Samsung | GT-I9301I | Samsung GT-I9301I Korisničko uputstvo (Kitkat)

GT-I9301I
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
40
41
42
44
45
7 Prikaz uređaja
8Gumbi
9 Sadržaj pakiranja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
13 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Prilagodba glasnoće
19 Prebacivanje na bešumni način rada
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Postavljanje računa
Prijenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
47Telefon
53Imenik
57Poruke
58Email
61 Google Mail
63Hangouts
63Google+
64Fotografije
64ChatON
Osnovne funkcije
20 Ikone za indikaciju
21 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
25 Kontrolni pokreti
27 Pokret dlanom
28 Aktiviranje višestrukog prozora
30Obavijesti
31 Početni zaslon
34 Zaslon zaključavanja
35 Zaslon aplikacija
36 Korištenje aplikacija
37Upute
37 Unos teksta
Mreža i internet
65Internet
67Chrome
68Bluetooth
69 Samsung Link
70 Group Play
72NFC
73 S Beam
5
Sadržaj
Mediji
Putovanja i lokalni sadržaji
74Glazba
76Kamera
82Galerija
85 Album s pričom
86Video
87YouTube
88Radio
89Flipboard
108Karte
Postavke
109 Informacije o postavkama
109Veze
113Uređaj
121Kontrole
125Općenito
129 Postavke usluge Google
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
90
91
91
92
92
92
Rješavanje problema
Trg. Play
Samsung Apps
S Suggest
Play glazba
Igre Play
Play kiosk
Pomoćni programi
93 S Bilješka
96 S Planer
98Dropbox
99Oblak
99Disk
100Sat
102Kalkulator
102Diktafon
103 S Voice
105Google
106 Glas. pretraživanje
106 Moje Datoteke
107Skidanja
6
Početak
Prikaz uređaja
Signalno svjetlo
Senzor blizine/svjetlosti
Slušalica
Prednja kamera
Zaslon osjetljiv na dodir
Gumb za uključivanje
Gumb za početni zaslon
Gumb za izbornik
Gumb za povratak
Višenamjenski priključak
Mikrofon
Stražnja kamera
Utičnica za slušalice
GPS antena
Bljeskalica
Zvučnik
NFC antena (na bateriji)
Gumb glasnoće
Stražnji poklopac
Glavna antena
7
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Izbornik
Početna
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje
uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili
zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni
zaslon.
• Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google
pretraživanja.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
8
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
9
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju
koja je sastavni dio uređaja.
S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
1 Uklonite stražnji poklopac.
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
10
Početak
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar
gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili
USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu
izgubljenim ili ukradenim karticama.
3 Umetnite bateriju.
2
1
4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
11
Početak
Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Izvucite SIM ili USIM karticu.
12
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete
koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kad je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
13
Početak
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi
isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
14
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj
će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape SD memory card.
15
Početak
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
16
Početak
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Općenito → Spremanje → Format
SD kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
17
Početak
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za
otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.
18
Početak
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
19
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Aktivirana funkcija pametnog zaslona
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
20
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran prigušeni način
Aktiviran način vibracije
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
21
Osnovne funkcije
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
22
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruko dodirivanje
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite
dva puta za vraćanje natrag.
23
Osnovne funkcije
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
24
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Pokreti, a zatim udesno povucite gumb
Pokreti.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje
znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.
25
Osnovne funkcije
Podizanje
Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio
isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.
Približi uhu
Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za
upućivanje poziva.
26
Osnovne funkcije
Okretanje
Okrenite zaslon uređaja prema dolje za isključivanje zvuka zvona, zaustavljanje reprodukcije
medija ili za isključivanje FM radija (kada koristite zvučnik).
Pokret dlanom
Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na
početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Kontrole → Pokret dlanom, a zatim
udesno povucite gumb Pokret dlanom.
Prelaženje
Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
27
Osnovne funkcije
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
Aktiviranje višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za korištenje višenamjenskog prozora, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj →
Više prozora, a zatim na desno povucite gumb Više prozora.
Uporaba okvira višenamjenskog prozora
Za prikaz okvira višestrukog prozora, dodirnite i držite . Okvir višestrukog prozora pojavit će
se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu aplikaciju na novu
lokaciju. Za skrivanje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite .
28
Osnovne funkcije
Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za prilagodbu veličine prozora.
Dodirnite kvačicu okvira za otvaranje ili zatvaranje okvira. Kad je okvir višenamjenskog prozora
otvoren, dodirnite i držite kvačicu okvira te za premještanje okvira povucite lijevi ili desni rub
zaslona. Za pomicanje kvačice okvira kada je okvir višenamjenskog prozora zatvoren dodirnite i
držite kvačicu okvira i povucite je gore ili dolje.
Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora
Prilikom korištenja aplikacija višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije, dodirnite krug
između prozora aplikacija, a zatim koristite nešto od sljedećeg:
• : Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Dijeljenje stavki između prozora aplikacija. Povucite stavku za dijeljenje s jednog na drugi
prozor. Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
• : Maksimizacija veličine prozora tako da stane na zaslon.
• : Zatvaranje aplikacije.
Dijeljenje datoteka
Povucite stavku koju želite dijeliti na drugom prozoru. Neke aplikacije možda neće podržavati
ovu funkciju.
Kreiranje kombinacije prozora
Ovu funkciju koristite za spremanje kombinacije aplikacija koje su trenutno pokrenute u
višenamjenskom prozoru.
U okviru višenamjenskog prozora dodirnite
→ Novi, unesite naslov, a zatim dodirnite OK.
Korištenje iste aplikacije u višenamjenskim prozorima
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje iste aplikacije u višenamjenskim prozorima.
Nakon pokretanja aplikacije iz okvira višenamjenskog prozora, pojavit će se pored ikone
aplikacije ako je podržana ova funkcija. Ikonu aplikacije povucite s na novu lokaciju.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
29
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite
prema dolje, a zatim dodirnite za korištenje sljedeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Wi-Fi hotspot: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
• S Beam: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
• NFC: Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje načina štednje energije.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite Postavke →
Uređaj → Način Blokiranja.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
• Način handsfree: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada “hands-free”.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.
30
→
,a
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Izmjena načina rada početnog zaslona
Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako
možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na
početni zaslon.
Za prebacivanje u jednostavan način rada, na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije →
Postavke → Uređaj → Jednostavan način, a zatim udesno povucite gumb Jednostavan način.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite
u prikaz okvira.
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili okvira.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Kreiranje nove mape.
• Stranica: Dodajte novi okvir na početni zaslon.
31
Osnovne funkcije
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Dodirnite
→ Uredi stranicu →
.
Premještanje okvira
Dodirnite
lokaciju.
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu
Uklanjanje okvira
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za
Dodirnite
smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
sljedeće:
→ Postavi pozadinu → Početni zaslon, te potom odaberite
• Galerija: Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
• Žive pozadine: Pregled animiranih slika.
• Fotografije: Slike pogledajte pod Fotografije.
• Pozadine: Pregled slika pozadina.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao sliku
pozadine.
32
Osnovne funkcije
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
• Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na
Internetu može napraviti dodatne troškove.
• Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodavanje widgeta na početni zaslon
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s
widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Smjestite ga
na lokaciju na koju želite, po potrebi mu promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim za
spremanje lokacije widgeta dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.
Uporaba prečaca postavke widgeta
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Widgeti, a zatim dodirnite i držite Prečac postavki
za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao
prečac.
33
Osnovne funkcije
Zaslon zaključavanja
Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam
omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.
Dodavanje widgeta
Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu, na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije →
Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja, a zatim označite Višestruki widgeti.
Na zaključanom zaslonu ne možete koristiti widgete kod zaključanog zalona ili kada su
aktivirane sigurnosne funkcije.
Dodirnite područje s okvirom widgeta na gornjem dijelu zaslona. Pomaknite se desno na zadnju
stranicu, dodirnite , a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.
Reorganiziranje okvira
Premještanje okvira
Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim
ga povucite na novu lokaciju.
Uklanjanje okvira
Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga
odvucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.
34
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
Dodirnite
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
Dodirnite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
35
Osnovne funkcije
Deinstaliranje aplikacija
→ Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
Dodirnite
deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Deaktiviranje aplikacija
→ Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
Dodirnite
deaktivirati.
Za aktiviranje aplikacije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Upravljanje
aplikacijama, pomaknite se na ONEMOGUĆENO, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite
Uključeno.
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se
deinstalirati.
• Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će
i dalje biti pohranjene na uređaju.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Pritisnite i držite gumb početnog zaslona za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
36
Osnovne funkcije
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite gumb početnog zaslona, dodirnite , a zatim dodirnite
Kraj pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Ili, pritisnite i
držite gumb početnog zaslona, a zatim dodirnite .
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Odaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
37
Osnovne funkcije
Uporaba Samsung tipkovnice
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite
, odaberite jezik, a zatim dodirnite Qwertz tipkovnica ili Tipkovnica 3x4.
Prikaz tipkovnice možda se neće promijeniti kod nekih jezika.
Podešavanje opcija za Samsung
tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos brojeva i znakova
interpunkcije.
Unos razmaka.
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite
lokaciju.
za izmjenu tipa tipkovnice.
a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
38
Osnovne funkcije
Rukopis
Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
39
Osnovne funkcije
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 109)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim
europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali
se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
40
Osnovne funkcije
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Općenito → Računi → Dodaj račun → Google. Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili
dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaj se
može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi, odaberite naziv računa pod
Moji računi, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
41
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.
• Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
• Slike: bmp, gif, jpg i png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
• Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt
Ako aplikacija ne može reproducirati datoteku u divx ili ac3 formatu instalirajte aplikacije
koje ih podržavaju.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
42
Osnovne funkcije
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
43
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
44
Osnovne funkcije
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru
za otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
45
Osnovne funkcije
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
46
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• Tipkovnica: Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
• Zapisi: Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
• Favoriti: Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
• Imenik: Uputite poziv sa popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
47
Komunikacija
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
• : Pojačavanje glasnoće.
• Čekanje: Držanje poziva na čekanju. Dodirnite Preuzmi za javljanje na poziv koji je bio na
čekanju.
• Dodaj poziv: Biranje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Prekid: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Zvučnik: Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Slušalica: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je ona spojena na uređaj.
• Zamijeni: Promjena između dva poziva.
• Spoji: Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje
više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
48
Komunikacija
• → Upravljanje konferencijskim pozivom: Obavite privatni razgovor sa jednim
sugovornikom tokom konferencijskog poziva ili isključite jednog sudionika iz
konferencijskog poziva.
• → Imenik: Otvaranje popisa kontakata.
• → Zapis: Kreiranje zapisa.
• → Poruka: Slanje poruke.
Dodavanje kontakata
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
Dodaj u Imenik.
Slanje poruke
Dodirnite
→ Pošalji poruku za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu.
Pregled zapisa poziva
Dodirnite Zapisi za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.
Za filtriranje zapisa poziva dodirnite
→ Prikaz, a zatim odaberite opciju.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → FDN brojevi → Uključi FDN, a zatim
Dodirnite
unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite FDN popis i dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → Zabrana poziva, odaberite vrstu
Dodirnite
poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.
49
Komunikacija
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
→ Postavke poziva → Postavi
odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite
poruke za odbijanje poziva.
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
→ Postavke poziva → Odbijanje poziva → Auto. odbijanje poziva → Auto.
Dodirnite
odbij brojeve → Popis automatskih odbijanja. Dodirnite Novi, unesite broj, dodijelite mu
kategoriju i dodirnite Spremi.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu
za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Za korištenje ove usluge dodirnite
čekanju.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → Poziv na
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
→ Postavke poziva → Dodatne postavke → Prosljeđivanje poziva, a zatim
Dodirnite
odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite Uključeno.
50
Komunikacija
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite
.
Tijekom video poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• Promijeni kamere: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekid: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• → Sakrij moj identitet: Sakrijte sliku od sugovornika.
• → Odlazna slika: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
• → Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice.
• → Prebaci na slušalicu: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• → Isključen zvučnik: Deaktivirajnje funkcije zvučnika.
• → Animirane emotikoni: Primjena emotikona na slike.
• → Prikaz teme: Primjena dekorativnih ikona na sliku.
• → Uklj. prikaz stripa: Promjena način prikaza u prikaz crtića.
51
Komunikacija
Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• Spremi sliku: Snimanje slike sugovornika.
• Snimi videozapis: Snimanje videozapisa od slika sugovornika.
U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.
Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:
• Promijeni kamere: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• Odlazna slika: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
Zamjena slika
Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
52
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
→ Obriši.
Postavljanje brzog biranja broja
→ Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite
Dodirnite
njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite Ukloni.
53
Komunikacija
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje poruke e-pošte.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite
→ Kontakti za prikaz, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.
54
Komunikacija
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoz.
Izvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju izvoz.
Dijeljenje kontakata
→ Dijeli posjetnicu putem, odaberite kontakte, dodirnite OK, a potom odaberite
Dodirnite
način dijeljenja.
55
Komunikacija
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Spremi u Favorite: Dodavanje kontakata u favorite.
• Ukloni iz favorita: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
OK.
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite
Upravljanje grupama
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Novi: Stvaranje nove grupe.
• Traži: Traženje kontakata.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite Obriši. Zadane grupe
ne mogu se izbrisati.
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
OK.
→ Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite
56
Komunikacija
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .
Dodirnite
→ Dijeli posjetnicu putem, a potom odaberite način dijeljenja.
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite
.
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite OK.
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
• Dodirnite
i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
→ Dodaj naslov za unos naslova.
57
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
→ Raspored. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite
Pri sastavljanju poruke dodirnite
OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite Dalje za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavlj. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite
upute na zaslonu.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
58
→ Postavke → Dodaj račun.
Komunikacija
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
na dnu zaslona. Unesite
Dodirnite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite
→
za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.
Slanje odgođenih poruka
→ Zakazani email. Označite Zakazani email, odredite
Pri sastavljanju poruke dodirnite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
59
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Brisanje poruke.
Prosljeđivanje poruke.
Idi na prethodnu ili sljedeću
poruku.
Odgovori svim primateljima.
Odgovaranje na poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
60
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite .
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite
→ Priloži datoteku za dodavanje slika, videozapisa, glazbe i sl.
Dodirnite
→ Dodaj kopiju/skrivenu kopiju za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite
→ Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite
→ Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite
→ Postavke za promjenu postavki Google Maila.
Dodirnite
→ Pošaljite povratne informacije za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.
Dodirnite
→ Pomoć za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.
61
Komunikacija
Čitanje poruka
Čuvanje poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Brisanje poruke.
Označava poruku kao
nepročitanu.
Odgovara svim primateljima ili
prosljeđuje poruku drugima.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Odgovaranje na poruku.
Označava poruku kao podsjetnik.
Prikaz privitka.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Dodirnite
Dodirnite
→ Osvježi za ručnu obnovu novih poruka.
za pregled poruka s drugim oznakama.
Za dodavanje oznaka poruci odaberite poruku, dodirnite
odaberite oznaku koju želite dodijeliti.
62
→ Promjena oznaka a zatim
Komunikacija
Hangouts
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
63
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih
mreža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Fotografije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• SVE: Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete pomoću uređaja.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu.
Dodirnite za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.
Zatim, odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:
• : Mijenjanje slike.
• : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
• : Brisanje slike ili videozapisa.
ChatON
Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti
na svoj Samsung račun ili potvrditi svoj broj telefona.
Dodirnite ChatON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili
→ Sinkronizacija kontakata →
odaberite prijatelje s predloženog popisa. Ili dodirnite
Sinkronizacija kontakata i ručno sinkronizirajte kontakte na uređaju.
Dodirnite
→ Novo te odaberite prijatelja s kojim želite započeti razgovor.
64
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite
za pristup dodatnim opcijama prilikom prikazivanja internetskih stranica.
Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu
internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Novi prozor.
Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite
odabir stranice.
, pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
65
Mreža i internet
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→ Dodaj u favorite.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
→ Obriši povijest.
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite
Pohranjene stranice
Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite
→ Spremljene stranice.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih poveznica dodirnite Skidanja. (str. 107)
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeljenje
preko.
66
Mreža i internet
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Nova kart.
Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite
odabir stranice.
, pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→
→ Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite
→ Oznake, a zatim odaberite jednu.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Za pregled oznaka dodirnite
.
67
→ Ostali uređaji. Odaberite
Mreža i internet
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth,
a zatim u desno povucite gumb Bluetooth.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti
popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite
automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite jedan od Bluetooth
uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom
uređaju.
Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom koji je
zatražio drugi uređaj. Primljene datoteke spremljene se u mapi Download. Ako je kontakt
prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
68
Mreža i internet
Samsung Link
Ovu uslugu koristite za reproduciranje sadržaja spremljenog na udaljenim uređajima putem ili
na uslugama internetske pohrane putem interneta. Možete reproducirati i slati multimedijske
datoteke s vašeg uređaja na drugi uređaj ili na uslugu internetske pohrane.
Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više
uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.
Dodirnite Samsung Link na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prilikom otvaranja ove aplikacije, pojavit će se sav sadržaj s vaših registriranih uređaja i usluga
pohrane. Možete ih pretražiti i reproducirati.
Slanje datoteka
Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.
Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir
kategorije medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, a zatim dodirnite .
Dijeljenje datoteka
Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir
kategorije medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite , a zatim odaberite način
dijeljenja.
Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima
Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir
kategorije medija. Zatim dodirnite , odaberite datoteke, dodirnite , a zatim odaberite
uređaj.
• Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao
medija player.
• Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.
69
Mreža i internet
Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane
Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.
Za prijenos datoteka između uređaja i usluge internetske pohrane
zatim dodrinite .
Za registriranje usluga internetske pohrane na uređaju dodirnite
odaberite uslugu internetske pohrane.
, odaberite datoteke, a
→ Dodaj spremište, a zatim
Group Play
Ovu aplikaciju koristite za uživanje u trenucima zajedno s vašim prijateljima djeleći i
reproducirajući sadržaj. Kreirajte ili se pridružite Group Play sesiji, a zatim dijelite slike, dokumente
ili glazbu.
Dodirnite Group Play na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete se spojiti na internet putem Wi-Fi mreže.
Pridruživanje Group Play sesiji.
Kreiranje Group Play sesije.
Podesite je li ili nije potrebna
grupna lozinka.
70
Mreža i internet
Kreiranje grupe za Group Play
Kada kreirate Group Play sesiju, drugi uređaji mogu se pridružiti sesiji i dijeliti sadržaj.
Kada za koristite lozinku za Group Play sesiju, drugi uređaji moraju unijeti lozinku za pridruživanje
sesiji. Za korištenje lozinke označite Postavi lozinku.
Dodirnite Kreiranje grupe, podesite šifru, a zatim koristite sljedeće funkcije:
• Dijeli glazbu: Spojite dva ili više uređaja i koristite ih za postizanje “surround” zvučnog efekta
prilikom dijeljenja glazbe.
• Dijeli slike: Odaberite slike za dijeljenje.
• Dijeli dokumente: Odaberite dokumente za dijeljenje.
• Igrajte igre i još mnogo toga: Igrajte online igrice s prijateljima.
Priruživanje na Group Play
Pridružite se Group Play sesiji koju je kreirao drugi uređaj.
• Dodirnite Pridruži se grupi, odaberite Group Play sesiju kojoj se želite pridružiti, a zatim
unesite šifru za željenu grupu ukoliko je to potrebno. Odaberite medijsku kategoriju, a
sadržaj koji se trenutno dijeli pojavit će se na uređaju.
• Za otvaranje sesije aktivirajte NFC funkciju i dodirnite poleđinu drugog uređaja s poleđinom
svog uređaja. (str. 72)
Uporaba dodatnih funkcija u Group Play sesiji
Prilikom dijeljenja sadržaja s drugim uređajima koristite sljedeće funkcije:
• : Promjena postavki govornika za svaki spojeni uređaj.
• →
: Prilagodba glasnoće zvuka.
• →
: Podešavanje uređaja na korištenje svih spojenih uređaja kao stereo zvučnika.
71
Mreža i internet
• : Na zaslonu možete napisati bilješku ili nešto nacrtati. Svi sudionici mogu vidjeti što ste
kreirali.
• : Prikaz svih podijeljenih slika u mozaičkom prikazu. Ova funkcija dostupna je kada
odaberete više od dvije slike.
• /
• : Prikaz sudionika u grupi.
: Odabir više slika ili dokumenata.
NFC
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom kako biste izbjegli
oštećenja NFC antene.
Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.
Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → NFC. Povucite
gumb NFC u desno.
Očitavanje informacije s NFC oznake
Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s
oznakom.
Kupujte pomoću NFC značajke
Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste
se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.
Dodirnite stražnju stranu uređaja NFC čitačem kartica.
72
Mreža i internet
Slanje podataka pomoću značajke Android Beam
Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte,
na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → NFC. Povucite gumb Android Beam u
desno.
Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog
uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.
S Beam
Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.
Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može
dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz
ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → S Beam. Povucite gumb S Beam u desno.
Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog
uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
73
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Promjena načina ponavljanja.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Otvaranje popisa pjesama.
Skrivanje zaslona glazbenog
playera.
Ponovno pokreće pjesmu koja se
trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
74
Mediji
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
→ Postavke → Adapt Sound → Uključeno. Kada glasnoću povećate do razine
dodirnite
14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću
smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuk zvona
Za korištenje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuka zvona dodirnite
→ Od početka ili Automatske preporuke → Ton zvona telefona → OK.
→ Postavi za
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
→ Novi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
Dodirnite Popis pjesama, a zatim dodirnite
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj glazbu, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite
OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis za reprodukciju.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Za korištenje ove funkcije podesite izbornik glazbenog kutka tako da se pojavi na vrhu glazbene
→ Postavke → Glazbeni meni → Glazbeni kutak → OK. Kad je nova
arhive dodirivanjem
→ Aktualizacija biblioteke.
pjesma pridodana, dodirnite Glazbeni kutak →
Dodirnite Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
75
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 82)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtjevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite
za snimanje fotografije.
Prikaz trenutnog
načina.
Prikaz dodatnih
opcija.
Prebacivanje s
prednje na stražnju
kameru.
Početak snimanje
videozapisa.
Promjena načina
fotografiranja.
Pregled snimljenih
fotografija i
videozapisa.
Odabir između
brojnih dostupnih
efekata.
76
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za
fotografiju.
• Lijepo lice: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.
• Uzastopno: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Najbolje lice: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje
za stvaranje najbolje moguće slike.
Dodirnite
za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite
kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori Galerija, dodirnite žuti okvir
na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja
svakog subjekta odvojeno, dodirnite Spremi za spajanje slike u jednu fotografiju, a zatim je
spremite.
• Zvuk i snimka: Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.
Dodirnite
za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Bogati ton (HDR): Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
• Panorama: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
• Noćno: Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.
77
Mediji
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite
.
Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
Primjenjivanje efekata filtra
Koristite efekte filtra da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Dodirnite
dodirnite
za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite
. Za zaustavljanje snimanja
.
Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:
• Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona,
dodirnite .
• Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
78
.
Mediji
Način snimanja
Dodirnite
→
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Ovaj način rada koristite za smanjenje kvalitete snimanja prilikom slanja
putem poruka.
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom
snimanja videozapisa.
79
Mediji
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite između sljedećih opcija:
• Dijeli snimku: Pošaljite fotografiju izravno na drugi uređaj preko Wi-Fi Direct ili NFC funkcije.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošalje je toj osobi.
• ChatON foto dijeljenje: Pošaljite fotografiju na drugi uređaj preko aplikacije ChatON.
Konfiguriranje postavki kamere
→ za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod
Dodirnite
načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o
načinu koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću
rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
• Dotaknite za foto: Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimite fotografije.
• Prepoznavanje lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• Načini-mjerenja: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna
vrijednosti svjetla. Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenje
vrijednost svjetla na zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• ISO: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Stabilizacija: Aktiviranje ili deaktiviranje stabilizacije slike. Stabilizacija pomaže pri
fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Spremi kao: Podesite uređaj za spremanje fotografije s bogatim bojama i izvorne fotografije
ili za spremanje samo fotografije s bogatim bojama.
80
Mediji
• Lokacijska oznaka: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku
pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji Album s pričom.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled slika/vid.: Kratak prikaz snimljenih fotografija.
• Tipka za glasn.: Postavite uređaj za korištenje gumba za glasnoću radi upravljanja funkcijom
okidača ili zumiranja.
• Timer: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon
boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove
postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih
kamera.
• Vrijedn. ekspozic.: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Smjernice: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
• Flash: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Kontrola glasom: Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
• Kontekst. naziv dat.: Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste
koristili Tag Buddy u aplikaciji Galerija i Album s pričom.
• Spremanje: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
• Poništi: Vratite postavke kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi brze postavke.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.
81
Mediji
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite videozapis, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke,
povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
82
Mediji
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika
spremljena je u mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite
za uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiranje u međuspremnik.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
• Izreži: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
• Postavi za: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
• Detalji: Prikaz detalja o slici.
• Postavke: Promjena postavki u Galeriji.
Modifikacija slika
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
83
Mediji
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite
→ Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
→ Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
.
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite
→ Odaberite stavku, daberite slike, a zatim dodirnite
drugima ili ih podijelite putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
i pošaljite ih
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
Označavanje lica
→ Postavke, a zatim označite Oznaka lica. Žuti okvir pojavit će se oko
Dodirnite
prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput
upućivanja poziva ili slanja poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
84
Mediji
Korištenje aplikacije Tag Buddy
→ Postavke → Označi prijatelja, a zatim povucite gumb Označi prijatelja desno
Dodirnite
kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime
osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili
premještati datoteke iz jedne mape u drugu.
Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite OK, a zatim označite slike ili
videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a
zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj za kopiranje ili Premjesti za premještanje.
Album s pričom
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i
automatsko organiziranje slika.
Dodirnite Album s pričom na zaslonu aplikacija.
Za pokretanje aplikacije Story Album, trebate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instalirati i
slijedite upute na zaslonu.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja ove aplikacije putem mobilne
mreže. Za izbjegavanje ovih troškova kontaktirajte svog pružatelja usluga.
85
Mediji
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Prebacivanje u način
plutajućeg zaslona.
Izmjena omjera
zaslona.
Ponovno pokreće
trenutni videozapis ili
se prebacuje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
→ Postavke
Za prilagođavanje lokacije upravljačke ploče tijekom reprodukcije dodirnite
→ Mini kontroler. Zatim, na desno povucite gumb Mini kontroler i odaberite opciju koja će se
prikazati na upravljačkoj ploči.
Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.
86
Mediji
Brisanje videozapisa
Dodirnite
→ Obriši, odaberite videozapise, a zatim dodirnite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite
dijeljenja.
→ Dijeljenje preko, odaberite videozapis, dodirnite OK, a zatim odaberite način
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite → Prijenosi →
dodirnite .
, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim
87
Mediji
Radio
Slušajte glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje
pritom imaju ulogu radio antene.
Dodirnite Radio na zaslonu aplikacija.
Slušanje FM radija
Prije pokretanja FM radija spojite slušalice na uređaj.
FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog
pokretanja.
Dodirnite
za uključivanje FM radija.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Snimanje pjesme s FM radia.
Dodajte trenutačnu radiopostaju
popisu omiljenih postaja.
Ručno unesite frekvenciju radijske
postaje.
Precizno podešavanje frekvencije.
Uključivanje ili isključivanje FM
radija.
Pristupanje uslugama trenutne
postaje.
Prikaz popisa omiljenih postaja.
Tražite dostupnu radiopostaju.
88
Mediji
Pretraživanje radijskih postaja
Dodirnite → Skeniraj, a zatim odaberite opciju. FM radio skenira i automatski sprema dostupne
postaje.
Odaberite radijsku postaju koju želite s popisa radijskih postaja i dodirnite
zaslon FM radija.
za povratak na
Dodavanje postaja na popis favorita
Pomaknite se na radijsku postaju, a zatim dodirnite
za dodavanje postaje na popis favorita.
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove,
a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
89
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trg. Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
90
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite Kategorija za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
S Suggest
Koristite ovu aplikaciju za pregled i preuzimanje najnovijih aplikacija predloženih od tvrtke
Samsung.
Dodirnite S Suggest na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
91
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play glazba
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Play glazba na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play kiosk
Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.
Dodirnite Play kiosk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
92
Pomoćni programi
S Bilješka
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje zapisa pomoću slika ili glasovnih snimki.
Dodirnite S Bilješka na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Kreirajte zapise s obogaćenim sadržajem npr. crtajte skicu prstom ili dodajte slikovne ili glasovne
zapise.
Dodirnite
tipkovnice.
za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite
za unos teksta pomoću
Bilježenje ili pisanje zapisa.
Poništavanje i vraćanje zadnje
aktivnosti.
Unos zapisa.
Brisanje zapisa.
Snimanje glasa za umetanje.
Umetanje multimedijske
datoteke.
Prebacivanje na način pregleda.
Dodavanje druge stranice
trenutnom zapisu.
93
Pomoćni programi
Prilikom bilježenja zapisa, dodirnite jednom
olovke.
za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje
Prilikom brisanja rukom pisanog zapisa dodirnite
gumice ili dodirnite Obriši sve i izbrišite zapis.
te zatim dodirnite
i promijenite veličinu
Pohrana trenutnih postavki kao
profila olovke.
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Izmjena boje olovke.
Pregledavanje dodatnih boja.
Za izmjenu pozadine lista, dodirnite
→ Promijeni pozadinu.
→ Dodaj oznaku.
Za dodavanje oznaka dodirnite
Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki
Dodirnite
za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite
za umetanje glasovnih snimki.
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Za pretraživanje zapisa dodirnite
Za brisanje zapisa, dodirnite
→ Traži.
→ Obriši.
Za sortiranje zapisa po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite
94
→ Sortiraj po.
Pomoćni programi
→ Prikaz liste.
Za izmjenu načina pregleda, dodirnite
→ Uvoz.
Za kreiranje zapisa uvozom datoteke dodirnite
Za izvoz zapisa na druge lokacije pohrane dodirnite
Za kreiranje mape, dodirnite
→ Nova mapa.
Za izmjenu redoslijeda zapisa dodirnite
→ Promijeni redoslijed.
→ Premjesti.
Za premještanje zapisa u drugu mapu, dodirnite
Za kopiranje zapisa dodirnite
→ Izvoz.
→ Kopiraj.
Za promjenu S Memo postavki, dodirnite
→ Postavke.
Za pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja S Memo aplikacije, dodirnite
→ Upute.
Za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu zapisa na ili sa lokacije pohrane dodirnite
Spremanje i vraćanje sigurnosne kopije.
→
Pregled zapisa
Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.
Za brisanje zapisa dodirnite
→ Obriši.
Za slanje zapisa drugima, dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Za izvoz zapisa na druge lokacije pohrane dodirnite
Za dodavanje zapisa kao popisa favorita, dodirnite
→ Izvoz.
→ Spremi u Favorite.
→ Novi događaj.
Za spremanje zapisa kao događaja, dodirnite
Za postavljanje bilješke kao pozadine ili za pridruživanje kontaktu, dodirnite
Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite
kompatibilni s uređajem.
Za uređivanje zapisa dodirnite
.
Za reprodukciju glasovnih snimki dodirnite
.
95
→ Postavi za.
→ Ispis. Neki pisači možda neće biti
Pomoćni programi
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Dodaj događaj: Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
• Dodaj zadatak: Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
96
Pomoćni programi
Slanjem poruke ili e-pošte pozovite druge na događaj. Unesite telefonski broj ili adresu e-pošte u
polje Sudionici ili dodirnite za otvaranje popisa kontakata.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Google pod Moji računi
→ Google račun → Sinkronizacija Kalendar. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu
→ Sinkronizacija.
aplikacija dodirnite S Planer →
Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite
Google račun.
→ Kalendari, a zatim označite
Promjena vrste kalendara
Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji,
mjesečni, tjedni i sl.
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
→ Traži, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanja događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite
→ Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
97
do
Pomoćni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite Start za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jedom kada je Dropbox aktiviran dodirnite Turn on Camera Upload za automatsko učitavanje
fotografija ili videozapisa snimljenih s kamerom uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih
fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma,
dodirnite , a zatim odaberite datoteke.
→ Upload here → Photos or
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite →
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
98
i dodajte ih na popis favorita. Za
Pomoćni programi
Oblak
Ovu funkciju koristite za sinkroniziranje datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija
putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Oblak.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima
putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google
Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim
računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili
preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
99
Pomoćni programi
Sat
Ovu aplikaciju koristite za podešavanje alarma, provjeru vremena u brojnim glavnim gradovima
diljem svijeta, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili je možete koristiti kao
stolni sat.
Dodirnite Sat na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Alarm
Postavljanje alarma
Dodirnite Novi alarm, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm
ponavlja, a zatim dodirnite Spremi.
• Lokacijski alarm: Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj
lokaciji.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.
100
Pomoćni programi
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
Svjetsko vrijeme
Kreiranje satova
Dodirnite Dodaj grad te unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Postavke ljetnog
vremena.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Obriši.
Štoperica
Dodirnite Početak za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite Krug za mjerenje vremena jednog
kruga.
Dodirnite Poništi za brisanje zapisa vremena kruga.
Odbrojavanje
Podesite trajanje, a zatim dodirnite Početak.
Povucite
izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.
Stolni sat
Dodirnite
za prikaz na cijelom zaslonu.
101
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je Rotacija zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
deaktiviran, dodirnite
Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
za skrivanje tipkovnice.
→ Brisanje povijesti.
Diktafon
Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.
Dodirnite Diktafon na zaslonu aplikacija.
Snimanje glasovnih zapisa
Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite
snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.
za prekid
Promjena kvalitete snimanja.
Proteklo vreme snimanja
Započnite sa snimanjem.
Prikaz popisa glasovnih zapisa.
Za podešavanje uređaja na uklanjanje pozadinske buke dodirnite
buke → Uključeno.
102
→ Postavke → Smanjenje
Pomoćni programi
Reproduciranje glasovnih zapisa
Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.
• : Rezanje glasovnog zapisa.
• : Prilagodba brzine reproduciranja.
• : Pauziranje reproduciranja.
• /
• : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.
/
: Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.
→ Dijeljenje preko, a zatim odaberite način
Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite
dijeljenja.
Upravljanje glasovnim zapisima
Na popisu glasovnih zapisa dodirnite
i odaberite jedno od sljedećeg:
• Dijeljenje preko: Odaberite glasovne zapise za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
• Obriši: Odaberite glasovne zapise za brisanje.
• Postavke: Promijenite postavke snimača glasa.
• Kraj: Zatvorite snimač glasa.
Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama
Na popisu glasovnih zapisa dodirnite
→ Postavke → Kontekst. naziv dat. → Uključeno.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
103
Pomoćni programi
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Zovi Luluin mobitel
• Zovi Lulu na posao
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Način rada “Hands-free”
Prilikom korištenja uređaja u načinu rada “hands-free” uređaj će sadržaj čitati na glas kad imate
dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na
primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.
Za aktiviranje načina rada “hands-free” recite: “Uključi način rada hands free.”
Deaktivirajte način rada “hands-free” kad ga ne koristite kako uređaj ne bi i dalje sadržaj
čitao naglas. Za deaktiviranje načina rada “hands-free” recite: “Isključi način rada handsfree.”
Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi
aktivacije.
Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon
zaključavanja, a zatim označite Otključavanje buđenjem.
104
Pomoćni programi
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate
pretrage.
Opseg pretraživanja
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
zatim označite stavke koje treba tražiti.
→ Postavke → Pretraživanje telefona, a
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki
→ Postavke, a zatim na lijevo ili desno povucite gumb Google Now.
Google Now dodirnite
105
Pomoćni programi
Glas. pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu
mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .
U mapi dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi sve: Odaberite sve datoteke ili mape i na sve istovremeno primijenite istu opciju.
• Nova mapa: Kreiranje mape.
• Traži: Traženje datoteka.
• Prikaz po: Promjena načina prikaza.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Postavke: Promjena postavki programa za uređivanje.
106
Pomoćni programi
Označavanjem odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Slanje datoteka drugima ili njihovo dijeljenje.
• → Premjesti: Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
• → Kopiraj: Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Detalji: Prikaz detalja datoteke ili mape.
Traženje datoteke
Dodirnite
→ Traži, a zatim unesite kriteriji pretraživanja.
Dodavanje prečaca mapama
→ Dodaj prečac,
U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite
unesite naziv prečaca, dodirnite OK, odaberite mapu, a zatim dodirnite Postavi ovdje.
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite Sortiraj po veličini.
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite Sortiraj po datumu.
107
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
108
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za nadzor Wi-Fi i mobilnih mreža te za prepoznavanje i automatsko spajanje na mrežu s jačim
signalom dodirnite Pametna promjena mreže.
Za korištenje opcija, dodirnite
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi →
u stanju mirovanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe,
uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo
može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
109
Postavke
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi →
za aktiviranje ove značajke.
→ Napredno pa označite Obavijest o mreži
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Istek vidljivosti: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
• Primljene datoteke: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
• Preimenuj uređaj: Podesite Bluetooth naziv uređaja.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.
Dijeljenje veze i Wi-Fi hotspot
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih
veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze
uređaja s računalima ili drugim uređajima preko Bluetootha.
110
Postavke
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
• Podatkovno ograničenje: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Ograniči pozadinske podatke: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini
tijekom korištenja mobilne mreže.
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog
sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun
u opciji Postavke → Općenito → Računi.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u
pozadini da ih koriste.
Lokacije
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutnoj lokaciji i njihovo iskorištenje baterije.
• Usluge lokacije: Prikaz aplikacija koje koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
• Moja mjesta: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili
Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
111
Postavke
Više mreža
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Zadana aplikac. za poruke
Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka (pluginova) pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisača
možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili cloud usluga.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
NFC
Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
• Android Beam: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske
stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
S Beam
Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje
koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.
112
Postavke
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Prikaz naziva uređaja.
• Dijeljeni sadržaj: Postavite uređaj da dijeli sadržaj sa drugim uređajima.
• Dopušteni uređaji: Pogledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
• Preuzim. iz drugih uređaja: Postavite uređaj da pihvati poslate stavke sa drugih uređaja.
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
• Obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
• Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
• Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na
tipkovnici.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili
otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gumbe.
• Samsung aplikacije: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
113
Postavke
• Zvuk na dodir: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru gumba.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj na vibriranje pri dodiru gumba.
• Adapt Sound: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja
glazbe.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Trajanje svjetla tipki: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
• Auto prilag. tona zaslona: Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja
zaslona.
• Sanjarenje: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu
stanicu ili se puni.
• Auto. rotacija zaslona: Podesite automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
Više prozora
Aktivirajte funkciju višenamjenskog prozora za istovremeno pokretanje više aplikacija na zaslonu.
• Otv. u prikazu više proz.: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenski prozor kada
otvorite datoteke iz opcije Moje Datoteke ili Video.
114
Postavke
LED indikator
• Punjenje: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla za vrijeme punjenja baterije.
• Baterija skoro prazna: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad je baterija prazna.
• Obavijesti: Podesite uređaj za uključivanje signalnog svjetla u slučaju propuštenih poziva,
poruka ili obavijesti.
• Snimanje zvuka: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad snimate glasovne zapise.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Višestruki widgeti: Podešavanje uređaja za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu.
• Opcije widgeta sata: Konfiguriranje postavki za widget sata.
– – Dvostruki sat: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
• Osobna poruka: Podesite uređaj za prikazivanje osobne poruke na zaključanom zaslonu.
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Info. o vlasniku: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
• Otključavanje: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Upute: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
115
Postavke
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani
zaslon.
Slova
Promijenite postavki za slova.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
• Podešavanje svjetline: Podesite uređaj na prikaz trake podešavanja osvjetljenja na okviru
obavijesti.
• Postavi tipke brzih post.: Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
Jednostavan način
Podesite uređaj na jednostavan način rada.
116
Postavke
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Podesite automatsko rotiranje sučelja kada se uređaj rotira.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije
Talkback.
• Preuzimanje i prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv
pritiskom na gumb početnog zaslona.
– – Kontrola glasom: Podesite uređaj na odgovaranje ili odbacivanje poziva pomoću
glasovnih naredbi.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete
gumbu za uključivanje.
• Način rada jednim dodirom: Podesite ovo funkciju za upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Prikaži prečac: Dodajte prečac opciji pristupačnosti na brzom izborniku koji se pojavljuje
kada pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa
drugim uređajima.
• TalkBack: Aktiviranje funkcije TalkBack, koja osigurava glasovni odaziv.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Pokreti za povećanje: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
• Negativne boje: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
• Podsjetnik na obavijesti: Podesite uređaj da vas upozori kada propusitite obavijesti te
podesite interval za ponavljanje upozorenja.
• Prečac dostupnosti: Podesite uređaj na aktiviranje Talkback aplikacije kada pritisnete i držite
gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
117
Postavke
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u
govor.
• Korekcija zvuka: Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključite sve zvukove uređaja.
• Google podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Samsung podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Samsung te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Izbornik pomagača: Podesite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam
pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske gumbe ili funkcije na okviru
obavijesti. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Aktiviranje načina kontrole interakcije za ograničavanje reagiranja
uređaja na unose u neku aplikaciju.
118
Postavke
Poziv
Prilagodite postavke funkcija poziva.
• Odbijanje poziva: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte
telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
• Postavi poruke za odbijanje poziva: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv
pritiskom na gumb početnog zaslona.
– – Kontrola glasom: Podesite uređaj na odgovaranje ili odbacivanje poziva pomoću
glasovnih naredbi.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete
gumbu za uključivanje.
• Isključi zaslon pri pozivu: Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
• Dojave poziva:
– – Vibracija odgovora: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
– – Vibracija kraja poziva: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
– – Ton uspostave: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
– – Podsjetnik svake minute: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
– – Ton završetka: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
– – Obavijesti tijekom poziva: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom
poziva.
• Dodaci poziva:
– – Auto. odgovor: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog
perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
– – Brojač auto. odgovora: Odabir vremenskog perioda koji uređaj čeka prije nego što
odgovori na poziv.
– – Uvjeti odlaznog poziva: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth
slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
– – Tip odlaznog poziva: Odaberite tip odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth
slušalicu.
119
Postavke
• Dodatne postavke:
– – ID pozivatelja: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
– – Prosljeđivanje poziva: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
– – Auto. pozivni broj: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj
države) pre telefonskog broja.
– – Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
– – Poziv na čekanju: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
– – Auto. ponovno biranje: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu
uspostavljeni ili koji su prekinuti.
– – FDN brojevi: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na
brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
• Tonovi zvona i tipkovnice:
– – Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
– – Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
– – Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
– – Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na
tipkovnici.
• Uredi zvuk poziva: Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
– – Ekvilajzer zvuka poziva: Odabir tipa zvuka poziva koji će se koristiti u slušalicama.
– – Adapt Sound: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja
glazbe.
• Povećanje glasn. u džepu: Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se
uređaj nalazi u torbi ili džepu.
• Slika za video poziv: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
• Koristi opcije prekida poziva: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada
video poziv ne uspije.
• Govorna pošta: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
• Postavke glasovne pošte: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj
možete dobiti od pružatelja usluge.
• Zvuk: Odabir zvuka zvona za nove poruke govorne pošte.
• Vibracija: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
• Računi: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
• Koristi internet pozive: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo
IP pozive.
120
Postavke
Način Blokiranja
Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od
određenih kontakata iz načina blokiranja.
Kontrole
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odabir jezika za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Postavite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova
nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
• Automatski razmak: Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
121
Postavke
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
• Ništa: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
• Uzastopni unos: Postavite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje
pokazivača povlačemjem prsta preko tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira gumba.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite uređaj za spriječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u
glasovnom unosu.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
Glasovno prepoznavanje
Odaberite program za glasovno prepoznavanje.
Glas. pretraživanje
Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Open via the home key: Postavite uređaj za pokretanje S Voice funkcije kada dvaput
pritisnete gumb početnog zaslona.
• Use location data: Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog
pretraživanja.
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Help: Pristupite informacijama pomoći za S Voice.
• About: Pregled informacija o verziji.
122
Postavke
• Auto start speakerphone: Postavite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika pri
upućivanju poziva pomoću aplikacije S Voice.
• Show body of message: Podesite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke.
• Wake up command: Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem
naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije S Voice.
• Check missed events: Postavite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja
kada je aplikacija S Voice pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom
glasovne naredbe.
• Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook računu da biste Facebook
koristili sa S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter računu da biste Twitter koristili sa S
Voice.
Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj
akciji.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• "Ok Google" hotword detection: Podesite uređaj na prepoznavanje glasa kada izgovorite
naredbu aktiviranja prilikom korištenja aplikacije pretrage.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice
kada je spojena na uređaj.
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
123
Postavke
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Kontrola glasom
Postavite uređaj da prepoznaje glasovne naredbe za upravljanje uređajem. Možete odabrati
značajke za upravljanje uređajem pomoću glasovnih naredbi.
Ako je aktivirana opcija Vibrira dok zvoni uređaj neće moći prepoznati glasovnu
naredbu kod dolaznog poziva.
Način handsfree
Podesite uređaj na glasno čitanje saržaja i odredite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada
“hands-free”.
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Direktan poziv: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u
blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem
uređaja zaslonom na dolje.
Pokret dlanom
Aktiviranje funkcije pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem zaslona.
• Snimi zaslon: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili
desno preko zaslona.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom
dodirnete zaslon.
124
Postavke
Pametni zaslon
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i
podataka aplikacija na Google poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
125
Postavke
• Auto. vremenska zona: Postavite uređaj za prijema informacija o vremenskoj zoni sa mreže
prilikom kretanja kroz vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
Sigurnosna pomoć
Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Za slanje poruke pritisnite i držite
obje strane gumba glasnoće 3 sekunde.
• Uredi poruku za hitne slučajeve: Uređivanje poruke koja će biti poslana kada ste u
opasnosti.
• Šalji foto za hitne sluč.: Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima
zajedno s porukom.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Interval poruke: Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
• Kontakti za hitne sl.: Odaberite ili uredite primatelje poruke.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz
držača.
• Način audio izlaza: Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na
držač radne površine.
• Prikaz početnog zaslona: Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na
držač radne površine.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren.
• Pozad. prozora S Prikaza: Promjena slike pozadine zaslona S view prozora.
126
Postavke
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
• Početni: Odaberite zadani način prikaza početnog zaslona.
• Poruke: Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• CPU performanse: Postavite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
• Slika zaslona: Postavite uređaj da smanji osvjetljenje zaslona.
• Isključi povratnu vibraciju: Podesite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira gumba.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
127
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne
mreže.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni” koja
pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
• Idi na web stranicu: Pristup internetskoj stranici “Pronađi moj mobitel”
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN
morao unijeti prije korištenja uređaja.
– – Promijeni SIM PIN: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge Trg. Play.
128
Postavke
• Provjeri aplikacije: Podesite uređaj i omogućite Googleu provjeru štetnog ponašanja
aplikacija prije njihove instalacije.
• Aktual. sigurn. pravila
– – Automatska aktualizacija: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje
ažuriranja sigurnosti.
– – Preporučene mreže: Odabiranje tipa mrežnog povezivanja koju želite provjeriti i
automatsko preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
– – Provjeri aktualiziranja: Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvješća o sigurnosti kada je
uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Postavke usluge Google
Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
129
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
130
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite gumb za
uključivanje duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
131
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
132
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na uređaju primate poruku o grešci ili se
datoteke ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
133
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
134
Rješavanje problema
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
135
Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili
verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.
www.samsung.com
Croatian. 09/2014. Rev.1.1
Download PDF

advertising