Samsung WB700 Manual de utilizare

Samsung WB700 Manual de utilizare | Manualzz
Acest manual al utilizatorului conţine
instrucţiuni detaliate referitoare la utilizarea
camerei foto. Citiţi cu atenţie acest manual.
Ä Faceţi clic pe un subiect
Depanare de bază
Referinţă rapidă
User Manual
WB700/WB710
Cuprins
Funcţii de bază
Funcţiile extinse
Opţiuni de fotografiere
Redarea/Editarea
Setări
Anexe
Index
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Respectaţi întotdeauna următoarele măsuri de precauţie şi sfaturi de utilizare pentru a evita situaţiile periculoase şi pentru a asigura
performanţe maxime ale camerei foto.
Ţineţi camera foto departe de copii mici şi animale.
Nu lăsaţi camera foto şi accesoriile sale la îndemâna copiilor mici
sau a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau vătămări
corporale grave, dacă sunt înghiţite. Piesele şi accesoriile mobile
pot prezenta, de asemenea, pericole de natură fizică.
Avertisment—situaţii care pot cauza rănirea dvs. sau a altor
persoane
Nu dezasamblaţi şi nu încercaţi să reparaţi camera foto.
Acest lucru poate cauza şocuri electrice sau deteriorarea camerei
foto.
Nu expuneţi camera foto la lumina directă a soarelui sau la
temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp.
Expunerea îndelungată la soare sau la temperaturi extreme poate
cauza daune permanente componentelor interne ale camerei foto.
Nu utilizaţi camera foto în apropierea gazelor sau a lichidelor
inflamabile sau explozive.
Aceasta poate provoca un incendiu sau o explozie.
Evitaţi acoperirea camerei foto sau a încărcătorului cu pături sau
haine.
Camera foto se poate supraîncălzi, ceea ce poate duce la
deformarea camerei sau poate provoca un incendiu.
Nu introduceţi materiale inflamabile în camera foto şi nu depozitaţi
acest tip de materiale lângă aceasta.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu manevraţi camera foto cu mâinile ude.
Aceasta poate provoca un şoc electric.
Dacă în camera foto intră lichid sau obiecte străine, deconectaţi
imediat toate alimentările electrice, cum ar fi bateria sau
încărcătorul, apoi contactaţi centrul de service Samsung.
Preveniţi afectarea vederii subiectului.
Nu utilizaţi bliţul foarte aproape (mai aproape de 1 m/3 ft) de
oameni sau de animale. Dacă folosiţi bliţul prea aproape de
ochii subiectului, acesta poate provoca afecţiuni temporare sau
permanente ale vederii.
1
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Nu atingeţi bliţul în timpul declanşării.
Bliţul este foarte fierbinte şi vă poate arde pielea.
Atenţie—situaţii care pot cauza deteriorarea camerei foto sau
a altor echipamente
Când folosiţi încărcătorul de c. a., închideţi camera foto înainte să
deconectaţi alimentarea la încărcătorul de c. a.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Scoateţi bateriile din camera foto atunci când o depozitaţi pentru o
perioadă îndelungată de timp.
Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot coroda în timp
şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când
nu sunt utilizate.
Neefectuarea acestei operaţiuni poate provoca un incendiu sau
şocuri electrice.
Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice, recomandate
de producător. Nu deterioraţi şi nu încălziţi bateria.
Aceasta poate provoca un incendiu sau rănirea propriei persoane.
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare, cabluri şi accesorii omologate
de Samsung.
• Bateriile, încărcătoarele, cablurile sau accesoriile neautorizate
pot provoca explozia bateriilor, pot deteriora camera dvs. foto
sau pot provoca rănirea.
• Samsung nu este responsabil pentru daunele sau rănirile
provocate de baterii, încărcătoare, cabluri sau accesorii
neaprobate.
Nu utilizaţi cabluri de alimentare şi fişe deteriorate sau prize slăbite
la încărcarea bateriilor.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
Nu lăsaţi ca încărcătorul de c. a. să intre în contact cu bornele +/ale bateriei.
Acest lucru poate cauza incendii sau şocuri electrice.
Nu forţaţi piesele camerei şi nu faceţi presiune asupra acesteia.
Aceasta poate cauza funcţionarea necorespunzătoare.
Nu folosiţi bateriile în alte scopuri.
Aceasta poate provoca un incendiu sau un şoc electric.
2
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Fiţi atenţi atunci când conectaţi cablurile sau adaptoarele şi la
instalarea bateriei şi a cartelelor de memorie.
Forţarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea
incorectă a bateriilor şi a cartelelor de memorie poate duce la
deteriorări ale porturilor, mufelor şi accesoriilor.
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a camerei foto înainte de
utilizare.
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderea de
fişiere sau daunele rezultate din funcţionarea necorespunzătoare
sau utilizarea inadecvată a camerei foto.
Cartelele cu benzi magnetice trebuie păstrate în afara husei
camerei foto.
Informaţiile stocate pe cartelă pot fi alterate sau şterse.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S)
în camera foto.
În cazul în care cablul este introdus invers, fişierele se pot
deteriora. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de
date.
Nu utilizaţi niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de
memorie deteriorată.
Aceasta poate cauza un şoc electric sau funcţionarea
necorespunzătoare a camerei sau poate provoca un incendiu.
3
Rezumatul Manualului Utilizatorului
Funcţii de bază
Informaţii referitoare la drepturile de autor
• Microsoft Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale
înregistrate ale Microsoft Corporation.
• Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
• HDMI, sigla HDMI şi termenul „High
Definition Multimedia Interface”
(Interfaţă multimedia de înaltă
definiţie) sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
• Mărcile înregistrate şi numele comerciale folosite în acest
manual aparţin respectivilor proprietari.
12
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază
de fotografiere ale camerei foto.
Funcţiile extinse
31
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un
videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Opţiuni de fotografiere
45
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Redarea/Editarea
71
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri sau
note vocale şi cum puteţi să editaţi fotografii sau
videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta
camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau
la HDTV.
• Specificaţiile camerei foto sau conţinutul acestui manual se
pot modifica fără notificare prealabilă, datorită actualizării
funcţiilor acesteia.
• Nu se permite refolosirea sau distribuirea niciunei părţi din
acest manual fără permisiunea obţinută în prealabil.
• Pentru informaţii privind licenţa Open Source, consultaţi
fişierul „OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM-ul furnizat.
Setări
96
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei
foto.
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii
şi întreţinere.
4
102
Indicaţii utilizate în acest manual
Pictograme utilizate în acest manual
Mod Fotografiere
Indicator
Smart Auto
S
Program
p
Avertismente şi măsuri de precauţie privind siguranţa
Prioritate apertură
A
Prioritate obturator
h
Manual
M
DUAL IS
d
Scenă
s
Film
v
Pictogramă
Funcţie
Informaţii suplimentare
Pictogramele pentru modurile de fotografiere
Aceste pictograme indică faptul că o funcţie este disponibilă în
modurile corespunzătoare. Modul s poate să nu accepte funcţii
pentru toate scenele.
[ ]
Butoanele camerei De exemplu, [Declanşator] se
referă la butonul declanşator.
( )
Numărul paginii cu informaţii conexe
“
Ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie
să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de
exemplu: Selectaţi a “ Dimensiune fotografie
(reprezintă Selectare a, apoi selectaţi Dimensiune
fotografie).
*
Adnotare
Abrevieri utilizate în acest manual
De exemplu:
Disponibil în
modurile Program,
Prioritate apertură,
Prioritate obturator,
DUAL IS şi Film
5
Abreviere
Definiţie
AEB
Auto Exposure Bracket
(Funcţie de expunere automată)
AF
Auto Focus (Focalizare automată)
DIS
Digital Image Stabilization
(Stabilizare digitală a imaginii)
DPOF
Digital Print Order Format
(Format digital pentru comanda de imprimare)
EV
Exposure Value (Valoare expunere)
ISO
International Organization for Standardization
(Organizaţia Internaţională de Standardizare)
OIS
Optical Image Stabilization
(Stabilizare optică a imaginii)
WB
White Balance (Balans de alb)
Expresiile utilizate în acest manual
Apăsarea declanşatorului
• Apăsaţi până la jumătate pe butonul [Declanşator]: apăsaţi
declanşatorul până la jumătate
• Apăsaţi pe [Declanşator]: apăsaţi complet pe declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator]
Expunere (Luminozitate)
Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină
expunerea. Puteţi modifica expunerea cu ajutorul vitezei
obturatorului, a valorii aperturii şi a sensibilităţii ISO. Prin
modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai
deschise.
Expunere normală
Apăsaţi pe [Declanşator]
Subiect, fundal şi compoziţie
• Subiect: obiectul principal al scenei, cum ar fi o persoană, un
animal sau natură statică.
• Fundal: obiectele din jurul subiectului
• Compoziţie: combinarea unui subiect cu fundalul
Fundal
Compoziţie
Subiect
6
Expunere excesivă (prea luminos)
Depanare de bază
Aflaţi cum puteţi rezolva probleme obişnuite prin setarea opţiunilor de fotografiere.
Ochii subiectului se
văd roşii.
Acest lucru este cauzat de o reflectare a bliţului camerei foto.
Ochi roşii sau
Corector efect ochi roşii. (pag. 49)
• Setaţi opţiunea bliţului la
Corector efect ochi roşii din meniul de editare.
• Dacă fotografia a fost deja captată, selectaţi
(pag. 84)
Fotografiile au urme
de praf.
Dacă în aer sunt prezente particule de praf, pot apărea în fotografie atunci când folosiţi bliţul.
• Opriţi bliţul sau evitaţi captarea fotografiilor în locuri cu praf.
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 51)
Fotografiile sunt
neclare.
Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiţii de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă
a camerei foto.
• Utilizaţi funcţia SOI sau apăsaţi până la jumătate [Declanşator] pentru a asigura focalizarea
subiectului. (pag. 29)
• Folosiţi modul d . (pag. 40)
Fotografiile sunt
neclare atunci când
fotografiaţi pe timp de
noapte.
Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta
poate îngreuna sarcina de a menţine camera foto nemişcată şi poate avea ca rezultat mişcarea acesteia.
Noapte in s . (pag. 34)
• Selectaţi modul
• Activaţi bliţul. (pag. 49)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 51)
• Utilizaţi un trepied pentru a evita mişcarea camerei foto.
Subiecţii apar prea
întunecaţi din cauza
luminii de fundal.
Dacă sursa de lumină se află în spatele subiectului sau dacă există un contrast mare între zonele cu
lumină şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară prea întunecat.
• Evitaţi să fotografiaţi cu soarele în faţă.
Fundal luminos in s . (pag. 34)
• Selectaţi modul
• Setaţi opţiunea bliţului la Auxiliar. (pag. 49)
• Reglaţi expunerea. (pag. 61)
Punct dacă un subiect luminat se află în centrul cadrului. (pag. 62)
• Setaţi opţiunile de măsurare la
7
Referinţă rapidă
Fotografierea persoanelor
• s modul > Fotografie portret f 34
• Ochi roşii/Corector efect ochi roşii (pentru a preveni sau
corecta efectul de ochi roşii) f 49
• Identificare faţă f 56
Fotografierea pe timpul nopţii sau pe
întuneric
• s modul > Noapte, Răsărit, Apus f 34
• Opţiuni pentru bliţ f 49
• Sensibilitate ISO
(pentru a regla sensibilitatea la lumină) f 51
Captarea fotografiilor active
Fotografierea textelor, insectelor sau
florilor
• s mod > Text f 34
• Macro f 52
Aplicarea efectelor pentru fotografii
• Filtru inteligent Filtru inteligent f 67
• Ajustare imagine (pentru a regla Contrast, Claritate,
sau Saturaţie) f 70
Reducerea mişcării camerei foto
• Stabilizare optică a imaginii (OIS) f 28
• d mod f 40
• h mod f 38
• Continuu, Captură mişcare f 66
• Vizualizarea fişierelor în
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Reglarea expunerii (luminozitate)
• Sensibilitate ISO
(pentru a regla sensibilitatea la lumină) f 51
• Expunere (pentru a regla expunerea) f 61
• Mod de măsurare f 62
• AEB (pentru a realiza 3 fotografii ale aceleiaşi scene cu
expuneri diferite) f 66
8
funcţie de categorie în Album
inteligent f 74
Vizualizarea fişierelor ca
miniaturi f 75
Ştergerea tuturor fişierelor din
cartela de memorie f 76
Vizualizarea fişierelor ca
expunere de diapozitive f 78
Vizualizarea fişierelor la un
receptor TV sau HDTV f 87
Conectarea camerei foto la un
computer f 89
Ajustarea sunetului şi a
volumului f 98
Ajustarea luminozităţii
ecranului f 99
Modificarea limbii de
afişare f 99
Setarea datei şi a orei f 99
Înainte de a contacta un
centru de service f 112
Cuprins
Funcţii de bază .........................................................................12
Funcţiile extinse ........................................................................31
Despachetarea ................................................................... 13
Aspectul camerei foto ...................................................... 14
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie .............. 16
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto .................. 17
Încărcarea bateriei ........................................................... 17
Pornirea camerei foto ...................................................... 17
Efectuarea configurării iniţiale ........................................ 18
Semnificaţia pictogramelor .............................................. 20
Accesaţi opţiuni sau meniuri ........................................... 21
Setarea afişajului şi sunetelor ......................................... 23
Setarea tipului de ecran ................................................... 23
Setarea sunetului ............................................................. 24
Setarea butoanelor utilizatorului ....................................... 24
Capturare fotografii ........................................................... 25
Mărirea/Micşorarea .......................................................... 26
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) ....................... 28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare ......... 29
Utilizarea modului Smart Auto ......................................... 32
Utilizarea modului Scenă ................................................. 34
Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare .................................................................. 34
Utilizarea modului Program ............................................. 36
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate
obturator şi Manual ........................................................... 37
Utilizarea modului Prioritate apertură ............................... 38
Utilizarea modului Prioritate obturator .............................. 38
Utilizarea modului Manual ................................................ 39
Utilizarea modului DUAL IS .............................................. 40
Folosirea modului Film ..................................................... 41
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă ................. 43
Înregistrarea notelor vocale ............................................. 44
Înregistrarea unei note vocale .......................................... 44
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie ................... 44
9
Cuprins
Opţiuni de fotografiere .............................................................45
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei ......................... 56
Identificarea feţelor .......................................................... 56
Captarea unei fotografii autoportret ................................. 57
Realizarea unei fotografii în care persoanele zâmbesc ..... 57
Detectarea clipirii ............................................................. 58
Utilizarea identificării inteligente a feţei ............................. 58
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea) ................... 59
Reglarea luminozităţii şi a culorilor ................................ 61
Reglarea manuală a expunerii (EV) ................................. 61
Modificarea opţiunii de măsurare ..................................... 62
Selectarea unei surse de lumină (Balans de alb) .............. 63
Utilizarea modurilor de impuls ........................................ 66
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor ........................ 67
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ................................... 67
Reglarea fotografiilor ....................................................... 70
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii .............................. 46
Selectarea unei rezoluţii ................................................... 46
Selectarea calităţii imaginii ............................................... 47
Utilizarea temporizatorului ............................................... 48
Fotografierea pe întuneric ................................................ 49
Evitarea efectului de ochi roşii .......................................... 49
Utilizarea bliţului ............................................................... 49
Reglarea vitezei ISO ........................................................ 51
Modificarea focalizării camerei foto ................................ 52
Utilizarea funcţiei Macro ................................................... 52
Utilizarea focalizării automate .......................................... 52
Focalizarea pe o zonă selectată ....................................... 54
Utilizarea focalizării automate de urmărire ........................ 54
Reglarea zonei de focalizare ............................................ 55
10
Cuprins
Redarea/Editarea .....................................................................71
Setări .........................................................................................96
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în
modul Redare .................................................................... 72
Pornirea modului Redare ................................................. 72
Vizualizarea fotografiilor ................................................... 77
Redarea unui videoclip .................................................... 79
Redarea unei note vocale ................................................ 80
Editarea unei fotografii ..................................................... 82
Redimensionarea fotografiilor .......................................... 82
Rotirea unei fotografii ....................................................... 82
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ................................... 83
Reglarea fotografiilor ....................................................... 84
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF) ................... 86
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV .......... 87
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows. ........................................... 89
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio ................. 90
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei foto
ca disc amovibil ............................................................... 92
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP) ............ 93
Transferarea fişierelor în computerul dvs. Mac. ............ 94
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu
PictBridge .......................................................................... 95
Meniul de setări ................................................................. 97
Accesarea meniului de setări ........................................... 97
Sunetul ............................................................................ 98
Afişajul ............................................................................. 98
Setările ............................................................................ 99
Anexe.......................................................................................102
Mesaje de eroare ............................................................. 103
Întreţinerea camerei foto ................................................ 104
Curăţarea camerei foto .................................................. 104
Folosirea sau depozitarea camerei foto .......................... 105
Despre cartelele de memorie ......................................... 106
Despre baterie ............................................................... 108
Înainte de a contacta un centru de service .................. 112
Specificaţiile camerei foto .............................................. 115
Glosar ............................................................................... 119
Index ................................................................................. 124
11
Funcţii de bază
Aflaţi despre aspectul, pictogramele şi funcţiile de bază de fotografiere ale camerei foto.
Despachetarea …………………………………
13
Aspectul camerei foto …………………………
14
Introducerea bateriei şi a cartelei de
memorie ………………………………………
16
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto … 17
Încărcarea bateriei …………………………… 17
Pornirea camerei foto ……………………… 17
Efectuarea configurării iniţiale …………………
18
Semnificaţia pictogramelor ……………………
20
Accesaţi opţiuni sau meniuri …………………
21
Setarea afişajului şi sunetelor …………………
Setarea tipului de ecran ……………………
Setarea sunetului ……………………………
Setarea butoanelor utilizatorului ……………
23
23
24
24
Capturare fotografii …………………………… 25
Mărirea/Micşorarea ………………………… 26
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS) … 28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii
mai clare ………………………………………
29
Despachetarea
Cutia produsului dvs. cuprinde următoarele articole.
Accesorii opţionale
Cameră foto
Adaptor de c.a./Cablu USB
Husă pentru
camera foto
Baterie reîncărcabilă
Cablu HDMI
Curea
Încărcător pentru baterie
CD-ROM cu Manualul utilizatorului
Cablu A/V
Cartelă de memorie
Manual de pornire rapidă
Ilustraţiile pot fi uşor diferite faţă de articolele livrate împreună cu produsul.
Funcţii de bază 13
Aspectul camerei foto
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu componentele camerei foto şi cu funcţiile acestora.
Buton PORNIRE
Buton declanşator
Microfon
Difuzor
Bliţ
Lumină de asistenţă pentru
AF/Indicator luminos pentru
temporizator
Obiectiv
Port USB şi A/V
Acceptă cablu USB sau A/V
Punct de montare a trepiedului
Port HDMI
Acceptă cablu HDMI
Capac pentru compartimentul bateriei
Introduceţi o cartelă de memorie şi o baterie
Funcţii de bază 14
Aspectul camerei foto
Selector de moduri
(consultaţi tabelul din stânga jos)
Buton Zoom
• În modul Fotografiere: Măriţi sau micşoraţi
• În modul Redare: Măriţi o porţiune a unei
fotografii sau vizualizaţi fişiere sub formă de
miniaturi, sau reglaţi volumul.
• Când selectaţi o opţiune: Reglare setări
definite
Indicator luminos pentru stare
• Clipeşte: La salvarea unei fotografii
sau a unui videoclip, la citirea de un
computer sau de o imprimantă ori când
se află în afara zonei de focalizare
• Continuu: La conectarea camerei la
un computer sau când se află în zona
de focalizare
Ataşarea curelei
x
Ecran (consultaţi tabelul din dreapta jos)
Pictogramă Descriere
Buton
y
Descriere
Smart Auto: Fotografiaţi permiţând camerei foto să detecteze şi
să selecteze automat un mod pentru scenă.
Începeţi să înregistraţi un videoclip.
p
Program: Fotografiaţi setând opţiuni cu excepţia vitezei
obiectivului şi a valorii deschiderii.
Accesaţi opţiuni sau meniuri.
A
Prioritate apertură: Camera foto selectează timpul de expunere
pe baza valorii aperturii pe care aţi setat-o manual.
h
Prioritate obturator: Camera foto selectează timpul de
expunere pe baza timpului de expunere pe care l-aţi setat
manual.
S
Accesaţi o opţiune pe care aţi selectat-o. (pag. 24)
Funcţii de bază
D
c
F
Modificaţi opţiunea macro.
