KORISNIČKI PRIRUČNIK
HMX-W300BP/HMX-W300RP/HMX-W300YP
HMX-W350BP/HMX-W350RP/HMX-W350YP
www.samsung.com/register
Za snimanje filma, rabite memorijsku karticu koja podržava veću brzinu zapisa.
- Preporučena memorijska kartica: 4 MB/s (Klasa 4) ili više.
Održavanje zaštite protiv vode/prašine/udaraca
• Proizvod je otporan na vodu, prašinu i udarce.
• Otpornost proizvoda na vodu i prašinu u skladu je sa standardom IP68.
• Ovaj je proizvod dostupan za opće podvodno snimanje u morima, rijekama i jezerima.
• Proizvod je vodootporan do dubine 5m (oko 16,4 stopa) u trajanju od oko 1 sat.
Funkcija nepropusnosti nije zajamčena ako se premaši dopuštena dubina ili vremensko ograničenje.
• Otpornost na udarce podržana je i na visinama do 2m (oko 6,56 stopa).
• Samsung nije odgovoran za kvarove ili oštećenja izazvana lošim rukovanjem.
Prije uporabe pažljivo pročitajte i proučite sve mjere opreza u vezi s podvodnim snimanjem.
• Zbog prirodne oksidacije učinkovitost gumenih brtvi tijekom vremena se smanjuje.
Rezultat je slabija zaštita od prodora vode. Prije snimanja pod vodom provjerite vodootpornost brtvi.
• Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak uzrokovan pogrešnim rukovanjem ili prodorom vode u proizvod zbog smanjene
učinkovitosti brtvljenja.
Ako je vodootporna brtva oštećena, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung. (Možda će vam biti naplaćene dodatne naknade.)
Prije uporabe proizvoda pod vodom ili blizu vode
Poklopac (Ugrađeni USB priključak)
Vodootporna brtva
Vodootporna brtva
Ručica za otvaranje/zatvaranje
Poklopac
(memorijska kartica, HDMI priključak)
ii
Održavanje zaštite protiv vode/prašine/udaraca
Prije uporabe proizvoda pod vodom ili blizu vode
• Ne zaboravite ukloniti pijesak, vlasi kose i ostale strane tvari s proizvoda, kao i očistiti staklo
leće.
• Ako strane tvari ili voda dospiju u područje oko poklopca memorijske kartice, HMDI priključka ili
USB priključka, obrišite mekom čistom krpom koja ne ostavlja prašinu. Čak i vrlo mala količina
stranih tvari može uzrokovati oštećenje ili omogućiti ulaz vode u proizvod.
• Vodootporna brtva u poklopcu ne smije biti oštećena. To može uzrokovati oštećenje ili
omogućiti ulaz vode u proizvod. U slučaju oštećenja obratite se najbližem servisnom centru
tvrtke Samsung radi zamjene.
• Ne otvarajte i ne zatvarajte poklopac memorijske kartice, HDMI priključka ili
USB priključka mokrim ili prljavima rukama ili rukama zaprljanim pijeskom i ne otvarajte poklopce blizu vode.
Voda ili druge strane tvari mogu ući u proizvod.
• Koristite podvodni način rada kako biste osigurali optimalne uvjete za podvodno snimanje. ¬stranica 40
• Pazite da poklopac memorijske kartice, HDMI priključka ili USB priključka zatvorite uz zvuk klika.
• Ne otvarajte i ne zatvarajte poklopac memorijske kartice, HDMI priključka ili USB priključka kad ste na plaži
ili u blizini vode. Voda ili druge strane tvari mogu ući u proizvod.
• Ne otvarajte poklopac memorijske kartice, HDMI priključka ili USB priključka ako je proizvod vlažan.
Voda ili druge strane tvari mogu ući u proizvod.
• Zamijenite memorijsku karticu na suhom mjestu zaštićenom od morskog povjetarca.
iii
Održavanje zaštite protiv vode/prašine/udaraca
Uporaba proizvoda pod vodom ili blizu vode
• Ne koristite proizvod na dubinama većim od 5 m (oko 16,4 stopa).
• Ne upotrebljavajte proizvod pod vodom dulje od 1 sata.
• Ne otvarajte poklopac memorijske kartice, HDMI priključka ili USB priključka pod vodom.
• Ne koristite proizvod u toploj vodi poput termalnih izvora.
• Ne izlažite proizvod jakim vibracijama, udarima ili pritisku.
- Ne skačite i ne uranjajte u vodu s proizvodom u ruci.
- Ne koristite proizvod u jakim vodenim strujama, kao što su brzaci i vodopadi.
Jak vodeni pritisak može oštetiti otpornost na vodu ili uzrokovati kvar.
• Ne postavljajte proizvod blizu pijeska. Pijesak može ući u zvučnik ili mikrofon.
• Ne izlažite ga izravnoj sunčevoj svjetlosti tijekom duljeg vremena. Proizvod se može pregrijati.
• Zvučnik ili mikrofon proizvoda ne bodite oštrim predmetima.
Ugrozit ćete vodonepropusnost proizvoda.
• Ako se proizvod zaprlja tvarima poput kreme, ulja za sunčanje ili sapuna, odmah ga obrišite.
Takve tvari mogu negativno utjecati na otpornost na vodu ili uzrokovati gubitak boje.
• Pazite da tijekom upotrebe proizvoda u unutarnji mikrofon ne dospiju prljavština, nakupine vlakana ili strani predmeti.
iv
Održavanje zaštite protiv vode/prašine/udaraca
Čišćenje nakon uporabe proizvoda pod vodom ili blizu vode
Nakon uporabe proizvoda u vodi obrišite ga u roku od 1 sata kako biste uklonili strane tvari ili sol.
1
•
2
3
Uronite proizvod u čistu vodu na 2~3 minute, a zatim ga lagano
protresite kako biste ga osušili.
Potpuno osušite proizvod u dobro ventiliranom području u sjeni.
Držite proizvod tako da očišćena strana bude okrenuta prema dolje, a
zatim lagano protresite proizvod.
Suhom mekom krpom obrišite kapljice vode s proizvoda nakon
•
vađenja iz vode.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
v
Dok je proizvod uronjen u vodu, mogu se pojaviti mjehurići.
To nije kvar.
Ako proizvod nije potpuno osušen, vodootpornost može oslabiti.
Pritisnite svaku tipku proizvoda kako biste uklonili sol ili druge strane
tvari između tipki ili oko njih.
Ne koristite kemikalije za čišćenje proizvoda, kao ni sapunicu,
neutralni deterdžent ni alkohol. Oni mogu oslabiti vodootpornost
proizvoda.
Ovaj je proizvod izrađen tako da se može dobro iscijediti. Voda otječe
kroz male otvore oko tipki na proizvodu.
Za sušenje fotoaparata ne koristite uređaje kao što je sušilo za kosu.
Vodootpornost može oslabiti, a izgled proizvoda može se promijeniti.
Ne otvarajte poklopac memorijske kartice, HDMI priključka ili USB
priključka dok se ne osuši mokar proizvod.
Ako na proizvodu ima vode, temeljito ga osušite mekom i suhom
krpom.
Nakon korištenja uređaja pod vodom/u blizini vode dobro osušite
unutarnji mikrofon i zvučnik. U suprotnom biste mogli smanjiti
audiokvalitetu tijekom videosnimanja ili reprodukcije.
Zvučnik ili mikrofon proizvoda ne bodite oštrim predmetima. Ugrozit
ćete vodonepropusnost proizvoda.
Prije čitanja ovog korisničkog priručnika
VAŽNE INFORMACIJE O KORIŠTENJU
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Što označavaju ikone i znakovi u ovom korisničkom priručniku;
Sigurnosna
Značenje
ikona
UPOZORENJE
OPREZ
O ovom korisničkom priručniku
Hvala vam na kupnji Samsung proizvoda. Molimo da prije uporabe
proizvoda pažljivo pročitate korisnički priručnik i sačuvate ga
za buduće potrebe. U slučaju neispravnosti vašeg proizvoda,
pogledajte odlomak za uklanjanje kvarova. ¬stranice 87~95
Označava da postoji opasnost od smrti ili ozbiljne
ozljede.
Označava da postoji potencijalna opasnost od ozljede ili
materijalnog oštećenja.
Ovaj korisnički priručnik pokriva modele HMX-W300 i
HMX-W350.
Da biste smanjili opasnost od požara, eksplozije,
električnog udara ili osobne ozljede pri korištenju
proizvoda, slijedite ove osnovne sigurnosne mjere.
• Ilustracije modela HMX-W300, akorištene su u ovom
korisničkom priručniku.
Nužna podešenja prije uporabe funkcije.
• Prikazi u ovom korisničkom priručniku možda neće biti isti kao
oni koje vidite na LCD zaslonu.
Označava savjete ili srodne stranica koje mogu biti od
pomoći pri korištenju proizvoda.
• Dizajn i specifikacije proizvoda i druge dodatne opreme
podložni su promjenama bez prethodne obavjesti.
• Iako su neke značajke modela HMX-W300 i HMX-W350
drugačije, oni rade na isti način.
• Prije uporabe pažljivo pročitajte ‘Sigurnosne informacije’ i
pravilno rabite proizvod.
Ti znaci upozorenja postoje kako bi spriječili ozlijeđivanje vas i
drugih osoba.
Molimo jasno ih slijedite. Nakon čitanja ovog odlomka, držite ga
na sigurnom mjestu za buduće potrebe.
• Samsung nije odgovoran za ozlijede ili oštećenja izazvana
nepoštivanjem korisničkog priručnika.
• Pojam ‘memorijska kartica’ ili ‘kartica’ u priručniku odnosi se na
micro SD, micro SDHC ili micro SDXC karticu.
MJERE PREDOSTROŽNOSTI
• U ovom korisničkom priručniku ikona ili simbol u zagradi koji se
pojavljuje u opisu podizbornika pojavit će se na zaslonu kada
namjestite odgovarajuću funkciju.
Npr.) Stavka podizbornika Video Resolution. ¬stranica 53
): Snima u FULL HD (1920x1080/25p) formatu.
- 1080/25p (
(Postavite video razlučivost 1080/25p, na zaslonu se
).)
pojavljuje odgovarajuća ikona (
Upozorenje!
Baterije ne trebaju biti izložene toploti poput sunčeve svjetlosti, vatri ili
slično tomu.
Da biste isključili aparaturu iz utičnice, utikač se mora izvući iz strujne
utičnice te bi u skladu s tim strujni utikač trebao biti spreman za upotrebu.
2
Prije čitanja ovog korisničkog priručnika
Prije uporabe ovog proizvoda
Napomene vezane za trgovačke marke
• Ovaj proizvod snima video zapis u H.264 (MPEG4/AVC)
formatu.
• Svi trgovački nazivi i registrirane trgovačke marke navedene
u ovom priručniku ili druga dokumentacija isporučena s
vašim Samsung proizvodom predstavljaju trgovačke marke
ili registrirane trgovačke marke proizvoda njihovih vlasnika.
Nadalje, “™” i “®” nisu navedeni u oba slučaja u ovom priručniku.
• Možete reproducirati i urediti snimljeni video zapis pomoću
proizvoda na osobnom računalu s ugrađenim softverom
na ovom proizvodu.
• Logotipovi micro SD, micro SDHC i micro SDXC su zaštitni
znakovi tvrtke SD-3C, LLC.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista®, Windows® 7, i
DirectX® su registrirane trgovačke marke ili trgovačke marke
Microsoft Corporation-a u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
• Intel®, Core™, Core 2 Duo®, i Pentium® su registrirane
trgovačke marke ili trgovačke marke Intel Corporation-a u
Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.
• AMD i Athlon™ su registrirane trgovačke marke ili trgovačke
marke AMD u Sjedinjenim državama i drugim zemljama.
• Macintosh, Mac OS je registrirana trgovačka marka ili
trgovačka marka Apple Inc. u Sjedinjenim Državama i/ili drugim
zemljama.
• YouTube je trgovačka marka Google Inc.
• Flickr je trgovačka marka Yahoo.
• Facebook je trgovačka marka Facebook Inc.
• Twitter je trgovačka marka twitter Inc.
• Picasa je trgovačka marka Google Inc.
• HDMI, HDMI logotip i izraz
“High-Definition Multimedia Interface”
zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi organizacije HDMI Licensing LLC.
• Adobe, Adobe logotip i Adobe Acrobat su registrirane trgovačke
marke ili trgovačke marke Adobe Systems Incorporated u
Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.
• Molimo, imajte na umu da ovaj proizvod nije kompatibilan
s drugim digitalnim video formatima.
• Prije snimanja važnog video zapisa, izvršite probno snimanje.
Reproducirajte vašu probnu snimku kako biste se uvjerili da su
video i audio zapis snimljeni pravilno.
• Snimljeni sadržaj može se izgubiti uslijed greške pri
upravljanju ovim proizvodom ili memorijskom karticom, itd.
Samsung nije odgovoran za nadoknadu štete zbog gubitka
snimljenog sadržaja.
• Načinite sigurnosnu kopiju važnih snimljenih podataka.
Zaštitite vaše važne snimljene podatke kopiranjem datoteka
na osobno računalo. Također savjetujemo da ga kopirate s
vašeg računala na drugi medij za snimanje zbog odlaganja.
Pogledajte instalaciju softvera i USB vodič za spajanje.
• Zaštita autorskog prava: Molimo, imajte na umu da je ovaj
proizvod namjenjen samo za pojedinačnu uporabu.
Podatak snimljen na mediju za pohranjivanje na ovom
proizvodu koji koristi drugi digitalni/analogni medij ili uređaje
zaštićen je zakonom o autorskom pravu i ne može se koristiti
bez odobrenja.
Ispravno ponašanje pri snimanju
• Ne snimajte videozapise i fotografije osoba bez njihova
odobrenja ili pristanka.
• Ne snimajte videozapise i fotografije na mjestima na kojima je
snimanje zabranjeno.
• Ne snimajte videozapise i fotografije na privatnim mjestima.
3
Sigurnosne informacije
Niže navedene sigurnosne mjere predostrožnosti koriste se kako bi spriječile ozljede ili materijalnu štetu. Obratite pozornost na sve upute.
UPOZORENJE
Označava da postoji opasnost od smrti ili ozbiljne ozljede.
Uporaba proizvoda na temperaturi
preko 60ºC može rezultirati
požarom. Ćuvanje baterije na
visokoj temperaturi može uzrokovati
eksploziju.
Ne dopustite da voda ili metal i
zapaljiva tvar dospiju u proizvod. Na
taj način možete izazvati požar.
Bez ulja! Ulje koje dospije u
proizvod može prouzročiti električni
udar, neispravan rad ili oštećenja.
Ne izlažite LCD zaslon direktnoj
sunčevoj svjetlosti. To može
uzrokovati ozljedu oka, te voditi do
neispravnosti unutarnjih dijelova
proizvoda.
Ne bacajte baterijsko pakiranje u
vatru jer može eksplodirati.
Nikada ne koristite tekućinu za
čišćenje ili slične kemikalije. Ne
raspršujte sredstva za čišćenje
izravno na proizvoda.
Iskorištenu litijonsku bateriju ili
memorijsku karticu držite izvan
dosega djece. Ukoliko djeca
progutaju litijonsku bateriju ili
memorijsku karticu, odmah
kontaktirajte liječnika.
Ako proizvod stvara neuobičajene
zvuk ili ima neobičan miris ili se
dimi, odmah isključite strujni kabel i
zatražite servis u servisnom centru
Samsung. Postoji opasnost od
požara ili ozljede.
Spojite USB priključak u USB
džek na računalu ili adapteru. Pri
umetanju priključka ne primjenjujte
silu. Možete slomiti priključak.
4
Sigurnosne informacije
UPOZORENJE
Označava da postoji opasnost od smrti ili ozbiljne ozljede.
Ako USB kabel postane vruć ili
proizvod počne emitirati neobičan
zvuk ili miris za vrijeme punjenja ili
slanja podataka, odmah isključite
USB priključak i zatražite servis u
servisnom centru Samsung. Postoji
opasnost od požara ili ozljede.
Nemojte rastavljati ili pokušavati
popraviti USB priključak ili proizvod.
Postoji opasnost od požara ili
električnog udara.
Ne otvarajte i ne zatvarajte
poklopac memorijske kartice ili USB
priključka blizu vode ili ili u vodi. Ne
otvarajte i ne zatvarajte poklopac
mokrim rukama. U suprotnom može
doći do strujnog udara ili oštećenja
proizvoda.
Ne dodirujte USB priključak mokrim
rukama. Postoji opasnost od
električnog udara.
5
Ne postavljajte teške predmete
na USB priključak. Teški predmeti
mogu prouzročiti pucanje kabela ili
raskid veze s proizvodom.
Sigurnosne informacije
OPREZ
Označava da postoji potencijalna opasnost od ozljede ili materijalnog oštećenja.
Ne pritiskajte površinu LCD zaslona
snažno, niti ju ne udarajte ili
probijajte oštrim predmetom. Ako
pritisnete površinu LCD-a, može
doći do neravnina na zaslonu.
Nemojte ispuštati ili izlagati proizvod
ili drugu dodatnu opremu ozbiljnim
vibracijama ili udaru. To može
prouzročiti neispravnost ili ozljedu.
Ne koristite proizvod na tronožcu (nije
isporučen) na mjestu gdje je izložen
jakim vibracijama ili udaru.
Ne upotrebljavajte proizvod na
izravnoj sunčevoj svjetlosti ili u
blizini opreme za grijanje. To može
uzrokovati kvar uređaja ili ozljede.
Ne ostavljajte proizvod u zatvorenom
vozilu tijekom duljeg vremena ako
je u njemu temperatura vrlo visoka.
Visoke temperature mogu prouzročiti
kvar proizvoda te eksploziju baterije ili
njezino zapaljenje.
Ne izlažite proizvod čađi ili pari. Gusta
čađ ili para mogu oštetiti kućište
proizvoda ili uzrokovati neispravnost.
Ne koristite proizvod u blizini
gustih ispušnih plinova generiranih
putem benzinskih ili deizl motora,ili
korozivnih plinova poput hidrogen
sulfi da. Na taj način mogu
korodirati vanjski ili unutarnjivodovi,
onemogućujući ispravan rad.
Ne izlažite proizvod insekticidima.
Insekticidii koji prodru u proizvod
mogu onemogućiti ispravan rad
proizvoda. Isključite proizvod i
prekrijte ga vinilnom tkaninom itd.,
prije korištenja insekticida.
Ne izlažite proizvod iznenadnim
promjenama temperature ili vlažnim
mjestima. Postoji opasnost od
odstupanja ili električnog udara pri
uporabi na otvorenom za vrijeme
olujnog nevremena.
6
Sigurnosne informacije
OPREZ
Označava da postoji potencijalna opasnost od ozljede ili materijalnog oštećenja.
Ne brišite tijelo proizvoda benzinom
ili razrjeđivačem. Vanjski sloj mogao
bi se skinuti ili bi površina kućišta
mogla izgubiti na kvaliteti.
Ne koristite proizvod u blizini TV-a
ili radija: To može uzrokovati pojavu
smetnji na TV ekranu ili u radio
emitiranjima.
Ne koristite proizvod u blizini jakih
radio valova ili magnetizma poput
zvučnika i velikog ekrana. Smetnje
se mogu javiti na snimljenom video
ili audio zapisu.
Koristite samo odobrenu dodatnu
opremu Samsung. Uporaba
proizvoda drugih proizvođača može
uzrokovati pregrijavanje, požar,
eksploziju, električni udar ili ozljedu
uslijed nenormalnog rada.
Stavite proizvod na stabilnu
površinu i mjesu s mogućnošću
prozračivanja.
Važne podatke čuvajte odvojeno.
Samsung nije odgovoran za gubitak
podataka.
Proizvođači neovlaštene dodatne
opreme kompatibilne s ovim
proizvodom odgovorni su za svoje
proizvode. Koristite dodatnu opremu
prema sigurnosnim uputama.
Samsung nije odgovoran za
neispravnosti, požar ili električni
udar, ili štetu prouzročenu
neovlaštenom dodatnom opremom.
Kako biste održali vodootpornu
zaštitu, odgovarajuće dijelove
zamijenite jednom godišnje. Radi
zamjene tih dijelova obratite se
servisnom centru tvrtke Samsung.
7
Sadržaj
Održavanje zaštite protiv vode/prašine/udaraca .............. ii
Osnove snimanja/reprodukcije .................... 34
Prije čitanja ovog korisničkog priručnika ......................... 2
Osnovno snimanje ............................................................ 35
Sigurnosne informacije....................................................... 4
ŠTO JE SADRŽANO U VAŠEM PROIZVODU ..................... 15
PREPOZNAVANJE DIJELOVA ............................................. 16
POZNAVANJE PRIKAZA NA ZASLONU .............................. 18
SNIMANJE VIDEO ZAPISA.................................................. 35
SNIMANJE FOTOGRAFIJA U NAČINU ZA VIDEO SNIMANJE .. 37
OZNAČAVANJE IZVRSNIH TRENUTAKA PRILIKOM
SNIMANJA (FUNKCIJA MY CLIP)........................................ 38
SNIMANJE FOTOGRAFIJA.................................................. 39
SNIMANJE S LAKOĆOM ZA POČETNIKE (SMART AUTO) .. 40
KORIŠTENJE PODVODNOG NAČINA ................................ 40
ZOOMIRANJE ...................................................................... 41
O mediju za odlaganje....................................................... 22
Osnovna reprodukcija....................................................... 42
PUNJENJE BATERIJE ......................................................... 22
PROVJERA STANJA BATERIJE .......................................... 23
UMETANJE/UKLANJANJE MEMORIJSKE KARTICE
(NIJE ISPORUČEN) ............................................................. 25
ODABIR POGODNE MEMORIJSKE KARTICE
(NIJE ISPORUČEN) ............................................................. 26
VRIJEME I KAPACITET SNIMANJ....................................... 28
PROMJENA NAČINA ZA REPRODUKCIJU ......................... 42
REPRODUKCIJ SLIKA FILMA.............................................. 43
REPRODUKCIJA OZNAKE MY CLIP................................... 45
OZNAČAVANJE IZVRSNIH TRENUTAKA TIJEKOM
REPRODUKCIJE.................................................................. 46
SNIMANJE FOTOGRAFIJA TIJEKOM REPRODUKCIJE
VIDEO ZAPISA ..................................................................... 47
PREGLED FOTO SLIKA....................................................... 48
ZOOMIRANJE TIJEKOM REPRODUKCIJE ........................ 49
Vodič za brzi početak ........................................................ 10
Pokretanje ................................................... 14
Upoznavanje vašeg proizvoda ......................................... 15
Osnovni rad proizvoda...................................................... 29
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE VAŠEG PROIZVODA .... 29
NAMJEŠTANJE DATUMA/VREMENA PRVI PUT ................ 29
NAMJEŠTANJE NAČINA RADA........................................... 30
)/PODVODNO ( )/
TIPKE ZOOM (T/W)/PRIKAZ (
OK (REC).............................................................................. 30
NAČIN PRIKAZA PREBACIVANJA INFORMACIJE ............. 32
UPOTREBA PLUTAJUĆEG ŠTITNIKA (SAMO HMX-W350) .. 32
UPOTREBA TRAKE ZA NOŠENJE (TRAKA ZA PRSA,
TRAKA ZA RUKU) (SAMO HMX-W350)............................... 32
UPORABA VRPCE ............................................................... 33
ODABIR OSD JEZIKA .......................................................... 33
Napredno snimanje/reprodukcija ................. 50
Uporaba stavki izbornika .................................................. 51
UPRAVLJANJE IZBORNICIMA ............................................ 51
STAVKE IZBORNIKA............................................................ 52
Napredno snimanje ........................................................... 53
8
Video Resolution................................................................... 53
Photo Resolution .................................................................. 53
White Balance....................................................................... 54
Smart Filter ........................................................................... 55
Sadržaj
Back Light ............................................................................. 56
Face Detection...................................................................... 57
Anti-Shake(DIS) .................................................................... 58
Default Set ............................................................................ 75
Language .............................................................................. 75
Upotreba s drugim uređajima ...................... 76
Napredna reprodukcija ..................................................... 59
Spajanje na TV ................................................................... 77
Play Mode ............................................................................. 59
Delete ................................................................................... 60
Protect .................................................................................. 61
Delete My Clip ...................................................................... 62
Share Mark ........................................................................... 63
Smart BGM ........................................................................... 64
Smart BGM Option ............................................................... 64
Slide Show ............................................................................ 66
File Info ................................................................................. 66
SPAJANJE NA TV VISOKE DEFINICIJE ............................. 77
PREGLED NA TV EKRANU ................................................. 77
Uporaba s Windows računalom ....................................... 78
ŠTO MOŽETE UČINITI S WINDOWS RAČUNALOM .......... 78
UPORABA PROGRAMA Intelli-studio .................................. 79
UPOTREBA UKLONJIVOG UREĐAJA ZA POHRANU ........ 84
Prilozi ........................................................... 86
Rješavanje poteškoća ....................................................... 87
Ostale postavke ........................................... 67
PORUKE I INDIKATORI UPOZORENJA .............................. 87
SIMPTOMI I RJEŠENJA....................................................... 90
Ostale postavke ................................................................. 68
Dodatne informacije .......................................................... 96
PODEŠAVANJE STAVKI IZBORNIKA .................................. 68
Storage Info .......................................................................... 68
File No .................................................................................. 69
Date/Time Set ....................................................................... 69
Date/Time Display ................................................................ 70
LCD Brightness..................................................................... 70
Auto LCD Off ........................................................................ 71
Beep Sound .......................................................................... 71
Shutter Sound ....................................................................... 72
Auto Power Off ..................................................................... 72
PC Software.......................................................................... 73
Video Out .............................................................................. 73
Format .................................................................................. 74
ODRŽAVANJE ...................................................................... 96
UPOTREBA VAŠEG PROIZVODA U INOZEMSTVU .......... 97
KAKO SE UPOTREBLJAVA TRAKA ZA RUKU
(ZA UPOTREBU NA LIJEVOJ RUCI) (SAMO HMX-W350).. 98
KAKO SE UPOTREBLJAVA PRSNA TRAKA
(SAMO HMX-W350) ............................................................. 99
RJEČNIK ............................................................................ 100
Specifikacije ..................................................................... 101
9
Vodič za brzi početak
Ovaj vodič za brzi početak predstavlja osnovni rad i značajke vašeg proizvoda. Više informacije potražite na stranicama za pomoć.
KORAK 1: Budite spremni
1
KORAK 2: Snimajte s vašim proizvodom
Umetnite memorijsku karticu.
¬stranica 25
• S ovim proizvodom možete
upotrebljavati komercijalno
dostupne micro SD, micro
SDHC ili micro SDXC
memorijske kartice.
LCD zaslon
Tipka Zoom (T/W)
Tipka Napajanje (
)
Tipka OK (REC)
2
Tipka za Način rada
( / )
Napunite bateriju do kraja.
¬stranica 22
• Baterija je
napunjena
do kraja kada
indikator CHG
(punjenje) svjetli
zelenom bojom.
Tipka MENU
Tipka My Clip (
)
Tipka Prikaz (
)
Ugrađen USB džek
Baterija za ovaj proizvod isporučuje se u proizvodu.
Dodatne baterije nisu potrebne; unutarnju bateriju proizvoda
punite putem USB veze.
10
Tipka za Reprodu
kciju ( )
Tipka Razmjena (
)
Tipka za Brisanje (
)
Tipka Podvodno
( )
Vodič za brzi početak
Snimanje video zapisa
Snimanje fotografija
Vaš proizvod koristi naprednu H.264 tehnologiju komprimiranja
za realizaciju jasne video kvalitete.
Možete snimiti fotografije i spremiti ih na medij za pohranjivanje
podataka. Namjestite željenu razlučivost i kvalitet prije snimanja.
Uživanje u podvodnom načinu rada
Proizvod ima opću vodootpornost koja omogućava podvodno
snimanje u moru, rijeci i jezeru. ¬stranica 40 Omogućite podvodni
način rada da biste snimili jasan videozapis pod vodom.
1
2
3
Pritisnite gumb [Napajanjer (
)].
Pritisnite tipku [Način rada (
snimanja videozapisa.
/
1
2
Pritisnite gumb [Napajanjer (
)].
Pritisnite tipku [Način rada (
fotografiranja.
/
3
Kadrirajte predmet na LCD zaslonu, zatim pritisnite tipku
[OK (REC)].
• Oglašava se zvuk otvaranja i zatvaranja blende i
fotografija je snimljena.
)] da biste podesili način
)] da biste podesili način
Pritisnite gumb [OK (REC)].
• Da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite gumb
[OK (REC)].
[579Min]
0:00:00
•
•
Pause
Capture
11
Zadano podešenje je 720/25p.
Fotografirati može i prilikom snimanja videozapisa. ¬stranica 37
Vodič za brzi početak
KORAK 3: Reprodukcija video zapisa ili fotografija
Pregled LCD zaslona vašeg proizvoda
Možete brzo pronaći željen snimak pomoću pregleda indeksa sličice.
1
Pritisnite tipku [Reprodukcija (
reprodukcije
)] da biste postavili način
KORAK 4: Spremite snimljene video zapise ili
fotografije
Pomoću programa Intelli-studio, ugrađenog na vašem proizvodu,
možete importirati video zapise/fotografije na vaše računalo,
urediti ili razmijeniti video zapise/fotografije s vašim prijateljima.
Za pojedinosti pogledajte stranice 78~83
Importiranje i pregled video/foto zapisa s vašeg računala
1
2
Odaberite način reprodukcije na Video, ili Photo.
¬stranica 59
• Snimljeni video zapisi i fotografije se pojavljuju u pregledu
indeksa sličica.
3
Pritisnite [Zoom (T/W)/ Prikaz (
)/Podvodno ( )] za
odabir željenog video ili foto zapisa a zatim pritisnite gumb
[OK (REC)].
0:00:55
Pokrenite program Intelli-studio spajanjem ugrađenog USB
džeka proizvoda na računalo.
• Pojavljuje se zaslon za spremanje nove datoteke s
glavnim prozorom za Intellistudio. Kliknite na Yes,
započinje postupak preuzimanja.
1/10
Intelli-studio automatski se pokreće na računalu čim je proizvod
spojen na Windows računalo (kada odredite PC Software: On).
¬stranica 73
Menu
Play Mode
12
Vodič za brzi početak
2
Nove datoteke su pohranjene na vašem računalu i
registrirane u Contents Manager programa Intelli-studio.
• Datoteke možete rasporediti prema različitim kriterijima
kao što su Lice, Datum itd.
Contents Manager Sprema datoteke na vaše računalo
KORAK 5: Brisanje video zapisa ili fotografija
Ako je medij za odlaganje pun, ne možete snimiti nove
video zapise ili fotografije. Brisanje video zapisa ili fotografija
sačuvanih na računalu s medija za odlaganje. Zatim možete
snimiti nove video zapise ili fotografije na novom oslobođenom
prostoru medija za odlaganje.
[Reproduciraj ( )] J Odaberite datoteku pomoću [Zoom
)/Podvodno ( )] J [Obriši ( )] J
(T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )] J [OK
Odaberite Yes s [Prikaz (
(REC)] ¬stranica 60
Direktorij mapa na vašem računalu
3
Možete izvršiti dupli klik na datoteku za koju želite početi s
reprodukcijom.
Razmjena video zapisa/fotografija na internetskim
stranicama
Razmijenite vaš snimljeni sadržaj sa svijetom, preuzimanjem
fotografija i video zapisa direktno na web stranicu pomoću
) J Upload na
jednog klika. Kliknite na karticu Share (
pretraživaču. ¬stranica 82
13
Pokretanje
Upoznajte se s rasporedom kontrola, indikatorima i osnovnim
funkcijama proizvoda.
Upoznavanje vašeg proizvoda ......................................... 15
ŠTO JE SADRŽANO U VAŠEM PROIZVODU ..................... 15
PREPOZNAVANJE DIJELOVA ............................................. 16
POZNAVANJE PRIKAZA NA ZASLONU .............................. 18
O mediju za odlaganje....................................................... 22
PUNJENJE BATERIJE ......................................................... 22
PROVJERA STANJA BATERIJE .......................................... 23
UMETANJE/UKLANJANJE MEMORIJSKE KARTICE
(NIJE ISPORUČEN) ............................................................. 25
ODABIR POGODNE MEMORIJSKE KARTICE
(NIJE ISPORUČEN) ............................................................. 26
VRIJEME I KAPACITET SNIMANJ....................................... 28
Osnovni rad proizvoda...................................................... 29
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE VAŠEG PROIZVODA .... 29
NAMJEŠTANJE DATUMA/VREMENA PRVI PUT ................ 29
NAMJEŠTANJE NAČINA RADA........................................... 30
)/PODVODNO ( )/
TIPKE ZOOM (T/W)/PRIKAZ (
OK (REC).............................................................................. 30
NAČIN PRIKAZA PREBACIVANJA INFORMACIJE ............. 32
UPOTREBA PLUTAJUĆEG ŠTITNIKA (SAMO HMX-W350) .. 32
UPOTREBA TRAKE ZA NOŠENJE (TRAKA ZA PRSA,
TRAKA ZA RUKU) (SAMO HMX-W350)............................... 32
UPORABA VRPCE ............................................................... 33
ODABIR OSD JEZIKA .......................................................... 33
Upoznavanje vašeg proizvoda
ŠTO JE SADRŽANO U VAŠEM PROIZVODU
Provjera dodatne opreme
Vaš novi proizvod dolazi sa sljedećom dodatnom opremom.
Ukoliko neki od ovih dijelova nedostaju iz vaše kutije, nazovite
Samsung centar za brigu o korisnicima.
Vrpca
Brzi vodič
Produžni USB kabel
(samo HMX-W350)
Plutajući štitnik
(samo HMX-W350)
Traka za prsa
(samo HMX-W350)
Držač proizvoda/
Traka za ruku
(samo HMX-W350)
Opciono
Naziv modela
HMX-W300BP
HMX-W350BP
Boja
Unutarnja
memorija
Crvena
HMX-W300YP
HMX-W350YP
Narančasta
Leće
X
Crna
HMX-W300RP
HMX-W350RP
Senzor
gravitacije
Micro HDMI kabel
O
Ne
X
O
Micro SD/SDHC/SDXC
kartica
Micro SD/SDHC/SDXC
adapter
Digitalni zoom: x3
•
•
•
X
O
•
Iako su neke značajke modela različite, rade na isti način.
Pokretanje
15
Točan izgled svake stvake može varirati prema modelu.
Sadržaj može varirati ovisno o prodajnom području.
Memorijska kartica nije sadržana. Pogledajte stranicu 26 za
memorijske kartice kompatibilne s vašim proizvodom.
Dijelove i dodatnu opremu možete naručiti nakon što se
konzultirate s vašim lokalnim Samsung trgovcem. SAMSUNG
nije odgovoran za smanjen radni vijek baterije ili neispravnosti
uzrokovane neovlaštenom uporabom dodatne opreme.
Upoznavanje vašeg proizvoda
PREPOZNAVANJE DIJELOVA
Otraga/Lijevo
1
LCD zaslon
2
Tipka Zoom (T/W)
3
Tipka OK (REC)
4
Tipka Prikaz (
5
Tipka za Način rada (
6
Gumb MENU
7
Tipka My Clip (
8
Gumb Napajanje (
)
10
9
Tipka Podvodno (
)
11
10
Tipka Reprodukcija (
12
11
Gumb Razmjena (
12
Tipka za Brisanje ( )
13
CHG (Punjenje) indikator
14
Kukica za vrpcu
15
Ugrađeni zvučnik
1
2
8
3
4
9
5
6
7
13
14
15
Pokretanje
16
)
/
)
)
) / Snimanje fotografija
)/Pauza
Upoznavanje vašeg proizvoda
Prednje/Desno/Pri dnu
1
9
10
2
11
12
1
Unutarnji mikrofon
2
Leće
3
Poklopac (Ugrađeni USB priključak)
4
Ručica za otvaranje/zatvaranje (Ugrađeni USB priključak)
5
Vodootporna brtva (Ugrađeni USB priključak)
6
Ugrađeni USB priključak
7
Ručica za otvaranje ugrađenog USB modula
13
8
Mjesto za odlaganje tronožca
14
9
HDMI džek
10
Utor za memorijsku karticu
11
Tipka RESET
12
Vodootporna brtva (Memorijska kartica, HDMI priključak)
3
13
Ručica za otvaranje/zatvaranje
(Memorijska kartica, HDMI priključak)
4
14
Poklopac (Memorijska kartica, HDMI priključak)
5
Pazite da ne prekrijete unutarnji mikrofon i leće tijekom
snimanja.
6
7
8
Pokretanje
17
Upoznavanje vašeg proizvoda
POZNAVANJE PRIKAZA NA ZASLONU
Dostupne funkcije variraju ovisno o odabranom načinu rada i različitim indikatorima koji je javljaju ovisno o vrijednostima podešenja.
•
•
On Screen Display ( OSD) prikazuje se samo u načinu video snimanje.
Pritisnite tipku [Način rada (
/ )] da biste podesili način snimanja videozapisa. ¬stranica 30
Način za video snimanje
[579Min]
STBY
Na vrhu LCD zaslona
Indikator
/
[579Min]
STBY / z /
/
01/JAN/2012 00:00
Dno LCD zaslona
Značenje
Indikator
Značenje
Način za video snimanje
Video Resolution
Smart Auto / Podvodni način
White Balance
Preostalo vrijeme snimanja
Smart Filter
Radni status (stanje pripravnsoti/
snimanje/pauza/snimanje fotografije)
Medij za pohranjivanje
(memorijska kartica)
Info o bateriji.
(preostala razina baterije)
My Clip
Back Light
Detekcija lica
Anti-Shake (DIS)
01/JAN/2012 00:00
U sredini LCD zaslona
Indikator
•
Značenje
•
•
Digitalni zoom
•
•
Pokretanje
18
Datum/Vrijeme
Nakon isključivanja proizvoda gube se postavke
funkcija koje su označene simbolom .
Indikatori na zaslonu temelje se na memorijskoj
kartici kapaciteta 32 GB micro SDHC.
Gore prikazan zaslon služi za pojašnjenje i
može se razlikovati od aktualnog prikaza.
Za indikatore i poruke upozorenja pogledajte
stranice 87~89
Gore prikazane stavke i njihov položaj mogu se
promijeniti bez obavijesti u svrhu bolje izvedbe.
Upoznavanje vašeg proizvoda
•
•
Ovaj prikaz na zaslonu (OSD) je prikazan samo u načinu foto snimanje.
Pritisnite tipku [Način rada (
/ )] da biste podesili način fotografiranja. ¬stranica 30
Način za foto snimanje
Na vrhu LCD zaslona
[9999]
Indikator
Dno LCD zaslona
Značenje
Indikator
Photo Resolution
Način za foto snimanje
/
White Balance
Smart Auto / Podvodni način
Smart Filter
Brojilo foto slike (ukupan broj foto
slika koje se mogu snimiti)
[9999]
Back Light
Radni status (snimanje fotografije)
01/JAN/2012 00:00
Detekcija lica
Medij za pohranjivanje
(memorijska kartica)
Info o bateriji.
(preostala razina baterije)
Značenje
Anti-Shake (DIS)
01/JAN/2012 00:00
Datum/Vrijeme
U sredini LCD zaslona
Indikator
Značenje
•
•
Digitalni zoom
Pokretanje
19
•
Nakon isključivanja proizvoda gube se postavke
funkcija koje su označene simbolom .
Ukupan broj fotografija za snimanje izračunat
je na temelj u slobodnog prostora na mediju
za odlaganje.
Broj foto slika koje se mogu snimiti na OSD-u
je najviše “9,999”.
Upoznavanje vašeg proizvoda
•
•
Ovaj prikaz na zaslonu (OSD) je prikazan samo u načinu Video reprodukcija.
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način reprodukcije. ¬stranica 30
Način za video reprodukciju : Pregled sličica
0:00:55
1/10
Na vrhu LCD zaslona
Indikator
0:00:55
Indikator
Značenje
Način za video reprodukciju
Protect
Share mark
Vrijeme video reprodukcije
My Clip
Aktualna video/Ukupan broj
snimljenih video
Info o bateriji.
(preostala razina baterije)
1/10
Menu Play Mode
U sredini LCD zaslona
Značenje
My Clip Play
Trak za pomicanje
Dno LCD zaslona
Indikator
Menu
Značenje
Vodič gumba
Način za video reprodukciju : Pojedinačan pregled
Na vrhu LCD zaslona
0:00:00/0:00:55
100-0001
Indikator
U sredini LCD zaslona
Značenje
Indikator
Video Resolution
X / / WW / XX Status reprodukcije (reprodukcija/pauza/
pretraži/premotavanja usporene reprodukcije
/
/
naprijed/Usporena reprodukcija)
0:00:00/0:00:55
Multi View
Dno LCD zaslona
Share mark
Capture
Na kratko se pojavljuju indikatori na zaslonu.
Ponovno se pojavljuju kad pritisnete tipku [OK
(REC)].
Kôd vremena (isteklo vrijeme/ vrijeme snimanja)
Protect
01/JAN/2012 00:00
Info o bateriji. (preostala razina baterije)
My Clip
100-0001
Indikator
01/JAN/2012 00:00
Naziv datoteke (broj datoteke)
Pokretanje
Značenje
- Preskoči prethodno/Premotaj
unatrag ( / )
- Preskoči slijedeće/Brzo
premotavanje unaprijed ( / )
- Pojačanje glasnoće/ Smanjenje
glasnoće ( / )
- Reprodukcija/Pauza ( X / )
/
)
- Usporena reprodukcija (
Način za video reprodukciju
20
Značenje
Snimljenog datuma/vremena
Vodič gumba
Upoznavanje vašeg proizvoda
•
•
Ovaj prikaz na zaslonu (OSD) je prikazan samo u načinu za foto reprodukciju
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način reprodukcije. ¬stranica 30
PNačin za reprodukciju fotografije: Pregled sličica
1/10
Na vrhu LCD zaslona
Indikator
1/10
U sredini LCD zaslona
Značenje
Indikator
Značenje
Način za reprodukciju fotografije
Protect
Aktualna slika /Ukupan broj
snimljenih slika
Info o bateriji.
(Preostala razina baterije)
Trak za pomicanje
Dno LCD zaslona
Indikator
Menu Play Mode
Menu
Značenje
Vodič gumba
Način za reprodukciju fotografije: Pojedinačan pregled
Na vrhu LCD zaslona
1/10
100-0001
Indikator
U sredini LCD zaslona
Značenje
Indikator
Značenje
Način za reprodukciju fotografije
- Prethodna/Sljedeća slika (
- Zoom reprodukcije( )
Photo Resolution
Prikaz niza slajdova
Aktualna slika / Ukupan broj
snimljenih slika
1/10
01/JAN/2012 00:00
Multi View
Na kratko se pojavljuju indikatori na zaslonu.
Ponovno se pojavljuju kad pritisnete tipku [OK
(REC)].
Dno LCD zaslona
Indikator
Protect
Info o bateriji.
(Preostala razina baterije)
100-0001
Naziv datoteke (broj datoteke)
Pokretanje
21
Značenje
Vodič gumba
01/JAN/2012 00:00
Snimljenog datuma/vremena
/
)
O mediju za odlaganje
PUNJENJE BATERIJE
Pazite da potpuno ne ispraznite bateriju.
•
•
Uvjerite se da ste napunili baterijsko pakiranje prije nego što počnete s korištenjem vašeg proizvoda.
Bateriju možete puniti pomoću ugrađenog USB priključka.
2
1
1
2
1
Da isključite proizvod pritisnite gumb [Napajanje (
2
Pritisnite i otvorite ručicu za [Otvaranje/Zatvaranje] u smjeru
strelice kako biste pristupili ugrađenom USB priključku prema
prikazanoj slici.
• Kada bočno pritisnete ručicu [Otvori USB], USB priključak
će iskočiti ako je poklopac ugrađenog USB priključka
otvoren.
3
)].
4
Nakon završetka punjenja, odvojite USB priključak s računala
a zatim pritisnite ugrađeni USB priključak.
5
Pritisnite i zatvorite ručicu za [Otvaranje/Zatvaranje] u
smjeru strelice kako biste zatvorili poklopac ugrađenog USB
priključka prema prikazu na slici.
•
•
Povežite ugrađeni USB priključak proizvoda s USB priključkom
računala pobrinuvši se pritom da USB priključak zadovoljava
standardno nazivno ograničenje snage.
• Pali se (CHG) punjenje lampica i započinje punjenje. Kada
je baterija napunjena do kraja, lampica za punjenje (CHG)
svijetli zelenom bojom.
Pokretanje
•
22
Nemojte pritiskati ugrađeni USB priključak silom.
Ovisno o vašem računalnom okruženju, možete prikvačiti vanjski
USB kabel (samo HMX-W350) na USB priključak proizvoda i USB
priključak da napunite proizvod.
Baterija se ne puni tijekom rada proizvoda. Isključite proizvod pa
napunite bateriju spojivši proizvod na računalo.
O mediju za odlaganje
Prikaz razine baterije
PROVJERA STANJA BATERIJE
Možete provjeriti stanje punjenja i kapacitet preostale baterije..
Prikaz razine baterije pokazuje količinu
preostale snage baterije.
[579Min]
STBY
Provjera stanja punjenja
Boja LED-a pokazuje napajanje ili stanje punjenja.
Indikator za
razinu baterije
(Narančasta)
(Treperi narančastom
bojom)
Punjenje
Greška
-
(Zelena)
Status
Poruka
Potpuno napunjeno
-
Iskorišteno 25~50%
-
Iskorišteno 50~75%
-
Iskorišteno 75~95%
-
Iskorišteno 95~98%
-
Ispražnjeno (treperi): Proizvod će se
prisilno isključiti nakon 3 minute. Napunite
bateriju čim prije.
-
Nakon 3 sekunde isključuje se proizvod.
Low Battery
Potpuno napunjeno
Gore prikazane slike temelje se na potpuno napunjenoj bateriji na
normalnoj temperaturi. Niska temperatura prostorije može utjecati na
vrijeme korištenja.
Pokretanje
23
O mediju za odlaganje
Raspoloživa vremena pokretanja za bateriju
Vrijeme punjenja
Načinu
•
•
Pribl. 270minuta.
(Koristite ugrađeni USB priključak)
Neprekidno vrijeme
snimanja
Vrijeme reprodukcije
1080/25p
Pribl. 120 minuta.
Pribl. 180 minuta.
720/25p
Pribl. 130 minuta.
Pribl. 200 minuta.
Razlučivost
•
O bateriji
Vrijeme punjenja: Približno vrijeme u minutama potrebno za punjenje do
kraja potpuno ispražnjenje baterije.
Vrijeme Snimanja/Reprodukcije: Približno raspoloživo vrijeme nakon
punjenja baterije do kraja.
Vrijeme služi samo za pomoć. Gore prikazane slike izmjerene su u
Samsung test okruženju i mogu se razlikovati ovisno o korisniku i stanju.
•
•
•
Vrijeme snimanja i reprodukcije biti će kraće ako koristite vaš
proizvod na nižim temperaturama.
Vrijeme punjenja će varirati ovisno o preostaloj razini baterije.
Ovisno o specifikacijama vašeg računala, vrijeme punjenja može
biti produženo.
Neprekidno snimanje (bez zoom-a)
• Značajke baterije
Litij-ionska baterija je male beličine i velikog kapaciteta. Niska
temperatura (ispod 10ºC) može skratiti radni vijek baterije i
utjecati na njenu funkcionalnost.
• Pazite da potpuno ne ispraznite bateriju.
- Kada je potpuno ispražnjena, baterija oštećuje unutarnje
ćelije. Baterija može i procuriti kada je potpuno ispražnjena.
- Ako ne koristite baterije duže razdoblje, napunite je do kraja i
koristite je 3 mjeseci kako biste održali pravilno funkcioniranje.
- Potpuno ispražnjena baterija možda neće moći uključiti LED
za nadopunu tijekom punjenja. Ta je funkcija namijenjena
zaštiti baterije. Ako se na početku punjenja indikator punjenja
ne uključi u roku od 5 minuta, obratite se lokalnom trgovcu
proizvoda Samsung.
• Radni vrijek baterije je ograničen.
- Baterija dostiže kraj svoga radnoga vijeka ako je vrijeme
rada skraćeno nakon punjenja do kraja. Zamijenite novom
baterijom. Obratite se lokalnom trgovcu proizvoda Samsung.
- Radni vijek baterije može ovisiti o pohranjivanju, radu i
uvjetima upora be.
Neprekidno vrijeme snimanja proizvoda u tablici pokazuje
dostupno vrijeme snimanja kada je proizvod u načinu snimanja
bez upotrebe druge funkcije nakon početka snimanja.
Tijekom snimanja, baterija se može prazniti 2 do 3 puta brže od
ovog pokazatelja obzirom da je korišten početak/zaustavljanje
snimanja i zoom, te je izvršeno reproduciranje.
Pokretanje
Punjiva baterija ugrađena je u proizvod i mora se
zamijeniti u Samsungovom servisnom centru.
•
•
24
U slučaju neovlaštene zamjene i upotrebe neodobrene baterije
proizvod se može smočiti, pregrijati, planuti ili eksplodirati.
SAMSUNG ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu
nastalu zbog upotrebe neodobrene baterije.
O mediju za odlaganje
UMETANJE/UKLANJANJE MEMORIJSKE KARTICE (NIJE ISPORUČEN)
2
1
Umetanje memorijske kartice
Izvlačenje memorijske kartice
1
Isključite proizvod, a zatim pritisnite i otvorite ručicu za
[Otvaranje/Zatvaranje] u smjeru strelice kako biste otvorili
poklopac memorijske kratice prema prikazu na slici.
1
Isključite proizvod, a zatim pritisnite i otvorite ručicu za
[Otvaranje/Zatvaranje] u smjeru strelice kako biste otvorili
poklopac memorijske kratice prema prikazu na slici.
2
Umetnite memorijsku karticu u utor dok nježno ne klikne.
• Pazite da dio kartice s kontaktima bude okrenut ulijevo i da
proizvod bude postavljen kao što je prikazano na slici.
2
Nježno gurnite memorijsku karticu da ju izvadite.
3
Pritisnite i zatvorite ručicu za [Otvaranje/Zatvaranje] u smjeru
strelice kako biste zatvorili poklopac memorijske kartice prema
prikazu na slici.
3
Pritisnite i zatvorite ručicu za [Otvaranje/Zatvaranje] u smjeru
strelice kako biste zatvorili poklopac memorijske kartice prema
prikazu na slici.
•
•
•
Da izbjegnete gubitak podataka isključite proizvod pritiskom na gumb [Napajanje ( )] prije umetanja ili izvlačenja memorijske kartice.
Ako izbacite memorijsku karticu iz uključenog proizvoda, proizvod se isključuje.
Pazite da ne gurate memorijsku karticu isuviše jako. Memorijska kartica može se iznenada iskočiti.
Vaš proizvod podržava samo micro SD, micro SDHC i micro SDXC kartice.
Uskladivost sa proizvodom može varirati ovisno o proizvođaču i vrstama memorijskih kartica.
Pokretanje
25
O mediju za odlaganje
ODABIR POGODNE MEMORIJSKE KARTICE
(NIJE ISPORUČEN)
Upravljanje memorijskom karticom
•
Oštećeni podaci možda se neće povratiti. Preporučuje se da napravite
sigurnosnu kopiju važnih snimaka zasebno na tvrdom disku vašeg
računala.
•
Isključivanjem napajanja ili uklanjanjem memorijske kartice za vrijeme
postupka poput formatiranja, brisanja, snimanja i reproduciranja može
uzrokovati gubitak podataka.
•
Nakon što ste promijenili naziv datoteke ili mape pohranjene na
memorijskoj kartici pomoću vašeg računala, vaš proizvod možda neće
prepoznati promijenjenu datoteku.
•
Mikro memorijska kartica ne podržava način za obnovu podataka.
Obratite pozornost kako ne biste oštetili memorijsku karticu pri snimanju.
•
Preporučuje se da isključite uređaj prije umetanja ili uklanjanja
memorijske kartice kako biste izbjegli gubitak podataka.
•
Pobrinite se da formatirate memorijsku karticu na ovom proizvodu.Ako
je memorijska kartica formatirana pomoću računala ili drugog uređaja,
korištenje na ovom proizvodu bez formatiranja može vam prouzročiti
poteškoće prilikom snimanja i/ili reprodukcije. Samsung nije odgovoran za
štetu nastalu na snimljenom sadržaju.
•
Trebate formatirati skorije kupljene memorijske kartice, memorijske kartice
s podacima koje vaš proizvod ne može prepoznati ili su sačuvani na
drugim uređajima. Imajte na umu da formatiranjem brišete sve podatke na
memorijskoj kartici.
•
Memorijska kartica ima određen radni vijek. Ukoliko ne možete snimiti
nove podatke, trebate kupiti novu memorijsku karticu.
•
Memorijska kartica je precizan elektronski medij. Nemojte ju savijati,
ispuštati ili udarati.
•
Ne stavljajte nepoznate tvari na izvode memorijske kartice. Rabite
mekanu suhu krpu za čišćenje izvoda ako je nužno.
•
Ne stavljajte ništa drugo osim ekskluzivne naljepnice.
•
Ne koristite oštećenu memorijsku karticu.
•
Pazite da držite memorijsku karticu izvan dosega djece koja ju mogu
progutati.
Kompatibilne memorijske kartice
•
•
•
•
•
•
•
•
S ovim proizvodom možete upotrebljavati micro SD, micro SDHC i micro
SDXC kartice.
Preporučujemo uporabu kartice micro SDHC. Proizvod podržava micro
SD kartice do 2GB. Normalan rad nije zajamčen s micro SD karticama
većim od 2GB.
MMC (Multi Media Card) i MMC Plus nisu podržani.
Kapacitet kompatibilne memorijske kartice:
- micro SD kartica: 1GB ~ 2GB
- micro SD kartica: 4GB ~ 32GB
- micro SD kartica: ~ do 64 GB
Kada koristite neodobrene memorijske kartice, proizvod ne može ispravno
snimati videozapise i možda ćete izgubiti svoje snimke.
Memorijske kartice koje su izdane nakon puštanja ovog proizvoda u
prodaju možda neće biti kompatibilne s njim.
Za stabilno snimanje i reprodukciju upotrijebite memorijske kartice od 4
MB/s (Klasa 4) ili više.
Micro SDHC i micro SDXC su novije verzije u odnosu na micro SD
memorijske kartice i podržavaju veće kapacitete.
Koristite micro SD kartice samo s omogućenim micro SD host uređajima.
Iskoristive memorijske kartice
Priključci
Micro SD
(1GB~2GB)
Priključci
Micro SDHC
(4GB~32GB)
Priključci
Micro SDXC
(~64GB)
Pokretanje
26
O mediju za odlaganje
Proizvod podržava micro SD, micro SDHC i micro SDXC
memorijske kartice i time pruža veći izbor kartica.
Brzina pohranjivanja podataka može varirati ovisno o
proizvođaču i sustavu proizvodnje.
Uporaba adaptera memorijske kartice
Ovaj proizvod upotrebljava micro SD, micro
SDHC i micro SDXC memorijske kartice.
Da biste memorijsku karticu upotrijebili izravno s
računalom ili čitačem kartica, morate je priključiti
u računalo ili umetnuti u adapter.
• SLC (Single-level cell) sustav: omogućena je veća brzina
zapisa.
• MLC (Multi-level cell) sustav: podržana je samo manja
brzina zapisa.
Za najbolje rezultate, preporučujemo korištenje momorijske
kartice koja podržava veću brzinu u pisivanja.
Upotreba memorijske kartice manje brzine zapisa za
snimanje video zapisa može prouzrokovati poteškoće sa
pohranjivanjem video zapisa na memorijsku karticu.
Možete izgubiti video podatke za vrijeme snimanja. Da bi
sačuvao dio snimljenog video zapisa, proizvod pohranjuje
film na memorijsku karticu i prikazuje upozorenje:
Low speed card. Please record at a lower resolution.
Ako ne možete izbjeći upotrebu memorijske kartice male
brzine, razlučivost i kvaliteta snimanja mogu biti manje od
podešene vrijednosti. ¬stranica 53
Ipak, što je veća razlučivost i kvaliteta koristi se više memorije.
Pokretanje
27
•
Samsung nije odgovoran za gubitak podataka uslijed nepravilne
upotrebe.
•
Preporučujemo da koristite kućište za memorijsku karticu kako
biste izbjegli gubitak podataka.
•
Nakon određenog vremena upotrebe, memorijska kartica može
postati topla. To je normalna pojava a ne kvar.
O mediju za odlaganje
VRIJEME I KAPACITET SNIMANJ
1GB ⴊ 1,000,000,000 bajtova : Aktualan kapacitet formatiranja
može biti manji obzirom da unutarnja programska oprema koristi
dio memorije.
U nastavku je navedeno vrijeme snimanja video zapisa i broj
fotografija koje možete snimiti na temelju veličine memorije i
razlučivosti. Pogledajte vrijeme snimanja video zapisa i broj
fotografija pri snimanju video zapisa ili fotografija.
Raspoloživo vrijeme snimanja za video
•
Vrijeme snimanja, kapacitet i broj snimljenih fotografija mogu se
razlikovati od brojeva u tablicama ovisno o predmetu i stvarnim
uvjetima snimanja.
•
Što je veća kvaliteta i razlučivost, koristi se više memorije.
•
Slabija razlučivost i kvaliteta povećavaju omjer komprimiranja i
vrijeme snimanja ali kvaliteta slike može trpjeti.
•
Brzina prijenosa automatski se podešava na sliku koja se snima.
U skladu s tim, vrijeme snimanja može varirati.
•
Memorijske kartice veće od 64GB možda neće raditi normalno.
•
Maksimalno vrijeme snimanja bez prekida je do 20 minuta ili je
njegova maksimalna veličina datoteke 1,8GB. Kada je vrijeme
snimanja videozapisa duže od 20 minuta ili kada videodatoteka
prelazi 1,8GB, automatski se kreira nova videodatoteka.
•
Maksimalan broj fotografija i videa koji se mogu snimiti iznosi
9,999.
Kapacitet
Razlučivost
1080/25p
720/25p
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
8
17
34
69
139
279
555
17
33
66
134
269
540
1,073
(Jedinica: Približno minuta snimanja)
Broj fotografija koje se mogu snimiti
Kapacitet
Razlučivost
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
2720 x 2040
690
1,350
2,710
5,450
9,999
9,999
9,999
2048 x 1536
1,000
1,950
3,930
7,900
9,999
9,999
9,999
1920 x 1080
1,340
2,630
5,270
9,999
9,999
9,999
9,999
640 x 480
3,700
7,240
9,999
9,999
9,999
9,999
9,999
(Jedinica: Približan broj slika)
Pokretanje
28
Osnovni rad proizvoda
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE VAŠEG
PROIZVODA
NAMJEŠTANJE DATUMA/VREMENA PRVI
PUT
Možete uključiti ili isključiti napajanje pritiskom na gumb
[Napajanje ( )].
Namjestite datum i vrijeme vašeg lokalnog područja pri prvom
uključivanju ovog proizvoda.
1
Pritisnite gumb [Napajanje ( )] da uključite proizvod.
• Pri prvom uključenju proizvoda, pojavljuje se zaslon za
podešenje datuma/vremena.
Date/Time Set
Gumb RESET
Gumb Napajanje (
)
Day Month
01
JAN
Year
Hr
Min
2012
00
00
Move
•
•
2
Namjestite vrijednost za datum ili vrijeme pritiskom na gumbe
[Zoom (T/W)].
• Za pomicanje lijevo ili desno pritisnite tipke [Prikaz (
)] ili
[Podvodno ( )].
3
Nakon postavljanja minuta pritisnite tipku [OK (REC)].
• Proizvod napušta zaslon datum/vrijeme.
Kada je uključen proizvod vrši funkciju samo-dijagnoze.
¬stranice 87~89
Ako se proizvod ne uključi, bilo kakvim oštrim predmetom
pritisnite tipku [RESET] postavljanje.
•
•
•
Pri prvoj upotrebi proizvoda
•
Pri prvoj uporabi vašeg proizvoda ili resetiranja, na početnom
prikazu pojavljuje se zaslon sa podešenjem datuma i vremena.
Podesite datum i vrijeme.
Pokretanje
OK
29
Godinu možete podesiti do 2037.
Uključite Date/Time Display prikaz. ¬stranica 70
Korisničke postavke mogu se vratiti na zadane vrijednosti ako
je unutarnja baterija potpuno ispražnjena. Nakon uporabe i prije
odlaganja proizvoda napunite bateriju.
Kada je unutarnja baterija potpuno ispražnjena, postavka datuma/
vremena vraća se na 01/JAN/2012 00:00.
Osnovni rad proizvoda
NAMJEŠTANJE NAČINA RADA
Radni način možete prebaciti svaki put kada pritisnete tipku
[Način rada ( / )]: Način snimanja videozapisa Način
fotografiranja.
• Pri svakoj promjeni načina rada pojavljuje se indikator za
odgovarajući način.
TIPKE ZOOM (T/W)/PRIKAZ (
PODVODNO ( )/ OK (REC)
Funkcije gumba [Zoom (T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )/
OK (REC)] variraju ovisno o korištenom načinu rada. Svaki gumb
vrši slijedeće funkcije ovisno o načinima rada.
• Pritiskanjem tipke [Reprodukcija ( )] u načinu snimanja
prebacujete se u način reprodukcije.
Zaslon izbornika
Način
Indikator
Mode
Gumb
Funkcije
Način za video snimanje
Za snimanje video zapisa.
Način za foto snimanje
Za snimanje fotografija.
Način za reprodukciju
Reprodukcija video zapisa ili
fotografija.
Zaslon izbornika
T
Pomiče kursor prema gore
W
Pomiče kursor dolje
Prelazi na prethodni izbornik
Prelazi na slijedeći izbornik
/
Pokretanje
)/
OK
(REC)
30
Potvrđuje odabir
Osnovni rad proizvoda
Način za snimanje
Gumb
T
W
OK
(REC)
Način za video snimanje
Digitalni zoom (telephoto)
¬stranica 41
Način za reprodukciju
Način za foto snimanje
Digitalni zoom (telephoto)
¬stranica 41
Digitalni zoom (široki kut)
¬stranica 41
Digitalni zoom (široki kut)
¬stranica 41
Prikaz ¬stranica 32
Prikaz ¬stranica 32
Podvodni način ¬stranica 40
Podvodni način
¬stranica 40
Početak/zaustavljanje video
snimanja ¬stranica 35
Snimanje fotografije
¬stranica 39
Pokretanje
Gumb
Način za video reprodukciju
(Pojedinačan pregled)
Način za reprodukciju
fotografije
(Pojedinač n pregled)
T
Povećava glasnoću ¬stranica 44
-
W
Smanjuje glasnoću ¬stranica 44
-
OK
(REC)
31
- Pretraži reprodukciju
RPS (Pretraživanje
reprodukcije unatrag) odnos:
x2 J x4 J x8 J x16 ¬stranica 44
- Preskoči na pretohodnu
reprodukciju ¬stranica 44
- Usporena reprodukcija unatrag
¬stranica 44
Prethodna slika
¬stranica 48
- Pretraži reprodukciju
FPS (Pretraživanje
reprodukcije naprijed) odnos:
x2 J x4 J x8 J x16 ¬stranica 44
- Preskoči na sljedeću
reprodukciju ¬stranica 44
- Premotavanja usporene
reprodukcije naprijed
¬stranica 44
Sljedeća slika
¬stranica 48
Reprodukcija/Pauza ¬stranica 44
Zoom reprodukcije
¬stranica 49
Osnovni rad proizvoda
NAČIN PRIKAZA PREBACIVANJA
INFORMACIJE
UPOTREBA PLUTAJUĆEG ŠTITNIKA
(SAMO HMX-W350)
Proizvod možete staviti u podržani plutajući štitnik u kojem može plutati
na vodi. Možete bezbrižno snimati bez rizika od gubitka jer proizvod ne
može potonuti čak i ako vam tijekom snimanja ispadne u vodu. Proizvod s
plutajućim štitnikom također podnosi snažne udarce.
Možete prikazati ili sakriti informacije na zaslonu.
UPOTREBA TRAKE ZA NOŠENJE (TRAKA ZA
PRSA, TRAKA ZA RUKU) (SAMO HMX-W350)
Pritisnite gumb [Prikaz (
•
Ako se bavite sportskim aktivnostima na otvorenom, poput skijanja i
padobranstva, možete u njima uživati jer vam podržana traka za nošenje
proizvoda omogućuje bezbrižno snimanje. Proizvod s plutajućim štitnikom
umetnite u držač proizvoda pa pričvrstite traku za prsa ili za ruku na držač
proizvoda, a zatim pokušajte snimati. ¬stranice 98~99
Budite pažljivi u pogledu intenziteta vježbanja. Ako s trakom za prsa tijekom
snimanja padnete, mogli biste ozlijediti prsa.
)] u načinu mirovanja.
Potpuni i minimalni načini prikaza se razlikuju.
[579Min]
STBY
STBY
Držač
proizvoda
<Način za puni prikaz>
<Način za minimalan prikaz>
•
•
Indikatori i poruke upozorenja mogu se pojaviti ovisno o uvjetima
snimanja. ¬stranice 87~89
Pokretanje
•
32
Plutajući štitnik ne izlažite temperaturama višim od 50˚C (122˚F).
Visoke temperature mogu uzrokovati deformaciju štitnika.
Tijekom ljeta ne postavljajte štitnik na izravnu sunčevu svijetlost ili u
zatvoreni automobil na dulje vrijeme. Plutajući štitnik ne stavljajte u
vruću vodu temperature veće od 50˚C (122˚F).
Nakon uporabe štitnik pohranite na hladno mjesto (manje od 20˚C
(68˚F)) i izvan izravne sunčeve svijetlosti.
Osnovni rad proizvoda
2
UPORABA VRPCE
Zakvačite vrpcu i stavite ruku preko petlje da biste spriječili
oštećenje proizvoda uzokovano padom.
Pritisnite gumb [Prikaz (
)/Podvodno ( )] za odabir
Settings.
• Pojavljuje se zaslon izbornika za podešavanje.
Settings
Storage Info
File No
:
Date/Time Set
Menu
ODABIR OSD JEZIKA
3
Možete odabrati jezik koji se pojavljuje na LCD zaslonu. Kada je
proizvod isključen zadržano je podešenje za jezik.
Exit
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] za odabir Language, a zatim
pritisnite gumb [OK (REC)].
Settings
Format
Default Set
Language
Menu
1
⦽ǎᨕ
Français
Deutsch
Exit
4
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] da odaberete željeni OSD jezik
a zatim pritisnite gumb [OK (REC)].
5
Za izlaz, pritisnite gumb [MENU].
• U odabranom jeziku prikazan je glavni izbornik i poruke.
•
•
Pritisnite gumb [MENU].
• Pojavljuje se zaslon izbornika.
Pokretanje
English
33
Language opcije mogu se promijeniti bez prethodne obavjesti.
Format datuma i vremena može varirati ovisno o odabranom
jeziku.
Osnove snimanja/reprodukcije
Upoznajte se s osnovnim funkcijama snimanja i reprodukcije
videozapisa i fotografija.
Osnovno snimanje ............................................................ 35
SNIMANJE VIDEO ZAPISA.................................................. 35
SNIMANJE FOTOGRAFIJA U NAČINU ZA VIDEO SNIMANJE .. 37
OZNAČAVANJE IZVRSNIH TRENUTAKA PRILIKOM
SNIMANJA (FUNKCIJA MY CLIP)........................................ 38
SNIMANJE FOTOGRAFIJA.................................................. 39
SNIMANJE S LAKOĆOM ZA POČETNIKE (SMART AUTO) ..40
KORIŠTENJE PODVODNOG NAČINA ................................ 40
ZOOMIRANJE ...................................................................... 41
Osnovna reprodukcija....................................................... 42
PROMJENA NAČINA ZA REPRODUKCIJU ......................... 42
REPRODUKCIJ SLIKA FILMA.............................................. 43
REPRODUKCIJA OZNAKE MY CLIP................................... 45
OZNAČAVANJE IZVRSNIH TRENUTAKA TIJEKOM
REPRODUKCIJE.................................................................. 46
SNIMANJE FOTOGRAFIJA TIJEKOM REPRODUKCIJE
VIDEO ZAPISA ..................................................................... 47
PREGLED FOTO SLIKA....................................................... 48
ZOOMIRANJE TIJEKOM REPRODUKCIJE ........................ 49
Osnovno snimanje
3
SNIMANJE VIDEO ZAPISA
Namjestite željenu kvalitetu prije snimanja. ¬stranica 53
•
•
Da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite gumb [OK (REC)].
Pauziranje Snimanja
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste podesili način
snimanja videozapisa. ¬stranica 30
Proizvod vam omogućuje da privremeno pauzirate dok snimate
video zapis. S ovom funkcijom, možete snimiti omiljene prizore
kao pojedinačni video zapis.
Pritisnite gumb [Razmjena ( )] za pauzu tijekom snimanja.
Pritisnite ponovo za obnavljanje.
[579Min]
Pause
1
2
Provjerite predmet snimanja.
• Koristite gumb [Zoom (T/W)] za podešenje veličine
predmeta. ¬stranica 41
• Ovaj proizvod automatski prepoznaje prizor kada poravnate
predmet. ¬stranica 40
[579Min]
Pritisnite gumb [OK (REC)].
• Prikazuje se ( ) indikator za snimanje i snimanje počinje.
[579Min]
Pause
Resume
0:00:00
0:00:00
Capture
0:01:35
Stop
Resume
Ako tijekom snimanja videozapisa zaustavite snimanje duže od 5
minuta, proizvod će se automatski isključiti. (ako je postavljen Auto
Power Off: 5 Min). ¬stranica 72
Capture
Osnove snimanja/reprodukcije
35
Osnovno snimanje
•
•
•
•
•
•
•
•
Ako je obustavljeno napajanje ili se za vrijeme snimanja pojavila
greška, video zapisi se možda neće snimiti/urediti.
Samsung nije odgovoran za štetu proizišlu zbog nemogućnosti
normalnog snimanja ili reprodukcije a uslijed greške na
memorijskoj kartici.
Imajte na umu da se oštećeni podaci ne mogu spasiti.
Nemojte isključiti proizvod ili uklanjati memorijsku karticu za
vrijeme pristupa mediju z a pohranjivanje. Na taj način možete
oštetiti medij za pohranjivanje ili njegove podatke.
•
•
•
•
•
Osnove snimanja/reprodukcije
36
Video zapisi su komprimirani u formatu H.264 (MPEG-4.AVC).
Za informacije na prikazu zaslona pogledajte stranicu 18.
Za prosječno vrijeme snimanja pogledajte stranicu 28.
Zvuk je snimljen s unutarnjeg stereo mikrofona na vrhu leća.
Vodite računa da ovaj mikrofon nije blokiran. Također, pri uporabi
zoom mikrofona pazite da ne prekrijete unutarnji zoom mikrofon na
lijevoj strani proizvoda.
Prije snimanja važnog filma, uvjerite se da ste testirali funkciju za
snimanje provjeravajući pri tom postoji li problem s audio i video
snimanjem.
Za razne funkcije dostupne za vrijeme snimanje pogledajte
stranice 53~58.
Svjetlina LCD zaslona može se namjestiti u opcijama izbornika.
Namještanje LCD zaslona ne utječe na snimanje slike. ¬stranica 70
Za vrijeme snimanja u zatvorenom ili mračnom prostoru, ISO
osjetljivost se automatski prilagođava. U vrlo mračnom prostoru
prilagodba ISO vrijednosti može prouzročiti efekt interferencije
na slikama i onemogućiti pravilno snimanje tih slika. Za
snimanje u mračnim prostorima ili noću preporučujemo upotrebu
profesionalne infracrvene opreme.
Može doći do podrhtavanja slike kada je omogućena funkcija
protiv podrhtavanja slike ako je proizvod postavljen na tronožac ili
fiksiran u mjestu. Otpustite funkciju protiv podrhtavanja slike kada
je proizvod postavljen na tronožac.
Osnovno snimanje
SNIMANJE FOTOGRAFIJA U NAČINU ZA
VIDEO SNIMANJE
2
Proizvod može snimati fotografije bez prekida snimanja videa.
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste podesili način
snimanja videozapisa. ¬stranica 30
Prilikom snimanja videozapisa kadrirajte prizor koji želite
)].
fotografirati, a zatim pritisnite tipku [Reprodukcija (
• Ovaj proizvod snima fotografiju bez zvuka blende.
• Možete snimiti do 5 fotografija za vrijeme video snimanja.
• Video zapisi neprestano se snimaju čak i pri snimanju
fotografija.
[579Min]
Pause
3
Da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite gumb [OK (REC)].
•
•
1
Pritisnite gumb [OK (REC)].
• Prikazuje se ( ) indikator za snimanje i snimanje počinje.
[579Min]
Pause
0:00:00
Capture
Osnove snimanja/reprodukcije
37
Capture
Fotografije su snimljene u razlučivosti za video snimanje.
Kada postavite funkciju pametnog filtra, proizvod ne može
fotografirati tijekom snimanja videozapisa. ¬stranica 55
Osnovno snimanje
OZNAČAVANJE IZVRSNIH TRENUTAKA
PRILIKOM SNIMANJA (FUNKCIJA MY CLIP)
Razumijevanje funkcije Moj isječak
My Clip (
Što je funkcija Moj isječak? Tijekom snimanja možete označiti
dobre prizore te u dugačkom videozapisu uživati u prizorima
označenim s My Clip ( ).
) My Clip (
) My Clip (
)
Tijekom snimanja
videozapisa
Iz videozapisa možete izdvojiti i reproducirati prizore
označene s My Clip ( ). ¬stranica 45
•
•
1
Pritisnite gumb [OK (REC)].
• Prikazuje se ( ) indikator za snimanje i snimanje počinje.
2
Pritisnite tipku [My Clip ( )] kod svakog odličnog trenutka
tijekom snimanja.
• Proizvod označava prizore s My Clip ( ).
[579Min]
Pause
3
•
0:00:08
Capture
Da zaustavite snimanje, ponovo pritisnite gumb [OK (REC)].
Osnove snimanja/reprodukcije
38
Proizvod može označiti do 20 trenutaka s ‘My Clip’ tijekom
snimanja videozapisa.
Prilikom upotrebe funkcije My Clip proizvod označava prizor
obuhvaćajući razdoblje od 3 sekunde prije pritiska tipke [My Clip
( )] do pet sekundi nakon pritiska tipka [My Clip ( )].
I tijekom reprodukcije videozapisa možete označiti bilo koju scenu
pritiskom tipke [My Clip ( )]. ¬stranica 46
Osnovno snimanje
2
SNIMANJE FOTOGRAFIJA
Namjestite željenu razlučivost i kvalitet prije snimanja. ¬stranica 53
•
•
Kadrirajte predmet na LCD zaslonu, zatim pritisnite tipku [OK
(REC)].
• Oglašava se zvuk otvaranja i zatvaranja blende i fotografija
je snimljena.
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
/
)] da biste podesili način
Pritisnite tipku [Način rada (
fotografiranja. ¬stranica 30
Nemojte isključiti proizvod ili uklanjati memorijsku karticu za vrijeme
pristupa mediju za pohranjivanje. Na taj način možete oštetiti medij za
pohranjivanje ili njegove podatke.
•
•
•
•
1
Provjerite predmet snimanja.
•
Koristite gumb [Zoom (T/W)] za podešenje veličine
predmeta. ¬stranica 41
• Ovaj proizvod automatski prepoznaje prizor kada poravnate
predmet. ¬stranica 40
•
•
Osnove snimanja/reprodukcije
39
Broj fotografija koje se mogu snimiti varira ovisno o razlučivosti
fotografije. ¬stranica 28
Zvuk nije snimljen pri snimanju fotografija.
Za informacije na prikazu zaslona pogledajte stranicu 19
Podesite svjetlinu LCD zaslona pomoću stavki izbornika. Na taj
način ne utječete na snimljenu sliku. ¬stranica 70
Za razne funkcije dostupne za vrijeme snimanje pogledajte
stranice 53~58.
Foto datoteke koje udovoljavaju DCF (Design rule for Camera File
system) standardu koje je utemeljila JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Osnovno snimanje
SNIMANJE S LAKOĆOM ZA POČETNIKE
(SMART AUTO)
Prikladan SMART AUTO optimizira vaš proizvod u skladu s
uvjetima snimanja, što početnicima omogućuje najbolju izvedbu.
Proizvod automatski prepoznaje prizor
pri poravnanju fokusa s proizvodom.
Prikazana je odgovarajuća ikona
prizora na LCD zaslonu.
[579Min]
KORIŠTENJE PODVODNOG NAČINA
Proizvod ima opću vodootpornost koja omogućava podvodni način
za snimanje jasnih videozapisa pod vodom.
STBY
<Prilikom snimanja
noćnoga prizora>
Ikone prizora
Značenje
Pojavljuje se kada kamkorder ne može prepoznati uvjete
snimanja.
Pojavljuje se pri snimanju unutrašnjega prizora. (Unutra)
Pritisnite tipku [Podvodno (
• [Podvodni (
tipke.
[579Min]
Pojavljuje se pri snimanju noćnoga prizora. (Noć)
)] u načinu mirovanja.
)] se način uključuje i isključuje pritiskanjem te
STBY
Pojavljuje se pri snimanju vrlo svijetlog prizora. (Bijelo)
Pojavljuje se pri snimanju portreta. (Portret)
•
•
•
•
Kada postavite funkciju Pametni filtar, uređaj snima s osnovnim
postavkama ( ).
Proizvod možda neće odabrati ispravan prizor ovisno o
okruženjima za snimanje kao npr. podrhtavanje proizvoda,
osvjetljenje i udaljenost od objekta.
Proizvod ne može prepoznati način za portret prema svjetlini lica.
Kada funkciju Face Detection postavite na On, način portreta
može ( ) se aktivirati u načinu Smart Auto. ¬stranica 57
Osnove snimanja/reprodukcije
•
•
40
Nakon snimanja pod vodom isključite podvodni način.
Prije uporabe pažljivo pročitajte i proučite sve mjere opreza u vezi
s podvodnim snimanjem. ¬stranice ii~v
Osnovno snimanje
ZOOMIRANJE
T : Telephoto
Koristite funkciju zoom za snimanje krupnih kadrova ili snimanje
pod širokim kutom.
Ovaj proizvod omogućuje snimanje pomoću digitalnog zuma s
gumbom [Zoom (T/W)].
T : Snimanje uvećane
slike (telephoto)
W : Snimanje velikog
područja (široki kut)
Za povećanje (T)
Pritisnite gumb [Zoom (T)]. (telephoto)
• Udaljeni predmet postupno je uvećan i može se snimiti kao pri
stajanju blizu leća.
• Ovaj proizvod pruža povećanje zoom-a.
W : Široki kut
•
- Digitalni zoom: x3
•
•
•
Za smanjenje (W)
Pritisnite gumb [Zoom (W)]. (širok kut)
• Predmet se pomiče prema naprijed.
• Najmanje povećanje snimljenog video zapisa sa zoom-om je
standardno (originalna veličina predmeta).
Osnove snimanja/reprodukcije
•
41
Imajte na umu da kvaliteta slike opaada kada koristite digitalni
zoom. Kvaliteta slike može se pogoršati ovisno o tome koliko
povećavate predmet.
Česta uporaba funkcije zoom troši više energije.
Minimalna fokalna duljina između proizvoda i predmeta je 20 cm.
Možete snimiti zvuk prilikom zoom-iranja pomoću ručice Zoom ili
gumba Zoom.
Pri uporabi funkcije zoom-a dok držite proizvod s rukom, koristite
Anti-shake (DIS) za stabilno snimanje. ¬stranica 58
Osnovna reprodukcija
PROMJENA NAČINA ZA REPRODUKCIJU
Razumijevanje promjene načina rada
•
•
•
•
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način reprodukcije.
Vidjet ćete da je posljednje kreirana datoteka označena u pregledu sličica.
Opcije prikaza sličice odabiru se ovisno o posljednje korištenom načinu mirovanja.
Možete odabrati prikaz sličice Video ili Foto pomoću izbornika Play Mode. ¬stranica 59
<Način za video snimanje>
[579Min]
<Način za video reprodukciju>
0:00:55
STBY
1/10
<Prebacivanje načina reprodukcije>
Menu
Play Mode
Gumb MENU J Play Mode J
Video ili Photo.
<Način za foto snimanje>
<Način za reprodukciju fotografije>
1/10
[9999]
Menu
Play Mode
Način reprodukcije možete promijeniti u snimanje Video ili Foto pritiskanjem gumba [Način rada (
Osnove snimanja/reprodukcije
42
/
)] ili gumba [Reprodukcija (
)].
Osnovna reprodukcija
REPRODUKCIJ SLIKA FILMA
2
Možete pregledati snimljene video zapise u pregledu indeksa
sličica. Brzo nađite željeni video zapis i direktno ga reproducirajte.
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Pritisnite tipku [Zoom (T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )] da
biste odabrali željeni videozapis, a zatim pritisnite tipku [OK
(REC)].
• Proizvod reproducira odabrani video zapis a na zaslonu se
na kratko pojavljuju indikatori. Pojavljuju se ponovno kada
pritisnete gumb. Ponovno se pojavljuju kad pritisnete tipku
[OK (REC)].
• Ako reproducirate videozapis označen kao Moj isječak,
ikona My Clip ( ) pojavljuje se na LCD zaslonu. Boja ikone
Moj isječak u prizorima označenim kao Moj isječak mijenja
se u žutu (za otprilike 8 sekundi).
0:00:00/0:00:55
100-0001
Multi View
3
1
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
• U pregledu indeksa sličice, video zapis prikazan je s film
okvirima a fotografija s omjerom razlučivosti zaslona
podešenim pri snimanju fotografije.
• Označena je sličica posljednje kreiran e ili reproduciranoe
datoteke.
0:00:55
Za povratak na pregled indeksa sličica za vrijeme reprodukcije,
koristite gumb [Razmjena ( )].
Nemojte isključiti ili izvlačiti memorijsku karticu za vrijeme foto
reprodukcije. Na taj način može se oštetiti snimljene podatke.
•
•
1/10
•
•
Menu
Play Mode
My Clip Play
Osnove snimanja/reprodukcije
Capture
43
Početak reprodukcije može potrajati ovisno o veličini i kvaliteti
odabranog video zapisa.
Proizvod možda neće reproducirati sljedeće video datoteke:
- Video snimljen na drugim uređajima.
- Video čiji format datoteke nije podržan na proizvodu.
Možete koristiti razne opcije za reprodukciju za vrijeme video
reprodukcije. ¬stranica 44
Snimljeni video zapisi mogu se reproducirati na TV-u ili računalu.
¬stranice 77, 81
Osnovna reprodukcija
Razne opcije reproduciranja
Usporena reprodukcija
1
Reprodukcija/Pauziranje
1
2
Reprodukcija i pauza izmijenjuju se kada pritisnete gumb [OK
(REC)] za vrijeme reprodukcije.
Pritisnite gumb [Razmjena ( )] za povratak na pregled
indeksa sličica.
)/Podvodno (
Za vrijeme pause pritisnite gumb [Prikaz (
za usporeno premotavanje videozapisa unatrag/unaprijed.
)]
0:00:00/0:00:55
100-0001
Pretraži reprodukciju
1
2
)/
Za vrijeme reprodukcije pritisnite i držite gumb [Prikaz (
Podvodno ( )] za pretraživanje unatrag/unaprijed.
)/Podvodno ( )] nekoliko puta
Pritiskom gumba [Prikaz (
zaredom povećavate brzinu traženja u oba smjera.
• RPS (Pretraživanje reprodukcije unatrag) odnos: x2 J x4 J x8 J x16
• FPS (Pretraživanje reprodukcije naprijed) odnos: x2 J x4 J x8 J x16
0:00:00/0:00:55
100-0001
Multi View
2
Za nastavak normalne reprodukcije pritisnite gumb [OK (REC)].
Podešavanje glasnoće
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] da pove ćate ili smanjite glasnoću.
• Možete čuti zvuk snimanja iz ugrađenog zvučnika.
• Ručica se može podesiti ma gdje između 0 i 10.
0:00:00/0:00:55
100-0001
6
Multi View
3
Za nastavak normalne reprodukcije pritisnite gumb [OK (REC)].
Multi View
Capture
Preskoči repordukciju
•
•
• Za vrijeme reprodukcije, pritisnite gumb [Podvodno ( )] kako biste
odredili polaznu točku slijedeće datoteke. Pritiskom gumba [Podvodno
( )] nekoliko puta zaredom preskačete datoteke unaprijed.
)] kako biste
• Za vrijeme reprodukcije, pritisnite gumb [Prikaz (
odredili polaznu točku trenutne datoteke. Pritiskom gumba [Prikaz
)] nekoliko puta zaredom preskačete datoteke unatrag.
(
) unutar 3 sekunde od polazne točke
• Pritisnite gumb [Prikaz (
trenutne datoteke kako biste se vratili na prethodnu datoteku.
Osnove snimanja/reprodukcije
•
44
Možete čuti zvuk samo kada je reprodukcija normalne brzine.
Proizvod se prebacuje na prikaz indeksa sličica nakon reprodukcije
posljednje datoteke ako se reprodukcija ne zaustavi.
Tijekom reprodukcije oznaka My Clip (Moj isječak) funkcije
pretraživanja reprodukcije i usporene reprodukcije ne rade.
Osnovna reprodukcija
REPRODUKCIJA OZNAKE MY CLIP
2
Iz videozapisa možete izdvojiti i reproducirati prizore označene
kao ‘My Clip’.
)/Podvodno ( )] za
Pritisnite tipku [Zoom (T/W)/Prikaz (
odabir videozapisa označenog s My Clip ( ), zatim pritisnite
tipku [My Clip ( )].
• Proizvod reproducira slijed označenih prizora.
0:00:00/0:00:55
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
100-0001
Multi View
3
1
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
0:00:55
Menu
Play Mode
1/10
My Clip Play
Osnove snimanja/reprodukcije
45
Za povratak na pregled indeksa sličica za vrijeme reprodukcije,
koristite gumb [Razmjena ( )].
Osnovna reprodukcija
OZNAČAVANJE IZVRSNIH TRENUTAKA
TIJEKOM REPRODUKCIJE
3
)] kod svakog odličnog trenutka
Proizvod označava prizore s My Clip (
•
Tijekom reprodukcije možete označiti dobre prizore kako biste
mogli uživati samo u prizorima označenim s My Clip ( ).
•
•
Pritisnite tipku [My Clip (
tijekom snimanja.
).
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
4
Za povratak na pregled indeksa sličica za vrijeme reprodukcije,
koristite gumb [Razmjena ( )].
•
•
1
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
2
Pritisnite tipku [Zoom (T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )] da
biste odabrali željeni videozapis, a zatim pritisnite tipku [OK
(REC)].
Osnove snimanja/reprodukcije
46
Prilikom upotrebe funkcije My Clip proizvod označava prizor
obuhvaćajući razdoblje od 3 sekunde prije pritiska tipke [My Clip
( )]do pet sekundi nakon pritiska tipka [My Clip ( )].
Proizvod može označiti do 20 trenutaka s ‘My Clip’ tijekom
snimanja videozapisa.
Osnovna reprodukcija
SNIMANJE FOTOGRAFIJA TIJEKOM
REPRODUKCIJE VIDEO ZAPISA
3
Pritisnite gumb [Reprodukcija (
)] na prizoru koji želite
snimiti.
• Snimljena fotografija je snimljena u JPEG formatu.
4
Za povratak na pregled indeksa sličica za vrijeme reprodukcije,
koristite gumb [Razmjena ( )].
Možete snimati fotografije za vrijeme video reprodukcije.
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
•
•
1
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )] da
odaberete željeni video zapis a zatim pritisnite gumb [OK (REC)].
• Reproduciran je odabrani video.
0:00:00/0:00:55
100-0001
Multi View
Capture
Osnove snimanja/reprodukcije
47
Fotografije su snimljene u razlučivosti za video snimanje.
Snimanje fotografija nije moguće dok proizvod reproducira prizore
označene s ‘My Clip’ nekog videozapisa.
Osnovna reprodukcija
2
PREGLED FOTO SLIKA
Ova funkcija radi samo u načinu reprodukcije fotografije.
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
)/Podvodno ( )]
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)/Prikaz (
da odaberete željenu fotografiju a zatim pritisnite gumb [OK
(REC)].
• Proizvod prikazuje odabranu fotografiju u punom pregledu
zaslona a na zaslonu se na kratko pojavljuju indikatori.
Pojavljuju se ponovno kada pritisnete gumb. Ponovno se
pojavljuju kad pritisnete tipku [OK (REC)].
• Za pregled prethodne/sljedeće datoteke, pritisnite gumb
[Prikaz (
)/Podvodno ( )].
1/10
100-0001
Multi View
3
1
Za povratak na pregled indeksa sličica za vrijeme reprodukcije,
koristite gumb [Razmjena ( )].
Nemojte isključiti ili izvlačiti memorijsku karticu za vrijeme foto
reprodukcije. Na taj način može se oštetiti snimljene podatke.
Podesite Play Mode na Photo. ¬stranica 59
• Označena je sličica posljednje kreirane ili reproduciranoe
datoteke.
•
1/10
•
•
Menu
Play Mode
Osnove snimanja/reprodukcije
48
Vrijeme preuzimanja može varirati ovisno o veličini i kvaliteti
odabrane fotografije.
Vaš proizvod možda neće reproducirati sljedeće foto datoteke;
- Fotografija snimljena na drugim uređajima.
- Fotografija sa formatom datoteke koji nije podržan na ovom
proizvodu (Nije potvrđeno za DCF standard).
Proizvod podržava JPEG format datoteke. (Ipak, imajte na umu da
nije uvijek moguće reproducirati sve JPEG datoteke.)
Osnovna reprodukcija
ZOOMIRANJE TIJEKOM REPRODUKCIJE
2
Možete povećati reproduciranu foto sliku pomoću gumba [OK
(REC)] na proizvodu.
Namjestite povećanje s gumbom [OK (REC)].
• Zaslon je uokviren a slika je povećana počevši od sredine
slike.
• Možete povećati zoom s x1.3 na x2.0.
1/10
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
100-0001
Multi View
3
)/Podvodno (
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)/Prikaz (
dobijete dio koji želite na sredini zaslona.
4
Da poništite koristite gumb [Razmjena (
•
•
1
Odaberite fotografiju koju želite povećati. ¬stranica 48
1/10
100-0001
Multi View
Osnove snimanja/reprodukcije
49
)].
Fotografije snimljene na drugim uređajima ili one uređene na
računalu ne mogu se povećati.
Kada je u upotrebi zoom za reprodukciju, ne možete odabrati
prethodnu/sljedeću sliku.
)] da
Napredno snimanje/reprodukcija
Saznajte kako možete snimati i reproducirati videozapise i
fotografije pomoću raznih funkcija.
Uporaba stavki izbornika .................................................. 51
UPRAVLJANJE IZBORNICIMA ............................................ 51
STAVKE IZBORNIKA............................................................ 52
Napredno snimanje ........................................................... 53
Video Resolution................................................................... 53
Photo Resolution .................................................................. 53
White Balance....................................................................... 54
Smart Filter ........................................................................... 55
Back Light ............................................................................. 56
Face Detection...................................................................... 57
Anti-Shake(DIS) .................................................................... 58
Napredna reprodukcija ..................................................... 59
Play Mode ............................................................................. 59
Delete ................................................................................... 60
Protect .................................................................................. 61
Delete My Clip ...................................................................... 62
Share Mark ........................................................................... 63
Smart BGM ........................................................................... 64
Smart BGM Option ............................................................... 64
Slide Show ............................................................................ 66
File Info ................................................................................. 66
Uporaba stavki izbornika
1
UPRAVLJANJE IZBORNICIMA
Pritisnite gumb [MENU].
Pojavljuje se zaslon izbornika.
•
Niže navedene upute predstavljaju primjere kako pristupiti i
koristiti stavke izbornika pomoću gumba [MENU]. Kada pristupite
i koristite druge stavke izbornika, koristite ove primjere kao
smjernice.
2
)/Podvodno ( )] za odabir
Pritisnite gumb [Prikaz (
Video Resolution.
(Funkcija Video razlučivost ovdje je korištena kao primjer.)
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste podesili način
snimanja videozapisa. ¬stranica 30
Video Resolution
1080/25p
720/25p
Menu
3
Exit
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] da odaberete željenu opciju a
zatim pritisnite gumb [OK (REC)].
Video Resolution
1080/25p
720/25p
Menu
4
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
•
•
Napredno snimanje/reprodukcija
51
Exit
Pri uporabi stavki izbornika neke stavke izbornika nije moguće
koristiti istovremeno ili nisu aktivne. Za više informacija o neaktivnim
stavkama pogledajte stranicu za uklanjanje kvarova 95.
Radi jasnijeg razumijevanja postupci postavljanja izbornika u gore
navedenom primjeru objašnjeni su na najjednostavniji način. Načini
postavljanja izbornika ovise o mogućnostima odabranog izbornika.
Uporaba stavki izbornika
STAVKE IZBORNIKA
Stavke za pristup u izborniku variraju ovisno o načinu rada.
Za radne detalje pogledajte odgovarajuću stranicu.
Stavke izbornika za snimanje
Stavke izbornika za reprodukciju
• : Moguće
X : Nije moguće
Radni
način
Video
Photo
Zadana
vrijednost
• : Moguće
X : Nije moguće
Radni
način
Stranica
Stavke
Video Resolution
Photo Resolution
X
X
•
720/25p
2720 x 2040
53
53
Photo
Sličica
Zadana
Stranica
Pojedinačan vrijednost
Sličica
Pojedinačan
Play Mode
•
X
•
X
Video
59
Delete
•
•
•
•
-
60
Protect
61
Stavke
•
Video
•
•
White Balance
•
•
Auto
•
•
-
54
Delete
My Clip
•
•
X
X
-
62
Smart Filter
•
•
Normal
55
Share Mark
•
•
X
X
-
63
56
Smart BGM
X
•
X
X
Off
64
57
Smart BGM
Option
X
•
X
X
The Flea
Waltz
64
Slide Show
X
X
•
•
-
66
File Info
•
•
•
•
-
66
Settings
•
•
•
•
-
68~75
Back Light
Face Detection
•
•
•
•
Off
Off
Anti-Shake(DIS)
•
•
Off
58
Settings
•
•
-
68~75
Opcije izbornika i zadane vrijednosti mogu se promijeniti bez
prethodne obavijesti.
Napredno snimanje/reprodukcija
52
Napredno snimanje
Video Resolution
Photo Resolution
Možete odabrati razlučivost filma za snimanje.
Možete odabrati razlučivost foto slike koju želite snimiti.
Pritisnite tipku [Način rada (
fotografiranja.¬stranica 30
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste podesili način
snimanja videozapisa. ¬stranica 30
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Video Resolution.
2
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
)/Podvodno
/
)] da biste podesili način
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Photo Resolution.
2
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
Video Resolution
)/Podvodno
Photo Resolution
1080/25p
2720x2040
720/25p
2048x1536
1920x1080
Menu
3
Exit
Menu
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
3
Stavke podizbornika
•
•
•
•
•
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
1080/25p ( ): Snima u FULL HD (1920x1080 25p) formatu.
720/25p ( ): Snima u HD (1280x720 25p) formatu.
•
Exit
•
•
25p ukazuje na to da će proizvod snimati u načinu progresivnog
traženja na 25 okvira po sekundi.
Snimljene datoteke enkodirane su s Promjenjivom brzinom
bita (VBR). VBR predstavlja sustav enkodiranja koji automatski
podešava brzinu bita prema snimanju slike.
Slike velike razlučivosti zauzimaju više memorijskog prostora od
slika male razlučivosti. Ako je odabrana veća razlučivost, ostaje
manje prostora za snimanje slikafi lma u memoriji.
Vremena snimanja ovise o razlučivosti filma za snimanje. ¬stranica 28
Napredno snimanje/reprodukcija
•
•
2720x2040 (
): Snima u razlučivosti 2720x2040 s omjerom visine i
širine slike 4:3.
): Snima u razlučivosti 2048x1536 s omjerom visine i
širine slike 4:3.
1920x1080 (
): Snima u razlučivosti 1920x1080 s omjerom visine i
širine slike 16:9.
640x480 ( ): Snima u razlučivosti 640x480 s omjerom visine i širine slike 4:3.
2048x1536 (
•
•
53
Broj slika koje se mogu snimiti varira ovisno o okruženju snimanja.
¬stranica 28
Foto slike koje su snimljene na vaš proizvod možda se neće
pravilno reproducirati na drugim digitalnim uređajima koji ne
podržavaju ovu veličinu fotografije.
Napredno snimanje
White Balance
Stavke podizbornika
•
•
Boja vaše slike ovisi o vrsti i kvaliteti osvjetljenja. Želite li da boja
vaše slike bude stvarna, odaberite odgovarajuće osvjetljenje za
kalibraciju bjeline.
•
•
•
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste postavili način
snimanja videozapisa ili način fotografiranja. ¬stranica 30
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J White Balance.
2
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
•
)/Podvodno
•
•
•
•
•
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Menu
3
Auto: Automatski kontrolira bjelinu prema uvjetima za snimanje.
Daylight ( ): Koristite vani po dnevnom svjetlu. Kontrolira bjelinu u
skladu s osvjetljenjem vani.
Cloudy (
): Pri snimanju u sjeni ili oblačnom vremenu.
): Pri snimanju pod fluoroscentnim svjetlom.
Fluorescent (
Tungsten ( ): Pri snimanju pod halogenim žaruljama i svjetlom sa
žarnom niti.
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Napredno snimanje/reprodukcija
54
Predmet se može uslikati pod raznim uvjetima osvjetljenja
unutra (prirodno, fluoroscentno, svjetlo svijeće, itd.). Obrzirom
da se temperatura boje razlikuje ovisno o izvoru osvjetljenja,
boja predmeta razlikovat će se ovisno o postavkama za bjelinu.
Koristite ovu funkciju za prirodniji rezultat.
Izvršeno podešenje ostaje sve dok ponovo ne podesite bjelinu.
Za vrijeme normalnog snimanja vani, podešenje na Auto može
osigurati bolje rezultate.
Poništite funkciju za digitalni zoom za jasnije i točnije podešenje.
Resetirajte bjelinu ako se mijenjaju uvjeti osvjetljenja.
Ako postavite podvodni način rada, White Balance se prebacuje
na Auto i ne možete birati druge stavke s podizbornika Balans
bijele.
Napredno snimanje
Smart Filter
Primjer Pametni filtar
Primjenom specijalnih efekata unesite zabavu i dajte osobnost
slici. Možete primijeniti razne filtar efekte kako biste kreirali
jedinstvene slike.
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste postavili način
snimanja videozapisa ili način fotografiranja. ¬stranica 30
1
2
)/Podvodno
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Smart Filter.
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
Normal
Vignetting
Fish-Eye
Retro
Classic
Negative
Dazzle
Noir
Western
Smart Filter
Normal
Vignetting
Fish-Eye
Menu
3
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
•
Stavke podizbornika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Normal: Bez pametnog filtar efekta, normalna, prirodna slika je
prikazana za vrijeme snimanja ili reprodukcije.
Vignetting (
): Nanesite retro boje, velikog kontrasta i snažnog
efekta ukrasne sličice lomo fotoaparata.
Fish-Eye (
): Izobličite predmete u blizini kako biste oponašali
vizualni efekt ribljeg oka.
Retro ( R ): Primijenite efekt sepije.
Classic ( CL ): Primijenite crno-bijeli efekt.
Negative ( N ): Primijenite efekt negativa filma.
): Ovaj način daje svijetliju sliku povećanjem saturacije boje.
Dazzle (
Noir (
): Ovaj način daje tamniju sliku povećanjem kontrasta.
): Ovaj način omogućuje izgled izblijeđenog ili starog filma.
Western (
Napredno snimanje/reprodukcija
•
55
Kada primijenite efekt pamentnog filtra za vrijeme snimanja
video zapisa, brzina snimanja bit će podešena na 15 okv./sek. a
razlučivost snimanja na 640x480 ( ).
Sljedeće funkcije nije moguće koristiti kada je proizvod u načinu
Smart Filter (Pametni filtar):
- Digitalni zoom, Video Resolution, Anti-Shake (DIS),
Face Detection
Napredno snimanje
Back Light
Osvjetljenje u pozadini utječe na snimanje kada je
predmet tamniji od pozadine:
Kada predmet svijetli u pozadini, ova funkcija izjednačava
osvjetljenje tako da predmet nije previše taman.
•
•
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste postavili način
snimanja videozapisa ili način fotografiranja. ¬stranica 30
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Back Light.
2
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
•
•
•
)/Podvodno
Back Light
Off
On
Menu
3
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
•
•
Off: Deaktivira funkciju.
On ( ): Kompenzacija pozadinskog svjetla brzo osvjetljava predmet.
Napredno snimanje/reprodukcija
56
Predmet se nalazi ispred prozora.
Osoba koja se snima obučena je u bijelu ili sjajnu odjeću te se
nalazi nasuprot svijetle pozadine; lice osobe je isuviše tamno
da bi se razlikovale njegove/njezine osobine.
Predmet se nalazi vani a pozadina je prekrivena.
Izvori osvjetljenja su isuviše svijetli.
Predmet se nalazi nasuprot snježne pozadine.
Napredno snimanje
Face Detection
Primjer Funkcije prepoznavanja lica
Vaš proizvod prepoznaje lice osobe i automatski podešava
svjetlinu i kvalitetu slike u optimiziranim uvjetima. Snimite lica
živopisnije.
Kada proizvod postavi način Prepoznavanje lica na Uključeno,
okvir prepoznavanja lica pojavljuje se prilikom snimanja lica kao
što je prikazano na slici u nastavku. Proizvod može prepoznati
najviše tri lica.
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste postavili način
snimanja videozapisa ili način fotografiranja. ¬stranica 30
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Face Detection.
2
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
[579Min]
)/Podvodno
[579Min]
Face Detection
Off
On
Menu
3
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
•
•
Off: Deaktivira funkciju.
On ( ): Automatski prepoznaje lica za optimalne uvjete snimanja.
Napredno snimanje/reprodukcija
57
STBY
STBY
Napredno snimanje
Anti-Shake(DIS)
Koristite Anti-Shake(DIS) funkciju u sljedećim slučajevima
•
•
•
Koristite funkciju Anti-Shake (DIS: Stabilizator Digitalne Slike)
kako biste nadoknadili za nestabilne slike prouzročene trešnjom
pri držanju proizvoda.
Za vrijeme snimanja u hodu ili u automobilu koji se kreće.
Pri snimanju sa funkcijom zoom-a.
Pri snimanju predmeta male veličine.
Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste postavili način
snimanja videozapisa ili način fotografiranja. ¬stranica 30
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Anti-Shake(DIS).
2
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
)/Podvodno
•
•
•
Anti-Shake(DIS)
Off
On
Menu
3
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
•
•
Off: Deaktivira funkciju.
On ( ): Funkcija Stabilizator slike (DIS) je aktivirana kako bi
onemogućila trešnju proiz voda.
Napredno snimanje/reprodukcija
58
Velika trešnja proizvoda možda se neće posve ispraviti iako je
podešen Anti-Shake(DIS): On. Čvrsto držite proizvod s obje ruke.
Kada je ova funkcija podešena na On, trenutno kretanje predmeta
i prikazano kretanje na zaslonu mogu se neznatno razlikovati.
Prilikom snimanja na mjestima slabog osvjetljenja pri velikom
povećanju dok je ova funkcija podešena na On, naknadne
slike mogu biti izuzete. U tom slučaju, preporučujemo upotrebu
tronožca (nije isporučeno) i prebacivanje opcije Anti-Shake(DIS)
na Off.
Napredna reprodukcija
Play Mode
Stavke podizbornika
Kada odaberete Način reprodukcije, proizvod daje mogućnost
odabira prikaza video zapisa ili fotografija u pregledu indeksa
sličica. Odaberite jednu od ovih način reprodukcije prije
reprodukcije.
Pritisnite tipku [Reprodukcija (
reprodukcije. ¬stranica 30
1
•
•
)] da biste postavili način
Video: Snimljeni video zapisi sa razlučivosti su prikazani u pregledu
indeksa sličica.
Photo: Snimljene fotografije prikazane su u pregledu indeksa sličica.
Prikaz indeksa sličica videozapisa i fotografija
Video
Pritisnite gumb [MENU] J Play Mode.
0:00:55
0:00:55
2
Play Mode
Play Mode
Video
Photo
Exit
Napredno snimanje/reprodukcija
Play Mode
Menu
Play Mode
Podešenje izbornika za način reprodukcije dostupan je samo u
pregledu sličica.
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
Menu
1/10
1/10
Menu
Menu
Photo
1/10
59
Napredna reprodukcija
4
Delete
Možete obrisati vaše snimke jedan po jedan ili istovremeno.
•
•
•
1
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Video ili Photo. ¬stranica 59
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Delete.
Odaberite Yes s gumbom [Prikaz (
(REC)].
Stavke podizbornika
•
•
)/Podvodno
Select Files: Briše sve pojedinačne video zapise ili fotografije.
All Files: Briše sve video zapise ili fotografije.
Brisanje datoteka pomoću tipke
Brisanje ( )
Select Files
All Files
2
3
Odaberite datoteku za brisanje, a zatim
pritisnite tipku [Brisanje ( )]. Ako odaberete
Multiple, slijedite 3. i 4. korak.
Exit
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
•
•
Ako dodirnete Select Files, vidjet ćete sličice. Idite na korak 3.
Ako odaberete All Files, prijeđite na 4. korak.
)/Podvodno ( )]
Pritisnite gumbe [Zoom (T/W)/Prikaz (
a zatim gumb [OK (REC)] da biste odabrali svaku datoteku
koju želite izbrisati. Na datotekama koje ste odabrali pojavljuje
se indikator ( ) Nakon što odaberete sve datoteke koje želite
obrisati, dodirnite gumb [MENU].
Delete
•
•
Obrisane slike ne mogu se povratiti.
Nemojte izvlačiti memorijsku karticu ili isključiti napajanje pri
brisanju snimljenih video zapisa na memorijskoj kartici. To može
oštetiti medij za odlaganje ili podatke.
•
•
Također možete obrisati slike u načinu za prikaz pojedinačne slike.
Da biste zaštitili važne slike od nehotičnog brisanja, unaprijed
aktivirajte zaštitu za sliku. ¬stranica 61
Ne možete obrisati zaštićene datoteke. Najprije poništite funkciju
zaštite. ¬stranica 61
Funkcija brisanja ne radi ako baterija nije dovoljno napunjena.
Napunite bateriju dovoljno za rad te kako se ne bi ispraznila za
vrijeme brisanja.
Također možete formatirati medij za odlaganje kako biste obrisali
sve sklike odjednom. Imajte na umu da će biti obrisane sve
datoteke i podaci uključujući zaštićene datoteke. ¬stranica 74
•
•
1/10
•
Menu
)/OK
Ako odaberete All Files, proizvod briše sve datoteke na mediju za
pohranjivanje osim onih zaštićenih.
Ako odaberete Select Files, proizvod briše odabrane datoteke.
•
Delete
Menu
)/Podvodno (
Delete
Cancel
Napredno snimanje/reprodukcija
60
Napredna reprodukcija
3
Protect
Možete zaštititi sačuvane i važne slike filma ili fotografije od
neželjenog brisanja. Zaštićene slike neće se obrisati osim ako ne
skinete zaštitu ili formatirate memoriju.
•
•
•
1
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Video ili Photo. ¬stranica 59
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Protect.
Protect
Menu
4
Select Files
All On
All Off
2
Exit
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
•
•
1/10
)/Podvodno
Protect
Menu
)/Podvodno ( )]
Pritisnite gumbe [Zoom (T/W)/Prikaz (
a zatim gumb [OK (REC)] da biste odabrali sve datoteke koje
želite zaštititi. Na datotekama koje ste odabrali pojavljuje se
indikator ( ). Nakon što odaberete sve datoteke koje želite
zaštititi, pritisnite gumb [MENU].
Protect
Cancel
)/Podvodno ( )/OK
Odaberite Yes s gumbom [Prikaz (
(REC)].
• Ako odaberete All On, pojavljuje se (
) indikator na svim
datotekama.
• Ako odaberete All Off, indikator (
) nestaje sa svih
zaštićenih datoteka.
• Ako odaberete Select Files, indikator se pojavljuje (
) na
datotekama koje ste odabrali za zaštitu.
Stavke podizbornika
Ako dodirnete Select Files, vidjet ćete sličice. Idite na korak 3.
Ako odaberete All On ili All Off, prijeđite na 4. korak.
•
•
•
Select Files: Štiti odabrane slike filma ili fotografije od brisanja.
All On: Štiti sve video zapise ili fotografije.
All Off: Poništava zaštitu za sve video zapise ili fotografije.
Također možete obrisati slike u načinu za prikaz pojedinačne slike.
Napredno snimanje/reprodukcija
61
Napredna reprodukcija
4
Delete My Clip
Također možete izbrisati oznaku s videozapisa označenog kao ‘My
Clip’.
•
•
•
1
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Delete My Clip.
Odaberite Yes s gumbom [Prikaz (
(REC)].
)/Podvodno (
Ako odaberete All Files, proizvod briše sve oznake My Clip sa svih
datoteka na mediju za pohranjivanje osim onih zaštićenih.
Ako odaberete Select Files, proizvod briše oznake My Clip s
odabranih datoteka.
Stavke podizbornika
•
•
)/Podvodno
Select Files: Za brisanje oznaka Moj isječak iz odabranih videozapisa.
All Files: Za brisanje oznaka Moj isječak iz svih videozapisa.
Izbrisane oznake Moj isječak ne mogu se obnoviti.
Delete My Clip
Select Files
All Files
Oznake Moj isječak također možete izbrisati iz videozapisa u
pojedinačnom pregledu.
Menu
2
3
Exit
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
•
•
Ako dodirnete Select Files, vidjet ćete sličice. Idite na korak 3.
Ako odaberete All Files, prijeđite na 4. korak.
)/Podvodno ( )],
Pritisnite tipku [Zoom (T/W)/Prikaz (
zatim tipku [OK (REC)] da biste odabrali videozapise označene
s My Clip ( ). Na videozapisu se pojavljuje ikona košarice za
smeće ( ). Za brisanje svih oznaka s odabranih videozapisa
pritisnite gumb [MENU].
Delete My Clip
Menu
Delete
1/10
Cancel
Napredno snimanje/reprodukcija
)/OK
62
Napredna reprodukcija
4
Share Mark
Možete podesiti oznaku Share na video slici. Zatim možete
direktno preuzeti označenu datoteku na YouTube stranicu.
•
•
•
1
•
)/Podvodno (
)/OK
Ako odaberete All On, pojavljuje se indikator (
) na svim
datotekama.
Ako odaberete All Off, indikator (
) nestaje sa svih zajedničkih
datoteka.
Ako odaberete Select Files, indikator se pojavljuje (
) na
datotekama koje ste odabrali za razmjenu.
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Share Mark.
Odaberite Yes s gumbom [Prikaz (
(REC)] .
•
Stavke podizbornika
)/Podvodno
•
•
•
Share Mark
Select Files: Podijelite označene video zapise.
All On: Razmijenite sve označene video zapise.
All Off: Odpušta sve zajedničke video zapise odjednom.
Select Files
All On
•
All Off
•
Menu
2
3
Exit
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
•
•
•
Ako dodirnete Select Files, vidjet ćete sličice. Idite na korak 3.
Ako odaberete All On ili All Off, prijeđite na 4. korak.
Pritisnite gumbe [Zoom (T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )]
a zatim gumb [OK (REC)] da biste odabrali sve datoteke čije
oznake želite dijeliti. Na datotekama koje ste odabrali pojavljuje
se indikator ( ). Kada odaberete sve datoteke kojima želite
dodijeliti oznaku za razmjenu pritisnite gumb [MENU].
Share Mark
Menu
Mark
Uporaba gumb Razmjena (
)
Podesite oznaku za razmjenu na video
zapisu pritiskom na gumb [Razmjena (
u pregledu sličica.
1/10
Cancel
Napredno snimanje/reprodukcija
Ovu funkciju također možete koristiti u načinu za prikaz
pojedinačne slike.
Pomoću ugrađenog softvera Intelli-studio u vašem proizvodu
možete jednostavno preuzimati video zapise s oznakom
Razmjena. ¬stranica 83
Prilikom preuzimanja video datotene na internetsku stranicu
kao što je YouTube, kapacitet jednog preuzimanja je ispod
maksimalnih 15 (14 minuta i 59 sekundi) minuta.
63
)]
Napredna reprodukcija
Smart BGM
Smart BGM Option
uživajte u glazbi prilikom reprodukcije video zapisa. ako je
originalni zvuk u video zapisu bučan, BGm će prema tome biti
stišan. S druge strane, ako je originalni zvuk u video zapisu slab,
BGm će prema tome biti pojačan.
Reproducirajte videozapis s pozadinskom glazbom. Smart BGM
Option vam omogućuje odabir glazbe za reprodukciju.
•
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
1
Pritisnite tipku [Zoom (T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )] da
biste odabrali željeni videozapis, a zatim pritisnite tipku [OK
(REC)].
2
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Smart BGM.
•
•
•
1
2
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Video. ¬stranica 59
Pritisnite tipku [Zoom (T/W)/Prikaz (
)/Podvodno ( )] da
biste odabrali željeni videozapis, a zatim pritisnite tipku [OK
(REC)].
)/Podvodno
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Smart BGM Option.
)/Podvodno
Smart BGM Option
The Flea Waltz
Canon in D
Cello Suite No.1
Smart BGM
Off
On
Menu
3
Menu
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
4
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Exit
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
Stavke podizbornika
•
•
•
•
•
Stavke podizbornika
•
•
Off: Isključuje pozadinsku glazbu.
On: Uključuje pozadinsku glazbu.
•
•
Ova funkcija dostupna je samo u načinu pojedinačnog pregleda
videozapisa.
Pozadinsku glazbu po želji možete promijeniti u značajki Smart
BGM Option.
Napredno snimanje/reprodukcija
Exit
3
The Flea Waltz: Reprodukcija The Flea Waltz.
Canon in D: Reprodukcija Canon in D.
Cello Suite No.1: Reprodukcija Cello Suite No.1.
Nocturne: Reprodukcija Nocturne.
Random: Za nasumičnu reprodukciju The Flea Waltz i Nocturne.
•
•
64
Ova funkcija dostupna je samo u načinu pojedinačnog pregleda videozapisa.
Kada pritiskom gumba [MENU] tijekom reprodukcije videozapisa
promijenite pozadinsku glazbu, videozapis će se privremeno zaustaviti.
Za reprodukciju privremeno zaustavljenog videozapisa s promijenjenom
pozadinskom glazbom ponovno pritisnite gumb [Naredba (OK)].
Napredna reprodukcija
Za brisanje vanjskih pjesama s memorijske kartice
Primjena vanjskih pjesama kao pozadinske glazbe (Smart BGM II)
U vanjskim pjesmama i zvukovima značajke Smart BGM Option
proizvoda možete uživati tako da ih spremite na memorijsku karticu.
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pripremite vanjske pjesme za pozadinsku glazbu.
Vanjske pjesme možete izbrisati iz
stavke Manage BGM na zaslonu Smart
BGM ili iz mape BGM na memorijskoj
kartici.
Za postavljanje vanjskih pjesma kao pozadinske glazbe
Ako ste proizvod kupili u Europi, vanjske pjesme trebali biste
spremati na sljedeći način.
Svoje pjesme biste programom Intelli-studio ugrađenim u proizvod
trebali pretvoriti u kompatibilan format kako bi ih proizvod prepoznao.
1
2
3
4
5
6
1
2
Da biste pokrenuli program
Intelli-studio, spojite ugrađeni
USB priključak proizvoda na USB
priključak računala. ¬stranica 79
Na zaslonu programa Intelli-studio
kliknite Tool Sending song for
Smart BGM.
Na zaslonu Smart BGM kliknite
Browse kako biste odabrali
željenu pjesmu.
Promijenite naziv pjesme kako
bi je proizvod prepoznao, zatim
kliknite Send Yes.
• Pjesma se pretvara u
m4a datoteku i prenosi na
memorijsku karticu proizvoda.
Smart BGM Option
Po dovršetku prijenosa kliknite OK.
Nocturne
NewBGM1
• Na memorijsku karticu proizvoda
Random
možete spremiti do 5 pretvorenih
pjesama.
Menu Exit
Pjesme spremljene na memorijsku
karticu pojavljuju se na izborniku Smart BGM Option u načinu
reprodukcije videozapisa. ¬stranica 64
Napredno snimanje/reprodukcija
3
4
Pratite korake 1~3 na slici s lijeve strane.
Promijenite naziv vanjske pjesme
€ Odaberite lokaciju mape BGM
za spremanje € kliknite Convert
€ Yes.
• Mapa BGM automatski se stvara
na odabranoj lokaciji, zatim se
vanjska pjesma pretvara u m4a
datoteku i sprema u mapu BGM.
Na računalo spojite memorijsku
karticu € kopirajte mapu BGM (zajedno s pretvorenim
vanjskim pjesmama) s računala na memorijsku karticu €
izvadite memorijsku karticu iz računala, zatim je umetnite u
proizvod.
Na izborniku Smart BGM Option u načinu reprodukcije
videozapisa odaberite vanjsku pjesmu kao pozadinsku glazbu.
Za brisanje vanjskih pjesama s memorijske kartice
1
2
•
•
•
•
65
Izbacite memorijsku karticu iz proizvoda, zatim je spojite na
računalo.
Iz mape BGM izbrišite željene vanjske pjesme.
Proizvod može prepoznati samo one vanjske pjesme koje su pretvorene
u programu Intelli-studio.
Formati datoteka vanjskih pjesama koje je potrebno pretvoriti u
programu Intelli-studio su mp3 and m4a.
Vanjske pjesme spremaju se u mapu BGM na memorijskoj kartici.
Ako u mapu BGM na memorijskoj kartici prenosite pretvorene m4a
datoteke, možete ih rabiti kao Smart BGM.
Napredna reprodukcija
Slide Show
File Info
Uživajte u prezentacijskom prikazu s raznim efektima.
Možete vidjeti informaciju o slici za sve slike.
•
•
•
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Photo. ¬stranica 59
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Slide Show.
2
Odaberite željeni pod izbornik i stavku izbornika s [Zoom (T/W)]
a zatim pritisnite gumb [OK (REC)].
)/Podvodno
•
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J File Info J [OK (REC)] gumb.
2
Odaberite željeni video ili foto zapis s gumbom [Zoom (T/W)/
)/Podvodno ( )] J [OK (REC)] gumb.
Prikaz (
•
Slide Show
Start
Interval
: 1Sec
Music
: On
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Pritisnite tipku [Reprodukcija ( )] da biste postavili način
reprodukcije. ¬stranica 30
Podesite Play Mode na Video ili Photo. ¬stranica 59
Informacija o odabranoj datoteci prikazana je niže:
Date, Duration (Video), Size, Resolution.
File Info
100VIDEO
Date
Menu
3
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
•
•
•
Start: Pokretanje dijaprojekcije od trenutne slike.
).
- Pojavljuje se indikator (
- Da biste zaustavili dijaprojekciju, ponovo pritisnite gumb [OK (REC)].
)].
- Za povratak na pregled indeksa sličica pomaknite tipku [Podijeli (
Interval: Foto slike neprestano se reproduciraju u podešenom intervalu
prezentacijskog prikaza 1sec ili 3sec.
Music: Možete uključiti ili isključiti pozadinsku glazbu. U flash
memoriji za podizanje sustava ovog proizvoda postoje 4 zadane
pozadinske melodije. Pokretanjem prezentacijskog prikaza
počinje reprodukcija 4 pozadinskih glazbi u nasumičnom načinu.
Napredno snimanje/reprodukcija
3
66
: 0:00:55
Size
: 123 MB
Resolution
: [HD] 720/25p
Menu
Stavke podizbornika
HDV_0001.MP4
: 01/JAN/2012
Duration
Exit
)/Podvodno
Exit
OK
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Ostale postavke
Pogledajte stavke za konfiguriranje postavki proizvoda.
Ostale postavke ................................................................. 68
PODEŠAVANJE STAVKI IZBORNIKA .................................. 68
Storage Info .......................................................................... 68
File No .................................................................................. 69
Date/Time Set ....................................................................... 69
Date/Time Display ................................................................ 70
LCD Brightness..................................................................... 70
Auto LCD Off ........................................................................ 71
Beep Sound .......................................................................... 71
Shutter Sound ....................................................................... 72
Auto Power Off ..................................................................... 72
PC Software.......................................................................... 73
Video Out .............................................................................. 73
Format .................................................................................. 74
Default Set ............................................................................ 75
Language .............................................................................. 75
Ostale postavke
PODEŠAVANJE STAVKI IZBORNIKA
Storage Info
Za radne detalje pogledajte odgovarajuću stranicu.
Pokazuje vam informaciju o odlaganju. Možete pregledati medij za
odlaganje, korišten i slobodan prostor memorije.
Stavke
Zadana vrijednost
Stranica
Storage Info
-
68
File No
Series
69
Date/Time Set
01/JAN/2012 00:00
69
Date/Time Display
Off
70
LCD Brightness
Normal
70
Auto LCD Off
On
71
Beep Sound
On
71
Shutter Sound
On
72
Auto Power Off
5 Min
72
PC Software
On
73
Video Out
PAL
73
Format
-
74
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Storage Info J [OK (REC)]
gumb.
• Pojavljuje se iskorišten prostor memorije, raspoloživ
memorijski prostor za uporabu i vrijeme snimanja prema
odabranoj video razlučivosti.
)/Podvodno
Storage Info
• Used : 62 MB
• Free : 31.32 GB
[HD]720/25p :
Default Set
-
75
Language
English
75
579 Min
Menu
Opcije izbornika i zadane vrijednosti mogu se promijeniti bez
prethodne obavijesti.
3
•
68
OK
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
•
Ostale postavke
Exit
Aktualan kapacitet može biti manji od prikazanog kapaciteta na
LCD zaslonu budući da sustav proizvoda zauzima dio kapaciteta.
Ako nema umetnutnog medija za odlaganje, ne može se odabrati.
Tada će biti onemogućen u izborniku.
Ostale postavke
File No
Date/Time Set
Brojevi datoteka dodijeljeni su snimljenim datotekama prema
redoslijedu snimanja. Upotrijebite File No. za nastavak ili
resetirajte slijed broja trenutačne datoteke.
Podesite aktualan datum i vrijeme kako bi se mogli točno snimiti.
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J File No J [OK (REC)] gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
)/Podvodno
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Date/Time Set J [OK (REC)]
gumb.
3
Namjestite vrijednost za datum ili vrijeme pritiskom na gumbe
[Zoom (T/W)].
• Pritisnite gumb [Podvodno ( )] nakon što namjestite
datum ili vrijeme. Kursor prelazi na slijedeću vrijednost.
)/Podvodno
Date/Time Set
Settings
Storage Info
File No
Series
Date/Time Set
Reset
Menu
Day Month
01
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
4
Stavke podizbornika
•
•
Year
Hr
Min
2012
00
00
Exit
Menu
4
JAN
Series: Dodijeljuje brojeve datoteka u nizu čak i ako je memorijska
kartica zamijenjena drugom ili nakon formatiranja ili brisanja svih
datoteka. Broj datoteke je resetiran pri kreiranju nove mape.
Reset : Resetira broj datoteke do 0001 i nakon formatiranja, brišući
sve ili umetanjem nove memorijske kartice.
Kada podesite File No na Series, svakoj datoteci dodijeljen je
drugačiji broj kako bi se izbjeglo dupliranje naziva. To je zgodno kada
želite upravljati vašim datotekama na računalu.
Ostale postavke
69
Cancel
Move
OK
Nakon postavljanja minuta pritisnite tipku [OK (REC)].
• Proizvod napušta zaslon datum/vrijeme.
Ostale postavke
Date/Time Display
LCD Brightness
Možete podesiti da datum i vrijeme budu prikazani na LCD
zaslonu u skladu s odabranom opcijom.
Možete podesiti svjetlinu LCD zaslona za kompenzaciju
svijetlosnih uvjeta okruženja.
Prije nego što koristite funkciju za Date/Time display morate
podesiti datum i vrijeme. ¬stranica 69
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
)/Podvodno
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
)/Podvodno
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J LCD Brightness J [OK
(REC)] gumb.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Date/Time Display J [OK
(REC)] gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
Settings
:
Date/Time Display
Settings
File No
Off
LCD Brightness
Normal
Auto LCD Off
Bright
:
Date
Time
Date/Time Display Date & Time
Date/Time Set
Menu
4
Menu
4
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Na LCD zaslonu je prikazan datum/vrijeme u skladu s
odabranom opcijom.
•
•
Off: Informacija o aktualnom datumu i vremenu nije prikazana.
Date : Prikazuje točan datum.
Time : Prikazuje točno vrijeme.
Date & Time : Prikazuje aktualan datum i vrijeme.
Datum/vrijeme očitava 01/JAN/2012 00:00 u sljedećim slučajevima.
- Kada je ugrađena punjiva baterija ispražnjena.
Ostale postavke
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
•
Stavke podizbornika
•
•
•
•
Exit
70
Normal: Standardna svjetlina.
Bright: Osvjetljeva LCD zaslon.
Ostale postavke
Auto LCD Off
Beep Sound
Za smanjenje potrošnje energije, proizvod automatski zatamnjuje
svjetlinu LCD zaslona ako je neko vrijeme neaktivan.
Možete podesiti zvuk beep na uključeno/isključeno. Ako postoji
zvuk beep pri korištenju postavki izbornika, podešenje je uključeno.
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Auto LCD Off J [OK (REC)]
gumb.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Beep Sound J [OK (REC)]
gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
)/Podvodno
Settings
Settings
:
Date/Time Display
Beep Sound
Off
LCD Brightness
Off
Shutter Sound
On
Auto LCD Off
On
Auto Power Off
Menu
4
Menu
Exit
4
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
•
•
•
:
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
Off: Deaktivira funkciju.
On: Kada određeno vrijeme nema djelovanja u načinu mirovanja
ili za vrijeme snimanja, proizvod smanjuje potrošnju energije
automatskim zatamnjenjem LCD zaslona.
•
)/Podvodno
•
•
Beep sound način je poništen u sljedećim slučajevima:
- Tijekom snimanja, reprodukcije
- Tijekom pauze za vrijeme snimanja
- Kada je kamkorder spojen kabelom. (micro HDMI kabel)
Tada je aktivirana funkcija Auto LCD Off i možete pritisnuti gumb
na proizvodu kako biste doveli LCD svjetlinu na normalnu.
Automatsko isključivanje LCD zaslona nije moguće u sljedećim
situacijama:
- Ako je ugrađen USB priključak proizvoda spojen na računalo.
Ostale postavke
Off: Piskutavi zvuk je isključen.
On: Kada je uključen, beep se oglašava svaki put pri pritisku na gumb.
71
Ostale postavke
Shutter Sound
Auto Power Off
Možete uključiti ili isključiti zvuk blende.
Radi uštede snage baterije, možete podesiti funkciju Auto Power
Off koja isključuje proizvod ako nema djelovanja određeno
vremensko razdoblje.
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Shutter Sound J [OK (REC)]
gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
)/Podvodno
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Auto Power Off J [OK (REC)]
gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
)/Podvodno
Settings
:
Beep Sound
Shutter Sound
Off
Auto Power Off
On
Menu
4
Settings
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Shutter Sound
Off
Auto Power Off
5 Min
Menu
4
Stavke podizbornika
•
•
:
Beep Sound
Off: Zvuk okidača je isključen.
On: Zvuk blende oglašava se pri svakom pritisku na gumb [OK (REC)]
u način foto snimanja.
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Stavke podizbornika
•
•
Off: Proizvod se ne isključuje automatski.
5 Min : Radi uštede energije, proizvod će se automatski isključiti ako nema
djelovanja 5 minuta u STBY načinu u pregledu indeksa sličica.
•
•
Ostale postavke
Exit
72
Funkcija automatskog isključivanja ne radi u sljedećim situacijama:
- Ako je ugrađen USB priključak proizvoda spojen na računalo.
- Tijekom snimanja, reprodukcije (izuzev pauze) ili prezentacijskog
prikaza fotografija.
Za ponovnu upotrebu proizvoda pritisnite gumb [Napajanje ( )].
Ostale postavke
PC Software
Video Out
Ako podesite računalni softver na uključeno, možete jednostavno
koristiti računalni softver spajanjem ugrađenog USB džeka
proizvoda na vaše računalo. Možete učita i pohranjene video i
foto slike na proizvodu na tvrdi disk vašeg računala. Uređivanje
video/foto datoteke također je dostupno pomoću PC software.
TV sustav boja ovisi o državi ili regiji. Namjestite izlazni
videosignal prema TV sustavu boja spojene videoopreme.
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Video Out J [OK (REC)]
gumb.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J PC Software J [OK (REC)]
gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
3
Odaberite željenu stavku podizbornika s gumbom [Zoom
(T/W)] J [OK (REC)] gumb.
)/Podvodno
Settings
:
PC Software
Settings
PC Software
Off
Video Out
On
Format
4
NTSC
Format
PAL
Menu
Exit
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Exit
Stavke podizbornika
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
•
•
Stavke podizbornika
•
•
Video Out
:
4
Menu
)/Podvodno
Off: Deaktivira funkciju.
On: Možete koristiti računalni softver za spajanje USB kabela između
proizvoda i vašeg računala.
•
•
Računalni softver je kompatibilan samo za OS Windows.
Ostale postavke
NTSC: Postavlja izlazni videosignal u NTSC način.
PAL: Postavlja izlazni videosignal u PAL način.
73
Za pregled snimaka na TV prijemniku provjerite TV sustav boja
države ili regije u kojoj se proizvod upotrebljava. ¬stranica 97
Ova funkcija služi za postavljanje videoizlaza i ne utječe na
originalni snimljeni videoizvor.
Ostale postavke
•
Format
Funkcija formatiranja briše sve datoteke (uključujući zaštićene
datoteke) i opcije na mediju za odlaganje. Ovu funkciju također
možete koristite želite li rješiti probleme na mediju za odlaganje.
•
•
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
•
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Format J [OK (REC)] gumb.
•
)/Podvodno
•
Settings
Format
Default Set
Language
Menu
3
Exit
Tipkama [Prikaz (
Tipka [OK (REC)].
)/Podvodno (
)] odaberite Yes J
Ostale postavke
74
Nemojte uklanjati medij za odlaganje ili vršiti druge radnje (poput
isključivanja napajanja) za vrijeme formatiranja. Također, pobrinite
se da je baterija dovoljno napunjena. Medij za odlaganje može biti
oštećen ako se baterija isprazni za vrijeme formatiranja.
Ako se medij za odlaganje ošteti, ponovo ga formatirajte.
Ne formatirajte medij za odlaganje na računalo ili drugi uređaj.
Pobrinite se da formatirate medij za odlaganje na ovom proizvodu.
Ako nema umetnutnog medija za odlaganje, ne može se odabrati.
Tada će biti onemogućen u izborniku.
Trebate formatirati ranije korišten medij za odlaganje ili novije
kupljene memorijske kartice sa ovim proizvodom prije uporabe. To
omogućuje stabilne brzine i rad prilikom pristupa mediju za odlaganje.
Imajte na umu da će biti obrisane sve datoteke i podaci uključujući
zaštićene datote.
Ostale postavke
Default Set
Language
Možete inicijalizirati (reset) postavke vašeg proizvoda na tvorničke
(početno podešenje u tvornici).
Možete odabrati željeni jezik za prikaz izbornika i poruka.
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Default Set J [OK (REC)]
gumb.
)/Podvodno
1
Pritisnite gumb [MENU] J Gumb [Prikaz (
( )] J Settings.
2
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] J Language J [OK (REC)]
gumb.
)/Podvodno
Settings
Settings
Format
Format
Default Set
Default Set
Language
Language
Menu
Menu
3
Tipkama [Prikaz (
)/Podvodno ( )] odaberite Yes J Tipka
[OK (REC)] gumb.
• Odaberite No da poništite Default Set.
• Sve vrijednosti podešenja su inicijalizirane na tvornički zadane.
•
•
•
Exit
Exit
3
Pritisnite gumb [Zoom (T/W)] da odaberete željeni OSD jezik
a zatim pritisnite gumb [OK (REC)].
4
Pritisnite gumb [MENU] za izlaz iz izbornika.
Nakon ponovnog podešenja proizvoda, podesite Date/Time Set.
¬stranica 29
Ne isključujte napajanje tijekom inicijalizacije postavki.
Funkcija Default Set ne utječe na datoteke snimljene na mediju
za odlaganje.
Ostale postavke
75
Upotreba s drugim uređajima
Saznajte kako možete spojiti proizvod s TV prijemnikom ili
računalom.
Spajanje na TV ................................................................... 77
SPAJANJE NA TV VISOKE DEFINICIJE ............................. 77
PREGLED NA TV EKRANU ................................................. 77
Uporaba s Windows računalom ....................................... 78
ŠTO MOŽETE UČINITI S WINDOWS RAČUNALOM .......... 78
UPORABA PROGRAMA Intelli-studio .................................. 79
UPOTREBA UKLONJIVOG UREĐAJA ZA POHRANU ........ 84
Spajanje na TV
SPAJANJE NA TV VISOKE DEFINICIJE
PREGLED NA TV EKRANU
Možete uživati u kvalitetnim video zapisima visoke definicije
(HD) snimljeni u HD razlučivosti pomoću HDTV-a. Ovaj proizvod
podržava HDMI izlaz kako bi isporučio prijenos video zapisa
visoke definicije.
•
•
•
Prikaz slike ovisi o odnosu TV ekrana
Odnos
snimanja
Provjerite postoji li HDMI ulazni priključak na vašem TV prijemniku.
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
Namjestite Video Output prema TV sustavu boja spojenog TV
prijemnika (NTSC/PAL). ¬stranica 73
Prikaz na širokom
(16:9) TV-u
Prikaz 4:3 na TV
prijemniku
Snimljene slike
u 16:9 odnosu
HDTV
Proizvod
Protok signala
Snimljene slike
u 4:3 odnosu
Micro HDMI kabel
Povezivanje proizvoda s HDMI ulazom na televizoru
1
•
Uključite proizvod.
•
•
Ukoliko najprije ne uključite proizvod on možda neće prepoznati
spojeni TV prijemnik.
2
Spojite proizvod na TV prijemnik micro HDMI kabelom.
• Micro HDMI kabel prodaje se zasebno.
3
Namjestite ulazni selektor TV-a da omogući TV-u da prepozna
spojeni proizvod.
• Pogledajte korisnički priručnik TV-a o tome kako odabrati TV ulaz.
4
Kada spojite proizvod na TV, LCD zaslon proizvoda se isključuje a
slike snimljene pomoću proizvoda pojavljuju se u pregledu sličica
na TV prijemniku.
• Za reprodukciju video zapisa i fotografija pogledajte stranice 43, 48.
Upotreba s drugim uređajima
•
•
•
•
77
Kada proizvod povežete s TV prijemnikom pomoću micro HDMI
kabela, on se prebacuje u način reprodukcije, a kada ga iskopčate
iz TV prijemnika, prebacuje se na prikaz sličica.
S ovim proizvodom možete upotrijebiti samo micro HDMI kabel
vrste D na A.
HDMI džek na proizvodu koristi se samo za funkciju izlaza.
Pri spajanju na HDMI džek proizvoda rabite samo HDMI 1.3 kabel.
Ako je proizvod spojen s drugim HDMI kabelima, prikaz na zaslonu
možda neće raditi.
Kada je proizvod spojen na TV, ne možete kontrolirati jačinu zvuka
TV-a s proizvoda.
Podesite glasnoću na srednju razinu. Ako je glasnoća previše
velika, informacija o video zapisu može imati šumove.
Uporaba s Windows računalom
ŠTO MOŽETE UČINITI S WINDOWS
RAČUNALOM
Možete uživati u sljedećim operacijama spajanjem vašeg
proizvoda na vaše Windows računalo pomoću ugrađenog USB
džeka.
Zahtjevi sustava
Za korištenje ugrađenog softvera za uređivanje (Intelli-studio)
moraju se zadovoljiti sljedeći zahtjevi:
Stavke
Glavne funkcije
• Upotrebom ugrađenog softvera za uređivanje ‘Intelli-Studio’ na
vašem proizvodu možete uživati u sljedećim operacijama:
- Reprodukcija snimljenih video ili foto zapisa.
- Uređivanje snimljenih video ili foto zapisa.
- Prijenosu snimljenih video i foto zapisa na YouTube, Flickr,
FaceBook, itd.
• Na računalo možete prenositi i kopirati datoteke (videozapise i
fotografije) koje su spremljene na mediju za pohranu.
Microsoft Windows XP SP2, Windows Vista, ili Windows 7
CPU
Preporučuje se Intel® Core 2 Duo® 1.66 GHz ili noviji
Preporučuje se AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2.2 GHz ili noviji
(Prijenosno računalo: Preporučuje se Intel Core2 Duo 2.2GHz ili
AMD Athlon X2 Dual-Core 2.6GHz ili noviji)
RAM
Preporučuje se 1GB i više
Video Kartica
NVIDIA GeForce 8500 ili noviji ATI Radeon HD 2600 serija ili
novija
Prikaz
1024 x 768, 16-bitna boja ili noviji
(Preporučuje se 1280 x 1024, 32-bitna boja)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c ili noviji
•
•
•
•
•
•
•
Upotreba s drugim uređajima
78
Zahtjev
OS
Preporučuju se gore navedeni zahtjevi sustava. Ovisno o sustavu,
djelovanje nije osigurano čak i na sustavu koji zadovoljava
zahtjeve.
Na sporijem računalu reprodukcija video zapisa može preskakivati
ili raditi nepredviđeno.
Kada je verzija DirectX na vašem računalu manja od 9.0c,
instalirajte program s verzijom 9.0c ili novijom.
Preporučujemo vam da prenesete snimljene video podatke na
računalo prije reprodukcije ili uređivanja video podataka.
Da biste to učinili, prijenosno računalo zahtijeva veće zahtjeve
sustava od fiksnog računala.
Mac OS ne podržava Intelli-studio.
U 64-bitnom okruženju sustava Windows XP, Windows Vista i
Windows 7, Intelli-studio se može instalirati i radi kao 32-bitni
program.
Uporaba s Windows računalom
UPORABA PROGRAMA Intelli-studio
3
Intelli-studio je ugrađeni program koji vam omogućuje
reproduciranje i uređivanje datoteka. Možete preuzeti datoteke na
internetske stranice kao što je YouTube ili Flickr.
Kliknite na Yes, i postupak za preuzimanje se završava i
pojavljuje se sljedeći pop up prozor. Za potvrdu kliknite na Yes.
• Ako ne želite sačuvati novu datoteku, odaberite No.
Korak 1. Spajanje USB kabela
1
Podesite menu postavke kao PC Software : On. ¬stranica 73
• Vidjet ćete da su zadana podešenja izbornika namještena
prema gore navedenom.
2
Spojite ugrađeni USB džek proizvoda na USB priključak
računala.
• Pojavljuje se zaslon za spremanje nove datoteke s glavnim
prozorom za Intelli-studio. Ukoliko vaš proizvod nema novih
datoteka, neće se pojaviti skočni prozor za spremanje novih
datoteka.
• Ovisno o vrsti vašeg računala, pojavljuje se odgovarajući
prozor za uklanjanje diska.
Isključivanje USB kabela
Nakon završetka prijenosa podataka, morate isključiti kabel na
sljedeći način:
1. Kliknite na ikonu Sigurno uklanjanje hardvera na traku sa
zadacima.
2. Odaberite USB uređaj za masovnu pohranu, a zatim kliknite
na Stop.
3. Ako se pojavi prozor Zaustavi hardver uređaj kliknite na OK.
4. Isključite USB kabel sa proizvoda i računala.
•
•
•
•
•
•
Upotreba s drugim uređajima
79
Umetnite USB nakon provjere točnog smjera njegovog umetanja.
Kada je spojen ugrađeni USB džek, uključivanje ili isključivanje
proizvoda može prouzročiti neispravnost računala.
Ukoliko isključite ugrađeni USB džek s računala ili proizvoda za
vrijeme prijenosa, prijenos podataka će se zaustaviti a podaci se
mogu oštetiti.
Ukoliko spojite ugrađeni USB džek na računalo preko USB HUB-a
ili istodobno spojite ugrađeni USB džek zajedno s drugim USB
uređajima, proizvod možda neće raditi pravilno. Ukoliko se to
dogodi, uklonite sve USB uređaje s računala i ponovo spojite
proizvod.
Ovisno o vrsti računala, program Intelli-Studio se možda neće
automatski pokrenuti. U tom slučaju otvorite željeni CD-ROM pogon koji
koristi program Intelli-Studio u My Computer i pokrenite iStudio.exe.
Proizvod je isključen kada je njegov USB priključak odvojen od
USB priključka računala.
Uporaba s Windows računalom
Korak 2. O glavnom prozoru Intelli-studio
Za pojedinosti odaberite Help ΠHelp na
zaslonu Intelli-studio.
Pri pokretanju Intelli-Studio, u glavnom prozoru se prikazuju
sličice video zapisa i fotografije.
1
2 3
4
5 6
7
Ne.
Opis
%
$
1
Stavke izbornika
2
Prikaz datoteka u odabranoj mapi.
#
3
Prebacuje u način Uređivanje fotografije.
4
Prebacuje u način Uređivanje video zapisa.
5
Prebacuje u način Razmjena.
6
Povećaj ili smanji sličice na listi.
7
Odaberi vrstu datoteke.
8
Pregled video zapisa i fotografija odabrane mape na vašem
računalu.
9
Poaži ili sakrij video zapise i fotografije spojenog uređaja.
0
Pregled video zapisa i fotografija odabrane mape na uređaju.
!
Pregled datoteka kao sličica ili na mapi
@
Pretraži mape u spojenom uređaju.
#
Pretražite mape pohranjene na vaše računalo
$
Premjestite se na prethodnu ili slijedeću mapu
%
Ispišite datoteke, pregledajte datoteke na karti, pohranite
datoteke u Upravitelj sadržaja, registrirajte lica ili osvježite
funkciju upravitelja sadržaja.
8
9
@
0
!
•
•
•
Ako instalirate Intelli-studio na vašem računalu, program se brže
pokreće. Da instalirate program odaberite Tool € Install Intellistudio on PC.
Najnoviju verziju softvera intelli-studio možete preuzeti klikom na
Web Support € Update Intelli-studio € Start Update.
Ugrađeni Intelli-studio softvera proizvoda namjenjen je samo za
kućnu uporabu. Nije namjenjen točno određenoj ili industrijskoj
proizvodnji. Za ove aplikacije preporučujem uređivanje softvera
dizajniranog za profesionalnu uporabu.
Upotreba s drugim uređajima
80
Uporaba s Windows računalom
Korak 3. Reprodukcija video zapisa ili fotografija
Možete reproducirati snimljeni sadržaj pomoću aplikacije Intelli-studio.
1
Pomoću softvera Intelli-studio, kliknite na željenu mapu za
prikaz vašeg snimljenog sadržaja.
• Video ili fotografiju sličice pojavljuju se na zaslonu u skladu
s odabranim izvorom.
2
Odaberite video ili fotografiju koju želite reproducirati.
• Možete provjeriti informaciju o datoteci prelaženjem preko
datoteke s mišem.
• Jednim klikom na video sličicu pokazuje se video
reprodukcija unutar okvira sličice i dopušta vam da
jednostavno tražite željeni video.
3
Korak 4. Uređenje video zapisa ili fotografija
Uz Intelli-studio možete uređivati video zapise ili fotografije na
razne načine. (Promjena veličine, Fino podešenje, Efekt slike,
Unesi okvir, itd.) Prije uređivanja video zapisa ili fotografije u
Intelli-studio, kopirajte video ili foto datoteku na vaše računalo radi
sigurnosti koristeći Moje računalo ili Windows Explorer.
1
2
3
Odaberite video ili fotografiju koju želite reproducirati a zatim
dva puta kliknite za reprodukciju.
• Započinje reprodukcija i pojavljuju se naredbe za reprodukciju.
U nastavku su navedeni formati datoteka koje podržava Intelli-studio:
- Video formati: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Foto formati: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Upotreba s drugim uređajima
81
Odaberite video zapise ili fotografije koje želite urediti.
Kliknite Movie Edit ( ) ili Photo Edit ( ) prema odabranoj
datoteci u pregledniku programa Intelli-studio.
• U prozoru za uređivanje pojavljuje se odabrana datoteka.
Uredite video zapis ili fotografiju raznim funkcijama za
uređivanje.
Uporaba s Windows računalom
Korak 5. Razmjena video/foto slika on-line
4
Razmijenite vaš snimljeni sadržaj sa svijetom, preuzimanjem
fotografija i video zapisa direktno na web stranicu pomoću jednog
klika.
1
Odaberite željene video ili foto zapise za razmjenu s drugim
korisnicima.
2
Kliknite na Share (
) na tražilici.
• Na zaslonu za razmjenu se pojavljue odabrana datoteka.
5
Kliknite na Upload za početak preuzimanja.
Pojavljuje se skočni prozor. U prozoru će se nalaziti upit
za unos ID-a i lozinke ili napomena da pritisnete OK za
odlazak na odabranu internetsku stranicu.
•
Unesite vaš ID i zaporku za pristup.
•
Pristup sadržaju web stranice može biti ograničen ovisno o
okruženju vašeg web pristupa.
Raspoloživo vrijeme i kapacitet snimanja za preuzimanje video zapisa
mogu varirati oviso o politici svake internetske stranice.
3
Kliknite na web stranicu na koju želite prenijeti datoteke.
• Možete odabrati YouTube, twitter, Flickr, Facebook,
Picasa, Email ili određenu internetsku stranicu koju želite
koristiti za upravljanje vašom stranicom.
Upotreba s drugim uređajima
82
Uporaba s Windows računalom
Direktno preuzimanje vaših video zapisa na YouTube!
Gumb One-Touch [Razmjena ( )] vam omogućuje direktno preuzimanje i razmjenu vaših video zapisa na YouTube.
Samo dodirnite gumb [Razmjena ( )] dok je vaš proizvod spojen na Windows računalo pomoću ugrađenog USB džeka.
KORAK 1
KORAK 3
Odaberite video koji želite preuzeti na proizvodu u pregledu
indeksa video sličica a zatim pritisnite gumb [Razmjena ( )].
¬stranica 63 Ponovite postupak za svaki video koji želite
preuzeti.
• Share mark ( ) je prikazana na odabranim video zapisima.
Pritisnite gumb [Razmjena ( )] dok je
vaš proizvod spojen na računalo.
• Odabrani video zapisi s oznakama
za razmjenu su prikazani na zaslonu
Razmjena.
• Kliknite na Yes za početak preuzimanja.
• Želite li preuzeti direktno bez prikazivanja
iskočnog prozora za razmjenu provjerite da “Intelli-studio
otvara listu razmijenjenih označenih datoteka u spojenom
uređaju”.
• Koristite gumb [Razmjena ( )] samo kada radi Intelli-studio.
0:00:55
Menu
1/10
Play Mode
KORAK 2
Spojite ugrađeni USB džek proizvoda na USB priključak
računala.
• Intelli-studio se pokreće autom atski čim je proizvod spojen
na Windows računalo kada odredite PC Software: On.
•
•
•
•
•
•
Upotreba s drugim uređajima
83
Prilikom preuzimanja na YouTube, odabrani film se konvertira u format koje se može
reproducirati putem stranice YouTube a prije preuzimanja. Vrijeme utrošeno na
preuzimanje može varirati ovisno o uvjetima korisnika uključujući rad računala i mreže.
Nema jamstva za uspješno preuzimanje u svim uvjetima a promjene poslužitelja
putem stranice YouTube u budućnosti mogu deaktivirati ovu funkciju.
Za više informacija o YouTube-u posjetite web stranicu YouTube :
http://www.youtube.com/
Funkcionalnost preuzimanja sa stranice YouTube je omogućena pod licencom
YouTube LLC. Funkcionalnost za preuzimanje na YouTube ne predstavlja
potvrdu ili preporuku proizvoda putem YouTube LLC.
Ukoliko nemate račun na navedenoj web stranici možete se registrirati prije
nastavka s autorizacijom.
Prema YouTube politici direktno preuzimanje filma možda neće biti dostupno u
vašoj državi / području.
Uporaba s Windows računalom
UPOTREBA UKLONJIVOG UREĐAJA ZA
POHRANU
4
Pojavljuju se mape u mediju za odlaganje.
• Različite vrste datoteka pohranjene su u različitim mapama.
Možete prenijeti ili kopirati snimljene podatke na Windows
računalo spajanjem USB kabela na proizvod.
Pregled sadržaja medija za odlaganje
1
Provjerite PC Software: Off podešenje. ¬stranica 73
2
Umetnite memorijsku karticu. ¬stranica 25
3
Spojite ugrađeni USB džek proizvoda na USB priključak
računala. ¬stranica 79
• Nakon trenutka na zaslonu računala pojavljuje se poruka
Uklonjiv disk ili Samsung.
• Odaberite Otvori mape za pregled datoteka koje koriste
Windows Explorer i kliknite na OK.
Fotografija Video zapisa
Mapa s postavkama
Mapa sustava
5
Odaberite mapu za kopiranje a zatim ju povucite i ispustite na
odredišnu mapu.
• Mapa je kopirana s medija za odlaganje na računalo.
•
•
•
•
Upotreba s drugim uređajima
84
Ako se ne pojavljuje prozor Uklonjiv disk, potvrdite vezu
(¬stranica 79) ili ponovite korake 1 i 3. Ako se uklonjivi disk ne
pojavi automatski, otvorite mapu za uklonjivi disk rabeći Moje
računalo ili Windows Explorer.
Ako se spojeni pogon diska proizvoda ne otvara ili se kontekstni
izbornik za desni klik miša (otvori ili pretraži) doima neispravnim,
moguće je da vam je računalo zahvaćenom Autorun virusom.
Preporučuje se da ažurirate protuvirusni softver na najnoviju
verziju.
Ovisno o funkcijama proizvoda, mogu se stvarati dodatne mape.
Proizvod je isključen kada je njegov USB priključak odvojen od
USB priključka računala.
Uporaba s Windows računalom
Struktura mapa i datoteke na mediju za odlaganje
• Struktura mape i datoteke medija za odlaganje je sljedeća.
• Naziv datoteke prati DCF (Design rule for Camera File System).
Video datoteke (H.264) 1
• HD kvaliteta video zapisa ima HDV_####.MP4 format.
• Format naziva videozapisa snimljenog pomoću funkcije
pametnog filtra je SDV_###. MP4.
• Broj datoteke automatski se povećava kada je kreirana nova
datoteka slike filma.
• Do 9,999 datoteka kreirano je u jednoj mapi. Nova mapa
kreirana je kada je kreirano više od 9,999 datoteka.
• Nazivi mapa navedeni su redoslijedom 100VIDEO, 101VIDEO,
itd. Maksimalan broj mapa je 999.
• Možete kreirati maksimalno 9,999 datoteka u mediju za
odlaganje pomoću proizvoda.
Foto datoteka 2
• Poput video datoteka, broj datoteke automatski se povećava
kada je kreirana nova foto datoteka.
• Fotografije imaju format SAM_####.JPG.
• Nazivi mapa navedeni su redoslijedom : 100PHOTO,
101PHOTO, itd.
Format datoteke
Video datoteke
• Video datoteke su komprimirane u H.264 formatu. Ekstenzija
datoteke je “.MP4”.
• Pogledajte stranicu 53 za razlučivost video zapisa.
Foto datoteke
• Foto slike su komprimirane u JPEG (Joint Photographic
Experts Group) formatu. Ekstenzija datoteke je “.JPG”.
• Pogledajte stranicu 53 za foto razlučivost.
Naziv video datototeke kojeg je snimio proizvod ne bi se trebao
mijenjati, budući da odgovarajuća reprodukcija proizvoda zahtijeva
konvenciju o originalnoj mapi i imenovanju datoteke.
Upotreba s drugim uređajima
85
Prilozi
Informirajte se o porukama o pogreškama, održavanju i
specifikacijama.
Rješavanje poteškoća ....................................................... 87
PORUKE I INDIKATORI UPOZORENJA .............................. 87
SIMPTOMI I RJEŠENJA....................................................... 90
Dodatne informacije .......................................................... 96
ODRŽAVANJE ...................................................................... 96
UPOTREBA VAŠEG PROIZVODA U INOZEMSTVU .......... 97
KAKO SE UPOTREBLJAVA TRAKA ZA RUKU
(ZA UPOTREBU NA LIJEVOJ RUCI) (SAMO HMX-W350).. 98
KAKO SE UPOTREBLJAVA PRSNA TRAKA
(SAMO HMX-W350) ............................................................. 99
RJEČNIK ............................................................................ 100
Specifikacije ..................................................................... 101
Rješavanje poteškoća
Prije kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra Samsung, izvršite sljedeće jednostavne provjere.
Mogu vam uštedjeti vrijeme i trošak nepotrebnog pozivanja.
PORUKE I INDIKATORI UPOZORENJA
Problemi mogu nastati zbog sljedećih razloga. Provjerite informaciju i poduzmite korektivne mjere.
Baterija
Poruka
Low Battery
Ikona
-
Informira da...
Djelovanje
Baterija je gotovo ispražnjena.
• Napunite bateriju dodavanjem proizvoda na
računalo pomoću ugrađenog USB priključka.
Informira da...
Djelovanje
Medij za pohranjivanje
Poruka
Ikona
Nema umetnute memorijske kartice u utoru za
karticu.
• Umetnite memorijsku karticu.
Card Full
Nema dovoljno prostora za snimanje na
memorijskoj kartici.
• Obrišite nepotrebne datoteke na memorijskoj
kartici.
• Napravite sigurnosnu kopiju datoteka na
računalo ili drugi medij za pohranjivanje i
obrišite datoteke.
• Zamijenite memorijsku karticu za drugu s
dovoljno prostora.
Card Error
Postoji problem s memorijskom karticom i ona se
ne može prepoznati.
• Zamijenite memorijsku karticu za drugu.
Not Formatted
Memorijska kartica nije formatirana u ovom
proizvodu.
• Formatirajte memorijsku karticu pomoću ovog
kamkordera.
Insert Card
Prilozi
87
Rješavanje poteškoća
Medij za pohranjivanje
Poruka
Ikona
Informira da...
Djelovanje
Not Supported
Format
• Datoteke nije moguće reproducirati budući da
Memorijska je kartica možda formatirana u drugom
proizvod ne podržava format memorijske kartice.
• Koristite memorijsku karticu nakon formatiranja
uređaju i još uvijek može sadržavati slike.
ili novu za snimanje s proizvodom.
Not Supported
Card
Memorijska kartica nije podržana na ovom
proizvodu.
• Zamijenite memorijsku karticu za preporučenu.
Memorijska kartica nema dovoljnu radnu
učinkovitost za snimanje.
• Snimite video zapis pri slabijoj razlučivosti.
• Zamijenite memorijsku karticu za drugu.
Informira da...
Djelovanje
• Isključite i uključite proizvod radi obnove
podataka.
• Ako datoteka nije spašena, format medija za
pohranjivanje koristi izbornike nakon izrade
sigurnosne kopije za važne datoteke na
računalo ili drugi medij za pohranjivanje.
• Obrišite nepotrebne datoteke na mediju za
pohranjivanje.
• Napravite sigurnosnu kopiju datoteka na
računalu ili drugom mediju za pohranjivanje
podataka i obrišite datoteke.
• Zamijenite memorijsku karticu drugom s
dovoljno slobodnoga prostora.
• Podesite File No na Reset.
• Formatirajte medij za pohranjivanje.
Low Speed Card.
Please record at a
lower resolution.
-
Snimanje
Poruka
Write Error
The number of
video files is full.
Cannot record
video.
Ikona
-
Došlo je do problema za vrijeme upisa podataka
na medij za pohranjivanje.
-
Broj video datoteka koje se mogu pohraniti je
9,999.
Na kartici više nema slobodnog prostora.
Kartica je potpuno popunjena. Više se na nju ne
mogu spremati datoteke.
Prilozi
88
Rješavanje poteškoća
Snimanje
Poruka
Ikona
The number of
photo files is full.
Cannot take a
photo.
-
File number is full.
Cannot record
video.
-
File number is full.
Cannot take a
photo.
-
Informira da...
Djelovanje
• Obrišite nepotrebne datoteke na mediju za
pohranjivanje.
• Napravite sigurnosnu kopiju datoteka na
Broj foto datoteka koje se mogu pohraniti je 9,999.
računalu ili drugom mediju za pohranjivanje
Na kartici više nema slobodnog prostora.
podataka i obrišite datoteke.
Kartica je potpuno popunjena. Više se na nju ne
• Zamijenite memorijsku karticu drugom s
mogu spremati datoteke.
dovoljno slobodnoga prostora.
• Podesite File No na Reset.
• Formatirajte medij za pohranjivanje.
• Podesite File No na Reset i formatirajte medij za
Broj mapa i datoteka dosegao je gornju granicu.
pohranjivanje. Ne zaboravite izraditi sigurnosnu
Više ne možete snimati nove videozapise.
popiju važnih datoteka prije formatiranja.
Broj mapa i datoteka dosegao je gornju granicu.
Ne možete snimati nove fotografije.
• Podesite File No na Reset i formatirajte medij za
pohranjivanje. Ne zaboravite izraditi sigurnosnu
popiju važnih datoteka prije formatiranja.
Reprodukcija
Poruka
Ikona
Read Error
-
Informira da...
Djelovanje
Došlo je do problema tijekom očitanja podataka s
medija za pohranjivanje.
• Formatirajte medij za pohranjivanje pomoću
izbornika nakon izrade sigurnosne kopije
važnih datoteka na računalo ili drugi uređaj za
pohranjivanje.
Informira da...
Djelovanje
Proizvod se prebacio na podvodni način.
• Pazite da poklopac memorijske kartice, HDMI
priključka ili USB priključka dobro zatvorite prije
korištenja proizvoda pod vodom. ¬stranica ii
• Biste podvodni način postavili na Isključeno,
pritisnite gumb [Podvodno ( )].
Podvodno rukovanje
Poruka
Ensure that the
USB and card
covers are closed
before shooting
under water.
Ikona
-
Prilozi
89
Rješavanje poteškoća
SIMPTOMI I RJEŠENJA
Ukoliko ove upute ne rješavaju vaš problem, kontaktirajte najbliži Samsung ovlašteni servisni centar.
Napajanje
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Proizvod se ne uključuje.
• Umetnuta baterija može biti ispražnjeno.
Napunite bateriju.
Napajanje se isključuje automatski.
• Da li je Auto Power Off podešeno na 5 Min? Ako se gumb ne pritisne za 5 minuta,
proizvod se automatski isključuje (Auto Power Off). Da deaktivirate ovu opciju,
promijenite podešenje Auto Power Off na Off. ¬stranica 72
• Baterija je gotovo ispražnjena. Napunite bateriju.
Napajanje se ne može isključiti.
• Isključite ugrađeni USB priključak i ponovo spojite napajanje proizvoda prije nego što
ga uključite.
• Pritisnite tipku [RESET] postavljanje. ¬stranica 17
Baterija se brzo prazni.
• Temperatura je preniska.
• Baterija napunjena do kraja. Napunite bateriju do kraja.
• Baterija je pri kraju svoga radnoga vijeka i ne može se nadopuniti.
Obratite se lokalnom trgovcu proizvoda Samsung.
Prikaz
Simptom
Zaslon TV-a ili LCD-a prikazuje izobličene
slike ili je označio prugama vrh/dno ili
krajnju lijevu/desnu stranu.
Na zaslonu se pojavljuje nepoznati
indikator.
Objašnjenje/Rješenje
• Može se pojaviti tijekom snimanja ili pregleda omjera slike 16:9 na omjeru 4:3 TV-a ili
obratno. Za više pojedinosti, pogledajte prikaz specifikacije. ¬stranica 77
• Na zaslonu se pojavljuje indikator upozorenja ili poruka. ¬stranice 87~89
Popratna slika ostaje na LCD zaslonu.
• To se događa ako isključite adapter za napajanje izmjeničnom strujom prije isključenja
napajanja.
Slika na LCD zaslonu izgleda isuviše
tamno.
• Svjetlo ambijenta je isuviše jako. Podesite svjetlinu LCD zaslona. ¬stranica 70
Prilozi
90
Rješavanje poteškoća
Snimanje
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Pritisak na gumb [OK (REC)] ne pokreće
snimanje.
• Pritisnite tipku [Način rada ( / )] da biste postavili način snimanja videozapisa ili
način fotografiranja. ¬stranica 30
• Nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje na mediju za odlaganje.
• Unutarnja temperatura vašeg proizvoda je neobično visoka. Isključite proizvod i
ostavite ga malo na hladnom mjestu.
• Vaš proizvod je vlažan i mokar iznutra (kondenzacija). Isključite proizvod i ostavite ga
oko 1 sat na suhom i hladnom mjestu.
Stvarno vrijeme snimanja je manje od
procijenjenog vremena snimanja.
• Predviđeno vrijeme snimanja može varirati ovisno o sadržaju i korištenim značajkama.
• Pri snimanju objekta koji se brzo kreće, stvarno vrijeme snimanja može biti skraćeno.
Snimanje se zaustavlja automatski.
• Više nema slobodnog prostora za snimanje na mediju za pohranjivanje. Napravite
sigurnosnu kopiju za važne datoteke na vašem računalu i formatirajte medij za
pohranjivanje ili obrišite nepotrebne datoteke.
• Ukoliko vršite često snimanje ili brisanje datoteka, rad medija za pohranjivanje je
oslabljen. U tom slučaju, ponovo formatirajte medij za pohranjivanje.
• Ukoliko koristite memorijsku karticu male brzine zapisa, proizvod automatski zaustavlja
snimanje video zapisa a zatim se na LCD zaslonu pojavljuje odgovarajuća poruka.
Prilikom snimanja osvjetljenog predmeta
blještavim svjetlom, pojavljuje se okomita
crta.
• To nije kvar.
Za vrijeme snimanja, ne prikazuje se
datum/vrijeme.
• Date/Time Display podešen je na Off. Podesite Date/Time Display na On.
¬stranica 70
Ne možete snimiti foto sliku.
• Podesite vaš proizvod na način za foto snimanje. ¬stranica 30
• Medij za pohranjivanje je pun. Upotrebite novu memorijsku karticu ili formatirajte medij
za pohranjivanje. ¬stranica 74 Ili uklonite nepotrebne slike. ¬stranica 60
Kada snimate foto sliku ne čuje se zvuk
blende.
• Podesite Shutter Sound na On. ¬stranica 72
• Za vrijeme dvostrukoga snimanja (video i foto), ne čuje se zvuk zatvarača.
• Ako je micro HDMI kabel spojen na proizvod, Zvuk okidača nije dostupan.
Prilozi
91
Rješavanje poteškoća
Snimanje
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Ne čuje se zvuk beep-a.
• Podesite Beep Sound na On. ¬stranica 71
• Zvuk beep-a je privremeno isključen dok snimate video zapise.
• Kada je micro HDMI kabel spojen na proizvod, funkcija Beep Sound nije dostupna.
Postoji vremenska razlika između točke
kada pritisnete gumb za [OK (REC)] i točke
na kojoj snimljeni film počinje/zaustavlja se.
• Na vašem proizvodu, može doći do neznatnog kašnjenja vremena između točke kada
pritisnite gumb [OK (REC)] i strarne točke na kojoj počinje/zaustavlja se snimljeni
video. To nije pogreška.
Na slikama se pojavljuju vodoravne linije.
• To se javlja pri snimanju slika pod fluoroscentnim svjetlom, žaruljom na bazi natrija ili
žarulje za uličnu rasvjetu. To nije kvar.
Medij za pohranjivanje
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Funkcije memorijske kartice ne mogu se
koristiti.
• Pravilno umetnite memorijsku karticu u vaš proizvod. ¬stranica 25
• Ako koristite memorijsku karticu formatiranu na računalu, formatirajte ju ponovo na
vašem proizvodu. ¬stranica 74
Slika se ne može obrisati.
Ne možete formatirati memorijsku karticu.
• Ne možete obrisati zaštićenu sliku. Otpustite zaštitu slika na mediju za pohranjivanje.
¬stranica 61
• Memorijska kartica nije podržana na vašem proizvodu ili postoje problemi s karticom.
Naziv podatkovne datoteke nije točno
naveden.
• Datoteka je možda oštećena.
• Proizvod ne podržava format datoteke.
• Prikazan je samo naziv datoteke ako struktura direktorija zadovoljava međunarodni
standard.
Vaše računalo ne prepoznaje micro SDXC
memorijsku karticu.
• Micro SDXC memorijske kartice služe se sustavom datoteka exFAT. Da biste micro
SDXC memorijske kartice mogli upotrebljavati na računalu sa sustavom Windows
XP, s internetskih stranica tvrtke Microsoft preuzmite i ažurirajte upravljački program
sustava datoteka exFAT.
Vaš televizor ili računalo ne mogu prikazivati • Micro SDXC memorijske kartice služe se sustavom datoteka exFAT. Prije spajanja
fotografije i videozapise pohranjene na micro
proizvoda s uređajem provjerite je li vanjski uređaj kompatibilan sa sustavom datoteka
SDXC memorijskoj kartici.
exFAT.
Prilozi
92
Rješavanje poteškoća
Podešenje slike za vrijeme snimanja
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Izvan fokusa je.
• Ovaj proizvod nema funkciju za kontrolu fokusa.
• Minimalna fokalna duljina između proizvoda i predmeta je 20 cm. Snimite objekt na
udaljenosti većoj od minimalne žarišne duljine.
Reprodukcija na vašem proizvodu
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Ne radi funkcija repordukcije (reprodukcija/
pauza).
• Datoteke sa slikama snimljene pomoću drugog uređaja možda se neće reproducirati
na vašem proizvodu.
• Provjerite kompatibilnost memorijske kartice. ¬stranica 26
Funkcija za prelaz ili pretraživanje ne radi
pravilno.
• Foto slike snimljene na drugom uređaju možda se neće prikazati u aktualnoj veličini.
To nije pogreška.
Reprodukcija na drugim uređajima (TV)
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Ne možete pregledati sliku ili čuti zvuk sa
spojenog uređaja.
• Uvjerite se da je kabel za spajanje spojen na odgovarajući džek.
Na TV prijemniku ili računalnom playeru
pojavljuje se iskljrivljena slika
• Način prikaza snimljenog video zapisa ne odgovara onog uređaja za reprodukciju.
• Snimljeni video zapis u načinu 16:9 trebao bi reproducirati na TV ili računalu koji
podržava način zaslona 16:9.
Prilozi
93
Rješavanje poteškoća
Spajanje na računalo
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Računalo ne prepoznaje vaš proizvod.
• Isključite ugrađeni USB džek proizvoda s računala, ponovo pokrenite računalo a zatim
ga ponovo pravilno spojite.
Ne možete pravilno reproducirati datoteku
filma na računalo.
• Potreban je video kodek za reproduciranje snimljene datoteke na vašem proizvodu.
Instalirajte ili pokrenite ugrađeni softver za uređivanje (Intelli-studio).
• Provjerite da li je ugrađeni USB priključak proizvoda pravilno spojen.
• Isključite ugrađeni USB džek proizvoda s računala, ponovo pokrenite računalo.
Ponovo ga pravilno spojite.
• Vaše računalo možda neće zadovoljiti traženu izvedbu za reprodukciju video datoteke.
Provjerite računalo preporučenih performansi.
Intelli-Studio ne funkcionira ispravno.
•
•
•
•
Napustite aplikaciju Intelli-studio i ponovo pokrenite Windows računalo.
Mac OS ne podržava Intelli-studio.
Podesite PC Software na On u izborniku Postavke.
Ovisno o vrsti računala, program Intelli-studio se možda neće automatski pokrenuti.
U tom slučaju otvorite željeni CD ROM pogon koji koristi program Intelli-studio u My
Computer i pokrenite iStudio.exe.
Slika ili zvuk na vašem proizvodu nije
pravilno reproducirana na vašem računalu.
• Video reprodukcija ili zvuk mogu se privremeno zaustaviti ovisno o vašem računalu. To
ne utječe na video ili sliku kopiranu na vaše računalo.
• Ukoliko je vaš proizvod spojen na računalo koje ne podržava hi-speed USB (USB
2.0) slika ili zvuk možda se neće pravilno reproducirati. To ne utječe na sliku i zvuk
kopirane na vaše računalo.
Zaslon za reprodukciju je pauziran ili
iskrivljen.
• Provjerite zahtjeve sustava za reprodukciju video zapisa.
• Napustite sve ostale pokrenute aplikacije na aktualnom računalu.
• Ukoliko je snimljeni video reproduciran na vašem proizvodu spojen na računalo,
slika se možda neće reproducirati gladko ovisno o brzini prijenosa. Molimo kopirajte
datoteku na vaše računalo a zatim je ponovo reproducirajte.
Prilozi
94
Rješavanje poteškoća
Podvodno rukovanje
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Predmet na LCD zaslonu nije jasan pod
vodom.
• Postavite podvodni način na Uključeno. ¬stranica 40
• Provjerite ima li na leći mrlja ili stranih tvari.
U proizvod je ušla voda.
• Isključite napajanje, a zatim se obratite centru za korisnike tvrtke Samsung.
Opći postupci
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Datum i vrijeme su netočni.
• Da li je proizvod nekorišten duže vremensko razdoblje?
Ugrađena rezervna punjiva baterija može biti ispražnjena. ¬stranica 24
Vaš proizvod se ne uključuje ili tipke ne
rade normalno.
• Kada pritisnete gumb [RESET] postavljanje, proizvod se
isključuje. Funkcija za ponovno postavljanje ne utječe na
snimljene slike i korisničke postavke.
Tipka [RESET]
Stavke izbornika koje se ne mogu koristiti istovremeno
Simptom
Objašnjenje/Rješenje
Stavke izbornika su posivljene.
• Ne možete odabrati sivo označene stavke u aktualnom načinu snimanja/reprodukcije.
• Ukoliko niste umetnuli memorijsku karticu u proizvod, sve funkcije koje zahtijevaju
memorijsku karticu (Storage Info, Format, itd.) su neaktivne u izborniku i nećete ih
moći odabrati.
• Sljedeće funkcije nije moguće koristiti kada je proizvod u načinu Smart Filter (Pametni filtar):
- Digitalni zum, Video Resolution, Anti-Shake(DIS), Face Detection
• U podvodnom načinu rada ne možete odabrati sljedeću funkciju.
- White Balance
Prilozi
95
Dodatne informacije
ODRŽAVANJE
Niže navedeni savjeti pomoći će vam da ispunite jamstvene
obveze i dopustiti vam da uživate u ovom proizvodu godinama.
Oprez pri odlaganju
• Radi očuvanja proizvoda, isključite ga.
- Uklonite memorijsku karticu.
- Prije odlaganja potpuno napunite unutarnju bateriju.
¬stranica 22
• Čišćenje leća
Koristite četku puhala da uklonite prašinu i nježno obrišite leće
mekom krpom.
Ako je nužno, nježno obrišite papirom za čišćenje leća.
- Ako su leće prljave može se stvoriti plijesan.
- Ukoliko leće izgledaju zamućeno, isključite proizvod i
ostavite ga oko 1 sat.
Čišćenje proizvoda
Prije čišćenja, isključite proizvod.
• Čišćenje vanjskog dijela
- Nježno obrišite mekom i suhom krpom. Ne primijenjujte
prekomjernu silu prilikom čišćenja već nježno obrišite površinu.
- Ne rabite benzin ili razrjeđivač za čišćenje proizvoda. Vanjski
sloj mogao bi se skinuti ili bi površina kućišta može izgubiti
na kvaliteti.
• ČišćenjeLCD zaslona
Nježno obrišite mekom i suhom krpom. Pazite da ne oštetite
zaslon.
Prilozi
LCD zaslon
• Za produžen radni vijek, izbjegavajte brisanje grubom krpom.
• Imajte na umu slijedeći fenomen za korištenje LCD zaslona. To
nisu neispravnosti.
- Pri korištenju proizvoda, površina oko LCD zaslona se može
zagrijati.
- Ukoliko ga ostavite uključenog dulje vremena, površina oko
LCD zaslona postaje vruća.
- Pri uporabi proizvoda u hladnim uvjetima, na LCD zaslonu
se može pojaviti naknadna slika.
• LCD zaslon izrađen je pomoću napredne i precizne tehnologije
i ima više od 99,99% piksela. Unatoč činjenici, crne ili bijele
točkice (crvene, plave, bijele) mogu se rijetko pojaviti u sredini.
Ove točkice mogu biti normalna pojava za vrijeme proizvodnog
procesa ali ne utječu na snimljene slike.
96
Dodatne informacije
Kada postoji kondenzacija vode, odložite proizvod neko
vrijeme prije korištenja
•
•
•
Što je kondenzacija vode?
Kondenzacija vode događa se kada je proizvod premješten
na mjesto velike temperaturne razlike u odnosu na prethodno
mjesto. Rosa se stvara na vanjskim ili unutarnjim dijelovima
proizvoda i na lećama za odbijanje. Kada se to dogodi, može
prouzročiti neispravnost ili oštećenje na proizvodu pri upotrebi
uređaja s uključenim napajanjem dok postoji kondenzacija
vode.
Kada se javlja kondenzacija vode?
Kada je uređaj premješen na mjesto s većom temperaturom od
prethodnog mjesta ili pri nagloj upotrebi u vrućem podneblju,
uzrokovat će kondenzaciju.
- Prilikom snimanja vani na hladnom vremenu tijekom zime a
zatim korištenjem unutra.
- Za vrijeme snimanja vani po vrućem vremenu nakon boravka
unutra ili unutar automobila u kojem radi klimauređaj.
Što mogu učiniti?
- Isključite napajanje i ostavite ga na suhom mjestu 1 do 2 sata
prije korištenja.
UPOTREBA VAŠEG PROIZVODA U
INOZEMSTVU
• Svaka zemlja ili regija ima svoje sustave za električnu energiju
i boju.
• Prije upotrebe vašeg proizvoda u inozemstvu, provjerite
sljedeće stavke.
Sustav boje na TV-u
Vaš proizvod temelji se na PAL sustavu. Pri reprodukciji ili
kopiranju snimaka kodiranih u PAL sustavu na vanjskom uređaju
namjestite izlazni videosignal prema TV sustavu boja spojene
videoopreme. ¬stranica 73
PAL kompatibilne zemlje/područja
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic,
Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great Britain,
Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Malaysia,
Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia, Singapore, Slovak Republic,
Spain, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Tunisia, etc.
Koristite proizvod nakon potpunog nestanka kondenzacije.
NTSC kompatibilne zemlje/područja
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Korea, Mexico, Philippines,
Taiwan, United States of America, etc.
Možete snimati s vašim proizvodom i gledati slika na LCD
zaslonu bilo gdje u svijetu.
Prilozi
97
Dodatne informacije
KAKO SE UPOTREBLJAVA TRAKA ZA RUKU
(ZA UPOTREBU NA LIJEVOJ RUCI)
(SAMO HMX-W350)
1
3
Umetnite drugi kraj trake sa stražnje strane pričvrsnog prstena,
napravite petlju i pričvrstite čičak-traku.
Provucite čičak-traku (s strane suprotne od logotipa) kroz lijevi
prsten (gledano sa stražnje strane držača) i napravite petlju na
način prikazan u nastavku te je pričvrstite.
Dovoljno otpustite traku prije nošenja te je namjestite kako bi vam
dobro pristajala.
2
Namjestite protuklizni prsten na način prikazan u nastavku
kako biste spriječili labavljenje.
Nakon 1. koraka
Protuklizni prsten
Prilozi
98
Dodatne informacije
KAKO SE UPOTREBLJAVA PRSNA TRAKA
(SAMO HMX-W350)
2
Zakopčajte desnu ramenu traku na prsnu traku kako biste ih
spojili pa zatim stavite ramenu traku na desnu ruku.
Pričvršćivanje držača na prsnu traku
1
Umetnite oba kraja trake kroz pričvrsne prstenove na način
prikazan u nastavku, napravite petlju te pričvrstite čičak-traku.
2
Namjestite protuklizni prsten na način prikazan u nastavku
kako biste spriječili labavljenje.
Provjerite je li prsna traka otkopčana prije nego što je postavite.
3
Zakopčajte lijevu ramenu traku na prsnu traku kako biste ih
spojili.
4
Zakopčajte prsnu traku.
Protuklizni
prsten
Postavljanje prsne trake (prvo desna ruka)
1
Prije postavljanja dovoljno otpustite prsnu i ramenu traku.
Prilagodite joj duljinu koliko treba kako bi vam pristajala.
Prilozi
99
Dodatne informacije
RJEČNIK
AF (Automatski fokus)
F. br. (F-broj)
Sustav koji automatski fokusira leće proizvoda na objekt. Vaš proizvod koristi
kontrast za automatsko fokusiranje.
Broj F definira omjer fokalne duljine i veličine otvora leće (fokalna dužina/promjer
otvora leće). Što je broj F manji, to su veći otvor leće i količina svjetla koja dospijeva
na senzor proizvoda. Općenito, manji brojevi F daju svjetlije slike.
Otvor
MPEG-4 AVC/H.264
Otvor kontrolira količinu svjetlosti koja dopire do senzora proizvoda.
Kompozicija
Kompozicija na fotografiji znači postavljanje objekata na fotografiji. Pridržavanje
pravila treće strane najčešće dovodi do dobre kompozicije.
MPEG-4 AVC/H.264 definira posljednji format video kodiranja standardiziran putem
ISOIEC i ITU-T, u 2003. U usporedbi s konvencionalnim MPEG-2 formatom, MPEG4 AVC/H.264 koristi više od duple učinkovitosti. Vaš proizvod aktivira MPEG-4
AVC/H.264 da enkodira video zapise visoke definicije.
Trešnja proizvoda (mutna slika)
Komplementirani metalno oksidni poluprovodnik (CMOS)
CMOS je sensor slike koji stvara slike pristupom kvalitete CCD (nabojem spregnuti
sklop) senzora. Troši manje energije što ima za posljedicu duži radni vijek baterije
vašeg proizvoda.
U slučaju premještanja proizvoda dok je blenda otvorena, cijela slika može izgledati
mutno. To se događa češće pri maloj brzini blende. Spriječite trešnju proizvoda
podizanjem razine osjetljivosti pomoću veće brzine blende. Ili, koristite tronožac,
funkcija DIS ili OIS za stabilizaciju proizvoda.
Digitalni zum
Kvaliteta
Značajka kojom se umjetno povećava količina zuma raspoloživog s lećama zuma (Optički
zum). Pri uporabi digitalnog zuma, kvaliteta slike blijedi kako se uvećanje povraćava.
Ovo je opći zum koji moće povećati slike s lećama i ne narušava kvalitetu slika.
Kvalitetnije slike imaju manju brzinu kompresije što obično rezultira većom veličinom
datoteke.
Efektivan broj piksela
Za razliku od ukupnog zbroja piksela, ovo je aktualni broj piksela korištenih za
snimanje slike.
Ekspozicija
Dopuštena količina svjetlosti za dostizanje senzora proizvoda. Ekspozicijom upravlja
kombinacija brzine blende, vrijednost otvora i ISO osjetljivost.
Fokalna dužina
Udaljenost od sredine leća do njegove fokalne točke (u milimetrima). Veće fokalne
dužine rezultiraju u ograničenim kutovima pregleda i uvećanjem predmeta. Manja
fokalna dužina rezultira širim kutevima pregleda.
Razlučivost
Broj piksela na digitalnoj slici. Slike veće razlučivosti imaju više piksela i obično
pokazuju više pojedinosti od slika male razlučivosti.
Brzina blende
Brzina blende odnosi se na količinu vremena potrebnu za otvaranje i zatvaranje
blende i predstavlja važan čimbenik u svjetlini fotografije jer kontrolira količinu
svjetlosti koja prolazi kroz otvor prije nego što dođe do senzora slike. Velika brzina
blende omogućuje manje vremena za ulazak svjetla a fotografija postaje tamnija i
lako zamrzava objekte u pokretu.
Bjelina (ravnoteža boje)
Podešenje intenziteta boja (obično primarnih boja poput crvene, zelene i plave) na
slici. Cilj podešenja bjeline ili ravnoteže boje je pravilno prikazati boje na slici.
Prilozi
100
Specifikacije
Naziv modela
Sustav
LCD zaslon
Konektori
Općenito
HMX-W300BP/HMX-W300RP/HMX-W300YP/HMX-W350BP/HMX-W350RP/HMX-W350YP
Video signal
Format za kompresiju slike
Format za auto kompresiju
Slika uređaja
Efektivni pikseli
Ukupno piksela
Leće
Fokusna dužina
Veličina/broj točkic
Način za LCD zaslon
HDMI izlaz
USB izlaz
Specifikacija Vodootpornosti/
Otpornosti na prašinu
Izvor napajanja
Vrsta izvora napajanja
Potrošnja energije (Snimanje)
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura za odlaganje
Medij za odlaganje
Vanjske dimenzije (ŠxVxD)
Težina
Unutarnji MIC
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Advanced Audio Coding)
1/3.2” CMOS
4 mega piksela
5 mega piksela
F2.2, X3 Digitalni zoom
4.3 mm (ekvivalent 35 mm filma)
2.3” LCD / 230k
TFT LCD
Vrsta konektora D (Micro HDMI)
Ugrađeni USB
Maks. 5 m pod vodom (IEC IP68)
3.7V (Pomoću litijonske baterije)
Litijonsko baterijsko pakiranje
2.1 W (LCD uključen, 720/25p), 2.4 W (LCD uključen,1080/25p)
0 ˚C ~ 40 ˚C
10% ~ 80%
-20 ˚C ~ 60 ˚C
Memorijska kartica (micro SD/micro SDHC/micro SDXC) (Nije isporučena)
Pribl. 62 mm x 112 mm x 17.8 mm
Pribl. 140 g (Osim za litijonsko baterijsko pakiranje)
Mono mikrofon
Ú Ove tehničke specifikacije i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Prilozi
101
Kontaktirajte SAMSUNG diljem svijeta
8NROLNRLPDWHSLWDQMDLOLSULPMHGEHYH]DQR]D6DPVXQJSURL]YRGHPROLPRNRQWDNWLUDMWH6$0681*FHWDU]DEULJXRSRWURãDþLPD
Region
North
America
Latin
America
Country
Contact Centre Web Site
Region
Country
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
ZZZVDPVXQJFRPFD(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPFDBIU)UHQFK
%261,$
0(;,&2
01-800-SAMSUNG (726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
86$
- Consumer
(OHFWURQLFV
1-800-SAMSUNG (726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
$5*(17,1(
0800-333-3733
ZZZVDPVXQJFRP
Contact Centre Web Site
051 133 1999
ZZZVDPVXQJFRP
%8/*$5,$
QRUPDOWDULII
ZZZVDPVXQJFRP
&52$7,$
062 SAMSUNG (062 726 786)
ZZZVDPVXQJFRP
&=(&+
800 - SAMSUNG (800-726786)
ZZZVDPVXQJFRP
'(10$5.
70 70 19 70
ZZZVDPVXQJFRP
Uruguay
40543733
ZZZVDPVXQJFRP
Paraguay
98005420001
ZZZVDPVXQJFRP
),1/$1'
030-6227 515
ZZZVDPVXQJFRP
%5$=,/
0800-124-421, 4004-0000
ZZZVDPVXQJFRP
)5$1&(
01 48 63 00 00
ZZZVDPVXQJFRPIU
&+,/(
800-SAMSUNG (726-7864)
)URPPRELOH
ZZZVDPVXQJFRPFO
*(50$1<
ZZZVDPVXQJFRP
Bolivia
800-10-7260
ZZZVDPVXQJFRP
6$0681*E]Z
0180 5 7267864*
¼0LQDXVGHPGW)HVWQHW]
DXVGHP0RELOIXQNPD[¼0LQ
&2/20%,$
01-8000112112
Bogotá: 6001272
&<3586
ZZZVDPVXQJFRP
&267$5,&$
0-800-507-7267
RQO\IURPODQGOLQH
IURPPRELOHDQG
land line
'20,1,&$
1-800-751-2676
*5((&(
ZZZVDPVXQJFRP
(&8$'25
1-800-10-7267
80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
RQO\IURPODQGOLQH
IURPPRELOHDQG
land line
800-6225
+81*$5<
06-80-SAMSUNG (726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
(/6$/9$'25
,7$/,$
800-SAMSUNG (726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
.26292
+381 0113216899
ZZZVDPVXQJFRP
/8;(0%85*
261 03 710
ZZZVDPVXQJFRP
*8$7(0$/$
+21'85$6
-$0$,&$
1,&$5$*8$
1-800-299-0013
800-27919267
ZZZVDPVXQJFRPFR
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
1-800-234-7267
ZZZVDPVXQJFRP
00-1800-5077267
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQ6SDQLVK
ZZZVDPVXQJFRPODWLQBHQ(QJOLVK
(XURSH
0217(1(*52 020 405 888
ZZZVDPVXQJFRP
1(7+(5/$1'6
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
¼0LQ
ZZZVDPVXQJFRP
125:$<
815 56480
ZZZVDPVXQJFRP
32/$1'
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
FDáNRZLW\NRV]WSRáąF]HQLDMDN]D
ZZZVDPVXQJFRPSO
LPSXOVZHGáXJWDU\I\RSHUDWRUD
NRV]WSRáąF]HQLDZHGáXJWDU\I\
operatora)
PANAMA
800-7267
3(58
2QO\IURPODQGOLQH
)URP++3ODQGOLQH
ZZZVDPVXQJFRP
38(5725,&2
1-800-682-3180
ZZZVDPVXQJFRP
75,1,'$'
72%$*2
1-800-SAMSUNG (726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
9(1(=8(/$
0-800-100-5303
ZZZVDPVXQJFRP
$8675,$
0810 - SAMSUNG
¼PLQ
ZZZVDPVXQJFRP
32578*$/
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
ZZZVDPVXQJFRP
02-201-24-18
ZZZVDPVXQJFRPEH'XWFK
ZZZVDPVXQJFRPEHBIU)UHQFK
5O0$1,$
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
72//)5((1R
ZZZVDPVXQJFRP
(XURSH
%(/*,80
kontaktirajte SAMSUNG diljem svijeta
Region
(XURSH
Country
Contact Centre +381 11 321 6899
(old number still active 0700 7267864)
ZZZVDPVXQJFRP
6/29$.,$
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
ZZZVDPVXQJFRPVN
63$,1
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
ZZZVDPVXQJFRP
6:('(1
0771 726 7864 (SAMSUNG)
ZZZVDPVXQJFRP
Switzerland
6$0681*&+)PLQ
ZZZVDPVXQJFRPFK*HUPDQ
ZZZVDPVXQJFRPFKBIU)UHQFK
8.
0330 SAMSUNG (7267864)
ZZZVDPVXQJFRP
(,5(
0818 717100
ZZZVDPVXQJFRP
/,7+8$1,$
8-800-77777
ZZZVDPVXQJFRPOW
Country
3+,/,33,1(6
Asia
3DFL¿F
6,1*$325(
Contact Centre Web Site
6$0681*IRU3/'7
6$0681*IRU'LJLWHO
ZZZVDPVXQJFRPSK
6$0681*IRU*OREH
02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
9,(71$0
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
0266-026-066
1 800 588 889
ZZZVDPVXQJFRP
8$(
800-SAMSUNG (726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
20$1
800-SAMSUNG(726-7864)
183-2255 (183-CALL)
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
7+$,/$1'
7$,:$1
ZZZVDPVXQJFRPWK
ZZZVDPVXQJFRP
/$79,$
8000-7267
ZZZVDPVXQJFRPOY
(6721,$
800-7267
ZZZVDPVXQJFRPHH
%$+5$,1
8000-4726
5866,$
8-800-555-55-55
ZZZVDPVXQJFRP
Qatar
800-2255 (800-CALL)
*(25*,$
0-800-555-555
ZZZVDPVXQJFRP
0-800-05-555
ZZZVDPVXQJFRP
(J\SW
$50(1,$
$=(5%$,-$1
088-55-55-555
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
Syria
08000-726786
800-22273
065777444
18252273
,5$1
021-8255
ZZZVDPVXQJFRP
Morocco
080 100 2255
Saudi Arabia
9200-21230
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPDH(QJOLVK
ZZZVDPVXQJFRPDHBDU$UDELF
8=%(.,67$1
Asia
3DFL¿F
Region
.8:$,7
.$=$.+67$1 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
&,6
Web Site
6(5%,$
8-10-800-500-55-500
.<5*<=67$1 00-800-500-55-500
Middle
(DVW
-25'$1
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
7$'-,.,67$1
8-10-800-500-55-500
Mongolia
+7-800-555-55-55
ZZZVDPVXQJFRP
8.5$,1(
0-800-502-000
ZZZVDPVXQJFRPXD8NUDLQLDQ
ZZZVDPVXQJFRPXDBUX5XVVLDQ
%(/$586
810-800-500-55-500
ZZZVDPVXQJFRP
02/'29$
0-800-614-40
ZZZVDPVXQJFRP
$8675$/,$
1300 362 603
1(:
=($/$1'
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
&+,1$
400-810-5858
ZZZVDPVXQJFRP
+21*.21*
(852) 3698 4698
ZZZVDPVXQJFRPKN&KLQHVH
ZZZVDPVXQJFRPKNBHQ(QJOLVK
,1',$
1800 3000 8282
1800 266 8282
ZZZVDPVXQJFRPLQ
,1'21(6,$
0800-112-8888, 021-5699-7777
JAPAN
0$/$<6,$
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP/HYDQW(QJOLVK
7XUNH\
444 77 11
ZZZVDPVXQJFRP
1,*(5,$
ZZZVDPVXQJFRP
&RWH'¶,YRLUH
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
ZZZVDPVXQJFRP
Senegal
800-00-0077
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
Cameroon
7095- 0077
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRP
.(1<$
0800 545 545
ZZZVDPVXQJFRP
UGANDA
0800 300 300
ZZZVDPVXQJFRP
7$1=$1,$
6287+
$)5,&$
Botswana
0685 88 99 00
ZZZVDPVXQJFRP
0860-SAMSUNG(726-7864)
ZZZVDPVXQJFRP
0800-726-000
ZZZVDPVXQJFRP
ZZZVDPVXQJFRPLG
Namibia
8197267864
ZZZVDPVXQJFRP
0120-327-527
ZZZVDPVXQJFRP
Angola
91-726-7864
ZZZVDPVXQJFRP
1800-88-9999
ZZZVDPVXQJFRPP\
Zambia
211350370
ZZZVDPVXQJFRP
Ghana
$IULFD
ZZZVDPVXQJFRP
Pravilno odlaganje baterija za ovaj proizvod
(Vrijedi u Europskoj Uniji i drugim europskim
državama sa sustavima odvojenog vraćanja
baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju
pokazuje da se baterije u ovom proizvodu na
kraju radnog vijeka ne smiju odlagati zajedno s
kućnim otpadom. Na označenim mjestima kemijski simboli Hg,
Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad
referentne razine u EC direktivi 2006/66. Ako baterije nisu pravilno
odbačene, ove tvari mogu uzrokovati štetu ljudskom zdravlju ili
okolišu.
Da biste zaštitili prirodne resurse i promicali ponovnu upotrebu
materijala, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih
putem lokalnog besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje ovog proizvoda
(Otpad u obliku električne i elektroničke
opreme)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim
zemljama koje imaju odvojene sustave
prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili
literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova
elektronička oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne trebaju
odlagati s ostalim kućanskim odpadom na kraju njihova radnoga
vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje
uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove dijelove
od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste
promovirali održivu, ponovnu uporabu materijala. Kućni korisnici
trebaju kontaktirati maloprodajnu trgovinu u kojoj su kupili proizvod
ili lokalni državni ured za podatke o ekološkom recikliranju ovog
proizvoda. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača
i provjeriti uvjete u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod i
njegovu elektroničku dodatnu opremu ne smijete miješati s drugim
komercijalnim otpadom za odlaganje.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS kompatibilan
Naš proizvod zadovoljava “Ograničavanje upotrebe određenih štetnih materijala za električne i elektroničke
komponente”, i ne upotrebljavamo 6 opasnih materijala- Kadmij (Cd), Olovo (Pb), Živa (Hg), Šesterovalentni
krom (Cr +6), Polibromirane bifenile (PBB-e), Polibromirane difenil etere (PBDE-i)- u našim proizvodima.
Download PDF

advertising