Samsung | SGH-J600 | Samsung SGH-J600 Manual de utilizare

* În funcţie de software-ul instalat, de furnizorul de servicii sau de ţară, unele prezentări din acest ghid pot să nu se
potrivească cu telefonul dvs.
* În funcţie de ţară, telefonul sau accesoriile pot să arate diferit faţă de cele din ilustraţiile din acest ghid.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-15114A
Romanian. 07/2007. Rev. 1.0
SGH-J600
Manualul utilizatorului
Siguranţa în trafic în orice situaţie
Nu utilizaţi un telefon pe care trebuie să-l ţineţi în mână în
timp ce conduceţi; parcaţi mai întâi autovehiculul.
Măsuri importante
de siguranţă
Nerespectarea lor vă poate pune într-o
situaţie periculoasă sau ilegală.
Opriţi telefonul la alimentarea maşinii cu combustibil
Nu utilizaţi telefonul la staţia de benzină sau în apropierea
locurilor în care se află combustibili sau substanţe chimice.
Opriţi telefonul în avion
Telefoanele mobile pot produce interferenţe. Utilizarea lor
la bordul avionului este atât ilegală cât şi periculoasă.
Opriţi telefonul în apropierea tuturor echipamentelor
medicale
Informaţii despre drepturile de autor
• Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga
lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
Bluetooth QD ID: B012692
• JavaTM este marcă înregistrată a companiei Sun
Microsystems Inc.
Spitalele sau alte instituţii de sănătate pot folosi
echipamente sensibile la energia de radiofrecvenţă din
exterior. Respectaţi reglementările sau regulamentele în
vigoare în locul în care vă aflaţi.
Interferenţă
Toate telefoanele mobile pot intra în interferenţă cu alte
dispozitive, putându-le fi afectată astfel buna funcţionare.
Reglementări speciale
Accesorii şi baterii
Respectaţi toate reglementările stabilite pentru zona în
care vă aflaţi şi opriţi întotdeauna telefonul acolo unde este
interzisă utilizarea sa sau unde poate produce interferenţe
sau situaţii periculoase.
Utilizaţi numai baterii şi accesorii aprobate de Samsung,
cum ar fi seturi de căşti şi cabluri de date pentru PC.
Utilizarea accesoriilor neautorizate poate duce la
deteriorarea telefonului şi poate fi periculoasă pentru dvs.
Rezistenţă la apă
Telefonul dumneavoastră nu este impermeabil. Feriţi-l de
apă.
• Telefonul poate să explodeze dacă bateria este înlocuită
cu alta de tip incorect.
• Aruncaţi bateriile uzate în conformitate cu instrucţiunile
producătorului.
Utilizare practică
Utilizaţi telefonul numai în poziţia normală (ţinut la ureche).
Evitaţi contactul inutil cu antena, atunci când telefonul este
pornit.
Ascultarea îndelungată în cască, la un volum
ridicat, poate să vă deterioreze capacitatea
auditivă.
Apel de urgenţă
Service calificat
Tastaţi numărul de urgenţă corespunzător locului în care vă
aflaţi, apoi apăsaţi
.
Numai personalul de service calificat poate repara telefonul
dvs.
Nu lăsaţi telefonul la îndemâna copiilor
Pentru informaţii de siguranţă detaliate, consultaţi
"Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă" la
pagina 34.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor mici telefonul şi
componentele sale, inclusiv accesoriile acestuia.
1
Despre acest Ghid
Ghidul utilizatorului vă oferă informaţii despre modul de
utilizare a telefonului.
În acest ghid apar următoarele pictograme pentru
instrucţiuni:
Caracteristici speciale ale telefonului
Indică faptul că trebuie să acordaţi atenţie
sporită informaţiilor următoare referitoare la
siguranţă sau la caracteristicile telefonului.
→
[
]
< >
2
Indică faptul că trebuie să apăsaţi tastele de
navigare pentru a derula la opţiunea specificată.
Indică o tastă a telefonului. De exemplu, [
• Cameră foto şi cameră video
Puteţi utiliza modulul camerei foto de
la telefon pentru a face o fotografie
sau pentru a înregistra un videoclip.
• Player muzical
Redaţi fişierele musicale utilizând
telefonul ca şi music player
].
Indică o tastă funcţională, a cărei funcţie este
afişată pe ecranul telefonului. De exemplu,
<Meniu>.
• Radio FM
Ascultaţi posturile de radio favorite
oricând, oriunde.
• Java
Vă bucuraţi de jocurile încorporate
bazate pe Java™ şi descărcaţi jocuri
noi.
• Navigator Web
Accesaţi Internetul pentru a obţine
informaţii de ultimă oră şi o varietate
largă de conţinut media.
• Mod Offline
Comutaţi telefonul în modul Offline
pentru a-i utiliza funcţiile care nu sunt
legate de comunicaţia mobilă în timp
ce vă aflaţi într-un avion.
• Serviciul de mesaje multimedia
(Multimedia Message Service MMS)
Trimiteţi şi primiţi mesaje MMS cu o
combinaţie de text, imagini,
videoclipuri şi clipuri audio.
• Bluetooth
Transferaţi fişiere media şi date
personale şi vă conectaţi la alte
dispozitive utilizând tehnologia fără fir
Bluetooth.
• Mesaj SOS
Trimiteţi mesaje SOS către familie
sau prieteni pentru a vă ajuta într-o
situaţie de urgenţă.
3
Cuprins
Despachetarea
6
Asiguraţi-vă că aveţi fiecare articol
Pornirea
6
Primii paşi în utilizarea telefonului
Asamblaţi şi încărcaţi telefonul ........................................ 6
Pornire sau oprire ............................................................ 7
Prezentare telefon............................................................ 7
Taste şi pictograme.......................................................... 8
Accesarea funcţiilor din meniu ....................................... 11
Introducere text .............................................................. 12
Particularizarea telefonului............................................. 13
Păşiţi în afara telefonului
15
Începeţi cu funcţiile de apelare, camera foto, player-ul
muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale
Efectuare sau primire apeluri ......................................... 15
Utilizarea camerei foto ................................................... 17
4
Redarea muzicii.............................................................
Ascultarea la radioul FM................................................
Navigarea pe Web.........................................................
Utilizarea Agendei telefonice .........................................
Trimiterea mesajelor......................................................
Vizualizarea mesajelor ..................................................
Utilizarea Bluetooth .......................................................
18
19
20
21
21
23
23
Funcţiile din meniu
25
Lista tuturor opţiunilor din meniu
Informaţii importante pentru
sănătate şi siguranţă
34
Prezentare generală a funcţiilor din meniu
Pentru a accesa modul Meniu, apăsaţi <Meniu> în modul Repaus.
1 Jurnal apeluri
3 Aplicaţii
5 Mesaje
9 Setări
1
2
3
4
5
6
7
1 Player muzică
2 Înregistrare voce
3 Alarmă
4 Lumea Java
5 Radio FM
6 Ora pe glob
7 Calculator
8 Convertor
9 Cronometrare inversă
10 Cronometru
11 Notă
12 SIM-AT1
5 Setări
6 Mesaje SOS
7 Stare memorie
1 Oră şi dată
2 Setări telefon
3 Setări ecran
4 Setări sunet
5 Setări lumină
6 Servicii de reţea
7 Bluetooth
8 Securitate
9 Setări conexiune
10 Reiniţializare setări
4 Navigator
7 Calendar
5 Mesaje
8 Cameră foto
Contacte recente
Apeluri pierdute
Apeluri efectuate
Apeluri primite
Ştergere toate
Durată apel
Cost apeluri1
2 Agendă telefonică
1
2
3
4
5
6
7
8
Listă contacte
Creare contact
Grup
Apelare rapidă
Cartea mea de vizită
Număr propriu
Gestiune
Număr serviciu1
1
2
3
4
6 Fişierele mele
1
2
3
4
5
6
7
Imagini
Videoclipuri
Muzică
Sunete
Alte fişiere
Cartelă memorie2
Stare memorie
1. Disponibil numai dacă este
acceptat de cartela SIM.
2. Disponibil numai dacă este
introdusă o cartelă de memorie.
Creare mesaj
Mesajele mele
Şabloane
Ştergere toate
5
Despachetarea
Pornirea
Asiguraţi-vă că aveţi fiecare articol
Primii paşi în utilizarea telefonului
• Telefon
• Adaptor de voiaj
• Baterie
• Ghidul utilizatorului
Puteţi obţine diferite accesorii de la distribuitorul
Samsung local.
Asamblaţi şi încărcaţi telefonul
Articolele furnizate împreună cu telefonul şi accesoriile
disponibile la distribuitorul Samsung pot varia, în
funcţie de ţară sau de furnizorul de servicii.
La priza de
curent alternativ
6
Prezentare telefon
Scoaterea capacului bateriei
Vedere din faţă
Cască
Ecran
Pornire sau oprire
Porniţi telefonul
1. Deschideţi telefonul.
2. Ţineţi apăsat [
].
3. Dacă este necesar,
introduceţi codul PIN şi
apăsaţi <OK>.
Opriţi telefonul
1. Deschideţi telefonul.
2. Ţineţi apăsat [
].
Tastă acces Web/
Tastă confirmare
Taste volum
Tastă funcţională
stânga
Tastă apelare
Slot pentru cartela
de memorie
Microfon
Taste navigare
(Sus/Jos/
Stânga/Dreapta)
Tastă funcţională
dreapta
Tastă ştergere/
ieşire din meniu
Taste alfanumerice
Taste funcţii
speciale
7
Pornirea
Vedere din spate
Oglindă
Lentile cameră foto
Tastă pornire
Tastă cameră foto
Mufă multifuncţională
Când închideţi telefonul, se blochează tastele expuse
pentru a împiedica funcţionarea nedorită a telefonului,
în cazul în care oricare dintre taste este apăsată
accidental. Pentru a debloca tastatura, apăsaţi [ ].
8
Taste şi pictograme
Taste
Efectuaţi funcţia indicată pe linia de jos a
ecranului.
În modul Repaus, se accesează
următoarele meniuri:
• Sus: Modul Meniul meu
• Jos/Stânga/Dreapta: meniurile favorite
În modul Meniu, derulaţi opţiunile din
meniu.
În modul Repaus, lansaţi navigatorul Web.
În modul Meniu, selectaţi opţiunea
evidenţiată din meniu sau confirmaţi
datele introduse.
Efectuaţi sau preluaţi un apel.
În modul Repaus, regăsiţi numerele recent
apelate, pierdute sau primite.
Terminaţi un apel.
Ştergeţi caractere de pe ecran.
În modul Meniu, anulaţi datele introduse şi
readuceţi telefonul în modul Repaus.
Introduceţi numere, litere şi unele
caractere speciale.
În modul Repaus, ţineţi apăsat [1] pentru a
accesa serverul de mesagerie vocală.
Ţineţi apăsat [0] pentru a introduce un
prefix de apel internaţional.
Introduceţi caractere speciale sau
efectuaţi funcţii speciale.
În modul Repaus, ţineţi apăsat [ ] pentru
activarea sau dezactivarea modului
Silenţios. Ţineţi apăsat [ ] pentru a
introduce o pauză între numere.
Reglaţi volumul telefonului.
Ţineţi apăsat pentru a porni sau opri
telefonul.
Apăsaţi pentru a activa sau dezactiva
tastele de apăsare.
În modul Repaus, ţineţi apăsat pentru a
porni camera foto.
În modul Cameră foto, fotografiaţi sau
înregistraţi un videoclip.
9
Pornirea
Pictograme
Următoarele pictograme pot apărea în partea
superioară a ecranului pentru a indica starea
telefonului. În funcţie de ţară sau de furnizorul de
servicii, pictogramele afişate pe ecran pot să difere.
Conectat la o pagină Web securizată
Sincronizat cu PC-ul
Redirecţionarea apelurilor este activă
Putere semnal
Zonă reşedinţă
Reţea GPRS (2.5G)
Zonă birou
Conectare la reţeaua GPRS (2.5G)
Reţea în roaming
Mesaj nou
Transfer de date în reţeaua GPRS
(2.5G)
Mesagerie vocală
Apel în curs
Set auto mâini libere sau cască
Bluetooth conectate
În afara ariei de acoperire sau în modul
Offline
Bluetooth activ
Cartelă de memorie inserată
10
Funcţia Mesaj SOS este activă
Setare alarmă
Accesarea funcţiilor din meniu
Selectarea unei
opţiuni
Radio FM pornit
Mod silenţios (Sunet oprit)
1. Apăsaţi tasta funcţională dorită.
2. Apăsaţi tastele de navigare
pentru a vă deplasa la opţiunea
următoare sau anterioară.
3. Apăsaţi <Selectare>, <OK>
sau [ ] pentru a confirma
funcţia afişată sau opţiunea
evidenţiată.
Mod silenţios (Vibraţie)
Soneria de apel setată pe vibraţie
4. Apăsaţi <Înapoi> pentru a vă
deplasa în sus cu un nivel.
Apăsaţi [ ] pentru a reveni în
modul Repaus.
Modul şoptit, în timpul unui apel
Modul silenţios, în timpul unui apel
Nivel de încărcare a bateriei
Utilizaţi
numerele din
meniu
Apăsaţi tasta numerică ce
corespunde opţiunii pe care o
doriţi.
11
Pornirea
Introducere text
Schimbaţi
modul de
introducere a
textului
•
•
•
Mod ABC
12
Mod T9
Pentru a introduce un cuvânt:
Apăsaţi tasta corespunzătoare
până când pe ecran apare
caracterul dorit.
Pentru a introduce un cuvânt:
1. Apăsaţi [2] până la [9] pentru a
începe introducerea unui
cuvânt.
Ţineţi apăsat [ ] pentru a
comuta între modurile T9 şi
ABC.
Apăsaţi [ ] pentru a schimba
între majuscule şi minuscule
sau pentru a comuta în modul
Numeric.
Ţineţi apăsat [ ] pentru a
comuta în modul Simbol.
2. Introduceţi cuvântul complet,
înainte de a edita sau a şterge
caractere.
3. Când cuvântul se afişează
corect, apăsaţi [ ] pentru a
introduce un spaţiu.
În caz contrar, apăsaţi [0]
pentru a afişa variante de
cuvinte alternative.
Mod numeric
Apăsaţi tastele corespunzătoare
cifrelor pe care le doriţi.
Mod simbol
Apăsaţi tasta numerică
corespunzătoare pentru a selecta
un simbol.
Alte operaţiuni
•
•
•
•
•
Apăsaţi [1] pentru a introduce
semne de punctuaţie sau
caractere speciale.
Apăsaţi [ ] pentru a introduce
un spaţiu.
Apăsaţi tastele de navigare
pentru a deplasa cursorul.
Pentru a şterge caracterele
unul câte unul, apăsaţi [ ].
Pentru a goli întregul ecran,
ţineţi apăsat [ ].
Particularizarea telefonului
Limba de
afişare
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Setări telefon → Limbă.
2. Selectaţi o limbă.
Melodia
soneriei de apel
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Setări sunet → Apel primit →
Ton sonerie.
2. Selectaţi o categorie pentru
tonul de apel.
3. Selectaţi un ton de apel.
4. Apăsaţi <Salvare>.
13
Pornirea
Volum ton taste
Imagine de
fundal în modul
Repaus
În modul Repaus, apăsaţi [Volum]
pentru a regla volumul tonului
tastelor.
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Setări ecran → Fundal →
Ecran principal.
2. Selectaţi o categorie.
3. Selectaţi o imagine sau un
videoclip.
4. Apăsaţi <Selectare>.
5. Apăsaţi <Salvare>.
14
Culoarea faţetei
modului Meniu
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Setări ecran → Culoare
meniu.
2. Selectaţi un model de culoare.
Comenzi rapide
pentru meniuri
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Setări telefon → Comenzi
rapide.
2. Selectaţi o tastă.
3. Selectaţi un meniu pentru a fi
asociat tastei.
Mod silenţios
Blocare telefon
Puteţi comuta telefonul în modul
Silenţios pentru a evita să
deranjaţi alte persoane. În modul
Repaus, ţineţi apăsat [ ].
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Securitate → Blocare telefon.
2. Selectaţi Activare.
3. Introduceţi o parolă nouă din 4
până la 8 cifre şi apăsaţi
<OK>.
4. Introduceţi încă o dată parola
nouă şi apăsaţi <OK>.
Păşiţi în afara telefonului
Începeţi cu funcţiile de apelare, camera foto, player-ul
muzical, navigatorul Web şi alte caracteristici speciale
Efectuare sau primire apeluri
Efectuarea unui
apel
1. În modul Repaus, introduceţi
prefixul zonei şi numărul de
telefon.
2. Apăsaţi [ ].
Apăsaţi [Volum] pentru a regla
volumul.
În timpul unui apel, tastele
expuse sunt blocate. Apăsaţi
[ ] sau [ ] pentru a debloca
tastatura.
3. Apăsaţi [
apelul.
] pentru a termina
15
Păşiţi în afara telefonului
Preluarea unui
apel
1. Când sună telefonul, apăsaţi
[ ].
2. Apăsaţi [
apelul.
Utilizaţi
caracteristica
Set difuzormicrofon
] pentru a termina
În timpul unui apel, apăsaţi [ ] şi
apoi <Da> pentru a activa
difuzorul.
Apăsaţi din nou [ ] pentru a
comuta înapoi la cască.
Într-un mediu zgomotos, veţi întâmpina dificultăţi în
auzirea persoanei cu care discutaţi dacă utilizaţi
caracteristica set difuzor-microfon. Pentru o
performanţă audio mai bună, utilizaţi modul normal al
telefonului.
Efectuarea unui
apel cu mai
mulţi
participanţi
1. În timpul unui apel, apelaţi al
doilea participant.
2. Apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi
Participare.
3. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a
adăuga mai mulţi participanţi.
4. În timpul unui apel cu mai mulţi
participanţi, apăsaţi <Opţiuni>
şi selectaţi Selectare unul:
• Apăsaţi <Opţiuni> şi
selectaţi Particular pentru a
avea o conversaţie privată
cu un participant.
• Apăsaţi <Opţiuni> şi
selectaţi Eliminat pentru
renunţa la un participant.
5. Apăsaţi [ ] pentru a termina
apelul cu mai mulţi participanţi.
16
Utilizarea camerei foto
Când porniţi camera foto, ecranul poate rămâne gol
datorită descărcării electrostatice temporare. Încercaţi
să reporniţi telefonul pentru a rezolva problema.
Vizualizarea
unei fotografii
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Fişierele
mele → Imagini → Fotografiile
mele.
2. Selectaţi fotografia dorită.
Fotografierea
1. În modul Repaus, ţineţi apăsat
[ ] pentru a porni camera
foto.
2. Îndreptaţi obiectivul spre
subiect şi faceţi ajustările
dorite.
3. Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a
fotografia. Fotografia este
salvată automat.
4. Apăsaţi <Previz.> pentru a
face altă fotografie.
Înregistrarea
unui videoclip
1. În modul Repaus, ţineţi apăsat
[ ] pentru a porni camera foto.
2. Apăsaţi [1] pentru a comuta în
modul Înregistrare.
3. Apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a
începe înregistrarea.
4. Apăsaţi [ ], < > sau [ ]
pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.
5. Apăsaţi < > pentru a
înregistra un alt videoclip.
17
Păşiţi în afara telefonului
Vizualizarea
unui videoclip
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Fişierele
mele → Videoclipuri → Video
clipurile mele.
2. Selectaţi videoclipul dorit.
Redarea muzicii
Când porniţi player-ul muzical, ecranul poate rămâne gol
datorită descărcării electrostatice temporare. Încercaţi
să reporniţi telefonul pentru a rezolva problema.
Copierea
fişierelor
muzicale în
telefon
18
Utilizaţi aceste metode:
• Descărcaţi de pe Web-ul fără fir.
• Descărcaţi de pe un computer
utilizând programul opţional
Samsung PC Studio. Consultaţi
Ghidul utilizatorului Samsung
PC Studio.
•
•
Creaţi o listă de
redare
Primirea prin Bluetooth.
Copiaţi pe o cartelă de memorie
şi introduceţi cartela în telefon.
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Aplicaţii
→ Player muzică.
2. Apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi
Adăugare muzică din → o
locaţie de memorie.
3. Apăsaţi [ ] pentru a selecta
fişiere şi apăsaţi <Adăug.>.
4. Apăsaţi <Înapoi> pentru a
reveni la ecranul player-ului
muzical.
