SM-R210
Korisnički priručnik
Croatian. 06/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
Dodatak
3 O uređaju Gear 360
4 Prvo pročitajte ovo
5 Sadržaj pakiranja
6 Prikaz uređaja
8 Svjetlosni indikator
9 Zaslon statusa kamere
11 Memorijska kartica
14Baterija
17 Pričvršćivanje remena na uređaj Gear 360
18 Uključivanje i isključivanje uređaja Gear
360
19 Spajanje uređaja Gear 360 na mobilni
uređaj
50 Rješavanje problema
52 Uklanjanje baterije
Upotreba uređaja Gear 360
23 Upotreba izbornika uređaja Gear 360
24 Snimanje videozapisa i fotografija samo
uređajem Gear 360
25 Daljinsko povezivanje s mobilnim
uređajem
26 Snimanje videozapisa ili fotografija
36 Emitiranje uživo
37 Konfiguriranje postavki kamere
39 Pregledavanje videozapisa ili slika
46 Upotreba računalnog programa
47 Prijenos datoteka na računalo
47 Konfiguriranje postavki kamere
49 Ažuriranje softvera
2
Osnovne funkcije
O uređaju Gear 360
Kamera Gear 360 jednim snimanjem snima videozapise i fotografije vas i vašeg okruženja od 360
stupnjeva. Dva objektiva fisheye snimaju živopisne fotografije i videozapise.
Nakon što spojite Gear 360 s mobilnim uređajem putem Bluetootha ili Wi-Fi, možete na daljinu
snimati videozapise ili fotografije uz pomoć mobilnog uređaja. Također možete prikazati,
uređivati i podijeliti videozapise i fotografije.
Ako Gear 360 spojite na Gear VR, videozapise uređaja Gear 360 možete realnije prikazivati.
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Molimo, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe ovog uređaja radi sigurne i ispravne
uporabe.
• Slike se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Sadržaj je podložan promjeni bez
prethodne obavijesti.
• Prije upotrebe uređaja Gear 360 pobrinite se da je kompatibilan s vašim uređajem.
• Ovaj proizvod uključuje i određeni besplatni softver/softver otvorenog izvora. Za pregled
uputa za prikaz licence otvorenog koda, posjetite internetsku stranicu tvrtke Samsung
(opensource.samsung.com).
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
4
Osnovne funkcije
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Gear 360
• USB kabel (USB Tip-C)
• Remen
• Torbica
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem Gear 360 kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati
ovisno o području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj Gear 360 te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Možete upotrijebiti samo računalo koje je kompatibilno s dostavljenim USB kabelom.
Posjetite www.samsung.com kako biste pogledali popis kompatibilnih računala.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem Gear 360.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
• Uređaj Gear 360 uvijek pohranite u torbicu. Kvaliteta slike može se smanjiti ako su leće
izgrebane.
5
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Svjetlo statusa prednje
kamere
Tipka za izbornik
Prednja kamera
Svjetlosni indikator
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka OK
Mikrofon
Zaslon statusa kamere
Otvor za remen
Svjetlo statusa stražnje
kamere
Stražnja kamera
Zvučnik
Nosač memorijske
kartice
Višenamjenski
priključak (USB Tip-C)
6
Osnovne funkcije
Navoj za stativ
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Izbornik
OK
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja Gear
360.
• Na zaslonu statusa kamere pritisnite za povratak na
prethodni zaslon.
• Više puta pritisnite za pomicanje do željenog izbornika.
• Pritisnite i držite za pristup načinima povezivanja.
• Pritisnite za snimanje videozapisa ili fotografije ili odabir
željene opcije.
7
Osnovne funkcije
Svjetlosni indikator
Svjetlosni indikator obavještava vas o statusu uređaja Gear 360.
Svjetlosni indikator
Boja
Status
• Uključeno
Tri puta svijetli plavo
• Formatiranje memorijske kartice ili uspješno vraćanje na
zadane vrijednosti uređaja Gear 360
Tri puta svijetli crveno
• Isključeno
Svijetli crveno
• Snaga baterije je slaba (manje od 10%)
• Pregrijavanje
Crvena
• Baterija se puni.
Zelena
• Baterija je u potpunosti napunjena.
Crveno → Zeleno → Plavo
• Čekanje spajanja mobilnog uređaja
Plava
• Spojeno s mobilnim uređajem
Svijetli plavo
• Prijenos videozapisa ili fotografija
• Ažuriranje softvera
8
Osnovne funkcije
Zaslon statusa kamere
Pristupite izbornicima, poput načina kamere i načina povezivanja te prikažite status uređaja Gear
360 putem poruka i ikona za indikaciju na zaslonu statusa kamere.
Zaslon statusa kamere
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na zaslonu statusa kamere. Status uređaja Gear 360 možete
provjeriti na zaslonu statusa kamere.
Trenutačan način
fotografiranja
Status veze mobilnog
uređaja
Dostupno vrijeme
snimanja videozapisa /
Dostupan broj fotografija
koje se mogu snimiti
Snaga baterije / Status
punjenja
9
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Razina napunjenosti baterije
Status punjenja baterije
/
• : Punjenje
• : Pregrijavanje
• : Neispravno spojen punjač
Spojen s mobilnim uređajem
Čekanje spajanja mobilnog uređaja
Nije spojen s mobilnim uređajem
Način snimanja
Snimanje videozapisa
Način fotografiranja
Način brzog snimanja
Snimite nekoliko fotografija u postavljenim intervalima i spremite ih kao
jedan videozapis.
Interval brzog snimanja
Snimanje videozapisa u brzom načinu
Način videozapisa bez prestanka
Neprestano snimajte videozapis brisanjem određenog dijela prethodno
snimljenog sadržaja i pohranjivanjem novog sadržaja.
Vrijeme snimanja videozapisa bez prestanka
Vodoravni HDR način
Automatski snimite tri fotografije, kombinirajte ih, a zatim podesite boje.
Način emitiranja uživo
Emitiranje videozapisa uživo
Memorijska kartica je puna
Nema memorijske kartice/pogreška memorijske kartice
Spojen s računalom pomoću USB kabela
Greška spajanja s USB-om
10
Osnovne funkcije
Memorijska kartica
Instaliranje memorijske kartice
Memorijska kartica mora biti umetnuta za snimanje videozapisa ili fotografija. Ovisno o
proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s
vašim uređajem Gear 360.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem Gear 360.
Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj Gear 360 ili
memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
• Ako upotrebljavate memorijsku karticu sa sporom brzinom pisanja snimanje
videozapisa može se prekidati jer kartica ne može obraditi podatke istom brzinom
kojom se videozapis snima. Ukoliko do toga dođe, zamijenite karticu bržom
memorijskom karticom ili smanjite rezoluciju videozapisa.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Memorijske kartice prodaju se odvojeno.
• Ako umetnete ili uklonite memorijsku karticu dok je uključen uređaj Gear 360, uređaj
će se isključiti.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Kada nije umetnuta memorijska kartica, na zaslonu statusa kamere prikazuje se Check
SD Card.
11
Osnovne funkcije
1 Izvucite polagano nosač memorijske kartice iz utora za nosač memorijske kartice.
Nosač memorijske
kartice
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja nosača memorijske kartice.
