Samsung | GT-C3212 | Samsung GT-C3212 Manual de utilizare

C3212-RO.book Page ii Friday, July 17, 2009 11:22 AM
GT-C3212
Manualul
utilizatorului
C3212-RO.book Page ii Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea
acestui manual
Acest manual al utilizatorului a fost proiectat special
pentru a vă ghida la utilizarea funcţiilor şi
caracteristicilor telefonului dvs. mobil. Pentru o pornire
rapidă, consultaţi "Prezentarea telefonului mobil",
"Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil" şi
"Utilizarea funcţiilor de bază".
ii
Pictograme pentru instrucţiuni
Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe
care le veţi vedea în acest manual:
Avertisment—situaţii care vă pot cauza
vătămări dvs. sau altor persoane
Atenţie—situaţii care v-ar putea deteriora
telefonul sau alte echipamente
Notă—note, sfaturi de utilizare sau informaţii
suplimentare
X
Consultaţi—pagini cu informaţii
asemănătoare; de exemplu: X p. 12
(înseamnă "consultaţi pagina 12")
C3212-RO.book Page iii Friday, July 17, 2009 11:22 AM
→
]
< >
Paranteze pătrate—taste ale telefonului;
de exemplu: [
] (înseamnă tasta Pornire/
Ieşire din meniu)
Informaţii privind drepturile de autor
Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor
care sunt cuprinse în acest dispozitiv sunt proprietatea
deţinătorilor respectivi ai acestora:
• Bluetooth® este marcă înregistrată a Bluetooth SIG,
Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015502.
• Java™ este o marcă înregistrată a Sun
Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® este o marcă comercială
înregistrată a Microsoft Corporation.
Paranteze unghiulare—taste funcţionale
care controlează diferite funcţii pentru
fiecare ecran; de exemplu: <OK>
(înseamnă tasta funcţională OK)
iii
Utilizarea acestui manual
[
Urmat de—ordinea opţiunilor sau a meniurilor
pe care trebuie să le selectaţi pentru a face un
pas; de exemplu: În modul Meniu, selectaţi
Mesaje → Creare mesaj nou (înseamnă
Mesaje, urmat de Creare mesaj nou)
C3212-RO.book Page iv Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Cuprins
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea .... 2
Avertismente privind siguranţa ........................2
Măsuri de siguranţă .........................................4
Informaţii importante privind utilizarea .............6
Prezentarea telefonului mobil ................... 11
Despachetarea ..............................................11
Aspectul telefonului .......................................12
Tastele ...........................................................13
Ecranul ..........................................................14
Pictogramele .................................................15
Asamblarea şi pregătirea telefonului
mobil ........................................................... 16
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei ...............16
Încărcarea bateriei .........................................18
Introducerea unei cartele de memorie
(opţională) .....................................................19
Utilizarea funcţiilor de bază ...................... 21
Pornirea şi oprirea telefonului ........................21
Accesarea meniurilor .....................................22
iv
C3212-RO.book Page v Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea funcţiilor avansate .................... 33
Înregistrarea şi redarea notelor vocale ..........48
Editarea imaginilor .........................................49
Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor
oferite de Java ...............................................51
Vizualizarea orei pe glob ...............................52
Setarea şi utilizarea alarmelor .......................53
Utilizarea calculatorului .................................53
Efectuarea conversiei valutelor sau a
unităţilor de măsură .......................................54
Setarea unui temporizator cu
numărătoare inversă .....................................54
Utilizarea cronometrului .................................54
Crearea unei activităţi noi ..............................54
Crearea unei note text ...................................55
Gestionarea calendarului ..............................55
Utilizarea funcţiilor de apelare avansate ....... 33
Utilizarea funcţiilor avansate din
agenda telefonică ......................................... 35
Utilizarea funcţiilor de mesagerie avansate .. 36
Utilizarea funcţiilor avansate ale
camerei foto .................................................. 38
Utilizarea funcţiilor muzicale avansate ......... 41
Depanare ...................................................... a
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor . 45
Index .............................................................d
Cuprins
Particularizarea telefonului ........................... 22
Gestionarea cartelelor SIM ........................... 25
Utilizarea funcţiilor de apelare de bază ........ 25
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor ............. 26
Adăugarea şi găsirea contactelor ................. 28
Utilizarea funcţiilor de bază ale camerei foto 29
Ascultarea muzicii ......................................... 30
Navigarea pe Web ........................................ 32
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth ..... 45
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS ........ 46
Efectuarea apelurilor false ............................ 47
v
C3212-RO.book Page 2 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Informaţii
privind
siguranţa şi
utilizarea
Respectaţi precauţiile următoare pentru a evita
situaţiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura
performanţa maximă a telefonului mobil.
Avertismente privind siguranţa
Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor
mici şi a animalelor de casă
Nu lăsaţi telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor
mici sau a animalelor. Dacă sunt înghiţite,
componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări
grave.
Protejaţi-vă auzul
Ascultarea în cască la volum ridicat vă poate
deteriora auzul. Utilizaţi numai setarea
volumului minim necesar pentru a auzi
conversaţia sau muzica.
Instalaţi cu atenţie telefoanele şi
echipamentele mobile
Asiguraţi-vă că telefoanele mobile sau echipamentele
similare instalate în vehicul sunt montate în siguranţă.
Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile lângă sau în
2
C3212-RO.book Page 3 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără
fir, instalat necorespunzător, poate cauza vătămări
grave la umflarea rapidă a airbag-urilor.
• Utilizaţi doar baterii şi încărcătoare aprobate de
Samsung, destinate numai telefonului dvs. Bateriile
şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări
grave sau pot deteriora telefonul.
• Nu aruncaţi niciodată bateriile sau telefonul în foc.
La aruncarea bateriilor uzate, respectaţi toate
reglementările locale.
• Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau
în aparate de încălzit, precum cuptoare cu
microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire,
bateriile pot exploda.
• Nu zdrobiţi şi nu perforaţi niciodată bateria. Evitaţi
expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care
poate duce la un scurt-circuit intern şi la
supraîncălzire.
Păstraţi o distanţă de cel puţin 15 cm (6 inchi) între
telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a
evita interferenţa posibilă, conform recomandărilor
producătorilor şi grupului independent de cercetare,
Wireless Technology Research. Dacă aveţi motive să
bănuiţi că telefonul interferează cu un stimulator
cardiac sau cu un alt echipament medical, opriţi
imediat telefonul şi contactaţi producătorul
stimulatorului cardiac sau al echipamentului medical
pentru îndrumări.
Opriţi telefonul în medii potenţial
explozive
Nu utilizaţi telefonul la staţii de benzină sau în
apropierea locurilor în care se află combustibili sau
substanţe chimice. Opriţi telefonul când aceasta se
recomandă prin semne de avertizare sau instrucţiuni.
Telefonul poate cauza explozii sau incendii în interiorul
3
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
Manevraţi şi aruncaţi la gunoi cu grijă
bateriile şi încărcătoarele
Evitaţi interferenţa cu stimulatoare
cardiace
C3212-RO.book Page 4 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
sau în apropierea depozitelor de combustibili sau
substanţe chimice sau în zonele de transfer sau
detonare. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide
inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment
cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile
acestuia.
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
Reduceţi pericolul rănirilor prin mişcări
repetate
În timp ce utilizaţi telefonul, ţineţi-l în mod relaxat,
atingeţi uşot tastele, folosiţi caracteristicile speciale ce
reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsaţi
(cum ar fi şabloanele si T9) şi faceţi pause dese.
Nu utilizaţi telefonul dacă ecranul este
crăpat sau spart
Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza
vătămări ale mâinii şi feţei. Duceţi telefonul la un centru
de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele
cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanţia
producătorului.
4
Măsuri de siguranţă
Conduceţi cu atenţie în orice situaţie
Evitaţi utilizarea telefonului când conduceţi şi
conformaţi-vă tuturor reglementărilor care
restricţionează utilizarea telefoanelor mobile în timpul
şofatului. Când este posibil, utilizaţi accesorii Mâini
libere pentru a vă mări siguranţa.
Respectaţi toate avertismentele şi
reglementările de siguranţă
Respectaţi toate reglementările care restricţionează
utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.
Utilizaţi numai accesorii aprobate de
Samsung
Prin utilizarea de accesorii incompatibile, telefonul
poate fi deteriorat sau puteţi fi vătămat.
C3212-RO.book Page 5 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Opriţi telefonul în apropierea
echipamentelor medicale
Opriţi telefonul sau dezactivaţi funcţiile
fără fir când sunteţi în avion
Telefonul poate cauza interferenţe cu echipamentul
avionului. Respectaţi toate reglementările liniei aeriene
şi opriţi telefonul sau comutaţi într-un mod care
dezactivează funcţiile fără fir când aceasta vi se
impune de către personalul liniei aeriene.
Protejaţi bateriile şi încărcătoarele
împotriva deteriorării
• Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte
scăzute sau foarte ridicate (sub 0° C/32° F sau peste
45° C/113° F). Temperaturile extreme pot reduce
capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a
bateriilor.
Manevraţi telefonul cu atenţie şi în mod
rezonabil
• Deoarece există riscul producerii unui şoc electric,
nu dezasamblaţi telefonul.
• Nu permiteţi umezirea telefonului—lichidele pot
cauza deteriorări grave şi vor schimba culoarea
etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în
interiorul telefonului. Nu manevraţi telefonul cu
mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra
aparatului pot să anuleze garanţia producătorului.
• Evitaţi utilizarea sau depozitarea telefonului în zone
cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea
componentelor mobile.
• Telefonul este un dispozitiv electronic complex—
pentru a evita deteriorarea gravă, protejaţi-l
împotriva impacturilor şi a manipulării brutale.
5
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
Telefonul poate să interfereze cu echipamentele
medicale din spitale sau alte instituţii din domeniul
sanitar. Respectaţi toate reglementările, avertismentele
afişate şi îndrumările personalului medical.
• Evitaţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice,
deoarece în acest fel se creează o conexiune între
bornele + şi - ale bateriilor, care va conduce la
deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
• Nu utilizaţi niciodată un încărcător deteriorat sau o
baterie deteriorată.
C3212-RO.book Page 6 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
• Nu vopsiţi telefonul, deoarece vopseaua poate să
blocheze componentele mobile şi poate să
împiedice funcţionarea corespunzătoare.
• Dacă telefonul are camera foto cu blitz, evitaţi
apropierea de ochii copiilor sau animalelor.
• Telefonul dumneavoastră poate fi afectat de
expunerea la câmpurile magnetice. Nu utilizaţi genţi
de transport sau accesorii cu închizători magnetice
şi nu permiteţi ca telefonul să intre în contact cu
câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.
Evitaţi interferenţa cu alte dispozitive
electronice
Telefonul emite semnale de radiofrecvenţă (RF) care
pot interfera cu echipamente electronice neecranate
sau ecranate necorespunzător, cum ar fi stimulatoare
cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte
dispozitive electronice din case sau vehicule.
Consultaţi producătorul echipamentelor electronice
pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferenţă
pe care le întâmpinaţi.
6
Informaţii importante privind
utilizarea
Utilizaţi telefonul în poziţia normală
Evitaţi contactul cu antena internă a telefonului.
Permiteţi numai personalului calificat să
efectueze operaţiuni de service asupra
telefonului
Permiterea efectuării operaţiunilor de service de către
personal necalificat poate duce la deteriorarea
telefonului şi la anularea garanţiei.
Asiguraţi durata maximă de viaţă pentru
baterie şi încărcător
• Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de o
săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta
durata de viaţă a bateriei.
• În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor
trebui reîncărcate înaintea utilizării.
C3212-RO.book Page 7 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
• Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de
alimentare când nu sunt utilizate.
• Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care au fost
produse.
• Nu scoateţi o cartelă în timp ce telefonul transferă
sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate
duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei
sau a telefonului.
• Protejaţi cartelele împotriva şocurilor puternice, a
electricităţii statice şi a interferenţei electrice de la
alte dispozitive.
• Scrierea şi ştergerea frecvente vor scurta durata de
viaţă a cartelelor de memorie.
• Nu atingeţi contactele sau terminalele aurii cu
degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este
murdară, ştergeţi cartela cu un material textil moale.
Apelurile de urgenţă de pe telefon nu sunt posibile în
anumite zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone
îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă
alternativă pentru a lua legătura cu personalul
serviciilor de urgenţă.
Informaţii privind certificarea Ratei
specifice de absorbţie (SAR - Specific
Absorption Rate)
Telefonul respectă standardele Uniunii Europene (UE)
care limitează expunerea umană la energie de
radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamente radio şi de
telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică vânzarea
telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de
expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de
absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe kilogram.
7
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
Manevraţi cu atenţie cartelele SIM şi
cartelele de memorie
Asiguraţi accesul la serviciile de urgenţă
C3212-RO.book Page 8 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
În timpul testării, valoarea maximă SAR înregistrată
pentru acest model a fost de 1,19 W pe kilogram. La
utilizare normală, valoarea reală SAR este probabil
mult mai redusă, deoarece telefonul a fost conceput să
emită numai energia de RF necesară pentru a
transmite un semnal către cea mai apropiată staţie de
bază. Prin emiterea automată de niveluri mai reduse
atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea
generală la energie de RF.
Declaraţia de conformitate din partea posterioară a
acestui manual al utilizatorului demonstrează faptul că
telefonul respectă Directiva europeană privind
echipamentele de telecomunicaţii radio şi terminale
(R&TTE). Pentru informaţii suplimentare privind SAR şi
standardele EU similare, vizitaţi site-ul Web de
telefoane mobile Samsung.
8
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi
documentaţie indică faptul că produsul şi
accesoriile sale electronice (încărcător, căşti,
cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte
deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat
fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate
dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă
rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de
deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil,
promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor
materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe
distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă
aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
C3212-RO.book Page 9 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării
refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de
celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin
intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la
nivel local.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a
bateriilor acestui produs
Declinarea responsabilităţii
(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte
ţări europene cu sisteme separate de
colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul
de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul
că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului
lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice
Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur,
cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care
bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste
substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului
sau pentru mediu.
Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii
disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin
unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de
autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/
sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest
conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în
scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi
dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod
care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau
de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate,
cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod
explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul
serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia,
republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde,
crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun
mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile
afişate prin intermediul acestui dispozitiv.
9
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul
şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de
achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
comerciale.
C3212-RO.book Page 10 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Informaţii privind siguranţa şi utilizarea
„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN
TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”.
SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU
IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL
SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL.
SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE
GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE
LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU
ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU
GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA,
OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU
COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU
SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL
ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR,
ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ,
PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ,
ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,
PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU
CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ
REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE
CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII
DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A
CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ
10
AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA
POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”
Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau
întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă
şi nu garantează că serviciile şi conţinutul vor fi
disponibile pentru o anumită perioadă de timp.
Conţinutul şi serviciile sunt transmise de terţele părţi
prin intermediul reţelelor şi al metodelor de transmitere
asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a
limita caracterul general al acestei declinări a
responsabilităţii, Samsung declină în mod explicit orice
responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea
sau suspendarea conţinutului sau serviciilor puse la
dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.
Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător
pentru serviciile pentru clienţi legate de acest conţinut
şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de
servicii legate de conţinut sau de servicii ar trebui să fie
adresate direct furnizorilor respectivi de conţinut şi de
servicii.
C3212-RO.book Page 11 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Prezentarea
telefonului
mobil
În această secţiune, aflaţi despre aspectul, tastele,
ecranul şi pictogramele telefonului mobil.
Despachetarea
Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele
articole:
• Telefon mobil
• Baterie
• Adaptor de voiaj (încărcător)
• Manualul utilizatorului
• Articolele furnizate împreună cu telefonul pot
varia în funcţie de software-ul şi de accesoriile
disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite
de furnizorul dvs. de servicii. Puteţi obţine
accesorii suplimentare de la distribuitorul
Samsung local.
• Accesoriile furnizate funcţionează cel mai bine
împreună cu telefonul.
11
C3212-RO.book Page 12 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Aspectul telefonului
Partea frontală a telefonului include următoarele taste
şi caracteristici:
Prezentarea telefonului mobil
Difuzor
Ecran
Tastă de
navigare în
4 direcţii
Tastă funcţională
stânga
Tastă Apelare
Mufă
multifuncţională
Tastă Selectare
SIM
Oglindă
Obiectiv
cameră foto
Capac
baterie
Tastă funcţională
dreapta
Tastă Pornire/
Ieşire din meniu
Microfon
12
Antenă internă
Tastă Confirmare
Taste
alfanumerice
Taste funcţii
speciale
Partea din spate a telefonului include următoarele taste
şi caracteristici:
Antenă internă
Puteţi bloca tastele pentru a împiedica
funcţionarea nedorită a telefonului. Pentru a bloca
sau debloca tastele, ţineţi apăsat pe [ ].
Când este activată blocarea automată a tastaturii,
tastele se vor bloca automat după stingerea
ecranului.
C3212-RO.book Page 13 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Tastele
Tastă
Taste
funcţionale
Tastă
Funcţie
Efectuaţi acţiunile indicate în
partea inferioară a ecranului
În modul Repaus, accesaţi
meniurile definite de utilizator (în
funcţie de furnizorul dvs. de
servicii, meniurile predefinite pot fi
diferite); în modul Meniu, derulaţi
opţiunile din meniu
Confirmare
În modul Repaus, lansaţi
navigatorul Web sau accesaţi
modul Meniu; în modul Meniu,
selectaţi opţiunea de meniu
evidenţiată sau confirmaţi datele
introduse
Pornire/
Ieşire din
meniu
Porniţi şi opriţi telefonul (ţineţi
apăsat pe); terminaţi un apel; în
modul Meniu, anulaţi datele
introduse şi reveniţi la modul
Repaus
Introduceţi numere, litere şi
caractere speciale; în modul
Repaus, ţineţi apăsat pe [1]
Taste
alfanumerice pentru a accesa mesajele vocale
şi [0] pentru a introduce un prefix
de apel internaţional
13
Prezentarea telefonului mobil
Tastă de
navigare în
4 direcţii
Apelare
Funcţie
Efectuaţi sau răspundeţi la un
apel; în modul Repaus, preluaţi
numerele recent apelate, pierdute
sau primite
C3212-RO.book Page 14 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Tastă
Prezentarea telefonului mobil
Funcţie
specială
Selectare
SIM
14
Funcţie
Introduceţi caractere speciale sau
efectuaţi funcţii speciale; în modul
Repaus, ţineţi apăsat pe [ ]
pentru profilul Silenţios; în modul
Repaus, ţineţi apăsat pe [ ]
pentru a bloca tastele; ţineţi
apăsat pe [ ] pentru a introduce
un spaţiu între numere
Comutaţi între cartelele SIM
atunci când efectuaţi apeluri sau
trimiteţi mesaje; în modul Repaus,
accesaţi ecranul de selectare a
cartelei SIM
Ecranul
Ecranul telefonului este format din trei zone:
Linie de pictograme
Afişează diferite pictograme
Zonă de text şi ilustraţii
Afişează mesajele,
instrucţiunile şi informaţiile
pe care le introduceţi
Selectare
Înapoi
Linie de taste funcţionale
Afişează acţiunile curente
asociate fiecărei taste
funcţionale
C3212-RO.book Page 15 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Pictogramele
Pictogramă Definiţie
Aflaţi despre pictogramele care apar pe ecran.
Cartelă de memorie introdusă
Pictogramă Definiţie
/
Putere semnal
Redare muzică în curs
Redare muzică întreruptă
Radio FM pornit
Caracteristică Mesaj SOS activată
Mesaj text nou
Stare reţea GPRS
Mesaj multimedia nou
Stare reţea EDGE
Mesaj email nou
Conectare la o pagină Web securizată
Mesaj vocal nou
Redirecţionare apeluri activată
Profil Normal activat
Roaming (în afara ariei normale de
acoperire)
Profil Silenţios activat
Bluetooth activat
Alarmă activată
Prezentarea telefonului mobil
Apel în curs
Nivel de energie a bateriei
Oră actuală
15
C3212-RO.book Page 16 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Asamblarea şi
pregătirea
telefonului
mobil
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei
Atunci când vă abonaţi la un serviciu de telefonie
mobilă, veţi primi un Subscriber Identity Module (Modul
de identitate a abonatului, SIM), cu detalii despre
abonament, cum ar fi numărul personal de identificare
(PIN) şi serviciile opţionale.
Pentru a instala cartela SIM şi bateria:
1. Scoateţi capacul pentru baterie.
Începeţi prin asamblarea şi configurarea telefonului
mobil pentru prima utilizare.
Dacă telefonul este pornit, ţineţi apăsat pe [
pentru a-l opri.
16
]
C3212-RO.book Page 17 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
2. Introduceţi cartela SIM.
Telefonul dvs. este prevăzut cu două sloturi pentru
cartelă SIM, care vă vor permite să utilizaţi două
cartele SIM şi să comutaţi între acestea. X p. 25
3. Introduceţi bateria.
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil
4. Aşezaţi la loc capacul pentru baterie.
• Introduceţi cartela SIM în telefon cu contactele
aurii orientate în jos.
• Puteţi utiliza serviciile care nu necesită
conectare la reţea şi unele meniuri din telefon
fără a introduce o cartelă SIM.
17
C3212-RO.book Page 18 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Încărcarea bateriei
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil
Înainte de a utiliza pentru prima dată telefonul, trebuie
să încărcaţi bateria.
1. Deschideţi capacul mufei multifuncţionale din
partea laterală a telefonului.
2. Conectaţi capătul mic al adaptorului de voiaj la
mufa multifuncţională.
Cu triunghiul
orientat în sus
Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de
voiaj poate cauza deteriorarea gravă a
telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea
incorectă nu sunt acoperite de garanţie.
18
3. Conectaţi capătul mare al adaptorului de voiaj la
priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma
nu se mai mişcă), deconectaţi adaptorul de voiaj
de la priză.
5. Deconectaţi adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideţi capacul mufei multifuncţionale.
Despre indicatorul de baterie descărcată
Când bateria este descărcată, telefonul va emite
un ton de avertizare şi un mesaj de baterie
descărcată. De asemenea, pictograma bateriei
va fi goală şi va clipi. Dacă nivelul de încărcare a
bateriei este prea scăzut, telefonul se va închide
automat. Reîncărcaţi bateria pentru a continua
utilizarea telefonului.
C3212-RO.book Page 19 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Introducerea unei cartele de memorie
(opţională)
1. Scoateţi capacul pentru baterie.
2. Deblocaţi suportul pentru cartela de memorie.
Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate
cauza o incompatibilitate cu telefonul dvs.
Formataţi cartela de memorie numai cu ajutorul
telefonului.
3. Ridicaţi suportul pentru cartela de memorie şi
introduceţi o cartelă de memorie cu faţa etichetată
orientată în sus.
19
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil
Pentru a stoca fişiere multimedia suplimentare, trebuie
să introduceţi o cartelă de memorie. Telefonul acceptă
cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de
până la 8 GB (în funcţie de producătorul şi de tipul
cartelei de memorie).
C3212-RO.book Page 20 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
4. Închideţi suportul pentru cartela de memorie.
6. Aşezaţi la loc capacul pentru baterie.
Pentru a scoate cartela de memorie, înlăturaţi capacul
pentru baterie, deblocaţi şi ridicaţi suportul pentru
cartela de memorie, apoi scoateţi cartela de memorie.
Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil
5. Blocaţi suportul pentru cartela de memorie.
20
C3212-RO.book Page 21 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea
funcţiilor de
bază
Aflaţi cum puteţi efectua operaţii de bază şi cum puteţi
utiliza caracteristicile principale ale telefonului mobil.
Pornirea şi oprirea telefonului
Pentru a porni telefonul:
1. Ţineţi apăsat pe [
].
2. Introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe <OK> (dacă este
necesar).
3. Apăsaţi pe <OK> şi atribuiţi un nume şi o
pictogramă noii cartele SIM.
4. Apăsaţi pe <Următor>.
5. Activaţi o cartelă SIM sau selectaţi o cartelă SIM
implicită (dacă este necesar).
6. Apăsaţi pe <Salvare>.
Pentru a opri telefonul, repetaţi pasul 1 de mai sus.
Comutarea la profilul Deconectat
Prin comutarea la profilul Deconectat, puteţi utiliza
serviciile telefonului care nu depind de reţea în zone în
care este interzisă utilizarea dispozitivelor fără fir, cum
ar fi în avioane şi spitale.
21
C3212-RO.book Page 22 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Pentru a comuta la profilul Deconectat, selectaţi Setări
→ Profiluri telefon → Deconectat în modul Meniu.
Respectaţi toate avertismentele afişate şi
îndrumările personalului oficial atunci când vă
aflaţi în zone în care sunt interzise dispozitivele
fără fir.
Accesarea meniurilor
Utilizarea funcţiilor de bază
Pentru a accesa meniurile telefonului:
1. În modul Repaus, apăsaţi pe <Meniu> pentru a
accesa modul Meniu.
În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii,
poate fi necesar să apăsaţi pe tasta Confirmare
pentru a accesa modul Meniu.
2. Utilizaţi tasta de navigare pentru a derula la un
meniu sau la o opţiune.
22
3. Apăsaţi pe <Selectare>, <OK> sau pe tasta
Confirmare pentru a confirma opţiunea evidenţiată.
4. Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a vă deplasa în sus cu
un nivel; apăsaţi pe [
] pentru a reveni la modul
Repaus.
Particularizarea telefonului
Profitaţi mai mult de telefonul dvs. particularizându-l
pentru a corespunde preferinţelor proprii.
Reglarea volumului pentru tonurile
tastelor
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Profiluri
telefon.
2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.
3. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Editare.
4. Derulaţi la stânga sau la dreapta la Sunete telefon.
5. Selectaţi Volum sunet telefon.
C3212-RO.book Page 23 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
6. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a regla
volumul tonului tastelor.
7. Apăsaţi de două ori pe <Salvare>.
Comutarea la sau de la profilul Silenţios
În modul Repaus, ţineţi apăsat pe [ ] pentru a porni
sau a opri sunetele telefonului.
Pentru a schimba tonul de sonerie al profilului actual:
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Profiluri
telefon.
2. Derulaţi la profilul pe care îl utilizaţi.
Dacă utilizaţi profilul Silenţios, nu puteţi regla
volumul tonului de sonerie.
3. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Editare → Ton sonerie
apeluri vocale.
23
Utilizarea funcţiilor de bază
Schimbarea tonului de sonerie
4. Selectaţi o categorie de tonuri de sonerie → un ton
de sonerie.
5. Apăsaţi pe <Salvare>.
Pentru a comuta la un alt profil:
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Profiluri
telefon.
2. Selectaţi un profil dorit.
Pentru a crea un profil de telefon:
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Profiluri
telefon.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare.
3. Introduceţi un nume pentru profil şi apăsaţi pe tasta
Confirmare.
4. Particularizaţi setările de sunet după cum doriţi.
5. Când aţi terminat, apăsaţi pe <Salvare>.
C3212-RO.book Page 24 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea funcţiilor de bază
Selectarea unui fundal (modul Repaus)
Blocarea telefonului
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Ecran şi lumină
→ Ecran de pornire.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la Imagini şi
selectaţi Fundal.
3. Selectaţi o categorie de imagini → o imagine.
4. Apăsaţi pe <Salvare>.
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Securitate →
Telefon → Blocare telefon → Pornit.
2. Introduceţi o parolă nouă formată din 4 până la 8
cifre şi apăsaţi pe <OK>.
3. Introduceţi încă o dată noua parolă şi apăsaţi pe
<OK>.
• La prima accesare a unui meniu care necesită
o parolă, vi se va solicita crearea şi
confirmarea unei parole.
• Samsung nu este responsabil pentru pierderea
parolelor sau a informaţiilor confidenţiale sau
pentru alte prejudicii cauzate de aplicaţii
software ilegale.
Selectarea unei teme pentru ecran
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Ecran şi lumină
→ Tema mea.
2. Selectaţi o temă.
Setarea comenzilor rapide pentru meniu
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Setări telefon →
Comenzi rapide.
2. Selectaţi o tastă pentru a o utiliza drept comandă
rapidă.
3. Selectaţi un meniu pentru a-l asocia tastei pentru
comanda rapidă.
24
C3212-RO.book Page 25 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Gestionarea cartelelor SIM
Telefonul acceptă modul SIM dual, permiţându-vă să
utilizaţi două cartele SIM în acelaşi timp fără a le
schimba. Aflaţi cum puteţi selecta o cartelă SIM
implicită şi cum puteţi stabili setările pentru cartela
SIM.
1. În modul Repaus, apăsaţi pe [ ].
2. Selectaţi Implicit de sub cartela SIM pe care doriţi
să o utilizaţi.
3. Apăsaţi pe <Salvare>.
Telefonul va reporni automat.
Comutarea automată a cartelelor SIM
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Gestionare
cartelelor SIM → Comutare automată SIM.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la Pornit.
3. Indicaţi programul pe care doriţi să îl utilizaţi pentru
fiecare cartelă SIM şi apăsaţi pe <Salvare>.
4. Apăsaţi pe <Salvare>.
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Gestionare
cartelelor SIM → Înregistrare cartelă.
2. Derulaţi la o cartelă SIM.
3. Schimbaţi numele şi pictograma.
Utilizarea funcţiilor de apelare de
bază
Aflaţi cum puteţi efectua sau răspunde la apeluri şi cum
puteţi utiliza funcţiile de apelare de bază.
Efectuarea unui apel
1. În modul Repaus, introduceţi un prefix regional şi un
număr de telefon.
2. Apăsaţi pe [
] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [
].
25
Utilizarea funcţiilor de bază
Selectarea unei cartele SIM implicite
Schimbarea numelor şi pictogramelor
pentru cartelele SIM
C3212-RO.book Page 26 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Răspunsul la un apel
Utilizarea căştii
1. Când primiţi un apel, apăsaţi pe [
].
2. Pentru a termina apelul, apăsaţi pe [
].
Prin conectarea căştii furnizate la mufa
multifuncţională, puteţi efectua şi răspunde la apeluri:
• Pentru a forma din nou ultimul apel, ţineţi apăsat pe
butonul căştii.
• Pentru a răspunde la un apel, ţineţi apăsat pe
butonul căştii.
• Pentru a termina un apel, ţineţi apăsat pe butonul
căştii.
Reglarea volumului
Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsaţi pe
tasta de navigare în sus sau în jos.
Utilizarea funcţiilor de bază
Utilizarea caracteristicii Set difuzormicrofon
1. În timpul unui apel, apăsaţi pe tasta Confirmare →
<Da> pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a comuta înapoi la cască, apăsaţi din nou pe
tasta Confirmare.
În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziţi
apelurile în timp ce utilizaţi caracteristica Set
difuzor-microfon. Pentru o performanţă mai bună,
utilizaţi modul normal al telefonului.
26
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor
Aflaţi cum puteţi trimite şi vizualiza mesaje text (SMS),
mesaje multimedia (MMS) şi mesaje email.
Trimiterea unui mesaj text sau multimedia
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare mesaj
nou → Mesaj.
2. Introduceţi un număr de destinaţie şi derulaţi în jos.
C3212-RO.book Page 27 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Trimiterea unui email
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare mesaj
nou → Email.
2. Introduceţi o adresă de email şi derulaţi în jos.
3. Introduceţi un subiect şi derulaţi în jos.
4. Introduceţi textul email-ului.
5. Apăsaţi pe <Opţ.> → Ataşare multimedia sau
Ataşare agendă şi ataşaţi un fişier (dacă este
necesar).
6. Apăsaţi pe <Opţ.> → Trimitere pentru a trimite
mesajul.
Introducerea textului
Când introduceţi textul, puteţi schimba modul de
introducere a acestuia:
• Ţineţi apăsat pe [ ] pentru a comuta între modurile
T9 şi ABC. În funcţie de ţară, aveţi posibilitatea să
accesaţi un mod de introducere pentru propria limbă.
• Apăsaţi pe [ ] pentru a schimba între majuscule şi
minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
• Apăsaţi pe [ ] pentru a comuta la modul Simbol.
• Ţineţi apăsat pe [ ] pentru a selecta un mod de
introducere sau pentru a modifica limba de scriere.
27
Utilizarea funcţiilor de bază
3. Introduceţi textul mesajului. X Introducerea textului
Pentru a trimite ca mesaj text, treceţi la pasul 5.
Pentru a ataşa conţinut multimedia, continuaţi cu
pasul 4.
4. Apăsaţi pe <Opţ.> → Adăugare multimedia şi
adăugaţi un element.
5. Apăsaţi pe <Opţ.> → Trimitere pentru a trimite
mesajul.
C3212-RO.book Page 28 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Introduceţi textul într-unul dintre următoarele moduri:
Mod
ABC
Funcţie
Apăsaţi pe tasta alfanumerică
corespunzătoare până când caracterul dorit
apare pe ecran.
Vizualizarea mesajelor text sau
multimedia
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Mesajele mele
→ Mesaje primite.
2. Selectaţi un mesaj text sau multimedia.
Utilizarea funcţiilor de bază
Vizualizarea unui email
T9
1. Apăsaţi pe tastele alfanumerice
corespunzătoare pentru a introduce un
cuvânt întreg.
2. Când cuvântul este afişat corect, apăsaţi
pe [0] pentru a insera un spaţiu. În cazul
în care nu este afişat cuvântul corect,
apăsaţi pe tasta de navigare în sus sau
în jos pentru a selecta un cuvânt
alternativ.
Numeric
Apăsaţi pe tasta alfanumerică
corespunzătoare pentru a introduce un
număr.
Adăugarea şi găsirea contactelor
Simbol
Apăsaţi pe tasta alfanumerică
corespunzătoare pentru a introduce un
simbol.
28
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Mesajele mele
→ Căsuţă email.
2. Apăsaţi pe Verificare emailuri noi.
3. Selectaţi un email sau un antet.
4. Dacă aţi selectat un antet, apăsaţi pe <Opţiuni> →
Preluare pentru a vizualiza corpul email-ului.
Aflaţi elementele de bază privind utilizarea
caracteristicii Agendă telefonică.
C3212-RO.book Page 29 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Adăugarea unui contact nou
Găsirea unui contact
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
2. Introduceţi primele câteva litere ale numelui pe care
doriţi să îl găsiţi.
3. Selectaţi numele contactului din lista de căutare.
După ce aţi găsit un contact, puteţi să:
• apelaţi contactul apăsând pe [
]
• editaţi informaţiile despre contact apăsând pe
tasta Confirmare
Utilizarea funcţiilor de bază ale
camerei foto
Aflaţi elementele de bază pentru realizarea fotografiilor
şi a videoclipurilor şi pentru vizualizarea acestora.
Realizarea fotografiilor
1. În modul Meniu, selectaţi Cameră pentru a porni
camera foto.
2. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate
reglajele necesare.
3. Pentru a fotografia, apăsaţi pe tasta Confirmare.
Fotografia este salvată automat.
4. Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a realiza o altă
fotografie (pasul 2).
Vizualizarea fotografiilor
În modul Meniu, selectaţi Fişierele mele → Imagini →
Fotografiile mele → un fişier foto.
29
Utilizarea funcţiilor de bază
1. În modul Repaus, introduceţi un număr de telefon şi
apăsaţi pe <Opţiuni>.
2. Selectaţi Salvare → o locaţie din memorie (Telefon,
SIM1 sau SIM2) → Nou.
3. Selectaţi un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceţi informaţiile despre contact.
5. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare pentru a adăuga
contactul în memorie.
C3212-RO.book Page 30 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea funcţiilor de bază
Capturarea videoclipurilor
Ascultarea muzicii
1. În modul Meniu, selectaţi Cameră pentru a porni
camera foto.
2. Apăsaţi pe [1] pentru a comuta la modul
Înregistrare.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate
reglajele necesare.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni
înregistrarea.
5. Apăsaţi pe < > sau pe tasta Confirmare pentru a
opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.
6. Apăsaţi pe < > pentru a înregistra un alt videoclip
(pasul 4).
Aflaţi cum puteţi asculta muzică la playerul muzical sau
la radioul FM.
Vizualizarea videoclipurilor
În modul Meniu, selectaţi Fişierele mele →
Videoclipuri → Clipurile mele video → un fişier video.
30
Ascultarea radioului FM
1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a
telefonului.
2. În modul Meniu, selectaţi Radio FM.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul.
4. Apăsaţi pe <Da> pentru a porni acordul automat.
Radioul scanează şi salvează automat posturile
disponibile.
La prima accesare a radioului FM, vi se va
solicita să porniţi acordul automat.
C3212-RO.book Page 31 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
5. Controlaţi radioul FM utilizând următoarele taste:
Funcţie
Porniţi sau opriţi radioul FM
Navigare
• Stânga/Dreapta: reglaţi frecvenţa
unui post de radio; selectaţi un
post de radio salvat (ţineţi apăsat
pe)
• Sus/Jos: reglaţi volumul
După transferarea fişierelor muzicale în telefon sau pe
cartela de memorie:
1. În modul Meniu, selectaţi Muzică.
2. Selectaţi o categorie de muzică → un fişier muzical.
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:
Tastă
Confirmare
Funcţie
Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Navigare
• Stânga: reporniţi redarea; mergeţi
înapoi (apăsaţi timp de
3 secunde); deplasaţi-vă înapoi
într-un fişier (ţineţi apăsat pe)
• Dreapta: mergeţi înainte;
deplasaţi-vă înainte într-un fişier
(ţineţi apăsat pe)
• Sus/Jos: reglaţi volumul
Ascultarea fişierelor muzicale
Începeţi prin transferarea fişierelor în telefon sau pe
cartela de memorie:
• Descărcaţi de pe reţeaua Web fără fir. X Navigarea
pe Web
• Descărcaţi de pe un PC utilizând programul opţional
PC studio Samsung. X p. 41
• Primiţi prin Bluetooth. X p. 46
• Copiaţi pe cartela de memorie. X p. 42
• Sincronizaţi cu Windows Media Player 11. X p. 42
31
Utilizarea funcţiilor de bază
Tastă
Confirmare
C3212-RO.book Page 32 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Navigarea pe Web
Utilizarea funcţiilor de bază
Aflaţi cum puteţi accesa şi marca paginile Web
preferate.
• Este posibil să acumulaţi taxe suplimentare
pentru accesarea reţelei Web şi pentru
descărcarea conţinutului media.
• Meniul navigatorului pot fi etichetat diferit în
funcţie de furnizorul dvs. de servicii.
Navigarea în pagini Web
1. În modul Meniu, selectaţi Navigator → Pagină de
start → o cartelă SIM (dacă este necesar) pentru a
lansa pagina de pornire a furnizorului dvs. de
servicii.
2. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele
taste:
Tastă
Navigare
32
Funcţie
Derulaţi în sus sau în jos într-o
pagină Web
Tastă
Confirmare
Funcţie
Selectaţi un element
<Înapoi>
Reveniţi la pagina anterioară
<Opţiuni>
Accesaţi o listă a opţiunilor
navigatorului
Marcarea paginilor Web preferate
1. În modul Meniu, selectaţi Navigator → Marcaje.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la o cartelă de
memorie (dacă este necesar).
3. Apăsaţi pe <Creare>.
4. Introduceţi un titlu de pagină şi o adresă Web
(URL).
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare.
C3212-RO.book Page 33 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea
funcţiilor
avansate
Aflaţi cum puteţi efectua operaţii avansate şi cum puteţi
utiliza caracteristicile suplimentare ale telefonului mobil.
Utilizarea funcţiilor de apelare
avansate
Aflaţi despre capacităţile suplimentare de apelare ale
telefonului.
Vizualizarea şi formarea apelurilor
pierdute
Telefonul va afişa pe ecran apelurile pe care le-aţi
pierdut. Pentru a forma numărul unui apel pierdut:
1. Apăsaţi pe <Vizualizare>.
2. Derulaţi până la apelul pierdut al cărui număr doriţi
să îl formaţi.
3. Apăsaţi pe [
] pentru a apela.
Apelarea unui număr format recent
1. În modul Repaus, apăsaţi pe [
] pentru a afişa o
listă cu numerele recente.
2. Derulaţi până la numărul dorit şi apăsaţi pe [
]
pentru a-l apela.
33
C3212-RO.book Page 34 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Punerea unui apel în aşteptare şi
preluarea unui apel reţinut
Apăsaţi pe <Menţinere> pentru a pune un apel în
aşteptare sau apăsaţi pe <Preluare> pentru a prelua
un apel reţinut.
Efectuarea unui al doilea apel
Utilizarea funcţiilor avansate
Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi
apela un alt număr în timpul unui apel:
1. Apăsaţi pe <Menţinere> pentru a pune primul apel
în aşteptare.
2. Introduceţi al doilea număr de apelat şi apăsaţi pe
[
].
3. Apăsaţi pe <Schimb.> pentru a comuta între cele
două apeluri.
4. Pentru a termina apelul reţinut, apăsaţi pe
<Opţiuni> → Terminare → Apel reţinut.
5. Pentru a termina apelul în curs, apăsaţi pe [
].
34
Răspunsul la un al doilea apel
Dacă reţeaua dvs. acceptă această funcţie, puteţi
răspunde la un al doilea apel de intrare:
1. Apăsaţi pe [
] pentru a răspunde la cel de-al
doilea apel.
Primul apel este pus automat în aşteptare.
2. Apăsaţi pe <Schimb.> pentru a comuta între cele
două apeluri.
Efectuarea unui apel cu mai mulţi
participanţi (conferinţă prin telefon)
1. Apelaţi primul participant pe care doriţi să îl
adăugaţi la apelul cu mai mulţi participanţi.
2. În timp ce sunteţi în legătură cu primul participant,
apelaţi cel de-al doilea participant.
Primul participant este pus automat în aşteptare.
3. Când sunteţi în legătură cu cel de-al doilea
participant, apăsaţi pe <Opţiuni> → Conferinţă
prin telefon.
C3212-RO.book Page 35 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
4. Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a adăuga mai mulţi
participanţi (dacă este necesar).
5. Pentru a termina apelul cu mai mulţi participanţi,
apăsaţi pe [
].
Apelarea unui număr internaţional
Apelarea unui contact din agenda
telefonică
Puteţi apela numere direct din agenda telefonică
utilizând contactele stocate. X p. 29
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
2. Derulaţi până la numărul pe care doriţi să îl apelaţi
şi apăsaţi pe [
] pentru a-l apela.
Aflaţi cum puteţi crea o carte de vizită, cum puteţi seta
numere cu apelare rapidă şi cum puteţi crea grupuri de
contacte.
Crearea cărţii de vizită
Utilizarea funcţiilor avansate
1. În modul Repaus, ţineţi apăsat pe [0] pentru a
introduce caracterul +.
2. Introduceţi în întregime numărul pe care doriţi să îl
apelaţi (codul ţării, prefixul regional şi numărul de
telefon), apoi apăsaţi pe [
] pentru a-l apela.
Utilizarea funcţiilor avansate din
agenda telefonică
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Cartea mea de vizită.
3. Introduceţi detaliile personale şi apăsaţi pe
<Opţiuni> → Salvare.
Puteţi trimite cartea de vizită ataşând-o la un
mesaj sau la un email sau transferând-o prin
caracteristica fără fir Bluetooth.
Setarea numerelor de apelare rapidă
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
2. Derulaţi la un contact şi apăsaţi pe <Opţiuni> →
Adăugare la apelare rapidă.
35
C3212-RO.book Page 36 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea funcţiilor avansate
3. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
4. Derulaţi până la numărul pe care doriţi să îl setaţi
(2-9) şi apăsaţi pe <Adăug.>.
Contactul este salvat la numărul de apelare rapidă.
Acum puteţi apela acest contact în modul Repaus
ţinând apăsat numărul de apelare rapidă asociat.
6. Selectaţi o categorie de imagini → o imagine.
7. Pentru a seta un ton de sonerie pentru grup,
derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
8. Selectaţi o categorie de tonuri de sonerie → un ton
de sonerie.
9. Apăsaţi pe <Opţ.> → Salvare.
Crearea unui grup de contacte
Utilizarea funcţiilor de mesagerie
avansate
Prin crearea grupurilor de contacte, puteţi asocia tonuri
de sonerie şi fotografii ID apelant fiecărui grup sau
puteţi trimite mesaje sau email-uri unui întreg grup.
Începeţi prin crearea unui grup:
1. În modul Meniu, selectaţi Agendă telefonică.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la Grupuri.
3. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare grup.
4. Introduceţi un nume pentru grup şi apăsaţi pe tasta
Confirmare.
5. Pentru a seta imaginea ID apelant, derulaţi la grup
şi apăsaţi pe <Opţiuni> → Setări grup → tasta
Confirmare.
36
Aflaţi cum puteţi crea şabloane şi cum le puteţi utiliza
pentru a crea mesaje noi.
Crearea unui şablon text
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Şabloane →
Şabloane text.
2. Selectaţi o locaţie goală pentru a deschide o nouă
fereastră şablon.
3. Introduceţi textul şi apăsaţi pe tasta Confirmare
pentru a salva şablonul.
C3212-RO.book Page 37 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Crearea unui şablon multimedia
Inserarea şabloanelor text în mesaje noi
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Creare mesaj
nou → un tip de mesaj.
2. În câmpul de introducere a textului, apăsaţi pe
<Opţ.> → Inserare → Şablon → un şablon.
Crearea unui mesaj dintr-un şablon
multimedia
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Şabloane →
Şabloane mesaje multimedia.
2. Derulaţi până la şablonul dorit şi apăsaţi pe
<Opţiuni> → Editare.
Şablonul se deschide sub forma unui mesaj
multimedia nou.
Utilizarea caracteristicii Messenger
Bluetooth
Aflaţi cum puteţi discuta cu familia sau prietenii prin
intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Messenger
Bluetooth.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Căut. contact Bluetooth.
3. Apăsaţi pe <Da> pentru a activa caracteristica fără
fir Bluetooth (dacă este necesar).
4. Derulaţi la un dispozitiv şi apăsaţi pe <Selectare>.
37
Utilizarea funcţiilor avansate
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Şabloane →
Şabloane mesaje multimedia.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare.
3. Creaţi un mesaj multimedia, cu subiectul şi ataşările
dorite, pentru a-l utiliza drept şablon. X p. 26
4. În ecranul de mesaje, apăsaţi pe <Opţ.> → Salvare
în → Şabloane.
Mesajul este salvat ca şablon multimedia.
C3212-RO.book Page 38 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
5. Introduceţi mesajul şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
6. Când aţi terminat sesiunea de chat, apăsaţi pe
<Opţiuni> → Terminare chat.
7. Apăsaţi pe <Da>.
4. Ţineţi apăsată tasta Confirmare pentru a realiza o
serie de fotografii.
5. Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a realiza o altă
fotografie (pasul 3).
Utilizarea funcţiilor avansate ale
camerei foto
Realizarea fotografiilor divizate
Utilizarea funcţiilor avansate
Aflaţi cum puteţi realiza fotografii în diverse moduri şi
cum puteţi particulariza setările camerei foto.
Realizarea unei serii de fotografii
1. În modul Meniu, selectaţi Cameră pentru a porni
camera foto.
2. Apăsaţi pe < > → Mod fotografiere →
Declanşare multiplă.
3. Efectuaţi toate reglajele necesare.
38
1. În modul Meniu, selectaţi Cameră pentru a porni
camera foto.
2. Apăsaţi pe < > → Mod fotografiere → Foto
mozaic.
3. Selectaţi un aspect de imagine.
4. Efectuaţi toate reglajele necesare.
5. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a fotografia
fiecare segment.
6. Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a realiza o altă
fotografie (pasul 3).
C3212-RO.book Page 39 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Opţiune
Temporizator
Funcţie
Selectaţi durata de amânare
1. În modul Meniu, selectaţi Cameră pentru a porni
camera foto.
2. Apăsaţi pe < > → Rame.
3. Selectaţi un cadru şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
4. Efectuaţi toate reglajele necesare.
5. Pentru a realiza o fotografie cu cadru, apăsaţi pe
tasta Confirmare.
6. Apăsaţi pe <Înapoi> pentru a realiza o altă
fotografie (pasul 3).
Efecte
Aplicaţi un efect special
Rame
Selectaţi un cadru decorativ
Balanţă de alb
Reglaţi balanţa de culoare
Mod vizor
Schimbaţi ecranul de
previzualizare
Comenzi rapide
pentru aparatul
foto
Vizualizaţi informaţiile referitoare
la comenzile rapide
Utilizarea opţiunilor camerei foto
Înainte de a realiza o fotografie, apăsaţi pe <
pentru a accesa următoarele opţiuni:
>
Opţiune
Mod fotografiere
Funcţie
Comutaţi modurile de fotografiere
Rezoluţie
Schimbaţi opţiunea de rezoluţie
Înainte de a realiza un videoclip, apăsaţi pe <
pentru a accesa următoarele opţiuni:
>
Opţiune
Rezoluţie
Funcţie
Schimbaţi opţiunea de rezoluţie
Temporizator
Selectaţi durata de amânare
Efecte
Aplicaţi un efect special
39
Utilizarea funcţiilor avansate
Realizarea fotografiilor cu cadre
decorative
C3212-RO.book Page 40 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea funcţiilor avansate
Opţiune
Balanţă de alb
Funcţie
Reglaţi balanţa de culoare
Înregistrare audio
Activaţi sau dezactivaţi sunetele
Mod înregistrare
Schimbaţi modul de înregistrare
Mod vizor
Schimbaţi ecranul de
previzualizare
Comenzi rapide
pentru camera
video
Vizualizaţi informaţiile referitoare
la comenzile rapide
Particularizarea setărilor camerei foto
Înainte de a realiza o fotografie, apăsaţi pe < > →
Setări → Cameră pentru a accesa următoarele setări:
Opţiune
Calitate
Funcţie
Reglaţi calitatea fotografiilor
Mod nocturn
Setaţi dacă se utilizează modul de
fotografiere nocturnă
40
Opţiune
Măsurare
expunere
Funcţie
Selectaţi un tip de măsurare a
expunerii
Examinare
Setaţi camera foto să comute la
ecranul de previzualizare după
realizarea fotografiilor
Sunet obiectiv
Activaţi sunetul care să
acompanieze acţiunea
declanşatorului
Sunet
transfocare
Activaţi sunetul care să
acompanieze acţiunea de
transfocare
Sunet
luminozitate
Setaţi un sunet care să
acompanieze acţiunea de reglare a
luminozităţii
Stocare implicită
Selectaţi o locaţie din memorie
pentru stocarea fotografiilor noi
Nume implicit
Editaţi numele implicit pentru
fotografiile noi
C3212-RO.book Page 41 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Înainte de a realiza un videoclip, apăsaţi pe < > →
Setări → Camera video pentru a accesa următoarele
setări:
Utilizarea funcţiilor muzicale
avansate
Funcţie
Reglaţi calitatea videoclipurilor
Aflaţi cum puteţi pregăti fişiere muzicale, cum puteţi
crea liste de redare şi cum puteţi stoca posturi de radio.
Sunet obiectiv
Setaţi un sunet care să
acompanieze acţiunea
declanşatorului
Copierea fişierelor muzicale prin PC
studio Samsung
Sunet
transfocare
Setaţi un sunet care să
acompanieze acţiunea de reglare a
transfocării
Sunet
luminozitate
Setaţi un sunet care să
acompanieze acţiunea de reglare a
luminozităţii
Stocare implicită
Selectaţi o locaţie din memorie
pentru stocarea videoclipurilor noi
Nume implicit
Editaţi numele implicit pentru
videoclipurile noi
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Conexiuni PC
→ PC studio Samsung sau Stocare în masă.
2. Cu ajutorul unui cablu de date opţional pentru PC,
conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la un
PC.
3. Executaţi PC studio Samsung şi copiaţi fişiere de
pe PC în telefon.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ajutorul
aplicaţiei PC studio Samsung.
41
Utilizarea funcţiilor avansate
Opţiune
Calitate
C3212-RO.book Page 42 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea funcţiilor avansate
Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă
de memorie
Sincronizarea telefonului cu Windows
Media Player
1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectaţi Setări → Conexiuni PC
→ Stocare în masă.
3. Cu ajutorul unui cablu de date opţional pentru PC,
conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la un
PC.
Când sunteţi conectat, va apărea o fereastră de tip
pop-up pe PC.
4. Deschideţi un folder pentru a vizualiza fişierele.
5. Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie.
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Conexiuni PC
→ Aplicaţie redare media.
2. Cu ajutorul unui cablu de date opţional pentru PC,
conectaţi mufa multifuncţională a telefonului la un
PC pe care este instalat programul Windows Media
Player.
Când sunteţi conectat, va apărea o fereastră de tip
pop-up pe PC.
3. Deschideţi Windows Media Player pentru a
sincroniza fişierele muzicale.
4. Editaţi sau introduceţi numele telefonului în
fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
5. Selectaţi şi glisaţi fişierele muzicale dorite în lista de
sincronizare.
6. Începeţi sincronizarea.
42
C3212-RO.book Page 43 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Crearea unei liste de redare
Particularizarea setărilor playerului
muzical
Aflaţi cum puteţi regla setările de redare şi de sunet
pentru playerul muzical.
1. În modul Meniu, selectaţi Muzică.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Setări.
3. Reglaţi setările pentru a particulariza playerul
muzical:
Opţiune
Mod repetare
Funcţie
Schimbaţi modul de repetare
Amestecare
Activaţi modul Amestecare
Redare în fundal
Setaţi dacă să se redea muzică
în fundal după ce părăsiţi
playerul muzical
Efecte de sunet
Selectaţi tipul de egalizator
implicit
Oprire automată
muzică
Setaţi momentul în care să se
oprească redarea
Culoare meniu
Schimbaţi tipul de faţetă în
timpul redării
4. Apăsaţi pe <Salvare>.
43
Utilizarea funcţiilor avansate
1. Introduceţi o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectaţi Muzică → Liste de
redare.
3. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare listă de redare.
4. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi
apăsaţi pe tasta Confirmare.
5. Selectaţi noua listă de redare.
6. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Adăugat → Piese
muzicale.
Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi apăsaţi
pe <Adăug.>.
C3212-RO.book Page 44 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea funcţiilor avansate
Înregistrarea melodiilor de la radioul FM
Stocarea automată a posturilor de radio
1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a
telefonului.
2. În modul Meniu, selectaţi Radio FM.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul
FM.
4. Apăsaţi pe <Opţ.> → Înregistrare pentru a începe
înregistrarea.
5. Când aţi terminat de înregistrat, apăsaţi pe tasta
Confirmare sau pe <Oprire>.
Fişierul muzical va fi salvat în Clipuri radio FM (în
modul Meniu, selectaţi Fişierele mele → Muzică).
Caracteristica de înregistrare este dezvoltată
numai pentru înregistrarea vocii. Calitatea
înregistrării va fi mult mai mică decât în cazul
fişierelor media digitale.
1. Conectaţi casca furnizată la mufa multifuncţională a
telefonului.
2. În modul Meniu, selectaţi Radio FM.
3. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni radioul
FM.
4. Apăsaţi pe <Opţ.> → Acord automat.
5. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma (dacă este
necesar).
Radioul scanează şi salvează automat posturile
disponibile.
44
C3212-RO.book Page 45 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea
instrumentelor
şi a aplicaţiilor
Aflaţi cum puteţi lucra cu instrumentele şi aplicaţiile
suplimentare ale telefonului mobil.
Utilizarea caracteristicii fără fir
Bluetooth
Aflaţi despre posibilitatea telefonului de a se conecta la
alte dispozitive fără fir pentru schimb de date şi pentru
utilizarea caracteristicilor Mâini libere.
Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth
În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Bluetooth.
Apăsaţi pe <Opţiuni> → Setări.
Derulaţi în jos la Activare.
Derulaţi la stânga sau la dreapta la Pornit.
Pentru a permite altor dispozitive să găsească
telefonul dvs., derulaţi în jos la Vizibilitatea
telefonului meu şi derulaţi la stânga sau la dreapta
la Pornit.
Dacă aţi selectat Particularizat, derulaţi în jos şi
setaţi durata pentru care va fi vizibil telefonul dvs.
6. Apăsaţi pe <Salvare>.
1.
2.
3.
4.
5.
45
C3212-RO.book Page 46 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu
caracteristică Bluetooth
Primirea de date prin caracteristica fără
fir Bluetooth
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Bluetooth →
Căutare dispozitiv nou.
2. Derulaţi la un dispozitiv şi apăsaţi pe <Selectare>.
3. Introduceţi un cod PIN pentru caracteristica fără fir
Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt
dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsaţi pe <OK>.
Când deţinătorul celuilalt dispozitiv introduce
acelaşi cod sau acceptă conexiunea, asocierea
este finalizată.
1. Introduceţi codul PIN pentru caracteristica fără fir
Bluetooth şi apăsaţi pe <OK> (dacă este necesar).
2. Apăsaţi pe <Da> pentru a confirma că doriţi să
primiţi date de la dispozitiv (dacă este necesar).
Trimiterea de date prin caracteristica fără
fir Bluetooth
1. Selectaţi fişierul sau elementul pe care doriţi să îl
trimiteţi dintr-una dintre aplicaţiile telefonului.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Trimitere carte de vizită
prin sau Trimitere prin → Bluetooth (când trimiteţi
date despre contact, specificaţi ce date să se
trimită).
46
Activarea şi trimiterea unui mesaj
SOS
Când aveţi o urgenţă, puteţi trimite un mesaj SOS prin
care să cereţi ajutor.
1. În modul Meniu, selectaţi Mesaje → Mesaje SOS →
Opţiuni trimitere.
2. Derulaţi la stânga sau la dreapta la Pornit.
3. Derulaţi în jos şi apăsaţi pe tasta Confirmare pentru
a deschide lista de destinatari.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a deschide lista
de contacte.
C3212-RO.book Page 47 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Efectuarea apelurilor false
Puteţi simula un apel de intrare atunci când doriţi să
părăsiţi întrunirile sau conversaţiile nedorite. De
asemenea, puteţi simula o conversaţie telefonică prin
redarea unei voci înregistrate.
Efectuarea unui apel fals
Pentru a efectua un apel fals, trebuie să setaţi o tastă
de comandă rapidă. X p. 24
Pentru a efectua un apel fals:
• apăsaţi pe tasta de comandă rapidă → <Da> în
modul Repaus.
• apăsaţi pe tasta de comandă rapidă de patru ori
atunci când tastele sunt blocate.
Pentru a schimba durata de întârziere dinaintea
apelurilor false, în modul Meniu, selectaţi Setări →
Setări aplicaţie → Apel → Apel fals → Temporizator
apel fals → o opţiune → <Salvare>.
47
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
5. Derulaţi la un contact şi apăsaţi pe tasta
Confirmare.
6. Selectaţi un număr (dacă este necesar).
7. Apăsaţi pe <Opţ.> → Adăugat.
8. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva
destinatarii.
9. Derulaţi în jos şi setaţi de câte ori să se repete
mesajul SOS.
10.Apăsaţi pe <Salvare> → <Da>.
Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie
blocate. Apăsaţi pe [
] de patru ori.
După ce aţi trimis un mesaj SOS, toate funcţiile
telefonului vor fi suspendate până când veţi
].
apăsa pe [
C3212-RO.book Page 48 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Înregistrarea unei voci
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
1. În modul Meniu, selectaţi Setări → Setări aplicaţie
→ Apel → Apel fals.
2. Derulaţi la Voce apel fals şi apăsaţi pe <Opţiuni>
→ Editare.
3. Apăsaţi pe <Înreg.> pentru a începe înregistrarea.
4. Vorbiţi în microfon.
5. Când aţi terminat de vorbit, apăsaţi pe <Salvare>.
6. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a seta
înregistrarea ca răspuns la apelul fals.
Înregistrarea şi redarea notelor
vocale
Aflaţi cum puteţi utiliza funcţia de înregistrare a vocii cu
care este prevăzut telefonul.
Înregistrarea unei note vocale
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Înregistrare
voce.
2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni
înregistrarea.
3. Rostiţi nota în microfon.
4. Când aţi terminat de vorbit, apăsaţi pe <Salvare>.
Redarea unei note vocale
1. Din ecranul de înregistrare a vocii, apăsaţi pe
<Opţiuni> → Salt la Clipurile mele vocale.
2. Selectaţi un fişier.
48
C3212-RO.book Page 49 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
3. Controlaţi redarea utilizând următoarele taste:
Funcţie
Întrerupeţi sau reluaţi redarea
Navigare
• Stânga: deplasaţi-vă înapoi într-un
fişier
• Dreapta: deplasaţi-vă înainte întrun fişier
• Sus/Jos: reglaţi volumul
<Oprire>
Opriţi redarea
Editarea imaginilor
Aflaţi cum puteţi edita imagini şi cum puteţi aplica
efecte distractive.
Aplicarea efectelor la imagini
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Editor
imagine.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Imagine nouă →
Deschidere sau pe Realizare fotografie.
3. Selectaţi o imagine sau realizaţi o nouă fotografie.
4. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Efecte → o opţiune de
efect (filtru, stil, deformare sau estompare parţială).
5. Selectaţi o variaţie a efectului de aplicat şi apăsaţi
pe <Gata>. Pentru anumite efecte, reglaţi nivelul.
Pentru a aplica un efect de estompare unei anumite
zone din imagine, deplasaţi sau redimensionaţi
dreptunghiul şi apăsaţi pe <Opţiuni> → Efectuat.
6. Când aţi terminat, apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare
ca → <Da>.
7. Introduceţi un nume nou de fişier pentru imagine şi
apăsaţi pe tasta Confirmare.
49
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
Tastă
Confirmare
C3212-RO.book Page 50 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Reglarea unei imagini
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
1. Deschideţi o imagine pe care doriţi să o editaţi.
Consultaţi paşii 1-3 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Reglare → o opţiune de
reglare (nivel automat, luminozitate, contrast sau
culoare).
Pentru a regla imaginea în mod automat, selectaţi
Nivel automat.
3. Reglaţi imaginea după cum doriţi şi apăsaţi pe
<Gata>.
4. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier.
Consultaţi paşii 6-7 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
Transformarea unei imagini
1. Deschideţi o imagine pe care doriţi să o editaţi.
Consultaţi paşii 1-3 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Transformare →
Redimensionare, Rotire sau Răsturnare.
50
3. Rotiţi sau răsturnaţi imaginea după preferinţe şi
apăsaţi pe <Gata>.
Pentru a redimensiona, selectaţi o dimensiune, apoi
apăsaţi pe <Da>.
4. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier.
Consultaţi paşii 6-7 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
Tăierea unei imagini
1. Deschideţi o imagine pe care doriţi să o editaţi.
Consultaţi paşii 1-3 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Tăiere.
3. Deplasaţi dreptunghiul deasupra zonei pe care
doriţi să o tăiaţi şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
Pentru a redimensiona sau remodela dreptunghiul,
apăsaţi pe <Opţiuni> → Redimensionare.
4. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier.
Consultaţi paşii 6-7 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
C3212-RO.book Page 51 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Introducerea unei caracteristici vizuale
Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor
oferite de Java
Aflaţi cum puteţi utiliza jocurile şi aplicaţiile oferite de
tehnologia premiată Java.
Utilizarea jocurilor
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Jocuri şi
altele.
2. Selectaţi un joc din listă şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
Jocurile disponibile pot să difere în funcţie de
furnizorul de servicii sau de regiune. Comenzile şi
opţiunile jocurilor pot fi diferite.
Lansarea aplicaţiilor
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Jocuri şi
altele → o aplicaţie.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> pentru a accesa o listă cu
diferite opţiuni şi setări pentru aplicaţia dvs.
51
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
1. Deschideţi o imagine pe care doriţi să o editaţi.
Consultaţi paşii 1-3 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Inserare →
o caracteristică vizuală (cadru, imagine, miniatură,
emoticon sau text).
3. Selectaţi o caracteristică vizuală sau introduceţi text
şi apăsaţi pe <Opţiuni> → Salvare.
4. Deplasaţi, redimensionaţi sau rotiţi caracteristica
vizuală sau textul şi apăsaţi pe tasta Confirmare.
5. Salvaţi imaginea editată cu un nou nume de fişier.
Consultaţi paşii 6-7 din „Aplicarea efectelor la
imagini”.
C3212-RO.book Page 52 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Vizualizarea orei pe glob
Adăugarea pe ecran a unei ore de pe glob
Aflaţi cum puteţi vizualiza ora dintr-o altă regiune şi
cum puteţi face ca orele de pe glob să apară pe ecran.
În modul Afişare ceas dual, puteţi vizualiza pe ecran
orele din două fusuri orare diferite.
După ce aţi salvat orele de pe glob:
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Ora pe
glob.
2. Derulaţi la ora de pe glob pe care doriţi să o
adăugaţi şi apăsaţi pe <Opţiuni> → Marcare ca
ceas secundar.
3. Apăsaţi pe <Anulare> → Înapoi.
4. În modul Meniu, selectaţi Setări → Ecran şi lumină
→ Ecran de pornire.
5. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la Imagini
(dacă este necesar).
6. Selectaţi Ceas.
7. Derulaţi la stânga sau la dreapta la Dual.
8. Apăsaţi de două ori pe <Salvare>.
Vizualizarea unei ore de pe glob
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Ora pe
glob.
2. Derulaţi în jos până la ceasul din mijloc.
3. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la un fus orar.
4. Derulaţi în jos până la ceasul din partea de jos.
5. Derulaţi spre stânga sau spre dreapta la un fus orar.
6. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a salva ora pe
glob.
Pentru a seta ora de vară, apăsaţi pe <Opţiuni>
→ Se aplică ora de vară → fusuri orare.
52
C3212-RO.book Page 53 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Setarea şi utilizarea alarmelor
Dezactivarea unei alarme
Aflaţi cum puteţi seta şi controla alarme pentru
evenimente importante.
1.
2.
3.
4.
5.
Setarea unei noi alarme
În modul Meniu, selectaţi Alarmă.
Selectaţi o locaţie liberă pentru alarmă.
Setaţi detaliile alarmei.
Apăsaţi pe <Salvare> sau pe <Opţ.> → Salvare.
Dacă telefonul este oprit, caracteristica de
pornire automată setează telefonul să pornească
automat, iar alarma să sune la ora stabilită.
Oprirea unei alarme
Utilizarea calculatorului
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Calculator.
2. Utilizaţi tastele care corespund afişajului
calculatorului pentru a efectua operaţii matematice
de bază.
Când sună alarma:
• Apăsaţi pe <OK> sau pe tasta Confirmare pentru a
opri alarma fără amânare.
• Apăsaţi pe <OK> sau pe tasta Confirmare pentru a
opri alarma cu amânare sau apăsaţi pe <Amânare>
pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de
amânare.
53
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
1.
2.
3.
4.
În modul Meniu, selectaţi Alarmă.
Selectaţi alarma pe care doriţi să o dezactivaţi.
Derulaţi în jos (dacă este necesar).
Derulaţi la stânga sau la dreapta la Oprit.
Apăsaţi pe <Salvare>.
C3212-RO.book Page 54 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Efectuarea conversiei valutelor sau a
unităţilor de măsură
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Convertor → un tip de conversie.
2. Introduceţi valutele sau măsurile şi unităţile în
câmpurile corespunzătoare.
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
Setarea unui temporizator cu
numărătoare inversă
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Numărătoare
inversă.
2. Apăsaţi pe <Set.>.
3. Introduceţi durata pe care doriţi să o contorizaţi,
apoi apăsaţi pe <OK>.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a porni sau a
întrerupe numărătoarea inversă.
5. Când expiră timpul, apăsaţi pe <OK> pentru a opri
alerta.
54
Utilizarea cronometrului
1. În modul Meniu, selectaţi Aplicaţii → Cronometru.
2. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe şi a
înregistra orele pe etape.
3. Când aţi terminat, apăsaţi pe <Oprire>.
4. Apăsaţi pe <Reiniţ.> pentru a şterge orele
înregistrate.
Crearea unei activităţi noi
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator →
Activitate.
2. Apăsaţi pe <Creare>.
3. Introduceţi detaliile activităţii.
4. Apăsaţi pe <Salvare> sau pe <Opţiuni> →
Salvare.
C3212-RO.book Page 55 Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Crearea unei note text
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Notă.
2. Apăsaţi pe <Creare>.
3. Introduceţi textul notei şi apăsaţi pe tasta
Confirmare.
Aflaţi cum puteţi modifica vizualizarea calendarului şi
cum puteţi crea evenimente.
Modificarea vizualizării calendarului
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Calendar.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Vizualizare după → Ziua
sau Afişare săptămânală.
Crearea unui eveniment
Vizualizarea evenimentelor
Pentru a vedea evenimentele dintr-o anumită dată:
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Calendar.
2. Selectaţi o dată din calendar.
3. Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
Pentru a vedea evenimentele în funcţie de tipul
acestora:
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Calendar.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Listă evenimente → un tip
de eveniment.
Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.
1. În modul Meniu, selectaţi Organizator → Calendar.
2. Apăsaţi pe <Opţiuni> → Creare → un tip de
eveniment.
55
Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor
Gestionarea calendarului
3. Introduceţi detaliile evenimentului după cum vi se
solicită.
4. Apăsaţi pe <Salvare> sau pe <Opţiuni> →
Salvare.
C3212-RO.book Page a Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Depanare
Dacă aveţi probleme cu telefonul mobil, încercaţi aceste proceduri de depanare înainte de a lua legătura cu un profesionist
de service.
Când porniţi telefonul sau când îl folosiţi, va fi
necesar să introduceţi unul din detaliile de mai
jos:
Cod
Parolă
PIN
a
Pentru a rezolva problema, încercaţi
aceasta:
Când caracteristica de blocare a
telefonului este activată, trebuie să
introduceţi parola setată de dvs. pentru
telefon.
Când utilizaţi telefonul pentru prima dată
sau când este activată solicitarea codului
PIN, trebuie să introduceţi codul PIN
furnizat cu cartela SIM. Puteţi dezactiva
această caracteristică utilizând meniul
Blocare cod PIN.
Cod
PUK
PIN2
Pentru a rezolva problema, încercaţi
aceasta:
Cartela SIM este blocată, de obicei ca
urmare a introducerii incorecte a codului
PIN de mai multe ori. Trebuie să
introduceţi codul PUK, oferit de furnizorul
de servicii.
Când accesaţi un meniu care solicită
tastarea codului PIN2, trebuie să
introduceţi codul PIN2 furnizat de cartela
SIM. Pentru mai multe detalii, luaţi
legătura cu furnizorul de servicii.
Telefonul vă va cere sa inseraţi cartela SIM.
Asiguraţi-vă de instalarea corectă a cartelei SIM.
C3212-RO.book Page b Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Telefonul afişează "Serviciu indisponibil" sau
"Eroare reţea".
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor
pentru numărul respectiv de telefon.
• Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau cu
recepţie slabă, puteţi pierde recepţia. Deplasaţi-vă
în altă zonă şi reîncercaţi.
• Anumite opţiuni nu pot fi accesate fără abonament.
Pentru mai multe detalii, luaţi legătura cu furnizorul
de servicii.
Un alt apelant nu vă poate auzi când vorbiţi.
Introduceţi un număr, dar apelul nu este
efectuat.
Telefonul emite un sunet şi pictograma bateriei
clipeşte.
• Asiguraţi-vă că aţi apăsat tasta Apelare: [
].
• Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de
telefonie mobilă.
• Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor
pentru numărul respectiv de telefon.
Nivelul de energie a bateriei este scăzut. Reîncărcaţi
sau înlocuiţi bateria pentru a continua să utilizaţi
telefonul.
• Asiguraţi-vă că telefonul este pornit.
• Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua corectă de
telefonie mobilă.
Depanare
Un alt apelant nu vă poate contacta.
• Asiguraţi-vă că nu acoperiţi microfonul încorporat.
• Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
• Dacă utilizaţi un set cu căşti, asiguraţi-vă că este
conectat corect.
Calitatea audio a apelului este slabă.
• Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a
telefonului.
• Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau cu
recepţie slabă, puteţi pierde recepţia. Deplasaţi-vă
în altă zonă şi reîncercaţi.
b
C3212-RO.book Page c Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Selectaţi un contact pentru a-l apela, dar apelul
nu este efectuat.
• Asiguraţi-vă că este memorat numărul corect în lista
de contacte.
• Reintroduceţi şi salvaţi numărul, dacă este necesar.
Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau
telefonul se închide uneori singur.
Depanare
• Bornele bateriei pot fi murdare. Ştergeţi ambele
contacte aurii cu un material textil curat şi moale şi
încercaţi din nou să încărcaţi bateria.
• Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, aruncaţi
bateria veche în mod corespunzător şi înlocuiţi-o cu
o baterie nouă.
c
La atingere, telefonul este fierbinte.
Când utilizaţi simultan mai multe aplicaţii, telefonul
necesită mai multă putere şi se poate încălzi.
Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata
de viaţă sau performanţele telefonului.
C3212-RO.book Page d Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Index
alarme
creare, 53
dezactivare, 53
oprire, 53
apeluri
cu mai mulţi participanţi, 34
din agenda telefonică, 35
efectuare apeluri false, 47
efectuare apeluri suplimentare,
34
efectuare, 25
formare apeluri pierdute, 33
funcţii avansate, 33
funcţii de bază, 25
numere internaţionale, 35
preluare apeluri reţinute, 34
punere în aşteptare, 34
răspuns la apeluri
suplimentare, 34
răspuns la, 26
recent formate, 33
vizualizare pierdute, 33
baterie
indicator baterie descărcată,
18
instalare, 16
încărcare, 18
Bluetooth
activare, 45
primire date, 46
trimitere date, 46
calculator
consultaţi instrumente,
calculator
calendar
consultaţi instrumente,
calendar
cartelă de memorie 19
blocare
consultaţi blocare telefon
cartelă SIM 16
blocare telefon 24
cască 26
d
C3212-RO.book Page e Friday, July 17, 2009 11:22 AM
cărţi de vizită 35
comenzi rapide 24
conferinţe prin telefon
consultaţi apeluri, cu mai mulţi
participanţi
Index
contacte
adăugare, 29
creare grupuri, 36
găsire, 29
convertor
consultaţi instrumente,
convertor
cronometru
consultaţi instrumente,
cronometru
fotografii
capturare avansată, 38
e
capturare de bază, 29
vizualizare, 29
fundal 24
gestionare cartele SIM 25
imagini
aplicare efecte, 49
introducere caracteristici
vizuale, 51
reglare, 50
tăiere, 50
transformare, 50
instrumente
alarmă, 53
calculator, 53
calendar, 55
convertor, 54
cronometru, 54
editor imagine, 49
temporizator cu numărătoare
inversă, 54
Internet
consultaţi navigator Web
Java
accesare aplicaţii, 51
lansare jocuri, 51
mesaj SOS 46
mesaje
trimitere email, 27
trimitere mesaj instant
(Messenger Bluetooth), 37
trimitere multimedia, 26
trimitere text, 26
vizualizare email, 28
vizualizare multimedia, 28
vizualizare text, 28
Messenger Bluetooth 37
C3212-RO.book Page f Friday, July 17, 2009 11:22 AM
multimedia
consultaţi mesaje
navigator Web
adăugare marcaje, 32
lansare pagină de pornire, 32
profil silenţios 23
notă
consultaţi note text sau vocale
radio
consultaţi radio FM
note vocale
înregistrare, 48
redare, 48
radio FM
ascultare, 30
înregistrare melodii, 44
stocare posturi, 44
oră
consultaţi oră pe glob
oră pe glob
setare afişare duală, 52
vizualizare, 52
profil deconectat 21
şabloane
inserare, 37
multimedia, 37
text, 36
taste comenzi rapide
consultaţi comenzi rapide
temă 24
temporizator
consultaţi instrumente,
temporizator cu numărătoare
inversă
temporizator cu numărătoare
inversă
consultaţi instrumente,
temporizator cu numărătoare
inversă
Index
navigator
consultaţi navigator Web
player muzical
ascultare muzică, 31
creare liste de redare, 43
particularizare, 43
sincronizare, 42
text
creare note, 55
introducere, 27
mesaje, 26
ton sonerie 23
f
C3212-RO.book Page g Friday, July 17, 2009 11:22 AM
tonuri taste 22
videoclipuri
capturare, 30
vizualizare, 30
volum
volum apel, 26
volum ton taste, 22
Windows Media Player 42
Index
g
C3212-RO.book Page h Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Declaraţie de conformitate (R&TTE)
Samsung Electronics
Noi,
declarăm pe propria răspundere că produsul
Telefon mobil GSM : GT-C3212,
încărcătorul şi acumulatorul său, la care se face referire în această
declaraţie, este în conformitate cu următoarele standarde şi/sau
alte acte normative.
Siguranţă EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au
fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu
toate cerinţele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.
Procedura de evaluare a conformităţii produsului la care se face
referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE
1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor
organisme:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Documentaţia tehnică este păstrată la:
Samsung Electronics QA Lab.
şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în EU)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.07.02
Yong-Sang Park / S. Manager
(locul şi data emiterii)
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa
sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultaţi
certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de unde aţi cumpărat
telefonul.
C3212-RO.book Page i Friday, July 17, 2009 11:22 AM
Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă de varianta din telefonul dvs. în funcţie de
software-ul instalat sau de furnizorul de servicii.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-24434A
Romanian. 07/2009. Rev. 1.0
Download PDF

advertising