Samsung | S24A300H | Samsung S24A300H Korisnički priručnik

SyncMaster S22A300H/S24A300H
Monitor
Upute za korištenje
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a
specifikacije su podložne promjeni bez prethodne
obavijesti, radi poboljšanja performansi.
Sadržaj
NAJVAŽNIJE MJERE OPREZA
Prije započinjanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Čuvanje i održavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Čišćenje monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
MONTIRANJE UREĐAJA
Sadržaj paketa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Montiranje postolja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Povezivanje s računalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Priključivanje HDMI kabela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Kensington Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
KORIŠTENJE PROIZVODA
Postavljanje optimalne rezolucije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Tablica standardnih načina rada signala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Instaliranje upravljačkog programa uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Gumbi za upravljanje uređajem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Korištenje izbornika za podešavanje zaslona
(OSD: Prikaz na zaslonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
INSTALIRANJE SOFTVERA
Natural Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
MultiScreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Samodijagnostika zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Prije nego što zatražite servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Često postavljana pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
DODATNE INFORMACIJE
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Funkcija uštede energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Kontakti SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad) . . . . . 6-4
1
Najvažnije mjere opreza
1-1
Prije započinjanja
Ikone koje se koriste u ovom priručniku
IKONA
NAZIV
ZNAČENJE
Oprez
Naznačuje slučajeve u kojima funkcija možda neće raditi ili bi postavka mogla biti poništena.
Napomena
Naznačuje savjet za korištenje funkcije.
Korištenje ovog priručnika
•
Prije korištenja ovog uređaja dobro se upoznajte s mjerama opreza.
•
Dođe li do problema, pogledajte odjeljak 'Rješavanje problema'.
Obavijest o autorskim pravima
Sadržaj ovog priručnika je radi poboljšanja performansi podložan promjeni bez prethodne najave.
Autorska prava © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Autorska prava za ovaj priručnik pridržava tvrtka Samsung Electronics, Co., Ltd.
Sadržaj ovog priručnika ili bilo kojeg njegovog dijela nije dopušteno reproducirati, distribuirati ili koristiti u bilo kojem obliku bez
pisanog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics, Co., Ltd.
Logotip SAMSUNG i SyncMaster registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics, Co., Ltd.
Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association.
Logotip ENERGY STAR® registrirani je zaštitni znak Agencije za zaštitu okoliša u Sjedinjenim Američkim Državama.
Svi ostali ovdje navedeni zaštitni znakovi pripadaju svojim tvrtkama.
Najvažnije mjere opreza
1-1
1-2
Čuvanje i održavanje
Održavanje vanjskih površina i zaslona
Uređaj čistite suhom mekanom krpom.
•
Ne čistite uređaj zapaljivim tvarima, kao što su benzin ili
razrjeđivač, niti vlažnom krpom. To može izazvati probleme s
uređajem.
•
Ne grebite po zaslonu noktima ni oštrim objektima.
To može uzrokovati ogrebotine ili oštećenje na uređaju.
•
Ne čistite uređaj izravnim prskanjem vode na njega.
Ako voda uđe u uređaj, može doći do požara, strujnog udara ili
problema s uređajem.
•
Ako se koristi ultrazvučni ovlaživač, na površini modela s
visokim sjajem može nastati bijela mrlja zbog karakteristika
materijala.
Izgled i boja uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Osiguravanje prostora za montiranje
•
Ostavite traženu udaljenost između proizvoda i drugih objekata (npr. zidovi) kako biste osigurali pravilno prozračivanje.
U suprotnom može doći do požara zbog internog pregrijavanja.
Montirajte uređaj tako da se zadrže tražene udaljenosti prikazane u slici.
Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Kod montiranja uređaja s podnožjem
O zaostalim slikama
•
Prikaz statične slike na dulje vrijeme može uzrokovati nastajanje zaostale slike ili mrlje na zaslonu. Ako uređaj nećete koristiti
dulje vrijeme, postavite način rada za uštedu energije ili čuvar zaslona.
•
Zbog tehnoloških ograničenja proizvođača zaslona, slike koje stvara ovaj uređaj mogu izgledati svjetlije ili tamnije od
uobičajenih za približno 1 ppm (milijunti dio) piksela.
Broj podpiksela prema vrsti zaslona: Broj podpiksela = maksimalna vodoravna rezolucija x maksimalna okomita rezolucija x 3
Primjer) Ako je maksimalna rezolucija 1920 x 1080, broj podpiksela je 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.
1-2
Najvažnije mjere opreza
1-3
Čišćenje monitora
Čišćenje monitora
•
Ekran i vanjski rub monitora mogu se lako ogrebati pri čišćenju i zahtjevaju posebnu pažnju. Čistite monitor prema slijedećim
uputama.
1. Isključite monitor i računalo.
2. Odspojite kabel za napajanje monitora.
Kako bi izbjegli strujni udar, isključite kabel držeći ga za utikač i nemojte ga dodirivati mokrim
rukama.
3. Obrišite monitor mekanom, lagano navlaženom krpom iz koje ste iscijedili vodu.
•
•
Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol ili otapala, kao ni ona s
površinskim djelovanjem.
U suprotnome, može doći do promjene boje ili napukunuća, odnosno do oštećenja na
zaštitnom sloju monitora.
Ne prskajte zaslon izravno vodom ni sredstvima za čišćenje.
U suprotnom bi se tekućina mogla izliti u monitor i uzrokovati požar, električni udar ili kvar.
4. Očistite vanjski dio monitora mekom krpom navlaženom malom količinom vode.
5. Nakon čišćenja, spojite kabel za napajanje monitora.
6. Uključite monitor i računalo.
Mjere opreza za skladištenje
•
Ako se koristi ultrazvučni ovlaživač zraka, na površini modela sa visokim sjajem mogu se pojaviti bijele mrlje.
Obratite se najbližem servisnom centru (plaćena usluge) za čišćenje unutrašnjosti monitora.
Najvažnije mjere opreza
1-3
1-4
Mjere opreza
Ikone za mjere opreza
IKONA
NAZIV
ZNAČENJE
Upozorenje
Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do ozbiljne ozljede ili čak smrtnog slučaja.
Oprez
Ako ne slijedite upute označene ovom oznakom, može doći do ozbiljne ozljede ili materijalne štete.
Značenje oznaka
Nemojte provoditi.
Obavezno slijediti.
Nemojte rastavljati.
Utikač napajanja mora biti isključen iz zidne
utičnice.
Nemojte dirati.
Mora biti uzemljeno kako bi se izbjegao strujni
udar.
Vezano uz napajanje
Prikaz proizvoda koji se kao referenca koristi na slikama u nastavku može se razlikovati od stvarnog proizvoda.
Upozorenje
Izbjegavajte korištenje oštećenih kabela ili
utikača napajanja te olabavljenih utičnica.
Izbjegavajte priključivanje većeg broja električnih uređaja u jednu zidnu utičnicu.
•
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
Izbjegavajte uključivanje i isključivanje
napajanja vlažnim rukama.
•
1-4
U suprotnom može doći do požara zbog
pregrijavanja zidne utičnice.
Čvrsto priključite utikač napajanja.
•
U suprotnom može doći do požara.
U suprotnom može doći do strujnog
udara udara.
Utikač napajanja svakako priključite u uzemljenu zidnu utičnicu (samo za opremu u
izolacijskoj klasi 1).
Izbjegavajte prekomjerno savijanje ili uvrtanje kabela napajanja i postavljanje teških
predmeta na kabel.
•
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara zbog oštećenog kabela
napajanja.
Kabel napajanja i uređaj držite podalje od
grijača.
Ako su utikač napajanja ili utičnica prekriveni prašinom, očistite ih suhom krpom.
•
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
U suprotnom može doći do požara.
Najvažnije mjere opreza
Oprez
Izbjegavajte isključivanje utikača napajanja
kada uređaj radi.
•
U suprotnom može doći do oštećivanja
proizvoda zbog strujnog udara.
Prilikom isključivanja utikača napajanja iz
utičnice uvijek držite za utikač, a ne za
kabel.
•
Koristite samo kabele napajanja koje isporučuje naša tvrtka. Također, nemojte koristiti kabele za napajanje drugih uređaja.
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
Utikač napajanja priključite u lako dostupnu
zidnu utičnicu.
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
Dođe li do problema s uređajem, morate
isključiti utikač napajanja kako biste
potpuno prekinuli dovod napajanja. Ne
možete u potpunosti prekinuti dovod
napajanja samo pomoću gumba
napajanja na uređaju.
Vezano uz postavljanje
Upozorenje
Izbjegavajte stavljanje na uređaj upaljenih
svijeća svijeća, uređaja za tjeranje komaraca ili cigareta, kao i smještanje uređaja u
blizinu grijača.
•
U suprotnom može doći do požara.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesto
sa slabim provjetravanjem, poput police za
knjige ili ormara.
•
•
U suprotnom može doći do ozljeda.
•
Svakako koristite navedeni zidni nosač.
Uređaj prilikom montiranja smjestite najmanje 10 cm od zida, radi ventilacije.
•
U suprotnom može doći do požara zbog
internog pregrijavanja.
Plastične vrećice u kojima je uređaj pakiran
držite podalje od djece.
•
Montiranje uređaja na zid zatražite od stručnjaka za instalaciju ili odgovarajuće tvrtke.
Ako dijete stavi vrećicu preko glave,
može se ugušiti.
U suprotnom može doći do požara zbog
internog pregrijavanja.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta
koja nisu stabilna ili su izložena prekomjernim vibracijama, poput nestabilnih ili nagnutih polica.
•
Uređaj može pasti i to može oštetiti
uređaj ili uzrokovati ozljedu.
•
Ako uređaj koristite na lokaciji izloženoj
vibracijama, to ga može oštetiti ili
izazvati požar.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta
izložena prašini, vlazi (sauna), ulju, dimu ili
vodi (kiša), ili u vozilo.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na mjesta
izložena izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora topline, poput vatre ili grijača.
•
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
To može skratiti vijek trajanja uređaja ili
uzrokovati požar.
Izbjegavajte postavljanje uređaja na nedovoljnoj visini, gdje će se nalaziti u dosegu
djece.
•
Ako dijete može dosegnuti uređaj,
uređaj može pasti i to može uzrokovati
tjelesnu ozljedu.
•
Budući da je prednji dio teži, montirajte
uređaj na ravnu i stabilnu podlogu.
Najvažnije mjere opreza
1-4
Oprez
Pazite da vam uređaj ne ispadne dok ga
premještate.
Uređaj nemojte stavljati prednjom stranom
prema podu.
•
•
To može izazvati probleme s uređajem
ili ozljedu.
Prilikom montiranja uređaja na konzoli ili
polici, pazite da prednji dio uređaja ne izviruje iz konzole ili s police.
•
U suprotnom može doći do pada
uređaja, što može izazvati kvar ili
ozljedu.
•
Koristite ormarić ili policu koja odgovara
veličini uređaja.
To može oštetiti ploču uređaja.
Uređaj spuštajte pažljivo.
•
U suprotnom može doći do problema s
uređajem ili ozljeda.
Ako uređaj montirate na mjesto gdje se
radni uvjeti značajno mijenjaju, može doći
do ozbiljnog problema u kvaliteti slike zbog
uvjeta u okolini. U tom slučaju montirajte
uređaj tek nakon što se posavjetujete s
našim stručnim osobljem.
•
Mjesta izložena mikroskopskoj prašini,
kemikalijama, previsokim ili preniskim
temperaturama te visokoj vlažnosti, kao
što su zračne luke ili postaje na kojima
se uređaj trajno koristi.
Vezano uz korištenje
Upozorenje
Budući da se uređaj napaja visokim naponom, nemojte ga nikad sami rastavljati,
popravljati niti modificirati.
Prilikom čišćenja uređaja ne prskajte vodu
izravno po dijelovima uređaja.
•
Pazite da voda ne prodre u proizvod.
•
U suprotnom može doći do požara ili
strujnog udara.
•
U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara ili problema s uređajem.
•
Ako uređaj treba popraviti, obratite se
servisnom centru.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi,
miris paljevine ili dim, odmah isključite utikač napajanja i obratite se servisnom centru.
•
1-4
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
Ako ispustite uređaj ili se kućište ošteti,
isključite uređaj i isključite kabel napajanja
iz utičnice. Obratite se servisnom centru.
•
Ne dopuštajte djeci da se oslanjaju na uređaj ili penju na njega.
U suprotnom može doći do požara ili
strujnog udara.
U suprotnom može doći do pada
uređaja što može uzrokovati ozljedu ili
smrt.
Izbjegavajte smještanje na uređaj predmeta
poput igračaka ili slatkiša.
•
Djeca bi se mogla pokušati popeti na
uređaj i dohvatiti takve predmete te
pritom srušiti uređaj, što bi moglo
dovesti do ozljede pa čak i smrtnog
slučaja.
Najvažnije mjere opreza
U slučaju munje ili groma isključite kabel
napajanja te ni u kom slučaju ne dirajte
antenski kabel, budući da je to opasno.
•
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
Izbjegavajte pomicanje uređaja povlačenjem za kabel napajanja ili antenski kabel.
•
Izbjegavajte ispuštanje predmeta iznad uređaja ili primjenu udaraca na proizvod.
U suprotnom može doći do strujnog
udara, požara ili problema s uređajem
zbog oštećenog kabela.
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
Kada dođe do ispuštanja plina, ne dodirujte
uređaj niti utikač napajanja, već odmah prozračite prostoriju.
•
Iskra može uzrokovati eksploziju ili
požar.
•
U slučaju grmljavinskog nevremena, ne
dodirujte kabel napajanja niti antenski
kabel.
Izbjegavajte podizanje ili pomicanje uređaja
držeći samo kabel napajanja ili kabel
signala.
Izbjegavajte korištenje zapaljivih raspršivača ili objekata u blizini uređaja i njihovo
smještanje na uređaj.
•
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara, požara ili problema s uređajem
zbog oštećenog kabela.
Pazite da ne blokirate ventilacijski otvor
stolnjakom ili zavjesom.
•
U suprotnom može doći do požara zbog
internog pregrijavanja.
To može dovesti do eksplozije ili požara.
U uređaj (ventilacijske otvore, priključke itd)
nemojte umetati metalne predmete, kao što
su štapići za jelo, kovanice, ukosnice, niti
zapaljive predmete.
•
Ako u uređaj prodre voda ili neka strana
tvar, isključite napajanje, isključite kabel
napajanja i obratite se servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do problema s
uređajem, strujnog udara ili požara.
Izbjegavajte smještanje iznad uređaja
posuda s tekućinom, kao što su vaze, lonci
s cvijećem, pića, kozmetički proizvodi ili lijekovi, kao i metalnih predmeta.
•
Ako u uređaj prodre voda ili neka strana
tvar, isključite napajanje, isključite kabel
napajanja i obratite se servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do problema s
uređajem, strujnog udara ili požara.
Oprez
Prikaz statične slike na dulje vrijeme može
uzrokovati nastajanje zaostale slike ili mrlje
na zaslonu.
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
zbog, npr. odlaska na put, isključite kabel
napajanja iz zidne utičnice.
•
•
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme,
postavite način rada za uštedu energije
ili čuvar zaslona u načinu pokretne slike.
Postavite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za uređaj.
•
U suprotnom može doći do naprezanja
očiju.
Najvažnije mjere opreza
U suprotnom može doći do nakupljanja
prašine i požara zbog pregrijavanja ili
kratkog spoja, odnosno do strujnog
udara.
Izbjegavajte okretanje proizvoda naopako ili
njegovo premještanje držeći samo za postolje.
•
To može uzrokovati pad uređaja te
oštećenje ili ozljedu.
1-4
Ne stavljajte adapter na drugi adapter.
•
U suprotnom može doći do požara.
Držite adapter napajanja podalje od izvora
topline.
•
Prije korištenja adaptera uklonite plastični
poklopac s njega.
•
Uvijek držite adapter napajanja u dobro
ventiliranom prostoru.
U suprotnom može doći do požara.
Pazite da adapter ne dođe u dodir s vodom
te da se ne smoči.
•
U suprotnom može doći do požara.
Opetovano gledanje u uređaj iz prevelike
blizine može vam oštetiti vid.
To može prouzročiti kvar, električni udar
ili požar. Ne koristite adapter uz vodene
površine ili na otvorenom, naročito kada
kiši ili pada snijeg. Ako pod čistite
vodom, pazite da se adapter ne smoči.
Izbjegavajte korištenje ovlaživača ili kuhala
u blizini uređaja.
Važno je da odmarate oči (5 minuta svaki
sat) ako dulje gledate u zaslon uređaja.
•
•
U suprotnom može doći do strujnog
udara ili požara.
Time ćete smanjiti naprezanje očiju.
Budući da je ploča zaslona vruća kada se
koristi dulje vrijeme, nemojte dodirivati uređaj.
Male dijelove dodatne opreme držite podalje od djece.
Budite pažljivi prilikom podešavanja kuta
uređaja ili visine postolja.
Izbjegavajte smještanje teških predmeta
iznad uređaja.
•
Ako vam uređaj zahvati prst, može vas
ozlijediti.
•
•
Ako uređaj previše nagnete, uređaj
može pasti što može dovesti do ozljede.
U suprotnom može doći do problema s
uređajem ili ozljeda.
Ispravan položaj tijela prilikom korištenja uređaja
Održavajte ispravan položaj tijela prilikom korištenja uređaja.
1-4
•
Ispravite leđa.
•
Udaljenost između zaslona i očiju mora biti 45 do 50 cm. Zaslon smjestite ispod razine
očiju i izravno ispred sebe.
•
Podesite kut uređaja tako da se svjetlo ne odbija sa zaslona.
•
Držite laktove pod pravim kutom, a podlaktice u razini s dlanovima.
•
Držite laktove pod pravim kutom.
•
Držite stopala uz pod, a koljena pod kutom od 90 stupnjeva ili više, a ruke držite tako da su
vam uvijek ispod razine srca.
Najvažnije mjere opreza
2
Montiranje uređaja
2-1
Sadržaj paketa
•
Izvadite uređaj iz pakiranja i provjerite jeste li primili sve sljedeće dijelove.
•
Sačuvajte kutiju pakiranja, za slučaj da kasnije morate premještati uređaj.
Monitor
SADRŽAJ
Upute za montiranje
Jamstvo za uređaj
Upute za korištenje
Podnožje
(Nije dostupna na svim lokacijama)
Priključak za postolje
Adapter za istosmjernu struju
Kabel za napajanje
DODATNA OPREMA
HDMI kabel
HDMI - DVI kabel
D-Sub kabel
Isporučeni kabeli mogu se razlikovati ovisno o kupljenom proizvodu.
Montiranje uređaja
2-1
2-2
Montiranje postolja
Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru koji je prikazan na slici.
Provjerite je li priključak postolja dobro pričvršćen.
U potpunosti okrenite vijak na dnu postolja, tako da bude u potpunosti pričvršćen.
Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštiti uređaj i stavite uređaj na krpu, prednjim
dijelom okrenutim prema dolje.
Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici.
Sastavljeno postolje gurnite u glavni dio uređaja u smjeru strelice, kako je prikazano na
slici.
2-2
Montiranje uređaja
- Oprez
Izbjegavajte podizanje proizvoda držeći ga samo za podnožje.
Rastavljanje se obavlja obrnutim redoslijedom od sklapanja.
Montiranje uređaja
2-2
2-3
Povezivanje s računalom
Dio za povezivanje može se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
1. Povežite uređaj s računalom ovisno o video izlazu koji računalo podržava.
•
Kada grafička kartica ima D-Sub (<Analog>) izlaz
•
•
Priključak [RGB IN] na uređaju povežite s priključkom [D-Sub] na računalu pomoću D-Sub kabela.
Kada grafička kartica ima DVI (<Digital>) izlaz
•
Priključak [HDMI IN] na uređaju povežite s priključkom [DVI] na računalu pomoću HDMI - DVI kabela.
[HDMI IN] priključak isporučuje se samo s modelima koji podržavaju HDMI.
2. Adapter napajanja priključite u priključak [DC 12V/14V] na stražnjoj strani proizvoda. Kabel za napajanje priključite u adapter
i u zidnu utičnicu.
2-3
Montiranje uređaja
(Ulazni se napon automatski prebacuje.)
Kada je uređaj priključen na računalo, možete ga uključiti i koristiti.
Montiranje uređaja
2-3
2-4
Priključivanje HDMI kabela
Izlazni HDMI priključak digitalnog izlaznog uređaja priključite na [HDMI IN] priključak uređaja pomoću HDMI kabela.
[HDMI IN] priključak isporučuje se samo s modelima koji podržavaju HDMI.
2-4
Montiranje uređaja
2-5
Kensington Lock
Kensington Lock je uređaj za zaštitu od krađe koji korisnicima omogućava zaključavanje uređaja tako da ga mogu sigurno koristiti
na javnim mjestima. Budući da se oblik i način korištenja uređaja za zaključavanje mogu razlikovati s obzirom na model i
proizvođača, dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku koje se isporučuje uz uređaj za zaključavanje.
Uređaj Kensington Lock morate nabaviti zasebno.
Kako biste zaključali uređaj, slijedite ove korake:
1. Kabel uređaja Kensington lock omotajte oko velikog statičnog predmeta poput stola ili stolice.
2. Kraj kabela s priključenom bravicom provucite kroz omotani kraj kabela uređaj Kensington lock.
3. Uređaj za zaključavanje umetnite u utor za Kensington lock na monitoru (
4. Zaključajte bravicu (
).
).
•
Ovo su općenite upute. Precizne upute potražite u korisničkom priručniku koji je isporučen uz uređaj za zaključavanje.
•
Uređaj za zaključavanje možete nabaviti u trgovini elektroničke opreme, internetskoj trgovini ili u našem servisnom
centru.
Montiranje uređaja
2-5
3
Korištenje proizvoda
3-1
Postavljanje optimalne rezolucije
Ako uključite napajanje nakon kupnje uređaja, na zaslonu će se prikazati poruka o optimalnim postavkama rezolucije.
Odaberite jezik i optimalnu rezoluciju.
▲/▼ : Pomoću ovih gumba možete odabrati jezik.
MENU : Ako pritisnete ovaj gumb, poruka će nestati.
3-1
•
Poruka će se pojaviti do 3 puta ako rezolucija nije postavljena na optimalnu vrijednost.
•
Postavljanje rezolucije na optimalnu vrijednost
•
Kada je računalo isključeno, povežite uređaj i računalo i uključite napajanje.
•
Desnom tipkom miša pritisnite na radnu površinu i odaberite 'Properties' (Svojstva) s padajućeg izbornika.
•
Na kartici 'Settings' (Postavke) postavite rezoluciju na optimalnu vrijednost.
Korištenje proizvoda
3-2
Tablica standardnih načina rada signala
Ovaj uređaj omogućava prikaz najbolje kvalitete slike kada se koristi na optimalnoj rezoluciji. Optimalna rezolucija ovisi o
veličini zaslona.
Stoga kvaliteta slike može pasti ako nije postavljena optimalna rezolucija za veličinu zaslona. Preporučuje se postavljanje
optimalne rezolucije za uređaj.
Ako je signal s računala jedan od sljedećih standardnih načina signala, zaslon se postavlja automatski. No, ako signal s računala
nije jedan od sljedećih načina signala, možda će se prikazati samo prazan zaslon ili će se uključiti samo LED indikator napajanja.
Stoga izvršite konfiguraciju na sljedeći način, prema korisničkom priručniku za grafičku karticu.
S22A300H
NAČIN PRIKAZA
VODORAVNA
FREKVENCIJA
(KHZ)
OKOMITA
FREKVENCIJA (HZ)
FREKVENCIJA
SATA (MHZ)
POLARITET (V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
S24A300H
Korištenje proizvoda
3-2
NAČIN PRIKAZA
VODORAVNA
FREKVENCIJA
(KHZ)
OKOMITA
FREKVENCIJA (HZ)
FREKVENCIJA
SATA (MHZ)
POLARITET (V/O)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
-/+
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jednog retka od krajnjeg lijevog do krajnjeg desnog položaja na zaslonu naziva se vodoravni
ciklus, a recipročno njemu je okomita frekvencija. Vodoravna frekvencija izražava se u kHz.
Okomita frekvencija
Zaslon mora prikazivati istu sliku na zaslonu više desetaka puta svake sekunde kako bi je ljudi mogli vidjeti. Ta se frekvencija
naziva okomitom frekvencijom. Okomita frekvencija izražava se u kHz.
3-2
Korištenje proizvoda
3-3
Instaliranje upravljačkog programa uređaja
Ako instalirate upravljački program uređaja, može postaviti odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju za uređaj. Upravljački
program nalazi se na CD-ROM mediju koji se isporučuje uz uređaj. Ako je datoteka na disku oštećena, posjetite servisni
centar ili web-mjesto tvrtke Samsung Electronics (http://www.samsung.com/) te preuzmite upravljački program.
1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite "Windows upravljački programi".
3. Izvršite preostale instalacijske korake u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.
4. Na popisu modela odaberite model uređaja.
5. Provjerite jesu li u postavkama na upravljačkoj ploči prikazane odgovarajuća rezolucija i brzina osvježavanja. Dodatne
informacije potražite u dokumentu o operacijskom sustavu Windows.
Korištenje proizvoda
3-3
3-4
Gumbi za upravljanje uređajem
Gumbi za upravljanje uređajem
•
Pritisnite neki od gumba na monitoru. OSD guide će se pojaviti na zaslonu.
•
Ako ste pritisnuli gumb na prednjoj strani monitora, prije izbornika za pritisnuti gumb pojavit će se OSD guide s prikazom
funkcije gumba.
•
Za prelazak na izbornik ponovo pritisnite gumb na prednjoj strani monitora.
•
Kod pritiskanja gumba pritisnite oznaku "●" koja se nalazi ispod odgovarajuće oznake gumba.
•
OSD Guide se može razlikovati ovisno o funkcijama i modelima. Pogledajte stvarni proizvod.
IKONA
MENU
OPIS
Pritisnite ovaj gumb za prikaz parametara na zaslonu (OSD).
Ovaj se gumb koristi i za izlazak iz prikaza na zaslonu ili za povratak na zaslonski izbornik
više razine
* Zaključavanje podešavanja prikaza na zaslonu
Ova funkcija zaključava prikaz na zaslonu kako bi se očuvale trenutne postavke ili spriječilo
da druga osoba mijenja postavke
Uključeno: Ako pritisnete i držite gumb MENU 5 sekundi, aktivira se funkcija zaključavanja
podešavanja prikaza na zaslonu.
Isključeno: Ako ponovo pritisnete i držite gumb MENU 5 sekundi, funkcija zaključavanja
podešavanja prikaza na zaslonu se isključuje.
Čak i ako je funkcija zaključavanja prikaza na zaslonu aktivirana, korisnici mogu
podesiti svjetlinu i kontrast te postaviti funkciju podešavanja koja je dodijeljena gumbu
[ ].
Korisnici mogu postaviti <Customized Key> na jednu od sljedećih funkcija. Ako korisnik pritisne prilagođenu tipku [ ] nakon njezinog postavljanja, izvršit će se konfigurirana funkcija
•
<
Angle> - <
Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
Funkciju za Customized Key možete postaviti tako da odaberete "<SETUP&RESET> > <Customized Key>" na zaslonskom prikazu.
▲/▼
Pomoću ovih gumba možete se kretati izbornikom ili podesiti vrijednost u prikazu na zaslonu.
Pomoću ovog gumba možete kontrolirati svjetlinu zaslona.
3-4
Korištenje proizvoda
IKONA
OPIS
Za odabir funkcije pritisnite ovdje.
Ako pritisnete gumb [
] kada se ne prikazuje nijedan zaslonski prikaz, promijenit će se
ulazni signali (Analog/HDMI). Kada zamijenite ulazni signal pritiskom na gumb [
] ili
uključite uređaj, u gornjem lijevom dijelu zaslona prikazat će se poruka o odabranoj vrsti ulaznog signala.
Ova funkcija nije dostupna za proizvode koji imaju samo Analog sučelje.
AUTO
Pritisnite gumb [AUTO] za automatsko podešavanje postavki zaslona
Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
Ako promijenite postavke rezolucije pod Display Properties (Svojstva zaslona), izvršit će se
funkcija AUTO adjustment .
Pritisnite ovaj gumb za uključivanje/isključivanje uređaja
•
Gumbi na desnoj strani uređaja osjetljivi su na dodir.
•
Lagano dodirnite gumbe prstom.
LED indikator napajanja
LED indikator je uključen kada uređaj radi normalno.
Više informacija o funkciji uštede energije potražite u odjeljku o funkciji uštede energije
u poglavlju Ostale informacije. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, preporučujemo
da isključite kabel napajanja radi dodatnog smanjenja potrošnje energije.
Korištenje proizvoda
3-4
3-5
Korištenje izbornika za podešavanje zaslona (OSD: Prikaz na zaslonu)
Struktura izbornika za podešavanje zaslona (OSD: Prikaz na zaslonu)Struktura
GLAVNI
IZBORNICI
PICTURE
PODIZBORNICI
Brightness
Contrast
Sharpness
Coarse
Fine
Response Time
HDMI crna
Red
Green
Blue
Color Tone
H-Position
V-Position
Image Size
Menu H-Position
Menu V-Position
Reset
Language
Eco Saving
Off Timer On/Off
Off Timer Setting
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Customized Key
Auto Source
Display Time
COLOR
Color
Bright
Angle
Gamma
SIZE & POSITION
SETUP&RESET
Menu Transparency
INFORMATION
Funkcije monitora mogu se razlikovati ovisno o modelima. Pogledajte stvarni proizvod.
PICTURE
IZBORNIK
Brightness
Contrast
3-5
OPIS
Kontrolira svjetlinu zaslona.
•
Ovaj izbornik nije dostupan kada <
Contrast>.
Bright> postavite na način rada <Dynamic
•
Ovaj izbornik dostupan je kada je postavljena funkcija <Eco Saving>.
Kontrolira kontrast slika koje se prikazuju na zaslonu
•
Ovaj izbornik nije dostupan kada je značajka <
<Dynamic Contrast> ili <Cinema>.
•
Izbornik nije dostupan kada je funkcija <
<Intelligent>.
Bright> postavljena u način rada
Color> postavljena na način rada <Full> ili
Korištenje proizvoda
IZBORNIK
Sharpness
Bright
OPIS
Kontrolira jasnoću slika koje se prikazuju na zaslonu
•
Ovaj izbornik nije dostupan kada je značajka <
<Dynamic Contrast> ili <Cinema>.
•
Izbornik nije dostupan kada je funkcija <
<Intelligent>.
Bright> postavljena u način rada
Color> postavljena na način rada <Full> ili
Donosi unaprijed postavljene postavke slike optimizirane za razne korisničke okoline kao što su uređivanje dokumenta, pretraživanje Interneta, igranje igara, gledanje sportskih prijenosa ili filmova itd.
•
<Custom>
Ako unaprijed postavljeni načini slike nisu dovoljni, korisnici pomoću ovog načina rada mogu
izravno konfigurirati postavke <brightness> i <Contrast>.
•
<Standard>
Ovaj način rada nudi postavke slike prikladne za uređivanje dokumenta i pregledavanje Interneta
(tekst + slika).
•
<Game>
Ovaj način rada nudi postavke slike prikladne za igranje igara u kojima ima mnogo grafike te
zahtijevaju veliku brzinu osvježavanja.
•
<Cinema>
Ovaj način rada nudi postavke svjetline i oštrine slične onima na televizoru i donosi najbolje
okruženje za zabavu (filmovi, DVD, itd.).
•
<Dynamic Contrast>
Automatski kontrolira kontrast slike tako da su tamne i svijetle slike uravnotežene.
Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI veze, a opcija <PC/AV Mode> postavljena na <AV>,
<
Bright> ima četiri automatske postavke slike (<Dynamic>, <Standard>, <Movie> i
<Custom>) koje su tvornički postavljene. Možete aktivirati Dynamic, Standard, Movie ili Custom.
Možete odabrati Custom koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.
•
<Dynamic>
Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u "Standardnom" načinu rada.
•
<Standard>
Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
•
<Movie>
Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti
umor očiju.
•
<Custom>
Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.
Ovaj izbornik dostupan je kada je postavljena funkcija <
Korištenje proizvoda
Angle> ili <Eco Saving>.
3-5
IZBORNIK
Angle
OPIS
Ova značajka omogućuje gledanje optimalne kvalitete zaslona u odnosu na položaj iz kojeg gledate.
Prilikom gledanja zaslona pod kutom iz nižeg položaja, višeg položaja ili sa strane, postavljanjem
odgovarajućeg načina rada za svaki položaj možete postići kvalitetu slike sličnu kao kod gledanja
zaslona iz položaja izravno ispred njega.
Postavite na <Off> kada zaslon gledate iz položaja izravno ispred njega.
•
<Off>
•
<Lean Back Mode1>
- odaberite kada zaslon gledate iz malo nižeg položaja.
•
<Lean Back Mode2>
- odaberite kada zaslon gledate iz nižeg položaja.
•
<Standing Mode>
•
<Side Mode>
•
<Group View> - Odaberite kada dvije ili više osoba istovremeno gleda u monitor s položaja
ili
•
Coarse
- odaberite kada zaslon gledate iz položaja ispred uređaja.
- odaberite kod gledanja iz povišenog položaja.
- odaberite kada zaslon gledate s lijeve ili desne strane.
,
.
<Custom> -Kada je odabrano <Custom>, postavke <Lean Back Mode 1> primjenjuju se prema
zadanim postavkama. Korisnici prema potrebi mogu postaviti odgovarajuću kvalitetu slike.
•
Ovaj izbornik nije dostupan kada je značajka <
<Dynamic Contrast> ili <Cinema>.
Bright> postavljena u način rada
•
Ovaj izbornik dostupan je kada je postavljena funkcija <
Color>.
Uklanja okomite crte šuma (raspored piksela) sa zaslona.
Lokacija slike na zaslonu može se promijeniti nakon podešavanja. U tom slučaju zaslon pomaknite
tako da slika bude u njegovoj sredini, pomoću izbornika <H-Position>.
Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
Fine
Uklanja vodoravne crte šuma (uzorak crta) sa zaslona.
Ako ne možete u potpunosti ukloniti šum pomoću funkcije <Fine>, ponovo podesite <Coarse> i zatim
ponovo primijenite funkciju <Fine>.
Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
3-5
Korištenje proizvoda
IZBORNIK
Response Time
HDMI Black Level
OPIS
Ubrzava reakciju zaslona više od izvorne reakcije, tako da pokretne slike izgledaju oštrije i prirodnije.
•
<Normal>
•
<Faster>
•
<Fastest>
•
Preporučujem postavljanje vrijednosti na <Normal> ili <Faster> kada ne gledate film.
•
Funkcije monitora mogu se razlikovati ovisno o modelima. Pogledajte stvarni proizvod.
•
Korisnik kao optimalan način rada može odabrati <Normal> / <Faster> / <Fastest>, ovisno o
različitim ulaznim videosignalima.
Prilikom gledanja programa s DVD uređaja ili set-top box uređaja povezanog putem HDMI veze,
može doći do smanjivanja kvalitete slike (razina crne boje, slabiji kontrast, svijetla nijansa boja, itd.),
ovisno o priključenom vanjskom uređaju.
•
<Normal>
•
<Low>
Ova funkcija je aktivna samo kad je vanjski uređaj priključen putem <HDMI> veze. Funkcija
<HDMI Black Level> možda neće biti kompatibilna sa svim vanjskim uređajima.
COLOR
Korištenje proizvoda
3-5
IZBORNIK
Color
OPIS
Jasnije prikazuje prirodne boje, pomoću vlastite tehnologije za poboljšanje kvalitete digitalne slike
koju je razvila tvrtka Samsung Electronics.
•
<Off> - Isključuje funkciju <
Color>.
•
<Demo> - Slike obrađene funkcijom <
•
<Full> - Daje jasniju sliku, uključujući i područja koja odgovaraju boji kože.
•
<Intelligent> - Poboljšava intenzitet slika, osim kod područja koja odgovaraju boji kože.
Color> možete usporediti s izvornim slikama.
Ovaj izbornik dostupan je kada je postavljena funkcija <
Red
Vrijednost crvene boje na slikama možete podesiti prema vlastitim preferencama.
Izbornik nije dostupan kada je funkcija <
<Intelligent>.
Green
Blue
Gamma
Color> postavljena na način rada <Full> ili
Vrijednost plave boje na slikama možete podesiti prema vlastitim preferencama.
Izbornik nije dostupan kada je funkcija <
<Intelligent>.
Color Tone
Color> postavljena na način rada <Full> ili
Vrijednost zelene boje na slikama možete podesiti prema vlastitim preferencama.
Izbornik nije dostupan kada je funkcija <
<Intelligent>.
Color> postavljena na način rada <Full> ili
Temperaturu boje možete prilagoditi vlastitim preferencama.
•
<Cool 2> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na vrlo hladnu nijansu.
•
<Cool 1> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na hladnu nijansu.
•
<Normal> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na standardnu nijansu boje.
•
<Warm 1> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na toplu nijansu.
•
<Warm 2> - Temperaturu boje na zaslonu postavlja na vrlo toplu nijansu.
•
<Custom> - Odaberite ovaj izbornik za ručno postavljanje temperature boje.
Ako vam se ne sviđa unaprijed postavljena temperatura boje, vrijednost RGB možete podesiti i
ručno.
•
Izbornik nije dostupan kada je funkcija <
<Intelligent>.
Color> postavljena na način rada <Full> ili
•
Ovaj izbornik dostupan je kada je postavljena funkcija <
Angle>.
Pomoću ovog izbornika možete promijeniti intenzitet boja srednje svjetline.
•
<Mode1> - <Mode2> - <Mode3>
Ovaj izbornik dostupan je kada je postavljena funkcija <
(Nije dostupno kada <
3-5
Angle>.
Angle>.
Bright> postavljena u način rada <Dynamic Contrast> i <Cinema>.)
Korištenje proizvoda
SIZE & POSITION
IZBORNIK
H-Position
V-Position
OPIS
Pomiče položaj područja prikaza na zaslonu u vodoravnom smjeru.
•
Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
•
Kada je u načinu rada AV ulazni signal u formatu 720P, 1080i ili 1080P, odaberite <Screen
Fit> kako biste mogli podesiti vodoravni položaj u razinama 0 - 6.
Pomiče položaj područja prikaza na zaslonu u okomitom smjeru.
Image Size
•
Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada Analog.
•
Kada je u načinu rada AV ulazni signal u formatu 720P, 1080i ili 1080P, odaberite <Screen
Fit> kako biste okomiti položaj podesili u razinama 0 - 6.
Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili
16:10.
Signali iz računala
•
<Auto> - Slika se prikazuje pri omjeru ulaznog signala.
•
<Wide> - Slika se prikazuje preko cijelog zaslona, bez obzira na omjer slike ulaznog signala.
•
Signali koji nisu u tablici standardnih načina rada nisu podržani.
•
Ako je rezolucija postavljena na optimalnu, omjer veličine slike se ne mijenja, bez obzira na
to je li postavka <Image Size> postavljena na <Auto> ili <Wide>.
AV signali
•
<4 : 3> - Prikazuje slike uz omjer slike 4 :3.
•
<16 : 9> - Prikazuje slike uz omjer slike 16 :9.
•
<Screen Fit> - Ako je ulazni signal u HDMI ulaznom načinu rada 720P, 1080i ili 1080P, slika se
prikazuje kakva jest, bez kraćenja.
Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI kabela i <PC/AV
Mode> postavite na <AV>.
Menu H-Position
Možete podesiti vodoravni položaj prikaza na zaslonu.
Menu V-Position
Možete podesiti okomiti položaj prikaza na zaslonu.
Korištenje proizvoda
3-5
SETUP&RESET
IZBORNIK
Reset
OPIS
Pomoću ove funkcije kvalitetu slike i postavke boje možete vratiti na tvornički zadane postavke.
•
Language
<Yes> - <No>
Odaberite jezik za prikaz na zaslonu.
Odabrani jezik primjenjuje se samo na zaslonske prikaze uređaja. Ova postavka ne utječe na
ostale funkcije računala.
Eco Saving
Ta funkcija korisniku omogućava korištenje načina rada s malom potrošnjom energije, smanjivanjem
napona u ploči zaslona.
•
<75%>
Kada je odabrano <75%>, potrošnja energije iznosi oko 75% vrijednosti određene zadanom
postavkom.
•
<50%>
Kada je odabrano <50%>, potrošnja energije iznosi oko 50% vrijednosti određene zadanom
postavkom.
•
<Off>
Kada je odabrano <Off>, funkcija je isključena.
Ovaj izbornik nije dostupan kada <
Off Timer On/Off
Možete uključiti ili isključiti odbrojavanje vremena.
•
Off Timer Setting
Bright> postavite na način rada <Dynamic Contrast>.
<Off> - <On>
Automatski isključuje napajanje kada istekne postavljeno vrijeme.
Ta je funkcija dostupna samo kada je odabrano <On> u funkciji <Off Timer On/Off>.
3-5
Korištenje proizvoda
IZBORNIK
PC/AV Mode
OPIS
Kada je povezan s računalom, postavite na PC.
Kada je povezan s AV uređajem, postavite na AV.
Key Repeat Time
•
Ova funkcija ne podržava analogni način rada.
•
Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili
16:10.
•
Ako se monitor (kada je postavljen na Digitalno iIi HDMI) nalazi u načinu rada za štednju
energije ili prikazuje poruku <Check Signal Cable>, pritisnite gumb MENU kako bi se
prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati <PC> ili <AV>.
Upravlja kašnjenjem kod ponovljenog pritiska na gumb.
Može se podesiti na <Acceleration>, <1 sec> ili <2 sec>. ako je odabrana postavka <No Repeat> ,
gumb reagira samo jedanput.
Customized Key
Auto Source
Funkciju prilagođene tipke možete postaviti na jedno od sljedećeg.
•
<
Angle> - <
Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
•
<Auto> - Monitor automatski odabire ulazni signal.
•
<Manual> - Korisnici moraju ručno odabrati ulazni signal.
Nije primjenjivo na analognog (D-SUB) modele ili digitalne modele koji podržavaju (DVI).
Display Time
Prikaz na zaslonu automatski nestaje ako korisnik ne poduzme nikakvu akciju.
Možete odrediti vrijeme čekanja prije skrivanja prikaza na zaslonu.
•
Menu Transparency
<5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Možete odabrati prozirni prikaz na zaslonu.
•
<Off> - <On>
INFORMATION
IZBORNIK
INFORMATION
OPIS
Prikazuje frekvenciju i rezoluciju postavljenu na računalu.
Na modelima koji imaju samo analogno sučelje u izborniku <Information>ne prikazuju se opcije
<Analog/HDMI>.
Korištenje proizvoda
3-5
4
Instaliranje softvera
4-1
Natural Color
Što je Natural Color ?
Ovaj je softver valjan samo za proizvode tvrtke Samsung i omogućuje podešavanje boja koje se prikazuju na uređaju te
usklađuje boje na uređaju s bojama na ispisanim slikama. Dodatne informacije potražite u pomoći za softver na mreži (F1).
Program Natural Color je dostupan na Internetu. Možete ga preuzeti s ispod navedenog web-mjesta i instalirati;
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
4-1
Instaliranje softvera
4-2
MagicTune
Što je MagicTune?
MagicTune je program koji pomaže u podešavanju zaslona opsežnim opisom funkcija zaslona i lako razumljivim smjernicama.
Korisnici mogu podesiti uređaj pomoću miša i tipkovnice bez korištenja kontrolnih gumba na uređaju.
Instaliranje softvera
1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Odaberite program za postavljanje funkcije MagicTune.
Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku
datoteku za MagicTune na CD-ROM mediju.
3. Odaberite jezik instalacije i pritisnite [Next] (Sljedeće).
4. Izvršite preostale korake instalacije softvera u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.
•
Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
•
Ikona MagicTune možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
•
Ako se ne prikaže ikona prečaca, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom (MagicTune™)
Na instalaciju programa MagicTune™ možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Zahtjevi sustava
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista, 32-bitna verzija
•
Windows 7, 32-bitna verzija
Za MagicTune™, Windows 2000 ili noviji operacijski sustav.
Hardver
•
Najmanje 32 MB memorije
•
Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
Dodatne informacije potražite na web-mjestu.
Uklanjanje softvera
MagicTune™ možete ukloniti samo putem funkcije [Add or Remove Programs ] (Dodavanje ili uklanjanje programa) u sustavu
Windows.
Za uklanjanje programa MagicTune™ izvršite sljedeće korake.
1. Pritisnite [Start] odaberite [Settings] (Postavke) i na izborniku odaberite [Control Panel] (Upravljačka ploča).
U operacijskom sustavu Windows XP pritisnite [Start], a zatim na izborniku odaberite [Control Panel] (Upravljačka ploča).
2. Dvaput pritisnite ikonu [Add or Remove Programs] (Dodavanje ili uklanjanje programa) u upravljačkoj ploči.
Instaliranje softvera
4-2
3. U prozoru [Add/Remove] (Dodaj/Ukloni) pronađite i odaberite MagicTune™ tako da bude istaknut.
4. Pritisnite [Change or Remove Programs] (Promjena ili uklanjanje programa) za uklanjanje softvera.
5. Odaberite [Yes] (Da) kako biste pokrenuli uklanjanje programa MagicTune™.
6. Pričekajte da se prikaže okvir s porukom koji vas obavještava da je softver u potpunosti uklonjen.
Tehničku podršku, odgovore na često postavljana pitanja ili informacije o nadogradnji softvera za MagicTune™ potražite na
našem web-mjestu.
4-2
Instaliranje softvera
4-3
MultiScreen
Što je MultiScreen?
MultiScreen omogućuje korisnicima dijeljenje zaslona na više dijelova.
Instaliranje softvera
1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Odaberite program za postavljanje funkcije MultiScreen.
Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku
datoteku za MultiScreen CD-ROM mediju.
3. Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite [Next] (Sljedeće).
4. Izvršite preostale korake instalacije softvera u skladu s uputama prikazanim na zaslonu.
•
Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalo ponovno nakon instalacije.
•
Ikona MultiScreen možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
•
Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.
Ograničenja i problemi s instalacijom (MultiScreen)
Na instalaciju funkcije MultiScreen možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.
Operacijski sustav
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista, 32-bitna verzija
•
Windows 7, 32-bitna verzija
Za MultiScreen se preporučuje operacijski sustav Windows 2000 ili noviji.
Hardver
•
Najmanje 32 MB memorije
•
Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
Uklanjanje softvera
Pritisnite [Start], odaberite [Settings]/[Control Panel] (Postavke / Upravljačka ploča), a zatim dvaput pritisnite [Add or Remove
Programs] (Dodavanje ili uklanjanje programa).
Na popisu programa odaberite MultiScreen i pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodaj/Izbriši).
Instaliranje softvera
4-3
5
Rješavanje problema
5-1
Samodijagnostika zaslona
•
Pomoću funkcije samodijagnostike možete provjeriti radi li uređaj kako treba.
•
Ako je zaslon prazan, a LED indikator napajanja treperi čak i ako su uređaj i računalo ispravno priključeni, obavite
funkciju samodijagnostike prema postupku opisanom u nastavku.
1. Isključite uređaj i računalo.
2. Isključite signalni kabel iz uređaja.
3. Uključite uređaj.
4. Ako uređaj radi kako treba, prikazuje se poruka <Check Signal Cable>.
U tom slučaju, ako se ponovno prikaže prazan zaslon, provjerite je li došlo do problema s računalom ili vezom. Uređaj radi
ispravno.
5-1
Rješavanje problema
5-2
Prije nego što zatražite servis
Provjerite sljedeće prije nego što zatražite servis nakon prodaje. Ako se problem nastavi, obratite se svom najbližem
servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
ZASLON JE PRAZAN / NE MOGU UKLJUČITI UREĐAJ
Je li kabel za napajanje ispravno spojen?
Provjerite vezu uređaja s izvorom napajanja.
Je li na zaslonu prikazana poruka <Check Signal Cable>?
(Povezano pomoću D-sub kabela)
Provjerite kabel koji povezuje računalo i uređaj.
(Povezano pomoću DVI kabela)
Ako se na zaslonu prikaže poruka, čak i ako je kabel ispravno
priključen, ponovno provjerite ulazni signal pritiskom na gumb
[
Je li na zaslonu prikazana poruka <Not Optimum Mode>?
] na uređaju.
Do toga dolazi kada signal s grafičke kartice premašuje maksimalnu rezoluciju ili maksimalnu frekvenciju uređaja.
U tom slučaju postavite odgovarajuću rezoluciju i frekvenciju
uređaja.
Je li zaslon prazan, a LED indikator treperi u intervalima od 1
sekunde?
1. To se događa kada je funkcija uštede energije pokrenuta.
Ako pritisnete tipku miša ili bilo koju drugu tipku, zaslon će
se uključiti.
2. Potraje li uvjet <Check Signal Cable > dulje od pet minuta,
aktivirat će se način rada Lossless.U načinu rada Lossless
pozadinsko osvjetljenje monitora je isključeno.
Jeste li priključili DVI kabel?
Ako ste priključili DVI kabel kada se računalo pokrenulo ili ste
ga ponovno priključili tijekom korištenja računala, zaslon se
možda neće prikazati jer neke grafičke kartice ne daju izlazni
videosignal.
U tom slučaju ponovo pokrenite računalo dok je DVI kabel priključen.
Kada je [HDMI] ili [HDMI-DVI] kabel priključen na monitor i
računalo, na vrhu i dnu zaslona nalazi se prazan prostor.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu ne uzrokuje monitor.
Uzrok problema je računalo ili grafička kartica, a može se
popraviti podešavanjem veličine zaslona na opciju HDMI ili
DVI na izborniku postavki grafičke kartice.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za
podešavanje veličine zaslona, nadogradite upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)
SLIKA JE SUVIŠE SVIJETLA ILI SUVIŠE TAMNA.
Podesite opcije <Brightness> i <Contrast>.
(Pogledajte <Brightness>, <Contrast>)
Ako je postavka <
signalu.
Bright> postavljena na <Dynamic Contrast>, svjetlina zaslona može se razlikovati ovisno o ulaznom
IZBORNIK ZA PODEŠAVANJE NA ZASLONU (OSD) SE NE PRIKAZUJE.
Jeste li otkazali podešavanje zaslona?
Rješavanje problema
Provjerite je li funkcija Zaključavanje podešavanja prikaza na
zaslonu postavljena na isključeno.
5-2
BOJA JE NEOBIČNA / SLIKA JE CRNO-BIJELA
Je li jedna boja prikazana preko cijelog zaslona ili slika
izgleda kao da je gledate kroz celofan?
Provjerite kabelsku vezu s računalom.
Je li grafička kartica ispravno konfigurirana?
Postavite grafičku karticu kako je opisano u korisničkom priručniku.
Ponovo umetnite grafičku karticu do kraja u računalo.
PODRUČJE ZA PRIKAZ IZNENADA SE POMIČE DO RUBA ILI DO SREDIŠTA.
Jeste li promijenili grafičku karticu ili upravljački program?
Pritisnite gumb [AUTO] za pokretanje funkcije automatskog
podešavanja.
Jeste li promijenili rezoluciju ili frekvenciju prikladnu za uređaj?
Postavite rezoluciju i frekvenciju na odgovarajuće vrijednosti u
postavkama grafičke kartice
pogledajte (Tablicu standardnih način signala)
Je li grafička kartica ispravno konfigurirana?
Postavite grafičku karticu kako je opisano u korisničkom priručniku.
SLIKE SU IZVAN FOKUSA.
Jeste li promijenili rezoluciju ili frekvenciju prikladnu za uređaj?
Postavite rezoluciju i frekvenciju na odgovarajuće vrijednosti u
postavkama grafičke kartice
pogledajte (Tablicu standardnih način signala)
BOJA SE PRIKAZUJE U 16-BITNOM FORMATU (16 BOJA). BOJE NA ZASLONU SU SE PROMIJENILE NAKON
PROMJENE GRAFIČKE KARTICE.
Jeste li instalirali upravljački program za uređaj?
Windows XP: Promijenite boju tako da odaberete Upravljačka
ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke.
Windows ME/2000: Postavite boju ponovo tako da odaberete
Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Zaslon) →
Settings (Postavke).
Windows Vista: postavke boje promijenite odabirom opcija
Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija →Postavke prikaza.
Windows 7: Promijenite postavke boja na način da odaberete
Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti → Napredne postavke → Monitor.
(Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
sustav Windows.)
Je li grafička kartica ispravno konfigurirana?
Ponovno konfigurirajte boju u skladu s upravljačkim programom grafičke kartice.
KADA PRIKLJUČIM MONITOR, PRIKAZUJE SE PORUKA "NEPOZNAT MONITOR, PRONAĐEN JE PLUG&PLAY
(VESA DDC) MONITOR".
Jeste li instalirali upravljački program za uređaj?
Instalirajte upravljački program za uređaj prema opisima za
instalaciju upravljačkog programa.
U korisničkom priručniku grafičke kartice provjerite jesu li
podržane sve Plug&Play (VESA DDC) funkcije.
Instalirajte upravljački program za uređaj prema opisima za
instalaciju upravljačkog programa.
NA VANJSKOM RUBU UREĐAJA VIDE SE MALE STRANE ČESTICE.
Na crne rubove uređaja nanesen je prozirni premaz radi boljeg prikaza boja, pa se može pojaviti takav efekt. Ne radi se o kvaru
na uređaju.
PRILIKOM UKLJUČIVANJA RAČUNALA ČUJE SE PISKUTAVI ZVUK.
Ako se piskutavi zvuk čuje više od tri puta prilikom pokretanja računala, zatražite servis računala.
5-2
Rješavanje problema
5-3
Često postavljana pitanja
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA!
Kako mogu promijeniti frekvenciju (brzinu osvježavanja) videosignala?
POKUŠAJTE SLJEDEĆE!
Morate promijeniti frekvenciju grafičke kartice.
Windows XP: Kako biste promijenili frekvenciju, odaberite
Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon→ Postavke →
Napredno → Monitor, a zatim promijenite brzinu osvježavanja
u Postavke monitora.
Windows ME/2000: Kako biste promijenili frekvenciju, odaberite Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Zaslon) →
Settings (Postavke) → Advanced (Napredno) → Monitor, a
zatim promijenite brzinu osvježavanja u Monitor Settings
(Postavke monitora).
Windows Vista: Kako biste promijenili frekvenciju, odaberite
Upravljačka ploča → Izgled i prilagođavanje → Prilagođavanje → Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor, a
zatim promijenite brzinu osvježavanja u Postavkama monitora.
Windows 7: Promijenite frekvenciju odabirom stavke Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Zaslon → Prilagodba razlučivosti → Dodatne postavke → Monitor, a zatim
promijenite brzinu osvježavanja pod Postavke monitora.
(Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
računalo ili grafičku karticu.)
Rješavanje problema
5-3
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA!
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
POKUŠAJTE SLJEDEĆE!
Windows XP: Promijenite rezoluciju tako da odaberete Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes
(Izgled i teme) → Display (Zaslon)→Settings (Postavke).
Windows ME/2000: Promijenite rezoluciju tako da odaberete
Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Zaslon) →
Settings (Postavke).
Windows Vista: postavke rezolucije promijenite odabirom
opcija Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke prikaza.
Windows 7: Promijenite rezoluciju na način da odaberete
Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba razlučivosti.
(Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
računalo ili grafičku karticu.)
Kako mogu koristiti funkciju uštede energije?
Windows XP: Konfigurirajte je tako da odaberete Control
Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled
i teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting (Postavljanje čuvara zaslona) ili koristeći BIOS Setup na računalu.
Windows ME/2000: Konfigurirajte je tako da odaberete Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes
(Izgled i teme) → Display (Zaslon) → Screen Saver Setting
(Postavljanje čuvara zaslona) ili koristeći BIOS Setup na računalu.
Windows Vista: Promijenite postavke odabirom opcija Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija →
Čuvar zaslona. Možete koristiti i izbornik BIOS SETUP
(Postavljanje sustava BIOS) na računalu.
Windows 7: Promijenite postavke odabirom opcija Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija →
Čuvar zaslona. Možete koristiti i izbornik BIOS SETUP
(Postavljanje sustava BIOS) na računalu.
(Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
sustav Windows.)
5-3
Rješavanje problema
6
Dodatne informacije
6-1
Specifikacije
NAZIV MODELA
Zaslon
Sinkronizacija
S24A300H
Veličina
21,5 inča (54 cm)
24,0 inča (61 cm)
Područje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (O)
531,36 mm (V) x 298,89 mm (O)
Visina piksela
0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (O)
0,27675 mm (V) x 0,27675 mm (O)
Vodoravna
30 ~ 81 kHz
Okomito
56 ~ 75 Hz
Boja zaslona
Rezolucija
S22A300H
16,7 M
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB Analog, HDMI (High Definition Multimedijalno sučelje)
Ulazni signal, prekid
0,7 Vp-p ± 5%
Odvojena V/O sinkronizacija, kompozitno, SOG
TTL razina (V visoko ≥ 2,0V, V nisko ≤ 0,8V)
Maksimalna frekvencija sata
164MHz (Analogno, HDMI)
Napajanje
Proizvod podržava napon 100 - 240 V. Budući da standardni napon se može
razlikovati od države do države, provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda.
Signalni kabel
D-sub kabel s dva 15-pinska priključka, odvojiv
HDMI - DVI kabel,odvojiv,1,5m
HDMI - HDMI kabel,odvojiv
Dimenzije (ŠxVxD) / visina
Atmosferski
uvjeti
Rad
512 x 311 x 53 mm (bez postolja)
569 x 342 x 53 mm (bez postolja)
512 x 385 x 197 mm (s postoljem) / 3
kg
569 x 416 x 197 mm (s postoljem) / 3,5
kg
Radna temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlaga : od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura skladištenja: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Zakretanje
0˚ ~21˚( ±2˚)
Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj je uređaj registriran u skladu sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti za kućnu upotrebu (Klasa B). Može se
koristiti na svim lokacijama. (Oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A.)
Dodatne informacije
6-1
6-2
Funkcija uštede energije
Monitor ima ugrađen sustav za upravljanje potrošnjom energije, pod nazivom Ušteda električne energije. Taj sustav štedi
energiju prebacivanjem monitora u način rada niže potrošnje kada ga ne koristite dulje vrijeme. Monitor se automatski vraća u
normalan način rada kada pritisnete tipku na tipkovnici. Radi uštede energije, isključite monitor kada nije potreban ili kada ga
dulje vrijeme nećete koristiti. Sustav PowerSaver radi s VESA DPM kompatibilnom video-karticom instaliranom na vašem
računalu. Za postavljanje te značajke koristite uslužni program instaliran na računalu.
STANJE
UOBIČAJENI NAČIN
RADA
NAČIN RADA ZA UŠTEDU
ENERGIJE
NAPAJANJE JE
ISKLJUČENO
Indikator napajanja
Uključeno
Treptanje
Isključeno
Potrošnja energije
23 W
Uobičajeno 0,3 wata
Uobičajeno 0,3 wata
(S22A300H)
Potrošnja energije
27 W
(S24A300H)
Ako nema sklopke za prekid napajanja, potrošnja energije iznosi "0" samo kad je kabel napajanja isključen.
6-2
Dodatne informacije
6-3
Kontakti SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
•
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke
SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
Dodatne informacije
6-3
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864) From landline & mobile :
(+30) 210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40) 21 206
01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
Turkey
444 77 11
http://www.samsung.com
6-3
http://www.samsung.com/ch_fr/
(French)
Dodatne informacije
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
UKRAINE
http://www.samsung.com
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for
PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for
Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
Dodatne informacije
1 800 588 889
http://www.samsung.com
6-3
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
6-3
Dodatne informacije
6-4
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog
vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite
ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i
njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
Dodatne informacije
6-4
Download PDF

advertising