Samsung HT-BD1255 User manual

Samsung HT-BD1255 User manual
HT-BD1250
HT-BD1252
HT-BD1255
5.1CH Blu-ray Home
Cinema System
Manual de utilizare
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat produsul nostru Samsung.
Pentru a beneficia de servicii complete, vă rugăm să
înregistraţi produsul la adresa:
www.samsung.com/register
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd Sec1:1
2009-06-29
2:10:09
Caracteristici cheie ale sistemului
Blu-ray Home Cinema
CARACTERISTICILE PLAYERULUI
Redarea mai multor tipuri de discuri, plus un tuner FM
Produsul HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 permite redarea conţinutului diverselor discuri, inclusiv BD-ROM, DVDVIDEO, DVDRW/-R(modul V), CD, MP3-CD, DivX şi CD-R/RW, împreună cu un funer FM complex, toate acestea într-un
singur player.
Suport de decodare audio HD complet (Dolby Digital, Dolby Pro Logic ll, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Consultaţi www.DOLBY.COM şi DTS.COM pentru informaţii suplimentare.
Funcţia Screen Saver al televizorului
Dacă unitatea principală rămâne în modul Stop timp de 10 minute, pe ecranul televizorului va apărea sigla.
Produsul HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 trece automat în modul de economisire a energiei după 30 de
minute în modul Screen Saver.
Funcţia de economisire a energiei
Produsul HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 se opreşte automat după 40 de minute în modul Stop.
Suport pentru gazde USB
Puteţi să conectaţi dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) şi să redaţi fişierele de pe acestea
cu ajutorul funcţiei USB HOST ale sistemului Home Cinema.
HDMI
HDMI transmite simultan semnale Blu-Ray/DVD video şi audio şi oferă o imagine mai clară.
Rezoluţia de 1080p (HD complet) oferă imagini mai clare.
Funcţia AV SYNC
Dacă unitatea este conectată la un televizor digital, semnalul video şi cel audio ar putea fi decalate.
Pentru a compensa acest decalaj, puteţi sincroniza cele două semnale.
Funcţia Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie care poate fi utilizată la acţionarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru
televizor, prin conectarea sistemului Blu-ray Home Cinema la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI.
(Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcţia Anynet+.)
Amplificator pentru receiverul wireless
Modulul wireless de la Samsung pentru canalul din spate nu necesită cabluri care să conecteze unitatea principală şi
difuzoarele din spate. În schimb, difuzoarele din spate sunt conectate la un modul wireless compact, care comunică cu
unitatea principală.
Suport iPod şi iPhone
Puteţi asculta muzică prin conectarea iPod-ului la sistemul home cinema, cu ajutorul
suportului furnizat pentru iPod.
BD Wise
BD Wise reglează automat produsele Samsung compatibile cu BD Wise la setările optime. Această caracteristică
este activată numai dacă televizoarele Samsung compatibile cu BD Wise sunt conectate între ele cu un cablu HDMI.
2
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 2
2009-06-29
2:10:30
Discurile Blu-ray acceptă cea mai înaltă calitate video HD disponibilă în industrie - Mare capacitate înseamnă lipsa
compromisurilor cu privire la calitatea video. În plus, un disc Blu-ray are aceeaşi dimensiune şi acelaşi aspect ca un
DVD.
* Următoarele caracteristici ale discurilor Blu-ray variază în funcţie de disc. Aspectul şi calea caracteristicilor variază,
de asemenea, în funcţie de disc. Nu toate discurile vor prezenta caracteristicile descrise mai jos.
Evidenţieri video
Formatul BD-ROM pentru distribuirea filmelor
acceptă trei codecuri video foarte avansate, inclusiv
AVC, VC-1, şi MPEG-2.
Sunt disponibile şi rezoluţiile HD:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Planuri
grafice
▼
Pentru redarea de înaltă definiţie
Pentru a vizualiza materialele de înaltă definiţie de pe
discurile Blu-ray, este necesar un HDTV (High
Definition Television) (Televizor cu definiţie înaltă).
HD Video
Unele discuri pot necesita utilizarea HDMI AUT a
playerului pentru a vizualiza material cu definiţie înaltă.
Capacitatea de a permite vizualizarea materialul cu definiţie
înaltă de pe discuri Blu-ray poate fi limitată, în funcţie de
rezoluţia televizorului dvs.
3
Subtitrări
În funcţie de conţinutul discului Blu-ray, puteţi selecta diferite stiluri de
font, dimensiuni şi culori pentru subtitrări. Subtitrările pot fi şi animate,
răsucite, decolorate sau accentuate.
LANGUAGES
ROM
FUNCŢIA DISC BLU-RAY
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Puteţi utiliza un disc Blu-ray care acceptă serviciul BD-LIVE prin
conexiunea de reţea, pentru a beneficia de numeroase conţinuturi oferite de producătorul discului.
3
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 3
2009-06-29
2:10:30
Caracteristicile cheie ale sistemului
Blu-ray Home Cinema
ACCESORII INCLUSE
Verificaţi dacă sunt furnizate accesoriile prezentate mai jos:
Cablu video
Antenă radio
Cablu difuzor (6 EA)
Suport pentru iPod
manual de utilizare
Telecomandă
/ Baterii (dimensiuni AAA)
4
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 4
2009-06-29
2:10:34
ROM
Informaţii de siguranţă
AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANŢA
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN
INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
PRODUS LASER CLASA 1
Simbolul indică <pericol de tensiune> în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de accidentare.
Acest simbol indică instrucţiuni importante
referitoare la produs.
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât
cele specificate în prezentul manual pot duce la
expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE : EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII
INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER,
ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi umezeală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA ŞTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecţie prin împământare.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcţională.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra
aparatului.
• Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.
5
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 5
2009-06-29
2:10:35
Informaţii de siguranţă
PRECAUŢII
Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele player-ului. Instalaţi
player-ul în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm). Asiguraţi-vă că fantele
de ventilaţie nu sunt acoperite. Nu aşezaţi nimic pe player. Nu aşezaţi player-ul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot
încinge. Înainte de a muta player-ul asiguraţi-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol. Acest player este destinat pentru utilizare
continuă. Comutarea sistemului Blu-ray Home Cinema în modul standby nu duce la deconectarea de la sursa de alimentare. Pentru a
deconecta complet player-ul de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă de timp
îndelungată.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi
ştecărul din priză.
Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor
soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
Phones
Feriţi playerul de umezeală (de ex. vaze) şi căldură
în exces (de ex. un şemineu) sau de echipamente
care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe…). Deconectaţi cablul de
alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este destinat utilizării industriale.
Utilizaţi produsul doar în scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă playerul
sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.
Dacă transportaţi playerul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore
înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.
Bateriile utilizate pe acest produs conţin substanţe
chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. şi a altor drepturi de
proprietate intelectuală deţinute de Macrovision Corporation şi de alţi proprietari de
drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision
Corporation şi este destinată vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte specificaţii din
partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
6
HT-BD1250A_ROM_0703-1.indd 6
2009-07-03
4:24:56
ROM
Cuprins
2
3
4
Caracteristicile playerului
Caracteristici Disc Blu-ray
Accesorii incluse
5
6
Avertismente privind siguranţa
Avertismente
PORNIREA
10
11
Înainte de a consulta manual de utilizare
Tip disc şi caracteristici
DESCRIERE
14
15
Panou frontal
Panou spate
TELECOMANDĂ
16
18
Prezentarea generală a telecomenzii
Setarea telecomenzii
CONECTARE
20
22
24
26
28
30
32
Conectarea difuzoarelor
Conectarea modulul de recepţie wireless opţional
Conectarea ieşirii video la televizor
Conectarea unui iPod
Conectarea unei surse audio de la componentele
externe
Conectarea la reţea
Conectarea antenei radio
33
33
34
34
35
35
36
Înainte de redare
Opţiunile pentru setarea limbii
Redarea unui disc
Setarea conţinutului sunetului
Utilizarea funcţiilor search şi SKIP
Redarea cu încetinitorul/secvenţială
CONFIGURARE SISTEM
37
Setarea ceasului
37
38
38
Opţiunile pentru setarea limbii
CARACTERISTICI CHEIE ALE SISTEMULUI
BLU-RAY HOME CINEMA
2
5
10
14
16
20
INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ
FUNCŢII ELEMENTARE ALE SISTEMULUI
BLU-RAY HOME CINEMA
CONFIGURAREA LIMBII
7
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 7
2009-06-29
2:10:36
Cuprins
39
Setarea opţiunilor pentru difuzoare
42
44
Configurarea opţiunilor de afişare
Setarea opţiunilor video display/output
46
Setarea opţiunilor de configurare HDMI
49
Configurarea funcţiei de control parental
49
51
CONFIGURAREA REŢELEI
51
Setarea opţiunilor de configurare a reţelei
GESTIONAREA DATELOR BD
56
Administrarea dispozitivului de sistem
57
57
59
59
59
59
Actualizarea firmware
Informaţii sistem
Înştiinţare despre actualizarea firmware-ului
Înregistrarea DivX (R)
Dezactivarea DivX(R)
VIZIONAREA UNUI FILM
60
61
Utilizarea funcţiei display
Utilizarea meniului discului şi a meniului Popup/
Title
Repetare redare
Selectarea limbii Audio
Selectarea limbii de subtitrare
Modificarea unghiului camerei
Setări PIP (Imagine în imagine)
BD-LIVE™
Redarea conţinutului discurilor DivX
CONFIGURAREA AUDIO
39
CONFIGURAREA AFIŞĂRII
42
CONFIGURAREA HDMI
46
CONFIGURAREA CONTROALELOR PARENTALE
56
ACTUALIZAREA SISTEMULUI
60
62
63
63
64
65
65
66
8
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 8
2009-06-29
2:10:36
68
68
68
69
Butoane pe telecomandă utilizate pentruascultarea
conţinutului audio al CD-urilor audio (CD-DA)/MP3
Repetare conţinut CD Audio (CD-DA) şi MP3
Redarea conţinutului unui CD Audio (CD-DA)/MP3
71
71
71
72
72
Vizualizarea unei imagini
Slide Show/Viteză
Rotate (rotire)
Zoom (apropiere/depărtare)
Deplasarea la lista de fotografii
73
73
74
Modul SFE (Sound Field Effect)
Modul Dolby Pro Logic II
Efectul Dolby Pro Logic II
75
Redarea fişierelor media cu ajutorul caracteristicii
USB Host
77
77
78
Ascultare radio
Presetarea posturilor
Despre transmisia RDS
80
82
Ascultarea muzicii
Vizionarea unui film
FUNCŢIA TRANSMISIUNE PC
83
Conectarea la un Pc şi Redarea Conţinutului
Mp3, Jpeg Sau Divx
FUNCŢII CORESPUNZĂTOARE
85
85
85
Funcţia Sleep Timer
Reglarea luminozităţii afişajului
Funcţia Mute
86
Depanare
ANEXĂ
88
88
89
Avertismente referitoare la manevrarea şi depozitarea discurilor
Specificaţii
VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFII
71
MODUL SUNET
73
UTILIZAREA FUNCŢIEI USB
75
RADIO
77
UTILIZAREA UNUI IPOD
80
83
85
DEPANARE
ROM
ASCULTAREA MUZICII
86
9
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 9
2009-06-29
2:10:36
Pornirea
ÎNAINTE DE A CONSULTA MANUALUL DE UTILIZARE
Asiguraţi-vă că aţi aprofundat următorii termeni înainte de a consulta manualul de utilizare.
Pictogramele care vor fi folosite în acest manual
Pictogramă
h
g
f
Z
C
V
Termen
BD-ROM
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-RE.
BD-R
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-R.
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
D
F
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor BD-ROM.
BD-RE
DVD-VIDEO
A
G
Definiţie
Indică o funcţie disponibilă pe discurile DVD- Video sau DVD-R/DVD-RW care au fost
înregistrate şi finalizate în Modul Video.
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-RW. (mod V şi doar finalizat)
Indică o funcţie disponibilă pe DVD-R. (mod V şi doar finalizat)
Indică o funcţie disponibilă în cazul discurilor CD-RW/CD-R audio (format CD-DA).
MP3
Implică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R şi a
dispozitivelor de stocare USB.
JPEG
Implică o funcţie disponibilă în cazul discurilor DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R şi a
dispozitivelor de stocare USB.
DivX
Această opţiune implică o funcţie disponibilă cu discurile inscripţionate în format
MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
Dispozitiv de
Implică o funcţie disponibilă în cazul dispozitivelor de stocare USB.
stocare USB
Atenţie
M
Note
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care setările au fost
anulate.
Indică recomandări sau instrucţiuni de pe pagina respectivă care permit utilizarea tuturor
funcţiilor.
Despre folosirea acestui manual de utilizare
1) Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu instrucţiunile privind siguranţa înainte de a utiliza acest produs.
(consultaţi paginile 5~6)
2) Dacă apare o problemă, consultaţi secţiunea Depanare. (consultaţi paginile 86~87)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea
prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd.
10
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 10
2009-06-29
2:10:36
ROM
TIP DISC ŞI CARACTERISTICI
Tipurile discurilor care pot fi redate
Tipuri de discuri
Siglă disc Conţinut înregistrat
BD-ROM
BD-RE/BD-R
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Maxim minute de redare
Timpul de redare
depinde de titlu
Pe o singură parte
Pe o singură parte (12 cm)
240
Pe două părţi (12 cm)
480
Pe o singură parte (8 cm)
80
Pe două părţi (8 cm)
160
Pe o singură parte (12 cm)
74
Pe o singură parte (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● PORNIREA
DVD-VIDEO
AUDIO + VIDEO
Format disc
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW
(mod V şi doar
finalizat)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Redare extinsă)
DVD-R
(mod V şi doar
finalizat)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Redare extinsă)
• Acest player este compatibil doar cu sistemul de culoare PAL.
• Discurile NTSC nu vor fi redate.
Siglele discurilor care pot fi redate
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
Sistem de transmisie PAL în
Marea Britanie, Franţa, Germania
etc.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Esenţial
Digital Audio
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu-D sunt mărci
înregistrate ale Dolby Laboratories.
11
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 11
2009-06-29
2:10:36
Pornirea
Discuri care nu pot fi redate
• HD DVD Disc
• DVD-RAM
• Discuri DVD-R de 3,9 GB create pe
calculator
M
•
•
•
•
DVD-RW (modul VR)
Discuri DVD-ROM/PD/MV etc.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
8cm MD (mini disc)
Este posibil ca unele discuri comerciale şi discuri DVD achiziţionate în afara regiunii dvs. să nu poată fi
redate cu ajutorul acestui recorder. Atunci când solicitaţi redarea discurilor respective, pe ecran apare
mesajul „No disc” (Nici un disc) sau „Please check the regional code of the disc” (Verificaţi codul regional al
discului).
 Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat corespunzător în format video DVD, nu va putea fi redat.
Cod regional
Atât sistemul Blu-ray Home cât şi discurile sunt codate în funcţie de regiune. Aceste coduri regionale
trebuie să corespundă pentru ca discul să poată fi redat. În cazul în care codurile nu corespund, discul
nu va fi redat. Numărul regional pentru acest sistem Bluray Home Cinema este prezentat pe panoul din
spate al sistemului Blu-ray Home Cinema.
Cod regional BD
A
B
C
Zonă
America de Nord, America Centrală, America de Sud, Coreea, Japonia, Taiwan, Hong Kong şi Asia de SudEst.
Europa, Groenlanda, Teritoriile franceze, Orientul Mijlociu, Africa, Australia şi Noua Zeelandă
India, China Rusia, Asia Centrală şi de Sud.
Codul regional
Codul regional
Zonă
DVD-Video
DVD-Video
SUA, Canada
6
1
Japonia, Europa, Africa de Sud, Orientul
2
7
Mijlociu, Groenlanda.
Coreea, Taiwan, Hong Kong, o partea a
3
8
Asiei de Sud-Est
Australia, Noua Zeelandă, America Latină
9
4
(inclusiv Mexic)
5
Europa de Est, Rusia, India, Africa
Zonă
China
Utilizare specială nespecificată
Linii aeriene/Vase de croazieră (inclusiv
Mexic)
Fără restricţii de regiune
Compatibilitate Disc Blu-ray
Discul Blu-ray este un format nou şi în curs de dezvoltare. Aşadar, sunt posibile probleme de compatibilitate. Nu
toate discurile sunt compatibile şi nu toate vor fi redate. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Notă
Compatibilitate din acest manual. Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate, contactaţi centrul de asistenţă
clienţi SAMSUNG.
M
Este posibil ca operaţiile de redare să nu fie disponibile pe anumite tipuri de discuri sau în cazul efectuării
anumitor operaţiuni, cum ar fi modificarea unghiului şi a proporţiilor dimensiunilor. Informaţiile suplimentare
despre discuri sunt afişate pe carcasa acestora. Dacă este cazul, consultaţi aceste informaţii.
 Nu murdăriţi şi nu zgâriaţi discul. Amprentele, murdăria, praful, zgârieturile sau scrumul de ţigară prezente
pe suprafaţa de înregistrare pot compromite utilizarea discului pentru redare.
 Discurile care conţin programe de tip NTSC înregistrate nu pot fi redate cu ajutorul acestui produs,
 Când este redat un titlu BD-Java, încărcarea poate dura mai mult decât la un titlu normal, sau unele funcţii pot
opera mai încet.
12
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 12
2009-06-29
2:10:38
ROM
Tipuri de discuri
❖ BD-RE/BD-R
Disc Blu-ray reinscriptibil/Disc Blu-ray inscriptibil. BD-RE/BD-R este formatul ideal pentru realizarea de
copii de siguranţă sau pentru înregistrarea imaginilor video personale.
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
• Un DVD (digital versatile disc) poate să stocheze aprox. 135 de minute de imagine, 8 limbi de dublaj şi
32 de limbi de subtitrare. Este echipat cu compresie de imagine MPEG-2şi Dolby Digital surround,
permiţându-vă să vă bucuraţi de imagini vii şi clare.
• Atunci când se realizează trecerea de la primul strat la cel de-al strat al unui disc DVD Video cu două
straturi, este posibil ca imaginea şi sunetul să fie distorsionate pe moment. Aceasta nu este o
defecţiune a recorderului.
• După finalizarea înregistrării unui disc DVD-RW/-R în modul Video, acesta devine un disc DVD-Video.
DVD-urile comerciale pre-înregistrate (pre-timbrate) cu filme sunt cunoscute şi ca Video DVD. Această
unitate poate reda discuri DVD (discuri Video DVD) comerciale pre-înregistrate cu filme.
● PORNIREA
Blu-ray Disc Read Only Memory. Un disc BD-ROM conţine date pre-înregistrate. Deşi un BD-ROM
poate conţine date în orice format, majoritatea discurilor BD-ROM vor conţine filme în format High
Definition, pentru redare pe sisteme Blu-ray Home Cinema. Această unitate poate reda discuri
comerciale pre-înregistrate BD-ROM.
❖ Audio CD
• Un disc audio, înregistrat la o calitate de 44.1kHz PCM Audio.
• Această unitate redă discuri în format audio CD-DA, CD-R şi CD-RW.
• Este posibil ca recorderul să nu poată reda unele discuri CD-R sau CD-RW, din cauza condiţiilor de înregistrare.
❖ CD-R/-RW
• Utilizaţi un disc CD-R/-RW de 700MB (80 de minute). Dacă este posibil, nu utilizaţi un disc de 800MB (90
de minute) sau cu capacitate mai mare, deoarece este posibil ca acesta să nu fie redat.
• Dacă discul CD-R/-RW nu a fost înregistrat ca sesiune închisă, poate apărea un decalaj când redaţi
începutul discului sau este posibil să nu poată fi redate toate fişierele înregistrate.
• Este posibil ca unele discuri CD-R/-RW să nu poată fi redate cu ajutorul acestui recorder, în funcţie de
dispozitivul care a fost utilizat pentru înregistrarea acestora. Pentru conţinuturile înregistrate de pe CD-uri
pe CD-R/-RW pentru uz personal, capacitatea de redare poate varia în funcţie de conţinuturi şi de discuri.
❖ Redare disc DVD-R
• După finalizarea înregistrării unui disc DVD-R în modul Video, acesta devine un disc DVD-Video.
• Acest player poate să redea discurile DVD-R înregistrate şi finalizate cu ajutorul unui DVD recorder
Samsung. Este posibil ca acesta să nu poată reda discurile DVD-R , în funcţie de disc şi de condiţiile
de înregistrare.
❖ Redare disc DVD-RW
• Redarea poate fi efectuată cu discuri DVD-RW în modul Video şi doar finalizate.
• După finalizarea înregistrării unui disc DVD-RW în modul Video, acesta devine un disc DVD-Video.
Capacitatea de redare depinde de condiţiile de înregistrare.
Formatul discurilor
❖ Utilizarea discurilor MP3
•
•
•
•
•
Puteţi reda discuri CD-R/-RW, DVD-RW/-R, înregistrate în format UDF, ISO9660 sau JOLIET.
Pot fi utilizate doar fişierele MP3 cu extensia “.mp3” sau “.MP3”.
Intervalul ratei de biţi care poate fi redat este cuprins între 56 Kbps şi 320 Kbps.
Rata etalonului de redare este de 32KHz până la 48KHz.
Aparatul poate să stocheze maxim 1500 de fişiere şi foldere într-un folder părinte. Pentru fişierele MP3
înregistrate cu un VBR (Variable Bit Rates), sunetul poate fi scos şi redat.
❖ Utilizarea unui disc care conţine fişiere în format JPEG
• Puteţi reda discuri CD-R/-RW, DVD-RW/-R, înregistrate în format UDF, ISO9660 sau JOLIET.
• Pot fi afişate doar fişierele JPEG cu extensia “.jpg”, “.JPG”, “.jpeg” sau “JPEG” .
• Este acceptat JPEG progresiv.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Acesta este un format utilizat pentru înregistrarea datelor pe un disc DVD-RW sau DVD-R. Discul
poate fi redat pe acest sistem Blu-ray Home Cinema numai după ce a fost finalizat.
• Dacă un disc a fost înregistrat în modul Video pe o altă marcă de recorder, dar nu a fost finalizat,
acesta nu poate fi redat pe acest sistem Blu-ray Home Cinema.
13
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 13
2009-06-29
2:10:38
Descriere
PANOU FRONTAL
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
BUTONUL POWER
Porneşte şi opreşte sistemul Blu-ray Home Cinema.
INDICATOR STANDBY
Acest comutator se aprinde când unitatea este alimentată cu curent pentru prima
dată.
BUTON DESCHIDERE/
ÎNCHIDERE
Permite deschiderea şi închiderea sertarului pentru discuri.
BUTON FUNCTION
Modul este comutat în felul următor :
BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
BUTONUL TUNING DOWN &
SKIP (
)
Revine la titlul/capitolul/melodia anterioară.
BUTONUL STOP
Opreşte redarea discului.
BUTOANE pentru
controlul volumului
Ajustarea volumului
BUTONUL PLAY/PAUSE
Redă un disc sau întrerupe redarea.
BUTONUL TUNING UP &
SKIP(
)
Se deplasează la titlul/capitolul/melodia următoare.
Caută în sens descendent în banda de frecvenţă FM.
Caută în sens ascendent în banda de frecvenţă FM.
10
SERTARUL PENTRU
DISCURI
Pentru introducerea discurilor.
11
GAZDĂ USB
Un dispozitiv de stocare USB poate fi conectat în acest loc şi poate fi folosit ca
mediu de stocare atunci când este conectat la BD-LIVE. Poate fi utilizat şi în cazul
actualizărilor de firmware şi pentru redarea formatelor MP3/JPEG/DivX.
M
Trebuie să utilizaţi funcţia USB HOST de pe panoul din spate al unităţii Home Cinema Blu-Ray pentru a conecta un
adaptor LAN wireless.
14
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 14
2009-06-29
2:10:38
1
2
3
4 5 6 7
8
ROM
PANOU SPATE
9 10
● DESCRIERE
11
12
Mufa pentru iPod
Cuplaţi conectorul pentru suportul de iPod aici.
MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω
Conectaţi antena radio.
CONEXIUNE PRIN CARD TX
(WIRELESS)
Cardul TX permite comunicarea unităţii principale cu amplificatorul
receiverului wireless opţional.
MUFE AUX IN
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi
un aparat VCR)
MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la
conectorul VIDEO AUT al sistemului.
MUFE DE IEŞIRE COMPONENT
VIDEO
Conectaţi aceste mufe la un televizor cu intrări video Component.
MUFĂ HDMI OUT
Utilizaţi cablul HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la
mufa de intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate optimă
a imaginii.
MUFE DE INTRARE EXTERNĂ
OPTICĂ DIGITALĂ (OPTICAL1,
OPTICAL2)
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal
digital.
MUFĂ LAN
Poate fi utilizat pentru conectarea la BD-LIVE.
De asemenea, poate fi utilizat pentru actualizări de firmware.
10
MUFA PENTRU WIRELESS LAN
Aici poate fi conectat un dispozitiv de stocare USB care poate fi
utilizat pentru stocare atunci când aparatul este comutat pe BD-LIVE.
De asemenea, poate fi utilizat pentru actualizări de firmware şi pentru
redarea fişierelor în format MP3/JPEG/DivX, precum şi pentru
conectarea la BD-Live cu ajutorul unui adaptor wireless LAN.
11
CONECTORI DE IEŞIRE PENTRU
DIFUZOARE PE 5 CANALE
Conectaţi difuzoarele din faţă, centru, surround şi subwoofer-ul.
12
VENTILATOR
Ventilatorul funcţionează continuu când sistemul este pornit. Păstraţi
un spaţiu liber de minim 10 cm în toate părţile ventilatorului când
instalaţi sistemul.
M
Este posibil ca unităţile USB supradimensionate că nu poată fi introduse când este conectat un
cablu LAN sau HDMI.
15
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 15
2009-06-29
4:47:21
Telecomanda
PREZENTAREA GENERALĂ A TELECOMENZII
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 16
2009-06-29
2:10:41
Buton POWER
19
Buton PIP
2
Buton BD RECEIVER
20
Buton DISC MENU
3
Buton TV
21
Buton DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
4
Butoane numerice (0~9)
22
Buton DIMMER
5
Buton AUDIO
6
Buton SLOW, MO/ST
7
Butoane Tuning Preset/CD Skip
Buton BD
Buton TUNER
● TELECOMANDĂ
23
Buton AUX
Buton PLAY
8
ROM
1
Buton STOP
Butoane SEARCH
24
Buton SOURCE
25
Butoane selectare RDS
26
Buton SUBTITLE
9
Butoane VOLUME
27
Buton PAUSE
10
Buton STEP
28
Buton MUTE
11
Buton MENU
29
Buton TUNING/CH
12
Buton Cursor/ENTER
30
Buton RETURN
13
Buton INFO
31
Buton EXIT
14
Butoane cu culori : ROŞU(A), VERDE(B),
GALBEN(C), ALBASTRU(D)
32
Buton PL II MODE
15
Buton POPUP MENU, TITLE MENU
33
Buton PL II EFFECT
16
Buton TUNER MEMORY
17
Buton REPEAT
18
Buton REPEAT A-B
34
Buton DSP
35
Buton SLEEP
36
Buton SFE MODE
37
Buton ZOOM
Montarea bateriilor în telecomandă
1.
Ridicaţi capacul din spatele
telecomenzii în sus, ca în
figură.
2.
Introduceţi două baterii de tip AAA.
3.
Asiguraţi-vă că potriviţi capetele „+” şi „-”
ale bateriilor cu diagrama din interiorul compartimentului.
Montaţi la loc capacul.
Presupunând utilizarea tipică a
televizorului, bateriile vor avea
o durată de aproximativ un an.
17
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 17
2009-06-29
2:10:42
Telecomanda
SETAREA TELECOMENZII
Cu ajutorul telecomenzii, puteţi controla anumite funcţii ale televizorului dvs.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul telecomenzii
1. Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, introduceţi codul
corespunzător televizorului.
• Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul dvs.,
introduceţi codurile pe rând, pentru a vedea ce cod
corespunde.
Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi butoanele
numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 şi 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este
finalizată.
• Puteţi utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL
şi butoanele numerice (0~9).
M
 Este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze cu anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcţie
de marca televizorului dvs., este posibil ca funcţiile amintite să fie disponibile.
 Dacă nu setaţi telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului,
telecomanda va funcţiona, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.
Zona de acoperire a telecomenzii
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.
Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de maxim 30° faţă de senzorul
infraroşu.
18
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 18
2009-06-29
2:10:43
Nr.
Firmă
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Cod
Nr.
Firmă
ROM
Lista codurilor mărcilor de televizoare
Cod
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● TELECOMANDĂ
4
59, 60, 98
19
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 19
2009-06-29
2:10:44
Conectarea
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a sistemului Blu-ray Home Cinema la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
CONECTAREA DIFUZOARELOR
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Poziţia sistemului Blu-ray Home Cinema
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala televizorului.
Exemplu : Pentru televizoarele cu diagonala de 32", 2~2,4 m
Pentru televizoarele cu diagonala de 55" 3,5~4 m
Boxe frontale ei
Aşezaţi difuzoarele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).
Aşezaţi difuzoarele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea frontală a difuzoarelor cu partea frontală a difuzorului central sau aşezaţi-le uşor în faţa difuzoarelor centrale.
Difuzor central
f
Este recomandat să îl instalaţi la aceeaşi înălţime cu difuzoarele frontale. Îl puteţi monta direct pe sau sub televizor.
Difuzoarele surround
hj
Poziţionaţi aceste difuzoare în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu există suficient spaţiu, aşezaţi
difuzoarele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate
uşor în jos.
deosebire de difuzoarele frontale şi centrale, difuzoarele din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele
* Spre
sonore şi nu vor emite în permanenţă semnal audio.
Subwoofer
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
Conectarea difuzoarelor
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele difuzorului.
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie
(+), apoi eliberaţi clema.
3. Cuplaţi mufele în spatele sistemului Blu-ray Home Cinema,
potrivind culorile mufelor de intrare cu cele de ieşire ale difuzoarelor.
Negru
Roşu
20
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 20
2009-06-29
2:10:44
1. Întoarceţi SUPORTUL invers şi conectaţi-l la
BAZA SUPORTULUI.
1
2
ROM
Mod de instalare a difuzoarelor pe suport (HT-BD1252/HT-BD1255)
STAND
BASE
BAZA
SUPORTULUI
2. Introduceţi cele cinci ŞURUBURI mici în cele
cinci orificii marcate cu săgeţi, utilizând o
şurubelniţă, conform indicaţilor din figură.
3
● CONECTAREA
3. Conectaţi DIFUZORUL de sus la SUPORTUL
asamblat.
STAND
SUPORTUL
4
4. Cu ajutorul unei şurubelniţe, introduceţi un alt
ŞURUB mare în orificiul din spatele difuzorului
marcat cu o săgeată.
BOXA
SUPORTUL
HT-BD1250
Difuzor central
Difuzor frontal (L)
Subwoofer
Difuzor frontal (R)
Difuzor spate (R)
Difuzor spate (L)
HT-BD1252
Difuzor central
Difuzor frontal (L)
Difuzor frontal (R)
Subwoofer
Difuzor spate (R)
Difuzor spate (L)
HT-BD1255
Difuzor central
Difuzor frontal (R)
Difuzor spate (R)
Difuzor frontal (L)
Subwoofer
Difuzor spate (L)
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea difuzoarelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
 Atunci când conectaţi firele la difuzoare, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
 Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe
străine în tubul (gaura) din subwoofer.
 Nu suspendaţi subwooferul pe perete folosind canalul acestuia (orificiul)
M
Dacă aşezaţi o un difuzor lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului
magnetic generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi difuzorul la distanţă de televizor.
21
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 21
2009-06-29
2:10:44
Conectarea
CONECTAREA RECEPŢIEI WIRELESS OPŢIONALE
Modulul de recepţie wireless (SWA-4000)
Acest produs (HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255) trebuie conectat numai cu SWA-4000.
HT-BD1250
Difuzor central
Difuzor frontal (L)
Difuzor frontal (R)
Difuzor spate (L)
Subwoofer
Difuzor spate (R)
MODUL DE RECEPŢIE WIRELESS
HT-BD1252
Difuzor central
Difuzor frontal (L)
Difuzor frontal (R)
Subwoofer
Difuzor spate (L)
Difuzor spate (R)
MODUL DE RECEPŢIE WIRELESS
HT-BD1255
Difuzor central
Difuzor frontal (L)
Difuzor frontal (R)
Subwoofer
Difuzor spate (L)
Difuzor spate (R)
MODUL DE RECEPŢIE WIRELESS
22
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 22
2009-06-29
2:10:50
ROM
Modulul de recepţie wireless (SWA-4000)
1. Conectaţi difuzoarele faţă, centru şi subwoofer la unitatea Home
Cinema Blu-Ray, consultând pagina 22.
● CONECTAREA
2. Cu sistemul Home Cinema Blu-Ray oprit, introduceţi cardul TX
în mufa TX Card Connection (WIRELESS) din partea din spate a
unităţii principale.
• Ţineţi cardul astfel încât faţetele înclinate să fie orientate spre
stânga şi introduceţi cardul în port.
• Cardul TX permite comunicarea aparatului cu receptorul
wireless.
3. Conectaţi căştile în modulul de recepţie wireless.
4. Introduceţi cablul de alimentare al modulului de recepţie wireless
în priza din perete.
Faţetele înclinate
spre stânga
Card TX
5. Porniţi sistemului Blu-ray Home Cinema. Unitatea principală va
comunica acum cu modulul wireless şi veţi auzi sunete de la
difuzoarele din spate.
M
Aşezaţi modulul de recepţie wireless în spatele dvs. Dacă modul de recepţie wireless este prea aproape de
aparat, din cauza interferenţelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
 Dacă în apropierea sistemului utilizaţi un aparat precum un cuptor cu microunde, card LAN wireless sau
orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (5,8GHz), din cauza interferenţelor este posibil ca
sunetul să se întrerupă uneori.
 Distanţa de transmisie dintre unitatea principală şi modulul de recepţie wireless este de aproximativ 10m,
dar poate varia în funcţie de mediul de funcţionare. Dacă între aparat şi modulul de recepţie wireless se
află un perete din beton armat sau din metal, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze, din cauză că unda
radio nu poate trece prin metal.
 Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, sistemul are nevoie de setările ID între unitatea
principală şi modulul de recepţie wireless. Cu unitatea principală oprită, apăsaţi butoanele numerice de pe
telecomandă "0"J"1"J"3"J"5", iar unitatea va porni. Cu modulul receiverului wireless pornit, menţineţi
apăsat timp de 5 secunde butonul "ID SET" din partea din spate a unităţii.
 Nu introduceţi decât carduri TX, concepute pentru a fi utilizate cu acest produs.
Dacă este utilizat un card TX diferit, produsul ar putea să sufere deteriorări sau este posibil să nu puteţi
îndepărta cu uşurinţă cardul.
 Nu introduceţi cardul TX invers sau în direcţie opusă.
 Introduceţi cardul TX atunci când sistemul Blu-Ray Home Cinema este oprit. Pot apărea probleme dacă
introduceţi cardul în timp ce sistemul este pornit.
 Dacă aţi introdus cardul TX şi aţi finalizat setările modulului de recepţie wireless, dar conectorii difuzorului
din spate de pe unitatea principală nu emit sunet.
 Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul de recepţie wireless. Feriţi aparatul de apă şi
umezeală.
 Pentru performanţe optime de audiţie, asiguraţi-vă că zona din jurul modulului de recepţie wireless nu este
bruiată de niciun obiect.
 Dacă nu se aude sunetul din difzoarele wireless spate, treceţi în modul DVD pe 5.1 canale sau Dolby Pro
Logic II.
 În modul 2-CH, niciun semnal audio nu este emis din difuzoarele wireless spate.
23
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 23
2009-06-29
2:10:54
Conectarea
CONECTAREA IEŞIRII VIDEO LA TELEVIZOR
Selectaţi una dintre cele TREI metode de conectare la televizor.
METODA 3
(componente furnizate)
METODA 2
METODA 1
METODA 1 : HDMI (OPTIM)
Conectaţi cablul HDMI de la ieşirea HDMI OUT (nu este livrat) din spatele sistemului Blu-ray Home Cinema
la mufa HDMI IN a televizorului.
M
În funcţie de televizor, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate.
 Dacă playerul este conectat la televizor printr-un cablu HDMI, ieşirea de la sistemul Blu-ray Home
Cinema este setată automat la HDMI în interval de 10 secunde.
 Dacă utilizaţi caracteristica Anynet + (consultaţi pagina 46) şi sunt conectate ambele cabluri
Component şi HDMI, modul HDMI este selectat automat.
 Când conectaţi pentru prima dată playerul la televizor cu ajutorul cablului HDMI sau când îl




conectaţi la un televizor nou, rezoluţia de ieşire HDMI va fi setată automat la cea mai înaltă rezoluţie
a televizorului.
În cazul în care conectaţi un televizor Samsung la sistemul Blu-ray Home Cinema cu ajutorul unui
cablu HDMI, playerul poate fi controlat cu uşurinţă utilizând telecomanda. (Această funcţie este
disponibilă numai cu televizoarele Samsung care acceptă funcţia Anynet+.) (Consultaţi pagina 46)
În cazul în care cablul HDMI este cuplat sau decuplat în timpul redării unui fişier CD-DA, MP3 sau
JPEG, playerul va opri redarea.
După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video
corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a sistemului Blu-Ray Home Cinema.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului,
consultaţi manualul de utilizare al televizorului.
Dacă aţi setat telecomanda să funcţioneze cu televizorul dvs., apăsaţi butonul SOURCE de pe
telecomandă şi selectaţi HDMI ca sursă externă a televizorului.
Funcţia de detectare automată HDMI
Ieşirea video a playerului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI
când sistemul este pornit. Pentru rezoluţiile HDMI permise, consultaţi pagina 44.
24
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI este o interfaţă care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.
Utilizând HDMI, sistemul Blu-ray Home Cinema transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un
televizor cu mufă de intrare HDMI.
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 24
2009-06-29
2:10:55
ROM
● CONECTAREA
• Descrierea conexiunii HDMI
Conector HDMI – Acceptă date digitale video şi audio.
- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
- Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini
aleatoare.
• De ce utilizează Samsung tehnologia HDMI?
Televizoarele analogice necesită un semnal video/audio analogic. Totuşi, la redarea BD/DVD, datele transmise
către televizor sunt în format digital. De aceea, este necesar un convertor digital-analogic (în Blu-ray Home Cinema)
sau un convertor analogic-digital (în televizor TV). În timpul acestei conversii, calitatea imaginii se pierde din cauza
zgomotului şi a pierderii de semnal. Tehnologia HDMI este superioară deoarece nu necesită conversie D/A şi
transmite un semnal digital pur de la player către TV.
• Ce este HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului BD/DVD transmis
prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare
(TV, proiector, etc). Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.
• Ce este Anynet+?
Anynet+ este o funcţie care asigură controlul acestui sistem prin intermediul televizoarelor Samsung cu caracteristica Anynet+.
