Samsung | UE32M5522AK | Samsung UE32M5522AK Manual de utilizare

E-MANUAL
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare, vă rugăm să vă
înregistraţi produsul la adresa
www.samsung.com/register
Model______________ Număr de serie______________
Conţinut
Ghid rapid
Conectarea Telecomandă inteligentă Samsung la televizor
Utilizarea Smart Hub
Utilizarea interacţiunii vocale
3
Lansarea interacţiunii vocale
5
Citiţi acest capitol înainte de a utiliza interacţiunea vocală
Actualizarea software-ului televizorului
6
Actualizarea software-ului televizorului la versiunea cea mai
recentă
6
Actualizarea automată a televizorului
Obţinerea de asistenţă
7
Obţinerea de asistenţă prin intermediul funcţiei Gestionare la
distanţă
8
Găsirea informaţiilor de contact pentru service
8
Solicitare de servicii
Conexiunile
Ghid de conectare
Conectarea unei antene (Semnal)
Conexiunile la intrarea şi ieşirea audio
18
Conectarea cu ajutorul unui cablu HDMI (ARC)
18
Conectarea cu ajutorul unui cablu audio digital (optic)
18
Conectarea printr-o reţea wireless
19
Conectarea dispozitivelor Bluetooth
Conectarea la un computer
19
Conectarea prin intermediul portului HDMI ― Partajarea
ecranului (HDMI)
Conectarea unui dispozitiv mobil
20
Conectarea la o reţea
20
Vizualizarea ecranului unui dispozitiv mobil pe televizor
(Partajare ecran)
21
Gestionarea unui dispozitiv mobil
Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor
21
Schimbarea semnalului de intrare
22
Editarea numelui şi a pictogramei unui dispozitiv extern
23
Utilizarea funcţiilor suplimentare
Observaţii privind conexiunea
23
Observaţii privind conectarea în cazul conexiunii HDMI
24
Note privind conexiunea pentru dispozitive audio
25
Note privind conexiunea pentru computere
25
Note privind conexiunea pentru dispozitive mobile
Conectarea la internet
11
Conectarea la reţeaua internet
Telecomanda şi perifericele
Depanarea problemelor de conectivitate la Internet
13
Depanarea problemelor de conectivitate la internet prin cablu
Despre Telecomandă inteligentă Samsung
14
Depanarea problemelor de conectivitate la internet wireless
Conectarea la Telecomandă inteligentă Samsung
Conectarea dispozitivelor video
15
Conectarea cu un cablu HDMI
Controlul dispozitivelor externe Telecomandă inteligentă
Samsung - utilizarea telecomenzii universale
16
Conectarea cu un cablu Component (numai modelele cu port
Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)
COMPONENT IN / AV IN)
17
Conectarea cu un cablu compozit (numai modelele cu port
COMPONENT IN / AV IN)
29
Conectarea unui dispozitiv extern prin Anynet+ şi utilizarea
meniurilor
Controlul televizorului din tastatură
30
Conectarea unei tastaturi USB
30
Conectarea unei tastaturi Bluetooth
30
Utilizarea tastaturii
Introducerea textului utilizând tastatura QWERTY de pe ecran
Vizionarea la televizor
Prezentarea pe scurt a informaţiilor despre transmisia digitală
51
Utilizarea ghidului
Înregistrarea programelor
32
Utilizarea funcţiilor suplimentare
54
Înregistrarea programelor
32
Introducerea textului utilizând microfonul telecomenzii şi
55
Gestionarea listei de înregistrări cu programare
55
Vizualizarea programelor înregistrate
tastatura QWERTY de pe ecran
Configurarea unei Vizionări programate
Caracteristici Smart
Smart Hub
34
Afişarea ecranului principal
37
Lansarea automată a Smart Hub
37
Lansarea automată a ultimei aplicaţii utilizate
37
Testarea conexiunilor Smart Hub
37
Resetarea Smart Hub
Utilizarea unui cont Samsung account
38
Crearea şi gestionarea contului dvs. Samsung
39
Conectarea la un cont Samsung
Utilizarea serviciului Aplicaţii
41
Instalarea şi rularea unei aplicaţii
42
Gestionarea aplicaţiilor achiziţionate sau instalate
Utilizarea e-Manual
44
Lansarea e-Manualului
44
Utilizarea butoanelor din e-manual
Utilizarea Internet
Redarea fotografiilor/a videoclipurilor/a muzicii
46
Redarea conţinutului media
Utilizarea Serviciului muzical
Utilizarea interacţiunii vocale
48
Lansarea interacţiunii vocale
49
Citiţi acest capitol înainte de a utiliza interacţiunea vocală
56
Configurarea unei vizionări cu programare pentru un canal
57
Editarea unei vizionări cu programare
57
Setarea orei pentru vizionarea programată
Utilizarea Timeshift
58
Butoane şi funcţii disponibile la înregistrarea unui program
sau pentru funcţia Timeshift
Utilizarea Listă de canale
Editarea canalelor
60
Eliminarea canalelor înregistrate
60
Editarea canalelor înregistrate
Crearea unei liste personale de preferate
61
Înregistrarea canalelor ca preferate
62
Vizualizarea şi selectarea canalelor aflate exclusiv pe listele
de preferate
Editarea unei liste de preferate
62
Adăugarea de canale în lista de canale favorite
62
Eliminarea canalelor dintr-o listă de favorite
63
Rearanjarea unei liste de preferate
63
Redenumirea unei liste de preferate
Funcţiile de asistenţă la vizionarea TV
Utilizarea funcţiilor de asistenţă pentru sunet
63
Schimbarea semnalului de transmisie
76
Selectarea difuzoarelor
63
Scanarea canalelor disponibile
76
Ascultarea sunetului televizorului prin dispozitive Bluetooth
64
Restricţionarea vizionării unor canale specifice
77
Emiterea sunetului televizorului printr-un difuzor al unui
64
Selectarea opţiunii de transmisie de sunet
65
Utilizarea Blocare clas. progr.
65
Configurarea setărilor avansate pentru transmisiuni
65
Citirea textului digital
66
Selectarea limbii de transmisie audio
66
Reglarea manuală a semnalelor de transmisie
67
Acordul fin al transmisiunilor analogice
67
Transferarea listei de canale
67
Ştergerea profilului operatorului CAM
67
Setarea sistemului de satelit
68
Schimbarea limbii teletextului
68
Afişarea meniului interfeţei comune
sistem Multiroom
Sistem şi asistenţă
Setarea orei şi utilizarea cronometrului
78
Setarea orei curente
79
Utilizarea cronometrelor
Utilizarea funcţiilor de protecţie la impregnare şi de
economisire a energiei
80
Protecţia împotriva impregnării
80
Reducerea consumului de energie al televizorului
Actualizarea software-ului televizorului
Imagine şi sunet
81
recentă
81
Reglarea calităţii imaginii
69
Selectarea unui mod imagine
70
Configurarea setărilor avansate pentru imagini
Rularea jocurilor pe un ecran optimizat
72
Utilizarea nivelului de negru pentru conexiunea HDMI
73
Înregistrarea televizorului ca dispozitiv certificat DivX
82
73
Modificarea dimensiunii imaginii
74
Modificarea automată a dimensiunii imaginii
74
Modificarea dimensiunii imaginii în modul 4:3 sau Încadrare
ecran
Reglarea calităţii sunetului
75
Selectarea unui mod de sunet
75
Configurarea setărilor avansate pentru sunet
Scanarea televizorului şi a spaţiului de stocare conectat
pentru identificarea unor coduri rău intenţionate
Utilizarea altor funcţii
82
Rularea funcţiilor de accesibilitate
83
Activarea ghidurilor vocale pentru persoanele cu deficienţe
de vedere
(vizionarea de filme DivX plătite)
Funcţiile de asistenţă pentru imagini
Actualizarea automată a televizorului
Protejarea televizorului împotriva atacurilor şi programelor rău
intenţionate
Configurarea mediului de vizionare pentru dispozitive externe
72
Actualizarea software-ului televizorului la versiunea cea mai
83
Descriere audio
84
Vizionarea emisiunilor de televiziune cu subtitrări
85
Text alb pe fond negru (contrast ridicat)
85
Mărirea fontului (pentru persoanele cu deficienţe de vedere)
85
Familiarizarea cu telecomanda (pentru persoanele cu
deficienţe de vedere)
85
Informaţii despre meniul televizorului
85
Ascultarea emisiunilor TV prin intermediul dispozitivelor
Bluetooth (pentru persoanele cu deficienţe de auz)
86
Configurarea setărilor avansate pentru sistem
87
Verificarea informaţiilor şi a intensităţii semnalului digital
87
Restabilirea televizorului la setările din fabrică
Rularea automată a serviciului de date
HbbTV
Utilizarea unui card de vizionare la televizor („card CI sau CI+”)
90
Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON
INTERFACE cu adaptorul CI CARD
91
Note şi precauţii
Utilizarea „cardului CI sau CI+”
Înainte de utilizarea funcţiilor Se înregistrează şi Timeshift
106 Înainte de a utiliza funcţiile de înregistrare şi înregistrare cu
programare
Funcţia de teletext
93
Pagină tipică de teletext
108 Înainte de utilizarea funcţiei Timeshift
Opţiuni de difuzare audio analogică acceptate
Depanare
Citiţi înainte să utilizaţi Aplicaţii
Citiţi înainte de a utiliza Internet
Obţinerea de asistenţă
94
Obţinerea de asistenţă prin intermediul funcţiei Gestionare la
distanţă
95
Găsirea informaţiilor de contact pentru service
95
Solicitare de servicii
Diagnosticarea problemelor de operare a televizorului
Există o problemă cu imaginea
96
Testarea imaginii
Sunetul nu se aude clar
98
Testarea sunetului
Există o problemă cu transmisia
Computerul nu se conectează
Televizorul nu se conectează la internet
Serviciul de date
Funcţia Înregistrare cu programare/Timeshift cu funcţionează
Anynet+ (HDMI-CEC) nu funcţionează
Nu pot să lansez/să utilizez aplicaţii
Fişierul meu nu se poate reda
Doresc să resetez televizorul
Alte probleme
Citiţi înainte de a reda fişiere foto, video sau muzicale
112 Limitări privind utilizarea fişierelor foto, video şi muzicale
113 Subtitrări externe acceptate
113 Subtitrări interne acceptate
114 Formate şi rezoluţii de imagine acceptate
114 Formate şi codecuri audio acceptate
115 Codecuri video acceptate
Citiţi după instalarea televizorului
117 Dimensiunea imaginii şi semnalele de intrare
118 Instalarea unui sistem antifurt
118 Citiţi înainte de a configura o conexiune internet wireless
Citiţi înainte de a conecta un computer (rezoluţii acceptate)
119 IBM
119 MAC
120 VESA DMT
Rezoluţii acceptate pentru semnale video
121 CEA-861
121 CEA-861 (DVI)
Citiţi înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth
122 Restricţii privind utilizarea Bluetooth
Butoane şi funcţii
123 Butoane şi funcţii disponibile la redarea de conţinut
multimedia
Licenţă
Ghid pentru accesibilitate
Utilizarea telecomenzii
127 Orientarea Telecomandă inteligentă Samsung
127 Descrierea Telecomandă inteligentă Samsung
Utilizarea meniului de accesibilitate
129 Meniul cu comenzi rapide pentru accesibilitate
130 Instrucţiuni pas cu pas pentru…
132 Configurarea setărilor pentru accesibilitate utilizând
Interacţiune vocală
Utilizarea televizorului cu funcţia Ghid vocal activă
133 Vizionare TV
Utilizarea ghidului
Setarea unei Vizionare cu programare
Utilizarea Listă de canale
140 Crearea unei liste de favorite personale
Înregistrare
142 Utilizarea opţiunilor de înregistrare instantanee sau
programată din ecranul cu ghidul de programe:
143 Utilizarea opţiunilor de înregistrare instantanee şi
programată din fereastra cu informaţii despre programe
143 Înregistrarea unui program pe care îl urmăriţi de pe televizor
143 Modificarea duratei de înregistrare
144 Vizualizarea programelor înregistrate
144 Ştergerea unui program înregistrat
Utilizarea Smart Hub
145 Smart Hub
146 Afişarea ecranului principal în Smart Hub
Utilizarea e-Manual
148 Lansarea e-Manual
Utilizarea Interacţiune vocală
149 Executarea funcţiei Interacţiune vocală
Ghid rapid
Puteţi învăţa rapid cum să executaţi şi să folosiţi funcţiile utilizate frecvent.
Conectarea Telecomandă inteligentă Samsung la televizor
Conectaţi Telecomandă inteligentă Samsung la televizor pentru a controla funcţiile acestuia.
Atunci când porniţi televizorul pentru prima dată, Telecomandă inteligentă Samsung se asociază automat cu
televizorul. Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptaţi-o către
senzorul telecomenzii de pe acesta, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele
şi
cel puţin 3
secunde.
"" Este posibil ca imaginile, butoanele şi funcţiile Telecomandă inteligentă Samsung să difere, în funcţie de model.
"" Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Despre Telecomandă inteligentă Samsung”.
"" Disponibilitatea depinde de modelul respectiv.
-1 -
Utilizarea Smart Hub
Conectaţi-vă la Smart Hub pentru aplicaţii, jocuri, filme şi multe altele.
Bucuraţi-vă de numeroasele funcţii oferite de Smart Hub simultan pe un singur ecran.
Sursă
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Ghid de cone…
Telecomandă…
Sursă
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
Când apăsaţi pe butonul
1 de pe telecomandă, puteţi utiliza următoarele funcţii şi caracteristici.
Setări
Când se deplasează zona de focalizare pe pictograma
, o listă de setări rapide apare deasupra părţii de sus a
meniului. Puteţi seta rapid funcţiile utilizate frecvent făcând clic pe pictograme.
2 Sursă
Puteţi selecta un dispozitiv extern conectat la televizor.
"" Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor”.
-2-
3 Căutare
Puteţi căuta date pentru canale, programe, titluri de filme şi aplicaţii din Smart Hub.
"" Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Smart Hub”.
4 APPS
Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine meteorologice şi jocuri,
instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.
"" Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.
"" Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Utilizarea serviciului Aplicaţii”.
Utilizarea interacţiunii vocale
Vorbiţi în microfonul de pe Telecomandă inteligentă Samsung pentru a controla televizorul.
"" Disponibilitatea depinde de modelul respectiv.
Lansarea interacţiunii vocale
Menţineţi apăsat butonul
de pe Telecomandă inteligentă Samsung, rostiţi o comandă, apoi eliberaţi butonul
.
Televizorul va recunoaşte comanda vocală.
"" Dacă apăsaţi o singură dată pe butonul
, va fi afişat Ghidul de asistenţă. Utilizaţi funcţia de interacţiune vocală, conform
instrucţiunilor din ghid.
"" Pe durata analizei vocii, sistemul nu poate primi comenzi vocale.
"SMART HUB"
"Vol. sup."
"Ajutor"
-3-
●●
Dacă rostiţi comenzi vocale precum „Canalul numărul 11” şi „Volum 10”, puteţi schimba canalul şi volumul.
●●
Dacă rostiţi o comandă referitoare la accesibilitate cum ar fi o „Subtitrare” sau un „Ghid vocal”, comanda se
aplică direct şi va apărea o notificare că funcţia este pornită.
●●
La redarea de conţinut media, puteţi executa comenzi de tipul „Redare”, „Pauză”, „Stop”, „Derulare înapoi”, şi
„Derulare înainte”.
""
Funcţia nu este activă pentru toate aplicaţiile.
●●
Puteţi seta temporizatorul folosind comanda „Trecere în modul hibernare în 30 de minute”.
●●
Pentru schimbarea sursei de semnal, rostiţi „HDMI”, „TV”, sau „USB”.
●●
Pentru a modifica modul imagine, rostiţi „Mod imagine film” sau „Setare Mod imagine la Standard.”
●●
Pentru căutare, rostiţi „Caută ****” sau „Caută **** pe YouTube”.
●●
Pentru a vizualiza Ajutor, rostiţi „Ajutor”, „Ce să spun” sau „Ghid de utilizare”.
""
Limba folosită pentru comenzile vocale poate diferi, în funcţie de zona geografică.
""
Dacă apăsaţi o singură dată pe butonul
, va fi afişat Ghidul de asistenţă. Utilizaţi funcţia de interacţiune vocală,
conform instrucţiunilor din ghid.
-4-
Citiţi acest capitol înainte de a utiliza interacţiunea vocală
Măsuri de precauţie pentru interacţiunea vocală
●●
Pentru a utiliza Interacţiunea vocală, trebuie să aveţi un cont Samsung. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi ”Utilizarea unui cont Samsung account”.
●●
Este posibil ca limbile şi caracteristicile de interacţiune vocală să difere în funcţie de regiunea geografică.
●●
Dacă setul lingvistic diferă de limba ţării dvs., este posibil ca unele setări să nu fie disponibile.
●●
Funcţia este disponibilă doar atunci când televizorul este conectat la internet.
●●
Interacţiunea vocală este disponibilă doar cu televizoarele care acceptă această funcţie şi care sunt echipate
cu telecomandă cu microfon încorporat.
●●
Simbolurile (inclusiv „-”) şi caracterele speciale nu sunt acceptate. În consecinţă, dacă un cuvânt sau o
propoziţie conţine simboluri sau valori numerice, s-ar putea ca funcţia să nu acţioneze adecvat.
●●
Este posibil ca rezultatele unei căutări să nu fie complete.
●●
Este posibil să fiţi obligat să plătiţi pentru anumite aplicaţii. În consecinţă, ar putea fi necesar să încheiaţi un
contract sau un abonament pentru un serviciu.
●●
Pentru modificarea canalului curent prin pronunţarea numelor canalelor ca şi comenzi de voce, trebuie să
finalizaţi operaţia Configurare furnizor servicii. (
Setări General Pornire configurare)
●●
Pentru a putea utiliza funcţiile de introducere vocală de text şi de căutare inteligentă, trebuie să fiţi de acord
cu prevederile care permit unor terţe părţi să colecteze şi să utilizeze datele dvs. vocale.
●●
Pentru a utiliza funcţia de interacţiune vocală, trebuie să:
––
Fiţi de acord cu Termenii de utilizare pentru Smart Hub
––
Fiţi de acord cu îndrumările privind colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal pentru serviciul
Smart Hub.
––
Fiţi de acord cu colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pentru serviciul bazat pe interacţiunea
vocală.
Cerinţe la utilizarea interacţiunii vocale
●●
Rata de interacţiune vocală variază în funcţie de volum/ton, pronunţare şi mediul ambiant al sunetului (sunet
TV şi zgomot ambiant).
●●
Volumul optim pentru comenzile vocale este cuprins între 75 dB şi 80 dB.
-5-
Actualizarea software-ului televizorului
Verificaţi versiunea software a televizorului şi să o actualizaţi dacă este necesar.
Setări
Asistenţă
Actualizare software
Actualizarea software-ului televizorului la versiunea cea mai recentă
[[ NU decuplaţi televizorul de la sursa de alimentare înainte de încheierea procesului de actualizare. Televizorul
se va opri şi va porni automat după finalizarea actualizării software-ului. Setările video şi audio vor fi resetate
la valorile implicite după actualizarea software-ului.
Actualizare prin Internet
Setări
Asistenţă
Actualizare software
Actualizare imediată
"" Actualizarea de pe internet necesită o conexiune la internet activă.
Actualizarea printr-un dispozitiv USB
Setări
Asistenţă
Actualizare software
Actualizare imediată
După descărcarea fişierului de actualizare de pe site-ul web Samsung şi stocarea acestuia pe un dispozitiv USB,
conectaţi dispozitivul USB la televizor pentru actualizare.
"" Pentru a realiza actualizarea utilizând o unitate flash USB, descărcaţi pachetul de actualizare de pe Samsung.com pe
computerul dvs. Apoi salvaţi pachetul de actualizare în folderul principal al dispozitivului USB. În caz contrar, televizorul nu
va putea identifica pachetul de actualizare.
Actualizarea automată a televizorului
Setări
Asistenţă
Actualizare software
Actualizare automată
Dacă televizorul este conectat la internet, televizorul poate actualiza automat software-ul în timp ce vizionaţi la
televizor. Când actualizarea în fundal se încheie, aceasta este aplicată la următoarea pornire a televizorului.
Dacă acceptaţi termenii şi condiţiile pentru Smart Hub, opţiunea Actualizare automată este setată automat la
Activat. Dacă doriţi să dezactivaţi această funcţie, utilizaţi butonul Selectare pentru a o dezactiva.
"" Această funcţie poate necesita un timp mai îndelungat dacă o altă funcţie de reţea rulează în acelaşi timp.
"" Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.
-6-
Obţinerea de asistenţă
Obţineţi asistenţă direct de la Samsung dacă aveţi o problemă cu televizorul.
Obţinerea de asistenţă prin intermediul funcţiei Gestionare la distanţă
Setări
Asistenţă
Gestionare la distanţă
După acceptarea acordului de serviciu, puteţi utiliza Gestionare la distanţă pentru a accesa Asistenţă la distanţă
pentru ca un tehnician de service Samsung să efectueze o diagnoză a televizorului dvs., să corecteze problemele
şi să actualizeze software-ul televizorului de la distanţă, utilizând conexiunea internet. Puteţi activa sau dezactiva
funcţia Gestionare la distanţă.
"" Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.
Ce este asistenţa de la distanţă?
Serviciul Samsung de asistenţă de la distanţă vă oferă asistenţă individuală din partea unui tehnician Samsung care
poate efectua, de la distanţă:
●●
Diagnosticarea televizorului
●●
Reglarea setărilor televizorului în locul dvs.
●●
Efectuarea unei resetări la valorile din fabrică ale televizorului
●●
Instalarea actualizărilor firmware recomandate
Cum funcţionează asistenţa de la distanţă?
Puteţi solicita cu uşurinţă unui tehnician Samsung să vă repare televizorul de la distanţă:
1.
Apelaţi centrul de contact Samsung şi solicitaţi asistenţă la distanţă.
2.
Deschideţi meniul televizorului şi accesaţi secţiunea Asistenţă.
3.
Selectaţi Gestionare la distanţă, apoi citiţi şi acceptaţi acordurile de serviciu. Când apare ecranul codului PIN,
comunicaţi codul PIN agentului.
4.
Apoi agentul va accesa televizorul dvs.
-7-
Găsirea informaţiilor de contact pentru service
Setări
Asistenţă
Despre acest TV
Puteţi vizualiza adresa site-ului web Samsung, numărul de telefon al centrului de asistenţă, numărul de model al
televizorului, versiunea software-ului televizorului, informaţii despre Licenţa cu sursă deschisă şi alte informaţii de
care aveţi nevoie pentru a primi asistenţă pentru service de la un agent Samsung sau de pe site-ul Samsung.
"" De asemenea, puteţi vizualiza informaţii prin scanarea codului QR al televizorului.
Solicitare de servicii
Setări
Asistenţă
Solicitaţi asistenţă
Puteţi solicita un serviciu atunci când aveţi probleme cu televizorul. Selectaţi elementul care corespunde problemei
pe care aţi întâmpinat-o şi apoi selectaţi Solicitaţi acum sau Programare întâlnire
Trimitere. Solicitarea dvs. de
servicii va fi înregistrată. Un agent de service din apropiere vă va contacta pentru a stabili sau confirma programarea
dvs. pentru service. Centrul de asistenţă Samsung vă va contacta pentru a stabili sau confirma programarea dvs.
pentru service.
"" Această funcţie nu este disponibilă în anumite zone geografice.
"" Trebuie să acceptaţi termenii şi condiţiile pentru solicitarea de service.
"" Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.
"" Puteţi iniţia această funcţie şi apăsând şi menţinând butonul
-8-
timp de 5 sau mai multe secunde.
Conexiunile
Puteţi viziona emisiuni în direct prin conectarea unei antene şi a cablului de antenă la televizorul dvs. şi puteţi
obţine acces la internet prin utilizarea unui cablu LAN sau a unui router wireless. Utilizând diferiţi conectori,
puteţi conecta şi dispozitive externe.
Ghid de conectare
Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre dispozitivele externe care pot fi conectate la televizor.
Sursă
Ghid de conectare
Acest ghid vă va ajuta prin intermediul unor imagini să conectaţi diversele dispozitive externe, cum ar fi un receptor
de cablu, o consolă de jocuri sau un PC. Când selectaţi o metodă de conectare a unui dispozitiv extern, vor fi afişate
informaţii detaliate cu privire la acea operaţie.
Ghid de conectare
Receiver prin cablu/pl...
HDMI
Consolă de jocuri
PC
Dispozitiv audio
Dispozitiv mobil
Stocare externă
Accesoriu
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
-9-
Conectarea unei antene (Semnal)
Puteţi conecta un cablu de antenă la televizorul dvs.
"" Nu este necesară o conexiune de antenă dacă se conectează un receptor de cablu sau de satelit.
Se recomandă conectarea ambilor conectori cu ajutorul unui comutator multiplu sau DiseqC. şi setarea opţiunii Tip
conexiune antenă la Oscilator dual.
"" Metoda de conectare poate fi diferită în funcţie de modele.
"" Este posibil ca sistemul DVB-T2 să nu fie disponibil în anumite zone geografice.
"" Disponibilitatea depinde de modelul şi de zona geografică respectivă.
- 10 -
Conectarea la internet
Puteţi obţine acces la internet prin intermediul televizorului dvs.
Conectarea la reţeaua internet
Setări
General
Reţea
Setări de reţea deschise Înc. acum
Conectaţi-vă la o reţea disponibilă.
Stabilirea unei conexiuni la internet prin cablu
Setări
General
Reţea
Setări de reţea deschise
Cablu
În cazul în care conectaţi un cablu LAN, televizorul se va conecta automat la internet.
"" Utilizaţi un cablu CAT 7 (tip *STP) pentru conexiune.
* Shielded Twist Pair
"" Televizorul nu se va putea conecta la internet dacă viteza reţelei dvs. este sub 10 Mbps.
- 11 -
Stabilirea unei conexiuni la internet wireless
Setări
General
Reţea
Setări de reţea deschise
Wireless
Asiguraţi-vă că aveţi setările pentru SSID (nume) şi parola routerului wireless înainte de a încerca să vă conectaţi,
apoi urmaţi indicaţiile afişate pe ecran.
Conexiunea wireless
Selectaţi reţeaua wireless.
Reîmp.
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
"" Dacă nu a fost găsit niciun router wireless, selectaţi Adăugare reţea din partea de jos a listei şi introduceţi numele reţelei
(SSID).
"" Dacă routerul wireless are un buton WPS sau PBC, selectaţi Utilizare WPS din partea de jos a listei, apoi apăsaţi butonul
WPS sau PBC de pe router în interval de 2 minute de la selectare. Televizorul se va conecta automat la reţea.
- 12 -
Verificarea stării conexiunii la internet
Setări
General
Reţea
Stare reţea Înc. acum
Vizualizaţi starea curentă a reţelei şi a conexiunii la internet.
Modificarea numelui televizorului dintr-o reţea
Setări
General
Manager sistem
Nume dispozitiv Înc. acum
Puteţi schimba numele televizorului în reţea. Selectaţi Intrare utilizator în partea de jos a listei şi schimbaţi numele.
Depanarea problemelor de conectivitate la Internet
Dacă televizorul nu se conectează la internet, încercaţi una din soluţiile de mai jos.
Depanarea problemelor de conectivitate la internet prin cablu Înc. acum
După consultarea conţinutului următor, depanaţi problema de conexiune la internet prin cablu. Dacă problema
persistă, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.
Nu s-a găsit niciun cablu de reţea
Verificaţi dacă cablul LAN este conectat la ambele capete. Dacă este conectat cablul, verificaţi dacă routerul este
pornit. Dacă routerul este pornit, încercaţi să-l opriţi şi să-l reporniţi.
- 13 -
Setare automată adresă IP nereuşită
1.
Configuraţi setările în Setări IP.
2.
Asiguraţi-vă că serverul DHCP este activat în setările routerului, apoi resetaţi routerul.
Conectare la reţea imposibilă
1.
Verificaţi toate Setări IP.
2.
După ce verificaţi starea serverului DHCP (trebuie să fie activ) în setările routerului, scoateţi cablul LAN şi
reconectaţi-l.
Conectat la o reţea locală, dar nu şi la internet
1.
Verificaţi conexiunea cablului LAN de internet la portul LAN extern al routerului.
2.
Verificaţi valorile DNS în Setări IP.
Configurarea reţelei este finalizată, dar conexiunea la internet nu se poate realiza
Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.
Depanarea problemelor de conectivitate la internet wireless
După citirea conţinutului următor, depanaţi problema de conexiune wireless la internet. Dacă problema persistă,
contactaţi furnizorul de servicii de Internet.
Eşec la conectarea la reţeaua wireless
Dacă routerul wireless selectat nu este găsit, accesaţi Setări de reţea deschise şi selectaţi routerul corect.
Conectare la un router wireless imposibilă
1.
Verificaţi dacă routerul este pornit. Dacă este afişat în listă, opriţi-l şi reporniţi-l.
2.
Introduceţi parola corectă, dacă este necesar.
- 14 -
Setare automată adresă IP nereuşită
1.
Configuraţi setările în Setări IP.
2.
Asiguraţi-vă că serverul DHCP este activat la router. Apoi deconectaţi şi reconectaţi routerul.
3.
Introduceţi parola corectă, dacă este necesar.
Conectare la reţea imposibilă
1.
Verificaţi toate Setări IP.
2.
Introduceţi parola corectă, dacă este necesar.
Conectat la o reţea locală, dar nu şi la internet
1.
Verificaţi conexiunea cablului LAN de internet la portul LAN extern al routerului.
2.
Verificaţi valorile DNS în Setări IP.
Configurarea reţelei este finalizată, dar conexiunea la internet nu se poate realiza
Dacă problema persistă, contactaţi furnizorul de servicii de Internet.
Conectarea dispozitivelor video
Realizaţi conexiunile video corecte între televizorul dvs. şi dispozitivele externe.
Conectarea cu un cablu HDMI
HDMI IN
- 15 -
Conectarea cu un cablu Component (numai modelele cu port COMPONENT IN
/ AV IN)
O conexiune cu cablu Component vă permite să vizionaţi imagini video cu rezoluţie de până la 1080p. Pentru
vizionarea de imagini video redate de pe playere DVD şi Blu-ray, utilizaţi conexiunea Component.
Consultaţi ilustraţiile de mai jos, apoi conectaţi porturile Component IN şi AV IN de pe televizor la portul Component
OUT de pe dispozitivului extern, utilizând adaptoarele Component şi AV furnizate. Aveţi grijă să conectaţi conectori
de aceeaşi culoare. (albastru la albastru, galben la galben etc.)
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Pentru a utiliza un echipament cu legături componente, conectaţi atât un adaptor Component (albastru), cât şi un adaptor
AV (galben).
- 16 -
Conectarea cu un cablu compozit (numai modelele cu port COMPONENT IN /
AV IN)
Prin intermediul unei conexiuni compozite, puteţi beneficia de rezoluţii de până la 576i.
Consultaţi imaginea de mai jos, apoi conectaţi portul AV IN de pe televizor la portul AV OUT de pe dispozitivul extern,
utilizând adaptorul AV şi cablul compozit furnizate. La conectarea cablurilor, asiguraţi-vă că respectaţi culorile între
cabluri şi porturi.
COMPONENT IN / AV IN
COMPONENT IN
AV IN
"" Conectaţi un echipament AV (compozit) doar la intrarea AV In. Nu îl conectaţi la portul Component In.
- 17 -
Conexiunile la intrarea şi ieşirea audio
Realizaţi conexiunile audio corecte între televizor şi dispozitivele externe.
"" Pentru mai multe informaţii privind modalitatea de selectare a difuzoarelor externe, consultaţi „Selectarea difuzoarelor”.
Conectarea cu ajutorul unui cablu HDMI (ARC)
HDMI IN
(ARC)
Conectarea cu ajutorul unui cablu audio digital (optic)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Conectarea printr-o reţea wireless
Puteţi conecta televizorul la un dispozitiv audio wireless Samsung printr-o reţea wireless. Cele două dispozitive
trebuie să fie conectate în aceeaşi reţea. Pentru mai multe informaţii despre conexiune şi utilizare, consultaţi
manualul de utilizare al dispozitivului audio.
- 18 -
Conectarea dispozitivelor Bluetooth
Pentru mai multe informaţii privind conexiunea şi utilizarea difuzoarelor externe, consultaţi Ghid de conectare (
Sursă
Ghid de conectare) şi manualele de utilizare ale acestora.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Conectarea la un computer
Utilizaţi televizorul ca monitor de computer sau conectaţi televizorul la un computer prin intermediul reţelei şi
accesaţi conţinutul computerului.
Conectarea prin intermediul portului HDMI ― Partajarea ecranului (HDMI)
HDMI IN
DVI
HDMI IN
HDMI
"" Atunci când PC-ul este conectat, selectaţi PC pentru Pictogramă dispozitiv. Pentru informaţii suplimentare despre setările
portului, consultaţi „Editarea numelui şi a pictogramei unui dispozitiv extern.”
- 19 -
Conectarea unui dispozitiv mobil
Vizualizaţi ecranul unui dispozitiv mobil şi conţinut multimedia conectând dispozitivul mobil la televizor sau la reţea.
După ce conectaţi un dispozitiv mobil care acceptă oglindirea ecranului pe televizor, puteţi utiliza funcţia de
oglindire a ecranului pentru a vizualiza wireless ecranul acestuia pe televizor şi pentru a reda fişiere video, audio sau
fotografii care rulează pe dispozitivul mobil.
Conectarea la o reţea
Conectarea la aceeaşi reţea wireless
Conectarea dispozitivului mobil şi a televizorului la aceeaşi reţea wireless.
"" Pentru informaţii suplimentare privind conectarea la o reţea wireless, consultaţi „Stabilirea unei conexiuni la internet
wireless”.
"" Pentru informaţii suplimentare privind conectarea unui dispozitiv mobil la o reţea wireless, consultaţi manualul de
utilizare al acestuia.
"" Când un dispozitiv mobil este conectat la televizor utilizând funcţia Wi-Fi Direct, puteţi beneficia de fotografiile,
videoclipurile şi muzica stocate pe dispozitivul mobil prin intermediul televizorului.
Vizualizarea ecranului unui dispozitiv mobil pe televizor (Partajare ecran)
Puteţi reda conţinut media salvat în dispozitivul dvs. mobil pe ecranul televizorului prin conectare la funcţia de
oglindire şi prin partajare de conținut.
1.
Lansaţi funcţia Smart View (Oglindire ecran) pe dispozitivul dvs. mobil. Dispozitivul mobil caută dispozitive
disponibile la care să se conecteze.
2.
Selectaţi televizorul de pe listă. Televizorul este conectat la dispozitivul mobil.
●●
Dacă la căutare nu este găsit niciun televizor, reîncercaţi după ce aţi oprit şi repornit ambele dispozitive.
●●
Dacă sunt mai multe televizoare, atribuiţi un nume diferit fiecărui televizor în
Manager sistem Nume dispozitiv pentru ca selectarea să fie cât mai uşoară.
- 20 -
Setări
General
Gestionarea unui dispozitiv mobil
Setări
General
Manager dispozitive externe
Manager conectare dispozitive Înc.
acum
●●
Notificare acces
Stabiliţi dacă doriţi să fie afişată o notificare atunci când un dispozitiv mobil încearcă să se conecteze la
televizor prima dată.
●●
Listă dispozitive
Vizualizaţi şi gestionaţi lista cu dispozitive mobile care au solicitat permisiunea pentru a se conecta la
televizor.
Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor
Puteţi comuta între programele TV şi conţinutul de pe dispozitivele externe.
Schimbarea semnalului de intrare
Sursă
La selectarea unui dispozitiv extern conectat din ecranul Sursă, va fi afişat pe ecranul televizorului conţinutul
dispozitivului selectat.
De pe telecomanda standard, apăsaţi butonul SOURCE.
"" Pentru a controla un dispozitiv (player Blu-ray, consolă de jocuri etc.) care acceptă controlul de la distanţă prin
telecomandă universală, conectaţi dispozitivul la portul HDMI al televizorului, apoi porniţi-l. Vă permite să comutaţi
automat la ieşirea din dispozitiv dorit sau să configuraţi automat telecomanda universală pentru acesta. Pentru a configura
automat dispozitivul pentru telecomanda universală, îndreptaţi telecomanda televizorului către dispozitiv. Reţineţi că este
posibil ca această funcţie să nu fie acceptată în funcţie de dispozitiv şi de zona geografică.
"" Atunci când un dispozitiv USB este conectat la un port USB, apare un mesaj pop-up pentru comutarea uşoară la conţinutul
media enumerat pe dispozitiv.
- 21 -
Editarea numelui şi a pictogramei unui dispozitiv extern
Sursă
Puteţi modifica denumirea portului unui dispozitiv extern conectat sau îl puteţi adăuga la ecranul principal.
Editare
Informaţii
Adăugare la pagina de
pornire
Sursă
Sursă
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
1.
Deplasaţi zona de focalizare pe un dispozitiv extern conectat.
2.
Apăsaţi pe butonul de direcţie Sus. Vor deveni disponibile următoarele 2 funcţii. (Reţineţi că funcţiile
disponibile pot varia în funcţie de tipul portului.)
1 Editare
Puteţi schimba denumirea portului unui dispozitiv extern pentru a-l identifica mai uşor.
2 Informaţii
Puteţi vizualiza informaţii detaliate despre dispozitivele externe conectate la televizor.
3 Adăugare la pagina de pornire
Puteţi adăuga denumirea portului unui dispozitiv extern la ecranul principal pentru o comutare mai rapidă.
- 22 -
Utilizarea funcţiilor suplimentare
Puteţi utiliza următoarele funcţii din ecranul Sursă.
●●
Ghid de conectare: Ghidul pentru conectarea dispozitivelor
●●
Telecomandă univ: Această funcţie vă permite să înregistraţi dispozitive externe în Telecomandă inteligentă
Samsung şi să le controlaţi utilizând telecomanda standard.
""
Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
""
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Controlul dispozitivelor externe Telecomandă inteligentă Samsung utilizarea telecomenzii universale”.
Observaţii privind conexiunea
Atunci când conectaţi un dispozitiv extern, amintiţi-vă următoarele:
"" Numărul de conectori, numele şi amplasarea acestora pot varia în funcţie de model.
"" Consultaţi manualul de operare a dispozitivului extern atunci când conectaţi dispozitivul extern la televizor. Numărul de
conectori pentru dispozitive externe şi numele şi amplasarea acestora pot varia în funcţie de producător.
Observaţii privind conectarea în cazul conexiunii HDMI
●●
Următoarele tipuri de cabluri HDMI sunt recomandate:
––
Cablu HDMI de mare viteză
––
Cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet
●●
Utilizaţi un cablu HDMI de 0,66 inch (17 mm) grosime sau mai subţire.
●●
Utilizarea unui cablu HDMI neomologat poate avea drept rezultat un ecran gol sau o eroare de conexiune.
- 23 -
●●
Este posibil ca unele cabluri şi dispozitive HDMI să nu fie compatibile cu televizorul, din cauza specificaţiilor
HDMI diferite.
●●
Acest televizor nu acceptă funcţia HDMI Ethernet Channel. Ethernet este o reţea locală (LAN) cu cabluri
coaxiale standardizate prin IEEE.
●●
Multe adaptoare grafice de computer nu au porturi HDMI, dar au porturi DVI. Dacă PC-ul dvs. nu dispune de
mufă de ieşire video HDMI, conectaţi PC-ul cu un cablu HDMI-DVI.
""
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Conectarea la un computer”.
Note privind conexiunea pentru dispozitive audio
●●
Pentru o mai bună calitate a sunetului, se recomandă utilizarea unui receptor AV.
●●
Conectarea unui dispozitiv prin intermediul unui cablu optic nu comută automat ieşirea de sunet la
difuzoarele acestuia. Pentru a schimba ieşirea de sunet la dispozitiv, urmaţi una dintre următoarele metode:
––
Utilizaţi ecranul Setări rapide pentru a comuta la dispozitivul conectat:
Utilizaţi butonul Select pentru a selecta Ieşire audio/optic din meniul Ieşire sunet. (
butonul de direcţie sus
––
Setări
Ieşire sunet).
Utilizaţi ecranul Setări pentru a comuta la dispozitivul conectat:
Selectaţi Ieşire audio/optic din meniul Ieşire sunet. (
Setări
Sunet
Ieşire sunet).
●●
Un zgomot anormal provenit de la dispozitivul audio conectat în timpul utilizării acestuia poate indica
o problemă chiar la dispozitivul audio. Într-o astfel de situaţie, solicitaţi asistenţă de la producătorul
dispozitivului audio.
●●
Sunetul digital este disponibil numai în cazul transmisiilor care utilizează 5,1 canale.
- 24 -
Note privind conexiunea pentru computere
●●
Pentru informaţii despre rezoluţiile acceptate de televizor, consultaţi „Citiţi înainte de a conecta un computer
(rezoluţii acceptate)”.
●●
Cât timp este activată opţiunea de partajare a fişierelor, este posibil accesul neautorizat. Când nu aveţi nevoie
de acces la date, dezactivaţi partajarea fişierelor.
●●
PC-ul şi Smart TV trebuie să fie conectate unul la celălalt în aceeaşi reţea.
●●
La partajarea conţinutului cu alte dispozitive bazate pe reţea, precum cele din sistemul de stocare IP (Internet
Protocol), este posibil ca partajarea să nu fie suportată din cauza configurării, calităţii sau funcţionalităţii
reţelei, de exemplu, dacă reţeaua are un dispozitiv NAS (Network-Attached Storage).
Note privind conexiunea pentru dispozitive mobile
●●
Pentru a utiliza funcţia Smart View, dispozitivul mobil trebuie să accepte o funcţie de partajare, cum ar fi
AllShare Cast sau Smart View. Pentru a verifica dacă dispozitivul mobil acceptă funcţia de partajare, vizitaţi
site-ul web al producătorului dispozitivului.
●●
Pentru a utiliza Wi-Fi direct, dispozitivul mobil trebuie să fie compatibil cu funcţia Wi-Fi direct. Verificaţi dacă
dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu Wi-Fi direct.
●●
Dispozitivul mobil şi Smart TV trebuie să fie interconectate în aceeaşi reţea.
●●
Este posibil ca fişierele video sau audio să fie redate cu intermitenţe, în funcţie de starea reţelei.
●●
La partajarea conţinutului cu alte dispozitive bazate pe reţea, precum cele din sistemul de stocare IP (Internet
Protocol), este posibil ca partajarea să nu fie suportată din cauza configurării, calităţii sau funcţionalităţii
reţelei, de exemplu, dacă reţeaua are un dispozitiv NAS (Network-Attached Storage).
- 25 -
Telecomanda şi perifericele
Puteţi controla operaţiile televizorului cu Telecomandă inteligentă Samsung. Asociaţi dispozitivele externe,
precum tastatura, pentru a facilita utilizarea.
Despre Telecomandă inteligentă Samsung
Aflaţi mai multe informaţii despre butoanele din Telecomandă inteligentă Samsung.
- 26 -
Buton
(Recunoaştere vocală)
Descriere
Execută Interacţiune vocală. Apăsaţi butonul, rostiţi o comandă vocală şi apoi eliberaţi
butonul pentru a rula Interacţiune vocală. Când este apăsat o dată, apare ghidul pentru
Interacţiune vocală.
La apăsare, tastatura numerică apare pe ecran, pentru ca dvs. să puteţi introduce o valoare
numerică utilizând-o.
(Tastatură numerică
virtuală)
Buton cu 4 culori
Panou direcţional (sus/
jos/stânga/dreapta)
Selectare
(Revenire)
(Smart Hub)
(Redare/pauză)
VOL (Volum)
CH (Canal)
Selectaţi numerele şi apoi selectaţi Gata pentru a introduce o valoare numerică. Utilizaţi
opţiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poştal, etc.
Dacă pe ecran este afişat Buton colorat cu o bandă cu numere, selectaţi Buton colorat apoi
selectaţi o culoare specifică utilizând butonul de direcţie (sus/jos/dreapta/stânga). Utilizaţi
acest buton pentru a accesa opţiunile suplimentare specifice funcţiei în curs de utilizare.
Utilizaţi aceste butoane colorate pentru a accesa opţiunile suplimentare specifice funcţiei în
curs de utilizare.
Deplasează zona de focalizare.
Selectează sau execută elementul focalizat. Dacă este apăsat în timpul vizionării
conţinutului, apar informaţii detaliate despre program.
Apăsaţi pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă,
funcţia care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare
canalul anterior.
Apăsaţi pentru a reveni la ecranul principal.
Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteţi controla
conţinutul media care se redă.
Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsaţi
butonul. Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, apare Comenzi rapide pentru
accesibilitate.
Deplasaţi butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul Ghid,
apăsaţi butonul. Dacă este apăsat timp de cel puţin 1 secundă, apare ecranul Listă de canale.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul sus sau jos pentru a modifica canalul.
"" Utilizaţi Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanţă de cel mult 6 m de televizor. Distanţa de utilizare poate varia în
funcţie de condiţiile de mediu pentru transmisia wireless.
"" Este posibil ca imaginile, butoanele şi funcţiile Telecomandă inteligentă Samsung să difere, în funcţie de model.
"" Pentru utilizarea telecomenzii inteligente Samsung pentru controlarea unui dispozitiv extern compatibil care nu acceptă
HDMI-CEC (Anynet+), trebuie să configuraţi telecomanda universală pentru dispozitiv. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi ”Controlul dispozitivelor externe Telecomandă inteligentă Samsung - utilizarea telecomenzii universale”.
"" Pentru utilizarea telecomenzii inteligente Samsung pentru controlarea unui dispozitiv extern compatibil care nu acceptă
HDMI-CEC (Anynet+), conectaţi dispozitivul la un port HDMI al televizorului folosind un cablu HDMI. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi ”Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)”.
"" În funcţie de regiunea geografic[ sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.
- 27 -
Conectarea la Telecomandă inteligentă Samsung
Asocierea televizorului cu Telecomandă inteligentă Samsung.
Atunci când porniţi televizorul pentru prima dată, Telecomandă inteligentă Samsung se asociază automat cu
televizorul. Dacă Telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptaţi-o către
senzorul telecomenzii de pe acesta, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsate simultan butoanele
şi
cel puţin 3
secunde.
"" Disponibilitatea depinde de modelul respectiv.
Controlul dispozitivelor externe Telecomandă inteligentă
Samsung - utilizarea telecomenzii universale
Controlaţi televizorul şi dispozitivele externe conectate la acesta cu Telecomandă inteligentă Samsung.
Sursă
Telecomandă univ
Puteţi controla dispozitivele externe conectate la televizor cu ajutorul telecomenzii. Pentru controlul dispozitivelor
externe, acestea trebuie înregistrate urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
"" Disponibilitatea depinde de modelul respectiv.
"" De asemenea, puteţi utiliza funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) pentru a opera dispozitivele externe Samsung cu ajutorul
telecomenzii televizorului, fără să fie nevoie de setări suplimentare.
"" Este posibil ca anumite dispozitive externe conectate la TV să nu accepte funcţia de telecomandă universală.
"" Nu amplasaţi obstacole în faţa dispozitivului extern. Această funcţie poate provoca o transmisie necorespunzătoare a
semnalelor de la telecomandă.
"" Televizorul memorează dispozitivul extern şi portul la care este conectat (HDMI 1, HDMI 2 etc.).
- 28 -
Utilizarea Anynet+ (HDMI-CEC)
Controlul unui dispozitiv extern conectat prin intermediul Anynet+ (HDMI-CEC) cu ajutorul telecomenzii.
Puteţi utiliza telecomanda televizorului pentru a controla dispozitivele externe conectate la televizor printr-un cablu
HDMI şi care sunt compatibile cu Anynet+ (HDMI-CEC). Reţineţi că puteţi configura şi controla Anynet+ (HDMI-CEC)
numai cu telecomanda.
Conectarea unui dispozitiv extern prin Anynet+ şi utilizarea meniurilor
Setări
General
Manager dispozitive externe
Anynet+ (HDMI-CEC) Înc. acum
1.
Setaţi Anynet+ (HDMI-CEC) la Activat.
2.
Conectaţi un dispozitiv compatibil HDMI-CEC la televizor.
3.
Porniţi dispozitivul extern conectat. Dispozitivul se va conecta automat la televizor. După finalizarea
conexiunii, puteţi utiliza meniul dispozitivului conectat de pe ecranul televizorului cu ajutorul telecomenzii şi
puteţi controla dispozitivul.
"" Procesul de conectare poate dura până la 2 minute.
A se citi înainte de conectarea unui dispozitiv Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Puteţi configura telecomanda universală a televizorului pentru a controla receptoare de cablu, playere Blu-ray şi sisteme
home theatre terţe care nu acceptă HDMI-CEC. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Controlul dispozitivelor externe
Telecomandă inteligentă Samsung - utilizarea telecomenzii universale”.
"" Anynet+ nu poate fi utilizat pentru a controla dispozitive externe care nu acceptă HDMI-CEC.
"" Dispozitivele compatibile Anynet+ (HDMI-CEC)trebuie conectate la televizor utilizând un cablu HDMI. Reţineţi că este
posibil ca unele cabluri HDMI să nu fie compatibile cu Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcţioneze în anumite împrejurări. Dacă apar astfel de situaţii, setaţi din
nou dispozitivul ca dispozitiv compatibil Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Anynet+ (HDMI-CEC) funcţionează numai cu dispozitive externe compatibile HDMI-CEC şi numai când acele dispozitive
sunt în modul standby sau pornite.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) poate controla până la 12 dispozitive externe compatibile (până la 3 de acelaşi tip), cu excepţia
sistemelor home theatre. Anynet+ (HDMI-CEC) poate controla doar un singur sistem home theatre.
"" Pentru a asculta sunet pe 5,1 canale de la un dispozitiv extern, conectaţi dispozitivul la televizor prin intermediul unui cablu
HDMI şi conectaţi sistemul home theatre 5,1 direct la conectorul de ieşire audio digitală al dispozitivului extern.
"" Dacă un dispozitiv extern este configurat prin Anynet+ şi printr-o telecomandă universală, dispozitivul poate fi controlat
numai cu ajutorul telecomenzii universale.
- 29 -
Controlul televizorului din tastatură
Conectarea unei tastaturi face mai uşoară controlarea televizorului.
Conectarea unei tastaturi USB
Introduceţi cablul tastaturii în portul USB.
Conectarea unei tastaturi Bluetooth
Setări General
tastatură Bluetooth
Manager dispozitive externe
Manager tastatură
Adăugare
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Dacă dispozitivul nu a fost detectat, poziţionaţi tastatura aproape de televizor şi apoi selectaţi Reîmp.. Televizorul va scana
din nou dispozitivele disponibile.
Utilizarea tastaturii
Tastatura
Funcţiile telecomenzii
Taste direcţionale
Deplasează zona de focalizare
Tasta Windows
Afişează setările televizorului
Tasta Enter
Selectează sau execută un element evidenţiat
Tasta ESC
Revine la ecranul anterior
Tasta F1 / F2 / F3 / F4
Butoane colorate ―
Tasta F5
Lansează ecranul principal
Tasta F6
Afişează ecranul Sursă
Tasta F7
Lansează Listă de canale
Tasta F8
Anulează volumul sunetului
Tasta F9 / F10
Reglează volumul
Tasta F11 / F12
Schimbă canalul
/
/
- 30 -
/
Configurarea tastaturii
În
Setări
General
Manager dispozitive externe
Manager tastatură, puteţi seta următoarele funcţii:
Înc. acum
●●
Limbă tastatură
●●
Tip tastatură
Introducerea textului utilizând tastatura QWERTY de pe ecran
Utilizaţi tastatura QWERTY pentru a introduce text pe televizor.
Text recomandat
Opţiuni
Predicţie literă următoare
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
- 31 -
Utilizarea funcţiilor suplimentare
Selectaţi
pe ecranul tastaturii QWERTY. Sunt disponibile următoarele opţiuni:
"" Opţiunile disponibile pot diferi, depinzând de funcţia care rulează în acel moment.
●●
Text recomandat
●●
Resetare date
●●
Predicţie literă următoare (când se utilizează butoane direcţionale)
●●
Limbă
Introducerea textului utilizând microfonul telecomenzii şi tastatura QWERTY
de pe ecran
Atunci când tastatura QWERTY este afişată pe ecran, menţineţi apăsat butonul
pe Telecomandă inteligentă
Samsung, vorbiţi în microfon Telecomandă inteligentă Samsung şi apoi eliberaţi butonul. Ceea ce spuneţi apare pe
ecran ca text
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 32 -
Caracteristici Smart
Puteţi beneficia de diverse aplicaţii prin intermediul Smart Hub.
Smart Hub
Vizualizaţi descrieri ale funcţiilor de bază ale Smart Hub.
După ce apăsaţi pe butonul
de pe telecomandă, puteţi naviga pe web şi descărca aplicaţii cu ajutorul Smart Hub.
"" Unele dintre serviciile Smart Hub sunt servicii cu plată.
"" Pentru a utiliza Smart Hub, televizorul trebuie să fie conectat la Internet.
"" Este posibil ca unele caracteristici ale Smart Hub să nu fie disponibile, în funcţie de furnizorul de servicii, limbă sau
regiune.
"" Întreruperile serviciului Smart Hub pot fi provocate de căderea serviciului de internet.
"" Puteţi vizualiza întregul text al documentului Termeni şi Politică de confidenţialitate prin navigarea la
Asistenţă
Setări
Termeni şi Politică de confidenţialitate. Dacă doriţi să încetaţi utilizarea Smart Hub, puteţi anula acordul. Înc.
acum
"" Pentru a anula acordul de servicii Smart Hub, deşi este necesar, selectaţi Resetare (
Autodiagn.
Setări
Asistenţă
Resetare), apoi apăsaţi pe butonul direcţional dreapta la pasul Termeni şi condiţii şi Politica de
confidenţialitate Smart Hub.
- 33 -
Afişarea ecranului principal
Apăsaţi butonul
.
Sursă
TV
HDMI 1
HDMI 2
USB 1
USB 2
Ghid de cone…
Telecomandă…
Sursă
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
Din ecranul principal puteţi rula cu uşurinţă aplicaţii care au fost utilizate anterior sau în mod frecvent. De
asemenea, aplicaţiile pot fi mutate sau şterse din acest ecran.
1 Setări
Când se deplasează zona de focalizare pe pictograma
, o listă de setări rapide apare deasupra părţii de sus a
meniului. Puteţi seta rapid funcţiile utilizate frecvent făcând clic pe pictograme. Prin apăsarea pe
afişează toate meniurile de setări disponibile.
●●
Mod imagine
Puteţi selecta modul imagine care oferă cea mai bună vizionare.
●●
Mod sunet
Puteţi selecta un mod de sunet pentru a optimiza sunetul după cum preferaţi.
●●
Ieşire sunet
Puteţi selecta difuzoarele pe care le utilizează televizorul pentru ieşirea audio.
- 34 -
Setări se
●●
Limbă audio
Puteţi selecta o limbă audio.
●●
Subtitrare
Activează sau dezactivează subtitrările.
●●
Reţea
Puteţi vizualiza starea curentă a conexiunii la reţea şi la internet.
2 Sursă
Puteţi selecta un dispozitiv extern conectat la televizor.
"" Pentru mai multe informaţii despre conectarea dispozitivelor externe, consultaţi „Comutarea între dispozitivele externe
conectate la televizor”.
3 Căutare
Puteţi căuta aplicaţii sau jocuri din serviciile Smart Hub.
4 APPS
Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine meteorologice şi jocuri,
instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.
"" Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.
"" Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Utilizarea serviciului Aplicaţii”.
- 35 -
Mutare
Ştergere
5 Mutarea unui element în ecranul principal
Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o mutaţi, apăsaţi pe butonul de direcţie în jos, apoi selectaţi Mutare. Mutaţi
aplicaţia în poziţia dorită prin apăsarea pe butonul de direcţie stânga sau dreapta, apoi apăsaţi pe butonul Selectare.
Aplicaţia selectată va fi mutată în ecranul principal.
6 Eliminarea unui element din ecranul principal
Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi, apăsaţi pe butonul de direcţie în jos, apoi selectaţi Ştergere. Aplicaţia
selectată va fi ştearsă.
- 36 -
Lansarea automată a Smart Hub
Setări
General
Caracteristici Smart
Executare automată Smart Hub Înc. acum
Atunci când setaţi Executare automată Smart Hub la Activat, televizorul va afişa automat ecranul principal la fiecare
pornire.
Lansarea automată a ultimei aplicaţii utilizate
Setări
General
Caracteristici Smart
Rulare automată a ultimei aplicaţii Înc. acum
Dacă Rulare automată a ultimei aplicaţii este setat la Activat, ultima aplicaţie utilizată este executată automat
atunci când porniţi televizorul.
Testarea conexiunilor Smart Hub
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Începere test de conexiune Smart Hub Înc. acum
Autodiagn.
Resetare Smart Hub Înc. acum
Resetarea Smart Hub
Setări
Asistenţă
- 37 -
Utilizarea unui cont Samsung account
Creaşi şi gestionaţi propriul dvs. cont Samsung account.
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung Înc. acum
Crearea şi gestionarea contului dvs. Samsung
"" Puteţi vizualiza întregul text din Termenii și politica de confidențialitate din
sistem
Contul Samsung
Contul meu
Setări
General
Manager
Politica de confidenţialitate pentru contul Samsung după conectarea la
contul dvs. Samsung.
"" Puteţi, de asemenea, să vă creaţi un cont Samsung la adresa http://account.samsung.com. Dacă deţineţi un cont, puteţi
folosi acelaşi ID atât pe televizor cât şi pe site-ul web Samsung.
Crearea unui cont nou
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung
(Adăugare cont)
Creare
cont
Pentru crearea unui nou cont Samsung, urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
"" Pentru informaţii suplimentare despre termenii de utilizare, selectaţi Vizualizaţi detaliile.
"" Pentru a vă proteja informaţiile personale, selectaţi Selectare imagine de profil şi introducere parolă (securitate înaltă) în
câmpul de sub caseta pentru introducerea parolei.
"" Dacă doriţi ca televizorul să se conecteze automat la contul dvs. la fiecare pornire, faceţi clic pe Conectare automată.
Crearea unui cont Samsung cu ajutorul unui cont Facebook
Setări
Facebook
General
Manager sistem
Contul Samsung
(Adăugare cont)
Creare cu
(Adăugare cont)
Creare cu
Crearea unui cont Samsung cu ajutorul unui cont PayPal
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung
PayPal
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 38 -
Conectarea la un cont Samsung
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung
Conectaţi-vă
Modificarea şi adăugarea informaţiilor într-un cont Samsung
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung
Contul meu
Editare profil
"" Pentru a modifica informaţiile despre cont, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung.
Gestionarea informaţiilor despre plată salvate la televizor
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung
Contul meu
Informaţii
plată
"" Pentru gestionarea informaţiilor despre plată, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung.
Configuraţi setările de sincronizare a internetului
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung
Contul meu
Sincronizare
internet
"" Pentru a configura setările de sincronizare a internetului, trebuie să vă conectaţi la contul Samsung.
Ştergerea unui cont Samsung account din televizor
Setări
General
Manager sistem
Contul Samsung
Contul meu
Eliminare cont
"" Pentru a şterge informaţiile despre cont, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung.
Operaţia de deconectare de la contul dvs. Samsung
Pentru a vă deconecta de la contul dvs. Samsung, deplasaţi zona de focalizare la contul dvs. la
General
Manager sistem
Setări
Contul Samsung şi apăsaţi pe butonul Selectare. La apariţia unui mesaj pop-up,
selectaţi Da.
Vizualizarea acordului cu utilizatorul şi a politicii de confidenţialitate
Setări General Manager sistem
confidenţialitate pentru contul Samsung
Contul Samsung
Contul meu
Politica de
"" Pentru a vizualiza acordul cu utilizatorul şi politica de confidenţialitate, trebuie să fiţi conectat la contul dvs. Samsung.
- 39 -
Utilizarea serviciului Aplicaţii
Descărcarea şi rularea diverselor aplicaţii din Smart Hub.
APPS
Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine meteorologice şi jocuri,
instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.
"" Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.
"" Când Smart Hub este lansat prima dată, aplicaţiile implicite sunt instalate automat. Aplicaţiile implicite pot diferi în
funcţie de regiunea geografică.
APPS
Sugestia editorului
Cele mai populare
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
1 Conectaţi-vă
Dacă selectaţi Conectaţi-vă, va fi afişat ecranul Contul Samsung din care puteţi crea un cont Samsung sau vă puteţi
conecta la sistem.
2 Căutare aplicaţii
Puteţi căuta aplicaţiile disponibile.
3 Setări
Puteţi gestiona aplicaţiile instalate.
- 40 -
Instalarea şi rularea unei aplicaţii
Instalarea unei aplicaţii
1.
Treceţi la aplicaţia pe care doriţi să o instalaţi şi apăsaţi pe butonul Selectare. Va apărea ecranul cu informaţii
detaliate.
2.
Selectaţi Instalare. După finalizarea instalării, puteţi lansa imediat aplicaţia.
"" Puteţi vizualiza aplicaţiile instalate pe ecranul Setări.
"" Când memoria internă a televizorului este insuficientă, puteţi instala o aplicaţie pe un dispozitiv USB.
"" Puteţi executa o aplicaţie instalată pe un dispozitiv USB numai când dispozitivul USB este conectat la televizor. Dacă
dispozitivul USB este deconectat când aplicaţia este în execuţie, aplicaţia este întreruptă.
"" Nu puteţi executa pe un PC sau pe un alt televizor o aplicaţie instalată pe un dispozitiv USB.
Lansarea unei aplicaţii
Puteţi executa aplicaţia dorită din meniul Aplicaţii descărcate.
Pictogramele de mai jos apar în pictograma aplicaţiei selectate şi indică următoarele:
●●
: Aplicaţia este instalată pe un dispozitiv USB.
●●
: Aplicaţia are o parolă.
●●
: Aplicaţia este instalată.
●●
: Aplicaţia trebuie actualizată.
●●
: Aplicaţia acceptă Smart View.
- 41 -
Gestionarea aplicaţiilor achiziţionate sau instalate
Selectaţi
Setări din APPS. Puteţi gestiona aplicaţiile instalate.
Setări
Actualizare automată: Activat
Ştergere
Adăugare la pagina de pornire
Blocare/Deblocare
Mutare
Reinstalare
Vizualizaţi detaliile
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
1 Eliminarea unei aplicaţii
1.
Selectaţi o aplicaţie de şters.
2.
Selectaţi Ştergere. Aplicaţia selectată va fi ştearsă.
"" Când eliminaţi o aplicaţie, asiguraţi-vă că eliminaţi şi datele aferente aplicaţiei respective.
2 Adăugarea de aplicaţii la ecranul principal
1.
Selectaţi o aplicaţie de adăugat.
2.
Selectaţi Adăugare la pagina de pornire.
3.
După afişarea ecranului principal, mutaţi aplicaţia selectată la locaţia dorită.
4.
Apăsaţi pe butonul Selectare. Aplicaţia selectată va fi adăugată la ecranul principal.
- 42 -
3 Blocarea şi deblocarea aplicaţiilor
1.
Selectaţi o aplicaţie de blocat sau de deblocat.
2.
Selectaţi Blocare/Deblocare. Aplicaţia selectată este blocată sau deblocată.
"" Pentru a bloca sau debloca o aplicaţie, introduceţi codul PIN. Codul PIN implicit este „0000”. Puteţi seta codul PIN din
Setări
General
Manager sistem
Schimbare PIN.
4 Mutarea aplicaţiilor
1.
Selectaţi o aplicaţie pe care doriţi s-o mutaţi.
2.
Selectaţi Mutare.
3.
Apăsaţi pe butonul Selectare.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
5 Reinstalarea unei aplicaţii
1.
Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o reinstalaţi.
2.
Selectaţi Reinstalare. Reinstalarea va porni.
6 Verificarea detaliilor cu privire la informaţiile unei aplicaţii
1.
Selectaţi aplicaţia de verificat.
2.
Selectaţi Vizualizaţi detaliile.
3.
Va fi afişat ecranul cu informaţii despre aplicaţie.
"" Puteţi acorda un calificativ unei aplicaţii în ecranul cu informaţii detaliate, utilizând butoanele de direcţie stânga sau
dreapta ale telecomenzii.
7 Actualizarea automată a aplicaţiilor
Aplicaţiile instalate pot fi actualizate automat. Dacă nu doriţi ca aplicaţiile instalate să fie actualizate automat,
setaţi Actualizare automată la Dezactivat.
"" Actualizarea automată este disponibilă doar atunci când televizorul este conectat la internet.
- 43 -
Utilizarea e-Manual
Controlaţi şi citiţi manualul integrat în televizorul dvs.
Lansarea e-Manualului
Setări
Asistenţă
Deschidere e-Manual
Puteţi vizualiza e-Manualul integrat, care include informaţii despre funcţiile cheie ale televizorului dvs.
"" Alternativ, puteţi descărca o copie a e-manualului de pe site-ul web Samsung.
"" Cuvintele scrise cu albastru (de ex., Mod imagine) indică un element de meniu.
Utilizarea butoanelor din e-manual
●●
(Căutare)
●●
(Index)
●●
(Vizualizate recent)
●●
(Înc. acum): Vă permite să accesaţi elementul de meniu corespunzător şi să testaţi imediat funcţia.
●●
(Asociaţi): Vă permite să accesaţi pagina de referinţă corespunzătoare.
"" Anumite ecrane ale meniului nu pot fi accesate din e-Manual.
Utilizarea Internet
Navigaţi pe internet de pe televizorul dvs.
Internet
"" Dacă selectaţi
Internet, puteţi vizualiza site-urile web vizitate recent sau recomandările dvs. La selectarea unui site
web dorit, veţi obţine acces imediat la acesta.
"" Puteţi utiliza Internet mai uşor după ce conectaţi o tastatură şi un mouse.
"" Puteţi derula paginile web cu ajutorul butonului de direcţie.
"" Paginile web pot diferi de cele afişate pe un PC.
"" Pentru mai multe informaţii despre Internet, consultaţi „Citiţi înainte de a utiliza Internet”.
- 44 -
Redarea fotografiilor/a videoclipurilor/a muzicii
Redaţi conţinut media stocat pe televizor, pe dispozitive USB, smartphone-uri, camere, PC-uri etc.
Sursă
Dispozitiv conectat
Samsung USB
Samsung USB
Filtraţi după: Toate
Sortare după: Titlu
Opţiuni
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
Puteţi reda conţinut media salvat pe dispozitivele de stocare, precum dispozitive USB, dispozitive mobile şi camere
la televizor.
"" Nu puteţi reda conţinut media în cazul în care conţinutul sau dispozitivul de stocare nu este acceptat de televizor. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi ”Citiţi înainte de a reda fişiere foto, video sau muzicale”.
"" Pentru a conecta televizorul la un computer, consultaţi „Conectarea la un computer”.
"" Efectuaţi o copie de siguranţă a fişierelor importante înainte de a conecta un dispozitiv USB. Compania Samsung nu este
responsabilă pentru fişiere deteriorate sau pierdute.
"" Pentru a conecta televizorul la un dispozitiv mobil, consultaţi „Conectarea unui dispozitiv mobil”.
- 45 -
Pe ecranul Listă conţinut media al unui dispozitiv de stocare, puteţi folosi următoarele funcţii.
1 Filtraţi după
Filtrează conţinutul media după tipul acestuia. (muzică, fotografii, videoclipuri, conţinut înregistrat etc.)
2 Sortare după
Sortează lista de conţinut.
3 Opţiuni
Şterge sau redă conţinutul media selectat din lista de conţinut media. Dacă selectaţi Reîmp., lista de conţinut va fi
reîncărcată.
"" Puteţi şterge doar conţinut înregistrat. Pentru ştergerea de conţinut, schimbaţi opţiunea Filtraţi după la Înregistrat.
Redarea conţinutului media
Redarea conţinutului multimedia de pe un dispozitiv USB
1.
Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB. Va fi afişat un mesaj pop-up care vă va permite să treceţi cu uşurinţă
la lista de conţinut multimedia de pe dispozitiv.
2.
Selectaţi din listă un element de conţinut pe care doriţi să-l redaţi. Conţinutul va fi redat.
Redarea conţinutului multimedia de pe un computer sau dispozitiv mobil
1.
Selectaţi un dispozitiv cu conţinut media în
Sursă. Va fi afişată lista cu conţinut media de pe
dispozitiv.
2.
Selectaţi un articol de conţinut media de pe listă. Conţinutul este redat.
"" Pentru mai multe informaţii despre butoane, consultaţi „Butoane şi funcţii disponibile la redarea de conţinut multimedia”.
"" În funcţie de metoda de codare sau de formatul fişierului, este posibil ca conţinutul să nu poată fi redat. De asemenea, şi
anumite funcţii ar putea fi restricţionate.
"" Conţinutul stocat pe dispozitivele conectate la televizor prin intermediul reţelei poate fi redat intermitent, datorită
problemelor de comunicare din reţea. În acest caz, utilizaţi un dispozitiv USB.
"" Pentru mai multe informaţii despre conectarea la PC, consultaţi „Conectarea la un computer”.
"" Pentru mai multe informaţii despre conectarea la un dispozitiv mobil, consultaţi „Conectarea unui dispozitiv mobil”.
- 46 -
Utilizarea Serviciului muzical
Acest serviciu este o aplicaţie de servicii muzicale care recomandă melodii.
Muzică
Muzică
Recomandate
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
Acest serviciu este o aplicaţie de servicii muzicale care colaborează cu alte aplicaţii muzicale pentru a recomanda
melodii. Puteţi căuta şi asculta melodiile dorite. Dacă selectaţi o melodie, se va rula o aplicaţie asociată pentru
redarea melodiei.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
1 Căutare
Puteţi căuta genul de muzică dorit.
- 47 -
Utilizarea interacţiunii vocale
Vorbiţi în microfonul de pe Telecomandă inteligentă Samsung pentru a controla televizorul.
"" Disponibilitatea depinde de modelul respectiv.
Lansarea interacţiunii vocale
Menţineţi apăsat butonul
de pe Telecomandă inteligentă Samsung, rostiţi o comandă, apoi eliberaţi butonul
.
Televizorul va recunoaşte comanda vocală.
"" Dacă apăsaţi o singură dată pe butonul
, va fi afişat Ghidul de asistenţă. Utilizaţi funcţia de interacţiune vocală, conform
instrucţiunilor din ghid.
"" Pe durata analizei vocii, sistemul nu poate primi comenzi vocale.
"SMART HUB"
"Vol. sup."
"Ajutor"
●●
Dacă rostiţi comenzi vocale precum „Canalul numărul 11” şi „Volum 10”, puteţi schimba canalul şi volumul.
●●
Dacă rostiţi o comandă referitoare la accesibilitate cum ar fi o „Subtitrare” sau un „Ghid vocal”, comanda se
aplică direct şi va apărea o notificare că funcţia este pornită.
●●
La redarea de conţinut media, puteţi executa comenzi de tipul „Redare”, „Pauză”, „Stop”, „Derulare înapoi”, şi
„Derulare înainte”.
""
Funcţia nu este activă pentru toate aplicaţiile.
- 48 -
●●
Puteţi seta temporizatorul folosind comanda „Trecere în modul hibernare în 30 de minute”.
●●
Pentru schimbarea sursei de semnal, rostiţi „HDMI”, „TV”, sau „USB”.
●●
Pentru a modifica modul imagine, rostiţi „Mod imagine film” sau „Setare Mod imagine la Standard.”
●●
Pentru căutare, rostiţi „Caută ****” sau „Caută **** pe YouTube”.
●●
Pentru a vizualiza Ajutor, rostiţi „Ajutor”, „Ce să spun” sau „Ghid de utilizare”.
""
Limba folosită pentru comenzile vocale poate diferi, în funcţie de zona geografică.
""
Dacă apăsaţi o singură dată pe butonul
, va fi afişat Ghidul de asistenţă. Utilizaţi funcţia de interacţiune vocală,
conform instrucţiunilor din ghid.
Citiţi acest capitol înainte de a utiliza interacţiunea vocală
Măsuri de precauţie pentru interacţiunea vocală
●●
Pentru a utiliza Interacţiunea vocală, trebuie să aveţi un cont Samsung. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi ”Utilizarea unui cont Samsung account”.
●●
Este posibil ca limbile şi caracteristicile de interacţiune vocală să difere în funcţie de regiunea geografică.
●●
Dacă setul lingvistic diferă de limba ţării dvs., este posibil ca unele setări să nu fie disponibile.
●●
Funcţia este disponibilă doar atunci când televizorul este conectat la internet.
●●
Interacţiunea vocală este disponibilă doar cu televizoarele care acceptă această funcţie şi care sunt echipate
cu telecomandă cu microfon încorporat.
- 49 -
●●
Simbolurile (inclusiv „-”) şi caracterele speciale nu sunt acceptate. În consecinţă, dacă un cuvânt sau o
propoziţie conţine simboluri sau valori numerice, s-ar putea ca funcţia să nu acţioneze adecvat.
●●
Este posibil ca rezultatele unei căutări să nu fie complete.
●●
Este posibil să fiţi obligat să plătiţi pentru anumite aplicaţii. În consecinţă, ar putea fi necesar să încheiaţi un
contract sau un abonament pentru un serviciu.
●●
Pentru modificarea canalului curent prin pronunţarea numelor canalelor ca şi comenzi de voce, trebuie să
finalizaţi operaţia Configurare furnizor servicii. (
Setări General Pornire configurare) Înc. acum
●●
Pentru a putea utiliza funcţiile de introducere vocală de text şi de căutare inteligentă, trebuie să fiţi de acord
cu prevederile care permit unor terţe părţi să colecteze şi să utilizeze datele dvs. vocale.
●●
Pentru a utiliza funcţia de interacţiune vocală, trebuie să fiţi de acord.
––
Fiţi de acord cu Termenii de utilizare pentru Smart Hub
––
Fiţi de acord cu îndrumările privind colectarea şi utilizarea datelor cu caracter personal pentru serviciul
Smart Hub.
––
Fiţi de acord cu colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pentru serviciul bazat pe interacţiunea
vocală.
Cerinţe la utilizarea interacţiunii vocale
●●
Rata de interacţiune vocală variază în funcţie de volum/ton, pronunţare şi mediul ambiant al sunetului (sunet
TV şi zgomot ambiant).
●●
Volumul optim pentru comenzile vocale este cuprins între 75 dB şi 80 dB.
- 50 -
Vizionarea la televizor
Puteţi utiliza funcţii care vă sporesc confortul, în timp ce vizionaţi programe TV. În plus, puteţi edita lista de canale
sau crea liste de canale preferate.
Prezentarea pe scurt a informaţiilor despre transmisia digitală
Vizualizarea unei prezentări generale a grilei de programe a fiecărui canal.
Utilizarea ghidului
TV live
Ghid
Ghid
Listă de canale
Înregistrări
"" Este posibil ca imaginea afişată de televizorul dvs. să difere de cea de mai sus, în funcţie de modelul deţinut de dvs. şi de
zona geografică.
În meniul Ghid, puteţi vizualiza grilele zilnice de program pentru fiecare post, vizualiza informaţii despre programe,
alege un program de vizionat şi programa o vizionare sau o înregistrare.
"" Meniul Ghid este, de asemenea, afişat când apăsaţi butonul CH în timp ce urmăriţi un program.
"" Pentru a vizualiza informaţii despre canalele analogice şi funcţiile acestora din meniul Ghid, trebuie să finalizaţi setările
pentru furnizorul de servicii la configurarea iniţială a televizorului.
"" Pentru a vizualiza meniul Ghid, trebuie să setaţi mai întâi ora televizorului (
sistem
Ora
Oră).
- 51 -
Setări
General
Manager
Pentru a activa funcţiile de Vizualizare programată, Înregistrare programată şi altele pentru un program listat în
Ghid, mai întâi mutaţi cursorul la acesta şi apoi acţionaţi telecomanda în următorul mod:
––
Pentru un program care este difuzat la momentul respectiv: Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Selectare.
––
Pentru un program programat pentru difuzare: Apăsaţi pe butonul Selectare.
––
Pentru a ajunge la ecranul Filtraţi canalele sau Manager programare: Apăsaţi butonul
●●
Înregistrare: Puteţi realiza înregistrarea unui program curent.
""
●●
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Timeshift: Programul difuzat curent pe care îl vizionaţi este salvat automat pe un dispozitiv USB, astfel că îl
puteţi reda, puteţi întrerupe, derula înapoi, derula înainte rapid, derula înapoi lent, derula înainte lent şi chiar
derula cu încetinitorul, exact ca un titlu înregistrat pe un DVD.
""
●●
.
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Vizionare cu programare: Puteţi programa vizionarea unui program difuzat planificat.
""
Pentru informaţii suplimentare despre vizionare sau despre Vizionare cu programare, consultaţi „Configurarea unei
Vizionări programate”.
●●
Înregistrare cu programare: Puteţi programa înregistrarea unui program difuzat planificat.
""
Pentru mai multe informaţii despre înregistrare sau Înregistrare cu programare, consultaţi „Înregistrarea
programelor”.
""
●●
Editare timp de înregistrare: Puteţi modifica ora de început, respectiv de sfârşit, a înregistrărilor de programe
planificate.
""
●●
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Stop: Puteţi opri înregistrarea sau funcţia Timeshift care se derulează în prezent.
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 52 -
●●
Anulare vizionare programată / Anulare înregistrare programată: Puteţi anula vizualizările sau înregistrările
programate.
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
●●
Vizualizaţi detaliile: Puteţi vedea informaţii detaliate despre programul selectat. Este posibil ca informaţiile
să difere în funcţie de semnalul difuzat. Dacă programul nu este prevăzut cu transmiterea de informaţii, nu
este afişat nimic.
●●
Filtraţi canalele: Puteţi selecta un filtru de canale dintr-o listă de filtre, pentru a vedea o listă de canale
filtrate corespunzător.
●●
Manager programare: Puteți vedea ecranul Manager înregistrare şi programare sau Manager programare.
●●
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
""
Meniul OSD poate varia în funcţie de model.
Semnal: Puteţi modifica semnalul de transmisie pentru a primi.
Înregistrarea programelor
Înregistraţi un program curent sau viitor utilizând un dispozitiv USB în locul unui recorder video.
"" Citiţi toate precauţiile înainte de a utiliza funcţia de înregistrare. Consultaţi „Înainte de utilizarea funcţiilor Se înregistrează
şi Timeshift” pentru mai multe informaţii.
"" Puteţi înregistra numai programele recepţionate prin antenă.
"" Va fi afişat un indicator
în dreptul programelor şi canalelor selectate pentru înregistrare.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Dacă accesaţi
TV live în timp ce nu este conectat niciun dispozitiv USB, va apărea ecranul Manager programare în
locul ecranului Înregistrări.
- 53 -
Înregistrarea programelor
Utilizarea opţiunilor de înregistrare instantanee şi programată din ecranul ghidului
●●
Înregistrare instantanee
Selectaţi un program live din Ghid, apăsaţi şi menţineţi butonul Selectare, apoi selectaţi Înregistrare din
meniul pop-up pentru a începe să înregistraţi imediat.
●●
Înregistrare cu programare
Selectaţi o emisiune din programul TV, apăsaţi butonul Selectare, apoi selectaţi Înregistrare cu programare
pentru a programa înregistrarea acelei emisiuni.
Utilizarea opţiunilor de înregistrare instantanee şi cu programare în timpul vizionării unei
emisiuni
●●
Înregistrare instantanee
Dacă selectaţi Înregistrare după apăsarea butonului
●●
în timp ce vizionaţi o emisiune, va porni înregistrarea.
Înregistrare cu programare
Apăsaţi butonul Selectare în timpul vizionării pentru a afişa fereastra cu informaţii despre program. Utilizaţi
butonul de direcţie stânga sau dreapta pentru a selecta o emisiune programată. Apăsaţi butonul Selectare,
apoi selectaţi Înregistrare cu programare pentru a programa înregistrarea acelei emisiuni.
Programarea unei înregistrări video după introducerea datei şi orei
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Adăugare Înregistrare
Pentru a programa o înregistrare, setaţi valorile pentru Semnal, Canal, Repetare, Dată, Moment pornire şi Oră
terminare pentru emisiunea programată la înregistrare, apoi selectaţi Salvare.
"" Verificaţi ora curentă în
Setări
General
Manager sistem
- 54 -
Ora
Oră.
Gestionarea listei de înregistrări cu programare
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Puteţi schimba informaţiile despre înregistrările programate sau le puteţi anula.
"" Puteţi programa până la 30 de înregistrări sau de vizionări simultan utilizând Înregistrare cu programare şi Vizionare cu
programare.
Setarea orei pentru înregistrarea cu programare
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Editare
Puteţi seta ora de începere şi cea de oprire a unei înregistrări programate. Puteţi seta ora de începere a înregistrării
cu 10 minute înainte de începerea emisiunii şi ora de oprire cu 10 minute după încheierea acesteia.
Anularea unei înregistrări programate
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Ştergere
Programări
Vizualizaţi detaliile
Verificarea înregistrărilor programate
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Vizualizarea programelor înregistrate
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Înregistrări
Selectaţi din listă fişierul care conţine înregistrarea. Fişierul este redat.
"" Butoanele care apar diferă în funcţie de fişierul redat. Pentru mai multe informaţii despre butoanele de control, consultaţi
„Butoane şi funcţii disponibile la înregistrarea unui program sau pentru funcţia Timeshift”.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 55 -
Configurarea unei Vizionări programate
Configuraţi televizorul pentru a afişa un anumit canal sau program la o anumită dată şi oră.
"" Pictograma
apare în dreptul programelor care au fost configurate pentru funcţia vizionare cu programare.
"" Pentru a configura o vizionare programată, trebuie să setaţi mai întâi ora televizorului (
Manager sistem
Ora
Setări
General
Oră).
"" Meniul OSD poate varia în funcţie de model.
Configurarea unei vizionări cu programare pentru un canal
Utilizarea opţiunilor de vizionare programată din ecranul ghidului
Din ecranul Ghid, selectaţi un program pe care doriţi să-l vizionaţi, apăsaţi butonul Selectare, apoi selectaţi
Vizionare cu programare din meniul pop-up care este afişat.
Utilizarea opţiunilor de vizionare programată din fereastra cu informaţii a programului
Apăsaţi butonul Selectare în timp ce vizionaţi programe TV. Apare fereastra Informaţii despre programe. Selectaţi
un program ce va fi difuzat utilizând butoanele de direcţie stânga sau dreapta. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
Selectare, apoi selectaţi Vizionare cu programare pentru a programa vizionarea acelui program.
Utilizarea programării unei vizionări pentru a urmări o emisiune la o oră şi dată specificate
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Adăugare Vizionare
Pentru a programa o vizionare, setaţi valorile Semnal, Canal, Repetare, Dată şi Moment pornire ale programului
difuzat de înregistrat, apoi selectaţi Salvare.
Verificaţi ora curentă în
Setări
General
Manager sistem
- 56 -
Ora
Oră.
Editarea unei vizionări cu programare
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
"" Puteţi configura un total maxim de 30 de intrări pentru Vizionare cu programare şi Înregistrare cu programare.
Setarea orei pentru vizionarea programată
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Editare
"" Puteţi seta ora de începere şi cea de oprire a unei vizionări programate. Ora de începere poate fi setată cu până la 10
minute înainte de începerea emisiunii.
Anularea unei vizionări programate
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Ştergere
Programări
Vizualizaţi detaliile
Verificarea vizionărilor programate
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Utilizarea Timeshift
Redaţi, întrerupeţi sau derulaţi emisiuni TV live.
Puteţi întrerupe şi derula din nou emisiunile TV live utilizând Timeshift. Activarea acestei funcţii dezactivează
funcţia Se difuzează.
Pentru a activa funcţia Timeshift în timp ce priviţi la TV, apăsaţi butonul
butonul
şi apoi selectaţi Timeshift sau apăsaţi
.
"" Când funcţia Timeshift este operaţională, este posibil ca unele dintre funcţiile din
Setări
Se difuzează să nu
fie disponibile.
"" Pentru a utiliza Timeshift, trebuie să conectaţi un dispozitiv de înregistrare USB la televizor.
"" Citiţi toate precauţiile înainte de a utiliza funcţia Timeshift. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Înainte de utilizarea
funcţiilor Se înregistrează şi Timeshift”.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Pentru mai multe informaţii despre butoanele de control, consultaţi „Butoane şi funcţii disponibile la înregistrarea unui
program sau pentru funcţia Timeshift”.
- 57 -
Butoane şi funcţii disponibile la înregistrarea unui program sau pentru
funcţia Timeshift
"" Butoanele şi funcţiile disponibile pot varia în funcţie de funcţii.
Dacă apăsaţi butonul de direcţie în jos, apar următoarele butoane:
●●
Editare timp de înregistrare
Puteţi stabili durata de înregistrare a programului.
""
●●
Această funcţie este disponibilă numai în timpul înregistrării unui program.
Înregistrare
Puteţi comuta de la funcţia Timeshift la funcţia de înregistrare. La comutarea la funcţia de înregistrare, puteţi
include conţinutul înregistrat de funcţia Timeshift în noua înregistrare.
""
●●
Această funcţie este disponibilă numai atunci când funcţia Timeshift este în derulare.
Accesare TV live
Selectaţi pentru a reveni la scenele actuale ale programului atunci când înregistrarea sau funcţia Timeshift
redă scenele anterioare.
●●
Oprire înregistrare / Timeshift oprit
Încheie înregistrarea sau funcţia Timeshift.
●●
Informaţii
Apăsaţi pe butonul Select. Se afişează fereastra cu informaţii privind programul pentru care înregistrarea sau
funcţia Timeshift este în derulare.
●●
Pauză / Redaţi
Puteţi utiliza următoarele funcţii când secvenţa video este întreruptă. (Reţineţi că la întreruperea redării
video, televizorul nu redă sunetul.)
––
Derulare lentă înapoi sau Derulare lentă înainte: Permite redarea secvenţei video la viteză redusă (1/8,
1/4, 1/2) înapoi sau înainte prin selectarea butonului
sau . Pentru a mări viteza de derulare lentă
înainte sau înapoi cu până la 3 ori, selectaţi butonul în mod repetat. Pentru a reveni la viteza normală de
redare, selectaţi butonul .
""
Atunci când funcţia Derulare lentă înapoi este activată, puteţi vizualiza diferenţa dintre timpul curent de
înregistrare şi timpul curent de derulare.
––
Salt înapoi / Salt înainte: Vă permite să derulaţi înapoi sau înainte cu 10 secunde în clipul video prin
selectarea butonului direcţional stânga sau dreapta din bara de control al redării.
""
Atunci când funcţia de salt înapoi este activată, puteţi vizualiza diferenţa dintre timpul curent de înregistrare şi
timpul curent de derulare.
●●
Derulare înapoi / Derulare înainte
""
Această funcţie nu este disponibilă în timp ce urmăriţi un program transmis chiar atunci.
- 58 -
Utilizarea Listă de canale
Schimbaţi canalul sau verificaţi programele de pe alte canale digitale.
TV live
Listă de canale
Utilizând opţiunea Listă de canale, puteţi schimba canalul sau vizualiza programele de pe alte canale digitale atunci
când priviţi la televizor. Pe telecomanda standard, apăsaţi butonul CH LIST.
Ecranul Toate conţine următoarele pictograme:
●●
: Un canal preferat
●●
: Un canal blocat.
Dacă apăsaţi pe butonul de direcţie dreapta din ecranul Listă de canale, puteţi utiliza următoarele funcţii:
●●
Toate
Afişează canalele în care s-a căutat în mod automat.
●●
TV PLUS
Atunci când televizorul este conectat la internet, puteţi urmări oricând programele populare sau recomandate
pentru fiecare gen prin intermediul unui canal virtual. La fel ca un canal comun, acesta oferă grila zilnică de
programe aparţinând TV PLUS.
""
●●
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Favorite
Afişează lista de favorite de la 1 la 5.
●●
Tip canal
Sortează lista astfel încât să includă numai canalele dintr-un gen selectat. Totuşi, Tip canal se poate utiliza
numai când canalele conţin informaţii privind genul.
●●
Sortare
Sortează lista după numărul (Număr) sau după numele (Nume) canalului.
""
●●
Această opţiune este disponibilă numai pentru canalele digitale.
Semnal
Vă permite să alegeţi între Antenă, Cablu şi Satelit.
""
Această opţiune este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 59 -
Editarea canalelor
Editaţi canalele stocate pe televizorul dvs.
TV live
Listă de canale
Toate
Editare canale
Pictogramele de ecran Editare canale indică următoarele:
●●
: Un canal preferat
●●
: Un canal blocat.
Eliminarea canalelor înregistrate
Pentru a elimina un canal, selectaţi-l, apoi selectaţi Ştergere.
Editarea canalelor înregistrate
Selectând Toate
●●
Editare canale, puteţi accesa următoarele opţiuni.
Blocarea sau deblocarea unui canal
După selectarea canalului dorit din Editare canale, selectaţi Blocare sau Debloc.. Apoi canalul selectat este
blocat sau deblocat. Un canal blocat nu poate fi vizionat.
●●
""
Dacă doriţi să configuraţi o parolă, setaţi
""
Pentru mai multe informaţii privind modul de setare a parolei, consultaţi „Configurarea unei parole”.
Setări
Se difuzează
Aplicare Blocare canale la Activat.
Schimbarea numelui unui canal
După selectarea canalului dorit din Editare canale, selectaţi Redenumire canal pentru a schimba numele
canalului.
""
Această funcţie este disponibilă numai pentru canalele selectate.
""
Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.
- 60 -
●●
●●
Schimbare număr
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
""
La modificarea numărului unui canal, informaţiile despre canal nu sunt actualizate automat.
Restabilire TV PLUS
Puteţi rescana şi stoca canalele TV PLUS care au fost recepţionate.
""
Dacă mai există canale TV PLUS în televizor după ştergerea canalelor stocate, sistemul va stoca noile canale scanate.
""
Dacă televizorul a salvat canale TV PLUS, funcţia Restabilire TV PLUS va şterge lista existentă şi va salva noile canale
scanate.
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Crearea unei liste personale de preferate
Desemnaţi canalele urmărite frecvent drept canale preferate.
Canalele preferate sunt evidenţiate în ecranele Editare canale şi Toate cu simbolul
Înregistrarea canalelor ca preferate
TV live
Listă de canale
1.
Apăsaţi butonul direcţional dreapta de pe telecomandă.
2.
Selectaţi Favorite.
3.
Selectaţi una dintre cele cinci liste de canale favorite.
4.
Treceţi la opţiunea Editare pref..
5.
Selectaţi un canal pentru a fi adăugat în lista de favorite.
6.
Selectaţi
. Canalul selectat va fi înregistrat în lista de favorite.
- 61 -
.
Vizualizarea şi selectarea canalelor aflate exclusiv pe listele de preferate
TV live
Listă de canale
1.
Apăsaţi butonul direcţional dreapta de pe telecomandă.
2.
Selectaţi Favorite.
3.
Selectaţi lista dorită dintre cele cinci liste de canale favorite afişate pe ecran. Vor fi afişate canalele din lista de
favorite selectată.
"" Canalele vor fi afişate doar în listele care conţin canale înregistrate.
Editarea unei liste de preferate
Utilizaţi funcţiile disponibile în timpul vizionării unui program TV.
TV live
Listă de canale
După apăsarea pe butonul de direcţie dreapta de pe telecomandă, selectaţi Favorite
Favorite 1 - Favorite 5
Editare pref.. Apare ecranul Editare pref..
Adăugarea de canale în lista de canale favorite
Selectaţi canalele de adăugat, apoi selectaţi pictograma
. Canalele selectate vor fi adăugate la Favorite.
Eliminarea canalelor dintr-o listă de favorite
Selectaţi canalele dintr-o listă de favorite, apoi selectaţi butonul
- 62 -
.
Rearanjarea unei liste de preferate
Selectaţi unul sau mai multe canale, apoi selectaţi Schimb. ordine. Va fi evidenţiată comanda Schimb. ordine.
Apăsaţi butoanele de direcţie sus/jos pentru a indica noua locaţie pentru canale. Apăsaţi pe butonul Selectare
pentru a aranja canalele în noua locaţie.
Redenumirea unei liste de preferate
Selectaţi lista de favorite pe care doriţi să o redenumiţi, apoi selectaţi Redenumire Favorite. Introduceţi un nume
nou utilizând tastatura care apare pe ecran, apoi selectaţi Gata.
Funcţiile de asistenţă la vizionarea TV
Utilizaţi funcţiile acceptate de canalele digitale sau analogice.
Schimbarea semnalului de transmisie
TV live
Listă de canale
După ce apăsaţi butonul de direcţie dreapta de pe telecomandă, selectaţi Semnal pentru a alege Antenă sau Cablu.
"" Nu este necesar să utilizaţi această funcţie dacă televizorul este conectat la un receptor de cablu sau de satelit.
Scanarea canalelor disponibile
Setări
Se difuzează
Setări Reglaj automat
Reglaj automat Înc. acum Înc. acum
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Dacă televizorul este conectat la un receptor de cablu sau de satelit, nu este necesar să faceţi acest lucru.
"" Este posibil ca sistemul DVB-T2 să nu fie disponibil în anumite zone geografice.
"" Meniul OSD poate varia în funcţie de model.
- 63 -
Selectarea opţiunii de căutare a reţelei prin cablu
Setări
Se difuzează
Setări Reglaj automat
Opţiune de căutare cablu
Setează opţiuni de căutare suplimentare, precum frecvenţa şi rata simbolurilor pentru căutarea unei reţele prin
cablu.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Scanarea pentru canalele disponibile în modul aşteptare
Setări
Se difuzează
Setări Reglaj automat
Reglaj automat în modul Aşteptare
Scanaţi automat canalele atunci când televizorul este în modul aşteptare.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Setarea orei de pornire
Setări
Se difuzează
Setări Reglaj automat
Temporizator pornire
Programaţi temporizatorul să pornească televizorul şi să caute canale automat.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Restricţionarea vizionării unor canale specifice
Setări
Se difuzează
Aplicare Blocare canale Înc. acum
Prin selectarea butonului Selectare din meniu, puteţi activa sau dezactiva funcţia de blocare a unui canal.
Selectarea opţiunii de transmisie de sunet
Setări
Se difuzează
Sunet dual Înc. acum
Setaţi opţiunile de sunet pentru transmisiile stereo sau bilingve. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Opţiuni de
difuzare audio analogică acceptate”.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 64 -
Utilizarea Blocare clas. progr.
Setări
Se difuzează
Blocare clas. progr. Înc. acum
"" Această funcţie depinde de model şi de zonă.
Opţiunea Blocare clas. progr. blochează programe cu clasificări mai ridicate decât cele dorite. Acest lucru este util
pentru a controla programele TV vizionate de copii. Opţiunea nu este operaţională pentru programe provenite din
surse externe, precum playere DVD sau fişiere de pe USB.
Acest cod PIN este necesar pentru a viziona un program blocat.
"" Opţiunea Se difuzează nu este disponibilă în modul HDMI sau Componente.
"" În funcţie de semnalul de intrare, este posibil ca funcţia Blocare clas. progr. să nu fie compatibilă.
Configurarea setărilor avansate pentru transmisiuni
Setări
Se difuzează
Setări expert Înc. acum
Citirea textului digital
Setări
Se difuzează
Setări expert
Text digital
Puteţi utiliza această funcţie atunci când vizionaţi un program care include atât text, cât şi conţinut multimedia.
"" Această funcţie este disponibilă numai în Marea Britanie.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) este un standard internaţional pentru sistemele
de codare a datelor, utilizat în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG, care
include hipermedia cu legături de date, precum imagini statice, servicii pentru caractere, animaţii, fişiere grafice şi video,
dar şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune runtime cu utilizatorul şi este aplicată în diferite domenii,
inclusiv Video-On-Demand (VOD), televiziune interactivă (ITV), comerţ electronic (EC), educaţie la distanţă, conferinţe la
distanţă, biblioteci digitale şi jocuri în reţea.
- 65 -
Selectarea limbii de transmisie audio
Setări
Se difuzează
Setări expert
Opţiuni audio Înc. acum
Aceasta este limba pe care o veţi auzi în timpul vizionării dacă limba este inclusă în semnalul de emisie. Funcţiile
Opţiuni audio sunt diferite pentru canalele analogice şi cele digitale.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Selectarea unei limbi
Setări
Se difuzează
Setări expert
Opţiuni audio
Setări audio limbă
"" Limba disponibilă poate varia în funcţie de semnalul recepţionat.
Selectarea unui format audio
Setări
Se difuzează
Setări expert
Opţiuni audio
Format audio
"" Formatul audio acceptat poate varia în funcţie de programul transmis.
"" Această opţiune este disponibilă numai pentru canalele digitale.
Reglarea manuală a semnalelor de transmisie
Setări
Se difuzează
Setări expert
Reglaj manual Înc. acum
Puteţi scana toate canalele manual şi puteţi memora canalele scanate în televizor. Pentru a opri scanarea, selectaţi
Stop.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Reglarea canalelor digitale
Setări
Selectaţi Nou
Se difuzează
Setări expert
Reglaj manual
Reglaj canal digital
Căutare pentru a scana automat canalele digitale şi pentru a salva lista de canale scanate în
televizor.
- 66 -
Reglarea canalelor analogice
Setări
Se difuzează
Setări expert
Reglaj manual
Reglaj canal analog
Selectaţi Nou şi configuraţi Program, Sistem color, Sistem sunet, Canal şi Căutare pentru a scana canale analogice.
Apoi selectaţi Memorare pentru a memora canalele scanate în televizor.
"" Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.
Acordul fin al transmisiunilor analogice
Setări
Se difuzează
Setări expert
Acord fin Înc. acum
"" Această funcţie este disponibilă numai pentru transmisiile analogice.
Transferarea listei de canale
Setări
Se difuzează
Setări expert
Transf. listă canale
Puteţi importa sau exporta lista de canale pe/de pe un dispozitiv USB. Pentru a utiliza această funcţie este necesar
codul PIN.
●●
Import de pe USB: Importă lista de canale de pe un dispozitiv USB.
●●
Export pe USB: Exportă lista de canale salvată în televizor pe un dispozitiv USB.
"" Această funcţie este disponibilă când este conectat un dispozitiv USB.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Ştergerea profilului operatorului CAM
Setări
Se difuzează
Setări expert
Ştergere profil operator CAM
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Setarea sistemului de satelit
Setări
Se difuzează
Setări expert
Sistem satelit
Puteţi configura un pachet de setări pentru receptorul de satelit înainte de a realiza o scanare a canalelor.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 67 -
Schimbarea limbii teletextului
Setări
Se difuzează
Setări expert
Setări limbă teletext
Limbă teletext
Puteţi seta sau schimba limba pentru teletext. Pentru a viziona teletextul în limba dvs. preferată, selectaţi o limbă
de utilizat în Limbă teletext primară. Dacă această limbă nu este acceptată, puteţi viziona teletextul în a doua limbă
preferată setată în Limbă teletext secundară.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Afişarea meniului interfeţei comune
Setări
Se difuzează
Interfaţă comună
Puteţi vizualiza informaţii despre interfeţele comune.
●●
Meniu CI
Permite utilizatorului să selecteze din meniul oferit de CAM. Selectaţi meniul CI pe baza meniului PC Card.
●●
Informaţii aplicaţie
Afişează informaţii despre modulul CAM introdus în slotul CI şi despre placa „CI sau CI+ CARD” introdusă în
modulul CAM. Puteţi instala modulul CAM în orice moment, cu sau fără pornirea televizorului.
●●
Manager PIN CICAM
Gestionează codul PIN al modulului CICAM (Common Interface Common Access Module - Modul de acces
comun interfaţă comună). Salvaţi codul PIN sau schimbaţi codul PIN stocat şi apoi setaţi alte opţiuni PIN.
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
●●
Mod Decriptare
●●
Transcodificare video CAM
Configurează setarea astfel încât să transcodifice codecul video de la CAM în mod automat. Dacă nu doriţi să
utilizaţi setarea, dezactivaţi-o.
""
Trebuie să utilizaţi un modul CAM care acceptă transcodificarea codecului video.
- 68 -
Imagine şi sunet
Puteţi modifica setările pentru imagine şi sunet în funcţie de preferinţele dvs.
Reglarea calităţii imaginii
Schimbarea modului de imagine şi reglarea setărilor avansate.
Selectarea unui mod imagine
Setări
Imagine
Mod imagine Înc. acum
Puteţi selecta Mod imagine care vă oferă cea mai bună vizionare.
●●
Dinamic
Măreşte luminozitatea şi claritatea imaginii în medii de vizualizare luminoase.
●●
Standard
Acesta este modul implicit, adecvat pentru mediile de vizualizare generale.
●●
Natural
Reduce astenopia, pentru o experienţă de vizionare confortabilă.
●●
Film
Este adecvat pentru vizionarea emisiunilor TV sau a filmelor într-o încăpere întunecată.
- 69 -
Configurarea setărilor avansate pentru imagini
Setări
Imagine
Setări expert Înc. acum
Configuraţi setările ecranului în funcţie de preferinţe, utilizând următoarele funcţii:
●●
Ilum. spate Înc. acum
●●
Luminozitate Înc. acum
●●
Contrast Înc. acum
●●
Claritate Înc. acum
●●
Culoare Înc. acum
●●
Tentă (V/R) Înc. acum
●●
Aplicare Setări imagine Înc. acum
●●
Vizualiz. clară digitală Înc. acum
●●
Setări Auto Motion Plus Înc. acum
""
Când opţiunea Mişcare clară LED este setată la Activat, ecranul apare mai întunecat decât atunci când această
opţiune este Dezactivat.
●●
Întunecare locală Înc. acum
""
Controlează luminozitatea zonelor individuale de pe ecran pentru maximizarea automată a contrastului.
""
Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 70 -
●●
Amplificator contrast Înc. acum
●●
Mod HDR+ Înc. acum
Furnizează automat un efect HDR în funcţie de sursa video.
Tehnologia HDR (High Dynamic Range) permite afişarea de imagini video similare cu imaginile percepute de
ochiul uman prin reglarea fină a contrastului sursei.
""
●●
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Mod film Înc. acum
""
Această funcţie este disponibilă numai atunci când semnalul de intrare este TV, AV, Component (480i, 1080i) sau
HDMI (1080i).
●●
Ton culoare Înc. acum
""
Opţiunile Rece şi Standard sunt disponibile numai când opţiunea Mod imagine este setată la Dinamic.
""
Ton culoare este disponibilă numai când televizorul este conectat la un computer printr-un cablu HDMI - DVI.
●●
Balans de alb Înc. acum
●●
Gamma Înc. acum
●●
Mod doar RGB Înc. acum
●●
Setări spaţiu de culoare Înc. acum
●●
Resetare imagine Înc. acum
- 71 -
Configurarea mediului de vizionare pentru dispozitive externe
Puteţi optimiza televizorul pentru vizionarea de formate video specifice.
Rularea jocurilor pe un ecran optimizat
Setări
General
Manager dispozitive externe
Mod Joc Înc. acum
Puteţi activa modul jocuri pentru a optimiza setările televizorului pentru redarea jocurilor video de la o consolă de
jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™.
"" Modul Joc nu este disponibil pentru vizionare normală la televizor.
"" Ecranul poate prezenta oarecari trepidaţii.
"" Când opţiunea Mod Joc este activată, Mod imagine şi Mod sunet sunt comutate automat la Joc.
"" Pentru a utiliza un alt dispozitiv extern la acelaşi port, eliminaţi conexiunea consolei de jocuri, opriţi funcţia şi conectaţi
dispozitivul extern la port.
Utilizarea nivelului de negru pentru conexiunea HDMI
Setări
General
Manager dispozitive externe
Negru HDMI Înc. acum
Utilizaţi funcţia Negru HDMI pentru ca nivelul de negru să compenseze nivelurile de negru scăzute sau culorile terne
generate de dispozitivele externe conectate la televizor printr-un cablu HDMI.
"" Această funcţie este disponibilă numai când semnalul de intrare, conectat la televizor printr-un conector HDMI, este setat
la RGB444.
- 72 -
Înregistrarea televizorului ca dispozitiv certificat DivX (vizionarea de filme
DivX plătite)
Setări
General
Manager dispozitive externe
DivX® Video On Demand Înc. acum
"" Administrarea drepturilor digitale (DRM) este un mecanism de securitate tehnică ce protejează drepturile de autor ale
furnizorului conţinutului.
"" Puteţi urmări filme înregistrate sau filme DivX gratuite fără înregistrare.
"" Vizitaţi site-ul web DivX (http://www.divx.com) şi conectaţi-vă la contul de utilizator înainte de a înregistra televizorul ca
dispozitiv certificat DivX. Dacă nu aveţi un cont, creaţi unul.
Funcţiile de asistenţă pentru imagini
Configuraţi setările de imagine pentru televizorul dvs.
Modificarea dimensiunii imaginii
Setări
Imagine
Setări privind dimensiunea imaginii
Dimens. Imagine Înc. acum
Puteţi modifica dimensiunea imaginii afişate pe ecranul televizorului.
●●
Standard 16:9
●●
Personalizat
●●
4:3
[[ Nu vizionaţi programe TV în modul 4:3 pentru perioade prelungite de timp. Aceasta poate determina apariţia
şi persistenţa, pentru un timp, a unor benzi negre în partea de sus, de jos, în stânga şi în dreapta ecranului. Vă
rugăm să reţineţi că această informaţie nu este inclusă în garanţie.
"" Dimensiunile acceptate pentru imagine diferă în funcţie de semnalul de intrare. Pentru informaţii suplimentare despre
dimensiunile de imagine acceptate, consultaţi „Dimensiunea imaginii şi semnalele de intrare”.
- 73 -
Modificarea automată a dimensiunii imaginii
Setări
Imagine
Setări privind dimensiunea imaginii
Panoramic automat Înc. acum
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Modificarea dimensiunii imaginii în modul 4:3 sau Încadrare ecran
Setări
Imagine
Setări privind dimensiunea imaginii
Dimens. ecran 4:3 Înc. acum
Puteţi selecta o dimensiune de imagine potrivită pentru zona dvs. geografică în timp ce vizionaţi programe TV în
modul 4:3 sau Încadrare ecran. Dimensiunile de ecran acceptate diferă în funcţie de ţară, iar această funcţie vă
permite să reglaţi dimensiunea imaginii în acest caz.
"" Modul 4:3 nu este disponibil atunci când un dispozitiv extern este conectat la televizor printr-un conector pe componente
sau HDMI.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Încadrarea imaginii pe tot ecranul
Setări
Imagine
Setări privind dimensiunea imaginii
Încadrare ecran Înc. acum
"" Disponibilitatea acestei funcţii este dependentă de Dimens. Imagine.
"" Disponibilitatea acestei funcţii este dependentă de semnalele de transmitere.
Reglarea dimensiunii şi/sau poziţiei imaginii
Setări
Imagine
Setări privind dimensiunea imaginii
Zoom şi poziţie Înc. acum
"" Această funcţie este disponibilă numai dacă Dimens. Imagine este setat la Personalizat.
"" Pentru modificarea poziţiei imaginii la canalele analogice, mai întâi măriţi imaginea şi apoi modificaţi poziţia.
- 74 -
Reglarea calităţii sunetului
Schimbarea modului de sunet şi ajustarea setărilor avansate.
Selectarea unui mod de sunet
Setări
Sunet
Mod sunet Înc. acum
Puteţi selecta un mod de sunet preferat adecvat pentru tipul de conţinut sau pentru mediul de ascultare.
●●
Standard
●●
Optimizat
●●
Amplificare
Configurarea setărilor avansate pentru sunet
Setări
Sunet
Setări expert Înc. acum
Puteţi personaliza calitatea sunetului cu ajutorul următoarelor setări.
●●
Balans Înc. acum
●●
Egalizator Înc. acum
●●
Format de intrare audio HDMI Înc. acum
●●
Format ieşire audio digitală Înc. acum
""
Dacă folosiţi un receptor care nu acceptă standardul Dolby Digital Plus, nu veţi auzi sunetul dacă selectaţi Dolby
Digital+.
●●
Întârziere audio Înc. acum
●●
Feedback sunet Înc. acum
●●
Resetare sunet Înc. acum
""
Semnalele audio standard sunt eşantionate la 48 kHz, în timp ce semnalele audio HD sunt eşantionate la 96 kHz.
""
Este posibil ca unele receptoare S/PDIF să nu fie compatibile cu formatul HD audio.
""
Dacă doriţi să utilizaţi reglajul de volum al unui dispozitiv sursă conectat pentru a controla sunetul, dezactivaţi Volum
automat. Atunci când utilizaţi Volum automat cu un dispozitiv sursă, este posibil ca funcţia de control al volumului
dispozitivului să nu se comporte corespunzător.
- 75 -
Utilizarea funcţiilor de asistenţă pentru sunet
Configuraţi setările de sunet pentru televizorul dvs.
Selectarea difuzoarelor
Setări
Sunet
Ieşire sunet Înc. acum
Puteţi selecta difuzoarele pe care le utilizează televizorul pentru ieşirea audio.
"" Difuzoarele externe nu pot fi controlate cu ajutorul Telecomandă inteligentă Samsung. Când este activat un difuzor extern,
unele meniuri de sunet nu sunt acceptate.
Ascultarea sunetului televizorului prin dispozitive Bluetooth
Setări
Sunet
Ieşire sunet
Listă de difuzoare
Puteţi conecta dispozitive audio Bluetooth la televizor. Acestea trebuie să fie asociate cu ajutorul funcţiei Bluetooth
a televizorului. Pentru mai multe informaţii despre asociere, consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului audio
Bluetooth.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" În cazul în care televizorul nu găseşte dispozitivul Bluetooth, amplasaţi dispozitivul mai aproape de televizor şi apoi
selectaţi Reîmp..
"" Când activaţi dispozitivul Bluetooth asociat, televizorul îl detectează automat şi afişează o fereastră pop-up. Folosiţi
această fereastră pop-up pentru a activa/dezactiva dispozitivul audio Bluetooth.
"" Calitatea sunetului poate fi afectată de starea conexiunii Bluetooth.
"" Înainte de a utiliza un dispozitiv audio Bluetooth, consultaţi „Citiţi înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth”.
- 76 -
Emiterea sunetului televizorului printr-un difuzor al unui sistem Multiroom
Pentru mai multe informaţii despre conexiune şi utilizare, consultaţi manualul sistemului audio multiroom.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Utilizarea funcţiei cu efect surround şi a difuzoarelor sistemului audio Multiroom pentru a crea o
configuraţie de sunet surround
Setări
Sunet
Configurare surround difuzor Wi-Fi Înc. acum
Dacă aţi conectat la televizor unul sau mai multe difuzoare ale unui sistem audio multiroom, puteţi crea o
configuraţie de sunet optimă prin setările efectului surround. Puteţi selecta oricare dintre configuraţiile difuzoarelor
Multiroom, cu sau fără bară de sunet.
După ce aţi configurat efectul de surround, puteţi asculta sunetul de la televizor prin difuzoarele sistemului audio
Multiroom.
"" Funcţia Configurare surround difuzor Wi-Fi este disponibilă numai atunci când difuzorul compatibil Samsung Multiroom
Link ceste conectat la televizor.
"" Funcţia Multiroom Link va fi dezactivată dacă veţi activa funcţia Smart View (Oglindire ecran).
"" Sunetul de la dispozitivele secundare poate rămâne în urma imaginii şi sunetului dispozitivului principal, care redă
conţinutul sursei.
"" Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul Multiroom Link de pe site-ul web Samsung. (www.samsung.com)
- 77 -
Sistem şi asistenţă
Puteţi configura setările de sistem şi de asistenţă, precum ora, protecţia împotriva impregnării, actualizări
software etc.
Setarea orei şi utilizarea cronometrului
Setaţi ora curentă şi utilizaţi funcţia temporizatorului.
Setarea orei curente
Setări
General
Manager sistem
Ora Înc. acum
Puteţi seta funcţia Oră manual sau automat. După setarea funcţiei Oră, puteţi vizualiza oricând ora curentă la
televizor.
Ceasul trebuie setat în următoarele situaţii:
●●
Cablul de alimentare este deconectat şi apoi conectat.
●●
Opţiunea Mod oră se modifică de la Manual la Automat.
●●
Televizorul nu este conectat la internet.
●●
Nu se recepţionează semnale de transmisie.
Setarea automată a orei
Setări
General
Manager sistem
Ora
Oră
Mod oră
Automat
"" Această funcţie este operaţională numai atunci când televizorul este conectat la internet sau recepţionează emisiuni
digitale prin intermediul unei antene conectate.
"" În funcţie de semnalul de transmisie, ora afişată poate varia.
"" Acurateţea informaţiilor despre oră primite poate varia în funcţie de canal şi de semnal.
Setarea manuală a orei
Setări
General
Manager sistem
Ora
Oră
Mod oră
Manual
Dacă funcţia Mod oră este setată la Manual, puteţi introduce direct ora curentă. Selectaţi data şi ora folosind
butoanele cu săgeţi de pe telecomandă.
- 78 -
Setarea automată a orei
Setări
General
Manager sistem
Ora
Oră
Fus orar
Setează ora corectă setând ora de vară (DST) şi fusul orar local.
"" Această funcţie este disponibilă doar atunci când opţiunea Mod oră este setată la Automat.
●●
GMT
Selectează fusul orar.
●●
DST
Activează sau dezactivează funcţia Oră de vară (DST).
""
Această funcţie este disponibilă doar atunci când opţiunea Mod oră este setată la Automat.
Schimbarea orei curente
Setări
General
Manager sistem
Ora
Oră
Decalaj oră
"" Decalaj oră reglează ora printr-o conexiune la reţea. Această funcţie este disponibilă numai dacă opţiunea Mod oră este
setată la Automat şi dacă televizorul este conectat la internet printr-o reţea locală.
"" Decalaj oră reglează ora dacă televizorul nu primeşte informaţii despre oră prin intermediul semnalelor de transmisie
digitală normală.
Utilizarea cronometrelor
Utilizarea cronometrului de oprire
Setări
General
Manager sistem
Ora
Temporizator opr.
Puteţi utiliza această funcţie pentru a opri automat televizorul după o perioadă de timp preconfigurată. Puteţi seta
temporizatorul de comutare în aşteptare la până la 180 de minute pentru a opri automat televizorul.
Oprirea televizorului cu ajutorul cronometrului de oprire
Setări
General
Manager sistem
Ora
Temporiz. oprire
Puteţi seta Temporiz. oprire astfel încât să oprească automat televizorul la o anumită oră. Temporiz. oprire este
disponibil numai dacă Oră a fost setat.
- 79 -
Utilizarea funcţiilor de protecţie la impregnare şi de economisire
a energiei
Protejaţi ecranul de fenomenul de „ardere a ecranului” şi reduceţi consumul de energie al televizorului.
Protecţia împotriva impregnării
Setări
General
Manager sistem
Timp protecţie autom. Înc. acum
Imaginile statice pot lăsa imagini remanente dacă rămân pe ecran o perioadă îndelungată. Dacă nu se schimbă
canalul tip de două ore, funcţia de protecţie împotriva arderii ecranului se poate activa automat pentru a proteja
ecranul de imaginile remanente impregnate.
Reducerea consumului de energie al televizorului
Setări
General
Soluţie Eco Înc. acum
Puteţi să reglaţi nivelul de luminozitate, să reduceţi consumul general de energie şi să preveniţi supraîncălzirea
televizorului.
●●
Detectare lumină ambiantă Înc. acum
Reglează automat nivelul de luminozitate al televizorului în funcţie de nivelul luminii ambiante, pentru
reducerea consumului de energie. Dacă opţiunea Detectare lumină ambiantă a ajustat luminozitatea
ecranului la un nivel prea ridicat sau prea scăzut, puteţi selecta Iluminare de fundal minimă pentru a regla
manual luminozitatea minimă a ecranului.
●●
Iluminare de fundal minimă Înc. acum
Când opţiunea Detectare lumină ambiantă este activată, puteţi regla manual luminozitatea minimă a
ecranului televizorului pentru a lua în considerare nivelul de luminozitate al împrejurimilor. Această funcţie
este activă doar dacă valoarea este mai mică decât cea setată din
Setări Imagine Setări expert
Ilum. spate.
●●
Mod Economie energie Înc. acum
Vă permite să selectaţi o setare de luminozitate din listă, pentru a reduce consumul de energie al
televizorului.
●●
Iluminare mişcare Înc. acum
Reglează luminozitatea în funcţie de mişcările de pe ecran, pentru reducerea consumului de energie.
●●
Oprire autom. Înc. acum
Opreşte automat televizorul, pentru a preveni consumul inutil de energie, dacă nu există nicio activitate timp
de 4 ore.
- 80 -
Actualizarea software-ului televizorului
Verificaţi versiunea software a televizorului şi să o actualizaţi dacă este necesar.
Setări
Asistenţă
Actualizare software Înc. acum
Actualizarea software-ului televizorului la versiunea cea mai recentă
[[ NU decuplaţi televizorul de la sursa de alimentare înainte de încheierea procesului de actualizare. Televizorul
se va opri şi va porni automat după finalizarea actualizării software-ului. Setările video şi audio vor fi resetate
la valorile implicite după actualizarea software-ului.
Actualizare prin Internet
Setări
Asistenţă
Actualizare software
Actualizare imediată Înc. acum
"" Actualizarea de pe internet necesită o conexiune la internet activă.
Actualizarea printr-un dispozitiv USB
Setări
Asistenţă
Actualizare software
Actualizare imediată
După descărcarea fişierului de actualizare de pe site-ul web Samsung şi stocarea acestuia pe un dispozitiv USB,
conectaţi dispozitivul USB la televizor pentru actualizare.
"" Pentru a realiza actualizarea utilizând o unitate flash USB, descărcaţi pachetul de actualizare de pe Samsung.com pe
computerul dvs. Apoi salvaţi pachetul de actualizare în folderul principal al dispozitivului USB. În caz contrar, televizorul nu
va putea identifica pachetul de actualizare.
Actualizarea automată a televizorului
Setări
Asistenţă
Actualizare software
Actualizare automată Înc. acum
Dacă televizorul este conectat la internet, televizorul poate actualiza automat software-ul în timp ce vizionaţi la
televizor. Când actualizarea în fundal se încheie, aceasta este aplicată la următoarea pornire a televizorului.
Dacă acceptaţi termenii şi condiţiile pentru Smart Hub, opţiunea Actualizare automată este setată automat la
Activat. Dacă doriţi să dezactivaţi această funcţie, utilizaţi butonul Selectare pentru a o dezactiva.
"" Această funcţie poate necesita un timp mai îndelungat dacă o altă funcţie de reţea rulează în acelaşi timp.
"" Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.
- 81 -
Protejarea televizorului împotriva atacurilor şi programelor rău
intenţionate
Protejaţi-vă televizorul împotriva atacurilor şi a codurilor rău intenţionate.
Setări
General
Manager sistem
Securitate intelig. Înc. acum
Puteţi utiliza Securitate intelig. pentru a proteja televizorul împotriva atacurilor informatice şi a codurilor rău
intenţionate atunci când este conectat la internet.
Scanarea televizorului şi a spaţiului de stocare conectat pentru identificarea
unor coduri rău intenţionate
Setări
General
Manager sistem
Securitate intelig.
Scanaţi
Dacă a fost găsit un cod rău intenţionat, rezultatele scanării vor apărea pe ecran. Această fereastră de rezultate
afişează toate codurile rău intenţionate găsite. Puteţi trece în starea de carantină (izola) codul suspect. Carantina
împiedică rularea codului.
1.
Selectaţi toate codurile rău intenţionate pentru a fi trecute în starea de carantină.
2.
Selectaţi Izolare. Codul rău intenţionat va fi relocat în Listă Izolate.
""
Listă Izolate afişează toate programele rău intenţionate plasate în carantină.
Utilizarea altor funcţii
Vizualizarea altor funcţii.
Rularea funcţiilor de accesibilitate
Setări
General
Accesibilitate Înc. acum
Comenzi rapide pentru accesibilitate oferă acces la funcţiile de accesibilitate. Pentru a afişa Comenzi rapide pentru
accesibilitate, apăsaţi şi menţineţi butonul Volum timp de 1 secundă sau mai mult. Puteţi activa sau dezactiva cu
uşurinţă funcţii cum ar fi Ghid vocal, Descriere audio, Contrast ridicat, Mărire, Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV,
Aflaţi despre ecranul meniului, Subtitrare, Ieşire audio multiplă, etc.
"" Chiar dacă opţiunea Ghid vocal este setată la Dezactivat sau redusă la minimum, ghidul vocal pentru Comenzi rapide
pentru accesibilitate este activat.
- 82 -
Activarea ghidurilor vocale pentru persoanele cu deficienţe de vedere
Setări
General
Accesibilitate
Setări Ghid vocal
Ghid vocal Înc. acum
Puteţi activa ghidurile vocale care descriu opţiunile de meniu cu voce tare, pentru a veni în ajutorul persoanelor cu
deficienţe de vedere. Pentru a activa această funcţie, setaţi opţiunea Ghid vocal la Activat. Cu Ghid vocal activat,
televizorul oferă ghiduri vocale pentru schimbarea canalului, reglarea volumului, informaţii despre programele
curente şi cele ce urmează, programarea unor vizionări şi alte funcţii ale televizorului, conţinut variat din browserul
web şi din Căutare.
"" Funcţia Ghid vocal este disponibilă în limba specificată în ecranul Limbă. Totuşi, unele limbi nu sunt acceptate de Ghid
vocal chiar dacă sunt listate în ecranul Limbă. Limba Română este acceptată în toate cazurile.
Modificarea volumului, a vitezei şi a tonalităţii Ghidului vocal
Puteţi modifica volumul, tonalitatea, viteza şi nivelul pentru Ghid vocal.
Descriere audio
Setări
General
Accesibilitate
Setări Descriere audio Înc. acum
Puteţi folosi funcţia de emisie audio pentru descrierea audio (AD - Audio Description) care este trimisă împreună cu
sunetul principal de către postul de emisie. Reglaţi volumul descrierii audio utilizând Volum Descriere audio.
"" Această funcţie este disponibilă numai pentru canalele digitale.
●●
Descriere audio
Activează sau dezactivează funcţia de descriere audio.
●●
Volum Descriere audio
Reglează volumul descrierii audio.
- 83 -
Vizionarea emisiunilor de televiziune cu subtitrări
Setări
General
Accesibilitate
Setări subtitrare Înc. acum
Setaţi Subtitrare la Activat. Apoi puteţi viziona programul cu subtitrarea afişată.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Televizorul nu poate controla sau modifica subtitrările de pe DVD sau de pe Blu-ray. Pentru a controla subtitrările de pe
DVD sau Blu-ray, utilizaţi funcţia de subtitrare a playerului DVD sau Blu-ray şi telecomanda playerului.
●●
Subtitrare
Activaţi sau dezactivaţi subtitrările.
●●
Mod subtitrare
Setează modul de subtitrare.
●●
Limbă subtitrare
Setează limba de subtitrare.
""
Televizorul nu poate controla sau modifica subtitrările de pe DVD sau de pe Blu-ray. Pentru a controla subtitrările
DVD sau Blu-ray, utilizaţi funcţia de subtitrare a playerului DVD sau Blu-ray şi telecomanda playerului.
Selectarea limbii de subtitrare pentru transmisiune.
Puteţi selecta limba de subtitrare implicită. Lista de moduri poate varia în funcţie de transmisiune.
●●
Limbă subtitrare primară
Setează limba de subtitrare principală.
●●
Limbă subtitrare secundară
Setează limba de subtitrare secundară.
- 84 -
Text alb pe fond negru (contrast ridicat)
Setări
General
Accesibilitate
Contrast ridicat Înc. acum
Puteţi modifica ecranele serviciilor principale la text alb pe fond negru sau puteţi modifica meniurile TV
transparente în meniuri opace, pentru ca textul să poată fi citit mai uşor. Pentru a activa această funcţie, setaţi
opţiunea Contrast ridicat la Activat.
Mărirea fontului (pentru persoanele cu deficienţe de vedere)
Setări
General
Accesibilitate
Mărire Înc. acum
Puteţi mări dimensiunea fonturilor afişate pe ecranul televizorului. Pentru a activa această funcţie, setaţi opţiunea
Mărire la Activat.
Familiarizarea cu telecomanda (pentru persoanele cu deficienţe de vedere)
Setări
General
Accesibilitate
Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV Înc. acum
Această funcţie permite persoanelor cu handicap vizual să determine poziţiile butoanelor de la telecomandă. Când
această funcţie este activată, puteţi apăsa pe un buton de pe telecomandă, iar televizorul vă va indica numele
acestuia. Pentru a reveni la ecranul precedent, apăsaţi butonul
de două ori. Pentru a ieşi ţineţi apăsat butonul
.
"" Această funcţie este disponibilă numai când opţiunea Ghid vocal este activată.
Informaţii despre meniul televizorului
Setări
General
Accesibilitate
Aflaţi despre ecranul meniului
Descoperiți meniurile de pe ecranul televizorului. Odată activat, televizorul dvs. vă va indica ce structură şi funcţii
trebuie să selectaţi.
Ascultarea emisiunilor TV prin intermediul dispozitivelor Bluetooth (pentru
persoanele cu deficienţe de auz)
Setări
General
Accesibilitate
Ieşire audio multiplă Înc. acum
Puteţi activa atât difuzoarele televizorului, cât şi dispozitivul Bluetooth simultan. Când această funcţie este activă,
puteţi seta volumul dispozitivelor Bluetooth la un nivel mai ridicat decât cel al difuzoarelor televizorului.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Când conectaţi dispozitive Bluetooth la televizor, opţiunea Ieşire audio multiplă este activată. Pentru mai multe informaţii
despre conectarea dispozitivelor Bluetooth la televizor, consultaţi „Ascultarea sunetului televizorului prin dispozitive
Bluetooth”.
- 85 -
Configurarea setărilor avansate pentru sistem
Setări
General
Manager sistem Înc. acum
Modificarea limbii meniului
Setări
General
Manager sistem
Limbă Înc. acum
Manager sistem
Schimbare PIN Înc. acum
Configurarea unei parole
Setări
General
Apare fereastra pentru introducerea codului PIN. Introduceţi un PIN. Introduceţi-l din nou şi confirmaţi. PIN-ul
implicit este 0000 (pentru Franţa; pentru Italia: 1111).
"" Dacă uitaţi codul PIN, îl puteţi reseta utilizând telecomanda. Cu televizorul pornit, apăsaţi următoarele butoane de pe
telecomandă pentru a reseta PIN-ul la 0000 (pentru Franţa; pentru Italia: „1-1-1-1”).
De pe telecomanda inteligentă Samsung: VOL → Vol. sup. →
→ Vol. infer. →
Pe telecomanda standard:
) (Vol. infer.) → RETURN → (
→(
) (Vol. sup.) → RETURN → (
→ Vol. sup. →
Activarea/dezactivarea indicatorilor frontali
Setări
General
Manager sistem
Efect de lumină
"" Culoarea indicatoarelor luminoase ale televizorului poate varia în funcţie de model.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 86 -
.
) (Vol. sup.) → RETURN.
Verificarea notificărilor
Setări
General
Manager sistem
Vizualizare notificări Înc. acum
Puteţi vizualiza o listă cu mesaje ale evenimentelor generată de televizor. Pictograma Vizualizare notificări va fi
afişată pe ecran atunci când au loc evenimente de tipul lansării unei actualizări pentru o aplicaţie sau o conectare/
deconectare de la contul Samsung.
"" Pentru a şterge toate notificările, selectaţi Şterg. globală.
"" Pentru a verifica notificările de service ale televizorului SMART TV în Internet, selectaţi Notificare privind serviciul.
Utilizarea televizorului ca model de afişare (pentru spaţii comerciale)
Setări
General
Manager sistem
Mod de utilizare Înc. acum
Puteţi transforma televizorul în model de afişare pentru spaţii comerciale setând Mod de utilizare la Mod Prezentare
în magazin.
"" Pentru toate celelalte utilizări, selectaţi Mod acasă.
"" În modul Mod Prezentare în magazin anumite funcţii sunt dezactivate, iar televizorul se resetează automat după un anumit
interval de timp.
Verificarea informaţiilor şi a intensităţii semnalului digital
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Informaţii semnal Înc. acum
"" Dacă televizorul este conectat la o antenă separată, de exterior, puteţi utiliza informaţiile despre intensitatea semnalului
pentru a regla antena pentru o intensitate mai mare a semnalului şi o recepţie îmbunătăţită a canalelor HD.
Restabilirea televizorului la setările din fabrică
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Resetare Înc. acum
Puteţi restabili toate setările televizorului (fără setările de internet şi de reţea) la valorile implicite din fabrică.
1.
Selectaţi Resetare. Va fi afişată fereastra de introducere a codului PIN de securitate.
2.
Introduceţi codul PIN de securitate şi apoi selectaţi Resetare. Toate setările vor fi resetate. Televizorul se
opreşte şi reporneşte automat şi afişează ecranul Pornire configurare.
"" Pentru mai multe informaţii despre Pornire configurare, consultaţi manualul de utilizare aferent televizorului.
- 87 -
Rularea automată a serviciului de date
Permite utilizatorului să utilizeze informaţii (text, imagini statice, grafică, documente, software etc.) transmise prin
mijloace de emisie.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Setări
Se difuzează
Setări expert
Rul. auto serv. date
Puteţi seta dacă serviciul de date se va executa sau nu automat. În cazul în care canalul pe care îl vizionaţi
momentan furnizează servicii de date, vă puteţi bucura de o varietate de servicii de date selectând butonul roşu.
"" Această funcţie nu este disponibilă dacă este activată orice altă funcţie secundară.
"" Informaţiile furnizate prin serviciul de date pot să difere în funcţie de transmisie.
"" În funcţie de serviciu, este posibil ca schimbarea canalului cu tastele numerice să nu fie posibilă în timpul utilizării
serviciului de date.
"" Dacă Rul. auto serv. date este Activat, este afişat ecranul de încărcare, iar funcţia este temporar indisponibilă.
- 88 -
HbbTV
Accesaţi serviciile de la furnizorii de divertisment, furnizorii online şi producătorii CE prin intermediul HbbTV.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Este posibil ca unele canale să nu includă serviciul HbbTV.
În anumite ţări, HbbTV este dezactivat implicit. În acest caz, HbbTV poate fi utilizat prin instalarea widget-ului HbbTV
(Widget-ul de activare HbbTV) din Samsung APPS.
Pentru a seta ca HbbTV să pornească sau să se oprească automat, accesaţi
expert
Setări
Se difuzează
Setări
Setări HbbTV şi setaţi HbbTV la pornit sau oprit. (În funcţie de ţară)
Dacă doriţi să activaţi sau să dezactivaţi această funcţie, utilizaţi pentru aceasta butonul Selectare.
●●
HbbTV nu este disponibil în timpul executării funcţiei Timeshift sau în timpul redării unui conţinut video
înregistrat.
●●
Este posibil ca o aplicaţie pe HbbTV să funcţioneze temporar defectuos, în funcţie de circumstanţele postului
de emisie sau ale furnizorului aplicaţiei.
●●
O aplicaţie este disponibilă pentru utilizare pe HbbTV doar când reţeaua televizorului este conectată la o reţea
externă. Aplicaţia poate să funcţioneze defectuos, în funcţie de starea reţelei.
●●
Este posibilă utilizarea ambelor opţiuni Teletext digital şi Teletext tradiţional pentru un număr limitat de
canale, prin apăsarea butonului TTX/MIX ca şi cum l-aţi închide.
Utilizând HbbTV:
●●
Când ecranul indică că se accesează HbbTV (cu butonul roşu etc.).
●●
Selectaţi TTX utilizând telecomanda o dată, pentru a accesa modul de introducere a textului HbbTV.
●●
Selectaţi TTX utilizând telecomanda de două ori, pentru a accesa modul de introducere a textului non-HbbTV.
- 89 -
Utilizarea unui card de vizionare la televizor („card CI sau CI+”)
Urmăriţi canale cu plată introducând cardul de vizionare a programelor TV în slotul COMMON INTERFACE.
"" Sunt disponibile 2 sloturi de plăci CI card, în funcţie de model.
"" Închideţi televizorul pentru a conecta sau a deconecta un „card CI sau CI+”.
"" Disponibilitatea depinde de modelul respectiv.
Conectarea „cardului CI sau CI+” prin slotul COMMON INTERFACE cu
adaptorul CI CARD
Ataşarea adaptorului CI CARD prin slotul COMMON INTERFACE
Pentru a ataşa adaptorul CI CARD la televizor, urmaţi aceşti paşi:
1.
Inseraţi adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produs 1.
""
2.
Localizaţi cele două orificii din spatele televizorului, de lângă slotul COMMON INTERFACE.
Conectaţi adaptorul CI CARD la slotul COMMON INTERFACE de pe produsul 2.
- 90 -
Conectarea „cardului CI sau CI+”
Conectaţi „cardul CI sau CI+” la slotul COMMON INTERFACE aşa cum se arată în imaginea de mai jos.
Utilizarea „cardului CI sau CI+”
Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveţi inserată placa „CI sau CI+ CARD”.
●●
CI+ 1.3 standard pentru televizoare standard Samsung Atunci când televizorul afişează „Semnal demodulat”,
acest lucru poate apărea datorită versiunii incorecte a cardului CI+ 1.3. Dacă întâmpinaţi probleme, contactaţi
centrul de asistenţă Samsung.
●●
Dacă nu inseraţi „CARDUL CI sau CI+”, unele canale vor afişa mesajul „Semnal demodulat”.
●●
Informaţiile de asociere care conţin un număr de telefon, ID-ul pentru „CARDUL CI sau CI+”, ID-ul gazdei şi alte
informaţii vor fi afişate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactaţi furnizorul
de servicii.
●●
După finalizarea configurării informaţiilor despre canale, este afişat mesajul „Actualizare finalizată”, care
indică faptul că lista de canale este actualizată.
"" Trebuie să obţineţi o placă „CI sau CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii prin cablu.
"" Îndepărtaţi placa „CI sau CI+ CARD” scoţând-o cu atenţie cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
"" Inseraţi placa „CI sau CI+ CARD” în direcţia marcată pe aceasta.
"" Locul de amplasare a slotului COMMON INTERFACE poate varia în funcţie de model.
"" „CARDUL CI sau CI+” nu este acceptat în unele ţări şi regiuni. Consultaţi în acest sens distribuitorul autorizat.
"" Dacă întâmpinaţi probleme, vă rugăm să contactaţi un furnizor de servicii.
"" Inseraţi „CARDUL CI sau CI+” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afişa nimic.
- 91 -
Funcţia de teletext
Învăţaţi să utilizaţi teletextul şi executaţi funcţiile furnizate de serviciul teletext.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informaţii despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca
informaţiile de pe pagina Teletext să fie afişate corect, recepţia canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este
posibil să lipsească informaţii sau ca unele pagini să nu fie afişate.
"" Puteţi schimba paginile Teletext prin selectarea butoanelor numerice utilizând telecomanda.
/ Teletext activat / mix / dezactivat: Activează modul Teletext pentru canalul curent. Apăsaţi de două ori
pentru a suprapune modul Teletext peste ecranul transmisiunii curente. Apăsaţi-l încă o dată pentru a ieşi din
teletext.
8 Memorare: Memorează paginile de teletext.
4 Dimensiune: Afişează teletextul în jumătatea superioară a ecranului, la dimensiune dublă. Apăsaţi-l din nou
pentru a muta textul în jumătatea inferioară a ecranului. Pentru afişare normală, apăsaţi-l încă o dată.
9 În aşteptare: Menţine afişarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează
automat. Pentru a anula, apăsaţi din nou butonul.
Butoane colorate (roşu, verde, galben, albastru): Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de compania de emisie,
diferitele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codate prin culori şi pot fi selectate prin apăsarea butoanelor
colorate. Apăsaţi butonul care are culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Apare o nouă pagină codată prin
culori. Elementele pot fi selectate în acelaşi mod. Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsaţi butonul
colorat corespunzător.
0 Mod: Selectează modul pentru teletext (LIST/FLOF). Dacă se apasă în timpul modului LIST (LISTĂ), comută la
modul pentru salvarea listei. În modul Salvare listă, puteţi salva pagina de teletext într-o listă utilizând butonul 8
(memorare).
1 Subpagină: Afişează subpagina disponibilă.
2 Pagină în sus: Afişează următoarea pagină de teletext.
3 Pagină în jos: Afişează pagina anterioară de teletext.
6 Index: Afişează pagina de index (conţinut) în timpul vizualizării teletextului.
5 Afişare: Afişează textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afişarea ecranului normal,
apăsaţi încă o dată.
7 Anulare: Reduce afişarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisiunea curentă.
- 92 -
Pagină tipică de teletext
Parte
Conţinut
A
Numărul paginii selectate.
B
Identitatea canalului de emisie.
C
Numărul curent al paginii sau indicaţii de căutare.
D
Data şi ora.
E
Text.
F
Informaţii de stare. Informaţii FASTEXT.
- 93 -
Depanare
Dacă aveţi probleme cu televizorul, puteţi accesa diverse soluţii în timp ce priviţi la televizor. Dacă problema dvs.
nu este discutată în secţiunea Depanare, contactaţi centrul de asistenţă Samsung.
Obţinerea de asistenţă
Obţineţi asistenţă direct de la Samsung dacă aveţi o problemă cu televizorul.
Obţinerea de asistenţă prin intermediul funcţiei Gestionare la distanţă
Setări
Asistenţă
Gestionare la distanţă Înc. acum
După acceptarea acordului nostru de service, puteţi utiliza Gestionare la distanţă pentru a accesa asistenţa la
distanţă şi pentru a solicita unui tehnician de service Samsung să vă diagnosticheze televizorul, să remedieze
problemele şi să actualizeze software-ul televizorului de la distanţă, prin intermediul internetului. Puteţi activa sau
dezactiva funcţia Gestionare la distanţă.
"" Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.
Ce este asistenţa de la distanţă?
Serviciul Samsung de asistenţă de la distanţă vă oferă asistenţă individuală din partea unui tehnician Samsung care
poate efectua, de la distanţă:
●●
Diagnosticarea televizorului
●●
Reglarea setărilor televizorului în locul dvs.
●●
Efectuarea unei resetări la valorile din fabrică ale televizorului
●●
Instalarea actualizărilor firmware recomandate
Cum funcţionează asistenţa de la distanţă?
Puteţi solicita cu uşurinţă unui tehnician Samsung să vă repare televizorul de la distanţă:
1.
Apelaţi centrul de contact Samsung şi solicitaţi asistenţă la distanţă.
2.
Deschideţi meniul televizorului şi accesaţi secţiunea Asistenţă.
3.
Selectaţi Gestionare la distanţă, apoi citiţi şi acceptaţi acordurile de serviciu. Când apare ecranul codului PIN,
comunicaţi codul PIN agentului.
4.
Apoi agentul va accesa televizorul dvs.
- 94 -
Găsirea informaţiilor de contact pentru service
Setări
Asistenţă
Despre acest TV Înc. acum
Puteţi vizualiza adresa site-ului web Samsung, numărul de telefon al centrului de asistenţă, numărul de model al
televizorului, versiunea software-ului televizorului, informaţii despre Licenţa cu sursă deschisă şi alte informaţii de
care aveţi nevoie pentru a primi asistenţă pentru service de la un agent Samsung sau de pe site-ul Samsung.
"" De asemenea, puteţi vizualiza informaţii prin scanarea codului QR al televizorului.
Solicitare de servicii
Setări
Asistenţă
Solicitaţi asistenţă Înc. acum
Puteţi solicita un serviciu atunci când aveţi probleme cu televizorul. Selectaţi elementul care corespunde problemei
pe care aţi întâmpinat-o şi apoi selectaţi Solicitaţi acum sau Programare întâlnire
Trimitere. Solicitarea dvs. de
servicii va fi înregistrată. Un agent de service din apropiere vă va contacta pentru a stabili sau confirma programarea
dvs. pentru service. Centrul de asistenţă Samsung vă va contacta pentru a stabili sau confirma programarea dvs.
pentru service.
"" Trebuie să acceptaţi termenii şi condiţiile pentru solicitarea de service.
"" Această funcţie nu este disponibilă în anumite zone geografice.
"" Pentru această funcţie este necesară o conexiune la internet.
"" Puteţi iniţia această funcţie şi apăsând şi menţinând butonul
timp de 5 sau mai multe secunde.
Diagnosticarea problemelor de operare a televizorului
Puteţi diagnostica problemele apărute la televizor sau la Smart Hub şi puteţi rula funcţii de resetare.
Setări
Asistenţă
Autodiagn. Înc. acum
Puteţi utiliza funcţia Test imagine pentru diagnoza problemelor de imagine şi funcţia Test sunet pentru diagnoza
problemelor de sunet. Puteţi, de asemenea, să vizualizaţi informaţii privind puterea semnalului recepţionat de
antenele de recepţie digitală externe, să testaţi conexiunea la internet pentru Smart Hub şi să rulaţi funcţiile de
resetare la valorile din fabrică pentru Smart Hub şi televizor.
- 95 -
Există o problemă cu imaginea
Dacă televizorul are probleme cu imaginea, aceşti paşi o pot remedia.
Testarea imaginii
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Pornire test imagine Înc. acum
Înainte de a parcurge lista de probleme şi soluţii de mai jos, utilizaţi Pornire test imagine pentru a stabili dacă
problema este cauzată de televizor. Pornire test imagine afişează o imagine de înaltă definiţie, pe care o puteţi
examina pentru a vedea dacă prezintă defecte sau lipsuri.
Problema
Scintilaţii şi reducerea
luminozităţii
Încercaţi aceasta!
Dacă televizorul dvs. Samsung pâlpâie sau îşi reduce sporadic luminozitatea, poate fi
necesar să dezactivaţi unele dintre funcţiile de economisire a energiei. Dezactivaţi Mod
Economie energie (
Setări
General
Soluţie Eco
Mod Economie energie),
Detectare lumină ambiantă (
Setări
General
Soluţie Eco
Detectare
lumină ambiantă), sau Iluminare mişcare (
Setări
General
Soluţie Eco
Iluminare mişcare).
În cazul în care culoarea televizorului Samsung nu este corectă sau culorile alb şi negru sunt
estompate, executaţi Pornire test imagine (
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Pornire test imagine).
Conexiunile componentelor/
culoarea ecranului
Dacă rezultatele testului indică faptul că problema nu este cauzată de televizor, efectuaţi
următoarele:
●● Confirmaţi că televizorul are conectorii de intrare video cuplaţi la conectorii corecţi de
ieşire video ai dispozitivului extern.
●● Verificaţi şi celelalte conexiuni. Dacă televizorul este conectat la un dispozitiv extern
prin intermediul unui cablu pe componente, confirmaţi că mufele Pb, Pr şi Y sunt cuplate
la conectorii corespunzători.
Luminozitatea ecranului
În cazul în care culorile televizorului dvs. Samsung sunt corecte, dar sunt puţin prea
întunecate sau prea luminoase, încercaţi să reglaţi mai întâi următoarele setări.
●● Selectaţi
Setări
Imagine
Setări expert şi reglaţi setările pentru Ilum.
spate, Contrast, Luminozitate, Claritate, Culoare, sau Tentă (V/R).
Imagini remanente,
neclarităţi sau tremur
Dacă observaţi imagini remanente sau neclarităţi pe ecran, utilizaţi funcţia Setări Auto
Motion Plus (
Setări
Imagine
Setări expert
Setări Auto Motion Plus)
pentru a rezolva problema.
Oprirea nedorită
Dacă televizorul dvs. Samsung pare că se opreşte singur, încercaţi să dezactivaţi unele
dintre funcţiile de economisire a energiei. Verificaţi dacă funcţia Temporizator opr. (
Setări
General
Manager sistem
Ora
Temporizator opr.) este activată. Funcţia
Temporizator opr. opreşte automat televizorul după o perioadă de timp specificată. Dacă
temporizatorul de oprire nu a fost activat, verificaţi dacă opţiunea Oprire autom. (
Setări
General
Soluţie Eco
Oprire autom.) a fost activată şi dezactivaţi-o.
Probleme la pornire
Dacă aveţi probleme cu pornirea televizorului dvs. Samsung, este recomandat să verificaţi
câteva lucruri înainte de a suna la departamentul de service. Confirmaţi că televizorul are
cablul de alimentare conectat corect la ambele capete şi că telecomanda funcţionează
normal. Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul antenei sau cablul TV. Dacă aveţi un
receptor de cablu sau de satelit, verificaţi dacă este conectat şi pornit.
- 96 -
Problema
Nu se poate găsi un canal
Încercaţi aceasta!
Dacă televizorul nu este conectat la un receptor de cablu sau de satelit, rulaţi Reglaj
automat (
Setări
Se difuzează
Setări Reglaj automat
Reglaj automat).
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Afişajele din magazine redau canale digitale de înaltă definiţie (HD).
Imaginea televizorului nu
arată la fel de bine precum
arăta în magazin.
Dacă aveţi un receptor de cablu sau satelit analogic, treceţi la un receptor de cablu sau de
satelit digital. Utilizaţi cabluri HDMI sau Component pentru a furniza o imagine de calitate
HD (înaltă definiţie).
Numeroase canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiţie standard). Căutaţi un
canal care transmite conţinut HD.
●● Abonaţii la televiziune prin cablu/satelit: Încercaţi canalele HD din grila de programe.
●● Conexiune de antenă terestră/prin cablu: Încercaţi canalele HD după rularea funcţiei
Reglaj automat.
Reglaţi rezoluţia imaginii video de la receptorul de cablu sau satelit la 1080i sau 720p.
Compresia conţinutului video poate conduce la distorsionarea imaginii, în special a
imaginilor cu mişcare rapidă, precum programele sportive şi filmele de acţiune.
Imaginea este distorsionată.
Dacă semnalul de recepţie este slab sau insuficient, pot apărea distorsiuni pe ecran, însă
acest lucru nu constituie o funcţionare defectuoasă.
Telefoanele mobile utilizate în apropierea televizorului (la o distanţă de până la 1 m) pot
provoca distorsiuni de imagine pe canalele analogice şi digitale.
Culorile nu sunt corecte sau
lipsesc.
Culoarea este
nesatisfăcătoare sau
imaginea nu este suficient
de luminoasă.
Dacă utilizaţi o conexiune prin cabluri pe componente, asiguraţi-vă că acestea sunt
conectate la mufele corecte. Conexiunile incorecte sau care nu sunt bine fixate pot duce la
probleme legate de culoare sau la apariţia unui ecran gol.
Mergeţi la Imagine şi apoi reglaţi setările pentru Mod imagine, Luminozitate, Claritate şi
Culoare.
Verificaţi dacă opţiunea Mod Economie energie (
Mod Economie energie) a fost activată.
Încercaţi să resetaţi imaginea. (
imagine)
Setări
Setări
Imagine
General
Setări expert
Soluţie Eco
Resetare
Există o linie punctată pe
marginea ecranului.
Modificaţi Dimens. Imagine la Standard 16:9.
Imaginea este alb-negru.
Dacă utilizaţi un echipament analogic AV, deconectaţi adaptorul din mufa de intrare
Component (Albastră) din televizor şi conectaţi-l în mufa de intrare AV In (Galbenă).
"" Dacă imaginea de test nu apare sau există zgomot sau distorsiuni, este posibil ca televizorul să aibă o problemă. Contactaţi
Centrul de asistenţă Samsung pentru ajutor.
"" Dacă imaginea de testare se afişează corespunzător, poate exista o problemă la un dispozitiv extern. Verificaţi conexiunile.
"" Dacă problema persistă, verificaţi intensitatea semnalului sau consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului extern.
- 97 -
Sunetul nu se aude clar
Atunci când televizorul are o problemă cu sunetul, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.
Testarea sunetului
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Pornire test audio Înc. acum
Dacă televizorul redă fără distorsiuni melodia testului Pornire test audio, este posibil să existe o problemă cu un
dispozitiv extern sau cu intensitatea semnalului difuzat.
Problema
Nu există sunet sau sunetul
este prea slab la volum
maxim.
Încercaţi aceasta!
Verificaţi controlul volumului dispozitivului (receptor de cablu sau satelit, DVD, Blu-ray
etc.) conectat la televizor.
Setaţi
Imaginea este bună, dar nu
există sunet.
Setări
Sunet
Ieşire sunet la Difuzor TV.
Dacă utilizaţi un dispozitiv extern, verificaţi opţiunea de ieşire audio a acestuia. (De
exemplu, poate fi necesar să schimbaţi opţiunea de ieşire audio a receptorului de cablu la
HDMI dacă acesta este conectat la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI.)
Pentru a asculta sunetul de la computer, conectaţi un difuzor extern la conectorul de ieşire
audio al computerului.
Dacă televizorul are mufă pentru căşti, verificaţi să nu fie nimic conectat la această mufă.
Reporniţi dispozitivul conectat deconectând şi reconectând cablul de alimentare al
dispozitivului.
Lipsă sunet.
Verificaţi dacă funcţia Format ieşire audio digitală este setată la Dolby Digital+ în
Setări
Sunet
Setări expert
Format ieşire audio digitală. Dacă folosiţi un
receptor care nu acceptă standardul Dolby Digital Plus, nu veţi auzi sunetul dacă selectaţi
Dolby Digital+.
Cablul audio trebuie să fie cuplat la conectorul de ieşire audio corect de la dispozitivul
extern.
Difuzoarele produc un sunet
ciudat.
Pentru conexiunile prin antenă sau cablu, verificaţi informaţiile semnalului. Nivelul slab al
semnalului poate cauza distorsionarea sunetului.
Executaţi Pornire test audio (
audio).
- 98 -
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Pornire test
Există o problemă cu transmisia
Atunci când televizorul are o problemă cu recepţionarea transmisiilor, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.
Problema
Încercaţi aceasta!
Selectaţi
“Semnal slab sau fără
semnal” este afişat în modul
TV/nu se poate găsi canalul.
Sursă pentru a confirma că a fost selectată sursa de intrare corectă.
Dacă televizorul nu este conectat la un receptor de cablu sau de satelit, executaţi Reglaj
automat pentru a căuta canale (
Setări
Se difuzează
Setări Reglaj automat
Reglaj automat).
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul coaxial la televizor.
Televizorul nu recepţionează
toate canalele.
Executaţi Pornire configurare (
Reglaj automat (
Setări
automat).
Setări
General
Pornire configurare) sau
Se difuzează
Setări Reglaj automat
Reglaj
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Canalele digitale nu prezintă
subtitrări.
Imaginea este distorsionată.
Accesaţi Subtitrare (
Setări
General
Subtitrare) şi modificaţi Mod subtitrare.
Accesibilitate
Setări subtitrare
Este posibil ca unele canale să nu dispună de subtitrări.
Compresia conţinutului video poate conduce la distorsionarea imaginii. Acest fapt este
valabil mai ales la imagini cu mişcare rapidă, precum programele sportive şi filmele de
acţiune.
Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o
problemă a televizorului.
Calitatea imaginii este slabă.
Selectaţi canale sau programe de înaltă definiţie (HD).
- 99 -
Computerul nu se conectează
Atunci când televizorul are o problemă cu conectarea la un PC, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.
Problema
Este afişat mesajul „Mod
inutilizabil”.
Încercaţi aceasta!
Setaţi rezoluţia de ieşire a PC-ului astfel încât să corespundă unei rezoluţii acceptate de
televizor.
Dacă utilizaţi o conexiune HDMI, verificaţi setarea de ieşire audio a PC-ului.
Imaginea video este bună,
dar nu există sunet.
Dacă utilizaţi un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat. Conexiunea HDMIDVI este acceptată numai de portul HDMI (DVI) şi nu permite transmisia semnalului audio.
Pentru a asculta sunetul computerului, conectaţi difuzoarele externe la conectorul de ieşire
audio al computerului.
Televizorul nu se conectează la internet
Atunci când televizorul are o problemă cu conectarea la internet, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.
Problema
Televizorul nu se poate
conecta la reţeaua dvs. sau
la aplicaţii (numai pentru
modelele compatibile cu
funcţia de internet).
Conectarea la reţeaua
wireless nu a reuşit.
Încercaţi aceasta!
Asiguraţi-vă că televizorul dispune de o conexiune la reţea (
Reţea
Stare reţea).
Setări
General
Contactaţi furnizorul dvs. de servicii internet.
Confirmaţi că modemul/routerul wireless este pornit şi conectat la internet.
Poziţionaţi routerul wireless, routerul cu modem sau punctul de acces într-o locaţie
centrală. Evitaţi plasarea acestuia într-un colţ.
Utilizaţi un repetor wireless pentru a obţine o ameliorare rapidă a intensităţii semnalului
wireless. Amplasaţi repetorul la jumătatea distanţei dintre routerul wireless şi televizor.
Semnalul de reţea wireless
este prea slab.
Actualizarea software-ului
prin internet nu a reuşit.
Cea mai comună tehnologie wireless, 802.11g (wireless-G), operează pe o frecvenţă de
2,4 GHz. Această frecvenţă este des utilizată de numeroase modele de telefoane fără fir,
cuptoare cu microunde, sisteme de monitorizare a copiilor, uşi de garaj şi alte dispozitive
wireless. Reduceţi interferenţele prin neutilizarea sau oprirea dispozitivelor wireless
care utilizează frecvenţa de 2,4 GHz. În schimb, utilizaţi dispozitive care comunică prin
intermediul frecvenţei de 5,0 GHz.
Verificaţi starea conexiunii la reţea (
Setări
General
Reţea
Stare reţea).
Dacă televizorul nu este conectat la o reţea, conectaţi-l la o reţea.
Procesul de upgrade se opreşte dacă dispuneţi deja de cea mai recentă versiune software.
- 100 -
Serviciul de date
Atunci când televizorul are o problemă cu utilizarea serviciului de date, aceşti paşi vă pot ajuta să o rezolvaţi.
Problema
De ce primesc mesaje pe ecran
când nu am selectat opţiunea
Serviciu de date?
Încercaţi aceasta!
Dacă opţiunea Rul. auto serv. date este setată la Activat, mesajele vor apărea automat
pe ecran când urmăriţi o emisiune compatibilă cu serviciul de date. Dacă transmisia nu
acceptă serviciul de date, pe ecran nu va apărea niciun mesaj.
Dacă nu doriţi să primiţi mesaje privind serviciul de date, dezactivaţi opţiunea Rul.
auto serv. date.
Cum ascund mesajele de la
serviciul de date?
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul RETURN( ). Dacă nu doriţi să primiţi mesaje
privind serviciul de date, dezactivaţi opţiunea Rul. auto serv. date.
Cum utilizez serviciul de date?
Activarea opţiunii Rul. auto serv. date afişează automat mesaje pe ecran ori de câte
ori vizionaţi o transmisie care acceptă serviciul de date. Puteţi apăsa pe butoanele
corespunzătoare afişate pe ecran pentru a accesa caracteristici şi funcţii suplimentare
oferite de transmisia respectivă.
Ce este un serviciu interactiv şi
cum funcţionează?
Serviciile interactive includ sondaje pentru telespectatori, chestionare, solicitări
de bilete, achiziţii de produse şi alte interacţiuni între telespectator şi postul TV. În
general, va trebui să vă creaţi un cont la postul TV şi să vă conectaţi la cont pentru a
beneficia de serviciile interactive pe care le oferă. Reţineţi că serviciile interactive sunt
disponibile numai când televizorul dvs. este conectat la internet. În plus, T-Commerce
necesită deţinerea unui certificat.
Copiaţi certificatul de la computer pe un dispozitiv USB şi conectaţi dispozitivul
respectiv la televizor. (Serviciile interactive nu sunt încă oferite. Data efectivă de
lansare a serviciului variază în funcţie de postul de emisie.)
Se afişează mesajul „În curs
de primire” dar nu apare nicio
modificare.
Aceasta indică apariţia unei erori la recepţionarea datelor. Pe ecran va apărea un mesaj
de eroare a execuţiei. În acest caz, încercaţi din nou.
Nu apare nimic pe ecran după
lansarea serviciului de date.
Este posibil ca serviciul de date să fie în curs de iniţializare sau ca semnalul să fi fost
întrerupt de postul de emisie.
Funcţia Înregistrare cu programare/Timeshift cu funcţionează
Dacă funcţiile Timeshift sau Înregistrare cu programare nu sunt operaţionale, aceşti paşi vă pot ajuta să rezolvaţi
problema.
Problema
Încercaţi aceasta!
Verificaţi dacă la televizor este conectat un dispozitiv USB.
Înregistrare cu programare nu
se poate utiliza.
Înregistrarea se va opri automat dacă semnalul devine prea slab.
Verificaţi spaţul liber de pe dispozitivul USB. Funcţia nu va fi operaţională dacă nu există
suficient spaţiu de stocare pe dispozitivul USB.
- 101 -
Anynet+ (HDMI-CEC) nu funcţionează
Când Anynet+ (HDMI-CEC) nu funcţionează, aceşti paşi vă pot ajuta să rezolvaţi problema.
Problema
Încercaţi aceasta!
Confirmaţi că dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai
dispozitive compatibile Anynet+.
Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare al dispozitivului Anynet+.
Verificaţi conexiunile prin cablu ale dispozitivului Anynet+.
Anynet+ nu funcţionează.
Accesaţi Anynet+ (HDMI-CEC) (
Setări
General
Manager dispozitive externe
Anynet+ (HDMI-CEC)) şi verificaţi dacă Anynet+ (HDMI-CEC) a fost setată la Activat.
Este posibil ca Anynet+ să nu funcţioneze atunci când sunt activate alte funcţii, cum ar fi
Căutare canale, Smart Hub, Setare iniţială etc.
Dacă aţi deconectat şi apoi aţi reconectat cablul HDMI, scanaţi din nou pentru a găsi dispozitive
sau opriţi şi reporniţi televizorul.
Vreau să activez Anynet+.
Deplasaţi zona de focalizare pe dispozitivul Anynet+ din
butonul de direcţie sus.
Sursă şi apoi apăsaţi pe
Verificaţi dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corespunzător la televizor şi apoi selectaţi
meniu Anynet+ (HDMI-CEC) (
Setări
General
Manager dispozitive externe
Anynet+ (HDMI-CEC)) pentru a vedea dacă Anynet+ (HDMI-CEC) este setat la Activat.
Vreau să închid Anynet+.
Setaţi Anynet+ (HDMI-CEC) (
Anynet+ (HDMI-CEC)) la Dezactivat.
Setări
General
Manager dispozitive externe
Pe ecran va apărea
mesajul „Se conectează
la dispoz. Anynet+...” sau
„Se deconectează de la
dispoz. Anynet+...”.
Nu puteţi utiliza telecomanda în timp ce televizorul configurează Anynet+ sau comută la un
mod de vizualizare. Utilizaţi telecomanda după ce televizorul a finalizat configurarea Anynet+
sau a comutat la un mod de vizionare.
Dispozitivul Anynet+ nu
redă.
Nu puteţi utiliza funcţia de redare în timpul în timp ce Pornire configurare este în curs.
Verificaţi dacă dispozitivul este compatibil cu Anynet+.
Verificaţi conectarea corectă a cablului HDMI.
Accesaţi Anynet+ (HDMI-CEC) (
Setări
General
Manager dispozitive externe
Anynet+ (HDMI-CEC)) şi verificaţi dacă Anynet+ (HDMI-CEC) a fost setată la Activat.
Dispozitivul conectat nu
este afişat.
Căutaţi din nou dispozitive Anynet+.
Dispozitivele Anynet+ trebuie conectate la televizor utilizând un cablu HDMI. Asiguraţi-vă că
dispozitivul este conectat la televizor cu un cablu HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să
nu fie compatibile cu Anynet+.
În cazul în care conexiunea este suspendată din cauza unei întreruperi a alimentării sau din
cauza deconectării cablului HDMI, repetaţi căutarea dispozitivelor.
Conectaţi un cablu optic între televizor şi receptor.
Sunetul de la televizor nu
este redat prin receptor.
ARC permite televizorului să redea sunet digital prin intermediul portului HDMI (ARC).
Totuşi, funcţia ARC este disponibilă numai când televizorul este conectat la un receptor audio
compatibil cu ARC.
- 102 -
Nu pot să lansez/să utilizez aplicaţii
Când aplicaţiile nu funcţionează, aceşti paşi vă pot ajuta să rezolvaţi problema.
Problema
Încercaţi aceasta!
Am lansat o aplicaţie, dar
este în limba engleză.
Cum pot să schimb
limba?
Limbile acceptate de aplicaţie pot fi diferite de limba interfeţei cu utilizatorul. Capacitatea de a
schimba limba depinde de furnizorul de servicii.
Aplicaţia mea nu
funcţionează.
Consultaţi furnizorul de servicii.
Consultaţi sesiunea Help (Asistenţă) de pe site-ul web al furnizorului de servicii al aplicaţiei.
Fişierul meu nu se poate reda
Când fişierele nu sunt redate, aceste etape vă pot ajuta să rezolvaţi problema.
Problema
Unele fişiere nu pot fi
redate.
Încercaţi aceasta!
Această problemă poate apărea la fişierele cu rată de biţi mare. Majoritatea fişierelor pot fi
redate, dar puteţi avea probleme la fişierele cu rată mare de biţi.
Doresc să resetez televizorul
Iniţializaţi setările de revenire la valorile implicite din fabrică.
Resetare
Setări de resetare
Resetare Smart Hub
Cale
Descriere
Setări
Autodiagn.
Resetaţi Imagine, Sunet, Se difuzează, şi toate celelalte setări, cu
excepţia setărilor de reţea, la valorile implicite.
Setări
Asistenţă
Autodiagn.
Resetare Smart Hub
Readuce toate setările Smart Hub la valorile din fabrică şi şterge
toate informaţiile despre conturi Samsung, conturi conexe de
servicii, acorduri de servicii Smart Hub şi aplicaţii Smart Hub.
Asistenţă
Resetare
- 103 -
Alte probleme
Utilizaţi aceste proceduri pentru a rezolva şi alte probleme care ar putea apărea.
Problema
Televizorul este cald.
Încercaţi aceasta!
Vizionarea emisiunilor TV pentru o perioadă extinsă de timp face ca panoul să genereze
căldură. Căldura de la panou este disipată prin orificii interne care trec prin partea
superioară a televizorului. Totuşi, după o utilizare prelungită, partea inferioară poate fi caldă
la pipăit. Copiii care vizionează emisiunile TV trebuie supravegheaţi constant de către adulţi,
pentru a nu li se permite să atingă televizorul. Totuşi, această căldură nu este un defect şi
nu afectează funcţionarea televizorului.
Canalele HD au bare negre pe părţile laterale ale ecranului la afişarea de conţinut SD cu
conversie extinsă (4:3).
Imaginea nu se afişează pe
tot ecranul.
La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea benzi
negre în părţile superioară şi inferioară ale ecranului.
Reglaţi opţiunile pentru dimensiunea imaginii la dispozitivul extern sau setaţi televizorul la
ecran complet.
Este afişat mesajul „Mod
inutilizabil”.
Rezoluţia de ieşire a dispozitivului ataşat nu este acceptată de televizor. Verificaţi rezoluţiile
acceptate ale televizorului şi reglaţi rezoluţia de ieşire a dispozitivului extern în consecinţă.
Elementul Subtitrări din
meniul TV este estompat.
Dacă dispozitivul extern este conectat cu un cablu HDMI sau Component, funcţia Subtitrare
nu este disponibilă. Reglaţi setările pentru subtitrări pe dispozitivul extern.
Televizorul generează miros
de plastic.
Acest miros este normal şi va dispărea în timp.
Opţiunea Informaţii semnal
din Autodiagn. nu este
activată.
Verificaţi dacă în momentul respectiv canalul curent este un canal digital.
Opţiunea Informaţii semnal este disponibilă numai pentru canalele digitale.
Televizorul este înclinat
într-o parte.
Scoateţi baza stativului de pe televizor şi remontaţi-o.
Suportul este instabil sau
deformat.
Asiguraţi-vă că săgeţile indicatoare de pe suport şi manşonul suportului sunt aliniate
corespunzător.
Telecomanda şi/sau
controlul vocal nu
funcţionează.
Televizorul este livrat cu autocolante de protecţie, care acoperă anumiţi senzori. Asiguraţivă că toate autocolantele au fost scoase.
- 104 -
Problema
Încercaţi aceasta!
Se difuzează este disponibilă numai când opţiunea Sursă este setată la TV.
Funcţia Se difuzează a fost
dezactivată.
Funcţia Se difuzează nu poate fi accesată când vizionaţi programe la televizor utilizând un
receptor de cablu sau de satelit.
Funcţia Se difuzează nu poate fi accesată în timp ce se efectuează o înregistrare sau când
este activată funcţia Timeshift.
Verificaţi conexiunile cablurilor şi reconectaţi-le.
Există o pierdere
intermitentă a semnalului
audio sau video.
Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase
sau rigide.
Asiguraţi-vă că aceste cabluri sunt îndeajuns de flexibile pentru o utilizare de lungă durată.
În cazul montării televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizaţi cabluri cu conectori la
90 de grade.
Există mici particule pe
locaşul televizorului.
Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.
Funcţia PIP nu este
disponibilă.
PIP este disponibilă numai când dispozitivul extern este conectat cu cablu HDMI sau
componentă. Reţineţi că funcţia nu este disponibilă când Smart Hub este activat.
Setările se pierd după 5
minute sau de fiecare dată
când televizorul este oprit.
Dacă Mod de utilizare este setată la Mod Prezentare în magazin, setările audio şi video ale
televizorului sunt resetate automat la fiecare 5 de minute.
Modificaţi Mod de utilizare (
utilizare) la Mod acasă.
Setări
General
Manager sistem
Mod de
Un POP (banner pentru
reclame intern al
televizorului) apare pe
ecran.
Modificaţi Mod de utilizare (
utilizare) la Mod acasă.
Setări
General
Manager sistem
Mod de
Televizorul emite un zgomot
ca de pocnituri.
Dilatarea şi contractarea carcasei exterioare a televizorului pot cauza un zgomot ca de
pocnituri. Aceasta nu indică o funcţionare defectuoasă a produsului. Televizorul se poate
utiliza în condiţii de siguranţă.
Televizorul emite un zgomot
de fond.
Televizorul dvs. utilizează circuite de comutare de mare viteză şi niveluri ridicate de curent
electric. În funcţie de nivelul de luminozitate al televizorului, acesta poate părea uşor mai
zgomotos decât un televizor convenţional.
Televizorul dvs. a fost supus unor proceduri stricte de control al calităţii, care îndeplinesc
cerinţele noastre exigente în materie de performanţă şi fiabilitate.
Un oarecare zgomot provenit de la televizor este considerat normal şi nu reprezintă o cauză
acceptabilă pentru înlocuirea produsului sau pentru rambursarea contravalorii produsului.
- 105 -
Note şi precauţii
Puteţi primi instrucţiuni şi informaţii pe care trebuie să le citiţi după instalare.
Înainte de utilizarea funcţiilor Se înregistrează şi Timeshift
Citiţi aceste instrucţiuni înainte de a utiliza Se înregistrează şi Timeshift.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Înainte de a utiliza funcţiile de înregistrare şi înregistrare cu programare
●●
Pentru a seta un Înregistrare cu programare, trebuie să setaţi mai întâi ceasul televizorului. Setaţi Oră (
Setări General Manager sistem Ora Oră).
●●
Puteţi configura un total maxim de 30 de intrări pentru Vizionare cu programare şi Înregistrare cu
programare.
●●
Înregistrările sunt protejate prin tehnologia DRM şi, ca urmare, nu pot fi redate pe un computer sau pe un alt
televizor. În plus, aceste fişiere nu pot fi redate pe televizor dacă a fost înlocuit circuitul video al acestuia.
●●
Se recomandă o unitate hard disk USB cu o turaţie de 5400 rpm sau mai mare. Reţineţi, însă, că nu sunt
acceptate unităţile hard disk USB de tip RAID.
●●
Unităţile de memorie USB nu sunt acceptate.
●●
Capacitatea totală de înregistrare poate varia în funcţie de spaţiul disponibil pe hard disk şi de calitatea
înregistrării.
- 106 -
●●
Funcţia Înregistrare cu programare necesită cel puţin 100 MB de spaţiu liber pe dispozitivul de stocare USB.
Înregistrarea se va opri dacă spaţiul de stocare disponibil scade la mai puţin de 50 MB în timpul înregistrării.
●●
Dacă spaţiul de stocare disponibil scade la mai puţin de 500 MB în timp ce ambele funcţii Înregistrare cu
programare şi Timeshift sunt în curs, va fi oprită numai înregistrarea.
●●
Durata maximă de înregistrare este de 720 de minute.
●●
Clipurile video sunt redate în funcţie de setările televizorului.
●●
Dacă semnalul de intrare este schimbat în timpul înregistrării, ecranul va fi gol până la finalizarea modificării.
În acest caz, înregistrarea se va relua, dar butonul
nu va fi disponibil.
●●
La utilizarea funcţiei Înregistrare sau Înregistrare cu programare, este posibil ca înregistrarea efectivă să
înceapă cu o întârziere de una sau două secunde faţă de ora specificată.
●●
Dacă funcţia Înregistrare cu programare este în curs în timpul efectuării unei înregistrări la un dispozitiv
HDMI-CEC, se acordă prioritate funcţiei Înregistrare cu programare.
●●
Conectarea unui dispozitiv de înregistrare la televizor va şterge automat fişierele înregistrate salvate anormal.
- 107 -
Înainte de utilizarea funcţiei Timeshift
●●
Se recomandă o unitate hard disk USB cu o turaţie de 5400 rpm sau mai mare. Reţineţi, însă, că nu sunt
acceptate unităţile hard disk USB de tip RAID.
●●
Unităţile de memorie sau unităţile flash USB nu sunt acceptate.
●●
Capacitatea totală de înregistrare poate varia în funcţie de spaţiul disponibil pe hard disk şi de calitatea
înregistrării.
●●
Dacă spaţiul de stocare disponibil scade la mai puţin de 500 MB în timp ce ambele funcţii Înregistrare cu
programare şi Timeshift sunt în curs, va fi oprită numai înregistrarea.
●●
Durata de timp maximă disponibilă pentru funcţia Timeshift este de 90 de minute.
●●
Funcţia Timeshift nu este disponibilă pentru canalele blocate.
●●
Clipurile video cu timeshift sunt redate în funcţie de setările televizorului.
●●
Funcţia Timeshift se poate opri automat atunci când s-a atins capacitatea maximă.
●●
Funcţia Timeshift necesită cel puţin 1,5 GB de spaţiu liber pe dispozitivul de stocare USB.
Opţiuni de difuzare audio analogică acceptate
A2 Stereo
NICAM Stereo
Tip audio
Sunet dual
Prestabilit
Mono
Mono
Comutare automată
Stereo
Stereo, Mono
Comutare automată
Dual
Dual I, Dual II
Dual I
Mono
Mono
Comutare automată
Stereo
Mono, Stereo
Comutare automată
Dual
Mono, Dual I, Dual II
Dual I
"" Dacă semnalul Stereo este prea slab şi apare o comutare automată, selectaţi Mono.
"" Opţiune disponibilă doar pentru semnalele stereo.
"" Opţiune disponibilă numai când sursa de intrare este setată la TV.
- 108 -
Citiţi înainte să utilizaţi Aplicaţii
Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza Aplicaţii.
●●
Din cauza caracteristicilor produselor prevăzute pe Samsung Smart Hub, precum şi din cauza limitărilor
conţinutului disponibil, este posibil ca anumite funcţii, aplicaţii şi servicii să nu fie disponibile pe toate
dispozitivele sau în toate ţările. Vizitaţi http://www.samsung.com pentru informaţii suplimentare despre
dispozitive specifice şi disponibilitatea conţinutului. Disponibilitatea serviciilor şi a conţinutului sunt supuse
la modificări fără preaviz.
●●
Samsung Electronics nu îşi asumă nicio răspundere legală pentru nicio întrerupere a serviciilor de aplicaţii
cauzată de furnizorul de servicii din orice motiv.
●●
Serviciile aplicaţiei pot fi furnizate doar în limba engleză, iar conţinutul disponibil poate varia, în funcţie de
zona geografică.
●●
Pentru mai multe informaţii despre aplicaţii, vizitaţi site-ul web al furnizorului de servicii al aplicaţiei.
●●
O conexiune instabilă la internet poate provoca întârzieri sau întreruperi. În plus, aplicaţiile se pot opri
automat, în funcţie de mediul de reţea. În acest caz, verificaţi-vă conexiunea la internet şi încercaţi din nou.
●●
Serviciile şi actualizările aplicaţiei pot deveni indisponibile.
●●
Conţinutul aplicaţiei este supus la modificări de către furnizorul de servicii fără înştiinţare prealabilă.
●●
Anumite servicii pot varia în funcţie de versiunea aplicaţiei instalate pe televizor.
●●
Funcţia unei aplicaţii se poate schimba în versiunile viitoare ale aplicaţiei. În acest caz, rulaţi tutorialul
aplicaţiei sau vizitaţi site-ul web al furnizorului de servicii.
●●
În funcţie de politica furnizorului de servicii, este posibil ca anumite aplicaţii să nu accepte utilizarea
concomitentă cu alte aplicaţii.
- 109 -
Citiţi înainte de a utiliza Internet
Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza Internet.
●●
Internet nu este compatibil cu aplicaţiile Java.
●●
Puteţi descărca tipurile de fişiere acceptate, cum ar fi videoclipuri, fişiere mp3 şi imagini, dar nu puteţi
descărca fişiere care nu sunt compatibile cu televizorul dvs. Dacă încercaţi să descărcaţi un fişier neacceptat,
veţi primi un mesaj de eroare.
●●
Este posibil ca Internet să nu poată accesa anumite site-uri web.
●●
Televizorul nu poate reda fişiere video flash.
●●
Comerţul electronic pentru achiziţiile online nu este acceptat.
●●
În cazul site-urilor web cu ferestre derulabile, derularea unei ferestre poate avea drept rezultat caractere
corupte.
●●
ActiveX nu este acceptat.
●●
Este acceptat numai un număr limitat de fonturi. Este posibil ca anumite simboluri şi caractere să nu fie
afişate corespunzător.
●●
Răspunsul la comenzile la distanţă şi la afişajul de pe ecran poate fi întârziat în timpul încărcării unei pagini
web.
●●
Încărcarea unei pagini web poate fi întârziată sau suspendată complet în cazul anumitor sisteme de operare.
●●
Operaţiunile de copiere şi lipire nu sunt acceptate.
- 110 -
●●
La compunerea unui e-mail sau a unui mesaj simplu, este posibil ca anumite funcţii, precum dimensiunea
fontului şi selecţia culorii, să nu fie disponibile.
●●
Există o limită pentru numărul de marcaje şi dimensiunea fişierului jurnal care poate fi salvată.
●●
Numărul de ferestre care pot fi deschise simultan variază în funcţie de condiţiile de căutare şi de modelul
televizorului.
●●
Viteza de navigare pe web diferă în funcţie de mediul de reţea.
●●
Videoclipurile integrate într-o pagină web nu pot fi redate în timp ce funcţia PIP (imagine în imagine) este
operaţională.
●●
Dacă opţiunea Oră (
navigare nu va fi salvat.
●●
Istoricul de navigare este salvat cu intrările ordonate de la cele mai recente la cele mai vechi, cele mai vechi
fiind suprascrise primele.
●●
În funcţie de tipul de codecuri video/audio acceptate, este posibil ca redarea anumitor fişiere video şi audio să
nu fie posibilă în timpul redării video/audio în HTML5.
●●
Este posibil ca sursele video de la furnizorii de servicii de transmisie în flux optimizate pentru PC să nu fie
redate corespunzător pe aplicaţia noastră Internet brevetată.
Setări
General
Manager sistem
- 111 -
Ora
Oră) nu a fost setată, istoricul de
Citiţi înainte de a reda fişiere foto, video sau muzicale
Citiţi aceste informaţii înainte de redarea conţinutului media.
Limitări privind utilizarea fişierelor foto, video şi muzicale Înc. acum
●●
Televizorul acceptă numai dispozitive USB MSC (de stocare în masă). MSC este o denumire de clasă pentru
dispozitive de stocare în masă. Tipuri de dispozitive MSC includ unităţi hard disk externe, cititoare de carduri
flash şi camere digitale. (Hub-urile USB nu sunt acceptate.) Aceste tipuri de dispozitive trebuie conectate
direct la portul USB. Este posibil ca televizorul să nu poată recunoaşte dispozitivul USB sau să nu poată citi
fişierele de pe dispozitiv dacă acesta este conectat la televizor prin intermediul unui cablu prelungitor USB. Nu
deconectaţi dispozitivele USB în timpul transferului de fişiere.
●●
La conectarea unei unităţi hard disk externe, utilizaţi portul USB (HDD). Vă recomandăm să utilizaţi o unitate
hard disk externă cu adaptor propriu de alimentare.
●●
Este posibil ca anumite camere şi dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu televizorul.
●●
Dacă sunt conectate mai multe dispozitive USB la televizor, s-ar putea ca televizorul să nu poată recunoaşte
unele dispozitive sau toate dispozitivele. Dispozitivele USB cu cerinţe energetice ridicate trebuie conectate la
portul USB de [5 V, 1 A].
●●
Televizorul acceptă sistemele de fişiere FAT, exFAT şi NTFS.
●●
După sortarea fişierelor în modul de vizualizare Folder, televizorul poate afişa până la 1.000 de fişiere per
folder. Dacă dispozitivul USB conţine peste 8.000 de fişiere şi foldere, este posibil totuşi ca unele fişiere şi
foldere să nu fie accesibile.
●●
Este posibil ca anumite fişiere, în funcţie de codecul folosit la creare, să nu poată fi redate pe televizor.
●●
Anumite tipuri de fişiere nu sunt compatibile cu toate modelele.
- 112 -
Subtitrări externe acceptate
Nume
Format
Text cronometrat MPEG-4
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub sau .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
SMPTE-TT Text
.xml
Subtitrări interne acceptate
Nume
Container
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
Text cronometrat MPEG-4
MP4
TTML în redare uniformă
MP4
TEXT SMPTE-TT
MP4
PNG SMPTE-TT
MP4
- 113 -
Formate şi rezoluţii de imagine acceptate
Extensie fişier
Format
Rezoluţie
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
4096 x 4096
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
*.jpg
*.jpeg
"" Formatul MPO este acceptat parţial.
Formate şi codecuri audio acceptate
Extensie fişier
Format
Codec
Notă
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Acceptă până la 2 canale
*.ogg
OGG
Vorbis
Acceptă până la 2 canale
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
Televizorul este compatibil WMA 10 Pro cu sunet pe 5,1
canale.
WMA
Formatul audio fără pierderi WMA nu este acceptat.
Acceptă până la profilul M2.
*.wav
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
wav
wav
Acceptă tipul 0 şi tipul 1.
midi
midi
Căutarea nu este acceptată.
Acceptă numai dispozitive USB.
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
- 114 -
Codecuri video acceptate
Format
fişier
Container
Codecuri video
Rezoluţie
H.264 BP/MP/HP
Rată de cadre
(cps)
Rată
de biţi
(Mb/s)
Codecuri audio
60
HEVC (H.265 - Main, Main10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
30
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
*.3gp
MKV
ASF
*.vro
*.mpg
MP4
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
*.tp
FLV
VRO
*.trp
*.mov
VOB
PS
*.flv
*.vob
TS
SVAF
*.svi
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
LPCM
ADPCM (IMA, MS)
Window Media Video v9 (VC1)
AAC
MPEG2
1920 x 1080
20
MPEG1
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR,)
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.m2ts
Window Media Video v7 (WMV1),
*.mts
v8 (WMV2)
*.divx
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
60
Vorbis
RealAudio 6
- 115 -
Alte restricţii
●●
Este posibil ca aceste codecuri să nu se comporte corespunzător dacă există probleme cu conţinutul.
●●
Conţinutul video nu poate fi redat sau nu este redat corect în cazul unei erori în conţinut sau container.
●●
Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu poată fi redate dacă prezintă rate de biţi/de cadre standard care
depăşesc nivelurile de compatibilitate ale televizorului.
●●
Dacă tabelul de indecşi prezintă o eroare, funcţia Căutare (Salt) nu va fi operaţională.
●●
Când redaţi fişiere video printr-o conexiune de reţea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi,
din cauza vitezelor de transmisie a datelor.
●●
Este posibil ca unele dispozitive USB/cu cameră digitală să nu fie compatibile cu televizorul.
●●
Codecul HEVC este disponibil numai în containerele MKV /MP4 / TS.
●●
Codecul MVC este acceptat parţial.
Decodoare video
●●
H.264 FHD este acceptată până la nivelul 4,1. (Televizorul nu acceptă FMO / ASO / RS)
●●
VC1 AP L4 nu este acceptat.
●●
GMC 2 sau variantă superioară nu sunt acceptate.
Decodoare audio
●●
Televizorul este compatibil WMA 10 Pro cu sunet pe 5,1 canale. Acceptă până la profilul M2. Formatul audio
fără pierderi WMA nu este acceptat.
●●
QCELP şi AMR NB/WB nu sunt acceptate.
●●
Vorbis este acceptat pentru până la 5,1 canale.
●●
Dolby Digital Plus este acceptat pentru până la 5,1 canale.
●●
Codecul DTS LBR este disponibil numai pentru containerele MKV /MP4 / TS.
●●
Ratele de eşantionare acceptate sunt 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 şi 48 kHz, şi diferă în funcţie de codec.
- 116 -
Citiţi după instalarea televizorului
Citiţi aceste informaţii după ce instalaţi televizorul.
Dimensiunea imaginii şi semnalele de intrare
Setările Dimens. Imagine sunt aplicate sursei curente. Setări privind dimensiunea imaginii aplicate vor râmâne în
vigoare ori de câte ori selectaţi sursa în cazul în care le modificaţi.
Semnal de intrare
Dimens. Imagine
Componentă
Standard 16:9, Personalizat, 4:3
Canal digital (720p)
Standard 16:9, Personalizat, 4:3
Canal digital (1080i, 1080p)
Standard 16:9, Personalizat, 4:3
HDMI (720p)
Standard 16:9, Personalizat, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
Standard 16:9, Personalizat, 4:3
USB (720p)
Standard 16:9, Personalizat, 4:3
USB (1080i/p @ 60 Hz)
Standard 16:9, Personalizat, 4:3
- 117 -
Instalarea unui sistem antifurt
Un sistem de blocare antifurt este un dispozitiv fizic care se poate utiliza pentru a proteja televizorul împotriva
furtului. Căutaţi slotul de blocare în partea din spate a televizorului. Slotul are alături o pictogramă
lângă el.
Pentru a utiliza sistemul de blocare, înfăşuraţi cablul în jurul unui obiect prea greu pentru a fi transportat şi treceţi-l
prin slotul de blocare al televizorului. Sistemul de blocare se comercializează separat. Metoda de utilizare a unui
sistem antifurt poate diferi de la un model de televizor la altul. Consultaţi manualul dispozitivului de blocare pentru
mai multe informaţii.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Citiţi înainte de a configura o conexiune internet wireless
Măsuri de precauţie pentru internet wireless
●●
Acest televizor acceptă protocoalele de comunicaţii IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Samsung recomandă utilizarea
IEEE 802.11 n. Este posibil ca fişierele video stocate pe un dispozitiv conectat la televizor printr-o reţea de
domiciliu să fie redate cu întreruperi.
""
Protocolul de comunicare IEEE 802.11 ac nu este disponibil pe anumite modele.
●●
Pentru a utiliza internet wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un router sau la un modem wireless.
Dacă routerul wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza o adresă DHCP sau o adresă IP statică
pentru conectarea la reţeaua wireless.
●●
Selectaţi un canal pentru routerul wireless care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat
pentru routerul wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv, vor apărea interferenţe şi/sau comunicaţia
poate eşua.
●●
Majoritatea reţelelor wireless au un sistem de securitate opţional. Pentru a activa sistemul de securitate
al unei reţele wireless, trebuie să creaţi o parolă utilizând caractere şi numere. Această parolă este, apoi,
necesară pentru conectarea la un punct de acces cu caracteristici de securitate.
Protocoale de securitate pentru wireless
Televizorul acceptă numai următoarele protocoale de securitate pentru reţele wireless.
––
Moduri de autentificare: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Tipuri de criptare: WEP, TKIP, AES
Televizorul nu se poate conecta la routere wireless care nu dispun de certificat.
În conformitate cu cele mai recente specificaţii de certificare Wi-Fi, televizoarele Samsung nu acceptă criptarea de
securitate WEP sau TKIP în reţele care funcţionează în modul 802.11 n. Dacă routerul wireless este compatibil cu WPS
(Configurare Wi-Fi protejată), puteţi conecta televizorul la reţea utilizând PBC (Configurare buton de comandă) sau
PIN (Număr personal de identificare). WPS configurează automat setările pentru SSID şi cheia WPA.
- 118 -
Citiţi înainte de a conecta un computer (rezoluţii acceptate)
Verificaţi rezoluţia acceptată pentru semnalele de intrare PC.
Când conectaţi televizorul la un computer, setaţi placa video a computerului la una dintre rezoluţiile standard
enumerate în tabelele de mai jos sau pe pagina următoare. Televizorul se va regla automat la rezoluţia aleasă.
Reţineţi că rezoluţia optimă şi recomandată este de 1920 x1080 la 60 Hz. Dacă selectaţi o rezoluţie care nu este
inclusă în tabele, ecranul poate să nu afişeze nimic şi să se aprindă numai indicatorul de alimentare. Consultaţi
manualul de utilizare al plăcii grafice pentru rezoluţii compatibile.
IBM
Rezoluţie
(Puncte x linii)
720 x 400
Frecvenţă
orizontală
Frecvenţă
verticală
Frecvenţă de
eşantionare
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritate
(orizontală /
verticală)
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
Format de afişare
Frecvenţă
orizontală
Frecvenţă
verticală
Frecvenţă de
eşantionare
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritate
(orizontală /
verticală)
Format de afişare
MAC
Rezoluţie
(Puncte x linii)
640 x 480
67 Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
832 x 624
75 Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
- 119 -
VESA DMT
Rezoluţie
(Puncte x linii)
Format de afişare
Frecvenţă
orizontală
Frecvenţă
verticală
Frecvenţă de
eşantionare
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritate
(orizontală /
verticală)
640 x 480
60 Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
72 Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
1600 x 900RB
60 Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
- 120 -
Rezoluţii acceptate pentru semnale video
Verificaţi rezoluţia acceptată pentru semnalele video.
CEA-861
Rezoluţie
Frecvenţă
orizontală
Frecvenţă
verticală
Frecvenţă de
eşantionare
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritate
(orizontală /
verticală)
(Puncte x linii)
Format de
afişare
720 (1440) x 480i
60 Hz
15,734
59,940
27,000
-/-
720 (1440) x 576i
50 Hz
15,625
50,000
27,000
-/-
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33,750
60,000
74,250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28,125
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33,750
30,000
74,250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28,125
25,000
74,250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27,000
24,000
74,250
+/+
Frecvenţă
orizontală
Frecvenţă
verticală
Frecvenţă de
eşantionare
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Polaritate
(orizontală /
verticală)
CEA-861 (DVI)
Rezoluţie
(Puncte x linii)
Format de afişare
720 x 480
60 Hz
31,469
59,940
27,000
-/-
720 x 576
50 Hz
31,250
50,000
27,000
-/-
1280 x 720
60 Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 720
50 Hz
37,500
50,000
74,250
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56,250
50,000
148,500
+/+
- 121 -
Citiţi înainte de a utiliza dispozitivele Bluetooth
Citiţi aceste informaţii înainte de a utiliza un dispozitiv Bluetooth.
"" Această funcţie nu este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Restricţii privind utilizarea Bluetooth
●●
Nu puteţi utiliza dispozitivele Bluetooth şi funcţia Surround simultan.
●●
Pot apărea probleme de compatibilitate, în funcţie de dispozitivul Bluetooth. (Este posibil ca casca destinată
exclusiv telefoanelor mobile să nu fie disponibilă, în funcţie de mediu.)
●●
Pot apărea erori de sincronizare a sunetului cu imaginea.
●●
Televizorul şi dispozitivul Bluetooth se pot deconecta, în funcţie de distanţa dintre acestea.
●●
Este posibil ca un dispozitiv Bluetooth să emită zgomote sau să funcţioneze defectuos:
●●
––
Când o parte a corpului dvs. este în contact cu sistemul de recepţie/transmisie al dispozitivului Bluetooth
sau al televizorului.
––
Când dispozitivul face obiectul unor variaţii electronice de pe urma unor obstrucţii cauzate de un perete,
de un colţ sau de pereţi separatori de birou.
––
Când dispozitivul este expus la interferenţe electrice de la dispozitive cu aceeaşi bandă de frecvenţă,
inclusiv echipamente medicale, cuptoare cu microunde şi reţele LAN wireless.
Dacă problema persistă, încercaţi să conectaţi dispozitivul prin portul optic digital sau prin portul HDMI (ARC).
- 122 -
Butoane şi funcţii
Aflaţi despre redarea fişierelor media, butoanele de control şi de înregistrare, precum şi descrierea modului de
utilizare a acestora.
"" Butoanele şi funcţiile disponibile pot diferi în funcţie de tipul de conţinut mediat redat sau vizionat.
Butoane şi funcţii disponibile la redarea de conţinut multimedia
Apăsaţi butonul Selectare în timp ce redaţi orice conţinut video, foto sau înregistrat. Apar următoarele butoane.
"" Butoanele sau funcţiile oferite pot fi diferite în funcţie de tipul conţinutului media.
●●
Pauză / Redaţi
Întrerupe sau redă conţinutul multimedia. Puteţi utiliza următoarele funcţii când secvenţa video este
întreruptă.
––
●●
Derulare lentă înapoi sau Derulare lentă înainte: Permite redarea secvenţei video la viteză redusă (1/8,
1/4, 1/2) înapoi sau înainte prin selectarea butonului
sau . Pentru a mări viteza de derulare lentă
înainte sau înapoi cu până la 3 ori, selectaţi butonul în mod repetat. Pentru a reveni la viteza normală,
selectaţi butonul
sau apăsaţi butonul
.
Înapoi / Înainte
Afişează conţinutul multimedia anterior sau următor.
●●
Derulare înapoi / Derulare înainte
Derulează conţinutul multimedia înapoi sau înainte. Pentru a creşte viteza de derulare rapidă înainte sau
înapoi de până la 3 ori mai mare decât cea normală, selectaţi butonul în mod repetat. Pentru a reveni la viteza
normală, selectaţi butonul
sau apăsaţi butonul
.
●●
Repetare
Redă conţinutul multimedia curent în mod repetat sau toate fişierele de conţinut multimedia din acelaşi
folder în mod repetat.
●●
Amestec.
Redă fişierele muzicale în ordine aleatorie.
●●
Dezact. img.
Redă fişiere multimedia cu ecranul oprit.
●●
Rotire la stânga / Rotire la dreapta
Roteşte o fotografie spre stânga sau dreapta.
- 123 -
●●
Mărire
Măreşte fotografia cu un factor de până la 4.
●●
Încadrare ecran
Potriveşte dimensiunile unei fotografii cu cele ale ecranului.
●●
Muzică de fond
În timpul unei expuneri de diapozitive, redă sau pune în pauză muzica de fundal.
●●
Opţiuni
""
Opţiunile disponibile pot fi diferite, în funcţie de model şi de conţinut.
Funcţie
Descriere
Viteză expunere
diapozitive
Setează viteza de expunere a diapozitivelor.
Efect diapozitive
Aplică efecte de tranziţie la diaporamă.
Redă muzică de fundal în timp ce televizorul afişează fotografii.
Muzică de fond
"" Fişierele cu muzică trebuie să fie salvate în acelaşi dispozitiv USB ca şi fişierele foto.
"" Pentru întreruperea muzicii de fundal, selectaţi Muzică de fond din ecranul de redare.
Informaţii
Afişează informaţii detaliate despre conţinutul multimedia curent.
Controlează subtitrările secvenţei video.
Subtitrări: Activează sau dezactivează subtitrările.
Limbă: Setează limba de subtitrare.
Sincronizaţi: Reglează sincronizarea când imaginea şi subtitrările nu sunt sincronizate.
Subtitrări
Resetaţi sincronizarea: Resetează ajustarea sincronizării subtitrării la 0.
Dimens.: Schimbă dimensiunea fontului pentru subtitrări.
Codificare: Afişează o listă de limbaje de codificare. Permite modificarea limbajului de codificare
atunci când subtitrările sunt afişate incorect.
Tip laturi: Reglează poziţia textului şi a marginilor subtitrării.
Cul. laturi: Schimbă culoarea marginilor subtitrării.
Rotire
Roteşte clipul video.
Sunet Dolby
Selectaţi un canal de sunet.
Limbă audio
Această funcţie este disponibilă numai dacă secvenţa video acceptă sunetul cu piste multiple.
- 124 -
Licenţă
Verificaţi informaţiile de licenţă şi mărcile comerciale aplicate televizorului.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi, .divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital videos.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with
the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- 125 -
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com) Open Source License
Notice is written only English.
Marcă comercială: Rovi şi Rovi Guide sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation şi/sau ale filialelor sale.
Licenţă: Sistemul Rovi Guide este creat sub licenţă de Rovi Corporation şi/sau de filialele sale.
Brevet: Sistemul Rovi Guide este protejat de brevete şi de solicitările de brevete depuse în S.U.A., Europa şi în alte ţări, inclusiv de
unul sau de mai multe brevete S.U.A. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794 emise pentru Rovi Corporation şi/sau filialele sale.
Declinarea responsabilităţii: Rovi Corporation şi/sau filialele sale şi afiliaţii nu au nicio răspundere pentru acurateţea sau
disponibilitatea informaţiilor despre planificarea programelor sau a altor date din sistemul Rovi Guide şi nu poate garanta
disponibilitatea serviciului în zona dvs. În nicio situaţie Rovi Corporation şi/sau afiliaţii săi nu vor fi responsabili pentru nicio
daună în legătură cu acurateţea sau disponibilitatea informaţiilor programului sau cu alte date din sistemul Rovi Guide.
"" Este posibil ca această licenţă să nu fie acceptată în funcţie de ţară sau model.
- 126 -
Ghid pentru accesibilitate
Furnizează un meniu şi un ghid pentru telecomandă destinat persoanelor cu deficienţe de vedere.
Aflaţi despre ecranul meniului
Descoperiți meniurile de pe ecranul televizorului. Odată activat, televizorul dvs. vă va indica ce structură şi funcţii
trebuie să selectaţi.
Utilizarea telecomenzii
Ghid pentru Telecomandă inteligentă Samsung şi telecomanda standard.
Orientarea Telecomandă inteligentă Samsung
Ţineţi telecomanda cu butoanele spre dvs. Telecomanda este puţin mai îngustă spre partea de sus şi mai groasă spre
partea de jos. În partea de jos, puţin sub centrul telecomenzii, sunt amplasate orizontal două butoane de comutare
argintii care ies în evidenţă de pe suprafaţa telecomenzii mai mult decât celelalte butoane.
Descrierea Telecomandă inteligentă Samsung
De sus în jos şi de la stânga la dreapta veţi găsi:
●●
În partea din stânga sus se află butonul
.
●●
În partea de sus, în centru, este amplasat un mic LED.
●●
Sub LED se află un buton rotund: butonul
●●
Sub butonul de recunoaştere vocală se află două butoane mici; cel din stânga este butonul de tastatură
numerică, iar cel din dreapta este butonul
.
●●
Sub aceste două butoane se află butonul de direcţie ce constă dintr-un cerc exterior larg cu un buton rotund în
mijloc.
●●
Sub butonul de direcţie sunt alte două butoane, pe partea stângă şi pe cea dreaptă, cu un buton rotund în
mijloc. Cel din stânga este butonul de revenire iar cel din dreapta este butonul
. Butonul rotund din mijloc
este butonul
.
.
- 127 -
●●
Sub butonul
sunt două butoane argintii de comutare, acestea fiind singurele butoane proeminente de pe
telecomandă. Cel din stânga este butonul pentru volum iar cel din dreapta este cel pentru canale. Apăsaţi în
partea de sus sau cea de jos a acestor butoane pentru a le utiliza la schimbarea canalelor sau a volumului.
––
Apăsaţi deasupra butonului de volum pentru a opri sunetul.
––
Apăsaţi şi ţineţi apăsat deasupra butonului de volum pentru a deschide meniul de accesibilitate.
––
Apăsaţi deasupra butonului pentru canale pentru a deschide ghidul de programe.
––
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru canale pentru a deschide Listă de canale.
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Butoanele colorate
Prin apăsarea pe butonul
, pe ecran se afişează un buton pentru înregistrarea programului sau pentru iniţierea
funcţiei Timeshift (când programul este în pauză), precum şi 4 butoane colorate: roşu, verde, galben şi albastru.
Puteţi apăsa pe butonul
când vizionaţi emisiuni TV în direct.
Butonul de redare/pauză
Prin apăsarea pe butonul
se afişează o fereastră care conţine butoanele Derulare înapoi, Redaţi, Derulare
înainte, Timeshift oprit, Înregistrare, Accesare TV live, Informaţii. Apoi, prin apăsarea pe butonul săgeată sus de pe
telecomandă se afişează durata funcţiei Timeshift şi durata de înregistrare de pe bara de control.
- 128 -
Utilizarea meniului de accesibilitate
Vizualizaţi descrieri ale funcţiilor meniului de accesibilitate.
Televizorul trebuie să fie configurat şi acordat la canale. Pentru a utiliza Interacţiune vocală va trebui ca televizorul
să fie conectat la internet. Puteţi realiza această operaţie chiar dvs., dacă sunteţi suficient de familiarizat cu meniul
de setări.
Acest ghid pentru pornire rapidă este conceput plecând de la premisa că televizorul a fost configurat şi reglat iniţial
şi conectat la internet pentru secţiunea Interacţiune vocală. Dacă televizorul nu a fost conectat la internet, secţiunea
Interacţiune vocală nu este relevantă.
Meniul cu comenzi rapide pentru accesibilitate
Meniul cu comenzi rapide pentru accesibilitate vă permite să modificaţi un număr de setări care vă pot ajuta să
utilizaţi televizorul, inclusiv activarea şi dezactivarea ghidului vocal. Ghid vocal este un sistem de transformare
a textului în voce care poate rosti elementele din meniul televizorului, făcându-l accesibil persoanelor care au
deficienţe de vedere sau nu pot citi informaţiile de pe ecran.
Meniul conţine un număr de elemente, inclusiv:
●●
Ghid vocal. Această funcţie rulează pe toate ecranele afişate de televizor, iar când este activată va identifica
vocal elementele afişate pe ecran. De exemplu, vă spune nivelul selectat al volumului, canalul curent şi
informaţiile despre program. De asemenea, citeşte cu voce tare informaţiile cuprinse în ghidul electronic de
programe (EPG).
●●
Modul Contrast ridicat permite afişarea tuturor meniurilor pe un fundal negru opac cu font alb, asigurând un
contrast maxim.
●●
Opţiunea Mărire permite ca elementele importante de pe ecran, cum ar fi numele programelor, să fie mai
mari.
●●
Opţiunea Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV deschide pe ecran un meniu cu o imagine a telecomenzii. În
acest ecran, apăsarea pe butonul de alimentare (butonul din stânga sus) va opri televizorul, dar dacă va fi
apăsat oricare alt buton, televizorul va rosti numele butonului şi va prezenta o descriere succintă a funcţiilor
sale. Acest mod de învăţare vă va ajuta să cunoaşteţi locaţia şi funcţia butoanelor de pe Telecomandă
inteligentă Samsung fără a afecta funcţionarea normală a televizorului. Apăsaţi de două ori pe butonul
Revenire pentru a reveni la ecranul anterior.
●●
Aflaţi despre ecranul meniului. Aflaţi despre meniurile de pe ecranul TV. După ce aţi activat funcţia,
televizorul va descrie structura şi caracteristicile meniurilor pe care le selectaţi.
- 129 -
Deschiderea meniului cu comenzi rapide pentru accesibilitate:
Pe Telecomandă inteligentă Samsung există două butoane de comutare orizontale, subţiri, argintii, unul lângă
celălalt, poziţionate uşor sub partea de mijloc a telecomenzii. Butonul din stânga este butonul de comutare pentru
volum. Acest buton este denumit AD/SUBT. în e-Manual. Pentru a deschide meniul cu comenzi rapide pentru
accesibilitate apăsaţi şi menţineţi apăsat în partea de sus a acestui buton.
Pentru a găsi butonul AD/SUBT. pe telecomanda standard, accesaţi al doilea rând de jos şi al doilea buton de la
dreapta la stânga. Pentru a deschide meniul pentru accesibilitate, apăsaţi pe acest buton.
Acest meniu vă oferă comenzi vocale indiferent de setările Ghid vocal. Acesta conţine mai multe opţiuni care includ
activarea şi dezactivarea Ghid vocal, activarea şi dezactivarea Descriere audio, modificarea meniului Contrast ridicat,
Mărire, Aflaţi despre ecranul meniului şi Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV.
Utilizarea meniului de accesibilitate
Pentru a utiliza meniul cu comenzi rapide pentru accesibilitate va trebui să localizaţi tastele cu săgeţi şi butonul
Selectaţi. Consultaţi descrierea telecomenzii pentru a afla locaţia acestora.
Utilizaţi butoanele cu săgeţi în sus şi în jos pentru a naviga între elementele meniului. Apăsaţi butonul Selectaţi
pentru a deschide un element din meniu. În general, această acţiune va deschide un submeniu cu opţiuni. Utilizaţi
din nou butoanele cu săgeată în sus şi în jos pentru a naviga printre opţiuni şi apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru
a alege o opţiune. Pentru a închide acest meniu, utilizaţi butonul cu săgeată dreapta pentru a accesa butonul
Închidere şi pentru a-l selecta, sau apăsaţi pe butonul Return sau Exit.
Instrucţiuni pas cu pas pentru…
Activarea Ghid vocal
1.
Apăsaţi şi menţineţi butonul VOL de pe telecomandă. Apare meniul Comenzi rapide pentru accesibilitate.
2.
Apăsaţi pe butonul săgeată sus sau săgeată jos de pe telecomandă pentru a vă deplasa la opţiunea Ghid vocal
şi pentru a o evidenţia.
3.
Apăsaţi pe butonul Selectaţi de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva Ghid vocal.
4.
Închideţi meniul prin apăsarea fie pe butonul
de pe telecomandă, fie pe butonul săgeată dreapta pentru a
evidenţia Închidere şi apăsând apoi pe butonul Selectaţi.
- 130 -
Activarea Descriere audio
1.
Apăsaţi şi menţineţi butonul VOL de pe telecomandă. Apare meniul Comenzi rapide pentru accesibilitate.
2.
Apăsaţi pe butonul săgeată sus sau săgeată jos de pe telecomandă pentru a vă deplasa la opţiunea Descriere
audio şi pentru a o evidenţia.
3.
Apăsaţi pe butonul Selectaţi de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva Descriere audio.
4.
Închideţi meniul prin apăsarea fie pe butonul
de pe telecomandă, fie pe butonul săgeată dreapta pentru a
evidenţia Închidere şi apăsând apoi pe butonul Selectaţi.
Cunoaşterea telecomenzii
1.
Apăsaţi şi menţineţi butonul VOL de pe telecomandă. Apare meniul Comenzi rapide pentru accesibilitate.
2.
Apăsaţi pe butonul săgeată sus sau săgeată jos de pe telecomandă pentru a vă deplasa la opţiunea Învăţaţi să
utilizaţi telecomanda TV şi pentru a o evidenţia.
3.
Apăsaţi pe butonul Selectaţi de pe telecomandă. Aţi accesate-Manual - mai precis, pagina Învăţaţi să utilizaţi
telecomanda TV a acestuia.
4.
După ce aţi terminat şi doriţi să ieşiţi din e-Manual apăsaţi de două ori pe butonul
pentru a reveni la
pagina anterioară.
Accesarea meniului principal pentru accesibilitate pentru a schimba setările pentru Ghid vocal
De asemenea, puteţi accesa meniul de accesibilitate din meniul principal al televizorului. Acesta oferă mai multe
opţiuni, de exemplu modificarea vitezei pentru Ghid vocal.
Televizorul nu va citi acest meniu decât dacă Ghid vocal este deja pornit.
1.
Apăsaţi butonul
2.
Apăsaţi pe butonul cu săgeată stânga până când ajungeţi la Setări.
3.
Apăsaţi pe Selectaţi şi se va deschide un meniu.
4.
Apăsaţi pe butonul cu săgeată în jos pentru a accesa General apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a deschide acest
.
meniu.
5.
Utilizaţi butoanele cu săgeţi pentru a accesa opţiunea Accesibilitate apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a
deschide acest meniu.
6.
Acest meniu se va deschide cu Setări Ghid vocal ca prima poziţie din listă. Evidenţiaţi Setări Ghid vocal şi apoi
apăsaţi pe Selectaţi.
7.
Va fi afişat un meniu cu opţiuni de modificare a vitezei, tonalităţii şi volumului.
8.
Selectaţi opţiunile cu ajutorul butoanelor cu săgeţi şi apăsaţi Selectaţi.
- 131 -
Configurarea setărilor pentru accesibilitate utilizând Interacţiune vocală
Există multe comenzi pe care le puteţi rosti pentru a controla televizorul. Acestea pot fi folosite împreună cu
Ghid vocal pentru a obţine o combinaţie de comenzi şi răspunsuri vocale. Este necesar să folosiţi pentru aceasta
Telecomandă inteligentă Samsung, iar televizorul trebuie să fie conectat la internet.
Pentru a rosti o comandă vocală, apăsaţi şi menţineţi butonul
(butonul rotund din partea de sus a Telecomandă
inteligentă Samsung, poziţionat chiar sub indicatorul de alimentare cu LED şi deasupra butonului direcţional de
navigare). Televizorul va afişa un mesaj „vorbiţi acum”. Rostiţi comanda şi eliberaţi butonul
. Televizorul va
confirma comanda.
De exemplu, puteţi să:
Activaţi Ghid vocal:
Apăsaţi pe butonul
de la Telecomandă inteligentă Samsung şi rostiţi „Activare Ghid vocal”. Dacă dezactivaţi Ghid
vocal nu va exista nicio confirmare globală a dezactivării.
Activaţi Descriere audio:
Apăsaţi pe butonul
de la Telecomandă inteligentă Samsung şi apoi rostiţi „Activare Descriere audio”.
Activaţi Contrast ridicat.
Apăsaţi pe butonul
de la Telecomandă inteligentă Samsung şi apoi rostiţi „Activare Contrast ridicat”.
- 132 -
Utilizarea televizorului cu funcţia Ghid vocal activă
Puteţi activa Ghid vocal care descrie opţiunile de meniu cu voce tare, pentru a veni în ajutorul persoanelor cu
deficienţe de vedere.
Pentru a utiliza televizorul cu funcţia Ghid vocal activată, acesta trebuie să fie configurat şi conectat la internet.
Vizionare TV
Pornirea televizorului
Apăsaţi pe butonul
pentru a porni televizorul. Ghidul vocal va rosti numărul canalului, numele canalului,
denumirea programului, ora de început şi de sfârşit a acestuia.
Schimbarea canalului
Puteţi schimba canalul în mai multe moduri. De fiecare dată când schimbaţi canalele, vor fi anunţate detaliile noului
canal.
●●
Butonul de comutare canal înainte/înapoi
●●
Deschideţi lista de canale, utilizaţi butoanele cu săgeată în sus şi în jos pentru a naviga printre canale, apoi
apăsaţi pe Selectaţi.
●●
Utilizaţi direct butoanele numerice de pe telecomanda standard.
●●
Utilizaţi butonul
ecran.
de pe Telecomandă inteligentă Samsung pentru a afişa tastatura numerică virtuală pe
- 133 -
Utilizarea introducerii numărului de pe ecran cu ajutorul Telecomandă inteligentă Samsung:
Metoda de introducere a numerelor pe tastatura numerică virtuală este utilizată pentru introducerea de cifre, de
exemplu, pentru a introduce un număr de canal sau pentru un cod PIN.
Apăsaţi pe butonul
de pe Telecomandă inteligentă Samsung, iar pe ecran va apărea tastatura numerică virtuală
cu 2 linii. Ghid vocal rosteşte „tastatură numerică virtuală, 6” ceea ce arată că banda numerică se află pe ecran, iar
focalizarea se află pe cifra 6. Această bandă are următoarele butoane:
●●
Pe rândul de jos: Începând din stânga: TTX, 1 – 9, 0, deplasare a tastaturii numerice virtuale în partea de sus
●●
Rândul de sus: un singur buton, Gata.
Utilizaţi butoanele cu săgeată în sus şi în jos pentru a naviga pe rând, apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a alege un
număr sau un buton. Când aţi terminat de selectat toate cifrele de care aveţi nevoie (de exemplu, 123), apăsaţi pe
tasta săgeată sus pentru a trece la butonul Gata, apoi apăsaţi Selectaţi pentru a termina.
Când introduceţi un număr de canal, puteţi să introduceţi numărul dorit şi să selectaţi butonul Gata de pe rândul
de sus, sau puteţi să introduceţi numărul canalului şi să aşteptaţi. După câteva momente, canalul se va schimba şi
tastatura numerică virtuală va dispărea de pe ecran.
Modificarea volumului
Utilizaţi butonul de comutare pentru volum din stânga pentru modificarea volumului. De fiecare dată când schimbaţi
volumul, va fi anunţat noul nivel al volumului.
Utilizarea funcţiei de informaţii despre program
Când urmăriţi emisiuni TV live, apăsaţi butonul Selectaţi pentru a afişa informaţii despre program în partea de sus a
ecranului. Ghid vocal va descrie detaliile programului şi va indica dacă sunt disponibile Descriere audio şi Subtitrări.
Apăsaţi pe săgeţile stânga sau dreapta pentru a vedea ce va fi difuzat mai târziu pe acelaşi canal. Apăsaţi pe săgeţile
sus şi jos pentru a trece la celelalte canale, pentru a vedea ce se difuzează în acel moment pe canalele respective.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Selectaţi pentru a afişa informaţii mai detaliate despre acel program.
Ghid vocal va rosti cu voce tare detalii despre program, inclusiv o scurtă descriere. Sub rezumat sunt afişate butoane
care vă permit să efectuaţi acţiuni cum ar fi înregistrarea, vizionarea programată, decalajul temporal (cu care puteţi
opri temporar emisiunea difuzată în direct). Acest rezumat nu poate fi întrerupt, aşa că va trebui să-l ascultaţi în
totalitate. Utilizaţi butoanele cu săgeată stânga şi dreapta pentru a naviga printre butoane şi apăsaţi pe Selectaţi
când aţi ajuns la butonul dorit. De asemenea, puteţi apăsa pe
emisiuni TV live.
- 134 -
pentru a reveni sau pentru a accesa direct
Utilizarea ghidului
Vizualizarea unei prezentări generale a grilei de programe a fiecărui canal.
TV live
Ghid
În Ghid, puteţi vizualiza grilele zilnice de program pentru fiecare post şi informaţii despre program. De asemenea,
puteţi utiliza Ghid pentru a selecta programele de vizionat şi pentru a planifica programe de înregistrat.
"" În Ghid, puteţi vizualiza numai grila de programe TV de după ora curentă.
Puteţi deschide Ghid şi utilizând Interacţiune vocală. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
de la Telecomandă
inteligentă Samsung şi rostiţi comanda „ghid”.
"" Informaţiile din Ghid sunt numai pentru canale digitale. Canalele analogice nu sunt acceptate.
"" Pentru a vizualiza meniul Ghid, trebuie să setaţi mai întâi ora televizorului (
sistem
Ora
Setări
General
Manager
Oră).
Ceasul a fost setat automat la configurarea iniţială a televizorului. Dacă este necesar să reglaţi din nou ceasul,
urmaţi instrucţiunile de mai jos.
1.
Apăsaţi pe buton pentru a deschide Smart Hub.
2.
Apăsaţi săgeata stânga până când ajungeţi la Setări.
3.
Apăsaţi pe Selectaţi pentru a deschide meniul principal.
4.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă deplasa în acest meniu până când accesaţi General apoi apăsaţi pe
Selectaţi.
5.
Din nou, utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă deplasa în acest meniu până când accesaţi Manager sistem apoi
apăsaţi pe Selectaţi.
6.
Utilizaţi din nou săgeţile sus şi jos pentru a accesa Ora şi apăsaţi pe Selectaţi.
7.
Accesaţi Oră, apoi apăsaţi pe Selectaţi. Accesaţi elementul Mod oră, apoi apăsaţi pe Selectaţi.
8.
Accesaţi setarea Automat, apoi apăsaţi pe Selectaţi. În mod alternativ, puteţi selecta Manual, apoi utilizaţi
meniul pentru a seta ora.
- 135 -
La deschiderea Ghid va fi afişată o grilă de tip tabel, cu canale şi programe. Rândul de sus afişează Filtraţi canalele,
urmat de zi şi de oră. Pe fiecare rând sunt afişate numele canalului şi emisiunile de pe acel canal în partea dreaptă.
În cadrul Ghid, utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga printre canale, respectiv săgeţile stânga şi dreapta pentru
a naviga printre programele din cadrul unui canal. Puteţi utiliza, de asemenea, butonul
număr de canal şi pentru a-l accesa direct. Puteţi utiliza butonul
pentru a introduce un
pentru a accesa ora curentă.
Dacă utilizaţi telecomanda standard, veţi putea să navigaţi înainte şi înapoi cu 24 de ore prin ghidul de programe,
utilizând butoanele
şi
.
Când deplasaţi focalizarea la un program, veţi auzi titlul, ora de început/sfârşit şi rezumatul acestuia. De asemenea,
veţi auzi dacă sunt disponibile Descriere audio şi Subtitrări pentru programul respectiv. Când deplasaţi focalizarea
la un alt canal, veţi auzi numele şi numărul canalului, apoi detaliile programului. Dacă treceţi la o altă zi, veţi auzi un
anunţ cu ziua la primul program pe care îl accesaţi în ziua respectivă. Ziua nu va fi repetată aşa că, dacă aveţi dubii
privind data, vă puteţi deplasa înainte şi înapoi cu 24 de ore, iar ziua va fi anunţată din nou.
Pentru a viziona un program care rulează în prezent
Mutaţi-vă la un program difuzat în acel moment şi apăsaţi butonul Selectaţi pentru a accesa TV live pe canalul şi
programul selectat din cadrul ghidului.
Alte opţiuni din cadrul ghidului de programe
După ce ajungeţi la programul dorit, apăsaţi şi menţineţi butonul Selectaţi de pe telecomandă. Apare o fereastră
pop-up cu următoarele funcţii.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga prin acest meniu, apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a alege un element.
Apăsaţi pe
●●
pentru a închide meniul şi a reveni la Ghid.
Vizualizare programată
După ce aţi selectat Vizionare cu programare, puteţi programa vizualizarea unui program difuzat planificat.
- 136 -
●●
Înregistrare programată
După ce aţi selectat Înregistrare cu programare, puteţi programa înregistrarea unui program difuzat
planificat.
●●
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
""
Pentru mai multe informaţii despre Înregistrare cu programare, consultaţi „Înregistrarea programelor”.
Informaţii detaliate
După ce aţi selectat Vizualizaţi detaliile, puteţi vizualiza informaţiile detaliate ale programului selectat.
Este posibil ca informaţiile să difere în funcţie de semnalul difuzat. Dacă programul nu este prevăzut cu
transmiterea de informaţii, nu este afişat nimic.
Apăsaţi pe Selectaţi de la opţiunea Vizualizaţi detaliile. Această acţiune va deschide pagina Detalii pentru
acel program, care va afişa un rezumat. Pentru a închide această pagină, apăsaţi pe butonul Selectaţi.
●●
Afişarea funcţiilor Înregistrare & Manager programare
După selectarea Manager programare, puteți vedea ecranul Manager înregistrare şi programare sau Manager
programare.
Atunci când aţi planificat un program pentru înregistrare, sau vizionare, va fi afişată o pictogramă în dreptul
titlului programului în cadrul Ghid, semnalând că acest program este planificat pentru vizionare sau
înregistrare (pictogramele sunt vizual diferite). Ghid vocal nu va rosti această informaţie. Pentru a afla dacă
un program a fost planificat pentru înregistrare sau vizionare, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Selectaţi.
Opţiunea din meniu va fi Cancel Schedule, în loc de Vizionare cu programare sau Înregistrare cu programare.
Apăsaţi pe
pentru a reveni la Ghid fără a modifica setarea.
""
Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
""
Meniul OSD poate varia în funcţie de model.
Afişarea canalelor favorite:
Dacă aţi setat canale preferate, puteţi seta un filtru în Ghid pentru a se afişa numai canalele respective. Acest filtru
facilitează găsirea programelor dorite.
Pentru afişarea listei de favorite, accesaţi ora curentă (apăsaţi butonul
), apoi apăsaţi pe săgeata stânga pentru
a accesa lista de canale. Utilizaţi săgeata sus pentru a vă deplasa în susul listei până când ajungeţi la butonul Filtraţi
canalele. Apăsaţi pe butonul Selectaţi pentru a afişa o listă cu opţiuni. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă deplasa
între categoriile din listă. Evidenţiaţi opţiunea dorită, de exemplu, Favorite 1, apoi apăsaţi pe Selectaţi. Ghid va afişa,
în continuare, doar informaţiile aferente canalelor respective.
"" La setarea unui filtru pentru Ghid, acesta va rămâne activ până la închiderea şi redeschiderea Ghid. Dacă observaţi că nu
sunt afişate canalele dorite, verificaţi categoria şi selectaţi opţiunea „Toate”, ce va afişa toate canalele memorate.
- 137 -
Setarea unei Vizionare cu programare
Configuraţi televizorul pentru a afişa un anumit canal sau program la o anumită dată şi oră.
Pictograma
este afişată în dreptul programelor configurate pentru vizionare cu programare.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Configurarea unei vizionări cu programare pentru un canal
●●
Ecranul Ghid
Pe ecranul Ghid, selectaţi un program pe care doriţi să îl vizionaţi, apoi apăsaţi şi menţineţi butonul Selectaţi.
Selectaţi Vizionare cu programare în meniul pop-up care apare.
●●
Ecranul Informaţii despre programe
Apăsaţi butonul Selectaţi în timp ce vizionaţi programe TV. Apare fereastra Informaţii despre programe.
Selectaţi un program planificat pentru difuzare utilizând butoanele de direcţie stânga sau dreapta, apoi
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Selectaţi. Puteţi programa vizualizarea unui program prin selectarea
Vizionare cu programare.
Anularea unei vizionări cu programare
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Programări
Ştergere
Puteţi anula o vizionare programată din Ghid sau din Smart Hub.
Din ghidul de programe, accesaţi programul, apoi apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Selectaţi. Accesaţi opţiunea
Anulare programare, apoi apăsaţi pe Selectaţi. Veţi reveni la ghidul de programe cu vizionarea programată
eliminată.
Pentru a utiliza Smart Hub, apăsaţi butonul
pentru a deschide Smart Hub, apăsaţi pe săgeata în sus pentru a
accesa rândul de sus şi pe săgeata din dreapta pentru a accesa Manager programare. Apăsaţi pe Selectaţi pentru
a deschide Manager programare. Apăsaţi săgeata în sus pentru a ajunge la meniul de sus, care are două butoane:
Înregistrări şi Programări. Apăsaţi pe săgeţile stânga sau dreapta pentru a evidenţia Programări, apoi apăsaţi
pe Selectaţi. Utilizaţi săgeata jos pentru a naviga prin lista de emisiuni programate pentru vizionare. Accesaţi
programul dorit şi apăsaţi pe săgeata dreapta pentru a trece la o listă de opţiuni. Apăsaţi săgeţile sus şi jos pentru a
vă deplasa între aceste opţiuni, până când ajungeţi la butonul Ştergere. Apăsaţi butonul Selectaţi pentru a elimina
vizionarea programată.
- 138 -
Utilizarea Listă de canale
Cum poate fi vizualizată lista de canale disponibile pe televizor.
TV live
Listă de canale
Utilizând opţiunea Listă de canale, puteţi schimba canalul sau viziona programele de pe alte canale digitale atunci
când urmăriţi emisiuni TV.
Apăsaţi pe butonul
de pe telecomandă pentru a deschide Smart Hub, apăsaţi pe butoanele cu săgeţi dreapta sau
stânga pentru a accesa TV live, apăsaţi pe butonul săgeată sus pentru a trece la rândul de sus, apăsaţi pe butonul
săgeată dreapta pentru a accesa Listă de canale, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Va fi afişată lista de canale şi
programul urmărit în acel moment. Va fi evidenţiat canalul pe care îl urmăriţi în acel moment, fiind afişate numele şi
numărul canalului şi titlul programului.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga prin lista de canale (sau folosiţi butonul de comutare pentru canale
pentru a vă deplasa în sus sau în jos cu o pagină). Puteţi utiliza, de asemenea, butonul
pentru a introduce un
număr de canal şi pentru a-l accesa direct.
Apăsarea săgeţii dreapta va afişa lista de categorii. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga prin această listă.
Apăsaţi pe Selectaţi pentru a alege o opţiune. Veţi deschide o a doua listă. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă
deplasa între elementele din listă. Apăsaţi pe Selectaţi pentru a alege un asemenea element.
●●
Toate
Afişează canalele în care s-a căutat în mod automat.
●●
Favorite
Afişează listele de favorite între 1 şi 5. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă deplasa între listele de favorite.
Evidenţiaţi-o pe cea dorită, apoi apăsaţi pe Selectaţi. Lista de canale va afişa acum doar canalele din această
listă.
●●
Tip canal
Sortează lista astfel încât să includă numai canalele dintr-un gen selectat. Totuşi, Tip canal se poate utiliza
numai când canalele conţin informaţii de gen. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă deplasa între listele de
genuri (sau TV, radio, date). Evidenţiaţi genul dorit, apoi apăsaţi pe Selectaţi. Lista de canale va afişa acum
doar canalele de acest gen.
●●
Sortare
Sortează lista după Număr canal sau după Nume.
""
Această opţiune este disponibilă doar pentru canalele digitale şi este posibil ca disponibilitatea acesteia să nu fie
permanentă.
●●
Semnal
Vă permite să alegeţi între Antenă, Cablu şi Satelit.
""
Această opţiune este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
- 139 -
Crearea unei liste de favorite personale
Desemnaţi canalele urmărite frecvent drept canale preferate.
Canalele favorite sunt evidenţiate în ecranele Editare canal şi Toate cu simbolul
.
"" În acest moment nu există feedback cu Ghid vocal pentru aceasta.
Înregistrarea canalelor ca preferate
TV live
Listă de canale
1.
Apăsaţi butonul direcţional dreapta de pe telecomandă.
2.
Selectaţi Favorite.
3.
Selectaţi o listă de favorite dorită.
4.
Treceţi la opţiunea Editare pref..
5.
Selectaţi un canal pentru a-l adăuga în lista de favorite
6.
Apăsaţi butonul Selectare. Canalul selectat va fi adăugat în lista de favorite.
Pentru adăugarea de canale la o listă de favorite - Detalii
1.
Deschideţi Listă de canale.
2.
Apăsaţi săgeata dreapta pentru a accesa lista de categorii.
3.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a accesa Favorite şi apăsaţi pe Selectaţi. Veţi vedea listele de favorite între 1
şi 5. Cele cinci liste permite setarea a diferite liste de favorite.
4.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a accesa lista dorită, apoi apăsaţi pe Selectaţi.
5.
Utilizaţi săgeata sus pentru a accesa butonul Editare şi apăsaţi pe Selectaţi. În partea stângă, veţi vedea o listă
a tuturor canalelor. Fiecare are în dreptul său o casetă de validare.
6.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga printre canale. Când ajungeţi la un canal pe care doriţi să-l adăugaţi
la favorite, apăsaţi pe Selectaţi. Această acţiune va selecta canalul şi va plasa un marcaj în caseta de validare.
7.
După ce aţi selectat toate canalele dorite, apăsaţi pe butonul săgeată dreapta.
8.
În ecranul următor, evidenţiaţi Adăugare la Favorite, apoi apăsaţi pe Selectaţi. Canalele selectate vor fi
adăugate în lista de favorite.
- 140 -
Ştergerea canalelor dintr-o listă de favorite - Detalii
1.
Deschideţi Listă de canale.
2.
Apăsaţi săgeata dreapta pentru a accesa lista de categorii.
3.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a accesa Favorite şi apăsaţi pe Selectaţi. Veţi vedea listele de favorite între 1
şi 5.
4.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a accesa lista dorită, apoi apăsaţi pe Selectaţi.
5.
Accesaţi canalul pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi apăsaţi pe Selectaţi. Repetaţi operaţie şi pentru alte canale.
6.
Apăsaţi butonul săgeată stânga pentru a accesa butoanele Adăugare la Favorite / Eliminare din preferinţe.
7.
Evidenţiaţi Eliminare din preferinţe, apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a elimina canalele din lista de favorite.
8.
Apăsaţi butonul săgeată dreapta.
9.
În ecranul următor, evidenţiaţi butonul Ieşiţi, apoi apăsaţi pe Selectaţi.
Vizualizarea şi selectarea canalelor aflate exclusiv pe listele de preferate
TV live
Listă de canale
1.
Deschideţi lista de canale apăsând pe butonul Listă de canale
2.
Apăsaţi butonul direcţional dreapta de pe telecomandă. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă deplasa în
cadrul listei.
3.
Evidenţiaţi Favorite şi apoi apăsaţi pe Selectaţi.
4.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a vă deplasa în cadrul listei. Selectaţi lista dorită dintre cele cinci liste de
favorite de pe ecran. Vor fi afişate canalele din lista de favorite selectată.
"" Apare o listă de canale numai dacă lista de favorite pe care aţi selectat-o conţine canale.
- 141 -
Înregistrare
Înregistrarea unui program pe un dispozitiv de stocare extern conectat pe USB.
După ce aţi setat un program pentru înregistrare, va fi afişată o pictogramă
în dreptul denumirii acestuia în ghidul
de programe sau în lista de canale sau când vizualizaţi informaţii suplimentare despre acesta.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
"" Citiţi toate precauţiile înainte de a utiliza funcţia de înregistrare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Înainte de
utilizarea funcţiilor Se înregistrează şi Timeshift”.
Utilizarea opţiunilor de înregistrare instantanee sau programată din ecranul
cu ghidul de programe:
Pentru a înregistra un program în curs de difuzare, deschideţi ghidul de programe, accesaţi programul şi apăsaţi
şi menţineţi butonul Selectaţi. Se va afişa un meniu pop-up. Utilizaţi butoanele cu săgeţi sus şi jos pentru a accesa
Înregistrare. Apăsaţi pe Selectare pentru a înregistra programul. Veţi reveni la ghidul de programe. Pictograma
este afişată lângă titlul programului. Pentru a afla dacă programul este setat să înregistreze sau să oprească
înregistrarea, apăsaţi şi menţineţi butonul Selectaţi; se afişează un meniu în care apare opţiunea Stop în locul
opţiunii Înregistrare. Selectaţi Stop pentru a opri înregistrarea sau apăsaţi pe butonul
pentru a reveni la ghidul
de programe fără a opri înregistrarea.
Pentru a înregistra un program ce va fi difuzat mai târziu, treceţi la programul dorit în cadrul ghidului de programe
şi apăsaţi pe Selectare. Se va afişa un meniu pop-up. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga prin acest meniu.
Accesaţi opţiunea Înregistrare cu programare şi apăsaţi pe Selectaţi. Veţi auzi un mesaj vocal ce va confirma că
programul a fost setat pentru înregistrare, apoi ecranul va reveni la ghidul de programe.
Pictograma
este poziţionată vizual în apropierea titlului programului, pentru a indica faptul că programul este
setat pentru înregistrare. Pentru a verifica dacă acel program este setat pentru înregistrare sau pentru a anula
înregistrarea, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Selectare pe programul respectiv. Dacă acesta a fost deja setat pentru
înregistrare, opţiunea din meniu va fi Anulare înregistrare programată. Puteţi apăsa pe Selectare pentru a anula
înregistrarea cu programare sau pe
pentru a reveni la ghidul de programe fără a anula înregistrarea.
- 142 -
Utilizarea opţiunilor de înregistrare instantanee şi programată din fereastra
cu informaţii despre programe
Pentru a afişa un meniu pentru înregistrarea unui program sau iniţierea funcţiei Timeshift, apăsaţi pe butonul
în
timp ce vizionaţi programul. Puteţi selecta următoarele funcţii din meniu:
●●
Înregistrare: Începe imediat înregistrarea programului pe care îl vizionaţi.
●●
Timeshift: Iniţiază funcţia Timeshift.
●●
Stop: Opreşte înregistrarea sau funcţia Timeshift care se execută.
●●
Informaţii: Afişează detalii despre programul pe care îl vizionaţi.
Înregistrarea unui program pe care îl urmăriţi de pe televizor
Dacă doriţi să înregistraţi un program pe care îl urmăriţi în acel moment, puteţi apăsa butonul Înregistrare de pe
telecomanda standard. Aceasta vă va spune că emisiunea se înregistrează şi cât timp va fi înregistrată (setarea
implicită este până la terminarea emisiunii).
Modificarea duratei de înregistrare
Când înregistraţi o emisiune în timp ce o urmăriţi, puteţi specifica durata înregistrării.
Apăsaţi pe butonul
de pe telecomandă, apăsaţi pe butoanele cu săgeţi stânga sau dreapta pentru a accesa
Editare timp de înregistrare, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi. Va apărea o scală glisantă, iar dvs. veţi auzi durata
setată în prezent. Utilizaţi săgeţile stânga şi dreapta pentru a modifica durata, apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi.
Veţi auzi un meniu care oferă informaţii privind durata înregistrării. Pentru a reveni la programul vizionat, apăsaţi pe
butonul
de pe telecomandă sau apăsaţi butoanele cu săgeţi stânga sau dreapta pentru a accesa Accesare TV live
apoi apăsaţi pe butonul Selectaţi.
- 143 -
Vizualizarea programelor înregistrate
TV live
Manager programare sau Înregistrări
Deschideţi Smart Hub prin apăsarea pe butonul
Înregistrare
de pe telecomandă. Veţi accesa opţiunea TV live. Apăsaţi
săgeata sus pentru a trece la rândul de deasupra şi veţi trece la opţiunea Ghid.
Apăsaţi butonul săgeată dreapta pentru a trece la Înregistrări şi apăsaţi pe Selectare. Aceasta va deschide ecranul
Manager înregistrare şi programare - care afişează opţiunile Înregistrări şi Programări. Focalizarea se află pe prima
opţiune, Înregistrări.
Pentru a reda un program, utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a parcurge titlurile de programe, apoi puteţi apăsa pe
Selectare pentru redarea acestuia sau apăsaţi pe butonul săgeată dreapta pentru a afişa o listă cu opţiuni. Utilizaţi
săgeţile sus şi jos pentru a naviga prin opţiunile din această listă: redarea programului, eliminare (sau ştergere) şi
vizualizarea detaliilor despre acesta.
Selectaţi opţiunea Redaţi pentru a reda programul. Programul va fi redat. Dacă aţi vizionat anterior o parte din
program, pe ecran va fi afişat un meniu pop up ce va conţine opţiunile Redaţi (de la început), Reluare (de unde aţi
rămas) sau Anulare. Utilizaţi săgeţile stânga şi dreapta pentru a trece la opţiunea dorită şi apăsaţi pe Selectare.
"" Această funcţie este disponibilă numai pe anumite modele din câteva zone geografice.
Ştergerea unui program înregistrat
Pentru a şterge un program înregistrat, accesaţi lista Înregistrări (consultaţi Vizionarea programelor înregistrate).
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a trece la programul pe care doriţi să-l ştergeţi.
Apăsaţi săgeata dreapta pentru a trece la o listă cu 3 opţiuni. Apăsaţi pe butonul săgeată jos pentru a trece la
opţiunea Ştergere şi apăsaţi pe Selectare.
Veţi fi întrebat dacă doriţi să ştergeţi elementul. Apăsaţi pe butonul săgeată stânga pentru a accesa butonul
Ştergere şi apăsaţi pe Selectaţi pentru a şterge titlul de program. Programul va fi şters şi veţi reveni la lista
Înregistrări.
- 144 -
Utilizarea Smart Hub
Aflaţi cum puteţi deschide Smart Hub pentru a putea accesa aplicaţii, jocuri, filme şi multe altele.
Smart Hub
După apăsarea pe butonul
de pe telecomandă, puteţi naviga pe web şi puteţi descărca aplicaţii cu ajutorul Smart
Hub.
"" Unele servicii Smart Hub sunt servicii cu plată. Pentru a utiliza un serviciu cu plată, trebuie să deţineţi un cont la furnizorul
de servicii sau un cont Samsung account. Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Utilizarea unui cont Samsung account”.
"" Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet.
"" Este posibil ca unele caracteristici ale Smart Hub să nu fie disponibile, în funcţie de furnizorul de servicii, limbă sau
regiune.
"" Întreruperile serviciului Smart Hub pot fi provocate de defecţiuni ale serviciului de internet.
"" Puteţi vizualiza întregul text al Termeni şi Politică de confidenţialitate navigând la
Setări
Asistenţă
Setări
Asistenţă
Termeni şi Politică de confidenţialitate.
"" Pentru a anula acordul de servicii Smart Hub, deşi este necesar, selectaţi Resetare (
Autodiagn.
Resetare), apoi apăsaţi pe butonul direcţional dreapta la pasul Termeni şi condiţii şi Politica de
confidenţialitate Smart Hub.
Apăsaţi butonul
de pe telecomandă. Va fi afişat un ecran cu 2 rânduri. Focalizarea va fi pe opţiunea TV live de pe
rândul de jos. Opţiunile de pe rândul de sus se vor schimba în funcţie de elementul selectat pe rândul de jos.
Rândul de jos conţine 4 butoane în stânga opţiunii Live TV. Acestea sunt pentru:
●●
●●
●●
●●
Căutare – pentru a căuta date despre canale, programe, titluri de filme şi aplicaţii din Smart Hub.
Sursă – pentru a selecta un dispozitiv extern conectat la televizor
Setări – un meniu cu setări rapide va fi afişat pe rândul de sus. Puteţi seta rapid funcţiile utilizate frecvent.
APPS - Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine
meteorologice şi jocuri, instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.
- 145 -
Butoanele din dreapta opţiunii TV live oferă acces rapid la aplicaţii cum sunt Netflix şi Amazon. În acest moment,
multe din aceste aplicaţii nu sunt accesibile utilizând funcţia Ghid vocal.
Utilizaţi săgeţile stânga şi dreapta pentru a naviga printre opţiunile de pe un rând şi săgeţile sus şi jos pentru a trece
de la un rând la altul. Apăsaţi pe Selectaţi pentru a accesa o opţiune.
La deschiderea Smart Hub va fi selectată funcţia TV live. Apăsaţi pe săgeata sus pentru a trece la rândul de sus. Veţi
trece la butonul Ghid. Elementele de pe acest rând sunt:
●●
Ghid –selectaţi pentru a deschide ghidul de programe
●●
Listă de canale – selectaţi pentru a deschide lista de canale
●●
În dreapta butonului Listă de canale veţi găsi o listă a canalelor vizualizate recent. Evidenţiaţi unul dintre
canalele din listă, apoi apăsaţi pe Selectaţi pentru a accesa rapid canalul respectiv.
Afişarea ecranului principal în Smart Hub
Din ecranul principal puteţi rula cu uşurinţă aplicaţii utilizate anterior sau în mod frecvent. De asemenea, aplicaţiile
pot fi mutate pe ecran sau şterse de pe acesta.
Ecranul Smart Hub are 2 rânduri. La deschidere, focalizarea se află pe opţiunea Live TV de pe rândul de jos. Opţiunile
de pe rândul de sus se vor schimba în funcţie de elementul selectat pe rândul de jos. Utilizaţi săgeţile sus şi jos
pentru a naviga între rânduri şi săgeţile stânga/dreapta pentru a naviga printre elementele de pe un rând.
Rândul de jos conţine 4 butoane în stânga opţiunii Live TV. Acestea sunt Setări, Sursă, Căutare şi Aplicaţii:
Setări
●●
Când se deplasează zona de focalizare pe pictograma , o listă de setări rapide apare deasupra părţii de sus a
meniului. Puteţi seta rapid funcţiile utilizate frecvent făcând clic pe pictograme.
––
Mod imagine
Puteţi selecta modul imagine care oferă cea mai bună vizionare.
––
Mod sunet
Puteţi selecta un mod de sunet pentru a optimiza sunetul după cum preferaţi.
- 146 -
––
Ieşire sunet
Puteţi selecta difuzoarele pe care le utilizează televizorul pentru ieşirea audio.
––
Limbă audio
Puteţi selecta o limbă audio.
––
Subtitrare
Activează sau dezactivează subtitrările.
––
Reţea
Puteţi vizualiza starea curentă a conexiunii la reţea şi la internet.
Sursă
●●
Puteţi selecta un dispozitiv extern conectat la televizor.
""
Pentru mai multe informaţii, consultaţi ”Comutarea între dispozitivele externe conectate la televizor”.
Căutare
●●
Puteţi căuta aplicaţii sau jocuri din serviciile Smart Hub. Opţiunea de căutare va afişa pe ecran o tastatură
qwerty cu cursorul pe cifra 1.
APPS
●●
Puteţi beneficia de o gamă variată de conţinut, inclusiv ştiri, evenimente sportive, buletine meteorologice şi
jocuri, instalând aplicaţiile corespunzătoare pe televizor.
""
Pentru a utiliza această caracteristică, televizorul trebuie să fie conectat la internet. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi ”Utilizarea serviciului Aplicaţii”.
- 147 -
Utilizarea e-Manual
Deschideţi manualul utilizatorului integrat în televizorul dvs.
Lansarea e-Manual
Apăsaţi butonul Meniu de pe telecomanda standard pentru a deschide meniul. Alternativ, apăsaţi butonul
pentru a deschide Smart Hub, apăsaţi săgeata stânga până când accesaţi setările, apoi apăsaţi Selectaţi.
Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga prin acest meniu. Accesaţi opţiunea Asistenţă, selectaţi opţiunea
e-Manual şi apăsaţi butonul Selectaţi pentru a-l deschide.
Setări
Asistenţă
Deschidere e-Manual
Puteţi vizualiza documentul e-Manual integrat, care include informaţii despre funcţiile cheie ale televizorului dvs.
"" Alternativ, puteţi descărca o copie a e-Manual de pe site-ul web Samsung.
"" Cuvintele scrise cu albastru (de ex., Mod imagine) indică un element de meniu.
Ecranul e-Manual conţine 2 rânduri de butoane. Utilizaţi săgeţile sus şi jos pentru a naviga între rânduri şi săgeţile
stânga şi dreapta pentru a naviga prin elementele de pe un rând. Apăsaţi Selectaţi pentru a deschide secţiunea pe
care doriţi să o citiţi.
The e-Manual conţine o secţiune intitulată „Învăţaţi să utilizaţi telecomanda TV” în Ghid pentru accesibilitate (în
colţul dreapta al ecranului). Această secţiune este utilă în special pentru persoanele care nu pot vedea cu uşurinţă
butoanele de pe telecomandă sau care nu sunt sigure de funcţiile fiecărui buton. În această secţiune butoanele de pe
telecomandă nu vor afecta televizorul.
- 148 -
Utilizarea Interacţiune vocală
Un ghid de utilizare a funcţiei Interacţiune vocală pentru a vă controla televizorul.
Pentru a utiliza Interacţiune vocală, televizorul dvs. trebuie să fie conectat la internet, iar dvs. trebuie să utilizaţi
microfonul de la Telecomandă inteligentă Samsung.
Funcţia Interacţiune vocală vă permite să rostiţi comenzi pentru a controla televizorul, de exemplu pentru a schimba
canalul sau pentru a afişa ghidul de programe. Această funcţie nu este acelaşi lucru cu Ghid vocal care oferă indicaţii
vocale, emise de televizor, cu privire la conţinutul afişat pe ecran. Ghid vocal este o funcţie utilă persoanelor care nu
pot citi sau vizualiza elementele de meniu de pe ecran.
Pentru a utiliza Interacţiune vocală, apăsaţi pe butonul
de pe telecomandă, rostiţi o comandă, precum „Ghid”, în
microfonul aferent Telecomandă inteligentă Samsung.
"" În funcţie de regiunea geografic[ sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.
Executarea funcţiei Interacţiune vocală
Apăsaţi şi menţineţi butonul
de la Telecomandă inteligentă Samsung. Televizorul va răspunde cu mesajul
„Vorbiţi acum”. Rostiţi comanda dorită şi apoi eliberaţi butonul. Televizorul va oferi feedback asupra celor înţelese şi
va efectua acţiunea.
"" Dacă televizorul nu poate să identifice comanda, încercaţi din nou, cu o pronunţie mai precisă.
"" În funcţie de regiunea geografic[ sau de model, este posibil ca această funcţie să nu fie acceptată.
Iată câteva dintre comenzile utile:
●●
Activare/Dezactivare ghid vocal – activează sau dezactivează răspunsul vocal din partea televizorului
●●
Activare/Dezactivare descriere audio – activează sau dezactivează descrierea audio din partea televizorului
●●
Canal [număr] – schimbă la canalul cu acel număr, de ex. canalul 1
●●
Ghid – deschide ghidul de programe
●●
Listă canale – deschide lista de canale
●●
Volum sus/jos – schimbă volumul
Puteţi, de asemenea, să căutaţi videoclipuri pe YouTube. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
, apoi rostiţi o
expresie, de exemplu „melodii de [nume]”. Această comandă va afişa o listă cu melodiile sau videoclipurile acelui
artist.
"" Ghid vocal va oferi vocal o mulţime de informaţii despre videoclip. Această acţiune nu poate fi, încă, întreruptă şi va rula şi
în primele câteva secunde ale videoclipului.
Dacă rostiţi o comandă care nu este recunoscută, televizorul va încerca, frecvent, să efectueze o căutare. Apăsaţi pe
la pentru a reveni la televizor.
- 149 -
Download PDF

advertising