Samsung NX10 Ghid de inițiere rapidă

Add to my manuals
100 Pages

advertisement

Samsung NX10 Ghid de inițiere rapidă | Manualzz
Acest manual de pornire rapidă a fost special conceput pentru a vă ghida printre funcţiile
şi caracteristicile de bază ale aparatului dvs. Citiţi cu atenţie Manualul de pornire rapidă
şi Manualul utilizatorului pentru a asigura o utilizare sigură şi corectă.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului de pe CD-ROM*
RUM
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile
periculoase şi pentru a vă asigura de performanţele maxime ale camerei foto.
Avertisment
Atenţie
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea
dvs. sau a altor persoane
Preveniţi afectarea vederii subiectului
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea
camerei foto sau a altor echipamente
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m)
de oameni sau animale. Utilizarea bliţului prea aproape
de ochii subiectului poate cauza daune temporare sau
permanente.
Notă—note, sfaturi pentru utilizare sau
informaţii suplimentare
Manevraţi şi eliminaţi bateriile şi
încărcătoarele cu grijă
Avertismente privind siguranţa
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate
de Samsung. Bateriile şi încărcătoarele
incompatibile pot cauza răni grave sau
deteriorarea camerei foto.
• Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. Respectaţi
toate reglementările locale când eliminaţi bateriile
uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele
foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar
fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare.
Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor
sau lichidelor inflamabile sau explozive
Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a
combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu
depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau
materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera
foto sau cu accesoriile sale.
Nu lăsaţi camero foto la îndemâna copiilor
sau a animalelor de companie
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna
copiilor mici şi a animalelor. Piesele mici pot cauza
sufocare sau răni grave dacă sunt înghiţite. Piesele
şi accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea,
pericole fizi.
2
Măsuri de siguranţă
Manevraţi şi depozitaţi camera foto cu grijă şi atenţie
• Feriţi camera foto de umiditate—lichidele pot cauza
deteriorări grave. Nu manevraţi camera foto cu mâinile
umede. Deteriorările cauzate de apă asupra camerei
foto pot anula garanţia oferită de producător.
• Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui
sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de
timp. Expunerile prelungite la lumina soarelui sau la
temperaturi extreme pot cauza deteriorări permanente
componentelor interne ale camerei foto.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în
zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite
pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile şi a
componentelor interne.
• Scoateţi bateriile din camera foto când o depozitaţi pe
o perioadă îndelungată de timp. Bateriile instalate pot
prezenta scurgeri sau se pot oxida în timp şi pot cauza
deteriorări importante camerei foto.
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o
utilizaţi pe plajă sau în alte zone similare.
• Protejaţi camera foto şi monitorul de impacturi, de
manevrare dură şi de vibraţii excesive pentru a evita
deteriorări importante.
• Lucraţi cu atenţie când conectaţi cabluri sau adaptoare
şi când instalaţi baterii şi cartele de memorie. Forţarea
mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea
incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate
duce la deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele,
sloturile sau punctele de acces ale camerei foto.
Este posibil ca daunele cauzate de utilizarea
necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanţie.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele
de memorie împotriva deteriorărilor
• Evitaţi expunerea bateriilor sau cartelelor de memorie
la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub
•
•
•
•
•
•
0°C sau peste 40°C). Temperaturile extreme pot reduce
capacitatea de încărcare a bateriilor şi pot cauza
funcţionarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece
acest lucru poate crea o conexiune între bornele + şi –
ale bateriei şi poate duce la deteriorări temporare sau
permanente ale acesteia.
Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide,
murdărie sau substanţe străine. Dacă este murdară,
ştergeţi cartela de memorie cu un material moale înainte
de a o introduce în camera foto.
Opriţi camera când introduceţi sau scoateţi cartela de
memorie.
Nu îndoiţi, nu lăsaţi să cadă şi nu supuneţi cartelele de
memorie la impacturi sau presiuni puternice.
Nu utilizaţi cartelele de memorie care au fost formatate
de alte camere foto sau de un PC. Reformataţi cartela
de memorie cu camera dvs. foto.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o
cartelă de memorie deteriorată.
Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung
Utilizarea de accesorii incompatibile poate produce
deteriorări ale camerei foto, poate cauza răni sau poate
anula garanţia.
Protejaţi obiectivul camerei foto
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece
acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate
cauza funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
3
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi
obiectivul cu un material moale, curat, fără impurităţi.
Fiţi foarte atent când utilizaţi camera foto în
medii umede
Informaţii importante despre utilizare
Când mutaţi camera foto dintr-un loc rece la unul cald
sau umed, se poate forma condens pe componentele
electronice fragile şi pe cartela de memorie. În această
situaţie, aşteptaţi cel puţin o oră până când se evaporă
complet umezeala înainte de a utiliza camera foto.
Permiteţi numai personalului calificat să
efectueze lucrări de service asupra camerei
dvs. foto
Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze
lucrări de service asupra camerei foto sau nu încercaţi
dvs. înşivă să efectuaţi lucrări de service asupra
acesteia. Orice deteriorare rezultată din lucrările de
service efectuate de personalul necalificat nu este
acoperită de garanţie.
Asiguraţi durata maximă de viaţă a bateriei
şi a încărcătorului
• Supraîncărcarea bateriilor poate scurta viaţa
acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi
cablul de la camera foto.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie
reîncărcate înainte de utilizare.
• Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de
alimentare atunci când nu sunt utilizate.
• Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au
fost proiectate.
4
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a
camerei foto înainte de utilizare
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea
pentru pierderea de fişiere sau deteriorările
rezultate din funcţionarea deficientă sau utilizarea
necorespunzătoare a camerei foto.
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
• HDMI, sigla HDMI şi termenul „High Definition
Multimedia Interface” (Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• QuickTime® şi sigla QuickTime® sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Apple Computer, Inc., utilizate sub licenţă.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui
manual se pot modifica fără notificare prealabilă
datorită upgrade-ului efectuat funcţiilor acesteia.
• Pentru informaţii privind licenţa Open Source,
consultaţi „OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM.
Indicaţiile utilizate în acest manual
Modul Fotografiere
Smart Auto (Mod automat inteligent)
Program (Program)
Aperture Priority
(Prioritate deschidere)
Shutter Speed Priority
(Prioritate obturator)
Manual (Manual)
Night (Noapte)
Portrait (Portret)
Landscape (Peisaj)
Scene (Scenă)
Film
Semn
În figura de mai jos este prezentat selectorul de
moduri de fotografiere de pe corpul camerei foto.
Modul de fotografiere dorit poate fi selectat rotind
selectorul de moduri de fotografiere.
În figura de mai jos se arată că starea a fost
).
modificată la (
Modul de
fotografiere selectat
în momentul de faţă
Tastele direcţionale din manualul utilizatorului
În momentul explicării paşilor necesari pentru
parcurgerea meniurilor, săgeţile direcţionale sus,
jos, stânga şi dreapta apar ca mai jos.
[]
Explicaţia modului de fotografiere apare lângă
denumire
Aceasta arată că funcţiile explicate pot fi selectate numai
în cadrul modului de fotografiere. În cazul modului
,
acest lucru corespunde doar unei părţi a scenei.
De ex. Reglare expunere (luminozitate)
Reglarea expunerii (luminozitate)
Fotografiile pot fi realizate luminoase sau întunecate, în funcţie
de cantitatea de lumină. În acest caz, reglarea corespunzătoare
poate fi efectuată controlând cantitatea de lumină care pătrunde
în obiectiv.
Mai închis -
0
Mai deschis +
(Program),
(Prioritate deschidere),
(Prioritate obturator),
(Noapte),
(Portret),
(Peisaj),
(Scenă) sau
(Film) Modul.
AF MF
[ ]
WB
[ ]
ISO
[]
De ex. Executarea modului Play (Redare)
Utilizatorul poate verifica imaginile şi filmele salvate.
1 Apăsaţi tasta [
]
• Sunt afişate fişierele salvate cel mai recent.
2 Verificaţi următoarele imagini pe rând, cu
ajutorul [].
5
Afişarea meniurilor utilizate în acest manual
Afişarea meniurilor în modul de realizare a fotografiilor
1
2
3
1
1
2
Pictogramele utilizate în acest manual
Simbol
Explicaţie
Informaţii suplimentare despre funcţie
3
Avertismente privind siguranţa şi precauţiile necesare
Fotografiere 1(
1)
Fotografiere 3( 3) Setare 1( 1)
Setare 3(
Configurarea
Fotografiere 2( 2)
Setare 2( 2)
utilizatorului ( 1)
3)
Afişarea meniurilor în modul de realizare a filmelor
1
Fotografiere 1(
2
1)
3
Fotografiere 3(
Fotografiere 2(
1
1
2
3
[ ]
( )
→
3)
*
2)
Butoanele camerei foto; de exemplu:
[Declanşator] (reprezintă butonul Declanşator)
Afişează pagina de referinţă
Este afişat în momentul selectării unui meniu sau a
unei opţiuni în cadrul pasului
Exemplu. Selectaţi Fotografiere1( 1) → Quality
(calitatea). (reprezintă selectarea Fotografiere1
( 1), şi apoi a Quality (calitatea)
Comentariu prin care sunt explicate simbolurile
De ex. Setarea calităţii imaginii pentru un film
Abrevierile utilizate în acest manual
1 Rotiţi selectorul de moduri la
Abrevieri
AF (Focalizare automată)
BKT (Bracketing)
DPOF (Format digital pentru
comanda de imprimare)
EV (Valoare expunere)
OIS (Stabilizare optică a
imaginii)
ISO (Standard internaţional
pentru negativele color)
WB (Balanţă de alb)
2 Apăsaţi butonul [MENU]
3 Selectaţi Fotografiere1(
1)
.
→ Quality
(Calitate)
4 Selectaţi calitatea dorită a imaginii
6
Explicaţie
Focalizare automată
Bracketing
Marcaj comandă de
imprimare
Valoare expunere
Stabilizare optică a imaginii
Sensibilitatea filmului
Balanţă de alb
Ex presiile utilizate în acest manual
Apăsarea declanşatorului
Expunere (Luminozitate)
• Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]:
apăsaţi declanşatorul până la jumătate
• Apăsaţi [Declanşator]: apăsaţi complet
declanşatorul
Cantitatea de lumină care pătrunde în camera
foto determină expunerea. Puteţi modifica
expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului,
a valorii deschiderii şi a vitezei ISO. Prin
modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai
întunecate sau mai deschise.
Apăsaţi până la jumătate
pe butonul [Declanşator]
Apăsaţi butonul
[Declanşator]
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: elementul principal al unui scene, cum
ar fi o persoană, un animal sau natură
moartă
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinaţia dintre subiect şi fundal
Expunere normală
Expunere excesivă
(prea luminos)
Fundal
Subiect
Compoziţie
7
Cuprins
Despachetarea .............................................................................10
Denumirea şi rolul fiecărei piese ..................................................11
Buton de reglare a dioptrului / capac vizor /
indicator luminos pentru stare .................................................13
Denumirea părţilor obiectivului ................................................14
Pregătiri înainte de fotografiere ....................................................15
Încărcarea bateriei ...................................................................15
Introducerea bateriei ................................................................16
Introducerea cartelei de memorie............................................17
Montarea / demontarea obiectivului ........................................18
Ataşarea curelei aparatului foto...............................................19
Pornirea şi iniţializarea .................................................................20
Pictogramele ............................................................................22
Metoda de selectare a opţiunilor / meniurilor...............................24
Utilizarea selectorului ...............................................................24
Utilizarea [Fn] ..........................................................................25
Modificarea tipului de afişare .......................................................26
Modificarea tipului de afişare...................................................26
Setarea ecranului utilizatorului ................................................26
Setarea ecranului .....................................................................27
Metoda simplă de realizare a fotografiilor....................................28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare.........................29
Menţinerea corectă a camerei foto .........................................29
Stabilizarea imaginii ...............................................................29
Apăsarea până la jumătate a butonului declanşator ..............29
Împiedicarea subiectului să se afle în afara zonei
de focalizare ............................................................................30
8
Setarea funcţiei de focalizare automată / manuală ..............32
Utilizarea zoom-ului .................................................................32
Stabilizarea optică a imaginii (OIS) .........................................33
Utilizarea butonului OIS în opţiunea de meniu .......................33
Previzualizarea adâncimii ........................................................34
Utilizarea modului Automat inteligent...........................................35
Utilizarea modului Program (Program) ........................................36
Utilizarea modului Prioritate deschidere,
Prioritate obturator sau Manual....................................................37
Utilizarea modului Aperture Priority (Prioritate deschidere)....37
Valoarea deschiderii.................................................................37
Utilizarea modului Shutter Priority (Prioritate obturator) .........38
Viteza obturatorului ..................................................................38
Utilizarea modului Manual (Manual)........................................39
Utilizarea modului Noapte / Portret / Peisaj .................................40
Utilizarea modului Night (Noapte) ...........................................40
Utilizarea modului Portrait (Portret) .........................................40
Utilizarea modului Landscape (Peisaj)....................................40
Utilizarea modului Scenă..............................................................41
Utilizarea modului Beauty Shot
(Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare)................................42
Înregistrarea unui film ...................................................................43
Aflaţi mai multe despre funcţia de fotografiere de bază..............45
Setarea rezoluţiei şi calităţii ..........................................................46
Setarea unei rezoluţii ...............................................................46
Setarea calităţii imaginii pentru fotografii.................................47
Setarea calităţii filmului ............................................................47
Cuprins
Utilizarea temporizatorului ............................................................48
Setarea temporizatorului..........................................................48
Fotografierea în locuri întunecate ................................................49
Utilizarea butonului bliţului .......................................................49
Setarea opţiunii de bliţ .............................................................49
Utilizarea funcţiei de corecţie a efectului de ochi roşii ............50
Prima perdea, a doua perdea..................................................51
Reglarea sensibilităţii ISO........................................................51
Reglarea cantităţii de lumină a bliţului .....................................52
Metodele de focalizare .................................................................53
Modificarea metodelor de focalizare .......................................53
Modificarea zonei de focalizare ...............................................54
Setarea unei focalizări pe zona selectată ...............................55
Setarea Asistenţă Focus Manual ............................................56
Detectarea feţelor .........................................................................57
Detectarea feţelor normale ......................................................57
Detectarea autoportretelor.......................................................58
Reglarea luminozităţii şi culorii imaginilor ....................................59
Reglarea expunerii (luminozitate)............................................59
Setarea balanţei de alb ............................................................60
Modificarea metodei de fotografiere ............................................61
Metoda de fotografiere succesivă şi configurarea
temporizatorului........................................................................61
Efecte speciale / retuşarea fotografiilor .......................................63
Expertul de fotografii ................................................................63
Aflaţi mai multe despre funcţia extinsă de fotografiere ...............64
Redarea (imagini / filme) ..............................................................66
Vizualizarea imaginilor în modul de redare .............................66
Vizualizarea fişierelor din Smart Album
(Album inteligent) în funcţie de categorie ................................68
Convertirea la vizualizarea divizată
Protejarea fişierelor ..................................................................69
Ştergerea unui fişier .................................................................69
Mărirea / micşorarea ................................................................70
Vizionarea unui film..................................................................71
Transferarea fişierelor pe computer.............................................73
Pentru utilizatorii Windows.......................................................73
Utilizarea programului Samsung Master.................................76
Utilizarea programului Samsung RAW Converter.......................77
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)..........78
Aflaţi mai multe despre funcţia de redare / editare......................79
Meniul pentru setările camerei foto..............................................80
Sunetul .....................................................................................81
Ecranul .....................................................................................81
Configurarea normală 1 ...........................................................82
Configurarea normală 2 ...........................................................83
Configurarea normală 3 ...........................................................84
Mesajele de eroare.......................................................................86
Înainte de a contacta un centru de service ..................................87
Specificaţiile camerei foto.............................................................91
Specificaţiile obiectivului...............................................................97
Index .............................................................................................98
9
Despachetarea
Verificaţi dacă în cutia produsului se găsesc următoarele articole.
Cameră foto
(capac corp,
capac vizor, capac
patină bliţ)
Cablu USB
Baterie
Curea
CD de instalare
a software-ului
(inclusiv manualul
utilizatorului)
Manual de pornire Încărcător / cablu
rapidă
de alimentare CA
Imaginea componentelor sau a articolelor opţionale poate diferi de cea a produselor reale.
Pentru informaţii suplimentare despre articolele opţionale, vezi secţiunea „Accesorii (articole
opţionale)”. (Manualul utilizatorului de pe CD-ROM, pagina 123)
10
Denumirea şi rolul fiecărei piese
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului de pe CD-ROM (
Selector de moduri
Buton de mod Drive (Acţionare)
Buton verde*
Selector
Buton declanşator
Capac patină bliţ
Patină bliţ
Buton de reglare a
dioptrului
Bliţ încorporat
Buton alimentare
Lumină de asistenţă pentru AF /
indicator luminos temporizator
Marcaj suport obiectiv
Buton de bliţ
Inel curea cameră foto
Buton de previzualizare a adâncimii
Buton scoatere obiectiv
Suport obiectiv
Capac corp
).
senzorul de imagine
Mufă CC-IN
* Folosiţi butonul verde [ ].
Următoarele valori de configurare sunt iniţializate dacă butonul este apăsat o dată în stare de inactivitate pentru
fotografiere.
Program shift (Comutare program) / Detailed setup of picture wizard (Configurare detaliată expert de imagini) / Fine tuning of
white balance (Reglare de precizie balanţă de alb) / Valoarea de setare pentru Temp. culorii / Adjusting the colors of screen
menu (Reglarea culorilor ecranului de meniuri) / Timer (Temporizator) / Flash EV (EV bliţ) / În momentul selectării sau setării
AF, comutaţi zona de focalizare modificată la valoarea implicită (centru) / Bracketing (Configurare) setup (bracketing)
Mufă HDMI
Mufă de conectare a butonului
de eliberare a declanşatorului
Mufă USB / AV OUT
11
Denumirea şi rolul fiecărei piese
Capac vizor
Vizor
Buton AEL
Buton MENU
Buton EV
Senzor vizor*
Afişaj
Indicator luminos pentru
stare
Suport trepied
Buton DISP
Buton Funcţie (Fn)
Tastă direcţională
Capac cartelă de memorie
Buton Ştergere / Picture
wizard (Expert de imagini)
Buton de redare
Capac compartiment
de baterie
* Utilizarea senzorului vizorului
Produsul va trece automat la Vizor Electronic dacă utilizatorul vrea
să folosească vizorul (Vizor Electronic) activând senzorul ocular în
modul Selectare Auto, toate informaţiile fiind afişate pe vizor. Nu
acoperiţi senzorul ocular cu mâinile sau alte materiale.
12
Fantă cartelă de
memorie
Denumirea şi rolul fiecărei piese
Buton de reglare a dioptrului / capac
vizor / indicator luminos pentru stare
Buton de
reglare a
câmpului
vizual
Utilizarea butonului de reglare
a dioptrului
Puteţi regla vizorul în funcţie de
câmpul vizual al utilizatorului.
Dacă imaginea nu apare clar prin
vizor, deplasaţi butonul de reglare
a vederii la stânga / la dreapta
pentru o vizualizare clară.
Scoaterea capacului vizorului
Pe durata transportului camerei
foto, capacul este fixat pe vizor.
Împingeţi capacul în sus, după
cum se arată în figură, pentru a-l
scoate.
Indicator
luminos
pentru stare
Indicator luminos pentru stare
În cazul salvării unei imagini
sau al realizării unui film, indică
funcţionarea camerei foto prin
aprindere intermitentă.
• Intermitent: În momentul
salvării unei fotografii,
înregistrării filmelor sau citirii
de către un computer sau o
imprimantă.
• Continuu: Atunci când nu este
efectuat un transfer de date
în momentul conectării la un
computer sau la o imprimantă.
Capac vizor
13
Denumirea şi rolul fiecărei piese
Denumirea părţilor obiectivului
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului de pe CD-ROM (
).
Contact valori
obiectiv
Partea conectoare
a suportului
obiectivului
Inel de zoom
Partea conectoare a
capacului
Obiectivului
Buton AF / MF
Buton OIS
Inel de focalizare
obiectivului
Partea
conectoare
a suportului
obiectivului
Inel de
focalizare
[SAMSUNG 30mm F2]
[SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS]
• Atunci când achiziţionaţi separat obiectivul, contactaţi un centru de service, pentru a verifica modelele
compatibile.
• Acest manual a fost redactat pe baza obiectivului SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS. Vă rugăm
consultați Manualul de Utilizare Lentile pentru informații suplimentare în afara celor de mai sus.
14
Pregătiri înainte de fotografiere
Încărcarea bateriei
Încărcaţi complet bateria înainte de a utiliza acest
produs.
Faceţi corecţiile necesare, aşa cum se arată în
următoarea figură.
1
CHARGE
Cablu de
alimentare CA
INSERT
Indicator de
încărcare
INSERT
2
INSERT
Încărcător
• Pentru a scoate bateria din încărcător,
ridicaţi-o uşor în direcţia indicată de săgeată.
• Utilizaţi numai încărcătoarele sau bateriile
recomandate. Compania SAMSUNG nu este
responsabilă de eventualele accidente care
se pot produce în urma utilizării altor produse
decât cele indicate.
Culoarea indicatorului
de încărcare
Roşie
Verde
Închisă sau galben
Starea încărcării
Încarcă
Încărcată complet
Eroare de încărcare
15
Pregătiri înainte de fotografiere
Introducerea bateriei
3
1
Deschideţi
împingând
în direcţia
indicată de
săgeată
2
Închideţi
împingând în
direcţia indicată
de săgeată.
În momentul scoaterii bateriei, împingeţi uşor,
în jos, clapeta de blocare. Bateria poate fi
apoi scoasă.
Clapetă de blocare
16
Pregătiri înainte de fotografiere
Introducerea cartelei de memorie
1
2
3
După
verificarea
direcţiei
bornei
metalice,
puteţi
introduce
cartela de
memorie.
• În momentul scoaterii cartelei de memorie,
împingeţi-o uşor în sensul de introducere.
• Nu scoateţi cartela de memorie sau bateria în
timp ce indicatorul pentru stare al camerei foto
se aprinde intermitent. Datele se pot pierde
sau produsul se poate defecta.
17
Pregătiri înainte de fotografiere
Montarea / demontarea obiectivului
Demontarea obiectivului
Scoateţi capacul suportului obiectivului şi capacul
corpului înainte de a monta obiectivul.
După ce aţi potrivit marcajul suportului obiectivului (de
culoare roşie) de pe corpul camerei foto cu vârful (de
culoare roşie) suportului obiectivului, montaţi obiectivul
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic, până când se
fixează în poziţie. Atunci când scoateţi obiectivul, rotiţi-l
în sens invers acelor de ceasornic, în timp ce ţineţi
apăsat butonul de demontare a obiectivului.
Înainte de a monta obiectivul
Montarea obiectivului
Partea
conectoare
a suportului
obiectivului
18
• Se recomandă ca montarea sau demontarea
obiectivului să fie făcută atunci când camera foto
este închisă, pentru ca obiectivul să fie stabil.
• Compania SAMSUNG nu este responsabilă de
eventualele accidente, defecţiuni sau probleme
provocate de utilizarea unei alte mărci de obiectiv.
• Capacul corpului protejează produsul de
zgârieturi sau praf în timpul transportului.
• Înlocuirea obiectivului va fi făcută într-un mediu
fără particule străine. Particulele străine din
corpul sau obiectivul camerei foto pot provoca
defectarea produsului.
• Atunci când montaţi obiectivul, nu atingeţi
partea interioară a camerei cu degetul. Praful
sau particulele străine din cameră pot afecta
calitatea imaginilor sau pot provoca defecţiuni.
Pregătiri înainte de fotografiere
Ataşarea curelei aparatului foto
Prin fixarea curelei pe corpul camerei foto, utilizatorul poate transporta cu uşurinţă aparatul.
19
Pornirea şi iniţializarea
Atunci când porniţi / opriţi camera foto, setaţi
butonul corespunzător la ON / OFF.
Atunci când porniţi pentru prima dată camera
foto, este posibil să vi se solicite să setaţi limba
şi data.
1 Apăsaţi pe [] pentru a selecta Language,
apoi apăsaţi pe [ ].
2 Apăsaţi pe [///] pentru a seta limba
dorită, apoi apăsaţi pe [ ].
• Ecranul apare în limba selectată.
Date & Time
2
2010 1 1
Date
Date & Time
2
2010 1 1
Date
Time Zone
Time
Language
Exit
00 : 00
Time Zone
English
Time
00 : 00
Language
Română
Change
MENU
Exit
OK
Change
3 Apăsaţi pe [/] pentru a selecta Date
(Dată), după care apăsaţi pe [ ].
4 Apăsaţi pe [///] pentru a seta data,
apoi apăsaţi pe [ ].
2
Date
Date & Time
2010 1 1
Time Zone
Time
00 : 00
Language
Română
MENU Exit
20
OK
Change
Pornirea şi iniţializarea
5 Apăsaţi pe [] pentru a selecta Time
6
Zone (Fus orar), apoi apăsaţi pe [ ].
Setaţi fusul orar dorit apăsând tasta [/].
11 Apăsaţi butonul [MENU] pentru a finaliza
setarea.
Time Zone
2
London
[GMT +00:00]
2010/01/01
01:10 AM
MENU Back
DST
7 Pentru a seta ora de vară, apăsaţi tasta [].
Apăsaţi din nou tasta [] pentru a o
dezactiva.
8 Apăsaţi tasta [ ] pentru a salva.
9 Apăsaţi pe [] pentru a selecta Time (Oră),
apoi apăsaţi pe [ ].
10 Fixaţi ora dorită apăsând pe [///],
apoi apăsaţi pe [ ].
Date & Time
2
2010 1 1
Date
Time Zone
Time
00 : 00
Language
Română
MENU
Exit
OK
Change
21
Pornirea şi iniţializarea
Toate detaliile care apar pe vizor vor apărea la fel pe ecran.
Utilizând funcţia de vizualizare în timp real, utilizatorul poate realiza cu uşurinţă o fotografie, fără să fie
nevoie să privească prin vizor.
Pictogramele care apar pe ecran sunt descrise pentru situaţia în care butoanele OIS şi AF/MF sunt setate pe
obiectivul utilizat.
A Ecran informativ
Pictogramele
12:00 2010.01.01
14M
B
SF
C
ISO
RGB
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3 AEL
AFL
0001
A
15
F3.5
3
2
1
0
1
0001
2
+
3
Modul
Fotografiere
Mod de filmare
Verificare
focalizare
Bliţ
Viteza
obturatorului
Valoarea
deschiderii
Valoarea reglată
a expunerii
Setarea AEL /
AFL
Nr. posibil de
fotografii
Informaţii despre
baterie
12:00AM
2010.01.01
Indică lipsa
cartelei de
memorie
Avertisment
asupra mişcării
camerei foto
Informaţii despre
oră, dată şi an
Indicator de
focalizare
la faţa locului de
contorizare Area
Zonă AF
Histogramă
Afişare grilă
Pe ecran apar pictogramele opţiunii selectate în
momentul de faţă.
22
Pornirea şi iniţializarea
B Ecranul opţiunilor de
fotografiere(stânga)
14M
C Ecranul opţiunilor de
fotografiere(dreapta)
Mod Drive
(Acţionare)
Temporizator
Dimensiune
Dimensiune film
SF
Calitate imagine
Mod AF
Calitate film
Zonă de focalizare
Bliţ
Reglare lumină bliţ
RGB
OIS
ISO
Balanţă de alb
Reglare balanţă de
alb
ISO
Spaţiul de culoare
Opţiune de măsurare
Interval inteligent
Expertul de fotografii
OIS
Înregistrare voce
Apariţie / dispariţie a
imaginii
Anulare zgomot de
vânt
23
Metoda de selectare a opţiunilor / meniurilor
Atunci când apăsaţi butonul [MENU], puteţi selecta o opţiune sau un meniu dorit(ă) apăsând tasta
[/] sau [ ].
1 Apăsaţi butonul[MENU] în modul de
fotografiere.
2 Puteţi selecta opţiunea sau meniul dorit(ă)
apăsând tasta [///] sau [ ].
Butonul OK,
setare Selection AF
(AF selecţie)
Setare AF / MF, deplasare meniu ()
AF MF
WB
Setare metodă
de măsurare,
deplasare
meniu ()
ISO
Setare balanţă
de alb, deplasare
meniu ()
Setare ISO, deplasare meniu ()
3 Pentru a salva opţiunea sau meniul selectat(ă),
apăsaţi tasta [ ].
Reveniţi la pasul anterior.
Pentru a reveni la pasul anterior, apăsaţi butonul [MENU].
Utilizatorul poate reveni la starea de fotografiere
apăsând butonul [Declanşator].
24
Utilizarea selectorului
Utilizatorul poate modifica valoarea setării
meniului utilizând selectorul sau mutând ecranul
de meniu într-o locaţie dorită. De exemplu,
atunci când realizaţi o fotografie în modul Shutter
Speed Priority (Prioritate viteză obturator),
aceasta vă permite să reglaţi rapid viteza dorită a
obturatorului.
Exemplu. Utilizarea selectorului în modul S
1 Setaţi selectorul de moduri la S.
2 Reglaţi viteza obturatorului rotind selectorul.
• Valoarea deschiderii este setată automat
în funcţie de viteza setată a obturatorului.
Metoda de selectare a opţiunilor / meniurilor
Utilizarea [Fn]
Utilizând funcţia [Fn] a camerei foto, utilizatorul
poate accesa principalele funcţii, cum ar fi Quality
(Calitate), Size (Dimensiune), AF area (Zonă AF),
Flash (Bliţ), Color Space (Spaţiu de culoare), Smart
Range (Interval inteligent) şi OIS.
6 Apăsaţi tasta [].
7 Setaţi intensitatea bliţului utilizând tastele
[/] sau selectorul.
• Aceasta permite reglarea intensităţii
bliţului până la ±2 niveluri.
Exemplu. Setarea bliţului în modul P
Fill in
1 Rotiţi selectorul de moduri la P.
2 Apăsaţi butonul [Fn] de pe corpul camerei
-1
-2
0
Este afişat nivelul
de reglare a
intensităţii bliţului
+1
+2
foto.
3 Selectaţi Flash (Bliţ) utilizând tastele [/]
sau selectorul.
-2
0
SF
RGB
OIS
8 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până
Flash
-1
14M
la jumătate butonul [Declanşator] pentru a
focaliza.
+1
9 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
+2
realiza o fotografie.
14M
SF
RGB
OIS
4 Apăsaţi tasta [].
5 Setaţi opţiunea de meniu al bliţului folosind
[/] sau selectorul.
25
Modificarea tipului de afişare
Aflaţi cum puteţi modifica setările de bază pentru afişaj şi sunete, în funcţie de preferinţele dvs.
Modificarea tipului de afişare
Puteţi selecta metoda de afişare a pictogramelor şi
opţiunilor afişate în modul de fotografiere şi redare.
Apăsaţi de mai multe ori butonul [DISP].
Butonul DISP
09:45 2010.01.01
14M
SF
Setarea ecranului utilizatorului
Puteţi seta sau anula metoda de afişare a
informaţiilor despre fotografiere.
1 Apăsaţi butonul [MENU] în modul de fotografiere.
2 Selectaţi User setup (Configurare utilizator) ( 1)
→ User Display (Ecran utilizator) → o opţiune.
09:45 2010.01.01
14M
DISP
SFF
S
ISO
RGB
Grilă
Pictogramă
OIS
20 F3.7
Modul
Fotografiere
Modul Redare
26
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
• Afişează toate informaţiile de fotografiere setate de
utilizator, cu excepţia liniilor de grilă şi histogramei.
• Afişează toate modurile de fotografiere setate de
utilizator.
• Ascunde toate informaţiile, cu excepţia modului de
fotografiere, vitezei obturatorului, valorii deschiderii,
expunerii, numărului de fotografii disponibile şi
informaţiilor despre baterie.
• Afişează toate informaţiile meta pentru fotografiere.
• Afişează histograma RGB, opţiunea selectată în
momentul de faţă şi data setată.
• Afişează informaţiile despre viteza obturatorului, valorea
deschiderii, numele fişierului, fişierul redat şi numărul
total de fişiere salvate.
ISO
RGB
OIS
20 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
Histogramă
Pictogramă
Despre histogramă
Histograma se referă la un grafic în care este prezentată
distribuirea luminozităţii imaginii. Înfăţişează o imagine
întunecată dacă graficul este înclinat la stânga şi o imagine
luminoasă dacă graficul este înclinat la dreapta. Înălţimea
graficului depinde de informaţiile cromatice; graficul este mai
înalt dacă o anumită culoare este distribuită mai mult.
▲ Expunere insuficientă ▲ Expunere relevantă
▲ Expunere excesivă
Modificarea tipului de afişare
Setarea ecranului
Setările ecranului pot fi modificate în funcţie de
preferinţele utilizatorului.
1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi
butonul [MENU].
2 Selectaţi Setare 3 ( 3) → Display Select
(Selectare Display).
3 Selectaţi o opţiune dorită.
1
2
3
1
1
Display Select
Auto Select
Video Out
Main Display
2
3
Anynet+ (HDMI-CEC) EVF
HDMI Size
Auto
Firmware Update
MENU Back
OK
Set
Auto Select
Schimbaţi între Display Principal
(Selectare Auto) şi Vizor Electronic prin intermediul
senzorului ocular
Main Display
Ecranul va apărea numai cu ajutorul
(Display
Display Principal
Principal)
EVF (Vizor
Ecranul va apărea numai cu ajutorul
Electronic)
Vizor Electronic
27
Metoda simplă de realizare a fotografiilor
Utilizatorul poate realiza cu uşurinţă o fotografie, necesitatea configurării utilizatorului fiind minimă.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
.
3 Apăsaţi până la jumătate butonul
[Declanşator] pentru a focaliza.
14M
SMART
RGB
2 Aliniaţi subiectul în cadru.
Toate detaliile care apar pe vizor vor apărea
la fel pe ecran.
OIS
SMART
WHITE
0001
● Verde: Focalizarea este setată.
● Roşu: Focalizarea nu este setată.
4 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
14M
RGB
OIS
SMART
28
WHITE
0001
• Consultaţi secţiunea „Sfaturi pentru obţinerea
unei fotografii mai clare” (pag. 29) pentru a
realiza o fotografie mai clară.
• Apăsaţi [ ] pentru a vedea imaginile salvate
pe ecran.
Sfa turi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
Menţinerea corectă a camerei foto
Apăsarea până la jumătate a butonului declanşator
Aveţi grijă să nu
ţineţi mâna, părul
sau cureaua
camerei în faţa
obiectivului sau a
bliţului.
Stabilizarea imaginii
• Pentru a evita
neclaritatea datorată
mişcării camerei foto,
setaţi funcţia Stabilizare
optică a imaginii (OIS).
(pag. 33).
Pentru a verifica dinainte
dacă focalizarea compoziţiei
este setată corespunzător,
utilizaţi funcţia de apăsare
până la jumătate a
butonului declanşator. Dacă
apăsaţi până la jumătate
declanşatorul, focalizarea
şi expunerea sunt reglate
automat.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
125 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
Afişarea vitezei
obturatorului şi a
valorii deschiderii
setate
Cadru de focalizare
• Dacă este verde,
realizaţi fotografia
apăsând butonul
[Declanşator].
• Dacă este roşu,
modificaţi compoziţia
sau reglaţi din nou
focalizarea, deoarece
focalizarea nu este
corect setată.
29
Împiedicarea subiectului să se afle în afara zonei de focalizare
Înurmătoarele situaţii, imaginea poate apărea neclară din cauză că focalizarea subiectului poate fi dificilă
atunci când.
• Contrastul cromatic nu este suficient (un
subiect care poartă haine de o culoare identică
cu fundalul).
• Subiectul este în faţa unei lumini de fundal
puternice.
• Subiectul generează o lumină reflectată
puternică.
• Există un model orizontal care se repetă, de
exemplu, jaluzele.
• Subiectul nu este poziţionat în centru.
• Atunci când există un perete drept, de culoare
albă, care nu include modelele specifice.
• Atunci când subiectul se mişcă repede.
• Atunci când subiectul este prea aproape de
cameră.
Încercaţi să utilizaţi funcţia de blocare a focalizării.
Reglaţi focalizarea utilizând funcţia declanşator pe jumătate,
focalizarea putând fi astfel realizată cu uşurinţă. Apoi apăsaţi
butonul [Declanşator] după ce aţi adus camera foto la
compoziţia dorită. Continuaţi să ţineţi apăsat până la jumătate
butonul declanşator până când realizaţi o fotografie.
În timp ce butonul declanşator este apăsat până la
jumătate, apăsaţi butonul [AEL] al camerei foto pentru a
regla valoarea expunerii şi a actualiza informaţiile despre
focalizare, în funcţie de această setare. Pentru a anula
funcţia, apăsaţi încă o dată butonul [AEL]. (Manualul
utilizatorului de pe CD-ROM, pagina 77)
30
Utilizarea focalizării manuale
Atunci când funcţia de focalizare automată
nu funcţionează normal din cauza factorilor
de mediu, focalizarea poate fi reglată manual
setând metoda de focalizare la Manual Focus
(Focalizare manuală).
Dacă modul de focalizare a lentilelor este setat
pe Focus Manual (MF), această funcţie ajută la
focalizarea subiectului prin extinderea automată
a ecranului. Dacă focalizarea este reglată
utilizându-se imaginea mărită, focalizarea poate
fi reglată cu o mai mare precizie. (pag. 56)
• Utilizând nivelul de control [AF/MF],
focalizarea poate fi reglată manual.
• Dacă obiectivul nu prezintă butonul AF/
MF, puteţi seta opţiunea Manual Focus
(Focalizare manuală) (MF) în meniul
modului AF.
• Opţiunea selectabilă poate diferi în
funcţie de obiectivul utilizat.
• În momentul reglării manuale a focalizării,
imaginea poate apărea neclară dacă
focalizarea nu este setată corect.
Realizaţi o fotografie după setarea
corectă a focalizării.
• În momentul utilizării funcţiei de
focalizare manuală, AF Area (Zonă AF)
nu poate fi utilizată.
• În modul de filmare, nu puteţi seta
focalizarea utilizând imaginea mărită.
31
Setarea funcţiei de focalizare automată / manuală
Focalizarea poate fi reglată automat sau manual
utilizând butonul AF/MF de pe partea laterală a
obiectivului.
1 Utilizarea focalizării automate
Setaţi butonul AF/MF al obiectivului la AF.
Focalizarea este reglată automat prin apăsarea
până la jumătate a butonului declanşator.
2 Utilizarea focalizării manuale
Setaţi butonul AF/MF al obiectivului la MF.
Focalizarea poate fi reglată manual rotind inelul
de focalizare.
S-ar putea ca, la unele modele de obiectiv,
butonul AF/MF să nu existe. Vă rugăm să
luaţi în considerare acest aspect în momentul
achiziţionării obiectivului. (pag. 53)
32
Utilizarea zoom-ului
Dacă folosiţi inelul de zoom, puteţi mări (unghi de
telefotografie) sau reduce (unghi larg) dimensiunea
unei imagini modificând valoarea distanţei focale a
obiectivului camerei foto.
Reglaţi-o la dimensiunea dorită şi realizaţi fotografia.
1 Rotiţi inelul de zoom la stânga / dreapta după ce
aţi verificat focalizarea asupra subiectului.
 În funcţie de distanţa focală modificată,
subiectul poate apărea mărit sau micşorat.
2 Apăsaţi până la jumătate butonul [Declanşator]
pentru a focaliza.
3 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a realiza o
fotografie.
Focalizarea poate fi uşor modificată din cauza
distanţei focale modificate, de aceea se
recomandă să reglaţi din nou focalizarea înainte
de a realiza fotografia dacă aţi modificat distanţa
focală rotind inelul de zoom.
Stabilizarea optică a imaginii (OIS)
La utilizarea stabilizării optice a imaginii (OIS) în
momentul realizării fotografiilor, utilizatorul poate
focaliza cu precizie imaginile, deoarece această
funcţie reduce mişcarea camerei foto.
Utilizarea butonului OIS al obiectivului
Funcţia OIS poate fi utilizată numai dacă
obiectivul utilizat prezintă funcţia OIS.
Pentru a utiliza această funcţie, setaţi [OIS] la
ON.
OIS
ON
OFF
Utilizarea butonului OIS în opţiunea de meniu
După setarea butonului OIS, selectaţi funcţia OIS
în opţiunea de meniu
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul
[MENU].
2 Selectaţi Fotografiere3 (
o opţiune.
3/
3)
→ OIS →
OIS
OIS
Mode 1 Funcţia OIS este aplicată numai
atunci când declanşatorul este apăsat
(Modul 2)
complet sau până la jumătate.
Mode 2 Funcţia OIS este aplicată
(Modul 2) întotdeauna.
• Funcţia OIS poate să nu fie aplicată satisfăcător în
următoarele cazuri.
- La realizarea unei fotografii în timp ce se
urmăreşte un obiect aflat în mişcare
- Atunci când apare o vibraţie puternică dincolo de
intervalul de stabilizare
- Atunci când viteza obturatorului este prea mică,
din cauza unor condiţii precum fotografierea
nocturnă
- Atunci când bateria nu este suficient încărcată
- Atunci când se realizează fotografii în prim plan
• În momentul utilizării unui trepied, dezactivaţi funcţia
OIS, deoarece imaginea poate fi neclară din cauza
vibraţiei senzorului OIS.
• În cazul în care camera foto este supusă unui impact
în momentul fotografierii, ecranul poate deveni
neclar. În acest caz, camera foto poate funcţiona
normal dacă este închisă şi repornită.
• Consumul de energie a bateriei poate creşte odată
cu utilizarea funcţiei OIS, de aceea se recomandă ca
această funcţie să fie utilizată numai la nevoie.
• Pentru a seta funcţia OIS utilizând meniul, setaţi
[OIS] al obiectivului la ON. Este posibil ca această
funcţie să nu fie activă, în funcţie de modelul
obiectivului.
• Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta [Fn] în
modul de fotografiere.
33
Previzualizarea adâncimii
Atunci când nu utilizaţi funcţia de previzualizare a adâncimii, puteţi vedea subiectul prin camera foto
numai atunci când deschiderea este maximă (număr f minim) în modul de fotografiere. Dacă utilizaţi
funcţia de verificare a adâncimii câmpului înainte de a realiza fotografia, puteţi verifica în prealabil
adâncimea câmpului.
1 Apăsaţi butonul [Depth Preview]
(Previzualizare adâncime) în modul de
fotografiere.
Butonul de
previzualizare
a adâncimii
2 Puteţi verifica adâncimea câmpului utilizată
cu ajutorul ecranului şi vizorului.
Puteţi seta o altă funcţie a unui buton utilizând
opţiunea de meniu Key Mapping (Reprezentare
taste). (Manualul utilizatorului de pe CD-ROM,
pagina 77)
Ce este adâncimea câmpului?
Atunci când vă focalizaţi asupra unui anumit subiect, există un
interval în care obiectele mai apropiate şi mai îndepărtate vor
fi, de asemenea, focalizate Acest interval focalizat se numeşte
adâncimea câmpului.
Cu cât obiectivul superangular este mai larg, cu atât sunt mai
mari valoarea deschiderii şi adâncimea câmpului.
De exemplu, la oprirea deschiderii, f 11 este mai mare decât f 2.8.
Poziţia curentă a subiectului
10 metru
6 metru
4 metru
2 metru
1 metru
 Aceasta se referă la un interval
de focalizare adecvat atunci când
câmpul este adânc.
Poziţia curentă a subiectului
10 metru
6 metru
4 metru
2 metru
1 metru
 Aceasta se referă la un interval
de focalizare adecvat atunci când
câmpul este puţin adânc.
34
Utilizarea modului Automat inteligent
Modul automat inteligent permite realizarea de fotografii în stadiul optimizat după mediul de fotografiere,
fără o acţionare separată, deoarece camera foto recunoaşte automat diverse condiţii de fotografiere.
De aceea, chiar şi un începător poate utiliza cu uşurinţă camera foto.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Aliniaţi subiectul în cadru.
.
• Dacă aparatul foto setează o compoziţie
de fotografiere dorită, detectează automat
scena şi afişează pictograma de mod
corespunzătoare pe ecran.
14M
14M
SMART
RGB
SMART
WHITE
0001
Pictograma de mod
corespunzătoare este
afişată în funcţie de
scena detectată.
Fotografierea peisajelor
Fotografierea fundalurilor foarte luminoase
Fotografierea peisajelor noaptea
Fotografierea portretelor noaptea
Fotografierea peisajelor cu lumină de fundal, în
absenţa unui subiect uman
Fotografierea portretelor cu lumină de fundal
Fotografierea portretelor
Fotografierea în prim-plan
Fotografierea obiectelor în prim-plan
Fotografierea apusurilor
Fotografierea cerului senin
Fotografierea naturii, cum ar fi copacii şi frunzele
Fotografierea subiecţilor coloraţi în prim-plan
Fotografierea portretelor în prim-plan
După montarea pe un trepied, fotografiaţi
subiectul care nu se mişcă o perioadă de timp.
Fotografierea unui subiect aflat în plină mişcare
• Atunci când nu detectează mediul de fotografiere,
camera foloseşte setările de bază ale modului pentru
fotografiere .
• Chiar şi după detectarea feţei, camera poate să nu
recunoască modul portret, în funcţie de direcţia şi
luminozitatea feţei.
• Camera foto poate recunoaşte diferit aceeaşi scenă,
în funcţie în mediul de fotografiere, cum ar fi lumina,
mişcarea camerei, distanţa subiectului.
• Camera foto poate să nu recunoască în modul
, în funcţie de mişcarea subiectului, chiar dacă se
utilizează un trepied.
3 Apăsaţi până la jumătate butonul
[Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
35
Utilizarea modului Program (Program)
În modul Program, viteza obturatorului şi valoarea deschiderii sunt reglate automat, păstrându-se
luminozitatea corectă.
1 Rotiţi selectorul de moduri la P.
2 Setaţi opţiunile.
• Lista opţiunilor poate fi consultată
în secţiunea „Funcţii extinse de
fotografiere”. (Manualul utilizatorului de
pe CD-ROM, pagina 50)
14M
SF
ISO
RGB
Ce este metoda de comutare a programelor?
Dacă este utilizată această funcţie, viteza
obturatorului şi valoarea deschiderii dorite pot
fi selectate în timp ce este păstrată aceeaşi
luminozitate. Viteza obturatorului şi valoarea
deschiderii se modifică după următoarele reguli.
Valorile disponibile ale deschiderii pentru setarea
expunerii diferă în funcţie de modelul obiectivului.
Direcţia
selectorului
Viteză obturator redusă + deschidere
mărită
Viteză obturator mărită + deschidere
La dreapta
redusă
La stânga
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până
la jumătate butonul [Declanşator] pentru a
focaliza.
4 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
36
Modificarea valorii expunerii
Utilizarea modului Prioritate deschidere, Prioritate obturator sau Manual
Utilizând valoarea deschiderii pentru a regla cantitatea de lumină şi viteza obturatorului, puteţi realiza fotografii la
expunerea dorită.
În ceea ce priveşte modurile de fotografiere care permit reglarea valorii deschiderii şi a vitezei obturatorului,
acestea sunt modurile Prioritate deschidere, Prioritate viteză obturator şi Manual.
Utilizarea modului Aperture Priority
(Prioritate deschidere)
Modul Prioritate deschidere vă permite să setaţi
manual valoarea deschiderii în timp ce camera foto
selectează automat viteza adecvată a obturatorului.
1 Rotiţi selectorul de moduri la A.
2 Rotiţi selectorul pentru a regla valoarea deschiderii.
14M
Valoarea deschiderii
Valoarea deschiderii unui obiectiv poate fi reglată
pentru a controla cantitatea de lumină care ajunge
la senzorul de imagine. La deschiderea diafragmei
(valoarea deschiderii este redusă), obiectele aflate mai
aproape şi mai departe decât subiectul focalizat vor fi
în afara focalizării. La închiderea diafragmei (valoarea
deschiderii este mărită), câmpul focalizat este extins
înainte şi înapoi.
SF
ISO
RGB
OIS
A
20 F3.5
F4
3
2
1
3 Setaţi opţiunile.
0
1
2
+
3
0001
• Lista opţiunilor poate fi consultată în secţiunea
„Funcţii extinse de fotografiere”. (Manualul
utilizatorului de pe CD-ROM, pagina 50)
4 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la
jumătate butonul [Declanşator] pentru a focaliza.
5 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a realiza o
fotografie.
▲ Valoare a
deschiderii mărită
(deschidere
îngustă)
▲ Valoare a
deschiderii
redusă
(deschidere
largă)
37
Utilizarea modului Prioritate deschidere, Prioritate obturator sau Manual
Utilizarea modului Shutter Priority
(Prioritate obturator)
Modul Prioritate obturator vă permite să setaţi manual
viteza obturatorului în timp ce camera foto selectează
automat valoarea adecvată a deschiderii.
1 Rotiţi selectorul de moduri la S.
2 Rotiţi selectorul pentru a regla viteza
obturatorului.
14M
Viteza obturatorului
Viteza obturatorului este durata de timp pentru care
obturatorul este deschis. Vă puteţi bucura de multe
efecte interesante reglând viteza obturatorului. O
viteză a obturatorului redusă atenuează mişcarea în
imagine. Puteţi observa efectul vitezei asupra imaginii
atunci când viteza redusă a obturatorului este utilizată
pentru o fotografie.
O viteză mare a obturatorului este esenţială pentru
captarea mişcării. O viteză mai mare a obturatorului
surprinde subiectul în mişcare.
SF
ISO
RGB
OIS
S
250 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Setaţi opţiunile.
• Lista opţiunilor poate fi consultată în secţiunea
„Funcţii extinse de fotografiere”. (Manualul
utilizatorului de pe CD-ROM, pagina 50)
4 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la
jumătate butonul [Declanşator] pentru a focaliza.
5 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a realiza o
fotografie.
38
▲ Viteză obturator
redusă
▲ Viteză obturator
mare
Utilizarea modului Prioritate deschidere, Prioritate obturator sau Manual
Utilizarea modului Manual (Manual)
În modul Manual, puteţi realiza fotografii setând
direct diversele opţiuni de fotografiere, inclusiv
viteza obturatorului şi valoarea deschiderii.
1 Rotiţi selectorul de moduri la M.
2 Rotiţi selectorul pentru a regla viteza
obturatorului.
3 Rotiţi selectorul pentru a regla valoarea
deschiderii în timp ce ţineţi apăsat [EV].
Selector
Butonul EV
4 Setarea opţiunii de fotografiere dorite
• Lista opţiunilor poate fi consultată în
secţiunea „Funcţii extinse de fotografiere”.
(Manualul utilizatorului de pe CD-ROM,
pagina 50)
5 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până
la jumătate butonul [Declanşator] pentru a
focaliza.
6 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
• În cazul modului P (Program), S (Prioritate
obturator) sau A (Prioritate deschidere),
ecranul apare în culoarea roşie pentru fiecare
parte din afara intervalului de expunere.
Modul P: Semnul roşu apare pentru viteza
obturatorului şi valoarea deschiderii.
Modul S: Semnul roşu apare pentru viteza
obturatorului.
Modul A: Semnul roşu apare pentru valoarea
deschiderii.
• Viteza ISO nu poate fi setată automat în modul
M (Manual).
39
Utilizarea modului Noapte / Portret / Peisaj
Utilizarea modului Night (Noapte)
Utilizarea modului Portrait (Portret)
În momentul utilizării modului Noapte, puteţi
folosi valoarea de expunere optimă pentru un
mediu întunecat.
În modul Portret, efectul optim poate fi obţinut în
momentul realizării unui portret.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate
butonul [Declanşator] pentru a focaliza.
3 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a realiza o
fotografie.
În modul Noapte, se recomandă să utilizaţi un
trepied, un buton de eliberare a declanşatorului
(achiziţionat separat) sau funcţia Temporizator
pentru a reduce la minimum mişcarea camerei
foto.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate
butonul [Declanşator] pentru a focaliza.
3 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a realiza o
fotografie.
În modul Portret, zona de focalizare este setată
automat la o faţă, deoarece este setată automat
la modul Face Detection AF (Detectare faţă AF).
Utilizarea modului Landscape (Peisaj)
Acest mod este util atunci când aveţi nevoie de o
focalizare clară pentru un peisaj natural.
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la jumătate
butonul [Declanşator] pentru a focaliza.
3 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a realiza o
fotografie.
În modul Peisaj, viteza obturatorului este reglată
automat, în funcţie de valoarea deschiderii.
Se recomandă să utilizaţi un trepied în cazul
unei viteze reduse a obturatorului.
40
Utilizarea modului Scenă
Dat fiind că o opţiune corespunzătoare este setată în prealabil de către scenă, fotografia poate fi
realizată convenabil selectând o scenă potrivită pentru situaţie.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Selectaţi o scenă.
.
 Apăsaţi butonul [MENU] pentru a selecta o
scenă. Puteţi selecta o scenă dorită.
 Pentru modul Beauty Shot (Fotografie
cu opţiune de înfrumuseţare), consultaţi
„Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu
opţiune de înfrumuseţare)”.
1 Beauty Shot
MENU Back
OK
Set
3 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până la
jumătate butonul [Declanşator] pentru a focaliza.
4 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a realiza o
fotografie.
Atunci când camera foto este setată la modul de
inactivitate în timp ce selectorul de moduri este setat
la
, puteţi selecta direct o scenă dorită apăsând
tasta [Fn].
41
Utilizarea modului Scenă
Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie
cu opţiune de înfrumuseţare)
În modul Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare,
puteţi realiza fotografii retuşând pielea, făcând-o
fină şi fără imperfecţiuni.
.
1 Rotiţi selectorul de moduri la
2 Apăsaţi butonul [MENU].
3 Selectaţi Fotografiere1 ( 1) → SCENE
(SCENĂ) → Beauty Shot (Fotografie cu
opţiune de înfrumuseţare).
4 Selectaţi Fotografiere3 ( 3) → Face Tone
(Nuanţa pielii).
5 Setaţi opţiunile.
 Selectaţi o setare superioară pentru ca
pielea subiectului să pară mai deschisă.
1
2
3
1
Face Tone
Level 1
Face Retouch
Level 2
1
2
3
Level 3
MENU Back
OK
Set
6 Selectaţi Fotografiere3 (
Retouch (Retuşare faţă).
42
3)
→ Face
7 Setaţi opţiunile.
 Selectaţi o setare superioară pentru ca
pielea subiectului să pară mai deschisă.
1
2
3
1
Face Tone
Face Retouch
1
2
3
Level 1
Level 1
Level 2
Level 3
MENU Back
OK
Set
8 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până
la jumătate butonul [Declanşator] pentru a
focaliza.
9 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
În modul Beauty Shot (Fotografie cu opţiune
de înfrumuseţare), zona AF este setată la Face
Detection AF (Detectare faţă AF) sau la SelfPortrait AF (Autoportret AF).
Înregistrarea unui film
În modul de realizare a filmelor, înregistrările pot fi salvate la calitate de înaltă definiţie (1280x720).
Puteţi înregistra filme cu o durată de maximum 25 de minute. Videoclipul înregistrat este salvat ca fişier
H.264 (MPEG-4.AVC).
1 Rotiţi selectorul de moduri la .
2 Apăsaţi butonul [MENU].
3 Selectaţi Fotografiere1 ( 1) → Quality
(Calitate).
4 Setaţi opţiunile.
5 Selectaţi Fotografiere3 (
(Voce).
3)
→ Voice
6 Selectaţi dacă doriţi să înregistraţi vocea.
7 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a începe
înregistrarea.
• În momentul înregistrării unui film, frecvenţa
cadrelor este fixată la 30 fps (30 cadre/
secundă).
• În momentul realizării unui film, apăsaţi o
dată butonul [Depth Preview] (Previzualizare
adâncime) pentru a activa funcţia AF şi încă
o dată pentru a o dezactiva. Este posibil ca
această funcţie să nu fie activă, în funcţie de
modelul de obiectiv utilizat.
Pauză în timpul înregistrării unui film
Utilizând funcţia Pauză, puteţi filma numai
scenele dorite într-un singur fişier, fără să
generaţi mai multe videoclipuri.
REC
Pentru a face o pauză în timpul înregistrării,
apăsaţi tasta [ ].
00:01
F3.5
01:00
3
2
1
0
1
2
+
3
01:00
• Pentru a continua înregistrarea, apăsaţi din nou
tasta [ ].
8 Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri
înregistrarea.
43
Înregistrarea unui film
• H.264 (MPEG-4 partea10/AVC) este cel mai
recent format de codificare video stabilit în
2003 de către ISO-IEC în colaborare cu ITU-T.
Dat fiind că acest format utilizează o rată de
comprimare mare, o cantitate mai mare de date
poate fi salvată pe aceleaşi medii de stocare.
• La utilizarea unei cartele de memorie cu
inscripţionare lentă, înregistrarea filmului dvs.
poate fi întreruptă, deoarece cartela nu poate
procesa la rata de salvare a videoclipului. În
acest caz, puteţi soluţiona problema înlocuind
cartela de memorie cu una mai rapidă sau
reducând dimensiunea videoclipului.
• Atunci când opţiunea de stabilizare a imaginii
este setată în timpul realizării unui film, sunetul
stabilizatorului de imagine poate fi înregistrat.
• Atunci când capacitatea unui fişier înregistrat
depăşeste 4 GB, înregistrarea filmului va fi
oprită automat. În acest caz, înregistrarea poate
continua dacă se începe o nouă înregistrare.
• La formatarea unei cartele de memorie, se
recomandă să folosiţi această cameră foto.
Atunci când formatul este rulat pe un alt
produs sau pe PC, imaginile se pot deteriora
sau capacitatea cartelei de memorie se poate
modifica.
44
• Dacă obiectivul camerei foto este scos în
timpul înregistrării unui film, înregistrarea va
fi întreruptă. Nu înlocuiţi obiectivul în timpul
înregistrării.
• În momentul realizării unui film, fiţi atent,
deoarece sunetele de funcţionare, cum ar fi
sunetul zoom-ului şi sunetul butoanelor, pot fi
înregistrate.
• În momentul schimbării bruşte a unghiului de
filmare în timpul realizării unui film, imaginile
pot să nu fie captate corect. La înregistrarea de
filme, se recomandă să se utilizeze trepiedul.
Astfel, mişcarea camerei foto va fi minimă.
• La realizarea de filme, numai funcţia Multi AF
(AF multiplă) este acceptată. Astfel, nu puteţi
utiliza o funcţie de setare a zonei de focalizare,
precum Face Detection (AF Detectare faţă
AF).
Aflaţi mai multe despre funcţia de fotografiere de bază
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului de pe CD-ROM (
).
* Valoarea implicită
Capitol
Funcţie
Descriere
Utilizarea
modului
Manual
(Manual)
Utilizarea
expunerii bulb
(perioada de
deschidere
a diafragmei
în funcţie de
durata apăsării
declanşatorului)
În momentul utilizării modului Manual, puteţi seta modul
de expunere „bulb” rotind încă o dată selectorul la viteza
obturatorului de 30" (sec.).
Setarea valorii
deschiderii
Realizarea
unui film
Dispariţia
treptată a
imaginii de pe
ecran
Utilizarea Wind
Cut (Anulare
zgomot de vânt)
44
Puteţi seta valoarea deschiderii în momentul realizării unui
film. (Program*, Aperture Priority) (Program*, Prioritate
deschidere)
Ecranul poate deveni treptat mai întunecat sau mai luminos
pe durata înregistrării dacă utilizaţi funcţia de apariţie
/ dispariţie a imaginii. (Off*, In, Out, In-Out) (Oprit*,
Apariţie, Dispariţie, Apariţie-Dispariţie)
Utilizând funcţia de eliminare a zgomotului produs de vânt,
puteţi îndepărta unele sunete din jur, pe lângă şuieratul
vântului. (Off*, On) (Oprit*, Pornit)
48
48
49
45
Setarea rezoluţiei şi calităţii
Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta [Fn] în modul de fotografiere.
Setarea unei rezoluţii
Pentru ca fotografia sau videoclipul dvs. să
redea cât mai multe detalii şi să prezinte o
calitate excelentă, setaţi rezoluţia la cea mai
înaltă valoare. Principalul dezavantaj este că
dimensiunea fişierului creşte mult.
Setarea rezoluţiei imaginii
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 1( 1) → Photo Size
(Dimensiune fotografie) → o opţiune.
Dimensiune
imagine (aspect
afişare)
Utilizarea corectă
x 3056 Pentru optimizarea la
14M 4592(3:2)
dimensiunea maximă A1
x 2592 Pentru optimizarea la
10M 3872(3:2)
dimensiunea maximă A2
Pentru optimizarea la
3008
x
2000
6M
(3:2)
dimensiunea maximă A3
Pentru optimizarea la
1920
x
1280
2M
(3:2)
dimensiunea maximă A5
46
Pentru redare pe HDTV
4592 x 2584 sau optimizare pentru
(16:9)
dimensiunea A1 (16:9)
Pentru redare pe HDTV
3872 x 2176 sau optimizare pentru
(16:9)
dimensiunea A3 (16:9)
Pentru redare pe HDTV
3008 x 1688 sau optimizare pentru
(16:9)
dimensiunea A4 (16:9)
Pentru redare pe HDTV
1920 x 1080 sau optimizare pentru
(16:9)
dimensiunea A5 (16:9)
Setarea rezoluţiei videoclipului
1 Apăsaţi butonul[MENU] în modul de realizare a
filmelor.
2 Selectaţi Fotografiere 1(
1) → Movie Size
(Dimensiune videoclip) → o opţiune.
1280
(16:9) La redarea pe HDTV
640 La redarea pe un televizor obişnuit
640 (4:3)
320 În momentul încărcării şi utilizării pe
320 (4:3)
web
Setarea rezoluţiei şi calităţii
Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta [Fn] în modul de fotografiere.
Setarea calităţii imaginii pentru fotografii
Fotografia realizată este salvată în formatul
JPEG sau RAW.
Rata de compresie este redusă pe măsură ce
calitatea imaginii se îmbunătăţeşte. Trebuie să
măriţi dimensiunea fişierului pentru a obţine o
imagine de o calitate mai bună.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 1 ( 1) → Quality
(Calitate) → o opţiune.
SF
F
N
RAW
RAW
S.FINE
RAW
FINE
RAW
NORMAL
Super Fine
(Excelentă)
Fine (Bună)
Normal (Normală)
RAW
S.Fine+RAW
(Excelentă +
RAW)
Fine+Raw (Bună
+ RAW)
Normal+RAW
(Normală + RAW)
• Imaginile în format RAW sunt salvate
fără pierderea datelor, iar dimensiunea
imaginii este setată la14M(4592 x
3056). Deşi setările precum balanţa de
alb, contrastul, saturaţia şi claritatea
nu sunt reflectate în imagine, acestea
sunt salvate ca informaţii. Dacă doriţi
să salvaţi datele RAW în imagini în
formatul JPEG sau TIFF, trebuie să
folosiţi software-ul livrat (SAMSUNG
RAW Converter). Fişierele RAW
prezintă extensia „SRW”. (De exemplu:
„SAM_9999.SRW”)
Calitatea este setată la excelentă
Calitatea este setată la bună
Calitatea este setată la normală
Salvaţi în formatul de fişier RAW
Salvaţi imaginea de calitate excelentă
şi fişierul RAW în acelaşi timp
Salvaţi imaginea de calitate bună şi
fişierul RAW în acelaşi timp
Salvaţi imaginea de calitate normală şi
fişierul RAW în acelaşi timp
Setarea calităţii filmului
Filmele înregistrate sunt salvate la calitate
obişnuită sau ridicată.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 1 ( 1) → Quality
(Calitate) → o opţiune.
Normal
Setaţi calitatea normală
(Normală)
HQ
Setaţi calitatea ridicată
47
Utilizarea temporizatorului
Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta [ ] în modul de fotografiere.
Setarea temporizatorului
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2( 2) → Drive
(Acţionare).
3 Apăsaţi butonul [Fn] după ce aţi selectat
Temporizator.
4 Selectaţi durata de funcţionare folosind
selectorul sau tastele [ / ].
• Puteţi selecta setarea temporizatorului în
intervalul 2 ~ 30 de secunde.
2
Timer
2
MENU Back
10
30
Reset
5 Fotografia este realizată automat după ce
durata de timp setată a expirat .
Pentru a anula funcţia temporizatorului,
apăsaţi din nou tasta [ ] sau apăsaţi
butonul [Declanşator].
48
Fotografierea în locuri întunecate
Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta [Fn] în modul de fotografiere.
Utilizarea butonului bliţului
Setarea opţiunii de bliţ
Bliţul se declanşează atunci când bliţul încorporat este
deschis cu ajutorul butonului de bliţ. Atunci când bliţul
este închis, nu se va declanşa. Modurile
,
,
, şi acceptă deschiderea automată şi lumina bliţului.
Dacă se realizează fotografii într-un loc întunecat,
imaginea poate apărea întunecată, deoarece sursa de
lumină nu este suficientă. Apăsaţi tasta [ ] pentru a
deschide bliţul.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2 ( 2) → Flash (Bliţ)
→ o opţiune.
Butonul
de bliţ
1 În modul Fotografiere, apăsaţi tasta [ ].
2 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până
la jumătate butonul [Declanşator] pentru a
focaliza.
3 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
• Chiar dacă bliţul încorporat este deja
deschis prin utilizarea butonului „Bliţ”,
funcţia de ieşire automată şi declanşare nu
este acceptată atunci când opţiunea de bliţ
a meniului este setată la Off (Oprit).
Off (Oprit)
SMART
Smart Flash
(Bliţ inteligent)
Bliţul nu este declanşat.
Cantitatea de lumină a bliţului este reglată automat
în funcţie de expunerea din mediul înconjurător.
Auto (Automat)
Bliţul este declanşat automat în locurile întunecate.
Auto+Red
(Automat + roşu)
Bliţul este declanşat automat şi împiedică apariţia
efectului de ochi roşii.
• Bliţul este întotdeauna declanşat.
• Intensitatea luminii bliţului este controlată
automat.
Bliţul este întotdeauna declanşat şi împiedică
apariţia efectului de ochi roşii.
Bliţul este declanşat imediat după deschiderea
obturatorului
Bliţul este declanşat chiar înainte de închiderea
obturatorului
49
Fill in (Umplere)
Fill-in Red
(Umplere roşu)
1st Curtain
(Prima perdea)
2nd Curtain
(A doua perdea)
Fotografierea în locuri întunecate
• Fotografia poate fi realizată mai bine
dacă subiectul se află în raza bliţului.
(Consultaţi indicaţia din secţiunea
„Specificaţii”).
• Puteţi seta opţiunea bliţ automat numai
pentru bliţul extern utilizat exclusiv de
către NX.
• Opţiunile de bliţ disponibile diferă în
funcţie de modurile de fotografiere.
50
Utilizarea funcţiei de corecţie a efectului
de ochi roşii
În momentul realizării unui portret în locuri
întunecate, efectul de ochi roşii poate apărea în
momentul declanşării bliţului. În acest caz, setaţi
opţiunea bliţului la Auto+Red (Automat + roşu)
sau la Fill-in+Red (Umplere + roşu).
• Cu ajutorul funcţiei de corecţie, efectul de
ochi roşii poate fi îndepărtat prin funcţia
de bliţ preliminar, înainte de declanşarea
bliţului.
• Dacă subiectul se mişcă sau este la
distanţă de camera foto în momentul
declanşării bliţului preliminar, este posibil
ca funcţia să nu funcţioneze corect.
Fotografierea în locuri întunecate
Prima perdea, a doua perdea
Reglarea sensibilităţii ISO
Următoarele imagini au fost obţinute prin fotografierea
unui subiect care se mişcă în linie dreaptă cu opţiunile
1st Curtain (Prima perdea) şi 2nd Curtain (A doua
perdea). În cazul utilizării funcţiei de bliţ 1st Curtain
(Prima perdea), partea frontală a imaginii va rămâne
clară, deoarece bliţul este declanşat imediat după
deschiderea obturatorului. Dat fiind că bliţul este
declanşat într-un moment ulterior dacă aţi utilizat
opţiunea 2nd Curtain (A doua perdea), fotografia redă
ultima imagine clară a subiectului.
Sensibilitatea ISO, adică sensibilitatea unui film, stabilită
de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO),
reprezintă gradul de reacţie atunci când camera foto
primeşte lumină. Dat fiind că reacţionează cu o mai mare
sensibilitate atunci când valoarea ISO este mai mare, o
fotografie naturală poate fi obţinută într-un loc întunecat
prin mărirea valorii ISO. Aceasta reduce gradul de mişcare
a camerei foto la o viteză a obturatorului mai mare.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul
[MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 1 (
1)
→ ISO → o
opţiune.
Ball moving direction
 Utilizarea opţiunii
1st Curtain
(Prima perdea)
Ball moving direction
 Utilizarea opţiunii
2nd Curtain (A
doua perdea)
• Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu
atât mai mari sunt interferenţele de imagine
care se pot produce.
• Atunci când se foloseşte funcţia de reducere
a interferenţelor, interferenţele provocate de
ISO foarte sensibilă pot fi reduse. (Manualul
utilizatorului de pe CD-ROM, pagina 53)
• Setările ISO disponibile pot diferi în funcţie de
modul de fotografiere selectat.
• Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta
[ISO] în modul de fotografiere.
51
Fotografierea în locuri întunecate
Reglarea cantităţii de lumină a bliţului
În momentul setării opţiunii de bliţ, puteţi regla
cantitatea dorită de lumină a bliţului.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2( 2) → Flash (Bliţ).
3 Apăsaţi butonul [Fn] după ce aţi selectat o
opţiune dorită.
4 Setaţi intensitatea bliţului utilizând tastele
[ / ] sau selectorul.
• Aceasta permite reglarea intensităţii
bliţului până la ±2 niveluri.
1
Flash Exposure Value
-1
-2
MENU Back
52
0
Este afişat nivelul
de reglare a
intensităţii bliţului
+1
+2
Reset
• Atunci când subiectul este prea aproape,
sensibilitatea ISO este ridicată sau valoarea
expunerii este prea mică sau prea mare, efectul
de reglare va fi redus chiar şi atunci când
cantitatea de lumină a bliţului este controlată.
• Reglarea cantităţii de lumină a bliţului nu
este disponibilă pentru anumite moduri de
fotografiere.
• Atunci când un bliţ extern prezintă funcţia de
control al bliţului, valoarea de control al luminii
a bliţului extern este aplicată în momentul
conectării la camera foto.
• Dacă subiectul este foarte aproape în
momentul fotografierii cu bliţul încorporat, o
parte a imaginilor poate apărea întunecată,
deoarece lumina bliţului interferează cu
obiectivul. Verificaţi distanţa dintre camera
foto şi subiect în momentul în care realizaţi
fotografii. Distanţa de interferenţă cu lumina
bliţului poate varia în funcţie de obiectivul
utilizat.
• Atunci când se montează capacul obiectivului,
lumina bliţului încorporat poate fi obstrucţionată
de capac. Scoateţi capacul atunci când utilizaţi
bliţul încorporat.
Metodele de focalizare
Modificarea metodelor de focalizare
În funcţie de subiectul fotografiat, puteţi seta
diverse metode de focalizare.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2 ( 2/ 2) → AF
Mode (Mod AF) → o opţiune.
Dacă focalizarea este
setată prin apăsarea până
Single AF la jumătate a butonului
(AF unică) [Declanşator], fixaţi
focalizarea în poziţia
respectivă.
În timp ce ţineţi apăsat
Continuous
până la jumătate butonul
AF
[Declanşator], focalizarea
(AF
este fixată continuu, în funcţie
continuă)
de subiect.
Manual
Reglaţi manual focalizarea
Focus
(Focalizare rotind inelul de focalizare.
manuală)
• Utilizând nivelul de control [AF/MF],
focalizarea poate fi reglată manual.
• Atunci când obiectivul nu prezintă un
buton AF/MF, focalizarea poate fi reglată
manual în mod AF, selectând Manual
Focus (Focalizare manuală) (MF).
• Opţiunea selectabilă poate diferi în
funcţie de obiectivul utilizat.
• În momentul reglării manuale a focalizării,
imaginea poate apărea neclară dacă
focalizarea nu este setată corect.
Realizaţi o fotografie după setarea
corectă a focalizării. (pag. 30)
• Opţiunea de mod AF poate fi selectată
direct apăsând tasta [
] de pe corpul
camerei foto.
53
Metodele de focalizare
Modificarea zonei de focalizare
Puteţi obţine fotografii clare şi vii dacă zona de
focalizare este modificată în funcţie de poziţia
subiectului.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2( 2) → AF Area
(Zonă AF) → o opţiune.
Selection AF
(AF selecţie)
Multi AF
(AF multiplă)
Face Detection
AF (AF
detectare faţă)
Self-Portrait AF
(AF autoportret)
54
Focalizarea este setată în
funcţie de zona selectată.
Afişează pe ecran toate
locurile în care focalizarea
este setată corect.
Afişează pe ecran zonele
în care focalizarea este
setată corect.
Când auziţi efectul sonor
în momentul fotografierii
autoportretului, puteţi
verifica poziţia feţei
subiectului.
• Opţiunea selectabilă poate diferi în
funcţie de modul de fotografiere.
• Atunci când butonul AF/MF al obiectivului
este setat la MF, zona AF nu poate fi
modificată prin intermediul meniului de
fotografiere.
• În momentul selectării funcţiei Multi AF
(AF multiplă), zona AF apare în culoarea
verde cât timp subiectul este în aria de
focalizare.
• Funcţia poate fi setată direct apăsând
tasta [Fn] în modul de fotografiere.
Metodele de focalizare
Setarea unei focalizări pe zona selectată
În compoziţia de fotografiere, o fotografie poate
fi realizată setând focalizarea la zona dorită de
utilizator.
4 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [ ].
5 Apăsaţi [///] pentru a mişca zona de
focalizare.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul
[MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2 (
2) → AF Area (Zonă
AF) → Selection AF (AF selecţie).
1
2
3
1
1
2
3
AF Mode
AF Area
Selection AF
AF Priority
Multi AF
MF Assist
Face Detection AF
Drive
Self-Portrait AF
AF Zoom
Move
6 Reglaţi dimensiunea zonei de focalizare cu
ajutorul selectorului.
Flash
MENU Back
OK
Set
3 Apăsaţi butonul [MENU] pentru a reveni la
modul anterior.
AF Zoom
Move
7 Aliniaţi subiectul în cadru şi apăsaţi până
la jumătate butonul [Declanşator] pentru a
focaliza.
8 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
55
Metodele de focalizare
Setarea Asistenţă Focus Manual
Dacă modul de focalizare a lentilelor este setat
pe Focus Manual (MF), această funcţie ajută la
focalizarea subiectului prin extinderea automată
a ecranului.
1 Setaţi metoda de focalizare pe Focus
Manual.
2 Selectaţi Fotografiere 2 (
2) → MF
Assist (Asistenţă Focus Manual).
3 Selectaţi o opţiune dorită.
2
1
3
1
1
2
3
AF Mode
AF Area
AF Priority
On
MF Assist
Off
Drive
On
Flash
MENU Back
OK
Set
Off (Oprit) Nu măriţi subiectul de pe ecran dacă este
în modul Focus Manual
On (.nit)
Măriţi subiectul de pe ecran atunci când
ajustaţi focalizarea în modul Focus Manual
56
Detectarea feţelor
În momentul utilizării funcţiei Face Detection AF (AF detectare faţă), focalizarea poate fi setată în jurul
feţei subiectului uman în momentul realizării unui portret. De asemenea, această funcţie poate fi foarte
utilă în cazul autoportretului.
Detectarea feţelor normale
În momentul utilizării opţiunii Face Detection AF
(AF Detectare faţă), focalizarea automată poate
fi setată pe baza feţei.
În momentul setării compoziţiei de fotografiere,
camera foto detectează automat 10 feţe şi
setează focalizarea şi expunerea.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul
[MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2 (
2) → AF Area
(Zonă AF) → Face Detection AF
(AF detectare faţă).
Cadrul de focalizare
apare în culoarea albă
pentru cea mai apropiată
faţă şi în culoarea gri
pentru restul feţelor.
• Este posibil ca opţiunea de detectare a feţei să
nu fie eficientă atunci când.
- Subiectul este prea departe
- Mediul este prea luminos sau prea întunecat
- Subiectul nu se află cu faţa către camera foto
- O parte a feţei este ascunsă de obiecte, de
exemplu ochelari de soare.
- Expresia facială se schimbă considerabil
- Lumina sau lumina de fundal reflectată pe
faţă nu este uniformă
- În funcţie de opţiunea Picture Wizard (Expert
de fotografii), este posibil ca faţa subiectului
să nu fie recunoscută.
• Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul de
fotografiere.
• Această funcţie nu poate fi utilizată atunci
când au fost setate opţiuni precum expertul de
fotografii, focalizarea manuală şi AF selecţie.
• Funcţia de detectare a feţelor funcţionează
mai repede atunci când camera foto este mai
aproape de subiect.
• În momentul utilizării funcţiei Face Detection
AF (AF detectare faţă), zona de focalizare albă
este setată automat la focalizare.
57
Detectarea feţelor
Detectarea autoportretelor
În momentul realizării unui autoportret, distanţa
focală este fixată la o valoare care permite
fotografierea în prim-plan. Dacă faţa este
detectată în centru, este emis un sunet, pentru
ca fotografia să fie realizată.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul
[MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2 (
2) → AF
Area (Zonă AF) → Self-portrait AF (AF
autoportret).
3 Apăsaţi butonul [Declanşator] dacă se
aude un sunet de fotografiere.
Faţa este poziţionată în centru, cu
sunet (sunet rapid).
58
Reglarea luminozităţii şi culorii imaginilor
Reglarea expunerii (luminozitate)
Fotografiile pot fi realizate luminoase sau
întunecate, în funcţie de cantitatea de lumină.
În acest caz, reglarea corespunzătoare poate fi
efectuată controlând cantitatea de lumină care
pătrunde în obiectiv.
 Mai închis -  0
 Mai deschis +
1 Verificaţi focalizarea corectă a subiectului în
modul de fotografiere.
2 Reglaţi la o valoare de expunere dorită
rotind selectorul în timp ce ţineţi apăsat
butonul [ ].
• Reglarea valorii de expunere poate fi
verificată de pe vizor şi afişaj.
3 Apăsaţi butonul [Declanşator] pentru a
realiza o fotografie.
• În momentul reglării şi utilizării valorii de
expunere setate, imaginea poate fi prea
luminoasă sau prea întunecată, în funcţie de
mediul de fotografiere. Realizaţi o fotografie
reglând valoarea de expunere în funcţie de
mediul de fotografiere.
• Atunci când este greu de apreciat o valoare
corectă de expunere, setaţi setarea detaliată
AE BKT (fotografii succesive cu mărire
/ reducere a expunerii). Sunt realizate
succesiv 3 fotograii, inclusiv una mai
întunecată cu o treaptă şi una mai luminoasă
cu o treaptă (Manualul utilizatorului de pe CDROM, pagina 73).
• Avertismentul de expunere apare în culoarea
roşie pentru fiecare parte care depăşeşte
intervalul „±3”.
Indice de
expunere
+
3
2
1
0
1
2
3
3 2
standard
Afişare
nivel de
Avertisment de Subexpunere Supraexpu- expunere
(imaginea
nere (imaginexpunere
devine mai ea devine mai
întunecată)
luminoasă)
59
Reglarea luminozităţii şi culorii imaginilor
Setarea balanţei de alb
Diversele surse de lumină vor afecta culoarea rezultată
a fotografiei dvs. Pentru a realiza o fotografie în culori
apropiate de culorile pe care le putem observa cu ochiul
liber, selectaţi o balanţă de alb potrivită pentru sursa de
lumină sau reglaţi manual temperatura dorită a culorii.
În cazul unei surse de lumină greu de luat în
considerare, fotografia poate fi realizată reglând manual
balanţa de alb, în funcţie de situaţia de fotografiere.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 1 ( 1/ 1) →
White Balance (Balanţă de alb) → o opţiune.
Auto WB
(BA
automată)
Daylight
(Lumina
zilei)
Cloudy
(Înnorat)
Sursa optimă de lumină este setată
automat în funcţiile de condiţiile de
iluminare ale camerei foto.
Opţiune adecvată pentru fotografiile
în aer liber într-o zi însorită
Opţiune adecvată pentru locurile
umbrite şi zilele înnorate
Indicator luminos pentru zi,
Fluorescent fluorescent, potrivit mai ales pentru
White (Alb lumina fluorescentă albă cu o
fluorescent) temperatură a culorii de aproximativ
4.200K
60
Indicator luminos pentru zi,
Fluorescent fluorescent, potrivit mai ales pentru
NW (NW lumina fluorescentă de zi cu o
fluorescent) temperatură a culorii de aproximativ
5.000K
Indicator luminos pentru zi,
Fluorescent fluorescent, potrivit mai ales pentru
Daylight (Zi lumina fluorescentă de tip zi cu o
fluorescent) temperatură a culorii de aproximativ
6.500K
Opţiune adecvată pentru
Tungsten
becurile cu halogen şi becurile
(Tungsten)
incandescente
Flash WB Adecvată în cazul în care se
(BA bliţ)
foloseşte bliţul încorporat.
Custom
Setare prin măsurarea directă a
Set (Setare
sursei de lumină
personalizată)
Color Temp.
Setarea manuală a temperaturii
(Temp.
culorii
culoare)
Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta
[WB] în modul de fotografiere.
Modificarea metodei de fotografiere
Nu este uşor să surprindeţi un obiect care se mişcă rapid sau să redaţi expresia facială şi mişcarea unei
persoane. În acest caz, vă rugăm să selectaţi opţiunea de fotografiere succesivă.
Metoda de fotografiere succesivă şi
configurarea temporizatorului
Single (Unic)
Continuous
(Continuu)
Burst (Impuls)
Puteţi selecta opţiunea corespunzătoare de
fotografiere succesivă.
Timer
(Temporizator)
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul
[MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 2 (
2)
→ Drive
AE BKT
(Acţionare) → o opţiune.
WB BKT (BA
BKT)
Butonul modului
Acţionare
Funcţia poate fi setată direct apăsând tasta [
în modul de fotografiere.
]
P Wiz BKT
(Expertul de
fotografii BKT)
Realizaţi o singură fotografie odată cu
fiecare apăsare a declanşatorului.
Puteţi realiza succesiv fotografii în timp ce
ţineţi apăsat declanşatorul, chiar 3 fotografii
pe secundă
Realizarea a 30 de fotografii pe secundă
după apăsarea o dată pe butonul
declanşator
Realizarea automată a unei fotografii după
o anumită perioadă de timp, activând funcţia
temporizator (durata poate fi setată la 1
secundă în intervalul 2~30 de secunde)
Dacă apăsaţi o dată pe butonul declanşator,
sunt realizate succesiv 3 fotografii ale
imaginii originale, o imagine mai întunecată
cu o treaptă şi o imagine mai luminoasă cu
o treaptă.
În momentul în care apăsaţi o dată pe
butonul declanşator, sunt realizate succesiv
3 fotografii pentru care balanţa de alb este
setată diferit, pe lângă imaginea originală.
În momentul în care apăsaţi o dată pe
butonul declanşator, sunt salvate succesiv
3 fotografii pentru care expertul de
fotografii este setat diferit.
61
Modificarea metodei de fotografiere
• Opţiunile pot fi diferite în funcţie de modul
de fotografiere.
• BA BKT şi expertul de P Wiz BKT sunt
funcţiile care corectează imaginea după
fotografiere.
• În cazul în care calitatea fotografiilor
este setată la formatul RAW, opţiunile
de setare a variaţiei de expunere (WB
BKT (BA BKT), P Wiz BKT (Expertul de
fotografii BKT)) nu pot fi utilizate.
• În cazul opţiunii de fotografiere Burst
(Impuls), nu puteţi selecta dimensiunea
imaginii, iar calitatea imaginii este fixată
la 1472x976. De asemenea, în momentul
realizării unei fotografii în modul Burst
(Impuls), durata de salvare a imaginii
poate fi prelungită.
• În cazul opţiunii de fotografiere Burst
(Impuls), fotografiile realizate nu pot fi
salvate în formatul RAW, iar viteza ISO
100 nu poate fi setată de utilizator.
• Nici bliţul încorporat, nici cel extern nu se
declanşează atunci când utilizaţi opţiunea
de fotografiere Burst (Impuls).
62
• Viteza obturatorului poate fi setată la
1/30 sec sau mai rapid atunci când este
utilizată opţiunea Burst (Impuls).
• Acest produs acceptă modul Burst
(Impuls), cu ajutorul căruia se pot realiza
30 de fotografii pe secundă. Imaginile
realizate în modul Burst (Impuls) pot fi
salvate la o dimensiune puţin mai mare.
Efecte speciale / retuşarea fotografiilor
Expertul de fotografii
Selectând expertul de fotografii, puteţi reda
diverse stări emoţionale în imaginea dvs.
1 În modul Fotografiere, apăsaţi butonul
[MENU].
2 Selectaţi Fotografiere 1 (
1) → Picture
Wizard (Expert de fotografii) → o opţiune.
Vivid
Color
▒
Saturation
0
Sharpness
0
Contrast
0
V
MENU
Exit
P
L
F
R
Cool
CA
Move
3 Reglaţi opţiunile detaliate ale expertului de
fotografii care au fost selectate cu ajutorul
tastelor [///].
• Puteţi controla culoarea, saturaţia,
claritatea şi contrastul.
4 Setaţi la o valoare dorită.
• Funcţia poate fi setată direct apăsând
tasta [ ] în modul de fotografiere.
63
Aflaţi mai multe despre funcţia extinsă de fotografiere
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului de pe CD-ROM (
).
* Valoarea implicită
Capitol
Funcţie
Descriere
Setarea
rezoluţiei
şi calităţii
imaginilor
Reducerea
interferenţelor
Puteţi seta această funcţie pentru a reduce interferenţele din
fotografii. (High ISO NR, Long Term NR) (RI ISO ridicată,
RI pe termen lung)
53
Fotografierea
în locuri
întunecate
Utilizarea unui
bliţ extern
(articol
opţional)
Modul de bliţ automat A-TTL poate fi utilizat cu un bliţ extern
(SEF20A sau SEF42A).
55
Modificarea
focalizării
64
Fotografiere
prioritate AF
Lumina de
asistenţă pentru
AF
Funcţia Prioritate AF nu permite funcţionarea obturatorului
dacă focalizarea nu este corect setată atunci când utilizatorul
setează manual focalizarea. (Off, On*) (Oprit, Pornit*)
Puteţi utiliza mai bine funcţia de focalizare automată în
locurile întunecate utilizând indicatorul luminos pentru AF.
(Off, On*) (Oprit, Pornit*)
60
61
Aflaţi mai multe despre funcţia extinsă de fotografiere
* Valoarea implicită
Capitol
Funcţie
Reglarea expunerii
Modificarea metodei de
măsurare a luminozităţii
Reglarea de precizie a balanţei
de alb
Reglarea
Configurarea de către utilizator a
luminozităţii şi
balanţei de alb
culorii fotografiilor
Reglarea temperaturii culorii
Spaţiul de culoare
Intervalul inteligent
Modificarea
metodei de
fotografiere
Aplicarea
efectelor /
corectarea
fotografiilor
Configurarea
reprezentării
tastelor
Configurarea detaliată a variaţiei
expunerii
Descriere
Puteţi seta nivelul (treapta) de reglare a expunerii. (1/3*, 1/2)
66
Puteţi modifica metoda de măsurare a luminozităţii. (Spot, Centerweighted, Multi*) (Punct, Focalizată pe centru, Multiplă*)
67
Puteţi efectua reglaje de precizie ale balanţei de alb.
69
Utilizatorul poate configura balanţa de alb.
69
Utilizatorul poate seta balanţa de alb reglând temperatura culorii.
Permite setarea spaţiului de culoare de utilizat.
(sRGB*, Adobe RGB)
Pierderea de luminozitate care poate apărea din cauza diferenţelor
de umbrire a fotografiei este corectată cu uşurinţă. (Off*, On)
(Oprit*, Pornit)
Puteţi seta datele de expunere, balanţa de alb şi expertul de
fotografii pentru fotografiile cu variaţie a expunerii.
(AE BKT Set, WB BKT Set, P Wiz BKT Set) (Setare AE BKT,
Setare BA BKT, Setare Exp. BKT)
70
71
72
74
Configurarea expertului
personalizat de fotografii
Selectaţi opţiunea personalizată pentru a schimba culoarea dorită
de utilizator.
76
Configurarea reprezentării
tastelor
Funcţia unui buton al camerei foto poate fi modificată.
77
65
Redarea (imagini / filme)
Vizualizarea imaginilor în modul de
redare
Utilizatorul poate verifica imaginile şi filmele
salvate.
1 Apăsaţi tasta [
Redarea fotografiilor
Informaţiile de pe ecran apar apăsând tasta
[DISP] în modul de redare.
]
• Sunt afişate fişierele salvate cel mai
recent.
Mode
Metering
Flash
2 Verificaţi pe rând imaginile utilizând tasta
Focal Length
White balance
EVC
Picture wizard
Picture size
Date
[/].
• Atunci când ecranul de redare este
selectat de mai multe ori, ultima
fotografie sau ultimul film redat(ă)
este selectat(ă) pentru a fi afişat(ă) la
următoarea redare.
1/250
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
66
100-0001
RAW
1
2
3
4
F5.1
ISO
7 8
5
18mm
AWB
0.0
4592 X 3056
2010.01.01
100 00004/00009
9
Fişier care include informaţii despre optimizare
Fişier protejat
Nr. fişierului
Valoarea meta a fotografiei realizate
Informaţii despre viteza obturatorului
Valoarea deschiderii
Informaţii despre valoarea ISO configurată
Fişierul redat / nr. total de fişiere create
Fişierul redat / nr. total de fişiere create / informaţii
despre baterie
Redarea (imagini / filme)
Redarea filmelor
1
1
R
G
2
100-0001
2
3
B
Video size 1280 X 720
Date 2010.01.01
Y
18mm
2010.01.01
RAW
0.0
4
4592 X 3056
1/40
F3.5
ISO
3
8
00:00
100 00004/00009
OK
Play
7
1
2
3
4
Imaginea fotografiată
Histograma RGB
Modul de fotografiere, măsurarea, bliţul,
balanţa de alb, expertul de fotografii, distanţa
focală
Viteza obturatorului, valoarea deschiderii,
ISO, fişierul selectat / informaţii despre baterie
1
2
3
4
5
6
7
8
4
5
01:00
Capture
6
Afişarea controlului volumului
Fişier protejat
Nr. fişierului
Valoarea meta a filmului realizat
Derulare rapidă înapoi
Durata totală de redare a fişierului selectat
Durata curentă de redare
Derulare rapidă înapoi
67
Redarea (imagini / filme)
Vizualizarea fişierelor din Smart Album (Album
inteligent) în funcţie de categorie
Dacă accesaţi albumul inteligent sau modificaţi
categoria în momentul accesării, operaţiunea
poate fi întârziată, în funcţie de volumul de fişiere
salvate. Aşteptaţi un moment, pentru ca albumul
inteligent să apară.
Fişierele pot fi clasificate şi afişate după fişier,
dată (zi), dată (săptămână) şi tip.
1 În modul Redare, apăsaţi tasta [ ].
2 Apăsaţi butonul [MENU].
3 Selectaţi o modalitate de redare dorită.
Type
Date
Week
19
25
MENU Filter
19
53
22
2010. 1. 1
Type (Tip)
Clasificarea după forma fişierului salvat
Clasificarea după data la care a fost
Date (Dată)
salvat
Clasificarea după săptămâna în care
Week
(Săptămână) a fost salvat
4 Puteţi plasa următoarele elemente rotind
selectorul sau utilizând tastele [/].
5 Apăsaţi tasta [ ] pentru a reveni la stadiul
anterior.
68
Convertirea la vizualizarea divizată
Dat fiind că mai multe fişiere pot apărea pe un
ecran, căutările pot fi efectuate rapid.
Pentru vizualizarea a 9 imagini
ca miniaturi, apăsaţi tasta [ ] de
două ori sau apăsaţi tasta [ ] de
trei ori pentru a vizualiza 20 de
imagini ca miniaturi.
(Apăsaţi tasta [ ] pentru a anula)
19
25
MENU Filter
19
53
2010. 1. 1
22
Redarea (imagini / filme)
Protejarea fişierelor
Fişierele pot fi protejate împotriva ştergerii.
1 Apăsaţi tasta [AEL] în modul de redare.
2
apare pe ecran.
3 Apăsaţi tasta [AEL] pentru a anula.
Ştergerea unui fişier
Ştergerea fişierului selectat
1 După ce aţi selectat fişierul pe care doriţi să îl
ştergeţi în modul de redare, apăsaţi tasta [ ].
2 În fereastra pop-up, selectaţi Multiple Delete
(Ştergere multiplă).
3 După ce aţi selectat fişierul pe care doriţi să îl
ştergeţi, apăsaţi tasta [ ].
• Pentru a anula selecţia, apăsaţi din nou
tasta [ ].
Fişierele pot fi selectate şi şterse în modul de
redare.
Funcţia poate fi setată prin apăsarea butonului
[MENU] în modul de redare.
4 Apăsaţi tasta [ ].
5 În fereastra pop-up, selectaţi Yes (Da).
Ştergerea unei imagini
Puteţi şterge o singură imagine selectând fişierul
dorit.
Ştergerea tuturor fişierelor
Toate fişierele salvate pe cartela de memorie pot fi
şterse simultan.
1 După ce aţi selectat fişierul pe care doriţi să
1 În modul Redare, apăsaţi butonul [MENU].
2 Selectaţi Playback (Redare) [ ] → Delete
îl ştergeţi în modul de redare, apăsaţi tasta
[ ].
2 În fereastra pop-up, selectaţi Yes (Da).
(Ştergere) → All (Toate).
3 În fereastra pop-up, selectaţi Yes (Da).
69
Redarea (imagini / filme)
Mărirea / micşorarea
O fotografie poate fi mărită în momentul căutării în
modul de redare.
1 În modul Redare, apăsaţi butonul [MENU]
Mărirea
Apăsaţi tasta [ ] pentru a mări.
(Apăsaţi tasta [ ] pentru a
micşora)
Partea mărită
Mărire (mărirea
maximă poate
diferi în funcţie
de rezoluţie)
x1.7
OK
Vizualizarea expunerii de diapozitive
Imaginile pot fi afişate ca expunere de diapozitive
aplicând diverse efecte şi muzică.
Full Image
Deplasarea
la fotografia
mărită
Trunchierea
fotografiei
mărite
70
Fn
Trim
Apăsaţi tastele [///].
Apăsaţi butonul [Fn] în momentul
în care apare partea de decupat
(salvată ca o fotografie diferită)
→[
].
2 Selectaţi o opţiune dorită
• Pentru a reda fără să setaţi o opţiune,
executaţi pasul 4.
Selectaţi imaginile care vor apărea în expunerea
de diapozitive.
• All (Toate): Vizualizaţi toate imaginile salvate
din expunerea de diapozitive.
Images
(Imagini) • Date (Dată): Vedeţi fotografiile realizate într-o
anumită dată.
• Select (Selectare): Selectaţi imaginile şi
vizualizaţi-le în expunerea
de diapozitive
• Selectaţi efectul de schimbare a scenei între
imagini.
Effect
(Efect) • Pentru a nu utiliza efectul de schimbare,
selectaţi opţiunea off (Oprit).
Interval • Selectaţi durata de schimbare a scenei
Music
Porniţi muzica de fundal
(Muzică)
Redarea (imagini / filme)
3 Setaţi la o opţiune dorită.
Vizionarea unui film
4 Selectaţi Slide Show (Expunere de
diapozitive) → Play (Redare).
Un film poate fi redat în modul de redare şi puteţi
salva o parte dorită a unei scene capturând-o
sau decupând-o în timpul redării.
• Pentru a reda repetat imaginile, selectaţi
opţiunea repeat (Repetare).
1 După selectarea unui film dorit în modul de
5 Vedeţi expunerea de diapozitive
• Pentru a opri redarea prezentării
succesive multiple, apăsaţi butonul [ ],
iar apoi apăsaţi butonul [/].
Pause/Play
(Pauză /
Apăsaţi butonul [ ].
Redare)
redare, apăsaţi tasta [ ].
2 Vizionaţi filmul.
100-0001
00:04
OK
Pause
Înapoi
Pauză /
Redare
Derulare
rapidă înapoi
Controlul
volumului
Opri
01:00
Stop
Apăsaţi tasta []
Apăsaţi tasta [ ].
Apăsaţi tasta []
Rotiţi selectorul la stânga / dreapta
Apăsaţi tasta []
71
Redarea (imagini / filme)
Capturarea unei imagini
Puteţi captura o anumită mişcare dintr-o imagine
în timp ce redaţi un film.
1 Apăsaţi tasta [ ] în modul de redare.
2 Apăsaţi tasta [ ] în timp ce redaţi un film.
3 Apăsaţi tasta [] în stadiul de pauză.
• Rezoluţia imaginii capturate este
identică cu rezoluţia filmului.
• Fişierul capturat este salvat cu un alt
nume.
Decuparea unei părţi a unui film
1 Apăsaţi tasta [ ] în modul de redare.
2 Selectaţi punctul de pornire pentru
decupare apăsând tasta [ ] → [ ] în timp
ce redaţi filmul.
3 Selectaţi punctul de încheiere a decupării
apăsând tasta [ ] → [ ].
4 În fereastra pop-up, apăsaţi Yes (Da).
• Fişierul decupat este salvat cu un alt
nume.
72
Transferarea fişierelor pe computer
Pentru utilizatorii Windows
Transferaţi fişiere conectând camera foto la PC.
Instalarea programelor
Cerinţe de hardware şi de software
Element
Procesor
RAM
Cerinţe
Pentium III 500 MHz sau superior
(Se recomandă Pentium III 800 MHz
sau superior)
256 MB sau mai mult (se recomandă
512 MB sau mai mult)
Windows 2000/XP/Vista
Sistem de
operare
Capacitate 250 MB sau mai mult (se recomandă
hard disk 1 GB sau mai mult)
Altele
• Port USB
• Unitate CD-ROM
• Monitor compatibil cu ecran color
de 1024 x 768 pixeli, pe 16 biţi (se
recomandă ecran color pe 24 de biţi)
• Microsoft Direct X 9.0c sau o
versiune ulterioară
Cerinţe pentru QuickTime Player 7.6
• Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mult / AMD
Athlon™ 64FX, 2,6 GHz sau mai mult
• Windows XP service pack2 sau Vista
• Minimum 512 MB de RAM (se recomandă
1 GB sau mai mult)
• Se recomandă nVIDIA Geforce 7600GT sau
o versiune superioară / ATI seria X1600 sau o
versiune superioară
• Utilizarea unui PC construit manual sau a
unui PC şi a unui sistem de operare care nu
sunt acceptate poate anula garanţia.
• Este posibil ca programele să nu funcţioneze
corect cu ediţia pe 64 de biţi a Windows XP
şi Vista.
Programele incluse pe CD
Program
Samsung Master
QuickTime
Player 7.6
Samsung RAW
Converter
Adobe Reader
Scop
Editaţi fotografii şi videoclipuri.
Vizualizaţi videoclipuri (fişiere
MPEG-4 AVC/H.264) pe un PC.
Convertiţi fişierele RAW la formatul
dorit.
Vizualizaţi manualul utilizatorului.
73
Transferarea fişierelor pe computer
1 Introduceţi CD-ul de instalare într-o unitate
CD-ROM compatibilă.
2 Când se afişează ecranul de instalare,
faceţi clic pe Samsung Digital Camera
Installer (Programul de instalare a
camerei foto digitale Samsung) pentru a
începe instalarea.
3 Selectaţi programele de instalat şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
4 Faceţi clic pe Exit (Ieşire) pentru a finaliza
instalarea şi reporniţi computerul.
74
Transferarea fişierelor pe PC
După ce aţi conectat camera foto la PC, aceasta
va fi recunoscută ca un disc amovibil.
1 Conectaţi camera la PC prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu mufa de
conectare corectă în camera dvs. foto. În cazul în
care cablul este introdus invers, se pot deteriora
fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru
pierderile de date.
Transferarea fişierelor pe computer
2 Porniţi camera foto.
• În fereastra pop-up, selectaţi Computer.
3 Pe PC, selectaţi My Computer (Computerul
meu) → Disc amovibil → DCIM →
„XXXFOTO” sau selectaţi folderul „XXX_
LLZZ”.
4 Selectaţi fişierele dorite şi glisaţi-le sau salvaţi-le în PC.
• Dacă Tip folder este setat la Dată, numele
folderului apare ca „XXX_LLZZ”.
• De exemplu, dacă fotografia este realizată
pe 1 ianuarie, numele folderului apare ca
„101_0101”.
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)
Modul de deconectare a cablului USB pentru
Windows 2000/Vista este asemănător.
1 Atunci când indicatorul luminos pentru
stare se aprinde intermitent, înseamnă
că transferul datelor este în desfăşurare.
Aşteptaţi până când indicatorul luminos
pentru stare nu se mai aprinde.
2 Faceţi clic pe
în bara de instrumente din
partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.
3 Faceţi clic pe mesajul pop-up.
4 Scoateţi cablul USB.
75
Transferarea fişierelor pe computer
Utilizarea programului Samsung Master
Utilizarea interfeţei Samsung Master
Puteţi descărca fişiere sau puteţi edita fotografii sau videoclipuri
stocate pe PC. Pentru detalii, consultaţi meniul Help (Ajutor).
➊
➋ ➌
➍
Acest program nu acceptă editarea fişierelor video
[H.264 (MPEG-4. AVC)] de pe camera foto.
Descărcarea fişierelor utilizând Samsung Master
Când conectaţi camera foto la PC, apare în mod automat o
fereastră pentru descărcarea fişierelor.
1 Selectaţi fişierele pe care doriţi să le descărcaţi.
2 Faceţi clic pe Next (Următorul) şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran.
➌
➎
Nr.
➊
➋
➌
➍
➎
➊
Nr.
➊
➋
➌
➋
Descriere
Selectaţi o locaţie pentru fişierele descărcate.
Faceţi clic pentru a descărca fişierele selectate.
Miniaturi ale fişierelor; faceţi clic pe o imagine
pentru a le descărca.
76
➏
➐
➏
➐
Descriere
Bară de instrumente
Meniuri
Faceţi clic pentru mai multe informaţii despre
program.
Faceţi clic pentru a mări sau micşora miniaturile
din listă.
Modificaţi modul.
• : mod Vizualizare
• : mod Editare pentru fotografii
• : mod Editare pentru videoclipuri
Previzualizaţi informaţiile despre fişierul selectat.
Fotografiile din folderul selectat; faceţi dublu clic
pentru a comuta la vizualizarea pe ecran complet.
Utilizarea programului Samsung RAW Converter
Cu ajutorul programului Samsung RAW
Converter, puteţi optimiza fişierele RAW după ce
le-aţi editat după preferinţe. Puteţi, de asemenea,
edita fişierele JPEG sau TIFF în acelaşi mod în
care editaţi fişierele RAW. Acest software este
compatibil doar cu Windows XP şi Vista.
Pentru a rula programul, faceţi clic pe [Start
→ All Programs → Samsung RAW Converter
→ Samsung RAW Converter] [Start → Toate
programele → Samsung RAW Converter →
Samsung RAW Converter]
Optimizarea fişierelor RAW
Ì
Í
• Funcţiile de editare a imaginilor sunt enumerate mai
jos.
ÌBara de meniu
ÍInstrumente de editare a imaginilor
[Compensarea expunerii]: Compensează valoarea
expunerii.
[Balanţă de alb]:
Reglează valoarea balanţei de
alb.
[Evidenţiere]:
Reglează luminozitatea imaginii
[Culoare]:
Schimbă tonul de culoare
[Claritate /
reducere interferenţe]:
Reglează claritatea.
[Optimizare]:
Rezultatul final poate fi
previzualizat.
Regulatorul de luminozitate
Reglează saturaţia şi luminozitatea imaginii selectate.
Histogramă
Afişează straturile de culoare ale imaginii selectate.
Fereastră de previzualizare
Afişează imaginea selectată.
• Consultaţi meniul [Ajutor] al programului Samsung
RAW Converter pentru informaţii suplimentare.
• Puteţi descărca programul Samsung Converter pentru
Macintosh de pe site-ul Web Samsung.
77
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)
Imprimaţi fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la
imprimantă.
1 Cu imprimanta pornită, conectaţi camera
foto la aceasta prin cablul USB.
Configurarea setărilor de imprimare
1
2
Images
One Photo
Size
Auto
Layout
Auto
Type
Auto
Quality
Auto
Auto
Date
Print
2 Porniţi camera foto.
• Selectaţi Imprimantă în fereastra pop-up.
• Dacă imprimanta dvs. dispune de o funcţie
de stocare în masă, trebuie să setaţi mai
întâi modul USB la Printer (Imprimantă) din
meniul de setări.
3 Apăsaţi tastele [/] pentru a selecta o
fotografie.
• Apăsaţi butonul [MENU] pentru a seta
opţiunile de imprimare.
4 Apăsaţi tasta [ ] pentru a imprima.
78
MENU Exit
Selectaţi dacă să se imprime fotografia
curentă sau toate fotografiile.
Size
Specificaţi dimensiunea fotografiei
(Dimensiune) imprimate.
Layout (Aspect) Creaţi fotografii imprimate ca miniaturi.
Type (Tip)
Selectaţi tipul de hârtie.
Quality (Calitate) Setaţi calitatea imprimării.
Date (Dată)
Setaţi să imprimaţi data.
File Name
Setaţi să imprimaţi numele fişierului.
(Nume fişier)
Reset (Resetare) Resetaţi setările de imprimare.
Images (Imagini)
Anumite opţiuni nu sunt acceptate de anumite
imprimante.
Aflaţi mai multe despre funcţia de redare / editare
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul utilizatorului de pe CD-ROM (
).
* Valoarea implicită
Capitol
Redarea
(imagini / filme)
Funcţie
Rotirea automată
Evidenţierea
Modificarea rezoluţiei
Rotirea
Corecţie ochi roşii
Editarea
fotografiilor
Vizualizarea pe
TV (HDTV)
Încărcarea
fişierelor pe
computer
Reglarea luminii de fundal
Stilul imaginilor
Descriere
Sunt afişate fotografiile realizate pe verticală rotindu-le automat în
momentul redării.
Este evidenţiată partea foarte luminoasă a fotografiei realizate.
Puteţi modifica rezoluţia unei fotografii utilizând meniul de editare
a fotografiilor.
Puteţi roti şi salva o fotografie utilizând meniul de editare a
fotografiilor.
Puteţi reduce la minimum efectul de ochi roşii din fotografii.
Puteţi regla partea întunecată a unei fotografii realizate în modul
lumină de fundal.
Puteţi exprima diverse stări emoţionale selectând stilul imaginilor.
83
83
87
87
88
88
88
Retuşarea feţelor
Puteţi retuşa cu fineţe feţele din portrete.
Setarea opţiunilor de
imprimare
Dimensiunea şi numărul cópiilor de imprimat pot fi stabilite pentru
(DPOF) > nr. de cópii, index, imagine.
dimensiune imprimare
Puteţi vizualiza o fotografie sau un film pe ecranul televizorului,
Vizualizarea pe HDTV
conectând camera foto la un televizor cu ajutorul unui cablu A/V.
Utilizarea pe sistemul de
operare Macintosh
88
89
92
Puteţi conecta camera foto la un computer Macintosh.
96
79
Meniul pentru setările camerei foto
Sistemul de utilizare a camerei foto poate fi setat la o anumită stare utilizând meniul de configurare.
1 Apăsaţi butonul [MENU] în modul de
fotografiere sau de redare.
2 Selectaţi un meniu de configurare
1
2
3
Quickview
1
2
1
1sec
Display Adjust
Display Save
3min
Power Save
1min
3
Opţiunile meniului
de configurare
Date&Time
Sound
MENU Exit
OK
Change
3 Selectaţi o opţiune dorită
2
Sound
System Volume
Medium
AF Sound
On
Button Sound
On
MENU Exit
OK
Change
4 Apăsaţi butonul [MENU] pentru a reveni la
modul anterior.
80
Meniul pentru setările camerei foto
Sunetul
System
volume
(Volum
sistem)
AF Sound
(Sunet AF)
Operating
sound
(Sunetul de
funcţionare)
* Valoarea implicită
Utilizatorul poate seta sunetul redat în momentul acţionării camerei foto.
(Off, Low, Medium*, High) (Oprit, Minim, Mediu*, Maxim)
Sunetul poate fi setat în momentul utilizării modului AF. (Off, On*) (Oprit, Pornit*)
Puteţi seta sunetul de funcţionare a camerei foto. (Off, On*) (Oprit, Pornit*)
Ecranul
Language
(Limbă)
* Valoarea implicită
Selectaţi limba în care vor apărea informaţiile pe ecran.
Permite reglarea luminozităţii ecranului, setarea luminozităţii automate şi culorii.
Display Brightness (Luminozitate ecran): În funcţie de ceea ce foloseşte utilizatorul, ecranul
Display Adjust
sau vizorul, luminozitatea ecranului poate fi reglată utilizând tastele [/].
(Reglare
Auto Brightness (Luminozitate automată): Reglaţi luminozitatea ecranului şi a vizorului.
ecran)
Display Color (Culoare ecran): În funcţie de ceea ce foloseşte utilizatorul, ecranul sau vizorul,
culoarea ecranului poate fi reglată utilizând tastele [///].
Display Save
Permite setarea duratei până la închiderea ecranului. (Off, 0.5min*, 1min, 3min, 5min, 10min)
(Economisire
(Oprit, 0,5 min*, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min)
ecran)
Quickview
Permite setarea duratei de vizualizare rapidă (vizualizarea imediat după fotografiere).
(Vizualizare
(Off, 1sec*, 3sec, 5sec, Hold) (Oprit, 1 sec*, 3 sec, 5 sec, Reţinere)
rapidă)
81
Meniul pentru setările camerei foto
Configurarea normală 1(
Format
(Formatare)
Reset
(Resetare)
File Name
(Nume
fişier)
File Number
(Număr
fişier)
Folder Type
(Tip folder)
82
1
)
* Valoarea implicită
Cartela de memorie este formatată (sunt şterse toate fişierele, inclusiv fişierele protejate).
(Yes, No*) (Da, Nu*)
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie formatată cu o cameră foto de o altă marcă,
un cititor de cartele de memorie sau un computer.
Folosiţi cartela după ce aţi formatat-o pe camera foto.
Meniul de configurare şi opţiunile de fotografiere sunt resetate. (Sunt păstrate data, ora, limba şi
valoarea de redare video). (Yes, No*) (Da, Nu*)
Este setată metoda de atribuire a numelui fişierului.
Standard* (Standard): SAM_XXXX.JPG(sRGB)/_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
Date (Dată): LLZZXXXX.JPG(sRGB)/_LZZXXXX.JPG(Adobe RGB, ian. ~ sep.)/
_AZZXXXX.JPG(Adobe RGB, indicând A pentru oct., B pentru nov. şi C pentru dec.)
De exemplu, fotografia realizată setând 01 ian sRGB este salvată ca „0101xxxx.jpg”.
Este setată metoda de atribuire a numărului‎‎ fişierului. (Series*, Reset) (Serie*, Resetare)
• Denumirea folderului în care au fost salvate iniţial fişierele devine 100PHOTO, iar numele fişierului
va fi SAM_0001 (atunci când spaţiul de culoare este sRGB).
• Numărul numelui de fişier creşte cu 1 în intervalul SAM_0001~ SAM_9999.
• Numărul folderului creşte cu 1 în intervalul 100PHOTO ~999PHOTO.
• Numărul maxim de fişiere care pot fi salvate într-un folder este de 9999.
• Numele fişierului este atribuit conform standardului DCF (Regula de creare a sistemului de fişiere
ale camerei foto).
• Atunci când un nume de fişier este modificat arbitrar, este posibil ca fişierul să nu fie redat pe
camera foto.
Este setat tipul de folder.
Standard* (Standard): XXXPHOTO
Date (Dată): XXX_LLZZ
Meniul pentru setările camerei foto
Configurarea normală 2(
2
)
* Valoarea implicită
Camera foto este oprită automat dacă nu este utilizată o vreme. (0,5 min, 1 min*, 3 min, 5 min, 10
Power Save min, 30 min)
(Economisire
• Durata până la oprire setată este păstrată chiar şi după înlocuirea bateriei.
energie)
• Aceasta poate să nu fie valabilă dacă aţi conectat camera foto la un computer, la un televizor
sau la o imprimantă, dacă redaţi o expunere de diapozitive sau un film.
Aici se setează data şi ora.
(Type, Date, Time Zone, Time, Imprint) (Tip, Dată, Fus orar, Oră, Imprimare)
Date & Time
• În partea din dreapta jos a fotografiei redate va fi afişată numai data.
(Dată şi oră)
• În momentul imprimării unei fotografii, este posibil ca data să nu fie imprimată corect unele
mărci sau modele de imprimante.
83
Meniul pentru setările camerei foto
Configurarea normală 3(
3
)
* Valoarea implicită
Display Auto Select (Selectare Auto)* : Schimbaţi între Display Principal şi Vizor Electronic prin intermediul
Select
senzorului ocular.
(Selectare Main Display (Display Principal) : Ecranul va apărea numai cu ajutorul Display Principal.
Display) EVF (Vizor Electronic) : Ecranul va apărea numai cu ajutorul Vizor Electronic.
Sensor cleaning (Curăţare senzor): În momentul activării acestui meniu, praful de pe senzor este
îndepărtat
Start Up Action (Acţiune la pornire): Dacă este setată această opţiune, praful de pe senzor este
Sensor
îndepărtat de câte ori porniţi camera foto. (On, Off *) (Pornit, Oprit*)
Cleaning
Datorită faptului că obiectivul acestui produs poate fi înlocuit, pe senzor se poate depune praf
(Curăţare
în momentul înlocuirii obiectivului. În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca praful
senzor)
de pe senzor să apară pe imaginea înregistrată. Se recomandă să nu înlocuiţi obiectivul atunci
când se poate depune praf pe senzor. Ataşaţi capacul obiectivului atunci când nu utilizaţi
obiectivul.
Selectaţi semnalul de redare corespunzător pentru ţara dvs. în momentul conectării camerei foto la
un dispozitiv extern (precum un monitor sau un televizor).
Video Out
NTSC*: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic etc.
(Ieşire
PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China, Olanda, Finlanda, Germania, Anglia,
video)
Italia, Kuweit, Malaezia, Noua Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Norvegia
etc.
În momentul conectării la un HDTV care acceptă Anynet+ (HDMI-CEC), funcţia de redare a camerei
Anynet+(HDMI- foto poate fi controlată de la telecomanda televizorului (Manualul utilizatorului de pe CD-ROM,
CEC) [Anynet+ pagina 90).
(HDMI-CEC)] On* (Pornit): Funcţia de redare a camerei foto poate fi controlată cu telecomanda televizorului.
Off (Oprit): Funcţia de redare a camerei foto NU poate fi controlată cu telecomanda televizorului.
84
Meniul pentru setările camerei foto
* Valoarea implicită
Rezoluţia pe un HDTV poate fi modificată în momentul utilizării unui cablu HDMI.
HDMI Size (În cazul metodei NTSC : Automat*, 1080i, 720p, 480p)
(Dimensiune (În cazul metodei PAL : Automat*, 1080i, 720p, 576p)
HDMI)
În cazul în care dispozitivul HDTV conectat nu acceptă rezoluţia selectată, este setat la o
rezoluţie mai joasă cu un nivel.
Sunt afişate informaţii despre versiunea corpului şi obiectivului şi firmware-ul este actualizat.
Body Firmware (Firmwar e corp): Este actualizat firmware-ul corpului camerei foto.
Lens Firmware (Firmware obiectiv): Este actualizat firmware-ul obiectivului.
Firmware
• Puteţi actualiza firmware-ul descărcându-l de pe www.samsungimaging.com.
Update
• Actualizarea firmware-ului nu poate fi executată dacă bateria nu este complet încărcată.
(Actualizarea
Încercaţi să actualizaţi firmware-ul utilizând bateria complet încărcată sau adaptorul
firmware)
(opţional).
• După actualizarea firmware-ului, opţiunile personalizate ale utilizatorului sunt resetate la
valoarea implicită.
85
Mesajele de eroare
Când apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de
eroare
Card Error
(Eroare
cartelă)
Card locked
(Cartelă
blocată)
DCF Full
Error (Eroare
completă
DCF)
Soluţii propuse
• Opriţi camera foto şi porniţi-o din
nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi
introduceţi-o din nou.
• Formataţi cartela de memorie.
(pag. 82)
Deblocaţi cartela de memorie.
Numele fişierelor nu se potrivesc
cu standardul DCF. Transferaţi
fişierele de pe cartela de memorie pe
computer şi formataţi cartela.
(pag. 82)
File Error
Ştergeţi fişierul deteriorat sau
(Eroare fişier) contactaţi un centru de service.
Low Battery Introduceţi o baterie încărcată sau
(Baterie
reîncărcaţi bateria.
descărcată)
Memory Full Ştergeţi fişierele care nu sunt
(Memorie
necesare sau introduceţi o nouă
plină)
cartelă de memorie.
86
Mesaj de
eroare
No Image File
(Niciun fişier
de imagine)
Check
the lens.
(Verificaţi
obiectivul.)
Error 00
Error 01/02
Soluţii propuse
Realizaţi fotografii sau introduceţi
o cartelă de memorie care conţine
câteva fotografii.
Verificaţi dacă există praf sau
substanţe străine între Contacte
valori obiectiv şi Marcaj suport
obiectiv.
Îndepărtaţi praful sau substanţele
străine, dacă sunt prezente. Aveţi
grijă ca în interiorul aparatului foto
să nu se acumuleze murdărie sau
substanţe străine.
Închideţi camera foto, scoateţi
obiectivul şi montaţi-l din nou.
Închideţi camera foto, scoateţi bateria
şi reintroduceţi-o.
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta
un centru de service. Dacă aţi încercat soluţiile de depanare, dar aveţi în continuare probleme cu
dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Situaţie
Camera foto nu porneşte
Camera foto se opreşte
brusc
Soluţii propuse
•
•
•
•
•
•
•
Camera foto se descarcă
rapid
•
•
•
Nu poate fotografia
•
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că aţi introdus bateria.
Asiguraţi-vă că bateria este introdusă corect.
Încărcaţi bateria.
Încărcaţi bateria.
Camera foto poate fi în modul Power save (Economisire energie). (pag. 83)
Camera foto se închide automat, pentru a împiedica apariţia de defecţiuni din cauza temperaturii
ridicate.
Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid la temperaturi scăzute (sub 0° C). Păstraţi bateria
caldă punând-o în buzunar.
Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcaţi dacă este nevoie.
Bateriile sunt elemente consumabile care trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi o baterie nouă dacă
durata de viaţă a bateriei se reduce rapid.
Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau
introduceţi o nouă cartelă.
Formataţi cartela de memorie. (pag. 82)
Cartela de memorie este defectă. Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.
Cartela de memorie este blocată. Deblocaţi cartela. (Manualul utilizatorului de pe CD-ROM, pagina 112)
Asiguraţi-vă că această cameră foto este pornită.
Încărcaţi bateria.
Asiguraţi-vă că bate ria este introdusă corect.
Atunci când utilizaţi funcţia AF Priority (Prioritate AF), nu puteţi realiza o fotografie dacă nu aţi reglat
focalizarea în funcţie de subiect. Dezactivaţi funcţia AF Priority (Prioritate AF) sau setaţi corect
focalizarea.
87
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Camera foto se blochează Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie setată la Off (Oprit). (pag. 49)
Bliţul nu funcţionează
• Nu puteţi utiliza bliţul în modurile sau în anumite moduri din
.
Bliţul se declanşează pe Este posibil ca bliţul să se declanşeze datorită electricităţii statice.
neaşteptate
Acest lucru nu reprezintă o funcţionare necorespunzătoare a camerei foto.
Data şi ora sunt incorecte Setaţi data şi ora în meniul Setare2 ( 2 ).
Afişajul sau butoanele nu
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
funcţionează
Cartela de memorie
Cartela de memorie nu a fost resetată. Formataţi cartela. (pag. 82)
conţine o eroare
Dacă modificaţi numele unui fişier, este posibil ca acest fişier sa nu fie redat de camera foto (numele
Nu poate reda fişiere
fişierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi această situaţie, redaţi fişierele pe computer.
• Dacă subiectul nu se află în zona de focalizare, fotografia poate fi neclară. Modificaţi condiţiile de
fotografiere.
• În cazul în care camera foto se miţcă în momentul fotografierii, fotografia poate fi neclară. Utilizaţi
Fotografia este neclară
trepiedul pentru a evita posibila mişcare a camerei foto.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, curăţaţi obiectivul. (Manualul utilizatorului de pe
CD-ROM, pagina 111)
Culorile din fotografie nu
O balanţă de alb incorectă poate crea o culoare artificială. Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru
corespund celor din scena
balanţa de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 60)
reală
88
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Fotografia este supraexpusă.
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 59)
Fotografia este prea
• Reglaţi valoarea deschiderii sau viteza obturatorului. (pag. 37)
deschisă
• Opriţi bliţul. (pag. 49)
• Ajustaţi viteza ISO. (pag. 51)
Fotografia este subexpusă.
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 59)
Fotografia este prea
• Reglaţi valoarea deschiderii sau viteza obturatorului. (pag. 37)
întunecată
• Activaţi bliţul. (pag. 49)
• Ajustaţi viteza ISO. (pag. 51)
Obiectivul superangular poate deforma imaginea. Acesta este comportamentul normal al obiectivului
Fotografia este deformată
superangular.
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este conectată corect la un monitor extern prin cablul A/V şi HDMI.
Televizorul nu afişează
fotografiile
• Asiguraţi-vă că această cartelă de memorie conţine fotografii.
• Asiguraţi-vă că acest cablu USB este conectat corect.
Computerul nu recunoaşte
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este pornită.
camera foto
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de operare acceptat.
Computerul deconectează Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB şi conectaţi-l
camera foto în timpul
din nou.
transferului de fişiere
89
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Codecul instalat în computer nu este compatibil cu fişierele video pe care doriţi să le
redaţi. Utilizaţi QuickTime® Player sau instalaţi Codec Pack Full.
• Utilizarea QuickTime® Player 7.6
1. Instalaţi QuickTime® Player 7.6 care acceptă MP4 [H.264 (MPEG.AVC)].
2. Redaţi videoclipuri utilizând QuickTime® Player.
Computerul nu poate
reda videoclipuri
90
• Utilizarea Codec Pack Full
1. Instalaţi cea mai recentă versiune a Codec Pack Full.
2. Redaţi videoclipuri utilizând player-ul media (se recomandă Media Player Classic
sau Windows Media Player 11).
• Instalaţi QuickTime® Player 7.6 sau K-Lite Codec Pack Full pe Windows XP
SP2 sau o versiune ulterioară.
• În funcţie de mediul computerului dvs., este posibil ca videoclipul să fie redat
intermitent.
Specificaţiile camerei foto
Specificaţiile
Senzor de Tip
CMOS
imagine Dimensiune 23.4×15.6mm
senzor
Număr
Aprox. 14,6 megapixeli
efectiv de
pixeli
Număr total Aprox. 15,1 megapixeli
de pixeli
Filtru de
Filtru de culoare primară RGB
culoare
Obiectiv Suport
Suport Samsung NX
Obiectiv
Obiectivele Samsung
utilizabil
Stabilizar- Tip
Deplasare obiectiv pe verticală /
ea imaginii
orizontală (depinde de obiectiv)
ReducTip
Unitate supersonică
erea prafului
Ecran
Tip
AMOLED
Dimensiune 3.0”
Rezoluţie
VGA (640X480) 614k puncte
(PenTile)
Vizualizare în Câmp vizual: Aprox. 100%
timp real
Specificaţiile
EVF
VGA (640x480) 921k puncte
(PenTile)
Câmp vizual Aprox. 100%
Mărire
Aprox. 0,86x (APS-C, 50 mm,
-1m-1)
Distanţă
Aprox. 20,2 mm
maximă
oculară
Reglare
Aprox. -4.0 ~ +2.0m-1
dioptru
Focalizare Tip
AF contrast
Punct de
Selecţie: 1 punct (selecţie liberă)
focalizare
Multiplă: Normală 15 puncte, Primplan 35 de puncte
Detectare faţă: Max. 10 feţe
Moduri
AF unică, AF continuă, MF
Indicator
Da (led de culoare verde)
luminos de
asistenţă AF
Vizor
Tip
Rezoluţie
91
Specificaţiile camerei foto
Specificaţiile
Obturator în plan focal, acţionat
pe verticală, controlat electronic
Viteză
Automat: 1/4.000 sec. ~ 30 sec.
Manual: 1/4.000 sec. ~ 30 sec.
(trepte de 1/3 EV sau ˝ EV)
Bec (Durată limitată: 8 min)
Expunere Sistem de TTL 247 (19x13) Segment de
măsurare blocare
Măsurare: Multiplă, Focalizată
pe centru, Punct
Interval de măsurare: EV 0 ~ 18
(ISO 100•30 mm F2.0)
Compensaţie ±3 EV (trepte de 1/2 EV, 1/3
EV)
Blocare AE Buton AEL
Echivalent Automat, 100, 200, 400, 800,
ISO
1600, 3200 (trepte de 1 EV)
Obturator Tip
92
Specificaţiile
Unică, Continuă, Impuls,
Temporizator, Variaţie de
expunere (AE, BA, PW)
Continuu
JPEG: 3 cps până la 10
fotografii, Mod impuls: 30 cps
până la 30 de fotografii
RAW: 3 cps până la 3 fotografii
Variaţie de Variaţie expunere automată
expunere (±3 EV), Variaţie balanţă de alb
(±3 trepte) , Variaţie expert de
fotografii (3 moduri selectabile)
Temporizator 2-30 sec. (trepte de 1 sec.)
Telecomandă Cu fir: SR9NX01 (opţională)
Mod
Moduri
Acţionare
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Specificaţiile
Bliţ cu deschidere automată
TTL
Moduri
Bliţ inteligent, Automat, Automat
şi reducere efect de ochi roşii,
Umplere, Umplere şi reducere
efect de ochi roşii, Prima
perdea, A doua perdea, OPRIT
Indicaţie
11 (la ISO 100)
Unghi
Unghi larg, de 28 mm
de
(echivalent cu 35 mm)
acoperire
Vitezã de
Mai puţin de 1/180 sec.
sincronizare
Compensare -2 - +2 EV (trepte de 0,5 EV)
bliţ
Bliţ extern
Bliţ extern Samsung disponibil
(SEF42A, SEF20A)
Sincronizare Patină bliţ
(ataşare bliţ)
Tip
Specificaţiile
Automat, Lumină de zi,
Înnorat, Fluorescent (W, N, D),
Tungsten, Bliţ, Personalizat, K
(Manual)
Microreglare Gălbui / Albastru / Verde /
Magenta (±7 paşi)
Expert de Moduri
Standard, Viu, Portret, Peisaj,
fotografii
Pădure, Retro, Rece, Calm,
Clasic, Personalizat (1-3)
Parametru Contrast, Claritate, Saturaţie,
Ton de culoare
Balanţă
de alb
Moduri
93
Specificaţiile camerei foto
Specificaţiile
utomat inteligent, Program, AE
prioritate obturator, AE prioritate
deschidere, Manual, Noapte,
Portret, Peisaj, Scenă, Film
Modul
Fotografie cu opţiune de
Scenă
înfrumuseţare, Copii, Prim-plan,
Text, Apus, Răsărit, Lumină de
fundal, Artificii, Plajă & zăpadă
Dimensiune JPEG (3:2):
imagine
14M (4592x3056),
10M (3872x2592),
6M (3008x2000),
2M (1920x1280),
1.4M (1472x976):
Numai mod de impuls
JPEG (16:9):
12M (4592x2584),
8M (3872x2176),
5M (3008x1688),
2M (1920x1080)
RAW: 14M (4592x3056)
Calitate
Excelentă, Bună, Normală
Format
SRW
RAW
Spaţiu de sRGB, Adobe RGB
culoare
Fotografiere Moduri
94
Film
Redare
imagini
Specificaţiile
Format
MP4 (H.264)
Compresie Film: H.264, Audio: AAC
Videoclip
Cu sonor sau fără sonor
(selectabil de utilizator, durata
de înregistrare: 25 de minute)
Dimensiune 1280x720 , 640x480 , 320x240
imagine
Frecvenţă 30 cps
cadre
Sunet
Mono
Editare
Capturare imagine statică,
filme
Decupare interval
Tip
Imagine unică, Miniaturi
(3/9/20 imagini), Expunere de
diapozitive, Film
Avertisment de Disponibil
luminozitate
Editare
Corecţie ochi roşii, Comp.
lumină de fundal, Selector stil
fotografie, Redimensionare,
Rotire, Retuşare faţă, Adăugare
interferenţe
Selector
Estompat, Viu, Pădure,
stiluri de
Toamnă, Ceţos, Întunecat,
fotografie Clasic
Specificaţiile camerei foto
Stocare
Specificaţiile
Memorie externă (opţional):
Card SD (garantat până la 4 GB)
Card SDHC (garantat până la 8
GB)
Format fişier RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21),
DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Medii
Stocare
Capacitate
(1 GB)
Specificaţiile
14M : RAW 35
14M : Excelentă 142, Bună 278,
Normală 408
10M : Excelentă 197, Bună 382,
Normală 724
6M : Excelentă 322, Bună 615,
Normală 1128
2M : Excelentă 738, Bună 1334,
Normală 2238
Impuls (1.4M) : Excelentă 1201,
Bună 2092, Normală 3320
12M(W) : Excelentă 168, Bună 328,
Normală 630
8M(W) : Excelentă 234, Bună 454,
Normală 860
5M(W) : Excelentă 381, Bună 727,
Normală 1334
2M(W) :Excelentă 872,Bună 1573,
Normală 2638
Film : 1280x720 : Calitate înaltă
15min., Normală 22 min.
640x480 : Calitate înaltă 44 min.,
Normală 66min.
320x240 : Calitate înaltă 145 min.,
Normală 210 min.
 Aceste cifre sunt măsurate
conform standardelor Samsung
95
Specificaţiile camerei foto
Specificaţiile
Imprimare directă
PictBridge
Interfaţă Mufă de
USB 2.0 (HI-SPEED)
ieşire
digitală
Ieşire video NTSC, PAL (selectabilă de
utilizator)
HDMI 1.3 : (1080i, 720P, 576P /
480P)
Mufă
Da
externă
Mufă de
CC 9,0V, 1,5A (100 ~ 240V)
intrare de
c.c.
Baterie reîncărcabilă: BP1310
Sursă de
(1.300 mAh)
alimentare
Încărcător: BC1310
Tip
Adaptor CA: AD9NX01
(opţional)
* Bateria inclusă poate diferi în
funcţie de regiunea de vânzare
96
Specificaţiile
Dimensiuni 123×87×39,8mm (fără părţile
(lxîxa)
proeminente ale camerei foto)
353g (fără baterii şi cartelă de
Greutate
memorie)
Temperatură 0 ~ 40 °C
de operare
Grad de 5 ~ 85%
umiditate
de operare
Samsung Master, Samsung
Software Aplicaţie RAW Converter, QuickTime
Player 7.6
Specificaţii
fizice
* Specificaţiile sunt supuse modificării fără înştiinţare
prealabilă.
* Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deţinătorilor
de drept
Specificaţiile obiectivului
Denumire obiectiv
SAMSUNG 30mm F2
Distanţă focală
30 mm (echivalentă cu 46,2
mm în formatul 35 mm)
Elemente în grupuri
5 elemente în 5 grupuri
(1 Obiectiv asferic inclus)
Unghi de vizualizare
50.2°
F2 (Min. F22), (Numărul de
Deschidere
lamele: 7 , Diafragmă cu
deschidere circulară)
Tip de suport
Suport Samsung NX
Stabilizator optic de imagine Nu
Distanţa minimă de focalizare 0,25 m~ ∞
Mărire maximă
Aprox. 0,16X
Husă obiectiv
Opţională
Dimensiune filtru
43 mm
Diametru x lungime max.
61,5 x 21,5 mm
Greutate
Aprox. 85 g (fără husă)
Temperatură de operare
0 ~ 40°C
Grad de umiditate de operare 5 ~ 85%
SAMSUNG 18-55mm
F3.5-5.6 OIS
18 - 55 mm (echivalentă cu
27,7 - 84,7 mm în formatul
35 mm)
SAMSUNG 50-200mm
F4-5.6 ED OIS
50 - 200 mm (echivalentă cu
77 - 308 mm în formatul
35 mm)
17 elemente în 13 grupuri
12 elemente în 9 grupuri
(2 Obiectiv de dispersie foarte
(1 Obiectiv asferic inclus)
scăzută inclus)
75.9°- 28.7°
31.4°- 8.0°
F3.5 - 5.6 (Min. F22), (Numărul F4 - 5.6 (Min. F22), (Numărul
de lamele: 7 , Diafragmă cu
de lamele: 7 , Diafragmă cu
deschidere circulară)
deschidere circulară)
Suport Samsung NX
Suport Samsung NX
Da
Da
0,28 m~ ∞
0,98 m~ ∞
Aprox. 0,22X
Aprox. 0,2X
Inclusă
Inclusă
58 mm
52 mm
63 x 65,1 mm
70 x 100,5 mm
Aprox. 417 g (fără husă)
Aprox. 198 g (fără husă)
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
5 ~ 85%
5 ~ 85%
Obiectivul livrat poate diferi în funcţie de model.
97
Index
A
Apăsarea până la jumătate 29
Adâncimea câmpului 34
Anularea zgomotului de vânt 45
A doua perdea 49
AF continuă 54
AF multiplă 54
AF selecţie 54
AF unică 54
AE BKT 65
Albumul inteligent 68
Anynet+ 84
Actualizarea firmware-ului 85
Afişajul 88
B
Bateria 15
Butonul EV 39
Bliţul extern 50
Butonul de deschidere a bliţului 52
Balanţa de alb 60
BA BKT 65
BKT Exp. F. 65
C
Compoziţia 7
Capacul vizorului 13
Calitatea 47
Configurarea variaţiei expunerii 65
98
Curăţarea senzorului 84
D
Despachetarea 10
Denumirea şi rolul fiecărei piese 11
Detectarea feţelor 57
Detectarea autoportretelor 58
Data/ora 83
Dimensiunea HDMI 84
E
Ecranul utilizatorului 26
Expertul de fotografii 61
Expunerea de diapozitive 70
Editarea imaginilor 79
Economisirea energiei 82
F
Fotografierea continuă 5
Fundalul 7
Fn 25
Funcţia AEL 30
Focalizare automată 32
Focalizarea manuală 57
Formatul 73
H
HDTV 79
I
Indicatorul luminos pentru stare 13
Inelul de reglare a dipotrului 13
Înregistrarea unui film 43
Intervalul inteligent 65
Ieşirea video 76
Imprimanta foto 78
Imprimarea indexului 78
J
JPEG 47
L
Limba 20
Lumina de asistenţă pentru AF 64
M
Montarea / demontarea obiectivului
18
Metoda de selectare a opţiunilor /
meniurilor 24
Măsurarea punctiformă 35
Modul automat inteligent 35
Modul Program 36
Modul Prioritate deschidere 37
Modul Prioritate obturator 38
Modul Manual 39
Modul Noapte 40
Modul Peisaj 40
Modul Portret 40
Metodele de focalizare 53
Metoda de fotografiere 61
Index
Modificarea metodei de fotografiere
61
Modul Fotografiere 61
Măsurarea focalizată pe centru 61
Mesajul de eroare 86
Măsurarea multiplă 91
Modul Scenă 93
N
Numele fişierelor 86
Numărul fişierelor 86
O
Obiectivul 14
OIS 33
P
Pornirea alimentării 19
Pictogramele 22
Previzualizarea adâncimii 34
Prim-planul 35
Prioritatea AF 64
Protejarea fişierelor 69
PictBridge 78
Q
QuickTime player 73
R
Reglarea expunerii 5
Rezoluţia 46
Reducerea efectului de ochi roşii
50
Reducerea interferenţelor 56
Reprezentarea tastelor 64
Redarea 65
RAW 78
Retuşarea feţelor 79
Reglarea luminii de fundal 79
Rotirea 79
Resetare 82
S
Subiectul 7
Senzorul vizorului 12
Selectare Display 27
Setarea ecranului 27
Sfaturi 29
Stabilizarea imaginii 29
Sunetul butoanelor 44
Setarea opţiunii de bliţ 49
Sensibilitatea ISO 51
Setarea Asistenţă Focus
Manual 56
Spaţiul de culoare 65
Ştergerea unui fişier 69
Samsung Master 73
Samsung Raw Converter 77
Stilul imaginilor 79
Sunetul 81
Sunetul AF 81
Specificaţiile camerei foto 90
Specificaţiile obiectivului 96
T
Tastele direcţionale 5
Tipul de afişare 26
Temporizatorul 61
Temperatura culorii 65
Tipul folderelor 82
U
Utilizarea selectorului 24
Utilizatorii Windows 73
V
Valoarea deschiderii 37
Viteza obiectivului 38
Vizualizarea ca miniaturi 68
Vizionarea unui film 71
Vizualizare rapidă 81
Volumul sistemului 82
Z
Zoomul 32
1st Curtain (Prima perdea) 51
2nd Cureaua (A doua perdea) 51
99
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat
sau vizitaţi site-ul nostru Web http://www.samsungimaging.com/
pentru servicii şi solicitări post vânzare.
AD68-04688A (1.2)

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement