Samsung | SM-N910C | Samsung SM-N910C Korisničko uputstvo (Marshmallow)

SM-N910C
SM-N910F
SM-N910H
SM-N910CQ
SM-N910G
SM-N910U
Korisnički priručnik
Croatian. 03/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Sadržaj
Prvo pročitajte ovo
Značajke S olovke
38 Zračna naredba
39 Aktivna bilješka
41 Pametni odabir
42 Pisanje po zaslonu
43 S bilješka
48 Album s izrescima
48Upotreba S olovke
Početak
7
8
10
13
16
19
21
21
Sadržaj pakiranja
Prikaz uređaja
S olovka
Korištenje SIM ili USIM kartice i baterije
Punjenje baterije
Upotreba memorijske kartice
Uključivanje i isključivanje uređaja
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pokreti i korisne funkcije
52
55
60
61
Osnovne funkcije
22
25
28
30
30
32
35
35
36
36
37
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
Prikaz početnog zaslona
Okviri obavijesti i brzih postavki
Otvaranje aplikacija
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Unos teksta
Snimka zaslona
Upotreba rječnika
Moje Datoteke
Funkcija štednje energije
Prikaz pomoći za uređaj
Pokreti i geste
Više prozora
Rad jednom rukom
Povećanje osjetljivosti zaslona
osjetljivog na dodir
Personaliziranje
62 Upravljanje početnim zaslonom i
zaslonom Sve aplikacije
64 Postavljanje slike pozadine i zvukova
zvona
65 Promjena načina zaključavanja zaslona
66 Moja mjesta
68 Skener otiska prsta
72 Privatni način
74 Jednostavan način
2
Sadržaj
75 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog
uređaja
76 Podešavanje računa
111Video
113Internet
114Diktafon
116Sat
118Kalkulator
118Dropbox
119Flipboard
119 Peel Smart Remote
122Evernote
122PEN.UP
123 Google aplikacije
Telefon i kontakti
78Telefon
82Imenik
Poruke i e-pošta
84Poruke
85Email
Spajanje s drugim uređajima
125 Brzo spajanje
126Bluetooth
128 Wi-Fi Direct
130NFC
132 Screen Mirroring
134MirrorLink
135 Mobilni ispis
Kamera i galerija
87Kamera
96Galerija
Sigurnosna pomoć
98 Hitni način
99 Pošalji poruke za pomoć
Uređaj i upravljanje
podacima
Korisne aplikacije
136 Ažuriranje uređaja
137 Prebacivanje datoteka između uređaja i
računala
137 Sigurnosno pohranjivanje i obnova
podataka
138 Vraćanje na zadane vrijednosti
100 Način u autu
102 S Finder
103 S Planer
105 S Health
107 S Voice
109Glazba
3
Sadržaj
Postavke
139Uvod
139 Konfiguriranje postavki
139 Brze postavke
140Veze
145Uređaj
149Personalizacija
151Sistem
156Aplikacije
Pristupačnost
157 O pristupačnosti
157 Uporaba tipke za početni zaslon za
otvaranje izbornika pristupačnosti
157 Glasovne informacije (TalkBack)
163Vid
165Sluh
167 Motorika i interakcija
170 Preuzimanje ili prekidanje poziva
170 Uporaba načina rada jednim dodirom
170 Upravljanje postavkama pristupačnosti
Rješavanje problema
4
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili
softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
5
Prvo pročitajte ovo
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Osnovne informacije za korištenje uređaja, funkcionalna ograničenja
korištenja uređaja, informacije o troškovima korištenja ili pravne obavijesti
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
6
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
7
Početak
Prikaz uređaja
Utičnica za slušalice
Senzor blizine/svjetlosti/
pokreta
LED indikator
Prednja kamera
Zvučnik
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za početni zaslon
(senzor prepoznavanja
otisaka prstiju)
Tipka za nedavne
aktivnosti
Tipka za povratak
Mikrofon
Mikrofon
Višenamjenski priključak
Infracrveni priključak
Mikrofon
GPS antena
Stražnja kamera
Tipka za glasnoću
Bljeskalica
Stražnji poklopac
NFC antena (na bateriji)
Zvučnik
Glavna antena
S olovka
8
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung.
Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
• Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
Početna
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite dva puta za Pokretanje aplikacije S Voice.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Početak
S olovka
Gumb S olovke
Vrh S olovke
Pinceta
Naziv
Vrh S olovke
Gumb S olovke
Pinceta
Funkcije
• Koristite S olovku za pisanje, crtanje ili izvođenje radnji dodirivanja
na zaslonu.
• Kružite S olovkom iznad stavki na zaslonu za pristup dodatnim
funkcijama S olovke, poput funkcije zračnog gumba zračnog prikaza.
• Kružite S olovkom iznad zaslona i pritisnite gumb S olovke za prikaz
postavki zračne naredbe.
• Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku stavaka kako
biste ih odabrali.
• Uklonite vrh S olovke pincetom kada zamjenjujete vrh.
10
Početak
Uklanjanje S olovke
Kada uklanjate S olovku iz utora, uređaj pokreće Aktivna bilješka ili prikazuje funkcije zračne
naredbe ovisno o opciji izvlačenja S olovke.
Za promjenu postavke otvorite zaslon Sve aplikacije i dodirnite Postavke → S Olovka → Opcije
odvajanja.
Zamjena vrha S olovke
Ako je vrh olovke tup zamijenite ga novim.
1 Čvrsto pincetom držite vrh olovke i zatim ga izvucite.
11
Početak
2 Umetnite novi vrh u S olovku.
Pazite da se ne uštipnete pincetom.
• Stare vrhove olovke ne koristite ponovo. To može izazvati kvar S olovke.
• Ne pritišćite vrh olovke prejako prilikom umetanja vrha na S olovku.
• Okrugli kraj vrha olovke ne umećite u S olovku. To može izazvati kvar S olovke ili
uređaja.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
• Ako koristite S olovku pod oštrim kutovima zaslona, uređaj možda neće prepoznati
radnje S olovke. Ne savijajte ili prejako pritišćite S olovku tijekom korištenja.
• Tipke nedavne aktivnosti i tipka za povratak mogu se koristiti s S olovkom.
• Za više informacija o S olovci, posjetite Samsungovu mrežnu stranicu.
12
Početak
Korištenje SIM ili USIM kartice i baterije
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju
koja je sastavni dio uređaja.
• S ovim uređajem koristite samo mikroSIM kartice.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Uklonite stražnji poklopac.
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
13
Početak
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung.
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
3 Umetnite bateriju sa zlatnim kontaktima odgovarajuće u ravnini s kontaktima uređaja.
2
1
14
Početak
4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Pritisnite SIM ili USIM karticu prstom, a zatim je izvucite.
15
Početak
Punjenje baterije
Korištenje punjača baterije
Napunite bateriju prije prve uporabe ili ako se nije koristila duže vrijeme.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto USB punjača, npr. računala, brzina
punjenja može biti sporija zbog slabije struje.
Spojite USB kabel na punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi
trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija
zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
16
Početak
Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja,
a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne
utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba
biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanja s
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
17
Početak
Brzo punjenje
Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Ovu funkciju možete koristiti za brže punjenje
baterije dok je uređaj ili njegov zaslon isključen.
O brzom punjenju
• Funkcija brzog punjenja koristi tehnologiju punjenja baterije kojom se baterija puni brže
povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju adaptivnog brzog
punjenja i Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Za korištenje funkcije brzog punjenja na svom uređaju spojite ga na punjač baterija koji
podržava adaptivno brzo punjenje ili Quick Charge 2.0.
Povećanje brzine punjenja
Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon.
• Kad se baterija puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona
.
• Kad se baterija puni dok je zaslon uključen, pojavljuje se skočni prozor s upozorenjem da
isključite zaslon. Isključite zaslon kako biste povećali brzinu punjenja.
• Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću
standardnog punjača.
• Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se
automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.
18
Početak
Upotreba memorijske kartice
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete
memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno
formatiranje memorijske kartice.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
19
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Pohrana → SD kartica → Odspoji.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Pohrana → SD kartica → Formatiraj →
FORMATIRAJ.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
20
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Za otključavanje zaslona pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili za početni zaslon i
pomičite se u bilo kojem smjeru.
Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i koristiti dodatne sigurnosne opcije. Pogledajte
Promjena načina zaključavanja zaslona za više informacija.
21
Osnovne funkcije
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Dodirivanje
Za otvaranje aplikacije, odabir stavke izbornika, pritiskanje zaslonskog gumba ili unos znaka
pomoću tipkovnice na zaslonu, dodirnite je prstom ili S olovkom.
22
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
23
Osnovne funkcije
Pomicanje
Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu Sve aplikacije za prikaz drugih
okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki,
poput kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
24
Osnovne funkcije
Prikaz početnog zaslona
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl. Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za
pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu.
Za prikaz drugih okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona
na dnu zaslona.
Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona pogledajte na Upravljanje početnim
zaslonom.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
Ikona zaslona Sve aplikacije
25
Osnovne funkcije
Opcije početnog zaslona
Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili
premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu početnog zaslona, dodavati
widgete na početni zaslon i više.
26
Osnovne funkcije
Zaslon Sve aplikacije
Zaslon Sve aplikacije prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. za otvaranje zaslona Sve aplikacije. Za prikaz drugih
okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona.
Više informacija o prilagođavanju zaslona Sve aplikacije pogledajte na Upravljanje zaslonom Sve
aplikacije.
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena (za modele koji podržavaju uslugu LTE)
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Aktivirana funkcija Smart stay
Nova SMS ili MMS poruka
27
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Okviri obavijesti i brzih postavki
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
28
Osnovne funkcije
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Aktiviranje ili deaktiviranje opcija.
Dodirnite i držite gumb za
detaljniji prikaz postavki.
Pokretanje Postavke.
Prikaz gumba svih brzih postavki.
Prilagođavanje osvjetljenja.
Pokrenite Brzo spajanje.
Pokrenite S Finder.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Reorganiziranje gumba brzih postavki
Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite
stavku, a zatim povucite stavku na drugu lokaciju.
→
, dodirnite i držite
Uporaba okvira brzih postavki
Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Otvorite okvir brzih postavki
radi aktiviranja ili deaktiviranja više funkcija.
Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta. Ili dodirnite
na okviru obavijesti. Za zatvaranje okvira brzih postavki kližite na zaslonu prema gore.
Dodirnite gumbe na okviru brzih postavki za aktivaciju ili deaktivaciju opcija. Možete pristupiti
opcijama detaljnijih postavki kad dodirnete i držite gumb.
29
Osnovne funkcije
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu Sve aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
želite otvoriti.
i odaberite ikonu aplikacije koju
Zatvaranje aplikacije
→ , a zatim za zatvaranje aplikacije dodirnite KRAJ pored aplikacije. Za
Dodirnite
→ .
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite PREKINI SVE. Ili dodirnite
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Samsung Galaxy Apps
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Galaxy Apps na zaslonu Sve aplikacije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite TRAŽI za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji
pokazuje cijenu aplikacije.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite VIŠE → Postavke →
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trg. Play
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu Sve aplikacije.
30
Osnovne funkcije
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili tražite ključnu riječ.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Za deaktiviranje zadanih aplikacija otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite → Deinstaliraj/
isključi aplikacije. Ikona pojavljuje se na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite
aplikaciju i dodirnite ISKLJUČI.
Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite → Skinute
aplikacije → → Deinstaliraj, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite OK. Ili na zaslonu Sve
aplikacije dodirnite Postavke → Upravljanje aplikacijama, odaberite aplikacije, a zatim
dodirnite DEINSTALIRAJ.
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite → Prikaz isključenih aplikacija, odaberite aplikacije, a zatim
dodirnite KRAJ. Ili na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Upravljanje aplikacijama →
→ pomaknite se na Onemogućeno, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite UKLJUČI.
Skrivanje aplikacija
Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu Sve aplikacije.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite → Sakrij aplikacije → OK.
Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite → Prikaži skrivene aplikacije → OK.
• Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo sa zaslona Sve aplikacije. Možete
nastaviti s korištenjem skrivenih aplikacija.
• Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu
deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
• Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.
31
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Unos znakova interpunkcije.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Prebacivanje na način rada
rukopisa.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite i držite , dodirnite → Odaberite jezik unosa, a zatim odaberite jezike koje ćete
koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezicka unosa pomicanjem
razmaknice ulijevo ili udesno.
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite i držite , dodirnite
tipkovnice koji želite koristiti.
, odaberite jezik u Unesite jezike, a zatim odaberite prikaz
Na Tipkovnica 3x4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku
dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.
32
Osnovne funkcije
Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice
Dodirnite i držite
za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ikone ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.
• : Glasovni unos teksta.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
Otvaranje tipkovnice.
• : Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacivanje između načina
prepoznavanja brojki i slova.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Promjena postavki tipkovnice.
• : Unos emotikona.
33
Osnovne funkcije
• : Prebacivanje na lebdeću tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju
povlačenjem kartice.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Označi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite
→ Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
34
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Primljena
slika spremljena je u mapu Screenshots zaslona. Za otvaranje mape otvorite zaslon Sve aplikacije
→ Album → Screenshots. Nakon snimanja snimke zaslona, možete
i dodirnite Galerija →
urediti sliku i podijeliti je s ostalima.
Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Pogledajte Snimanje zaslona
dlanom za više informacija.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Upotreba rječnika
Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja
mrežnih stranica.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite
ili
za odabir željenog teksta.
2 Dodirnite Rječnik.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, pratite zaslonske upute kako biste ga
instalirali.
3 Prikaz definicije.
Za prikaz dodatnih definicija dodirnite . U detaljnom prikazu dodirnite za dodavanje
riječi popisu omiljenih riječi ili dodirnite Search Web za upotrebu riječi kao pojma za
pretraživanje.
U pregledu detalja dodirnite za prikaz više opcija.
35
Osnovne funkcije
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Upotreba mojih datoteka
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu Sve aplikacije.
Traženje datoteka ili mapa.
Pristup dodatnim opcijama.
Prikaz datoteka po kategorijama.
Prikaz povijesti preuzimanja.
Prikaz datoteka pohranjenih u
uređaju.
Funkcija štednje energije
Štednja baterije
Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Baterija → Štednja baterije, a zatim dodirnite
prekidač za Štednja baterije za aktivaciju. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Štednja
baterije i aktivirajte ga.
36
Osnovne funkcije
Maksimalna štednja baterije
Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj
izvršava sljedeće funkcije:
• Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
• Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
• Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Baterija → Maksimalna štednja baterije, a
zatim dodirnite prekidač za Maksimalna štednja baterije za aktivaciju.
Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Maks. št. bater. i aktivirajte je.
2 Pročitajte informacije na zaslonu o automatskom načinu i dodirnite UKLJUČI.
Za deaktiviranje načina maksimalne štednje baterija dodirnite → Isključi maks. štednju
baterije.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
Prikaz pomoći za uređaj
Za pregled informacija koje će vam pomoći da naučite kako koristiti uređaj i aplikacije, otvorite
zaslon Sve aplikacije i dodirnite Postavke → Upute.
Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite → Upute.
Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.
37
Značajke S olovke
Zračna naredba
Izvadite S olovku iz utora ili kružite S olovkom iznad bilo kojeg dijela zaslona i pritisnite gumb
S olovke za pristup u četiri korisne funkcije.