Ascultarea la radioul FM
Redarea
fişierelor
muzicale
1. Din ecranul player-ului muzical,
apăsaţi [ ].
2. În timpul redării, utilizaţi
următoarele taste:
•
: faceţi o pauză sau reluaţi
redarea.
• Stânga: reveniţi la fişierul
anterior. Ţineţi apăsat pentru
a vă deplasa înapoi într-un
fişier.
• Dreapta: treceţi la fişierul
următor. Ţineţi apăsat pentru
a vă deplasa înainte într-un
fişier.
• Sus: deschideţi lista de
redare.
• Volum: reglaţi volumul.
Ascultaţi la
radio
1. Introduceţi conectorul setului
de căşti furnizat în mufa
multifuncţională a telefonului.
2. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Aplicaţii
→ Radio FM.
3. Apăsaţi [ ] pentru a porni
radioul.
4. Apăsaţi [Stânga] sau [Dreapta]
pentru a găsi posturi de radio
disponibile.
5. Apăsaţi [ ] pentru a opri
radioul.
3. Apăsaţi [Jos] pentru a opri
redarea.
19
Păşiţi în afara telefonului
Stocarea
posturilor de
radio
Prin căutare automată:
Din ecranul radio, apăsaţi
<Opţiuni> şi selectaţi Acord
automat. Posturile de radio
disponibile sunt salvate automat.
Prin setare manuală:
1. Din ecranul radio, apăsaţi
[Stânga] sau [Dreapta] pentru
a selecta postul de radio dorit.
2. Apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi
Adăugare.
3. Apăsaţi <Salvare> pentru a
salva postul de radio.
20
Navigarea pe Web
Lansarea
navigatorului
Web
Navigarea pe
Web
În modul Repaus, apăsaţi [ ]. Se
deschide pagina de pornire a
furnizorului de servicii.
•
•
•
•
Pentru a derula elementele
navigatorului, apăsaţi [Sus]
sau [Jos].
Pentru a selecta un element,
apăsaţi [ ].
Pentru reveni la pagina
anterioară, apăsaţi <Înapoi>.
Pentru a accesa opţiunile
navigatorului, apăsaţi
<Opţiuni>.
Utilizarea Agendei telefonice
Adăugarea unui
contact
4. Derulaţi la un număr şi apăsaţi
[ ] pentru a-l forma sau [ ]
pentru a edita informaţiile de
contact.
1. În modul Repaus, introduceţi un
număr de telefon şi apăsaţi
<Opţiuni>.
2. Selectaţi Salvare contact → o
locaţie din memorie → Nou.
3. Pentru Telefon, selectaţi un tip
de număr.
4. Specificaţi informaţiile de
contact.
Găsirea unui
contact
3. Selectaţi un contact.
Trimiterea mesajelor
Trimiterea unui
mesaj text
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Mesaje →
Creare mesaj → Mesaj text.
5. Apăsaţi <Salvare> sau [ ]
pentru a salva contactul.
2. Introduceţi textul mesajului.
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Contacte>.
3. Apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi
Salvare şi trimitere sau Numai
trimitere.
2. Introduceţi primele litere ale
numelui pe care îl doriţi.
21
Păşiţi în afara telefonului
4. Introduceţi numerele de
destinaţie.
5. Apăsaţi [ ] pentru a trimite
mesajul.
Trimiterea unui
mesaj
multimedia
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Mesaje →
Creare mesaj → Mesaj
multimedia.
6. Selectaţi Text.
7. Introduceţi textul mesajului şi
apăsaţi [ ].
8. Apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi
Trimitere.
2. Selectaţi Subiect.
9. Introduceţi numerele de
destinaţie sau adresele de
e-mail.
3. Introduceţi subiectul mesajului
şi apăsaţi [ ].
10.Apăsaţi [ ] pentru a trimite
mesajul.
4. Selectaţi Imagine sau video şi
adăugaţi o imagine sau un
videoclip.
22
5. Selectaţi Sunet şi adăugaţi un
clip audio.
Vizualizarea mesajelor
Vizualizarea
unui mesaj text
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Mesaje →
Mesajele mele → Primite.
Pornirea
Bluetooth
2. Selectaţi Vizibilitatea
telefonului meu → Pornit
pentru a permite altor
dispozitive să vă găsească
telefonul.
2. Selectaţi un mesaj text.
Vizualizarea
unui mesaj
multimedia
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Mesaje →
Mesajele mele → Primite.
2. Selectaţi un mesaj multimedia.
Utilizarea Bluetooth
Telefonul este echipat cu tehnologie Bluetooth,
permiţându-vă să vă conectaţi fără fir telefonul la alte
dispozitive Bluetooth şi să faceţi schimb de date cu
acestea, să vorbiţi cu mâinile libere sau să controlaţi
telefonul de la distanţă.
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Bluetooth → Activare →
Pornit.
Căutarea şi
asocierea cu un
dispozitiv
Bluetooth
1. În modul Repaus, apăsaţi
<Meniu> şi selectaţi Setări →
Bluetooth → Dispozitivele
mele → Căutare dispozitive
noi.
2. Selectaţi un dispozitiv.
23
Păşiţi în afara telefonului
3. Introduceţi un cod PIN
Bluetooth sau codul PIN
Bluetooth al celuilalt dispozitiv,
dacă are unul, şi apăsaţi
<OK>.
Când deţinătorul celuilalt
dispozitiv introduce acelaşi
cod, asocierea este completă.
Trimiterea
datelor
1. Accesaţi o aplicaţie, Agendă
telefonică, Fişierele mele,
Calendar sau Notă.
2. Selectaţi un element.
3. Apăsaţi <Opţiuni> şi selectaţi
Trimitere prin → Bluetooth.
24
4. Pentru a trimite un contact,
selectaţi datele pe care doriţi să
le trimiteţi.
5. Căutarea si selectarea unui
dispozitiv.
6. Dacă este necesar, introduceţi
codul PIN Bluetooth şi apăsaţi
<OK>.
Primirea datelor
1. Când un dispozitiv încearcă să
vă acceseze telefonul, apăsaţi
<Da> pentru a permite
conectarea.
2. Dacă este necesar, apăsaţi
<Da> pentru a confirma că
sunteţi dispus să primiţi.
Funcţiile din meniu
Lista tuturor opţiunilor din meniu
Meniu
Descriere
Cost apeluri
Verificaţi costul apelurilor dvs.,
dacă este acceptat de cartela
SIM.
Această secţiune oferă explicaţii sumare ale funcţiilor
din meniul telefonului.
Agendă telefonică
Jurnal apeluri
Descriere
Meniu
Descriere
Contacte recente,
Apeluri pierdute,
Apeluri efectuate,
Apeluri primite
Verificaţi cele mai recente
apeluri efectuate, primite sau
pierdute.
Listă contacte
Căutaţi informaţii de contact
stocate în Agenda telefonică.
Creare contact
Adăugaţi un contact nou în
Agenda telefonică.
Ştergere toate
Ştergeţi toate înregistrările din
fiecare tip de apel.
Grup
Organizaţi-vă contactele în
grupuri de apelare.
Durată apel
Verificaţi durata apelurilor
efectuate şi primite.
Apelare rapidă
Asociaţi un număr de apelare
rapidă pentru numerele apelate
cel mai frecvent.
Meniu
25
Funcţiile din meniu
Meniu
Descriere
Cartea mea de
vizită
Creaţi o carte de vizită şi
trimiteţi-o altor persoane.
Număr propriu
Verificaţi numerele de telefon
sau asociaţi un nume fiecărui
număr.
Gestiune
Gestionaţi contactele din
Agenda telefonică sau
schimbaţi setările implicite
pentru Agenda telefonică.
Număr serviciu
26
Vizualizaţi lista SDN (Număr
Apelare Serviciu) asociată de
furnizorul de servicii, dacă este
acceptată de cartela SIM.
Aplicaţii
Meniu
Descriere
Player muzică
Ascultaţi muzică. Puteţi, de
asemenea, să creaţi propria
dvs. listă de redare muzicală.
Înregistrare voce
Înregistraţi note vocale şi orice
alte sunete.
Alarmă
Setaţi un apel de trezire pentru
a vă deştepta dimineaţa sau o
alarmă pentru a vă anunţa
despre un eveniment la o
anumită oră.
Lumea Java
Accesaţi jocuri şi aplicaţii Java.
Radio FM
Ascultaţi muzică sau ştiri prin
radioul FM din telefon.
Meniu
Descriere
Meniu
Descriere
Ora pe glob
Setaţi fusul orar local şi aflaţi
ora curentă din altă parte a
lumii.
SIM-AT
Calculator
Efectuaţi funcţii aritmetice.
Convertor
Efectuaţi conversii, cum ar fi
cele de lungime şi temperatură.
Utilizaţi o varietate de servicii
suplimentare oferite de
furnizorul de servicii. În funcţie
de cartela dvs. SIM, acest
meniu ar putea fi disponibil, dar
denumit altfel.
Cronometrare
inversă
Setaţi o perioadă de timp pe
care telefonul să o numere
invers.
Cronometru
Măsuraţi timpul scurs.
Notă
Faceţi note despre lucrurile
importante şi gestionaţi-le.
Navigator
Accesaţi informaţii actuale şi o mare diversitate de
conţinut media, precum imagini de fundal, tonuri de
apel şi fişiere muzicale.
27
Funcţiile din meniu
Mesaje
28
Meniu
Descriere
Creare mesaj
Creaţi şi trimiteţi mesaje text
sau multimedia.
Mesajele mele
Accesaţi mesajele pe care leaţi primit, pe care le-aţi trimis
sau a căror trimitere nu a
reuşit.
Şabloane
Creaţi şi utilizaţi şabloane
pentru mesajele sau pasajele
utilizate frecvent.
Ştergere toate
Ştergeţi simultan mesajele din
fiecare folder de mesaje.
Setări
Setaţi diferite opţiuni pentru
utilizarea serviciilor de
mesagerie.
Meniu
Descriere
Mesaje SOS
Specificaţi opţiunile pentru
trimiterea şi primirea unui
mesaj SOS. Puteţi trimite un
mesaj SOS, apăsând de 4 ori
un capăt al tastei [Volum]
atunci când telefonul este în
poziţia închis şi tastele expuse
sunt blocate.
Stare memorie
Verificaţi informaţiile despre
memoria aflată în uz în
prezent.
Fişierele mele
Cameră foto
Meniu
Descriere
Imagini,
Videoclipuri,
Muzică, Sunete,
Alte fişiere
Accesaţi fişierele media şi alte
fişiere stocate în memoria
telefonului.
Cartelă memorie
Accesaţi fişierele stocate pe o
cartelă de memorie. Acest
meniu este disponibil numai
când introduceţi în telefon o
cartelă de memorie.
Stare memorie
Verificaţi informaţiile despre
memoria aflată în uz în
prezent.
Utilizaţi camera foto încorporată în telefon pentru a
efectua fotografii şi pentru a înregistra videoclipuri.
Setări
Meniu
Descriere
Oră şi dată
Schimbaţi ora şi data afişate pe
telefon.
Setări telefon →
Limbă
Selectaţi o limbă pentru textul
de pe ecran.
Setări telefon →
Mesaj de salut
Introduceţi mesajul de
întâmpinare care este afişat
pentru scurt timp la pornirea
telefonului.
Calendar
Ţineţi evidenţa planificărilor dvs.
29
Funcţiile din meniu
Meniu
Descriere
Meniu
Descriere
Setări telefon →
Setări glisare
Setaţi modul în care va
reacţiona telefonul când îl
deschideţi pentru un apel primit
şi când îl închideţi în timp ce
utilizaţi o funcţie.
Setări telefon →
Tastă volum
Setaţi modul în care va
reacţiona telefonul dacă ţineţi
apăsat [Volum] când primiţi un
apel.
Setări telefon →
Comenzi rapide
Utilizaţi tastele de navigare pe
post de comenzi rapide pentru
a accesa anumite meniuri
direct din modul Repaus. [Sus]
este fixat ca şi comandă rapidă
pentru modul Meniul meu.
Setări telefon →
Setări
suplimentare
Schimbaţi setările suplimentare
pentru utilizarea telefonului.
Setări telefon →
Mod offline
Comutaţi telefonul în modul
Offline, în care sunt
dezactivate funcţiile telefonului
care necesită conexiune la
reţea.
Setări ecran →
Fundal
Configuraţi ecranul de repaus
de pe ecran.
Setări ecran → Stil
meniu principal
Selectaţi un stil de afişare
pentru ecranul meniului
principal.
Setări telefon →
Meniul meu
30
Configuraţi un meniu utilizând
elementele favorite din meniu,
care pot fi accesate uşor
apăsând [Sus] în modul
Repaus.
Meniu
Descriere
Meniu
Descriere
Setări ecran →
Culoare meniu
Selectaţi un model de culoare
pentru modul Meniu.
Setări sunet → Ton
tastatură
Selectaţi tonul pe care îl emite
telefonul când apăsaţi o tastă.
Setări ecran →
Luminozitate
Reglaţi luminozitatea ecranului
pentru diverse condiţii de
iluminare.
Setări sunet → Ton
mesaj
Setări ecran →
Ecran formare
număr
Particularizaţi setările pentru
ecranul din timpul apelării.
Schimbaţi setările tonurilor
pentru mesajele primite, în
mod individual, în funcţie de
tipul de mesaj.
Setări sunet →
Pornit/oprit
Setări ecran →
Afişare ceas
Selectaţi un tip de ceas care să
fie afişat pe ecranul de repaus.
Selectaţi melodia pe care o
redă telefonul când este pornit
sau oprit.
Setări ecran →
Afişare informaţii
apelant
Setaţi telefonul să afişeze
informaţiile apelanţilor pentru
toate apelurile pierdute şi
mesajele primite.
Setări sunet →
Mod silenţios
Setaţi modul în care telefonul
vă avertizează despre un
anumit eveniment atunci când
este în modul Silenţios.
Setări sunet →
Apel primit
Schimbaţi setările tonurilor
pentru apelurile primite.
Setări sunet →
Tonuri
suplimentare
Particularizaţi tonurile
suplimentare pentru telefon.
31
Funcţiile din meniu
32
Meniu
Descriere
Meniu
Descriere
Setări lumină →
Durată lumină
fundal
Selectaţi cât timp rămân
aprinse lumina de fundal sau
ecranul atunci când telefonul
nu este utilizat.
Servicii de reţea →
Selectare reţea
Setări lumină →
Lumină tastatură
Setaţi modul în care telefonul
controlează utilizarea luminii
pentru tastatură.
Selectaţi reţeaua care va fi
utilizată când faceţi roaming în
afara zonei de reşedinţă sau
permiteţi selectarea automată
a reţelei.
Servicii de reţea →
ID apelant
Servicii de reţea →
Redirecţionare
apel
Setaţi telefonul să
redirecţioneze apelurile primite
către un număr de telefon
specificat de dvs.
Setaţi telefonul să vă ascundă
numărul faţă de persoana pe
care o apelaţi.
Servicii de reţea →
Server mesaje
vocale
Stocaţi numărul serverului de
mesagerie vocală şi accesaţi
mesajele vocale.
Servicii de reţea →
Blocare apel
Setaţi telefonul să
restricţioneze apelurile.
Servicii de reţea →
Apel în aşteptare
Setaţi telefonul să vă informeze
când altcineva încearcă să vă
apeleze în timpul unei
convorbiri.
Servicii de reţea →
Grup restrâns de
utilizatori
Setaţi apelurile care să fie
restricţionate la un anumit grup
de utilizatori.
Bluetooth
Conectaţi telefonul fără fir la
alte dispozitive Bluetooth.
Meniu
Descriere
Meniu
Descriere
Securitate →
Verificare PIN
Activaţi codul PIN pentru a
proteja cartela SIM împotriva
utilizării neautorizate.
Securitate →
Blocare SIM
Securitate →
Schimbare cod
PIN
Schimbaţi codul PIN.
Setaţi telefonul să funcţioneze
numai cu cartela SIM curentă
prin asocierea unei parole de
blocare SIM.
Securitate → Mod
FDN
Securitate →
Blocare telefon
Activaţi parola telefonului
pentru a proteja telefonul
împotriva utilizării neautorizate.
Setaţi telefonul să
restricţioneze apelurile la un
set limitat de numere de
telefon, dacă este acceptat de
cartela SIM.
Securitate →
Schimbare parolă
Schimbaţi parola telefonului.
Securitate →
Confidenţialitate
Securitate →
Schimbare cod
PIN2
Schimbaţi codul PIN2 curent,
dacă este acceptat de cartela
SIM.
Blocaţi accesul la mesaje, la
fişiere sau la toate funcţiile din
meniul telefonului, cu excepţia
funcţiilor de apelare.
33
Meniu
Descriere
Securitate →
Mobile tracker
Setaţi telefonul să trimită
familiei sau prietenilor dvs.
mesajul prestabilit de urmărire
atunci când cineva încearcă să
utilizeze telefonul cu altă
cartelă SIM. Această
caracteristică poate să nu fie
disponibilă datorită anumitor
caracteristici acceptate de
furnizorul dvs. de servicii.
Setări conexiune
Creaţi şi personalizaţi profilurile
care conţin setările pentru
conectarea telefonului la reţea.
Reiniţializare setări Resetaţi setările telefonului pe
care le-aţi modificat.
34
Informaţii importante pentru
sănătate şi siguranţă
Informaţii privind certificarea SAR
Acest telefon îndeplineşte cerinţele Uniunii Europene (UE) în
privinţa expunerii la undele radio.
Telefonul dvs. reprezintă un emiţător-receptor radio. Este
proiectat şi produs astfel încât să nu depăşească limitele
recomandate de Consiliul Uniunii Europene pentru expunerea
la energia de radiofrecvenţă (RF). Aceste limite fac parte din
principiile directoare şi stabilesc nivelurile maxime de expunere
la RF pentru populaţie. Principiile directoare au fost stabilite de
organizaţii independente prin evaluarea minuţioasă, periodică a
studiilor ştiinţifice referitoare la expunerea la undele radio.
Limitele oferă o marjă substanţială, creată pentru siguranţa
tuturor persoanelor, fără deosebire de vârstă sau stare de
sănătate.
Standardul de expunere pentru telefoane mobile se exprimă
printr-o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de SAR
(Rata de Absorbţie Specifică). Limita SAR recomandată de
Consiliul UE este de 2,0 W/kg1.
Cea mai mare valoare SAR pentru acest model de telefon a fost
0,581 W/kg.
Testele SAR se efectuează utilizând poziţii standard de operare,
cu telefonul emiţând la cel mai mare nivel de putere certificat, în
toate benzile de frecvenţă testate. Chiar dacă SAR este
determinat la cel mai mare nivel de putere, nivelul SAR real al
telefonului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă.
Aceasta deoarece telefonul este conceput să funcţioneze la
niveluri de putere multiple, astfel încât să utilizeze numai
puterea necesară pentru conectare în reţea. În general, cu cât
sunteţi mai aproape de o staţie de bază, cu atât mai mică va fi
puterea de emisie a telefonului.
Înainte ca un nou model de telefon să fie pus în vânzare, trebuie
demonstrată satisfacerea Directivei europene R&TTE. Această
directivă include, ca o cerinţă esenţială, protecţia sănătăţii şi
siguranţa utilizatorului şi a oricărei alte persoane.
Precauţii la utilizarea bateriilor
1. Limita SAR pentru telefoanele mobile utilizate de publicul larg
este de 2,0 Watt/kilogram (W/kg) mediată pe zece grame de
ţesut organic. Limita încorporează un coeficient de siguranţă
substanţial, pentru protecţia suplimentară a persoanelor şi
pentru a ţine cont de orice variaţii în măsurători. Valorile SAR
pot varia în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi de
banda reţelei.
•
•
•
•
•
•
Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorate
în orice fel.
Utilizaţi bateria numai în scopul pentru care a fost produsă.
Dacă utilizaţi telefonul lângă o staţie de bază a reţelei,
acesta consumă mai puţină putere, iar timpii de convorbire
şi de aşteptare sunt mult influenţaţi de puterea semnalului
pe reţeaua celulară şi de parametrii stabiliţi de operatorul
reţelei.
Timpul de încărcare a bateriei depinde de cât este de
descărcată bateria şi de tipul bateriei şi al încărcătorului
utilizate. Bateria poate fi încărcată şi descărcată de sute de
ori, dar se va uza cu timpul. Când timpul de utilizare (timpul
de convorbire şi timpul de aşteptare) este în mod evident
mai scurt decât normalul, trebuie să cumpăraţi o baterie
nouă.
Dacă nu este utilizată, o baterie complet încărcată se va
descărca de la sine, cu timpul.
Utilizaţi numai baterii originale Samsung, şi reîncărcaţi
bateria numai cu încărcătoare originale Samsung. Dacă
încărcătorul nu se utilizează, acesta trebuie deconectat de
la sursa de alimentare.
35
Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă
•
•
•
•
36
Nu lăsaţi bateria conectată la încărcător mai mult de o
săptămână, deoarece supraîncărcarea îi poate scurta
timpul total de funcţionare.
Temperaturile extreme vor afecta capacitatea de încărcare
a bateriei dvs.: ar putea necesita încălzire sau răcire în
prealabil.
Nu lăsaţi bateria în locuri călduroase sau reci, cum ar fi în
maşina dvs., vara sau iarna, deoarece veţi reduce
capacitatea şi durata de viaţă a bateriei. Totdeauna
încercaţi să menţineţi bateria la temperatura camerei. Un
telefon cu baterie caldă sau rece poate să fie în incapacitate
temporară de funcţionare, chiar şi atunci când bateria este
complet încărcată. Bateriile cu ioni de litiu sunt în mod
special afectate de temperaturi sub 0° C (32° F).
Nu scurtcircuitaţi bateria. Scurtcircuitarea accidentală poate
avea loc atunci când un obiect metalic (monedă, agrafă sau
stilou) provoacă o conectare directă între bornele + şi – ale
bateriei (benzile metalice de pe baterie), de exemplu atunci
când transportaţi o baterie de rezervă în buzunar sau în
geantă. Scurtcircuitarea bornelor poate deteriora bateria
sau obiectul care a provocat scurtcircuitarea.
Bateriile uzate vor fi aruncate la gunoi cu respectarea
prevederilor locale în acest sens. Reciclaţi întotdeauna. Nu
aruncaţi bateriile în foc.
Siguranţa în trafic
Telefonul dvs. mobil vă dă posibilitatea de a comunica prin voce
aproape oriunde, în orice moment. Cu toate acestea, există o
responsabilitate importantă care însoţeşte beneficiile
telefoanelor mobile, o responsabilitate pe care fiecare utilizator
trebuie să şi-o asume.
Atunci când conduceţi un automobil, condusul este prima dvs.
responsabilitate. Când utilizaţi telefonul dvs. mobil la volan,
asiguraţi-vă că respectaţi reglementările speciale din zona sau
ţara în care vă aflaţi.
Mediul de utilizare
Amintiţi-vă să vă conformaţi regulilor speciale aplicabile în
anumite locuri, şi opriţi-vă întotdeauna telefonul în locuri în care
este interzisă utilizarea lui, sau atunci când poate cauza
interferenţe sau poate fi periculos.
Atunci când vă conectaţi telefonul sau orice alt accesoriu la un
alt dispozitiv, citiţi întotdeauna ghidul utilizatorului, pentru a vă
familiariza cu instrucţiunile de siguranţă ale acestui dispozitiv.
Nu conectaţi produse incompatibile.
Aparate auditive
Ca şi în cazul altor echipamente mobile de radioemisie,
utilizatorii sunt sfătuiţi ca, pentru operarea satisfăcătoare a
echipamentului şi pentru siguranţa personală, echipamentul
respectiv să fie utilizat numai în poziţia normală de operare (la
ureche, cu antena îndreptată peste umăr).
Unele dintre telefoanele mobile digitale pot interfera cu anumite
aparate auditive. În eventualitatea unei asemenea interferenţe,
consultaţi producătorul aparatului dvs. auditiv pentru discutarea
alternativelor.
Dispozitive electronice
Alte dispozitive medicale
Marea majoritate a echipamentelor electronice moderne
beneficiază de ecranare la semnale de radiofrecvenţă (RF).
Totuşi, s-ar putea ca anumite echipamente electronice să nu fie
ecranate împotriva semnalelor RF ale telefonului dvs. mobil.
Consultaţi producătorul pentru a discuta alternativele.
Stimulatoare cardiace
Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menţinerea
unei distanţe minime de 15 cm (6 inch) între telefonul mobil şi
stimulator, pentru a se evita orice posibilă interferenţă cu
stimulatorul. Aceste recomandări sunt conforme cu cercetările
independente şi recomandările Wireless Technology Research
(Institutul de Cercetare a Tehnologiei Radio). Dacă aveţi vreun
motiv să suspectaţi o interferenţă, opriţi-vă telefonul imediat.
Dacă utilizaţi orice alt dispozitiv medical, consultaţi producătorul
pentru a afla dacă dispozitivul dvs. este ecranat în mod adecvat
împotriva semnalelor RF externe.
Medicul dvs. de familie vă poate ajuta în obţinerea acestor
informaţii.
Opriţi-vă telefonul mobil în incinta spitalelor, atunci când întâlniţi
anunţuri care vă obligă la acest lucru.
Vehicule
Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate
incorect sau ecranate inadecvat de pe vehiculele cu motor.
Verificaţi vehiculul împreună cu producătorul sau cu
reprezentantul acestuia.
De asemenea, trebuie să consultaţi producătorul oricărui alt
echipament care a fost instalat pe vehiculul dvs.
37
Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă
Instituţii cu afişaje de interdicţie
Opriţi-vă telefonul mobil în incinta tuturor instituţiilor în care
există afişe care vă interzic utilizarea acestui tip de aparat.
Medii cu pericol de explozie
Opriţi-vă telefonul în zonele în care există pericol de explozie şi
conformaţi-vă tuturor indicatoarelor şi instrucţiunilor. Scânteile
pot provoca explozii sau incendii care pot cauza vătămarea
corporală sau chiar moartea.
Utilizatorii sunt sfătuiţi să-şi oprească telefoanele mobile la
benzinării sau staţii de service cu puncte de realimentare.
Reamintim utilizatorilor să respecte restricţiile asupra utilizării
echipamentelor radio în depozitele de combustibili (zone de
depozitare şi distribuire combustibili), în uzine chimice sau în
zone unde au loc operaţiuni de detonare a încărcăturilor
explozive.
Zonele cu atmosferă potenţial explozivă sunt deseori - dar nu
totdeauna - marcate clar. Acestea includ punţile inferioare ale
navelor, instalaţiile de transfer sau depozitare produse chimice,
vehiculele care utilizează GPL (cum ar fi propan sau butan),
zonele în care aerul conţine gaze sau particule, cum ar fi praf
sau pulberi de cereale sau metalice, precum şi orice altă zonă
în care în mod normal aţi fi avertizat să opriţi motorul maşinii.
38
Apeluri de urgenţă
Acest telefon, ca orice alt telefon mobil, funcţionează utilizând
semnalele radio, reţelele radio şi de linii interurbane precum şi
funcţiile programate de către utilizator, care nu pot garanta
conectarea în toate condiţiile. De aceea, nu trebuie niciodată să
vă bazaţi numai pe un telefon mobil pentru comunicări de
importanţă majoră (urgenţe medicale, de exemplu).
Reţineţi, pentru a primi sau a face un apel, telefonul trebuie să
fie deschis şi într-o zonă de service cu putere adecvată a
semnalului. S-ar putea să nu fie posibilă efectuarea apelurilor
de urgenţă pe toate reţelele de telefonie mobilă sau atunci când
anumite servicii de reţea şi/sau facilităţi ale telefonului sunt în
uz. Verificaţi cu furnizorii locali de servicii.
Pentru a efectua un apel de urgenţă, procedaţi după cum
urmează:
1. Dacă telefonul nu este pornit, porniţi-l.
2. Introduceţi numărul de urgenţă pentru locaţia dvs. curentă.
Numerele de urgenţă variază în funcţie de locaţie.
3. Apăsaţi [ ].
Dacă anumite facilităţi sunt activate (blocarea apelurilor, de
exemplu), s-ar putea ca în prealabil să fie nevoie să dezactivaţi
aceste facilităţi. Consultaţi acest ghid şi pe furnizorul dvs. local
de servicii.
Alte informaţii importante privind siguranţa
Întreţinerea aparatului
•
Telefonul dvs. este un produs de înaltă tehnologie, care trebuie
tratat cu grijă. Recomandările de mai jos vă vor ajuta să vă
îndepliniţi obligaţiile cerute de acordul de garanţie şi să vă
bucuraţi mulţi ani de telefon.
• Nu lăsaţi în locuri accesibile copiilor mici sau animalelor de
casă telefonul, componentele sau accesoriile acestuia. Este
posibil ca aceştia să le deterioreze din greşeală sau să
înghită piesele mici.
• Menţineţi telefonul uscat. Precipitaţiile, umiditatea şi
lichidele conţin minerale care corodează circuitele
electronice.
• Nu utilizaţi telefonul dacă aveţi mâna umedă. În caz contrar,
vă puteţi provoca un şoc electric sau puteţi deteriora
telefonul.
• Nu utilizaţi şi nu depozitaţi telefonul în zone cu praf sau
murdărie, deoarece componentele în mişcare se pot
deteriora.
• Nu depozitaţi telefonul în locuri foarte calde. Temperaturile
ridicate pot scurta durata de viaţă a componentelor
electronice, pot deteriora bateriile şi pot deforma sau topi
anumite componente din material plastic.
•
•
•
•
•
Instalarea telefonului într-un vehicul sau operaţiunile de
service asupra telefonului trebuie efectuate numai de
personal calificat. Instalarea sau service-ul defectuoase pot
fi periculoase şi anulează garanţia asupra aparatului.
Verificaţi cu regularitate că tot echipamentul pentru telefon
mobil din vehiculul dvs. este fixat şi funcţionează
corespunzător.
Nu depozitaţi şi nu transportaţi materiale inflamabile, gaze
sau explozivi, în acelaşi compartiment cu telefonul dvs.,
componentele sau accesoriile acestuia.
Pentru vehiculele echipate cu airbag, reţineţi că un airbag
se umflă cu foarte multă forţă. Nu puneţi obiecte, inclusiv
echipamentul fix sau mobil al telefonului dvs., pe suprafaţa
de deasupra airbag-ului sau în zona de umflare a airbagului. Dacă echipamentul pentru telefon este montat incorect
iar air bag-ul se umflă, pot rezulta răniri serioase.
Opriţi telefonul înainte de urcarea în avion. Utilizarea
telefonului mobil în avion este ilegală.
Dacă aceste instrucţiuni nu sunt urmate, fie i se pot
suspenda sau refuza serviciile persoanei care a comis
infracţiunea, fie acea persoană poate fi acţionată în
judecată, fie ambele.
39
Informaţii importante pentru sănătate şi siguranţă
•
•
•
•
•
•
40
Nu depozitaţi telefonul în locuri reci. Atunci când telefonul
se încălzeşte până la temperatura normală de funcţionare,
se poate forma umezeală în interiorul telefonului, care
poate deteriora plăcuţele cu circuite electronice.
Nu scăpaţi telefonul pe jos, nu îl loviţi şi nu îl scuturaţi.
Manipularea brutală poate distruge plăcuţele de circuite din
interior.
Nu utilizaţi substanţe chimice dure, solvenţi sau detergenţi
puternici, pentru curăţarea telefonului. Ştergeţi cu o cârpă
moale.
Nu vopsiţi telefonul. Vopseaua poate bloca componentele
mobile ale aparatului şi poate împiedica funcţionarea
corespunzătoare.
Nu introduceţi şi nu puneţi telefonul pe aparate de încălzit,
cum ar fi cuptorul cu microunde, soba sau radiatorul. Când
este supraîncălzit, telefonul poate exploda.
Când telefonul sau bateria se umezesc, eticheta care indică
deteriorare în prezenţa apei îşi schimbă culoarea. În acest
caz, repararea telefonului nu mai este acoperită de garanţia
producătorului, chiar dacă perioada de garanţie pentru
telefonul dvs. nu a expirat.
•
•
•
Dacă telefonul are un bliţ sau un indicator luminos, nu îl
utilizaţi prea aproape de ochii oamenilor sau animalelor.
Aceasta poate să dăuneze ochilor.
Utilizaţi numai antena furnizată sau o antenă de schimb
aprobată. Antenele neautorizate sau accesoriile modificate
pot deteriora telefonul şi pot încălca reglementările în
privinţa aparaturii radio.
Dacă telefonul, bateria, încărcătorul sau orice alt accesoriu
nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat
service calificat. Personalul va fi la dispoziţia dvs. şi, dacă
este necesar, se va ocupa de toate detaliile necesare
pentru service.
Samsung Electronics
: EN 60950-1:2001 +A11:2004
: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
: EN 50360:2001
EN 62209-1: 2006
: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
Yong-Sang Park / S. Manager
(numele şi semnătura persoanei autorizate)
* Aceasta nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al
Centrului de Service Samsung, consultaţi certificatul de garanţie sau contactaţi magazinul de
unde aţi cumpărat telefonul.
(locul şi data emiterii)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.04
şi va fi pusă la dispoziţie la cerere.
(Reprezentant în EU)
Samsung Electronics QA Lab.
Documentaţia tehnică este păstrată la:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168
Procedura de evaluare a conformităţii, produsul la care se face referire în art. 10 şi
este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea
următoarelor organisme:
Declarăm prin aceasta că toate seturile esenţiale de teste radio au fost efectuate şi
că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerinţele de bază ale
Directivei EC 1999/5.
Radio
SAR
Siguranţă
EMC
Produsul la care face referire în această declaraţie, este în conformitate cu
următoarele standarde şi/sau alte acte normative.
Telefon mobil GSM: SGH-J600
declarăm pe propria răspundere că produsul
Noi,
Declaraţie de conformitate (R&TTE)
Download PDF

advertising