Samsung GT-S3350 Korisnički priručnik

Add to My manuals
80 Pages

advertisement

Samsung GT-S3350 Korisnički priručnik | Manualzz
GT-S3350
Korisnički priručnik
Upotreba ovog
priručnika
Hvala na kupnji mobilnog telefona Samsung. Ovaj će vam
telefon omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju
i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim
standardima tvrtke Samsung.
Namjena je ovog korisničkog priručnika da vas vodi kroz
funkcije i značajke telefona.
Najprije ovo pročitajte
• Prije uporabe telefona pažljivo pročitajte sve napomene o
mjerama opreza i ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu
i pravilnu uporabu.
• Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim
postavkama telefona.
• Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom korisničkom
priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
2
Upotreba ovog priručnika
• Sadržaj korisničkog priručnika može se razlikovati od
proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača
usluga i podložan je promjenama bez prethodnog
upozorenja. Za najnoviju verziju korisničkog priručnika
pogledajte web-stranicu www.samsung.com.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o telefonu,
softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama,
regijama ili specifikacijama hardvera. Samsung ne
snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane
aplikacijama treće strane.
• Softver telefona možete nadograditi pristupom na
www.samsung.com.
• Izvori zvuka, pozadine i slike koje se nalaze na telefonu
licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke
Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih
materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se
kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost
za takvu vrstu kršenja autorskih prava.
• Ovaj proizvod uključuje određene neovisne programe
otvorenih izvora. Točni uvjete licenci, izjava o odricanju,
priznanja i obavijesti dostupni su na internetskoj stranici
tvrtke Samsung opensource.samsung.com.
• Zadržite priručnik za daljnju uporabu.
►
Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na
primjer: ► str.12 (znači “pogledajte stranicu 12”)
→
Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje morate
odabrati kako biste izvršili korak; na primjer:
Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka
(predstavlja opciju Poruke, a zatim Nova poruka)
Ikone uputa
Prije nego počnete saznajte više o ikonama koje se pojavljaju
u ovom priručniku:
Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati
ozljede vama ili drugima
Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja
telefona i ostale opreme
Uglate zagrade—tipke telefona, primjerice:
[
] (predstavlja tipka za uključivanje/
isključivanje)
[
]
<
> Oble zagrade—funkcijske tipke koje upravljaju
različitim funkcijama na svakom zaslonu, na primjer:
<OK> (znači funkcijsku tipku OK)
Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili
dodatne informacije
Upotreba ovog priručnika
3
Autorska prava
Copyright © 2011 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima
o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili
prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem
obliku i bilo kojim putem, elektronskim ili mehaničkim,
što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo
koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog
pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
4
Upotreba ovog priručnika
Zaštitni znaci
• SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni
znaci tvrtke Samsung Electronics.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. u cijelom svijetu.
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znaci tvrtke Oracle i/
ili njenih podružnica. Ostali nazivi mogu biti zaštitini znaci
svojih vlasnika.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni
znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su
njihovih vlasnika.
Sadržaj
Sastavljanje . ............................................... 8
Sadržaj kutije ............................................................. 8
Instaliranje SIM kartice i baterije ........................... 9
Punjenje baterije .................................................... 10
Umetanje memorijske kartice (izborno) .......... 12
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno) .
14
Početak rada ............................................. 15
Uključivanje i isključivanje telefona ..................
Upoznavanje s telefonom ....................................
Pristup menijima ....................................................
Prilagođavanje telefona .......................................
Unos teksta ..............................................................
15
15
19
19
23
Komunikacija . .......................................... 25
Pozivi .........................................................................
Popisi . .......................................................................
Poruke . .....................................................................
IM poruke .................................................................
Bluetooth messenger . ..........................................
25
28
30
35
36
Zabava ....................................................... 37
Kamera . ....................................................................
Glazba .......................................................................
FM radio . ..................................................................
Igrice i ostalo ...........................................................
Sadržaj
37
38
39
40
5
Osobni podaci .......................................... 42
Kontakti ....................................................................
Kalendar ...................................................................
Obaveza . ..................................................................
Zapis ..........................................................................
Diktafon . ..................................................................
42
44
45
45
46
Web ............................................................ 47
Internet .....................................................................
Google ......................................................................
Društvene mreže ....................................................
Internet stranice društvenih mreža ...................
6
Sadržaj
47
48
48
49
Povezivanje . ............................................. 50
Bluetooth ................................................................. 50
Wi-Fi . ......................................................................... 52
Računalne veze . ..................................................... 53
Alati ............................................................ 55
Alarmi . ......................................................................
Sigurnosne kopije ..................................................
Kalkulator . ...............................................................
Konvertor .................................................................
Rječnik ......................................................................
Moje datoteke . .......................................................
Štoperica ..................................................................
Odbrojavanje ..........................................................
Svjetsko vrijeme .....................................................
55
55
56
56
56
57
58
58
59
Postavke .................................................... 60
Pristupanje meniju Postavke ..............................
Profili zvuka .............................................................
Zaslon .......................................................................
Vrijeme i datum ......................................................
Telefon ......................................................................
Poziv ..........................................................................
Kanta za smeće .......................................................
Sigurnosne kopije ..................................................
Sigurnost ..................................................................
PC veze . ....................................................................
Mreža ........................................................................
Memorija ..................................................................
Poništavanje ............................................................
60
60
60
61
61
61
61
61
62
62
62
63
63
Rješavanje problema .............................. 64
Sigurnosne mjere opreza ....................... 67
Indeks ........................................................ 76
Sadržaj
7
Sastavljanje
Sadržaj kutije
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Mobilni telefon
• Baterija
• Prijenosni prilagodnik (punjač)
• Korisnički priručnik
Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung.
Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati
oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom
proizvođača.
8
Sastavljanje
• Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se
razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru
i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi
davatelja internetskih usluga.
• Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog
prodavača Samsungove opreme.
• Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za
vaš telefon.
• Dodatna oprema koja se razlikuje od isporučene
možda nije kompatibilna s telefonom.
Instaliranje SIM kartice i baterije
3 Umetnite SIM karticu.
Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu
s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima
pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i
dodatne usluge.
Za instaliranje SIM kartice i baterije,
1 Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [
2
ga isključili.
Uklonite stražnji poklopac.
] da biste
• Stavite SIM karticu u telefon tako da su pozlaćeni
kontakti okrenuti prema dolje.
• Ako ne umetnete SIM karticu, možete koristiti samo
izvanmrežne usluge uređaja i neke menije.
Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja
stražnjeg poklopca.
Sastavljanje
9
4 Umetnite bateriju.
Punjenje baterije
5 Vratite stražnji poklopac.
Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.
Telefon možete puniti pomoću isporučenog prijenosnog
punjača ili povezivanjem telefona s računalom ili
podatkovnim kabelom računala.
Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka
Samsung. Punjači i kabeli koji nisu odobreni mogu
prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti telefon.
Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton
upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
Ikona baterije
također će biti prazna i treperit će.
Ako razina baterije postane preniska, telefon će se
automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste
nastavili koristiti telefon.
10 Sastavljanje
››Punjenje pomoću prijenosnog punjača
1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane
2
telefona.
Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u
višenamjensku utičnicu telefona.
3 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu
utičnicu.
• Telefon možete upotrebljavati dok se puni, ali
možda bude potrebno više vremena da se baterija u
potpunosti napuni.
• Tijekom punjenja može doći do zagrijavanja
telefona. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na
vijek telefona ili izvedbu.
• Ako vaš telefon ne funkcioniše ispravno, odnesite ga
skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.
4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije više
Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika
može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Bilo
koje štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu
pokrivene jamstvom.
nije aktivna), isključite prijenosni punjač iz telefona te iz
električne utičnice.
Nemojte uklanjati bateriju prije nego što uklonite
prijenosni punjač. To može uzrokovati oštećenje
telefona.
Sastavljanje
11
Kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte prijenosni
prilagodnik kada se ne koristi. Prijenosni prilagodnik
nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice
kako biste prekinuli napajanje. Prijenosni prilagodnik
treba ostati u blizini utičnice kada se koristi.
››Punjenje pomoću podatkovnog kabela
računala
Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.
1 Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane
telefona.
2 Uključite jedan kraj (mikro USB) podatkovnog kabela
računala u višenamjensku utičnicu.
3 Drugi kraj podatkovnog kabela računala uključite u USB
priključak na računalu.
Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti
podatkovnog kabela koji upotrebljavate.
12 Sastavljanje
4 Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona baterije
više nije aktivna), isključite podatkovni kabel računala iz
telefona te iz računala.
Umetanje memorijske kartice
(izborno)
Kako biste pohranili multimedijske datoteke, morate
umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili
microSDHC™ memorijske kartice maksimalnog kapaciteta
8 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).
Samsung koristi odobrene industrijske standarde
za memorijske kartice, ali neke marke možda
nisu u potpunosti kompatibilne s telefonom.
Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može
prouzrokovati oštećenja na telefonu ili memorijskoj
kartici i podacima pohranjenima na kartici.
• Vaš telefon podržava samo FAT strukturu datoteka za
memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu
formatiranu s drugačijom strukturom datoteke,
telefon će zatražiti da preformatirate memorijsku
karticu.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek
trajanja memorijskih kartica.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima
››Uklanjanje memorijske kartice
1 Provjerite da li je memorijska kartica usred provođenja
operacije.
2 Uklonite stražnji poklopac.
3 Izvucite memorijsku karticu iz utora.
Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok telefon
šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom
podataka ili oštećenjem memorijske kartice ili telefona.
okrenutima prema dolje.
3 Vratite stražnji poklopac.
Sastavljanje
13
››Formatiranje memorijske kartice
Formatiranje memorijske kartice na računalu može
uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku
karticu formatirajte samo na telefonu.
1 Unutar menija odaberite Postavke → Memorija → Mem.
kartica → <Format>.
Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobavezno)
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Utaknite remen za nošenje kroz otvor za remen i zakačite
ga za malu izbočinu.
2 Unesite šifru i pritisnite <OK>.
Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice
napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka
pohranjenih na telefonu. Jamstvo proizvođača ne
obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima
korisnika.
3 Vratite stražnji poklopac.
14 Sastavljanje
Početak rada
Uključivanje i isključivanje telefona
Da biste uključili telefon,
1 Pritisnite i držite [ ].
2 Unesite PIN i pritisnite <OK> (ako je potrebno).
Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni 1. korak.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog
osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su
zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu
ili bolnici.
• U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne
usluge, prebacite uređaj na profil bez mreže.
► str. 20
Upoznavanje s telefonom
››Dijelovi telefona
Slušalica
Tipke glasnoće
Lijeva funkcijska
tipka
Tipka za
pozivanje
Trackpad
Desna funkcijska
tipka
Tipka za
uključivanje/
isključivanje
QWERTY
tipkovnica
Mikrofon
Početak rada
15
››Tipke
Višenamjenska
utičnica
Utičnica
za vanjske
slušalice
Tipka
Leća fotoaparata
Zvučnik
Stražnji pokrov
Unutarnja antena
Funkcija
Pozivanje
Funkcijske
tipke
Uključivanje/
Isključivanje
Glasnoća
Trackpad
16 Početak rada
Upućivanje ili prihvaćanje poziva;
u stanju mirovanja otvara popis
poziva i poruka.
Izvođenje funkcija naznačenih na
dnu zaslona.
Uključivanje i isključivanje
telefona (pritisnite i držite);
Završavanje poziva; Vraćanje u
stanje mirovanja pomoću menija.
Prilagodba glasnoće telefona; U
načinu mirovanja za izvođenje
lažnog poziva pritiskanje i držanje
tipke za smanjivanje glasnoće.
U načinu mirovanja pristupanje
opcijama menija (prevucite); U
načinu menija, odabir označene
opcije menija ili potvrda unosa
(pritisnite).
QWERTY tipkovnica
Raspored QWERTY tipkovnice može se razlikovati
ovisno o području na kojem se nalazite.
Tipka
Funkcija
Alfanumeričke
tipke
Shift
Alt
Simbol
Unos brojeva, slova i nekih
posebnih znakova.
Promjena velikih u mala slova i
obratno, u polju za unos teksta.
Korištenje znakova u gornjoj
polovici tipkovnice u polju
za unos teksta; U načinu
mirovanja zaključavanje ili
otključavanje tipkovnice
(pritisnite i držite).
Unos simbola u polje za unos
teksta; Izmjena simbola.
Tipka
Funkcija
Razmak
Razmjena
poruka
Unos
Povratnica
Umetanje razmaka u polje
za unos teksta; U načinu
mirovanja prebacivanje u
bešumni profil (pritisnite i
držite).
Otvaranje zaslona za
sastavljanje poruke;
Pristupanje popisu prijatelja
(pritisnite i držite).
Početak novog redka u polju za
unos teksta.
Brisanje znakova iz polja za
unos teksta.
Početak rada
17
››Ikone
Ikona
Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno
o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.
Ikona
Definicija
Definicija
Povezan s PC-om
WLAN spojena
Jačina signala
Bluetooth auto oprema ili slušalica spojena
GPRS mreža je spojena
Bluetooth uključen
EDGE mreža je spojena
Alarm uključen
Glasovni poziv u tijeku
Memorijska kartica je umetnuta
Uključena je značajka SOS poruke
Nova tekstualna poruka (SMS)
Pretraživanje Interneta
Nova multimedijska poruka (MMS)
Povezano na sigurnu web-stranicu
Nova email poruka
Roming (izvan uobičajenog područja usluge)
Nova poruka glasovne pošte
Aktivirano je preusmjeravanje poziva
Reprodukcija glazbe u tijeku
Reprodukcija glazbe je pauzirana
18 Početak rada
Ikona
Definicija
Prilagođavanje telefona
Uključen profil Normalno
Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema
svojim potrebama.
Uključen profil Bešumno
Razina napunjenosti baterije
Trenutno vrijeme
››Postavljanje trenutnog vremena i datuma
1 Unutar menija odaberite Postavke → Vrijeme i datum.
2 Odaberite opciju automatskog aktualiziranja vremena i
vremenske zone.
Pristup menijima
3 Postavite format vremena i datuma i unesite trenutni
Da biste pristupili menijima telefona,
4 Pritisnite <Spremi>.
1 U načinu mirovanja pritisnite <Meni> za pristup načinu
menija.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon glavnog menija.
3 Odaberite meni ili aplikaciju.
4 Pritisnite tipku Natrag da biste se vratili za jednu razinu;
datum i vrijeme.
››Prilagođavanje glasnoće zvuka tonova
tipki
U načinu mirovanja pritisnite tipku za pojačavanje ili
smanjenje glasnoće.
Pritisnite [
] da biste zatvorili meni ili aplikaciju i vratili
se u stanje mirovanja.
Početak rada
19
››Prebacivanje na Bešumno
U načinu mirovanja pritisnite i držite [
ili uključili ton na telefonu.
] kako biste isključili
››Postavljanje profila zvuka
Zvukove svog telefona možete mijenjati prilagodbom
aktualnog profila zvuka ili prebacivanjem na drugi profil
zvuka. Za postavljanje profila,
1 Unutar menija odaberite Postavke → Profili zvuka.
2 Pomaknite se na željeni profil.
3 Pritisnite <Uredi>.
4 Prilagodite opcije zvuka za dolazne pozive, dolazne
poruke i ostale zvukove telefona.
Dostupne opcije zvuka variraju ovisno o odabranom
profilu.
Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.
20 Početak rada
››Odabir pozadine za zaslon mirovanja
1 Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon →
Pozadina.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na željenu sliku.
3 Pritisnite trackpad.
››Odaberite temu zaslona menija
1 Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon → Tema.
2 Odaberite temu pritiskanjem trackpada.
3 Pomaknite se lijevo ili desno da biste pregledali temu.
4 Pritisnite <Postavi> → <Da> da biste primijenili temu.
››Podešavanje osvjetljenja zaslona
1 Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon →
Osvjetljenje.
2 Pomaknite se lijevo ili desno kako biste podesili razinu
3
osvjetljenja.
Pritisnite <Spremi>.
Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja
baterije.
››Postavka Qwerty prečaca
1 Unutar menija odaberite Postavke → Telefon → Prečaci
2
3
4
qwerty tipkovnice.
Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.
Pomaknite se desno po trackpadu da biste odabrali
podmeni (ako je potrebno).
Za pristupanje prečacima, U načinu mirovanja pritisnite i
držite dodijeljenu tipku prečaca.
››Korištenje koša za smeće
Pomoću koša za smeće, podaci koje ste obrisali, kao što su
poruke, kontakti, organizator i moje datoteke, bit će poslati u
koš za smeće umjesto da ih se trajno obriše. Kasnije podatke
možete vratiti ili isprazniti koš za smeće za trajno brisanje.
Da biste pomaknuli stavku u koš za smeće. morate
obrisati stavku po stavku.
Aktiviranje koša za smeće
1 Unutar menija odaberite Postavke → Kanta za smeće.
2 Pritisnite <Opcije> → Uključi kantu za smeće.
3 Pomaknite se do aplikacije koju želite i pritisnite trackpad.
4 Pritisnite <Spremi>.
Vraćanje obrisanih podataka
1 Unutar menija odaberite Postavke → Kanta za smeće.
2 Pomaknite se na željenu stavku.
3 Da biste vratili podatke pritisnite trackpad.
Početak rada
21
Pražnjenje koša za smeće
1 Unutar menija odaberite Postavke → Kanta za smeće.
2 Pritisnite <Opcije> → Isprazni kantu za smeće → <Da>.
››Zaključavanje telefona
Telefon možete zaključati aktiviranjem zaporke telefona.
1 Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost →
Zaključavanje telefona.
2 Unesite novu šifru od 4 do 8 znamenki i pritisnite <OK>.
3 Ponovno unesite novu šifru i pritisnite <OK>.
Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva unos zaporke,
od vas će biti zatraženo da je kreirate i potvrdite.
Nakon što omogućite opciju zaključavanja uređaja, zaporku
morate unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.
• U slučaju da zaboravite zaporku, donesite telefon
koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
• Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih
podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim
softverom.
››Zaključavanje SIM kartice
Telefon možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen
sa SIM karticom.
1 Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost → PIN
zaključavanje.
2 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM karticom i pritisnite
<OK>.
Nakon što omogućite opciju zaključavanja PIN-a, morate ga
unijeti prilikom svakog uključivanja telefona.
22 Početak rada
• U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN,
vaša će se SIM kartica zaključati. Za deblokiranje
SIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje
(PUK).
• U slučaju da zablokirate SIM karticu unošenjem
neispravnog PUK-a, donesite karticu koju treba
otključati vašem davatelju usluga.
››Aktiviranje mobilnog lokatora
4 Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
5 Odaberite Primatelji kako biste otvorili popis primatelja.
6 Unesite telefonski broj zajedno s kodom države
(pomoću +).
7 Kada završite sa postavljanjem primatelja, pritisnite
trackpad.
8 Pomaknite se dolje do opcije Pošiljatelj i unesite ime
pošiljatelja.
Pritisnite trackpad te pritisnite <Prihvati>.
Kada netko umetne novu SIM karticu u vaš telefon, značajka
mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj
odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u
lociranju i vraćanju telefona.
9
1
Možete unijeti tekst pritiskom slovno-brojčanih tipki na
QWERTY tipkovnici.
2
3
Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost →
Mobilni lokator.
Unesite šifru i pritisnite <OK>.
Ponovno unesite novu šifru i pritisnite <OK>.
Unos teksta
Početak rada
23
››Unesite tekst upotrebom QWERTY
tipkovnice
Pritisnite odgovarajuće slovno-brojčane tipke za unos
znakova, brojeva i simbola.
Možete koristiti i sljedeće tipke:
Tipka
Funkcija
Promjena velikih u mala slova i obrnuto.
Unos znakova u gornjem dijelu tipki.
Prebacivanje u način smibola; Otvaranje popisa
smajlića (pritisnite [ ] a zatim [ ]).
Umetanje razmaka.
Brisanje unosa.
Započinjanje novog retka.
24 Početak rada
››Kopiranje i lijepljenje teksta
Dok unosite tekst možete koristiti značajku kopiranja i
lijepljenja za korištenje teksta u drugim aplikacijama.
1 Postavite pokazivač na željeno mjesto.
2 Pritisnite <Opcije> → Kopiraj ili izreži.
3 Povucite prstom po trackpadu da biste naglasili željeni
tekst.
4 Pritisnite tackpad da biste kopirali i zalijepili tekst u
5
6
međuspremnik.
Da biste izrezali tekst pritisnite <Izreži>.
U drugoj aplikaciji odaberite i držite polje za unos teksta.
Pritisnite <Opcije> → Zalijepi za umetanje teksta iz
međuspremnika u polje za unos teksta.
Komunikacija
Odgovaranje na poziv
1 Pri dolaznom pozivu pritisnite [
Pozivi
Saznajte kako upotrebljavati funkcije poziva, kao što su
upućivanje poziva i odgovaranje na poziv, korištenjem
mogućnosti dostupnih tijekom poziva, ili prilagodba i
uporaba značajki poziva.
››Pozivanje i odgovaranje na poziv
Upućivanje poziva
1 U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj telefona.
2 Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3 Da biste završili poziv, pritisnite [ ].
• Koristite imenik za spremanje brojeva koje često
].
Kad se na telefonu začuje melodija zvona, pritisnite
tipku za glasnoću kako biste prilagodili glasnoću ili
pritisnite i držite tipku za glasnoću kako biste isključili
melodiju zvona.
2 Kako biste završili poziv, pritisnite [
].
Odbijanje poziva
Pri dolaznom pozivu pritisnite [
]. Pozivatelj će začuti ton
zauzeća.
• Možete postaviti popis brojeva za automatsko
odbijanje dolaznih poziva. ► str. 27
• Možete poslati poruku prilikom odbijanja dolaznih
poziva. Unutar menija odaberite Postavke → Poziv
→ Svi pozivi → Odbaci poziv porukom.
birate. ► str. 42
• Kako biste brzo pristupili popisu poziva i ponovno
birali nedavno birane brojeve, pritisnite [
].
Komunikacija
25
Pozivanje međunarodnog broja
1 U načinu mirovanja pritisnite i držite [0] da biste umetnuli
2
znak +.
Za biranje broja unesite čitav broj koji želite birati (pozivni
broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite
[
].
››Uporaba opcija tijekom poziva
Tijekom poziva možete koristiti sljedeće opcije:
• Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću
prema gore ili dolje.
• Za aktiviranje značajke zvučnika, pritisnite trackpad → Da.
U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u
slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika.
Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način
telefona.
26 Komunikacija
• Kako biste poziv stavili na čekanje, pritisnite <Čekanje>. Za
preuzimanje poziva na čekanju odaberite <Preuzmi>.
• Kako biste uputili drugi poziv, stavite prvi poziv na čekanje
te birajte novi broj.
• Da biste odgovorili na drugi poziv pritisnite [
] kad se
oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Prvi će razgovor
automatski biti stavljen na čekanje. Morate se pretplatiti
na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu
značajku.
• Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv pritisnite
<Zamijeni>.
››Pregled i biranje propuštenih poziva
Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.
1 Pritisnite trackpad.
2 Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3 Pritisnite [ ] da biste birali broj.
››Uporaba dodatnih značajki
Možete koristiti različite značajke poziva, kao što su
automatsko odbijanje, lažni pozivi ili način FDN (Fixed
Dialling Number – broj za fiksno biranje).
Postavljanje automatskog odbijanja
Funkciju automatskog odbijanja možete upotrijebiti za
automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva. Da biste
aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis
odbijanja,
1 Unutar menija odaberite Postavke → Poziv → Svi pozivi
→ Auto. odbijanje.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
3 Odaberite Lista odbacivanja.
4 Pritisnite <Opcije> → Novi.
5 Unesite broj za odbijanje i pritisnite trackpad.
6 Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4- 5.
7 Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.
8 Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Upućivanje lažnog poziva
Moguće je simulirati dolazne pozive kada se želite maknuti iz
neželjenih razgovora ili sastanaka.
Za aktiviranje značajke lažnog poziva unutar menija
odaberite Postavke → Poziv → Lažni poziv → Prečac za
lažni poziv → Uključeno.
Za izvođenje lažnog poziva, u načinu mirovanja pritisnite i
držite tipku glasnoće dolje. Lažni će se poziv aktivirati nakon
određenog vremena.
Možete promijeniti vrijeme odgode prije aktiviranja
lažnih poziva. Unutar menija odaberite Postavke →
Poziv → Lažni poziv → Odgoda poziva.
Možete učiniti lažne pozive uvjerljivijima pomoću
reprodukcije snimljenog glasa. Kako biste snimili glas,
1 Unutar menija odaberite Postavke → Poziv → Lažni
poziv → Glas lažnog poziva.
Komunikacija
27
2 Odaberite Glas lažnog poziva.
3 Pritisnite <Snimanje> za početak snimanja.
4 Govorite u mikrofon.
5 Kada završite, pritisnite <Zaustavi>.
Uporaba FDN načina (Fixed Dialling Number)
U FDN će načinu uređaj ograničiti sve odlazne pozive, osim
na brojeve pohranjene na FDN popisu. Kako biste mogli
upotrebljavati FDN način, najprije morate postaviti FDN popis
u imeniku. ► str. 44
Za aktiviranje FDN načina,
1 Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost → FDN
2
biranje.
Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM karticom i pritisnite
<OK>.
28 Komunikacija
Popisi
Saznajte kako pregledati popise poziva i upravljati popisima
poziva koje ste birali, primali ili propustili te porukama koje
ste poslali ili primili.
››Pregled popisa poziva i poruka
Možete pregledati popise poziva ili poruka filtrirane prema
vrstama.
1 Unutar menija odaberite Pozivi.
2 Pomaknite se lijevo ili desno do vrste poziva.
3 Odaberite popis za pregled pojedinosti.
Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati
poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis
odbijanja.
››Prikaz popisa poziva
Pomoću popisa poziva možete provjeriti količinu podataka
ili broj poslanih ili primljenih poruka te cijene i trajanje poziva.
1 Unutar menija odaberite Pozivi → <Popis poziva>.
2
Ako je poziv pohranjen pritisnite <Opcije> → Popis
poziva.
Odaberite željenu opciju.
Opcija
Funkcija
Trajanje
poziva
Pregledajte podatke o vremenu svojih
poziva, kao što su trajanje posljednjeg
poziva i ukupno trajanje svih poziva.
Opcija
Trošak
poziva
Brojač
poruka
Brojač
podataka
Funkcija
Pregledajte zapise o troškovima svojih
poziva, kao što su cijena posljednjeg
poziva i ukupan trošak svih poziva.
Također, možete postaviti valutu i cijenu
po jedinici ili dopušteni iznos troškova
kako biste ograničili pozive prema svom
planu; Brojač troškova možda ne bude na
raspolaganju, ovisno o SIM kartici.
Pregledajte količinu primljenih ili poslanih
poruka.
Pregledajte količinu primljenih ili poslanih
podataka.
Možete vratiti postavke svojih zapisa u popisu poziva.
Na svakom zaslonu pritisnite trackpad ili <Poništi>.
Komunikacija
29
Poruke
Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS),
multimedijske (MMS) ili poruke e-pošte, kako ih pregledati te
kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.
Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan
matičnog područja možda će biti dodatno naplaćeno.
Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
››Slanje tekstualnih poruka
››Postavljanje MMS profila
Za slanje i primanje multimedijskih poruka potrebno
je aktivirati profil povezivanja za povezivanje na MMS
poslužitelj. Kao dodatak profilima koje nudi vaš davatelj
usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.
1 Unutar menija odaberite Poruke → Postavke → MMS
poruke → MMS profili → <Da>.
Ako postoji profil veze koje je predifinirao vaš davatelj
usluga, pritisnite <Opcije> → Novi.
Prilagodite parametre za profil povezivanja.
Nakon što završite, pritisnite trackpad ili <Spremi>.
1 Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka.
2 Upišite broj.
2
3
3
4
1 Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka.
Možete odabrati neki od kontakata, grupa ili nedavnih
kontakata pritiskom trackpada.
Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke.
Pritisnite trackpad kako biste poslali poruku.
30 Komunikacija
››Slanje multimedijske poruke
2 Unesite broj ili email adresu.
3
4
5
Možete odabrati neki od kontakata, grupa ili nedavnih
kontakata pritiskom trackpada.
Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u
multimedijsku poruku.
Pomaknite se prema dolje i unesite tekst poruke.
Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimedije i dodajte
datoteku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti
fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
Pritisnite trackpad kako biste poslali poruku.
››Postavljanje računa i profila e-pošte
Kao dodatak email računima koje nudi vaš davatelj usluga,
možete dodati svoje vlastite email račune. Također, možete
dodati vlastiti profil povezivanja za uporabu email usluga.
Postavljanje email računa
1 Unutar menija odaberite Poruke → Postavke → Email →
Email računi.
2 Pritisnite <Opcije> → Dodaj.
3 Prilagodite postavke za račun.
4 Nakon što završite, pritisnite trackpad ili <OK>.
Postavljanje profila e-pošte
1 Unutar menija odaberite Poruke → Postavke → Email →
2
3
Email profili → <Da>.
Ako postoji profil veze koje je predifinirao vaš davatelj
usluga, pritisnite <Opcije> → Novi.
Prilagodite postavke mreže.
Nakon što završite, pritisnite trackpad ili <Spremi>.
Komunikacija
31
››Slanje email poruke
1 Unutar menija odaberite Poruke → Novi email.
2 Unesite email adresu.
3
4
5
6
Možete odabrati neki od kontakata, grupa ili nedavnih
kontakata pritiskom trackpada.
Pomaknite se prema dolje i unesite predmet.
Pomaknite se prema dolje i unesite tekst email poruke.
Pritisnite <Opcije> → Dodaj stavke i dodajte datoteku.
Možete odabrati datoteku s popisa datoteka, snimiti
fotografiju te snimiti videoisječak ili zvučni isječak.
Pritisnite trackpad kako biste poslali email.
››Pregled poruke
Primljene, poslane ili spremljene poruke automatski se
razvrstavaju u sljedeće direktorije poruka.
• Dolazne poruke: Primljene tekstualne ili multimedijske
poruke
• Email poruke: Primljene email poruke
• Poslane poruke: Odlazne poruke
• Odlazne poruke: Poruke koje se trenutačno šalju i koje su
na čekanju za slanje
• Priprema: Poruke spremljene za buduću uporabu
• Info poruke mreže: Info poruke stanica vaše mreže
• Spam poruke: Spam poruke
Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke
1 Unutar menija odaberite Poruke te odaberite direktorij s
porukama (ulazni spremnik ili poslane poruke).
2 Odaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.
32 Komunikacija
Pregled email poruke
1 Unutar menija odaberite Poruke → Email poruke.
2 Odaberite email račun.
3 Pritisnite trackpad.
4 Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5 Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite <Preuzmi> da biste
pogledali sadržaj email poruke.
››Slušanje poruka glasovne pošte
Ako ste postavili uređaj na preusmjeravanje propuštenih
poziva na poslužitelj glasovne pošte, pozivatelji mogu ostaviti
glasovne poruke u slučaju kad ne odgovorite na dolazne
pozive. Kako biste pristupili ulaznom spremniku glasovne
pošte i preslušali poruke glasovne pošte,
1 U načinu mirovanja pritisnite i držite [1].
2 Pratite upute poslužitelja glasovne pošte.
Prije pristupa poslužitelju morate spremiti broj
poslužitelja glasovne pošte. Davatelj usluga može vam
dati broj.
››Uporaba obrazaca poruka
Saznajte kako izraditi i upotrebljavati tekstualne i
multimedijske obrasce kako biste brže i lakše stvarali nove
poruke.
Stvaranje tekstualnog obrasca
1 Unutar menija odaberite Poruke → Moje mape →
Obrasci.
2 Odaberite <Novi> da biste otvorili prozor s novim
3
obrascem.
Ako je obrazac pohranjen pritisnite <Opcije> → Novi.
Upišite tekst i pritisnite trackpad.
Sada možete unijeti tekstualni obrazac u polje teksta dok
stvarate tekstualnu, multimedijsku ili email poruku pomoću
opcije umetanja.
Komunikacija
33
Stvaranje multimedijskog obrasca
1 Unutar menija odaberite Poruke → Moje mape → MMS
2
3
4
obrazac.
Pritisnite <Opcije> → Novi da biste otvorili prozor s
novim obrascem.
Napravite multimedijsku poruku s naslovom i željenim
privicima kako biste je upotrijebili kao obrazac. ► str. 30
Pritisnite trackpad.
Kako biste koristili multimedijski obrazac i napravili novu
multimedijsku poruku, sa popisa obrazaca, pomaknite se na
obrazac i pritisnite <Opcije> → Pošalji. Vaš se obrazac otvara
kao nova multimedijska poruka.
34 Komunikacija
››Izrada mape za upravljanje porukama
Saznajte kako izraditi mape za upravljanje porukama
sukladno preferencama i potrebama.
1 Unutar menija odaberite Poruke → Moje mape.
2 Pritisnite <Opcije> → Nova mapa.
3 Upišite naziv nove mape i pritisnite trackpad.
Sada možete premjestiti važne poruke iz ulaznog spremnika
u poslane poruke ili običnu mapu kako biste lakše upravljali
njima ili ih zaštitili od nehotičnog brisanja.
››Slanje SOS poruke
U slučaju nužde, možete zatražiti pomoć od određenih
primatelja putem SOS poruke.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 Unutar menija odaberite Poruke → Postavke → SOS
2
3
4
5
6
7
8
poruke → Opcije slanja.
Odaberite <Promijeni> da biste uključili značajku
razmene SOS poruka.
Odaberite Primatelji kako biste otvorili popis primatelja.
Upišite broj primatelja i pritisnite trackpad. Prijeđite na
7. korak.
Kako biste odabrali broj spremljen na popisu kontakata,
pritisnite <Opcije> → Traži kako biste otvorili popis
kontakata, pa nastavite sa sljedećim korakom.
Pomaknite se do kontakta i pritisnite trackpad.
Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
Kada završite sa postavljanjem primatelja, pritisnite
trackpad.
Odaberite Ponavljanje i broj ponavljanja SOS poruke.
9 Pritisnite <Nazad> → <Da>.
Da biste poslali SOS poruku, tipke moraju biti zaključane.
Pritisnite tipku za glasnoću četiri puta.
Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će
ukinute sve dok ne pritisnete [
].
IM poruke
Saznajte kako da razgovarate s prijateljima i obitelji iz općih
IM poruka.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 Unutar menija odaberite Komunikacije → IM Poruke →
porukama.
2 Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim se prijavite.
3 Izravna razmjena poruka s prijateljima.
Komunikacija
35
Bluetooth messenger
Saznajte kako čavrljati s prijateljima ili obitelji putem
Bluetooth bežične veze.
1 Unutar menija odaberite Komunikacije → Bluetooth
poruke.
2 Ako Bluetooth kontakti nisu spremljeni, pritisnite
3
4
trackpad da biste pronašli i uparili druge Bluetooth
uređaje. ► str. 50
Odabir uparenog uređaja.
Upišite poruku i pritisnite trackpad.
36 Komunikacija
Zabava
Kamera
Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.
Možete snimiti fotografije razlučivosti do 1600 x 1200 piksela
(2 megapiksela) te videozapise razlučivosti do 176 x 144
piksela.
››Fotografiranje
1 Unutar menija odaberite Kamera da biste uključili
kameru.
• Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite
određeno vrijeme.
• Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o
sceni ili uvjetima snimanja.
2 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
3 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
4 Pritisnite trackpad da biste napravili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.
Nakon snimanja fotografija, odaberite <Prikaz> za pregled
snimljenih fotografija.
››Snimanje videozapisa
1 Unutar menija odaberite Kamera da biste uključili
kameru.
2 Pritisnite [1] za pokretanje videokamere.
3 Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
4 Kako biste uvećali ili umanjili, pritisnite tipku za glasnoću.
Zabava
37
5 Pritisnite trackpad da biste započeli snimanje.
6 Pritisnite <Zaustavi> da biste zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
Nakon snimanja videozapisa pritisnite <Prikaz> za pregled
snimljenih videozapisa.
Glazba
Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu pomoću
glazbenog playera.
››Reproduciranje glazbe
Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,
1 Unutar menija odaberite Glazba → Fonoteka.
2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:
tipka
Funkcija
Glasnoća
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
Pauziranje reprodukcije; Odaberite za
nastavak reprodukcije.
Ponovno pokretanje reprodukcije;
Preskakanje prema natrag (pritisnite
unutar 2 sekunde); Skeniranje prema
natrag u datoteci (pritisnite i držite).
Preskakanje unaprijed. Skeniranje u
datoteci unaprijed (pritisnite i držite).
››Dodavanje glazbenih datoteka telefonu
Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku
karticu:
• Preuzimanjem s weba putem bežične veze. ► str. 47
• Preuzimanjem s računala putem opcijskog programa
Samsung Kies. ► str. 53
• Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 52
• Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 54
38 Zabava
1
Ocjena trenutne pjesme.
Funkcija
2
Promjena zvučnog efekta.
3
Promjena načina ponavljanja.
Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste
slušali FM radio, morate spojiti isporučene slušalice, koje
pritom imaju ulogu antene.
4
Aktiviranje ili deaktiviranje nasumičnog
načina.
››Slušanje FM radija
››Stvaranje popisa pjesama
1 Unutar menija odaberite Glazba → Fonoteka → Popisi
2
3
4
5
FM radio
tipka
pjesama → <Novi>.
Ako je obrazac pohranjen pritisnite <Opcije> → Novi
popis pjesama.
Unesite naslov novog popisa pjesama i pritisnite
trackpad.
Odaberite novi popis pjesama.
Pritisnite <Opcije> → Dodaj → Pjesme.
Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite
<Dodaj>.
1 Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2 Unutar menija odaberite Aplikacije → FM radio.
3 Da biste isključili FM radio, pritisnite trackpad.
4 Odaberite <Da> kako biste započeli automatsko traženje.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da
pokrenete automatsko traženje.
Zabava
39
5 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:
tipka
Funkcija
Glasnoća
Prilagođavanje glasnoće zvuka.
Isključite FM radio; Odaberite
biste uključili FM radio.
4 Pritisnite <Da> za potvrdu (ako je potrebno).
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.
kako
Igrice i ostalo
Saznajte kako igrati igrice i koristiti programe koje
omogućuje nagrađivana Java tehnologija.
Promijenite frekvenciju za 0,1 MHz.
Tražite dostupnu radiopostaju.
Za dodavanje aktualne radiopostaje popisu favorita
pritisnite <Opcije> → Dodaj u → Favoriti.
››Ručno spremanje radiopostaja
1 Spojite pripadajuće slušalice na telefon.
2 Unutar menija odaberite Aplikacije → FM radio.
3 Odaberite <Opcije> → Auto. traženje.
40 Zabava
Ovisno o softveru telefona, preuzimanje Java igara ili
aplikacija možda nije podržano.
››Preuzimanje igrica i aplikacija
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Igrice i ostalo →
2
Više igrica.
Telefon se povezuje s web-mjestom koje nudi vaš davatelj
usluge.
Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.
››Igranje igrica ili pokretanje aplikacije
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Igrice i ostalo.
2 Odaberite igricu ili aplikaciju s popisa i pratite upute na
zaslonu.
• Dostupne igre ili aplikacije mogu se razlikovati,
ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.
• Kontrolne tipke i opcije igrica ili aplikacija mogu se
razlikovati.
Zabava
41
Osobni podaci
4 Unesite podatke o kontaktu.
Kontakti
5 Pritisnite tipku za potvrdu ili pritisnite <Opcije> →
Saznajte kako stvoriti i upravljati popisom osobnih ili
poslovnih kontakata koji su pohranjeni u memoriju uređaja
ili na SIM karticu. Možete spremiti imena, brojeve mobilnih
telefona, brojeve kućnih telefona, adrese e-pošte, rođendane
i ostale podatke uz vaše kontakte.
››Stvaranje kontakta
1 Unutar menija odaberite Imenik.
2 Pritisnite <Opcije> → Novi kontakt.
3 Odaberite memorijsko mjesto (po potrebi).
42 Osobni podaci
Ako kontakt spremate na SIM karticu možete spremiti
samo ime kontakta i telefonski broj.
Spremi da biste u memoriju dodali kontakt.
Kontakt možete stvoriti i sa zaslona za biranje.
1 U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite
<Opcije>.
2 Odaberite Dodaj u Imenik → Novi kontakt.
3 Odaberite memorijsko mjesto (po potrebi).
4 Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
5 Unesite podatke o kontaktu.
6 Pritisnite tipku za potvrdu ili pritisnite <Opcije> →
Spremi da biste u memoriju dodali kontakt.
››Traženje kontakta
1 Unutar menija odaberite Imenik.
2 Upišite nekoliko početnih slova odabranog imena.
3 Na popisu kontakata odaberite ime kontakta.
Kada pronađete kontakt, možete:
• nazvati kontakt pritiskom na [
].
• uredite podatke o kontaktu pritiskom na trackpad.
››Postavljanje omiljenog broja
1
2
3
Unutar menija odaberite Imenik.
Pomaknite se lijevo ili desno na Favoriti.
Pritisnite <Dodijeli> → Imenik.
Ako je spremljen omiljeni broj, pomaknite se do praznog
mjesta i pritisnite <Dodijeli> → Imenik.
4 Iz imenika odaberite omiljeni broj koji želite postaviti.
Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.
Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina mirovanja
pritiskom i držanjem dodijeljenog broja za biranje.
››Izrada grupe kontakata
Izradom grupe kontakata možete upravljati s više kontakata
i slati poruke ili poruke e-pošte cijeloj grupi. Započnite
stvaranjem grupe.
1 Unutar menija odaberite Imenik.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na Grupe.
3 Pritisnite <Opcije> → Nova grupa.
4 Upišite naziv grupe i pritisnite trackpad.
Osobni podaci
43
››Stvaranje FDN popisa
Možete postaviti popis kontakata koji ćete koristiti u FDN
načinu kojim se ograničavaju odlazni pozivi, ako vaša SIM
kartica podržava ovu značajku. FDN popis je spremljen na
SIM karticu.
1 Unutar menija odaberite Imenik.
2 Pritisnite <Opcije> → FDN kontakti → trackpad.
3
4
Ako postoji spremljen FDN kontakt pritisnite <Opcije> →
Novi FDN kontakt.
Upišite informacije o kontaktu i pritisnite trackpad.
Unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM karticom i pritisnite
<OK>.
Da biste ograničili odlazne pozive samo na brojeve
spremljene na FDN popisu, uključite FDN način. ► str. 28
44 Osobni podaci
Kalendar
Saznajte kako stvoriti i upravljati dnevnim, tjednim ili
mjesečnim događajima.
››Stvaranje događaja
1 Unutar menija odaberite Organizator → Kalendar.
2 Odaberite <Opcije> → Novi → vrstu događaja.
3 Unesite tražene detalje događaja.
4 Pritisnite trackpad ili <Spremi>.
››Prikaz događaja
Kako biste promijenili prikaz kalendara,
1 Unutar menija odaberite Organizator → Kalendar.
2 Pritisnite <Opcije> → Po tjednima ili Po mjesecima.
Za prikaz događaja na određeni datum,
1 Unutar menija odaberite Organizator → Kalendar.
2 Odaberite datum na kalendaru. Na kalendaru su datumi s
planiranim događajima označeni malim trokutom.
3 Odaberite događaj za pregled pojedinosti.
Obaveza
Saznajte kako stvoriti popis virtualnih obaveza i postaviti
alarme kao podsjetnik na važne obaveze ili odrediti prioritet.
››Stvaranje obaveze
1 Unutar menija odaberite Organizator → Obaveza.
2 Pritisnite <Novi>.
3
4
››Prikaz obaveza
1 Unutar menija odaberite Organizator → Obaveza.
2 Pritisnite <Opcije> → Sortiraj po i odaberite kategoriju
3
(prioritet, status ili datum dospijeća) kako biste razvrstali
obaveze.
Odaberite obavezu za pregled pojedinosti.
Za dovršene obaveze sa isteklim završnim terminom
možete postaviti status u završene. Nakon toga nećete
više primati podsjetnike na te obveze.
Zapis
Saznajte kako snimiti važne podatke i spremiti ih kako biste ih
kasnije pregledali.
Ako je obaveza pohranjena pritisnite <Opcije> → Nova
obaveza.
Unesite detalje obaveze.
Pritisnite trackpad ili <Spremi>.
Osobni podaci
45
››Stvaranje zapisa
1 Unutar menija odaberite Organizator → Zapis.
2 Pritisnite <Novi>.
Ako je zapis pohranjen pritisnite <Opcije> → Novi zapis.
3 Upišite tekst zapisa i pritisnite trackpad.
››Prikaz zapisa
››Snimanje glasovnog zapisa
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Diktafon.
2 Pritisnite trackpad da biste započeli snimanje.
3 Govorite u mikrofon.
4 Kada završite, pritisnite <Zaustavi>.
Vaš se zapis automatski sprema.
1 Unutar menija odaberite Organizator → Zapis.
2 Odaberite zapis za pregled pojedinosti.
5 Za snimanje više glasovnih zapisa odaberite trackpad i
Diktafon
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Diktafon.
2 Pritisnite <Opcije> → Idi na Zvukove kako biste pristupili
Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu. Glasovne
zapise možete postaviti kao ton poziva ili alarma.
ponovite korake od 3 do 4.
››Reprodukcija glasovnog zapisa
popisu glasovnih zapisa.
3 Odaberite glasovni zapis.
4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki na
zaslonu.
46 Osobni podaci
Web
1 Unutar menija odaberite Postavke → Mreža → Veze →
Internet
Ako postoji profil veze koje je predifinirao vaš davatelj
usluga, pritisnite <Opcije> → Novi.
Prilagodite postavke mreže.
<Da>.
2 Pritisnite trackpad.
Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene Internet stranice.
• Pristup Internetu i preuzimanje medijskog sadržaja
mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete
doznati od davatelja usluga.
• Meni Internet preglednika može biti drugačije
označen, ovisno o davatelju usluga.
• Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju usluga.
3
››Postavljanje Internet profila
2
››Pretraživanje Internet stranica
1 Unutar menija odaberite Internet za pokretanje
navedene početne stranice.
Za pristupanje posebnoj Internet stranici pritisnite
<Opcije> → Unesite adresu, unesite internetsku adresu
(URL) Internet stranice i pritisnite trackpad.
Kretanje kroz web-stranice.
Za pristup mreži i povezivanje s Internetom morate aktivirati
profil povezivanja. Kao dodatak profilima koje nudi vaš
davatelj usluga, možete dodati svoj vlastiti profil povezivanja.
Web
47
››Označavanje omiljenih Internet stranica
Internet stranice koje često posjećujete možete označiti kao
favorite za brzi pristup istima. Kod navigiranja Internetom
pritisnite <Opcije> → Dodaj u Favorite da biste označili
trenutnu Internet stranicu.
Ako znate adresu Internet stranice, možete je ručno dodati u
favorite izvan mreže. Za dodavanje stranice u favorite,
1 Unutar menija odaberite Internet → <Opcije> →
2
3
Favoriti → <Dodaj>.
Ako je favorit pohranjen pritisnite <Opcije> → Dodaj u
favorite.
Unesite naslov stranice i Internet adresu (URL).
Pritisnite trackpad.
Google
Saznajte kako koristiti uslugu Google pretrage.
• Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova
značajka možda neće biti dostupna.
• Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, koraci koje
morate slijediti za korištenje ove značajke mogu se
razlikovati.
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Google.
2 Pritisnite <Da>.
3 Unesite slovo ili riječ podatka za pretraživanje.
4 Odaberite naziv stavke kojoj želite pristupiti.
Društvene mreže
Saznajte kako dijeliti fotografije i video zapise sa drugim
ljudima na društvenim Internet stranicama i blogovima.
Ovisno o vašoj regiji ili davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti dostupna.
1 Unutar menija odaberite Komunikacije → Društvene
mreže.
48 Web
2 Odaberite web-mjesto ili blog kojemu želite pristupiti.
3 Pritisnite <Da>.
4 Prijavite se i dijelite fotografije ili videozapise s prijateljima
i obitelji.
Internet stranice društvenih mreža
Saznajte kako brzo pristupiti društvenim mrežama, kao što su
Facebook i Twitter.
1 Unutar menija odaberite Komunikacije → Facebook ili
Twitter.
2 Upišite korisničko ime i šifru te pritisnite trackpad.
3 Dijelite fotografije ili videozapise s prijateljima i obitelji.
Web
49
Povezivanje
Bluetooth
Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog
dometa za razmjenu informacija na udaljenosti od oko 10
metara bez fizičke povezanosti.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak,
presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili
primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke
pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja.
Ako postoje prepreke između uređaja operativna
udaljenost može se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga
Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim
telefonom.
50 Povezivanje
››Uključivanje Bluetooth bežične značajke
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Bluetooth.
2 Pritisnite <Opcije> → Postavke.
3 Pritisnite <Promijeni> kako biste aktivirali Bluetooth
bežičnu značajku.
Kako biste omogućili da drugi uređaji pronađu vaš
telefon pritisnite <Opcije> → Postavke → Vidljivost
→ opcija. Ako ste odabrali Postavljeno, odredite
vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti
vidljiv.
››Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth
uređajima
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Bluetooth.
2 Pritisnite trackpad da biste pretražili uređaje.
3 Odaberite uređaj.
4 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth
PIN drugog uređaja, ako postoji, te odaberite <OK>.
Alternativno odaberite <Da> kako biste uskladili PIN
između svog i drugog uređaja.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati
povezivanje, uparivanje je dovršeno. Ako je postupak
uparivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti
dostupne usluge.
Kad je telefon uparen s drugim Bluetooth uređajem,
ikona uređaja će postati plava. Odaberite upareni uređaj i
upotrijebite neku od sljedećih opcija:
• Za pretraživanje direktorija datoteka uređaja i razmjenu
datoteka, pritisnite trackpad.
• Za pretraživanje ostalih uređaja pritisnite <Opcije> →
Traži.
• Kako biste provjerili koje su Bluetooth usluge dostupne na
telefonu te informacije o uslugama, odaberite <Opcije> →
Popis usluga.
• Kako biste promijenili naziv uređaja pritisnite <Opcije> →
Preimenuj.
• Kako biste obrisali upareni uređaj sa popisa pritisnite
<Opcije> → Obriši ili Obriši više.
• Kako biste omogućili da uređaj pristupi telefonu bez
potvrde pritisnite <Opcije> → Autoriziran.
• Za prilagodbu Bluetooth postavki, pritisnite <Opcije> →
Postavke.
››Slanje podataka putem bežične Bluetooth
veze
1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt,
2
kalendarski događaj, zapis, zadatak ili medijsku datoteku
u odgovarajućoj aplikaciji ili u opciji Datoteke.
Pritisnite <Opcije> → Pošalji putem → Bluetooth ili
pritisnite <Opcije> → Pošalji posjetnicu putem →
Bluetooth.
Povezivanje
51
››Primanje podataka putem bežične
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Bluetooth →
(ako je potrebno).
Odaberite <Da> kako biste potvrdili da želite primiti
podatke s uređaja (ako je potrebno).
2 Pomaknite se do opcije Udaljeni SIM način i pritisnite
1 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite <OK>
2
Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,
Bluetooth veze
Primljeni podaci su spremljeni u odgovarajuću aplikaciju ili
direktorij u skladu s vrstom. Primjerice, glazbeni ili zvučni
isječak je spremljen u direktorij sa zvukovima, a kontakt u
imenik.
››Uporaba udaljenog SIM načina rada
U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu
možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću spojenih
Bluetooth slušalica za upotrebu bez ruku u vozilu preko SIM
kartice.
52 Povezivanje
<Opcije> → Postavke.
<Promijeni>.
Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom
pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.
Wi-Fi
Saznajte kako na vašem telefonu koristiti mogućnosti
bežičnog umrežavanja za aktiviranje i povezivanje na
bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa
standardom IEEE 802.11.
Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim
uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili
bežično aktivno mjesto.
Telefon koristi neharmonizirajuće frekvencije i
namijenjen je uporabi u svim europskim državama. U
zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati
u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim
prostorima u Francuskoj.
››Aktiviranje značajke WLAN
Unutar menija odaberite Aplikacije → Wi-Fi → trackpad.
Uključeni WLAN u pozadini trošit će bateriju. Kako
biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo
kad ga trebate.
››Traženje i spajanje na WLAN
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Wi-Fi → track pad.
Telefon automatski traži dostupne WLAN mreže.
2 Odaberite mrežu za povezivanje.
3 Unesite šifru za mrežu (ako je potrebno).
4 Pritisnite trackpad ili <Spoji>.
››Povezivanje s WLAN-om pomoću WPS-a
(Wi-Fi zaštićenog postavljanja)
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Wi-Fi.
2 Pritisnite <Opcije> → WPS PBC.
3 Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2
minute.
Ili unesite PIN na AP uređaju i odaberite Pokreni u roku
od 2 minute.
Računalne veze
Saznajte kako povezati telefon na računalo pomoću
neobveznog podatkovnog kabela u različitim načinima rada
s USB vezama.
››Povezivanje s programom Samsung Kies
Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete
preuzeti program s web-mjesta tvrtke Samsung
(www.samsung.com/kies).
Povezivanje
53
1 Unutar menija odaberite Postavke → PC veze →
2
3
4
Samsung Kies.
Pritisnite [
] da biste se vratili u način mirovanja.
Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Pokrenite Samsung Kies te kopirajte podatke i datoteke.
››Povezivanje kao uređaj masovne pohrane
Možete povezati telefon na računalo kao izmjenjivi disk i
pristupiti direktoriju datoteka. Ako umetnete memorijsku
karticu u telefon, možete pristupiti i direktoriju datoteka
memorijske kartice tako što ćete telefon koristiti kao čitač
memorijske kartice.
1 Ako želite prenijeti datoteke s memorijske kartice ili na
nju, umetnite ju u telefon.
2 Unutar menija odaberite Postavke → PC veze →
Spremanje podataka.
] da biste se vratili u način mirovanja.
3 Pritisnite [
54 Povezivanje
4 Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
5
6
spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
Otvorite direktorij za pregled datoteka.
Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.
Alati
Alarmi
Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne
događaje.
››Postavljanje novog alarma
1 Unutar menija odaberite Alarmi.
2 Pritisnite <Novi>.
3
4
Ako je alarm pohranjen pritisnite <Opcije> → Novi
alarm.
Postavite pojedinosti alarma.
Nakon što završite, pritisnite trackpad ili <Spremi>.
Ukoliko je telefon isključen, značajka automatskog
uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje
telefon i pokreće alarm.
››Zaustavljanje alarma
Kada se alarm oglasi,
• Pritisnite <Potvrda> kako biste zaustavili alarm.
• Pritisnite <Odgodi> kako biste utišali alarm na određeno
razdoblje.
››Deaktivacija alarma
1 Unutar menija odaberite Alarmi.
2 Odaberite alarm koji želite isključiti.
3 Pritisnite <Opcije> → Isključi alarm.
Sigurnosne kopije
Koristite sogurnosne kopije kako biste spremili sigurnosne
kopije podataka, kao što su poruke, kontakti i obaveze, na
memorijsku karticu ili u Datoteke. Također ih možete vratiti
na telefon.
Alati
55
››Napravite sigurnosne kopije podataka
1 Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnosne
2
3
4
kopije.
Odaberite Sigurnosna kopija.
Odaberite kategoriju te odaberite stavke za sigurnosnu
kopiju.
Pritisnite <Kopiranje>.
››Vraćanje podataka
2 Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora
kako biste izveli osnovne matematičke operacije.
Konvertor
1 Unutar menija odaberite Organizator → Konverter →
vrstu konverzije.
2 U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne
jedinice.
1 Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnosne
Rječnik
2
3
4
››Pretraga riječi
kopije.
Odaberite Vrati.
Odaberite kategoriju te odaberite stavke za vraćanje.
Pritisnite <Vrati>.
Kalkulator
1 Unutar menija odaberite Organizator → Kalkulator.
56 Alati
Saznajte kako tražiti riječi u rječniku i postaviti svoj osobni
popis riječi.
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Rječnik.
2 U polje za pretraživanje unesite riječ.
3 Odaberite riječ s popisa.
Za dodavanje riječi u rječnik, pritisnite <Opcije> →
Spremi u Moj rječnik.
››Pregled mog rječnika
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Rječnik.
2 Pomaknite se lijevo ili desno na Moj rječnik.
3 Odaberite riječ iz popisa riječi.
››Prikaz povijesti
1
2
Unutar menija odaberite Aplikacije → Rječnik.
Pomaknite se lijevo ili desno na Povijest kako biste vidjeli
popis riječi koje ste tražili.
Moje datoteke
Saznajte kako brzo i jednostavno pristupiti svim slikama,
videozapisima, glazbi, zvučnim isječcima i ostalim vrstama
datoteka koje su spremljene na uređaju ili memorijskoj
kartici.
››Podržani formati datoteka
Vaš telefon podržava sljedeće formate datoteka:
Vrsta
Podržani format
Slika
bmp, jpg, gif, png, wbmp
Video
mp4, 3gp
Zvuk
imy, midi, amr, wav, m4a, mp3, aac, mmf
Ostalo
vcf, vcs, vnt, jad, jar
Alati
57
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o
softveru telefona.
• Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju,
prilikom otvaranja može doći do pogreške.
››Pregledavanje datoteke
1 Unutar menija odaberite Datoteke → vrstu datoteke.
2
Direktoriji ili datoteke na memorijskoj kartici označeni su
ikonom memorijske kartice.
Odaberite direktorij → datoteku.
• Odabirom opcije Slike možete pregledavati fotografije
koje ste snimili i slike koje ste skinuli ili primili od drugih
izvora.
• Odabirom opcije Video možete reproducirati video
zapise koje ste snimili i video zapise koje ste skinuli ili
primili od drugih izvora.
• Odabirom opcije Zvukovi možete reproducirati sve
tonove zvona, glazbene datoteke i zvučne isječke koje
ste snimili, uključujući glasovne zapise i FM radio zapise.
58 Alati
• Odabirom opcije Ostalo možete pregledavati
dokumente i podatkovne datoteke uključujući datoteke
koje nisu podržane.
Štoperica
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Štoperica.
2 Pritisnite <Pokreni> kako biste pokrenuli štopericu.
3 Pritisnite trackpad kako biste snimili prolazna vremena.
4 Kada završite, pritisnite <Zaustavi>.
5 Dodirnite <Poništi> da biste izbrisali snimljena vremena.
Tijekom snimanja prolaznog vremena, snimaju se
intervali između tih vremena. Za provjeru intervala,
pomaknite se lijevo ili desno na Krug.
Odbrojavanje
1 Unutar menija odaberite Aplikacije → Odbrojavanje.
2 Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3 Pritisnite <Pokreni> kako biste pokrenuli odbrojavanje.
4
Možete koristiti druge funkcije dok se odbrojavanje
odvija u pozadini. Pritisnite <Nazad> ili [
] → <Da> te
pristupite drugoj aplikaciji.
Kada brojač istekne, pritisnite <OK> da biste zaustavili
upozorenje.
Svjetsko vrijeme
Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postaviti
da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.
››Stvorite svjetsko vrijeme
4 Za primjenu ljetnog vremena pomaknite se na sat i
pritisnite <Opcije> → Ljetno vrijeme.
5 Za dodavanje više svjetskih satova ponovite korake od
2 do 4.
››Dodavanje svjetskog vremena na zaslon
S widgetom za prikaz dvostrukog sata, na zaslonu možete
prikazati satove s dvije različite vremenske zone.
Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,
1 Unutar menija odaberite Organizator → Svjetsko
vrijeme.
2 Pomaknite se do željene vremenske zone i pritisnite
<Opcije> → Postavi za drugi sat.
1 Unutar menija odaberite Organizator → Svjetsko
3 Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon →
2 Pritisnite trackpad.
3 Pomaknite se na željenu vremensku zonu i pritisnite
4 Pomaknite se lijevo ili desno na Pametno čekanje.
5 Pritisnite <Uredi> → Dvostruki sat.
6 Pritisnite <Opcije> → Spremi.
7 Pritisnite trackpad.
vrijeme.
<Dodaj>.
Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
Pametna početna.
Alati
59
Postavke
Pristupanje meniju Postavke
1 Unutar menija odaberite Postavke.
2 Odaberite kategoriju postavki i opciju.
3 Prilagodite postavku i odaberite opciju <Spremi> ili
trackpad.
Profili zvuka
Odaberite profil zvuka koji želite koristiti ili prilagodite opcije
zvuka po želji.
60 Postavke
Zaslon
Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje
zaslonom i osvjetljenjem vašeg telefona.
• Pozadina: Odaberite pozadinu za zaslon mirovanja.
• Tema: Odabir teme boja za zaslone menija.
• Pametna početna: Promjena vrste zaslona u mirovanju ili
prilagodba pametnog početnog zaslona.
• Vrsta slova: Odabir vrste slova za tekst na zaslonu.
• Zaslon biranja: Prilagodba zaslona biranja.
• Osvjetljenje: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Pozadinsko osvjetljenje: Postavite vrijeme nakon kojeg
telefon isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
• Efekt prijelaza: Postavite telefon da prikazuje animaciju
kad se prebacujete između prozora.
Vrijeme i datum
Poziv
Pristupite i promijenite postavke za upravljanje načinom
prikaza vremena i datuma na vašem telefonu.
Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje
funkcijama za pozivanje telefona:
• Svi pozivi: Prilagodite postavke za značajke pozivanja.
• Poziv: Prilagodite postavke za glasovne pozive.
• Lažni poziv: Prilagodite postavke za lažne pozive: ► str. 27
Telefon
Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje
općim postavkama telefona:
• Jezik: Odaberite jezik koji želite koristiti na zaslonu telefona
i kod unosa teksta.
• Prečaci qwerty tipkovnice: Prilagodba prečaca QWERTY
tipkovnice. ► str. 21
• Auto. zaključavanje tipkovnice: Postavite telefon da
automatski zaključava tipkovnicu.
• Osjetljivost optičke pločice: Postavljanje osjetljivosti
trackpada.
Kanta za smeće
Uključite koš za smeće za vraćanje podataka koje ste obrisali
ili ih trajno uklonite. ► str. 21
Sigurnosne kopije
Napravite sigurnosne kopije podataka ili obnovite podatke,
kao što su poruke, kontakti te obaveze. ► str. 55
Postavke
61
Sigurnost
• Promijenite PIN: Promijenite PIN koji se koristi za pristup
Pristupite i promijenite sljedeće postavke kako biste osigurali
svoj telefon i podatke:
• Zaključavanje telefona: Aktivirajte ili deaktivirajte
značajku zaključavanja telefona u slučaju da želite da
telefon traži unos zaporke prije korištenja.
• SIM zaključavanje: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku
SIM zaključavanja kako bi uređaj tražio unos SIM šifre po
izmjeni SIM kartice.
• PIN zaključavanje: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku
PIN zaključavanja kako bi uređaj tražio unos PIN-a prije
korištenja.
• Zaklj. privatnosti: Učinite različite vrste podataka
privatnim; za pristup privatnim podacima morate unijeti
zaporku telefona.
• FDN biranje: Aktivirajte ili deaktivirajte FDN način rada
kako biste ograničili pozive na telefonske brojeve na FDN
popisu.
• Promjena šifre: Promijenite zaporku telefona.
• Promijenite PIN2: Promijenite PIN2 koji se koristi za zaštitu
62 Postavke
podacima na SIM kartici.
primarnog PIN-a.
• Mobilni lokator: Aktivirajte ili deaktivirajte značajku
mobilnog lokatora koja vam pomaže locirati telefon u
slučaju da je izgubljen ili ukraden. ► str. 23
PC veze
Postavite da se USB način aktivira kada telefon spojite na
računalo. ► str. 53
Mreža
Pristupite ili promijenite sljedeće postavke kako biste
upravljali načinom na koji vaš telefon odabire mreže i spaja
se na njih:
• Odabir mreže: Postavite način odabira mreže na
automatski ili ručni.
• Veze: Postavite profile za povezivanje koje želite koristiti za
Poništavanje
Memorija
Ponovno postavite različite postavke na zadane vrijednosti.
Odaberite postavke koje želite ponovno postaviti. Za
ponovno postavljanje postavki morate unijeti zaporku
telefona.
značajke mreže.
Pristupite i promijenite sljedeće postavke za upravljanje
korištenjem memorije telefona:
• Mem. kartica: Pristupite pojedinostima o memorijskoj
kartici i postavite Bluetooth vidljivost za datoteke
na memorijskoj kartici. Također, možete formatirati
memorijsku karticu ili promijeniti njen naziv.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi
odabrani podaci s memorijske kartice.
• Stanje memorije: Pregledajte iskorištenu i dostupnu
memoriju za različite vrste datoteka.
• Postavljena memorija: Odaberite memorijsko mjesto
koje će se koristiti kod prijenosa podataka, snimanja slika i
videozapisa ili snimanja glasovnih zapisa.
• Obriši memoriju telefona: Izbrišite odabrane podatke iz
memorije telefona.
Postavke
63
Rješavanje problema
Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će
se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:
Kod
Lozinka
PIN
Kod
PUK
Da biste riješili problem, pokušajte sljedeće:
Kada je značajka zaključavanja telefona
omogućena, morate unijeti lozinku koju ste
postavili za telefon.
Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako
je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate
unijeti PIN koji ste dobili sa SIM karticom.
Tu značajku možete onemogućiti pomoću
menija PIN zaključavanje.
64 Rješavanje problema
PIN2
Da biste riješili problem, pokušajte sljedeće:
Vaša je SIM kartica blokirana. To se obično
događa nakon nekoliko uzastopnih unosa
neispravnog PIN-a. Morate upisati PUK koji ste
dobili od davatelja usluga.
Kada pristupite meniju za koji je potreban
PIN 2, unesite PIN 2 koji ste dobili uz SIM
karticu. Pojedinosti možete doznati od
davatelja usluga.
Na vašem se uređaju prikazuje "Usluga
nedostupna" ili "Greška mreže"
• Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom,
možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i
pokušajte ponovo.
• Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate.
Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
Pozivi se prekidaju
Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva
Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete
izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i
pokušajte ponovo.
• Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
• Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno
Odlazni pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj
koji pozivate.
Dolazni pozivi se ne spajaju
• Provjerite je li uređaj uključen.
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski
broj.
spojene.
Kvaliteta zvuka je slaba
• Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
• Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom,
možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i
pokušajte ponovo.
Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz
kontakata
• Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
• Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
Rješavanje problema
65
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski
Uređaj je vruć na dodir
Telefon se oglašava kratkim zvučnim signalom i
ikona baterije svijetli
Kada upotrebljavate aplikacije koje zahtijevaju više snage
ili ih koristite duže vrijeme, uređaj se može zagrijati. To je
uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
broj.
Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju
kako biste nastavili s upotrebom uređaja.
Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad
isključuje za vrijeme punjenja
• Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena
kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte
napuniti bateriju.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite
staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom
(upute o propisnom odlaganju u otpad potražite u
lokalnim propisima).
66 Rješavanje problema
Sigurnosne mjere
opreza
Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte
sljedeće informacije.
Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete
oštećenja na drugi način
Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio
proizvođač
Ne koristite uređaj za vrijeme oluja
Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.
Upozorenje: spriječite električne udare, požar i
eksploziju
Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)
Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače
ili labave utičnice
Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače
Nemojte dodirivati kabel za napajanje vlažnim rukama ili
isključivati punjač povlačenjem kabela
Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje
Nemojte upotrebljavati uređaj prilikom punjenja ili ga
dodirivati vlažnim rukama
Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji
Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru.
• Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za
vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu
kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
• Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi
prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
• Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su
mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako
se pregriju.
• Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom
vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i
pregrijavanja.
Sigurnosne mjere opreza
67
Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja
• Izbjegnite izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
• Vrlo visoke ili niske temperature mogu uzrokovati promjenu oblika uređaja i
smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
• Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati
povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja
baterije.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih
upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u
područjima ograničene uporabe
Isključite uređaj na području gdje je zabranjena uporaba
Pridržavajte se svih odredbi koje ograničavaju uporabu mobilnoga uređaja u
određenom području.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih
uređaja
Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći
do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pejsmejkera
• Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od
pejsmejkera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
• Ako je uporaba uređaja neophodna, udaljite ga najmanje 15 cm od
pejsmejkera.
• Kako biste moguća ometanja uređaja smanjili na najmanju moguću mjeru,
upotrebljavajte uređaj na strani suprotnoj od pejsmejkera.
Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini
medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem
radiofrekvencije
Ako vi osobno upotrebljavate medicinsku opremu, obratite se proizvođaču
opreme kako biste se provjerili je li oprema zaštićena od radiofrekvencija.
Ako upotrebljavate slušno pomagalo, obratite se proizvođaču
za informacije o radijskim smetnjama
Radiofrekvencija uređaja može ometati neka slušna pomagala. Kontaktirajte
proizvođača kako biste saznali sve o zaštiti slušnog pomagala.
Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima
• U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite
uređaj.
• Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim
okružjima.
68 Sigurnosne mjere opreza
• Mobilni uređaj nemojte koristiti na benzinskim crpkama ili u blizini zapaljivih
goriva i kemikalija, i blizu područja eksplozija.
• Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne
materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili
dodatna oprema.
Isključite uređaj kad se nalazite u zrakoplovu
Uporaba uređaja u zrakoplovu je ilegalna. Uređaj može ometati elektronske
navigacijske uređaje u zrakoplovu.
Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar na
elektroničkim uređajima u motornim vozilima
Radiofrekvencija uređaja može prouzrokovati kvar elektronskih uređaja u
automobilu. Za više informacija obratite se proizvođaču.
Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih
sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose
na uporabu mobilnog uređaja
Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada
nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom.
Radi vlastite i sigurnosti drugih ljudi, budite uvijek razumni i imajte na umu
sljedeće savjete:
• upotrebljavajte uređaj za rad bez ruku.
• Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao
što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke pomoću smanjiti
vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
• Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Potrebno je da možete pristupiti
svom bežičnom uređaju, a da ne prestane gledati cestu. Ako primite poziv u
nezgodnom trenutku, prepustite odgovor svojoj govornoj pošti.
• Dajte osobi s kojom razgovarate na znanje da ste zauzeti vožnjom. Ne
prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim
uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
• Nemojte stvarati zabilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa
"stvari koje morate obaviti" ili pregledanje imenika odvraća pozornost s vaše
primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
• Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u
pokretu ili prije uključivanja u promet. Pokušajte planirati da svoje pozive
obavljate po zaustavljanju automobila. Ako morate uputiti poziv, birajte samo
nekoliko brojeva, pogledajte cestu i retrovizore pa tek onda nastavite.
• Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti
pažnju. Dajte ljudima s kojima razgovarate na znanje da vozite i prekinite
razgovore koji bi vam mogli odvratiti pažnju s ceste.
• Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u
slučaju požara, prometne nezgode ili potrebe za pružanjem hitne medicinske
pomoći.
• Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite
prometnu nezgodu, kriminalnu aktivnost u tijeku ili ozbiljnu situaciju u kojoj
su ugroženi životi, pozovite lokalni broj hitne službe.
Sigurnosne mjere opreza
69
• Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju
manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja opasnost,
neispravan semafor, manju prometnu nezgodu bez ozlijeđenih ili prepoznate
ukradeno vozilo, pozovite Pomoć na cesti ili drugi broj službi za takve
intervencije.
Nemojte spremati uređaj na vrućim ili hladnim područjima.
Upotrebljavajte uređaj na -20 °C do 50 °C
• Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite u zatvorenom vozilu jer temperatura
u unutrašnjosti može dosegnuti do 80 °C.
• Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko
razdoblje (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja
• Bateriju pohranjujte na temperaturi od 0 °C do 40 °C.
Uređaj držite na suhom
Nemojte spremati uređaj s metalnim objektima, kao što su
kovanice, ključevi ili ogrlice
• Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove ili elektroničke krugove
• Ako se uređaj navlaži, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite
• Može doći do deformiranja ili kvara uređaja.
• Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim objektima, može doći do požara.
• Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar
Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja
Nemojte upotrebljavati ili spremati uređaj na prašnjavim i
prljavim područjima
• Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne
uređaja.
uređaj ručnikom i odnesite u servisni centar.
uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.
Prašina može prouzrokovati kvar na uređaju.
Nemojte spremati uređaj na kosim površinama
Ako padne, može doći do oštećenja.
70 Sigurnosne mjere opreza
• Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim
poljima.
knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim
poljima.
• Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem
niti dozvoliti da uređaj dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim
vremenskim razdobljima.
Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih
pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim
tlakom
• Može doći do curenja baterije.
• Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.
Pazite da ne ispustite ili na drugi način prouzrokujete udarac
uređaja
• Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
• Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih
dijelova.
Nemojte upotrebljavati bljeskalicu preblizu očiju ljudi ili
životinja
Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida
ili oštećenje očiju.
Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača
• Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje
može skratiti vijek trajanja baterije.
• Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti
prije upotrebe.
• Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
• Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.
Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji
je odobrio proizvođač
• Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili
prouzrokovati kvar uređaja.
• Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe
dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.
Nemojte gristi ili stavljati u usta uređaj ili bateriju
• To može prouzrokovati oštećenje uređaja ili eksploziju.
• Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.
Kada govorite u uređaj:
• držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
• Govorite izravno u mikrofon.
• Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene
može smanjiti kvalitetu poziva ili prouzrokovati prijenos više radiofrekvencije
nego što je potrebno.
• Držite uređaj opuštenim stiskom, pritišćite tipke lagano, upotrijebite posebne
značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i
predviđanje teksta) i radite česte stanke.
Sigurnosne mjere opreza
71
Zaštitite svoj sluh
• Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati
oštećenje sluha.
• Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam
odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
• Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor
zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće
neophodnu da čujete razgovor ili glazbu.
Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja
ili dok ste u pokretu
Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili
drugih.
Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka
Ako padnete, možete se ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj
• Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Za
servisiranje odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
• Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili
požar.
72 Sigurnosne mjere opreza
Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj
Boja i naljepnice mogu zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu vam se pojaviti
svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti proizvod
i posavjetujte se s liječnikom.
Prilikom čišćenja uređaja:
• obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
• Očistite polove baterije blazinicom ili ručnikom.
• Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.
Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u
servisni centar tvrtke Samsung na popravak.
Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen
Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim
mjestima
Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja
Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu
ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati
troškove.
Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno
• Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u
vašem vozilu sigurno ugrađeni.
• Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini zračnog jastuka ili na
području njegove uporabe. Neispravno instalirana bežična oprema može
uzrokovati ozbiljne ozljede kada se zračni jastuci brzo napušu.
Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati
oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.
Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama
• Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može
rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
• Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s
ostalih uređaja.
• Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim
predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.
Osigurajte pristup hitnim službama
Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili
okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte
alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.
Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka
Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
Certifikat o specifičnoj razini apsorpcije (SAR)
Vaš uređaj usklađen je sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju
izloženost ljudi radiofrekvencijskoj energiji (RF) koju emitira radijska i
telekomunikacijska oprema. Tim se standardima sprječava prodaja mobilnih
uređaja koji premašuju maksimalnu razinu izlaganja (poznatu kao Specifična
razina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.
Tijekom testiranja, maksimalni SAR zabilježen za ovaj model bio je 0,603 W/kg.
U uobičajenoj upotrebi stvarni SAR trebao bi biti mnogo niži jer je telefon
dizajniran za emitiranje samo one količine RF energije koja je nužna za prijenos
signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina kada je
to moguće, uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.
Deklaracija o usklađenosti na kraju ovoga priručnika prikazuje usklađenost
vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj & i telekomunikacijskoj
opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite
na Samsungovom web-mjestu.
Sigurnosne mjere opreza
73
Ispravno odlaganje proizvoda
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa
sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje
na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač,
slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim
otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu
za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj
predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali
održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim komercijalnim otpadom.
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa
sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se
istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim
kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da
baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina
navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije
nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti
okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala,
molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem
lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
74 Sigurnosne mjere opreza
Izjava o odricanju odgovornosti
Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u
vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima,
trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve
sadržaje ili usluge možete koristiti samo za vlastite, nekomercijalne svrhe.
Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili
davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije
izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije
dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje,
prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili
distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem
obliku ili s bilo kakvim sredstvima.
“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI
USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE
IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO,
NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG
NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI
POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG
UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE
BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI,
ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE
NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO
REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI
BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."
Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung
ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna
u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se
putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja
općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili
obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne
putem uređaja.
Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu
na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem
ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja
ili usluge.
Sigurnosne mjere opreza
75
Indeks
alarmi
deaktivacija 55
stvaranje 55
zaustavljanje 55
automatsko odbijanje 27
baterija
instaliranje 9
punjenje 10
Bluetooth
primanje podataka 52
pronalaženje i uparivanje
uređaja 50
slanje podataka 51
Udaljeni SIM način 52
uključivanje 50
diktafon 46
76 Indeks
email
postavljanje profila 31
postavljanje računa 31
prikaz 33
slanje 32
FDN način 28
stvaranje FDN kontakta 44
uključivanje 28
FM radio
slušanje 39
spremanje postaja 40
fotografije
prikaz 58
snimanje 37
glasovna pošta 33
glasovni pozivi
odgovaranje 25
uporaba opcija 26
upućivanje 25
glasovni zapisi
reprodukcija 46
snimanje 46
glazba
reprodukcija 38
glazbeni player
dodavanje datoteka 38
reproduciranje glazbe 38
stvaranje popisa pjesama 39
Google 48
imenik
postavljanje omiljenih brojeva 43
stvaranje FDN kontakta 44
stvaranje grupa 43
stvaranje kontakata 42
traženje kontakta 43
Internet
pogledajte Internet pretraživač
Internet preglednik
dodavanje favorita 48
postavljanje profila 47
pretraživanje Internet stranica 47
Java igrice
preuzimanje 40
reprodukcija 41
kalendar
pregled događaja 44
stvaranje događaja 44
kalkulator 56
kamera
snimanje fotografija 37
snimanje videozapisa 37
kontakti
pronalaženje 43
stvaranje 42
lažni pozivi 27
memorijska kartica
formatiranje 14
uklanjanje 13
umetanje 12
mobilni lokator 23
multimedijske poruke
postavljanje profila 30
prikaz 32
slanje 30
obaveze
prikaz 45
stvaranje 45
odbrojavanje 58
osvjetljenje, zaslon 20
PIN zaključavanje 22
popis poruka 28
popis poziva 28
poruke
postavljanje email profila 31
postavljanje email računa 31
postavljanje MMS profila 30
pregled email poruka 33
pregled multimedije 32
pregled teksta 32
pristup glasovnoj pošti 33
slanje email poruke 32
slanje multimedijskih poruka 30
slanje SOS poruka 34
slanje tekstualnih poruka 30
uporaba obrazaca 33
upravljanje 34
pozadina 20
pozivi
međunarodni brojevi 26
odbijanje 25
Indeks
77
odgovaranje 25
pregled propuštenih poziva 26
uporaba opcija tijekom glasovnog
poziva 26
upućivanje 25
upućivanje lažnih poziva 27
preračunavanje 56
preuzimanja
Java igrice 40
pristupni kodovi 64
profil Bešumno 20
profili zvuka 20
Računalne veze
masovna pohrana 54
Samsung Kies 53
remen za nošenje 14
sadržaj kutije 8
SIM kartica
78 Indeks
instaliranje 9
zaključavanje 22
SOS poruke 34
svjetsko vrijeme
postavljanje dvostrukog
prikaza 59
stvaranje 59
štoperica 58
tekstualne poruke
prikaz 32
slanje 30
tekstualni zapisi 45
telefon
Ikone 18
izgled 15
postavke 60
prilagođavanje 19
tipke 16
uključivanje ili isključivanje 15
zaključavanje 22
ton tipkovnice
glasnoća 19
trošak poziva 29
unos teksta 23
upravljanje datotekama 57
videozapisi
reprodukcija 58
snimanje 37
vrijeme i datum, postavljanje 19
vrijeme poziva 29
zaključavanje telefona 22
zapisi
prikaz 46
stvaranje 46
zaslon menija 19
Izjava o sukladnosti
Pojedinosti o proizvodu
Za sljedeći
proizvod : GSM BT/Wi-Fi mobilni telefon
Model(i) : GT-S3350
te Direktive (2011/65/EU) o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u
električnoj i elektroničkoj opremi.
Korišten je postupak procjene sukladnosti naveden u Članku 10 i detaljno opisan
u Dodatku[IV] Direktive 1999/5/EZ uz nadzor sljedećih obaviještenih tijela:
TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Predstavnik u EU
Izjava i primjenjivi standardi
Ovdje izjavljujemo da je gorenavedeni proizvod sukladan osnovnim zahtjevima
Direktive R&TTE (1999/5/EZ) primjenom sljedećih skupova standarda:
SigurnostEN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2012.12.07
(mjesto i datum izdavanja)
Joong-Hoon Choi / Lab. Manager
(ime i potpis ovlaštene osobe)
* To nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu ili telefonski broj Samsungova
servisnog centra potražite na jamstvenoj kartici ili se obratite maloprodajnoj tvrtki od
koje ste kupili proizvod.
Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih
usluga.
www.samsung.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-32963A
Croatian. 02/2013. Rev. 1.2

advertisement

Key Features

  • Single SIM Black
  • 6.1 cm (2.4") 320 x 240 pixels
  • Rear camera resolution (numeric): 2 MP White balance
  • Wi-Fi Bluetooth 2.1+EDR
  • FM radio Multimedia Messaging Service (MMS)
  • Lithium-Ion (Li-Ion) 1000 mAh

Related manuals

Download PDF

advertisement