Funkcijama zračne naredbe možete obavljati različite radnje.
Zapis aktivnosti
Pametni odabir
Pisanje po zaslonu
• Aktivna bilješka: Brzo pišite zapise i vežite radnje za njih. Možete upućivati pozive, slati
poruke, pretraživati internet i više. Pogledajte Aktivna bilješka za više informacija.
• Pametni odabir: Brzo skupljajte sadržaj. Pogledajte Pametni odabir za više informacija.
• Pisanje po zaslonu: Snimajte, uređujte i pišite zapise na snimkama zaslona i zatim ih dijelite.
Pogledajte Pisanje po zaslonu za više informacija.
38
Značajke S olovke
Aktivna bilješka
Otvorite podlogu zapisa aktivnosti i kreirajte zapise za izvođenje raznih radnji koristeći pisane ili
nacrtane informacije.
1 Na okviru zračne naredbe dodirnite Aktivna bilješka.
2 Napišite ili nacrtajte zapis.
3 Dodirnite VIŠE → Poveži s radnjom.
Odabrat će se cijeli zapis. Ako želite koristiti određene informacije iz zapisa, dodirnite vanjski
dio odabranog područja za odznačivanje zapisa i crtajte oko informacije kako biste je
upotrijebili.
Brisanje zapisa.
Spremanje zapisa.
Pristup dodatnim opcijama.
Napišite zapis ili promijenite boju
olovke.
Odbacite zapis.
Dostupne funkcije za odabrane
informacije o zapisima
Podesite veličinu podloge
osjetljive na dodir.
39
Značajke S olovke
4 Odaberite aplikaciju za upotrebu s podacima iz odabranog zapisa.
Odabrana aplikacija pokrenut će se iz Aktivna bilješka.
Uputite poziv.
Kreiranje zadatka.
Kreiranje kontakta.
Pretraživanje lokacije.
Šalje poruku.
Pretraživanje interneta.
Slanje e-poruke.
Pregledavanje zapisa
Na zaslonu zapis aktivnosti dodirnite Popis. Odaberite zapis za pregled i uređivanje.
Dodavanje widgeta zapisa aktivnosti na početni zaslon
Nakon sastavljanja zapisa dodirnite VIŠE → Prikvači na početni zaslon. Zapisa će se automatski
pohraniti, a widget Aktivna bilješka bit će dodan na početni zaslon. Dodirnite widget na
početnom zaslonu za pregled ili uređivanje zapisa.
Za brisanje widgeta zapisa sa početnog zaslona, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite u
Ukloni na vrhu zaslona.
Uređivanje zapisa kao datoteke S Note
Dok sastavljate zapis dodirnite VIŠE → Uredi kao datoteku S Notea za otvaranje S bilješka i
u njoj uredi zapis. Ista boja olovke koju ste koristili pod Aktivna bilješka primjenjivat će se u S
bilješka.
Brisanje zapisa
Na zaslonu aplikacija dodirnite S bilješka →
dodirnite OBRIŠI.
→ Aktivne bilješke. Odaberite zapis i zatim
Za brisanje više zapisa, otvorite popis zapisa. Dodirnite i držite zapis. Zatim označite zapise koje
želite izbrisati i dodirnite OBRIŠI.
40
Značajke S olovke
Pametni odabir
Prikupite željeno područje sadržaja koji se prikazuje na zaslonu pomoću S olovke. Možete
prikupljati sadržaj s mrežnih stranica ili glazbe i videozapisa tijekom reprodukcije.
1 Kada postoji sadržaj koji želite prikupiti, poput dijela mrežne stranice, otvorite okvir zračne
naredbe i dodirnite Pametni odabir.
2 Povucite S olovku preko sadržaja koji želite prikupiti.
Spremi u fotoalbum
Dijeljenje preko
3 Odaberite opciju za upotrebu s prikupljenom stavkom.
• : Izdvajanje teksta iz stavke. Možete kopirati izdvojeni tekst u međuspremnik ili ga
umetnuti u poruke, bilješke i više.
Izdvajanje teksta.
• Piši: Pišite ili crtajte na zaslonu.
• Dijeli: Dijeljenje stavke s drugima.
• Spremi u Album s izrescima: Spremi stavku u Album s izrescima.
• Spremi u Galeriju: Spremi odabrano područje u Galerija.
41
Značajke S olovke
Pisanje po zaslonu
Napravite snimke zaslona kako biste mogli pisati ili crtati po njima.
1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti, poput dijela mrežne stranice, otvorite okvir zračne
naredbe i dodirnite Pisanje po zaslonu.
Trenutačan zaslon automatski se snima i alatna traka za uređivanje pojavljuje na zaslonu.
2 Ako snimite sadržaj koji se nalazi preko više zaslona, kao što je internetska stranica, dodirnite
Snimka zaslona pri pomicanju za snimanje više sadržaja. Dodirnite SNIMI VIŠE. Zaslon će
se automatski spustiti prema dolje i omogućiti vam da ponovno odaberete SNIMI VIŠE. Kad
završite snimanje, dodirnite OK.
3 Napišite zapis na snimku zaslona.
4 Odaberite opciju za upotrebu sa snimkom zaslona.
• Dijeli: Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
• Spremi u Album s izrescima: Spremi snimku zaslona u Fotoalbum.
• Spremi u Galeriju: Spremi snimku zaslona. Za prikaz spremljenih snimki zaslona otvorite
→ Album → Screenshots.
zaslon Sve aplikacije i dodirnite Galerija →
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
42
Značajke S olovke
S bilješka
Uvod
Kreirajte prilagođene bilješke snimanjem svojih misli i ideja. Možete umetati multimedijske
datoteke i kreirati bilješke fotografija.
Uporaba widgeta S Note
Možete pokrenuti neke funkcije S Note izravno s S bilješka widgeta.
Na početnom zaslonu dodirnite ikonu na S bilješka widgetu.
Pokretanje S Note.
Kreiranje bilješke u načinu
rukopisa.
Snimite fotografiju i
otvorite ju pomoću opcije
S Note.
Kreiranje bilješke u načinu
teksta.
Kreiranje bilješki
1 Dodirnite S bilješka na zaslonu Sve aplikacije.
Ili na početnom zaslonu dodirnite
na S bilješka widgetu.
Možete također pokrenuti S bilješka pomoću S olovkom. Otvorite Ploču sa zračnim
naredbama i dodirnite prečac S bilješka.
2 Dodirnite
.
43
Značajke S olovke
3 Sastavljanje bilješke.
Dodirnite za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite
tipkovnice.
za unos teksta pomoću
Način rukopisa
Više opcija
Način brisanja
Spremi
Način teksta
Poništi/ponovi
Dodaj stranicu
Promjena postavki olovke
Prilikom pisanja ili crtanja na zaslonu dodirnite
crte ili boje olovke.
još jednom za promjenu vrste olovke, debljine
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Odabir nove boje s aplikacijom
Color Picker.
Izmjena boje olovke.
Nalivpero
Pisaljka za kaligrafiju
44
Značajke S olovke
Korištenje gumice za crtu
1 Dodirnite .
2 Dodirnite područje za brisanje.
Cijela crta na području bit će izbrisana. Gumica može izbrisati vaš S Note crtu po crtu.
• Za brisanje samo područja koje dodirnete S olovkom, dodirnite još jedanput i
odznačite Obriši potezom. Možete prilagoditi veličinu gumice povlačenjem trake za
prilagodbu veličine.
• Za brisanje bilješke dodirnite IZBRIŠI SVE.
Čak i s malom gumicom nećete moći precizno obrisati željeno područje.
Uređivanje rukom pisanih bilješki
Uredite rukom pisane bilješke koristeći razne opcije uređivanja poput rezanja, pomicanja,
promjene veličine ili pretvaranja.
1 Kada na bilješci ima rukopisa ili crteža, dodirnite VIŠE → Način odabira.
2 Dodirnite ili nacrtajte crtu oko unosa za odabir i uređenje.
Za prebacivanje unosa na drugu lokaciju, odaberite unos i povucite ga na novu lokaciju.
Za promjenu veličine unosa, odaberite unos, a zatim povucite ručicu okvira.
45
Značajke S olovke
3 Koristite jednu od ovih opcija:
• Izgled: Promjena svojstva unosa poput prikaza, veličine, boje ili debljine.
• Izreži: Izrezivanje unosa. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a
zatim dodirnite Zalijepi.
• Kopiraj: Kopiranje unosa. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a
zatim dodirnite Zalijepi.
• Obriši: Brisanje unosa.
Kreiranje bilješki fotografije
Kreirajte bilješke fotografiranjem sadržaja iz različitih izvora, npr. iz rukom pisanog teksta ili
crteža.
Uporaba automatskog načina
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite S bilješka →
Ili na početnom zaslonu dodirnite
→ Bilješke.
na S bilješka widgetu.
Možete također pokrenuti S bilješka pomoću S olovkom. Otvorite Ploču sa zračnim
naredbama i dodirnite prečac S bilješka.
2 Dodirnite
→ VIŠE → Umetni → OSTALO → Foto bilješka.
46
Značajke S olovke
3 Podesite rubove subjekta u zaslon prikaza.
Uključivanje ili isključivanje
bljeskalice.
Prikaz ili sakrivanje uputa za
optičko tražilo.
Otkriveni subjekt
Snimite fotografiju.
4 Kada rub oko subjekta poplavi, dodirnite
5 Uređivanje fotografije.
6 Dodirnite OK.
za snimanje fotografije.
Fotografija će se umetnuti u S bilješka.
Uređivanje bilješki fotografije
Uredite dijelove umetnute u S Note.
1 Dodirnite i držite dio.
Tekstualna slika na dijelu bit će pretvorena u vektor i obojene crte kako biste ih mogli urediti.
2 Odaberite opciju uređivanja.
• Izgled: Promjena svojstva unosa poput prikaza, veličine, boje ili debljine.
• Odreži: Izrezivanje unosa.
• Izreži: Izrezivanje unosa. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a
zatim dodirnite Zalijepi.
47
Značajke S olovke
• Kopiraj: Kopiranje unosa. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a
zatim dodirnite Zalijepi.
• Obriši: Brisanje unosa.
Album s izrescima
Prikupite sadržaj iz raznih izvora za kreiranje vlastitog digitalnog fotoalbuma. Tijekom
pregledavanja mrežnih stranica ili videozapisa možete odabrati i dodati željeno područje
fotoalbumima.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje fotoalbuma
Kad pokrenete ovu aplikaciju prvi put ili je ponovno pokrenete nakon poništavanja podataka,
pročitajte i složite se s uvjetima i zatim odaberite opciju sinkroniziranja.
1 Dodirnite Album s izrescima na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite za odabir kategorije i odaberite fotoalbum.
Ako ispod sadržaja fotoalbuma postoji poveznica, dodirnite je kako biste se pomaknuli na
izvornik.
3 Dodirnite UREDI za uređivanje.
Možete dodati naslov, tekst, zapise ili oznake fotoalbumu.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje promjena.
Upotreba S olovke
Uvod
Pišite, crtajte ili dodirujte s S olovkom. Možete jednostavno pristupiti dodatnim opcijama
pritiskom na gumb S olovke.
48
Značajke S olovke
Zračni prikaz
Kružite preko stavke na zaslonu S olovkom za izvođenje raznih funkcija.
Pregled informacija
Pokažite na zaslon za predprikazivanje sadržaja ili za prikaz informacija u skočnom prozoru.
Upotreba zračnog gumba
Kruženjem S olovkom iznad stavki u nekim aplikacijama poput Galerija i Video, na zaslonu
prikaza prikazat će se zračni gumb. Možete izvoditi razne radnje izravno iz zaslona prikaza
pomoću zračnog gumba.
Zračni gumb
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke → S
Olovka → Zračni prikaz, a zatim dodirnite prekidač Zračni prikaz za aktivaciju.
49
Značajke S olovke
Odabir olovke
Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku preko teksta ili popisa stavaka za
višestruki odabir stavaka ili teksta. Možete i kopirati i zalijepiti odabrane stavke ili tekst u drugu
aplikaciju ili ih dijeliti s drugima.
Izravan unos olovkom
Popunite obrasce i pišite poruke koristeći svoj rukopis S olovkom.
Pisanje u polje za unos teksta
1 Kružite S olovkom preko polja za unos teksta.
2 Dodirnite za otvaranje polja za rukopis.
50
Značajke S olovke
3 Pišite pomoću S olovke.
Prilikom sastavljanja poruke u Poruke, dodirnite CRTANJE na vrhu polja za rukopis za prijelaz
na način crtanja. Crtež će se umetnuti u poruku kao privitak.
4 Kad završite, dodirnite OK.
Pisanje u aplikacijama
Možete pisati izravno na zaslonu koristeći S olovku prilikom korištenja nekih opcija i aplikacija.
Na primjer, možete unositi brojeve na tipkovnici za biranje ili podesiti vrijeme alarma pisanjem u
polju za rukopis koristeći S olovku.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke → S
Olovka → Izravan unos olovkom, a zatim dodirnite prekidač Izravan unos olovkom za
aktivaciju.
51
Pokreti i korisne funkcije
Pokreti i geste
Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Direktan poziv
Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za
upućivanje poziva.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke
→ Pokreti i geste → Direktan poziv, a zatim dodirnite prekidač Direktan poziv za
aktivaciju.
52
Pokreti i korisne funkcije
Pametno upozorenje
Ako ste propustili pozive ili nove poruke, uređaj će vibrirati kad ga primite u ruke.
Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj
površini.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke
→ Pokreti i geste → Pametno upozorenje, a zatim dodirnite prekidač Pametno
upozorenje za aktivaciju.
Bešumno
Stavljanje dlana na zaslon
Prekrijte zaslon dlanom za utišavanje dolaznih poziva ili alarma.
53
Pokreti i korisne funkcije
Okretanje uređaja
Okrenite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke →
Pokreti i geste → Bešumno, a zatim dodirnite prekidač Bešumno za aktivaciju.
Snimanje zaslona dlanom
Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i prijeđite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za
snimanje zaslona. Za prikaz spremljenih snimki zaslona otvorite zaslon Sve aplikacije i dodirnite
→ Album → Screenshots. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i
Galerija →
podijeliti je s ostalima.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Ako ova funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke →
Pokreti i geste → Snimanje zaslona dlanom, a zatim dodirnite prekidač Snimanje
zaslona dlanom za aktivaciju.
54
Pokreti i korisne funkcije
Više prozora
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u podijeljenom
zaslonu. Možete pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnim prozorima.
Podijeljeni prikaz višenamjenskog prozora
Neke aplikacije kao što su Kalkulator i Imenik mogu se pokrenuti u skočnim prozorima
samo kad ih povučete s trake višenamjenskog prozora na zaslon.
1 Dodirnite i držite za otvaranje trake višenamjenskog prozora.
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije i povucite je od trake na zaslon. Zatim povucite drugu
ikonu aplikacije na novu lokaciju na zaslonu.
Aplikacije označene s ikonom mogu se istovremeno pokrenuti na odvojenim prozorima
zaslona. Dodirnite aplikaciju označenu s ikonom i povucite ju na novu lokaciju za
otvaranje aplikacije u oba prozora. Za istodobno pokretanje aplikacije u skočnom prozoru,
dodirnite aplikaciju i dodirnite .
