Samsung | GT-N8010 | Samsung GT-N8010 Manual de utilizare

GT-N8010
Manualul utilizatorului
Folosirea acestui manual
Felicitări pentru achiziţionarea unui dispozitiv mobil Samsung.
Acest dispozitiv puternic şi portabil vă pune la dispoziţie cele
mai bune servicii web şi mobile, într-o platformă uşoară şi foarte
versatilă ce se potriveşte unui stil activ de viaţă. Construit folosind
sistemul de operare Google Android, dispozitivul mobil Samsung
oferă acces la mii de aplicaţii utile şi distractive pentru a vă
îmbogăţi experienţa web.
Având acces wireless la Internet şi un ecran tactil sensibil puteţi citi
cărţi şi ziare, puteți fi la curent cu ultimele noutăţi, ştiri din sport şi
vreme, puteți administra fişierele multimedia şi de afaceri şi puteţi
naviga pe web la hărţi şi multe altele.
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest manual, cu atenţie,
înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi
adecvată.
●● Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite
ale dispozitivului.
●● Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului
pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
●● Conţinutul acestui manual al utilizatorului poate diferi faţă de
produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de
servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat
fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsung.com pentru
cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.
●●
Folosirea acestui manual
2
Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în
funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
●● Formatul şi aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se
bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în
funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
●● Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune
sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de
problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
●● Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă
cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea
versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a
particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea
necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
●● Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil,
accesând www.samsung.com.
●● Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte
materiale furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru
utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor
respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri
comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei
drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o
atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
●● Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.
●●
Folosirea acestui manual
3
Pictograme pentru instrucţiuni
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi
vedea în acest ghid:
Avertisment – situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau
altor persoane
Atenţie – situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau
alte echipamente
Notă – note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare
►
Consultaţi – pagini cu informaţii legate de subiectul
respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultaţi
pagina 12”)
→
Urmat de – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care
trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de
exemplu: Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări →
Despre dispozitiv (reprezintă Setări, urmat de Despre
dispozitiv)
Drepturi de autor
Drepturi de autor © 2013 Samsung Electronics
Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislaţiei
internaţionale privind drepturile de autor.
Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă,
distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin
niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere,
înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare
a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung
Electronics.
Folosirea acestui manual
4
Mărci comerciale
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale
înregistrate ale Samsung Electronics.
Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, şi Google Talk™ sunt
mărci înregistrate ale Google, Inc.
Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei
Bluetooth SIG Inc.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance.
DivX®, DivX Certified®, şi alte logouri asociate sunt mărci înregistrate
ale Rovi Corporation sau ale
subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate
sub licenţă.
Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt
proprietatea deţinătorilor respectivi.
Folosirea acestui manual
5
DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX
DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară
a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified®
care redă formatul video DivX. Accesaţi www.divx.com pentru
a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru
transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a
reda conţinutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand
(VOD). Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea
DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitaţi
vod.divx.com pentru mai multe informaţii despre completarea
înregistrării dvs.
DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p,
incluzând conţinut premium.
Poate reda videoclipuri DivX® de până la HD 1080p.
Folosirea acestui manual
6
Cuprins
Asamblare ............................................................... 12
Despachetarea ............................................................................................. 12
Încărcarea bateriei ...................................................................................... 13
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) ........................ 15
Introducere . ............................................................ 18
Pornirea şi oprirea dispozitivului .......................................................... 18
Familiarizarea cu dispozitivul ................................................................. 19
Utilizarea S Pen-ului și a ecranului tactil ............................................ 23
Familiarizarea cu ecranul Acasă ............................................................ 25
Accesarea aplicațiilor ................................................................................. 31
Particularizarea dispozitivului . .............................................................. 32
Introducerea textului dorit . .................................................................... 38
Utilizarea funcţiilor speciale .................................. 40
Aflaţi care sunt acţiunile de bază ale S Pen........................................40
Aflaţi care sunt acţiunile avansate ale S Pen......................................41
Înlocuirea vârfului S Pen-ului....................................................................42
Învăţarea mişcărilor......................................................................................43
Utilizarea modului Scriere de mână......................................................44
Utilizarea Notei S............................................................................................48
Utilizarea planşei pentru note rapide...................................................56
Utilizarea Planificatorului S........................................................................57
Caracteristica de Comandă rapidă.........................................................60
Caracteristica Air View a S Pen-ului........................................................61
Efectuarea unei capturi a unei zone de ecran...................................61
Cuprins
7
Web .......................................................................... 62
Internet ............................................................................................................ 62
Game Hub ...................................................................................................... 67
Cărţi Play ......................................................................................................... 67
Magazin Play ................................................................................................. 67
YouTube .......................................................................................................... 68
Video Hub . ..................................................................................................... 69
Hărţi .................................................................................................................. 69
Local .................................................................................................................. 72
Navigare .......................................................................................................... 72
Samsung Apps ............................................................................................. 73
S Suggest ........................................................................................................ 74
Google ............................................................................................................. 74
Learning Hub ................................................................................................ 75
Comunicaţii ............................................................. 76
Google Mail ................................................................................................... 76
E-mail . .............................................................................................................. 78
Google Talk .................................................................................................... 80
ChatON ............................................................................................................ 81
Messenger . .................................................................................................... 82
Google+ .......................................................................................................... 82
Divertisment ........................................................... 83
Player muzical ............................................................................................... 83
Music Hub ...................................................................................................... 86
Cameră . ........................................................................................................... 86
Player video ................................................................................................... 95
Galerie .............................................................................................................. 99
Cuprins
8
Paper Artist ................................................................................................. 103
Editor video ................................................................................................ 103
Informaţii personale ............................................. 107
Contacte . ..................................................................................................... 107
Conectivitate ......................................................... 110
Conexiuni PC .............................................................................................. 110
Wi-Fi ............................................................................................................... 112
Wi-Fi Direct . ................................................................................................ 115
AllShare Cast .............................................................................................. 116
AllShare Play ............................................................................................... 117
Group Cast .................................................................................................. 120
Bluetooth ..................................................................................................... 121
GPS ................................................................................................................. 123
Conexiuni TV .............................................................................................. 124
Conexiuni VPN ........................................................................................... 126
Instrumente . ......................................................... 128
Alarmă . ......................................................................................................... 128
Calculator . ................................................................................................... 129
Descărcări .................................................................................................... 129
Dropbox ....................................................................................................... 129
Fişierele mele ............................................................................................. 131
Polaris Office . ............................................................................................. 133
PS Touch ....................................................................................................... 135
Căutare vocală ........................................................................................... 135
S Voice ........................................................................................................... 136
Ora pe glob ................................................................................................. 136
Cuprins
9
Setări . .................................................................... 137
Accesarea meniului Setări .................................................................... 137
Wi-Fi ............................................................................................................... 137
Bluetooth ..................................................................................................... 137
Utilizare date .............................................................................................. 137
Mai multe setări ........................................................................................ 138
Mod Blocare ............................................................................................... 139
Sunet ............................................................................................................. 139
Afişare . .......................................................................................................... 139
Spaţiu de stocare . .................................................................................... 140
Mod econ. energie . ................................................................................. 141
Baterie ........................................................................................................... 141
Manager de aplicaţii ............................................................................... 141
Servicii de localizare . .............................................................................. 141
Blocare ecran . ............................................................................................ 142
Securitate . ................................................................................................... 143
Setări regionale şi text . .......................................................................... 144
Cloud ............................................................................................................. 146
Copiere de rezervă şi resetare . ........................................................... 146
Adăugare cont . ......................................................................................... 147
Mişcare . ........................................................................................................ 147
Creion S ........................................................................................................ 147
Accesoriu ..................................................................................................... 148
Dată şi oră .................................................................................................... 148
Accesibilitate .............................................................................................. 149
Opţiuni dezvoltator . ............................................................................... 150
Despre dispozitiv . .................................................................................... 151
Cuprins
10
Depanare ............................................................... 152
Index ...................................................................... 155
Cuprins
11
Asamblare
Despachetarea
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:
●● Dispozitiv mobil
●● Ghid de pornire rapidă
Utilizaţi numai software aprobat de Samsung. Software-ul
piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcţionări
necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanţia
producătorului.
Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi
accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau
de furnizorul dvs. de servicii.
●● Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la
distribuitorul Samsung local.
●● Accesoriile livrate funcţionează cel mai bine împreună cu
dispozitivul dvs.
●● Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie
compatibile cu dispozitivul dvs.
●●
Asamblare
12
Încărcarea bateriei
Aparatul dvs. are bateria integrată. Înainte de a utiliza dispozitivul
pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o
perioadă mai lungă de timp, este necesar să o încărcaţi.
Utilizaţi numai încărcătoare aprobate de Samsung.
Încărcătoarele neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau
deteriorarea dispozitivului.
Încărcaţi bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu
puteţi încărca bateria folosind cablul USB.
●● Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton
de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată.
Pictograma bateriei va fi de asemenea goală. Dacă
nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul
se va opri automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua
utilizarea dispozitivului.
●● Dacă bateria este complet descărcată, nu puteţi porni
dispozitivul, chiar şi cu adaptorul de alimentare USB
conectat. Lăsaţi bateria descărcată să se încarce timp de
câteva minute înainte de a porni dispozitivul.
●●
1 Conectaţi cablul USB la adaptorul de alimentare şi conectaţi
capătul cablului USB la mufa multifuncţională.
Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcţie
de regiune.
Asamblare
13
Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza
deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de
alimentare. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu
sunt acoperite de garanţie.
2 Introduceţi adaptorul de alimentare USB într-o priză de
alimentare.
●● Puteţi utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta
poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea
completă a bateriei.
●● În timp ce aparatul se încarcă, este posibil ca ecranul
senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări
instabile. În acest caz, deconectaţi adaptorul de alimentare
USB de la priza de curent sau scoateţi cablul USB din
dispozitiv.
●● În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest
lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă
sau performanţele dispozitivului.
●● Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător,
aduceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service
Samsung.
3 Când bateria este complet încărcată, decuplaţi mai întâi
adaptorul USB de alimentare şi cablul de la dispozitiv, apoi de
la priza de alimentare.
Asamblare
14
Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul
de alimentare USB atunci când nu-l folosiţi. Adaptorul de
alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie
să îl deconectaţi de la priza electrică atunci când nu este
utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.
Dispozitivul trebuie să rămână aproape de priza electrică în
timpul încărcării.
Introducerea unei cartele de memorie
(opţional)
Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie cu capacitate maximă
de 64 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cartelei de memorie,
este posibil ca unele cartele de memorie să nu fie compatibile cu
dispozitivul dvs.
Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru
cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu
fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei
cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul
sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate
pe aceasta.
Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT
pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă
formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va
solicita reformatarea acesteia.
●● Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata
de viaţă a cartelelor de memorie.
●● Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv,
directorul de fişiere de pe aceasta va apărea în folderul
extSdCard din memoria internă.
●●
Asamblare
15
1 Deschideţi capacul slotului pentru cartela de memorie.
2 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate
în jos.
3 Împingeţi cartela de memorie în slotul pentru cartela de
memorie până când se fixează în poziţie.
4 Închideţi capacul slotului pentru cartela de memorie.
››Scoaterea cartelei de memorie
Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o,
pentru scoaterea în condiţii de siguranţă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Spaţiu de
stocare → Dezinstalare cartelă SD → OK.
2 Deschideţi capacul slotului pentru cartela de memorie.
3 Împingeţi uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la
dispozitiv.
4 Scoateţi cartela de memorie.
5 Închideţi capacul slotului pentru cartela de memorie.
Nu scoateţi o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul
transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate
duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de
memorie sau a dispozitivului.
Asamblare
16
››Formatarea cartelei de memorie
Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza
incompatibilităţi cu dispozitivul dvs. Formataţi cartela de memorie
numai cu ajutorul dispozitivului.
Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Spaţiu de stocare
→ Formatare cartelă SD → Formatare cartelă SD → Ştergere
totală.
Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi
copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe
aceasta. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea
datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.
Asamblare
17
Introducere
Pornirea şi oprirea dispozitivului
Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire. Dacă
porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a-l configura.
Pentru a opri tableta ţineţi apăsată tasta Pornire şi selectaţi
Închidere → OK.
Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile
personalului autorizat în zone în care utilizarea
dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul
avioanelor şi al spitalelor.
●● Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care
nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion.
●●
››Comutarea la modul Avion
În modul Avion puteţi dezactiva toate conexiunile fără fir şi puteţi
utiliza servicii în afara reţelei în zone unde dispozitivele fără fir sunt
interzise, cum ar fi în avion sau spital.
Pentru a activa sau dezactiva modul Avion, accesaţi Setări → Mai
multe setări şi apoi bifaţi caseta de validare de lângă Mod Avion
→ OK.
Introducere
18
Familiarizarea cu dispozitivul
››Aspectul dispozitivului
1
2
3
3
6
4
7
8
5
13
9
10
14
11
12
Introducere
19
Număr
Funcţie
1
Tastă Pornire/Resetare/Blocare
2
Tastă Volum
3
Difuzor
4
Slot pentru cartela de memorie
5
Mufă multifuncţională
6
Obiectiv cameră foto frontal
7
Senzor de lumină
8
Microfon
9
Mufă pentru setul cu cască1
10
Antenă internă
11
Obiectiv cameră foto spate
12
Slot pentru S Pen
13
LED infraroşu
14
Bliţ
1. Conectarea necorespunzătoare a căştii la dispozitiv poate duce la
deterioarea mufei sau a căştii.
Introducere
20
››Taste
Tastă
Funcţie
Porniţi dispozitivul (ţineţi apăsat); accesaţi
Pornire/
opţiunile dispozitivului (ţineţi apăsat);
2
Resetare
blocaţi ecranul tactil; Resetaţi dispozitivul
/Blocare
(ţineţi apăsat timp de 8-10 secunde.)
Volum
Reglaţi volumului dispozitivului.
››Pictograme indicatoare
Pictogramele afişate în partea de jos a ecranului pot varia în
funcţie de regiune sau de versiunea de software.
Pictogramă Definiţie
Deschidere puncte de acces Wi-Fi disponibile
PA Wi-Fi conectat
Bluetooth activat
GPS activat
Încărcare date
Descărcare date
2. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blocheză, este posibil să
trebuiască să îl resetaţi pentru a redeveni funcţional.
Introducere
21
Pictogramă Definiţie
Conectat la PC
Mesaj e-mail nou
Mesaj Google Mail nou
Alarmă activată
Notificare de eveniment
Mod Avion activat
Redare muzică în curs
S-a produs o eroare sau este necesară atenţia
utilizatorului
Stare repaus inteligent activată
S Pen îndepărtat
Nivel de energie a bateriei3
10:00 AM
Oră curentă
3. Dacă folosiţi un încărcător neomologat de Samsung, acest indicator
nu va apărea.
Introducere
22
Utilizarea S Pen-ului și a ecranului tactil
Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea
articolelor sau executarea funcţiilor. Aflaţi care sunt operaţiile de
bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.
Nu apăsaţi cu degetele pe ecranul tactil şi nu utilizaţi
instrumente ascuţite pe acesta. În acest fel puteţi deteriora
ecranul sau îl puteţi face să nu mai funcţioneze corect.
●● Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu
alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot
determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului
senzitiv.
●● Nu permiteţi ca ecranul tactil să intre în contact cu apa.
Ecranul tactil poate funcţiona necorespunzător în condiţii
de umiditate sau când este expus la apă.
●● Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade
îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran
persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul tactil
atunci când nu utilizaţi dispozitivul.
●● Nu îndoiţi S Pen.
●● Nu utilizaţi S Pen în apropierea unei surse de interferenţe
magnetice. Acest lucru poate duce la funcţionarea
incorectă sau blocarea S Pen-ului.
●●
Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtaţi
pelicula de protecţie a ecranului înainte de a utiliza
dispozitivul.
●● Puteţi achiziţiona un S Pen de înlocuire de la distribuitorul
Samsung local.
●● Dacă S Pen nu funcţionează corect, înlocuiţi vârful S Penului sau duceţi-l la un Centru de Service Samsung.
●● Pentru cele mai bune rezultate, ţineţi S Pen-ul
perpendicular pe ecranul tactil şi evitaţi utilizarea acestuia
la unghiuri închise.
●●
Introducere
23
Controlaţi ecranul senzitiv cu următoarele acţiuni:
●● Atingeţi: Atingeţi o dată cu degetul sau cu S Pen pentru a selecta
sau a lansa un meniu, o opţiune sau o aplicaţie.
●● Ţineţi apăsat: Atingeţi un element şi ţineţi apăsat timp de peste
2 secunde pentru a deschide o listă de opţiuni.
●● Glisaţi: Atingeţi şi glisaţi cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la
dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
●● Fixați și glisați: Ţineţi apăsat degetul pe un element şi glisaţi
pentru a muta elementul.
●● Atingeţi de două ori: Atingeţi de două ori, într-o succesiune
rapidă, pentru a mări sau a micşora în timpul vizualizării
fotografiilor sau a paginilor Web.
››Rotiţi ecranului tactil
Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mişcare integrat, care îi
detectează orientarea. Dacă rotiţi dispozitivul, interfaţa se va roti
automat în funcţie de orientare.
Pentru a seta ca interfaţa să îşi menţină orientarea, selectaţi partea
dreapta a barei de sistem şi apoi selectaţi Rotire ecran de pe
panoul de notificări.
››Blocarea sau deblocarea ecranului tactil
Atunci când nu folosiţi dispozitivul pentru o anumită perioadă,
acesta opreşte ecranul tactil şi îl blochează automat pentru a
împiedica orice operaţiune nedorită. Pentru a bloca manual
ecranul tactil, apăsaţi pe tasta Pornire.
Pentru deblocare, activaţi ecranul apăsând pe tasta Pornire,
atingeţi ecranul oriunde, apoi glisaţi cu degetul în orice direcţie.
Puteţi activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a
împiedica alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi
informaţiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 35
Introducere
24
Familiarizarea cu ecranul Acasă
Când dispozitivul se află în modul Repaus, veţi vedea ecranul
Acasă. Din ecranul Acasă, puteţi vizualiza pictogramele indicatoare,
widget-urile, comenzile rapide ale aplicaţiilor şi alte elemente.
Derulaţi la stânga sau la dreapta, pentru a le vizualiza.
1
2
3
4
În funcţie de regiune și de versiunea de software, este posibil
ca ecranul de mai sus să difere.
Număr
Funcţie
1
Selectaţi un punct din partea de sus a ecranului
pentru a vă deplasa direct la panoul corespunzător.
2
Căutaţi aplicaţii şi fişiere pe dispozitiv şi date
specifice pe Web cu ajutorul widget-ului Căutare
Google.
3
Accesaţi lista de aplicaţii.
4
Bară de sistem (Consultaţi secţiunea următoare.)
Introducere
25
Bara de sistem
Din bara de sistem, puteţi naviga rapid în ecrane, accesa aplicaţii,
vizualiza informaţii de sistem, etc.
Număr
Funcţie
1
Faceţi o captură ecranului curent; Faceţi o
captură ecranului curent şi deschideţi blocul de
desen (ţineţi apăsat). Se poate înlocui cu altă
caracteristică. ► pag. 140
2
Reveniţi la ecranul anterior.
3
Reveniţi la ecranul Acasă; Accesaţi widget-ul de
căutare Google sau Google Acum (ţinând apăsat
pe pictogramă).
4
Deschideţi lista de aplicaţii recente.
5
Afișează pictogramele indicatoare şi starea curentă
a aparatului dvs; Deschideți panoul de notificări.
6
Deschideţi panoul Multi Window.
››Adăugaţi o comandă rapidă pentru aplicaţii pe
ecranul Acasă
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi ţineţi apăsată o pictogramă de
aplicaţie.
2 Mutaţi pictograma în locaţia dorită sau mutaţi-o într-un alt
panou al ecranului Acasă.
Introducere
26
››Adăugaţi un widget pe ecranul Acasă
Widget-urile sunt aplicaţii de mici dimensiuni care asigură funcţii şi
informaţii convenabile pe ecranul Acasă.
Widget-urile disponibile pot să difere în funcţie de regiune
sau de furnizorul de servicii.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Widget-uri pentru a
deschide panoul de widget-uri.
2 Derulaţi la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri.
3 Ţineţi apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.
››Mutarea unui element pe ecranul Acasă
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat un element pe care doriţi să-l
mutaţi până când apare grila ecranului Acasă.
2 Glisaţi elementul în locaţia dorită.
››Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă
1 Ţineţi apăsat un element pentru a-l elimina.
Coşul de gunoi apare în partea de sus a ecranului Acasă.
2 Glisaţi elementul la coşul de gunoi.
3 Când coşul de gunoi devine roşu, eliberaţi elementul.
Introducere
27
››Adăugarea sau eliminarea unui panou din
ecranul Acasă
Puteţi adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a
organiza widget-uri.
1 Pe ecranul Acasă, aşezaţi două degete şi apropiaţi-le pentru a
comuta la modul Editare.
2 Adăugaţi, eliminaţi sau reorganizaţi panouri:
Pentru a adăuga un panou nou, selectaţi .
Pentru a elimina un panou, ţineţi apăsată imaginea în
miniatură a acestuia, apoi glisaţi-o la coşul de gunoi.
●● Pentru a seta panoul principal pentru ecranul Acasă selectaţi
.
●● Pentru a modifica ordinea panourilor, ţineţi apăsată imaginea
în miniatură a unui panou, apoi glisaţi-o la o nouă locaţie.
●●
●●
3 Selectaţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
››Lansarea aplicaţiilor Multi Window
Aplicaţiile lansate din panoul Multi Window apar în ferestre mai
mici, care pot fi mutate, mărite şi micşorate.
1 Selectaţi
de pe bara de sistem pentru a deschide panoul
Multi Window.
2 Selectaţi o aplicaţie pentru a o lansa.
Pentru a muta aplicaţia în altă locaţie, ţineţi apăsat pe titlul
acesteia şi glisați-o într-o locaţie nouă.
●● Pentru a maximiza fereastra pe întregul ecran, selectaţi
.
●● Pentru a seta o aplicaţie să apară întotdeauna deasupra
celorlalte ferestre, selectaţi .
●● Pentru a închide aplicaţia, selectaţi
sau
.
●●
Introducere
28
Pentru a afişa două aplicaţii Multi Window diferite una lângă
cealaltă, pe întregul ecran, selectaţi Vizualizare duală. Puteţi
schimba poziţiile celor două aplicaţii ţinând apăsat pe bara
de titlu a unei aplicații şi trăgând-o deasupra celeilalte.
●● Pentru a aranja aplicaţiile Multi Window lansate în ferestre
suprapuse, selectaţi Vizualizare cascadă.
●●
Configurarea aplicaţiilor Multi Window
1 Selectaţi
de pe bara de sistem pentru a deschide panoul
Multi Window.
2 Selectaţi Editare.
Panoul de sus afişează lista aplicaţiilor care pot fi lansate ca
aplicaţii Multi Window, în timp ce panoul de jos afişează lista de
aplicaţii adăugate la panoul Multi Window.
●● Pentru a adăuga o aplicaţie la panoul Multi Window, selectaţi
un element din panoul de sus.
●● Pentru a elimina o aplicaţie din panoul Multi Window,
selectaţi un element din panoul de jos.
3 Când aţi terminat, selectaţi Gata.
Introducere
29
››Utilizarea panoului de notificări
Din ecranul Acasă sau în timpul utilizării unei aplicaţii, selectaţi
partea dreaptă a barei de sistem, iar apoi selectaţi o opţiune de pe
panoul de notificări.
Puteţi vedea starea curentă a aparatului dvs. și puteți folosi
următoarele opţiuni:
●● Wi-Fi: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
●● GPS: Activaţi sau dezactivaţi funcţia GPS.
●● Sunet: Activaţi sau dezactivaţi modul Silenţios. În modul
Silenţios, dispozitivul poate vibra sau puteţi să îi anulaţi volumul.
●● Rotire ecran: Activați sau dezactivați rotirea automată.
●● Bluetooth: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
●● Mod Blocare: Activaţi sau dezactivaţi modul Blocare. În modul
Blocare, dispozitivul dvs. va bloca toate notificările.
●● Econom. energie: Activaţi sau dezactivaţi modul Economisire
energie.
●● AllShare Cast: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica AllShare
Cast.
●● Sincron.: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a
aplicaţiilor.
Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau
de furnizorul de servicii.
Introducere
30
Accesarea aplicațiilor
1 Din Ecranul Acasă, selectaţi pentru a accesa lista de aplicaţii.
2 Derulaţi la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteţi selecta unul din punctele din partea de
jos a ecranului pentru a trece direct la panoul corespunzător.
3 Selectaţi o aplicaţie.
Pentru a vizualiza panoul de widget-uri, selectaţi Widget-uri.
4 Selectaţi
pentru a reveni la ecranul anterior; Selectaţi
pentru a reveni la ecranul Acasă.
››Accesarea aplicaţiilor recente
1 Selectaţi
recent.
pentru a vizualiza aplicaţiile pe care le-aţi accesat
2 Selectaţi o aplicaţie.
››Utilizarea managerului de aplicații
Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcţii multiple. Cu toate
acestea, activităţile multiple pot provoca întreruperi, blocări,
probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru
evitarea acestor probleme, închideţi programele inutile cu ajutorul
managerului de aplicații.
1 Selectaţi → Manager activit. → Aplicaţii active.
2 Pentru a închide o aplicaţie, selectaţi Term.
Pentru a închide toate aplicaţiile active, selectaţi Încheiere
toate.
Introducere
31
Particularizarea dispozitivului
Profitaţi la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru
a corespunde preferinţelor proprii.
››Modificarea limbii afişajului
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Setări
regionale şi text → Limbă.
2 Selectaţi limba dorită.
››Setarea datei şi a orei curente
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Dată şi oră.
2 Selectaţi fusul orar, setaţi ora şi data şi modificaţi alte opţiuni.
››Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere
Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Sunet → Sunete
la atingere.
››Reglarea volumului dispozitivului
1 Apăsaţi pe tasta Volum sus sau jos.
2 Selectaţi şi glisaţi cursorul pentru a regla nivelul volumului
pentru fiecare sunet.
Introducere
32
››Comutarea la modul Silenţios
Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul
normal, efectuaţi una dintre următoarele acțiuni:
●● Deschideţi panoul de notificări din partea dreaptă a barei de
sistem şi selectaţi Sunet.
●● Ţineţi apăsat pe tasta Pornire, apoi selectaţi
.
››Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă
1 Ţineţi apăsat orice punct de pe ecranul Acasă.
2 Selectaţi Setare tapet → Ecran de pornire.
Fundaluri: Imagini de fundal incluse pe dispozitiv.
●● Galerie: Fotografii realizate de dumneavoastră sau imagini
descărcate de pe Internet.
●● Tapete de fundal live: Imagini animate incluse pe dispozitiv.
●●
3 Selectaţi un element.
4 Selectaţi Setare fundal sau Setare tapet.
Dacă aţi selectat un element din Galerie, deplasaţi sau
redimensionaţi cadrul albastru şi apoi selectaţi Efectuat.
Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea
necorespunzătoare a imaginilor sau a fundalurilor implicite
furnizate cu dispozitivul dvs.
Introducere
33
››Reglarea luminozităţii ecranului
Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta
nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului
în mod automat. De asemenea, puteţi seta manual luminozitatea
ecranului.
Nivelul de luminozitate a ecranului va influenţa intervalul în
care dispozitivul consumă energia bateriei.
Setarea reglării automate a luminozităţii de către
dispozitiv
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Afişare →
Luminozitate.
2 Bifați caseta de selectare de lângă Luminozitate automată.
3 Selectaţi OK.
Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase şi va
micşora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.
Reglarea manuală a luminozităţii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Afişare →
Luminozitate.
2 Debifaţi caseta de selectare de lângă Luminozitate automată.
3 Glisaţi cursorul la stânga sau la dreapta.
4 Selectaţi OK.
Introducere
34
››Setaţi un ecran de blocare
Vă puteţi bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare
ecran.
Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita
codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau
deblocare a ecranului tactil.
●● Dacă uitaţi codul PIN sau parola, duceți dispozitivul la un
Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
●● Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor
de securitate sau a informaţiilor confidenţiale sau pentru
alte prejudicii cauzate de aplicaţii software ilegale.
●●
Setaţi deblocarea cu detecţia feţei
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Blocare ecran
→ Blocare ecran → Deblocare facială.
2 Citiţi mesajul de avertizare şi selectaţi Următor.
3 Selectaţi Configuraţi → Continuaţi.
4 Reglaţi dispozitivul astfel încât să vă încadreze faţa în interiorul
conturului.
5 Când faţa dvs. a fost captată corespunzător, selectaţi
Continuaţi.
6 Finalizaţi configurarea prin setarea codului PIN secundar de
deblocare sau a modelului secundar de deblocare.
Introducere
35
Setarea deblocării pe baza recunoaşterii feţei şi vocii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Blocare ecran
→ Blocare ecran → Faţă şi voce.
2 Selectaţi Următor → Configuraţi → Continuaţi.
3 Reglaţi dispozitivul astfel încât să vă încadreze faţa în interiorul
conturului.
4 Când faţa dvs. a fost captată corespunzător, selectaţi
Continuaţi.
5 Selectaţi .
6 Rostiţi un cuvânt sau o expresie de 4 ori, pentru utilizarea drept
comandă de deblocare.
7 Selectaţi Done.
Pentru mai multă siguranță, selectaţi Adapt Voice.
8 Finalizaţi configurarea prin setarea codului PIN secundar de
deblocare sau a modelului secundar de deblocare.
Setarea unei semnături pentru deblocare
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Blocare ecran
→ Blocare ecran → Semnătură.
2 Selectaţi Configurare.
3 Semnaţi şi selectaţi Continuare.
Repetaţi acest pas de trei ori pentru setarea semnăturii de
deblocare → Confirm.
4 Finalizaţi configurarea prin setarea codului PIN secundar de
deblocare sau a modelului secundar de deblocare.
Introducere
36
Setarea unui model de deblocare
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Blocare ecran
→ Blocare ecran → Model.
2 Consultaţi instrucţiunile de pe ecran şi exemplele de modele şi
selectaţi Următor.
3 Desenaţi un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel
puţin 4 puncte şi selectaţi Continuare.
4 Desenaţi modelul din nou şi selectaţi Confirmare.
5 Finalizaţi configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.
În cazul în care nu vă mai amintiţi modelul de deblocare,
puteţi dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui
cod PIN de rezervă.
Setarea unui cod PIN de deblocare
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Blocare ecran
→ Blocare ecran → PIN.
2 Introduceţi un cod PIN (numeric) nou şi selectaţi Continuare.
3 Introduceţi din nou codul PIN şi selectaţi OK.
Setarea unei parole de deblocare
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Blocare ecran
→ Blocare ecran → Parolă.
2 Introduceţi o parolă (alfanumerică) nouă şi selectaţi
Continuare.
3 Introduceţi parola din nou şi selectaţi OK.
Introducere
37
Introducerea textului dorit
Puteţi introduce text prin selectarea caracterelor pe tastatura
virtuală, prin scrierea de mână pe ecran sau prin rostirea cuvintelor
la microfon.
Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce
text trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre
limbile acceptate.
››Schimbarea tipului de tastatură
Puteţi schimba tipul de tastatură. Selectaţi
de pe bara de
sistem şi selectaţi un tip de tastatură.
şi o
De asemea, puteţi introduce textul vocal. Selectaţi
opţiune de intrare voce, în conformitate cu limba pe care o utilizaţi.
››Introducerea textului utilizând tastatura
Samsung
Introduceţi textul selectând tastele alfanumerice; puteţi utiliza
următoarele taste:
În funcţie de regiune și de versiunea de software, este posibil
ca ecranul de mai sus să difere.
Număr
Funcţie
1
Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau
litere mici).
2
Comutaţi între modul Numeric/Simbol şi modul
ABC.
Introducere
38
Număr
Funcţie
3
Accesaţi setările pentru tastatură. Ţineţi apăsat
pentru a comuta la modul Scriere de mână sau la
modul de introducere a textului utilizând vocea.
4
Ştergeţi datele introduse.
5
Începeţi un rând nou.
6
Ataşaţi un element.
7
Introduceţi un spaţiu.
Când modul Text predictiv (XT9) este activat, puteţi utiliza
introducerea continuă, care vă permite să introduceţi text
glisând pe tastatură. ► pag. 144
››Copierea şi lipirea textului
În timp ce introduceţi text, puteţi utiliza caracteristica de copiere şi
lipire pentru a utiliza text în alte aplicaţii.
1 Ţineţi apăsat un cuvânt.
2 Glisaţi sau pentru a selecta textul pe care îl doriţi.
3 Selectaţi Copiere pentru a copia sau Tăiere pentru a extrage
textul şi a-l insera în clipboard.
4 Într-o altă aplicaţie, ţineţi apăsat câmpul de introducere a
textului.
5 Selectaţi Lipire pentru a introduce textul din clipboard în
câmpul de introducere a textului.
Introducere
39
Utilizarea funcţiilor speciale
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat ca un notepad robust, datorită
funcţiilor numeroase care vă ajută să introduceţi text, să realizaţi
desene, să utilizaţi comenzile prin mişcări sau comenzile vocale.
Aflaţi care sunt acţiunile de bază ale S Pen
Dispozitivul dvs. este livrat împreună cu un S Pen. Cu S Pen, puteţi
realiza următoarele acţiuni:
Atingeţi: Apăsaţi pe un element sau pe o zonă de pe ecran
pentru a selecta un element, pentru a deschide un meniu sau
pentru a lansa o aplicaţie.
●● Ţineţi apăsat: Ţineţi apăsat S Pen pe un element mai mult de
două secunde.
●● Atingeţi de două ori: Apăsaţi rapid pe un element sau pe o zonă
de pe ecran de două ori.
●● Loviţi uşor: Apăsaţi pe o zonă de pe ecran şi apoi glisaţi uşor
S Pen în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru deplasare în
liste sau de la un ecran la altul.
●● Desenaţi: Desenaţi o linie sau o formă pe planşa de desen.
●● Scrieţi: Scrieţi text pe panoul pentru scriere de mână.
●●
Utilizarea funcţiilor speciale
40
Aflaţi care sunt acţiunile avansate ale S Pen
Cu S Pen, puteţi realiza, de asemenea, următoarele acţiuni
complexe:
Înapoi
În timp ce apăsaţi pe butonul S Pen,
desenaţi pentru a reveni la ecranul
anterior.
Meniu
În timp ce apăsaţi pe butonul S Pen,
desenaţi pentru a deschide o listă a
opţiunilor disponibile în ecranul curent.
Captură de ecran
În timp ce apăsaţi butonul S Pen, ţineţi
apăsat pe ecran pentru a efectua o
captură de ecran.
După ce aţi realizat captura, puteţi
desena sau scrie pe aceasta sau o puteţi
decupa. Imaginea editată va fi salvată în
Fişierele mele → sdcard0 → Pictures
→ Screenshots → IMG_edited.
Notă rapidă
În timp ce apăsaţi butonul S Pen, atingeţi
de două ori ecranul pentru a lansa funcţia
Notă rapidă.
Utilizarea funcţiilor speciale
41
Selectarea textului
Samsung UserManual
În timp ce apăsaţi pe butonul S Pen, glisați
S Pen-ul către stânga sau către dreapta pe
textul de selectat.
Comandă rapidă
În timp ce apăsaţi pe butonul S Pen,
trageţi S Pen-ul în sus pentru a lansa
caracteristica Comandă rapidă.
Pe ecranul Comandă rapidă, schițați un
simbol pentru o comandă de lansare a
aplicaţiei sau a caracteristicii alocate.
► pag. 60
Înlocuirea vârfului S Pen-ului
Dacă vârful este uzat şi S Pen pare să funcţioneze incorect, înlocuiţi
vârful cu unul nou.
Dacă S Pen nu funcţionează corect nici după înlocuirea
vârfului, asiguraţi-vă că vârful este introdus până la capăt.
1 Prindeți vârful cu instrumentul de extragere şi scoateţi-l.
2 Introduceţi vârful nou în S Pen până la capăt, în acelaşi loc.
Utilizarea funcţiilor speciale
42
Învăţarea mişcărilor
Recunoaşterea integrată a mişcării vă oferă comenzi îmbunătăţite.
Puteţi efectua acţiuni mișcând dispozitivul sau făcând gesturi cu
mâinile.
Pentru a utiliza unele dintre aceste funcţii, trebuie să activaţi mai
întâi funcţia de recunoaştere a mişcării. Deschideţi lista de aplicaţii,
selectaţi Setări → Mişcare şi apoi glisați cursorul din partea
superioară a ecranului la dreapta.
››Înclinare
În timp ce ţineţi dispozitivul cu ambele mâini, ţineţi apăsate două
puncte pe ecran, apoi înclinaţi dispozitivul înainte şi înapoi pentru
a mări sau micşora.
Utilizarea funcţiilor speciale
43
››Panoramare
Ţineţi apăsat un element pe ecran şi apoi mișcați dispozitivul la
stânga sau la dreapta pentru a muta elementul pe o altă pagină
de pe ecranul Acasă sau în lista de aplicaţii. Când măriți o imagine,
deplasaţi dispozitivul în orice direcţie pentru a derula în imagine.
Utilizarea modului Scriere de mână
De la tastatura Samsung, puteţi comuta la modul Scriere de mână
pentru a introduce textul mult mai uşor. Pentru a comuta la modul
Scriere de mână, ţineţi apăsat şi apoi selectaţi .
Scrieţi textul pe panoul pentru scrierea de mână.
Pentru a comuta la tastatura Samsung, selectaţi
Utilizarea funcţiilor speciale
44
.
››Tutorial privind scrierea de mână
●●
După ce aţi scris un caracter, scrieţi-l şi pe următorul. Scrieţi
fiecare literă la dreapta caracterului anterior. Dacă schiţaţi un
semn în partea de sus a unui caracter anterior, acesta poate fi
detectat drept un nou caracter.
-- Ex: Nerecunoscut
●●
Scrieţi drept (nu oblic).
-- Ex: Recunoscut
-- Ex: Nerecunoscut
●●
Nu scrieţi caracterele unul peste celălalt.
-- Ex: Recunoscut
-- Ex: Nerecunoscut
Utilizarea funcţiilor speciale
45
●●
În majoritatea limbilor se pot recunoaşte atât caractere
individuale, cât şi caractere scrise împreună, care formează
cuvinte. (Sistemul acceptă scrierea de cuvinte şi expresii.) Limbile
pentru care nu este disponibilă scrierea de cuvinte şi expresii
ar trebui să fie enumerate în acest ghid. (Toate limbile pentru
care este disponibilă Scrierea de mână SIP ar trebui să accepte
scrierea de cuvinte şi expresii.)
-- Limbi care acceptă scrierea de cuvinte şi expresii: English UK,
English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά,
Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska,
Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands,
Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina,
Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
-- Recunoaşterea caracterelor individuale
-- Recunoaşterea cuvintelor şi expresiilor
●●
În unele limbi, poate fi recunoscută scrierea de mână.
(Recunoaşterea scrierii de mână)
-- Pentru limbile in care este recunoscută scrierea de mână,
scrierea cu caractere legate trebuie să fie, de asemenea,
recunoscută.
-- Pentru limbile in care scrierea de mână nu este recunoscută,
caracterele trebuie scrise separat.
-- Limbile care acceptă, respectiv care nu acceptă scrierea de
mână trebuie listate in acest ghid.
Utilizarea funcţiilor speciale
46
-- Limbi care acceptă scrierea de mână: English UK, English US,
Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
-- Limbi care nu acceptă scrierea de mână: Čeština, Български,
Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어,
Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina,
Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk,
Svenska
-- Ex: Limbă pentru care este disponibilă scrierea de mână:
English
-- Ex: Limbă pentru care nu este disponibilă scrierea de mână:
한국어
●●
Când scrieţi pe mai multe rânduri, asiguraţi-vă că lăsaţi suficient
spaţiu.
-- Ex: Recunoscut
-- Ex: Nerecunoscut
Utilizarea funcţiilor speciale
47
Utilizarea Notei S
Cu ajutorul Notei S, puteţi să creaţi note cu conţinut multimedia şi
să adăugaţi o comandă rapidă pentru acestea pe ecranul principal.
Notă S vă oferă diferite şabloane pentru a vă ajuta să creaţi note cu
uşurinţă.
●● Notă/Notă liberă: Puteţi crea o notă simplă pornind de la o
pagină goală.
●● Notă întâlnire: Puteţi ţine evidenţa şedinţelor, conferinţelor sau
cursurilor.
●● Revistă: Puteţi crea o notă multimedia prin inserarea de fişiere
multimedia.
●● Jurnal: Puteţi crea un jurnal foto.
●● Reţetă: Puteţi crea propriile reţete.
●● Călătorii: Puteţi crea însemnări de călătorie.
●● Notă: Puteţi crea note simple.
●● Notă peisaj: Puteţi crea schiţe sau desene.
››Crearea unei note
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Notă S.
2 Selectaţi → șablonul dorit.
3 Introduceţi text sau realizaţi o schiţă.
1
2
3
4
5
Utilizarea funcţiilor speciale
48
Număr
Funcţie
1
Comutaţi între modurile Vizualizare şi Editare.
2
Desenaţi o schiţă; Modificaţi setările creionului
(atingeţi de două ori). ► pag. 50
3
Utilizaţi instrumentele de productivitate.
► pag. 51
4
Introduceţi text de la tastatură; Modificaţi
setările textului (dublă atingere). ► pag. 50
5
Ştergeţi-vă schiţele sau scrisul de mână;
modificaţi dimensiunea radierei sau ştergeţi
datele introduse (atingeţi de două ori).
4 Adăugaţi o fotografie sau un fişier audio.
Puteţi înregistra procesul de schiţare şi trasare.
1
Număr
2
3
4
5
Funcţie
1
Anulaţi ultima acţiune.
2
Refaceţi ultima acţiune.
3
Adăugaţi un fişier multimedia, de exemplu text
sau o fotografie.
4
Adăugaţi un clip audio înregistrând voci sau alte
sunete.
5
Marcaţi nota ca importantă.
Utilizarea funcţiilor speciale
49
Pentru a adăuga o pagină, selectaţi .
Pentru a desena doar cu S Pen, selectaţi .
●● Pentru a mări, atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le.
Pentru a micşora, apropiaţi degetele. După ce aţi mărit, glisaţi
cu două degete pentru a derula în ecran.
●●
●●
5 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
››Modificarea atributelor stiloului sau textului
În timp ce creaţi o notă, puteţi modifica următoarele atribute:
●● Pentru a schimba tipul stiloului, grosimea liniei sau culoarea
stiloului, apăsaţi de două ori .
4
5
6
1
2
3
Număr
7
Funcţie
1
Schimbaţi tipul stiloului.
2
Schimbaţi grosimea liniei.
3
Schimbaţi culoarea stiloului.
4
Salvaţi setările actuale ca profil pentru stilou.
5
Deschideţi o fereastră mică pentru a testa în
prealabil setarea stiloului.
6
Ştergeţi profilul presetat al creionului.
7
Adăugaţi o nouă culoare cu opţiunea Alegere
culoare.
Utilizarea funcţiilor speciale
50
●●
Pentru a schimba atributele textului, apăsaţi de două ori
.
1
2
3
4
Număr
Funcţie
1
Selectaţi o opţiune.
2
Vizualizaţi sau modificaţi atributele curente.
3
Schimbaţi culoarea textului.
4
Adăugaţi o nouă culoare cu opţiunea Alegere
culoare.
››Utilizarea instrumentelor pentru productivitate
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Notă S.
2 Selectaţi → șablonul dorit.
3 Apăsaţi de două ori şi selectaţi un instrument.
Potrivire formulă: Transformaţi o formulă scrisă de mână
într-o formulă bine organizată.
●● Potrivire formă: Convertiţi forme pe care le-aţi desenat.
●● Sc. de mână în text: Convertiţi o notă scrisă de mână.
●● Când ţineţi apăsat
, va apărea panoul cu instrumente şi
puteţi comuta uşor între acestea.
●● Selectaţi
pentru a căuta informaţii despre ceea ce ați
scris de mână pe o pagină web presetată.
●●
Utilizarea funcţiilor speciale
51
››Tutorial pentru formule şi cifre scrise de mână
●●
Scrieţi formula pe un singur rând. Dacă scrieţi o formulă lungă
sau o formulă pe mai multe rânduri, dispozitivul va converti
formula incorect.
●●
O paranteză neînchisă sau o cifră lipsă în rădăcina pătrată va
duce temporar la o conversie incorectă a formulei. Formula va fi
completă când terminaţi să o scrieţi.
Utilizarea funcţiilor speciale
52
●●
Când desenaţi o săgeată, desenaţi mai întâi corpul săgeţii.
●●
Când desenaţi vârful unei săgeţi, desenaţi-l dintr-o singură
mişcare.
››Vizualizarea notelor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Notă S.
2 Selectaţi pentru a căuta o notă (dacă este cazul).
3 Selectaţi o notă.
În timp ce vizualizaţi nota, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a mări, atingeţi ecranul cu două degete şi depărtaţi-le.
Pentru a micşora, apropiaţi degetele.
●● Pentru a trece la alte pagini ale notei, selectaţi săgeata din partea
de jos a ecranului şi apoi selectaţi o pagină.
●● Pentru a vizualiza alte părţi ale notei mărite, deplasaţi cadrul
roşu de pe panoul de previzualizare afişat în partea stângă jos a
ecranului.
●● Pentru a comuta la modul Multi Window, selectaţi
.
Utilizarea funcţiilor speciale
53
Pentru a comuta la modul Editare, selectaţi sau apăsaţi pe
ecran.
●● Pentru a trimite nota altor persoane, selectaţi
→ Part. prin.
●● Pentru a exporta nota, selectaţi
→ Export. Nota va fi
exportată ca fişier imagine sau fişier PDF în Fişierele mele →
sdcard0 → S Note Export.
●● Pentru a gestiona o notă cu mai multe pagini, selectaţi
→
Editare pagini.
●● Pentru a salva nota ca eveniment, selectaţi
→ Creare
eveniment. Este posibil ca această funcţie să nu fie disponibilă,
în funcţie de şablonul selectat.
●● Pentru a adăuga o comandă rapidă a notei pe ecranul principal,
selectaţi → Setare ca şi comenzi rapide.
●● Pentru a imprima nota utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB,
selectaţi → Imprimare. Dispozitivul dvs. este compatibil
numai cu anumite imprimante Samsung.
●● Pentru a salva nota cu alt nume, selectaţi
→ Salvare ca.
●● Pentru a seta nota ca fundal sau ca imagine de contact, selectaţi
→ Setare ca.
●●
››Editarea notelor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Notă S.
2 Selectaţi o notă.
Pentru a adăuga sau schimba coperta notei, ţineţi apăsată nota
şi selectaţi Editare copertă.
3 Selectaţi
Editare.
sau apăsaţi pe ecran pentru a comuta la modul
4 Editaţi nota cu pictogramele de pe ecran.
Pentru a schimba imaginea de fundal a notei, selectaţi
Schimbare fundal.
●● Pentru a șterge nota, selectaţi
→ Ştergere.
●● Pentru a adăuga o etichetă, selectaţi
→ Ad.etich.
●●
5 Selectaţi Salvare.
Utilizarea funcţiilor speciale
54
→
››Sincronizarea notelor
Puteţi sincroniza notele cu serverul web.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Notă S.
2 Selectaţi → Sincronizare → o opţiune.
3 Selectaţi notele pe care doriţi să le sincronizaţi, apoi selectaţi
Sincronizare.
Pentru a sincroniza toate notele, selectaţi Sincroniz. totală.
4 Introduceţi adresa de e-mail şi parola şi apoi selectaţi
Conectare.
5 Selectați Sincronizare imediată.
››Gestionarea notelor cu foldere
Crearea unui folder
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Notă S.
2 Selectaţi → Creare folder.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi OK.
4 Selectaţi folderul nou.
→ un şablon.
Pentru a crea o notă, selectaţi
●● Pentru a crea sub-foldere, selectaţi
→ Creare folder.
●●
Copierea sau mutarea notelor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Notă S.
2 Selectaţi un folder (dacă este necesar).
3 Selectaţi → Copiere sau Mutare.
4 Selectaţi notele → Copiere sau Mutare.
5 Mutaţi într-o locaţie nouă.
6 Selectaţi Copiere aici sau Mutare aici.
Utilizarea funcţiilor speciale
55
Utilizarea planşei pentru note rapide
Din oricare ecran, puteţi crea o notă rapidă cu text şi schiţe.
1 În timp ce apăsaţi butonul S Pen, atingeţi de două ori ecranul
pentru a deschide planşa pentru note rapide.
2 Introduceţi text sau realizaţi o schiţă.
1
Număr
2
3
4
5
Funcţie
1
Desenaţi o schiţă; Modificaţi setările creionului,
de exemplu tipul de creion, grosimea liniei sau
culoarea creionului (dublă atingere).
2
Introduceţi text de la tastatură.
3
Ştergeţi-vă schiţele sau scrisul de mână;
modificaţi dimensiunea radierei sau ştergeţi
datele introduse (atingeţi de două ori).
4
Anulaţi ultima acţiune.
5
Refaceţi ultima acţiune.
3 Când aţi terminat, selectaţi
.
Utilizarea funcţiilor speciale
56
Utilizarea Planificatorului S
Dispozitivul vă oferă un planificator eficient, care vă ajută să vă
organizaţi programul şi activităţile mai comod și mai rapid. Puteţi
crea şi vizualiza evenimente, puteţi adăuga elemente şi puteţi
schimba modurile de vizualizare.
Pentru a lansa această funcție, deschideţi lista de aplicaţii şi
selectaţi Planificator S.
1
Număr
2
Funcţie
1
Selectaţi data de astăzi.
2
Setaţi calendarele care vor fi afişate.
››Crearea unui eveniment sau a unei activităţi
Activităţile şi notele pe care le creaţi nu pot fi sincronizate cu
Google Calendar™.
Pentru a crea un eveniment,
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Planificator S →
2 Dacă apar mesaje de avertizare despre sincronizarea
calendarului, selectaţi Gata.
Utilizarea funcţiilor speciale
57
.
3 Selectaţi Adăugare eveniment şi apoi introduceţi detaliile.
Pentru a căuta şi pentru a adăuga o locație, selectaţi .
Pentru a adăuga o notă, selectaţi Note → o opţiune.
●● Pentru a adăuga o imagine, selectaţi Imagini → o opţiune.
●●
●●
4 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
Pentru a crea o activitate,
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Planificator S →
2 Selectaţi Adăugare sarcină şi apoi introduceţi detaliile.
●●
●●
.
Pentru a adăuga o notă, selectaţi Note → o opţiune.
Pentru a adăuga o imagine, selectaţi Imagini → o opţiune.
3 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
››Schimbarea modului de vizualizare
Pentru a schimba modul de vizualizare a calendarului, selectaţi
o filă pentru modul de vizualizare. De asemenea, puteţi atinge
ecranul cu două degete şi apoi le puteţi apropia sau depărta
pentru a schimba modul de vizualizare.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Planificator S.
2 Selectaţi un mod de vizualizare din partea de sus a ecranului.
An: Blocuri lunare pentru anul curent.
Lună: Blocuri zilnice pentru luna curentă.
●● Afișare săptămânala: Blocuri orare pentru zilele dintr-o
săptămână completă.
●● Zi: Blocuri orare pentru o zi completă.
●● Listă: O listă cu toate evenimentele.
●● Activitate: O listă cu toate activităţile.
●●
●●
Utilizarea funcţiilor speciale
58
››Vizualizarea unui eveniment sau a unei activităţi
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Planificator S.
2 Selectaţi pentru a căuta un eveniment sau o activitate (dacă
este cazul).
Pentru a limita intervalul de căutare, selectaţi Toate → o
opţiune.
3 Selectaţi o dată din calendar.
Pentru a selecta data de astăzi, selectaţi Azi.
●● Pentru a comuta la modul Multi Window, selectaţi
.
●● Pentru a trece la o anumită zi prin introducerea manuală a
→ Salt la, introduceţi data selectând
unei date, selectaţi
sau
şi apoi selectaţi Afiş.
●● Pentru a activa scrierea de mână în modul de vizualizare a
→ Activare mod Scriere de mână.
lunii, selectaţi
●● Pentru a dezactiva scrierea de mână sau pentru a şterge
→ Dezactivare mod Scriere
scrisul de mână, selectaţi
de mână.
●●
4 Selectaţi un eveniment sau o activitate pentru a-i vizualiza
detaliile.
››Oprirea unei alarme de eveniment
În cazul în care aţi setat o alarmă pentru un eveniment din
calendar, pictograma alarmei va apărea la ora specificată.
1 Selectaţi notificarea evenimentului din panoul de notificări.
2 Selectaţi un eveniment sau o activitate pentru a vizualiza mai
multe detalii.
Pentru a amâna sau pentru a anula alarma evenimentului,
bifaţi caseta de lângă numele evenimentului sau al activităţii şi
selectaţi Amânare sau Renunţare.
Utilizarea funcţiilor speciale
59
Caracteristica de Comandă rapidă
Aflaţi cum să efectuaţi un apel, să trimiteţi un mesaj sau să
efectuaţi o căutare cu ajutorul schițării unor simboluri.
În timp ce apăsaţi pe butonul S Pen-ului, trageţi S Pen-ul în sus
pentru a afişa panoul de Comandă rapidă.
Trasaţi un desen pe panou pentru lansarea unei aplicaţii.
››Crearea comenzilor prin schițarea unor simboluri
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Creion S →
Setări Comandă rapidă.
2 Selectaţi Adăugare comandă → Selectare aplicaţie sau
Selectare funcţii.
3 Selectaţi o aplicaţie sau o caracteristică → o opţiune.
4 Trasaţi un simbol pentru o nouă comandă apoi selectaţi Gata.
››Schimbarea comenzilor prin schițarea unor
simboluri
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Creion S →
Setări Comandă rapidă.
2 Selectaţi comanda pentru care doriți să faceți schimbarea.
3 Selectaţi pentru a schimba opţiunea presetată a unei
aplicaţii sau a unei caracteristici, apoi selectaţi Gata.
Dacă o nouă comandă prin schițare este la fel ca una dintre
comenzile existente, aceasta nu poate fi utilizată.
Utilizarea funcţiilor speciale
60
Caracteristica Air View a S Pen-ului
Când ţineţi S Pen-ul în apropierea ecranului, pe ecran apare un
indicator. Deplasaţi indicatorul către fişiere sau opţiuni pentru a
previzualiza conţinutul acestora sau pentru a vizualiza informaţii în
ferestre pop-up.
Puteţi parcurge panouri sau liste deplasând indicatorul către o
margine (sus/jos/stânga/dreapta) a ecranului.
Efectuarea unei capturi a unei zone de ecran
1 În timp ce apăsaţi pe butonul S Pen-ului, selectaţi o zonă prin
desenare.
2 Selectaţi o aplicaţie din lista care apare în partea de jos a
ecranului, pentru a o asocia cu zona selectată.
Zona selectată este salvată în folderul Galerie →
Screenshots.
●● În funcţie de regiune și de versiunea de software, este
posibil ca ecranul de mai sus să difere.
●●
Utilizarea funcţiilor speciale
61
Web
Internet
Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.
Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în
funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
●● Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de
regiune sau de furnizorul de servicii.
●●
››Răsfoirea paginilor Web
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Internet pentru a lansa
pagina de pornire.
Pentru a accesa o anumită pagină web, selectaţi câmpul de
introducere a adresei URL şi apoi introduceţi adresa web a
paginii.
2 Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:
1
5
6
2
3
4
7
8
9
În funcţie de regiune și de versiunea de software, este posibil
ca ecranul de mai sus să difere.
Web
62
Număr
Funcţie
1
Închideţi fila curentă.
2
Vă mişcaţi înainte sau înapoi în istoricul
paginilor web.
3
Reîncărcaţi pagina web curentă; În timp
ce dispozitivul încarcă pagini web, această
pictogramă se schimbă în .
4
Deschideţi o fereastră nouă.
5
Accesaţi o listă a opţiunilor navigatorului.
6
Comutaţi la modul Multi Window.
7
Deschideţi o listă a marcajelor salvate şi a
istoricului recent de internet.
8
Căutaţi informaţii.
9
Marcaţi pagina web curentă.
În timpul navigării pe paginile web, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a mări sau micşora, atingeţi ecranul cu două degete şi
depărtaţi-le (apropiaţi degetele pentru a micşora).
Dacă activaţi funcţia mişcări de înclinare, puteţi mări sau
micşora ţinând apăsate două puncte şi apoi înclinând
dispozitivul înainte şi înapoi.
Pentru a deschide o fereastră nouă, selectaţi → Filă nouă.
Pentru a deschide o filă nouă fără a salva module cookie,
selectaţi → Filă incog. nouă.
●● Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă,
selectaţi → Adăugare comandă rapidă.
●●
●●
Web
63
Pentru a trimite adresa paginii web altor contacte, selectaţi
→ Partajare pagină.
●● Pentru a căuta text pe paginile web, selectaţi
→ Găsire în
pag.
●● Pentru a comuta la vizualizarea de tip selectaţi
→ Vizualizare
desktop.
●● Pentru a salva pagina web curentă şi pentru a o citi ulterior în
modul offline, selectaţi → Salvare pentru citire offline.
Puteţi vizualiza paginile salvate selectând → Pagini salvate.
●● Pentru a vedea elemente descărcate de pe web, selectaţi
→
Descărcări.
●● Pentru a imprima pagina web utilizând o conexiune Wi-Fi sau
USB, selectaţi → Imprimare. Dispozitivul dvs. este compatibil
numai cu anumite imprimante Samsung.
●● Pentru a personaliza setările navigatorului, selectaţi
→
Setări.
●●
››Căutarea vocală a informaţiilor
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Internet.
2 Selectaţi câmpul de introducere al URL-ului.
3 Selectaţi şi rostiţi un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs.
Dispozitivul caută informaţii şi pagini web în legătură cu acel
cuvânt.
Web
64
››Deschiderea paginilor multiple
Puteţi deschide mai multe pagini şi vă puteţi deplasa înainte şi
înapoi între acestea.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Internet.
2 Selectaţi pentru a deschide o fereastră nouă.
3 Accesaţi altă pagină web în fereastra nouă.
4 Pentru a comuta înainte şi înapoi între ferestrele deschise în
mod curent, selectaţi titlul unei ferestre.
››Marcarea paginilor Web favorite
În cazul în care cunoaşteţi adresa URL a paginii Web, puteţi adăuga
manual un marcaj.
Adăugare marcaj
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Internet.
2 Introduceţi o adresă web sau navigaţi la o pagină web.
3 Selectaţi → pentru a marca pagina web curentă.
Puteţi, de asemenea, să selectaţi
curentă.
pentru a marca pagina web
4 Introduceţi un nume pentru marcaj.
5 Introduceţi adresa web a paginii dvs. preferate şi apoi selectaţi
o locaţie pentru adăugarea marcajului (dacă este necesar).
6 Selectaţi OK.
Pentru a folosi diferite opțiuni, selectaţi şi ţineţi apăsat un
marcaj:
●● Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectaţi
Deschidere.
●● Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectaţi
Deschidere în filă nouă.
Web
65
Pentru a edita marcajul, selectaţi Editare marcaj.
Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă,
selectaţi Adăugare comandă rapidă.
●● Pentru a trimite adresa paginii altor persoane, selectaţi Partajare
link.
●● Pentru a copia adresa paginii web, selectaţi Cop. link URL.
●● Pentru a șterge marcajul, selectaţi Ştergere marcaj.
●● Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului,
selectaţi Setare ca pagină de pornire.
●●
●●
Crearea unui folder de marcaje
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Internet.
2 Selectaţi → → .
3 Introduceţi un nume pentru folderul cu marcaje.
4 Selectaţi Gata.
››Accesarea istoricului recent
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Internet.
2 Selectaţi → Istoric.
3 Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.
Web
66
Game Hub
Aflaţi cum să accesaţi jocuri.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Game Hub.
2 Selectaţi un serviciu de jocuri.
3 Căutaţi şi accesaţi jocuri.
Jocurile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de
furnizorul de servicii.
Cărţi Play
Răsfoiţi şi descărcaţi fişiere de cărţi cu Google Play Books. Puteţi citi
cărţi pe dispozitivul dvs.
Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Cărţi Play.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
Magazin Play
Pe baza platformei Android, funcţionalitatea dispozitivului poate
fi extinsă prin instalarea de aplicaţii suplimentare. Magazin Play vă
oferă o modalitate simplă şi rapidă de a achiziţiona jocuri şi aplicaţii
pentru mobil.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Dispozitivul dvs. va salva fişierele utilizatorului din
aplicaţiile descărcate, în memoria internă.
●●
Web
67
››Descărcarea şi instalarea unei aplicaţii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Magazin Play.
→ Magazin Play din partea
De asemenea, puteţi selecta
din dreapta-sus a listei de aplicaţii.
2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată,
selectați Acceptare.
3 Căutaţi o aplicaţie şi descărcaţi-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează
automat aplicaţia.
››Dezinstalarea unei aplicaţii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Magazin Play.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi articolul pe care doriţi să-l dezinstalați.
4 Selectaţi Dezinstalaţi → OK.
YouTube
Învăţaţi să vizualizaţi şi să încărcaţi videoclipuri pe YouTube.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
››Urmărirea videoclipurilor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi YouTube.
2 Selectaţi un videoclip.
3 Atingeţi pictograma pentru a afișa videoclipul la
vizualizarea de tip ecran întreg.
4 Controlaţi redarea cu ajutorul tastelor virtuale.
Web
68
››Încărcarea videoclipurilor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi YouTube.
2 Selectaţi → Conectați-vă şi apoi selectaţi contul dvs. Google,
dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteţi să selectaţi
Adăugare cont şi să configuraţi un cont pentru a vă conecta la
YouTube.
3 Selectaţi şi apoi selectaţi un videoclip.
4 Introduceţi detaliile încărcării şi selectaţi Încărcaţi.
Video Hub
Aflaţi cum să accesaţi videoclipuri.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Video Hub.
2 Selectaţi o categorie.
3 Căutaţi şi accesaţi videoclipuri.
Hărţi
Īnvăţaţi să folosiţi Google Maps™ pentru a găsi locaţia dvs., pentru
a căuta pe hartă străzi, oraşe sau ţări şi pentru a obţine indicaţii.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Trebuie să activaţi serviciile de localizare pentru a
identifica locaţia dvs. şi a căuta pe hartă. ► pag. 123
●●
Web
69
››Căutarea unei anumite locaţii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Hărţi.
Harta va afişa locaţia dvs. curentă.
2 Selectaţi .
3 Introduceţi un cuvânt-cheie pentru locaţie.
Pentru a căuta vocal o locaţie, selectaţi .
4 Selectaţi locaţia ale cărei detalii doriţi să le vizualizaţi.
Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectaţi
Rezultatele căutării.
●● Pentru a vizualiza locaţia curentă, selectaţi
. Pentru a
comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care îşi
schimbă direcţia atunci când mişcaţi dispozitivul, selectaţi .
●● Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectaţi .
●● Pentru a obţine indicaţii spre o anumită destinaţie,
selectaţi .
●● Pentru a adăuga straturi pe hartă, selectaţi
.
●● Pentru a accesa o listă de alte opţiuni, selectaţi .
●● Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran
şi depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le. De asemenea, puteţi
atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea
originală, atingeţi ecranul de două ori, cu două degete.
●● Pentru a adăuga o stea locaţiei, selectaţi eticheta cu numele
acesteia → .
●●
Web
70
››Obţinerea de indicaţii rutiere spre o anumită
destinaţie
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Hărţi.
2 Selectaţi .
3 Introduceţi adresele locaţiilor de plecare şi de destinaţie.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din
locurile marcate cu steluţă, sau pentru a selecta un punct pe
hartă, selectaţi → o opţiune.
4 Selectaţi o metodă de deplasare (cu maşina, cu autobuzul sau
5
pe jos) şi selectaţi Accesaţi.
Ruta este indicată pe hartă. În funcţie de metoda de deplasare
selectată, este posibil să vedeţi mai multe rute.
Când aţi terminat, apăsaţi → Curăţaţi harta.
››Partajarea locaţiilor cu prietenii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Hărţi.
2 Selectaţi → Latitude.
3
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
Selectaţi → Adăugaţi prieteni pentru a selecta un prieten
din contacte sau introduceţi o adresă de e-mail.
4 Selectaţi Da.
Când prietenul vă acceptă invitaţia, vă puteţi partaja locaţiile.
5 Selectaţi un prieten din listă.
Locaţiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe
hartă.
Web
71
Local
Aflaţi cum să căutaţi o locaţie în jurul dvs.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Local.
2 Selectaţi o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locaţiei curente, legate de
categorie.
3 Selectaţi numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.
4 În timpul vizualizării informaţiilor, utilizaţi următoarele opţiuni:
●●
●●
Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectaţi .
Pentru vizualizarea rutei către locul definit, selectaţi
.
Navigare
Aflaţi cum se foloseşte sistemul de navigare GPS şi ajungeți la
destinație prin ghidare vocală.
Este posibil ca hărţile de navigare, locaţia dvs. curentă
şi alte date de navigare să difere de informaţiile despre
locaţia reală. Trebuie întotdeauna să acordaţi atenţie
condiţiilor de drum, traficului şi altor factori care ar putea
să vă afecteze modul în care conduceți şi să respectaţi
toate avertismentele şi regulile de siguranţă atunci când
conduceţi.
●● În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●●
Web
72
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Navigare.
2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată,
selectați Accept.
3 Introduceţi destinaţia cu ajutorul uneia din următoarele
metode:
●● Rostiţi destinaţia dvs. ca de exemplu „ Navigați la destinație ”.
●● Introduceţi destinaţia cu ajutorul tastaturii virtuale.
●● Selectaţi destinaţia dintre adresele de contact.
●● Selectaţi destinaţia din lista locurilor marcate cu steluţă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de
navigare.
Samsung Apps
Samsung Apps vă permite descărcarea facilă a unei game largi
de aplicaţii direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicaţii
pentru jocuri, ştiri, referinţe, reţele sociale, navigaţie, sănătate şi
multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase
posibilităţi de îmbogățire a experienţei telefoniei mobile.
Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicaţiile optimizate
în întregime de la Samsung Apps. Exploraţi aplicaţii uimitoare şi
îmbunătăţiţi experienţa dvs. mobilă.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Pentru detalii, vă rugăm să vizitaţi www.samsungapps.com.
●●
Web
73
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Samsung Apps.
2 Selectaţi ţara dvs.
Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi termenii
şi condiţiile şi selectaţi Acceptare.
3 Căutaţi aplicaţii şi descărcaţi-le după preferinţe.
S Suggest
Găsiţi şi descărcaţi cele mai recente aplicaţii sugerate de Samsung.
Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi S Suggest.
Google
Aflaţi cum să căutaţi date în dispozitiv sau informaţii pe Internet.
››Căutarea unui cuvânt-cheie
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google.
2 Introduceţi un cuvânt şi selectaţi de pe tastatură.
Pentru a căuta date vocal, selectaţi
microfonul dispozitivului.
3 Selectaţi un rezultat al căutării.
şi rostiţi un cuvânt în
Pentru a limita intervalul de căutare, selectaţi → Setări →
Căutare pe tabletă, apoi bifaţi caseta de selectare de lângă
aplicaţiile în care doriţi să căutaţi.
Web
74
››Utilizarea Google Acum
Lansaţi motorul de căutare Google pentru a vizualiza cardurile
Google Acum, care afişează informaţiile de care aveţi nevoie la
momentul potrivit.
Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Pentru a identifica locaţia dvs., trebuie să activaţi serviciile
de localizare.
●● Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă
conectaţi la contul dvs. Google.
●●
Learning Hub
Învăţaţi să accesaţi materialele educative.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Learning Hub.
2 Selectaţi o categorie.
3 Căutaţi şi accesaţi cursuri video sau cărţi.
Web
75
Comunicaţii
Google Mail
Puteţi prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje
primite. Când accesaţi această aplicaţie, apare ecranul Mesaje
primite. Numărul total de mesaje necitite este afişat în bara de titlu,
iar mesajele necitite sunt afişate cu aldine.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcţie de
regiune sau de versiunea de software.
●●
››Trimiterea unui mesaj de e-mail
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google Mail → .
2 Selectaţi câmpul destinatarului şi introduceţi o adresă de
e-mail.
3 Selectaţi câmpul subiectului şi introduceţi un subiect.
4 Selectaţi câmpul text şi introduceţi textul e-mailului.
●●
●●
Pentru a ataşa o fotografie, selectaţi .
Pentru a elimina o fotografie ataşată, selectaţi
numelui unui ataşament.
5 Selectaţi TRIMITETI pentru a trimite mesajul.
din dreapta
Dacă sunteţi offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul
va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteţi online şi în
interiorul ariei de acoperire.
Comunicaţii
76
››Vizualizarea unui mesaj de e-mail
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google Mail.
2 Selectaţi pentru actualizarea listei de mesaje.
3 Selectaţi un mesaj de e-mail.
Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a crea un mesaj nou, selectaţi
.
●● Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectaţi
.
●● Pentru a arhiva mesajul, selectaţi .
●● Pentru a şterge mesajul, selectaţi .
●● Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulaţi la
dreapta sau la stânga.
●● Pentru a răspunde la mesaj, selectaţi
.
●● Pentru a răspunde la mesaj incluzând toţi destinatarii,
selectaţi
.
●● Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi
.
●● Pentru a adăuga o stea mesajului, selectaţi
.
●● Pentru a vizualiza un ataşament, selectaţi AFIŞAŢI. Pentru a salva
ataşamentul selectaţi SALVAŢI.
●● Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectaţi → Modificaţi
etichetele.
●● Pentru a marca mesajul ca necitit, selectaţi → Marcaţi drept
necitit.
●● Pentru a marca mesajul ca fiind important, selectaţi → Marcaţi
ca importantă.
●● Pentru a ascunde mesajul, selectaţi → Dezactivaţi sunetul.
Pentru a muta mesajul în folderul cu mesaje primite, selectaţi
Toate mesajele şi glisaţi mesajul la Mesaje primite.
●● Pentru a înregistra mesajul în lista cu mesaje nedorite, selectaţi
→ Raportaţi ca spam.
●● Pentru a reîncărca mesajele, selectaţi → Actualizaţi.
●● Pentru a particulariza setările pentru fiecare etichetă, selectaţi
→ Gestionaţi etichetele.
●● Pentru a personaliza setările e-mailului, selectaţi → Setări.
Este posibil ca opţiunile disponibile să varieze în funcţie de
cont.
Comunicaţii
77
E-mail
Aflaţi cum să trimiteţi sau să vizualizaţi mesaje de e-mail din contul
personal sau din contul de e-mail al companiei.
››Configurarea unui cont de e-mail
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Email.
2 Introduceţi adresa de e-mail şi parola.
3 Selectaţi Următor (pentru conturi de e-mail generale) sau
Config. manuală (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, selectaţi
Setări → Adăugare cont şi repetaţi paşii 2-4.
→
Când aţi terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de
e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă aţi creat mai mult de
două conturi, puteţi să comutaţi între acestea. Selectaţi numele
unui cont din partea stângă-sus a ecranului, apoi selectaţi un cont
de la care doriţi să preluaţi mesaje.
››Trimiterea unui mesaj de e-mail
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Email →
2 Adăugaţi destinatarii mesajului dvs.
.
Introduceţi adresele de e-mail manual, separându-le cu
punct şi virgulă sau virgulă.
●● Alegeţi adrese de e-mail din liste selectând
.
●●
3 Selectaţi câmpul subiectului şi introduceţi un subiect.
4 Selectaţi câmpul de introducere a textului şi introduceţi textul
e-mailului. Puteţi introduce o schiţă selectând
Comunicaţii
78
.
5 Selectaţi
6 Selectaţi
→ fişiere de ataşat.
pentru a trimite mesajul.
Pentru a trimite mesajul la o oră şi o dată specificate,
.
selectaţi
Dacă sunteţi offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul
va aştepta în Outbox până când sunteţi online şi în zona de
acoperire.
››Vizualizarea unui mesaj de e-mail
Când deschideţi un cont de e-mail, aveţi posibilitatea să vizualizaţi
offline mesajele de e-mail preluate anterior sau să vă conectaţi la
serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea
mesajelor de e-mail, aveţi posibilitatea să le vizualizaţi offline.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Email.
2 Selectaţi pentru actualizarea listei de mesaje.
3 Selectaţi un mesaj de e-mail.
Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectaţi
.
●● Pentru a reîncărca mesajele, selectaţi
.
●● Pentru a crea un mesaj nou, selectaţi
.
●● Pentru a răspunde la mesaj, selectaţi
.
●● Pentru a răspunde la mesaj incluzând toţi destinatarii,
selectaţi .
●● Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi
.
●● Pentru a şterge mesajul, selectaţi
.
●● Pentru a comuta la modul Multi Window, selectaţi
.
●● Pentru a adăuga o stea mesajului, selectaţi
.
●● Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda de
→ OK.
telefon ca grup de contacte, selectaţi →
●● Pentru a marca mesajul ca necitit, selectaţi
→ Marcare ca
Necitit.
Comunicaţii
79
Pentru a muta mesajul în alt folder, selectaţi → Mutare.
Pentru a salva mesajul, selectaţi → Salvare e-mail. Mesajul
va fi salvat în Fişierele mele → sdcard0 → Saved Email.
●● Pentru a vizualiza mesajele după categorie, selectaţi
→
Sortare după.
●● Pentru a schimba modul de vizualizare, selectaţi
→ Mod
vizualiz.
●● Pentru a imprima mesajul utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB,
selectaţi → Imprimare. Dispozitivul dvs. este compatibil
numai cu anumite imprimante Samsung.
●● Pentru a filtra mesajele în funcție de expeditor, selectaţi
→
Setare expeditor prioritar. Puteţi citi mesaje de la expeditor în
folderul specificat pentru mesaje primite.
●● Pentru a şterge toate mesajele, selectaţi
→ Ştergere totală.
●● Pentru a schimba mărimea fontului, selectaţi
→ Dimensiune
font.
●● Pentru a personaliza setările e-mailului, selectaţi
→ Setări.
●● Pentru a salva un ataşament pe dispozitiv, selectaţi fila
ataşamentului → .
Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de contul de e-mail
sau orientarea dispozitivului.
●●
●●
Google Talk
Aflaţi cum vă puteţi conversa cu prietenii şi familia prin
Google Talk™.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
››Setarea stării
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google Talk.
2 Adăugaţi contul dumneavoastră Google (dacă este necesar).
3 Particularizaţi-vă starea, imaginea şi mesajul pe care doriţi să le
afişaţi.
Comunicaţii
80
››Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google Talk →
2 Introduceţi o adresă de e-mail a prietenului şi selectaţi
.
TERMINAT.
Când acceptă invitaţia, prietenul este adăugat pe lista dvs. de
prieteni.
››Începerea unei conversaţii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google Talk.
2 Selectaţi un prieten din lista de prieteni. Se deschide ecranul de
conversaţii.
3 Introduceţi şi trimiteţi mesajul dvs.
Pentru a adăuga mai mulţi prieteni la o conversaţie, selectaţi
→ Adăugaţi la conversaţie.
●● Pentru a comuta între conversațiile active, selectaţi un
prieten din lista de prieteni.
●● Pentru a utiliza conversaţia video, selectaţi
.
●● Pentru a utiliza conversaţia vocală, selectaţi .
●● Pentru a încheia conversaţia, selectaţi → Încheiaţi
conversaţia.
●●
ChatON
Aflaţi cum se utilizează aplicaţia ChatON pentru a trimite şi primi
mesaje instant de la orice dispozitiv care are asociat un număr de
telefon mobil.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi ChatON.
Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea
contului.
2 Introduceţi şi trimiteţi mesajul dvs.
Comunicaţii
81
Messenger
Aflaţi cum să trimiteţi şi să primiţi mesaje instant de la prieteni şi
familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Messenger.
Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea
contului.
2 Introduceţi şi trimiteţi mesajul dvs.
Google+
Aflaţi cum să accesaţi serviciul de socializare de la Google. Puteţi
crea grupuri pentru a partaja lucruri în comun şi gânduri, puteți
trimite şi primi mesaje instant sau puteți încărca fotografii.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Google+.
Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea
contului.
2 Selectaţi o caracteristică pentru reţeaua de socializare.
Comunicaţii
82
Divertisment
Player muzical
Aflaţi cum puteţi să ascultaţi muzica preferată în timp ce sunteţi în
mişcare, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă
următoarele formate de fişiere: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.
De asemenea, puteţi reda fişiere muzicale în următoarele
formate dacă le deschideţi din Fişierele mele sau din
navigatorul Web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav,
mxmf.
●● În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele
formate de fişiere nu sunt acceptate.
●● Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria
disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea
fişierelor.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător,
în funcţie de modul în care sunt codate.
●●
››Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv
Începeţi prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de
memorie:
●● Descărcaţi de pe Internet. ► pag. 62
●● Descărcaţi de pe un PC utilizând programul Samsung Kies.
► pag. 110
●● Recepţionaţi prin Bluetooth. ► pag. 123
●● Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. ► pag. 111
●● Copiaţi pe cartela de memorie.
Divertisment
83
››Redarea muzicii
După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de
memorie,
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Player muzical.
2 Selectaţi o categorie muzicală → un fişier muzical.
3 Atingeţi câmpul playerului muzical.
4 Controlaţi redarea cu ajutorul tastelor virtuale.
În timpul redării, selectaţi pentru a accesa următoarele opţiuni:
●● Pentru a adăuga fişiere muzicale într-o listă de redare, selectaţi
Ad. la listă.
●● Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectaţi Prin
Bluetooth. Nu puteţi utiliza această opţiune când conectaţi o
cască cu fir la dispozitiv.
●● Pentru a trimite fişierul muzical către alte persoane sau pentru a-l
partaja, selectaţi Partajare prin.
●● Pentru a seta un fişier muzical ca ton de alarmă, selectaţi Setare
ca ton de alarmă.
●● Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea
conţinutului media, selectaţi Scanare dispozitive în apropiere.
●● Pentru a schimba setările playerului muzical, selectaţi Setări.
Vă puteţi bucura de sunetul surround virtual 5.1 atunci când
ascultaţi conţinut pe mai multe canale, cum ar fi filmele DVD.
Divertisment
84
››Crearea unei liste de redare
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Player muzical.
2 Selectaţi → Listă redare nouă.
3 Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi OK.
4 Pentru a adăuga fişiere muzicale în lista de redare, selectaţi
de lângă fişierele muzicale.
Pentru a şterge fişiere muzicale din lista de redare, selectaţi
de lângă fişierele muzicale.
5 Selectaţi Efectuat.
››Particularizarea setărilor playerului muzical
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Player muzical.
2 Selectaţi → Setări.
3 Reglaţi următoarele setări pentru a particulariza playerul
muzical:
Opţiune
Funcţie
SoundAlive
Selectaţi un efect de sunet.
Viteză de redare
Schimbaţi viteza de redare.
Versuri
Setaţi afişarea versurilor în timpul redării.
Setaţi playerul muzical să se oprească
Oprire automată
automat după o perioadă de timp
muzică
specificată.
Meniu muzică
Selectaţi categorii muzicale care să fie
afişate pe ecranul bibliotecii muzicale.
Divertisment
85
Music Hub
Puteţi accesa magazinul de muzică online, căuta şi cumpăra
piesele dvs. preferate. Puteţi, de asemenea, să adăugaţi un fişier
muzical la lista dvs. de preferinţe şi să redaţi fişierele muzicale
descărcate.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Music Hub.
2 Selectaţi , apoi introduceţi un cuvânt pe care să îl căutaţi.
3 Selectaţi un rezultat din lista afișată.
Pentru a cumpăra un album, selectaţi eticheta cu preţul, apoi
urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de
achiziţionare.
Cameră
Aflaţi cum puteţi să realizaţi şi să vizualizaţi fotografii şi videoclipuri.
Camera foto se opreşte automat atunci când nu este
utilizată pentru o perioadă specificată.
●● Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenă sau
de condiţiile de fotografiere.
●●
Divertisment
86
››Fotografierea
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Cameră.
2 Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele
necesare.
3
4
1
5
6
2
Număr
Funcţie
1
Utilizaţi comenzile rapide ale camerei foto.
●●
: Comutaţi între obiectivul frontal şi cel din
spate al camerei.
●●
: Modificaţi setările bliţului.
●●
: Schimbaţi modul de fotografiere.
●●
: Aplicaţi un efect special.
●●
: Reglaţi valoarea expunerii.
Puteţi adăuga sau elimina comenzi rapide la
opţiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 95
2
Schimbaţi setările camerei foto.
3
Vizualizaţi locaţia de stocare.
4
Comutaţi la camera video.
5
Realizaţi o fotografie.
6
Vizualizaţi fotografiile pe care le-aţi realizat.
Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le
încet. Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea,
puteţi mări sau micşora utilizând tasta Volum.
Divertisment
87
3 Atingeţi unde vreţi să focalizaţi, pe ecranul de examinare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care aţi atins şi devine
verde când subiectul este focalizat.
4 Selectaţi
pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.
După efectuarea fotografiilor, selectaţi vizualizatorul de imagine
pentru a vedea fotografiile făcute.
●● Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la
dreapta. Puteţi, de asemenea, să atingeţi ecranul şi să derulaţi
de-a lungul miniaturilor fotografiilor, din partea de jos a
ecranului.
●● Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran
şi depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le. Pentru a reveni la
dimensiunea originală, atingeţi ecranul de două ori.
●● Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectaţi
.
●● Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectaţi
→o
opţiune.
●● Pentru ştergerea fotografiei, selectaţi
→ OK.
●● Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi
→
Expunere diapozitive → Începere expunere de diapozitive.
Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
●● Pentru a eticheta fețele dintr-o fotografie, selectaţi
→
Etichetă faţă. ► pag. 101
●● Pentru a adăuga o notă la imagine, selectaţi
→ Adăugare
notă fotografie. Atingeţi dintr-o imagine pentru a edita nota.
●● Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectaţi
→ Copiere
în clipboard.
●● Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic,
selectaţi → Rotire stânga.
●● Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectaţi
→ Rotire dreapta.
Divertisment
88
Pentru a decupa o secţiune din fotografie, selectaţi → Tăiere.
Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectaţi →
Editare.
●● Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact,
selectaţi → Setare ca.
●● Pentru a trimite fotografia unei persoane a cărei faţă este
etichetată în fotografie, selectaţi → Partajare foto prieten.
●● Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectaţi
→
Imprimare. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite
imprimante Samsung.
●● Pentru a modifica numele unui fişier, selectaţi
→
Redenumire.
●● Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea
conţinutului media, selectaţi → Scanare dispozitive în
apropiere.
●● Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectaţi
→ Detalii.
●●
●●
››Schimbarea modului de fotografiere
Puteţi realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a
schimba modul de fotografiere, selectaţi → Mod fotografiere
→ o opţiune.
Opţiune
Funcţie
Panoramă
Realizaţi fotografii panoramice. Acest mod
este disponibil numai pentru camera din
spate.
Partajare
fotografie
Realizaţi o fotografie şi o trimiteţi altor
persoane prin Wi-Fi Direct.
Partajare foto
prieten
Trimiteţi fotografia către o persoană a cărei
faţă este etichetată în imagine.
Foto. zâmbet
Setaţi dispozitivul să recunoască feţele
persoanelor şi să vă ajute să realizaţi fotografii
ale acestora când zâmbesc.
Des. anim.
Realizaţi fotografii cu efecte de desene
animate.
Divertisment
89
››Particularizarea setărilor camerei foto
Înainte de a realiza o fotografie, selectaţi
următoarele opţiuni:
pentru a accesa
Opţiune
Funcţie
Editare comenzi
rapide
Editaţi comenzile rapide la opţiunile utilizate
frecvent.
Autoportret
Realizaţi fotografii ale dvs. cu ajutorul
obiectivului frontal al camerei foto.
Bliţ
Modificaţi setările bliţului; Puteţi porni sau
opri bliţul manual, sau puteţi seta camera să
folosească bliţul automat atunci când este
nevoie.
Mod
fotografiere
Schimbaţi modul de fotografiere.
Efecte
Aplicaţi un efect special, de exemplu, sepia
sau tonuri de alb-negru.
Mod scenă
Schimbaţi modul pentru scenă.
Valoare
expunere
Reglaţi valoarea expunerii pentru a modifica
luminozitatea.
Mod focalizare
Realizaţi fotografii de la mică distanţă sau
setaţi camera foto să focalizeze automat pe
subiect.
Temporizator
Selectaţi intervalul de întârziere înainte de
realizarea unei fotografii.
Rezoluţie
Schimbaţi opţiunea de rezoluţie.
Divertisment
90
Opţiune
Funcţie
Balans de alb
Reglaţi balansul de culoare conform
condiţiilor de iluminare.
ISO
Reglaţi sensibilitatea senzorului de imagine.
Măsurare
Selectați tipul contorului de expunere.
Vizibilitate la
exterior
Activaţi vizibilitatea la exterior pentru a
selecta o stare de iluminare adecvată.
Grilă
Afișați o grilă pe ecranul de examinare.
Etichetă GPS
Setaţi camera foto să includă informaţii
privind locaţia pentru fotografiile dvs.
●● Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să
faceţi poze în locaţii în care semnalul poate
fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în
zone foarte joase sau în condiţii de vreme
neprielnică.
●● Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe
fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe
Web. Pentru a evita aceasta, dezactivaţi
setarea etichetă GPS.
Salvare ca
oglindit
Setaţi camera foto să inverseze imaginea
atunci când realizaţi o fotografie cu obiectivul
din faţă al camerei foto.
Calitate imagine Selectaţi un nivel de calitate pentru fotografii.
Stocare
Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea
fotografiilor captate.
Reiniţializare
Resetaţi setările camerei foto.
Divertisment
91
››Înregistrare videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Cameră.
2 Glisaţi cursorul pentru a comuta la camera video.
3 Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele
necesare.
6
Număr
Funcţie
1
Utilizaţi comenzile rapide ale camerei video.
●●
: Comutaţi la obiectivul frontal al camerei
şi înregistraţi un videoclip cu dvs.
●●
: Modificaţi setările bliţului.
●●
: Schimbaţi modul de înregistrare (pentru
ataşarea la un mesaj sau pentru salvare
normală).
●●
: Aplicaţi un efect special.
●●
: Reglaţi valoarea expunerii.
Puteţi adăuga sau elimina comenzi rapide la
opţiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 95
2
Modificaţi setările camerei video.
3
Vizualizaţi locaţia de stocare.
4
Comutaţi la camera foto.
Divertisment
92
Număr
Funcţie
5
Înregistraţi un videoclip.
6
Vizualizaţi videoclipurile pe care le-aţi
înregistrat.
Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le
încet. Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea,
puteţi mări sau micşora utilizând tasta Volum.
4 Atingeţi unde vreţi să focalizaţi, pe ecranul de examinare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care aţi atins şi devine
verde când subiectul este focalizat.
5 Selectaţi
6 Selectaţi
pentru a începe înregistrarea.
pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat. Pentru a întrerupe
înregistrarea, selectaţi .
După înregistrarea videoclipurilor, selectaţi vizualizatorul de
imagine pentru a vedea videoclipurile înregistrate.
●● Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulaţi la stânga sau
la dreapta. Puteţi, de asemenea, să atingeţi ecranul şi să derulaţi
de-a lungul miniaturilor videoclipurilor, din partea de jos a
ecranului.
●● Pentru a reda videoclipul, selectaţi
.
●● Pentru a adăuga videoclipul la lista de favorite, selectaţi
.
●● Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectaţi
→o
opţiune.
●● Pentru a șterge videoclipul, selectaţi
→ OK.
●● Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi
→
Expunere diapozitive → Începere expunere de diapozitive.
Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
●● Pentru a modifica numele unui fişier, selectaţi
→
Redenumire.
●● Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea
conţinutului media, selectaţi → Scanare dispozitive în
apropiere.
●● Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectaţi
→ Detalii.
Divertisment
93
››Particularizarea setărilor camerei video
Înainte de a înregistra un videoclip, selectaţi
următoarele opţiuni:
pentru accesa
Opţiune
Funcţie
Editare comenzi
rapide
Editaţi comenzile rapide la opţiunile utilizate
frecvent.
Autoînregistrare
Comutaţi la obiectivul frontal al camerei foto
pentru a inregistra un videoclip cu dvs.
Bliţ
Modificaţi setările bliţului; Puteţi porni sau
opri manual bliţul.
Mod înregistrare Schimbaţi modul pentru înregistrare.
Efecte
Aplicaţi un efect special, de exemplu, sepia
sau tonuri de alb-negru.
Valoare
expunere
Reglaţi valoarea expunerii pentru a modifica
luminozitatea.
Temporizator
Selectaţi intervalul de întârziere înainte de
începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluţie
Schimbaţi opţiunea de rezoluţie.
Balans de alb
Reglaţi balansul de culoare conform
condiţiilor de iluminare.
Vizibilitate la
exterior
Activaţi vizibilitatea la exterior pentru a
selecta o stare de iluminare adecvată.
Grilă
Afișați o grilă pe ecranul de examinare.
Salvare ca
oglindit
Setaţi camera video să inverseze imaginea
atunci când înregistraţi un videoclip cu
obiectivul din faţă al camerei foto.
Calitate video
Selectaţi un nivel de calitate pentru
videoclipuri.
Stocare
Selectaţi o locaţie de memorie pentru salvarea
videoclipurilor înregistrate.
Reiniţializare
Resetaţi setările camerei video.
Divertisment
94
››Editarea pictogramelor comenzilor rapide
Puteţi adăuga sau elimina comenzi rapide la opţiunile utilizate în
mod frecvent.
1 Din ecranul de previzualizare, selectaţi
rapide.
→ Editare comenzi
2 Ţineţi apăsată o pictogramă din lista de opţiuni şi glisaţi-o spre
zona comenzii rapide.
Pentru a elimina comenzi rapide, ţineţi apăsată o pictogramă şi
glisaţi-o în lista de opţiuni.
3 Atingeţi ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.
Player video
Aflaţi cum să utilizaţi playerul video.
În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele
formate de fişiere nu sunt acceptate.
●● Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria
disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea
fişierului.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător,
în funcţie de modul în care sunt codate.
●●
››Redarea unui videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Player video.
2 Selectaţi un videoclip.
Divertisment
95
3 Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste.
1
2
5
6
7
3
8
9
4
10
În funcţie de regiune și de versiunea de software, este posibil
ca ecranul de mai sus să difere.
Număr
Funcţie
1
Anulaţi sunetul videoclipului.
2
Modificaţi raportul ecranului video.
3
Vă deplasaţi înainte sau înapoi în fişier glisând
sau atingând bara.
4
Reporniți redarea; Mergeţi la fişierul anterior
(atingeţi de două ori); Deplasaţi-vă înapoi în
fişier (ţineţi apăsat).
5
Selectaţi un efect de sunet.
6
Efectuaţi o captură de ecran; Schimbați la
modul cu ecran flotant; Accesaţi opţiunile
playerului video; Comutaţi la modul
Multi Window.
7
Reglaţi volumul.
Divertisment
96
Număr
Funcţie
8
Întrerupeţi redarea; Selectaţi
redarea.
pentru a relua
9
Introduceţi un marcaj.
10
Mergeţi la fişierul următor; Deplasaţi-vă înainte
în fişier (ţineţi apăsat).
În timpul vizualizării unui videoclip, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a efectua o captură a ecranului video, selectaţi
.
Captura este salvată în Galerie → Screenshots.
●● Pentru a schimba la modul cu ecran flotant, selectaţi
. Puteţi
muta ecranul ţinându-l apăsat. Pentru a reveni la modul pe tot
ecranul, atingeţi de două ori ecranul.
●● Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l
partaja, selectaţi → Partajare prin.
●● Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectaţi
→
Previzualizare capitol. Puteţi căuta un segment şi trece direct la
punctul respectiv.
●● Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, selectaţi
→
Tăiere.
●● Pentru a asculta conţinut audio printr-o cască Bluetooth,
selectaţi → Prin Bluetooth.
●● Pentru a exporta videoclipul curent în editorul video, selectaţi
→ Editor video.
●● Pentru a vizualiza marcajele, selectaţi
→ Marcaje. Această
opţiune apare doar dacă aţi efectuat marcarea în cursul redării,
selectând .
Divertisment
97
Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectaţi → Detalii.
Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un
interval de timp specificat, selectaţi → Oprire automată
videoclip.
●● Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea
conţinutului media, selectaţi → Scanare dispozitive în
apropiere.
●● Pentru a schimba setările playerului video, selectaţi
→ Setări.
●● Pentru a comuta la modul Multi Window, selectaţi
.
●●
●●
››Particularizarea setărilor playerului video
1 În cursul redării, selectaţi → Setări.
2 Modificaţi următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Viteză de redare
Schimbaţi viteza de redare.
Subtitrare
Personalizaţi setările pentru un fişier de
subtitrare.
Redare
automată fişier
următor
Setaţi playerul video să redea automat
videoclipul următor.
Ton culoare
Selectaţi un ton de culoare.
Vizibilitate la
exterior
Setaţi îmbunătăţirea contrastului
ecranului în lumina puternică a soarelui.
Divertisment
98
Galerie
Aflaţi cum să vizualizaţi fotografii şi să redaţi videoclipuri din
memoria dispozitivului.
Evitaţi blocarea ecranului dispozitivului în timpul
vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La
fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material
DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din
contorul de închirieri disponibile.
●● În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele
formate de fişiere nu sunt acceptate.
●● Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria
disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea
fişierelor.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător,
în funcţie de modul în care sunt codate.
●●
››Vizualizarea unei fotografii
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Galerie.
2 Selectaţi un folder → o imagine.
În timpul vizualizării unei fotografii, utilizaţi următoarele opţiuni:
●● Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la
dreapta.
●● Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran şi
depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le. De asemenea, puteţi atinge
de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală,
atingeţi ecranul de două ori.
Dacă aţi activat caracteristica mișcare de înclinare, puteţi
mări sau micşora ţinând apăsate două puncte cu degetele şi
apoi înclinând dispozitivul înainte şi înapoi.
Divertisment
99
Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectaţi .
Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectaţi → o
opţiune.
●● Pentru a șterge fotografia, selectaţi
→ OK.
●● Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi
→
Expunere diapozitive → Începere expunere de diapozitive.
Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
●● Pentru a eticheta fețele dintr-o fotografie, selectaţi
→
Etichetă faţă.
●● Pentru a adăuga o notă la imagine, selectaţi
→ Adăugare
notă fotografie. Atingeţi dintr-o imagine pentru a edita nota.
●● Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectaţi
→ Copiere
în clipboard.
●● Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic,
selectaţi → Rotire stânga.
●● Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectaţi
→ Rotire dreapta.
●● Pentru a decupa o secţiune din fotografie, selectaţi
→ Tăiere.
●● Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectaţi
→
Editare.
●● Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact,
selectaţi → Setare ca.
●● Pentru a trimite fotografia unei persoane a cărei faţă este
etichetată în fotografie, selectaţi → Partajare foto prieten.
●● Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectaţi
→
Imprimare. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite
imprimante Samsung.
●● Pentru a modifica numele unui fişier, selectaţi
→
Redenumire.
●● Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea
conţinutului media, selectaţi → Scanare dispozitive în
apropiere.
●● Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectaţi
→ Detalii.
●● Pentru a comuta la modul Multi Window, selectaţi
.
●●
●●
Divertisment
100
››Crearea unui album foto nou
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Galerie.
2 Selectaţi → Album nou.
De asemenea, puteţi selecta
pentru a crea un album nou
după selectarea unei categorii.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi OK.
4 Selectaţi un folder din panoul din stânga, apoi selectaţi
imaginea pe care doriţi să o mutaţi sau să o copiaţi din panoul
din dreapta.
5 Ţineţi apăsat pe imaginile selectate şi glisați-le la noul album.
6 Selectaţi Salvare → Mut. sau Copiere.
Albumele foto web de pe Google sau de pe reţelele de
socializare sunt sincronizate în mod automat cu dispozitivul.
Pentru a permite sincronizarea doar prin intermediul unei
reţele Wi-Fi, selectaţi → Setări, după care bifaţi caseta de
selectare de lângă Sincronizare numai prin Wi-Fi.
››Etichetarea unei feţe dintr-o imagine
Aflaţi cum să etichetaţi feţe în imaginile dumneavoastră pentru
a trimite mesaje e-mail prin intermediul Google Mail sau E-mail
şi cum să încărcaţi mesaje pe reţelele de socializare cu ajutorul
comenzilor rapide pentru etichetarea feţei.
Recunoaşterea feţelor poate eşua în funcţie de unghiul feţei,
dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile
de iluminare sau accesoriile pe care le poartă subiectul.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Galerie.
2 Selectați o imagine.
3 Selectaţi → Etichetă faţă → Pornit.
Feţele recunoscute apar în cadru.
Divertisment
101
4 Selectaţi o faţă recunoscută → Adăugare nume.
5 Selectaţi numele persoanei din lista de contacte.
Contactului i se stabileşte o conexiune cu faţa din imagine.
Când eticheta feţei apare cu un nume, selectați eticheta feţei
pentru a utiliza opţiunile disponibile.
››Redarea unui videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Galerie.
2 Selectaţi un folder → un videoclip (indicat prin pictograma
3 Selectaţi pentru a începe redarea.
4 Controlaţi redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 95
).
În timpul redării, selectaţi pentru a accesa următoarele opţiuni:
Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l
partaja, selectaţi Partajare prin.
●● Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectaţi Previzualizare
capitol. Puteţi căuta un segment şi trece direct la punctul
respectiv.
●● Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, selectaţi Tăiere.
●● Pentru a asculta conţinut audio printr-o cască Bluetooth,
selectaţi Prin Bluetooth.
●● Pentru a exporta videoclipul curent în editorul video, selectaţi
Editor video.
●● Pentru a vizualiza marcajele, selectaţi Marcaje. Această opţiune
apare doar dacă aţi efectuat marcarea în cursul redării,
selectând .
●● Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectaţi Detalii.
●● Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea
conţinutului media, selectaţi Scanare dispozitive în apropiere.
●● Pentru a schimba setările videoclipului, selectaţi Setări.
●●
Divertisment
102
Paper Artist
Aflaţi cum puteţi proceda pentru ca imaginile să arate ca nişte
ilustraţii cu efecte sau rame amuzante. Deschideţi lista de aplicaţii
şi selectaţi Paper Artist.
●● Imaginile editate vor fi salvate în Galerie → Paper
Pictures.
●● În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
Editor video
Puteţi edita videoclipuri şi aplica diferite efecte.
››Crearea unui videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Selectaţi (dacă este necesar).
3 Selectaţi o temă pentru cadru.
4 Selectaţi Adăugare media.
5 Selectaţi o categorie din panoul din stânga, apoi selectaţi
imagini, videoclipuri şi fişiere audio pentru a realiza un
videoclip, apoi selectaţi Gata.
●● Pentru a şterge imagini sau videoclipuri, ţineţi apăsat un
element, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi.
●● Pentru a rearanja imagini sau videoclipuri, ţineţi apăsat un
element, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.
●● Pentru a tăia un segment dintr-o imagine sau dintr-un
videoclip, atingeţi un element, apoi trageţi parantezele către
stânga sau către dreapta.
●● Pentru a regla volumul fiecărui efect de sunet, selectaţi
Sunet, apoi glisați bara egalizatorului.
Divertisment
103
6 Selectaţi → o opţiune pentru efectul de tranziţie.
7 Când aţi terminat, selectaţi → Export.
8 Selectaţi o opţiune pentru rezoluţie.
9 Introduceţi un nume pentru videoclip şi selectaţi OK.
››Decuparea unui segment al unui videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Atingeţi un element pentru a-l edita în cronologie.
3 Mutaţi paranteza de începere la punctul unde ar trebui să
înceapă decuparea.
4 Mutaţi paranteza de sfârşit la punctul unde ar trebui să se
5
termine decuparea.
Selectaţi → Salvare.
››Tăierea unui videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Atingeţi un element pentru a-l edita în cronologie. Puteţi tăia
numai imagini sau videoclipuri.
3 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la
punctul dorit.
4 Selectaţi
5 Selectaţi
.
→ Salvare.
Divertisment
104
››Aplicarea unui efect pentru videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Atingeţi un element pentru a-l edita în cronologie.
3 Selectaţi Efect video → o opţiune pentru efecte.
4 Selectaţi → Salvare.
››Adăugarea unei legende într-un videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la
punctul dorit.
3 Selectaţi Text → o opţiune de text.
4 Introduceți textul dorit.
5 Selectaţi → Salvare.
››Inserare desen într-un fişier video
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la
punctul dorit.
3 Selectaţi Creion → o opţiune, apoi desenaţi pe ecran.
●●
●●
Pentru a anula ultima acţiune, selectaţi .
Pentru a reface ultima acţiune, selectaţi .
4 Când aţi terminat, selectaţi Gata.
5 Selectaţi → Salvare.
Divertisment
105
››Introducerea unui efect de sunet într-un videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la
punctul dorit.
3 Selectaţi Efecte de sunet → o opţiune de sunet.
4 Selectaţi → Salvare.
››Introducerea unei naraţiuni într-un videoclip
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Editor video.
2 Trageţi miniatura pentru a plasa linia neagră punctată în
punctul dorit, apoi selectaţi Înreg.
3 Selectaţi
4 Selectaţi
pentru a începe înregistrarea vocală.
pentru a opri înregistrarea vocală.
Pentru a întrerupe înregistrarea vocală, selectaţi .
●● Pentru anularea înregistrării vocale şi ştergerea acesteia,
selectaţi .
Selectaţi → Salvare.
●●
5
Divertisment
106
Informaţii personale
Contacte
Învăţaţi să creaţi şi să administraţi o listă cu contactele dvs.
personale sau de afaceri. Puteţi salva nume, numere de telefon
mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail,
aniversări şi alte date aferente contactelor dvs.
››Crearea unui contact
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Contacte.
2 Selectaţi Contacte → .
3 Selectaţi o locaţie de memorie.
4 Introduceţi informaţiile de contact.
5 Selectaţi Salvare pentru a adăuga contactul în memorie.
››Găsirea unui contact
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Contacte.
2 Selectaţi Contacte.
3 Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
De asemenea, puteţi găsi un contact introducând câteva litere
în câmpul de căutare din partea superioară a listei de contacte.
4 Selectaţi numele unui contact.
Informaţii personale
107
Odată ce găsiţi un contact, puteţi folosi următoarele opţiuni:
●● Pentru a edita informaţiile unui contact, selectaţi
.
●● Pentru a şterge contactul, selectaţi
→ OK.
●● Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectaţi
.
●● Pentru a adăuga contactul la favorite, selectaţi
.
››Importul sau exportul contactelor
Puteţi importa sau exporta fişiere (în format vcf) pe sau din spaţiul
de stocare USB al dispozitivului sau de pe o cartelă de memorie.
Importul fişierelor de contact
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Contacte.
2 Selectaţi Contacte.
3 Selectaţi → Import/Export → Import de pe cartela SD
sau Import din spaţ. de stoc. USB.
4 Selectaţi o locaţie de memorie.
Dacă aveţi mai mult de un cont, selectaţi un cont la care doriţi
să adăugaţi contactul.
5 Selectaţi o opţiune pentru a importa fişierul unui singur
contact, fişiere de contact multiple, sau toate fișierele
contactelor şi selectaţi OK.
6 Alegeţi fişierele de contact pentru import şi selectaţi OK.
Exportul fișierelor de contact
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Contacte.
2 Selectaţi Contacte.
3 Selectaţi → Import/Export → Export pe cartela SD sau
Export în spaţiul de stoc. USB.
4 Selectaţi OK pentru a confirma.
Informaţii personale
108
››Crearea cărţii de vizită
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Contacte.
2 Selectaţi Contacte.
3 Selectaţi Configurare profil din partea de sus a listei de
contacte.
4 Introduceţi datele personale şi selectaţi Salvare.
Puteţi trimite cartea de vizită altor persoane selectând
Partajare carte de vizită prin.
››Crearea unui grup de contacte
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Contacte.
2 Selectaţi Grupuri → .
3 Introduceţi un nume şi particularizaţi setările pentru grup.
4 Selectaţi Adăugare membru.
5 Selectaţi membrii din lista de contacte şi selectaţi Efectuat.
6 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
Informaţii personale
109
→
Conectivitate
Conexiuni PC
Aflaţi cum să vă conectaţi dispozitivul la un PC, cu ajutorul
cablului USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea
dispozitivului la un PC, puteţi sincroniza fişierele cu Windows
Media Player, puteţi transfera direct date la şi de la aparatul dvs. şi
puteţi utiliza programul Samsung Kies.
Nu deconectaţi cablul USB de la PC în timp ce dispozitivul
transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot
pierde sau dispozitivul se poate deteriora.
Pentru rezultate optime, conectaţi cablul USB direct la un
port USB al PC-ului. Transferurile de date pot eşua dacă
utilizaţi un hub USB.
››Conectare cu Samsung Kies
Asiguraţi-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteţi
descărca programul de pe site-ul Web Samsung.
Samsung Kies funcţionează atât pe computerele Windows,
cât şi Macintosh.
1 Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se va lansa în mod automat.
Dacă Samsung Kies nu se lansează automat, faceţi dublu clic pe
pictograma Samsung Kies pe PC-ul dvs.
2 Copiaţi fişierele de pe PC pe dispozitiv.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea de
asistenţă a programului Samsung Kies.
Conectivitate
110
››Sincronizare cu Windows Media Player
Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe
PC.
1 Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
2 Deschideţi Windows Media Player şi sincronizaţi fişiere
muzicale.
››Conectarea ca dispozitiv media
Puteţi să conectaţi dispozitivul la un PC şi să accesaţi fişierele media
stocate pe dispozitiv.
1 Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
2 Selectaţi partea dreaptă a barei de sistem, apoi selectaţi
Conectat ca dispozitiv media → Dispozitiv media (MTP).
3 Transferaţi fişierele între dispozitiv şi PC.
››Conectarea ca dispozitiv cameră foto
Puteţi să vă conectaţi dispozitivul la un PC pe post de cameră foto
şi să accesaţi fişierele de pe dispozitiv.
Utilizaţi acest mod de conectare prin USB dacă PC-ul dvs. nu
acceptă Media Transfer Protocol (MTP) sau nu are instalat
driverul USB pentru dispozitivul dvs.
1 Conectaţi dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
2 Selectaţi partea dreaptă a barei de sistem, apoi selectaţi
Conectat ca dispozitiv media → Cameră foto (PTP).
3 Transferaţi fişierele între dispozitiv şi PC.
Conectivitate
111
Wi-Fi
Învăţaţi să utilizaţi caracteristicile de reţea fără fir ale dispozitivului
dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice reţea locală fără fir
(WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 b/g/n.
Vă puteţi conecta la Internet sau la alte dispozitive din reţea
oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.
Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este
conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene.
Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile
de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
››Activarea caracteristicii Wi-Fi
Deschideţi lista de aplicaţii, selectaţi Setări, apoi trageţi
comutatorul Wi-Fi către dreapta.
Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma
energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activaţi
caracteristica numai atunci când este necesar.
››Identificarea şi conectarea la o reţea Wi-Fi
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Wi-Fi.
Dispozitivul va căuta automat reţelele Wi-Fi disponibile.
2 Selectaţi o reţea din Reţele Wi-Fi.
3 Introduceţi o parolă pentru reţea (dacă este necesar).
4 Selectaţi Conectare.
Conectivitate
112
››Adăugarea manuală a unei reţele Wi-Fi
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Wi-Fi →
Adăugare reţea Wi-Fi.
2 Introduceţi un identificator SSID pentru reţea şi selectaţi un tip
de securitate.
3 Stabiliţi setările de securitate în funcţie de tipul de securitate
selectat.
4 Selectaţi Salvare.
››Conectarea la o reţea Wi-Fi utilizând o
Configurare Wi-Fi protejată (WPS)
Cu ajutorul WPS vă puteți conecta la o rețea securizată.
Conectarea cu ajutorul unui buton WPS
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Wi-Fi.
2 Selectaţi o reţea indicată ca WPS, disponibilă în Reţele Wi-Fi.
3 Introduceţi o parolă pentru reţea → Conectare, apoi selectaţi
→ Buton de comandă WPS.
4 Apăsaţi, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de
acces.
Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Wi-Fi.
2 Selectaţi o reţea indicată ca WPS, disponibilă în Reţele Wi-Fi.
3 Introduceţi o parolă pentru reţea → Conectare, apoi selectaţi
→ Introducere cod PIN WPS.
4 La punctul de acces, introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe butonul
de pornire.
Conectivitate
113
››Stabilirea setărilor IP-ului static
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Wi-Fi.
2 Selectaţi o reţea din Reţele Wi-Fi, apoi bifaţi caseta de selectare
de lângă Afişare opţiuni avansate.
3 Selectaţi meniul derulant Setări IP.
4 Selectaţi Static.
5 Modificaţi setările IP-ului pentru reţea, cum ar fi adresa IP,
Gateway-ul, lungimea prefixului de reţea, DNS-ul.
6 Selectaţi Conectare.
››Particularizarea setărilor Wi-Fi
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Wi-Fi →
Avansat.
→
2 Modificaţi următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Notificare reţea
Setaţi dispozitivul astfel încât să vă trimită
o notificare când este disponibilă o reţea
Wi-Fi.
Se menţine Wi-Fi
activ pe timp de
repaus
Setaţi dacă menţineţi caracteristica Wi-Fi
activă în modul Repaus.
Temporizator
Wi-Fi
Setaţi ora la care să fie activată sau
dezactivată caracteristica Wi-Fi.
Adresă MAC
Vizualizaţi adresa MAC a dispozitivului.
Adresă IP
Vizualizaţi adresa IP pentru reţeaua
curentă.
Conectivitate
114
Wi-Fi Direct
Învăţaţi să utilizaţi caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două
dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.
Această caracteristică este activată numai când este activată
caracteristica Wi-Fi.
››Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Wi-Fi.
2 Glisaţi comutatorul Wi-Fi către dreapta pentru a activa reţeaua
Wi-Fi.
3 Selectaţi Wi-Fi Direct.
4 Selectaţi Căutare → un dispozitiv.
Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul
celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.
››Trimiterea de date prin Wi-Fi
1 Selectaţi un fişier sau un element dintr-o aplicaţie adecvată.
2 Selectaţi o opţiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.
Metoda de selectare a unei opţiuni poate varia în funcţie de
tipul de date.
3 Căutaţi şi selectaţi un alt dispozitiv.
››Primirea de date prin Wi-Fi
Când primiţi date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv.
Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.
Conectivitate
115
AllShare Cast
Aflaţi cum să conectaţi dispozitivul la un ecran mare utilizând un
dongle AllShare Cast şi cum să partajaţi conţinutul.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Unele fişiere pot intra în zona de tampon în timpul redării,
în funcţie de conexiunea de reţea.
●● Dacă specificaţi o bandă de frecvenţă Wi-Fi (5 GHz sau
2,4 GHz), este posibil ca dongle-urile AllShare Cast să nu fie
identificate sau conectate.
●● Dacă redaţi videoclipuri sau jocuri pe un televizor, selectaţi
un mod TV corespunzător pentru a obţine cea mai bună
experienţă cu AllShare Cast.
●●
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Mai multe
setări → AllShare Cast.
2 Glisați comutatorul AllShare Cast către dreapta.
3 Selectaţi un dispozitiv.
Când dispozitivele sunt conectate, puteţi vedea afişajul
dispozitivului dvs. pe afişajul celuilalt dispozitiv.
4 Deschideţi sau redaţi un fişier.
5 Controlaţi afişarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.
Conectivitate
116
AllShare Play
Puteţi reda şi trimite orice fişier între dispozitive sau spaţii Web de
stocare înregistrate, prin intermediul AllShare Play.
Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectaţi
la contul dvs. Samsung şi să înregistraţi două sau mai multe
dispozitive ca servere de fişiere. Metodele de înregistrare pot varia
în funcţie de tipul dispozitivului. Pentru a obţine mai multe detalii
despre utilizarea AllShare Play, selectaţi → Întrebări frecvente.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
››Trimiterea unui fişier
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi AllShare Play.
2 Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare înregistrat, care
conţine fişiere media.
3 Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare din
dreptul unui fişier.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare înregistrat
pentru a salva fişierul.
››Partajarea unui fişier
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi AllShare Play.
2 Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare înregistrat, care
conţine fişiere media.
3 Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare din
dreptul unui fişier.
4 Selectaţi
, apoi alegeţi o opţiune de partajare.
Conectivitate
117
››Redarea unui fişier pe un dispozitiv din apropiere
Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de
dispozitivele conectate ca player media.
●● Unele fişiere pot intra în zona de tampon în timpul redării,
în funcţie de conexiunea de reţea.
●●
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi AllShare Play.
2 Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare înregistrat, care
conţine fişiere media.
3 Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare din
dreptul unui fişier.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
6 Controlaţi redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.
››Utilizarea caracteristicii Group Cast
Puteţi partaja ecranele cu mai multe dispozitive care sunt
conectate la acelaşi PA Wi-Fi.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi AllShare Play.
2 Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare din
dreptul unui fişier.
Selectaţi → Group Cast.
3
4 Introduceţi un PIN şi selectaţi Gata.
Conectivitate
118
››Gestionarea conţinutului de pe un dispozitiv sau
spaţiu de stocare înregistrat
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi AllShare Play.
2 Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare înregistrat.
3 Vizualizaţi şi gestionaţi fişiere.
››Particularizarea setărilor AllShare Play
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi AllShare Play.
2 Selectaţi → Setări.
3 Modificaţi următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Servicii de
stocare
înregistrate
Vizualizaţi spaţiile de stocare înregistrate,
care au fost adăugate în AllShare Play.
Dispozitive
înregistrate
Vizualizaţi sau editaţi dispozitivele care au
fost adăugate la AllShare Play.
Configurare
servicii Web
Vă conectaţi la site-urile web ale reţelelor
de socializare pentru a încărca fişiere.
Încărcare
automată
fotografii de
pe dispozitivul
mobil
Setaţi încărcarea automată a fotografiilor
în spaţiul de stocare înregistrat când vă
conectaţi.
Setări calitate
video
Setaţi optimizarea calităţii video pentru
dispozitiv la redarea videoclipurilor
salvate pe un computer.
Blocare AllShare
Play
Setaţi blocarea AllShare Play cu parola
pentru contul dvs. Samsung.
Limbă
Selectaţi o limbă de afişare.
Despre
Vizualizaţi informaţii despre AllShare Play.
Conectivitate
119
Group Cast
Puteţi partaja imagini, documente şi muzică cu alte dispozitive care
sunt conectate la acelaşi PA Wi-Fi.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
››Partajarea unui fişier
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Group Cast.
2 Selectaţi un tip de conţinut media din Pornire pentru
partajarea cu alte dispozitive.
Dacă dispozitivul dvs. nu s-a conectat la un PA Wi-Fi,
efectuaţi conexiunea la reţea selectând Neconectat.
3 Selectaţi fişierele pe care doriţi să le partajaţi, apoi selectaţi
Efectuat sau Gata.
4 Introduceţi un PIN, apoi utilizați caracteristica Group Cast.
››Conectarea la alt Group Cast
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Group Cast.
2 Selectaţi un conţinut media partajat din Participare,
introduceţi codul PIN, apoi selectaţi Gata.
Conectivitate
120
Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii fără fir pe distanţe
scurte, capabilă să realizeze schimbul de informaţii pe o distanţă de
circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.
Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite
informaţii prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza
de acţiune a celuilalt, puteţi schimba informaţii între acestea, chiar
dacă se află în camere diferite.
Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea
sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau
primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
●● Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la
dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă
între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se
poate reduce.
●● Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate
sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu
dispozitivul dvs.
●● Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de
exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau
interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri
comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru
repercusiunile utilizării ilegale ale caracteristicii Bluetooth.
●●
Conectivitate
121
››Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Bluetooth.
2 Glisaţi comutatorul Bluetooth către dreapta, pentru a activa
caracteristica Bluetooth.
››Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Bluetooth →
Căutare.
2 Selectaţi un dispozitiv.
3 Selectaţi OK pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între două
dispozitive. Alternativ, introduceţi un cod PIN Bluetooth şi
selectaţi OK.
Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod
PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă
asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat
serviciile disponibile.
Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile
auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat,
cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este
necesar să îl introduceţi.
››Trimiterea datelor prin Bluetooth
1 Selectaţi un fişier sau un element dintr-o aplicaţie adecvată.
2 Selectaţi o opţiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.
Metoda de selectare a unei opţiuni poate varia în funcţie de
tipul de date.
3 Căutaţi şi asociaţi cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.
Conectivitate
122
››Primirea datelor prin Bluetooth
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Bluetooth,
apoi bifaţi caseta de selectare de lângă numele dispozitivului
dvs.
Pentru a selecta intevalul de timp pentru care va fi vizibil
→ Expirare vizibilitate.
dispozitivul dvs., selectaţi
2 Când vi se solicită, introduceţi codul PIN pentru caracteristica
fără fir Bluetooth şi selectaţi OK (dacă este necesar).
3 Selectaţi Acceptare pentru a confirma conexiunea dintre cele
două dispozitive.
Datele primite sunt salvate în Fişierele mele → sdcard0 →
Bluetooth. Dacă primiţi un contact, acesta este salvat automat în
lista de contacte.
GPS
Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de
poziţionare globală (GPS). Învăţaţi să activaţi serviciile de localizare.
Pentru a recepţiona semnal GPS mai bun, evitaţi folosirea
dispozitivului dvs. în următoarele condiţii:
●● Între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul
clădirilor
●● În condiţii de vreme neprielnică
●● În zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
●● Într-un vehicul cu folie de protecţie solară
Nu atingeţi şi nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu
alte obiecte în timp ce utilizaţi funcţiile GPS.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
Conectivitate
123
››Activarea serviciilor de localizare
Trebuie să activaţi serviciile de localizare pentru a primi informaţii
despre locaţie şi pentru a căuta pe hartă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Servicii de
localizare.
2 Modificaţi următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Utilizare reţele
fără fir
Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi şi/sau a
reţelelor mobile pentru identificarea
locaţiei.
Utilizare sateliţi
GPS
Setaţi utilizarea sateliților GPS pentru
identificarea locaţiei.
Locaţie şi
căutare Google
Setaţi dispozitivul să utilizeze locaţia
curentă pentru căutarea Google şi alte
servicii Google.
Conexiuni TV
Puteţi controla un televizor de la distanţă cu ajutorul dispozitivului
şi puteţi obţine sugestii de programare pe baza alegerilor dvs. De
asemenea, puteţi controla alte dispozitive conectate la televizor.
››Setarea dispozitivului ca telecomandă pentru
televizor
Mai întâi trebuie să conectaţi dispozitivul la un PA Wi-Fi şi să vă
asiguraţi că portul infraroşu al dispozitivului este orientat spre
televizor.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Smart Remote.
2 Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, selectaţi
Agree.
Conectivitate
124
3 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul
de vizualizare peisaj.
4 Selectaţi o opţiune de lângă Set Up Smart Remote Now:.
5 Selectaţi Choose Brand → marca TV-ului dvs.
6 Selectaţi Test Power On/Off → Da pentru a verifica
conexiunea dintre dispozitiv şi TV.
7 Selectaţi Efectuat.
Pentru a adăuga alte dispozitive, selectaţi Add New Device.
8 Controlaţi TV-ul sau celelalte dispozitive cu ajutorul
pictogramelor de pe dispozitiv.
››Particularizarea setărilor comenzilor de la
distanţă
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Smart Remote.
2 Selectaţi .
3 Modificaţi următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Televisión
Schimbaţi codurile de comandă dacă
întâmpinaţi probleme în legătură cu o
anumită comandă.
Add New Device
Configuraţi conexiuni cu dispozitivele
periferice conectate la TV.
Reset Peel
Resetaţi setările conexiunii.
Send Feedback
Comunicaţi opinia dvs. pentru a ajuta la
dezvoltarea aplicaţiei.
Conectivitate
125
Conexiuni VPN
Puteţi crea reţele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la
acestea în siguranţă printr-o reţea publică, cum ar fi Internetul.
Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces
la Internet. Dacă nu puteţi accesa Internetul, trebuie să
editaţi conexiunile. Dacă nu sunteţi sigur ce informaţii de
conectare trebuie să introduceţi, întrebaţi furnizorul de
servicii.
●● Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activaţi
caracteristica blocare ecran.
●●
››Setarea conexiunilor VPN
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Mai multe
setări → VPN → Adăugare reţea VPN.
2 Modificaţi următoarele opţiuni:
Opţiune
Funcţie
Nume
Introduceţi un nume pentru serverul VPN.
Tip
Selectaţi un tip VPN.
Adresă server
Introduceţi adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP
Introduceţi o parolă secretă L2TP.
Identificator
IPSec
Introduceţi un nume de utilizator.
Tastă IPsec
presetată
Introduceţi o tastă presetată de securitate.
Certificat
utilizator IPSec
Selectaţi un certificat de utilizator pe
care serverul VPN îl va folosi pentru a vă
identifica. Puteţi importa certificate de la
serverul VPN sau le puteţi descărca de pe
Internet.
Conectivitate
126
Opţiune
Funcţie
Certificat CA
IPSec
Selectaţi o autoritate de certificare (CA),
certificare pe care serverul VPN o va folosi
pentru a vă identifica. Puteţi importa
certificate de la serverul VPN sau le puteţi
descărca de pe Internet.
Certificat server
IPSec
Selectaţi un certificat de server pe care
serverul VPN îl va folosi pentru a vă
identifica. Puteţi importa certificate de la
serverul VPN sau le puteţi descărca de pe
Internet.
Criptare PPP
(MPPE)
Setaţi criptarea datelor înainte de
trimiterea acestora la serverul VPN.
Afişare opţiuni
avansate
Setaţi modificarea setărilor avansate de
reţea.
Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de tipul VPN.
3 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
››Conectarea la o reţea privată
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări → Mai multe
setări → VPN.
2 Selectaţi o reţea privată.
3 Introduceţi numele şi parola şi selectaţi Conectare.
Conectivitate
127
Instrumente
Alarmă
Învăţaţi să setaţi şi să controlaţi alarmele pentru evenimente
importante.
››Setarea unei alarme noi
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Alarmă →
2 Setaţi detaliile alarmei.
.
Bifaţi caseta de selectare de lângă Alarmă inteligentă pentru a
activa sunete simulate din natură, anterior alarmei principale.
3 Când aţi terminat, selectaţi Salvare.
››Oprirea unei alarme
Când sună alarma,
●● Pentru a opri alarma, glisaţi
în orice direcţie până când
degetul ajunge la marginea cercului.
●● Pentru a repeta alarma după un interval de timp specificat,
glisaţi în orice direcţie până când degetul ajunge la marginea
cercului.
››Ştergerea unei alarme
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Alarmă → .
2 Bifaţi caseta de validare de lângă o alarmă şi apoi selectaţi
Ştergere.
●● Puteţi şterge alarme ţinând apăsat pe o alarmă şi
selectând Ştergere.
●● Pentru a dezactiva o alarmă, selectaţi pictograma ceas de
lângă alarmă.
Instrumente
128
Calculator
Aflaţi cum puteţi efectua operaţii matematice direct pe dispozitivul
dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Calculator.
2 Folosiţi tastele care corespund afişajului calculatorului pentru a
efectua operaţiuni matematice de bază sau ştiinţifice.
Descărcări
Aflaţi cum să gestionaţi jurnalele fişierelor pe care le-aţi descărcat
de pe web.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Descărcări.
2 Selectaţi o categorie de descărcări.
3 Pentru a deschide un fişier descărcat, selectaţi jurnalul.
Pentru a şterge un jurnal, bifaţi caseta de selectare şi apoi
selectaţi .
●● Pentru a partaja un fişier descărcat cu alte persoane, bifaţi
caseta de selectare şi apoi selectaţi .
●●
Dropbox
Aflaţi cum să utilizaţi serviciul de stocare Dropbox pentru a salva
şi partaja fişierele cu alte persoane. Când salvaţi fişiere în folderul
Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul
web şi cu oricare alte PC-uri care au instalat Dropbox.
Dacă sunteţi utilizator nou, creaţi un cont.
Instrumente
129
››Activare Dropbox
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Dropbox → Start.
2 Introduceţi adresa de e-mail şi parola, apoi selectaţi Log in.
3 Selectaţi Next → Turn on.
››Încărcarea fişierelor în folderul Dropbox
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Dropbox.
2 Selectaţi → Photos or videos sau Other files.
3 Selectaţi fişiere.
4 Selectaţi Dropbox → un folder.
5 Selectaţi Upload.
Fişierele din folder vor fi adăugate pe serverul web şi pe PC-ul
dvs. de acasă.
››Vizualizarea unui fişier
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Dropbox →
2 Selectaţi un fişier.
Instrumente
130
.
Fişierele mele
Aflaţi cum puteţi să accesaţi rapid şi uşor toate imaginile,
videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate
pe dispozitiv.
››Formate de fişiere acceptate
Dispozitivul acceptă următoarele formate de fişiere:
Tip
Format
Imagine
BMP, GIF, JPG, PNG
Video
MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Muzică
MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV,
IMY, MID, XMF, OTA
În funcţie de versiunea de software a dispozitivului, unele
formate de fişiere nu sunt acceptate.
●● Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria
disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea
fişierelor.
●● Calitatea redării poate varia în funcţie de tipul de conţinut.
●● Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător,
în funcţie de modul în care sunt codate.
●●
››Deschiderea unui fişier
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Fişierele mele.
2 Selectaţi un folder.
●●
●●
Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi .
Pentru a vă deplasa la nivelul superior în directorul de fişiere,
selectaţi .
3 Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.
Instrumente
131
››Crearea unui folder
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Fişierele mele.
2 Selectaţi .
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Gata.
››Copierea sau mutarea fișierelor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Fişierele mele.
2 Bifaţi caseta de selectare de lângă foldere sau fişiere pentru a le
copia sau tăia.
3 Selectaţi sau .
4 Localizati un folder şi selectaţi
.
››Trimiterea fișierelor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Fişierele mele.
2 Bifaţi caseta de selectare de lângă fişiere pentru a le trimite.
3 Selectaţi → o opţiune.
››Ștergerea fișierelor
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Fişierele mele.
2 Bifaţi caseta de selectare de lângă foldere sau fişiere pentru a le
şterge.
3 Selectaţi
→ Da.
Instrumente
132
Polaris Office
Aflaţi cum să creaţi sau să vizualizaţi fişiere Microsoft Word, Excel,
PowerPoint şi Adobe PDF pe dispozitivul dvs.
››Crearea unui document nou
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Polaris Office.
Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, înregistraţivă ca utilizator online sau săriţi peste înregistrare.
2 Selectaţi → un tip de document.
3 Introduceţi conţinut în document.
Pentru a anula ultima acţiune, selectaţi .
Pentru a reface ultima acţiune, selectaţi .
●● Pentru a introduce un obiect, precum o imagine, un
hyperlink sau un tabel, selectaţi .
●● Pentru a modifica preferinţa de text sau de obiect,
selectaţi .
●●
●●
4 Când aţi terminat, selectaţi .
5 Introduceţi un nume pentru document şi selectaţi locaţia unde
doriţi să salvaţi documentul.
6 Selectaţi Salvare.
Instrumente
133
››Deschiderea unui document
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Polaris Office.
2 Selectaţi browser → un fişier document.
3 Vizualizaţi documentul după preferinţă.
Pentru a edita documentul (fişier Word, prezentare sau Excel),
atingeţi ecranul.
●● Pentru a salva documentul cu alt nume, selectaţi
→
Salvați ca.
●● Pentru a căuta sau înlocui text în document, selectaţi
→
Căutare&Înlocuire.
●● Pentru a mări sau micşora, aşezaţi două degete pe ecran
şi depărtaţi-le încet sau apropiaţi-le. De asemenea, puteţi
selecta → Mărire/Micşorare.
●● Pentru a imprima fişierul utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB,
selectaţi → Imprimaţi. Dispozitivul dvs. este compatibil
numai cu anumite imprimante Samsung.
●● Pentru a comuta la modul Multi Window, selectaţi
.
Este posibil ca opţiunile disponibile să varieze în funcţie de
tipul de document.
●●
››Gestionarea documentelor online
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Polaris Office.
2 Selectaţi Clouds → o opţiune.
3 Introduceţi adresa de e-mail şi parola pentru a vă accesa contul,
apoi selectaţi OK.
4 Vizualizaţi şi gestionaţi documentele de pe server.
Instrumente
134
PS Touch
Utilizaţi funcţii-cheie în Photoshop, precum suprapunerile,
instrumentele de selectare, reglajele, filtrele şi multe altele pentru a
crea imagini cu aspect profesional pe dispozitivul dvs.
Cu PS Touch puteţi combina cu uşurinţă mai multe imagini, puteţi
edita anumite elemente, puteţi aplica efecte de filtru şi puteţi
accesa conţinutul dvs. utilizând serviciul Adobe Creative Cloud.
Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi PS Touch.
Pentru a utiliza serviciul Adobe Creative Cloud, aveţi nevoie
de un ID Adobe.
Căutare vocală
Aflaţi cum să căutaţi vocal pe Internet.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil
ca această caracteristică să fie indisponibilă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Căutare vocală.
2 Rostiţi un cuvânt cheie la microfon.
3 Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
4 Selectaţi un rezultat al căutării.
Instrumente
135
S Voice
Aflaţi cum puteţi folosi caracteristica de comandă vocală oferită de
S Voice.
Puteți să trimiteţi un mesaj, să scrieţi o notă sau să completaţi alte
activităţi pur şi simplu vorbind dispozitivului.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este
posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
●● Dacă pronunţia dvs. este neclară, când vorbiţi în locuri
zgomotoase sau când folosiţi cuvinte ofensatoare sau
argou şi accente dialectale, este posibil ca dispozitivul
să nu recunoască comenzile sau să execute comenzi
nedorite.
●●
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi S Voice.
2 Rostiţi un cuvânt cheie la microfon.
Pentru a rosti o comandă nouă, selectaţi .
Puteţi dezactiva solicitările vocale selectând
.
Ora pe glob
Aflaţi cum puteţi afla ora în altă zonă.
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Ora pe glob.
2 Selectaţi .
3 Introduceţi numele unui oraş sau selectaţi unul din listă.
Puteţi selecta un oraş din vizualizarea de tip Harta lumii.
4 Selectaţi .
5 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetaţi paşii 2-4.
Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, ţineţi apăsat un ceas
şi selectaţi Setări Ora de Vară.
Instrumente
136
Setări
Accesarea meniului Setări
1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi Setări.
2 Selectaţi o categorie de setări, apoi selectaţi o opţiune.
Wi-Fi
Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o reţea Wi-Fi și
pentru a pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.
Bluetooth
Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii
pe distanţe scurte.
Utilizare date
Ţineţi evidenţa cantităţii de date utilizate şi particularizaţi setările
pentru limită.
●● Ciclu utilizare date: Schimbaţi setările pentru ciclul de limitare.
Pentru a utiliza mai multe opţiuni, selectaţi .
Sincronizare automată date: Setaţi dispozitivul să sincronizeze
automat Contactele, S Planner, E-mailul, Internetul şi imaginile cu
site-urile Web ale reţelelor de socializare.
●● Hotspoturi mobile: Setaţi dispozitivul să restricţioneze sau
să avertizeze cu privire la descărcările de fişiere mari sau să
împiedice aplicaţiile care rulează în fundal să utilizeze hotspotul
celuilalt dispozitiv.
●●
Setări
137
Mai multe setări
Modificaţi setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive
sau reţele.
››Mod Avion
Activaţi Modul Avion pentru a dezactiva toate funcţiile fără fir de
pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai caracteristici care nu necesită o
reţea.
››VPN
Configuraţi şi gestionaţi reţele virtuale private (VPN-uri).
››Dispozitive în apropiere
Partajare fişiere: Activaţi partajarea fişierelor media pentru a
permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fişierele
media de pe dispozitiv.
●● Conţinut partajat: Setaţi partajarea conţinutului cu alte
dispozitive.
●● Nume dispozitiv: Introduceţi un nume de server media pentru
dispozitiv.
●● Listă de dispozitive permise: Vizualizaţi lista de dispozitive care
pot accesa dispozitivul dvs.
●● Listă de dispozitive nepermise: Vizualizaţi lista de dispozitive
care nu pot accesa dispozitivul dvs.
●● Descărcare în: Selectaţi o locaţie implicită de memorie pentru
salvarea fişierelor media descărcate.
●● Încărcare de pe alte dispozitive: Setaţi să acceptaţi încărcările
de pe alte dispozitive.
●●
››AllShare Cast
Activaţi funcţia AllShare Cast şi partajaţi ecranul tabletei dvs. cu
alte dispozitive.
››Kies prin Wi-Fi
Conectaţi dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.
Setări
138
Mod Blocare
În modul Blocare, selectaţi notificările care vor fi blocate sau setaţi
permiterea notificărilor de la anumite contacte.
Sunet
Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
●● Volum: Reglaţi volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
●● Intensitate vibraţie: Reglaţi intensitatea vibraţiei.
●● Notificări implicite: Selectaţi un ton de sonerie care să vă
alerteze cu privire la evenimente.
●● Sunete la atingere: Setaţi dispozitivul să emită sunete când
selectaţi o aplicaţie sau o opţiune.
●● Sunet blocare ecran: Setaţi dispozitivul să emită sunete la
blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
●● Feedback tactil: Setaţi dispozitivul să vibreze când selectaţi
tastele tactile sau când dispozitivul reacţionează la anumite
situaţii.
Afişare
Modificaţi setările pentru a controla ecranul şi lumina de fundal de
pe dispozitiv.
●● Fundal: Schimbaţi setările fundalului.
-- Ecran de pornire: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul
Acasă.
-- Blocare ecran: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul
blocat.
-- Ecrane de pornire şi de blocare: Selectaţi o imagine de fond
pentru ecranul Acasă şi ecranul blocat.
Setări
139
Mod ecran: Selectaţi un mod de afişare.
Luminozitate: Reglaţi luminozitatea ecranului.
●● Timp expirare ecran: Selectaţi intervalul de timp după care
dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
●● Stare repaus inteligent: Setaţi această opţiune pentru a
împiedica dezactivarea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl
priviţi.
●● Stil font: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
●● Dimensiune font: Modificaţi dimensiunea fontului pentru
crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
●● Lansare rapidă: Schimbaţi aplicaţia cu lansare rapidă de pe
bara de sistem. Pictograma pentru comandă rapidă se schimbă,
indicând aplicaţia selectată.
●●
●●
Spaţiu de stocare
Vizualizaţi informaţiile despre memoria dispozitivului şi a cartelei
de memorie. De asemenea, puteţi formata cartela de memorie.
Formatarea unei cartele de memorie va şterge definitiv toate
datele din locaţia de memorie.
Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este
mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de
operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie.
Setări
140
Mod econ. energie
Activaţi modul Economisire energie. Pentru a modifica următoarele
setări pentru modul Economisire energie, activați acest mod.
●● Economisire energie procesor: Setaţi dispozitivul să limiteze
utilizarea anumitor resurse de sistem.
●● Economisire energie ecran: Setaţi dispozitivul să micşoreze
luminozitatea ecranului.
●● Dezactivare feedback tactil: Setaţi împiedicarea vibrării
dispozitivului când apăsaţi tasta Acasă sau Înapoi, sau ţineţi
apăsată tasta Pornire.
●● Aflați despre modul Economisire energie: Vizualizaţi informaţii
pentru economisirea energiei bateriei.
Baterie
Vizualizaţi energia consumată de dispozitiv.
Manager de aplicaţii
Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitiv.
Servicii de localizare
Schimbaţi setările pentru serviciile de localizare.
Utilizare reţele fără fir: Setaţi utilizarea reţelei Wi-Fi şi/sau a
reţelelor mobile pentru identificarea locaţiei.
●● Utilizare sateliţi GPS: Setaţi utilizarea sateliților GPS pentru
identificarea locaţiei.
●● Locaţie şi căutare Google: Setaţi dispozitivul să utilizeze locaţia
curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.
●●
Setări
141
Blocare ecran
Schimbaţi modul de blocare a ecranului.
●● Blocare ecran: Activaţi caracteristica blocare ecran.
●● Opţiuni ecran de blocare:
Setările sunt aplicate numai când setaţi opţiunea de blocare
prin glisare.
-- Comenzi rapide: Setaţi afişarea şi editarea comenzilor rapide
ale aplicațiilor pe ecranul blocat.
-- Ticker informaţii: Setaţi afişarea ştirilor sau a informaţiilor de
bursă pe ecranul blocat.
-- Ceas: Setaţi afişarea ceasului pe ecranul blocat.
-- Vreme: Setaţi afişarea informaţiilor meteo şi modificați setările
pentru afişarea vremii.
-- Efect de unde: Setaţi afişarea efectului de undă pe ecranul
blocat.
-- Text asistenţă: Setaţi afişarea textului de ajutor pe ecranul
blocat.
-- Activare în ecran de blocare: Setaţi dispozitivul să recunoască
comanda dvs. de deblocare atunci când ecranul este blocat.
-- Setare comandă de trezire: Setaţi o comandă de trezire care
să lanseze aplicaţia S Voice sau să efectueze funcţia specificată.
●● Notă pop-up pe ecr. bloc.: Setaţi lansarea Notei S prin atingerea
ecranului de două ori atunci când ecranul tactil este dezactivat.
●● Informaţii proprietar: Introduceţi informaţiile care sunt afişate
pe ecranul blocat.
Setări
142
Securitate
Modificaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM
sau USIM.
●● Criptare dispozitiv: Setaţi o parolă pentru a cripta date salvate
pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când
porniţi dispozitivul.
Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece
criptarea datelor poate dura mai mult de oră.
●●
Criptare cartelă SD externă:
-- Criptare: Setaţi criptarea fişierelor când le salvaţi pe o cartelă
de memorie.
-- Criptare completă: Setaţi criptarea tuturor fişierelor de pe
cartela de memorie.
-- Excludere fişiere multimedia: Setaţi criptarea tuturor
fişierelor cu excepţia fişierelor multimedia de pe cartela de
memorie.
Este posibil să nu puteţi accesa cartela de memorie criptată
după revenirea la setările din fabrică. Decodați cartela de
memorie înainte de revenirea la setările din fabrică.
Comenzi la distanţă: Setaţi pentru a permite controlul de la
distanţă al dispozitivului, prin intermediul Internetului, atunci
când acesta a fost pierdut sau furat.
●● Pg Găsire dispozitiv mob.: Accesaţi site-ul SamsungDive
(www.samsungdive.com). Puteţi urmări şi controla dispozitivul
dvs. dacă este pierdut sau furat utilizând site-ul SamsungDive.
●● Faceţi parolele vizibile: Setaţi afişarea parolelor pe măsură ce le
introduceţi.
●● Administratori dispozitiv: Vizualizaţi administratorii aprobaţi
pentru dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului
să aplice politici noi acestuia.
●● Surse necunoscute: Setaţi dispozitivul să instaleze aplicaţiile
descărcate din orice sursă. Dacă nu selectaţi această opţiune,
puteţi instala numai aplicaţiile descărcate din Magazin Play.
●● Acreditări de încredere: Setaţi utilizarea certificatelor şi
acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicaţiilor.
●●
Setări
143
Inst. din spaţ. stoc. dispoz.: Instalaţi certificate criptate care
sunt stocate în memoria de stocare USB.
●● Ştergere acreditări: Ştergeţi acreditări de pe dispozitiv şi
resetaţi parola.
●●
Setări regionale şi text
Modificaţi setările pentru limbă şi introducerea textului.
››Limbă
Selectaţi o limbă de afişare.
››Implicit
Selectaţi o metodă de introducere a textului.
››Google Tastare vocală
Activaţi caracteristica introducere vocală Google pentru a
introduce text prin voce. Pentru a schimba setările de introducere
vocală, selectaţi .
●● Alegeţi limbă intrare: Selectaţi limba pentru recunoaşterea
vocii de către Google.
●● Blocați cuv. jignitoare: Setaţi să împiedicați recunoaşterea de
către dispozitiv a cuvintelor jignitoare din intrările vocale.
●● Descărcaţi recun. vocală offline: Descărcaţi şi instalaţi date
pentru limbă pentru introducerea vocală offline.
››Tastatură Samsung
Pentru a schimba setările tastaturii Samsung, selectaţi .
●● Limbă tastatură: Selectaţi limba de introducere care se
utilizează cu tastatura.
●● Text predictiv: Activaţi modul XT9 să realizeze predicţia
cuvintelor pe baza datelor introduse şi să afişeze sugestii de
cuvinte.
●● Intrare continuă: Setaţi introducerea textului glisând pe
tastatură.
Setări
144
Scriere de mână: Modificaţi setările pentru modul Scriere
de mână, ca de exemplu timpul de recunoaştere, grosimea
creionului sau culoarea creionului.
●● Introducere voce: Activaţi caracteristica introducere vocală
pentru a introduce text prin voce.
●● Majusculă automată: Setaţi scrierea automată cu majusculă a
primei litere a unei propoziţii.
●● Introducere automată punctuaţie: Setaţi dispozitivul să
introducă un punct la dubla apăsare a barei de spaţiu.
●● Previzualizare caracter: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine
de previzualizare pentru fiecare literă apăsată.
●● Vibraţie atingere tastă: Setaţi dispozitivul să vibreze când
atingeţi o tastă.
●● Sunet atingere tastă: Setaţi dispozitivul să emită un sunet când
atingeţi o tastă.
●● Tutorial: Vizualizaţi tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
●● Resetare setări: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung la
valorile din fabrică.
●●
››Căutare vocală
Următoarele opţiuni sunt disponibile pentru recunoaşterea vocală
de către Google:
●● Limbă: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocală de către
Google.
●● Mesaj vocal: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal, pentru a
vă anunţa acţiunea curentă.
●● Blocați cuv. jignitoare: Setaţi ascunderea cuvintelor jignitoare
din rezultatele căutării vocale.
●● Descărcaţi recun. vocală offline: Descărcaţi şi instalaţi date
pentru limbă pentru introducerea vocală offline.
Setări
145
››Ieşire la transformarea textului în vorbire
Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sintetizare a vorbirii.
Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a
vorbirii, selectaţi .
●● Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
●● Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
●● Mod la volan: Activaţi modul La volan pentru a furniza notificări
audio pentru detalii despre evenimente.
●●
››Viteză indicator
Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul
conectat la dispozitiv.
Cloud
Schimbaţi setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor
prin intermediul contului Samsung sau al serviciului de stocare
Dropbox.
Copiere de rezervă şi resetare
Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.
●● Cop. rez. a datelor mele: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi
a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
●● Copie de rezervă cont: Configuraţi sau editaţi contul dvs.
Google pentru copia de rezervă.
●● Restabilire automată: Setaţi restabilirea setărilor și a datelor
aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
●● Revenire la setările din fabrică: Reveniți la setările din fabrică şi
ştergeţi toate datele.
Setări
146
Adăugare cont
Adăugaţi conturile dvs. de e-mail sau SNS.
Mişcare
Schimbaţi setările care controlează caracteristica de recunoaştere a
mişcării de pe dispozitiv.
●● Înclinaţi pentru a mări: Setaţi utilizarea unei mişcări de înclinare
pentru apropiere sau depărtare atunci când vizualizaţi o imagine
în Galerie sau navigaţi pe pagini web.
●● Panoramaţi pentru mutarea pictogramei: Setaţi mutarea unui
element într-o altă pagină atunci când îl ţineţi apăsat iar apoi
înclinaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta.
●● Panoramare pentru răsfoirea imaginilor: Setaţi derularea
unei imagini, glisând dispozitivul în orice direcţie atunci când
imaginea este mărită.
●● Setări de sensibilitate: Reglaţi viteza de reacţie pentru fiecare
mişcare.
●● Aflaţi despre mişcări: Vizionaţi tutorialul pentru mișcări.
Creion S
Schimbaţi setările de utilizare a S Pen-ului.
●● Sunet ataşare/detaşare creion: Setaţi dispozitivul să emită un
sunet la introducerea sau scoaterea S Pen-ului din slot.
●● Economisire baterie: Setaţi ecranul să nu răspundă la
introducerea sau scoaterea S-Pen-ului.
●● Opţiuni după detaşarea creionului: Setaţi apariţia unei ferestre
pop-up şi emiterea unui sunet când S Pen-ul nu se mai află în
apropierea dispozitivului.
Setări
147
Vizualizare etichetă: Setaţi afişarea cursorului S Pen atunci când
S Pen-ul este deplasat deasupra ecranului.
●● Feedback sonor şi tactil: Setaţi dispozitivul să emită un sunet şi
să vibreze atunci când este activată caracteristica Air View.
●● Setări Comandă rapidă: Configuraţi setările pentru Comandă
Rapidă.
●● Ajutor Creion S: Accesaţi informaţiile de ajutor pentru utilizarea
Pen-ului.
●●
Accesoriu
Sunet andocare: Setaţi dispozitivul să redea un sunet atunci
când acesta este conectat la sau scos dintr-o staţie de andocare.
●● Ieşire audio: Setaţi utilizarea difuzorului staţiei de andocare
când dispozitivul este conectat la aceasta.
Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte setarea de
sunet surround.
●●
Dată şi oră
Modificaţi setările pentru controlul modului în care data şi ora apar
pe dispozitiv.
Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din
dispozitiv, data şi ora se vor reseta.
Setare dată: Setaţi manual data curentă.
Setare oră: Setaţi manual ora curentă.
●● Selectare fus orar: Selectaţi un fus orar.
●● Utilizare format de 24 de ore: Setaţi afişarea orei în format de
24 de ore sau de 12 ore.
●● Selectare format date: Selectaţi un format pentru dată.
●●
●●
Setări
148
Accesibilitate
Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru
persoanele cu anumite probleme fizice. Modificaţi setările
pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la interfaţa dispozitivului şi la
caracteristici.
●● Rotire automată ecran: Setaţi rotirea automată a interfeţei
atunci când rotiţi dispozitivul.
●● Timp expirare ecran: Selectaţi intervalul de timp după care
dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
●● Rostiţi parolele: Setaţi dispozitivul să redea parolele cu TalkBack.
●● Comandă rapidă accesibil.: Adăugaţi o comandă rapidă la
setările de accesabilitate care apar atunci când ţineţi apăsat pe
tasta Pornire.
●● TalkBack: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback
vocal.
●● Dimensiune font: Modificaţi dimensiunea fontului pentru
crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
●● Culori negative: Inversaţi culorile ecranului pentru a îmbunătăţi
vizibilitatea.
●● Ieşire la transformarea textului în vorbire:
-- Motor TTS preferat: Selectaţi un motor de sintetizare a
vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de
sintetizare a vorbirii, selectaţi .
-- Rată vorbire: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
-- Ascultaţi un exemplu: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
-- Mod la volan: Activaţi modul la volan pentru a furniza
notificări sonore pentru detaliile legate de mesajele sau
evenimentele primite.
Setări
149
Îmbunătăţire accesibilitate web: Setaţi ca aplicaţiile să
instaleze scripturi web pentru a face conţinutul web mai
accesibil.
●● Sunet monofonic: Activaţi sunetul mono când ascultaţi
conţinut audio cu o cască de tip earbud.
●● Oprire toate sunetele: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
●● Întârziere la menţinere apăsată: Setaţi timpul de recunoaştere
pentru ecran atunci când ţineţi apăsat pe acesta.
●●
Opţiuni dezvoltator
Schimbaţi setările pentru serviciile de dezvoltare.
●● Parolă copie de rezervă desktop: Setaţi o parolă pentru a
securiza copiile de rezervă.
●● Păstrare stare activă: Setaţi ecranul să rămână pornit în timpul
încărcării bateriei.
●● Protejaţi cardul SD: Setaţi dispozitivul să permită numai
aplicaţii care deţin permisiunile corespunzătoare de accesare a
datelor de pe cardul de memorie.
●● Depanare USB: Activaţi modul Depanare USB pentru a conecta
dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
●● Permitere locaţii false: Se permite trimiterea de locaţii false şi
de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie,
pentru testare.
●● Selectaţi aplicaţia pentru depanare: Selectaţi aplicaţii pentru a
depana şi a preveni erorile când întrerupeţi depanarea.
●● Aşteptare depanator: Setaţi prevenirea încărcării aplicaţiei
selectate până la terminarea depanării.
●● Afişare atingeri: Setaţi afişarea indicatorului când atingeţi
ecranul.
●● Afişare locaţie indicator: Setaţi afişarea coordonatelor şi
urmelor indicatorului când atingeţi ecranul.
●● Afişare limite aspect: Setaţi afişarea limitelor.
Setări
150
Afişare actualizări vizualizare GPU: Setaţi luminarea
intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate cu
GPU.
●● Afişare actualizări ecran: Setaţi luminarea intermitentă a
zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
●● Scalare anim. fereastră: Selectaţi o viteză pentru deschiderea şi
închiderea ferestrelor pop-up.
●● Scalare animaţie tranziţie: Selectaţi o viteză pentru comutarea
între ecrane.
●● Scalare durată animaţie: Selectaţi durata de afişare a ferestrelor
pop-up.
●● Dezactivare suprapuneri hardware: Setaţi ascunderea
suprapunerilor hardware.
●● Forţare redare cu GPU: Setaţi utilizarea accelerării hardware 2D
pentru a îmbunătăţi performanţa grafică.
●● Mod restrictiv: Setaţi dispozitivul să lumineze intermitent
ecranul atunci când aplicaţiile execută operaţii îndelungate.
●● Afişare utilizare CPU: Setaţi listarea tuturor proceselor active.
●● Profil de redare GPU: Setaţi verificarea orei de redare cu GPU.
●● Activare urme: Setaţi efectuarea unei capturi a urmelor
aplicaţiilor şi a performanţei sistemului.
●● Nu se păstrează activ.: Setaţi terminarea unei aplicaţii în curs de
rulare atunci când lansaţi o nouă aplicaţie.
●● Limitare procese de fundal: Setaţi limitarea numărului de
procese care rulează în fundal.
●● Afişare toate elem. ANR: Setaţi dispozitivul să vă alerteze la
aplicaţii care nu reacţionează, care rulează în fundal.
●●
Despre dispozitiv
Vizualizaţi informaţii despre dispozitiv, cum ar fi numărul
modelului şi versiunea.
Puteţi descărca şi instala actualizări firmware cu serviciul
FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări
firmware, selectaţi Actualizare software → Actualizare.
Setări
151
Depanare
Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei
sau a serviciului
Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este
posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi
reîncercaţi.
●● Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii
suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.
●●
Ecranul tactil reacţionează lent sau necorespunzător
Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde
în mod corespunzător, încercaţi următoarele:
●● Scoateţi foliile de protecţie de pe ecranul tactil. Foliile de
protecţie pot împiedica dispozitivul să recunoască acţiunile
de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu
ecran tactil.
●● Când atingeţi ecranul tactil, asiguraţi-vă că mâinile sunt curate şi
uscate.
●● Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni
temporare de software.
●● Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la
versiunea cea mai recentă.
●● Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un
Centru de Service Samsung.
Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale
Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi
necesar să închideţi aplicaţii sau să resetaţi dispozitivul pentru
a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul nu
răspunde încă la comenzi şi aplicaţia s-a blocat, închideţi aplicaţia
cu managerul de activităţi. Dacă dispozitivul se blochează şi nu
răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10
secunde. Dacă această problemă persistă, efectuaţi o reiniţializare
la setările din fabrică. Din lista de aplicaţii, selectaţi Setări →
Copiere de rezervă şi resetare → Revenire la setările din
fabrică → Resetare dispozitiv → Ştergere totală.
Depanare
152
Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma
bateriei este goală
Bateria este epuizată. Reîncărcaţi bateria pentru a continua
utilizarea dispozitivului.
Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau
dispozitivul se opreşte
În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o
înlocuiţi cu o baterie nouă. Duceţi dispozitivul la Centrul Service
Samsung local.
Dispozitivul este fierbinte la atingere
Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau
utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp,
este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest
lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau
performanţele dispozitivului.
Mesaje de eroare la lansarea camerei foto
Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă şi energie
disponibilă a bateriei pentru a opera aplicaţia cameră foto.
Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi
următoarele:
●● Încărcarea bateriei.
●● Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau
ştergerea de fişiere din dispozitiv.
●● Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto
persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un
Centru de Service Samsung.
Depanare
153
Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale
Este posibil ca anumite fişiere muzicale să nu poată fi redate pe
dispozitiv din motive diverse. Dacă primiţi mesaje de eroare la
deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:
●● Eliberaţi memorie prin transferul de fişiere pe un computer sau
ştergerea de fişiere din dispozitiv.
●● Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul
DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a
drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că
dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
●● Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.
Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat
Asiguraţi-vă că este activată caracteristica Bluetooth a
dispozitivului dvs.
●● Asiguraţi-vă că este activată caracteristica Bluetooth a
dispozitivului la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
●● Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se
află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).
●●
Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un
Centru de Service Samsung.
Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului
la un computer
Asiguraţi-vă de compatibilitatea dintre cablul USB utilizat și
dispozitivul dvs.
●● Asiguraţi-vă ca aveţi instalate driverele corespunzătoare şi
actualizate pe computer.
●● Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalat pe
computerul dumneavoastră Windows XP Service Pack 3 sau o
versiune mai recentă.
●● Asiguraţi-vă că aveţi instalat pe computer Samsung Kies 2.0 sau
Windows Media Player 10 sau o versiune mai recentă.
●●
Depanare
154
Index
agendă telefonică
ceas global 136
comandă rapidă
creare contacte 107
alarme
creare simboluri
comenzi 60
schimbare simboluri
comenzi 60
creare 128
dezactivare 128
oprire 128
conectivitate
AllShare Cast 116
AllShare Play 117
baterie
AllShare Play 117
Bluetooth 121
conexiuni VPN 126
PC 110
Wi-Fi 112
încărcare 13
Bluetooth
activare 122
găsire şi asociere cu
dispozitive 122
primire date 123
trimitere date 122
conexiuni PC
Samsung Kies 110
stocare în masă 111
Windows Media Player 111
conexiuni VPN
calculator 129
cameră foto
conectare la 127
creare 126
înregistrare videoclipuri 92
particularizare cameră
foto 89, 90
particularizare cameră
video 94
realizare fotografii 87
contacte
creare 107
găsire 107
import sau export 108
dată şi oră, setare 32
despachetare 12
dispozitiv
cartelă de memorie
formatare 17
introducere 15
scoatere 16
aspect 19
panou de notificări 30
particularizare 32
cărți Play 67
Index
155
introducere text 38
Learning Hub 75
limba de afişare 144
Local 72
manager descărcare 129
manager fişiere
pictograme indicatoare 21
pornire sau oprire 18
setări 137
taste 21
ecran cu meniuri
accesare 31
ecran tactil
copiere sau tăiere
fişiere 132
deschidere fişiere 131
formate de fişiere
suportate 131
ştergere fişiere 132
blocare 24
utilizare 23
editor video 103
e-mail
configurare conturi 78
trimitere 78
vizualizare 79
mesaje
configurare conturi de
e-mail 78
trimitere e-mail 78
fotografii
realizare 87
vizualizare 99
mod avion 18
mod Silenţios 33
Music Hub 86
navigare 72
navigator Web
Google 74
Google Acum 75
Google Mail 76
Google Talk 80
Group Cast 120
hărți
adăugare marcaje 65
răsfoirea paginilor Web 62
căutare locaţii 70
căutare locuri apropiate 72
obţinere indicaţii rutiere 71
partajare locaţii cu
prietenii 71
utilizare navigare 72
Notă S 48
player muzical
creare liste de redare 85
redare muzică 84
player video 102
Polaris Office 133
Hărţi Google 69
Index
156
Samsung Apps 73
Samsung Kies 110
S Pen 40
S Planner 57
S Suggest 74
videoclipuri
înregistrare 92
redare 95, 102
Wi-Fi
activare 112
găsire și conectare la
reţele 112
utilizare WPS 113
YouTube
încărcare videoclipuri 69
urmărire videoclipuri 68
Index
157
Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă de
varianta din dispozitivul dvs. în funcţie de software-ul instalat sau de
furnizorul dvs. de servicii.
Pentru a instala Kies (PC Sync)
1. Descărcaţi cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul
Web Samsung (www.samsung.com/kies) şi instalaţi-o
pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectaţi dispozitivul la PCul dvs. Samsung Kies se va lansa în mod automat.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul Kies.
www.samsung.com
Romanian. 01/2013. Rev. 1.0
Download PDF