Samsung | GT-C3222 | Samsung GT-C3222 Korisnički priručnik

GT-C3222
Sigurnosne mjere opreza
Upozorenje: Spriječite električni udar, vatru
i eksploziju
Nemojte upotrebljavati oštećene naponske kabele ili slabo
pričvršćene električne utičnice
Mobilni telefon
Korisnički priručnik
Nemojte vlažnim rukama dirati naponski kabel ili odspajati
punjač povlačenjem kabela
Nemojte savijati ili oštetiti naponski kabel
Nemojte upotrebljavati uređaj tijekom punjenja ili ga dirati
vlažnim rukama
• N
eki dijelovi priručnika mogu se razlikovati u odnosu na
telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.
• Ovaj proizvod sadrži određeni softver besplatnog/
otvorenog izvora. Točni uvjeti licenci, izjava o odricanju
od odgovornosti, potvrda i obavijesti dostupni su na
Samsungovoj web-stranici opensource.samsung.com.
Nemojte spajati metalne polove punjača ili baterije i time
uzrokovati kratki spoj
Pazite da punjač ili baterija ne ispade i čuvajte ih od udaraca
Nemojte upotrebljavati punjače baterija koje nije odobrio
proizvođač
Nemojte upotrebljavati uređaj tijekom grmljavinskih oluja
To može uzrokovati kvar na uređaju te je povećan rizik od električnog udara.
Nemojte rukovati litij-ionskom (Li-Ion) baterijom koja
je oštećena ili procurila
Za sigurno odlaganje litij-ionskih baterija, kontaktirajte najbliži ovlašteni
servisni centar.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.: GH68-33529A
Croatian. 02/2011. Rev. 1.0
• Polagano birajte broj i pazite na promet. Upućujte pozive kad se ne
krećete ili prije uključivanja u promet. Nastojte planirati pozive kad
se vozilo ne kreće. Ako trebate obaviti poziv, birajte samo nekoliko
brojeva, provjerite cestu i ogledala, a zatim nastavite.
• Ne uključujte se u stresne i napete razgovore koji vas mogu ometati.
Osobama s kojima pričate dajte do znanja da vozite i prekinite svaki
razgovor koji bi vam mogao odvući pažnju s ceste.
• Upotrijebite uređaj da biste pozvali pomoć. Birajte lokalni broj hitne
službe u slučaju vatre, prometne nesreće ili medicinskih hitnih
slučajeva.
• Upotrijebite uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima.
Ako vidite automobilsku nesreću, kriminalnu radnju ili ozbiljan hitan
slučaj u kojem su ugroženi ljudski životi, nazovite lokalni broj hitne
službe.
• Nazovite pomoć na cesti ili po potrebi poseban broj za pomoć
u slučajevima koji nisu hitni. Ako ugledate razbijeno vozilo bez ozbiljne
opasnosti, razbijeni prometni znak, manju prometnu nesreću bez
ozlijeđenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, nazovite pomoć
na cesti ili drugi poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni.
Pravilno održavanje i upotreba mobilnog uređaja
Uređaj mora biti suh
Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače
• Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za
vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu
kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem uređaju.
Ne pohranjujte uređaj na vrućim ili hladnim mjestima.
Upotrijebite uređaj na temperaturi od -20 °C do 50 °C
Ne pohranjujte uređaj u blizini magnetskih polja
• Može doći do kvara na uređaju ili pražnjenja baterije ako su izloženi
magnetskim poljima.
• Kartice s magnetskom trakom, uključujući kreditne i telefonske
kartice, štedne knjižice i avionske karte mogu biti oštećene izlaganjem
magnetskim poljima.
• Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem ili
dozvoliti uređaju da dođe u dugotrajni kontakt s magnetskim poljima.
Ne pohranjujte uređaj u blizini ili na radijatorima, u mikrovalnim
pećnicama, na opremi za kuhanje ili visokotlačnim spremnicima
Nemojte upotrebljavati bljeskalicu u neposrednoj blizini očiju
ljudi ili životinja
Prašina može uzrokovati kvar na uređaju.
Upotreba bljeskalice u neposrednoj blizini očiju može uzrokovati
privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.
Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca
• U suprotnom može doći do oštećenja zaslona na uređaju.
• Savijanje ili deformiranje uređaja može dovesti do njegova oštećenja
ili kvarova na dijelovima.
Ako uređaj padne, mogao bi se oštetiti.
Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
Vaš je uređaj usklađen sa standardima Europske unije (EU) kojima
se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira
radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprječavaju prodaju
mobilnih uređaja koji prelaze razinu maksimalnog izlaganja (poznatu
kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.
Tijekom testiranja maksimalna zabilježena vrijednost SAR-a iznosila je
0,732 W/kg. Kod uobičajene upotrebe vrijednost SAR-a bit će vjerojatno
mnogo niža, budući da je uređaj oblikovan tako da emitira samo energiju
radijske frekvencije nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje.
Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće uređaj
smanjuje cjelokupno izlaganje energiji radijske frekvencije.
Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost
vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj
terminalnoj opremi (R&TT oprema). Više informacija o SAR-u i povezanim
standardima Europske unije saznajte na Samsungovom web mjestu.
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima povrata baterija)
Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje
da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka
ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni
kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili
olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe:
EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski
elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.
Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala,
molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem
lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.
• Ako je moguće, izbjegavajte upotrebu uređaja unutar udaljenosti
od 15 centimetara od srčanog stimulatora. U protivnom, uređaj
može interferirati sa srčanim stimulatorom.
• Ako trebate koristiti uređaj, držite ga najmanje 15 centimetara
od srčanog stimulatora.
• Da biste moguću interferenciju sa srčanim stimulatorom sveli na
najmanju mjeru, upotrebljavajte uređaj na suprotnoj strani tijela
u odnosu na srčani stimulator.
• Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili
eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj,
njegovi dijelovi ili dodatna oprema.
Isključite uređaj kada ste u zrakoplovu
Upotreba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Može doći do interferencije
vašeg s elektroničkim navigacijskim uređajima u zrakoplovu.
Radijska frekvencija vašeg uređaja može uzrokovati kvar
na elektroničkim uređajima u motornom vozilu
Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske
opreme da bi se izbjegle moguće smetnje koje uzrokuje radijska
frekvencija
Radijska frekvencija vašeg uređaja može uzrokovati kvar na elektroničkim
uređajima automobila. Više informacija možete doznati od proizvođača.
Ako osobno koristite bilo koju medicinsku opremu, kontaktirajte njezinog
proizvođača kako biste osigurali da na vašu opremu ne utječe radijska
frekvencija.
Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe pri
upotrebi uređaja za vrijeme upravljanja vozilom
Oprez: Slijedite sva sigurnosna upozorenja
i odredbe pri upotrebi uređaja u područjima
ograničenja
Radijska frekvencija vašeg uređaja može uzrokovati smetnje nekim
slušnim uređajima. Kontaktirajte proizvođača radi sigurnosti vašeg
slušnog uređaja.
Isključite uređaj tamo gdje je zabranjena njegova upotreba
Pridržavajte se svih odredaba koje ograničavaju upotrebu mobilnog
uređaja u određenom području.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih
uređaja
Većina elektroničkih uređaja upotrebljava signale na radijskoj frekvenciji.
Može doći do interferencije vašeg s drugim elektroničkim uređajima.
Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača
Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koje
je odobrio proizvođač
• Može doći do deformacije ili kvara na vašem uređaju.
• Ako polovi baterije dodiruju metalne predmete, može nastati vatra.
Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini srčanih stimulatora
• Ne izlažite uređaj i baterije vrlo niskim ili visokim temperaturama.
• Ekstremne temperature mogu uzrokovati deformaciju uređaja
i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
• Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, jer to može
uzrokovati povezivanje + i – polova baterija i dovesti do privremenog
ili trajnog oštećenja baterije.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
Ne pohranjujte uređaj zajedno s metalnim predmetima kao
što su kovanice, ključevi ili ogrlice
Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati uređaj u prašnjavim,
prljavim područjima
(Odlaganje električne i elektroničke opreme)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama
s odvojenim sustavima sabiranja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi
pokazuje da se proizvod i njegova elektronička oprema
(primjerice, punjač, slušalice i USB kabel) ne smije odlagati
s ostalim otpadom kućanstva nakon isteka radnoga vijeka.
Da biste nekontroliranim odlaganjem otpada spriječili moguću štetu
u okolišu ili na ljudskom zdravlju, odvojite ove predmete od ostalih vrsta
otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojeg su
kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako
mogu odnijeti te predmete na recikliranje koje ne šteti okolišu.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete
i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička
dodatna oprema tijekom odlaganja se ne smije miješati s ostalim
komercijalnim otpadom.
Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja
• Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite unutar zatvorenog vozila,
jer unutarnja temperatura može dostići 80 °C.
• Nemojte uređaj dugotrajno izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti
(primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
• Bateriju pohranjujte pri temperaturi od 0 °C do 40 °C.
• To može uzrokovati curenje baterije.
• Može doći do pregrijavanja uređaja i vatre.
Ispravno odlaganje ovog proizvoda
• Nikada ne odlažite baterije ili uređaje u vatru. Prilikom odlaganja
rabljenih baterija ili uređaja slijedite sve lokalne odredbe.
• Nikada ne smještajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje,
kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije
mogu eksplodirati ako su pregrijane.
• Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije
visokom vanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega
kratkog spoja i pregrijavanja.
• Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše
punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
• Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i morate ih ponovno
napuniti prije upotrebe.
• Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
• Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.
• Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove uređaja ili elektroničkih
krugova.
• Ako je uređaj vlažan, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja.
Osušite uređaj krpicom i odnesite ga u servisni centar.
• Tekućine mijenjaju boju oznake koja ukazuje na oštećenje vodom
unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo
proizvođača.
Ne pohranjujte uređaj na nagnutu podlogu
Radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih te da biste izbjegli oštećenja na uređaju, pročitajte sve informacije u nastavku prije upotrebe uređaja.
• Upotreba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja
uređaja ili uzrokovati kvar.
• Tvrtka Samsung neće biti odgovorna za sigurnost korisnika u slučaju
upotrebe dodatne opreme ili pribora koji ona nije odobrila.
Nemojte gristi ili sisati dijelove uređaja ili bateriju
• To može oštetiti uređaj i uzrokovati eksploziju.
• Ako uređaj upotrebljavaju djeca, pobrinite se da to čine ispravno.
Kada govorite:
• Uređaj držite uspravno, kao kod običnog telefona.
• Govorite izravno u mikrofon.
• Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje
antene može smanjiti kvalitetu poziva ili dovesti do toga da uređaj
prenosi prekomjernu količinu radijske frekvencije.
Unutarnja antena
Ako upotrebljavate slušni uređaj, kontaktirajte proizvođača
radi informacija o radijskoj frekvenciji
Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima
• Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima umjesto da
uklanjate baterije.
• Uvijek se pridržavajte svih odredaba, uputa i znakova u potencijalno
eksplozivnim okružjima.
• Uređaj nemojte koristiti na benzinskoj crpki, u blizini zapaljivih goriva
ili kemikalija i u područjima eksplozije.
Zaštitite svoj sluh
Uređaj upotrebljavajte samo za svrhu za koju je namijenjen
•• Prekomjerno izlaganje glasnim zvukovima može uzrokovati
oštećenje sluha.
•• Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može odvući
vašu pažnju i dovesti do prometne nesreće.
•• Uvijek smanjite glasnoću prije spajanja slušalica na izvor
zvuka i upotrijebite samo minimalnu postavku glasnoće
potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.
Budite na oprezu ako upotrebljavate uređaj dok hodate
ili se krećete
Uvijek imajte na umu gdje se nalazite kako ne biste ozlijedili sebe ili druge.
Ne nosite uređaj u stražnjim džepovima ili oko pojasa
Ako padnete, mogli bi se ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Nemojte rastavljati, mijenjati ili popravljati uređaj
• Svaka izmjena ili preinaka na uređaju može poništiti jamstvo
proizvođača. Ako je potrebno servisiranje, odnesite uređaj u servisni
centar tvrtke Samsung.
• Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može uzrokovati eksploziju
ili vatru.
1
3
4
Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku i lica. Da biste
popravili uređaj, odnesite ga u servisni centar tvrtke Samsung.
Tipka za glasnoću
U stanju mirovanja namjestite
glasnoću tona tipki; uputite
lažni poziv (dolje); pošaljite
SOS poruku
► " Aktiviranje i slanje SOS
poruke"
► " Upućivanje lažnih poziva"
Funkcijske tipke
Izvedite naredbe s dna zaslona
5
7
8
9
Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno
• Osigurajte da su mobilni uređaji ili povezana oprema koja je
instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
• Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini ili na području
gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična
oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci
brzo napušu.
Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj
Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš uređaj, to može
dovesti do njegova oštećenja i poništavanja jamstva proizvođača.
Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama
Osigurajte pristup hitnim službama
2
2
Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dozvoliti djeci da se njime igraju jer
bi time mogli ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili uputiti pozive koji
bi znatno povećali vaše račune telefoniranja.
Kada čistite uređaj:
1
6
Nemojte dozvoliti djeci da upotrebljavaju vaš uređaj
Boja i naljepnice mogu zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan
rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove proizvoda, mogu
vam se pojaviti svrbež, ekcem ili otekline na koži. Kada se to dogodi,
prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s liječnikom.
Nemojte upotrebljavati uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen
Dijelovi telefona
Izbjegavajte smetati drugima kada ga upotrebljavate u javnosti
• Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to
može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
• Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne
buke s ostalih uređaja.
• Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim
predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.
Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj
• Obrišite uređaj ili punjač krpicom ili spužvom.
• Očistite polove baterije kuglicama vate ili krpicom.
• Nemojte upotrebljavati kemikalije ili sredstva za pranje.
• Uređaj držite opuštenim stiskom, tipke pritišćite lagano, upotrijebite
posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati
(kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.
Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu. Nikada ne upotrebljavajte
uređaj za vrijeme vožnje ako je zabranjeno zakonom. Radi vaše
i sigurnosti drugih, pokazujte razboritost i zapamtite sljedeće savjete:
• Koristite se bežičnim uređajem.
• Upoznajte uređaj i njegove praktične značajke biranja, kao što su
brzo i ponovno biranje. Ove značajke pomažu da smanjite vrijeme
potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
• Postavite uređaj nadohvat ruke. Trebate biti u stanju pristupiti
bežičnom uređaju bez micanja pogleda s ceste. Primite li poziv
u neprikladno vrijeme, neka govorna pošta odgovori na njega.
• Recite osobi s kojom razgovarate da ste trenutno u vožnji. Prekinite
pozive u gustom prometu ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša,
susnježica, snijeg i gust promet mogu biti opasni.
• Izbjegavajte zapisivanje ili traženje telefonskih brojeva. Brzo
zapisivanje stvari za obaviti ili prelistavanje imenika skreće pažnju
s najvažnije odgovornosti, a to je sigurna vožnja.
3
Tipka za pozivanje
Nazovite ili odgovorite na
poziv; u načinu mirovanja
povratite nedavno pozvane,
propuštene ili primljene pozive
4
Tipka za poruku
Brzo otvaranje zaslona za poruku
5
Tipkovnica QWERTY
6
Tipka za odabir SIM kartice
U načinu mirovanja, prebacite
se između SIM kartica,
Pristupite izborniku SIM
upravljanje (pritisnite i držite)
7
Tipka za napajanje/kraj
Uključite i isključite telefon
(pritisnite i držite); završite
poziv; unutar menija otkažite
unos i vratite se u stanje
mirovanja
8
SNS tipka
Pristupite izborniku
Komunikacije
9
Optička podloga
Pomičite se kroz opcije
menija (povucite); u načinu
mirovanja pristupite načinu
Menija (pritisnite); u načinu
Menija odaberite označenu
opciju menija ili potvrdite
unos (pritisnite)
Hitni pozivi s vašeg uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima
ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja,
isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.
Obavezno napravite sigurnosnu kopiju važnih podataka
Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa na vrhu
zaslona:
Ikona
Opis
Nema signala
Jakost signala
Traženje mreže
GPRS mreža je
spojena
Ikona
Opis
Umetnuta je
memorijska kartica
Uključen je FM radio
FM radio
onemogućen
Poziv u tijeku
Reprodukcija glazbe
u tijeku
Aktivirana značajka
SOS poruka
Reprodukcija glazbe
pauzirana
Pretraživanje
Interneta
Nova SMS poruka
Spajanje na sigurnu
web-stranicu
Roaming (izvan
područja matične
mreže)
Aktivirano je
preusmjeravanje
poziva
Nema SIM kartice
Sinkronizirano s
web-poslužiteljem
Aktiviran je
Bluetooth
Uključen je alarm
Nova MMS poruka
Nova email poruka
Nova Exchange
Activesync poruka
Nova poruka
govorne pošte
Aktiviran profil
Uobičajeno
Aktiviran profil
Bešumno
Razina napunjenosti
baterije
Trenutno vrijeme
Instaliranje SIM kartice i baterije
1.Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM karticu.
Stražnji poklopac
SIM kartica
2.Vratite bateriju i stražnji poklopac.
Baterija
Umetanje memorijske kartice
(neobavezno)
Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske
kartice veličine do 8 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti
memorijske kartice).
Formatiranje memorijske kartice na računalu može dovesti
do nekompatibilnosti s telefonom. Memorijsku karticu
formatirajte samo na telefonu.
1.Uklonite stražnji poklopac.
2.Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim
kontaktima okrenutima prema dolje.
Ikone uputa
Upravljanje SIM karticama
Napomena: napomene, savjeti za upotrebu ili
dodatne informacije
→
Slijedi: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati
da biste izvršili neki korak, na primjer: u načinu menija
odaberite Poruke → Nova poruka (predstavlja
Poruke, nakon čega slijedi Nova poruka)
[ ]
Uglate zagrade: tipke telefona; na primjer: [
(predstavlja tipku za napajanje/kraj)
< >
Izlomljene zagrade: funkcijske tipke koje upravljaju
različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer:
<OK> (predstavlja funkcijsku tipku OK)
]
Uključivanje ili isključivanje telefona
Punjenje baterije
1.Uključite priloženi
prijenosni punjač.
2.Nakon dovršetka
punjenja iskopčajte
punjač.
Memorijska kartica
3.Gurnite memorijsku karticu u utor za memorijsku
karticu.
4.Vratite stražnji poklopac.
Da biste uključili telefon:
1.Pritisnite i držite [ ].
2.Unesite PIN i pritisnite <OK> (ako je potrebno).
Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.
Za registraciju SIM kartica
Telefon podržava način uporabe dvije SIM kartice čime
se omogućuje istodobna upotreba dviju SIM kartica
bez izmjenjivanja. Saznajte kako aktivirati SIM kartice
i promijeniti postavke kartice.
1.U načinu Menija odaberite Postavke → SIM
upravljanje.
2.Odaberite Prijava SIM kartice.
3.Pomaknite se lijevo na SIM karticu.
4.Pritisnite <Odaberi> i promijenite naziv i ikonu kartice.
Za prebacivanje mreža
U načinu mirovanja pritisnite [
između mreža.
] da biste se prebacili
Pristupanje menijima
Da biste pristupili menijima telefona:
Za aktivaciju SIM kartica
1.U načinu mirovanja pritisnite <Meni> ili optičku
podlogu za pristup načinu Menija.
1.U načinu Menija odaberite Postavke → SIM
upravljanje.
U načinu mirovanja možete pritisnuti i [ ].
2.Odaberite Mreža i pomaknite se lijevo ili desno na
SIM karticu.
3.Pritisnite <Promijeni> za aktivaciju kartice.
2.Upotrijebite optičku podlogu za pomicanje na meni
ili opciju.
3.Pritisnite <Odaberi>, <OK> ili optičku podlogu za
potvrdu označene opcije.
4.Pritisnite <Nazad> za pomicanje jednu razinu prema
gore. Pritisnite [ ] za zatvaranje menija ili aplikacije
i povratak u način mirovanja.
Za automatsko prebacivanje SIM kartica
1.U načinu Menija odaberite Postavke → SIM
upravljanje.
• Kad pristupate meniju koji zahtijeva PIN2, potrebno
je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti
možete doznati od davatelja usluga.
• Samsung nije odgovoran za bilo koju vrstu gubitka
lozinki ili osobnih podataka niti za druge štete koje
uzrokuje ilegalni softver.
2.Odaberite Auto. promjena SIM kartica.
3.Pritisnite <Promijeni> za aktivaciju značajke
automatske promjene.
4.Odaberite SIM karticu i postavite početno i završno
vrijeme za prebacivanje na SIM karticu.
Na utičnicu izmjenične električne struje
5.Pritisnite <Spremi>.
Nemojte vaditi bateriju bez prethodnog iskapčanja
punjača. U suprotnom može doći do oštećenja telefona.
Upućivanje poziva
1.U načinu mirovanja unesite pozivni broj područja
i telefonski broj.
2.Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3.Da biste završili poziv, pritisnite [ ].
Odgovaranje na poziv
1.Za prihvaćanje poziva pritisnite [ ].
2.Da biste završili poziv, pritisnite [ ].
Namještanje glasnoće
Za podešavanje glasnoće tona zvona
1.Unutar menija odaberite Postavke → Profili zvuka.
2.Pomaknite se na profil koji upotrebljavate.
Ako upotrebljavate bešumni ili izvanmrežni profil, nećete
moći prilagoditi glasnoću melodije zvona.
6.Ponovite korake 4-5 za drugu SIM karticu.
Za prilagodbu glasnoće glasa tijekom poziva
Tijekom trajanja poziva, pritisnite tipku za glasnoću
da biste prilagodili glasnoću.
U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako
upotrebljavate zvučnik. Za bolju zvučnu izvedbu koristite
normalni način telefona.
Pametni početni zaslon omogućuje pristup vašim
omiljenim aplikacijama i kontaktima i prikaz skorih
događaja ili obaveza. Pametni početni zaslon možete
prilagoditi svojim željama i potrebama.
Ako upotrebljavate pametni početni zaslon, navigacijska
tipka neće funkcionirati kao prečac.
Promjena tona zvona
1.Unutar menija odaberite Postavke → Profili zvuka.
2.Pomaknite se na profil koji upotrebljavate.
Ako koristite bešumni ili izvanmrežni profil, nećete moći
promijeniti melodiju.
Za namještanje pametnog početnog zaslona
1.U načinu Menija odaberite Postavke → Zaslon →
Pametna početna.
2.Pritisnite <Uredi>.
3.Pritisnite <Uredi> → Ton poziva.
3.Odaberite stavke za prikaz na pametnom početnom
zaslonu.
4.Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
4.Pritisnite <Opcije> → Spremi.
5.Odaberite melodiju zvona.
5.Pritisnite optičku podlogu.
Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga s popisa.
3.Pritisnite <Uredi> → Glasnoća.
Pozivanje nedavno biranog broja
4.Pomaknite se na Ton poziva.
1.U načinu mirovanja pritisnite [ ] da biste prikazali
popis nedavnih brojeva.
5.Pomaknite se lijevo ili desno za prilagodbu razine
glasnoće i pritisnite <Spremi>.
Upotreba pametnog početnog zaslona
2.Pomaknite se lijevo ili desno na vrstu poziva.
3.Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
Možete promijeniti zaslon mirovanja u drugi stil. U načinu
Menija odaberite Postavke → Zaslon → Pametna
početna i pomaknite se lijevo ili desno na stil koji želite.
Za pristup stavkama pametne početne
Povucite po optičkoj podlozi za pomicanje kroz stavke na
pametnom početnom zaslonu i pritisnite optičku podlogu
za odabir stavke.
4.Pritisnite optičku podlogu za pregled pojedinosti
poziva ili [ ] za biranje broja.
Dodavanje novog kontakta
Lokacija za spremanje novih kontakata na memoriju
može biti unaprijed postavljena, ovisno o davatelju
usluge. Za promjenu memorijske lokacije u načinu
Menija odaberite Imenik → <Opcije> → Postavke →
Memorija Imenika → memorijsko mjesto.
1.U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite
optičku podlogu.
2.Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
3.Odaberite Novi kontakt.
4.Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
3.Unesite tekst poruke. Pogledajte "Unos teksta".
Za slanje SMS poruke prijeđite na korak 5.
Za dodavanje multimedije, nastavite s korakom 4.
4.Pritisnite <Opcije> → Dodaj multimedije i dodajte
stavku.
5.Pritisnite optičku podlogu za slanje poruke.
Za pregled SMS ili MMS poruka
1.Na meniju odaberite Poruke → Dolazne poruke.
2.Odaberite SMS ili MMS poruku.
5.Unesite podatke o kontaktu.
Upućivanje lažnih poziva
6.Pritisnite optičku podlogu ili pritisnite <Opcije> →
Spremi.
Možete lažirati dodatne pozive kada se želite izvući sa
sastanka ili iz neugodne situacije.
Slanje i pregled poruka
Kada postavite postavke računalne veze na masovnu
pohranu i spojite telefon s računalom, računalo će
prepoznati telefon kao uklonjivi disk. Ako formatirate
uklonjivi disk, sve multimedijske poruke i e-pošta
(uključujući e-poštu koja je preuzeta s poslužitelja
Exchange) spremljene u telefonu bit će izbrisane.
Napravite sigurnosne kopije važnih podataka na
računalu prije formatiranja telefona.
Za slanje SMS ili MMS poruka
1.Unutar menija odaberite Poruke → Nova poruka.
2.Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje.
Da biste aktivirali značajku lažnog poziva
U načinu Menija odaberite Postavke → Poziv → Lažni
poziv → Prečac za lažni poziv.
Da biste uputili lažni poziv
U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku za glasnoću.
Aktiviranje i slanje SOS poruke
U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji
ili prijateljima za pomoć.
Aktiviranje SOS poruke
1.U načinu Menija odaberite Poruke → Postavke →
SOS poruke → Opcije slanja.
2.Pritisnite <Promijeni> za uključivanje SOS poruke.
3.Pomaknite se prema dolje i pritisnite optičku podlogu
za otvaranje popisa primatelja.
4.Pritisnite <Traži> da biste otvorili popis kontakata.
5.Odaberite kontakt.
6.Odaberite broj (ako je potrebno).
7.Kada završite s odabirom kontakata, pritisnite optičku
podlogu za spremanje primatelja.
8.Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon
ponavljati slanje SOS poruke.
9.Pritisnite <Nazad> → <Da>.
Slanje SMS poruke
1.Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite
prekidnu ili tipku za glasnoću da biste poslali SOS
poruku na unaprijed postavljene brojeve.
Telefon se prebacuje na SOS način i šalje unaprijed
postavljenu SOS poruku.
2.Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [ ].
Za namještanje alatne trake prečaca
T9 način
1.U načinu Menija odaberite Postavke → Zaslon →
Pametna početna.
1.Pritisnite odgovarajuće alfa-numeričke tipke da biste
unijeli čitavu riječ.
2.Pritisnite <Uredi>.
2.Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [ ] da
biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže ispravna
riječ, povucite prema gore ili dolje na optičkoj podlozi
za odabir druge riječi.
3.Pomaknite se na Alatna traka prečaca i pritisnite
<Opcije> → Uredi prečace.
4.Odaberite meni za izmjenu ili prazno mjesto i pritisnite
optičku podlogu.
5.Odaberite željene menije.
Povucite prema desno na optičkoj podlozi za odabir
podmenija (ako je potrebno).
ABC način
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste
unijeli znak.
6.Pritisnite <Spremi>.
Unos brojeva
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste
unijeli broj.
Unos teksta
Za promjenu načina unosa teksta
Unos simbola
• Pritisnite <Opcije> → Opcije pisanja → Jezik unosa
za promjenu jezika unosa.
• Pritisnite <Opcije> → T9 uključen za prebacivanje
na T9 način.
• Pritisnite [
Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste
unijeli broj.
• Da biste pomaknuli pokazivač, povucite na optičkoj
podlozi.
• Za brisanje znakova jednog po jednog, pritisnite [ ].
Za brzo brisanje znakova pritisnite i držite [ ].
• Da biste umetnuli razmak između znakova,
pritisnite [
].
• Za promjenu retka pritisnite [ ].
] da biste se prebacili u simbole.
Tipke potrebne za otvaranje ploče simbola mogu
se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.
• Pritisnite [ ] da biste promijenili velika slova u mala
i obrnuto.
Upotreba fotoaparata
Izjava o usklađenosti (R&TT oprema)
Za snimanje fotografija
1.U načinu mirovanja pritisnite i držite [
uključili fotoaparat.
] da biste
2.Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
3.Pritisnite optičku podlogu ili [ ] za snimanje
fotografija.
Fotografija se automatski sprema.
izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod
GSM mobilni telefon: GT-C3222
na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa sljedećim standardima i/ili drugim normativnim
dokumentima.
SIGURNOST
EN 60950- 1 : 2006+A11:2009
EN 50332- 2 : 2003
Za pregledavanje fotografija
Na meniju odaberite Datoteke → Slike → datoteku
fotografije.
Za snimanje videa
1.U načinu mirovanja pritisnite i držite [
uključili fotoaparat.
] da biste
2.Pritisnite [1] za prebacivanje na Camcorder.
3.Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi
prilagodite sliku.
4.Pritisnite optičku podlogu ili [
] za pokretanje snimanja.
5.Pritisnite optičku podlogu, <Zaustavi> ili [
zaustavljanje snimanja.
Video se automatski sprema.
] za
Za pregledavanje videa
Na meniju odaberite Datoteke → Video → videodatoteku.
tvrtka Samsung Electronics
Mi,
EMC EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore
navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.
Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, te podrobnije opisan
u Dodatku[IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim
tijelom/tijelima:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168
Tehnička dokumentacija pohranjena je na sljedećoj adresi:
Samsung Electronics QA Lab.
i na upit se može dati na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.11
(mjesto i datum izdavanja)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(ime i potpis ovlaštene osobe)
* Ovo nije adresa servisnog centra tvrtke Samsung. Adresu ili telefonski broj servisnog
centra tvrtke Samsung možete pronaći na jamstvenoj kartici, a možete se obratiti
i trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod.
Download PDF

advertising