Samsung | HW-N400 | Samsung 2 Ch Soundbar HW-N400 Ghid de inițiere rapidă

USER MANUAL
HW-N400
INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA
AVERTISMENT
•• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE,
NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN
SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT
FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
umezeală.
ATENŢIE
•• PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA,
POTRIVIŢI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
INTRODUCEŢI COMPLET.
•• Acest aparat trebuie conectat la o priză de
curent alternativ cu conectare de protecţie
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Acest simbol indică faptul că tensiunea
din interior este ridicată. Orice fel de
contact cu părţile interioare ale acestui
produs este periculos.
Acest simbol indică faptul că produsul
este însoţit de documentaţie
importantă privind utilizarea şi
întreţinerea.
prin împământare.
•• Pentru a deconecta aparatul de la priză,
trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare
priza va fi imediat funcţională.
•• Nu expuneţi acest aparat la scurgeri sau
stropiri. Nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu
lichid, cum ar fi vazele.
•• Pentru a opri complet aparatul, trebuie să
scoateţi cablul de alimentare din priza de
perete. Prin urmare, cablul de alimentare
Produs clasa II: Acest simbol indică că
trebuie să poată fi accesat cu uşurinţă în orice
nu este necesară împământarea.
moment.
Tensiune c.a.: Acest simbol indică că
tensiunea nominală marcată cu simbol
este tensiunea c.a.
Tensiunea c.c.: Acest simbol indică că
tensiunea nominală marcată cu simbol
este tensiunea c.c.
Atenţie! Consultaţi instrucţiunile de
utilizare: Acest simbol instruieşte
utilizatorul să consulte manualul de
utilizare pentru mai multe informaţii
legare de siguranţă.
ROM - ii
PRECAUŢII
5. Bateriile utilizate pe acest produs conţin
chimicale dăunătoare pentru mediul
înconjurător. Nu aruncaţi bateriile împreună
1. Asigurați-vă că sursa de alimentare cu c.a.
cu celelalte reziduuri menajere. Nu aruncaţi
din locuința dvs. respectă cerințele
bateriile în foc. Nu scurtcircuitaţi,
energetice menționate pe eticheta de
dezasamblaţi sau supraîncălziţi bateriile.
identificare situată pe partea inferioară a
Există pericolul de explozie dacă bateria este
produsului. Instalaţi unitatea în poziţie
înlocuită incorect. Înlocuiţi bateria cu una de
orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu
acelaşi tip sau de un tip echivalent.
suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie 7~10
cm. Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu
amplificatoare sau pe alte echipamente care
DESPRE ACEST MANUAL
se pot încinge. Această unitate este
Acest manual de utilizare este constituit din două
sunt acoperite. Nu aşezaţi unitatea pe
destinată pentru utilizare continuă. Pentru a
opri complet unitatea, deconectaţi cablul de
alimentare de la priză. Deconectaţi unitatea
de la priză dacă nu o utilizaţi mai mult timp.
părți: un document simplu, MANUALUL DE
UTILIZARE, și un document detaliat, MANUALUL
COMPLET, care poate fi descărcat.
2. În timpul furtunilor cu descărcări electrice,
scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de
tensiune din cauza descărcărilor electrice pot
duce la defectarea aparatului.
3. Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a
razelor soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
4. Protejaţi aparatul de umiditate (de ex. vaze)
şi căldură excesivă (de ex. un şemineu) sau
MANUAL DE UTILIZARE
Consultați acest manual pentru instrucțiuni de
securitate, instalarea produsului, componente,
conexiuni și caracteristicile produsului.
de echipamentele care creează câmpuri
magnetice sau electronice puternice.
Deconectaţi cablul de alimentare de la sursa
de alimentare cu curent alternativ în cazul
unei disfuncţionalităţi. Aparatul nu este
MANUAL COMPLET
destinat utilizării industriale. Utilizaţi
Puteți consulta MANUAL COMPLET accesând
produsul doar în scopuri personale.
centrul de asistență Samsung online și scanând
Este posibil să se creeze condens, dacă
codul QR. Pentru a vedea manualul pe PC sau pe
aparatul sau discul au fost depozitate la
dispozitivul mobil, descărcați-l în format de
temperaturi scăzute. Dacă transportaţi
document de pe site-ul web Samsung.
unitatea pe timpul iernii, aşteptaţi
aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru
ca unitatea să ajungă la temperatura
camerei.
(http://www.samsung.com/support)
Designul și specificațiile pot fi modificate fără
înștiințare prealabilă.
ROM - iii
CONŢINUT
01
Verificarea componentelor
Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA)
02
03
Descrieri
05
06
-------------------------- 2
3
Panou frontal / Panou partea dreaptă a sistemului Soundbar
-------------------------- 3
Panoul inferior al unității Soundbar
-------------------------- 3
Conectarea unității Soundbar
Conectarea la sursa de alimentare electrică
04
2
Conectarea la televizor
4
-------------------------- 4
5
Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu
–– Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
–– Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu
–– Conectarea la un televizor via Bluetooth
-------------------------- 7
-------------------------- 7
Conectarea la un dispozitiv extern
9
Conectarea prin folosirea unui cablu audio optic sau analogic (AUX)
-------------------------- 9
Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
-------------------------- 10
Conectare prin port USB
Actualizare software
11
-------------------------- 11
ROM - iv
07
Conectarea unui dispozitiv mobil
Conectarea Prin Bluetooth
08
09
12
-------------------------- 12
Folosirea telecomenzii
13
Cum să folosiți telecomanda
-------------------------- 13
Reglarea volumului unității Soundbar cu telecomanda televizorului
-------------------------- 15
Instalarea suportului de perete
16
Precauţii la instalare
-------------------------- 16
Componente pentru montarea pe perete
-------------------------- 16
10
Depanare
19
11
Licenţă
20
12
Notificare de licenţă open source
20
13
Notă importantă despre service
20
14
Specificaţii și sugestii
21
Specificaţii
-------------------------- 21
ROM - v
01 VERIFICAREA COMPONENTELOR
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Unitate principală Soundbar
1
Telecomandă/Baterii
2
Adaptor de c.a./c.c.
(Unitate principală)
Cablu de alimentare
(Adaptor de c.a./c.c.)
Cablu optic
•• Pentru informații suplimentare despre alimentarea cu energie electrică și consum, consultați
eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)
•• Etapele de conectare la sursa de alimentare sunt etichetate (1, 2). Pentru mai multe informații
referitoare la conectarea la sursa de alimentare, consultați pagina 4.
•• Pentru componentele de fixare pe perete, consultați pagina 16.
•• Adaptorul micro USB la USB și cablurile HDMI se vând separat. Pentru achiziționare, contactați
Centrul de service Samsung sau Centrul Samsung pentru asistență clienți.
Introducerea bateriilor înainte de utilizarea telecomenzii (2 baterii AA)
Glisați capacul bateriei în direcția săgeții până când iese complet. Introduceți 2 baterii AA (1,5V),
respectând polaritatea corectă. Glisați capacul bateriei înapoi în poziție.
ROM - 2
02 DESCRIERI
Panou frontal / Panou partea dreaptă a sistemului Soundbar
Partea dreaptă a sistemului
Soundbar
Poziționați produsul astfel încât
emblema SAMSUNG să se
Volum
situeze pe partea superioară.
Alimentare
Afișaj
Panoul inferior al unității Soundbar
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
AUX IN
USB (5V 0.5A)
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Selectați modul de intrare a sursei. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Pentru activarea modului “BT PAIRING”, schimbați sursa modului “BT”, iar apoi
mențineți apăsat butonul
(Sursă) timp de mai mult de 5 secunde.
Sursă
DC 24V
AUX
Conectaţi la ieşirea analogică a unui dispozitiv extern.
USB
Conectați un dispozitiv cu port USB pentru a reda fișierele audio de pe dispozitivul cu port
USB prin sistemul Soundbar.
HDMI OUT
HDMI IN
D.IN
Conectați la un adaptor c.c/c.a. (Alimentare)
Conectați la mufa HDMI (ARC) de pe un televizor.
Intră semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.
Conectaţi la ieşirea HDMI a unui dispozitiv extern.
Conectaţi la ieşirea digitală (optică) a unui dispozitiv extern.
ROM - 3
03 CONECTAREA UNITĂȚII SOUNDBAR
Conectarea la sursa de alimentare electrică
Utilizați componentele de alimentare (1, 2) pentru a conecta Soundbarul la priză, în ordinea următoare:
1 Conectați cablul de alimentare de ieșire la adaptorul electric și apoi la Soundbar.
2 Conectați cablul de alimentare la o priză de perete.
A se vedea ilustrațiile de mai jos.
•• Pentru informații suplimentare despre parametrii de alimentare electrică și consum, consultați
eticheta atașată produsului. (Etichetă: Baza unităţii principale Soundbar)
•• Asigurați-vă că așezați adaptorul de
2 Cablu de
alimentare
c.a./c.c. întins pe o suprafață plană, cum
ar fi pe masă sau pe podea. Dacă plasați
adaptorul de c.a./c.c. astfel încât să
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
atârne cu fața intrării de c.a. a cablului în
Conectarea la sursa
de alimentare
electrică
sus, există riscul ca în adaptor să
pătrundă apă sau alte substanțe străine
care pot deteriora adaptorul.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Baza unităţii
principale Soundbar
1 Adaptor de c.a./c.c.
Experimentați sunetul surround wireless real conectând kitul wireless de boxe spate
Samsung (SWA-8500S) la sistemul Soundbar (Vândut separat). Pentru mai multe
informații, consultați manualul de utilizare al kitului wireless de boxe spate Samsung.
ROM - 4
04 CONECTAREA LA TELEVIZOR
Ascultați sunetele televizorului folosind sistemul Soundbar conectat printr-o rețea configurată cu
cabluri sau fără cabluri.
•• Când Soundbar-ul este conectat la televizoarele Samsung, acesta poate fi controlat folosind
telecomanda televizorului.
–– Când folosiți un cablu optic, această caracteristică poate fi acceptată de televizoarele Samsung
Smart TV 2017 care acceptă Bluetooth.
–– Această funcția permite și folosirea meniului televizorului pentru efectuarea reglajelor de
sunet și a altor setări diferite, precum și controlul volumului și de anulare a sunetului.
Metoda 1. Realizarea unei conexiuni prin cablu
Când semnalele de difuzare sunt Dolby Digital și setarea pentru “Format audio ieșire digitală” este PCM
pe televizorul dvs., se recomandă să schimbați setarea la Dolby Digital. Când setarea este schimbată,
puteți experimenta o calitate mai bună a sunetului. (Este posibil ca meniul să fie diferit în funcție de
producătorul televizorului.)
Realizarea unei conexiuni prin cablu optic
Panoul inferior al sistemului Soundbar
HDMI IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Cablu optic
D.IN
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
1. Conectați mufa DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) de pe sistemul Soundbar la mufa OPTICAL OUT a
televizorului cu un cablu optic digital.
2. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “D.IN”.
ROM - 5
Auto Power Link
Funcția Auto Power Link activează automat sistemul Soundbar atunci când televizorul este pornit.
1. Conectați sistemul Soundbar la televizor cu un cablu optic digital.
2. Apăsați butonul Stânga de pe telecomandă timp de 5 secunde pentru a activa
funcția Auto Power Link.
•• Funcția Auto Power Link este setată la ON în mod implicit.
(Pentru dezactivarea acestei funcții, dezactivați Alimentare automată
folosind sistemul Soundbar.)
•• În funcție de caracteristicile dispozitivului conectat, este posibil ca funcția
Auto Power Link să nu funcționeze.
•• Această funcție este disponibilă doar în modul “D.IN”.
Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
Verificați conexiunea (ARC) la portul
HDMI IN al televizorului dvs.
HDMI IN
(ARC)
Panoul inferior al sistemului Soundbar
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
Verificați portul HDMI OUT (TV-ARC)
de pe unitatea principală Soundbar.
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
TV ARC
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
1. Cu sistemul Soundbar și televizorul pornite, conectați cablul HDMI (nu este furnizat) conform
indicațiilor din imagine.
2. “TV ARC” apare pe afişajul unităţii principale Soundbar şi se emite sunetul televizorului prin
sistemul Soundbar.
•• Dacă sunetul televizorului nu se aude, apăsați butonul
(Sursă) de pe telecomandă sau din
partea dreaptă a unității pentru a comuta pe modul “D.IN”. Monitorul afișează alternativ “D.IN”
și “TV ARC”, şi se emite sunetul televizorului.
ROM - 6
•• Dacă pe afişajul unităţii principale Soundbar nu apare “TV ARC”, asiguraţi-vă că aţi conectat
cablul la portul corect.
•• Folosiți butoanele de volum de pe telecomanda televizorului pentru a regla volumul.
Metoda 2. Realizarea unei conexiuni fără cablu
Conectarea la un televizor via Bluetooth
Atunci când un televizor este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, puteți să vă bucurați de muzică
stereo, fără cabluri.
•• Nu puteţi conecta mai multe televizoare simultan.
Conectarea inițială
1. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “BT”.
2. Comutați din modul “BT” pe modul “BT PAIRING”.
•• Când apare “BT READY”, apăsați butonul
PAIR de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă a Soundbarului timp de cel puțin 5 secunde pentru
a afișa “BT PAIRING”.
3. Selectați modul Bluetooth de pe televizor. (Pentru mai multe informații, consultați manualul de
utilizare al televizorului.)
4. Selectați “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” din lista afișată pe ecranul televizorului.
Vă este indicat sistemul Soundbar disponibil pentru “Need Pairing” sau “Paired” din lista de
dispozitive Bluetooth ale televizorului. Pentru a vă conecta la sistemul Soundbar, selectați mesajul
și efectuați conexiunea.
•• Când televizorul este conectat, [Nume TV] → “BT” apare pe afișajul frontal al unității Soundbar.
5. Acum puteți auzi sunetele televizorului emise prin sistemul Soundbar.
NOTĂ
•• După ce conectați Soundbarul la televizor prima dată, utilizați modul “BT READY” pentru a vă
reconecta. Consultați pagina 8 pentru detalii.
ROM - 7
Dacă dispozitivul nu se conectează
•• Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. “[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series”) apare pe listă, acesta trebuie șters.
•• Apăsați butonul
PAIR de pe telecomandă sau din modul “BT”, țineți apăsat timp de cel puțin 5
secunde butonul
(Sursă) din partea dreaptă a Soundbarului pentru a comuta la modul
“BT PAIRING”. Apoi, selectați “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” din lista de căutare a
televizorului.
Care este diferența dintre BT READY și BT PAIRING?
•• BT READY : În acest mod, puteți căuta televizoare conectate anterior sau puteți conecta un
dispozitiv mobil conectat anterior la Soundbar.
•• BT PAIRING : În acest mod, puteți conecta un dispozitiv nou la Soundbar. (Apăsați butonul
PAIR de pe telecomandă sau țineți apăsat timp de cel puțin 5 secunde butonul
(Sursă) din
partea dreaptă a Soundbarului cât timp sunteți în modul “BT”.)
OBSERVAȚII
•• Dacă atunci când conectaţi un dispozitiv Bluetooth vi se solicită un cod PIN, introduceţi <0000>.
•• În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre
sistemul Soundbar şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
•• Sistemul Soundbar se opreşte automat după 5 de minute în starea Ready.
•• Sistemul Soundbar ar putea să nu caute sau să nu se conecteze corect la dispozitive prin Bluetooth
în următoarele situaţii:
–– Dacă în vecinătatea sistemului Soundbar este un câmp electric puternic.
–– Dacă sunt împerecheate simultan mai multe dispozitive Bluetooth cu sistemul Soundbar.
–– Dacă dispozitivul Bluetooth este oprit, nu este găsit sau nu funcţionează corect.
•• Dispozitivele electronice pot provoca interferenţe radio. Dispozitivele care generează unde
electromagnetice trebuie ţinute la distanţă de unitatea principală Soundbar - de exemplu,
cuptoarele cu microunde, dispozitivele LAN wireless etc.
Deconectarea sistemului Soundbar de la televizor
Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi comutați
pe orice mod, cu excepția “BT”.
•• Deconectarea necesită o anumită perioadă de timp deoarece televizorul trebuie să primească un
răspuns de la sistemul Soundbar. (Timpul necesar poate fi diferit, în funcție de modelul televizorului
folosit.)
•• Pentru a anula conexiunea automată Bluetooth dintre Soundbar și TV, apăsați butonul
p (Redare/Pauză) de pe telecomandă timp de 5 secunde în starea “BT READY”. (Comutați între
Activat → Dezactivat)
ROM - 8
05 CONECTAREA LA UN DISPOZITIV EXTERN
Conectați la un dispozitiv extern prin intermediul unei rețele configurată prin cablu sau fără cablu,
pentru a reda sunetele unui dispozitiv extern prin intermediul sistemului Soundbar.
Conectarea prin folosirea unui cablu audio optic sau analogic (AUX)
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
BD / DVD player /
Set-top box / Consolă Jocuri
HDMI OUT
(TV-ARC)
R - AUDIO - L
DC 24V
AUX IN
Cablu Audio (AUX)
USB (5V 0.5A)
(nu este furnizat)
OPTICAL OUT
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Panoul inferior al sistemului Soundbar
Cablu optic
1 Cablu Audio (AUX)
XX Conectați AUX IN (Audio) de pe unitatea principală la mufa AUDIO OUT a dispozitivului sursă
utilizând un cablu audio.
YY Selectați modul “AUX” prin apăsarea butonului
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de
pe telecomandă.
2 Cablu optic
XX Conectați DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) de pe unitatea principală la mufa OPTICAL OUT a
dispozitivului sursă utilizând un cablu optic.
YY Selectați modul “D.IN” prin apăsarea butonului
de pe telecomandă.
ROM - 9
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau
Realizarea unei conexiuni prin cablu HDMI
Panoul inferior al sistemului
Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Cablu HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nu este furnizat)
HDMI IN
HDMI OUT
Dispozitiv extern
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
HDMI
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Partea dreaptă a
sistemului Soundbar
1. Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa HDMI OUT (TV-ARC) din partea de jos a
produsului la mufa HDMI IN a televizorului.
2. Conectați un cablu HDMI (nu este furnizat) de la mufa HDMI IN din spatele produsului la mufa
HDMI OUT a dispozitivului digital.
3. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “HDMI”.
4. Modul “HDMI” selectat este afișat pe panoul de afișare al sistemului Soundbar și este redat sunetul.
ROM - 10
06 CONECTARE PRIN PORT USB
Puteţi asculta fișierele audio de pe dispozitivele de stocare conectate la sistemul Soundbar.
Port USB
Afișaj
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
Cablu adaptor
micro USB la USB
(nu este furnizat)
1. Conectați un cablu adaptor micro USB la USB cu o mufă tată USB 2.0 micro USB (tip B) la un capăt și o
mufă mamă standard 2.0 USB (tip A) la celălalt capăt al mufei micro USB de pe sistemul Soundbar.
•• Cablul adaptor micro USB la USB se vinde separat. Pentru achiziționare, contactați Centrul de
service Samsung sau Centrul Samsung pentru asistență clienți.
2. Conectați dispozitivul USB la capătul mamă al cablului adaptor.
3. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “USB”.
4. “USB” apare pe ecranul de afișaj.
5. Ascultați fișierele audio de pe dispozitivele de stocare conectate la sistemul Soundbar.
•• Sistemul Soundbar se închide automat (Alimentare automată oprită) dacă niciun dispozitiv cu
port USB nu a fost conectat de mai bine de 5 minute.
Actualizare software
Samsung ar putea oferi în viitor actualizări pentru firmware-ul sistemului Soundbar.
Dacă este disponibilă o actualizare, puteţi actualiza firmware-ul prin conectarea unui dispozitiv USB cu
versiunea de actualizare firmware la portul USB al sistemului Soundbar.
Pentru informaţii suplimentare despre descărcarea fişierelor de actualizare, vizitați site-ul web
Samsung Electronics la adresa (www.samsung.com  Support).
Apoi, introduceți sau selectați modelul unității sistemului dvs. Soundbar, selectați Software & Apps, și
apoi Descărcări. Rețineți că numele opțiunilor pot varia.
ROM - 11
07 CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL
Conectarea Prin Bluetooth
Când un dispozitiv mobil este conectat prin Bluetooth, puteți asculta muzică stereo, fără cabluri.
•• Nu puteţi împerechea mai multe dispozitive Bluetooth simultan.
Dispozitiv cu
Bluetooth
Conectarea inițială
1. Apăsați butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă sau de pe telecomandă, iar apoi
selectați modul “BT”.
2. Comutați din modul “BT” pe modul “BT PAIRING”.
•• Când apare “BT READY”, apăsați butonul
PAIR de pe telecomandă sau țineți apăsat butonul
(Sursă) de pe panoul din partea dreaptă a barei de sunet timp de cel puțin 5 secunde
pentru a afișa “BT PAIRING”.
3. Selectați din listă “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series”.
•• Când sistemul Soundbar este conectat la un dispozitiv prin Bluetooth, pe afişajul frontal va
apărea [Numele dispozitivului Bluetooth] → “BT”.
4. Puteţi asculta muzica pe dispozitivul Bluetooth conectat prin sistemul Soundbar.
NOTĂ
•• După ce conectați bara de sunet la dispozitiv mobil prima dată, utilizați modul “BT READY” pentru a
vă reconecta. Consultați pagina 8 pentru detalii.
Dacă dispozitivul nu se conectează
•• Dacă denumirea sistemului Soundbar conectat anterior (de ex. “[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series”) apare pe listă, acesta trebuie șters.
•• Apăsați butonul
5 secunde butonul
PAIR de pe telecomandă sau din modul “BT”, țineți apăsat timp de cel puțin
(Sursă) din partea dreaptă a Soundbarului pentru a comuta la modul
“BT PAIRING”. Apoi, selectați “[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” din lista de căutare a
dispozitivelor Bluetooth.
Pentru mai multe informații despre conexiunile Bluetooth, consultați „Conectarea la un
televizor via Bluetooth” la paginile 7 ~ 8.
ROM - 12
08 FOLOSIREA TELECOMENZII
Cum să folosiți telecomanda
Pornește și oprește sistemul Soundbar.
Alimentare
PAIR
Apăsaţi pentru a selecta o sursă conectată la
sistemul Soundbar.
Sursă
Apăsați butonul
(Anularea sunetului)
pentru aPAIR
dezactiva sunetul.
Bluetooth
Surround
Apăsați-l din nou pentru a-l activa din nou.
POWER
Anularea unetului
SOUND
MODE
BASS
SOUNDBAR
VOL
PAIR
Bluetooth
SOUND
MODE
WOOFER
VOL
•• Bluetooth Power
Această caracteristică pornește automat
Soundbarul când primește o cerere de
conectare de la televizor sau de la un
dispozitiv Bluetooth conectat anterior.
WOOFER
Setarea este activată în mod implicit.
–– Țineți apăsat butonul SOUND MODE timp
de cel puțin 5 secunde pentru a dezactiva
funcția de Bluetooth Power.
Apăsați butonul PAIR. “BT PAIRING” apare pe afișajul Soundbarului.
Vă puteți conecta la un dispozitiv Bluetooth nou în acest mod selectând dispozitivul din
lista de căutare a dispozitivelor Bluetooth.
PAIR
BASS
dintre modurile STANDARD sau SURROUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Vă permite să aplicați controlul intervalului
Bluetooth
dinamic
Bluetooth pieselor Dolby Digital.
Surround
POWER
POWER
Dacă țineți apăsat pe butonul SOUND
MODE în modul standby mode, DRC
SOUND
Range Control) se pornește sau
VOL SOUND (Dynamic
BASS
MODE
VOL
WOOFER
MODE se oprește. Cu DRC pornit, sunetul tare este
redus. (Sunetul poate fi distorsionat)
ROM - 13
VOL
SOUND
MODE
Puteți selecta efectul audio dorit alegând
SOUND MODE
Surround
VOL
SOUND
MODE
Apăsați butonul p pentru a opri temporar muzica.
Dacă apăsați butonul din nou, muzica va fi redată din nou.
Redare/Pauză
Bluetooth
POWER
Surround
Apăsați zonele indicate pentru a selecta Sus/Jos/Stânga/
Dreapta.
SOUND
MODE
Sus/Jos/
Bluetooth
POWER
Surround
Stânga/
Apăsați Sus/Jos/Stânga/Dreapta pe buton pentru a selecta sau a seta funcții.
SOUND
MODE
Dreapta
•• Repetă
Pentru a folosi funcția Repetă în modul “USB”, apăsați butonul Sus.
VOL
VOL
WOOFER
WOOFER
•• Omitere melodie
Apăsați butonul Dreapta pentru a selecta următoarea melodie. Apăsați butonul
Stânga pentru a selecta melodia anterioară.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Puteți porni sau opri Anynet+ și Auto Power Link.
Anynet+ și Auto Power Link sunt controlate prin butoanele Dreapta și Stânga,
respectiv.
–– Anynet+ : Dacă sistemul Soundbar este conectat la un televizor Samsung prin
intermediul unui cablu HDMI, puteți controla sistemul dvs. Soundbar cu o
telecomandă Samsung TV. Țineți apăsat butonul Dreapta timp de 5 secunde
pentru a comuta Anynet+ între ON și OFF.
–– Auto Power Link : Dacă sistemul Soundbar este conectat la televizor printr-un
cablu optic digital, sistemul Soundbar poate porni automat când deschideți
televizorul. Țineți apăsat butonul Stânga timp de 5 secunde pentru a comuta Auto
Power Link între ON și OFF.
–– Funcția Anynet+ / Auto Power Link este setată la ON în mod implicit.
Controlul
sunetului
Puteți selecta între TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL sau REAR SPEAKER ON/OFF.
•• Pentru a ajusta volumul TREBLE, selectați TREBLE din controlul sunetului și apoi utilizați
butoanele Sus/Jos pentru a regla volumul în intervalul de la -6 până la +6.
•• Dacă semnalele video și audio nu sunt sincronizate între televizor și Soundbar, selectați
AUDIO SYNC în setările de sunet, apoi setați decalajul audio între 0 și 300 de
milisecunde cu ajutorul butoanelor Sus/Jos. (Exceptând modul “USB”)
•• Dacă boxele surround (nefurnizate) sunt conectate, selectați REAR LEVEL și utilizați
butoanele Sus/Jos pentru a regla volumul în intervalul de la -6 până la +6.
Funcția REAR SPEAKER poate fi ON/OFF utilizând butoanele Sus/Jos.
•• AUDIO SYNC este disponibilă numai în anumite funcții.
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
ROM - 14
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
N
VO
L
SO
SO
SO
D
BA
R
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
VO
L
N
BA
SS
D
BA
R
U
N
VO
L
D
BA
R
N
U
U
BASS
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
SOUND
MODE
SO
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul basului în intervalul de la -6 până la +6.
Pentru a seta volumul basului la 0, apăsați butonul.
SO
M UN
OD D
E
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul.
•• Anularea sunetului
Apăsați butonul VOL pentru anularea sunetului. Apăsați-l din nou pentru a-l activa din nou.
Reglarea volumului unității Soundbar cu telecomanda televizorului
Folosiți meniul televizorului pentru a seta boxele unui televizor Samsung la boxe externe.
(Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
•• După ce montați Soundbarul, puteți regla volumul Soundbarului utilizând telecomanda IR care a
fost furnizată împreună cu televizorul Samsung. (Dacă nu doriți să folosiți această funcție, atunci
când unitatea Soundbar este oprită, mențineți apăsat butonul BASS timp de 5 secunde. Mesajul
“OFF-TV REMOTE” apare pe afișajul Soundbarului și funcția se dezactivează.)
Pentru a regla volumul utilizând doar telecomanda televizorului Samsung, trageți butonul BASS în
sus și mențineți poziția timp de cel puțin 5 secunde până când apare mesajul “SAMSUNG-TV
REMOTE” pe afișajul Soundbarului.
–– De fiecare dată când trageți butonul BASS în sus și mențineți poziția timp de 5 secunde, modul
se schimbă în următoarea ordine: “SAMSUNG-TV REMOTE” (Modul implicit) → “OFF-TV
REMOTE” → “ALL-TV REMOTE”.
•• Pentru reglarea volumului unității Soundbar prin intermediul unei telecomenzi aferente unui TV
produs de un fabricant terț, opriți unitatea Soundbar, mențineți apăsat butonul BASS timp de 5
secunde („OFF-TV REMOTE” este afișat pe ecranul unității Soundbar), eliberați butonul BASS , iar
apoi apăsați din nou butonul BASS și mențineți-l apăsat timp de cel puțin 5 secunde. (“ALL-TV
REMOTE” apare pe afișajul Soundbarului.)
–– Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă, în funcție de telecomandă.
–– Pentru a obține lista producătorilor care au prevăzut această caracteristică, consultați
MANUALUL COMPLET (www.samsung.com/support).
–– Această funcție de control al volumului este disponibilă doar prin telecomenzile cu infraroșu
ale televizoarelor. Nu funcționează cu telecomenzile TV prevăzute cu Bluetooth (telecomenzile
care necesită asociere).
ROM - 15
SO
U
VO
L
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
BA
SS
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
Bluetooth
POWER
Surround
BA
SS
VOL
U
09 INSTALAREA
SUPORTULUI DE
PERETE
Componente pentru montarea
pe perete
450mm
Ghidaj de montare pe perete
Precauţii la instalare
•• Instalaţi numai pe un perete vertical.
•• Evitaţi temperatura sau umiditatea ridicate la
locaţia de instalare.
Șurub suport (2 EA)
•• Verificaţi duritatea peretelui și dacă acesta
Șurub (2 EA)
este suficient de dur pentru a susţine
greutatea sistemului. În caz contrar,
ranforsaţi-l sau montaţi sistemul pe un alt
perete.
Suport de fixare pe perete (2EA)
•• Achiziționați și utilizaţi șuruburi și dibluri
adecvate pentru peretele pe care montaţi
sistemul (rigips, metal, lemn, etc.). Dacă este
1. Plasați Ghidaj de montare pe perete pe
posibil, fixaţi şuruburile de montat în grinzi.
suprafața peretelui.
•• Achiziţionaţi şuruburile de fixare pe perete în
funcţie de tipul şi grosimea peretelui pe care
montaţi sistemul Soundbar.
•• Ghidaj de montare pe perete trebuie să
fie în poziţie orizontală perfectă.
•• Dacă montați televizorul pe perete,
–– Diametru: M5
instalați unitatea Soundbar la cel puțin
–– Lungime: 35 mm sau mai mult
5 cm sub televizor.
recomandat.
•• Conectaţi cablurile între unitate şi
dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea
Soundbar pe perete.
•• Opriţi echipamentul şi scoateţi-l din priză
înainte de instalare. În caz contrar, există risc
de electrocutare.
ROM - 16
5cm sau mai mult
2. Aliniați Linie centrală de pe șablonul de
5. Împingeți un șurub (nu este furnizat) prin
hârtie cu centrul televizorului (dacă montați
fiecare Șurub suport, apoi înșurubați bine
sistemul Soundbar sub televizor), apoi fixați
fiecare șurub în câte o gaură pentru șurubul
Ghidaj de montare pe perete pe perete
de susținere.
utilizând bandă adezivă.
•• Dacă nu montați sub un televizor, plasați
Linie centrală în centrul zonei de
instalare.
6. Instalați cele 2 Suport de fixare pe perete în
orientarea corectă în partea de jos a
450mm
sistemului Soundbar, folosind 2 Șurub.
Linie centrală
3. Folosiți un obiect ascuțit, cum ar fi un pix sau
un creion, pentru a marca pozițiile găurilor și
apoi îndepărtați Ghidaj de montare pe
perete.
450mm
CENTER LINE
•• Când asamblați, asigurați-vă că piesele de
susținere ale Suporturilor pentru perete
se află în spatele părții din spate a
4. Utilizând un burghiu de dimensiune
sistemului Soundbar.
corespunzătoare, realizați o gaură în perete
Spatele sistemului Soundbar
în dreptul fiecărui marcaj.
•• Dacă marcajele nu corespund cu pozițiile
bolțurilor, asigurați-vă că introduceți
ancorele sau diblurile Molly în găuri
înainte de a introduce șuruburile de
susținere. Dacă utilizați ancore sau dibluri
Molly, asigurați-vă că găurile pe care le
realizați sunt suficient de mari pentru
Capătul din dreapta al
ancorele sau diblurile Molly utilizate.
sistemului Soundbar
ROM - 17
7. Instalați sistemul Soundbar cu Suporturilor
pentru perete suspendând Suporturilor
pentru perete de Șuruburi de suport pe
perete.
8. Glisați sistemul Soundbar în jos așa cum se
arată mai jos pentru ca Suport de fixare pe
perete să se sprijine bine pe Șurub suport.
•• Introduceți Șurub suport în partea mai
lată (inferioară) a Suport de fixare pe
perete, și apoi glisați Suport de fixare pe
perete în jos pentru ca Suport de fixare
pe perete să se sprijine bine pe
Șurub suport.
ROM - 18
10 DEPANARE
Înainte de a solicita service, verificaţi următoarele.
Unitatea nu poate fi pornită.
Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
;; Conectaţi cablul de alimentare la priză.
O funcţie nu operează când butonul este apăsat.
Există electricitate statică în atmosferă?
;; Scoateţi cablul de alimentare şi reconectaţi-l.
Sunetul este discontinuu în modul BT.
;; Consultați secțiunile de conectare prin Bluetooth, de la pagina 7 la 12.
Nu este emis niciun sunet.
Funcţia Anularea sunetului este activată?
;; Apăsaţi butonul VOL pentru a anula funcţia.
Volumul este dat la minim?
;; Reglaţi Volumul.
Telecomanda nu funcţionează.
Bateriile sunt consumate?
;; Înlocuiţi-le cu altele noi.
Distanţa dintre telecomandă şi unitatea principală Soundbar este prea mare?
;; Aduceţi telecomanda mai aproape de unitatea principală Soundbar.
ROM - 19
11 LICENŢĂ
12 NOTIFICARE DE
LICENŢĂ OPEN
SOURCE
Manufactured under license from Dolby
Pentru a trimite întrebări şi solicitări referitoare la
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
software-ul open source, contactaţi Samsung
and the double-D symbol are trademarks of
prin e-mail (oss.request@samsung.com).
Dolby Laboratories.
13 NOTĂ
IMPORTANTĂ
DESPRE SERVICE
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
•• Figurile şi ilustraţiile din acest manual pentru
trademarks of DTS, Inc. in the United States
utilizator au rol consultativ şi pot diferi de
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
aspectul efectiv al aparatului.
Reserved.
•• Se poate percepe o taxă administrativă în
următoarele situaţii:
(a) un inginer este chemat la solicitarea dvs. şi
The terms HDMI and HDMI High-Definition
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
că nu aţi citit manualul de utilizare).
trademarks or registered trademarks of HDMI
(b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi
Licensing LLC in the United States and other
aparatul nu prezintă niciun defect (rezultă
countries.
că nu aţi citit manualul de utilizare).
•• Cuantumul acestei taxe administrative vă va fi
comunicat înainte de efectuarea oricărei vizite
la domiciliu sau la locul de muncă.
ROM - 20
14 SPECIFICAŢII ȘI SUGESTII
Specificaţii
Nume model
HW-N400
USB
5V/0,5A
Greutate
3,0 kg
Dimensiuni (L x Î x A)
640,0 x 71,0 x 100,3 mm
Interval temperatură de funcţionare
+5°C la +35°C
Interval umiditate de funcţionare
10 % la 75 %
Format de fișiere acceptate
(sunetul DTS 2.0 este redat în format DTS.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(compatibil Dolby® Digital), DTS
PUTEREA DE ALIMENTARE A DISPOZITIVULUI WIRELESS
Puterea maximă a transmițătorului BT
100 mW la 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Puterea maximă a transmițătorului SRD
25 mW la 5,725 GHz – 5,825 GHz
Consum total de energie electrică în standby (W)
2,9W
Țineți apăsat butonul SOUND MODE
Bluetooth
timp de cel puțin 5 secunde pentru a
Metodă de activare a portului
dezactiva funcția de Bluetooth Power.
OBSERVAȚII
•• Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
•• Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
•• Prin prezenta, Samsung Elctronics declară faptul că acest echipament respectă
Directiva 2014/53/EU.
Textul complet al declarației de conformitate EU este disponibil la următoarea
adresă de internet: http://www.samsung.com accesați Asistență > Căutați
asistență pentru produs și introduceți numele modelului.
Echipamentul poate fi funcționa și în țările europene.
ROM - 21
[Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs]
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui
produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt
marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste
nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66.
În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru
sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi
bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a
bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs
(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de
utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii
umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la
autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul
de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
comerciale.
Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul și despre obligațiile de reglementare
specifice produsului, de ex. REACH, WEEE, Baterii, accesați:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ROM - 22
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ
СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА
СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ
КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
•• За да намалите риска от пожар или
електрически шок, не излагайте
апаратурата на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ
•• ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР,
ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ
КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ ДОКРАЙ.
ВНИМАНИЕ
•• Апаратурата трябва винаги да бъде
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР ДА
НЕ СЕ ОТВАРЯ
свързана към променливотоков източник
на захранване със защитна заземителна
връзка.
Този символ показва, че вътре има
високо напрежение. Опасно е да
осъществявате какъвто и да е било
контакт с вътрешната част на
продукта.
•• За да изключите прибора от захранването,
издърпайте щепсела от контакта. Поради
тази причина, контактът трябва да бъде
удобен.
Този символ показва, че в продукта е
включена важна документация за
работата и поддръжката.
•• Апаратът не бива да бъде излаган на
капене или пръски. Не поставяйте
предмети, пълни с течности, напр. вази,
Продукт от клас II: Този символ
показва, че не е необходима връзка
за безопасност към земята
(заземяване).
върху уреда.
•• За да изключите напълно уреда, трябва да
извадите щепсела на захранващия кабел
AC напрежение: Този символ показва,
че номиналното напрежение,
маркирано с този символ, е AC
напрежение.
DC напрежение: Този символ показва,
че номиналното напрежение,
маркирано с този символ, е DC
напрежение.
Внимание, направете справка в
инструкциите за използване: Този
символ инструктира потребителя да
направи справка в ръководството на
потребителя за допълнителна
информация за безопасността.
BUL - ii
от контакта. Следователно щепселът на
захранващия кабел трябва да бъде лесно
достъпен по всяко време.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1. Уверете се, че AC захранването в дома ви
съответства на изискванията за
електрозахранване, изброени върху
идентификационния стикер, разположен
от долната страна на продукта.
Инсталирайте своя продукт хоризонтално,
върху подходяща основа (мебел), с
достатъчно място около него за
вентилация 7~10 см. Внимавайте да не
бъдат покрити вентилационните отвори.
Не поставяйте устройството върху
усилватели или друго оборудване, което
може да се нагорещи. Устройството е
предназначено за непрекъсната
употреба. За да изключите напълно
устройството, извадете адаптера за
променлив ток от стенния контакт.
Извадете щепсела на устройството от
контакта, ако възнамерявате да не го
използвате дълъг период от време.
2. По време на гръмотевични бури
изваждайте щепсела на
електрозахранването от контакта. Пикове
на напрежение, дължащи се на мълнии,
могат да повредят уреда.
3. Не излагайте уреда на пряка слънчева
светлина или други източници на топлина.
Това може да доведе до прегряване и
неизправност на уреда.
4. Пазете уреда от влага (напр. вази) и
прекомерна топлина (напр. камина), или
оборудване, което създава силни
магнитни или електрически полета.
Извадете щепсела от контакта на
електрозахранването. Продуктът не е
предназначен за промишлена употреба.
Използвайте този продукт само за лично
ползване. Ако продуктът или дискът са
били съхранявани на студено, възможно е
да се образува конденз. Ако
транспортирате уреда през зимата,
изчакайте приблизително 2 часа докато
уредът достигне стайна температура,
преди да го използвате.
5. Батериите, които се използват в този
продукт, съдържат химикали, които са
вредни за околната среда. Не изхвърляйте
батериите с общите домакински отпадъци.
Не изхвърляйте батериите в огън. Не
създавайте късо напрежение, не
разглобявайте и не прегрявайте батериите.
Ако батериите не се сменят правилно, има
опасност от експлозия. Сменяйте само със
същия тип или еквивалентни.
ЗА ТОВА
РЪКОВОДСТВО
Ръководството на потребителя има две части:
това обикновено РЪКОВОДСТВО НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ и подробното ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО, което можете да изтеглите.
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Прочетете това ръководство за инструкции
за безопасност, информация за монтиране
на продукта, компоненти, свързване и
спецификации на продукта.
ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО
Можете да получите достъп до ПЪЛНО
РЪКОВОДСТВО в онлайн центъра на Samsung за
поддръжка на потребителите, като сканирате
QR кода. За да четете ръководството на вашия
компютър или мобилно устройство, изтеглете го
в документен формат от уеб сайта на Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предизвестие.
BUL - iii
СЪДЪРЖАНИЕ
01
Проверка на компонентите
Поставяне на батерии преди използване на дистанционното
управление (батерии AA X 2)
02
03
Преглед на продукта
05
06
-------------------------- 2
3
Преден панел/Десен панел на Soundbar
-------------------------- 3
Долен панел на Soundbar
-------------------------- 3
Свързване на Soundbar
Свързване на електрическото захранване
04
2
Свързване към вашия телевизор
4
-------------------------- 4
5
Метод 1. Свързване чрез кабел
–– Свързване чрез оптичен кабел
–– Свързване на телевизор чрез HDMI кабел
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Метод 2. Безжично свързване
–– Свързване на телевизор чрез Bluetooth
-------------------------- 7
-------------------------- 7
Свързване на външно устройство
9
Свързване чрез оптичен или аналогов аудио (AUX) кабел
-------------------------- 9
Свързване чрез HDMI кабел
-------------------------- 10
Свързване на USB
11
Актуализиране на софтуер
-------------------------- 11
BUL - iv
07
Свързване на мобилно устройство
Свързване чрез Bluetooth
08
09
12
-------------------------- 12
Използване на дистанционното управление
13
Как да използвате дистанционното управление
-------------------------- 13
Настройване на силата на звука на Soundbar чрез дистанционно
управление на телевизор
-------------------------- 15
Монтиране на конзолата за стена
16
Предпазни мерки при монтаж
-------------------------- 16
Компоненти за стенен монтаж
-------------------------- 16
10
Отстраняване на неизправности
19
11
Лиценз
20
12
Бележка за лиценза за отворен код
20
13
Важни бележки за обслужването
20
14
Спецификации и ръководство
21
Спецификация
-------------------------- 21
BUL - v
01 ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Основно устройство на Soundbar
1
Дистанционно управление/Батерии
2
AC/DC адаптер
(Основно устройство)
Захранващ кабел
(AC/DC адаптер )
Оптичен кабел
•• За допълнителна информация относно захранването и потреблението на електроенергия
направете справка с етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното
устройство на Soundbar)
•• Стъпките за свързване на захранването са обозначени (1, 2). За допълнителна информация
относно свързването на захранването вижте страница 4.
•• За компоненти за монтиране на Soundbar към стената вижте страница 16.
•• Микро USB към USB адаптерът и HDMI кабелите се продават отделно. За да ги закупите, се
свържете със сервизен център на Samsung или с център за обслужване на клиенти на Samsung.
Поставяне на батерии преди използване на дистанционното
управление (батерии AA X 2)
Плъзнете капачето на гнездото за батерии по посока на стрелката, докато го отстраните изцяло.
Поставете 2 батерии AA (1,5 V), като ги ориентирате така, че поляритетът им да е правилен.
Плъзнете отново капачето на гнездото за батериите на мястото му.
BUL - 2
02 ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА
Преден панел/Десен панел на Soundbar
Дясна част на Soundbar
Позиционирайте
продукта така, че
логото SAMSUNG да е
Сила на звука
разположено отгоре.
Захранване
Дисплей
Долен панел на Soundbar
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Избира входящия режим на източника. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• За да включите режим „BT PAIRING“, променете източника към режим „BT“ и
след това натиснете и задръжте бутона
(Източник) за повече от 5 секунди.
Източник
DC 24V
AUX
Свържете към аналоговия изход на външно устройство.
USB
Свържете USB устройство тук, за да възпроизвеждате музикални файлове на USB
устройството чрез Soundbar.
HDMI OUT
HDMI IN
D.IN
Свържете AC/DC адаптера. (Вход за захранване)
Свържете към HDMI (ARC) жак на телевизор.
Въвежда цифрови видео- и аудиосигнали едновременно чрез HDMI кабел.
Свържете към HDMI изход на външно устройство.
Свържете към цифровия (оптичен) изход на външно устройство.
BUL - 3
03 СВЪРЗВАНЕ НА SOUNDBAR
Свързване на електрическото захранване
Използвайте захранващите компоненти (1, 2), за да свържете Soundbar към електрически
контакт в следния ред:
1 Свържете изходния кабел за захранването към захранващия адаптер и след това към Soundbar.
2 Свържете захранващия кабел към стенен електрически контакт.
Вижте илюстрациите по-долу.
•• За допълнителна информация относно необходимото електрозахранване и консумация на
енергия вижте етикета, поставен на продукта. (Етикет: долна част на основното устройство на
Soundbar)
•• Уверете се, че AC/DC адаптерът е
поставен хоризонтално върху маса
2 Захранващ кабел
или на пода. Ако поставите AC/DC
адаптера така, че да виси с входа за AC
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
кабела ориентиран нагоре, в адаптера
Свързване на
електрическото
захранване
може да проникне вода или други
чужди частици и това да причини
неизправност на адаптера.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Долна част на
основното устройство
1 AC/DC адаптер
на Soundbar
За да постигнете истински безжичен съраунд звук, свържете комплекта безжични
задни високоговорители на Samsung (SWA-8500S) към своя Soundbar (продава се
отделно). За допълнителна информация вижте ръководството за комплекта
безжични задни високоговорители на Samsung.
BUL - 4
04 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР
Можете да слушате звука на телевизора от своя Soundbar чрез кабелна или безжична връзка.
•• Когато саундбарът е свързан към избрани телевизори Samsung, той може да се управлява
посредством дистанционното управление на телевизора.
–– При използване на оптичен кабел тази функция може да се поддържа от смарт
телевизори Samsung, модели 2017 г., които поддържат Bluetooth.
–– Освен това тази функция ви позволява да използвате менюто на телевизора, за да
задавате полето на звука и различни настройки, както и силата на звука и заглушаването
на звука.
Метод 1. Свързване чрез кабел
Когато излъчваните сигнали са Dolby Digital, а настройката на телевизора за „Цифров изходен
аудио формат“ е PCM, препоръчва се да промените настройката, така че да бъде Dolby Digital.
Когато настройката се промени, можете да слушате звук с по-добро качество. (Менюто може да
се различава в зависимост от производителя на телевизора.)
Свързване чрез оптичен кабел
Долна част на Soundbar
HDMI IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Оптичен кабел
D.IN
Дясна част на Soundbar
1. Свържете жака DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на Soundbar към жака OPTICAL OUT на
телевизора чрез цифров оптичен кабел.
2. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „D.IN“.
BUL - 5
Auto Power Link
Връзката за автоматично захранване включва автоматично Soundbar, когато телевизорът се включи.
1. Свържете Soundbar и телевизора чрез цифров оптичен кабел.
2. Натиснете бутона Наляво на дистанционното управление за 5 секунди, за
да включите или изключите Auto Power Link.
•• Връзката за автоматично захранване по подразбиране е с настройка
ON. (За да изключите тази функция, изключете автоматичното
захранване, като използвате Soundbar.)
•• В зависимост от свързаното устройство е възможно Auto Power Link да
не функционира.
•• Тази функция е налична само в режим „D.IN“.
Свързване на телевизор чрез HDMI кабел
Проверете (ARC) на HDMI IN
порта на своя телевизор.
Долна част на Soundbar
HDMI IN
(ARC)
HDMI Кабел
(не се доставя с
комплекта)
Проверете HDMI OUT (TV-ARC)
порта на основното устройство на
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
Soundbar.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
TV ARC
Дясна част на Soundbar
1. При включени Soundbar и телевизор свържете HDMI кабела (не е доставен), както е
показано на фигурата.
2. „TV ARC“ се появява на екрана на дисплея на основното устройство на Soundbar и Soundbar
възпроизвежда звука на телевизора.
•• Ако звукът на телевизора не се чува, натиснете бутона
(Източник) на дистанционното
управление или в дясната страна на Soundbar, за да превключите в режим „D.IN“. На
екрана се извеждат последователно „D.IN“ и „TV ARC“ и се възпроизвежда звукът на
телевизора.
BUL - 6
•• Ако „TV ARC“ не се извежда на екрана на дисплея на основното устройство на Soundbar,
проверете дали кабелът е свързан към правилния порт.
•• Използвайте бутоните за сила на звука на дистанционното управление на телевизора, за
да промените силата на звука на Soundbar.
Метод 2. Безжично свързване
Свързване на телевизор чрез Bluetooth
Когато телевизорът е свързан чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има хаос с
кабелите.
•• Само един телевизор може да бъде свързан в даден момент.
Първоначално свързване
1. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „BT“.
2. Сменете „BT“ с „BT PAIRING“.
•• Когато се появи „BT READY“, натиснете бутона
PAIR на дистанционното управление или
натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) на десния панел на
Soundbar, за да се изведе „BT PAIRING“.
3. Изберете режима Bluetooth на телевизора. (За допълнителна информация вижте
ръководството на телевизора.)
4. Изберете „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“ от списъка на екрана на телевизора.
Наличният Soundbar се обозначава с „Need Pairing“ или „Paired“ в списъка на Bluetooth
устройствата на телевизора. За да свържете Soundbar, изберете съобщението и установете
връзка.
•• Когато телевизорът се свърже, [Име на телевизор] → „BT“ се появява на предния дисплей
на Soundbar.
5. Вече можете да чувате звука на телевизора от Soundbar.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• След като за първи път свържете Soundbar към телевизора, използвайте режим
„BT READY“ за повторно свързване. Вижте страница 8 за подробности.
BUL - 7
Ако устройството не успее да се свърже
•• Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“) се появи
в списъка, изтрийте го.
•• Натиснете бутон
PAIR на дистанционното управление или в режим „BT“ натиснете и
задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) от дясната страна на Soundbar, за да
превключите в режим „BT PAIRING“. След това изберете „[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series“ от списъка за търсене на телевизора.
Каква е разликата между BT READY и BT PAIRING?
•• BT READY : В този режим можете да търсите предходно свързвани телевизори или да
свържете предходно свързвано мобилно устройство към Soundbar.
•• BT PAIRING : В този режим можете да свържете ново устройство към Soundbar. (Натиснете
бутон
PAIR на дистанционното управление или натиснете и задръжте за повече от
5 секунди бутона
(Източник) от дясната страна на Soundbar, докато е в режим „BT“.)
БЕЛЕЖКИ
•• Ако бъдете подканени да въведете PIN код, докато свързвате Bluetooth устройство, въведете
<0000>.
•• В режим на Bluetooth свързване, Bluetooth връзката ще се изгуби, ако разстоянието между
Soundbar и Bluetooth устройството надвишава 10 м.
•• Soundbar се изключва автоматично след 5 минути в състояние Готовност.
•• Soundbar може да не извърши правилно Bluetooth търсене или свързване при следните
обстоятелства:
–– Ако около Soundbar има силно електромагнитно поле.
–– Ако няколко Bluetooth устройства са сдвоени едновременно към Soundbar.
–– Ако Bluetooth устройството е изключено, не е на мястото си или е в неизправност.
•• Електронните устройства могат да причинят радиосмущения. Устройствата, които генерират
електромагнитни вълни, например микровълнови фурни, безжични LAN устройства и др.,
трябва да бъдат далеч от основното устройство на Soundbar.
Изключване на Soundbar от телевизора
Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
превключете към който и да е режим, различен от „BT“.
•• Разкачването отнема време, защото телевизорът трябва да получи отговор от Soundbar.
(Необходимото време може да се различава в зависимост от модела на телевизора.)
•• За да отмените автоматичното Bluetooth свързване между саундбара и телевизора,
натиснете бутона p (Възпроизвеждане/Пауза) на дистанционното управление за 5 секунди
в състояние „BT READY“. (Превключване Вкл. → Изкл.)
BUL - 8
05 СВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНО УСТРОЙСТВО
Свържете към външно устройство чрез кабелна или безжична мрежа, за да възпроизведете
звука на външното устройство чрез Soundbar.
Свързване чрез оптичен или аналогов аудио (AUX) кабел
Дясна част на Soundbar
BD/DVD плейър/Цифров телевизионен
приемник/гейминг конзола
HDMI OUT
(TV-ARC)
R - AUDIO - L
DC 24V
AUX IN
Аудио (AUX) кабел
USB (5V 0.5A)
(не е доставен)
OPTICAL OUT
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Долна част на Soundbar
Оптичен кабел
1 Аудио (AUX) кабел
XX Свържете AUX IN (Аудио) на основното устройство към жака AUDIO OUT на устройството
източник, като използвате аудио кабел.
YY Изберете режим „AUX“, като натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на
дистанционното управление.
2 Оптичен кабел
XX Свържете DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на основното устройство към жака OPTICAL OUT на
устройството източник, като използвате цифров оптичен кабел.
YY Изберете режим „D.IN“, като натиснете бутона
дистанционното управление.
BUL - 9
(Източник) на панела отдясно или на
Свързване чрез HDMI кабел
Долна част на Soundbar
HDMI IN
(ARC)
HDMI кабел
HDMI OUT
(TV-ARC)
(не е доставен)
HDMI IN
HDMI OUT
Външно
HDMI кабел
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
(не е доставен)
устройство
HDMI
Дясна част на Soundbar
1. Свържете HDMI кабел (не е доставен) от жака HDMI OUT (TV-ARC) в задната част на продукта
към жака HDMI IN на телевизора.
2. Свържете HDMI кабел (не е доставен) от жака HDMI IN в задната част на продукта към жака
HDMI OUT на цифровото устройство.
3. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „HDMI“.
4. Режимът „HDMI“ се извежда на дисплея на Soundbar и се възпроизвежда звук.
BUL - 10
06 СВЪРЗВАНЕ НА USB
Можете да възпроизвеждате музикални файлове от устройство за съхранение чрез Soundbar.
USB порт
Дисплей
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
Адаптерен кабел
Микро USB към USB
(не се доставя с
комплекта)
1. Свържете адаптерния кабел Микро USB към USB с мъжки USB 2.0 Micro USB конектор (тип Б)
в единия край и стандартен женски 2.0 USB конектор (тип A) в другия край към микро USB
конектора на Soundbar.
•• Адаптерният кабел Микро USB към USB се продава отделно. За да го закупите, се свържете
със сервизен център на Samsung или с център за обслужване на клиенти на Samsung.
2. Свържете своето USB устройство към женския край на адаптерния кабел.
3. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „USB“.
4. „USB“ се появява на екрана на дисплея.
5. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройство за съхранение чрез Soundbar.
•• Soundbar се изключва автоматично (Автоматично изключване), ако не е свързано USB
устройство за повече от 5 минути.
Актуализиране на софтуер
Samsung може да предложи актуализации на системния фърмуер на Soundbar в бъдеще.
Ако се предлага актуализация, можете да актуализирате фърмуера, като свържете USB
устройство с актуализацията на фърмуера, съхранена в него, към USB порта на вашия Soundbar.
За допълнителна информация относно изтеглянето на файлове с актуализации, посетете
уебсайта на Samsung Electronics на адрес www.samsung.com → Support. След това въведете или
изберете модела на своя Soundbar, изберете Софтуер и приложения и след това Изтегляния.
Обърнете внимание, че названията на опциите може да са различни.
BUL - 11
07 СВЪРЗВАНЕ НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО
Свързване чрез Bluetooth
Когато мобилно устройство е свързано чрез Bluetooth, можете да слушате стерео звук, без да има
хаос с кабелите.
•• Не можете да свързвате повече от едно Bluetooth устройство в даден момент.
Bluetooth
устройство
Първоначално свързване
1. Натиснете бутона
(Източник) на панела отдясно или на дистанционното управление и
след това изберете режим „BT“.
2. Сменете „BT“ с „BT PAIRING“.
•• Когато се появи „BT READY“, натиснете бутона PAIR на дистанционното управление или
натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) на десния панел на
Soundbar, за да се изведе „BT PAIRING“.
3. Изберете „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“ от списъка.
•• Когато Soundbar е свързан към Bluetooth устройството, [Име на Bluetooth устройство] →
„BT“ се появява на предния дисплей.
4. Възпроизвеждайте музикални файлове от устройство, свързано чрез Bluetooth, през Soundbar.
ЗАБЕЛЕЖКА
•• След като за първи път свържете Soundbar към мобилно устройство, използвайте режим
„BT READY“ за повторно свързване. Вижте страница 8 за подробности.
Ако устройството не успее да се свърже
•• Ако предходно свързаният Soundbar (напр. „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series“) се появи
в списъка, изтрийте го.
•• Натиснете бутон PAIR на дистанционното управление или в режим „BT“ натиснете и
задръжте за повече от 5 секунди бутона
(Източник) от дясната страна на Soundbar, за да
превключите в режим „BT PAIRING“. След това изберете „[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series“ от списъка за търсене на Bluetooth устройството.
За повече информация относно Bluetooth връзките вижте „Свързване на телевизор
чрез Bluetooth“ на страници 7 ~ 8.
BUL - 12
08 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО
УПРАВЛЕНИЕ
Как да използвате дистанционното управление
Включва и изключва Soundbar.
Захранване
PAIR
Натиснете, за да изберете източник, свързан
към Soundbar.
Източник
SOUND
MODE
Натиснете бутона
(Заглушаване на
звука), PAIR
за да заглушите звука. Натиснете го
отново, за да отмените заглушаването.
ЗаглушаванеBluetooth
Surround
POWER
на звука
BASS
SOUNDBAR
PAIR
Bluetooth
Можете да изберете желания звуков ефект,
като изберете STANDARD или SURROUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Позволява да прилагате контрол на
SOUND
MODE
Bluetooth
Surround
Bluetooth
Surround
POWER
динамичния
диапазон към записи със звук
POWER
Dolby Digital. Ако натиснете и задържите
бутона SOUND MODE, докато сте в режим
SOUND
готовност, DRC (Dynamic Range Control)
VOL SOUND наBASS
MODE
MODE се включва или се изключва. Когато DRC е
VOL
WOOFER
включен, силният звук се намалява.
(Звукът може да е изкривен.)
•• Bluetooth Power
Тази функция автоматично включва
Soundbar, когато се получи заявка за
свързване от предходно свързвани
телевизор или Bluetooth устройство.
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Настройката по подразбиране е Вкл.
–– Натиснете и задръжте бутона SOUND
MODE за повече от 5 секунди, за да
изключите функцията Bluetooth Power.
SOUND
MODE
Натиснете бутона PAIR. На дисплея на Soundbar се появява „BT PAIRING“.
В този режим можете да свържете ново Bluetooth устройство, като изберете
устройството от списъка за търсене на Bluetooth устройството.
PAIR
BUL - 13
VOL
SOUND
MODE
VOL
SOUND
MODE
BASS
Натиснете бутона p, за да прекъснете временно музикален файл.
Ако натиснете бутона отново, музикалният файл се възпроизвежда
Възпроизвеждане/
Пауза
Bluetooth
POWER
Surround
Натиснете обозначените области, за да изберете
SOUND
MODE
Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно.
Нагоре/
Bluetooth
POWER
Surround
Надолу/
Натиснете Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно на бутона, за да избирате или
настройвате функции.
SOUND
MODE
Наляво/
Надясно
VOL
•• Повторение
За да използвате функцията за повторение в режим „USB“, натиснете бутона Нагоре.
WOOFER
VOL
WOOFER
•• Прескачане на музика
Натиснете бутона Надясно, за да изберете следващия музикален файл.
Натиснете бутона Наляво, за да изберете с предходния музикален файл.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Можете да включвате или изключвате Anynet+ и Auto Power Link.
Anynet+ и Auto Power Link се управляват съответно от бутоните Надясно и
Наляво.
–– Anynet+ : Ако Soundbar е свързан към телевизор Samsung чрез HDMI кабел,
можете да управлявате своя Soundbar с дистанционното управление на
телевизора Samsung. Натиснете и задръжте бутона Надясно за 5 секунди, за
да превключите Anynet+ към между ON и OFF.
–– Auto Power Link : Ако Soundbar е свързан към вашия телевизор чрез цифров
оптичен кабел, Soundbar може да се включва автоматично, когато включвате
телевизора си. Натиснете и задръжте бутона Наляво за
5 секунди, за да превключите Auto Power Link към ON и OFF.
–– Anynet+ / Auto Power Link по подразбиране са настроени към ON.
Контрол на
звука
Можете да избирате от TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL или REAR SPEAKER ON/OFF.
•• За коригиране нивото на TREBLE, изберете TREBLE в Контрол на звука, след което
използвайте бутоните Нагоре/Надолу, за да настроите звука в диапазона от -6 до +6.
•• Ако картината и звукът между телевизора и Soundbar не са синхронизирани,
изберете AUDIO SYNC в Настройки на звука и след това задайте забавяне на
звука между 0~300 милисекунди, като използвате бутоните Нагоре/Надолу.
(С изключение на режим „USB“)
•• Ако са свързани съраунд високоговорители (не се доставят в комплекта),
изберете REAR LEVEL и използвайте бутоните Нагоре/Надолу, за да настроите
звука в диапазона от -6 до +6.
Функцията REAR SPEAKER може да бъде ON/OFF чрез използване на бутоните
Нагоре/Надолу.
•• AUDIO SYNC се поддържа само в някои функции.
Bluetooth
POWER
Surround
BUL - 14
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
SO
SO
D
BA
R
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
VO
L
N
BA
SS
D
BA
R
U
N
VO
L
D
BA
R
N
U
SO
Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука на басите в
диапазона от -6 до +6. За да настроите нивото на звука на басите на 0, натиснете бутона.
SO
M UN
OD D
E
Натиснете бутона нагоре или надолу, за да настроите силата на звука.
•• Заглушаване на звука
Натиснете бутона VOL, за да заглушите звука. Натиснете го отново, за да отмените
заглушаването.
Настройване на силата на звука на Soundbar чрез
дистанционно управление на телевизор
Използвайте менюто на телевизора, за да зададете за високоговорителите на
телевизора Samsung настройка за външни високоговорители.
(За допълнителна информация вижте ръководството на потребителя за телевизора.)
•• След като инсталирате Soundbar, можете да настройвате силата на звука на Soundbar с
помощта на дистанционното управление с инфрачервен сигнал, което се доставя с
телевизора Samsung. (Ако не искате да използвате тази функция, когато Soundbar е
изключен, натиснете бутона BASS и го задръжте в продължение на 5 секунди. На дисплея на
Soundbar се появява „OFF-TV REMOTE“ и функцията се изключва.)
За да настроите силата на звука, като използвате само дистанционното управление на
телевизора Samsung, натиснете бутона BASS нагоре и го задръжте за повече от 5 секунди,
докато на дисплея на Soundbar се появи „SAMSUNG-TV REMOTE“.
–– При всяко натискане на бутона BASS нагоре и задържането му за 5 секунди, режимът
превключва в следния ред: „SAMSUNG-TV REMOTE“ (Режим по подразбиране) → „OFF-TV
REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
•• За да регулирате силата на звука на Soundbar, посредством дистанционното управление,
което се доставя заедно с телевизор от друг производител, изключете Soundbar, натиснете
бутона BASS и го задръжте в продължение на 5 секунди (на дисплея на Soundbar се показва
„OFF-TV REMOTE“), отпуснете бутона BASS и след това натиснете отново бутона BASS, като го
задръжте в продължение на повече от 5 секунди. (На дисплея на Soundbar се появява
„ALL-TV REMOTE“) .
–– Тази функция може да не е налична в зависимост от дистанционното управление.
–– За да разберете кои производители поддържат тази функция, се консултирайте с
ПЪЛНОТО РЪКОВОДСТВО (www.samsung.com/support).
–– Тази функция за контрол на звука работи само с инфрачервени дистанционни
управления за телевизор. Тя не работи с Bluetooth дистанционни управления за
телевизор (дистанционни управления, които изискват сдвояване).
BUL - 15
SO
U
VO
L
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
BA
SS
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
BA
SS
SOUND
MODE
N
BASS
U
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VOL
Bluetooth
POWER
Surround
U
09 МОНТИРАНЕ НА
КОНЗОЛАТА ЗА
СТЕНА
Компоненти за стенен монтаж
450mm
Водач за монтиране на стена
Предпазни мерки при монтаж
•• Монтирайте само към вертикална стена.
•• Не монтирайте на място с висока
Държач-винт (2 бр.)
температура или влажност.
Винт (2 бр.)
•• Проверете дали стената е достатъчно
здрава, за да издържи тежестта на
продукта. Ако не е, подсилете стената или
изберете друго място за монтаж.
Скоба за монтаж на стена (2 бр.)
•• Купете и използвайте крепежни винтове
или анкерни болтове, подходящи за
съответната стена (гипсокартон,
железобетон, дърво и т.н.). Ако е възможно,
1. Поставете Водач за монтиране на стена
закрепете опорните винтове към гредите
на стената.
•• Купете винтовете за монтиране към стена
според вида и дебелината на стената, към
която желаете да монтирате Soundbar.
върху повърхността на стената.
•• Водач за монтиране на стена трябва
да е равен.
•• Ако телевизорът ви е монтиран към
стената, монтирайте Soundbar наймалко на 5 cm под телевизора.
–– Диаметър: M5
–– Дължина: Препоръчва се дължина
35 мм или повече.
•• Свържете кабелите от устройството към
външни устройства, преди да монтирате
5 cm или повече
Soundbar към стената.
•• Уверете се, че устройството е изключено и
щепселът му е изваден от електрическия
контакт, преди да го монтирате.
В противен случай то може да причини
токов удар.
BUL - 16
2. Подравнете Централна линия на
5. Вкарайте винт (не е доставен) през всеки
хартиения шаблон към центъра на
Държач-винт и след това завинтете всеки
телевизора (ако монтирате Soundbar под
винт здраво в отвора за опорен винт.
телевизора) и след това фиксирайте
Водач за монтиране на стена към стената
с помощта на тиксо.
•• Ако не монтирате под телевизор,
поставете Централна линия в центъра
на зоната за монтиране.
6. Монтирайте 2 Монтажни елемента
скоба-стена в правилната ориентация от
долната страна на Soundbar, като
използвате 2 Винта.
450mm
Централна линия
3. С помощта на остър предмет, като
химикалка или молив, отбележете
местата на отворите и след това
отстранете Водач за монтиране на стена.
450mm
•• При сглобяването се уверете, че
CENTER LINE
закачалката на Конзоли за окачване
на стена е разположена зад задната
част на Soundbar.
Задна част на Soundbar
4. Като използвате свредло с подходящ
размер, пробийте отвор в стената върху
всяка маркировка.
•• Ако маркировките не съвпадат на
позициите на гредите, поставете
подходящи анкери или дюбели в
отворите, преди да поставите опорните
винтове. Ако използвате анкери или
дюбели, уверете се, че отворите, които
пробивате, са достатъчно големи за
анкерите или дюбелите, които
ползвате.
BUL - 17
Десен край на Soundbar
7. Монтирайте Soundbar с прикрепените
Конзоли за окачване на стена, като
закачите Конзоли за окачване на стена
на Държач-винтовете на стената.
8. Плъзнете Soundbar надолу, както е
показано по-долу, така че Монтажни
елемента скоба-стена да застанат
стабилно във Винтове за държача.
•• Вкарайте Винтове за държача в
широката (долна) част на Монтажните
елементи скоба-стена, след което
плъзнете Монтажните елементи
скоба-стена надолу, така че да
застанат стабилно във Винтовете за
държача.
BUL - 18
10 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.
Устройството не се включва.
Захранващият кабел включен ли е в електрическия контакт?
;; Свържете захранващия щепсел към електрическия контакт.
Дадена функция не работи, когато се натисне бутонът.
Има ли статично електричество във въздуха?
;; Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта и след това го включете отново.
В режим BT се появяват прекъсвания на звука.
;; Вижте разделите за Bluetooth свързване на страници 7 и 12.
Не се възпроизвежда звук.
Активирана ли е функцията за заглушаване на звука?
;; Натиснете бутона VOL, за да отмените функцията.
Настроен ли е звукът към минимум?
;; Настройте силата на звука.
Дистанционното управление не работи.
Изтощени ли са батериите?
;; Заменете с нови батерии.
Разстоянието между дистанционното управление и основното устройство на Soundbar твърде
голямо ли е?
;; Доближете дистанционното управление до основното устройство на Soundbar.
BUL - 19
11 ЛИЦЕНЗ
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
12 БЕЛЕЖКА ЗА
ЛИЦЕНЗА ЗА
ОТВОРЕН КОД
За изпращане на запитвания и заявки във
връзка с източниците с отворен код се
свържете със Samsung чрез имейл
(oss.request@samsung.com).
13 ВАЖНИ
БЕЛЕЖКИ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕТО
•• Цифрите и илюстрациите в това
ръководство за потребителя са
Reserved.
предоставени само за справка и могат да
се различават от действителния изглед на
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
изделието.
•• Же да се начисли такса за
администриране, ако:
trademarks or registered trademarks of HDMI
(a) е извикан техник по ваше настояване и
Licensing LLC in the United States and other
няма дефект в продукта (т.е. не сте
countries.
прочели ръководството за потребителя)
(b) занесете уреда в сервизен център и
няма дефект в продукта (т.е. не сте
прочели ръководството за
потребителя).
•• Сумата за тази такса за администриране
ще ви бъде съобщена, преди да се
извърши каквато и да е било работа или
посещение вкъщи.
BUL - 20
14 СПЕЦИФИКАЦИИ И РЪКОВОДСТВО
Спецификация
Наименование на модела
HW-N400
USB
5 V/0,5 A
Тегло
3,0 кг
Размери (Ш x В x Д)
640,0 x 71,0 x 100,3 мм
Диапазон на работна температура
+5 °C до +35 °C
Диапазон на работна влажност
10 % до 75 %
Поддържани формати за възпроизвеждане
(DTS 2.0 звук се възпроизвежда в DTS формат.)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(поддържа Dolby® Digital), DTS
ИЗХОДНА МОЩНОСТ НА БЕЗЖИЧНОТО УСТРОЙСТВО
Макс. мощност на предавателя при Bluetooth връзка
100 mW при 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Макс. мощност на предавателя при SRD връзка
25 mW при 5,725 GHz – 5,825 GHz
Обща консумация на енергия в режим на готовност (W)
2,9W
Натиснете и задръжте бутона SOUND
Bluetooth
MODE за повече от 5 секунди, за да
Метод за деактивиране на порт
изключите функцията Bluetooth Power.
БЕЛЕЖКИ
•• Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без
предизвестие.
•• Теглото и размерите са приблизителни.
•• С настоящото Samsung Electronics декларира, че това оборудване съответства
на Директива 2014/53/EС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие
можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.samsung.com –
отворете Поддръжка > Търсене в „Поддръжка на продуктите“ и въведете името
на модела. С това оборудване може да се работи във всички държави от ЕС.
BUL - 21
[Правилно изхвърляне на батериите в този продукт]
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този
продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където
са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий
или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.
Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на
човешкото здраве или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на
материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги
рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Tози знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че
продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се
изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте
тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това
правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от
замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно
отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на
материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили
изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде
и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на
договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с
другите отпадъци на търговското предприятие.
За информация относно ангажиментите на Samsung по отношение на околната среда и
специфичните за продукта регулаторни задължения, например REACH, WEEE, батерии, посетете:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
BUL - 22
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE
•• Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia pożaru
lub porażenia elektrycznego, nie wystawiaj
ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
niniejszego urządzenia na działanie deszczu i
ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ
OSŁONY (LUB CZĘŚCI TYLNEJ). WEWNĄTRZ NIE
ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI PODLEGAJĄCE
wilgoci.
PRZESTROGA
•• ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA
SERWISOWANIU PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
ELEKTRYCZNEGO, WSUŃ WTYCZKĘ
CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW
CAŁKOWICIE DO GNIAZDA ELEKTRYCZNEGO.
WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI
•• Niniejsze urządzenie powinno zawsze być
SERWISU.
podłączone do gniazda prądu zmiennego z
uziemieniem.
PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.
NIE OTWIERAĆ
•• Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania,
należy chwytać za wtyczkę.
•• Nie należy wystawiać tego urządzenia na
Ten symbol oznacza wysokie napięcie w
środku urządzenia. Dotykanie
jakichkolwiek wewnętrznych części
produktu jest niebezpieczne.
kapiącą wodę lub chlapanie. Na urządzeniu
nie wolno także stawiać żadnych
przedmiotów wypełnionych płynami, takich
jak wazon.
Ten symbol oznacza, że do urządzenia
dołączono dokumentację zawierającą
ważne informacje na temat jego obsługi
i konserwacji.
•• Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Należy także zapewnić łatwy dostęp do
wtyczki w dowolnej chwili.
Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że
nie jest konieczne połączenie obudowy
urządzenia z przewodem ochronnym
(uziemiającym).
Napięcie prądu przemiennego:
Ten symbol oznacza, że napięciem
znamionowym jest napięcie prądu
przemiennego.
Napięcie prądu stałego: Ten symbol
oznacza, że napięciem znamionowym
jest napięcie prądu stałego.
Przestroga, należy zapoznać się z
instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza
zalecenie zapoznania się z odpowiednim
dokumentem w celu uzyskania przez
użytkownika dalszych informacji
związanych z bezpieczeństwem.
POL - ii
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Upewnij się, że domowa sieć zasilająca
prądem przemiennym spełnia wymagania z
zakresu zasilania umieszczone na naklejce
identyfikacyjnej na spodzie produktu.
Urządzenie należy umieścić w pozycji
poziomej na odpowiedniej podstawie (meblu)
zachowując wystarczająco dużo miejsca na
dopływ powietrza 7–10 cm. Należy upewnić
się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte.
Urządzenia nie należy kłaść na
wzmacniaczach lub innych urządzeniach,
które mogą nagrzewać się w czasie pracy.
Urządzenie zostało zaprojektowane jako
urządzenie ciągłego użytku. Aby całkowicie
wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę
zasilania z gniazdka. Odłącz urządzenie, jeżeli
nie ma być używane przez dłuższy czas.
2. Podczas burzy z piorunami należy odłączyć
główną wtyczkę prądu przemiennego z
gniazda. Napięcie gwałtownie wzrasta pod
wpływem wyładowań atmosferycznych, co
może uszkodzić jednostkę.
3. Jednostki nie należy wystawiać
bezpośrednio na promienie słońca lub inne
źródła ciepła. Mogłoby to doprowadzić do
przegrzania i uszkodzenia urządzenia.
4. Produkt należy chronić przed wilgocią (np.
wazony) i nadmiernym ciepłem (np. z
kominka) lub urządzeniami wytwarzającymi
silne pole elektromagnetyczne. Jeśli
urządzenie nie działa prawidłowo, należy
odłączyć kabel zasilania ze źródła prądu
zmiennego. Produkt nie jest przeznaczony do
użytku przemysłowego. Należy go używać
jedynie w celu prywatnym. Jeśli produkt lub
płyta były przechowywane w niskich
temperaturach, może wystąpić kondensacja
pary wodnej. W przypadku przewożenia
odtwarzacza zimą należy odczekać około
2 godzin przed jego użyciem, aż temperatura
jednostki osiągnie wartość pokojową.
5. Baterie użyte w tym produkcie zawierają
substancje chemiczne szkodliwe dla
środowiska. Nie należy wyrzucać baterii
razem z innymi odpadkami gospodarstwa
domowego. Nie należy wrzucać baterii do
ognia. Nie należy dopuszczać do zwarcia ani
do przegrzania baterii, ani nie należy ich
rozmontowywać. W przypadku
nieprawidłowego włożenia baterii istnieje
niebezpieczeństwo wybuchu. Nowe baterie
powinny być tego samego typu.
INFORMACJE O PODRĘCZNIKU
UŻYTKOWNIKA
Podręcznik użytkownika składa się z dwóch
części: niniejszego uproszczonego, drukowanego
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA oraz
szczegółowego PEŁNY PODRĘCZNIK
UŻYTKOWNIKA dostępnego do pobrania ze
strony internetowej firmy Samsung.
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera
informacje na temat instrukcji
bezpieczeństwa, instalacji, komponentów,
połączeń oraz danych technicznych produktu.
PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
PEŁNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA jest
dostępna w internetowym centrum obsługi
klienta firmy Samsung po zeskanowaniu kodu QR.
Aby wyświetlić instrukcję obsługi na komputerze
lub urządzeniu przenośnym, należy ją pobrać w
formacie dokumentu z witryny firmy Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
POL - iii
SPIS TREŚCI
01
Sprawdzanie Komponentów
Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA)
02
03
Opis Produktu
05
06
-------------------------- 2
3
Panel przedni / Prawa strona panelu listwy Soundbar
-------------------------- 3
Panel dolny listwy Soundbar
-------------------------- 3
Podłączanie Listwy Soundbar
Podłączanie zasilania elektrycznego
04
2
4
-------------------------- 4
Podłączanie do Telewizora
5
Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu
–– Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
–– Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI
-------------------------- 5
-------------------------- 5
-------------------------- 6
Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe
–– Podłączanie do telewizora przez Bluetooth
-------------------------- 7
-------------------------- 7
Podłączanie do Urządzenia Zewnętrznego
9
Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu optycznego
lub analogowego przewodu audio (AUX)
---------------------------- 9
Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą przewodu HDMI
-------------------------- 10
Podłączanie Urządzenia USB
Aktualizacja Oprogramowania
11
-------------------------- 11
POL - iv
07
Podłączanie do Urządzenia Przenośnego
Połączenie przez Bluetooth
08
09
12
-------------------------- 12
Korzystanie z Pilota
13
Obsługa pilota zdalnego sterowania
-------------------------- 13
Regulacja głośności systemu Soundbar przy użyciu pilota do telewizora
---------------------------- 15
Montowanie Wspornika Ściennego
16
Środki ostrożności przy instalacji
-------------------------- 16
Komponenty montażowe
-------------------------- 16
10
Rozwiązywanie problemów
19
11
Licencji
20
12
Informacja o Licencji Open Source
20
13
Ważne Informacje Dotyczące Obsługi
Serwisowej
20
14
Dane Techniczne i Uwagi
21
Dane techniczne
-------------------------- 21
POL - v
01 SPRAWDZANIE KOMPONENTÓW
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
Urządzenie główne Soundbar
1
Pilot zdalnego sterowania / Baterie
2
Zasilacz transformatorowy
(Urządzenie główne)
Przewód zasilający
(Zasilacz
transformatorowy)
Przewód optyczny
•• Więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie
umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta : Dolna część urządzenia głównego Soundbar)
•• Kroki dotyczące podłączania zasilania są oznaczone (1, 2). Więcej informacji na temat podłączania
zasilania znajduje się na stronie 4.
•• Informacje na temat elementów do montażu listwy Soundbar na ścianie znajdują się na stronie 16.
•• Adapter Micro USB-USB i przewody HDMI są sprzedawane osobno. W celu dokonania zakupu
należy się skontaktować z Centrum Serwisowym firmy Samsung lub z Działem Obsługi Klienta
firmy Samsung.
Wkładanie baterii przed użyciem pilota (2 baterie typu AA)
Zsuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę, do momentu jej całkowitego zdjęcia. Włóż
2 baterie typu AA (1,5 V), prawidłowo orientując ich bieguny. Wsuń z powrotem pokrywę baterii.
POL - 2
02 OPIS PRODUKTU
Panel przedni / Prawa strona panelu listwy Soundbar
Prawa strona listwy
Soundbar
Ustaw listwę tak, aby
logo firmy Samsung
Głośność
znajdowało się na górze.
Zasilanie
Wyświetlacz
Panel dolny listwy Soundbar
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Źródło
Wybór trybu źródła wejścia. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Aby uruchomić tryb „BT PAIRING”, zmień źródło na tryb „BT”, a następnie naciśnij i
przytrzymaj przycisk
(Źródło) przez ponad 5 sekund.
DC 24V
Służy do podłączenia zasilacza transformatorowego. (Wejście na zasilacz)
AUX
Służy do podłączenia do wyjścia analogowego urządzenia zewnętrznego.
USB
Można tutaj podłączać urządzenia USB, aby odtwarzać zapisane na nich pliki muzyczne za
pomocą listwy Soundbar.
HDMI OUT
HDMI IN
D.IN
Służy do podłączenia do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze.
Służy do jednoczesnego odbierania sygnałów audio i wideo za pomocą przewodu HDMI.
Podłącz do wejścia HDMI urządzenia zewnętrznego.
Służy do podłączenia urządzenia zewnętrznego do cyfrowego wejścia audio (optycznego).
POL - 3
03 PODŁĄCZANIE LISTWY SOUNDBAR
Podłączanie zasilania elektrycznego
Za pomocą komponentów zasilających (1, 2) podłącz listwę Soundbar do gniazdka elektrycznego,
zachowując następującą kolejność:
1 Podłącz przewód wyjścia zasilania do zasilacza, a następnie włącz listwę Soundbar.
2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego
Patrz rysunki poniżej.
•• Więcej informacji na temat wymaganego zasilania elektrycznego i zużycia prądu znajduje się na
etykiecie umieszczonej na produkcie. (Etykieta: Tylna część urządzenia głównego Soundbar)
•• Zasilacz transformatorowy musi leżeć
płasko na stole lub na podłodze. Jeśli
2 Przewód zasilający
zasilacz transformatorowy zostanie
powieszony wejściowym przewodem
DC 24V
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
sieciowym skierowanym w górę, do
Podłączanie
zasilania
elektrycznego
wnętrza zasilacza może dostać się woda
lub inne ciała obce i spowodować jego
niepoprawne działanie.
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Tylna część urządzenia
głównego Soundbar
1 Zasilacz
transformatorowy
Aby uzyskać efekt dźwięku przestrzennego, do systemu Soundbar można podłączyć
zestaw tylnych głośników bezprzewodowych Samsung (SWA-8500S) (sprzedawanych
oddzielnie). Więcej informacji zawiera podręcznik dotyczący zestawu tylnych głośników
bezprzewodowych Samsung.
POL - 4
04 PODŁĄCZANIE DO TELEWIZORA
Odtwarzanie dźwięków telewizora z listwy za pomocą połączeń przewodowych lub bezprzewodowych.
•• Po podłączeniu listwy Soundbar do wybranego telewizora Samsung można nią sterować za
pomocą pilota do telewizora.
–– W przypadku korzystania z Przewód optyczny tę funkcję obsługują telewizory Samsung Smart
wyprodukowane w roku 2017 z funkcją Bluetooth.
–– Ta funkcja pozwala również na używanie menu telewizora do regulacji dźwięku i różnych
ustawień, a także do regulowania poziomu głośności oraz wyciszania systemu.
Metoda 1. Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu
W przypadku, gdy przesyłanie sygnałów odbywa się w standardzie Dolby Digital, a dla opcji „Format
sygnału audio na wyjściu cyfrowym” wybrano ustawienie PCM, zaleca się zmianę tego ustawienia na
Dolby Digital. Zmiana tego ustawienia zapewnia lepszą jakość dźwięku. (Wygląd menu może się różnić
w zależności od producenta telewizora).
Podłączanie do telewizora za pomocą przewodu optycznego
Dolna część listwy Soundbar
HDMI IN
OPTICAL OUT
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Przewód optyczny
D.IN
Prawa strona listwy Soundbar
1. Połącz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na listwie Soundbar z gniazdem wyjścia optycznego
OPTICAL OUT na telewizorze za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
2. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie zdalnego
sterowania, a następnie wybierz tryb „D.IN”.
POL - 5
Auto Power Link
Po włączeniu telewizora, funkcja Auto Power Link automatycznie włączy system Soundbar.
1. Podłącz listwę Soundbar z telewizorem za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk W Lewo na pilocie, aby funkcję
Auto Power Link.
•• Domyślnie funkcja Auto Power Link jest ON.
(Aby wyłączyć tę funkcję, należy wyłączyć funkcję Auto Power za pomocą
systemu Soundbar).
•• W zależności od tego, jakie urządzenie jest podłączone do systemu
Soundbar, funkcja Auto Power Link może nie działać.
•• Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie „D.IN”.
Podłączanie do telewizora za pomocą cyfrowego przewodu HDMI
Sprawdź port HDMI IN
(ARC) na telewizorze.
HDMI IN
(ARC)
Przewód HDMI
(sprzedawany
oddzielnie)
Sprawdź port HDMI OUT (TV-ARC) na
urządzeniu głównym Soundbar.
Dolna część listwy Soundbar
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
TV ARC
Prawa strona listwy Soundbar
1. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do włączonego systemu Soundbar oraz do
telewizora, jak pokazano na rysunku.
2. Na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar pojawi się komunikat „TV ARC” i system
rozpocznie odtwarzanie dźwięku telewizora.
•• Jeśli nie słychać dźwięku telewizora, naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się prawej stronie
listwy Soundbar lub na pilocie i wybierz tryb „D.IN”. Na wyświetlaczu pojawią się kolejno
komunikaty „D.IN” i „TV ARC”, i rozpocznie się odtwarzanie dźwięku telewizora.
POL - 6
•• Jeśli komunikat „TV ARC” nie pojawia się na wyświetlaczu urządzenia głównego Soundbar,
należy sprawdzić, czy przewód jest podłączony do właściwego portu.
•• Poziom głośności systemu Soundbar można regulować za pomocą przycisków regulacji
głośności na pilocie od telewizora.
Metoda 2. Połączenie bezprzewodowe
Podłączanie do telewizora przez Bluetooth
Jeśli system Soundbar jest podłączony do telewizora przez Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem
stereo bez obawy o plączące się kable.
•• Do systemu Soundbar można podłączyć jednocześnie tylko jeden telewizor.
Podłączenie początkowe
1. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie
wybierz tryb „BT”.
2. Zmień tryb „BT” na tryb „BT PAIRING”.
•• Po wyświetlaniu komunikatu „BT READY” naciśnij przycisk
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk
PAIR na pilocie albo naciśnij i
(Źródło) na prawym panelu listy Soundbar, aż
wyświetli się komunikat „BT PAIRING”.
3. W menu telewizora wybierz tryb Bluetooth. (Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika
telewizora).
4. Z listy wyświetlanej na ekranie telewizora wybierz ustawienie „[AV] Samsung Soundbar Nxxx
N-Series”. Dostępny system Soundbar jest wskazany na liście dostępnych urządzeń Bluetooth
telewizora wraz z komunikatem „Need Pairing” lub „Paired”. Aby połączyć się z systemem
Soundbar, należy wybrać komunikat i nawiązać połączenie.
•• Po nawiązaniu połączenia systemu z telewizorem, na przednim wyświetlaczu listwy Soundbar
pojawią się komunikaty [Nazwa telewizora] → „BT”.
5. Od teraz można odtwarzać dźwięk z telewizora na systemie Soundbar.
UWAGA
•• Po pierwszorazowym połączeniu listwy Soundbar z telewizorem ponowne nawiązanie połączenia
odbywa się za pomocą trybu „BT READY”. Instrukcje znajdują się na str. 8.
POL - 7
Jeśli nie udało się połączyć urządzenia
•• Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series”)
pojawia się na liście, należy go usunąć.
•• Naciśnij przycisk
PAIR na pilocie albo przy włączonym trybie „BT” naciśnij i przytrzymaj przez
ponad 5 sekund przycisk
(Źródło) na prawym panelu listwy Soundbar, by włączyć tryb „BT
PAIRING”. Następnie na liście wyszukiwania kanałów wybierz pozycję „[AV] Samsung Soundbar
Nxxx N-Series”.
Jaka jest różnica między trybem BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : Ten tryb umożliwia wyszukiwanie wcześniej połączonych telewizorów lub połączenie z
listwą Soundbar wcześniej połączonego urządzenia przenośnego.
•• BT PAIRING : Ten tryb umożliwia połączenie z listwą Soundbar nowego urządzenia. (W trybie „BT”
naciśnij przycisk
PAIR na pilocie albo naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk
(Źródło) na prawym panelu listwy Soundbar).
UWAGI
•• Jeśli podczas podłączania urządzenia Bluetooth wyświetli się żądanie wprowadzenia kodu PIN,
wprowadź <0000>.
•• W trybie połączenia Bluetooth połączenie Bluetooth zostanie utracone, jeśli odległość pomiędzy
systemem Soundbar a urządzeniem Bluetooth przekroczy 10 metrów.
•• System Soundbar wyłącza się automatycznie po 5 minutach w stanie gotowości.
•• System Soundbar może nieprawidłowo wykonać operację wyszukiwania lub połączenia Bluetooth
w następujących przypadkach:
–– Jeżeli wokół systemu Soundbar występuje silne pole elektryczne.
–– Jeżeli kilka urządzeń Bluetooth jest jednocześnie skojarzonych z systemem Soundbar.
–– Jeżeli urządzenie Bluetooth jest wyłączone, nie znajduje się na odpowiednim miejscu lub działa
nieprawidłowo.
•• Urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego. Urządzenia generujące
fale elektromagnetyczne, takie jak kuchenki mikrofalowe, bezprzewodowe urządzenia LAN itp., nie
mogą znajdować się w pobliżu urządzenia głównego Soundbar.
Odłączanie urządzenia Soundbar od telewizora
Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie wybierz
dowolny tryb inny niż „BT”.
•• Odłączanie może trochę potrwać, gdyż telewizor musi otrzymać odpowiedź od urządzenia
Soundbar. (Czas oczekiwania może się różnić w zależności od modelu telewizora).
•• Aby anulować automatyczne nawiązywanie połączenia Bluetooth między listwą Soundbar a
telewizorem, należy nacisnąć przycisk p (Odtwarzanie/Pauza) na pilocie i przytrzymać go przez
5 sekund przy stanie „BT READY”. (Przełączenie Wł. → Wył.)
POL - 8
05 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA
ZEWNĘTRZNEGO
Dzięki podłączeniu urządzenia zewnętrznego za pośrednictwem sieci przewodowej lub
bezprzewodowej, można odtwarzać jego dźwięki na systemie Soundbar.
Podłączanie urządzenia zewnętrznego przy użyciu przewodu
optycznego lub analogowego przewodu audio (AUX)
Prawa strona listwy
Soundbar
Odtwarzacz BD / DVD / Dekoder /
Konsola do gier
HDMI OUT
(TV-ARC)
R - AUDIO - L
DC 24V
AUX IN
Przewód audio
(AUX)
(sprzedawany
oddzielnie)
USB (5V 0.5A)
OPTICAL OUT
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Dolna część listwy Soundbar
Przewód optyczny
1 Przewód audio (AUX)
XX Połącz gniazdo AUX IN (Audio) na urządzeniu głównym z gniazdem AUDIO OUT na urządzeniu
źródłowym za pomocą przewodu audio.
YY Wybierz tryb „AUX”, naciskając przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub
na pilocie.
2 Przewód optyczny
XX Połącz gniazdo DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na urządzeniu głównym z gniazdem wyjścia
optycznego OPTICAL OUT na urządzeniu źródłowym za pomocą cyfrowego przewodu optycznego.
YY Wybierz tryb „D.IN”, naciskając przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub
na pilocie.
POL - 9
Podłączanie urządzenia zewnętrznego za pomocą przewodu HDMI
Dolna część listwy Soundbar
HDMI IN
(ARC)
Przewód HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
(sprzedawany oddzielnie)
HDMI IN
HDMI OUT
Urządzenie zewnętrzne
Przewód HDMI
(sprzedawany oddzielnie)
HDMI
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
Prawa strona listwy
Soundbar
1. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu HDMI OUT (TV-ARC) na tylnej stronie
produktu oraz do portu HDMI IN telewizora.
2. Podłącz przewód HDMI (sprzedawany oddzielnie) do portu HDMI IN na tylnej stronie produktu
oraz do portu HDMI OUT urządzenia cyfrowego.
3. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub za pomocą pilota
zdalnego sterowania, a następnie wybierz opcję „HDMI”.
4. Tryb „HDMI” wyświetli się na panelu wyświetlacza listwy Soundbar, a urządzenie zacznie odtwarzać
dźwięk.
POL - 10
06 PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA USB
System Soundbar może odtwarzać pliki muzyczne znajdujące się na urządzeniach pamięci masowej.
Port USB
Wyświetlacz
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
AUX IN
USB (5V 0.5A)
HDMI IN
DIGITAL AUDIO IN
(OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
Kabel Micro USB-USB
(sprzedawany
oddzielnie)
1. Podłącz kabel adaptera Micro USB-USB z męską wtyczką Micro USB 2.0 (typu B) na jednym końcu i
standardowym wtykiem żeńskim 2.0 USB (typu A) na drugim końcu do gniazda micro USB listwy Soundbar.
•• Kabel adaptera Micro USB-USB jest sprzedawany oddzielnie. W celu dokonania zakupu należy się
skontaktować z Centrum Serwisowym firmy Samsung lub z Działem Obsługi Klienta firmy Samsung.
2. Podłącz żeński wtyk kabla adaptera USB do urządzenia USB.
3. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie
wybierz opcję „USB”.
4. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „USB”.
5. Za pomocą systemu Soundbar można teraz odtwarzać pliki muzyczne zapisane na urządzeniach
pamięci masowej.
•• System Soundbar wyłączy się automatycznie (Automatyczne wyłączenia zasilania), jeżeli przez
ponad 5 minut nie zostanie podłączone żądne urządzenie USB.
Aktualizacja Oprogramowania
Firma Samsung może w przyszłości oferować aktualizacje oprogramowania wbudowanego systemu
Soundbar.
Jeżeli dostępna będzie aktualizacja oprogramowania wbudowanego systemu, możliwe będzie jego
zaktualizowanie poprzez podłączenie urządzenia USB z zapisaną na nim aktualizacją oprogramowania
do gniazda USB listwy Soundbar.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików aktualizacji, należy odwiedzić stronę
Samsung Electronics (www.samsung.com → Support). Następnie należy wprowadzić lub wybrać model
posiadanego systemu Soundbar, wybrać zakładkę Oprogramowanie i Aplikacje, a następnie Centrum
Pobierania. Nazwy opcji mogą być różne.
POL - 11
07 PODŁĄCZANIE DO URZĄDZENIA
PRZENOŚNEGO
Połączenie przez Bluetooth
Jeśli urządzenie przenośne jest podłączone do systemu Soundbar za pośrednictwem standardu
Bluetooth, można cieszyć się dźwiękiem stereo bez obawy o plączące się kable.
•• Jednocześnie może być połączone tylko jedno urządzenie Bluetooth.
Urządzenie Bluetooth
Podłączenie początkowe
1. Naciśnij przycisk
(Źródło) znajdujący się po prawej stronie panelu lub na pilocie, a następnie
wybierz opcję „BT”.
2. Zmień tryb „BT” na tryb „BT PAIRING”.
•• Po wyświetlaniu komunikatu „BT READY” naciśnij przycisk
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przycisk
PAIR na pilocie albo naciśnij i
(Źródło) na prawym panelu listy Soundbar, aż
wyświetli się komunikat „BT PAIRING”.
3. Wybierz opcję „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series” z listy.
•• Po podłączeniu systemu Soundbar do urządzenia Bluetooth na przednim wyświetlaczu pojawią
się komunikaty [Nazwa urządzenia Bluetooth] → „BT”.
4. Na systemie Soundbar można teraz odtwarzać pliki muzyczne z urządzenia połączonego przez
Bluetooth.
UWAGA
•• Po pierwszorazowym połączeniu listwy Soundbar z urządzenia przenośnego ponowne nawiązanie
połączenia odbywa się za pomocą trybu „BT READY”. Instrukcje znajdują się na str. 8.
Jeśli nie udało się połączyć urządzenia
•• Jeśli poprzednio podłączony system Soundbar (np. „[AV] Samsung Soundbar Nxxx N-Series”)
pojawia się na liście, należy go usunąć.
•• Naciśnij przycisk
PAIR na pilocie albo przy włączonym trybie „BT” naciśnij i przytrzymaj przez
ponad 5 sekund przycisk
(Źródło) na prawym panelu listwy Soundbar, by włączyć tryb „BT
PAIRING”. Następnie na liście wyszukiwania urządzeń Bluetooth wybierz pozycję „[AV] Samsung
Soundbar Nxxx N-Series”.
Więcej informacji na temat podłączania przez Bluetooth można znaleźć w części
„Podłączanie do telewizora przez Bluetooth” na stronach 7 – 8.
POL - 12
08 KORZYSTANIE Z PILOTA
Obsługa pilota zdalnego sterowania
Włącza i wyłącza system Soundbar.
Zasilanie
PAIR
Naciśnij, aby wybrać źródło podłączone do
systemu Soundbar.
Źródło
Wycisz
SOUND
MODE
VOL
BASS
SOUNDBAR
VOL
PAIR
Bluetooth
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Naciśnij przycisk
(Wycisz), aby włączyć
wyciszenie.
PAIR Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć
wyciszenie.
PAIR
SOUND
MODE
Efekt dźwiękowy można wybrać spośród
następujących trybów: STANDARD i
SURROUND.
SOUND MODE •• DRC (Dynamic Range Control)
Umożliwia dynamiczne sterowanie
brzmieniem dźwięku w standardzie Dolby
PAIR
Digital.
PAIRNaciśnięcie i przytrzymania
przycisku
SOUND MODE w trybie czuwania
VOL
BASS
powoduje
włączenie lub wyłączenie funkcji
SOUND
BASS
MODEVOL
SOUND
MODE DRC (Dynamic Range Control). Włączenie
funkcji DRC powoduje wyciszanie głośnych
dźwięków. (Dźwięk może być
zniekształcony).
•• Bluetooth Power
Ta funkcja automatycznie włącza listwę
Soundbar po otrzymaniu żądania połączenia
BASS
z wcześniej połączonego telewizora albo
VOL
BASS
urządzenia Bluetooth. Domyślnie ta funkcja
jest włączona.
–– Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND
MODE przez co najmniej 5 sekund, by
wyłączyć funkcję Bluetooth Power.
Naciśnij przycisk PAIR. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat „BT
PAIRING”. W tym trybie można połączyć nowe urządzenie Bluetooth, wybierając je z listy
wyszukiwania urządzeń Bluetooth.
PAIR
POL - 13
Naciśnij przycisk p, aby tymczasowo wstrzymać odtwarzanie pliku muzycznego.
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje wznowienie odtwarzania pliku muzycznego.
Odtwarzanie /
Pauza
PAIR
Naciśnij wskazane obszary, aby wybrać opcje Góra/Dół/Lewo/
Prawo.
SOUND
MODE
Góra/Dół/
PAIR
Lewo/Prawo
SOUND
MODE
Naciśnij obszary Góra/Dół/Lewo/Prawo na przycisku, aby wybrać lub ustawić funkcje.
•• Powtarzanie
Aby użyć funkcji powtarzania w trybie „USB”, naciśnij przycisk Góra.
VOL
BASS
VOL
BASS
•• Zmiana utworu
Naciśnij przycisk Prawo, aby wybrać następny plik muzyczny. Naciśnij przycisk Lewo,
aby wybrać poprzedni plik muzyczny.
•• Funkcja Anynet+ / Auto Power Link
Funkcje Anynet+ oraz Auto Power Link można włączać i wyłączać.
Funkcjami Anynet+ i Auto Power Link steruje się odpowiednio za pomocą przycisku
Prawo i Lewo.
–– Anynet+ : W przypadku podłączenia za pośrednictwem przewodu HDMI
systemem Soundbar można sterować za pomocą pilota do telewizora firmy
Samsung. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Prawo przez 5 sekund, aby dla funkcji
Anynet+ wybrać ustawienie ON lub OFF.
–– Auto Power Link : W przypadku podłączenia listwy Soundbar do telewizora za
pomocą cyfrowego kabla optycznego może się ona włączać automatycznie po
włączeniu telewizora. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Lewo przez 5 sekund, aby dla
funkcji Auto Power Link wybrać opcję ON i OFF.
–– Domyślnie funkcje Anynet+ / Auto Power Link są ON.
Kontrola
dźwięku
Dostępne opcje: TREBLE, AUDIO SYNC, REAR LEVEL oraz REAR SPEAKER ON/OFF.
•• Aby wyregulować ustawienie TREBLE, w ustawieniach dźwięku wybierz opcję TREBLE, a
następnie za pomocą przycisków Góra/Dół wyreguluj głośność w zakresie od -6 do +6.
•• Jeśli obraz w telewizorze nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem emitowanym przez
listwę Soundbar, w ustawieniach dźwięku należy wybrać opcję AUDIO SYNC, a
następnie za pomocą przycisków Góra/Dół ustawić opóźnienie dźwięku w zakresie od
0 do 300 milisekund. (Z wyłączeniem trybu „USB”)
•• W przypadku podłączenia głośników surround (do kupienia osobno) wybierz opcję REAR
LEVEL i za pomocą przycisków Góra/Dół wyreguluj głośność w zakresie od -6 do +6.
W przypadku funkcji REAR SPEAKER ustawienie ON/OFF można zmieniać za pomocą
przycisków Góra/Dół.
•• Opcja AUDIO SYNC jest obsługiwana tylko w przypadku niektórych funkcji.
PAIR
POL - 14
SOUND
MODE
SOUND
MODE
PAIR
SO
M UN
OD D
E
D
BA
R
N
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
SS
BA
SS
SO
SO
U
VO
L
D
BA
R
N
U
U
N
VO
L
D
BA
R
BA
SS
SOUND
MODE
SO
Przesuń przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność tonów niskich w zakresie od -6
do +6. Aby dla tonów niskich wybrać ustawienie 0, naciśnij przycisk.
SO
M UN
OD D
E
Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wyregulować głośność.
•• Wycisz
Naciśnij przycisk VOL, aby wyciszyć dźwięk. Naciśnij go ponownie, aby przywrócić dźwięk.
Regulacja głośności systemu Soundbar przy użyciu pilota do telewizora
Użyj menu telewizora, aby dźwięki z telewizora Samsung były emitowane przez głośniki
zewnętrzne. (Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika telewizora).
•• Po zainstalowaniu listwy Soundbar głośność można regulować z poziomu pilota na podczerwień
(IR) dostarczonego z telewizorem firmy Samsung. (Jeśli nie chcesz korzystać z tej funkcji, gdy
przystawka Soundbar jest wyłączona, przesuń przycisk BASS do góry i przytrzymaj go w tym
położeniu przez 5 sekund. Na wyświetlaczu listwy Soundbar pojawi się komunikat „OFF-TV
REMOTE” i funkcja się wyłączy). Aby móc regulować głośność wyłącznie za pomocą pilota do
telewizora Samsung, przesuń przycisk BASS w górę i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund, aż na
wyświetlaczu listwy Soundbar wyświetli się komunikat „SAMSUNG-TV REMOTE”.
–– Każde przesunięcie przycisku BASS w górę i przytrzymanie go przez ponad 5 sekund przełącza
tryb w następującym porządku: „SAMSUNG-TV REMOTE” (tryb domyślny) → „OFF-TV
REMOTE” → „ALL-TV REMOTE”.
•• Aby dostosować głośność przystawki Soundbar za pomocą pilota zdalnego sterowania
dostarczonego z telewizorem innej firmy, wyłącz przystawkę Soundbar, przesuń przycisk BASS do
góry i przytrzymaj go w tym położeniu przez 5 sekund. Na wyświetlaczu przystawki Soundbar
pojawi się komunikat „OFF-TV REMOTE”. Następnie zwolnij przycisk BASS, a potem znowu przesuń
przycisk BASS do góry i przytrzymaj go w tym położeniu przez kolejne 5 sekund. (Na wyświetlaczu
listwy Soundbar pojawi się komunikat „ALL-TV REMOTE”.
–– Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu pilota.
–– Lista producentów obsługujących tę funkcję znajduje się w PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
(www.samsung.com/support).
–– Ta funkcja kontroli głośności działa tylko z pilotami na podczerwień. Funkcja nie działa z
pilotami Bluetooth (piloty, które wymagają parowania).
POL - 15
SO
U
VO
L
BA
SS
BA
SS
D
BA
R
VO
L
BA
SS
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
SO
U
N
SO
M UN
OD D
E
BASS
BA
SS
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
SO
M UN
OD D
E
BASS
BASS
BA
SS
SO
M UN
OD D
E
VOL
09 MONTOWANIE
WSPORNIKA
ŚCIENNEGO
Komponenty montażowe
450mm
Szablon do montażu na ścianie
Środki ostrożności przy
instalacji
•• Zestaw należy montować wyłącznie na
Śruba mocująca
pionowych ścianach.
Śruba (2 sztuki)
(2 sztuki)
•• Nie wolno montować wspornika w miejscach
o wysokiej temperaturze lub wilgotności.
•• Należy sprawdzić, czy ściana jest
wystarczająco wytrzymała, by utrzymać
ciężar produktu.
Wspornik do montażu na ścianie (2 sztuki)
W przeciwnym razie należy ją wzmocnić lub
wybrać inne miejsce do montażu produktu.
•• Należy zakupić i zastosować śruby mocujące
lub kotwy odpowiednie do rodzaju posiadanej
1. Umieść Szablon do montażu na ścianie na
ściany (płyty gipsowej, płyty żelaznej, drewna
itd.) W miarę możliwości należy zamontować
śruby wsporcze w kołkach w ścianie.
powierzchni ściany.
•• Szablon do montażu na ścianie musi być
ustawiony poziomo.
•• Jeśli na ścianie zamontowany jest
•• Należy zakupić odpowiednie wkręty w
zależności od typu i grubości ściany, na której
zostanie zamontowana listwa Soundbar.
telewizor, montaż listwy Soundbar należy
wykonać w odległości co najmniej 5 cm
pod telewizorem.
–– Średnica: M5
–– Długość: zalecane L 35 mm lub dłuższe.
•• Przed zamontowaniem listwy Soundbar na
ścianie należy podłączyć przewody z systemu
do urządzeń zewnętrznych.
Co najmniej 5 cm
•• Należy pamiętać, aby przed instalacją
wyłączyć system i odłączyć go od gniazdka
zasilania.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia
prądem elektrycznym.
POL - 16
2. Wyrównaj oznaczenie Linia środkowa
5. W każdą Śruba mocująca wciśnij śrubę
papierowego szablonu z linią środkową
(sprzedawana oddzielnie), a następnie
telewizora (jeżeli listwa Soundbar jest
mocno wkręć ją w otwór śruby wsporczej.
montowana poniżej telewizora), a następnie
przymocuj taśmą Szablon do montażu na
ścianie do ściany.
•• Jeżeli listwa nie jest mocowana poniżej
telewizora, należy ustawić oznaczenie
Linia środkowa na środku obszaru
montażu.
6. W odpowiednim ułożeniu na spodniej części
listwy Soundbar zamontuj 2 elementy
Wspornik do montażu na ścianie za pomocą
2 elementów Śruba.
450mm
Linia środkowa
3. Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu,
takiego jak długopis lub ołówek, zaznacz
położenie otworów, a następnie zdejmij
element Szablon do montażu na ścianie.
450mm
•• Podczas montażu upewnij się, że części
CENTER LINE
do zawieszania Wspornik do montażu na
ścianie znajdują się za tylną częścią listwy
Soundbar.
Tylna część listwy Soundbar
4. Używając wiertła odpowiedniej wielkości,
wywierć w ścianie otwory w zaznaczonych
miejscach.
•• Jeżeli oznaczenia nie odpowiadają
położeniu kołków, należy włożyć w otwory
odpowiednie kotwy przed umieszczeniem
w nich śrub wsporczych. Jeżeli stosowane
są kotwy, należy wywiercić odpowiednio
Prawy koniec listwy Soundbar
duże otwory.
POL - 17
7. Zamontuj listwę Soundbar z
przymocowanymi Wspornik do montażu na
ścianie, zawieszając Wspornik do montażu
na ścianie na Śruba mocująca na ścianie.
8. Przesuń listwę Soundbar w dół zgodnie z
poniższą ilustracją, tak aby elementy
Wspornik do montażu na ścianie były
odpowiednio zabezpieczone na elementach
Śruba mocująca .
•• Wsuń elementy Śruba mocująca do
szerszej (dolnej) części elementów
Wspornik do montażu na ścianie, a
następnie przesuń elementy Wspornik do
montażu na ścianie w dół, tak aby
elementy Wspornik do montażu na
ścianie były odpowiednio zamocowane
na elementach Śruba mocująca.
POL - 18
10 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Przed zgłoszeniem się do serwisu należy sprawdzić następujące informacje.
Urządzenie się nie włącza.
Czy przewód zasilający jest podłączony do gniazda?
;; Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda.
Funkcja nie działa, gdy naciskany jest dany przycisk.
Czy w powietrzu są ładunki elektrostatyczne?
;; Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego i podłącz ponownie.
W trybie BT występują zaniki dźwięku.
;; Przejdź do sekcji dotyczących połączenia Bluetooth na stronach 7 i 12.
Brak dźwięku.
Czy włączona jest funkcja wyciszenia?
;; Naciśnij przycisk VOL, aby przywrócić dźwięk.
Czy głośność ustawiona jest na minimalną?
;; Ustaw głośność.
Pilot nie działa.
Czy baterie są wyczerpane?
;; Wymień baterie na nowe.
Czy odległość między pilotem i urządzeniem głównym Soundbar jest zbyt duża?
;; Umieść pilot bliżej urządzenia głównego Soundbar.
POL - 19
11 LICENCJI
12 INFORMACJA O
LICENCJI OPEN
SOURCE
Manufactured under license from Dolby
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
oprogramowania typu „Open Source” należy się
and the double-D symbol are trademarks of
skontaktować z firmą Samsung za pomocą poczty
Dolby Laboratories.
e-mail (oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS 2.0
Channel are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
13 WAŻNE
INFORMACJE
DOTYCZĄCE
OBSŁUGI
SERWISOWEJ
•• Rysunki i ilustracje znajdujące się w tej
The terms HDMI and HDMI High-Definition
instrukcji obsługi służą wyłącznie jako źródło
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
informacji i mogą różnić się od rzeczywistego
wyglądu produktu.
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
•• I stnieje możliwość nałożenia opłaty
administracyjnej w przypadku gdy:
countries.
(a) zostanie wezwany technik, a w urządzeniu
nie zostanie stwierdzona żadna wada
(tj. w przypadku, gdy użytkownik nie
przeczyta niniejszej instrukcji).
(b) urządzenie zostanie przyniesione do
punktu napraw, a w urządzeniu nie
zostanie stwierdzona żadna wada (tj. w
przypadku, gdy użytkownik nie przeczyta
niniejszej instrukcji).
•• Użytkownik zostanie poinformowany o
wysokości takiej opłaty administracyjnej
przed wykonaniem jakiejkolwiek naprawy lub
wizytą technika na miejscu.
POL - 20
14 DANE TECHNICZNE I UWAGI
Dane techniczne
Nazwa modelu
HW-N400
USB
5V/0,5A
Waga
3,0 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
640,0 x 71,0 x 100,3 mm
Zakres temperatur roboczych
+5°C do +35°C
Zakres wilgotności roboczej
10 % ~ 75 %
Obsługiwane formaty odtwarzania
(Dźwięk DTS 2.0 odtwarzany jest w formacie DTS)
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(Obsługa Dolby® Digital), DTS
MOC WYJŚCIOWA URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWEGO
Maks. moc nadajnika BT
100 mW dla 2,4 GHz–2,4835 GHz
Maks. moc nadajnika SRD
25mW dla 5,725 GHz–5,825 GHz
Całkowity pobór mocy w trybie czuwania (W)
2,9W
Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOUND
Bluetooth
MODE przez co najmniej 5 sekund, by
Metoda dezaktywacji portu
wyłączyć funkcję Bluetooth Power.
UWAGI
•• Samsung Electronics Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez
uprzedzenia.
•• Wagę i wymiary podano w przybliżeniu.
•• Firma Samsung Electronics niniejszym deklaruje zgodność tego sprzętu z
dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie pod adresem:
http://www.samsung.com, w zakładce Wsparcie > Wyszukiwanie produktu,
gdzie należy podać nazwę modelu urządzenia.
Urządzenia można używać we wszystkich krajach UE.
POL - 21
[Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt]
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu
użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole
chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej
poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia
ludzkiego lub środowiska naturalnego.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny & elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć
szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży
detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu.
Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Informacje na temat działań proekologicznych firmy Samsung oraz przepisów dotyczących poszczególnych
produktów, np. rozporządzenia REACH, WEEE, norm dla baterii, można znaleźć na stronie:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
POL - 22
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
AH83-01404A-03
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/
pl/support/
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
ESTONIA
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
AH83-01404A-03
Download PDF

advertising