Samsung | AQV18PSBX | Samsung AQV18PSBX Korisnički priručnik

Karakteristike vašeg novog klima
uređaja
Osvežavajuća letnja ponuda
U vrelim letnjim danima i dugim besanim noćima, nema
boljeg spasa od vrućina od svežine doma. Vaš novi klima
uređaj označava kraj iscrpljujućim vrelim letnjim danima i
dopušta vam da se odmarate. Pobedite vrućinu ovoga leta
sopstvenim klima uređajem.
Sistem koji štedi budžet
Vaš novi klima uređaj ne samo da vas maksimalno hladi
leti već može služiti i kao efikasan način grejanja zimi,
zahvaljujući naprednom sistemu "Toplotne pumpe" .
Sistem "Toplotne pumpe" je tri puta efikasniji u poređenju
s drugim uređajima za grejanje na struju, tako da možete
dodatno uštedeti na potrošnji. Sada imate rešenje za celu
godinu u jednom klima uređaju.
Sadržaj
Sigurnosne mere...............................................................................3
Proveriti pre upotrebe.....................................................................6
Provera naziva delova.....................................................................7
Provera daljinskog upravljača.....................................................8
Osnovna funkcija............................................................................ 10
Podešavanje smera toka vazduha.......................................... 12
Korišćenje Turbo funkcije........................................................... 12
Režim
.................................................................... 13
Podešavanje On/Off tajmera.................................................... 14
Korišćenje funkcije Smart Saver.............................................. 15
Korišćenje funkcije Tiho.............................................................. 16
Korišćenje funkcije Auto Clean (Auto čišćenje)................ 16
Čišćenje klima uređaja................................................................. 17
Održavanje klima uređaja.......................................................... 19
Rešavanje problema..................................................................... 20
Lep svuda
Elegantan i skladan dizajn prednost daje estetici vašeg
prostora i dopunjuje izgled enterijera, kakav god on bio.
Toplih boja i zaobljenih ivica, novi klima uređaj doprinosi
otmenosti svake prostorije. Uživajte u onome što vaš klima
uređaj nudi, funkcionalno i estetski.
funkcija
Funkcija
omogućuje da podesite ugodnu
noćnu temperaturu, a da pri tom štedite energiju i čvrsto
spavate.
Ovaj uređaj je usaglašen sa direktivama Evropske unije o niskoj voltaži (2006/95/EC) i o elektromagnetskoj kompatibilnosti
(2004/108/EEC).
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se
odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled
nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu
na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja
ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
2
Sigurnosne mere
Pre nego što pustite u rad svoj novi klima uređaj, molimo vas da temeljno pročitate ovo uputstvo, da biste bili sigurni da znate
kako da bezbedno i efikasno koristite veliki broj opcija i funkcija.
Navedena uputstva pokrivaju više modela, i stoga se karakteristike vašeg klima uređaja mogu neznatno razlikovati od opisanih
u ovome uputstvu. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, pozovite najbliži kontakt-centar ili potražite mrežnu pomoć i informacije
na www.samsung.com.
Važne bezbednosne mere i simboli:
UPOZORENJE
Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može dovesti do teških povreda ili smrti.
OPREZ
Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može izazvatilakše telesne povrede ili
oštećenje imovine.
Sledite uputstva.
Izvucite napajanje iz strujne
utičnice u zidu.
NE pokušavajte.
NE rasklapajte.
Uverite se da je uređaj uzemljen, da biste izbegli strujni udar.
ZA UGRADNJU
UPOZORENJE
Priključite napajanje u utičnicu u zidu prema specifikacijama napona proizvoda ili većim i koristite utičnicu samo za taj
uređaj. Isto tako, nemojte koristiti produžni kabl.
 Deljenje utičnica s drugim uređajima na produžnom kablu ili nastavljanje kabla može dovesti do strujnog udara ili požara.
 Nipošto nemojte koristiti električni pretvarač (adapter). To može dovesti do strujnog udara ili požara.
 Ukoliko je napon / frekvencija / strujno okruženje drugačije, može doći do požara.
Ovaj uređaj mora ugraditi kvalifikovani tehničar ili servis.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema sa uređajem ili pak povrede.
Postavite prekidač i osigurač koji će služiti samo za klima uređaj.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Dobro pričvrstite spoljašnju jedinicu tako da njen elektro deo ne bude izložen.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Ovaj uređaj nemojte montirati ni blizu grejača ili zapaljivog materijala. Uređaj nemojte postavljati ni u vlažnoj prostoriji,
u kojoj ima ulja ili prašine, u kojoj bi bio direktno izložen sunčevoj svetlosti ili vodi (kišnim kapima). Ovaj uređaj nemojte
ugrađivati ni na lokaciju na kojoj može doći do curenja gasa.
 To može izazvati strujni udar ili požar.
Nikada nemojte postavljati uređaj na mesto kao što je visok spoljašnji zid, odakle bi mogao da padne.
 Ukoliko spoljašnja jedinica padne, može doći do povrede, smrti ili oštećenja tuđe imovine.
Ukoliko se koristi multisistem, spoljašnja jedinica RJ*** može biti povezana samo sa proizvodima za evropsko tržište iz serije
AQV**PS*.
Ovaj uređaj mora biti propisno uzemljen. Nipošto ga nemojte uzemljiti preko cevi za gas, plastične cevi za vodu ili
telefonske linije.
 Nepoštovanje tog propisa može dovesti do strujnog udara, požara, eksplozije ili problema sa uređajem.
 Nikada uređaj nemojte priključiti u utičnicu koja nije adekvatno uzemljena i proverite da li utičnica odgovara lokalnim i
nacionalnim propisima.
ZA UGRADNJU
OPREZ
Ovaj uređaj bi trebalo postaviti tako da utičnica bude u dometu strujnog kabla.
 Nepridržavanje ovoga propisa može dovesti do strujnog udara ili požara usled elektro proboja.
Uređaj postavite na ravan i čvrst pod koji može da izdrži njegovu težinu.
 Ako se ne pridržavate tog pravila, može doći do prekomernih vibracija, buke ili problema sa uređajem.
Odvodno crevo postavite pravilno, tako da sva voda može da oteče.
 U suprotnom, može doći do poplave i oštećenja imovine.
Prilikom ugradnje spoljašnje jedinice, vodite računa da odvodno crevo bude ispravno postavljeno i da se voda
adekvatno odvodi.
 Voda nastala kondenzacijom tokom rada uređaja može preplaviti i oštetiti imovinu.
Isto tako, ukoliko zimi dođe do stvaranja i pucanja leda, može doći do povrede, smrti ili oštećenja imovine.
3
Sigurnosne mere
NAPAJANJE STRUJOM
UPOZORENJE
Suvom krpom redovno uklanjajte sve strane supstance, poput prašine ili vode, sa utičnica i kontakata.
 Izvucite gajtan iz utičnice, zatim ga očistite suvom krpom.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Kabl propisno priključite u zidnu utičnicu, tako da kabl bude usmeren ka podu.
 Ako je kabl utaknut suprotno, tj. iznad uređaja, električne žice u kablu se mogu oštetiti, što može dovesti do strujnog udara ili
požara.
Ukoliko dođe do oštećenja utičnice ili kabla za napajanje, pozovite najbliži servis.
Kabl čvrsto gurnite u utičnicu. Nipošto nemojte koristiti oštećeni kabl, priključak ili labavu utičnicu u zidu.
 To može izazvati strujni udar ili požar.
Prilikom izvlačenja priključka iz zida, nemojte vući kabl.
 Izvucite ga iz utičnice tako što ćete držati priključak.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte vući niti preterano savijati kabl. Nemojte uvrtati niti vezivati kabl. Kabl nemojte kačiti za metalni objekat,
stavljati nešto teško preko njega, priključiti ga u struju izmešu dva objekta ili ga pak gurati u prostor iza uređaja.
 To može izazvati strujni udar ili požar.
NAPAJANJE STRUJOM
OPREZ
Kada klima uređaj ne koristite duže vreme, takođe i za vreme grmljavine/sevanja, isključite napajanje na osiguraču.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
ZA KORIŠĆENJE
UPOZORENJE
Ukoliko uređaj bude poplavljen, pozovite najbliži servis.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Ako uređaj proizvodi neobičnu buku, ukoliko se dimi ili se oseća na paljevinu, odmah ga isključite iz struje i pozovite
najbliži servis.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
U slučaju curenja gasa (npr. propana, LP gasa itd.), odmah provetrite prostoriju i ne obazirite se na napajanje strujom.
Nemojte dodirivati uređaj ni kabl za struju.
 Nemojte koristiti ni ventilator.
 Varnica može dovesti do eksplozije ili požara.
Pozovite najbliži servis radi reinstaliranja klima uređaja.
 U suprotnom, može doći do problema sa uređajem, curenja vode, strujnog udara ili požara.
 Dostava uređaja nije obezbeđena. Ukoliko uređaj ponovo ugrađujete na drugom mestu, pripadajući troškovi i naknada majstoru
biće ponovo naplaćeni.
 Obavezno pozovite najbliži servis ukoliko klima uređaj nameravate da ugradite na nestandardno mesto, kao što je industrijska
zona ili u blizini obale, gde je on izložen soli u vazduhu.
Ne dodirujte priključak za napajanje niti osigurač mokrim rukama.
 Može doći do strujnog udara ili požara.
Dok uređaj radi, nemojte izvlačiti kabl iz struje niti isključivati osigurač.
 Uključivanje uređaja priključivanjem kabla u struju ili preko osigurača moglo bi izazvati varnicu koja može dovesti do strujnog
udara ili požara.
Kada otpakujete klima uređaj, sav materijal za pakovanje držite van domašaja dece, jer po njih može biti opasan.
 Ukoliko dete navuče kesu preko glave, može da se uguši.
Nemojte gurati prste ili predmete u utikač dok uređaj radi.
 Naročitu pažnju obratite na to da deca ne guraju prste u uređaj, jer mogu da se povrede.
Ne dodirujte krilca za usmeravanje vazduha golim rukama dok uređaj greje.
 Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte gurati prste ili predmete u dovod/odvod vazduha klima uređaja.
 Naročitu pažnju obratite na to da deca ne guraju prste u uređaj, jer mogu da se povrede.
Nemojte udarati ili vući uređaj na silu.
 Može doći do požara, povrede ili problema sa uređajem.
4
ZA KORIŠĆENJE
UPOZORENJE
Blizu spoljašnje jedinice nemojte postavljati bilo kakav objekat preko kog bi deca mogla da se popnu na uređaj.
 Deca se mogu ozbiljno povrediti.
Klima uređaj nemojte preterano dugo koristiti u slabo provetrenim prostorijama ili blizu nepokretnih osoba.
 To može biti opasno usled nedostatka kiseonika. Najmanje jednom na svaki sat otvorite prozor.
Ukoliko bilo koja strana materija, npr. voda, prodre u uređaj, isključite struju izvlačenjem priključka i isključivanjem
osigurača. Potom pozovite najbliži servis.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte sami pokušavati da popravite, rastavite ili modifikujete uređaj.
 Nemojte koristiti improvizovani osigurač (npr. od bakra, čelične žice i sl.), već isključivo standardne.
 U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povrede.
ZA KORIŠĆENJE
OPREZ
Ispod unutrašnje jedinice nemojte postavljati nikakve predmete ili uređaje.
 Kapljanje vode iz unutrašnje jedinice može dovesti do požara ili oštećenja imovine.
Najmanje jednom godišnje proverite da okvir spoljašnje jedinice nije možda napukao.
 Nepoštovanje tog pravila može dovesti do povrede, smrti ili oštećenja imovine.
Maksimalna električna struja je izmerena po IEC standardima za bezbednost, a el. struja je izmerena po ISO standardu za
energetsku efikasnost.
Na uređaju nemojte stajati, niti na njega stavljati bilo šta (npr. rublje, upaljene sveće, cigarete, sudove, hemikalije,
metalne objekte itd.).
 Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povrede.
Uređajem nemojte rukovati ni mokrim rukama.
 Može doći do strujnog udara ili požara.
Uređaj nemojte prskati nestabilnim jedinjenjima poput insekticida.
 On je ne samo štetan po ljude već može dovesti i do strujnog udara, požara ili problema sa uređajem.
Nemojte piti vodu iz klima uređaja.
 Ta voda može biti štetna za ljude.
Nemojte udarati daljinski upravljač i ne pokušavajte da ga rasklopite.
Nemojte dodirivati cevi povezane na uređaj.
 Može doći do opekotina i povreda.
Klima uređaj nemojte koristiti za očuvanje preciznih uređaja, hrane, životinja, biljaka, kozmetike ili u bilo koje druge
nestandardne svrhe.
 Može doći do oštećenja imovine.
Izbegavajte dugo izlaganje ljudi, životinja ili biljaka direktnom toku vazduha iz klima uređaja.
 To je štetno za ljude, životinje i biljke.
Ovaj uređaj nije predviđen da njime upravljaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim
mogućnostima, koje nemaju iskustva ili umeća, sem ako nisu pod nadzorom ili im uputstva za upravljanje uređajem daje
osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Decu bi trebalo nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.
ZA ČIŠĆENJE
UPOZORENJE
Uređaj nemojte čistiti direktnim prskanjem vodom. Za čišćenje uređaja nemojte koristiti ni benzen, izbeljivač niti alkohol.
 Može doći do dekoloracije, deformacije, oštećenja, strujnog udara ili požara.
Pre čišćenja ili održavanja uređaja, isključite klima uređaj iz utičnice u zidu i sačekajte da se ventilator zaustavi.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
ZA ČIŠĆENJE
OPREZ
Obazrivo čistite površinu dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice, jer ona ima oštre ivice.
 Da se ne biste posekli, navucite debele pamučne rukavice dok čistite.
Nikada nemojte sami čistiti unutrašnjost klima uređaja.
 Pozovite najbliži servis da vam očisti unutrašnjost uređaja.
 Čišćenje unutrašnjeg filtera objašnjeno je u odeljku "Čišćenje klima uređaja".
 Ukoliko se ne pridržavate pravila, može doći do oštećenja, strujnog udara ili požara.
5
Proveriti pre upotrebe
Radni opseg
Donja tabela prikazuje opsege temperature i vlažnosti u kojima uređaj može da radi. Proučite tabelu radi efikasne
upotrebe.
Režim
Unutrašnja
temperatura
Spoljašnja
temperatura
Unutrašnja vlažnost
Cooling
(Hlađenje)
16˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
16˚C~46˚C
Relativna vlažnost
80% ili manje
AQVPB, AQVPE
AQVPA
Heating
(Grejanje)
27˚C ili hladnije
-15˚C~24˚C
-10˚C~24˚C
-
AQVPB, AQVPE
AQVPA
Dry
(Sušenje)
18˚C~32˚C
-10˚C~46˚C
16˚C~46˚C
-
AQVPB, AQVPE
AQVPA
Komentar
 Ukoliko klima uređaj radi duže vreme u režimu hlađenja u vlažnoj prostoriji, može doći do formiranja kapi rose.
 Ukoliko spoljašnja temperatura padne ispod -5°C, sposobnost grejanja može biti umanjena za 60 do 70 odsto u odnosu na
predviđeni kapacitet.
Model : RJ
Režim
Unutrašnja
temperatura
Spoljašnja temperatura
Unutrašnja
vlažnost
Ukoliko je neuslovljeno
Cooling
(Hlađenje)
16˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
80% ili manja
Može doći do kondenzacije na unutrašnjoj jedinici,
čime se rizikuje raspršivanje ili kapanje vode na pod.
Heating
(Grejanje)
27˚C ili hladnije
-15˚C~24˚C
-
Unutrašnja zaštita se aktivira i kklima uređaj se
isključuje.
Dry (Sušenje)
18˚C~32˚C
-5˚C~46˚C
-
Može doći do kondenzacije na unutrašnjoj jedinici,
čime se rizikuje raspršivanje ili kapanje vode na pod.
 Standardna temperatura za grejanje je 7˚C. Ukoliko spoljašnja temperatura padne na nulu ili u minus, sposobnost grejanja
može biti redukovana u zavisnosti od temperaturnih uslova.
 Ukoliko temperatura u prostoriji pređe 32˚C, uređaj neće moći da hladi punom snagom.
Održavanje klima uređaja.
Unutrašnja zaštita preko sistema kontrole jedinice
 Ova unutrašnja zaštita se aktivira ukoliko dođe do
Tip
Protiv hladnog vazduha
Ciklus odmrzavanja
Zaštita ugrađene baterije
Zaštita kompresora
OBAVEŠTENJE
6
kvara u klima uređaju.
Opis
Unutrašnji ventilator će se isključiti da hladan vazduh ne bi strujao kada toplotna pumpa
radi.
Unutrašnji ventilator će biti isključen, da bi se otopio led kada grejna pumpa radi
Kompresor će se se isključiti kako bi se ugrađena baterija zaštitila kada klima uređaj radi u
režimu hlađenja.
Klima uređaj se ne uključuje odmah nakon aktiviranja, kako bi se zaštitio kompresor
spoljašnje jedinice.
• U
koliko toplotna pumpa radi u režimu grejanja, aktivira se ciklus odmrzavanja da bi se uklonio led koji se
eventualno nakupio na spoljašnjoj jedinici.
Unutrašnji ventilator se automatski gasi i resetuje tek kada se završi proces ciklus odmrzavanja.
Provera naziva delova
Vaš klima uređaja može izgledati neznatno drugačije od modela prikazanog na gornjoj ilustraciji.
Osnovni delovi
Senzor sobne
temperature
Dovod vazduha
Filter za vazduh (ispod panela)
Krilca toka vazduha
(gore i dole)
Poluga spojnice krilaca
Krilca toka vazduha (levo i desno)
Prikaz
AQVPA, AQVPB
AQVPE
Indikator
Indikator Tajmer /
automatskog čišćenja
Indikator rada
Dugme Power
(uključivanje/gašenje)
Prijemnik za daljinski upravljač
Indikator Tajmer /
automatskog čišćenja
Indikator rada
Dugme Power
(uključivanje/gašenje)
Prijemnik za daljinski upravljač
7
Provera daljinskog upravljača
• U
perite daljinski upravljač ka unutrašnjoj jedinici klima uređaja.
• Kada pritisnete taster na daljinskom upravljaču, čućete kratak zvčni signal (bip) unutrašnje jedinice i indikator transmisije (
će se pojaviti na ekranu daljinskog upravljača.
)
Tasteri na daljinskom upravljaču
Smar Saver (Pametni štediša)
Manja potrošnja energije održava
prostor svežim u temperaturnom
opsegu od 24°C do 30°C.
Turbo
Radi pri automatskoj brzini ventilatora
radi bržeg hlađenja.
Quiet (Tiho)
Smanjuje buku pri radu unutrašnje jedinice.
Uključuje
režim.
On Timer (On tajmer)
Uključuje On tajmer.
Off Timer (Off tajmer)
Uključuje Off tajmer.
Time Up/Time Down
(Više vremena / Manje vremena)
Podešavanje vremena tajmera/
režim.
Ovo je prazan taster.
Ovaj taster nema nikakvu funkciju.
OPREZ
8
• Vodite računa da voda ne prodre u daljinski upravljač.
Uključivanje/isključivanje klima uređaja.
Mode (Režim)
Postavlja jedan od pet radnih režima
(pogledajte uputstva na stranama 10 i 11).
Auto Clean (Automatsko čišćenje)
Funkcija automatskog čišćenja – suši
unutrašnjost uređaja da bi se uklonili mirisi.
Air swing (Tok vazduha)
Aktiviranje/deaktiviranje kretanja krilaca za
usmeravanje toka vazduha nagore i nadole.
Fan (Ventilator)

Temp + -
Povećava/snižava temperaturu za 1˚C.
Power (uključivanje/gašenje)

Ekran daljinskog upravljača
Podešavanje količine vazduha koja prolazi kroz
klima uređaj, sa četiri brzine ventilatora: Auto,
Sporo, Srednje, Brzo.
Set (Postavi)
Podešava tajmer/
Cancel (Odustani)
Poništava tajmer/
režim
režim
Ekran daljinskog upravljača
Indikator rada
Indikator Turbo
Indikator Tiho
Indikator Smart Saver
Indikator ispražnjenosti baterije
Indikator transmisije
Indikator toka vazduha
Indikator brzine
ventilatora
Indikator On tajmer
Indikator Off tajmer
Indikator
Auto (Turbo)
Sporo
Srednje
Brzo
Vreme za zamenu baterije
Kada se baterije istroše, na ekranu daljinskog upravljača biće prikazano (
daljinski upravljač su potrebne dve AAA baterije od 1,5 V.
). Kada vidite tu ikonicu, zamenite baterije. Za
Odlaganje daljinskog upravljača
Kada daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite baterije i odložite ga.
Stavljanje baterija
2. Ubacite dve AAA baterije.
1. Gurnite polugicu na poleđini
daljinskog upravljača u pravcu Proverite oznake + i -. Vodite
strelice i podignite poklopac.
računa da baterije budu
pravilno postavljene.
OBAVEŠTENJE
3. Vratite poklopac u prvobitni položaj.
Trebalo bi da čujete "klik" kada poklopac legne
kako treba.
• F luroscentne lampe (poput "munja lampi") mogu ometati signal ukoliko se nađu u istoj prostoriji.
• Ukoliko daljinskim upravljačem kontrolišete i druge uređaje, pozovite najbliži servis.
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada
prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama
iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje
ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada I reciklirajte ih
pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
9
Osnovna funkcija
Osnovna funkcija je jedan od režima rada koji se odabira tasterom Mode (režim).
Auto (Auto)
U Auto režimu, klima uređaj će automatski podesiti temperaturu i brzinu ventilatora prema temperaturi koju registruje
senzor sobne temperature.
• Ukoliko koristite multisistem, u Auto režimu, sistem bira podešavanje temperature i režim rada (Hlađenje ili Grejanje)na
osnovu sobne temperature na početku rada.
Cool (Hlađenje)
U režimu hlađenja, klima uređaj će hladiti vašu prostoriju. Temperaturu i brzinu ventilatora možete podesiti da se rashladite
leti.
• Ukoliko je spoljašnja temperatura znatno viša od zadate unutrašnje temperature, uređaju će trebati malo vremena da
ohladi prostoriju.
• Tihi režim (
, ) stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu hlađenja.
Dry (Sušenje)
Klima uređaj u režimu sušenja radi kao isušivač, izvlačeći vlagu iz vazduha u prostoriji.
Režim sušenja osvežava vazduh u vlažnoj klimi.
Da bi maksimalno efikasno isušio vazduh, klima uređaj će raditi na temperaturi višoj ili nižoj od zadate pomoću daljinskog
upravljača.
Fan (Ventilator)
Ovaj režim služi za provetravanje prostorije. Ventilator će poslužiti za osvežavanje ustajalog vazduha u prostoriji.
Heat (Grejanje)
Klima uređaj greje i hladi. U hladnoj zimi, ovim svestranim uređajem možete ugrejati prostoriju.
• Ventilator možda neće raditi tri do pet minuta nakon uključivanja uređaja, da bi se izbeglo uduvavanje hladnog vazduha
dok se jedinica ne zagreje.
, ) stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu hlađenja.
• Tihi režim (
• Pošto klima uređaj uzima toplotu iz spoljašnjeg vazduha, sposobnost grejanja može biti smanjena ukoliko je napolju
izuzetno niska temperatura.
Koristite dodatni uređaj za grejanje u kombinaciji s klima uređajem ako primetite da je grejanje vazduha nedovoljno.
10
Pritisnite
taster da biste uključili klima uređaj.
Pritisnite
taster da biste izabrali radni režim.
• S vaki put kada pritisnete taster Mode (Režim), režim će se promeniti po ovom redosledu: Auto (Auto), Cool (Hlađenje), Dry
(Sušenje), Fan (Ventilator) i Heat (Grejanje).
Pritisnite
taster da biste podesili brzinu ventilatora.
Auto (Auto)
(Auto)
Cool (Hlađenje)
(Auto),
Dry (Sušenje)
Fan (Ventilator)
Heat (Grejanje)
Pritisnite
(Sporo),
(Srednje),
(Brzo)
(Auto)
(Sporo),
(Auto),
(Srednje),
(Sporo),
(Brzo)
(Srednje),
(Brzo)
taster da biste podesili temperaturu.
Auto (Auto)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.
Cool (Hlađenje)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.
Dry (Sušenje)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 18°C do 30°C.
Fan (Ventilator)
Nije moguće podesiti temperaturu.
Heat (Grejanje)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.
OBAVEŠTENJE
• Protok vazduhe se može ručno podešavati (pogledajte uputstva na strani 12).
11
Podešavanje smera toka vazduha
Protok vazduha možete usmeravati po želji.
Vertikalan tok vazduha
Krilca za tok vazduha se pomeraju gore-dole.
na daljinskom upravljaču.
Pritisnite taster Air swing (Tok vazduha)

Indikator toka vazduha će biti uključen i krilca će se neprestano pomerati gore-dole.

Ponovo pritisnite taster Air swing (Tok vazduha)
se krilca zadržala u izabranom položaju.
na daljinskom upravljaču kako bi
Horizontalan tok vazduha
Proverite da neka poluga spojnice krilaca koja viri iz krilca za tok vazduha nije polomljena.
Pomerite polugu spojnice krilaca levo ili desno kako biste konstantno usmerili tok
vazduha u izabranom pravcu.
OPREZ
• B udite vrlo obazrivi i čuvajte prste dok podešavate horizontalni tok
vazduha.
Ukoliko se uređajem ne rukuje pravilno, postoji rizik od povrede.
Poluga spojnice
krilaca
Korišćenje Turbo funkcije
Turbo funkcija će brzo i efikasno ohladiti prostoriju.
Pritisnite taster Turbo (Turbo) na daljinskom upravljaču u režimu hlađenja.

Turbo indikator će se pojaviti na ekranu daljinskog računara i klima uređaj će raditi sa
uključenom Turbo funkcijom 30 minuta.
Odustani Pritisnite taster Turbo još jedanput.
OBAVEŠTENJE
12
• T urbo funkcija je dostupna samo u režimu hlađenja.
• Ukoliko pritisnete taster Mode (Režim) dok je Turbo funkcija aktivna, one će se
isključiti.
• Dok je ova funkcija aktivna, ne mogu se podešavati temperatura ni brzina
ventilatora.
Režim
Za udoban san, klima uređaj će u ovome režimu raditi po principu: Uspavljivanje  Čvrst san  Buđenje iz režima
.
Kada je klima uređaj uključen i u režimu hlađenja/grejanja
1. Pritisnite taster
na daljinskom upravljaču.
Indikator
će se pojaviti i Off tajmer indikator će početi da trepće na
ekranu daljinskog upravljača.
2. Pritisnite tastere Time Up (Više vremena) i Time Down (Manje vremena) za
podešavanje.
Tajmer možete podesiti u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. do tri časa,
i u celočasovnim jedinicama, od tri časa do dvanaest sati.
Trajanje se može postaviti od minimalnih 30 minuta na maksimalnih dvanaest sati.
Podrazumevano vreme je podešeno na osam sati.
3. Pritisnite taster Set (Postavi) za aktivaciju.
 Indikator Off tajmer će prestati da trepće i podešeno vreme će biti prikazano na tri sekunde.
Zatim klima uređaj prelazi u režim good’sleep.
Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete taster Set (Podesi) nakon pritiska na
ili Time Up (Više vremena) i Time Down (Manje vremena), klima uređaj
će se vratiti u prethodni režim. Proverite indikator Off tajmer i
indikator
na unutrašnjoj jedinici.
Odustani
Pritisnite taster Cancel (Odustani) još jedanput.
Željenu temperaturu možete podesiti za 1˚C u opsegu od 16˚C do 30˚C.
Brzina ventilatora će biti automatski podešena prema
režimu.
režim dok je uključeno grejanje,
Ukoliko pak odaberete
možete podesiti brzinu ventilatora.
Tok vazduha će biti automatski podešen prema
režimu.
režim dok je uključeno grejanje,
Ukoliko pak odaberete
možete podesiti brzinu ventilatora.
Promene temperature i brzine ventilatora u
režimu
• F all asleep (Uspavljivanje): Ušuškava vas u san snižavanjem temperature.
• Sound sleep (Čvrst san): Opušta telo i blago podiže temperaturu.
režima: Omogućuje vam da se probudite osveženi u prijatnom vazdušnom okruženju.
• Buđenje iz
OBAVEŠTENJE
• P odesite Off tajmer u
režimu preko pet sati. Nelagodno ste spavali zato što je
podešen
prekratko ili predugačko (jer je podrazumevana vrednost osam sati).
• Ukoliko je
režim podešen na vreme kraće od 4 časa, operacija će odmah biti zaustavljena.
Ako je
režim podešen na interval duži od pet sati, biće pokrenut kao faza Buđenja jedan sat pre
podešenog prekida.
• Preporučena temperatura je između 25˚C i 27˚C za hlađenje i od 21˚C do 23˚C za grejanje.
13
Podešavanje On/Off tajmera
Klima uređaj možete podesiti tako da se uključi ili isključi u zadato vreme.
Podešavanje On tajmera kada je klima uređaj isključen / Podešavanje Off tajmera kada je klima
uređaj uključen
Podešavanje On
tajmera
1. Pritisnite taster On tajmer/Off tajmer.
Indikator On/Off tajmer će zatreperiti na ekranu daljinskog upravljača.
2. Pritisnite tastere Time Up (Više vremena) i Time Down (Manje vremena) za
podešavanje.
Tajmer možete podesiti u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. do tri časa
i celočasovnim jedinicama od tri sata do 24 časa.
Trajanje se može postaviti od minimalnih 30 minuta do maksimalna 24 časa.
3. Pritisnite taster Set (Postavi) za aktivaciju.
Indikator On tajmer će prestati da trepće i podešeno vreme će biti prikazano na tri
sekunde.
Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete taster Set (Postavi) nakon što ste podesili
vreme, klima uređaj će se vratiti u prethodni režim. Proverite On ili Off tajmer
indikator i
indikator na unutrašnjoj jedinici.
Podešavanje Off
tajmera
Odustani
Pritisnite taster Cancel (Odustani).
Dodatne opcije u režimu On tajmer.
Možete odabrati Auto (Auto)/ Cool (Hlađenje)/ Dry (Sušenje)/ Fan
(Ventilator)/ Heat (Grejanje).
Brzinu ventilatora možete podesiti u režimima Cool (Hlađenje)/ Fan
(Ventilator)/ Heat (Grejanje).
Temperaturu možete podesiti u režimima Auto (Auto)/ Cool (Hlađenje)/ Dry
(Sušenje)/ Heat (Grejanje) .
OBAVEŠTENJE
14
• S amo poslednje podešavanje tajmera će biti zapamćeno između On/Off
tajmera i
Off tajmer funkcija.
• Nakon podešavanja tajmera, vreme će biti prikazano tri sekunde, a onda će
nestati.
Kombinovanje On i Off tajmera
Ako je klima uređaj uključen
Ako je klima uređaj isključen
Unapred postavljeno vreme On tajmera je duže od onoga
na Off tajmeru
Npr. On tajmer: 3 sata, Off tajmer: 1 sat
- Klima-uređaj će raditi po Off tajmeru jedan sat od trenutka
podešavanja tajmera.
Klima uređaj će se uključiti za dva časa.
OBAVEŠTENJE
Unapred postavljeno vreme On tajmera kraće je od onoga
na Off tajmeru
Npr. On tajmer: 3 sata, Off tajmer: 5 sati
- Klima-uređaj će raditi po On tajmeru tri časa posle
podešavanja tajmera.
Klima uređaj će raditi dva časa, a nakon toga će se
automatski isključiti.
• P odešavanja On tajmera i Off tajmera ne bi trebalo da budu ista.
• Pritisnite taster Cancel (Odustani) na daljinskom upravljaču dok je uključena kombinacija tajmera.
I On i Off tajmer će biti poništeni i indikator će nestati.
Korišćenje funkcije Smart Saver
Ova funkcija će podesiti temperaturne granice radi uštede energije dok klima uređaj radi u režimu hlađenja.
Pritisnite taster Smart Saver na daljinskom upravljaču dok je klima uređaj u režimu
hlađenja.

Indikator Smart Saver i indikator toka vazduha automatski će se pojaviti na ekranu

Ako je trenutno podešena temperatura manja od 24°C, automatski će biti podignuta
daljinskog upravljača.
Krilca za tok vazduha se pomeraju gore-dole.
na tu vrednost.
Odustani
OBAVEŠTENJE
Pritisnite taster Smart Saver još jedanput.
• F unkcija Smart Saver je dostupna samo u režimu hlađenja.
• Kada je ova funkcija aktivirana, temperaturni opseg je limitiran na 24°C ~ 30°C.
• Ukoliko želite da snizite temperaturu ispod 24°C, isključite funkciju Smart Saver pritiskom na taster Smart Saver još jedanput.
• Temperatura i brzina ventilatora se takođe mogu podesiti (pogledajte uputstva
na strani 11).
• Protok vazduhe se može ručno podešavati (pogledajte uputstva na strani 12).
• Ukoliko pritisnete taster Mode (Režim) dok je funkcija Smart Saver aktivna, ona
će se isključiti.
15
Korišćenje funkcije Tiho
Buku koju proizvodi unutrašnja jedinica možete smanjiti.
Pritisnite taster Quiet (Tiho) na daljinskom upravljaču dok je klima uređaj u režimu
hlađenja ili grejanja.

Indikator Quiet (Tiho) pojaviće se na ekranu daljinskog upravljača.

Unutrašnja jedinica će tiše raditi.
Odustani
OBAVEŠTENJE
Pritisnite taster Quiet (Tiho) još jedanput.
• U
koliko koristite multisistem, ovaj režim će biti aktivan samo ukoliko je na svim
jedinicama postavljen Tihi režim.
Korišćenje funkcije Auto Clean (Auto čišćenje)
Funkcija Auto clean (Auto čišćenje) sprečava razvijanje buđi tako što uklanja vlagu iz unutrašnje jedinice. Vlaga se kondenzuje u
unutrašnjoj jedinici. Aktiviranje ove funkcije obezbeđuje čistiji i zdraviji vazduh.
Pritisnite taster Auto Clean.
Ako je klima uređaj isključen,
 I
ndikator za Auto čišćenje će biti prikazan na ekranu unutrašnje jedinice i funkcija će se
uključiti.
Ako je klima uređaj uključen,
AQVPA, AQVPB
 N
akon isključivanja klima-uređaja,Indikator za Auto čišćenje će biti prikazan na ekranu
unutrašnje jedinice i funkcija će se uključiti.
Vreme rada funkcije varira u zavisnosti od prethodno korišćenog režima.
Režimi Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje: približno 30 minuta.
Režimi Auto(grejanje), Grejanje, Ventilator: približno 15 minuta.
Odustani
AQVPE
OBAVEŠTENJE
16
Pritisnite taster Auto Clean još jedanput.
• K ada je klima uređaj uključen, funkcija Auto čišćenja će se uključiti nakon
prestanka rada uređaja.
Čišćenje klima uređaja
• Pre čišćenja uređaja, proverite da li je napajanje
OPREZ
isključeno i da li je uređaj isključen iz zidne utičnice.
Čišćenje unutrašnje jedinice

Prebrišite površinu uređaja vlažnom ili suvom krpom.
OBAVEŠTENJE
OPREZ
• Z a čišćenje dela za razmenu toplote unutrašnje jedinice
pozovite servis, jer se ona mora rastaviti.
• E kran uređaja nemojte čistiti alkalnim deterdžentom.
• Nemojte koristiti sumpornu ili hlorovodoničnu kiselinu,
organske rastvarače (npr. izbeljivač, kerozin, aceton, itd.) za
čišćenje površine uređaja i nemojte lepiti nikakve nalepnice
na njega. Može doći do oštećenja površine uređaja.
Čišćenje dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice
Kada se na delu za razmenu toplote nataloži prašina, može doći do
smanjenja performansi hlađenja. Zato taj deo čistite redovno.
Poprskajte ga vodom da biste ga očistili od prašine.
• Ukoliko ne možete sami da očistite deo, pozovite servis.
OBAVEŠTENJE
OPREZ
• B udite pažljivi oko oštrih ivica dela za razmenu toplote
spoljašnje jedinice.
Deo za razmenu toplote
(Ilustracija može biti unekoliko
drugačija, u zavisnosti od modela.)
Otvaranje ploče
Čvrsto uhvatite vrh prednje ploče i povucite ga nadole.
Zatim, blago podinite ploču nagore.
17
Čišćenje klima uređaja
Skidanje filtera za vazduh
Uhvatite ručicu i podignite je. Zatim povucite filter ka sebi i skliznite
ga nadole.
Filter za
vazduh
Čišćenje filtera za vazduh
Sunđerasti filter za vazduh, koji se može prati, hvata krupne čestice iz vazduha. Filter se čisti usisivačem ili ručnim pranjem.
Skinite ploču i izvadite filter.
Očistite filter usisivačem ili mekanom četkicom.
Ukoliko je previše prašnjav, isperite ga pod mlazom vode.
Postavite ga u prvobitni položaj i vratite
prednju ploču.
Osušite filter za vazduh u provetrenoj prostoriji.
OBAVEŠTENJE
18
• F ilter čistite svake dve nedleje ili kada se upali lampica podsetnika za čišćenje filtera. Period održavanja varira u
zavisnosti od upotrebe i okoline. U prašnjavim prostorijama, čistite ga jednom nedeljno.
• Ukoliko klima uređaj isključite pomoću tastera Power podsetnik za čišćenje filtera će se isključiti.
• Ukoliko filter sušite u zatvorenoj (ili vlažnoj) prostoriji, može doći do stvaranja neprijatnih mirisa. Ukoliko se to
dogodi, ponovo ga očistite i osušite u dobro provetrenoj prostoriji.
Održavanje klima uređaja
Ukoliko klima uređaj nećete koristiti duže vreme, osušite ga da bi ostao u najboljem mogućem stanju.
1. Temeljno ga prosušite aktiviranjem u režimu Fan (ventilator) tri do četiri sata, a potom ga isključite iz struje.
Ukoliko ostane vlage u komponentama, može doći do oštećenja.
2. Pre ponovnog korišćenja klima uređaja, nanovo ga prosušite pokretanjem u režimu Fan (Ventilator) i pustite ga da radi
3–4 sata. Na taj način ćete ukloniti neprijatne mirise koji su se u uređaju možda stvorili od vlage.
Periodične provere
Proučite ovu šemu radi pravilnog održavanja klima uređaja.
Tip
Opis
Očistite filter za vazduh (1)
Unutrašnja
jedinica
Svake 2
nedelje
Svaka 3
meseca
Svaka 4
meseca
Jednom
godišnje

Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)

Temeljno očistite deo za razmenu toplote (2)

Očistite cev za odvod kondenzacije (2)

Zamenite baterije u daljinskom upravljaču (1)
Očistite deo za razmenu toplote izvan jedinice (2)
Spoljašnja
jedinica


Očistite deo za razmenu toplote unutar jedinice (2)

Očistite elektrokomponente mlazom vazduha (2)

Proverite da li su sve elektrokomponente čvrsto
pričvršćene (2)

Očistite ventilator (2)

Proverite da li su sve komponente ventilatora čvrsto
pričvršćene (2)

Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)

 : Ovaj simbol označava periodičnu proveru unutrašnje/spoljašnje jedinice prema uputstvima za pravilno održavanje
klima uređaja.
OBAVEŠTENJE
(1) O
pisane radnje bi trebalo češće sprovoditi ako je uređaj u okruženju punom prašine.
(2) Ove poslove mora obaviti isključivo kvalifikovano osoblje. Više informacija potražite u Priručniku, u odeljku o
ugradnji.
19
Rešavanje problema
Pogledajte ovu šemu ako klima uređaj ne radi standardno. Ona vam može uštedeti vreme i nepotrebne troškove.
PROBLEM
REŠENJE
Klima uređaj uopšte ne
radi.
• P roverite napajanje i pokušajte ponovo da uključite klima uređaj.
• Utaknite u struju ili uključite osigurač (ili prekidač), zatim pokušajte ponovo da uključite
klima uređaj.
• Proverite da niste postavili Off tajmer. Pokušajte ponovo da uključite uređaj, pritiskom na
taster Power.
Ne možete da podesite
temperaturu.
• P roverite da niste odabrali režim Fan (Ventilator) ili Turbo. U tim režimima, zadata
temperatura je automatski podešena i korisnik ne može da je promeni.
Hladan/topao vazduh ne
izlazi iz klima uređaja.
• P roverite da li je zadata temperatura viša (u režimu hlađenja) ili niža (u režimu grejanja)
od zadate temperature. Pritisnite taster Temp + ili - na daljinskom upravljaču da biste
promenili zadatu temperaturu.
• Proverite da nije prašina blokirala filter za vazduh. Ukoliko ima dosta prašine na filteru za
vazduh, performanse hlađenja ili grejanja mogu opasti. Redovno održavajte uređaj.
• Proverite da li je spoljašnja jedinica prekrivena ili postavljena blizu neke prepreke. Uklonite
prekrivač ili zaklon/prepreku.
• Ukoliko želite da koristite klima uređaj na sunčanoj strani, prekrijte spoljašnju jedinicu
zavesama ili nečim sličnim.
• Proverite da nije zadat režim odmrzavanja. Kada se formira led zimi ili kada je spoljašnja
temperatura previše niska, uređaj automatski radi u režimu odmrzavanje. U tom režimu,
ventilator unutrašnje jedinice se zaustavlja i iz nje ne izlazi hladan vazduh.
• Učinak hlađenja ili grejanja može biti smanjen ako su otvorena vrata ili prozori.
Zatvorite vrata i prozore.
• Proverite da klima uređaj nije upravo prestao da hladi ili greje. U tom slučaju, samo će
ventilator biti aktivan, da bi zaštitio kompresor spoljašnje jedinice.
• Proverite da dužina cevi nije prevelika. Ako je duža od predviđenog, učinak hlađenja ili
grejanja može biti umanjen.
Podešavanje toka vazduha
ne radi.
• P roverite da niste odabrali režim Auto (Auto) / Dry (Sušenje) /
. U tim režimima,
zadata temperatura je automatski podešena i korisnik ne može da je promeni.
Podešavanje brzine
ventilatora ne radi.
• P roverite da niste odabrali režim Auto (Auto)/ Dry (Sušenje)/Turbo/
. U ovim
režimima, zadata brzina ventilatora je automatski podešena i korisnik ne može da je
promeni.
Daljinski upravljač ne radi.
• P roverite da se nisu ispraznile baterije.
• Proverite da ništa ne blokira senzor.
• Proverite da se u blizini klima uređaja ne nalaze jake svetiljke. Jako svetlo fluoroscentnih
sijalica ili neonskih lampi može ometati elektromagnetne talase.
Ne može se podesiti
tajmer.
• P roverite da li ste pritisnuli taster Set (Postavi) na daljinskom upravljaču nakon što ste
podesili vreme.
Indikator neprekidno
trepće
• P ritisnite taster Power ili isključite priključak/prekidač napajanja.
Ukoliko indikator i dalje trepće, pozovite najbliži servis.
20
PROBLEM
REŠENJE
Neprijatni mirisi se šire
prostorijom dok uređaj
radi.
• P roverite da li uređaj radi u zadimljenoj prostoriji. Provetrite prostoriju ili uključite režim
Fan (Ventilator) na sat-dva. (Mi ne koristimo komponente koje odaju miris u našim klima
uređajima.)
Prijavljena je greška.
• Kada indikator spoljašnje jedinice počne da trepće, pozovite najbliži servis.
Uređaj pravi buku.
• U
zavisnosti od upotrebe klima uređaja, može se čuti buka kada dođe do promene toka
tečnosti za hlađenje. To je normalno.
Spoljašnja jedinica se dimi.
• M
oguće je da nije reč o vatri nego o pari koja se stvara prilikom odmrzavanja dela za
razmenu toplote u režimu grejanja tokom zime.
Voda kaplje iz veze sa cevi
na spoljašnjoj jedinici.
• Usled temperaturnih razlika može doći do stvaranja vode. To je normalno.
21
Download PDF

advertising