Samsung | GT-S7350/I | Samsung GT-S7350/I Korisnički priručnik

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju
internetskih usluga.
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-25427A
Croatian. 11/2009. Rev. 1.0
GT-S7350i
Korisnički
priručnik
Upotreba ovog
priručnika
Ikone uputa
Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u
ovom priručniku:
Upozorenje—okolnosti u kojima
možete ozlijediti sebe ili druge
Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan
kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona.
Za brzi početak pogledajte
"predstavljanje mobilnoga telefona",
"sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i
"upotreba osnovnih funkcija".
Oprez—okolnosti u kojima su moguća
oštećenja telefona i ostale opreme
Napomena—napomene, savjeti za
upotrebu ili dodatne informacije
X
ii
Pogledajte—stranice sa srodnim
sadržajem; na primjer: X str.12
(znači "pogledajte stranicu 12")
→
]
Uglate zagrade—tipke telefona,
na primjer: [
] (znači tipku izlaza iz
uključivanja i isključivanja/izbornika)
< >
Oble zagrade—funkcijske tipke koje
upravljaju različitim funkcijama na
svakom zaslonu, na primjer: <OK>
(znači funkcijsku tipku OK).
[
Podaci o autorskim pravima
Prava na sve tehnologije i proizvode koji su
sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih
vlasnika:
• Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID:
B014833.
• Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun
Microsystems, Inc.
• Windows Media Player® registrirani je zaštitni
znak tvrtke Microsoft Corporation.
iii
Upotreba ovog priručnika
Slijedi—niz mogućnosti ili izbornika
koje morate odabrati kako biste izvršili
korak; na primjer: U načinu menija
odaberite Poruke → Nova poruka
(znači Poruke, zatim Nova poruka)
Sadržaj
Informacije o sigurnosti i upotrebi .............1
Sigurnosna upozorenja .................................. 1
Sigurnosne mjere opreza ............................... 4
Važne informacije o upotrebi ......................... 6
predstavljanje mobilnoga telefona ...........12
Sadržaj paketa ............................................. 12
Dijelovi telefona ............................................ 13
Tipke ............................................................ 14
Zaslon .......................................................... 16
Ikone ............................................................ 16
sastavljanje i priprema mobilnog
telefona .......................................................18
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju ...... 18
Napunite bateriju .......................................... 20
Umetanje memorijske kartice (neobavezno) 21
upotreba osnovnih funkcija ......................23
Uključivanje i isključivanje telefona .............. 23
Pristupanje menijima .................................... 24
iv
upotreba naprednih funkcija .................... 39
Upotreba naprednih funkcija poziva ............. 39
Upotreba naprednih funkcija imenika ........... 41
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka .. 43
Upotreba naprednih funkcija kamere ........... 44
Upotreba naprednih funkcija glazbe ............. 46
upotreba alata i aplikacija .........................50
Upotreba Bluetooth bežične veze .................50
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku ..................52
Aktivacija mobilnog lokatora .........................53
Stvaranje lažnih poziva .................................54
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa ..55
Uređivanje slika .............................................55
Ispis slika ......................................................58
Uređivanje videozapisa .................................59
Učitavanje fotografija i videozapisa na web ..63
Java igre i aplikacije ......................................65
Sinkroniziranje podataka ...............................66
Upotrijebite RSS čitač ...................................66
Prikaz trenutnog položaja .............................67
Aktualiziranje GPS funkcije ...........................67
Izrada i pregled svjetskog vremena ..............68
Postavljanje i upotreba alarma ......................69
v
Sadržaj
Upotreba alatne trake prečaca ..................... 24
Prebacivanje iz jedne aplikacije u drugu ...... 25
Prilagodba telefona ...................................... 26
Upotreba osnovnih funkcija poziva ............... 29
Slanje i pregled poruka ................................. 30
Dodavanje i traženje kontakata .................... 32
Upotreba osnovnih funkcija kamere ............. 33
Slušanje glazbe ............................................ 34
Pretraživanje weba ....................................... 36
Upotreba usluga Google .............................. 37
Sadržaj
Upotreba kalkulatora .................................... 70
Preračunavanje valuta ili mjera .................... 70
Postavljanje brojača odbrojavanja ................ 70
Upotrijebite štopericu .................................... 71
Nova obaveza .............................................. 71
Izrada novog tekstualnog zapisa .................. 71
Upravljanje kalendarom ................................ 71
Rješavanje problema .................................. a
Indeks ........................................................... d
vi
Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste
izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali
vrhunsko djelovanje vašeg telefona.
Telefon držite izvan dosega male djece i
ljubimaca
Telefon i svu opremu držite izvan dosega male
djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati
gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Informacije o
sigurnosti i
upotrebi
Sigurnosna upozorenja
Zaštitite svoj sluh
Prekomjerno izlaganje preglasnim
zvukovima može uzrokovati oštećenja
sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije
nego što uključite slušalice u izvor
zvuka te koristite samo najnižu razinu
glasnoće potrebnu da biste čuli
razgovor ili glazbu.
1
Mobilne telefone i opremu instalirajte
oprezno
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana
oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno
ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i
opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen
zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična
oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada
se zračni jastuci brzo napušu.
Oprezno rukujte i odlažite baterije i
punjače
• Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su
posebno oblikovani za vaš telefon i koje je
odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji
nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne
povrede ili štetu na vašem telefonu.
• Baterije i telefone nemojte bacati u vatru.
Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja
rabljenih baterija ili telefona.
2
• Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u
grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice,
štednjaci ili radijatori. Baterije mogu
eksplodirati ako su pregrijane.
• Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije.
Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom
pritisku koje može dovesti do unutarnjega
kratkog spoja i pregrijavanja.
Izbjegavajte dodir s pacemakerima
Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča)
između mobilnih telefona i pacemakera da biste
izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju
proizvođači i neovisna istraživačka skupina,
Wireless Technology Research. Ako imate
razloga sumnjati da vaš telefon interferira s
pacemakerom ili nekom drugim medicinskim
uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte
proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja
za upute.
Telefon nemojte koristiti ukoliko je
zaslon napuknut ili razbijen
Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj
crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija.
Isključite telefon kada god ste na to upućeni
znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon
može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini
goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih
tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i
ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili
eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem
se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna
oprema.
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede
ruke i lica. Odnesite telefon u Samsungov
servisni centar da biste zamijenili zaslon.
Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem
može poništiti jamstvo proizvođača.
Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih
ponavljajućim pokretima
Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano
pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju
broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9
unosa), te često zastanite.
3
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Isključite telefon u potencijalno
eksplozivnim okružjima
Sigurnosne mjere opreza
Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i
poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu
mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite
hands-free opremu kako biste povećali sigurnost
kada je to moguće.
Koristite samo Samsungov dodatni
pribor
Upotreba opreme koja nije kompatibilna može
oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.
Isključite telefon u blizini medicinske
opreme
Slijedite sva sigurnosna upozorenja i
odredbe
Vaš telefon može interferirati s medicinskom
opremom u bolnicama ili ustanovama za
zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe,
objavljena upozorenja i upute medicinskog
osoblja.
Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju
upotrebu mobilnoga telefona u određenom
području.
Isključite telefon ili onemogućite
bežične funkcije kada ste u zrakoplovu
4
Vaš telefon može izazvati smetnje sa
zrakoplovnom opremom. Slijedite sve
zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga
prebacite na način koji onemogućava bežične
funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno
osoblje.
Zaštitite baterije i punjače od oštećenja
Rukujte telefonom oprezno i pažljivo
• Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg
električnog šoka.
• Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu
uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju
oznake koja upućuje na oštećenje vodom
unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s
vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu
može poništiti jamstvo proizvođača.
• Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na
prašnjavim, prljavim mjestima kako biste
spriječili oštećenje pomičnih dijelova.
• Vaš telefon je kompleksan je elektronički
uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog
rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
• Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti
pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
• Izbjegavajte upotrebu bljeskalice ili svjetla
fotoaparata na telefonu u blizini očiju djece ili
životinja.
5
Informacije o sigurnosti i upotrebi
• Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim
ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F
ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature
mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje
baterija.
• Spriječite kontakt baterija s metalnim
predmetima, to može izazvati povezivanje + i polova baterija i dovesti do privremena ili
stalna oštećenja baterije.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili
bateriju.
Informacije o sigurnosti i upotrebi
• Telefonske i memorijske kartice mogu biti
oštećene izlaganjem magnetskim poljima.
Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s
magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu
da dođe u kontakt s magnetskim poljima u
dužim vremenskim razdobljima.
Izbjegavajte interferiranje s drugim
elektroničkim uređajima
Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF)
signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili
neispravno zaštićenom elektroničkom opremom,
kao što su pacemakeri, slušna pomagala,
medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u
kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših
elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve
probleme s interferencijom koje imate.
6
Važne informacije o upotrebi
Upotrebljavajte telefon u normalnom
položaju
Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom
telefona.
Samo kvalificiranom osoblju dozvolite
da servisira vaš telefon
Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira
vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem
telefona i poništit će jamstvo.
Osigurajte maksimalan vijek trajanja
baterije i punjača
• Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog
tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek
trajanja baterije.
Budite pažljivi sa SIM karticama i
memorijskim karticama
• Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili
prima podatke jer to može rezultirati gubitkom
podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
• Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga
elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
• Često pisanje i brisanje skratit će životni
raspon memorijskih kartica.
• Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove
prstima ili metalnim predmetima. Ako je
potrebno očistiti karticu, brišite je mekom
krpom.
Osigurajte pristup hitnim službama
Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti
mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije
putovanja u udaljena ili nerazvijena područja,
isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja
osoblja hitnih službi.
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije
(SAR)
Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske
unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost
radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i
telekomunikacijske opreme.
7
Informacije o sigurnosti i upotrebi
• Nerabljene baterije s vremenom će se
isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije
upotrebe.
• Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu
u upotrebi.
• Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju
su namijenjene.
Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih
uređaja koji prelaze maksimalnu razinu
izloženosti (poznatu kao Specifična razina
izloženosti – SAR) od 2,0 W/kg.
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je
zabilježen za ovaj model bio je 0,522 vata po
kilogramu. U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi
trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za
emitiranje samo nužne RF energije koja je
potrebna za prijenos signala do najbliže bazne
postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina
gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje
cjelokupno izlaganje RF energiji.
Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga
priručnika prikazuje usklađenost s europskom
direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj
opremi (R&TTE). Više informacija o SAR-u i
povezanim EU standardima potražite na webmjestu mobilnog telefona Samsung.
8
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim
europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj
opremi ili u literaturi ukazuje na to da se
proizvod i njegova elektronička oprema (npr.,
punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali
odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju
radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za
okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim
odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od
ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako
biste promicali održivu ponovnu upotrebu
materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati
prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured
lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se
ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje
bilo sigurno za okoliš.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog
proizvoda
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati
dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička
oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili
pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz
ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim
kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili
Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili
olovo u količinama višim od referentnih razina
navedenih u dokumentu Europske unije "EC
Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno
odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje
ljudi ili oštetiti okoliš.
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim
europskim državama sa sustavima
odvojenog vraćanja baterija)
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja
ponovne upotrebe materijala, molimo vas da
odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i
reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava
za vraćanje baterija.
9
Izjava o odricanju odgovornosti
Informacije o sigurnosti i upotrebi
Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup
putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana
i zaštićene su zakonom o autorskim pravima,
patentima trgovačkim markama i/ili drugim
zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve
sadržaje ili usluge koristiti možete samo za
vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje
ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga
vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio.
Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to
nije izričito dopušteno od strane pojedinog
vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije
dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno
izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje,
prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova,
iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga
prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem
obliku ili s bilo kakvim sredstvima.
10
“DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI
SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI
USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI
IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE.
SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA
JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I
OGRANIČENO NA JAMSTVA O
PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI
ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI
TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG
SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM
OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM
UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG
NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD
UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI,
ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE
ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA,
TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA
Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati
korisničku podršku povezanu na sadržaj ili
usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu
povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti
upućena izravno odgovarajućem davatelju
sadržaja ili usluge.
Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute
u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti
jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati
dostupna u nekom vremenskom razdoblju.
Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem
mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema
nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave,
Samsung se izričito odriče bilo kakvoj
odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili
ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne
putem uređaja.
11
Informacije o sigurnosti i upotrebi
NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM
SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT
KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI
USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE
TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED
UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."
predstavljanje
mobilnoga
telefona
U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog
telefona, tipkama, zaslonu i ikonama.
12
Sadržaj paketa
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
•
•
•
•
Mobilni telefon
Baterija
Prijenosni prilagodnik (punjač)
Korisnički priručnik
• Predmeti koje ste dobili s telefonom
mogu se razlikovati od ovdje navedenih
ovisno o softveru i dodacima dostupnim u
vašoj regiji ili ponudi davatelja
internetskih usluga. Dodatnu opremu
možete nabaviti od lokalnog prodavača
Samsungove opreme.
• Priložena dodatna oprema najbolji je
izbor za vaš telefon.
Dijelovi telefona
Na prednjoj strani telefona nalaze se sljedeće
tipke i značajke:
Leća stražnjeg
fotoaparata
Ogledalo
Bljeskalica
Slušalica
Zaslon
Lijeva
funkcijska tipka
Tipka glasnoće
Tipka za
pozivanje
Alfanumeričke
tipke
Mikrofon
4-smjerna
navigacijska
tipka
Desna funkcijska
tipka
Tipka za
uključivanje/izlaz
iz menija
Potvrdna tipka
Tipke za posebne
funkcije
Višenamjenska
utičnica
Poklopac baterije
Tipka za
prebacivanje
Kamera/
Aplikacija
Unutarnja antena
Zatvaranje telefona automatski zaključava
izložene tipke da ih ne biste slučajno
pritisnuli. Da biste otključali tipke, pritisnite
<Otključaj> → <OK>.
13
predstavljanje mobilnoga telefona
Leća prednjeg
fotoaparata za
video pozive
Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće
tipke i značajke:
Tipke
Tipka
Tipka
predstavljanje mobilnoga telefona
14
Funkcija
Funkcijske
tipke
Izvode funkcije naznačene na
dnu zaslona
4-smjerna
navigacija
U načinu mirovanja pristupite
korisnički definiranim menijima
(unaprijed definirani meniji
mogu se razlikovati ovisno o
davatelju usluga); U stanju
mirovanja krećite se kroz
menije na alatnoj traci prečaca
(lijevo/desno). U načinu menija
pomičite se kroz opcije menija
Potvrdi
Funkcija
U stanju mirovanja pokrenite
web-pretraživač ili uđite u meni
(funkcija tipke razlikuje se
ovisno o davatelju usluga ili
državi); U stanju mirovanja
odaberite meni na alatnoj traci
prečaca. U načinu mirovanja
pristupite načinu izbornika,
odaberite označenu opciju
izbornika ili potvrdite unos
Pozivanje
Uputite poziv ili odgovorite na
njega. U načinu mirovanja
pogledajte nedavno birane,
propuštene ili primljene brojeve
Tipka za
uključivanje i
izlaz iz
menija
Uključite i isključite telefon
(pritisnite i držite). Završite
poziv. U načinu menija poništite
unos i vratite se u način
mirovanja
Tipka
Posebna
funkcija
Unesite posebne znakove ili
izvedite posebne funkcije. U
načinu mirovanja pritisnite i
držite [ ] za profil bešumno.
Pritisnite i zadržite [ ] da biste
umetnuli razmak između
brojeva
Glasnoća
Prilagodite glasnoću telefona
Tipka
Prebacivanj
e Kamera/
Aplikacija
Funkcija
U načinu mirovanja uključite
kameru (pritisnite i držite). U
načinu rada Kamera snimite
fotografiju ili videozapis.
Otvorite prozor za prebacivanje
iz jedne aplikacije u drugu, a da
pritom ne izlazite iz
trenutne aplikacije ako
promijenite funkciju tipke
15
predstavljanje mobilnoga telefona
Alfanumeričke
tipke
Funkcija
Unesite brojeve, slova i
posebne znakove. U načinu
mirovanja pritisnite i držite [1]
da biste pristupili glasovnoj
pošti te [0] da biste unijeli
međunarodni predbroj za poziv
Zaslon
Ikone
Zaslon telefona sastoji se od tri područja, a to su:
Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na
vašem zaslonu.
Redak ikone
Za prikaz različitih ikona
predstavljanje mobilnoga telefona
Odaberi
Nazad
Ikona
Definicija
Područje za tekst i crteže
Za prikaz poruka, uputa i
unesenih podataka
Jakost signala
Redak funkcijske tipke
Za prikaz trenutnih radnji
dodijeljenih svakoj
funkcijskoj tipki
Status UMTS mreže
Status GPRS mreže
Status EDGE mreže
Status HSDPA mreže
Glasovni poziv u tijeku
Video poziv u tijeku
Aktivirana je značajka SOS poruke
Pretraživanje Interneta
16
Ikona
Definicija
Ikona
Definicija
Nova SMS poruka
Aktivno preusmjeravanje poziva
Nova MMS poruka
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
Nova email poruka
Povezan s PC-om
Nova poruka Govorna pošta
Aktiviran alarm
Aktiviran je profil Normalno
Aktiviran Bluetooth
Aktiviran je profil Bešumno
Bluetooth auto-oprema ili slušalica spojena
Razina napunjenosti baterije
Memorijska kartica je umetnuta
Trenutno vrijeme
predstavljanje mobilnoga telefona
Spajanje na sigurnu web-stranicu
Reprodukcija glazbe u tijeku
Reprodukcija glazbe pauzirana
FM radio uključen
FM radio obustavljen
17
sastavljanje i
priprema
mobilnog
telefona
Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem
mobilnog telefona za prvu upotrebu.
18
Instalirajte SIM ili USIM karticu i
bateriju
Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete
karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s
pojedinostima pretplate kao što su osobni
identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge.
Za korištenje UMTS usluge možete kupiti USIM
(Universal Subscriber Identity Module) karticu.
Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
2. Umetnite SIM ili USIM karticu.
1. Uklonite poklopac baterije.
• Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s
pozlaćenim kontaktima usmjerenim
prema dolje.
• Bez umetanja SIM ili USIM kartice
možete upotrijebiti izvanmrežne usluge
telefona i neke menije.
19
sastavljanje i priprema mobilnog telefona
Ako je telefon uključen, pritisnite i držite
[
] da biste ga isključili.
3. Umetnite bateriju.
Napunite bateriju
Prije prve upotrebe telefona morate napuniti
bateriju.
sastavljanje i priprema mobilnog telefona
1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice i u
nju utaknite manji kraj prijenosnog
prilagodnika.
4. Vratite poklopac baterije.
Trokut je okrenut prema gore
Neispravno povezivanje prijenosnog
prilagodnika može uzrokovati ozbiljno
oštećenje telefona. Oštećenja uzrokovana
pogrešnom upotrebom nisu pokrivena
jamstvom.
20
2. Veći nastavak prijenosnog punjača uključite u
električnu utičnicu.
3. Kada se baterija u potpunosti napuni (
ikona se više ne miče), isključite prijenosni
prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.
O pokazatelju prazne baterije
Kada je baterija prazna, telefon će poslati
ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji.
Ikona baterije će također biti prazna i
treperit će. Ako razina baterije postane
preniska, telefon će se automatski isključiti.
Ponovo napunite bateriju da biste nastavili
koristiti telefon.
Da biste pohranili dodatne multimedijske
datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu.
Vaš telefon podržava memorijske kartice
microSD™ i microSDHC™ kapaciteta do 16 GB.
Formatiranje memorijske kartice na
računalu može uzrokovati nekompatibilnost
s telefonom. Formatirajte memorijsku
karticu na telefonu.
1. Uklonite poklopac baterije i izvadite bateriju.
21
sastavljanje i priprema mobilnog telefona
4. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
Umetanje memorijske kartice
(neobavezno)
2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na
kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.
sastavljanje i priprema mobilnog telefona
3. Umetnite bateriju i postavite poklopac
baterije.
Da biste uklonili memorijsku karticu, uklonite
poklopac baterije i bateriju, a zatim izvucite
memorijsku karticu iz utora.
22
upotreba
osnovnih
funkcija
Saznajte kako izvesti osnovne operacije i koristiti
glavne značajke mobilnog telefona.
Uključivanje i isključivanje
telefona
Da biste uključili telefon,
1. Pritisnite i držite [
].
2. Unesite PIN i pritisnite <Potvrda> (ako je
potrebno).
3. Nakon otvaranja čarobnjaka za postavljanje
slijedite upute na zaslonu da biste ga
prilagodili svojim potrebama.
Da biste isključili telefon, ponovite ranije
navedeni 1. korak.
Prebacivanje na profil Bez mreže
Prebacivanjem na bez mreže profil možete
upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na
mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao
što su zrakoplovi i bolnice.
23
Da biste se prebacili na profil bez mreže,
u načinu menija odaberite Postavke → Profili →
Bez mreže.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute
službenog osoblja kada se nalazite na
područjima na kojima su bežični uređaji
zabranjeni.
2. Upotrijebite navigacijsku tipku da biste se
pomaknuli na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite tipku Potvrdi, <Odaberi> ili <OK>
kako biste potvrdili označenu opciju.
upotreba osnovnih funkcija
4. Pritisnite <Nazad> da biste se pomaknuli
jednu razinu prema gore. Pritisnite [
] da
biste se vratili u način mirovanja.
Pristupanje menijima
Upotreba alatne trake prečaca
Da biste pristupili menijima telefona,
Alatnu traku prečaca možete koristiti za pristup
omiljenim menijima.
1. U načinu mirovanja pritisnite <Meni> za
pristup meniju.
Za pristup meniju možda ćete morati
pritisnuti potvrdnu tipku, ovisno o regiji ili
davatelju usluge. Meniju ne možete
pristupiti pomoću potvrdne tipke dok je
uključena alatna traka prečaca.
24
Da biste pristupili meniju iz alatne trake prečaca,
U stanju mirovanja pomaknite se lijevo ili desno
do željenog menija te pritisnite potvrdnu tipku.
Da biste uredili menije na alatnoj traci prečaca,
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Zaslon i osvjetljenje → Alatna traka
prečaca.
2. Pritisnite <Opcije> → Uredi.
4. Pritisnite <Spremi> ili pritisnite <Opcije> →
Spremi.
Da biste deaktivirali alatnu traku prečaca,
unutar menija odaberite Postavke →
Zaslon i osvjetljenje → Početni zaslon →
Alatna traka prečaca → Isključeno.
Saznajte kako se prebacivati iz jedne aplikacije u
drugu iz menija, bez zatvaranja zaslona menija
koji koristite.
Funkciju tipke kamere morate postaviti na
Promjena (unutar menija odaberite
Postavke → Postavke telefona → Tipka
kamere).
Za prebacivanje aplikacija,
1. Tijekom korištenja menija pritisnite tipku
kamere.
Dostupne su sljedeće aplikacije:
• Poziv: otvaranje zaslona za pozivanje
• Poruke: pristup izborniku Poruke
• Internet: pokretanje web-preglednika
25
upotreba osnovnih funkcija
3. Odaberite željene menije.
Pritisnite <Opcije> → Otvori da biste odabrali
podmenije (ako je potrebno).
Prebacivanje iz jedne aplikacije u
drugu
• MP3 player: pokretanje MP3 player
• Igrice i ostalo: pristup izborniku Igrice i
ostalo
2. Pomaknite se na aplikaciju i pritisnite
<Odaberi>.
upotreba osnovnih funkcija
3. Da biste zatvorili sve aplikacije, pritisnite tipku
kamere, pomaknite se na Prekinuti sve? i
pritisnite <Da>.
Prilagodba telefona
Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga
prilagoditi prema svojim potrebama.
Prilagodba glasnoće tonova tipki
U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore
ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.
26
Prebacivanje u profil Bešumno ili iz
njega
U načinu mirovanja pritisnite i držite [ ] da biste
isključili i uključili zvuk telefona.
Promjena tona zvona
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Profili.
2. Pomaknite se do željenog profila.
Ako koristite bešumni profil ili profil bez
mreže, ne možete mijenjati ton zvona.
3. Pritisnite <Opcije> → Uredi → Ton poziva ili
Ton video poziva.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju
memorije (ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju tona zvona → ton zvona
→ <Odaberi>.
6. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga
na popisu i pritisnite tipku Potvrdi.
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Zaslon i osvjetljenje → Početni zaslon.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na Slika.
3. Odaberite Pozadina.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na lokaciju
memorije (ako je potrebno).
5. Odaberite kategoriju → sliku.
6. Pritisnite <Postavi>.
7. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Da biste odabrali temu,
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Zaslon i osvjetljenje → Moja tema.
2. Pomaknite se na temu i pritisnite potvrdnu
tipku.
upotreba osnovnih funkcija
Odabir pozadine (način mirovanja)
Odabir teme za prikaz
3. Pomaknite se lijevo ili desno da biste
pregledali temu.
4. Pritisnite <Opcije> → Spremi kako biste
primijenili temu.
Da biste stvorili i primijenili temu,
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Zaslon i osvjetljenje → Moja tema.
2. Pritisnite <Opcije> → Novi → Jednostavno ili
Stručno.
3. Prilagodite temu prema želji slijedeći upute na
zaslonu.
27
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite
<Spremi>.
5. Pritisnite <Da> da biste primijenili temu.
Ako odaberete istu boju za cijelu temu,
zaslon možda neće biti čitljiv.
upotreba osnovnih funkcija
Postavljanje prečaca menija
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Postavke telefona → Prečaci.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao
prečac.
3. Odaberite meni koji ćete dodijeliti tipki
prečaca.
4. Pritisnite <Spremi>.
28
Zaključavanje telefona
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Sigurnost → Zaključavanje telefona →
Uključeno.
2. Pritisnite <Spremi>.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam
znamenki i pritisnite <Potvrda>.
4. Ponovno unesite novu lozinku i pritisnite
<Potvrda>.
• Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva
lozinku, od vas će se zatražiti da je
kreirate i potvrdite.
• Samsung nije odgovoran za bilo kakav
gubitak lozinki, osobnih podataka ili
druge štete uzrokovane nezakonitim
softverom.
Upotreba osnovnih funkcija
poziva
Prilagodba glasnoće
Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i
upotrijebiti osnovne funkcije poziva.
Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva,
pritisnite tipku Glasnoća prema gore ili dolje.
Upućivanje poziva
Upotreba funkcije zvučnika na
telefonu
2. Pritisnite [
] da biste birali broj.
Za video poziv pritisnite <Opcije> → Video
poziv.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [
].
Odgovaranje na poziv
1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [
].
].
1. Tijekom poziva pritisnite tipku Potvrdi → <Da>
kako biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili natrag na slušalice,
ponovo pritisnite tipku Potvrdi.
U bučnom okruženju možda ćete slabije čuti
osobu s kojom razgovarate preko značajke
zvučnika. Za bolju izvedbu upotrijebite
normalni način telefona.
2. U slučaju videopoziva, pritisnite <Prikaži me>
kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi
putem prednje kamere.
29
upotreba osnovnih funkcija
1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj i broj
telefona.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [
Upotreba slušalica
Pošaljite SMS ili MMS poruku
Spajanjem pripadajućih slušalica u
višenamjensku utičnicu možete upućivati pozive i
odgovarati na njih:
1. U načinu menija odaberite Poruke → Nova
poruka → Poruka.
upotreba osnovnih funkcija
• Da biste ponovno birali posljednji poziv,
pritisnite i držite gumb slušalice.
• Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite
gumb slušalice.
• Da biste završili na poziv, pritisnite i držite
gumb slušalice.
Slanje i pregled poruka
Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i
email poruke.
2. Unesite tekst poruke. X str. 31
Da biste poruku poslali kao SMS, prijeđite na
6. korak.
Da biste dodali multimedijski sadržaj,
nastavite s 3. korakom.
3. Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimedije, a
zatim dodajte stavku.
4. Pritisnite <Opcije> → Napredno → Dodaj
naslov.
5. Unesite predmet.
6. Pomaknite se prema gore i unesite odredišni
broj.
7. Pritisnite <Opcije> → Pošalji kako biste
poslali poruku.
30
Pošaljite email
1. U načinu menija odaberite Poruke → Nova
poruka → Email.
2. Unesite tekst email poruke.
4. Pomaknite se prema gore i unesite predmet.
5. Pomaknite se prema gore i unesite email
adresu.
6. Pritisnite <Opcije> → Pošalji kako biste
poslali poruku.
Unos teksta
Način
ABC
Funkcija
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku
tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na
zaslonu.
Prilikom unosa teksta možete promijeniti način
njegova unosa:
31
upotreba osnovnih funkcija
3. Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimediju ili
Dodaj kalendar i priložite datoteku (ako je
potrebno).
• Pritisnite i držite [ ] da biste se prebacivali
između načina T9 i ABC. Ovisno o državi
možda ćete moći pristupiti načinu unosa
znakova za svoj jezik.
• Pritisnite [ ] da biste promijenili velika slova u
mala i obratno ili da biste prebacili u numerički
način.
• Pritisnite i držite [ ] da biste prebacili u način
unosa simbola.
Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:
upotreba osnovnih funkcija
Način
Funkcija
Pregled emaila
1. U načinu menija odaberite Poruke → Email
poruke.
T9
1. Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku
tipku da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže,
pritisnite [ ] da biste unijeli razmak.
Ako se ispravna riječ ne prikaže,
odaberite zamjensku riječ s
prikazanog popisa.
Broj
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku
tipku da biste unijeli broj.
Simbol
Pritisnite odgovarajuću slovnobrojčanu
tipku da biste unijeli simbol.
Pregled SMS ili MMS poruka
1. U načinu menija odaberite Poruke →
Dolazne poruke.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.
32
2. Pritisnite <Opcije> → Skidanje.
3. Odaberite email ili zaglavlje.
4. Ako ste odabrali zaglavlje, pritisnite <Opcije>
→ Preuzmi da biste pogledali sadržaj emaila.
Dodavanje i traženje kontakata
Saznajte osnovno o tome kako koristiti značajku
imenik.
Dodavanje novog kontakta
1. U načinu mirovanja unesite broj telefona i
pritisnite <Opcije>.
2. Odaberite Spremi u Imenik → lokaciju
spremanja (Telefon ili SIM) → Novi.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili pritisnite <Opcije> →
Spremi kako biste dodali kontakt u memoriju.
Traženje kontakta
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje
želite pronaći.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime
kontakta.
Kada pronađete kontakt, možete:
• nazvati kontakt pritiskom na [
]
• urediti podatke o kontaktu pritiskom na
<Opcije> → Uredi
Saznajte osnovno o snimanju i pregledavanju
fotografija i videozapisa.
Snimanje fotografija
1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku
Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke
na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema
potrebi prilagodite.
4. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako
biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.
33
upotreba osnovnih funkcija
1. U načinu menija odaberite Imenik.
Upotreba osnovnih funkcija
kamere
Pregled fotografija
Pregled videozapisa
U načinu menija odaberite Datoteke → Slike →
Moje fotografije → datoteku fotografije.
U načinu menija odaberite Datoteke → Video →
Moj video → video datoteku.
Snimanje videozapisa
Slušanje glazbe
upotreba osnovnih funkcija
1. U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku
Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke
na satu na pejzažni prikaz.
Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera
ili FM radija.
Slušanje FM radija
3. Dvaput pritisnite [1] da biste se prebacili u
način za snimanje.
1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s
više funkcija na telefonu.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema
potrebi prilagodite.
2. U načinu menija odaberite Aplikacije → FM
radio.
5. Pritisnite tipku Potvrdi ili tipku Kamera kako
biste započeli snimanje.
3. Da biste isključili radio, pritisnite tipku Potvrdi.
6. Pritisnite < > ili tipku Kamera da biste
zaustavili snimanje.
Videozapis se automatski sprema.
34
4. Pritisnite <Da> da biste započeli automatsko
podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne
stanice.
Kada prvi put uključite FM radio, od vas će
se tražiti da pokrenete automatsko traženje.
5. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:
Tipka
Glasnoća
Funkcija
Uključivanje ili isključivanje FM
radija
Prilagodite glasnoću zvuka
•
Navigacija
•
Lijevo/desno: Namještanje
radio postaje
Gore/Dolje: Odabir spremljene
radio postaje
6. Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju
čujete, pritisnite <Opcije> → Prepoznavanje
pjesama. X str. 49
Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na
memorijsku karticu:
• Preuzmite s bežične mreže. X str. 36
• Preuzmite s računala putem opcijskog
programa Samsung PC Studio. X str. 46
• Primite putem Bluetooth veze. X str. 51
• Kopirajte na memorijsku karticu. X str. 47
Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na
memorijsku karticu
upotreba osnovnih funkcija
Potvrdi
Slušanje glazbenih datoteka
1. U načinu menija odaberite Glazba → MP3
player.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu
datoteku.
35
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih
tipki:
Tipka
Potvrdi
Glasnoća
Funkcija
Pauzirajte ili nastavite
reprodukciju
Prilagodite glasnoće zvuka
upotreba osnovnih funkcija
•
•
Navigacija
•
•
Lijevo: Preskočite prema
natrag; Skenirajte prema
natrag u datoteci (pritisnite i
držite)
Desno: Preskočite prema
naprijed; Skenirajte prema
naprijed u datoteci (pritisnite i
držite)
Gore: Otvaranje popisa
pjesama
Dolje: Ocijenite trenutnu
pjesmu
Pretraživanje weba
Saznajte kako pristupiti omiljenim webstranicama i označiti ih.
• Pristup bežičnom webu i preuzimanje
medijskog sadržaja možda će se dodatno
naplaćivati.
• Meniji pretraživača mogu biti drugačije
označeni, ovisno o davatelju usluge.
Pretraživanje web-stranica
1. U načinu menija odaberite Pretraživač →
Početna stranica da biste pokrenuli početnu
stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web stranicama pomoću sljedećih
tipki:
Tipka
Navigacija
36
Funkcija
Pomičite se gore ili dolje po web
stranici
Potvrdi
Tipka
Funkcija
Odaberite neku stavku
<Nazad>
Vratite se na prethodnu stranicu
<Opcije>
Pristupite popisu opcija
preglednika
1. U načinu menija odaberite Pretraživač →
Favoriti.
2. Pritisnite <Opcije> → Dodaj favorita.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Pritisnite <Spremi>.
Ukoliko su dostupne usluge navigacije,
usluga Google nije dostupna. Više
informacija o Navigacija, potražite u
korisničkom priručniku koji se nalazi na
priloženom CD-u.
Povežite se na Tražilicu
1. U načinu menija odaberite Google →
Traženje.
2. U okvir za pretraživanje unesite ključnu riječ.
Povežite se na Mail
1. U načinu menija odaberite Google → Mail.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite poruke e-pošte.
37
upotreba osnovnih funkcija
Označavanje omiljenih web-stranica
Upotreba usluga Google
Povežite se na Maps (karte)
Ovisno o vašoj regiji, usluga karte možda
neće biti dostupna.
Da biste dobili upute do određenog odredišta,
1. U načinu menija odaberite Google → Maps.
2. Pritisnite <Meni> → Dohvati upute.
upotreba osnovnih funkcija
Za pretraživanje karte,
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
1. U načinu menija odaberite Google → Maps.
4. Pritisnite <OK>.
2. Krećite se po karti.
5. Odaberite Prikaži putokaze za prikaz na
karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.
Za pretraživanje određene lokacije,
1. U načinu menija odaberite Google → Maps.
2. Pritisnite <Meni> → Pretraživanja karata.
3. Unesite adresu ili kategoriju poslovanja.
38
upotreba
naprednih
funkcija
Saznajte kako izvesti napredne operacije i
upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.
Upotreba naprednih funkcija
poziva
Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja
vašeg telefona.
Pregled i biranje propuštenih poziva
Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje
ste propustili. Da biste birali broj propuštenog
poziva,
1. Pritisnite <Prikaz>.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite
birati.
3. Pritisnite [
] da biste birali broj.
Pozovite posljednji birani broj
1. U načinu mirovanja pritisnite [
] da biste
prikazali popis posljednjih biranih brojeva.
39
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [
za biranje.
]
4. Da biste završili poziv na čekanju, pritisnite
<Opcije> → Kraj → Poziv na čekanju.
5. Da biste završili trenutni poziv, pritisnite [
upotreba naprednih funkcija
Stavite poziv na čekanje ili preuzmite
poziv s čekanja
Odgovaranje na drugi poziv
Pritisnite <Na čekanju> da biste zadržali poziv ili
<Preuzmi> da biste preuzeli zadržani poziv.
Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete
odgovoriti na drugi dolazni poziv:
Biranje drugog poziva
Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete
birati drugi broj tijekom poziva:
1. Pritisnite [
] da biste odgovorili na drugi
poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na
čekanje.
1. Pritisnite <Na čekanju> da biste zadržali prvi
poziv.
2. Pritisnite <Zamijeni> da biste se prebacivali
između poziva.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [
].
3. Pritisnite <Zamijeni> da biste se prebacivali
između dvaju poziva.
].
Napravite poziv s više sudionika
(konferencijski poziv)
1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u
konferencijski poziv.
40
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite
drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti zadržan.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom,
pritisnite <Opcije> → Konferencijski poziv.
5. Da biste završili konferencijski poziv, pritisnite
[
].
Pozivanje međunarodnog broja
1. U načinu mirovanja pritisnite i držite [0] da
biste umetnuli znak +.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (kod države,
kod regije i telefonski broj), a zatim pritisnite
[
] da biste birali broj.
Možete pozivati brojeve izravno iz imenik
pomoću pohranjenih kontakata. X str. 32
1. U načinu menija odaberite Imenik.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [
za biranje.
]
Upotreba naprednih funkcija
imenika
Saznajte kako napraviti posjetnicu, postaviti
brojeve brzog biranja i stvoriti grupe kontakata.
Napravite posjetnicu
1. U načinu menija odaberite Imenik.
2. Pritisnite <Opcije> → Moja posjetnica.
3. Unesite svoje osobne pojedinosti.
41
upotreba naprednih funkcija
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više
sudionika (ako je potrebno).
Pozovite kontakt iz imenika
upotreba naprednih funkcija
4. Pritisnite tipku Potvrdi ili pritisnite <Opcije> →
Spremi.
Posjetnicu možete poslati tako što ćete je
dodati poruci, email poruci ili poslati putem
Bluetooth bežične veze.
Izrada grupe kontakata
Postavljanje brojeva za brzo biranje
1. U načinu menija odaberite Imenik.
1. U načinu menija odaberite Imenik.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na Grupe.
2. Pomaknite se do kontakta kojemu ćete
dodijeliti broj za brzo biranje.
3. Pritisnite <Opcije> → Nova grupa.
4. Unesite naziv grupe i pritisnite <Spremi>.
3. Pritisnite <Opcije> → Dodaj u brzo biranje.
5. Da biste postavili sliku kao ID pozivatelja,
pritisnite <Opcije> → Postavke grupa → ID
grupe → memorijsku lokaciju (ako je
potrebno) → kategoriju slike → sliku.
4. Pomaknite se na broj koji želite postaviti i
pritisnite potvrdnu tipku.
Kontakt je spremljen uz broj brzog biranja.
Sada možete pozvati ovaj kontakt iz načina
mirovanja pritiskom i držanjem dodijeljenog
broja brzog biranja.
Stvaranjem grupa kontakata svakoj grupi možete
dodijeliti tonove zvona i fotografije pozivatelja ili
poslati poruke čitavoj grupi. Počnite sa
stvaranjem grupe:
6. Da biste postavili ton zvona za grupu,
odaberite Ton zvona → memorijsku lokaciju
(ako je potrebno) → kategoriju tona zvona →
ton zvona.
7. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
42
Upotreba naprednih funkcija
slanja poruka
2. Pritisnite <Novi> kako biste otvorili prozor
novog predloška.
3. Izradite MMS poruku s naslovom i željenim
privicima da biste je upotrijebili kao obrazac.
X str. 30
Izradite SMS obrazac
4. Pritisnite <Opcije> → Spremi kao obrazac
da biste spremili obrazac.
1. U načinu menija odaberite Poruke → Obrasci
→ SMS obrasci.
Umetnite SMS obrasce u nove poruke
2. Pritisnite <Novi> kako biste otvorili prozor
novog obrasca.
1. U načinu menija odaberite Poruke → Nova
poruka → vrstu poruke.
3. Unesite tekst.
2. U polju teksta pritisnite <Opcije> → Dodaj
tekst → SMS obrazac → obrazac.
4. Pritisnite <Opcije> → Spremi kao obrazac
da biste spremili predložak.
Dodavanje MMS obrasca
1. U načinu menija odaberite Poruke → Obrasci
→ MMS obrasci.
Napravite poruku iz MMS obrasca
1. U načinu menija odaberite Poruke → Obrasci
→ MMS obrasci.
43
upotreba naprednih funkcija
Saznajte kako napraviti predloške i upotrijebiti
predloške za stvaranje novih poruka.
2. Pomaknite se na željeni obrazac i pritisnite
<Opcije> → Pošalji.
Vaš se obrazac otvara kao nova MMS poruka.
Upotreba naprednih funkcija
kamere
upotreba naprednih funkcija
Saznajte kako snimiti fotografije u raznim
načinima i kako prilagoditi postavke kamere.
Snimanje fotografija u načinu
snimanja osmijeha
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku
Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke
na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja →
Osmijeh → < >.
44
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite potvrdnu tipku ili tipku kamere.
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva
njihove osmijehe. Telefon automatski snima
fotografiju kad se osoba nasmiješi.
Slikanje serije fotografija
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku
Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke
na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja →
Uzastopno → < >.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite potvrdnu tipku ili tipku
kamere da biste snimili seriju fotografija.
Snimanje panoramskih fotografija
Snimanje podijeljenih fotografija
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku
Kamera da biste uključili kameru.
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku
Kamera da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke
na satu na pejzažni prikaz.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke
na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite < > → Način fotografiranja →
Panorama.
3. Pritisnite <
Mozaik.
4. Odaberite broj fotografija.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na izgled slike i
pritisnite potvrdnu tipku.
6. Pritisnite potvrdnu tipku ili tipku kamere da
biste snimili prvu fotografiju.
7. Polako pomaknite telefon udesno. Telefon
automatski snima sljedeću fotografiju.
8. Ponovite 7. korak kako biste dovršili
panoramsku fotografiju.
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite potvrdnu tipku ili tipku kamere da
biste snimili fotografiju svakog segmenta.
Snimanje fotografija s dekorativnim
okvirima
1. U stanju mirovanja pritisnite i držite tipku
Kamera da biste uključili kameru.
45
upotreba naprednih funkcija
5. Napravite potrebne prilagodbe.
> → Način fotografiranja →
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke
na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <
Okvir.
> → Način fotografiranja →
4. Pomaknite se lijevo ili desno na okvir i
pritisnite potvrdnu tipku.
upotreba naprednih funkcija
5. Napravite potrebne prilagodbe.
Kopiranje glazbenih datoteka pomoću
programa Samsung PC Studio
1. U načinu menija odaberite Postavke → PC
veze → Samsung PC studio ili Spremanje
podataka → <Spremi>.
2. Pritisnite [
mirovanja.
] da biste se vratili u način
6. Pritisnite potvrdnu tipku ili tipku kamere kako
biste snimili fotografiju s okvirom.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog
kabela spojite višenamjensku utičnicu
telefona s računalom.
Upotreba naprednih funkcija
glazbe
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte
datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć za program Samsung PC
Studio za više informacija.
Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke,
napraviti popise pjesama i pohraniti radio stanice.
46
Kopiranje glazbenih datoteka na
memorijsku karticu
Sinkronizirajte telefon s Windows
Media Playerom
1. Umetnite memorijsku karticu.
1. U načinu menija odaberite Postavke → PC
veze → Media player → <Spremi>.
2. U načinu menija odaberite Postavke → PC
veze → Spremanje podataka → <Spremi>.
] da biste se vratili u način
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog
kabela spojite višenamjensku utičnicu
telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti
skočni prozor.
5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku
karticu.
2. Pritisnite [
mirovanja.
] da biste se vratili u način
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog
kabela spojite višefunkcijsku utičnicu telefona
na računalo s instaliranim Windows Media
Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti
skočni prozor.
4. Otvorite Windows Media Player za
sinkronizaciju glazbenih datoteka.
5. Uredite ili unesite broj svoga telefona u skočni
prozor (ako je potrebno).
6. Odaberite i povucite željene glazbene
datoteke na popis za sinkronizaciju.
7. Pokrenite sinkronizaciju.
47
upotreba naprednih funkcija
3. Pritisnite [
mirovanja.
Izrada popisa pjesama
1. U načinu menija odaberite Glazba → MP3
player → Popisi pjesama.
2. Odaberite Novi popis pjesama.
3. Unesite naslov iz vašeg novog popisa glazbe
i pritisnite <Spremi>.
upotreba naprednih funkcija
4. Odaberite novi popis za izvođenje.
5. Odaberite Dodaj pjesme.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i
pritisnite <OK>.
3. Prilagodite sljedeće postavke:
Opcije
Funkcija
Reprodukc Postavite želite li reprodukciju
glazbe u pozadini kada zaustavite
ija u
MP3 player
pozadini
Zvučni
efekti
Odaberite zvučni efekt
Prikaz
Odaberite izgled
4. Pritisnite <Spremi>.
Prilagodite postavke MP3 playera
Automatsko pohranjivanje radio
stanica
Saznajte kako prilagoditi reprodukciju i postavke
zvuka za MP3 player.
1. Uključite pripadajuće slušalice u utičnicu s
više funkcija na telefonu.
1. U načinu menija odaberite Glazba → MP3
player.
2. U načinu menija odaberite Aplikacije → FM
radio.
2. Pritisnite <Opcije> → Postavke.
48
3. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste pokrenuli
FM radio.
4. Pritisnite <Opcije> → Auto. traženje.
upotreba naprednih funkcija
5. Pritisnite <Da> da biste potvrdili (ako je
potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne
stanice.
2. Kada je telefon uspješno registriran, pritisnite
<Snimanje> za snimanje dijela glazbe koju
želite pronaći.
Neki davatelji usluge možda ne podržavaju
tu uslugu, a baza podataka možda neće
imati informacije o svim pjesmama.
Pronalaženje informacija o glazbi
Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za
preuzimanje glazbe i dobiti informacije o
pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.
1. U načinu menija odaberite Glazba →
Prepoznavanje pjesama → Prepoznavanje
pjesama.
Vaš se telefon povezuje na poslužitelj.
49
upotreba alata
i aplikacija
Saznajte kako raditi s alatima mobilnog telefona i
dodatnim aplikacijama.
Upotreba Bluetooth bežične veze
Saznajte o sposobnosti telefona za povezivanje
na bežične uređaje za razmjenu podataka i
upotrebu značajki bežične opreme.
Uključite Bluetooth bežičnu vezu
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Bluetooth.
2. Pritisnite <Opcije> → Postavke.
3. Pomaknite se prema dolje na Uključivanje.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
5. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju
vaš telefon, odaberite Vidljivost → Vidljiv →
<OK>.
Ako ste odabrali Postavljeno, odredite
vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš
mobitel biti vidljiv i pritisnite <OK>.
6. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
50
Pronađite i uparite druge uređaje
s Bluetooth vezom
Slanje podataka putem Bluetooth
bežične veze
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Bluetooth → Traži nove uređaje.
1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od
aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Pomaknite se na uređaj i pritisnite
<Odaberi>.
2. Pritisnite <Opcije> → Pošalji putem ili
Pošalji posjetnicu putem → Bluetooth.
Primanje podataka putem Bluetooth
bežične veze
1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu značajku i
pritisnite <OK> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <Da> da biste potvrdili da želite
primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).
51
upotreba alata i aplikacija
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili
Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i
pritisnite <OK>.
Nakon što vlasnik drugog uređaja unese istu
šifru ili prihvati povezivanje, uparivanje je
dovršeno.
Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće
biti potreban.
Koristite način rada udaljenom SIM
karticom
U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na
vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na
pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem
SIM ili USIM kartice.
upotreba alata i aplikacija
Za aktivaciju udaljenog SIM načina rada,
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Bluetooth.
Aktivirajte i pošaljite SOS poruku
U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku u
kojoj tražite pomoć.
1. U načinu menija odaberite Poruke → SOS
poruke → Opcije slanja.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi
kako biste otvorili popis primatelja.
2. Pritisnite <Opcije> → Postavke.
4. Pritisnite tipku Potvrdi da biste otvorili popis
kontakata.
3. Pomaknite se prema dolje na Udaljeni SIM
način.
5. Odaberite kontakt i pritisnite <Dodaj>.
4. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno i
pritisnite <Spremi>.
Za korištenje načina rada s udaljenom SIM
karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću
Bluetooth auto-opreme.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite
<Opcije> → OK da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će
se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite <Spremi> → <Da>.
52
Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti
zatvoren i tipke zaključane. Pritisnite tipku
Glasnoća četiri puta.
Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije
telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete
[
].
Kada netko umetne novu SIM ili USM karticu u
vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora
automatski će poslati kontaktni broj dvama
primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti
telefon.
Za aktivaciju mobilnog lokatora,
3. Pomaknite se lijevo ili desno na Uključeno.
4. Pomaknite se dolje i pritisnite tipku Potvrdi
kako biste otvorili popis primatelja.
5. Pritisnite <Opcije> → Imenik kako biste
otvorili popis kontakta.
6. Odaberite kontakt.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Nakon završetka odabira kontakata pritisnite
<Opcije> → OK da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi →
<Prihvati>.
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Sigurnost → Mobilni lokator.
53
upotreba alata i aplikacija
Aktivacija mobilnog lokatora
2. Unesite šifru i pritisnite <Potvrda>.
Stvaranje lažnih poziva
Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite
maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka.
Možete postići i da se čini da razgovarate na
telefon tako što ćete reproducirati snimljeni glas.
upotreba alata i aplikacija
Snimanje glasovnog zapisa
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Postavke aplikacija → Lažni poziv.
2. Pomaknite se na Glas lažnog poziva i
pritisnite <Opcije> → Uredi.
3. Pritisnite potvrdnu tipku kako biste započeli
snimanje.
4. Govorite u mikrofon.
54
5. Kada završite pritisnite navigacijsku tipku
prema dolje.
6. Pritisnite <Postavi>.
Da biste snimku postavili kao odgovor u lažnom
pozivu, pomaknite se na Glas lažnog poziva i
dvaput pritisnite potvrdnu tipku.
Morate postaviti tipku prečaca za izvođenje
lažnog poziva; unutar menija odaberite
Postavke → Postavke telefona → Prečaci
i postavite tipku prečaca za Lažni poziv.
Da biste uspostavili lažni poziv,
• U stanju mirovanja pritisnite tipku prečaca →
<Da> ili pritisnite i držite tipku prečaca.
• Tipku prečaca pritisnite četiri puta dok je
telefon zatvoren, a tipke zaključane.
Snimanje i reproduciranje
glasovnih zapisa
Saznajte kako rukovati snimačem glasa na
telefonu.
Snimanje glasovnog zapisa
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli
snimanje.
3. Govorite u mikrofon.
4. Nakon završetka pritisnite tipku za navigaciju
prema dolje.
Reprodukcija glasovnog zapisa
1. Na zaslonu diktafona pritisnite <Opcije> →
Moji zvukovi.
2. Odaberite datoteku.
Potvrdi
Tipka
Funkcija
Pauzirajte ili nastavite reprodukciju
Glasnoća
Prilagodite glasnoće zvuka
•
Navigacija •
•
Lijevo: Pomicanje unatrag
unutar datoteke
Desno: Pomicanje unaprijed
unutar datoteke
Dolje: Zaustavi reprodukciju
upotreba alata i aplikacija
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Diktafon.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih
tipki:
Uređivanje slika
Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.
Primjena efekata na slike
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Uređivanje slika.
55
2. Pritisnite <Opcije> → Nova slika → Otvori ili
Fotografiranje.
2. Pritisnite <Opcije> → Djelomični efekti →
Djelomično zamagljenje.
3. Odaberite fotografiju ili fotografirajte novu.
3. Pravokutnik pomaknite iznad područja na
koje želite primijeniti efekt zamagljenja i
pritisnite <Opcije> → Zamagli →
<Obavljeno>.
Da biste promijenili veličinu ili oblik
pravokutnika pritisnite <Opcije> → Promijeni
veličinu ili Oblik.
4. Pritisnite <Opcije> → Efekti → opciju efekta.
5. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti
i pritisnite <Obavljeno>.
upotreba alata i aplikacija
6. Kada završite, pritisnite <Opcije> → Spremi
kao.
7. Odaberite lokaciju memorije (ako je
potrebno).
8. Unesite naziv nove datoteke slike i pritisnite
<Spremi>.
Primijenite efekt zamagljenosti na
određeno područje slike
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte
korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na
slike".
56
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u odjeljku
"Primjena efekata na slike".
Prilagodba slike
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte
korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na
slike".
2. Pritisnite <Opcije> → Prilagodi → opciju
podešavanja (Osvjetljenje, Kontrast ili Boja).
3. Prilagodite sliku prema želji i pritisnite
<Obavljeno>.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u odjeljku
"Primjena efekata na slike".
Promijenite sliku
2. Pritisnite <Opcije> → Transformiraj →
Promijeni veličinu, Rotiranje ili Zrcali.
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte
korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na
slike".
2. Pritisnite <Opcije> → Izreži.
3. Premjestite pravokutnik iznad područje koje
želite izrezati i pritisnite potvrdnu tipku →
<Obavljeno>.
Da biste promijenili veličinu ili oblik
pravokutnika pritisnite <Opcije> → Promijeni
veličinu ili Oblik.
3. Odaberite opciju promjene veličine, rotiranja
ili zakretanja slike i pritisnite <Obavljeno>.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u odjeljku
"Primjena efekata na slike".
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u odjeljku
"Primjena efekata na slike".
Umetnite vizualnu značajku
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte
korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na
slike".
57
upotreba alata i aplikacija
1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte
korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na
slike".
Rezanje slike
2. Pritisnite <Opcije> → Umetni → vizualnu
značajku (Okviri, Crteži, Smajlić ili Tekst).
3. Odaberite vizualnu značajku za dodavanje ili
unesite tekst.
4. Premjestite, promijenite veličinu ili zakrenite
virtualnu značajku (ako je potrebno).
upotreba alata i aplikacija
5. Pritisnite <Obavljeno> ili pritisnite <Opcije>
→ Obavljeno.
6. Spremite uređenu sliku s novim nazivom
datoteke. Pogledajte korake 6-8 u odjeljku
"Primjena efekata na slike".
Ispis slika
Saznajte kako ispisati slike pomoću USB veze ili
Bluetooth bežične veze.
58
Za ispis slike pomoću USB veze
1. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s
kompatibilnim pisačem.
2. Otvorite sliku. X str. 34
3. Pritisnite <Opcije> → Ispis putem → USB.
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.
Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth
bežične veze,
1. Otvorite sliku. X str. 34
2. Pritisnite <Opcije> → Ispis putem →
Bluetooth.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth
značajkom i uparite telefon s pisačem.
X str. 51
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.
Uređivanje videozapisa
Saznajte kako urediti videozapis i primijeniti
vizualne efekte.
Napravite novi videozapis sa
snimljenim slikama i videozapisima
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili
Video → kategoriju slike ili videozapisa →
sliku ili videozapis → <Odaberi>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite
koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Da biste dodali novi zvučni zapis, pomaknite
se dolje do Dodatni zvučni zapis i pritisnite
<Opcije> → Import zvuka → kategoriju zvuka
→ zvuk → <Odaberi>.
6. Nakon što ste završili, pritisnite <Opcije> →
Eksport.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu,
pritisnite <Opcije> → Spremi. Projekt će biti
spremljen u Ostalo.
7. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i
pritisnite <Eksport>.
8. Da biste provjerili datoteku pritisnite <Da>
(ako je potrebno).
Skratite bilo koji segment videozapisa
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Video uređivanje.
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili
Video → kategoriju slike ili videozapisa →
sliku ili videozapis → <Odaberi>.
59
upotreba alata i aplikacija
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Video uređivanje.
5. Ponovite korake 2 do 4 da biste dodali još
datoteka slike, videa ili zvuka.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite
koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pritisnite <Opcije> → Skrati.
5. Pomaknite se udesno i pritisnite <Početak> u
točki u kojoj želite da novi videozapis počne.
upotreba alata i aplikacija
6. Pomaknite se udesno i pritisnite <Kraj> u
točki u kojoj želite da novi videozapis završi.
7. Pritisnite <Skrati> da biste odabrali željeni
segment.
Podjela videozapisa
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Video uređivanje.
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili
Video → kategoriju slike ili videozapisa →
sliku ili videozapis → <Odaberi>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite
koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pritisnite <Opcije> → Izdvoji.
8. Nakon što ste završili, pritisnite <Opcije> →
Eksport.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu,
pritisnite <Opcije> → Spremi. Projekt će biti
spremljen u Ostalo.
5. Pomaknite se ulijevo ili udesno i pritisnite
<Izdvoji> da biste datoteku podijelili u dva
isječka.
9. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i
pritisnite <Eksport>.
7. Nakon što ste završili, pritisnite <Opcije> →
Eksport.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu,
pritisnite <Opcije> → Spremi. Projekt će biti
spremljen u Ostalo.
10. Da biste provjerili datoteku pritisnite <Da>
(ako je potrebno).
60
6. Umetnite željenu sliku ili videozapis između
isječaka.
8. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i
pritisnite <Eksport>.
9. Da biste provjerili datoteku pritisnite <Da>
(ako je potrebno).
Primjena efekata
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili
Video → kategoriju slike ili videozapisa →
sliku ili videozapis → <Odaberi>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite
koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pomaknite se lijevo ili desno do video
komponente na koju želite primijeniti efekt.
5. Pritisnite <Opcije> → Efekti → efekt.
6. Nakon što ste završili, pritisnite <Opcije> →
Eksport.
7. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i
pritisnite <Eksport>.
8. Da biste provjerili datoteku pritisnite <Da>
(ako je potrebno).
upotreba alata i aplikacija
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Video uređivanje.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu,
pritisnite <Opcije> → Spremi. Projekt će biti
spremljen u Ostalo.
Umetanje teksta
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Video uređivanje.
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili
Video → kategoriju slike ili videozapisa →
sliku ili videozapis → <Odaberi>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite
koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Pritisnite <Opcije> → Umetni tekst.
61
5. Pomaknite se udesno i pritisnite <Početak> u
točki u kojoj želite da se tekst pojavi.
12. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i
pritisnite <Eksport>.
6. Pomaknite se udesno i pritisnite <Kraj> u
točki u kojoj želite da tekst nestane.
13. Da biste provjerili datoteku pritisnite <Da>
(ako je potrebno).
7. Pritisnite <Odaberi> da biste odabrali
segment u kojemu se prikazuje.
upotreba alata i aplikacija
8. Upišite tekst koji želite umetnuti i pritisnite
<OK>.
9. Pomoću navigacijske tipke premjestite tekst
(ako je potrebno).
Da biste promijenili veličinu teksta ili boju
fonta za tekst, pritisnite <Opcije> → opcija.
10. Pritisnite <Opcije> → Obavljeno.
11. Nakon što ste završili, pritisnite <Opcije> →
Eksport.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu,
pritisnite <Opcije> → Spremi. Projekt će biti
spremljen u Ostalo.
62
Premještanje ili kopiranje komponenti
u videozapisu
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Video uređivanje.
2. Pritisnite <Opcije> → Import → Slika ili
Video → kategoriju slike ili videozapisa →
sliku ili videozapis → <Odaberi>.
3. Ukoliko izaberete dodavanje slike, odaberite
koliko će se vremena slika prikazivati.
4. Da biste dodali novi zvučni zapis, pomaknite
se dolje do Dodatni zvučni zapis i pritisnite
<Opcije> → Import zvuka → kategoriju zvuka
→ zvuk → <Odaberi>.
5. Pomaknite se do komponente videozapisa ili
zvuka koji želite premjestiti ili kopirati.
Za zvuk, moguće je kopirati ili premjestiti
jedino uvožene komponente zvuka.
6. Pritisnite <Opcije> → Kopiraj ili Izreži.
8. Pritisnite <Opcije> → Zalijepi.
Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na
web-mjestima i blogovima za dijeljenje
fotografija.
Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka
Društvene mreže možda neće biti
dostupna.
9. Nakon što ste završili, pritisnite <Opcije> →
Eksport.
Da biste spremili projekt za buduću upotrebu,
pritisnite <Opcije> → Spremi. Projekt će biti
spremljen u Ostalo.
Postavljanje popisa omiljenih
odredišta
10. Unesite naziv nove datoteke videozapisa i
pritisnite <Eksport>.
2. Pritisnite <Da> da biste postavili popis
omiljenih odredišta (ako je potrebno).
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Društvene mreže.
11. Da biste provjerili datoteku pritisnite <Da>
(ako je potrebno).
63
upotreba alata i aplikacija
7. Pomaknite se do točke na koju želite umetnuti
komponentu.
Učitavanje fotografija i
videozapisa na web
3. Pritisnite <Prihvati> za potvrdu da se slažete
s općom izjavom o odricanju odgovornosti.
Prilikom prvog pristupa Društvene mreže
od vas će se zatražiti da potvrdite.
upotreba alata i aplikacija
4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i
pritisnite <Spremi>.
Ako ste odabrali <Opcije> → Aktualiziraj
popise, nova odredišta na popis se dodaju
automatski.
Učitavanje datoteke
Za učitavanje fotografija i videozapisa morate
imate otvorene račune na web-mjestima i
blogovima za dijeljenje fotografija.
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Društvene mreže.
64
2. Odaberite odredište na koje želite poslati.
3. Pritisnite <Opcije> → Pošalji na.
4. Pritisnite <Opcije> → Dodaj stavku →
datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i <Opcije> →
Pošalji.
6. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako
je potrebno).
Možete poslati i medijske datoteke iz mape
Kamera ili Datoteke tako da pritisnete
< > ili <Opcije> → Pošalji na Internet.
Prilagodba postavki zajednica
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Društvene mreže.
2. Pritisnite <Opcije> → Postavke.
3. Prilagodite sljedeće postavke:
Opcije
Java igre i aplikacije
Funkcija
Pogledajte detalje posljednjeg
Detalji slanja
slanja
Saznajte kako igrati igre i koristiti aplikacije
temeljene na nagrađivanoj Java tehnologiji.
Prioritetni
popisi
Igranje igara
Uredite omiljena odredišta
Rezervacija
slanja
Postavite telefon za automatsko
slanje datoteka na odredište po
rasporedu
Upravitelj
računa
Prijavite se na web-mjesto ili blog
ili pak odjavite s njega
Veze
Promijenite profil veze
Izjava o
Pogledajte izjavu o odgovornosti
odgovornosti
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Igrice i ostalo.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute
na zaslonu.
Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o
području ili davatelju internetskih usluga.
Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.
Pokretanje aplikacija
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Igrice i ostalo → aplikaciju.
2. Pritisnite <Opcije> za pristup popisu različitih
opcija i postavki za aplikaciju.
65
upotreba alata i aplikacija
Promjena
Promijenite veličinu slike za
veličine slike slanje
Sinkroniziranje podataka
Saznajte kako sinkronizirati kontakte, kalendar,
obaveze i zapise s web-poslužiteljem kojeg ste
naveli.
Izrada sinkronizacijskog profila
upotreba alata i aplikacija
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Sinkronizacija.
2. Pritisnite <Dodaj> i odredite parametre
profila.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <Spremi>.
Pokrenite sinkronizaciju
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Sinkronizacija.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
66
3. Pritisnite <Nastavi> kako biste započeli
sinkronizaciju s navedenim web
poslužiteljem.
Upotrijebite RSS čitač
Saznajte kako koristiti RSS čitač da biste dobili
najnovije vijesti s omiljenih web-mjesta.
Dodavanje adrese RSS kanala
1. U načinu menija odaberite Aplikacije → RSS
čitač.
2. Pritisnite <Opcije> → Dodaj.
3. Unesite adrese RSS sažetke i pritisnite
<OK>.
4. Za dodavanje sažetaka ponovite gornji 2. i 3.
korak.
Čitanje RSS kanala
1. U načinu menija odaberite Aplikacije → RSS
čitač.
Prikaz trenutnog položaja
Odredite zemljopisnu širinu, dužinu i visinu vašeg
trenutačnog položaja pomoću sustava globalne
satelitske navigacije.
Aktualiziranje GPS funkcije
Saznajte kako poboljšati djelovanje GPS funkcije
preuzimanjem datoteka GPS podataka. Možete
poboljšati brzinu i preciznost pozicioniranja te
proširiti navigaciju na područje gdje mobilna
mreža nije dostupna.
1. U načinu menija odaberite Postavke →
Postavke telefona → GPS postavke →
GPS+ → Skidanje podataka.
2. Pritisnite <Da> kako bi se povezali na
poslužitelj i preuzeli datoteke GPS podataka.
67
upotreba alata i aplikacija
2. Odaberite kategoriju kanala → kanal.
Značajka automatskog aktualiziranja telefon
automatski postavlja na automatsko
aktualiziranje RSS kanala u određenim
vremenskim razmacima. Značajku
automatskog ažuriranja možete uključiti
tako da odaberete Aplikacije → RSS čitač
→ <Opcije> → Postavke → Odrednice →
Auto. učitavanje.
U načinu menija odaberite Postavke →
Postavke telefona → GPS postavke → GPS
položaj.
Izrada i pregled svjetskog
vremena
Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji
i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na
vašem zaslonu.
upotreba alata i aplikacija
Izrada svjetskog vremena
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Svjetsko vrijeme.
2. Pritisnite <Opcije> → Dodaj.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na vremensku
zonu.
4. Kako biste postavili ljetno/zimsko vrijeme,
pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku
Potvrdi.
5. Pritisnite <Spremi> za izradu svjetskog
vremena.
68
Svjetsko se vrijeme postavlja kao drugo
vrijeme.
6. Za dodavanje više svjetskih vremena
ponovite gornje korake od 2 do 5.
Dodajte svjetsko vrijeme na zaslon
U načinu prikaza dvostrukog sata na zaslonu
možete prikazati satove s dvije različite
vremenske zone.
Nakon što ste izradili svjetsko vrijeme,
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Svjetsko vrijeme.
2. Pomaknite se na svjetsko vrijeme koje želite
dodati i pritisnite <Opcije> → Postavi za
sekundarni sat.
3. Dvaput pritisnite <Nazad>.
4. Odaberite Postavke → Zaslon i osvjetljenje
→ Početni zaslon.
5. Pomaknite se prema dolje na Prikaz sata.
6. Pomaknite se lijevo ili desno na Dva.
7. Pomaknite se prema dolje, a zatim prema
lijevo ili desno da biste odabrali stil
dvostrukog sata.
8. Pritisnite tipku Potvrdi.
3. Postavite pojedinosti alarma.
Kao zvuk alarma možete postaviti FM radio ili
neki zvuk.
Postavljanje i upotreba alarma
Zaustavite alarm
Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za
važne događaje.
Kada se alarm oglasi,
Postavljanje novog alarma
1. U načinu menija odaberite Alarmi.
2. Pomaknite se na praznu lokaciju alarma i
pritisnite tipku Potvrdi.
• pritisnite <OK> ili bilo koju tipku da biste alarm
zaustavili bez ponavljanja.
• Pritisnite <OK> ili tipku Potvrdi kako biste
zaustavili alarm tako da se ponovno oglasi ili
pritisnite <Odgodi> ili bilo koju tipku da biste
utišali alarm do razdoblja ponovnog
oglašavanja.
69
upotreba alata i aplikacija
4. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Značajka automatskog uključivanja
automatski uključuje telefon i pokreće alarm
u određeno vrijeme ako je telefon isključen.
Isključivanje alarma
Preračunavanje valuta ili mjera
1. U načinu menija odaberite Alarmi.
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Konverter → vrstu preračunavanja.
2. Pomaknite se do alarma koji želite deaktivirati
i pritisnite funkcijsku tipku Potvrdi.
3. Pomaknite se prema dolje (ako je potrebno).
upotreba alata i aplikacija
4. Pomaknite se lijevo ili desno na Isključeno.
2. Unesite valute ili mjere i mjerne jedinice u
odgovarajuća polja.
5. Pritisnite tipku Potvrdi.
Postavljanje brojača odbrojavanja
Upotreba kalkulatora
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Odbrojavanje.
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Kalkulator.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu
kalkulatora da biste izveli osnovne
matematičke operacije.
2. Pritisnite <Postavi>.
3. Unesite duljinu vremena za odbrojavanje i
pritisnite <OK>.
4. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli s
odbrojavanjem ili ga zaustavili.
5. Kada brojač istekne, pritisnite <OK> da biste
zaustavili upozorenje.
70
Upotrijebite štopericu
Izrada novog tekstualnog zapisa
1. U načinu menija odaberite Aplikacije →
Štoperica.
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Zapis.
2. Pritisnite tipku Potvrdi kako biste započeli i
bilježili vremena krugova.
2. Pritisnite <Opcije> → Novi.
3. Nakon što ste završili, pritisnite <Zaustavi>.
4. Pritisnite tipku Potvrdi.
4. Pritisnite <Poništi> da biste izbrisali
snimljena vremena.
Upravljanje kalendarom
3. Unesite tekst zapisa.
Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i
stvarati događaje.
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Obaveza.
Promijenite prikaz kalendara
2. Pritisnite <Opcije> → Novi.
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Kalendar.
3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
upotreba alata i aplikacija
Nova obaveza
2. Pritisnite <Opcije> → Prikaz po → Dan ili
Tjedan.
71
Izrada događaja
Za prikaz događaja po vrsti događaja,
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Kalendar.
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Kalendar.
2. Pritisnite <Opcije> → Novi →vrstu događaja.
2. Pritisnite <Opcije> → Događaji → vrstu
događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
upotreba alata i aplikacija
4. Pritisnite <Opcije> → Spremi.
Pregled događaja
Za prikaz događaja na određeni datum,
1. U načinu menija odaberite Organizator →
Kalendar.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za prikaz njegovih
pojedinosti.
72
3. Odaberite događaj za prikaz njegovih
pojedinosti.
Rješavanje problema
Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.
Kada uključite telefon ili dok ga koristite, od
vas će se zatražiti da unesete jedan od
sljedećih kodova:
Poruka
Šifra
PIN
Probajte riješiti problem:
Kada je značajka zaključavanja
telefona omogućena, morate unijeti
lozinku koju ste postavili za telefon.
Kada telefon upotrebljavate prvi put
ili ako je omogućen zahtjev za PIN
kodom, morate unijeti PIN koji ste
dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu
značajku možete onemogućiti
pomoću izbornika PIN
zaključavanje.
Poruka
PUK
PIN2
Probajte riješiti problem:
Vaša SIM ili USIM kartica je
blokirana, obično kao posljedica
nekoliko uzastopnih unosa
neispravnoga PIN koda. Morate
upisati PUK koji ste dobili od
davatelja usluga.
Za pristup meniju zaštićenom PIN2
kodom morate unijeti PIN2 priložen
sa SIM ili USIM karticom. Za detalje
kontaktirajte pružatelja usluge.
Telefon traži da umetnete SIM karticu.
Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno
instalirana.
a
Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili
"Neobavljeno."
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za
telefonski broj.
• Kada se nalazite u područjima sa slabim
signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se
na drugo područje i pokušajte ponovo.
• Ne možete pristupiti nekim opcijama bez
pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja
internetskih usluga.
Sugovornik vas ne čuje kada govorite.
Rješavanje problema
Upisali ste broj, ali poziv nije biran.
• Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj
mreži.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za
telefonski broj.
Pozivatelj vas ne može dobiti.
• Provjerite je li telefon uključen.
• Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj
mreži.
b
].
• Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
• Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li
ispravno spojene.
Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona
baterije svijetli.
Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite
bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.
Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je
slaba.
• Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
• Kada se nalazite u područjima sa slabim
signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se
na drugo područje i pokušajte ponovo.
Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv
nije biran.
• Provjerite je li ispravan broj pohranjen u
kontaktnim podacima.
• Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
Baterija se ne puni pravilno ili se telefon
ponekad sam isključi.
Rješavanje problema
• Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba
pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i
pokušajte ponovo punjenje baterije.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite
staru bateriju ispravno i zamijenite je novom
baterijom.
Vaš telefon je vruć na dodir.
Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom,
telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.
To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek
telefona ili izvedbu.
c
Indeks
alarmi
isključivanje, 70
novo, 69
zaustavljanje, 69
alati
alarm, 69
brojač odbrojavanja, 70
kalendar, 71
kalkulator, 70
obaveze 71
preračunavanje, 70
štoperica, 71
baterija
instaliranje, 18
d
pokazatelj ispražnjenosti
baterije, 21
punjenje, 20
bešumno 26
Bluetooth
aktiviranje, 50
primanje podataka, 51
slanje podataka, 51
udaljeni SIM način rada, 52
brojač
pogledajte alate, brojač
odbrojavanja, 70
brojač odbrojavanja
pogledajte alate, brojač
odbrojavanja, 70
FM radio
pohranjivanje stanica, 48
slušanje, 34
fotografije
pregled, 34
snimanje, 33
glasnoća
glasnoća poziva, 29
glasnoća tonova tipki, 26
glasovni zapisi
reprodukcija, 55
snimanje, 55
konferencijski poziv
pogledajte pozivi, više
sudionika, 40
Internet
pogledajte webpretraživač, 36
kontakti
dodavanje, 32
izrada skupina, 42
pronalaženje, 33
izvanmrežni profil 23
kalendar
pogledajte alate,
kalendar, 71
kalkulator
pogledajte alate,
kalkulator, 70
lažni pozivi
pogledajte pozivi, stvaranje
lažnih poziva, 54
memorijska kartica 21
mobilni lokator 53
MP3 player
prilagođavanje, 48
sinkroniziranje, 47
multimedija
pogledaj poruke, 30
obaveza
pogledajte alate,
obaveza, 71
Indeks
Java
pokretanje igara, 65
pristup aplikacijama, 65
slušanje glazbe, 35
stvaranje popisa
pjesama, 48
obrasci
multimedijski, 43
tekstualni, 43
umetanje, 43
poruke
pregled emaila, 32
pregled MMS-a, 32
pregled SMS-a, 32
e
slanje emaila, 31
slanje MMS-a, 30
posjetnice 41
pozadina 27
Indeks
pozivi
biranje dodatnih poziva, 40
biranje propuštenih
poziva, 39
iz imenika, 41
međunarodni brojevi, 41
napredne funkcije, 39
odgovaranje na dodatne
pozive, 40
osnovne funkcije, 29
posljednji birani, 39
pregled propuštenih
poziva, 39
primanje, 29
f
stvaranje lažnih poziva, 54
upućivanje, 29
više sudionika, 40
zadržavanje poziva, 40
preglednik
pogledajte webpretraživač, 36
prepoznavanje glazbe 49
preračunavanje
pogledajte alate,
preračunavanje, 70
prečaci 28
radio
pogledajte FM radio, 34
Samsung PC studio 46
SIM kartica 18
sinkronizacija
izrada profila, 66
pokretanje, 66
slike
Izrezivanje 57
mijenjanje, 57
podešavanje, 56
primjena efekata, 55 56
primjena zamagljenja, 56
umetanje vizualnih
značajki, 57
,
slušalice 30
SOS poruka 52
svjetsko vrijeme
novo, 68
postavljanje dvojnog
prikaza, 68
štoperica
pogledajte alate,
štoperica, 71
tema 27
tipke prečaca
pogledajte prečace, 28
ton zvona 26
videozapisi
pregled, 34
snimanje, 34
zaključavanje
pogledajte zaključavanje
telefona, 28
zaključavanje telefona 28
Indeks
tekstualne
novi zapisi, 71
poruke, 30
unos, 31
tonovi tipki 26
zapis
pogledajte tekstualne ili
glasovne zapise, 71
Windows Media Player 47
web-pretraživač
dodavanje favorita, 37
pokretanje početne
stranice, 36
g
Izjava o usklađenosti (R&TTE)
Samsung Electronics
Mi,
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod
GSM mobilni telefon : GT-S7350i
na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa
sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.
Sigurnost EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC
EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR
EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
Radio
EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska
ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim
nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i podrobnije
opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji
sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:
BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168
Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:
Samsung Electronics QA Lab.
i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009. 07. 13
Yong-Sang Park / viši rukovoditelj
(mjesto i datum izdavanja)
(ime i potpis ovlaštene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve
Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se
tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod
kojega ste mobilni telefon kupili.
Download PDF

advertising