Samsung | VP-MX10 | Samsung VP-MX10 Manual de utilizare

VP-MX10
VP-MX10P
VP-MX10H
VP-MX10A
VP-MX10AU
VP-MX10AH
Cameră video cu
memorie manualul
utilizatorului
Română
Видеокамера с памет
ръководство за
потребителя
Български
imaginaţi-vă posibilităţile
представи си възможностите
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un produs Samsung.
Pentru a primi servicii complete, înregistraţi produsul la
Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си
www.samsung.com/global/register
www.samsung.com/global/register
caracteristici de bază ale
ключови характеристики на
camerei video cu memorie вашата видеокамера с памет
Codare MPEG4
Înregistrează pe cardurile de memorie imagini video de
o calitate superioară în format MPEG4 ASP (Advanced
Simple Profile) (720 x 576) la o viteză de 25 fps pentru
imagini reale, cu rezoluţie ridicată.
Memorie flash (4GB) (doar VP-MX10A/MX10AU/
MX10AH) de capacitate ridicată, încorporată
Camera video conţine o memorie flash încorporată, de
capacitate ridicată, care vă permite să înregistraţi imagini
film.
Diverse suporturi de înregistrare
În plus faţă de memoria flash (numai VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH) , această cameră video acceptă
diverse suporturi de înregistrare, ca de exemplu SDHC
(Secure Digital High Capacity) şi MMCplus.
(128MB~8GB)
Ecran LCD (112K Pixeli) cu lăţimea de 2,7" (16:9)
Puteţi vedea o imagine mai mare prin lărgirea formatului 4:3 la formatul
panoramic 16:9 cu ecranul LCD de 2,7" (16:9). Monitorul LCD de 112K
pixeli se roteşte cu până la 270 de grade pentru unghiuri de vizualizare
flexibile şi oferă imagini clare şi detaliate pentru monitorizare şi redare.
Capturarea imaginilor mai îndepărtate decât cele
din raza vizuală (Zoom optic 34x /digital 1200x)
Obiectivul Samsung pentru zoom optic aduce
lumea mai aproape fără să sacrifice calitatea
imaginii. În plus, interpolarea zoom-ului digital
presupune că zoom-ul extrem este mai clar, cu mai puţine distorsiuni
decât în cazul tipurilor anterioare de zoom digital.
Diverse caracteristici de înregistrare
Camera video acceptă funcţiile Anti-Shake(EIS) (Stabilizator electronic
de imagine), Digital Effect şi o gamă largă de alte funcţii, pe care le puteţi
selecta în funcţie de scena pe care o înregistraţi. ➥paginile 48 ~ 56
ii_Rumanian
Кодиране на MPEG4
Записва видео в подобрено качество във формата
MPEG4 ASP (Разширен обикновен профил) (720 x
576) на картите с памет при 25 кадъра в секунда за
живи образи с висока разделителна способност.
Вградена флаш памет с голям обем (4GB) (само
за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Видеокамерата има вградена флаш памет с голям
обем, която позволява да записвате филмови
образи.
Разнообразни носители за запис
В допълнение към вградената флаш памет (само
за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH ), тази видеокамера
с памет поддържа различни носители за запис,
например SDHC (защитена цифрова с голям обем)
и MMCplus. (128MB~8GB)
2,7" широк (16:9) LCD дисплей (112K пиксела)
Можете да видите по-голяма картина, като увеличите екранното
съотношение 4:3 на 16:9 широк екран с 2,7" широкия (16:9) LCD
екран. 112K-пикселовият LCD монитор се върти до 270 градуса
за удобно гледане и осигурява ясно, детайлно изображение за
наблюдаване и изображение.
Заснемане с виждане, по-добро от
човешкото око (34x оптично/1200x цифрово
увеличение)
Мощните обективи на Samsung с оптично
увеличение приближават света, без да
жертват качеството на образа. Освен
това, интерполацията при цифровото увеличение означава,
че извънредно голямото цифрово увеличение е по-ясно, с помалко изкривяване, отколкото при предишните видове цифрови
увеличения.
Разнообразни характеристики за запис
Видеокамерата с памет поддържа електронно стабилизиране на
образа (EIS) против треперене, цифрови ефекти и широка гама
други функции, които можете да избирате в съответствие със
сцената, която записвате. ➥стр. 48 ~ 56
Bulgarian_ii
Utilizarea diverselor caracteristici de redare
Spre deosebire de camerele cu casetă, pentru această cameră video,
redarea este simplă şi uşoară deoarece nu pierdeţi timpul cu operaţiile
de derulare. Sunt disponibile mai multe funcţii pentru diferitele tipuri de
redare. ➥paginile 58 ~ 61
Redarea pe PC
Utilizarea portului USB 2.0 permite transferul facil
al filmelor pe calculator. Cu ajutorul software-ului
furnizat, puteţi transfera şi reda cu uşurinţă pe PC
propriile filme. ➥pagina 75
Cameră PC pentru comunicare
Conectaţi camera video la un PC prin intermediul
unui cablu USB 2.0 şi puteţi comunica imediat cu
partenerii de afaceri, prietenii şi familia cu ajutorul imaginilor video în
direct, indiferent de locul în care vă aflaţi.
Opţiune versatilă între Panoramic 16:9 şi afişare 4:3
Puteţi selecta opţiunea de afişare când înregistraţi sau redaţi (Panoramic 16:9/4:3). Opţiunea de afişare Panoramic 16:9 vă permite să
monitorizaţi pe ecran lat imaginile de pe ecranul LCD 2.7" în timpul
înregistrării sau redării cu camera video cu memorie. Asiguraţi-vă că
mişcările sunt înregistrate în format 4:3, indiferent de opţiunea de
afişare (Panoramic 16:9/4:3).
Наслаждаване на разнообразните характеристики за
възпроизвеждане
За разликата от работата с лента, възпроизвеждането в тази
видеокамера с лента е просто и лесно, тъй като не е необходимо
време за пренавиване назад или напред. Предлагат се
разнообразни функции, за да може да се радвате на много и
различни типове възпроизвеждане. ➥стр. 58 ~ 61
Възпроизвеждане на вашия компютър
USB 2.0 позволява гладкото прехвърляне на
филми на компютър. С приложения в комплекта
софтуер можете лесно да прехвърляте и
възпроизвеждате собствените си филми на
компютъра. ➥стр. 75
Камера за компютър за много забавления
Свържете видеокамерата с памет към компютъра
посредством USB 2.0 кабел и моментално се свържете посредством
живо видео със своите колеги, приятели или семейство, където и да
се намирате.
Разнообразни опции за дисплея 16:9 Широк и 4:3
Можете лесно да изберете опцията на дисплея, когато заснемате
или възпроизвеждате (16:9 Широк/4:3). Опцията на Samsung 16:9
Широк дисплей позволява по-голяма широчина на 2,7" LCD екран,
когато заснемате или възпроизвеждате с видеокамерата с памет.
Уверете се, че всички филми се заснемат в екранно съотношение
4:3, независимо от опцията на дисплея (16:9 Широк/4:3 екранно
съотношение).
< 4:3 aspect ratio >
iii_Rumanian
< 16:9 Wide aspect ratio >
Bulgarian_iii
avertisment de siguranţă
предупреждение за безопасността
SEMNIFICAŢIA PICTOGRAMELOR ŞI A SEMNELOR
DIN ACEST MANUAL:
КАКВО ОЗНАЧАВАТ ИКОНИТЕ И ЗНАЦИТЕ В ТОВА
РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
AVERTISMENT
Semnalizează pericolul de deces sau de vătămare
corporală gravă.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Означава, че има риск от сериозно нараняване
или смърт на лица.
Pentru a diminua pericolul de incendiu, explozie, electrocutare sau vătămare corporală în timpul utilizării camerei
video, urmaţi aceste măsuri elementare de siguranţa:
Sfaturi sau pagini de referinţă care pot fi utile
pentru utilizarea camerei video cu memorie.
Означава, че има потенциален риск от
сериозно нараняване на лица или повреда на
ВНИМАНИЕ имущество.
За да се намали рискът от пожар, избухване, токов
удар или нараняване на лица, когато използвате своята
ВНИМАНИЕ видеокамера с памет, спазвайте следните основни
предпазни мерки за безопасност:
Означава съвети или препратки към страници, които могат
да бъдат полезни за работата с видеокамерата с памет.
Aceste semne de avertizare au rolul de a preveni rănirea dvs. sau a
altor persoane. Vă rugăm să le urmaţi îndeaproape.
După ce citiţi această secţiune, păstraţi-o într-un loc sigur pentru a o
putea consulta ulterior.
Тези предупредителни знаци служат за предотвратяване на
наранявания за вас или другите. Следвайте ги изрично. След като
прочетете този раздел, запазете го на безопасно място за бъдещи
справки.
ATENŢIE
ATENŢIE
iv_Rumanian
Semnalizează pericolul de vătămare corporală
sau producere de pagube.
Bulgarian_iv
informaţii importante referi- важна информация за
toare la utilizare
използването
ÎNAINTE DE A UTILIZA CAMERA VIDEO
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ВИДЕОКАМЕРА
• Această cameră video cu memorie este proiectată exclusiv
pentru memoria flash încorporată, de capacitate ridicată, şi
pentru cardul extern de memorie.
• Această cameră video cu memorie înregistrează imagini video
în format MPEG4 compatibil cu formatul SD-VIDEO.
• Reţineţi că această cameră video cu memorie nu este
compatibilă cu alte tipuri de formate video digitale.
• Înainte de a înregistra un film important, efectuaţi o înregistrare de probă.
- Redaţi înregistrarea de probă pentru a verifica dacă imaginea
şi sunetul au fost înregistrate corespunzător.
• Nu există compensaţii pentru imaginile înregistrate:
- Samsung nu poate oferi compensaţii pentru orice pagube
apărute în urma unei înregistrări efectuate necorespunzător
sau în cazul în care imaginile înregistrate nu pot fi redate
datorită unui defect al cardului camerei video cu memorie. De
asemenea, Samsung nu poate fi considerat responsabil pentru
înregistrările dvs. video şi audio.
- Imaginile înregistrate pot fi pierdute datorită utilizării greşite
a camerei video sau a cardului de memorie etc. Samsung
nu este responsabil pentru pagubele provocate de pierderea
imaginilor înregistrate.
• Faceţi o copie a datelor înregistrate importante.
- Pentru a proteja datele înregistrate importante copiaţi-le pe
calculator. Este recomandat să le copiaţi de pe calculator pe alt
suport de înregistrare pentru stocare. Consultaţi ghidul pentru
instalarea software-ului şi conexiunea USB.
• Copyright: Reţineţi că această cameră video cu memorie este
destinată utilizării individuale private.
- Datele înregistrate pe cardul de memorie al camerei video,
utilizând alte suporturi de tip digital/analog sau alte dispozitive,
sunt protejate de legea copyright-ului şi nu pot fi utilizate fără
acordul deţinătorului dreptului de copyright, decât în scopuri
personale. Chiar dacă înregistraţi, în scopuri personale, un
eveniment cum ar fi un spectacol, o reprezentaţie sau o
expoziţie, este recomandat să obţineţi acordul prealabil.
• Тази видеокамера с памет е предназначена изключително за
вградена флаш памет с голям обем и външна карта с памет.
• Тази видеокамера с памет заснема видео във формат
MPEG4, съответстващ на формата SD-VIDEO.
• Моля, отбележете, че тази видеокамера с памет не е
съвместима с други цифрови видео формати.
• Преди да заснемете важен видеофилм, направете пробно заснемане.
- Възпроизведете своя пробен запис, за да сте сигурни, че
видеото и аудиото са записани правилно.
• Записаното съдържание не подлежи на компенсиране:
- Samsung не може да компенсира никакви щети, причинени от
заснемане, което не извършено нормално или ако записаното
съдържание не може да се възпроизвежда поради дефект във
видеокамерата с памет или картата. Освен това, Samsung не носи
отговорност за вашето записано видео и аудио съдържание.
- Заснетото съдържание може да се загуби поради грешка
в боравенето с тази видеокамера с памет, карта с памет и
др. Samsung не носи отговорност за компенсиране на щети
вследствие загуба на заснето съдържание.
• Правете резервни копия от важните заснети данни
- Защитете своите важни заснети данни, като прекопирате
файловете на компютър. Препоръчва се да копирате данните
от компютър си на друг носител за съхранение. Вижте
ръководството за инсталиране на софтуера и USB свързване.
• Авторско право: Моля, отбележете, че тази видеокамера с памет е
предназначена само за използване от отделни потребители.
- Данните, записани на картата в тази видеокамера с памет,
като се използват други цифрови/аналогови носители или
устройства, са защитени от законите за авторско право и
не могат да се използват без разрешение на носителя на
авторското право, освен за лично развлечение. Дори и ако
заснемате дадено събитие, например представление или
изложба, за лично развлечение, настоятелно се препоръчва
да получите разрешение предварително.
v_Rumanian
Bulgarian_v
măsuri de siguranţă pentru utilizare предпазни мерки при използване
NOTĂ IMPORTANTĂ
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
• Manevraţi cu grijă afişajul din cristale lichide (LCD):
- Ecranul LCD este un dispozitiv de afişare foarte sensibil: Nu apăsaţi
suprafaţa acestuia cu forţă, nu o loviţi şi nu o înţepaţi cu obiecte ascuţite.
- Dacă apăsaţi suprafaţa ecranului LCD, s-ar putea să apară
neregularităţi pe afişaj. Dacă neregularităţile nu dispar, opriţi camera
video, aşteptaţi câteva momente şi apoi porniţi-o din nou.
- Nu aşezaţi camera video cu ecranul LCD deschis în jos.
- Închideţi monitorul LCD când nu utilizaţi camera video
• Afişaj cu cristale lichide (LCD):
- Ecranul LCD este produsul unei tehnologii de mare precizie. Din
numărul total de pixeli (aprox. 112.000 pentru un monitor LCD), s-ar
putea ca 0,01% să nu funcţioneze (puncte negre) sau să rămână
aprinşi sub formă de puncte colorate (roşu, albastru şi verde). Aceasta
reprezintă o limitare a tehnologiei curente, nu un defect care să
influenţeze procesul de înregistrare.
- La temperaturi scăzute sau imediat după pornirea camerei, ecranul
LCD va fi mai întunecat decât în mod normal. Ecranul va reveni la
luminozitatea normală când temperatura camerei va creşte. Reţineţi
că fenomenele precedente nu afectează imaginile de pe suportul de
stocare, deci nu există motive de îngrijorare.
• Ţineţi camera video cu memorie în poziţie corectă:
- Nu apucaţi camera video cu memorie de ecranul LCD când o ridicaţi:
ecranul ar putea să se detaşeze şi camera ar putea cădea.
• Nu loviţi camera video cu memorie:
- Această cameră video cu memorie este un dispozitiv de precizie. Aveţi
grijă să nu o loviţi de un obiect dur şi să nu o lăsaţi să cadă.
- Nu utilizaţi camera video cu memorie pe trepied în spaţiile în care este
supusă la vibraţii puternice sau la lovituri.
• Fără nisip sau praf!
- Infiltrarea nisipului fin sau a prafului în camera video cu memorie sau
în adaptorul de curent alternativ poate provoca disfuncţionalităţi sau
defecte.
• Fără apă sau ulei!
- Infiltrarea apei sau a uleiului în camera video cu memorie sau în adaptorul de curent alternativ poate provoca electrocutare, disfuncţionalităţi
sau defecte.
• Căldura de la suprafaţa produsului:
- Suprafaţa camerei video cu memorie se va încălzi uşor în timpul
utilizării, dar acest lucru nu indică un defect.
• С течнокристалния (LCD) дисплей трябва да се борави внимателно:
- LCD е много фино дисплейно устройство: Не натискайте
повърхността му с прекомерна сила, не го удряйте и не го
отваряйте с използване на остър предмет.
- Ако натиснете повърхността на течния кристал, може да възникне
неравномерност на изображенията. Ако неравномерността не
изчезне, изключете видеокамерата, изчакайте няколко секунди и я
включете отново.
- Не поставяйте видеокамерата с отворения LCD екран надолу.
- Затваряйте LCD монитора, когато не използвате видеокамерата.
• Дисплей с течни кристали:
- Течнокристалният екран е продукт на високоточна технология. От общия
брой пиксели (прибл. 112 000 пиксели в един течнокристален монитор),
0,01% или по-малко може да са изключени (черни точки) или да остават
да светят като цветни точки (червени, сини или зелени). Това показва
ограниченията на съвременната технология и не показва неизправност,
която да може да пречи на заснемането.
- LCD екранът ще бъде малко по-блед от обичайното, когато
видеокамерата се намира при ниски температури, например
в студени зони или веднага след включване на захранването.
Нормалната яркост ще се възстанови, когато температурата вътре
във видеокамерата се повиши. Обърнете внимание, че горните
явления не оказват влияние на образа в носителя на съхранение,
така че няма причина за безпокойство.
• Дръжте видеокамерата правилно:
- Не дръжте камкордера с памет за LCD монитора, когато го вдигате.
LCD мониторът може да се откачи и камкордерът да падне.
• Не подлагайте видеокамерата с памет на удар:
- Тази видеокамера с памет е прецизен апарат. Полагайте големи
грижи да не я удряте в твърди предмети и не я оставяйте да падне.
- Не използвайте видеокамерата с памет върху статив на място,
което е подложено на силни вибрации или удари.
• Никакъв пясък или прах!
- Ситен пясък или прах, влязъл във видеокамерата с памет или адаптера за
променлив ток, може да предизвика неизправности или дефекти.
• Никаква вода или мазнина!
- Вода или мазнина, влезли във видеокамерата с памет или
адаптера за променлив ток, може да предизвикат удар с
електрически ток, неизправности или дефекти.
• Нагряване на повърхността на продукта:
- Повърхността на видеокамерата с памет ще се нагрява леко при
употреба, но това не показва неизправност.
vi_Rumanian
Bulgarian_vi
• Aveţi grijă în condiţii neobişnuite de temperatură:
- Utilizarea camerei video cu memorie într-un spaţiu în care temperatura
depăşeşte 140°F (40°C) sau este mai mică de 32°F (0°C) poate determina înregistrări/redări anormale.
- Nu lăsaţi camera pe plajă sau într-o maşină închisă, în care temperatura este foarte ridicată, pentru o perioadă îndelungată de timp: Riscaţi
să provocaţi o defecţiune.
• Nu îndreptaţi camera direct spre soare:
- Dacă lentilele sunt expuse la lumina directă a soarelui, camera video cu memorie poate să nu mai funcţioneze corespunzător sau poate izbucni un incendiu.
- Nu lăsaţi camera video cu afişajul LCD expus la lumina solară directă:
Riscaţi să provocaţi o defecţiune.
• Nu utilizaţi camera video cu memorie în apropierea unui aparat TV sau radio.
- Aceasta poate provoca bruiaje pe ecranul TV sau în transmisia radio.
• Nu utilizaţi camera video cu memorie în apropierea undelor radio
sau magnetice puternice.
- Dacă utilizaţi camera video cu memorie în apropierea undelor radio
sau magnetice puternice, precum cele emise de o staţie radio sau de
un aparat electric, este posibil ca înregistrările video şi audio, pe care
le efectuaţi, să fie bruiate. Şi în timpul redării imaginilor video şi audio
înregistrate normal este posibil să apară paraziţi pe imagine sau sunet.
În cel mai rău caz, este posibil ca aparatul să se defecteze.
• Nu expuneţi camera video cu memorie la funingine sau aburi:
- Funinginea groasă sau aburii pot avaria carcasa camerei video sau pot
provoca defecţiuni.
• Nu utilizaţi camera video cu memorie în apropierea unui gaz corosiv:
- Dacă utilizaţi camera video cu memorie într-un spaţiu în care există
mult gaz de eşapament emis de motoare cu benzină sau motorină sau
gaz coroziv precum sulfura acidă, conectorii externi sau interni se pot
coroda, împiedicând funcţionarea normală. Conectorii bateriei se pot
coroda de asemenea, astfel încât nu veţi mai putea porni dispozitivul.
• Nu utilizaţi camera video cu memorie în apropierea unui umidificator ultrasonic:
- Calciul şi alte substanţe chimice dizolvate în apă se pot împrăştia în aer
şi este posibil ca particule albe să adere la capul optic al camerei video
cu memorie, ceea ce ar putea provoca funcţionarea anormală a acesteia.
• Nu curăţaţi camera video cu memorie cu benzen sau diluant:
- Este posibil ca stratul protector al carcasei să se cojească sau ca
aceasta să se deterioreze.
- Când utilizaţi o cârpă de curăţat îmbibată cu substanţe chimice, urmaţi
instrucţiunile.
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor pentru a preveni
înghiţirea acestuia.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, ştecherul trebuie scos din
priză, de aceea acesta trebuie să fie la îndemână.
vii_Rumanian
• Внимавайте за необичайни температури на околната среда:
- Използването на видеокамерата с памет на място, където
температурата е над 40°C (140°F) или под 0°C (32°F) може да
предизвика неправилно записване/възпроизвеждане.
- На оставяйте видеокамерата с памет на плажа или в затворена
кола, където температурата е много висока за продължително
време: Това може да предизвика неизправности.
• Не я насочвайте директно към слънцето:
- Ако върху обектива попадне пряка слънчева светлина,
видеокамерата с памет може да се повреди или да възникне пожар.
- Не оставяйте видеокамерата с памет с LCD екран, изложен на
пряка слънчева светлина: Това може да предизвика неизправност.
• Не използвайте видеокамерата с памет в близост до телевизор или радио:
- Това може да предизвика появяване на шум на телевизионния
екран или в радиопредаванията.
• Не използвайте видеокамерата с памет в близост до силни
радиовълни или магнетизъм:
- Ако видеокамерата с памет се използва в близост до силни
радиовълни или магнетизъм, например в близост до антена,
излъчваща радиовълни, или електроуреди, във видеото и
аудиото, които се записват, може да попадне шум. По време
на възпроизвеждане на нормално записано видео и аудио, в
картината и звука също може да се появи шум. В най-лошия
случай, може да възникне неизправност на видеокамерата с памет.
• Не излагайте видеокамерата с памет на сажди или пара:
- Едри сажди или пара могат да повредят видеокамерата с памет
или да предизвикат неизправности.
• Не използвайте видеокамерата с памет в близост до корозионен газ:
- Ако видеокамерата с памет се използва на място, където има
гъст газ, генериран от бензинови или дизелови двигатели,
или корозионен газ, какъвто е например водородният сулфид,
външните или вътрешните клеми може да корозират, което да
попречи на нормалната работа, или клемите за свързване на
батерията да корозират, така че захранването да не се включи.
• Не използвайте видеокамерата с памет в близост до
ултразвуков овлажнител:
- Във въздуха може да се съдържат калций и други химикали,
разтворени във вода, а белите частици могат да прилепнат към
оптичната глава на видеокамерата с памет, което да предизвика
неправилна работа.
• Не почиствайте тялото на видеокамерата с бензол или разредител:
- Външното покритие може да се обели или повърхността на корпуса да се
развали.
- Когато използвате кърпичка за химическо почистване, следвайте
инструкциите.
• Пазете картата с памет далеч от обсега на деца, за да
предотвратите поглъщане.
• За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът
трябва да се извади от контакта, поради това трябва да има
достъп до контакта.
Bulgarian_vii
măsuri de siguranţă pentru utilizare предпазни мерки при използване
DESPRE ACEST MANUAL DE UTILIZARE
ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
• Acest manual de utilizare acoperă gama de camere video VP-MX10,
VP-MX10P, VP-MX10H, VP-MX10A , VP-MX10AU şi VP-MX10AH.
• Vă rugăm să reţineţi că modelele cu litera „A” în denumire conţin memorie flash încorporată. Modelul VP-MX10, VP-MX10P şi VP-MX10H nu
conţine memorie flash încorporată, iar modelele VP-MX10A ,
VP-MX10AU şi VP-MX10AH conţin memorie flash încorporată (4GB).
Deşi anumite caracteristici ale modelelor VP-MX10, VP-MX10P,
VP-MX10H, VP-MX10A , VP-MX10AU şi VP-MX10AH sunt diferite, toate
sunt operate în acelaşi fel.
• În acest manual de utilizare sunt prezentate imagini ale modelului VP-MX10A.
• S-ar putea ca imaginile din acest manual să nu fie identice cu cele de pe ecranul LCD.
• Forma şi specificaţiile suporturilor de stocare şi ale altor accesorii pot fi
modificate fără înştiinţare prealabilă.
• Това Ръководство за потребителя се отнася за пълната гама на
VP-MX10, VP-MX10P, VP-MX10H, VP-MX10A, VP-MX10AU и
VP-MX10AH.
Обърнете внимание, че моделите с буква "A" имат вградена флаш
памет. VP-MX10, VP-MX10P и VP-MX10H не поддържа вградена
флаш памет, а VP-MX10A, VP-MX10AU и VP-MX10AH. поддържат
вградена флаш памет (4 GB). Въпреки че външният вид на
VP-MX10, VP-MX10P, VP-MX10H, VP-MX10A, VP-MX10AU и
VP-MX10AH е различен, те всички работят по един и същ начин.
• В това ръководство се използват илюстрации на модела VP-MX10A.
• Изображенията на дисплея в това ръководство за потребителя може
да не са точно същите, като тези, появяващи се на LCD екрана.
• Конструкцията и спецификациите на носителите за съхранение и
другите аксесоари подлежат на промяна без предизвестие.
NOTE REFERITOARE LA A MARCA COMERCIALĂ
БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ
• Toate numele comerciale şi mărcile comerciale înregistrate menţionate
în acest manual şi în alte documente livrate împreună cu produsul
Samsung sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
deţinătorilor acestora.
• Windows® este marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft
Corporation, înregistrată în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Macintosh este marca comercială a Apple Computer, Inc.
• Toate celelalte nume de produse menţionate în acest manual pot fi mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.
• În plus, "TM" şi respectiv "R" nu apar în acest manual.
• Всички търговски наименования и регистрирани търговски
марки, споменати в това ръководство или друга документация,
придружаваща вашето изделие на Samsung, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.
• Windows® е регистрирана търговска марка или търговска марка
на Microsoft Corporation, регистрирана в Съединените щати и други
страни.
• Macintosh е търговска марка на Apple Computer, Inc.
• Всички други имена на изделия, споменати тук, може да са търговски
марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.
• Освен това, "TM" и "R" не се споменават при всички срещания в това
ръководство.
Reciclarea corectă a acestui produs
(Casarea echipamentelor electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa cu
sisteme de colectare separată a deşeurilor)
Marcajul de pe acest produs sau din acest document indică faptul că
produsul nu trebuie reciclat împreună cu
deşeurile menajere la sfârşitul perioadei sale de viaţă. Pentru a preveni
eventualul impact asupra mediului sau a sănătăţii umane rezultat în
urma reciclării necorespunzătoare, separaţi acest dispozitiv de alte tipuri
de deşeuri şi reciclaţi-l cu responsabilitate pentru a susţine reutilizarea
materialelor. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie distribuitorul de la care
au achiziţionat produsul, fie autorităţile locale, pentru detalii despre locaţiile de
reciclare ecologică a acestui produs. Firmele trebuie să contacteze furnizorul şi
să consulte condiţiile contractului de achiziţie. Acest produs nu trebuie reciclat
împreună cu alte deşeuri comerciale.
viii_Rumanian
Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в ЕС и други европейски страни като система за
разделно събиране на отпадъци)
Маркировката на продукта или неговата документация показва, че
не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края
на експлоатационния му живот. За да се предотврати възможна
вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано
изхвърляне на отпадъци, отделяйте този отпадък от другите
и го рециклирайте отговорно, за да поддържате повторната
употреба на материалните ресурси. Домашните потребители
трябва да се обърнат към продавача или към местните отговорни
власти за подробности относно къде и как да предадат този продукт
за рециклиране, безопасно за околната среда. Бизнес потребителите
трябва да се обърнат към техния доставчик и да проверят условията
на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други
производствени отпадъци.
Bulgarian_viii
cuprins
съдържание
FAMILIARIZAREA 06 Ghid de pornire rapidă
CU CAMERA VIDEO 07 Accesorii furnizate cu camera video
cu memorie
CU MEMORIE
06
08 Vedere din faţă şi din stânga
09 Vedere laterală şi de jos
PREGĂTIREA 10 Utilizarea accesoriilor
10
12
20
21
22
25
26
27
27
28
29
30
Conectarea unei surse de alimentare
Instalarea bateriilor mici
Utilizarea elementară a camerei video cu memorie
Indicatori de pe ecranul LCD
Activarea/dezactivarea indicatorilor de
pe ecran (
)
Utilizarea funcţiei LCD enhancer
Reglarea ecranului LCD
Utilizarea butonului MENU
Utilizarea butoanelor de control
Meniul de scurtături (Ghid OK )
Setare iniţială: Dată, oră şi limbă OSD
DESPRE SUPORTUL 32 Selectarea suportului de stocare
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
DE STOCARE
32
33 Introducerea/scoaterea unui card de
memorie
34 Selectarea cardului de memorie potrivit
36 Timpul de înregistrare şi capacitatea
ÎNREGISTRAREA 38 Înregistrarea filmelor
38
40 Înregistrarea facilă pentru începători
(modul EASY.Q)
41 Zoom
REDAREA 42 Redarea filmelor
03_Rumanian
ЗАПОЗНАВАНЕ 06 Ръководство за бърз старт
С ВАШАТА 07 Какво е включено в комплекта на
вашата видеокамера с памет
ВИДЕОКАМЕРА С
ПАМЕТ 08 Изглед отпред и отдясно
06
09 Изглед отстрани и отдолу
ПОДГОТОВКА 10 Използване на аксесоарите
10
12 Свързване на източник на захранване
20 Инсталиране на батерия тип "копче"
21 Основни действия с вашата
видеокамера с памет
22 Индикатори на LCD екрана
25 Включване/изключване на
индикаторите на екрана (
)
26 Използване на LCD подобрителя
27 Регулиране на LCD екрана
27 Използване на бутона MENU
28 Използване на бутоните за управление
29 Меню за преки пътища (OK справочник)
30 Първоначална настройка: Език на
екранното меню и дата и час
ЗА НОСИТЕЛИТЕ 32 Избор на носителя за съхранение
(само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
ЗА СЪХРАНЕНИЕ
32
33 Поставяне/изваждане на карта с памет
34 Избор на подходящата карта с памет
36 Време за заснемане и капацитет
ЗАСНЕМАНЕ 38 Заснемане на филми
38
40 Заснемане с лекота за начинаещи
(режим EASY.Q)
41 Увеличение
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ 42 Възпроизвеждане на филмови образи
Bulgarian_03
cuprins
cъдържание
OPŢIUNI DE 45 Modificarea setărilor de meniu
ÎNREGISTRARE 47 Elemente de meniu
45
48 Elementele meniului de înregistreare
48 Modul Scenă (AE)
49 Balansul de alb
50 Expunerea
51 Anti-shake(EIS)
52 Efecte digitale
53 Focalizarea
54 Compensarea luminii
55 Panoramic 16:9
55 Calitatea
56 Rezoluţia
56 Zoom digital
OPŢIUNI DE 57 Setarea opţiunii de redare
REDARE 58 Ştergerea imaginilor video
57
59 Protejarea imaginilor video
60 Copierea imaginilor video (numai
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
61 Panoramic 16:9
61 Informaţii fişier
SETAREA 62 Modificarea setărilor de meniu din "Settings"
OPŢIUNILOR 63 Setarea elementelor de meniu
62
04_Rumanian
64
64
64
64
65
65
65
66
Setare datei şi a orei
Format dată
Format oră
Dată/Oră
Luminozitate ecranului LCD
Culoarea ecranului LCD
Oprirea automată
Sunet bip
ОПЦИИ НА 45 Промяна на настройките на менюто
ЗАСНЕМАНЕ 47 Елементи на менюто
45
48 Елементи на менюто на заснемане
48 Режим на сцени (AE)
49 Баланс на бялото
50 Експонация
51 Против треперене (EIS)
52 Цифрови ефекти
53 Фокус
54 Фоново осветяване
55 16:9 широк
55 Качество
56 Разделителна способност:
56 Цифрово увеличение
ОПЦИИ НА 57 Настройка на опцията за
възпроизвеждане
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
57
58 Изтриване на филмови образи
59 Защитаване на филмови образи
60 Копиране на филмови образи (само
за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
61 16:9 широк
61 Информация за файла
НАСТРОЙКА НА 62 Промяна на настройките на менюто в
"Settings"
ОПЦИИ
62
63 Настройка на елементите на менюто.
64 Настройка на дата/час
64 Формат на датата
64 Формат на часа
64 Dată/Oră
65 Яркост на LCD
65 Цветност на LCD
65 Автоматично изключване
66 Звук на бипване
Bulgarian_04
66
66
67
67
68
68
68
68
68
Nr. fişier
Tip memorie (numai VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH)
Informaţii memorie
Formatarea
Setări prestabilite
Versiune
Limbă
Conectare USB
Demo
INTERFAŢĂ USB 69 Cerinţe de sistem
69
71 Instalarea software-ului
73 Conectarea cablului USB
74 Vizualizarea conţinutului suportului de
stocare
75 Transferul fişierelor de pe camera video
pe PC
76 Utilizarea funcţiei Cameră PC
CONECTAREA 77 Vizualizarea pe ecranul TV
78 Înregistrarea (dublarea) imaginilor pe
alte dispozitive video
ÎNTREŢINERE 79 Întreţinere
ŞI INFORMAŢII 80 Informaţii suplimentare
SUPLIMENTARE
DEPANARE 81 Depanare
SPECIFICAŢII 93
66
66
67
67
68
68
68
68
68
Номер на файл
Тип памет (само за VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH)
Информация за паметта
Форматиране
По подразбиране
Версия
Език
USB Свързване
Демонстрация
USB ИНТЕРФЕЙС 69 Системни изисквания
69
71 Инсталиране на софтуера
73 Свързване на USB кабела
74 Гледане на съдържанието на носител
за съхранение
75 Прехвърляне на файлове от
видеокамерата с памет на вашия
компютър
76 Използване на функцията компютърна камера
СВЪРЗВАНЕ 77 Гледане на телевизионен екран
78 Записване (копиране) на образи
върху други видео устройства
ПОДДРЪЖКА И 79 Поддръжка
ДОПЪЛНИТЕЛНА 80 Допълнителна информация
ИНФОРМАЦИЯ
ОТСТРАНЯВАНЕ НА 81 Отстраняване на неизправности
НЕИЗПРАВНОСТИ
СПЕЦИФИКАЦИИ 93
05_Rumanian
Bulgarian_05
ghid de pornire rapidă
•
•
ръководство за бърз старт
•
Acest capitol vă prezintă caracteristicile
elementare ale camerei video cu memorie.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile
cu recomandări.
•
Стъпка 1
Pasul1
Pregătirea
➥pagina 12
Verificarea suporturilor de stocare ➥pagina 32
2
• Conectarea unei surse de curent
•
• Setarea datei/orei şi a limbii pentru OSD
➥pagina 30
Pasul2
Тази глава ви въвежда в основните функции
на вашата видеокамера с памет.
Вижте страниците за препратка за
допълнителна информация.
1
Подготовка
• Свързване на източник на захранване
Стъпка 2
Înregistrarea
Заснемане
• Înregistrarea filmului ➥pagina 38
• Заснемане на филм➥стр. 38
Pasul3
➥стр. 12
• Проверка на носителите за съхранение ➥стр. 32
• Настройка на датата/часа и език на екранното
меню OSD. ➥стр. 30
Стъпка 3
Redarea
Възпроизвеждане
• Selectarea unei imagini pentru redare din ecranul
index de miniaturi ➥pagina 42
• Vizualizarea pe PC-ul sau televizorul conectat la
camera video cu memorie ➥pagina 73, 77
• Избор на образ за възпроизвеждане от изгледи
на индекс с миниатюри ➥стр. 42
• Гледане на компютър или телевизор, свързани
с вашата видеокамера с памет ➥стр. 73, 77
6_Rumanian
06_Rumanian
Bulgarian_06
Bulgarian_6
familiarizarea cu camera
video cu memorie
ACCESORII FURNIZATE CU CAMERA VIDEO CU MEMORIE
Noua dvs. camera video cu memorie este livrată cu următoarele
accesorii. Dacă oricare dintre aceste elemente lipseşte din cutie,
contactaţi centrul pentru clienţi Samsung.
✪ Este posibil ca forma exactă a fiecărui element să difere
înfuncţie de model.
1 Acumulator (IA-BP85ST)
1
запознаване с вашата
видеокамера с памет
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В КОМПЛЕКТА НА ВАШАТА
ВИДЕОКАМЕРА С ПАМЕТ
Вашата нова видеокамера с памет е комплектована със следните
аксесоари. Ако някоя от тези части на комплекта липсва в кутията,
обадете се на Центъра за обслужване на клиенти на Samsung.
✪ Точната форма на всяка от частите може да се различава
за различните модели.
2
3
1 Батерия (IA-BP85ST)
2 Adaptor de curent alternativ (AA-E9)
2 Адаптер за променлив ток (тип AA-E9)
3 Cablu Multi-AV
3 Мулти-AV кабел
4 Cablu USB
5 CD cu software
4
5
6
6 Manualul utilizatorului
7 Baterie mică (tip: CR2025)
8 Capacul obiectivului
4 USB кабел
5 Компактдиск със софтуер
6 Ръководство за потребителя
7
8
9
7 Батерия тип "копче" (тип: CR2025)
8 Капаче на обектива
9 Curea pentru capacul obiectivului
9 Ремък на капачето на обектива
10 Husă
10 Торбичка
11 Soclu*
10
11
• Conţinutul poate varia în funcţie de regiunea de comercializare.
• Componentele şi accesoriile sunt disponibile la dealerul Samsung local şi la centrele de service.
• Cardul de memorie nu este inclus. Consultaţi pagina 34 pentru a
afla care sunt cardurile de memorie compatibile cu camera dvs.
• * : Nu este livrat cu camera video. Pentru a achiziţiona acest accesoriu opţional, contactaţi cel mai apropiat dealer Samsung
sau un centru de service Samsung.
07_Rumanian
11 Легло*
• Съдържанието може да варира в зависимост от региона на
продажба.
• Частите и аксесоарите се предлагат от вашия местен дилър
и сервизен център на Samsung.
• Картата с памет не е включена в комплекта. Вж. стр. 34 за
съвместима карта с памет за вашата видеокамера с памет.
• * : Не е приложено към вашата видеокамера. За закупуване
на допълнителна принадлежност се свържете с вашия
дилър на Samsung или сервизен център на Samsung.
Bulgarian_07
familiarizarea cu camera
video cu memorie
VEDERE DIN FAŢĂ ŞI DIN STÂNGA
запознаване с вашата
видеокамера с памет
ИЗГЛЕД ОТПРЕД И ОТЛЯВО
11
1
2
3
4
5
6
8
7
9 10
1 Obiectiv
1 Обектив
2 Microfon intern
2 Вътрешен микрофон
3 Butonul MENU
3 Бутон MENU
4 Butonul OK
4 Бутон OK
5 Buton de control (
)
5 Бутон за управление (
)
6 Buton de pornire/oprire înregistrare
6 Бутон за старт/стоп на заснемане
7 Ecran LCD
7 LCD екран
8 Difuzor incorporat
9
10 Butonul LCD ENHANCER (
11 Comutator pentru zoom (W/T)
08_Rumanian
8 Вграден високоговорител
- buton.
9
)
бутон
10 Бутон за усилване на LCD (
)
11 Лостче за увеличение (W/T)
Bulgarian_08
ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ И ОТДОЛУ
VEDERE LATERALĂ ŞI DE JOS
10
1
2
11
12
9
8
3
4
7
6
5
2
) / redare (
Mufă pentru mai multe cabluri (AV/ S )
3
4
1
Indicator MODE ( înregistrare (
16
))
15
14 13
1
Индикатор за MODE (заснемане (
2
Гнездо за различни кабели (AV/ S )
Mufă USB (USB)
3
Гнездо за USB (USB)
Mufa DC IN (DC IN)
4
Гнездо за захранване (DC IN)
5
6
Butonul EASY.Q
Бутон EASY.Q
Indicator de încărcare (CHG)
5
6
7
Comutator POWER
7
Ключ POWER
8
Butonul MODE
8
Бутон MODE
9
Buton de pornire/oprire înregistrare
9
Бутон за старт/стоп на заснемане
10 Curea de prindere
) / възпроизвеждане (
Индикатор за зареждане (CHG)
10 Ремък за хващане
11 Pivot
11 Шарнир
12 Agăţătoare pentru cureaua de prindere
13 Suport pentru trepied
12 Кука за окачване на ремъка за хващане
13 Гнездо за триножник
14 Soclu staţie de conectare
14 Гнездо за леглото
15 Capac pentru slotul cardului de memorie/baterie
15 Капак на слота за карта с памет/батерия
16 Slot pentru baterii mici
16 Слот за батерия тип “копче”
09_Rumanian
))
Bulgarian_09
pregătirea
подготовка
Această secţiune oferă informaţii care vă sunt necesare înainte de a
utiliza camera video cu memorie, cum ar fi modul de utilizare a accesoriilor furnizate, modul de încărcare a bateriei, modul de setare a
modului de funcţionare şi configurarea iniţială.
В този раздел е дадена информация, която трябва да знаете, преди
да използвате тази видеокамера с памет, например как да използвате
предоставените аксесоари, как да зареждате батерията, как да
настройвате режима на работа и първоначална настройка.
UTILIZAREA ACCESORIILOR
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ
Ataşarea unei curele de prindere
Поставяне на ремък за хващане
• Introduceţi mâna dreaptă în curea, din partea inferioară a camerei,
până la baza degetului mare.
• Aşezaţi mâna astfel încât să puteţi acţiona cu uşurinţă butonul de
pornire/oprire înregistrare şi butonul Zoom.
• Reglaţi lungimea curelei astfel încât camera cu memorie să rămână
stabilă când apăsaţi cu degetul mare butonul de pornire/oprire
înregistrare.
• Вкарайте дясната си ръка отдолу на видеокамерата с памет
нагоре, до основата на палеца.
• Поставете ръката си в положение, в което можете лесно да работите с
бутона Старт/стоп на заснемане, и лостчето Увеличение.
• Регулирайте дължината на ремъка за хващане, така че
видеокамерата с памет да бъде стабилна, когато натиснете
бутона Старт/стоп на заснемане с палец.
1. Scoateţi cureaua.
2. Reglaţi lungimea curelei.
3. Ataşaţi cureaua.
1
2
3
Reglarea unghiului
Регулиране на ъгъла
• Înclinaţi partea cu obiectivul la
unghiul cel mai convenabil.
• O puteţi roti în sus până la 150 de
grade.
0˚~150˚
10_Rumanian
1. Откачете ремъка.
2. Регулирайте дължината на
ремъка за хващане.
3. Закачете ремъка.
• Наклонете частта с обектива на
най-удобния ъгъл.
• Можете да я завъртите надолу
до 150 градуса.
Bulgarian_10
Ataşarea capacului obiectivului
Поставяне на капачка на обектива
Treceţi şnurul furnizat prin orificiul de ataşare a curelei de prindere şi
apoi prin orificiul din capacul obiectivului.
Прокарайте приложения шнур през отвора в частта за поставяне
на ремък за хващане през отвора в капачката на обектива.
1.
Ataşaţi şnurul la capacul obiectivului.
Partea mai scurtă este pentru capacul obiectivului.
2.
Ataşaţi şnurul la orificiul de prindere a camerei.
Detaşarea curelei de prindere uşurează lucrurile.
3.
Împingeţi în interior ambele capete ale capacului şi
puneţi-l pe obiectiv.
Cadrul este o placă de conectare, care poate fi
utilizată pentru a facilita încărcarea bateriei sau
conectarea la televizor sau calculator.
11_Rumanian
Поставете шнура за капачката на обектива
към капачката на обектива.
По-късата страна е за капачката на обектива.
2.
Поставете шнура в отвора за закачване на
видеокамерата с памет.
Това става по-лесно при откачване на ремъка
за хващане.
3.
Натиснете от двете страни капачката навътре
и я поставете върху обектива.
Използване на леглото (аксесоар
опция)
Utilizarea cadrului (accesoriu
opţional)
Utilizaţi cadrul pentru a stabiliza camera
video de memorie când încărcaţi bateria sau o
conectaţi la televizor sau calculator.
1.
Cradle
receptacle
DC IN jack
USB jack
Multi cable jack
Леглото представлява свързваща пластина,
която може да се използва за улесняване
на зареждането на батерията или свързване
към телевизор или компютър.
Използвайте видеокамерата с памет с
леглото за по-голяма стабилност, когато
зареждате батерията или извършвате
свързване към телевизор или компютър.
Bulgarian_11
pregătirea
подготовка
CONECTAREA UNEI SURSE DE ALIMENTARE
СВЪРЗВАНЕ НА ИЗТОЧНИК НА ЗАХРАНВАНЕ
• Există două tipuri de surse de alimentare care pot fi conectate la
camera video cu memorie.
• Nu utilizaţi cu alte echipamente echipamentele de alimentare
furnizate. ➥pagina 19
Insert
- Acumulatorul: utilizat pentru înregistrări în spaţii
deschise.
- Adaptorul pentru curent alternativ: utilizat pentru
înregistrări în casă.
• Има два типа източници на захранване, които могат да се
свързват към видеокамерата с памет.
• Не използвайте приложените в комплекта захранващи
устройства с друго оборудване. ➥стр. 19
- Батерията: използва се за заснемане на открито.
- Адаптерът за променлив ток: използва се за
заснемане на закрито.
Pentru a încărca acumulatorul
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul înainte de a
utiliza camera.
Introducerea/scoaterea acumulatorului
Se recomandă să achiziţionaţi unul sau mai mulţi
acumulatori suplimentari pentru a putea utiliza neîntrerupt camera.
Eject
Introducerea acumulatorului
1. Glisaţi şi deschideţi capacul slotului de baterie, aşa
cum este indicat în figură.
2. Introduceţi acumulatorul în slot, până când se
fixează printr-un clic.
• Asiguraţi-vă că sigla SAMSUNG este cu faţa în
sus în timp ce introduceţi acumulatorul aşa
cum este indicat în figură.
3. Glisaţi şi închideţi capacul slotului bateriei.
Scoaterea acumulatorului
1. Glisaţi şi deschideţi capacul slotului de baterie şi împingeţi piedica bateriei.
• Pentru a scoate bateria împingeţi uşor piedica bateriei în direcţia
indicată în figură.
2. Trageţi bateria în afară, aşa cum este indicat în figură.
3. Glisaţi şi închideţi capacul slotului.
12_Rumanian
За да заредите батерията
• Трябва да заредите батерията, преди да започнете
да използвате своята видеокамера с памет.
Поставяне/изваждане на батерията
Препоръчително е да закупите една или повече
допълнителни батерии, за да осигурите непрекъсната
употреба на вашата видеокамера с памет.
Поставяне на батерията
1. Плъзнете и отворете капачето на слота за
батерията, както е показано на фигурата.
2. Поставете батерията в слота за батерията,
докато щракне леко.
• Уверете се, че логото SAMSUNG сочи нагоре,
докато апаратът е поставен както е показано
на фигурата.
3. Плъзнете и затворете капачето на слота за батерията.
Изваждане на батерията
1. Плъзнете и отворете капачето на слота за батерията и
натиснете ключалката за батерията.
• Внимателно натиснете ключалката за батерията в
показаната на фигурата посока, за да извадите батерията.
2. Издърпайте извадената батерия в посоката, показана на фигурата.
3. Плъзнете и затворете капачето на слота за батерията.
Bulgarian_12
Despre acumulatori
За батериите
• Avantajele acumulatorului: Acumulatorul este mic dar are o capacitate ridicată. Trebuie încărcat la o temperatură cuprinsă între 32 °
F (0 °C) şi 104 °F (40 °C). Totuşi, când este expus la temperaturi
scăzute (sub 32°F (0°C)), durata de viaţă a acestuia se reduce
şi s-ar putea să nu mai funcţioneze. În acest caz, puneţi pentru o
perioadă scurtă de timp acumulatorul în buzunar sau în alt loc cald
şi protejat, apoi reintroduceţi-l în cameră.
• Durata de înregistrare se scurtează considerabil la temperaturi reduse. Duratele de înregistrare continuă din instrucţiunile de utilizare
sunt măsurate cu un acumulator încărcat complet, la o temperatură
de 77 °F (25 °C). Deoarece temperatura şi condiţiile de mediu
variază, durata de funcţionare rămasă a acumulatorului poate să
difere de duratele de înregistrare aproximative din instrucţiuni.
• Предимствата на батерията: Батерията е малка, но има голяма
енергия на захранване. Тя трябва да се зарежда в среда,
която е с температура между 0°C и 40°C. Когато обаче е
изложена на ниски температури (под 0°C), нейното време на
работа става по-малко и може да престане да функционира.
Ако това стане, сложете батерията в джоб или друго топло,
защитено място за известно време, след това я поставете
отново във видеокамерата с памет.
• Времето на заснемане се съкращава значително в студена
среда. Времената на непрекъснато заснемане в инструкциите
за работа са измерени за използване на напълно заредена
батерия при 25°C. Тъй като околната температура и условия
може да са различни, оставащото време на батерията може
да е различно от времената на приблизително непрекъснато
записване, дадени в инструкциите.
Despre utilizarea acumulatorului
• Pentru a conserva acumulatorul, ţineţi camera video oprită când
nu o utilizaţi.
• Pentru economisirea energiei, camera se va închide automat după
5 minute în modul standby.
(Numai dacă setaţi la 5 min. funcţia “Auto Power Off” din meniu)
• Nu atingeţi conectorii şi nu permiteţi contactul acestora cu obiecte
metalice.
• Asiguraţi-vă că acumulatorul este fixat ferm. Nu lăsaţi acumulatorul
să cadă.
Acest lucru îl poate deteriora.
• Aveţi grijă să nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor. Există
pericolul ca un copil să îl înghită.
• Utilizarea frecventă a ecranului LCD sau a funcţiilor de redare şi
derulare consumă mai repede acumulatorul.
13_Rumanian
За работата с батерия
• За да пестите заряда на батерията, дръжте видеокамерата с
памет изключена, когато не работите с нея.
• За целите на пестене на заряда на батерията, видеокамерата
с памет автоматично се изключва след 5 минути в режим на
готовност. (Само ако настроите “Auto Power Off” от менюто
при 5 мин.)
• Не докосвайте и не позволявайте метални предмети да влизат
в контакт с клемите.
• Уверете се, че батерията е поставена здраво на място. Не
изпускайте батерията. Изпускането на батерията може да я
повреди.
• Внимателно пазете батерията извън обсега на деца. Има
опасност тя да бъде погълната от дете.
• Честото използване на LCD екрана или чести операции на
възпроизвеждане, бързо пренавиване напред или назад
изтощава батерията по-бързо.
Bulgarian_13
pregătirea
подготовка
Întreţinerea acumulatorului
Поддръжка на батерията
Despre durata de viaţă a acumulatorului
• Capacitatea acumulatorului scade în timp şi datorită utilizării
repetate. Dacă durata de viaţă între două încărcări scade semnificativ, acumulatorul trebuie înlocuit cu unul nou.
• Durata de viaţă a fiecărui acumulator depinde de condiţiile de
stocare, de utilizare şi de mediu.
За срока на експлоатация на батерията
• Durata de înregistrare este afectată de temperatură şi de condiţiile de mediu.
• Durata de înregistrare se scurtează considerabil la temperaturi reduse.
Duratele de înregistrare continuă din instrucţiunile de utilizare sunt măsurate
cu un acumulator încărcat complet, la o temperatură de 77 °F (25 °C).
Deoarece temperatura şi condiţiile de mediu variază, durata de
funcţionare rămasă a acumulatorului poate să difere de duratele de
înregistrare aproximative din instrucţiuni.
• Recomandăm utilizarea exclusivă a acumulatorului original disponibil la distribuitorii Samsung. Când acumulatorul ajunge la sfârşitul perioadei de viaţă,
contactaţi dealerul local. Acumulatorii trebuie trataţi ca deşeuri chimice.
• Înainte de a introduce acumulatorul, curăţaţi conectorii pentru a
îndepărta orice substanţă străină.
• Nu lăsaţi acumulatorul lângă o sursă de căldură (de ex. foc sau o aerotermă).
• Nu dezasamblaţi, striviţi sau încălziţi acumulatorul.
• Nu scurtcircuitaţi bornele + şi – ale acumulatorului.
Acest lucru ar putea provoca scurgeri, supraîncălzire sau incendiu.
- Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
• Când este complet descărcat, acumulatorul deteriorează celulele interne.
Acumulatorul poate prezenta scurgeri când este descărcat complet.
• Îndepărtaţi din încărcător sau de la unitatea de curent când nu este
utilizat. Chiar dacă comutatorul pentru alimentare este în poziţia Off,
acumulatorul se va descărca dacă este conectat la cameră.
• Când nu utilizaţi camera video cu memorie pe o perioadă îndelungată de timp:
Este recomandat să încărcaţi complet acumulatorul o dată pe an, să
îl introduceţi în camera video cu memorie şi să îl utilizaţi până este
complet consumat: apoi îndepărtaţi acumulatorul şi stocaţi-l din nou
într-un spaţiu răcoros.
Utilizaţi numai acumulatori aprobaţi.
În caz contrar există pericol de supraîncălzire, incendiu sau explozie.
Samsung nu răspunde pentru problemele cauzate de utilizarea
acumulatorilor necorespunzători.
14_Rumanian
• Времето на заснемане се влияе от температурата и условията на средата.
• Времето на заснемане се съкращава значително в студена среда.
Времената на непрекъснато заснемане в инструкциите за работа са
измерени за използване на напълно заредена батерия при 25°C.
Тъй като околната температура и условия може да са различни,
оставащото време на батерията може да е различно от времената на
приблизително непрекъснато записване, дадени в инструкциите.
• Препоръчваме използването на оригиналната батерия, която е на
разположение от продавача на Samsung. Когато батерията достигне края
на срока си на експлоатация, обърнете се към местния дилър. Батериите
трябва да се изхвърлят като химически отпадъци.
• Почистете полюсите, за да премахнете наличието на чужди тела, преди да
поставите батерията.
• Не използвайте батерията в близост до топлинни източници (напр. огън или пламък).
• Не разглобявайте, не натискайте силно и не загрявайте батерията.
• Не позволявайте късо съединение между + и - полюсите на батерията.
Това може да предизвика протичане, отделяне на топлина, прегряване
чрез допир или пожар.
- Не излагайте батерията на вода. Батерията не е водоустойчива.
• Пълното разреждане на литиево-йонната батерия поврежда вътрешните
клетки. Когато се разреди напълно, батерията може да стане податлива на
протичане.
• Извадете го от зарядното устройство или захранваното устройство, когато
не се използва. Дори и когато захранването е изключено, батерията все
пак се разрежда, ако се остави във видеокамера с памет.
• Когато не използвате видеокамерата с памет продължителен период от време:
Препоръчва се да зареждате батерията напълно веднъж годишно, да я
поставите във видеокамерата с памет и да я използвате до изтощаване:
след това извадете батерията и я приберете отново на хладно място.
•
•
Зарядът на батерията намалява с времето и при многократна употреба.
Ако намаляването на времето на използване между зарежданията стане
значително, вероятно е време батерията да се смени с нова.
Срокът на експлоатация на всяка батерия се определя от съхраняването
и условията на експлоатация и околната среда.
Използвайте само одобрени батерии.
В противен случай има опасност от прегряване, пожар или
експлозия.
Samsung не отговаря за проблеми, причинени от използването
на неодобрени батерии.
Bulgarian_14
Duratele de încărcare, înregistrare şi de redare în
condiţiile unui acumulator încărcat (fără utilizarea
zoom-ului etc.)
Времена на зареждане, заснемане и
възпроизвеждане с напълно заредена батерия
(без работа с увеличение и т. н.)
• Ca referinţa, durata aproximativă cu un acumulator încărcat:
•
Tip acumulator
Timp de încărcare
Suport
Mod
Înregistrare
continuă
Memorie
încorporată Timp de
redare
Înregistrare
continuă
SDHC/
MMCplus Timp de
redare
Super Fine
IA-BP85ST
aprox. 2 ore
Fine
Normal
aprox. 115 min.
aprox. 120 min
aprox. 125 min
aprox. 230 min
aprox. 230 min
aprox. 230 min
aprox. 120 min
aprox. 125min.
aprox. 130 min
aprox. 230 min
aprox. 230 min
aprox. 230 min
За справки, приблизителното време с напълно заредена батерия е:
Тип батерия
Време на зареждане
Носител
Режим
Непрекъснато
заснемане
Вградена
памет
Време на
възпроизвеждане
Непрекъснато
заснемане
SDHC/
MMCplus
Време на
възпроизвеждане
IA-BP85ST
приблизително 2 ч.
Super Fine
Fine
прибл.
прибл.
115 мин.
120 мин.
прибл.
прибл.
230 мин.
230 мин.
прибл.
прибл.
120 мин.
125 мин.
прибл.
прибл.
230 мин.
230 мин.
Normal
прибл.
125 мин.
прибл.
230 мин.
прибл.
130 мин.
прибл.
230 мин.
- Durata este orientativă. Datele afişate mai sus au fost obţinute în
mediul de testare Samsung şi s-ar putea să difere în funcţie de
utilizator şi de condiţii.
- Времето е само ориентировъчно. Показаните по-горе цифри
са измерени в изпитателна среда на Samsung и може да се
различават за различните потребители и условия.
Înregistrare continuă (fără zoom)
Durata de viaţă a camerei video cu memorie pentru înregistrarea
continuă din tabel indică durata de înregistrare disponibilă când camera se află în modul de înregistrare şi nu sunt utilizate alte funcţii după
începerea înregistrării.
În condiţii normale de înregistrare, s-ar putea ca acumulatorul să se
descarce de 2-3 ori mai repede deoarece sunt utilizate repetat funcţiile
de pornire/oprire a înregistrării,
zoom şi redare. Consideraţi durata de viaţă a unui acumulator încărcat
între 1/2 şi 1/3 faţă de cea din tabel şi pregătiţi tipul şi numărul de
acumulatori necesari efectuării întregii înregistrări dorite.
Reţineţi că acumulatorul se descarcă mai repede în condiţii de
temperatură scăzută.
Непрекъснато заснемане (без увеличение)
Времето на непрекъснато заснемане на видеокамерата с памет
в таблицата показва наличното време на заснемане, когато
видеокамерата с памет е в режим на заснемане, без използване
на друга функция, след като е започнало заснемането. При
действително заснемане батерията може да се разрежда и 2-3
пъти по-бързо, тъй като се работи със старт/стоп на заснемане и
увеличение, като се изпълнява и възпроизвеждане. Може да се
приеме, че времето на заснемане с напълно заредена батерия
е между 1/2 и 1/3 от времето в таблицата и да се подготви
съответният тип и брой батерии, за да се получи времето, което
планирате за заснемате с видеокамерата с памет. Отбележете, че
батерията се разрежда по-бързо при ниски околни температури.
Durata de încărcare variază în funcţie de nivelul de încărcare a
acumulatorului.
15_Rumanian
Времето на зареждане варира, в зависимост от оставащото
ниво на заряд на батерията.
Bulgarian_15
pregătirea
подготовка
Pentru a verifica nivelul de încărcare a acumulatorului
Проверка на оставащия заряд на батерията
• Când camera video este oprită (bateria este instalată), apăsaţi şi
eliberaţi butonul
pentru a vizualiza
capacitatea curentă a bateriei.
• Când camera video este pornită (bateria este instalată), apăsaţi şi menţineţi butonul,
pentru mai mult de 2-3 secunde,
pentru a vizualiza capacitatea curentă a bateriei.
Apăsaţi din nou butonul
sau orice
alt buton pentru a reveni la ecranul iniţial, în timp ce
informaţiile referitoare la baterie sunt afişate.
Battery
• Когато видеокамерата с памет се изключи (при поставена
батерия), натиснете и отпуснете бутона
, за да покажете оставащия заряд
на батерията.
• Когато видеокамерата с памет е изключена (при
поставена батерия), натиснете и отпуснете
бутона
за повече от 2-3 секунди,
за да покажете оставащия заряд на батерията.
Натиснете бутона отново бутона
или всеки друг бутон, за да се върнете
към началната информация на екранното
50%
100%
меню, докато е показана информацията за
батерията.
0%
154 Min
Memory (Super Fine)
• Când bateria este instalată şi adaptorul de
curent alternativ este conectat, dacă apăsaţi
butonul
, va fi afişată capacitatea curentă a bateriei.
• Când este conectat numai cablul, dacă apăsaţi
butonul
va fi afişat mesajul “No
Battery”.
16_Rumanian
120 Min
60 Min
•
Recording capacity (approx.)
Remaining battery(approx.)
•
Когато има поставена батерия и
същевременно е включен адаптерът за
променлив ток, ако натиснете бутона
, се показва оставащият
заряд на батерията.
Когато е свързан само кабелът, натискането
на бутона
ще покаже на
дисплея съобщението "No Battery".
Bulgarian_16
Afişarea nivelului acumulatorului
STBY 00:00:00/00:58:00
120
MIN
Afişajul nivelului acumulatorului indică cantitatea de
energie rămasă în acumulator.
Indicator
nivel
acumulator
Дисплей за ниво на батерията
Дисплеят за ниво на батерията показва
оставащия заряд в батерията.
Stare
Mesaj
Индикатор
на ниво
на батерията
Състояние
Съобщение
Încărcat complet
-
Напълно заредена
-
Descărcat în proporţie de 20~40%
-
20~40% изразходвана
-
Descărcat în proporţie de 40~60%
-
40~60% изразходвана
-
Descărcat în proporţie de 60~80%
-
60~80% изразходвана
-
Descărcat în proporţie de 80~95%
-
80~95% изразходвана
-
Descărcat complet (clipeşte):
Aparatul se va opri în curând.
Schimbaţi acumulatorul cât mai curând
posibil.
-
Изтощена (мига):
Устройството скоро ще се изключи.
Заредете батерията възможно найбързо.
-
(clipeşte): Aparatul se va opri automat
după 5 secunde.
“Low battery”
17_Rumanian
(мига): Устройството ще се
изключи принудително след 5 “Low battery”
секунди.
Bulgarian_17
pregătirea
подготовка
Încărcarea acumulatorului
Зареждане на батерията
Acumulatorul IA-BP85ST furnizat cu camera ar putea fi încărcat puţin
în momentul achiziţiei: Încărcaţi-l înainte de a utiliza camera video cu
memorie.
• Utilizaţi numai acumulatorul IA-BP85ST.
• S-ar putea ca acumulatorul să fie puţin încărcat la
momentul achiziţiei.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a opri
camera.
2. Introduceţi acumulatorul.
3. Deschideţi ecranul LCD şi capacul mufei.
4. Conectaţi adaptorul de curent alternativ la mufa de
curent continuu a camerei video cu memorie.
5. Conectaţi adaptorul de curent alternativ la priză.
• Indicatorul de încărcare va începe să clipească,
indicând că acumulatorul se încarcă.
6. Când acumulatorul este încărcat complet,
deconectaţi-l şi deconectaţi şi adaptorul de curent
alternativ de la cameră.
Батерията IA-BP85ST, приложена към видеокамера с памет, може
да е заредена само малко в момента на купуване: Заредете я,
преди да използвате видеокамерата с памет.
• Използвайте само батерия IA-BP85ST.
• Батерията може да е заредена само малко в
момента на купуване.
1
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да
изключите захранването.
2. Поставете батерията.
3. Отворете капака на LCD екрана и гнездото.
4. Включете адаптера за променлив ток в гнездото
DC IN на вашата видеокамера с памет.
5. Включете адаптера за променлив ток в контакт
на електрозахранването.
• Индикаторът за зареждане ще започне
да мига, което показва, че батерията се
зарежда.
6. Когато батерията е заредена напълно,
изключете батерията и адаптера за променлив
ток от видеокамерата с памет.
2
Chiar dacă camera este oprită, aceasta este
alimentată în continuare,
atâta timp cât rămâne conectată la priză prin
intermediul adaptorului de curent alternativ.
3
4
• Nu utilizaţi adaptorul de curent alternativ în
spaţii înguste, ca de exemplu între perete şi
mobilă.
• Înainte de a îndepărta sursa de curent, aveţi grijă să opriţi
camera. În caz contrar camera se poate defecta.
• Utilizaţi o priză din apropiere pentru adaptorul de curent
alternativ. Deconectaţi imediaţi de la priză adaptorul de curent
alternativ dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei.
AVERTISMENT
18_Rumanian
Дори и ако видеокамерата е изключена,
променливотоковото захранване (токът
в къщата) все още е включено към нея,
докато тя е свързана с контакта чрез
адаптера за променлив ток.
5
• Не използвайте адаптера за променлив
ток, когато е поставен на тясно място,
например между стена и мебел.
• Преди да изключите източника на захранване, захранването
на видеокамерата с памет трябва непременно да е изключено.
Ако това не се направи, може да възникне неизправност на
видеокамерата.
• Когато използвате адаптера за променлив ток, използвайте
близкия контакт на мрежата. Изключете адаптера за
променлив ток от контакта незабавно, ако при използването на
видеокамерата възникне неизправност.
ПРЕДУПРЕ
ЖДЕНИЕ
Bulgarian_18
Indicatorul de încărcare
Индикатор за зареждане
Sfaturi pentru identificarea acumulatorului
• Culoarea LED-ului indică starea de încărcare.
- Dacă acumulatorul a fost încărcat complet, indicatorul de
încărcare este verde.
Dacă acumulatorul este în curs de încărcare,
culoarea indicatorului este portocalie.
În cazul unei defecţiuni, indicatorul de încărcare
clipeşte.
Съвети за разпознаване на батерията
• Цветът на светодиода показва състоянието на зареждането.
- Ако батерията е напълно заредена,
индикаторът за заряд е зелен. Ако зареждате
батерията, цветът на индикатора за заряд
е оранжев. Индикаторът за заряд мига, ако
батерията е неподходяща.
Culoare
Stare de încărcare
Portocaliu
În curs de încărcare
Verde
Încărcat complet
Utilizarea unei prize de apartament
Faceţi aceleaşi conexiuni ca şi în cazul încărcării acumulatorului.
În acest caz, acumulatorul nu se va descărca.
Utilizarea camerei video cu memorie cu adaptorul de curent
alternativ
Este recomandat să utilizaţi adaptorul de curent
alternativ pentru a alimenta camera video de la priză,
când efectuaţi setări, redări sau când o utilizaţi în
interior.
- Faceţi aceleaşi conexiuni ca în cazul încărcării
acumulatorului. ➥pagina 18
• Aveţi grijă să utilizaţi adaptorul de curent alternativ adecvat când
alimentaţi camera video cu memorie.
Utilizarea altor adaptoare de curent alternativ poate provoca
electrocutare sau incendiu.
• Adaptorul de curent alternativ poate fi utilizat în toată lumea.
În anumite ţări este necesar un adaptor de priză. Dacă aveţi
nevoie de unul, achiziţionaţi-l de la distribuitorul dvs.
19_Rumanian
Цвят
Състояние на зареждане
Оранжев
Включено зареждане
Зелен
Напълно заредена
Използване на битово електрозахранване
Направете същите връзки, както когато зареждате батерията.
Батерията няма да загуби заряда си в този случай.
Използване на видеокамерата с памет с адаптер
за променлив ток
Препоръчва се да използвате адаптера за
променлив ток за захранване на видеокамерата
с памет от контакт в домакинството, когато
извършвате настройки на камерата,
възпроизвеждане или използване на закрито.
- Направете същите връзки, както когато зареждате
батерията. ➥стр. 18
• Трябва непременно да използвате указания адаптер за
променлив ток, за да захранвате видеокамерата с памет.
Използване на други адаптери за променлив ток може да
предизвика удар с електрически ток или пожар.
• Адаптерът за променлив ток може да се използва навсякъде
по света. В някои страни се изисква адаптер към щепсела.
Ако ви е необходим такъв, той може да се закупи от вашия
дистрибутор.
Bulgarian_19
pregătirea
подготовка
INSTALAREA BATERIILOR MICI
ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИЯ ТИП “КОПЧЕ”
1. Introduceţi bateria în slotul de la baza
camerei video cu memorie.
1. Поставете батерията тип “копче” в слота за
батерия на дъното на видеокамерата с памет.
2. Amplasaţi conectorul pozitiv al bateriei
( ) cu faţa în jos în slotul bateriei.
2. Поставете батерията тип “копче” с положителния
( ) полюс надолу в слота за батерия тип
“копче”.
+
Măsuri de siguranţă pentru bateriile mici
• Dacă bateria nu este schimbată corect, riscaţi să
provocaţi o explozie.
• Înlocuiţi bateria numai cu o baterie de acelaşi tip sau
un tip echivalent.
Instalarea bateriei pentru ceasul intern
Bateria menţine în funcţiune ceasul şi conţinutul presetat
al memoriei: chiar dacă acumulatorul sau adaptorul de
curent alternativ sunt îndepărtate. Bateria mică a camerei
are o durată de viaţă de 6 luni din momentul instalării,
în condiţii normale de funcţionare.
Când bateria mică se consumă, indicatorul pentru dată/
oră afişează “2007/01/01 12:00AM” dacă porniţi afişajul
pentru dată şi oră.
AVERTISMENT
Nu lăsaţi bateria mică la îndemâna copiilor.
Dacă o baterie este înghiţită, consultaţi imediat medicul.
20_Rumanian
+
Предпазни мерки по отношение на
батерията тип ”копче”
• Съществува опасност от избухване, ако батерията
тип “копче” се постави неправилно. Заменяйте
само със същия или еквивалентен тип.
Инсталиране на батерията за
вътрешния часовник
Батерията тип “копче” поддържа функцията на
часовника и зададеното предварително съдържание
на паметта: дори и ако батерията или адаптерът за
променлив ток бъдат извадени. Батерията тип копче
за видеокамерата с памет издържа около 6 месеца
при нормална работа след поставянето й.
Когато батерията тип “копче” се изтощи значително
или изцяло, индикаторът за дата/час ще показва
“2007/01/01 12:00AM”, когато включите показване
на дата и час.
Пазете батерията тип "копче" далеч от обсега на деца.
В случай, че батерията бъде погълната, незабавно се
ПРЕДУПРЕ обърнете към лекар.
ЖДЕНИЕ
Bulgarian_20
UTILIZAREA ELEMENTARĂ A CAMEREI VIDEO CU
MEMORIE
ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ С ВАШАТА ВИДЕОКАМЕРА
С ПАМЕТ
În această secţiune sunt explicate tehnicile elementare de înregistrare
şi setările de bază ale camerei video cu memorie.
Setaţi modul de utilizare în funcţie de preferinţă, utilizând comutatorul
POWER şi butonul MODE.
В този раздел се описват основните похвати при заснемане на филми,
както и основните настройки на вашата видеокамера с памет.
Настройте подходящия режим на работа според предпочитанията,
като използвате ключа POWER и бутона MODE.
Pornirea sau oprirea camerei
Puteţi porni sau opri camera glisând în jos comutatorul
POWER.
• Glisaţi repetat comutatorul POWER pentru a porni
şi opri camera.
• Funcţia Economisire energie
- Conform setării existente în momentul achiziţionării, camera
se opreşte automat dacă nu este utilizată timp de aproximativ
5 minute, pentru a economisi bateria.
➥pagina 65
• Dacă pe ecran apar mesaje de avertizare, urmaţi instrucţiunile.
➥pagina 81
Setarea modurilor de funcţionare
• Puteţi schimba modul de funcţionare de fiecare dată
când apăsaţi butonul MODE, în următoarea ordine.
• Modul Înregistrare film (
) ➔ Modul Redare
film (
) ➔ Modul Înregistrare film (
)
• De fiecare dată când schimbaţi modul de
funcţionare, se aprinde indicatorul luminos al
modului respectiv.
- Modul Înregistrare film (
): Pentru a înregistra filme.
- Modul Redare film (
): Pentru a reda filmele.
21_Rumanian
Включване и изключване на
видеокамерата с памет
Можете да включвате и изключвате захранването,
като плъзнете ключа POWER надолу.
• Плъзнете ключа POWER отново, за да
превключвате между включено и изключено.
• Функция за икономия на енергия
- При фабричната настройка захранването се изключва
автоматично, ако оставите видеокамерата без опит за
извършване на действие в продължение на около 5
минути, за да се пести зарядът на батерията. ➥ стр. 65
• Когато на екрана се появяват предупредителни съобщения,
следвайте инструкциите. ➥стр. 81
Задаване на режимите на работа
• Можете да превключвате режима на работа в
следния ред всеки път, когато натиснете бутона
MODE.
• Режим заснемане на филм (
) ➔ Режим
възпроизвеждане на филм (
) ➔ Режим
заснемане на филм (
)
• Всеки път, когато режимът на работа се смени, светва
съответният индикатор на режима.
- Режим заснемане на филм (
): За заснемане на
видеофилми.
- Режим възпроизвеждане на филм (
): За изпълняване на
видеофилм.
Bulgarian_21
подготовка
pregătirea
ИНДИКАТОРИ НА LCD ЕКРАНА
Режим заснемане на филм
INDICATORI DE PE ECRANUL LCD
Modul Înregistrare film
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
Modul Înregistrare filme
Stare de funcţionare ([STBY](standby) sau [ ] (înregistrare))
Contor de timp (durată de înregistrare film: durată de înregistrare rămasă)
2
3
4
Suport de stocare (memorie încorporată (numai VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH) sau card de memorie)
Informaţii baterie (Nivel/durată rămasă baterie)
LCD Enhancer *
Anti-Shake(EIS) (Stabilizator electronic al imaginii)
Focalizare *
Compensarea luminii *
Efecte digitale
EASY.Q *
Zoom (Zoom optic / Zoom digital)
Dată/Oră
Balans de alb
Modul Scenă (AE) / Expunere (Manual) *
Calitate video
Rezoluţie
• Ecranul de mai sus reprezintă un
exemplu: Aceste este diferit de ecranul
propriu-zis.
• Indicatorii OSD se bazează pe o memorie de 2GB (MMC plus).
• Funcţiile marcate cu *, nu vor fi păstrate
când camera video cu memorie este
repornită.
• Pentru performanţe sporite, indicatorii şi
ordinea afişajelor pot fi modificate fără
înştiinţare prealabilă.
22_Rumanian
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Режим заснемане на филм
Работно състояние ([STBY](готовност) или [ ] (заснемане))
Брояч на време (време на заснемане на филм: оставащо време за заснемане)
Носител за съхранение (Вградена памет (само за
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH) или карта с памет)
Информация за батерията. (Оставаща батерия – ниво/време)
LCD подобрител *
Против треперене (EIS) (Стабилизатор на електронни изображения)
Фокус *
Фоново осветяване *
Цифров ефект
EASY.Q *
Увеличение (оптично увеличение/цифрово увеличение)
Дата/час
Баланс на бялото
Режим на сцени (AE)/Експонация (ръчна) *
Видео качество
Разделителна способност
3
4
120
MIN
STBY 00:00:00/00:58:00
5
17
6
16
7
15
8
9
14
10
EASY.Q
2007/01/01 12:00AM
13
15
12
12
11
• Горният екран е примерен с цел
обяснение: Той се различава от
действителния.
• Индикаторите за екранното меню са
базирани на памет с капацитет 2GB
(MMCplus).
• Функциите, маркирани с *, няма да се
запазят, когато видеокамерата с памет
се рестартира.
• За подобрено качество на работата,
индикаторите на дисплея и поредността
могат да се променят без предизвестие.
Bulgarian_22
INDICATORI DE PE ECRANUL LCD
ИНДИКАТОРИ НА LCD ЕКРАНА
Modul Înregistrare filme: Meniul
pentru scurtături (Ghid OK )
1
2
3
4
5
Dimensiune ecran (Panoramic
16:9/4:3)
Focalizare (automată/manuală) *
Meniul pentru scurtături
(Ghid OK )/revenire
Balans de alb *
Expunere (automată/manuală)
1
5
9
Modul Redare filme
Nume meniu (Ştergere, Protecţie,
Copiere)
Protecţie
Nume fişier
Suport de stocare (memorie
încorporată (numai VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH) sau card de
memorie)
Informaţii baterie (Nivel/durată
rămasă baterie)
Selectat pentru copiere (numai
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Bară de derulare
Ghid pentru butoane
10
Ştergere selecţie
2
3
4
5
6
7
8
23_Rumanian
2
4
3
3
4
5
2
Modul Redare film
1
Режим заснемане на филм:
Shortcut menu (OK Guide)
120
MIN
STBY 00:00:00/00:58:00
1
1
2
3
4
5
Режим възпроизвеждане на
филм
6
9
Режим възпроизвеждане на филм
Име на меню (изтриване, защита,
копиране)
Защита
Име на файл
Носител за съхранение
(вътрешна памет (само за
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
или карта с памет)
Информация за батерията
(Оставаща батерия – ниво/време)
Избрано копиране (само за VPMX10A/MX10AU/MX10AH)
Лента на превъртане
Упътване за бутоните
10
Изтриване на избраните
1
Delete
2
120
MIN
100-0001
7
10
8
3
4
5
9
Размер на екрана (16:9 Широк/4:3)
Фокус (автоматичен/ръчен) *
Меню за преки пътища (OK
справочник)/връщане
Баланс на бялото *
Експонация (автоматична/ръчна)
Move
OK
Play
MENU
Exit
6
7
8
Bulgarian_23
pregătirea
подготовка
INDICATORI DE PE ECRANUL LCD
ИНДИКАТОРИ НА LCD ЕКРАНА
Modul Redare film
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Modul Redare filme
Stare redare
Time code (timp scurs / timp înregistrat)
Suport de stocare (memorie încorporată
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
sau card de memorie)
Informaţii baterie (Nivel/durată rămasă
baterie)
LCD Enhancer *
Protecţie
Nume fişier
Dată/Oră
Volum
Opţiuni de redare
Rezoluţie
Режим възпроизвеждане на филм
1
2
3
2
3
4
5
6
FF (derulare înainte)
Scădere volum
Ghid pentru butoane
Redare/Pauză
REW (derulare înapoi)
Creştere volum
24_Rumanian
1
2
00:00:00/00:23:00
120
MIN
12
5
3
6
11
7
4
10
9
2007/01/01 12:00AM
100-0001
5
8
6
7
8
9
10
11
12
Modul Redare film: Meniul
pentru scurtături (Ghid OK )
1
4
00:00:00/00:23:00
120
MIN
Режим възпроизвеждане на филм:
Меню за преки пътища (OK справочник)
1
6
2
5
3
4
ZOOM
100-0001
List
3
2
1
Режим възпроизвеждане на филм
Състояние на изпълнение
Код на време (Изминало време/
записано време)
Носител за съхранение (вътрешна
памет (само за VP-MX10A/MX10AU/
MX10AH) или карта с памет)
Информация за батерията.
(Оставаща батерия – ниво/време)
LCD подобрител *
Защита
Име на файл
Дата/час
Сила
Опция на изпълнение
Разделителна способност
4
5
6
FF (бързо напред)
Намаляване на звука
Упътване за бутоните
Изпълнение/Пауза
REW (превъртане назад)
Усилване на звука
Bulgarian_24
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA INDICATORILOR DE PE
ECRAN (
)
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ
НА ЕКРАНА (
)
Activarea şi dezactivarea modului de
afişare a informaţiilor
Превключване на режима за показване
на информация
• Puteţi activa sau dezactiva modul de afişare a
informaţiilor pe ecran:
• Можете да превключвате режима на показване
на информация на екрана:
Apăsaţi butonul
.
Modurile de afişare complet şi minim vor alterna.
• Modul de afişare complet: Vor apărea toate
tipurile de informaţii.
• Modul de afişare minim: Va apărea doar indicatorul stării de operare.
Натиснете бутона
Поред се показват режими на пълен и минимален
дисплей.
• Режим на пълен дисплей: Появяват се всички
видове информация.
• Режим на минимален дисплей: Появява се
само индикатор за работното състояние.
Battery
0%
50%
154 Min
Memory (Super Fine)
Verificarea capacităţii bateriei şi a
memoriei
120 Min
60 Min
Recording capacity (approx.)
• Când camera video este oprită (bateria este instalată), apăsaţi şi eliberaţi butonul
Remaining battery(approx.)
pentru a vizualiza capacitatea
curentă a bateriei.
• Când camera video este pornită (bateria este instalată), apăsaţi şi
menţineţi butonul,
pentru mai mult de 2-3 secunde,
pentru a vizualiza capacitatea curentă a bateriei.
• După un timp, vor fi afişate, pentru 10 secunde, timpul aproximativ
de înregistrare pentru suportul de stocare selectat şi informaţiile
referitoare la baterie.
25_Rumanian
100%
Проверка на оставащия заряд на
батерията и свободната памет
• Когато видеокамерата с памет се изключи (при
поставена батерия), натиснете и отпуснете
бутона
, за да покажете оставащия
заряд на батерията.
• Когато видеокамерата с памет е изключена
(при поставена батерия), натиснете и отпуснете
бутона
за повече от 2-3 секунди,
за да покажете оставащия заряд на батерията.
• След малко за около 10 секунди се появява
информация за приблизително оставащото
време за заснемане в избраното място за
съхраняване и за батерията.
Bulgarian_25
pregătirea
подготовка
UTILIZAREA FUNCŢIEI LCD ENHANCER
ИЗПОЛЗВАНЕ НА LCD ПОДОБРИТЕЛЯ
• Contrastul este sporit pentru obţinerea unei imagini
clare şi luminoase.
De asemenea, acest efect este utilizat în exterior, în
condiţii de lumină puternică.
• Контрастът се подобрява и се получава ясен и
ярък образ.
Този ефект се получава дори и на открито при
ярка дневна светлина.
1. Apăsaţi butonul LCD ENHANCER (
).
Va fi afişată pictograma funcţiei selectate.
2. Pentru a ieşi din funcţia LCD ENHANCER, apăsaţi
din nou butonul LCD ENHANCER (
).
1. Натиснете бутона LCD ПОДОБРИТЕЛ (
)
Показва се иконата на избраната функция.
2. За да излезете от LCD ПОДОБРИТЕЛЯ,
натиснете бутона LCD ПОДОБРИТЕЛ
(
)отново.
STBY 00:00:00/00:58:00
120
MIN
Funcţia LCD ENHANCER nu influenţează
calitatea imaginii înregistrate.
Функцията LCD ПОДОБРИТЕЛ не влияе на
качеството на образа, който се заснема.
ФУНКЦИЯ ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ НА LCD
FUNCŢIA LCD POWER SAVING
• Indiferent de mod, ecranul LCD se opreşte după o anumită
perioadă de timp, pentru a preveni consumarea inutilă a acumulatorului – vezi mai jos.
• Apăsaţi orice buton pentru a reveni şi a porni ecranul LCD.
Mod
Movie
Setări
USB
26_Rumanian
Sub-mod
Mod STBY
În timpul înregistrării
Redare (vizualizare unică)
Redare (vizualizare în miniatură)
Mod Demo
Cameră PC
Stocare în masă
Durată
10min
Fără
Fără
10min
Fără
60sec
60sec
60sec
• LCD екранът се изключва след изминаване на определен
период от време (вж. по-долу) във всеки режим, за да се
предотврати нежелана консумация на батерията.
• Натиснете произволен бутон за връщане и включване на LCD
екрана.
Режим
Подрежим
STBY режим
По време на записване
Филм
Изпълнение (единичен изглед)
Изпълнение (изглед с миниатюри)
Демо режим
Настройки
Компютърна камера
USB
Външна памет
Време
10min
Няма
Няма
10min
Няма
60sec
60sec
60sec
Bulgarian_26
REGLAREA ECRANULUI LCD
РЕГУЛИРАНЕ НА LCD ЕКРАНА
1. Deschideţi cu degetul ecranul LCD la 90 de grade faţă de cameră.
1. Отворете капака LCD екрана на 90 градуса с пръст.
2. Завъртете го на най-добрия ъгъл за заснемане или
възпроизвеждане.
• Ако завъртите LCD екрана на 180 градуса към
страната на обектива, можете да затворите LCD
екрана, като той остане да гледа навън. Това е
удобно при възпроизвеждане.
2. Rotiţi-l pentru a obţine unghiul optim de înregistrare
sau redare.
• Dacă rotiţi ecranul LCD la 180 de grade înspre
obiectiv, puteţi închide ecranul LCD cu faţa în
exterior.
Acest lucru este util în cazul operaţiilor de redare.
• Consultaţi pagina 65 pentru instrucţiuni despre
reglarea luminozităţii şi culorii ecranului LCD.
• Rotirea excesivă poate deteriora
partea interioară a balamalei, care leagă ecranul LCD de
camera video.
AVERTISMENT
Nu ridicaţi camera apucând-o de ecranul LCD.
Aceasta poate cădea.
UTILIZAREA BUTONULUI MENU
1. Selectaţi modul dorit apăsând butonul MODE.
2. Apăsaţi butonul MENU.
3. Mutaţi cursorul apăsând butonul de
Control ( / / / ) pentru a selecta
elementul de meniu dorit şi apăsaţi butonul de
Control OK pentru confirmare.
4. Apăsaţi butonul MENU pentru finalizare.
Butonul MENU nu funcţionează în modul EASY.Q.
27_Rumanian
• Вж. стр. 65, за да регулирате яркостта и
цвета на LCD екрана.
• Прекомерно завъртане може да предизвика
повреда на вътрешността на пантата, която
свързва LCD екрана с видеокамерата с
памет.
ПРЕДУП
РЕЖДЕНИЕ
Неповдигайте видеокамерата с памет, като я държите
за LCD екрана. Така тя може внезапно да падне.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА MENU
1. Задайте желания режим с натискане на бутона
MODE.
2. Натиснете бутона MENU.
3. Движете курсора, като натискате бутона за
управление ( / / / ), за да изберете
желания елемент от менюто, и натиснете бутона
за управление OK за потвърждаване.
4. Натиснете бутона MENU, за да завършите.
Бутонът MENU не работи в режим EASY.Q.
Bulgarian_27
pregătirea
подготовка
UTILIZAREA BUTOANELOR DE CONTROL
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Utilizate pentru redare, întrerupere temporară şi derulare înainte şi
înapoi. Utilizate de asemenea cu rol de butoane direcţionale (sus, jos,
stânga, dreapta) şi pentru a efectua o selecţie când
selectaţi imagini video sau meniuri.
1. Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a
vă deplasa spre stânga/dreapta.
2. Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a vă
deplasa sus / jos.
• Confirmaţi selecţia apăsând butonul OK.
Използват се за възпроизвеждане, пауза, бързо навиване напред
и навиване назад. Използват се и като бутони за посока (нагоре,
надолу, наляво, надясно) и за избор, когато се
избират образи на филми или менюта.
1. Натиснете бутона за управление ( / ),
за да преминете наляво/надясно.
2. Натиснете бутона за управление ( / ),
за да преминете нагоре/надолу.
• Потвърдете своя избор с натискане на бутона OK.
• Butonul de Control (OK / (
)) nu funcţionează în modul
EASY.Q.
• Utilizând butonul OK, puteţi accesa direct meniul pentru
scurtături. ➥pagina 29
Utilizarea butonului de control
Modul ÎnregButon istrare film
(
)
Accesează
OK
meniul de
scurtături
Depărtează
imaginea
Apropie
imaginea
-
-
28_Rumanian
Modul Redare film (
)
Selecţie
meniu
Redă /întrerupe redarea
Confirmă
selecţia
Măreşte volumul
Deplasează
cursorul în sus
Deplasează
cursorul în jos
Micşorează volumul
- Redare pentru căutare Rata
RPS (Căutare prin redare înapoi):
x2→x4→x8→x16→x32→x64
- Redare cu salt
- Redare pentru căutare Rata
FPS (Căutare prin redare înainte):
x2→x4→x8→x16→x32→x64
- Redare cu salt
- Redare cadru cu cadru
Rvine la meniul
anterior
Trece la meniul
următor
• Бутонът за управление (OK / (
)) не работи в режим
EASY.Q.
• Като използвате бутона OK, можете директно да отворите
менюто за преки пътища. ➥ стр. 29
Използване на бутона за управление
Режим
Режим възпроизвеждане на
Бутон заснемане на
филм (
)
филм ( )
Достъп до
OK
менюто с
Възпроизвеждане/пауза
преки пътища
Увеличение Увеличава силата на звука
(ширина)
Увеличение Намалява силата на звука
(далечина)
- Търсене при възпроизвеждане
RPS Скорост (търсене при
възпроизвеждане): x2→x4→x8
→x16→x32→x64
- Пропускане на възпроизвеждане
- Търсене при възпроизвеждане
FPS (Търсене при
възпроизвеждане напред) скорост:
x2→x4→x8→x16→x32→x64
- Пропускане при възпроизвеждане
- Възпроизвеждане “кадър по кадър”
Избор от
от меню
Потвърждаване
на избор
Придвижва
курсора нагоре
Придвижва
курсора надолу
Преминава към
предишното
меню
Преминава към
следващото
меню
Bulgarian_28
MENIU DE SCURTĂTURI (GHID OK)
МЕНЮ ЗА ПРЕКИ ПЪТИЩА (OK СПРАВОЧНИК)
Meniul de scurtături (Ghidul OK) este alcătuit din
funcţiile cel mai frecvent accesate, în funcţie de modul
selectat.
Менюто за преки пътища (OK справочник)
представлява най-често използваните функции
според избрания режим.
1. Apăsaţi butonul OK .
• Meniul de scurtături (Ghidul OK ) este afişat.
2. Apăsaţi butonul de Control ( / / / ) pentru
a seta configuraţia.
3. Apăsaţi butonul OK pentru a confirma selecţia.
• Apăsaţi butonul OK pentru a ieşi din meniul de
scurtături.
OK
120
MIN
STBY 00:00:00/00:58:00
WB
Accesarea rapidă a unei funcţii cu
ajutorul butoanelor de control.
Buton
OK
Modul Înregistrare film
(
)
Modul Redare film (
1. Натиснете бутона OK .
• Показва се менюто за преки пътища
(OK справочник).
2. Натиснете бутона за управление ( / / / ),
за да управлявате настройката.
3. Натиснете бутона OK, за да потвърдите избора си.
• Натиснете бутона OK за изход от менюто за
преки пътища.
Функция за пряк път с използване на
бутоните за управление
)
- Accesează meniul de scurtături - Este afişat Meniul de scurtături
- Confirmă selecţia
(Ghidul OK )
- Iese din meniul de scurtături - Redă /Întrerupe redarea
Бутон
OK
Режим заснемане на филм Режим възпроизвеждане на
(
)
филм (
)
- Достъп до менюто с преки пътища - Показва се менюто за преки
- Потвърждаване на избор
пътища (OK справочник).
- Изход от менюто с преки пътища - Възпроизвеждане/пауза
Expunere (automată/manuală)
Măreşte volumul
Експонация (автоматична/ръчна)
Повишава силата на звука.
Focalizare (automată/manuală)
Reduce volumul
Фокус (автоматичен/ръчен)
Намалява силата на звука
Balans de alb
(Balans alb automat ~
personalizat)
Panoramic 16 : 9
(Dezactivat/Activat)
- Căutare prin redare Rata
RPS (Căutare prin redare înapoi):
x2→x4→x8→x16→x32→x64)
- Redare cu salt
- Căutare prin redare Rata
FPS (Căutare prin redare înainte):
x2→x4→x8→x16→x32→x64)
- Redare cu salt
- Redare cadru cu cadru
Butonul OK nu funcţionează în modul EASY.Q.
29_Rumanian
Баланс на бялото
(Автоматично ~ По избор
WB)
16 : 9 Широк
(Вкл./Изкл.)
- Търсене при възпроизвеждане
RPS (Търсене при
възпроизвеждане назад) - скорост:
x2→x4→x8→x16→x32→x64)
- Пропускане при
възпроизвеждане
- Търсене при възпроизвеждане
FPS (Търсене при възпроизвеждане
напред) - скорост: x2→x4→x8→x16
→x32→x64)
- Пропускане при възпроизвеждане
- Възпроизвеждане “кадър по кадър”
Бутонът OK не работи в режим EASY.Q.
Bulgarian_29
pregătirea
подготовка
SETARE INIŢIALĂ: DATĂ, ORĂ ŞI LIMBĂ OSD
ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА: ЕЗИК НА ЕКРАННОТО МЕНЮ И ДАТА И ЧАС
• Setarea iniţială este disponibilă în toate modurile de funcţionare.
• Pentru a citi meniurile sau mesajele în limba dorită, setaţi limba pentru
OSD. Pentru a stoca data şi ora din timpul înregistrării, setaţi data/ora.
• Първоначалната настройка е налична във всички режими на работа.
• За да четете менютата или съобщенията на желания от вас език,
настройте езика на екранното меню. За да съхраните датата и часа
по време на заснемане, задайте дата/час.
Pentru a configura modul Setări
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a opri
camera video cu memorie.
2. Apăsaţi butonul MENU.
3. Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a
selecta “Settings”.
4. Apăsaţi butonul OK .
• Va apărea un ecran cu meniul de setări.
Selectarea limbii pentru OSD
Puteţi selecta limba dorită de afişare a ecranelor
de meniu şi a mesajelor.
1.
2.
3.
4.
Как да зададете режима на настройки
OK
MENU
Control
Video
POWER
120
MIN
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да
включите видеокамерата с памет.
2. Натиснете бутона MENU.
3. Натиснете бутона за управление ( / ),
за да изберете “Settings”.
4. Натиснете бутона OK.
• Появява се менюто за настройки.
Избор на език на екранното меню
Settings
Можете да избирате желания език, на който да
се показва екранът на менюто и съобщенията.
Setaţi modul “Settings”.
1. Задайте режим на настройки “Settings”.
OK Select
MENU Exit
Move
• Появява се менюто за настройки.
• Va apărea un ecran cu meniul de setări.
• Вж. “Как да зададете режима на настройки”.
• Consultaţi secţiunea “Pentru a configura modul Setări”.
Settings
2. Натиснете бутона за управление ( / ), за да
Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a
изберете “Language”.
selecta “Language”.
Language
3. Натиснете бутона за управление ( / ), за
Apăsaţi butonul de Control (
/ ) pentru a selecta
да изберете желания език за екранното меню,
English
limba pentru OSD dorită şi apăsaţi butonul OK .
а после натиснете бутона OK.
Français
/ Français / Deutsch / Italiano
• English /
/ Français / Deutsch / Italiano
• English /
/ Español / Português / Nederlands / Svenska
/ Español / Português / Nederlands / Svenska
OK Select
MENU Exit
Move
/ Suomi / Norsk / Dansk / Polski / Magyar /
/ Suomi / Norsk / Dansk / Polski / Magyar /
Українська / Русский /
/
/ Türkçe /
Українська / Русский /
/
/ Türkçe / Iranian / Arabic
Iranian / Arabic
Apăsaţi butonul MENU pentru a ieşi din meniu.
4. Натиснете бутона MENU за изход от менюто.
• Limba meniurilor OSD va fi schimbată cu limba selectată.
• Езикът на екранното меню се обновява и става избраният език.
OK
120
MIN
• Setarea de limbă se păstrează chiar dacă sursa de alimentare
este îndepărtată.
• Opţiunile de “Language” se pot schimba fără înştiinţare prealabilă.
30_Rumanian
• Настройките на език се запазват дори след изваждане на
батерията или изключване от захранването.
• Опциите за езика “Language” може да се променят без
предизвестие.
Bulgarian_30
Setarea datei şi a orei
Настройка на датата и часа
Setaţi data şi ora curente, astfel încât data şi ora la care efectuaţi o înregistrare să poată fi înregistrate corect.
Următoarea procedură poate fi utilizată, de asemenea, pentru a corecta ora
şi data setate.
Задайте текущите дата и час, така че датата и часът, в които
правите заснемането, да се запишат правилно.
Следващата процедура също може да се използва, за да се
коригират датата и часът, които вече сте задали.
1. Setaţi modul “Settings”.
• Va apărea un ecran cu meniul de setări.
• Consultaţi secţiunea “Pentru a configura modul
Setări” ➥pagina 30
2.
3.
4.
5.
Video
120
MIN
1. Задайте режим на настройки “Settings”.
• Появява се менюто за настройки.
• Вж. “Как да зададете режима на настройки”.
OK
➥стр. 30.
2. Натиснете бутона за управление ( / ),
Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a
за да изберете “Date/Time Set”, а след това
OK Select
MENU Exit
Move
selecta “Date/Time Set”, apoi apăsaţi butonul OK.
натиснете бутона OK.
Setaţi valoarea dorită mişcând butonul Control
3. Задайте желаната стойност, като местите
Settings
( / ).
бутона за управление ( / ).
Date/Time Set
4. Преминете към следващата позиция, като
Treceţi la următorul element mişcând butonul
местите бутона за управление ( / ), а след
Control ( / ) şi apoi setaţi valorile mişcând
2007
01
01
това задайте стойности, като местите бутона
butonul Control ( / ).
12 : 00
AM
за управление ( / ).
• Elementele sunt afişate în ordinea formatului datei.
• Елементите се показват в реда на формата на датата.
OK Set
MENU Exit
Move
• În mod prestabilit, ordinea de afişare este: an,
• По подразбиране се показва в ред от година,
lună, zi, oră, minut, AM/PM.
месец, дата, час, минути и AM/PM.
După ce aţi setat ultimul element, apăsaţi butonul OK pentru a
5. След настройка на последния елемент, натиснете бутона OK ,
finaliza configurarea.
за да завършите настройката.
• Apăsaţi butonul MENU pentru a ieşi din meniu.
• Натиснете бутона MENU за изход от менюто.
Settings
120
MIN
• Puteţi seta un an până la 2037.
• După ce au fost setate, data şi ora sunt înregistrate automat
într-ozonă specială a suportului de stocare.
• Bateria menţine în funcţiune ceasul şi conţinutul presetat al
memoriei: chiar dacă acumulatorul sau adaptorul de curent
alternativ sunt îndepărtate. Bateria mică a camerei video cu
memorie este activă 6 luni de la data instalării, în condiţii de
funcţionare normale.
Când bateria mică se consumă, indicatorul de dată/oră va afişa
“2007/01/01 12:00AM” dacă activaţi afişarea datei şi a orei.
➥pagina 20.
Activarea/dezactivarea afişării datei şi orei
• Pentru a activa sau a dezactiva afişarea datei şi a orei, accesaţi
meniul şi schimbaţi modul Dată/oră. ➥pagina 64
31_Rumanian
• Можете да задавате годината до 2037.
• След настройката датата и часът автоматично се записват върху
определена зона за дата върху носителя за съхранение.
• Батерията тип “копче” поддържа функцията на часовника
и зададеното предварително съдържание на паметта,
дори и ако батерията или адаптерът за променлив ток
бъдат извадени. Батерията тип копче за видеокамерата с
памет издържа около 6 месеца при нормална работа след
поставянето й.
Когато батерията тип “копче” се изтощи значително или
изцяло, индикаторът за дата/час ще показва “2007/01/01
12:00AM”, когато включите показването на датата и часа.
➥стр. 20.
Включване/изключване на датата и часа.
• За да включите или изключите показването на датата и часа,
отворете менюто и сменете режима за дата/час. ➥стр. 64
Bulgarian_31
despre suportul de stocare за носителите за съхранение
ИЗБОР НА НОСИТЕЛЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ (САМО ЗА
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
SELECTAREA SUPORTULUI DE STOCARE
(NUMAI VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Puteţi înregistra filme în memoria încorporată sau pe
un card de memorie, de aceea ar trebui să selectaţi
suportul de stocare înainte de a porni înregistrarea
sau redarea.
Settings
120
MIN
Memory Type
Memory
Card
Move
OK
Select
MENU
Можете да записвате заснеманите филми върху
вградената памет или върху карта с памет, така
че трябва да изберете желаните носители за
съхранение, преди да започнете заснемането или
възпроизвеждането.
Exit
Selectarea suportului de stocare
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Избор на носителя за съхранение
(само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
• Opţiunea de selectare a suportului de stocare este disponibilă
pentru modurile Înregistrare film / Redare film.
• Избирането на носителя за записване е налично в режимите
заснемане на филм / възпроизвеждане на филм.
Образите от филма могат да се съхраняват и
възпроизвеждат, като се използва вградената памет или
карта с памет. Затова задайте типа памет преди заснемане и
възпроизвеждане на филми.
• Imaginile video pot fi stocate şi redate utilizând memoria
încorporată sau un card de memorie.
• În consecinţă, setaţi tipul de memorie înainte de a înregistra şi de
a reda imagini.
1. Apăsaţi butonul MENU.
• Este afişată lista meniului.
2. Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a selecta
“Settings”, apoi apăsaţi butonul OK .
3. Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a selecta
“Memory Type”,apoi apăsaţi butonul OK .
4. Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a selecta
“Memory” sau “Card” apoi apăsaţi butonul OK .
5. Apăsaţi butonul MENU pentru a ieşi.
32_Rumanian
1. Натиснете бутона MENU.
• Ще се появи списъкът на менюто.
2. Натиснете бутона за управление ( / ), за да изберете
“Settings”, а след това натиснете бутона OK.
3. Натиснете бутона за управление ( / ), за да изберете
“Memory Type”, а след това натиснете бутона OK.
4. Натиснете бутона за управление ( / ), за да изберете
“Memory” или “Card” , а след това натиснете бутона OK.
5. Натиснете бутона MENU за излизане.
Bulgarian_32
Utilizarea memoriei încorporate (numai VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH)
Използване на вградената памет (само за
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
• Deoarece această cameră video cu memorie are o memorie încorporată de
4GB, nu este necesar să achiziţionaţi memorie suplimentară. Astfel puteţi să
înregistraţi sau să redaţi imagini cu uşurinţă.
• Тъй като тази видеокамера с памет има вградена памет 4 GB, не
е необходимо да купувате допълнителни носители за съхранение.
Така можете да записвате и възпроизвеждате удобно.
Utilizarea cardului de memorie (nu este livrat cu camera)
Използване на карта с памет (не е включена в комплекта)
• Această cameră video cu memorie are un slot multi-card pentru
accesul la SDHC (Secure Digital High Capacity) şi la MMCplus.
• Puteţi utiliza cardurile SDHC şi MMC plus cu această cameră video cu memorie.
- Unele carduri de memorie nu sunt compatibile, în funcţie de tipul
acestora şi de producător.
• Dacă introduceţi cardul de memorie când camera video cu
memorie este pornită, mesajul afişat pe ecran vă va solicita
automat să alegeţi tipul suportului de stocare.
• Dacă nu este introdus niciun card de memorie, va fi disponibilă
numai memoria încorporată.
INTRODUCEREA/SCOATEREA UNUI CARD DE MEMORIE
• Тази видеокамера с памет има слот за различни карти с памет,
за да се използват карти SDHC и MMCplus.
• Във видеокамерата с памет може да използвате карти тип
SDHC и MMCplus.
- Някои карти не са съвместими, в зависимост от производителя
и типа на картата с памет.
• Ако поставите карта с памет, когато видеокамерата с
памет е включена, изскачащо съобщение ще ви подкани
автоматично да изберете тип на съхранение.
• Ако няма поставена карта с памет, ще е налична само
вградената памет.
ПОСТАВЯНЕ / ИЗВАЖДАНЕ НА КАРТА С ПАМЕТ
Introducerea unui card de memorie
1. Opriţi camera.
2. Pentru a deschide capacul slot-ului pentru
carduri, glisaţi-l spre stânga.
3. Introduceţi cardul de memorie în slot în direcţia
indicată de săgeata din imagine până când se
fixează printr-un clic.
4. Închideţi capacul.
Поставяне на карта с памет
1. Изключете видеокамерата с памет.
2. Плъзнете капачето на слота за карта с памет
надясно, за да отворите капака.
3. Поставете картата с памет в картовия слот
докато щракне леко, по посока на стрелката,
показана на фигурата.
4. Затворете капака.
Scoaterea cardului de memorie
1. Opriţi camera.
2. Pentru a deschide capacul slot-ului pentru
carduri, glisaţi-l spre dreapta.
3. Împingeţi uşor cardul de memorie înăuntru
pentru ca acesta să fie aruncat afară.
4. Scoateţi cardul din slot şi închideţi capacul.
Изваждане на карта с памет
1. Изключете видеокамерата с памет.
2. Плъзнете капачето на слота за карта с памет
надясно, за да отворите капака.
3. Леко натиснете картата с памет навътре, за
да я извадите.
4. Издърпайте картата с памет от слота за
карта с памет и затворете капака.
33_Rumanian
label pasting portion
Bulgarian_33
despre suportul de stocare за носителите за съхранение
SELECTAREA CARDULUI DE MEMORIE POTRIVIT
ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩАТА КАРТА С ПАМЕТ
Картата с памет е компактен преносим носител за съхранение с обем за
Cardul de memorie este un suport de stocare portabil, compact, cu o capaciданни, който е по-голям от обема например на дискета.
tate mai mare decât cea a unei dischete.
• Можете да използвате карти с памет SDHC и MMCplus.
• Puteţi utiliza cardurile de memorie SDHC şi MMC plus.
• (Ако е необходимо, купете си карта с памет отделно.)
(Dacă este necesar, achiziţionaţi un card de memorie separat.)
- Можете да използвате също и карти с памет SD, но се препоръчва да
- Puteţi utiliza şi carduri SD, dar se recomandă utilizarea cardurilor SDHC şi MMC
използвате карти с памет SDHC и MMCplus за вашата видеокамера с памет.
plus cu camera dvs. video. (Cardurile de memorie SD cu o capacitate mai mare
(Карти с памет SD над 4 GB не са съвместими с тази видеокамера с памет.)
de 4GB nu sunt compatibile cu această cameră video.)
• На тази видеокамера с памет можете да използвате карти с памет със
• Pentru această cameră video cu memorie puteţi utiliza carduri de
следния
обем: Съвместими носители за записване 128MB ~ 8GB
memorie de următoarea capacitate: Carduri înregistrabile compati• Използваеми карти с памет
bile de 128MB ~ 8GB
Следните
носители за записване работят гарантирано с тази видеокамера
• Carduri de memorie utilizabile
с памет. За други видове няма гаранция, че ще работят, така че трябва да
- Se garantează funcţionarea următoarelor carduri de memorie cu
купувате такива продукти с внимание.
această cameră video cu memorie. Nu se garantează
Карти с памет SDHC или SD: От Panasonic, SanDisk и TOSHIBA,
Usable Memory Cards
funcţionarea altor tipuri de carduri, deci procedaţi cu
MMCplus: От Transcend
(128MB~8GB Max)
atenţie la achiziţionarea acestora.
• Ако се използват други носители, те може да не записват
Carduri de memorie SDHC sau SD: Panasonic, SanDisk şi TOSHIBA,
данните правилно или може да се стигне до загуба на
MMC plus: Transcend
данни, които вече са записани.
• Dacă sunt utilizate alte carduri de memorie, pot apărea erori la
• За заснемане на филми използвайте карти с памет, които
înregistrarea datelor sau se pot pierde date deja înregistrate.
използват по-високи скорости на писане (поне 1,25 MB).
<MMCplus>
• În cazul înregistrării filmelor, utilizaţi un card de memorie care să
Terminals
Карта с памет SDHC (Secure Digital High Capacity)
suporte viteze de scriere ridicate (cel puţin 1,25 MB).
• Картата с памет SDHC отговаря на новата спецификация за SD
Card de memorie SDHC (Secure Digital High Capacity)
Ver.2.00. Тази последна спецификация е установена от Асоциацията
• Cardurile de memorie SDHC respectă noile specificaţii SD
за SD карти, за да се реализира обем памет над 2 GB.
Ver.2.00. Acest specificaţii au fost stabilite de SD Card As• Картата с памет SDHC поддържа механичен ключ за
Protection
sociation pentru a obţine o capacitate mai mare de 2GB.
<SDHC memory card>
tab
защита срещу запис. Настройката на ключа предотвратява
• Cardul de memorie SDHC conţine un comutator mecanic
изтриването по невнимание на файлове, записани на картата
pentru protecţia datelor. Utilizarea comutatorului previne
с памет SDHC. За да разрешите записване, преместете
ştergerea accidentală a fişierelor înregistrate pe cardul SDHC. Pentru a
ключа нагоре по посока на клемите. За да зададете защита срещу запис,
permite scrierea datelor, deplasaţi comutatorul în direcţia conectorilor. Pentru
преместете ключа надолу.
a seta protecţia împotriva scrierii, deplasaţi comutatorul în jos.
• Поради промяна в системата за разполагане на файлове и физическите
• Datorită modificărilor din sistemul de alocare a fişierelor şi a specificaţiilor de
спецификации, карта с памет SDHC не може да се използва със
ordin fizic, cardul de memorie SDHC nu poate fi utilizat cu dispozitivul gazdă
сегашните устройства, предназначени за SD карти. Карта с памет SDHC
curent, bazat pe tehnologia SD. Cardul de memorie SDHC poate fi utilizat
може да се използва само за устройства, предвидени за използване на
numai cu dispozitive gazdă bazate pe tehnologia SDHC, care prezintă sigla
SDHC, като те съдържат означение на логото на SDHC - или върху самото
SDHC fie pe dispozitivul propriu-zis fie în manualul de utilizare.
устройство, или в ръководството за работа.
MMCplus (Multi Media Card plus)
MMCplus (мултимедийна карта плюс)
• În cazul cardurilor MMCplus, acestea nu au clemă de protecţie, de aceea
• Картите MMCplus нямат защита срещу запис, затова трябва да се
este recomandat să utilizaţi funcţia de protecţie din meniu.
използва функцията за защита от менюто.
Masuri de precauţie comune tuturor cardurilor de memorie
Общи предупреждения за карта с памет
• Este posibil ca datele deteriorate să nu mai poată fi recuperate. Este recomandat
• Повредените данни не могат да се възстановят. Препоръчва се да направите
să realizaţi copii de siguranţă ale fişierelor importante pe hard disk-ul PC-ului.
резервно копие на важните данни отделно, на твърдия диск на компютъра.
• Oprirea alimentării electrice sau scoaterea unui card de memorie în timpul
• Изключване на захранването или изваждане на карта с памет по време на дейности като
operaţiilor de formatare, înregistrare şi redare pot provoca pierderea datelor.
форматиране, изтриване, записване и възпроизвеждане може да повредят данните.
• După ce modificaţi cu ajutorul PC-ului numele unui fişier sau al unui folder stocat pe
• След като промените името на файл или папка, съхранени на картата с памет, като
cardul de memorie, camera video s-ar putea să nu mai recunoască fişierul modificat.
използвате компютъра, вашата видеокамера може да не разпознае променения файл.
34_Rumanian
Bulgarian_34
Manevrarea cardului de memorie
Боравене с карта с памет
Se recomandă să opriţi alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate un card de
memorie, pentru a preveni pierderea datelor. Nu este garantat că puteţi utiliza un card
de memorie formatat pe alte dispozitive.
Utilizaţi această cameră video cu memorie pentru a formata cardul de memorie.
• Cardurile noi, cele cu date care nu pot fi citite de camera dvs. sau care au fost salvate de alte dispozitive, trebuie formatate. Reţineţi că operaţia de formatare şterge
toate datele de pe cardul de memorie.
• Dacă nu puteţi utiliza un card de memorie care a fost utilizat cu un alt dispozitiv,
formataţi-l cu ajutorul camerei video cu memorie. Reţineţi că operaţia de formatare
şterge toate datele de pe cardul de memorie.
• Un card de memorie are o anumită durată de viată. Dacă nu mai puteţi înregistra
date noi, trebuie să achiziţionaţi un nou card de memorie.
• Cardul de memorie este un suport electronic precis. Nu îl îndoiţi, nu îl scăpaţi şi nu
îl loviţi cu putere.
• Nu utilizaţi şi nu stocaţi cardul în spaţii cu temperatură şi umiditate ridicate sau în
medii cu mult praf.
• Nu puneţi substanţe străine pe conectorii cardului de memorie. Utilizaţi o cârpă
moale şi uscată pentru a curăţa conectorii, dacă este necesar.
• Nu lipiţi în zona pentru etichete altceva în afară de etichete cu marca.
• Aveţi grijă să nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, care ar putea să îl înghită.
Препоръчва се да изключите захранването, преди да поставите или извадите
картата с памет, за да предотвратите загуба на данни. Не е гарантирано
използването на карта с памет, форматирана на други устройства. Погрижете
се да форматирате своята карта с памет на тази видеокамера.
• Трябва да форматирате новозакупените карти с памет, карти с памет,
които видеокамерата не може да разпознае, или карти, на които
има данни, записвани на други устройства. Обърнете внимание, че
форматирането изтрива всички данни на картата с памет.
• Ако не можете да използвате карта с памет, която е използвана на друго
устройство, форматирайте я със своята видеокамера с памет. Обърнете внимание,
че форматирането изтрива цялата информация на картата с памет.
• Една карта с памет има определен срок на използване. Ако не можете да
записвате нови данни, трябва да купите нова карта с памет.
• Картата с памет е прецизен електронен носител. Не я огъвайте, не я
изпускайте и не я подлагайте на силен натиск.
• Не я използвайте или съхранявайте в място с висока температура,
влажност или запрашена среда.
• Не позволявайте попадането на чужди тела на клемите на картата с памет.
Използвайте суха, мека кърпа, за да почистите клемите, ако е необходимо.
• Не залепвайте нищо друго, с изключение на специализиран етикет върху
частта за залепване на етикети.
• Внимателно пазете батерията извън обсега на деца, защото може да я глътнат.
Camera video cu memorie acceptă cardurile SDHC şi MMCplus
pentru stocarea datelor.
• Viteza de stocare a datelor poate să difere, în funcţie de producător şi de
Видеокамерата с памет поддържа карти с памет
SDHC и MMCplus за съхранение на данни.
• Скоростта на съхранение на данните може да е различна в зависимост от
•
•
•
sistemul de producţie.
- Sistem SLC (celulă cu un singur nivel): activat pentru viteză de scriere mai rapidă.
- Sistem MLC (celulă cu mai multe niveluri): este acceptată numai viteză redusă de scriere.
Utilizatorii care folosesc un card de memorie cu viteză redusă pentru înregistrarea
unui film ar putea avea dificultăţi la stocarea filmului pe cardul de memorie. Puteţi
chiar să pierdeţi date pe parcursul înregistrării.
În încercarea de a păstra fiecare cadru al filmului înregistrat, camera video cu
memorie forţează înregistrarea filmului pe cardul de memorie şi afişează un
avertisment: “Low speed card. Please record at lower quality.”
•
производителя и производствената система.
- Система SLC (клетка с едно ниво): разрешена е по-висока скорост на писане.
- Система MLC (клетка с много нива): поддържа се само ниска скорост на писане.
Потребителят, който използва карта с памет с по-ниска скорост за записване
на филми, може да изпита трудности при съхраняването на филм на картата
с памет. Дори можете да загубите данните на филма по време на записа.
В опит да съхрани всяка частица от записания филм, видеокамерата
с памет принудително съхранява филма на картата с памет и показва
предупреждение: “Low speed card. Please record at lower quality.”
(Карта с ниска скорост. Записвайте при по-ниско качество.)
Pentru a facilita înregistrarea filmului, se recomandă să utilizaţi un card de
memorie care acceptă viteze de scriere mai mari.
• Dacă sunteţi obligat să utilizaţi un card de memorie cu viteză redusă, este de
За улесняване на записа на филми, препоръчва се да използвате карти
с памет с по-висока скорост на писане.
• Ако все пак неизбежно използвате карта с памет с ниска скорост, желателно
•
• Можете да имате три опции за качество за запис на филм с видеокамерата с
•
•
•
preferat să reduceţi calitatea înregistrării cu un nivel “Fine” → “Normal” sau să
reduceţi dimensiunea filmului la 352P pentru a micşora dimensiunea de date.
Aveţi trei opţiuni pentru calitate la înregistrarea unui film cu camera video cu
memorie: “Super Fine”, “Fine”, “Normal”
Puteţi înregistra aceeaşi scenă la trei niveluri de calitate: “Super Fine”, “Fine”, “Normal”.
Totuşi, cu cât calitatea este mai ridicată, cu atât dimensiunea datelor este mai mare.
Pentru performanţe optime ale camerei video cu memorie, achiziţionaţi un
card de memorie cu viteză mare.
е да занижите качеството на записа с едно ниво - “Fine” → “Normal” или да
намалите размера на филма на 352P, за да намалите размера на данните.
памет: “Super Fine”, “Fine”, “Normal”
• Можете да запишете една и съща сцена в три нива на качество - “Super
Fine”, “Fine”, “Normal”. Обаче колкото по-високо е качеството, толкова поголям е размерът на данните.
• За оптимална работа на видеокамерата с памет купете карта с памет с
висока скорост на писане.
35_Rumanian
Bulgarian_35
despre suportul de stocare за носителите за съхранение
TIMPUL DE ÎNREGISTRARE ŞI CAPACITATEA
ВРЕМЕ ЗА ЗАСНЕМАНЕ И КАПАЦИТЕТ
Timp de înregistrare pentru imagini în mişcare
Време за заснемане на видеофилми
Suport
Capacitate
352x288p
(288p)
Super
Fine 720x576i(576i)/
720x576p(576p)
352x288p
(288p)
Fine
720x576i(576i)/
720x576p(576p)
352x288p
(288p)
Normal
720x576i(576i)/
720x576p(576p)
memorie
încorporată
4GB
SDHC/
MMCplus
1GB
2GB
Носител
4GB
aprox. 170 min
aprox. 43 min aprox. 85 min
aprox. 170 min
aprox. 112min.
aprox. 28min. aprox. 56min.
aprox. 112min.
aprox. 256 min
aprox. 64min. aprox. 128min. aprox. 256 min
aprox. 170 min
aprox. 43min. aprox. 85min.
aprox. 170 min
aprox. 512min. aprox. 128min. aprox. 256min. aprox. 512min.
aprox. 256 min
aprox. 64min. aprox. 128min. aprox. 256 min
1GB=1.000.000.000bytes: capacitatea cardului formatat ar putea să fie mai
mică, deoarece un firmware intern utilizează o porţiune a memoriei.
• 288p, 576i/576p reprezintă rezoluţiile la care va înregistra camera
video.
• Valorile de mai sus au fost stabilite de Samsung în condiţii de
înregistrare standard şi pot diferi în funcţie de condiţiile de testare
sau de utilizare.
• Camera video cu memorie dispune de trei opţiuni de calitate
pentru înregistrarea filmelor:
- "Super Fine", "Fine", "Normal". Pentru aceeaşi scenă, o setare
a unei calităţi ridicate va conduce la obţinerea unei imagini mai
bune cu un conţinut mai mare de date, în ordinea "Super Fine",
"Fine", "Normal".
• Rata de compresie creşte pe măsură ce micşoraţi calitatea
(în ordinea “Fine”, “Normal”).
Cu cât rata de compresie este mai mare, cu atât calitatea imaginii
este mai slabă, dar timpul de înregistrare va fi
mai mare.
• Rata de compresie se reglează automat în funcţie de imaginea
înregistrată şi s-ar putea ca timpul de înregistrare să varieze
în consecinţă.
36_Rumanian
Капацитет
352x288p
(288p)
Super
Fine 720x576i(576i)/
720x576p(576p)
352x288p
(288p)
Fine
720x576i(576i)/
720x576p(576p)
352x288p
(288p)
Normal
720x576i(576i)/
720x576p(576p)
вградена
памет
4 GB
SDHC/
MMCplus
1 GB
2 GB
4 GB
прибл. 170 мин. прибл. 43 мин. прибл. 85 мин. прибл. 170 мин.
прибл. 112 мин. прибл. 32 мин. прибл. 58 мин.. прибл. 112 мин.
прибл. 256 мин. прибл. 64 мин. прибл. 128 мин. прибл. 256 мин.
прибл. 170 мин. прибл. 43 мин. прибл. 85 мин. прибл. 170 мин.
прибл. 512 мин. прибл. 128 мин. прибл. 256 мин. прибл. 512 мин.
прибл. 256 мин. прибл. 64 мин. прибл. 128 мин. прибл. 256 мин.
1 GB= 1 000 000 000 байта: действителният форматиран капацитет може да
е по-малък, тъй като вътрешният фърмуер използва част от паметта.
• 288p, 576i/576p се отнасят за разделителните способности, при
които може да заснема видеокамерата.
• Цифрите по-горе са измерени в изпитателна среда на Samsung
и може да се различават, в зависимост от условията на теста и
използването.
• Тази видеокамера с памет предоставя три опции на качество при
заснемане на филми:
- "Super Fine", "Fine", "Normal". За една и съща сцена,
настройката на по-високо качество ще задържи по-добър филм с
по-голям обем на данните, по реда: "Super Fine", "Fine",
"Normal".
• При понижаване на качеството се повишава коефициентът
на компресия (в реда “Fine”, “Normal”). Колкото по-висок е
коефициентът на компресия, толкова повече се влошава качеството
на картината, но времето за заснемане ще се увеличи.
• Коефициентът на компресия автоматично се приспособява към
заснетия филм, като времето на заснемане може да варира
съответно.
Bulgarian_36
• Puteţi utiliza cardurile SDHC şi MMC plus pentru camera
dvs. video.
Unele carduri de memorie nu sunt compatibile, în funcţie de
tipul acestora şi de producător.
• Nu este garantată funcţionarea corespunzătoare pentru cardurile de memorie care nu au fost formatate cu această cameră
video cu memorie.
Efectuaţi operaţia de formatare direct pe camera video cu
memorie.
• Pentru a facilita înregistrarea filmului, se recomandă să utilizaţi
un card de memorie care acceptă viteze de scriere mai mari.
(Viteză de scriere: 1.25 MB / sec sau mai mare) Puteţi utiliza
cardurile SDHC şi MMC plus pentru camera dvs. video.
Dacă utilizaţi un card de memorie cu viteză de scriere redusă,
înregistrarea se poate opri, generându-se mesajul "Low speed
card. Please record at lower quality."
Dacă este neapărat necesar să utilizaţi un card cu viteză
redusă, selectaţi o calitate redusă ("Fine" → "Normal") sau
setaţi dimensiunea imaginii la 352p.
• Funcţionează corespunzător cu un card de memorie de până
la 8GB pentru înregistrare/redare de filme.
Cardurile de memorie cu o capacitate mai mare de 8GB s-ar
putea să nu funcţioneze corespunzător.
• Cardul de memorie utilizat pentru stocarea unui film poate
să creeze o zonă care nu poate fi scrisă, ceea ce determină
diminuarea timpului de înregistrare şi a memoriei disponibile.
• Dimensiunea maximă a unui film (MPEG4), care poate fi înregistrat o dată, este de 2GB.
• Puteţi stoca maxim 5000 de imagini video pe un card de
memorie.
• Imaginile video înregistrate cu alt echipament nu pot fi redate
cu această cameră video cu memorie.
• Memoria încorporată utilizată numai pentru VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH.
• Pentru a verifica capacitatea de memorie rămasă
Apăsaţi butonul
. ➥pagina 16
37_Rumanian
• Във видеокамерата с памет можете да използвате
карти с памет тип SDHC или MMCplus.
Някои карти може да не са съвместими, в зависимост от
производителя и типа на картата с памет.
• Не е гарантирано използването на карти с памет, които не
са форматирани на тази видеокамера с памет.
Извършете форматирането направо върху видеокамерата
с памет.
• За улесняване на записа на филми, препоръчва се да
използвате карти с памет с по-висока скорост на писане.
(Скорост на писане: 1,25 MB/сек. или по-голям) Във
видеокамерата с памет можете да използвате карти с
памет тип SDHC или MMCplus.
Ако използвате карта с памет с ниска скорост,
видеокамерата с памет може да покаже на дисплея
съобщение "Low speed card. Please record at lower quality".
Ако неизбежно използвате карта с ниска скорост, изберете
по-ниско качество ("Fine" → "Normal") или задайте размер
на филма на 352p.
• Поддържа се правилна работа с карта с памет до 8 GB за
заснемане/възпроизвеждане на филми.
Карти с памет, по-големи от 8 GB, може да не работят
правилно.
• Картата с памет, която се използва за съхраняване на
филми, може да предизвика заделяне на област, на която
не може да се пише, което да доведе до намаляване на
времето за заснемане и свободното място в паметта.
• Максималният размер на файл с филм (MPEG4), който
може да се заснеме на един път, е 2 GB.
• На една карта с памет могат да се поберат до 5000 филма.
• Филмови файлове, заснети от друго оборудване, може да
не се изпълняват успешно на тази видеокамера с памет.
• Вградена памет, използвана само в VP-MX10A/MX10AP/
MX10AH.
• За да проверите обема на оставащата памет
Натиснете бутона
. ➥стр. 16
Bulgarian_37
заснемане
înregistrarea
Procedurile elementare de înregistrare a filmelor sunt descrise mai jos.
ÎNREGISTRAREA FILMELOR
ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМИ
• Camera video cu memorie dispune de două butoane pentru
pornire/oprire înregistrare. Unul se află amplasat în partea din
spate a camerei, iar celălalt pe panoul LCD. Selectaţi butonul
pentru pornire/oprire înregistrare în funcţie de utilizare.
1. Porniţi camera.
• Conectaţi o sursă de curent la cameră.
➥paginile 12, 18
(Un acumulator sau un adaptor pentru curent
alternativ)
• Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni
camera. ➥pagina 21
• Setaţi suportul de stocare corespunzător.
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
(Dacă doriţi să înregistraţi pe un card de
memorie, introduceţi cardul.)
2. Verificaţi subiectul pe ecranul LCD.
3. Apăsaţi butonul de pornire/oprire înregistrare.
• Va fi afişat indicatorul de înregistrare ( ) şi
va începe înregistrarea.
• Dacă apăsaţi din nou butonul de pornire/oprire
înregistrare în timpul înregistrării, aceasta va fi
oprită temporar.
4. Când înregistrarea a fost finalizată, opriţi camera
video cu memorie.
• Видеокамерата с памет предлага два бутона за старт/стоп
на заснемане. Единият е на гърба на видеокамерата, а
другият е на LCD дисплея. Натиснете бутона за старт/стоп на
заснемане, в зависимост от употребата.
00:00:00/00:58:00
120
MIN
STBY 00:00:30/00:57:30
1. Включете видеокамерата с памет.
• Свържете източник на захранване към
видеокамерата с памет.➥стр. 12,18
(батерия или променливотоков адаптер)
• Плъзнете ключа POWER надолу, за да
включите захранването. ➥стр. 21
• Задайте съответните носители за
съхранение. (Само за VP-MX10A/MX10AU/
MX10AH) (Ако искате да заснемате на карта
с памет, поставете картата с памет.)
2. Проверете обекта върху LCD екрана.
Recording...
• Setarea opţiunii de afişare "Panoramic 16:9" nu implică
înregistrarea unei imagini panoramice. Ieşirea de la cameră,
înregistrarea şi redarea semnalului au formatul 4:3.
• Reţineţi că toate filmele înregistrate cu această cameră video
cu memorie au formatul 4:3, indiferent de opţiunea de afişare
(Panoramic 16:9/4:3).
Când opţiunea de afişare este setată la “Panoramic 16:9”,
imaginea afişată ar putea fi mai lată sau mai neclară decât cea
afişată pe un ecran în format 4:3. ➥paginile 55,61
38_Rumanian
Основните процедури за заснемане на видеофилми са описани
по-долу.
120
MIN
3. Натиснете бутона за старт/стоп на заснемане.
• Индикаторът за заснемане ( ) се показва
на дисплея и заснемането започва.
• Повторно натискане на бутона за старт/стоп
на заснемане поставя видеокамерата с
памет в режим на пауза.
4. Когато заснемането завърши, изключете
видеокамерата с памет.
• Настройката на опцията на дисплея "16:9 Широк" не
означава заснемане при широк ъгъл (широкоекранно
съотношение). Изходящият сигнал на камерата,
заснемането и възпроизвеждането се форматират в
екранно съотношение 4:3.
• Уверете се, че всички филми се заснемат в екранно
съотношение 4:3, независимо от опцията на дисплея (16:9
Широк/4:3). Когато е зададено "16:9 Широк", показаната
картина може да изглежда по-широка или по-груба от тази
при екранно съотношение 4:3. ➥стр. 55,61
Bulgarian_38
• Scoateţi acumulatorul când terminaţi înregistrarea, pentru a
evita descărcarea inutilă a acumulatorului.
• Pentru afişarea informaţiilor pe ecran. ➥pagina 22
• Pentru timpul de înregistrare aproximativ. ➥pagina 36
• Pentru diferite funcţii disponibile în timpul înregistrării filmelor.
➥pagina 48
• Dacă apar probleme cu focalizarea, utilizaţi funcţia de focalizare
manuală.➥pagina 53
• Anumite butoane nu sunt disponibile în timpul înregistrării.
(Butonul MENU etc.)
• Sunetul este înregistrat de un microfon stereo intern aflat în
partea din faţă a camerei video cu memorie.
Asiguraţi-vă că microfonul nu este obturat.
• Înainte de a înregistra un film important, testaţi funcţia de înregistrare pentru a verifica dacă există vreo problemă cu înregistrarea audio sau video.
• Nu introduceţi sau scoateţi cardul de memorie în timp ce
înregistraţi, deoarece s-ar putea să înregistraţi zgomotul.
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
• În timp ce accesaţi suportul de stocare nu utilizaţi comutatorul
de alimentare şi nu scoateţi cardul de memorie.
În caz contrar, există riscul de a avaria suportul de stocare sau
de a corupe datele de pe acesta.
• Nu puteţi utiliza un card de memorie blocat pentru a efectua
înregistrări. Veţi observa un mesaj care vă va informa că
operaţia de înregistrare a fost sistată datorită blocării.
• Dacă apăsaţi butonul pornire/oprire înregistrare în timp ce o
operaţie de meniu este activă, produsul va reveni la modul de
oprire temporară a înregistrării.
39_Rumanian
• Извадете батерията, когато приключите със записа, за да
не допуснете ненужно изтощаване на батерията.
• За показване на информация на екрана. ➥стр. 22
• За приблизително време на заснемане. ➥стр. 36
• За различни функции, налични при заснемането на филми.
➥стр. 48
• Ако фокусирането е трудно, използвайте функцията за
ръчно фокусиране.➥стр. 53
• През време на заснемане някои от операциите с бутони не
са налични. (бутон MENU и др.)
• Звукът се записва от вътрешния стерео микрофон отпред
на видеокамерата с памет.
Погрижете се този микрофон да не е закрит.
• Преди да заснемете важен филм, погрижете се да тествате
функцията на заснемане, за да проверите дали няма
проблем със записването на аудио и видео.
• Докато се записва, не поставяйте и не изваждайте картата с
памет, тъй като може да се запише шум.
(Само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
• Не превключвайте ключа на захранването и не изваждайте
картата с памет, докато се осъществява достъп до носителя
за съхранение. Ако направите това, може да повредите
носителя за съхранение или данните на носителя за
съхранение.
• Не можете да използвате заключена карта с памет за
записване. Ще видите съобщение, че заснемането не е
разрешено поради заключването.
• Ако натиснете бутона за старт/стоп на заснемане, докато
се провежда операция на менюто, уредът се връща в режим
на пауза на заснемането.
Bulgarian_39
înregistrarea
заснемане
ÎNREGISRTAREA FACILĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI
(MODUL EASY.Q)
ЗАСНЕМАНЕ С ЛЕКОТА ЗА НАЧИНАЕЩИ
(РЕЖИМ EASY.Q)
• Pentru funcţia EASY.Q majoritatea setărilor camerei video sunt configurate
• При функцията EASY.Q повечето от настройките на видеокамерата с
automat, ceea ce vă scuteşte de reglările de detaliu.
памет се регулират автоматично, което ви освобождава от подробни
настройки.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni camera cu memorie.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
2. Apăsaţi butonul MODE pentru a seta modul Înregistrare film
видеокамерата с памет.
(
). ➥pagina 21
3. Apăsaţi butonul EASY.Q.
2. Натиснете бутона MODE, за да зададете режим за
заснемане на филм (
). ➥стр. 21
• Când apăsaţi butonul EASY.Q, toate funcţiile camerei
3. Натиснете бутона EASY.Q.
video cu memorie vor fi dezactivate, iar setările de
• Когато натиснете бутона EASY.Q, всички функции
înregistrare vor fi configurate în următoarele moduri
на видеокамерата с памет ще бъдат изключени,
elementare. (Modul Scenă (AE), Balans de alb, Expunere
а настройките на заснемане ще бъдат настроени
automată, Anti-Shake(EIS), Efect digital, Focalizare
на следните основни режими. (Режим на сцени
automată şi Lumină fundal)
STBY 00:00:00/00:58:00
(AE), Баланс на бялото, Автоекспонация, Против
• Indicatoarele EASY.Q şi Anti-Shake (EIS) ( ) vor
треперене (EIS), Цифров ефект, Автофокус и Фоново
apărea concomitent pe ecran.
осветление)
4. Pentru a înregistra filme, apăsaţi butonul de pornire/oprire
• Индикаторите EASY.Q и Против треперене (EIS)
înregistrare.
(
) се появяват на екрана едновременно.
• Înregistrarea va începe utilizând setările automate
4. За да заснемате филми, натиснете бутона за старт/
elementare.
EASY.Q
стоп на заснемане.
• Заснемането ще започне, като се използват основните
Pentru a dezactiva modul EASY.Q
автоматични настройки.
Apăsaţi din nou butonul EASY.Q.
За да прекратите режима EASY.Q
• Indicatoarele EASY.Q şi Anti-Shake (EIS) (
) vor dispărea de pe ecran.
Натиснете бутона EASY Q отново.
• Индикаторите EASY.Q и Против треперене (EIS) ( ) се изчезват от екрана.
Butoane inactive în timpul funcţionării
120
MIN
• Următoarele butoane şi operaţii de meniu următoare nu sunt
disponibile deoarece elementele sunt setate automat.
Şi este posibil să apară mesajul "Release the EASY.Q”, dacă
încercaţi să efectuaţi operaţii indisponibile.
- Butonul MENU
- Butonul OK
- etc.
• Dezactivaţi funcţia EASY.Q dacă doriţi să adăugaţi efecte sau
setări noi la imagini.
• Setările modului EASY.Q sunt anulate la oprirea camerei video
cu memorie.
• Modul EASY.Q setează automat funcţia “Anti-Shake(EIS)” la
valoarea “On”.
40_Rumanian
Бутони, които не действат по време на работа
• Следните бутони и операции на менюто не действат, защото
съответните елементи се настройват автоматично. Ако се
направи опит за операции, които не се предлагат, може да
се появят съответни съобщения ("Release the EASY.Q").
- Бутон MENU
- Бутон OK
- и т. н.
• Прекратете функцията EASY.Q, ако искате да добавите
ефект или настройки към филмите.
• Настройките на режима EASY.Q се освобождават, когато
видеокамерата с памет се изключи.
• Режимът EASY.Q автоматично настройва “Anti-Shake(EIS)”
на “On”, докато се използва EASY.Q.
Bulgarian_40
ZOOM
УВЕЛИЧЕНИЕ
Utilizaţi funcţia zoom pentru înregistrări de prim-planuri sau panoramice.
Această cameră video cu memorie vă permite să
înregistraţi utilizând un zoom optic de 34x şi un zoom
digital de 1200x.
Използвайте функцията увеличение за близък план или
широкоъгълно заснемане.
Тази видеокамера с памет ви позволява да
заснемате, като използвате оптично мощно
увеличение 34x и цифрово увеличение 1200x.
• Можете да увеличавате с лостчето за
увеличение или бутона за увеличение (W/T) на
LCD дисплея.
• Колкото по-далече плъзнете лостчето за
увеличение, толкова по-бързо е действието на
увеличение.
• Puteţi realiza zoom utilizând comutatorul Zoom sau
butonul Zoom (W/T) de pe panoul LCD.
• Cu cât glisaţi mai departe comutatorul Zoom, cu atât
mai rapidă va fi acţiunea de zoom.
Pentru a mări
• Glisaţi comutatorul Zoom către T (telephoto).
Pentru a micşora
• Glisaţi comutatorul Zoom către W (wide-angle).
• Mărirea imaginii peste 34x este realizată prin procesarea digitală, fiind denumită zoom digital. Zoom-ul
digital este de maxim 1200x.
Setaţi “Digital Zoom” la “On”. ➥pagina 56
W:Recording wide area
(wide-angle)
T: Recording enlarged image
(telephoto)
W: Wide angle
T: Telephoto
За да увеличите
• Плъзнете лостчето за увеличение към T (телеобектив).
За да намалите
• Плъзнете лостчето за увеличение към W (широкоъгълен).
• Увеличение над 34x се постига с цифрова
обработка на образа и затова се нарича
цифрово увеличение. Цифрово увеличение е
възможно до 1200x.
Задайте “Digital Zoom” на “On”. ➥стр. 56
• Aveţi grijă să ţineţi degetul pe comutatorul
120
MIN
STBY 00:00:00/00:58:00
Zoom. Dacă îndepărtaţi degetul de pe acesta,
• Дръжте пръста си на лостчето за
s-ar putea ca sunetul emis de operaţi de
увеличение. Ако снемете пръста си от
Zoom să fie înregistrat.
лостчето за увеличение, може да се запише
• De asemenea, puteţi realiza zoom utilizând
и звукът от лостчето.
butonul Zoom (W/T) de pe panoul LCD.
• Можете да увеличавате и с бутона за
• Distanţa minimă dinte cameră şi obiect, penувеличение (W/T) на LCD дисплея.
tru o imagine focalizată, este de 1 cm (aprox.
• Минималното възможно разстояние между
0,39 inch) pentru imagina panoramică şi de
видеокамерата и обекта с поддържане на
50 cm (aprox. 19,68 inch) pentru prim plan.
рязък фокус е около 1 см за широкоъгълен
• S-ar putea ca imaginea să piardă din claritate când se
обектив и 50 см за телеобектив.
realizează zoom. În acest caz, setaţi zoom-ul înainte de a
• По време на увеличението фокусирането може да е нестабилно. В
începe înregistrarea şi blocaţi focalizarea utilizând funcţia de
такъв
случай
задайте
увеличението преди записване и заключете
focalizare manuală, apoi puteţi apropia şi depărta imaginea în
фокуса, като използвате ръчен фокус, а след това увеличавайте
timpul înregistrării. ➥pagina 53
или намалявайте по време на заснемане. ➥стр. 53
• Zoom-ul optic păstrează calitatea imaginii, dar în cazul zoom• Оптичното увеличение запазва качеството на филма, докато при
ului digital calitatea imaginii poate fi afectată.
цифрово увеличение качеството на образа може да пострада.
41_Rumanian
Bulgarian_41
redarea
възпроизвеждане
REDAREA FILMELOR
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ФИЛМОВИ ОБРАЗИ
Puteţi găsi rapid filmul dorit utilizând indexul de miniaturi.
Можете да намерите бързо желания филмов образ, като
използвате изгледите на индекса с миниатюри.
1. Porniţi camera.
• Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni
camera.➥pagina 21
• Setaţi suportul de stocare corespunzător.
➥pagina 32 (numai VP-MX10A/MX10AU/
MX10AH) (Dacă doriţi să înregistraţi pe un card
de memorie, introduceţi cardul.)
2. Deschideţi ecranul LCD.
• Reglaţi luminozitatea sau contrastul ecranului
LCD.➥pagina 65
3. Apăsaţi butonul MODE.
• Camera trece la modul Redare film.
• Imaginile video înregistrate sunt afişate în indexul
de miniaturi.
4. Utilizaţi butonul de Control ( / / / ) pentru a
selecta imaginile dorite, apoi apăsaţi butonul OK.
- Meniul pentru scurtături pentru redare va fi afişat
temporar.
• De fiecare dată când apăsaţi butonul OK, camera
va comuta între redare şi oprire temporară.
• Dacă deplasaţi comutatorul pentru zoom în timpul
redării, camera video va comuta la indexul de
miniaturi.
100-0001
Move
OK
42_Rumanian
Play
00:00:00/00:23:00
Reţineţi că toate filmele înregistrate cu această cameră video cu
memorie au formatul 4:3, indiferent de opţiunea de afişare (Panoramic 16:9/4:3).
Când opţiunea de afişare este setată la “Panoramic 16:9”, imaginea afişată ar putea fi mai lată sau mai neclară decât cea afişată
pe un ecran în format 4:3. ➥paginile 55,61
120
MIN
120
MIN
1. Включете видеокамерата с памет.
• Плъзнете ключа POWER надолу, за да
включите захранването.➥стр. 21
• Задайте съответните носители за
съхранение.➥стр. 32
(само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
(Ако искате да записвате върху карта с
памет, поставете картата.)
2. Отворете LCD екрана.
• Регулирайте яркостта и контраста на LCD
екрана.➥стр. 65
3. Натиснете бутона MODE.
• Превключва в режим възпроизвеждане на
филм.
• Записаните филмови образи се показват в
изглед на индекс с миниатюри.
4. Използвайте бутона за управление
( / / / ),за да изберете желаните
образи на филми, а след това натиснете
бутона OK.
- За известно време ще се появи меню за
100-0001
преки пътища за възпроизвеждане.
• С всяко натискане на бутона OK се превключва между
изпълнение и пауза.
• Ако преместите лостчето за увеличение по време на
възпроизвеждане, видеокамерата се превключва към изглед
на индекс с миниатюри.
Уверете се, че всички филми се заснемат в екранно
съотношение 4:3, независимо от опцията на дисплея (16:9
Широк/4:3). Когато е зададено "16:9 Широк", показаната
картина може да изглежда по-широка или по-груба от тази при
екранно съотношение 4:3. ➥стр. 55,61
Bulgarian_42
• Apăsarea butonului de oprire/pornire a înregistrării în timpul
redării va determina comutarea în modul Înregistrare film.
• Dacă nu există niciun fişier stocat, va fi afişat mesajul “Empty”.
• Când cablul multi-AV este conectat la camera video cu memorie, difuzorul încorporat se opreşte automat.
• În funcţie de cantitatea de date pe care doriţi să o redaţi, s-ar
putea să dureze un timp până la apariţia imaginii.
• S-ar putea ca imaginile editate pe PC sau anumite tipuri de
imagini să nu poată fi redate pe această cameră video cu
memorie.
• S-ar putea ca imaginile înregistrate cu o altă cameră să nu
poată fi redate cu această cameră video cu memorie.
• Puteţi reda imaginile video şi pe ecranul unui televizor,
conectând camera la acesta. ➥pagina 77
• Pentru a reda pe PC imaginile înregistrate aveţi nevoie de un
codec video.
Instalaţi software-ul de pe CD-ul cu software-uri livrat cu
produsul, pentru a instala codecul automat în sistem.
Dacă nu aveţi CD-ul cu software, căutaţi numele produsului
în centrul de descărcări de pe pagina principala a Samsung
Electronics (www.samsung.com), pentru a obţine fişierul de
instalare al codec-ului. ➥pagina 71
• Pentru funcţiile disponibile în timpul redării, consultaţi secţiunea
“ playback options”. ➥pagina 57~61
00:00:20/00:10:30
Reglarea volumului
• Puteţi asculta sunetul înregistrat prin intermediul
boxei încorporate.
• Puteţi controla volumul utilizând butonul de
Control ( / ).
• Nivelul poate fi reglat între valorile 0 şi 10.
(Dacă închideţi ecranul LCD în timpul redării,
sunetul nu se va mai auzi din difuzor.)
ZOOM
• По време на възпроизвеждане, при натискане на бутона за старт/
стоп на заснемането се преминава в режим заснемане на филма.
• Ако няма съхранени файлове за гледане, се появява
съобщението “Empty”.
• Когато към видеокамерата с памет е свързан multi-AV кабел,
вграденият високоговорител автоматично ще се изключи.
• В зависимост от количеството данни за възпроизвеждане,
може да измине известно време, за да се появят образите за
възпроизвеждане.
• Данни за изображения, редактирани на компютър, или
определени типове данни с изображения може да не се показват
на тази видеокамера с памет.
• Данни за изображения, записани на друга видеокамера, може да
не могат да се възпроизвеждат на тази видеокамера с памет.
• Можете също да изпълнявате филми на екрана на телевизора,
като свържете видеокамерата с памет към телевизор. ➥стр. 77
• Видео кодек е необходим за изпълнение на записаните филмови
файлове на компютър. Инсталирайте софтуера, предоставен
в компактдиска със софтуера, за да инсталирате КОДЕКА
автоматично в системата. Ако нямате компактдиска със софтуера,
потърсете името на модела на продукта в центъра за изтегляния
на уеб сайта на Samsung Electronics (www.samsung.com), за да
получите инсталационния файл за КОДЕКА. ➥стр. 71
• За различни функции, налични при възпроизвеждане, вж. "playback options". ➥стр. 57~61
120
MIN
100-0001
List
00:00:00/00:23:00
120
MIN
Pentru a mări sau micşora volumul, apăsaţi butonul
de Control ( / ).
- Bara de volum va dispărea după 1-2 secunde.
100-0001
43_Rumanian
Регулиране на силата на звука
• Можете да чуете записания звук от вградения
високоговорител.
• Можете да управлявате силата на звука, като
използвате бутона за управление ( / ).
• Нивото може да се регулира на всяко положение
между 0 и 10. (Ако затворите LCD екрана по
време на възпроизвеждане, няма да чувате звук
от високоговорителя.)
Натиснете бутона за управление ( / ), за да
увеличите или намалите силата на звука.
- Лентата за сила на звука изчезва след 1~2
секунди.
Bulgarian_43
redarea
възпроизвеждане
Diverse operaţii de redare
Разнообразни операции на възпроизвеждане
Pauză redare (Oprire temporară)
• Apăsaţi butonul OK în timpul operaţiei de redare.
- Pentru a relua redarea normală apăsaţi din nou butonul OK.
Стопкадър (пауза)
•
Căutare sau film
• În timpul redării normale, apăsaţi şi menţineţi butonul
de Control ( ) pentru derulare înainte sau pe cel din
stânga pentru derulare înapoi.
• Mişcarea butonului de Control către ( / ) în mod
repetat măreşte viteza de derulare pentru fiecare direcţie.
- Rata RPS (Căutare prin redare înapoi): x2→x4→x8→
x16→x32→x64
- Rata FPS (Căutare prin redare înainte): x2→x4→x8→
x16→x32→x64
• Pentru a relua redarea normală, apăsaţi butonul de OK.
Redarea cu salt a filmelor
• În timpul redării, apăsaţi butonul de Control ( ) pentru
a localiza punctul de începere al fişierului următor.
Apăsarea repetată a butonului de Control ( ) determină
saltul peste fişiere în direcţia înainte.
• În timpul redării, apăsaţi butonul de Control ( ) pentru a
localiza punctul de începere al fişierului curent; apăsarea
repetată a butonului de Control
( ) determină saltul peste fişiere în direcţia înapoi.
• Apăsaţi butonul de Control ( ) în interval de 3 secunde
de la punctul de începere; redarea va trece la prima
imagine a fişierului anterior.
OK
00:00:20/00:10:30
ZOOM
100-0001
List
00:00:00/00:23:00
Redarea cadru cu cadru
• În timpul opririi temporare a redării, apăsaţi butonul de Control ( ).
- Apăsarea repetată a butonului de Control ( ) redă imaginea cadru cu
cadru.
- În timpul opririi temporare a redării, apăsaţi butonul de Control ( );
imaginea va fi redată cadru cu cadru, ca şi în cazul redării lente.
- Pentru a relua redarea normală apăsaţi butonul de OK
44_Rumanian
120
MIN
120
MIN
100-0001
Натиснете бутона OK по време на възпроизвеждане.
- За да възобновите нормалното възпроизвеждане,
натиснете бутона OK отново.
Търсене при възпроизвеждане или филм
• По време на нормално възпроизвеждане натиснете и
задръжте бутона за управление ( ) за търсене напред
или наляво за търсене назад.
• Неколкократно преместване на бутона за управление на
( / ) увеличава скоростта на търсене за всяка посока.
- RPS (Търсене при възпроизвеждане назад) - скорост:
x2→x4→x8→x16→x32→x64
- FPS (Търсене при възпроизвеждане напред) - скорост:
x2→x4→x8→x16→x32→x64
• За да възобновите нормалното възпроизвеждане,
натиснете бутона за OK.
Пропускане на възпроизвеждане на филм
• По време на възпроизвеждане, натиснете бутона
за управление ( ), за да намерите началото на
следващия файл. Натискането на бутона за управление
( ) неколкократно пропуска файловете в посока напред.
• По време на възпроизвеждане, натиснете бутона за
управление ( ), за да намерите началната точка на
текущия файл, а натискането на бутона за управление
( ) неколкократно пропуска файловете в посока назад.
• Натиснете бутона за управление ( ) в рамките на 3
секунди от началната точка и ще прескочите до първия
образ на предишния файл.
Възпроизвеждане “кадър по кадър”
• Докато възпроизвеждането е в пауза, натиснете бутона за
управление ( ).
- Натискането на бутона за управление ( ) неколкократно придвижва
стопкадъра кадър по кадър.
- Докато възпроизвеждането е в пауза, натиснете и задръжте бутона
за управление ( ), и се възпроизвежда кадър по кадър, точно като
възпроизвеждане със забавен каданс.
- За да възобновите нормалното възпроизвеждане, натиснете бутона за
OK.
Bulgarian_44
opţiuni de înregistrare
опции за заснемане
MODIFICAREA SETĂRILOR DE MENIU
ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА МЕНЮТО
Puteţi modifica setările de meniu pentru a personaliza camera
video cu memorie.
Pentru a accesa meniul dorit, urmaţi paşii descrişi mai jos, apoi
modificaţi diverse setări.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni
camera video cu memorie.
2. Selectaţi modul de funcţionare.
• Pentru meniurile Înregistrare film: Apăsaţi butonul
MODE pentru a seta opţiunea Record (
).
• Pentru meniurile Redare film: Apăsaţi butonul
OK MENU
MODE pentru a seta opţiunea Play (
).
Control
3. Apăsaţi butonul MENU.
• Va apărea un ecran de meniu.
4. Selectaţi submeniul şi elementul de meniu dorite
cu ajutorul butoanelor de Control şi al butonului OK.
• Pentru a reveni la ecranul normal, apăsaţi butonul
MENU.
• Chiar dacă elementul de meniu este afişat,
anumite elemente nu pot fi setate, în funcţie de
modul selectat (înregistrare/redare film, setări).
În acest caz, submeniul nu poate fi accesat sau
setarea nu poate fi modificată. ➥pagina 85
Можете да променяте настройките на менюто, за да персонализирате
своята видеокамера с памет.
Отворете желания екран на менюто, като следвате стъпките
по-долу, а след това променете различните настройки.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
видеокамерата с памет.
2. Изберете режима на работа.
• За менютата за заснемане на филм:
Натиснете бутона MODE, за да зададете
заснемане (
).
POWER
• За менютата за възпроизвеждане на филм:
MODE, за да зададете
Натиснете
бутона
MODE
възпроизвеждане (
).
3. Натиснете бутона MENU.
• Появява се екранът на менюто.
4. Изберете желаното подменю и елемент от
меню с бутоните за управление и бутона OK.
• За да се върнете към нормалния екран,
натиснете бутона MENU.
• Дори и ако има показан елемент от
меню, някои елементи не могат да сеr
задават, в зависимост от избрания режим
(заснемане/възпроизвеждане на филм, настройки). В този
случай подменюто не може да се отвори или настройката не
може да се промени. ➥стр. 85
• De asemenea, puteţi accesa meniul de scurtături utilizând butonul OK.
➥pagina 29
• Apăsarea butonului de oprire/pornire a înregistrării în timp ce este afişat
ecranul de meniu, va determina comutarea la modul Înregistrare film.
Sfaturi pentru butoane
a. Butonul MENU: Utilizaţi acest buton pentru a intra sau a ieşi din meniu.
b. Butonul de Control ( / / / ): Utilizaţi acest buton pentru
deplasarea sus/jos/stânga/dreapta
c. Butonul OK: Utilizaţi acest buton pentru a selecta sau a confirma
un meniu.
45_Rumanian
• Лесно можете да отворите менюто с преки пътища, като
използвате бутона OK. ➥стр. 29
• Докато е показан екран на меню, при натискане на бутона
за старт/стоп на заснемането се преминава в режим
заснемане на филм.
Съвети за бутоните
a. Бутон MENU: Използва се за влизане или излизане от менюто.
b. Бутон за управление ( / / / ) : Използва се за
преминаване нагоре/надолу/наляво/надясно
c. Бутон OK: Използва се за избиране или потвърждаване на менюто.
Bulgarian_45
opţiuni de înregistrare
опции за заснемане
✪ Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a putea utiliza fiecare
element de meniu listat după această pagină.
De exemplu: setarea balansului de alb în modul Înregistrare film.
✪ Следвайте указанията по-долу, за да използвате всеки
елемент от менюто в списъка след тази страница.
Например: Задаване на баланса на бялото в режим заснемане на филм.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni
camera video cu memorie.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да
включите видеокамерата с памет.
2. Изберете режима на работа.
• За менютата за заснемане на филм:
Натиснете бутона MODE, за да зададете
заснемане (
).
3. Натиснете бутона MENU.
• Появява се екранът с менюто.
2. Selectaţi modul de funcţionare.
• Pentru meniurile din modul Înregistrare film:
Apăsaţi butonul MODE pentru a seta opţiunea
Record (
).
3. Apăsaţi butonul MENU.
• Va apărea un ecran de meniu.
4. Apăsaţi butonul de Control (
selecta “White Balance”.
/ ) pentru a
5. Selectaţi elementul de submeniu dorit cu ajutorul
butonului de Control ( / ), apoi apăsaţi
butonul OK.
6. Apăsaţi butonul MENU pentru a ieşi din meniu.
Video
120
MIN
White Balance
OK
Select
STBY 00:00:00/00:58:00
• Opţiunea selectată este aplicată şi indicatorul
este afişat.
Dar în cazul anumitor elemente, cum este
“Auto”, s-ar putea ca indicatorul elementului
să nu fie afişat.
• Apăsarea butonului de oprire/pornire a
înregistrării în timp ce este afişat ecranul
de meniu, va determina comutarea în modul
Înregistrare film.
• De asemenea, puteţi modifica setările de
meniu utilizând meniul pentru scurtături, în
care apar funcţiile accesate cel mai frecvent .
➥pagina 29
46_Rumanian
/ ), за
5. Изберете желаното подменю с бутона за
управление ( / ), а след това натиснете
бутона OK.
Auto
Daylight
Cloudy
Move
4. Натиснете бутона за управление (
да изберете “White Balance”.
MENU
6. Натиснете бутона MENU за излизане от
менюто.
Exit
120
MIN
• Прилага се избраното и се показва
индикаторът.
Но в случай на някой елемент като “Auto”,
индикаторът на елемента може да не се
покаже на екрана.
• Докато е показан екранът на менюто,
при натискане на бутона за старт/стоп
на заснемането се преминава в режим
заснемане на филм.
• Можете също да смените настройката на
менюто, като използвате менюто с преки
пътища, в което са представени най-често
използваните функции. ➥стр. 29
Bulgarian_46
ELEMENTELE DE MENIU
ЕЛЕМЕНТИ НА МЕНЮТО
• Elementele de meniu accesibile pot varia în funcţie de modul de
funcţionare.
• Pentru detalii referitoare la funcţionare, consultaţi pagina
corespunzătoare. ➥paginile 45~46, 57~61
• Достъпните елементи могат да са различни в зависимост от
режима на работа.
• За подробности по работата вж. съответната страница.
➥стр. 45~46, 57~61
Elementele de meniu pentru modul Înregistrare film (
Element
Scene Mode (AE)
White Balance
Exposure
Anti-Shake (EIS)
Digital Effect
Focus
Back Light
16:9 Wide
Quality
Resolution
Digital Zoom
Valoare prestabilită
Auto
Auto
Auto
Off
Off
Auto
Off
On
Super Fine
720x576i
Off
Pagina
48
49
50
51
52
53
54
55
55
56
56
Elementele de meniu pentru modul Redare film (
Element
Play Option
Delete
Protect
Copy
(numai VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH)
16:9 Wide
File Info
47_Rumanian
Елементи на менюто в режим заснемане на филм (
)
Valoare prestabilită
Play All
OK
On
Pagina
57
58
59
-
60
On
OK
61
61
елемент
)
Scene Mode (AE)
White Balance
Exposure
Anti-Shake (EIS)
Digital Effect
Focus
Back Light
16:9 Wide
Quality
Resolution
Digital Zoom
Стойност по
подразбиране
Auto
Auto
Auto
Off
Off
Auto
Off
On
Super Fine
720x576i
Off
)
Стр.
48
49
50
51
52
53
54
55
55
56
56
Елементи на менюто в режим възпроизвеждане
на филм (
)
елемент
Play Option
Delete
Protect
Copy
(само за VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH)
16:9 Wide
File Info
Стойност по
подразбиране
Play All
OK
On
Стр.
57
58
59
-
60
On
OK
61
61
Bulgarian_47
opţiuni de înregistrare
опции за заснемане
ELEMENTELE MENIULUI DE ÎNREGISTRARE
ЕЛЕМЕНТИ НА МЕНЮТО НА ЗАСНЕМАНЕ
Puteţi configura elementele de meniu pentru nregistrarea imaginilor video.
Можете да настройвате елементите на менюто за заснемане на филмови изображения.
Modul Scenă (AE)
Режим на сцени (AE)
Această cameră video setează automat viteza şi deschiderea diafragmei în
funcţie de luminozitatea subiectului, pentru o înregistrare optimă: De asemenea,
puteţi specifica unul dintre cele 5 moduri în funcţie de condiţii, mediul de înregistrare sau scopul înregistrării.
element
“Auto”
“Sports”
“Portrait”
“Spotlight”
cuprins
- Creează automat balansul între subiect şi fundal.
- Se recomandă utilizarea în condiţii normale.
- Viteza diagramei este reglată automat de la 1/50 la
1/250 pe secundă, în funcţie de scenă.
- Reduce fenomenul de neclaritate când înregistraţi
subiecţi în mişcare rapidă, ca de exemplu la golf
sau tenis.Dacă modul Sport este utilizat cu o lumină
fluorescentă, s-ar putea ca imaginea să clipească.
În acest caz, utilizaţi modul Auto pentru înregistrare.
- Creează o adâncime mică a câmpului vizual, astfel
încât persoana sau subiectul să apară pe un fundal
neagresiv.
- Modul Portret este eficient când este utilizat în spaţii
deschise.
- Viteza diagramei este reglată automat de la 1/50 la
1/1000 pe secundă.
- Previne supraexpunerea portretelor sau a altor imagini când subiectul se află sub o lumină puternică, ca
în cazul unei nunţi sau pe scenă
afişaj OSD
Fără
Тази видеокамера с памет автоматично задава скорост на затвора и бленда
в съответствие с яркостта на обекта с цел оптимално заснемане: Можете
също да укажете един от пет режима, в зависимост от условията на обекта,
средата на заснемане или целта на филмирането.
елемент
съдържание
показано
на екрана
“Auto”
- Автоматичен баланс между обекта и фона.
- Да се използва при нормални условия.
- Скоростта на затвора автоматично се регулира от 1/50
до 1/250 в секунда, в зависимост от сцената.
Няма
“Sports”
- Намалява размазването при заснемане на бързо
движещи се обекти, например при голф или тенис.
Ако режимът “Спорт” се използва при луминесцентно
осветление, образът може да трепти. В такъв случай
използвайте автоматичен режим за заснемане.
“Portrait”
- Създава малка дълбочина на полето, така че лицето
или обектът да се явява на по-мек фон.
- Режимът на портрет е най-ефикасен, когато се използва на
открито.
- Скоростта на затвора автоматично се регулира от 1/50
до 1/1000 в секунда.
“Spotlight”
- Предотвратява преекспониране на лицето на портрета
на обекта и др., когато върху обекта пада силна
светлина, например на сватба или на сцена.
“Beach/
Snow”
- Previne subexpunerea portretelor sau a altor imagini
în locurile în care reflecţia luminii este puternică, ca de
exemplu vara pe malul mării sau pe o pârtie de schi.
“Beach/
Snow”
- Предотвратява недоекспониране на лицето на
портрета на обекта и др., на място, на което
отражението на светлината е интензивно, например
на морския бряг или през лятото или на ски пистата.
“High
Speed”
- Pentru înregistrarea subiecţilor în mişcare rapidă,
cum ar fi jucătorii de golf sau de tenis.
“High
Speed”
- За заснемане на бързо движещи се обекти, например
играчи на голф или тенис.
• Dacă setaţi expunerea pe modul manual, “Scene Mode (AE)”
va fi dezactivat ➥pagina 50
• Această funcţie nu poate fi utilizată în modul EASY.Q.
• Pe afişajul OSD, puteţi observa informaţiile referitoare la
“Scene Mode (AE)” selectat.
Totuşi, în modul “Auto” nu va fi afişat nimic.
48_Rumanian
• Ако зададете експонацията на ръчна, “Scene Mode (AE)”
ще бъде дезактивирано. ➥стр. 50
• Тази функция не работи в режим EASY.Q.
• Можете а проверите избраното “Scene Mode (AE)” на
информационния дисплей на екрана.
В режим “Auto” обаче няма да се появи нищо.
Bulgarian_48
Balansul de alb
Această cameră video cu memorie reglează automat culoarea subiectului. Modificaţi setarea balansului de alb în funcţie de condiţiile de
înregistrare.
Баланс на бялото
Тази видеокамера с памет регулира автоматично цвета на обекта.
Променете настройката на баланса на бялото в зависимост от
условията на заснемане.
element
cuprins
afişaj
OSD
елемент
съдържание
показано
на екрана
“Auto”
Această opţiune este utilizată în generat pentru
a controla automat balansul de alb.
Fără
“Auto”
Тази опция обикновено се използва за
автоматично управление на баланса на бялото.
Няма
“Daylight”
“Cloudy”
“Fluorescent “
“Tungsten”
“Custom
WB”
Această opţiune controlează balansul de alb
în funcţie de ambianţa din spaţiul deschis, în
special pentru prim planuri şi în cazul în care
subiectul are o singură culoare dominantă.
Această opţiune este utilizată pentru
înregistrările efectuate pe timp înnorat.
Această opţiune este utilizată când efectuaţi
o înregistrare într-un spaţiu cu lumini
fluorescente albe.
Această opţiune este utilizată dacă spaţiul
înconjurător este luminat de o lumină tungsten
mai slabă de 3200K, ca de exemplu luminile
fluorescente.
Puteţi regla balansul de alb manual, pentru a
corespunde sursei de lumină sau situaţiei.
Setarea manuală a balansului de alb:
1. Selectaţi “Custom WB”.
) şi mesajul
• Sunt afişate indicatorul (
“Set White Balance”.
2. Încadraţi un obiect alb, cum ar fi o foaie de hârtie,
astfel încât acesta să umple ecranul.
Utilizaţi un obiect care nu este transparent.
• Dacă obiectul care umple ecranul nu este focalizat, corectaţi focalizarea utilizând
“Manual Focus” ➥pagina 53
3. Apăsaţi butonul OK.
• Setarea balansului de alb va fi aplicată, iar
indicatorul (
) va fi afişat.
49_Rumanian
“Daylight”
Това управлява баланса на бялото в
съответствие с външната среда, особено
за близък план и когато обектът е с един
преобладаващ цвят.
“Cloudy”
Тази опция се използва, когато правите
заснемане при облачно време.
“Fluorescent “
Тази опция се използва, когато правите
заснемане при бяло луминесцентно осветление.
“Tungsten”
Тази опция се използва, когато околното
осветление е под 3200K волфрамово осветление,
например луминесцентно осветление.
“Custom
WB”
Можете ръчно да настроите баланса на
бялото, така че да отговаря на светлинния
източник или ситуацията.
STBY 00:00:00/00:58:00
Set White Balance
OK Set
MENU Cancel
White thick paper
120
MIN
Ръчно задаване на баланса на бялото:
1. Изберете “Custom WB”.
)и
• Показват се индикаторът (
съобщението “Set White Balance”.
2. Кадрирайте бял предмет, например лист
хартия, така че да изпълни екрана.
Използвайте предмет, който не е прозрачен.
• Ако предметът, който изпълва екрана, не
е фокусиран, коригирайте фокуса, като
използвате ”Manual Focus” ➥стр. 53
3. Натиснете бутона OK.
• Настройката на баланса на бялото ще бъде
приложена и се показва индикаторът (
).
Bulgarian_49
opţiuni de înregistrare
опции за заснемане
• Un subiect poate fi înregistrat, în interior, în diverse condiţii
de lumină (natural, fluorescent, lumină de lumânare etc.).
Deoarece temperatura de culoare este diferită, în funcţie de
sursa de lumină, nuanţele subiectului vor fi diferite în funcţie
de setările balansului de alb. Utilizaţi această funcţie pentru a
obţine un rezultat natural.
• Balansul de alb poate fi de asemenea setat în meniul de
scurtături. ➥pagina 29.
• Balansul de alb nu poate fi utilizat în timpul utilizării modului EASY.Q.
• Este recomandat să setaţi “Digital Zoom” la “Off” înainte de
a configura balansul de alb.➥pagina 56
• Resetaţi balansul de alb dacă se schimbă condiţiile de iluminare.
• La înregistrarea obişnuită în spaţii deschise, setarea la Auto
poate oferi rezultate mai bune.
• Nu utilizaţi un obiect colorat pentru a seta balansul de alb:
Nuanţa corespunzătoare nu poate fi setată.
Expunerea
În mod normal, camera video cu memorie reglează expunerea în mod automat. Puteţi, de
asemenea, să reglaţi manual expunerea, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
element
cuprins
afişaj OSD
“Auto”
Această opţiune reglează automat luminozitatea imaginii, în
concordanţă cu condiţiile de lumină ale mediului înconjurător.
Fără
“Manual”
- Puteţi regla manual luminozitatea unei imagini.
- Reglaţi luminozitatea când subiectul este prea luminos sau
prea întunecat.
• Даден обект може да бъде заснет при различни
типове условия на осветяване на закрито (естествено,
луминесцентно, свещи и др.). Тъй като цветовата
температура е различна, в зависимост от светлинния
източник, оттенъкът на обекта ще бъде различен, в
зависимост от настройките на баланса на бялото.
Използвайте тази функция за по-естествен резултат.
• Балансът на бялото също може да се задава в менюто с
кратки пътища. ➥стр. 29.
• Балансът на бялото не може да се използва, когато се
използва EASY.Q.
• Препоръчва се да зададете “Digital Zoom” на “Off”, преди
да настройвате баланса на бялото.➥стр. 56
• Променете баланса на бялото, ако условията на
осветяване се променят.
• По време на нормално заснемане на открито, настройка на
автоматично може да даде по-добри резултати.
• Не използвайте цветен предмет, когато настройвате баланса на
бялото: Не може да се зададе подходящият оттенък.
Експонация
Видеокамерата с памет обикновено настройва експонацията автоматично. Можете да
настроите експонацията и ръчно, в зависимост от условията на заснемане.
елемент
съдържание
показано
на екрана
“Auto”
Тази опция автоматично настройва яркостта на образа в
съответствие с условията на осветяване на околната среда.
Няма
“Manual”
- Можете да настройвате яркостта на образа ръчно.
- Настройвайте яркостта, когато обектът е твърде ярък или
твърде тъмен.
Setarea manuală a expunerii:
Ръчна настройка на експонацията:
Când setaţi expunerea manual, vor apărea setările prestabilite ajustate automat
При ръчно настройване на експонацията, настройката по
pentru condiţiile de filmare din momentul respectiv.
STBY 00:00:00/00:58:00
подразбиране се появява, докато стойността автоматично се
• Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a regla
настройва към условията на осветяване на околната среда.
expunerea în timp ce vizualizaţi imaginea pe ecranul LCD.
• Натиснете бутона за управление управление ( / ),
- Confirmaţi selecţia apăsând butonul OK.
за да настроите експонацията, докато гледате образа на
- Valoarea expunerii poate fi setată între “0” şi “29”.
LCD екрана.
- Dacă setaţi expunerea pe manual, cu cât aceasta este mai Manual Exposure
- Потвърдете своя избор с натискане на бутона OK.
22
mare, cu atât imaginea înregistrată va fi mai luminoasă.
- Стойността на експонацията може да се задава между
“0” и “29”.
- Ако зададете експонацията на ръчна, то колкото е по-голяма
експонацията, толкова по-ярка ще бъде записаната картина.
120
MIN
50_Rumanian
Bulgarian_50
Expunerea manuală este recomandată în situaţiile listate mai jos:
• Când filmaţi cu lumină din spate sau când fundalul este prea luminos.
• Când înregistraţi pe un fundal natural care reflectă lumina, ca de exemplu pe o
plajă sau o pârtie de schi.
• Când fundalul este prea întunecat sau subiectul este prea luminos.
Ръчна експонация се препоръчва в изброените по-долу ситуации:
• При заснемане с осветяване отзад или когато фонът е твърде ярък.
• При заснемане върху отразяващ естествен фон, например плаж или ски писта.
• Когато фонът е прекалено тъмен или обектът е ярък.
• Експонацията също може да се задава в менюто с кратки
пътища. ➥ стр. 29
• Режимът EASY.Q автоматично задава “Exposure” на “Auto”.
• Ако ръчно промените стойността на скоростта на
експонацията, когато е избрана функцията “Scene
Mode(AE)”, първо се прилагат ръчните промени.
• Expunerea poate fi de asemenea setată din meniul de
scurtături. ➥pagina 29
• Modul EASY.Q setează automat “Exposure” la “Auto”.
• Dacă modificaţi manual valoarea expunerii când este selectată
funcţia “Scene Mode (AE)”, modificările manuale au prioritate.
Anti-Shake(EIS) (Stabilizator electronic al imaginii)
Corectează paraziţii, când utilizaţi funcţia zoom pentru a înregistra o
imagine mărită.
element
cuprins
“Off”
Dezactivează funcţia
“On”
Compensează imaginile necorespunzătoare cauzate de
tremuratul camerei, mai ales în cazul imaginilor mărite.
afişaj OSD
Fără
Anti-Shake(EIS) oferă o imagine mai stabilă când:
• Înregistraţi în timp ce efectuaţi zoom
• Înregistraţi obiecte mici
• Înregistraţi din mişcare
• Înregistraţi prin fereastra unui vehicul aflat în mişcare
• Modul EASY.Q setează opţiunea “Anti-Shake(EIS)” la “On” .
• Dacă este setat “Anti-Shake(EIS): On”, va apărea o uşoară
diferenţă între mişcarea propriu-zisă şi cea de pe ecran.
• S-ar putea ca mişcările mari ale camerei să nu poată fi corectate în întregime, chiar dacă opţiunea “Anti-Shake(EIS): On”
este selectată.
• Ţineţi camera video cu memorie cu ambele mâini.
• Este recomandat să selectaţi opţiunea “Anti-Shake(EIS): Off”
când amplasaţi camera pe un birou sau pe un trepied.
• Când înregistraţi imagini mărite cu 34x sau mai mult şi
opţiunea “Anti-Shake(EIS)” este “On”, în spaţii întunecate,
s-ar putea ca imaginile înregistrate să iasă în evidenţă. În
acest caz recomandăm utilizarea unui trepied şi setarea
opţiunii “Anti-Shake(EIS)” la “Off”.
51_Rumanian
Против треперене (EIS) (Стабилизатор на
електронни изображения)
Когато използвате увеличение, за да заснемете увеличен образ на
обекта, това ще коригира размитостта в заснетото изображение.
еле
мент
показано
на екрана
съдържание
“Off”
Дезактивира функцията.
“On”
Компенсира нестабилни образи, предизвикани от
треперенето на камерата, особено при голямо увеличение.
Няма
Против треперене (EIS) осигурява по-стабилно изображение, когато:
• Заснемате, докато увеличавате
• Заснемате малки предмети
• Заснемате, докато ходите или се движите
• Заснемате през прозореца на движещо се превозно средство
• Режимът EASY.Q автоматично настройва “AntiShake(EIS)” на “On”, докато се използва EASY.Q.
• Когато е зададено “Anti-Shake(EIS): On”, ще има малка
разлика между действителното движение и движението на
екрана.
• Голямо треперене на камерата може да не се коригира
изцяло, дори и ако е зададено “Anti-Shake(EIS): On”.
Хванете здраво видеокамерата с памет с две ръце.
• Препоръчва се да зададете “Anti-Shake(EIS): Off”, когато
използвате видеокамерата с памет върху маса или статив.
• Когато заснемате картини с увеличение 34x или повече и
“Anti-Shake(EIS)” е “On” на затъмнени места, може да се
появят остатъчни образи. В такъв случай препоръчваме
използването на статив и изключване на “Anti-Shake(EIS)”
на “Off”.
Bulgarian_51
opţiuni de înregistrare
опции за заснемане
Efecte digitale
Цифрови ефекти
• Efectele digitale vă permit să daţi înregistrărilor dvs. un aspect
creativ.
• Selectaţi efectul digital potrivit pentru tipul de imagine pe care doriţi
să o înregistraţi şi efectul pe care doriţi să-l creaţi.
• Există 6 tipuri de efecte digitale.
• Цифровият ефект ви позволява да придавате творчески изглед
на заснетото.
• Изберете съответния цифров ефект за типа картина, който
желаете да заснемете, и ефекта, който желаете да създадете.
• Има 6 различни опции на цифров ефект.
element
“Off”
cuprins
Dezactivează funcţia
afişaj
OSD
елемент
Fără
“Off”
съдържание
Дезактивира функцията.
“Black&White”
Converteşte imaginea în alb-negru
“Black&White”
Променя изображенията на черно-бели.
“Sepia”
Acest mod conferă imaginilor un
aspect rosu-maroniu.
“Sepia”
Този режим дава на изображенията
червеникаво-кафяво оцветяване.
“Negative”
Обръща цветовете, създавайки вид на
негатив.
“Negative”
“Art”
Inversează culorile, creând aspectul de
negativ.
Adaugă efecte artistice la film.
“Art”
Pe film este suprapusă o imagine în
mozaic.
“Mosaic”
Върху вашия филмов файл се появява
наслагване във вид на мозайка.
“Mirror”
Acest mod taie imaginea pe jumătate,
utilizând un efect de oglindire.
“Mirror”
Този режим разделя изображението на
две с използване на огледален ефект.
Black&White
52_Rumanian
Sepia
Negative
Няма
Добавя художествени ефекти към
вашия филмов файл.
“Mosaic”
Efectele digitale nu pot fi utilizate în timpul funcţionării modului
EASY.Q.
показано
на екрана
Цифровите ефекти не могат да се използват, когато се
използва EASY.Q.
Art
Mosaic
Mirror
Bulgarian_52
Focalizarea
• În mod normal, camera video cu memorie focalizează automat pe un subiect
(focalizare automată).
• De asemenea, puteţi focaliza manual pe un subiect, în funcţie de condiţiile de
înregistrare.
element
cuprins
afişaj OSD
“Auto”
Camera video cu memorie focalizează automat pe un
subiect aflat în centrul ecranului (focalizare automată).
Focalizarea automată este setată întotdeauna la pornirea camerei.
Fără
“Manual”
Focalizarea manuală ar putea fi necesară în anumite situaţii
în care cea automată nu este recomandată.
Фокус
• Видеокамерата с памет обикновено фокусира върху обекта автоматично
(автофокус).
• Можете също да фокусирате ръчно върху обект, в зависимост от
условията на заснемане.
елемент
съдържание
показано
на екрана
“Auto”
Тази видеокамера с памет автоматично фокусира върху обекта в
центъра на екрана (автофокус). Когато видеокамерата с памет е
включена, автофокусирането винаги ще бъде зададено.
Няма
“Manual”
Ръчното фокусиране може да е необходимо при определени условия,
които правят автоматичното фокусиране трудно или ненадеждно.
Focalizarea manuală în timpul înregistrării
Ръчно фокусиране по време на заснемане
Această cameră video cu memorie focalizează automat pe un subiect din prim
Тази видеокамера с памет автоматично фокусира върху обект от близък
plan până la infinit.
план до безкрайност. Правилният фокус обаче може да не се постигне, в
Totuşi, s-ar putea să nu fie obţinută focalizarea corectă, în funcţie de condiţiile
зависимост от условията на заснемане. В такъв случай използвайте режим
de înregistrare. În acest caz, utilizaţi modul de focalizare manuală.
на ръчно фокусиране.
1. Setaţi “Focus” la “Manual”.
1. Задайте “Focus” на “Manual”.
STBY 00:00:00/00:58:00
Va
apărea
indicatorul
de
focalizare
manuală.
•
• Появява се индикаторът за ръчно настройване на фокуса.
2. Utilizaţi comutatorul Zoom pentru a apropia un obiect.
2. С помощта на лостчето за увеличение увеличете върху обекта.
3. Apăsaţi butonul de Control ( / ) pentru a regla
3. Натиснете бутона за управление ( / ), за да настроите
focalizarea în timp ce vizualizaţi subiectul pe ecranul LCD.
фокуса, окато виждате обекта на LCD екрана.
120
MIN
Focalizarea pe un subiect mai îndepărtat
Pentru a focaliza pe un subiect mai îndepărtat apăsaţi butonul
de Control ( )
Manual Focus
Focalizarea pe un subiect mai apropiat
Pentru a focaliza pe un subiect mai apropiat apăsaţi butonul
de Control ( )
Focalizarea manuală este recomandată în următoarele situaţii:
a. O imagine care conţine mai multe obiecte, dintre care
<Nearer subject >
unele sunt mai apropiate de camera video şi altele sunt
mai depărtate.
b. O persoană înconjurată de ceaţă sau de zăpadă.
c. Suprafeţe foarte lucioase sau strălucitoare, cum ar fi o maşină.
d. Persoane sau obiecte care se mişcă în permanenţă, cum ar fi un
atlet sau o adunare de oameni.
• Focalizarea poate fi de asemenea setată din meniul de
scurtături. ➥pagina 29
• Modul EASY.Q setează automat “Focus” la “Auto”.
• Prindeţi subiectul în cadru înainte de a mări imaginea.
Dacă realizaţi focalizarea pe subiect în partea de control “W”,
focalizarea va fi defectuoasă când puneţi comutatorul de focalizare în partea “T” pentru a mări subiectul.
53_Rumanian
Фокусиране върху по-далечен обект
За да фокусирате върху по-далечен обект, натиснете
бутона за управление ( ).
Фокусиране върху по-близък обект
За да фокусирате върху по-близък обект, натиснете
бутона за управление ( ).
Ръчен фокус се препоръчва в следните ситуации:
а. Картина, съдържаща няколко предмета, от които
<Further subject >
някои са по-близо до видеокамерата с памет, а други
са по-далече.
б. Когато лице е обвито в мъгла или сняг.
в. Много лъскави или гланцови повърхности, например кола.
г. Хора или предмети, които се движат постоянно или бързо - например
спортист или тълпа.
• Фокусът също може да се задава в менюто с кратки пътища. ➥стр. 29
• Режимът EASY.Q автоматично задава “Focus” на “Auto”.
• Непременно приближавайте или отдалечавайте върху обекта чрез ръчно
фокусиране върху него. Ако докарате обекта на фокус от страната на
управление “W”, фокусът ще бъде неправилен, когато преместите
лостчето за увеличение на страната на управление “T”, за да приближите
върху обекта.
Bulgarian_53
opţiuni de înregistrare
опции за заснемане
Compensarea luminii
Фоново осветяване
Când subiectul este luminat din spate, această funcţie va compensa
iluminarea astfel încât subiectul să nu fie prea întunecat.
Когато обектът е осветен отзад, тази функция ще компенсира
осветяването, така че предметът да не е твърде тъмен.
element
cuprins
“Off
Dezactivează funcţia.
“On”
- Este realizată compensarea luminii.
- Prin compensarea luminii, subiectul este luminat rapid.
afişaj OSD
Fără
Compensarea luminii influenţează înregistrarea când subiectul
este mai întunecat decât fundalul:
• Subiectul este în faţa unei ferestre.
• Subiectul este în faţa unui fundal cu
zăpadă.
• Subiectul este într-un spaţiu deschis şi
fundalul este foarte luminos.
• Sursele de lumină sunt prea puternice.
• Persoana înregistrată poartă
îmbrăcăminte albă sau strălucitoare
<BLC off>
şi este în faţa unui fundal strălucitor:
Faţa persoanei este prea întunecată
pentru a i se distinge trăsăturile.
Funcţia de “Back Light” nu poate fi utilizată în timpul funcţionării
modului EASY.Q.
54_Rumanian
еле
мент
показано
на екрана
съдържание
“Off”
Дезактивира функцията.
“On”
- Изпълнява се компенсация на фоновото осветление.
- Компенсацията на фоновото осветление за кратко
осветява обекта.
Няма
Фоновото осветление влияе върху заснемането, когато
обектът е по-тъмен от фона:
• Обектът е пред прозорец.
• Обектът е на снежен фон.
• Обектът е на открито и се избраното и
се фонът е засенчен.
• Източниците на осветление са твърде
ярки.
• Лицето, което трябва да бъде заснето,
носи бели или блестящи дрехи и е на
<BLC on>
ярък фон: Лицето на обекта е твърде
тъмно и не се различават неговите
черти.
Функцията “Back Light” не може да се използва, когато се
използва EASY.Q.
Bulgarian_54
Modul Zoom digital nu este disponibil în modul Panoramic 16:9.
Цифрово увеличение не е налично в режим 16:9 Wide.
Puteţi selecta formatul de afişare LCD dorit pentru înregistrare sau
redare (format Panoramic 16:9/4:3).
Можете да изберете пропорцията на LCD дисплея за заснемане
или възпроизвеждане (пропорция 16:9 широк/4:3).
Panoramic 16:9
element
cuprins
afişaj OSD
“Off”
Dezactivează funcţia. Afişează imaginea în formatul 4:3.
Selectaţi pentru a utiliza un format de afişare standard 4:3.
Fără
Selectaţi pentru a vizualiza filme în format 4:3 prin
lărgirea şi încadrarea în formatul 16:9.
Fără
“On”
• Setarea pentru ecran panoramic 16:9 poate fi de asemenea
aleasă din meniul de scurtături. ➥pagina 29.
• Reţineţi că toate filmele înregistrate cu această cameră video
cu memorie au formatul 4:3, indiferent de opţiunea de afişare
(Panoramic 16:9/4:3).
Când opţiunea de afişare este setată la “Panoramic 16:9”,
imaginea afişată ar putea fi mai lată sau mai neclară decât cea
afişată pe un ecran în format 4:3.
Calitatea
Puteţi selecta calitatea filmului de înregistrat. Această cameră video cu
memorie poate înregistra în modurile SF (super fin), F (fin) şi N (normal).
element
cuprins
afişaj OSD
“Super Fine” Afişează imaginile la calitate maximă.
“Fine”
“Normal”
Afişează imaginile la calitate superioară.
Afişează imaginile la calitate normală.
• Puteţi înregistra aceeaşi scenă la trei niveluri de calitate:
“Super Fine”, “Fine” şi “Normal”.
Totuşi, cu cât calitatea este mai ridicată, cu atât dimensiunea
datelor este mai mare.
• Durata de înregistrare depinde de calitatea filmului înregistrat.
➥pagina 36
55_Rumanian
16:9 широк
еле
мент
съдържание
показано
на екрана
“Off”
Дезактивира функцията. Показва изображението в
екранно съотношение 4:3 екранно съотношение.
Изберете да използвате стандартното екранно
съотношение от 4:3 за екрана.
Няма
“On”
Изберете да гледате филмите с екранно съотношение 4:3,
като увеличите и поместите в екранно съотношение 16:9.
Няма
• Настройка на ширина 16:9 също може да се задава в
менюто с кратки пътища. ➥стр. 29.
• Уверете се, че всички филми се заснемат в екранно
съотношение 4:3, независимо от опцията на дисплея (16:9
Широк/4:3). Когато е зададено "16:9 Широк", показаната
картина може да изглежда по-широка или по-груба от тази
при екранно съотношение 4:3.
Качество
Можете да избирате качеството на филма, който да бъде заснет.
Тази видеокамера с памет може да заснема в режими SF (супер
фино), F (фино) и N (нормално).
елемент
“Super Fine”
“Fine”
“Normal”
съдържание
показано
на екрана
Показва с най-високото качество.
Показва с високо качество.
Показва с нормално качество.
• Можете да запишете една и съща сцена с три нива на
качество - “Super Fine”, “Fine”, “Normal”. Обаче колкото
по-високо е качеството, толкова по-голям е размерът на
данните.
• Времената на заснемане зависят от качеството на филма,
който да бъде заснет. ➥ стр. 36
Bulgarian_55
opţiuni de înregistrare
опции за заснемане
Rezoluţia
Разделителна способност:
• Puteţi selecta rezoluţia filmului de înregistrat.
element
conţinut
“720x576i”
Rezoluţia unui film redat pe un ecran TV.
“720x576i”
Rezoluţia ridicată a unui film redat pe un ecran PC.
• Можете да избирате разделителната способност на филма, който да бъде заснет.
afişaj OSD
Zoom digital
• Puteţi selecta nivelul maxim de zoom, în cazul în care doriţi un
nivel de zoom mai mare de 34x (setarea prestabilită) în timpul
înregistrării. Până la 34x, zoom-ul este optic. După această valoare,
până la 1200x, zoom-ul este digital. Reţineţi că imaginea pierde din
calitate atunci când utilizaţi zoom-ul digital.
conţinut
“Off”
Este disponibil doar zoom-ul optic, până la 34x.
“On”
Este disponibil zoom-ul digital, până la 1200x.
Acţionarea butonului Zoom va determina afişarea barei
de zoom digital.
• De asemenea, puteţi realiza zoom utilizând
butonul Zoom (W/T) de pe panoul LCD.
• Calitatea imaginii ar putea fi afectată dacă
măriţi prea mult subiectul.
• Aplicarea nivelului maxim de zoom poate
afecta calitatea imaginii.
56_Rumanian
Разделителната способност на филма,
възпроизвеждан на телевизионния екран.
По-висока разделителна способност на филма,
възпроизвеждан на компютърния екран.
По-ниска разделителна способност на филма,
възпроизвеждан на компютърния екран.
“720x576p”
• Imaginile cu rezoluţie ridicată utilizează mai multă memorie decât cele
cu rezoluţie redusă. De aceea, cu cât rezoluţia selectată este mai
mare, cu atât durata de înregistrare va fi mai mică.
• Durata de înregistrare depinde de rezoluţie. ➥pagina 36
• Atunci când dimensiunea ecranului este setată la 352
(352x288p), imaginea este redată la o dimensiune mai mică de
720(720x576) pe PC.
afişaj OSD
показано
на екрана
съдържание
“720x576i”
“352x288p” Rezoluţia redusă a unui film redat pe un ecran PC.
element
елемент
“352x288p”
• Изображенията с висока разделителна способност използват
повече памет от онези с по-ниска разделителна способност.
Затова, колкото по-висока е избраната разделителна способност,
толкова по-малко ще е наличното време.
• Времената на заснемане зависят от разделителната способност. ➥ стр. 36
• Когато размерът на екрана е зададен на 352(352x288p), той се
възпроизвежда на по-малък размер от 720(720x576) на компютъра.
Цифрово увеличение
• Можете да избирате максимално ниво на увеличение 34x (настройката по
подразбиране) по време на запис. Увеличение до 34x се изпълнява оптично, а
след това, до 1200x увеличението се изпълнява цифрово. Обърнете внимание,
че качеството на образа намалява, когато се използва цифрово увеличение.
елемент
показано
на екрана
съдържание
-
“Off”
Само оптично увеличение се предлага до 34x.
-
“On”
Цифрово увеличение е възможно до 1200x.
Преместването на лостчето за увеличение ще
покаже лентата за цифрово увеличение.
00:00:00/00:58:00
120
MIN
-
• Можете да увеличавате и с бутона за
увеличение (W/T) на LCD дисплея.
• Качеството на образа може да се влоши,
в зависимост от това, какво увеличение
изпълнявате върху обекта.
• Максимално увеличение може да доведе
до по-ниско качество на образа.
Bulgarian_56
opţiuni de redare
опции на възпроизвеждане
• Можете да използвате заснетите филмови образи по различни начини.
• Всеки образ на миниатюра, показан на дисплея, представлява
първия кадър на отделно заснет филм.
• Puteţi gestiona imaginile înregistrate în diverse moduri.
• Fiecare miniatură de pe afişaj reprezintă primul cadru al unui film.
НАСТРОЙКА НА ОПЦИЯТА ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
SETAREA OPŢIUNII DE REDARE
• Можете да възпроизвеждате всички филми последователно
• Puteţi reda toate imaginile, continuu, sau puteţi reda doar imaginea selectată.
или да изпълните само избрания филм.
• De asemenea, puteţi seta opţiunea de repetare pentru toate imaginile.
• Можете също да задавате опцията повтаряне за всички филми.
1. Glisaţi comutatorul POWER în jos pentru a porni camera video cu memorie.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да
• Setaţi suportul de stocare corespunzător.
100-0002
включите видеокамерата с памет.
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
• Задайте съответните носители за съхранение.
(Dacă doriţi să înregistraţi pe un card de
(Само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH) (Ако искате да
memorie, introduceţi cardul.)
заснемате на карта с памет, поставете картата с памет.)
2. Apăsaţi butonul MODE.➥pagina 21
• Camera trece în modul Redare film.
2. Натиснете бутона MODE.➥стр. 21
OK Play
Move
- Imaginile video înregistrate sunt afişate în
• Превключва в режим възпроизвеждане на филм.
indexul de miniaturi.
- Записаните филмови образи се показват в
3. Apăsaţi butonul MENU.
изглед на индекс с миниатюри.
100-0002
• Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta
3. Натиснете бутона MENU.
Play
Option
“Play Option”.
• Натиснете бутона за управление ( / ), за
Play All
4. Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta o
да изберете “Play Option”.
Play One
opţiune, apoi apăsaţi butonul OK .
4. Натиснете бутона за управление ( / ), за да
120
MIN
120
MIN
Repeat All
element
conţinut
“Play All”
Se redau imaginile până la sfârşit, începând
cu imaginea selectată.
“Play One”
Vor fi redate imaginile video selectate.
“Repeat All”
Toate imaginile video vor fi redate repetat.
“Repeat One” Imaginea video selectată va fi redată în mod repetat.
5. Apăsaţi butonul MENU pentru a ieşi din meniu.
• În timpul redării, este aplicat elementul selectat
Move
OK
MENU
120
MIN
Play Option
Play All
Play One
Repeat All
Move
OK
Select
изберете опция, а след това натиснете бутона OK
.
Exit
100-0002
• Apăsarea butonului pornire/oprire înregistrare în timp ce
ecranul de meniu sau cel cu miniaturi este afişat, va determina
comutarea în modul înregistrare film.
• Camera funcţionează în mod identic şi când este afişată o
singură imagine.
57_Rumanian
Select
MENU
Exit
елемент
“Play All”
съдържание
Възпроизвежда от избрания филм до последния филм.
“Play One”
Ще бъдат възпроизведени избраните филмови образи.
“Repeat All”
“Repeat
One”
Всички филмови образи ще се изпълняват с повтаряне.
Ще бъдат възпроизведени избраните
филмови образи с повторение.
5. Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто.
• По време на възпроизвеждане се прилага избраният елемент.
• Докато е показан екранът на менюто или на изображения
с миниатюри, при натискане на бутона за старт/стоп на
заснемането се преминава в режим заснемане на филм.
• Той работи по същия начин, както показването на единичен образ.
Bulgarian_57
opţiuni de redare
опции на възпроизвеждане
ŞTERGEREA IMAGINILOR VIDEO
ИЗТРИВАНЕ НА ФИЛМОВИ ОБРАЗИ
• Puteţi şterge imagini video salvate.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni camera.
• Setaţi suportul de stocare corespunzător.
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH) (Dacă doriţi să
înregistraţi pe un card de memorie, introduceţi cardul.)
2. Apăsaţi butonul MODE. ➥pagina 21
• Camera trece în modul Redare film.
• Selectaţi imaginile video dorite, utilizând butonul Control.
3. Apăsaţi butonul MENU.
4. Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta “Delete”.
5. Selectaţi o opţiune apăsând butonul Control ( / )
şi apăsaţi butonul OK .
element
“OK”
“Multi
Select”
“All”
conţinut
Şterge imaginea video selectată.
Şterge imaginile video selectate.
- Pentru a şterge imagini video individuale,
selectaţi imaginile pe care doriţi să le ştergeţi,
apăsând butonul OK.
Apoi, apăsaţi butonul MENU pentru a le şterge
- Indicatorul ( ) va fi afişat împreună cu imaginile video selectate. Apăsând butonul OK, veţi
comuta între selectare şi deselectare.
Şterge toate imaginile video.
6. Va părea meniul de selectare pop-up, în funcţie de
articolul de meniu selectat. În acest caz, selectaţi
elementul dorit cu ajutorul butoanelor Control ( /
• Imaginile şterse vor dispărea şi dintre miniaturi.
120
MIN
Move
120
MIN
Delete
OK
Multi Select
All
Move
OK
Select
MENU
100-0005
елемент
“OK”
Exit
120
MIN
“Multi Select”
Move
) şi OK.
• Apăsarea butonului pornire/oprire înregistrare în timp ce
ecranul de meniu sau cel cu miniaturi este afişat, va determina
comutarea în modul înregistrare film.
• Camera funcţionează în mod identic şi când este afişată o
singură imagine.
• După ştergere, o imagine nu mai poate fi restaurată.
• Fişierele protejate nu vor fi şterse.
58_Rumanian
• Можете да изтривате записани филмови образи.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
100-0006
видеокамерата с памет.
• Задайте съответните носители за съхранение. (Само за
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH) (Ако искате да заснемате
на карта с памет, поставете картата с памет.)
2. Натиснете бутона MODE. ➥стр. 21
Превключва
в режим възпроизвеждане на филм.
•
• Изберете желаните филмови образи, като
OK Play
използвате бутона за управление.
3. Натиснете бутона MENU.
100-0006
4. Натиснете бутона за управление ( / ), за да
изберете “Delete”.
5. Изберете опция с натискане на бутона за управление
( / ) и след това натиснете бутона OK.
OK
Play
“All”
съдържание
Изтрива избрания филмов образ.
Изтрива отделни избрани филмови образи.
-За да изберете отделни филмови
образи, изберете желаните филмови
образи за изтриване, като натиснете
бутона OK. А след това натиснете
бутона MENU, за да ги изтриете.
- Индикаторът (
) се показва
върху избраните филмови
образи. Натискане на бутона OK
превключва избора и освобождава.
Изтрива всички филмови образи.
6. Изскачащото меню за избор ще се появи, в зависимост от
избрания елемент на менюто. В този случай изберете желания
елемент с натискане на бутоните за управление ( / ) и бутона OK.
• Съответно, изтритите образи също изчезват от изображенията с
миниатюри.
• Докато е показан екранът на менюто или на изображения
с миниатюри, при натискане на бутона за старт/стоп на
заснемането се преминава в режим заснемане на филм.
• Той работи по същия начин, както показването на единичен образ.
• Веднъж изтрит, образът не може да се възстанови.
• Защитените файлове няма да бъдат изтрити.
Bulgarian_58
PROTEJAREA IMAGINILOR VIDEO
ЗАЩИТАВАНЕ НА ФИЛМОВИ ОБРАЗИ
• Puteţi proteja imaginile video importante împotriva ştergerii accidentale.
• Можете да заключвате важни филмови образи, за да предотвратите
случайно изтриване.
• Imaginile protejate nu vor fi şterse dacă nu deblocaţi clema de protecţie
• Заключените образи няма да бъдат изтрити, освен ако не
sau nu formataţi memoria.
освободите защитата или не форматирате паметта.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a opri camera.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите видеокамерата с памет.
• Setaţi suportul de stocare corespunzător. (numai VP-MX10A/
• Задайте съответните носители за съхранение. (Само за VPMX10AU/MX10AH) (Dacă doriţi să înregistraţi pe un card de
MX10A/MX10AU/MX10AH) (Ако искате да заснемате на карта с
MX10A/MX10AU/MX10AH
memorie, introduceţi cardul.)
памет, поставете картата с памет.)
100-0006
2. Apăsaţi butonul MODE. ➥pagina 21
2. Натиснете бутона MODE. ➥стр. 21
• Camera trece în modul Redare film.
• Превключва в режим възпроизвеждане на филм.
• Selectaţi imaginile video dorite, utilizând butonul Control.
• Изберете желаните филмови образи, като
3. Apăsaţi butonul MENU.
използвате бутона за управление.
3. Натиснете бутона MENU.
• Va apărea ecranul meniului.
Появява се екранното меню.
•
4. Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta “Protect”.
OK Play
Move
4. Натиснете бутона за управление ( / ), за да
5. Selectaţi o opţiune apăsând butonul Control
изберете “Protect”.
( / ) şi apăsaţi butonul OK .
5. Изберете опция с натискане на бутона за управление
100-0006
element
conţinut
( / ) и след това натиснете бутона OK.
Protejează imaginea video selectată
елемент
съдържание
Protect
“On”
împotriva ştergerii.
Защитава избрания филмов образ от изтриване.
“On”
On
Protejează imaginile video selectate
Multi Select
Защитава избраните филмов образи от
împotriva ştergerii.
All On
изтриване.
- Pentru a proteja imagini video individ- За да защитите отделни филмови
OK Select
MENU Exit
Move
uale, selectaţi imaginile dorite, apăsând
образи, изберете желаните филмови
образи с натискане на бутона OK .
“Multi
butonul OK . Apoi, apăsaţi butonul MENU
“Multi
100-0006
След това натиснете бутона MENU, за
Select”
pentru a confirma.
Select”
да потвърдите.
- Indicatorul (
) va fi afişat împreună cu
- Върху избраните филмови образи се
imaginile video selectate.
показва индикаторът (
).
- Apăsând butonul OK veţi comuta între
- Натискане на бутона OK превключва
избора и освобождава.
selectare şi deselectare.
“All On”
Защитава всички филмови образи.
“All On”
Protejează toate imaginile video.
OK Play
Move
“All Off” Сваля защитата от всички филмови образи.
“All Off”
Anulează protecţia pentru toate imaginile video.
120
MIN
120
MIN
120
MIN
6. Va părea meniul de selectare pop-up, în funcţie de
articolul de meniu selectat. În acest caz, selectaţi elementul dorit cu
ajutorul butoanelor Control ( / ) şi OK.
• Apăsarea butonului pornire/oprire înregistrare în timp ce ecranul
de meniu sau cel cu miniaturi este afişat, va determina comutarea în
modul înregistrare film.
• Camera funcţionează în mod identic şi când este afişată o singură imagine.
• Imaginile video protejate vor fi marcate cu ( ) la afişare.
• Dacă clema de protecţie la scriere a cardului de memorie este în
poziţia LOCK, nu puteţi seta protecţia imaginii.
59_Rumanian
6. Изскачащото меню за избор ще се появи, в зависимост от
избрания елемент на менюто. В този случай изберете желания
елемент с натискане на бутоните за управление ( / ) и бутона OK.
• Докато е показан екранът на менюто или на изображения с миниатюри,
при натискане на бутона за старт/стоп на заснемането се преминава в
режим заснемане на филм.
• Той работи по същия начин, както показването на единичен образ.
• Защитените филмови образи ще показват индикатора (
),
когато се показват.
• Ако ключът за защита срещу запис на картата с памет е поставен
на заключено, не можете да зададете защита на образите.
Bulgarian_59
opţiuni de redare
опции на възпроизвеждане
COPIEREA IMAGINILOR VIDEO (NUMAI VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
КОПИРАНЕ НА ФИЛМОВИ ОБРАЗИ (САМО ЗА VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
• Imaginile video sunt copiate la destinaţie, iar imaginile originale rămân neafectate
pe suportul de stocare.
• Se copiază de pe suportul de memorie utilizat în acel moment, pe alt suport de
memorie. De exemplu, dacă a fost utilizată memoria incorporată, se va copia pe
un card de memorie.
• Филмови образи се копират на местоназначението, като
оригиналните образи остават на мястото си.
• Копира от текущо използваната памет на друга. Например, ако е
използвана вътрешната памет, се копира на картата с памет.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a opri camera.
• Setaţi suportul de stocare corespunzător. (numai VPMX10A/MX10AU/MX10AH) (Dacă doriţi să înregistraţi
pe un card de memorie, introduceţi cardul.)
2. Apăsaţi butonul MODE. ➥pagina 21
• Camera trece în modul Redare film.
• Selectaţi imaginile video dorite, utilizând butonul Control.
3. Apăsaţi butonul MENU.
• Va apărea ecranul meniului.
4. Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta “Copy”.
5. Selectaţi o opţiune apăsând butonul Control ( / ) şi
apăsaţi butonul OK .
element
“OK”
“Multi
Select”
“All ”
6.
conţinut
Copiază imaginile video selectate.
Copiază imagini video individuale.
- Pentru a copia imagini video individuale,
selectaţi imaginile dorite, apăsând butonul OK.
- Indicatorul (
) va fi afişat împreună cu
imaginile video selectate. Apoi apăsaţi butonul
MENU pentru confirmare.
- Apăsând butonul OK veţi comuta între selectare
şi deselectare.
Copiază toate imaginile video.
Move
OK
120
MIN
Play
100-0003
120
MIN
Copy
OK
Multi Select
All
Move
OK
Select
MENU
120
MIN
Copy
“Multi
Select”
OK
Multi Select
All
OK
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
видеокамерата с памет.
• Задайте съответните носители за съхранение. (Само за
VP-MX10A/MX10AU/MX10AH) (Ако искате да заснемате
на карта с памет, поставете картата с памет.)
2. Натиснете бутона MODE. ➥стр. 21
• Превключва в режим възпроизвеждане на филм.
• Изберете желаните филмови образи, като
използвате бутона за управление.
3. Натиснете бутона MENU.
• Появява се екранното меню.
4. Натиснете бутона за управление ( / ), за да
изберете “Copy”.
5. Изберете опция с натискане на бутона за управление
( / ) и после натиснете бутона OK.
елемент
“OK”
Exit
100-0003
Move
Va părea meniul de selectare pop-up, în funcţie de
articolul de meniu selectat. În acest caz, selectaţi elementul dorit cu
ajutorul butoanelor Control ( / ) şi OK.
• Apăsarea butonului pornire/oprire înregistrare în timp ce ecranul
de meniu sau cel cu miniaturi este afişat, va determina comutarea în
modul înregistrare film.
• Camera funcţionează în mod identic şi când este afişată o
singură imagine.
• Dacă nu este introdus un card de memorie, nu puteţi utiliza
funcţia “Copy”.
60_Rumanian
100-0003
Select
MENU
Exit
“All”
съдържание
Копира избраните филмови образи.
Копира отделни филмови образи.
- За да копирате отделни филмови образи,
изберете желаните филмови образи с
натискане на бутона OK.
- Върху избраните филмови образи се
показва индикаторът (
).
След това натиснете бутона MENU
за потвърждение.
- Натискане на бутона OK превключва
избора и освобождава.
Копира всички филмови образи.
6. Изскачащото меню за избор ще се появи, в зависимост от избрания
елемент на менюто. В този случай изберете желания елемент с
натискане на бутоните за управление ( / ) и бутона OK.
• Докато е показан екранът на менюто или на изображения
с миниатюри, при натискане на бутона за старт/стоп на
заснемането се преминава в режим заснемане на филм.
• Той работи по същия начин, както показването на единичен образ.
• Ако карта с памет не е поставена, не може да извършите функцията “Copy”.
Bulgarian_60
Modul Zoom digital nu este disponibil în modul Panoramic 16:9.
Цифрово увеличение не е нал ично в режим 16:9 Wide.
Panoramic 16:9
16:9 широк
Puteţi selecta formatul de afişare LCD dorit pentru
înregistrare sau redare (format Panoramic 16:9/4:3).
element
cuprins
afişaj OSD
“Off”
Dezactivează funcţia. Afişează imaginea în formatul 4:3.
Selectaţi pentru a utiliza un format de
afişare standard 4:3.
Fără
Selectaţi pentru a vizualiza filme în
format 4:3 prin lărgirea şi încadrarea în
formatul 16:9.
Fără
“On”
Move
OK
100-0004
еле
мент
съдържание
показано
на екрана
120
MIN
“Off”
Дезактивира функцията. Показва
изображението в екранно
съотношение 4:3 екранно
съотношение.
Изберете да използвате
стандартното екранно съотношение
от 4:3 за екрана.
Няма
“On”
Изберете да гледате филмите с екранно
съотношение 4:3, като увеличите и
поместите в екранно съотношение 16:9.
Няма
16:9 Wide
Off
On
INFORMAŢII FIŞIER
Puteţi vizualiza informaţii despre imagine pentru toate imaginile.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni camera.
• Setaţi suportul de stocare corespunzător.
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
(Dacă doriţi să înregistraţi pe un card de
memorie, introduceţi cardul.)
2. Apăsaţi butonul MODE. ➥pagina 21
• Camera trece în modul Redare film.
3. Selectaţi imaginile video dorite, utilizând butonul Control.
4. Apăsaţi butonul MENU.
5. Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta “File
Info”.
6. Apăsaţi butonul OK .
• Apăsaţi din nou butonul OK după confirmare.
• Informaţiile fişierului selectat sunt afişate după cum
este indicat mai jos.
- Dată
- Durată
- Dimensiune
Можете да изберете пропорцията на LCD дисплея
за заснемане или възпроизвеждане (пропорция
16:9 широк/4:3).
Play
Reţineţi că toate filmele înregistrate cu această
OK Select
cameră video cu memorie au formatul 4:3, indifeMove
rent de opţiunea de afişare (Panoramic 16:9/4:3).
Când opţiunea de afişare este setată la “Panoramic 16:9”, imaginea afişată ar putea fi mai lată sau mai neclară decât cea afişată
pe un ecran în format 4:3.
61_Rumanian
120
MIN
100-0004
MENU
Exit
Уверете се, че всички филми се заснемат в екранно
съотношение 4:3, независимо от опцията на дисплея (16:9
Широк/4:3). Когато е зададено "16:9 Широк", показаната
картина може да изглежда по-широка или по-груба от тази
при екранно съотношение 4:3.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАЙЛА
100-0004
120
MIN
Можете да видите информация за изображението за
всички образи.
1.
File Info
OK
Move
OK
Select
MENU
100-0004
100VIDEO
SDV_0004.AVI
■
■
■
OK
Back
Date
Duration
Size
2007/01/01
00:00:01
3,876 KB
Exit
2.
120
MIN
3.
4.
5.
6.
Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
видеокамерата с памет.
• Задайте съответните носители за съхранение. (Само
за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH) (Ако искате да
заснемате на карта с памет, поставете картата с
памет.)
Натиснете бутона MODE. ➥стр. 21
• Превключва в режим възпроизвеждане на филм.
Изберете желаните филмови образи, като използвате
бутона за управление.
Натиснете бутона MENU.
Натиснете бутона за управление ( / ), за да
изберете “File Info”.
Натиснете бутона OK.
• Натиснете бутона OK отново, за да потвърдите.
• Информацията за избрания файл се показва, както е
показано по-долу.
- Дата
- Времетраене
- Размер
Bulgarian_61
opţiuni de setare
настройка на опции
MODIFICAREA SETĂRILOR DE MENIU DIN “SETTINGS”
ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА МЕНЮТО В “SETTINGS”
Puteţi modifica setările de meniu pentru a vă personaliza camera.
Puteţi accesa ecranul de meniu dorit urmând paşii de
mai jos şi puteţi schimba diverse setări.
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni camera.
2. Apăsaţi butonul MENU.
• Va apărea un ecran de meniu.
3. Selectaţi “Settings”, cu ajutorul butonului Control
( / ), apoi apăsaţi butonul OK.
• Vor apărea meniurile din modul “Settings”.
4. Selectaţi submeniul şi elementul de meniu dorite, cu
ajutorul butoanelor Control ( / / / ) şi OK.
• Pentru a reveni la ecranul normal, apăsaţi
butonul MENU.
• Chiar dacă elementul de meniu este afişat,
anumite elemente nu pot fi setate, în funcţie de
modul selectat (înregistrare/redare filme, setări).
În acest caz, submeniul nu poate fi accesat sau
setarea nu poate fi modificată. (Dacă nu este
introdus niciun suport de stocare, nu veţi putea
selecta suportul de stocare şi acesta va apărea
întunecat în meniu: " Memory Info", "Format" etc.)
➥pagina 92
Video
120
MIN
Settings
OK
Move
OK
MENU
Exit
Settings
120
MIN
Default Set
OK
Move
OK
Select
MENU
Settings
Yes
Move
Va părea meniul de selectare pop-up, în funcţie de
articolul de meniu selectat.
În acest caz, selectaţi elementul dorit cu ajutorul butoanelor
Control ( / ) şi OK.
Exit
120
MIN
Default Set ?
All settings return to default.
No
OK
Sfaturi pentru butoane
a. Butonul MENU: Utilizaţi-l pentru a intra sau a ieşi din meniu.
b. Butonul de Control ( / / / ): Utilizaţi-l pentru deplasarea
sus/jos/stânga/dreapta
c. Butonul OK: Utilizaţi-l pentru a selecta sau a confirma un meniu.
62_Rumanian
Select
Select
Можете да променяте настройките на менюто, за
да персонализирате своята видеокамера с памет.
Отворете желания екран на менюто, като следвате
стъпките по-долу, а след това променете различните
настройки.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да
включите видеокамерата с памет.
2. Натиснете бутона MENU.
• Появява се екранът на менюто.
3. Изберете “Settings” с бутона за управление
( / ), а после натиснете бутона OK.
• Ще се появят менютата в режима “Settings”.
4. Изберете желаното подменю с бутоните за
управление ( / / / ), а след това
натиснете бутона OK.
• За да се върнете към нормалния екран,
натиснете бутона MENU.
• Дори и да е показан даден елемент на
менюто, той може да не може да се избере,
в зависимост от избрания режим (заснемане/
възпроизвеждане на филм, настройки). В
този случай подменюто не може да се отвори
или настройката не може да се промени.
(Ако няма поставен носител за съхранение,
той не може да бъде избиран и ще бъде
затъмнен в менюто: " Memory Info", "Format" и т. н.) ➥стр. 92
Съвети за бутоните
a. Бутон MENU: Използва се за влизане или излизане от менюто.
b. Бутон за управление ( / / / ) : Използва се за
преминаване нагоре/надолу/наляво/надясно
c. Бутон OK : Използва се за избиране или потвърждаване на менюто.
Изскачащото меню за избор ще се появи, в зависимост от
избрания елемент на менюто.
В този случай изберете желания елемент с натискане на
бутоните за управление ( / ) и бутона OK.
Bulgarian_62
Puteţi seta data/ora, limba meniului OSD şi setările de afişare ale
camerei video.
Можете да настройвате датата/часа и настройките на дисплея на
видеокамерата с памет.
SETAREA ELEMENTELOR DE MENIU
НАСТРОЙКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА МЕНЮТО
element
Valoare prestabilită
Pagina
Date/Time Set
2007/01/01 12:00 AM
64
Date Format
YY/MM/DD
64
Time Format
12 ore
64
Date/Time
Off
64
LCD Brightness
40%
65
LCD Colour
50%
65
Auto Power Off
Off
65
Beep Sound
On
66
File No.
Serie
66
Memory Type
(numai VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH)
-
66
Memory Info
OK
67
Format
OK
67
Default Set
OK
68
Version
-
68
Language
English
68
USB Connect
Mass Storage
68
Demo
Off
68
Aceste elemente şi valorile prestabilite pot fi modificate fără
înştiinţare prealabilă.
63_Rumanian
елемент
Стойност по
подразбиране
Стр.
Date/Time Set
2007/01/01 12:00 AM
64
Date Format
YY/MM/DD
64
Time Format
12 Hr
64
Date/Time
Off
64
LCD Brightness
40%
65
LCD Colour
50%
65
Auto Power Off
Off
65
Beep Sound
On
66
File No.
Series
66
Memory Type
(само за VP-MX10A/
MX10AU/MX10AH)
-
66
Memory Info
OK
67
Format
OK
67
Default Set
OK
68
Version
-
68
Language
English
68
USB Connect
Mass Storage
68
Demo
Off
68
Тези елементи и стойности по подразбиране може да се
променят без предизвестие.
Bulgarian_63
opţiuni de setare
настройка на опции
Настройка на дата/час
Setarea datei şi a orei
Setaţi data şi ora curente, astfel încât data şi ora la care efectuaţi o înregistrare
să poată fi înregistrate corect. ➥pagina 31
Format dată
conţinut
Data este afişată în ordinea an / lună / zi.
Data este afişată în ordinea zi / lună / an.
Data este afişată în ordinea lună / zi / an.
Формат на датата
Можете да избирате формата на датата, който да се показва.
Puteţi seta formatul de afişare a datei.
setări
“YY/MM/DD”
“DD/MM/YY”
“MM/DD/YY”
Задайте текущите дата и час, така че датата и часът, в които правите
заснемането, да се запишат правилно. ➥стр. 31
meniu OSD
-
настройки
съдържание
“YY/MM/DD”
“DD/MM/YY”
“MM/DD/YY”
Format oră
conţinut
Ora este afişată în formatul de 12 ore.
Ora este afişată în formatul de 24 ore.
meniu OSD
-
Dată/Oră
Puteţi opta pentru afişarea datei / orei pe monitorul LCD.
• Înainte de a utiliza funcţia “Dată/Oră”, trebuie să setaţi data/ora. ➥pagina 31
setări
“Off”
“Date”
“Oră”
“Date & Time”
conţinut
Data şi ora nu sunt afişate.
Este afişată data.
Este afişată ora.
Sunt afişate data şi ora.
meniu OSD
Fără
2007/01/01
12:00AM
2007/01/01
12:00AM
Data şi ora vor fi afişate sub forma “2007/01/01 12:00 AM” în
următoarele situaţii:
- Când bateria mică se descarcă parţial sau total.
64_Rumanian
-
Формат на часа
Puteţi seta formatul de afişare a orei.
setări
“12 Hr”
“24 Hr”
Датата се показва в поредност година /
месец / дата.
Датата се показва в поредност дата /
месец / година.
Датата се показва в поредност месец /
дата / година.
показано
на екрана
-
Можете да избирате формата на часа, който да се показва.
“12 Hr”
Часът ще се показва във формат 12 часа.
показано
на екрана
-
“24 Hr”
Часът ще се показва във формат 24 часа.
-
настройки
съдържание
Дата/час
Можете да задавате да се показва датата и часът на LCD монитора.
• Преди да използвате функцията “Date/Time”, трябва да зададете датата/
часа. ➥стр. 31
настройки
“Off”
“Date”
“Time”
“Date & Time”
съдържание
Датата и часът не се показват.
Показва се датата.
Показва се часът.
Показват се датата и часа.
показано
на екрана
Няма
2007/01/01
12:00AM
2007/01/01
12:00AM
Индикаторът за дата/час ще показва “2007/01/01 12:00 AM”
при следните условия.
- Когато батерията тип “копче” се изтощи значително или изцяло.
Bulgarian_64
Luminozitatea ecranului LCD
• Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD pentru a
compensa condiţiile de iluminare ambientală.
• Apăsând butonul Control în sus veţi lumina
ecranul, iar apăsându-l în jos veţi întuneca ecranul.
Settings
120
MIN
LCD Brightness
40%
• Un ecran LCD mai luminos consumă mai multă
Move
Adjust
energie.
• Reglaţi luminozitatea ecranului LCD atunci când lumina ambientală
este prea intensă, iar imaginea de pe ecran este greu de distins.
• Setarea luminozităţii ecranului LCD nu afectează luminozitatea imaginilor înregistrate.
• Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD de la 0% la 100%.
Culoarea ecranului LCD
• Puteţi regla intensitatea culorilor ecranului LCD de
la 0% la 100%.
• Atunci când setaţi nivelul culorii, cu cât este mai
mare valoarea, cu atât mai intense vor fi culorile de
Oprirea automată
setări
“Off”
“5 Min”
Exit
• По-ярък LCD екран консумира повече от енергията на батерията.
• Регулирайте яркостта на LCD екрана, когато осветлението на
околната среда е твърде ярко и мониторът не може да се вижда.
• Яркостта на LCD монитора няма да повлияе на яркостта на
съхраняваните образи.
• Можете да регулирате яркостта на LCD монитора от 0% до 100%.
120
MIN
LCD Colour
50%
Move
Adjust
conţinut
meniu OSD
Anulează funcţia “Auto Power Off”.
Fără
Camera video cu memorie se va opri
automat, dacă nu are loc nicio operaţie timp
Fără
de 5 minute.
• Funcţia “Auto Power Off” nu va funcţiona dacă conectaţi
adaptorul de curent alternativ la camera video.
Funcţia “Auto Power Off” este activă doar atunci când acumulatorul este singura sursă de curent.
• Dacă legaţi camera la dispozitivul USB (calculator etc.) prin
intermediul cablului USB, funcţia "Auto Power Off" nu va fi
activă.
• “Auto Power Off” va funcţiona doar dacă setaţi în mod expres
această funcţie, în modul Setări.
65_Rumanian
MENU
Settings
Pentru a economisi bateria, puteţi seta funcţia
“Auto Power Off” , care opreşte camera video dacă nu are loc nicio
operaţie pentru o perioadă mai lungă.
Яркост на LCD
• Можете да настройвате яркостта на LCD екрана, за
да компенсирате условията на околното осветление.
• Преместване на бутона за управление нагоре ще
направи екрана по-ярък, а преместване надолу ще
го направи по-тъмен.
MENU
Exit
Цветност на LCD
• Можете да регулирате цветността на LCD
екрана от 0% до 100%.
• Когато зададете цветовия диапазон, колкото са
по-ярки цифрите, толкова по-ярък ще е и LCD
екранът.
Автоматично изключване
За да пестите енергията на батерията, можете да настроите
функцията “Auto Power Off” , която изключва видеокамерата с
памет, когато не работите с нея за определен период от време.
настройки
съдържание
“Off”
Отменя функцията “Auto Power Off”.
Видеокамерата с памет автоматично се изключва,
когато няма действие в продължение на 5 мин.
“5 Min”
показано
на екрана
Няма
Няма
• Функцията “Auto Power Off” не работи, когато включите
адаптера за променлив ток към видеокамерата с памет.
Функцията “Auto Power Off” работи само когато батерията
е единствен източник на захранване.
• Ако свържете видеокамерата към USB устройство
(компютър и др.) през USB кабел "Auto Power Off" няма да
функционира.
• Функцията “Auto Power Off” работи само когато зададете
тази функция в режим на настройки.
Bulgarian_65
opţiuni de setare
настройка на опции
Sunet bip
Puteţi activa sau dezactiva acest sunet. Când este activat, se va auzi
un bip la fiecare apăsare a unui buton.
setări
“Off”
“On”
cuprins
Dezactivează funcţia
Sunetul bip este emis în timpul operării setărilor de
meniu, camera este pornită.
настройки
“Off”
Fără
“On”
Numerele de fişiere sunt asignate filmelor în ordinea în care au fost înregistrate.
“Series”
“Reset”
cuprins
Alocă numere de fişier în ordine, chiar dacă înlocuiţi
cardul de memorie cu unul nou, după formatare sau
dup ştergerea tuturor fişierelor. Numărul fişierului este
resetat la crearea unui nou folder.
Resetează numărul fişierului la 0001 după formatare, Ştergerea
tuturor fişierelor sau înlocuirea cardului de memorie.
Fără
“Series”
Tip memorie (numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Puteţi înregistra filme în memoria încorporată sau pe un card
de memorie, de aceea ar trebui să selectaţi suportul de stocare
înainte de a porni înregistrarea sau redarea. ➥pagina 32
cuprins
Selectaţi memoria încorporată ca suport de stocare.
“Memory” Astfel, puteţi înregistra sau reda filme utilizând memoria încorporată.
“Card”
Selectaţi un card de memorie ca suport de stocare.
Astfel, puteţi înregistra sau reda filme utilizând cardul
de memorie.
66_Rumanian
Номерата на файлове се присвояват на филмовите образи в реда, в който са заснети.
настройки
Fără
afişaj OSD
съдържание
показано на екрана
Дезактивира функцията
Няма
Бупване прозвучава, когато работите с
Няма
настройки на менюто, захранването е включено.
Номер на файл
afişaj OSD
Când setaţi opţiunea “File No.” la valoarea “Series”, fiecare fişier
primeşte un număr diferit, pentru a se evita numele de fişiere duplicat.
Acest lucru este util când doriţi să administraţi filierele pe un calculator.
setări
Можете да настроите звука за бипване на включен/изключен. Когато е
включено, бипването ще звучи всеки път, когато е натиснат бутон.
afişaj OSD
Fără
Nr. fişier
setări
Звук на бипване
“Reset”
съдържание
Присвоява номера на файлове поред, дори и
ако картата с памет се смени с друга или след
форматиране или изтриване на всички файлове.
Номерът на файл автоматично се връща в начално
състояние, когато се създаде нова папка.
Връща номера на файл на 0001 дори и
след форматиране, изтриване на всички
или поставяне на нова карта с памет.
показано на екрана
Няма
Няма
Когато зададете “File No.” на “Series”, всеки файл получава различен
номер, за да се избегне дублирането на файлови имена. Това е
полезно, когато искате да работите с вашите файлове на компютър.
Тип памет (само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Можете да записвате заснеманите филмови образи върху
вградената памет или върху карта с памет, така че трябва да
изберете желаните носители за съхранение, преди да започнете
заснемането или възпроизвеждането. ➥стр. 32
настройки
“Memory”
“Card”
съдържание
показано на екрана
Избор на вградената памет за носител за съхранение.
Така можете да записвате или възпроизвеждате
филмови образи на вътрешната памет.
Избор на карта с памет за носител за съхранение.
Така можете да записвате или възпроизвеждате
филмови образи на карта с памет.
Bulgarian_66
Informaţii memorie
Информация за паметта
Afişează informaţii despre memoria de stocare. Puteţi vizualiza suportul de
stocare, spaţiul de memorie utilizat şi spaţiul disponibil, precum şi durata de
înregistrare în funcţie de calitate.
setări
cuprins
afişaj OSD
Afişează informaţii despre memoria
“Memory” suportului de stocare încorporat.
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Afişează informaţii despre memoria
“Card”
cardului de memorie introdus.
●
Used:
Показва ви информация за съхранението. Можете да гледате носителите за
съхранение, използваното и наличното място в паметта, както и времето за
заснемане в съответствие с качеството.
Memory Info
4MB
Card
OK
Formatarea
Funcţia de formatare şterge complet toate fişierele şi opţiunile de pe suportul de
stocare, inclusiv fişierele protejate.
Puteţi formata (iniţializa) înregistrarea datelor pe suportul de stocare. Trebuie să
formataţi cu camera video suporturile de stocare utilizate anterior sau cardurile
de memorie noi înainte de a le utiliza. Acest lucru permite viteză şi capacitate de
utilizare constante înainte de accesarea suportului de înregistrare.
Reţineţi că vor fi şterse toate fişierele şi datele, inclusiv fişierele protejate.
setări
cuprins
Formatează suportul de stocare încorporat.
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Formatează cardul de memorie.
“Card”
afişaj OSD
Fără
Fără
• Asiguraţi-vă că formataţi suportul de înregistrare din camera
video cu memorie.
• În timpul formatării nu scoateţi suportul de înregistrare şi nu
executaţi alte operaţii (cum ar fi oprirea). Utilizaţi adaptorul
CA, deoarece suportul de înregistrare poate fi deteriorat dacă
acumulatorul se consumă. Dacă suportul de înregistrare se
deteriorează, încercaţi să-l formataţi din nou.
• Un card de memorie cu clema de protecţie setată pentru
blocare nu va fi formatat. ➥pagina 59
• În cazul modelului VP-MX10/MX10P/MX10H, formatarea se
efectuează prin selectarea butonului "OK".
AVERTISMENT
Nu formataţi suportul de înregistrare pe un PC sau pe alt
dispozitiv.
Formataţi suportul de înregistrare în camera video cu memorie.
67_Rumanian
Free:
SF :
F :
N :
117MB
настройки
026Min
005Min
059Min
“Memory”
“Card”
Back
Dacă nu este introdus niciun suport de stocare, nu puteţi selecta
suportul de stocare. Acesta va fi afişat întunecat în meniu. Pentru
modelul VP-MX10/MX10P/MX10H, informaţiile despre cardul de
memorie sunt afişate prin apăsarea pe “OK”.
“Memory”
●
показано
на екрана
съдържание
Показва ви информация за паметта
на вградения носител за съхранение.
(само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Показва ви информация за паметта на
поставената карта с памет.
-
Ако няма поставен носител за съхранение, той не може да
бъде избиран. Това ще бъде показвано замъглено в менюто.
В случай на модел VP-MX10/MX10P/MX10H, информацията на
картата с памет се появява, като се избере "OK".
Форматиране
Функцията форматиране изтрива изцяло всички файлове и опции на
носителя за съхранение, включително защитените файлове.
Можете да форматирате (инициализирате) данните за записване в носителя
за съхранение. Трябва да форматирате носителя на съхранение, използван
преди това, или новозакупените карти с памет с тази видеокамера с памет,
преди да ги използвате. Това позволява стабилни скорости и работа при
достъп до носителя за записване.
Обърнете внимание, че всички файлове и данни, включително
защитените файлове, ще бъдат изтрити.
настройки
съдържание
показано
на екрана
“Memory”
Форматира вътрешните носители за съхранение.
(само за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Форматира картата с памет.
Няма
“Card”
Няма
• Погрижете се да форматирате носителя за записване на
видеокамерата с памет.
• Не изваждайте носителя за записване и не изпълнявайте други операции
(например изключване на захранването) през време на форматиране.
Освен това, трябва да използвате предоставения адаптер за променлив
ток, тъй като носителят за записване може да се повреди, ако батерията
се изтощи по време на форматирането. Ако носителят за записване се
повреди, форматирайте го отново.
• Карта с памет, чиито предпазител е заключен, не може да се
форматира. ➥ стр. 59
• В случай на модел VP-MX10/MX10P/MX10H, форматирането се
извършва, като се избере "OK".
Не форматирайте носителя за записване на компютър или
друго устройство.
ПРЕДУП Погрижете се да форматирате носителя за записване на
РЕЖДЕНИЕ видеокамерата с памет.
Bulgarian_67
opţiuni de setare
настройка на опции
Setări prestabilite
По подразбиране
Puteţi să resetaţi setările camerei video cu memorie la cele prestabilite (setările
iniţiale din fabrică).
Iniţializarea setărilor camerei video cu memorie la valorile prestabilite din fabrică
nu afectează imaginile înregistrate.
După resetarea camerei video cu memorie, setaţi
“Date/Time Set”. ➥pagina 31
Можете да инициализирате настройките на видеокамерата с памет на
стойностите по подразбиране (начални фабрични настройки).
Инициализирането на настройките на видеокамерата с памет до фабричните
настройки не се отразява на записаните образи.
След нулиране на видеокамерата с памет, задайте
“Date/Time Set”. ➥ стр. 31
Versiune
Версия
Limbă
Език
Conectare USB
USB Свързване
Можете да видите информация за версията на фърмуера.
Puteţi vedea versiunea firmware.
Puteţi selecta limba dorită de afişare a ecranelor de meniu şi a mesajelor. ➥pagina 30
Conectaţi camera video cu memorie la un PC printr-un cablu USB 2.0 şi veţi putea
transfera filme de pe suportul de stocare sau o veţi putea utiliza drept cameră web.
setări
“Mass
Storage”
“PC Cam”
cuprins
Transferă fişierele de date între camera video şi un
PC. ➥pagina 75
Utilizează camera video cu memorie pe post de
cameră web. ➥pagina 76
afişaj OSD
Fără
Fără
• Setarea prestabilită este cea pentru stocare în masă.
• Înainte de a conecta cablul USB, verificaţi dacă este selectat
modul USB pe care doriţi să-l utilizaţi.
Demo
Funcţia Demonstraţie prezintă automat funcţiile principale ale camerei video,
pentru ca dvs. să le puteţi utiliza ulterior mai uşor.
setări
“Off”
“On”
cuprins
Dezactivează funcţia
Activează modul Demonstraţie şi afişează diverse
funcţii pe ecranul LCD.
- După ieşirea în meniu, este activată automat
demonstraţia.
- Modul Demonstraţie se va relua numai dacă nu aţi
utilizat nicio altă funcţie timp de 6 minute.
afişaj OSD
Fără
Fără
Funcţia “Auto power off” nu este activă în modul Demonstraţie.
68_Rumanian
Можете да избирате желания език, на който да се показват менюто и
съобщенията. ➥стр. 30
Като свържете видеокамерата с памет към компютър с USB 2.0 кабел, можете
да прехвърляте своите филмови образи от носителя за съхранение, а също
да я използвате като уеб камера.
показано
съдържание
на екрана
Прехвърля файловете с данни между
Няма
видеокамерата с памет и компютър. ➥стр. 75
Използва
видеокамерата
с
памет
като
уеб
“PC Cam” камера. ➥стр. 76
Няма
• Настройката по подразбиране е външна памет.
• Преди да свържете към USB кабел, проверете дали е избран
подходящият USB режим, който искате да използвате.
настройки
“Mass
Storage”
Демонстрация
Демонстрацията автоматично ви показва основните функции, включени във
видеокамерата с памет, така че да можете да ги използвате по-лесно.
настройки
“Off”
съдържание
показано
на екрана
Няма
Дезактивира функцията
Активира демонстрационния режим и показва
различни функции на LCD екрана.
- След като излезете от менюто, автоматично се
“On”
включва демонстрация.
Няма
- Демонстрационният режим ще се поднови, ако не
включите никаква друга функция в продължение
на около 6 минути.
Функцията “Auto power off” не работи през време на
демонстрационен режим.
Bulgarian_68
Interfaţă USB
Acest capitol explică modul de conectare a unui PC utilizând cablul USB.
- Pentru a conecta un cablu USB la un PC, consultaţi instrucţiunile şi specificaţiile pentru PC.
CERINŢE DE SISTEM
Transferul imaginilor digitale prin conexiune USB
• Camera video cu memorie acceptă USB 2.0 High Speed.
(În funcţie de specificaţiile PC-ului)
• Puteţi transfera un fişier înregistrat de pe un suport de stocare pe un PC
printr-o conexiune USB.
• Dacă transferaţi date pe PC trebuie să instalaţi aplicaţiile software (DV Driver,
Video Codec, DirectX 9.0) livrate cu camera video.
Viteza conexiunii USB (în funcţie de sistem)
• Conexiunea USB de mare viteză este acceptată numai de dispozitivele cu
drivere Microsoft (Windows).
• Windows 2000 – USB de mare viteză pe un sistem pe care
este instalat Service Pack 4 sau o versiune ulterioară.
• Windows XP – USB de mare viteză pe un sistem pe care
este instalat Service Pack 1 sau o versiune ulterioară.
• Windows Vista – USB de mare viteză pe un sistem pe care
este instalat Service Pack 1 sau o versiune ulterioară.
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare Windows
• CPU: Intel® Pentium 4™, 2GHz sau superior, sau echivalent
• Sisteme de operare: Windows® 2000/XP/Vista
• Este recomandată instalarea standard. Dacă aţi realizat upgrade al sistemului
de operare curent, nu garantăm
• funcţionarea corectă a acestui produs.
• Memorie: 512MB RAM sau superior
• Hard Disk: 2GB sau superior
• Rezoluţie: 1024x768 dots, culori pe 24 biţi
• Port USB: USB2.0 High Speed
- Cerinţele de sistem menţionate mai sus sunt simple recomandări. Chiar şi pe un
sistem care satisface aceste cerinţe, funcţionarea corespunzătoare depinde şi de
celelalte caracteristici ale sistemului.
- Această cameră video este recunoscută ca un dispozitiv de stocare de către
calculatorul Macintosh. (Mac OS 10.3 sau o versiunea superioară care suportă
standardele High Speed USB)
69_Rumanian
USB интерфейс
В тази глава се обяснява как да свързвате компютър с помощта на USB кабел за
различни действия.
-За да свържете USB кабел към компютър PC, вижте инструкциите за инсталиране на
софтуера и спецификациите на наличния компютър.
СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
Прехвърляне на цифрово изображение чрез USB свързване
• Видеокамерата с памет по]ддържа високоскоростен USB 2.0.
(В зависимост от спецификацията на компютъра).
• Можете да прехвърляте записан файл от носител за съхранение на
компютър посредством USB връзка.
• Ако прехвърляте данни към компютър, трябва да инсталирате софтуера (DV
драйвер, видео кодек, DirectX 9.0), приложен към видеокамерата с памет.
Скорост на USB връзката (в зависимост от системата)
• Високоскоростно USB свързване се поддържа само от
драйвери на устройства за Microsoft Windows.
• Windows 2000 - Високоскоростен USB в система със
Service Pack 4 или по-нов сервизен пакет.
• Windows XP - Високоскоростен USB в система със
Service Pack 1 или по-нов сервизен пакет.
• Windows Vista - Високоскоростен USB в система със
Service Pack 1 или по-нов сервизен пакет.
Системни изисквания
Операционни системи Windows
• Процесор: Intel® Pentium 4™, 2GHz или по-бърз или еквивалентен
• Операционни системи: Windows® 2000/XP/Vista
Изисква се стандартна инсталация. Ако сте надстроили сегашната
операционна система, не можем да гарантираме правилната работа на
продукта.
• Памет: 512MB RAM или повече
• Твърд диск: 2 GB или по-голям
• Разделителна способност: 1024x768 dots, 24bit colour
• USB порт: Високоскоростен USB2.0
- Системните изисквания, отбелязани по-горе, са препоръчителни. Дори и в
система, която удовлетворява изискванията, може да не бъде гарантирана
работата, в зависимост от системата.
- Тази видеокамера с памет се разпознава само като устройство със
сменяема памет на компютър Macintosh. (Mac OS 10.3 или по-нова за
поддръжка на високоскоростни USB стандарти)
Bulgarian_69
Interfaţă USB
• Pe un PC mai lent decât cele recomandate, redarea filmelor
ar putea să fie întreruptă sau editarea ar putea dura.
• Pot fi omise cadre sau funcţionarea poate fi
necorespunzătoare.
• Dacă aveţi un sistem de operare Windows 2000/XP/Vista,
conectaţi-vă ca administrator (sau utilizator cu privilegii de
administrator) pentru a instala sistemul de operare.
• Verificaţi suportul de stocare al camerei video înainte de a
conecta cablul USB. Dacă este introdus un card neformatat
sau nu este introdus niciun card, PC-ul nu va recunoaşte
camera ca disc amovibil.
• Dacă deconectaţi cablul USB de la PC sau de la camera
video în timp ce sunt transferate datele, transferul datelor va
fi întrerupt şi datele ar putea fi deteriorate.
• Dacă conectaţi cablul USB la un PC utilizând un hub USB
sau mai multe dispozitive simultan, este posibil ca acestea
să intre în conflict şi să nu funcţioneze corect. În acest caz,
scoateţi toate dispozitivele USB şi încercaţi să realizaţi
conexiunea din nou.
• Intel® Pentium III™ şi Pentium 4™ sunt mărci comerciale ale
Intel Corporation.
• Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft®
Corporation.
• Toate brandurile şi numele sunt proprietatea deţinătorilor
acestora.
70_Rumanian
USB интерфейс
• На по-бавен от препоръчвания компютър,
възпроизвеждането на филми може да не е гладко или
редактирането на филми да отнеме дълго време.
• На по-бавен от препоръчвания компютър,
възпроизвеждането на филми може да пропуска кадри
или да работи по неочакван начин.
• Ако вашата операционна система е Windows 2000/
XP/Vista, влезте като Administrator (администратор
на компютъра) (или потребител с равни права), за да
инсталирате операционната система.
• Проверете носителя за съхранение на видеокамерата
с памет, преди да свържете USB кабела. Ако няма
поставена карта с памет или е поставена неформатирана
карта с памет, компютърът няма да разпознае
видеокамерата с памет като сменяем диск.
• Изваждането на USB кабела от компютъра или
видеокамерата с памет по време на прехвърляне на
данни ще спре прехвърлянето и може да повреди
данните.
• Ако свържете USB кабела към компютър, като използвате
USB концентратор или други устройства едновременно,
това може да доведе до конфликт и може да не работи
добре. Ако това се случи, извадете всички други USB
устройства и опитайте свързването отново.
• Intel® Pentium III™ и Pentium 4™ са търговски марки на
Intel Corporation.
• Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft®
Corporation.
• Всички други марки и имена принадлежат на съответните
си собственици.
Bulgarian_70
INSTALAREA SOFTWARE-ULUI
Instalarea programului DV Media PRO
Trebuie să instalaţi DV Media Pro pentru a reda filmele
înregistrate sau datele transferate de pe camera video cu
memorie pe PC, cu ajutorul cablului USB. Când instalaţi
software-ul DV Media Pro pe un calculator pe care rulează
Windows dispuneţi de următoarele operaţii la conectarea
camerei video cu memorie la calculator prin cablul USB.
- Vizualizarea înregistrărilor filmelor pe PC:
DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
- Cameră PC/Funcţie de transmitere prin USB:
DV Driver - DirectX9.0 - Video Codec
ИНСТАЛИРАНЕ НА СОФТУЕРА
Инсталиране на програмата DV Media Pro
Необходимо е да инсталирате DV Media Pro, за да
възпроизвеждате записаните филмови файлове или
прехвърлените данни от видеокамерата с памет на
компютъра чрез USB кабела. Когато инсталирате
софтуера DV Media Pro на вашия компютър с Windows,
можете да се възползвате от следните възможности, като
свържете видеокамерата с памет към вашия компютър с
USB кабел.
- Гледане на заснети филми на компютър: DV Driver DirectX9.0 - видео кодек
- Функция компютърна камера/USB пряко изпълнение:
DV Driver - DirectX9.0 - видео кодек
Înainte de a începe!
Преди да започнете!
• Porniţi PC-ul. Închideţi toate celelalte aplicaţii.
• Introduceţi CD-ul furnizat în CD-ROM.
- Ecranul de configurare va apărea automat, la scurt timp după introducerea CD-ului.
Dacă ecranul de configurare nu apare, faceţi clic pe “Start” în colţul din
stânga-jos, şi selectaţi “Run”. Se va afişa o fereastră de dialog. Tastaţi “D:\autorun.exe” şi apoi apăsaţi ENTER, dacă CD-ROM-ul este mapat la “D:Drive”.
• Включете вашия компютър. Излезте от всички други работещи приложения.
• Поставете приложения компактдиск в CD-ROM устройството.
- Инсталационният екран се появява автоматично скоро след като
поставите компактдиска. Ако инсталационния екран не се появи,
натиснете “Start” в долния ляв ъгъл и изберете “Run”, за да покажете
диалогов прозорец. Напишете “D:autorun.exe” и след това натиснете
ENTER, ако CD-ROM устройството е зададено като “D”.
Instalarea driverului - DV Driver şi DirectX 9.0
Инсталиране на драйвер - DV драйвер и DirectX 9.0
• DV Driver este o aplicaţie necesară pentru a se putea realiza conexiunea dintre
camera video şi PC. (Dacă nu este instalată, anumite funcţii nu vor fi disponibile.)
• Драйверът DV е софтуерен драйвер, който се изисква за поддръжка на
установяването на връзка към компютър. (Ако не е инсталиран, някои
функции няма да се поддържат.)
1.
2.
3.
Faceţi clic pe “DV Driver” în ecranul de configurare.
Driverul va fi instalat automat. Se vor instala următoarele drivere:
- USB PC-CAMERA
- USB streaming driver (transfer video prin USB)
Faceţi clic pe “Confirm” pentru a finaliza instalarea driverului.
Dacă aplicaţia “DirectX 9.0” nu este instalată, va fi
instalată automat după încheierea instalării “DV Driver”.
• După instalarea DirectX 9.0, PC-ul va trebui repornit.
• Dacă DirectX 9.0 este deja instalat, nu este nevoie să
reporniţi PC-ul.
•
Instalarea aplicaţiei - Video Codec
• Faceţi clic pe “Video Codec” în ecranul de configurare. Aplicaţia Video Codec
este necesară pentru a reda pe PC filmele înregistrate cu camera video cu
memorie.
71_Rumanian
1. Щракнете върху “DV Driver” на инсталационния екран
• Софтуерът на драйвера се инсталира автоматично.
Ще бъдат инсталирани следните драйвери:
- USB PC-CAMERA драйвер
- USB драйвер за пряко изпълнение (USB видео прехвърляне)
2. Натиснете “Confirm”, за да завършите инсталирането
на драйвера.
3. Ако “DirectX 9.0” не е инсталиран, той се инсталира
автоматично след настройка на “DV Driver”.
• След инсталиране на DirectX 9.0 компютърът
трябва да се рестартира.
• Ако DirectX 9.0 е вече инсталиран, няма нужда да рестартирате компютъра.
Инсталиране на приложения - видео кодек
• Щракнете върху “Video Codec” на инсталационния екран. Видео кодек е
необходим за изпълнение на компютъра на филмови файлове, заснети с
тази видеокамера с памет, на компютър.
Bulgarian_71
Interfaţă USB
USB интерфейс
Instalarea aplicaţiei – Quick Time
Инсталиране на приложения – Quick Time
1. Faceţi clic pe “Quick Time” în ecranul de
configurare.
• QuickTime este o tehnologie Apple concepută
pentru a reda filme, sunete, animaţii, fişiere
grafice, text, muzică şi chiar şi scene de realitate virtuală la 360 de grade.
1. Щракнете върху “Quick Time” на
инсталационния екран.
• Quick Time е технология на Apple за
боравене с филми, звук, анимации,
графика, текст, музика, и дори 360-градуса
сцени на виртуална реалност (VR).
CyberLink Power Director
• CyberLink Power Director este un software utilizat pentru editarea
facilă a fişierelor MPEG, AVI şi a altor fişiere video, imagini statice
şi alte elemente utilizate la crearea unui film. Acest software are
o interfaţă care permite editarea atât în modul timeline cât şi în cel
storyboard, păstrează calitatea superioară a imaginii, utilizează
tehnologia SVRT pentru randarea la viteză mare şi conţine o serie
de alte caracteristici pentru editarea imaginilor video.
Configurarea programului CyberLink Power Director
• După introducerea CD-ului, ecranul de configurare va apărea în mod
automat. Urmaţi instrucţiunile pentru a începe instalarea.
Aceasta este o aplicaţie de editare video care permite utilizatorilor să
editeze filme.
• Instalaţi această aplicaţie de pe CD-ul cu software livrat cu
camera video. Nu garantăm compatibilitatea cu alte CD-uri.
• Pentru redarea filmelor pe PC, instalaţi aplicaţiile în
această ordine: DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
• Pentru editarea filmelor, utilizaţi programul CyberLink Power Director.
• Pentru utilizarea camerei PC, instalaţi softare-ul în această
ordine: DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
• Trebuie să instalaţi “DV Driver”, “Video Codec” şi
“DirectX 9.0” pentru a rula corect DV Media Pro.
• În timpul instalării, dacă va apărea avertismentul de testare Microsoft,
faceţi clic pe ‘Continue(C)’.
• Dacă este afişat mesajul “Digital Signature not found” sau un mesaj
similar, ignoraţi mesajul şi continuaţi instalarea.
72_Rumanian
CyberLink Power Director
• CyberLink Power Director е софтуер за лесно редактиране на
MPEG, AVI и други видео файлове, неподвижни изображения
и друго съдържание за създаване на филм. Този софтуер има
интерфейс, който позволява редактиране в режим на линия
на времето или режим монтажна маса, поддържа превъзходно
качество на изображението, използва SVRT за високоскоростно
рендиране и има много други авангардни функции за
редактиране на видео.
Инсталиране на CyberLink Power Director
• След поставяне на компактдиска, инсталационният екран се появява
автоматично. Следвайте инструкциите за начало на инсталацията.
Това е инструмент за редактиране на видеоклипове, който позволява
на потребителите да редактират филмови файлове.
• Инсталирайте с използване на предоставения с
видеокамерата с памет софтуерен компактдиск. Не
гарантираме съвместимост с други компактдискове.
• За възпроизвеждане на филми на компютъра
инсталирайте софтуера в тази последователност:DV
Driver - DirectX 9.0 - видео кодек
• За редактиране на филми използвайте CyberLink Power Director.
• За използване като компютърна камера инсталирайте
софтуера в тази последователност:DV Driver - DirectX
9.0 - видео кодек
• Трябва да инсталирате “DV Driver”, “Video Codec” и “DirectX 9.0”, за да
работите правилно с DV Media Pro.
• По време на инсталирането, ако се появи тестът за съвместимост на
Microsoft, просто щракнете върху “Continue (C)” (Продължи).
• Ако се появи съобщение “Digital Signature not found” или подобно,
игнорирайте го и продължете инсталирането.
Bulgarian_72
CONECTAREA CABLULUI USB
Conectaţi cablul USB pentru a copia filme de pe un suport de înregistrare pe PC şi invers. Puteţi utiliza conexiunea USB şi în alte scopuri. (cameră PC,
stocarea datelor, etc.)
1. Setaţi “USB Connect” la
“Mass Storage”. ➥pagina 68
2. Conectaţi camera video la PC
PC
utilizând cablul USB.
• Nu aplicaţi forţă excesivă la introducerea
sau scoaterea unei mufe USB.
• Introduceţi o mufă USB numai după ce
vă asiguraţi că direcţia de introducere
este corectă.
• Se recomandă să utilizaţi adaptorul AC ca sursă de alimentare în locul
acumulatorului.
• Când este conectat cablul USB, oprirea sau pornirea camerei video
provoacă disfuncţionalităţi ale PC-ului.
Deconectarea cablului USB
Înainte de conectarea sau deconectarea suporturilor de încărcare
sau oprirea PC-ului, deconectaţi cablul USB şi opriţi camera video cu
memorie.
După finalizarea transmisiei de date trebuie să deconectaţi cablul în
modul următor:
1. Faceţi clic pe pictograma “Unplug or eject hardware” din
bara de sarcini.
2. Selectaţi “USB Mass Storage Device” sau
“USB Disk,” apoi faceţi clic pe “Stop.”
3. Faceţi clic pe “OK.”
4. Deconectaţi cablul USB de la camera video cu memorie şi
de la PC.
• Dacă deconectaţi cablul USB de la PC sau de la camera
video cu memorie în timpul transferului, acesta va fi oprit şi
datele ar putea fi corupte.
• Dacă aţi conectat cablul USB la un PC printr-un hub USB sau
conectaţi simultan cablul USB împreună cu alte dispozitive
USB, camera video cu memorie ar putea să nu funcţioneze
corespunzător. În acest caz, îndepărtaţi toate dispozitivele
USB de la PC şi conectaţi numai camera video.
73_Rumanian
СВЪРЗВАНЕ НА USB КАБЕЛА
Свържете USB кабела, за да копирате филмови образи от носител
за записване на компютъра, и обратно.
Можете също да използвате различни
Memory camcorder
други приложения с USB свързване.
(Компютърна камера, съхраняване на
данни и др.)
1. Задайте “USB Connect” на
“Mass Storage”. ➥стр. 68
2. Свържете видеокамерата с памет
USB cable
към компютъра с USB кабел.
• Не прилагайте излишна сила, когато вкарвате или изваждате USB
конектор.
• Вкарайте USB конектора след проверка дали посоката на
вкарване е правилна.
• Препоръчва се като захранване да се използва адаптерът за
променлив ток, а не батерията.
• Когато USB кабелът е свързан, включването и изключването на
видеокамерата с памет предизвиква неизправности в компютъра.
Извадете USB кабела
Преди зареждане или изваждане на носители за записване
или изключване на компютъра, първо откачете USB кабела и
изключете видеокамерата с памет.
След като приключите с прехвърлянето на данни, трябва да
откачите кабела по следния начин.
1. Щракнете върху иконата “Unplug or eject
hardware” в областта на задачите.
2. Изберете “USB Mass Storage Device” or “USB
Disk,” и после натиснете “Stop.”
3. Натиснете “OK.”
4. Откачете USB кабела от видеокамерата с памет и компютъра.
• Изваждането на USB кабела от компютъра или видеокамерата
с памет по време на прехвърляне на данни ще спре
прехвърлянето и може да повреди данните.
• Ако свържете USB кабела към компютър, като използвате USB
концентратор или свържете USB кабела едновременно с други
устройства, видеокамерата с памет може да не работи добре. Ако
това се случи, извадете всички други USB устройства от компютъра и
опитайте свързването на видеокамерата с памет отново.
Bulgarian_73
Interfaţă USB
USB интерфейс
VIZUALIZAREA CONŢINUTULUI UNUI SUPORT DE STOCARE
ГЛЕДАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА НОСИТЕЛ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni
camera video.
Selectaţi suportul de înregistrare dorit. ➥pagina 32
(numai VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
- Asiguraţi-vă că există un suport de stocare în camera video.
2. Conectaţi camera video la PC utilizând cablul USB.
➥pagina 73
-Verificaţi conexiunea USB la monitorul LCD.
3. Când utilizaţi Windows® XP/Vista versiunea:
- Fereastra “Removable Disk” va fi afişată pe ecran
după un moment.
- Selectaţi “Open folders to view files using Windows
Explorer” şi faceţi clic pe “OK.”
Când utilizaţi Windows® 2000:
a.
Faceţi clic dublu pe pictograma “My Computer” de
pe desktop. Pictograma “Removable Disk” care
reprezintă suportul de stocare din camera video cu
memorie apare în fereastra “My Computer”.
b.
Faceţi clic dublu pe pictograma “Removable Disk”.
4. Sunt afişate folderele de pe suportul de stocare.
- Tipurile de fişiere diferite sunt stocate în foldere diferite.
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
видеокамерата с памет.
Изберете желания носител на записване. ➥стр. 32 (само
за VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
- Уверете се, че е има карта с памет във видеокамерата с памет.
2. Свържете видеокамерата с памет към компютъра с USB
кабел. ➥стр. 73
- Проверете USB свързването на LCD монитора.
3. Когато използвате Windows® XP Vista:
- На екрана за компютъра след миг се появява прозорец
“Removable Disk”.
- Изберете “Open folders to view files using Windows
Explorer” и щракнете върху “OK.”
Когато използвате Windows® 2000:
a. Щракнете двукратно върху иконата “My Computer”
на работния плот. Иконата “Removable Disk”, която
представлява носителя за съхранение във видеокамерата
с памет, се появява в прозореца “My Computer”.
b. Щракнете двукратно върху иконата “Removable Disk”.
4. Появяват се папките в носителя за съхранение.
- Различните типове файлове са поставени в различни папки.
Dacă nu este afişată fereastra “Removable Disk”, confirmaţi
conectarea sau urmaţi etapele 1 şi 2.
Structura de foldere şi fişiere pe cardul de memorie
Ако не се появи прозорецът “Removable Disk”потвърдете
свързването или изпълнете стъпки 1 и 2.
VIDEO
• Structura de foldere şi fişiere pentru memoria încorporată sau cardul
de memorie este următoarea.
• Nu schimbaţi sau eliminaţi arbitrar numele folderelor sau ale fişierelor.
În acest caz, este posibil ca acestea să nu mai poată fi redate.
Структура на папките и файловете на носителя за съхранение
• Структурата на папките и файловете за вътрешната памет
или картата с памет е следната.
• Не променяйте произволно имената на папки и файлове
и не ги изтривайте. Тези файлове може да не са за
изпълнение.
Movie image
Setting data
Fişier film (1)
Filmele cu calitate SD au formatul SDV_####.AVI.
Numărul fişierului creşte automat când este creat un film
nou. Când numărul depăşeşte 9.999, este creat un folder
nou şi acesta este stocat în SDV_0001.AVI.
VIDEO
100VIDEO
SDV_0001.AVI
SDV_0002.AVI
1
Fişier de date generale (2)
Acesta este locul în care utilizatorul poate salva
documente generice.
Филмовите образи с SD качество имат формат SDV_####.AVI.
Номерът на файл автоматично нараства, когато се създаде
нов файл с филмов образ. Когато номерът превиши 9999,
създава се нова папка и той се съхранява като SDV_0001.AVI.
Общ файл с данни (2).
MISC
74_Rumanian
Файл с филмов образ (1)
2
Това е място, където потребителят може да съхранява общи
файлове с документи, като в устройство за съхранение.
Bulgarian_74
• Când numărul folderelor ajunge la 999 şi numărul fişierelor la 9.999,
nu mai puteţi înregistra alte fişiere. În acest caz, formataţi suportul de
stocare. (card de memorie, etc.)
• Puteţi modifica numele unui fişier stocat pe cardul de memorie, cu
ajutorul unui PC. Este posibil ca această cameră video cu memorie să
nu recunoască fişierele modificate.
TRANSFERUL FIŞIERELOR DE PE CAMERA VIDEO PE PC
Puteţi copia filmele pe PC şi le puteţi reda de acolo.
1. Executaţi procedura din secţiunea “Vizualizarea
conţinutului unui suport de stocare” ➥, pagina 74
Sunt afişate folderele de pe suportul de stocare.
2. Creaţi un folder nou, introduceţi numele acestuia şi
faceţi clic dublu pe el.
3. Selectaţi folderul pe care doriţi să-l copiaţi şi apoi
trageţi-l şi plasaţi-l în folderul destinaţie.
• Folderul este copiat de pe suportul de stocare pe PC.
• Salvarea fişierelor greşite pe un suport de stocare sau ştergerea fişierelor sau folderelor de pe
un suport de stocare poate cauza probleme de
funcţionare a camerei video cu memorie. Când
trebuie să ştergeţi un fişier de pe un suport de
stocare, ştergeţi-l din memoria camerei video.
Nu mutaţi şi nu redenumiţi de la PC foldere şi
fişiere de pe suportul de stocare.
Nu deconectaţi niciodată cablul USB când
indicatorul ACCESS al camerei video este aprins
continuu sau intermitent.
Redarea fişierelor pe PC
Filme
Utilizaţi “DV Media Pro”.
- Puteţi instala aplicaţia software de pe CD-ul furnizat.
Pentru detalii suplimentare despre “Video Codec”. ➥pagina 71
La redarea unui fişier de pe suportul de înregistrare, copiaţi
fişierul pe PC şi apoi redaţi-l. Fişierul video este redat direct de pe
suportul de înregistrare (camera video cu memorie este conectată
prin USB la PC), este posibil ca redarea să nu se realizeze corect
din cauza vitezelor de procesare inadecvate sau a altor probleme.
75_Rumanian
• Когато номерът на папка стане 999, а номерът на файл стане
9999, не можете да записвате никакъв файл. Ако това се случи,
форматирайте своя носител за съхранение (карта с памет и др.).
• Може да променяте името на файл/папка, съхранени на картата
с памет, като използвате компютър. Възможно е видеокамерата с
памет да не разпознае променени файлове.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ ОТ ВИДЕОКАМЕРАТА С
ПАМЕТ НА ВАШИЯ КОМПЮТЪР
Можете да копирате филмови образи на
компютъра си и да ги възпроизвеждате.
1. Изпълнете процедурата в “Гледане на
съдържанието на носител за съхранение.” ➥стр. 74
Появяват се папките на носителя за съхранение.
2. Създайте нова папка, въведете името на
папката и после щракнете двукратно върху нея.
3. Изберете папката за копиране и
после плъзгайте и пускайте в папката
местоназначение.
• Папката се копира от носителя за
съхранение в компютъра.
• Записването на неправилни видове
файлове в носител за съхранение или
изтриване на файлове или папки от носител
за съхранение могат да причинят проблеми
в работата на видеокамерата с памет.
Когато е необходимо да се изтрие файл
от носителя за съхранение, изтрийте го чрез
видеокамерата с памет. Освен това, не премествайте и не
преименувайте папки и файлове в рамките на носителя
на компютъра. Никога не откачвайте USB кабела, докато
лампичката ДОСТЪП на видеокамерата с памет свети или мига.
Възпроизвеждане на файлове на компютъра
Филмови образи
Използвайте “DV Media Pro”.
- Можете да инсталирате този софтуер от приложения компактдиск.
За повече подробности за “видео кодек”: ➥ стр. 71
Когато възпроизвеждате файл на носител за записване на компютъра,
копирайте файла на компютъра и после го възпроизведете. Ако видео файл
се възпроизвежда директно от носител за записване (т. е. видеокамерата
с памет е свързана чрез USB към компютъра), може той да не бъде
възпроизведен добре, поради недостатъчна скорост на обработка или други
проблеми.
Bulgarian_75
Interfaţă USB
USB интерфейс
UTILIZAREA FUNCŢIEI CAMERĂ PC
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА КОМПЮТЪРНА КАМЕРА
Puteţi să utilizaţi camera video cu memorie drept cameră PC pentru video chat,
conferinţe video sau alte aplicaţii pentru care este necesară o cameră PC.
Можете да използвате своята видеокамера с памет като компютърна
камера за видеочат, видеоконференция и други приложения за
компютърна камера.
Înainte de a începe!
Pentru a utiliza funcţia de cameră PC, trebuie să
instalaţi driverul DV. ➥pagina 71
Settings
USB Connect
120
MIN
Преди да започнете!
За използване на камерата като компютърна камера
е необходимо инсталирането на DV драйвер. ➥стр. 71
1. Плъзнете ключа POWER надолу, за да включите
Mass Storage
1. Glisaţi în jos comutatorul POWER pentru a porni
PC Cam
видеокамерата с памет.
camera video cu memorie.
• Появява се режимът за заснемане на филм.
• Va apărea ecranul Movie Record.
2.
Натиснете бутона MENU и изберете “ Settings”.
OK
MENU
2. Apăsaţi butonul MENU şi selectaţi “ Settings”.
Move
Select
Exit
➥стр. 62
➥pagina 62
• Появява се екранът с настройки.
• Va apărea un ecran cu meniul de setări.
PC
3. Натиснете бутона за управление ( / ), за да
Memory camcorder
3. Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta
изберете “USB Connect”.
“USB Connect”.
4. Натиснете бутона за управление, ( / ) за да
4. Apăsaţi butonul Control ( / ) pentru a selecta
изберете “PC Cam” и после натиснете бутона OK.
“PC Cam” şi apoi apăsaţi butonul OK .
5. Включете компютъра.
5. Porniţi PC-ul.
USB cable
6.
Свържете видеокамерата с памет към компютъра
6. Conectaţi camera video cu memorie la PC cu ajutorul
с USB кабела.
cablului USB.
7. Видеокамерата с памет може да се използва като
7. Camera video cu memorie poate fi utilizată drept cameră PC pentru
компютърна камера за програми като Windows Messenger.
programe cum ar fi Windows Messenger.
Различни
приложения
могат да използват функцията “PC Cam”. Вж.
- Diverse aplicaţii pot utiliza funcţia “PC Cam”.
съответната документация на продукта за повече подробности.
Consultaţi documentaţia aplicaţiei respective pentru detalii suplimentare.
- Когато приключите, откачете USB кабела.
- După ce aţi terminat, deconectaţi cablul USB.
• Se recomandă să utilizaţi un adaptor de curent alternativ în timpul
transferului datelor, pentru a evita căderile de tensiune accidentale.
• Când este schimbată conexiunea la portul USB, ar putea fi necesară
reinstalarea aplicaţiei DV Driver. ➥pagina 71
• În situaţia în care conectaţi mai mult de două dispozitive USB la un
singur PC sau utilizaţi un hub pentru conectarea USB, este posibil ca
funcţia Cameră PC să nu acţioneze corect.
• Este posibil să fie afişat un mesaj pop-up de confirmare a
compatibilităţii, în funcţie de specificaţiile PC-ului. Apăsaţi “Continue”
şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
• Dacă DV Media Pro nu este instalat corect pe calculator, la conectare ar putea fi afişat ecranul Found New Hardware Wizard. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
76_Rumanian
• Препоръчва се използването на адаптер за променлив ток, за да
се предотврати нежелано прекъсване на захранването.
• Когато USB връзката се промени, може да е необходимо
преинсталиране на DV драйвера. ➥стр. 71
• Ако свържете повече от две USB устройства към един компютър
или използвате концентратор за USB свързване, видеокамерата
с памет може да не работи както трябва.
• Може да видите изскачащо съобщение за потвърждаване
на съвместимост в зависимост от техническите данни на
компютъра. Натиснете “Continue” и следвайте инструкциите от
екрана за завършване на инсталирането.
• Ако DV Media Pro не се инсталира правилно на компютъра по
време на свързването, на екрана може да видите съветника за
открит нов хардуер. Следвайте инструкциите на екрана, за да
завършите инсталирането.
Bulgarian_76
conectare
свързване
Puteţi vizualiza filmul înregistrat pe ecran mare prin conectarea camerei video cu memorie la un TV.
Можете да гледате заснет филм на голям екран, като свържете
видеокамерата с памет към телевизор.
VIZUALIZAREA PE ECRANUL TV
ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН ЕКРАН
Свързване към телевизор
Conectarea la un televizor
Utilizaţi cablul multi-AV furnizat pentru a conecta camera video cu memorie la televizor
după cum urmează:
* Dacă televizorul dvs. are o mufă de intrare
S-VIDEO, puteţi conecta ştecherul S-VIDEO la
aceasta. Chiar dacă utilizaţi o mufă de intrare
S-Video, trebuie să conectaţi un cablu audio.
Vizualizarea pe ecranul TV
Normal TV
INPUT
Stereo Type with
S-VIDEO Jack
S-VIDE O
AUDIO
R
Stereo Type
AUDIO
VIDEO
VIDEO
L-AUDIO-R
AUDIO
VIDEO
L
Yellow
White
R
Red
W
• Използването на S-VIDEO ще доведе
до по-чисто възпроизвеждане.
• Преди да се свържете, уверете се,
че силата на звука на телевизора
е намалена: ако забравите това,
може да се появи вибриране във
високоговорителите на телевизора.
• Внимателно свържете входния и
изходен кабели към съответните
съединения на устройството, с което
се използва видеокамерата с памет.
Monaural Type
VIDEO
R
L
R
Red
W
Y
Yellow
White
White
1. Porniţi televizorul şi setaţi selectorul de intrare la conexiunea de intrare a
camerei video cu memorie. Aceasta este cunoscută sub denumirea de “linie”.
- Consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului pentru a afla cum să comutaţi intrarea TV.
2. Porniţi camera.
- Glisaţi în jos comutatorul POWER şi apăsaţi butonul MODE pentru a seta
playerul (
). ➥pagina 21
- Imaginea de pe camera video cu memorie va apărea pe ecranul TV.
- Puteţi de asemenea să urmăriţi imaginea pe ecranul LCD al camerei video cu
memorie.
3. Efectuaţi operaţia de redare.
Puteţi efectua operaţia de redare, înregistrare sau setare a meniului în timp ce vizualizaţi pe ecranul TV.
• Când redaţi filme protejate împotriva copierii, pe ecranul TV nu va apărea nicio
Y
imagine.
• Informaţiile pe care le înregistrează camera video vor apărea pe ecranul TV:
Puteţi, de asemenea, să afişaţi numai informaţii parţiale sau să opriţi afişajul.
Consultaţi secţiunea „PORNIREA/OPRIREA INDICATORILOR ECRANULUI
(
)" de la pagina 25 şi apăsaţi butonul
pentru a schimba
starea afişajului.
77_Rumanian
S-VIDEO
Signal flow
Multi-AV
cable
• Използвайте мулти-AV кабел, приложен в
комплекта, за да свържете видеокамерата с
памет към телевизор, както следва:
* Ако вашият телевизор има входно
гнездо S-VIDEO, можете да включите
в него накрайника S-VIDEO. Дори и да
използвате входно гнездо S-VIDEO,
трябва да свържете аудио кабел.
R
W
Y
Y
• Utilizând mufa S-VIDEO imaginile redate
vor fi mai clare.
• Înainte de conectare, asiguraţi-vă că
volumul televizorului este dezactivat:
în caz contrar pot apărea zgomote de
fond de la boxele televizorului.
• Conectaţi cu grijă cablurile de intrare şi de
ieşire la mufele corespunzătoare ale dispozitivului utilizat de camera video cu memorie.
Memory Camcorder
R
W
Гледане на телевизионен екран
1. Включете телевизора и настройте селектора на вход към съединението за вход,
към което е свързана видеокамерата с памет. То често е означено като "line".
- Направете справка в ръководството с инструкции на телевизора за информация
за превключване на входа на телевизора.
2. Включете видеокамерата с памет.
- Плъзнете ключа POWER надолу и натиснете бутона MODE, за да зададете
плейър (
). ➥стр. 21
- Образът, който се наблюдава от видеокамерата с памет, ще се появи на
телевизионния екран.
- Можете също да наблюдавате изображението на LCD екрана на камкордера с памет.
3. Изпълнете възпроизвеждане.
Докато гледате на телевизионния екран, можете да изпълнявате възпроизвеждане,
заснемане или настройка на менюто.
• Когато се възпроизвежда филм, защитен срещу копиране, на телевизионния екран
B
G
няма да се появи образ.
• Информацията, която се заснема от видеокамерата с памет, ще се появи на телевизионния
екран. Можете също да показвате само част от информацията или да изключите дисплея.
Вижте "ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА ЕКРАНА (
)" на стр. 25 и
натиснете бутона
, за да превключите състоянието на дисплея.
Bulgarian_77
conectare
свързване
ÎNREGISTRAREA (DUBLAREA) IMAGINILOR PE ALTE
DISPOZITIVE VIDEO
ЗАПИСВАНЕ (КОПИРАНЕ) НА ОБРАЗИ ВЪРХУ
ДРУГИ ВИДЕО УСТРОЙСТВА
Puteţi înregistra (dubla) imaginile redate pe această cameră video cu
memorie, pe alte dispozitive video.
Utilizaţi cablul multi-AV (furnizat) pentru a conecta camera video cu
memorie la alt dispozitiv video, aşa cum
este prezentat în imaginea următoare:
Memory Camcorder
1. Apăsaţi butonul MODE pentru a seta
playerul (
). ➥pagina 21
2. Alegeţi filmul înregistrat (dublat) din
indexul de miniaturi, apoi apăsaţi
butonul OK.
3. Apăsaţi butonul de înregistrare al
dispozitivului conectat.
- Camera video cu memorie va începe
redarea şi scena va fi înregistrată
(dublată) pe dispozitivul de înregistrare.
1. Натиснете бутона MODE, за да
зададете плейър (
).
➥ стр. 21
2. Изберете записвания (копиран)
филм в изглед с миниатюри и
натиснете бутона OK.
3. Натиснете бутона за записване на
свързаното устройство.
- Видеокамерата с памет ще започне възпроизвеждане, а
записващото устройство ще започне неговото записване
(копиране).
INPUT
Signal flow
Multi-AV cable
• Utilizând mufa S-VIDEO imaginile vor fi mai clare.
• Utilizaţi adaptorul CA al camerei video pentru priză pentru
a preveni descărcarea bateriei şi oprirea camerei în timpul
înregistrării pe alt dispozitiv video.
• Puteţi reda imaginile în acelaşi fel ca în cazul redării filmelor
pe această cameră video cu memorie.
78_Rumanian
Можете да записвате (копирате) образите, възпроизвеждани на
тази видеокамера с памет, върху други видео устройства.
Използвайте мулти-AV кабела (приложен в комплекта), за да
свържете видеокамерата с памет
VCRs or DVD/HDD
към друго видео устройство, както е
recorders
показано на следната фигура:
S-VIDEO
VIDEO
L-AUDIO-R
• Използването на S-VIDEO ще доведе до по-чисти изображения.
• Трябва непременно да използвате адаптера за променлив ток
и контакт на мрежата към видеокамерата с памет, за да не
позволите изтощаване на батерията по време на записването
върху друго видео устройство.
• Можете да извършвате възпроизвеждане по същия начин, както
и когато възпроизвеждате филми на тази видеокамера с памет.
Bulgarian_78
întreţinere şi informaţii suplimentare поддръжка и допълнителна информация
ÎNTREŢINERE
ПОДДРЪЖКА
Camera dvs. video cu memorie este un produs cu design şi execuţie
superioare şi are trebui utilizat cu grijă.
Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectaţi toate obligaţiile impuse de
garanţie şi vă vor permite să vă bucuraţi de acest produs pentru o perioadă
îndelungată.
✪ Pentru păstrarea în siguranţă a camerei video, opriţi camera.
- Îndepărtaţi acumulatorul şi adaptorul de curent alternativ. ➥pagina 13
- Scoateţi cardul de memorie ➥pagina 32
Вашата видеокамера с памет е продукт с превъзходен дизайн и изработка и
с нея трябва да се борави с внимание.
Предложенията по-долу ще ви помогнат да изпълните гаранционните
задължения и ще ви позволят да се радвате на този продукт дълги години.
✪ За безопасност на видеокамерата с памет, трябва да я изключите.
- Извадете батерията и адаптера за променлив ток. ➥ стр. 13
- Извадете картата с памет. ➥стр. 32
Măsuri de precauţie pentru stocare
• Nu lăsaţi camera video într-un spaţiu în care temperatura este
foarte ridicată, o perioadă lungă de timp.
Temperatura din interiorul unui vehicul sau a unui portbagaj închis
poate creşte foarte mult în anotimpurile calde. Dacă lăsaţi camera video
într-un asemenea loc, s-ar putea să se defecteze sau carcasa ar putea
fi avariată. Nu expuneţi camera video cu memorie la lumina directă a
soarelui şi nu o aşezaţi lângă o aerotermă.
• Nu stocaţi camera video într-un spaţiu cu umiditate ridicată
sau cu mult praf.
Infiltrarea prafului în camera video cu memorie poate provoca
defecţiuni. Dacă umiditatea este prea ridicată, este posibil ca lentilele să
se aburească şi camera video să fie inutilizabilă. Este recomandat să
amplasaţi camera video într-o cutie, împreună cu un agent deshidratant,
dacă doriţi să o stocaţi într-un dulap etc.
• Nu păstraţi camera video în zone cu câmp magnetic sau puternic sau vibraţii intense.
Riscaţi să provocaţi o defecţiune.
• Scoateţi acumulatorul din camera video şi stocaţi-l într-un
spaţiu răcoros:
Lăsarea acumulatorul ataşat sau stocarea la temperatură ridicată poate
scurta durata de viaţă a acestuia.
Curăţarea camerei video cu memorie
✪ Înainte de a o curăţa, opriţi camera video şi îndepărtaţi acumulatorul şi adaptorul de curent.
• Pentru curăţarea exteriorului
Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată. Nu aplicaţi presiune excesivă la
curăţarea camerei. Ştergeţi uşor suprafaţa.
- Nu utilizaţi benzen sau diluant pentru curăţarea camerei video. Este
posibil ca stratul protector al carcasei să se cojească sau ca aceasta
să se deterioreze.
79_Rumanian
Внимание при съхранение
• На оставяйте видеокамерата с памет на място, където
температурата е много висока за продължително време:
Температурата в затворена кола или багажник може да стане
много висока, ако времето е горещо. Ако оставите видеокамерата
с памет на подобно място, тя може да се повреди или да се
повреди корпусът й. Не излагайте видеокамерата с памет на пряка
слънчева светлина или в близост с нагревател.
• На съхранявайте видеокамерата с памет на място, където
влажността е много висока или на запрашено място:
При проникване на прах във видеокамерата с памет може да
възникне неизправност. Ако влажността е висока, обективът може
да се покрие с плесен и видеокамерата с памет може да престане
да работи. Препоръчва се да поставите видеокамерата с памет в
кутия заедно с изсушител, когато я съхранявате в шкаф и подобни.
• Не съхранявайте видеокамерата с памет в места със силно
магнитно поле или интензивни вибрации.
Това може да предизвика неизправности.
• Извадете батерията от видеокамерата с памет и я
приберете отново на хладно място:
Ако оставите батерията поставена или я съхранявате при висока
температура, срокът й на експлоатация може да намалее.
Почистване на видеокамерата с памет
✪ Преди почистване, изключете видеокамерата с памет и
извадете батерията и адаптера за променлив ток.
• За почистване отвън
Избършете леко с мека, суха кърпа. Търкайте повърхността леко и
не прилагайте излишна сила.
- Не използвайте бензол или разредител за почистване на
видеокамерата. Външното покритие може да се обели или
корпусът да се развали.
Bulgarian_79
întreţinere şi informaţii suplimentare поддръжка и допълнителна информация
• Curăţarea monitorului LCD
Ştergeţi cu o cârpă moale şi uscată. Aveţi grijă să nu deterioraţi monitorul.
• Curăţarea lentilelor
Utilizaţi un dispozitiv opţional de suflare a aerului pentru a îndepărta
mizeria şi alte obiecte de mici dimensiuni. Nu ştergeţi obiectivul cu
hainele sau cu degetele.
Dacă este necesar, ştergeţi cu hârtie pentru obiectiv.
- Este posibil ca lentilele să se aburească, dacă sunt lăsate să se
usuce.
- Dacă obiectivul pare întunecat, opriţi camera video şi lăsaţi-o oprită
aproximativ 1 oră.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Utilizarea camerei video cu memorie în străinătate
• Fiecare ţară sau regiune are sisteme electrice şi de culoare proprii.
• Înainte de a utiliza camera video în străinătate verificaţi următoarele.
• Sursele de alimentare
Adaptorul de curent alternativ furnizat deţine o funcţie de selectare automată
a tensiunii din intervalul pentru curent alternativ de la 100 V la 240 V.
Puteţi utiliza camera video în orice ţară/regiune cu ajutorul adaptorului
de curent livrat cu camera dvs., în intervalul 100 V – 240 V, 50/60 Hz.
Utilizaţi un adaptor pentru curent alternativ disponibil pe piaţă, în funcţie
de forma prizei.
• Despre sistemul TV de culori
Camera dvs. funcţionează în sistem PAL.
Dacă doriţi să vizualizaţi înregistrările pe un televizor sau să le copiaţi
pe un dispozitiv extern, este necesar să utilizaţi un televizor în sistem
PAL sau un dispozitiv cu mufe Audio/Video adecvate. În cazul în care
nu sunt compatibile, veţi avea nevoie de un transcoder pentru a converti
semnalul din PAL în NTSC.
Ţări/Regiuni compatibile cu sistemul PAL
Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, China, CIS, Republica Cehă, Danemarca, Egipt,
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Hong Kong, Ungaria,
India, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Malaezia, Mauritius, Norvegia, România, Arabia
Saudită, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveţia, Siria, Tailanda,
Tunisia, etc.
Ţări/Regiuni compatibile cu sistemul NTSC
Bahamas, Canada, America Centrală, Japonia, Coreea, Mexic, Filipine, Taiwan,
Statele Unite ale Americii, etc.
80_Rumanian
• За почистване на LCD монитора
Избършете леко с мека, суха кърпа. Внимавайте да не повредите
монитора.
• За почистване на обектива
Използвайте допълнителен уред за духане, за да издухате праха и
други малки предмети. Не бършете обектива с кърпа или пръсти.
Ако е необходимо, използвайте хартия за почистване на обектив.
- Ако обективът се остави замърсен, може да се образува плесен.
- Ако обективът изглежда мътен, изключете видеокамерата с памет
и я оставете за около 1 час.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Използване на видеокамерата с памет в чужбина
• Всяка страна или регион имат собствени системи за цвят и
електричество и цвят.
• Преди да използвате видеокамерата с памет в чужбина,
проверете следните неща.
• Източници на захранване
Включеният в комплекта адаптер за променлив ток притежава автоматично
превключване на напрежението в диапазона от 100 V до 240 V.
Можете да използвате видеокамерата с памет във всички страни/
региони, като използвате адаптера за променлив ток, приложен в
комплекта на видеокамерата, в диапазона 100 V до 240 V, 50/60 Hz.
Използвайте накрайник за адаптера за променлив ток, ако се
налага от конструкцията на контакта.
• За системите на цветна телевизия
Вашата видеокамера с памет е базирана на системата PAL.
Ако искате да гледате заснетите записи на телевизор или да ги
копирате на външно устройство, това трябва да е телевизор или
външно устройство на база на системата PAL, с необходимите
аудио/видео гнезда В противен случай може де е необходимо да
използвате видео формат транскодер (преобразувател на формат
PAL-NTSC)
Страни/региони, съвместими с PAL
Австралия, Австрия, Белгия, България, Китай, ОНД, Чешка република, Дания,
Египет, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Великобритания, Холандия,
Хонконг, Унгария, Индия, Иран, Ирак, Кувейт, Либия, Малайзия, Мавриций,
Норвегия, Румъния, Саудитска Арабия, Сингапур, Словакия, Испания,
Швейцария, Швеция, Сирия, Тайланд, Тунис и др.
Страни/региони, съвместими с NTSC
Бахами, Канада, Централна Америка, Япония, Мексико, Филипини, Корея,
Тайван, САЩ и др.
Bulgarian_80
depanare
отстраняване на неизправности
DEPANARE
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
✪
✪
Înainte de a contacta un centru de service autorizat Samsung,
efectuaţi următoarele verificări simple.
Acestea v-ar putea ajutaţi să economisiţi timpul şi banii asociate unui apel inutil.
Индикатори и съобщения за предупреждение
Indicaţii şi mesaje de avertizare
Източник на захранване
Sursă de alimentare
Mesaj
Low Battery
Informează că…
Acumulatorul este
aproape descărcat.
Dacă nu este apăsat
niciun buton timp de
Auto Power 5 minute, camera
Off
video cu memorie
este oprită automat.
("Auto Power Off").
81_Rumanian
Преди да се обърнете към оторизиран сервизен център на
Samsung, извършете следните прости проверки.
Те може да ви спестят времето и разходите за едно
ненужно обаждане.
Acţiune
Schimbaţi acumulatorul cu
unul încărcat sau utilizaţi
adaptorul CA.
Pentru a dezactiva această
opţiune, schimbaţi setarea
pentru "Auto Power Off" la
"Off" ➥ pagina 65.
Съобщение
Информира че…
Low Battery
Батерията е почти
разредена.
Ако не се натисне
бутон за повече
от 5 минути,
Auto Power Off видеокамерата с
памет се изключва
автоматично.
("Auto Power Off").
Действие
Сменете я със заредена
или използвайте адаптер
за променлив ток.
За да дезактивирате
тази опция, променете
настройката на "Auto Power
Off" на "Off" ➥стр. 65
Bulgarian_81
depanare
отстраняване на неизправности
Mediu de stocare
Mesaj
Memory
Full
Insert Card
Card Full
Card Error
Informează că…
Nu este disponibilă
memorie suficientă
pentru înregistrare.
În slot nu este introdus niciun card de
memorie.
Nu este disponibilă
memorie suficientă
pe card pentru înregistrare.
Cardul de memorie
este corupt.
Носители за съхранение
Acţiune
Ştergeţi fişierele de care nu
mai aveţi nevoie din memoria
încorporată.
Not
formatted
Informează că…
Formataţi cardul de
memorie.
Memory Full
(VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Utilizaţi cardul de memorie.
Introduceţi un card de
memorie. Utilizaţi memoria
încorporată.
Insert Card
Информира че…
Няма достатъчно
памет за
заснемане.
В слота за карта
няма поставена
карта с памет.
(VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Ştergeţi fişierele de care nu
mai aveţi nevoie de pe cardul
de memorie.
Utilizaţi memoria încorporată.
(VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Formataţi cardul de memorie
sau înlocuiţi-l cu unul nou.
Действие
Изтрийте ненужните файлове
във вътрешната памет.
(VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Използвайте картата с памет.
Поставете карта с памет.
Използвайте вътрешната
памет.
(VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Card Full
Няма достатъчно
памет на картата
за заснемане.
Изтрийте ненужните
файлове на картата с памет.
Използвайте вътрешната
памет
Card Error
Картата с памет е
повредена.
Форматирайте картата с
памет или я сменете с нова.
(VP-MX10A/MX10AU/MX10AH)
Редактиране на файлове
Editarea fişierelor
Mesaj
Съобщение
Acţiune
Formataţi cardul de memorie.
Съобщение
Информира че…
Форматирайте
Not formatted
картата с памет.
Действие
Форматирайте картата с
памет.
Записване
Înregistrare
Mesaj
Informează că…
Not
supported
format
Formatul nu este acceptat.
82_Rumanian
Acţiune
Formatul fişierului nu este
acceptat.
Verificaţi fişierul
Съобщение
Информира че…
Not supФорматът не се
ported format поддържа.
Действие
Форматът на файла не се
поддържа.Проверете кои
файлове се поддържат.
Bulgarian_82
ATENŢIE
Dacă observaţi condens, lăsaţi camera video să se usuce
înainte de a o utiliza.
• Ce este condensul?
Fenomenul de condensare are loc când camera video cu memorie
este mutată într-un loc unde temperatura diferă semnificativ faţă
de locul precedent. Cu alte cuvinte, vaporii de apă din aer se
transformă în condens din cauza diferenţei de temperatură şi
se acumulează pe obiectivul intern al camerei video şi pe
suprafeţele de disc corelate cu redarea.
Atunci când are loc acest fenomen, nu puteţi utiliza funcţiile de
înregistrare şi redare ale camerei video cu memorie. De asemenea,
puteţi provoca o disfuncţie sau o defecţiune a camerei video cu
memorie dacă o utilizaţi când este acumulat condens.
• Ce pot face?
Opriţi alimentarea şi detaşaţi bateria. Lăsaţi-o să se usuce
1-2 ore înainte de a o utiliza.
• Când are loc fenomenul de condens?
Când aparatul este mutat într-un loc cu temperatură mai
ridicată decât cea din locul precedent, sau când intraţi într-o
zonă puternic încălzită, riscaţi să se producă condens.
- Când înregistraţi în exterior, la temperaturi scăzute (iarna),
apoi intraţi în interior.
- Când înregistraţi în exterior, la temperaturi ridicate (vara),
după ce aţi stat în interior sau într-o maşină cu aer
condiţionat.
Înainte de a trimite camera video pentru reparaţii.
• Dacă aceste instrucţiuni nu vă rezolvă problema, contactaţi
cel mai apropiat centru de service autorizat Samsung.
• În funcţie de problemă, este posibil să fie necesară
reiniţializarea sau schimbarea unităţii hard disk şi astfel
datele vor fi şterse.
Realizaţi back-up al datelor de pe unitatea hard disk pe alt suport de
stocare înainte de a trimite camera video pentru reparaţii. Samsung
nu garantează păstrarea datelor.
83_Rumanian
ВНИМАНИЕ
Когато има кондензация, изчакайте, преди използване.
• Какво е кондензация?
Кондензация се получава, когато видеокамерата
с памет се премести на място със значителна
температурна разлика от предишното. С други
думи, водните пари във въздуха се превръщат в
роса по причина на температурната разлика и тя се
кондензира върху външния или вътрешния обектив на
видеокамерата с памет, както и върху отразяващата
леща и повърхността на диска, които са свързани с
възпроизвеждането. Когато това стане, временно не бива
да използвате функциите на заснемане и възпроизвеждане на
видеокамерата с памет. Освен това, това може да предизвика
неизправност във видеокамерата с памет, когато устройството
се използва с включено захранване и има кондензация.
• Какво да направя?
Изключете захранването и извадете батерията, а след
това оставете видеокамерата на сухо място за 1~2
часа, преди да я използвате.
• Кога възниква кондензация?
Когато устройството се премести на място с повисока температура от предишното място или когато
се използва на горещо място без изчакване, това ще
предизвика кондензация.
- Когато заснемате на открито в студено време през
зимата, а след това използвате камерата на закрито.
- Когато заснемате на открито при горещо време, след
като сте били на закрито или в кола, където е работил
климатик.
Отбележете, преди да изпратите видеокамерата си за
ремонт.
• Ако тези инструкции не разрешат вашия проблем,
обърнете се към най-близкия оторизиран сервизен
център на Samsung.
• В зависимост от проблема, може да се наложи вашият
носител за съхранение да се инициализира или замени
и данните да бъдат изтрити.
Непременно направете резервно копие на данните си на
носителя за съхранение върху друг носител за съхранение,
преди да изпратите видеокамерата си за ремонт. Samsung не
дава гаранции за загуба на данни.
Bulgarian_83
depanare
отстраняване на неизправности
✪
✪
Dacă apar probleme la utilizarea camerei video, verificaţi
următoarele aspecte înainte de a apela la un service. Dacă
aceste instrucţiuni nu vă rezolvă problema, contactaţi cel mai
apropiat centru de service autorizat Samsung.
Simptome şi soluţii
Alimentare
Ако възникнат проблеми във вашата видеокамера, проверете
следното, преди да поискате ремонт в сервиза. Ако тези
инструкции не разрешат вашия проблем, обърнете се към найблизкия оторизиран сервизен център на Samsung.
Симптоми и решения
Захранване
Simptom
Explicaţie/Soluţie
Симптом
Camera nu se
alimentează
cu curent.
• Este posibil ca acumulatorul să nu fie introdus în
camera video. Introduceţi un acumulator în camera
video.
• Acumulatroul din camera video ar putea fi
descărcat. Încărcaţi acumulatorul sau înlocuiţi-l cu
unul nou.
• Dacă utilizaţi un adaptor de curent alternativ,
asiguraţi-vă că este corect conectat la priză.
Захранването
не се
включва.
Camera
se opreşte
automat.
• Camera video nu a fost utilizată mai mult de 5 minute. Pentru a porni camera video, apăsaţi butonul
Record Start/Stop.
• Opţiunea "Auto Power Off" este setată la "On"?
Dacă nu este apăsat niciun buton timp de 5 minute,
camera video cu memorie este oprită automat
("Auto Power Off"). Pentru a dezactiva această
opţiune, schimbaţi setarea pentru "Auto Power
Off" la "Off" ➥pagina 65.
• Acumulatorul este aproape descărcat. Încărcaţi
acumulatorul sau înlocuiţi-l cu unul nou.
Camera nu
poate fi oprită.
• Deconectaţi acumulatorul sau adaptorul de curent
alternativ şi reconectaţi din nou sursa de curent,
înainte de a porni camera.
Acumulatorul
se descarcă
rapid.
84_Rumanian
•
•
•
Temperatura mediului de utilizare este prea scăzută.
Acumulatorul nu este încărcat complet. Încărcaţi
din nou acumulatorul.
Acumulatorul şi-a depăşit durata de viaţă şi nu mai
poate fi reîncărcat. Utilizaţi alt acumulator.
Обяснение/Решение
• Батерията може да не е поставена правилно
във видеокамерата. Поставете батерия във
видеокамерата.
• Поставената батерия може да е разредена.
Заредете батерията или я сменете със
заредена.
• Ако използвате адаптер за променлив ток,
уверете се, че е включен правилно в контакта.
• Вашата видеокамера с памет е оставена повече
от 5 минути без работа с бутони. Натиснете
бутона за старт/стоп на заснемане, за да
включите видеокамерата с памет.
• "Auto Power Off" зададено ли е на "On"?
Захранването
Ако не се натисне бутон за повече от 5 минути,
се изключва
видеокамерата с памет се изключва автоматично
автоматично.
("Auto Power Off"). За да дезактивирате тази
опция, променете настройката на "Auto Power
Off" на "Off" ➥стр. 65
• Батерията е почти разредена. Заредете
батерията или я сменете със заредена.
Захранването • Извадете батерията или адаптера за променлив
ток, а след това отново свържете захранването
не може да се
към видеокамерата, за да я включите отново.
изключи.
• Околната температура на използване е твърде ниска.
• Батерията не е напълно заредена. Заредете
Батерията
батерията отново.
се разрежда
• Батерията достига края на своя срок на
бързо.
експлоатация и не може да се зарежда.
Използвайте друга батерия.
Bulgarian_84
Дисплей
Afişaje
Simptom
Explicaţie/Soluţie
• Toate filmele înregistrate cu această
cameră video cu memorie au formatul
4:3.
- Această situaţie poate surveni la
înregistrarea sau vizualizarea imaginilor
Ecranul televizorului sau
în format 16:9 pe ecranul panoramic.
ecranul LCD afişează
Pentru detalii suplimentare, consultaţi
imagini distorsionate.
specificaţiile ➥paginile 55, 61
- Dacă doriţi ca imaginea să fie afişată corect pe TV, verificaţi tipul de TV şi setaţi
modul de afişare pe ecran (format 4:3).
• Camera video cu memorie este în
modul "Demo".
Pe ecranul LCD
• Schimbaţi setarea pentru “Demo” la
apare o imagine
“Off”. ➥pagina 68
necunoscută.
• Pe ecran apare un indicator sau un
mesaj de avertisment. ➥pagina 81
• Acest lucru se întâmplă dacă
Imaginea rămâne pe
deconectaţi adaptorul CA sau scoateţi
ecranul LCD.
acumulatorul fără a opri camera.
• Lumina ambiantă este prea puternică. Reglaţi
Imaginea de pe ecranul
luminozitatea şi unghiul ecranului LCD.
LCD este întunecată.
Meniu
Simptom
•
•
•
Elementele de meniu
sunt gri.
•
•
85_Rumanian
Explicaţie/Soluţie
Nu puteţi selecta elementele colorate în gri
în modul curent de înregistrare/redare.
Există unele funcţii pe care nu le
puteţi activa simultan. Lista următoare
afişează exemple de combinaţii nepermise de funcţii şi elemente de meniu.
Dacă doriţi să setaţi o anumită funcţie, nu
setaţi următoarele elemente în prealabil.
<Nu poate fi utilizat> Modul Scenă (AE)
<Din cauza următoarei setări>
Expunere (Manual)
Majoritatea elementelor de meniu nu pot
fi selectate când setaţi funcţia EASY.Q.
Dacă nu este introdus niciun suport de
stocare, nu veţi putea selecta suportul de
stocare şi acesta va apărea întunecat în
meniu: " Memory Info", "Format" etc.)
Симптом
Обяснение/Решение
• Всички филми, заснети с тази видеокамера
с памет имат екранно съотношение 4:3.
- Това може да се случи, когато се заснемат
или гледат образи със съотношение
Екранът на телевизора
16:9 на LCD екрана. За подробности вж.
или LCD екранът показва
спецификацията на дисплея. ➥стр. 55, 61
изкривени изображения.
- Ако искате да показвате правилно на вашия
телевизор, проверете типа на телевизора
и задайте правилния тип на телевизионен
екран (4:3 екранно съотношение).
• Видеокамерата с памет изпълнява
функцията “Demo”.
Неизвестен образ
• Променете настройката “Demo” на
се появява на LCD
“Off”. ➥стр. 68
екрана.
• На екрана се появява индикатор на
предупреждение. ➥стр. 81
• Това възниква, ако изключите адаптера
за променлив ток или извадите
На LCD екрана остава
батерията, преди първо да сте
паразитен образ.
изключили видеокамерата.
• Осветлението на средата е твърде ярко.
Образът на LCD екрана
Настройте яркостта и ъгъла на LCD екрана.
изглежда тъмен.
Меню
Симптом
Обяснение/Решение
• Не можете да избирате елементи в сиво в
текущия режим на заснемане/възпроизвеждане.
• Има определени функции, които не можете да
активирате едновременно. Следният списък
показва примери на комбинации от функции и
елемент на меню, които не работят.
• Ако искате да зададете желаните функции, не
Елементите на менюто
задавайте следните елементи първи
<Не може да се използва> Режим на сцени (AE)
са в сиво.
<Поради следната настройка> Експонация (ръчна)
• Повечето от елементите на менюто не
могат да се избират, когато е зададена
функцията EASY.Q.
• Ако няма поставен носител за съхранение, той
не може да бъде избиран и ще бъде затъмнен в
менюто: "Memory Info", "Format" и т. н.
Bulgarian_85
depanare
отстраняване на неизправности
Suporturi de înregistrare (carduri de memorie, etc)
Носител за записване (карта с памет и др.).
Simptom
Explicaţie/Soluţie
Funcţiile aferente
cardului de memorie
nu funcţionează.
• Introduceţi un card de memorie în camera
video. ➥pagina 33
• Dacă utilizaţi un card de memorie formatat
pe un calculator, formataţi din nou cardul
de memorie în camera video. ➥pagina 67
Imaginile nu pot fi
şterse.
• Imaginile înregistrate sunt protejate.
Deprotejaţi fişierele şi ştergeţi-le. ➥pagina 59
• Nu puteţi şterge imaginile protejate pe
alt dispozitiv. Deprotejaţi imaginile pe
dispozitivul respectiv.
• Eliberaţi clema de protecţie la scriere a
cardului de memorie (SDHC, card SD
standard etc.), dacă există. ➥pagina 34
Nu puteţi formata
cardul de memorie.
• Eliberaţi clema de protecţie la scriere a
cardului de memorie (SDHC, card SD
standard etc.), dacă există. ➥pagina 34
• Copiaţi fişierele înregistrate importante pe
PC înainte de formatare.
Samsung nu este responsabil pentru
pierderea datelor. (Se recomandă
copierea datelor pe PC sau pe alt suport
de stocare.)
Numele fişierului de
date nu este indicat
corect.
• Fişierul ar putea fi corupt.
• Formatul fişierului nu este acceptat de
camera video.
• Este afişat doar numele fişierului, dacă
structura de directoare nu corespunde cu
standardul internaţional.
86_Rumanian
Симптом
Обяснение/Решение
Функциите на
картата с памет не
работят.
• Поставете правилно карта с памет във
видеокамерата. ➥стр. 33
• Ако използвате карта с памет,
форматирана на компютър,
форматирайте я отново на
видеокамерата. ➥стр. 67
Изображението не
може да се изтрие.
• Записаните изображения са защитени.
Свалете защитата от файловете и ги
изтрийте. ➥стр. 59
• Не можете да изтриете изображения,
защитени на друго устройство.
Освободете защитата на
изображението на устройството.
• Освободете заключването на ключа за
защита срещу запис на картата с памет
(карта с памет SDHC/стандартна SD и
др.), ако има такъв. ➥стр. 34
Не можете да
форматирате
картата с памет.
• Освободете заключването на ключа за
защита срещу запис на картата с памет
(карта с памет SDHC/стандартна SD и
др.), ако има такъв. ➥стр. 34
• Прекопирайте важните записани файлове
на вашия компютър преди форматиране.
Samsung не носи отговорност за загуба
на данни. (Препоръчва се да копирате
данните на компютър или друг носител за
съхранение.)
• Файлът може да е повреден.
• Форматът на файла не се поддържа от
Името на файла с
видеокамера.
данни не се показва • вашата
Показва се само името на файл, ако
правилно.
структурата на директориите не съответства
на международния стандарт.
Bulgarian_86
Înregistrare
Simptom
Заснемане
Explicaţie/Soluţie
• Apăsaţi butonul MODE pentru a seta
modul Înregistrare film ( ).
• Nu există suficient spaţiu disponibil pentru
înregistrarea în memoria încorporată sau
pe cardul de memorie.
• Verificaţi dacă cardul de memorie este
La apăsarea
protejat sau dacă a fost introdus un card
butonului Start/Stop
de memorie SDHC.
• Temperatura internă a camerei video
înregistrare nu
începe înregistrarea.
este neobişnuit de ridicată. Opriţi camera
video şi lăsaţi-o să se răcească într-un loc
răcoros.
• Camera video este umedă la interior (condensare). Opriţi camera video şi lăsaţi-o
aproximativ 1 oră într-un loc răcoros.
➥pagina 79
Симптом
Обяснение/Решение
• Натиснете бутона MODE, за да
зададете режим за заснемане на филм
( ).
• Няма достатъчно свободно място за
записване върху вътрешната памет или
картата с памет.
• Проверете дали картата с памет не е
При натискане на
бутона за старт/
защитена срещу запис, ако е поставена
стоп на заснемане
карта тип SDHC.
• Температурата на вашата видеокамера
заснемането не
започва.
е прекомерно висока. Изключете
видеокамерата и я оставете за малко
на хладно място.
• Вашата видеокамера е влажна и мокра
отвътре (кондензация). Изключете
видеокамерата и я оставете за около 1
час на хладно място. ➥стр. 79
Durata de înregistrare efectivă este
mai mică decât cea
estimată.
• Durata de timp rămasă estimată este
calculată după anumite referinţe.
• Când înregistraţi un obiect care se mişcă
mai rapid, durata de înregistrare efectivă ar
putea fi mai mică decât cea estimată.
Действителното
време на
заснемане е
по-малко от
очакваното.
• Очакваното време на заснемане се
пресмята по определени показатели.
• Когато заснемате обект, който се
движи бързо, действителното време на
заснемане може да е по-кратко.
Înregistrarea se
opreşte automat.
• Dacă realizaţi înregistrări şi/sau ştergeri
frecvente de fişiere, performanţele memoriei flash interne se vor deteriora. În acest
caz, formataţi din nou memoria internă.
Заснемането спира
автоматично.
• Ако често правите записване или
изтриване на файлове, скоростта на
действие на вътрешната флаш памет
ще се влоши. В такъв случай проверете
дали компютърът не е неизправен.
Когато заснемате
обект, осветен от
ярка светлина,
се появява
вертикална линия.
• Това не е неизправност.
În timpul înregistrării
unui subiect în
• Acesta nu este un defect.
condiţii de lumină
strălucitoare, apare
o linie verticală.
87_Rumanian
Bulgarian_87
depanare
Simptom
отстраняване на неизправности
Explicaţie/Soluţie
Când ecranul este
supus direct luminii
soarelui la înregistrare, acesta se
colorează o secundă
în roşu sau în negru.
• Acesta nu este un defect.
În timpul înregistrării
nu este afişată data/
ora.
• Opţiunea “Date/Time” este setată la
“Off”. Setaţi “Date/Time” la “On”.
➥pagina 64
Există o diferenţă de
timp între momen• Pe camera video poate apărea un mic
tul în care apăsaţi
decalaj între momentul apăsării butonubutonul Recording
lui Recording Start/Stop şi momentul
start/stop şi momenefectiv al începerii sau opririi înregistrării.
tul în care începe/se
Aceasta nu este o eroare.
termină înregistrarea
filmului.
Înregistrarea se
opreşte.
88_Rumanian
• Temperatura internă a camerei video
este neobişnuit de ridicată. Opriţi camera
video şi lăsaţi-o să se răcească într-un loc
răcoros.
• Camera video este umedă la interior (condensare). Opriţi camera video şi lăsaţi-o
aproximativ 1 oră într-un loc răcoros.
➥pagina 79
Симптом
Когато екранът е
изложен на пряка
слънчева светлина
по време на
заснемане, екранът
става червен или
черен за момент.
Обяснение/Решение
• Това не е неизправност.
По време на
• “Date/Time” е настроено на “Off”.
заснемане не се
Настройте “Date/Time” на “On”. ➥стр. 64
показва датата/часът.
• На вашата видеокамера може да
Има разлика във
времето между мястото,
има известна разлика във времето
в което сте натиснали
между мястото, в което сте натиснали
бутона за старт/стоп на
бутона за старт/стоп на заснемане,
заснемане, и мястото, в
и действителното място, в което се
което се включва/спира
включва/спира заснетият филм. Това
заснетият филм.
не е грешка.
• Температурата на вашата видеокамера
е прекомерно висока. Изключете
видеокамерата и я оставете за малко
на хладно място.
Заснемането спира.
• Вашата видеокамера е влажна и мокра
отвътре (кондензация). Изключете
видеокамерата и я оставете за около 1
час на хладно място. ➥стр. 79
Bulgarian_88
Reglarea imaginii în timpul înregistrării
Simptom
Explicaţie/Soluţie
Focalizarea nu se
reglează automat.
• Setaţi opţiunea “Focus” la “Auto”.
➥pagina 53
• Condiţiile de înregistrare nu sunt potrivite
pentru focalizarea automată. Reglaţi
focalizarea manual. ➥pagina 53
• Obiectivul este prăfuit. Curăţaţi obiectivul
şi verificaţi focalizarea.
• Înregistrarea se realizează într-un spaţiu
întunecat. Creşteţi nivelul de iluminare
ambientală.
Imaginea este prea
luminoasă, clipeşte
sau îşi schimbă
culoarea.
• Acest lucru se întâmplă când se
înregistrează imagini la lumină
fluorescentă, lumina unei lămpi cu sodiu
sau a unei lămpi cu mercur. Anulaţi
opţiunea “Scene Mode (AE)” pentru a
minimiza acest fenomen. ➥pagina 48
Balansul de culoare
al imaginii nu este
natural.
• Este necesară reglarea balansului de alb.
Setaţi opţiunea corespunzătoare pentru
“White Balance”. ➥pagina 49
Pe ecranul LCD
apare un indicator
necunoscut.
• Pe ecran apare un indicator sau un mesaj
de avertisment.
Funcţia pentru
lumina de fundal nu
este activă.
• La înregistrare nu este activă lumina de
fundal.
89_Rumanian
Настройване на образа по време на заснемане
Симптом
Обяснение/Решение
Фокусът не
се настройва
автоматично.
• Настройте “Focus” на “Auto”. ➥стр. 53
• Условията на заснемане не са
подходящи за автофокусиране.
Настройвайте фокуса ръчно. ➥стр. 53
• Обективът е запрашен по повърхноста.
Почистете обектива и проверете
фокуса.
• Записването се извършва на тъмно
място Увеличете светлината, за да
осветите мястото.
Образът излиза
твърде ярък или
трепкащ или се
променя на цвят.
• Това се получава, когато се заснемат
образи под луминесцентно осветление,
натриева или живачна лампа. Отменете
“Scene Mode (AE)”, за да минимизирате
това явление. ➥стр. 48
Цветният баланс
на образа не е
естествен.
• Изисква се настройка на баланса на
бялото. Задайте правилна стойност на
“White Balance”. ➥стр. 49
На екрана
се появява
индикаторът за
запис.
• На екрана се появява индикатор на
предупреждение.
Не работи
функцията фоново
осветяване.
• По време на заснемане не работи
функцията фоново осветяване.
Bulgarian_89
depanare
отстраняване на неизправности
Redarea pe camera video
Възпроизвеждане на вашата видеокамерата с памет
Simptom
După apăsarea
butonului de
redare (Play/
Pause), redarea
nu începe.
Explicaţie/Soluţie
• Apăsaţi butonul MODE pentru a seta modul
Redare film ( ).
• Fişierele de imagine înregistrate cu ajutorul altui
dispozitiv nu pot fi redate pe camera dvs. video.
• Selectaţi un suport de înregistrare
corespunzător.
• Dacă temperatura din camera video este prea
ridicată, aceasta nu va funcţiona corespunzător.
• Opriţi camera video, aşteptaţi câteva momente,
apoi porniţi-o din nou.
Funcţiile Salt
şi Căutare nu
funcţionează
corespunzător.
Redarea este
• Verificaţi dacă adaptorul CA sau acumulatorul
întreruptă în mod
este introdus corect şi este fixat ferm.
neaşteptat.
Redarea pe alte dispozitive (TV, etc.)
Simptom
•
Nu puteţi vizualiza •
imaginea sau auzi
sunetul pe dispozitivul conectat.
•
•
Imaginea apare
distorsionată pe
un TV panoramic •
16:9.
90_Rumanian
Explicaţie/Soluţie
Conectaţi linia audio a cablului audio/video la
camera video sau la dispozitivul conectat (TV,
DVD recorder, etc). (Culoarea roşie - dreapta,
culoarea albă - stânga)
Cablul AV nu este conectat corespunzător.
Asiguraţi-vă că aţi conectat cablul A/V la mufa
corectă. ➥pagina 77
Dacă utilizaţi cablul S-VIDEO, conectaţi mufele
roşie şi albă ale cablului AV separat, deoarece
cablul S-VIDEO nu transmite semnal audio.
➥pagina 77
Toate filmele înregistrate cu această cameră
video cu memorie au formatul 4:3.
Acest lucru se întâmplă la vizionarea filmelor
pe un ecran TV panoramic 16:9.
Dacă doriţi ca imaginea să fie afişată corect
pe TV, verificaţi tipul de TV şi setaţi modul de
afişare pe ecran (format 4:3).
Симптом
Обяснение/Решение
• Натиснете бутона MODE, за да зададете
режим за заснемане на филм ( ).
• Файловете с изображения, записани с
използване на други устройства, може
да не се възпроизвеждат на вашата
видеокамера с памет.
• Изберете правилния носител на записване.
температурата вътре във
Функцията на търсене • Ако
видеокамерата е твърде висока, тя не
или пропускане при
може
да функционира правилно.
възпроизвеждане не • Изключете
видеокамерата, изчакайте
работи правилно.
няколко минути и я включете отново.
дали адаптерът за
Възпроизвеждането • Проверете
променлив ток или батерията са
прекъсва неочаквано.
свързани правилно и стабилни.
Натискането
на бутона за
възпроизвеждане
(Изпълнение/
пауза) не стартира
възпроизвеждането.
Възпроизвеждане на други устройства (телевизор и др.)
Симптом
Обяснение/Решение
• Свържете аудио входа на свързания A/V
кабел към видеокамерата или към свързаното
устройство (телевизор, DVD рекордер и т. н.).
(Червен цвят - дясно, бял цвят - ляво)
Не можете да видите • AV кабелът не е свързан правилно.
образ или да чувате
Уверете се, че A/V кабелът е включен в
звук на свързаното
правилното гнездо. ➥стр. 77
устройство.
• Когато използвате кабел за S-VIDEO, внимавайте
да свържете червеният и белият извод на вашия
A/V отделно, тъй като S-VIDEO кабелът не
поддържа аудио.➥стр. 77
• Всички филми, заснети с тази видеокамера с
памет имат екранно съотношение 4:3. Така че
това се получава при гледане на заснети филми
Образът изглежда
телевизор с екранно съотношение 16:9.
изкривен на телевизор • на
Ако искате да показвате правилно на вашия
16:9.
телевизор, проверете типа на телевизора и
задайте правилния тип на телевизионен екран
(4:3 екранно съотношение).
Bulgarian_90
Conectarea/dublarea cu alte dispozitive (TV, DVD player, etc)
Simptom
Nu puteţi realiza
corect dublarea
când utilizaţi un
cablu AV.
Explicaţie/Soluţie
• Cablul AV nu este conectat corespunzător.
Asiguraţi-vă că aţi cuplat cablul de conectare
AV la mufa corectă, respectiv la mufa de intrare a unui dispozitiv utilizat pentru dublarea
imaginii afişate pe camera video. ➥pagina 78
Conectarea la un calculator
Simptom
•
•
La administrarea
filmelor, calculatorul
nu recunoaşte
•
camera video.
•
Nu se pot
reda fişiere
corespunzător pe
un PC.
•
•
•
•
Nu poate fi utilizat
software-ul furnizat, •
“DV Media Pro”,
pe un calculator
Macintosh.
91_Rumanian
Explicaţie/Soluţie
Instalaţi programul software furnizat. ➥pagina 71
Deconectaţi de la calculator toate dispozitivele USB, cu excepţia tastaturii, a mouseului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul de la calculator şi de la
camera video, reiniţializaţi calculatorul şi apoi
conectaţi-le din nou.
Pentru redarea fişierului înregistrat în memoria camerei video este necesar un codec
video.
Instalaţi software-ul livrat cu camera video.
➥page 71.
Instalaţi aceste aplicaţii de pe CD-ul cu software livrat cu camera video.
Nu garantăm compatibilitatea cu alte versiuni
ale acestui CD.
Asiguraţi-vă că introduceţi conectorul în
direcţia corectă şi apoi conectaţi cablul USB
la portul USB al camerei video.
Deconectaţi cablul de la calculator şi de la
camera video şi reporniţi calculatorul.
Apoi, conectaţi-l din nou, în mod
corespunzător.
Nu puteţi utiliza "DV Media Pro" pe un calculator MacIntosh.
Această cameră video este recunoscută ca
dispozitiv de stocare amovibil de către calculatorul Macintosh. (se acceptă Mac OS 10.3
sau o versiune ulterioară.)
Свързване/копиране на други устройства (телевизор,
DVD плейър и др.)
Симптом
Обяснение/Решение
• AV кабелът не е свързан правилно. Уверете се,
Не можете
да копирате
че AV кабелът е свързан към правилното гнездо,
правилно с
т. е. към входното гнездо на устройството,
използване на AV
използвано за копиране на образ от вашата
кабел.
видеокамера. ➥стр. 78
Свързване към компютър
Симптом
Обяснение/Решение
• Инсталирайте приложената софтуерна
Когато се
програма. ➥стр. 71
използват филми, • Откачете USB устройствата, с
компютърът
изключение на клавиатурата, мишката и
не разпознава
видеокамерата, от компютъра.
• Изключете кабела от компютъра и
вашата
видеокамера.
видеокамерата, рестартирайте компютъра,
после ги свържете отново.
• Видео кодек е необходим за възпроизвеждане
на записан файл на видеокамерата с памет.
Инсталирайте софтуера, приложен към
видеокамерата ➥стр. 71.
Инсталирайте с използване на предоставения с
Не може да се
тази видеокамера софтуерен компактдиск.
възпроизвежда
Не гарантираме съвместимост за различните
правилно
версии.
филмов файл на • CD
Уверете се, че поставяте конектора в правилната
компютър.
посока, а после свържете USB кабела към USB
гнездото на вашата видеокамера стабилно.
• Изключете кабела от компютъра и
видеокамерата, рестартирайте компютъра.
После го свържете правилно отново.
Не може да
• Не можете да използвате “DV Media Pro” за
се използва
компютър Macintosh.
приложеният
• Тази видеокамера се разпознава само
софтуер - “DV
като устройство със сменяема памет на
Media Pro” - на
компютър Macintosh. (Поддържат се MAC
компютър MacinOS 10.3 и по-нови.)
tosh.
Bulgarian_91
depanare
Simptom
отстраняване на неизправности
Explicaţie/Soluţie
• Închideţi programul “DV Media Pro” şi apoi
“DV Media Pro” nu
reporniţi calculatorul pe care rulează Winfuncţionează corect.
dows.
• Redarea imaginii sau a sunetului filmului se
poate opri temporar, în funcţie de calculator.
Imaginile sau sunetele copiate pe calculator
Imaginile sau sunu sunt afectate.
netul de la camera • În cazul în care camera video este conectată
video nu sunt redate
la un calculator care nu acceptă Hi-speed
corect pe calculator.
USB (USB2.0), este posibil ca imaginile sau
sunetul să nu fie redate corect.
Imaginile sau sunetele copiate pe calculator
nu sunt afectate.
Ecranul de redare • Verificaţi cerinţele de sistem pentru rularea
se întrerupe sau
filmelor. ➥pagina 69
• Închideţi toate celelalte aplicaţii care rulează
imaginea este
distorsionată.
pe calculatorul respectiv.
Симптом
“DV Media Pro”
не функционира
правилно.
Operaţii generale
Общи операции
Simptom
Data şi ora sunt
incorecte.
92_Rumanian
Explicaţie/Soluţie
• Camera nu a fost utilizată o perioadă mai
lungă de timp? Este posibil ca bateria
memoriei de siguranţă (bateria mică) să se fi
descărcat. Înlocuiţi bateria cu una nouă.
➥paginile 20
Обяснение/Решение
• Затворете програмата “DV Media Pro” и
рестартирайте компютъра с Windows.
• Възпроизвеждането на филми или
звукът спират временно, в зависимост от
Образът или
компютъра. Филмът или звукът, копирани
звукът на
на компютъра, не се засягат.
видеокамерата не • Ако видеокамерата се свърже
се възпроизвежда
към компютър, който не поддържа
правилно на
високоскоростен USB (USB2.0), образите
компютъра.
или звукът може да не се възпроизвеждат
правилно. Образите или звукът, копирани
на компютъра, не се засягат.
• Проверете системните изисквания за
Има пауза или
изкривяване
изпълнение на филм.➥стр. 69
• Затворете всички други приложения,
в екрана на
възпроизвеждане.
работещи на компютъра.
Симптом
Датата и часът са
неправилни.
Обяснение/Решение
• Видеокамерата не е ли оставяна
неизползвана за дълго време? Може да
се е разредила батерията за паметта
(батерия тип копче): подменете я с нова
батерия.➥стр. 20
Bulgarian_92
specificaţii
Nume model: VP-MX10/VP-MX10P/VP-MX10H/
VP-MX10A/VP-MX10AU/VP-MX10AH
Sistem
Semnal video
PAL
Format de compresie imagine Format MPEG4 ASP
Format de compresie audio ADPCM
Super Fine (cca. 12 Mbps), Fine (cca. 10 Mbps), Normal
Calitate înregistrare
(cca. 8 Mbps)
CCD (Charge Coupled Device), (Maximum/Efectiv:
Dispozitiv imagini
800K/350K pixeli)
Obiectiv
obiectiv zoom electronic F1,6 – 4,3, 34x (Optic), 1200x (Digital)
Distanţă focală
2,3~78,2 mm
Iluminare minimă
3,0 Lux
Diametru filtru
Ø 30
Ecran LCD
Dimensiune/Număr de puncte 2,7 inci lăţime, 112k
Metodă ecran LCD
1,6", scanare interpolată, panou LCD/TFT cu matrice activă
Conectori
Y: 1 V (p_p), 75 Ω, analogic
Ieşire S-video
C: 0,286 Vp_p, 75 Ω, analogic
Ieşire video Composite
1,0 V (p_p), 75Ω, analogic
Ieşire audio
(-7,5 dBm 47 KΩ, analogic, stereo)
Ieşire USB
mini USB-B (USB 2.0 High Speed)
General
Sursă de alimentare
8,4 V (cu adaptor CA), 7,4 V (cu acumulatorul Litiu-Ion)
de la reţea (100 V~240 V) 50/60 Hz, acumulator
Tip sursă de alimentare Alimentare
Litiu-Ion
Consum de energie
(LCD pornit/LCD oprit) 2,96 W, 0,4 A / 2,4 W (0,3 A)
Temperatură de funcţionare 0˚~40˚ C (32˚ F~104˚ F)
Umiditate de funcţionare 30% ~80%
Temperatură de depozitare -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Dimensiuni (L x Î x A)
Aprox. 60 mm x 62,5 mm x 121 mm (2,36" x 2,46" x 4,76")
Greutate
Aprox. 280 g (0,61 Ibs) (fără acumulator sau card de memorie)
Microfon intern
Microfon stereo omni-direcţional
Specificaţiile tehnice şi de design pot fi modificate fără înştiinţare
prealabilă.
93_Rumanian
cлецификации
Име на модела: VP-MX10/VP-MX10P/VP-MX10H/
VP-MX10A/VP-MX10AU/VP-MX10AH
Система
PAL
Формат MPEG4 ASP
ADPCM
Super Fine (около 12Mbps), Fine (около 10Mbps), Normal (около 8Mbps)
CCD (Charge Coupled Device) (Макс./ефективни: 800K/350K пиксела)
Обектив с електронно увеличение F1.6 to 4.3, 34x (оптично),
Обектив
1200x (цифрово) F1.6
Фокусно разстояние
2,3~78,2 мм
Минимално осветяване 3.0 Lux
Диаметър на филтъра Ш30
LCD екран
Размер/брой точки
2,7 инча широк 112k
презредово сканиране, система с LCD екран/TFT
Метод на LCD екрана 1.6"
активна матрица
Конектори
Y:1V (p_p), 75Щ, аналогов
S-Video изход
C:0.286Vp_p, 75Щ, аналогов
Композитен видео изход 1.0V (p_p), 75Щ, аналогов
Аудио изход
(-7.5dBm 47KЩ, аналогов, стерео)
USB изход
мини USB-B тип Mini-B (USB 2.0 високоскоростен)
Обща информация
8,4 V (използване на адаптер за променлив ток),
Източник на захранване 7,4 V (използване на литиево-йонна батерия),
Тип източник на захранване Захранване (100V~240V) 50/60Hz, литиево-йонна батерия
Консумация на енергия
2,96 W, 0,4 A / 2,4 W ( 0,3 A)
(LCD вкл./LCD изкл.)
Работна температура
0˚~40˚C
Работна влажност
30% ~80%
Температура на съхраняване -20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Размери (Ш x В x Д)
Прибл. 60 мм x 62,5 мм x 121 мм (2,36" x 2,46" x 4,76")
Тегло
Прибл 280 г (без батерия и карта с памет)
Вътрешен микрофон Многопосочен стерео микрофон
Видеосигнал
Формат на компресия на картината
Формат на аудио компресия
Качество на заснемане
Устройство за изображения
Техническите спецификации и дизайнът подлежат на промяна без
предизвестие.
Bulgarian_93
Contactafli SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung,
contactaţi centrul de asistenţă pentru clienţi SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
AUSTRIA
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
cвържете cе cъc SAMSUNG WORLD WIDE
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се
обърнете към SAMSUNG центъра за поддръжка на клиенти.
Customer Care Centre
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG(726-7864) or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881,022-607-93-33
80 8 200 128
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0870 SAMSUNG (726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-800-120-0-400
00-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG (726-7864)
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282, 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
Conformitate cu standardul RoHS
Produsul nostru respectă standardul RoHS (“Restricţionarea
utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice”), şi nu utilizăm cele 6 materiale
periculoase – cadmiu (Cd), plumb (Pb), mercur (Hg), crom hexavalent
(Cr+6), bifenili polibrominaţi (PBB) şi eteri difenil polibrominaţi – în
produsele noastre.
Cъответстващ на RoHS
Нашият продукт спазва “Ограничението за
използване на определени опасни вещества
в електрическите и електронни уреди”, и не
използваме 6 опасни материала - кадмий(Cd), олово (Pb),
живак (Hg), хексавалентен хром (Cr+6), полибромирани
бифенили (PBB), полибромирани дифенилови естери
(PBDE) - в нашите продукти.
Code No. AD68-01307J - 00
Download PDF

advertising