Samsung | AR12JSFPEWQN | Samsung AR12JSFPEWQN Korisnički priručnik

Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 1
2016/5/16 16:52:09
Karakteristike vašeg novog klima uređaja
Osvežavajuća letnja ponuda
U vrelim letnjim danima i dugim besanim noćima, nema boljeg spasa od vrućina od svežine doma.
Vaš novi klima uređaj označava kraj iscrpljujućim vrelim letnjim danima i dopušta vam da se odmarate.
Pobedite vrućinu ovoga leta sopstvenim klima uređajem.
Sistem koji štedi budžet
Vaš novi klima uređaj ne samo da vas maksimalno hladi leti već može služiti i kao efikasan način
grejanja zimi, zahvaljujući naprednom sistemu "Toplotne pumpe" . Sistem "Toplotne pumpe" je tri puta
efikasniji u poređenju s drugim uređajima za grejanje na struju, tako da možete dodatno uštedeti na
potrošnji. Sada imate rešenje za celu godinu u jednom klima uređaju.
Lep svuda
Elegantan i skladan dizajn prednost daje estetici vašeg prostora i dopunjuje izgled enterijera, kakav
god on bio. Toplih boja i zaobljenih ivica, novi klima uređaj doprinosi otmenosti svake prostorije.
Uživajte u onome što vaš klima uređaj nudi, funkcionalno i estetski.
Funkcija
Funkcija
omogućuje da podesite ugodnu noćnu temperaturu, a da pri tom štedite
energiju i čvrsto spavate.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne
bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove
okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste
promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o
mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci
prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u
pogledu proizvoda, npr.Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj
adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Srpski-2
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 2
2016/5/16 16:52:09
Sadržaj
Priprema
Sigurnosne mere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Proveriti pre upotrebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Osnovna funkcija
Provera naziva delova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Provera daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Osnovna funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Podešavanje smera toka vazduha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Napredna funkcija
Korišćenje funkcije Smart Saver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Korišćenje funkcije Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Korišćenje funkcije Quiet (Tiho) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Korišćenje funkcije Auto Clean (Auto čišćenje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Režim
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Podešavanje On timer i Off timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Drugo
Čišćenje klima uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Održavanje klima uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rešavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Srpski-3
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 3
2016/5/16 16:52:09
Sigurnosne mere
Pre nego što pustite u rad svoj novi klima uređaj, molimo vas da temeljno pročitate
ovo uputstvo, da biste bili sigurni da znate kako da bezbedno i efikasno koristite
veliki broj opcija i funkcija.
Navedena uputstva pokrivaju više modela, i stoga se karakteristike vašeg klima
uređaja mogu neznatno razlikovati od opisanih u ovome uputstvu. Ukoliko imate
bilo kakva pitanja, pozovite najbliži kontakt-centar ili potražite mrežnu pomoć i
informacije na www.samsung.com.
Važne bezbednosne mere i simboli:

UPOZORENJE

OPREZ
Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može dovesti do
teških povreda ili smrti.
Opasnosti ili nebezbedno rukovanje koje može izazvati lakše
telesne povrede ili oštećenje imovine.
Sledite uputstva.
Prekinuti napajanje.
NE pokušavajte.
NE rasklapajte.
Uverite se da je uređaj uzemljen, da biste izbegli strujni udar.
ZA UGRADNJU

UPOZORENJE
Koristite kabl za napajanje sa specifikacijama za ovaj proizvod ili nešto
noviji model i koristite ga samo za ovaj aparat. Ne proširujte vod.
 Proširivanje kabla za napajanje može da dovede do električnog šoka ili požara.
 Ne upotrebljavajte transformator napona. To može da izazove strujni udar ili
požar.
 Ukoliko je napon / frekvencija / strujno okruženje drugačije, može doći do
požara.
Instaliranje ovog uređaja mora da izvodi kvalifikovan tehničar ili kompanija
za servisiranje.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema sa uređajem ili povrede a može takođe i da poništi
garanciju na postavljeni proizvod.
Postavite prekidač za izolaciju pored klima uređaja (ali ne na ploče klima
uređaja) kao i sklopku za klima uređaj.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Dobro pričvrstite spoljašnju jedinicu tako da njen elektro deo ne bude
izložen.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara, požara,
eksplozije ili problema sa uređajem.
Srpski-4
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 4
2016/5/16 16:52:09
ZA UGRADNJU

01 Priprema
Ovaj uređaj nemojte montirati ni blizu grejača ili zapaljivog materijala.
Uređaj nemojte postavljati ni u vlažnoj prostoriji, u kojoj ima ulja ili prašine,
u kojoj bi bio direktno izložen sunčevoj svetlosti ili vodi (kišnim kapima).
Ovaj uređaj nemojte ugrađivati ni na lokaciju na kojoj može doći do curenja
gasa.
 To može da izazove strujni udar ili požar.
Nikada nemojte postavljati uređaj na mesto kao što je visok spoljašnji zid,
odakle bi mogao da padne.
 Ukoliko spoljašnja jedinica padne, može doći do povrede, smrti ili oštećenja
tuđe imovine.
Ovaj uređaj mora biti propisno uzemljen. Nipošto ga nemojte uzemljiti preko
cevi za gas, plastične cevi za vodu ili telefonske linije.
 U suprotnom može da dođe do strujnog udara, požara i eksplozije.
 Budite sigurni da koristite priključnicu sa uzemljenjem.
OPREZ
Uređaj postavite na ravan i čvrst pod koji može da izdrži njegovu težinu.
 Ako se ne pridržavate tog pravila, može doći do prekomernih vibracija, buke ili
problema sa uređajem.
Odvodno crevo postavite pravilno, tako da sva voda može da oteče.
 U suprotnom, može doći do poplave i oštećenja imovine. Izbegavajte
dodavanje cevi za odvod jer se u budućnosti mogu javiti neprijatni mirisi.
Prilikom ugradnje spoljašnje jedinice, vodite računa da odvodno crevo
bude ispravno postavljeno i da se voda adekvatno odvodi.
 Voda nastala kondenzacijom tokom rada uređaja može preplaviti i oštetiti
imovinu.
Isto tako, ukoliko zimi dođe do stvaranja i pucanja leda, može doći do povrede,
smrti ili oštećenja imovine.
NAPAJANJE STRUJOM

UPOZORENJE
Kada je prekidač oštećen, molimo Vas da pozovete najbliži servisni centar.
Nemojte da vučete ili jako da savijate kabl za struju. Nemojte da uvijate
ili vezujete kabl za struju. Nemojte da zakačujete kabl za struju preko
metalnih predmeta, da stavljate teške predmete preko njega, da ga
umećete između predmeta ili da ga gurate u prostor iza uređaja.
 To može da izazove strujni udar ili požar.
Srpski-5
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 5
2016/5/16 16:52:09
Sigurnosne mere
NAPAJANJE STRUJOM

OPREZ
Kada klima uređaj ne koristite duže vreme, takođe i za vreme grmljavine/
sevanja, isključite napajanje na osiguraču.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
ZA KORIŠĆENJE

UPOZORENJE
Ukoliko uređaj bude poplavljen, pozovite najbliži servis.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Ako aparat počne da ispušta čudne zvuke, dim ili miris paljevine, odmah ga
isključite iz struje i pozovite servisni centar.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Ako dođe do curenja gasa (kao na primer propan, tečni gas, itd.), odmah
provetrite prostoriju ne dodirujući utikač. Nemojte dodirivati uređaj ni kabl
za struju.
 Nemojte koristiti ni ventilator.
 Varnica može dovesti do eksplozije ili požara.
Pozovite najbliži servis radi reinstaliranja klima uređaja.
 U suprotnom, može doći do problema sa uređajem, curenja vode, strujnog
udara ili požara.
 Dostava uređaja nije obezbeđena. Ukoliko uređaj ponovo ugrađujete
na drugom mestu, pripadajući troškovi i naknada majstoru biće ponovo
naplaćeni.
 Obavezno pozovite najbliži servis ukoliko klima uređaj nameravate da ugradite
na nestandardno mesto, kao što je industrijska zona ili u blizini obale, gde je on
izložen soli u vazduhu.
Nemojte pipati prekidač sa mokrim rukama.
 Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte isključiti klima uređaj sa prekidačem dok radi.
 Isključivanje klima uređaja pa zatim ponovno uključivanje preko prekidača,
može da dovede do pojave varničenja ili požara.
Kada otpakujete klima uređaj, sav materijal za pakovanje držite van
domašaja dece, jer po njih može biti opasan.
 Ukoliko dete navuče kesu preko glave, može da se uguši.
Srpski-6
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 6
2016/5/16 16:52:09
01 Priprema
Ne dodirujte krilca za usmeravanje vazduha golim rukama dok uređaj
greje.
 Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte gurati prste ili predmete u dovod/odvod vazduha klima uređaja.
 Naročitu pažnju obratite na to da deca ne guraju prste u uređaj, jer mogu da
se povrede.
Nemojte udarati ili vući uređaj na silu.
 Može doći do požara, povrede ili problema sa uređajem.
Blizu spoljašnje jedinice nemojte postavljati bilo kakav objekat preko kog
bi deca mogla da se popnu na uređaj.
 Deca se mogu ozbiljno povrediti.
Klima uređaj nemojte preterano dugo koristiti u slabo provetrenim
prostorijama ili blizu nepokretnih osoba.
 To može biti opasno usled nedostatka kiseonika. Najmanje jednom na svaki
sat otvorite prozor.
Ako bilo kakva strana supstanca, kao npr. voda, uđe u aparat, isključite
aparat iz struje i pozovite servisni centar.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte sami pokušavati da popravite, rastavite ili modifikujete uređaj.
 Nemojte koristiti improvizovani osigurač (npr. od bakra, čelične žice i sl.), već
isključivo standardne.
 U suprotnom, može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili
povrede.
Srpski-7
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 7
2016/5/16 16:52:09
Sigurnosne mere
ZA KORIŠĆENJE

OPREZ
Ispod unutrašnje jedinice nemojte postavljati nikakve predmete ili uređaje.
 Kapljanje vode iz unutrašnje jedinice može dovesti do požara ili oštećenja
imovine. (primer električni uređaji)
Najmanje jednom godišnje proverite da okvir spoljašnje jedinice nije
možda napukao.
 Nepoštovanje tog pravila može dovesti do povrede, smrti ili oštećenja
imovine.
Maksimalna električna struja je izmerena po IEC standardima za
bezbednost, a el. struja je izmerena po ISO standardu za energetsku
efikasnost.
Na uređaju nemojte stajati, niti na njega stavljati bilo šta (npr. rublje,
upaljene sveće, cigarete, sudove, hemikalije, metalne objekte itd.).
 Može doći do strujnog udara, požara, problema sa uređajem ili povrede.
Uređajem nemojte rukovati ni mokrim rukama.
 Može doći do strujnog udara ili požara.
Uređaj nemojte prskati nestabilnim jedinjenjima poput insekticida.
 On je ne samo štetan po ljude već može dovesti i do strujnog udara, požara ili
problema sa uređajem.
Nemojte piti vodu iz klima uređaja.
 Ta voda može biti štetna za ljude.
Nemojte udarati daljinski upravljač i ne pokušavajte da ga rasklopite.
Nemojte dodirivati cevi povezane na uređaj.
 Može doći do opekotina i povreda.
Klima uređaj nemojte koristiti za očuvanje preciznih uređaja, hrane,
životinja, biljaka, kozmetike ili u bilo koje druge nestandardne svrhe.
 Može doći do oštećenja imovine.
Izbegavajte dugo izlaganje ljudi, životinja ili biljaka direktnom toku
vazduha iz klima uređaja.
 To je štetno za ljude, životinje i biljke.
Srpski-8
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 8
2016/5/16 16:52:09
ZA ČIŠĆENJE

01 Priprema
Ovaj uređaj nije predviđen da njime upravljaju osobe (uključujući i
decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim mogućnostima, koje
nemaju iskustva ili umeća, sem ako nisu pod nadzorom ili im uputstva za
upravljanje uređajem daje osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Decu
bi trebalo nadgledati kako bi se obezbedilo da se ne igraju uređajem.
Za korišćenje u Evropi: Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina
i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, pod uslovom da su svesni
potencijalnih opasnosti i da ih odgovorna osoba nadzire ili im je dala
uputstva za bezbedno korišćenje uređaja. Deca ne smeju da se igraju sa
uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju da obavljaju deca bez
nadzora odraslih.
UPOZORENJE
Uređaj nemojte čistiti direktnim prskanjem vodom. Za čišćenje uređaja
nemojte koristiti ni benzen, izbeljivač niti alkohol.
 Može doći do dekoloracije, deformacije, oštećenja, strujnog udara ili požara.
Pre čišćenja ili održavanja uređaja, prekinite napajanje i sačekajte da se
ventilator zaustavi.
 Ako se ne pridržavate uputstva, može doći do strujnog udara ili požara.
ZA ČIŠĆENJE

OPREZ
Obazrivo čistite površinu dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice, jer
ona ima oštre ivice.
 To bi trebalo da obavi kvalifikovani tehničar; obratite se vašem monteru ili
servisnom centru.
Nikada nemojte sami čistiti unutrašnjost klima uređaja.
 Pozovite najbliži servis da vam očisti unutrašnjost uređaja.
 Čišćenje unutrašnjeg filtera objašnjeno je u odeljku "Čišćenje klima uređaja".
 Ukoliko se ne pridržavate pravila, može doći do oštećenja, strujnog udara ili
požara.
Srpski-9
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 9
2016/5/16 16:52:09
Proveriti pre upotrebe
Radni opseg
Donja tabela prikazuje opsege temperature i vlažnosti u kojima uređaj može da
radi. Proučite tabelu radi efikasne upotrebe.
Režim
Unutrašnja
temperatura
Spoljašnja
temperatura
Unutrašnja vlažnost
Cooling
(Hlađenje)
16 ˚C~32 ˚C
-10 ˚C~46 ˚C
Relativna vlažnost 80% ili manje
Heating
(Grejanje)
27 ˚C ili hladnije
-15 ˚C~24 ˚C
-
Dry (Sušenje)
18 ˚C~32 ˚C
-10 ˚C~46 ˚C
-
ffUkoliko klima uređaj radi duže vreme u režimu hlađenja u vlažnoj prostoriji, može doći do formiranja kapi rose.
ffUkoliko spoljašnja temperatura padne ispod -5 °C, sposobnost grejanja može biti umanjena za 60 do 70 odsto u
odnosu na predviđeni kapacitet.
Održavanje klima uređaja
Unutrašnja zaštita preko sistema kontrole jedinice
ffOva unutrašnja zaštita se aktivira ukoliko dođe do kvara u klima uređaju.
Tip
Protiv hladnog vazduha
Ciklus odmrzavanja
Zaštita kompresora
NAPOMENA
Opis
Unutrašnji ventilator će se isključiti da hladan vazduh ne bi strujao kada toplotna pumpa
greje.
Unutrašnji ventilator će biti isključen, da bi se otopio led kada grejna pumpa radi.
Krilca za vertikalni protok vazduha će se zatvoriti tokom ciklusa odmrzavanja i ponovo će
se otvoriti tokom režima grejanja nakon ciklusa odmrzavanja.
Klima uređaj se ne uključuje odmah nakon aktiviranja, kako bi se zaštitio kompresor
spoljašnje jedinice.
• U
koliko toplotna pumpa radi u Režimu grejanja, aktivira se Ciklus odmrzavanja da bi se uklonio led koji se
eventualno nakupio pri niskim temperaturama na spoljnoj jedinici.
Unutrašnji ventilator se automatski gasi i resetuje tek kada se završi proces ciklus odmrzavanja.
Srpski-10
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 10
2016/5/16 16:52:10
Provera naziva delova
Vaš klima uređaj može izgledati neznatno drugačije od modela prikazanog na donjoj ilustraciji.
Osnovni delovi
Dovod vazduha
Filter za vazduh
(ispod panela)
02 Osnovna funkcija
Senzor sobne
temperature
Krilca toka vazduha
(gore i dole)
Poluga spojnice krilaca
Krilca toka vazduha (levo i desno)
Prikaz
Indikator
Indikator Tajmer /automatskog čišćenja
Indikator rada
Dugme Power (Napajanje)
Prijemnik za daljinski upravljač
Srpski-11
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 11
2016/5/16 16:52:10
Provera daljinskog upravljača
• Uperite daljinski upravljač ka unutrašnjoj jedinici klima uređaja.
• Kada pritisnete taster na daljinskom upravljaču, čućete kratak zvčni signal (bip) unutrašnje jedinice i indikator transmisije (
će se pojaviti na ekranu daljinskog upravljača.
)
Tasteri na daljinskom upravljaču
Ekran daljinskog upravljača
Napajanje
Uključivanje/isključivanje klima uređaja.
Smar Saver (Pametni štediša)
Mode (Režim)
Manja potrošnja energije održava
prostor svežim u temperaturnom
opsegu od 24°C do 30°C.
Postavlja jedan od pet radnih režima
(pogledajte uputstva na stranama 14 i 15).
Auto Clean (Automatsko čišćenje)
Turbo
Funkcija automatskog čišćenja – suši
unutrašnjost uređaja da bi se uklonili mirisi.
Radi pri automatskoj brzini ventilatora
radi bržeg hlađenja.
Air swing (Tok vazduha)
Quiet (Tiho)
Aktiviranje/deaktiviranje kretanja krilaca za
usmeravanje toka vazduha nagore i nadole.
Smanjuje buku pri radu unutrašnje
jedinice.
Fan (Ventilator)
Uključuje


Temp + -
Podešavanje količine vazduha koja prolazi
kroz klima uređaj, sa četiri brzine ventilatora:
Auto, Sporo, Srednje, Brzo.
Povećava/snižava temperaturu za 1˚C.
režim.
Set (Postavi)
On timer (Tajmer uključen)
Podešava tajmer/
Uključuje On timer (Tajmer uključen).
Off timer (Tajmer isključen)
Cancel (Odustani)
Uključuje Off timer (Tajmer isključen).
Poništava tajmer/
Time Up/Time Down
(Više vremena / Manje vremena)
režim
režim
Podešavanje vremena tajmera/
režim.
Ovaj taster nema nikakvu funkciju.
OPREZ
• Vodite računa da voda ne prodre u daljinski upravljač.
Srpski-12
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 12
2016/5/16 16:52:10
Ekran daljinskog upravljača
02 Osnovna funkcija
Indikator rada
Indikator ispražnjenosti
baterije
Indikator transmisije
Indikator toka vazduha
Indikator brzine
ventilatora
Indikator Turbo
Indikator Tiho
Indikator Smart Saver
Indikator Tajmer uključen
Indikator Tajmer isključen
Indikator
Auto (Turbo)
Sporo
Srednje
Brzo
Vreme za zamenu baterije
Kada se baterije istroše, na ekranu daljinskog upravljača biće prikazano (
daljinski upravljač su potrebne dve AAA baterije od 1,5 V.
). Kada vidite tu ikonicu, zamenite baterije. Za
Odlaganje daljinskog upravljača
Kada daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite baterije i odložite ga.
Stavljanje baterija
1. Gurnite polugicu na poleđini 2. Ubacite dve AAA baterije.
daljinskog upravljača u pravcu Proverite oznake + i -. Vodite
strelice i podignite poklopac.
računa da baterije budu pravilno
postavljene.
NAPOMENA
3. Vratite poklopac u prvobitni položaj.
Trebalo bi da čujete "klik" kada poklopac
legne kako treba.
• S ignal možda neće biti pravilno primljen ako fluroscentne lampe, kao npr. invertne fluorescentne lampe, rade u
istoj prostoriji.
• Ukoliko daljinskim upravljačem kontrolišete i druge uređaje, pozovite najbliži servis.
Ispravno deponovanje baterija
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji, uputstvu ili pakovanju znači da te baterije, ili drugi proizvod, kada se istroše ne treba bacati sa
ostalim otpacima iz domaćinstva. Ukoliko je označeno hemijskim simbolima Hg, Cd ili Pb, to znači da te baterije sadrže
živu, kadmijum ili olovo iznad referenci EC direktive 2006/66.
Ukoliko se ne deponuju pravilno, ove baterije mogu biti štetne po životnu sredinu.
Kako biste očuvali prirodne resurse i promovisali reciklažu materijala, molimo vas da ih odvojite od ostalog otpada i da ih
vratite preko lokalnog besplatnog sistema za povraćaj baterija.
Srpski-13
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 13
2016/5/16 16:52:11
Osnovna funkcija
Osnovna funkcija je jedan od režima rada koji se odabira tasterom Mode (Režim).
Auto (Automatsko)
U Auto režimu, klima uređaj će automatski podesiti temperaturu i brzinu ventilatora prema temperaturi koju registruje
senzor sobne temperature.
Cool (Hlađenje)
U režimu hlađenja, klima uređaj će hladiti vašu prostoriju. Temperaturu i brzinu ventilatora možete podesiti da se rashladite
leti.
• Ukoliko je spoljašnja temperatura znatno viša od zadate unutrašnje temperature, uređaju će trebati malo vremena da
ohladi prostoriju.
• Tihi režim (
, ) stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu hlađenja.
Dry (Sušenje)
Klima uređaj u režimu sušenja radi kao isušivač, izvlačeći vlagu iz vazduha u prostoriji.
Režim sušenja osvežava vazduh u vlažnoj klimi.
Da bi maksimalno efikasno isušio vazduh, klima uređaj će raditi na temperaturi višoj ili nižoj od zadate pomoću daljinskog
upravljača.
Fan (Ventilator)
Ovaj režim služi za provetravanje prostorije. Ventilator će poslužiti za osvežavanje ustajalog vazduha u prostoriji.
Heat (Grejanje)
Klima uređaj greje i hladi. U hladnoj zimi, ovim svestranim uređajem možete ugrejati prostoriju.
• Ventilator možda neće raditi tri do pet minuta nakon uključivanja uređaja, da bi se izbeglo uduvavanje hladnog vazduha
dok se jedinica ne zagreje.
• Tihi režim (
, ) stišava buku pri radu unutrašnje jedinice u režimu grejanja.
• Pošto klima uređaj uzima toplotu iz spoljašnjeg vazduha, sposobnost grejanja može biti smanjena ukoliko je napolju
izuzetno niska temperatura.
Koristite dodatni uređaj za grejanje u kombinaciji s klima uređajem ako primetite da je grejanje vazduha nedovoljno.
Srpski-14
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 14
2016/5/16 16:52:11
taster da biste uključili klima uređaj.
Pritisnite
taster da biste izabrali radni režim.
• S vaki put kada pritisnete taster Mode (Režim), režim će se promeniti po ovom redosledu: Auto (Automatsko), Cool
(Hlađenje), Dry (Sušenje), Fan (Ventilator) i Heat (Grejanje).
Pritisnite
taster da biste podesili brzinu ventilatora.
Auto (Automatsko)
(Auto)
Cool (Hlađenje)
(Auto),
(Sporo),
(Srednje),
(Brzo)
(Auto)
Dry (Sušenje)
Fan (Ventilator)
(Sporo),
(Auto),
Heat (Grejanje)
Pritisnite
(Srednje),
(Sporo),
(Brzo)
(Srednje),
(Brzo)
taster da biste podesili temperaturu.
Auto (Automatsko)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.
Cool (Hlađenje)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.
Dry (Sušenje)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 18°C do 30°C.
Fan (Ventilator)
Nije moguće podesiti temperaturu.
Heat (Grejanje)
Temperaturu možete podešavati za 1°C u opsegu od 16°C do 30°C.
NAPOMENA
02 Osnovna funkcija
Pritisnite
• Protok vazduhe se može ručno podešavati. (pogledajte uputstva na strani 16)
Srpski-15
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 15
2016/5/16 16:52:11
Podešavanje smera toka vazduha
Protok vazduha možete usmeravati po želji.
Vertikalan tok vazduha
Krilca za tok vazduha se pomeraju gore-dole.
Pritisnite taster Air swing (Tok vazduha)

Indikator toka vazduha će biti uključen i krilca će se neprestano pomerati gore-dole.
na daljinskom upravljaču.

Ponovo pritisnite taster za Air swing (Tok vazduha)
kako bi se krilca zadržala u izabranom položaju.
na daljinskom upravljaču
Horizontalan tok vazduha
Proverite da neka poluga spojnice krilaca koja viri iz krilca za tok vazduha nije polomljena.
Pomerite polugu spojnice krilaca levo ili desno kako biste konstantno usmerili tok
vazduha u izabranom pravcu.
OPREZ
• B udite vrlo obazrivi i čuvajte prste dok podešavate horizontalni tok
vazduha.
Ukoliko se uređajem ne rukuje pravilno, postoji rizik od povrede.
Poluga spojnice
krilaca
Srpski-16
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 16
2016/5/16 16:52:12
Korišćenje funkcije Smart Saver
Ova funkcija će podesiti temperaturne granice radi uštede energije dok klima uređaj radi u režimu hlađenja.
Pritisnite taster Smart Saver na daljinskom upravljaču dok je klima uređaj u režimu
hlađenja.

Pokazatelj Smart Saver i pokazatelj toka vazduha automatski će se pojaviti na ekranu
daljinskog upravljača.
Krilca za tok vazduha se pomeraju gore-dole.

Ako je trenutno podešena temperatura manja od 24°C, automatski će biti podignuta
na tu vrednost.
Odustani
NAPOMENA
Pritisnite taster Smart Saver još jedanput.
03 Napredna funkcija
• F unkcija Smart Saver je dostupna samo u režimu hlađenja.
• Kada je ova funkcija aktivirana, temperaturni opseg je limitiran na 24°C ~ 30°C.
• Ukoliko želite da snizite temperaturu ispod 24°C, isključite funkciju Smart Saver pritiskom na taster Smart Saver još jedanput.
• Temperatura i brzina ventilatora se takođe mogu podesiti (pogledajte uputstva
na strani 15).
• Protok vazduhe se može ručno podešavati (pogledajte uputstva na strani 16).
• Ukoliko pritisnete taster Mode (Režim) dok je funkcija Smart Saver aktivna, ona
će se isključiti.
Korišćenje funkcije Turbo
Turbo funkcija će brzo i efikasno ohladiti prostoriju.
Pritisnite taster Turbo na daljinskom upravljaču u režimu hlađenja.

Turbo indikator će se pojaviti na ekranu daljinskog računara i klima uređaj će raditi sa
uključenom Turbo funkcijom 30 minuta.
Odustani
NAPOMENA
Pritisnite taster Turbo još jedanput.
• T urbo funkcija je dostupna samo u režimu hlađenja.
• Ukoliko pritisnete taster Mode (Režim) dok je Turbo funkcija aktivna, one će
se isključiti.
• Dok je ova funkcija aktivna, ne mogu se podešavati temperatura ni brzina
ventilatora.
Srpski-17
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 17
2016/5/16 16:52:12
Korišćenje funkcije Quiet (Tiho)
Buku koju proizvodi unutrašnja jedinica možete smanjiti.
Pritisnite taster Quiet (Tiho) na daljinskom upravljaču dok je klima uređaj u režimu
hlađenja ili grejanja.

Indikator Quiet (Tiho) pojaviće se na ekranu daljinskog upravljača.

Unutrašnja jedinica će tiše raditi.
Odustani
NAPOMENA
Pritisnite taster Quiet (Tiho) još jedanput.
• U
koliko koristite multisistem, ovaj režim će biti aktivan samo ukoliko je na svim
jedinicama postavljen Tihi režim.
Korišćenje funkcije Auto Clean (Auto čišćenje)
Funkcija Auto clean (Automatsko čišćenje) sprečava razvijanje buđi tako što uklanja vlagu iz unutrašnje jedinice. Vlaga se
kondenzuje u unutrašnjoj jedinici. Aktiviranje ove funkcije obezbeđuje čistiji i zdraviji vazduh.
Pritisnite taster Auto clean (Automatsko čišćenje).
Ako je klima uređaj isključen,
Indikator za Auto čišćenje će biti prikazan na ekranu unutrašnje jedinice i funkcija će se
uključiti.
Ako je klima uređaj uključen,
Nakon isključivanja klima uređaja, pokazatelj za Auto clean (Automatsko čišćenje) će biti
prikazan na ekranu unutrašnje jedinice i funkcija će se uključiti.
Vreme rada funkcije varira u zavisnosti od prethodno korišćenog režima.
Režimi Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje : približno 30 minuta.
Režimi Auto(grejanje), Grejanje, Ventilator: približno 15 minuta.
Odustani
NAPOMENA
Pritisnite taster Auto Clean još jedanput.
• K ada je klima uređaj uključen, funkcija Auto čišćenja će se uključiti nakon
prestanka rada uređaja.
Srpski-18
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 18
2016/5/16 16:52:12
Režim
Za udoban san, klima uređaj će u ovome režimu raditi po principu: Uspavljivanje  Čvrst san  Buđenje iz režima
.
Kada je klima uređaj uključen i u režimu hlađenja/grejanja
2. Pritisnite tastere Time Up (Više vremena) i Time Down (Manje vremena) za
podešavanje.
Tajmer možete podesiti u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. do tri časa
i celočasovnim jedinicama od tri sata do 12 časa.
Trajanje se može postaviti od minimalnih 30 minuta do maksimalna 12 časa.
Podrazumevano vreme je podešeno na osam sati.
03 Napredna funkcija
1. Pritisnite taster
na daljinskom upravljaču.
Indikator
će se pojaviti i Off timer (Tajmer isključen) indikator će početi
da trepće na ekranu daljinskog upravljača.
3. Pritisnite taster Set (Postavi) za aktivaciju.
Indikator Off timer (Tajmer isključen) će prestati da trepće i podešeno vreme će biti
prikazano na tri sekunde.
Zatim klima uređaj prelazi u režim good’sleep.
Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete taster Set (Postavi) nakon pritiska na
ili Time Up (Više vremena) i Time Down (Manje vremena), klima
uređaj će se vratiti u prethodni režim. Proverite indikator Off tajmer i indikator na
unutrašnjoj jedinici.
Odustani
Pritisnite taster Cancel (Odustani) još jedanput.
Željenu temperaturu možete podesiti za 1˚C u opsegu od 16˚C do 30˚C.
Brzina ventilatora će biti automatski podešena prema
režimu.
Ukoliko pak odaberete
režim dok je uključeno grejanje,
možete podesiti brzinu ventilatora.
Tok vazduha će biti automatski podešen prema
režimu.
Ukoliko pak odaberete
režim dok je uključeno grejanje,
možete podesiti brzinu ventilatora.
Promene temperature i brzine ventilatora u
režimu
• Fall asleep (Uspavljivanje): Ušuškava vas u san snižavanjem temperature.
• Sound sleep (Čvrst san): Opušta telo i blago podiže temperaturu.
• Buđenje iz
režima: Omogućuje vam da se probudite osveženi u prijatnom vazdušnom okruženju.
NAPOMENA
• Podesite Off timer (Tajmer isključen) u
režimu preko pet sati. Nelagodno ste spavali zato što je
podešen prekratko ili predugačko (jer je podrazumevana vrednost osam sati).
• Ukoliko je
režim podešen na vreme kraće od 4 časa, operacija će odmah biti zaustavljena.
Ako je
režim podešen na interval duži od pet sati, biće pokrenut kao faza Buđenja jedan sat pre
podešenog prekida.
• Preporučena temperatura je između 25˚C i 27˚C za hlađenje i od 21˚C do 23˚C za grejanje.
Srpski-19
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 19
2016/5/16 16:52:13
Podešavanje On timer i Off timer
Klima uređaj možete podesiti tako da se uključi ili isključi u zadato vreme.
Podešavanje On timer (Tajmer uključen) kada je klima uređaj isključen / Podešavanje Off timer
(Tajmer isključen) kada je klima uređaj uključen
Podešavanje On tajmera
1. Pritisnite taster On Timer/Off Timer.
Indikator On timer (Tajmer uključen)/Off timer (Tajmer isključen) će zatreperiti na
ekranu daljinskog upravljača.
2. Pritisnite tastere Time Up (Više vremena) i Time Down (Manje vremena) za
podešavanje.
Tajmer možete podesiti u polučasovnim jedinicama, u trajanju od 30 min. do tri časa
i celočasovnim jedinicama od tri sata do 24 časa. Trajanje se može postaviti od minimalnih 30 minuta do maksimalna 24 časa.
3. Pritisnite taster Set (Postavi) za aktivaciju.
Indikator On tajmer će prestati da trepće i podešeno vreme će biti prikazano na tri
sekunde.
Ukoliko u roku od 10 sekundi ne pritisnete taster Set (Postavi) nakon što ste podesili
vreme, klima uređaj će se vratiti u prethodni režim. Proverite On ili Off tajmer
indikator i
indikator na unutrašnjoj jedinici.
Podešavanje Off tajmera
Odustani
Pritisnite taster Cancel (Odustani).
Dodatne opcije u režimu On timer (Tajmer uključen)
Možete odabrati Auto (Automatsko)/ Cool (Hlađenje)/ Dry (Sušenje)/ Fan
(Ventilator)/ Heat (Grejanje).
Temperaturu možete podesiti u režimima Auto (Automatsko)/ Cool
(Hlađenje)/ Dry (Sušenje)/ Heat (Grejanje) .
NAPOMENA
• S amo poslednje podešavanje tajmera će biti zapamćeno između On/Off
tajmera i
Off tajmer funkcija.
• Nakon podešavanja tajmera, vreme će biti prikazano tri sekunde, a onda će
nestati.
Srpski-20
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 20
2016/5/16 16:52:14
Kombinovanje On timer i Off timer
Ako je klima uređaj uključen
Ako je klima uređaj isključen
NAPOMENA
Unapred postavljeno vreme On tajmera kraće je od onoga na
Off tajmeru
Npr. On timer: 3 sata, Off timer: 5 sati
- Klima-uređaj će raditi po On tajmeru tri časa posle
podešavanja tajmera.
Klima uređaj će raditi dva časa, a nakon toga će se
automatski isključiti.
03 Napredna funkcija
Unapred postavljeno vreme On timer (Tajmer uključen) je
duže od onoga na Off timer (Tajmer isključen)
Npr. On timer: 3 sata, Off timer: 1 sat
- Klima-uređaj će raditi po Off tajmeru jedan sat od
trenutka podešavanja tajmera.
Klima uređaj će se uključiti za dva časa.
• Podešavanja On tajmera i Off tajmera ne bi trebalo da budu ista.
• Pritisnite taster Cancel (Odustani) na daljinskom upravljaču dok je uključena kombinacija tajmera.
I On i Off tajmer će biti poništeni i indikator će nestati.
Srpski-21
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 21
2016/5/16 16:52:14
Čišćenje klima uređaja
OPREZ
•Proverite da li ste isključili napajanje unutrašnje jedinice i
električno napajanje pre čišćenja klima uređaja.
Čišćenje unutrašnje jedinice
ffPrebrišite površinu uređaja vlažnom ili suvom krpom.
NAPOMENA
• Z a čišćenje dela za razmenu toplote unutrašnje jedinice
pozovite servis, jer se ona mora rastaviti.
OPREZ
•Ekran uređaja nemojte čistiti alkalnim deterdžentom.
•Nemojte koristiti sumpornu ili hlorovodoničnu kiselinu,
organske rastvarače (npr. izbeljivač, kerozin, aceton, itd.) za
čišćenje površine uređaja i nemojte lepiti nikakve nalepnice
na njega.
Može doći do oštećenja površine uređaja.
Čišćenje dela za razmenu toplote spoljašnje jedinice
ffKada se na delu za razmenu toplote nataloži prašina, može doći do
smanjenja performansi hlađenja. Zato taj deo čistite redovno.
ffPoprskajte ga vodom da biste ga očistili od prašine.
NAPOMENA
• Ukoliko ne možete sami da očistite deo, pozovite servis.
OPREZ
•Budite pažljivi oko oštrih ivica dela za
razmenu toplote spoljašnje jedinice.
Deo za razmenu toplote
(Ilustracija može biti unekoliko
drugačija, u zavisnosti od modela.)
Otvaranje ploče
Čvrsto uhvatite vrh prednje ploče i povucite ga nadole.
Zatim, blago podinite ploču nagore.
Srpski-22
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 22
2016/5/16 16:52:14
Skidanje filtera za vazduh
04 Drugo
Uhvatite ručicu i podignite je. Zatim povucite filter ka sebi i
skliznite ga nadole.
Filter za vazduh
Čišćenje filtera za vazduh
Sunđerasti filter za vazduh, koji se može prati, hvata krupne čestice iz vazduha. Filter se čisti usisivačem ili ručnim pranjem.
Skinite ploču i izvadite filter.
Očistite filter usisivačem ili mekanom četkicom.
Ukoliko je previše prašnjav, isperite ga pod mlazom vode.
Postavite ga u prvobitni položaj i vratite
prednju ploču.
Osušite filter za vazduh u provetrenoj prostoriji.
NAPOMENA
• F ilter čistite svake dve nedleje ili kada se upali lampica podsetnika za čišćenje filtera. Period održavanja varira u
zavisnosti od upotrebe i okoline. U prašnjavim prostorijama, čistite ga jednom nedeljno.
• Ukoliko klima uređaj isključite pomoću tastera Napajanje podsetnik za čišćenje filtera će se isključiti.
• Ukoliko filter sušite u zatvorenoj (ili vlažnoj) prostoriji, može doći do stvaranja neprijatnih mirisa. Ukoliko se to
dogodi, ponovo ga očistite i osušite u dobro provetrenoj prostoriji.
Srpski-23
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 23
2016/5/16 16:52:15
Održavanje klima uređaja
Ukoliko klima uređaj nećete koristiti duže vreme, osušite ga da bi ostao u najboljem mogućem stanju.
1.Temeljno ga prosušite aktiviranjem u režimu Fan (ventilator) tri do četiri sata, a
potom ga isključite iz struje. Ukoliko ostane vlage u komponentama, može doći
do oštećenja.
2.Pre ponovnog korišćenja klima uređaja, nanovo ga prosušite pokretanjem u
režimu Fan (Ventilator) i pustite ga da radi 3–4 sata. Na taj način ćete ukloniti
neprijatne mirise koji su se u uređaju možda stvorili od vlage.
Periodične provere
Proučite ovu šemu radi pravilnog održavanja klima uređaja.
Tip
Svake 2
nedelje
Opis
Očistite filter za vazduh (1)
Svaka 3
meseca
Svaka 4
meseca
Jednom
godišnje

Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)

Unutrašnja Temeljno očistite deo za razmenu toplote (2)
jedinica
Očistite krstasti ventilator (2)

Očistite cev za odvod kondenzacije (2)


Zamenite baterije u daljinskom upravljaču (1)
Očistite deo za razmenu toplote izvan jedinice (2)


Očistite deo za razmenu toplote unutar jedinice (2)

Očistite elektrokomponente mlazom vazduha (2)

Proverite da li su sve elektrokomponente čvrsto
Spoljašnja
pričvršćene (2)
jedinica
Očistite ventilator (2)


Proverite da li su sve komponente ventilatora čvrsto
pričvršćene (2)

Čišćenje lima za sakupljanje kondenzacije (2)

 : Ovaj simbol označava periodičnu proveru unutrašnje/spoljašnje jedinice
prema uputstvima za pravilno održavanje klima uređaja.
(1) O
pisane radnje bi trebalo češće sprovoditi ako je uređaj u okruženju
punom
prašine.
OPREZ
(2) Ove poslove mora obaviti isključivo kvalifikovano osoblje. Više
informacija potražite u Priručniku, u odeljku o ugradnji.
Srpski-24
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 24
2016/5/16 16:52:15
Rešavanje problema
Pogledajte ovu šemu ako klima uređaj ne radi standardno. Ona vam može uštedeti
vreme i nepotrebne troškove.
REŠENJE
Klima uređaj
uopšte ne radi.
• Proverite napajanje i pokušajte ponovo da uključite klima
uređaj.
• Utaknite u struju ili uključite osigurač (ili prekidač), zatim
pokušajte ponovo da uključite klima uređaj.
• Proverite da niste postavili Off timer. Pokušajte ponovo da
uključite uređaj, pritiskom na taster Napajanje.
Ne možete
da podesite
temperaturu.
• Proverite da niste odabrali režim Fan (Ventilator) ili Turbo. U
tim režimima, zadata temperatura je automatski podešena i
korisnik ne može da je promeni.
Hladan/topao
vazduh ne izlazi
iz klima uređaja.
• Proverite da li je zadata temperatura viša (u režimu hlađenja)
ili niža (u režimu grejanja) od zadate temperature. Pritisnite
taster Temp + ili - na daljinskom upravljaču da biste
promenili zadatu temperaturu.
• Proverite da nije prašina blokirala filter za vazduh. Ukoliko
ima dosta prašine na filteru za vazduh, performanse
hlađenja ili grejanja mogu opasti. Redovno održavajte
uređaj.
• Proverite da li je spoljašnja jedinica prekrivena ili postavljena
blizu neke prepreke. Uklonite prekrivač ili zaklon/prepreku.
• Ukoliko želite da koristite klima uređaj na sunčanoj strani,
prekrijte spoljašnju jedinicu zavesama ili nečim sličnim.
• Proverite da nije zadat režim odmrzavanja. Kada se formira
led zimi ili kada je spoljašnja temperatura previše niska,
uređaj automatski radi u režimu odmrzavanje. U tom
režimu, ventilator unutrašnje jedinice se zaustavlja i iz nje ne
izlazi hladan vazduh.
• Učinak hlađenja ili grejanja može biti smanjen ako su
otvorena vrata ili prozori.
Zatvorite vrata i prozore.
• Proverite da klima uređaj nije upravo prestao da hladi ili
greje. U tom slučaju, samo će ventilator biti aktivan, da bi
zaštitio kompresor spoljašnje jedinice.
• Proverite da dužina cevi nije prevelika. Ako je duža od
predviđenog, učinak hlađenja ili grejanja može biti umanjen.
04 Drugo
PROBLEM
Srpski-25
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 25
2016/5/16 16:52:15
Rešavanje problema
PROBLEM
REŠENJE
Podešavanje toka • Proverite da niste odabrali režim Auto (Automatsko) / Dry
vazduha ne radi.
(Sušenje) /
. U tim režimima, zadata temperatura
je automatski podešena i korisnik ne može da je promeni.
Podešavanje
• Proverite da niste odabrali režim Auto (Automatsko)/ Dry
brzine ventilatora
(Sušenje)/Turbo/
. U ovim režimima, zadata
ne radi.
brzina ventilatora je automatski podešena i korisnik ne
može da je promeni.
Daljinski
upravljač ne radi.
• Proverite da se nisu ispraznile baterije.
• Proverite da ništa ne blokira senzor.
• Proverite da se u blizini klima uređaja ne nalaze jake
svetiljke. Jako svetlo fluoroscentnih sijalica ili neonskih lampi
može ometati elektromagnetne talase.
Ne može se
podesiti tajmer.
• Proverite da li ste pritisnuli taster Set (Postavi) na
daljinskom upravljaču nakon što ste podesili vreme.
Indikator
neprekidno
trepće.
• Pritisnite taster Napajanje ili isključite priključak/
prekidač napajanja.
Ukoliko indikator i dalje trepće, pozovite najbliži servis.
Neprijatni
mirisi se šire
prostorijom dok
uređaj radi.
• Proverite da li uređaj radi u zadimljenoj prostoriji. Provetrite
prostoriju ili uključite režim Fan (Ventilator) na sat-dva. (Mi
ne koristimo komponente koje odaju miris u našim klima
uređajima.)
Prijavljena je
greška.
• Kada indikator spoljašnje jedinice počne da trepće, pozovite
najbliži servis.
Uređaj pravi
buku.
• U zavisnosti od upotrebe klima uređaja, može se čuti buka
kada dođe do promene toka tečnosti za hlađenje. To je
normalno.
Spoljašnja
jedinica se dimi.
• Moguće je da nije reč o vatri nego o pari koja se stvara
prilikom odmrzavanja dela za razmenu toplote u režimu
grejanja tokom zime.
Voda kaplje
iz veze sa cevi
na spoljašnjoj
jedinici.
• Usled temperaturnih razlika može doći do stvaranja vode. To
je normalno.
Srpski-26
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 26
2016/5/16 16:52:15
04 Drugo
Srpski-27
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 27
2016/5/16 16:52:15
IMATE LI PITANJA ILI KOMENTARE?
ZEMLJA
POZOVITE NAS
ILI NAS POSETITE NA
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus
dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
Republicof
Macedonia
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
023 207 777
-
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 28
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/5/16 16:52:15
K
K
A
••
••
Klima-uređaj
Korisnički priručnik
ARJS serija
•• Hvala vam što ste kupili Samsung klima-uređaj.
•• Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovaj korisnički
priručnik i sačuvajte ga za kasnije korišćenje.
Maldives ZE IB_DB68-06224A-00_SR.indd 29
2016/5/16 16:52:15
Download PDF