- Dacă televizorul Samsung are o siglă
, atunci acceptă funcţia Anynet+.
- Dacă porniţi playerul şi introduceţi un disc, acesta va începe redarea discului şi televizorul va porni automat şi va
trece în modul HDMI.
- Dacă porniţi player-ul şi apăsaţi butonul PLAY când este introdus un disc, televizorul va porni automat şi se va
comuta în modul HDMI.
• Ce este BD Wise?
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de interconectivitate Samsung.
- Atunci când conectaţi, cu un cablu HDMI, produse Samsung care includ funcţia BD-Wise, rezoluţia optimă va fi
setată automat.
METODA 2 : Semnal video Composite (MAI BINE)
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component
(neinclus) de la mufele de ieşire semnal video Component (Pr, Pb şi Y) ale panoului din spatele sistemului
Blu-ray Home Cinema la mufele corespunzătoare ale televizorului.
M




Puteţi alege una dintre multele rezoluţii disponibile: 1080i, 720p, 576p/480p şi 576i/480i, în funcţie
de tipul de disc. (Consultaţi pagina 44)
Rezoluţia efectivă poate să difere de valoarea setată în meniul SETUP, dacă sunt conectate ambele
cabluri Component şi HDMI. Rezoluţia poate să difere şi în funcţie de disc. (Consultaţi pagina 44)
După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video
corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a sistemului Blu-Ray Home Cinema.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului,
consultaţi manualul de utilizare a televizorului.
Dacă aţi setat telecomanda să funcţioneze corect cu televizorul dvs., apăsaţi butonul SOURCE de
pe telecomandă şi selectaţi COMPONENT ca sursă externă a televizorului.
În modul de redare DVD, dacă mufele HDMI şi Component sunt conectate şi selectaţi modul
Component 1080p, 1080i sau 720p, meniul Display Setup va afişa rezoluţia de ieşire ca fiind
1080p, 1080i sau 720p. De fapt, rezoluţia este 576i/480i.
METODA 3 : Semnal video Composite (OPTIM)
Conectaţi cablul Video furnizat de la ieşirea VIDEO OUT din spatele sistemului Blu-ray Home Cinema la
mufa VIDEO IN a televizorului.
M
Sursa video are întotdeauna rezoluţia 576i/480i, indiferent de rezoluţia setată în meniul SETUP.
(Consultaţi pagina 44)
 După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video
corespunzătoare (HDMI, Component sau Composite) a sistemului Blu-Ray Home Cinema.
Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului,
consultaţi manualul de utilizare a televizorului.
 Dacă aţi setat telecomanda să funcţioneze corect cu televizorul dvs., apăsaţi butonul SOURCE
de pe telecomandă şi selectaţi VIDEO ca sursă externă a televizorului.
 Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate
de sistemele de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea
distorsionată.
25
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 25
2009-06-29
2:10:57
Conectarea
CONECTAREA UNUI IPOD
Puteţi asculta muzică şi viziona fişiere video de la un iPod prin intermediul unităţii principale. Pentru funcţionarea iPod
cu acest sistem Blu-Ray Home Cinema, consultaţi paginile 27, 80 şi 82.
(furnizat)
1. Conectaţi staţia pentru iPod la mufa iPod din spatele unităţii principale.
2. Poziţionaţi iPod-ul în staţie
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod Connected”.
M
Pentru a viziona fişiere video de pe iPod, trebuie să conectaţi ieşirea VIDEO la TV (consultaţi pagina 25).
 Pentru că porturile cablului sunt apropiate, scoateţi unitatea de memorie USB înainte de a deconecta
cablul staţiei pentru iPod.
 Reglaţi volumul la un nivel moderat înainte de a conecta iPod-ul la sistemul Blu-ray Home Cinema.
 Când unitatea este pornită şi conectaţi un iPod, unitatea va încărca acumulatorul iPod-ului dvs.
 Cuplaţi conectorul staţiei cu eticheta “SAMSUNG” în sus.
 “Made for iPod” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPod şi
certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanţă Apple.
26
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 26
2009-06-29
2:10:58
iPod nano generaţia 3
(video)
4GB 8GB
iPod generaţia 5 (video)
30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
generaţia 1
4GB 16GB 32GB
iPod nano
generaţia 4 (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
generaţia 2
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● CONECTAREA
M
ROM
Modele de iPod disponibile cu HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255
“Made for iPod” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la iPod şi
certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanţă Apple.
 “Made for iPhone” desemnează un accesoriu electronic conceput special pentru conectarea la
iPhone şi certificat de dezvoltator ca fiind în conformitate cu standardele de performanţă Apple.
 Apple nu îşi asumă responsabilitatea pentru funcţionarea acestui dispozitiv sau conformitatea lui cu
standardele de siguranţă.
iPod este marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA şi alte ţări. iPhone este marcă
comercială a Apple Inc.
27
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 27
2009-06-29
2:10:58
Conectarea
CONECTAREA UNEI SURSE AUDIO DE LA COMPONENTE EXTERNE
OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe
Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).
1. Conectaţi mufa Digital Input (OPTICAL 1 sau 2) a sistemului la mufa Digital Output a componentei
digitale externe.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION de pe unitatea principală pentru a selecta intrarea D.IN.
• Modul este comutat în felul următor : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Cablu optic
(nu este livrat)
M
Pentru a viziona conţinutul semnalului video de la Set-Top Box, trebuie să conectaţi ieşirea video a
acestuia la un televizor.
 Acest sistem acceptă frecvenţe de eşantionare digitală de 32 kHz sau superioare de la componente
digitale.
 Acest sistem acceptă doar DTS şi Dolby Digital audio; MPEG audio, care este de tipul flux de biţi, nu poate
fi acceptat.
28
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 28
2009-06-29
2:10:59
ROM
AUX: Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi mufa AUX IN (Audio) a sistemului la mufa Audio Out a componentei analogice externe.
• Asiguraţi-vă că culorile conectorilor corespund.
● CONECTAREA
2. Apăsaţi pe butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea AUX.
• Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
Modul este comutat în felul următor : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Cablu audio (nu este livrat)
Dacă componenta analogică externă
are o singură ieşire Audio, conectaţi
canalul din dreapta sau din stânga.
M
Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire Audio
ale videocasetofonului la sistemul Home Theater.
29
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 29
2009-06-29
2:11:00
Conectarea
CONECTAREA LA REŢEA
Pentru a accesa serviciul de reţea sau pentru a actualiza firware-ul curent, trebuie să alegeţi una din conexiuni.
Conectându-vă la o reţea, aveţi acces la serviciile BD-LIVE precum şi la actualizările de software de pe serverul de
actualizări Samsung.
Cazul 1 : Conectarea unui cablu Direct LAN la modem
1. Cu ajutorul cablului Direct LAN (cablu UTP, neinclus în pachet), conectaţi mufa LAN a playerului Bluray la mufa LAN a modemului.
La portul LAN
Modem Broadband
(cu router integrat)
Conectarea cu ajutorul unui router
(de ex. DSL)
Router
Modem Broadband
sau
Serviciu
Broadband
La portul LAN
La portul LAN
Serviciu
Broadband
Conexiune PC la router
pentru funcţia PC
Streaming
M
Pentru a utiliza funcţia Transmisiune PC (consultaţi paginile 83~84), creaţi o reţea între PC şi router.
 S-ar putea ca accesul la server-ul cu actualizări Samsung să nu fie permis, în funcţie de routerul utilizat şi
de politica furnizorului de servicii Internet.
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii internet.
 Utilizatorii de conexiuni DSL sunt rugaţi să utilizeze routerul pentru realizarea conexiunii de reţea.
30
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 30
2009-06-29
2:11:02
ROM
Cazul 2 : Conectarea la un dispozitiv de partajare Wireless IP
Vă puteţi conecta la o reţea cu ajutorul unui dispozitiv de partajare Wireless IP. Consultaţi pagina 52
pentru informaţii cu privire la configurarea reţelelor wireless.
Portul modemului
● CONECTAREA
Dispozitivul de partajare Wireless IP
Cablul modemului
M
Adaptorul wireless LAN
(neinclus în pachet)
Această unitate este compatibilă doar cu adaptorul wireless LAN de la Samsung. (neinclus în pachet)
(Numele modelului: WIS09ABGN).
- Adaptorul wireless LAN Samsung trebuie achiziţionat separat.
- Luaţi legătura cu un agent sau cu centrul de servicii Samsung Electronics pentru achiziţionare.
 Trebuie să utilizaţi un dispozitiv de partajare wireless IP care acceptă IEEE 802,11 a/b/g/n (modul n este
recomandat pentru operarea stabilă a reţelei wireless.)
 Wireless LAN, prin natura sa, poate genera interferenţe, în funcţie de condiţii (evoluţia AP, distanţa,
obstacolele, interferenţa cu alte dispozitive radio, etc.).
 Setaţi dispozitivul de partajare wireless IP pe modul Infrastructură. Modul Ad-hoc nu este acceptat.
 Atunci când se aplică cheia de securitate pentru AP (dispozitiv de partajare Wireless IP) doar următoarele
formate sunt acceptate.
1) Mod de autentificare : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tipul de criptare : WEP, TKIP, AES
31
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 31
2009-06-29
2:11:04
Conectarea
CONECTAREA ANTENEI RADIO
1. Conectaţi antena FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75.
2. Mişcaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete
sau de o suprafaţă rigidă.
Antena radio
(inclusă)
M
Aparatul nu recepţionează transmisiuni AM.
Ventilator răcire
Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.
Respectaţi următoarele recomandări privind siguranţa dvs.
• Asiguraţi-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilaţia este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate
creşte şi poate duce la defectarea acestuia.
• Nu bruscaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia.
(Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un
incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de căldură.)
32
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 32
2009-06-29
2:11:05
ROM
Funcţii elementare ale sistemului
Blu-ray Home Cinema
Această secţiune prezintă funcţiile elementare de redare şi redarea în funcţie de tipul de disc.
• Porniţi televizorul şi setaţi-l la intrarea video corectă (intrarea la care este conectat sistemul Blu-ray Home Cinema).
• Dacă aţi conectat un sistem audio extern, porniţi sistemul respectiv şi setaţi-l la modul corespunzător de intrare
audio.
După ce aţi conectat playerul, la prima apăsare a butonului
POWER, apare următorul ecran:
MENU LANGUAGE SELECTION
Dacă doriţi să selectaţi o limbă, apăsaţi butonul NUMBER.
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
(Acest ecran va apărea doar când conectaţi playerul pentru
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
prima dată.) Dacă nu aţi setat limba pentru ecranul de
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
iniţializare, este posibil ca setările să se modifice de fiecare
Macrovision : BBS42
dată când deschideţi şi închideţi playerul. Din acest motiv,
asiguraţi-vă că selectaţi limba pe care doriţi să o utilizaţi. După
ce selectaţi limba meniului, o puteţi schimba ţinând apăsat
butonul STOP () de pe panoul frontal al aparatului timp de
cel puţin 5 secunde, dacă nu aţi introdus nici un disc în player.
Apoi, va apărea din nou fereastra MENU LANGUAGE SELECTION, de unde puteţi reseta limba
preferată.
M
● FUNCŢII ELEMENTARE
ÎNAINTE DE REDARE
Discurile care pot fi redate pe acest player (Pentru următoarele discuri, capacitatea de redare depinde de
condiţiile de înregistrare.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (mod V)
• CD-RW/CD-R
• Este posibil ca această unitate să nu redea anumite CD-R, CD-RW şi DVD-R, datorită tipului de disc sau
condiţiilor de înregistrare.
 Tipurile de discuri care nu pot fi redate cu ajutorul acestui player.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• CD Super Audio (cu excepţia stratului CD)
• CDGs redau numai fişiere audio, nu şi pe cele grafice.
• DVD+R
• CDV
• CD-I
 Discul Blu-ray este un format nou şi în curs de dezvoltare. Aşadar, sunt posibile probleme de
compatibilitate cu formare de discuri noi sau vechi. Nu toate discurile sunt compatibile şi nu toate discurile
vor fi redate.Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea Tip disc şi caracteristici şi Notă
Compatibilitate din acest manual. Dacă întâmpinaţi probleme de compatibilitate, contactaţi centrul de
asistenţă clienţi SAMSUNG.
33
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 33
2009-06-29
2:11:06
Funcţii elementare ale sistemului
Blu-ray Home Cinema
OPŢIUNILE PENTRU SETAREA LIMBII
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
REDAREA UNUI DISC
1. Apăsaţi pe butonul OPEN/CLOSE.
2. Aşezaţi un disc în sertar, cu eticheta în sus.
3. Apăsaţi pe butonul PLAY sau pe butonul OPEN/CLOSE pentru a închide sertarul pentru discuri.
M
Când opriţi redarea discului, playerul reţine locul în care s-a oprit, astfel încât, atunci când apăsaţi butonul
PLAY din nou, acesta va relua de unde s-a oprit. Această funcţie se numeşte "Reluare".
Pe unele discuri BD (BD-J), este posibil ca această funcţie să fie interzisă.
 Apăsaţi butonul STOP de două ori în timpul redării pentru a dezactiva funcţia Reluare.
 Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi butonul PAUSE în timpul redării.
Pentru a relua operaţia de redare, apăsaţi din nou pe butonul PLAY.
 Dacă lăsaţi playerul în modul oprire mai mult de 5 minute fără nicio interfaţă a de utilizare, se va activa un
screen saver pe televizor. Dacă player-ul este lăsat în modul screen saver mai mult de 30 de minute, acesta
se va opri automat, exceptând cazul în care este redat un CD-DA (funcţia de oprire automată)
 Dacă nu sunt apăsate butoane de pe unitate sau de pe telecomandă timp de mai mult de 5 minute, când
unitatea este în modul Pauză, funcţionarea va fi oprită (cu excepţia unor discuri Blu-ray).
34
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 34
2009-06-29
2:11:06
ROM
SETAREA SUNETULUI
Setarea sunetului de pornire/oprire
Poate fi setat un sunet de melodie care să poată fi ascultat de fiecare dată când porniţi sau opriţi playerul.
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
Time Zone
Photo
Setup
DVD
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta System, apoi
apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
System
◄
►
Network
Parental
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Power On/Off sound, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe
butonul ►.
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta On sau Off, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
6. Apăsaţi pe butonul MENU pentru a ieşi din meniul de configurare.
● FUNCŢII ELEMENTARE
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Setup,
apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
System Information
Music
UTILIZAREA FUNCŢIILOR SEARCH ŞI SKIP
În timpul redării, puteţi efectua o căutare rapidă a unui capitol sau a unei piste, cu ajutorul funcţiilor Căutare şi Salt,
pentru a trece la selecţia următoare.
Căutarea într-un capitol sau într-o pistă
hgfZCV
În timpul redării, apăsaţi pe butonul CĂUTARE (
).
La fiecare apăsare a butonului CĂUTARE viteza de redare se va modifica, după cum urmează.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
• Puteţi scana programul în sens invers.
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsaţi pe butonul PLAY.
M
În timpul modului de căutare nu se aude sunetul.
hgfZCV
Omiterea pistelor
În timpul redării, apăsaţi pe butonul SALT (
).
), va fi redat capitolul următor.
În timpul redării unui Blu-ray/DVD, dacă apăsaţi pe butonul SALT (
Dacă apăsaţi pe butonul SALT (
), redarea se deplasează la începutul capitolului. Dacă apăsaţi din
nou butonul, redarea revine la capitolul anterior.
35
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 35
2009-06-29
2:11:06
Funcţii elementare ale sistemului
Blu-ray Home Cinema
REDAREA CU ÎNCETINITORUL/SECVENŢIALĂ
Redarea cu încetinitorul
hgfZCV
În modul Pause sau Step, apăsaţi pe butonul SLOW de pe
telecomandă pentru Slow.
• Dacă apăsaţi butonul SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Pentru a reveni la modul de redare la viteză normală, apăsaţi
pe butonul PLAY ( ).
M
Această pictogramă (
) indică faptul că aţi apăsat un buton nefuncţional.
 În timpul modului de redare cu încetinitorul nu se aude sunetul.
 Redarea cu încetinitorul este activă numai în direcţia înainte.
Redare secvenţială
hgfZCV
Apăsaţi pe butonul STEP de pe telecomandă, în timpul redării,
pentru Redare secvenţială.
• După fiecare apăsare a butonului, va apărea un nou cadru.
• Când este apăsat butonul STEP, va fi activat cadrul
următor.
• Apăsaţi pe butonu PLAY ( ) pentru a reveni la modul
normal de redare.
M
În timpul modului Redare secvenţială nu se aude sunetul.
 Redarea cu încetinitorul este activă numai în direcţia înainte.
36
HT-BD1250A_ROM_0629-1.indd 36
2009-06-29
2:11:08
ROM
Configurare sistem
SETAREA CEASULUI
Selectaţi fusul orar
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
System, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Time Zone, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
5. Utilizaţi butonul ◄► pentru a deplasa cursorul la fusul
orar corespunzător zonei dvs. şi apăsaţi pe butonul
ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
M
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London, Lisbon
Parental Setup
System Update
Save
● CONFIGURARE SISTEM
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
►
Return
Pentru a seta ora automat. setaţi serverul NTP la On (consultaţi pagina 57).
Setarea ceasului
Pentru configurare, urmaţi paşii 1-3 de mai sus.
Music
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Clock Set, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
5. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a vă deplasa la “da.”
(dată), “hr” (oră) şi “min” (minut). Setaţi data şi ora prin
apăsarea butoanelor ▲▼ şi a butonului ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
JAN/01/2009
01 management
01
BD data
Audio
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
37
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 37
2009-06-29
2:11:45
Configurarea limbii
OPŢIUNILE PENTRU SETAREA LIMBII
După ce aţi setat opţiunile pentru limba de dublare, limba de subtitrare, limba pentru meniul discului şi meniul
playerului, acestea vor apărea automat de fiecare dată când vizionaţi un film.
M
Dacă doriţi să selectaţi o altă limbă de dublare sau de subtitrare în timpul redării unui disc, puteţi utiliza, de
asemenea, meniul discului pentru a efectua selecţia.
Music
Photo
Setup
System
◄
Language
◄
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
DVD
Audio
Display
HDMI
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Language, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Va apărea meniul de configurare a limbii.
System
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Language
◄
►
Parental
Music
Photo
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea dorită
pentru limbă, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
• Audio : Pentru limba audio a discului.
• Subtitle : Pentru subtitrările de pe disc.
• DivX Subtitle : Pentru limba de subtitrare DivX după regiune.
DVD
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
Western
Afrikaans, Basque, Catalan, Danish, Dutch, English, Faeroese, Finnish, French, German,
Icelandic, Indonesian, Italian, Malay, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swahili, Swedish
Central
English, Albanian, Croatian, Czech, Hungarian, Polish, Romanian, Serbian(Latin), Slovak,
Slovenian
Greek
English, Greek
Cyrillic
English, Azeri, Belarusian, Bulgarian, Kazakh, Macedonian, Russian, Serbian, Tatar, Ukrainian,
Uzbek
• Disc Menu : Pentru meniul principal cuprins pe disc.
• Menu : Pentru meniul de pe ecran al Disc Playerului Blu-ray.
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită, apoi apăsaţi pe ENTER.
M
Apăsaţi pe RETURN sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior. Apăsaţi pe butonul MENU
pentru a ieşi din meniu.
 Limba selectată va apărea doar dacă este acceptată de disc.
 Dacă limba de subtitrare este afişată cu caractere necorespunzătoare, modificaţi subtitrarea DivX pentru
regiunea corespunzătoare.
Dacă problema nu este soluţionată, înseamnă că acest format nu este acceptat.
38
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 38
2009-06-29
2:11:55
ROM
Configurarea audio
SETAREA OPŢIUNILOR PENTRU DIFUZOARE
Dynamic Compression
Music
System
Photo
DVD
Setup
● CONFIGURAREA AUDIO
Această funcţie este activă doar dacă se detectează un
semnal Dolby Digital.
• On : Atunci când coloanele sonore ale filmelor sunt redate
la volum redus sau în difuzoare de capacitate mică,
sistemul poate aplica compresia corespunzătoare pentru a
mări calitatea conţinutului audio de intensitate joasă şi
pentru a regla volumul pasajelor de intensitate mare.
• Off : Vă puteţi bucura de vizionarea unui film, cu ajutorul
standardului Dynamic Range.
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync
Music
System
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai
mică decât sunetul, dacă playerul este conectat la un
televizor digital. Dacă apare această situaţie, reglaţi timpul de
decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
• Puteţi seta timpul de decalaj audio între 0 ms şi 300 ms.
Setaţi valoarea la starea optimă.
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
0msec
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Setarea sunetului de test
Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
Music
System
Photo
DVD
Setup
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Audio, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
• Va fi afişat meniul de configurare audio.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Test Tone, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
5. Apăsaţi butonul RED(A).
• Va fi transmis un ton de test către L C R SR SL LFE pentru a ca să vă asiguraţi că difuzoarele
sunt setate corect.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
: 50msec
Test Tone
◄
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. Pentru a finaliza sunetul de test, apăsaţi din nou butonul
RED (A).
M
Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
 Atunci când redaţi un BD/DVD sau un CD, funcţia va putea
fi activată doar în modul Stop.
 Utilizaţi această funcţie pentru a verifica conexiunea fiecărei
boxe şi existenţa eventualelor probleme.
 În starea HDMI AUDIO ON (semnalul audio este emis
Music
DVD
Photo
Dynamic Compression : On
System
System Setup
Setup
Test Tone
Language
AV Sync
: 50msec
Language Setup
Setup
Setup
Audio
Audio Setup
Setup
◄
◄
Test Tone
DD ii ss pp ll aa yy
Setup
Setup
HH D
D M
M II
Setup
Setup
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
NN ee tt w
w oo rr kk
Setup
Surround Left
Setup
Parental
Setup
Parental
Setup
Return
A Stop
prin boxele televizorului), funcţia TEST TONE nu este
disponibilă.
39
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 39
2009-06-29
2:11:58
Configurarea audio
SETAREA OPŢIUNILOR PENTRU DIFUZOARE
Distanţa dintre difuzoare
Dacă difuzoarele nu pot fi aşezate la distanţe egale faţă de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de
decalaj al semnalelor audio de la difuzorul frontal, subwoofer difuzorul central şi de cele de surround.
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Audio, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Dynamic Compression : On
Display
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Va fi afişat meniul de configurare audio.
Dynamic Compression : On
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Speaker
Distance şi apoi apăsaţi ENTER sau butonul ►.
Music
Photo
DVD
Setup
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta difuzorul dorit,
apoi apăsaţi butoanele ◄► pentru a seta distanţa dintre
difuzoare.
System
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
◄
Display
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI
Network
Parental
• Puteţi seta distanţa dintre difuzoare între 0,3m (1ft) şi 9m (30ft).
6. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Save,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Dacă nu vreţi să salvaţi setările, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta Cancel, şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Audio Setup
◄
SubwooferDisplay Setup
Center
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
M
10ft (3.0m)
Cancel
Move
▲
▼
▲
▼
►
10ft (3.0m)
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Surround Network Setup
Parental Setup
Save
A Test Tone
: 50msec
Test Tone
Adjust
Return
Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
Setarea editării sunetului
Puteţi regal balansul şi nivelul fiecărui difuzor în parte.
Music
System
Photo
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Audio, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
• Va fi afişat meniul de configurare audio.
40
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 40
2009-06-29
2:12:04
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Sound Edit şi
apoi apăsaţi ENTER sau butonul ►.
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta difuzorul dorit,
apoi apăsaţi butonul ◄► pentru a ajusta setările.
AV Sync
Music
DVD
Setup
Speaker Distance
Language
Audio
Sound Edit
◄
►
Display
HDMI
Network
6. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Save,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Dacă nu vreţi să salvaţi setările, utilizaţi butoanele
▲▼◄► pentru a selecta Cancel, şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
Parental
Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
Reglarea balansului difuzoarelor frontale/surround/spate
• Puteţi selecta o valoare între 0 şi -6, sau OFF.
• Volumul scade pe măsură ce vă apropiaţi de –6.
AV Sync
Music
: 50msec
Speaker Edit
Test Tone
System Setup
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Speaker Distance
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Reglarea nivelului difuzorului central/surround/subwoofer
• Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la +6dB la
–6dB.
• Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de +6dB şi scade
pe măsură ce vă apropiaţi de -6dB.
M
Apăsaţi butonul ROŞU(A) pentru a reda tonul de test cu
ecranul prezentat; acesta funcţionează similar tonului de
test normal.
 Apăsaţi din nou butonul ROŞU(A) pentru a opri rularea
tonului de test şi a reveni la ecranul anterior.
Parental Setup
Save
Music
Photo
DVD
Setup
▲
▼
Cancel
Move
▲
▼
A Test Tone
● CONFIGURAREA AUDIO
M
: 50msec
Test Tone
System
Photo
ROM
Setarea editării sunetului
Adjust
Return
Dynamic Compression : On
System Setup
Test Tone
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
Display
Setup
H D M I
Setup
: 50msec
Test Tone
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
Network
Surround Left
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
Funcţia DSP (Smart Sound)
Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare dramatică a acestuia, în cazul
schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.
Apăsaţi butonul DSP.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică
astfel:
S.SOUND ON S.SOUND OFF
41
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 41
2009-06-29
2:12:09
Configurarea afişării
CONFIGURAREA OPŢIUNILOR DE AFIŞARE
Această funcţie vă permite să configuraţi setările ecranului televizorului. Această funcţie depinde de tipul discului sau
al televizorului. S-ar putea să nu funcţioneze pentru anumite discuri sau televizoare.
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
System
Music
Language
Photo
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
Network
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Display şi apoi
apăsaţi ENTER sau butonul ►.
Va apărea meniul de configurare al conexiunii video.
Parental
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea de
afişare dorită din opţiunile de pe paginile următoare.
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul de
sub-meniu dorit dintr-o opţiune de afişare video, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
6. Fiecare opţiune video este detaliată mai jos.
M
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Apăsaţi pe RETURN sau pe butonul ◄ pentru a reveni la
meniul anterior. Apăsaţi pe butonul MENU pentru a ieşi din
meniu.
►
: 1080p
Aspect TV
În funcţie de tipul televizorului pe care-l aveţi, puteţi regla setarea pentru dimensiunile ecranului.
(proporţia dimensiunilor)
• 4:3 Letter Box :
Selectaţi această opţiune dacă doriţi să
vedeţi o proporţie a dimensiunilor de 16:9 la
redarea Blu-ray/DVD-urilor, chiar dacă
televizorul dvs. are un raport al dimensiunilor
de 4:3. În partea superioară şi inferioară a
ecranului vor apărea două bare negre.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 4:3 Pan-Scan :
Selectaţi dacă doriţi să vizualizaţi formatul
video 16:9 de pe Blu-ray Disc/DVD fără barele
negre de sus şi de jos, are un raport al
dimensiunilor de 4:3. (Marginile din stânga şi
din dreapta imaginii vor fi tăiate.).
• 16:9 Wide :
Puteţi vizualiza imaginea completă de 16:9 pe un televizor cu ecran lat.
• 16:9 Normal :
Anumite filme (sursă 4:3) vor fi redate 4:3 Pillarbox (bare negre pe marginile imaginii),
chiar dacă este selectată opţiunea 16:9 normal.
M
În funcţie de tipul discului, este posibil ca unele proporţii de dimensiuni să nu fie disponibile.
 Dacă selectaţi o proporţie a dimensiunilor diferită faţă de cea a televizorului dvs., atunci s-ar putea ca
42
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 42
imaginea să apară distorsionată.
2009-06-29
2:12:13
Filmele sunt înregistrate de obicei cu 24 cadre pe secundă.
Some Blu-ray Discurile au capacitatea de a reda la această
rată de cadre. Setarea caracteristicii Cadru film (24Fs) la ON
vă permite să reglaţi ieşirea HDMI a sistemului Blu-ray Home
Cinema la 24 cadre pe secundă pentru o calitate superioară a
imaginii.
ROM
Movie Frame (24 Fs)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Off
: 1080p
● CONFIGURAREA AFIŞĂRII
Vă puteţi bucura de caracteristica Movie Frame (24Fs) numai
dacă aveţi un televizor care acceptă această rată de cadre.
Acest meniu poate fi selectat în moduri de rezoluţie a ieşirii
HDMI 1080i sau 1080p.
În funcţie de disc, pot fi incluse două tipuri de surse. Movie material (24 cadre) şi Video material(30
cadre). Când sursa se schimbă între Movie şi Video, este posibil ca ecranul să clipească pentru câteva
secunde.
Resolution
System
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video Component şi
Music
Language
Photo
HDMI.
Audio
Setup
Display
• Numărul din 576p/480p, 576i480i, 720p, 1080p şi 1080i
HDMI
indică numărul de linii video. i şi p indică o scanare
Network
Parental
întreţesută şi progresivă.
- BD Wise : Setează automat rezoluţia optimă atunci când
este conectat prin cablu HDMI la un televizor
care dispune de caracteristica BD Wise.
(Elementul de meniu BD Wise apare numai
dacă BD Wise este setat la “Activat”.)
- 1080p : Afişează 1080 de linii video progresive (numai HDMI).
- 1080i : Afişează 1080 de linii video întreţesute.
- 720p : Afişează 720 de linii video progresive.
- 576p/480p : Afişează 576/480 de linii video progressive.
- 576i/480i : Afişează 576/480 de linii video întreţesute (Numai component).
DVD
Dacă televizorul conectat nu acceptă cadrul de film sau
rezoluţia selectată, veţi vedea următorul mesaj:
Dacă selectaţi Yes, iar rezoluţia nu este acceptată, ecranul
televizorului va deveni alb. Aşteptaţi 15 secunde şi rezoluţia va
reveni automat la valoarea anterioară.
TV Aspect
Resolution
: 1080p
1080p
Progressive Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Still Mode
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
TV Aspect
: 16:9 Normal
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental
Yes
M
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
◄
►
: Auto
: On
No
Dacă ecranul este alb, apăsaţi şi menţineţi butonul STOP () de pe partea din faţă a playerului, mai mult
de 5 secunde (fără niciun disc introdus). Toate setările sunt restaurate la setările de fabrică. Urmaţi paşii de
pe pagina anterioară pentru a accesa fiecare mod şi pentru a selecta Setarea de afişare acceptată de
televizorul dvs.
 Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate vor fi şterse.
43
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 43
2009-06-29
2:12:17
Configurarea afişării
SETAREA OPŢIUNILOR VIDEO DISPLAY/OUTPUT
Rezoluţia în funcţie de modul de ieşire
• Redarea discurilor Blu-ray
Component
(Numai HDMI&Comp. conectate
/ Comp. conectat)
Video
1080p, Movie 1080p, Movie
[email protected]
Frame(24Fs) oprit
1080i
576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame
[email protected]
(24Fs) pornit
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
Ieşire
Configurare
HDMI
1080i, Movie Frame (24Fs)
oprit
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component
(Numai HDMI&Comp. conectate
/ Comp. conectat)
Video
1080p
[email protected]
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
• Redare DVD
Ieşire
Configurare
M
În modul de redare DVD, dacă mufele HDMI şi Component sunt conectate şi selectaţi modul Component
1080p, 1080i sau 720p, meniul Display Setup va afişa rezoluţia de ieşire ca fiind 1080p, 1080i sau 720p.
De fapt, rezoluţia este 576i/480i.
 Acest player are caracteristica Detecţie automată HDMI. Când playerul este conectat pentru prima dată la
un televizor prin HDMI, ieşire playerului va fi setată automat la HDMI.
 Dacă caracteristica Detecţie automată HDMI nu funcţionează, nu puteţi selecta rezoluţia 1080p sau Movie
Frame (24Fs).
 Discul Blu-ray trebuie să aibă caracteristica 24 cadre pentru a putea utiliza modul Movie Frame (24Fs).
44
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 44
2009-06-29
2:12:20
Modul progresiv ajută la îmbunătăţirea calităţii imaginii atunci
când sunt vizualizate discuri cu rezoluţie DVD de 480i.
• Auto : Setaţi acest mod pentru ca playerul să seteze
automat cea mai bună imagine pentru DVD-ul urmărit.
• Video : Selectaţi acest mod pentru a obţine cea mai bună
imagine în redarea DVD-urilor cu Concerte sau emisiuni TV.
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
ROM
Modul progresiv
◄
►
: On
Parental
● CONFIGURAREA AFIŞĂRII
Bara Cadru & Câmp
Modul Static
Setaţi valorile pentru Auto, Câmp şi Cadru pentru a obţine
cea mai bună imagine statică (modul pauză) pe un DVD.
• Auto : Selectaţi această setare pentru ca playerul să afişeze
automat cea mai bună calitate a imaginii statice, în funcţie
de conţinut.
• Field : Selectaţi această opţiune când puneţi în pauză o
scenă cu acţiune intensă.
• Frame : Selectaţi această opţiune pentru a creşte rezoluţia
unei imagini statice.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
Network
Parental
Mesaj de pe ecran
• On : Afişează mesajele corespunzătoare modului de
operare.
• Off : Nu afişează mesajele corespunzătoare modului de
operare.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
HDMI
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
45
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 45
2009-06-29
2:12:20
Configurarea HDMI
SETAREA OPŢIUNILOR DE CONFIGURARE HDMI
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Language
Music
Network
Parental
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
HDMI apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Va apărea meniul de configurare al HDMI.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea de
afişare dorită, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
M
Apăsaţi pe RETURN sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior. Apăsaţi pe butonul MENU
pentru a ieşi din meniu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Doar pentru produsele samsung
Ce reprezintă Anynet+?
Anynet+ este o funcţie convenabilă, care oferă o funcţionare a acestei unităţi, cu alte produse Samsung,
conectată cu caracteristica Anynet+.
Puteţi porni televizorul Samsung şi Home Theater şi puteţi reda discul din această unitate apăsând
butonul PLAY de pe telecomanda televizorului.
M
Această funcţie nu este disponibilă dacă cablul HDMI nu acceptă CEC.
Pentru a utiliza Anynet+
1. Conectaţi sistemul Blu-ray Home Cinema la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI.
(Consultaţi paginile 24~25)
2. Setaţi funcţia Anynet+ pe televizorul dvs. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de
utilizare al televizorului.)
Funcţii Anynet+
• Redare cu o singură atingere
Puteţi porni televizorul şi sistemul Home Cinema Samsung şi reda discul în această unitate apăsând
butonul PLAY de pe telecomanda televizorului.
• Vizualizare cu o singură atingere
Selectaţi „Watching Blu-ray Home Theater” sau „Connected to Blu-ray Home Theater” (în funcţie de
meniul televizorului) din meniul Anynet+ al televizorului. Sistemul Blu-ray Home Cinema va porni
automat şi televizorul va fi comutat la modul HDMI.
• Legătură telecomandă
Puteţi opera acest player cu telecomanda televizorului Samsung.
• Butoane disponibile pe telecomanda televizorului Samsung. Aceste butoane acţionează în acelaşi
mod ca şi telecomanda acestui sistem Blu-ray Home Cinema.
- Butoanele de redare :
- Butoane operaţii de meniu :
- Butoane numerice : ~
46
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 46
2009-06-29
2:12:24
● CONFIGURAREA HDMI
M
ROM
Meniul TV Anynet+
Când apăsaţi butonul Anynet+ de pe telecomanda televizorului
n
Samsung, va fi afişat următorul ecran (OSD).
THEATER
View
TV
• Meniul sistemului Blu-ray Home Cinema
Select Device
Record
- Când vizualizaţi un film: afişează meniul discului (la fel ca
Menu on Device
butonul DISC MENU de pe telecomanda sistemului BluDevice Operation
Receiver : Off
ray Home Cinema)
Setup
- În modul Oprit: afişează meniul SETUP (la fel ca butonul
Move
Enter
Exit
MENU de pe telecomanda sistemului Blu-ray Home
Cinema)
• Meniul pentru utilizarea sistemului Blu-ray Home Cinema
- Când redaţi un DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM :
afişează INFO OSD (la fel ca butonul INFO de pe telecomanda playerului)
Aceste meniuri variază în funcţie de televizor.
Format HDMI
Puteţi optimiza ieşirea HDMI pentru conectarea la un televizor
sau la un monitor.
• TV : Selectaţi această opţiune dacă aţi conectat playerul la
un televizor prin HDMI.
• Monitor : Selectaţi această opţiune dacă aţi conectat
playerul la un monitor prin HDMI. Dacă playerul este
conectat la un televizor, opţiunea Monitor nu este
disponibilă.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
◄
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
Televizorul sau monitorul trebuie să fie conectate la player înainte de a selecta această opţiune.
BD Wise
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de
interconectivitate Samsung.
Atunci când conectaţi între ele produse Samsung care includ
funcţia BD-Wise prin HDMI, rezoluţia optimă va fi setată
automat.
• On : Rezoluţia originală a discului BD/DVD va fi redată direct
pe televizor.
• Off : Rezoluţia de redare va fi reglată conform rezoluţiei
setate anterior, indiferent de rezoluţia discului.
M
Language
Music
Doar pentru produsele samsung
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Dacă doriţi să schimbaţi rezoluţia în modul BD Wise, trebuie mai întâi să setaţi modul BD Wise la Off
(Dezactivat).
 Dacă dezactivaţi modul BD Wise, rezoluţia televizorului conectat va fi reglată automat la valoarea maximă.
 Dacă playerul este nectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise, nu veţi putea utiliza funcţia BD WIse.
 Pentru o funcţionare corespunzătoare a modului BD Wise, setaţi opţiunea pentru acesta la ON (activat)
atât în meniul player-ului, cât şi în meniul televizorului.
47
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 47
2009-06-29
2:12:25
Configurarea HDMI
SETAREA OPŢIUNILOR DE CONFIGURARE HDMI
HDMI Audio
Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/
dezactivate.
• On : Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de
conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele
televizorului.
• Off : Semnalul video este transmis doar prin cablul de
conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin
boxele sistemului Blu-ray Home Cinema.
M
Music
Photo
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Audio
: OffOn
Off
Parental Stup
Valoarea setării prestabilite a aparatului este HDMI AUDIO OFF.
 Setarea HDMI AUDIO este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.
48
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 48
2009-06-29
2:12:29
ROM
Configurarea controalelor parentale
CONFIGURAREA FUNCŢIEI DE CONTROL PARENTAL
Funcţia Parental Lock funcţionează împreună cu Blu-ray/DVD-urile cărora li s-a atribuit un nivel de evaluare care vă
permite să controlaţi tipurile de Blu-ray/DVD-uri vizionate de membrii familiei dvs. Pe un disc există până la 8 niveluri
de evaluare.
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Parental apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Când utilizaţi pentru prima dată sistemul Blu-ray Home
Cinema, va fi afişat mesajul “Enter New password”.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Introduceţi parola din 4 cifre, utilizând butoanele numerice
de pe telecomandă.
Va apărea mesajul ‘Confirm the password.’.
Introduceţi din nou parola.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Apăsaţi butonul ENTER sau ► pentru a selecta Parental
Lock.
Display
Music
HDMI
Photo
6. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea On
sau Off, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
● CONFIGURAREA CONTROALELOR PARENTALE
hZ
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
Apăsaţi pe RETURN sau pe butonul ◄ pentru a reveni la meniul anterior. Apăsaţi pe butonul MENU
pentru a ieşi din meniu.
49
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 49
2009-06-29
2:12:30
Configurarea controalelor parentale
CONFIGURAREA FUNCŢIEI DE CONTROL PARENTAL
Dacă aţi uitat parola
1. Scoateţi discul.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat timp de 5 secunde butonul STOP () de pe panoul frontal.
• Toate setările vor reveni la configuraţia din fabrică.
M
Când sunt restabilite setările din fabrică, toate datele utilizatorilor stocate vor fi şterse.
Setarea nivelului de evaluare
1. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Rating Level, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta nivelul de
evaluare dorit, şi apoi apăsaţi butonul ENTER. De
exemplu, dacă selectaţi nivelul maxim 6, nu vor fi redate
discurile de nivel 7 şi 8.
Un număr mai mare indică faptul că programul este
destinat doar vizionării de către persoanele adulte. Nivelul
1 este cel mai restrictiv, iar nivelul 8 cel mai puţin restrictiv.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Schimbarea parolei
1. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea New
Password, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
2. Introduceţi parola din 4 cifre, utilizând butoanele numerice
de pe telecomandă. Mesajul „Enter New Password.” va
fiafişat.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
Return
Display
3. Introduceţi din nou parola, utilizând butoanele numerice de
pe telecomandă.
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
50
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 50
2009-06-29
2:12:34
ROM
Configurarea reţelei
SETAREA OPŢIUNILOR DE CONFIGURARE A REŢELEI
Pentru informaţii despre setarea corectă, verificaţi setările de reţea ale calculatorului sau contactaţi
furnizorul de servicii Internet.
Pentru a seta reţeaua sistemului Blu-ray Home Cinema, urmaţi etapele de mai jos.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● CONFIGURAREA REŢELEI
1. Atunci când aparatul este în modul Stop/No Disc, apăsaţi
pe butonul MENU.
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Network, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea de
reţea dorită din opţiunile descrise mai jos, apoi apăsaţi pe
butonul ENTER sau pe butonul ►.
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Fiecare opţiune de reţea este detaliată mai jos.
Selectarea reţelei
Selectaţi opţiunile Cable sau Wireless ca metode pentru
conectarea la reţea.
Music
Photo
Pentru configurare, urmaţi etapele de la 1 la 3 de mai sus.
DVD
Setup
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Network Selection, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul
►.
• Cable : Selectaţi această opţiune pentru a conecta
reţeaua utilizând cablul. (consultaţi pagina 30)
• Wireless : Selectaţi această opţiune pentru a conecta
wireless reţeaua. (consultaţi pagina 31)
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Reţea prin cablu
Pentru configurare, urmaţi etapele de la 1 la 3 de mai sus.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Cable Network, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul
►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
BD-LIVE
Connection
Dacă DHCP este setat la On, nu puteţi selecta IP Address,
Subnet Mask sau Gateway.
Music
Secondary DNS.
Photo
DVD
Setup
: Allow (Valid Only)
Audio
Display
 Dacă DNS este setat pe Auto, nu puteţi selecta Primary/
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
5. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
DHCP, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
M
Cable Network
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
51
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 51
2009-06-29
2:12:39
Configurarea reţelei
SETAREA OPŢIUNILOR DE CONFIGURARE A REŢELEI
6. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul
dorit, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
• Dacă DHCP este setat la Off şi DNS este setat la
Manual, introduceţi setările pentru IP Address,
Subnet Mask, Gateway şi Primary DNS (Secondary
DNS este opţional).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Setare disponibilă
• Dacă DHCP este setat la On şi DNS la Manual,
introduceţi setarea pentru Primary DNS (Secondary
DNS este opţional).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Setare disponibilă
Setare indisponibilă
Music
• Dacă DHCP este setat la On şi DNS la Auto, nu
mai aveţi nevoie de setări suplimentare.
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
Când selectaţi un element, utilizaţi butoanele numerice
şi butoanele ▲▼◄►.
 Dacă setarea automată nu funcţionează, contactaţi
furnizorul de servicii Internet.
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
◄
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Setare indisponibilă
7. Când aţi terminat, utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Save, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
8. Dacă nu doriţi să salvaţi setările, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Cancel, şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
M
Adresa IP utilizată în acest manual este doar pentru scopuri ilustrative. Trebuie să consultaţi setările de
reţea pentru adresa IP efectivă.
 Pentru a obţine setările pentru adresa IP, masca de subreţea, gateway şi DNS principal, consultaţi setările
de reţea ale calculatorului sau contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
Reţea wireless
Pentru configurare, urmaţi paşii 1~3 de la pagina 51.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Wireless Network, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe
butonul ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
52
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 52
2009-06-29
2:12:43
Music
Photo
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: On
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
ROM
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
DHCP, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
HDMI Setup
Access
Point
M
DVD
Setup
Dacă DHCP este setat la On, nu puteţi selecta IP Address,
Subnet Mask sau Gateway.
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Photo
Return
● CONFIGURAREA REŢELEI
Music
: Off
DNS
Secondary DNS.
6. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul dorit,
apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
• Selectaţi un punct de acces, apoi apăsaţi butonul
ENTER pentru a afişa o listă cu punctele de acces
disponibile.
(Căutarea poate dura câteva secunde.)
- Atunci când utilizatorul selectează un punct de acces
şi apasă butonul ENTER, acesta încearcă să se
conecteze la respectivul punct de acces.
- Dacă conectarea reuşeşte, apare un mesaj de
înştiinţare.
(Dacă punctul de acces selectat indică o pictogramă
de blocare, trebuie să specificaţi autentificarea de
securitate.)
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
 Dacă DNS este setat pe Auto, nu puteţi selecta Primary/
►
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: On
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
HDMI Setup
Access
Point
DVD
Setup
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Select
Photo
: Off
DNS
Save
Music
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
Return
Audio Setup
Access
1 2 3
Display
Setup Point – Security
Network Selection : Cable
HDMI Setup
OPEN
DVD
- Selectaţi punctul de acces corespunzător, dacă este
cunoscut. Dacă nu cunoaşteţi punctul de acces,
selectaţi WEP, WPAPSK sau WPA2PSK din lista de
mai jos şi introduceţi parola. Încercaţi fiecare punct de
acces de securitate şi introduceţi parola până când se
realizează o conexiune.
Setup
Network Setup
WEP
◄
◄
Cable Network
►
Parental Setup
WPAPSK
Wireless Network
WPA2PSK
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
Photo
DVD
Setup
Return
Audio Setup
1 2 3
Display SetupPassword
Network Selection : Cable
HDMI Setup
◄
Cable
Network
◄
_ Network Setup
Wireless Network
Parental Setup
►
A B C D E F G H I J K L M N O P
Proxy b c d e f
Q R S
g h i
r s t u v : Off
NTP Server
w x y
8 9 0 − _
Network
Test
+ = .
( Connection
) / ? |
a Back Space
Save
BD-LIVE d
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
0-9 Number
Pentru detalii suplimentare cu privire la securitatea
punctului de acces, consultaţi manualul de utilizare al
punctului de acces (Router).
Music
Photo
Return
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: Off
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
HDMI Setup
Access
Point
DVD
• Dacă DHCP este setat la Off, DNS este setat la
Manual, introduceţi adresa IP personală, masca de
subreţea, gateway şi serverul DNS.
Select
Setup
Subnet Mask
Gateway
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000 : Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Setare disponibilă
53
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 53
2009-06-29
2:12:48
Configurarea reţelei
SETAREA OPŢIUNILOR DE CONFIGURARE A REŢELEI
• Dacă DHCP este setat la On, DNS este setat la
Manual, introduceţi serverul DNS.
Music
Photo
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
◄
Cable Network
DHCP
Network Setup ◄: On
Wireless
Network
IP
AddressSetup : 000
. 000 . 000
. 000
Parental
HDMI Setup
Access
Point
Setup
DVD
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Setare disponibilă
Setare indisponibilă
• Dacă DHCP este setat la On, DNS la Auto, nu
mai aveţi nevoie de setări suplimentare.
Music
Photo
Setup
DVD
M
►
Când selectaţi un element, utilizaţi butoanele
numerice şi butoanele ▲▼◄►.
Audio
Wireless Network
Display Setup
Network Selection : Cable
HDMI Setup
Access Point
: Not Selected
◄
Cable Network
Network
DHCP Setup
: On
Wireless
Network
IP Address
: 000
. 000 . 000
. 000
Parental
Setup
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP. 000
Server
: 000
. 000 . 000 : Off
Gateway
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . Internet
000 . 000
BD-LIVE
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
 Dacă setarea automată nu funcţionează,
Save
contactaţi furnizorul de servicii Internet.
Select
Return
Setare indisponibilă
7. Când aţi terminat, utilizaţi butoanele ▲▼ pentru a
selecta Save, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
8. Dacă nu doriţi să salvaţi setările, utilizaţi butoanele ▲▼◄► pentru a selecta Cancel, şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
M
Adresa IP utilizată în acest manual este doar pentru scopuri ilustrative. Trebuie să consultaţi setările de
reţea pentru adresa IP efectivă.
 Pentru a obţine setările pentru adresa IP, masca de subreţea, gateway şi DNS principal, consultaţi setările
de reţea ale calculatorului sau contactaţi furnizorul dvs. de servicii Internet.
Setarea Proxy
Un server proxy soluţionează cererile transmiţându-le către alte servere.
Dacă trebuie să configuraţi setarea proxy, introduceţi setările specificate de furnizorul de servicii Internet.
Pentru configurare, urmaţi paşii 1~3 de la pagina 51.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta Proxy,
apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
Audio
Display
Proxy
Port
Parental
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
:
Wireless Network
: 8080
User
:
Proxy
Password
:
NTP Server
HDMI
Proxy
DVD
Setup
Server
Network
◄
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
M
►
◄
Return
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii internet.
54
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 54
2009-06-29
2:12:56
ROM
Setarea Pentru Server-ul Ntp (Utilizată Pentru Obţinerea
Informaţilor Referitoare la oră de pe Server-ul Ntp)
Pentru configurare, urmaţi paşii 1~3 de la pagina 51.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Network Setup
Proxy
◄
Parental Setup
NTP Server
: Off On
Off
Network Connection Test
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Testarea conexiunii la reţea
Utilizaţi acest meniu pentru a verifica dacă conexiunea la reţea funcţionează sau nu.
Pentru configurare, urmaţi paşii 1~3 de la pagina 51.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Network Connection Test, apoi apăsaţi pe ENTER sau
pe butonul ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Proxy
Network Connection Test
HDMI Setup
NTP Server
: Off
✔ MAC Address ◄(00:10:18:00:00:70)
Network Setup ◄
►
Network Connection Test
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental Setup
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
● CONFIGURAREA REŢELEI
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta NTP Server,
apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
• On : Player-ul se conectează automat la serverul de
Internet pentru a ajusta setările orei.
• Off : Playerul nu se conectează la serverul de Internet
pentru ajustarea setărilor de timp.
Your network is operating properly
Return
Conexiune Internet BD-LIVE
Sistemul Blu-ray Home Cinema acceptă BD-LIVE, ceea ce vă permite accesul la o serie de servicii
interactive oferite de producătorul discului printr-o conexiune la reţea. Pentru a beneficia de această
caracteristică, trebuie să realizaţi mai întâi o conexiune LAN (consultaţi pagina 30) sau prin conectare
adaptorului wireless LAN la slotul USB.
* Dispozitivul USB introdus trebuie să aibă minimum 1 GB de memorie pentru a putea descărca conţinut
de la BD-LIVE.
Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
Pentru configurare, urmaţi paşii 1~3 de la pagina 51.
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea BDLIVE Internet Connection, apoi apăsaţi pe ENTER sau
pe butonul ►.
• Allow (All) : Conexiunea la Internet va fi permisă pentru
toate conţinuturile BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Conexiunea la Internet va fi
permisă doar pentru conţinuturile BD-LIVE cu un
certificat valid.
• Prohibit : Conexiunea la Internet nu va fi permisă
pentru niciun conţinut BD-LIVE.
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Proxy
Display Setup
NTP Server
HDMI Setup
Network Connection Test
Network Setup
Parental Setup
◄
: Off
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Ce este un certificat valid? Atunci când sistemul Blu-Ray Home Cinema utilizează BD-LIVE pentru a
trimite datele cu privire la disc şi pentru a solicita certificarea discului de către server, serverul utilizează
aceste date pentru a verifica validitatea discului şi transmite certificatul înapoi către player.
 Conexiunea la Internet poate fi restricţionată în timp ce utilizaţi conţinuturi BD-LIVE.
55
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 55
2009-06-29
2:13:00
Gestionarea datelor BD
Datele de tip BD (stocate pe memorii USB flash externe) reprezintă conţinut al discurilor Blu-ray
precum şi alte caracteristici speciale descărcate de pe serviciul BD-LIVE sau de pe discurile Bluray.
* Dispozitivul USB introdus trebuie să aibă minimum 1 GB de memorie pentru a putea descărca conţinut de la BD-LIVE.
ADMINISTRAREA DISPOZITIVULUI DE SISTEM
Puteţi administra datele de utilizator stocate în datele BD.
1. Atunci când aparatul este în modul Stop, apăsaţi pe
butonul MENU.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta System, apoi
apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
System Update
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta BD Data
Management, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
- Pentru a formata memoria flash 1. Apăsaţi butonul ENTER pentru a selecta opţiunea BD
Data Delete.
Mesajul "All BD data will be deleted. Do you want to
continue?” va fi afişat.
2. Apăsaţi pe butoanele ◄ ► pentru a selecta opţiunea
Yes, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
BD Data◄ Management
BD Data Management
System Setup
►
DivX(R)
Registration
Language
Setup
Current
Device
: External
Flash
Memory
TotalAudio
Size :Setup
953MB Available
Size : 889MB
System Update
Display Setup
BD Data Delete
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup Select
Return
Descrierea informaţiilor referitoare la dispozitiv (stocare)
disponibile pe player
• Total Size : Dimensiunea totală a dispozitivului (stocare).
• Available Size : Dimensiunea disponibilă pe dispozitiv (stocare).
M
Informaţii cu privire la dimensiunea memoriei pentru dispozitivul curent (stocare) se află în partea dreaptă a
meniului de gestionare date BD.
 În modul de memorie externă, redarea riscului va fi oprită dacă deconectaţi dispozitivul USB în timpul
redării.
 Vă recomandăm să utilizaţi un dispozitiv USB care acceptă protocoale USB 2.0, formatul FAT32 şi o viteză
de citire/scriere de cel puţin 4MB.
 Funcţia Reluare redare este posibil să nu funcţioneze după formatarea dispozitivului de stocare.
56
HT-BD1250A_ROM_0629-2.indd 56
2009-06-29
2:13:04
ROM
Actualizarea sistemului
Este posibil ca Samsung să ofere ugpgrade pentru firmwareul playerului Blu-ray. Pentru a upgrada acest firmware trebuie să :
1. Vizitaţi samsung.com şi accesaţi pagina ‘SUPPORT’ pentru a descărca cea mai nouă versiune de firmware. Puteţi
utiliza un CD-R sau o unitate Flash USB pentru a realiza upgrade-ul de firmware. (Puteţi realiza upgrade de firmware
utilizând un dispozitiv de stocare USB când în unitate nu este niciun disc.) Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
secţiunea “Manualul de upgrade” de pe site-ul Web menţionat mai sus.
● ACTUALIZAREA SISTEMULUI
sau
2. Conectaţi reţeaua (consultaţi paginile 30 şi 31) şi urmaţi paşii de mai jos.
UPGRADE FIRMWARE
1. Atunci când aparatul este în modul Stop/No Disc, apăsaţi
pe butonul MENU.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
System, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
HDMI
Network
Parental
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
System Update, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul
►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
5. Player-ul va verifica automat starea conexiunii prin cablu
sau la reţea. Va fi afişată fereastra pentru verificarea
conexiunii.
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
 Dacă procesul de upgrade este posibil : Veţi vedea
informaţii despre versiunile curente şi noi ale firwareului, în
caseta de mesaje.
 Dacă procesul de upgrade nu este posibil : Veţi vedea
următoarea descriere în caseta de mesaje.
• Dacă nu aţi conectat cablul :
“Ethernet cable is not connected. Please, check the Ethernet
cable”
• Dacă a picat conexiunea reţelei :
“This system can not connect to internet for update. Please,
check the network setup”
• Dacă nu este disponibilă nicio versiune mai nouă (versiunea cea
mai nouă a fost deja instalată) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Dacă este un disc în player :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Acest mesaj indică faptul că trebuie să scoateţi toate discurile
din unitate înainte de a efectua o actualizare.
• Dacă server-ul nu este disponibil :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
57
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 57
2009-06-29
2:08:18
Actualizarea sistemului
UPGRADE FIRMWARE
6. Pentru a efectua upgradeul sistemului, apăsaţi butoanele
◄► pentru a selecta Start şi apoi apăsaţi butonul
ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Începe actualizarea sistemului.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
Cancel
Parental
8. Dacă selectaţi Cancel în timpul procesului de descărcare,
vi se va solicita să confirmaţi selecţia într-o casetă de
mesaj.
Dacă doriţi să anulaţi descărcarea, selectaţi Yes şi apăsaţi
butonul ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
9. Va începe verificarea. La finalizarea descărcării, procesul
de actualizare a firmware-ului va începe automat.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
10. La finalizarea instalării, player-ul se va opri automat după 5
secunde.
Toate setările vor reveni la cele din fabrică. La următoarea
pornire a sistemului, veţi vedea fereastra de selectare a
limbii meniului.
M
Dacă vreţi să anulaţi procesul de upgrade în timp ce se
descarcă datele, apăsaţi butonul ENTER.
Veţi vedea un mesaj de confirmare.
Selectând Yes veţi opri procesul de upgrade şi selectând
No veţi continua procesul de upgrade.
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
 Când procesul de upgrade al sistemului s-a încheiat,
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The power will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental
verificaţi detaliile de firmware din meniul System Upgrade.
 Nu opriţi player-ul în timpul procesului de upgrade al
sistemului, deoarece player-ul se poate defecta.
 Upgrade-urile de software efectuate utilizând mufa USB Host acceptă numai unităţi flash USB.
Nu este garantată funcţionarea altor dispozitive USB (de ex. MP3 player).
 Pentru ca procesul de upgrade să fie efectuat în mod corespunzător, pe unitatea flash USB trebuie să
existe un singur fişier de upgrade pentru firmware.
 Este posibil ca unităţile USB supradimensionate că nu poată fi introduse când este conectat un cablu LAN
sau HDMI.
58
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 58
2009-06-29
2:08:31
Când procesul de upgrade al firmwareului s-a încheiat, verificaţi detalii de
firmware urmând paşii de mai jos.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Atunci când aparatul este în modul Stop/No Disc, apăsaţi
pe butonul MENU.
ROM
INFORMAŢII SISTEM
Language
Audio
Display
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Setup, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
System Information, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe
butonul ►.
Puteţi vedea informaţii detaliate despre firmwareul actual.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
5. Apăsaţi pe butonul ENTER pentru a selecta OK.
Va apărea meniul System Setup.
● ACTUALIZAREA SISTEMULUI
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
System, apoi apăsaţi pe ENTER sau pe butonul ►.
►
: On
DivX(R) Registration
Parental Setup
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
ÎNŞTIINŢARE DESPRE ACTUALIZAREA FIRMWARE-ULUI
Acest meniu popup apare atunci când pe serverul de actualizări
SAMSUNG este disponibilă o versiune mai recentă de firmware decât cea
existentă pe sistemul Blu-ray Home Cinema.
System Update
New Firmware is available.
• Yes : Selectaţi această opţiune pentru a realiza upgrade-ul acum.
• No : Selectaţi această opţiune dacă intenţionaţi să realizaţi
upgradeul mai târziu.
Do you want to update now?
Yes
No
ÎNREGISTRAREA DIVX (R)
Music
Utilizaţi codul de înregistrare pentru a înregistra sistemul Home Cinema
cu formatul DivX(R) video la cerere.
Photo
DVD
Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.divx.com/vod
M
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
Network Setup
 This option is not activated if you select the OK. To activate this
Parental Setup
OK
option, please activate the DivX(R) Deactivation.
DEZACTIVAREA DIVX(R)
Music
Photo
DVD
Dacă doriţi să dezactivaţi codul de înregistrare pe site-ul Web, selectaţi
Yes (Da). Apoi, puteţi obţine un cod de înregistrare nou.
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
M
 Această funcţie poate cu acţionată când este disponibilă funcţia
Network Setup
Parental Setup
Yes
No
Înregistrare DivX(R).
59
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 59
2009-06-29
2:08:37
Vizionarea unui film
UTILIZAREA FUNCŢIEI DISPLAY
hgfZCV
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul INFO de pe
telecomandă.
• Dacă discul Blu-Ray dispune de caracteristica PIP,
apăsaţi butonul INFO din secţiunea PIP pentru a afişa
informaţii cu privire la PIP.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta elementul dorit.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► pentru a efectua configurarea
dorită şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
• Puteţi utiliza butoanele numerice de pe telecomandă
pentru a accesa direct un titlu, un capitol sau pentru a
iniţializa redarea din locul dorit.
4. Pentru a ieşi din ecran, apăsaţi din nou pe butonul INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
§ Change
s Select
<Meniul INFO pentru secţiunea PIP>
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
§ Change
M
s Select
Dacă vizionaţi materiale din meniul Info, este posibil ca unele funcţii să nu fie activate, în funcţie de disc.
 Title : Pentru a accesa titlul dorit, dacă discul conţine mai multe titluri. De exemplu, dacă Blu-ray/DVD-ul
conţine mai multe filme, fiecare film va fi identificat ca un titlu.
 Chapter : Majoritatea discurilor Blu-ray Disc/DVD sunt înregistrate pe capitole, pentru a vă permite să găsiţi
rapid un anumit pasaj.
 Audio : Se referă la limba coloanei sonore a filmului. Un disc Blu-ray poate conţine până la 32 de limbi
audio, iar un DVD până la 8.
 Playing Time : Permite redarea filmului din locul dorit. Puteţi introduce timpul iniţial ca punct de referinţă.
Funcţia Căutare timp nu funcţionează pe anumite discuri.
 Subtitle : Se referă la limbile de subtitrare disponibile pe disc. Veţi putea să selectaţi limbile de subtitrare
dorite sau, dacă doriţi, le puteţi dezactiva de pe ecran. Un disc Blu-ray poate conţine până la 255 de limbi
de subtitrare, iar un DVD până la 32.
 Angle : Dacă un disc Blu-ray/DVD conţine mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteţi selecta
funcţia ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Puteţi crea setări pentru BONUSVIEW Video şi BONUSVIEW
Audio dacă titlul curent al unui disc Blu-Ray apare în secţiunea PIP. Totuşi, opţiunile pentru BONUSVIEW
Video / BONUSVIEW Audio vor fi dezactivate în cazul în care discul nu acceptă caracteristica PIP.
 Picture Mode : Această funcţie vă permite ajustarea calităţii video atunci când sunteţi conectat la un televizor
prin HDMI.
- Dynamic : Alegeţi această setare pentru a îmbunătăţi acurateţea.
- Normal : Alegeţi această setare pentru majoritatea aplicaţiilor de vizualizare.
- Movie : Aceasta este cea mai bună setare pentru vizualizarea filmelor.
- User: Utilizatorul poate regla claritatea şi funcţia de reducere a zgomotului.
60
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 60
2009-06-29
4:50:38
hZ
Utilizarea meniului discului
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul DISC MENIU de pe
telecomandă.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
În funcţie de tipul discului, este posibil ca meniul discului să nu fie disponibil.
Z
Utilizarea meniului Title
● VIZIONAREA UNUI FILM
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a efectua
configurarea dorită şi apoi apăsaţi pe butonul ► sau
ENTER.
• Elementele meniului discului variază în funcţie de disc.
SCENE SELECTIONS
ROM
UTILIZAREA MENIULUI DISCULUI ŞI A MENIULUI POPUP/TITLE
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul TITLE MENIU de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
• Elementele meniului Title variază în funcţie de disc.
M
În funcţie de tipul discului, este posibil ca meniul Title să nu fie disponibil.
 Title Menu va fi afişat doar dacă discul conţine cel puţin două titluri.
gf
Redarea listei de titluri
1. Atunci când aparatul este în modul Stop/Redare, apăsaţi
pe butonul DISC MENU sau TITLE MENU.
CD
BD-RE
Video
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta intrarea pe
care doriţi să o redaţi din lista de titluri, apoi apăsaţi pe
butonul ► sau pe ENTER.
Va fi redat(ă) intrarea selectată (titlul selectat).
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Pentru a accesa lista de redare Pentru a accesa lista de redare, apăsaţi pe butonul ROŞU
(A).
Page
h
Utilizarea meniului Popup
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul POPUP MENU de pe
telecomandă.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Apăsaţi butoanele ▲▼◄► sau butonul ENTER pentru a
selecta elementul de meniu dorit.
• Opţiunile de setare ale meniului Popup variază în funcţie
de disc.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
În funcţie de tipul discului, este posibil ca meniul Popup să nu fie disponibil.
61
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 61
2009-06-29
2:08:54
Vizionarea unui film
REPETARE REDARE
Repetaţi capitolul sau titlul actual.
Repetarea redării
hgfZCV
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul REPEAT de pe
telecomandă. Apare ecranul Repeat.
Repeat
Off
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta Chapter sau
Title.
• Repetiţiile Blu-ray/DVD sunt redate după capitol sau
titlu.
3. Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsaţi din
nou pe butonul REPEAT, apoi apăsaţi pe butoanele ▲▼
pentru a selecta opţiunea Off.
M
În funcţie de tipul discului, este posibil ca meniul Repeat să nu fie disponibil.
Utilizarea funcţiei Repetare A-B
hgfZCV
1. În timpul redării apăsaţi pe butonul REPEAT A-B de pe
telecomandă.
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Apăsaţi pe butonul REPEAT A-B în punctul iniţial de
repetare a redării (A).
3. Apăsaţi pe butonul REPEAT A-B în punctul de oprire a
repetării redării (B).
4. Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsaţi din
nou pe butonul REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Punctul B nu poate fi setat decât după ce au trecut 5 secunde de redare de la punctul A.
62
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 62
2009-06-29
2:08:59
Puteţi selecta rapid şi uşor limba de dublare dorită, de la butonul AUDIO.
ROM
hgfZ
SELECTAREA LIMBII AUDIO
Utilizarea butonului AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● VIZIONAREA UNUI FILM
1. Apăsaţi pe butonul AUDIO în timpul redării. Sursa audio se
modifică dacă apăsaţi butonul în mod repetat.
• Limbile pentru dublare sunt afişate sub formă de
abrevieri.
2. Pentru a elimina bara Audio, apăsaţi pe butonul RETURN.
Utilizarea butonului INFO
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul INFO de pe
telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea
Audio.
3. Apăsaţi butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a selecta dublarea dorită.
M
Această funcţie depinde de limbile pentru dublare codate pe disc şi este posibil să nu poată fi activată.
 Un disc Blu-ray poate conţine până la 32 de limbi audio, iar un DVD până la 8.
 În funcţie de tipul discului, puteţi utiliza butonul AUDIO pentru a modifica coloana sonoră audio şi limba de
dublare.
Unele discuri Blu-ray permit selectarea unei coloane sonore pe mai multe canale LPCM sau Dolby Digital
pentru coloanele sonore în limba engleză.
 Dacă discul dispune de o secţiune PIP, vor fi afişate de asemenea informaţii cu privire la modul primar /
secundar.
Utilizaţi butonul ◄ ► pentru a comuta între modurile audio primar şi secundar.
 Indicatorul ◄ ► nu va fi afişat pe ecran dacă secţiunea PIP nu conţine setări PIP audio.
SELECTAREA LIMBII SUBTITRĂRII
Puteţi selecta rapid şi uşor limba de subtitrare dorită, de la butonul SUBTITLE.
hZ
Utilizarea butonului SUBTITLE
1. Apăsaţi pe butonul SUBTITLE. Subtitrarea se modifică
dacă apăsaţi butonul în mod repetat. Limbile de subtitrare
sunt afişate sub formă de abrevieri.
Subtitle
0/2 Off
2. Pentru a elimina bara Subtitle, apăsaţi pe butonul
RETURN.
63
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 63
2009-06-29
2:09:00
Vizionarea unui film
SELECTAREA LIMBII SUBTITRĂRII
Utilizarea butonului INFO
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul INFO de pe telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Subtitle.
3. Apăsaţi butoanele ◄► de pe telecomandă pentru a selecta limba de subtitrare dorită.
M
În funcţie de formatul utilizat (disc Blu-ray/DVD) puteţi schimba subtitrarea din meniul discului.
Apăsaţi butonul DISC MENU.
 Această funcţie depinde de subtitrările codate pe disc şi este posibil să nu poată fi activată pe toate
discurile Blu-ray/DVD.
 Un disc Blu-ray poate conţine până la 255 de limbi de subtitrare, iar un DVD până la 32.
 Dacă discul Blu-Ray dispune de o secţiune PIP, vor fi afişate de asemenea informaţii cu privire la modul
primar / secundar.
 Această funcţie modifică simultan subtitrarea primară şi secundară.
 Numărul de subtitrări este dat de suma celor principale şi secundare.
MODIFICAREA UNGHIULUI CAMEREI
Dacă un disc Blu-ray/DVD conţine mai multe unghiuri pentru o anumită scenă, puteţi selecta funcţia ANGLE.
hZ
Utilizarea funcţiei ANGLE
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul INFO de pe
telecomandă.
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta opţiunea Angle.
3. Apăsaţi pe butoanele ◄► sau utilizaţi butoanele numerice
de pe telecomandă, pentru a selecta unghiul dorit.
DVD-Vedio
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Move
Dacă discul conţine un singur unghi, funcţia nu va putea fi activată. În prezent, numărul discurilor care
acceptă această funcţie este foarte mic.
 În funcţie de tipul discului, este posibil ca aceste funcţii să nu poată fiactivate.
64
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 64
2009-06-29
2:09:00
Caracteristica PIP vă permite să vizualizaţi conţinuturi suplimentare (precum comentarii) într-o fereastră mică de pe
ecran în timpul redării filmului.
h
Utilizarea butonului PIP
● VIZIONAREA UNUI FILM
1. Dacă discul curent Blu-Ray conţine funcţia PIP, puteţi
utiliza butonul PIP pentru a selecta opţiunile On sau Off
pentru PIP.
2. La fiecare apăsare a butonului PIP, comutaţi între PIP On
şi PIP Off.
M
ROM
SETĂRI PIP (IMAGINE ÎN IMAGINE)
Puteţi modifica setările detaliate ale caracteristicii PIP în meniul INFO (consultaţi pagina 60: selectarea
canalului audio secundar, flux video şi subtitrări secundare etc.).
 În cazul în care comutaţi de la BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio se va modifica automat în
concordanţă cu acesta.
 Dacă discul Blu-Ray acceptă doar BONUSVIEW Audio, puteţi apăsa butonul PIP pentru a porni şi opri
canalul audio secundar.
BD-LIVE™
Sistemul Blu-ray Home Cinema acceptă BD-LIVE, ceea ce vă permite accesul la o serie de servicii interactive oferite
de producătorul discului printr-o conexiune la reţea.
Utilizarea discului BD-LIVE
1. Conectaţi reţeaua (consultaţi paginile 32 şi 33) şi verificaţi configuraţia reţelei (consultaţi paginile
53~57).
2. Introduceţi un disc Blu-ray care acceptă BD-LIVE.
3. Selectaţi conţinuturile furnizate de producătorul discului pentru a beneficia de BD-LIVE.
M
Modul în care utilizaţi serviciile şi caracteristicile BD-LIVE diferă în funcţie de disc.
 Pentru a utiliza serviciul BD-LIVE, trebuie să introduceţi un dispozitiv cu cel puţin 1 GB de memorie în unul
din sloturile USB.
65
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 65
2009-06-29
4:51:13
Vizionarea unui film
REDAREA DISCURILOR DIVX
Funcţiile prezentate în această pagină se aplică pentru redarea discurilor DivX.
Salt înainte/înapoi
D
În timpul redării, apăsaţi butonul #,$.
• Se deplasează la fişierul următor după fiecare apăsare a
butonului $, dacă discul conţine mai mult de 2 fişiere.
• Se deplasează la fişierul anterior după fiecare apăsare a
butonului # dacă discul conţine mai mult de 2 fişiere.
Redare rapidă
D
În timpul redării, apăsaţi pe butonul ,.
Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsaţi butonul  sau  în timpul redării.
De fiecare dată când apăsaţi unul dintre butoane, viteza de redare se modifică în felul următor :
2x 4x 8x.
Afişare limbă dublaj
D
Apăsaţi butonul AUDIO.
• Dacă pe disc sunt mai multe limbi, puteţi comuta între
acestea.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se va modifica
de la AUDIO (1/N, 2/N ...).
M
Apare
dacă pe disc există o limbă străină
acceptată.
Afişare subtitrare
D
Apăsaţi butonul SUBTITLE.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se va modifica
de la SUBTITLE (1/N, 2/N ...) şi SUBTITLE OFF.
• Dacă discul are un singur fişier de subtitrare, acesta va fi
redat automat.
• Consultaţi secţiunea 2 (Funcţia titluri) de pe pagina
următoare, pentru detalii suplimentare cu privire la
utilizarea subtitlurilor cu discurile DivX.
66
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 66
2009-06-29
2:09:01
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX este un format pentru fişiere video, conceput de Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a
permite redarea pe internet a datelor audio şi video în timp real.
MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată
vizualiza un film la o calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.
1. Formate acceptate
Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate nici
formatele video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinaţi probleme, cum ar fi imagini întrerupte
sau lipsa sunetului.
● VIZIONAREA UNUI FILM
Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare, este posibil
ca subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul şi va
trebui să selectaţi limba de subtitrare în felul următor :
1. În modul Stop, apăsaţi butonul ▲, ▼ selectaţi
subtitrarea dorită ( ) de pe ecranul televizorului şi
apăsaţi apoi butonul ENTER.
2. Atunci când selectaţi fişierul DivX dorit de pe ecran,
filmul va fi redat în mod normal.
ROM
D
Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare
Formate video acceptate
Format
AVI
Versiuni acceptate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Formate audio acceptate
Format
MP3
AC3
DTS
Rata de biţi
80~384kbps
128~384kbps
1.5Mbps
Frecvenţă
44.1khz
44.1/48khz
44.1khz
• Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create în formatul DTS, nu acceptă decât maxim 6
Mbps.
• Proporţie dimensiuni : deşi rezoluţia DivX prestabilită este de 640x480 pixeli (4:3), produsul
acceptă o rezoluţie maximă de 800x600 pixeli (16 :9). Nu vor fi acceptate rezoluţii ale ecranului
televizorului mai mari de 800x600.
• Atunci când redaţi un disc a cărui frecvenţă este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil
să apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.
• Qpel şi gmc nu sunt acceptate.
2. Funcţia Caption
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza
corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia de captare, salvaţi fişierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al
fişierului media DivX (*.avi) din acelaşi dosar.
Exemplu : Rădăcină Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru
Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi chineză).
• DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta
este un dispozitiv certificat DivX sau ultracertificat DivX care redă formate video.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie înregistrat pentru a
putea reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD). Mai întâi, generaţi codul de înregistrare DivX
VOD pentru dispozitivul dvs. şi trimiteţi-l în cursul procesului de înregistrare. [Important: Conţinutul
DivX VOD este protejat prin sistemul DivX DRM (Digital Rights Management), care restricţionează
redarea pe dispozitivele certificate DivX înregistrate. Dacă încercaţi să redaţi conţinuturi DivX VOD
neautorizate pentru dispozitivul dvs., se va afişa mesajul “Authorization Error (Eroare de
autorizare)”, iar conţinutul dvs. nu va fi redat.] Aflaţi mai multe la adresa www.divx.com/vod.
DivX® este marcă comercială înregistrată a DivX, Inc., şi este utilizată sub licenţă.
67
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 67
2009-06-29
2:09:02
Audierea muzicii
BUTOANE PE TELECOMANDĂ UTILIZATE PENTRU CD AUDIOREDARE DISC (CD-DA)/MP3
1. Butonul PAUSE : Opreşte temporar redarea.
0
STOP
) : În timpul redării, trece la următoarea pagină din lista de
2. Butonul SKIP (
muzică sau la următoarea piesă din lista de redare.
PLAY
3. Butonul PLAY : Redă pista selectată actual.
4. butoanele ▲▼ : Selectaţi o pistă (melodie) sau un folder din Music List sau
Playlist.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
5. Butoanele CULOARE
• Butonul ROŞU (A): Selectează Modul Redare în timpul redării.
• Butonul VERDE (B): Deplasare la lista de redare de la lista de muzică.
• Butonul GALBEN (C): Redare Playlist.
6. Butoanele ◄ ►
◄ : Redă piese dorită, în funcţie de poziţia curentă.
► : Revine la meniu.
7. Butonul ENTER : Redă pista (melodia) selectată.
8. Butonul STOP : Opreşte pista (melodia) redată.
) : Dacă aţi apăsat pe acest buton după trei secunde
9. Butonul SKIP (
de redare, pista curentă va fi redată de la început. Dar, dacă aţi apăsat
pe acest buton în mai puţin de trei secunde după iniţializarea redării, va fi
redată pista anterioară.
Este utilizată pentru deplasarea de la pagina anterioară din lista de
muzică sau din lista de redare.
REPETARE CD AUDIO (CD-DA) ŞI MP3
În timpul redării, apăsaţi de mai multe ori pe butonul REPEAT sau ROŞU (A) pentru a selecta modul de
repetare dorit.
Când redaţi un CD audio (CD-DA) :
Când redaţi un disc MP3 :
•
•
•
•
•
Redarea normală (CD audio (CD-DA)/MP3): Pistele de pe disc sunt redate în ordinea în care au
fost înregistrate.
Repetare pistă (CD audio(CD-DA)/MP3)
Repetare folder (MP3)
Aleator (CD audio(CD-DA)/MP3)
- Când redaţi un CD audio (CD-DA) : Opţiunea Aleator vă permite să redaţi pistele de pe disc în ordine
aleatorie.
- Când redaţi un disc MP3 : Opţiunea Aleator vă permite să redaţi pistele de pe disc în ordine aleatorie.
Repetare Toate (CD audio(CD-DA)) : Toate pistele sunt repetate.
- Pentru a reveni la modul normal de redare Apăsaţi butonul REPEAT sau ROŞU (A) în mod repetat pentru a reveni la redarea normală.
68
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 68
2009-06-29
2:09:03
►
1/18
00:02:24 / 00:05:57
A Play Mode
2. Pentru a trece la Music List, apăsaţi butonul STOP sau
RETURN.
Ecranul Listă muzică este afişat pe ecranul televizorului.
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta pista pe care
doriţi să o audiaţi, apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
TRACK 001
CD
Video
CD
CD
◄
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
● AUDIEREA MUZICII
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc MP3 în
sertarul pentru discuri.
• Pentru un CD audio, prima piesă va fi redată automat.
• Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta opţiunea Music, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
(Puteţi asculta fişiere MP3 utilizând un dispozitiv de
stocare USB)
ROM
AF
REDAREA UNUI CD AUDIO (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Elemente ecran CD Audio (CD-DA)/MP3
Afişează tipul suportului.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Pista (melodia) curentă
Afişează numărul sau titlul pistei în curs de redare.
Bară stare redare.
Afişează starea de repetare.
a Play Mode
Afişează indexul de redare curent, numărul total de
piste.
Timpul curent/total de redare.
Afişează butoanele CULOARE disponibile.
69
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 69
2009-06-29
2:09:03
Audierea muzicii
AF
Listă de redare
Puteţi crea o listă de redare cu până la 99 de piste.
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau un disc MP3 în
sertarul pentru discuri.
• Pentru un CD audio, prima melodie va fi redată
automat.
• Pentru un disc MP3, apăsaţi butoanele ▲▼◄► pentru
a selecta opţiunea Music, apoi apăsaţi pe butonul
ENTER.
(Puteţi asculta fişiere MP3 utilizând un dispozitiv de
stocare USB)
CD
CD
◄
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Music
◄
B Playlist
2. Pentru a trece la lista cu muzică, apăsaţi butonul
VERDE (B) sau RETURN.
Va apărea ecranul Listă muzică.
3. Apăsaţi butonul VERDE (B) pentru a vă deplasa la lista de
redare.
TRACK 001
Video
Page
Original
Playlist
Video
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta o pistă, apoi
apăsaţi butonul ENTER pentru a o adăuga la Playlist.
Repetaţi această procedură pentru a adăuga piste
suplimentare.
B Music List
C Playlist play
Add
Play
Original
Playlist
TRACK 001
Video
5. Dacă există o pistă pe care nu o doriţi în lista de redare,
apăsaţi butoanele ►▲▼ pentru a selecta pista şi apoi
apăsaţi butonul ENTER.
• Pista selectată va fiştearsă.
6. Apăsaţi pe butonul GALBEN (C) pentru a reda pistele
selectate.
Când pista s-a încheiat, următoarea va fi redată automat.
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Pentru a edita lista de redare, apăsaţi unul dintre butoanele STOP sau RETURN.
8. Pentru a trece la lista cu muzică, apăsaţi butonul RETURN.
70
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 70
2009-06-29
2:09:08
ROM
Vizualizarea unei fotografii
VIZUALIZAREA UNEI IMAGINI
1. Introduceţi un disc JPEG în orificiul pentru discuri.
• Va apărea ecranul Meniu.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
• Va apărea Photo List.
◄
Setup
3. Apăsaţi pe butoanele ▲▼ pentru a selecta o fotografie.
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
• Pentru a vizualiza următoarea pagină, apăsaţi pe butonul
SKIP (
).
• Pentru a vizualiza pagina anterioară, apăsaţi pe butonul
SKIP (
).
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
SLIDE SHOW/VITEZĂ
Pentru configurare, urmaţi paşii 1 şi 2 de mai sus.
3. Apăsaţi pe butonul ALBASTRU(D).
• Va începe prezentarea diapozitivelor.
►
KE.JPG
03/07
CD
● VIZUALIZAREA UNEI FOTOGRAFII
2. Apăsaţi pe butoanele ▲▼◄► pentru a selecta opţiunea
Photo, apoi apăsaţi pe ENTER.
4. Când începe prezentarea diapozitivelor, apăsaţi butonul
BLUE (D) pentru a ajusta viteza de redare.
• De fiecare dată când apăsaţi butonul, viteza de redare va
creşte.
D Speed
➞
➞
- Pentru a opri operaţia de redare a diapozitivelor Apăsaţi pe butonul STOP sau RETURN.
ROTATE (ROTIRE)
Pentru configurare, urmaţi paşii 1 şi 3 de mai sus.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Apăsaţi pe butonul ENTER.
5. Utilizaţi butoanele ROŞU (A) şi VERDE (B) pentru a roti imagine în
direcţia dorită.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
71
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 71
2009-06-29
2:09:17
Vizualizarea unei fotografii
ZOOM (APROPIERE/DEPĂRTARE)
Pentru configurare, urmaţi paşii 1-3 din „Vizualizarea unei imagini” de la
pagina 71.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Apăsaţi pe butonul ENTER.
5. Apăsaţi pe butonul GALBEN (C).
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Utilizaţi butoanele GALBEN(C) sau ZOOM pentru a mări sau
micşora imaginea.
- Pentru a muta zona -
x2
Apăsaţi butoanele ▲▼◄ ► în zona pe care doriţi să o măriţi.
Move
C Zoom
- Pentru a opri operaţia Zoom Apăsaţi pe butonul GALBEN (C).
DEPLASAREA LA LISTA DE FOTOGRAFII
Pentru configurare, urmaţi paşii 1-3 din „Vizualizarea unei
imagini” de la pagina 71.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Apăsaţi pe butonul ENTER.
5. Pentru a merge la Photo List, apăsaţi butonul RETURN sau STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
72
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 72
2009-06-29
2:09:21
ROM
Modul sunet
MODL SFE (SOUND FIELD EFFECT)
Puteţi selecta opţiunea SFE adecvată pentru tipul de muzică ascultat.
Apăsaţi pe butonul SFE MODE.
● MODUL SUNET
• Pe panoul afişajului apare SFE MODE.
• După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel
HALL1 ➞ HALL2 ➞ JAZZ ➞ CHURCH ➞ ROCK ➞ SFE OFF.
•
•
•
•
•
HALL : Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei săli de concert.
JAZZ : Recomandat pentru jazz.
ROCK : Recomandat pentru rock.
CHURCH : Creează impresia de audiţie dintr-o biserică înaltă.
SFE OFF : Selectaţi acest mod pentru audiţie normală.
Dolby Pro Logic II Mode
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriţi.
Apăsaţi butonul
PL II MODE.
• După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.
MUSIC ➞ MOVIE ➞ PRO LOG ➞ MATRIX ➞
STEREO.
• MUSIC : Când ascultaţi muzică, sunetul poate conţine efecte care să creeze impresia unei audiţii la
faţa locului.
• MOVIE : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
• PRO LOG : Vă veţi bucura de un efect realist pe mai multe canale, ca şi cum aţi utiliza şase difuzoare,
deşi utilizaţi numai difuzoarele din stânga şi din dreapta.
• MATRIX : Veţi audia un sunet surround pe mai multe canale.
• STEREO : Selectaţi acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale şi de
subwoofer.
M
Atunci când selectaţi modul Dolby Pro Logic II, conectaţi dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L şi
R) ale playerului. Dacă conectaţi doar una dintre intrări (L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.
 Acest mod este disponibil numai cu semnal audio pe 2 canale.
73
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 73
2009-06-29
2:09:25
Modul sunet
Efectul Dolby Pro Logic II
Această funcţie este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic II MUSIC.
1. Apăsaţi butonul
PL II MODE pentru a selecta modul
MUSIC.
2. Apăsaţi butonul
PL II EFFECT.
• După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă
astfel.
3. Apăsaţi butoanele ◄ ► pentru a selecta efectul dorit.
• PANORAMA : Acest mod extinde imaginea frontală
stereo, incluzând boxele surround pentru un efect de
“învăluire”, prin imaginile de pe pereţii laterali.
Puteţi selecta 0 sau 1.
• C- WIDTH : Sunetul este emis numai prin boxa
centrală. Boxele din stânga şi din dreapta emit sunete
fantomă.
Puteţi selecta între 0 şi 7.
• DIMENS : Reglează secvenţial câmpul sonor (DSP) din faţă sau din spate.
Puteţi selecta între 0 şi 6.
74
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 74
2009-06-29
2:09:26
ROM
Utilizarea funcţiei USB
REDAREA FIŞIERELOR MEDIA CU AJUTORUL CARACTERISTICII USB HOST
Puteţi reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale,
la un semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea
dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului.
● UTILIZAREA FUNCŢIEI USB
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB de pe
partea laterală a unităţii.
2. Pe ecran va apărea USB Connected, iar apoi
va dispărea.
3. În meniul Setup este afişată pictograma USB.
Înlăturarea în siguranţă din USB
Pentru a preveni deteriorarea informaţiilor stocate în memoria
dispozitivului, efectuaţi operaţia de înlăturare în siguranţă înainte de a deconecta cablul USB.
• Apăsaţi butonul GALBEN(C). Pe afişaj va fi afişat Acum. Acum puteţi scoate în siguranţă dispozitivul
USB.
• Scoateţi cablul USB.
M
Pentru a asculta fişierele dvs. audio cu un sistem de sunet Home Cinema pe 5.1 canale, trebuie să setaţi
modul Dolby Pro Logic II la Matrix (Consultaţi pagina 73).
Salt înainte/înapoi
În timpul redării, apăsaţi butonul #,$.
• Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului $ este
selectat fişierul următor.
• Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului # este
selectat fişierul anterior.
75
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 75
2009-06-29
2:09:26
Utilizarea funcţiei USB
Specificaţii gazdă USB
Specificaţii gazdă USB
Neconformitate
Limitări operaţionale
• Acceptă dispozitive compatibile cu USB 1.1 sau USB 2.0.
• Acceptă dispozitive conectate printr-un cablu de tip USB A.
• Acceptă dispozitive compatibile cu UMS (USB Mass Storage Device) V1.0.
• Acceptă dispozitivul al cărui unitate conectată este formatată în sistemul FAT (FAT,
FAT16, FAT32).
• Nu acceptă dispozitive care necesită instalarea unei unităţi separate pe PC (Windows).
• Nu acceptă conectarea la un hub USB.
• Este posibil ca un dispozitiv USB conectat cu un cablu de extensie USB să nu fie recunoscut.
• Un dispozitiv USB care necesită alimentare separată trebuie conectat la player de la
o sursă seperetă.
• Dacă dispozitivul conectat are instalate mai multe unităţi (sau partiţii), poate fi
conectată o singură unitate (sau partiţie).
• Un dispozitiv care acceptă numai USB 1.1 poate determina o diferenţă a calităţii
imaginii, în funcţie de dispozitiv.
Dispozitive USB care pot fi utilizare cu sistemul Home Cinema
1. Dispozitiv de stocare USB
2. MP3 Player
3. Cameră digitală
4. HDD amovibil
• Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de 160 GB. Este posibil ca HDD-urile de 160GB sau
mai mult să nu fie recunoscute, în funcţie de dispozitiv.
• Dacă dispozitivul conectat nu funcţionează din cauza energiei de alimentare insuficiente, puteţi
utiliza un cablu de alimentare separat, pentru a-l face să funcţioneze corect. Conectorul cablului
USB ar putea să difere, în funcţie de producătorul dispozitivului USB.
5. Cititor de carduri USB: Cititor carduri USB cu un singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe
sloturi.
• În funcţie de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
• Dacă instalaţi mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este
posibil să întâmpinaţi probleme.
Formate de fişiere acceptate
Format
Nume
fişier
Extensie
fişier
Rata de biţi
Versiune
Rezoluţie
Frecvenţă
Imagine
statică
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Audio
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• Funcţia CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
• Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de
programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
• Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fişiere NTFS. (Este acceptat doar sistemul
de fişiere FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
• Nu funcţionează cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) activate pentru Janus.
76
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 76
2009-06-29
2:09:27
ROM
radio
AUDIŢIA RADIO
1. Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta banda FM.
2. Comutaţi pe postul dorit.
• Comutare automată 1 : Atunci când apăsaţi SKIP (
• Comutare automată : Apăsaţi scurt TUNING/CH (
pentru a creşte sau descreşte frecvenţa treptat.
● RADIO
) va fi selectat un post de transmisie presetat.
• Comutare automată 2 : Ţineţi apăsat pe
TUNING/CH (
) pentru a căuta automat posturi de
transmisie active..
)
Aparatul
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta banda FM.
2. Selectaţi un post de transmisie.
• Comutare automată 1 : Apăsaţi butonul STOP ( ) pentru a selecta
PRESET şi apoi apăsaţi pe butonul SKIP (
) pentru a selecta postul presetat.
• Comutare automată 2 : Apăsaţi butonul STOP ( ) pentru a selecta
) pentru a căuta automat banda.
MANUAL şi apoi apăsaţi pe butonul SKIP (
• Comutare automată : Apăsaţi butonul STOP ( ) pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
scurt butonul SKIP (
) pentru a comuta pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.
Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST pentru a asculta în modul
Mono/Stereo.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat
între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO pentru o
transmisie clară, fără interferenţe.
PRESETAREA POSTURILOR
Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenţei FM 89.10
1. Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta banda FM.
) pentru a selecta
2. Apăsaţi butonul TUNING/CH (
<89.10>.
3. Apăsaţi butonul TUNER MEMORY.
• Pe afişaj clipeşte NUMBER
) pentru a selecta numărul
4. Apăsaţi butoanele SKIP (
de presetare.
• Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
5. Apăsaţi din nou butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY înainte ca NUMBER să dispară de pe afişaj.
• NUMBER dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
• Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi SKIP (
canal.v
) pe telecomandă pentru a selecta un
77
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 77
2009-06-29
2:09:27
Radio
DESPRE TRANSMISIA RDS
Utilizarea sistemului RDS (Radio Data System) pentru recepţionarea posturilor FM
RDS permite posturilor FM să trimită un semnal suplimentar odată cu
semnalele normale de program. De exemplu, posturile îşi trimit numele,
precum şi informaţiile despre tipul de program transmis, cum ar fi sport,
muzică etc.
Atunci când sunteţi comutat la un post FM care furnizează servicii
RDS, pe afişaj se aprinde indicatorul RDS.
Descrierea funcţiei RDS
• PTY (Tip program) : Afişează tipul de program transmis în momentul respectiv.
• PS NAME (Nume servicii program) : Indică numele postului de transmisie şi este format din 8 caractere.
• RT (Text radio) : Decodează transmiterea textului de la un post (dacă există) şi este compus din maxim 64 de caractere.
• CT (Ora exactă) : Decodează ora exactă de pe frecvenţa FM.
Este posibil ca unele posturi să nu transmită informaţii despre PTY, RT sau CT, de aceea informaţiile pot
să nu fie afişate întotdeauna.
• TA (Anunţuri din trafic) : TA ON/OFF indică faptul că anunţurile despre trafic sunt în curs de desfăşurare.
M
Este posibil ca sistemul RDS să nu funcţioneze corespunzător dacă postul
respectiv nu transmite corespunzător semnalul RDS sau semnalul este prea slab.
Pentru a afişa semnalele RDS
Puteţi observa semnalele RDS pe care postul le trimite pe afişaj.
Apăsaţi butonul RDS DISPLAY în timp ce audiaţi un post radio.
 După fiecare apăsare a butonului, afişajul se modifică pentru a
vă indica următoarele informaţii :
PS NAME RT CT Frequency
• PS (Serviciu program) : În timpul căutării, pe afişaj apare <PS>, după care sunt afişate numele
posturilor. Pe afişaj apare <NO PS> dacă nici un semnal nu este trimis.
• RT(Text radio) : în timpul căutării, pe ecran apare <RT>, iar apoi mesajele text trimise de postul
respectiv. Pe afişaj apare <NO RT> dacă nici un semnal nu este trimis.
• Frecvenţă : Frecvenţă post (serviciu non-RDS)
Despre caracterele de pe afişaj
Când ecranul afişează semnale PS sau RT, următoarele caractere sunt utilizate.
• Fereastra afişajului nu poate face distincţia între majuscule şi minuscule, utilizând întotdeauna majusculele.
• Fereastra afişajului nu poate afişa diacriticele; astfel, <A>, de exemplu, poate să
sunetele <Ŕ, Â, Ä, Á, Ĺ şi Ă.>
78
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 78
2009-06-29
2:09:31
Unul dintre avantajele serviciului RDS este că puteţi localiza un anumit gen de program din canalele
presetate, specificând codurile PTY.
ROM
Indicaţia PTY (Tipul programului) şi funcţia PTY-SEARCH
Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY
Înainte de a începe, reţineţi că…
• Funcţia PTY Search se aplică doar la posturile presetate.
• Există o limită de timp atunci când efectuaţi următorii paşi. Dacă setarea este anulată înainte de finalizare, iniţializaţi din
nou operaţia de la pasul 1.
● RADIO
• Pentru a întrerupe procesul de căutare, apăsaţi butonul PTY SEARCH.
• Atunci când presetaţi butoanele de pe telecomanda principală, asiguraţi-vă că aţi selectat postul FM cu autorul
telecomenzii principale.
1. Apăsaţi butonul PTY SEARCH în timp ce audiaţi un post FM.
2. Apăsaţi pe PTY- sau pe PTY+ până când pe afişaj apare
codul dorit.
• Pe afişaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsaţi din nou pe PTY SEARCH, cât timp codul PTY
selectat la pasul anterior rămâne pe afişaj.
• Aparatul caută 15 posturi FM presetate, întrerupe operaţia când
găseşte un post selectat de dvs. şi comută pe postul respective.
Afişajul
Tipul programului
Afişajul
Tipul programului
NEWS
Ştiri care includ o părere enunţată şi un
raport.
LIGHT M
Muzică clasică uşoară – Muzică clasică şi
instrumentală şi muzică corală
AFFAIRS
Câteva chestiuni care includ un eveniment
actual, un documentar, o discuţie şi o analiză.
CLASSICS
Muzică clasică pură – Muzică de orchestră,
simfonie, muzică de cameră şi operă
OTHER M
Alte genuri de muzică - Jazz, R&B, country
INFO
Informaţii diverse, inclusiv despre proporţii şi
unităţi de măsură, date despre economie şi
starea vremii, chestiuni privitoare la clienţi,
informaţii medicale etc.
SPORT
EDUCATE
WEATHER
Vremea
FINANCE
Finanţe
Ştiri din sport
CHILDREN
Programe pentru copii
Educaţie
SOCIAL A
Afaceri publice
DRAMA
Teatru radiofonic în serii etc.
RELIGION
Religie
Cultură – Cultură naţională sau locală, inclusiv
chestiuni religioase, ştiinţe sociale, limbă,
teatre etc.
PHONE IN
Telefonie
CULTURE
TRAVEL
Călătorii
LEISURE
Timp liber
SCIENCE
Ştiinţe naturale şi tehnologie
JAZZ
Jazz
COUNTRY
Country
VARIED
Diverse – Discursuri, programe de
divertisment (concursuri de cultură generală,
interactive) interviuri, scenete comice şi
satirice etc.
NATION M
Muzică din repertoriul naţional
OLDIES
Melodii nemuritoare
POP M
Muzică pop
FOLK M
Muzică folk
ROCK M
Muzică rock
DOCUMENT
Documentare
M.O.R.M
Muzică contemporană, considerată a fi
<muzică uşoară.>
79
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 79
2009-06-29
2:09:32
Utilizarea unui iPod
Puteţi să redaţi conţinut de pe iPod utilizând telecomanda.
ASCULTAREA MUZICII
Puteţi reda fişierele muzicale stocate pe iPod, conectând iPod-ul la sistemul
Blu-ray Home Cinema.
1. Cuplaţi conectorul staţiei iPod la mufa pentru iPod a sistemului
Blu-ray Home Cinema.
2. Puneţi iPod-ul în staţie.
• iPod-ul porneşte automat.
• Mesajul va apărea pe ecranul TV iPod Connected.
3. Apăsaţi butonul MENIU de pe telecomandă.
4. Apăsaţi pe butoanele S,T,W, X de pe telecomandă pentru a selecta
modul iPod.
5. Apăsaţi butoanele S,T,W, X de pe telecomandă pentru a selecta Music
şi apăsaţi butonul ENTER.
• Vor apărea categoriile Music.
6. Apăsaţi butoanele S,T pentru a selecta categoria dorită şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
• Pe televizor va apărea lista cu muzică.
7. Apăsaţi butoanele S,T pentru a selecta fişierul muzică pe
care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul ENTER.
• Redarea muzicii va începe odată cu un nou ecran care
indică numele melodiei, durata, artistul şi bara de
evoluţie.
8. Puteţi utiliza telecomanda sau unitatea principală pentru a
controla funcţii de redare simple, precum: PLAY, PAUSE,
/
,
/
şi REPEAT.
STOP,
Video
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Apăsaţi butonul RED(A) pentru a selecta modul de
redare dorit.
❖ Elementele ecranului de redare iPod
Afişează tipul media.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Piesa (melodia) curentă
Afişează numărul piesei care este redată în mod
curent.
Bara de stare a redării
Afişează starea de repetare.
A Play Mode
Afişează indexul redării curente, numărul total de
piese.
Durată de redare curentă/totală.
Afişează butoanele COLOR disponibile.
80
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 80
2009-06-29
2:09:32
ROM
Pentru a vă deplasa la lista cu muzică şi pentru a selecta o piesă:
1. Apăsaţi butoanele MENU sau STOP.
• Redarea va fi oprită şi veţi reveni la lista cu muzică.
2. Apăsaţi butoanele S,T pentru a selecta fişierul pe care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul ENTER.
• Apăsaţi butoanele RETURN sau W pentru a reveni la meniul părinte.
Categorii de muzică iPod
Now Playing : Redă un fişier redat recent sau se deplasează la ecranul de redare al fişierului curent.
Artists : Pentru redarea în funcţie de artist.
Songs : Pentru redarea în ordine alfabetică sau numerică
Playlists : Pentru redarea în funcţie de lista de redare.
Albums : Pentru redarea în funcţie de album.
Genres : Pentru redarea în funcţie de gen.
Composer : Pentru redarea în funcţie de compozitor.
M
● UTILIZAREA UNUI iPod
Vor fi afişate informaţii cu privire la fişier precum numele artistului, numele albumului, titlul şi genul muzicii
în funcţie de informaţiile ID3 Tag ataşate fişierului respectiv.
Consultaţi pagina 27 pentru detalii despre iPod-urile compatibile.
Compatibilitatea depinde de versiunea software a iPod-ului.
 Lista de categorii poate diferi în funcţie de modelul iPod-ului.
 Ce este un ID 3 Tag?
Acesta desemnează elementele ataşate unui fişier MP3 pentru a păstra informaţii relevante cu privire la
acesta, precum titlul, artistul, albumul, anul, genul şu un câmp pentru comentarii.
 Când puteţi i-Pod-ul în staţia de andocare pentru i-Pod, funcţia Aleator nu este activă.
81
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 81
2009-06-29
2:09:36
Utilizarea unui iPod
VIZIONAREA UNUI FILM
Puteţi reda fişierele video stocate pe iPod, conectând iPod-ul la sistemul Blu-ray Home Cinema.
1. Cuplaţi conectorul staţiei iPod la mufa pentru iPod a sistemului Bluray Home Cinema.
2. Pe ecranul iPod-ului, selectaţi Videos > Settings şi setaţi opţiunea
TV Out la On.
3. Puneţi iPod-ul în staţie.
• Pe ecranul TV va apărea mesajul „iPod Connected”.
4. Apăsaţi pe butoanele S,T,W, X de pe telecomandă pentru a selecta
modul iPod.
5. Apăsaţi butoanele S,T,W, X de pe telecomandă pentru a selecta Video şi apăsaţi butonul ENTER.
6. Apăsaţi butoanele S,T de pe telecomandă pentru a selecta Movies şi
apăsaţi butonul ENTER.
• Pe televizor va apărea lista cu fişiere video.
7. Apăsaţi butoanele S,T pentru a selecta fişierul video pe care doriţi să îl
redaţi şi apăsaţi butonul ENTER.
• Fişierul video de pe iPod va fi redat pe ecranul televizorului.
8. Puteţi utiliza telecomanda sau unitatea principală pentru a controla
/
şi
funcţii de redare simple, precum PLAY, PAUSE, STOP,
/
.
• Dacă apăsaţi butonul PREV cu cel mult 2 secunde după începerea redării, playerul va reda fişierul
anterior.
Dacă apăsaţi butonul PREV după mai mult de 2 secunde de la începerea redării, playerul va trece
la primul ecran al fişierului curent.
• Apăsaţi butonul NEXT pentru a reda fişierul următor.
Pentru a vă deplasa la lista video şi pentru a selecta un fişier:
1. Apăsaţi butoanele MENU sau STOP.
CD
Nodisc
• Redarea va fi oprită şi veţi reveni la lista video.
►
Video
►
M
MOVIE 001
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
2. Apăsaţi butoanele S,T pentru a selecta fişierul pe care
doriţi să îl redaţi şi apăsaţi butonul ENTER.
• Apăsaţi butoanele RETURN sau W pentru a reveni la
meniul părinte.
◄
Music
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Consultaţi pagina 26 pentru detalii despre iPod-urile compatibile.
Compatibilitatea depinde de versiunea software a iPod-ului.
 Pentru a viziona fişiere video de pe iPod, trebuie să conectaţi ieşirea VIDEO la TV (consultaţi pagina 25).
 Dacă doriţi să redaţi video de pe iPod prin intermediul ieşirii VIDEO, comutaţi HDMI CEC la Off (dezactivat)
în cazul în care este în mod curent setat la On (activat).
 Pe ecranul televizorului nu va apărea decât ecranul de redare. Consultaţi celelalte ecrane ale iPod-ului.
 Dacă iPod-ul conectat nu acceptă redarea video, va apărea mesajul „Cannot play video files saved on this
iPod” atunci când selectaţi meniul Video.
82
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 82
2009-06-29
2:09:36
ROM
Funcţia transmisiune pc
CONECTAREA LA UN PC ŞI REDAREA CONŢINUTULUI MP3, JPEG SAU DIVX
Metoda de configurare a folderului partajat ar putea să difere, în funcţie de sistemul de operare de pe PC.
1. Utilizaţi un router şi un cablu LAN sau un adaptor LAN
pentru a realiza conexiunea între PC şi playerul Blu-ray.
2. Creaţi un folder partajat pe PC şi memoraţi acolo fişierele
mp3, jpeg sau DivX.
- Pentru informaţii mai detaliate despre setarea unui folder
partajat, accesaţi site-ul Web Samsung şi descărcaţi
manualul "Setting the shared folder" din centrul de
download.
Nodisc
◄
Video
DISC
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Apăsaţi pe butonul MENU.
● FUNCŢIA TRANSMISIUNE PC
Puteţi conecta sistemul Blu-ray Home Cinema la un PC şi reda conţinutul unui fişier mp3, jpeg sau DivX dintr-un
folder partajat.
(Consultaţi paginile 30~31 pentru metodele de conectare)
4. Apăsaţi pe butonul ROŞU(A).
Va fi afişată o fereastră în care puteţi selecta un tip de reţea.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
5. Utilizaţi butonul ◄ ► pentru a selecta un tip de reţea.
Va apărea o listă a serverelor partajate.
Auto
Manual
Setup
s Select
² Return
• Auto : Caută automat un PC disponibil.
• Manual : Înainte de a căuta PC-ul, trebuie să introduceţi
adresa IP, numele folderului, numele şi parola de utilizator
Windows.
a Network Search
Music
Photo
6. Pentru a căuta un folder partajat
Există două metode de accesare a folderelor partajate de pe un PC.
(În cazul în care căutaţi un folder în modul Auto (Automat), acesta
trebuie să aibă un nume cu mai puţin de 12 caractere. Trebuie să
selectaţi Manual pentru a căuta foldere cu nume din 12 sau mai
multe caractere.)
Nodisc
◄
B
C
a Network Search
• Modul Auto
1. Apăsaţi pe butonul ▲▼ pentru a selecta PC-ul dorit, apoi
apăsaţi pe butonul ENTER.
(La prima conectare, trebuie să introduceţi numele de
utilizator şi parola Windows pentru a afişa folderul partajat.)
Setup
DISC
Music User
DISC
No disc
Photo
_
►
B
C
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
2. Introduceţi în fereastră numele de utilizator pentru PC.
►
3. Introduceţi în parola pentru PC.
Va apărea folderul partajat.
Password
DISC
No disc
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
83
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 83
2009-06-29
2:09:40
Funcţia transmisiune pc
4. Apăsaţi pe butonul ▲▼ pentru a selecta folderul dorit.
Select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Modul Manual
1. Introduceţi adresa IP a PC-ului pe care sunt stocate
folderele partajate.
Manual Search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Tastaţi numele folderului partajat în fereastră şi apăsaţi
butonul ALBASTRU(D) pentru a salva.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
B
►
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Tastaţi parola pentru PC şi apoi apăsaţi butonul
ALBASTRU(D) pentru a salva.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Apăsaţi butonul ► , apoi apăsaţi butonul ▲▼ pentru a selecta Video, Music sau Photo.
(Pentru redarea formatelor video, muzică sau foto, consultaţi paginile 68~70)
M
Numele PC-ului trebuie să fie în limba engleză şi să nu includă simboluri.
 Puteţi căuta şi reda conţinut de pe maxim 4 calculatoare conectate în reţea.
 Pot surveni probleme de conexiune, în funcţie de mediul PC.
- Dacă survine o problemă cu "Auto Mode (Mod audio)", încercaţi opţiunea "Manual Mode (Mod manual)".
 Dacă apare un conflict între funcţia de partajare simplă a fişierelor din Windows XP şi funcţia de streaming PC a
sistemului Blu-ray Home Cinema, dezactivaţi partajarea simplă a fişierelor.
- Pentru informaţii mai detaliate, accesaţi site-ul Web Samsung şi descărcaţi manualul "Setting the shared folder" din centrul de
descărcare.
 Dacă aveţi probleme cu funcţia streaming PC când utilizaţi un folder partajat de pe desktop din Windows Vista, accesaţi site-ul
Web de suport tehnic pentru sistemul de operare pentru a modifica o setare sau a schimba directorul.
84
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 84
2009-06-29
2:09:47
ROM
funcţii corespunzătoare
FUNCŢIA SLEEP TIMER
Puteţi seta ora la care sistemul Blu-ray Home Cinema se va opri.
Apăsaţi butonul SLEEP.
● FUNCŢII CORESPUNZĂTOARE
• Pe ecran va apărea <SLEEP>. După fiecare apăsare a butonului, ora
de presetare se modifică astfel:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsaţi butonul
SLEEP.
• Este afişat timpul rămas până la oprirea sistemului Blu-ray Home
Cinema.
• Dacă apăsaţi din nou butonul, se modifică ora de închidere faţă de ora setată anterior.
Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi butonul SLEEP până când pe afişaj apare OFF.
REGLAREA LUMINOZITĂŢII AFIŞAJULUI
Puteţi regla luminozitatea afişajului de pe aparat, pentru a nu afecta vizionarea materialelor video.
Apăsaţi butonul DIMMER.
• Luminozitatea afişajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare a
butonului.
FUNCŢIA MUTE
Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.
Apăsaţi butonul MUTE.
• Pe afişaj apare MUTE.
• Apăsaţi butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor iniţial.
85
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 85
2009-06-29
2:09:49
depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos sau
dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel
mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Nu pot scoate discul
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
iPod-ul nu poate fi conectat.
• Verificaţi cuplarea corectă a conectorului iPod şi a staţiei.
• Menţineţi versiunea de software a iPod-ului actualizată.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul regional al BD/DVD-ului.
Este posibil ca discurile BD/DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi
redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest sistem Blu-ray
Home Cinema.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată imediat
după apăsarea butonului Play/Pause.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.
• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a
redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect
configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe, nu
de la toate 6.
• Pentru unele discuri BD/DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
• Reglaţi volumul.
• Atunci când ascultaţi un CD audio, radio sau TV, sunetul este transmis
doar prin boxele frontale. Selectaţi "PRO LOGIC II" apăsând butonul PL
II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii pentru a utiliza toate cele şase boxe.
Nu a fost activat sistemul de sunet
surround Dolby Digital 5.1 CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet
Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă discul este înregistrat pe un
sistem de sunet de 5.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la Dolby Digital 5.1-CH în
ecranul de informaţii?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi
distanţa de manevrare?
• S-au terminat bateriile?
• Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/BD) ale telecomenzii (TV sau BD) ?
• Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
• Calitatea imaginii este slabă, iar
imaginea tremur.
• Aţi pornit televizorul?
• Aţi conectat corespunzător cablurile video?
• Discul este murdar sau deteriorat?
• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• În funcţie de disc, este posibil ca acestea să aibă un
comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici măcar
după selectarea funcţiei meniului.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
86
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 86
2009-06-29
2:09:50
SOLUŢIE
• Puteţi reda discuri BD/DVD de 16:9 în modurile 16:9 Wide, 4:3 Letter
Box sau 4:3 Pan Scan, dar discurile BD/DVD de 4:3 nu pot fi vizionate
decât la o rata de 4 :3. Consultaţi eticheta discului BD şi selectaţi apoi
funcţia corespunzătoare.
• Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se închide sau
se aude un zgomot ciudat.)
• Sistemul Blu-ray Home Cinema nu
funcţionează normal.
• Închideţi playerul şi ţineţi apăsat butonul STOP ( ) al aparatului
timp de peste 5 secunde.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul <No Disc>, ţineţi
apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP ( ) al aparatului.
Pe ecran apare <INITIAL>, iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
• Apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
Nu se poate recepţiona transmisiunea
radio.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o
antenă FM externă într-o zonă cu recepţie bună.
Când ascultaţi sunetul de la televizor
la sistemul Blu-ray Home Cinema, nu
se aude nimic.
• Dacă apăsaţi butonul EJECT în timp ce ascultaţi sunetul de la televizor
utilizând funcţiile D.IN sau AUX, funcţiile BD/DVD sunt activate şi acest lucru
duce la oprirea sunetului de la televizor.
Pe ecran apare pictograma .
• În acest punct, nu se pot finaliza funcţiile şi acţiunile, deoarece:
1. Software-ul BD/DVD-ului nu permite acest lucru.
2. Software-ul BD/DVD-ului nu acceptă funcţia respectivă (de ex. unghiurile).
3. Funcţia respectivă nu este disponibilă momentan.
4. Aţi solicitat un titlu, un capitol sau un timp de scanare în afara intervalului.
Dacă ieşirea HDMI este setată la o rezoluţie
care nu este acceptată de televizorul
dumneavoastră (spre exemplu, 1080p), este
posibil să nu vedeţi o imagine pe televizor.
• Apăsaţi pe butonul STOP ( ) (de pe panoul frontal) timp de cel
Nu există ieşire HDMI.
• Verificaţi conexiunea dintre televizor şi mufa HDMI a sistemului Bluray Home Cinema.
• Verificaţi dacă televizorul dvs. acceptă rezoluţie de intrare HDMI
576p/480p/720p/1080i/1080p.
Ecran necorespunzător pentru ieşirea
HDMI.
• Dacă pe ecran apar “purici”, înseamnă că televizorul nu acceptă sistemul
HDCP (Protecţie conţinuturi digitală pe bandă mare).
Nu se pot căuta alte puncte de acces
utilizând USB wireless.
• Verificaţi ca setarea pentru Proxy să fie setată la Off (dezactivat)
(Setup -> Network -> Proxy)
● DEPANARE
Proporţia dimensiunilor nu poate fi
modificată.
ROM
PROBLEMĂ
puţin 5 secunde, dacă nu aţi introdus nici un disc. Toate setările
vor reveni la configuraţia din fabrică.
87
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 87
2009-06-29
2:09:50
anexă
PRECAUŢII PRIVIND MANEVRAREA ŞI DEPOZITAREA DISCURILOR
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste
sectoarele respective. Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu le zgâria.
Manevrarea discurilor
Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafaţa acestuia. Nu lipiţi hârtie sau bandă
adezivă pe disc.
Păstrarea discurilor
Păstraţi-le în plicuri de
Nu le expuneţi la
lumina soarelui
M
Păstraţi-le într-un loc aerisit şi
răcoros
protecţie.
Depozitaţi-le în poziţie
verticală.
Nu permiteţi nimănui să murdărească suprafaţa discurilor.
 Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în aparat.
Manevrarea şi păstrarea discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l cu un detergent slab diluat cu apă şi ştergeţi-l cu o
cârpă moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.
M
Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează
condens în player, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corespunzător. Dacă apare această problemă,
scoateţi discul şi lăsaţi playerul pornit timp de o oră sau două.
88
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 88
2009-06-29
2:09:50
ROM
SPECIFICAŢII
Consum de energie
85 W
Greutate
4,4 kg
Informaţii generale Dimensiuni
440 (W) x 345 (H) x 63 (D) mm
+5°C la +35°C
Intervalul funcţional de umiditate
10 % la 75 %
BD (Disc Blu-ray)
Viteza de citire: 4,917 m/sec
● ANEXĂ
Intervalul funcţional de temperatură
Viteza de citire : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
DVD (Digital Versatile Disc)
Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat): 135 min.
Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Disc
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
Timpul maxim de redare : 74 min.
Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Timpul maxim de redare: 20 min.
1,0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Composite Video
Blu-ray Disc : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Ieşire video
Pr : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Ieşire video Component
Pb : 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ω)
Disc Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Video/Audio
HDMI
PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
Ieşire boxe frontale
165W x 2(3Ω)
Ieşire boxă centrală
170W(3Ω)
Ieşire boxă surround
165W x 2(3Ω)
Ieşire subwoofer
170W(3Ω)
Amplificator
Interval frecvenţă
Intrare analog
20Hz~20kHz (±3dB)
Intrare digitală
20Hz~44kHz (±3dB)
Rata S/N
70dB
Separarea canalelor
60dB
Sensibilitate intrare
(AUX)500mV
89
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 89
2009-06-29
2:09:50
anexă
SPECIFICAŢII
HT-BD1250
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Faţă
3Ω
140Hz~50kHz
87dB/W/M
165W
330W
Sistem boxe pe 5.1 canale
Surround
Centru
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
170W
330W
340W
Dimensiuni (L x Î x l)
Faţă/ Surround : 100.5 x 210 x 99 mm
Centru : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Greutate
Faţă/ Surround : 0.70 Kg, Centru : 0.33 Kg
Subwoofer : 5.39 Kg
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
170W
340W
HT-BD1252
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
165W
170W
330W
330W
340W
Faţă : 260 x 1120x 260 mm
Surround : 100 x 151 x 89 mm
Centru : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Faţă : 2.18 Kg, Surround : 0.42 Kg
Centru : 0.32 Kg, Subwoofer : 5.39 Kg
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
HT-BD1255
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5.1 canale
Faţă
Surround
Centru
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~50kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
165W
170W
330W
330W
340W
Faţă/ Surround : 260 x 1202 x 260 mm
Centru : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 201 x 403 x 410 mm
Faţă/ Surround : 2.88 Kg,
Centru : 0.34 Kg, Subwoofer : 5.39 Kg
Subwoofer
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
*: Specificaţii nominale
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile, fără înştiinţarea în prealabil.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
90
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 90
2009-06-29
2:09:50
Contactaţi SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME
Dacă aveţi întrebări sau comentarii cu privire la produsele Samsung, vă rugăm să contactaţi centrul de asistenţă
clienţi SAMSUNG.
Regiune
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Ţară
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 91
Site Web
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centru asistenţă clienţi CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
2009-06-29
2:09:50
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile
chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi
dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm
să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile
locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Code No. AH68-02228H(0.0)
HT-BD1250A_ROM_0629-3.indd 92
2009-06-29
2:09:51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement