Samsung | DE46C | Samsung DE46C Korisnički priručnik

Upute za
korištenje
PE40C
PE46C
PE55C
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja
performansi bez prethodne obavijesti.
BN46-00299C-03
Sadržaj
PRIJE UPOTREBE
PROIZVODA
PRIPREMNE RADNJE
13
Autorska prava
14
Čišćenje
14
Skladištenje
15
Sigurnosne mjere opreza
15
16
17
19
Simboli
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
24
Provjera sadržaja
24
25
26
Uklanjanje pakiranja (samo za modele PE40C i
PE46C)
Uklanjanje pakiranja (samo za modele PE55C)
Provjera komponenti
29
Dijelovi
29
31
32
33
36
Control Panel (Upravljaèka ploèa)
Stražnja strana
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Daljinski upravljač
Povezivanje putem IR stereokabela
37
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
37
38
Kut nagiba i zakretanje
Ventilacija
39
Dimenzije
40
Montaža zidnog stalka
40
40
40
Priprema prije montaže zidnog stalka
Montaža kompleta za postavljanje na zid
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid
(VESA)
42
Daljinski upravljač
42
45
47
Kabelski priključak
Povezivanje
Kontrolne šifre
Sadržaj
2
Sadržaj
PRIKLJUČIVANJE I
KORIŠTENJE UREĐAJA
KOJI JE IZVOR SIGNALA
KORIŠTENJE APLIKACIJE
MDC
62
Prije priključivanja
62
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
63
Priključivanje i korištenje računala
63
66
Povezivanje s računalom
Promjena razlučivosti pomoću računala
68
Povezivanje vanjskog monitora
69
Povezivanje s videouređajem
69
69
70
70
72
Povezivanje pomoću AV kabela
Povezivanje pomoću komponentnog kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje sa zvučnim sustavom
73
Povezivanje modula računala (prodaje se
zasebno)
73
MagicInfo
76
Promjena izvora ulaznog signala
76
Source
77
Konfiguriranje postavki za opciju Multi
Control
77
Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control
78
Instalacija/deinstalacija programa MDC
78
78
Instaliranje
Deinstaliranje
Sadržaj
3
Sadržaj
PRILAGODBA ZASLONA
79
Što je MDC?
79
81
82
83
84
85
86
87
88
91
94
97
98
109
114
119
Povezivanje s MDC-om
Upravljanje povezivanjem
User Login
Auto Set ID
Kloniranje
Ponovno izvršavanje naredbe
Početak rada s MDC-om
Raspored glavnog zaslona
Izbornici
Prilagodba zaslona
Napredne značajke
Prilagodba zvuka
Postavljanje sustava
Postavke alata
Druge funkcije
Vodič za rješavanje problema
121
Picture Mode
121
Ako je izvor ulaznog signala PC, DVI ili
DisplayPort
Ako je izvor ulaznog signala AV, Component ili
HDMI:
122
122
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
124
Screen Adjustment
124
125
126
126
126
Picture Size
Zoom/Position
Veličina zaslona 4:3
PC Screen Adjustment
Resolution Select
127
Auto Adjustment
127
Rotation
128
Aspect Ratio
Sadržaj
4
Sadržaj
PRILAGODBA ZVUKA
MREŽA
129
Advanced Settings
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Color Space
White Balance
10p White Balance (Off / On)
Gamma
Expert Pattern
Motion Lighting (Off / On)
132
Picture Options
133
133
133
133
134
134
134
134
Color Tone
Color Temp.
Digital Noise Filter
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
Calibrated value(Calibrated Value)
Dynamic Backlight
135
Reset Picture
136
Sound Mode
137
Sound Effect
137
Speaker Settings
138
Reset Sound
139
Network Setting
139
140
143
144
146
Povezivanje s ožičenom mrežom
Network Settings za ožičene mreže
Povezivanje s bežičnom mrežom
Network Setting za bežičnu mrežu
WPS(PBC)
147
Status mreže
Sadržaj
5
Sadržaj
SUSTAV
148
MagicInfo Lite Settings
149
Wi-Fi Direct
149
Soft AP
150
AllShare Settings
150
Korištenje funkcije AllShare Play
151
Device Name
152
Multi Control
152
Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control
153
Time
153
153
154
154
155
Clock set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
156
Language
156
Rotate menu
156
Eco Solution
156
157
157
157
Energy Saving
Eco Sensor (Off / On)
No Signal Power Off
Auto Power Off (Off / On)
158
Security
158
158
158
Safety Lock (Off / On)
Button Lock (Off / On)
Change PIN
159
PIP
160
Auto Protection Time
Sadržaj
6
Sadržaj
160
Screen Burn Protection
161
162
162
163
Pixel Shift
Timer
Immediate display
Side Grey
163
Ticker
164
Video Wall
164
164
165
165
166
Video Wall
Format
Horizontal
Vertical
Screen Position
167
Source AutoSwitch Settings
169
General
169
169
170
170
170
170
170
171
171
171
171
Max. Power Saving
Game Mode
BD Wise
Menu Transparency
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
172
Anynet+(HDMI-CEC)
172
173
Anynet+(HDMI-CEC)
Auto Turn Off (No / Yes)
175
DivX® Video On Demand
175
Play Mode
175
Magic Clone
176
Reset System
176
Reset All
Sadržaj
7
Sadržaj
PODRŠKA
ALLSHARE PLAY
176
PC module power
176
176
Synced power-on
Synced power-off
177
Ažuriranje softvera
177
177
By USB
Alternative Software
178
Contact Samsung
178
Sadržaj – Polazno
178
178
179
179
180
MagicInfo Lite
MagicInfo Premium S
MagicInfo Videowall S
AllShare Play
Source
181
Što je to AllShare Play?
181
Pročitajte sljedeće prije korištenja značajke
AllShare Play pomoću USB uređaja
Korištenje USB uređaja
Povezivanje računala putem mreže
Korištenje DLNA značajki
183
184
185
186
Korištenje osnovnih značajki mogućnosti
AllShare Play
186
187
187
188
Sortiranje popisa datoteka
Reprodukcija odabranh datoteka
Kopiranje datoteka
Stvaranje popisa za reprodukciju (Playlist)
189
My List
189
Mogućnosti značajke My List
190
Videos
190
Reprodukcija videozapisa
191
Photos
191
Prikaz fotografije (ili Slide Show)
Sadržaj
8
Sadržaj
MAGICINFO LITE
192
Music
192
Reprodukcija glazbe
193
Videos / Photos / Music Izbornik
mogućnosti reprodukcije
195
Podržani datotečni oblici podnaslova i
programa AllShare Play
195
195
195
197
Podnaslov
Podržane razlučivosti slika
Podržani oblici glazbenih datoteka
Podržani formati videozapisa
199
Oblici datoteka kompatibilni s
reproduktorom MagicInfo Lite Player
200
Sadržaj
207
MagicInfo Lite
207
209
210
211
Network Schedule
Local schedule
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
212
Local Schedule Manager
212
216
218
219
220
221
223
Registriranje rasporeda Local schedule
Izmjena značajkeLocal schedule
Brisanje rasporeda Local schedule
Pokretanje rasporeda Local schedule
Zaustavljanje rasporeda Local Schedule
Prikaz detalja rasporeda Local schedule
Kopiranje Local schedule
225
Content Manager
225
226
Kopiranje sadržaja
Brisanje sadržaja
Sadržaj
9
Sadržaj
MAGICINFO PREMIUM S
227
Settings
227
228
228
228
228
228
228
229
229
229
Server Network Setting
Default content duration
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Safety Remove USB Device
Delete all content
Reset Settings
230
Kada je sadržaj pokrenut
230
231
Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Promjena postavki za pokrenut sadržaj
232
Oblici datoteka kompatibilni s
reproduktorom MagicInfo Premium S
Player
236
236
237
Network Schedule Multiframe
Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke
Others
242
MagicInfo Premium S
242
244
245
246
247
Network Schedule
Local Schedule
Template Player
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
248
Local Schedule Manager
248
252
254
255
256
257
259
Registriranje rasporeda Local Schedule
Izmjena značajkeLocal Schedule
Brisanje rasporeda Local schedule
Pokretanje rasporeda Local Schedule
Zaustavljanje rasporeda Local Schedule
Prikaz detalja rasporeda Local Schedule
Kopiranje Local Schedule
Sadržaj
10
Sadržaj
MAGICINFO VIDEOWALL S
261
Template Manager
261
Registriranje predloška
265
Content Manager
265
266
Kopiranje sadržaja
Brisanje sadržaja
267
Settings
267
268
268
268
268
268
268
269
269
269
Server Network Setting
Default content duration
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Safety Remove USB Device
Delete all content
Reset Settings
270
Kada je sadržaj pokrenut
270
271
Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Promjena postavki za pokrenut sadržaj
272
Oblici datoteka kompatibilni s
reproduktorom MagicInfo Videowall S
Player
274
Ograničenja
275
MagicInfo Videowall S
275
275
276
276
276
276
276
Settings
Default Storage
Default Content
Screen Layout
Port
Safety Remove USB Device
Reset Settings
277
Kada je sadržaj pokrenut
Sadržaj
11
Sadržaj
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
PŘÍLOHA
278
Potrebne radnje prije obraćanju centru
tvrtke Samsung za korisničku podršku
278
278
279
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
287
Pitanja i odgovori
289
Općenito
291
Ušteda električne energije
292
Tablica standardnih ulaznih signala
294
Licenca
295
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
301
Odpovědnost za placenou službu
(náklady pro zákazníky)
301
301
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou
zákazníka.
jiného důvodu.
302
303
Optimální kvalita obrazu a prevence
přetrvávajícího obrazu (vypálení)
303
304
Optimální kvalita obrazu
Zabránění přetrvávajícímu obrazu
306
Správná likvidace
306
306
Správná likvidace výrobku (Elektrický a
elektronický odpad)
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
307
Terminologie
KAZALO
Sadržaj
12
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke
Samsung Electronics.
Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili
kućnog posjeta.
Prije upotrebe proizvoda
13
Prije upotrebe proizvoda
Čišćenje
Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
1.
Isključite proizvod i računalo.
2.
Izvucite kabel za napajanje iz proizvoda.
Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U
suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.

Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
otapala ili površinski aktivne agense.
!

Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4.
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove proizvoda.
5.
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6.
Uključite proizvod i računalo.
Skladištenje
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač
zraka.
Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će
naplaćena naknada).
Prije upotrebe proizvoda
14
Prije upotrebe proizvoda
Sigurnosne mjere opreza
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI
POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE
POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s
bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i
održavanju.
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Prije upotrebe proizvoda
15
Prije upotrebe proizvoda
Električna energija i sigurnost
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.

Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog
udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za
napajanje ne stavljate teške predmete.

Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.

Moglo bi doći do požara.
!
Prije upotrebe proizvoda
16
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

Električni udar može oštetiti proizvod.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke Samsung.
Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se
isključiti kabel za napajanje.
!

Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom
upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Instaliranje
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

Moglo bi doći do požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!

Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.

Koristite samo odgovarajuće regale.
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police
za knjige ili ormari.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
Prije upotrebe proizvoda
17
Prije upotrebe proizvoda
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

Djeca bi se mogla ugušiti.
!
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo
pričvršćenu policu ili kosu površinu).

Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može
dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama
vode itd.), masnoći ili dimu.

!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima,
kao što je peć.

Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.

Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
Oprez
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

Zaslon bi se mogao oštetiti.
Prije upotrebe proizvoda
18
Prije upotrebe proizvoda
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Lagano položite proizvod.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom
mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili pak u
zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme bez prekida
funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.

Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Rukovanje
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami rastavljati,
popravljati ni preinačivati proizvod.

To može dovesti do električnog udara ili požara.

Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene
kabele.
!

Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za
napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
Prije upotrebe proizvoda
19
Prije upotrebe proizvoda
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca (igračke,
slatkiše itd.).

Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam
proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog
kabela.

Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara
ili požara.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
!
GAS

Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg
drugog kabela.

Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara
ili požara.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve
zapaljive tvari.
!

Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prije upotrebe proizvoda
20
Prije upotrebe proizvoda
100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte
gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete
koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).

Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili
bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce
itd.) ni metalne predmete.

Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili
bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.

Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Oprez
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.

!
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za
uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
-_!
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar,
električni udar ili proboj napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

Vid vam se može pogoršati.
!
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
Prije upotrebe proizvoda
21
Prije upotrebe proizvoda
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

Smanjit ćete umor očiju.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
!

Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.

Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta.
Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti
nove i korištene baterije.

U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje
zbog curenja tekućine iz njih.
Prije upotrebe proizvoda
22
Prije upotrebe proizvoda
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje
zbog curenja tekućine iz njih.
!
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati.
Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove
reciklaže.
!

Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za
recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Prije upotrebe proizvoda
23
1
1.1
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od onoga prikazanog na slici.
1.1.1 Uklanjanje pakiranja (samo za modele PE40C i PE46C)
1
Otvorite kutiju u koju je uređaj zapakiran. Pripazite da ne oštetite uređaj prilikom otvaranja pakiranja
oštrim predmetom.
2
Uklonite stiropor s uređaja.
3
Pregledajte proizvod te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.
Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od onoga prikazanog na slici.
Ova slika služi samo kao referenca.
4
Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u
budućnosti.
1 Pripremne radnje
24
1
Pripremne radnje
1.1.2 Uklanjanje pakiranja (samo za modele PE55C)
1
Skinite crni uređaj za zaključavanje koji se nalazi na dnu kutije.
1
2
2
Koristeći utore na kutiji, podignite i skinite gornji dio kutije.
3
Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.
3
Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Ova slika služi samo kao referenca.
4
Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u
budućnosti.
1 Pripremne radnje
25
1.1.3 Provjera komponenti

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Uz proizvod se ne isporučuje postolje. Da biste postavili postolje, kupite ga odvojeno.
Komponente
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Vodič za brzo postavljanje
Kartica Jamstvo
Upute za korištenje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
CD sa softverom MagicInfo Lite
Edition
Postolje s držačem kabela
Prstenasti nosač (4EA)
+
-
1
Pripremne radnje
+
Kabel za napajanje
Daljinski upravljač
Baterije
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
D-SUB kabel
1 Pripremne radnje
26
1
Pripremne radnje
Dijelovi koji se prodaju zasebno

Stalak se ne isporučuje.

Sljedeće dijelove možete kupiti u najbližoj trgovini.
KOMPLET za postavljanje na
zid
Postolje
Stereokabel RS232C
DVI kabel
HDMI-DVI kabel
DP kabel
HDMI kabel
Videokabel
Komponenta kabel
Stereokabel
AV kabel
RCA stereo kabel
Komplet vanjskog senzora
PIM
LAN kabel
Prilagodnik za AV/komponentni
ulaz
AUDIO prilagodnik
RS232C(OUT) adapter
1 Pripremne radnje
27
1
Pripremne radnje
RS232C(IN) adapter
Prilagodnik RS232C može se upotrebljavati za povezivanje s drugim monitorom pomoću kabela
RS232C vrste D-SUB (9-pinski). Svaki adapter morate priključiti u odgovarajući RS232C IN ili OUT
priključak na proizvodu.
1 Pripremne radnje
28
1
1.2
Pripremne radnje
Dijelovi
1.2.1 Control Panel (Upravljaèka ploèa)
POWER
Upravljačka tipka
Gumbi
Opis
Uključivanje proizvoda.
Ako pritisnete gumb [
] dok je proizvod uključen, prikazat će se
izbornik kontrola.
Da biste zatvorili zaslonski izbornik, pritisnite i držite upravljačku tipku
najmanje jednu sekundu.
Premještanje na gornji ili donji izbornik. Možete i prilagoditi vrijednost
neke mogućnosti.
Premještanje na lijevi ili desni izbornik.
Pomicanjem upravljačke tipke ulijevo ili udesno dok se ne prikazuje
izbornik kontrola možete prilagoditi glasnoću.
Senzor daljinskog
upravljača
Da biste koristili daljinski upravljač ispred proizvoda, spustite senzor
daljinskog upravljača u smjeru strelice.
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
1 Pripremne radnje
29
1
Pripremne radnje
Izbornik kontrola
Ako pritisnete gumb [
] na upravljačkoj tipki ("1.2.1
Control Panel (Upravljaèka ploèa)") dok je
proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.
CONTENT
Return
Oznake
Opis
Odabir povezanog ulaznog izvora.
Da biste na izborniku kontrola odabrali Source [
], pomaknite upravljačku
tipku udesno. Da biste odabrali željeni ulazni izvor kada se prikaže popis
ulaznih izvora, pomičite upravljačku tipke prema gore ili dolje. Zatim pritisnite
upravljačku tipku.
Prikazuje zaslonski izbornik.
Da biste na izborniku kontrola odabrali Izbornik [
], pomaknite upravljačku
tipku ulijevo.
Prikazat će se zaslonski izbornik kontrola. Da biste odabrali željeni izbornik,
pomičite upravljačku tipku udesno. Stavku podizbornika možete odabrati
tako da pomaknete upravljačku tipku prema gore, dolje, lijevo ili desno. Da
biste promijenili postavke, odaberite željeni izbornik i pritisnite upravljačku
tipku tipku.
Odaberite način Contents Home. Da biste na izborniku kontrola odabrali
CONTENT
Contents Home [
CONTENT
], pomaknite upravljačku tipku prema gore.
Isključivanje proizvoda.
Da biste na izborniku kontrola odabrali Power off [
], pomaknite
upravljačku tipku udesno. Zatim pritisnite upravljačku tipku.
Zatvaranje izbornika kontrola.
1 Pripremne radnje
30
1
Pripremne radnje
1.2.2 Stražnja strana
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
RS232C IN
RS232C
OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
AUDIO
OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
AUDIO IN
USB
USB
POWER
DP IN
HDMI IN
DVI IN
DP OUT
Priključak
RGB IN
IR
COMPONENT IN OUT
RJ45
Opis
[RS232C IN]
Povezuje se s MDC-om pomoću stereokabela RS232C.
[RS232C OUT]
[IR / AMBIENT SENSOR IN]
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
[AUDIO OUT]
Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
[RGB / DVI / HDMI / AV /
COMPONENT AUDIO IN]
Priključite na audioulaz pomoću audiokabela.
[USB
Priključak za USB memorijski uređaj.
]
[DP IN]
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
[HDMI IN]
Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
[DVI IN]
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela
ili HDMI-DVI kabela.
[DP OUT]
Povezuje se s drugim proizvodom pomoću DP kabela.
[RGB IN]
Priključuje se u izvorni uređaj pomoću D-SUB kabela.
1 Pripremne radnje
31
1
Pripremne radnje
Priključak
Opis
[AV IN / COMPONENT IN]
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću AV/komponentnog
prilagodnika.
[IR OUT]
Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i
odvodi signal putem značajke LOOPOUT.
[RJ45]
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
Sastavljanje postolja za držač kabela
1.2.3 Zaključavanje za zaštitu od krađe

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim
mjestima.

Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet
poput stola.
2
3
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na
stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz
uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama
električnom opremom ili putem Interneta.

Postolje: prodaje se zasebno
1 Pripremne radnje
32
1
Pripremne radnje
1.2.4 Daljinski upravljač

Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog
proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.
*
#
Unesite lozinku u OSD izbornik.
Nije dostupno.
&)
Promijenite izvor ulaznog signala.
"#
$%
&%'(
Gumbi se mogu razlikovati ovisno
o postavkama u odjeljku Player Mode.
&
+&,-
#
01'6$78
Zeigt die Inhaltsansicht mit
$%:@&;%
und Source.
Nije dostupno.
@K#@Q,
>
Q$:*X79
7>K
Q$:*X
7>K
6<=-
7@"L(
Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog signala.
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog
izbornika ili povratak na prethodni izbornik.
Brz odabir korištenih funkcija.
Povratak na prethodni izbornik.
Nije dostupno.
Gumb za brzo pokretanje programa MagicInfo.
!
&
)%%#
%
ili podešavanje vrijednosti opcija.
&!##
Izlazak iz trenutnog izbornika.
<#
+&=%>'%?>>&
Wenn Sie ein Menü für Medien oder das
?>7=-=7K(%
9
(L@(%9#
,@9#(
@L@Q@K
&
6#
)
'%9%"#:;1
1 Pripremne radnje
33
1
Pripremne radnje
Podešavanje prikaza na zaslonu pomoću daljinskog upravljača
1.
Otvara zaslonski (OSD) izbornik.
2.
Na prikazanom zaslonu OSD izbornika odaberite Picture, Sound,
Network, System ili Support.
3.
Promjena postavki prema potrebi.
4.
Dovršenje postavljanja.
5.
Zatvaranje zaslonskog (OSD) izbornika.
Umetanje baterija u daljinski upravljač:
1
2
3
1 Pripremne radnje
34
Domet prijema daljinskog upravljača
7m ~ 10m
1
Pripremne radnje
]^_
]^_
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod
kutom od 30˚ slijeva i zdesna.

Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.

Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.

Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.
1 Pripremne radnje
35
1
Pripremne radnje
1.2.5 Povezivanje putem IR stereokabela
Prije povezivanja kompleta vanjskog senzora isključite uređaj. Nakon povezivanja uključite uređaj.
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem daljinskog upravljača
1
2
IR OUT
IR/
AMBIENT
SENSOR IN

Pomoću namjenskog stereokabela povežite priključak [IR OUT] na ovom uređaju s priključkom [IR /
AMBIENT SENSOR IN] na drugom uređaju za prikaz.

Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju 1 primit će oba uređaja sa
zaslonom – uređaj 1 i uređaj 2 .
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem kompleta vanjskog senzora
(prodaje se zasebno)
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
1
2
IR OUT
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
POWER
SOURCE

Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju 1 (u koji je komplet vanjskog
senzora priključen) primit će oba uređaja sa zaslonom – uređaj 1 i uređaj 2 .
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
1 Pripremne radnje
36
1
1.3
Pripremne radnje
Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za
montažu.

Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.

U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.

Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
1.3.1 Kut nagiba i zakretanje
Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
15 _
A Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.
B Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu tako da je LED zaslon usmjeren prema dolje.
1 Pripremne radnje
37
1
Pripremne radnje
1.3.2 Ventilacija
1. Instalacija na okomit zid
A Minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 C

Kod instaliranja proizvoda na okomit zid, ostavite najmanje
40 mm prostora između proizvoda i površine zida radi
ventilacije i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.
A
B
Figure 1.1 Prikaz s bočne strane
2. Instalacija na izbočen zid
Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Slika 1.3 Pogled odozgo
B
D
A
D
Prikaz s gornje strane
A Minimalno 40 mm
B Minimalno 70 mm
C Minimalno 50 mm
C
E
D Minimalno 50 mm
E Temperatura okoline: Ispod 35 C
Figure 1.2 Prikaz s bočne
strane
Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko
prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline
ispod 35 C.
1 Pripremne radnje
38
1
1.4
Pripremne radnje
Dimenzije
5
1
2
4
3
Jedinica: mm(u inčima)
Naziv modela
1
2
3
4
5
PE40C
919.6 (36.2)
885.6 (34.9)
498.2 (19.6)
532.0 (20.9)
35.1 (1.38)
PE46C
1054.5 (41.52)
1018.1 (40.1)
572.7 (22.5)
608.5 (24.0)
35.1 (1.38)
PE55C
1249.5 (49.19)
1209.6 (47.6)
680.4 (26.8)
721.0 (28.4)
35.1 (1.38)
Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne
obavijesti. Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za
tipografske ili tiskarske pogreške.
1 Pripremne radnje
39
1
1.5
Pripremne radnje
Montaža zidnog stalka
1.5.1 Priprema prije montaže zidnog stalka
Da biste montirali zidni stalak drugog proizvođača, upotrijebite
prstenasti nosač.
1
1.5.2 Montaža kompleta za postavljanje na zid
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako
zidni stalak montirate na vlastitu ruku.
1.5.3 Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)
Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu
površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije. Ako
proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.
1 Pripremne radnje
40
1
Pripremne radnje

Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su
u tablici u nastavku.

Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik
za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.

Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu sa specifikacijama za
vijke prema standardima VESA.

Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu
sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA. Predugim
vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.

Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa
specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.

Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili
uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede.
Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.

Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne
ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema
specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu
proizvoda.

Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.

Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
Jedinica: mm
Naziv modela
Specifikacije za VESA
otvor vijka (A * B) u
milimetrima
PE40C
200 X 200
PE46C, PE55C
400 X 400
Standardni vijak
Količina
M8, L20
4
Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu
zbog električnog šoka.
1 Pripremne radnje
41
1
1.6
Pripremne radnje
Daljinski upravljač
1.6.1 Kabelski priključak
RS232C kabel

Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (br. 2), RxD (br. 3), uzemljenje (br. 5)
Brzina prijenosa
podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
Dodjela pinova
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
1 Pripremne radnje
42
1
Pripremne radnje

RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
9
6
3
2
1
5
-P1-
1
-P2-
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
1
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Uzemlj
.
5
---------
3
Uzemlj
.
STEREO
PRIKLJUČA
K (3,5ø)
LAN kabel

Dodjela pinova
1 2 3 4 5 6 7 8
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
1 Pripremne radnje
43
1
Pripremne radnje

Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
TX-
RJ45 MDC
P2
Signal
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Križni LAN kabel (PC u PC)
RJ45 MDC
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
TX-
2
<-------->
6
RX-
RX+
3
<-------->
1
TX+
RX-
6
<-------->
2
TX-
1 Pripremne radnje
44
1
Pripremne radnje
1.6.2 Povezivanje

Veza 1
RS232C
IN

RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
Veza 2
RJ45
RJ45
1 Pripremne radnje
45
1
Pripremne radnje

Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
1 Pripremne radnje
46
1
Pripremne radnje
1.6.3 Kontrolne šifre
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
ID
0xAA
Vrsta
naredbe
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
ID
0xAA
Vrsta
naredbe
Naredba

Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog
signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada
zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
7
Upravljanje automatskim
podešavanjem
0x3D
0
8
Komanda za način rada s
videozidom
0x5C
0~1
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
10
Uključivanje videozida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih
vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod
(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
1 Pripremne radnje
47
1
Pripremne radnje
Npr. Uključeno & ID=0
Zaglavlje
Naredba
ID
Podaci 1
Kontrolni
zbroj
0xAA
0x11
1
"Power"
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci 1
1
1
ID
0xAA

Duljina
podataka
0x11
12
Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID
oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK
neće reagirati.
Upravljanje napajanjem

Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.

Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x11
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0x11
Duljina
podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu
1: Napajanje UKLJUČENO
0: Napajanje ISKLJUČENO

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘A’
0x11
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu
1 Pripremne radnje
48
1
Pripremne radnje

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x11
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
49
1
Pripremne radnje
Upravljanje jačinom zvuka

Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.

Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x12
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0x12
Duljina
podataka
Podaci
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvodu (0-100)

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednos
t1
3
‘A’
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvodu (0-100)

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
50
1
Pripremne radnje
Upravljanje izvorom ulaznog signala

Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.

Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x14
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
ID
0xAA
0x14
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvodu

0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
AV
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x25
DisplayPort

DVI_video i HDMI1_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe
"Dohvati".

Opcija MagicInfo dostupna je samo s modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.

Opcije DTV dostupne su samo kod modela koji uključuju televizor.
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x14
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvodu
1 Pripremne radnje
51
1
Pripremne radnje

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x14
"ERR"
0xFF
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
Upravljanje načinom rada zaslona

Funkcija
Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.

Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x18
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Screen
Mode"
ID
0xAA
0x15
Kontrolni
zbroj
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda

0x01
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x18
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Način
rada"
Kontrolni
zbroj
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
1 Pripremne radnje
52
1
Pripremne radnje

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x18
"ERR"
0xFF
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
Upravljanje veličinom zaslona

Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.

Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x19
Kontrolni
zbroj
0
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x19
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Screen
Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
53
1
Pripremne radnje
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici

Funkcija
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.


Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.

Načinom rada ne može se upravljati ako je opcija Video Wall postavljena na On.

Ova funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u slici)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x3C
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0x3C
Duljina
podataka
Podaci
1
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
1: Slika u slici uključena
0: Slika u slici isključena

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘A’
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x3C
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
54
1
Pripremne radnje
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)

Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.

Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
Nema

Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
ID
0xAA
0x3D
Kontrolni
zbroj
"Auto Adjustment": 0 x 00 (uvijek)

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x3D
ID
0xAA

0xFF
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Auto
Adjustment"
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x3D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
55
1
Pripremne radnje
Kontrola načina rada videozida

Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu pomoću računala.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
Ova funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.

Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x5C
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Video Wall
Mode"
ID
0xAA
0x5C
Kontrolni
zbroj
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu.
1: Full
0: Natural

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x5C
ID
0xAA
0xFF
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu.

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x5C
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
56
1
Pripremne radnje
Sigurnosno zaključavanje

Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje značajke Safety Lock na proizvodu.
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.

Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x5D
Kontrolni
zbroj
0
Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje na
Omogućeno/Onemogućeno)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Safety
Lock"
Kontrolni
zbroj
ID
0xAA
0x5D
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
1: Uključeno
0: Isključeno

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x5D
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Safety
Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
57
1
Pripremne radnje
Uključivanje videozida

Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.

Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x84
Kontrolni
zbroj
0
Uključivanje/isključivanje videozida
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
Duljina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
0x84
Kontrolni
zbroj
V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
1: Videozid je UKLJUČEN
0: Videozid je ISKLJUČEN

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘A’
0x84
V.Wall_
On
ID
0xAA
0xFF
Kontrolni
zbroj
V.Wall_On : Kao i gore

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x84
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
58
1
Pripremne radnje
Korisnička kontrola videozida

Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.

Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA

0x89
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje videozida
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0x89
Duljina
podataka
Vrijednost 1
Vrijednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
1 Pripremne radnje
59
1
Pripremne radnje
Model videozida 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu
Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
1 Pripremne radnje
60
1
Pripremne radnje

Potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podata
ka
Poz./
neg.
potvrd
a
r-CMD
Vrijedno
st 1
4
‘A’
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Vrijednost2
Kontrolni
zbroj
V.Wall_On : Kao i gore

Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x89
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
61
2
2.1
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Prije priključivanja
Prije povezivanje ovog proizvoda s drugim uređajima provjerite sljedeće. Uređaji koji se mogu povezivati s
ovim proizvodom su računala, kamkorderi, zvučnici, set top box uređaji i DVD/Blu-ray Disc uređaji.
2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj. Broj
i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.

Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje. Priključivanje kabela napajanja
tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
62
2
2.2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Priključivanje i korištenje računala
2.2.1 Povezivanje s računalom

Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
RGB IN
RGB / DVI / HDMI /
AV / COMPONENT
AUDIO IN
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
DVI IN
RGB / DVI / HDMI /
AV / COMPONENT
AUDIO IN
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
63
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI /
AV / COMPONENT
AUDIO IN
Kad računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, opciju Edit Name postavite na DVI
PC kako biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na računalu.
Povezivanje pomoću HDMI kabela
HDMI IN
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
64
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje pomoću DP kabela
DP IN
Upozorenja prilikom korištenja DP-a

Radi povećanja kapaciteta napajanja u stanju čekanja, kada je isključen ili u načinu rada s uštedom
energije, proizvod će prekinuti komunikaciju putem DP-a.
Ako se u načinu rada s dvama monitorima proizvod isključi ili uđe u način rada za uštedu energije,
promjene postavki monitora možda neće biti ažurirane. Kao rezultat, izlazna slika na zaslonu
možda neće biti pravilno prikazana.
Kad se pojavi taj problem, postavite Max Power Saving na Off prije korištenja proizvoda.

Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s podizanjem
sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije.
U tom slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
65
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.2 Promjena razlučivosti pomoću računala

Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću
značajke Upravljačka ploča na računalu.

Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Postavke i promijenite razlučivost.
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Idite na Upravljačka ploča
Personalizacija
Postavke prikaza i promijenite razlučivost.
4
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
66
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Idite na Upravljačka ploča
Prikaz
Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
4
Promjena rezolucije u sustavu Windows 8
Idite na Postavke
4
Upravljačka ploča
Prikaz
Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
5
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
67
2
2.3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje vanjskog monitora
DP OUT
DP IN
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
68
2
2.4
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje s videouređajem

Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.

Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Nakon povezivanja izvornog uređaja pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču i
odaberite povezani izvorni uređaj.
2.4.1 Povezivanje pomoću AV kabela
RGB / DVI / HDMI /
AV / COMPONENT
AUDIO IN
AV IN
2.4.2 Povezivanje pomoću komponentnog kabela
RGB / DVI / HDMI /
AV / COMPONENT
AUDIO IN
COMPONENT IN
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
69
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.4.3 Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI /
AV / COMPONENT
AUDIO IN

Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.
Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i
videouređaju. Ako ste videouređaj povezali s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, opciju Edit
Name postavite na DVI Device kako biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na
videouređaju.

Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
2.4.4 Povezivanje pomoću HDMI kabela
HDMI IN
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
70
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)

Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.

HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.

Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, upotrijebite HDMI/
DVI i audiokabele.

Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se
možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi
takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi
zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.

Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.

Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti
pogreška veze.

Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta. Ovaj
proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
71
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.4.5 Povezivanje sa zvučnim sustavom
AUDIO OUT
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
72
2
2.5
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje modula računala (prodaje se zasebno)
2.5.1
MagicInfo
Da biste koristili MagicInfo, modul računala mora biti povezan s uređajem.
Detalje o povezivanju modula računala potražite u korisničkom priručniku za modul računala.

Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj
površini.

Detalje o korištenju značajke MagicInfo potražite na DVD-u koji ste dobili uz modul računala.

Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.

Ako se problem pojavi nakon zamjene operacijskog sustava koji ste dobili uz modul računala
starijom verzijom, nakon instalacije nekog drugog operacijskog sustava ili softvera koji nije
kompatibilan s dobivenim operacijskim sustavom, korisnici neće moći koristiti usluge službe za
podršku. Usluge servisera mogle bi biti naplaćene. Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene
proizvoda ili povrata novca.
Ulazak u način rada MagicInfo
1
2
Nakon instalacije i povezivanja modula računala s uređajem, uključite napajanje uređaja.
3
Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.
Pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču i odaberite Plug-In Module.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
73
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
4
Upišite podatke o IP adresi.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
5
Next(N) >
Finish
Cancel
Odaberite jezik. (Zadani je jezik engleski.)
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
74
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
6
Odaberite način prikaza.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
7
Next(N) >
Finish
Cancel
Dvaput provjerite postavke koje ste upravo konfigurirali.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Setup Information
1. Application :
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
Ako se ikona izvršavanja ne pojavi, dvokliknite ikonu MagicInfo na radnoj površini. Ikona će se pojaviti u
donjem desnom dijelu zaslona.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
75
2
2.6
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena izvora ulaznog signala
2.6.1
Source
MENU [m]
Support
Contents Home
Source
ENTER [
]
Opcija Source omogućava odabir različitih izvora signala i promjenu naziva uređaja koji je izvor signala.
Source
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala
s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
Source
AV
----
DisplayPort
----
HDMI
----
PC
----
Component
----
DVI
----
A
Refresh
Tools
Return
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda
neće ispravno prikazivati sadržaj.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
76
3
Korištenje aplikacije MDC
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućava jednostavno i istovremeno
upravljanje većim brojem zaslona pomoću računala.
3.1
Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control
MENU [m]
System
Multi Control
ENTER [
]
Dodijelite zasebni ID proizvodu.
3.1.1 Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control

ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
Pritisnite

ili
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim
kabelom.
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

MDC Connection
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.

RS232C MDC
Komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.

RJ45 MDC
Komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.

DisplayPort daisy chain
Da biste prikazali ulazni [DP IN] videosignal putem izlaznog [DP OUT] videopriključka, odaberite način
povezivanja uređaja s mogućnosti SST (Single Stream Transport) ili MST (Multi Stream Transport).

Clone: U načinu izlaza SST (Single Stream Transport), isti se izlaz zaslona prikazuje na sva
povezana uređaja za prikaz.

-
Ako je odabrana mogućnost Clone, PC prepoznaje dva zaslona kao jedinstveni monitor.
-
Način Clone omogućen je ako je izvor ulaznog signala digitalni ulazni signal različit od
DisplayPort, primjerice DVI, HDMI, MagicInfo ili PIM.
Expand: U ovom MST (Multi Stream Transport) načinu rada, različit se zaslon prikazuje na dva
povezana uređaja za prikaz.
-
Ako je odabrana mogućnost Expand, PC prepoznaje dva zaslona kao zasebne
monitore.
-
Ovaj način funkcionira samo na računalu koje podržava DisplayPort 1.2 MST.
-
Za prikaze na razlučivosti Full HD (1920x1080) moguće je povezati najviše četiri zaslona.
3 Korištenje aplikacije MDC
77
3
3.2
Korištenje aplikacije MDC
Instalacija/deinstalacija programa MDC
3.2.1 Instaliranje
1
2
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže prozor za instaliranje softvera, instalirajte ga pomoću izvršne
datoteke MDC Unified koja se nalazi u mapi MDC na CD mediju.
3
4
5
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
Kada se prikaže zaslon "Welcome to the Install Shield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
Kad se pojavi prozor "License Agreement", odaberite "I accept the terms of the license agreement"
te pritisnite "Next".
6
7
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite polja za informacije i zatim pritisnite "Next".
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i
zatim pritisnite "Next".
Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
8
U prikazanom prozoru ""Ready to Install the program"" provjerite put direktorija za instaliranje
programa i zatim pritisnite "Install".
9
10
Prikazat će se napredak instalacije.
Pritisnite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
Odaberite "Launch MDC Unified" i pritisnite "Finish" kako biste odmah pokrenuli program MDC.
11
Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.

Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili
specifikacijama proizvoda.

Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
3.2.2 Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča u izborniku Start, a zatim dvaput pritisnite Dodavanje/
Brisanje programa.
2
S popisa odaberite MDC Unified, a zatim kliknite Promijeni/Ukloni.
Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
3 Korištenje aplikacije MDC
78
3
3.3
Korištenje aplikacije MDC
Što je MDC?
"MDC" (Multiple Display Control) aplikacija je koja omogućuje jednostavno i istovremeno upravljanje
većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala.
3.3.1 Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne
komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
RS232C IN / OUT
3 Korištenje aplikacije MDC
79
3
Korištenje aplikacije MDC
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Jedan uređaj za prikaz možete
povezati s drugim pomoću serijskog kabela RS-232C.
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
RJ45
Pomoću priključka [RJ45] na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
RS232C OUT
RJ45
Pomoću priključka [RS232C IN / OUT] na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
3 Korištenje aplikacije MDC
80
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.2 Upravljanje povezivanjem
Upravljanje povezivanjem obuhvaća Popis veza i Mogućnosti izmjene popisa veza.
Popis veza – na popisu veza prikazuju se detalji o vezama, kao što su postavke veze (IP/COM, Port No,
MAC i Connection Type), status veze, Set ID Range i otkriveni uređaji. Svaka veza može sadržavati
maksimalno 100 serijski ulančanih uređaja. Svi LFD-ovi otkriveni unutar veze prikazuju se na popisu
uređaja, na kojem korisnik može stvoriti grupe i slati naredbe otkrivenim uređajima.
Mogućnosti izmjene popisa veza – mogućnosti izmjene veze obuhvaćaju Add, Edit, Delete i Refresh.
3 Korištenje aplikacije MDC
81
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.3
User Login
Pokretanjem programa prikazuje se prozor za prijavu korisnika.
Početni ID za prijavu (User Login: "admin") i lozinka (password: "admin") postavljeni su na "admin".

Nakon prve prijave svakako promijenite lozinku da biste zajamčili sigurnost.

Da biste promijenili lozinku, idite na Home > User Settings.
Nakon prijave [User Login: "admin"] se pojavljuje u donjem desnom dijelu programa.
Da biste se automatski prijavili kada se program ponovno pokrene, potvrdite okvir Auto Login u prozoru
User Login.
3 Korištenje aplikacije MDC
82
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.4
Auto Set ID
Značajka Auto Set ID dodjeljuje postavljeni ID svim LFD-ovima koji su serijski ulančani u odabranoj vezi.
U jednoj vezi može se nalaziti maksimalno 100 LFD-ova. Postavljeni ID slijedno se dodjeljuje u nizu od 1
do 99, a potom se konačno postavlja na 0.
ID za zadnji 100. LFD postavljen je na 0.
3 Korištenje aplikacije MDC
83
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.5
Kloniranje
Pomoću značajke kloniranja možete kopirati postavke jednog LFD-a i primijeniti ih na više odabranih LFDova. Pomoću prozora s mogućnostima postavki kopiranja za kloniranje možete odabrati točno određene
kategorije kartica ili sve kategorije kartica.
Da biste izbrisali konfigurirane postavke, kliknite gumb Paste Settings.
3 Korištenje aplikacije MDC
84
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.6
Ponovno izvršavanje naredbe
Ta se značajka koristi za određivanje maksimalnog broja ponovnih pokušaja izvršavanja MDC naredbe u
slučaju da nema odgovora ili je odgovor primljen od LFD-a neispravan. Vrijednost broja ponovnih
pokušaja moguće je postaviti pomoću prozora mogućnosti MDC-a. Ta vrijednost mora biti između 1 i 10.
Zadana je vrijednost 1.
3 Korištenje aplikacije MDC
85
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.7 Početak rada s MDC-om
1
Da biste pokrenuli program, kliknite Start
Programi
Samsung
MDC Unified.
Nakon pokretanja programa MDC prikazuje se prozor za prijavu. Unesite korisnički ID i lozinku.
2

Zadani korisnički ID i lozinka glase "admin".

Nakon prve prijave obavezno promijenite lozinku.
Kliknite Add da biste dodali uređaj za prikaz.
SET ID Range: odaberite raspon jedinstvenih ID-jeva dodijeljenih monitoru.

Ako je veza uspostavljena putem kabela RS232C, idite na Serial i navedite COM Port.

Ako je veza uspostavljena putem protokola Ethernet, upišite IP unesen za uređaj za prikaz.
3 Korištenje aplikacije MDC
86
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.8 Raspored glavnog zaslona
1
6
5
4
2
3
1
Traka izbornika
Promijenite status uređaja za prikaz ili svojstva programa.
2
Kategorija uređaja
Pogledajte popis povezanih uređaja za prikaz ili grupa uređaja.
3
Kategorija rasporeda
Pogledajte popis rasporeda za uređaje za prikaz.
4
Popis uređaja
Odaberite uređaj za prikaz koji želite prilagoditi.
5
Izmjena popisa uređaja
Dodajte, uredite, pregrupirajte ili izbrišite uređaje.
6
Teme pomoći
Prikažite teme pomoći za program.
3 Korištenje aplikacije MDC
87
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.9 Izbornici
Možete uključiti i isključiti odabrani uređaj te promijeniti izvor ulaznog signala ili glasnoću uređaja.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Home.
1
Home
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku.
Napajanje

On: uključite odabrani zaslon.

Off: isključite odabrani zaslon.
Input


Izvor ulaznog signala: promijenite izvor ulaznog signala.

Izvori ulaznog signala mogu se razlikovati ovisno o modelima uređaja za prikaz.

Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti samo za uključene zaslone.
Channel: promijenite kanal.

Pomoću tipki sa strelicama gore/dolje moguće je promijeniti TV kanal.

Kanal je moguće promijeniti kada je izvor ulaznog signala TV.

Moguće je odabrati samo registrirane kanale.

Primjenjivo samo na modele koji podržavaju TV.
3 Korištenje aplikacije MDC
88
3
Korištenje aplikacije MDC
2
Volume
Moguće je promijeniti glasnoću ili isključiti zvuk samo na uključenim zaslonima.
Volume

Pomoću trake klizača moguće je prilagoditi glasnoću u rasponu od 0 do 100.
Prilagodite glasnoću odabranog zaslona.
Mute

Omogućite ili onemogućite mogućnost Mute za odabrani zaslon.
Mogućnost Mute automatski će se onemogućiti ako prilagodite postavku Volume dok je
mogućnost Mute uključena.
3 Korištenje aplikacije MDC
89
3
Korištenje aplikacije MDC
3
Alert
Fault Device


Ovaj izbornik prikazuje popis uređaja za prikaz sa sljedećim pogreškama – pogreška ventilatora,
pogreška temperature, pogreška senzora svjetline ili pogreška žaruljice.
S popisa odaberite uređaj za prikaz. Time ćete omogućiti gumb Repair. Kliknite gumb za
osvježavanje da biste osvježili status pogreške uređaja za prikaz. Oporavljeni uređaj za prikaz
nestat će s izbornika Fault Device List.
Fault Device Alert


U poruci e-pošte prijavit će se pogreška otkrivena na uređaju za prikaz.
Ispunite sva potrebna polja. Omogućit će se gumbi Test i OK. Svakako ispunite polje Sender te
navedite barem jedan unos u polju Recipient.
4
User Login
User Settings

Dodajte, izbrišite ili uredite podatke za prijavu.
Logout

Odjavite se iz trenutnog korisničkog računa kako slijedi.

Kliknite Logout. Prikazat će se poruka "Do you want to log admin out?".

Kliknite Yes. Pojavljuje se prozor za prijavu korisnika.

Ako se ne želite prijaviti, kliknite Close. Program se zatvara.
Ako zatvorite program pomoću mogućnosti Logout, pojavit će se prozor za prijavu u kojem će se
od vas tražiti da unesete korisničke podatke čak i ako je potvrdni okvir Auto Login odabran.
3 Korištenje aplikacije MDC
90
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.10 Prilagodba zaslona
Prilagođeno

Moguće je prilagoditi postavke zaslona (kontrast, svjetlina itd.).

Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Picture.

Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.
Picture Mode

Prilagodite način slike za odabrani uređaj za prikaz.
Contrast

Prilagodite kontrast za odabrani uređaj za prikaz.
Brightness

Prilagodite svjetlinu za odabrani uređaj za prikaz.
Color
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.

Color i Tint nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala PC.

Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue i PC Screen Adjustment nisu dostupni
ako ste odabrali PC Source i Video Source.
Color

Prilagodite boje za odabrani uređaj za prikaz.
Tint (G/R)

Prilagodite nijansu za odabrani uređaj za prikaz.
3 Korištenje aplikacije MDC
91
3
Korištenje aplikacije MDC
Color Tone

Prilagodite ton pozadinske boje za odabrani uređaj za prikaz.
Color Temp

Promijenite temperaturu boje za odabrani uređaj za prikaz.
Ta je mogućnost omogućena ako je postavka Color Tone postavljena na Off.
HDMI Black Level

Prilagodite HDMI Black Level za odabrani uređaj za prikaz.
Opcije
Auto Motion Plus
Ta se mogućnost koristi za prikaz dinamičnih slika.


Off: onemogućite funkciju Auto Motion Plus.
Clear: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na jasnu. Taj je način rada prikladan za prikaz
živopisnih slika.

Standard: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na standardnu.

Smooth: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na glatku. Taj je način rada prikladan za
prikaz glatkih slika.

Custom: prilagodite razinu urezivanja zaslona ili treperenja.

Demo: ta funkcija demonstrira tehnologiju značajke Auto Motion Plus. Rezultat s promijenjenim
načinom rada moguće je pretpregledati na lijevoj strani prozora.
Značajka Auto Motion Plus možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.

Detail: Pogledajte detaljne informacije o odabranom uređaju za prikaz.
Brightness Sensor
Omogućite ili onemogućite Brightness Sensor za odabrani uređaj za prikaz.
Mogućnost Brightness Sensor otkriva intenzitet ambijentalnog svjetla i automatski prilagođava svjetlinu
zaslona.
3 Korištenje aplikacije MDC
92
3
Korištenje aplikacije MDC
Značajka Brightness Sensor možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Upravlja LED pozadinskim osvjetljenjem radi postizanja maksimalne jasnoće slike.
Cinema Black
U načinu rada Film ta značajka zatamnjuje gornji i donji dio videoslike te tako pruža uvjerljiviji doživljaj.

Off: isključuje značajku Cinema Black.

On: prilagođava zatamnjenje gornjeg i donjeg dijela zaslona u skladu s videozapisom.
Veličina
Picture Size
Prilagodite veličinu zaslona za odabrani uređaj za prikaz.
Stavka Detail bit će onemogućena ako je postavka Picture Size postavljena na način koji ne podržava
detaljnu konfiguraciju.
Gumbe -/+ moguće je koristiti za prilagodbu postavke Zoom.
Pomoću gumbi gore/dolje/lijevo/desno moguće je premjestiti zaslon.
Detail
Možete pogledati detalje odabrane veličine zaslona.
PC Screen Adjustment
Prilagodba frekvencije ili fino ugađanje dostupno je pomoću gumba -/+ u odjeljcima Coarse ili Fine.
Da biste premjestili zaslon, kliknite jednu od četiri slike ispod mogućnosti Position.
3 Korištenje aplikacije MDC
93
3
Korištenje aplikacije MDC
Da biste automatski prilagodili frekvenciju, fino ugodili ili premjestili zaslon, kliknite Auto Adjustment.
3.3.11 Napredne značajke
3D Control
3D Mode
Odaberite format 3D ulaznog signala.
3D L/R Change
Zamjenjuje lijevu i desnu sliku.
3D
2D
Prikazuje sliku samo za lijevo oko.
3D Auto View
Ako 3D Auto View postavite na Message Notice, pojavljuje se skočni prozor s porukom kada proizvod
primi 3D signal.
3D Optimization
Općenita prilagodba 3D efekta.
3 Korištenje aplikacije MDC
94
3
Korištenje aplikacije MDC
3D Expert Pattern
Prikaz 3D uzorka.
3D Effect
Prilagodite 3D efekte kao što je perspektiva i dubina prema svojim preferencama za doživljaj 3D prikaza.

Auto: Automatski prilagodite postavke perspektive i dubine u skladu s izvorom 3D ulaznog signala.

Manual: Ručno prilagodite postavke perspektive i dubine.
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Prilagodite kontrast zaslona.
Gamma Control
Prilagodite intenzitet primarne boje.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
Flesh Tone
Naglašava ružičastu "boju mesa."
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
LED Motion Plus
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
Color Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
3 Korištenje aplikacije MDC
95
3
Korištenje aplikacije MDC

Auto / Native / Custom
Da biste prilagodili Color, Red, Green, Blue i Reset, postavite Color Space na Custom.
White Balance
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

R-Offset / G-Offset / B-Offset
Prilagodite tamu svake boje (crvene, zelene, plave).

R-Gain / G-Gain / B-Gain
Prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

Reset
Ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.
3 Korištenje aplikacije MDC
96
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.12 Prilagodba zvuka
Možete promijeniti postavke zvuka.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Sound.
Stavka Bass ili Treble bit će onemogućena ako je odabrani uređaj ne podržava.
Bass
Prilagodite razinu basa za odabrani zaslon.
Treble
Prilagodite razinu visokih tonova za odabrani zaslon.
Balance(L/R)
Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika za odabrani uređaj za prikaz.
SRS TS XT
Omogućite ili onemogućite efekt SRS TS XT za odabrani uređaj za prikaz.
3 Korištenje aplikacije MDC
97
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.13 Postavljanje sustava
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu System.
Video Wall
Funkcija Video Wall može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od više
povezanih zaslona.
Funkcija Video Wall omogućena je samo kada su uređaji grupirani.
Video Wall
Omogućite ili onemogućite funkciju Video Wall.
Format
Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.
Full
Natural
3 Korištenje aplikacije MDC
98
3
Korištenje aplikacije MDC
H
Odaberite broj vodoravnih uređaja za prikaz.
U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
Ako je postavci H dodijeljeno 15, postavci V moguće je dodijeliti maksimalno 6.
V
Odaberite broj okomitih uređaja za prikaz.
U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
Ako je postavci H dodijeljeno 15, postavci V moguće je dodijeliti maksimalno 6.
Screen Position
Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem alata za dijeljenje zaslona) ili promijenite raspored
prema potrebi.
Screen Position i Preview omogućeni su kada je funkcija Video Wall postavljena na Uključeno.
Upamtite da je uz više odabranih uređaja mogućnost Preview omogućena samo ako postavke za H i V
odgovaraju rasporedu odabranih uređaja.
Da biste promijenili Position, odaberite uređaj i povucite ga na novi položaj.
Raspon postavki alata za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.
3 Korištenje aplikacije MDC
99
3
Korištenje aplikacije MDC
PIP
Osnovne informacije potrebne za prilagodbu postavke PIP pojavit će se na zaslonu izbornika.

Postavka PIP bit će onemogućena kada je funkcija Video Wall postavljena na ON.

Imajte na umu da je postavka Picture Size onemogućena kada je postavka PIP postavljena na
ON.
PIP Size
Pogledajte PIP Size trenutnog zaslona.
PIP Source
Odaberite PIP izvor ulaza.
Sound Select
Odaberite i omogućite zvuk s primarnog ili sekundarnog zaslona.
Channel
Ako je PIP Source TV, moguće je promijeniti kanal.
3 Korištenje aplikacije MDC
100
3
Korištenje aplikacije MDC
Općenito
User Auto Color
Automatski prilagodite boje zaslona.
Dostupno samo u načinu rada PC.
Auto Power
Postavite proizvod tako da se automatski uključi.
Standby Control
Postavite aktivaciju stanja pripravnosti ako se ne otkrije izvor ulaznog signala.
Ventilator i temperatura
Konfigurirajte postavke potrebne za otkrivanje brzine ventilatora i interne temperature radi zaštite
proizvoda.
Fan Control
Odaberite metodu konfiguriranja brzine ventilatora.
Fan Speed
Konfigurirajte brzinu ventilatora.
Temperature
Otkrijte internu temperaturu tako da navedete raspon temperature.
3 Korištenje aplikacije MDC
101
3
Korištenje aplikacije MDC
Sigurnost
Safety Lock
Zaključajte zaslonske izbornike.
Da biste otključali izbornike, postavite Safety Lock na Off.
Button Lock
Zaključajte gumbe na uređaju za prikaz.
Da biste otključali gumbe, postavite Button Lock na Off.
Zaslonski prikaz
Source OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka nakon promjene postavke Source.
Not Optimum Mode OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka kada odaberete nekompatibilni način.
No Signal OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka kada nema ulaznog signala.
MDC OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka kada MDC promijeni postavke.
3 Korištenje aplikacije MDC
102
3
Korištenje aplikacije MDC
Vrijeme
Clock Set
Promijenite trenutno vrijeme na odabranom uređaju za prikaz u skladu s vremenom postavljenim na
računalu.
Ako vrijeme na uređaju za prikaz nije postavljeno, prikazat će se nule.
Timer
On Timer

Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer. Once, EveryDay, Mon~Fri,
Mon~Sat, Sat~Sun, Manual

Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.

On Time: postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.

Volume: navedite glasnoću uređaja za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.

Source: navedite izvor ulaznog signala za uređaj za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
3 Korištenje aplikacije MDC
103
3
Korištenje aplikacije MDC
Off Timer

Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer. Once, EveryDay, Mon~Fri,
Mon~Sat, Sat~Sun, Manual

Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.

Off Time: postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.
Potvrdni okviri za odabir dana u tjednu ispod mogućnosti Repeat omogućeni su samo ako je
odabrana postavka Manual.
Holiday Management
Postavka Holiday Management omogućuje vam da spriječite da se uređaji koje pokreće Timer uključe
određenog datuma.
Funkciju Holiday Management moguće je omogućiti ili onemogućiti na izborniku s postavkama
funkcije Timer.

Add: možete navesti praznike:
Kliknite gumb Add u prozoru Holiday Management.

Delete : izbrišite praznike. potvrdite odgovarajuće okvire i kliknite taj gumb.

Popis praznika: pogledajte popis praznika koje ste dodali.
3 Korištenje aplikacije MDC
104
3
Korištenje aplikacije MDC
Zaštita od urezivanja zaslona
Pixel Shift
Lagano pomičite zaslon u određenim vremenskim intervalima da biste spriječili urezivanje zaslona.
Screen Saver
Period(Hour) i Time(Sec) je
moguće konfigurirati kada je
odabrano Repeat.
Start Time i End Time je
moguće konfigurirati kada je
odabrano Interval.
Ta funkcija sprječava urezivanje zaslona ako zaslon odabranog uređaja za prikaz nije aktivan dulje
vrijeme.
Time: Možete postaviti mjerač vremena za Screen Saver.

Off

Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri
određenim vremenskim intervalima (Period).

Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri
određenim vremenskim intervalima (od Start Time do End Time).

Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
3 Korištenje aplikacije MDC
105
3
Korištenje aplikacije MDC

Period(Hour): odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Saver.
Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.

Time(Sec): navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Saver.
Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.

Start Time: Postavite vrijeme početka prikazivanja čuvara zaslona.
Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.

End Time: Postavite vrijeme završetka prikazivanja čuvara zaslona.
Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
3 Korištenje aplikacije MDC
106
3
Korištenje aplikacije MDC
Safety Screen
Funkciju Safety Screen moguće je koristiti za sprječavanje urezivanja zaslona kada se na zaslonu
uređaja za prikaz dulje vrijeme prikazuje statična slika.
Lamp Control
Značajka Lamp Control koristi se za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje
energije.
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje odabranog uređaja za prikaz u određeno vrijeme.
Ako prilagodite Manual Lamp Control, Auto Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
Ručno prilagodite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.
Ako prilagodite Auto Lamp Control, Manual Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.

Ambient Light: značajka Ambient Light otkriva intenzitet ambijentalnog osvjetljenja i automatski
prilagođava svjetlinu zaslona svih LFD-ova u istom serijskom lancu.
3 Korištenje aplikacije MDC
107
3
Korištenje aplikacije MDC
Ticker
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
Ticker
Omogućite ili onemogućite funkciju Ticker.

Off / On
Message
Unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
Timer
Postavite Start Time i End Time da biste prikazali poruku (Message).
Position
Odaberite orijentaciju za prikaz poruke (Message) iz Horizontal i Vertical.
Motion
Navedite Direction i Speed da biste prikazali poruku (Message).
Font Options
Navedite Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color i Background Opacity za
poruku.
3 Korištenje aplikacije MDC
108
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.14 Postavke alata
1
Sigurnost
Panel Control
Isključite i uključite zaslon uređaja za prikaz.
Remote Control
Omogućite i onemogućite daljinski upravljač.
2
Ponovno postavljanje
Reset Picture
Ponovno postavite postavke zaslona.
Reset Sound
Ponovno postavite postavke zvuka.
Reset System
Ponovno postavite postavke sustava.
Reset All
Istovremeno ponovno postavite postavke zaslona, zvuka i sustava.
(Language, Security, Multi Control, Multi Control i Anynet+ neće se pokrenuti.)
3 Korištenje aplikacije MDC
109
3
Korištenje aplikacije MDC
3
Edit Column
Options
Konfigurirajte postavke stavki koje će se prikazati na popisu zaslona.
Language: odaberite jezik za korištenje u programu MDC. Kada odaberete jezik, ponovno pokrenite
program MDC da biste koristili odabrani jezik.
Command Retry Count: navedite broj ponovnih pokušaja kada naredba ne uspije.
Error Status Interval: navedite vremenski interval za slanje upita uređaju za prikaz radi provjere je li došlo
do stanja "Fault Device".
Mail Alert Interval: navedite vremenski interval za obavijesti e-pošte u slučaju da se pojavi stanje "Fault
Device".
3 Korištenje aplikacije MDC
110
3
Korištenje aplikacije MDC
Edit Column
Odaberite stavke koje želite prikazati na popisu uređaja.
3 Korištenje aplikacije MDC
111
3
Korištenje aplikacije MDC
Monitor Window
Pojavljuje se prozor s prikazom detalja prijenosa podataka između računala i uređaja za prikaz.

Filter
3 Korištenje aplikacije MDC
112
3
Korištenje aplikacije MDC
4
Information
Pogledajte informacije o programu.
3 Korištenje aplikacije MDC
113
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.15 Druge funkcije
Promjena veličine prozora
Postavite pokazivač miša u kut prozora programa. Pojavit će se strelica. Pomaknite strelicu da biste
prilagodili veličinu prozora programa.
3 Korištenje aplikacije MDC
114
3
Korištenje aplikacije MDC
Upravljanje grupom
Stvaranje grupa
Stvorite grupe i upravljajte popisom uređaja na temelju grupe.
Nije moguće koristiti duplicirane nazive grupa.
1
Kliknite desnom tipkom miša i u odjeljku s popisom uređaja za prikaz na lijevoj strani prozora
programa odaberite Group
2
Edit.
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Add on the same level ili Add on the sub level.

Add on the same level: stvorite grupu na istoj razini na kojoj je i odabrana grupa.
Gumb Add on the same level omogućen je samo ako je stvorena barem jedna grupa.
3 Korištenje aplikacije MDC
115
3
Korištenje aplikacije MDC

3
Add on the sub level: stvorite podgrupu ispod odabrane grupe.
Upišite naziv grupe.
Brisanje grupa
1
2
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
3
Kliknite Yes. Grupa će biti izbrisana.
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Delete.
Preimenovanje grupa
1
2
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Rename.
Rename
3
Ako se pokazivač pojavljuje u starom nazivu grupe, upišite novi.
3 Korištenje aplikacije MDC
116
3
Korištenje aplikacije MDC
Upravljanje rasporedom
Stvaranje rasporeda
Stvorite i registrirajte raspored na temelju grupe.
1
Kliknite All Schedule List u odjeljku s rasporedom na lijevoj strani prozora programa. Time ćete
omogućiti gumb Add u sredini.
2
Kliknite gumb Add. Pojavit će se prozor Add Schedule.
3 Korištenje aplikacije MDC
117
3
Korištenje aplikacije MDC
3
Kliknite Add ispod stavke Device Group i odaberite grupu u koju želite dodati raspored.
4
Odaberite Date&Time/Action i kliknite OK. Raspored će se dodati, a u prozoru s popisom uređaja
pojavit će se popis rasporeda.

Device Group: odaberite grupu.

Date&Time


Instant Execution: odmah pokrenite raspored.

Timer: Postavite datum, vrijeme i interval za pokretanje rasporeda.
Action: odaberite funkciju koja će se aktivirati u određeno vrijeme i tijekom određenog intervala.
Izmjena rasporeda
Da biste izmijenili raspored, odaberite ga i kliknite Edit.
Brisanje rasporeda
Da biste izbrisali raspored, odaberite ga i kliknite Delete.
3 Korištenje aplikacije MDC
118
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.16 Vodič za rješavanje problema
Problem
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se u tablici s informacijama
o sustavu.
Rješenje
1.
Provjerite kabel RS232C (provjerite je li ispravno priključen u
odgovarajući serijski priključak).
2.
Provjerite nije li priključen drugi zaslon s dupliciranom ID
oznakom. Priključivanje zaslona s dupliciranom ID
oznakom može dovesti do neprikazivanja zaslona zbog
kolizije podataka.
3.
Provjerite je li ID oznaka zaslona unutar raspona od 0 do
99. (Promijenite ID pomoću izbornika zaslona.)
ID oznaku za zaslon koji podržava ID u rasponu od 0 do
99 treba postaviti između 0 i 99.
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se na drugim rešetkama s
informacijama o upravljanju.
Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status napajanja u
tablici s informacijama o sustavu.)
Sljedeća poruka pojavljuje se više
puta.
Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.
Zasloni se uključuju i isključuju u
različito vrijeme iako je postavljena
mogućnost On Time ili Off Time.
Prilagodite vrijeme na računalu da biste sinkronizirali vrijeme
među povezanim zaslonima.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je kabel RS232C uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren dok je
funkcija Remote Control postavljena na Disable. Da biste
riješili ovaj problem, ponovno pokrenite program i postavite
Remote Control na Enable.
Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je zaslon
povezan.
Ponekad se mogu pojavljivati smetnje u radu ovog programa zbog komunikacijskog problema između
računala i zaslona ili elektromagnetskih valova koji se emitiraju iz obližnjih elektroničkih uređaja.
3 Korištenje aplikacije MDC
119
3
Korištenje aplikacije MDC
Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona
1
2
3
Ako nije odabran nijedan zaslon: prikazuje se zadana vrijednost.
Ako je odabran jedan zaslon: prikazuju se postavke za odabrani zaslon.
Ako su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID 1 i ID 3): postavke za ID oznaku 1 prikazuju se prije
postavki za ID oznaku 3.
4
Ako je potvrđen okvir All+Select, a odabrani su svi zasloni: prikazuju se zadane postavke.
3 Korištenje aplikacije MDC
120
4
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke opcije Picture (Brightness, Color Tone itd.).
Izgled izbornika mogućnosti za opciju Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
4.1
Picture Mode
MENU [m]
Picture
Picture Mode
ENTER [
]
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti. Prikazuju
se različite mogućnosti za Picture Mode, ovisno o trenutnom izvoru ulaznog signala.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
· Contrast
95
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
R 50
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
4.1.1 Ako je izvor ulaznog signala PC, DVI ili DisplayPort

Information: Ovaj način rada smanjuje zamor očiju i prikladan je za prikazivanje informacija publici.

Advertisement: Ovaj način rada prikladan je za prikazivanje videosadržaja i reklamnih oglasa u
zatvorenom ili otvorenom prostoru.

Calibration: U ovom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i
jednoobraznosti prilagođene pomoću programa za kalibriranje boje Advanced Color Management.

Da biste ispravno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete
slike kao što su svjetlina, boja, gama-vrijednost i jednoobraznost koristeći program za kalibraciju
boje Advanced Color Management.

Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto
www.samsunglfd.com.
4 Prilagodba zaslona
121
4
Prilagodba zaslona
4.1.2 Ako je izvor ulaznog signala AV, Component ili HDMI:
4.2

Dynamic: Ovaj način rada prikladan je za situacije kada je okolina jako osvijetljena.

Standard: Ovaj način rada uglavnom je prikladan za svaku okolinu.

Natural: prikladno za smanjenje umora očiju.

Movie: Ovaj način rada smanjuje zamor očiju.
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Color /
Tint (G/R)
MENU [m]
Picture
ENTER [
]
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike. Odaberite mogućnost pomoću tipki sa
strelicama
i
, a zatim pritisnite [
]. Pomoću tipki sa strelicama prilagodite vrijednost mogućnosti ili
odaberite postavku mogućnosti. Po završetku pritisnite [
].
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
· Contrast
95
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
R 50
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
4 Prilagodba zaslona
122
4
Prilagodba zaslona
Izvor ulaznog
signala
Picture Mode
Prilagodljive mogućnosti
PC, DVI,
DisplayPort,
HDMI (kada je
PC povezan)
Information
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Color
Calibration
Backlight
AV, Component,
HDMI
Dynamic,
Standard, Natural,
Movie
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Color /
Tint (G/R)

Kada izmijenite postavke Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color ili Tint (G/R), OSD
će se prilagoditi u skladu s promjenama.

Možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s proizvodom.

Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
4 Prilagodba zaslona
123
4
4.3
Prilagodba zaslona
Screen Adjustment
MENU [m]
Picture
Screen Adjustment
ENTER [
]
Screen Adjustment pruža različite mogućnosti veličine slike i proporcija prikaza. Korištenjem gumba sa
strelicama
i
odaberite mogućnost, a zatim pritisnite [
mogućnost na podizborniku, a zatim pritisnite [
]. Pomoću tipki sa strelicama odaberite
].
Ovisno o trenutnom izvoru ulaznog signala prikazuju se različite mogućnosti značajke Screen
Adjustment.
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
4.3.1
Picture Size
ako imate kabelski ili satelitski prijamnik, on također može imati vlastiti skup veličina zaslona. No toplo
vam preporučujemo da većinu vremena koristite način rada 16:9.

16:9: postavlja proporcije prikaza slike na 16:9 (široko).

Zoom1: Koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.

Zoom2: Koristite za veće povećanje.

Smart View 1: Smanjuje sliku u formatu 16:9 za 50%.


Smart View 1 omogućen je samo u načinu rada HDMI.

Veličina slike može se razlikovati ovisno o ulaznoj razlučivosti kada reproducirate sadržaj iz
mape Videos u odjeljku Media.
Smart View 2: Smanjuje sliku u formatu 16:9 za 25%.

Smart View 2 omogućen je samo u načinu rada HDMI.

Veličina slike može se razlikovati ovisno o ulaznoj razlučivosti kada reproducirate sadržaj iz
mape Videos u odjeljku Media.
4 Prilagodba zaslona
124
4
Prilagodba zaslona

Wide Fit: Povećava razmjer proporcija slike tako da stane na cijeli zaslon.

4:3: postavlja proporcije prikaza slike na osnovni način rada (4:3).
Ne postavljajte proizvod na format 4:3 tijekom duljeg razdoblja. Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili
gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije obuhvaćeno jamstvom.
Screen Fit: Prikazuje cijelu sliku bez odrezanih dijelova kada je ulazni signal HDMI (720p / 1080i /

1080p) ili komponentni (1080i / 1080p) signal.

Custom: Mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.

Original ratio: Ako je izvor ulaznog signala PC, DVI, HDMI (veza s računalom) ili DisplayPort,
videozapis će se prikazivati u originalnom omjeru veličina.
Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu. (stranica 31)
možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
Veličine slike dostupne prema izvoru ulaznog signala.
Izvor ulaznog signala
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, Wide Fit, 4:3, Screen Fit, Custom
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, Wide Fit,
4:3, Screen Fit, Custom
PC, DVI, DisplayPort, HDMI (kada je PC
povezan)
16:9, 4:3, Original ratio
4.3.2
Zoom/Position
Prilagodite položaj slike. Position je dostupno samo ako je postavka Picture Size postavljena na
Zoom1, Zoom2, Wide Fit ili Screen fit.

Da biste koristili funkciju Position nakon odabira mogućnosti Zoom1, Zoom2, Wide Fit ili Screen
fit, slijedite ove korake.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb [
Pritisnite gumb [
Pritisnite
ili
Pritisnite gumb [
] da biste odabrali Position.
].
da biste pomaknuli sliku gore ili dolje.
].
Odaberite Close tako da najprije pritisnete gumb
, a zatim
. Da biste ponovno postavili položaj
slike, pritisnite Reset.

Da biste koristili funkciju Zoom/Position nakon odabira postavke Screen Fit u načinu rada HDMI
(1080i/1080p), Component načinu rada (1080i/1080p) ili načinu rada Custom, slijedite ove korake.
4 Prilagodba zaslona
125
4
Prilagodba zaslona
1
2
3
4
5
6
Pritisnite gumb
da biste odabrali Zoom/Position.
Odaberite Zoom ili Position.
Pritisnite gumb [
Pritisnite gumb
Pritisnite gumb [
].
/
/
/
da biste pomaknuli sliku.
].
Odaberite Close tako da najprije pritisnete gumb
, a zatim
.
Ako želite ponovno postaviti sliku na njenu originalnu veličinu, na zaslonu Reset odaberite Zoom/
Position. Slika će se postaviti u zadani položaj.
4.3.3 4:3 Screen Size
Dostupno samo kada je veličina slike postavljena na Auto Wide. Za željenu veličinu slike možete odabrati
4:3 WSS ili originalnu veličinu. Svaka europska država zahtijeva drukčiju veličinu slike.
Nije dostupno u načinu rada PC, Component ni HDMI.
4.3.4
PC Screen Adjustment
Coarse / Fine: uklanja ili smanjuje šum na slici. Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije
Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće (Coarse) i ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja
šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.
Position: prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
Pritisnite gumb
ili
da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb
ili
da biste prilagodili
vodoravni položaj.
Image Reset: ponovno postavlja zadane postavke slike.
Ova opcija dostupna je ako je izvor ulaznog signala PC.
4.3.5
Resolution Select
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od
sljedećih, kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka
onoj na računalu koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 /1366 x 768
Ova opcija dostupna je ako je izvor ulaznog signala PC.
4 Prilagodba zaslona
126
4
4.4
Prilagodba zaslona
Auto Adjustment
MENU [m]
Picture
Auto Adjustment
ENTER [
]
Picture
Auto Adjustment
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
Ova opcija dostupna je ako je izvor ulaznog signala PC.
4.5
Rotation
MENU [m]
Picture
Rotation
ENTER [
]
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.

Landscape: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).

Portrait: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.
4 Prilagodba zaslona
127
4
4.6
Prilagodba zaslona
Aspect Ratio
MENU [m]
Picture
Aspect Ratio
ENTER [
]
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.

Full Screen: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.

Original: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.
Dostupno samo kada je postavka Rotation postavljena na Portrait.
4 Prilagodba zaslona
128
4
4.7
Prilagodba zaslona
Advanced Settings
MENU [m]
Picture
Advanced Settings
ENTER [
]
Da biste koristili mogućnosti, odaberite je pomoću tipki sa strelicama gore i dolje, a potom pritisnite [
Pomoću tipki sa strelicama promijenite vrijednost ili postavku, a potom pritisnite [
].
].
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Off
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Izvor ulaznog
signala
Picture Mode
Advanced Settings
PC, DVI,
DisplayPort, HDMI
(kada je PC
povezan)
Information,
Calibration
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Color
Space / White Balance / Gamma
AV, Component,
HDMI
Natural,
Dynamic
Nije dostupno
AV
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Color Space / White Balance / Gamma /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Color Space / White Balance / 10p White
Balance / Gamma
4 Prilagodba zaslona
129
4
Prilagodba zaslona
Izvor ulaznog
signala
Component, HDMI
4.7.1
Picture Mode
Advanced Settings
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Color Space / White Balance / Gamma /
Expert Pattern / Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Color Space / White Balance / 10p White
Balance / Gamma / Expert Pattern
Dynamic Contrast
Prilagodite kontrast zaslona.

Off / Low / Medium / High
4.7.2
Black Tone
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.

Off / Dark / Darker / Darkest
4.7.3
Flesh Tone
Naglašava ružičastu boju mesa.
4.7.4
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue radi finih prilagodbi nijansi i zasićenosti.

Off / Red / Green / Blue
4.7.5
Color Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

Auto / Native / Custom
Da biste prilagodili postavke Color, Red, Green, Blue i Reset, postavku Color Space postavite
na Custom.
4.7.6
White Balance
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

R-Offset / G-Offset / B-Offset: Prilagodite tamu svake boje (crvene, zelene, plave).
4 Prilagodba zaslona
130
4
Prilagodba zaslona

R-Gain / G-Gain / B-Gain: Prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

Reset: Ponovno postavlja postavku White Balance na zadanu vrijednost.
4.7.7
10p White Balance (Off / On)
Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.

Interval : Odaberite interval za prilagodbu.

Red : Prilagodite razinu crvene boje.

Green : Prilagodite razinu zelene boje.

Blue : Prilagodite razinu plave boje.

Reset: Ponovno postavlja postavku 10p White Balance na zadanu vrijednost.

Postavka je dostupna kada je značajka Picture Mode postavljena na Movie te kada je vanjski
unos postavljen na sve mogućnosti unosa.

Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
4.7.8
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
4.7.9
Expert Pattern
Koristite funkciju Expert Pattern da biste kalibrirali sliku. Ako OSD izbornik nestane ili ako otvorite drugi
izbornik osim izbornika Picture (Slika), proizvod sprema kalibraciju, a zaslon Expert Pattern nestaje.

Off
Isključuje funkciju Expert Pattern.

Pattern1
Ovaj testni zaslon prikazuje učinak postavki prikaza na nijanse sive i crne boje.

Pattern2
Ovaj testni zaslon prikazuje učinak postavki prikaza na boju.

Nakon što odaberete Pattern1 ili Pattern2, možete prilagoditi bilo koju od naprednih postavki da
biste postigli željeni učinak.

Dok je Expert Pattern pokrenut, ne čuje se zvuk.

Omogućeno samo u Component i HDMI načinu rada.
4.7.10
Motion Lighting (Off / On)
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
4 Prilagodba zaslona
131
4
4.8
Prilagodba zaslona
Picture Options
MENU [m]
Picture
Picture Options
Korištenjem gumba sa strelicama
i
ENTER [
]
odaberite mogućnost, a zatim pritisnite [
strelicama promijenite postavku, a potom pritisnite [
]. Pomoću tipki sa
].
Picture Options
Colour Tone
Off
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Flim Mode
Off
Calibrated value
Don’t apply
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Izvor ulaznog
signala
PC, DVI
HDMI (kada je
PC povezan)
DisplayPort
Picture Mode
Picture Options
Information
Color Tone / Color Temp / Calibrated value / Dynamic
Backlight
Advertisement
Color Tone / Color Temp / Digital Noise Filter / MPEG
Noise Filter / Calibrated value / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Color Tone / Color Temp / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Advertisement
Color Tone / Color Temp / Digital Noise Filter / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Information
Color Tone / Color Temp / Dynamic Backlight
Advertisement
Color Tone / Color Temp / Digital Noise Filter / MPEG
Noise Filter / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
4 Prilagodba zaslona
132
4
Prilagodba zaslona
Izvor ulaznog
signala
Picture Mode
Picture Options
HDMI
Dynamic, Natural,
Movie, Standard
Color Tone / Color Temp / Digital Noise Filter / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
AV,
Component,
HDMI(1080i)
Dynamic, Natural,
Movie, Standard
Color Tone / Color Temp / Digital Noise Filter / MPEG
Noise Filter / Film Mode / Dynamic Backlight
4.8.1
Color Tone
Ako je izvor ulaznog signala PC, DVI, DisplayPort ili HDMI (veza s računalom).

Off / Cool / Standard / Warm
Ako je izvor ulaznog signala AV, Component ili HDMI.

Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
4.8.2

Postavke Warm1 ili Warm2 deaktivirat će se kada je značajka Picture Mode postavljena na
Dynamic.

Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Color Temp.
Prilagodite temperaturu boje (Red/Green/Blue). (Raspon: 3000K–15000K)
Opcija je dostupna ako je opcija Color Tone postavljena na Off.
4.8.3
Digital Noise Filter
Ako je signal koji vaš proizvod prima slab, možete aktivirati značajku Digital Noise Filter da biste smanjili
statiku i nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.

Off / Low / Medium / High / Auto
Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.
4.8.4
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

Off / Low / Medium / High / Auto
4 Prilagodba zaslona
133
4
Prilagodba zaslona
4.8.5
HDMI Black Level
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.

Normal / Low
Dostupno samo u načinu rada HDMI i DVI (AV razlučivost: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
4.8.6
Film Mode
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku
radi postizanja optimalne kvalitete.

Off / Auto1 / Auto2
Dostupno u načinu AV, COMPONENT(480i / 1080i) ili HDMI(1080i).
4.8.7
Calibrated value(Calibrated Value)
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i jednoobraznosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boje Advanced Color Management u načinima rada Information i
Advertisement modes.

Don’t apply (Don’t Apply) / Apply
Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto
www.samsunglfd.com.
4.8.8
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u
sadašnjim uvjetima.

Off / On
Značajka Dynamic Backlight nije dostupna kada je kao izvor ulaznog signala postavljen PC, AV ili
Component, s Video Wall je postavljen na vrijednost On.
4 Prilagodba zaslona
134
4
4.9
Prilagodba zaslona
Reset Picture
MENU [m]
Picture
Reset Picture
ENTER [
]
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
Picture
Reset Picture
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
4 Prilagodba zaslona
135
5
5.1
Prilagodba zvuka
Konfiguriranje postavki zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
MENU [m]
Sound
Sound Mode
ENTER [
]
Odaberite mogućnost pomoću tipki sa strelicama gore i dolje, a potom pritisnite [
].
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Standard: Odabire normalni način rada zvuka.

Music: Više naglašava glazbu od glasova.

Movie: Daje najbolji zvuk za filmove.

Clear Voice: Više naglašava glasove od drugih zvukova.

Amplify: Povećajte intenzitet visokofrekventnog zvuka da biste osobama oštećena sluha pružili bolje
iskustvo slušanja.
Ako je postavka Speaker Select postavljena na External, značajka Sound Mode je onemogućena.
5 Prilagodba zvuka
136
5
5.2
Prilagodba zvuka
Sound Effect
MENU [m]

Sound
Sound Effect
ENTER [
]

Ako je postavka Speaker Select postavljena na External, značajka Sound Effect je
onemogućena.

Dostupno samo kada je postavka Sound Mode postavljena na Standard.
Virtual Surround (Off / On)
Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head
Related Transfer Function).

Dialog Clarity (Off / On)
Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne
efekte da biste jasnije čuli dijalog.

Equalizer
Ekvilizator prikazuje niz klizača. Odaberite klizač pomoću tipki sa strelicama gore i dolje. Promijenite
vrijednost klizača pomoću tipki sa strelicama lijevo i desno. Da biste Reset Equalizer, odaberite
Reset i pritisnite [
potom pritisnite [
], zatim odaberite Yes i pritisnite [
]. Da biste izašli, odaberite Close, a
].

Balance L/R: Prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (prilagodba propusnosti veze): Prilagođava razinu
specifičnih frekvencija propusnosti veze.

5.3
Reset: Vraća ekvilizator na zadane postavke.
Speaker Settings
MENU [m]

Sound
Speaker Settings
ENTER [
]
Speaker Select (External / Internal)
Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma pomoću vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku
uzrokovanu razlikom u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš
zvučni prijamnik. Ako se to dogodi, postavite proizvod na External.

Kada postavite postavku Speaker Select na External, zvučnici proizvoda su isključeni. Čut
ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je značajka Speaker Select postavljena na
Internal, uključeni su i zvučnici uređaja i vanjski zvučnici. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge
zvučnike.

Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
5 Prilagodba zvuka
137
5
Prilagodba zvuka

Auto Volume (Off / Normal / Night)
Normal omogućuje uravnoteživanje razine glasnoće na svakom kanalu radi zadržavanja iste razine
glasnoće pri promjeni kanala.
Night uravnotežuje i smanjuje razinu glasnoće na svakom kanalu radi postizanja tišeg zvuka na
svakom kanalu. Postavka Night je korisna po noći kada možda želite zadržati nisku razinu glasnoće.
Da biste koristili razinu glasnoće povezanog uređaja koji je izvor signala, postavite Auto Volume na
Off Promjena glasnoće povezanog uređaja izvora možda se neće primijeniti ako je postavka Auto
Volume postavljena na Normal ili Night.
5.4
Reset Sound
MENU [m]
Sound
Reset Sound
ENTER [
]
Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti. Odaberite Reset Sound,
pritisnite [
], u skočnom prozoru odaberite Yes, a zatim ponovno pritisnite [
].
5 Prilagodba zvuka
138
6
6.1
Mreža
Network Setting
6.1.1
Povezivanje s ožičenom mrežom
Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.

Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim
modemom pomoću LAN kabela. Pogledajte crtež u nastavku.
LAN
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski priključak na zidu
Modemski kabel

RJ45
LAN kabel
Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem koji
je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež u
nastavku.
LAN
Modemski priključak na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski kabel

IP djelitelj
(s DHCP poslužiteljem)
LAN kabel
RJ45
LAN kabel
Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s LAN-om
tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu pomoću
LAN kabela. Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili
usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.
LAN
LAN priključak na zidu
RJ45
LAN kabel

Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol
konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude
6 Mreža
139
6
Mreža
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio
internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.
Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa,
na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno
unijeti IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku
podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-u). Ako imate
računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.
Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.
ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.
6.1.2
Network Settings za ožičene mreže
MENU [m]
Network
Network Settings
ENTER [
]
Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.
Network Settings
No network cable or Samsung Wireless LAN Adapter
connected.
Please plug in a network cable or a Samsung Wireless
LAN Adapter.
Start
Cancel
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
6 Mreža
140
6
Mreža
Automatski Network Settings
Koristite automatske postavke Network Settings pri povezivanju proizvoda s mrežom koja podržava
DHCP. Da biste automatski postavili kabelsku mrežnu vezu proizvoda, slijedite ove korake.
Automatsko postavljanje
1
2
3
Idite na zaslon Network Settings.
Odaberite Start, pritisnite [
], a potom ponovno pritisnite [
].
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu. Nakon potvrde veze, pojavljuje se
poruka "Internet is connected successfully.".

Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.

Ako automatski proces ne pronađe vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu,
prijeđite na sljedeći odjeljak u kojem se govori o ručnom postavljanju mreže.
Ručno postavljanje Network Settings
Koristite ručno Network Settings pri povezivanju proizvoda s mrežom koja zahtijeva statičku IP adresu.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.
1
2
3
4
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
Na kartici Podrška kliknite gumb Detalji. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
6 Mreža
141
6
Mreža
Ručno postavljanje
Da biste ručno postavili kabelsku mrežnu vezu proizvoda, slijedite ove korake.
1
2
Idite na zaslon Network Settings.
Odaberite Start, pritisnite [
], a potom ponovno pritisnite [
]. Pojavljuje se zaslon za testiranje
mreže te započinje proces provjere veze.
3
Pritisnite [
]. Proces provjere valjanosti završava. Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze.
Pojavljuje se zaslon IP Settings.
4
5
Odaberite polje na vrhu, pritisnite [
Pritisnite gumb
pritisnite [
6
], a potom postavite IP Settings na Enter manually.
na daljinskom upravljaču da biste prešli na polje za unos IP Address, a potom
].
Upišite prvi dio IP Address (primjerice, 105), u prvo polje za unos pomoću tipki s brojevima na
daljinskom upravljaču. Pritisnite gumb sa strelicom desno da biste prešli na sljedeće polje.
7
8
Upišite sljedeći dio IP Address. Pritisnite gumb sa strelicom desno da biste prešli na sljedeće polje.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite pogrešku ponovnim unosom. Možete pritisnuti gumb sa
strelicom dolje ili gore da biste mijenjali broj znamenku po znamenku.
9
10
Kada završite s unosom parametra IP Address, pritisnite [
Pritisnite tipku sa strelicom dolje da biste prešli na polja parametra Subnet Mask, a zatim pritisnite
[
11
12
].
].
Ponavljajte isti postupak unosa za parametre Subnet Mask, Gateway i DNS Server.
Kada završite, odaberite OK na dnu stranice, a potom pritisnite [
]. Pojavljuje se zaslon za
testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka
"Internet is connected successfully".
6 Mreža
142
6
Mreža
6.1.3 Povezivanje s bežičnom mrežom
Da biste proizvod povezali s bežičnom mrežom, potreban vam je bežični usmjerivač ili modem te
Samsungov bežični LAN prilagodnik (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) koji je potrebno povezati s USB
priključkom na stražnjoj ili bočnoj strani proizvoda. Pogledajte sliku u nastavku.
Bežični IP djelitelj
(usmjernik s DHCP poslužiteljem)
Stražnja strana
proizvoda
LAN priključak na zidu
Adapter tvrtke Samsung za
bežičnu LAN mrežu
LAN kabel
Samsungov bežični LAN prilagodnik prodaje se zasebno u odabranim trgovinama, u web-trgovinama i na
adresi Samsungparts.com. Samsungov bežični LAN prilagodnik podržava komunikacijske protokole
IEEE 802.11a/b/g i n. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze
reproducirate videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.

Da biste koristili bežičnu mrežu, morate upotrijebiti bežični prilagodnik "Samsung Wireless LAN
Adapter" (WIS10ABGN, WIS12ABGNX).

Samsungov bežični LAN prilagodnik i produžni kabel za USB prodaju se zasebno u odabranim
trgovinama, u web-trgovinama i na adresi Samsungparts.com.

Da biste koristili bežičnu mrežu, proizvod mora biti povezan s bežičnim IP djeliteljem (usmjerivačem
ili modemom). Ako bežični IP djelitelj podržava DHCP, vaš proizvod za povezivanje s bežičnom
mrežom može koristiti DHCP ili statičnu IP adresu.

Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen na
bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do interferencije i
otežane komunikacije.

Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.

Način provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK

Vrsta šifriranja: WEP, TKIP, AES.

Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili
bežičnom usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungov televizor
neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikaciju.

Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se možete
povezati putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal Identification
Number). WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.

Ako vaš usmjerivač, modem ili uređaj nije certificiran, možda se neće moći povezati s proizvodom
putem Samsungova bežičnog LAN prilagodnika.

Provjerite je li proizvod uključen prije no što ga povežete sa Samsungovim bežičnim LAN
prilagodnikom.

Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.

Auto Setup (pomoću funkcije Auto Network Search)
6 Mreža
143
6
Mreža
Manual Setup

WPS(PBC)
Proizvod možda neće prepoznati Samsungov bežični LAN prilagodnik ako ga povežete putem
USB koncentratora ili USB produžnog kabela koji nisu priloženi u kompletu s proizvodom.

6.1.4

Network Setting za bežičnu mrežu
Automatski Network Setup
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva
prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Security Key. Security Key temelji se
na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene duljine koji ste morali unijeti pri
postavljanju sigurnosti za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode postavite mrežnu vezu te ako imate
Security Key za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili
ručnog postavljanja.
Automatsko postavljanje
1
2
3
Idite na zaslon Network Settings.
Odaberite Start, pa [
].
Funkcija Network pretražuje dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
4
Na popisu mreža pritisnite gumb
[
ili
da biste odabrali mrežu, a potom dvaput pritisnite gumb
].
Ako je bežični usmjerivač postavljen na Skriven (Nevidljiv), morate odabrati Add Network i upisati
ispravne parametre Network Name (SSID) i Security key da biste uspostavili vezu.
5
Ako se pojavi zaslon za Enter security key, prijeđite na 6. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
bez zaštite, prijeđite na 8. korak.
6
7
Ako je usmjerivač zaštićen, upišite Security key (Security key ili PIN).
Kada upišete Security key (Security key ili PIN), koristite gumbe / / / na daljinskom
upravljaču da biste odabrali broj/znakove. Pritisnite gumb [
] da biste upisali znakove.

Brojeve možete unijeti i tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Next, a zatim pritisnite
[
8

].
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze. Kada je veza potvrđena,
pojavljuje se poruka "Your wireless network and Internet connection are setup and ready to
use.".

Ako mreža ne prihvati Security key (Security key ili PIN), odaberiteRetry ili IP Settings da
biste ručno upisali postavke.
6 Mreža
144
6
Mreža

Ako želite ručno postaviti vezu, odaberite IP Settings. Potom prijeđite na sljedeći odjeljak:
"Ručno postavljanje".
Ručno postavljanje Network Setup
Koristite ručno postavljanje Network Settings pri povezivanju proizvoda s mrežom koja zahtijeva statičku
IP adresu ili ako automatsko povezivanje ne uspije.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.
1
2
3
4
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
Na kartici Podrška kliknite gumb Detalji. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
Ručno postavljanje
Da biste ručno postavili kabelsku mrežnu vezu proizvoda, slijedite ove korake.
1
2
3
Idite na zaslon Network Settings.
Odaberite Start, pa [
].
Funkcija Network pretražuje dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
4
Na popisu mreža pritisnite gumb
[
ili
da biste odabrali mrežu, a potom dvaput pritisnite gumb
].
Ako je bežični usmjerivač postavljen na Skriven (Nevidljiv), morate odabrati Add Network i upisati
ispravne parametre Network Name (SSID) i Security key da biste uspostavili vezu.
5
Ako se pojavi zaslon za unos sigurnosnog ključa, prijeđite na 6. korak. Ako ste odabrali bežični
usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 8. korak.
6
7
8
Upišite Security key (Security key ili PIN).

Kada upišete Security key (Security key ili PIN), koristite / / / gumbe na daljinskom
upravljaču da biste odabrali broj/znakove. Pritisnite [
] da biste upisali znakove.

Brojeve možete unijeti i tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

Trebali biste pronaći pristupni izraz na jednom od zaslona za postavljanje pomoću kojeg ste
postavili usmjerivač ili modem.
Kada završite pomoću gumba
pomaknite pokazivač na Next, a zatim pritisnite gumb [
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze. Pritisnite [
].
] da biste odustali.
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavljuje se zaslon IP Settings.
9
10
Odaberite polje na vrhu, pritisnite [
Pritisnite gumb
pritisnite [
], a potom postavite IP Settings na Manual.
na daljinskom upravljaču da biste prešli na polje za unos IP Address, a potom
].
6 Mreža
145
6
Mreža
11
Upišite prvi dio IP Address (primjerice, 105), u prvo polje za unos pomoću tipki s brojevima na
daljinskom upravljaču. Pritisnite gumb
12
13
da biste prešli na sljedeće polje.
Upišite sljedeći dio IP Address. Pritisnite gumb
da biste prešli na sljedeće polje.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
Ako pogriješite pri unosu broja, ispravite pogrešku ponovnim unosom. Možete pritisnuti gumb
ili
da biste mijenjali broj znamenku po znamenku.
14
15
16
17
Kada završite s unosom parametra IP Address, pritisnite [
Pritisnite gumb
].
da biste prešli na polja parametra Subnet Mask, a zatim pritisnite [
].
Ponavljajte isti postupak unosa za parametre Subnet Mask, Gateway i DNS Server.
Kada završite, odaberite OK na dnu stranice, a potom pritisnite [
]. Pojavljuje se zaslon mrežne
veze te započinje proces provjere veze. Kada je veza potvrđena, pojavljuje se poruka "Your wireless
network and Internet connection are setup and ready to use.".
6.1.5
WPS(PBC)
Postavljanje pomoću WPS-a (PBC-a)
Ako vaš usmjerivač ima gumb WPS(PBC), slijedite ove korake.
1
2
3
Idite na zaslon Network Setting.
Odaberite Start, pritisnite [
], a potom ponovno pritisnite [
].
U roku od 2 minute pritisnite gumb WPS(PBC) na svom usmjerivaču. Proizvod automatski pribavlja
sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.
4
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.
6 Mreža
146
6
6.2
Mreža
Status mreže
MENU [m]
Network
Network Status
ENTER [
]
Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
(None)
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online
services, please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
Return
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
6 Mreža
147
6
6.3
Mreža
MagicInfo Lite Settings
MENU [m]
1
Network
MagicInfo Lite Settings
ENTER [
]
Server

Server (Postavljanje IP-ja poslužitelja za MagicInfo Lite)
Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka.

Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj
priključka zatražite od administratora sustava, a potom promijenite broj priključka.

FTP Mode
Odaberite način rada FTP-a: Active ili Passive.


Default Storage
Odredite količinu zadane memorije za spremanje rasporeda ili sadržaja poslanog s

poslužitelja.
Ako je kao zadani prostor za pohranu postavljen USB pogon, raspored se neće pokrenuti

ako USB uređaj nije priključen.
Pošaljite poruku s obavijesti poslužitelju kada se interna memorija potroši.

2
3
Storage

Internal Memory: Prikazuje prostor koji se trenutno koristi ili briše sav sadržaj.

USB: Prikazuje prostor koji se trenutno koristi.
Schedule Name

Pri stvaranju lokalnog rasporeda odaberite format njegova naslova.

4
YYYYMMDD, YYYYDDMM, DDMMYYYY
Information

Device Name: Prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje.

Serial Number: Prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja.

Software Version: Prikazuje verziju softvera uređaja.
Na str. stranica 199 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Lite Player.
6 Mreža
148
6
6.4
Mreža
Wi-Fi Direct
MENU [m]
Network
Wi-Fi Direct
ENTER [
]
Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete
povezati bežične mobilne uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.
Da biste koristili tu funkciju, vaš mobilni uređaj mora biti podržan u značajci Wi-Fi Direct.
Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem značajke Wi-Fi Direct, pratite sljedeće korake:
1
2
Idite na zaslon Wi-Fi Direct (Network
Wi-Fi Direct). Proizvod počinje tražiti uređaje.
Uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.

PBC: Unutar dvije minute pritisnite gumb WPS (PBC) na svojem Wi-Fi uređaju. Proizvod
automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom
mrežom.

PIN: U uređaj unesite prikazani PIN.
Ako želite odspojiti uređaj, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite Disconnect.
6.5
Soft AP
MENU [m]
Network
Soft AP
ENTER [
]
Koristeći tu funkciju možete povezati proizvod na mobilnim uređajima ako mobilni uređaji ne podržavaju
Wi-Fi Direct. Postavite mogućnosti povezivanja Wi-Fi uređaja.

Soft AP
Uključuje ili isključuje mogućnost Soft AP. Kada je mogućnost Soft AP postavljena na On, vaši
mobilni uređaji mogu pronaći naziv proizvoda na popisu Wi-Fi veze.

Security key
Ručno postavite sigurnosni ključ koristeći daljinski upravljač.

B Show security key
Prikazuje sigurnosni ključ. Mogućnost prikazivanja sigurnosnog ključa prikazana je potvrdnim
okvirom na vrhu.

A Del.
Briše uneseni sigurnosni ključ jednu po jednu znamenku.

C Space
Umeće prazno mjesto između znamenki prilikom unosa sigurnosnog ključa.
6 Mreža
149
6
Mreža
Return

Vraća se na zaslon prije unosa sigurnosnog ključa.
6.6

Sigurnosni bi ključ trebao imati više od osam znamenki.

Unesite stvoreni sigurnosni ključ u uređaj koji želite povezati.

Ako mreža ne radi normalno, ponovno provjerite sigurnosni ključ. Netočan sigurnosni ključ
može uzrokovati neispravnost.
AllShare Settings
MENU [m]
Network
AllShare Settings
ENTER [
]
Prikazuje popis mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su postavljeni za korištenje funkcije AllShare
Play s ovim proizvodom.
Funkcija Allshare Play dostupna je za sve uređaje koji podržavaju DLNA DMC.

Allow / Deny: Dopušta/blokira uređaje.

Delete from the list: Briše uređaje s popisa.
Tom se funkcijom samo briše naziv uređaja s popisa. Ako je izbrisani uređaj uključen i pokuša se
povezati s proizvodom, može se ponovno pojaviti na popisu.
6.6.1 Korištenje funkcije AllShare Play
Pojavljuje se prozor upozorenja u kojem stoji da će se na vašem proizvodu prikazati medijski sadržaji
(videozapisi, fotografije, glazba) poslani s mobilnog telefona. Sadržaj se automatski reproducira 3
sekunde nakon pojavljivanja prozora upozorenja. Ako pritisnete gumb RETURN ili EXIT nakon pojave
prozora upozorenja, medijski se sadržaj ne reproducira.

Prvi put kada uređaj pristupi vašem proizvodu putem medijske funkcije, pojavljuje se skočni prozor
upozorenja. Pritisnite gumb [
] da biste odabrali Allow. To proizvodu dopušta slobodan pristup
proizvodu i korištenje funkcije AllShare Play za reprodukciju sadržaja.

da biste isključili prenošenje multimedijskih sadržaja s mobitela, postavite značajku AllShare
Settings na Deny.

Ovisno o razlučivosti i formatu, sadržaj se možda neće reproducirati na proizvodu.

Gumbi [

Pomoću mobilnog uređaja možete kontrolirati značajku Allshare Play. Detaljne informacije
potražite u korisničkom vodiču svakog mobilnog uređaja.
]i
/
možda neće funkcionirati ovisno o vrsti medijskog sadržaja.
6 Mreža
150
6
6.7
Mreža
Device Name
Odaberite ili upišite naziv uređaja. Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
6 Mreža
151
7
7.1
Sustav
Multi Control
MENU [m]
System
Multi Control
ENTER [
]
Dodijelite zasebni ID proizvodu.
7.1.1 Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control

ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
Pritisnite

ili
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim
kabelom.
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

MDC Connection
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.

RS232C MDC
Komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.

RJ45 MDC
Komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.

DisplayPort daisy chain
Da biste prikazali ulazni [DP IN] videosignal putem izlaznog [DP OUT] videopriključka, odaberite način
povezivanja uređaja s mogućnosti SST (Single Stream Transport) ili MST (Multi Stream Transport).

Clone: U načinu izlaza SST (Single Stream Transport), isti se izlaz zaslona prikazuje na sva
povezana uređaja za prikaz.

-
Ako je odabrana mogućnost Clone, PC prepoznaje dva zaslona kao jedinstveni monitor.
-
Način Clone omogućen je ako je izvor ulaznog signala digitalni ulazni signal različit od
DisplayPort, primjerice DVI, HDMI, MagicInfo ili PIM.
Expand: U ovom MST (Multi Stream Transport) načinu rada, različit se zaslon prikazuje na dva
povezana uređaja za prikaz.
-
Ako je odabrana mogućnost Expand, PC prepoznaje dva zaslona kao zasebne
monitore.
-
Ovaj način funkcionira samo na računalu koje podržava DisplayPort 1.2 MST.
-
Za prikaze na razlučivosti Full HD (1920x1080) moguće je povezati najviše četiri zaslona.
Na stranica 77 potražite pojedinosti o izborniku MDC.
7 Sustav
152
7
7.2
Sustav
Time
MENU [m]
System
Time
ENTER [
]
Možete konfigurirati opcije Clock Set ili Sleep Timer. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski
uključi ili isključi u određeno vrijeme pomoću funkcije Timer.
7.2.1
Clock set
Postavite sat tako da koristi različite značajke mjerača vremena proizvoda.
Promjena postavke sata

Clock Set
Postavite parametre Date i Time.
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a potom pritisnete [
]. Pomoću gumbi s brojevima
upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i
desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite [
].
Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom
upravljaču.
7.2.2
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena. (Off / 30 min / 60 min / 90 min /
120 min / 150 min / 180 min)
Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite
[
]. Da biste otkazali Sleep Timer, odaberite Off.
7 Sustav
153
7
Sustav
7.2.3
On Timer
Postavite On Timer tako da se vaš proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

On Timer: Postavite mjerač vremena tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije
postavite trenutno vrijeme. (On Timer 1~ On Timer 7)
Prije korištenja mjerača vremena za uključivanje On Timer, morate postaviti sat.
Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako

odaberete Manual, možete odabrati dane na koje želite da mjerač vremena On Timer uključi
vaš proizvod.
Kvačica označava dane koje ste odabrali.
Time: Postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite

brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
Volume: Postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa

strelicama lijevo i desno.

Source: Odaberite željeni izvor ulaznog signala.

Music / Photo (ako je opcija Source postavljena na USB) Odaberite mapu na USB uređaju u
kojoj se nalaze datoteke s glazbom ili fotografijama koje želite reproducirati kada se proizvod
automatski uključi.
7.2.4

Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu
datoteku, funkcija mjerača vremena neće ispravno funkcionirati.

Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, dijaprojekcija se neće
reproducirati.

Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati. Svakom USB uređaju koji koristite
dodjeljuje se zasebna mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape
dodijeljene svakom USB-u različite nazive.

Preporučujemo da uz On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica. Funkcija
On Timer možda neće funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3
reproduktorima ili PMP-ovima nekih proizvođača jer proizvodu treba previše vremena da
prepozna te uređaje.
Off Timer
Postavite mjerač vremena do automatskog isključivanja (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam
mogućnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
Prije korištenja mjerača vremena za isključivanje Off Timer, morate postaviti sat.

Setup: Odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete
Manual, možete odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi vaš proizvod.
Kvačica označava dane koje ste odabrali.
7 Sustav
154
7
Sustav
Time: Postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite
brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

7.2.5
Holiday Management
Timer će biti onemogućen tijekom razdoblja određenog kao neradni dani.
Postavljanje upravljanja praznicima

Add: Odredite razdoblje koje želite dodati kao neradne dane.

Odaberite datum početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba
/
, a zatim
kliknite gumb Save.

Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
-
Start: odredite datum početka praznika.
-
End: odredite datum završetka praznika.
-
Delete: Izbrišite sve stavke s popisa neradnih dana.
Odaberite Delete. Pojavit će se poruka "Delete all holidays?".
Odaberite Yes. Izbrisat će se svi neradni dani.

Apply: postavite On Timer i Off Timer da se ne aktiviraju na državne praznike.

Pritisnite [
] da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.

Odabrane funkcije On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
7 Sustav
155
7
7.3
Sustav
Language
MENU [m]
System
Language
ENTER [
]
Postavite jezik izbornika.
Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na
drugim funkcijama na računalu.
7.4
Rotate menu
MENU [m]
System
Rotate menu
ENTER [
]

Landscape: Prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).

Portrait: Prikazuje izbornik u portretnom načinu s desne strane zaslona proizvoda.
Dostupno u načinu rada PC, DVI, HDMI, DisplayPort, MagicInfo.
7.5
Eco Solution
MENU [m]
System
Eco Solution
ENTER [
]
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
7.5.1
Energy Saving
Uštedite energiju pomoću značajke Energy Saving.
7 Sustav
156
7
Sustav
Dok je način rada Energy Saving aktiviran, nadzirat će se potrošnja energije radi uštede.

Off / Low / Medium / High / Picture Off
7.5.2
Eco Sensor (Off / On)
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
Prilagodbom postavke Backlight u odjeljku Picture dok je uključen Eco Sensor onemogućit ćete Off.

Min. Backlight: Kada je Eco sensor On, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona.
Ako je postavka Eco Sensor postavljena na On, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili
smanjiti) ovisno o intenzitetu okolnog osvjetljenja. Pomoću funkcije Min. Backlight možete
upravljati minimalnom svjetlinom zaslona.
7.5.3
No Signal Power Off
Da biste izbjegli nepotrebnu potrošnju energije, možete postaviti vrijeme aktivnosti proizvoda ako ne
prima signal.

Off / 15 min / 30 min / 60 min
7.5.4

Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.

Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
Auto Power Off (Off / On)
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom
upravljaču ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom 4 sata.
7 Sustav
157
7
7.6
Sustav
Security
MENU [m]
System
Security
ENTER [
]
Svaki put kada pristupite sigurnosnim funkcijama, pojavit će se zaslon PIN. Zadani PIN broj glasi "0-0-00". Zatvara se zaslon PIN-a te se pojavljuje izbornik Security.
Security
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
7.6.1
Safety Lock (Off / On)
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Funkcija Safety Lock zaključat će sve izbornike i gumbe na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim
gumba LOCK na daljinskom upravljaču. Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK, a
potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).
7.6.2
Button Lock (Off / On)
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu. Ako je mogućnost Button Lock
(Zaključavanje gumba) postavljena na On (Uključeno), proizvodom je moguće upravljati samo pomoću
daljinskog upravljača.
7.6.3
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN. Odaberite bilo koje 4 znamenke za svoj PIN i upišite ih u Enter New
PIN. Te iste 4 znamenke ponovno upišite u odjeljak Confirm New PIN. Kada zaslon za potvrdu nestane,
pritisnite gumb Close. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
7 Sustav
158
7
7.7
Sustav
PIP
MENU [m]
System
PIP
ENTER [
]

Ako ste postavili dvostruki način rada(
postavku Picture Size.
,
) u odjeljku PIP (slika-u-slici), ne možete prilagoditi

Upute vezane uz postavljanje zvuka značajke slika-u-slici potražite u odjeljku Sound Select.

Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada PIP, kad ga ponovno uključite, način rada PIP
ostat će uključen.

Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog
zaslona gledate igru ili karaoke.
Postavke PIP-a

Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na
PIP zaslonu podslike.
Glavna slika
Podslika
PC
AV
AV
PC, HDMI, DVI, DisplayPort
Component
N/A
HDMI, DVI, DisplayPort
AV
MagicInfo Lite
PC, AV, Component, HDMI, DVI, DisplayPort

PIP (Off / On): aktivacija ili deaktivacija funkcija PIP.

Source (ovisno o izvoru signala): Možete odabrati izvor podslike.

Size (

Position (
,
,
,
,
,
,
,
,
): odabir položaja za podsliku.
U dvostrukom načinu rada (

): odaberite veličinu za podsliku.
,
,
) ne možete odabrati Position.
Sound Select (Main / Sub): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub.
7 Sustav
159
7
7.8
Sustav
Auto Protection Time
MENU [m]
System
Auto Protection Time
ENTER [
]
Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar
zaslona da bi spriječio stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.

7.9
Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
MENU [m]
System
Screen Burn Protection
ENTER [
]
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja
urezivanja slike Pixel Shift. Pixel Shift lagano pomiče sliku na zaslonu. Vremenska postavka značajke
Pixel Shift omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
7 Sustav
160
7
Sustav
7.9.1
Pixel Shift
Konfigurirajte Pixel Shift da biste spriječili oštećenje zaslona.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke za
sljedeće prikaze: AV/
komponentni/HDMI/PC
Horizontal
0~4 (pikseli)
4
Vertical
0~4 (pikseli)
4
Time (minute)
1~4 min.
4 min

Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.

Ta funkcija nije dostupna u načinu rada Screen Fit.

Horizontal određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.

Vertical određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.

Time: Odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
7 Sustav
161
7
Sustav
7.9.2
Timer
Možete postaviti mjerač vremena za značajku Screen Burn Protection.
Timer

Off

Repeat: Prikazuje obrazac prevencije zadržavanja slike postavljen u značajki Mode u navedenim
vremenskim intervalima (Period).
Značajke Period i Time moguće je konfigurirati kada je odabrana mogućnost Repeat.

Interval : Prikazuje obrazac prevencije zadržavanja slike postavljen u značajki Mode u navedenom
vremenskom razdoblju (od Start Time do End Time).
Ta je mogućnost dostupna samo kad je konfigurirana mogućnost Clock Set.

Mode: Odaberite obrazac zaštite zaslona koji će se prikazati.

Pixel: Pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.

Rolling bar: Okomita pruga pomiče se s lijeva na desno.

Fading screen: Čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.
Obrasci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jednom, neovisno o navedenom razdoblju
ponavljanja ili vremenu.

Period Navedite vremenski interval za aktiviranje funkcije Screen Burn Protection.

Hour 1 ~ Hour 10
Ta je mogućnost omogućena kad je mogućnost Repeat odabrana za mogućnost Timer.

Time: Navedite trajanje uključenosti funkcije Screen Burn Protection.

Sec 10 ~ Sec 50
Ta je mogućnost omogućena kad je mogućnost Pixel odabrana za mogućnost Mode.

Start Time: Postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
Ta je mogućnost omogućena kad je mogućnost Interval odabrana za mogućnost Timer.

End Time: Postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
Ta je mogućnost omogućena kad je mogućnost Interval odabrana za mogućnost Timer.
7.9.3
Immediate display
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.

Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
7 Sustav
162
7
Sustav
7.9.4
Side Grey
Kada je zaslon postavljen na proporciju prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da
biste zaštitili zaslon.

Off / Light / Dark
7.10 Ticker
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

Off / On
Mogućnosti Message, Time, Position, Motion i Font options omogućene su samo kad je
mogućnost Ticker postavljena na On.

Message: Unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

Time: Postavite mogućnosti Start Time i End Time da biste prikazali mogućnost (Message).

Position: Odaberite usmjerenje da biste prikazali poruku (Message). Mogućnosti su Horizontal i
Vertical.

Motion: Navedite mogućnosti Direction i Speed da biste prikazali poruku (Message).

Font options: Navedite poruke Size i Text Color.
7 Sustav
163
7
Sustav
7.11 Video Wall
MENU [m]
System
Video Wall
ENTER [
]
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid. Uz to možete prikazati dio
cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona. Informacije o prikazu
više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom priručniku za MagicInfo. Neki modeli možda
ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Ako su više od četiri zaslona povezana vodoravno i okomito, preporučuje se korištenje ulazne
razlučivosti razine XGA (1024 x 768) ili više radi sprječavanja pojave tamne slike zbog smanjenja
kontrasta ili intenziteta boje.

Mogućnost Video Wall omogućena je samo ako je mogućnost PIP postavljena na Off.
7.11.1
Video Wall
Možete aktivirati ili deaktivirati opciju Video Wall. Kako biste organizirali videozid odaberite opciju On.
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
7.11.2
Format
Odaberite format u kojem će se prikazivati slike na više zaslona.

Full: Prikaz slika na punom zaslonu.

Natural: Prikaz slika u izvornoj rezoluciji bez povećavanja ili smanjivanja.
Mogućnost Format omogućena je samo ako je mogućnost Video Wall postavljena na On.
7 Sustav
164
7
Sustav
7.11.3
Horizontal
Ova funkcija automatski dijeli zaslon u skladu s navedenim brojem vodoravnih prikaza. Unesite broj
vodoravnih prikaza. Vodoravno prikazani zaslon automatski će se podijeliti u skladu s unesenim brojem.
Vodoravnom rasporedu prikaza može se dodijeliti najviše 15 prikaza.

Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer,
ako je vodoravni raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6
zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može
se dodijeliti najviše 6 zaslona.

Mogućnost Horizontal omogućena je samo ako je mogućnost Video Wall postavljena na On.
7.11.4
Vertical
Ova funkcija automatski dijeli prikaz prema određenom broju okomitih zaslona. Unesite broj okomito
poredanih zaslona. Okomiti prikaz automatski će se podijeliti prema unesenom broju. U okomitom
rasporedu može se postaviti najviše 15 zaslona.

Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer,
ako je vodoravni raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6
zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može
se dodijeliti najviše 6 zaslona.

Mogućnost Vertical omogućena je samo ako je mogućnost Video Wall postavljena na On.
7 Sustav
165
7
Sustav
7.11.5
Screen Position
Pomoću funkcije Screen Position možete prilagoditi raspored podijeljenih prikaza pomicanjem zaslona
određenih brojem.
Odaberite položaj zaslona kako bi se prikazao raspored zaslona (određenih brojem) određenih
postavkama opcija Vodoravno i Okomito. Kako biste prilagodili raspored, pomaknite broj (zaslon)
pomoću gumba za odabir smjera na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite [
].

Najviše 100 zaslona može se poredati u opciji Screen Position.

Mogućnost Screen Position omogućena je samo ako je mogućnost Video Wall postavljena na
On.

Prozor Screen Position prikazat će se tek nakon konfiguriranja mogućnosti Horizontal i Vertical.
7 Sustav
166
7
Sustav
7.12 Source AutoSwitch Settings
MENU [m]
System
Source AutoSwitch Settings
ENTER [
]
Ako se zaslon uključi kada je opcija Source AutoSwitch postavljena na On, a prethodni izvor
videosignala nije aktivan, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala kako bi
pronašao aktivan videosignal.

Source AutoSwitch
Ako je značajka Source AutoSwitch postavljena na On, izvori videosignala za zaslon automatski će
se pretražiti radi utvrđivanja aktivnog videosignala.
Odabir Primary Source bit će aktiviran ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Odabir Secondary Source postat će aktivan ako nije dostupan primarni izvor videosignala.
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva
pretraživanja aktivnog izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim
sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor
videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopno pretražiti sve izvore
ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor
videosignala u nizu.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Primary Source Recovery
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor
ulaznog signala.
Funkcija Primary Source Recovery onemogućena je ako je mogućnost Primary Source
postavljena na All.

Primary Source
Navedite Primary Source za automatski odabir izvora ulaznog signala.
7 Sustav
167
7
Sustav

Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski odabir izvora ulaznog signala.
7 Sustav
168
7
Sustav
7.13 General
MENU [m]
System
General
ENTER [
]
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Menu Transparency
Medium
Sound Feedback
Off
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
7.13.1
Max. Power Saving
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog
razdoblja.
Dostupno je samo u načinima rada PC, DVI, HDMI i DisplayPort.
7.13.2
Game Mode
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem
doživljaju igranja ako odaberete način rada za igranje.

Mjere opreza i ograničenja za način rada Game Mode

Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, postavite način rada Game
Mode u izborniku Postavljanje na Off.

Ako u načinu rada Game Mode prikažete izbornik proizvoda, zaslon će se lagano zatresti.

Način rada Game Mode nije dostupan kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC, DVI ili
DisplayPort.

Kada priključite igraću konzolu, postavite način rada Game Mode naOn. Nažalost, mogli biste
uočiti smanjenu kvalitetu slike.

Ako je način rada Game Mode postavljen na On
7 Sustav
169
7
Sustav

7.13.3
značajka Picture Mode postavljena je na Standard, a Sound Mode na Movie.
BD Wise
Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD
Wise. Kada je značajka BD Wise postavljena na On, način slike automatski se postavlja na optimalnu
razlučivost.
Ta vam je mogućnost dostupna kada povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise
kroz povezivanje HDMI kabela s proizvodom.
7.13.4
Menu Transparency
Prilagodite prozirnost okvira izbornika.

High / Medium / Low
7.13.5
Sound Feedback
Proizvod vam daje zvučne povratne informacije kada ga koristite. Prema zadanim je postavkama
mogućnost Sound Feedback omogućena. Isključite mogućnost Sound Feedback ili prilagodite
glasnoću.

Off / Low / Medium / High
7.13.6
Auto Power
Omogućavanjem ove opcije proizvod će se automatski uključiti ako je priključen kabel napajanja.
7.13.7
Standby Control
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.

Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj
koji je izvor signala povezan sa zaslonom.
Ako nije povezan nikakav uređaj koji je izvor signala, pojavit će se poruka "No Signal".

On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.

Off
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, pojavit će se poruka "No Signal".

Opcija kontrole stanja pripravnosti omogućena je samo ako je opcija Source postavljena na
PC, DVI, HDMI ili DisplayPort.
7 Sustav
170
7
Sustav

7.13.8
Ako se prikazuje poruka "No Signal" iako je priključen uređaj koji je izvor signala, provjerite
kabelske priključke. Pojedinosti o povezivanju uređaja koji su izvor signala potražite na
stranica 62.
Lamp Schedule
Omogućuje prilagodbu vrijednosti Lamp (Žarulja) na vrijednosti koju korisnik definira u određeno vrijeme u
MDC načinu rada.

Off / On
7.13.9
OSD Display
Prikazuje ili skriva stavku izbornika na zaslonu.

Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
7.13.10 Power On Adjustment
Možete podesiti vrijeme zagrijavanja za uključivanje zaslona nakon pritiska na gumb napajanja. (Raspon:
0 – 50 sekunda)
Prekratko vrijeme zagrijavanja može oštetiti proizvod zbog prevelikog napona.
7.13.11 Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih
temperatura.
Zadana je temperatura 77 C.
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu
okoline od 40 C).
Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati
tamnija. Ako temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo
pregrijavanje.
7 Sustav
171
7
Sustav
7.14 Anynet+(HDMI-CEC)
MENU [m]
7.14.1
System
Anynet+(HDMI-CEC)
ENTER [
]
Anynet+(HDMI-CEC)
Što je Anynet+?
Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji
podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+
moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili
ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut logotip Anynet+.

Uređajima iz sustava Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a
ne i pomoću gumbi na proizvodu.

Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno
odaberite uređaj Anynet+.

Funkcije sustava Anynet+ nije moguće koristiti s uređajima drugih proizvođača.

Upute o povezivanju vanjskih uređaja sustava Anynet+ potražite u korisničkom priručniku uređaja.
Morate povezati uređaj Anynet+ pomoću HDMI kabela. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju
funkcije sustava Anynet+.

Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji ga podržava u stanju pripravnosti ili uključen.

Kada ste u načinu rada PIP, Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni
monitor. Značajka ne funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.

Anynet+ podržava ukupno do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.
Izbornik sustava Anynet+
Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja sustava Anynet+ koji su povezani s
proizvodom.
Izbornik Anynet+
Opis
View PC
Mijenja način rada Anynet+ u način rada PC-ja.
Device List
Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.
(naziv_uređaja) MENU
Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je
povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD
reproduktora.
7 Sustav
172
7
Sustav
Izbornik Anynet+
(naziv_uređaja) Tools
Opis
Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan
DVD reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.
Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
(naziv_uređaja) Izbornik
naslova
Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je
povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD
reproduktor.
Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
7.14.2
Auto Turn Off (No / Yes)
Postavite automatsko isključivanje uređaja Anynet+ kada je proizvod isključen.

Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes, pokretanje vanjskih uređaja isključit će se kada
se i proizvod isključi.

O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.
Prebacivanje između uređaja u sustavu Anynet+
1
2
Pritisnite gumb TOOLS, zatim odaberite Anynet+ (HDMI-CEC), a potom pritisnite [
Odaberite Device List, a potom pritisnite gumb [
].
].
Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.
3
Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb [
]. Možete se prebaciti na odabrani uređaj.
Izbornik Device List pojavljuje se samo kada na izborniku System postavite Anynet+ (HDMICEC) na On.

Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja
ne možete otkazati.

Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora
ulaznog signala, ne možete koristiti funkciju Anynet+. Svakako se prebacujte na uređaj
sustava Anynet+ pomoću popisa Device List.
7 Sustav
173
7
Sustav
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
Problem
Anynet+ ne funkcionira.
Moguće rješenje

Provjerite je li uređaj Anynet+ uređaj. Sustav Anynet+ podržava
samo uređaje Anynet+.

Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.

Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.

Provjerite je li značajka Anynet+ (HDMI-CEC) na izborniku
postavljanja sustava Anynet+ postavljena na On.

Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom
Anynet+.

Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako
ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.
Želim pokrenuti Anynet+.

Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.

Provjerite je li uređaj Anynet+ ispravno povezan s proizvodom te je
li značajka Anynet+ (HDMI-CEC)postavljena na On u izborniku
postavljanja sustava Anynet+.

Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava
Anynet+, pa odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz sustava Anynet+.

Na izborniku sustava Anynet+ odaberite View PC.

Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i
odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.
Na zaslonu se pojavljuje
poruka "Povezivanje s
uređajem sustava Anynet+..."

Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili
se prebacujete na način prikaza.

Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju
sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.
Povezani se uređaj ne
prikazuje.

Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.

Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.

Provjerite je li značajka Anynet+ (HDMI-CEC) na izborniku
postavljanja sustava Anynet+ postavljena na On.

Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.

Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na
vaš proizvod pomoću HDMI kabela.

Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.

Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI
kabela, ponovite skeniranje uređaja.
7 Sustav
174
7
Sustav
7.15 DivX® Video On Demand
MENU [m]
System
DivX® Video On Demand
ENTER [
]
Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod. Ako se povežete s DivX web-mjestom i registrirate
pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu videozapisa na zahtjev (VOD).
Dodatne informacije o rješenju DivX®VOD potražite na web-mjestu http://vod.divx.com.
7.16 Play Mode
MENU [m]
System
Play Mode
ENTER [
]
Odaberite Play Mode.
Ako promijenite Play Mode promijenit će se funkcije u odjeljku Contents Home.

MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S

Ako promijenite Play Mode, proizvod će se automatski ponovno pokrenuti i primijeniti promjene.

Ako promijenite Play Mode, sve prethodne postavke konfigurirane u odjeljku Play Mode ponovno
će se postaviti.
7.17 Magic Clone
MENU [m]
System
Magic Clone
ENTER [
]
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.

Clone to USB: kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.

Clone From USB: proizvodu dodijelite postavke spremljena na USB uređaju.

po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.

Ta mogućnost možda neće ispravno funkcionirati ako USB uređaj sadrži drugu datoteku osim
datoteke postavki.

Potvrdite ispravno funkcioniranje USB uređaja prije pokretanja mogućnosti.

Ta je mogućnost dostupna za proizvode koji imaju isti Model Code i Software Version.
Idite na Support
Software Upgrade i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
7 Sustav
175
7
Sustav
7.18 Reset System
MENU [m]
System
Reset System
ENTER [
]
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
7.19 Reset All
MENU [m]
System
Reset All
ENTER [
]
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
(Language, Security, Time, Multi Control i Anynet+ neće se pokrenuti.)
7.20 PC module power
MENU [m]
System
PC module power
ENTER [
]
Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.
Modul računala odnosi se na PIM-ove.
7.20.1
Synced power-on
Da biste isključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off.

Off / On
7.20.2
Synced power-off
Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off.

Off / On
7 Sustav
176
8
8.1
Podrška
Ažuriranje softvera
MENU [m]
Support
Software Update
ENTER [
]
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.

Current Version: To je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.
Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po
završetku nadogradnje softvera. Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste
definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon
nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.
8.1.1
By USB
Da biste ažuriranje softvera izveli s USB uređaja, obratite se servisnom centru za korisnike.
8.1.2
Alternative Software
Značajka Alternative Software nije dostupna na ovom modelu.

Alternative Software
Mogućnost Alternative Software omogućuje vam izvođenje nadogradnje pomoću datoteke koju je
proizvod prethodno preuzeo, ali je niste odmah instalirali ili pomoću datoteke koju je proizvod
preuzeo u stanju pripravnosti.
Da biste izvršili nadogradnju koristeći mogućnost Alternative Software, slijedite ove korake.
1
Ako je softver za nadogradnju preuzet, vidjet ćete broj verzije softvera s desne strane mogućnosti
Alternative Software.
2
3
Odaberite Alternative Software, a potom pritisnite gumb [
].
Proizvod prikazuje poruku s pitanjem želite li provesti nadogradnju. Odaberite Yes. Proizvod
započinje nadogradnju.
4
Po završetku nadogradnje proizvod se automatski isključuje, a potom se uključuje.
8 Podrška
177
8
8.2
Podrška
Contact Samsung
MENU [m]
Support
Contact Samsung
ENTER [
]
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
8.3
Sadržaj – Polazno
MENU [m]
Support
Contents Home
ENTER [
]
Možete uživati u korisnom i raznovrsnom sadržaju.
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
8.3.1
MagicInfo Lite
MENU [m]
Support
Contents Home
MagicInfo Lite
ENTER [
]
Pritisnite gumb MagicInfo Lite na daljinskom upravljaču.
MagicInfo Lite Player omogućuje reprodukciju sadržaja (datoteka slika, videozapisa, dokumenata) u
željeno vrijeme.
Možete reproducirati sadržaj spremljen u internoj memoriji ili USB memoriji. Možete se i povezati s
mrežom i reproducirati sadržaj putem poslužitelja MagicInfo Lite.
Na str. stranica 199 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Lite Player.
8.3.2
MagicInfo Premium S
MENU [m]
Support
Contents Home
MagicInfo Premium S
ENTER [
]

Funkciji MagicInfo Premium S moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite na
daljinskom upravljaču.

Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, odaberite MagicInfo Premium S za Play Mode na
izborniku System.

Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player moguće je koristiti za uređivanje i reprodukciju datoteka sadržaja,
uključujući slike, videozapise i dokumente.
8 Podrška
178
8
Podrška
Reproducirajte datoteke sadržaja i predloške iz USB memorije ili ugrađene memorije. Datoteke sadržaja
i predloške možete reproducirati i putem poslužitelja MagicInfo Premium Server preko mreže.
Na str. stranica 232 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Premium S.
8.3.3
MagicInfo Videowall S
MENU [m]
Support
Contents Home
MagicInfo Videowall S
ENTER [
]

Funkciji MagicInfo Videowall S moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite na
daljinskom upravljaču.

Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall S, odaberite MagicInfo Videowall S za Play Mode na
izborniku System.

Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Videowall S.
MagicInfo Videowall S Player vam omogućuje reprodukciju sadržaja u željeno vrijeme. Uz ostale
slikovne datoteke i videodatoteke, sadržaj koji se može reproducirati obuhvaća sadržaj videozida
stvoren u alatu MagicInfo Videowall Author.
Sadržaj je moguće reproducirati samo pomoću odjeljka Videowall Console putem mreže.
Na str. stranica 272 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Videowall S.
8.3.4
AllShare Play
MENU [m]
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER [
]
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za
masovnu pohranu (MSC).
Na stranica 181 potražite pojedinosti o izborniku AllShare Play.
8 Podrška
179
8
Podrška
8.3.5
Source
Opcija Source omogućava odabir različitih izvora signala i promjenu naziva uređaja koji je izvor signala.
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala
s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda
neće ispravno prikazivati sadržaj.
Edit Name
MENU [m]
ENTER [
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Edit Name
]
Možete promijeniti naziv priključenog uređaja koji je izvor signala.

Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv uređaja koji je izvor signala nije naveden u
opciji Edit Name. Također, najbolje je promijeniti naziv uređaja koji je izvor signala pomoću opcije
Edit Name kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike.
Popis može uključivati sljedeće uređaje koji su izvor signala. Uređaji koji su izvor signala na popisu
razlikuju se ovisno o odabranom izvoru signala.

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder /
PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Dostupne postavke u izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru signala i postavkama određenim u
opciji Edit Name.

Kada povezujete računalo s priključkom HDMI IN pomoću HDMI kabela, trebali biste u odjeljku Edit
Name postaviti PC.

Kada povezujete računalo s priključkom HDMI IN pomoću HDMI/DVI kabela, trebali biste u odjeljku
Edit Name postaviti DVI PC.

Kada povezujete AV uređaje s priključkom HDMI IN pomoću HDMI/DVI kabela, trebali biste u
odjeljku Edit Name postaviti DVI Devices.
Information
MENU [m]
ENTER [
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Information
]
Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.
8 Podrška
180
9
AllShare Play
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB
uređaju za masovnu pohranu (MSC).
9.1
Što je to AllShare Play?
Reproducirajte fotografije, video ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu. Bežično
povežite pametni telefon s računalom putem bežične mreže.
Reproducirajte različit sadržaj koristeći jedan od sljedećih načina unutar značajke AllShare Play:

Koristeći internu memoriju i USB uređaj: reproducirajte videodatoteke, fotografije i glazbene datoteke
s USB uređaja. Kopirajte datoteke u internu memoriju.

Povezujući računalo putem mreže: putem mrežne veze reproducirajte fotografije, videodatoteke i
glazbene datoteke spremljene na računalu.
Značajki Allshare Play moguće je pristupiti i pritiskom na gumb CONTENET(HOME) na daljinskom
upravljaču.
9.1.1 Pročitajte sljedeće prije korištenja značajke AllShare Play pomoću USB
uređaja
Oprez

Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi
oštetili ili izgubili. Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.

Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.

Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili
datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće pročitati.

Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili
njihova reprodukcija možda nije moguća. Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da
biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.

USB HDD veći od 2TB nije podržan.
Uređaji kompatibilni sa značajkom AllShare Play

Neke vrste USB uređaja, digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s proizvodom.

Značajka AllShare Play kompatibilna je samo s USB MSC uređajima.

MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka. Primjeri MSC uređaja su
mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB koncentratori nisu podržani.) Ti MSC
uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.

Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo
jedan.

Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji
traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.
9 AllShare Play
181
9
AllShare Play

Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB
uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.

Zaštita zaslona aktivira se ako je proizvod ostavljen u stanju mirovanja tijekom vremenskog razdoblja
navedenog u postavci Auto Protection Time.

Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon
povezivanja s proizvodom.
Datotečni sustav i oblici

Allshare play možda neće ispravno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.

MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.

Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).

AllShare Play podržava slijedni JPEG oblik. Ne podržava progresivni JPEG oblik.

Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.

Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.

Ako je datoteka nekompatibilna ili oštećena, pojavljuje se poruka "Not Supported File Format".

Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u
svakoj mapi.

Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.

DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.
Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih
prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim medijima, omogućujući sigurnu distribuciju,
odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.
9 AllShare Play
182
9
AllShare Play
9.1.2 Korištenje USB uređaja
Povezivanje USB uređaja
1
2
Uključite proizvod.
Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini
proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.
3
Kad je USB uređaj ispravno povezan, pojavljuje se poruka "New device connected". Između
mogućnosti Videos, Photos i Music odaberite vrstu sadržaja za reprodukciju.

Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se
prikazati.

Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na
proizvodu.

Preporučuje se da koristite USB HDD s prilagodnikom napajanja.
Uklanjanje USB uređaja
Preporučuje se USB uređaj ukloniti pomoću funkcije Safely Remove USB Device.
Uklanjanje USB uređaja iz mogućnosti Source
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE. Druga je mogućnost da putem zaslonskog izbornika
idete na mogućnost Source.
MENU [m ]
2
3
Support
Contents Home
Source
ENTER [
]
Odaberite USB uređaj i na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS. Pojavljuje se mogućnost Tools.
Odaberite Safely Remove USB Device i sačekajte da USB uređaj bude odspojen. USB uređaj je
odspojen.
Brisanje mogućnosti AllShare Play sa zaslona
1
Idite na stranicu AllShare Play.
MENU [m ]
2
3
4
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER [
]
Odaberite sve mogućnosti osim mogućnosti My List i na daljinskom upravljaču pritisnite
.
Odaberite USB uređaj i na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS. Pojavljuje se mogućnost Tools.
Odaberite Safely Remove USB Device i sačekajte da USB uređaj bude odspojen. USB uređaj je
odspojen.
9 AllShare Play
183
9
AllShare Play
9.1.3 Povezivanje računala putem mreže
Reproducirajte fotografije, videodatoteke i glazbene datoteke spremljene na računalu putem mrežne veze
u načinu rada AllShare Play.

Pojedinosti o načinima konfiguriranja mreže potražite u odjeljku "6.1 Network Setting".

Da biste pregledali sadržaj spremljen na računalu, povežite proizvod i računalo putem istog bežičnog
usmjerivača i posjetite adresu http://www.samsung.com da biste preuzeli računalni softver AllShare.
Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže. Sve su IP adrese
sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama. (Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su
povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog
dijela adrese. (Npr, 111.222.333.***)
Kad je povezan s računalom putem mreže, AllShare Play ne podržava sljedeće značajke.

Značajke Background Music On i Background Music Setting

Značajku uređivanja videozapisa u mapama Videos, Photos ili Music sukladno zadanim
postavkama

◀◀
ili
◀◀

značajka tijekom reprodukcije videozapisa

DivX DRM nije podržan.

Provjerite dopušta li program vatrozida sustava Windows računalni softver AllShare.

Kada se način AllShare Play koristi putem mrežne veze, dostupne funkcije mogu varirati ovisno o
poslužitelju, i to kako slijedi:


Mogu varirati dostupni načini uređivanja.

Funkcija pretraživanja scena možda nije podržana.

Funkcija nastavka reprodukcije možda neće biti dostupna za veći broj korisnika. (Funkcija
pamti samo točku na kojoj je najnoviji korisnik zaustavio reprodukciju videozapisa.)

Funkcija pretraživanja možda neće raditi ovisno o informacijama sadržaja.
Tijekom reprodukcije videosadržaja putem mrežne veze datoteka može "trzati".
9 AllShare Play
184
9
AllShare Play
9.1.4 Korištenje DLNA značajki
Ako putem iste mreže povežete proizvod i izvorišni uređaj kao što su mobilni telefon ili računalo, možete
reproducirati multimedijski sadržaj, poput videozapisa, fotografija i glazbe, spremljen na uređaju.
Posjetite http://www.samsung.com ili dodatne informacije zatražite od korisničkog centra tvrtke
Samsung Electronics. Na vaš mobilni uređaj možda je potrebno instalirati dodatni softver. Dodatne
pojedinosti potražite u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.
Do problema s kompatibilnošću može doći ako reproducirate videozapis nakon povezivanja proizvoda
zaslona tvrtke Samsung s DLNA poslužiteljem drugog proizvođača.
Povežite Samsung zaslon s mrežom putem značajke AllShare Play i koristite sljedeće posebne
značajke tvrtke Samsung:

reprodukcija različitih formata videozapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, itd.)

značajka prikaza minijaturnih videozapisa

značajka knjižnih oznaka (namijenjena ponovnom pokretanju reprodukcije videozapisa)

automatska podjela na poglavlja (pretraživanje scena)

upravljanje digitalnim sadržajem

kompatibilnost s različitim formatima titlova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

pretraživanje s nazivima datoteka

i mnoge druge funkcije
Da biste na računalu koristili posebne DLNA značajke koje daje Samsung, posjetite http://
www.samsung.com i preuzmite softver AllShare.
9 AllShare Play
185
9
9.2
AllShare Play
Korištenje osnovnih značajki mogućnosti AllShare Play
MENU [m]
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER [
]
AllShare
A
ll
Play / My list /
Recently Played
My list
Videos
Recently played files will be displayed here.
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
No playlists have been created.
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Login
Return
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
9.2.1 Sortiranje popisa datoteka
Da biste uredili datoteke, pritisnite D na daljinskom upravljaču da biste odredili kriterij uređivanja.
Kriteriji
sortiranja
Rukovanje
Videos
Photos
Music:
Folder view
Prikazuje cijelu mapu. Možete prikazati naziv
datoteke i minijaturu tako da odaberete mapu.
c
c
c
Title
Sortira i prikazuje naslov datoteke
redoslijedom simbol / broj / abeceda /
posebno.
c
c
c
Latest Date
Sortira i prikazuje datoteke prema najnovijem
datumu.
c
c
Earliest Date
Sortira i prikazuje datoteke prema najranijem
datumu.
c
c
Monthly
Sortira i prikazuje slikovne datoteke prema
mjesecu.
Artist
Sortira glazbene datoteke abecednim
redoslijedom prema izvođaču.
c
Album
Sortira glazbene datoteke abecednim
redoslijedom prema albumu.
c
Genre
Sortira glazbene datoteke prema žanru.
c
c
9 AllShare Play
186
9
AllShare Play
9.2.2 Reprodukcija odabranh datoteka
1
2
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos ili Music.
Pritisnite TOOL na daljinskom upravljaču i odaberite Play Selection.
Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
3
Odaberite datoteke pa pritisnite Play.
c.

Za odabrane se datoteke pojavljuje

Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.

Da biste odznačili datoteke, pritisnite Deselect All.
9.2.3 Kopiranje datoteka
1
2
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos ili Music.
Odaberite uređaj za pohranu.

Internal Memory: Kopirajte datoteke s memorijskog uređaja Internal Memory na uređaj USB
Device.

USB Device: Kopirajte datoteke s memorijskog uređaja USB Device na uređaj Internal
Memory.
3
Pritisnite TOOL na daljinskom upravljaču i odaberite Send.
Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
4
Odaberite datoteke pa pritisnite Send.
c.

Za odabrane se datoteke pojavljuje

Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.

Da biste odznačili datoteke, pritisnite Deselect All.
9 AllShare Play
187
9
AllShare Play
9.2.4 Stvaranje popisa za reprodukciju (Playlist)
Stvorite popis datoteka koje želite neprekidno reproducirati.
1
2
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos ili Music.
Pritisnite TOOL na daljinskom upravljaču i odaberite Add to Playlist.
Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
3
Odaberite datoteke pa pritisnite Add.
Pojavljuje se stranica Add to Playlist.
4
5
6
c.

Za odabrane se datoteke pojavljuje

Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.

Da biste odznačili datoteke, pritisnite Deselect All.
Odaberite Create new. Pojavljuje se stranica Create a new Playlist..
Pomoću daljinskog upravljača unesite naziv popisa za reprodukciju i odaberite Done.
Stvara se popis za reprodukciju.
Da biste reproducirali stvoreni popis za reprodukciju, odaberite Play.
Da biste se vratili popisu datoteka, odaberite OK.
7
Stvoreni popis za reprodukciju (Playlist) prikazuje se u mogućnosti My List.
9 AllShare Play
188
9
9.3
AllShare Play
My List
MENU [m]
Support
Contents Home
AllShare Play
My List
ENTER [
]
Praktičnije i brže pristupajte željenom sadržaju.
Da biste reproducirali datoteke, odaberite datoteke ili popis za reprodukciju (Playlist) pa pritisnite [

].
Recently played: Prikažite videozapise, fotografije ili glazbene datoteke koji su nedavno
reproducirani. Ovaj je način rada prikladan prilikom reprodukcije prethodno reproduciranih datoteka.

What's new: Prikažite nove videodatoteke, fotografije ili glazbene datoteke prenesene na računalo ili
USB uređaj. Ovaj je način rada prikladan prilikom reprodukcije novih datoteka koje su nedavno
prenesene.

Playlist: Prikaz datoteka popisa za reprodukciju (Playlist) spremljenih na računalu ili USB uređaju.
Da biste reproducirali popis za reprodukciju (Playlist), odaberite željeni popis za reprodukciju
(Playlist).
9.3.1 Mogućnosti značajke My List
Naziv
mogućnosti
Operacije
Recently
Played
What's New
Playlist
c
c
Play
Reproducirajte odabranu
datoteku ili popis za
reprodukciju (Playlist).
c
Remove
Izbrišite odabranu datoteku.
c
Delete
Izbrišite odabrani popis za
reprodukciju (Playlist).
c
Edit Playlist
Uredite odabrani popis za
reprodukciju (Playlist).
c
Login
Information
Prikažite informacije o
odabranoj datoteci ili popisu za
reprodukciju (Playlist).
c
c
c
9 AllShare Play
189
9
Videos
MENU [m]
Support
Contents Home
AllShare Play
Videos
ENTER [
]
9.4.1 Reprodukcija videozapisa
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteke s popisa datoteka.
Pritisnite gumb [
] ili [
▶
] (Reproduciraj).

Naziv datoteke prikazuje se na vrhu zajedno s vremenom reprodukcije.

Ako podaci o vremenu videozapisa nisu poznati, vrijeme reprodukcije i tijek napretka se ne
prikazuju.

Tijekom reprodukcije videozapisa možete pretraživati pomoću gumbi

Možete koristiti gumbe [ ◀◀ ] (REW),
(FF), [
] (Pauziraj), [
] (Zaustavi), i [ ▶ ]
(Reproduciraj) na dnu daljinskog upravljača tijekom reprodukcije. ( ◀◀ 3 / ◀◀ 2 / ◀◀ 1 /
1/
2/
3)

Pritisnite gumb RETURN da biste izašli iz filma.
i
◀◀
◀◀
1
2
◀◀
◀◀
9.4
AllShare Play
Korištenje funkcije Play Continuously (Resume Play)
Ako izađete iz filma dok se on reproducira, kasnije ga možete reproducirati od točke u kojoj ste ga
zaustavili.
Funkcija Nastavi ne podržava više korisnika. (Ona će samo zapamtiti točku na kojoj je posljednji korisnik
prekinuo reprodukciju.)
1
2
3
Odaberite datoteku na popisu datoteka.
Pritisnite gumb [
▶
] (Reproduciraj) ili [
].
Film će se početi reproducirati u točki u kojoj ste ga zaustavili.
Pritisnite gumb [
] da biste pauzirali sadržaj.
Nastavak je dostupan samo za nastavljanje filmova koje ste zaustavili.
9 AllShare Play
190
9
9.5
AllShare Play
Photos
MENU [m]
Support
Contents Home
AllShare Play
Photos
ENTER [
]
9.5.1 Prikaz fotografije (ili Slide Show)
1
2
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteku na popisu datoteka.
Pritisnite gumb [
].

Da biste ručno prikazali datoteke jednu po jednu, pritisnite gumbe sa strelicama lijevo i desno.

Da biste pokrenuli dijaprojekciju, pritisnite gumb [
▶
] (Reproduciraj) kada se prikaže datoteka
koju ste odabrali.

Tijekom dijaprojekcije sve se datoteke na popisu datoteka prikazuju redom, počevši od
datoteke koju ste odabrali.

Kada pritisnete gumb [
započeti.

Tijekom prikaza dijaprojekcije pritisnite gumb TOOLS da biste pristupili dodatnim funkcijama
kao što su Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide Show Effect,
Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting, Picture
Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate i Information.

Dijaprojekciji možete dodati pozadinsku glazbu ako na USB uređaju ili računalu imate
glazbenih datoteka tako da na izborniku Tools postavite Background Music na On, a zatim
odaberete glazbene datoteke za reprodukciju.

Ako odaberete krivu pozadinsku glazbu, ne možete je promijeniti dok BGM (Pozadinska
glazba) ne završi s učitavanjem.

Tijekom dijaprojekcije možete koristiti gumbe [
(Reproduciraj) pri dnu daljinskog upravljača.

Kada pritisnete gumb [
] (Zaustavi) ili [
pojavljuje glavni zaslon za fotografije.
▶
] (Reproduciraj) na popisu datoteka, dijaprojekcija će odmah
] (Pauziraj), [
] (Zaustavi) i [
▶
]
] (Vrati), dijaprojekcija se zaustavlja i ponovno se
9 AllShare Play
191
9
Music
MENU [m]
Support
Contents Home
AllShare Play
Music
ENTER [
]
9.6.1 Reprodukcija glazbe
1
2
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteke s popisa datoteka.
Pritisnite gumb [

] ili [
▶
] (Reproduciraj).
Tijekom reprodukcije glazbe možete pretraživati pomoću gumba [ ◀◀ ] (REW) i [
◀◀
9.6
AllShare Play
] (FF).
Ako zvuk tijekom reprodukcije MP3 datoteka nije normalan, prilagodite ekvilizator na izborniku zvuka.
(Pretjerano modulirana MP3 datoteka može uzrokovati problem sa zvukom.)
9 AllShare Play
192
9
9.7
AllShare Play
Videos / Photos / Music Izbornik mogućnosti
reprodukcije
Tijekom reprodukcije videozapisa ili slikovnih datoteka možete pritisnuti gumb TOOLS da biste prikazali
izbornik Mogućnosti.
U nastavku navodimo niz tablica s popisom dostupnih mogućnosti i medija na koje se primjenjuje svaka
mogućnost.
Naziv
mogućnosti
Operacije
Videos
Photos
Music:
View
Sortirajte glazbene datoteke grupirane prema
kategorijama Folder view, Title, Artist,
Album ili Genre.
c
Play Selection
Odaberite i reproducirajte datoteke s popisa
glazbenih datoteka.
c
Play Current
Group
Reproducirajte datoteke iz grupe u kojoj se
nalazi datoteka koja se trenutno reproducira.
c
Go to Videos List
Povratak popisu videodatoteka.
Go to Photos
List
Povratak popisu fotodatoteka.
Go to Playlist
Idite na My List.
Play from the
beginning
Ponovno pokrenite trenutno reproducirani
videozapis s početka.
c
Scene Search
Tijekom reprodukcije pomoću funkcije Scene
Search možete prikazati ili pokrenuti film od
željene scene.
c
Title Search
Možete se izravno pomaknuti na drugi naslov.
c
Time Search
Možete pretraživati film pomoću gumba
u intervalima od jedne minute.
i
c
Subtitle
Možete pogledati titlove. Ako datoteka s
titlovima sadrži više jezika, možete odabrati
jedan od njih.
c
Repeat Mode
Možete ponavljati reprodukciju filma i
glazbenih datoteka.
c
Picture Size
Veličinu slike možete prilagoditi vlastitim
preferencijama.
c
c
c
c
9 AllShare Play
193
Naziv
mogućnosti
Operacije
Videos
Photos
Picture Mode
Možete promijeniti Picture Mode.
c
c
Sound Mode
Možete promijeniti Sound Mode.
c
c
Audio Language
Možete uživati u videozapisu na jednom od
podržanih jezika. Funkcija je omogućena samo
kada reproducirate strujeće datoteke koje
podržavaju više formata zvuka.
c
Subtitle Setting
Prikazuje Subtitle Setting. Možete postaviti
mogućnost titlova.
c
Start Slide Show
/ Stop Slide
Show
Možete pokrenuti ili zaustaviti dijaprojekciju.
Slide Show
Speed
Možete odabrati brzinu dijaprojekcije tijekom
Možete koristiti i gumb
daljinskom upravljaču.
▶
ili
II
Music:
c
na
dijaprojekcije. Možete koristiti i gumb
◀◀
9
AllShare Play
◀◀
c
ili
na daljinskom upravljaču.
Slide Show
Effect
Možete postaviti različite efekte dijaprojekcije.
c
Background
Music On / Off
Možete započeti ili prekinuti pozadinsku
glazbu.
c
Background
Music Setting
Možete postaviti i odabrati pozadinsku glazbu
tijekom gledanja slikovne datoteke ili
dijaprojekcije.
c
Zoom
Možete zumirati slike u načinu rada preko
cijelog zaslona.
c
Rotate
Možete rotirati slike.
c
Information
Pogledajte podatke o datoteci.
c
c
c

Pritiskom na gumb INFO dok je naziv uređaja odabran prikazat će se informacije o tom uređaju.

Pritiskom na gumb INFO dok je datoteka odabrana prikazat će se informacije o toj datoteci.
9 AllShare Play
194
9
9.8
AllShare Play
Podržani datotečni oblici podnaslova i programa
AllShare Play
9.8.1 Podnaslov
Vanjska

tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)

SAMI (.smi)

SubRip (.srt)

SubViewer (.sub)

Micro DVD (.sub ili .txt)

SubStation Alpha (.ssa)

Advanced SubStation Alpha (.ass)

Powerdivx (.psb)
Interna

Xsub
Spremnik: AVI

SubStation Alpha
Spremnik: MKV

Advanced SubStation Alpha
Spremnik: MKV

SubRip
Spremnik: MKV

tekst kodiran na MPEG-4
Spremnik: MP4
9.8.2 Podržane razlučivosti slika
Datotečni nastavak
*.jpg
*.jpeg
Vrsta
Rezolucija
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
*.bmp
BMP
*.mpo
MPO
1920 x 1080
15360 x 8640
9.8.3 Podržani oblici glazbenih datoteka
Datotečni
nastavak
Vrsta
Kodek
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
Komentari
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
9 AllShare Play
195
9
AllShare Play
Datotečni
nastavak
Vrsta
Kodek
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Podržava do dva kanala
WMA
Podržava do WMA 10 Pro od 5,1
kanala. WMA zvuk bez gubitaka
nije podržan.
*.wma
WMA
Komentari
Funkcija Seek (jump) nije podržana.
Podržava do dva kanala
9 AllShare Play
196
9
AllShare Play
9.8.4 Podržani formati videozapisa
Datotečni
nastavak
Spremnik
Videokodek
Rezolucija
Broj
prikazanih
slika (fps)
Brzina
prijeno
sa
(Mb/s)
Audiokode
k
DIVX 3.11 / 4.x /
5.x / 6.x
*.avi
*.mkv
*.asf
MPEG4 SP /
ASP
*.wmv
AC3
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
AVI
MKV
ASF
LPCM
H.264 BP / MP /
HP
ADMPCM
1920 x 1080
Motion JPEG
AAC
MP4
3GP
VRO
VOB
(IMA, MS)
30
6 ~ 30
HE-AAC
Window Media
Video v9
WMA
DD+
MPEG(MP3)
MPEG2
PS
TS
DTS Core
MPEG1
G.711
VP6
(A-Law, μLaw)
*.vob
*.svi
*.m2ts
640 x 480
4
SVAF
30
*.mts
*.divx
*.webm
MVC
WebM
VP8
1920 x 1080
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji
greška.

Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika
premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore navedenoj tablici.

Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.

Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".

Videosadržaj nije moguće reproducirati ako u jednoj datoteci postoji mnogo sadržaja.

Kada reproducirate videozapis putem mrežne veze, on se možda neće glatko reproducirati.
9 AllShare Play
197
9
AllShare Play

Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže
izbornik.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
Dekoder videosignala
Podržava signal do H.264, razina 4.1
Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP /
AP L4 i AVCHD nisu podržani.
Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60
okvira
Dekoder audiosignala
Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA
zvuk bez gubitaka nije podržan.
Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
Ako je Vorbis samo u spremniku Webm,
podržava do 2 kanala.
- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30
okvira
GMC 2 i više nije podržan.
Podržava samo SVAF Gore/dolje i Od ruba do
ruba.
Podržava samo BD MVC Spec.
9 AllShare Play
198
10
MagicInfo Lite
10.1 Oblici datoteka kompatibilni s reproduktorom MagicInfo
Lite Player
Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, odaberite MagicInfo Lite za Play Mode na izborniku System.
[Pročitajte prije korištenja reproduktora MagicInfo Lite Player]

Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.

Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od
maksimalne. Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.

Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.

Provjerite podržane verzije datoteka.


Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1

Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
10 MagicInfo Lite
199
10
MagicInfo Lite
10.1.1 Sadržaj
Datotečni
nastavak
Spremnik
Rezolucija
Brzina
prijeno
sa
(Mb/s)
Audiokode
k
30
AC3
DIVX 3.11 / 4.x /
5.x / 6.x
*.avi
*.mkv
MPEG4 SP /
ASP
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
AVI
*.3gp
MKV
*.vro
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
VRO
*.tp
VOB
*.trp
PS
*.flv
TS
*.vob
Videokodek
Broj
prikazanih
slika (fps)
H.264 BP / MP /
HP
1920 x 1080
Motion JPEG
LPCM
Window Media
Video v9
AAC
HE-AAC
MPEG2
WMA
6 ~ 30
DD+
MPEG1
MPEG(MP3)
DTS Core
G.711(ALaw, μ-Law)
VP6
640 x 480
4
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
10 MagicInfo Lite
200
10
MagicInfo Lite
Videozapisi

3D videozapisi nisu podržani.

Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj
tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji
greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

Podržava samo BD MVC Spec.
Audio

Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj
tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji
greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
Slike

Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg

Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640

Podržani efekti na slikama: 13 efekata (Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear, Wipe,
Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel, Random Growth, Spin Fade In)
10 MagicInfo Lite
201
10
MagicInfo Lite
Flash

Kompatibilno s komponentom Flash 10.1

Flash animacija


Kompatibilan oblik datoteke: SWF
Preporučena razlučivost: 960 x 540

Oprez
Performanse usporedive s programom Flash Player u operacijskom sustavu Windows ne
mogu se jamčiti
Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija

Flash videozapis

Kompatibilan oblik datoteke: FLV

Videozapisi

-
Kodek: H.264 BP
-
Rezolucija: 1920 x 1080
Audio
-

Kodek: H.264 BP
Oprez
-
Oblik datoteke F4V nije podržan
-
Zaslonski videozapis nije podržan
Power Point


Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: ppt, pptx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007
Funkcije koje nisu podržane

Animirani efekti

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)

Word Art

Poravnavanje (može doći do pogreške prilikom poravnavanja grupe)

Office 2007 (SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 postavki.)

Umetanje objekata

Otvaranje šifriranih dokumenata

Okomiti tekst (neke podstavke nisu podržane)

Bilješke na slajdovima i brošure
10 MagicInfo Lite
202
10
MagicInfo Lite
PDF

Kompatibilni oblici datoteka dokumenata


Nastavak: pdf
Funkcije koje nisu podržane

Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa smanjenjem performansi.

Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.

Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.

Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
WORD


Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: .doc, .docx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007
Funkcije koje nisu podržane

Efekt pozadine stranice

Neki stilovi odlomaka

Word Art

Poravnavanje (može doći do pogreške prilikom poravnavanja grupe)

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Office 2007 (SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 postavki.)

Grafikoni

Znakovi s pola širine

Razmak između slova

Okomiti tekst (neke podstavke nisu podržane)

Bilješke na slajdovima i brošure
10 MagicInfo Lite
203
10
MagicInfo Lite
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja
1
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2
3
Upišite ID i lozinku za prijavu.
4
5
Odaberite Lite iz izbornika na lijevoj strani.
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Lite.
10 MagicInfo Lite
204
10
6
7
MagicInfo Lite
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

Device Name: Upišite naziv uređaja.

Device Group: Odaberite

Location: Upišite trenutnu lokaciju uređaja.
da biste naveli grupu.
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj
MagicInfo Lite>.

Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti
radi ponovnog postavljanja postavki.
10 MagicInfo Lite
205
10
MagicInfo Lite
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog
vremena poslužitelja.
1
Idite na kartice Device
2
3
Odaberite svoj uređaj.
Time.
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu
regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na
posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.
Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.
10 MagicInfo Lite
206
10
MagicInfo Lite
10.2 MagicInfo Lite
MENU [m]
Support
Contents Home
MagicInfo Lite
ENTER [
]

Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, odaberite MagicInfo Lite za Play Mode na izborniku System.

Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
10.2.1
Network Schedule
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje). Da biste
pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network schedule pokrenuto, pritisnite INFO na daljinskom
upravljaču.
1
Odaberite MagicInfo Lite player na izborniku MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
10 MagicInfo Lite
207
10
2
MagicInfo Lite
Odaberite Network schedule na izborniku MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite player
Network schedule
Local schedule
Internal AutoPlay
Close
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Disconnected
Return
10 MagicInfo Lite
208
10
MagicInfo Lite
10.2.2
Local schedule
Idite na Local schedule Manager
Odaberite sadržaj koji želite pokrenuti
Izbornik je onemogućen ako u odjeljku Local schedule Manager prethodno nije zakazan raspored.
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player odaberite Local schedule.
Pokrenite rasporede stvorene u odjeljku Local schedule Manager.
MagicInfo Lite Player
Network schedule
Local schedule
Internal AutoPlay
Close
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Pokrenite raspored stvoren pomoću postavke Local schedule.
10 MagicInfo Lite
209
10
MagicInfo Lite
10.2.3
Internal AutoPlay
Mogućnost je omogućena samo kad u memoriji Internal Memory postoji najmanje jedna stavka
sadržaja koja nije glazbena datoteka.
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player odaberite Internal AutoPlay.

Abecednim redom reproducirajte sadržaj kopiran u odjeljak Internal Memory.
MagicInfo Lite player
Network schedule
Local schedule
Internal AutoPlay
Close
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
10 MagicInfo Lite
210
10
MagicInfo Lite
10.2.4
1
USB AutoPlay

Mogućnost je omogućena samo kad u odjeljku USB AutoPlay postoji najmanje jedna stavka
sadržaja koja nije glazbena datoteka.

Provjerite je li USB uređaj umetnut. Svakako na USB uređaju stvorite mapu pod nazivom
"MagicInfoSlide" te spremite sadržaj u nju.

USB AutoPlay automatski se pokreće kad se poveže USB uređaj, bez obzira na to je li pokrenut
Internal AutoPlay.
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player odaberite USB AutoPlay.

Sadržaj u mapi "MagicInfoSlide" na USB uređaju reproducirat će se abecednim redoslijedom.

USB AutoPlay automatski će se pokrenuti ako je USB memorija povezana kada su postavke
Network schedule ili Local schedule pokrenute.
MagicInfo Lite player
Network schedule
Local schedule
Internal AutoPlay
Close
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
10 MagicInfo Lite
211
10
MagicInfo Lite
10.3 Local Schedule Manager
Konfigurirajte postavke za reprodukciju iz postavke Local schedule. Ili odaberite i reproducirajte sadržaj
iz interne ili USB memorije u skladu s prilagođenim redoslijedom za reprodukciju.
10.3.1 Registriranje rasporeda Local schedule
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
Run
Info
Copy
Close
Return
10 MagicInfo Lite
212
10
3
MagicInfo Lite
Odaberite Time da biste postavili željeno vrijeme reprodukcije sadržaja.
Create
Time
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
Contents
12
:
00
pm
No Item
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
No Items
Save
Cancel
Return

Moguće je stvoriti najviše 24 rasporeda.

Ako se stvori više od jednog rasporeda, vrijeme početka mora se razlikovati za svaki raspored.
(Primjer pogrešne postavke: 12.00 – 12.00 / 12.00 – 23.00)

4
Uzimajući u obzir gore prikazani primjer, ako se jednom vremenskom intervalu dodijeli više od
jednog rasporeda Local schedule, raspored B izvršava se prije rasporeda A. (npr. A: 12:00 –
12:00 / B: 13:00 – 14:00)
Odaberite Content da biste odredili sadržaj koji želite reproducirati.
Content
Internal Memory
USB
No Item
Folder1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
OK
Deselect
Cancel
Duration
Return
Moguće je odabrati najviše 99 datoteka sadržaja.
10 MagicInfo Lite
213
10
5
MagicInfo Lite
Odaberite Duration
Duration
Content
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
Up
Down
Save
Cancel
Return
Navedite redoslijed i vremensko trajanje reprodukcije datoteka sadržaja.

Promjena slijeda reprodukcije
Odaberite datoteku sadržaja i promijenite redoslijed pomoću gumba Up ili Down.

Duration
Postavite trajanje reprodukcije sadržaja.

Duration nije moguće navesti za videozapise.

Duration mora biti najmanje 5 sekundi.
Pritisnite Save da biste spremili postavke.
6
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
Create
Time
12:00 am ~ 12:00 pm
Content
m
Time
Delete
Menu1.jpg Menu2
--:-- am
--:--want
pm to save?
Where
do ~you
W
n
Content
Internal M
Memory
Time
Content
No Item
USB
Save
Cancel
Cancel
--:-- am ~ --:-- pm
No Item
Return
10 MagicInfo Lite
214
10
7
MagicInfo Lite
Provjerite je li raspored dodan u Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
10 MagicInfo Lite
215
10
MagicInfo Lite
10.3.2 Izmjena značajkeLocal schedule
Provjerite je li barem jedan raspored Local schedule registriran.
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izmijeniti.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
10 MagicInfo Lite
216
10
3
MagicInfo Lite
Odaberite Edit.
Edit
Time
Content
Time
Content
Time
Content
12:00 am ~ 12:00 pm
Delete
Menu1.jpg Menu2.jpg
--:-- am ~ --:-- pm
No Item
Save
Cancel
--:-- am ~ --:-- pm
No Item
Return
4
Promijenite detalje lokalnog rasporeda. Potom odaberite Save.
10 MagicInfo Lite
217
10
MagicInfo Lite
10.3.3 Brisanje rasporeda Local schedule
Provjerite je li barem jedan raspored Local schedule registriran.
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All Schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Potom odaberite Delete.
10 MagicInfo Lite
218
10
MagicInfo Lite
10.3.4 Pokretanje rasporeda Local schedule
Provjerite je li barem jedan raspored Local schedule registriran.
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite pokrenuti. Zatim odaberite Run.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
10 MagicInfo Lite
219
10
MagicInfo Lite
10.3.5 Zaustavljanje rasporeda Local Schedule
Ta je funkcija omogućena samo kada je raspored pokrenut. Ako odaberete Stop, način rada će se
izmijeniti iz Local Schedule u Network Schedule.
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite Stop.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
[Internal]2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Copy
Close
Return
10 MagicInfo Lite
220
10
MagicInfo Lite
10.3.6 Prikaz detalja rasporeda Local schedule
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored čije detalje želite pogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All Schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
10 MagicInfo Lite
221
10
3
MagicInfo Lite
Prikazat će se detalji rasporeda.
Information
2012.01.01_1834.lsch
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
Close
Return
10 MagicInfo Lite
222
10
MagicInfo Lite
10.3.7 Kopiranje Local schedule
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite uređaj za pohranu na koji se spremaju datoteke lokalnog rasporeda za kopiranje.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
No P
Playing Schedule
USB
Create
Edit
Delete
All Schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return

Internal Memory: Kopirajte lokalne rasporede s memorijskog uređaja Internal Memory na
uređaj USB.

USB: Kopirajte lokalne rasporede s memorijskog uređaja USB na uređaj Internal Memory.
10 MagicInfo Lite
223
10
3
MagicInfo Lite
Odaberite datoteke lokalnih rasporeda i pritisnite Copy.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
4
Pojavljuje se prozor koji vas pita želite li kopirati datoteke na memorijski uređaj Internal Memory ili
USB. Odaberite Yes da biste kopirali datoteke.
10 MagicInfo Lite
224
10
MagicInfo Lite
10.4 Content Manager
10.4.1 Kopiranje sadržaja
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Content manager
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite sadržaj koji želite kopirati.
Content manager
Internal Memory
USB
No Item
Folder1
Menu1.jpg
Menu2.jpg
Copy
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s)
0.0MB (0)
Selected File(s)
0.1MB (1)
Select

Delete
Close
Return
Ako je odabran sadržaj u odjeljku Internal Memory: možete kopirati sadržaj u odjeljku Internal
Memory u USB memoriju.

Ako je odabran sadržaj u odjeljku USB: možete kopirati sadržaj iz USB memorije u Internal
Memory.
Ako istovremeno odaberete sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji, onemogućit
ćete kopiranje.
3
Zatim odaberite Copy.
10 MagicInfo Lite
225
10
MagicInfo Lite
10.4.2 Brisanje sadržaja
1
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite odaberite Content manager
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite sadržaj koji želite izbrisati. Potom odaberite Delete.

Moguće je istovremeno izbrisati sadržaj u memorijama Internal Memory i USB.
Content manager
Internal Memory
Menu3.jpg
USB
Folder1
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Menu2.jpg
Copy
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s)
0.0MB (0)
Selected File(s)
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
10 MagicInfo Lite
226
10
MagicInfo Lite
10.5 Settings
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Settings
Server Network Settings
Default content duration
Content ratio
Image Effect
Random
Default content
Screen layout
Schedule Name
Close
None
Landscape
YYYYMMDD
Safety Remove USB Device
Return
10.5.1
Server Network Setting
Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, povežite se s mrežom.
Server
Upišite postavke poslužitelja MagicInfo Lite. (Npr: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)

Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a
podatkovni se prijenos šifrira.
Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete
povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od
administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)
FTP Mode
Navedite način rada za FTP.

Active / Passive
Default Storage
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).

Internal Memory: Spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.

USB: Spremite sadržaj u USB memoriju.
Ako se Network Settings pokrene kada USB memorija nije povezana, pokrenut će se zadani sadržaj.
10 MagicInfo Lite
227
10
MagicInfo Lite
10.5.2
Default content duration
Navedite trajanje reprodukcije sadržaja.

Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewier time, Flash viewer time
Trajanje mora biti najmanje 5 sekundi.
10.5.3
Content ratio
Prilikom reprodukcije sadržaja navedite proporciju prikaza zaslona prema vrsti.

PPT ratio, PDF ratio, Video ratio

Original: Prikažite sadržaj s izvornom veličinom.

Full Screen: Prikažite zaslon na punom zaslonu.
10.5.4
Image Effect
Konfigurira efekte prijelaza slika

Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
10.5.5
Default content
Navedite sadržaj za reprodukciju po zadanim postavkama prilikom pokretanja mogućnosti MagicInfo
Lite.

Podržan je sadržaj veličine do 20 MB za Default content.
10.5.6
Screen layout
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.

Landscape / Portrait
10.5.7
Schedule Name
Pri stvaranju lokalnog rasporeda odaberite format njegova naslova.

YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
10 MagicInfo Lite
228
10
MagicInfo Lite
10.5.8
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
10.5.9
Delete all content
Izbrišite sve datoteke sadržaja u postavci Internal Memory.
10.5.10 Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
10 MagicInfo Lite
229
10
MagicInfo Lite
10.6 Kada je sadržaj pokrenut
10.6.1 Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.9
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Close
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.

Software Version: Prikazuje verziju softvera uređaja

Device Name: Prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje

Device ID: Prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja

Mode: Prikazuje trenutni način rada (Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play ili
USB Device Auto Play) ili MagicInfo Lite Player

Server: Prikazuje status veze s poslužiteljem (Connected, Disconnected ili Non-approval)

USB: Prikazuje stanje veze USB uređaja

Schedule download: Prikazuje tijek preuzimanja rasporeda mreže s poslužitelja
10 MagicInfo Lite
230
10
MagicInfo Lite
10.6.2 Promjena postavki za pokrenut sadržaj
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
Return
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
Dok se sadržaj reproducira možete promijeniti postavku Picture Mode ili Sound Mode ili sigurno ukloniti
USB uređaj (Safely Remove USB Device(Safely Remove USB)) tako da pritisnete gumb TOOLS na
daljinskom upravljaču.

Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira

Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira

PIP (Off / On)
aktivacija ili deaktivacija funkcija PIP.

Background Music (Off / On)
Aktivira ili deaktivira funkciju Background Music.

Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Postavlja glazbene datoteke spremljene u postavci Internal Memory kao Background Music.
Da biste omogućili mogućnost Background Music Setting, provjerite je li u memoriji Internal
Memory spremljena barem jedna MP3 datoteka.

Safely Remove USB Device(Safely Remove USB)
Sigurno uklanja USB memoriju
10 MagicInfo Lite
231
11
MagicInfo Premium S
11.1 Oblici datoteka kompatibilni s reproduktorom MagicInfo
Premium S Player

Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Premium S.

Da biste preuzeli softver, idite na Samsungovu početnu stranicu na adresi
http://www.samsunglfd.com.

Da biste kupili licencu, obratite se centru za korisničku podršku.

Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, odaberite MagicInfo Premium S za Play Mode na
izborniku System.
[Pročitajte prije korištenja reproduktora MagicInfo Premium S Player]

Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.

Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od
maksimalne. Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.

Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.

Provjerite podržane verzije datoteka.


Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1

Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
Detalje o podržanim kodecima potražite na stranica 232.
11 MagicInfo Premium S
232
11
MagicInfo Premium S
Videozapisi

3D videozapisi nisu podržani.

Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj
tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji
greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

Podržava samo BD MVC Spec.
Audio

Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj
tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji
greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
Slike

Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg

Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640

Podržani efekti na slikama: 8 efekata (Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear, Wipe,
Ripple Wash)
11 MagicInfo Premium S
233
11
MagicInfo Premium S
Flash

Kompatibilno s komponentom Flash 10.1

Flash animacija


Kompatibilan oblik datoteke: SWF
Preporučena razlučivost: 960 x 540

Oprez
-
Performanse usporedive s programom Flash Player u operacijskom sustavu Windows
ne mogu se jamčiti

Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija
Flash videozapis

Kompatibilan oblik datoteke: FLV

Videozapisi

-
Kodek: H.264 BP
-
Rezolucija: 1920 x 1080
Audio
-

Kodek: H.264 BP
Oprez
-
Oblik datoteke F4V nije podržan
-
Zaslonski videozapis nije podržan
Power Point


Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: ppt, pptx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007
Funkcije koje nisu podržane

Animirani efekti

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)

Word Art

Poravnavanje (može doći do pogreške prilikom poravnavanja grupe)

Office 2007 (SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 postavki.)

Umetanje objekata

Znakovi s pola širine

Razmak između slova

Grafikoni

Okomiti tekst (neke podstavke nisu podržane)

Bilješke na slajdovima i brošure
11 MagicInfo Premium S
234
11
MagicInfo Premium S
PDF

Kompatibilni oblici datoteka dokumenata


Nastavak: pdf
Funkcije koje nisu podržane

Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa smanjenjem performansi.

Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.

Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.

Efekti s 3D sjenom nisu podržani.

Neki znakovi nisu podržani (Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)
WORD


Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: .doc, .docx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007
Funkcije koje nisu podržane

Efekt pozadine stranice

Neki stilovi odlomaka

Word Art

Poravnavanje (može doći do pogreške prilikom poravnavanja grupe)

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Office 2007 (SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 postavki.)

Grafikoni

Znakovi s pola širine

Razmak između slova

Okomiti tekst (neke podstavke nisu podržane)

Bilješke na slajdovima i brošure
Datoteke predložaka

Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u alatu Template Manager.
LFD

Podržano u načinima rada USB AutoPlay i Network Schedule (stvoreno u računalnom alatu za
stvaranje sadržaja za Premium S Player)

Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: .lfd
11 MagicInfo Premium S
235
11
MagicInfo Premium S
11.1.1
Network Schedule Multiframe
Ograničenja reprodukcije

Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Videos).

Ako se omogući način rada PIP, nije moguće reproducirati više od jedne videodatoteke (Videos).

Nije moguće reproducirati više od jedne datoteke Flash sadržaja.

Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je
danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka

Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom
okviru koji odabere korisnik

Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda
poslužitelja.

Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se
pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada MagicInfo Premium S.

Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku
prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
11.1.2 Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja

Scenariji stvoreni u računalnom alatu za stvaranje sadržaja koji su objavljeni na USB uređaj nisu
podržani.

Scenariji stvoreni u računalnom alatu za stvaranje sadržaja koji su objavljeni na USB uređaj uz detalje
rasporeda nisu podržani.

Reprodukcija je moguća samo putem načina rada USB AutoPlay. U mapi MagicInfoSlide na USB
uređaju mora postojati .lfd datoteka.
Ograničenja reprodukcije

Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Video).

Ako se omogući način rada PIP, nije moguće reproducirati više od jedne videodatoteke (Video).

Nije moguće reproducirati više od jedne datoteke Flash sadržaja.

Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je
danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa (Video).
11 MagicInfo Premium S
236
11

MagicInfo Premium S
Nije moguće reproducirati više od jedne datoteke PIP sadržaja.
Ograničenja izlaza zvuka

Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom
okviru koji odabere korisnik.
Korisnički odabran glavni okvir: U 3. koraku prilikom stvaranja sadržaja u alatu Template Manager
moguće je odabrati izlaz zvuka.
11.1.3
Others
Performanse Flash datoteka mogle bi biti slabije na računalu (ograničenja H/W performansi)
Ograničenja funkcije PIP

Funkcija PIP nije dostupna tijekom reprodukcije Flash datoteka.

Nije podržano ako je usmjerenje sadržaja Portrait. (Imajte na umu da je PIP podržan kada se
konfigurira u alatu Template Manager i primijeni na .lfd datoteku.)

PIP konfiguriran u alatu Template Manager ili primijenjen na .lfd datoteku ne može se istodobno
koristiti s PIP-om konfiguriranim na uređaju.

Ako se konfigurira u alatu Template Manager ili primijeni na .lfd datoteku, PIP je uvijek u usmjerenju
Landscape. (Imajte na umu da se zaslon ne može rotirati ako je usmjerenje sadržaja Portrait.)
11 MagicInfo Premium S
237
11
MagicInfo Premium S
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja
1
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2
3
Upišite ID i lozinku za prijavu.
4
Odaberite Premium iz izbornika na lijevoj strani.
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
11 MagicInfo Premium S
238
11
MagicInfo Premium S
5
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Premium.
6
7
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

Device Name: Upišite naziv uređaja.

Device Group: Odaberite

Location: Upišite trenutnu lokaciju uređaja.
da biste naveli grupu.
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
11 MagicInfo Premium S
239
11
MagicInfo Premium S
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj
MagicInfo Lite>.

Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti
radi ponovnog postavljanja postavki.
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog
vremena poslužitelja.
1
Idite na kartice Device
2
3
Odaberite svoj uređaj.
Time.
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu
regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
11 MagicInfo Premium S
240
11
MagicInfo Premium S

Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na
posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.
Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.
11 MagicInfo Premium S
241
11
MagicInfo Premium S
11.2 MagicInfo Premium S
MENU [m]
Support
Contents Home
MagicInfo Premium S
ENTER [
]

Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, odaberite MagicInfo Premium S za Play Mode na
izborniku System.

Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
11.2.1
Network Schedule
Na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje). Da
biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network schedule pokrenuto, pritisnite INFO na
daljinskom upravljaču.
1
Odaberite MagicInfo Premium S Player na izborniku MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
4FUUJOHT
Mode
Server
Local schedule
Connected
USB
Connected
Return
11 MagicInfo Premium S
242
11
2
MagicInfo Premium S
Odaberite Network Schedule na izborniku MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
11 MagicInfo Premium S
243
11
MagicInfo Premium S
11.2.2
Local Schedule
Idite na Local Schedule Manager
Odaberite sadržaj koji želite pokrenuti
Izbornik je onemogućen ako u odjeljku Local Schedule Manager prethodno nije zakazan raspored.
1
Odaberite Local Schedule na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
Pokrenite rasporede stvorene u odjeljku Local Schedule Manager.
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Pokrenite raspored stvoren pomoću lokalnog rasporeda.
11 MagicInfo Premium S
244
11
MagicInfo Premium S
11.2.3
Template Player
Idite na Template Manager
Odaberite sadržaj koji želite pokrenuti
Izbornik je onemogućen ako u odjeljku Template Manager prethodno nije zakazan raspored.
1
Odaberite Template Player na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
Pokrenite rasporede stvorene u odjeljku Template Manager.
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Pokrenite raspored stvoren pomoću postavke Template Manager.
11 MagicInfo Premium S
245
11
MagicInfo Premium S
11.2.4
Internal AutoPlay
Mogućnost je omogućena samo kad u memoriji Internal Memory postoji najmanje jedna stavka
sadržaja koja nije glazbena datoteka.
1
Odaberite Internal AutoPlay na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.

Abecednim redom reproducirajte sadržaj kopiran u odjeljak Internal Memory.
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
11 MagicInfo Premium S
246
11
MagicInfo Premium S
11.2.5
1
USB AutoPlay

Mogućnost je omogućena samo kada na USB disku u mapi "MagicInfoSlide" postoji barem jedna
stavka sadržaja, osim glazbenih datoteka.

Provjerite je li USB uređaj umetnut. Svakako na USB uređaju stvorite mapu pod nazivom
"MagicInfoSlide" i popunite je sadržajem.

USB AutoPlay automatski se pokreće kad se poveže USB uređaj, bez obzira na to je li pokrenut
Internal AutoPlay.
Odaberite USB AutoPlay na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.

Sadržaj koji se nalazi u mapi MagicInfoSlide na USB uređaju reproducirat će se abecednim
redoslijedom.

USB AutoPlay automatski će se pokrenuti ako je USB memorija povezana kada su postavke
Network Schedule ili Local Schedule pokrenute.
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Local schedule
Template Manager
Close
Internal AutoPlay
USB AutoPlay
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
11 MagicInfo Premium S
247
11
MagicInfo Premium S
11.3 Local Schedule Manager
Konfigurirajte postavke za reprodukciju iz postavke Local Schedule. Ili odaberite i reproducirajte sadržaj
iz interne ili USB memorije u skladu s prilagođenim redoslijedom za reprodukciju.
11.3.1 Registriranje rasporeda Local Schedule
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content Manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
Run
Info
Copy
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
248
11
3
MagicInfo Premium S
Odaberite Time da biste postavili željeno vrijeme reprodukcije sadržaja.
Create
Time
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
Contents
12
:
00
pm
No Item
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
No Items
Save
Cancel
Return

Moguće je stvoriti najviše 24 rasporeda.

Ako se stvori više od jednog rasporeda, vrijeme početka mora se razlikovati za svaki raspored.
(Primjer pogrešne postavke: 12.00 – 12.00 / 12.00 – 23.00)

4
Uzimajući u obzir gore prikazani primjer, ako se jednom vremenskom intervalu dodijeli više od
jednog rasporeda Local schedule, raspored B izvršava se prije rasporeda A. (npr. A: 12:00 –
12:00 / B: 13:00 – 14:00)
Odaberite Content da biste odredili sadržaj koji želite reproducirati.
Contents
Internal Memory
USB
No Items
Folder1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
OK
Deselect
Cancel
Duration
Return
Moguće je odabrati najviše 99 datoteka sadržaja.
11 MagicInfo Premium S
249
11
5
MagicInfo Premium S
Odaberite Duration
Duration
Contents
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
Up
Down
Save
Cancel
Return
Navedite redoslijed i vremensko trajanje reprodukcije datoteka sadržaja.

Promjena slijeda reprodukcije
Odaberite datoteku sadržaja i promijenite redoslijed pomoću gumba Up ili Down.

Duration
Postavite trajanje reprodukcije sadržaja.

Duration nije moguće navesti za videozapise.

Duration mora biti najmanje 5 sekundi.
Pritisnite Save da biste spremili postavke.
11 MagicInfo Premium S
250
11
6
MagicInfo Premium S
Odaberite Save.
Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
Create
Time
12:00 am ~ 12:00 pm
Contents
e
Time
Delete
Menu1.jpg Menu2
--:--doam
~ --:-pm
Where
you
want
to save?
W
n
Contents
Internal Memory
M
Time
No Item
USB
Save
Cancel
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Contents
No Items
Return
7
Provjerite je li raspored dodan u Local Schedule Manager.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All Schedules
2012.01.01_1834.lsch
Play
Info
Copy
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
251
11
MagicInfo Premium S
11.3.2 Izmjena značajkeLocal Schedule
Provjerite je li barem jedan raspored Local Schedule registriran.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content Manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izmijeniti.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
252
11
3
MagicInfo Premium S
Odaberite Edit.
Edit
Time
Contents
Time
Contents
Time
Contents
12:00 am~ 12:00 pm
Delete
Menu1.jpg Menu2.jpg
--:-- am ~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
--:-- am ~ --:-- pm
No Items
Return
4
Promijenite detalje lokalnog rasporeda. Potom odaberite Save.
11 MagicInfo Premium S
253
11
MagicInfo Premium S
11.3.3 Brisanje rasporeda Local schedule
Provjerite je li barem jedan raspored Local schedule registriran.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content Manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All Schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Potom odaberite Delete.
11 MagicInfo Premium S
254
11
MagicInfo Premium S
11.3.4 Pokretanje rasporeda Local Schedule
Provjerite je li barem jedan raspored Local schedule registriran.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content Manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite pokrenuti. Zatim odaberite Run.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
255
11
MagicInfo Premium S
11.3.5 Zaustavljanje rasporeda Local Schedule
Ta je funkcija omogućena samo kada je raspored pokrenut. Ako odaberete Stop, način rada će se
izmijeniti iz Local schedule u Network schedule.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content Manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite Stop.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
[Internal]2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Copy
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
256
11
MagicInfo Premium S
11.3.6 Prikaz detalja rasporeda Local Schedule
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content Manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite lokalni raspored čije detalje želite pogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All Schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
257
11
3
MagicInfo Premium S
Prikazat će se detalji rasporeda.
Information
2012.01.01_1834.lsch
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
258
11
MagicInfo Premium S
11.3.7 Kopiranje Local Schedule
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content Manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite uređaj za pohranu na koji se spremaju datoteke lokalnog rasporeda za kopiranje.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
No P
Playing Schedule
USB
Create
Edit
Delete
All Schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return

Internal Memory: Kopirajte lokalne rasporede s memorijskog uređaja Internal Memory na
uređaj USB.

USB: Kopirajte lokalne rasporede s memorijskog uređaja USB na uređaj Internal Memory.
11 MagicInfo Premium S
259
11
3
MagicInfo Premium S
Odaberite datoteke lokalnih rasporeda i pritisnite Copy.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedule
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
4
Pojavljuje se prozor koji vas pita želite li kopirati datoteke na memorijski uređaj Internal Memory ili
USB. Odaberite Yes da biste kopirali datoteke.
11 MagicInfo Premium S
260
11
MagicInfo Premium S
11.4 Template Manager
11.4.1 Registriranje predloška
1
Odaberite Template Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
4FUUJOHT
Mode
Server
Local schedule
Connected
USB
Connected
Return
2
Odaberite Create na zaslonu Template Manager.
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Template
Create
Edit
Copy
Delete
Play
Preview
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
261
11
3
MagicInfo Premium S
Odaberite predložak u odjeljku Landscape ili Portrait mode.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
Nije podržano rotiranje isprepletenog signala.
4
Organizirajte predložak po želji umetanjem teksta, videozapisa, fotografija ili PDF datoteka.
Create
Select the position and the background.
Use background image
Preview
Previous
Next
Cancel
Da biste umetnuli datoteku ili ručno upisali tekst, odaberite Text Input.
11 MagicInfo Premium S
262
11
MagicInfo Premium S
Content
Content
Type
None
Content
No Item
Size
Fit to screen
Source
PC
OK
Cancel
Return

Type: odaberite vrstu datoteke za korištenje da biste organizirali predložak.
PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF


Content: odaberite datoteku spremljenu u memoriji Internal Memory ili na USB uređaju.

Size: navedite veličinu zaslona pri prikazivanju datoteke sadržaja na stranici predloška.
Fit to screen / Lock Aspect Ratio


Source: ta je mogućnost omogućena kada je Type postavljeno na PIP.
Component / AV / PC / DVI / HDMI

5

Predložak ne može sadržavati više od jedne datoteke Videos.

Predložak ne može sadržavati i datoteke sustava Office i PDF datoteke.

Predložak ne može sadržavati više od jedne datoteke Flash.
Odaberite zvuk ili pozadinsku glazbu.
Create
Create
Select sound or background music.
Background Music
Priview
Previous
Next
Cancel

Ako su dodijeljene dvije datoteke Videos, odaberite datoteku sa zvukom koju želite koristiti.


Ako neka videodatoteka sadrži PIP sadržaj, zvuk u PIP sadržaju nije moguće odabrati.
Ako je jedna od datoteka Flash, bit će omogućen zvuk iz datoteke Flash.
11 MagicInfo Premium S
263
11
6
MagicInfo Premium S
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
Create
Internal
Storage
20130101_2222
Template Name
Preview
Previous
OK
Cancel
7
Provjerite je li predložak dodan u Template Manager.
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Template
Create
Edit
Copy
All Templates
Delete
20130101_2222.tlfd
Run
Preview
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
264
11
MagicInfo Premium S
11.5 Content Manager
11.5.1 Kopiranje sadržaja
1
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Setting
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite sadržaj koji želite kopirati.
Content manager
Internal Memory
USB
No Item
Folder1
Menu1.jpg
Menu2.jpg
Copy
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s)
0.0MB (0)
Selected File(s)
0.1MB (1)
Select

Delete
Close
Return
Ako je odabran sadržaj u odjeljku Internal Memory: možete kopirati sadržaj u odjeljku Internal
Memory u USB memoriju.

Ako je odabran sadržaj u odjeljku USB: možete kopirati sadržaj iz USB memorije u Internal
Memory.
Ako istovremeno odaberete sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji, onemogućit
ćete kopiranje.
3
Zatim odaberite Copy.
11 MagicInfo Premium S
265
11
MagicInfo Premium S
11.5.2 Brisanje sadržaja
1
Odaberite Content Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Setting
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Odaberite sadržaj koji želite izbrisati. Potom odaberite Delete.

Moguće je istovremeno izbrisati sadržaj u memorijama Internal Memory i USB.
Content manager
Internal Memory
Menu3.jpg
USB
Folder1
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Menu2.jpg
Copy
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s)
0.0MB (0)
Selected File(s)
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
11 MagicInfo Premium S
266
11
MagicInfo Premium S
11.6 Settings
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Settings
Server Network Settings
Default content duration
Content ratio
Image Effect
Random
Default content
None
Screen layout
Schedule Name
Close
Landscape
YYYYMMDD
Safety Remove USB Device
Return
11.6.1
Server Network Setting
Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, povežite se s mrežom.
Server
Upišite postavke poslužitelja MagicInfo Premium S.

Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a
podatkovni se prijenos šifrira.
Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete
povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od
administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)
FTP Mode
Navedite način rada za FTP.

Active / Passive
Default Storage
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).

Internal Memory: Spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.

USB: Spremite sadržaj u USB memoriju.
11 MagicInfo Premium S
267
11
MagicInfo Premium S
Ako se Network schedule pokrene kada USB memorija nije povezana, pokrenut će se zadani sadržaj.
11.6.2
Default content duration
Navedite trajanje reprodukcije sadržaja.

Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF Viewer time, Flash viewer time
Trajanje mora biti najmanje 5 sekundi.
11.6.3
Content ratio
Prilikom reprodukcije sadržaja navedite proporciju prikaza zaslona prema vrsti.

PPT ratio, PDF ratio, Video ratio

Original: Prikažite sadržaj s izvornom veličinom.

Full Screen: Prikažite zaslon na punom zaslonu.
11.6.4
Image Effect
Konfigurira efekte prijelaza slika

Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Random, None
11.6.5
Default content
Navedite sadržaj za reprodukciju po zadanim postavkama prilikom pokretanja mogućnosti MagicInfo
Premium S.

Podržan je sadržaj veličine do 20 MB za Default content.
11.6.6
Screen layout
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.

Landscape / Portrait
11.6.7
Schedule Name
Pri stvaranju lokalnog rasporeda odaberite format njegova naslova.

YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
11 MagicInfo Premium S
268
11
MagicInfo Premium S
11.6.8
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
11.6.9
Delete all content
Izbrišite sve datoteke sadržaja u postavci Internal Memory.
11.6.10 Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
11 MagicInfo Premium S
269
11
MagicInfo Premium S
11.7 Kada je sadržaj pokrenut
11.7.1 Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.9
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Close
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.

Software Version: Prikazuje verziju softvera uređaja

Device Name: Prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje

Device ID: Prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja

Mode: Prikazuje trenutni način rada (Network Schedule, Local Schedule, Template Player,
Internal AutoPlay or USB AutoPlay) ili MagicInfo Premium S Player

Server: Prikazuje status veze s poslužiteljem (Connected, Disconnected ili Non-approval)

USB: Prikazuje stanje veze USB uređaja

Schedule download: Prikazuje tijek preuzimanja rasporeda mreže s poslužitelja
11 MagicInfo Premium S
270
11
MagicInfo Premium S
11.7.2 Promjena postavki za pokrenut sadržaj
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
Return
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
Dok se sadržaj reproducira možete promijeniti postavku Picture Mode ili Sound Mode ili sigurno ukloniti
USB uređaj (Safely Remove USB Device) tako da pritisnete gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.

Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira

Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira

PIP (Off / On)
aktivacija ili deaktivacija funkcija PIP.

Background Music (Off / On)
Aktivira ili deaktivira funkciju Background Music.

Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Postavlja glazbene datoteke spremljene u postavci Internal Memory kao Background Music.
Da biste omogućili mogućnost Background Music Setting, provjerite je li u memoriji Internal
Memory spremljena barem jedna MP3 datoteka.

Safely Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
11 MagicInfo Premium S
271
12
MagicInfo Videowall S
12.1 Oblici datoteka kompatibilni s reproduktorom MagicInfo
Videowall S Player

Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Videowall S.

Da biste preuzeli softver, idite na Samsungovu početnu stranicu na adresi
http://www.samsunglfd.com.

Da biste kupili licencu, obratite se centru za korisničku podršku.

Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall S, odaberite MagicInfo Videowall S za Play Mode na
izborniku System.
[Pročitajte prije korištenja reproduktora MagicInfo Videowall S Player]
MagicInfo Videowall S može konfigurirati datoteke sadržaja i upravljati njima samo putem "VideoWall
Console".

Dodatne detalje potražite u korisničkom priručniku za "konzolu videozida".

Da biste prikazali prozor za odabir izbornika, pritisnite RETURN na daljinskom upravljaču.
Detalje o podržanim kodecima potražite na stranica 272.
12 MagicInfo Videowall S
272
12
MagicInfo Videowall S
Videozapisi

3D videozapisi nisu podržani.

Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj
tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji
greška.

Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

Podržava samo BD MVC Spec.
Slike

Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, bmp, png

Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640

Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno više vremena.
12 MagicInfo Videowall S
273
12
MagicInfo Videowall S
12.1.1 Ograničenja

Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku (Videos).
Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja. Na jednom zaslonu
videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke (Videos).
Dostupno
Dostupno
Nije dostupno
12 MagicInfo Videowall S
274
12
MagicInfo Videowall S
12.2 MagicInfo Videowall S
MENU [m]
Return [
Support
Contents Home
MagicInfo Videowall S
ENTER [
]
]

Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall S, odaberite MagicInfo Videowall S za Play Mode na
izborniku System.

Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
12.2.1
Settings
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Settings
Default Storage
Internal Memory
Default content
None
Content layout
Landscape
51001
Port
Close
Safety Remove USB Device
Reset Settings
Return
12.2.2
Default Storage
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).

Internal Memory: Spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.

USB: Spremite sadržaj u USB memoriju.
12 MagicInfo Videowall S
275
12
MagicInfo Videowall S
12.2.3
Default Content
Konfigurirajte zadanu datoteku sadržaja koja će se reproducirati.
12.2.4
Screen Layout
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.

Landscape / Portrait
12.2.5
Port
Provjerite broj priključka poslužitelja. Koristite 51001 kao broj priključka.

Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 51001, ispravan broj priključka
zatražite od administratora sustava, a potom promijenite broj priključka.
12.2.6
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
12.2.7
Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
12 MagicInfo Videowall S
276
12
MagicInfo Videowall S
12.3 Kada je sadržaj pokrenut
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Cancel
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.

Software Version: Prikazuje verziju softvera uređaja

Device Name: Prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje

Device ID: Prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja

USB: Prikazuje stanje veze USB uređaja
12 MagicInfo Videowall S
277
13
Vodič za rješavanje problema
13.1 Potrebne radnje prije obraćanju centru tvrtke Samsung
za korisničku podršku
13.1.1 Testiranje proizvoda
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način.
Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom,
provedite testiranje proizvoda.
1
2
3
4
Isključite računalo i proizvod.
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
Uključivanje proizvoda.
Ako se prikazuje poruka "No Signal", proizvod radi normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
13.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije
"Not Optimum Mode" će se nakratko prikazati ako je odabran način rada koji premašuje podržanu
rezoluciju (pogledajte Podržane rezolucije).
13 Vodič za rješavanje problema
278
13
Vodič za rješavanje problema
13.1.3 Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i
računalo kako biste ustanovili je li dobro
priključen.
Kada je HDMI ili HDMI-DVI kabel priključen u
proizvod i računalo, na vrhu i dnu zaslona nalazi
se prazan prostor.
Proizvod ne uzrokuje pojavu tih praznih
prostora.
Uzrok problema je računalo ili grafička kartica,
a može se popraviti podešavanjem veličine
zaslona na opciju HDMI ili DVI na izborniku
postavki grafičke kartice.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne
postoji opcija za podešavanje veličine zaslona,
nadogradite upravljački program grafičke
kartice na najnoviju verziju.
(Pojedinosti o podešavanju postavki zaslona
zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Kad računalo nije povezano, u odjeljku Source
prikazano je PC.
PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez
obzira je li računalo povezano.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se
ne može uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
"No Signal" se prikazuje na zaslonu
(pogledajte "Povezivanje s računalom").
Provjerite je li proizvod pravilno povezan
pomoću kabela.
("2.2 Priključivanje i korištenje računala")
("2.2 Priključivanje i korištenje računala")
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom
uključen.
"Not Optimum Mode" se prikazuje na
zaslonu.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke
kartice premašuje maksimalne vrijednosti
rezolucije i frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala
potražite i postavite najveće vrijednosti
rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa
specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
("2.2 Priključivanje i korištenje računala")
13 Vodič za rješavanje problema
279
13
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je
mutna.
Podesite opcije Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni
kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na
preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke
slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i
frekvencije računala i grafičke kartice
postavljene unutar raspona koji je kompatibilan
s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite
postavke zaslona u skladu s dodatnim
informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom
standardnih načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu
je pretamna.
Podesite opcije Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Prijeđite u Picture i prilagodite vrijednosti u
odjeljku Color Space.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Prijeđite u Picture i prilagodite vrijednosti u
odjeljku White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi
svakih 0,5 do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Otvorite odjeljak System i provjerite je li
mogućnost Sleep Timer postavljena na Off.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomaknite miš za povratak na prethodni
zaslon.
Ako je računalo povezano s proizvodom,
provjerite je li uključeno.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan
s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal,
proizvod se automatski isključuje nakon 10 –
15 minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u
trgovini u kojoj je proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije
(HD), upotrijebite HDMI kabel.
13 Vodič za rješavanje problema
280
13
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su
smetnje u prikazu scena s objektima koji se
brzo kreću, primjerice u prikazima sportskih
događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike
mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne
znači da je proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može
uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih
proizvoda.
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Screen Adjustment i
prilagodite postavke zaslona kao što su
Picture Mode, Color, Brightness i
Sharpness.
Na stranica 124 potražite pojedinosti o
izborniku Screen Adjustment.
Prijeđite u System i prilagodite vrijednosti u
odjeljku Energy Saving.
Na stranica 156 potražite pojedinosti o
izborniku System.
Vratite postavke zaslona na zadane.
Na stranica 135 potražite pojedinosti o
izborniku Reset Picture.
Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene
crte.
Ako je mogućnost Picture Size postavljena na
Screen Fit, promijenite je na 16:9.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili
plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji
pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER
IC. Da biste riješili problem, obratite se
Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena
ili ako signal nije stabilan, prikaz se može
zamrznuti. Da biste riješili taj problem,
promijenite razlučivost računala na
preporučenu.
13 Vodič za rješavanje problema
281
13
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene
prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s
obje strane HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer
proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se
pojaviti crne trake pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala
promijenite postavku veličine zaslona na cijeli
zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili
prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je
postavili na najvišu razinu, podesite jačinu
zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite
postavke audioizlaza na računalu.
Otvorite odjeljak Sound i promijenite Speaker
Select u Internal.
Korištenje uređaja koji je izvor signala

Provjerite je li audiokabel ispravno
priključen u audioulaz proizvoda.

Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji
je izvor signala (ako je, primjerice, HDMI
kabel povezan s monitorom, možda će biti
potrebno promijeniti audiopostavke
dekodera kabelskog signala na HDMI).
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je
zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s
mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa
priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a
zatim uređaj ponovno pokrenite.
13 Vodič za rješavanje problema
282
13
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zvukom
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen.
Provjerite da videokabel nije priključen u
audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja
kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa
zvukom.
Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.
Kad je mogućnost Speaker Select postavljena
na External, onemogućeni su gumbi za
glasnoću i isključivanje zvuka. Prilagodite
glasnoću vanjskih zvučnika.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su
od postavki internih zvučnika proizvoda.
Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka
proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo
(dekoder).
Zvuk monitora ne mijenja se nakon promjene
postavke Sound Mode.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su
od postavki internih zvučnika proizvoda.
Postavke zvuka na uređaju koji je izvor signala
ne utječu na postavke internog zvučnika
proizvoda.
Iz zvučnika dopire jeka.
Jeku mogu uzrokovati različite brzine
dekodiranja zvuka u zvučnicima proizvoda i
vanjskim zvučnicima. Ako je to slučaj, postavite
mogućnost Speaker Select na External.
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan
način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna
svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi
zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se
piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
13 Vodič za rješavanje problema
283
13
Vodič za rješavanje problema
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s
vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno
pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je
potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može
smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i
videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi
trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid
preporučuje se korištenje kabela s kutnim
priključcima.
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod
nije neispravan.
Izbornik PIP nije dostupan.
Izbornik je omogućen ili onemogućen u
ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala
navedenog u odjeljku Source.
Na stranica 159 potražite pojedinosti o
izborniku PIP.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti
računala prikazuje se poruka "Not valid
mode".
Da biste riješili taj problem, promijenite
razlučivost računala u onu koju podržava
zaslon. Poruka "Not valid mode" prikazuje se
kad razlučivost uređaja koji je izvor signala
nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika
kad je priključen DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na
HDMI uređaju s izlazom YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji
je izvor signala, poput DVD reproduktora i
dekodera kabelskog signala, povezan s
proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u
odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste
omogućili reprodukciju zvuka.
13 Vodič za rješavanje problema
284
13
Vodič za rješavanje problema
Ostali problemi
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro.
Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako
je s proizvodom povezan izvor signala koji
podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Ako se pojave takvi problemi, povežite
audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće
automatski prepoznati HDMI signale koji ne
uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite
izvor zvuka.
Sound input
Infracrveni senzor ne funkcionira.
Screen mode
PC
Auto
PC settings
DVI PC
Audio In(Streo ports)
PC settings
Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom
pritiska gumba na daljinskom upravljaču.

Ako žaruljica senzora ne zasvijetli, isključite
prekidač napajanja na poleđini uređaja, a
zatim ga ponovno uključite (LED žaruljica
napajanja zasvijetlit će crveno kad isključite
zaslon). Ako žaruljica senzora ne zasvijetli ni
nakon isključivanja i ponovnog uključivanja
prekidača napajanja, možda je odspojena
interna utičnica. Obratite se najbližem
servisnom centru radi servisiranja
proizvoda.

Ako prilikom pritiska na tipku daljinskog
upravljača žaruljica senzora koja svijetli ne
bljeska crveno, možda je infracrveni senzor
u kvaru. Obratite se najbližem servisnom
centru radi servisiranja proizvoda.

Ako prilikom pritiska gumba na daljinskom
upravljaču na zaslonu nema promjene
premda žaruljica senzora bljeska crveno,
možda je matična ploča u kvaru. Obratite
se najbližem servisnom centru radi
servisiranja proizvoda.
13 Vodič za rješavanje problema
285
13
Vodič za rješavanje problema
Ostali problemi
Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor
signala DP, nije moguće spremiti postavke
prikaza na računalu.
Kliknite System
General te postavite
opciju Max power saving na off.
Možete i ponovno konfigurirati postavke
izlaznog prikaza na računalu.Provjerite je li
komplet uključen.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala
Uključite računalo kad je komplet uključen ili
postavljenim na DP neće se prikazati BIOS ni
zasloni uključivanja sustava.
kad izvor signala nije DP.
13 Vodič za rješavanje problema
286
13
Vodič za rješavanje problema
13.2 Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
teme
Zaslon
Postavke
Izgled i
Napredno
Monitor ,
a zatim podesite frekvenciju u Postavke monitora.

Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke
Napredno
Monitor , a zatim
podesite frekvenciju u Postavke monitora.

Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Dodatne postavke
Prilagodi
Izgled i
Postavke prikaza
Monitor, a zatim podesite
frekvenciju u Postavke monitora.

Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Dodatne postavke
Prikaz
Izgled i
Prilagodba razlučivosti
Monitor, a zatim podesite
frekvenciju pod Postavke monitora.

Windows 8: Idite na Postavke
Izgled i personalizacija
razlučivost
Upravljačka ploča
Prikaz
Napredne postavke
Prilagodi
Monitor i
prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
13 Vodič za rješavanje problema
287
13
Vodič za rješavanje problema
Pitanje
Kako mogu promijeniti
rezoluciju?
Odgovor

Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon

Izgled i teme
Postavke i podesite rezoluciju.
Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.

Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Prilagodi
Izgled i
Postavke prikaza i
podesite rezoluciju.

Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Prikaz
Izgled i
Prilagodba razlučivosti i
podesite rezoluciju.

Windows 8: Prijeđite u Postavke
Izgled i personalizacija
Upravljačka ploča
Prikaz
Prilagodba
razlučivosti i podesite rezoluciju.
Kako mogu postaviti način
rada za uštedu energije?

Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i teme
Zaslon
Postavljanje čuvara
zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka
ploča
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona ili
pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke
čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na
računalu.

Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara
zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

Windows 8: Čuvar zaslona postavite u Postavke
Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS
SETUP na računalu.
Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
13 Vodič za rješavanje problema
288
14
Specifikacije
14.1 Općenito
Naziv modela
Zaslon
PE40C
Veličina
Klasa 40 (40 inča /101cm)
Područje
prikaza
885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)
Dimenzije (Š x V x D)
919,6 x 532,0 x 35,1 mm
Težina
13,7 kg
VESA
200 x 200 mm
Naziv modela
PE46C
PE55C
Veličina
Klasa 46 (45,9 inča /116cm)
Klasa 55 (54,6 inča /138 cm)
Područje
prikaza
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Dimenzije (Š x V x D)
1054,5 x 608,5 x 35,1 mm
1249,5 x 721,0 x 35,1 mm
Težina
16,9 kg
21,15 kg
VESA
400 x 400 mm
Zaslon
Naziv modela
Boja zaslona
Sinkronizacija
Rezolucija
PE40C / PE46C / PE55C
16,7 milijuna
Vodoravno
30~81kHz
Okomito
56~75Hz
Optimalna
rezolucija
1920x1080 @60Hz
Maksimalna
rezolucija
1920x1080 @60Hz
Maksimalna frekvencija vremenskog
razdjelnika piksela
148,5MHz (analogni, digitalni)
Audio izlaz
10 W + 10 W
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na
stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može
razlikovati u različitim državama.
14 Specifikacije
289
14
Specifikacije
Naziv modela
Priključci signala
PE40C / PE46C / PE55C
Ulaz
AV IN/COMPONENT IN(Zajedničko), RGB IN(PC D-Sub),
DVI IN, HDMI IN, DP IN, RGB/DVI/HDMI/AV/
COMPONENT AUDIO IN, RJ45, RS232C IN, IR/AMBINET
SENSOR IN
Izlaz
IR OUT, AUDIO OUT, DP OUT(LOOP OUT), RS232C OUT
USB
2 DOWN
Atmosferski uvjeti
Rad
Temperatura : 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
Vlaga: od 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: od 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Uključi-i-radi: Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play
te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava
optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete
prilagoditi postavke instalacije.
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu
doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
Ovo je digitalni uređaj klase A.
14 Specifikacije
290
14
Specifikacije
14.2 Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i
promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena.
Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite
bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod
povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Uobičajeni način rada
Stanje
Nazivna
snaga
(S PIMom)
Indikator napajanja
Potrošnja
energije
Nazivna
snaga
uobičaje
no
Isključeno
PE40C
220 W
150 W
120 W
PE46C
260 W
190 W
140 W
PE55C
290 W
220 W
165 W
Način
rada za
uštedu
energije
Napajanje
je
isključeno
Napajanje
je
isključeno
(Gumb
napajanja)
Treptanje
Uključeno
Isključeno
0,5 W
0,5 W
0W

Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se
promijene postavke.

Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.

Da bi se potrošnja energije smanjila na 0, odspojite kabel za napajanje. Iskopčajte kabel napajanja
ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).
14 Specifikacije
291
14
Specifikacije
14.3 Tablica standardnih ulaznih signala

Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku
veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije
navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje
se odabir navedene optimalne rezolucije za monitor.

Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD
monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije
nego ga zamijenite za LCD monitor.
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim
načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada
signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
Način prikaza
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela
(MHz)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
Polaritet
sinkronizacij
e
(H/V)
14 Specifikacije
292
14
Specifikacije
Način prikaza
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela
(MHz)
Polaritet
sinkronizacij
e
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus.
Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se
u kHz.
Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku
koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.
14 Specifikacije
293
14
Specifikacije
14.4 Licenca
Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc.
¯
DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified ´ to play DivX ´ video up to HD 1080p, including premium content.
DivX ´ , DivX Certified ´ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are
used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX ´ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
Certified ´ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified ´ device
must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your
registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S.
patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje
softvera otvorenog izvora.
Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.
14 Specifikacije
294
Příloha
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Příloha
295
Příloha
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Příloha
296
Příloha
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus
dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
Œ0
(;
Ž
(;;
8
ŒŒ0
Ž(
;;8
http://www.samsung.com/pl
Příloha
297
Příloha
EUROPE
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Příloha
298
Příloha
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Příloha
299
Příloha
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Příloha
300
Příloha
Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)
Je-li tato služba požadována, můžeme vám v následujících případech bez ohledu na záruku účtovat za
návštěvu servisního technika poplatek.
Nejedná se o vadu výrobku.
Pokud je potřeba u monitoru provést čištění, nastavení, vysvětlení, opakovanou montáž atd.

Pokud servisní technik poskytuje pokyny ohledně používání produktu nebo jednoduše nastavuje
volby bez nutnosti demontáže výrobku.

Je-li závada způsobena faktory vnějšího prostředí (internetem, anténou, signál kabelu atd.).

Pokud dojde k opakované montáži výrobku nebo k dodatečnému připojení zařízení po první montáži
zakoupeného výrobku.

Pokud dojde k opakované montáži výrobku při přesunutí na jiné místo nebo do jiného domu.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití ve vztahu k výrobku jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje pokyny ohledně použití sítě nebo programu jiné společnosti.

Pokud zákazník požaduje instalaci softwaru a nastavení výrobku.

Pokud servisní technik odstraňuje (čistí) nečistoty nebo cizí částice uvnitř výrobku.

Pokud zákazník požaduje dodatečnou instalaci po zakoupení výrobku prostřednictvím televizního
vysílání nebo online.
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka.
Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku nesprávné manipulace nebo opravy prováděné
zákazníkem.
Pokud došlo k poškození výrobku v důsledku:

vnějšího nárazu nebo pádu;

použití zařízení nebo samostatně zakoupeného výrobku, který nemůže společnost Samsung
specifikovat;

opravy osobou, která není technikem externí servisní společnosti nebo partnerem společnosti
Samsung Electronics Co., Ltd.;

úprav nebo oprav výrobku zákazníkem;

používání výrobku při nesprávném napětí nebo neschválené elektrické instalaci;

nedodržení upozornění v uživatelské příručce;
Příloha
301
Příloha
jiného důvodu.

Pokud dojde k poruše výrobku v důsledku přírodní katastrofy (bouřka, požár, zemětřesení, povodně
atd.).

Pokud dojde k opotřebení spotřebních součástí (baterie, toner, zářivka, hlava, vibrační zařízení,
lampa, filtr, páska atd.).
Pokud si zákazník vyžádá službu a výrobek nemá žádnou závadu, může mu být účtován servisní
poplatek. Z tohoto důvodu si prosím nejprve pročtěte uživatelskou příručku.
Příloha
302
Příloha
Optimální kvalita obrazu a prevence přetrvávajícího obrazu
(vypálení)
Optimální kvalita obrazu

Chcete-li získat optimální kvalitu obrazu, v nabídce Ovládací panely počítače nastavte rozlišení a
obnovovací frekvenci na následující hodnoty. Kvalita obrazu monitorů TFT-LED se sníží, pokud
nejsou nastaveny na optimální rozlišení.


Rozlišení: 1920 x 1080

Vertikální frekvence (obnovovací frekvence): 56 ~ 75 Hz
Z důvodu technického postupu výroby tohoto výrobku může být u tohoto panelu LED přibližně
1 pixel z milionu jasnější nebo tmavší. Tato skutečnost nemá vliv na funkci výrobku.


Počet subpixelů dle typu panelu LED: PE40C, PE46C, PE55C: 6.220.800
K vylepšení kvality obrazu použijte funkci Auto Adjustment. Pokud i po automatickém nastavení
jsou na obraze viditelné ruchy, použijte funkce Coarse nebo Fine.

Pokud se na obrazovce bude delší dobu zobrazovat statický obraz, může dojít k vypálení obrazu
nebo vzniku vadných bodů.

Pokud nebudete televizor delší dobu používat, aktivujte režim úspory energie nebo dynamický
spořič obrazovky.

Na rozdíl od monitorů CDT lze u monitorů TFT-LED z důvodu odlišné konstrukce zajistit optimální
kvalitu obrazu pouze v jediném rozlišení. Proto u nich při nastavení jiného než specifikovaného
rozlišení dochází ke snížení kvality obrazu. Nejvyšší kvality obrazu dosáhnete při použití
doporučovaného optimálního rozlišení monitoru.
Příloha
303
Příloha
Zabránění přetrvávajícímu obrazu
Co je přetrvávající obraz (vypálení)?
K vypálení obrazu by při běžném provozu monitoru LCD nemělo docházet. Běžným provozem se rozumí
neustále se měnící obraz. Pokud se na monitoru LCD po delší dobu zobrazuje nepohyblivý obraz (více než
12 hodin), může dojít k vzniku mírného napěťového rozdílu mezi elektrodami tekutých krystalů pixelů.
Rozdíl v napětí mezi elektrodami se může postupem času zvyšovat a může docházet k ztenčování vrstvy
tekutých krystalů. Pokud k tomu dojde, může při změně obrazu zůstat stále viditelný předchozí obraz. Aby
k takové situaci nedošlo, musí být snížen akumulovaný rozdíl napětí.
Matrica crne boje
Izvor
Zajednička
elektroda (ITO)
Filtar boja
Odvod
Ulaz
TFT
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
Vod podatkovne sabirnice

Vypnutí, spořič obrazovky a úsporný režim

Po 12 hodinách provozu vypněte monitor na 2 hodiny.

Po 20 hodinách provozu vypněte monitor na 4 hodiny.

Přejděte do nabídky Vlastnosti zobrazení > Napájení počítače a nastavte požadovanou dobu
vypnutí televizoru.

Doporučuje se používat spořič obrazovky.
Nejvhodnější je použít jednobarevný spořič obrazovky nebo pohyblivý obraz.
Příloha
304
Příloha

Pravidelná změna barev
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Použijte 2 barvy
Mezi dvěma barvami se přepíná každých 30 minut (viz předchozí obrázek).

Nepoužívejte kombinaci barvy textu a barvy pozadí s velkým rozdílem v jasu.
Nepoužívejte šedé barvy, protože mohou přispět k vypálení obrazu.
Nepoužívejte barvy s velkým rozdílem v jasu (černá a bílá, šedá).

FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Pravidelná změna barev textu

Používejte jasné barvy podobné intenzity jasu.
Interval: Barva textu a barva pozadí se mění každých 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348

: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Text se posunuje a mění každých 30 minut (viz obrázek dole).
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]

FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Na obrazovce se zobrazuje pohyblivý obraz s logem.
Interval: Po 4 hodinách provozu je třeba na dobu 60 sekund zobrazit pohyblivý obraz s logem.

Nejlepší způsob, jak ochránit televizor před efektem přetrvávajícího obrazu (vypálení), je v době
nečinnosti vypnout televizor nebo nastavit v počítači nebo používaném zařízení spořič
obrazovky. Také záruční servis může být omezen v závislosti na pokynech k použití.
Příloha
305
Příloha
Správná likvidace
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a
jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po
skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným
negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky
odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Tato značka na baterii, v příručce nebo na obalu znamená, že by baterie v tomto
výrobku neměla být likvidována společně s jiným domovním odpadem. Případně
vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje
rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené
směrnicí ES 2006/66.
Baterii integrovanou v tomto výrobku nesmí vyměňovat uživatel. Informace o výměnách
vám poskytne příslušný servis. Nepokoušejte se baterii vyjmout ani ji nevyhazujte do
ohně. Nerozebírejte, nerozbíjejte ani nedělejte otvory do baterie. Pokud se chystáte
výrobek zlikvidovat, místní sběrné místo se postará o recyklaci a řádnou likvidaci
výrobku včetně baterie.
Příloha
306
Příloha
Terminologie
Rozteč bodů
Obrazovka výrobku se skládá z červených, zelených a modrých bodů. Čím kratší je vzdálenost mezi
jednotlivými body, tím vyšší rozlišení monitor dokáže poskytnout. Rozteč bodů označuje nejkratší
vzdálenost mezi body stejné barvy. Rozteč bodů se udává v milimetrech.
Vertikální frekvence
Výrobek zobrazuje obraz tak, že se vykresluje jeden snímek obrazu mnohokrát za sekundu (podobně
jako bliká zářivka). Rychlost, s jakou se jednotlivé snímky obrazu opakovaně vykreslí za sekundu, se
označuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. Vertikální frekvence se udává v Hz.
Např. 60 Hz znamená, že se jeden snímek překreslí 60krát za sekundu.
Horizontální frekvence
Doba potřebná k vykreslení jednoho řádku obrazu ve směru zleva doprava se nazývá horizontální
cyklus. Převrácená hodnota horizontálního cyklu se označuje jako horizontální frekvence. Horizontální
frekvence se udává v kHz.
Prokládané a neprokládané zobrazení
V neprokládaném (progresivním) režimu se shora dolů vykreslí bez přerušení všechny řádky obrazu.
V prokládaném režimu se střídavě zobrazují liché a sudé řádky. Neprokládaný režim se používá
zejména u monitorů, protože poskytuje ostrý obraz. Prokládaný režim se pak používá hlavně u
televizorů.
Plug & Play
Plug & Play je funkce, která zajišťuje automatickou komunikaci mezi monitorem a počítačem a
automatické, optimální nastavení zobrazení. Televizor používá ke komunikaci s funkcí Plug & Play
rozhraní VESA DDC (jedná se o mezinárodní standard).
Rozlišení
Rozlišení je dáno součtem horizontálních bodů (pixelů) a vertikálních bodů (pixelů). Rozlišení
představuje míru detailnosti zobrazení. Čím vyšší je rozlišení obrazu, tím více informací je možné
současně zobrazit a lze tak provádět více věcí najednou.
Např: rozlišení 1920 x 1080 obsahuje 1920 horizontálních bodů (horizontální rozlišení) a 1080
vertikálních bodů (vertikální rozlišení).
Příloha
307
Příloha
Ovládání více displejů (MDC)
Aplikace Multiple Display Control (MDC – ovládání více displejů) umožňuje s počítačem současně
používat více obrazovek. Komunikaci mezi počítačem a monitorem zajišťuje rozhraní RS232C (sériové
rozhraní) a RJ45 (LAN).
Disk DVD (zkratka z anglického výrazu Digital Versatile Disc)
Disk DVD označuje optický úložný disk velikosti disku CD, na který lze ukládat multimediální obsah
(audio, video nebo hry) a který využívá technologii komprese videa MPEG-2.
Rozhraní HDMI (zkratka z anglického výrazu High Definition Multimedia Interface)
Jedná se o rozhraní, které umožňuje přenos digitálního zvuku a videa ve vysokém rozlišení za pomoci
jediného kabelu a bez použití komprese.
Komponentní porty (zelený, modrý a červený)
Komponentní porty slouží k rozpoznání, přenosu a příjmu signálů jasu a barev obrazu a poskytují
nejvyšší kvalitu zobrazení ze všech způsobů analogového připojení obrazového signálu.
Stereo
Stereo označuje technologii zvukového výstupu s použitím dvou kanálů. Umožňuje poskytovat
prostorový zvuk (3D) za pomoci odděleného levého a pravého zvukového kanálu a dvou
reproduktorů.
Zdroj
Vstupní zdroj (zdroj signálu) označuje zařízení poskytující obrazový signál, které je připojeno k výrobku
(například videokamera nebo DVD přehrávač).
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
Každé z uvedených řádkových rozlišení označuje počet vykreslených řádků, které určují rozlišení
(detailnost) obrazu. Řádkové rozlišení může být označeno indexem prokládané (i) nebo neprokládané
(p) v závislosti na způsobu vykreslování.
- řádkové vykreslování
Vykreslování označuje postupné přenášení bodů obrazu po řádcích. Čím vyšší počet řádků, tím
ostřejší a živější obraz.
– neprokládané (progresivní) vykreslování
V režimu progresivního vykreslování se odshora dolů vykreslí všechny řádky obrazu.
– prokládané vykreslování
V prokládaném režimu vykreslování se nejprve vykreslí obraz složený z lichých řádků a poté ze
zbylých sudých řádků.
Příloha
308
Kazalo
A
MagicInfo Premium S 242
Ažuriranje softvera 177
Moj popis 189
Mrežni raspored 207, 242
B
Baterije 34
N
Način prik Slike 121
D
Daljinski upravljač 33
O
Dijelovi koji se prodaju zasebno 27
Odpovědnost za placenou službu (náklady
pro zákazníky) 301
Ožičena mreža 139
E
Edit Name 180
P
Podešavanje zaslona 124
F
Položaj zaslona 166
Fotografije 191
Ponovno postavljanje svih postavki 176
Postavke 227, 267, 275
G
Priključak 31
Glazba 192
Priključivanje računala 63
Priključivanje videouređaja 69
I
Instalacijadeinstalacija programa MDC 78
S
Izbornik videozapisifotografijemogućnosti
reprodukcije glazbe 193
Sadržaj Polazno 178
Izvješće o problemu 278
Source AutoSwitch Settings 167
Samoisključivanje 153
Správná likvidace 306
K
Standard 122
Kada je sadržaj pokrenut 230, 270, 277
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE 295
Š
Korištenje osnovnih značajki mogućnosti
AllShare Play 186
Što je MDC 79
Što je to AllShare Play 181
M
MagicInfo Lite Player 207, 275
MagicInfo Lite Settings 148
T
Template Manager 261
Kazalo
309
Kazalo
U
Upravitelj lokalnog rasporeda 212, 248
Upravitelj sadržaja 225, 265
V
Veličina slike 124
Videozapisi 190
W
WPS(PBC) 146
Z
Zaslon s prilagođenim postavkama 122
Kazalo
310
Download PDF

advertising