Deplasaţi-vă în jos
Modificaţi opţiunea pentru bliţ.
Deplasaţi-vă la stânga
Modificaţi opţiunea pentru
temporizator.
Deplasaţi-vă la dreapta
M
Manual: Reglaţi diverse setări ale camerei, inclusiv viteza
declanşatorului şi valoarea aperturii.
d
DUAL IS: Fotografiaţi cu opţiuni potrivite pentru reducerea
mişcării camerei foto.
Confirmaţi opţiunea sau meniul evidenţiat.
s
Scenă: Fotografiaţi cu opţiuni prestabilite pentru o anumită
scenă.
Accesaţi modul Redare.
v
t
Film: Personalizaţi setările pentru înregistrarea unui videoclip.
Funcţii de bază 15
Alte funcţii
Modificaţi opţiunea pentru afişaj. Deplasaţi-vă în sus
• Accesaţi opţiuni în modul Fotografiere.
• Ştergeţi fişiere în modul Redare.
Introducerea bateriei şi a cartelei de memorie
Aflaţi cum se introduc bateria şi o cartelă de memorie opţională în camera foto.
Scoaterea bateriei şi a cartelei de memorie
Apăsaţi uşor până când
cartela se deblochează
din camera foto, apoi
scoateţi-o din slot.
Cartelă de memorie
Introduceţi o cartelă de
memorie cu contactele
aurii orientate în sus.
Cartelă de memorie
Glisaţi dispozitivul de
blocare în jos pentru a
elibera bateria.
Baterie reîncărcabilă
Introduceţi bateria cu
sigla Samsung orientată
în sus.
Dispozitiv de blocare
a bateriei
Puteţi folosi memoria internă pentru stocarea temporară dacă nu este
introdusă o cartelă de memorie.
Baterie reîncărcabilă
Funcţii de bază 16
Încărcarea bateriei şi pornirea camerei foto
Încărcarea bateriei
Pornirea camerei foto
Înainte de a folosi camera pentru prima dată, trebuie să schimbaţi
bateria. Ataşaţi cablul USB la adaptorul de c.a., apoi conectaţi
capătul cablului cu lumina indicatoare la camera foto.
Apăsaţi pe [POWER] pentru a porni sau a opri camera foto.
• La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de
configurare iniţială. (pag. 18)
Pornirea camerei foto în modul Redare
Apăsaţi [P]. Camera foto porneşte şi accesează imediat modul
Redare.
Indicator luminos
• Roşu: Încărcare
• Portocaliu: eroare
• Verde: Încărcare completă
Când porniţi camera foto ţinând apăsat pe [P] timp de aproximativ
5 secunde, camera nu emite niciun sunet.
Funcţii de bază 17
Efectuarea configurării iniţiale
Când apare ecranul de configurare iniţială, parcurgeţi paşii de mai jos pentru a configura setările de bază ale camerei foto.
1
4
Apăsaţi [t] pentru a selecta Language, apoi apăsaţi
[t] sau [o].
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta Acasă, apoi apăsaţi
[o].
• Când călătoriţi în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un
nou fus orar.
5
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a selecta un fus orar, apoi
apăsaţi [o].
• Pentru a seta ora de vară, apăsaţi [D].
Fus orar
2
Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a selecta o limbă, apoi
apăsaţi [o].
3
Apăsaţi [c] pentru a selecta Fus orar, apoi păsaţi [t]
sau [o].
Funcţii de bază 18
Londra
Înapoi
DST
Efectuarea configurării iniţiale
6
Apăsaţi [F] “ [c] pentru a selecta Data/ora, apoi apăsaţi
[t] sau [o].
Data/ora
Dezactivat
Ieşire
Setare
7
8
Apăsaţi [F] sau [t] pentru a selecta un element.
9
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Apăsaţi [D] sau [c] pentru a seta data şi ora, apoi
apăsaţi [o].
Funcţii de bază 19
Semnificaţia pictogramelor
Pictogramele afişate pe ecran se vor modifica în funcţie de modul selectat sau de opţiunile setate.
1
2 Opţiuni fotografiere (dreapta)
Pictogramă Descriere
Rezoluţie fotografie
2
Rezoluţie video
Calitate fotografie
Pictogramă Descriere
Număr disponibil de fotografii
Cartela de memorie neintrodusă
(Memorie internă)
Cartelă de memorie introdusă
: Încărcată complet
: Încărcată parţial
: Gol (Reîncărcare)
Mod de măsurare
•
•
•
Bliţ
Timp de înregistrare disponibil
Intensitate bliţ
Notă vocală
Temporizator
Cadru de focalizare automată
Sensibilitate ISO
Opţiune de focalizare automată
Mişcare cameră foto
Balans de alb
Microfon dezactivat
Indicator de zoom
Filtru inteligent
Zoom inteligent activat
Frecvenţă cadre
3
1 Opţiuni fotografiere (stânga)
Pictogramă Descriere
Reglare imagine
(contrast, claritate şi saturaţie)
Detectare faţă
Nuanţă piele
Retuşare faţă
Zonă de focalizare
3 Informaţii privind fotografierea
Pictogramă Descriere
Mod Fotografiere
Focalizare
Valoare apertură
Tip de impuls
Viteză obturator
Stabilizare optică a imaginii (OIS)
Valoare expunere
Funcţii de bază 20
Raport de zoom
Histogramă (pag. 23)
Data şi ora curente
Accesaţi opţiuni sau meniuri
Puteţi selecta opţiuni [m], şi apoi apăsaţi [D/c/F/t], sau [o].
Puteţi accesa opţiuni de fotografiere apăsând [f], dar unele opţiuni pot să nu fie disponibile.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
3
Apăsaţi [o] pentru a confirma opţiunea sau meniul
evidenţiat.
Revenirea la meniul anterior
Apăsaţi [m] din nou pentru a reveni la meniul anterior.
Selectaţi o opţiune sau un menu.
• Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsaţi [D/c].
• Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsaţi [F/t].
Funcţii de bază 21
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a reveni la modul
Fotografiere.
Accesaţi opţiuni sau meniuri
4
De exemplu, selectând opţiunea Balans de alb
în modul Program
1
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta Balans de alb, apoi
apăsaţi [t] sau [o].
Rotiţi selectorul de moduri la p.
Dimensiune fotografie
Calitate
Expunere
ISO
Balans de alb
Filtru inteligent
Identificare faţă
2
Ieşire
Apăsaţi [m].
5
Dimensiune fotografie
Calitate
Mutare
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta o opţiune pentru Balansul
de alb.
Expunere
Balans de alb : Lumină naturală
ISO
Balans de alb
Filtru inteligent
Identificare faţă
Ieşire
3
Mutare
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta a, apoi apăsaţi [t]
sau [o].
Mutare
6
7
Reglare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Funcţii de bază 22
Setarea afişajului şi sunetelor
Aflaţi cum se modifică informaţia de bază afişată, setările de sunet, şi setările pentru butoanelor utilizatorului.
Setarea tipului de ecran
Informaţii despre histograme
Puteţi selecta un tip de afişare pentru modul Fotografiere sau
Redare.
Apăsaţi [D] în mod repetat pentru a modifica informaţiile
afişate.
Afişează toate informaţiile
despre fotografiere.
O histogramă este un grafic care ilustrează modul de distribuire
a luminii în fotografia dvs. Dacă histograma are un vârf înalt în
stânga, fotografia este subexpusă şi va apărea întunecată. Un vârf
în partea dreaptă a graficului arată că fotografia este supraexpusă
şi va apărea ştearsă. Înălţimea vârfurilor este raportată la
informaţiile privind culorile. Cu cât o anumită culoare este mai
persistentă, cu atât vârful este mai înalt.
S Subexpus
Mod
Descriere
Fotografiere
• Ascundeţi toate informaţiile despre fotografiere.
• Ascundeţi informaţiile despre fotografiere, cu
excepţia celor din partea inferioară.
• Afişaţi toate informaţiile despre fotografiere.
• Afişaţi histograma.
Redare
• Ascundeţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Afişaţi toate informaţiile despre fişierul curent.
• Afişaţi informaţiile despre fişierul curent, cu
excepţia setărilor de fotografiere şi a histogramei.
Funcţii de bază 23
S Subexpus
S Subexpus
Setarea afişajului şi sunetelor
Setarea sunetului
Setarea butoanelor utilizatorului
Setaţi sunetul pe care îl emite camera dvs. atunci când folosiţi
funcţiile.
Puteţi accesa direct o opţiune setând butoanele utilizatorului.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi U “ Sunet bip.
Selectaţi o opţiune.
Opţiune
Descriere
Dezactivat
Camera foto nu emite niciun sunet.
1/2/3
Camera foto emite sunete.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Parametri personalizare.
Selectaţi o opţiune. (Expunere, ISO, Balans de alb)
•
Apăsaţi
pentru reglarea setărilor opţiunii stabilite.
Expunere : 1
Mutare
Funcţii de bază 24
OK
Setare
Capturare fotografii
Aflaţi cum puteţi capta fotografii uşor şi repede în modul Smart Auto (Recunoaştere inteligentă automată).
1
Rotiţi selectorul de moduri la S.
3
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.
• Un cadru roşu înseamnă că subiectul este în afara focalizării.
2
Aliniaţi subiectul în cadru.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru capturarea unei fotografii.
Consultaţi pagina 29 pentru sfaturi privind obţinerea unor fotografii mai clare.
Funcţii de bază 25
Capturare fotografii
Mărirea/Micşorarea
Zoom digital
Puteţi capta fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului.
Camera dvs. are un zoom Optic de 18X şi un zoom Digital de 4X.
Puteţi folosi şi un zoom Inteligent 24X şi un zoom Digital 3X pentru
a mări imaginea unui subiect cu o deteriorare redusă a imaginii.
pAhMs
Zoom-ul Digital este setat implicit în modul Fotografiere.
Dacă apropiaţi un obiect în modul Fotografiere şi indicatorul zoom
este în intervalul digital, camera dvs. foloseşte zoom-ul Digital.
Folosind simultan zoom-ul optic şi zoom-ul digital, puteţi mări de
până la 72 ori.
Interval optic
Indicator de zoom
Interval digital
• Zoom-ul Digital nu este disponibil cu opţiunea de detectare a Feţei,
Raport de zoom
Micşorare
efectul Filtru inteligent, opţiunea AF Tracking, opţiunea rafală, sau
Focalizare Manuală.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul digital, calitatea acesteia se
poate deteriora.
Mărire
Coeficientul de zoom disponibil pentru videoclipuri diferă de coeficientul de
zoom al fotografiei.
Funcţii de bază 26
Capturare fotografii
Zoom inteligent
Setare Zoom inteligent
pAhM
Zoom-ul inteligent vă permite să măriţi un subiect fără a deteriora
calitatea mai mult decât atunci când folosiţi Zoom-ul optic şi
Zoom-ul digital. Folosind atât zoom-ul Inteligent cât şi cel Digital,
puteţi mări de până la 72 ori.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zoom Inteligent.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Oprit: Zoom-ul inteligent este dezactivat.
Pornit: Zoom-ul inteligent este activat.
• Zoom-ul Inteligent nu este disponibil cu opţiunea de detectare a
Feţei, efectul Filtru inteligent, opţiunea AF Tracking, opţiunea rafală,
sau Focalizare Manuală.
• Dacă captaţi o fotografie cu zoom-ul Inteligent, calitatea acesteia se
poate deteriora.
Funcţii de bază 27
Capturare fotografii
Reducerea trepidaţiilor camerei foto (OIS)
• Este posibil ca OIS să nu funcţioneze corespunzător atunci când:
mişcaţi camera foto pentru a urmări un subiect în mişcare
folosiţi zoom-ul digital
camera foto se mişcă prea tare
viteza declanşatorului este mică (de exemplu, la fotografierea
scenelor nocturne)
- bateria este descărcată
- faceţi o fotografie în prim plan
• Dacă utilizaţi funcţia OIS împreună cu un trepied, este posibil ca
imaginile să fie neclare din cauza vibraţiei senzorului OIS. Dezactivaţi
funcţia OIS atunci când utilizaţi un trepied.
• În cazul în care camera foto este lovită sau scăpată din mână,
ecranul va deveni neclar. Dacă aceasta se întâmplă, opriţi camera
foto şi apoi porniţi-o din nou.
-
pAhMsv
Reduceţi mişcarea camerei foto prin metode optice în modul
Fotografiere.
Înainte de corecţie
1
2
3
După corecţie
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ OIS.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat: OIS este dezactivat.
Activat: OIS este activat.
Funcţii de bază 28
Sfaturi pentru obţinerea unei fotografii mai clare
Reducerea mişcării camerei foto
Menţinerea camerei foto într-o poziţie corectă
• Setaţi opţiunea Stabilizare optică a imaginii
pentru a reduce mişcarea camerei foto din punct
de vedere optic. (pag. 28)
• Selectaţi d pentru a reduce mişcarea
camerei foto atât din punct de vedere optic, cât
şi din punct de vedere digital. (pag. 40)
Asiguraţi-vă că
nimic nu blochează
obiectivul.
La afişarea pictogramei
Apăsarea până la jumătate pe butonul declanşator
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator]
şi ajustaţi focalizarea. Camera reglează
automat focalizarea şi expunerea.
Cadru de focalizare
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru
a captura fotografia dacă cadrul
focalizării este verde.
• Schimbaţi compoziţia şi apăsaţi până
la jumătate [Declanşator] din nou
dacă cadrul focalizării este roşu.
Mişcare cameră foto
Când fotografiaţi pe întuneric, evitaţi să setaţi opţiunea pentru bliţ la
Sincronizare lentă sau Dezactivat. Apertura rămâne activată mai mult
timp şi poate deveni mai dificil să menţineţi camera foto nemişcată.
• Utilizaţi un trepied sau setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar.
(pag. 49)
• Setaţi opţiunile pentru sensibilitate ISO. (pag. 51)
Camera fixează automat valoarea de
apertură şi viteza declanşatorului.
Funcţii de bază 29
Prevenirea ieşirii subiectului din zona de focalizare
Poate fi dificil să prindeţi subiectul în zona de focalizare atunci
când:
- există contrast slab între subiect şi fundal (de exemplu, când
subiectul poartă haine de aceeaşi culoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul este strălucitor sau reflectă lumina
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- subiectul nu se află în centrul cadrului
• Când faceţi fotografii în lumină slabă
Activaţi bliţul.
(pag. 49)
• Când subiectele se mişcă rapid
Utilizaţi funcţia Continuu
sau Captură mişcare.
(pag. 66)
Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza. Când subiectul se află în zona de focalizare, puteţi
repoziţiona cadrul pentru modificarea compoziţiei. Când
sunteţi gata, apăsaţi pe [Declanşator] pentru a captura
fotografia.
Funcţii de bază 30
Funcţiile extinse
Aflaţi cum puteţi capta o fotografie, înregistra un videoclip şi o notă vocală selectând un mod.
Utilizarea modului Smart Auto
………………
32
Utilizarea modului DUAL IS ……………………
Utilizarea modului Scenă ………………………
34
Folosirea modului Film
Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare ……………………………… 34
40
……………………… 41
Utilizarea modului Detectare scenă
inteligentă …………………………………… 43
Utilizarea modului Program ……………………
36
Utilizarea modurilor Prioritate apertură,
Prioritate obturator şi Manual …………………
Utilizarea modului Prioritate apertură ………
Utilizarea modului Prioritate obturator ………
Utilizarea modului Manual ……………………
Înregistrarea notelor vocale …………………… 44
Înregistrarea unei note vocale ……………… 44
37
38
38
39
Adăugarea unei note muzicale la o
fotografie …………………………………… 44
Utilizarea modului Smart Auto
În modul Smart Auto, camera dvs. alege automat setările adecvate pentru cameră bazate pe tipul de scenă detectat.
Modul Smart Auto este util dacă nu sunteţi familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la S.
Pictogramă Descriere
Aliniaţi subiectul în cadru.
Portrete
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
Pictogramele sunt prezentate mai jos.
Fotografii în prim plan ale obiectelor
Fotografii în prim plan ale textului
Apusuri
Cer senin
Zone împădurite
Fotografii în prim plan cu subiecte colorate
Camera este stabilizată pe un trepied
(la fotografierea în întuneric)
Subiecţi în mişcare activă
Artificii (când se foloseşte un trepied)
Pictogramă Descriere
Peisaje
Scene cu fundaluri alb strălucitor
3
Peisaje noaptea ( când bliţul este dezactivat)
Portrete noaptea
Peisaje cu lumină de fundal
Apăsaţi până la jumătate pe [Declanşator] pentru a
focaliza.
• În anumite scene, camera foto captează automat o fotografie
atunci când apăsaţi pe jumătate pe [Declanşator].
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Portrete cu lumină de fundal
Funcţiile extinse 32
Utilizarea modului Smart Auto
• Dacă camera nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă, foloseşte
setările implicite pentru modul S .
• Chiar dacă este detectată o faţă, camera poate să nu selecteze un
mod de portret, în funcţie de poziţia şi de iluminarea subiectului.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto,
iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă
scena corectă pentru fotografiere.
• Chiar dacă folosiţi un trepied, camera poate să nu detecteze modul
dacă subiectul se mişcă.
• În modul S camera consumã mai multã energie de la baterie
deoarece încarcã frecvent setãrile pentru a selecta scenele
corespunzãtoare.
Funcţiile extinse 33
Utilizarea modului Scenă
În modul Scenă, puteţi fotografia folosind opţiuni presetate pentru o anumită scenă.
1
2
Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Selectaţi o scenă.
În modul Fotografiere cu opţiune de înfrumuseţare, puteţi
fotografia un portret cu opţiunea de a ascunde imperfecţiunile
feţei.
Fotografie portret
• Pentru a modifica modul unei scene, apăsaţi [m], şi apoi
selectaţi N. Puteţi select orice scenă doriţi.
• Pentru modul Fotografie cu opţiune de înfrumuseţare,
consultaţi „Utilizarea modului Fotografie cu opţiune de
înfrumuseţare" în coloana adecvată.
3
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
1
2
3
4
5
Rotiţi selectorul de moduri la s.
Selectaţi Fotografie portret.
Apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Nuanţă faţă.
Selectaţi o opţiune.
• De exemplu, intensificaţi Nuanţă faţă pentru ca pielea să pară
mai deschisă.
Nuanţă faţă Dezactivat
Retuşare faţă Nivelul 1
Identificare faţăNivelul 2
Nivelul 3
Editare FR inteligentă
Dimensiune fotografie
Calitate
Zonă focalizare
Înapoi
6
Setare
Selectaţi Retuşare faţă.
Funcţiile extinse 34
Utilizarea modului Scenă
7
Selectaţi o opţiune.
• De exemplu, intensificaţi setarea de retuşare a feţei pentru a
ascunde mai multe imperfecţiuni.
Nuanţă faţă
Retuşare faţă Dezactivat
Identificare faţăNivelul 1
Nivelul 2
Editare FR inteligentă
Nivelul 3
Dimensiune fotografie
Calitate
Zonă focalizare
Înapoi
8
9
10
Setare
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Atunci când folosiţi modul de Fotografiere cu opţiuni de înfrumuseţare,
distanţa de focalizare va fi setată la Auto macro.
Funcţiile extinse 35
Utilizarea modului Program
În modul Program, aveţi posibilitatea să setaţi majoritatea opţiunilor, cu excepţia vitezei obturatorului şi a valorii aperturii, acestea fiind setate
automat de camera foto.
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la p.
3
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Setaţi opţiunile dorite. (Pentru o listă de opţiuni, a se
vedea pagina 45.)
Funcţiile extinse 36
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Reglaţi valoarea aperturii sau viteza obturatorului pentru a controla expunerea fotografiilor. Aceste opţiuni pot fi utilizate în modurile Prioritate
apertură, Prioritate obturator şi Manual.
Valoare apertură
Apertura este un orificiu care controlează cantitatea de lumină
care pătrunde în camera foto. Carcasa aperturii conţine lamele
metalice subţiri care se deschid şi se închid pentru a lăsa lumina
să treacă prin apertură în camera foto. Dimensiunea aperturii este
corelată îndeaproape cu luminozitatea unei fotografii: cu cât e mai
mare apertura, cu atât e mai luminoasă fotografia; cu cât e mai
mică deschiderea, cu atât e mai întunecată fotografia.
S Valoare mică a aperturii
(Dimensiunea aperturii este
mare.)
S Valoare mare a aperturii
(Dimensiunea aperturii este
mică.)
Viteză obturator
Viteza declanşatorului, care este un factor important pentru
strălucirea fotografiei, se referă la timpul care se scurge între
închiderea şi deschiderea declanşatorului. O viteză mică a
declanşatorului permite mai mult timp luminii să intre, astfel
poza devine mai luminoasă. Pe de altă parte, o viteză mare a
declanşatorului acordă mai puţin timp luminii să intre şi fotografiile
devin mai întunecate şi îngheaţă mai uşor subiecţii aflaţi în
mişcare.
S Viteză declanşator redusă
Funcţiile extinse 37
S Viteză declanşator crescută
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Utilizarea modului Prioritate apertură
Utilizarea modului Prioritate obturator
Modul Prioritate apertură vă permite să setaţi manual valoarea
aperturii în timp ce camera foto selectează în mod automat o
viteză corespunzătoare a obturatorului.
Modul Prioritate obturator vă permite să setaţi manual viteza
obturatorului în timp ce camera foto selectează în mod automat o
valoare corespunzătoare a aperturii.
1
2
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la A.
Apăsaţi [o] “ [D/c] pentru a regla valoarea
aperturii.
• Pentru informaţii privind valoarea aperturii,
consultaţi pagina 37.
Rotiţi selectorul de moduri la h.
Apăsaţi [o] “ [D/c] pentru a regla viteza
declanşatorului.
• Pentru informaţii privind viteza obturatorului,
consultaţi pagina 37.
3
Setaţi opţiunile. (Pentru o listă de opţiuni, consultaţi
„Opţiuni de fotografiere”).
3
Setaţi opţiunile. (Pentru o listă de opţiuni, consultaţi
„Opţiuni de fotografiere”).
4
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
4
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
5
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Funcţiile extinse 38
Utilizarea modurilor Prioritate apertură, Prioritate obturator şi Manual
Utilizarea modului Manual
Modul Manual vă permite să reglaţi manual atât valoarea aperturii,
cât şi viteza obturatorului.
1
2
3
4
Setaţi opţiunile. (Pentru o listă de opţiuni, consultaţi
„Opţiuni de fotografiere”).
5
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
6
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Rotiţi selectorul de moduri la M.
Apăsaţi [o] pentru a selecta valoarea deschiderii sau
viteza declanşatorului.
Apăsaţi [D/c] pentru a selecta valoarea deschiderii
sau viteza declanşatorului.
Funcţiile extinse 39
Utilizarea modului DUAL IS
Reduceţi mişcarea camerei foto şi împiedicaţi realizarea de fotografii neclare, utilizând funcţiile Stabilizare optică şi digitală a imaginii.
Înainte de corecţie
După corecţie
1
2
Rotiţi selectorul de moduri la d.
3
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
Încadraţi obiectul, apoi apăsaţi până la jumătate
[Declanşator] pentru a focaliza.
• Zoom-ul Digital şi zoom-ul Inteligent nu sunt disponibile în modul
d.
• Camera va corecta fotografiile din punct de vedere optic numai
atunci când sursa de lumină este mai strălucitoare decât lumina
fluorescentă.
• Dacă subiectul se mişcă repede, este posibil ca fotografia să fie
neclară.
• Setaţi opţiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce
mişcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag. 28)
Funcţiile extinse 40
Folosirea modului Film
În modul Film, puteţi înregistra videoclipuri de înaltă definiţie cu o durată de până la 20 de minute. Camera foto salvează videoclipurile
înregistrate ca fişiere MP4 (H.264).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format cu înaltă compresie stabilit de organizaţiile internaţionale de standarde ISO-IEC şi ITU-T.
• Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte înregistrarea la înaltă definiţie. În acest caz, setaţi o rezoluţie mai scăzută.
• Cartelele de memorie cu viteză redusă de scriere nu vor accepta videoclipuri de înaltă rezoluţie sau de mare viteză. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă
rezoluţie sau de mare viteză, utilizaţi cartele de memorie cu viteză mai mare de scriere.
• Dacă activaţi funcţia OIS, camera ar putea înregistra sunetul operaţional al funcţiei OIS.
1
2
3
4
Rotiţi selectorul de moduri la v.
Apăsaţi [m].
6
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Sunet Viu Pornit: Folosiţi funcţia Sound Alive pentru
a reduce zgomotul zoom-ului.
Selectaţi V “ Frecvenţă cadre.
Sunet Viu Oprit: Dezactivaţi funcţia Sound Alive
pentru a înregistra zgomotul zoom-ului.
Selectaţi o frecvenţă a cadrelor (numărul de cadre pe
secundă).
Fără sunet: Nu înregistraţi sunete.
• Pe măsură ce numărul cadrelor creşte, acţiunea pare mai
naturală, însă dimensiunea fişierului creşte.
5
Selectaţi Voce.
• Nu blocaţi microfonul când folosiţi funcţia Sound Alive.
• Înregistrările făcute cu Sound Alive pot fi diferite de sunetele
naturale.
Funcţiile extinse 41
Folosirea modului Film
7
Setaţi opţiunile dorite. (Pentru o listă de opţiuni, a se
vedea pagina 45.)
8
Apăsaţi pe
(Înregistrare video) pentru a începe
înregistrarea.
9
Apăsaţi din nou
(Video recording) (Înregistrare video)
pentru a opri înregistrarea.
Întrerupeţi înregistrarea
Camera foto vă permite să întrerupeţi temporar înregistrarea unui
videoclip. Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi înregistra mai multe
scene sub forma unui singur videoclip.
• Puteţi începe în orice mod apăsând
(Înregistrare video) fără a
trebui să rotiţi modul marcare la v.
• Puteţi fotografia în modul Film apăsând [Declanşator].
OK : Pause
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe înregistrarea.
• Atingeţi [o] pentru a relua.
Funcţiile extinse 42
Folosirea modului Film
Utilizarea modului Detectare scenă inteligentă
Pictogramă Descriere
În modul Detectare scenă inteligentă, camera dvs. foto alege
automat setările adecvate pentru cameră, în baza tipului de scenă
detectată.
Peisaje
1
2
3
4
5
Cer senin
Apusuri
Rotiţi selectorul de moduri la v.
Zone împădurite
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi V “ Detectare scenă inteligent㠓 Activat.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Aliniaţi subiectul în cadru.
• Camera selectează automat o scenă. În partea din stânga jos
a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru scenă.
6
Apăsaţi pe
(Înregistrare video) pentru a începe
înregistrarea.
7
Apăsaţi din nou
înregistrarea.
(Înregistrare video) pentru a opri
• Dacă camera foto nu recunoaşte un mod adecvat pentru scenă,
aceasta foloseşte setările implicite pentru modul Detectare scenă
inteligentă.
• Din cauza condiţiilor de fotografiere, cum ar fi mişcarea camerei foto,
iluminarea şi distanţa faţă de subiect, camera foto poate să nu aleagă
scena corectă pentru fotografiere.
• Efectele Filtrului inteligent nu sunt disponibile în modul Detectare
scenă inteligentă.
Funcţiile extinse 43
Înregistrarea notelor vocale
pAhMds
Aflaţi cum puteţi înregistra o notă vocală pe care să o redaţi mai târziu. Puteţi adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti
condiţiile de fotografiere.
Veţi obţine cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistraţi de la o distanţă de 16 inch (40 cm) faţă de camera foto.
Înregistrarea unei note vocale
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie
1
2
3
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
5
Înregistraţi o notă vocală scurtă (de maximum 10 secunde).
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Voce “ Înregistrare.
Apăsaţi pe butonul [Declanşator].
• Apăsaţi pe [o] pentru a întrerupe sau apăsaţi [o] pentru
a relua.
• Fiecare notă poate dura până la 10 ore dacă memoria este
disponibilă.
Selectaţi a “ Voce “ Comentariu.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Aliniaţi subiectul în cadru şi fotografiaţi.
• Camera începe să înregistreze nota vocală imediat ce aţi făcut
fotografia.
• Apăsaţi pe butonul [Declanşator] pentru a opri înregistrarea
unei note vocale înainte de terminarea celor 10 secunde.
Nu puteţi adăuga o notă vocală la fotografii în modul Rafală.
Stop
4
Pauză
Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a opri
înregistrarea.
• Apăsaţi din nou pe [Declanşator] pentru a înregistra o nouă
notă vocală.
5
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Funcţiile extinse 44
Opţiuni de fotografiere
Aflaţi cum puteţi seta opţiunile în modul Fotografiere.
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii ………… 46
Selectarea unei rezoluţii …………………… 46
Selectarea calităţii imaginii ………………… 47
Utilizarea temporizatorului ……………………
48
Fotografierea pe întuneric ……………………
Evitarea efectului de ochi roşii ………………
Utilizarea bliţului ……………………………
Reglarea vitezei ISO …………………………
49
49
49
51
Modificarea focalizării camerei foto …………
Utilizarea funcţiei Macro ……………………
Utilizarea focalizării automate ………………
Focalizarea pe o zonă selectată ……………
Utilizarea focalizării automate de urmărire …
Reglarea zonei de focalizare …………………
52
52
52
54
54
55
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei ……… 56
Identificarea feţelor ………………………… 56
Captarea unei fotografii autoportret ………… 57
Realizarea unei fotografii în care
persoanele zâmbesc …………………………
Detectarea clipirii ……………………………
Utilizarea identificării inteligente a feţei ………
Înregistrarea feţelor ca favorite
(Steaua mea) ………………………………
57
58
58
59
Reglarea luminozităţii şi a culorilor …………… 61
Reglarea manuală a expunerii (EV) ………… 61
Modificarea opţiunii de măsurare …………… 62
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb) ……………………………… 63
Utilizarea modurilor de impuls …………………
66
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor …… 67
Aplicarea efectelor Filtru inteligent ………… 67
Reglarea fotografiilor ………………………… 70
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Aflaţi cum puteţi schimba rezoluţia imaginii şi setările de calitate.
Selectarea unei rezoluţii
Setarea rezoluţiei videoclipului
Pe măsură ce măriţi rezoluţia, fotografia sau videoclipul va
cuprinde mai mulţi pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai
mare sau poate fi afişată pe un ecran mai mare. Când utilizaţi o
rezoluţie mare, dimensiunea fişierului va creşte şi ea.
Setarea rezoluţiei fotografiei
1
2
3
SpAhMds
1
2
3
SpAhMdsv
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi V “ Dimensiune clip video.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
1280 X 720 HQ: Redaţi fişiere de înaltă calitate pe
un HDTV.
Selectaţi a “ Dimensiune fotografie.
1280 X 720: Redaţi pe un HDTV.
Selectaţi o opţiune.
640 X 480: Redare pe un TV analog.
Pictogramă Descriere
320 X 240: Postaţi pe o pagină Web.
4320 X 3240: Imprimaţi pe hârtie A1.
4320 X 2880: Imprimaţi pe hârtie A1 în raport extins
(3:2).
Când nu este introdusă nicio cartelă de memorie, sunt suportate
şi
.
3648 X 2736: Imprimaţi pe hârtie A2.
4320 X 2432: Imprimaţi pe hârtie A2 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
3264 X 2448: Imprimaţi pe hârtie A3.
2592 X 1944: Imprimaţi pe hârtie A4.
1920 X 1080: Imprimaţi pe hârtie A5 în raport
panoramic (16:9) sau redaţi pe un HDTV.
1024 X 768: Ataşaţi la un email.
Opţiuni de fotografiere 46
Selectarea unei rezoluţii şi a calităţii
Selectarea calităţii imaginii
Setarea calităţii videoclipului
Stabiliţi setările calităţii fotografiei şi a videoclipului. Imaginile de
calitate superioară vor da naştere unor fişiere cu dimensiuni mai
mari.
Setarea calităţii fotografiei
pAhMds
Camera comprimă şi salvează pozele pe care le capturaţi în
format JPEG.
1
2
3
v
Camera comprimă şi salvează videoclipurile pe care le înregistraţi
în formatul MP4 (H.264).
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi V “ Frecvenţă cadre.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
30 CPS: Înregistraţi 30 cadre pe secundă.
Selectaţi a “ Calitate.
15 CPS: Înregistraţi 15 cadre pe secundă.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Excelentă: Capturaţi fotografiile cu calitate super
înaltă.
Bună: Capturaţi fotografiile cu calitate superioară.
Normală: Capturaţi fotografiile cu calitate normală.
Opţiuni de fotografiere 47
Utilizarea temporizatorului
SpAhMdsv
Aflaţi cum puteţi seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.
1
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [t].
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a porni temporizatorul.
• Lumina de asistenţă pentru AF/Indicatorul luminos pentru
temporizator clipeşte. Camera foto va fotografia automat în
momentul specificat.
Temporizator: Dezactivat
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a anula temporizatorul.
• În funcţie de opţiunea selectată pentru temporizator, unele opţiuni
pentru detecţia feţei nu sunt disponibile.
• Opţiunile temporizatorului automat nu sunt disponibile dacă setaţi
opţiunile de cadre multiple.
Mutare
2
OK
Setare
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă
Descriere
Dezactivat: Temporizatorul nu este activ.
10 sec: Capturaţi o fotografie după o întîrziere de
10 secunde.
2 sec: Capturaţi o fotografie după o întîrziere de 2
secunde.
Opţiuni de fotografiere 48
Fotografierea pe întuneric
Aflaţi cum puteţi fotografia noaptea sau în condiţii de lumină insuficientă.
Evitarea efectului de ochi roşii
Utilizarea bliţului
ps
Dacă bliţul este folosit atunci când fotografiaţi o persoană în
întuneric, în ochii acesteia poate apărea o strălucire roşie. Pentru
a împiedica acest lucru, selectaţi Ochi roşii sau Corector efect
ochi roşii. Consultaţi opţiunile bliţului din Utilizarea bliţului.
SpAhMs
Utilizaţi bliţul atunci când fotografiaţi în întuneric sau când aveţi
nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.
1
În modul Fotografiere, apăsaţi [F].
Bliţ : Auto
Mutare
2
Reglare
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Dezactivat:
• Bliţul nu se declanşează.
atunci
• Camera va afişa avertizorul de mişcare
când fotografiaţi în lumină insuficientă.
Auto: Camera foto va selecta o setare a bliţului
potrivită pentru scena detectată în modul Automat.
Auto: Bliţul se declanşează automat când subiectul
sau fundalul sunt întunecate.
Opţiuni de fotografiere 49
Fotografierea pe întuneric
Pictogramă Descriere
• Opţiunile bliţului nu sunt disponibile dacă setaţi opţiunile de cadre
Ochi roşii:
• Bliţul se declanşează de două ori atunci când
subiectul sau fundalul sunt întunecate pentru a
reduce efectul de ochi roşii.
• Există un interval între două declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
Auxiliar:
• Bliţul se declanşează întotdeauna.
• Camera reglează automat intensitatea luminii.
Sincronizare lentă:
• Bliţul se declanşează şi obturatorul rămâne
deschis mai mult timp.
• Această opţiune se recomandă atunci când doriţi
să captaţi lumina înconjurătoare pentru a dezvălui
detaliile din fundal.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita fotografiile
neclare.
atunci
• Camera va afişa avertizorul de mişcare
când fotografiaţi în lumină insuficientă.
Corector efect ochi roşii:
• Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul
sunt întunecate, iar camera corectează efectul de
ochi roşii cu ajutorul analizei de soft avansat.
• Există un interval între două declanşări ale bliţului.
Nu vă mişcaţi până când bliţul nu se declanşează
pentru a doua oară.
multiple sau dacă selectaţi Autoportret sau Detectare clipire.
• Asiguraţi-vă că subiecţii se află în limita distanţei recomandate faţă
de bliţ. (pag. 116)
• Dacă lumina bliţului este reflectată sau în aer există o cantitate
importantă de praf, pe fotografie pot apărea mici pete.
Reglarea intensităţii bliţului
Reglaţi intensitatea bliţului pentru a evita fotografiile supra sau
sub-expuse.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [F].
Derulaţi la o opţiune.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Opţiuni de fotografiere 50
Fotografierea pe întuneric
4
Reglarea vitezei ISO
Apăsaţi [F/t] pentru a regla intensitatea.
Bliţ : Auto
Înapoi
5
pAhM
Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină,
după cum este definit de Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (International Organisation for Standardisation
- ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât
sensibilitatea camerei dvs. la lumină creşte. Cu o viteză ISO mai
mare, puteţi face o fotografie mai bună fără a folosi bliţul.
OK
1
2
3
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• Reglarea intensităţii bliţului poate fi ineficientă dacă:
- Subiectul este prea aproape de camera foto.
- aţi setat o sensibilitate ISO ridicată
- valoarea expunerii este prea mare sau prea mică.
• În unele moduri de fotografiere, această funcţie nu poate fi utilizată.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ ISO.
Selectaţi o opţiune.
pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare
• Selectaţi
bazată pe luminozitatea subiectului şi pe condiţiile de
iluminare.
Vitezele ISO mai mari pot produce imagini mai zgomotoase.
Opţiuni de fotografiere 51
Modificarea focalizării camerei foto
Aflaţi cum puteţi regla focalizarea camerei pentru a se potrivi cu subiectul şi cu condiţiile de fotografiere.
Utilizarea funcţiei Macro
Utilizarea focalizării automate
pAhMdv
Utilizaţi funcţia macro pentru a face fotografii în prim plan
subiecţilor, cum ar fi flori sau insecte.
pAhMdv
Pentru a face fotografii clare, selectaţi focalizarea
corespunzătoare în funcţie de distanţa faţă de subiect.
1
În modul Fotografiere, apăsaţi [c].
Focalizare : Normal (AF)
Mutare
• Încercaţi să ţineţi camera foto nemişcată pentru a împiedica
realizarea de fotografii neclare.
• Opriţi bliţul dacă distanţa faţă de subiect este mai mică de 16 inci
(40 cm).
Opţiuni de fotografiere 52
OK
Setare
Modificarea focalizării camerei foto
2
Selectaţi o opţiune.
Reglarea manuală a distanţei de focalizare
Pictogramă Descriere
Normal (AF): Focalizaţi un subiect aflat la o distanţă
mai mare de 80 cm (mai mare de 350 cm atunci
când utilizaţi zoom-ul).
Macro: Focalizaţi manual pe un subiect care se află
la o distanţă de 5-80 cm de cameră (180-350 cm
când folosiţi zoom-ul).
1
2
3
4
Auto macro: Focalizaţi un subiect aflat la o distanţă
mai mare de 5 cm (mai mare de 180 cm atunci când
utilizaţi zoom-ul).
pAhMd
În modul Fotografiere, apăsaţi [c].
Derulaţi la Focalizare manuală.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Apăsaţi [F/t] pentru a regla distanţa de focalizare.
Focalizare : Focalizare manuală
Focalizare manuală: Focalizaţi un subiect prin
reglarea manuală a distanţei de focalizare. (pag. 53)
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Înapoi
5
OK
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• Dacă setaţi manual distanţa de focalizare, iar subiectul este în afara
zonei de focalizare, fotografia poate deveni neclară.
• Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru zona de
focalizare şi pentru detecţia feţei.
Opţiuni de fotografiere 53
Modificarea focalizării camerei foto
Focalizarea pe o zonă selectată
pAhMd
Utilizarea focalizării automate de urmărire
Puteţi focaliza pe zona selectată.
pAhMd
1
2
3
4
AF de urmărire vă permite să urmăriţi şi să focalizaţi automat
subiectul, chiar şi atunci când vă aflaţi în mişcare.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zonă focalizare “ Selecţie AF.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Apăsaţi [o] “ [D/c/F/t] pentru a deplasa cadrul
în zona selectată.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zonă focalizare “ AF de urmărire.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Focalizaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi şi apăsaţi
pe [o].
• Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma
subiectul pe măsură ce deplasaţi camera foto.
OK
5
6
Setare
Apăsaţi [o].
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a fotografia.
• Apăsaţi [o] pentru a schimba zona de focalizare.
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru Detectarea Feţei,
cadre multiple şi efectele de Filtru inteligent.
• Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera
foto.
• Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona
de focalizare atunci când apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator].
Opţiuni de fotografiere 54
Modificarea focalizării camerei foto
Reglarea zonei de focalizare
• Dacă nu selectaţi o zonă de focalizare, cadrul de focalizare va
•
•
•
•
•
apărea în centrul ecranului.
Urmărirea unui subiect poate să nu reuşească dacă:
- subiectul este prea mic
- subiectul se mişcă excesiv
- subiectul este iluminat din spate sau fotografiaţi într-un loc
întunecat
- culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe
fundal
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de jaluzele
- camera foto se mişcă în exces
Când urmărirea unui subiect eşuează, cadrul de focalizare va apărea
sub forma unui cadru cu o singură linie (
).
În cazul în care camera foto nu reuşeşte să urmărească subiectul,
trebuie să selectaţi din nou subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi.
Când camera nu poate focaliza, cadrul de focalizare va apărea sub
forma unui cadru cu o singură linie roşie (
).
Dacă utilizaţi această funcţie, nu puteţi seta opţiunile pentru
Detectarea Feţei, cadre multiple şi efectele de Filtru inteligent.
pAhMds
Puteţi obţine fotografii mai clare selectând o zonă
corespunzătoare de focalizare în funcţie de locaţia subiecţilor din
scenă.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Zonă focalizare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
AF centru: Focalizaţi pe centru (potrivită când
subiecţii sunt localizaţi în sau în apropiere de
centru).
AF multiplă: Focalizaţi una sau mai multe dintre 9
zone posibile.
Selecţie AF: Focalizaţi zona selectată. (pag. 54)
AF de urmărire: Focalizaţi şi urmăriţi subiectul.
(pag. 54)
Opţiunile disponibile pot fi diferite în funcţie de modul de fotog rafiere.
Opţiuni de fotografiere 55
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
pAhMds
Dacă utilizaţi opţiunile pentru Detectarea Feţei, camera foto poate detecta automat o faţă umană. Atunci când focalizaţi o faţă umană,
camera foto reglează automat expunerea. Utilizaţi Detectare clipire pentru a detecta ochii închişi sau Fotografiere zâmbet pentru a captura
o faţă care zâmbeşte. De asemenea, puteţi utiliza Identificare faţă inteligentă să detecteze feţele şi să focalizeze prioritar pe ele.
Identificarea feţelor
• Când camera dvs. detectează o faţă, urmăreşte automat faţa
•
•
•
•
•
•
•
•
detectată.
Este posibil ca opţiunea de Identificare a Feţei să nu fie eficientă
atunci când:
- subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va
apărea portocaliu pentru Smile Shot (Fotografiere zâmbet) sau
Blink Detection (Detectare clipire))
- este prea lumină sau prea întuneric
- subiectul nu se află cu faţa către camera foto
- subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
- expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
- subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt
instabile
Detectarea Feţei nu este disponibilă atunci când setaţi efectele de
Filtru Inteligent, opţiunile Selection AF, Tracking AF sau Focalizare
Inteligentă.
În funcţie de opţiunile de fotografiere, opţiunile disponibile de
Detectare a Feţei pot varia.
În funcţie de opţiunea selectată de Identificare faţă, este posibil ca
funcţia temporizatorului să nu fie disponibilă sau unele opţiuni ale
sale să fie diferite.
Când setaţi opţiunile de Identificare faţă, este posibil ca unele opţiuni
de rafală să nu fie disponibile.
Când realizaţi fotografii ale feţelor identificate, acestea vor fi
înregistrate în lista de feţe.
Puteţi vizualiza feţele înregistrate în ordinea priorităţii când sunteţi
în modul Redare. (pag. 73) Chiar dacă feţele au fost înregistrate cu
succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
Faţa identificată în modul Fotografiere poate să nu apară în lista cu
feţe sau în Albumul inteligent.
Camera dvs. foto recunoaşte automat până la 10 feţe într-o
singură scenă.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Normală.
Cea mai apropiată faţă
apare într-un cadru de
focalizare de culoare albă,
iar restul feţelor apar în
cadre de focalizare de
culoare gri.
• Cu cât sunteţi mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi
detectate feţele de către camera foto.
• Este posibil ca feţele detectate să nu fie înregistrate dacă setaţi
Opţiuni de fotografiere 56
opţiunile pentru cadre multiple.
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Captarea unei fotografii autoportret
Realizaţi singur o fotografie cu dvs. Distanţa de focalizare va fi
setată la prim plan, iar camera foto va emite un semnal sonor.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Autoportret.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Când auziţi un semnal sonor rapid, apăsaţi pe
[Declanşator].
Realizarea unei fotografii în care persoanele
zâmbesc
Camera foto activează automat obturatorul când detectează o faţă
zâmbitoare.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Fotografiere zâmbet.
Apăsaţi [m] pentru a comuta la modul Fotografiere.
Compuneţi fotografia dvs.
• Camera foto activează automat obturatorul când detectează o
faţă zâmbitoare.
Când feţele sunt localizate în centru,
camera emite un semnal sonor rapid.
Când subiectul zâmbeşte larg,
camera foto poate identifica mai
uşor zâmbetul.
Dacă dezactivaţi Volum în setările de sunet, camera foto nu va emite un
semnal sonor. (pag. 98)
Opţiuni de fotografiere 57
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
Detectarea clipirii
Utilizarea identificării inteligente a feţei
În cazul în care camera foto detectează ochii închişi, aceasta va
realiza în mod automat două fotografii succesive.
Camera foto înregistrează automat feţe fotografiate în mod
frecvent. Funcţia de Recunoaştere inteligentă a feţei va utiliza cu
prioritate focalizarea pe feţele respective şi pe feţele preferate.
Această caracteristică este disponibilă numai când utilizaţi o
cartelă de memorie.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Detectare clipire.
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Identificare faţ㠓 Identificare faţă
inteligentă.
• Ţineţi camera foto nemişcată în timp ce pe ecran este afişat
„Se capturează”.
• Atunci când Detectarea Clipirii eşuează, va apărea mesajul
“Fotografie realizată cu ochii închişi.” (Fotografie făcută cu ochii
închişi). Faceţi altă fotografie.
Cea mai apropiată faţă apare într-un cadru de focalizare de
culoare albă, iar restul feţelor apar în cadre de focalizare de
culoare gri.
: Feţe pe care le-aţi înregistrat ca favorite. (Pentru a înregistra
•
feţe ca favorite, consultaţi pagina 59.)
: Feţe pe care camera le înregistrează automat.
•
Opţiuni de fotografiere 58
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
• În funcţie de condiţiile de iluminare, de schimbările neobişnuite ale
posturii sau feţei subiectului şi de situaţia în care subiectul poartă sau
nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să identifice şi să
înregistreze feţele incorect.
• Camera foto poate înregistra automat până la 12 de feţe. În cazul
în care camera foto identifică o nouă faţă, când există 12 feţe
înregistrate, aceasta va înlocui faţa cu cel mai redus grad de
prioritate cu cea nouă.
• Camera foto poate recunoaşte până la 5 feţe într-o singură scenă.
Înregistrarea feţelor ca favorite (Steaua mea)
Puteţi înregistra feţele preferate pentru a utiliza cu prioritate
focalizarea şi expunerea pentru feţele respective. Această
caracteristică este disponibilă numai când utilizaţi o cartelă de
memorie.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Editare FR inteligent㠓 Steaua mea.
Aliniaţi faţa subiectului cu ghidajul oval, apoi apăsaţi pe
[Declanşator] pentru a înregistra faţa.
Înapoi
Setare
• Dacă faţa subiectului nu este aliniată cu ghidajul oval, nu va apărea
cadrul de culoare albă.
• Realizaţi fotografii ale unei persoane într-un moment în care
înregistraţi feţe.
• Faceţi 5 fotografii ale feţei subiectului pentru cele mia bune rezultate:
câte una din faţă, din stânga, din dreapta, de sus şi de jos.
• Când fotografiaţi din stânga, din dreapta, de sus şi de jos, spuneţi
subiectului să nu rotească capul mai mult de 30 de grade.
• Puteţi înregistra o faţă chiar dacă faceţi numai o fotografie a feţei
subiectului.
Opţiuni de fotografiere 59
Utilizarea opţiunii de identificare a feţei
4
Când aţi terminat de realizat fotografii, apare lista cu feţe.
• Feţele dvs. preferate sunt indicate cu marcajul
feţe.
pe lista cu
• Puteţi înregistra până la 8 feţe preferate.
• Bliţul nu se declanşează când înregistraţi o faţă favorită.
• Dacă înregistraţi aceeaşi faţă de două ori, puteţi şterge una din feţe
în lista de feţe.
Vizualizarea feţelor preferate
1
2
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Select a “ Editare FR inteligent㠓 Listă feţe.
• Pentru a modifica evaluarea feţelor preferate, apăsaţi [f], apoi
selectaţi Editare categorie. (pag. 73)
• Pentru a şterge o faţă preferată, apăsaţi [f], şi apoi selectaţi
Ştergere Steaua mea. (pag. 74)
Opţiuni de fotografiere 60
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Aflaţi cum puteţi regla luminozitatea şi culoarea pentru a obţine o calitate mai bună a imaginii.
3
Reglarea manuală a expunerii (EV)
pAhdv
În funcţie de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca
fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În
aceste cazuri, puteţi regla expunerea pentru a obţine o fotografie
mai bună.
Selectaţi o valoare pentru a regla expunerea.
• Fotografia va fi mai luminoasă pe măsură ce expunerea
creşte.
Expunere : 1
Mutare
Mai întunecat (-)
1
2
Neutru (0)
Mai deschis (+)
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Expunere.
4
OK
Setare
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
• După ce aţi reglat expunerea, setarea se va salva automat. Este
posibil să fie necesar să modificaţi valoarea expunerii pentru a evita
expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
• Dacă nu vă puteţi decide asupra expunerii adecvate, selectaţi AEB
(Funcţie de expunere automată). Camera va capta 3 fotografii
succesiv, fiecare cu o altă expunere: normală, subexpusă şi
supraexpusă. (pag. 66)
Opţiuni de fotografiere 61
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Modificarea opţiunii de măsurare
pAhMdv
Pictogramă Descriere
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră
foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea şi iluminarea
fotografiilor vor varia în funcţie de modul de măsurare selectat.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Multi:
• Camera foto împarte cadrul în câteva zone, apoi
măsoară intensitatea luminii fiecărei zone.
• Potrivită pentru fotografii generale.
Centrat:
• Camera foto face o medie a citirii măsurătorii
întregului cadru cu accentul plasat în centru.
• Potrivită pentru fotografii cu subiecţi aflaţi în
centrul cadrului.
Selectaţi a sau V “ Mod de măsurare.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Punct:
• Camera foto măsoară numai intensitatea luminii
exact din centrul cadrului.
• Dacă un subiect nu se află în centrul scenei,
fotografia dvs. poate fi expusă în mod
necorespunzător.
• Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
Opţiuni de fotografiere 62
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Selectarea unei surse de lumină
(Balans de alb) p A h M d v
Culoarea fotografiei depinde de tipul şi calitatea sursei de lumină.
Dacă doriţi să obţineţi culori realiste în fotografia dvs., selectaţi
setarea Balansului de alb în funcţie de condiţiile de iluminare, cum
ar fi BA automată, Lumina zilei, Înnorat sau Tungsten.
1
2
3
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Selectaţi o opţiune.
Pictogramă Descriere
Balans de alb automat: Setaţi automat balanţa de
alb în baza condiţiilor de lumină.
Lumină naturală: Pentru fotografii în aer liber într-o
zi însorită.
Înnorat: Pentru fotografii în aer liber într-o zi
înnorată sau în umbră.
Balans de alb automat
Fluorescent_H: Pentru fotografierea în lumina
fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă
provenind din trei direcţii.
Lumină naturală
Fluorescent_L: Pentru fotografierea în lumină
fluorescentă albă.
Tungsten: Pentru fotografii în interior la lumina
incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
Înnorat
Parametri personalizare: Utilizaţi setările balansului
de alb, aşa cum a fost definit de dvs. (pag. 64)
Tungsten
Temp. culorii: Reglaţi temperatura de culoare a
sursei de lumină. (pag. 65)
Opţiuni de fotografiere 63
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Personalizarea opţiunilor presetate pentru balansul de alb
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Derulaţi până la opţiunea dorită.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Apăsaţi [D/c/F/t] pentru a regla valorile
coordonatelor.
Balans de alb : Lumină naturală
Înapoi
6
Setare
•
•
•
•
Definirea propriului balans de alb
Puteţi personaliza balansul de alb făcând o fotografie pe o
suprafaţă albă, cum a fi o foaie de hârtie, în condiţiile de lumină în
care intenţionaţi să faceţi fotografiile. Funcţia de balanţă de alb vă
va ajuta să potriviţi culorile din fotografia dvs. cu scena actuală.
1
2
3
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Derulaţi la Parametri personalizare.
Îndreptaţi obiectivul către o bucată de hârtie albă, apoi
apăsaţi [Declanşator].
G: Verde
A: Galben
M: Magenta
B: Albastru
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 64
Reglarea luminozităţii şi a culorilor
Reglarea temperaturii de culoare
1
2
3
4
5
Temperatură culoare
Temperatura culorii este un sistem de măsură în grade Kelvin
care indică scara culorilor pentru o anumită sursă de lumină. Pe
măsură ce temperatura de culoare creşte, distribuţia de culoare
devine mai rece. Alternativ, când temperatura de culoare scade,
distribuţia de culoare devine mai caldă.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Balans de alb.
Derulaţi la Temp. culorii.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Cer senin
Apăsaţi [F/t] pentru a regla culoarea temperaturii.
Fluorescent_H
Înnorat
Lumină naturală
Balans de alb : Temp. culorii
Fluorescent_L
Lampă cu halogen
Înapoi
6
Setare
Tungsten
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Lumină de lumânare
Opţiuni de fotografiere 65
Utilizarea modurilor de impuls   p A h M
Poate fi dificil să fotografiaţi subiecţi care se mişcă foarte rapid sau să surprindeţi expresii ale feţei şi gesturi naturale ale subiecţilor în
fotografii. În aceste cazuri, selectaţi unul din modurile de cadre multiple pentru a captura rapid o serie de fotografii.
Pictogramă Descriere
AEB:
• Realizaţi 3 fotografii succesiv, fiecare cu o altă
expunere: normală, subexpusă şi supraexpusă.
• Utilizaţi un trepied pentru a evita realizarea de
fotografii neclare.
Captură mişcare: În timp ce apăsaţi [Declanşator],
camera capturează fotografii VGA (5 fotografii pe
secundă; maximum 30 fotografii).
1
2 Selectaţi a → Acţionare.
3 Selectaţi o opţiune.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
• Puteţi utiliza bliţul, temporizatorul şi Filtru Inteligent numai când
selctaţi Singular.
• Când selectaţi Captură mişcare, camera dvs. va seta rezoluţia la
Pictogramă Descriere
Singular (Fotografie unică): Capturaţi o singură
fotografie.
VGA şi va seta sensibilitatea ISO la Auto.
• În funcţie de opţiunea selectată de Identificare faţă, este posibil
Continuu:
• În timp ce apăsaţi pe [Declanşator], camera
fotografiază încontinuu.
• Numărul maxim de fotografii depinde de
capacitatea cartelei de memorie.
Opţiuni de fotografiere 66
ca funcţia temporizatorului sau unele opţiuni ale acestuia să nu fie
disponibile.
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
pAhMv
Aplicaţi fotografiilor şi videoclipurilor dvs. diferite efecte de filtrare
pentru a crea imagini deosebite.
Disponibil în modurile Program, Prioritate apertură, Prioritate
declanşator, Manual
Pictogramă Descriere
Dezactivat: Niciun efect
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Miniatură
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
Întunecare colţuri
Focalizare Fină: Ascundeţi imperfecţiunile faciale sau
aplicaţi efecte "de vis".
Film Vechi 1: Aplicaţi un efect 1 de film de epocă.
Film Vechi 2: Aplicaţi un efect 2 de film de epocă.
Semiton: Aplicaţi un efect semiton.
Ochi de peşte
1
2
3
Schiţă
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Ochi de peşte: Întunecă marginile cadrului şi
distorsionează obiectele pentru a imita efectele vizuale
ale unui obiectiv tip ochi de peşte.
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Filtru inteligent.
Fără ceaţă: Faceţi imaginea mai clară.
Selectaţi un efect.
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Opţiuni de fotografiere 67
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Pictogramă Descriere
Pictogramă Descriere
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Schiţă: Aplicaţi un efect de schiţă în creion.
Negativ: Aplicaţi un efect negativ de film.
Ochi de peşte: Distorsionează obiectele apropiate
pentru a imita efectele vizuale ale unui obiectiv tip ochi
de peşte.
Personalizare RGB: Personalizaţi valoarea unei culori.
Fără ceaţă: Faceţi imaginea mai clară.
Clasic: Aplicaţi un efect alb-negru.
Filtre disponibile în modul Film
Retro: Aplicaţi un efect sepia.
Pictogramă Descriere
Dezactivat: Niciun efect
Negativ: Aplicaţi un efect negativ de film.
Efect Paletă 1: Creaţi un aspect viu cu contrast înalt şi
o culoare vie.
Personalizare RGB: Personalizaţi valoarea unei culori.
Efect Paletă 2: Curăţă şi clarifică scenele.
Efect Paletă 3: Aplicaţi un ton maro deschis.
Efect Paletă 4: Creaţi un efect rece şi monoton.
Miniatură: Aplicaţi un efect de înclinare-descentrare
pentru ca subiectul să apară în miniatură.
Întunecare colţuri: Aplicaţi culori cu aspect învechit,
un contrast ridicat şi un efect puternic de întunecare a
colţurilor la camerele foto Lomo.
Semiton: Aplicaţi un efect semiton.
Opţiuni de fotografiere 68
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Definirea propriului ton RGB
1
2
3
4
5
• Dacă selectaţi Miniatură când înregistraţi un videoclip, viteza
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a sau V “ Filtru inteligent.
Derulaţi la Personalizare RGB.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Selectaţi o culoare (R: Roşu, G: Verde, B: Albastru).
Filtru inteligent: Personalizare RGB
nu va înregistra sunetul.
• Dacă selectaţi Miniatură, Întunecare colţuri, Semiton, Schiţă, Ochi
de peşte, sau Fără ceaţă, viteza de înregistrare va fi setată la
,
iar rezoluţia înregistrării va fi setată la mai puţin de
.
• Dacă setaţi efecte de Filtru Inteligent, nu puteţi folosi opţiunile
Recunoaşterea feţei, Reglarea Imaginii, cadre multiple, Tracking AF
sau Selection AF.
• Dacă selectaţi Schiţă atunci când captaţi o fotografie, rezoluţia
acesteia se va modifica la
şi mai jos.
R: Roşu
R
G: Verde
G
B
B: Albastru
Înapoi
6
7
videoclipului va creşte.
• Dacă selectaţi Miniatură când înregistraţi un videoclip, camera foto
OK
Setare
Selectaţi o opţiune.
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Opţiuni de fotografiere 69
Aplicarea efectelor /Reglarea imaginilor
Reglarea fotografiilor
pAhM
Saturaţie
Descriere
Reglaţi claritatea, saturaţia şi contrastul fotografiilor.
-
Reduceţi saturaţia.
1
2
3
+
Sporiţi saturaţia.
4
În modul Fotografiere, apăsaţi [m].
Selectaţi a “ Ajustare imagine.
• Selectaţi 0 dacă nu doriţi să aplicaţi niciun efect (potrivit pentru
imprimare).
Selectaţi o opţiune.
• Dacă setaţi funcţiile de reglare, nu puteţi folosi opţiunile Smart Filter
• Contrast
• Claritate
• Saturaţie
(Filtru Inteligent).
Reglaţi fiecare valoare.
Contrast
Descriere
-
Reduceţi culoarea şi luminozitatea.
+
Intensificaţi culoarea şi luminozitatea.
Claritate
Descriere
-
Estompaţi marginile fotografiilor (potrivită pentru
editarea fotografiilor pe computer).
+
Clarificaţi marginile pentru a îmbunătăţi
claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de
asemenea, zgomotul de pe fotografii.
Opţiuni de fotografiere 70
Redarea/Editarea
Aflaţi cum puteţi să redaţi fotografii, videoclipuri sau note vocale şi cum puteţi să editaţi
fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflaţi cum puteţi conecta camera foto la computer,
la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor
în modul Redare ………………………………
Pornirea modului Redare ……………………
Vizualizarea fotografiilor ……………………
Redarea unui videoclip ………………………
Redarea unei note vocale ……………………
72
72
77
79
80
Editarea unei fotografii …………………………
Redimensionarea fotografiilor ………………
Rotirea unei fotografii ………………………
Aplicarea efectelor Filtru inteligent …………
Reglarea fotografiilor …………………………
82
82
82
83
84
Crearea unei comenzi de imprimare
(DPOF) ……………………………………… 86
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un
HDTV ……………………………………………
87
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu
sistem de operare Windows. …………………
89
Transferul fişierelor cu programul
Intelli-studio ………………………………… 90
Transferarea fişierelor prin conectarea
camerei foto ca disc amovibil ……………… 92
Deconectarea camerei foto
(pentru Windows XP) ……………………… 93
Transferarea fişierelor în computerul
dvs. Mac. ………………………………………
94
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă
foto cu PictBridge ………………………………
95
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Aflaţi cum puteţi reda fotografii, videoclipuri sau note vocale şi cum puteţi gestiona fişiere.
Pornirea modului Redare
Informaţii fişier fotografie
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri şi note vocale stocate
în camera foto.
1
Apăsaţi [P].
2
Apăsaţi [F/t] pentru a derula fişierele.
Histogramă
• Va fi afişat cel mai recent fişier.
• Dacă camera foto este oprită, va porni şi va afişa cel mai
recent fişier.
Informaţii despre Fişier
OK : Play
• Ţineţi apăsat pe [F/t] pentru a derula rapid fişierele.
Memorie utilizată
• Dacă doriţi să vedeţi fişierele stocate în memoria internă, scoateţi
cartela de memorie.
Pictogramă Descriere
Fotografia conţine o notă vocală
• Camera nu va reda corect fişierele cu dimensiuni care nu sunt
suportate sau care au fost capturate cu alte camere.
Timp redare curent/Durata notei vocale
Nume folder – Nume fişier
Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
Fişier protejat
Fotografia cuprinde o faţă înregistrată (disponibilă numai
atunci când utilizaţi o cartelă de memorie)
Pentru afişarea informaţiilor fişierelor pe ecran, apăsaţi [D].
Redarea/Editarea 72
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Informaţii fişier video
Clasarea feţelor preferate
Puteţi clasa feţele preferate. Funcţia pentru faţa preferată este
disponibilă numai atunci când introduceţi în cameră o cartelă de
memorie.
1
2
3
Redare
Captură
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi L “ Editare listă feţe “ Editare categorie.
Selectaţi o faţă de pe listă şi apăsaţi [o].
Listă feţe
Pictogramă Descriere
V
Fişier video
Timp redare curentă/Durată videoclip
Nume folder – Nume fişier
Fişier protejat
Înapoi
4
Setare
Apăsaţi [D/c] pentru a modifica clasarea feţei, apoi
apăsaţi [f].
Redarea/Editarea 73
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Revocarea feţelor preferate
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie în Album inteligent
Puteţi ştergere feţele preferate. Funcţia pentru faţa preferată este
disponibilă numai atunci când introduceţi în cameră o cartelă de
memorie.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
3
4
5
Selectaţi o faţă şi apăsaţi [o].
Selectaţi L “ Editare listă feţe “ Ştergere Steaua
mea.
Vizualizarea fişierelor în funcţie de categorie, cum ar fi data, faţa
sau tipul fişierului.
1
2
3
În modul Redare, rotiţi [Zoom] la stânga.
Apăsaţi [m].
Selectaţi o categorie.
Apăsaţi [f].
Tip
Dată
Culoare
Săptămână
Faţă
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Înapoi
Setare
Opţiune
Descriere
Tip
Vizualizaţi fişierele după tipul de fişier.
Dată
Vizualizaţi fişierele după data la care au fost salvate.
Culoare
Vizualizaţi fişierele după culoarea dominantă a
imaginii.
Săptămână
Vizualizaţi fişierele după ziua din săptămână în care
au fost salvate.
Faţă
Vizualizaţi fişierele după feţele recunoscute şi feţele
preferate. (Până la 20 de persoane)
Redarea/Editarea 74
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
4
Apăsaţi [F/t] pentru a derula fişierele.
5
Apăsaţi [o] pentru a reveni la vizualizarea normală.
• Ţineţi apăsat pe [F/t] pentru a derula rapid fişierele.
Vizualizarea fişierelor ca miniaturi
Scanaţi miniaturile fişierelor.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru
a vizualiza miniaturile (câte 3 odată). Rotiţi butonul
[Zoom] spre stânga încă o dată sau de două ori
pentru a afişa mai multe miniaturi (9 sau 20 odată).
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta pentru a reveni la
vizualizarea anterioară.
Poate dura un timp până când camera foto deschide Albumul inteligent,
schimbă categoria sau reorganizează fişierele.
1
14 25
1
Filtru
Pentru
Descriere
A derula fişierele
Apăsaţi [D/c/F/t].
Ştergerea fişierelor
Apăsaţi [f], apoi selectaţi Da.
Redarea/Editarea 75
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Protejarea fişierelor
Ştergerea fişierelor
Protejaţi-vă fişierele împotriva unei ştergeri accidentale.
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi în modul Redare.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
Ştergeţi un singur fişier
Puteţi selecta un fişier, apoi îl puteţi şterge.
3
Derulaţi la o fotografie pe care doriţi să o protejaţi şi
apăsaţi pe [o].
Selectaţi L “ Protejare “ Selectare.
• Pentru a proteja toate fişierele, selectaţi Toate “ Blocare.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a anula selecţia.
Fişier protejat
Selectare
4
Setare
Apăsaţi [f].
Nu puteţi şterge sau roti un fişier protejat.
1
2
În modul Redare, selectaţi un fişier şi apăsaţi [f].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Ştergerea mai multor fişiere
Puteţi selecta fişiere multiple, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [f].
3
Derulaţi la o fotografie pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi
pe [o].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Ştergere mai multe.
• Puteţi, de asemenea, şterge fişiere multiple în modul Redare
apăsând [m], apoi selectând L “ Ştergere “ Selectare.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a anula selecţia.
4
5
Apăsaţi [f].
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Redarea/Editarea 76
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Ştergerea tuturor fişierelor
Puteţi selecta toate fişierele, apoi le puteţi şterge pe toate odată.
1
2
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Vizualizarea fotografiilor
Măriţi o parte a unei fotografii sau vizualizaţi fotografiile ca o
expunere de diapozitive.
Mărirea unei fotografii
Selectaţi L “ Ştergere “ Toate.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
În modul Redare, rotiţi [Zoom] spre dreapta pentru
a mări un sector al unei fotografii. Rotiţi butonul
[Zoom] spre stânga pentru a micşora.
Copierea fişierelor pe o cartelă de memorie
Copierea fişierelor din memoria internă pe o cartelă de memorie.
1
2
3
Zonă mărită
În modul Redare, apăsaţi [m].
Coeficient de zoom
(Coeficientul maxim de zoom
poate varia în funcţie de
rezoluţie.)
Selectaţi L “ Copiere pe Card.
Selectaţi Da.
OK
Ajustare
Pentru
Descriere
A muta zona mărită
Apăsaţi [D/c/F/t].
A trunchia fotografia
mărită
Apăsaţi [o], apoi selectaţi Da.
(va fi salvată ca fişier nou).
Când vizualizaţi fotografii făcute cu altă cameră foto, coeficientul de zoom
poate varia.
Redarea/Editarea 77
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
  Redarea unei expuneri de diapozitive 
Aplicarea efectelor şi a sunetului unei expuneri de diapozitive
cu fotografiile dvs. Funcţia de expunere a diapozitivelor nu este
valabilă pentru videoclipuri sau note vocale.
1 În modul Redare, apăsaţi [m].
2 Selectaţi W.
3 Selectaţi o opţiune de efect pentru expunerea de
Opţiune
Descriere
Efect
• Setaţi un efect de schimbare a scenei între fotografii.
(Dezactivat*, Calm , Strălucitor, Relaxat, Vii,
Dulce)
• Selectaţi Dezactivat pentru anularea efectelor.
• La folosirea optiunii 'Efect', intervalul intre poze este
fixat la 3 secunde.
Muzică
Setaţi sunetul de fundal. (Dezactivat*, Ceaţă, Picături,
Inspiraţie, Excursie, Toamnă)
diapozitive.
• Treceţi la pasul 4 pentru a începe expunerea de diapozitive
fără efecte.
* Implicit
4 Selectaţi Pornire → Redare.
• Selectaţi Repetare pentru expunerea de diapozitive.
5 Vizualizarea unei expuneri de diapozitive.
Opţiune
Descriere
Pornire
Setaţi dacă doriţi sau nu repetarea expunerii de
diapozitive. (Redare, Repetare)
Imagini
Setaţi fotografiile pe care doriţi să le vedeţi ca expunere
de diapozitive.
• Toate*: vizualizaţi toate fotografiile într-o expunere
de diapozitive.
• Selectare: vizualizaţi fotografiile selectate într-o
expunere de diapozitive.
• Dată: vizualizaţi fotografiile realizate la o anumită
dată într-o expunere de diapozitive.
Interval
• Setaţi intervalul dintre fotografii.
(1 sec*, 3 sec, 5 sec, 10 sec)
• Trebuie să setaţi opţiunea Efect la Dezactivat pentru
a seta intervalul.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe expunerea de diapozitive.
• Apăsaţi din nou [o] pentru a relua expunerea de diapozitive.
Redarea/Editarea 78
Apăsaţi [o], apoi apăsaţi [F/t] pentru a opri expunerea de diapozitive şi
pentru a reveni la modul Redare.
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Redarea unui videoclip
Aranjarea unui videoclip
În modul redare, puteþi vizualiza un videoclip, apoi puteþi captura
sau aranja pãrþi din videoclipul redat. Puteţi salva segmentele
capturate sau aranjate ca fişiere noi.
1
În timpul vizualizării unui videoclip, atingeţi [o] în punctul
în care doriţi să începeţi aranjarea videoclipului.
1
2
2
3
Rotiţi butonul [Zoom] la dreapta apoi apăsaţi [o].
În modul Redare, selectaţi un videoclip şi apăsaţi [o].
Vizualizaţi clipul video.
Timp redare curentă/
Durată videoclip
4
5
Apăsaţi [o] în punctul în care doriţi să terminaţi aranjarea
fişierului.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
• Videoclipul original ar trebui să dureze cel puţin 10 secunde.
• Camera va salva videoclipul editat ca fişier nou.
OK
Pauză
FF/REW
Pentru
Descriere
Deplasaţi-vă înapoi
Apăsaţi [F]. (Camera foto scanează
înapoi în paşi de 2X, 4X şi 8X când
selectaţi şi ţineţi apăsat [F].)
Întrerupeţi sau reluaţi
redarea
Apăsaţi [o].
Deplasaţi-vă înainte
Apăsaţi [t]. (Camera foto scanează
înainte în paşi de 2X, 4X şi 8X când
selectaţi şi ţineţi apăsat [t].)
Ajustaţi nivelul
volumului
Rotiţi butonul [Zoom] spre stânga sau
spre dreapta.
Redarea/Editarea 79
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Redarea unei note vocale
Capturarea unei imagini din videoclip
1
În timpul vizualizării unui videoclip, apăsaţi [o] în punctul
în care doriţi să capturaţi o imagine.
2
Apăsaţi [c].
• Rezoluţia imaginii capturate va fi aceeaşi cu a videoclipului original.
• Imaginea capturată este salvată ca fişier nou.
Ascultarea unei note vocale
1
2
În modul Redare, selectaţi o notă vocală şi apăsaţi [o].
Ascultaţi nota vocală.
Pentru
Descriere
Deplasaţi-vă înapoi
Apăsaţi [F].
Întrerupeţi sau reluaţi
redarea
Apăsaţi [o].
Deplasaţi-vă înainte
Apăsaţi [t].
Opriţi redarea
Apăsaţi [c].
Ajustaţi nivelul
volumului
Rotiţi butonul [Zoom] spre stânga sau
spre dreapta.
Redarea/Editarea 80
Vizualizarea fotografiilor sau videoclipurilor în modul Redare
Adăugarea unei note muzicale la o fotografie
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi L “ Comentariu vocal “ Activat.
Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a înregistra o notă
vocală.
• Durata maximă de înregistrare este de 10 secunde.
• Apăsaţi pe [Declanşator] pentru a opri înregistrarea notei
vocale.
Redarea notelor vocale care sunt ataşate fotografiilor.
1
În modul Redare, selectaţi o fotografie care include o notă
vocală şi apăsaţi pe [o].
2
Ascultaţi o notă vocală.
• Apăsaţi [o] pentru a întrerupe înregistrarea.
• Apăsaţi [o] pentru a relua înregistrarea.
Redarea/Editarea 81
Editarea unei fotografii
Aflaţi cum să editaţi fotografiile.
• Camera va salva fotografiile editate ca fişiere noi.
• Când editaţi fotografii, camera foto le va converti automat într-o rezoluţie mai redusă. Fotografiile pe care le rotiţi sau le redimensionaţi manual nu sunt
transformate automat într-o rezoluţie mai redusă.
Redimensionarea fotografiilor
Rotirea unei fotografii
Modificaţi dimensiunile unei fotografii şi salvaţi-o ca fişier nou.
Puteţi seta afişarea unei fotografii la pornirea camerei.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi E “ Redimensionare.
Selectaţi o opţiune.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi E “ Rotire.
Selectaţi o opţiune.
Rotire: Dreapta 90˚
• Selectaţi Imagine de pornire pentru a salva fotografia ca
imagine de pornire. (pag. 98)
Redimensionare
2592 X 1944
1984 X 1488
Rotire
Filtru inteligent1024 X 768
Imagine de pornire
Ajustare imagine
Mutare
OK
Setare
Camera va scrie peste fişierul original.
Înapoi
Setare
Opţiunile disponibile pentru redimensionare diferă în funcţie de dimensiunea
originală a fotografiei.
Redarea/Editarea 82
Editarea unei fotografii
Aplicarea efectelor Filtru inteligent
Definirea propriului ton RGB
Aplicaţi efecte speciale fotografiilor dvs.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi E “ Filtru inteligent.
Selectaţi un efect.
• Pentru a vedea opţiunile disponibile pentru filtrare,
consultaţi pagina 67.
1
2
3
4
5
Filtru inteligent: Dezactivat
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi E “ Filtru inteligent.
Derulaţi la Personalizare RGB.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Selectaţi o culoare (R: Roşu, G: Verde, B: Albastru).
Filtru inteligent: Personalizare RGB
R: Roşu
R
G: Verde
G
B
Mutare
OK
Setare
B: Albastru
Înapoi
6
7
OK
Setare
Reglaţi cantitatea dorită din culoarea selectată.
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Redarea/Editarea 83
Editarea unei fotografii
Reglarea fotografiilor
Retuşarea feţelor
Aflaţi cum puteţi corecta efectul ochi roşii, cum puteţi regla nunaţa
pielii şi strălucirea, contrastul sau saturaţia. Camera foto va salva
o fotografie editată ca fişier nou, dar o poate converti la o rezoluţie
mai redusă.
Eliminarea efectului de ochi roşii
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi E “ Ajustare imagine “ Corector efect ochi
roşii.
1
2
3
4
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
5
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Selectaţi E “ Ajustare imagine “ Retuşare faţă.
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Apăsaţi [F/t] pentru a regla nuanţa pielii.
• Pe măsură ce numărul creşte, faţa apare mai luminoasă.
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Redarea/Editarea 84
Editarea unei fotografii
Reglarea luminozităţii, a contrastului sau a saturaţiei
1
2
3
Adăugarea zgomotului la fotografie
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi E “ Ajustare imagine.
Selectaţi o opţiune de reglare.
1
2
3
În modul Redare, selectaţi o fotografie şi apăsaţi [m].
Selectaţi E “ Ajustare imagine “ Adăugare zgomot.
Apăsaţi [o] pentru a salva.
Pictogramă Descriere
Luminozitate
Contrast
Saturaţie
4
5
6
Rotiţi butonul [Zoom] spre dreapta.
Apăsaţi [F/t] pentru a regla opţiunea.
Apăsaţi [o] pentru a salva setările.
Redarea/Editarea 85
Editarea unei fotografii
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)
Selectaţi fotografiile pe care doriţi să le imprimaţi şi salvaţi
opţiunile de imprimare în Formatul Digital pentru Comanda de
Imprimare (DPOF). Această informaţie este salvată în folderul
MISC de pe cartela dvs. de memorie pentru imprimarea
convenabilă cu imprimante compatibile DPOF.
1
2
În modul Redare, apăsaţi [m].
3
Derulaţi până la fotografia pe care doriţi să o imprimaţi,
rotiţi butonul [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a
selecta numărul de copii, apoi apăsaţi [f].
Imprimarea fotografiilor ca miniaturi
Imprimaţi fotografiile ca miniaturi pentru a vedea toate fotografiile
odată.
1
2
3
În modul Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi L “ DPOF “ Index.
La apariţia ferestrei pop-up, selectaţi Da.
Selectaţi L “ DPOF “ Standard “ Selectare.
• Puteţi duce cartela de memorie la un centru de imprimare care
• Selectaţi Toate pentru a imprima toate fotografiile.
• Dacă selectaţi Toate, apăsaţi [D/c] pentru a selecta
numărul de copii, apoi apăsaţi pe [o].
4
5
Apăsaţi [m].
6
Derulaţi până la fotografia pe care doriţi să o imprimaţi,
rotiţi butonul [Zoom] la stânga sau la dreapta pentru a
selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi [f].
Selectaţi L “ DPOF “ Dimensiune “ Selectare.
• Selectaţi Toate pentru a alege dimensiunea de imprimnare a
fotografiilor.
• Dacă selctaţi Toate, apăsaţi [D/c] pentru a selecta
dimensiunea de imprimare, apoi apăsaţi [o].
Redarea/Editarea 86
acceptă DPOF (Format digital pentru comandă de imprimare)
sau puteţi imprima fotografii acasă, cu ajutorul unei imprimante
compatibile
• Fotografiile cu dimensiuni mai mari decât hârtia pot fi decupate pe
marginea din stânga şi din dreapta. Asiguraţi-vă ca dimensiunile
fotografiei să fie compatibile cu hârtia selectată.
• Nu puteţi seta opţiunile DPOF pentru fotografiile stocate în memoria
internă.
• Dacă specificaţi dimensiunea de imprimare, puteţi imprima fotografiile
numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV
Redaţi fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
4
5
Opriţi camera foto şi televizorul.
Selectaţi n “ Ieşire video.
Selectaţi o ieşire de semnal video în funcţie de ţara sau de
regiunea dvs. (pag. 101)
6
Porniţi televizorul şi selectaţi modul de ieşire video
utilizând telecomanda televizorului.
7
8
Porniţi camera foto şi apăsaţi [P].
Vizualizaţi fotografii sau redaţi videoclipuri utilizând
butoanele de pe camera foto.
• În funcţie de modelul de TV, puteţi vedea zgomot digital sau poate să
Conectaţi camera foto la TV utilizând cablul A/V.
Audio
nu apară o parte dintr-o imagine.
• Imaginile pot să nu fie centrate pe ecranul TV, în funcţie de setările
Video
TV.
• Puteţi captura imagini sau înregistra videoclipuri în timp ce camera
foto este conectată la televizor.
Redarea/Editarea 87
Vizualizarea fişierelor pe un TV sau pe un HDTV
Vizualizarea fişierelor pe un HDTV
Puteţi vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate şi
necomprimate la un televizor de înaltă definiţie, cu ajutorul cablului
HDMI opţional. HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
este acceptat de majoritatea televizoarelor HDTV. Pentru detalii,
consultaţi Manual pentru setul HDMI.
1
2
3
4
5
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
6
Porniţi camera foto.
7
Vizualizaţi fişierele utilizând butoanele camerei foto sau o
telecomandă a dispozitivului HDTV.
• Dacă aveţi un HDTV Anynet+ compatibil cu Samsung atunci
HDTV va porni automat şi va afişa ecranul camerei, iar camera
va intra automat în modul Redare.
• Dacă opriţi Anynet+, HDTV nu se opreşte automat.
Selectaţi n “ Dimensiune HDMI.
• Dacă HDTV-ul dvs. suportă profilul Anynet+(CEC), porniţi Anynet+
din meniul de setări ale camerei (pag. 101) pentru a controla camera
şi televizorul cu telecomanda televizorului.
• Anynet+ vă permite să controlaţi cu ajutorul telecomenzii televizorului
toate dispozitivele A/V Samsung conectate.
• Timpul necesar pentru conectarea camerei la HDTV poate varia
în funcţie de tipul cartelei SD sau SDHC folosite. O cartelă SD sau
SDHC mai rapidă nu va determina în mod necesar un transfer HDMI
mai rapid, deoarece principala funcţie a cartelei este de a îmbunătăţi
rata de transfer în timpul fotografierii.
Selectaţi o rezoluţie HDMI. (pag. 101)
Opriţi camera foto şi dispozitivul HDTV.
Conectaţi camera foto la HDTV utilizând cablul HDMI
opţional.
Redarea/Editarea 88
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows.
Transferaţi fişierele în computerul dvs. Windows, editaţi-le cu programul Intelli-studio, şi încărcaţi-le pe o pagină web.
Cerinţe
• Cerinţele sunt doar cu titlul de recomandare. Poate să nu funcţioneze
corect chiar şi atunci când computerul satisface toate cerinţele,
depinzând de starea computerului.
• În cazul în care computerul nu îndeplineşte cerinţele necesare,
este posibil ca videoclipurile să nu fie redate corect sau ca editarea
acestora să dureze mai mult.
• Instalaţi DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza
programul.
• Computerul dvs. trebuie să ruleze Windows XP, Windows Vista, sau
Windows 7 pentru a conecta camera dvs. ca disc amovibil.
Element
Cerinţe
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mare/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz sau mai mare
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB sau mai mult
recomandat)
Sistem de
operare
Windows XP SP2, Windows Vista, sau Windows 7
(ediţii pe 32 biţi)
Capacitate
hard disk
250 MB sau mai mult (1 GB sau mai mult recomandat )
Altele
• Unitate CD-ROM
• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768
pixeli, pe 16 biţi (se recomandă ecran color pe 32 de
biţi, cu o rezoluţie de 1280 X 1024 de pixeli)
• Port USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT sau mai mare/
ATI X1600 sau ulterior
• Microsoft DirectX 9.0c sau mai mare
* Este posibil ca programele să nu funcţioneze corect cu ediţia pe 64 de biţi
a Windows XP, Windows Vista, şi Windows 7.
Redarea/Editarea 89
Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună care rezultă din
folosirea computerelor necalificate, cum ar fi computerele asamblate.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows.
Transferul fişierelor cu programul Intelli-studio
5
Intelli-studio va porni automat în momentul în care veţi conecta
camera foto la computer prin cablul USB.
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera automat şi programul Intellistudio este lansat automat.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare, selectaţi Computer în fereastra
de tip pop-up.
Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un computer
prin cablul USB.
1
2
3
4
6
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi n “ Software PC “ Activat.
Selectaţi un folder de destinaţie în computerul dvs., apoi
selectaţi Da.
• Fişierele noi stocate în cameră vor fi transferate automat în
folderul selectat.
• Dacă nu există fişiere noi în camera foto, fereastra de tip popup pentru salvarea de fişiere noi nu va apărea.
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S) în
camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora
fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Redarea/Editarea 90
Pentru Windows Vista şi Windows 7, selectaţi Run iStudio.exe din fereastra
Auto Play (Redare Automată) pentru a porni Intelli-studio.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows.
Utilizarea programului Intelli-studio
Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redaţi şi să editaţi fişiere. Pentru detalii, selectaţi Help “ Help din bara
programului.
• Pentru a beneficia de mai multe opţiuni, cum ar fi crearea de prezentări cu modele, instalaţi versiunea completă a programului Intelli-studio selectând
•
•
•
•
Web Support “Update Intelli-studio “ Start Update din bara de programe.
Puteţi actualiza firmware-ul camerei foto selectând Web Support “ Upgrade firmware for the connected device din bara de instrumente a programului.
Dacă instalaţi Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectaţi Tool “ Install Intelli-studio on PC.
Nu puteţi edita fişiere direct pe camera foto. Transferaţi fişierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
Intelli-studio acceptă următoarele formate:
- Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
%
$
6
7
#
8
9
@
0
!
Redarea/Editarea 91
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows.
1
Deschideţi meniurile.
Transferarea fişierelor prin conectarea camerei
foto ca disc amovibil
2
Afişaţi fişierele din folderul selectat.
Conectarea camerei foto la computer ca disc amovibil.
3
Treceţi la modul de editare a fotografiilor.
4
Treceţi la modul de editare a videoclipurilor.
5
Treceţi la modul Sharing (Partajare) (pentru a trimite fişiere
prin email sau le puteţi încărca pe site-uri Web, cum ar fi
Flickr sau YouTube)
6
Măriţi sau micşoraţi miniaturile din listă.
1
2
3
4
7
Selectaţi un tip de fişier.
8
Vizualizaţi pe computer fişierele din folderul selectat.
9
Afişaţi sau ascundeţi fişierele din camera foto conectată.
0
Vizualizaţi pe camera foto fişierele din folderul selectat.
!
Vizualizaţi fişierele ca miniaturi sau pe hartă.
@
Răsfoiţi folderele stocate în camera foto.
#
Răsfoiţi folderele stocate în computerul dvs.
$
Treceţi la folderul anterior, respectiv următor.
%
Imprimaţi fişiere, le vizualizaţi pe o hartă, stocaţi fişiere în
My Folder sau înregistraţi feţe.
Nr.
Descriere
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi n “ Software PC “ Dezactivat.
Opriţi camera foto.
Conectaţi camera foto la computer prin cablul USB.
Redarea/Editarea 92
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S) în
camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora
fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Transferul fişierelor pe computerul dvs. cu sistem de operare Windows.
5
Deconectarea camerei foto
(pentru Windows XP)
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte camera foto în mod automat.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare, selectaţi Computer în fereastra
de tip pop-up.
6
De la computer, selectaţi Computerul meu “ Disc
amovibil “ DCIM “100PHOTO.
7
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Cu Windows Vista şi Windows 7, modurile de deconectare ale
camerei sunt similare.
1
Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs.
clipeşte, aşteptaţi până când încetează.
2
Faceţi clic pe
din bara de instrumente din partea
dreaptă jos a ecranului PC-ului.
3
4
Faceţi clic pe mesajul de tip pop-up.
5
Scoateţi cablul USB.
Faceţi clic în caseta cu mesaj care indică deconectarea în
condiţii de siguranţă.
Este posibil ca camera foto să nu poată fi deconectată în siguranţă
atunci când este executat programul Intelli-studio . Terminaţi executarea
programului înainte de a deconecta camera.
Redarea/Editarea 93
Transferarea fişierelor în computerul dvs. Mac.
După ce aţi conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaşte dispozitivul automat. Puteţi transfera fişiere direct de
pe camera foto în computer fără a instala vreun program.
Este acceptată Mac OS 10.4 sau o versiune ulterioară.
1
2
Conectaţi camera foto la un computer Macintosh prin
cablul USB.
Porniţi camera foto.
• Computerul recunoaşte automat camera foto şi va afişa o
pictogramă pentru discul amovibil.
Trebuie să introduceţi capătul cablului cu lumina indicatoare (S) în
camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora
fişierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Dacă setaţi opţiunea USB la Selectare, selectaţi Computer în fereastra
de tip pop-up.
3
4
Faceţi clic dublu pe pictograma pentru discul amovibil.
Glisaţi sau salvaţi fişierele în computerul dvs.
Redarea/Editarea 94
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto cu PictBridge
Imprimaţi fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Configurarea setărilor de imprimare
Selectaţi n “ USB “ Imprimantă.
Apăsaţi [m] pentru a configura setările de imprimare.
Porniţi imprimanta şi conectaţi camera foto la aceasta prin
cablul USB.
Imagini
Dimensiune
Dispunere
Tip
Calitate
Dată
Nume fişier
Ieşire
4
Dacă camera foto este oprită, apăsaţi [POWER] sau [P]
pentru a o porni.
O fotografie
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Imprimare
Opţiune
Descriere
Imagini
Selectaţi dacă se va imprima fotografia curentă sau
toate fotografiile.
• Imprimanta recunoaşte camera foto în mod automat.
Dimensiune
Setaţi dimensiunea de imprimare.
5
Apăsaţi [F/t] pentru a selecta un fişier de imprimat.
Dispunere
Setaţi numărul de fotografii care vor fi imprimate pe o
sigură pagină.
Tip
Setaţi tipul hârtiei.
6
Apăsaţi [o] pentru a imprima.
Calitate
Setaţi calitatea imprimării.
• Începe imprimarea. Apăsaţi [F] pentru a revoca imprimarea.
Dată
Setaţi să imprimaţi data.
Nume fişier
Setaţi pentru a imprima numele fişierului.
Resetare
Resetaţi setările la valorile lor implicite.
• Apăsaţi [m] pentru a seta opţiunile de imprimare.
Consultaţi „Configurarea setărilor de imprimare”.
Este posibil ca anumite opţiuni să nu fie acceptate de unele imprimante.
Redarea/Editarea 95
Setări
Consultaţi opţiunile de configurare a setărilor camerei foto.
Meniul de setări
……………………………………………
Accesarea meniului de setări ……………………………
Sunetul ……………………………………………………
Afişajul ……………………………………………………
Setările ……………………………………………………
97
97
98
98
99
Meniul de setări
Aflaţi cum să configuraţi setările camerei foto.
Accesarea meniului de setări
1
2
3
În modul Fotografiere sau Redare, apăsaţi [m].
Selectaţi un articol.
Mediu
Volum
Sunet de pornire
Selectaţi un meniu.
Volum
Sunet de pornire
Sunet obturator
Mediu
1
Sunet bip
1
Sunet AF
Activat
Dezactivat
1
Sunet obturator
Sunet bip
1
Sunet AF
Activat
Ieşire
4
Ieşire
Dezactivat
Mutare
Selectaţi o opţiune.
Mutare
Volum
Dezactivat
Descriere
Sunet de pornire
Silenţios
Sunet obturator
Mediu
U
Sunet: Setaţi diferite sunete pentru camera foto şi
volumul acestora. (pag. 98)
Sunet bip
Maxim
Y
Ecran: Personalizaţi setările afişajului. (pag. 98)
n
Setări: Personalizaţi setările camerei. (pag. 99)
Opţiune
Sunet AF
Înapoi
5
Setări 97
Activat
Setare
Apăsaţi [m] pentru a reveni la meniul anterior.
Meniul de setări
Sunetul
Afişajul
* Implicit
* Implicit
Element
Descriere
Element
Descriere
Volum
Setaţi volumul oricărui sunet.
(Dezactivat, Silenţios, Mediu*, Maxim)
Descrierea
funcţiilor
Afişaţi o scurtă descriere a unei opţiuni sau a unui
meniu. (Dezactivat, Activat*)
Sunet de pornire
Setaţi sunetul emis de cameră atunci când o
porniţi. (Dezactivat*, 1, 2, 3)
Grilă de linii
Selectaţi un ghid, pentru a vă ajuta să compuneţi o
scenă. (Dezactivat*, 3 X 3, 2 X 2, +, X)
Sunet obturator
Setaţi emiterea unui sunet de către cameră atunci
când apăsaţi butonul declanşator.
(Dezactivat, 1*, 2, 3)
Sunet bip
Setaţi sunetul emis de către cameră atunci când
apăsaţi butonul declanşator. (Dezactivat, 1*, 2, 3)
Sunet AF
Setaţi emiterea unui sunet atunci când apăsaţi
butonul declanşator până la jumătate.
(Dezactivat, Activat*)
Imagine de
pornire
Setaţi o imagine de pornire care să se afişeze
atunci când porniţi camera foto.
• Dezactivat*: Nu se afişează nicio imagine de
pornire.
• Logo: Se afişează o imagine implicită stocată în
memoria internă.
• Imagine utilizator: Afişaţi o imagine
personalizată. (pag. 82)
• Camera foto va salva numai o singură imagine
de utilizator în memoria internă la un moment
dat.
• Dacă selectaţi o fotografie nouă ca imagine de
utilizator sau dacă resetaţi camera foto, camera
foto va şterge imaginea curentă.
Setări 98
Meniul de setări
Setările
* Implicit
Element
Luminozitate
ecran
* Implicit
Element
Descriere
Formataţi memoria internă şi cartela de memorie
(toate fişierele, inclusiv fişierele protejate, vor fi
şterse). (Nu, Da)
Reglaţi luminozitatea ecranului.
(Auto*, Întunecat, Normală, Luminos)
Normală este fixat în modul Redare, chiar dacă aţi
selectat Auto.
Format
Setaţi durata pentru examinarea unei imagini
Vizualizare rapidă realizate înainte de revenirea la modul
Fotografiere. (Dezactivat, 0,5 sec*, 1 sec, 3 sec)
Dacă nu efectuaţi nicio operaţie timp de 30 de
secunde, camera foto trece automat în modul de
economisire a energiei. (Dezactivat*, Activat)
Economisire
energie
Descriere
• În modul de Economisire a energiei, apăsaţi
orice buton în afară de [POWER] pentru a relua
utilizarea camerei foto.
• Chiar dacă nu setaţi modul de economisire
a energiei, ecranul va deveni difuz după 30
secunde de la ultima operaţiune de economisire
a energiei.
Setări 99
Pot apărea erori dacă utilizaţi o cartelă de memorie
formatată de o altă marcă de camere foto, de un cititor
de cartele de memorie sau de un computer. Formataţi
cartelele de memorie în camera foto înainte de a le
utiliza pentru capturarea imaginilor.
Resetare
Resetaţi meniurile şi opţiunile de fotografiere (data
şi ora, limba şi setările pentru ieşirea video nu vor
fi resetate). (Nu, Da)
Language
Setaţi limba de afişare a textului.
Fus orar
Setaţi fusul orar pentru locaţia dvs. Când călătoriţi
în altă ţară, selectaţi Vizită, apoi selectaţi un nou
fus orar. (Acasă*, Vizită)
Data/ora
Setaţi data şi ora şi selectaţi un format pentru dată.
(Dezactivat*, AAAA/LL/ZZ, LL/ZZ/AAAA, ZZ/
LL/AAAA)
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
* Implicit
Element
Setaţi afişarea datei şi orei pe fotografiile captate.
(Dezactivat*, Dată, Data/ora)
Specificaţi modul de denumire a fişierelor.
• Resetare: Setaţi ca numărul de fişiere să
înceapă cu 0001 când introduceţi o nouă
cartelă de memorie, când formataţi o cartelă de
memorie sau când ştergeţi toate fişierele.
• Serie*: Setaţi ca numărul de fişiere să reia
numărul de fişiere anterior când introduceţi
o nouă cartelă de memorie, când formataţi o
cartelă de memorie sau când ştergeţi toate
fişierele.
• Data şi ora se vor afişa cu galben în colţul din
Imprimare
•
•
•
•
dreapta jos al fotografiei.
• Unele modele de imprimantă nu pot imprima
corect data şi ora.
• Dacă selectaţi Text în modul s, camera nu va
afişa data şi ora.
Setaţi camera să se închidă automat dacă nu
efectuaţi nicio operaţiune pentru o anumită
perioadă de timp.
(Dezactivat, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
• Numele implicit al primului folder este
Nr. fişier
Descriere
100PHOTO, iar numele implicit al primului fişier
este SAM_0001.
Numărul fişierelor creşte cu câte o unitate, de la
SAM_0001 la SAM_9999.
Numărul folderelor creşte cu câte o unitate, de la
100PHOTO la 999PHOTO.
Numărul maxim de fişiere care pot fi stocate
într-un folder este 1.000.
Camera foto defineşte numele fişierelor conform
standardului Digital rule for Camera File system
(DCF) . Dacă modificaţi numele fişierelor în
mod intenţionat, camera foto poate să nu redea
fişierele.
Închidere
automată
Setări 100
• Setările dvs. nu se vor schimba la înlocuirea
bateriei.
• Camera nu se va închide automat atunci când se
conectează la un computer sau la imprimantă,
când redaţi o expunere de diapozitive sau
videoclipuri, şi când înregistraţi o notă muzicală.
Meniul de setări
* Implicit
Element
Descriere
Ieşire video
Setaţi ieşirea de semnal video în funcţie de
regiunea dvs.
• NTSC*: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea,
Taiwan, Mexic.
• PAL (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria,
Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda,
Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda,
Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania,
Suedia, Elveţia, Thailanda
Lampă AF
Setaţi aprinderea automată a unei lumini în
locuri întunecate pentru a vă ajuta la focalizare.
(Dezactivat, Activat*)
Anynet+ (HDMICEC)
Setaţi dacă doriţi sau nu să controlaţi camera cu
telecomanda televizorului atunci când o conectaţi
la un HDTV compatibil cu profilul Anynet+(CEC).
• Dezactivat: Vizualizaţi fişiere fără să utilizaţi o
telecomandă HDTV.
• Activat*: Controlaţi camera foto cu o
telecomandă HDTV.
* Implicit
Element
Descriere
Selectaţi rezoluţia fotografiilor când redaţi fişiere pe
un aparat HDTV prin cablul HDMI. (NTSC: 1080i*,
720p, 480p/PAL: 1080i*, 720p, 576p)
Dimensiune
HDMI
• Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluţia
selectată, aparatul HDTV selectează automat
următoarea rezoluţie mică.
• Dacă selectaţi 480p sau 576p, meniurile de
redare şi funcţia Album Inteligent nu vor fi
disponibile când conectaţi camera la un televizor.
USB
Selectaţi modul pe care îl veţi folosi atunci când
conectaţi camera la un computer sau o imprimantă
cu un cablu USB.
• Computer*: Conectaţi camera foto la un
computer pentru a transfera fişiere.
• Imprimantă: Conectaţi camera foto la o
imprimantă pentru a imprima fişiere.
• Selectare: Selectaţi manual modul USB atunci
când conectaţi camera la un dispozitiv.
Software PC
Setaţi pornirea automată a programului
Intelli-studio în momentul în care conectaţi camera
foto la computer. (Dezactivat, Activat*)
Setări 101
Anexe
Obţineţi informaţii despre mesaje de eroare, specificaţii şi
întreţinere.
Mesaje de eroare …………………………………………… 103
Întreţinerea camerei foto ……………………………………
Curăţarea camerei foto …………………………………
Folosirea sau depozitarea camerei foto ………………
Despre cartelele de memorie …………………………
Despre baterie …………………………………………
104
104
105
106
108
Înainte de a contacta un centru de service ……………… 112
Specificaţiile camerei foto ………………………………… 115
Glosar
……………………………………………………… 119
Index ………………………………………………………… 124
Mesaje de eroare
Dacă apar următoarele mesaje de eroare, încercaţi aceste soluţii.
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
Eroare card
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai
introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
Puteţi bloca cartela SD sau SDHC pentru a
preveni ştergerea fişierelor. Deblocaţi cartela
când fotografiaţi.
Card blocat!
Card neacceptat.
Cartela de memorie introdusă nu este suportată
de camera dvs. foto. Introduceţi o cartelă de
memorie SD sau SDHC.
DCF Full Error
Numele fişierelor nu corespund standardului
DCF. Transferaţi fişierele de pe cartela de
memorie pe computer şi formataţi cartela.
Mesaj de eroare
Soluţii propuse
Eroare fişier
Ştergeţi fişierul deteriorat sau contactaţi un
centru de service.
Sistemul de fişiere
nu este acceptat.
Camera dvs. foto nu acceptă structura de fişiere
FAT a cartelei de memorie introduse. Formataţi
cartela de memorie pe cameră.
Baterie descărcată
Introduceţi o baterie încărcată sau reîncărcaţi
bateria.
Memorie plină
Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau
introduceţi o nouă cartelă de memorie.
Nu este fişier
imagine
capturaţi imagini sau introduceţi un card de
memorie care conţine câteva fotografii.
Anexe 103
Întreţinerea camerei foto
Curăţarea camerei foto
Corpul camerei foto
Ştergeţi uşor cu un material moale şi uscat.
Obiectivul şi ecranul camerei foto
Utilizaţi o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful şi ştergeţi
uşor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicaţi
un lichid de curăţare pentru obiective pe o bucată de hârtie de
curăţare şi ştergeţi uşor.
• Nu utilizaţi niciodată benzen, solvenţi sau alcool pentru curăţarea
dispozitivului. Aceste soluţii pot deteriora camera sau pot cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acesteia.
• Nu apăsaţi pe capacul obiectivului şi nu utilizaţi o pensulă cu suflare
pe acesta.
Anexe 104
Întreţinerea camerei foto
Folosirea sau depozitarea camerei foto
Folosirea pe plajă sau pe malul apei
Locuri neadecvate pentru depozitarea camerei
• Evitaţi expunerea camerei foto la temperaturi prea scăzute sau
prea înalte.
• Evitaţi folosirea camerei foto în zone cu umiditate extrem de
crescută, sau cu variaţii mari de umiditate.
• Evitaţi expunerea camerei foto la razele solare directe şi
depozitarea acesteia în locuri cu temperaturi crescute,
neaerisite, ca de exemplu în maşină în timpul verii.
• Protejaţi camera foto şi ecranul de impacturi, de manevrare dură
şi de vibraţii excesive pentru a evita deteriorări importante.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu
praf, murdare, umede sau slab aerisite, pentru a împiedica
deteriorarea pieselor mobile şi a componentelor interne.
• Nu utilizaţi camera foto în apropierea carburanţilor, a
combustibililor sau a substanţelor chimice inflamabile. Nu
depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau
materiale explozive în acelaşi compartiment cu camera foto sau
cu accesoriile acesteia.
• Nu depozitaţi camera în locuri cu naftalină.
• Protejaţi camera foto de nisip şi murdărie atunci când o utilizaţi
pe plajă sau în alte zone similare.
• Camera dvs. foto nu este rezistentă la apă. Nu manipulaţi
bateria, adaptorul sau cartela de memorie cu mâinile ude.
Utilizarea camerei foto cu mâinile ude poate cauza deteriorarea
acesteia.
Depozitarea pentru perioade lungi de timp
• Când depozitaţi camera foto pe o perioadă lungă de timp,
puneţi-o într-un container etanş, împreună cu un material
absorbant, cum ar fi silicagel.
• Scoateţi bateriile din aparat în cazul depozitării pe o perioadă
îndelungată. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot
coroda în timp şi pot cauza deteriorări grave ale camerei foto.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi trebuie
reîncărcate înainte de utilizare.
Folosiţi camera foto cu atenţie în medii umede.
Când mutaţi camera foto dintr-un mediu rece într-unul cald, se
poate forma condens pe lentilă sau componentele interne ale
camerei foto. În acest caz, opriţi camera foto şi aşteptaţi cel
puţin 1 oră. Dacă se formează condens pe cartela de memorie,
scoateţi-o din camera foto şi aşteptaţi până când umezeala se
evaporă înainte de a o reintroduce.
Anexe 105
Întreţinerea camerei foto
Alte precauţii
• Nu balansaţi camera foto ţinând-o de curea. Acest lucru poate
cauza vătămări dvs. sau altor persoane sau deteriorarea camerei
foto.
• Nu vopsiţi camera foto, deoarece vopseaua poate obtura piesele
mobile şi poate împiedica funcţionarea corectă.
• Închideţi camera foto atunci când nu o folosiţi.
• Camera dvs. constă din piese delicate. Evitaţi expunerea camerei
la şocuri.
• Protejaţi ecranul de forţe externe păstrând-o în husă atunci
când nu este folosită. Protejaţi camera foto de zgârieturi ţinînd-o
departe de nisip, obiecte ascuţite sau monede.
• Nu expuneţi obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece
acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza
funcţionarea necorespunzătoare a acestuia.
• Protejaţi obiectivul de amprente şi zgârieturi. Curăţaţi obiectivul
cu un material moale, curat, fără impurităţi.
• În cazul unui impact din exterior, camera foto se poate închide. În
acest mod cartela de memorie este protejată. Porniţi camera foto
pentru a o folosi din nou.
• În timpul utilizării, camera se poate încălzi. Acest lucru
este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de viaţă sau
performanţele camerei foto.
• Când folosiţi camera la temperaturi scăzute, poate dura un timp
până la pornire, culoare se poate modifica temporar, sau pot
apărea imagini fantomă. Aceste condiţii nu derivă din funcţionarea
necorespunzătoare şi se vor corecta de la sine atunci când
camera foto ajunge la temperaturi normale.
• Vopseaua sau metalul din partea exterioară a camerei foto pot
provoca persoanelor cu piele sensibilă alergii, mâncărimi ale pielii,
eczeme sau umflături. Dacă vă confruntaţi cu oricare dintre aceste
simptome, încetaţi imediat să utilizaţi camera foto şi consultaţi un
medic.
• Nu introduceţi obiecte străine în compartimentele, sloturile sau
punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca pagubele
materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie
acoperite de garanţie.
• Nu permiteţi personalului necalificat să efectueze lucrări de
service pentru camera foto şi nu încercaţi să efectuaţi personal
asemenea lucrări. Nicio deteriorare rezultată din lucrările de
service efectuate de personal necalificat nu este acoperită de
garanţie.
Despre cartelele de memorie
Cartele de memorie acceptate
Camera dvs. este compatibilă cu cartele de memorie SD sau SDHC.
Bornă
Comutator de protecţie
la scriere
Etichetă (în partea
din faţă)
Puteţi împiedica ştergerea fişierelor prin utilizarea comutatorului de
protecţie la scriere pe o cartelă SD sau SDHC. Glisaţi comutatorul
în jos pentru blocare sau glisaţi-l în sus pentru deblocare. Deblocaţi
cartela la realizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.
Anexe 106
Întreţinerea camerei foto
Capacitatea cartelei de memorie
Atenţie la folosirea cartelelor de memorie
Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenele sau de
condiţiile de fotografiere. Aceste capacităţi sunt raportate la o
cartelă SD de 1 GB:
Dimensiune Excelentă
F
o
t
o
g
r
a
f
i
i
*
C
l
i
p
u
r
i
v
i
d
e
o
Bună
Normală
30 CPS
15 CPS
140
207
272
-
-
157
231
304
-
-
194
285
372
-
-
185
272
355
-
-
240
351
455
-
-
369
531
682
-
-
802
1.103
1.358
-
-
1.676
2.115
2.433
-
Aprox.
21' 57"
-
-
-
Aprox.
12' 04"
-
-
-
Aprox.
16' 33"
Aprox.
23' 55"
-
-
-
Aprox.
32' 40"
Aprox.
49' 28"
-
-
-
Aprox.
70' 03"
Aprox.
101' 43"
* Timpul de înregistrare disponibil poate varia dacă folosiţi zoom-ul. Au fost
înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală de
înregistrare.
• Introduceţi o cartelă de memorie în direcţia corectă. Dacă
introduceţi cartela de memorie în direcţia incorectă, este posibil
să deterioraţi camera foto sau cartela de memorie.
• Nu utilizaţi cartele de memorie formatate de alte camere foto
sau de un computer. Reformataţi cartela de memorie cu camera
dvs. foto.
• Opriţi camera foto când introduceţi sau când scoateţi cartela de
memorie.
• Nu scoateţi cartela de memorie şi nu opriţi camera foto în timp
ce indicatorul luminează intermitent, deoarece în acest fel se pot
pierde date.
• După expirarea duratei de funcţionare a unei cartele de
memorie, nu mai puteţi stoca fotografii pe aceasta. Utilizaţi o
cartelă de memorie nouă.
• Nu îndoiţi cartelele de memorie, nu le lăsaţi să cadă şi nu le
supuneţi la impact sau presiune.
• Evitaţi depozitarea cartelei în apropierea câmpurilor magnetice
puternice.
• Evitaţi folosirea sau păstrarea cartelelor de memorie în zone
cu temperaturi înalte, cu umiditate ridicată sau cu substanţe
corozive.
• Evitaţi contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau
substanţe străine. În cazul în care cartela de memorie este
murdară, ştergeţi-o cu o cârpă moale înainte de a o introduce în
camera foto.
• Protejaţi cartelele de memorie şi sloturile acestora de lichide,
praf sau substanţe străine. În caz contrar, cartelele de memorie
sau camera foto pot funcţiona necorespunzător.
Anexe 107
Întreţinerea camerei foto
• Când transportaţi o cartelă de memorie, utilizaţi o husă pentru a
o proteja de descărcările electrostatice.
• Transferaţi datele importante pe alte suporturi, cum ar fi un hard
disk, un CD sau un DVD
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, cartela de
memorie se poate încălzi. Este normal şi nu indică funcţionarea
necorespunzătoare.
Durată de viaţă a bateriei
Timp mediu de fotografiere / Condiţii de testare(când bateria este
Număr de fotografii
complet încărcată)
Durata bateriei a fost măsurată în
următoarele condiţii: în modul p , în
, Calitate fină,
întuneric, rezoluţie
OIS activat.
Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.
Fotografii
Aproximativ
110 min/
Aproximativ
220 fotografii
Despre baterie
Specificaţii baterie
Descriere
Model
SLB-10A
Tip
Baterie litiu-ion
Capacitate celulă
1030 mAh
Tensiune
3,7 V
Durată de încărcare*
(când camera foto este oprită)
Aproximativ 150 min
2. Setaţi opţiunea pentru bliţ la
Dezactivat, faceţi o singură fotografie
şi măriţi sau micşoraţi.
3. Parcurgeţi paşii 1 şi 2 timp de 30 de
secunde şi repetaţi timp de 5 minute.
Apoi, opriţi camera foto timp de
1 minut.
Utilizaţi numai baterii omologate de Samsung.
Specificaţii
1. Setaţi opţiunea pentru bliţ la Auxiliar,
faceţi o singură fotografie şi măriţi sau
micşoraţi.
4. Repetaţi paşii 1-3.
Aproximativ
Videoclipuri
100 min
Înregistraţi videoclipurile la
1280 X 720 HQ rezoluţie şi 30 CPS.
• Cifrele menţionate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung şi pot
varia în funcţie de utilizarea propriu zisă.
• Au fost înregistrate câteva videoclipuri succesiv, pentru a stabili durata totală
de înregistrare.
* Încărcarea bateriei prin conectarea acesteia la computer poate dura mai
mult.
Anexe 108
Întreţinerea camerei foto
Precauţii la folosirea bateriei
Mesaj pentru baterie descărcată
Când bateria s-a descărcat complet, pictograma bateriei se
colorează în roşu şi apare mesajul "Baterie descărcată".
Observaţii referitoare la folosirea bateriei
• Evitaţi expunerea bateriilor sau a cartelelor de memorie la
temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 ºC/32 ºF
sau peste 40 ºC/104 ºF). Temperaturile extreme pot reduce
capacitatea de încărcare a bateriilor şi pot cauza funcţionarea
necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
• Când folosiţi camera pentru o perioadă îndelungată, zona din
jurul camerei bateriei se poate încălzi. Aceasta nu va afecta
folosirea normală a camerei foto.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.
• La temperaturi sub 0 ºC/32 ºF, capacitatea şi durata bateriei pot
scădea.
• Capacitatea bateriei poate scădea la temperaturi joase dar
revine la normal la temperaturi mai blânde.
Protejaţi bateriile, încărcătoarele şi cartelele de memorie
împotriva deteriorărilor
Evitaţi contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest
lucru poate crea o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi
poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia
şi pot provoca un incendiu sau un şoc electric.
Observaţii referitoare la încărcarea bateriei
• Dacă lumina indicatoare este stinsă, asiguraţi-vă că bateria este
introdusă corect.
• Dacă camera foto este pornită în timpul încărcării, bateria nu
se va încărca complet. Opriţi camera foto înainte de încărcarea
bateriei.
• Nu utilizaţi camera foto în timpul încărcării bateriei. Acest lucru
poate cauza incendii sau şocuri electrice.
• Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l scoate din priză,
puteţi provoca un incendiu sau şocuri electrice.
• Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru a porni camera după
încărcarea bateriei.
• Dacă conectaţi camera la o sursă de alimentare externă în timp
ce bateria este descărcată, folosirea unor funcţii care necesită
multă energie va provoca închiderea camerei. Pentru a folosi
camera normal, reîncărcaţi bateria.
Anexe 109
Întreţinerea camerei foto
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid
bateria. Încărcaţi bateria până când lumina indicatoare devine
verde.
• Dacă lumina indicatoare clipeşte şi este portocalie sau nu este
aprinsă, reconectaţi cablul sau scoateţi bateria şi introduceţi-o
din nou.
• Dacă încărcaţi bateria când cablul este supraîncălzit sau când
temperatura este prea ridicată, lumina indicatoare poate deveni
portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răceşte.
• Supraîncărcarea bateriilor poate reduce durata de viaţă a
acestora. După finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de la
camera foto.
• Nu îndoiţi şi nu plasaţi obiecte grele pe cablul de c.a. Acest lucru
poate cauza deteriorarea cablului.
Manevraţi şi aruncaţi bateriile şi încărcătoarele cu grijă
• Nu aruncaţi bateriile în foc. Respectaţi toate reglementările
locale când aruncaţi la deşeuri bateriile uzate.
• Nu plasaţi niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în
dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite
sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
Observaţii referitoare la încărcare când camera foto este
conectată la un computer
• Utilizaţi numai cablul USB furnizat.
• Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
- utilizaţi un hub USB
- alte dispozitive USB sunt conectate la computer
- conectaţi cablul la portul din partea frontală a computerului
- portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la
ieşire (5 V, 500 mA)
Anexe 110
Întreţinerea camerei foto
• Nu dezasamblaţi şi nu perforaţi bateria cu obiecte
ascuţite.
• Evitaţi expunerea bateriei la presiuni ridicate sau la forţe
de zdrobire.
• Evitaţi expunerea bateriei la impact puternic, precum
căderea din locaţii aflate la înălţime.
• Nu expuneţi bateria la temperaturi de 60 °C (140 °F) sau
superioare.
• Nu permiteţi bateriei să intre în contact cu umezeală sau
cu lichide.
• Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, precum
lumina solară, foc sau similar.
Manipularea inadecvată sau neglijentă a bateriei se
poate solda cu vătămări corporale sau cu deces. Pentru
siguranţa dvs., urmaţi aceste instrucţiuni de manipulare
corectă a bateriei:
• Bateria se poate aprinde sau poate exploda dacă este
incorect manipulată. Dacă sesizaţi deformări, fisuri sau
alte anomalii la baterie, întrerupeţi imediat utilizarea
bateriei şi contactaţi un centru de service.
• Utilizaţi numai încărcătoare şi adaptoare autentice,
recomandate de producător şi încărcaţi bateria numai prin
metoda descrisă în acest manual al utilizatorului.
• Nu amplasaţi bateria lângă dispozitive de încălzire şi nu o
expuneţi la medii excesiv de calde, precum interiorul unui
vehicul închis pe timp de vară.
• Nu introduceţi bateria într-un cuptor cu microunde.
• Evitaţi depozitarea sau utilizarea bateriei în locaţii cu
temperatură şi umiditate ridicată, precum saune sau
cabine de duş.
• Nu amplasaţi dispozitivul pe suprafeţe inflamabile, precum
lenjerie de pat, covoare sau pături electrice, pentru o
perioadă îndelungată de timp.
• Când dispozitivul este pornit, nu-l lăsaţi timp îndelungat în
spaţii închise.
• Nu permiteţi intrarea în contact a bornelor bateriei cu
obiecte metalice, precum coliere, monezi, chei sau
ceasuri.
• Utilizaţi numai baterii de schimb litiu-ion autentice,
recomandate de producător.
Instrucţiuni de evacuare la deşeuri
• Evacuaţi cu grijă bateria la deşeuri.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Regulamentele privind evacuarea la deşeuri pot varia în
funcţie de ţară sau regiune. Evacuaţi bateriile la deşeuri
conform cu regulamentele locale şi federale.
Instrucţiuni de încărcare a bateriei
Încărcaţi bateria utilizând numai metoda descrisă în
acest manual al utilizatorului. Bateria se poate aprinde
sau poate exploda dacă este incorect încărcată.
Anexe 111
Înainte de a contacta un centru de service
Dacă aveţi probleme cu camera foto, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă aţi încercat
soluţiile sugerate, dar aveţi în continuare probleme cu dispozitivul, contactaţi distribuitorul local sau centrul de service.
Când predaţi camera la un centru de service, predaţi şi celelalte componente care ar fi putut contribui la defecţiune, precum cardul de memorie şi bateria.
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
Camera foto nu
porneşte
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă.
• Asiguraţi-vă că bateria este introdusă
corect. (pag. 16)
• Încărcaţi bateria.
Camera foto se opreşte
brusc
• Încărcaţi bateria.
• Camera foto poate fi în modul de
economisire a energiei. (pag. 99)
• Camera foto se poate opri pentru a
împiedica deteriorarea cartelei de
memorie din cauza unui impact. Reporniţi
camera foto.
• Nu mai este spaţiu suficient pe cartela de
memorie. Ştergeţi fişierele care nu sunt
necesare sau introduceţi o nouă cartelă.
• Formataţi cartela de memorie.
Nu puteţi face fotografii • Cartela de memorie este defectă.
Cumpăraţi o cartelă de memorie nouă.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Încărcaţi bateria.
• Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateria.
Bateria camerei foto se
descarcă rapid
• Este posibil ca bateria să se descarce
rapid la temperaturi scăzute (sub 0 °C/
32 ºF). Păstraţi bateria caldă
introducând-o în buzunar.
• Utilizarea bliţului sau înregistrarea
videoclipurilor descarcă rapid bateria.
Reîncărcaţi, dacă este nevoie.
• Bateriile sunt elemente consumabile,
care trebuie înlocuite în timp. Cumpăraţi
o baterie nouă dacă durata de viaţă a
bateriei se reduce rapid.
Soluţii propuse
Camera foto se
blochează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Camera foto se
încălzeşte
În timpul utilizării, camera se poate încălzi.
Acest lucru este normal şi nu ar trebui să
afecteze durata de viaţă sau performanţele
camerei foto.
Bliţul nu funcţionează
• Este posibil ca opţiunea pentru bliţ să fie
setată la Dezactivat. (pag. 49)
• Nu puteţi utiliza bliţul în unele moduri.
Anexe 112
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Situaţie
Soluţii propuse
Fotografia este neclară
• Asiguraţi-vă că opţiunea pentru focalizare
setată este potrivită pentru fotografii în
prim plan. (pag. 52)
• Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În
caz contrar, curăţaţi obiectivul. (pag. 104)
• Asiguraţi-vă că subiectul se află în aria de
acoperire a bliţului. (pag. 116)
Culorile din fotografie
nu corespund celor din
scena reală
O balanţă de alb incorectă poate crea
o culoare nerealistă. Selectaţi opţiunea
corespunzătoare pentru balanţa de alb, care
să se potrivească sursei de lumină. (pag. 63)
Fotografia este prea
luminoasă
Fotografia este supraexpusă.
• Opriţi bliţul. (pag. 49)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 51)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 61)
Fotografia este prea
întunecată
Fotografia este subexpusă.
• Activaţi bliţul. (pag. 49)
• Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 51)
• Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 61)
Este posibil ca bliţul să se declanşeze
Bliţul se declanşează pe
datorită electricităţii statice. Camera foto nu
neaşteptate
funcţionează necorespunzător.
Data şi ora sunt
incorecte
Setaţi data şi ora în setările de afişare.
(pag. 99)
Ecranul sau butoanele
nu funcţionează
Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou.
Ecranul camerei foto
răspunde insuficient.
Dacă utilizaţi camera foto la temperaturi
foarte scăzute, se poate produce
decolorarea sau funcţionarea
necorespunzătoare a ecranului camerei foto.
Pentru o performanţă mai bună a ecranului,
utilizaţi camera foto la temperaturi moderate.
Cartela de memorie
conţine o eroare
• Opriţi camera foto şi apoi porniţi-o din
nou.
• Scoateţi cartela de memorie şi mai
introduceţi-o o dată.
• Formataţi cartela de memorie.
A se vedea “Atenţie la folosirea cartelelor de
memorie” pentru mai multe detalii.
(pag. 107)
Nu poate reda fişiere
Dacă modificaţi numele unui fişier, este
posibil ca acest fişier sa nu fie redat de
camera foto (numele fişierului trebuie să
respecte standardul DCF). Dacă întâlniţi
această situaţie, redaţi fişierele pe computer.
Anexe 113
Înainte de a contacta un centru de service
Situaţie
Soluţii propuse
Televizorul nu afişează
fotografiile
• Asiguraţi-vă că această cameră foto este
conectată corect la TV prin cablul A/V.
• Asiguraţi-vă că această cartelă de
memorie conţine fotografii.
Computerul dvs. nu
recunoaşte camera.
• Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul
USB.
• Asiguraţi-vă că aţi pornit camera foto.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi un sistem de
operare acceptat.
Computerul
deconectează
camera foto în timpul
transferului de fişiere
Transmiterea de fişiere poate fi întreruptă de
electricitatea statică. Deconectaţi cablul USB
şi conectaţi-l din nou.
Computerul nu poate
reda videoclipuri
Videoclipurile nu pot fi redate de unele
programe de redare a acestora. Pentru a
reda fişierele video capturate cu ajutorul
camerei foto, instalaţi şi utilizaţi programul
Intelli-studio pe computerul dvs. (pag. 90)
Situaţie
Soluţii propuse
Intelli-studio nu
funcţionează corect
• Opriţi programul Intelli-studio şi reporniţi-l.
• Nu puteţi utiliza Intelli-studio pe
computerele Macintosh.
• Asiguraţi-vă că Software PC este setat la
Activat în meniul de setări. (pag. 101)
• În funcţie de specificaţiile şi mediul
computerului dvs., programul poate să nu
fie lansat automat. În acest caz, faceţi clic
pe start “ Computerul meu “ Intellistudio “ iStudio.exe pe computer.
Anexe 114
Specificaţiile camerei foto
Senzor imagine
Tip
1/2,33" (Aproximativ 7,76 mm) CCD
Număr efectiv de
pixeli
Aproximativ 14,2 mega-pixeli
Număr total de
pixeli
Aproximativ 16,4 mega-pixeli
Obiectiv
Distanţă focală
Interval F-stop
F3.2 (W)-F5.8 (T)
• Mod imagine statică: 1,0X-18,0X
(Zoom optic X Zoom digital: 72,0X,
Zoom Inteligent X Zoom Digital: 72,0X)
• Mod Redare: 1,0X-8,4X
Ecran
Tip
LCD TFT
Caracteristică
3,0" (7,62 cm) QVGA (230K)
Focalizare
Tip
Interval
Larg (W)
Tele (T)
80 cm-infinity
350 cm-infinity
180 cm-350 cm
Macro
5 cm-80 cm
Auto macro
5 cm-infinity
180 cm-infinity
Focalizare
manuală
5 cm-infinity
180 cm-infinity
Viteză obturator
Lentile Schneider-KREUZNACH f = 4,0 mm72,0 mm (echivalent film 35 mm : 24-432 mm)
Zoom digital
Normal (AF)
•
•
•
•
•
Auto: 1/8 – 1/2.000 sec.
Program: 1 – 1/2.000 sec.
Manual: 16 – 1/2.000 sec.
Noapte: 8 – 1/2.000 sec.
Artificii: 2 sec.
Expunere
Controlaţi
AE program, Reglare manuală apertură
Mod de măsurare
Multi, Punct, Centrat, Identificare faţă
Compensare
±2EV (1/3 Pas VE)
ISO
Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200
TTL auto focalizare (AF multiplă, AF centru,
Selecţie AF, Focalizare manuală, Detectare faţă,
AF de urmărire, Detectare inteligentă faţă)
Anexe 115
Specificaţiile camerei foto
Bliţ
Imprimare dată
Mod
Auto, Ochi roşii, Auxiliar, Sincronizare lentă, Dezactivat,
Corector efect ochi roşii
Interval
• Lăţime: 0,3 m-3,6 m (ISO Auto)
• Tele: 0,5 m-2 m (ISO Auto)
Timp de
reîncărcare
Aproximativ 4 sec.
Data/ora, Dată, Dezactivat
Fotografiere
• Moduri: Smart Auto (Portret, Portret în condiţii
Fotografii
‫‏‬Reducere mişcare
DUAL IS [Stabilizare optică a imaginii (OIS) + Stabilizare Digitală a Imaginii
(DIS)]
Efect
• Moduri: Detectare scenă inteligentă (Peisaj,
• Filtru inteligent: Dezactivat, Miniatură, Întunecare
Modul Fotografiere
Modul Filmare
Videoclipuri
de noapte, Portret în contre-jour, Noapte, Fundal
luminos, Peisaj, Alb, Verde natural, Cer senin,
Sunset Sky, Macro, Text macro, Culori Macro,
Trepied, Action, Artificii), Program, Prioritate
apertură, Prioritate obturator, Manual, DUAL IS,
Scenă (Fotografie portret, Noapte, Peisaj, Text,
Apus, Răsărit, Fundal luminos, Plajă/zăpadă), Film
• Acţionare: Singular, Continuu, Captură mişcare, AEB
• Temporizator: 10 sec, 2 sec
Cer senin, Verde natural, Sunset Sky), Film
colţuri, Focalizare Fină, Film Vechi 1, Film Vechi 2,
Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Fără ceaţă, Clasic,
Retro, Negativ, Personalizare RGB
• Ajustare imagine: Claritate, Contrast, Saturaţie
• Format: MP4 (H.264)(Timp maxim de înregistrare:
20 min)
• Dimensiune: 1280 X 720 HQ Bună, 1280 X 720
Filtru inteligent: Dezactivat, Efect Paletă 1, Efect Paletă
2, Efect Paletă 3, Efect Paletă 4, Miniatură, Întunecare
colţuri, Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Fără ceaţă,
Clasic, Retro, Negativ, Personalizare RGB
Videoclipuri
Balans de alb
Normală, 640 X 480 Normală, 320 X 240 Normală
• Frame Rate (Frecvenţă cadre): 30 CPS, 15 CPS
• Sunet Viu: Sunet Viu Pornit, Sunet Viu Oprit,
Fără sunet
• OIS: Activat, Dezactivat
• Editare videoclipuri (inclusă): Pauză în timpul
înregistrării, Captare imagine fixă, Ajustare timp
Balans de alb automat, Lumină naturală, Înnorat, Fluorescent_H,
Fluorescent_L, Tungsten, Parametri personalizare, Temp. culorii
Anexe 116
Specificaţiile camerei foto
Redare
Tip
Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de
diapozitive cu muzică şi efecte, Clip video,Album
inteligent*
* Categorie Album inteligent: Tip, Dată, Culoare,
Săptămână, Faţă
Editare
Redimensionare, Rotire, Ajustare imagine, Filtru
inteligent, Ajustare
Format fişier
• DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Imagine static: JPEG (DCF)
• Clip video: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264,
Audio: AAC)
• Fişier audio: WAV
Pentru SD de 1 GB: Număr de fotografii
Excelentă
Bună
Normală
4320 X 3240
140
207
272
4320 X 2880
157
231
304
3648 X 2736
194
285
372
4320 X 2432
185
272
355
3264 X 2448
240
351
455
Înregistrare voce
2592 X 1944
369
531
682
• Înregistrare voce (Maximum 10 ore)
• Notă vocală în fotografie (Maximum 10 sec.)
1920 X 1080
802
1.103
1.358
1024 X 768
1.676
2.115
2.433
• Ajustare imagine: Corector efect ochi roşii, Retuşare
Efect
faţă, Luminozitate, Contrast, Saturaţie, Adăugare
zgomot
• Filtru inteligent: Dezactivat, Miniatură, Întunecare
colţuri, Focalizare Fină, Film Vechi 1, Film Vechi 2,
Semiton, Schiţă, Ochi de peşte, Fără ceaţă, Clasic,
Retro, Negativ, Personalizare RGB
Dimensiune
imagine
Stocare
Aceste cifre sunt măsurate în condiţii standard
Samsung şi pot varia în funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de setările camerei.
• Memorie internă: Aproximativ 23 MB
• Memorie externă (Opţională):
Suport
cartelă SD (până la 4 GB garantat),
cartelă SDHC (până la 8 GB garantat)
Capacitatea memoriei interne ar putea să nu
corespundă acestor specificaţii.
Anexe 117
Specificaţiile camerei foto
Interfaţă
Conector de ieşire
digitală
Temperatură de funcţionare
USB 2.0
Umiditate de funcţionare
Intrare/ieşire audio Difuzor intern (Mono), Microfon (Stereo)
Ieşire video
• A/V: NTSC, PAL (selectabil)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare
de c.c.
20 pin, 4,4 V
5-85 %
Software
Intelli-studio
Sursă de alimentare
Baterie
reîncărcabilă
0-40 °C
Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii
performanţelor.
Baterie Litiu-ion (SLB-10A, 1030 mAh)
Sursa de alimentare poate varia în funcţie de regiunea în care vă aflaţi.
Dimensiuni (l X Î X A)
105,0 X 58,9 X 24,9 mm (fără protuberanţe)
Greutate
200 g (fără baterie şi cartelă de memorie)
Anexe 118
Glosar
AEB (Funcţie de expunere automată)
Această opţiune captează automat câteva imagini la expuneri
diferite pentru a facilita captarea unei imagini cu expunere corectă.
AF (Focalizare automată)
Un sistem ce focalizează automat obiectivul camerei foto pe
subiect. Camera foto foloseşte contrastul pentru a focaliza
automat.
Apertură
Apertura controlează cantitatea de lumină care ajunge la senzorul
camerei foto.
Mişcarea camerei (Neclaritate)
În cazul în care camera foto este mişcată în timp ce obturatorul
este deschis, întreaga imagine poate apărea neclară. Acest lucru
se întâmplă deseori atunci când viteza obturatorului este mică.
Preveniţi mişcarea camerei foto mărind sensibilitatea acesteia,
utilizând bliţul sau o viteză mai mare a obturatorului. Alternativ,
folosiţi un trepied, funcţia DIS sau OIS pentru a stabiliza camera
foto.
Compoziţie
Compoziţia în fotografie înseamnă aranjarea obiectelor într-o
fotografie. De obicei, respectarea regulilor terţilor duce la o
compoziţie bună.
DCF (Reguli de proiectare pentru sistemul de fişiere al camerei
foto)
O specificaţie pentru definirea formatului fişierelor şi sistemului de
fişiere pentru camerele foto digitale create de Japan Electronics
and Information Technology Industries Association (JEITA).
Adâncimea câmpului
Distanţa dintre cel mai apropiat şi cel mai îndepărtat punct ce
poate fi focalizat în mod acceptabil într-o fotografie. Adâncimea
câmpului variază în funcţie de apertura obiectivului, distanţa focală
şi distanţa de la camera foto la subiect. De exemplu, selectarea
unei aperturi mai mici va mări adâncimea câmpului şi va face
neclar fundalul unei compoziţii.
Zoom digital
Opţiune care măreşte în mod artificial nivelul de zoom disponibil
împrenă cu obiectivul zoom (zoom optic). Atunci când utilizaţi
zoom-ul digital, calitatea imaginii se deteriorează pe măsură ce
mărirea creşte.
DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare)
Un format pentru transcrierea informaţiilor de imprimare, cum
ar fi imaginile selectate şi numărul de imprimări, pe o cartelă de
memorie. Imprimantele compatibile cu DPOF, uneori disponibile în
magazinele de fotografie, pot citi informaţiile de pe cartelă pentru
imprimarea convenabilă.
Anexe 119
Glosar
EV (Valoare de expunere)
Toate combinaţiile de viteză ale obturatorului camerei foto şi
aperturii obiectivului ce au ca rezultat aceeaşi expunere.
Compensare EV
Această opţiune permite ajustarea rapidă a valorii de expunere
măsurată de camera foto, în creşteri limitate, pentru a îmbunătăţi
expunerea fotografiilor dvs. Setaţi compensarea EV la -1.0 EV
pentru a regla valoarea cu un grad mai întunecată şi 1.0 EV cu un
grad mai luminoasă.
Exif (Format preschimbabil al fişierelor de imagini)
O specificaţie pentru a defini formatul unui fişier de imagine pentru
camerele foto digitale create de Japan Electronic Industries
Development Association (JEIDA).
Expunere
Cantitatea de lumină permisă să ajungă la senzorul camerei
foto. Expunerea este controlată de combinaţia dintre viteza
obturatorului, valoarea aperturii şi sensibilitatea ISO.
Bliţ
O lumină rapidă care ajută la crearea unei expuneri
corespunzătoare în condiţii de lumină scăzută.
Distanţă focală
Distanţa dintre mijlocul obiectivului şi punctul său focal (în
milimetri). Distanţele focale mai lungi determină restrângerea
unghiurilor de vedere, iar subiectul este mărit. Distanţele focale
mai scurte determină lărgirea unghiurilor de vedere.
Histogramă
O reprezentare grafică a luminozităţii unei imagini. Axa orizontală
reprezintă luminozitatea, iar axa verticală reprezintă numărul de
pixeli. Punctele mari din partea stângă (prea întunecat) şi din
partea dreaptă (prea luminos) de pe histogramă indică o fotografie
care a fost expusă în mod necorespunzător.
H.264/MPEG-4
Un format video de înaltă comprimare stabilit de organizaţiile de
standard internaţional ISO-IEC şi ITU-T. Acest codec este capabil
să ofere calitate video bună la rate scăzute de biţi, creat de Joint
Video Team (JVT).
Senzor imagine
Partea fizică a unei camere foto digitale ce conţine un fotosit
pentru fiecare pixel din imagine. Fiecare fotosit înregistrează
luminozitatea ce ajunge la acesta în timpul expunerii. Tipurile
frecvente de senzori sunt: CCD (Dispozitiv cuplat la încărcare) şi
CMOS (Semiconductor complementar metal-oxid).
Anexe 120
Glosar
Sensibilitate ISO
Sensibilitatea aparatului foto la lumină în baza vitezei de film
echivalent utilizat într-o cameră de filmat. La setări mai mari a
sensibilităţii ISO, camera foto utilizează o viteză mai mare a
obturatorului, ce poate reduce neclaritatea cauzată de mişcarea
camerei foto şi de lumina scăzută. Cu toate acestea, imaginile cu
sensibilitate ridicată sunt mai sensibile la zgomot.
Măsurare
Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care camera foto
măsoară cantitatea de lumină pentru a seta expunerea.
MJPEG (JPEG de mişcare)
Format video comprimat ca imagine JPEG.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
O metodă de comprimare cu pierderi pentru imaginile digitale.
Imaginile JPEG sunt comprimate pentru a reduce dimensiunea
totală a fişierului, cu deteriorarea minimă a rezoluţiei imaginii.
Zgomot
Pixeli interpretaţi greşit într-o imagine digitală, ce pot apărea ca
pixeli luminoşi deplasaţi sau aleatorii. Zgomotul se produce de
obicei atunci când fotografiile sunt captate cu sensibilitate ridicată
sau când sensibilitatea este setată automat într-un loc întunecat.
LCD (Ecran cu cristale lichide)
Ecran vizual utilizat frecvent în aparatele electornice de consum.
Acest ecran are nevoie de o lumină de fundal separată, cum ar fi
CCFL sau LED-uri, pentru a reproduce culorile.
Zoom optic
Acesta este un zoom general care măreşte imaginile prin obiectiv
şi nu deteriorează calitatea imaginilor.
Macro
Această opţiune vă permite să captaţi fotografii în prim-plan a
obiectelor foarte mici. Atunci când folosiţi funcţia macro, camera
foto poate menţine o focalizare exactă pe obiectele mici la o cotă
aproape de dimensiunea reală (1:1).
Calitate
Exprimare a gradului de comprimare utilizat pentru o imagine
digitală. Imaginile de calitate superioară au un grad de
comprimare scăzut, ceea ce de obicei presupune o dimensiune
mai mare a fişierului.
Anexe 121
Glosar
Rezoluţie
Numărul de pixeli prezenţi într-o imagine digitală. Imaginile cu
rezoluţie ridicată conţin mai mulţi pixeli şi de obicei prezintă mai
multe detalii decât imaginile cu rezoluţie scăzută.
Viteză obturator
Viteza declanşatorului se referă la timpul necesar deschiderii
şi închiderii declanşatorului, şi este un factor important în
luminozitatea unei fotografii, controlând cantitatea de lumină care
trece prin apertură înainte să ajungă la senzorul de imagine.
O viteză mai mare a obturatorului oferă un timp mai mic de
pătrundere a luminii, fotografia devine mai întunecată şi captează
mai uşor subiecţii în mişcare.
Întunecare colţuri
Reducerea luminozităţii unei imagini sau saturaţia pe margini
(exterioare) în comparaţie cu centrul imaginii. Întunecarea în
colţuri poate fi utilă pentru subiecţii poziţionaţi în centrul imaginii.
Balans de alb (balans de culoare)
Ajustarea intensităţii culorilor (în general culorile primare: roşu,
verde şi albastru) dintr-o imagine. Scopul ajustării balansului
de alb sau de culaore este acela de a reda corect culorile într-o
imagine.
Anexe 122
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme
de colectare selectivă)
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui
produs
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că
produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB)
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul
duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să
separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în
mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul
care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale
unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să
consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs
şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri comerciale.
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe
ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.
Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că
bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt
eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri
şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
PlanetFirst reprezintă angajamentul Samsung
Electronics faţă de dezvoltarea susţinută şi faţă de
responsabilitatea socială prin afaceri şi activităţi de
management axate pe protecţia mediului.
Anexe 123
Index
A
B
C
D
Accesorii opţionale 13
Balans de alb 63
Calitate imagine 47
Data & Ora 99
Ajustare imagine
Baterie
Capturarea unei imagini din
videoclip 80
Deconectarea camerei
foto 93
Captură mişcare 66
Despachetarea 13
Cartelă de memorie
Detectare clipire 58
Adăugare zgomot 85
Claritate 70
Contrast
Mod Fotografiere 70
Modul Redare 85
Luminozitate
Mod Fotografiere 61
Modul Redare 85
Ochi roşii 84
Saturation
Modul Redare 85
Album inteligent 74
Atenţie 109
Introduceţi 16
încărcare 17
Bliţ
Atenţie 107
Lntroduceţi 16
Auto 49
Auxiliar 50
Corecţie efect ochi roşii 50
Dezactivat 49
Lntensitate 50
Ochi roşii 50
Sincronizare redusă 50
Centru de service 112
Conectarea la computer
Butoanelor utilizatorului 24
Apăsaţi până la jumătate pe
[Declanşator] 29
Buton declanşator 14
Buton Meniu 15
Buton pentru funcţii 15
Buton Pornire 14
Buton Redare 15
Dimensiune HDMI 101
Claritate 70
Anynet+ 101
Autoportret 57
Detectare Faţă 56
Mac 94
Windows 89
Contrast
Mod Fotografiere 70
Modul Redare 85
Curăţare
Afişaj 104
Corpul camerei foto 104
Obiectiv 104
Anexe 124
E
Editarea fotografiilor 82
Editare videoclipuri
Capturare 80
Organizare 79
Expunere 61
Expunere de diapozitive 78
Index
F
Filtru Inteligent
H
L
Mărire 77
HDTV 88
Lampă AF 101
Mesaje de eroare 103
Linii de grilă 98
Miniaturi 75
Lumină de asistenţă AF
Mod de măsurare
Mod Fotografiere 67
Modul Redare 83
Formatare 99
Format comandă de
imprimare digitală (DPOF) 86
Fotografiere portrete
Autoportret 57
Corecţie ochi roşii 50
Detectare clipire 58
Detectare Faţă 56
Fotografiere zâmbet 57
Identificare faţă inteligentă 58
Modul Fotografie cu opţiune
de înfrumuseţare 34
Ochi roşii 50
I
locaţia 14
Ieşire video 101
Lumină de asistenţă
pentru AF
Imagine de pornire 98
Setările 101
Imprimare 100
Luminozitate
Imprimarea fotografiilor 95
Mod Fotografiere 61
Modul Redare 85
Indicator luminos pentru
stare 15
Luminozitate ecran 99
Intelli-studio 91
M
Încărcare 17
Funcţie de expunere
automată (AEB) 66
Înregistrare
Mod DUAL IS 40
Mod Economisire energie 99
Mod Manual 39
Mod Prioritate apertură 38
Mod Prioritate declanşator 38
Î
Fotografiere zâmbet 57
Centrat 62
Multi 62
Punct 62
Macro
Auto macro 53
Focalizare manuală 53
Macro 53
Fotografiere 41
Redare 79
Întreţinerea camerei foto 104
Anexe 125
Mod Recunoaştere inteligentă
automată 32
Modul Detectare scenă
inteligentă 43
Modul Film 41
Index
Modul Fotografie cu opţiune
de înfrumuseţare 34
Modul Program 36
Modul Redare 72
Modul Scenă 34
Moduri de impuls
Captură mişcare 66
Continuu 66
Funcţie de expunere
automată 66
P
S
PictBridge 95
Saturaţie
Pictograme
Mod Fotografiere 20
Modul Redare 72
înregistrare 44
Redare 80
Sensibilitate ISO 51
Setare oră 18
Protejarea fişierelor 76
Setări 99
Punct de montare a
trepiedului 14
Setări fus orar 18, 99
Resetare 99
Retuşarea feţelor
O
Ochi roşii
Mod Fotografiere 49
Modul Redare 84
Selector de moduri 15
Port USB 14
R
Mod Fotografiere 34
Modul Redare 84
Clasarea 73
înregistrare 59
ştergere 74
Mod Fotografiere 70
Modul Redare 85
Port A/V 14
N
Notă vocală
Steaua mea
Setările de sunet 24
Setări limbă 99
Smart Face Recognition 58
Specificaţiile camerei
foto 115
Stabilizare optică a imaginii
(SOI) 28
Rezoluţie
Mod Fotografiere 46
Modul Redare 82
Rotire 82
Anexe 126
Sunet AF 98
Ş
Ştergerea fişierelor 76
T
Temporizator
indicator luminos pentru
temporizator 14
Mod Fotografiere 48
Tip de afişare 23
Transfer de fişiere
Mac 94
Windows 89
Index
V
Valoare apertură 37
Vizualizarea fişierelor
Album inteligent 74
Expunere de diapozitive 78
Miniaturi 75
TV 87
Zoom
Buton zoom 15
Setări ale sunetului de
zoom 41
Utilizarea zoom-ului 26
Zoom digital 26
Vizualizare rapidă 99
Z
Zonă de focalizare
AF centru 55
AF de urmărire 55
AF multiplă 55
Selecţie AF 55
Anexe 127
Consultaţi garanţia furnizată împreună cu produsul achiziţionat sau
vizitaţi pagina noastră www.samsung.com/ pentru servicii sau
întrebări postvânzare.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement