Samsung | S24H650GDU | Samsung S24H650GDU Manual de utilizare

Manual de utilizare
S*H65*
Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a
îmbunătăţi performanţa.
În scopul îmbunătăţirii calităţii, conţinutul acestui manual se poate modifica fără notificare.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics deţine drepturile de autor asupra acestui manual.
Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parţială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.
Alte mărci decât Samsung Electronics sunt deţinute de proprietarii lor respectivi.
••
Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
‒‒ (a) primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune sau.
(de exemplu, în situaţiile în care nu aţi citit acest manual de utilizare).
‒‒ (b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune.
(de exemplu, în situaţiile în care nu aţi citit acest manual de utilizare).
••
Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
Cuprins
Înainte de a utiliza produsul
Demontarea stativului (S24H650FD*)
Asigurarea spaţiului de instalare
Precauţiuni privind depozitarea
4
4
Măsuri de siguranţă
Simboluri
Curăţarea
Electricitate şi siguranţă
Instalarea
Funcţionare
4
4
5
5
6
7
Pregătiri
Piese9
Butoane frontale
9
Partea din spate
10
Modificarea setărilor Brightness şi Contrast
11
Modificarea setării Volume
11
Reglarea unghiului de înclinare şi înălţimii
produsului
12
Rotirea ecranului monitorului
12
Sistemul de blocare antifurt
13
Precauţii pentru mutarea monitorului
13
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui
stativ de birou (S24H650GD* / S27H650FD*)
14
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui
stativ de birou (S24H650FD*)
15
Instalarea16
Ataşarea stativului (S24H650GD* / S27H650FD*)16
Ataşarea stativului (S24H650FD*)
17
Demontarea stativului (S24H650GD* /
S27H650FD*)
18
19
Configurarea ecranului
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Brightness28
Conectarea şi utilizarea
unui dispozitiv sursă
Contrast28
Citiți mai jos înainte de a instala monitorul.
20
Sharpness28
Conectarea şi utilizarea unui PC
Conectarea prin cablu D-SUB (tip analogic)
Conectarea utilizând un cablu HDMI
Conectarea prin cablu HDMI-DVI
Conectarea prin cablul DP
Conectarea la căşti
Conectarea alimentării
Conectarea unui dispozitiv USB
Prinderea cablurilor conectate (S24H650GD* /
S27H650FD*)
Prinderea cablurilor conectate (S24H650FD*)
20
20
21
21
21
21
22
23
Color28
24
25
Postura corespunzătoare pentru utilizarea
produsului
26
Instalarea driverului
26
Setarea rezoluţiei optime
26
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
HDMI Black Level29
Eye Saver Mode29
Game Mode29
Response Time29
Picture Size
30
Screen Adjustment
30
Ajustarea setărilor OSD
(afişajul de pe ecran)
Transparency31
Position31
Language31
Display Time31
2
Cuprins
Configurare şi resetare
Specificaţii
Smart ECO Saving32
Specificaţii generale
38
Off Timer Plus32
Tabelul de moduri de semnale standard
40
PC/AV Mode33
Source Detection33
Key Repeat Time33
Reset All33
Information33
Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri
clienţi)
43
Produsul nu prezintă defecţiuni
43
Deteriorarea produsului din vina clientului
43
Altele
43
Extended warranty
Instalarea software-ului
Easy Setting Box
Restricţii şi probleme referitoare la instalare
Cerinţe de sistem
Anexă
44
34
34
34
Ghid de depanare
Cerinţe înainte de a lua legătura cu Centrul Samsung
de relaţii clienţi
35
Testarea produsului
35
Verificarea rezoluţiei şi a frecvenţei
35
Verificaţi următoarele.
35
Întrebări și răspunsuri
37
3
Capitolul 01
Înainte de a utiliza produsul
Asigurarea spaţiului de instalare
Măsuri de siguranţă
Lăsaţi spaţiu pentru ventilare în jurul produsului. O creştere a temperaturii interne poate cauza un
incendiu şi provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asiguraţi-vă că lăsaţi cel puţin
spaţiul liber indicat mai jos.
Atenţie
Atenţie : PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU
DEMONTAŢI CAPACUL. (SAU PARTEA DIN SPATE)
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
10 cm
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE
CĂTRE UTILIZATOR.
REPARAŢIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL
CALIFICAT.
10 cm
10 cm
PERICOL DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEŢI
Acest simbol indică prezenţa la interior a tensiunii înalte.
10 cm
Atingerea sub orice formă a oricăror componente interne ale acestui
produs este periculoasă.
Acest simbol vă avertizează asupra faptului că acest produs
este însoţit de documentaţie importantă privind funcţionarea şi
întreţinerea.
10 cm
Simboluri
Precauţiuni privind depozitarea
Pe modelele cu lustru accentuat pot apărea pete albe dacă se utilizează în apropiere un umidificator cu
ultrasunete.
――Contactaţi cel mai apropiat centru Samsung de relaţii cu clienţii dacă doriţi să curăţaţi interiorul produsului
Avertisment
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănirea gravă sau
mortală.
Atenţie
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănire sau pagube
materiale.
(serviciul se efectuează contra cost).
Nu apăsaţi pe ecranul monitorului cu mâna sau alte obiecte. Există riscul de deteriorare a ecranului.
4
Curăţarea
――Aveţi grijă în timpul curăţării întrucât ecranul şi părţile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată
sunt uşor de zgâriat.
――Pentru curăţare, urmaţi paşii de mai jos.
1 Opriţi produsul şi computerul.
2 Deconectaţi cordonul de alimentare de la produs.
――Ţineţi cordonul de alimentare de ştecăr şi nu atingeţi cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate
produce electrocutarea.
3 Ştergeţi monitorul cu o cârpă curată, moale şi uscată.
‒‒ Nu curăţaţi monitorul utilizând agent de curăţare care conţine alcool, solvenţi sau surfactanţi.
‒‒ Nu pulverizaţi apă sau detergent direct pe produs.
4
Udaţi cu apă o cârpă moale şi uscată şi stoarceţi bine, apoi curăţaţi exteriorul produsului.
Electricitate şi siguranţă
Avertisment
•• Nu utilizaţi un cordon de alimentare sau un ştecăr defect, sau o priză de curent electric montată
necorespunzător.
•• Nu utilizaţi mai multe produse în aceeaşi priză de curent electric.
•• Nu atingeţi ştecărul cu mâinile ude.
•• Introduceţi ştecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.
•• Conectaţi ştecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip
1).
•• Nu îndoiţi şi nu trageţi cu forţă cordonul de alimentare. Nu lăsaţi cordonul de alimentare sub un
obiect greu.
5 Conectaţi cordonul de alimentare la produs după ce aţi terminat curăţarea.
•• Nu instalaţi produsul şi nu aşezaţi cordonul de alimentare lângă surse de căldură.
6 Porniţi produsul şi computerul.
•• Curăţaţi complet de praf conectorii ştecărului şi priza utilizând o cârpă uscată.
Atenţie
•• Nu scoateţi din priză cordonul de alimentare în timpul funcţionării produsului.
•• Utilizaţi numai cordonul de alimentare furnizat de Samsung. Nu utilizaţi cordonul de alimentare la
alte produse.
•• Utilizaţi o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi
obstrucţionat.
‒‒ Dacă apare o problemă la monitor, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru
a întrerupe alimentarea cu energie electrică.
•• Ţineţi de ştecăr atunci când deconectaţi cordonul de alimentare de la priza de curent electric.
5
Instalarea
Avertisment
Atenţie
•• Nu aşezaţi pe produs lumânări, produse contra insectelor sau ţigări. Nu instalaţi produsul lângă
surse de căldură.
•• Nu scăpaţi produsul în timpul deplasării.
•• Nu instalaţi produsul în spaţii slab aerisite, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
•• Instalaţi produsul la minim 10 cm distanţă de perete, pentru a permite aerisirea.
•• Nu lăsaţi ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.
‒‒ Pericol de sufocare pentru copii!
•• Nu instalaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafaţă cu
denivelări etc.)
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta şi/sau poate provoca vătămarea.
‒‒ Utilizarea produsului într-un spaţiu cu vibraţii excesive poate avaria produsul şi poate provoca
incendii.
•• Nu instalaţi produsul într-un vehicul sau un spaţiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.),
substanţelor uleioase sau fumului.
•• Nu aşezaţi produsul pe partea frontală.
•• La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificaţi ca marginea inferioară a părţii
frontale a produsului să nu iasă în afară.
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta şi/sau poate provoca vătămarea.
‒‒ Instalaţi produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.
•• Aşezaţi cu grijă produsul.
‒‒ Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
•• Instalarea produsului într-un loc neobișnuit (un spațiu expus particulelor fine de praf, substanțelor
chimice, temperaturilor extreme sau umezelii ori unui loc în care produsul trebuie să funcționeze
continuu o perioadă lungă de timp) poate afecta grav performanțele acestuia.
‒‒ Dacă doriţi să instalaţi monitorul în astfel de locuri, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii
clienţi.
•• Nu expuneţi produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un
calorifer.
‒‒ Durata de viaţă a produsului se poate reduce sau poate izbucni un incendiu.
•• Nu instalaţi produsul la îndemâna copiilor mici.
‒‒ Produsul poate cădea şi poate vătăma copiii.
•• Uleiul comestibil (cum ar fi uleiul de soia) poate deteriora sau deforma produsul. Evitați poluarea
cu ulei a produsului. Și nu instalați și nu utilizați produsul în bucătărie sau în apropierea aragazului.
6
Funcţionare
Avertisment
•• În interiorul produsului există tensiune înaltă. Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu modificaţi
niciodată produsul.
‒‒ Pentru reparaţii, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi.
•• Pentru a muta produsul, trebuie să decuplați mai întâi toate cablurile conectate la acesta, inclusiv
cablul de alimentare.
•• Dacă produsul emite zgomote anormale, miros de ars sau fum, deconectaţi imediat cordonul de
alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.
•• Nu lăsaţi copiii să se susţină de produs sau să se caţere pe acesta.
•• Nu introduceţi obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte uşor inflamabile
(hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilaţie sau în porturile produsului.
‒‒ Asiguraţi-vă că aţi oprit produsul şi aţi deconectat cordonul de alimentare dacă în produs au
pătruns apă sau alte substanţe străine. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii
clienţi.
•• Nu aşezaţi deasupra produsului obiecte care conţin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte
metalice.
‒‒ Asiguraţi-vă că aţi oprit produsul şi aţi deconectat cordonul de alimentare dacă în produs au
pătruns apă sau alte substanţe străine. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii
clienţi.
‒‒ Copiii se pot răni sau vătăma grav.
•• Dacă produsul este scăpat pe jos sau dacă i se deteriorează carcasa exterioară, opriţi alimentarea
şi deconectaţi cablul de alimentare. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.
‒‒ Utilizarea continuă poate duce la incendiu sau electrocutare.
•• Nu lăsaţi obiecte grele sau articole dorite de copii, cum ar fi jucării sau dulciuri, pe partea de sus a
produsului.
‒‒ Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la jucării sau
dulciuri şi pot fi răniţi grav.
•• În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriţi produsul şi decuplaţi cordonul de alimentare.
•• Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu loviţi produsul.
•• Nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.
•• Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeţi produsul sau ştecărul. De asemenea, aerisiţi
imediat încăperea.
•• Nu ridicaţi şi nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.
•• Nu utilizaţi asupra şi nu păstraţi alături de produs substanţe inflamabile sau spray-uri inflamabile.
•• Verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie obturate de feţe de mese sau draperii.
‒‒ O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.
7
Atenţie
•• Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staţionară de-a lungul unei perioade mari de timp poate
genera efectul de burn-in sau pixeli defecţi.
‒‒ Dacă nu veţi utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activaţi modul de economisire a
energiei sau un economizor animat de ecran.
•• Scoateţi din priză cordonul de alimentare dacă nu veţi utiliza produsul o perioadă mai lungă de
timp (concediu, etc.).
‒‒ Acumularea de praf combinată cu căldura poate provoca un incendiu, electrocutarea sau
scurgeri de electricitate.
•• Utilizaţi produsul la rezoluţia şi frecvenţa recomandate.
‒‒ Vă puteţi deteriora vederea.
•• Nu ţineţi produsul întors pe dos şi nu-l transportaţi ţinând de suport.
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca rănirea.
•• Vederea vi se poate deteriora dacă priviţi la ecran de la o distanţă prea mică un timp îndelungat.
•• Nu utilizaţi umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.
•• Odihniți-vă ochii timp de mai mult de 5 minute sau priviţi obiecte aflate la distanță, după fiecare
oră de utilizare a produsului.
•• Nu atingeţi ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi
fierbinte.
•• Nu depozitaţi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor.
•• Fiţi atent(ă) atunci când reglaţi unghiul produsului sau înălţimea suportului.
‒‒ Vă puteţi bloca şi răni mâna sau degetele.
‒‒ Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea produsului şi la rănire.
•• Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.
‒‒ Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
•• Dacă folosiţi căşti, nu daţi volumul la maxim.
‒‒ Sunetele puternice pot deteriora auzul.
8
Capitolul 02
Pregătiri
Piese
Pictograme
Descriere
Deschideţi sau închideţi meniul de pe ecran (OSD) sau reveniţi la meniul
anterior.
Butoane frontale
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
scopul îmbunătăţirii calităţii.
Blocarea meniului OSD: Păstraţi setările curente sau blocaţi comenzile OSD
pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru
timp de 10 secunde.
blocarea controlului OSD, apăsaţi butonul
Dezactivare: Pentru deblocarea controlului OSD blocat, apăsaţi butonul
mai mult de 10 secunde.
――În cazul în care comanda OSD este blocată, pot fi reglate setările Brightness şi
Contrast. Eye Saver Mode este disponibil. Se pot vizualiza Information.
Funcţia Eye Saver Mode poate fi utilizată apăsând butonul
. (Eye Saver Mode
este disponibilă chiar şi atunci când comanda OSD este blocată.)
Apăsați
pentru a activa sau dezactiva Eye Saver Mode.
Elementele de mai jos nu sunt disponibile dacă funcția Eye Saver Mode este
disponibilă.
Ghidul Butonului
•• Picture
Brightness, Game Mode, MAGICBright, Color
•• System
Smart ECO Saving
SAMSUNG
Vă deplasaţi în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificaţi valoarea unei
opţiuni din meniul OSD.
Utilizaţi acest buton pentru a controla volumul sau luminozitatea sau
contrastul ecranului.
9
Pictograme
Partea din spate
Descriere
Confirmaţi o selecţie de meniu.
Apăsând butonul
atunci când nu se apasă meniul OSD va modifica
sursa de intrare (Analog / HDMI / DisplayPort). Dacă alimentaţi produsul sau
, va apărea în colţul din
modificaţi sursa de intrare apăsând butonul
stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.
――Această funcţie nu este disponibilă pentru produsele care dispun doar de
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
scopul îmbunătăţirii calităţii.
Port
Descriere
Conectaţi cablul de alimentare al monitorului dvs. la portul POWER IN din
spatele produsului.
interfaţă analogică.
Apăsaţi butonul
pentru a regla automat setările ecranului.
――Modificarea rezoluţiei în Proprietăţi afişare va activa funcţia Auto Adjustment.
Conectaţi la un dispozitiv USB.
――Această funcţie este disponibilă doar în modul Analog.
Porniţi sau opriţi ecranul.
Ghidul Butonului va fi afişat de fiecare dată când apăsaţi un buton de
comandă, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul afişează
funcţia butonului apăsat.)
Ghidul Butonului
Pentru a accesa meniul atunci când este afişat ghidul, apăsaţi butonul
respectiv din nou.
Ghidul Butonului poate varia în funcţie de modelul produsului şi de funcţie.
Conectaţi portul
al monitorului la un port USB al computerului
folosind un cablu USB.
Realizează conectarea la un PC printr-un cablu DP.
Realizează conectarea la un dispozitiv sursă printr-un cablu HDMI sau printrun cablu HDMI-DVI.
Consultaţi produsul actual.
Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
Se face conectarea la un dispozitiv cu ieşire audio cum ar fi căştile.
10
Modificarea setărilor Brightness şi Contrast
Modificarea setării Volume
Reglaţi setarea Brightness şi Contrast utilizând butoanele
niciun meniu OSD).
Reglaţi valoarea pentru Volume apăsând butonul
de pe ecranul iniţial (unde nu este afişat
când este afişat Ghidul tastelor.
Contrast
Volume
100
Brightness
Volume
10
Brightness
Contrast
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
――Funcţiile disponibile pe monitor pot diferi în funcţie de model. Consultaţi produsul actual.
Brightness
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Dynamic Contrast.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Smart Eco Saving.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
Contrast
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
11
Reglarea unghiului de înclinare şi înălţimii produsului
Rotirea ecranului monitorului
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
――Puteţi roti monitorul după cum se arată mai jos.
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
scopul îmbunătăţirii calităţii.
S24H650GD*
scopul îmbunătăţirii calităţii.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Aveţi grijă să extindeţi complet stativul înainte de rotirea monitorului.
•• Dacă rotiţi monitorul fără a extinde complet stativul, colţul monitorului poate să se lovească de
podea şi se poate deteriora.
S27H650FD*
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Nu rotiţi monitorul în sens invers acelor de ceasornic. Este posibil să deteriorați produsul.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Unghiul de înclinare şi înălţimea monitorului pot fi reglate.
•• Ţineţi de partea centru sus a produsului şi reglaţi cu grijă înălţimea.
•• Când ajustați înălțimea stativului, este posibil să auziți un zgomot. Acest zgomot este generat
de bila care alunecă în interiorul stativului, atunci când este ajustată înălțimea stativului. Acesta
reprezintă un zgomot normal și nu o funcționare defectuoasă a produsului.
12
Sistemul de blocare antifurt
Precauţii pentru mutarea monitorului
――Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizaţi produsul în siguranţă chiar şi când vă aflaţi în spaţii
publice.
――Forma şi metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultaţi
ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:
•• Nu aplicaţi presiune direct pe ecran.
•• Nu ţineţi de ecran când mutaţi monitorul.
•• Ţineţi monitorul de partea inferioară sau de
margini atunci când îl mutaţi.
•• Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie
răsturnată.
••
1 Fixaţi cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
2 Treceţi un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
3 Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul de blocare antifurt din partea posterioară a produsului.
4 Blocaţi dispozitivul de blocare.
‒‒ Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziţionat separat.
‒‒ Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare
antifurt.
‒‒ Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziţionate din magazine de electronice sau online.
13
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ
de birou (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
2
A
•• Note
‒‒ Utilizarea unui şurub cu o lungime mai mare decât cea standard poate să deterioreze
componentele interne ale produsului.
‒‒ Lungimea şuruburilor necesare pentru un suport de perete care nu se conformează standardelor
VESA poate să varieze în funcţie de specificaţii.
‒‒ Nu folosiţi şuruburi care nu respectă standardele VESA. Nu ataşaţi kitul de montare pe perete
sau stativul de birou aplicând forţă excesivă. Există pericolul ca produsul să fie deteriorat sau să
cadă şi să provoace vătămări corporale. Samsung nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare
sau vătămare corporală cazată de utilizarea unor şuruburi necorespunzătoare sau de ataşarea
kitului de montare pe perete sau a stativului de birou prin aplicarea unei forţe excesive.
‒‒ Samsung nu va fi răspunzătoare pentru deteriorările produsului sau vătămările corporale
cauzate de utilizarea unui alt kit de montare pe perete decât cel specificat sau de orice încercare
de a instala kitul de montare pe perete pe cont propriu.
3
4
‒‒ Pentru a monta produsul pe perete, cumpăraţi un kit de montare pe perete care poate fi instalat
la cel puţin 10 cm de perete.
‒‒ Asiguraţi-vă că utilizaţi un kit de montare pe perete care respectă standardele.
B
‒‒ Pentru a instala monitorul utilizând suportul de perete, deconectaţi baza stativului de la
monitor.
Unitate: mm
Nume model
Ataşaţi kitul de montare pe perete sau stativul de birou aici
Consolă (vândut separat)
Aliniaţi orificiile şi strângeţi bine şuruburile de pe suportul de pe produs cu părţile corespunzătoare de
pe kitul de montare pe perete sau stativul de birou pe care doriţi să îl ataşaţi.
S24H650GD* /
S27H650FD*
Specificaţiile găurii de şurub VESA Şurub standard
(A * B) în milimetri
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 tonalitate *
10,0 mm lungime
Cantitate
4 buc.
――Nu montaţi kitul de perete cu produsul pornit Acest lucru poate duce la vătămare corporală din cauza
electrocutării.
14
Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ
de birou (S24H650FD*)
1
2
A
•• Note
‒‒ Utilizarea unui şurub cu o lungime mai mare decât cea standard poate să deterioreze
componentele interne ale produsului.
‒‒ Lungimea şuruburilor necesare pentru un suport de perete care nu se conformează standardelor
VESA poate să varieze în funcţie de specificaţii.
‒‒ Nu folosiţi şuruburi care nu respectă standardele VESA. Nu ataşaţi kitul de montare pe perete
sau stativul de birou aplicând forţă excesivă. Există pericolul ca produsul să fie deteriorat sau să
cadă şi să provoace vătămări corporale. Samsung nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare
sau vătămare corporală cazată de utilizarea unor şuruburi necorespunzătoare sau de ataşarea
kitului de montare pe perete sau a stativului de birou prin aplicarea unei forţe excesive.
‒‒ Samsung nu va fi răspunzătoare pentru deteriorările produsului sau vătămările corporale
cauzate de utilizarea unui alt kit de montare pe perete decât cel specificat sau de orice încercare
de a instala kitul de montare pe perete pe cont propriu.
3
4
‒‒ Pentru a monta produsul pe perete, cumpăraţi un kit de montare pe perete care poate fi instalat
la cel puţin 10 cm de perete.
‒‒ Asiguraţi-vă că utilizaţi un kit de montare pe perete care respectă standardele.
B
‒‒ Pentru a instala monitorul utilizând suportul de perete, deconectaţi baza stativului de la
monitor.
Unitate: mm
Nume model
Ataşaţi kitul de montare pe perete sau stativul de birou aici
Consolă (vândut separat)
Aliniaţi orificiile şi strângeţi bine şuruburile de pe suportul de pe produs cu părţile corespunzătoare de
pe kitul de montare pe perete sau stativul de birou pe care doriţi să îl ataşaţi.
S24H650FD*
Specificaţiile găurii de şurub VESA Şurub standard
(A * B) în milimetri
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 tonalitate *
10,0 mm lungime
Cantitate
4 buc.
――Nu montaţi kitul de perete cu produsul pornit Acest lucru poate duce la vătămare corporală din cauza
electrocutării.
15
Instalarea
Ataşarea stativului (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Introduceţi conectorul stativului în stativ, în
direcţia indicată în figură. Răsuciţi şurubul de
conectare din partea inferioară a stativului până la
capăt, astfel încât să fie fixat complet.
3
2
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet
pe podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe
polistiren, după cum este ilustrat în imagine.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o
pătură groasă.
Poziționați bara stativului pe afișaj, după cum
este indicat în figură. Atunci când poziționați bara
stativului, asigurați-vă că butonul ridicat de pe
afișaj poate fi introdus în canelura barei stativului.
4
Rotiți bara stativului cu 90° în sens orar, pentru a
vă asigura că bara stativului este fixată în locașul
de pe afișaj.
5
Asamblarea stativului este terminată.
- Atenţie
Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie răsturnată.
16
Ataşarea stativului (S24H650FD*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Introduceţi conectorul stativului în stativ, în
direcţia indicată în figură. Răsuciţi şurubul de
conectare din partea inferioară a stativului până la
capăt, astfel încât să fie fixat complet.
3
2
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet
pe podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe
polistiren, după cum este ilustrat în imagine.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o
pătură groasă.
Poziționați bara stativului pe afișaj, după cum
este indicat în figură. Atunci când poziționați bara
stativului, asigurați-vă că butonul ridicat de pe
afișaj poate fi introdus în canelura barei stativului.
4
Rotiți bara stativului cu 90° în sens orar, pentru a
vă asigura că bara stativului este fixată în locașul
de pe afișaj.
5
Asamblarea stativului este terminată.
- Atenţie
Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie răsturnată.
17
Demontarea stativului (S24H650GD* / S27H650FD*)
― Înainte de a separa stativul de monitor, plasați monitorul pe o suprafață plană și stabilă, cu ecranul îndreptat în jos.
― Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
2
Poziționați produsul pe o podea curată și plată, după
cum este indicat în figură. Împingeți în sus clipsul de
montare și mențineți-l apăsat. Rotiți bara stativului
de pe afișaj cu 10°, în sens antiorar.
Ridicați bara stativului în direcția săgeții, pentru
detașarea acesteia de afișaj.
- Atenţie
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie
răsturnată.
3
Deșurubați șuruburile de prindere din partea de jos a
bazei stativului, iar apoi îndepărtați bara stativului de
pe baza stativului, prin tragerea acestuia în direcția
săgeții, după cum este indicat în figură.
18
Demontarea stativului (S24H650FD*)
― Înainte de a separa stativul de monitor, plasați monitorul pe o suprafață plană și stabilă, cu ecranul îndreptat în jos.
― Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
2
Poziționați produsul pe o podea curată și plată, după
cum este indicat în figură. Împingeți în sus clipsul de
montare și mențineți-l apăsat. Rotiți bara stativului
de pe afișaj cu 10°, în sens antiorar.
Ridicați bara stativului în direcția săgeții, pentru
detașarea acesteia de afișaj.
- Atenţie
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie
răsturnată.
3
Deșurubați șuruburile de prindere din partea de jos a
bazei stativului, iar apoi îndepărtați bara stativului de
pe baza stativului, prin tragerea acestuia în direcția
săgeții, după cum este indicat în figură.
19
Capitolul 03
Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă
Citiți mai jos înainte de a instala monitorul.
Conectarea şi utilizarea unui PC
1 Verificați formele celor două capete ale cablurilor care însoțesc monitorul și apoi verificați formele
Selectaţi o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.
2 Înainte de a conecta cablurile pentru semnal, deconectați cablurile de alimentare și dispozitivele
――Porturile disponibile pot varia în funcţie de produs.
și pozițiile porturilor corespunzătoare de pe monitor și de pe dispozitivele externe.
――Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.
externe de la sursa de alimentare pentru a preveni deteriorarea dispozitivului din cauza unui
scurtcircuit sau a supracurentului.
3 După ce conectați toate cablurile pentru semnal, conectați cablurile de alimentare pentru monitor
și dispozitivele externe la sursa de alimentare.
4 Citiți manualul de utilizare pentru a vă familiariza cu funcțiile monitorului, cu măsurile de precauție
Conectarea prin cablu D-SUB (tip analogic)
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
și cu utilizarea corespunzătoare înainte de a utiliza monitorul instalat.
RGB IN
20
Conectarea utilizând un cablu HDMI
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
Conectarea prin cablul DP
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
HDMI IN
Conectarea prin cablu HDMI-DVI
Verificați pentru a vă asigura că nu sunt conectate la sursa de alimentare cablurile de
alimentare pentru monitor și dispozitivele externe, precum computerele și STB-urile.
――Se recomandă un cablu DP cu o lungime mai mică de 1,5 m. Utilizarea unui cablu mai lung de 1,5 m poate
afecta calitatea imaginii.
Conectarea la căşti
HDMI IN
21
Conectarea alimentării
Pentru a utiliza produsul, conectaţi cablul de alimentare la o priză şi portul POWER IN al produsului.
――Tensiunea de intrare este comutată automat.
22
Conectarea unui dispozitiv USB
1 Conectaţi portul
――Puteți utiliza un dispozitiv USB cum ar fi un mouse, o tastatură, un memory stick sau un hard disk
extern (HDD) conectându-l direct la portul
al monitorului. Nu trebuie să conectați acest dispozitiv la
computer.
În cazul HDD-ului extern de stocare în masă care necesită sursă de alimentare externă, asigurați-vă că îl
conectați la o sursă de alimentare.
Portul
USB al monitorului acceptă USB 2.0 de mare viteză.
Viteză mare
Viteză integrală
al monitorului la un port USB al computerului folosind un cablu USB.
――Pentru a putea folosi portul
, trebuie să conectaţi portul UP (ieşire) la PC.
――Asiguraţi-vă că aţi conectat portul
al monitorului la portul USB al computerului folosind
cablul furnizat împreună cu monitorul.
2 Utilizați cablul USB pentru a conecta un dispozitiv USB la portul
de pe monitor.
3 Modul de utilizare este identic cu cel valabil în cazul conectării dispozitivului extern la PC.
•• Puteţi conecta şi folosi o tastatură şi un mouse.
Viteză redusă
Rată de date
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Consum de energie
2,5 W(Max. pentru
fiecare port)
2,5 W(Max. pentru
fiecare port)
2,5 W(Max. pentru
fiecare port)
•• Puteţi reda un fişier de pe un dispozitiv media. (Exemple de dispozitive media: MP3, cameră
digitală etc.)
•• Puteţi executa, muta, copia sau şterge fişiere de pe dispozitivul de stocare. (Exemple de dispozitive
de stocare: memorie externă, card de memorie, cititor de carduri, player MP3 cu HDD etc.)
•• Puteţi folosi alte dispozitive USB ce pot fi conectate la computer.
――Când conectaţi un dispozitiv la portul
al monitorului, conectaţi-l folosind un cablu adecvat
dispozitivului.
――Pentru achiziţionarea de cabluri şi dispozitive externe, luaţi legătura cu centrul de service al produsului
respectiv.
――Compania nu este răspunzătoare pentru problemele şi deteriorările dispozitivelor externe provocate de
conectarea cu un cablu incorect.
――Unele produse nu respectă standardul USB şi pot provoca funcţionarea defectuoasă a dispozitivului.
――Dacă dispozitivul funcţionează defectuos şi atunci când este conectat la computer, contactaţi centrul de
service al dispozitivului/computerului.
――Având lansarea a diverse dispozitive USB pe piață, nu putem garanta că produsele noastre se potrivesc cu
toate dispozitivele USB.
23
Prinderea cablurilor conectate (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Înclinați afișajul, după cum este indicat în figură.
5
2
Rotiți mașina în poziție verticală, în cel mai înalt
punct al său.
6
Aranjați fiecare dintre cele două cabluri prin oricare Rotiți mașina în poziție orizontală.
parte a SUPORTULUI DE CABLU DE PE CAPAC, după
cum este indicat în figură.
3
Conectați cablurile corespunzătoare.
4
4
Aranjați cablurile prin canelura CAPACULUI SPATE,
și apoi atașați CAPACUL STAPE SECUNDAR. Când
montați CAPACUL SPATE SECUNDAR, vă rugăm să
potriviți mai întâi cele șase nervuri ale CAPACULUI
SPATE SECUNDAR în orificiile din partea de jos a
CAPACULUI SPATE.
7
Asamblarea este terminată.
24
Prinderea cablurilor conectate (S24H650FD*)
1
Asamblarea stativului este terminată.
2
Rotiți mașina în poziție verticală, în cel mai înalt
punct al său.
3
Conectați cablurile la porturile corecte,
corespunzătoare fiecăruia, iar apoi aranjați
fiecare dintre cele două cabluri prin oricare parte
a SUPORTULUI DE CABLU DE PE CAPAC, după
cum este indicat în figură.
4
Rotiți mașina în poziție orizontală.
5
Asamblarea este terminată.
25
Postura corespunzătoare pentru utilizarea
produsului
Instalarea driverului
――Puteţi seta valorile optime pentru rezoluţie şi frecvenţă pentru acest produs prin instalarea driverelor
corespunzătoare acestui produs.
――Pentru a instala cea mai nouă versiune a driverului pentru produs, descărcați-o de pe site-ul web Samsung
Electronics, http://www.samsung.com.
Setarea rezoluţiei optime
La prima pornire a produsului după achiziţionare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea
rezoluţiei optime.
Selectaţi o limbă de pe produs şi schimbaţi rezoluţia PC-ului dvs. la setarea optimă.
――Dacă nu a fost selectată rezoluţia optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă
Utilizaţi produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează:
•• Îndreptaţi-vă spatele.
produsul este oprit şi repornit din nou.
――Rezoluţia optimă poate fi selectată şi în Panou de control din PC-ul dvs.
•• Lăsaţi o distanţă de 45 până la 50 de cm între ochi şi ecran şi priviţi uşor în jos la ecran.
•• Ochii trebuie să se afle direct în faţa ecranului.
•• Reglaţi unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
•• Ţineţi antebraţele perpendiculare pe braţe şi la acelaşi nivel cu spatele mâinilor.
•• Ţineţi coatele aproximativ în unghi drept.
•• Reglaţi înălţimea produsului astfel încât să puteţi ţineţi genunchii la 90 de grade sau mai mult,
călcâiele lipite de podea şi braţele sub nivelul inimii.
•• Ochii dvs. nu vor mai fi obosiţi dacă faceți exerciţii de relaxare pentru ochi sau clipiți mai des.
26
Capitolul 04
Configurarea ecranului
Configuraţi setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de
cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
SAMSUNG MAGIC Bright
Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Smart ECO Saving.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
Puteţi personaliza luminozitatea în funcţie de preferinţele dvs.
În modul PC
•• Custom: Particularizaţi contrastul şi luminozitatea, după cum este necesar.
•• Standard: Obţineţi o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru
utilizarea Internetului.
•• Cinema: Obţineţi o luminozitate şi o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de
conţinut video şi DVD.
•• Dynamic Contrast: Obţineţi o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.
În modul AV
SAMSUNG
Când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP şi PC/AV Mode este setat la AV, MAGIC
Bright are
patru setări automate pentru imagine (Dynamic, Standard, Movie şi Custom), care sunt presetate
din fabrică. Puteţi opta pentru oricare dintre setările Dynamic, Standard, Movie şi Custom. Selectaţi
opţiunea Custom pentru a utiliza setările dvs. personalizate.
•• Dynamic: Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul
Standard.
•• Standard: Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul
Standard. Selectaţi acest mod atunci când camera este luminoasă.
•• Movie: Această setare oferă şi o bună definiţie a imaginii. Selectaţi acest mod atunci când camera
este întunecoasă.
•• Custom: Astfel veţi economisi energie şi nu vă veţi mai obosi ochii.
27
Brightness
Color
Reglaţi luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)
Modificaţi nuanţa ecranului.
O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Cinema sau Dynamic
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Dynamic Contrast.
Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Smart ECO Saving.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
•• Red: Reglați nivelul de saturație a roșului. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o intensitate
mai mare a culorilor.
Contrast
•• Green: Reglați nivelul de saturație a verdelui. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o intensitate
mai mare a culorilor.
Reglaţi contrastul dintre obiecte şi fundal. (Interval: 0~100)
•• Blue: Reglați nivelul de saturație a albastrului. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o
intensitate mai mare a culorilor.
O valoare mai mare va creşte contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
MAGIC
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
•• Color Tone: Selectați un ton de culoare care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. de vizualizare.
‒‒ Cool 2: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai rece decât Cool 1.
‒‒ Cool 1: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul Normal.
‒‒ Normal: Afişează tonurile standard de culori.
‒‒ Warm 1: Setaţi temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul Normal.
Sharpness
‒‒ Warm 2: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât Warm 1.
‒‒ Custom: Particularizaţi tonurile de culori.
Faceţi conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)
O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
SAMSUNG
MAGICBright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când SAMSUNG Upscale este în modul Mode1 sau Mode2.
MAGIC
――Când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP şi PC/AV Mode este setat la AV, Color Tone are patru
setări pentru temperatura de culoare (Cool, Normal, Warm şi Custom).
•• Gamma: Reglați nivelul mediu de luminozitate.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funcţia MAGIC
Upscale poate extinde nivelurile de detaliu şi culorile vii ale imaginii.
Setați la o calitate optimă a imaginii, potrivită pentru relaxarea ochilor.
Funcţia are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluţie scăzută.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” este o certificare pentru produsele care îndeplinesc
standardele privind nivelurile scăzute de lumină albastră. Când funcția Eye Saver Mode este „On”,
lumina albastră având o lungime de undă de aproximativ 400 nm va scădea și va oferi o calitate optimă
a imaginii necesară pentru relaxarea ochilor. De asemenea, nivelul de lumină albastră este mai scăzut
decât cel din setările implicite, conform testelor TÜV Rheinland, și este certificat pentru îndeplinirea
standardelor „Low Blue Light Content” ale TÜV Rheinland.
――Acest meniu nu este disponibil atunci când SAMSUNG Bright este setat pe modul Cinema sau Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――În comparaţie cu Mode1, Mode2 are un efect mai puternic.
HDMI Black Level
Game Mode
Configurați setările ecranului produsului pentru modul jocuri.
Dacă la produs este conectat un player DVD sau un set-top box prin HDMI, este posibil să sesizaţi o
deteriorare a calităţii imaginii (reducere a contrastului/deteriorare a culorilor, nivel de negru etc.), în
funcţie de dispozitivul sursă conectat. Într-un astfel de caz, puteţi utiliza opţiunea HDMI Black Level
pentru reglarea calităţii imaginii.
În acest caz, corectaţi calitatea scăzută a imaginii utilizând meniul HDMI Black Level.
――Această funcţie este disponibilă doar în modul HDMI.
•• Normal: Selectaţi acest mod când nu există deteriorări ale raportului de contrast.
Utilizați această caracteristică atunci când jucați jocuri pe un PC sau când este conectată o consolă
pentru precum PlayStation™ sau Xbox™.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Smart ECO Saving.
――Când monitorul se oprește, este activat modul de economisire a energiei sau este modificată sursa de
intrare, Game Mode este comutat la Off, chiar dacă este setat la On.
――Dacă doriți să păstrați Game Mode activat tot timpul, selectați Always On.
•• Low: Selectaţi acest mod pentru a reduce nivelul de negru şi a creşte nivelul de alb când există
deteriorări ale raportului de contrast.
――HDMI Black Level ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.
――Caracteristica HDMI Black Level este activată numai la o anumită rezoluție AV, de exemplu, 720P și 1080P.
Response Time
Creşteţi timpul de răspuns pentru a face videoclipurile mai vii şi mai naturale.
――Utilizaţi modul Standard când nu rulaţi un clip video sau când nu jucaţi un joc.
29
Picture Size
Screen Adjustment
Modificaţi dimensiunea imaginii.
――Acest meniu este disponibil numai atunci când Picture Size este setat la Screen Fit în modul AV.
În modul PC
•• Auto: Afişaţi imaginea în funcţie de raportul de aspect al sursei de intrare.
•• Wide: Afişaţi imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.
Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul AV şi monitorul poate reda în mod normal,
selectaţi Screen Fit pentru a regla poziţia orizontală în 0-6 niveluri.
Configurarea H-Position & V-Position
H-Position: Deplasaţi ecranul către stânga sau către dreapta.
În modul AV
V-Position: Deplasaţi ecranul în sus sau în jos.
•• 4:3: Afişaţi imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri şi difuzările
standard.
Configurarea Coarse
•• 16:9: Afişaţi imaginea cu un raport de aspect de 16:9. (S24H650FD*/S27H650FD*)
•• Wide: Afişaţi imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.
(S24H650GD*)
•• Screen Fit: Afişaţi imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.
――Este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă, în funcţie de porturile de care dispune produsul.
――Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condiţiile de mai jos.
Reglaţi frecvenţa ecranului.
――Disponibilă doar în modul Analog.
Configurarea Fine
Efectuaţi o reglare fină a ecranului pentru a obţine o imagine vie.
――Disponibilă doar în modul Analog.
――Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI/DP.
――Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p şi monitorul poate reda în mod normal (nu toate
modelele acceptă toate aceste semnale.).
――Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP şi PC/AV Mode este
setat la AV.
30
Capitolul 05
Ajustarea setărilor OSD (afişajul de pe ecran)
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de
cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
Position
Ajustaţi poziţia meniului.
Transparency
Setaţi transparenţa pentru ferestrele meniului.
Language
Setaţi limba meniului.
――O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afişat pe ecran.
――Aceasta nu va fi aplicată altor funcţii de pe PC-ul dvs.
Display Time
Setaţi meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp
specificat.
Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriţi să dispară meniul
OSD.
31
Capitolul 06
Configurare şi resetare
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
――Funcţiile disponibile pot varia în funcţie de modelul produsului. Culorile şi formele pieselor pot diferi de
cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
Smart ECO Saving
Funcţia Smart ECO Saving reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul
monitorului.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Smart ECO Saving se va opri automat când Game Mode este activat.
•• Off: Dezactivaţi funcţia Smart ECO Saving.
•• On: Consumul de energie va fi redus în mod automat cu cca 10 % față de setarea curentă. (Cantitatea
de energie redusă depinde de luminozitatea ecranului.)
Off Timer Plus
Configurarea Off Timer
Off Timer: Activaţi modul Off Timer.
Turn Off After: Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri
automat după numărul de ore specificat.
――Această opţiune este disponibilă doar atunci când Off Timer este setat la On.
――Pentru produsele destinate pieţei din anumite regiuni, Off Timer este setat să se activeze automat la 4 ore
după pornirea produsului. Acest lucru este realizat în conformitate cu reglementările privind alimentarea
cu energie. Dacă nu doriţi activarea temporizatorului, mergeţi la
→ System → Off Timer Plus şi setaţi
Off Timer pe Off.
Configurarea Eco Timer
Eco Timer: Activaţi modul Eco Timer.
Eco Off After: Opțiunea Eco Timer poate fi setată între 10 și 180 de minute. Produsul se va opri automat
după scurgerea timpului specificat.
――Această opţiune este disponibilă doar atunci când Eco Timer este setat la On.
32
PC/AV Mode
Information
Setați PC/AV Mode la AV. Dimensiunea imaginii va fi mărită.
Vizualizaţi sursa curentă de intrare, frecvenţa şi rezoluţia.
Această opţiune este utilă la vizionarea filmelor.
•• Setaţi la "PC" în cazul conectării la un PC.
•• Setaţi la "AV" în cazul conectării la un dispozitiv AV.
――Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.
――Dacă monitorul (când este setat la HDMI/DisplayPort) este în modul de economisire a energiei sau afişează
mesajul Check Signal Cable, apăsaţi butonul
pentru apariţia afişajului pe ecran (OSD). Puteţi selecta
PC sau AV.
Source Detection
Selectaţi fie Auto, fie Manual ca metodă de recunoaştere a semnalului de intrare.
Key Repeat Time
Controlaţi rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.
Se pot selecta Acceleration, 1 sec sau 2 sec. Dacă se selectează No Repeat, orice comandă reacţionează
o singură dată la apăsarea butonului.
Reset All
Readuceţi toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.
33
Capitolul 07
Instalarea software-ului
Easy Setting Box
Cerinţe de sistem
Sistem de operare
Easy Setting Box permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secţiuni.
Pentru a instala cea mai nouă versiune a driverului Easy Setting Box, descărcați-o de pe site-ul web
Samsung Electronics, http://www.samsung.com.
――Este posibil ca software-ul să nu funcţioneze corect dacă nu reporniţi computerul după instalare.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Memorie de cel puţin 32 MB
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Spaţiu liber de cel puţin 60 MB pe unitatea hard disk
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Este posibil ca pictograma Easy Setting Box să nu apară, în funcţie de computer şi de specificaţiile
produsului.
――Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsaţi tasta F5.
Restricţii şi probleme referitoare la instalare
Este posibil ca instalarea Easy Setting Box să fie afectată de placa video, placa de bază şi mediul de
reţea.
34
Capitolul 08
Ghid de depanare
Cerinţe înainte de a lua legătura cu Centrul
Samsung de relaţii clienţi
――Înainte de a suna la centrul Samsung de asistenţă pentru clienţi, testaţi produsul după cum urmează. Dacă
problema persistă, contactaţi centrul Samsung de asistenţă pentru clienţi.
Testarea produsului
Verificaţi următoarele.
Problemă de instalare (modul PC)
Ecranul se stinge şi se aprinde continuu.
Verificaţi dacă cablul este conectat corespunzător între produs şi PC şi dacă conectorii sunt bine
fixaţi.
Verificaţi dacă produsul funcţionează normal utilizând funcţia de testare a produsului.
Spaţiile goale apar în toate cele patru părţi ale ecranului atunci când la produs şi la PC este conectat
un cablu HDMI sau HDMI-DVI.
Dacă ecranul este oprit şi indicatorul de alimentare clipeşte, deşi produsul este conectat corespunzător
la un PC, efectuaţi un test de auto-diagnoză.
Spaţiile goale de pe ecran nu au legătură cu produsul.
1 Opriţi atât PC-ul, cât şi produsul.
2 Deconectaţi cablul de la produs.
3 Porniţi produsul.
4 Dacă apare mesajul Check Signal Cable, produsul funcţionează corespunzător.
――Dacă ecranul rămâne gol, verificaţi sistemul PC, controlerul video şi cablul.
Acestea sunt cauzate de PC sau de placa video. Pentru a rezolva problema, reglaţi dimensiunea
ecranului în setările HDMI sau DVI ale plăcii video.
Dacă meniul de setări al plăcii video nu are o opţiune pentru reglarea dimensiunii ecranului,
actualizaţi driverul plăcii video la cea mai recentă versiune.
(Vă rugăm să contactaţi producătorul plăcii video sau al computerului pentru detalii suplimentare
despre modul de reglare a setărilor ecranului.)
Verificarea rezoluţiei şi a frecvenţei
Problemă la ecran
Pentru un mod care depăşeşte rezoluţia acceptată (consultaţi Tabelul de moduri de semnale standard),
va apărea un timp scurt mesajul Not Optimum Mode.
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.
――Rezoluția afișată poate varia, în funcție de setările de sistem și de cablurile computerului.
Verificaţi dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare.
Va apărea mesajul Check Signal Cable.
Verificaţi dacă este conectat corespunzător cablul la produs.
Verificaţi dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
35
Not Optimum Mode este afişat.
Redarea video este fragmentată.
Acest mesaj apare când semnalul de la placa grafică depăşeşte rezoluţia sau frecvenţa maximă a
produsului.
Redarea fișierelor video de înaltă definiție și de mari dimensiuni poate fi fragmentată. Acest lucru
poate fi cauzat de faptul că playerul video nu este optimizat pentru resursa computerului.
Modificaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă, pentru a corespunde performanţelor produsului, consultând
pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (Pag.40).
Încercați să redați fișierul cu alt player video.
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.
Verificaţi conexiunea cablului la produs.
Problemă de sunet
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.
Nu există sunet.
Reglaţi Coarse şi Fine.
Verificaţi conexiunea cablului audio sau reglaţi volumul.
Îndepărtaţi toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) şi încercaţi din nou.
Verificaţi volumul.
Setaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelurile recomandate.
Volumul este prea mic.
Ecranul pare instabil şi tremurat. Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.
Reglaţi volumul.
Verificaţi dacă rezoluţia şi frecvenţa PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă
este necesar, modificaţi setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (Pag.40) din
acest manual şi meniul Information de pe produs.
Dacă volumul este în continuare mic după creşterea la nivelul maxim, reglaţi volumul la placa de
sunet a PC-ului sau la programul software.
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.
Videoclipul este disponibil, însă nu are sonor.
Reglaţi Brightness şi Contrast.
Sunetul nu se poate auzi dacă este utilizat un cablu HDMI-DVI pentru a conecta dispozitivul de
intrare.
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.
Conectaţi dispozitivul printr-un cablu HDMI sau DP.
Modificaţi setările Color.
Culorile de pe ecran prezintă umbre şi sunt distorsionate.
Modificaţi setările Color.
Problemă la dispozitivul sursă
Albul nu arată chiar alb.
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.
Modificaţi setările Color.
Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanaţi PC-ul.
Nu există nicio imagine pe ecran şi LED-ul de alimentare clipeşte la fiecare 0,5 - 1 secunde.
Produsul se află în modul de economisire a energiei.
Apăsaţi orice tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.
――Lumina emisă de LED-urile de pe rama produsului poate fi vizibilă în funcţie de unghiul de vizionare al
utilizatorului. Lumina nu este dăunătoare pentru oameni şi nu afectează caracteristicile şi performanţa
produsului. Produsul poate fi utilizat în siguranţă.
Textul este estompat.
Dacă utilizaţi un sistem de operare Windows (de ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sau Windows
Fonturi
Ajustare text ClearType și modificați Activare ClearType.
10): Accesaţi Panou de control
36
Întrebări și răspunsuri
――Pentru instrucţiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultaţi manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.
Cum pot schimba frecvenţa?
Setaţi frecvenţa de la placa video.
•• Windows XP: Mergeţi la Panou de control → Aspect şi teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor şi reglaţi Rată de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
•• Windows ME/2000: Accesaţi Panou de control → Afişare → Setări → Complex → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor.
•• Windows Vista: Accesaţi Panou de control → Aspect şi personalizare → Personalizare → Setări afişare → Setări complexe → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor.
•• Windows 7: Mergeţi la Panou de control → Aspect şi teme → Ecran → Rezoluţie ecran → Setări → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
•• Windows 8(Windows 8.1): Mergeţi la Setări → Panou de control → Aspect şi teme → Ecran → Rezoluţie ecran → Setări → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
•• Windows 10: Mergeţi la Setări → Sistem → Afișare → Setări avansate pentru afișaj → Afișați proprietățile adaptorului → Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
Cum pot schimba rezoluţia?
•• Windows XP: Accesaţi Panou de control → Aspect şi teme → Afişare → Setări şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows ME/2000: Accesaţi Panou de control → Afişare → Setări şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows Vista: Accesaţi Panou de control → Aspect şi personalizare → Personalizare → Setări afişare şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows 7: Accesaţi Panou de control → Aspect şi personalizare → Afişare → Ajustare rezoluţie şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows 8(Windows 8.1): Accesaţi Setări → Panou de control → Aspect şi personalizare → Afişare → Ajustare rezoluţie şi reglaţi rezoluţia.
•• Windows 10: Mergeți la Setări → Sistem → Afișare → Setări avansate pentru afișaj, și reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?
•• Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows ME/2000: Setaţi modul de economisire a energiei în Panou de control → Afișare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows 8(Windows 8.1): Setaţi modul de economisire a energiei din Setări → Panou de control → Aspect şi personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran → Opțiuni de alimentare sau în
configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows 10: Setaţi modul de economisire a energiei din Setări → Personalizare → Blocare ecran → Setări expirare ecran → Alimentare & stare de repaus sau în configurația BIOS a PC-ului.
37
Capitolul 09
Specificaţii
Specificaţii generale
Nume model
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Dimensiune
Clasa 24 (24,0" / 61,1 cm)
Clasa 24 (23,8" / 60,4 cm)
Clasa 27 (27,0" / 68,6 cm)
Zonă de afișare
518,4 mm (O) x 324 mm (V)
527,04 mm (O) x 296,46 mm (V)
597,888 mm (O) x 336,312 mm (V)
Dimensiune pixel
0,27 mm (O) x 0,27 mm (V)
0,2745 mm (O) x 0,2745 mm (V)
0,3114 mm (O) x 0,3114 mm (V)
Rată de eşantionare maximă
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Sursă de alimentare
100 - 240 V CA – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Consultați eticheta din partea posterioară a produsului, deoarece tensiunea standard poate varia în diferite țări.
Conectori de semnal
D-SUB, HDMI, DP
Condiţii de mediu
Funcţionare
Temperatură: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Umiditate: 10 % – 80 %, fără condens
Depozitare
Temperatură: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Umiditate: 5 % – 95 %, fără condens
38
――Plug & Play
Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecţional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat.
Totuşi, puteţi personaliza setările de instalare dacă doriţi.
――Puncte panou (Pixeli)
Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanţele produsului.
――Specificaţiile de mai sus pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
――Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
――Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.
39
Tabelul de moduri de semnale standard
Nume model
Sincronizare
Rezoluţie
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Frecvenţa orizontală
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Frecvenţa verticală
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Rezoluţie optimă
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Rezoluţie maximă
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Dacă un semnal care aparţine următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparţine modurilor de semnal standard,
ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificaţi setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.
S24H650GD*
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Frecvenţa orizontală
Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numeşte frecvenţă orizontală. Frecvenţa
orizontală este măsurată în kHz.
――Frecvenţa verticală
Repetarea aceleiaşi imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviţi imagini naturale. Frecvenţa de repetare se numeşte "frecvenţă verticală" sau "rată de reîmprospătare" şi se măsoară în Hz.
――Acest produs poate fi setat la o singură rezoluţie pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obţine calitatea optimă a imaginii în funcţie de natura panoului. Utilizarea altei rezoluţii în afară de cea specificată poate degrada
calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, este recomandabil să selectaţi rezoluţia optimă specificată pentru produsul dvs.
42
Capitolul 10
Anexă
Responsabilitate pentru service contra cost
(Costuri clienţi)
Deteriorarea produsului din vina clientului
――Când solicitaţi asistență în service, chiar dacă produsul este în garanţie, vă putem percepe o taxă pentru
•• Lovituri sau cădere.
intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.
Produsul nu prezintă defecţiuni
Curăţarea produsului, reglare, explicaţii, reinstalare etc.
•• Dacă tehnicianul service oferă instrucţiuni privind utilizarea produsului sau doar reglează opţiunile
fără să dezasambleze produsul.
•• Dacă defecţiunea este cauzată de factori externi de mediu (internet, antenă, semnal prin cablu
etc.)
•• Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului
achiziţionat.
•• Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuinţă.
•• În cazul în care clientul solicită instrucţiuni de utilizare din cauza unui produs al altei companii.
•• În cazul în care clientul solicită instrucţiuni de utilizare a reţelei sau programului altei companii.
•• În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului şi configurarea produsului.
Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparaţiilor incorecte efectuate de client.
Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:
•• Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
•• Reparaţii efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Remodelarea sau repararea produsului de către client.
•• Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
•• Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.
Altele
•• Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii,
cutremure, inundaţii etc.)
•• În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini incandescente, cap,
vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)
――În cazul în care clientul solicită service şi produsul nu prezintă defecţiuni, se poate percepe taxa de service.
Pin urmare, citiţi mai întâi manualul de utilizare.
•• Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăţă praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
•• În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziţionează produsul telefonic sau
online.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Download PDF

advertising