▶▶ Acest lucru poate duce la electrocutare.
După despachetarea produsului, nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor, întrucât pot fi
periculoase pentru aceștia.
▶▶ Dacă un copil își pune o pungă pe cap, se poate asfixia.
Nu loviți și nu trageți cu forță aparatul de aer condiționat.
▶▶ Acest lucru poate duce la incendii, accidentări sau la avarii ale produsului.
Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați produsul.
▶▶ Nu utilizați niciun alt tip de siguranță (precum cele din cupru, sârmă de oțel etc.) în afară de cel
standard.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate produce electrocutare, incendiu, avarii ale produsului
sau accidentări.
Dacă substanțe străine, precum apa, au pătruns în produs, opriți alimentarea cu energie prin
deconectarea fișei de alimentare și oprirea disjunctorului, apoi contactați cel mai apropiat
centru de service.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate produce electrocutări sau incendii.
PENTRU FUNCȚIONARE
ATENȚIE
Atunci când este afișat un mesaj de eroare sau apare o funcționare anormală, opriți imediat
utilizarea aparatului.
▶▶ Atunci când apare o funcționare anormală, opriți produsul, deconectați sursa de alimentare
și contactați un centru de service. Dacă produsul este utilizat încontinuu, se poate produce
electrocutare, incendiu sau defectarea produsului.
Nu stați pe produs și nu așezați obiecte (precum rufe, lumânări aprinse, țigări aprinse, vase,
substanțe chimice, obiecte de metal etc.) pe acesta.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate produce electrocutare, incendiu, defecțiuni ale
produsului sau accidentări.
Nu manevrați produsul cu mâinile ude.
▶▶ Acest lucru poate duce la electrocutare.
Nu pulverizați pe suprafața produsului substanțe volatile, precum insecticidele.
▶▶ Pe lângă faptul că sunt dăunătoare omului, acestea pot provoca electrocutare, incendii sau
avarii ale produsului.
Nu apăsați produsul cu un obiect ascuțit.
▶▶ Nerespectarea acestei instrucțiuni poate produce electrocutare sau deteriorare a
componentelor.
PENTRU CURĂȚARE
AVERTIZARE
Nu curățați produsul prin pulverizarea directă a apei asupra acestuia. Nu utilizați benzen,
diluant, alcool sau acetonă pentru curățarea produsului.
▶▶ Acest lucru poate duce la decolorarea, deformarea sau deteriorarea acestuia, la electrocutare
sau la declanșarea unui incendiu.
4
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 4
2017-06-01 오후 1:47:32
Numele fiecărei piese
Vedere frontală
PM 05:45
Telecomanda centralizată tactilă
Control și
monitorizare
Programare
Setare
Buton de Pornire/Oprire LCD
Porniți sau opriți ecranul LCD.
Indicator luminos de funcționare a unității
interioare (albastru)
Afișează dacă o unitate interioară este pornită
sau oprită.
Indicator luminos eroare (roșu)
Afișează o eroare a unității interioare.
NOTĂ
•În cazul în care culoarea LED-ului este roșie, a apărut o eroare la dispozitivul pe care îl
controlează telecomanda centralizată tactilă.
•În cazul în care culoarea LED-ului este albastră, un dispozitiv controlat de telecomanda
centralizată tactilă este pornit.
Vedere laterală
Tele
com
a
nda
cent
raliz
a
tă ta
Slot de card SD
Utilizați fanta când salvați
datele pe un card SD sau
actualizați S/W.
Co
monntrol și
itoriz
are
ctilă
Prog
ramar
e
Setar
e
5
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 5
2017-06-01 오후 1:47:32
Numele fiecărei piese
Vedere din spate
DI-1
DI-2
DO
Terminal de comunicații RS 485
Terminal de comunicații RS 485
Folosiți-l pentru a conecta terminalul de comunicații 485 al
unei unități interioare sau al unei unități exterioare.
Terminal de ieșire digital (DO)
Utilizați-l pentru semnalul digital de ieșire (stare pornit/oprit a unității interioare)
Terminal de intrare digital (DI-1/DI-2)
Utilizați-l pentru a conecta un dispozitiv care generează un semnal digital
(de ex., detector de incendiu).
Vedere de jos
Buton de resetare
Utilizați-l pentru a reseta telecomanda centralizată tactilă.
NOTĂ
•Dacă nu există nicio intrare a telecomenzii centralizate tactile o anumită perioadă, aceasta va
reveni în modul de protecție a ecranului (iluminarea de fundal LCD este oprită).
•Dacă apăsați butonul LCD PORNIT/OPRIT din modul de protecție a ecranului, modul de
protecție a ecranului se va încheia.
•Chiar dacă starea iluminării de fundal LCD este „oprită”, telecomanda centralizată tactilă încă
funcționează.
6
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 6
2017-06-01 오후 1:47:33
Funcțiile telecomenzii centralizate tactile
Control și monitorizare (
)
Telecomanda centralizată tactilă poate controla sau monitoriza elementele de control ale unităților
interioare conectate.
Elemente de control
Descriere
Oprire toate
Oprește toate dispozitivele.
Pornit/Oprit
Pornește sau oprește o unitate interioară și ERV și DHW.
Temp. dorită
Controlează temperatura dorită a unității interioare și a
DHW.
Turaţie ventilator
Direcția aerului
Wind-Free
Mod
Telecomandă
Controlați viteza ventilatorului.
Controlați direcția aerului.
Controlați Wind-Free.
Controlați o unitate interioară sau modul de funcționare ERV.
Controlează nivelul unei telecomenzi.
(Activează RC/Dezactivează RC/Cond. RC)
Limită a modului de
funcționare
Modul de control exclusiv (Doar răcire/Doar încălzire/Fără
limită).
Limită superioară de
încălzire
Limitează temperatura maximă dorită pentru încălzire.
Limită inferioară de răcire
Funcție suplimentară
Observații
Limitează temperatura minimă dorită pentru răcire.
Controlează detectarea mișcării și SPI.
∗∗
▶▶
▶▶
▶▶
ERV: Ventilator, DHW: Controlează alimentarea cu apă caldă
Puteți selecta și controla una sau mai multe unități interioare.
După ce alegeți o unitate interioară și selectați pornire/oprire, puteți porni sau opri dispozitivul.
După ce alegeți o unitate interioară și selectați controlul, puteți controla numeroase elemente de
control, cum ar fi temperatura dorită, modul etc.
▶▶ Panoul de control afișează starea ultimului dispozitiv selectat.
▶▶ Funcțiile speciale precum limita modului de operare, Limita inferioară de răcire sau Limita superioară
de încălzire pot fi controlate selectând modul de funcționare avansat.
▶▶ În funcție de specificațiile unității interioare, este posibil ca unele funcții să nu fie disponibile.
ATENȚIE
•Atunci când există o singură zonă, aceasta nu va fi afișată, dar vor fi afișate dispozitivele din
interiorul zonei.
•Pentru mai multe informații despre pictograme, consultați legenda.
7
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 7
2017-06-01 오후 1:47:33
Funcțiile telecomenzii centralizate tactile
Programare (
)
Telecomanda centralizată tactilă poate controla informațiile de funcționare ale unei unități interioare cu
un program.
▶▶ Puteți seta cel mult 10 programe pe săptămână.
▶▶ Un program poate seta cel mult 10 evenimente.
▶▶ Când setați o zi exclusă, toate programele selectate nu vor funcționa în ziua corespunzătoare.
Crearea programului
1. Selectați butonul New.
2. Elemente pentru crearea unui program
Elemente
Nume
Unitate interioară
Descriere
Observații
Introduceţi numele programării.
Selectați unitatea interioară care va fi adăugată în lista de
control a programului.
Programare
Selectați ziua în care va funcționa programul (Dum, Lun,
Mar, Mie, Joi, Vin, Sâm).
Eveniment
Setați funcționarea unei unități interioare care va fi
controlată prin program.
•Setați ora de control.
•Setați Pornit/Oprit.
•Setați temp. dorită.
•Selectați modul de funcționare.
•Selectați modul ERV.
•Selectați utilizarea telecomenzii.
Modificarea unui program
Apăsați pe programul pe care doriți să îl modificați pentru a trece în ecranul de modificare din ecranul
„Schedule” (Program).
Cu toate acestea, nu puteți modifica programul care este în funcțiune, ci doar consulta conținutul.
Ştergerea unei programări
1. Selectați programul pe care doriți să îl ștergeți. (
)
2. Apăsaţi pe butonul Delete. Cu toate acestea, nu puteți șterge programul în funcțiune.
Utilizarea/oprirea unui program
Butoane
Descriere
Observații
Stare de funcționare
Stare Oprit
Apăsați butoanele pentru a utiliza sau opri programul.
8
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 8
2017-06-01 오후 1:47:33
Setarea unei zile excluse
Apăsați pe butonul Excluded day din ecranul programului.
1. Adăugarea unei zile excluse
1) Selectați ziua pe care doriți să o setați ca zi exclusă din calendar.
2) Apăsaţi pe butonul Add (
).
Elemente
NOTĂ
Descriere
Zi selectată
Zi adăugată
Modifică în lunar
Modifică în anual
DUM
Selectați sau excludeți toate zilele de duminică din calendarul curent.
SÂM
Selectați sau excludeți toate zilele de sâmbătă din calendarul curent.
2. Ștergerea unei zile excluse
1) Selectați ziua exclusă pe care doriți să o ștergeți. (
)
2) Apăsaţi pe butonul Delete (
).
3. Salvarea unei zile excluse
1) Când toate setările sunt complete, apăsați pe butonul Save.
2) Apăsați pe butonul (
) pentru a anula setarea.
9
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 9
2017-06-01 오후 1:47:33
Funcțiile telecomenzii centralizate tactile
Setare (
)
Setările sistemului
1. Blocare
▶▶ Blocarea ecranului: Va trebui să verificați o parolă de fiecare dată când iluminarea de fundal este
pornită cu setarea de ecran blocat.
▶▶ Utilizarea blocării consolei: Puteți bloca unele elemente de control pentru ca ceilalți utilizatori să nu
controleze elementele blocate. De exemplu, un utilizator nu poate controla modul de funcționare pe
care l-ați blocat.
▶▶ Blocarea meniului: Un utilizator ar trebui să fie autentificat pentru a utiliza funcția telecomenzii
centralizate tactile cu setarea de blocare a meniului. Când meniul este blocat, va apărea ( ).
2. Parolă
▶▶ Telecomanda centralizată tactilă ar trebui să fie prevăzută cu autentificare cu parolă pentru a utiliza
funcțiile la care accesul altor utilizatori este limitat, cum ar fi urmărirea, inițializarea sistemului etc.
1) Setați o parolă pentru autentificarea cu parolă.
2) Parola prestabilită este „0000”.
3. Opțiuni unitate interioară
▶▶ Modul Auto: Un utilizator poate selecta modul auto cu setarea modului auto. Dacă utilizarea modului
auto este „Dezactivată”, un utilizator nu poate selecta modul auto.
▶▶ Pasul de control al temperaturii: Puteți seta unitatea controlului de temperatură la 1, la 0,5 sau
0,1. Cu toate acestea, dacă temperatura este afișată ca unitate Fahrenheit, unitatea de control al
temperaturii va fi setată la 1.
▶▶ Unități de afișare a temperaturii: Puteți seta unitatea de temperatură în grade Celsius sau Fahrenheit.
4. Limba
▶▶ Telecomanda centralizată tactilă acceptă limbile neerlandeză, engleză, franceză, germană, elenă,
maghiară, italiană, coreeană, poloneză, portugheză, slovacă, spaniolă, chineză și turcă.
5. Setările orei și datei
▶▶ Dată/oră: Puteți seta data și ora telecomenzii centralizate tactile. De asemenea, puteți seta ora ca
afișaj de 24 de ore.
ATENȚIE
•Dacă introduceți data și ora incorect, programul nu va funcționa corect.
▶▶ Selectați un fus orar: Puteți selecta fusul orar al țării selectate. Ora de vară a țării selectate se va
aplica în mod automat. Când se aplică ora de vară, pictograma de pe ecranul superior se va schimba
de la ( ) la ( ).
10
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 10
2017-06-01 오후 1:47:33
6.
▶▶
▶▶
7.
▶▶
Setările ecranului
Luminozitate: Puteți regla luminozitatea ecranului LCD al telecomenzii centralizate tactile.
Timp de expirare pentru iluminarea de fundal: Puteți regla ora de oprire a iluminării de fundal.
Setarea și modificarea zonei
Telecomanda centralizată Tactilă poate controla într-un mod convenabil unitățile interioare instalate
setând o zonă sau modificând denumirea zonei și a unității interioare.
▶▶ Toate dispozitivele telecomenzii centralizate tactile sunt incluse într-un grup denumit zonă, care este
prezentat după unitatea pe pagină. Unitatea pe pagină este afișată ca 1, 2 și 3. Fiecare pagină are un
dispozitiv. (Zonă-Pagină-Dispozitiv)
▶▶ Zona poate fi personalizată de un utilizator. Creați o pagină în zona creată și mutați locația unui dispozitiv.
▶▶ De asemenea, se poate personaliza și pictograma pentru zonă.
Meniul listei de zone
Pictogramă
Funcţie
Descriere
Mutarea
într-o zonă
Mută în interiorul zonei. Pagina din interiorul zonei și dispozitivele de pe
pagină vor fi afișate.
Crearea
unei zone
Creează o zonă. Puteți crea cel mult 12 zone. Zona creată nu va fi eliminată
aleatoriu decât dacă un utilizator șterge zona cu
(Ștergerea unei zone).
Ștergerea
unei zone
Șterge zona selectată de un utilizator. Dacă dispozitivul este în interiorul zonei,
zona nu poate fi ștearsă.
Modificarea Puteți modifica o pictogramă a unei zone.
unei
∗∗ Pentru o explicație detaliată a pictogramei zonei, consultați legenda
pictograme
controlării și monitorizării.
Modificarea
denumirii Puteți modifica numele unei zone
unei zone
Salvare
Salvați zona pe care un utilizator a editat-o și setul de dispozitive.
-- Un utilizator poate modifica ordinea unei zonei folosind funcția de glisare și fixare.
11
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 11
2017-06-01 오후 1:47:33
Funcțiile telecomenzii centralizate tactile
Meniul în interiorul unei zone
Puteți crea o nouă pagină folosind
de lângă numărul paginii. Cu toate acestea, pagina fără o unitate
interioară va fi eliminată automat, fără a fi salvată.
Pictogramă
Funcţie
Descriere
Puteți șterge o pagină care nu are dispozitive.
Ștergerea unei
pagini
ATENȚIE
• Nu puteți șterge pagina care are dispozitive.
Mutarea unei
zone
Puteți muta un dispozitiv selectat într-o altă zonă
Mutarea unei
pagini
Puteți muta un dispozitiv selectat într-o altă pagină.
Gruparea
Puteți crea un grup al dispozitivelor selectate, astfel încât un utilizator să
le vadă ca un grup. Când dispozitivele devin un grup, ultimul dispozitiv
selectat va fi dispozitivul principal și va fi afișat pe ecran.
Individualizarea
Puteți individualiza dispozitivele care devin un grup.
Modificarea
denumirii unui
dispozitiv
Puteți modifica numele unui dispozitiv.
Salvare
Salvați zona pe care un utilizator a editat-o și setul de dispozitive.
-- Un utilizator poate modifica ordinea dispozitivelor folosind funcția de glisare și fixare de pe o pagină.
NOTĂ
8.
▶▶
9.
▶▶
•Atunci când există 2 sau mai multe zone, lista de zone va fi afișată cu controlul și monitorizarea.
Când există o singură zonă, lista de zone nu va fi afișată cu controlul și monitorizarea.
Istoricul problemelor
Puteți consulta istoricul erorilor unui dispozitiv.
Tipar DI
Puteți stabili normele care funcționează conform semnalului DI.
Tipar
Descrierea funcției
1
•Nu există nicio funcție.
2
•Când semnalul DI-1 pornit este de intrare, va apărea o stare a opririi de urgență.
•Va opri toate unitățile interioare și va dispune ca unitățile interioare să nu fie controlate de
o telecomandă.
•În starea de oprire de urgență, nu puteți utiliza comanda de control al utilizatorului. În plus,
controlul programului nu va funcționa. Când semnalul controlului de contact se modifică în
OPRIT, comanda de control poate funcționa normal. (DI-2 nu va fi utilizat cu tiparul 2)
3
•Când semnalul DI-1 pornit este de intrare, se vor opri toate unitățile interioare. Când
semnalul OPRIT este de intrare, toate unitățile interioare sunt PORNITE.
•Când semnalul DI-2 PORNIT este de intrare, starea telecomenzii tuturor unităților interioare
va fi activată, iar când semnalul OPRIT este de intrare, starea telecomenzii va fi dezactivată.
4
•Va funcționa atunci când semnalul impulsului este de intrare la DI-1/2 ca intrare a contactului.
•Când semnalul de contact al impulsului este de intrare la DI-1, comanda PORNIT va fi trimisă
la toate unitățile interioare.
•Când semnalul de contact al impulsului este de intrare la DI-2, comanda OPRIT va fi trimisă
la toate unitățile interioare.
12
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 12
2017-06-01 오후 1:47:33
Setări de instalare
ATENȚIE
•Meniul setărilor de instalare este doar pentru un instalator certificat.
1. Rețea și urmărire
▶▶ Telecomanda centralizată tactilă explorează informațiile de instalare și informațiile de stare ale
dispozitivelor care formează sistemul timp de 10 minute. Pentru a utiliza această funcție, aveți nevoie
de autentificarea utilizatorului.
▶▶ În plus, puteți selecta Afișare/Ascunde ( ) pentru dispozitivul care a realizat urmărirea. De
asemenea, puteți ascunde dispozitivul care se găsește în timpul urmăririi cu funcția Ascunde.