55
Pokreti i korisne funkcije
Pokretanje višenamjenskog prozora iz popisa nedavno korištenih aplikacija
1 Dodirnite .
2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite
za pokretanje aplikacije u višenamjenskom
prozoru.
3 Odaberite drugu aplikaciju za pokretanje u višenamjenskom prozoru.
Uporaba opcija višenamjenskog prozora
Kad koristite aplikacije višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije i dodirnite krug
između prozora aplikacija za pristup sljedećim opcijama:
56
Pokreti i korisne funkcije
• : Promjena lokacije između aplikacija višenamjenskog prozora.
• : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite
stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
• : Prebacivanje na lebdeću ikonu.
• : Prebacivanje na prikaz punog zaslona.
• : Zatvaranje prozora.
Dijeljenje sadržaja između prozora aplikacija
Sadržaj možete jednostavno podijeliti između aplikacija poput Email i Internet, tako da ih
povučete i pustite.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
1 Pokretanje Email i Internet na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.
Možete ih pokrenuti i u skočnim prozorima.
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije, a zatim dodirnite .
3 Dodirnite i držite tekst ili sliku na internetskom prozoru te je povucite na lokaciju u prozoru
e-pošte.
Odabrana stavka umetnut će se u prozor e-pošte.
57
Pokreti i korisne funkcije
Podešavanje veličine prozora
Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Ako višenamjenski prozor nije aktiviran otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke
→ Više prozora, a zatim dodirnite prekidač Više prozora za aktivaciju. Ili otvorite okvir
brzih postavki, dodirnite Više prozora i aktivirajte ga.
Višenamjenski skočni prozor
1 Na zaslonu Sve aplikacije pokrenite aplikaciju za korištenje u skočnom prozoru.
2 Dijagonalno povucite prema dolje s bilo kojeg kraja gornjeg ruba.
Zaslon aplikacije pojavit će se u skočnom prozoru.
Premještanje sadržaja.
Prebacivanje na lebdeću ikonu.
Zatvaranje prozora.
Prebacivanje na prikaz punog
zaslona.
58
Pokreti i korisne funkcije
Premještanje ili zatvaranje skočnih prozora
Za premještanje skočnog prozora dodirnite krug na prozoru i povucite ga na novu lokaciju.
Za zatvaranje prozora dodirnite krug na vrhu prozora i dodirnite
.
Pokretanje skočnih prozora iz podijeljenog prikaza višenamjenskog prozora
1 Na okviru podijeljenog prikaza višenamjenskog prozora dodirnite prozor aplikacije koju
želite pokrenuti u skočnom prozoru.
2 Dodirnite i držite krug između prozora aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u skočnom prozoru.
Pokretanje skočnih prozora iz trake višenamjenskog prozora
Dodirnite i držite
za otvaranje trake višenamjenskog prozora. Dodirnite ikonu aplikacije na
traci višenamjenskog prozora kako biste je pokrenuli u skočnom prozoru.
Ako višenamjenski prozor nije aktiviran otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke
→ Više prozora, a zatim dodirnite prekidač Više prozora za aktivaciju. Ili otvorite okvir
brzih postavki, dodirnite Više prozora i aktivirajte ga.
59
Pokreti i korisne funkcije
Rad jednom rukom
Uvod
Možete se prebaciti na način rada jednom rukom za jednostavnije rukovanje uređajem pomoću
jedne ruke.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Prikaz i pozadina → Rad jednom rukom.
Smanjenje veličine zaslona
Dodirnite Smanjite veličinu zaslona i dodirnite prekidač Smanjite veličinu zaslona za aktivaciju.
Za prebacivanje na način rada jednom rukom držite uređaj jednom rukom. Zatim, brzo povucite
palcem preko ruba zaslona prema sredini zaslona i natrag.
60
Pokreti i korisne funkcije
Unos jednom rukom
Dodirnite Unos jednom rukom i dodirnite prekidač Unos jednom rukom za aktivaciju.
Dodirnite ili za prilagodbu položaja tipkovnice za biranje, gumba tijekom poziva i drugih
okvira unosa za jednostavan pristup jednom rukom.
Bočna ploča s tipkama
Dodirnite Bočna ploča s tipkama i dodirnite prekidač Bočna ploča s tipkama za aktivaciju.
Jednostavnije se koristite uređajem jednom rukom tako da na bočnu stranu zaslona postavite
kao gumbe tipke nedavne aktivnosti, tipku za početni zaslon i tipku za povratak, kao i druge
odabrane funkcije.
Povećanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na
dodir
Ovu funkciju koristite za rukovanje zaslonom kad nosite rukavice.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Prikaz i pozadina, a zatim označite Povećaj
osjet. na dodir. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Osjetlji. dodira radi aktiviranja.
• Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi
tipovi materijala možda se neće prepoznati.
• Ova funkcija možda neće raditi ispravno kada upotrebljavate S view.
Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
61
Personaliziranje
Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom Sve
aplikacije
Upravljanje početnim zaslonom
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu Sve aplikacije, a zatim je povucite na početni
zaslon.
Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.
Pomicanje i uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do Ukloni na vrhu zaslona.
Kreiranje mape
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa što se
pojavljuje na vrhu zaslona.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite OK.
62
Personaliziranje
Upravljanje okvirima
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje
okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite
.
Upravljanje zaslonom Sve aplikacije
Promjena načina sortiranja
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite → Sortiraj i odaberite način sortiranja.
Premještanje stavki
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite → Uredi. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na
novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na Nova stranica što se pojavljuje na vrhu
zaslona.
Kreiranje mapa
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite
→ Nova mapa.
Ili dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa što se
pojavljuje na vrhu zaslona.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , označite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite OK.
63
Personaliziranje
Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu
na uređaju.
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite Pozadine.
Ili na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Prikaz i pozadina → Pozadina.
2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku
pozadine.
3 Pomaknite se ulijevo ili udesno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.
Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite Iz Galerije.
Ako podešavate pozadinu zaključanog zaslona, možete odabrati slike iz raznih kategorija
pozadina.
4 Dodirnite POSTAVI ZA POZADINU ili SPREMI.
Odabrana slika bit će postavljena kao pozadina početnog zaslona ili zaključanog zaslona.
Promjena zvukova zvona
Promjena zvukova zvona za dolazne pozive i obavijesti.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Zvukovi i obavijesti.
Za podešavanje zvukova zvona dolaznih poziva dodirnite Tonovi zvona, odaberite zvuk zvona,
a zatim dodirnite U REDU. Za korištenje pjesme pohranjene na uređaju ili na vašem računu kao
zvuk zvona dodirnite DODAJ.
Za podešavanje zvukova zvona za obavijesti dodirnite Ton obavijesti, odaberite zvuk zvona i
zatim dodirnite U REDU.
64
Personaliziranje
Promjena načina zaključavanja zaslona
Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim
podatcima.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje
svaki put kad ga trebate otključati.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Uzorak
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
PIN
PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Lozinka
Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a
zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Otisak prsta
Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Skener otiska prsta za više
informacija.
65
Personaliziranje
Moja mjesta
Brzo pristupite korisnim opcijama povezanima s često posjećenim mjestima automatskim
prepoznavanjem lokacije.
Dodavanje widgeta Moja mjesta
Za dodavanje widgeta dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget Moja mjesta, a zatim ga povucite na početni zaslon.
Odabir kategorije za postavljanje
lokacijskih informacija i preferenci.
Postavljanje informacija o mjestu
Kada posjetite mjesto s unaprijed postavljenim informacijama o lokaciji, uređaj automatski
prepoznaje vašu lokaciju i prikazuje prečace do unaprijed postavljenih opcija. Uređaj također
primjenjuje postavke koje postavite za to mjesto.
1 Na widgetu Moja mjesta odaberite mjesto za postavljanje informacija o lokaciji i prečacima.
Na primjer, dodirnite Dom za postavljanje lokacijskih informacija o svojem domu.
Vaša trenutačna lokacija pojavit će se u Adresa i način prepoznavanja. Za automatsko
ponovno traženje svoje lokacije dodirnite .
Za ručno traženje lokacije unesite adresu ili ključnu riječ u polje pretrage i dodirnite
66
.
Personaliziranje
Pobrinite se da je uređaj spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu za automatsko traženje vaše
trenutačne lokacije.
2 Dodirnite DALJE.
3 Na zaslonu upravljanja prečacima dodirnite UPRAVLJAJ →
ili
za dodavanje ili brisanje
prečaca do različitih aplikacija i opcija.
4 Dodirnite U REDU.
Widget Moja mjesta s vašim postavkama lokacije pojavit će se na početnom zaslonu. Za
promjenu dodatnih postavki poput načina zvuka ili postavki Wi-Fi mreže dodirnite →
Prilagođene postavke.
Postavljanje dodatnih informacija o mjestu
1 Na widgetu Moja mjesta dodirnite .
2 Dodirnite i odaberite drugo mjesto s popisa mjesta.
Za dodavanje više mjesta na popis dodirnite UPRAVLJAJTE MJESTIMA →
3 Dodirnite
.
za automatsko pretraživanje svoje trenutačne lokacije.
Za ručno traženje lokacije unesite adresu ili ključnu riječ u polje pretrage i dodirnite
67
.
Personaliziranje
4 Dodirnite SPREMI.
5 Dodirnite ili za dodavanje ili brisanje prečaca do različitih aplikacija i funkcija.
6 Dodirnite .
Kad posjetite dodano mjesto, vaše unaprijed postavljene lokacijske postavke pojavit će se na
widgetu Moja mjesta. Za promjenu dodatnih postavki poput načina zvuka ili postavki Wi-Fi
mreže dodirnite → Prilagođene postavke.
Skener otiska prsta
Uvod
Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti
registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti
da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:
• Zaključavanje zaslona
• Prijava na mrežu
• Provjera Samsung računa
• Plaćanje s opcijom PayPal
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Tipka za početni zaslon sadržava senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da tipka za početni zaslon nije ogrebana ili oštećena metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja
otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka
prstiju.
• Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši
prsti.
68
Personaliziranje
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• Ne povlačite prstima prebrzo ili presporo. Povlačite prste umjerenom brzinom kako bi ih
uređaj mogao prepoznati.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
Registriranje otisaka prstiju
Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Upravljanje otis.
prstiju.
2 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite U REDU.
3 Postavite prst na područje prepoznavanja otiska prsta na donjem dijelu središta zaslona.
69
Personaliziranje
4 Dodirnite i držite zaslon na prostoru prepoznavanja otiska prsta, a zatim povucite prst prema
dolje preko tipke za početni zaslon.
Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisak prsta ne registrira.
5 Dodirnite OK kako biste dovršili skeniranje svojeg otiska prsta. Ili dodirnite REGISTRACIJA
kako biste registrirali dodatni otisak prsta.
6 Kad se pojavi zaslon u kojem se zahtijeva da upišete sigurnosnu lozinku, unesite sigurnosnu
lozinku i zatim dodirnite NASTAVAK.
7 Ponovno unesite sigurnosnu lozinku radi potvrde, a zatim dodirnite U REDU.
Sigurnosnu lozinku možete koristiti umjesto skeniranja svojih otisaka prstiju.
8 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta, dodirnite U REDU. Za otključavanje
zaslona možete koristiti otiske vaših prstiju.
70
Personaliziranje
Brisanje otisaka prstiju
Možete izbrisati svoje otiske prstiju koristeći upravljanje otiscima prstiju.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Upravljanje otis.
prstiju.
2 Skenirajte upisani otisak ili dodirnite i unesite sigurnosnu lozinku.
3 Dodirnite → Odaberi.
4 Označite otiske prstiju za odjavu i dodirnite .
Promjena sigurnosne lozinke
Možete promijeniti lozinku koju koristite kao alternativu za skeniranje otisaka prstiju.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Promij. rezervnu
lozinku.
2 Unesite sigurnosnu lozinku.
3 Unesite novu sigurnosnu lozinku i dodirnite NASTAVAK.
4 Ponovo unesite lozinku i dodirnite U REDU.
Potvrda lozinke Samsung računa
Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke
možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini Galaxy Apps.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Provjeri Samsung
račun, a zatim dodirnite prekidač Provjeri Samsung račun za aktivaciju.
71
Personaliziranje
Uporaba otisaka prstiju za prijavljivanje na račune
Otiske svojih prstiju možete koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje podržavaju
spremanje lozinke.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Skener otiska prsta → Prijava preko
Interneta, a zatim dodirnite prekidač Prijava preko Interneta za aktivaciju.
2 Otvorite internetske stranice na koje se želite prijaviti pomoću otiska prsta.
3 Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske
stranice.
4 Označite Prijavite se otiscima prstiju i dodirnite ZAPAMTI.
Možete koristiti otisak prsta za potvrdu svojeg računa i lozinke za prijavu na mrežnu stranicu.
Privatni način
Uvod
Sakrijte privatni sadržaj u svojem uređaju kako biste spriječili da mu druge osobe pristupe.
U privatnom načinu sadržaj možete sakriti u Galerija, Video, Glazba, Diktafon, Moje Datoteke, i
S bilješka.
Postavljanje privatnog načina
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Privatni način.
2 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite DALJE.
3 Pročitajte informacije o korištenju ove aplikacije koje će se pojaviti na zaslonu i dodirnite
DALJE.
72
Personaliziranje
4 Dodirnite POKRETANJE, odaberite metodu pristupa privatnom načinu, a zatim slijedite
zaslonske upute za dovršetak postavljanja.
Privatni način je aktivan i ikona
pojavit će se na statusnoj traci.
Skrivanje sadržaja
1 Na zaslonu Sve aplikacije pokrenite aplikaciju za skrivanje stavki.
2 Odaberite stavku i dodirnite → Premjesti u Privatno.
Ako nije aktiviran način privatnosti prijeđite na sljedeće korake.
3 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite U REDU.
4 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu i nestat će sa zaslona.
Ako sakrijete stavku dok privatni način nije aktiviran, privatni način bit će aktiviran dok
se odabrana stavka prenosi u privatnu mapu i ponovno će se deaktivirati nakon što se
prijenos završi.
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Privatni način, a zatim dodirnite prekidač
Privatni način za aktivaciju.
Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni način i aktivirajte ga.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Moje Datoteke → Privatno.
Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.
73
Personaliziranje
Otkrivanje sadržaja
1 U privatnoj mapi odaberite stavke koje ćete otkriti.
2 Dodirnite → Ukloni iz Privatnog.
3 Odaberite mapu u koju ćete premjestiti stavke.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.
Jednostavan način
Jednostavni način rada omogućava jednostavni korisnički doživljaj uporabom jednostavnog
prikaza i većih ikona na početnom zaslonu.
Prebacivanje na jednostavni način rada
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Jednostavan način → Jednostavan način.
2 Označite aplikacije na koje ćete primijeniti jednostavni izgled.
3 Dodirnite OK.
Povratak na standardni način rada
Na početnom zaslonu kližite lijevo i dodirnite Jednostavne postavke → Jednostavan način →
Standardni način → OK.
74
Personaliziranje
Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
Upotreba računa za sigurnosnu pohranu
Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi uređaj
koristeći se Google ili Samsung računom. Pogledajte Sigurnosno pohranjivanje i obnova
podataka za više informacija.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Možete prebaciti podatke s prethodnog uređaja na novi uređaj s pomoću aplikacije Smart
Switch. Za više informacija posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije
Ovom se aplikacijom koristite za prebacivanje podataka sa svog prethodnog uređaja na svoj novi
uređaj. Aplikaciju možete preuzeti iz Galaxy Apps ili Trg. Play.
1 Na vašem uređaju dodirnite Smart Switch.
2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na
zaslonu.
Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile
instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.
75
Personaliziranje
Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima
Ovom se funkcijom koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših podataka (s mobilnih
uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Arhivirajte podatke s prethodnog uređaja na računalo. Kontaktirajte proizvođača uređaja
radi više informacija.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za
prebacivanje podataka na vaš uređaj.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi
obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na
računalu s pomoću programa Samsung Kies. Pogledajte Povezivanje s programom Samsung Kies
za više informacija.
Podešavanje računa
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Računi → Dodaj račun.
2 Odaberite uslugu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.
76
Personaliziranje
Uklanjanje računa
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Računi, odaberite račun, a zatim dodirnite →
Ukloni račun.
Registriranje Samsung računa
Treba vam Samsung račun prilikom korištenja nekih Samsung aplikacija. Možete sigurnosno
kopirati ili vratiti podatke spremljene u uređaju na svoj Samsung račun. Registrirajte svoj
Samsung račun na uređaj kako biste praktično koristili Samsung usluge.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account.
3 Dodirnite PRIJAVA.
4 Unesite adresu e-pošte i lozinku računa, a potom dodirnite PRIJAVA.
Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje traže Samsung račun
bez postupka prijave.
77
Telefon i kontakti
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1 Dodirnite Telefon na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite Tipke i unesite telefonski broj.
3 Dodirnite za upućivanje poziva ili dodirnite
Prikaz zapisa poziva i poruka.
za upućivanje videopoziva.
Prikaz omiljenih kontakata.
Unos broja pomoću tipkovnice.
Prikaz popisa kontakata.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
78
Telefon i kontakti
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite Zapisi ili Imenik, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Upućivanje poziva iz popisa favorita
Odaberite kontakt i dodirnite
za dodavanje kontakta popisu omiljenih kontakata.
Otvorite zaslon s omiljenim kontaktima i odaberite kontakt koji ćete nazvati.
79
Telefon i kontakti
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1 Dodirnite Tipke.
2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski
broj te dodirnite
.
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Telefon → Zapisi za
prikaz propuštenih poziva.
• Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku
poruke odbacivanja.
• Za kreiranje različitih poruka odbacivanja otvorite zaslon Sve aplikacije i dodirnite
Telefon → → Postavke → Poziv → Odbijanje poziva → Poruke odbijanja → .
80
Telefon i kontakti
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Pojačavanje glasnoće.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekid: Prekidanje trenutačnog poziva.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• Promjena: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekid: Prekidanje trenutačnog poziva.
Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućeno je za najviše 3 minute. Radi
optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.
81
Telefon i kontakti
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Prebacivanje kontakata s drugih uređaja
Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Pogledajte Prijenos podataka sa svojeg
prethodnog uređaja za više informacija.
Ručno kreiranje kontakata
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Imenik → Imenik.
2 Dodirnite i odaberite mjesto pohrane.
3 Unesite kontaktne podatke.
4 Dodirnite SPREMI.
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, dodirnite Tipke, unesite
broj i zatim dodirnite Dodaj u Imenik.
Za dodavanje telefonskog broja popisu kontakata iz primljenih poziva ili poruka dodirnite Zapisi,
a zatim dodirnite sliku kontakta.
82
Telefon i kontakti
Traženje kontakata
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Imenik → Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
83
Poruke i e-pošta
Poruke
Uvod
Šaljite tekstualne (SMS) ili multimedijske poruke (MMS) i gledajte poruke po razgovorima.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i unesite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Unos primatelja.
Odabir kontakata s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos emotikona.
Unos poruke.
4 Dodirnite
za slanje poruke.
84
Poruke i e-pošta
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu Sve aplikacije.
2 Na popisu poruka odaberite kontakt.
3 Pregledajte svoj razgovor.
U pregledu detalja poruke dodirnite za prikaz više opcija.
Email
Uvod
Dodajte račune e-pošte za primanje poruka e-pošte i odgovaranje na njih.
Postavljanje računa e-pošte
1 Dodirnite Email na zaslonu Sve aplikacije.
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite DALJE.
Za ručni upis računa e-pošte tvrtke dodirnite RUČNO POSTAVLJANJE.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje daljnjeg računa e-pošte dodirnite
→ UPRAVLJANJE RAČUNIMA →
.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ UPRAVLJANJE RAČUNIMA → → Postavi zadani račun.
85
Poruke i e-pošta
Slanje poruka e-pošte
1 Dodirnite Email na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite na dnu zaslona za kreiranje poruke.
3 Dodajte primatelje i unesite poruku.
4 Dodirnite za slanje poruke.
Čitanje poruka e-pošte
1 Dodirnite Email na zaslonu Sve aplikacije.
2 Na popisu poruka dodirnite poruku za čitanje.
86
Kamera i galerija
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Osnovno snimanje
Možete snimati fotografije ili videozapise. Pregledajte svoje fotografije i videozapise u Galerija.
Dodirnite Kamera na zaslonu Sve aplikacije.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
87
Kamera i galerija
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
Prebacite s prednje
na stražnju kameru.
Pokrenite snimanje
videozapisa.
HDR (žive boje)
Snimite fotografiju.
Promjena načina
fotografiranja.
Promjena postavki
kamere.
Pregledajte
fotografije i
videozapise koje ste
snimili.
Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu
Za brzo snimanje fotografija posebnih trenutaka pokrenite Kamera na zaključanom zaslonu.
1 Na zaključanom zaslonu povucite izvan velikog kruga.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
3 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati.
Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
88
Kamera i galerija
Autoportret
Automatsko snimanje autoportreta
Kada snimate fotografije prednjom kamerom, postavite prst na senzor ili koristite glasovne upute
za automatsko snimanje fotografije bez dodirivanja gumba okidača.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Stavite prst na senzor na poleđini uređaja i podignite uređaj za snimanje autoportreta.
Možete reći i “Smile”, “Cheese”, “Capture”, ili “Shoot” za snimanje fotografije. Za snimanje
videozapisa recite “Record video.”
89
Kamera i galerija
Široki autoportret
Snimite široki autoportret kako biste uključili više osoba u fotografiju i izbjegli izostavljanje osoba
s fotografije.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
3 Dodirnite Način → Široki autoportret.
4 Okrenite se prema leći prednje kamere.
5 Stavite prst na senzor na poleđini uređaja i podignite uređaj za snimanje autoportreta.
Možete reći i “Smile”, “Cheese”, “Capture”, ili “Shoot” za snimanje fotografije. Za snimanje
videozapisa recite “Record video.”
6 Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno kako biste napravili panoramski autoportret.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se plavi okvir pomakne na sve krajeve bijelog
okvira.
• Pobrinite se da plavi okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
• Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
• Uvjeti osvjetljenja mogu utjecati na razlučivost fotografije.
• Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom
zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.
90
Kamera i galerija
HDR (Bog. ton)
Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite za prebacivanje na stražnju kameru.
3 Dodirnite na zaslonu prikaza.
Ikona će se promijeniti na
4 Dodirnite
.
za snimanje fotografije.
Bez efekta
S efektom
Načini fotografiranja
Fotorgafirajte koristeći razne načine snimanja.
Dodirnite Kamera na zaslonu Sve aplikacije.
Auto
Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog
načina fotografiranja.
Na zaslonu prikaza dodirnite Način → Auto.
91
Kamera i galerija
Autop. st. kam.
Upotrijebite ovaj način za izradu autoportreta koristeći stražnju kameru.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite Način → Autop. st. kam.
2 Povucite ili podesite okvir za postavljanje područja prepoznavanja lica.
3 Odredite kompoziciju slike s lećom stražnje kamere okrenutim prema vama.
4 Slušajte zvuk biip koji vas vodi dok određujete kompoziciju slike.
Kada je lice potpuno unutar područja prepoznavanja, kamera ispušta zvuk upozorenja, čuje
se zvuk bipa u trajanju od nekoliko sekundi, a zatim se automatski snimaju fotografiju.
Selektivni fokus
Funkciju efekta izvan fokusa koristite za isticanje objekata ispred zamućene fotografije.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite Način → Selektivni fokus.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
3 Dodirnite za snimanje fotografije.
4 Dodirnite predprikaz minijatura na donjem desnom dijelu zaslona predprikaza.
5 Dodirnite , a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Fokus u blizini: Isticanje subjekta i zamućivanje pozadine oko subjekta.
• Udaljeni fokus: Zamućivanje subjekta i isticanje pozadine oko subjekta.
• Pom. fokus: Isticanje subjekta i pozadine.
92
Kamera i galerija
6 Dodirnite
.
• Preporučuje se postaviti subjekte približno 50 cm dalje od uređaja. Subjekte koje želite
fokusirati namjestite blizu uređaju.
• Prilikom snimanja fotografija vodite računa o dovoljnoj udaljenosti između subjekta
i pozadine. Udaljenost mora biti više od triput veća od udaljenosti između uređaja i
subjekta.
• Na kvalitetu fotografija snimljenih uređajem mogu utjecati sljedeće situacije:
– – Uređaj ili subjekt se kreće.
– – Pozadinsko osvjetljenje je jako, razina osvjetljenja je mala ili fotografirate u
zatvorenom prostoru.
– – Subjekt ili pozadina nema uzorka ili je jednobojna.
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki
prikaz.
Na zaslonu prikaza dodirnite Način → Panorama.
Upr. način.
Odaberite načine snimanja koji će se pojaviti na zaslonu za odabir načina ili im promijenite
redoslijed.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite Način → Upr. način.
2 Označite načine za dodavanje na popis načina.
• Lijepo lice: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Virt. šetnja: Snimite fotografije u prostoru pomicanjem prema naprijed ili rotiranjem
ulijevo ili udesno kako biste snimili različite kuteve prostora.
• Snim. i više: Snimite niz fotografija i izmijenite ih primjenom raznih efekata koristeći
načine snimanja.
• Dvost. kam.: Koristite prednju i stražnju kameru istovremeno kako biste snimili
fotografiju ili videozapis iz obiju kamera istovremeno.
93
Kamera i galerija
Preuzimanje načina
Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine Galaxy Apps.
Na zaslonu prikaza dodirnite Način → Skidanje.
• Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
– – Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto
nebo ili obični zid.
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u ili VGA standardu.
• Tijekom snimanja videozapisa u načinu dvojne kamere zvuk snima interni mikrofon.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu i kameri koju koristite.
• : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• : Podesite uređaj za snimanje broja fotografija u postavljenom intervalu kad fotografije
snimate prednjom kamerom.
• : Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
• : Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa. Za
preuzimanje dodatnih efekata dodirnite Skidanje. Za promjenu redoslijeda efekata ili za
skrivanje efekata s popisa dodirnite Upr. efekt.
• : Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetnije
fotografije, no one će zauzeti više memorije.
94
Kamera i galerija
Za pristup dodatnim postavkama kamere otvorite zaslon prikaza i dodirnite
→
.
• Lijepo lice: Podesite uređaj na snimanje fotografije s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Vrijednost ekspozicije: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju
prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• ISO: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon
boja sličan prirodnom.
• Načini mjerenja: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna
vrijednosti svjetla. Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenja
vrijednost svjetla na zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• HDR (Bog. ton): Upotrijebite za fotografiranje s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i
u jako svijetlim i tamnim područjima.
• Dotaknite za foto.: Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimite fotografije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Stabiliz. videozapisa: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili
zamućenost iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Mjesto pohrane: Odaberite lokaciju memorije za pohranu.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora kad
snimate prednjom kamerom.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Kontrola glasom: Podesite uređaj na snimanje fotografija ili videozapisa pomoću glasovnih
naredbi.
• Tipka za glasnoću: Postavite uređaj za upotrebu tipke glasnoće radi upravljanja funkcijom
okidača ili zumiranja.
95
Kamera i galerija
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Poništi postavke: Vratite postavke kamere.
• : Pogledajte informacije pomoći za upotrebu kamere.
Galerija
Uvod
Pregledajte i upravljajte fotografijama i videozapisima pohranjenima u uređaju.
Prikazivanje slika ili videozapisa
1 Dodirnite Galerija na zaslonu Sve aplikacije.
2 Odaberite sliku ili videozapis.
Datoteke videozapisa prikazuju
dodirnite .
ikonu u prikazu minijatura. Za reprodukciju videozapisa
Dijeljenje preko
Uredi
Više opcija
Prebacivanje na prethodni zaslon.
Promjena playera
Izbriši
Ikone prikaza slika i videozapisa
Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.
96
Kamera i galerija
Prikaz videozapisa pohranjenih u drugim uređajima
Pretražite sadržaj pohranjen u drugim uređajima i gledajte ga na svom uređaju.
Pristup sadržaju pohranjenom na obližnjim uređajima
Tražite obližnje uređaje preko Wi-Fi, Wi-Fi Direct ili mobilne pristupne točke za reprodukciju
sadržaja pohranjenog u njima ili vašem uređaju.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → Uređaji u blizini, a zatim
dodirnite prekidač Uređaji u blizini za aktivaciju.
2 Na glavnom zaslonu Galerije dodirnite
3 Odaberite uređaj u Uređaji u blizini.
.
Možete gledati slike i videozapise na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja
sadržaja.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite
na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1 Na glavnom ekranu galerije i dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
Ili dodirnite → Odaberi.
2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
3 Dodirnite na vrhu zaslona.
Možete i dodirnuti → Obriši, označiti slike ili videozapise za brisanje i zatim dodirnuti
OBAVLJENO za višestruko brisanje.
97
Sigurnosna pomoć
Hitni način
Način rada u hitnom slučaju mijenja zaslon u sive nijanse za smanjenje potrošnje baterije. Neke
će aplikacije i funkcije biti ograničene.
Aktiviranje načina rada u hitnom slučaju
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć → Hitni način i zatim
dodirnite prekidač Hitni način za aktivaciju.
Ili pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite Hitni način.
2 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe i dodirnite PRIHVAĆAM.
3 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite UKLJUČI.
Pristup dodatnim opcijama.
Uključivanje bljeskalice.
Zvuk alarma.
Slanje informacija o vašoj
trenutnoj lokaciji u poruci.
Uputite poziv.
Dodavanje više aplikacija koje će
se koristiti.
Pretražite internet.
Preostala razina napunjenosti
baterije i maksimalno
procijenjeno vrijeme pripravnosti
baterije
Pozivanje broja u hitnom slučaju.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
98
Sigurnosna pomoć
Deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju
Za deaktiviranje načina rada u hitnom slučaju dodirnite → Isključi Hitni način. Ili pritisnite i
držite tipku za uključivanje i isključivanje a zatim dodirnite Hitni način.
Pošalji poruke za pomoć
U hitnom slučaju tri puta brzo pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje. Uređaj šalje poruke
vašim primarnim kontaktima. Poruka uključuje informacije o vašoj lokaciji. Za korištenje ove
opcije prvo registrirajte svoje primarne kontakte.
Dodavanje primarnih kontakata
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć.
2 Dodirnite Upravlj. primarnim kontaktima → Kreiraj primarni kontakt.
3 Dodirnite Novi kontakt i unesite podatke o kontaktu ili dodirnite Odabir iz Imenika za
dodavanje postojećeg kontakta u primarne kontakte.
Postavljanje poruka o pomoći
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Sigurnosna pomoć.
2 Dodirnite Pošalji poruke za pomoć, a zatim dodirnite prekidač Pošalji poruke za pomoć za
aktivaciju.
3 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe, a zatim dodirnite PRIHVAĆAM.
Za slanje poruka pomoći s audiosnimkama ili fotografijama označite Šalji snimljeni zvuk ili
Slanje fotografija.
• Opcija Slanje fotografija možda neće biti dostupna ovisno o regiji ili pružatelju
usluga.
• Opcije Šalji snimljeni zvuk i Pošalji slike mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluge.
99
Korisne aplikacije
Način u autu
Uvod
Ovaj način rada koristite za upravljanje uređajem tijekom vožnje. Možete slušati poruke i glazbu
koristeći glasovne naredbe i bez dodirivanja uređaja.
Ne gledajte u zaslon i ne izvršavajte funkcije pomoću ruku dok vozite.
• Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se
razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na
cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite
sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite funkciju navigacije.
• Ovaj način možda neće biti dostupan ovisno o području ili pružatelju usluga.
• Ovaj način rada ne podržavaju neki jezici.
Pokretanje načina rada u vožnji
Kada registrirate vozilo na uređaju možete slušati zvuk s uređaja putem zvučnika u vašem
automobilu. Također, možete podesiti uređaj na automatsko aktiviranje načina rada u vožnji kada
se spoji na vozilo i sl.
Kada ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu za dovršenje podešavanja
računa.
1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Način u autu i aktivirajte ga.
100
Korisne aplikacije
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Kada se pojavi prozor sa zahtjevom za aktivaciju Bluetootha, dodirnite DA da omogućite
vozilu traženje vašeg uređaja i povežite ih putem Bluetootha.
• Prije registriranja vozila, pokrenite vozilo i uključite radio.
• Kad registrirate vozilo na uređaju, postavite uređaj u blizinu vozila.
Upis više vozila
Dodirnite MORE → Settings → My cars → ADD.
Uporaba izbornika načina rada u vožnji
Koristite izbornike načina rada u vožnji pomoću glasovnih naredbi za uspostavu poziva, slanje
poruka, navigiranje na mjesta ili reprodukciju glazbe. Možete dodirnuti i svaku ikonu izbornika na
zaslonu.
1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Način u autu i aktivirajte ga.
Otvara zaslon
izbornika.
Pristup dodatnim
opcijama.
Aktiviranje funkcije
glasovne naredbe.
Izbornici načina rada
u vožnji
2 Na glavnom zaslonu načina rada u vožnji recite “Hi Galaxy.”
3 Kada se pojavi ikona izgovorite glasovnu naredbu za pokretanje željenog izbornika.
Možete koristiti i brze glasovne naredbe. Za pregled primjera brzih glasovnih naredbi
dodirnite MORE → Example commands.
101
Korisne aplikacije
Uporaba navigacijske funkcije
Precizno odaberite lokaciju dodirivanjem i držanjem prsta na karti. Ili koristite glasovnu naredbu
za navigaciju do odredišta.
1 Otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Način u autu i aktivirajte ga.
2 Na glavnom zaslonu načina rada u vožnji recite “Hi Galaxy.”
3 Recite “Navigation”.
4 Izgovorite ključnu riječ ili adresu lokacije.
Uređaj će vas automatski početi voditi na lokaciju.
S Finder
Uvod
Pretražujte širok raspon sadržaja pomoću ključne riječi.
Traženje sadržaja
Otvorite okvir obavijesti i dodirnite S Finder.
Unesite ključnu riječ u polje pretrage ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite Filtar ispod polja pretrage i zatim odaberite detalje.
102
Korisne aplikacije
Upravljanje poviješću pretraživanja
Vaše su prethodne pretrage automatski spremljene. Za brisanje stavke povijesti dodirnite
pored stavke.
S Planer
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
1 Dodirnite S Planer na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
.
3 Dodirnite gornji lijevi dio zaslona za odabir događaja ili zadatka i unos detalja.
• Dodaj događaj: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku
postavku ponavljanja.
• Dodaj zadatak: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku
postavku prioriteta.
103
Korisne aplikacije
Odaberite stavku.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Unos naslova.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Postavite početni i završni datum
događaja.
Postavite podsjetnik za događaj.
Dodavanje više detalja.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje događaja ili zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Na glavnom zaslonu S Planner dodirnite → Sinkroniziraj sada za sinkroniziranje događaja i
zadataka sa svojim računima.
Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite → Kalendari → Dodaj račun. Zatim, odaberite
račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored
naziva računa.
Za promjenu opcija sinkronizacije računa otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke →
Računi, a zatim odaberite račun usluge.
104
Korisne aplikacije
S Health
Uvod
S Health pomaže vam upravljati zdravljem i tjelesnom kondicijom. Postavite si zdravstvene
ciljeve, provjeravajte napredak i pratite zdravlje i tjelesnu kondiciju u cjelini.
Pokretanje S Health aplikacije
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
1 Dodirnite S Health na zaslonu Sve aplikacije.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava vaš
standardni bazalni metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova
preporuka možda neće biti točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene
potrebe.
Korištenje S Health aplikacije
Možete vidjeti ključne informacije iz izbornika aplikacije S Health i pratitelje za praćenje vašeg
zdravlja i kondicije.
Dodirnite S Health na zaslonu Sve aplikacije.
Pristup dodatnim opcijama.
105
Korisne aplikacije
Dodatne informacije
• Svrha prikupljanja ovih podataka ograničena je na pružanje usluge koju ste zatražili,
uključujući pružanje dodatnih informacija za poboljšanje vašeg zdravlja, sigurnosno
kopiranje/sinkroniziranje podataka, analizu podataka i statistiku, ili na svrhu daljnjeg razvoja
ili poboljšanja usluga. (Ali, ako ste prijavljeni na vaš Samsung račun iz S Health aplikacije,
vaši podaci mogu se spremiti na poslužitelj u svrhu sigurnosne pohrane podataka.) Osobni
podaci mogu se spremiti sve do ispunjenja tih namjena. Osobne podatke možete izbrisati
iz S Health aplikacije koristeći opciju resetiraj podatke koja se nalazi u izborniku postavki.
Za brisanje bilo kakvih podataka koje ste podijelili na društvenim mrežama ili prebacili na
uređaje pohrane, morate ih zasebno obrisati.
• Vi ste ti koji se smatrate potpuno odgovornim za neadekvatnu uporabu podataka
podijeljenih na društvenim mrežama ili prebačenih drugima. Budite oprezni prilikom
dijeljenja svojih osobnih podataka s drugima.
• Ako je uređaj spojen na mjerne uređaje potvrdite komunikacijski protokol radi potvrđivanja
ispravnog rada. Ako koristite bežičnu vezu npr. Bluetooth ili ANT+, na uređaj mogu utjecati
elektroničke smetnje koje izazivaju drugi uređaji. Izbjegavajte koristiti uređaj u blizini drugih
uređaja koji emitiraju radio valove.
• Sadržaj korišten u S Health aplikaciji može se razlikovati ovisno o verziji softvera aplikacije.
Usluge koje su omogućene ovom aplikacijom podliježu promjeni ili poništenju podrške bez
prethodne najave.
• Dostupne funkcije aplikacije S Health i usluge mogu se razlikovati ovisno o lokalnim
zakonima i propisima u vašoj regiji.
• Neke funkcije aplikacije S Health neće se pružati ovisno o vašoj regiji.
• Funkcije S Health namijenjene su samo za fitnes i imaju informativnu namjenu te nisu
namijenjene za dijagnosticiranje bolesti ili drugih stanja ili za liječenje, ublažavanje, tretiranje
ili sprječavanje bolesti.
106
Korisne aplikacije
S Voice
Uvod
Jednostavno izvršavajte razne radatke govorom.
Pokretanje aplikacije S Voice
1 Dodirnite S Voice na zaslonu Sve aplikacije.
Alternativo, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
3 Pogledajte uputu ili dodirnite START za preskakanje upute.
Podešavanje jezika
Dodirnite → Settings → Language, a zatim odaberite jezik.
Odabrani jezik primijenit će se samo na S Voice, a ne na jezik prikazan na uređaju.
Uporaba aplikacije S Voice
1 Dodirnite S Voice na zaslonu Sve aplikacije.
Alternativo, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.
Kada je pokrenuta aplikacija S Voice uređaj započinje prepoznavanje glasa.
2 Izgovorite glasovnu naredbu.
Ako uređaj prepozna naredbu, izvest će odgovarajuću radnju. Za ponavljanje glasovne
naredbe ili izgovor druge naredbe dodirnite .
107
Korisne aplikacije
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koristite nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Aktiviranje S Voice aplikacije u modu pripravnosti
Ako se S Voice aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod
pripravnosti. Dodirnite ikonu mikrofona ili kažite “Hi Galaxy” kako bi uređaj mogao nastaviti s
prepoznavanjem glasa.
Promjena naredbe aktivacije
Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane “Hi Galaxy.” Naredba aktivacije koristi se za
povratak na prepoznavanje glasa kad je uređaj u stanju mirovanja.
Dodirnite → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi
aktivacije.
Dodirnite → Settings → Voice wake-up → Wake up while locked.
108
Korisne aplikacije
Glazba
Uvod
Slušajte glazbu sortiranu prema kategoriji i za prilagodite postavke reprodukcije.
Reproduciranje glazbe
Dodirnite Glazba na zaslonu Sve aplikacije.
Odaberite pjesmu za reproducirati.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Uključivanje nasumične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Dodavanje pjesme na popis
pjesama.
Prebacivanje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za brzo
prebacivanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brzo
prebacivanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
109
Korisne aplikacije
Reproduciranje glazbe pohranjene u drugim uređajima
Pretražite glazbu koja je pohranjena u drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju.
Dodirnite Glazba na zaslonu Sve aplikacije.
Neke funkcije mogu biti drukčije označene ovisno o području ili pružatelju usluga.
Pristup glazbi pohranjenoj u uređajima Samsung Link
Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na svoj Samsung račun. Pogledajte Registriranje
Samsung računa za više informacija.
Na glavnom zaslonu glazbe dodirnite UREĐAJI i odaberite uređaj u Registrirani uređaji za
pristup i reproduciranje glazbe. Možete reproducirati pjesme s uređaja koji su registrirani na
Samsung linku. Za više informacija posjetite link.samsung.com.
• Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom u drugim
uređajima putem mobilne mreže.
Pristup glazbi pohranjenoj u obližnjim uređajima
Tražite obližnje uređaje preko Wi-Fi, Wi-Fi Direct ili mobilne pristupne točke za reprodukciju
glazbe pohranjene u njima ili vašem uređaju.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → Uređaji u blizini, a zatim
dodirnite prekidač Uređaji u blizini za aktivaciju.
2 Na glavnom zaslonu glazbe dodirnite UREĐAJI.
3 Odaberite uređaj u Uređaji u blizini za pristup i reproduciranje glazbe.
Možete reproducirati pjesme na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
110
Korisne aplikacije
Video
Uvod
Gledajte videozapise pohranjene u uređaju i prilagodite postavke reprodukcije.
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu Sve aplikacije.
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Pristup dodatnim
opcijama.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na video
player u skočnom
prozoru.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag povucite prst ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
111
Korisne aplikacije
Reproduciranje videozapisa pohranjenih u drugim uređajima
Pretražite videozapise pohranjene u drugim uređajima i reproducirajte ih na svom uređaju.
Dodirnite Video na zaslonu Sve aplikacije.
Pristup videozapisima pohranjenima u uređajima Samsung Link
Za korištenje ove funkcije morate se prijaviti na svoj Samsung račun. Pogledajte Registriranje
Samsung računa za više informacija.
Na glavnom zaslonu videozapisa dodirnite UREĐAJI i odaberite uređaj u Registrirani uređaji
za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete reproducirati videozapise s uređaja koji su
registrirani na Samsung linku. Za više informacija posjetite link.samsung.com.
• Provjerite jesu li registrirani uređaji uključeni i spojeni na Wi-Fi ili mobilnu vezu.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada pristupate sadržaju pohranjenom u drugim
uređajima putem mobilne mreže.
Pristup videozapisima pohranjenima u obližnjim uređajima
Tražite obližnje uređaje preko Wi-Fi, Wi-Fi Direct ili mobilne pristupne točke za reprodukciju
videozapisa pohranjenih u njima ili vašem uređaju.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → Uređaji u blizini, a zatim
dodirnite prekidač Uređaji u blizini za aktivaciju.
2 Na glavnom zaslonu videozapisa dodirnite UREĐAJI.
3 Odaberite uređaj u Uređaji u blizini za pristup i reproduciranje videozapisa.
Možete reproducirati videozapise na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja
sadržaja.
112
Korisne aplikacije
Internet
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1 Dodirnite Internet na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim
dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi. Za pretraživanje interneta
glasom dodirnite .
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Pristup dodatnim opcijama.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Prikaz oznaka, spremljenih
stranica i povijesti posljednjih
pretraživanja Interneta.
Otvaranje početne stranice.
Otvaranje prozora upravljanja
internetskom stranicom.
Prebacivanje na prije posjećenu
stranicu.
113
Korisne aplikacije
Diktafon
Uvod
Koristite različite načine snimanja za različite situacije, npr. za intervjue ili sastanke. Uređaj može
konvertirati vaš glas u tekst i razlikovati izvore zvuka.
Snimanje glasovnih zapisa
1 Dodirnite Diktafon na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
Dodirnite
za prekid snimanja. Za poništenje snimanja dodirnite
Prilikom snimanja glasovnog zapisa dodirnite
.
za umetanje oznake.
Pristup dodatnim opcijama.
Kližite kroz dostupne načine
snimanja.
Trenutačan način snimanja
Prikaz popisa glasovnih zapisa.
Promjena načina snimanja.
Započnite sa snimanjem.
3 Dodirnite
za završetak snimanja.
114
Korisne aplikacije
Promjena načina snimanja
Dodirnite
za odabir načina s popisa.
• Normalno: Ovo je normalni način snimanja.
• Intervju: Mikrofon je osjetljiv na zvukove iz dva smjera. U ovom načinu i gornji i donji dio
uređaja prima jednake količine zvuka. Glasovni zapisi snimljeni u ovom načinu pojavljuju se s
ikonom pored.
• Sastanak: Mikrofon je osjetljiv na zvukove iz različitih smjerova. Glasovni zapisi snimljeni u
ovom načinu pojavljuju se s ikonom
pored.
• Glasovni zapis: Uređaj snima vaš glas i istovremeno ga pretvara u tekst na zaslonu. Za
najbolje rezultate držite uređaj blizu usta i govorite glasno i jasno na tihom mjestu. Glasovni
zapisi snimljeni u ovom načinu pojavljuju se s ikonom
pored.
Ako sustav jezika glasovnog zapisa ne odgovara jeziku kojim govorite, uređaj vam
neće prepoznati glas. Prije korištenja ove opcije dodirnite → Postavke → Jezik za
postavljanje jezika sustava glasovnih zapisa.
Reproduciranje odabranih glasovnih zapisa
Kad pregledavate snimke intervjua ili sastanaka možete prigušiti ili ponovno pojačati određene
izvore zvuka u snimci.
1 Dodirnite Diktafon na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite i odaberite glasovni zapis snimljen u načinu sastanka.
3 Za prigušivanje određenih izvora dodirnite za odgovarajući smjer iz kojeg se zvuk treba
prigušiti.
Ikona će se promijeniti u
i zvuk će biti utišan.
Izvor ponovno pojačanog zvuka
Izvor utišanog zvuka
115
Korisne aplikacije
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
Alarm
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Sat → Alarm.
Postavljanje alarma
1 Dodirnite .
2 Podesite vrijeme alarma, odaberite dane na koje će se alarm ponavljati i zatim podesite
druge razne opcije alarma.
3 Dodirnite OK.
Spremljeni alarm dodan je na popis.
4 Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite
pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili
opciju odgađanja, povucite
izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog
vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite → Odaberi, odaberite alarme, a zatim dodaberite
116
.
Korisne aplikacije
Svjetsko vrijeme
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Sat → Svjetsko vrijeme.
Kreiranje satova
Unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite
Za primjenu ljetnog računanja vremena dodirnite
.
, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite
Brisanje satova
Dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
.
Štoperica
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Sat → Štoperica.
2 Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3 Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI. Za poništavanje vremena krugova
dodirnite NASTAVI.
Odbrojavanje
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Sat → Odbrojavanje.
2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
3 Povucite izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.
117
.
Korisne aplikacije
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Korištenje kalkulatora
Dodirnite Kalkulator na zaslonu Sve aplikacije.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je Rotacija zaslona
deaktiviran, dodirnite → Znanstveni kalkulator.
Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
za skrivanje tipkovnice.
→ BRISANJE POVIJESTI.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox pohrane na
oblaku. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Dropbox na zaslonu Sve aplikacije.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
Na glavnom zaslonu Dropboxa dodirnite
za upotrebu sljedećih funkcija:
• Files: Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite
.
• Photos: Prikaz učitanih slika ili videozapisa. Dodirnite
za kreiranje albuma.
za dijeljenje ili brisanje datoteka ili
• Offline files: Pregledavajte fotografije i videozapise dok ste izvan mreže.
• Notifications: Prikaz obavijesti.
118
Korisne aplikacije
Flipboard
Koristite se ovom aplikacijom za pregled ažuriranja i novosti društvenih mreža u
personaliziranom formatu časopisa.
Dodirnite Flipboard na zaslonu Sve aplikacije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
Na glavnom zaslonu Flipboarda, odaberite među raznim člancima s novostima i pretplatama.
Peel Smart Remote
Uvod
Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizore, prijamnike ili projektore i koristite uređaj kao
daljinski uređaj.
SO
UR
CE
119
Korisne aplikacije
Početak pametnog daljinskog upravljanja
1 Dodirnite Peel Smart Remote na zaslonu Sve aplikacije.
2 Odaberite državu i područje. Zatim, za dovršenje podešavanja slijedite upute na zaslonu.
Pojavit će se dostupni televizijski programi.
Uporaba uređaja kao daljinskog upravljača
Pomoću uređaja možete uključiti ili isključiti televizor, pretraživati kanale ili podesiti razinu
glasnoće na televizoru uporabom uređaja kao daljinskog upravljača.
1 Dodirnite Peel Smart Remote na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite .
3 Pobrinite se da je vaš TV prijemnik isključen i dodirnite YES, MY TV IS OFF.
4 Odaberite televizijski frekvencijski pojas.
5 Pobrinite se da je ulaz za infracrveni priključak na uređaju okrenut prema televizoru i
dodirnite BUTTON 1. Zatim dodirnite YES ako uređaj uključi TV.
Ako uređaj ne uključi televizor dodirnite NO, a zatim ponovite ovo dok televizor ne prepozna
signal.
120
Korisne aplikacije
6 Odabir izvora kanala.
Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Izbornici za upravljanje
televizorom
Gledanje televizora pomoću uređaja
Odaberite televizijski program s popisa dostupnih programa za gledanje na povezanom
televizoru.
1 Dodirnite Peel Smart Remote na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite ON NOW, ON LATER, ili STREAMING.
3 Odaberite televizijski program i dodirnite WATCH ON.
Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.
4 Dodirnite
za promjenu kanala ili za podešavanje glasnoće.
Na zaslonu se pojavljuje upravljačka ploča daljinskog.
Podešavanje programskih podsjetnika
1 Odaberite TV program koji trenutno ne emitira.
2 Dodirnite REMIND ME kako biste podesili alarm koji će vas podsjetiti na vrijeme početka
televizijskog programa.
121
Korisne aplikacije
Evernote
Ovom se aplikacijom koristite za kreiranje, sinkroniziranje i dijeljenje multimedijskih bilješki.
Možete dodavati oznake bilješkama ili sortirati bilješke u bilježnicu tako da učinkovito možete
upravljati svojim idejama.
Dodirnite Evernote na zaslonu Sve aplikacije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
PEN.UP
Koristite ovu aplikaciju za objavu i dijeljenje crteža nacrtanih pomoću S olovke.
Dodirnite PEN.UP na zaslonu Sve aplikacije.
Kada prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili je ponovno pokrećete nakon poništavanja podataka,
dodirnite Prijava ili Prijava na vrhu zaslona. Zatim, za dovršenje podešavanja slijedite upute na
zaslonu.
Objava rada
Na glavnom zaslonu PEN.UP dodirnite
OBJAVI.
. Dodajte svoj crtež, unesite detalje i zatim dodirnite
Prikaz rada
Na glavnom zaslonu PEN.UP odaberite objavu. Dodirnite VIŠE → Spremi umjet. djelo za
preuzimanje rada na svoj uređaj. Rad je spremljen je u mapu PEN.UP. Za otvaranje mape otvorite
→ Album → PEN.UP.
zaslon Sve aplikacije i dodirnite Galerija →
Možete preuzeti samo rad za koji imate dozvolu vlasnika.
122
Korisne aplikacije
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte Podešavanje računa za više informacija.
Za prikaz više informacija otvorite glavni zaslon svake aplikacije i dodirnite → Pomoć.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Google+
Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i
sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim
mjestima.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.
Play filmovi i TV
Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u Trg.
Play.
123
Korisne aplikacije
Play knjige
Preuzmite razne knjige u Trg. Play i pročitajte ih.
Play kiosk
Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.
Play igre
Preuzmite igre s Trg. Play i igrajte ih s drugima.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na
Google+.
Hangouts
Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i
videopozivima dok čavrljate.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
124
Spajanje s drugim uređajima
Brzo spajanje
Uvod
Automatsko tražite obližnje uređaje i brzo se spajajte s njima.
• Pri spajanju s uređajem koji ne podržava funkciju Brzo spajanje, osigurajte da je
aktivirana funkcija Wi-Fi Direct.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
Spajanje s drugim uređajima
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
Kada se okvir otvori, funkcija Wi-Fi automatski se aktivira, a uređaj traži obližnje uređaje.
2 Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Kako biste omogućili obližnjim uređajima da traže vaš uređaj i povežu se na njega dodirnite
VIŠE → Postavi vidljivost uređaja → Vidljivost uređaja, a zatim odaberite opciju.
125
Spajanje s drugim uređajima
Ponovno pretraživanje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.
Dodirnite AKTUALIZIRAJ i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.
Dijeljenje sadržaja
Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
3 Odaberite medijsku kategoriju.
4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite OBAVLJENO.
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.
Bluetooth
Uvod
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
126
Spajanje s drugim uređajima
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Bluetooth, dodirnite Bluetooth prekidač za
aktivaciju i zatim dodirnite SKENIRAJ.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za povezivanjem putem Bluetooth veze na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Dodirnite Galerija na zaslonu Sve aplikacije.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
127
Spajanje s drugim uređajima
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za spajanje. Primljena slika
spremljena je u mapu Download. Za otvaranje mape otvorite zaslon Sve aplikacije i dodirnite
→ Album → Download.
Galerija →
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Wi-Fi Direct
Uvod
Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Spajanje s drugim uređajima
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač Wi-Fi radi
aktivacije.
2 Dodirnite
→ Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
128
Spajanje s drugim uređajima
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju za potvrdu.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Dodirnite Galerija na zaslonu Sve aplikacije.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite → Wi-Fi Direct, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje. Ako su uređaji
već spojeni, slika će biti primljena na vašem uređaju bez zahtjeva za spajanje. Primljena slika
spremljena je u mapu Download. Za otvaranje mape otvorite zaslon Sve aplikacije i dodirnite
→ Album → Download.
Galerija →
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Wi-Fi.
2 Dodirnite → Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite PREKINI VEZU → U REDU za odspajanje uređaja.
129
Spajanje s drugim uređajima
NFC
Uvod
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja
oštećenja NFC antene.
Uporaba NFC funkcije
NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o
proizvodu putem NFC oznake. Ako umetnete SIM ili USIM karticu koja ima funkciju plaćanja, tada
uređaj možete koristiti za jednostavnije plaćanje.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → NFC, a zatim dodirnite
prekidač NFC za aktivaciju.
Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite NFC za aktivaciju.
2 Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.
Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći
očitati NFC oznake ili primati podatke.
130
Spajanje s drugim uređajima
Kupujte pomoću NFC funkcije
Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za
prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → NFC, a zatim dodirnite
prekidač NFC za aktivaciju.
Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite NFC za aktivaciju.
2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.
3 Dodirnite Dodirni i plati i odaberite aplikaciju koja će biti zadana za plaćanje.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
Slanje podataka
Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → NFC, a zatim dodirnite
prekidač NFC za aktivaciju.
Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite NFC za aktivaciju.
2 Dodirnite Android Beam ili S Beam i dodirnite prekidač Android Beam ili S Beam za
aktivaciju.
• Android Beam: Slanje podataka preko Bluetootha.
• S Beam: Slanje podataka preko Wi-Fi Direct. Ova je opcija optimalna za prijenos velikih
podataka.
3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
131
Spajanje s drugim uređajima
4 Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.
• Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. To može
dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz
ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
• Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
Screen Mirroring
Uvod
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje.
Uređaji s omogućenim
zrcaljenjem zaslona (AllShare Cast dongle i
HomeSync)
132
Spajanje s drugim uređajima
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Prikaz sadržaja na televizoru
Prije povezivanja televizora na vaš uređaj, spojite televizor i uređaj s aktiviranom funkcijom
zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci
su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem
(tzv. dongle).
1 Spojite uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona na televizor s pomoću HDMI
kabela.
2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
3 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → Screen Mirroring.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti. Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu
televizora.
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na
popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte zaslon pomoću gumba uređaja.
Prekidanje veze zrcaljenja zaslona
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → Screen Mirroring.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
133
Spajanje s drugim uređajima
MirrorLink
Spojite svoj uređaj na vozlo kako biste upravljali MirrorLink aplikacijama na glavnom zaslonu
vozila.
Uređaj je kompatibilan s vozilima koja podržavaju verziju aplikacije MirrorLink 1.1 ili
noviju.
Spajanje uređaja s vozilom preko aplikacije MirrorLink
Kad ovu opviju koristite prvi put, spojite uređaj na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
1 Uparite svoj uređaj s vozilom putem Bluetooth funkcije.
Pogledajte Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima za više informacija.
2 Spojite svoj trenutačni uređaj s vozilom pomoću USB kabela.
Kad su spojeni, pristupite aplikacijama MirrorLink na uređaju preko glavnog zaslona vozila.
Prekidanje MirrorLink veze
Isključite USB kabel iz uređaja i vozila.
134
Spajanje s drugim uređajima
Mobilni ispis
Uvod
Spojite uređaj s pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispišite sliku ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → NFC i dijeljenje → Ispis → Skini dodatke.
2 Potražite plug-in pisača u Trg. Play.
3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač → ADD PRINTER.
Za promjenu postavki ispisivanja dodirnite → Postavke.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite → Ispis, a zatim odaberite pisač.
135
Uređaj i upravljanje podacima
Ažuriranje uređaja
Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Bežično ažuriranje
Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje
softvera (FOTA).
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → O uređaju → Ručno preuzimanje aktualizacija.
Kada označite Autom. preuzimanje aktualizacija ažuriranja će se preuzeti kada je uređaj
spojen s mrežom Wi-Fi.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.
1 Na računalu preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke
Samsung.
2 Na računalu pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj s računalom koristeći USB kabel.
3 Za aktualiziranje uređaja slijedite upute na zaslonu.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
• Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge
medijske uređaje s računala.
136
Uređaj i upravljanje podacima
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir obavijesti, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Prijenos
medijskih datoteka.
Dodirnite Prijenos slika ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili
nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja.
1 Na računalu preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke
Samsung.
2 Na računalu pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj s računalom koristeći USB kabel.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.
Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka.
137
Uređaj i upravljanje podacima
Uporaba Google računa
1 Dodirnite Postavke na zaslonu Sve aplikacije.
2 Dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Pokreni sigurnosnu kopiju, a zatim
dodirnite prekidač za Pokreni sigurnosnu kopiju za aktivaciju.
3 Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne
pohrane.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Računi → Samsung account → Sigurnosna
kopija za Samsung račun, odaberite stavke za sigurnosno kopiranje, a zatim dodirnite KOPIRAJ
SADA.
Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač
Automatska sigurnosna kopija za aktiviranje.
Za vraćanje podataka pomoću računa Samsung, dodirnite Vrati. Trenutačni podaci bit će
izbrisani iz uređaja kako bi se vratile odabrane stavke.
• Za vraćanje podataka koristeći Google račun otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite
Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje, a zatim označite Auto. vraćanje
sigurnosne kopije. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke
i podaci bit će vraćeni.
• Za vraćanje podataka koristeći Samsung račun otvorite zaslon Sve aplikacije i
dodirnite Postavke → Računi → Samsung account → Vrati. Trenutačni podaci bit će
izbrisani iz uređaja kako bi se vratile odabrane stavke.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Pogledajte Sigurnosno
pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje →
Vraćanje tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Uređaj će se automatski
ponovo pokrenuti.
138
Postavke
Uvod
Prilagodite postavke za širok raspon funkcija i aplikacija. Možete više personalizirati uređaj
konfiguriranjem brojnih opcija postavki.
Konfiguriranje postavki
Dodirnite Postavke na zaslonu Sve aplikacije za pristup zaslonu postavki.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Možete promijeniti način prikaza s popisa prikaza na zasebne kartice. Dodirnite →
Pregled kao → Prikaz kartice.
Brze postavke
Kreirajte popis često korištenih postavki.
Dodirnite → Uredi brze postavke. Označite stavke koje ćete dodati ili odznačite stavke koje
ćete ukloniti i zatim dodirnite OK.
139
Postavke
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi i zatim dodirnite Wi-Fi prekidač za aktivaciju.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
3 Dodirnite SPOJI.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje u popisu Wi-Fi mreža, možete je dodati ručno.
1 Dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu popisa.
2 Unesite naziv mreže u SSID mreže.
3 Odaberite vrstu sigurnosti.
4 Unesite lozinku ako nije riječ o otvorenoj mreži i zatim dodirnite SPOJI.
140
Postavke
Uporaba funkcije pametnog prebacivanje mreže
Ovu funkciju koristite za održavanje stabilne mrežne veze prilikom pretraživanja internetskih
stranica, preuzimanja sadržaja i sl.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi, a zatim označite Pametna promjena mreže.
Uređaj se automatski prebacuje s Wi-Fi mreže na mobilnu mrežu kada je trenutna Wi-Fi mreža
slaba ili nestabilna. Kada signal Wi-Fi mreže ojača, uređaj se prebacuje s mobilne mreže natrag na
Wi-Fi mrežu.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite ZABORAVI.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Na zaslonu postavki dodirnite Bluetooth i zatim dodirnite Bluetooth prekidač za aktivaciju.
Dodirnite za prikaz više opcija.
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima ako je veza s internetom nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Dijeljenje i mobilna pristupna točka.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
141
Postavke
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Dijeljenje i mobilna pristupna točka → Mobilna pristupna
točka.
2 Dodirnite prekidač Mobilna pristupna točka radi aktivacije.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konfiguriraj pristupnu
točku i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Profil Bez mreže.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Korištenje podataka.
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
Dodirnite za prikaz više opcija.
142
Postavke
• Ograniči pozadinske podatke: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini
tijekom korištenja mobilne mreže.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite mobilne hotspotove i spriječite aplikacije koje se
izvode u pozadini da ih koriste.
• Mobilne mreže: Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
Na zaslonu postavki dodirnite Lokacija i zatim dodirnite prekidač Lokacija za aktivaciju.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• Poboljšaj točnost: Podesite uređaj da unaprijedi točnost lokacije upotrebom funkcija Wi-Fi i
Bluetooth.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutačnoj lokaciji i njihova upotreba baterije.
• Usluge lokacije: Prikaz lokacijskih usluga koje upotrebljava vaš uređaj.
• Moja mjesta: Spremite svoje omiljene lokacije za upotrebu s aplikacijama koje zahtijevaju
lokacijske podatke. Vaš će uređaj pružiti bitne podatke i usluge prepoznavanjem spremljenih
lokacija koristeći Karte, Wi-Fi, ili Bluetooth.
NFC i dijeljenje
Izmijenite postavke za različite opcije dijeljenja.
Na zaslonu postavki dodirnite NFC i dijeljenje.
• NFC: Promijenite postavke za korištenje NFC opcije. Pogledajte NFC za više informacija.
• Uređaji u blizini: Promijenite postavke za dijeljenje sadržaja s obližnjim uređajima. Svi
uređaji moraju podržavati Wi-Fi Direct ili biti spojeni na istu Wi-Fi mrežu ili mobilnu pristupnu
točku.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte Mobilni ispis za više
informacija.
143
Postavke
• Screen Mirroring: Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Pogledajte Screen Mirroring za više informacija.
• MirrorLink: Koristite opciju MirrorLink za upravljanje aplikacijama MirrorLink na svojem
uređaju na glavnom zaslonu vozila. Pogledajte MirrorLink za više informacija.
Više mreža
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Na zaslonu postavki dodirnite Više mreža.
• Traž. uređaja u blizini: Tražite uređaje koji su spojeni putem mreže Wi-Fi Direct, Bluetooth i
ostalog.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj da preuzima datoteke veće od 30 MB, brže putem Wi-Fija i mobilnih mreža istovremeno. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
• Mobilne mreže: Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
• VPN: Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).
144
Postavke
Uređaj
Zvukovi i obavijesti
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i obavijesti.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Vibracija dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
• Ton obavijesti: Odabir zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka.
• Ostali zvukovi: Konfigurirajte dodatne postavke zvukova.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Podesite postavke kvalitete zvuka i efekata.
• Ne ometajte: Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva i obavijesti, osim u
dopuštenim iznimkama.
• Obavijesti na zaslonu za zaključavanje: Postavite hoće li se na zaključanom zaslonu
prikazivati sadržaj obavijesti ili ne.
• Obavijesti aplikacije: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
• Pristup obavijestima: Odaberite aplikacije čije će se sve obavijesti prikazivati na okviru
obavijesti.
• Adapt Sound: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja
glazbe.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Prikaz i pozadina
Promijenite postavke zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Prikaz i pozadina.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Pozadina: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Slova: Promjena veličine i vrste slova.
145
Postavke
• Rad jednom rukom: Aktivirajte način rada rukovanja jednom rukom radi lakšeg rukovanja
uređajem jednom rukom. Pogledajte Rad jednom rukom za više informacija.
• Rotacija zaslona: Podesite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Način zaslona: Promjena načina zaslona.
• Auto prilag. tona zaslona: Podesite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja
zaslona.
• Sanjarenje: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na
radnu stanicu.
• LED indikator: Podesite uređaj da uključi ili isključi LED indikator.
• Trajanje svjetla tipki: Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za tipke za nedavne
aktivnosti ili tipke za povratak.
• Povećaj osjet. na dodir: Podesite uređaj tako da dopusti korištenje zaslona osjetljivog na
dodir kada nosite rukavice.
Ovisno o vrsti materijala koji imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe
možda neće biti prepoznate.
Zaslon zaključavanja
Promijenite postavke zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja.
• Zaključavanje zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Prikaz informacija: Promijenite postavke za stavke prikazane na zaključanom zaslonu.
• Prečac kamere: Podesite uređaj na prikazivanje prečaca kamere na zaključanom zaslonu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
146
Postavke
• Akt. bilj. na zasl. zaklj.: Podesite uređaj na pokretanje Aktivna bilješka kad dvaput
dodirnete zaključani zaslon s S olovkom dok pritišćete i držite gumb S olovke.
• Otključavanje: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
Više prozora
Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
Na zaslonu postavki dodirnite Više prozora, a zatim dodirnite prekidač Više prozora za aktivaciju.
• Otvori u podijelj. zasl.: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenskog prozora kada
otvorite datoteke iz opcija Moje Datoteke, Video, ili privitke iz poruka.
• Prečac prik. skoč. proz.: Postavite uređaj da prikazuje zaslon u skočnom prozoru kad vučete
dijagonalno prema dolje s bilo kojeg kraja gornjeg ruba zaslona.
Ploča obavijesti
Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
Na zaslonu postavki dodirnite Ploča obavijesti.
S Olovka
Promijenite postavke za korištenje S olovke.
Na zaslonu postavki dodirnite S Olovka.
• Zračna naredba: Podesite uređaj da prikaže funkcije zračne naredbe kada kružite S olovkom
preko zaslona i pritisnete gumb S olovke.
• Zračni prikaz: Aktivirajte funkciju zračnog prikaza za izvođenje raznih radnji koristeći
S olovku.
• Izravan unos olovkom: Podesite uređaj da pokrene ikonu polja za rukopis kada kružite
S olovkom iznad polja za unos teksta.
• Pokazivač: Podesite uređaj da prikaže pokazivač S olovke kada kružite S olovkom preko
zaslona.
• Opcije odvajanja: Podesite uređaj da automatski pokrene Aktivna bilješka ili prikaže
funkcije zračnih naredbi kada je S olovka izvučena iz utora.
147
Postavke
• Pod. isklj. zasl.: Podesite uređaj da otvara Zapis akcija kada razdvojite S olovka dok je zaslon
isključen.
• Upozorenja za S Olovku: Podesite uređaj da prikazuje skočna upozorenja i ispušta zvuk ako
hodate dok je zaslon osjetljiv na dodir isključen i S olovka izvučena iz uređaja.
• Ušteda energije s S Olovkom: Kako biste smanjili potrošnju baterije, podesite zaslon
osjetljiv na dodir da onemogući otkrivanje S olovka dok je S olovka umetnuta.
• Zvuk S Olovke: Podesite uređaj da zapisuje zvukove kada pišete ili crtate na zaslonu
S olovkom.
• Vibracija S Olovke: Podesite uređaj da vibrira kada je S olovka uvučena ili izvučena iz utora.
Pokreti i geste
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Pokreti i geste.
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
• Bešumno: Postavite uređaj za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma kad prekrijete
zaslon dlanom ili preokrenete uređaj.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijeđete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.
148
Postavke
Personalizacija
Računi
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
Na zaslonu postavki dodirnite Računi.
Oblak
Promijenite postavke sinkroniziranja, sigurnosnog kopiranja i obnavljanja za svoje Samsung i
Dropbox račune.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje.
• Pokreni sigurnosno kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke
aplikacija na Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija
kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Poništi postavke mreže: Vratite postavke mrežne veze na tvornički zadane postavke.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
Jednostavan način
Podesite uređaj na jednostavan način rada.
Na zaslonu postavki dodirnite Jednostavan način.
• Standardni način: Podesite uređaj na standardni način rada.
• Jednostavan način: Podesite uređaj na jednostavni način rada.
• Jednostavne aplikacije: Odabir aplikacija prilikom primjene jednostavnih prikaza.
149
Postavke
Pristupačnost
Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Pogledajte O pristupačnosti
za više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
Privatni način
Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem
privatnog načina rada. Pogledajte Privatni način za više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Privatni način, a zatim dodirnite prekidač Privatni način za
aktivaciju.
• Vrsta prist. Priv. načinu: Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje
privatnog načina rada.
• Automatsko isključivanje: Podeesite uređaj da automatski iziđe iz privatnog načina rada
kad se zaslon isključi.
Skener otiska prsta
Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun.
Pogledajte Skener otiska prsta za više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Skener otiska prsta.
• Upravljanje otis. prstiju: Registracija ili brisanje informacija o otiscima prstiju.
• Promij. rezervnu lozinku: Postavite alternativnu lozinku koja će se koristiti ako uređaj ne
prepozna otiske prstiju.
• Zaključavanje zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Prijava preko Interneta: Podesite uređaj da potvrdi registrirane račune koristeći otiske
prstiju.
• Provjeri Samsung račun: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung račun pomoću otisaka
prstiju.
• Plati PayPalom: Podesite uređaj na potvrđivanje PayPal računa i autoriziranje kupovina
pomoću otisaka prstiju.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
150
Postavke
Sistem
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Na zaslonu postavki dodirnite Jezik i unos.
• Jezik: Odabir jezika zaslona za sve izbornike i aplikacije.
• Zadano: Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
• Samsung tipkovnica: Promijenite postavke Samsung tipkovnice.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Google unos teksta govorom: Promijenite postavke glasovnog unosa.
• Jezik: Odaberite jezik za prepoznavanje rukopisa. Možete pretraživati datoteke koje
sadržavaju rukopis na odabranom jeziku.
• Opc. pret. teksta u govor: Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
• Čitanje obavijesti: Podesite uređaj na čitanje obavijesti naglas u slučaju dolaznih poziva,
poruka il događaja.
• Brzina pokazivača: Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu pločicu koji su povezani
s uređajem.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Datum i vrijeme.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
151
Postavke
• Auto. vremenska zona: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže
prilikom kretanja kroz vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
Sigurnosna pomoć
Aktivirajte funkcije sigurnosne pomoći.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnosna pomoć.
• Hitni način: Podesite uređaj za aktiviranje načina rada u hitnom slučaju i smanjenje
potrošnje baterije uporabom osnovnih funkcija, poput pozivanja. Pogledajte Hitni način za
više informacija.
• Geo vijesti: Podesite uređaj za primanje obavijesti u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika.
• Pošalji poruke za pomoć: Podesite uređaj na slanje poruka pomoći kad tri puta pritisnete
tipku za uključivanje i isključivanje. Primateljima uz poruke možete slati i zvučne zapise.
Pogledajte Pošalji poruke za pomoć za više informacija.
• Upravlj. primarnim kontaktima: Dodavanje ili uređivanje primatelja poruka pomoći.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
Na zaslonu postavki dodirnite Dodaci.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
152
Postavke
Baterija
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
Pogledajte Funkcija štednje energije za više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Baterija.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke moda
uštede-energije.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
• Prikaz postotka baterije: Podesite uređaj da prikazuje preostali postotak baterije na
statusnoj traci.
• Brzo kabelsko punjenje: Podesite uređaj za korištenje funkcije brzog punjenja. Pogledajte
Brzo punjenje za više informacija.
Pohrana
Pogled informacije o memoriji uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pohrana.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
153
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnost.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
• Zaštiti šifrirane podatke: Podaci vašeg uređaja su šifrirani kako bi drugim spriječili pristup
ako vaš uređaj bude ukraden ili se izgubi. Za upotrebu svog šifriranog uređaja, morate
dešifrirati podatke uređaja svaki put kad uključite uređaj. Možete podesiti da se podaci
uređaja automatski dešifriraju ili da se zatraži šifra za otključavanje. Nije moguće sigurno
pohraniti ili ponovno vratiti podatke kada je uređaj šifriran. Ako nekoliko puta za redom
unesete neispravnu šifru za otključavanje i dostignete ograničeni broj pokušaja, uređaj će
izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Find my mobile koja
pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
• Idi na Internet stranicu: Pristup internetskoj stranici Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
mrežnim stranicama Find my mobile.
• Zaključ. reaktivacije: Podesite uređaj da traži vaš Samsung račun nakon što je uređaj bio
resetiran i da tako spriječi ponovnu aktivaciju uređaja.
• Postavite SIM zaključavanje: Promijenite postavke zaključavanja SIM kartice.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Aktual. sigurn. pravila: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje
sigurnosti.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju
sigurnosti tvrtki Samsung.
154
Postavke
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene u unutarnjoj
memoriji.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
• Povjerljivi agenti: Pregledajte instalirane posrednike kojima vjerujete na uređaju.
• Prikvači prozore: Podesite uređaj da prikači odabranu aplikaciju na zaslon.
• Aplikacije s pristupom podacima o korištenju: Pregledajte koja aplikacija ima pristup
povijesti korištenja uređaja.
• Smart Lock: Podesite uređaj da zaobiđe zaslon zaključavanja kada se otkriju uređaji ili
lokacije kojima vjerujete.
• Dopuštenje za Ne ometajte: Pregledajte aplikacije koje mogu onemogućiti funkciju Ne
ometaj.
Upute
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Upute.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O uređaju.
155
Postavke
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Prikaz i upravljanje aplikacijama na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Upravljanje aplikacijama.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Zadane aplikacije.
Postavke aplikacije
Prilagodba postavki aplikacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Postavke aplikacije.
156
Pristupačnost
O pristupačnosti
Poboljšajte pristupačnost s opcijama koje olakšavaju korištenje uređaja osobama slabijeg vida,
sluha i smanjene pokretljivosti.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost.
Uporaba tipke za početni zaslon za otvaranje
izbornika pristupačnosti
Možete pristupiti sljedećim izbornicima pristupačnosti ako tri puta brzo pritisnete tipku za
početni zaslon.
• Pristupačnost
• TalkBack
• Negativne boje
• Kontrola interakcije
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Izravan pristup, a zatim
dodirnite prekidač Izravan pristup za aktivaciju. Zatim odaberite izbornik pristupačnosti koji će
se otvoriti kada tri puta brzo pritisnite tipku za početni zaslon.
Glasovne informacije (TalkBack)
Aktiviranje opcije TalkBack
Kad aktivirate TalkBack funkciju uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack.
2 Dodirnite prekidač TalkBack za aktivaciju.
157
Pristupačnost
3 Dodirnite U REDU. Uređaj će pokrenuti glasovnu informaciju.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.
Deaktiviranje funkcije TalkBack
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack.
2 Dodirnite prekidač TalkBack i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.
3 Dodirnite U REDU i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu. Uređaj će prekinuti glasovnu
informaciju.
Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima
Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju.
• Istraživanje zaslona: Postavite prst na zaslon i pomičite prstom i istražujte zaslon. Odaberite
i držite stavku, a uređaj će naglas pročitati stavku. Kada dignete prst tada je stavka ispod
vašeg prsta odabrana.
• Odabir stavki: Dodirnite stavku i tako je odaberite. Ili, odaberite i držite stavku dok istražujete
zaslon, a zatim podignite prst.
• Otvaranje odabrane stavke: Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu
stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
• Odabir prethodne stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema gore ili na lijevo.
• Odabir sljedeće stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema dolje ili na desno.
• Pomicanje po popisima: S dva prsta pomičite se po zaslonu prema gore ili prema dolje.
• Povratak na prethodnu stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na desno.
• Prijelaz na sljedeću stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na lijevo.
158
Pristupačnost
• Otključavanje zaslona: S dva prsta pomičite se u bilo kojem smjeru unutar područja
zaključanog zaslona.
• Otvaranje okvira obavijesti: S dva prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
• Otvaranje okvira brzih postavki: S tri prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
Postavke pokreta prstiju možete konfigurirati za opciju TalkBack u Upravljanje pokretima.
Pogledajte Konfiguriranje postavki pokreta prstima za više informacija.
Konfiguriranje postavki pokreta prstima
Kada koristite opciju TalkBack možete konfigurirati pokrete prstima za izvršavanje različitih
aktivnosti, poput vraćanja na prethodni zaslona, otvaranja početnog zaslona i sl. Prije uporabe
konfigurirajte pokrete prsta.
Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete
Možete promijeniti prečace pokreta ili dodijeliti funkcije praznim prečacima.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
POSTAVKE → Upravljanje pokretima. Odaberite pokret, a zatim mu dodijelite funkciju.
Pauziranje opcije TalkBack
Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Kada odaberete Pauziraj povratne informacije na gornjem lijevom
dijelu zaslona, pauzira se opcija TalkBack.
Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama
Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada
se odaberu slikovne oznake. Dodajte slikovne oznake neoznačenim slikama pomoću lokalnog
kontekstualnog izbornika.
Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug
prstom oko izbornika. Kad čujete izbornik dodane slikovne oznake, podignite prst za dodavanje
slikovne oznake.
Za prikaz oznaka otvorite zaslon Sve aplikacije i dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid →
TalkBack → POSTAVKE → Upravljaj prilagođenim oznakama.
159
Pristupačnost
Konfiguriranje postavki za TalkBack
Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
POSTAVKE.
• Glasnoća govora: Podešavanje razine glasnoće za glasovne informacije.
• Upotrijebi promjene tona: Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova
kada je unijet pomoću tipkovnice.
• Odjek tipkovnice: Postavite uređaj da naglas čita riječ koju unesete koristeći tipkovnicu kada
dodirnete razmaknicu.
• Govori kada je zaslon isključen: Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je
zaslon isključen.
• Upotrijebi senzor blizine: Podešavanje uređaja da pauzira glasovne informacije kada
postavite ruku iznad senzora na vrhu uređaja.
• Protresi za kontinuirano čitanje: Podešavanje uređaja da naglas čita tekst prikazan na
zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
• Izgovori ID pozivatelja: Podešavanje uređaja da pročita ime pozivatelja na glas u slučaju
dolaznog poziva.
• Obavijest vibracijom: Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
• Obavijest zvukom: Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput
pomicanja zaslona i sl.
• Fokusiranje na zvuk govora: Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj
naglas čita stavku.
• Glasnoća zvuka: Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi
njegove kontrole. Ova funkcija je dostupna kada je odabrana opcija Obavijest zvukom.
• Istraži dodirom: Podešavanje uređaja da naglas čita stavke koje ste dodirnuli prstom.
• Automatski pomiči popise: Podešavanje uređaja za automatsko pomicanje po ostatku
popisa prikazanog na zaslonu i čitanje stavki naglas.
• Odabir jednim dodirom: Podešavanje uređaja da otvori odabranu stavku jednim dodirom.
• Kontekstni izbornik kao popis: Podesite uređaj da prikaže kontekstualni izbornik kao popis
ili krug.
160
Pristupačnost
• Pokreni vodič “Istraži dodirom”: Prikaz uputa o načinu korištenja funkcije istraživanja
dodirom.
• Upravljanje pokretima: Dodjeljivanje postupaka koje će se izvršiti pomoću pokreta prsta.
Pogledajte Konfiguriranje postavki pokreta prstima za više informacija.
• Upravljaj prilagođenim oznakama: Prikaz oznaka koje ste dodali.
• Tipkovni prečaci: Podesite prečace tipkovnice za izvode određene radnje.
• Prečac za obustavljanje i nastavljanje Talkbacka: Podesite uređaj da obustavi i ponovno
pokrene TalkBack istovremenim pritiskanjem i držanjem gumba glasnoće.
• Zatamni zaslon kada je TalkBack omogućen: Podesite uređaj da zamrači zaslon prilikom
upotrebe opcije TalkBack.
• Otvori TalkBack u Trgovini Play: Pokrenite Trg. Play za provjeru ažuriranja.
• Uvjeti pružanja usluge: Pogledajte uvjete usluge opcije TalkBack.
• Pravila o privatnosti: Prikaz politike zaštite privatnosti opcije TalkBack.
• Ponovno pokretanje nakon mirovanja: Odabir načina za nastavljanje glasovnih informacija
kad je pauzirana opcija TalkBack.
• Postavke razvojnog programera: Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.
Uporaba uređaja kada je zaslon isključen
Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti
zaslona. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete tipku za početni zaslon ili dodirnete zaslon.
Trenutačno aktivne opcije ne isključuju se kad se zaslon isključuje.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Tamni
zaslon. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete tipku za uključivanje i
isključivanje.
Čitanje šifri naglas
Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcije TalkBack.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Izgovaranje šifri.
161
Pristupačnost
Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor
Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija
TalkBack, poput jezika, brzine i sl.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Opc. pret. teksta u
govor, a zatim koristite sljedeće funkcije:
• Samsung program za pretvorbu teksta u govor / Googleov alat za pretvaranje teksta u
govor: Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor.
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Ako uređaj ne može naglas pročitati
primjere dodirnite → Instalirajte glasovne podatke za preuzimanje i instaliranje
glasovnih podataka za funkciju pretvaranja teksta u govor.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja
teksta u govor.
Unos tekst pomoću tipkovnice
Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje
mjesto na zaslonu.
Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak tipke ispod vašeg prsta. Kada čujete
znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas
pročitati tekst.
Ako opcija Brzi unos tipke nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim
dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Za aktiviranje funkcije tipke brzog unosa
otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Brzi
unos tipke.
Unos dodatnih znakova
Dodirnite i držite tipku na tipkovnici za unos dodatnih znakova dostupnih za tu tipku. Pojavljuje
se skočni prozor prije nego što se prikažu dostupni znakovi za tipku. Za odabir znaka povucite
prstom po skočnom prozoru dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.
162
Pristupačnost
Vid
Promjena veličine slova
Ovu funkciju koristite za promjenu veličine slova. Podešavanje slova na veličinu Jako velika
možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Veličina slova.
Povećanje zaslona
Ovu funkciju koristite za povećanje zaslona ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Pokreti za povećanje,
a zatim dodirnite prekidač Pokreti za povećanje za aktivaciju.
• Povećanje i smanjenje zuma: Tri puta brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na
određenom dijelu zaslona. Brzo ponovno dodirnite zaslon triput za povratak na uobičajen
prikaz.
• Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva ili više prstiju pomičite se po uvećanom
zaslonu.
• Podešavanje omjera zuma: S dva ili više prstiju uštipnite uvećani zaslon ili ih razdvojite.
Možete privremeno uvećati zaslon dodirom i držanjem zaslona tri puta. Tijekom držanja zaslona
povucite prst za istraživanje zaslona. Otpustite prst za povratak na normalni prikaz.
• Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
• Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija,
poput Telefon i Kalkulator.
163
Pristupačnost
Lebdeći zum
Koristite ovu funkciju za povećavanje sadržaja prikazanog na zaslonu tako da s pomoću S olovke
kružite iznad njega.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Lebdeći zum, a zatim
dodirnite prekidač Zumiranje kruženjem za aktivaciju.
Povucite traku s postotkom zuma ulijevo ili udesno ili dodirnite Veličina povećala za promjenu
postavki povećala.
Kad je ova funkcija aktivirana ne možete koristiti neke druge funkcije, npr. zračnu
naredbu, zračni prikaz, izravni unos olovkom i funkcije TalkBack.
Podešavanje podsjetnika obavijesti
Ovu funkciju koristite kao upozorenje za obavijesti koje niste provjerili između dva vremenska
razdoblja.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Podsjetnik na
obavijesti, a zatim dodirnite prekidač Podsjetnik na obavijesti za aktivaciju.
Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite Učestalost podsjetnika.
Izmjena boja zaslona
Ovu funkciju koristite za poboljšanje vidljivosti zaslona te kao pomoć korisnicima prilikom lakšeg
prepoznavanja teksta na zaslonu.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Negativne boje.
Podešavanje boje
Ovu funkciju koristite za podešavanje prikaza boja na zaslonu ako imate problema s
razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Vid → Podešavanje boje, a
zatim dodirnite prekidač Podešavanje boje za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste
dovršili podešavanje boje.
164
Pristupačnost
Sluh
Podešavanje bljeskalice za obavijesti
Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju dolaznog poziva, nove poruke ili obavijesti.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite
Bljeskajuća obavijest.
Isključivanje svih zvukova
Podesite uređaj na stišavanje svih zvukova uređaja, poput zvukova medija uključujući i glas
pozivatelja tijekom poziva.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite Isključi
sve zvukove.
Postavke teksta podnaslova
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Samsung podnaslovi
(CC) ili Google podnaslovi (CC), a zatim dodirnite prekidač Samsung podnaslovi (CC) ili Google
podnaslovi (CC) za aktivaciju.
Odaberite opciju za konfiguriranje postavki snimanja.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
1 Spojite slušalice s uređajem i nosite ih.
2 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Korekcija zvuka.
3 Povucite traku za podešavanje na lijevo ili na desno i podesite balans zvuka, a zatim
dodirnite U REDU.
165
Pristupačnost
Mono zvuk
Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica.
Koristite se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite Mono
zvuk.
Prepoznavanje zvuka
Podesite uređaj da vas obavijesti kada detektira zvono na ulaznim vratima ili dječji plač.
Prepoznav. plakanja bebe
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Prepoznavanje
zvuka → Prepoznav. plakanja bebe i dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite U REDU.
3 Dodirnite za početak korištenja detektora dječjeg plača.
Uređaj će vas obavijestiti kad detektira zvuk i alarm će biti spremljen kao zapis.
Prepoznavanje zvona
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Sluh → Prepoznavanje
zvuka → Prepoznavanje zvona i dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Pročitajte informacije na zaslonu i dodirnite U REDU.
3 Dodirnite za snimanje zvuka zvona ulaznih vrata. Kad završite snimanje, dodirnite DALJE.
4 Dodirnite i pozvonite si na vrata za provjeru jeste li dobro snimili. Kad uređaj prepozna
zvuk zvona ulaznih vrata, dodirnite U REDU.
Za promjenu zvuka zvona ulaznih vrata dodirnite → Promijeni zvuk zvona.
Kad je detektor zvona ulaznih vrata postavljen, dodirnite za početak korištenja detektora
zvona ulaznih vrata. Uređaj će vas obavijestiti kad detektira zvuk zvona ulaznih vrata.
166
Pristupačnost
Promjena postavki alarma
Dodirnite → Postavke za korištenje sljedećih opcija:
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Vibracije: Promjena uzorka vibracija.
• Bijeskajuća obavijest: Postavite bljeskalicu da blješti kad prepozna zvuk.
Motorika i interakcija
Izbornik pomagača
Prikaz ikone pomoćnog prečaca
Postavite uređaj da prikazuje pomoćnu ikonu prečaca za pristup aplikacijama, opcijama i
postavkama. Možete jednostavno upravljati uređajem dodirom na pomoćne izbornike u ikoni.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Izbornik pomagača.
2 Dodirnite prekidač Pomoćnik plus radi aktivacije.
Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.
3 Dodirnite Dominantna ruka za pomicanje ikone pomoćnog prečaca na pogodniju lokaciju.
Pristup pomoćnim izbornicima
Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim
izbornicima s bilo kojeg zaslona.
Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti
pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite
gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.
167
Pristupačnost
Uporaba pokazivača
Na pomoćnom izborniku dodirnite Pokazivač. Zaslonom možete upravljati pomoću malih
pokreta prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po
području osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.
Koristite sljedeće mogućnosti:
• /
: Odabir stavke ili pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
• /
: Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
• : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
• : Povećavanje područja na kojem se nalazi strelica.
• : Zatvaranje područja dodira.
Za promjenu postavki strelice otvorite zaslon Sve aplikacije, dodirnite Postavke → Pristupačnost
→ Motorika i interakcija → Izbornik pomagača. Zatim prilagodite opcije ispod naslova Postav.
dod. ploč. i pokaziv.
Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Izbornik pomagača → Pomoćnik plus, dodirnite prekidač Pomoćnik plus za aktivaciju, a zatim
odaberite aplikacije.
Uključivanje zaslona pomoću funkcije Zračne geste
Funkcije Zračne geste koristite za uključivanje zaslona pomicanjem ruke iznad senzora na vrhu
uređaja. Zaslon možete uključiti bez pritiskanja tipke. Kad koristite ovu funkciju uređaj postavite
na ravnu površinu ili čvrsto držite uređaj radi sprječavanja pomicanja uređaja.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Zračno pokretanje, a zatim dodirnite prekidač Zračno pokretanje za aktivaciju.
168
Pristupačnost
Podešavanje opcija dodira i odgode
Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Dodir i držanje, a zatim odaberite opciju.
Kontrola interakcije
Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite
aplikacije.
1 Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Motorika i interakcija →
Kontrola interakcije.
2 Dodirnite prekidač Kontrola interakcije za aktivaciju.
3 Pritisnite i držite istovremeno pritisnute tipku za početni zaslon i tipku glasnoće kad koristite
aplikaciju.
4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.
5 Dodirnite OK.
Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ograničeno područje neće reagirati kad ga dodirnete
i tvrde tipke na uređaju bit će isključene.
Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom pritisnite i držite istovremeno pritisnutu tipku za
početni zaslon i tipku glasnoće.
169
Pristupačnost
Preuzimanje ili prekidanje poziva
Promjena načina preuzimanja ili prekidanja poziva.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Preuzimanje i prekidanje
poziva.
Odaberite željeni način.
Uporaba načina rada jednim dodirom
Kada se oglasi alarm ili kod dolaznog poziva, dodirnite gumb za zaustavljanje alarma ili javljanje
na poziv umjesto povlačenja gumba.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost, a zatim označite način rada
Način rada jednim dodirom.
Upravljanje postavkama pristupačnosti
Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku
Izvoz trenutnih postavku pristupačnosti u datoteku.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti →
Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju izvoza.
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti →
Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoza. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite OK
→ UVOZ. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.
Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti
Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetootha i sl.
Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Postavke → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti →
Dijeljenje preko. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite OK. Odaberite način
dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.
170
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
171
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu Sve aplikacije
dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki
→ VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
172
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako
loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
173
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
174
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
• Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
175
Rješavanje problema
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
176
Autorsko pravo
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF