Samsung | T22A550 | Samsung T22A550 Korisnički priručnik

TA350
TA550
LED TV monitor
(MFM TV)
korisnički priručnik
Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung.
Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
Slike i crteži navedeni u ovim uputama za korisnike su informativni i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i
specifikacije uređaja mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Napomena o digitalnoj televiziji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Funkcije koje se odnose na digitalnu televiziju (DVB) dostupne su samo u državama/područjima u kojima se emitira digitalni zemaljski signal DVB-T
(MPEG2 i MPEG4 AVC) ili u kojima postoji pristup kompatibilnoj usluzi kabelske televizije DVB-C (MPEG2 i MPEG4 AAC). Od lokalnog distributera
zatražite informacije o mogućnosti primanja DVB-T ili DVB-C signala.
DVB-T je DVB europski konzorcijski standard za emitiranje digitalnog zemaljskog televizijskog signala, a DVB-C je standard za emitiranje digitalne
televizije putem kabela.
Iako ovaj televizor udovoljava posljednjim DVB-T i DVB-C standardima [kolovoz, 2008.], kompatibilnost s budućim standardima DVB-T digitalnog
zemaljskog emitiranja i DVB-C digitalnog kabelskog emitiranja ne može se jamčiti.
Ovisno o državi/području u kojem se ovaj televizor koristi, neki davatelji usluga kabelske televizije takvu uslugu mogu dodatno naplatiti te ćete možda
morati pristati na njihove uvjete poslovanja.
Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u nekim državama ili područjima, a DVB-C možda neće ispravno raditi kod nekih davatelja
usluge kabelske televizije.
Dodatne informacije možete dobiti ako se obratite centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
✎✎ Razlike u načinu emitiranja u različitim državama mogu utjecati na kvalitetu prijema signala na televizoru. Radne karakteristike televizora
provjerite kod lokalnog ovlaštenog distributera tvrtke SAMSUNG ili u centru za korisničku podršku tvrtke Samsung provjerite mogu li se
poboljšati ponovnim konfiguriranjem postavki televizora.
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u .jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa televizijskih
programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno prikazivanje statične slike može
uzrokovati stvaranje zaostalih slika na zaslonu, što utječe na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u
nastavku:
• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
• Slike pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako biste pronašli najprikladniji format.
• Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike - previsoke vrijednosti mogu ubrzati
postupak nastajanja "urezanih slika".
• Redovito upotrebljavajte značajke televizora koje smanjuju zadržavanje slike i "urezivanje slike", detalje potražite u korisničkom priručniku.
Osiguravanje prostora za montiranje
Ostavite traženu udaljenost između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi) kako biste osigurali pravilno prozračivanje.
Nepoštivanje ovog zahtjeva može uzrokovati požar ili probleme s uređajem zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.
✎✎ Ovisno o modelu, stvarni izgled televizora može se razlikovati od slika u ovom priručniku.
✎✎ Budite pažljivi prilikom dodirivanja televizora. Neki dijelovi mogli bi biti vrući.
Montiranje s postoljem.
Montiranje sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
–– (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako ustanovi se da je proizvod ispravan
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik)
–– (b) dopremanja uređaja u servisni centar, ako ustanovi se da je proizvod ispravan
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
Hrvatski
2
Sadržaj
Početak
4
4
11
12
13
14
Sigurnosne upute
Dodatna oprema
Montiranje postolja
Pregled upravljačke ploče
Pregled daljinskog upravljača
Povezivanja
15
15
15
16
18
19
20
21
Povezivanje s antenom
Plug & Play (početno postavljanje)
Povezivanje s AV uređajem
Priključivanje na utor za COMMON INTERFACE
Povezivanje s audio uređajem
Povezivanje s računalom
Promjena izvora ulaznog signala
Osnovne funkcije
21
22
22
24
25
29
30
34
Kretanje kroz izbornike
Korištenje gumba INFO (Vodič kroz emisije)
Korištenje izbornika za kanale
Izbornik kanala
Izbornik slike
Izbornik zvuka
Izbornik sustava
Izbornik podrške
21
36 Korištenje sadržaj Moja preuzimanja
41Anynet+(HDMI-CEC)
Ostale informacije
45 Instaliranje upravljačkog programa uređaja
46 Značajka teleteksta za analogne kanale
47 Pričvršćivanje zidnog nosača / stolnog podnožja
48 Sastavljanje kabela
48 Kensington Lock uređaj za sprečavanje krađe
49 Rješavanje problema
53Specifikacije
54Indeks
36
45
HRVATSKI
Napredne funkcije
Provjerite simbol!
t
TOOLS
Ova funkcija može se koristiti
pritiskom na gumb TOOLS na
daljinskom upravljaču.
Napomena
Detaljni vodič
Hrvatski
3
Početak
Sigurnosne upute
Ikone za mjere opreza
Upozorenje
Oprez
Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do ozbiljne ozljede ili čak
smrtnog slučaja.
Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do ozbiljne ozljede ili
materijalne štete.
Nemojte provoditi.
Obavezno slijediti.
Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti
visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav
doticaj s unutarnjim sklopovima uređaja.
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE OTVARAJTE
OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG UDARA, NE
SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU STRANICU). UNUTAR UREĐAJA
NEMA SKLOPOVA KOJE BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Ovaj vas simbol upozorava da je uz uređaj
priložena važna literatura o njegovom radu i
održavanju.
¦¦ Vezano uz napajanje
✎✎ Sljedeće slike služe kao referenca i mogu se razlikovati ovisno o modelima i državama.
Upozorenje
!
Izbjegavajte korištenje oštećenih
kabela ili utikača napajanja te
olabavljenih utičnica.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Izbjegavajte priključivanje većeg
broja električnih uređaja u jednu
zidnu utičnicu.
yy U suprotnom može doći do
požara zbog pregrijavanja zidne
utičnice.
Izbjegavajte uključivanje i
isključivanje napajanja vlažnim
rukama.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara udara.
Čvrsto priključite utikač napajanja.
yy U suprotnom može doći do
požara.
Utikač napajanja svakako
priključite u uzemljenu zidnu
utičnicu (samo za opremu u
izolacijskoj klasi 1).
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
!
Izbjegavajte prekomjerno savijanje
ili uvrtanje kabela napajanja i
postavljanje teških predmeta na
kabel.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara zbog
oštećenog kabela napajanja.
Hrvatski
4
Početak
Kabel napajanja i uređaj držite
podalje od grijača.
y U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
!
Ako su utikač napajanja ili utičnica
prekriveni prašinom, očistite ih
suhom krpom.
y U suprotnom može doći do
požara.
Oprez
Izbjegavajte isključivanje utikača
napajanja kada uređaj radi.
y U suprotnom može doći do
oštećivanja proizvoda zbog
strujnog udara.
!
Prilikom isključivanja utikača
napajanja iz utičnice uvijek držite
za utikač, a ne za kabel.
y U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
!
!
Koristite samo kabele napajanja
koje isporučuje naša tvrtka. Također,
nemojte koristiti kabele za napajanje
drugih uređaja.
y U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Utikač napajanja priključite u lako
dostupnu zidnu utičnicu.
y Dođe li do problema s
uređajem, morate isključiti
utikač napajanja kako biste
potpuno prekinuli dovod
napajanja. Ne možete u
potpunosti prekinuti dovod
napajanja samo pomoću
gumba napajanja na uređaju.
¦ Vezano uz postavljanje
Upozorenje
Izbjegavajte stavljanje na uređaj
upaljenih svijeća svijeća, uređaja za
tjeranje komaraca ili cigareta, kao i
smještanje uređaja u blizinu grijača.
y U suprotnom može doći do
požara.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na
mjesto sa slabim provjetravanjem,
poput police za knjige ili ormara.
y U suprotnom može doći
do požara zbog internog
pregrijavanja.
Izbjegavajte postavljanje uređaja
na mjesta koja nisu stabilna ili su
izložena prekomjernim vibracijama,
poput nestabilnih ili nagnutih
polica.
y Uređaj može pasti i to može
oštetiti uređaj ili uzrokovati
ozljedu.
y Ako uređaj koristite na lokaciji
izloženoj vibracijama, to ga
može oštetiti ili izazvati požar.
!
Montiranje uređaja na zid zatražite
od stručnjaka za instalaciju ili
odgovarajuće tvrtke.
y U suprotnom može doći do
ozljeda.
y Svakako koristite navedeni zidni
nosač.
Plastične vrećice u kojima je uređaj
pakiran držite podalje od djece.
y Ako dijete stavi vrećicu preko
glave, može se ugušiti.
!
!
Izbjegavajte postavljanje uređaja na
mjesta izložena prašini, vlazi (sauna),
ulju, dimu ili vodi (kiša), ili u vozilo.
y U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Hrvatski
5
Početak
!
Izbjegavajte postavljanje uređaja
na mjesta izložena izravnom
sunčevom svjetlu ili u blizini izvora
topline, poput vatre ili grijača.
y To može skratiti vijek trajanja
uređaja ili uzrokovati požar.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na
nedovoljnoj visini, gdje će se nalaziti
u dosegu djece.
y Ako dijete može dosegnuti
uređaj, uređaj može pasti i
to može uzrokovati tjelesnu
ozljedu.
y Budući da je prednji dio teži,
montirajte uređaj na ravnu i
stabilnu podlogu.
Kabel vanjske antene okrenite
prema dolje na mjestu ulaska u
prostoriju, kako kišnica ne bi ulazila
unutra.
y Ako kišnica dođe do uređaja,
može doći do električnog
udara ili požara.
Antenu montirajte daleko od
visokonaponskih kabela.
y Ako antena dodirne
visokonaponski kabel ili padne
na njega, može doći do
električnog udara ili požara.
!
Oprez
Pazite da vam uređaj ne ispadne
dok ga premještate.
y To može izazvati probleme s
uređajem ili ozljedu.
Uređaj nemojte stavljati prednjom
stranom prema podu.
y To može oštetiti ploču uređaja.
Prilikom montiranja uređaja na
konzoli ili polici, pazite da prednji
dio uređaja ne izviruje iz konzole ili
s police.
y U suprotnom može doći
do pada uređaja, što može
izazvati kvar ili ozljedu.
y Koristite ormarić ili policu koja
odgovara veličini uređaja.
Uređaj spuštajte pažljivo.
y U suprotnom može doći do
problema s uređajem ili ozljeda.
!
SAMSUNG
!
!
Ako uređaj montirate na mjesto
gdje se radni uvjeti značajno
mijenjaju, može doći do ozbiljnog
problema u kvaliteti slike zbog
uvjeta u okolini. U tom slučaju
montirajte uređaj tek nakon što
se posavjetujete s našim stručnim
osobljem.
y Mjesta izložena mikroskopskoj
prašini, kemikalijama,
previsokim ili preniskim
temperaturama te visokoj
vlažnosti, kao što su zračne
luke ili postaje na kojima se
uređaj trajno koristi.
Hrvatski
6
Početak
¦ Vezano uz čišćenje
Upozorenje
Prije čišćenja uređaja isključite
kabel napajanja.
y U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Prilikom čišćenja uređaja ne prskajte
vodu izravno po dijelovima uređaja.
y Pazite da voda ne prodre u
proizvod.
y U suprotnom može doći do
požara, strujnog udara ili
problema s uređajem.
Izbjegavajte izravno prskanje
sredstava za čišćenje po
proizvodu.
y To može dovesti do gubitka
boje ili nastanka napuklina
na vanjskoj površini uređaja
te skidanja površinskog sloja
ploče.
Prilikom čišćenja uređaja iskopčajte
kabel napajanja i uređaj pažljivo
očistite uređaj mekanom, suhom
krpom.
y Prilikom čišćenja uređaja
izbjegavajte korištenje
kemikalija poput voska,
benzena, alkohola, razrjeđivača,
insekticida, mirisa, maziva ili
sredstava za čišćenje.
!
Oprez
!
!
Monitor obrišite mekom
krpom navlaženom sredstvom
namijenjenim isključivo za brisanje
monitora.
y Ako nemate sredstvo za
brisanje monitora, prije
čišćenja uređaja razrijedite
sredstvo za čišćenje u vodi u
omjeru 1:10.
To može dovesti do izobličenja
vanjske površine ili brisanja
natpisa s uređaja.
Budući da se vanjska površina lako
može izgrebati, svakako koristite
odgovarajuću krpu za čišćenje.
!
¦ Vezano uz korištenje
Upozorenje
Budući da se uređaj napaja
visokim naponom, nemojte ga
nikad sami rastavljati, popravljati
niti modificirati.
y U suprotnom može doći do
požara ili strujnog udara.
y Ako uređaj treba popraviti,
obratite se servisnom centru.
!
Uređaj prilikom premještanja
najprije isključite te iskopčajte kabel
napajanja, antenski kabel i sve
druge kabele koji su priključeni na
uređaj.
y U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara zbog
oštećenog kabela napajanja.
Hrvatski
7
Početak
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični
zvukovi, miris paljevine ili dim,
odmah isključite utikač napajanja i
obratite se servisnom centru.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Ne dopuštajte djeci da se oslanjaju
na uređaj ili penju na njega.
yy U suprotnom može doći
do pada uređaja što može
uzrokovati ozljedu ili smrt.
Ako ispustite uređaj ili se kućište
ošteti, isključite uređaj i isključite
kabel napajanja iz utičnice.
Obratite se Servisnom centru.
yy U suprotnom može doći do
požara ili strujnog udara.
Izbjegavajte smještanje na uređaj
predmeta poput igračaka ili slatkiša.
yy Djeca bi se mogla pokušati
popeti na uređaj i dohvatiti
takve predmete te pritom srušiti
uređaj, što bi moglo dovesti
do ozljede pa čak i smrtnog
slučaja.
U slučaju munje ili groma isključite
kabel napajanja te ni u kom slučaju
ne dirajte antenski kabel, budući
da je to opasno.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Izbjegavajte ispuštanje predmeta
iznad uređaja ili primjenu udaraca
na proizvod.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Izbjegavajte pomicanje uređaja
povlačenjem za kabel napajanja ili
antenski kabel.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara, požara ili
problema s uređajem zbog
oštećenog kabela.
Izbjegavajte podizanje ili pomicanje
uređaja držeći samo kabel
napajanja ili kabel signala.
yy U suprotnom može doći do
strujnog udara, požara ili
problema s uređajem zbog
oštećenog kabela.
Pazite da ne blokirate ventilacijski
otvor stolnjakom ili zavjesom.
yy U suprotnom može doći
do požara zbog internog
pregrijavanja.
!
GAS
!
Kada dođe do ispuštanja plina, ne
dodirujte uređaj niti utikač napajanja,
već odmah prozračite prostoriju.
yy Iskra može uzrokovati eksploziju
ili požar.
yy U slučaju grmljavinskog
nevremena, ne dodirujte kabel
napajanja niti antenski kabel.
Izbjegavajte korištenje zapaljivih
raspršivača ili objekata u blizini
uređaja i njihovo smještanje na
uređaj.
yy To može dovesti do eksplozije
ili požara.
!
100
U uređaj (ventilacijske otvore,
priključke itd) nemojte umetati
metalne predmete, kao što su
štapići za jelo, kovanice, ukosnice,
niti zapaljive predmete.
yy Ako u uređaj prodre voda ili
neka strana tvar, isključite
napajanje, isključite kabel
napajanja i obratite se
servisnom centru.
yy U suprotnom može doći do
problema s uređajem, strujnog
udara ili požara.
Hrvatski
8
Početak
Izbjegavajte smještanje iznad
uređaja posuda s tekućinom, kao
što su vaze, lonci s cvijećem, pića,
kozmetički proizvodi ili lijekovi, kao
i metalnih predmeta.
y Ako u uređaj prodre voda ili
neka strana tvar, isključite
napajanje, isključite kabel
napajanja i obratite se
servisnom centru.
y U suprotnom može doći do
problema s uređajem, strujnog
udara ili požara.
Nemojte jako pritiskati proizvod.
Proizvod se može oštetiti.
Prikaz statične slike na dulje
vrijeme može uzrokovati nastajanje
zaostale slike ili mrlje na zaslonu.
y Ako uređaj nećete koristiti
dulje vrijeme, postavite način
rada za uštedu energije
ili čuvar zaslona u načinu
pokretne slike.
Ako uređaj nećete koristiti dulje
vrijeme zbog, npr. odlaska na put,
isključite kabel napajanja iz zidne
utičnice.
y U suprotnom može doći do
nakupljanja prašine i požara
zbog pregrijavanja ili kratkog
spoja, odnosno do strujnog
udara.
Oprez
!
-_!
Postavite odgovarajuću rezoluciju i
frekvenciju za uređaj.
y U suprotnom može doći do
naprezanja očiju.
Izbjegavajte okretanje proizvoda
naopako ili njegovo premještanje
držeći samo za postolje.
y To može uzrokovati pad uređaja
te oštećenje ili ozljedu.
Opetovano gledanje u uređaj iz
prevelike blizine može vam oštetiti
vid.
Izbjegavajte korištenje ovlaživača ili
kuhala u blizini uređaja.
y U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
Važno je da odmarate oči (5
minuta svaki sat) ako dulje gledate
u zaslon uređaja.
y Time ćete smanjiti naprezanje
očiju.
Budući da je ploča zaslona vruća
kada se koristi dulje vrijeme,
nemojte dodirivati uređaj.
!
!
!
Hrvatski
9
Početak
Manju dodatnu opremu držite na
mjestu izvan dohvata djece.
!
!
Budite pažljivi prilikom podešavanja
kuta uređaja ili visine postolja.
yy Ako vam uređaj zahvati prst,
može vas ozlijediti.
yy Ako uređaj previše nagnete,
uređaj može pasti što može
dovesti do ozljede.
Izbjegavajte smještanje teških
predmeta iznad uređaja.
yy U suprotnom može doći
do problema s uređajem ili
ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte
pretjerano poglašnjavati zvuk.
yy Preglasan zvuk vam može
oštetiti sluh.
Pripazite da baterije izvađene iz
daljinskog upravljača djeca ne
stavljaju u usta. Baterije stavite na
mjesto izvan dosega djece.
yy Ako dijete ipak stavi bateriju
u usta, odmah se obratite
liječniku.
Prilikom zamjene baterija umetnite
ih prema odgovarajućem polaritetu
(+, -).
yy U suprotnom se baterije mogu
oštetiti, izazvati požar, ozljedu
ili oštećenje zbog curenja
tekućine iz njih.
Koristite samo navedenu vrstu
standardnih baterija. Ne koristite
istodobno nove i korištene baterije.
yy To može uzrokovati pucanje
ili curenje baterija te izazvati
požar, ozljede ili zagađenje
(oštećenje).
!
!
Baterije (u što se ubrajaju i punjive
baterije) nisu obični otpad te ih valja
reciklirati. Kupac je odgovoran za
povrat potrošenih ili punjivih baterija
zbog njihove reciklaže.
yy Korisnik može vratiti potrošene
ili punjive baterije u lokalno
središte za recikliranje ili u
trgovinu koja prodaje istu vrstu
baterija.
Hrvatski
10
Početak
Dodatna oprema
✎ Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim televizorom. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
✎ Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
✎ Kabeli koji nisu isporučeni u paketu mogu se kupiti zasebno.
✎ Prilikom otvaranja kutije provjerite nisu li neki predmeti skriveni iza materijala za pakiranje.
[ OPREZ: ČVRSTO IH UMETNITE KAKO SE KASNIJE NE BI ISKOPČALI IZ UREĐAJA
y Daljinski upravljač i baterije (AAA x 2)
y jamstvena kartica / sigurnosne upute (nisu dostupne na nekim lokacijama)
y Krpa za čišćenje
y Kabel za napajanje
y Upute za korištenje
y Vodič za brzo postavljanje
y D-Sub kabel
y Stereo kabel
y AV / komponentni adapter
y SCART adapter
y Držač kabela
y Priključak za postolje / Vijci (9EA)
y Postolje
y Adapter za CI karticu
✎ Radi postizanja najboljeg povezivanja ovog televizora pomoću kabela koristite kabele čija je maksimalna debljina
sljedeća:
y Maksimalna debljina - 14 mm (0,55 inča)
Hrvatski
11
Početak
Montiranje postolja
✎ Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
1
Umetnite priključak za postolje u
postolje u smjeru koji je prikazan na
slici.
4
Stavite mekanu krpu preko stola tako
da zaštiti uređaj i stavite uređaj na krpu,
prednjim dijelom okrenutim prema
dolje.
2
Provjerite je li priključak postolja dobro
pričvršćen.
5
Sastavljeno postolje gurnite u glavni
dio uređaja u smjeru strelice, kako je
prikazano na slici.
3
U potpunosti okrenite vijak na dnu
postolja, tako da bude u potpunosti
pričvršćen.
6
Učvrstite postolje pomoću vijaka.
- Oprez
B
s jedne
Ako je visina " A " drukčija
strane, odšarafite vijke, namjestite
visinu i ponovo pričvrstite.
Izbjegavajte podizanje proizvoda držeći
ga samo za podnožje.
✎ Krpa za čišćenje isporučuje se samo uz modele visokog sjaja.
✎ Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti, radi
poboljšanja performansi.
Hrvatski
12
Početak
Pregled upravljačke ploče
✎✎Boja i oblik proizvoda mogu varirati ovisno o modelu.
Upravljaèka ploèa
Indikator napajanja
Treperi i isključuje se kad je napajanje uključeno, a zasvijetli u stanju pripravnosti.
Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na televizoru.
SOURCEE
MENU
Y
z
Služi za kretanje kroz sve dostupne ulazne izvore. Na zaslonskom izborniku koristite
ovaj gumb kao što biste koristili gumb ENTERE na daljinskom upravljaču.
Prikazuje izbornik na zaslonu, OSD (on screen display) sa značajkama vašeg
televizora.
Podešavanje jačine zvuka. Na zaslonskom prikazu koristite gumbe Y kao što
biste koristili gumbe ◄ i ► na daljinskom upravljaču.
Mijenjanje kanala. Na zaslonskom prikazu koristite gumbe z kao što biste
koristili gumbe ▼ i ▲ na daljinskom upravljaču.
P (Napajanje)
Uključuje ili isključuje televizor.
Zvučnik
-
Stanje pripravnosti
Televizor nemojte dugo vremena ostavljati u stanju pripravnosti (npr. ako odlazite na odmor). Mala količina električne energije
troši se čak i kada je gumb napajanja isključen. Preporučuje se isključivanje kabela napajanja.
Hrvatski
13
Početak
Pregled daljinskog upravljača
✎✎To je poseban daljinski upravljač za slijepe i slabovidne osobe i ima točke po Brailleovom pismu na gumbima Napajanje,
Kanal i Jakost zvuka.
POWER
SOURCE
Prikaz i odabir raspoloživih izvora
videosignala.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Služi za izravan odabir načina rada
HDMI.
HDMI
Izravni pristup kanalima.
Možete odabrati Teletekst UKLJUČEN,
Dvostruko, Kombinacija ili ISKLJUČEN.
PRE-CH
TTX/MIX
Privremeno isključivanje zvuka.
MUTE
Služi za promjenu kanala.
Podešavanje jačine zvuka.
CH LIST
Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.
Prikazuje početnu stranicu sadržaja koja
uključuje značajke Gledajte TV (str. 22),
Moji sadržaji (str. 36) i Izvor (str. 21).
Brzi odabir često korištenih funkcija.
Povratak na prethodni kanal.
Prikaz popisa kanala na zaslonu (str. 23).
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
Prikaz informacija na zaslonu televizora.
RETURN
EXIT
Zatvara izbornik.
Prikaz EPG vodiča (Electronic
Programme Guide) (str. 22).
Pomaknite pokazivač i odaberite stavku.
Potvrdite postavku.
Povratak na prethodni izbornik.
Koristite ove gume u izbornicima
Popis kanala, Upravlj. kanalima,
Moji sadržaji itd.
Koristite ove gumbe u načinima rada
Moji sadržaji i Anynet+ (HDMI-CEC)
(str. 36, 41).
A
B
C
D
P.MODE
SRS
DUALf-g
E-MANUAL
P.SIZE
AD/SUBT.
P.MODE: Pritisnite kako biste odabrali
Način prik. Slike (str. 25).
SRS: Služi za odabir načina rada
SRS TruSurround HD (str. 29).
DUAL f-g: Odabir zvučnog efekta
(str. 30).
E-MANUAL: Nije dostupno.
P.SIZE: Služi za odabir značajke
Veličina slike (str. 26).
AD/SUBT.: Služi za uključivanje i
isključivanje audio opisa (nije dostupno
na nekim lokacijama) (str. 29). / prikazuje
digitalne titlove (str. 33).
Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)
Hrvatski
14
Povezivanja
Povezivanje s antenom
Kad prvi put uključite televizor, automatski se prikazuju osnovne postavke.
✎✎Postavljanje: Priključivanje na naponsku mrežu i antenu.
ANT OUT
Plug & Play (početno postavljanje)
Kada prvi put uključite televizor, niz upita na zaslonu pomoći će vam u konfiguraciji osnovnih postavki. Pritisnite gumb
POWERP. Značajka Plug & Play dostupna je samo kada je Izvor ulaznog signala postavljen na TV.
✎✎Prije uključivanja televizora provjerite je li priključen antenski kabel.
✎✎Za povratak na prethodni izbornik pritisnite crveni gumb.
1
2
Odabir jezika
3
Odabir države
4
5
6
Postavljanje značajke
Način sata
Odabir antene
7
Uživajte u gledanju
televizije.
Odabir načina rada
Demo u trgovini ili
Kućna upotreba
Odabir kanala
Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
POWER
Odaberite željeni jezik za prikaze na zaslonu.
Pritisnite gumb ◄ ili ►, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
yy Odaberite način rada Kućna upotreba. Način rada Demo u
trgovini namijenjen je za korištenje u maloprodajnim trgovinama.
yy Za vraćanje postavki uređaja iz načina Demo u trgovini u Kućna
upotreba (standardno): Pritisnite gumb za jačinu zvuka na
televizoru. Kada na zaslonu pojavi prikaz jačine zvuka, pritisnite i
držite gumb MENU 5 sekundi.
yy Način rada Demo u trgovini namijenjen je samo za prikaz u
trgovini. Ako ste odabrali taj način rada, nećete moći koristiti neke
funkcije. Za gledanje televizije kod kuće odaberite način rada Kućna
upotreba.
Pritisnite gumb u ili d a zatim pritisnite gumb ENTERE. Odaberite odgovarajuću državu.
P
✎✎Nakon odabira države na izborniku Država, neki modeli će nastaviti s dodatnom
opcijom postavljanja PIN broja. Prilikom unosa PIN broja, "0-0-0-0" nije dostupan.
Način sata možete postaviti ručno ili automatski.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
U postavki Antena odaberite izvor signala koji želite memorirati.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
Odaberite izvor kanala koji želite pohraniti. Kada izvor antenskog signala postavite na
Kabelska TV, pojavljuje se mogućnost postavljanja numeričke vrijednosti (frekvencije kanala)
za kanal. Dodatne informacije potražite na Kanal → Automatsko podešavanje (p. 24).
Pritisnite gumb ENTERE.
Ako želite ponovno postaviti ovu značajku...
Odaberite Sustav - Plug & Play (početno postavljanje). Unesite PIN broj od 4 znamenke. Zadani PIN je "0-0-0-0". Želite li
promijeniti PIN, koristite funkciju Promjena PIN-a.
Postupak Plug & Play (MENU → Sustav) trebali biste postaviti kod kuće iako je već izvršen u trgovini.
✎✎Ako ste zaboravili PIN šifru, kada je uređaj u stanju pripravnosti pritišćite gumbe na daljinskom upravljaču sljedećim
redoslijedom, čime ćete vratiti PIN na "0-0-0-0": POWER (isključeno) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (uključeno).
Hrvatski
15
Povezivanja
Povezivanje s AV uređajem
Korištenja HDMI ili HDMI-DVI kabela (do 1080p)
Dostupni uređaji: DVD, Blu-ray uređaj, HD kabelski uređaj, HD STB (Set-Top-Box) satelitski prijemnik, videorekorder
HDMI OUT
DVD /
Blu-ray uređaj
DVI OUT
W
DVD /
Blu-ray uređaj
R
R
AUDIO OUT
W
R-AUDIO-L
Crveno Bijelo
✎✎HDMI IN 1(DVI), 2, / PC/DVI AUDIO IN
xx Za veću kvalitetu slike i zvuka digitalne uređaje povezujte pomoću HDMI kabela.
xx HDMI kabel podržava digitalne video i audio signale te ne postoji potreba za korištenjem kabela za zvuk.
–– Za povezivanje uređaja s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz koristite HDMI/DVI kabel i kabel za zvuk.
xx Slika se možda neće prikazivati na uobičajeni način (ili uopće) ili neće raditi zvuk ako je s televizorom povezan
vanjski uređaj koji koristi raniju verziju načina rada HDMI. Dođe li do takvog problema, od proizvođač vanjskog
uređaja zatražite podatak o verziji načina rada HDMI te, ako je ona zastarjela, zatražite nadogradnju.
xx Kupite HDMI kabel s potvrdom kvalitete. U suprotnom, slika se možda neće prikazivati ili bi se mogla pojaviti
pogreška pri povezivanju.
xx Preporučuje se osnovni HDMI kabel velike brzine ili onaj koji omogućuje Ethernet povezivanje. Ovaj uređaj ne
podržava funkciju Ethernet povezivanja putem HDMI kabela.
Hrvatski
16
Povezivanja
Korištenje komponentnog kabela (do 1080p) ili audio/video (samo 480i) i Scart kabela
Dostupni uređaji: DVD, Blu-ray uređaj, HD kabelski uređaj, HD STB (Set-Top-Box) satelitski prijemnik, videorekorder
DVD /
Blu-ray uređaj
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
W
COMPONENT OUT
AUDIO OUT
PR
PB
Y
R-AUDIO-L
R
B
G
R
VIDEO OUT
Y
W
R
G
VIDEOREKORDER
/ DVD
B
R
W
R
R
VIDEOREKORDER
W
EXT
W
R
B
G
R
Y
W
Y
R
Crveno Bijelo
Crveno Plava Zelena
Crveno Bijelo
Žuta
✎✎U načinu rada Vanjski, DTV izlaz podržava samo MPEG SD video i audio sadržaje.
✎✎Prilikom priključivanja na AV IN boja priključka AV IN [VIDEO] (zelena) neće odgovarati boji video kabela (žuta).
✎✎Kako biste postigli najbolju kvalitetu slike, preporučuje se korištenje komponentne umjesto A/V veze.
Hrvatski
17
Povezivanja
Priključivanje na utor za COMMON INTERFACE
Pričvršćivanje adaptera za CI karticu
Pričvrstite adapter na način prikazan u nastavku.
Za priključivanje adaptera za CI karticu slijedite korake opisane u nastavku.
✎✎Preporučujemo da adapter priključite prije montiranja na zidni nosač ili umetanja
Stražnja strana televizora
"CI ili CI+" kartice.
1. Adapter za CI karticu umetnite u dvije rupe na proizvodu 1.
✎✎ Pronađite dvije rupe na stražnjoj strani televizora. Dva otvora nalaze se
pored ulaza COMMON INTERFACE.
2. Adapter za CI karticu umetnite u ulaz COMMON INTERFACE na proizvodu 2.
3. Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD"
Preporučujemo da CI karticu umetnete prije nego što televizor montirate na zid.
Nakon postavljanja zidnih nosača umetanje kartice može biti otežano.
Karticu umetnite nakon priključivanja adaptera za CI karticu na televizor.
Ako karticu umetnete prije nego što ste pričvrstiti adapter, bit će teško pričvrstiti modul.
Korištenje kartice "CI ili CI+ CARD"
Morate umetnuti karticu “CI ili CI+ CARD” kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.
yy Ako ne umetnete “CI ili CI+ KARTICU,” neki kanali će prikazivati poruku “Kodirani signal”.
yy Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice “CI ili CI+ CARD”, oznaku Host ID i ostale podatke,
prikazat će se kroz 2~3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
yy Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazuje se poruka
“Ažuriranje dovršeno” koja označava da je popis kanala ažuriran.
✎✎NAPOMENA
xx Karticu “CI ili CI+ CARD” potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja
kabelskih usluga.
xx Karticu “CI ili CI+ CARD” pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne
jer se pri tome može oštetiti.
xx Umetnite karticu “CI ili CI+ CARD” u smjeru koji je označen na njoj.
xx Lokacija utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o
modelu.
xx Kartica “CI ili CI+ CARD” nije podržana u nekim državama i regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
xx U slučaju problema obratite se davatelju usluge.
xx Umetnite karticu “CI ili CI+ CARD” koja podržava trenutne postavke antene. Slika na zaslonu bit će iskrivljena ili se
neće vidjeti.
Hrvatski
18
Povezivanja
Povezivanje s audio uređajem
Korištenje optičke (digitalne) veze ili veze sa slušalicama
Dostupni uređaji: digitalni audiosustav, pojačalo, DVD kućno kino, računalo
Digitalni audiosustav
OPTICAL
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Kada je Digitalni Audio Sustav priključen putem priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), smanjite jačinu zvuka
i televizora i sustava.
xx 5.1 CH (5.1-kanalni) zvuk dostupan je nakon priključivanja televizora na vanjski uređaj koji podržava opciju 5.1 CH.
xx Ako je prijemnik (kućno kino) uključen, moći ćete slušati zvuk putem optičkog priključka na televizoru. Kada televizor
prima DTV signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk prijemniku kućnog kina. Kada je izvor digitalna komponenta, poput
DVD uređaja / Blu-ray uređaja / kabelskog prijemnika / STB satelitskog prijemnika, koja je povezana s televizorom
putem HDMI kabela, iz prijemnika kućnog kina čut će se samo 2-kanalni zvuk. Ako želite slušati 5.1-kanalni
zvuk, priključite digitalni audio priključak s DVD uređaja / Blu-ray uređaja/ kabelskog prijemnika / STB satelitskog
prijemnika izravno na pojačalo ili kućno kino.
✎✎Slušalice H: Slušalice možete priključiti na izlaz za slušalice na televizoru. Dok su slušalice priključene, zvuk iz
ugrađenih zvučnika je isključen.
xx Funkcija zvuka ograničena je nakon priključivanja slušalica na televizor.
xx Jačina zvuka u slušalicama i na televizoru podešavaju se odvojeno.
Hrvatski
19
Povezivanja
Povezivanje s računalom
Korištenje HDMI kabela, HDMI-DVI kabela ili D-sub kabela
✎✎Ovisno o računalu, povezivanje pomoću HDMI kabela možda nije podržano.
HDMI OUT
DVI OUT
AUDIO OUT
PC IN
AUDIO OUT
PC OUT
Načini prikaza (D-Sub i HDMI-DVI ulaz)
Optimalna rezolucija : 19: 1360 X 768 piksela / 20: 1600 X 900 piksela / 22~27: 1920 x 1080 piksela
Veličina zaslona
Način rada
IBM
MAC
19"
20"
22"
23"
24"
27"
VESA DMT
20"
MAC
20"
22"
23"
24"
27"
19" 22" 23" 24" 27"
22" 23" 24" 27"
VESA DMT
Rezolucija
640 x 350
720 x 400
640 x 480
832 x 624
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1600 x 900
1152 x 870
1152 x 864
1280 x 800
1280 x 960
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1680 x 1050
1920 x 1080
70Hz
70Hz
67Hz
75Hz
60Hz
72Hz
75Hz
56Hz
60Hz
72Hz
75Hz
60Hz
70Hz
75Hz
60Hz
75Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
75Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Vodoravna
frekvencija
(KHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
31,469
31,469
35,000
49,726
31,469
37,861
37,500
35,156
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
60,000
68,681
67,500
49,702
60,000
63,981
79,976
55,935
70,635
47,712
65,290
67,500
70,086
70,087
66,667
74,551
59,940
72,809
75,000
56,250
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
60,000
75,062
75,000
59,810
60,000
60,020
75,025
59,887
74,984
60,015
59,954
60,000
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika piksela
(MHz)
25,175
28,322
30,240
57,284
25,175
31,500
31,500
36,000
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
100,000
108,000
83,500
108,000
108,000
135,000
106,500
136,750
85,500
146,250
148,500
Sinkronizirani
polaritet
(H / V)
+/-/+
-/-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
-/+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎NAPOMENA
xx Za povezivanje s računalom morate koristiti priključnicu HDMI IN 1(DVI).
xx Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
xx U slučaju odabira neuobičajenog videoformata uređaj možda neće ispravno raditi.
xx Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. SOG (Sync On Green) nije podržano.
Hrvatski
20
Povezivanja
Promjena izvora ulaznog signala
Uređivanje naziva
OO SOURCE → TOOLS → Uređivanja naziva →
Izvor
ENTERE
OO SOURCE → Izvor
Koristi se za odabir televizora ili drugog
vanjskog izvora, kao što je DVD /
Blu-ray uređaj / kabelski uređaj / STB
satelitski prijemnik.
SOURCE
■■ TV / Vanjski / PC / HDMI1/DVI
/ HDMI2 / AV / Komponenta /
USB
U značajci Izvor pritisnite gumb TOOLS, nakon čega možete
postaviti naziv željenog vanjskog izvora signala.
■■ VCR / DVD / Kabel STB / Satelit. STB / PVR STB /
AV prijemnik / Igra / Kamera / PC / DVI PC /
DVI uređaji / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:
Dodijelite nazive uređajima priključenim na ulazne
priključke kako biste olakšali odabir ulaznog izvora.
✎✎Kada Povezivanje s računalom HDMI IN 1(DVI)
priključak, TV trebate postaviti na način rada PC pod
Uređivanja naziva.
✎✎Povezani izvori bit će istaknuti na
popisu Izvor.
✎✎Kada Povezivanje s računalom HDMI IN 1(DVI)
✎✎TV, Vanjski i PC uvijek ostaju uključeni.
priključak pomoću HDMI-DVI kabela, televizor trebate
postaviti na način rada DVI PC pod Uređivanja naziva.
✎✎Kod povezivanja s AV uređajem putem HDMI IN 1(DVI)
POWER
priključak pomoću HDMI-DVI kabela, televizor trebate
postaviti na način rada DVI uređaji pod Uređivanja
naziva.
ON/OFF
SOURCE
Informacije
OO SOURCE → TOOLS → Informacije → ENTERE
Možete pregledati detaljne informacije o odabranom
vanjskom uređaju.
Osnovne funkcije
PRE-CH
TTX/MIX
MUTE izbornike
Kretanje kroz
Korištenje zaslonskih izbornika (OST)
Prije korištenja televizora slijedite korake u nastavku kako
biste naučili kretanje kroz izbornik te odabir i podešavanje
različitih značajki.
CH LIST
MENU
CONTENT
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
A
EXIT
B
C
4
D
1 Gumb ENTERE/ gumb smjera: Pomaknite pokazivač i
@TV
f-g
odaberite stavku. Potvrdite
postavku.
MEDIA.P INTERNET
DUAL
2 Gumb RETURN: Povratak na prethodni izbornik.
3 Gumb MENU: AD
PrikazujeP.SIZE
glavni izbornik
SUBT.na zaslonu.
4 Gumb EXIT: Izlazak iz zaslonskog izbornika.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
3
1
2
Pristupni koraci mogu se razlikovati ovisno o odabranom
izborniku.
ENTER E
▲/▼
◄/►
EXIT e
Na zaslonu se pojavljuju opcije
glavnog izbornika:
Slika, Zvuk, Kanal, Sustav,
Podrška.
Odaberite ikonu pomoću gumba
▲ ili ▼.
Pritisnite ENTERE kako biste
pristupili podizborniku.
Odaberite željeni podizbornik
pomoću gumba ▲ ili ▼.
Vrijednost stavke podesite pomoću
gumba ◄ ili ►. +Podešavanje u
zaslonskom izborniku može se
razlikovati ovisno o odabranom
izborniku.
Pritisnite gumb ENTERE kako
biste dovršili konfiguraciju.
Pritisnite EXIT.
Hrvatski
21
Basic Features
Korištenje gumba INFO (Vodič kroz emisije)
Prikaz sadrži podatke o trenutnom kanalu i
INFO
statusu određenih postavki za zvuk i video.
Vodič kroz emisije prikazuje informacije o
dnevnom televizijskom programu za sve
kanale, ovisno o vremenu emitiranja.
yy Tijekom gledanja trenutnog kanala,
pritišćite gumbe l / r kako biste
pregledali informacije o željenim
programima.
yy Pritišćite gumbe u / d kako biste pregledali informacije
za druge kanale. Ako želite prijeći na trenutno odabrani
kanal, pritisnite gumb ENTERE.
abc1
18:11 Čet 6 Sij
Valni DTV
, Life On Venus Avenue
15
Neraspoređeno
18:00 ~ 6:00
a Informacije
No Detaild Information
Korištenje izbornika za kanale
Pritisnite gumb CONTENT kako biste odabrali Gledajte TV,
a zatim odaberite izbornik koji želite koristiti. Prikazat će se
svaki zaslon.
Gledajte TV
Vodič
Upravitelj rasporeda
Popis kanala
Upravlj. kanalima
Moji sadržaji
Izvor
Korištenje prikaza programa
Vodič
2:10 Uto 1 Lip
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
Prik. progr. - Svi
18:00 - 19:00
Danas
19:00 - 20:00
27
Discovery
American Chopper
28
DiscoveryH&L
Programmes resume at 06:00
800
Home and...
five
24
price-drop.tv
No Information
16
QVC
QVC Selection
6
R4DTT
Tine Team
No Information
Fiv...
Dark Angel
No Information
a Upr. rasp. b -24 sata { +24 sata } CH način ; Informacije k Stranica E Gledaj
• Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
yy a Crveni (Upr. rasp.) : Prikazuje Upravitelj rasporeda.
yy b Zeleni (-24 sata): Prikaz popisa programa koji se
trebaju emitirati unutar sljedeća 24 sata.
yy { Žuto (+24 Sata): Prikaz popisa programa koji se
trebaju emitirati nakon 24 sata.
yy } Plavo (CH način): Vrstu kanala koju želite prikazivati
odaberite u prozoru Prik. progr..
yy ; (Informacije): Prikazuje pojedinosti o odabranom
programu.
yy k (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
yy E (Gledaj / Raspored)
–– Kod odabira trenutnog programa, možete gledati
odabrani program.
–– Kod odabira programa koji će biti emitiran u
budućnosti možete rezervirati gledanje odabranog
programa. Za poništavanje rasporeda ponovo
pritisnite gumb ENTERE i odaberite Otkaziv.
zakazanog.
Upravitelj rasporeda
• Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
→ ENTERE
Vodič
OO CONTENT → Gledajte TV → Vodič → ENTERE
Informacije o elektroničkom vodiču kroz
programe daju televizijske kuće. Pomoću
plana emisija koji daju televizijske kuće
možete unaprijed odrediti koje programe
želite gledati kako biste omogućili
automatsku promjenu kanala na odabrani
program u određeno vrijeme. Programski
unosi mogu biti prazni ili zastarjeli, ovisno o
statusu kanala.
OO CONTENT → Gledajte TV → Upravitelj rasporeda
GUIDE
Možete pregledati, izmijeniti ili izbrisati kanal koji ste rezervirali
za gledanje.
Korištenje opcije Pr.gle.-Br.vrem.
Možete postaviti automatsko prikazivanje željenog kanala u
određeno vrijeme. Najprije postavite točno vrijeme kako biste
mogli koristiti ovu funkciju.
1. Pritisnite gumb ENTERE kako biste odabrali značajku
Upravitelj rasporeda.
2. Pritisnite gumb ENTERE kako biste ručno dodali
program u raspored. Prikazuje se zaslon Pr.gle.-Br.
vrem..
3. Pritisnite gumb l / r / u / d za postavljanje opcija
Antena, Kanal, Ponovi, Datum ili Vrijeme početka.
Hrvatski
22
Basic Features
y Antena: Odaberite izvor željene antene.
y Kanal: Odaberite željeni kanal.
y Ponovi: Odaberite vrijednost Jednom, Ručni,
Sub~Ned, Pon~Pet ili Svakodn. prema vlastitim
potrebama. Ako odaberete vrijednost Ručni, možete
odabrati dan koji želite.
✎
Oznaka c označava da je datum odabran.
y Datum: možete postaviti željeni datum.
Ova je funkcija dostupna kad odaberete Jednom
u funkciji Ponovi.
✎
y Vrijeme početka: Možete postaviti željeno vrijeme
početka.
Na zaslonu Informacije možete promijeniti ili
poništiti informacije o rezervaciji.
✎
x
Otkaziv. zakazanog: Poništavanje emisije koji
ste rezervirali za gledanje.
x
Uredi: Promjena emisije koji ste rezervirali za
gledanje.
x
Povratak: Povratak na prethodni zaslon.
Korištenje funkcije Pr.gle.-Br.vrem. u značajci Popis
kanala (samo digitalni kanali)
Ako ste postavili funkciju Pr.gle.-Br.vrem. u značajci Popis
kanala, program možete postaviti samo u načinu rada
Prikaz prog..
1. Pritisnite gumb CH LIST a zatim odaberite željeni
digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb { (Prikaz prog.).
3. Pomoću gumbau / d odaberite željeni program, a
zatim pritisnite gumb E (Informacije).
4. Odabir Pr.gle.-Br.vrem., a zatim pritisnite gumb
ENTEREKada Dovršeno.
✎ Želite li otkazati funkciju Pr.gle.-Br.vrem., slijedite
korake 1 do 3. Odaberite Otkaziv. zakazanog.
¦ Korištenje opcije Kanal
O
CONTENT → Gledajte TV → Upravlj. kanalima →
ENTERE
Popis kanala
Upravlj. kanalima
O
Uređujte omiljene kanale i koristite značajke Izbriši,
Poništi odabir za sve i Odabir svih za kanale. Naziv kanala
može se promijeniti samo kod analognih kanala.
CONTENT → Gledajte TV → Popis kanala →
ENTERE
Možete pregledati sve pretražene kanale.
Upravlj. kanalima
1/1 Stranica
Sve
Odabrane stavke: 0
Broj kanala
Popis kanala
Sve
6-1
TV#6
7
TV 7
3
Antenska
23
TV#6
33
TV#6
32
TV#6
a
9
Antenska
a
11
Antenska
a
Antenska
Antenska
a Antena { Prikaz prog. L CH način E Gledaj k Stranica
a Antena
} Razvrst.
k Stranica
E Odabir
T Alati
R Povratak
• Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
• Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
✎ Kad pritisnete gumb CH LIST na daljinskom upravljaču,
odmah će se prikazati zaslon Popis kanala.
O
Korištenje operacijskih gumba za značajku Popis kanala.
y (
) Kanali: Odaberite kanal na zaslonu Svi, TV,
Radio, Podaci/ostalo, Analogno i Favorit 1 - 5.
Promijenite postavke antene ili kanala pomoću izbornika
u gornjem desnom kutu zaslona.
y (F) Favorit 1 - 5: Prikazuje omiljene kanale.
x
a Crveni (Antena): Služi za prelazak na opciju
Antenska ili Kabelska TV.
x
{ Žuti (Prikaz prog. / Prik. progr.): Prikazuje program
kada se odabere digitalni kanal. Služi za vraćanje na
pregled kanala.
Upravlj. kanalima.
x
a Crveni (Antena): Služi za prelazak na opciju
Antenska ili Kabelska TV.
x
l r (CH način / Kanal): Na zaslonu za Popis kanala
možete odabrati vrstu kanala koje želite prikazati.
Opcija se može razlikovati ovisno o državi.
x
} Plavi (Razvrst.): Promijenite popis prema nazivu
kanala ili prema broju kanala.
✎
x
x
✎ Korištenje gumba u boji zajedno sa značajkom
E (Gledaj): Služi za gledanje kanala koji ste odabrali.
k (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu
stranicu.
Hrvatski
23
Basic Features
Izbornik kanala
Ikone za prikaz statusa kanala
Ikone
Postupci
a
Analogni kanal.
c
Odabrani kanal.
F
Kanal postavljen kao omiljeni.
\
Zaključan kanal.
Izbornik opcije Upravlj. kanalimat
Svaki kanal postavite pomoću opcija na izborniku Upravlj.
kanalima (Gledaj, Dodaj u omiljene / Uredi omiljene,
Zaključaj / Otključ., Uređivanje naziva kanala, Uredi
broj kanala, Izbriši, Poništi odabir za sve / Odabir svih).
Stavke izbornika opcija mogu se razlikovati ovisno o statusu
kanala.
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
2. Odaberite funkciju i promijenite njene postavke.
yy Gledaj: Gledanje odabranog kanala.
yy Dodaj u omiljene / Uredi omiljenet: Kanale
koje često gledate možete postaviti kao omiljene.
1. Odaberite Dodaj u omiljene / Uredi omiljene, a
zatim pritisnite gumb ENTERE.
✎✎ Ako je kanal već dodan među omiljene kanale,
prikazat će se opcija Uredi omiljene.
2. Pritisnite gumb ENTERE kako biste odabrali
Favorit 1 - 5, a zatim pritisnite gumb U redu.
✎✎ Jedan omiljeni kanal može se dodati više puta u
skupinu Omiljeni, na mjesta Favorit 1 - 5.
yy Zaključaj / Otključ.t: Zaključajte kanal tako da
se ne može odabrati niti gledati.
Ova funkcija je dostupna samo kad je funkcija
Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎
✎✎ Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite
četveroznamenkasti PIN, zadani PIN je “0-0-0-0”.
PIN promijenite pomoću opcije Promjena PIN-a.
yy Uređivanje naziva kanala (samo analogni kanali):
Dodijelite svoj naziv kanalu.
Ova funkcija možda nije podržana, ovisno o regiji.
✎✎
yy Uredi broj kanala : Uredite broj pritiskom na željene
gumbe s brojevima.
Ova funkcija možda nije podržana, ovisno o regiji.
✎✎
yy Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali kanale
koje želite.
yy Poništi odabir za sve / Odabir svih: Odabir ili
poništavanje odabira svih odabranih kanala u upravljanju
kanalima.
¦¦ Ponovno ugađanje kanala
OO MENUm → Kanal → ENTERE
Antena (Antenska / Kabelska TV)t
Prije pohranjivanja dostupnih kanala označite vrstu izvora
ulaznog signala priključenog na televizor.
Država
Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj od 4
znamenke.
✎✎Odaberite državu kako bi televizor mogao ispravno
automatski podesiti emitirane kanale.
■■ Digitalni kanal: Promijenite državu za digitalne kanale.
■■ Analogni kanal: Promijenite državu za analogne kanale.
Automatsko podešavanje
✎✎Automatski dodijeljeni brojevi programa ne moraju se
poklapati sa stvarnim ili željenim brojevima programa.
Ako je kanal zaključan funkcijom Zaključav. kanala,
pojavljuje se prozor za unos PIN broja.
■■ Automatsko podešavanje
–– Antena / Kabelska TV: Odaberite izvor antene za
memoriranje.
Digitalni i Analogni / Digitalno / Analogno:
Odaberite izvor kanala koji želite pohraniti.
Ako ste odabrali značajku Kabelska
TV→Digitalni i Analogni ili Digitalno: Unesite
vrijednost za pretraživanje kanala kabelske
televizije.
✎✎
xx Način pretraž. (Sve / Mreža / Brzo): Skenira
sve kanale s aktivnim postajama koje emitiraju
program i pohranjuje ih u memoriju televizora.
✎✎ Ako odaberete Brzo, pritiskom na gumb
na daljinskom upravljaču možete ručno
postaviti Mreža, ID mreže, Frekvencija,
Modulacija, Brzina simbola.
xx Mreža (Autom. / Ručni): Odabir načina
postavljanja ID mreže između Autom. ili Ručni.
xx ID mreže: Kada je Mreža postavljena na Ručni,
pomoću numeričkih gumba možete postaviti
vrijednost ID mreže.
xx Frekvencija: Prikazuje frekvenciju kanala.
(razlikuje se u svakoj državi)
xx Modulacija: Prikazuje dostupne vrijednosti
modulacije.
xx Brzina simbola: Prikazuje dostupne brzine
simbola.
Hrvatski
24
Basic Features
■■ Opcije pretraž.kab. mreže
Fino ugađanje
(ovisno o državi)
Postavlja dodatne opcije pretraživanja, poput frekvencije
i brzine simbola kod pretraživanja u kabelskim mrežama.
(samo analogni kanali)
Ako je prijem dobar, ne trebate fino podešavati kanal budući
da je to obavljeno tijekom traženja i pohranjivanja. Ako je
signal slab ili izobličen, kanal treba ručno ugoditi. Klizno ga
pomaknite ulijevo ili udesno sve dok slika ne postane jasna.
–– Poč. frekven. / Završna frekv. : Postavlja početnu ili
završnu frekvenciju (razlikuje se u svakoj državi).
–– Brzina simbola: Prikazuje dostupne brzine simbola.
–– Modulacija: Prikazuje dostupne vrijednosti
modulacije.
Ručno podešavanje
Služi za ručno traženje kanala i njihovo pohranjivanje u
televizor.
✎✎Ako je kanal zaključan funkcijom Zaključav. kanala,
pojavljuje se prozor za unos PIN broja.
■■ Traženje digitalnog kanala: Traži digitalni kanal.
1. Pritisnite gumb a kako biste odabrali Novi.
✎✎ Ako je odabrano Antena → Antenska: Kanal,
Frekvencija, Širina pojasa
✎✎ Ako je odabrano Antena → Kabelska TV:
✎✎Postavke se primjenjuju na kanal koji trenutno gledate.
✎✎Spremljeni fino podešeni kanali označeni su zvjezdicom
“*” s desne strane broja kanala na traci kanala.
✎✎Da biste ponovo postavili fino podešavanje, odaberite
Po-pos.
Prenesi popis progr.
Pojavljuje se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN broj od 4
znamenke. Uvozi ili izvozi kartu kanala. Morate povezati USB
uređaj za spremanje kako biste mogli koristiti ovu funkciju.
■■ Uvezi iz USB-a.: Uvoz popisa kanala s USB uređaja.
■■ Izvezi na USB: Izvoz popisa kanala na USB. Ova je
funkcija dostupna kada je priključen USB uređaj.
Frekvencija, Modulacija, Brzina simbola
2. Pritisnite gumb d za odabir opcije Pretraž.. Nakon
dovršetka skeniranja, kanal na popisu je ažuriran.
■■ Traženje analognog kanala: Traži analogni kanal.
1. Pritisnite gumb a kako biste odabrali Novi.
2. Analogni kanal Program, Sustav boja, Sustav
zvuka, Kanal Pretraž..
3. Pritisnite gumb d za odabir opcije Pohrani. Nakon
dovršetka skeniranja, kanal na popisu je ažuriran.
✎✎Nač.rada kan.
xx P (programski način rada): Po završetku
podešavanja, postajama koje emitiraju programe na
vašem području dodijeljeni su brojevi od P0 do P99.
Kanal u ovom načinu rada možete odabrati unosom
broja koji je dodijeljen kanalu.
xx C (antenski način rada) / S (kabelski način rada):
Ova dva načina rada omogućavaju vam odabir
kanala putem unosa broja koji je dodijeljen svakoj
televizijskoj postaji ili kanalu kabelske televizije.
Izbornik slike
¦¦ Promjena unaprijed postavljenog načina
rada slike
OO MENUm → Slika → Način prik. Slike → ENTERE
Način prik. Slike
Odaberite željenu vrstu slike.
✎✎Ako je kao izvor ulaznog signala
P.MODE
postavljeno računalo, u načinu rada
Način prik. Slike dostupne su samo
opcije Standardan i Zabavi.
■■ Dinamičan: Prikladan za dobro
osvijetljenu prostoriju.
■■ Standardan: Prikladno za normalno okruženje.
■■ Film: Prikladan za gledanje filmova u zatamnjenoj sobi.
■■ Zabavi: Prikladan za gledanje filmova i igara.
✎✎ Dostupno samo u načinu rada
Hrvatski
25
Basic Features
¦¦ Podešavanje postavki slike
Prilagodba zaslona
OO MENUm → Slika → ENTERE
■■ Veličina slike: Kabelski ili satelitski
prijemnik može imati svoj skup veličina
zaslona. Međutim, preporučujemo
korištenje načina rada 16:9 većinu
vremena.
Samsung MagicAngle
Ova značajka omogućuje gledanje optimalne kvalitete
zaslona u odnosu na položaj iz kojeg gledate. Prilikom
gledanja zaslona pod kutom iz nižeg položaja, višeg položaja
ili sa strane, postavljanjem odgovarajućeg načina rada za
svaki položaj možete postići kvalitetu slike sličnu kao kod
gledanja zaslona iz položaja izravno ispred njega.
■■ Isključeno: Odaberite kada gledate iz položaja ispred
uređaja.
■■ Način naslonjen. gl.: Odaberite kada gledate iz malo
nižeg položaja.
■■ Način stajanja: Odaberite kada gledate iz višeg
položaja.
✎✎Ako je značajka Samsung MagicAngle postavljena na
Način naslonjen. gl. ili Način stajanja, opcija Gama
nije dostupna.
Poz. osvjet. / Kontrast / Svjetlina /
Oštrina / Boja / Nijansa (Z/C)
Televizor ima nekoliko mogućnosti postavki za upravljanje
kvalitetom slike.
✎✎NAPOMENA
xx U analognim načinima rada TV, Vanjski, AV u
sustavu PAL, funkcija Nijansa (Z/C) nije dostupna.
xx U načinu rada PC možete mijenjati samo vrijednosti
za Poz. osvjet., Kontrast , Svjetlina i Oštrina.
xx Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski
uređaj povezan s televizorom.
xx Manja svjetlina slike smanjuje i potrošnju energije.
P.SIZE
Automatska širina: Automatski
podešava veličinu slike na omjer slike
16:9.
16:9: Postavite sliku na način rada 16:9.
Zum.-široko: Povećava veličinu slike na više od 4:3.
Podešava postavku Pozicija pomoću gumba
u / d.
✎✎
Zoom: Povećavanje slike formata 16:9 (u okomitom
smjeru) kako bi odgovarala veličini zaslona.
Podešava se Zoom ili Pozicija pomoću gumba
u / d.
✎✎
4:3: Postavite sliku na osnovni način rada (4:3).
Izbjegavajte gledanje u formatu 4:3 tijekom dužeg
vremena. Tragovi obruba na lijevoj i desnoj strani
te u sredini zaslona mogu uzrokovati zadržavanje
slike (efekt "screen burn") koje nije pokriveno
jamstvom.
✎✎
Pod.zaslona: Koristite funkciju za prikaz cijele slike bez
izrezivanja kada su ulazni signali HDMI (720p / 1080i /
1080p) ili Komponenta (1080i / 1080p).
Podešava postavku Pozicija pomoću gumba
u / d/ l / r.
✎✎
✎✎NAPOMENA
xx Mogućnosti veličine slike mogu se mijenjati ovisno o
izvoru signala.
xx Dostupne stavke mogu se razlikovati ovisno o
odabranom načinu rada.
xx U načinu rada PC mogu se postaviti samo načini
16:9 i 4:3.
xx Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki vanjski
uređaj povezan s ulazom na televizoru.
xx Ako koristite postavku Pod.zaslona uz ulaz HDMI
720p, po 1 linija će se odrezati s gornje, donje, lijeve
i desne strane, kao što je to slučaj kod funkcije
overscan.
■■ 4:3 velič. zaslona (16:9 / Zum.-široko / Zoom / 4:3):
Dostupno je samo kada je veličina slike postavljena na
Automatska širina. Željenu veličinu slike možete odrediti
kao 4:3 WSS (Usluga širokog zaslona) ili kao originalnu
veličinu. Svaka europska država zahtijeva drukčiju
veličinu slike.
✎✎ Nije dostupno u načinima rada PC, Component i
HDMI.
Hrvatski
26
Basic Features
■■ PC prilagodba zaslona
✎✎ Dostupno samo u načinu rada PC.
Ispravan položaj tijela prilikom korištenja uređaja
Grubo / Fino: Uklanja ili smanjuje šum na slici. Ako se
šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju
što je bolje moguće (Grubo) i ponovite fino podešavanje.
Nakon smanjenja šuma ponovno podesite sliku tako da
se poravna u sredini zaslona.
Pozicija: Podešavanje položaja zaslona računala
pomoću gumba (u / d / l / r).
Tvor.post slike: Ponovno postavljanje slike na zadane
postavke.
¦¦ Postavljanje televizora za korištenje s
računalom
Kao izvor ulaznog signala postavite računalo.
OO MENUm → Slika → ENTERE
Autopodešav.t
Vrijednosti frekvencije, položaj i fino ugađanje podešavaju se
automatski.
✎✎Nije dostupno prilikom povezivanja preko HDMI-DVI
kabela.
Korištenje televizora kao računalnog zaslona
Podešavanje računalnog softvera (za Windows XP)
Ovisno o verziji sustava Windows i video kartici, stvarni
zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati, ali i u tom
slučaju se gotovo uvijek primjenjuju iste osnovne informacije
o postavljanju. (U suprotnom se obratite proizvođaču
računala ili zastupniku tvrtke Samsung).
1. Pritisnite “Upravljačka ploča” na početnom izborniku
sustava Windows.
2. Pritisnite “Izgled i teme” u prozoru “Upravljačka ploča” i
otvorit će se dijaloški okvir prikaza.
3. Pritisnite “Prikaz” i otvorit će se dijaloški okvir prikaza.
4. Otvorite karticu "Postavke" u dijaloškom okviru prikaza.
xx Ispravna postavka veličine (rezolucija)
[Optimalno: 19: 1360 X 768 piksela / 20: 1600 X 900
piksela / 22~27: 1920 x 1080 piksela]
Održavajte ispravan položaj tijela prilikom korištenja uređaja.
yy Ispravite leđa.
yy Udaljenost između zaslona i očiju mora biti 45 do 50 cm.
Zaslon smjestite ispod razine očiju i izravno ispred sebe.
yy Podesite kut uređaja tako da se svjetlo ne odbija sa
zaslona.
yy Držite laktove pod pravim kutom, a podlaktice u razini s
dlanovima.
yy Držite laktove pod pravim kutom.
yy Držite stopala uz pod, a koljena pod kutom od 90
stupnjeva ili više, a ruke držite tako da su vam uvijek
ispod razine srca.
¦¦ Izmjena mogućnosti slike
Napredne postavke
OO MENUm → Slika → Napredne postavke →
ENTERE
(Izbornik Napredne postavke dostupan je u načinu rada
Standardan / Film)
U usporedbi s prethodnim modelima, novi televizori tvrtke
Samsung imaju precizniju sliku.
✎✎U načinu rada PC promjene možete napraviti samo za
postavke Gama i Balans bijele boje
xx Ako opcija vertikalne frekvencije postoji u
postavkama dijaloškog okvira na vašem zaslonu,
ispravna vrijednost je “60” ili “60 Hz”. U protivnom
jednostavno pritisnite “U redu” i izađite iz dijaloškog
okvira.
Hrvatski
27
Basic Features
Napredne postavke
Crni ton : Isključeno ►
Dinam. kontrast
: Srednja
Detalji sjene
: -2
Gama
:0
RGB Only Mode
: Isključeno
Područje boje
: Prirodno
Balans bijele boje
▼
U Pomak E Ulaz R Povratak
■■ Crni ton (Isključeno / Tamno / Tamnije / Najtamnije):
Odaberite razinu crne kako biste podesili dubinu
zaslona.
Mogućnosti slike
OO MENUm → Slika → Mogućnosti slike →
ENTERE
✎✎U načinu rada PC možete mijenjati samo vrijednosti za
Kontr. Boje.
Mogućnosti slike
Kontr. Boje
: Topla2 ►
Filtar za dig. noise
: Autom.
MPEG fil. za noise : Autom.
HDMI crna
: Normalan
Film način rada
: Isključeno
■■ Dinam. kontrast (Isključeno / Mala / Srednja / Visoki):
Podešavanje kontrasta zaslona.
■■ Detalji sjene (-2~+2): Povećavanje svjetline na tamnim
slikama.
■■ Gama: Podešavanje intenziteta primarnih boja.
■■ RGB Only Mode (Isključeno / Crveno / Zelena /
Plava): Prikazuje boje Crveno, Zelena i Plava za fino
podešavanje nijanse i zasićenosti.
■■ Područje boje (Autom. / Prirodno): Podešavanje
raspona dostupnih boja za stvaranje slike.
■■ Balans bijele boje: Podešavanje topline boje za
prirodniju sliku.
Odst. crvene / Odst. zelene / Odst. plave:
Podešavanje tamne vrijednosti za svaku boju (crvena,
zelena, plava).
Jark. crven. / Jark. zelen. / Jark. plave: Podešavanje
svjetline za svaku boju (crvena, zelena, plava).
Po-pos: Ponovno postavlja Balans bijele boje na
zadane postavke.
■■ Pod. prema boji kože: Naglašavanje ružičaste nijanse u
opciji “Pod. prema boji kože”.
■■ Podešavanje rubova (Isključeno / Uključeno):
Naglašavanje rubova objekata.
■■ Osv. pokr. objekta (Isključeno / Uključeno):
Smanjivanje potrošnje energije kroz kontrolu svjetline.
U Pomak E Ulaz R Povratak
■■ Kontr. Boje (Hladna / Standardan / Topla1 / Topla2)
✎✎ Topla1 ili Topla2 isključuju se kada je način rada
slike Dinamičan.
✎✎ Postavke se mogu podesiti i spremiti za svaki
vanjski uređaj povezan s ulazom na televizoru.
■■ Filtar za dig. noise (Isključeno / Mala / Srednja /
Visoki / Autom. / Autom. vizualizacija): Ako je signal
koji prima vaš televizor slab, možete aktivirati značajku
Filtar za dig. noise koja će smanjiti razinu smetnji i
dvostrukih slika koje se mogu pojaviti na zaslonu.
✎✎ Ako je signal slab, pokušavajte s primjenom drugih
mogućnosti sve dok se ne prikaže najbolja slika.
Autom. vizualizacija: Prikazuje jačinu signala prilikom
mijenjanja analognih kanala.
Dostupno samo za analogne kanale.
✎✎
✎✎ Ako je traka zelena, primate najbolji mogući signal.
■■ MPEG fil. za noise (Isključeno / Mala / Srednja
/ Visoki / Autom.): Smanjuje razinu šuma u MPEG
zapisima kako bi se omogućila poboljšana kvaliteta slike.
■■ HDMI crna (Normalan / Mala): Odabir razine crne boje
na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
✎✎ Dostupno samo u načinu rada HDMI.
■■ Film način rada (Isključeno / Auto1 / Auto2): Postavlja
televizor tako da automatski detektira i obrađuje
signale filmske slike sa svih izvora i prilagođuje sliku za
optimalnu kvalitetu.
✎✎ Dostupno u načinima rada TV, AV, COMPONENT
(480i / 1080i) i HDMI (480i / 1080i).
Hrvatski
28
Basic Features
Poč. post. slike (U redu / Odustani)
¦¦ Sustavi zvuka itd.
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane
postavke.
OO MENUm → Zvuk → ENTERE
Izbornik zvuka
Opcije zvuka emitiranja
¦¦ Promjena zadanog načina rada zvuka
OO MENUm → Zvuk → Opcije zvuka → ENTERE
■■ Audio jezik
(samo digitalni kanali)
Promjena zadane vrijednosti jezika za reprodukciju
zvuka.
✎✎ Dostupni jezik može se razlikovati ovisno o emisiji.
Opcije zvuka t
■■ Standardan: Odabire normalan način rada zvuka.
■■ Glazba: Ističe glazbu ispred glasova.
■■ Film: Nudi najbolji zvuk za reprodukciju filmova.
■■ Audio format
(samo digitalni kanali)
Ako se zvuk emitira iz glavnog zvučnika i iz audio
prijemnika, može doći do jeke zbog razlike u brzini
dekodiranja između glavnog zvučnika i audio prijemnika.
U tom slučaju koristite funkciju Zvuč. telev..
■■ Jasan glas: Naglašava glas, a ne zvuk.
✎✎ Opcija Audio format može se razlikovati ovisno o
■■ Pojačaj: Povećava intenzitet zvuka visokih frekvencija
kako bi se omogućilo bolje iskustvo slušanja za osobe s
oštećenjem sluha.
emisiji. 5.1-kanalni Dolby digitalni zvuk dostupan
je samo kod povezivanja vanjskog zvučnika preko
optičkog kabela.
✎✎Ako je Odabir zvučnika postavljen na Vanjski
zvučnik, tada je opcija Opcije zvuka onemogućena.
¦¦ Podešavanje postavki zvuka
Zvučni efekt
OO MENUm → Zvuk → Zvučni efekt → ENTERE
(samo standardni način reprodukcije zvuka)
✎✎Ako je Odabir zvučnika postavljen na Vanjski
zvučnik, tada je opcija Zvučni efekt onemogućena.
■■ SRS TruSurround HD (Isključeno /
Uključeno)
Ova tehnologija donosi virtualno
iskustvo 5.1-kanalnog surround zvuka
kroz dva zvučnika, pomoću tehnologije
HRTF (Head Related Transfer
Function).
SRS
■■ SRS TruDialog (Isključeno / Uključeno)
Ova funkcija omogućava povećanje intenziteta glasa u
odnosu na glazbu u pozadini ili zvučne efekte kako biste
mogli jasnije čuti dijaloge.
■■ Equalizer
■■ Audio - opis
(nije dostupno na svim lokacijama)
(samo digitalni kanali)
Ova funkcija upravlja emitiranjem
zvuka za AD (audio opis) koji
televizijska kuća šalje uz glavni signal
zvuka.
AD/SUBT.
✎✎ Audio - opis (Isključeno /
Uključeno): Uključivanje ili isključivanje funkcije
audio opisa.
✎✎ Glasnoća: Podešava glasnoću audio opisa.
Dodatna postavka
(samo digitalni kanali)
■■ DTV razina zvuka (MPEG / HE-AAC): Ova funkcija
omogućava smanjenje nejednakosti signala glasa (jedan
od signala koji se primaju tijekom emitiranja digitalnog TV
programa) i željene razine tog signala.
✎✎ Ovisno o vrsti emitiranog signala, MPEG /
HE-AAC može se podesiti između -10 dB i 0 dB.
✎✎ Radi povećavanja ili smanjivanja jačine zvuka,
možete podesiti vrijednost u rasponu između 0 i
-10.
Podešavanje načina rada zvuka.
–– Balans L/D: Podešava odnos lijevog i desnog
zvučnika.
–– 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Podešavanje
širine pojasa): Podešavanje razine različitih pojasnih
frekvencija.
–– Po-pos: Ponovno postavljanje postavki equalizera na
zadane vrijednosti.
Hrvatski
29
Basic Features
■■ SPDIF izlaz: SPDIF (Sony Philips digitalno sučelje)
koristi se za digitalni zvuk, smanjujući smetnje prema
zvučnicima i drugim digitalnim uređajima poput DVD
uređaja.
¦¦ Odabir načina reprodukcije zvuka
Kada postavite vrijednost Dual fg, na
zaslonu se prikazuje trenutni način rada.
DUALf-g
Audio format: Možete odabrati digitalni format izlaznog
zvuka (SPDIF).
Dostupni digitalni format izlaznog zvuka (SPDIF)
može se razlikovati ovisno o izvoru ulaznog signala
✎✎
Odgoda zvuka: Ispravljanje problema u zvuku i slici
prilikom gledanja televizijskog programa ili videozapisa
te prilikom slušanja digitalnog zvuka preko vanjskog
uređaja poput AV prijemnika (0 ms ~ 250 ms).
■■ Dolby Digital Comp (Line / RF): Ova funkcija smanjuje
neujednačenost između signala dolby digital i signala
glasa (npr. MPEG zvučni zapis, HE-AAC, ATV zvuk).
Vrsta
zvuka
Mono
Stereo
Dual
Mono
Stereo
A2
Stereo
✎✎ Odaberite Line kako biste dobili dinamičan zvuk, a
RF kako biste smanjili razliku između glasnih i tihih
zvukova noću.
Line: Postavite razinu izlaza za signale veće ili manje od
-31 dB (referenca) na -20 dB ili -31 dB.
RF: Postavite razinu izlaza za signale veće ili manje od
-20 dB (referenca) na -10 dB ili -20 dB.
Podešavanje zvučnika
■■ Odabir zvučnika (Vanjski zvučnik / Zvuč. telev.):
Može doći do jeke zbog razlike u brzini dekodiranja
između glavnog zvučnika i audio prijemnika. U tom
slučaju televizor postavite na Vanjski zvučnik.
✎✎ Kada je Odabir zvučnika postavljen na Vanjski
zvučnik, gumbi za jačinu zvuka i MUTE ne rade, a
postavke zvuka su ograničene.
✎✎ Kada je Odabir zvučnika postavljen na Vanjski
zvučnik.
xx Zvuč. telev.: Isključeno, Vanjski zvučnik:
Uključeno
✎✎ Kada je Odabir zvučnika postavljen na Zvuč.
telev..
xx Zvuč. telev.: Uključeno, Vanjski zvučnik:
Uključeno
✎✎ Ako nema video signala, zvuk je isključen na oba
zvučnika.
■■ Auto jačina zvuka (Isključeno / Normalan / Noć):
Kako biste izjednačili razinu jačine zvuka na svim
kanalima, postavite na Normalan.
Noć: U usporedbi s načinom rada Normalan, ovaj način
rada pruža poboljšani zvuk, gotovo bez ikakvih šumova.
Pogodan je za korištenje noću.
Reset. zvuka (U redu / Odustani)
Sve postavke zvuka ponovno se postavljaju na tvornički
zadane vrijednosti.
NICAM
Stereo
Dual
Dual f-g
Zadano
Mono
Stereo ↔ Mono
Dual f ↔ Dual g
Mono
Mono ↔ Stereo
Mono ↔ Dual f
 Dual g 
Automatska
promjena
Dual f
Automatska
promjena
Dual f
✎✎Ako je Stereo signal slab i dolazi do automatske
promjene, prijeđite na Mono.
✎✎Aktivira se samo za signal stereo zvuka.
✎✎Dostupno samo ako je postavka Izvor za ulazni signal
postavljena na TV.
Izbornik sustava
¦¦ Postavljanje vremena
OO MENUm → Sustav → ENTERE
Vrijeme
■■ Sat: Svrha postavljanja sata je korištenje različitih
funkcija s mjeračem vremena koje televizor nudi.
OO Točno vrijeme prikazuje se kad pritisnete gumb
INFO.
✎✎ Ako odvojite kabel za napajanje, morat ćete
ponovno podesiti sat.
Način sata (Autom. / Ručni)
xx Autom.: Automatsko postavljanje vremena na
temelju vremena na digitalnom kanalu.
✎✎ Za automatsko postavljanje točnog vremena
antena mora biti priključena.
xx Ručni: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
✎✎ Ovisno o odašiljaču i signalu, automatski
postavljeno vrijeme možda neće biti točno. U
tom slučaju, ručno postavite točno vrijeme.
Hrvatski
30
Basic Features
Podešen sat: Ručno podesite Dan, Mjesec, Godina,
Sat i Min.
Dostupno samo kada je Način sata postavljen na
Ručni.
Postavljanje: Odaberite vrijednost Isključeno, Jednom,
Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručni
prema vlastitim potrebama. Ako odaberete Ručni,
možete odabrati dan na koji želite aktivirati mjerač
vremena.
Oznaka c označava da je dan odabran.
✎✎
✎✎ Vrijednosti Dan, Mjesec, Godina, Sat i Min
✎✎
možete postaviti izravnim pritiskom gumba s
brojevima na daljinskom upravljaču.
Vrijeme uključivanja: Postavite sat i minute.
Glasnoća: Odaberite željenu jačinu zvuka.
Izvor: Odaberite TV ili USB sadržaj koji želite
reproducirati nakon automatskog uključivanja televizora.
(USB možete odabrati samo kada je USB uređaj
priključen na televizor)
Vrem. zona (Autom. / Ručni): Vremensku zonu
postavite na GMT.
Ova opcija dostupna je samo ako je Način sata
postavljen na Autom..
✎✎
–– GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT /
GMT+1:00~GMT+ 12:00): Služi za odabir vaše
vremenske zone.
Ova je funkcija dostupna samo kada je
Vrem. zona postavljena na Ručni.
✎✎
–– DST(ljetno računanje vremena) (Isključeno /
Uključeno): Uključuje ili isključuje funkciju ljetnog
računanja vremena.
Ova je funkcija dostupna samo kada je
Vrem. zona postavljena na Ručni.
✎✎
Korištenje funkcije samoisključivanja
■■ Samoisklj. t: Automatski isključuje televizor
nakon unaprijed postavljenog vremenskog perioda (30,
60, 90, 120, 150 i 180 minuta).
✎✎ Za poništavanje funkcije Samoisklj. odaberite
Isključeno.
Uto
Sri
Čet
Pet
Sub
Jednom
Glasnoća
00
Izvor
00
Antena
TV
Kanal (kada je postavka Izvor postavljena na TV):
Odaberite željeni kanal.
Glazba / Foto (kada je postavka Izvor postavljena
na USB): Na USB uređaju odaberite mapu koja
sadrži datoteke s glazbom i fotografijama koje će
se reproducirati prilikom automatskog uključivanja
televizora.
✎✎ NAPOMENA
xx Ako na USB uređaju nema datoteke s glazbom
ili mapa s glazbenom datotekom nije odabrana,
funkcija mjerača vremena neće ispravno raditi.
xx Ako se na USB uređaju nalazi samo jedna
datoteka s fotografijom, prikaz slajdova neće se
reproducirati.
xx Svakom USB uređaju koji koristite dodjeljuje se
posebna mapa. U slučaju korištenja nekoliko
USB uređaja iste vrste, provjerite imaju li mape
dodijeljene svakom USB uređaju različite nazive.
xx Preporučuje se da upotrebljavate USB
Uklj. br. vrem. 1
Postavljanje
Vrijeme uključivanja
može odabrati.
■■ Uklj. br. vrem. 1 / Uklj. br. vrem. 2 / Uklj. br. vrem. 3:
Mogu se postaviti tri različite postavke funkcije mjerača
vremena. Najprije trebate postaviti sat.
Pon
Antena (kada je postavka Izvor postavljena na TV):
Odaberite ATV ili DTV.
xx Ako je naziv mape predugačak, mapa se ne
Postavljanje brojača vremena za uključivanje/
isključivanje
Ned
20
memorijsku karticu i višenamjenski čitač kartica
kada upotrebljavate Uklj. br. vremena. Funkcija
Uklj. br. vremena možda neće raditi s USB
uređajima s ugrađenom baterijom, čitačima
MP3 ili PMP uređajima nekih proizvođača jer
prepoznavanje ovih uređaja dugo traje.
Kanal
ATV
1
U Podesi LPomak E Ulaz R Povratak
Hrvatski
31
Basic Features
✎✎ Ako je funkcija Zaklj. nepr. progr. postavljena na
■■ Isklj. br. vrem. 1 / Isklj. br. vrem. 2 / Isklj. br. vrem.
3: Mogu se postaviti tri različite postavke funkcije
isključivanja. Najprije trebate postaviti sat.
18, pojavljuje se zaslon za unos PIN broja prije
promjene kanala (samo u Francuskoj).
✎✎ Televizijske programe možete blokirati
Isklj. br. vrem. 1
postavljanjem kategorije u funkciji
Zaklj. nepr. progr. na I (djeca), T (sva publika),
SC (nerazvrstano) i X (za odrasle). Ako je funkcija
Zaklj. nepr. progr. postavljena na X, zaslon za
unos PIN broja pojavljuje se prije svake promjene
kanala (samo u Španjolskoj).
Postavljanje
Ned
Pon
Uto
Sri
Čet
Pet
Sub
Jednom
Vrijeme isključivanja
00
00
✎✎ Televizijske programe možete blokirati
postavljanjem kategorije u funkciji
Zaklj. nepr. progr. na Djeca, Mladi ili Odrasli
(samo u Švedskoj).
L Pomak U Podesi E Ulaz R Povratak
Postavljanje: Odaberite vrijednost Isključeno, Jednom,
Svakodn., Pon~Pet, Pon~Sub, Sub~Ned ili Ručni
prema vlastitim potrebama. Ako odaberete Ručni,
možete odabrati dan na koji želite aktivirati mjerač
vremena.
Oznaka c označava da je dan odabran.
✎✎
Vrijeme isključivanja: Postavite sat i minute.
¦¦ Zaključavanje programa
OO MENUm → Sustav → Sigurnost → ENTERE
Sigurnost
✎✎Zasloni za unos PIN broja pojavljuju se prije zaslona za
postavljanje.
✎✎Unesite četveroznamenkasti PIN, zadani PIN je “0-0-00”. PIN promijenite pomoću opcije Promjena PIN-a.
■■ Zaključav. kanala (Isključeno / Uključeno):
Zaključavanje kanala u opciji Upravlj. kanalima radi
sprečavanja neprikladnih korisnika, primjerice djece, u
gledanju neprikladnih programa.
✎✎ Dostupno samo ako je postavka Izvor postavljena
na TV.
■■ Zaklj. nepr. progr. (ovisno o državi): Sprečava
neovlaštene korisnike, primjerice djecu, u gledanju
neprikladnih programa putem 4-znamenkastog PIN
koda. Ako je odabrani kanal zaključan, prikazuje se
simbol "\".
Dopusti sve: Otključavanje svih TV ograničenja (nije
podržano u Francuskoj i Švedskoj).
■■ Promjena PIN-a: Prikazat će se zaslon Promjena
PIN-a. Unesite bilo koje 4 znamenke za svoj PIN i
unesite ih. Promjena osobnog ID broja potrebnog za
postavljanje televizora. Ponovo unesite iste 4 znamenke.
Kada zaslon potvrde nestane, PIN je memoriziran.
Gledanje zabranjenog kanala
Ako se televizor postavi na zabranjeni kanal, značajka
Zaklj. nepr. progr. će ga blokirati. Zaslon će postati
prazan i prikazat će se sljedeća poruka: Ovaj kanal
blokiran je značajkom Zaklj. nepr. progr.. Unesite PIN
kako biste ga deblokirali.
✎✎ Ako ste zaboravili PIN, pritišćite gumbe na
daljinskom upravljaču sljedećim redoslijedom,
čime ćete vratiti PIN na tvornički postavljen "0-00-0": POWER (isključeno) → MUTE → 8 → 2 →
4 → POWER (uključeno).
¦¦ Ekonomična rješenja
OO MENUm → Sustav → Ekološko rješenje →
ENTERE
Ekološko rješenje
■■ Ušteda energije (Isključeno / Mala / Srednja /
Visoki / Slika isklj.)t: Ova značajka služi za
podešavanje svjetline kako bi se smanjila potrošnja
energije. Ako odaberete Slika isklj., zaslon se isključuje,
a zvuk ostaje uključen. Pritisnite bilo koji gumb osim
gumba za podešavanje jačine zvuka kako biste uključili
zaslon.
■■ Nema sig. st. ček. (Isključeno / 15 min. / 30 min. /
60 min.): Kako biste izbjegli nepotrebno trošenje
energije, namjestite koliko dugo želite da vaš televizor
bude uključen ako ne prima signal.
✎✎ Onemogućeno kada je računalo u načinu rada za
uštedu energije.
■■ Auto. isključ. (Isključeno / Uključeno): Štedi energiju
automatskim isključivanjem TV-a ako nije zabilježena niti
jedna korisnička radnja tijekom 4 sata.
Hrvatski
32
Basic Features
¦¦ Ostale značajke
Općenito
OO MENUm → Sustav → ENTERE
■■ Maks. ušteda ener. (Isključeno / Uključeno):
Isključivanje monitora računala ako se računalo ne
koristi tijekom određenog vremena kako bi se smanjila
potrošnja energije.
Jezik
✎✎ Dostupno samo u načinu rada PC.
■■ Jezik izbornika: Postavite jezik izbornika.
■■ Jezik teleteksta: Postavite željeni jezik teleteksta.
✎✎ Engleski je zadani jezik u slučajevima kad odabrani
jezik nije dostupan prilikom emitiranja.
■■ Preference (Primarni audio jezik / Sekundarni
audio jezik / Primarni jezik titla / Sekundarni jezik
titla / Primarni jezik teleteksta / Sekundarni jezik
teleteksta): Odaberite jezik koji će biti zadan nakon
odabira kanala.
Podnaslov
Koristite ovaj izbornik za postavljanje načina rada za
Podnaslov.
■■ Podnaslov (Isključeno / Uključeno):
Uključivanje i isključivanje titlova.
AD/SUBT.
■■ Način rada (Normalan / Osobe
ošt. Sluha): Postavljanje načina rada
titlova.
■■ Jezik titlova: Postavljanje jezika
titlova.
✎✎ Ako emisija koju gledate ne podržava funkciju
Osobe ošteć. Sluha, automatski će se aktivirati
postavka Preferirano čak i ako je odabran način
Osobe ošteć. Sluha.
✎✎ Engleski je zadani jezik u slučajevima kad odabrani
jezik nije dostupan prilikom emitiranja.
Digitalni tekst (Onemogući / Omogućavanje)
(samo UK)
Ako se emisija emitira s digitalnim tekstom, ova je značajka
omogućena.
Vrijeme aut. zaštite
■■ Isključeno / 2 sata / 4 sata / 8 sata / 10 sata: Ako
zaslon ostane neaktivan, a na njemu se prikazuje
statična slika tijekom razdoblja koje određuje korisnik,
čuvar zaslona aktivira se kako bi se spriječilo stvaranje
sjena na zaslonu.
■■ Nač. igr. (Isključeno / Uključeno): Kada priključujete
uređaj na igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili
Xbox™ užitak u igranju možete pojačati odabirom načina
za igranje.
✎✎NAPOMENA
xx Mjere opreza i ograničenja za način igranja
–– Za isključivanje igraće konzole i priključivanje nekog
drugog vanjskog uređaja postavite Nač. igr. na
Isključeno u izborniku postavljanja.
–– Ako se u načinu rada Nač. igr. prikazuje izbornik
televizora, slika na zaslonu blago će podrhtavati.
xx Nač. igr. dostupan je kad je izvor ulaza postavljen na
TV ili PC.
xx Nakon priključivanja igraće konzole, Nač. igr.
postavite na Uključeno. Na žalost, možda će doći
do smanjivanja kvalitete slike.
xx Ako je Nač. igr. postavljen na Uključeno:
–– Način rada Slika postavljen je na Standardan, a
način rada Zvuk postavljen je na Film.
■■ Prozirnost izb. (Svijetlo / Tamno): Određuje prozirnost
izbornika.
■■ Početni logotip (Isključeno / Uključeno): Prikaži
logotip tvrtke Samsung kada je televizor uključen.
Anynet+ (HDMI-CEC)t
Dodatne pojedinosti o postavljanju opcija potražite u
uputama za “Anynet+(HDMI-CEC)”.
DivX® video na zahtjev
Prikazuje registracijsku šifru ovlaštenu za televizor. Ako
se povežete s web-mjestom DivX i registrirate se, možete
preuzeti registracijsku datoteku videozapisa na zahtjev. Ako
reproducirate registraciju videozapisa na zahtjev pomoću
funkcije Moji sadržaji, registracija će se izvršiti.
✎✎Više informacija o DivX® videozapisima na zahtjev
potražite na adresi “http://vod.divx.com”.
Hrvatski
33
Basic Features
Uobičajeno sučelje
■■ PIP (Isključeno / Uključeno): Uključuje ili isključuje
funkciju PIP.
■■ CI izbornik: Ovim putem korisnik može birati s izbornika
CAM uređaja. Odaberite CI izbornik na temelju izbornika
PC kartice.
■■ Informacije aplikacije: Prikaz informacija o CAM
uređaju umetnutom u CI utor te o kartici “CI ili CI+
CARD” umetnutoj u CAM uređaj. CAM možete instalirati
u bilo kojem trenutku, bez obzira je li televizor uključen ili
isključen.
1. Modul CI CAM nabavite kod najbližeg distributera ili
putem telefona.
2. Čvrsto umetnite karticu "CI ili CI+ CARD" u CAM uređaj
u smjeru strelice.
3. CAM uređaj s karticom "CI ili CI+ CARD" umetnite u
uobičajeno sučelje u smjeru strelice, tako da bude
paralelan s utorom.
4. Provjerite vidite li sliku na kanalu s kodiranim signalom.
■■ Veličina (Õ / Ã): Odabir veličine podslike.
■■ Pozicija (à / – / — / œ): Odabir položaja
podslike.
■■ Odabir zvuka (Glavni / Slik.u slici): Možete odabrati
željeni zvuk (Glavni / Slik.u slici) u način rada PIP.
Izbornik podrške
OO MENUm → Podrška → ENTERE
Samodijagnoza
✎✎Samodijagnoza može potrajati nekoliko sekundi, što
predstavlja normalan rad televizora
■■ Testiranje slike (Da / Ne): Koristi se za rješavanje
problema sa slikom.
¦¦ Slika u slici (PIP)
OO MENUm → Sustav → PIP → ENTERE
PIP t
Istovremeno možete gledati sadržaj s prijemnika televizora
i jednog vanjskog video izvora. PIP (Slika u slici) ne radi u
istom načinu rada.
✎✎NAPOMENA
xx Za zvuk funkcije slike u slici pogledajte upute u
izborniku Odabir zvuka.
xx Ako isključite televizor za vrijeme gledanja u načinu
rada PIP, prozor PIP nestaje.
xx Možda ćete primijetiti kako slika u prozoru PIP (Slika
u slici) postaje pomalo neprirodna kada glavni zaslon
koristite za pregled igre ili za karaoke.
xx Kada je značajka Zaklj. nepr. progr. aktivirana,
funkcija PIP ne može se koristiti.
xx Postavke za PIP
Glavna slika
Komponenta, HDMI1/DVI,
HDMI2, PC
■■ Kanal: Odabir kanala za podzaslon.
Podslika
TV
Da: Ako se probni uzorak ne prikazuje ili u njemu ima
šuma, odaberite Da. Možda je došlo do problema s
TV-om. Obratite se centru za korisničku podršku tvrtke
Samsung.Ne:
Ne: Ako je probni uzorak prikazan kako valja,
odaberite Ne. Možda je došlo do problema s vanjskom
opremom. Provjerite sve veze s vanjskom opremom.
Ako se problem nastavi pojavljivati, rješenje potražite u
korisničkim uputama za vanjski uređaj.
■■ Testiranje zvuka (Da / Ne): Koristi ugrađenu melodiju za
provjeru problema sa zvukom.
✎✎ Ako ne čujete zvuk iz zvučnika televizora, prije
testiranja zvuka provjerite je li opcija Odabir
zvučnika postavljena na Zvuč. telev. u izborniku
Zvuk.
✎✎ Melodija će se prilikom testiranja čuti čak i ako je
Odabir zvučnika postavljen na Vanjski zvučnik ili
je zvuk isključen pritiskom na gumb MUTE.
Da: Ako tijekom testiranja zvuka čujete zvuk samo iz
jednog zvučnika ili ga uopće ne čujete, odaberite Da.
Možda je došlo do problema s TV-om. Obratite se
centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.Ne:
Ne: Ako čujete zvuk iz zvučnika, odaberite Ne. Možda
je došlo do problema s vanjskom opremom. Provjerite
sve veze s vanjskom opremom. Ako se problem nastavi
pojavljivati, rješenje potražite u korisničkim uputama za
vanjski uređaj.
Hrvatski
34
Basic Features
■■ Informacije o signalu: (samo digitalni kanali) Kod HD
kanala kvaliteta prijema je savršena ili kanal uopće nije
dostupan. Podesite antenu kako biste pojačali snagu
signala.
■■ Rješavanje problema: Ako ima problema na televizoru,
dodatne podatke potražite o ovom opisu.
✎✎ Ne možete li primijeniti nijedan od ovih savjeta
za rješavanje problema, obratite se centru za
korisničku podršku tvrtke Samsung.
Nadogradnja softvera
Nadogradnja softvera može se izvršiti putem emitiranog
signala ili preuzimanjem najnovijih programskih datoteka s
web-mjesta www.samsung.com na USB memorijski uređaj.
Trenutna verzija je trenutno instalirani softver na televizoru.
✎✎Softver se prikazuje kao "Godina/Mjesec/Dan_Verzija".
Nadogradnja softvera
Trenutna verzija
2011/01/18_000001
Putem USB kartice
Putem kanala
Zamjenski softver
2011/01/15_00000
Nadogr. u stanju pripravn.
: Isključeno
■■ Putem kanala: Nadogradnja softvera putem emitiranog
signala.
✎✎ Ako je odabrana ova funkcija tijekom prijenosa
softvera, izvršava se automatsko pretraživanje i
preuzimanje.
✎✎ Vrijeme koje je potrebno za preuzimanje softvera
ovisi o statusu signala.
■■ Zamjenski softver (sigurnosno kopiranje): Ako postoji
problem s novim programskim datotekama i to utječe na
rad televizora, možete promijeniti softver na prethodnu
verziju.
✎✎ Ako je softver promijenjen, prikazuje se postojeći
softver.
■■ Nadogr. u stanju pripravn. (Isključeno / 1 sat kasnije
/ 2 sat kasnije / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00):
U odabrano vrijeme automatski se izvršava ručno
ažuriranje. Budući da je napajanje jedinice uključeno
interno, zaslon LED uređaja mogao bi se nakratko
uključiti. Ovo može trajati i više od sat vremena, dok se
ne dovrši nadogradnje softvera.
Obratite se u tvrtku Samsung
Pročitajte ove informacije kad televizor ne radi pravilno ili
želite nadograditi softver. Možete pronaći informacije o
našim centrima za korisničku podršku i načinu preuzimanja
proizvoda i softvera.
U Pomak E Ulaz R Povratak
Instaliranje najnovije verzije
■■ Putem USB
Bočna ploča televizora
kartice : U
televizor umetnite
USB uređaj na
USB uređaj
kojem se nalazi
nadogradnja
programskih datoteka koju ste preuzeli s web-mjesta
“www.samsung.com”. Nemojte prekinuti napajanje
ili isključiti USB uređaj prije dovršetka nadogradnje.
Nakon dovršetka nadogradnje programskih datoteka
televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti.
Nakon nadogradnje softvera postavke za video i audio
vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti. Preporučuje
se zapisivanje već postojećih postavki kako biste ih lakše
ponovo postavili nakon nadogradnje.
Hrvatski
35
Napredne funkcije
Korištenje sadržaj Moja preuzimanja
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i/ili
filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu
(MSC).
Moji sadržaji
1. Pritisnite gumb CONTENT.
2. Pritisnite gumb u / d / l / r kako biste odabrali željeni
izbornik (Videozapisi, Fotografije, Glazba), a zatim
pritisnite gumb ENTERE.
O
Videozapisi
Fotografije
Glazba
Izvor
Gledajte TV
CONTENT → Moji sadržaji → ENTERE
¦ Povezivanje USB uređaja
1. Uključite televizor.
2. Priključite USB uređaj na kojem se nalaze datoteke s fotografijama, glazbom i/ili
filmovima na USB priključak na bočnoj strani televizora.
Bočna ploča televizora
3. Nakon priključivanja USB uređaja pojavljuje se skočni prozor. Tada možete
odabrati Povezani uređaj.
USB uređaj
✎ Prilikom reprodukcije nelicenciranih multimedijskih datoteka, uređaj možda neće pravilno raditi.
✎ Popis stvari koje morate znati prije upotrebe funkcije Moji sadržaji
x
x
x
x
MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
x
x
USB (HDD) nije podržan.
x
x
x
x
x
x
Ne isključujte USB uređaj tijekom njegovog učitavanja.
x
Ako se prilikom priključivanja ili korištenja USB uređaja prikaže poruka upozorenja o prekomjernom napajanju, uređaj
možda nije prepoznat ili je u kvaru.
x
Ako se na televizoru ništa nije događalo tijekom razdoblja određenog u postavci Vrijeme aut. zaštite, pokrenut će se
čuvar zaslona.
x
Način uštede energije pojedinih pogona tvrdog diska možda će se automatski pokrenuti kada je uređaj povezan s
televizorom.
x
U slučaju korištenja produžnog USB kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili se datoteke na uređaju neće
moći pročitati.
Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
Neki USB digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s ovim televizorom.
Funkcija Moji sadržaji podržava samo USB uređaje za masovno pohranjivanje (MSC). MSC je uređaj iz klase uređaja
za prijenos masovno spremljenih datoteka. Primjeri MSC uređaja su male prijenosne memorije, čitači Flash kartica i
USB tvrdi diskovi (USB HUB uređaji nisu podržani). Uređaje treba priključivati izravno na USB priključak televizora.
Prije povezivanja uređaja s televizorom izvršite sigurnosno kopiranje svojih datoteka kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak podataka. Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za oštećenje datoteka ili gubitak podataka.
Što je veća rezolucije slike, više je vremena potrebno za njen prikaz na zaslonu.
Najveća podržana jPEG rezolucija je 15360 X 8640 piksela.
Kod nepodržane ili oštećene datoteke pojavit će se poruka “Not Supported File Format”.
Ako se datoteke sortiraju prema postavki Osnovni prikaz, u svakoj mapi može se prikazati do 1000 datoteka.
MP3 datoteke koje sadrže DRM, a preuzete su s web-mjesta koje nije besplatno, ne mogu se reproducirati. Digital
Rights Management (DRM - Upravljanje digitalnim pravima) je tehnologija koja podržava stvaranje sadržaja te
distribuciju i upravljanje sadržajima na integriran i sveobuhvatan način, uključujući zaštitu prava i interesa davatelja
sadržaja, sprečavanje nedopuštenog kopiranja sadržaja te upravljanje naplatama i nagodbama.
Hrvatski
36
Napredne funkcije
xx Ako USB uređaj povezan na televizor nije prepoznat, popis datoteka na uređaju je oštećen ili se datoteka na popisu
ne reproducira, povežite USB uređaj s računalom, formatirajte uređaj i provjerite vezu.
xx Ako se datoteka koja je izbrisana s računala još uvijek očitava pri pokretanju funkcije Moji sadržaji, koristite funkciju
"Isprazni Koš za smeće" na računalu kako biste trajno izbrisali datoteku.
xx Značajka Moji sadržaji podržava samo sekvencijalni jpeg format.
xx Funkcija pretraživanja scena i funkcija sličica nisu podržane kod videozapisa.
¦¦ Prikaz na zaslonu
Prijeđite na željenu datoteku pomoću gumbau / d / l / r a zatim pritisnite gumb ENTERE ili � (Reprod.). Datoteka se
reproducira. Zaslon Moji sadržaji može se razlikovati ovisno o načinu njegovog otvaranja.
Glazba
Informacije:
Prikazuje kategoriju odabranog
sadržaja (na primjer, Glazba),
uređaj (na primjer, USB pogon),
naziv datoteke/mape, stranicu i
kriterije sortiranja.
Način rada sadržaja / naziv
uređaja: Možete odabrati
željenu kategoriju sadržaja ili
uređaj.
Videozapisi
1/100 Str.
Prikaz mape
| SUM
Glazba_1
Glazba_2
Nema pjevača
Nema pjevača
Glazba_3
Glazba_4
Nema pjevača
Nema pjevača
Glazba_5
Glazba_6
Nema pjevača
Nema pjevača
Glazba_7
Glazba_8
Nema pjevača
Nema pjevača
Glazba_9
Glazba_10
Nema pjevača
Nema pjevača
{ Uređivanje
Odjeljak s popisom
datoteka:
Prikazuje datoteke ili mape
sortirane prema kriterijima
koje možete sami odabrati.
T Alati
R Povratak
Operacijski gumbi
• { Žuto (Uređivanje): Omogućava odabir glazbe označavanjem datoteka koje želite reproducirati.
Dostupno samo u kategoriji Glazba.
• � / µ (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
• T Alati: Prikaz izbornika s mogućnostima.
• R Povratak: Prelazak na prethodnih korak.
Reprodukcija vidozapisa
1. Pritisnite gumb u / d / l / r za odabir željene datoteke video popisa datoteka.
2. Pritisnite gumb ENTERE ili gumb � (Pokreni).
––
––
––
––
Na vrhu je prikazan naziv datoteke i njeno vrijeme reprodukcije.
Ako informacija o trajanju videozapisa nije poznata, ne prikazuje se vrijeme reprodukcije niti indikator napredovanja.
Tijekom reprodukcije videozapisa pretraživati možete pomoću gumba l i r
Gumbe (�) (Premotavanje unatrag) i (μ) (Premotavanje unaprijed) možete koristiti tijekom reprodukcije.
✎✎Ovaj način rada omogućava uživanje u isječcima iz igre, ali ne i
igranje.
yy Podržani formati titlova
Ime
Ekstenzija
datoteke
Format
MPEG-4 vremenski
određen tekst
.ttxt
XML
SAMI
.smi
HTML
SubRip
.srt
određen unesenim
nizom znakova
SubViewer
.sub
određen unesenim
nizom znakova
Micro DVD
.sub ili .txt
određen unesenim
nizom znakova
L Skok T Alati R Povratak
• Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Hrvatski
37
Napredne funkcije
yy Podržani video formati
Ekstenzija
datoteke
Format
*.avi
*.mkv
AVI
MKV
*.asf
*.wmv
ASF
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
Video kodek
Rezolucija
Brzina
izmjene
sličica (fps)
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
640x480
6 ~ 30
8
Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
Motion JPEG
640x480
6 ~ 30
8
Window Media Video v9
1920x1080
6 ~ 30
25
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP / MP / HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP / ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG1
1920x1080
24 / 25 / 30
30
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24 / 25 / 30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
PS
TS
Audio kodek
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / DTS Core
MP3 / AC3 / LPCM /
ADPCM / WMA
WMA
MP3 / ADPCM / AAC
ADPCM / AAC / HE-AAC
AC3 / MPEG / LPCM
AC3 / MPEG / LPCM / AAC
AC3 / AAC / MP3 / DD+ /
HE-AAC
Druga ograničenja
✎✎ NAPOMENA
xx Postoje li poteškoće sa sadržajem kodeka, kodek neće biti podržan.
xx Ako su podaci za format netočni i postoji pogreška u datoteci, format se neće ispravno reproducirati.
xx Zvuk i video možda neće raditi ako sadržaj ima standardnu brzinu prijenosa podataka/sličica iznad kompatibilnih
vrijednosti sličica u sekundi navedenih u tablici iznad.
xx Ako postoji pogreška u indeksu sadržaja, funkcija traženja (preskakanja) nije podržana.
xx Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda nisu kompatibilni s uređajem za reprodukciju.
Video dekoder
• Podržava do H.264, razine 4.1
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu
podržani.
• MPEG4 SP, ASP:
–– Manje od 1280 x 720: maks. 60 okvira
–– Više od 1280 x 720: maks. 30 okvira
• GMC 2 iznad nije podržano.
Dekoder audiozapisa
• Podržava do WMA 7, 8, 9, STD
• WMA 9 PRO ne podržava multikanal s dvokanalnim pristupom ili
audiozapis bez gubitka.
• WMA brzina uzorkovanja od 22050 Hz mono signala nije podržana.
Hrvatski
38
Napredne funkcije
Glazba
Reprodukcija glazbe
1. Pritisnite gumb u / d / l / r za odabir željene datoteke
Glazba popisa datoteka.
Glazba
1/2
2. Pritisnite gumb ENTERE ili gumb � (Pokreni).
–– Gumbe � (Premotavanje unatrag) i μ (Premotavanje
unaprijed) možete koristiti tijekom reprodukcije.
✎✎Prikazuje samo datoteke s ekstenzijom MP3 ili PCM.
Datoteke s drugim ekstenzijama se ne prikazuju, čak i ako
su spremljene na istom USB uređaju.
✎✎Ako je prilikom reprodukcije MP3 datoteka zvuk neobičan,
podesite Equalizer u izborniku Zvuk. (MP3 datoteka s
previše modulacije može uzrokovati probleme u zvuku.)
SUM
E Ulaz L Stranica T Alati R Povratak
• Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reprodukcija odabrane glazbe
1. Pritisnite gumb { (Uređivanje).
2. Odabir željenu glazbu.
✎✎ Oznaka c prikazuje se s lijeve strane odabranih datoteka.
3. Pritisnite gumb TOOLS i odaberite Reprod. odabrane sadržaje.
✎✎ Gumbi Odabir svih / Poništi odabir za sve omogućavaju odabir i poništavanje odabira sve glazbe.
Fotografije
Pregled fotografija (ili prikaz slajdova)
1. Pritisnite gumb u / d / l / r za odabir željene datoteke
Slik. dat. popisa datoteka.
2. Pritisnite gumb ENTERE.
Normalan
–– Tijekom prikaza odabrane fotografije pritisnite gumb
ENTERE kako biste pokrenuli prikaz slajdova.
–– U prikazu slajdova sve datoteke s popisa datoteka
prikazat će se u redoslijedu.
–– Kada na popisu datoteka pritisnete gumb � (Reprod.)
odmah će se pokrenuti prikaz slajdova.
✎✎Glazbene datoteke mogu se automatski reproducirati
tijekom prikaza prezentacije ako je Pozadinska glazba
postavljena na Uključeno.
E Pauza L Prethodna/Sljedeći T Alati R Povratak
✎✎Pozadinska glazba ne može se promijeniti prije dovršetka
učitavanja pozadinske glazbe.
Hrvatski
39
Napredne funkcije
¦¦ Moji sadržaji - Dodatne funkcije
Izbornik s mogućnostima reprodukcije videozapisa/glazbe/fotografija
Pritisnite gumb TOOLS tijekom reprodukcije.
Kategorija
Postupci
Videozapisi
Glazba
Fotografije
Pretr. naslova
Možete izravno premjestiti drugu datoteku.
>
Pretr. vremena
Videosadržaje možete pretraživati u intervalima od jedne minute pomoću gumba l i r ili
izravnim unosom broja.
>
Nasumični način
Glazbu možete reproducirati nasumično.
Način ponavljanja
Glazbene i filmske datoteke možete reproducirati više puta zaredom.
>
Veličina slike
Veličinu slike možete podešavati prema preferencama.
>
Način prik. Slike
Možete podesiti postavke slike.
>
Način rada zvuka
Možete podesiti postavku zvuka.
>
Jezik titlova
Možete gledati titlove. Ako datoteka s titlovima sadrži više jezika, možete postaviti određeni
jezik.
>
Postavke titla
Može reproducirati videozapis s titlovima. Funkcionira samo ako titlovi imaju isti naziv kao
datoteka videozapisa.
>
Audio
Možete uživati u videosadržajima na nekom od podržanih jezika. Ova funkcija omogućena
je samo kad se reproduciraju stream datoteke koje podržavaju više audioformata.
>
Pokreni prikaz
slajdova / Pauziranje
dijapro.
Možete pokrenuti ili pauzirati prikaz slajdova.
Brzina prik. prez.
Tijekom prikaza slajdova možete odabrati brzinu prikaza.
>
Pozadinska glazba
Tijekom gledanja prikaza slajdova možete uključiti/isključiti pozadinsku glazbu.
>
Postavka pozadinske
glazbe
Tijekom gledanja prikaza slajdova možete odabrati pozadinsku glazbu.
Zoom
Slike prikazane preko cijelog zaslona možete zumirati.
Okreni
Slike prikazane preko cijelog zaslona možete rotirati.
Informacije
Možete pregledati detaljne informacije o datoteci koja se reproducira.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Hrvatski
40
Napredne funkcije
Anynet+(HDMI-CEC)
Što je Anynet+? t
Anynet+ je funkcija koja omogućava upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću
daljinskog upravljača televizora tvrtke Samsung. Sustav Anynet+ može se koristiti samo s uređajima tvrtke Samsung
opremljenim značajkom Anynet+. Kako biste provjerili je li uređaj tvrtke Samsung opremljen tom značajkom, potražite na njemu
logotip Anynet+.
yy Anynet+ uređaje možete kontrolirati samo pomoću daljinskog upravljača televizora, ne i pomoću gumba na televizoru.
yy U određenim okolnostima daljinski upravljač televizora možda neće funkcionirati. U tom slučaju ponovo odaberite Anynet+
uređaj.
yy Funkcije Anynet+ ne rade s uređajima drugih proizvođača.
yy Načine priključivanja vanjskih uređaja potražite u podržanom korisničkom priručniku.
Povezivanje s kućnim kinom
Anynet+
uređaj 1
HDMI OUT
HDMI kabel
Anynet+
uređaj 2
Kućno kino
HDMI OUT
Digital Audio Input
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI kabel
HDMI kabel
Optički kabel
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključke HDMI IN (1(DVI), 2) na televizoru i HDMI OUT priključak odgovarajućeg Anynet+
uređaja.
2. Pomoću HDMI kabela povežite HDMI IN priključak kućnog kina s HDMI OUT priključkom odgovarajućeg Anynet+ uređaja.
✎✎NAPOMENA
xx Optičkim kabelom povežite priključak DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru s digitalnim audio ulazom na
kućnom kinu.
xx Prilikom takvog povezivanja, optički priključak daje samo audiosignal s 2 kanala. Zvuk će se čuti samo iz prednjeg,
lijevog i desnog zvučnika kućnog kina te subwoofera. Ako želite slušati 5.1-kanalni zvuk, priključak DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) na DVD uređaju / satelitskom prijemniku (tj. na Anynet uređaju 1 ili 2) povežite izravno s pojačalom ili
kućnim kinom, a ne s televizorom.
xx Možete povezati samo jedan sustav kućnog kina.
xx Možete priključiti Anynet+ uređaj pomoću HDMI kabela. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju Anynet+ funkcije.
xx Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.
xx Anynet+ podržava do ukupno 10 AV uređaja. Napominjemo da se mogu povezati do 3 uređaja iste vrste.
Hrvatski
41
Napredne funkcije
Anynet+ izbornik
Anynet+ izbornik se mijenja ovisno o vrsti i statusu Anynet+ uređaja priključenih na TV.
Izbornik Anynet+
Gledanje televizije
Popis uređaja
Snimanje: (*uređaj za
snimanje)
(naziv_uređaja) MENU
(naziv_uređaja) Alati
Opis
Način rada sustava Anynet+ mijenja se u način televizijskog emitiranja.
Prikazuje popis Anynet+ uređaja.
Trenutno započinje snimanje pomoću snimača. (Značajka je podržana samo kod uređaja
koji imaju funkciju snimanja.)
Prikazuje izbornike povezanih uređaja. Na primjer, ako je priključen DVD snimač, pojavit će
se izbornik DVD snimača.
Prikazuje izbornike alata povezanih uređaja. Na primjer, ako je priključen DVD snimač,
pojavit će se izbornik reprodukcije DVD snimača.
✎✎
(naziv_uređaja) Izbornik
naslova
Prekid snimanja: (*uređaj za
snimanje)
Prijemnik
Ovisno o uređaju, ovaj izbornik možda nije dostupan.
Prikazuje izbornik s nazivom povezanog uređaja. Na primjer, ako je priključen DVD snimač,
pojavit će se izbornik naziva DVD snimača.
✎✎
Ovisno o uređaju, ovaj izbornik možda nije dostupan.
Zaustavlja snimanje.
Zvuk se reproducira putem prijemnika.
Ako je priključeno više uređaja za snimanje, prikazuju se kao (*uređaj za snimanje), a ako je priključen samo jedan uređaj za
snimanje, prikazuje se kao (*naziv_uređaja).
¦¦ Postavljanje sustava Anynet+
OO MENUm → Sustav → Anynet+(HDMI-CEC) → ENTERE
■■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Isključeno / Uključeno)
Kako biste mogli koristiti funkciju Anynet+, morate postaviti Anynet+ (HDMI-CEC) na Uključeno.
✎✎ Kada je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogućena, deaktiviraju se svi postupci koji se odnose na Anynet+.
■■ Automatsko isključ. (Ne / Da): Postavljanje automatskog isključivanja Anynet+ uređaja prilikom isključivanja televizora.
✎✎ Ako je Automatsko isključ. postavljeno na Da, uključeni vanjski uređaji isključit će se kada se isključi televizor.
Međutim, uređaj se možda neće isključiti ako je u tijeku snimanje.
✎✎ Možda nije omogućeno, ovisno o uređaju.
¦¦ Kretanje između Anynet+ uređaja
1. Pritisnite gumb TOOLS za odabir funkcije Anynet+ (HDMI-CEC). Nakon toga pritisnite gumbENTERE za odabir
značajke Popis uređaja.
✎✎ Ako ne možete pronaći uređaj koji želite, pritisnite gumb a za osvježavanje popisa.
2. Odaberite uređaj i pritisnite gumb ENTERE. Možete prijeći na odabrani uređaj.
✎✎ Izbornik Popis uređaja pojavit će se samo ako značajku Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na vrijednost Uključeno
u izborniku Sustav.
xx Prelazak na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Tijekom postupka prelaska ne možete odustati od te radnje.
xx Ako ste pritiskom gumba SOURCE odabrali vanjski način unosa, ne možete koristiti funkciju sustava Anynet+.
Provjerite jeste li prešli na Anynet+ uređaj pomoću značajke Popis uređaja.
Hrvatski
42
Napredne funkcije
¦¦ Snimanje
Pomoću uređaja za snimanje tvrtke Samsung možete snimati televizijski program.
1. Odaberite Snimanje.
✎✎ Kada postoji najmanje tri uređaja za snimanje
xx Kada je priključeno više uređaja za snimanje, navedeni su na popisu. Odaberite jedan uređaj za snimanje sa
značajke Popis uređaja.
✎✎ Ako se uređaj za snimanje ne prikazuje, pritisnite gumb a u izborniku Popis uređaja kako biste pretražili uređaje.
2. Za izlazak pritisnite gumb EXIT.
✎✎ Izvorni signal možete snimiti ako odaberete Snimanje: (naziv_uređaja).
✎✎ Pritiskom na gumb � (REC) snimat će se program koji trenutačno gledate. Gledate li videosnimku s drugog
uređaja, ona će se snimiti.
✎✎ Prije snimanja provjerite je li priključak antene dobro povezan s uređajem za snimanje. Upute o pravilnom
povezivanju antene s uređajem za snimanje možete pronaći u korisničkom priručniku uređaja za snimanje.
¦¦ Slušanje preko prijemnika
Zvuk možete slušati preko prijemnika (npr. kućno kino) umjesto Zvuč. telev..
1. Odaberite Prijemnik i postavite ga na Uključeno.
2. Za izlazak pritisnite gumb EXIT.
✎✎ Ako vaš prijemnik podržava samo audiosignal, možda se neće pojaviti na popisu uređaja.
✎✎ Prijemnik će funkcionirati kad pravilno spojite optički ulaz prijemnika s priključkom DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) na televizoru.
✎✎ Ako je prijemnik (tj. kućno kino) postavljen na Uključeno, optički priključak televizora služi za izlaz zvuka. Kada
televizor prikazuje DTV (zračni) signal, televizor šalje 5.1-kanalni zvuk prijemniku kućnog kina. Kada je izvor digitalna
komponenta, poput DVD uređaja, koja je povezana s televizorom putem HDMI, iz prijemnika čut će se samo
2-kanalni zvuk.
Hrvatski
43
Napredne funkcije
¦¦ Rješavanje problema Anynet+ uređaja
Problem
Moguće rješenje
Anynet+ ne funkcionira.
•
•
•
•
•
•
•
•
Provjerite podržava li uređaj Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo Anynet+ uređaje.
Može se povezati samo jedan prijemnik (kućno kino).
Provjerite je li kabel napajanja Anynet+ uređaja pravilno priključen.
Provjerite priključke video/audio/HDMI kabela Anynet+ uređaja.
Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljen na Uključeno u izborniku za postavljanje sustava Anynet+.
Provjerite je li daljinski upravljač televizora postavljen u način rada televizora.
Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan s Anynet+.
Anynet+ u određenim uvjetima ne funkcionira. (Pretraživanje kanala, rad s funkcijama Moji sadržaji ili
Plug & Play (početno postavljanje) itd.)
• Pri priključivanju ili isključivanju HDMI kabela ponovo pretražite uređaje ili isključite televizor i ponovo ga
uključite.
• Provjerite je li uključena funkcija Anynet+ uređaja Anynet+.
Želim pokrenuti Anynet+.
• Provjerite je li Anynet+ uređaj pravilno priključen na televizor i provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljen
na Uključeno u izborniku podešavanja sustava Anynet+.
• Zatim pritisnite gumb TOOLS za prikaz izbornika Anynet+ i odabir željenog izbornika.
Želim izaći iz sustava Anynet+.
• Odaberite Gledanje televizije u izborniku Anynet+.
• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču televizora i odaberite uređaj koji nije Anynet+.
• Pritisnite <P> i PRE-CH za promjenu načina rada televizora. (Gumb za kanale radi samo ako nije
priključen Anynet+ uređaj sa ugrađenim tunerom.)
Na zaslonu se pojavljuje poruka
“Connecting to Anynet+ device...”.
• Prilikom konfiguriranja sustava Anynet+ ili prelaska na način gledanja ne možete koristiti daljinski upravljač.
• Koristite daljinski upravljač kada je konfiguriranje sustava Anynet+ ili prelazak na način gledanja završen.
Anynet+ uređaj ne reproducira
sadržaj.
• Ne možete koristiti funkciju reprodukcije kada je značajka Plug & Play (početno postavljanje) u tijeku.
Povezani uređaj se ne prikazuje.
•
•
•
•
•
Televizijski program ne može se
snimiti.
• Provjerite je li priključak antene ispravno povezan s uređajem za snimanje.
Zvuk televizora ne izlazi putem
prijemnika.
• Povežite televizor i prijemnik optičkim kabelom.
Provjerite podržava li uređaj funkcije Anynet+.
Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljen na Uključeno u izborniku za postavljanje sustava Anynet+.
Ponovo potražite Anynet+ uređaje.
Anynet+ uređaj možete priključiti samo pomoću HDMI kabela. Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju
Anynet+ funkcije.
• Ako je povezivanje prekinuto jer je isključeno napajanje ili HDMI kabel, ponovite skeniranje uređaja.
Hrvatski
44
Ostale informacije
Instaliranje upravljačkog programa uređaja
✎✎Ako instalirate upravljački program uređaja, može postaviti odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za uređaj. Upravljački
program nalazi se na CD mediju koji se isporučuje uz uređaj. Ako je datoteka na disku oštećena, posjetite servisni
centar ili web-mjesto tvrtke Samsung Electronics (www.samsung.com) te preuzmite upravljački program.
1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite "Windows upravljački programi".
3. Izvršite preostale instalacijske korake u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.
4. Na popisu modela odaberite model uređaja.
5. Provjerite jesu li u postavkama na upravljačkoj ploči prikazane odgovarajuća rezolucija i brzina osvježavanja. Dodatne
informacije potražite u dokumentu o operacijskom sustavu Windows.
Hrvatski
45
Ostale informacije
Značajka teleteksta za analogne kanale
Početna stranica usluge teleteksta pruža informacije o načinu upotrebe usluge. Za ispravan prikaz teletekst informacija
prijem kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.
✎✎Stranice teleteksta možete birati pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču.
1 / (Uključivanje teleteksta /
kombinirane slike / isključivanje):
Aktivira način rada teleteksta za
trenutni kanal. Pritisnite gumb dva
puta za preklapanje načina rada
teleteksta s trenutno emitiranom
slikom. Pritisnite ga još jednom za
zatvaranje teleteksta.
2 8 (spremi): Sprema stranice
teleteksta.
3 4 (veličina): Prikazuje teletekst
dvostruko većim slovima na
gornjoj polovici zaslona. Pritisnite
gumb ponovo za pomicanje teksta
na donju polovicu zaslona. Za
normalan izgled zaslona pritisnite
još jednom.
4 9 (zadržavanje): Zadržava prikaz
na trenutnoj stranici u slučaju da
nekoliko sekundarnih stranica
automatski slijede. Za poništavanje
pritisnite ponovo.
5 Gumbi u boji (crveni, zeleni, žuti,
plavi): Ako tvrtka koja emitira
program koristi sustav FASTEXT,
različite teme na stranici teleteksta
označene su različitim bojama
i mogu se odabrati pritiskom
odgovarajućeg gumba u boji.
Pritisnite gumb u boji koja
odgovara temi po vašem odabiru.
Prikazuje se nova stranica u
odgovarajućoj boji. Na isti se način
mogu odabrati i stavke. Za prikaz
prethodne ili sljedeće stranice
pritisnite odgovarajući gumb u
boji.
6 0 (način rada): Odabir načina
rada teleteksta (LIST/FLOF).
Ako se pritisne tijekom načina
rada LIST, prebacuje se način
rada spremanja popisa. U načinu
spremanja popisa stranicu
teleteksta možete spremiti
na popis pomoću gumba
8(pohranjivanje).
7 1 (podstranica): Prikaz dostupne
podstranice.
SOURCE
1G
PRE-CH
TTX/MIX
2
CH LIST
8 2 (stranica gore): Prikaz sljedeće
stranice teleteksta.
9 3 (stranica dolje): Prikaz
prethodne stranice teleteksta.
0 6 (indeks): Prikaz stranice
indeksa (sadržaja) u bilo kojem
trenutku tijekom pregledavanja
teleteksta.
! 5 (otkrivanje): Prikaz skrivenog
teksta (primjerice odgovora na
7
pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo
za normalan izgled zaslona.
7 (odustani): Smanjuje prikaz
@
8
teleteksta za preklapanje s
9
trenutno emitiranim programom.
6
MENU
0
3
4
5
TOOLS
INFO
!
RETURN
EXIT
@
A
B
C
Uobičajena stranica teleteksta
D
Dio
A
Sadržaj
Odabrani broj stranice.
B
Oznaka kanala
emitiranja.
Trenutni broj stranice ili
oznake pretraživanja.
Datum i vrijeme.
Tekst.
Informacije o statusu.
FASTEXT informacije.
C
D
E
F
Hrvatski
46
Ostale informacije
Pričvršćivanje zidnog nosača / stolnog podnožja
Priprema prije postavljanja zidnog nosača / postolja
1. Isključite uređaj i isključite kabel napajanja iz zidne utičnice.
2. Stavite mekanu krpu ili jastuk na ravnu površinu kako biste zaštitili zaslon i uređaj smjestite na tkaninu, prednjim dijelom
okrenutim prema dolje.
3. Izvadite vijak na stražnjoj strani proizvoda.
4. Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici. Povucite postolje u smjeru strelice kako je prikazano na slici, kako biste ga
odvojili.
Pričvršćivanje zidnog nosača / stolnog podnožja
1
2
A
3
4
B
A
A
Nosač
B zidnog/stolnog podnožja
B
Komplet za montiranje na zid / stolno podnožje (nije isporučeno)
5. Zidni nosač / postolje poravnajte s monitorom/televizorom i zatezanjem vijka dobro pričvrstite zidni nosač / postolje.
6. Poravnajte utor na dijelu uređaja koji treba povezati s postoljem i utor na postolju (stolno postolje, zidno postolje ili druga
vrsta postolja) i pričvrstite postolje pritezanjem vijka.
✎✎NAPOMENA
xx Ako je dužina vijaka koje koristite veća od standardnih specifikacija, unutrašnjost uređaja može se oštetiti.
xx Kod zidnih nosača koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke standarda VESA, dužina vijaka može se
razlikovati ovisno o njihovim specifikacijama.
Hrvatski
47
Ostale informacije
x Nemojte koristiti vijke nekompatibilne sa specifikacijama standarda VESA i nemojte ih sastavljati uz
primjenu prekomjerne sile. To može dovesti do oštećenja uređaja ili ozljede zbog pada uređaja. Tvrtka
Samsung neće snositi odgovornost za bilo kakva oštećenja ili ozljede.
x Tvrtka Samsung neće snositi odgovornost za oštećenja uređaja ili ozljede uzrokovane korištenjem zidnog
nosača / postolja koje nije kompatibilno sa specifikacijama ili zbog toga što montiranje nije obavilo
ovlašteno osoblje.
x Za instaliranje uređaja na zidni nosač morat ćete kupiti nosač koji omogućuje barem 10 cm razmaka od
zida.
x Koristite zidni nosač usklađen s međunarodnim specifikacijama.
Sastavljanje kabela
Pomoću držača kabela možete sakriti kabele iza postolja.
✎ Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti, radi
poboljšanja performansi.
Kensington Lock uređaj za sprečavanje krađe
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje Samsung. To je uređaj koji se koristi za fizičko
fiksiranje sustava prilikom korištenja na javnim mjestima. Izgled i način zaključavanja
mogu se razlikovati od crteža, ovisno o proizvođaču. Dodatne informacije o pravilnoj
upotrebi brave Kensington Lock pročitajte u priručniku za njeno korištenje.
<Stražnja strana
televizora>
1
✎ Pronađite ikonu sa znakom “K” na stražnjoj strani televizora. Utor za
Kensington Lock nalazi se pored ikone sa znakom “K”.
Pratite slijedeće korake kako biste zaključali proizvod:
1. Kensington lock kabel omotajte oko velikog, fiksiranog predmeta kao što je stol
ili stolica.
<Dodatno>
2. Provucite kraj kabela na kojem se nalazi lokot kroz kraj Kensington lock kabela
sa omčom.
3. Ubacite uređaj za zaključavanje u Kensington otvor na proizvodu (1).
4. Zaključajte.
✎ Ovo su opće upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
✎ Uređaj se mora kupiti zasebno.
✎ Položaj uređaja Kensington Lock može se razlikovati ovisno o modelu televizora.
Hrvatski
48
Ostale informacije
Rješavanje problema
Ako imate pitanja o televizoru, najprije pročitajte sljedeći popis. Ako se ne može primijeniti nijedan savjet za rješavanje
problema, posjetite web-mjesto ‘www.samsung.com’, a zatim pritisnite na Podrška ili se obratite u centar za korisničku
podršku sa popisa koji se nalazi na posljednjoj stranici ovog priručnika.
Problemi
Rješenja i objašnjenja
Veza s računalom
Pojavljuje se poruka Način rada nije
podržan.
• Izlaznu rezoluciju i frekvenciju računala postavite tako da odgovaraju rezolucijama koje podržava
televizor (str. 20).
PC se uvijek prikazuje na popisu izvora,
čak i ako računalo nije priključeno.
• To je uobičajeno; “PC” se uvijek prikazuje na popisu izvora, čak i kada računalo nije priključeno.
Video je u redu, ali nema zvuka.
• Ako koristite HDMI vezu, provjerite izlazne postavke za zvuk na računalu.
Kvaliteta slike
Najprije izvedite Testiranje slike kako biste potvrdili da televizor ispravno prikazuje testnu sliku.
(prijeđite na MENU - Podrška - Samodijagnoza - Testiranje slike) (str. 34)
Ako se testna slika prikazuje na pravilan način, uzrok loše slike je možda izvor signala.
Slika na televizoru ne izgleda onako dobro
kako je izgledala u trgovini.
• Ako imate analogni kabelski / set top box uređaj, nadogradite ga na digitalni set top box uređaj. Za
postizanje HD kvalitete slike (slika visoke rezolucije) koristite HDMI ili komponentni kabel.
• Kabelski/satelitski pretplatnici: Isprobajte HD postaje s popisa kanala.
• Antenska veza: Nakon automatskog programiranja isprobajte HD postaje.
✎✎ Mnogi HD kanali unaprijeđeni su u odnosu na sadržaje u standardnoj rezoluciji (SD).
• Postavite rezoluciju izlaznog video signala na kabelskom / Set top box uređaju na 1080i ili 720p.
• Provjerite gledate li televizor s minimalne preporučene udaljenosti, s obzirom na veličinu i rezoluciju
signala koji se prikazuje.
Slika je izobličena: pogreška u velikom
bloku, mali blok, točke, razlučivost
• Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod brzih pokretnih slika, poput
sportova i akcijskih filmova.
• Niska razina signala ili njegova niska kvaliteta mogu uzrokovati izobličenje slike. To nije problem
povezan s televizorom.
• Korištenje mobilnih telefona u blizini televizora (do približno 1 m) može uzrokovati smetnje na slici kod
analognih i digitalnih signala.
Boja je pogrešna ili potpuno nedostaje.
• Ako koristite komponentnu vezu, provjerite jesu li komponentni kabeli priključeni na odgovarajuće
priključke. Neispravni ili labavi spojevi mogu prouzrokovati probleme s bojom ili prazan zaslon.
Loša boja ili svjetlina.
• U izborniku televizora podesite opcije za Slika. (prijeđite na način rada Slika / Boja / Svjetlina /
Oštrina) (str. 26)
• U izborniku televizora podesite opcije za Ušteda energije. (prijeđite na MENU - Sustav - Ekološko
rješenje - Ušteda energije) (str. 32)
• Pokušajte s ponovnim postavljanjem slike, kako biste vidjeli kakva je zadana postavka slike. (prijeđite
na MENU - Slika - Poč. post. slike) (str. 29)
Prisutna je isprekidana crta na rubu
zaslona.
• Ako je veličina slike postavljena na Pod.zaslona, promijenite postavku na 16:9 (str. 26).
• Promijenite rezoluciju kabelskog/set top box uređaja.
Slika je crno-bijela.
• Ako koristite kompozitni AV ulaz, priključite video kabel (žuti) u zelenu priključnicu komponentnog
ulaza 1 na televizoru.
Prilikom promjene kanala slika se smrzava,
izobličava ili kasni.
• Ako je uređaj povezan s kabelskim prijemnikom, pokušajte ponovo pokrenuti kabelski prijemnik.
Isključite i ponovo priključite kabel napajanja i pričekajte da se kabelski uređaj ponovo pokrene. To
može potrajati do 20 minuta.
• Izlaznu rezoluciju kabelskog uređaja postavite na 1080i ili 720p.
Kvaliteta zvuka
Najprije izvršite Testiranje zvuka kako biste utvrdili radi li zvuk na vašem televizoru pravilno.
(prijeđite na MENU - Podrška - Samodijagnoza - Testiranje zvuka) (str. 34)
Ako je zvuk u redu, problem sa zvukom možda je uzrokovan izvorom signala.
Zvuka nema ili je njegova jačina na najvišoj
postavki premala.
• Provjerite jačinu zvuka na vanjskom uređaju koji je povezan s televizorom.
Slika je dobra, ali nema zvuka.
• Postavite opciju Odabir zvučnika na Zvuč. telev. u izborniku zvuka (str. 30).
• Ako koristite vanjski uređaj, provjerite jesu li kabeli za zvuk s vanjskog uređaja priključeni na
odgovarajuće ulazne priključke na televizoru.
• Ako koristite vanjski uređaj, provjerite opcije izlaza za zvuk povezanog uređaja (npr. možda ćete morati
promijeniti opcije zvuka kabelskog prijemnika na HDMI ako je s televizorom povezan HDMI uređaj).
• Koristite li DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban kabel za zvuk.
• Ako vaš televizor ima priključak za slušalice, provjerite je li nešto priključeno na njega.
Hrvatski
49
Ostale informacije
Problemi
Zvučnici proizvode neprikladan šum.
Rješenja i objašnjenja
• Provjerite kabelske priključke. Provjerite nije li kabel za video priključen na ulaz za zvuk.
• Provjerite jačinu signala antenske/kabelske veze. Slab signal može uzrokovati izobličenje zvuka.
Nema slike, nema videosignala
Televizor se ne može uključiti.
• Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.
• Provjerite radi li zidna utičnica.
• Pokušajte pritisnuti gumb POWER kako biste se uvjerili da daljinski upravljač ispravno radi. Ako se
televizor uključuje, pogledajte odjeljak “Daljinski upravljač ne radi” u nastavku.
Televizor se automatski isključuje.
•
•
•
•
Nema slike/videozapisa.
• Provjerite kabelske priključke (isključite i ponovo priključite sve kabele priključene na televizor i vanjske
uređaje).
• Podesite video izlaze vanjskih uređaja (kabelskog / set top box uređaja, DVD uređaja, Blu-ray uređaja
itd.) kako bi odgovarale vezama s ulazima na televizoru. Npr. ako je uključen HDMI izlazni priključak
vanjskog uređaja, treba biti povezan s HDMI ulazom televizora.
• Provjerite jesu li priključeni uređaji uključeni.
• Provjerite jeste li odabrali odgovarajući izvor za televizor, pritiskom na gumb SOURCE na daljinskom
upravljaču televizora.
Provjerite je li Samoisklj. postavljeno na Isključeno u izborniku Sustav (str. 31).
Ako je televizor povezan s računalom, provjerite postavke potrošnje energije na računalu.
Provjerite je li kabel za napajanje dobro priključen u zidnu utičnicu i u televizor.
Tijekom gledanja televizijskih programa preko antene ili kabelske televizije, televizor će se isključiti
nakon 10 ~ 15 minuta ako nema signala.
RF (kabelski/antenski) priključak
Televizor ne prima sve kanale.
• Provjerite je li antenski kabel dobro priključen.
• Probajte pomoću funkcije Plug & Play (početno postavljanje) dodati dostupne kanale na popis
kanala. Prijeđite na MENU - Sustav - Plug & Play (početno postavljanje) i pričekajte dovršetak
pohranjivanja svih dostupnih kanala (p. 15).
• Provjerite je li antena ispravno postavljena.
Slika je izobličena: pogreška u velikom
bloku, mali blok, točke, razlučivost
• Kompresija videosadržaja može uzrokovati izobličenje slike, naročito kod brzih pokretnih slika, poput
sportova i akcijskih filmova.
• Slab signal može uzrokovati izobličenje slike. To nije problem povezan s televizorom.
Ostalo
Slika se ne prikazuje na cijelom zaslonu.
• HD kanali imaju crne trake uz rub zaslona kada se na njima prikazuje nadograđeni SD (4:3) sadržaj.
• Kod filmova čiji je omjer veličina različit od onog na vašem televizoru, crne trake će se prikazivati na
vrhu i na dnu zaslona.
• Opciju veličine slike na vanjskom uređaju ili na televizoru postavite na puni zaslon.
Daljinski upravljač ne radi.
• Zamijenite baterije daljinskog upravljača, pazeći na ispravan polaritet (+/–).
• Očistite prozorčić za prijenos na daljinskom upravljaču.
• Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač izravno prema televizoru s 2 metra udaljenosti.
Daljinski upravljač kabelskog /set top box
uređaja ne uključuje niti isključuje televizor,
niti podešava jakost zvuka.
• Programirajte daljinski upravljač kabelskog/set top box uređaja kako bi radio s televizorom. U
uputama za korištenje kabelskog/satelitskog uređaja potražite šifru za televizor tvrtke SAMSUNG.
Pojavljuje se poruka "Način rada nije
podržan".
• Provjerite podržanu rezoluciju televizora i sukladno tome podesite vanjsku rezoluciju vanjskog
uređaja(p. 27).
Televizor ispušta miris plastike.
• To je uobičajeni miris koji će s vremenom nestati.
Postavka Informacije o signalu nije
dostupna u izborniku za samodijagnozu.
• Ta je funkcija dostupna samo kod digitalnih kanala s antenskog/RF/koaksijalnog priključka (str. 35).
Televizor je nagnut na stranu.
• Skinite postolje televizora i ponovo ga montirajte.
Poteškoće u sastavljanju postolja.
• Televizor mora biti položen na ravnu površinu. Ako ne možete skinuti vijke s televizora, upotrijebite
magnetizirani odvijač.
Hrvatski
50
Ostale informacije
Problemi
Rješenja i objašnjenja
Izbornik kanala je sive boje (nedostupan).
• Izbornik Kanal dostupan je samo kada je odabran izvor za televizor.
Vaše se postavke gube nakon 30 minuta ili
prilikom svakog isključivanja televizora.
• Ako je televizor u načinu rada Demo u trgovini, zvuk i slika ponovo će se postavljati svakih 30 minuta.
Promijenite postavke iz načina rada Demo u trgovini u način rada Kućna upotreba u postupku
Plug & Play (početno postavljanje). Pritisnite gumb SOURCE za odabir načina rada TV,a zatim
prijeđite u MENU → Sustav → Plug & Play (početno postavljanje) → ENTERE (str. 15).
Povremeno dolazi do gubitka zvuka ili slike.
• Provjerite kabelske veze i ponovo priključite kabele.
• Gubitak zvuka ili slike može uzrokovati korištenje prekrutih ili debelih kabela. Kabeli moraju biti
dovoljno fleksibilni za dugotrajno korištenje. Kod montiranja na zid preporučujemo korištenje kabela s
priključcima od 90 stupnjeva.
Vidite male čestice kada izbliza pogledate
okvir oko zaslona televizora.
• Ne radi se o kvaru na uređaju – to je dio njegovog dizajna.
Izbornik PIP nije dostupan.
• Funkcija PIP dostupna je samo kada upotrebljavate signale s HDMI, PC ili komponentnog izvora (str.
34).
Pojavljuje se poruka "Kodiran signal" ili
"Slab signal/Nema signala".
• Ako koristite CAM karticu (CI/CI+), provjerite je li umetnuta u utor zajedničkog sučelja.
• Ako se problem nastavi, izvucite CAM karticu iz televizora i ponovo je umetnite u utor.
Isključili se televizor prije 45 minuta, a on se
ponovo uključio.
• To je normalno. Televizor pokreće funkciju OTA (Over The Air) radi nadogradnje programskih datoteka
preuzetih tijekom gledanja televizora.
Opetovani problemi sa slikom/zvukom.
• Provjerite i promijenite signal/izvor.
Može doći do reakcije između gumenih
stopica na postolju i nekih završnih slojeva
namještaja.
• Kako biste to spriječili, koristite stopice od filca na površinama televizora koje dolaze u izravan dodir s
namještajem.
✎✎Ovaj zaslon sastoji se od podpiksela koji se proizvode uz pomoć napredne tehnologije. No, na zaslonu može biti
nekoliko svijetlih ili tamnih piksela. Ti pikseli nemaju utjecaj na performanse uređaja.
¦¦ Pohrana i održavanje
✎✎Ako ste na zaslon televizora zalijepili naljepnice, nakon njihovog skidanja na zaslonu mogu ostati nakupine materijala.
Očistite ih kako biste mogli gledati televiziju.
Ne prskajte uređaj izravno vodom niti sredstvom za čišćenje.
Svaka tekućina koja uđe u uređaj može uzrokovati kvar,
požar ili strujni udar.
Uređaj čistite mekom krpom natopljenom u maloj količini
vode.
Hrvatski
51
Ostale informacije
¦¦ Licenca
TheaterSound, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D trgovački su
znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under
license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.
divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje softvera otvorenog izvora.
Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.
Hrvatski
52
Ostale informacije
Specifikacije
Rad
skladištenja : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
skladištenja : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Atmosferski uvjeti
Zakretanje
-2°~ 22°
TV sustav
Analogni: B/G, D/K, L, I (ovisno o odabiru države)
Digitalni: DVB-T/DVB-C
Analogni: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Digitalni: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Sustav boja / videosustav
Sustav zvuka
BG. OK NICAM. MPEGl
Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanalni linearni PCM 32/44.1/48 kHz, 16/20/24 bitova.
HDMI IN
Naziv modela
Veličina zaslona (dijagonala)
Rezolucija zaslona
T19A350
T20A350
T22A350
T23A350
T24A350
18,5 inča (47 cm)
20 inča (50 cm)
21,5 inča (54 cm)
23 inča (58 cm)
24 inča (61 cm)
1360 x 768 @ 60Hz 1600 x 900 @ 60Hz
Zvuk (Izlaz)
1920 x 1080 @ 60Hz
3W × 2
Dimenzije
(ŠxVxD)
5W × 2
(Bez postolja)
454,7 × 287,7 ×
35,4 mm
487,8 × 306,5 ×
35,6 mm
523,9 × 327,7 ×
35,7 mm
555,7 × 345,6 ×
31,6 mm
578,6 × 359,1 ×
33,2 mm
(S postoljem)
454,7 × 368,5 ×
214,2 mm
487,8 × 387,3 ×
214,2 mm
523,9 × 413,5 ×
239,1 mm
555,7 × 431,9 ×
239,2 mm
578,6 × 444,6 ×
239,2 mm
(Bez postolja)
3,1 kg
2,8 kg
3,6 kg
3,6 kg
4,2 kg
(S postoljem)
3,4 kg
3,1 kg
4,2 kg
4,2 kg
4,8 kg
Težina
Naziv modela
Veličina zaslona (dijagonala)
T22A550
T23A550
T24A550
T27A550
21,5 inča (54 cm)
23 inča (58 cm)
24 inča (61 cm)
27 inča (68 cm)
Rezolucija zaslona
1920 x 1080 @ 60Hz
Zvuk (Izlaz)
Dimenzije
(ŠxVxD)
Težina
3W × 2
(Bez postolja)
5W × 2
525,5 × 329,0 × 34,8 mm 559,1 × 348,7 × 31,2 mm 581,4 × 360,5 × 32,7 mm 648,1 × 398,9 × 31,8 mm
(S postoljem)
525,5 × 414,4 × 220,6
mm
559,1 × 433,8 × 220,6
mm
581,4 × 446,1 × 220,6
mm
648,1 × 485,7 × 235,0
mm
(Bez postolja)
3,6 kg
3,7 kg
4,3 kg
4,7 kg
(S postoljem)
4,4 kg
4,4 kg
5 kg
5,6 kg
✎✎NAPOMENA
xx Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
xx Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na uređaj.
xx Neki modeli možda nisu dostupni za kupnju, ovisno o regiji.
xx Ako nema sklopke za prekid napajanja, potrošnja energije iznosi "0" samo kad je kabel napajanja isključen.
xx Die DPM-Funktion (Energieverwaltung) funktioniert nicht, wenn sie in Verbindung mit dem HDMI IN 1 (DVI)Anschluss dieses Geräts verwendet wird.
Hrvatski
53
Ostale informacije
Indeks
A
J
R
Antena15
Anynet+(HDMI-CEC)41
Audio - opis
29
Auto jačina zvuka.
30
Autopodešav.27
Jezik33
RGB Only Mode
Rješavanje problema
K
B
Komponenta17
Kontr. Boje
28
Korištenje izbornika za kanale
22
Kućno kino
41
Balans L/D
29
Baterije14
L
Licenca52
C
Crni ton
28
D
Daljinski upravljač
14
DIGITAL AUDIO OUT41
Dinam. kontrast
28
Dinamičan25
DivX® VOD
33
Dodatna oprema
11
Držač kabela
48
D-sub20
E
Elektronički vodič kroz programe (EPG)22
Equalizer29
F
Film način rada
28
Fino ugađanje
25
Formati videozapisa
38
Fotografije39
G
Glasnoća31
Glazba39
Gledanje TV programa
22
H
HDMI41
I
Indikator napajanja
13
Informacije o signalu
35
Instaliranje upravljačkog programa uređaja45
Isklj. br.vremena
32
Izbornik kanala
24
Izvor21
M
Mogućnosti slike
Moji sadržaji
28
36
28
49
S
Samodijagnoza34
Samoisklj.31
Samsung MagicAngle
26
Sat30
Sigurnosne upute
4
Simbol3
Slušalice19
Snimanje43
Specifikacije53
Standby mode
13
Svjetlina26
N
T
Način ponavljanja
40
Nadogradnja softvera
35
Napredne postavke
27
Navigacija21
Timer31
TOOLS3
O
Uklj. br. vremena
Upravlj. kanalima
Uređivanje naziva
USB uređaj
Ušteda energije
Odabir svih
24
Odabir zvučnika
30
Okreni40
Optimalna rezolucija
20
Oštrina26
P
PIP (Slika u slici)
34
Plug & Play
15
Pod. prema boji kože
28
Podnaslov33
Pojačaj29
Popis kanala
23
Postavljanje na zid
47
Povezivanje s antenom
15
Povezivanje s audio uređajem
19
Povezivanje s AV uređajem
16
Povezivanje s računalom
20
Pozadinska glazba
40
Pretr. naslova
40
Prijemnik42
Prik. prez.
39
Promjena PIN-a
32
Prostor potreban za instalaciju
2
Prozirnost izb.
33
U
31
23
21
36
32
V
Vanjski zvučnik
30
VCR 16
Veličina slike
26
Vezano uz čišćenje
7
Vezano uz korištenje
7
Vezano uz napajanje
4
Vezano uz postavljanje
5
Videozapisi37
Vodič Sada i slijedi
22
Z
Zvuč. telev
30
Hrvatski
54
Obratite se tvrtki SAMSUNG ŠIROM SVIJETA
Imate li pitanja ili komentare u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke SAMSUNG.
Država
Centar za korisničku podršku
Web-mjesto
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIUM
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
U.K
EIRE
LITHUANIA
05 133 1999
07001 33 11
www.samsung.com
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
www.samsung.com
030 - 6227 515
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
From landline : 8009 4000
www.samsung.com
From landline : 80111-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com
From landline & mobile : (+30) 210 6897691
06-80-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
+381 0113216899
261 03 710
www.samsung.com
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
815-56 480
www.samsung.com
0 801-1SAMSUNG (172678)
www.samsung.com
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10
0700 Samsung (0700 726 7864)
www.samsung.com
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
0818 717100
www.samsung.com
8-800-77777
www.samsung.com
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
8000-7267
800-7267
444 77 11
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
MONGOLIA
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
810-800-500-55-500
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
BN46-00077G-01
Download PDF