2 Nježno pritisnite memorijsku karticu u nosač memorijske kartice tako da su zlatno obojani
kontakti ispravno poravnati s kontaktima uređaja Gear 360.
3 Umetnite nosač memorijske kartice natrag u utor za nosač memorijske kartice.
Utor za nosač
memorijske kartice
Memorijska kartica
12
Osnovne funkcije
Uklanjanje memorijske kartice
1 Izvucite polagano nosač memorijske kartice iz utora za nosač memorijske kartice.
2 Uklonite memorijsku karticu.
3 Umetnite nosač memorijske kartice natrag u utor za nosač memorijske kartice.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem Gear 360.
Formatirajte memorijsku karticu na uređaju Gear 360 ili na mobilnom uređaju.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
Formatiranje uređaja Gear 360
1 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Settings, a zatim
pritisnite tipku OK za odabir.
2 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Format, a zatim
pritisnite tipku OK za odabir.
3 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Yes, a zatim pritisnite
tipku OK za odabir.
Nakon završetka formatiranja na zaslonu statusa kamere pojavit će se poruka potvrde.
13
Osnovne funkcije
Formatiranje na mobilnom uređaju
1 Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 ili aplikaciju za Gear 360
→ Postavke.
2 Dodirnite Ponovno postav. i formatiranje → Ponovno postavljanje Geara 360.
Nakon završetka formatiranja na zaslonu statusa kamere pojavit će se poruka potvrde.
Ako želite formatirati memorijsku karticu na mobilnom uređaju, Gear 360 morat spojiti
s mobilnim uređajem. Pogledajte Spajanje uređaja Gear 360 na mobilni uređaj za više
informacija.
Baterija
Punjenje baterije
Napunite bateriju prije prve uporabe uređaja Gear 360 ili ako se nije koristio duže vrijeme.
Koristite samo punjače koje je odobrila tvrtka Samsung. Ne odobreni punjači mogu
izazvati eksploziju baterije ili oštećenja uređaja Gear 360.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Punjači se prodaju odvojeno.
• Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne
utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba
biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
14
Osnovne funkcije
1 Umetnite tanji kraj punjača u višenamjesnki priključak na uređaju Gear 360, a veći kraj
punjača uključite u strujnu utičnicu.
Višenamjenski
priključak (USB Tip-C)
2 Kad se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj Gear 360 od punjača. Prvo izvucite
punjač iz uređaja Gear 360, a zatim izvucite iz strujne utičnice.
15
Osnovne funkcije
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Može doći do zagrijavanja uređaja Gear 360 i punjača tijekom punjenja. To je normalno
i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja uređaja Gear 360’ niti na njegovu izvedbu. Ako se
temperatura podigne iznad određene razine, punjenje baterije će se zaustaviti.
• Uređaj Gear 360 ne možete puniti tijekom snimanja videozapisa, upotrebe funkcije brzog
snimanja ili daljinske upotrebe optičkog tražila na spojenom mobilnom uređaju.
• Za štednju snage baterije, aktivirajte značajku automatskog isključivanja.
• Kada ne upotrebljavate značajku automatskog isključivanja, baterija će se puniti samo kada
je uređaj Gear 360 isključen.
• Ako se uređaj Gear 360 ne puni ispravno, odnesite uređaj Gear 360 i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
16
Osnovne funkcije
Pričvršćivanje remena na uređaj Gear 360
Uređaj Gear 360 možete jednostavno nositi pričvršćivanjem remena na uređaj Gear 360.
Umetnite remen u otvor za remen, a zatim povucite petlju.
2
1
Gumeni obruč remena isto tako možete upotrijebiti za pričvršćivanje uređaja Gear 360 za
snimanje videozapisa ili fotografija.
17
Osnovne funkcije
Uključivanje i isključivanje uređaja Gear 360
Pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje na uređaju Gear 360.
Za isključivanje uređaja Gear 360 pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
• Uređaj Gear 360 isključuje se ako se ne koristi određeno vrijeme. Upotrebom opcije
Auto power off after možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se uređaj Gear 360
isključiti. Pogledajte Konfiguriranje postavki kamere za više informacija.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima poput zrakoplova ili bolnica.
Ponovno pokretanje uređaja Gear 360
Ako se vaš uređaj Gear 360 zamrzava i ne reagira, za ponovno pokretanje pritisnite i držite tipku
za uključivanje i isključivanje duže od 7 sekundi.
18
Osnovne funkcije
Spajanje uređaja Gear 360 na mobilni uređaj
Instaliranje aplikacije na mobilnom uređaju
Za spajanje uređaja Gear 360 i mobilnog uređaja, na mobilni uređaj instalirajte aplikaciju za
Samsung Gear 360 ili aplikaciju za Gear 360.
Iz Galaxy Apps ili Trgovina Play preuzmite aplikaciju za Samsung Gear 360 (nova).
Za iOS uređaje preuzmite aplikaciju Samsung Gear 360 iz App Store.
Ovisno o mobilnom uređaju, možda neće biti kompatibilan s uređajem Gear 360 ili
možda neće podržavati neke funkcije. Posjetite www.samsung.com kako biste pogledali
popis kompatibilnih mobilnih uređaja.
Povezivanje s mobilnim uređajem
Za upravljanje uređajem Gear 360 putem mobilnog uređaja, Gear 360 mora biti uparen s
mobilnim uređajem. Nakon uparivanja uređaja Gear 360 s mobilnom uređajem, Gear 360
nastojat će se spojiti s mobilnim uređajem svaki put kad uključite uređaj Gear 360.
Za Android uređaje možete snimiti videozapise i fotografije te ih prikazati na svojem mobilnom
uređaju putem Wi-Fi Directa nakon što ga prvi put spojite.
Metode spajanja mogu se razlikovati ovisno o vašem uređaju i verziji softvera. Za
spajanje s iOS uređajem uređaj Gear 360 spojite s mobilnim uređajem u postavkama za
Wi-Fi, pokrenite aplikaciju za Gear 360, a zatim dovršite spajanje.
Gear 360 1 Uključite uređaj Gear 360.
2 Pritisnite i zadržite tipku za izbornik.
19
Osnovne funkcije
3 Kada se na zaslonu statusa kamere pojavi Connect to Android, pritisnite tipku OK.
Za iOS uređaje ponovno pritisnite tipku za izbornik, a kada se na zaslonu statusa kamere
pojavi Connect to iOS, pritisnite tipku OK.
Ako uređaj Gear 360 spojite sa svojim iOS mobilnim uređajem putem Wi-Fi veze, način
rada uparivanja (Wi-Fi) putem iOS mobilnog uređaja automatski će se aktivirati svaki
sljedeći put bez potrebe za pritiskanjem tipke za izbornik. Isto tako, na zaslonu statusa
kamere prvo se pojavljuje Spoji s iOS uređajem nakon što pritisnete i držite tipku za
izbornik.
Mobilni uređaj 4 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
5 Dodirnite POVEŽI NA GEAR 360.
6 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak spajanja.
Kada je uređaj Gear 360 spojen s mobilnim uređajem, pojavit će se Bluetooth ili Wi-Fi ikona
na zaslonu statusa kamere.
20
Osnovne funkcije
Odspajanje ili ponovno spajanje uređaja Gear 360
Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 → → Isključi. Uređaj Gear
360 odspojit će se s vašeg mobilnog uređaja.
Za ponovno spajanje uređaja Gear 360, dodirnite SPOJI na zaslonu aplikacije za Samsung Gear
360 mobilnog uređaja.
Spajanje novog uređaja Gear 360
Nakon što poništite uparivanje uređaja Gear 360 i mobilnog uređaja, možete spojiti drugi uređaj
Gear 360.
Na mobilnom uređaju dodirnite Samsung Gear 360 → → Povezivanje s novim Gearom 360.
Napomene o upotrebi Bluetootha
Bluetooth je standard bežične tehnologije koji koristi frekvenciju od 2,4 GHz za povezivanje
s različitim uređajima na kratke udaljenosti. Može povezati i razmjenjivati podatke s drugim
uređajima koji podržavaju Bluetooth kao što su mobilni uređaji, bez povezivanja pomoću
kablova.
• Radi izbjegavanja problema prilikom spajanja vašeg uređaja Gear 360 s drugim uređajem,
postavite uređaje blizu jedan drugome.
• Provjerite jesu li uređaj Gear 360 i drugi Bluetooth uređaj u dosegu Bluetooth raspona
povezivanja (10 m). Udaljenost se može razlikovati ovisno o okruženju u kojem se uređaj
koristi.
• Provjerite ima li prepreka između uređaja Gear 360 i spojenog uređaja, uključujući ljudska
tijela, zidove, uglove i ograde.
• Ne dirajte Bluetooth antenu povezanog uređaja.
• Bluetooth koristi istu frekvenciju kao i neki industrijski, znanstveni, medicinski proizvodi
i proizvodi koji koriste slabu struju te može doći do pojave smetnji prilikom spajanja ovih
tipova proizvoda.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem Gear 360.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili
protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
21
Osnovne funkcije
Napomene o upotrebi veze Wi-Fi
• Koristite Gear 360 i spojeni uređaj u dosegu određenog raspona povezivanja (5 m).
Udaljenost se može razlikovati ovisno o okruženju u kojem se uređaj koristi.
• Provjerite ima li prepreka između uređaja Gear 360 i spojenog uređaja, uključujući ljudska
tijela, zidove, uglove i ograde.
• Ako se mobilni uređaj spoji s uređajem Gear 360 putem veze Wi-Fi Direct dok je spojen na
Wi-Fi mrežu, zaslon mobilnog uređaja može treperiti zbog ograničenih mogućnosti Wi-Fi
mreže.
• Upotreba mobilnog uređaja u blizini drugih uređaja koji su spojeni na Wi-Fi mrežu može
utjecati na jačinu signala i prouzočiti treptanje zaslona.
• Rad Wi-Fi veze može se razlikovati ovisno o području. Ako uređaj Gear 360 spojite s mobilnim
uređajem na mjestu s ograničenim vanjskim Wi-Fi mrežama, uređaj može sporije raditi i
može biti potrebno više vremena za slanje datoteka.
• Vrijeme prijenosa može biti dulje ovisno o statusu veze Wi-Fi i veličini datoteke.
22
Upotreba uređaja Gear 360
Upotreba izbornika uređaja Gear 360
Odaberite izbornike koji se pojave na zaslonu statusa kamere pritiskom na tipke na uređaju Gear
360.
Pristupanje i odabir izbornika
1 Pritisnite ili pritisnite i držite tipku za izbornik.
2 Pritišćite tipku za izbornik dok se ne pojavi željeni izbornik.
3 Pritisnite tipku OK za odabir izbornika.
Za poništavanja odabira ili povratak na prethodni izbornik pritisnite tipku za uključivanje i
isključivanje.
Dostupni izbornici
Prilikom pritiskanja tipke za izbornik:
• Video: Način snimanja. Pogledajte Snimanje videozapisa za više informacija.
• Photo: Način fotografiranja. Pogledajte Snimanje fotografija za više informacija.
• Time lapse: Način brzog snimanja. Pogledajte Ubrzano snimi za više informacija.
• Video looping: Način videozapisa bez prestanka. Pogledajte Ponavljanje videozapisa za više
informacija.
• Landscape HDR: Vodoravni HDR način. Pogledajte Pejzaž HDR za više informacija.
• Settings: Prilagodite postavke. Pogledajte Konfiguriranje postavki kamere za više
informacija.
Prilikom pritiskanja i držanja tipke za izbornik:
• Connect to Android: Uđite u način rada uparivanja za Android mobilne uređaje.
• Connect to iOS: Uđite u način rada uparivanja za iOS mobilne uređaje.
• Connect to remote: Uđite u način rada daljinskog upravljanja. Daljinski upravljač prodaje se
zasebno.
23
Upotreba uređaja Gear 360
Snimanje videozapisa i fotografija samo
uređajem Gear 360
Uređaj Gear 360 možete upotrebljavati za snimanje videozapisa i fotografija bez povezivanja s
drugim uređajima.
1 Pritisnite tipku za izbornik za odabir načina snimanja i pritisnite tipku OK.
2 Pritisnite tipku OK za snimanje videozapisa ili fotografije.
Za prestanak snimanja, pritisnite tipku OK.
24
Upotreba uređaja Gear 360
Daljinsko povezivanje s mobilnim uređajem
Možete snimati videozapise i fotografije putem mobilnog uređaja kao optičkog tražila kada su
uređaj Gear 360 i mobilni uređaj povezani na daljinu. Također možete na mobilnom uređaju
prikazivati videozapise i slike snimljene putem uređaja Gear 360.
Pokrenite aplikaciju za Samsung Gear 360 ili aplikaciju za Gear 360 na svojem mobilnom
uređaju, a zatim dodirnite Kamera za aktivaciju daljinskog optičkog tražila. Ili dodirnite Galerija
za pristupanje videozapisima i slikama pohranjenima na uređaj Gear 360.
Spajanje na kameru uređaja Gear
360 daljinskim putem.
Prikažite videozapise i fotografije
pohranjene u uređaju Gear 360.
Emitiranje uživo s uređajem Gear
360.
Konfigurirajte postavke uređaja
Gear 360 i aplikacije.
Za Android uređaje značajka Wi-Fi veze mobilnog uređaja automatski će se aktivirati te je Gear
360 spojen s mobilnim uređajem putem Wi-Fi Directa.
Zaslon i neke značajke mogu se razlikovati ovisno o mobilnom uređaju ili verziji softvera.
25
Upotreba uređaja Gear 360
Snimanje videozapisa ili fotografija
Uvod
Snimajte videozapise i fotografije izravno putem uređaja Gear 360 upotrebom prednje i stražnje
kamere. Kada je uređaj Gear 360 spojen s mobilnim uređajem, videozapise i fotografije možete
snimati na daljinu upotrebom mobilnog uređaja kao optičkog tražila.
• Memorijska kartica mora biti umetnuta u Gear 360 za snimanje videozapisa ili
fotografija.
• Mrtvi kutovi mogu se pojaviti na snimljenim videozapsima i slikama zbog strukture
objektiva kamere. Prilikom snimanja videozapisa i fotografija upotrebom prednje i
stražnje kamere, linija spajanja dviju slika možda neće biti savršena.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte videozapise ili fotografije na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte videozapise ili fotografije tamo gdje je to zakonski zabranjeno.
• Ne snimajte videozapise ili fotografije na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Savjeti za najbolje snimke
• Postavite predmet u središte okvira prednjeg i stražnjeg objektiva kamere.
• U načinu dvostrukog objektiva linija spajanja dviju slika izgledat će prirodnije ako predmet
držite na prikladnoj udaljenosti.
• Pobrinite se da su objektivi čisti i izbjegavajte dodirivanje objektiva tijekom snimanja
videozapisa i slika.
26
Upotreba uređaja Gear 360
Odabir kamere
Odaberite kameru koju ćete koristiti. Svjetlo statusa odabrane kamere zasvijetlit će zeleno.
Uporaba mobilnog uređaja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Kamera.
Pojavit će se optičko tražilo.
3 Dodirnite
i odaberite kameru.
• Dvostruko: Koristite istodobno prednju i stražnju kameru za snimanje videozapisa ili
fotografija od 360 stupnjeva.
• Prednja: Koristite prednju kameru za snimanje širokokutnih videozapisa ili fotografija.
• Stražnja: Koristite stražnju kameru za snimanje širokokutnih videozapisa ili fotografija.
Upotreba uređaja Gear 360
1 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Settings, a zatim
pritisnite tipku OK za odabir.
2 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Switch lens, a zatim
pritisnite tipku OK za odabir.
3 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi kamera koju želite
koristiti, a zatim pritisnite tipku OK za odabir.
• Dual lens: Koristite istodobno prednju i stražnju kameru za snimanje videozapisa ili
fotografija od 360 stupnjeva.
• Single lens Front: Koristite prednju kameru za snimanje širokokutnih videozapisa ili
fotografija.
• Single lens Rear: Koristite stražnju kameru za snimanje širokokutnih videozapisa ili
fotografija.
27
Upotreba uređaja Gear 360
Snimanje videozapisa
Snimite videozapise od 360 stupnjeva u načinu dvostrukog objektiva ili snimite širokokutne
videozapise u načinu pojedinačnog objektiva.
Prilikom snimanja videozapisa ili upotrebe značajke prijenosa dulje vrijeme, uređaj Gear
360 može se zagrijati. Ako se zagrije iznad određene razine, uređaj Gear 360 prestat će
sa snimanjem i automatski će se isključiti kako bi se spriječilo oštećenje. Ako se uređaj
Gear 360 isključi zbog pregrijavanja, pričekajte da se ohladi prije nego što nastavite s
upotrebom.
• iOS uređaji ne podržavaju značajku pretprikaza prilikom snimanja videozapisa.
• Velike datoteke bit će podijeljene u jedinice od 1,8 GB i spremljene.
Uporaba mobilnog uređaja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Kamera.
Pojavit će se optičko tražilo.
Postavke kamere
Brze postavke
Promjena načina kamere.
Promjena načina pretprikaza.
Promjena načina fotografiranja.
Prikaz minijature
28
Upotreba uređaja Gear 360
3 Dodirnite NAČIN → Video.
4 Usmjerite kameru prema predmetu i dodirnite
za snimanje videozapisa.
Tijekom snimanja svjetlo statusa kamere svijetlit će crveno.
Dodirnite
5 Dodirnite
za prekid snimanja. Dodirnite
za ponovno pokretanje snimanja.
za dovršetak snimanja videozapisa.
Videozapis će biti pohranjen na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
Na zaslonu statusa kamere pojavit će se dostupno vrijeme snimanja videozapisa.
Promjena načina pretprikaza
U načinu dvostrukog objektiva promjenom načina pretprikaza možete pregledati slike koje će se
snimiti prednjom i stražnjom kamerom u različitim oblicima.
Dodirnite
na optičkom tražilu za promjenu načina pretprikaza.
• Prikaz 360°: Prikažite prikazanu sliku u sfernom obliku.
• Kruž. prikaz: Prikažite prikazanu sliku kao preokrenutu panoramu.
• Rasteg. prikaz: Prikažite prikazanu sliku u proširenom prikazu.
• Dvostr. prikaz: Razdijelite prikazanu sliku za prikaz zaslona prednje i stražnje kamere.
• Panor. prikaz: Prikažite prikazanu sliku u širokom prikazu.
U načinima prikaz 360°, kružni prikaz i prošireni prikaz slike možete prikazati iz različitih
kutova povlačenjem prstiju po zaslonu u bilo kojem smjeru. Za vraćanje kuta na tvornički
zadanu postavku dodirnite Pon. pos. pr.
29
Upotreba uređaja Gear 360
Upotreba uređaja Gear 360
1 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Video, a zatim
pritisnite tipku OK za odabir.
2 Pritisnite tipku OK za snimanje videozapisa.
Tijekom snimanja će status svjetla kamere svijetliti crveno, a vrijeme snimanja će se pojaviti
na zaslonu statusa kamere.
3 Pritisnite tipku OK za dovršetak snimanje videozapisa.
Videozapis će biti pohranjen na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
Na zaslonu statusa kamere pojavit će se dostupno vrijeme snimanja videozapisa.
Snimanje fotografija
Snimite fotografije od 360 stupnjeva u načinu dvostrukog objektiva ili snimite širokokutne
fotografije u načinu pojedinačnog objektiva.
Uporaba mobilnog uređaja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Kamera.
Pojavit će se optičko tražilo.
3 Dodirnite NAČIN → Fotografija.
4 Usmjerite kameru prema predmetu i dodirnite
za snimanje fotografije.
Fotografija će biti pohranjena na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
Na zaslonu statusa kamere pojavit će se dostupan broj fotografija koje možete snimiti.
30
Upotreba uređaja Gear 360
Upotreba uređaja Gear 360
1 Pritisnite tipku za izbornik dok se ne pojavi Photo, a zatim pritisnite tipku OK za odabir.
2 Pritisnite tipku OK za snimanje fotografije.
Fotografija će biti pohranjena na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
Na zaslonu statusa kamere pojavit će se dostupan broj fotografija koje možete snimiti.
Ubrzano snimi
Snimite nekoliko fotografija u postavljenim intervalima i spremite ih kao jedan videozapis.
Reproduciranjem videozapisa možete vidjeti način na koji predmet izgleda iz različitih
perspektiva.
Slike ne možete prikazivati tijekom snimanja videozapisa u načinu brzog snimanja.
Uporaba mobilnog uređaja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Kamera.
Pojavit će se optičko tražilo.
3 Dodirnite NAČIN → Ubrzano snimi.
4 Dodirnite za postavljanje intervala.
5 Dodirnite za snimanje videozapisa.
Dodirnite
6 Dodirnite
za prekid snimanja. Dodirnite
za ponovno pokretanje snimanja.
za dovršetak snimanja videozapisa.
Videozapis će biti pohranjen na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
31
Upotreba uređaja Gear 360
Upotreba uređaja Gear 360
1 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Time lapse, a zatim
pritisnite tipku OK za odabir.
Na zaslonu statusa kamere pojavit će se intervali snimanja.
Za promjenu intervala snimanja odaberite Settings → Mode settings → Time lapse
Video interval na uređaju Gear 360 ili dodirnite na optičkom tražilu spojenog
mobilnog uređaja.
2 Pritisnite tipku OK za snimanje videozapisa.
3 Pritisnite tipku OK za dovršetak snimanja videozapisa.
Videozapis će biti pohranjen na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
Ponavljanje videozapisa
Neprestano snimajte videozapis brisanjem određenog dijela prethodno snimljenog sadržaja i
pohranjivanjem novog sadržaja. U potpunosti iskoristite kapacitet memorijske kartice.
iOS uređaji ne podržavaju značajku pretprikaza.
Odabir ciklusa snimanja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Kamera.
Pojavit će se optičko tražilo.
32
Upotreba uređaja Gear 360
3 Dodirnite NAČIN → Ponavljanje videozapisa.
4 Dodirnite i odaberite ciklus snimanja.
• 5 minuta: Snimajte videozapis 5 minuta i pohranite videozapis u intervalima od 1 minuta.
Početak prethodno snimljenog sadržaja bit će izbrisan kako bi se omogućilo snimanje
novog materijala.
• 30 minuta: Snimajte videozapis 30 minuta i pohranite videozapis u intervalima od
5 minuta. Početak prethodno snimljenog sadržaja bit će izbrisan kako bi se omogućilo
snimanje novog materijala.
• 60 min: Snimajte videozapis 60 minuta i pohranite videozapis u intervalima od 5 minuta.
Početak prethodno snimljenog sadržaja bit će izbrisan kako bi se omogućilo snimanje
novog materijala.
• Maksimum: Snimajte videozapis i pohranite videozapisu intervalima od 5 minuta dok
memorijska kartica ne bude u potpunosti puna. Početak prethodno snimljenog sadržaja
bit će izbrisan kako bi se omogućilo snimanje novog materijala.
Vrijeme spremanja videozapisa može se razlikovati ovisno o kapacitetu memorijske
kartice.
Uporaba mobilnog uređaja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Kamera.
Pojavit će se optičko tražilo.
3 Dodirnite NAČIN → Ponavljanje videozapisa.
4 Dodirnite za snimanje videozapisa.
Dodirnite
5 Dodirnite
za prekid snimanja. Dodirnite
za ponovno pokretanje snimanja.
za dovršetak snimanja videozapisa.
Videozapis će biti pohranjen na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
33
Upotreba uređaja Gear 360
Upotreba uređaja Gear 360
1 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Video looping, a
zatim pritisnite tipku OK za odabir.
Na zaslonu statusa kamere pojavit će se ciklus snimanja.
Za promjenu ciklusa snimanja odaberite Settings → Mode settings → Video loop
recording time na uređaju Gear 360 ili dodirnite na optičkom tražilu spojenog
mobilnog uređaja.
2 Pritisnite tipku OK za snimanje videozapisa.
3 Pritisnite tipku OK za dovršetak snimanje videozapisa.
Videozapis će biti pohranjen na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
Pejzaž HDR
Automatski snimite tri fotografije, kombinirajte ih, a zatim podesite boje. Tamni ili svijetli dijelovi
slika mogu se izraziti jakim bojama.
• Ako se u vodoravnom HDR načinu fotografije snimaju dok su kamera ili predmeti
u pokretu, one mogu biti nejasne. Uređaj Gear 360 postavite na ravnu površinu ili
upotrijebite tronožac za snimanje fotografija.
• Određeno vrijeme možda će biti potrebno za podešavanje boja.
Uporaba mobilnog uređaja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Kamera.
Pojavit će se optičko tražilo.
34
Upotreba uređaja Gear 360
3 Dodirnite NAČIN → Pejzaž HDR.
4 Dodirnite za snimanje fotografije.
Fotografija će biti pohranjena na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
Na zaslonu statusa kamere pojavit će se dostupan broj fotografija koje možete snimiti.
Upotreba uređaja Gear 360
1 Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Landscape HDR, a
zatim pritisnite tipku OK za odabir.
2 Pritisnite tipku OK za snimanje videozapisa.
Fotografija će biti pohranjena na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
• Na zaslonu statusa kamere pojavit će se dostupan broj fotografija koje možete snimiti.
• Možda se neće smanjivati ukupni broj preostalih fotografija nakon snimanja
fotografija, ovisno o postavkama uređaja Gear 360.
35
Upotreba uređaja Gear 360
Emitiranje uživo
Pozovite svoju obitelj i prijatelje da pogledaju videozapise koje ste snimili uređajem Gear 360 u
stvarnom vremenu.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području pružanja sluge.
• Ovu značajku podržava jedino mobilni uređaj koji radi u operacijskom sustavu Nougat
ili novijem.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati za emitiranje datoteka putem mobilne mreže.
• Ne emitirajte uživo videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Početak emitiranja
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
2 Dodirnite Emitiranje uživo, odaberite uslugu koju želite upotrijebiti, a zatim se prijavite u
račun.
Pojavit će se zaslon mirovanja emitiranja. Svoje emitiranje možete podesiti na javno ili
privatno.
3 Dodirnite
za pozivanje kontakata.
Kada emitiranje počne, poveznica na videozapis bit će poslana u poruci odabranim
kontaktima. Pozvani kontakti mogu gledati emitiranje dodirom na poveznicu.
4 Dodirnite
5 Dodirnite
za početak prikazivanja.
za prekid emitiranja.
Zapise uživo možete učitati ili možete s drugima podijeliti poveznicu videozapisa uživo.
Gledanje Prikazivanja uživo
Pozvani kontakti mogu gledati emitiranje dodirom na poveznicu koju su dobili. Za javna
emitiranja gledatelji mogu tražiti naziv vašeg kanala na usluzi koji koriste.
Tijekom emitiranja gledatelji mogu dodavati komentare i odabrati sviđa li im se ili ne sviđa
sadržaj.
Neke funkcije mogu biti drukčije ovisno o pružatelju usluga.
36
Upotreba uređaja Gear 360
Konfiguriranje postavki kamere
Konfiguriranje postavki na mobilnom uređaju
Postavke kamere možete konfigurirati pomoću optičkog tražila spojenog mobilnog uređaja.
Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 ili aplikaciju za Gear 360 →
Kamera.
Brze postavke
Postavke kamere
Brze postavke
Možete upotrebljavati naredne opcije na optičkom tražilu spojenog uređaja.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor
kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
• : Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i u područjima s
različitim vrijednostima ekspozicije.
• : Podesite intervale snimanja tijekom snimanja videozapisa u načinu brzog snimanja.
Kratki intervali pogodni su prilikom snimanja videozapisa predmeta koji se brzo pomiču, a
dugi intervali pogodni su prilikom snimanja videozapisa predmeta koji se sporo pomiču,
poput zalaska sunca ili oblaka.
• : Podesite ciklus snimanja tijekom snimanja videozapisa bez prestanka.
37
Upotreba uređaja Gear 360
Postavke kamere
Na optičkom tražilu dodirnite ili odaberite Postavke → Postavke kamere na zaslonu
aplikacije za Samsung Gear 360 ili aplikacije za Gear 360.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Veličina fotografije: Prikažite rezoluciju fotografija.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Glavna leća u pregledu: Pri upotrebi dvostrukog objektiva, odaberite zaslon objektiva
stražnjeg ili prednjeg objektiva koji će se pojaviti u središtu ili pretprikazu.
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
• Ogran. ISO osjetljivosti: Podesite ograničenje za ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira
osjetljivost kamere na svjetlost. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO
postavke mogu rezultirati zamućenim fotografijama.
• Oštrina: Podesite oštrinu svojih fotografija.
• Smanjenje buke vjetra: Smanjite dozvoljeni raspon buke iz okruženja tijekom snimanja za
poboljšanje kvalitete zvuka.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Ako želite upotrebljavati značajku lokacijskih oznaka, uređaj Gear 360 spojite s
mobilnim uređajem.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao
što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
Konfiguriranje postavki na uređaju Gear 360
Pritisnite tipku za izbornik dok se na zaslonu statusa kamere ne pojavi Settings, a zatim pritisnite
tipku OK za odabir. Pritisnite tipku za izbornik dok se ne pojavi opcija postavki koju želite
promijeniti, a zatim pritisnite tipku OK za odabir.
Na uređaju Gear 360 možete konfigurirati postavke kao što su kamera koja se
upotrebljava, veličina videozapisa, mjerač vremena, interval brzog snimanja, ciklus
snimanja za videozapis bez prestanka te opcija automatskog isključivanja.
38
Upotreba uređaja Gear 360
Pregledavanje videozapisa ili slika
Prikaz videozapisa
Prikaz snimljenih videozapisa na mobilnom uređaju spojenom na daljinu.
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Galerija.
3 Dodirnite TELEFON ili GEAR 360.
• TELEFON: Prikažite videozapise spremljene na vašem mobilnom uređaju.
• GEAR 360: Prikažite videozapise spremljene na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
4 Odaberite videozapis i dodirnite ikonu za reproduciranje.
• : Videozapisi snimljeni pojedinačnim objektivom.
• : videozapisi od 360 stupnjeva snimljeni dvostrukim objektivima
Videozapis se počinje reproducirati.
5 Za vrijeme reproduciranja raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za
smanjenje zuma.
Za vraćanje unatrag ili ubrzavanje videozapisa povucite traku za reproduciranje. Dodirnite
točku na traci za reproduciranje na koju se želite prebaciti za prikaz dijela videozapisa.
Prikaz videozapisa od 360 stupnjeva
Možete upotrebljavati dodatne značajke prilikom prikaza videozapisa od 360 stupnjeva
snimljenih prednjom i stražnjom kamerom.
Prikaz videozapisa iz različitih kutova
Tijekom reproduciranja povucite prstima preko zaslona u bilo kojem smjeru. Možete promijeniti
kut prikaza okomito i vodoravno u rasponu od 360 stupnjeva.
39
Upotreba uređaja Gear 360
Uporaba značajke pokretnog prikaza
Također možete prikazati videozapis iz različitih kutova upotrebom značajke kretanja. Tijekom
reprodukcije dodirnite Prik. pokr. i nagnite ili pomaknite uređaj pod željenim kutom.
Za deaktivaciju značajke kretanja dodirnite Prik. pokr.
Promjena načina prikaza
Tijekom reproduciranja dodirnite Prikaz 360°, Kruž. prikaz, Rasteg. prikaz, Dvostr. prikaz ili
Panor. prikaz za promjenu načina prikaza.
• Prikaz 360°: Prikažite sliku u sfernom obliku.
• Kruž. prikaz: Prikažite sliku kao preokrenutu panoramu.
• Rasteg. prikaz: Prikažite sliku u proširenom prikazu.
• Dvostr. prikaz: Razdijelite sliku za prikaz zaslona prednje i stražnje kamere.
• Panor. prikaz: Prikažite sliku u širokom prikazu.
U načinima prikaz 360°, kružni prikaz i prošireni prikaz slike možete prikazati iz različitih
kutova povlačenjem prstiju po zaslonu u bilo kojem smjeru. Za vraćanje kuta na tvornički
zadanu postavku dodirnite Pon. pos. pr.
Prikaz fotografija
Prikaz snimljenih slika na mobilnom uređaju spojenom na daljinu.
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Gear 360 na mobilnom uređaju.
Za iOS uređaje pokrenite aplikaciju Gear 360.
2 Dodirnite Galerija.
3 Dodirnite TELEFON ili GEAR 360.
• TELEFON: Prikažite slike spremljene na vašem mobilnom uređaju.
• GEAR 360: Prikažite slike spremljene na memorijskoj kartici uređaja Gear 360.
4 Odaberite sliku. Ako je slika snimljena dvostrukim objektivom, na zaslonu pretprikaza pojavit
će se ikona
.
40
Upotreba uređaja Gear 360
5 Ako je slika snimljena dvostrukim objektivom, dodirnite
.
Spojit će se jedna slika snimljena prednjom kamerom i druga snimljena stražnjom kamerom
za izradu slike od 360 stupnjeva.
Prikaz slika od 360 stupnjeva
Možete upotrebljavati dodatne značajke prilikom prikaza slika od 360 stupnjeva snimljenih
prednjom i stražnjom kamerom.
Prikaz slika iz različitih kutova
Povucite prstima preko zaslona u bilo kojem smjeru. Možete promijeniti kut prikaza okomito i
vodoravno u rasponu od 360 stupnjeva.
Uporaba značajke pokretnog prikaza
Također možete prikazati sliku iz različitih kutova upotrebom značajke kretanja. Tijekom gledanja
slike dodirnite Prik. pokr. i nagnite ili pomaknite uređaj pod željenim kutom.
Za deaktivaciju značajke kretanja dodirnite Prik. pokr.
Promjena načina prikaza
Tijekom prikaza slike dodirnite Prikaz 360°, Kruž. prikaz, Rasteg. prikaz, Dvostr. prikaz ili Panor.
prikaz za promjenu načina prikaza.
• Prikaz 360°: Prikažite sliku u sfernom obliku.
• Kruž. prikaz: Prikažite sliku kao preokrenutu panoramu.
• Rasteg. prikaz: Prikažite sliku u proširenom prikazu.
• Dvostr. prikaz: Razdijelite zaslon za prikaz zaslona prednje i stražnje kamere.
• Panor. prikaz: Prikažite sliku u širokom prikazu.
U načinima prikaz 360°, kružni prikaz i prošireni prikaz slike možete prikazati iz različitih
kutova povlačenjem prstiju po zaslonu u bilo kojem smjeru. Za vraćanje kuta na tvornički
zadanu postavku dodirnite Pon. pos. pr.
41
Upotreba uređaja Gear 360
Brisanje videozapisa ili slika
Na zaslonu aplikacije za Samsung Gear 360 ili aplikacije za Gear 360 dodirnite Galerija, odaberite
videozapise ili fotografije koje želite izbrisati, a zatim dodirnite Obriši.
Za brisanje većeg broja videozapisa ili slika dodirnite i držite videozapis ili sliku za brisanje,
odaberite veći broj videozapisa ili slika, a zatim dodirnite OBRIŠI. Za iOS uređaje dodirnite Select
te odaberite datoteke za brisanje, a zatim dodirnite Delete.
Spremanje videozapisa i slika na mobilni uređaj
Videozapise i slike snimljene putem uređaja Gear 360 možete spremiti na svoj mobilni uređaj.
Na zaslonu aplikacije za Samsung Gear 360 ili aplikacije za Gear 360 dodirnite Galerija → GEAR
360, odaberite videozapise i slike koje želite spremiti, a zatim dodirnite Spremi. Videozapisi i slike
spremit će se na mobilni uređaj.
Spremljene datoteke možete pogledati u stavci TELEFON.
• Rezolucija videozapisa i slika može biti smanjena ovisno o tome podržava li vaš
mobilni uređaj visoke rezolucije.
• Kada spremate videozapise od 360 stupnjeva na svoj mobilni uređaj, veličina datoteke
bit će veća zbog upotrebe različite metode sažimanja videozapisa.
• Lokaciju pohrane možete promijeniti u mobilni uređaj ili memorijsku karticu
mobilnog uređaja iz Postavke galerije.
Dijeljenje videozapisa ili slika
Odaberite videozapise ili fotografije koje želite podijeliti u TELEFON, dodirnite Dijeli, a zatim
odaberite način dijeljenja.
Podijeliti možete samo videozapise i slike spremljene na vašem mobilnom uređaju.
42
Upotreba uređaja Gear 360
Uređivanje videozapisa i fotografija
Spremanje fotografija od 360 stupnjeva kao standardnih fotografija
Za vrijeme prikazivanja fotografije od 360 stupnjeva, dodirnite SPREMI KAO STAND. SLIKU.
Fotografija od 360 stupnjeva bit će spremljena kao standardna fotografija.
• Fotografije će se drukčije spremiti ovisno o načinu prikaza ili kutu.
• Spremljene fotografije možete pogledati u stavci TELEFON.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o mobilnom uređaju ili verziji softvera.
Spremanje videozapisa od 360 stupnjeva kao standardnih videozapisa
Za vrijeme prikazivanja videozapisa od 360 stupnjeva u TELEFON, dodirnite → Spremi kao
stand. videoz.
Videozapis od 360 stupnjeva bit će spremljen kao standardni videozapis.
• Videozapis će se drukčije spremiti ovisno o načinu prikaza ili kutu.
• Spremljene videozapise možete pogledati u stavci TELEFON.
• Videozapise od 360 stupnjeva možete spremiti kao standardne videozapise samo ako
su spremljeni na vašem mobilnom uređaju.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o mobilnom uređaju ili verziji softvera.
Izrezivanje videozapisa
Odaberite videozapis s popisa u TELEFON i dodirnite Skrati.
Povucite početnu zagradu i završnu zagradu na željene točke za podešavanje trajanja
videozapisa koji želite reproducirati, a zatim dodirnite SPREMI.
• Način uređivanja videozapisa može se razlikovati ovisno o spojenom mobilnom
uređaju.
• Uređene videozapise možete pogledati u stavci TELEFON.
• Uređivati možete samo videozapise spremljene na vašem mobilnom uređaju.
43
Upotreba uređaja Gear 360
Snimanje slika iz videozapisa od 360 stupnjeva
Tijekom prikazivanja videozapisa od 360 stupnjeva u TELEFON dodirnite → Snimi okvir. Za iOS
uređaje dodirnite → Show capture frame controls. Na zaslonu će se pojaviti ikona .
Dodirnite
za snimanje trenutačnog zaslona.
• Možete pregledati snimljene slike u stavci TELEFON.
• Snimati možete samo videozapise spremljene na vašem mobilnom uređaju.
Prikazivanje videozapisa i slika upotrebom uređaja Gear VR
Tijekom prikazivanja videozapisa i slika od 360 stupnjeva upotrebom uređaja Gear VR možete
uživati u živopisnijem zaslonu od 360 stupnjeva.
Ova funkcija možda neće biti podržana ovisno o mobilnom uređaju ili verziji softvera.
Instalacija i prijava u aplikaciju Oculus
Za prikaz videozapisa i slika snimljenih uređajem Gear 360 na uređaju Gear VR, na spojenom
uređaju instalirajte aplikaciju Oculus, a zatim se prijavite na svoj račun Oculus.
1 Spojite svoj mobilni uređaj s uređajem Gear VR.
2 Kada dobijete glasovni upit da odvojite mobilni uređaj od uređaja Gear VR, uklonite mobilni
uređaj.
3 Slijedite upute na zaslonu mobilnog uređaja kako biste dovršili postupak instalacije.
4 Prijavite se na svoj račun Oculus kada se pojavi zaslon za prijavu.
• Za više informacija o spajanju mobilnog uređaja na uređaj Gear VR i procesu
instalacije, pogledajte priručnik uređaja Gear VR.
• Taj se sadržaj temelji na uređaju Gear VR (SM-R324), ali dio sadržaja može se razlikovati
od priručnika uređaja Gear VR.
44
Upotreba uređaja Gear 360
Prikazivanje videozapisa i slika od 360 stupnjeva na uređaju Gear VR
Možete prikazivati samo sadržaj uređaja Gear 360 pohranjen na spojenom mobilnom uređaju.
1 Spremite videozapise i slike snimljene putem uređaja Gear 360 na svoj mobilni uređaj.
• Način 1: Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 → Galerija →
GEAR 360, odaberite datoteke za spremanje, a zatim dodirnite Spremi.
• Način 2: Na mobilnom uređaju dodirnite Moje Datoteke → Unutarnja memorija →
DCIM → Gear 360, a zatim spremite datoteke.
2 Prijavite se na svoj račun Oculus na svom mobilnom uređaju.
3 Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 → Galerija → TELEFON
→ → Pr. na Gearu VR.
4 Spojite mobilni uređaj s uređajem Gear VR.
Na zaslonu uređaja Gear VR pojavit će se popis sadržaja spremljenog na mobilnom uređaju.
5 Odaberite sadržaj za prikaz upotrebom podloge osjetljive na dodir na uređaju Gear VR.
Možete uživati u videozapisima i slikama u prikazu od 360 stupnjeva.
Za više informacija o prikazivanju sadržaja upotrebom podloge osjetljive na dodir
pogledajte priručnik uređaja Gear VR.
45
Upotreba uređaja Gear 360
Upotreba računalnog programa
Na svojem računalu možete gledati videozapise ili izraditi videozapise od 360 stupnjeva
spajanjem širokokutnih videozapisa snimljenih prednjom i stražnjom kamerom. Možete uživo
emitirati videozapise u stvarnom vremenu.
Operacijski sustav Windows podržava program ActionDirection uređaja Gear 360, a operacijski
sustav Mac podržava program uređaja Gear 360. Ove programe možete preuzeti na stranici
www.samsung.com. Za više informacija pogledajte izbornik za pomoć u programu.
• Program ActionDirector uređaja Gear 360 omogućuje vam značajku uređivanja
videozapisa.
• Svoj uređaj Gear 360 možete spojiti samo s računalom koje ima USB Tip-A ulaz.
• Kada prvi put pokrenete program, morate aktivirati Gear 360. Slijedite upute za
dovršenje postupka aktivacije. Prilikom aktiviranja uređaja Gear 360 unošenjem
serijskog broja, odaberite Settings → About device → Serial number za provjeru
serijskog broja na uređaju Gear 360.
46
Upotreba uređaja Gear 360
Prijenos datoteka na računalo
Datoteke s uređaja Gear 360 možete prenijeti na računalo upotrebom uređaja Gear 360 kao
prijenosnog diska za prijenos podataka.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
1 Spojite uređaj Gear 360 s računalom uz pomoć USB kabela.
Uređaj Gear 360 prepoznat će se kao prijenosni disk.
2 Prenesite datoteke između uređaja Gear 360 i računala.
Konfiguriranje postavki kamere
Možete konfigurirati postavke za uređaj Gear 360 i aplikaciju.
Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 ili aplikaciju za Gear 360 →
Postavke.
GEAR 360
• Zvuk i LED: Promijenite zvuk obavijesti i postavke svjetla.
– – Glasnoća: Prilagodite glasnoću zvuka obavijesti ili utišaj zvuk.
– – LED indikator: Podesite svjetlosni indikator i svjetlo statusa kamere na uključivanje ili
isključivanje.
Čak i kada je LED indikator deaktiviran, svjetlosni indikator uključit će se u navedenim
situacijama:
• Snaga baterije je slaba
• Baterija se puni
• Baterija je potpuno napunjena
• Pregrijavanje
47
Upotreba uređaja Gear 360
• Automatsko isključivanje nakon: Podešavanje vremena nakon kojeg će se uređaj Gear 360
isključiti.
Kada ne upotrebljavate značajku automatskog isključivanja, baterija će se puniti samo
kada je uređaj Gear 360 isključen.
• Status baterije: Pogledajte status punjenja baterije.
• Memorija: Provjerite status iskorištenog i raspoloživog kapaciteta memorijske kartice.
• Ponovno postav. i formatiranje: Formatirajte memorijsku karticu ili vratite na zadane
vrijednosti uređaj Gear 360.
Ova se značajka ne prikazuje ako memorijska kartica nije umetnuta ili ako se pojavi
greška na memorijskoj kartici.
• Verzija firmvera: Pogledajte verziju softvera uređaja Gear 360 i ažurirajte softver.
APLIKACIJA GEAR 360
• Postavke kamere: Konfigurirajte postavke kamere.
• Postavke galerije: Promjena postavki spremanja.
– – Ispravak nagiba: Prilagodite nagib fotografija i videozapisa prilikom spremanja na
mobilni uređaj.
Ta značajka automatski ispravlja snimljene videozapise i fotografije prilikom spremanja
na mobilni uređaj pa se reprodukcija može razlikovati od namjene. Isključite ovu funkciju
kada snimate videozapise ili fotografije pomicanjem uređaja Gear 360 ili namjerno
nagnutim kutom.
– – Mjesto spremanja: Odaberite lokaciju pohrane za fotografije i videozapise.
• O aplikaciji Gear 360: Prikažite informacije o aplikaciji ili ažurirajte softver.
48
Upotreba uređaja Gear 360
Ažuriranje softvera
Uređaj Gear 360 i aplikaciju možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Ažuriranje uređaja Gear 360
Ugrađeni softver uređaja Gear 360 možete daljinskim putem ažurirati uz pomoć mobilnog
uređaja.
Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 ili aplikaciju za Gear 360 →
Postavke → Verzija firmvera → POTRAŽI AŽURIRANJA.
• Pobrinite se da su Gear 360 i mobilni uređaj dovoljno napunjeni prije ažuriranja
ugrađenog softvera.
• Pobrinite se da su uređaj Gear 360 i mobilni uređaj spojeni.
• Nemojte isključivati uređaj Gear 360 ili mobilni uređaj tijekom ugrađenog softvera.
Ažuriranje aplikacije
Na mobilnom uređaju dodirnite aplikaciju za Samsung Gear 360 ili aplikaciju za Gear 360 →
Postavke → O aplikaciji Gear 360 → AŽURIRAJ SAD.
49
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj Gear 360.
Uređaj Gear 360 se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj Gear 360 neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja Gear 360.
Drugi Bluetooth ili Wi-Fi uređaj ne može locirati vaš Gear 360
• Pobrinite se da uređaj Gear 360 uđe u način uparivanja putem Bluetooth ili Wi-Fi veze.
Pritisnite i zadržite tipku za izbornik. Nakon što se na zaslonu statusa kamere pojavi Connect
to Android ili Connect to iOS, pritisnite tipku OK za ulazak u način uparivanja putem
Bluetooth ili Wi-Fi veze.
• Pobrinite se da su Gear 360 i mobilni uređaj za spajanje u dosegu Bluetooth raspona
povezivanja (10 m) ili Wi-Fi raspona povezivanja (5 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Bluetooth veza nije uspostavljena ili su vaš uređaj Gear 360 i
mobilniuređaj odspojeni
• Provjerite ima li zapreka, poput zidova ili električne opreme, između uređaja.
• Provjerite je li na mobilnom uređaju instalirana najnovija verzija aplikacije za Samsung Gear
360 ili aplikacije za Gear 360. Ako nisu ažurirane, ažurirajte aplikaciju za Samsung Gear 360 ili
aplikaciju za Gear 360.
• Provjerite jesu li uređaj Gear 360 i drugi Bluetooth uređaj u dosegu Bluetooth raspona
povezivanja (10 m). Udaljenost se može razlikovati ovisno o okruženju u kojem se uređaj
koristi.
• Ponovno pokrenite oba uređaja i na mobilnom uređaju ponovno pokrenite aplikaciju
Samsung Gear 360 ili aplikaciju Gear 360.
50
Dodatak
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj Gear 360 ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se
umanjiti sposobnost potpunog punjenja.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Vrijeme je na uređaju Gear 360 vraćeno na zadane vrijednosti
Vrijeme će biti vraćeno na zadane vrijednosti nakon što ažurirate Gear 360. Vrijeme možete
podesiti spajanjem na mobilni uređaj putem Bluetooth veze.
Uređaj Gear 360 vruć je na dodir
Prilikom upotrebe uređaja Gear 360 dulje vrijeme, uređaj Gear 360 i njegova baterija mogu
se zagrijati. Ako se zagrije iznad određene razine, uređaj Gear 360 prestat će sa snimanjem i
automatski će se isključiti kako bi se spriječilo oštećenje. Ako se uređaj Gear 360 isključi zbog
pregrijavanja, pričekajte da se ohladi prije nego što nastavite s upotrebom.
Na zaslonu statusa kamere pojavljuje se ikona memorijske kartice
• Provjerite je li memorijska kartica umetnuta.
• Provjerite je li memorijska kartica oštećena.
51
Dodatak
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju Gear 360
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju Gear 360.
U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije
odgovorna za gubitak podataka pohranjenih u uređaju Gear 360.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja Gear 360
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
Objektiv je zaprljan
Obrišite objektiv čistom, mekom krpom kružnim pokretima.
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju
baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
52
Autorsko pravo
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising