Samsung | SM-G389F | Samsung SM-G389F Korisničko uputstvo (Marshmallow)

SM-G389F
Korisnički priručnik
Croatian. 04/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
53Email
54Kamera
60Galerija
62 S Planer
63Diktafon
64 Moje Datoteke
65Zapis
65Sat
67Kalkulator
68Radio
69 Google aplikacije
4 Prvo pročitajte ovo
7 Sadržaj pakiranja
8 Prikaz uređaja
10Baterija
16 SIM ili USIM kartica (MicroSIM kartica)
17 Memorijska kartica (MicroSD kartica)
19 Pričvršćivanje ručnog remena
20 Uključivanje i isključivanje uređaja
20 Zaslon osjetljiv na dodir
23 Početni zaslon
29 Zaslon zaključavanja
31 Okvir obavijesti
32 Unos teksta
34 Snimka zaslona
34 Otvaranje aplikacija
34 Samsung account
36 Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
38 Uređaj i upravljanje podacima
Postavke
71Uvod
71Wi-Fi
73Bluetooth
75 Profil Bez mreže
75 Mobilna pristupna točka i dijeljenje
76 Korištenje podataka
77 Mobilne mreže
77 NFC i plaćanje
80 Više postavki veze
81 Pametni upravitelj
83Aplikacije
83 Zvukovi i vibracije
84Obavijesti
84 Ne ometajte
85Zaslon
Aplikacije
41 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
43Telefon
47Imenik
49Poruke
51Internet
2
Sadržaj
85 Napredne značajke
86Pozadina
86 Početni zaslon
86 Zaslon zaklj. i sigurnost
87Privatnost
87Pristupačnost
88Računi
89 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
89 Aktivna tipka
90 Jezik i unos
90Baterija
91Pohrana
91 Datum i vrijeme
91 Korisnički priručnik
91 O uređaju
Dodatak
92 Rješavanje problema
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
4
Osnovne funkcije
Otpornost na vodu i prašinu
Vaš je uređaj otporan na vodu i prašinu. Slijedite ove savjete kako bi vaš uređaj ostao otporan na
vodu i prašinu. Ako to ne napravite može doći do oštećenja vašeg uređaja.
• Ne uranjajte uređaj u vodu dublje od 1 m i ne držite ga uronjenog duže od 30 minuta.
• Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren. U suprotnom, neće moći potpuno zaštititi
uređaj od vode i prašine.
• Uređaj ne izlažite vodi u silovitom kretanju, poput vode koja teče iz slavine, morskih valova
ili vodopada.
• Ne otvarajte poklopac uređaja kada je uređaj u vodi ili u jako vlažnim prostorima, poput
bazena za plivanje ili kupaonica.
• Ne otvarajte stražnji poklopac kad su vam ruke mokre ili kad je uređaj mokar.
• Gumena brtva pričvršćena na stražnji poklopac je važni dio uređaja. Vodite računa prilikom
otvaranja i zatvaranja stražnjeg poklopca kako se gumena brtva ne bi oštetila. Također,
pripazite da na gumenim brtvama nema nečistoće, poput komadića pijeska ili prašine radi
sprječavanja oštećenja uređaja.
• Ako je uređaj bio izložen čistoj vodi, dobro ga obrišite čistom, mekanom krpom. Ako je
uređaj bio izložen drugim tekućinama, isperite ga čistom vodom i dobro ga obrišite čistom,
mekanom krpom. Ako ne slijedite navedene upute, to bi moglo utjecati na rad i izgled
uređaja.
• Stražnji poklopac mogao bi se olabaviti ako uređaj padne ili ga se udari. Vodite računa da su
svi poklopci postavljeni kako treba i čvrsto zatvoreni.
• Ako je uređaj uronjen u vodu ili ako su mikrofon, zvučnik ili prijamnik mokri, zvuk možda
neće biti jasan tijekom poziva. Uređaj obrišite suhom krpom ili ga dobro osušite prije
upotrebe.
5
Osnovne funkcije
• Vodootporni dizajn uređaja izaziva vibracije uređaja u određenim uvjetima. Vibracije u tim
uvjetima, kao kada je razina glasnoće veća od uobičajene, ne utječu na performanse uređaja.
• Zaslon osjetljiv na dodir i ostale funkcije možda neće ispravno raditi ako se uređaj koristi u
vodi.
• Vaš uređaj je ispitan u kontroliranom okruženju, i potvrđeno je otporan na vodu I prašinu
u određenim situacijama (udovoljava zahtjevima klasifikacije IP67 kako je to opisano
u međunarodnom standardu IEC 60529-Stupnjevi zaštite osigurani kućištima [IP kod];
uvjeti ispitivanja: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 metar, 30 minuta). Unatoč klasifikaciji, postoji
mogućnost oštećenja vašega uređaja u određenim situacijama.
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
6
Osnovne funkcije
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Baterija
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
7
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Utičnica za slušalice
Senzor blizine
Prijemnik
Prednja kamera
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka za početni zaslon
Tipka za nedavne
aktivnosti
Tipka za povratak
Mikrofon
Višenamjenski priključak
GPS antena
Bljeskalica
Zvučnik
Tipka za aktivnosti
Stražnja kamera
Tipka za glasnoću
Stražnji poklopac
NFC antena (na bateriji)
Glavna antena
8
Osnovne funkcije
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
– – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
– – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme
upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon koju je odobrila tvrtka Samsung.
Neodobrene zaštite za zaslon mogu uzrokovati nepravilan rad senzora.
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Pritisnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
Početna
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
• Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
Nazad
Aktivnosti
• Pritisnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutačnog
zaslona.
• Pritisnite ili pritisnite i držite za pokretanje unaprijed
postavljenih aplikacija.
• Pritisnite za snimanje fotografije u načinu rada kamere.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Osnovne funkcije
Baterija
Instaliranje baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.
Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.
2 Umetnite bateriju sa zlatnim kontaktima odgovarajuće u ravnini s kontaktima uređaja.
2
1
10
Osnovne funkcije
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
2
1
Pritisnite
Poravnajte
Provjerite je li stražnji poklopac čvrsto zatvoren kako bi se spriječilo prodiranje vode i
prašine u uređaj. Otvoreni ili olabavljeni stražnji poklopac može omogućiti prodor vode
ili prašine u unutrašnjost uređaja i izazvati kvar.
Uklanjanje baterije
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
11
Osnovne funkcije
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
1 Spojite USB kabel na punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.
12
Osnovne funkcije
3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne
utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba
biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Pregled preostalog vremena punjenja
Tijekom punjenja otvorite početni zaslon i dodirnite Aplik. → Postavke → Baterija.
Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu vašeg uređaja i uvjetima
punjenja. Preostalo vrijeme punjenja možda se neće prikazati kada uređaj punite u jako
vrućim ili hladnim uvjetima.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimirajte uređaj pomoću Pametnog upravitelja.
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati, poput
e-pošte.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
13
Osnovne funkcije
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
14
Osnovne funkcije
Štednja baterije
Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Baterija → Štednja baterije, a zatim
dodirnite prekidač za aktivaciju.
Za automatsko aktiviranje načina štednje energije kad preostala snaga baterije dosegne
unaprijed postavljenu razinu dodirnite Započ. štednje energije i odaberite opciju.
Maksimalna štednja baterije
Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj
izvršava sljedeće funkcije:
• Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira mobilnu podatkovnu vezu kada je zaslon isključen.
• Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Baterija → Maksimalna štednja baterije,
a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Za aktiviranje maksimalne štednje baterije dodirnite VIŠE → Isključi maks. štednju baterije.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
15
Osnovne funkcije
SIM ili USIM kartica (MicroSIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• S ovim uređajem koristite samo MicroSIM kartice.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung.
gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog
izgubljenih ili ukradenih kartica.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.
16
Osnovne funkcije
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Izvucite SIM ili USIM karticu.
Memorijska kartica (MicroSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
17
Osnovne funkcije
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Pohrana → SD kartica → Odspoji.
1 Uklonite stražnji poklopac i bateriju.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite bateriju i stražnji poklopac na mjesto.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
18
Osnovne funkcije
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Pohrana → SD kartica → Formatiraj →
FORMATIRAJ.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
Pričvršćivanje ručnog remena
1 Uklonite stražnji poklopac.
2 Gurnite ručni remen u otvor i zakačite ga preko male izbočine.
3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.
19
Osnovne funkcije
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
• Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za
uključivanje i isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za
ponovno pokretanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Zaslon osjetljiv na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
20
Osnovne funkcije
Dodirivanje
Za otvaranje aplikacije, za odabir stavke izbornika, za pritisak gumba na zaslonu ili za upisivanje
znaka koristeći se tipkovnicom, dodirnite ju prstom.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
21
Osnovne funkcije
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
Pomicanje
Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih
okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki,
poput kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
22
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Za prikaz ostalih okvira kliznite ulijevo ili udesno.
Početni zaslon može se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Widget
Mapa
Aplikacija
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
Ikona aplikacija
23
Osnovne funkcije
Opcije početnog zaslona
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. → Postavke → Početni zaslon za pristup dostupnim
opcijama. Ili na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje. Prilagodite početni zaslon
dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu
početnog zaslona, dodavati widgete na početni zaslon i više.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Widgeti: Dodajte widgete na početni zaslon. Widgeti su male aplikacije koje pokreću
specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom
zaslonu.
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.
Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.
24
Osnovne funkcije
Premještanje stavki
Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za jednostavnije premještanje stavke dodirnite i držite stavku, a zatim ju povucite na Premjesti
aplikacije na vrhu zaslona. Stavka će se premjestiti u okvir na vrhu zaslona. Kližite ulijevo ili
udesno za premještanje u drugi okvir, a zatim povucite stavku na novu lokaciju.
Uklanjanje stavki
Dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na Ukloni na vrhu zaslona.
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
25
Osnovne funkcije
3 Dodirnite Unesite naziv mape. i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite , označite aplikacije, a zatim dodirnite
DODAJ. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na početnom zaslonu.
Za pomicanje aplikacije iz mape na početni zaslon, dodirnite mapu, a zatim povucite i ispustite
aplikaciju na početni zaslon.
Za brisanje aplikacija u mapi dodirnite mapu, a zatim povicite aplikaciju koju želite izbrisati u
Ukloni na vrhu zaslona.
Upravljanje okvirima
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje
okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite
.
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplik. za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz ostalih okvira
kliznite ulijevo ili udesno.
Premještanje stavki
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Na zaslonu aplikacija dodirnite UREDI. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu
lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
26
Osnovne funkcije
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije koje želite.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite UREDI.
2 Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
3 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
4 Dodirnite Unesite naziv mape. i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite , označite aplikacije, a zatim dodirnite
DODAJ. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na zaslonu aplikacija.
Za brisanje mape odaberite mapu s
premještene u zaslon aplikacija.
. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će
27
Osnovne funkcije
Reorganiziranje stavki
Stavke možete reorganizirati abecednim redom na zaslonu aplikacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite A-Z → SPREMI.
Traženje stavki
Stavke možete pretraživati na zaslonu aplikacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite TRAŽI i unesite znakove. Uređaj će pretraživati i prikazati stavke
koje sadržavaju unesene znakove.
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
28
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Zaslon se zaključava pomoću Klizanje, zadanog načina zaključavanja zaslona.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili tipku za početni zaslon i kliznite u bilo kojem
smjeru za otključavanje zaslona.
29
Osnovne funkcije
Za promjenu načina zaključavanja zaslona na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon
zaklj. i sigurnost → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Postavljanjem uzorka, PIN-a ili lozinke kao način zaključavanja zaslona, možete zaštititi svoje
osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon postavljanja
načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
• U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
• Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta
za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaklj. i sigurnost → Postavke sigurn.
zaključavanja i dodirnite prekidač za Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju.
30
Osnovne funkcije
Okvir obavijesti
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokretanje Postavke.
Gumbi brzih postavki
Prikaz više gumba brzih postavki.
Maksimizirajte osvjetljenje za
bolju vidljivost u uvjetima jarkog
osvjetljenja.
Prilagođavanje osvjetljenja.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Pristupite postavkama obavijesti.
31
Osnovne funkcije
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje nekih funkcija. Kližite lijevo ili desno na području
gumba ili dodirnite
za prikaz više gumbi. Za pregled detaljnijih postavki dodirnite i držite
gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite
povucite na drugu lokaciju.
→ UREDI, dodirnite i držite gumb, a zatim ga
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos znakova interpunkcije.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Promjena postavki tipkovnice.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Dodaj jezike unosa, a zatim odaberite jezike koje ćete koristiti. Ako odaberete
dva ili više jezika, možete prebacivati između jezicka unosa pomicanjem razmaknice ulijevo ili
udesno.
Promjena prikaza tipkovnice
Dodirnite
koristiti.
, odaberite jezik pod Jezici i vrste, a zatim odaberite prikaz tipkovnice koji želite
Na Tipkovnica 3x4, gumbi imaju tri ili četiri znaka. Za unos znaka odgovarajuću tipku
dodirnite više puta dok se ne pojavi željeni znak.
32
Osnovne funkcije
Dodatne funkcije tipkovnice
Dodirnite i držite za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.
ikone
• : Glasovni unos teksta.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
Otvaranje tipkovnice.
• : Unos emotikona.
• : Promjena postavki tipkovnice.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Reži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
33
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Snimanje zaslona dlanom
Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Možete
pregledati snimljene slike u Galerija.
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija pritisnite tipku za nedavne
aktivnosti i odaberite prozor nedavno korištene aplikacije.
Zatvaranje aplikacije
Pritisnite tipku za nedavne aktivnosti i povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili
udesno za zatvaranje. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite ZATVORI SVE.
Samsung account
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje je omogućio
Samsung bez prijave u račun.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koj ese mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima, otvorite zaslon aplikacija i
dodirnite Postavke → Računi → Samsung account → Upute.
34
Osnovne funkcije
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account → NOVI RAČUN.
3 Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account.
3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Ako zaboravite informacije o svojem računu dodirnite Zaboravili ste ID ili lozinku?
Informacije o svojem računu možete saznati nakon unosa potrebnih informacija i prikazane
sigurnosne šifre na zaslonu.
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontaksti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi.
2 Dodirnite Samsung account i dodirnite račun za uklanjanje.
3 Dodirnite VIŠE → Ukloni račun → UKLONI RAČUN.
4 Unesite šifru vašeg Samsung računa i dodirnite POTVRDA.
5 Dodirnite UKLONI RAČUN.
35
Osnovne funkcije
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Možete prenijeti podatke s prethodnog uređaja na vaš uređaj pomoću aplikacije Samsung Smart
Switch.
Dostupne su sljedeće verzije aplikacije Samsung Smart Switch.
• Mobilna verzija: Prijenos podataka između mobilnih uređaja. Aplikaciju možete preuzeti iz
Galaxy Apps ili Trg. Play.
• Računalna verzija: Prijenos podataka između vašeg uređaja i računala. Aplikaciju možete
preuzeti s www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Bežični prijenos podataka
Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš uređaj.
1 Na oba uređaja preuzmite i instalirajte Smart Switch s Galaxy Apps ili Trg. Play.
2 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
36
Osnovne funkcije
3 Pokrenite Smart Switch na oba uređaja.
4 Na svojem uređaju odaberite vrstu prethodnog uređaja s popisa i dodirnite POKRENI.
5 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj
uređaj.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
37
Osnovne funkcije
Uređaj i upravljanje podacima
Spajanje uređaja s računalom za prijenos podataka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir obavijesti, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Prijenos
medijskih datoteka.
Ako računalo ne može prepoznati vaš uređaj, dodirnite Prijenos slika.
3 Dodirnite DOPUSTI kako biste računalu dozvolili pristup podacima uređaja.
Nakon što računalo prepozna uređaj, on će se pojaviti u Moj PC.
4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Ažuriranje uređaja
Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Bežično ažuriranje
Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje
softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → O uređaju → Ručno preuzimanje aktualizacija.
Kada dodirnete prekidač za Autom. preuzimanje aktualizacija kako biste ga aktivirali,
ažuriranja će se preuzeti kada je uređaj spojen s mrežom Wi-Fi.
38
Osnovne funkcije
Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch
Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje
aplikacije Smart Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Ako je dostupno ažuriranje softvera, pratite zaslonske upute za ažuriranje uređaja.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
• Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge
medijske uređaje s računala.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.
Morate se prijaviti na Google ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka.
Pogledajte Samsung account i Računi za više informacija.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Pokreni
sig. kopiju za Samsung račun, dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno kopirati
kako biste ih aktivirali, a zatim dodirnite KOPIRAJ SADA.
Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač
Automatska sigurnosna kopija za aktiviranje.
Za vraćanje podataka pomoću računa Samsung, dodirnite Vrati Trenutačni podaci bit će izbrisani
iz uređaja kako bi se vratile odabrane stavke.
39
Osnovne funkcije
Uporaba Google računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Pokreni
sig. kopiju za Google račun, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Dodirnite Sigurnosno
kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Pogledajte Sigurnosno
pohranjivanje i obnova podataka za više informacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Uređaj će se automatski ponovo
pokrenuti.
40
Aplikacije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Dodirnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite TRAŽI za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite VIŠE → Postavke →
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trg. Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
41
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite UREDI. Ikona
pojavljuje se na aplikacijama koje možete
deaktivirati ili deinstalirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite ISKLJUČI ili U REDU. Ili na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje aplikacijama, odaberite aplikaciju, a
zatim dodirnite ISKLJUČI ili DEINSTALIRAJ.
• ISKLJUČI: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• DEINSTALIRAJ: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje aplikacijama →
Onemogućeno, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite UKLJUČI.
→
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite DOPUSTI na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Kako biste pregledali svoje postavke dozvole aplikacije, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite
Postavke → Aplikacije → Upravljanje aplikacijama. Odaberite aplikaciju i dodirnite
Dopuštenja. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola otvorite zaslon
aplikacija, dodirnite Postavke → Privatnost → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i
dodirnite prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
42
Aplikacije
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
3 Dodirnite
za upućivanje poziva ili dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Brisanje prethodnog znaka.
Predprikaz telefonskog broja.
Sakrijte tipkovnicu.
43
Aplikacije
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje brzog biranja dodirnite VIŠE → Brzo biranje, odaberite broj za brzo biranje i
zatim odaberite kontakt.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite ZAPIS ili IMENIK, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1 Dodirnite da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .
44
Aplikacije
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja otvorite zaslon aplikacij, dodirnite Telefon → VIŠE →
Postavke → Blokiranje poziva → Poruke pri odb. poziva, unesite poruku a zatim dodirnite
.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → ZAPIS za prikaz
propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → VIŠE → Postavke → Blokiranje poziva → Popis
za blokiranje.
2 Dodirnite ZAPIS ili IMENIK za odabir kontakata i dodirnite
.
Za ručni unos broja dodirnite Unesite tel. broj., a zatim unesite telefonski broj.
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj anonimne pozive za aktivaciju funkcije.
45
Aplikacije
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• ČEKANJE: Držanje poziva na čekanju. Dodirnite NASTAVAK POZIVA za javljanje na poziv koji
je bio na čekanju.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva.
• Dod. glasn.: Pojačavanje glasnoće.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
• Zvučnik: Aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika. Kada koristite zvučnik govorite u mikrofon na
vrhu uređaja i držite uređaj podalje od ušiju.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• E-pošta: Slanje e-poruke.
• Poruka: Slanje poruke.
• Internet: Pretražite internetske stranice.
• Imenik: Otvaranje popisa kontakata.
• S Planer: Otvorite kalendar.
• Zapis: Kreiranje zapisa.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• VIŠE: Pristup dodatnim opcijama.
• Promij.: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
46
Aplikacije
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Ručno kreiranje kontakata
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite i odaberite mjesto pohrane.
3 Unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
4 Dodirnite SPREMI.
Za dodavanje telefonskog broja na popisa kontakata pomoću tipkovnice, otvorite zaslon
aplikacija i dodirnite Telefon. Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
kako biste
otvorili tipkovnicu. Unesite broj i dodirnite Dodaj u Imenik.
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata s primljenih poziva, otvorite zaslon aplikacija
i dodirnite Telefon → ZAPIS → kontakt.
Uvoz kontakata
Uvezite kontakte s uređaja za pohranu na svoj uređaj.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → VIŠE → Postavke → Uvoz/izvoz imenika → UVOZ, a
zatim odaberite opciju uvoza.
47
Aplikacije
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s desne strane popisa kontakta za brzo pomicanje kroz popis.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite VIŠE → Dijeli.
3 Označite kontakte i dodirnite DIJELI.
4 Odaberite način dijeljenja.
48
Aplikacije
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i unesite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Unos primatelja.
Odabir kontakata s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
Unos emotikona.
4 Dodirnite ŠALJI za slanje poruke.
49
Aplikacije
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Na popisu poruka odaberite kontakt.
3 Pregledajte svoj razgovor.
Odbijanje neželjenih poruka
Odbijte poruke s određenih brojeva ili poruke koje sadržavaju izraze koje ste dodali na popis
blokiranih.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite VIŠE → Postavke → Blokiranje poruka.
3 Dodirnite Popis za blokiranje.
Za dodavanje izraza za odbijanje dodirnite Blokiranje izraza.
4 Dodirnite DOLAZNE ili IMENIK za odabir kontakata i dodirnite
.
Za ručni unos broja dodirnite Unesite broj, a zatim unesite telefonski broj.
Kada primate poruke od odbijenih brojeva ili poruke s odbijenim izrazima, nećete dobiti
obavijesti. Za pregled odbijenih poruka dodirnite VIŠE → Postavke → Blokiranje poruka →
Blokirane poruke.
50
Aplikacije
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite VIŠE → Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
3 Promijenite postavke obavijesti.
• Zvuk obavijesti: Promijenite zvuk obavijesti.
• Vibracije: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dobivanja poruka.
• Prikaz skočnog prozora: Podesite uređaj da prikazuje poruke u skočnim prozorima.
• Pregled poruke: Podesite uređaj da prikaže sadržaj poruke na zaključanom zaslonu i
skočnim prozorima.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Pristupačnost →
Podsjetnik na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač
Poruke radi aktivacije.
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite adresno polje.
51
Aplikacije
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Pristup dodatnim opcijama.
Osvježavanje trenutne internetske
stranice.
Pregledajte oznake, spremljene
internetske stranice i nedavne
povijesti pretraživanja.
Otvaranje početne stranice.
Otvaranje upravitelja kartica
preglednika.
Prebacivanje na prije posjećenu
stranicu.
Uporaba skrivenog načina
U skrivenom načinu možete odvojeno spremati i upravljati otvorenim karticama, oznakama i
spremljenim internetskim stranicama. Skriveni način možete zaključati pomoću lozinke.
Aktivacija skrivenog načina
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite Kartice → UKLJUČI TAJNI. Ako prvi puta upotrebljavate
ovu funkciju, ako želite postavite lozinku za skriveni način.
U skrivenom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
52
Aplikacije
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti lozinku.
Dodirnite VIŠE → Postavke → Privatnost → Sigurnost Tajnog načina → Promjena lozinke.
Deaktivacija skrivenog načina
Na alatnoj traci na dnu zaslona dodirnite Kartice → ISKLJUČI TAJNI. Ili zatvorite internetsku
aplikaciju.
Email
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
1 Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Za ručni upis računa e-pošte tvrtke dodirnite RUČNO POSTAVLJ.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite VIŠE → Postavke → Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
VIŠE → Postavke → VIŠE → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1 Dodirnite za sastavljanje poruke e-pošte.
2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
3 Dodirnite POŠALJI za slanje pošte.
53
Aplikacije
Čitanje poruka e-pošte
Kada je otvoreno Email uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka
e-pošte kližite po zaslonu prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite VIŠE → Postavke →
naziv vašeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Osnovno snimanje
Možete snimati fotografije ili videozapise. Pregledajte svoje fotografije i videozapise u Galerija.
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa. Za snimanje
niza fotografija dodirnite i držite
.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati.
54
Aplikacije
Trenutačan način
Prikaz minijature
Sakrivanje ili
prikazivanje ikona
postavki.
Snimanje videozapisa.
Brze postavke
Snimite fotografiju.
Prebacite s prednje na
stražnju kameru.
Postavke kamere
Načini fotografiranja
Na zaslonu prikaza kližite na desno za pristup popisu načina snimanja. Ili kližite prema lijevo za
pregled fotografija i videozapisa koje ste snimili.
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Prednja kamera ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija može se u
manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim
performansama uređaja.
• Maksimalno vrijeme snimanja može se smanjiti ako snimate video visoke rezolucije.
Pokretanje kamere na zaključanom zaslonu
Za brzo snimanje fotografija pokrenite Kamera na zaključanom zaslonu.
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana
dok su aktivirane sigurnosne funkcije.
55
Aplikacije
Brzo pokretanje kamere
Dvaput brzo pritisnite tipku za početni zaslon za pokretanje Kamera.
Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana ili
kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.
Prilagođavanje načina snimanja
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN i odaberite način.
Za pregled informacija za pojedini način dodirnite Info.
Da biste promijenili redoslijed načina, dodirnite i držite ikonu načina, a zatim ju povucite do nove
lokacije.
Auto način
Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina
fotografiranja.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Auto.
Način rada Pro
Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO
vrijednost.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Profesionalno. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a
zatim dodirnite
za snimanje fotografija.
• : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
• : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
• : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere.
Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
56
Aplikacije
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki
prikaz.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Panorama.
Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
Uzast. snim.
Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Uzast. snim.
Dodirnite i držite
za snimanje nekoliko uzastopnih fotografija.
Lijepo lice
Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Lijepo lice.
Zvuk i snimka
Snimite fotografiju sa zvukom. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Zvuk i snimka.
Sport
Snimite fotografiju objekata koji se brzo pomiču.
Na zaslonu prikaza dodirnite NAČIN → Sport.
57
u Galerija.
Aplikacije
Autoportret
Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za
ljepotu.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite za prebacivanje na prednju kameru za autoportrete.
2 Dodirnite NAČIN → Autoportret.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada uređaj prepozna vaše lice, dodirnite zaslon kako biste snimili autoportret.
Ili pokažite dlan prema prednjoj kameri. Nakon prepoznavanja dlana, pojavit će se brojilo
vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Za snimanje fotografije korištenjem dlana dodirnite
gestama za aktiviranje.
i dodirnite prekidač Upravljanje
Postavke kamere
Brze postavke
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• : Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa.
• : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. Centar
upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije snimke.
Točke upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za izračunavanje
ekspozicije snimke. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• : Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi fotografiju.
• : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• : Koristite kliznu traku za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.
• : Podesite uređaj na snimanje zvuka prije ili nakon snimanja fotografije.
58
Aplikacije
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Veličina foto. (straž.) / Veličina foto. (prednja): Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem
visoke rezolucije postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina video. (straž.) / Veličina video. (prednja): Odaberite rezoluciju videozapisa.
Korištenjem visoke rezolucije postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više
memorije.
• Upravljanje gestama: Podesite uređaj za prepoznavanje vašeg dlana kako biste ga mogli
koristiti za snimanje autoportreta.
• Spremi slike kao pregledane: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora
kad snimate prednjom kamerom.
• Način fokus.: Odaberite način fokusiranja. Autofokus kontrolira kamera. Makro je za objekte
u neposrednoj blizini.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Lokacijske oznake: Priložite oznaku GPS lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao
što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za
početni zaslon.
• Mjesto spremanja: Odaberite lokaciju memorije za pohranu.
• Funkc. tipki za glasnoću: Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja
funkcijom okidača ili zumiranja.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke kamere.
59
Aplikacije
Galerija
Uvod
Pregledajte i upravljajte fotografijama i videozapisima pohranjenima u uređaju.
Pregledavanje slika
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
Prebacivanje na prethodni zaslon.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis favorita.
Uređivanje slike.
Brisanje slike.
Podijeli sliku s drugima.
Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.
60
Aplikacije
Prikaz videozapisa
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite video za reproducirati. Datoteke videozapisa prikazuju
ikonu u prikazu
minijatura.
Prikažite svoje
videozapise.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unatrag.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brzo
prebacivanje unaprijed.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite Obriši na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1 Na glavnom ekranu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
3 Dodirnite VIŠE → Obriši.
61
Aplikacije
Dijeljenje slika ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis, dodirnite Dijeli na dnu zaslona, a zatim odaberite način dijeljenja.
S Planer
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
.
3 Unesite detalje o događanjima.
Unos naslova.
Postavite početni i završni datum
događaja.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Postavite alarma.
Unesite lokaciju događaja.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Dodavanje više detalja.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
62
Aplikacije
Kreiranje zadataka
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Obaveze.
3 Unesite detalje zadatka i dodirnite DANAS ili SUTRA kako biste postavili rok.
Za dodavanje više detalja dodirnite
.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Računi, odaberite uslugu računa, a zatim dodirnite
prekidač Sinkronizacija Kalendar za sinkroniziranje događanja i zadataka s računom.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite zaslon aplikacija i dodirnite S Planer →
VIŠE → Upravljaj kalendarima → Dodaj račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati
i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.
Diktafon
Uvod
Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.
Snimanje glasa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Tools → Diktafon.
63
Aplikacije
2 Dodirnite
Dodirnite
za početak snimanja. Govorite u mikrofon.
za prekid snimanja.
Započnite sa snimanjem.
3 Dodirnite SPREMI za završetak snimanja.
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Tools → Moje Datoteke.
Pregledavajte datoteke po kategoriji ili pregledavajte datoteke pohranjene na uređaju ili na
usluzi pohrane na oblaku.
Za provjeru statusa iskorištenog i raspoloživog kapaciteta pohrane dodirnite ISKORIŠTENA
MEMORIJA.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite TRAŽI.
64
Aplikacije
Zapis
Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Tools → Zapis.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
opcije:
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće
• Kategorija: Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• Zadaci: Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.
• Slika: Umetanje slika.
• Crtež: Pišite ili crtajte zapise za umetanje. Možete odabrati debljinu olovke i boju.
• Glas: Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
Traženje zapisa
Dodirnite TRAŽI na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu
ključnu riječ.
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
65
Aplikacije
Alarm
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Alarm.
Postavljanje alarma
Dodirnite DODAJ i podesite vrijeme alarma, a zatim dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za podešavanje alarma s različitim opcijama alarma podesite opcije alarma polju za unos alarma,
a zatim dodirnite SPREMI.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite ikonu sata pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite
na alarmu na popisu alarma.
Svjetsko vrijeme
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Svjetsko vrijeme.
Kreiranje satova
Dodirnite DODAJ te unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Brisanje satova
Dodirnite
na satu.
66
Aplikacije
Štoperica
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Štoperica.
2 Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3 Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite NASTAVI.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI.
Odbrojavanje
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Odbrojavanje.
2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3 Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je onemogućeno
Autom. zakreni, dodirnite za prikaz znanstvenig kalkulatora.
Za pregled povijesti izračuna dodirnite POVIJEST. Za zatvaranje povijesti izračuna dodirnite
TIPKOVNICA.
Za brisanje povijesti, dodirnite POVIJEST → IZBRIŠI POVIJEST.
67
Aplikacije
Radio
Slušanje FM radija
Dodirnite Radio na zaslonu aplikacija.
Prije upotrebe ove aplčikacije morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.
FM radio automatski pretražuje i pohranjuje dostupne postaje prilikom prvog
pokretanja.
Odaberite željenu radio postaju s popisa postaja.
Ručno unesite frekvenciju radijske
postaje.
Snimanje pjesme s FM radia.
Uključivanje ili isključivanje
FM radija.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte trenutačnu radiopostaju
popisu omiljenih postaja.
Tražite dostupnu radiopostaju.
Precizno podešavanje frekvencije.
Prikaz popisa omiljenih postaja.
Prikaz popisa dostupnih postaja.
Pretraživanje radijskih postaja
Dodirnite Radio na zaslonu aplikacija.
Dodirnite SKENIRAJ, a zatim odaberite opciju skeniranja. FM radio skenira i automatski sprema
dostupne postaje.
Odaberite željenu radio postaju s popisa postaja.
68
Aplikacije
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Pogledajte Računi za više informacija.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim
mjestima.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
Play filmovi i TV
Preuzmite videozapise s Trg. Play.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
69
Aplikacije
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Hangouts
Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i
videopozivima dok čavrljate.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
70
Postavke
Uvod
Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem
brojnih opcija postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite TRAŽI.
Za uređivanje popisa često korištenih postavki dodirnite UREDI. Zatim označite stavke koje ćete
dodati ili odznačite stavke koje ćete ukloniti.
Wi-Fi
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
71
Postavke
3 Dodirnite SPOJI.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite ZABORAVI.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje uređaje preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
72
Postavke
3 Dodirnite Dijeli → Wi-Fi Direct a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1 Dodirnite Wi-Fi na zaslonu postavki.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
Bluetooth
Uvod
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
73
Postavke
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu postavki dodirnite Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti sliku.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
74
Postavke
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Dodirnite Bluetooth na zaslonu postavki.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Profil Bez mreže.
Provjerite je li uređaj isključen tijekom polijetanje i slijetanja. Nakon polijetanje, možete
koristiti uređaj u načinu rada bez mreže ako to dozvoli osoblje zrakoplova.
Mobilna pristupna točka i dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja
s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Mobilna pristupna točka i dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
75
Postavke
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Mobilna pristupna točka i dijeljenje → Mobilna pristupna
točka.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za postavljanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite VIŠE → Konf. mobilnu pristupnu
točku i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Korištenje podataka.
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
• Pozadinski podaci: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu
podatkovnu vezu.
• Postavi ograničenje mobilnih podataka: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih
podataka.
→ Promijeni
Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite
ciklus.
76
Postavke
Ograničavanje korištenja podataka
Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih
podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Korištenje podataka i dodirnite prekidač Postavi ograničenje
mobilnih podataka za aktivaciju.
2 Za postavljanje limita vucite traku za podešavanje limita gore ili dolje.
3 Za postavljanje razine upozorenja za korištenje podataka vucite traku za podešavanje
upozorenja gore ili dolje.
Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.
Mobilne mreže
Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
Na zaslonu postavki dodirnite Mobilne mreže.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Potražite dostupne mreže i ručno registrirajte mrežu.
NFC i plaćanje
Uvod
Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže
informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje
karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.
Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja
oštećenja NFC antene.
77
Postavke
Uporaba NFC funkcije
NFC funkciju koristite za slanje slika ili kontakata na druge uređaje, te za čitanje informacija o
proizvodu putem NFC oznake.
1 Na zaslonu postavki dodirnite NFC i plaćanje, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake.
Prikazat će se informacije s oznakom.
Vodite računa o tome da je zaslon uređaja otključan. U protivnom uređaj neće moći
očitati NFC oznake ili primati podatke.
Plaćajte pomoću NFC funkcije
Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za
prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Na zaslonu postavki dodirnite NFC i plaćanje, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.
Za postavljanje zadane aplikacije za plaćanje otvorite zaslon postavki i dodirnite NFC i plaćanje
→ Dodirni i plati, a zatim odaberite aplikaciju.
Popis usluga plaćanja možda neće uključivati sve dostupne aplikacije plaćanja.
78
Postavke
Slanje podataka
Omogućite razmjenu podataka kada NFC antena vašeg uređaja dodirne NFC antenu drugog
uređaja.
1 Na zaslonu postavki dodirnite NFC i plaćanje, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
2 Dodirnite Android Beam i dodirnite prekidač za aktivaciju.
3 Odaberite stavku i dodirnite NFC antenu drugog uređaja s NFC antenom vašeg uređaja.
4 Kada se na zaslonu pojavi Pritisnite za slanje. dodirnite zaslon svog uređaja za slanje stavke.
Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa
datoteka.
79
Postavke
Više postavki veze
Opcije
Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.
Na zaslonu postavki dodirnite Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Pogledajte Ispis za više informacija.
• VPN: Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Više postavki veze → Ispis → Skini dodatke.
2 Potražite plug-in pisača u Trg. Play.
3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite VIŠE → Dodaj pisač → ADD PRINTER.
Za promjenu postavki pisača dodirnite VIŠE → Postavke ispisa.
80
Postavke
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite Dijeli → Ispis →
a zatim odaberite pisač.
→ Svi pisači,
Pametni upravitelj
Uvod
Pametni upravitelj omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, RAM i sigurnosti
sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.
Uporaba funkcije brzog optimiranja
Na zaslonu postavki dodirnite Pametni upravitelj → OČISTI SVE.
Funkcija brzog optimiranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.
81
Postavke
Baterija
Na zaslonu postavki dodirnite Pametni upravitelj → Baterija.
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Ne možete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.
Upravljanje baterijom
Za uštedu snage baterije postavljanjem optimiranja upotrebe baterije za svaku aplikaciju,
dodirnite DETALJ za uštedu energije aplikacije, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Memorija
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Pametni upravitelj → Memorija.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite IZBRIŠI. Za brisanje datoteka
ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, dodirnite DETALJ za korisničke podatke o
odaberite kategoriju. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI.
RAM
Na zaslonu postavki dodirnite Pametni upravitelj → RAM.
Kako biste ubrzali svoj uređaj smanjenjem količine RAM-a koju upotrebljavate, dodirnite PREKINI
SVE za zatvaranje svih pozadinskih aplikacija.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Pametni upravitelj → Sigurnost uređaja.
82
Postavke
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
• Upravljanje aplikacijama: Prikaz i upravljanje aplikacijama na uređaju.
• Zadane aplikacije: Odabir zadane postavke za korištenje aplikacija.
• Postavke aplikacija: Prilagodite postavke za svaku aplikaciju.
• Google postavke: Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Zvukovi i vibracije
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracije.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne
pozive.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Ton zvona: Promjena postavki zvuka zvona.
• Način vibracije: Odaberite oblik vibracije.
• Zvukovi obavijesti: Odaberite zadani zvuk obavijesti. Također možete promijeniti postavke
obavijesti za svaku aplikaciju.
• Zvuk. dodira: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na zaslonu
osjetljivom na dodir.
• Zvukovi zaklj. zaslona: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju
zaslona osjetljivog na dodir.
• Zvuk punjenja: Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
• Tonovi tipkov. za biranje: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe na
tipkovnici.
• Zvuk tipkovnice: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
83
Postavke
Obavijesti
Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
Za prilagođavanje postavki obavijesti dodirnite NAPREDNO i odaberite aplikaciju.
• Dopuštanje obavijesti: Dopustite obavijesti iz odabrane aplikacije.
• Postavi kao prioritet: Prikažite obavijesti na vrhu okvira obavijesti i uključi ih u omogućeni
popis kada je aktiviran način Ne ometajte.
• Pregledi u skočnim proz.: Prikažite preglede obavijesti u skočnim prozorima.
• Sak. na zasl. za zaključ.: Sakrijte obavijesti iz odabrane aplikacije kad je uređaj zaključan.
• Skr. sadrž. na zasl. zaklj.: Sakrijte sadržaj obavijesti iz odabrane aplikacije kad je uređaj
zaključan.
• Više postavki: Podesite dodatne postavke obavijesti za odabranu aplikaciju.
Ne ometajte
Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva i obavijesti, osim u dopuštenim iznimkama.
Na zaslonu postavki dodirnite Ne ometajte.
• Omogući sada: Odmah aktivirajte način Ne ometaj.
• Uključi prema rasporedu: Aktivirajte način Ne ometaj u zadano vrijeme. Možete odabrati
dane i postaviti početno i završno vrijeme.
• Dopuštanje iznimki: Prilagodite postavke za dopuštene iznimke.
84
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
• Način Vani: Aktivirajte način rada vani kako biste lakše vidjeli zaslon u uvjetima jarkog
osvjetljenja.
• Font: Promjena veličine i vrste slova.
• Pozadine ikona: Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Čuvar zaslona: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen
na radnu stanicu.
Napredne značajke
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije.
• Brzo pokretanje Kamere: Postavite uređaj za pokretanje kamere pritiskom na tipku za
početni zaslon dva puta brzo.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
Ova funkcija možda neće raditi ako je zaslon uključen ili ako se uređaj ne nalazi na ravnoj
površini.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj za stišavanje dolaznih poziva ili alarma
okretanjem zaslona uređaja prema dolje.
85
Postavke
Pozadina
Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
Početni zaslon
Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira početnog zaslona i
ostalo. Pogledajte Opcije početnog zaslona za više informacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Početni zaslon.
Zaslon zaklj. i sigurnost
Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Informacije i prečaci za aplikacije: Promijenite postavke za stavke prikazane na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti na zaslonu za zaključavanje: Podesite želite li prikazati sadržaj obavijesti na
zaključanom zaslonu i odaberite koje ćete obavijesti prikazati.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
internetskoj stranici pronađi moj uređaj (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljen ili ukraden uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
86
Postavke
• Šifriraj uređaj: Šifrirajte podatke uređaja kako biste drugima spriječili pristup ako uređaj
bude ukraden ili se izgubi. Za upotrebu svog šifriranog uređaja, morate dešifrirati podatke
uređaja svaki put kad uključite uređaj. Možete podesiti da se podaci uređaja automatski
dešifriraju ili da se zatraži šifra za otključavanje. Nije moguće sigurno pohraniti ili ponovno
vratiti podatke kada je uređaj šifriran. Ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru
za otključavanje i dostignete ograničeni broj pokušaja, uređaj će izvršiti vraćanje tvorničkih
postavki.
• Šifriranje SD kartice: Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
Privatnost
Promijenite postavke za održavanje privatnosti.
Na zaslonu postavki dodirnite Privatnost.
• Lokacija: Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Dopuštenja za aplikacije: Pregledajte popis funkcija i aplikacija koje imaju dozvolu za
korištenje. Možete i urediti postavke dozvola. Pogledajte Postavljanje dozvola za aplikaciju za
više informacija.
• Slanje dijagnost. info.: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung informacija o
dijagnostici i korištenju uređaja.
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke za lakše korištenje osobama s narušenim vidom.
• Sluh: Prilagodite postavke za lakše korištenje osobama s narušenim sluhom.
87
Postavke
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke za lakše korištenje osobama ograničenih
motoričkih sposobnosti.
• Izravan pristup: Postavite uređaj da otvori odabrane izbornike pristupačnosti kad tri puta
brzo pritisnete tipku za početni zaslon.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili
u određenom vremenskom razdoblju.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Promijenite način preuzimanja ili prekidanja poziva.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj za upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• TalkBack: Aktiviranje funkcije TalkBack, koja osigurava glasovni odaziv. Za pregled
informacija za pomoć u korištenju ove funkcije dodirnite POSTAVKE → Pokreni vodič
"Istraži dodirom".
• Promjena pristupa: Podesite uređaj da kontrolira izbornike na zaslonu pritiskom na stvarne
tipke na uređaju.
Računi
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Računi → Dodaj račun.
2 Odaberite uslugu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.
Uklanjanje računa
Na zaslonu postavki dodirnite Računi, odaberite naziv računa, odaberite račun koji treba ukloniti
i zatim dodirnite VIŠE → Ukloni račun.
88
Postavke
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Sigurnosno kopiranje i poništavanje.
• Pokreni sig. kopiju: Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka
aplikacije na Samsung poslužitelju. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno
kopiranje podataka.
• Vrati: Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa
svog Samsungovog računa.
• Pokreni sig. kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na
Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i
podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke uređaja na tvornički zadane bez brisanja podataka.
• Ponovno postavljanje postavki mreže: Vratite postavke mrežne veze na tvornički zadane
postavke.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vratite uređaj na tvornički zadane postavke i obrišite sve
podatke.
Aktivna tipka
Pregledajte i uredite pokrenute aplikacije kada pritisnete tipku za aktivnosti.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktivna tipka.
• Kratki pritisak: Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti kada pritisnete tipku za aktivnosti.
• Dugi pritisak: Odaberite aplikaciju koju želite pokrenuti kada pritisnete i držite tipku za
aktivnosti.
• Upot. dok je zasl. zaklj.: Podesite uređaj da omogući tipku za aktivnosti kada je zaslon
zaključan.
89
Postavke
Jezik i unos
Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke kao što su vrste tipkovnice i glasovnog unosa.
Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
Na zaslonu postavki dodirnite Jezik i unos.
• Jezik: Odabir jezika zaslona za sve izbornike i aplikacije.
• Zadana tipkovnica: Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
• Samsung tipkovnica: Promijenite postavke Samsung tipkovnice.
• Google unos teksta govorom: Promijenite postavke glasovnog unosa.
• Tekst u govor: Promijenite postavke pretvaranja teksta u govor.
• Brzina pokazivača: Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu pločicu koji su povezani
s uređajem.
Baterija
Pregled informacija o snazi baterije i promjena opcija za uštedu energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Baterija.
Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada vašeg
uređaja.
• KORIŠTENJE BATERIJE: Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke moda
uštede-energije. Pogledajte Štednja baterije za više informacija.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama. Pogledajte Maksimalna štednja baterije za više informacija.
• Štednja bater. aplikacije: Štedite bateriju optimiranjem upotrebe baterije za svaku
aplikaciju.
• Postotak na traci statusa: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
90
Postavke
Pohrana
Pogled informacije o memoriji uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pohrana.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Datum i vrijeme.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone. Možete ručno podesiti datum, vrijeme i vremensku zonu kada je ta funkcija
deaktivirana.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O uređaju.
91
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na
potrebu unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
92
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → VRAĆANJE UREĐAJA → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
93
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako
loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Promijenite bateriju.
94
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako
se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Promijenite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
95
Dodatak
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
96
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, upotrebom Pametnog upravitelja ili ručno
izbrišite nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.
97
Autorsko pravo
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF