Samsung | MIM-H03N | Samsung MIM-H03N Korisnički priručnik

Smart AC application
MIM-H03N
Višenamjenski uređaj Wi-Fi
Korisnički priručnik i Priručnik
za montažu
imagine the possibilities
Hvala vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
HR DB68-05455A-04
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 3
2017-05-26 오후 4:01:24
Ovaj je proizvod pametni klimatizacijski uređaj koji podržava uslugu
Samsung Smart Home.
Sadržaj
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Provjere prije postavljanja uređaja Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dijelovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vanjske dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Način postavljanja uređaja Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Postavljanje uređaja Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Postavljanje pojedinačne upotrebe unutarnje jedinice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Provjeravanje uređaja Wi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inicijalizacija korisničkih podataka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ažuriranje uređaja Wi-Fi pomoću kartice SD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Postavljanje mreže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Značajke žičnog / bežičnog usmjernika za Samsungov pametni klimatizacijski uređaj . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pokretanje aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Preuzimanje aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Izvođenje aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Povezivanje klimatizacijskog uređaja s aplikacijom Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Pokretanje aplikacije klimatizacijskog uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kontroliranje klimatizacijskog uređaja uporabom aplikacije Samsung Smart Home . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Open Source Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 2
2017-05-26 오후 4:01:24
Mjere opreza
Ovaj priručnik sadržava informacije o načinu postavljanja uređaja Wi-Fi na unutrašnju jedinicu Samsungova
klimatizacijskog uređaja.
Pročitajte pažljivo priručnik za postavljanje prije postavljanja uređaja Wi-Fi.
(Pogledajte pripadajući priručnik za postavljanje proizvoda ili drugih dodatnih dijelova.)
UPOZORENJE
Rizici ili opasni postupci koji mogu rezultirati teškim osobnim ozljedama ili smrću.
OPREZ
Rizici ili opasni postupci koji mogu rezultirati lakšim osobnim ozljedama ili
oštećenjem imovine.
UPOZORENJE
▶▶ Obratite se servisnom centru za postavljanje.
-- Postoji rizik od kvara jedinice, curenja vode, strujnog udara ili požara.
▶▶ Pričvrstite čvrsto uređaj Wi-Fi na mjesto koje može podnijeti težinu proizvoda.
-- Ako mjesto postavljanja nije dovoljno čvrsto, uređaj Wi-Fi može pasti i oštetiti se.
▶▶ Spojite napajanje s nazivnim naponom prilikom postavljanja.
-- U protivnom postoji rizik od požara ili oštećenja uređaja Wi-Fi.
▶▶ Ne pokušavajte pomicati ili ponovno postavljati uređaj Wi-Fi koji je već postavljen.
-- Postoji rizik od strujnog udara i požara.
▶▶ Ne pokušavajte samostalno pomicati ili popravljati uređaj Wi-Fi.
-- Postoji mogući rizik od oštećivanja proizvoda, strujnog udara ili požara. Kada se treba obaviti
popravak, obratite se servisnom centru.
▶▶ Provjerite je li postavljanje pravilno izvedeno sukladno priručniku za postavljanje.
-- Ako uređaj Wi-Fi nije pravilno postavljen, postoji rizik od strujnog udara ili požara.
▶▶ Pripazite da postupak ožičavanja obavi kvalificirana osoba u skladu s regionalnim standardima i uputama
navedenim u ovom priručniku.
-- Ako postavljanje obavi nekvalificirana osoba, postoji rizik od kvara uređaja, strujnog udara ili požara
koji je uzrokovan neispravnim postavljanjem.
▶▶ Obratite se servisnom centru ako trebate zbrinuti uređaj Wi-Fi.
OPREZ
▶▶ Ne postavljajte proizvod na mjesto gdje bi mogao biti izložen curenju zapaljivog plina.
-- Postoji rizik od požara ili eksplozije.
▶▶ Ne postavljajte proizvod na mjesto gdje će biti izložen ulju ili pari i sl.
-- Ako se proizvod postavi na mjesto gdje je izložen ulju, pari ili sumporovom dioksidu, dijelovi proizvoda
mogu se oštetiti ili proizvod može neispravno raditi.
▶▶ Pazite da voda ne prodre u uređaj Wi-Fi.
-- Postoji rizik od strujnog udara i požara.
▶▶ Pazite da kabel nije napet prilikom postavljanja.
-- Kabel može puknuti i uzrokovati požar.
▶▶ Postavite proizvod na mjesto gdje je temperatura u rasponu od 0 °C do 39 °C (32 °F do 102 °F) i gdje
proizvod nije izravno izložen Sunčevoj svjetlosti.
-- U protivnom postoji rizik od strujnog udara ili neispravnog rada.
▶▶ Ne postavljajte proizvod na mjesto gdje se upotrebljavaju posebni sprejevi ili kisele / lužnate otopine.
-- Postoji rizik od strujnog udara ili neispravnog rada.
▶▶ Ne pritišćite gumb oštrim predmetom.
-- Postoji rizik od strujnog udara ili oštećivanja dijelova.
▶▶ Ne spajajte kabel za napajanje na priključak za kabel za komunikaciju.
-- Postoji rizik od požara.
▶▶ Prilikom postavljanja proizvoda u bolnicama ili na druga mjesta pazite da proizvod ne ometa rad drugih
proizvoda.
-- Neispravan se rad može pojaviti.
3
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 3
2017-05-26 오후 4:01:25
Provjere prije postavljanja uređaja Wi-Fi
Dijelovi
Jedinica uređaja Wi-Fi
Kabelska vezica (2)
Korisnički priručnik i
Priručnik za montažu
Priključak U (6)
OPREZ
Stezaljka kabela (3)
Vijak M4×16 (5)
•Uređaj Wi-Fi treba postaviti ovlašteni postavljač.
•Prije postavljanja uređaja Wi-Fi provjerite je li uređaj isključen.
•Žice uređaja Wi-Fi trebaju se postaviti sukladno pravilniku o električnom ožičavanju i unutar zida
kako ih korisnici ne bi mogli dodirivati.
Vanjske dimenzije
Jedinica: mm (inči)
29 (1 1/8)
124 (4 7/8)
120 (4 3/4)
4
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 4
2017-05-26 오후 4:01:25
Način postavljanja uređaja Wi-Fi
Postavljanje uređaja Wi-Fi
OPREZ
•Kako biste osigurali njegov besprijekoran rad, postavite uređaj Wi-Fi i bežični usmjernik u otvoreni
prostor u kojem nema prepreka između navedenih uređaja. Uređaji možda neće moći raditi ako je
udaljenost između uređaja Wi-Fi i bežičnog usmjernika velika ili ako između njih postoji prepreka.
1. Nakon što istovremeno gurnete dvije kuke na donjem dijelu uređaja Wi-Fi, podignite prednji poklopac
i zatim ga odvojite od stražnjeg poklopca.
∗∗ Istodobno gurnite dvije kuke.
NAPOMENA
•Možda je lakše rastaviti uređaj Wi-Fi ako umetnete ravni odvijač
u kvadratnu rupu iznad pridržne kuke.
2. Provucite žicu za napajanje i žicu za komunikaciju kroz otvore na stražnjem poklopcu.
Otvor se može izrezati i
ukloniti ako trebate više
mjesta.
15 cm
(5 7/8 inča)
<Kada poklopac nije postavljen>
10 cm
(3 15/16 inča)
<Kada je poklopac postavljen>
5
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 5
2017-05-26 오후 4:01:25
Način postavljanja uređaja Wi-Fi
3. Upotrijebite dva ili više vijaka kako biste pričvrstili stražnji poklopac uređaja Wi-Fi na zid. Zatim
spojite kabel za napajanje (V1, V2) i kabel za komunikaciju (F1, F2) odgovarajuće dužine na priključke
koji se nalaze na stražnjem dijelu prednjeg poklopca.
4. Prilikom spajanja V1 i V2 zategnite vijke na priključni blok (CN5) na zatezni moment od 5 ±2 N·cm.
Veličina vijaka je M3 x 6.
NAPOMENA
•Najveći broj postavljenih unutrašnjih jedinica koje se mogu povezati na uređaj Wi-Fi je 16.
•Na jedan uređaj Wi-Fi može se registrirati najviše 5 korisnika.
-- Ako registrirate više od 5 korisnika na jedan uređaj Wi-Fi, njegov se rad može usporiti.
•Svaki račun (jedan mobilni uređaj) može se registrirati s najviše 4 uređaja Wi-Fi.
Unutarnja jedinica
10 mm
(9/16 inča) ili više
10 mm
(9/16 inča) ili više
10 mm
(9/16 inča)
ili više
Rupa za
pričvrsni
vijak
50 mm (2 inči)
ili više
Uređaj Wi-Fi
Stražnji poklopac
∗∗ Prije pričvršćivanja stražnjeg
poklopca pazite da ostavite
10 mm ili više na gornjoj
strani, lijevoj i desnoj strani
te 50 mm na donjoj strani.
Stavka
∗∗ Pričvrstite vijke u
pripadajuće rupe za
vijke.
V1 V2 F1 F2
Priključak
PCB
∗∗ Ne zatežite snažno priključak PCB.
Sadržaj
Spojni priključak za napajanje /
komunikaciju
Gumb za praćenje / pokretanje
Utor za karticu SD
LED
Mreža PBA
Modul sučelja PBA
6
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 6
2017-05-26 오후 4:01:26
5. Ponovno sastavite uređaj Wi-Fi.
NAPOMENA
•Prvo stavite prednji poklopac uređaja u gornje utore, a zatim ga učvrstite kako je
prikazano na slici. Nakon što sastavite uređaj Wi-Fi, provjerite ima li razmaka između
kako biste mogli postaviti spojni kabel između prednjeg i stražnjeg poklopca.
1) Prilikom priključivanja pojedinačne vanjske jedinice (F1-F2)
∗∗ Shema ožičavanja uređaja Wi-Fi
F1 F2
R1 R2
F1 F2
F1 F2
F1 F2
F1 F2 V1 V2
V1 V2 F1 F2
< Povezivanje uređaja Wi-Fi na višenamjenski proizvod >
F1 F2
F1 F2 V1 V2
V1 V2 F1 F2
< Spajanje Wi-Fi kompleta s jednim proizvodom >
CN2
BLK
MIM-N01
CN3
RED
CN4
(CN4, Plavo) (CN3, Crveno)
V1 V2 F1 F2
R1 R2
V1 V2 F1 F2
F1 F2
F1 F2
F1 F2 V1 V2
V1 V2 F1 F2
< Spajanje Wi-Fi kompleta s ERV proizvodom >
7
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 7
2017-05-26 오후 4:01:27
Način postavljanja uređaja Wi-Fi
2) Prilikom priključivanja dviju ili više vanjskih jedinica (R1-R2)
F1 F2
R1 R2
F1 F2
F1 F2
F1 F2
F1 F2
R1 R2
F1 F2
F1 F2
F1 F2 V1 V2
V1 V2 F1 F2
PM 05:45
Dodirni središnji upravljač
DMS
-- Priključite F1 i F2 kompleta Wi-Fi na R1 i R2 unutrašnje jedinice.
-- Priključite kabel za napajanje na V1 i V2 unutrašnje jedinice.
-- Može se postaviti s drugim upravljačima poput dodirnog središnjeg upravljača i DMS.
8
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 8
2017-05-26 오후 4:01:27
3) Prilikom postavljanja s ERV-om (R1-R2)
BLK
CN2
MIM-N10
CN3
RED
CN4
F1 F2
R1 R2
F1 F2
F1 F2
F1 F2
V1 V2 F1 F2
R1 R2
V1 V2 F1 F2
V1 V2 F1 F2
PM 05:45
Dodirni središnji upravljač
DMS
-- Priključite F1 i F2 kompleta Wi-Fi na R1 i R2 unutrašnje jedinice.
-- Priključite kabel za napajanje na V1 i V2 unutrašnje jedinice ili ERV.
-- Može se postaviti s drugim upravljačima poput dodirnog središnjeg upravljača i DMS.
•Do 16 unutrašnjih i vanjskih jedinica može se priključiti.
OPREZ •Kada se priključi na dvije ili više vanjskih jedinica, neke funkcije, uključujući i praćenje potrošnje
električne energije, mogu biti ograničene.
9
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 9
2017-05-26 오후 4:01:28
Način postavljanja uređaja Wi-Fi
∗∗ Ako unutarnja jedinica nema priključni blok V1 i V2, za napajanje Wi-Fi kompleta upotrijebite vanjski
upravljački priključak za 2 žice za SUB PBA koji je smješten u unutarnjoj jedinici.
crna
Spojite crnu žicu s V2.
NARANČASTO
Povežite NARANČASTU
žicu na V1.
F1 F2
R1 R2
F1 F2
F1 F2
F1 F2
< Povezivanje uređaja Wi-Fi na unutrašnju jedinicu bez priključnog bloka V1 i V2 >
F1 F2
V1(NARANČASTO)
V1 V2 F1 F2
V2(CRNA)
10
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 10
2017-05-26 오후 4:01:28
OPREZ
•Prilikom postavljanja uređaja Wi-Fi na udaljenosti od 10 m (32,8 stopa) ili većoj, žica za komunikaciju
i kabel za napajanje uređaja Wi-Fi moraju se postaviti zasebno. (Kvar na uređaju Wi-Fi nastaje zbog
električnog kvara. )
•Prilikom postavljanja uređaja Wi-Fi na zid odaberite odgovarajuću debljinu žica sukladno veličini
rupe za žicu na zidu.
•Žica za komunikaciju i napajanje Wi-Fi kompleta
-- Prilikom postavljanja uređaja Wi-Fi koji se ugrađuje na nevidljivo mjesto postavite uređaj sukladno
značajkama ožičavanja priključka U.
-- Prilikom postavljanja uređaja Wi-Fi s četverožilnim kabelom od polivinilklorida ogulite oko 30 cm
(0,98 stopa) obloge. (Preporuka: AWG22)
•Značajke komprimiranog priključka U za spajanje uređaja Wi-Fi s priključkom PCB
E
W
Stud
D
F
G
L
t
Veličina
Raspon
Nazivna
usadnog
spojne žice veličina
vijka
AWG
mm2
0,25~
22~16
1,65
mm2
mm
1,5
3
Osnovna veličina (mm)
t
ΦD G
E
F
W
L
0,7 3,8 10,0 4,5 6,5 6,0 21,2
Najveća dužina kabela za komunikaciju i napajanje: 50 m (164 stope)
6.
▶▶
▶▶
7.
∗∗
▶▶
▶▶
▶▶
•Zategnite pridržne vijke na priključku PCB na zatezni moment manji od 6N·cm. Kada se vijci zategnu
na zatezni moment veći od 6N·cm, navoji vijka oštećuju se.
Pokrenite uređaj Wi-Fi.
Kada se uređaj Wi-Fi uključi, sve lampice svijetle dok se sustav ne pokrene.
Nakon što se sustav pokrene, praćenje se obavlja automatski.
Obavite praćenje.
Praćenje: F
unkcijom praćenja možete tražiti uređaje koji su povezani na uređaj Wi-Fi. Uređaji povezani
na uređaj Wi-Fi prepoznaju da su povezani na uređaj Wi-Fi. Praćenje se treba obaviti kako biste
nadzirali ili upravljali klimatizacijskim uređajem pomoću uređaja Wi-Fi.
Kada se uređaj Wi-Fi uključi, praćenje se obavlja automatski. Tijekom praćenja lampica
uređaja Wi-Fi ( ) ( ) treperi.
Ako je praćenje obavljeno, ali lampica ( ) treperi, to znači da uređaj Wi-Fi ne pronalazi povezane
unutrašnje jedinice. Tada provjerite jesu li kabel za komunikaciju i unutrašnja te vanjska jedinica
pravilno povezani ili ima li buke.
Ako se konfiguracija unutrašnje ili vanjske jedinice promijeni, praćenje se treba ponovno obaviti ručno
pritiskom gumba (SW3) unutar uređaja Wi-Fi. ( -
OPREZ
NAPOMENA
)
•Ako želite upravljati unutrašnjom jedinicom pomoću uređaja Wi-Fi, mogućnost korištenja
središnjeg upravljanja jedinicom mora se postaviti na „Enable”.
•Ako želite upravljati unutrašnjom jedinicom pomoću uređaja Wi-Fi, praćenje se mora obaviti
pravilno i uređaj Wi-Fi mora se povezati s žičnim / bežičnim usmjernikom.
•Kada se praćenje ispravno obavi, lampica ( ) svijetli dok se ne završi postupak povezivanja
žičnog / bežičnog usmjernika s uređajem Wi-Fi.
•Upravljač za uključivanje/isključivanje ne može se upotrijebiti za središnje upravljanje tijekom
upotrebe višestanarske funkcije.
•Kako biste istodobno rabili višestanarsku funkciju i središnje upravljanje, upotrijebite središnji
upravljač na dodir.
11
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 11
2017-05-26 오후 4:01:29
Način postavljanja uređaja Wi-Fi
Postavljanje pojedinačne upotrebe unutarnje jedinice
NAPOMENA
•Višestanarska funkcija namijenjena je postavljanju upravljanja unutarnjim jedinicama dodijeljenim
jednoj adresi grupnog kanala (RMC1) putem identične stanarske adrese Wi-Fi kompleta i njihova
praćenja.
Što se tiče pojedinačne upotrebe unutarnjih jedinica spojenih s vanjskom jedinicom, ugradnja većeg broja
Wi-Fi kompleta omogućuje klasifikaciju unutarnjih jedinica po adresi grupnog kanala (RMC1).
Adresa grupnog kanala 1
S-NET pro 2
Postavljanje adrese
grupnog kanala
unutarnje jedinice
i stanarske adrese
kompleta Wi-Fi
Stanarska adresa 1
Frizerski salon
2
3
Stanarska adresa 2
Stanarska adresa 3
Café
Prodavaonica
1. Ugradite onoliko Wi-Fi kompleta koliko će biti grupa u upotrebi.
▶▶ S modulom vanjske jedinice može se spojiti najviše 4 Wi-Fi kompleta.
▶▶ Najveći broj postavljenih unutrašnjih jedinica koje se mogu povezati na uređaj Wi-Fi je 16.
•Naziv pojedinačnog Wi-Fi kompleta možete promijeniti na svojem pametnom telefonu.
Nazivi ostalih spojenih pametnih telefona ne mogu se promijeniti.
NAPOMENA
2. Postavite stanarsku adresu za svaki Wi-Fi komplet upotrebom funkcije za postavljanje Wi-Fi kompleta
u instalacijskom programu (S-NET pro 2).
1) Kliknite gumb Search kako biste našli spojene Wi-Fi komplete.
12
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 12
2017-05-26 오후 4:01:29
2) Odaberite jednu MAC adresu među traženim Wi-Fi kompletima.
-- MAC adresu naći ćete na naljepnici u Wi-Fi kompletu.
MAC: XXXXXXX
3) Postavite stanarsku adresu. (nije podržano, 0~F)
-- Unesite stanarsku adresu u program S-NET pro 2 koja će biti primijenjena kako je prikazano u nastavku.
Stanarska adresa
Adresa grupnog kanala unutarnje jedinice kojom upravlja Wi-Fi komplet
nije podržano
Upravljajte svim unutarnjim jedinicama spojenim s vanjskom jedinicom
0
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 0
1
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 1
2
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 2
3
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 3
4
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 4
5
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 5
6
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 6
7
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 7
8
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 8
9
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala 9
A
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala A
B
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala B
C
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala C
D
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala D
E
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala E
F
Upravljajte unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi grupnog kanala F
-- Primjer)Ako se u Wi-Fi komplet putem programa S-NET pro 2 unese stanarska adresa 2, bit će omogućeno
samo upravljanje unutarnjim jedinicama dodijeljenim adresi 2 za RMC1 i njihovo praćenje.
4) Kliknite gumb Apply kako biste spremili stanarsku adresu u Wi-Fi komplet.
NAPOMENA
•Pogledajte „Postavljanje adrese unutarnje jedinice i mogućnost postavljanja“ u uputi za ugradnju
unutarnje jedinice kako biste postavili grupnu adresu unutarnjih jedinica. (SEG9: 1, SEG11: RMC1)
•Ako želite ponovno postaviti stanarsku adresu, obratite se Samsungovu servisnom centru.
•Kako biste svim unutarnjim jedinicama klasificiranim prema stanarskim adresama upravljali
jednim pametnim telefonom, na takvom telefonu treba registrirati svaki Wi-Fi komplet.
•Prilikom upotrebe višestanarske funkcije putem Wi-Fi kompleta, mogu se istodobno instalirati
upravljači više razine od upravljača za uključivanje/isključivanje (poput središnjeg upravljača na
dodir, DMS-a itd.).
13
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 13
2017-05-26 오후 4:01:29
Način postavljanja uređaja Wi-Fi
Provjeravanje uređaja Wi-Fi
Lampica LED za napajanje
Lampica LED za vezu Wi-Fi
Lampica LED za konfiguraciju
Wi-Fi
Gumb AP
Vraćanje
<Prikaz prednjeg dijela uređaja Wi-Fi>
Informacije na zaslonu LED
UKLJUČENO
Informacije na
zaslonu LED
Napajanje
Veza Wi-Fi
Konfiguracija Wi-Fi
1
Pokrenuto
UKLJUČENO
UKLJUČENO
UKLJUČENO
2
Normalno
UKLJUČENO
UKLJUČENO
ISKLJUČENO
3
Veza AP je uredu. Ali
nema interneta.
UKLJUČENO
Treperi
ISKLJUČENO
4
Pretraživanje
klimatizacijskog
uređaja je uredu,
ali veza AP nije
uspostavljena.
UKLJUČENO
ISKLJUČENO
ISKLJUČENO
5
Modem Wi-Fi je u kvaru
Treperi
Treperi
Treperi
6
Traženje AP-a
(način rada AP)
UKLJUČENO
ISKLJUČENO
UKLJUČENO
7
Traženje
klimatizacijskog
uređaja
Treperi
Treperi
ISKLJUČENO
8
Nema informacija
o klimatizacijskom
uređaju
Treperi
ISKLJUČENO
ISKLJUČENO
9
Provjeravanje mreže
PBA
UKLJUČENO
Treperi
Treperi
10
Zatraživanje signala
(način rada AP)
UKLJUČENO
ISKLJUČENO
Treperi
14
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 14
2017-05-26 오후 4:01:29
Inicijalizacija korisničkih podataka
▶▶ Ako želite inicijalizirati sve korisničke podatke kako biste postavili uređaj Wi-Fi na tvornički zadane
postavke, držite pritisnutim gumb (SW3) unutar uređaja Wi-Fi 5 sekundi. Nakon puštanja gumba sve
lampice na uređaju Wi-Fi svijetle i svi su korisnički podaci obrisani.
Ažuriranje uređaja Wi-Fi pomoću kartice SD
Tip
Kapacitet
SD
128MB ~ 2GB
SDHC
4GB ~ 32GB
Micro SDHC
4GB ~ 8GB
1. Napravite direktorij ažuriranja na kartici SD. Kopirajte najnoviju sliku upravljačkog programa i zalijepite je
u direktorij ažuriranja na kartici SD.
2. Umetnite karticu SD u utor za karticu SD koji se nalazi unutar uređaja Wi-Fi.
3. Pritisnite gumb Reset na bočnoj strani uređaja Wi-Fi.
4. Lampica unutar uređaja Wi-Fi svijetli tijekom ažuriranja.
▶▶ Kada se ažuriranje ispravno završi, lampica prestaje svijetliti.
▶▶ Kada se ažuriranje ne završi ispravno, lampica treperi.
5. Ako ažuriranje nije uspješno, uređaj Wi-Fi vraća se na prethodnu inačicu prilikom ponovnog
pokretanja. Pokušajte ponovno obaviti ažuriranje, ali ako i dalje ga ne možete uspješno dovršiti,
poduzmite sljedeće korake.
▶▶ Provjerite je li datoteka ima pogrešku: zamijenite sliku za ažuriranje (datoteka)
▶▶ Provjerite je li datoteka SD ima pogrešku: zamijenite karticu SD.
▶▶ Provjerite je li PBA ima pogrešku: zamijenite PBA.
15
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 15
2017-05-26 오후 4:01:29
Postavljanje mreže
NAPOMENA
•Ovaj proizvod podržava samo DHCP (Protokol dinamičke konfiguracije poslužitelja). Prije povezivanja
usmjernika s uređajem Wi-Fi provjerite je li mogućnost poslužitelja DHCP na žičnom / bežičnom
usmjerniku uključena.
•Odaberite kanal za žični / bežični usmjernik. Kanal se trenutačno ne smije upotrebljavati.
•Šifrirani način rada žičnog / bežičnog usmjernika podržava protokole Open, WPA/TKIP ili WPA2/AES.
Osim za prethodno navedene načine rada, uređaj Wi-Fi ne treba biti povezan sa žičnim / bežičnim
usmjernikom. Preporučuje se način rada WPA2/AES prilikom korištenja standarda 802.11n.
•Kvaliteta veze bežične mreže može ovisiti o bežičnom okruženju.
•Ako pružatelj internetskih usluga trajno registrira adresu modema korisnikova osobnog računala ili
računala MAC (identifikacijski broj), uređaj se Wi-Fi možda neće moći povezati na internet. Obratite
se pružatelju internetskih usluga i upitajte ga o postupku uspostavljanja internetske veze kako biste
povezali uređaj (npr. klimatizacijski uređaj) na internet.
•Ako pružatelj internetskih usluga zahtijeva identifikacijski broj ili lozinku za povezivanje na internet,
uređaj se Wi-Fi možda neće moći povezati na internet. Tada trebate upisati identifikacijsku oznaku ili
lozinku prilikom svakog povezivanja na internet.
•Internet možda neće biti dostupan zbog vatrozida. Obratite se svojem pružatelju internetskih usluga
i upitajte ga za rješenje.
•Budući da neki žični / bežični usmjernici mogu slati neispravni DNS (poslužitelj za nazive domena),
čak i kada su povezani na internet, uređaj se Wi-Fi možda neće moći povezati na internet. Tada se
obratite isporučitelju žičnog / bežičnog usmjernika ili pružatelju internetskih usluga.
•Ako ste slijedili upute pružatelja internetskih usluga, ali se i dalje ne možete povezati na internet,
obratite se Samsungovom servisnom centru.
•Ako je žični / bežični usmjernik povezan s uređajem Wi-Fi, ali usmjernik nije povezan na internet,
lampica uređaja Wi-Fi ( ) treperi.
Značajke žičnog / bežičnog usmjernika za Samsungov pametni klimatizacijski
uređaj
▶▶ Pogledajte korisnički priručnik za postavljanje žičnog / bežičnog usmjernika.
▶▶ Uređaj Wi-Fi podržava samo Wi-Fi 2,4 GHz.
▶▶ Uređaj Wi-Fi podržava komunikacijski protokol IEEE802.11 b/g/n. (Poduzeće Samsung Electronics
preporučuje uporabu standarda IEEE802.11n.)
▶▶ Ako žični / bežični usmjernik nije certificirani proizvod Wi-Fi, on se možda neće povezati s uređajem Wi-Fi.
▶▶ Certificirani žični / bežični usmjernik ima logotip Wi-Fi CERTIFIED na pakiranju proizvoda ili na
korisničkom priručniku.
16
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 16
2017-05-26 오후 4:01:30
Pokretanje aplikacije Samsung Smart Home
Preuzimanje aplikacije Samsung Smart Home
▶▶ Aplikaciju Samsung Smart Home možete preuzeti pretraživanjem naziva „Samsung Smart Home”
u trgovinama Play store, Galaxy Apps i App Store.
Za telefon s operativnim sustavom Android
▶▶ Ključna riječ na korejskom jeziku:
▶▶ Ključna riječ na engleskom jeziku: Samsung Smart Home
Za iPhone
▶▶ Ključna riječ na korejskom jeziku:
▶▶ Ključna riječ na engleskom jeziku: Samsung Home
NAPOMENA
•Aplikacija Samsung Smart Home podržava inačicu 4.0.(ICS) ili noviju operativnog sustava
Android te je optimizirana za Samsungove pametne telefone (Galaxy S ili telefone serije Note).
Ako upotrebljavate aplikaciju na pametnom telefonu nekog drugog proizvođača, neke funkcije
mogu raditi drugačije.
•Kada je riječ o korisnicima uređaja iPhone, aplikacija podržava inačicu iOS7 ili noviju.
•Korisničko sučelje aplikacije Samsung Smart Home može se promijeniti radi unapređivanja
korištenja i učinkovitosti bez prethodne obavijesti i može se razlikovati od sučelja prikazanog na
slikama u ovom priručniku.
17
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 17
2017-05-26 오후 4:01:30
Pokretanje aplikacije Samsung Smart Home
Izvođenje aplikacije Samsung Smart Home
Prije uporabe aplikacije Samsung Smart Home napravite račun za Samsung.
▶▶ Ako ste korisnik Samsungova pametnog telefona, možete se automatski prijaviti u aplikaciju pomoću
računa za Samsung.
▶▶ Ako niste korisnik Samsungova pametnog telefona, stranica za prijavu prikazuje se svaki put kada
upotrebljavate aplikaciju Samsung Smart Home.
▶▶ Pronađite državu u kojoj će se proizvod upotrebljavati i pritisnite gumb Save.
Prikazuje se samo prilikom prvog pokretanja.
•Ako ste korisnik Samsungova pametnog telefona, ali nemate račun za Samsung, stranica za
registraciju računa za Samsung prikazuje se svaki put kada pokrenete aplikaciju Samsung Smart
NAPOMENA
Home.
•Ako nemate račun za Samsung, pritisnite gumb Create account.
Povezivanje klimatizacijskog uređaja s aplikacijom Samsung Smart Home
▶▶ Kako biste udaljeno upravljali klimatizacijskim uređajem, povežite klimatizacijski uređaj s aplikacijom
Samsung Smart Home. Preuzmite i instalirajte aplikaciju Samsung Smart Home, zatim konfigurirajte
postavke prema uputama prikazanim na zaslonu.
18
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 18
2017-05-26 오후 4:01:30
Pokretanje aplikacije klimatizacijskog uređaja
Kontroliranje klimatizacijskog uređaja uporabom aplikacije Samsung Smart Home
Vješto možete kontrolirati klimatizacijski uređaj.
Kategorija
Kontrolne stavke
Uključi/isključi sve
Opis
Uključuje ili isključuje sve uređaje.
Uključuju se ili isključuju unutrašnja jedinica, ERV i
Uključivanje / Isključivanje DHW.
Željena temperatura
Upravljanje i praćenje
Brzina ventilatora
Smjer protoka zraka
Wind-Free
Način
Energy Monitor
Schedule
Upravlja željenom temperaturom unutarnje jedinice i
DHW-a.
Namješta se brzina ventilatora.
Upravlja se smjerom protoka zraka.
Upravljanje uređajem Wind-Free.
Upravlja načinom rada unutarnje jedinice ili ERV-a.
Pregled potrošnje električne energije u stvarnom
vremenu i ukupne potrošnje električne energije.
Stvarajte, dodajte i brišite rasporede.
Dodatna funkcija
Group
Settings
Stvarajte, dodajte, brišite i upravljajte zonama.
Postavite temperaturu jedinice, raspon regulacije
temperature i raspon temperature grijanja.
•Neke funkcije možda neće biti dostupne, ovisno o specifikacijama unutarnje jedinice.
NAPOMENA
19
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 19
2017-05-26 오후 4:01:30
Rješavanje problema
Prije nego što nazovete servisni centar, provjerite stavke u tablici u nastavku.
Problem
Rješenje
▶▶ Aplikacija Samsung Smart Home podržava
inačicu 4.0.(ICS) ili noviju operativnog sustava
Aplikacija Samsung Smart Home ne može se tražiti
u trgovinama Play store, GALAXY Apps ili App Store.
Android. Kada je riječ o uređaju iPhone, aplikacija
podržava inačicu iOS7 ili noviju.
Nakon instaliranja aplikacije Samsung Smart Home,
klimatizacijski uređaj ne može se povezati s
Povežite klimatizacijski uređaj s bežičnim usmjernikom.
aplikacijom.
Ne može se pristupiti računu za Samsung.
Provjerite svoju identifikacijsku oznaku i lozinku na
zaslonu za račun za Samsung.
Poruka o neuspjehu prikazuje se kada se uređaj
doda.
▶▶ Pogreška može biti privremena zbog udaljenosti
između žičnog ili bežičnog usmjernika i
klimatizacijskog uređaja ili drugih problema.
Pokušajte ponovno kasnije.
▶▶ Isključite napajanje klimatizacijskog uređaja na
30 sekundi. Ponovno uključite napajanje i
pokušajte ponovno obaviti postavljanje.
Funkcija
upravljanja
aplikacije
Samsung Smart
Home ne radi.
Provjerite svijetle li sve tri
lampice na uređaju Wi-Fi.
Ponovno pokrenite uređaj Wi-Fi i provjerite uređaj
ponovno.
Provjerite svijetli li samo
lampica
na uređaju Wi-Fi.
Provjerite jeste li upisali točnu lozinku za žični / bežični
usmjernik prilikom dodavanja uređaja.
Provjerite stanje žičanog / bežičnog usmjernika.
Provjerite treperi li lampica
na uređaju Wi-Fi.
Provjerite jeste li uspješno povezani na internet
korištenjem žičanog / bežičnog usmjernika.
Provjerite trepere li sve lampice
na uređaju Wi-Fi.
Uređaj Wi-Fi ima problem. Obratite se Samsungovom
servisnom centru.
Provjerite treperi li lampica
na uređaju Wi-Fi.
Uređaj Wi-Fi nije pravilno povezan na unutrašnju
jedinicu. Obratite se Samsungovom servisnom centru.
Model unutrašnje jedinice za više proizvoda koji
podržava grijanje / hlađenje prikazuje se samo
između grijanja i hlađenja.
▶▶ Model toplinske pumpe prikazuje se automatski
samo za odabiranje načina rada na vanjskoj
jedinici kako bi se spriječilo kombinirano
upravljanje.
(* Kombinirano upravljanje: Kada je način rada
hlađenja i grijanja odabran na svakoj unutrašnjoj
jedinici koja je povezana na istu vanjsku jedinicu.)
1.Ako isključite drugu unutrašnju jedinicu kada želite
odabrati trenutačni način rada i drugi način rada,
svi dostupni načini rada prikazuju se.
2.Ako je glavna unutrašnja jedinica postavljena,
promijenite način rada glavne unutrašnje jedinice.
1.Provjerite je li kabel za komunikaciju pravilno
Stanje lampice LED još uvijek je Pokretanje.
postavljen između mreže PBA i modula sučelja PBA.
(Stanje lampice LED trebalo bi se promijeniti unutar
2.Zamijenite uređaj Wi-Fi ako i dalje problem postoji,
minute)
iako je kabel pravilno postavljen.
20
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 20
2017-05-26 오후 4:01:30
Tehnički podaci
Wi-Fi
Raspon frekvencije
Snaga odašiljača (maks.)
2412 - 2472 MHz
20 dBm
Open Source Announcement
The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code
for a period of three years after the last shipment of this product by sending an email to mailto:oss.request@samsung.com.
It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal
charge will be required.
The following URL http://opensource.samsung.com/opensource/WIFIKIT/seq/0 leads to the download page of the
source code made available and open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone
in receipt of this information.
21
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 21
2017-05-26 오후 4:01:30
Aplikacija Pametni klimatizacijski uređaj može se izmijeniti bez prethodne
obavijesti kako bi se poboljšala i može se izbrisati sukladno odlukama proizvođača.
MULTI WIFI-APP-EU_IBIM_HR_DB68-05455A-04.indd 2
2017-05-26 오후 4:01:30
Download PDF

advertising