ATENȚIE
•Când efectuați urmărirea pentru prima dată, toate dispozitivele vor fi incluse într-o singură zonă.
•Informațiile despre zonă modificate de utilizator vor fi menținute chiar și atunci când efectuați
urmărirea.
2. Salvarea datelor și restaurare
▶▶ Salvați toate informațiile de utilizator ale unei telecomenzi centralizate tactile pe un card SD și
restaurați informațiile pornind de la aceste date.
▶▶ Pentru restaurarea datelor, aveți nevoie de autentificarea utilizatorului.
ATENȚIE
•Când utilizați funcția de salvare a datelor sau de restaurare a datelor, trebuie să introduceți
cardul SD în telecomanda centralizată tactilă.
3. Setările dispozitivului
▶▶ Puteți permite controlul unei telecomenzi Pornit/Oprit cu o telecomandă centralizată tactilă și puteți
modifica adresa de comunicare a telecomenzii centralizate tactile.
4. Inițializarea sistemului
▶▶ Puteți elimina toate informațiile de utilizator ale telecomenzii centralizate tactile. Pentru a utiliza
această funcție, aveți nevoie de autentificarea utilizatorului.
Informații despre dispozitiv
1. Informații despre versiune: Informațiile despre versiunea telecomenzii centralizate tactile sunt afișate.
2. Pentru mai multe informații despre deschiderea sursei, consultați [Setting]-[Device Information].
13
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 13
2017-06-01 오후 1:47:33
Depanare
Înainte de a raporta o defectare a unui produs, vă rugăm să consultați tabelul de mai jos.
Problema
Ecranul LCD nu afișează
nimic.
Verificare
Soluția
Este sursa de alimentare
conectată corect?
După verificarea conexiunii sursei de
alimentare, conectați produsul din nou.
Este produsul în mod de
protecție a ecranului?
Când nu există nicio intrare din partea
utilizatorului pe o anumită perioadă de timp,
ecranul LCD se va opri automat.
Porniți ecranul LCD cu ajutorul butonului LCD
PORNIT/OPRIT.
Controlul unității interioare Este cablul de comunicare
nu funcționează.
deconectat?
Verificați starea conexiunii cablului de
comunicare între o unitate interioară și o
unitate exterioară.
Temperatura dorită nu
crește sau nu scade.
A fost setată „Limita
superioară de încălzire” sau
„Limita inferioară de răcire”?
Când limita de temperatură este setată, un
utilizator poate regla temperatura dorită în
intervalul limitelor de temperatură.
Telecomanda nu
funcționează.
Este utilizarea telecomenzii
restricționată?
Dacă nivelul telecomenzii este setat la Disable
RC (Dezactivare RC), nu puteți controla
unitatea interioară cu telecomanda fără fir sau
cu telecomanda cu fir.
Controlul programului nu
funcționează cu ora setată.
Este ora setată a unui produs
diferită de ora curentă?
Setați ora din nou din meniul [Setting][System Settings]-[Time & Date Settings].
Modificarea unui program
nu este disponibilă.
Este programul în funcțiune?
Modificarea unui program este disponibilă doar
în starea de oprire.
14
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 14
2017-06-01 오후 1:47:34
Specificațiile produsului
Model
MCM-A300N
Afișaj
Ecran tactil capacitiv de 7 inchi (800*480)
Sistemul de operare
Linux 2.6.35.3
CPU
IMx53
Memorie
RAM : 512 MB, ROM:1.024 MB
Fantă de extindere
Card SD
Interfață
Buton de resetare, Buton tactil
Terminal de comunicații
RS485, Intrare digitală, Ieșire digitală
Tip de utilizare
Tip cu montare murală
Alimentare electrică
100~240 V (50/60 Hz)
▶▶ Designul și specificațiile produsului se pot modifica fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți
calitatea produsului.
▶▶ Dacă instalarea este realizată împreună cu agențiile necertificate de Samsung Electronics Co., Ltd.,
lucrările gratuite de mentenanță nu vor fi disponibile.
▶▶ Costurile aferente utilizării unor cabluri nominale pentru lucrările electrice și activităților
suplimentare precum prelungirea cablurilor electrice sau instalarea unor întrerupătoare auxiliare vor
fi suportate de client.
Dimensiunea produsului
163 mm
205
mm
38 m
m
15
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 15
2017-06-01 오후 1:47:34
Touch-con_IB_RO_DB68-03944A-04.indd 16
2017-06-01 오후 1:47:34
Download PDF