Samsung | GT-I9000 | Samsung GT-I9000 Ghid de inițiere rapidă

GT-I9000
Ghid de pornire rapidă
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul
utilizatorului pe www.samsung.com.
Manualul este disponibil ca fişier Adobe Acrobat (.pdf).
Dacă nu aveţi Adobe Reader, puteţi descărca gratuit
programul de pe www.adobe.com.
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui
dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi
comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate,
pe baza tehnologiilor de excepţie şi a standardelor
ridicate de la Samsung.
• Conţinutul acestui ghid poate diferi faţă de
produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de
furnizorii de servicii sau de transportatori şi poate
fi modificat fără notificare prealabilă.
• Elementele furnizate împreună cu dispozitivul
şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de
regiunea sau de furnizorul dvs. de servicii.
• Puteţi obţine accesorii suplimentare de la
distribuitorul Samsung local.
• Accesoriile livrate funcţionează cel mai bine
împreună cu dispozitivul dvs.
• Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să
nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
Pictograme pentru instrucţiuni
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe
care le veţi vedea în acest manual:
Avertisment – situaţii care pot cauza
vătămări dvs. sau altor persoane
Atenţie – situaţii care v-ar putea deteriora
dispozitivul sau alte echipamente
2
Notă – note, sfaturi de utilizare şi informaţii
suplimentare
[ ]
Paranteze pătrate – tastele dispozitivului
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2011 Samsung Electronics
Acest manual de utilizare este protejat în virtutea
legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.
Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi
reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio
formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic,
inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în
orice sistem de stocare şi regăsire a informaţiilor, fără
permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.
Mărci comerciale
• SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci
comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
• Logo-ul Android, Google Search™, Google
Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android
Market™, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate
ale Google, Inc.
•
şi
sunt mărci comerciale ale SRS Labs,
Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt
incorporate în licenţa SRS Labs, Inc.
3
• Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga
lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
• Oracle şi Java sunt mărci comerciale înregistrate
ale Oracle şi / sau ale partenerilor. Alte mărci
comerciale pot fi proprietatea deţinătorilor
respectivi.
• Windows Media Player® este o marcă comercială a
Microsoft Corporation.
• Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt
mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată
şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările
europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE
fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate
fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul
Franţei.
• DivX®, DivX Certified®,
şi alte logo-uri asociate
sunt mărci înregistrate
ale DivX, Inc. şi sunt
utilizate sub licenţă.
• Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de
autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.
4
DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX
DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc.
Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care
redă formatul video DivX. Accesaţi www.divx.com
pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente
software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu
format video DivX.
DivX Certified® pentru redarea videoclipurilor DivX®
până la HD 720p, incluzând conţinutul premium
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie
înregistrat pentru a reda conţinutul videoclipurilor
cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a
obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX
VOD din meniul de configurare al dispozitivului.
Vizitaţi vod.divx.com pentru mai multe informaţii
despre completarea înregistrării dvs.
5
Asamblarea
Instalarea cartelei SIM sau USIM şi a
bateriei
1. Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat [ ] şi
selectaţi Oprire pentru a-l opri.
2. Scoateţi capacul din spate.
Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi
capacul din spate.
3. Introduceţi o cartelă SIM sau USIM cu contactele
aurii orientate în jos.
Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul
pentru cartele SIM.
6
4. Introduceţi bateria.
5. Remontaţi capacul din spate.
7
Încărcarea bateriei
Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul,
trebuie să încărcaţi bateria.
Utilizaţi numai încărcătoare şi cabluri omologate
de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile
neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau
deteriorarea dispozitivului.
1. Deschideţi capacul mufei multifuncţionale.
2. Conectaţi capătul mic al încărcătorului la mufa
multifuncţională.
Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului
poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului.
Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu
sunt acoperite de garanţie.
8
3. Conectaţi la priză capătul mare al încărcătorului.
Atunci când dispozitivul se încarcă, ecranul digital
poate să nu funcţioneze datorită alimentării
instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din
aparat.
4. Când bateria este complet încărcată, decuplaţi
încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza de
alimentare.
Nu scoateţi bateria înainte de a scoate
încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii poate
duce la deteriorarea aparatului.
Pentru a economisi energie, scoateţi din
priză încărcătorul atunci când nu este folosit.
Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci
trebuie să scoateţi încărcătorul din priză pentru a
întrerupe alimentarea cu energie.
9
Introducere
Pornirea şi oprirea dispozitivului
Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat [ ]. Dacă
porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.
Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat [ ] şi selectaţi
Oprire.
• Respectaţi toate avertismentele afişate şi
indicaţiile personalului oficial în zone în
care utilizarea dispozitivelor fără fir este
restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al
spitalelor.
• Pentru a utiliza numai acele servicii ale
dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi
la modul Avion.
10
Familiarizarea cu dispozitivul
Senzor de
apropiere
Senzor de
lumină
Tastă Volum
Obiectiv cameră
foto frontal
Difuzor
Ecran tactil
Tastă Acasă
Tastă Meniu
Mufă pentru
setul cu cască
Obiectiv cameră
foto spate
Tasta Pornire/
Blocare
Tastă Înapoi
Microfon
Mufă
multifuncţională
Difuzor
Capac spate
Antenă internă
11
Taste
Tastă
Pornire/
Oprire/
Blocare
Funcţie
Porniţi dispozitivul (ţineţi apăsat);
accesaţi meniurile rapide (ţineţi
apăsat); blocaţi ecranul tactil.
Meniu
Deschideţi o listă cu opţiuni
disponibile pe ecranul curent.
Acasă
Reveniţi la ecranul Repaus; deschideţi
lista aplicaţiilor recente (ţineţi apăsat).
Înapoi
Reveniţi la ecranul anterior.
Reglaţi volumul aparatului.
Volum
Ecran tactil
Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea
articolelor sau executarea funcţiilor. Controlaţi ecranul
tactil prin atingere, atingere prelungită, sau glisând
pe acesta.
12
Ecran Repaus
Când dispozitivul se află în modul Repaus, veţi vedea
ecranul cu acelaşi nume. Din ecranul de repaus, puteţi
vizualiza pictogramele indicatoare, comenzile rapide
ale aplicaţiilor, şi alte elemente.
Ecranul de repaus are mai multe panouri. Derulaţi
la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului
de repaus. De asemenea, puteţi selecta un punct
din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la
ecranul corespunzător în repaus.
Pictograme indicator
Pictogramele indicatoare arată intensitatea
semnalului, starea dispozitivului, ora curentă şi alte
informaţii în partea de sus a ecranului.
Panou Comenzi rapide
Din panoul cu comenzi rapide, puteţi folosi meniurile
comenzilor rapide pentru a accesa o listă de notificări,
cum ar fi mesaje noi, evenimente viitoare şi situaţia
proceselor în desfăşurare. Atingeţi zona pictogramelor
indicatoare din partea de sus a ecranului şi glisaţi
degetul pentru a deschide panoul de comenzi rapide.
Pentru a ascunde panoul, glisaţi în sus partea de jos
a listei.
13
Accesarea de aplicaţii
1. În modul Repaus, selectaţi Aplicaţii pentru a
accesa modul Meniu.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta, către un alt ecran
de meniuri.
De asemenea, puteţi selecta un punct din partea
de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul
corespunzător al meniului.
3. Selectaţi o aplicaţie.
4. Apăsaţi pe [ ] pentru a reveni la ecranul anterior;
apăsaţi pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul
Repaus.
Accesarea aplicaţiilor recente
Ţineţi apăsată tasta Acasă pentru a deschide lista cu
aplicaţii accesate recent.
Lansarea şi gestionarea aplicaţiilor
Dispozitivul vă permite să efectuaţi mai multe
activităţi executând aplicaţii multiple simultan.
Pentru a lansa mai multe aplicaţii, apăsaţi tasta
Acasă în timpul folosirii unei aplicaţii pentru a reveni
la modul Repaus, apoi selectaţi o aplicaţie pentru
lansare.
14
Introducerea textului
Puteţi introduce textul cu ajutorul tastaturii virtuale
sau în modul scriere de mână. Puteţi folosi de
asemenea opţiuni de editare pentru a copia şi a lipi
textul.
Tastatură Swype
Cu tastatura Swype, puteţi introduce text glisând de-a
lungul caracterelor de pe tastatură. Atingeţi prima
literă a unui cuvânt, glisaţi spre următoarele litere, apoi
luaţi degetul de pe ultima literă.
Tastatură Samsung
Tastatura Samsung pune la dispoziţie diferite tipuri de
tastaturi (ca de exemplu tastaturi QWERTY şi 3x4) şi un
mod de scriere de mână.
Când introduceţi text cu tastaturile QWERTY sau
3x4, folosiţi funcţia textului predictiv. Această funcţie
va prezice cuvântul pe care îl introduceţi şi va afişa
sugestii.
La introducerea textului, rotiţi aparatul pentru a
afişa tastatura QWERTY pe tot ecranul.
15
Efectuarea sau preluarea unui apel
Puteţi apela introducând un număr de telefon sau
selectând un număr din lista dvs. de contacte. De
asemenea puteţi accesa jurnalul apelurilor pentru a
reapela ultimele numere apelate.
Efectuarea unui apel
Deschideţi ecranul de apelare, introduceţi un număr
de telefon şi selectaţi
. Pentru a efectua un apel
video, selectaţi .
Preluarea unui apel
Când primiţi un apel, glisaţi
ajunge la punct.
spre dreapta până ce
Trimiterea şi primirea unui mesaj
Învăţaţi să creaţi şi să trimiteţi mesaje text (SMS),
multimedia (MMS) sau e-mail-uri, şi să vizualizaţi sau
să administraţi mesajele pe care le-aţi trimis sau le-aţi
primit.
Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare
pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara
zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru
detalii, contactaţi furnizorul de servicii.
16
Mesaje text sau multimedia
Puteţi crea şi trimite un mesaj de text simplu sau un
mesaj multimedia care poate conţine fişiere de text,
imagine, video şi audio.
Mesaje e-mail
Puteţi folosi aplicaţia de e-mail pentru a trimite mesaje
de e-mail pe dispozitivul dvs. Înainte de a trimite şi
de a primi mesajele de e-mail, trebuie să adăugaţi un
cont de e-mail.
Conectarea la Internet
Puteţi să vă conectaţi la wi-fi folosind funcţia WLAN
sau conexiunile la reţeaua de telefonie mobilă.
Deschideţi aplicaţia de internet şi răsfoiţi paginile
acestuia. Puteţi marca paginile preferate de internet
sau puteţi folosi diverse opţiuni ale acestuia.
Accesarea reţelei Web şi descărcarea
conţinutului media pot genera taxe
suplimentare.
Activarea caracteristicii Mobile tracker
Funcţia Mobile tracker vă ajută să localizaţi şi să
recuperaţi aparatul dvs. Când cineva introduce o nouă
cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica
Mobile tracker va trimite automat numărul de contact
la destinatarii specificaţi.
17
Măsuri de siguranţă
Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau
deteriorarea dispozitivului, citiţi toate informaţiile următoare înainte de a
utiliza dispozitivul.
Avertisment: Preveniţi electrocutarea, incendiile
şi exploziile
Nu utilizaţi cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize
electrice desprinse
Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu
decuplaţi încărcătorul prin tragere de cablu
Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de alimentare
Nu utilizaţi dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeţi
dispozitivul cu mâinile umede
Nu scurtcircuitaţi încărcătorul sau bateria
Nu lăsaţi să cadă şi nu supuneţi încărcătorul sau bateria unui
impact
Nu încărcaţi bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de
către producător
Nu folosiţi aparatul în timpul unei furtuni
Aparatul Dvs. poate să nu funcţioneze corect şi riscul de electrocutare este
crescut.
Nu manipulaţi o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată
Pentru debarasarea în condiţii de siguranţă a bateriilor Li-Ion, contactaţi cel
mai apropiat centru de service autorizat.
Manevrarea şi debarasarea cu atenţie a bateriilor şi a
încărcătoarelor
• Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate
special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile
pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
18
• Nu aruncaţi niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea
bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
• Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de
încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt
supraîncălzite, bateriile pot exploda.
• Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune
externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.
Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor
împotriva deteriorării
• Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte
ridicate sau foarte scăzute.
• Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce
capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
• Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest
fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate
produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
• Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.
Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi
reglementările de siguranţă la utilizarea
dispozitivului în zone restricţionate
Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este
interzisă
Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv
mobil într-o anumită zonă.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive
electronice
Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă.
Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac
• Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un
stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera
cu stimulatorul.
• Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15
cm de stimulatorul cardiac.
• Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac,
utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.
19
Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor
echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă
Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul
echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.
Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru
informaţii privind interferenţele radio
Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvenţa radio a dispozitivului.
Contactaţi producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiţii de
siguranţă.
Opriţi aparatul în medii potenţial explozive
• Opriţi dispozitivul în medii potenţial explozive, în loc de a scoate bateria.
• Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele
instalate în medii potenţial explozive.
• Nu folosiţi dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea
combustibililor sau substanţelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
• Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale
explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau
accesoriile acestuia.
Opriţi dispozitivul atunci când vă aflaţi la bordul unui avion
Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul
să prezinte interferenţe cu instrumentele de navigaţie electronice ale
avionului.
Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot
prezenta o funcţionare defectuoasă din cauza frecvenţei radio
a dispozitivului
Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcţionare
defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului. Contactaţi
producătorul pentru mai multe informaţii.
20
Respectaţi toate avertizările şi reglementările de
siguranţă cu privire la utilizarea dispozitivelor
mobile în timpul utilizării unui vehicul
În timpul condusului, utilizarea în siguranţă a dispozitivului reprezintă prima
dvs. responsabilitate. Nu utilizaţi dispozitivul mobil în timpul condusului,
dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi,
daţi dovadă de simţ practic şi respectaţi următoarele sfaturi:
• Utilizaţi un dispozitiv de tip mâini libere.
• Cunoaşteţi-vă bine dispozitivul şi facilităţile acestuia, cum ar fi apelarea
rapidă şi reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului
necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs.
mobil.
• Poziţionaţi-vă dispozitivul mobil la îndemână. Trebuie să aveţi
posibilitatea de a ajunge la dispozitivul dvs. fără să vă distrageţi atenţia de
la şosea. Dacă primiţi un apel într-un moment nepotrivit, lăsaţi mesageria
vocală să răspundă pentru dvs.
• Informaţi persoana cu care vorbiţi că vă aflaţi la volan. Întrerupeţi
apelurile în condiţii de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia,
lapoviţa, ninsoarea, gheaţa şi traficul intens pot fi periculoase.
• Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe
care le aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică
vă poate distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a
conduce în siguranţă.
• Formaţi numerele cu atenţie şi evaluaţi traficul. Efectuaţi apeluri când
nu vă deplasaţi sau înainte de a intra în trafic. Încercaţi să vă planificaţi
apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mişcare.
Dacă trebuie să efectuaţi un apel, formaţi numai câteva cifre, verificaţi
drumul şi oglinzile retrovizoare, apoi continuaţi.
• Nu vă implicaţi în conversaţii enervante sau sentimentale, care v-ar putea
distrage atenţia. Asiguraţi-vă că persoanele cu care vorbiţi ştiu că vă
aflaţi la volan şi întrerupeţi conversaţiile care au tendinţa de a vă abate
atenţia de la drum.
• Utilizaţi dispozitivul pentru apeluri de urgenţă. Apelaţi numărul de
urgenţă în caz de incendiu, accident rutier sau urgenţă medicală.
• Utilizaţi telefonul mobil şi pentru a ajuta alte persoane aflate în situaţii
de urgenţă. Dacă vedeţi un accident rutier, o infracţiune în curs de
desfăşurare sau o situaţie gravă de urgenţă, când sunt puse în pericol
vieţi, sunaţi un număr local de urgenţe.
21
• Apelaţi asistenţa pe şosea sau un alt număr special care nu este destinat
cazurilor de urgenţă atunci când este necesar. Dacă vedeţi un vehicul
deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulaţie
deteriorat, un accident rutier minor fără răniri de persoane sau un vehicul
despre care ştiţi că a fost furat, apelaţi serviciul de asistenţă rutieră sau un
alt număr special, care nu este destinat cazurilor de urgenţă.
Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului
mobil
Feriţi dispozitivul de umezeală
• Umiditatea şi lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele
dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
• Când dispozitivul este umed, scoateţi bateria fără a-l porni. Uscaţi
dispozitivul cu un prosop şi duceţi-l la un centru de service.
• Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă
de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra
dispozitivului pot anula garanţia producătorului.
Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul în zone cu praf şi
murdărie
Praful poate cauza funcţionarea defectuoasă a dispozitivului.
Nu depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe înclinate
Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.
Nu depozitaţi dispozitivul în zone fierbinţi sau reci. Utilizaţi
dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 50 °C
• Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis,
deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
• Nu vă expuneţi dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade
extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
• Depozitaţi bateria la temperaturi cuprinse între 0 °C şi 40 °C.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice
precum monede, chei şi coliere
• Dispozitivul se poate deforma sau poate funcţiona defectuos.
• Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot
produce incendii.
22
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice
• Dispozitivul poate funcţiona defectuos sau bateria se poate descărca în
urma expunerii la câmpurile magnetice.
• Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartele de
telefon, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de
câmpurile magnetice.
• Nu utilizaţi genţi de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu
permiteţi ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru
perioade îndelungate de timp.
Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea sau în interiorul
radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de
gătit fierbinţi sau a containerelor de înaltă presiune
• Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
• Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.
Nu lăsaţi să cadă dispozitivul şi nu-l supuneţi la şocuri
• Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
• Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau
componentele sale pot funcţiona defectuos.
Nu utilizaţi un bliţ aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor
Utilizarea unui bliţ în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a
vederii sau afecţiuni ale ochilor.
Asigurarea duratei maxime de viaţă pentru baterie şi încărcător
• Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece
supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate
înaintea utilizării.
• Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt
utilizate.
• Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.
Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate
de producător
• Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata
de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a
dispozitivului.
• Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se
utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.
23
Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria
• Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
• Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în
mod corespunzător.
Când vorbiţi utilizând dispozitivul:
• Ţineţi dispozitivul drept, aşa cum aţi proceda cu un telefon tradiţional.
• Vorbiţi direct în microfon.
• Evitaţi contactul cu antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei
poate reduce calitatea apelului sau poate determina dispozitivul să
trimită o frecvenţă radio mai mare decât cea necesară.
• Ţineţi dispozitivul lejer, apăsaţi tastele uşor, utilizaţi caracteristici speciale
care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsaţi (de exemplu,
şabloanele şi textul predictiv) şi luaţi pauze frecvente.
Protejarea auzului
• Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza
afecţiuni ale auzului.
• Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă
poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
• Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla
căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea
minimă de volum necesară pentru a asculta
conversaţia sau muzica.
Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă
plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare
Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările
corporale ale dvs. sau ale altor persoane.
Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în
jurul brâului
Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.
Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul
• Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia
producătorului. Pentru service, duceţi dispozitivul la un Centru de Service
Samsung.
• Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce
explozii sau incendii.
24
Nu vopsiţi şi nu aplicaţi abţibilduri pe dispozitivul
dumneavoastră
Vopseaua şi abţibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica
funcţionarea normală. Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele
metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături
pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiţi produsul şi consultaţi
medicul dumneavoastră.
La curăţarea dispozitivului:
• Ştergeţi dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
• Curăţaţi bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
• Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi.
Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart
Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feţei. Duceţi
dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.
Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a
fost proiectat
Nu deranjaţi alte persoane când utilizaţi dispozitivul în public
Nu permiteţi copiilor să utilizeze dispozitivul
Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta,
deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot
efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.
Instalaţi cu atenţie dispozitivele şi echipamentele mobile
• Asiguraţi-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite,
instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă.
• Evitaţi să amplasaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de
desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate
cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.
Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de
service asupra dispozitivului
Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca
rezultat deteriorarea aparatului şi anularea garanţiei producătorului.
25
Manevrarea cu atenţie a cartelelor SIM sau a cartelelor de
memorie
• Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează
informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau
deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
• Protejaţi cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de
interferenţele electrice de la alte dispozitive.
• Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu
obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.
Asigurarea accesului la serviciile de urgenţă
Apelurile de urgenţă de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone
sau condiţii. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate,
planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul
serviciilor de urgenţă.
Asiguraţi-vă că păstraţi copii ale datelor importante
Samsung nu răspunde de datele pierdute.
Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor
Nu distribuiţi material protejat de drepturi de autor pe care l-aţi înregistrat
altor persoane fără permisiunea proprietarilor conţinutului acestuia. Făcând
acest lucru puteţi încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este
răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a
materialului protejat de drepturile de autor.
Informaţii de certificare a ratei specifice de
absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)
Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE)
care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvenţă (RF) emisă
de echipamente radio şi de telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică
vânzarea de dispozitive mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere
(cunoscut ca rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W/kg.
În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a
fost de 0,268 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil
mult mai mică, deoarece dispozitivul a fost conceput să emită numai energia
de RF necesară pentru a transmite un semnal către cea mai apropiată staţie
de bază. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este
posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.
26
Declaraţia de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului
demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene
privind echipamentele de telecomunicaţii radio & şi terminale (R&TTE).
Pentru informaţii suplimentare privind SAR şi standardele UE asociate,
vizitaţi site-ul Web Samsung.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de
colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică
faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător,
căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că
eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului
înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de
alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel
reutilizarea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut
produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă
aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii
şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale
electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor
acestui produs
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu
sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare
sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la
sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile
chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau
plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În
cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot
fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii
materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi
să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor
la nivel local.
27
Declinarea responsabilităţii
Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin
intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin
legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau
prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii
sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi
dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat
de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului.
Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat
în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului,
nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite,
traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau
prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui
dispozitiv.
„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE
„CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN
NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST
FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ,
INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU
ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA,
VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA
NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL
ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN
CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,
ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR,
PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU
LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII
DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A CONŢINUTULUI SAU
SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA
APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”
28
Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice
moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi
conţinutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul
şi serviciile sunt transmise de terţele părţi prin intermediul reţelelor şi al
metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără
a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilităţii, Samsung
declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru
întreruperea sau suspendarea conţinutului sau serviciilor puse la dispoziţie
prin intermediul acestui dispozitiv.
Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru
clienţi legate de acest conţinut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările
de servicii legate de conţinut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct
furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii.
29
Declaraţie de conformitate (R&TTE)
Noi,
Samsung Electronics
declarăm pe propria răspundere că produsul
Telefon mobil GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I9000,
încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această declaraţie, sunt în
conformitate cu următoarele standarde şi/sau alte acte normative.
SiguranţăEN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Declarăm prin aceasta, că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate,
şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale
Directivei CE 1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformităţii produsului, la care se face referire în art. 10 este
detaliată în Anexa[IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea
următoarelor organisme:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Documentaţia tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.
şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.29
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(locul şi data emiterii)
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
*N
u este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al
Centrului de service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi punctul de
vânzare unde aţi achiziţionat produsul.
Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă de
varianta din telefonul dvs. în funcţie de software-ul instalat sau de
furnizorul dvs. de servicii.
Pentru a instala Kies (PC Sync)
1. Descărcaţi cea mai recentă versiune Kies de pe
site-ul Web Samsung (www.samsung.com) şi
instalaţi-o pe computer.
2. În modul Repaus, deschideţi lista de aplicaţii şi
selectaţi Setări → Wireless şi reţea → Setări USB
→ Samsung Kies.
3. Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un
cablu de date pentru computer. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi ajutorul Kies.
www.samsung.com
Printed in Korea
GH68-33758J
Romanian. 03/2011. Rev. 1.0
Download PDF

advertising