Samsung | BD-P1500 | Samsung BD-P1500 Korisnički priručnik

BD-P1500
Blu-ray disk playera
Priručnik za korisnike
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/global/register
glavna obilježja vašeg novog
Blu-ray disk playera
Obilježja playera
Podržava mnoštvo vrsta video diskova
Podržava Blu-ray, DVD Video i DVD-RW/-R (V način i samo finalizirane) diskove.
HDMI (High Definition Multimedia Interface - multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI smanjuje buku slike tako što omogućuje put čistog digitalnog video/audio signala s playera na TV.
Obilježja Blu-ray diska
Blu-ray diskovi mogu pohraniti 25 GB (jedan sloj) ili 50 GB (dvostruki sloj) na jednostranom disku, što je otprilike
kapacitet 5 do 10 puta veći od DVD-a. Blu-ray diskovi imaju podršku i za HD video najveće kvalitete koji je
raspoloživ u industriji, pri čemu veliki kapacitet ne znači kompromis vezan uz kvalitetu videa. Osim toga, Blu-ray disk
ima isti poznati izgled i veličinu kao i DVD.
* Sljedeća obilježja Blu-ray diska ovise o samom disku i mogu biti različita.
Izgled i navigacija obilježjima također se mogu razlikovati od diska do diska.
Dolje opisana obilježja nemaju svi diskovi.
Istaknuta video obilježja
BD-ROM format podržava tri vrlo napredna video kodeka uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Raspoložive su i razlučivosti HD videa:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
Za reprodukciju visoke definicije
Za gledanje sadržaja visoke definicije na Blu-ray diskovima potrebna je HDTV (High Definition Television). Neki
diskovi zahtijevaju da koristite HDMI OUT na playeru kako biste gledali sadržaj visoke definicije. Mogućnost gledanja
sadržaja visoke definicije na Blu-ray diskovima može biti ograničena ovisno o razlučivosti TV-a.
Grafičke razine
Raspoloživa su dva pojedinačna video sloja pune
HD razlučivosti (1920x1080) uz HD video sloj.
Jedan sloj je dodijeljen grafici vezanoj uz video (kao
što su titlovi), a drugi sloj je dodijeljen interaktivnim
elementima kao što su gumbi ili izbornici.
Oba sloja mogu imati obilježja za brisanje,
blijeđenje i listanje.
PLAY MOVIE
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafičke
razine
▼
3
HD Video
2_ Hrvatski
LANGUAGES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Grafika izbornika
Podrška za punu grafičku razlučivost i animaciju, time uvelike nadmašuje mogućnosti DVD videa.
Za razliku od DVD-a, izbornicima možete pristupiti za vrijeme reprodukcije videa.
Zvuci u izborniku
Kada označite ili odaberete opciju izbornika na Blu-ray disku, možete čuti zvukove kao što su klikovi gumba ili
zvučnu snimku koja objašnjava odabir u izborniku.
Višestruke stranice/popup izbornici
Za razliku od DVD-Videa, reprodukcija se ne prekida svaki puta kada
pristupite novom zaslonu izbornika. Izbornik može imati više stranica zbog
sposobnosti Blu-ray diska da učita podatke s diska bez prekida
reprodukcije.
Možete pregledavati stranice izbornika ili odabirati različite puteve
izbornika za vrijeme reprodukcije audio i video sadržaja u pozadini.
Interaktivnost
Određeni Blue-ray diskovi mogu sadržavati animirane izbornike i lake igre.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Prikaz slajdova koji možete pregledavati
Kod Blu-ray diskova možete pregledavati različite zaustavljene slike za vrijeme reprodukcije audio sadržaja.
Titlovi
Ovisno o sadržaju na Blu-ray disku, možete odabrati različite fontove, veličine i boje titlova; Titlove možete i animirati,
izblijediti ili potamniti te listati.
UKLJUČENA OPREMA
Provjerite dolje isporučeni pribor.
STANDBY/ON
OPEN/
CLOSE
TV
STANDBY/ON
PAUSE
Kompozitni video, audio L/R kabel
Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
OK
Priručnik za korisnike
Brzi vodič
Daljinski upravljač
Hrvatski _3
sigurnosne informacije
UPOZORENJE
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja rizik od
električnog udara ili ozljede osoba.
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI
(ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA DIJELOVA KOJE
MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj simbol označava važne upute koje
idu
uz proizvod.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE : Kako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od požara ili električnog udara, nemojte izlagati
ovaj uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ : Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI OPASNO
ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA. PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk player U SKLADU S
UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE POSTUPAKA KOJI
NISU OVDJE NAVEDENI MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I
NE VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje uređaja s drugom
opremom. Za sprječavanje elektromagnetske interferencije s električnim uređajima kao što su radio i TV, koristite
oklopljene kabele i konektore za spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač. Vrijednost osigurača
navedena je na prednjem dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban zamjenski
poklopac osigurača, on mora biti iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske poklopce možete kupiti kod
distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno dugačak da dosegne točku
napajanja, trebate nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač. Ne spajajte utikač u
utor glavnog voda budući da postoji rizik od električnog udara zbog gole fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač glavnog voda mora
biti spreman za uporabu.
4_ sigurnosne informacije
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike ima licencu u skladu s pravima na intelektualno vlasništvo trećih
strana. Ova licenca je ograničena na privatnu, nekomercijalnu uporabu licenciranih sadržaja od strane krajnjih
korisnika - potrošača.
Ne dajemo prava na komercijalnu uporabu.
Licenca uključuje samo ovaj uređaj, a ne druge proizvode, i ne obuhvaća nelicencirane proizvode ili postupak u
skladu s ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3 koji se koristi ili prodaje u kombinaciji s ovim uređajem. Licenca
uključuje samo uporabu ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu s ISO/IEC 11172-3 ili
ISO/IEC 13818-3. Ovom licencom ne dajemo prava na obilježja ili funkcije proizvoda koje nisu u skladu s ISO/IEC
11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
Važne sigurnosne upute
Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa navedenih u nastavku.
Čuvajte ove radne upute u blizini za buduću referencu.
1)
Pročitajte ove upute.
2)
Čuvajte ove upute.
3)
Pazite na sva upozorenja.
4)
Pridržavajte se ovih uputa.
5)
Ne koristite ovaj player u blizini vode.
6)
Čistite ga samo suhom krpom.
7)
Ne blokirajte ventilacijske otvore, instalirajte ga u skladu s uputama proizvođača.
8)
Ne instalirajte ga u blizini izvora toplote poput radijatora, regulatora toplote ili drugog playera (uključujući
pojačala) koji stvaraju toplotu.
9)
Polariziran ili uzemljen utikač ima važnu sigurnosnu ulogu. Polarizirani utikač ima dvije oštrice, od kojih je jedna
šira od druge. Uzemljeni utikač ima dvije oštrice i zatik za uzemljenje. Široka oštrica ili zatik su isporučeni za
vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne odgovara utičnici, kontaktirajte električara za zamjenu zastarjele
utičnice.
10) Zaštitite strujni kabel od deformiranja ili bockanja, a posebice na utikačima, utorima za utikače i točki izlaza iz
playera.
11) Koristite samo dodatke i pribor koji je naveo proizvođač.
12) Koristite samo sa kolicima, podnožjem, tronožcem, podupiračem ili stolom koji je
naveo proizvođač ili prodao s playerom. Ako koristite kolica, budite oprezni pri
pomicanju kombinacije kolica/playera kako biste izbjegli ozljedu uslijed preokretanja.
13) Izvucite utikač uređaja za vrijeme olujnog nevremena ili ako ga ne koristite duže
vremensko razdoblje.
14) Servis povjerite kvalificiranom servisnom osoblju. Servis je nužan ako posoji bilo kakvo oštećenje playera, kao
što je oštećenje kabela za napajanje ili utikača, prolijevanje tekućine ili padanje objekata na player, izlaganje
playera kiši ili vlazi, neispravan rad ili pad uređaja.
Hrvatski _5
● SIGURNOSNE INFORMACIJE
MJERE OPREZA
sigurnosne informacije
Oprez pri rukovanju
• Prije spajanja drugih komponenti na ovaj Blu-ray disk player, pazite da ih sve isključite.
• Nemojte pomicati Blu-ray disk player za vrijeme reprodukcije diska, inače može doći do grebanja ili pucanja diska
ili oštećenja unutarnjih dijelova Bluray diska playera.
• Ne stavljajte vazu s cvijećem napunjenu vodom ili male metalne predmete na Blu-ray disk player.
• Pazite da ne stavite ruku u ladicu diska.
• Ne stavljajte ništa drugo u ladicu osim samog diska.
• Vanjske interferencije poput munje i statičkog elektriciteta mogu utjecati na normalan rad ovog Blu-ray disk playera.
Ako dođe do toga, isključite Blu-ray disk player i ponovo ga uključite gumbom STANDBY/ON ili izvucite i ponovo
umetnite kabel izmjenične struje u utičnicu. Blu-ray disk player sada radi normalno.
• Pazite da uklonite disk i isključite Blu-ray disk player nakon uporabe.
• Izvucite kabel izmjenične struje iz utičnice ako ne namjeravate koristiti Blu-ray disk player dulje vrijeme.
• Za čišćenje diska obrišite ga ravno od unutrašnjeg prema vanjskom dijelu.
• Ne izlažite player tekućinama.
• Ako je utikač izmjenične struje utaknut u zidnu utičnicu, player još uvijek vuče struju (stanje mirovanja) kada ga
isključite.
• Player ne treba izlagati vlazi ili prskanju te se predmeti napunjeni vodom poput vaza ne trebaju stavljati na player.
• Za isključenje playera iz utičnice morate izvući utikač iz utora glavnog voda kako bi utikač glavnog voda bio lako
dostupan.
Održavanje ormara
Iz sigurnosnih razloga pazite da izvučete kabel izmjenične struje iz utičnice izmjenične struje.
• Ne koristite benzen, razrjeđivač ili druga otapala za čišćenje.
• Obrišite ormar mekom krpom.
Ograničenja reprodukcije
• Ovaj player možda neće reagirati na sve radne naredbe zato što neki Blu-ray disk, DVD ili CD diskovi imaju
određeni ili ograničeni rad i obilježja za vrijeme reprodukcije.
Napominjemo da ovo ne znači da je player u kvaru.
• Samsung ne jamči da će player reproducirati svaki disk koji ima Blu-ray disk, DVD i CD logo zato što se formati
diska mogu razvijati te pojaviti problemi i greške za vrijeme kreiranja Blu-ray disk, DVD i CD softvera i/ili proizvodnje
diskova.
Ovaj player također radi na drugačiji način nego standardni DVD player ili druga AV oprema. Kontaktirajte
SAMSUNG centar za korisnike ako imate pitanja ili teškoća pri reprodukciji Blu-ray disk, DVD ili CD diskova u
ovom playeru. Također pogledajte ostatak ovog priručnika za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
6_ sigurnosne informacije
sadržaj
Uključena oprema
4
5
Upozorenje
Mjere opreza
KAKO ZAPOČETI
9
10
13
Prije upotrebe korisničkog priručnika
Vrsta i obilježja diska
Pohranjivanje & upravljanje diskovima
OPIS
14
15
16
Prednja ploča
Prikaz na prednjoj ploči
Stražnja ploča
DALJINSKI UPRAVLJAČ
17
18
18
19
20
Pregled daljinskog upravljača
Spodešavanje daljinskog upravljača
Vezano uz bateriju
TV kodovi koje možete kontrolirati
Spajanje na tv pomoću HDMI kabela
(Najbolja Kvaliteta)
HDMI - Funkcija automatske detekcije
Spajanje na tv pomoću dvi kabela (najbolja kvaliteta)
Spajanje na tv (component) (bolja kvaliteta)
Spajanje na tv (video) (dobra kvaliteta)
Spajanje na audio sustav (2 channel
amplifier)
Spajanje na audio sustav(dolby digital, dts
amplifier)
Spajanje na audio sustav (pojačalo koje
podržava HDMI)
Spajanje na SAMSUNGov poslužitelj za ažuriranje
2
4
9
14
17
20
SIGURNOSNE INFORMACIJE
SPAJANJE
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
Prije reprodukcije
Navigacija izbornicima na zaslonu
Reprodukcija diska
Podešenje zvučnog signala za uključivanje/
isključivanje napajanja
Uporaba funkcija pretraživanja i preskakanja
Usporena reprodukcija/reprodukcija u koracima
KONFIGURIRANJE SUSTAVA
33
Namještanje sata
33
34
34
Podešavanje jezičnih opcija
GLAVNA OBILJEŽJA VAŠEG BLURAY DISK PLAYERA
29
PODEŠAVANJE JEZIKA
29
30
30
31
Hrvatski _7
● SADRŽAJ
3
GLAVNA OBILJEŽJA VAŠEG NOVOG
BLU-RAY DISK PLAYERA
sadržaj
35
Podešavanje audio opcija
POSTAVLJANJE PRIKAZA
37
Podešavanje opcija za prikaz
HDMI POSTAVLJANJE
40
Podešavanje HDMI opcija za postavljanje
POSTAVLJANJE ZA RODITELJE
42
Konfiguriranje blokade roditelja
KONFIGURIRANJE MREŽE
44
45
45
46
TCP/IP podešavanje
PROXY podešavanje
NTP postavke poslužitelja (koriste se za obnavljanje
informacija o vremenu s NTP poslužitelja)
MAC adresa
47
Upravljanje sistemskim uređajem
NADOGRADNJA SUSTAVA
48
50
Nadogradnja firmvera
Sistemske informacije
GLEDANJE FILMA
51
52
53
54
55
55
56
57
Uporaba funkcije prikaza
Uporaba izbornika “disc menu” & “popup/title menu”
Ponavljanje reprodukcije (repeat)
Odabir audio jezika
Odabir jezičnog titla
Promjena kuta kamere
Bonusview postavke
Uporaba funkcije označavanja
SLUŠANJE GLAZBE
59
59
60
AUDIO PODEŠENJE
35
37
40
42
44
UPRAVLJANJE TRAJNIM
SPREMNIKOM
47
48
51
60
Reprodukcija audio CD-A (CD-DA)
Elementi prikaza “audio CD(CD-DA)”
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
koriste za reprodukciju audio CD (CD-DA)
Repeat (ponavljanje) audio CD(CD-DA)
RJEŠAVANJE PROBLEMA
62
Rješavanje problema
62
64
64
Specifikacije
59
DODATAK
8_ sadržaj
kako započeti
PRIJE UPOTREBE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA
Provjerite sljedeće izraze prije čitanja priručnika za korisnike.
kone koje se koriste u priručniku
h
g
f
Z
C
V
B
M
● KAKO ZAPOČETI
Ikona
Izraz
Definicija
BD-ROM
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na BD-ROM-u.
BD-RE
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-RE
BD-R
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-R
DVD-VIDEO
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-Video ili DVD-R/DVD-RW
diskovima koji su snimljeni i finalizirani u video načinu rada.
DVD-RW
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW-u. (V način rada, samo finalizirani)
DVD-R
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-R-u.(V način rada, samo finalizirani)
Audio CD
Ovo uključuje funkciju dostupnu n audio CD-R/CD-R (CD-DA format).
Napomena
Ovo uključuje savjete ili upute na stranici koji pomažu pri radu svake
funkcije.
O uporabi ovog priručnika za korisnike
1) Upoznajte se sa sigurnosnim napomenama prije uporabe ovog proizvoda. (vidi stranice 4~6)
2) Ukoliko dođe do problema, pogledajte odlomak Uklanjanje kvarova. (vidi stranice 62~63)
Copyright
©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana;Ovaj priručnik za korisnike ne smijete reproducirati ili kopirati djelomično ili u cijelosti
bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.
Hrvatski _9
kako započeti
VRSTA I OBILJEŽJA DISKA
Vrste diskova koje možete reproducirati
Vrste diska
BD-ROM
BD-RE/BD-R
DVD-VIDEO
DVD-RW
(V način rada, samo
finalizirani)
DVD-R
(V način rada, samo
finalizirani)
AUDIO-CD
Logo diska
Snimljeni sadržaj
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
Oblik diska
Jednostrani (25GB/50GB)
Vrijeme reprodukcije
ovisi o naslovu
Vrijeme reprodukcije ovisi o
naslovu
Jednostrani (12 cm)
240
Dvostrani(12 cm)
480
Jednostrani (8 cm)
80
Dvostrani(8 cm)
160
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Extended Play - produljena
reprodukcija)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(Extended Play - produljena
reprodukcija)
AUDIO
Jednostrani (12 cm)
74
Jednostrani (8 cm)
20
LLogotipi diskova koje možete reproducirati
Blu-ray disk
Dolby Digital Plus
Digital Audio
Dolby TrueHD
PAL sustav za emitiranje u
Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Njemačkoj itd.
Stereo
Java
Vrste diskova koje ne možete reproducirati
•
•
•
•
Blu-ray diskovi koji nemaju kod “Region B”.
DVD-Video koji nema broj regije “2” ili “ALL”
HD DVD
DVD-RAM
10_ kako započeti
•
•
•
•
3,9 GB DVD-R disk za razvoj autorskog softvera.
DVD-RW (VR način rada)
DVD-ROM/PD/MV disk itd.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
[Napomena]
• Neke komercijalne diskove i DVD diskove kupljene izvan vaše regije možda ne možete reproducirati na
ovom proizvodu. Pri reprodukciji ovih diskova bit će prikazano ili “No disc.” (Nema diska) ili “Please
check the regional code of the disc.” (Provjerite regionalni kod diska).
• Ako DVD-R/-RW disk nije ispravno snimljen u DVD video formatu, nije moguća njegova reprodukcija.
• Jedinica ne može reproducirati CD-RW/CD-R i DVD-RW/-R sa snimljenim sadržajem poput divx, avi,
mpg, mov, wma, mp3, pregled digitalne fotografije (JPEG) datoteka.
Kod regije
Vrste diska
Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod regije
B
2
Kod regije Blu-ray disk-a
Područje
A
Sjeverna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
B
Europa, Grenland, francuski teritoriji, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
Kôd DVD područja
Područje
1
S.A.D, teritorij S.A.D-a i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Korea, Filipini, Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika, Srednja Amerika, Australija, Novi Zeland, Pacifički otoci, Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija, većina Afrike, Sjeverna Koreja, Mongolija
6
Kina
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray disk je novi format koji se razvija. Stoga su mogući problemi s kompatibilnošću. Nisu svi diskovi
kompatibilni i nije moguća reprodukcija svakog diska. Za više informacija pogledajte odlomak
Napomene o usklađenosti i kompatibilnosti u ovom priručniku. Ako imate problema s kompatibilnošću,
kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike. Ovaj Samsung Blu-ray disk player (BD-P1500) podržava
samo specifi kaciju BD-ROM profi l 1, verziju 1.1. Ako želite reproducirati novije diskove, trebate ažurirati
fi rmver playera. Pogledajte http://www.samsung.com ili SAMSUNG centar za korisnike.
M
Reprodukcija možda nije moguća kod nekih vrsta diskova ili ako obavljate određene operacije kao što su
promjena kuta i podešavanje aspekta omjera. Detaljni podaci o diskovima nalaze se na kutiji diska. Pogledajte
ih ako je to potrebno.
 Nemojte dopustiti da se disk zaprlja ili bude ogreben. Otisci prstiju, nečistoća, prašina, ogrebotine ili nakupine
dima cigarete na površini za snimanje mogu onemogućiti reprodukciju diska.
 Ako želite reproducirati BD-Java naslov, učitavanje može trajati dulje nego kod običnog naslova ili neke funkcije
mogu sporije raditi.
Hrvatski _11
● KAKO ZAPOČETI
Blu-ray disk player i diskovi su kodirani po regijama. Ovi kodovi regija moraju biti usklađeni za
reprodukciju diska. Ako su kodovi neusklađeni, nije moguća reprodukcija diska.
Broj regije ovog Blu-ray disk playera je opisan na stražnjoj ploči Blu-ray disk playera.
kako započeti
Vrste diska
❖ BD-ROM
BD-ROM disk sadrži predsnimljene podatke. Iako BD-ROM može sadržavati bilo koji format podataka,
većina BD-ROM diskova sadrži filmove u formatu visoke definicije za reprodukciju na Blu-ray disk
playerima. Ovaj uređaj može reproducirati predsnimljene komercijalne BD-ROM diskove.
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray disk za višestruko presnimavanje/Blu-ray disk s mogućnošću brisanja i pisanja. BD-RE/BD-R je
idealan format za izradu sigurnosnih kopija ili snimanje osobnog video zapisa.
❖ DVD-Video
• Raznoliki digitalni video (digital versatile disc - DVD) može sadržavati do 135 minuta slika, 8 audio
jezika i titlove na 32 jezika. On ima MPEG-2 kompresiju slike i Dolby Digital surround, čime vam
omogućuje da uživate u živim i jasnim slikama filmske kvalitete.
• Pri prebacivanju s prvog na drugi sloj na dvoslojnom DVD video disku, može se pojaviti privremena
smetnja slike i zvuka. To ne predstavlja kvar uređaja.
• Nakon što se finalizira DVD-RW/-R snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video.
Predsnimljeni komercijalni DVD s filmovima se zove i DVD-Video. Ovaj uređaj može reproducirati
predsnimljene komercijalne DVD diskove (DVD video diskove) s filmovima.
❖ Audio CD
• Audio disk na kojem se snima 44,1 kHz PCM audio.
• Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA format na CD-R i CD-RW diskovima.
• Ovaj uređaj ne može reproducirati neke CD-R ili CD-RW diskove zbog uvjeta snimanja.
❖ CD-RW/CD-R
• Koristite CD-RW/CD-R disk od 700 MB (80 minuta). Ako je to moguće, ne koristite disk od 800
MB (90 minuta) ili veći budući da možda nije moguća reprodukcija tog diska.
• Ako CD-RW/CD-R disk nije snimljen kao zaključena sesija, može doći do kašnjenja pri reprodukciji
početka diska ili se neće reproducirati sve snimljene datoteke.
• Neke CD-RW/CD-R diskove možda ne možete reproducirati na ovom uređaju, ovisno o uređaju
na kojem ste ih snimili. Što se tiče sadržaja snimljenih na CD-RW/CD-R medijima s CD-a za
osobnu uporabu, mogućnost reprodukcije ovisi o sadržajima i diskovima.
❖ Reprodukcija DVD-R diska
• Nakon što se finalizira DVD-R snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video.
• Ovaj uređaj može reproducirati DVD-R diskove snimljene i finalizirane na Samsung DVD video snimaču.
Ovaj uređaj ne može reproducirati neke DVD-R diskove ovisno o disku i uvjetima snimanja.
❖ Reprodukcija DVD-RW diska
• Moguća je reprodukcija samo DVD-RW diskova u video načinu rada koji su fi nalizirani.
• Nakon što se finalizira DVD-RW snimljen u video načinu rada, on postaje DVD video. Mogućnost
reprodukcije može ovisiti o uvjetima snimanja.
Format diska
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ovo je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disku. Disk može
reproducirati ovaj Blu-ray disk player nakon njegove finalizacije.
❖ AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati AVCHD disk formate. Ovi diskovi obično su snimljeni i korišteni u
kamkorderima.
• AVCHD format je format digitalne video kamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format može komprimirati slike pri većoj učinkovitosti od onih
konvencionalnog formata za komprimiranje slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste “x.v.Color” format.
• Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove pomoću “x.v.Color” formata.
12_ kako započeti
• “x.v.Color” je trgovačka marka Sony Corporation-a.
• “AVCHD” i AVCHD logo oznake us trgovačke marke Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
M
Neki AVCHD disk formati može se neće reproducirati ovisno o načinu snimanja.
AVCHD disk formate treba finalizirati.
 “x.v.Color” nudi veći omjer boje od normalnih DVD diskova kamkordera.
● KAKO ZAPOČETI
POHRANJIVANJE & UPRAVLJANJE DISKOVIMA
Uporaba diska
❖ Oblik diska
• Koristite diskove pravilnih oblika. Ako koristite disk nepravilnog oblika,
možete oštetiti ovaj Blu-ray disk player.
❖ Držanje diskova
• Izbjegavajte dodirivati površinu diska na kojoj se vrši snimanje.
❖ Blu-ray diskovi
• Ako dugo vremena ne koristite player, uklonite Blu-ray disk iz playera i pohranite ga u njegovu
kutiju.
• Pazite da ne ostavite otiske prstiju ili ogrebete površinu Blu-ray diska.
❖ DVD-RW i DVD-R
• Očistite opcionalnim PD čistačem diska (LF-K200DCA1 ako je raspoloživ). Ne koristite sredstva za
čišćenje ili krpe za CD-e za čišćenje DVD-RW/-R diskova.
❖ DVD-Video, Audio-CD
• Obrišite nečistoće na disku mekom krpom.
❖ Mjere opreza pri uporabi diskova
• Ne pišite kemijskom ili tehničkom olovkom na tiskanoj strani.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje ploča ili antistatička sredstva. Također ne
koristite tekuće kemikalije kao što su benzen ili razrjeđivač.
• Ne stavljajte naljepnice na diskove. (Ne koristite diskove zalijepljene lijepljivim
trakama ili ostacima naljepnica.)
• Ne koristite zaštitne slojeve protiv ogrebotina ili druge zaštitne slojeve.
• Ne koristite diskove ispisane na pisačima za naljepnice raspoloživima na tržištu.
• Ne učitavajte oštećene ili napuknute diskove.
Pohranjivanje diska
Pazite da ne oštetite disk zato što su podaci na ovim diskovima vrlo osjetljivi na okolinu.
• Ne izlažite izravno sunčanoj svjetlosti.
• Čuvajte na hladnom, prozračenom mjestu.
• Držite okomito.
• Čuvajte u čistom, zaštitnom omotu.
• Ako iznenada preselite Blu-ray disk player s hladnoga na toplo mjesto, može doći do stvaranja kondenzata
na radnim dijelovima i lećama, što izaziva nenormalnu reprodukciju diska. Ako se to dogodi, pričekajte dva
sata prije priključivanja utikača u utičnicu. Zatim umetnite disk i pokušajte ponovo reproducirati.
Hrvatski _13
opis
PREDNJA PLOČA
1
2
3
8 7
14_ opis
6
5 4
GUMB STANDBY/ON
Uključuje i isključuje Blu-ray disk player.
LADICA DISKA
Otvara se za prihvaćanje diska.
GUMB “PLAY/PAUSE”
Reproducira disk ili privremeno zaustavlja reprodukciju.
GUMB “SEARCH/SKIP”
Ide na sljedeći naslov/poglavlje/pjesmu ili se vraća na prethodni naslov/poglavlje/pjesmu.
GUMB “STOP”
Zaustavlja reprodukciju diska.
PRIKAZ
Prikazuje status reprodukcije, vrijeme itd..
Osjetnik na daljinskom
upravljaču
Otkriva signal sa daljinskog upravljača.
GUMB “OPEN/CLOSE”
Otvara i zatvara ladicu diska.
PRIKAZ NA PREDNJOJ PLOČI
● OPIS
Odnosi se na reprodukciju,
Svijetli kada su odabrani gumbi koji se odnose na reprodukciju i open/close.
indikator Open/Close
Indikator na disku
Svijetli kada je disk u ladici.
Pokazivači vrste disk
Svijetli kako bi ukazao na vrstu diska u ladici
USB indikator
Svijetli kako bi naznačio kada je spojen USB.
HDMI indikator
Svijetli kako bi naznačio kada je spojen HDMI.
Indikator razlučivosti
Upućuje na 1080p, 1080i ili 720p razlučivost pri spajanju HDMI ili komponente.
STATUS indikator
Indikator vremena reprodukcije/sata/trenutnog statusa.
Hrvatski _15
opis
STRAŽNJA PLOČA
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
HDMI OUT
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
7
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
1
HDMI OUT
LAN
USB HOST
OPTICAL
2
M
3
4
AV OUT
5
6
LAN
LAN džek se koristi za spajanje na Samsungov poslužitelj za ažuriranja firmwarea
USB HOST
Možete koristiti samo USB fleš pogon za izvedbu softverskih ažuriranja.
HDMI OUT
Pomoću HDMI kabela spojite ovaj HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni priključak na
vašem TV prijemniku radi najbolje kvalitete slike ili na vašem prijemniku za najbolju
kvalitetu zvuka.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Spaja se na prijemnik.
AUDIO OUT
Spaja audio ulaz vanjske opreme uporabom audio kabela.
VIDEO OUT
Spaja ulaz vanjske opreme uporabom video kabela.
COMPONENT
VIDEO OUT
Spaja opremu koja ima video ulaz za “Component”.
USB Host džek služi samo za ažuriranja firmwarea. Ne možete reproducirati audio ili video sadržaj s USB uređaja.
 Softverska ažuriranja pomoću USB Host džeka podržava samo USB fleš pogon.
Ostalim USB uređajima (npr. MP3 player) nije zajamčen rad.
 USB fleš pogoni većih dimenzija ne mogu se umetnuti kada je spojen HDMI ili LAN kabel.
16_ opis
daljinski upravljač
PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Umetanje baterija u daljinski upravljač
2. Umetnite dvije AAA baterije.
Pazite da krajevi baterija odgovaraju “+” i “–”
polovima u skladu s dijagramom u odjeljku.
3. Zamijenite poklopac.
Uz pretpostavku tipične uporabe TV-a, baterije
traju otprilike jednu godinu.
Gumbi OPEN/CLOSE
Za otvaranje i zatvaranje ladice diska.
STANDBY/ON
Gumb STANDBY/ON
OPEN/
CLOSE
TV
STANDBY/ON
TV STANDBY/ON
Gumb TV INPUT SEL.
Nakon konfiguriranja omogućuje postavljanje ulaznog
izvora na TV-u.
Gumbi NUMBER (za brojeve)
Gumb CANCEL
Gumb SLOW
Disk se reproducira polako pri svakom pritisku
ovog gumba.
Gumb PAUSE
Pritisnite za zaustavljanje diska.
PAUSE
Gumbi REVERSE/FORWARD SKIP
Gumb STOP
Pritisnite za preskakanje natrag ili naprijed.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Gumb PLAY
Gumbi REVERSE/FORWARD SEARCH
Pritisnite za reproduciranje diska.
Pritisnite za pretraživanje diska natrag ili naprijed.
Gumbi TV VOL
Gumb TV PROG
Podešavanje jačine zvuka na TV-u
Koristite ovaj gumb za odabir TV programa.
Gumb MENU
Gumb TV MUTE
Prikazuje izbornik za konfiguriranje Blu-ray disk playera.
Isključuje zvučnike na TV-u.
Gumbi OK/DIRECTION
Gumb INFO
Prikazuje trenutne postavke ili status diska.
Gumb RETURN
OK
Gumb EXIT
Gumb DISC MENU
Koristite ovaj gumb za ulazak u izbornik diska.
Gumbi ZA BOJE : CRVEN(A), ZELEN (B),
ŽUT(C), MODAR(D)
Gumb POPUP MENU/TITLE MENU
Koristite ovaj gumb za ulazak u popup izbornik/
izbornik naslova.
Gumb REPEAT A-B
Gumb AUDIO
Koristite ovaj gumb za pristup različitim audio
funkcijama na disku (Blu-ray disk/DVD).
Gumb MARKER
Koristite ovu bilješku za označavanje položaja pri
reprodukciji diska.
Gumb SUBTITLE
Pritisnite ovu sklopku za titlove na jezicima na Blu-ray disk
/DVD-u.
Omogućuje ponavljanje reprodukcije određenog
dijela.
Gumb BONUSVIEW
Koristite da uključite ili isključite funkciju BONUSVIEW na
podržanim Blu-ray diskovima.
Gumb REPEAT
Omogućuje ponavljanje naslova, poglavlja, pjesme ili
diska.
Hrvatski _17
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
1. Podignite stražnji poklopac na daljinskom
upravljaču gore prema prikazu.
daljinski upravljač
SPODEŠAVANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati određene funkcije na TV-u.
Gumbi za funkcije kontrole su sljedeći :
TV STANDBY/ON, TV PROG ,/., TV VOL +/–, TV MUTE, TV INPUT SEL..
Za određivanje kompatibilnosti TV-a, slijedite upute dolje.
1. Uključite televizor.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru.
3. Pritisnite i držite gumb TV STANDBY/ON i pritiskanjem odgovarajućih numeričkih gumba unesite
dvoznamenkasti kod koji odgovara marki vašeg televizora. (vidi sljedeću stranicu za popis kodova).
Ako je vaš televizor kompatibilan s daljinskim upravljačem, isključit će se.
On je sada programiran za rad s daljinskim upravljačem.
M
Ako je za vašu marku televizora navedeno više kodova, unosite jedan po jedan dok ne pronađete odgovarajući.
 Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaču, morate ponovo unijeti kod marke.
Nakon toga možete kontrolirati televizor uporabom sljedećih gumba nakon pritiska na gumb TV.
Gumb
TV STANDBY/ON
TV INPUT SEL.
TV VOL (+/–)
TV PROG (,/.)
TV MUTE
M
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje televizora.
Koristi se za odabir vanjskog izvora.
Koristi se za podešavanje glasnoće na televizoru.
Koristi se za odabir željenog kanala.
Koristi se za uključivanje i isključivanje zvuka.
Gore navedene funkcije ne moraju raditi na svim televizorima. Ako se pojave problemi, izravno upravljajte
televizorom.
VEZANO UZ BATERIJU
Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
•
•
•
•
Provjerite polove baterija +/– (Dry-Cell)
Provjerite jesu li baterije suhe.
Provjerite je li osjetnik daljinskog upravljača blokiran preprekama.
Provjerite postoji li u blizini fluorescentno svjetlo.
Uklonite baterije u skladu s lokalnim propisima o zaštiti
okoliša. Nemojte ih bacati u kućni otpad.
18_ daljinski upravljač
TV KODOVI KOJE MOŽETE KONTROLIRATI
Marka
SAMSUNG
Kod
TV STANDBY/ON+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA
TV STANDBY/ON+82
ANAM
TV STANDBY/ON+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV STANDBY/ON+57
BLAUPUNKT
TV STANDBY/ON+71
BRANDT
TV STANDBY/ON+73
BRIONVEGA
TV STANDBY/ON+57
CGE
TV STANDBY/ON+52
CONTINENTAL EDISON
TV STANDBY/ON+75
DAEWOO
TV STANDBY/ON+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON
TV STANDBY/ON+64
FERGUSON
TV STANDBY/ON+73
FINLUX
TV STANDBY/ON+06, +49, +57
FORMENTI
TV STANDBY/ON+57
FUJITSU
TV STANDBY/ON+84
GRADIENTE
TV STANDBY/ON+70
GRUNDIG
TV STANDBY/ON+49, +52, +71
HITACHI
TV STANDBY/ON+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV STANDBY/ON+52
JVC
TV STANDBY/ON+61, +79
LG
TV STANDBY/ON+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV STANDBY/ON+06, +69
LOEWE OPTA
TV STANDBY/ON+06, +57
MAGNAVOX
TV STANDBY/ON+40
METZ
TV STANDBY/ON+57
MITSUBISHI
MIVAR
TV STANDBY/ON+06, +48, +62, +65
TV STANDBY/ON+52, +77
NEC
TV STANDBY/ON+83
NEWSAN
TV STANDBY/ON+68
NOBLEX
TV STANDBY/ON+66
NOKIA
TV STANDBY/ON+74
NORDMENDE
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
PANASONIC
TV STANDBY/ON+53, +54, +74, +75
PHILIPS
TV STANDBY/ON+06, +55, +56, +57
PHONOLA
TV STANDBY/ON+06, +56, +57
PIONEER
TV STANDBY/ON+58, +59, +73, +74
RADIOLA
TV STANDBY/ON+06, +56
RADIOMARELLI
TV STANDBY/ON+57
RCA
TV STANDBY/ON+45, +46
REX
TV STANDBY/ON+74
SABA
TV STANDBY/ON+57, +72, +73, +74, +75
SALORA
TV STANDBY/ON+74
SANYO
TV STANDBY/ON+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER
TV STANDBY/ON+06
SELECO
TV STANDBY/ON+74
SHARP
TV STANDBY/ON+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS
TV STANDBY/ON+71
SINGER
TV STANDBY/ON+57
SINUDYNE
TV STANDBY/ON+57
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
BANG & OLUFSEN
TV STANDBY/ON+35, +48
TV STANDBY/ON+73
TV STANDBY/ON+67, +73, +75, +76
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
TV STANDBY/ON+80, +81
TV STANDBY/ON+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
TV STANDBY/ON+57
YOKO
TV STANDBY/ON+06
ZENITH
TV STANDBY/ON+63
Hrvatski _19
spajanje
Ovak odlomak navodi različite metode spajanja Blu-ray disk playera s drugim
vanjskim komponentama.
SPAJANJE NA TV POMOĆU HDMI KABELA (NAJBOLJA KVALITETA)
1. Koristeći HDMI-HDMI kabel (nije uključen) spojite HDMI OUT terminal na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
HDMI IN terminal vašeg TV-a.
2. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi HDMI signal s Blu-ray disk playera na
zaslonu TV-a.
• Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 18-19), pritisnite gumb TV INPUT SEL. na
daljinskom upravljaču i odaberite HDMI kao vanjski izvor TV-a.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
HDMI OUT
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
HDMI kabel
(nije uključen)
M
Ako spajate ili uklanjate HDMI kabel za vrijeme reprodukcije CD-DA, player će se zaustaviti.
 Ako je player spojen na vaš TV u HDMI načinu za izlaz 1080p, trebate koristiti HDMI kabel velike brzine
(kategorija 2).
20_ spajanje
HDMI - FUNKCIJA AUTOMATSKE DETEKCIJE
Video izlaz playera se automatski mijenja u HDMI način rada pri spajanju HDMI kabela ako postoji napajanje
(vidi stranicu 39).
M
Ovisno o TV-u, određene HDMI izlazne razlučivosti neće raditi.
Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
 Ako je HDMI kabel spojen s playera na TV, izlaz Blu-ray disk playera se automatski podešava na HDMI izlaznu
 Ako spajate Component i HDMI, automatski se odabire HDMI način rada. (vidi stranicu 39)
 Kada prvi puta spajate player na TV pomoću HDMI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI razlučivost će
automatski biti podešena na najveću moguću na TV-u.
 Ako spojite Samsung TV na Blu-ray disk player pomoću HDMI kabela, playerom možete lako upravljati
korištenjem daljinskog upravljača TV-a. (Ovo je moguće samo kod Samsung TV-a koji podržava obilježje
Anynet+.) (vidi stranice 40~41)
• HDMI (High Definition Multimedia Interface - multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI je sučelje koje omogućuje digitalni prijenos video i audio podataka jednim konektorom.
Koristeći HDMI, Blu-ray disk player prenosi digitalni video i audio signal i prikazuje živu sliku na TV-u
koji ima utor za HDMI ulaz.
• Opis spajanja HDMI-a
HDMI konektor - podržava video i digitalne audio podatke (LPCM ili Bitstream).
- HDMI izlaz prenosi samo čisti digitalni signal na TV.
- Ako vaš TV ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pojavljuje se nasumična
buka na zaslonu.
• Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV zahtijeva analogni video/audio signal. Međutim, pri reprodukciji Blu-ray disk-a/DVD-a, na
TV se prenose digitalni podaci. Stoga je potreban pretvarač digitalnoga-u-analogno (u Blu-ray disk
playeru) ili pretvarač analognoga-u-digitalno (u TV-u). Za vrijeme ovog pretvaranja se smanjuje kvaliteta
slike zbog buke i gubitka signala. HDMI tehnologija je bolja zato što nije potrebno pretvaranje
digitalnog u analogno i šalje čisti digitalni signal s playera na TV.
• Što je HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) je sustav zaštite kopiranja Blu-ray disk/DVD
sadržaja koji izlazi putem HDMI-a. On osigurava sigurnu digitalnu vezu između video izvora (računala,
DVD-a itd.) i uređaja za prikazivanje (TV, projektor itd.). Sadržaj se šifrira na izvoru uređaja kako bi
spriječio neovlašteno kopiranje.
• Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja omogućuje povezani rad ovog uređaja putem Samsung TV-a s
obilježjem Anynet+.
- Ako vaš Samsung TV ima logo
, on podržava funkciju Anynet+.
- Ako uključite player i umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski
uključiti i prijeći u HDMI način rada.
- Ako uključite player i pritisnete gumb “Play” s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i
prijeći u HDMI način rada.
Hrvatski _21
● SPAJANJE
razlučivost u roku od 10 sekundi.
spajanje
SPAJANJE NA TV POMOĆU DVI KABELA (NAJBOLJA KVALITETA)
1. Koristeći HDMI-DVI kabel (nije uključen) spojite HDMI OUT terminal na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
DVI IN terminal vašeg TV-a.
2. Koristeći audio kabele spojite AUDIO (crvene i bijele) OUT terminale na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
AUDIO (crvene i bijele) IN terminale vašeg TV-a.
Uključite Blu-ray disk player i TV.
3. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi DVI signal s Blu-ray disk playera na zaslonu
TV-a.
• Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 18-19), pritisnite gumb TV INPUT SEL. na
daljinskom upravljaču i odaberite HDMI kao vanjski izvor TV-a.
Video izlaz playera se automatski mijenja u HDMI način rada pri spajanju HDMI kabela ako postoji napajanje na
Blue-ray disk playeru (vidi stranicu 39).
M
Ovisno o TV-u, određene HDMI izlazne razlučivosti neće raditi.
Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
 Ako je HDMI-DVI kabel uključen u TV, izlazna razlučivost Blu-ray disk playera se automatski podešava na HDMI
u roku od 10 sekundi.
 Ako spajate Component i HDMI, automatski se odabire HDMI način rada. (vidi stranicu 39)
 Kada prvi puta spajate player na TV pomoću HDMI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI razlučivost će
automatski biti podešena na najveću moguću na TV-u.
 Ako spajate ili uklanjate HDMI kabel za vrijeme reprodukcije CD-DA, player će se zaustaviti.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
2
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
Audio kabel
HDMI-DVI kabel
(nije uključen)
Crvene
22_ spajanje
Bijele
SPAJANJE NA TV (COMPONENT) (BOLJA KVALITETA)
- Spajanje na TV koristeći video kabele za “Component”.
1. Koristeći kabele komponentnog videa (nisu uključeni) spojite COMPONENT VIDEO OUT terminale na stražnjem
dijelu Blu-ray disk playera na COMPONENT IN terminale vašeg TV-a.
2. Koristeći audio kabele spojite AUDIO (crvene i bijele) OUT terminale na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
AUDIO (crvene i bijele) IN terminale vašeg TV-a. Uključite Blu-ray disk player i TV.
3. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi komponentni signal s Blu-ray disk playera
na zaslonu TV-a.
• Ako ste ispravno podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 18~19), pritisnite gumb TV INPUT
SEL. na daljinskom upravljaču i odaberite COMPONENT kao vanjski izvor TV-a.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
2
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
Kabel za “Component” (nije uključen)
Audio kabel
(Audio)Crvene Bijele
M
Crvene
Plave
Zelen
Ovisno o proizvođaču, komponentni terminali na TV-u mogu biti označeni kao “R-Y, B-Y, Y” ili “Cr, Cb, Y”
umjesto “Pr, Pb, Y”. Broj i položaj terminala može varirati ovisno o TV-u. Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
 Možete odabrati različite postavke za razlučivost za Blu-ray diskove kao što su 1080i, 720p, 576p/480p i
576i/480i ovisno o vrsti diska. (vidi stranicu 39)
 Stvarna razlučivost može se razlikovati od postavke u izborniku SETUP ako su spojeni kabeli za “Component” i
HDMI. Razlučivost također može varirati ovisno o disku (vidi stranicu 39).
 Prilikom DVD reprodukcije, ukoliko su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete Component način,
izbornik podešavanja prikaza će pokazati izlaznu rezoluciju kao 1080p. Stvarna razlučivost je 576i/480i.
Hrvatski _23
● SPAJANJE
- Uživat ćete u slikama visoke kvalitete s točnom reprodukcijom boje. Komponentni video dijeli element slike na crne
i bijele (Y), plave (PB) i crvene (PR) signale kako bi osigurao jasne i čiste slike. (Audio signali se šalju putem audio
izlaza.)
spajanje
SPAJANJE NA TV (VIDEO) (DOBRA KVALITETA)
1. Koristeći video/audio kabele spojite VIDEO (Žut)/AUDIO (crvene i bijele) OUT terminale na stražnjem dijelu Blu-ray
disk playera na VIDEO (yellow)/AUDIO (crvene i bijele) IN terminale vašeg TV-a.
2. Uključite Blu-ray disk player i TV.
3. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi video signal s Blu-ray disk playera na
zaslonu TV-a.
• Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 18-19), pritisnite gumb TV INPUT SEL. na
daljinskom upravljaču i odaberite VIDEO kao vanjski izvor TV-a.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
Crvene
M
Bijele
Žut
Može doći do stvaranja buke ako je audio kabel postavljen preblizu kabela za napajanje.
 Ako ga želite spojiti na pojačalo, pogledajte stranice za spajanje pojačala. (vidi stranice 25~27)
 Broj i položaj terminala mogu varirati ovisno o TV-u. Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
 Ako na TV-u postoji jedan ulazni audio terminal, spojite ga na [AUDIO OUT][lijevo] (bijele) terminal Blu-ray disk
playera.
 VIDEO izvor uvijek ima izlaz razlučivosti 576i/480i, neovisno o zadanoj razlučivosti u izborniku SETUP.
(vidi stranicu 39)
24_ spajanje
SPAJANJE NA AUDIO SUSTAV (2 CHANNEL AMPLIFIER)
2. Koristeći kabel(e) za video signal spojite HDMI, COMPONENT ili VIDEO OUT terminale na stražnjem dijelu Bluray disk playera na HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN terminale TV-a.
3. Uključite Blu-ray disk player, TV i pojačalo.
4. Pritisnite gumb za odabir ulaza na pojačalu kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk s Blu-ray disk playera. Pogledajte
priručnik za uporabu pojačala kako biste podesili audio ulaz pojačala.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
2
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
Audio kabel
Dvokanalno stereo pojačalo
Crvene
M
Bijele
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. “Dolby” i dvostruki D simbol su trgovačke marke Dolby
Laboratories.
 Izrađeno pod licencom U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 i drugi U.S. i
svjetski patenti izdani su i u tijeku. DTS je registrirana trgovačka marka a DTS logo oznake, Symbol, DTS-HD i
DTS-HD Advanced Digital Out su trgovačke marke za DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Hrvatski _25
● SPAJANJE
1. Koristeći audio kabele spojite AUDIO (crvene i bijele) OUT terminale na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
AUDIO (crvene i bijele) IN terminale vašeg pojačala.
spajanje
SPAJANJE NA AUDIO SUSTAV(DOLBY DIGITAL, DTS AMPLIFIER)
1. Upotreba optičkog kabela (nisu uključeni) spojite DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) terminal na stražnjem dijelu
Blu-ray disk playera na DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) terminal vašeg pojačala.
2. Koristeći kabel(e) za video signal spojite HDMI, COMPONENT ili VIDEO OUT terminale na stražnjem dijelu Bluray disk playera na HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN terminale TV-a.
3. Uključite Blu-ray disk player, TV i pojačalo.
4. Pritisnite gumb za odabir ulaza na pojačalu kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk s Blu-ray disk playera.
Pogledajte priručnik za uporabu pojačala kako biste podesili audio ulaz pojačala.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
2
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
M
AV OUT
Smanjite glasnoću pri uključivanju pojačala. Iznenadna glasnoća može izazvati oštećenje zvučnika i sluha.
 Uskladite zvuk s pojačalom u izborniku na zaslonu. (vidi stranice 35~36)
 Položaj terminala može varirati ovisno o pojačalu. Pogledajte priručnik za korisnike pojačala.
 Pri uporabi ove veze, diskovi sa LPCM audio filmskom glazbom čut će se samo putem dva prednja kanala.
26_ spajanje
SPAJANJE NA AUDIO SUSTAV (POJAČALO KOJE PODRŽAVA HDMI)
1. Koristeći HDMI-HDMI kabel (nije uključen) spojite HDMI OUT terminal na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
HDMI IN terminal vašeg pojačala.
2. Koristeći HDMI-HDMI kabel spojite HDMI OUT terminal pojačala na HDMI IN terminal vašeg TV-a.
4. Pritisnite gumb za odabir ulaza na pojačalu kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk s Blu-ray disk playera.
Pogledajte priručnik za uporabu pojačala kako biste podesili audio ulaz pojačala.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
HDMI OUT
LAN
2
USB HOST
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
M
AV OUT
Smanjite glasnoću pri uključivanju pojačala. Iznenadna glasnoća može izazvati oštećenje zvučnika i sluha.
 Uskladite zvuk s pojačalom u izborniku na zaslonu. (vidi stranice 35~36)
 Položaj HDMI priključaka može varirati ovisno o pojačalu. Pogledajte priručnik za korisnike pojačala.
Hrvatski _27
● SPAJANJE
3. Uključite Blu-ray disk player, TV i pojačalo.
spajanje
SPAJANJE NA SAMSUNGOV POSLUŽITELJ ZA AŽURIRANJE
Možete ažurirati firmware playera preko Samsung poslužitelja pomoću LAN džeka. Kada je spojen LAN džek, Blu-ray
disk player biti će automatski spojen na poslužitelj za ažuriranje.
1. Koristeći izravni LAN kabel (UTP kabel) spojite LAN terminal na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na LAN
terminal vašeg modema.
• Spojite se radi softverskih nadogradnji sa Samusnog poslužiteljem za ažuriranja.
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
B
LAN
HDMI OUT
USB HOST
2
OPTICAL
AV OUT
COMPONENT OUT
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
HDMI OUT
USB HOST
OPTICAL
Za LAN priključak
Širokopojasni modem
(sa integriranim ruterom)
Širokopojasna
usluga
M
Za LAN priključak
AV OUT
Spajanje pomoću rutera
(npr. DSL-a)
Ruter
Širokopojasni modem
Za LAN priključak
Internet pristup Samsung poslužitelju za ažuriranje može biti onemogućen, ovisno o ruteru koji koristite ili politici ISP-a.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (Davatelja internet usluga).
 Za DSL korisnike, molimo koristite ruter za uspostavljanje mrežnog povezivanja.
28_ spajanje
Širokopojasna
usluga
glavna obilježja vašeg
Blu-ray disk playera
Ovaj odlomak predstavlja osnovne funkcije reprodukcije i reprodukciju po vrsti
diska.
• Uključite TV postavite ga na ispravni video ulaz (ulaz na koji je spojen Blu-ray disk playera).
• Ako ste spojeni na vanjski audio sustav, uključite audio sustav i postavite ga na ispravni audio ulaz.
Nakon umetanja utičnice playera, pri prvom pritisku na gumb
STANDBY/ON se pojavljuje ovaj prikaz:
Ako želite odabrati jezik, pritisnite gumb ZA BROJEVE. (Ovaj
prikaz se pojavljuje samo kada prvi puta umetnete utičnicu
playera.) Ako nije zadan jezik za početni prikaz, postavke se
mogu promijeniti svaki puta kada uključite i isključite
napajanje. Stoga svakako odaberite željeni jezik. Nakon
odabira jezika izbornika, možete ga promijeniti pritiskanjem
gumba
na prednjoj ploči uređaja dulje od 5 sekundi bez
diska u uređaju. Zatim se ponovo pojavljuje prozor MENU
LANGUAGE SELECTION gdje možete ponovo zadati željeni
jezik.
M
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42
Diskovi koje ne možete reproducirati u ovom playeru.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Super Audio CD (osim CD sloja)
• CDG - moguća reprodukcija audio datoteka, a ne grafike.
 Diskovi koji se mogu reproducirati na ovom playeru (za slijedeće diskove mogućnost reprodukcije može ovisiti o
uvjetima snimanja).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V način rada)
• CD-RW/CD-R
• Uređaj ne može reproducirati određene CD-RW/ CD-R i DVD-R formate zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
 Blu-ray disk je novi format koji se razvija. Stoga su mogući problemi s kompatibilnošću kod novih i postojećih
formata diskova. Nisu svi diskovi kompatibilni i nije moguća reprodukcija svakog diska.
Za više informacija pogledajte odlomak “Napomene o vrsti i obilježjima diska te “Napomene o usklađenosti i
kompatibilnosti” u ovom priručniku. Ako imate problema s kompatibilnošću, kontaktirajte SAMSUNG centar za
korisnike.
 Jedinica ne može reproducirati CD-RW/CD-R i DVD-RW/-R sa snimljenim sadržajem poput divx, avi, mpg,
mov, wma, mp3, pregled digitalne fotografije (JPEG) datoteka.
Hrvatski _29
● GLAVNA OBILJEŽJA
PRIJE REPRODUKCIJE
glavna obilježja vašeg
Blu-ray disk playera
NAVIGACIJA IZBORNICIMA NA ZASLONU
Video
System Information
System Setup
Music
Setup
Time Zone
Language Setup
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
Disc Menu
System Update
Menu
Audio Setup
Display Setup
Persistent Storage Management
Digital Output
PCM Down Sampling
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Dynamic Compression
Resolution
Screen Message
Front Display
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Format
Network Setup
TCP/IP
Proxy
NTP Server
MAC Address
Parental Setup
Parental Lock
Rating Level
New Password
REPRODUKCIJA DISKA
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE ( ).
Gasi se svjetlo indikatora STANDBY i otvara ladica.
2. Pažljivo stavite disk u ladicu tako da natpis na disku bude okrenut prema gore.
3. Pritisnite gumb PLAY (
M
) ili gumb OPEN/CLOSE (
) za zatvaranje ladice diska.
Kada zaustavite reprodukciju diska, player pamti gdje ste stali i kada ponovo pritisnete gumb PLAY (
nastavit će dalje.
),
 Dvaput pritisnite gumb STOP ( ) za vrijeme reprodukcije kako biste poništili funkciju “Resume”.
 Za stanku pri reprodukciji pritisnite gumb PAUSE ( ) za vrijeme reprodukcije.
Za nastavak ponovo jednaput pritisnite gumb PLAY (
).
 Ako player bude zaustavljen dulje od 5 minuta bez korisničkog sučelja, pojavit će se čuvar zaslona na TV-u.
Ako na playeru ostane čuvar zaslona dulje od 30 minuta, napajanje se automatski isključuje osim za vrijeme
reprodukcije CDDA. (funkcija automatskog isključivanja)
 Ako u načinu za pauzu nema unosa više od 5 minuta, postupak se zaustavlja (osim za Blu-ray diskove).
30_ glavna obilježja
PODEŠENJE ZVUČNOG SIGNALA ZA UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE NAPAJANJA
Kada uključite ili isključite player, oglašava se zvučni signal.
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Off ili On, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
6. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika za postavljanje.
UPORABA FUNKCIJA PRETRAŽIVANJA I PRESKAKANJA
Za vrijeme reprodukcije možete brzo tražiti poglavlje ili pjesmu i koristiti funkciju preskakanja za skok u sljedeći
odabir.
hgfZCV
Traženje poglavlja ili pjesme
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb SEARCH (
).
• Ako pritisnete gumb SEARCH ( ), brzina reprodukcije je povećana na
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
• Ako pritisnete gumb SEARCH ( ), brzina reprodukcije je povećana na
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY (
M
).
Za vrijeme pretraživanja nećete čuti zvuk.
hgfZCV
Preskakanje pjesama
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb SKIP (
).
Ako za vrijeme reprodukcije Blu-ray disk/DVD-a pritisnete gumb SKIP ( ), prelazite u sljedeće
poglavlje. Ako pritisnete gumb SKIP (
), dolazite na početak poglavlja. Još jedan pritisak i dolazite na
početak prethodnog poglavlja.
Hrvatski _31
● GLAVNA OBILJEŽJA
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Power On/Off sound, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
glavna obilježja vašeg
Blu-ray disk playera
USPORENA REPRODUKCIJA/REPRODUKCIJA U KORACIMA
Usporena reprodukcija
hgfZCV
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb SLOW na daljinskom upravljaču.
• Ako pritisnete gumb SLOW, brzina reprodukcije je smanjena na
1/8  1/4  1/2
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY ( ) .
M
Ova ikona (
) označava neispravni pritisak gumba.
 Za vrijeme usporene reprodukcije nećete čuti zvuk.
 Usporena reprodukcija radi samo prema naprijed.
Reprodukcija u koracima
hgfZCV
U načinu pauze, pritisnite gumb PAUSE (
).
• Pojavljuje se novi okvir pri svakom pritisku gumba PAUSE ( ).
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY (
M
Za vrijeme reprodukcije u koracima nećete čuti zvuk.
 Reprodukcija u koracima radi samo prema naprijed.
32_ glavna obilježja
).
konfiguriranje sustava
Radi boljeg ugođaja, značajke ovog playera možete podesiti tako da najbolje
odgovaraju vašem kućnom okruženju.
NAMJEŠTANJE SATA
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
System Information
Music
System Setup
Time Zone
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup,
a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
Persistent Storage Management
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Time Zone, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
HDMI Setup
System Update
Setup
No Disc
Network Setup
Parental Setup
5. Koristite ◄► gumb da postavite kursor na odgovarajuću
vremensku zonu za vaše područje i pritisnite gumb OK.
Time Zone
Music
Setup
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
System Update
No Disc
Display Setup
HDMI SetupGMT + 00:00
London, Lisbon
Network Setup
Parental Setup
s Save
M
² Return
Podesite NTP poslužitelj na “On” prije nego li namijestite postavke za točno vrijeme za vaše područje.
(vidi stranicu 45)
Podesite sat
Za postavljanje, slijedite gore navedene korake od 1 do 3.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Clock Set, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
System Information
Time Zone
Music
Setup
System Setup
Clock Set
Language Setup
Power On/Off sound : On
Audio Setup
Persistent Storage Management
Display Setup
System Update
No Disc
5. Pritisnite ◄► gumbe za pomicanje do “da.”(datum),”hr”
(sat),”min” (minuta), i “am/pm”. Postavite datum i vrijeme
pritiskom na gumbe ▲▼, zatim pritisnite gumb OK.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
System Information
Time Zone
Music
No Disc
System Setup
Setup
Clock Set
Clock Set
Languageda.Setup
Power
On/Off sound : On
hr. min.
Audio
Setup
JAN/01/2008
Persistent
02 05 Storage Management
Display Setup
Tuesday
HDMI Setups Save
System Update
² Return
Network Setup
Parental Setup
Hrvatski _33
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
Odaberite vašu vremensku zonu
podešavanje jezika
PODEŠAVANJE JEZIČNIH OPCIJA
Kada podesite audio, podnaslov, jezične opcije za izbornik diska i izbornik playera, oni se automatski pojavljuju za
vrijeme gledanja filma.
M
Ako želite odabrati drugačiji jezik za audio i podnaslov za vrijeme reprodukcije diska također možete koristiti
izbornik diska za izvedbu odabira.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
No Disc
Music
System Setup
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Language
Setup, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Bit će prikazan izbornik za podešavanje jezika.
Music
System Setup
Setup
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
: Automatic
Display Setup
Disc Menu
: English
HDMI Setup
Menu
: Automatic
: Original
: Original
No Disc
Network Setup
Parental Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu jezičnu
opciju, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Music
System Setup
Setup
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
Disc Menu
English
: Automatic
Français
: Deutsch
English
HDMI Setup
Menu
: Español
English
No Disc
•
•
•
•
Audio: Za audio jezik diska.
Subtitle: Za titlove diska.
Disc Menu: Za izbornik diska na samom disku.
Menu: Za izbornik na zaslonu vašeg Blu-ray disk
playera.
Network Setup
Italiano
Parental Setup
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni jezik, a zatim pritisnite gumb OK.
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za napuštanje
izbornika.
 Odabrani jezik se pojavljuje samo ako ga podržava disk.
34_ podešavanje jezika
audio podešenje
PODEŠAVANJE AUDIO OPCIJA
Omogućuje podešavanje audio uređaja i statusa zvuka ovisno o audio
sustavu koji koristi player.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
System Setup
No Disc
Music
Language Setup
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Audio Setup, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu audio
opciju među dolje opisanim opcijama, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet,
a zatim pritisnite gumb OK.
System Setup
No Disc
Music
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Network Setup
6. Svaka audio opcija detaljno je opisana niže.
M
: PCM
Parental Setup
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika.
Digital Output (digitalni izlaz)
Blu-ray diskovi mogu uključivati tri audio slijeda.
System Setup
- Osnovni zvuk : Glavni audio zvučni zapis diska
- Pomoćni zvuk : Osigurava audio za BONUSVIEW prozor Bluray diska.
No Disc
Music
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
Bitstream(Re-encode)
PCM Down Sampling : On
Bitstream(Audiophile)
Dynamic Compression : On
HDMI Setup
: PCM
PCM
Network Setup
- Učinkovit audio : Možete čuti zvuk stavke izbornika (itd.) pri
odabiru stavki izbornika (ovisno o disku) na
Blu-ray disku.
Parental Setup
Odabir za digitalni izlaz
Postavljanje
Definicija
Pro
Con
Preporučena upotreba
Preporučuje se ako imate HDMI
1.1 ili HDMI 1.2 prijemnik koji ne
može dekodirati DTS-HD MA.
PCM
Možete uživati u osnovnom,
pomoćnom i učinkovitom
Dekodira osnovne, pomoćne audiu zajedno.
i učinkovite audio slijedove Možete uživati i u Dolby
zajedno u PCM audio.
TrueHD zvuku čak iako vaš
prijemnik ne može dekodirati
Dolby TrueHD.
Ne možete čuti DTS-HD zvuk s
ovim podešenjem čak iako imate
Također se preporučuje ako
HDMI 1.3 prijemnik s
mogućnošću dekodiranja DTS-HD koristite optički kabel za audio a
vaš prijemnik ne može dekodirati
Dolby Digital ili DTS.
Bitstream
(Re-encode)
Dekodira osnovne, pomoćne
i učinkovite audio slijedove u Možete uživati u osnovnom,
PCM audio a zatim ponovo pomoćnom i učinkovitom
enkodira PCM audio u DTS audiu zajedno.
slijed bitova.
Preporučuje se kao odabir ako
Audio kvaliteta može biti slabija nemate prijemnik koji podržava
od PCM ili Bitstream (Audiophile) HDMI već imate prijemnik s
podešenja.
optičkim ulazom koji može
dekodirati DTS.
Bitstream
(Audiophile)
Prenosi na izlaz samo
osnovnu audio filmsku
glazbu (glavna glazba filma)
kako bi vaš prijemnik mogao
dekodirati audio slijed bitova.
Možete uživati u DTS-HD
Preporučuje se ako imate HDMI
Nećete čuti pomoćni i učinkoviti
zvuku ako imate HDMI 1.3
1.3 prijemnik koji ima
prijemnik koji ima mogućnost audio.
mogućnost DTS-HD dekodiranja.
DTS-HD dekodiranja.
Hrvatski _35
● AUDIO PODEŠENJE
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
audio podešenje
M
Ako ste na disku odabrali LPCM pjesmu, izlaz se automatski prebacuje na PCM.
 Pazite da odaberete ispravan “Digital Output”, inače nećete čuti zvuk ili ćete čuti veliku buku.
 Ako HDMI uređaj (Receiver, TV) nije kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby digital, DTS), audio signal
izlazi kao PCM.
 Pomoćni i učinkoviti audio neće se čuti sa običnim DVD-ima.
 Neki Blu-ray diskovi nemaju pomoćni i učinkoviti audio.
 Podešenje za ovaj digitalni izlaz ne utječe na analogni (L/R) audio ili HDMI audio izlaz vašeg TV-a. Utječe na
optički i HDMI audio izlaz pri spajanju na prijemnik.
 Kada player prenosi na izlaz HD audio slijed bitova (Dolby TrueHD ili DTS-HD Master Audio) s optičkog džeka
na HDMI 1.3 prijemnik čut će se samo 2 kanal PCM audio.
 Ako reproducirate MPEG audio snimke, audio signal prenosi PCM bez obzira na odabir za digitalni izlaz (PCM ili
niz bitova).
PCM Down Sampling
• On : Odaberite ovo ako pojačalo spojeno na player ne
podržava 96 KHz. 96 KHz signali bit će pretvoreni u 48
KHz
• Off : Odaberite ovo ako pojačalo spojeno na player
podržava 96 KHz. Signali izlaze bez promjena.
System Setup
No Disc
Music
Language Setup
Digital Output
Setup
Audio Setup
PCM Down Sampling : OnOn
Display Setup
Off
Dynamic Compression : On
: PCM
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
M
Čak i ako je “PCM Down Sampling” postavljen na “Off”, neki diskovi će izbaciti pretvoreni audio uzorak kroz
digitalne optičke izlaze.
HDMI
• Ako vaš TV nije kompatibilan s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS) jedinica
može prenijeti na izlaz PCM 2 kanal smanjenjog miješanja audia iako ste podesili slijed bitova (bilo
opcijom Enkodiraj ponovo ili Audiophile) na izborniku za postavljanje.
• Ako vaš TV nije kompatibilan s PCM brzinom uzorkovanja preko 48kHz, jedinica može prenijeti na izlaz
PCM audio 48kHz smanjene razlučljivosti iako ste podesili “PCM Down Sampling” na “Off”.
Dynamic Compression (dinamička kompresija)
Ona je aktivna samo ako se detektira Dolby Digital signal.
• Off : Možete uživati u filmu samo sa standardnim
dinamičkim dosegom.
• On : Pri reprodukciji filmskih zvučnih zapisa na niskoj
glasnoći ili putem malih zvučnika, sustav može primijeniti
odgovarajuću kompresiju kako bi sadržaj niske razine učinio
osjetljivijim i spriječio da dramatični dijelovi budu prebučni.
36_ audio podešenje
No Disc
System Setup
Digital Output
Music
Language Setup
PCM Down Sampling : On
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
: PCM
Off
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
postavljanje prikaza
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA PRIKAZ
Ova funkcija omogućuje konfiguriranje postavki zaslona TV-a. Ova funkcija
ovisi o disku ili vrsti TV-a. Možda ne radi na nekim diskovima ili TV-ima.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
Language Setup
No Disc
Music
Audio Setup
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Display Setup,
a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje videa.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu opciju
prikaza među opcijama na sljedećim stranicama.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet u
podizborniku među opcijama video prikaza, a zatim
pritisnite gumb OK.
Language Setup
No Disc
Music
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network Setup
Resolution
: 1080i
Parental Setup
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
6. Svaka video opcija detaljno je opisana niže.
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika.
TV Aspect (aspekt TV-a)
Ovisno o vrsti TV-a koju posjedujete, možda želite podesiti postavke prikaza. (omjer aspekta)
• 4:3 Letter Box :
Odaberite kada želite vidjeti cijeli omjer
prikaza od 16:9 na isporučenom Blu-ray
disk-u/DVD-u, čak i ako imate TV s
omjerom prikaza od 4:3. Crne trake se
pojavljuju na vrhu i dnu prikaza.
Language Setup
No Disc
Music
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
Network Setup
Resolution
4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide
: 1080i
16:9 Normal
Parental Setup
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
• 4:3 Pan-Scan :
Odaberite kada želite vidjeti 16:9 video podržan
putem Blu-ray diska/DVD-a bez crnih traka pri
vrhu i pri dnu iako imate TV s omjerom zaslona
4:3.(Krajnji lijevi i desni dio slike filma će biti
odrezani).
4:3 Wide
Letter Box
: 16:9
• 16:9 Wide :
Možete vidjeti cijelu sliku od 16:9 na širokom zaslonu TV-a.
• 16:9 Normal :
Određeni filmovi (4:3 izvor) će biti prikazani u veličini 4:3 Pillarbox (crne trake sa strane slike)
ako je odabran omjer normalno 16:9.
M
Ovisno o vrsti diska, neki omjeri aspekta neće biti raspoloživi.
 Ako odaberete omjer visine i širine slike koji je drugačiji od omjera visine i širine slike vašeg TV zaslona, tada
slika može biti iskrivljena.
Hrvatski _37
● POSTAVLJANJE PRIKAZA
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
postavljanje prikaza
Movie Frame (24 Fs) (Movie Frame (24 Fs) - filmska slika)
Filmovi se obično snimaju s 24 slike u sekundi. Neki Bluray
Language Setup
diskovi imaju sposobnost reprodukcije slika ovom brzinom.
Podešavanje obilježja “Movie Frame (24Fs)” na “ON”
omogućuje podešavanje HDMI izlaza Blu-ray disk playera na
24 slike u sekundi za veću kvalitetu slike.
No Disc
Music
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Setup
Display Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
On
HDMI Setup
Resolution
Off
: 1080i
Network Setup
Screen Message
: On
Parental Setup
Front Display
: Bright
Možete uživati u obilježju “Movie Fame (24Fs)” samo ako TV
podržava ovu brzinu.
Ovaj izbornik možete odabrati samo u HDMI izlaznoj
razlučivosti od 1080i ili 1080p.
Ovisno o vrsti diska, mogu biti uključene dvije vrste izvora: filmski materijal (24 slika) i video materijal (30
slika). Kada prebacujete prekidače s filma (24 slike) na video (30 slika) zaslon može treperiti nekoliko
sekundi.
Razlučivost
Podešava izlaznu razlučivost komponentnog i HDMI video signala.
• Broj u 576i480i, 576p/480p, 720p, 1080p i 1080i označava
broj linija videa. Slova i & p označavaju isprepletenu i
progesivnu sliku.
No Disc
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Music
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Setup
Display Setup
Resolution
HDMI Setup
Screen Message
Network Setup
Front Display
- 1080p : Izbacuje 1080 linija progresivnog videa.
Parental Setup
: 1080p
1080i
: On
720p
: Bright
576p/480p
576i/480i
- 1080i: Izbacuje 1080 linija isprepletenog videa.
- 720p: Izbacuje 720 linija progresivnog videa.
- 576p/480p: Izbacuje 576/480 linija progresivnog videa.
- 576i/480i: Izbacuje 576/480 linija isprepletenog videa.
Ako spojeni TV ne podržava filmske slike ili odabranu
razlučivost, pojavit će se sljedeća poruka : Ako odaberete
“Yes”, a nema podrške za razlučivost, zaslona TV-a bit će
prazan. Molimo pričekajte 15 sekundi i razlučivost će se
automatski vratiti na prethodnu vrijednost.
Photo
Setup
No Disc
!
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Setup
If Display
no pictures
are shownResolution
after the selection,
please wait for 15 seconds. And then,
theHDMI
resolution
Setup will be reverted
Screen Message
to the previous value automatically.
Parental Setup
Front Display
Would you like to make a selection?
System Upgrade
Yes
M
: 1080p
: On
: Bright
No
Ako je zaslon prazan, pritisnite i držite gumb $ na prednjem dijelu playera dulje od 5 sekundi (bez
umetnutog diska). Sve postavke se vraćaju na tvorničke. Slijedite korake na prethodnoj stranici za pristup
svakom načinu rada i odaberite “Display Setup” koji podržava vaš TV.
 Kada su vraćene tvorničke postavke, svi korisnički podaci pohranjeni u trajnoj memoriji biti će izbrisani.
38_ postavljanje prikaza
❖ Razlučivost prema izlaznom načinu rada
• Reprodukcija Blu-ray disk-a
izlaz
konfiguriranje
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno računalo)
VIDEO
1080p@60F
576i / 480i / 1080i
576i / 480i
1080p@24F
576i / 480i / 1080i
576i / 480i
1080i, Movie Frame (24Fs) off
1080i
1080i
576i / 480i
720p
720p
720p
576i / 480i
576p/480p
576p / 480p
576i / 480i / 576p / 480p
576i / 480i
576i/480i
576p / 480p
576i / 480i
576i / 480i
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno računalo)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i / 480i / 576p / 480p
576i / 480i
1080i
1080i
576i / 480i / 576p / 480p
576i / 480i
720p
720p
576i / 480i / 576p / 480p
576i / 480i
576p/480p
576p / 480p
576i / 480i / 576p / 480p
576i / 480i
576i/480i
576p / 480p
576i / 480i
576i / 480i
• Reprodukcija DVD-a
izlaz
konfiguriranje
M
Za vrijeme DVD reprodukcije, ako su spojeni i HDMI i Component džekovi dok vi gledate izlaz za komponentu,
izbornik za postavljanje prikaza će pokazati izlaznu razlučivost kao 1080p. Stvarna razlučivost je 576i/480i.
 Ako obilježje automatske detekcije HDMI-a ne radi, možete odabrati razlučivost od 1080p ili “Movie Frame
(24Fs)”.
 Blu-ray disk mora imati obilježje s 24 slike kako biste mogli koristiti način rada “Movie Frame (24Fs)”.
Screen Message (poruka na zaslonu)
• On : Prikazuje poruke vezane uz način rada.
• Off : Ne prikazuje poruke vezane uz način rada.
No Disc
Language Setup
Movie Frame (24 Fs)
Music
Audio Setup
Resolution
: Off
: 1080i
Setup
Display Setup
Screen Message
: On
On
HDMI Setup
Front Display
Off
: Bright
Network Setup
Parental Setup
Front Display (prednji prikaz)
• Automatic : Prikaz je taman za vrijeme reprodukcije i
svijetao kada je uređaj zaustavljen.
• Dim : Odaberite za zatamnjenje prozora prikaza.
• Bright : Odaberite za posvjetljenje prozora prikaza.
No Disc
Language Setup
Resolution
: 1080i
Music
Audio Setup
Screen Message
: On
Setup
Display Setup
Front Display
: Bright
Automatic
Dim
HDMI Setup
Bright
Network Setup
Parental Setup
Hrvatski _39
● POSTAVLJANJE PRIKAZA
1080p, Movie Frame(24Fs) off
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) on
HDMI postavljanje
PODEŠAVANJE HDMI OPCIJA ZA POSTAVLJANJE
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Audio Setup
No Disc
Music
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Network Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali HDMI Setup, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje HDMI-a.
Parental Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu opciju
prikaza (Anynet ili Format), a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Anynet+ (HDMI-CEC) (Samo Samsung proizvodi)
Kada je HDMI uključen, možete koristiti funkciju Anynet+.
• On : Funkcije Anynet+ će raditi.
• Off : Funkcije Anynet+ neće raditi.
Audio Setup
No Disc
Music
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
Network Setup
HDMI Format
Off
: TV
Parental Setup
Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja omogućuje povezani rad s drugim uređajima pomoću obilježja
Anynet+.
Možete koristiti ovaj uređaj uporabom daljinskog upravljača za Samsung TV ili uključiti Samsung TV i
kućno kino te započeti reprodukciju pritiskom na gumb PLAY na daljinskom upravljaču TV-a.
M
Ova funkcija nije raspoloživa ako HDMI kabel ne podržava CEC.
Uporaba funkcije Anynet+
1. Spojite Blu-ray disk playera na Samsung TV pomoću HDMI kabela. (vidi stranice 20~21)
2. Postavite Anynet+ (HDMI CEC) na “On” na vašem Blu-ray disk Playeru.
3. Postavite funkciju Anynet+ na vašem TV-u. (Vidi priručnik za korisnike TV-a za više podataka.)
40_ HDMI postavljanje
OK
TV Anynet+ izbornik
Pritiskom na gumb Anynet+ na daljinskom upravljaču za vaš
n
Samsung TV, pojavljuje se sljedeći prikaz na zaslonu.
Blu-ray Disc Player
View TV
• "Blu-ray Disc Player Menu"
Select Device
Record
- Pri reprodukciji filma: Prikazuje izbornik diska (isto kao i
Menu on Device
gumb DISC MENU na daljinskom upravljaču za Blu-ray
Device Operation
Receiver : Off
player)
Setup
>
Move
sOK
- U slučaju zaustavljanja: Prikazuje SETUP izbornik (isto kao i
eExit
gumb MENU na daljinskom upravljaču za Blu-ray disk
Player)
• Izbornik “Blu-ray Disc Player Operation”
- Pri reprodukciji DVD VIDEA, DVD-RW/-R-a, BD-ROM-a, BD-RE-a:
Prikazuje INFO OSD (isto kao i gumb INFO na daljinskom upravljaču za player)
M
Ovi izbornici mogu izgledati drugačije ovisno o vašem TV prijemniku Samsung.
HDMI Format
Možete optimizirati HDMI izlaz za spajanje na TV ili monitor.
Audio Setup
• TV : Odaberite ako je spojeno na TV putem HDMI-a.
• Monitor : Odaberite ako je spojeno na monitor putem HDMI-a.
No Disc
Music
Display Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
Setup
HDMI Setup
HDMI Format
Ako je player spojen na TV, nije raspoloživa opcija monitora.
M
: TV
Monitor
Network Setup
Parental Setup
TV ili monitor treba biti spojen na player prije nego što odaberete ovu opciju.
Hrvatski _41
● HDMI POSTAVLJANJE
Anynet+ funkcije
• Reprodukcija jednim dodirom
Možete uključiti Samsung TV i kućno kino te započeti reprodukciju diska u ovom uređaju jednostavnim
pritiskom na gumb PLAY na daljinskom upravljaču TV-a.
• Gledanje jednim dodirom
Odaberite “Watching Blu-ray Disc Player” ili “Connected to Blu-ray Disc Player” (ovisno o izborniku na
vašem TV-u) u izborniku Anynet+ na TV-u. Blu-ray disk Player će se automatski uključiti, a TV će se
prebaciti u HDMI način rada.
• Link na daljinskom upravljaču
Daljinskim upravljačem za Samsung TV možete upravljati ovim playerom.
• Raspoloživi gumbi na daljinskom upravljaču za Samsung TV: Ovi gumbi rade isto što i daljinski
upravljač za Blu-ray disk Player.
- Gumbi za kontrolu reprodukcije :
- Gumb za rad u izborniku :
- Numerički gumbi :
- Gumbi u boji : A B C D
postavljanje za roditelje
KONFIGURIRANJE BLOKADE RODITELJA
Funkcija blokade roditelja radi zajedno s Blu-ray disk-ima/DVD-ima kojima je dodijeljena vrijednost koja pomaže da
kontrolirate vrste Blu-ray disk-a/DVD-a koje gleda vaša obitelj. Na disku postoji do 8 razina vrijednosti.
hZ
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Parental Setup,
a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Kada prvi puta pokrećete Blu-ray disk player, pojavit će se
poruka “Enter New password” (Unesite novu zaporku).
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Setup
Parental Setup
HDMI Setup
Music
No Disc
Network Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
Enter New password.
« Number
4. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se poruka “Confirm the password” (potvrdite
zaporku). Ponovo unesite zaporku.
² Return
HDMI Setup
Music
No Disc
Network Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
Confirm the password.
« Number
5. Pritisnite gumb OK ili ► kako biste odabrali Parental Lock.
² Return
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Setup
Parental Setup
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali On ili Off, a
zatim pritisnite gumb OK.
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika.
Ako ste zaboravili zaporku
1. Uklonite disk.
2. Pritisnite i držite gumb $ na prednjoj ploči 5 sekundi ili dulje.
• Sve postavke se vraćaju na tvorničke.
M
Kada su vraćene tvorničke postavke, svi korisnički podaci pohranjeni u trajnoj memoriji biti će izbrisani.
42_ postavljanje za roditelje
Postavljanje razine vrijednosti
1. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Rating Level, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
7
6
5
4
3
2
1 (Kids)
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu razinu
vrijednosti, a zatim pritisnite gumb OK. Na primjer, ako
odaberete razinu 6, diskovi razine 7 i 8 neće se
reproducirati. Veći broj znači da je program namijenjen
samo odraslima.
Razina 1 predstavlja najveće, a razina 8 najmanje
ograničenje.
HDMI Setup
No Disc
Music
Network Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
New Password
Promjena zaporke
1. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali New Password,
a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
No Disc
2. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču. Pojavit će se
poruka “Enter new password” (Unesite novu zaporku).
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Music
Network Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
Setup
Parental Setup
New Password
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
Music
No Disc
Parental Setup
Setup
Parental Setup
New Password
Enter New password.
« Number
3. Ponovo unesite zaporku uporabom numeričkih gumba na
daljinskom upravljaču.
Music
No Disc
² Return
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 8 (Adults)
Parental Setup
Setup
Parental Setup
New Password
Confirm the password.
« Number
² Return
Hrvatski _43
● POSTAVLJANJE ZA RODITELJE
New Password
konfiguriranje mreže
Možete ažurirati vaš player preko Samsung poslužitelja.
Slijedite niže navedene korake kako biste osigurali najbolju vezu prema internetu za vaš player.
Da biste dobili informacije o ispravim postavkama, provjerite mrežne postavke na vašem
računalu ili kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
TCP/IP PODEŠAVANJE
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite
gumb MENU.
Display Setup
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
No Disc
Music
HDMI Setup
Setup
Network Setup
TCP/IP
Parental Setup
Proxy
NTP Server
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Network Setup,
a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
: Off
MAC Address
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali TCP/IP, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali DHCP, a zatim
pritisnite gumb OK.
Display Setup
HDMI Setup
Music
TCP/IP
IP Address
M
TCP/IP
: On
Setup DHCP Network Setup
No Disc
Ako je DHCP postavljen na “On”, ne možete odabrati “IP
Address, Subnet Mask ili Gateway”.
:
000 .
000 .
000 .
000
Parental Setup
Subnet Mask
: 255 .
Proxy
255 . 255 . 000
Gateway
000 .Server
000 . 000
NTP
:
000 .
DNS
:
Automatic
Primary DNS
:
000 .
:
000 .
Secondary DNS
Save
000 .
000 .
000
Cancel
s Select
 Ako je DHCP postavljen na “Automatic”, ne možete odabrati
: Off
MAC
Address
000 . 000 . 000
² Return
“Primary/ Secondary DNS”.
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet, a zatim pritisnite gumb OK.
• Ako je DHCP podešen na Off i, DNS
na Manual, unesite slijedeću IP
adresu, subnet masku, gateway te
osnovne DNS postavke (pomoćni
DNS je opcija).
HDMI Setup
Parental Setup
Music
TCP/IP
No Disc
System Information
: Off
Setup DHCP System Upgrade
Network Setup
IP Address
:
000 .
000 .
Subnet Mask
:
255 .
Upgrade
Start. 000
255 . 255
Gateway
:
000 .
000 . 000 . 000 N : Off
Modem(28.8Kbps)
DNS
:
Manual
:
000 .
000 .
000 .
000
Secondary DNS
:
000 .
000 .
000 .
000
² Return
HDMI Setup
Parental Setup
Music
TCP/IP
No Disc
System Information
: On
Setup DHCP System Upgrade
Network Setup
IP Address
:
000 .
000 .
000 .
000
Subnet Mask
:
255 .
255 .
255 .
000
Gateway
:
000 .
000
. 000 . 000 N : Off
Modem(28.8Kbps)
DNS
:
Manual
Primary DNS
:
000 .
Secondary DNS
:
000 .
Save
000 .
000 .
000
000 .
000 .
000
Cancel
s Select
² Return
Konfiguriranje nije
moguće
Konfiguriranje
moguće
HDMI Setup
Parental Setup
Music
TCP/IP
No Disc
System Information
: On
Setup DHCP System Upgrade
Network Setup
IP Address
:
000 .
000 .
Subnet Mask
:
255 .
Upgrade
Start. 000
255 . 255
Gateway
:
000 .
000 . 000 . 000 N : Off
Modem(28.8Kbps)
DNS
:
Automatic
Primary DNS
:
000 .
Secondary DNS
:
000 .
Save
000 .
000
000 .
000 .
000
000 .
000 .
000
Cancel
s Select
44_ Konfiguriranje mreže
Konfiguriranje
moguće
Cancel
s Select
• Ako je DHCP podešen na On i, DNS
na Automatic, ne trebate daljnje ili
dodatne postavke.
000
Primary DNS
Save
• Ako je DHCP podešen na On i, DNS
na Manual, unesite podešenje za vaš
osnovni DNS (pomoćni DNS je
opcija).
000 .
² Return
Konfiguriranje nije
moguće
M
Kada odaberete predmet, koristite numeričke gumbe i gumbe ▲▼◄►.
 Ako automatske postavke ne rade tada kupac treba nazvati svoj ISP.
7. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Save, a zatim pritisnite gumb OK.
M
IP adresa u ovom priručniku se koristi samo u ilustracijske svrhe. Morate provjeriti mrežne postavke za stvarnu
IP adresu.
 Za dobivanje postavki za IP adresu, subnet masku, gateway i osnovni DNS, provjerite mrežne postavke na
vašem računalu ili kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
PROXY PODEŠAVANJE
Proxy poslužitelj izvršava zahtjeve proslijeđujući ih na druge poslužitelje.
Ako je potrebno podesiti proxy postavke, unesite postavke koje vam je odredio ISP.
Za podešavanje, slijedite korake od 1 do 3 u “TCP/IP
Display Setup
podešavanju” na strani 44.
HDMI Setup
Music
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Proxy, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Server
• Port
• User
• Password
M
TCP/IP
Proxy
No Disc
Setup
Proxy
Server
Port
Network Setup
: Off
Proxy
:
Parental Setup
: 8080
NTP Server
User
:
Password
: Off
MAC Address
:
Save
s Select
Cancel
² Return
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (davatelja internet usluga).
NTP POSTAVKE POSLUŽITELJA (KORISTE SE ZA OBNAVLJANJE
INFORMACIJA O VREMENU S NTP POSLUŽITELJA)
Za podešavanje, slijedite korake od 1 do 3 u “TCP/IP podešavanju” na strani 44.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali NTP Server, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
• On : player se automatski spaja na internet poslužitelj
kako bi podesio postavke vremena.
• Off : player se ne spaja na internet poslužitelj radi
podešavanja postavki vremena.
Display Setup
No Disc
TCP/IP
Music
HDMI Setup
Proxy
Setup
Network Setup
NTP Server
Parental Setup
MAC Address
: Off
On
Off
Hrvatski _45
● KONFIGURIRANJE MREŽE
8. Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Cancel, a zatim
pritisnite gumb OK.
konfiguriranje mreže
MAC ADRESA
Prikazuje MAC adresu playera.
MAC adresa (Media Access Control address) je jedinstveni identifikator pridodan većini mrežnih adaptera.
To je adresa koja se ponaša poput imena za određeni mrežni adapter. Ne može se promijeniti.
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite
gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Display Setup
Music
No Disc
Setup
NTP Server
MAC Address
Network Setup
MAC Address
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Mac Address, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Prikazuje se MAC adresa.
M
Proxy
HDMI Setup
Network Setup
00 : 16 : 6c : 1a Upgrade
: 7a : f1 Start
OK
Samsung nije odgovoran za neispravnost ili pogrešno rukovanje uslijed greške s internet vezom ili
komunikacijskom greškom. Samsung također nije odgovoran za grešku korisničke internet veze.
 Nećete moći pristupiti nekim internet uslugama u zavisnosti od ograničenja vašeg davatelja internet usluga.
 Svaka naknada prouzročena vašom internet vezom isključivo je vaša odgovornost.
 DSL modem je nužan za korištenje DSL usluge. Možete se dogovoriti sa vašim ISP-om (davateljem internet
usluga) o broju uređaja za istovremenu internet vezu. Pod ugovorom, vaše računalo i Blu-ray disk player ne
mogu istodobno koristiti mrežu.
 Neće vam biti dopušteno korištenje rutera radi politike ISP-a.
46_ Konfiguriranje mreže
upravljanje trajnim spremnikom
Trajni spremnik (unutarnja fleš memorija) je ugrađena memorija na playeru za
spremanje Blu-ray disk sadržaja. Reprodukcija sadržaja u trajnom spremniku ovisi o
disku.
Možete upravljati korisničkim podacima pohranjenim u trajnom
spremniku.
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite
gumb MENU.
Setup
System Setup
Persistent Storage Management
Language Setup
System Update
No Disc
Audio Setup
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup,
a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
BD
Persistent Storage Management
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Persistent
Storage Management, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Internal Flash Memory
Select Device
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste pomaknuli poddirektorij a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Format
- Brisanje sadržaja direktorija Koristite gumb ▲▼ za odabir direktorija za brisanje i pritisnite
MODAR (D) gumb.
Naziv izbornika
Posebnosti
² Setup
Informacije o
uređaju
BD
Persistent Storage Management
Opis informacija uređaja (spremnika) na playeru
• Total Size(Ukupna veličina) : Ukupna veličina uređaja
(spremnika).
• Available Size(Dostupna veličina) : Dostupna veličina
uređaja (spremnika).
Internal Flash Memory
Content 01
Content 02
Content 03
Content 04
Content 05
• Total Size
130(MB)
• Available Size
130(MB)
a Device
d Delete
#/$ Page
Lista sadržaja
Pomoć
Klizač
M
U većini slučajeva, sadržaj direktorija pohranjuje povezane datoteke na svaki naslov.
(Ovi direktoriji sadrže učitanje datoteke s diska)
 Pritisnite CRVEN (A) gumb na listi sadržaja kako biste se pomaknuli prema direktoriju Uređaj (spremnik).
 Informacija o veličini memorije aktualnog uređaja nalazi se desno od liste sadržaja.
Hrvatski _47
● UPRAVLJANJE TRAJNIM SPREMNIKOM
UPRAVLJANJE SISTEMSKIM UREĐAJEM
nadogradnja sustava
Samsung može u budućnosti ponuditi nadogradnju firmvera vašeg Blu-ray disk playera. Za nadogradnju firmvera
morate :
1. Idite na samsung.com i pogledajte stranicu ‘PODRŠKA’ za učitavanje najnovijeg firmwarea.
Možete koristiti CD ili USB fleš pogon za izvedbu nadogradnje firmwarea. Za više informacija pogledajte
“Priručnik za nadogradnju” na gore navedenoj web stranici.
ili
2. Spojiti LAN terminal ovog playera na LAN terminal vašeg modema (vidi stranicu 28) te slijediti dolje opisane korake.
NADOGRADNJA FIRMVERA
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite gumb
MENU.
Music
System Setup
Setup
No Disc
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Update, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Network Setup
Parental Setup
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Setup
Setup
System Update
No Disc
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
5. Player će automatski provjeriti kabel ili status mrežnog spajanja.
Prikazuje se prozor za provjeru spajanja.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Setup
System Update
Setup
No Disc
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
 Ako je nadogradnja moguća : Vidjet ćete informacije o
trenutnim i novim verzijama firmvera u prozoru s porukom.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Update
1 2 3 4
Language Setup
The new update data was found.
Audio Current
Setup Version : XXXXX
System Setup
System Update
Setup
No Disc
Display New
SetupVersion : XXXXX
Start
Cancel
 Ako nadogradnja nije moguća : Vidjet ćete sljedeće
informacije u prozoru s porukom.
• Ako kabel nije spojen:
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ako je mrežna veza prekinuta :
“This system can not connected to internet for update.
OK
Please, check the network setup”
• Ako nije izdana novija verzija (posljednja verzija je već
instalirana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Ako u playeru nema diska :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To znači da trebate ukloniti sve diskove iz uređaja kako biste izvršili nadogradnju.
• Ako usluga poslužitelja nije dostupna :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Update
System Setup
System Update
1 2 3 4
Language Setup
This system can not connect
Audio
to Setup
internet for update.
Please,
Display
Setupcheck the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
48_ nadogradnja sustava
6. Kako biste izvršili nadogradnju sustava, pritisnite gumbe ◄►
kako biste odabrali Start, a zatim pritisnite gumb OK.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Update
System Setup
System Update
1 2 3 4
Language
Setup data was found.
The new update
AudioCurrent
Setup Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Display Setup
HDMI Start
Setup
Cancel
Network Setup
Parental Setup
7. Započinje nadogradnja sustava.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
System Setup
System Update
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Downloading update data...
Audio
Please,Setup
do not turn off the power.
60%
Display Setup
HDMI Setup Cancel
Network Setup
Parental Setup
8. Ukoliko tijekom postupka učitavanja odaberete Cancel,
potaknuti ste potvrditi vaš odabir u polju za poruku.
Ukoliko želite poništiti učitavanje, odaberite Yes i pritisnite
gumb OK.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Update
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Do you
wantSetup
to cancel the update operation?
Audio
Display Setup
Yes
HDMI Setup
No
Network Setup
Parental Setup
9. Slijedi provjeravanje. Kada je učitavanje izvršeno, započet će
automatski postupak ažuriranja firmwarea.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Update
System Update
1 2 3 4
Language Setup
Verifying update data
AudioPlease
Setup wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
10. Kada je završena instalacija, player se automatski isključuje za
5 sekundi.
Sve postavke vraćaju se na tvornička podešenja slijedeći put
kada pokrenete sustav vidjet ćete prozor za odabir izbornika
jezika.
Power On/Off sound : On
Persistent Storage Management
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Update
System Update
1 2 3 4
Firmware
Language
SetupUpdate.
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
TheSetup
power will be off automatically
update is finished.
HDMIafter
Setup
Network Setup
Parental Setup
M
Ako želite otkazati nadogradnju u postupku učitavanja podataka za nadogradnju, pritisnite gumb OK.
Vidjet ćete poruku s potvrdom.
Ako odaberete “Yes”, završavate postupak nadogradnje, a ako odaberete “No”, nastavlja se postupak
nadogradnje.
 Nakon završetka nadogradnje sustava, provjerite podatke o firmveru u izborniku “System Upgrade”.
 Nemojte isključivati player za vrijeme nadogradnje sustava jer to može uzrokovati neispravan rad playera.
 Softverska ažuriranja pomoću USB Host džeka podržava samo USB fleš pogon.
Ostalim USB uređajima (npr. MP3 player) nije zajamčen rad.
 Treba biti samo jedna datoteka za nadogradnju firmwarea u USB fleš pogonu za player kako bi pravilno izvršio
nadogradnju.
 USB fleš pogoni većih dimenzija ne mogu se umetnuti kada je spojen HDMI ili LAN kabel.
Hrvatski _49
● NADOGRADNJA SUSTAVA
Setup
No Disc
nadogradnja sustava
SISTEMSKE INFORMACIJE
Nakon završetka nadogradnje firmvera, provjerite podatke o firmveru slijedeći dolje navedene korake.
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite
gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Music
Setup
System Setup
No Disc
Language Setup
Audio Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup,
a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System
Information, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Možete vidjeti detaljne informacije o trenutnom firmveru.
Music
Setup
System Setup
System Information
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
Power On/Off sound : On
HDMI Setup
Persistent Storage Management
Network Setup
System Update
No Disc
Parental Setup
5. Pritisnite gumb OK kako biste odabrali OK.
Biti će prikazan izbornik System Setup.
Music
Setup
No Disc
System Setup
System Information
System Information
Language Setup
Clock Set
S/W : XXXXXX_XXXX
Audio
Setup
Region
: B/2 (BD/DVD)Time Zone
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
50_ nadogradnja sustava
Power On/Off sound : On
OK
Persistent Storage Management
System Update
gledanje filma
UPORABA FUNKCIJE PRIKAZA
hgfZCV
BD
● GLEDANJE FILMA
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom
upravljaču.
• Ako aktualni naslov Blu-ray diska ima značajku
BONUSVIEW pritisnite gumb INFO u odjeljku
BONUSVIEW za prikaz srodnih informacija
BONUSVIEW.
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
Audio
: 1/1 ENG 2CH
Subtitle
: 0/1 Off
Angle
: 01/01
§ Change
s Select
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste izvršili željeno konfi guriranje,
a zatim pritisnite gumb OK.
• Možete koristiti numeričke gumbe na daljinskom
upravljaču za izravan pristup naslovu, poglavlju ili za
pokretanje reprodukcije od željenog vremena.
4. Za uklanjanje prikaza ponovo pritisnite gumb INFO.
<INFO izbornik za BONUSVIEW odlomak>
BD
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time
: 00:04:17
Audio
: 1/1 ENG 2CH
Subtitle
: 0/1 Off
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video
: 01/01
BONUSVIEW Audio
: 1/1 ENG 2CH
§ Change
M
Info
Title
s Select
Ako reproducirate sadržaje iz info izbornika, neke funkije možda neće biti omogućene ovisno o disku.
 Title (naslov) : Za pristup željenom naslovu ako postoji više od jednoga na disku. Na primjer, ako na Blu-ray
disk-u/DVD-u ima više od jednog filma, svaki film bit će identificiran kao naslov.
 Chapter : Većina Blu-ray disk/DVD diskova je snimljena u poglavljima tako da lako možete pronaći određeni
dio.
 Audio : Odnosi se na zvučni zapis jezika na filmu. Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do 8 audio jezika.
 Playing Time (vrijeme reprodukcije) : Omogućuje reprodukciju filma od željenog vremena. Morate unijeti
početno vrijeme kao referencu. Funkcija traženja vremena ne radi na nekim diskovima.
 Subtitle (titl) : Odnosi se na titlove na jezicima raspoloživima na disku. Možete odabrati jezik titla ili, ako to
želite, maknuti titlove sa zaslona. Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32 jezična titla.
 Angle (kut) : Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju “ANGLE”.
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : Možete izvršiti postavke za BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW Audio
ako se akualni naslov Blu-ray diska pojavljuje u odlomku BONUSVIEW. Ipak, opcije BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio biti će onemogućene s Blu-ray diskom koji ne podržava BONUSVIEW značajku.
Hrvatski _51
gledanje filma
UPORABA IZBORNIKA “DISC MENU” & “POPUP/TITLE MENU”
hZ
Uporaba izbornika “Disc Menu”
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb DISC MENU na
daljinskom upravljaču.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste izvršili željeni odabir a
zatim pritisnite ► ili gumb OK.
• Predmeti za konfiguriranje u “Disc Menu” mogu varirati
ovisno o disku.
PREVIEWS
▼
3
M
SCENE SELECTIONS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ovisno o vrsti diska, “Disc Menu” možda neće biti raspoloživ.
Z
Uporaba izbornika “Title Menu”
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb TITLE MENU na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste izvršili željeni odabir a zatim pritisnite ► ili gumb OK.
• Opcije za konfiguriranje u “Title Menu” mogu varirati ovisno o disku.
M
Ovisno o vrsti diska, “Title Menu” možda neće biti raspoloživ.
 “Title Menu” bit će prikazan samo ako postoje najmanje dva naslova na disku.
gf
Reproduciranje naslova
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode,
pritisnite gumb DISC MENU ili TITLE MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali zapis koju želite
reproducirati sa popisa naslova a zatim pritisnite gumb ► ili
OK.
Odabrani zapis (naslov) biti će reproduciran.
BD
RE
Video
Music
Setup
Title 007
00:04:36
Title 009
00:04:17
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
Title 013
00:04:21
Title 014
a Playlist
- Idi na listu za reprodukciju Za odlazak na listu za reprodukciju, pritisnite CRVEN (A) gumb.
52_ gledanje filma
00:03:32
Title 008
00:03:43
#/$ Page
h
Uporaba izbornika “Popup Menu”
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb POPUP MENU na
daljinskom upravljaču.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
▼
3
M
SCENE SELECTIONS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ovisno o vrsti diska, “Popup Menu” možda neće biti raspoloživ.
PONAVLJANJE REPRODUKCIJE (REPEAT)
Ponovite trenutno poglavlje ili naslov.
Ponavljanje reprodukcije
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb REPEAT na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se prikaz za ponavljanje.
hgfZCV
Repeat
Off
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Chapter ili Title.
• Blu-ray disk/DVD ponavlja reprodukciju prema poglavlju
ili naslovu.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, ponovo pritisnite gumb REPEAT, a zatim pritisnite gumbe
▲▼ kako biste odabrali Off.
M
Ovisno o vrsti diska, funkcija “Repeat” možda neće biti raspoloživa.
Uporaba funkcije “A-B Repeat”
hgfZCV
1. Pritisnite gumb REPEAT A-B na daljinskom upravljaču za vrijeme reprodukcije.
2. Pritisnite gumb REPEAT A-B u točki gdje želite želite da započne ponavljanje reprodukcije (A).
3. Pritisnite gumb REPEAT A-B u točki gdje želite želite da se zaustavi ponavljanje reprodukcije (B).
4. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite gumb CANCEL.
M
Točku B možete zadati tek po isteku 5 sekundi reprodukcije počevši od točke A.
Hrvatski _53
● GLEDANJE FILMA
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► ili gumb OK kako biste odabrali
željeni izbornik.
• Opcije za konfiguriranje u “Popup Menu” mogu varirati
ovisno o disku.
SUBTITLES
gledanje filma
hgfZ
ODABIR AUDIO JEZIKA
Brzo i lako možete odabrati željeni audio jezik gumbom AUDIO.
Uporaba gumba “AUDIO”
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb AUDIO. “Audio” se
mijenja kada uzastopce pritišćete gumb.
• Audio jezici su označeni kraticama.
Audio
255/255 ENG DTS Multi CH
2. Za povratak na ikonu AUDIO pritisnite gumb CANCEL ili RETURN.
Uporaba gumba “INFO”
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali audio jezik.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željeni audio na daljinskom upravljaču.
M
Ova funkcija ovisi o tome koji su audio jezici kodirani na disku i možda nije raspoloživa.
 Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do 8 audio jezika.
 Ovisno o vrsti diska, možete koristiti gumb “Audio” za promjenu zvučnog zapisa i audio jezika.
Neki Blu-ray diskovi vam omogućuju da odaberete višekanalni LPCM ili Dolby digital audio zapis na engleskim
zapisima.
 Informacije o osnovnom / pomoćnom načinu također će biti prikazane ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
odlomak.
Koristite gumb ◄► za prijelaz između osnovnih i pomoćnih audio načina.
 Indikator ◄► se neće prikazati na zaslonu ako BONUSVIEW odlomak ne sadrži BONUSVIEW audio podešenja.
54_ gledanje filma
ODABIR JEZIČNOG TITLA
Brzo i lako možete odabrati željeni titl gumbom SUBTITLE.
1. Pritisnite gumb SUBTITLE. Titl se mijenja kada uzastopce
pritišćete gumb. Jezični titlovi su označeni kraticama.
Subtitle
255/255 ENG
2. Za povratak na ikonu SUBTITLE pritisnite gumb CANCEL
ili RETURN.
Uporaba gumba “INFO”
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Subtitle.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željeni jezični titl na daljinskom upravljaču.
M
Ovisno o Blu-ray disku /DVD-u možda ćete moći mijenjati željeni podnaslov u izborniku za disk. Pritisnite gumb
“DISC MENU”.
 Ova funkcija ovisi o tome koji su titlovi kodirani na disku i možda nije raspoloživa na svakom Blu-ray disk-u/DVD-u.
 Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32 jezična titla.
 Informacije o osnovnom / pomoćnom načinu također će biti prikazane ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
odlomak.
 Ova funkcija istodobno mijenja i osnovne i pomoćne podnaslove.
 Broj podnaslova predstavlja osnovni i pomoćni zboj.
PROMJENA KUTA KAMERE
Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju “ANGLE”.
hZ
Uporaba funkcije “ANGLE”
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom
upravljaču.
BD
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Angle.
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
3. Pritisnite gumbe ◄► ili koristite numeričke gumbe na
daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni kut.
M
Audio
: 1/8 ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
§ Change
¨ Move
Ako disk ima samo jedan kut, ovo obilježje ne radi. Trenutno vrlo malo diskova ima ovo obilježje.
 Ovisno o disku, ove funkcije možda neće raditi.
Hrvatski _55
● GLEDANJE FILMA
hZ
Uporaba gumba “SUBTITLE”
gledanje filma
BONUSVIEW POSTAVKE
Ako aktualni Blu-ray disk ima za karakteristiku BONUSVIEW funkciju možete koristiti gumb BONUSVIEW za
BONUSVIEW On ili Off.
h
Upotreba gumba BONUSVIEW
1. Ako aktualni naslov Blu-ray diska ima BONUSVIEW
značajku vidjet ćete BONUSVIEW ikonu u BONUSVIEW
odjeljku na zaslonu za reprodukciju.
BONUSVIEW
2. Svaki put kada pritisnete gumb BONUSVIEW možete
prebacivati između BONUSVIEW On i BONUSVIEW Off.
BONUSVIEW On
BONUSVIEW Off
M
Možete promijenti detaljna podešenja BONUSVIEW značajke u izborniku INFO.
 Ako prebacite s BONUSVIEW Video, automatski se mijenja BONUSVIEW Audio u skladu sa BONUSVIEW Video.
 Ako Blu-ray disk podržava samo BONUSVIEW Audio, možete samo pritisnuti BONUSVIEW gumb da uključite ili
isključite pomoćni audio način.
56_ gledanje filma
UPORABA FUNKCIJE OZNAČAVANJA
Ova značajka vam omogućuje da označite dijelove DVD-a kako biste ih kasnije lakše pronašli.
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER na
daljinskom upravljaču.
Pojavljuje se prikaz “Bookmark”.
Marker
BD
►
00:12:13 / 01:53:26
2. Pritisnite gumb OK kada se pojavi željena scena.
Odabrana scena će biti pohranjena.
Add
Add
Add
Add
§ Move
3. Za označavanje slijedećeg odlomka pritisnite gumbe ◄► kako
biste prešli na sljedeći položaj.
Add
Add
s Add
Add
Add
e Exit
Marker
BD
►
00:12:21 / 01:53:26
4. Pritisnite ponovo gumb OK kada se pojavi željena scena.
Scena će biti pohranjena na odabranom mjestu, a vrijeme
označavanja će biti prikazano.
• Ponovite gornji postupak za označavanje drugih mjesta.
• Možete označiti do 8 scena.
T:1
00:12:17
Add
Add
a Delete
Add
§ Move
Add
Add
s Play
Add
Add
e Exit
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
a Delete
M
00:12:33 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
Add
§ Move
Add
Add
s Play
Add
Add
e Exit
Ako ladicu diska otvorite i zatvorite, informacija o označavanju nestaje.
Hrvatski _57
● GLEDANJE FILMA
hgfZCV
Uporaba gumba “MARKER”
gledanje filma
Reprodukcija označene scene
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER na
daljinskom upravljaču.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:12:21 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
a Delete
Add
§ Move
Add
Add
s Play
Add
Add
e Exit
2. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali označenu scenu.
3. Pritisnite gumb OK ili PLAY(
) za pokretanje reprodukcije od odabrane scene.
Brisanje označavanja
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER na
daljinskom upravljaču.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:11 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a Delete
2. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali označenu scenu.
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e Exit
►
T:1
00:12:17
00:13:27 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ Move
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e Exit
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
a Delete
58_ gledanje filma
T:1
00:12:57
Marker
BD
a Delete
3. Pritisnite CRVEN (A) gumb za brisanje odabrane oznake.
T:1
00:12:55
§ Move
00:13:38 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ Move
T:1
00:12:57
s Play
Add
Add
e Exit
Add
slušanje glazbe
B
REPRODUKCIJA AUDIO CD-A (CD-DA)
TRACK 001
CD
2. Za prelazak na “Music List” (popis glazbe), pritisnite gumb
STOP ili RETURN.
Na vašem TV prijemniku se prikazuje zaslon Liste
musicale.
01/12
►
00:01:29 / 00:04:06
a Play Mode
Video
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali pjesmu koju
želite reproducirati, a zatim pritisnite gumb OK.
Music
CD
Setup
TRACK 001
00:03:20
TRACK 002
00:03:32
TRACK 003
00:04:36
TRACK 004
00:04:17
TRACK 005
00:04:11
TRACK 006
00:04:07
TRACK 007
00:04:46
TRACK 008
00:04:21
b Playlist
#/$ Page
ELEMENTI PRIKAZA “AUDIO CD(CD-DA)”
Prikazuje vrstu medija.
TRACK 001
CD
►
01/12
00:01:29 / 00:04:06
Trenutna pjesma
Prikazuje broj pjesme koja se trenutno reproducira.
Traka statusa reprodukcije.
a Play Mode
Prikazuje indeks trenutne reprodukcije, ukupan
broj pjesama.
Trenutno/ukupno vrijeme reprodukcije.
Prikazuje raspoložive gumbe “ZA BOJE”.
(vidi sljedeću stranicu za uporabu gumba “ZA
BOJE”).
Hrvatski _59
● SLUŠANJE GLAZBE
1. Umetnite audio CD (CD-DA) u ladicu diska.
Kod audio CD-a automatski dolazi do reprodukcije prve
pjesme.
slušanje glazbe
GUMBI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU KOJI SE KORISTE ZA
REPRODUKCIJU AUDIO CD (CD-DA)
1. Gumb PAUSE ( ) : Pauzira reprodukciju
2. Gumb SKIP ( ) : Za vrijeme reprodukcije reproducira sljedeću
pjesmu. Prelazi na sljedeću stranicu na “Music List” ili “Playlist”.
3. Gumb PLAY ( ) : Reproducira trenutno odabranu pjesmu.
4. Gumbi ▲▼ : Odabiru pjesmu ili mapu u “Music List” ili “Playlist”.
5. Gumbi ZA BOJE: CRVEN(A), ZELEN(B), ŽUT(C)
• Gumb CRVEN(A) : Odabire “Play Mode(Repeat)” za vrijeme
reprodukcije.
• Gumb ZELEN(B) : Idi na Listu za reprodukciju sa Glazbene liste
ili na Glazbenu listu s Liste za reprodukciju.
• Gumb ŽUT(C) : Reproducira “Playlist”.
OK
6. Gumbi ◄►
► : Reproducira konkretan zapis, prema trenutnom položaju.
◄ : Prelazi u prethodnu mapu.
7. Gumb OK : Reproducira odabranu pjesmu.
8. Gumb STOP ( ) : Zaustavlja pjesmu.
9. Pritisnite gumbe SEARCH (
) : Brza reprodukcija.
10. Gumb SKIP ( ) : Ako pritisnete ovaj gumb nakon tri sekunde
reprodukcije aktualna snimka reproducira se od početka. Ali ako
pritisnete ovaj gumb u roku do tri sekunde nakon početka
reprodukcije, započet će reprodukcija prethodne snimke.
Koristi se i za pomicanje pomoću stranice u Glazbenoj listi ili Listi
za reprodukciju.
REPEAT (PONAVLJANJE) AUDIO CD(CD-DA)
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb REPEAT ili CRVEN (A) uzastopce kako biste odabrali željeni
način ponavljanja.
Normal • Normal : Pjesme na disku se reproduciraju redoslijedom kojim su snimljene na disk.
•
Ponovi pjesmu
•
Nasumično
Opcija nasumično reproducira pjesme na disku nasumičnim redoslijedom.
•
Repeat All : Sve pjesme se ponavljaju.
- Za povratak u normalnu reprodukciju Pritisnite gumb REPEAT ili CRVEN (A) uzastopce kako biste se vratili u normalnu reprodukciju.
60_ slušanje glazbe
Playlist (popis reprodukciju)
Možete kreirati popis za reprodukciju koji ima do 99 pjesama.
Video
Music
CD
Setup
2. Za prelazak na “Music List” (popis glazbe), pritisnite gumb
STOP ili RETURN.
Prikazuje se zaslon Glazbena lista.
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
TRACK 008
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
TRACK 014
00:03:43
b Playlist
#/$ Page
Music List
Playlist
Video
3. Pritisnite gumb ZELEN(B).
Music
TRACK 001
Setup
TRACK 002
CD
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
b Music List
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali pjesmu, a zatim
pritisnite gumb OK kako biste je dodali na popis za
reprodukciju. Ponovite ovaj postupak za dodavanje drugih
pjesama.
Playlist Play
s Add
Music List
Video
Playlist
TRACK 005
01.TRACK 002
Music
TRACK 006
Setup
TRACK 007
03.TRACK 004
TRACK 008
04.TRACK 006
CD
02.TRACK 003
TRACK 009
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
5. Ako na popisu za reprodukciju postoji neželjena pjesma,
pritisnite gumb ▲▼ kako biste odabrali tu pjesmu, a zatim
pritisnite gumb OK.
• Odabrana pjesma će biti obrisana.
Playlist Play
s Add
Music List
Video
Playlist
TRACK 005
Music
TRACK 006
01.TRACK 002
Setup
TRACK 007
02.TRACK 003
TRACK 008
03.TRACK 004
TRACK 009
04.TRACK 006
CD
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
6. Pritisnite gumb ŽUT(C) kako biste reproducirali odabrane
pjesme.
Kada pjesma završi, automatski započinje reprodukcija
sljedeće pjesme.
TRACK 001
CD
►
Playlist Play
s Delete
01/12
00:01:29 / 00:04:06
a Play Mode
7. Za uređivanje playliste, pritisnite gumb STOP ili RETURN.
8. Za prelazak na Glazbenu listu pritisnite ZELEN (B) gumb ili RETURN.
M
MP3 i JPEG diskove ne možete reproducirati u ovom playeru.
Hrvatski _61
● SLUŠANJE GLAZBE
1. Umetnite audio CD (CD-DA) u ladicu diska.
Kod audio CD-a automatski dolazi do reprodukcije prve
snimke
rješavanje problema
Prije servisa molimo da provjerite sljedeće.
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinski upravljač ne može vršiti
operacije.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih trebate zamijeniti.
• Koristite daljinski upravljač na maks. udaljenosti od 6,1 m.
• Uklonite baterije i pritišćite jedan ili više gumba nekoliko minuta kako biste
ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i mogli ga resetirati.
Ponovo umetnite baterije i pokušajte koristiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Pazite da disk bude umetnut s naljepnicom prema gore.
• Provjerite broj regije na Blu-ray disk-u/DVD-u.
Izbornik diska se ne pojavljuje.
• Provjerite ima li disk izbornik.
Pojavljuje se ikona
• Pritiskom na nevažeći gumb prikazuje se ikona.
• Obilježja ili radnje se ne mogu trenutno izvršiti zato što:
1. Softver Blu-ray disk-a/DVD-a to ograničava.
2. Softver Blu-ray disk-a/DVD-a ne podržava to obilježje (npr. kutove).
3. Obilježje trenutno nije raspoloživo.
4. Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme pretraživanja koje je izvan
dosega.
na zaslonu.
Način reprodukcije se razlikuje od
odabira u “Setup Menu”.
• Neke funkcije odabrane u “Setup Menu” ne rade ispravno ako disk nije
kodiran odgovarajućom funkcijom.
Ne možete promijeniti omjer zaslona.
• Omjer zaslona je fiksan na vašem Blu-ray disku/DVD-ima.
• To nije problem sa playerom.
Nema zvuka.
• Pazite da ste odabrali ispravan digitalni izlaz (“Digital Output”) u izborniku
pod “Audio Options”.
Zaslon je blokiran.
• Pritisnite gumb $ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez diska. Sve
postavke se vraćaju na tvorničke.
• Kada su vraćene tvorničke postavke, svi korisnički podaci pohranjeni u
trajnoj memoriji biti će izbrisani.
Ako je HDMI izlaz postavljen na
razlučivost koju ne podržava TV (na
primjer, 1080p), možda nećete vidjeti
sliku na TV-u.
• Pritisnite gumb $ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez diska. Sve
postavke se vraćaju na tvorničke.
• Kada su vraćene tvorničke postavke, svi korisnički podaci pohranjeni u
trajnoj memoriji biti će izbrisani.
62_ rješavanje problema
PROBLEM
RJEŠENJE
• Pritisnite gumb $ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez diska. Sve
postavke uključujući zaporku se vraćaju na tvorničke. Ovo koristite samo
ako je stvarno potrebno.
• Kada su vraćene tvorničke postavke, svi korisnički podaci pohranjeni u
trajnoj memoriji biti će izbrisani.
Ako imate druge probleme.
• Idite na sadržaj i pronađite odjeljak o uputstvu za upotrebu koje sadrži
objašnjenja trenutnog problema i ponovo ponovite postupak.
• Ako i dalje ne možete riješiti problem, kontaktirajte najbliži ovlašteni
Samsung servis.
Slika je bučna ili izobličena.
• Pazite da disk nije prljav ili ogreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između TV-a i HDMI utora na Blu-ray disk playeru.
• Provjerite podržava li vaš TV 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI ulaznu
razlučivost.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se pojavljuje nasumična buka na zaslonu, to znači da vaš TV ne
podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
M
Kada su vraćene tvorničke postavke, svi korisnički podaci pohranjeni u trajnoj memoriji biti će izbrisani.
Hrvatski _63
● RJEŠAVANJE PROBLEMA
Zaboravljena zaporka
dodatak
SPECIFIKACIJE
Općenito
Zahtjevi za napajanje
AC 110~240V, 50/60Hz
Utrošak struje
28 W
Težina
2.85 Kg
Dimenzije
430(Š) × 271 (D) × 59 (V) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon radne vlage
10 % do 75 %
BD (Blu-ray disk)
Brzina očitavanja: 4,917 m/sek
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video
Brzina očitavanja: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Vrijeme reprodukcije otprilike (jednostrani, jednoslojni disk): 135 min.
Brzina očitavanja: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.
Brzina očitavanja: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.
1 kanal: 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray/DVD disk : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Video izlaz
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Komponentni video
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio
Audio izlaz
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM višekanalni audio, Bitstream audio
2-kanalni
L(1/L), R(2/R)
Digitalni audio izlaz
Optički
*Frekvencijski odziv
48 kHz uzorkovanje : od 4 Hz do 22 kHz
96 kHz uzorkovanje : od 4 Hz do 44 kHz
*S/N omjer
110 dB
*Dinamički raspon
100 dB
*Ukupna harmonička distorzija
0.003%
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo izmjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije predstavljaju aproksimativne vrijednosti.
64_ appendix
Usklađenost i izjava o usklađenosti
• Because AACS (Advanced Access Content
Budući da je AACS (Advanced Access Content
System) odobren kao sustav zaštite sadržaja kod
Blu-ray disk formata, slično uporabi CSS-a
(Content Scramble System) kod DVD formata,
postoje određena ograničenja reprodukcije,
izlaza analognog signala itd. sustava zaštićenih
AACS-om. Rad ovog proizvoda i ograničenja
ovog proizvoda mogu varirati ovisno o vremenu
kupnje budući da je AACS možda usvojio i/ili
izmijenio ova ograničenja nakon proizvodnje
ovog proizvoda. Osim toga, BD-ROM Mark i
BD+ se dodatno koriste kao sustavi zaštite
sadržaja kod Blu-ray disk formata, a što uključuje
određena ograničenja poput ograničenja
reprodukcije za sadržaje zaštićene sustavima
BD-ROM Mark i/ili BD+. Za više informacija o
sustavima AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovome
proizvodu kontaktirajte SAMSUNG centar za
korisnike.
• Mnogi Blu-ray disk/DVD diskovi imaju zaštitu od
kopiranja. Zbog toga vaš Blu-ray disk player
uvijek trebate spojiti izravno na TV, a ne na VCR.
Spajanje na VCR stvara izobličenu sliku kod Bluray disk/DVD diskova koji imaju zaštitu od
kopiranja.
• Ovaj proizvod ima tehnologiju za zaštitu
autorskog prava, a koja je zaštićena određenim
američkim patentima i drugim inetelektualnim
vlasničkim pravima Macrovision Corporation i
drugih vlasnika prava. Uporabu ove tehnologije
za zaštitu autorskog prava mora odobriti
Macrovision Corporation, a koja je namijenjena
kućnoj uporabi i drugoj ograničenoj uporabi
(gledanju), osim ako to nije drugačije odobrio
Macrovision Corporation. Nije dopušten obratni
inženjering ili rastavljanje proizvoda.
• U skladu s američkim zakonima o autorskom
pravu i zakonima o autorskom pravu drugih
zemalja, neovlašteno snimanje, uporaba,
prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih
programa, video vrpci, Blu-ray disk-a, DVD-a,
CD-a i drugih materijala može predstavljati
građansku i/ili kaznenu odgovornost.
• Izlaz za progresivno traženje za Blu-ray disk
playere : “POTROŠAČI TREBAJU UZETI U OBZIR
DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE
POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I
DA MOŽE DOĆI DO PRIKAZA SMETNJI NA SLICI.
U SLUČAJU PROBLEMA S PROGRESIVNIM
TRAŽENJEM SLIKE PREPORUČUJE SE DA
KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ ZA
‘STANDARDNU DEFINICIJU’. AKO POSTOJE
PITANJA KOJA SE TIČU KOMPATIBILNOSTI
NAŠEG TV SUSTAVA SA OVIM PROIZVODOM,
MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ CENTAR ZA
PODRŠKU KORISNICIMA.”
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Uzevši u obzir dolje opisana ograničenja i ona navedena
u ovom priručniku, uključujući odlomak “Vrsta i obilježja
diska” u ovom priručniku, mogu se reproducirati sljedeće
vrste diskova: predsnimljeni komercijalni BDROM, DVDVideo, i audio CD diskovi; BD-RE, BD-R, DVD-RW /
DVDR diskovi; i CD-RW/CD-R diskovi.
• Diskovi koji nisu navedeni gore ne mogu i/ili se ne trebaju
reproducirati na ovom playeru. Neki od gore navedenih
diskova ne mogu se reproducirati zbog jednog ili više
dolje navedenih razloga.
• Samsung ne jamči da će ovaj player reproducirati svaki
disk koji ima logo BD-ROM, BD-RE, BD-R DVD-Video,
DVD-RW / DVDR i CD-RW / CD-R i ovaj player možda
neće reagirati na sve radne naredbe ili koristiti sva
obilježja na svakom disku. Ovi problemi i drugi probemi s
kompatibilnošću i radom playera kod novih i postojećih
formata diskova su mogući zato što:
- BD su novi formati koji se razvijaju, a ovaj player možda ne
može koristiti sve značajke BD diskova zato jer neke značajke
mogu biti opcijske te se mogu dodati dodatna obilježja BD
formatu nakon proizvodnje ovog playera, dok određene
raspoložive značajke mogu biti podložne kašnjenju u
raspoloživosti;
- Ovaj player ne podržava sve nove formate i postojeće verzije
formata diska;
- Novi i postojeći formati diska mogu se revidirati, izmijeniti,
ažurirati, poboljšati i/ili dopuniti;
- Neki diskovi su izrađeni na način da omogućuju određenu ili
ograničenu operaciju i obilježje za vrijeme reprodukcije;
- Neka obilježja su opcija, mogu se dodati nova obilježja nakon
proizvodnje ovog playera i određena raspoloživa obilježja nisu
moguća zbog zakašnjele raspoloživosti;
- Neki diskovi koji imaju logo BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVDVideo, DVD-RW/ DVD-R i CD-RW/ CD-R još uvijek mogu biti
nestandardizirani diskovi;
- Neke diskove nije moguće reproducirati zbog njihovog fizičkog
stanja ili uvjeta snimanja;
- Mogu se pojaviti problemi greške za vrijeme kreiranja Blu-ray
disk, DVD softvera i/ili proizvodnje diskova;
- Ovaj player također radi na drugačiji način nego standardni
DVD player ili druga AV oprema; i/ili
- zbog razloga navedenih u ovom priručniku i zbog drugih
razloga koje je otkrio i objavio SAMSUNG centar za korisnike.
• Ako imate problema s kompatibilnošću diska ili radom
playera, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Možete kontaktirati SAMSUNG centar za korisnike
vezano uz nadogradnju ovog playera.
• Za više informacija o ograničenjima reprodukcije i
kompatibilnosti diska, vidi dijelove “Mjere opreza, Prije
čitanja priručnika za korisnike, Vrste i obilježja diska i Prije
reprodukcije” u ovom priručniku.
Hrvatski _65
● APPENDIX
ZAŠTITA OD KOPIRANJA
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Područje
North America
Latin America
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG ( 0,15/Min),
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
Web-mjesto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje ovog proizvoda
(Otpad u obliku električne & elektroničke opreme)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama koje imaju odvojene sustava prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu ili njegovoj dokumentaciji pokazuje da ga ne treba odlagati s drugim kućanskim
otpadom na kraju njegovog radnog vijeka. Kako biste izbjegli moguću štetu za okoliš iili ljudsko zdravlje
uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i odgovorno ga
reciklirajte kako biste promovirali održivu, ponovnu uporabu materijala.
Kućni korisnici trebaju kontaktirati maloprodajnu trgovinu u kojoj su kupili proizvod ili lokalni državni ured za
podatke o ekološkom recikliranju ovog proizvoda.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod
ne smijete miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
AK68-01624M
Download PDF

advertising