Samsung | GT-S5550 | Samsung GT-S5550 Korisnički priručnik

GT-S5550
Korisnički priručnik
Upotreba ovog
priručnika
Ikone uputa
Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom
priručniku:
Upozorenje—okolnosti u kojima možete
ozlijediti sebe ili druge
Oprez—okolnosti u kojima su moguća
oštećenja telefona i ostale opreme
Ovaj korisnički priručnik posebno je
oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i
značajke telefona. Za brzi početak pogledajte
"Predstavljanje mobilnoga telefona",
"Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba
osnovnih funkcija".
Napomena—napomene, savjeti za upotrebu
ili dodatne informacije
X
ii
Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem;
na primjer: X str. 12
(znači "pogledajte stranicu 12")
Podaci o autorskim pravima
→
]
Uglate zagrade—tipke telefona,
na primjer: [
] (znači tipku uključivanja i
isključivanja / izlaza iz menija)
< >
Oble zagrade—funkcijske tipke koje
upravljaju različitim funkcijama na svakom
zaslonu, na primjer: <OK>
(znači funkcijsku tipku OK)
[
Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s
uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:
• Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc.
u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B016006.
• Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak
tvrtke Microsoft Corporation.
iii
Upotreba ovog priručnika
Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika koje
morate odabrati kako biste izvršili korak; na
primjer: Unutar menija odaberite Poruke →
Nova poruka (znači Poruke, zatim Nova
poruka)
Sadržaj
Informacije o sigurnosti i upotrebi ............. 1
Sigurnosna upozorenja ...................................1
Sigurnosne mjere opreza ................................4
Važne informacije o upotrebi ...........................6
Predstavljanje mobilnoga telefona .......... 11
Sadržaj kutije .................................................11
Dijelovi telefona .............................................12
Tipke ..............................................................13
Zaslon ............................................................14
Ikone ..............................................................15
Sastavljanje i priprema
mobilnog telefona ...................................... 17
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju .......17
Punjenje baterije ............................................19
Umetanje memorijske kartice
(neobavezno) ................................................20
Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobavezno) ................................................21
iv
Upotreba alata i programa ........................ 48
Uključivanje i isključivanje telefona ............... 22
Pristupanje menijima .................................... 23
Upotreba alatne trake prečaca ..................... 23
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu ...... 24
Prilagođavanje telefona ................................ 24
Upotreba osnovnih funkcija poziva ............... 27
Slanje i pregled poruka ................................. 28
Dodavanje i traženje kontakata .................... 30
Upotreba osnovnih funkcija kamere ............. 30
Slušanje glazbe ............................................ 32
Pretraživanje Interneta ................................. 33
Upotreba usluga Google ............................... 34
Upotreba Bluetooth bežične veze .................48
Uključivanje i slanje SOS poruke ..................50
Uključivanje mobilnog lokatora ......................51
Lažno pozivanje ............................................51
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa ..52
Uređivanje slika .............................................53
Ispis slika .......................................................55
Uređivanje videozapisa .................................55
Učitavanje fotografija i videozapisa na web ..58
Java igre i aplikacije ......................................60
Sinkroniziranje podataka ...............................60
Uporaba RSS čitača ......................................61
Potražite podatke u telefonu ..........................61
Izrada i pregled svjetskog vremena ...............62
Postavljanje i upotreba alarma ......................63
Upotreba kalkulatora .....................................63
Preračunavanje valuta ili mjera .....................64
Postavljanje brojača odbrojavanja .................64
Upotreba naprednih funkcija .................... 36
Upotreba naprednih funkcija poziva ............. 36
Upotreba naprednih funkcija imenika ........... 38
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka .. 40
Upotreba naprednih funkcija kamere ............ 41
Upotreba naprednih funkcija glazbe ............. 45
Sadržaj
Upotreba osnovnih funkcija ...................... 22
v
Upotrijebite štopericu .................................... 64
Sastavite nove obaveze ............................... 64
Stvaranje novih zapisa ................................. 65
Upravljanje kalendarom ................................ 65
Rješavanje problema ................................... a
Sadržaj
Indeks ...........................................................d
vi
Informacije o
sigurnosti i
upotrebi
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste
izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali
vrhunsko djelovanje vašeg telefona.
Sigurnosna upozorenja
Telefon držite izvan dosega male djece i
ljubimaca
Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili
životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili
ozbiljne povrede ako se progutaju.
Zaštitite svoj sluh
Prekomjerno izlaganje preglasnim
zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha.
Uvijek smanjite glasnoću prije nego što
uključite slušalice u izvor zvuka te koristite
samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da
biste čuli razgovor ili glazbu.
1
Mobilne telefone i opremu instalirajte
oprezno
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema
koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na
području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno
instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu
povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.
Oprezno rukujte i odlažite baterije i
punjače
• Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su
posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila
tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu
kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili
štetu na vašem telefonu.
• Baterije i telefone nemojte bacati u vatru.
Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih
baterija ili telefona.
2
• Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u
grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice,
štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako
su pregrijane.
• Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije.
Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku
koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i
pregrijavanja.
Izbjegavajte dodir s pejsmejkerima
Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između
mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli
moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i
neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology
Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon
interferira s pejsmejkerom ili nekim drugim
medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i
kontaktirajte proizvođača pejsmejkera ili medicinskog
uređaja za upute.
Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon
napuknut ili razbijen
Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u
blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon
kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili
uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili
vatru u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza
kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne
pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili
eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se
nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i
lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da
biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano
nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo
proizvođača.
Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih
ponavljajućim pokretima
Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano
pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki
koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa) te
često zastanite.
3
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Isključite telefon u potencijalno
eksplozivnim okružjima
Sigurnosne mjere opreza
Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i
poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih
telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free
opremu kako biste povećali sigurnost kada je to
moguće.
Slijedite sva sigurnosna upozorenja i
odredbe
Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu
mobilnoga telefona u određenom području.
Koristite samo Samsungov dodatni pribor
Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti
telefon ili uzrokovati povredu.
4
Isključite telefon u blizini medicinske
opreme
Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom
u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu.
Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute
medicinskog osoblja.
Isključite telefon ili onemogućite bežične
funkcije kada ste u zrakoplovu
Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom
opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite
telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava
bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno
osoblje.
Zaštitite baterije i punjače od oštećenja
Rukujte telefonom oprezno i pažljivo
• Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg
električnog šoka.
• Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu
uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju
oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar
telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim
rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti
jamstvo proizvođača.
• Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na
prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili
oštećenje pomičnih dijelova.
• Vaš je telefon kompleksan elektronički uređaj zaštitite ga od utjecaja i grubog rukovanja da biste
izbjegli ozbiljno oštećenje.
• Nemojte bojiti telefon jer boja može začepiti pomične
dijelove i spriječiti ispravan rad.
• Ukoliko vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo
fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu
očiju djece ili životinja.
• Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen
magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili
dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti
telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u
dužim vremenskim razdobljima.
5
Informacije o sigurnosti i upotrebi
• Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo
toplim temperaturama (ispod 0 °C/32 °F ili iznad
45 °C/113 °F). Ekstremne temperature mogu
smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
• Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to
može izazvati povezivanje + i - polova baterija i
dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
Izbjegavajte interferiranje s drugim
elektroničkim uređajima
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji
mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno
zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su
pejsmejkeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i
ostala medicinska oprema u kući ili vozilima.
Konzultirajte proizvođače svojih elektroničkih uređaja
kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom
koje imate.
Važne informacije o upotrebi
Upotrebljavajte telefon u normalnom
položaju
Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.
Samo kvalificiranom osoblju dopustite da
servisira vaš telefon
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš
telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i
poništit će jamstvo.
Osigurajte maksimalan vijek trajanja
baterije i punjača
• Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna
jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja
baterije.
• Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i
moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
6
• Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u
upotrebi.
• Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su
namijenjene.
• Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima
podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili
oštećenjem kartice ili telefona.
• Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga
elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
• Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon
memorijskih kartica.
• Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili
metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti
karticu, brišite je mekom krpom.
Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u
nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u
udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte
alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije
(SAR)
Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije
(EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost
radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i
telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju
prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu
razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina
izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg. Tijekom testiranja,
maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je
0,598 W/kg. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi
trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za
emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za
prijenos signala do najbliže bazne postaje.
Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to
moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF
energiji.
7
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Budite pažljivi sa SIM karticama i
memorijskim karticama
Osigurajte pristup hitnim službama
Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga
priručnika prikazuje usklađenost s europskom
direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi
(R&TTE). Više informacija o SAR-u i povezanim EU
standardima potražite na Internetskoj stranici mobilnog
telefona Samsung.
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim
europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili
u literaturi ukazuje na to da se proizvod i
njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice,
USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim
otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili
moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje
nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj
predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte
kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
8
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati
prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne
vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i
provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog
proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa sustavima
odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju
ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog
proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim
otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da
baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim
od referentnih razina navedenih u dokumentu
Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije
nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti
zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne
upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od
ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog,
besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Izjava o odricanju odgovornosti
9
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem
ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su
zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim
markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge možete koristiti
samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve
sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji
vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez
ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito
dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili
davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje,
ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje,
prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih
radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili
usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem
obliku ili s bilo kakvim sredstvima.
“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU."
SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE
PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO
KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE
NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I
OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI
ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG
NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST,
PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI
POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE
DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD
KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR.
SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO
OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA
BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE,
POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE,
ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO
KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S
BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO
REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA
ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE
STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O
MOGUĆNOSTI ŠTETE."
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo
koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da
će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom
vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane
prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima
Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti
ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve
odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili
ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem
uređaja.
Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati
korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo
koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem
ili uslugama trebala bi biti upućena izravno
odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.
10
Predstavljanje
mobilnoga
telefona
U ovom odjeljku saznajte o izgledu mobilnog telefona,
tipkama, zaslonu i ikonama.
Sadržaj kutije
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Mobilni telefon
• Baterija
• Prijenosni prilagodnik (punjač)
• Korisnički priručnik
• Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se
razlikovati od ovdje navedenih ovisno o
softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili
ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu
opremu možete nabaviti od lokalnog
prodavača Samsungove opreme.
• Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor
za vaš telefon.
11
Dijelovi telefona
Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i
značajke:
Predstavljanje mobilnoga telefona
Slušalica
Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i
značajke:
Leća prednjeg
fotoaparata za
video pozive
Bljeskalica
Zaslon
Tipka glasnoće
Lijeva funkcijska
tipka
Tipka za pozivanje
Alfanumeričke
tipke
Tipke za posebne
funkcije
12
4-smjerna
navigacijska
tipka
Desna
funkcijska tipka
Tipka za
uključivanje/
izlaz iz menija
Potvrdna tipka
Mikrofon
Višenamjenska
utičnica
Zvučnik
Leća stražnjeg
fotoaparata
Poklopac baterije
Kamera
Unutarnja antena
Zatvaranje telefona automatski zaključava
izložene tipke da ih ne biste slučajno pritisnuli.
Da biste otključali tipke, pritisnite <Otključaj> →
<OK>.
Tipke
Tipka
Tipka
Funkcija
Uputite poziv ili odgovorite na
njega. U načinu mirovanja
pogledajte nedavno birane,
propuštene ili primljene brojeve
Pozivanje
4-smjerna
navigacija
Pomaknite se kroz opcije
izbornika. U načinu mirovanja
pristupite korisnički definiranim
izbornicima (ovisno o davatelju
usluga, unaprijed određeni
izbornici mogu se razlikovati)
Uključivanje i isključivanje
Tipka za
telefona (pritisnite i držite).
uključivanje i Završavanje poziva.
izlaz iz menija Poništavanje unosa i vraćanje u
način mirovanja unutar menija
Potvrdi
Odaberite istaknutu opciju
izbornika ili potvrdite unos.
U načinu mirovanja uđite u način
izbornika (funkcija tipke razlikuje
se ovisno o davatelju usluge ili
regiji)
Funkcijske
tipke
Unesite brojeve, slova i posebne
znakove. U načinu mirovanja
Alfanumeričke pritisnite i držite [1] da biste
tipke
pristupili glasovnoj pošti te [0] da
biste unijeli međunarodni
predbroj za poziv
13
Predstavljanje mobilnoga telefona
Funkcija
Izvode funkcije naznačene na
dnu zaslona
Tipka
Posebna
funkcija
Predstavljanje mobilnoga telefona
14
Funkcija
Unesite posebne znakove ili
izvedite posebne funkcije.
U načinu mirovanja pritisnite i
držite [ ] za profil bez zvuka;
Pritisnite i držite [ ] kako biste
unijeli razmak između brojeva
Glasnoća
Prilagodba glasnoće telefona
Kamera
U načinu mirovanja uključite
kameru (pritisnite i držite).
U načinu Kamera snimite sliku ili
video. Ukoliko promijenite
funkciju tipke, otvorite prozor za
prebacivanje iz jedne aplikacije u
drugu, a da pri tom ne izlazite iz
trenutne aplikacije
Zaslon
Zaslon telefona sastoji se od triju područja:
Redak ikone
Za prikaz različitih ikona
Područje za tekst i crteže
Prikaz poruka, uputa i
unesenih podataka
Redak funkcijske tipke
Za prikaz trenutnih radnji
dodijeljenih svakoj
funkcijskoj tipki
Ikone
Ikona
Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem
zaslonu.
Ikona
Definicija
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
Glasovni poziv u tijeku
Videopoziv u tijeku
Uključena je značajka SOS poruke
Pretraživanje Interneta
Aktivirano je preusmjeravanje poziva
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
Spojeno s osobnim računalom
Alarm uključen
Bluetooth uključen
Memorijska kartica je umetnuta
Reprodukcija glazbe u tijeku
Reprodukcija glazbe pauzirana
FM radio uključen
FM radio obustavljen
15
Predstavljanje mobilnoga telefona
Jakost signala
Definicija
Spajanje na sigurnu web-stranicu
Ikona
Definicija
Nova SMS poruka
Nova MMS poruka
Predstavljanje mobilnoga telefona
Nova email poruka
Nova poruka Govorne pošte
Uključen profil Normalno
Uključen profil Bešumno
Razina napunjenosti baterije
Trenutno vrijeme
16
Sastavljanje i
priprema
mobilnog
telefona
Instalirajte SIM ili USIM karticu i
bateriju
Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete
karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s
pojedinostima pretplate kao što su osobni
identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.
Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti
USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.
Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,
1. Uklonite poklopac baterije.
Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem
mobilnog telefona za prvu upotrebu.
Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [
biste ga isključili.
] da
17
2. Umetnite SIM ili USIM karticu.
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona
• Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s
pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema
dolje.
• Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete
upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke
menije.
18
3. Umetnite bateriju.
4. Vratite poklopac baterije.
Punjenje baterije
S trokutom usmjerenim
prema gore
3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u
električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona
više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz
utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.
O pokazatelju ispražnjenosti baterije
Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton
upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona
baterije također će biti prazna i treperit će. Ako
razina baterije postane preniska, telefon će se
automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da
biste nastavili upotrebljavati telefon.
19
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona
Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.
1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice sa strane
telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u
višenamjensku utičnicu telefona.
Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika
može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete
uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu
pokrivene jamstvom.
Umetanje memorijske kartice
(neobavezno)
3. Podignite poklopac memorijske kartice i umetnite
memorijsku karticu tako da je strana s oznakom
okrenuta prema gore.
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona
Da biste pohranili multimedijske datoteke, morate
umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća
microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do
8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).
Formatiranje memorijske kartice na računalu
može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom.
Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Oslobodite poklopac memorijske kartice.
4. Zatvorite poklopac memorijske kartice.
20
5. Učvrstite poklopac memorijske kartice.
Pričvršćivanje remena za nošenje
(neobavezno)
6. Umetnite bateriju i postavite poklopac baterije.
Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite poklopac
baterije i bateriju, otključajte i podignite poklopac
memorijske kartice i izvadite memorijsku karticu.
3. Vratite poklopac baterije.
21
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona
1. Uklonite poklopac baterije.
2. Provucite mali završetak trake za zapešće kroz utor
i gurnite veliki kroz petlju.
Upotreba
osnovnih
funkcija
Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti
glavne značajke mobilnog telefona.
22
Uključivanje i isključivanje telefona
Da biste uključili telefon,
1. Pritisnite i držite [
].
2. Unesite PIN i pritisnite <Potvrda>
(ako je potrebno).
3. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje slijedite
upute na zaslonu da biste ga prilagodili svojim
potrebama.
Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1.
korak.
Prebacite se na profil Bez mreže
Prebacivanjem na profil Bez mreže možete
upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima
gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su
zrakoplovi i bolnice.
Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija
odaberite Postavke → Profili → Bez mreže.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute
službenog osoblja kada se nalazite na
područjima na kojima su bežični uređaji
zabranjeni.
Upotreba alatne trake prečaca
Da biste pristupili menijima telefona,
1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> za pristup
izborniku.
Za pristup meniju možda ćete morati pritisnuti
potvrdnu tipku, ovisno o regiji. Meniju ne možete
pristupiti pomoću tipke Potvrdi dok je uključena
alatna traka prečaca.
Naučite koristiti stavke na alatnoj traci. Svojim
omiljenim menijima možete brzo pristupiti iz načina
mirovanja upotrebom alatne trake prečaca.
Da biste pristupili meniju s alatne trake prečaca, u
načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno do
željenog menija i pritisnite potvrdnu tipku.
Da biste uredili menije na alatnoj traci prečaca,
1. Unutar menija pritisnite Postavke → Zaslon i
osvjetljenje → Alatna traka prečaca.
2. Pritisnite <Opcije> → Uredi.
3. Odaberite omiljene menije.
Pritisnite <Opcije> → Otvori da biste odabrali
podmenije (ako je potrebno).
4. Pritisnite <Spremi> ili pritisnite <Opcije> →
Spremi.
Da biste deaktivirali alatnu traku prečaca,
u meniju odaberite Postavke → Zaslon i
osvjetljenje → Početni zaslon → Alatna traka
prečaca → Isključeno.
2. Pomoću navigacijske tipke pomaknite se na neki
meni ili opciju.
3. Pritisnite <Odaberi>, <Spremi> ili funkcijsku tipku
za Potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomaknuli jednu
razinu prema gore; Pritisnite [
] da biste se vratili
u način mirovanja.
23
Upotreba osnovnih funkcija
Pristupanje menijima
Prebacivanje iz jedne aplikacije u
drugu
Upotreba osnovnih funkcija
Saznajte kako se prebacivati iz jedne aplikacije u drugu
iz menija, bez zatvaranja zaslona menija koji koristite.
Funkciju kamere morate promijeniti na Promjena
(unutar menija odaberite Postavke → Postavke
telefona → Tipka kamere).
Za prebacivanje aplikacija,
1. Tijekom korištenja menija, pritisnite tipku Kamera.
Dostupne su sljedeće aplikacije:
• Poziv: otvaranje zaslona za biranje
• Poruke: pristup meniju Poruke
• Internet: pokretanje web-preglednika
• MP3 player: pokretanje MP3 playera
• Igrice i ostalo: pristup meniju Igrice i ostalo
2. Pomaknite se na aplikaciju i pritisnite <Odaberi>
Da biste zatvorili sve aplikacije, pritisnite tipku
fotoaparata i odaberite Prekinuti sve?
24
Prilagođavanje telefona
Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi
prema svojim potrebama.
Prilagodite glasnoću tonova tipki
U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili
dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.
Prebacite se na profil Bešumno ili s njega
U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste
isključili i uključili zvuk telefona.
Promjena tona zvona
1. Unutar menija odaberite Postavke → Profili.
2. Pomaknite se do željenog profila.
Ako upotrebljavate tihi profil ili profil bez mreže,
ne možete mijenjati ton zvona.
Odaberite pozadinu (način mirovanja)
1. Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon i
osvjetljenje → Početni zaslon.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na Slika.
3. Pomaknite se dolje i odaberite Pozadina.
Odaberite temu za prikaz
Da biste odabrali temu,
1. Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon i
osvjetljenje → Moja tema.
2. Pomaknite se na temu i pritisnite potvrdnu tipku.
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste pregledali
temu.
4. Pritisnite <Spremi>.
Da biste stvorili i primijenili temu,
1. Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon i
osvjetljenje → Moja tema.
2. Pritisnite <Opcije> → Novi → Jednostavno ili
Stručno.
Upotreba osnovnih funkcija
3. Pritisnite <Opcije> → Uredi → Ton poziva ili Ton
video poziva.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju memorije
(ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona →
<Odaberi>.
6. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na
popisu.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do memorijske
lokacije. (ako je potrebno).
5. Odaberite Slike → kategoriju slike → slika →
<Postavi>.
6. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
25
3. Prilagodite temu prema želji slijedeći upute na
zaslonu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite
<Spremi>.
5. Pritisnite <Da> da biste primijenili temu.
Ako odaberete istu boju za cijelu temu, možda
zaslon neće biti čitljiv.
Upotreba osnovnih funkcija
Postavite prečace izbornika
1. Unutar menija odaberite Postavke → Postavke
telefona → Prečaci.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki prečaca.
4. Pritisnite <Spremi>.
Navigacijske tipke (lijevo/desno) ne rade kao
prečaci dok je uključena alatna traka prečaca.
26
Zaključavanje telefona
1. Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost →
Zaključavanje telefona → Uključeno →
<Spremi>.
2. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i
pritisnite <Potvrda>.
3. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite
<Potvrda>.
• Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku
sustav će od vas tražiti da je kreirate i
potvrdite.
• Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak
lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta
uzrokovanih nezakonitim softverom.
Upotreba funkcije zvučnika na telefonu
Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i
upotrijebiti osnovne funkcije poziva.
1. Tijekom poziva pritisnite tipku Potvrdi → <OK> kako
biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalice, ponovo
pritisnite tipku Potvrdi.
U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u
slušanju poziva dok upotrebljavate značajku
zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite
normalni način telefona.
Upućivanje poziva
1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj
telefona.
2. Pritisnite [
] da biste birali broj.
Za video poziv pritisnite <Opcije> → Video poziv.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [
].
Odgovaranje na poziv
1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [
].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite <Moja slika> kako
biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem
prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [
].
Prilagodba glasnoće
Upotreba slušalica
Spajanjem pripadajućih slušalica u višenamjensku
utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:
• Da biste ponovno birali posljednji poziv, pritisnite i
držite gumb slušalice.
• Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb
slušalice.
• Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb
slušalice.
Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite
tipku glasnoće gore ili dolje.
27
Upotreba osnovnih funkcija
Upotreba osnovnih funkcija poziva
Slanje i pregled poruka
Slanje email poruke
Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email
poruke.
1. Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka →
Email.
2. Unesite tekst email poruke.
3. Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimediju i priložite
datoteku (ako je potrebno).
4. Pomaknite se prema gore i unesite naslov.
5. Pomaknite se prema gore i unesite email adresu.
6. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.
Pošaljite SMS ili MMS poruku
Upotreba osnovnih funkcija
1. Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka →
Poruka.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se prema dolje.
3. Unesite tekst poruke. X str. 28
Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na 7.
korak.
Da biste dodali multimedijski sadržaj, nastavite s 4.
korakom.
4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimedije i dodajte
stavku.
5. Pritisnite <Opcije> → Napredno → Dodaj naslov.
6. Unesite predmet.
7. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste poslali poruku.
28
Unos teksta
Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova
unosa:
• Pritisnite i držite [ ] da biste se prebacivali između
načina T9 i ABC. Ovisno o državi možda će biti
dostupan način unosa za vaš jezik.
• Pritisnite [ ] da biste promijenili velika pisana slova
u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički
način.
• Pritisnite i držite [ ] da biste se prebacili u unos
simbola.
Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:
Način
ABC
1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku
tipku da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite
[ ] da biste unijeli razmak. Ako se ne
prikaže ispravna riječ, pritisnite [0] da
biste odabrali drugu riječ.
Broj
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku
da biste unijeli broj.
Simbol
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku
da biste unijeli simbol.
Pregled SMS ili MMS poruka
1. Unutar menija odaberite Poruke → Dolazne
poruke.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.
Dok pregledavate poruku, pritisnite <Opcije> →
Spremi na i odaberite vrstu događaja da biste
spremili tekst u Kalendar ili Zapis.
Pregled email poruke
1.
2.
3.
4.
Unutar menija odaberite Poruke → Email poruke.
Pritisnite <Opcije> → Skidanje.
Odaberite email poruku ili zaglavlje.
Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <Opcije> →
Preuzmi da biste pogledali sadržaj e-poruke.
29
Upotreba osnovnih funkcija
T9
Funkcija
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku
sve dok se na zaslonu ne pojavi željeni
znak.
Upotreba osnovnih funkcija
Dodavanje i traženje kontakata
Traženje kontakta
Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.
Memorijska lokacija za spremanje novih
kontakata može biti unaprijed zadana ovisno o
davatelju usluge. Da biste promijenili memorijsku
lokaciju, unutar menija odaberite Imenik →
<Opcije> → Postavke → Memorija imenika →
memorijsku lokaciju.
1. Unutar menija odaberite Imenik.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite
pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.
Kada pronađete kontakt, možete:
• nazvati kontakt pritiskom na [
]
• urediti podatke o kontaktu pritiskom na
<Opcije> → Uredi
Dodavanje novog kontakta
1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i pritisnite
<Opcije>.
2. Odaberite Spremi u Imenik → memorijsku lokaciju
(ako je potrebno) → Novi.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite <Opcije> → Spremi da biste dodali
kontakt memoriji.
30
Upotreba osnovnih funkcija kamere
Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i
videozapisa.
Snimanje fotografija
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da
biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na
satu na pejzažni prikaz.
Pregled fotografija
Unutar menija odaberite Datoteke → Slike → Moje
fotografije → datoteku fotografije.
Želite li neku fotografiju pogledati u punoj veličini,
pritisnite tipku Potvrdi.
Snimanje videozapisa
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da
biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na
satu na pejzažni prikaz.
3. Dvaput pritisnite [1] da biste se prebacili u način za
snimanje.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
• Da biste uključili ili isključili bljeskalicu, pritisnite
navigacijsku tipku prema gore ( ).
• Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku
tipku prema desno ( ).
• Za promjenu vremena odgode pritisnite
navigacijsku tipku prema dolje ( ).
• Da biste uvećali ili smanjili, pritisnite tipku
Glasnoća.
31
Upotreba osnovnih funkcija
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
• Da biste uključili ili isključili bljeskalicu, pritisnite
navigacijsku tipku prema gore ( ).
• Za promjenu vremena odgode pritisnite
navigacijsku tipku prema dolje ( ).
• Da biste promijenili fokus fotoaparata, pritisnite
navigacijsku tipku prema lijevo ( ).
• Za prilagođavanje svjetline pritisnite navigacijsku
tipku prema desno ( ).
• Da biste uvećali ili smanjili, pritisnite tipku
Glasnoća.
4. Pritisnite tipku kamere da biste napravili snimak.
Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa
snimanjem.
6. Pritisnite < > ili tipku Kamera da biste zaustavili
snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
Pregled videozapisa
Upotreba osnovnih funkcija
Unutar menija odaberite Datoteke → Video → Moj
video → datoteku videozapisa.
Želite li neki video zapis pogledati u punoj veličini,
pritisnite navigacijsku tipku prema dolje.
Slušanje glazbe
3. Pritisnite <Da> da biste započeli automatsko
podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne
postaje.
Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se
tražiti da pokrenete automatsko traženje.
4. Upravljajte FM radiom pomou sljedeih tipki:
Tipka
Potvrda
Funkcija
Ukljuivanje ili iskljuivanje FM radija
Navigacija
• Lijevo/Desno: Namještanje radio
postaje
• Gore/Dolje: Odaberite
radiostanicu koju želite dodati na
popis favorita X str. 47
Glasnoća
Prilagođavanje glasnoće zvuka
Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM
radija.
Slušanje FM radija
1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više
funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite Aplikacije → FM radio.
32
Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete,
pritisnite <Opcije> → Prepoznavanje pjesama.
X str. 47
Slušanje glazbenih datoteka
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:
Tipka
Potvrda
Funkcija
Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Navigacija
• Lijevo: Preskočite prema natrag;
Skenirajte prema natrag u datoteci
(pritisnite i držite)
• Desno: Preskočite prema naprijed;
Skenirajte prema naprijed u
datoteci (pritisnite i držite)
• Gore: Otvara popis pjesama
• Dolje: Ocijenite trenutnu pjesmu
Glasnoća
Prilagođavanje glasnoće zvuka
Pretraživanje Interneta
Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene webstranice.
• Pristup bežičnom webu i preuzimanje medijskog
sadržaja možda će biti dodatno zaračunato.
• Meni pretraživača može biti drugačije označen,
ovisno o davatelju usluge.
33
Upotreba osnovnih funkcija
Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na
memorijsku karticu:
• Preuzmite s weba putem bežične veze.
X Pretražite web
• Preuzimanjem s računala putem izbornog programa
Samsung PC Studio. X str. 45
• Primanjem putem Bluetooth veze. X str. 49
• Kopirajte na memorijsku karticu.
• sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player
11. X str. 45
Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku
karticu,
1. Unutar menija odaberite MP3 player → MP3
player.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu
datoteku.
Pretraživanje Internetskih stranica
Upotreba usluga Google
1. Unutar menija odaberite Internet → Početna
stranica da biste pokrenuli početnu stranicu
davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih tipki:
Saznajte kako upotrebljavati razne usluge Google.
• Ovisno o regiji, neke usluge možda neće biti
dostupne.
• Koraci koje morate odabrati da biste upotrijebili
ovu značajku mogu se razlikovati ovisno o
regiji.
Tipka
Upotreba osnovnih funkcija
Navigacija
Funkcija
Pomičite se gore ili dolje po web
stranici
Potvrda
Odaberite neku stavku
<Nazad>
Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>
Pristupite popisu opcija preglednika
Označavanje omiljenih Internetskih
stranica
1.
2.
3.
4.
34
Unutar menija odaberite Internet → Favoriti.
Pritisnite <Opcije> → Dodaj favorita.
Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
Pritisnite <Spremi>.
Povežite se na Google pretraživanje
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Google →
Traženje.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.
Povežite se na Google Mail
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Google →
Mail.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite email poruke.
Povežite se na Google Karte
Da biste dobili upute do određenog odredišta,
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Google →
Maps.
2. Pritisnite <Menu> → Get Directions.
3. Unesite adresu početne lokacije i pritisnite <Menu>
→ OK.
4. Unesite adresu početne lokacije i pritisnite <Menu>
→ OK.
5. Odaberite Show directions za prikaz na karti.
35
Upotreba osnovnih funkcija
Za pretraživanje karte,
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Google →
Maps.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.
Za pretraživanje određene lokacije,
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Google →
Maps.
2. Pritisnite <Menu> → Search Map. i unesite adresu
ili kategoriju poslovanja.
3. Pritisnite <Menu> → OK.
Upotreba
naprednih
funkcija
Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti
dodatne značajke mobilnog telefona.
Upotreba naprednih funkcija poziva
Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg
telefona.
Pregled i biranje propuštenih poziva
Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste
propustili. Da biste birali broj propuštenog poziva,
1. Pritisnite <Prikaži>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [
] da biste birali broj.
Pozivanje nedavno biranog broja
1. U načinu mirovanja pritisnite [
] da biste prikazali
popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [
] za
biranje.
Stavite poziv na čekanje ili preuzmite
poziv s čekanja
Pritisnite <Blokiranje> da biste zadržali poziv ili
<Preuzmi> da biste preuzeli zadržani poziv.
36
Biranje drugog poziva
Odgovaranje na drugi poziv
Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete
odgovoriti na drugi dolazni poziv:
1. Pritisnite <Prihvati> → Aktivni poziv na čekanje
kako biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <Zamijeni> da biste se prebacivali između
poziva.
Napravite poziv s više sudionika
(konferencijski poziv)
1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv
s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite
drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, pritisnite
<Opcije> → Konferencijski poziv.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više
sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [
].
Pozivanje međunarodnog broja
1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0] da biste
umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj
države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite
[
] da biste birali broj.
37
Upotreba naprednih funkcija
Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati
drugi broj tijekom poziva:
1. Pritisnite <Blokiranje> da biste zadržali prvi poziv.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [
].
3. Pritisnite <Zamijeni> da biste se prebacivali između
dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv, pritisnite <Opcije> →
Prekid → Poziv na čekanju.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [
].
Pozivanje kontakta iz imenika
Možete pritisnuti i <Traženje> da biste odabrali iz
zapisnika poziva ili imenika.
Za dodavanje više brojeva ponovite korake 4-5.
Pomaknite se na broj i pritisnite tipku Potvrdi.
Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Pritisnite <Spremi>.
Upotreba naprednih funkcija
Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću
pohranjenih kontakata. X str. 30
1. Unutar menija odaberite Imenik.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [
] za
biranje.
6.
7.
8.
9.
Odbijanje poziva
Upotreba naprednih funkcija imenika
Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [
]. Pozivatelj
će začuti ton zauzeća.
Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili,
upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste
aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili
popis odbijanja,
1. Unutar menija odaberite Postavke → Postavke
aplikacija → Poziv → Svi pozivi → Auto.
odbijanje.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
3. Odaberite Lista odbacivanja.
4. Pritisnite <Opcije> → Novi.
5. Unesite broj za odbijanje i pritisnite potvrdnu tipku.
38
Saznajte kako napraviti posjetnicu, postaviti brojeve
brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.
Izradite posjetnicu
1.
2.
3.
4.
Unutar menija odaberite Imenik.
Pritisnite <Opcije> → Moja posjetnica.
Unesite osobne pojedinosti.
Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati
poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth
bežične veze.
Izrada grupe kontakata
1. Unutar menija odaberite Imenik.
2. Pomaknite se do kontakta kojemu ete dodijeliti broj
za brzo biranje.
3. Pritisnite <Opcije> → Dodaj u brzo biranje.
4. Pomaknite se na broj koji želite postaviti i pritisnite
<Odaberi>.
Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.
Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina
mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog broja
brzog biranja.
Pomoću grupa kontakata svakoj grupi možete dodijeliti
naziv, tonove zvona, fotografije pozivatelja ili poslati
poruke i e-poštu čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem
grupe:
1. Unutar menija odaberite Imenik.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na Grupe.
3. Pritisnite <Opcije> → Nova grupa.
4. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
5. Unesite naziv grupe i pritisnite <Spremi>.
6. Da biste postavili ID sliku pozivatelja, pritisnite
<Opcije> → Postavke grupa → ID grupe →
kategoriju slike → sliku → <Odaberi>.
7. Da biste postavili ton zvona grupe, odaberite Ton
zvona → kategoriju tona zvona → ton zvona →
<Odaberi>.
8. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
39
Upotreba naprednih funkcija
Postavljanje brojeva za brzo biranje
Upotreba naprednih funkcija slanja
poruka
Saznajte kako napraviti obrasce, upotrebljavati
obrasce za stvaranje novih poruka, napraviti mape za
poruke i upotrebljavati IM Poruke.
Dodavanje SMS obrasca
Upotreba naprednih funkcija
1. Unutar menija odaberite Poruke → Obrasci → SMS
obrasci.
2. Pritisnite <Novi> kako biste otvorili prozor novog
obrasca.
3. Unesite tekst.
4. Pritisnite potvrdnu tipku da biste spremili obrazac.
Dodavanje MMS obrasca
1. Unutar menija odaberite Poruke → Obrasci →
MMS obrasci.
2. Pritisnite <Novi> kako biste otvorili prozor novog
obrasca.
40
3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim
privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
X str. 28
4. Pritisnite <Opcije> →Spremi kao obrazac da biste
spremili obrazac.
Umetnite SMS obrace u nove poruke
1. Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka →
vrstu poruke.
2. U polju teksta pritisnite <Opcije> → Dodaj tekst →
SMS obrazac → obrazac.
Napravite poruku iz MMS obrasca
1. Unutar menija odaberite Poruke → Obrasci →
MMS obrasci.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite
<Opcije> → Pošalji.
Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.
Izrada mape za upravljanje porukama
Upotreba naprednih funkcija kamere
1. Unutar menija odaberite Poruke → Moje mape.
2. Pritisnite <Novi>.
3. Unesite naziv mape i pritisnite <OK>.
Poruke pomaknite iz mape s porukama u vlastite mape
kako biste ih uredili po želji.
Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i
kako prilagoditi postavke kamere.
Saznajte kako razgovarati s obitelji ili prijateljima preko
bilo kojeg od univerzalnih IM messengera kao što su
Windows Live Messenger i AOL Instant Messenger.
• Ovisno o vašem davatelju usluga ili regiji, ova
značajka možda neće biti dostupna.
• Da biste promijenili jezik messengera,
pristupite mu i odaberite <Menu> → Settings
→ General → Language.
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → IM Poruke.
2. Pritisnite <Menu> → Sign In.
3. Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim
pritisnite <Sign In>.
4. Izravna razmjena poruka s prijateljima.
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da
biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na
satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja → Osmijeh
→ < >.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite tipku kamere.
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove
osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad
se osoba nasmiješi.
41
Upotreba naprednih funkcija
Upotreba IM Poruke
Snimanje fotografija u načinu snimanja
osmijeha
Slikanje serije fotografija
Upotreba naprednih funkcija
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da
biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na
satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja →
Uzastopno → < >.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite tipku kamere da biste napravili
seriju fotografija.
Snimanje panoramskih fotografija
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da
biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na
satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja →
Panorama.
4. Odaberite broj fotografija.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
42
6. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili prvu
fotografiju.
7. Polako pomaknite telefon udesno. Telefon
automatski snima sljedeu fotografiju.
8. Ponovite 7. korak kako biste dovršili panoramsku
fotografiju.
Snimanje podijeljenih fotografija
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da
biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na
satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja → Mozaik.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na izgled slike i
pritisnite potvrdnu tipku.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere kako biste snimili fotografiju
za svaki segment.
Opcija
Rezolucija
Funkcija
Promjena opcije razlučivosti
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku Kamera da
biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na
satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja → Okvir.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na okvir i pritisnite
potvrdnu tipku.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite tipku kamere da biste napravili fotografiju
s okvirom.
Kor. bijele boje
Podešavanje ravnoteže boje
Efekti
Primjena posebnog efekta
ISO
Podešavanje osjetljivosti
senzora slike
Ekspozicija
Odabir vrste ekspozicije
Postavke
Promjena postavki kamere
Upotreba opcija fotoaparata
Prije snimanja fotografije, pritisnite <
pristupili sljedećim mogućnostima:
> da biste
Opcija
Način fotografiranja
Funkcija
Promjena načina snimanja
Scena
Odaberite unaprijed postavljenu
scenu
Prije snimanja video zapisa, pritisnite <
pristupili sljedećim mogućnostima:
Upotreba naprednih funkcija
Snimanje fotografija s dekorativnim
okvirima
> da biste
Opcija
Način snimanja
Funkcija
Promjena načina snimanja
Rezolucija
Promjena opcije razlučivosti
Kor. bijele boje
Podešavanje ravnoteže boje
Efekti
Primjena posebnog efekta
Postavke
Promjena postavki kamere
43
Prilagodba postavki kamere
Opcija
Prije snimanja fotografije pritisnite < > → Postavke
da biste pristupili sljedećim opcijama:
Zvuk okidača
Opcija
Stabilizacija
Upotreba naprednih funkcija
Širok dinamički
raspon (WDR)
Funkcija
Smanjivanje zamućenja
uzrokovanog vibracijom ili
micanjem
Prilagodba osjetljivosti kamere
na široki raspon dostupnog
osvjetljenja
Funkcija
Odabir zvuka uzrokovanog
radnjom okidača
Spremanje
Odabir memorijskog mjesta za
spremanje fotografija
Prečaci
Prikaz informacija o prečacu
Prije snimanja videozapisa pritisnite <
da biste pristupili sljedećim opcijama:
Opcija
> → Postavke
Funkcija
Podešavanje kvalitete digitalnih
videozapisa
Prilagođavanje kvalitete
Kvaliteta fotografija
fotografija
Kvaliteta
Kontrast/Zasićenje/ Prilagodba kontrasta, zasićenja i
Oštrina
oštrine
Kontrast/Zasićenje/ Prilagodba kontrasta, zasićenja i
Oštrina
oštrine
Tražilo
Promjena zaslona pogleda
Tražilo
Promjena zaslona pogleda
Snimanje zvuka
Uključivanje ili isključivanje zvuka
Pregled
Postavite kameru za
prebacivanje u zaslon pregleda
nakon snimanja fotografije
Spremanje
Odabir memorijske lokacije za
spremanje videa
Prečaci
Prikaz informacija o prečacu
44
Upotreba naprednih funkcija glazbe
Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti
popise pjesama i pohraniti radiostanice.
Kopiranje glazbenih datoteka pomoću
paketa Samsung PC Studio
1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite Postavke → PC veze →
Spremanje podataka → <Spremi>.
3. Pritisnite [
] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu telefona s
računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni
prozor.
5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku
karticu.
Sinkroniziranje telefona s programom
Windows Media Player
1. Unutar menija odaberite Postavke → PC veze →
Media player → <Spremi>.
2. Pritisnite [
] da biste se vratili u način mirovanja.
45
Upotreba naprednih funkcija
1. Unutar menija odaberite Postavke → PC veze →
Samsung PC studio ili Spremanje podataka →
<Spremi>.
2. Pritisnite [
] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu telefona s
računalom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte datoteke s
računala na telefon.
Više informacija pronađite u pomoći za program
Samsung PC Studio.
Kopiranje glazbenih datoteka na
memorijsku karticu
Upotreba naprednih funkcija
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela
spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalo
s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni
prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju
glazbenih datoteka.
5. Uredite ili unesite naziv svoga telefona u skočni
prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na
popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.
Izrada popisa pjesama
1. Unutar menija odaberite MP3 player → MP3 player
→ Popisi pjesama.
2. Odaberite Novi popis pjesama.
3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe i
pritisnite <Spremi>.
4. Odaberite novi popis pjesama.
46
5. Odaberite Dodaj pjesme.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite
<OK>.
Prilagodba postavki MP3 playera
1. Unutar menija odaberite MP3 player → MP3
player.
2. Pritisnite <Opcije> → Postavke.
3. Prilagodite postavke MP3 playera:
Opcija
Reprodukcija u
pozadini
Funkcija
Postavite želite li nakon
zatvaranja MP3 playera
reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti
Odaberite vrstu zadanog
ujednačivača
Prikaz
Odabire izgled
4. Pritisnite <Spremi>.
Pronalaženje informacija o glazbi
1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više
funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite Aplikacije → FM radio.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM
radio.
4. Pritisnite <Opcije> → Auto. traženje.
5. Pritisnite <Da> da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne
postaje.
Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje
glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok
ste u pokretu.
1. Unutar menija odaberite MP3 player →
Prepoznavanje pjesama.
2. Odaberite Prepoznavanje pjesama da biste se
povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite
<Snimaj> za snimanje dijela glazbe koju želite
pronaći.
Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu
uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati
informacije o svim pjesmama.
Postavljanje popisa omiljenih
radiopostaja
1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s više
funkcija na telefonu.
2. Unutar menija odaberite Aplikacije → FM radio.
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli FM
radio.
4. Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis
favorita.
5. Pritisnite <Opcije> → Spremi u Favorite.
47
Upotreba naprednih funkcija
Automatsko pohranjivanje radio stanica
Upotreba alata i
programa
Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i
dodatnim aplikacijama.
48
Upotreba Bluetooth bežične veze
Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje na
bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu
handsfree auto-opreme.
Uključite Bluetooth bežične veze
Unutar menija odaberite Aplikacije → Bluetooth.
Pritisnite <Opcije> → Postavke.
Pomaknite se prema dolje na Uključivanje.
Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
Da biste dopustili drugim uređajima da lociraju vaš
telefon, odaberite Vidljiv → mogućnost vidljivosti →
<OK>.
Ako ste odabrali Postavljeno, odredite vremensko
razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.
6. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
1.
2.
3.
4.
5.
Primanje podataka putem Bluetooth
bežične veze
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Bluetooth →
Traži nove uređaje.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite <Odaberi>.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth
PIN drugog uređaja, ako postoji i pritisnite <OK>.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili
prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.
Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti
potreban.
1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i
pritisnite <OK> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <Da> da biste potvrdili da želite primiti
podatke s uređaja (ako je potrebno).
Slanje podataka putem Bluetooth bežične
veze
1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija
na telefonu koju želite poslati.
2. Pritisnite <Opcije> → Pošalji posjetnicu putem,
Pošalji putem ili Pošalji adresu → Bluetooth
(prilikom slanja kontaktnih podataka, navedite koje
podatke poslati).
Koristite način rada udaljenom SIM
karticom
U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem
telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive
pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM
kartice.
Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Bluetooth.
2. Pritisnite <Opcije> → Postavke.
3. Pomaknite se prema dolje na Udaljeni SIM način.
49
Upotreba alata i programa
Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth
uređajima
Upotreba alata i programa
4. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno i
pritisnite <Spremi>.
Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom
pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth
autoopreme.
Bluetooth auto-oprema za hands-free upotrebu
mora biti autorizirana. Za autorizaciju pritisnite
<Opcije> → Autoriziraj uređaj.
Uključivanje i slanje SOS poruke
Kada imate hitni slučaj, možete poslati SOS poruku u
kojoj tražite pomoć.
Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka
možda neće biti prikazana.
1. Unutar menija odaberite Poruke → SOS poruke →
Opcije slanja.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi kako
biste otvorili popis primatelja.
50
4. Pritisnite <Opcije> → Imenik kako biste otvorili
popis kontakta.
5. Odaberite kontakte koje želite i pritisnuti <Dodaj>.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite
<Opcije> → Spremi da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će se
ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <Spremi> → <Da>.
Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren
i tipke zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.
Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona
bit će ukinute sve dok ne pritisnete [
].
Uključivanje mobilnog lokatora
Lažno pozivanje
Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš
telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će
poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam
pomogla locirati i vratiti telefon.
Za uključivanje mobilnog lokatora,
1. Unutar menija odaberite Postavke → Sigurnost →
Mobilni lokator.
2. Unesite šifru i pritisnite <Potvrda>.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite potvrdnu tipku da
biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite <Opcije> → Imenik kako biste otvorili
popis kontakta.
6. Odaberite kontakt → broj
7. Pritisnite <Opcije> → Spremi da biste spremili
primatelje.
8. Pomaknite se dolje da biste unijeli ime pošiljatelja.
9. Pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi → <Prihvati>.
Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite
maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također,
pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je
prikazati stvarni razgovor preko telefona.
Snimanje glasovnog zapisa
51
Upotreba alata i programa
1. Unutar menija odaberite Postavke → Postavke
aplikacija → Poziv → Lažni poziv → Glas lažnog
poziva.
2. Pomaknite se na Glas lažnog poziva i pritisnite
<Opcije> → Uredi.
3. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste zapoeli
snimanje.
4. Govorite u mikrofon.
5. Kada završite pritisnite navigacijsku tipku prema
dolje.
6. Pritisnite <Postavi>.
Upućivanje lažnog poziva
Upotreba alata i programa
Da biste ostvarili lažan poziv, morate postaviti tipku
prečaca; u nutar menija odaberite Postavke →
Postavke telefona → Prečaci i postavite tipku prečaca
za Lažni poziv. X str. 26
Za uspostavljanje lažnog poziva:
• U načinu mirovanja pritisnite tipku prečaca → <Da>.
• Tipku prečaca pritisnite četiri puta dok je telefon
zatvoren, a tipke zaključane.
Za promjenu vremena odgode prije
lažnog poziva
1. Unutar menija odaberite Postavke → Postavke
aplikacija → Poziv → Lažni poziv → Odgoda
poziva.
2. Odaberite opciju i pritisnite <Spremi>.
52
Snimanje i reproduciranje glasovnih
zapisa
Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.
Snimanje glasovnog zapisa
1.
2.
3.
4.
Unutar menija odaberite Aplikacije → Diktafon.
Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli snimanje.
Bilješku izgovorite u mikrofon.
Kada završite pritisnite navigacijsku tipku prema
dolje.
Reprodukcija glasovnog zapisa
1. Na zaslonu diktafona pritisnite <Opcije> → Moji
zvukovi.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:
Tipka
Potvrda
Funkcija
Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Glasnoća
Prilagođavanje glasnoće zvuka
Tipka
Navigacija
Funkcija
• Lijevo: Skenira prema natrag u
datoteci (pritisnite i držite)
• Desno: Skenira prema naprijed u
datoteci (pritisnite i držite)
• Dolje: Zaustavljanje reprodukcije
Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.
Primjena efekata na slike
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Uređivanje
slika.
2. Pritisnite <Opcije> → Nova slika → Otvori ili
Fotografiranje.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
4. Pritisnite <Opcije> → Efekti → opciju efekta →
<Obavljeno>.
5. Kada završite, pritisnite potvrdnu tipku.
6. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
Primjena efekta zamagljenosti na
određeno područje slike
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3
u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <Opcije> → Djelomični efekti →
Djelomično zamagljenje.
3. Pravokutnik pomaknite iznad područja na koje želite
primijeniti efekt zamagljenja i pritisnite <Opcije> →
Zamagli→ <Obavljeno>.
Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika
pritisnite <Opcije> → Promijeni veličinu ili Oblik.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.
Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata
na slike".
53
Upotreba alata i programa
Uređivanje slika
7. Unesite naziv nove datoteke za sliku i pritisnite
potvrdnu tipku.
Prilagodba slike
Upotreba alata i programa
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3
u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <Opcije> → Prilagodi → opciju
podešavanja (osvjetljenje, kontrast ili boja).
3. Prilagodite sliku prema želji i pritisnite
<Obavljeno>.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.
Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata
na slike".
Promjena slike
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3
u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <Opcije> → Transformiraj → Promijeni
veličinu, Rotiranje ili Zrcali.
3. Rotirajte ili preokrenite sliku prema želji i pritisnite
<Obavljeno>.
Da biste promijenili veličinu, odaberite veličinu i
pritisnite <Obavljeno>.
54
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.
Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata
na slike".
Rezanje slike
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3
u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <Opcije> → Izreži.
3. Pomaknite pravokutnik iznad područja koje želite
izrezati i pritisnite potvrdnu tipku → <Obavljeno>.
Da biste promijenili veličinu ili oblik pravokutnika
pritisnite <Opcije> → Promijeni veličinu ili Oblik.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.
Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata
na slike".
Umetnite vizualnu značajku
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3
u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Pritisnite <Opcije> → Umetni → vizualnu značajku
(okvir, crteži, smajlić ili tekst).
Ispis slika
Saznajte kako ispisati slike pomoću podatkovnog
kabela računala ili Bluetooth bežične značajke.
Da biste sliku ispisali upotrebom podatkovnog kabla
računala,
1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s
kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. X str. 31
3. Pritisnite <Opcije> → Ispis putem → USB.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.
Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične
veze,
1. Otvorite sliku. X str. 31
2. Pritisnite <Opcije> → Ispis putem → Bluetooth.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth
značajkom i uparite telefon s pisačem. X str. 49
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.
Uređivanje videozapisa
Saznajte kako urediti videozapis i primijeniti vizualne
efekte.
Sastavljanje novog videozapisa
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Video
uređivanje.
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili Video →
kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis
→ <Odaberi>.
3. Ako izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će
se vremena slika prikazivati.
55
Upotreba alata i programa
3. Odaberite vizualnu značajku i pritisnite
<Obavljeno> ili <Opcije> → Obavljeno ili unesite
tekst i pritisnite <OK>.
4. Premjestite ili promijenite veličinu vizualne značajke
ili teksta i pritisnite potvrdnu tipku.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke.
Pogledajte korake 5-7 u odjeljku "Primjena efekata
na slike".
Upotreba alata i programa
4. Da biste dodali novi zvučni zapis, pomaknite se
prema dolje na Dodatni zvučni zapis i pritisnite
<Opcije> → Import zvuka → kategoriju zvuka →
zvuk → <Odaberi>.
5. Da biste unijeli efekt prijelaza između slike ili
videoisječka, pritisnite <Opcije> → Umetni →
Prijelaz → efekt.
Možete primijeniti specijalan efekt na sliku ili
videoisječke pritiskom na <Opcije> → Efekti →
efekt.
6. Nakon što ste završili, pritisnite <Opcije> →
Eksport.
7. Unesite naziv nove datoteke i odaberite Eksport.
8. Odaberite Da da biste provjerili datoteku (ako je
potrebno).
Skratite bilo koji segment videozapisa
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Video
uređivanje.
56
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Video → kategoriju
videozapisa → videozapis→ <Odaberi>.
3. Pritisnite <Opcije> → Skrati.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na videozapisu i
pritisnite <Početak> u točki u kojoj želite da novi
videozapis počne.
5. Pritisnite <Kraj> u točki u kojoj želite da novi
videozapis završi.
6. Pritisnite <Skrati>.
7. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu
"Sastavljanje novog videozapisa".
Podjela videozapisa
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Video
uređivanje.
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Video → kategoriju
videozapisa → videozapis→ <Odaberi>.
3. Pritisnite <Opcije> → Izdvoji.
Umetanje teksta
Umetanje teksta u videozapis možda nije
dostupno ovisno o vašem davatelju usluge.
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Video
uređivanje.
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Video → kategoriju
videozapisa → videozapis→ <Odaberi>.
3. Pritisnite <Opcije> → Umetni tekst.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na videozapisu i
pritisnite <Početak> u točki u kojoj želite da bude
prikazan tekst.
5. Pritisnite <Kraj> u točki u kojoj želite da tekst
nestane.
6. Pritisnite <Odaberi>.
7. Unesite tekst i pritisnite <OK>.
8. Premjestite ili promijenite veličinu teksta i pritisnite
<Opcije> → Premjesti ili Promijeni veličinu.
Za promjenu boje teksta odaberite Boja slova.
9. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu
"Sastavljanje novog videozapisa".
Premještanje ili kopiranje komponenti u
videozapisu
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Video
uređivanje.
57
Upotreba alata i programa
4. Pomaknite se lijevo ili desno na videozapisu i
pritisnite <Izdvoji> u točki u kojoj želite da novi
videozapis počne.
5. Umetnite željenu sliku ili videozapis između
isječaka.
6. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu
"Sastavljanje novog videozapisa".
Upotreba alata i programa
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili Video →
kategoriju slike ili videozapisa → sliku ili videozapis
→ <Odaberi>.
3. Ako izaberete dodavanje slike, odaberite koliko će
se vremena slika prikazivati.
4. Da biste dodali novi zvučni zapis, pomaknite se
prema dolje na Dodatni zvučni zapis i pritisnite
<Opcije> → Import zvuka → kategoriju zvuka →
zvuk → <Odaberi>.
5. Pomaknite se do komponente videozapisa ili zvuka
koji želite premjestiti ili kopirati.
Za zvuk, moguće je kopirati ili premjestiti jedino
uvezene komponente zvuka.
6. Pritisnite <Opcije> → Izreži ili Kopiraj.
7. Odaberite točku na koju želite umetnuti
komponentu.
8. Pritisnite <Opcije> → Zalijepi.
9. Spremite uređeni videozapis s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu
"Sastavljanje novog videozapisa".
58
Učitavanje fotografija i videozapisa
na web
Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na
Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.
Postavljanje popisa omiljenih odredišta
1. Unutar menija odaberite Društvene mreže.
2. Pritisnite <Da> da biste postavili svoj preferirani
popis (ako je potrebno).
3. Pritisnite <Prihvati> za potvrdu da se slažete s
općom izjavom o odricanju odgovornosti.
Prilikom prvog pristupa Društvene mreže, od
vas će se tražiti da potvrdite.
4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i pritisnite
<Spremi>.
Ako ste pritisnuli <Opcije> → Aktualiziraj popise,
nova su odredišta automatski dodana na popis.
Da biste uredili popis omiljenih odredišta,
pritisnite zaslon Društvene mreže, pritisnite
<Opcije> → Postavke → Prioritetni popisi →
<Uredi>.
Slanje datoteke
Prilagodba postavki društvenih mreža
3. Prilagodite sljedeće postavke:
Opcija
Detalji slanja
Funkcija
Pogledajte pojedinosti
posljednjeg slanja
Prioritetni popisi
Uređivanje omiljenih odredišta
Promjena veličine
slike
Promjena veličine slike za
slanje
Rezervacija slanja
Postavljanje telefona za
automatsko slanje datoteka
na odredište po rasporedu
Upravitelj računa
Provjera statusa prijave
Veze
Promjena profila veze
Izjava o
odgovornosti
Prikaz informacija o odricanju
odgovornosti
1. Unutar menija odaberite Društvene mreže.
2. Pritisnite <Opcije> → Postavke.
59
Upotreba alata i programa
Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate
otvorene račune na Internetskim stranicama i
blogovima za dijeljenje fotografija.
1. Unutar menija odaberite Društvene mreže.
2. Odaberite odredište na koje želite poslati.
3. Pritisnite <Opcije> → Pošalji u.
4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj stavku → medijsku
datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i <Opcije> → Pošalji.
6. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je
potrebno).
Medijske datoteke možete učitati i iz Datoteke
odabirom na <Opcije> → Pošalji na Internet.
Upotreba alata i programa
Java igre i aplikacije
Pokretanje aplikacija
Saznajte kako igrati igrice i upotrebljavati programe
koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.
Ovisno o softveru telefona, skidanje Java igara ili
Java aplikacija možda nije podržano.
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Igrice i
ostalo → aplikaciju.
2. Pritisnite <Opcije> za pristup popisu različitih opcija
i postavki za aplikaciju.
Preuzimanje igara ili aplikacija
Sinkroniziranje podataka
1. U nutar menija odaberite Aplikacije → Igrice i
ostalo → Više igrica.
Telefon se povezuje s Internetskom stranicom koje
nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.
Saznajte kako sinkronizirati kontakte, događaje
kalendara, obaveze i zapise s odabranim webposlužiteljem.
Igranje igrica
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Igrice i
ostalo.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na
zaslonu.
Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o
davatelju internetskih usluga ili području. Kontrole
igara i opcije mogu se razlikovati.
60
Izrada sinkronizacijskog profila
1. Unutar menija odaberite Aplikacije →
Sinkronizacija.
2. Pritisnite <Dodaj> i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <Spremi>.
Čitanje RSS sažetaka
1. Unutar menija odaberite Aplikacije →
Sinkronizacija.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Pritisnite <Nastavi> kako biste započeli
sinkronizaciju s navedenim web poslužiteljem.
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → RSS čitač.
2. Pritisnite <Opcije> → Aktualiziraj → Odabrano,
Više, ili Sve da biste dobili najnovije sadržaje.
3. Odaberite sažetak → i ažurirani unos.
Značajka automatskog aktualiziranja telefon
automatski postavlja na automatsko
aktualiziranje RSS kanala u određenom intervalu.
Značajku automatskog aktualiziranja možete
uključiti odabirom RSS čitač → <Opcije> →
Postavke → Odrednice → Auto. učitavanje.
Uporaba RSS čitača
Saznajte kako upotrebljavati RSS čitač da biste dobili
najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.
Dodavanje adrese RSS kanala
1.
2.
3.
4.
Unutar menija odaberite Aplikacije → RSS čitač.
Pritisnite <Opcije> → Dodaj.
Unesite adrese RSS sažetke i pritisnite <OK>.
Za dodavanje kanala ponovite gornje korake 2- 3.
Potražite podatke u telefonu
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Smart
pretraživanje.
2. Pomaknite se lijevo ili desno da biste odabrali
kategoriju.
3. Unesite dio datoteke ili naziv mape u polje za
pretraživanje i pritisnite <Opcije> → Prikaz
Spremljenih rezultata.
61
Upotreba alata i programa
Pokretanje sinkronizacije
Izrada i pregled svjetskog vremena
Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon
Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i
postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem
zaslonu.
U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu možete
prikazati satove s dvama različitim vremenskim
zonama.
Nakon što spremite svjetsko vrijeme,
1. Unutar menija odaberite Organizator → Svjetsko
vrijeme.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite dodati i
pritisnite <Opcije> → Postavi za sekundarni sat.
3. Dvaput pritisnite <Nazad>.
4. Unutar menija odaberite Postavke → Zaslon i
osvjetljenje → Početni zaslon.
5. Pomaknite se dolje na Prikaz sata i pomaknite se
lijevo ili desno na Dva.
6. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema lijevo ili
desno do stila dvostrukog sata.
7. Pritisnite tipku Potvrdi.
Stvorite svjetski vrijeme
Upotreba alata i programa
1. Unutar menija odaberite Organizator → Svjetsko
vrijeme.
2. Pritisnite <Opcije> → Dodaj.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme,
pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku Potvrdi.
5. Pritisnite <Spremi> za spremanje svjetskog sata.
Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena ponovite
gornje korake od 2 do 5.
62
Postavljanje i upotreba alarma
Isključivanje alarma
Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne
događaje.
1.
2.
3.
4.
5.
Postavljanje novog alarma
Unutar menija odaberite Alarmi.
Odaberite prazno mjesto alarma.
Postavite pojedinosti alarma.
Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Ako je telefon isključen, značajka automatskog
uključivanja u određeno vrijeme automatski
uključuje telefon i pokreće alarm.
Zaustavljanje alarma
Upotreba kalkulatora
Upotreba alata i programa
1.
2.
3.
4.
Unutar menija odaberite Alarmi.
Odaberite alarm koji želite isključiti.
Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
Pomaknite se lijevo ili desno na Isključeno.
Pritisnite tipku Potvrdi.
1. Unutar menija odaberite Organizator →
Kalkulator.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu
kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke
operacije.
Kada se alarm oglasi,
• Pritisnite <OK> da biste zaustavili alarm bez
odgode.
• Pritisnite <OK> ili potvrdnu tipku da biste zaustavili
alarm i ponovno oglašavanje ili pritisnite <Odgodi>
da biste utišali alarm do razdoblja ponovnog
oglašavanja.
63
Upotreba alata i programa
Preračunavanje valuta ili mjera
Upotrijebite štopericu
1. Unutar menija odaberite Organizator → Konverter
→ vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i
mjerne jedinice.
Za valute pritisnite <Opcije> → Prikaz tečaja da
biste uredili tečaj.
1. Unutar menija odaberite Aplikacije → Štoperica.
2. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli i bilježili
vremena krugova.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <Zaustavi>.
4. Pritisnite <Poništi> da biste izbrisali snimljena
vremena.
Postavljanje brojača odbrojavanja
Sastavite nove obaveze
1. Unutar menija odaberite Aplikacije →
Odbrojavanje.
2. Pritisnite <Postavi>.
3. Unesite sate ili minute za odbrojavanje i pritisnite
<OK>.
4. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli s
odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <OK> da biste
zaustavili upozorenje.
1.
2.
3.
4.
64
Unutar menija odaberite Organizator → Obaveza.
Pritisnite <Opcije> → Novi.
Unesite pojedinosti obaveze.
Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Pregled događaja
1. Unutar menija odaberite Organizator → Zapis.
2. Pritisnite <Opcije> → Novi.
3. Unesite tekst zapisa i pritisnite potvrdnu tipku.
Za prikaz događaja na određeni datum,
1. Unutar menija odaberite Organizator → Kalendar.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.
Za prikaz događaja po vrsti događaja,
1. Unutar menija odaberite Organizator → Kalendar.
2. Pritisnite <Opcije> → Događaji → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.
Upravljanje kalendarom
Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati
događaje.
Promjena prikaza kalendara
1. Unutar menija odaberite Organizator → Kalendar.
2. Pritisnite <Opcije> → Prikaz po → Dan ili Tjedan.
Izrada događaja
1.
2.
3.
4.
Unutar menija odaberite Organizator → Kalendar.
Pritisnite <Opcije> → Novi → vrstu događaja.
Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
Pritisnite <Opcije> → Spremi.
65
Upotreba alata i programa
Stvaranje novih zapisa
Rješavanje problema
Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.
Kada uključite telefon ili tijekom korištenja, traži
se unos jednog od sljedećih kodova:
Poruka
Šifra
PIN
a
Probajte riješiti problem:
Kada je značajka zaključavanja telefona
omogućena, morate unijeti lozinku koju
ste postavili za telefon.
Kada telefon upotrebljavate prvi put ili
ako je omogućen zahtjev za PIN kodom,
morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Ovu značajku možete
onemogućiti pomoću menija PIN
zaključavanje.
Poruka
PUK
PIN2
Probajte riješiti problem:
Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana,
obično kao posljedica nekoliko
uzastopnih unosa neispravnoga PIN
koda. Morate upisati PUK koji ste dobili
od davatelja usluga.
Za pristup meniju zaštićenom PIN2
kodom morate unijeti PIN2 priložen sa
SIM ili USIM karticom. Za detalje
kontaktirajte pružatelja usluge.
Telefon traži da umetnete SIM karticu.
Pozivatelj vas ne može dobiti.
Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno stavljena.
• Provjerite je li telefon uključen.
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za
telefonski broj.
Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili
"Greška mreže."
Upisali ste broj, ali poziv nije biran.
• Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [
].
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za
telefonski broj.
Sugovornik vas ne čuje kada govorite.
• Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
• Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li
ispravno spojene.
Rješavanje problema
• Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom,
možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo
područje i pokušajte ponovo.
• Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate.
Pojedinosti možete doznati od davatelja internetskih
usluga.
Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona
baterije svijetli.
Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite
bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.
b
Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je
slaba.
Baterija se ne puni pravilno ili se telefon
ponekad sam isključi.
• Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
• Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom,
možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo
područje i pokušajte ponovo.
• Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba
pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i
pokušajte ponovo punjenje baterije.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite
staru bateriju na odgovarajući način i zamijenite je
novom.
Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije
biran.
Rješavanje problema
• Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim
podacima.
• Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
c
Vaš telefon je vruć na dodir.
Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom,
telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.
To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona
ili izvedbu.
Indeks
alarmi
deaktivacija, 63
izrada, 63
zaustavljanje, 63
alati
alarm, 63
brojač odbrojavanja, 64
kalendar, 65
kalkulator, 63
mobilni blog, 58
obaveze, 64
preračunavanje, 64
RSS čitač, 61
štoperica, 64
uređivanje videozapisa, 55
baterija
instaliranje, 17
pokazatelj ispražnjenosti
baterije, 19
punjenje, 19
FM radio
pohranjivanje postaja, 47
slušanje, 32
Bluetooth
aktiviranje, 48
primanje podataka, 49
slanje podataka, 49
udaljeni SIM način rada, 49
fotografije
ispisivanje, 55
napredno snimanje, 41
prikaz, 31
snimanje, 30
brojač
pogledajte alate, brojač
odbrojavanja
glasnoća
glasnoća poziva, 27
glasnoća tonova tipki, 24
brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač
odbrojavanja
glasovni zapisi
reprodukcija, 52
snimanje, 52
Communities
pogledajte alate, mobilni blog
Google usluge 34
d
IM poruke
pregledavanje poruka, slanje
izravnih
Internet
pogledajte web-pretraživač
Java
pokretanje igara, 60
pristup aplikacijama, 60
Indeks
kalendar
pogledajte alate, kalendar
kalkulator
pogledajte alate, kalkulator
konferencijski poziv
pogledajte pozivi, više
sudionika
kontakti
dodavanje, 30
izrada skupina, 39
pronalaženje, 30
e
memorijska kartica 20
mobilni lokator 51
MP3 player
prilagođavanje, 46
sinkroniziranje, 45
slušanje glazbe, 33
stvaranje popisa pjesama, 46
multimedija
pogledaj poruke
obaveza
pogledajte alate, obaveza
obaveze 64
obrasci
multimedija, 40
tekst, 40
umetanje, 40
poruke
pregled multimedija, 29
pregled poruka e-pošte, 29
pregled teksta, 29
slanje email poruke, 28
slanje izravnih, 41
slanje MMS-a, 28
slanje SMS-a, 28
posjetnice 38
pozadina 25
pozivi
biranje dodatnih poziva, 37
biranje propuštenih poziva, 36
iz imenika, 38
lažno pozivanje, 51
međunarodni brojevi, 37
napredne funkcije, 36
nedavno birani, 36
odbijanje, 38
odgovaranje na dodatne
pozive, 37
odgovaranje, 27
osnovne funkcije, 27
pregled propuštenih poziva, 36
preuzimanje poziva na
čekanju, 36
stavljanje poziva na
čekanje, 36
upućivanje, 27
više sudionika, 37
RSS čitač
pogledajte alate, RSS čitač
Samsung PC studio 45
sat
pogledajte svjetski sat
SIM kartica 17
preglednik
pogledajte web-pretraživač
sinkronizacija
izrada profila, 60
pokretanje, 61
prepoznavanje glazbe 47
preračunavanje
pogledajte alate,
preračunavanje
profil bešumno 24
profil Bez mreže 22
radio
pogledajte FM radio
slike
Izrezivanje 54
mijenjanje, 54
podešavanje, 54
primjena efekata, 53
primjena zamagljenja, 53
umetanje vizualnih
značajki, 54
svjetski sat
izrada, 62
postavljanje dvostrukog
prikaza, 62
štoperica
pogledajte alate, štoperica
Indeks
prečaci 26
slušalice 27
SOS poruka 50
tekst
poruke, 28
unos, 28
tema 25
tipke prečaca
pogledajte prečace
ton zvona 25
tonovi tipki 24
f
tražilica 61
videozapisi
prikaz, 32
snimanje, 31
uređivanje, 55
zaključavanje
pogledajte zaključavanje
telefona
Indeks
zaključavanje telefona 26
zapis
pogledajte tekst ili glasovni
zapisi
Windows Media Player 45
web-preglednik
dodavanje favorita, 34
pokretanje početne
stranice, 34
g
Izjava o sukladnosti (R&TTE)
Samsung Electronics
Mi,
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod
GSM mobilni telefon : GT-S5550
na koji se ova Izjava odnosi, usklađen sa sljedećim standardima i/ili
ostalim normativnim dokumentima.
Sigurnost EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.
Postupak procjene sukladnosti, naveden u Članku 10 i podrobnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:
Samsung Electronics QA Lab.
i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.30
Yong-Sang Park / viši rukovoditelj
(mjesto i datum izdavanja)
(ime i potpis ovlaštene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.
Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju
internetskih usluga.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-28317A
Croatian. 05/2010. Rev. 1.0
Download PDF

advertising