Samsung | SM-T715 | Samsung Galaxy Tab S2 (9.7, LTE) Korisničko uputstvo (Nougat)

SM-T715
SM-T715Y
SM-T815
SM-T815Y
Korisnički priručnik
Croatian. 04/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
Aplikacije
4 Prvo pročitajte ovo
5 Pregrijavanje uređaja i rješenja
9 Sadržaj pakiranja
10 Prikaz uređaja
12Baterija
16 SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
18 Memorijska kartica (MicroSD kartica)
20 Uključivanje i isključivanje uređaja
21 Upravljanje zaslonom osjetljivim na
dodir
23 Početni zaslon
29 Zaslon zaključavanja
30 Okvir obavijesti
32 Unos teksta
35 Snimka zaslona
36 Otvaranje aplikacija
36 Višenamjenski prozor
40 Samsung račun
41 Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
44 Uređaj i upravljanje podacima
46 BRZO SPAJANJE
49 Funkcije za dijeljenje
50 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
52Telefon
55Imenik
59Poruke
61Internet
63Email
64Kamera
75Galerija
78 Game Launcher
80Kalendar
82SideSync
90Glazba
91Video
91 Moje Datoteke
92Zapis
92Sat
94Kalkulator
94 Google aplikacije
2
Sadržaj
Postavke
96Uvod
96Veze
105 Zvukovi i vibracija
106Obavijesti
106Zaslon
107Pozadina
107 Napredne značajke
108 Održavanje uređaja
110Aplikacije
110 Zaslon zaklj. i sigurnost
116 Oblak i računi
120Google
120Pristupačnost
121 Opće upravljanje
121 Aktualizacija softvera
122 Korisnički priručnik
122 O uređaju
Dodatak
123 Rješavanje problema
129 Uklanjanje baterije
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravilne uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
4
Osnovne funkcije
• Nemojte zaboraviti svoje šifre za otključavanje za zaključavanje zaslona, račune i druge
funkcije sigurnosti. Ako zaboravite šifru za otključavanje, nećete moći upotrebljavati uređaj
ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost
prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
• Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za
komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje
FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Da biste vidjeli FCC ID, dodirnite Aplikacije → Postavke
→ O uređaju → Podaci o bateriji.
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije
Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom
bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dio
normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.
5
Osnovne funkcije
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj
ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
• Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB
kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.
Ako se uređaj zagrijava tijek upotrebe
Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih
upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećane potrošnje
baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.
U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o
funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model.
• Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
• Tijekom preuzimanja velikih datoteka
• Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje
vrijeme
– – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
– – Tijekom duljeg snimanja videozapisa
– – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
– – Povezivanje s televizorom
6
Osnovne funkcije
• Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
– – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
– – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
– – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
– – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
• Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim
računima
• Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu
svjetlu
• Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
• Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
• Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
• Ako je višenamjenski priključak uređaja ili izložen stranim materijalima, kao što su tekućina,
prašina, metalni prah i olovo iz olovke
• Tijekom roaminga
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
• Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje
su otvorene u pozadine.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke
Samsung.
7
Osnovne funkcije
Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja
Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako
bi se ohladio. Ova je funkcija dostupna samo na podržanim modelima.
• Ako se uređaj zagrije više nego obično, prikazuje se poruka o pregrijavanju uređaja. Kako bi
se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje
baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive
dok se uređaj ne ohladi.
• Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, prikazuje se poruka o isključivanju. Isključite
uređaj i pričekajte da se ohladi.
Mjere opreza za radno okruženje
Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste
skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.
• Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
• Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput
unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
• Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim
grijanjem.
• Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili
spremnika pod visokim tlakom.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
8
Osnovne funkcije
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
9
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Uređaj
Senzor blizine (samo modeli
SM-T715 i SM-T715Y )/
senzor svjetla
Prednja kamera
Prijemnik (samo modeli SM-T715 i
SM-T715Y)
Tipka za uključivanje i isključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za glasnoću
Mikrofon (samo modeli SM-T815 i
SM-T815Y)
Tipka za početni zaslon (senzor
prepoznavanja otisaka prstiju)
Držač memorijske kartice
Tipka za nedavne aktivnosti
Nosač SIM kartice
Zvučnik
Tipka za povratak
Utičnica za slušalice
Zvučnik
Mikrofon (samo modeli SM-T715 i
SM-T715Y)
Višenamjenski priključak
GPS antena
Glavna antena
Mikrofon (samo modeli SM-T715 i
SM-T715Y)
Glavna antena
Stražnja kamera
Gumb na pritisak
Gumb na pritisak
10
Osnovne funkcije
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja
– – Ako postavite metalni poklopac uređaja na uređaj
– – Ako područje antene uređaja prekrijete rukama ili nekim predmetima dok
upotrebljavate određene značajke, kao što su pozivi ili mobilna podatkovna veza
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
Početna
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Dodirnite i držite za pokretanje prikaza podijeljenog zaslona.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Nazad
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
11
Osnovne funkcije
Baterija
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
1 Spojite USB kabel na USB punjač i kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak
uređaja.
2 Uključite USB punjač u struju utičnicu.
3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
12
Osnovne funkcije
Pregled preostalog vremena punjenja
Tijekom punjenja otvorite početni zaslon i dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje
uređaja → Baterija.
Stvarno vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o statusu vašeg uređaja i uvjetima
punjenja. Preostalo vrijeme punjenja možda se neće prikazati kada uređaj punite u jako
vrućim ili hladnim uvjetima.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati, poput
e-pošte.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
13
Osnovne funkcije
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
14
Osnovne funkcije
Štednja baterije
Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
1 Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Baterija
→ SREDNJA.
2 Dodirnite PRILAGODI za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način štednje
energije.
3 Dodirnite PRIMIJENI.
Način maksimalne štednje energije
U načinu maksimalne štednje energije uređaj smanjuje potrošnju baterije primjenom tamne
teme i ograničenjem dostupnih aplikacija i značajki. Mrežne veze, osim mobilne mreže, bit će
deaktivirane.
1 Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Baterija
→ MAKS.
2 Dodirnite PRILAGODI za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način maksimalne
štednje energije.
3 Dodirnite PRIMIJENI.
Nakon ulaska u način maksimalne štednje energije, na početnom zaslonu dodirnite
i
odaberite aplikaciju za upotrebu. Za uklanjanje aplikacija dodirnite → Uredi i odaberite
aplikacije s .
Za deaktiviranje načina maksimalne štednje energije dodirnite → Isključi Maksimalnu štednju
baterije.
Procjenjeno preostalo vrijeme baterije može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i
uvjetima rada vašeg uređaja.
15
Osnovne funkcije
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka
Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili
ukradenih kartica.
• Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču SIM kartice kako biste olabavili držač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2 Izvucite polagano nosač SIM kartice iz utora za nosač SIM kartice.
16
Osnovne funkcije
3 Postavite SIM karticu ili USIM na nosač SIM kartice s pozlaćenim kontaktima okrenutima
prema dolje.
4 Umetnite nosač SIM kartice natrag u utor za nosač SIM kartice.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču SIM kartice kako biste olabavili držač.
2 Izvucite polagano nosač SIM kartice iz utora za nosač SIM kartice.
3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
4 Umetnite nosač SIM kartice natrag u utor za nosač SIM kartice.
17
Osnovne funkcije
Memorijska kartica (MicroSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od drugih modela i neke
memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču
memorijske kartice i njezinoj vrsti. Kako biste provjerili maksimalan kapacitet memorijske kartice
uređaja, pogledajte mrežno mjesto Samsung.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Ako uređaj ne
prepoznaje vašu memorijsku karticu, formatirajte je na računalu.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
18
Osnovne funkcije
1 Umetnite štapić za izbacivanje u rupicu na držaču memorijske kartice kako biste ga izvukli.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2 Izvucite polagano držač memorijske kartice iz proreza za držač memorijske kartice.
3 Postavite memorijsku karticu na držač memorijske kartice s pozlaćenim kontaktima
okrenutima prema dolje.
4 Umetnite držač memorijske kartice natrag u prorez za držač memorijske kartice.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Pohrana →
→ Postavke memorije → SD kartica → ODSPOJI.
1 Umetnite štapić za izbacivanje u rupicu na držaču memorijske kartice kako biste ga izvukli.
2 Izvucite polagano držač memorijske kartice iz proreza za držač memorijske kartice.
3 Uklonite memorijsku karticu.
4 Umetnite držač memorijske kartice natrag u prorez za držač memorijske kartice.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
19
Osnovne funkcije
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Održavanje uređaja → Pohrana →
→ Postavke memorije → SD kartica → Formatiraj → FORMATIRAJ.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka za smanjivanje
glasnoće
20
Osnovne funkcije
Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se korištenje prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili
upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
21
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
Pomicanje
Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih
okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki,
poput kontakata.
22
Osnovne funkcije
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
Početni zaslon
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Za prikaz drugih okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona
na dnu zaslona.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikatori zaslona
Indikator zaslona vijesti.
Pogledajte najnovije članke u
različitim kategorijama.
Ikona aplikacija
Omiljene aplikacije
23
Osnovne funkcije
Opcije početnog zaslona
Kako biste pristupili dostupnim opcijama, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili
premještanjem okvira početnog zaslona. Možete podesiti i pozadinu početnog zaslona, dodavati
widgete na početni zaslon i više.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Widgeti: Dodavanje widgeta na početni zaslon. Widgeti su male aplikacije koje pokreću
specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem početnom
zaslonu.
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na početni zaslon.
Za dodavanje widgeta, dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, dodirnite
Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na početni zaslon.
Premještanje stavki
Dodirnite i držite stavku na početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za jednostavnije premještanje stavke dodirnite i držite stavku, a zatim ju povucite na Premjesti
aplikacije na vrhu zaslona. Stavka će se premjestiti u okvir na vrhu zaslona. Kližite ulijevo ili
udesno za premještanje u drugi okvir, a zatim povucite stavku na novu lokaciju.
24
Osnovne funkcije
Uklanjanje stavki
Dodirnite i zadržite stavku, a zatim je povucite na Ukloni prečac, Izbriši ili Ukloni na vrhu
zaslona.
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
3 Dodirnite Unos naziva mape i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite DODAJ, označite aplikacije, a zatim dodirnite
DODAJ. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na početnom zaslonu.
Za pomicanje aplikacije iz mape na početni zaslon, dodirnite mapu, a zatim povucite i ispustite
aplikaciju na početni zaslon.
Za brisanje aplikacija u mapi dodirnite mapu, a zatim povicite aplikaciju koju želite izbrisati u
Ukloni prečac na vrhu zaslona.
25
Osnovne funkcije
Upravljanje okvirima
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili uklanjanje
okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se ulijevo, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog početnog zaslona dodirnite
.
Uporaba brzih opcija
Na početnom zaslonu dodirnite i držite ikonu aplikacije ili mape za brz pristup opcijama.
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih
okvira, pomaknite se ulijevo ili udesno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona.
Premještanje stavki
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na
novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije koje želite.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi.
2 Dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite preko druge aplikacije.
26
Osnovne funkcije
3 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije.
4 Dodirnite Unos naziva mape i unesite naziv datoteke.
Za izmjenu boje mape dodirnite
.
Za dodavanje više aplikacija u mapu dodirnite DODAJ, označite aplikacije, a zatim dodirnite
DODAJ. Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu na zaslonu aplikacija.
Za brisanje mape dodirnite
na mapi. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije iz mape bit će
premještene u zaslon aplikacija.
Reorganiziranje stavki
Stavke možete reorganizirati abecednim redom na zaslonu aplikacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Poredaj → Abecednim redom.
Traženje stavki
Aplikacije možete pretražiti na zaslonu aplikacija ili u Galaxy Apps ili Trgovina Play.
Na zaslonu aplikacija u polje pretrage unesite znakove. Uređaj će pretraživati i prikazati stavke
koje sadržavaju unesene znakove.
27
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Punjenja baterije
Razina napunjenosti baterije
28
Osnovne funkcije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Zaslon se zaključava pomoću Klizanje, zadanog načina zaključavanja zaslona.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili tipku za početni zaslon i kliznite u bilo kojem
smjeru za otključavanje zaslona.
Za promjenu načina zaključavanja zaslona na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon
zaklj. i sigurnost → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili otiska prsta kao način zaključavanja zaslona, možete
zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon
postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom
svakog otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
29
Osnovne funkcije
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta kako biste saznali više informacija.
• Zaslon uređaja možete otključati udaljenim putem s internetske stranice pronađi moj
uređaj (findmymobile.samsung.com) upotrebom Samsung računa. Za upotrebu te
značajke uređaj mora biti spojen s Wi-Fi ili mobilnom mrežom i morate se prijaviti u
Samsung račun.
• Ako je zaboravljena šifra za otključavanje, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga
ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost
prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
• Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko puta
za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja. Na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaklj. i sigurnost → Postavke sigurn.
zaključavanja i dodirnite prekidač za Auto. vra. tvor. postavki za aktivaciju.
Okvir obavijesti
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Okvir obavijesti možete otvoriti čak i na zaključanom zaslonu.
30
Osnovne funkcije
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Promijenite korisnički račun ili
dodajte nov korisnički račun.
Pokrenite Postavke.
Gumbi brzih postavki
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Blokiranje obavijesti od
aplikacija.
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na
okviru obavijesti za prikazi više gumba.
Za pregled postavki funkcije dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih postavki
dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Redoslijed gumba, dodirnite i držite gumb, a zatim
ga povucite na drugu lokaciju.
31
Osnovne funkcije
Tražilo
Potražite raznoliki sadržaj uz pomoć ključne riječi ili potražite obližnje uređaje.
Traženje sadržaja ili obližnjih uređaja
Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite Pretraži
tablet i traži uređaje u blizini.
Unesite ključnu riječ u polje pretrage ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite Filtar ispod polja pretrage i zatim odaberite detalje
filtra.
Kako biste pretražili uređaje u blizini, dodirnite BRZO SPAJANJE. Pogledajte BRZO SPAJANJE
kako biste saznali više informacija.
Postavljanje kategorija pretraživanja
Možete postaviti kategorije pretraživanja za pretraživanje sadržaja u određenim poljima pretrage.
Dodirnite → Postavke → Odabir lokacija pretrage i odaberite kategorije.
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Premjesti pokazivač.
Unesite simbole.
Unos razmaka.
Promjena postavki tipkovnice.
32
Osnovne funkcije
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Jezici i vrste → UPRAVLJAJ JEZICIMA UNOSA, a zatim odaberite jezike
koje ćete koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa
pomicanjem razmaknice ulijevo ili udesno.
Dodatne funkcije tipkovnice
Dodirnite i držite za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
ovisno o zadnjoj korištenoj funkciji.
ikone
• : Glasovni unos teksta.
Promijenite postavke unosa
zvuka.
• Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
: Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Prikažite informacije o
uređivanju rukopisa.
Promjena postavki tipkovnice.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• : Dodavanje stavke iz međuspremnika.
• : Unos emotikona.
• : Prebacivanje na lebdeću ili razdvojenu tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti na
drugu lokaciju povlačenjem kartice.
• : Promjena postavki tipkovnice.
33
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
Rječnik
Potražite definicije riječi tijekom korištenja određenih opcija, na primjer prilikom pretraživanja
mrežnih stranica.
1 Dodirnite i držite preko riječi koju želite potražiti.
Ako riječ koju tražite nije odabrana, povucite
ili
za odabir željenog teksta.
2 Dodirnite Više → Rječnik na popisu opcija.
Ako rječnik nije unaprijed instaliran na uređaju, dodirnite Move to Manage dictionaries →
pored rječnika za preuzimanje.
3 Pogledajte definiciju u skočnom prozoru rječnika.
Za prebacivanje na prikaz punog zaslona dodirnite . Dodirnite definiciju na zaslonu da
biste vidjeli više definicija. U detaljnom prikazu dodirnite za dodavanje riječi popisu
omiljenih riječi ili dodirnite Search Web za upotrebu riječi kao pojma za pretraživanje.
34
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Snimanje zaslona dlanom
Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Možete
pregledati snimljene slike u Galerija.
Također možete snimiti snimke zaslona klizanjem ruke lijevo ili desno po zaslonu. Ako ova
funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacije, dodirnite Postavke → Napredne značajke →
Snimanje zaslona dlanom a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
Pametna snimka
Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja. Možete odmah izrezati i podijeliti
snimljeni zaslon.
Ako ta funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Napredne
značajke → Pametna snimka, dodirnite prekidač za aktivaciju, a zatim snimite zaslon. Na
zaslonu koji snimate upotrijebite jednu od sljedećih opcija:
• Snimka zaslona pri pomicanju: Snimite više sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona,
kao što je internetska stranica. Zaslon će se automatski kretati prema dolje i snimit će se više
sadržaja.
• Crtaj: Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
• Odreži: Izrežite dio iz snimke zaslona.
• Dijeli: Podijelite snimku zaslona.
35
Osnovne funkcije
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
nedavno korištene aplikacije.
i odaberite prozor
Zatvaranje aplikacije
Dodirnite
i povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje
aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite ZATVORI SVE.
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
Skočni prikaz
36
Osnovne funkcije
Prikaz podijeljenog zaslona
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
3 U donjem prozoru prijeđite prstom prema gore ili prema dolje da biste odabrali neku drugu
aplikaciju za pokretanje.
Da biste pokrenuli aplikacije koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija, dodirnite
VIŠE AP. i odaberite aplikaciju.
Uporaba dodatnih opcija
Dodirnite traku između prozora aplikacije za pristup dodatnim opcijama.
Promjena lokacije između
prozora aplikacija.
Zatvorite aplikaciju koja je
trenutačno odabrana.
Prebacite odabrani prozor
na skočni prikaz.
37
Osnovne funkcije
Podešavanje veličine prozora
Povucite traku između prozora aplikacije prema gore ili prema dolje za podešavanje veličine
prozora.
Dijeljenje teksta ili slika u različitim prozorima
Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na
odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
38
Osnovne funkcije
Minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona
Pritisnite tipku za početni zaslon da biste minimizirali prikaz podijeljenog zaslona. Ikona
prikazat će se na statusnoj traci. Aplikacija u donjem prozoru zatvorit će se, a aplikacija u gornjem
prozoru ostat će aktivna u minimiziranom prikazu podijeljenog zaslona.
Da biste zatvorili minimizirani prikaz podijeljenog zaslona, otvorite ploču obavijesti i dodirnite
ikonu na obavijesti u više prozora.
Maksimiziranje prozora
Dodirnite prozor aplikacije i povucite traku između prozora aplikacija do gornjeg ili donjeg ruba
zaslona.
Skočni prikaz
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Prijeđite prstom prema gore ili prema dolje, dodirnite i zadržite prozor aplikacija, a zatim ga
povucite na opciju Otvaranje u skočnom prikazu.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Minimiziranje prozora.
Zatvaranje aplikacije.
Maksimiziranje prozora.
Premještanje skočnih prozora
Kako biste pomaknuli skočni prozor, dodirnite alatnu traku prozora i povucite ga na novo mjesto.
39
Osnovne funkcije
Samsung račun
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje je omogućio
Samsung bez prijave u račun.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima, otvorite zaslon aplikacija i
dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi → Samsung account → Upute.
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account → NOVI RAČUN.
3 Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account.
3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Ako zaboravite informacije o svojem računu dodirnite Zaboravili ste ID ili lozinku?
Informacije o svojem računu možete saznati nakon unosa potrebnih informacija i prikazane
sigurnosne šifre na zaslonu.
40
Osnovne funkcije
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontakti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi.
2 Dodirnite Samsung account, a zatim dodirnite → Ukloni račun → OK.
3 Unesite šifru vašeg Samsung računa i dodirnite POTVRDA.
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Možete prenijeti kontakte, slike i druge podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj uporabom
značajke Smart Switch ili Samsung Cloud.
• Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
Prijenos podataka putem Smart Switcha
Prenesite podatke između mobilnih uređaja putem Smart Switcha. Aplikaciju možete preuzeti iz
Galaxy Apps ili Trgovina Play.
41
Osnovne funkcije
Prijenos podataka s mobilnog uređaja
Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš uređaj.
1 Na oba uređaja preuzmite i instalirajte aplikaciju Smart Switch iz trgovine Galaxy Apps ili
Trgovina Play.
2 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
3 Pokrenite Smart Switch na oba uređaja.
4 Na prethodnom uređaju dodirnite BEŽIČNO → ŠALJI → POVEŽI.
5 Na svojem uređaju dodirnite BEŽIČNO → PRIMI i odaberite vrstu prethodnog uređaja.
6 Pratite zaslonske upute za prijenos podataka iz prethodnog uređaja.
Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj
uređaj.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart Switch.
42
Osnovne funkcije
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
Prijenos podataka putem Samsung oblaka
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung oblak i vratite podatke
na svoj uređaj. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung
račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
1 Na prethodnom uređaju sigurnosno kopirajte podatke na svoj Samsung račun.
2 Na svojem uređaju dodirnite Aplikacije → Postavke → Oblak i računi → Samsung Cloud
→ Vrati.
3 Dodirnite i odaberite prethodni uređaj s popisa uređaja.
4 Označite vrste podataka koj eželite vratiti i dodirnite VRATI SADA.
43
Osnovne funkcije
Uređaj i upravljanje podacima
Spajanje uređaja s računalom za prijenos podataka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir obavijesti, a zatim dodirnite Prijenos medijskih dat. putem USB-a →
Prijenos medijskih datoteka.
Ako računalo ne može prepoznati vaš uređaj, dodirnite Prijenos slika.
3 Dodirnite DOPUSTI kako biste računalu dozvolili pristup podacima uređaja.
Nakon što računalo prepozna uređaj, on će se pojaviti u Moj PC.
4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Ažuriranje uređaja
Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Bežično ažuriranje
Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje
softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aktualizacija softvera → Ručno preuzimanje
aktualizacija.
Kada dodirnete prekidač za Autom. preuzimanje aktualizacija kako biste ga aktivirali,
ažuriranja će se preuzeti kada je uređaj spojen s mrežom Wi-Fi.
44
Osnovne funkcije
Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch
Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje
aplikacije Smart Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Ako je dostupno ažuriranje softvera, pratite zaslonske upute za ažuriranje uređaja.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
• Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge
medijske uređaje s računala.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google
ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka. Pogledajte Samsung račun i
Računi kako biste saznali više informacija.
Uporaba Samsung računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje →
Postavke kopiranja za Samsung račun, dodirnite prekidače pored stavki koje želite sigurnosno
kopirati kako biste ih aktivirali, a zatim dodirnite KOPIRAJ SADA.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsungov oblak. Više informacija pogledajte u Samsung
Cloud.
Za podešavanje uređaja da automatski radi sigurnosnu kopiju podataka dodirnite prekidač
Automatska sigurnosna kopija za aktiviranje.
Za vraćanje sigurnosno kopiranih podataka iz Samsung oblaka pomoću Samsung računa,
dodirnite Vrati Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite VRATI SADA.
Odabrani podaci bit će vraćeni na uređaj.
45
Osnovne funkcije
Uporaba Google računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje i
dodirnite prekidač Pokreni sig. kopiju za Google račun radi aktivacije. Dodirnite Sigurnosno
kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane. Kako biste dodali dodatni
račun, dodirnite Dodaj račun.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Opće upravljanje → Poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → PON. POST. → OBRIŠI SVE. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.
BRZO SPAJANJE
Uvod
Brzo pretražite obližnje uređaje i s njima se spojite, npr. sa slušalicom Bluetooth ili TV
prijemnicima, pomoću funkcije brzog spajanja.
• Ako uređaj s kojim se želite povezati ne podržava funkciju Brzo spajanje, aktivirajte
Wi-Fi Direct ili Bluetooth funkciju prije pokretanja funkcije BRZO SPAJANJE na svojem
uređaju.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
46
Osnovne funkcije
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite Pretraži
tablet i traži uređaje u blizini.
2 Pokrenite BRZO SPAJANJE.
Funkcije Wi-Fi i Bluetooth automatski će se aktivirati, a uređaj će automatski tražiti obližnje
uređaje.
3 Odaberite uređaj s popisa i povežite se s njim prateći zaslonske upute.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Dijeljenje sadržaja
Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.
1 Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite Pretraži
tablet i traži uređaje u blizini.
2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
3 Dodirnite Prenesi datoteke i odaberite kategoriju medija.
4 Za slanje sadržaja na povezani uređaj slijedite upute na zaslonu.
Sljedeći koraci mogu se razlikovati ovisno o odabranoj kategoriji medija.
Spajanje na televizor
Spojite svoj uređaj i TV prijemnik za pregled sadržaja uređaja na većem zaslonu. Možda ćete moći
upotrebljavati više funkcija ovisno o spojenom TV prijemniku.
1 Uključite TV prijemnik i postavite uređaj u blizinu TV prijemnika.
2 Otvorite okvir obavijesti, kliznite prema dolje na okviru obavijesti, a zatim dodirnite Pretraži
tablet i traži uređaje u blizini.
47
Osnovne funkcije
3 Pokrenite BRZO SPAJANJE.
4 Odaberite TV prijemnik.
Pojavljuje se popis funkcija koje možete upotrebljavati.
5 Odaberite funkciju i slijedite upute na zaslonu za upotrebu funkcije.
Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o TV prijemniku.
• Prik. tab. na TV-u (Smart View): Pregledajte sadržaj uređaja na zaslonu TV prijemnika.
Možda ćete morati aktivirati funkciju zrcaljenja zaslona na TV prijemniku ovisno o TV
prijemniku koji želite spojiti. Ako TV prijemnik ne podržava funkciju zrcaljenja zaslona,
upotrijebite kompatibilan dodatni pribor za omogućivanje funkcije. Kompatibilan
dodatni pribor uključuje hardverski ključ za HomeSync i AllShare Cast.
• Prikaži TV na tabletu: Gledajte TV na zaslonu svojeg uređaja. Možete nastaviti gledati TV
unutar dopuštenog dosega veze.
• Reprod. zvuk TV-a na tabletu: Slušajte zvuk preko zvučnika uređaja dok gledate TV.
Možete spojiti slušalicu s uređajem kako drugi ne bi čuli zvuk.
• Registriranje TV-a / Odregistracija TV-a: Registrirajte TV prijemnik na svoj uređaj kako
biste se koristili dodatnim funkcijama.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o vezi.
• Ako TV ne podržava sustav zaštite širokopojasnog digitalnog sadržaj (HDCP), ne
možete gledati sadržaj zaštićen sustavom za upravljanje digitalnim pravima (DRM) na
TV-u.
Prenošenje sadržaja na registrirani TV prijemnik
Ako registrirate TV prijemnik na svoj uređaj, moći ćete se jednostavnije spojiti na TV uređaj
tijekom reproduciranja sadržaja.
Kad vaš uređaj prepoznaje registrirani TV dok gledate sadržaj, na uređaju će se pojaviti ikona
Dodirnite ikonu za prijenos sadržaja s vašeg uređaja na TV prijemnik.
.
• Funkcija je podržana samo u zadanoj galeriji aplikacija na uređaju.
• Kada je registrirani Tv prijemnik spojen na strujnu utičnicu, možete upotrebljavati ovu
funkciju čak i ako je zaslon TV prijemnika isključen.
48
Osnovne funkcije
Funkcije za dijeljenje
Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli i odaberite način dijeljenja, kao što je Bluetooth ili e-pošta.
Možete također koristiti i sljedeće opcije:
• Prenesi datot. na uređaj: Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili
Bluetooth veze. Na uređaju moraju biti aktivirane postavke vidljivosti.
• Pogledaj sadržaj na TV-u (Smart View): Pregledajte prikazani sadržaj uređaja na većem
zaslonu putem bežične veze.
Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest
komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije,
odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite
Postavke → Napredne značajke, a zatim prekidač Izravno dijelj. za aktivaciju.
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste s drugima dijelili slike.
Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest.
Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.
49
Aplikacije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Dodirnite Galaxy Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite polje za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Dodirnite Trgovina Play na zaslonu aplikacija.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
50
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi. Ikona
pojavljuje se na aplikacijama koje možete
deaktivirati ili deinstalirati. Odaberite aplikaciju i dodirnite ISKLJUČI ili U REDU. Ili na zaslonu
aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite ISKLJUČI ili
DEINSTALIRAJ.
• ISKLJUČI: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• DEINSTALIRAJ: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije →
aplikaciju, a zatim dodirnite UKLJUČI.
→ Isključeno, odaberite
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite DOPUSTI na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Kako biste pregledali svoje postavke dozvole aplikacije, otvorite zaslon aplikacija i dodirnite
Postavke → Aplikacije. Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis
dozvola za aplikacije i promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola otvorite zaslon
aplikacija, dodirnite Postavke → Aplikacije → → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i
dodirnite prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
51
Aplikacije
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
3 Dodirnite
za upućivanje poziva ili dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje broja popisu
kontakata.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
52
Aplikacije
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje brzog biranja dodirnite → Brzo biranje, odaberite broj za brzo biranje, a i zatim
dodajte telefonski broj.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite NEDAVNO ili IMENIK, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1 Dodirnite da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Telefon → →
Postavke → Poruke brzog odbijanja, unesite poruku, a zatim dodirnite .
53
Aplikacije
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima za
pregled popisa propuštenih poziva. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → NEDAVNO za
prikaz propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → → Postavke → Blokiraj brojeve.
2 Dodirnite kako biste odabrali kontakte i dodirnite OK.
Za ručni unos broja, dodirnite Unesite broj telefona, unesite telefonski broj, a zatim
dodirnite .
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj nepoznate pozivatelje za aktivaciju funkcije.
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Upućivanje drugog poziva.
• Dod. glasn.: Pojačava glasnoću zvuka.
• Bluetooth: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv na čekanju.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
54
Aplikacije
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključite kameru tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
• Promij.: Prebacite s prednje na stražnju kameru.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Bluetooth: Prebacuje se na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite i odaberite mjesto pohrane.
55
Aplikacije
3 Unesite kontaktne podatke.
Odaberite mjesto pohrane.
Umetanje slike.
Unesite kontaktne podatke.
Otvorite više polja s
informacijama.
Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete
spremiti.
4 Dodirnite SPREMI.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice
1 Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
2 Unesite broj i dodirnite DODAJ U IMENIK.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
3 Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Telefon → NEDAVNO.
2 Dodirnite telefonski broj.
3 Dodirnite NOVI KONTAKT za kreiranje novog kontakta ili dodirnite AKTUALIZIRAJ
POSTOJEĆE za dodavanje broja postojećem kontaktu.
56
Aplikacije
Uvoz kontakata
Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz imenika → UVOZ.
3 Odaberite lokaciju pohrane za uvoz kontakata.
4 Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata.
5 Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite OK.
Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima
Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim
mrežnim računima, poput Samsung računa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi, odaberite naziv računa,
odaberite račun za sinkroniziranje, a zatim dodirnite prekidač Imenik (Samsung račun) ili
Sinkronizacija Kontakti.
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• /
• : Sastavite poruku.
• : Sastavite e-poštu.
: Uputite glasovni ili video poziv.
57
Aplikacije
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Dijeli.
3 Označite kontakte i dodirnite DIJELI.
4 Odaberite način dijeljenja.
Spajanje duplih kontakata
Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja ili premještanja kontakata na
druge račune, u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u
jedan kako biste pojednostavili svoj popis kontakata.
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Spajanje dvostrukih kontakata.
3 Označite kontakte i dodirnite SPOJI.
Brisanje kontakata
1 Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Izbriši.
3 Označite kontakte i dodirnite IZBRIŠI.
58
Aplikacije
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite .
3 Dodajte primatelje i dodirnite NOVO.
4 Unos poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Uredi primatelje.
Dodajte primatelje s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
Unos emotikona.
5 Dodirnite ŠALJI za slanje poruke.
59
Aplikacije
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Na popisu poruka odaberite kontakt.
3 Pregledajte svoj razgovor.
Za odgovaranje na poruku, unesite poruku i dodirnite ŠALJI.
Odbijanje neželjenih poruka
Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Blokiranje poruka → Blokiraj brojeve.
3 Dodirnite DOL. PORUKE ili IMENIK za odabir kontakata i dodirnite
.
Za ručni unos broja dodirnite Unesite broj, a zatim unesite telefonski broj.
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1 Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju.
60
Aplikacije
3 Promijenite postavke obavijesti.
• Zvuk obavijesti: Promijenite zvuk obavijesti.
• Vibr. tijekom repr. zvuka: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dobivanja poruka.
• Prikaz skočnog prozora: Podesite uređaj da prikazuje poruke u skočnim prozorima.
• Pregled poruke: Podesite uređaj da prikaže sadržaj poruke na zaključanom zaslonu i
skočnim prozorima.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Pristupačnost →
Podsjetnik na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač
Poruke radi aktivacije.
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite adresno polje.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
61
Aplikacije
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Označavanje trenutne
internetske stranice.
Osvježavanje trenutne
internetske stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
Pomicanje kroz stranice.
Pregledajte oznake, spremljene
internetske stranice i nedavne
povijesti pretraživanja.
Zatvaranje kartice.
Otvaranje nove kartice.
Otvaranje početne stranice.
Uporaba skrivenog načina
U skrivenom načinu možete odvojeno spremati i upravljati otvorenim karticama, oznakama i
spremljenim internetskim stranicama. Skriveni način možete zaključati pomoću lozinke i otiska
prsta.
Aktivacija skrivenog načina
Dodirnite → Uključi Tajni način. Ako prvi puta upotrebljavate ovu funkciju, ako želite postavite
lozinku za skriveni način.
U skrivenom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
62
Aplikacije
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.
Dodirnite → Postavke → Privatnost → Sigurnost Tajnog načina → Promjena lozinke. Za
postavljanje registriranog otiska prsta kao načina zaklučavanja zajedno s lozinkom dodirnite
prekidač za Otisci prstiju za aktivaciju. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija
o upotrebi otisaka prstiju.
Deaktivacija skrivenog načina
Dodirnite → Isključi Tajni način.
Email
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
1 Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Za ručni upis računa e-pošte dodirnite RUČNO POSTAVLJ.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→
→ Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ → → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1 Dodirnite za sastavljanje poruke e-pošte.
2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
3 Dodirnite POŠALJI za slanje pošte.
63
Aplikacije
Čitanje poruka e-pošte
Kada je otvoreno Email uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka
e-pošte kližite po zaslonu prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite → → naziv
svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Pokretanje kamere
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana ili
kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.
64
Aplikacije
Upotreba pokreta klizanjem
Brzo upravljajte zaslonima pregleda klizanjem u različitim smjerovima. Možete mijenjati način
snimanja, prebacivati između kamera ili primijeniti različite efekte filtera.
Prikaz prednje kamere
Načini fotografiranja
Prikaz stražnje kamere
Efekti filtera
Prebacivanje kamera
Na zaslonu pregleda, kliznite prema gore ili prema dolje za prebacivanje između kamera.
Prikaz načina snimanja
Na zaslonu prikaza kliznite s lijeva udesno za otvaranje popisa načina snimanja.
65
Aplikacije
Prikaz efekata filtera
Na zaslonu prikaza prijeđite prstom s desna ulijevo kako bi se otvorio popis efekata filtra. Na
svoje fotografije ili videozapise možete primijeniti jedinstveni osjećaj.
Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinima snimanja.
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa. Za snimanje
niza fotografija dodirnite i držite
.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za
podešavanje, odvucite na traci za podešavanje prema ili .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
Trenutačan način
Učinite lica
svjetlijima i čišćima.
Postavke kamere
Prikaz minijature
Snimite fotografiju.
Snimanje
videozapisa.
Prebacite s prednje
na stražnju kameru.
Efekti filtera
Načini fotografiranja
66
Aplikacije
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Prednja kamera ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija može se u
manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim
performansama uređaja.
Zaključavanje fokusa i ekspozicije
Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko
podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.
Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit
će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.
Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinima snimanja.
Prilagođavanje načina snimanja
Na zaslonu prikaza kližite na desno za otvaranje popisa načina snimanja i odaberite način.
Za pregled opisa za pojedini način dodirnite → Info.
Za preraspoređivanje načina dodirnite → Uredi, dodirnite i držite ikonu načina, a zatim ju
povucite na novu lokaciju.
Za dodavanje prečaca načina na početni zaslon dodirnite → Dodaj prečac na poč. zaslon.
67
Aplikacije
Auto način
Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina
fotografiranja.
Na popisu načina snimanja dodirnite Auto.
Način rada Pro
Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO
vrijednost.
Na popisu načina snimanja dodirnite Profesionalno. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a
zatim dodirnite
za snimanje fotografija.
• : Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
Možete podesiti temperaturu boje.
• : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
• : Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor
kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki
prikaz.
Na popisu načina snimanja dodirnite Panorama.
Za najbolje snimke dobivene panoramskim načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
68
Aplikacije
HDR (Bogati ton)
Snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja čak i na svijetlim i tamnim područjima.
Na popisu načina snimanja dodirnite HDR (Bogati ton).
Bez efekta
S efektom
Autoportret
Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za
ljepotu.
1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
za prebacivanje na
prednju kameru za autoportrete.
2 Na popisu načina snimanja dodirnite Autoportret.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada kamera prepozna vaše lice, stavite dlan ispred prednje kamere. Nakon prepoznavanja
dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite
fotografija, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.
69
→ Načini snim.
Aplikacije
Primjenjivanje efekata ljepote
Možete mijenjati značajke lica, kao što je boja kože ili oblik lica, prije snimanja autoportreta.
Ova funkcija dostupna je samo u načinu Autoportret.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite .
2 Na zaslonu prikaza odaberite navedene opcije za primjenu efekata ljepote na svojem licu i
snimite fotografiju.
• Boja kože: Posvijetlite ili očistite si lice.
• Suzi lice: Prilagodite oblik lica i stanjite si lice.
• Velike oči: Povećajte si oči.
Virtualna snimka
Snimite niz fotografija dok okružujete objekt kako biste kreirali prikaz objekta iz više kuteva.
Možete gledati objekt iz različitih kuteva povlačeći prstom lijevo ili desno na fotografiji.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Virtualna snimka.
2 Postavite objekt u središte zaslona prikaza i dodirnite .
70
Aplikacije
3 Okrećite uređaj oko objekta polako u jednom smjeru za snimanje više fotografija.
Kada strelica u potpunosti požuti ili kada prestanete kružiti oko subjekta, uređaj će
automatski prestati fotografirati.
Gledanje virtualno snimljenih fotografija
1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
2 Dodirnite .
3 Vucite prstom lijevo ili desno na zaslonu, ili polako njišite uređaj lijevo ili desno za prikaz
objekta iz različitih kuteva.
Snim. i više
Snimite niz fotografija i izmijenite ih primjenom različitih efekata prilikom uporabe načina
snimanja.
Funkcija zuma nije dostupna kada snimate fotografije u ovom načinu snimanja.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Snim. i više.
2 Dodirnite .
Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne načine snimanja.
71
Aplikacije
3 Odaberite način snimanja, primijenite efekt na fotografiju.
• Najbolja foto.: Spremite najbolju fotografiju u nizu. Za prikaz ostalih fotografija u nizu
pomaknite se ulijevo ili udesno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje je s
.
• Gumica: Izbrišite neželjene objekte u pokretu. Dodirnite
za brisanje neželjenih
objekata u pokretu. Dodirnite
za obnovu izvorne fotografije.
• Drama foto.: Snimite niz fotografija i kombinirajte ih te na taj način kreirajte sliku koja
pokazuje tragove kretanja. Proširite trag kretanja na slici odabiranjem više fotografija u
dnu zaslona.
• Snimka pomicanja: Primjena efekta na pozadinu subjekta koja stvara efekt brzog
kretanja subjekta. Dodirnite Objekti t za odabir subjekta. Dodirnite Mutnost za promjenu
ugla zamućivanja koji će se primijeniti na pozadinu. Dodirnite i prstom nacrtajte krug
oko velikog kruga za podešavanje kuta zamućivanja. Za podešavanje razine zamućenosti
pozadine dodirnite traku za prilagođavanje.
4 Kad završite s uređivanjem fotografija, dodirnite SPREMI.
Dvost. kam.
Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen
pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Na popisu načina snimanja dodirnite Dvost. kam. Dodirnite
dodirnite
za snimanje videozapisa.
za snimanje fotografije ili
Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u
i u trajanju od 10 minuta u HD-u ili VGA standardu.
72
Aplikacije
Preuzimanje načina
Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine Galaxy Apps.
Na popisu načina snimanja dodirnite SKINI.
Neki načini fotografiranja koje ste preuzeli nemaju pristup svim opcijama.
Postavke kamere
Brze postavke
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. prema
sredini upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije
snimke.
točkasto upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za
izračunavanje ekspozicije snimke.
matrica daje prosjek cijelog prizora.
• : Odaberite vrstu okvira za umetnuti prozor.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
STRAŽNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite razlučivost za fotografije. Korištenjem visoke rezolucije
postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite razlučivost za videozapise. Korištenjem visoke rezolucije
postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
73
Aplikacije
PREDNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite razlučivost za fotografije. Korištenjem visoke rezolucije
postići će se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite razlučivost za videozapise. Korištenjem visoke rezolucije
postići će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Spremi slike kao pregledane: Kada snimate fotografije prednjom kamerom, okrenite sliku
kako biste napravili zrcalnu sliku izvornog prizora.
• Načini snim. fotografija: Odaberite opcije snimanja koje ćete upotrijebiti.
ZAJEDNIČKO
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
• Stabiliz. videozapisa: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili
zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
• Prikaz punog zasl. (16:9): Postavite uređaj tako da fotografije ili videozapisi budu prikazani
na cijelom zaslonu.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru
objekti snimanja.
• Lokacijske oznake: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao
što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Mjesto spremanja: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Plutajući gumb Kamere: Dodajte prilagodljivi gumb zatvarača na zaslonu pretpregleda.
• Funkcija tipke glasnoće: Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja
funkcijom okidača.
• Poništavanje postavki: Poništavanje postavki kamere.
74
Aplikacije
Galerija
Uvod
Gledajte slike i videozapise pohranjena na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama
i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti za dijeljenje s drugima.
Pregledavanje slika
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → SLIKE.
2 Odaberite sliku.
Prebacivanje na prethodni
zaslon.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis
favorita.
Podijeli sliku s drugima.
Uređivanje slike.
Automatsko prilagođavanje
slike.
Brisanje slike.
Prikaz minijatura slika i
videozapisa
Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.
Od više slika možete kreirati GIF animaciju ili kolaž. Dodirnite → Animiraj ili Kolaž, a
zatim odaberite slike. Možete odabrati do najviše šest slika za svoj kolaž.
75
Aplikacije
Prikaz albuma
Slike i videozapise pohranjene u svojem uređaju možete sortirati po mapi ili albumu. Animacije ili
kolaži koje ste kreirali isto će se sortirati u vašim mapama na popisu albuma.
Na zaslonu aplikacija Dodirnite Galerija → ALBUMI i odaberite album.
Prikaz vijesti
Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije,
sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti
ili spremiti više slika ili videozapisa.
Stvaranje doživljaja
Stvorite vijesti s različitim temama.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → PRIČE.
2 Dodirnite → Stvori priču.
3 Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite OBAVLJENO.
4 Unesite naziv vijesti i dodirnite NOVO.
Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite DODAJ STAVKE.
Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite → Uredi, označite slike ili
videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite → Ukloni iz priče.
Brisanje vijesti
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → PRIČE.
2 Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite OBRIŠI.
76
Aplikacije
Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung oblaka
Slike i videozapise spremljene u Galerija možete sinkronizirati sa Samsung oblakom i pristupati
im s drugih uređaja. Za upotrebu Samsung oblaka morate se registrirati i prijaviti na svoj
Samsung račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija → → Postavke te dodirnite prekidač Samsung Cloud
radi aktivacije. Slike i videozapisi snimljeni na uređaju automatski će se spremiti na Samsung
oblak.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite Obriši na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1 Na glavnom ekranu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
3 Dodirnite OBRIŠI.
Dijeljenje slika ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis, dodirnite Dijeli na dnu zaslona, a zatim odaberite način dijeljenja.
77
Aplikacije
Game Launcher
Uvod
Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije Trgovina Play i Galaxy Apps na jedno mjesto
za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno
igrali igrice.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte igre.
Smanjite korištenje baterije za
igranje igrica.
Uključite ili isključite ikonu alata
za igrice.
Otvorite igre sa zvukom ili bez
njega.
Upotreba pokretača igrica
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Napredne značajke → Igre → Game Launcher
i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Game Launcher dodat će se na početni zaslon i zaslon aplikacija.
Kada deaktivirate funkciju, Game Launcher uklonit će se s početnog zaslonan i zaslon
aplikacija.
2 Na zaslonu aplikacija dodirnite Game Launcher.
3 Dodirnite igricu s popisa igrica.
Igrice preuzete s Trgovina Play i Galaxy Apps automatski će se prikazati na zaslonu
pokretača igrica. Ako ne vidite soje igrice dodirnite Dodaj aplikacije.
78
Aplikacije
Uklanjanje igrice iz pokretača igrica
Dodirnite i zadržite igricu te dodirnite Ukloni.
Aktiviranje načina uštede energije za igrice
Kada aktivirate način uštede energije za igrice, uređaj će smanjiti rezoluciju igrica i razmjer okvira
kako bi se smanjila potrošnja baterije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Game Launcher → Šted. baterije isklj. Odaberite jednu od ovih
opcija:
• Isključeno: Ne koristi se način uštede energije.
• Štedi bateriju: Smanjite potrošnju energije baterije smanjenjem rezolucije.
• Maksimalno štedi bateriju: Drastično smanjite potrošnju energije baterije smanjenjem
rezolucije i razmjera okvira.
Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.
Upotreba alata za igrice
Možete podesiti da se ikona alata za igrice prikazuje kao lebdjeća ikona na zaslonu igrice.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Napredne značajke → Igre i dodirnite prekidač
Game Tools za aktivaciju.
Tijekom igranja igrice dodirnite
Za pomicanje ikone, dodirnite
za prikaz alata za igrice.
i povucite ju na novu lokaciju.
Za skrivanje ikone sa zaslona trenutačne igrice, dodirnite i držite
na vrhu zaslona.
79
te ju povucite prema Sakrij
Aplikacije
Kako bi se ponovno prikazivala ikona na zaslonu igrice, otvorite okvir obavijesti i dodirnite
obavijesti Alata za igrice.
Utišajte zvukove obavijesti i
prikažite samo obavijesti za
dolazne pozive i upozorenja u
hitnom slučaju.
Zaključajte tipku za nedavne
aktivnosti i tipku za povratak.
Zatamnite i zaključajte zaslon
igre.
Ikona alata za igrice
Snimite zaslone.
Snimite sesiju igrice.
Pristupite postavkama alata za
igrice.
Blokiranje obavijesti tijekom igrica
→
Dodirnite
kako biste utišali zvukove obavijesti i prikazali samo obavijesti za dolazne
pozive i upozorenje u hitnom slučaju kako biste mogli neometano uživati u svojim igricama.
Prilikom dolaznog poziva pojavit će se mala obavijest na vrhu zaslona.
Kalendar
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Dodirnite Kalendar na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
80
.
Aplikacije
3 Unesite detalje o događanjima.
Unos naslova.
Postavite početni i završni
datum događaja.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Postavite alarma.
Unesite lokaciju događaja.
Dodaj bilješku.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Dodavanje više detalja.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
Kreiranje zadataka
1 Dodirnite Kalendar na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite PRIKAŽI → Obaveze.
3 Dodirnite i unesite pojedinosti zadatka.
4 Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak i računi → Računi, odaberite uslugu računa,
odaberite račun za sinkroniziranje, a zatim dodirnite prekidač Kalendar (Samsung račun) ili
Sinkronizacija Kalendar.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati otvorite zaslon aplikacija i dodirnite Kalendar
→ → Upravljaj kalendarima → Dodaj račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati
i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.
81
Aplikacije
SideSync
Uvod
SideSync vam omogućuje da jednostavno dijelite svoj zaslon i podatke sa Samsungovim
pametnim telefonima i tabletima s operacijskim sustavom Android te svim računalima. Nakon
povezivanja uređaja na povezanom tabletu ili računalu prikazat će se virtualni zaslon. Obavijesti,
primjerice poruke, možete pregledati putem upravljačke ploče ili u skočnim prozorima.
Prije početka
• Aplikaciju SideSync treba instalirati na oba uređaja koje želite spojiti. Ako SideSync nije
instaliran, preuzmite ga na jedan od sljedećih načina i instalirajte:
– – Ako želite preuzeti SideSync i instalirati ga na svoj Samsungov tablet ili pametni telefon s
operacijskim sustavom Android, potražite SideSync u Galaxy Apps ili Trgovina Play. Ako
vaš uređaj ne podržava SideSync, može se dogoditi da nećete moći naći aplikaciju.
– – Kako biste preuzeli SideSync i instalirali ga na računalo, posjetite
www.samsung.com/sidesync. Na mrežnoj stranici možete također naći informacije o
sistemskim preduvjetima za SideSync.
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct kako biste ih mogli spojiti.
• Kako biste bežično spojili tablet i računalo, treba ih prethodno povezati s istom bežičnom
pristupnom točkom.
82
Aplikacije
Spajanje s računalima ili pametnim telefonima
Spajanje s računalom
1 Spojite svoj tablet s računalom pomoću USB kabela.
Osim toga uređaje možete spojiti i preko iste pristupne točke.
2 Pokrenite aplikaciju SideSync na obama uređajima.
3 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se. Zatim će se na vašem računalu prikazati
upravljačka ploča.
Spajanje s pametnim telefonom preko Wi-Fi Directa
1 Pokrenite SideSync na tabletu i pametnom telefonu.
2 Dodirnite POKRETANJE na obama uređajima.
Uređaji će skenirati jedan drugog i spojiti se.
3 Na tabletu odaberite pametni telefon s popisa pronađenih uređaja.
83
Aplikacije
4 Na pametnom telefonu prihvatite zahtjev za spajanje.
Zatim će se na vašem tabletu prikazati upravljačka ploča.
Automatsko spajanje uređaja
Ako su dva uređaja već bila spojena, možete ih postaviti tako da se automatski ponovno spoje.
Na tabletu dodirnite SideSync → VIŠE → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Auto. spoji
uređaje radi aktiviranja funkcije automatskog spajanja. U protivnom dodirnite VIŠE → Postavke
→ Veze u upravljačkoj ploči i uključite značajku automatskog povezivanja.
Upotreba upravljačke ploče
Pokrenite sa svojeg tableta aplikacije koje često upotrebljavate ili pregledajte pomoću njega
obavijesti.
Kada dodirnite obavijest, pokrenut će se odgovarajuća aplikacija, odnosno program. U nastavku
je prikazana upravljačka ploča tableta na računalu.
Minimiziranje upravljačke ploče.
Pristup dodatnim opcijama.
Zatvaranje upravljačke ploče.
Uključenje virtualnog zaslona
tableta.
Dodavanje aplikacija.
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Aplikacije možete desnim klikom na ikonu aplikacije premjestiti ili ih izbrisati.
84
Aplikacije
Nastavak reprodukcije medija
Reprodukciju glazbe ili videozapisa na svojem tabletu možete prekinuti i nastaviti na drugom
uređaju.
Na upravljačkoj ploči odaberite na upravljaču glazbe tipku za reprodukciju ili obavijest o
videozapisu. Reprodukcija na tabletu prekinut će se i nastaviti na drugom uređaju.
Upravljač glazbe i obavijest o videozapisu na spojenom uređaju prikazat će se samo
prilikom reprodukcije medijskih datoteka preko zadane aplikacije za glazbu, odnosno
videozapise.
Dijeljenje mrežne stranice
Mrežnu stranicu možete otvoriti na tabletu i prikazati je u mrežnom pregledniku spojenog
uređaja.
Prilikom pregleda mrežnih stranica na tabletu na upravljačkoj će se ploči prikazati obavijest
o mrežnom pristupu. Odaberite obavijest na upravljačkoj ploči. Nakon toga ista će se mrežna
stranica prikazati na spojenom uređaju.
Dijeljenje pristupne točke tableta
Ako internetska veza nije dostupna, vezu za mobilni prijenos podataka svojeg tableta možete
podijeliti s računalima.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
U upravljačkoj ploči dodirnite VIŠE → Uklj. Mob. pristupne točke. Aktivirat će se mobilna
pristupna točka na tabletu.
Upotreba značajki poziva i slanja/primanja poruka u skočnim
prozorima
Kada na svojem tabletu primite poziv ili poruku, na spojenom će se uređaju prikazati skočni
prozor.
Ako primite poziv, možete se u skočnom prozoru javiti, a možete ga i odbaciti. Tijekom poziva
aktivirat će se mikrofon i zvučnik na spojenom uređaju.
Ako primite poruku, možete na nju izravno odgovoriti.
85
Aplikacije
Upotreba virtualnog zaslona
SideSync omogućuje zrcaljenje zaslona jednog uređaja na drugom uređaju. Funkcije uređaja
možete upotrebljavati putem virtualnog zaslona. U nastavku je prikazan virtualni zaslon tableta
na računalu.
Na upravljačkoj ploči dodirnite Tablet screen.
• Pojedine funkcije možda neće raditi putem virtualnog zaslona.
• Izgled i funkcije virtualnog zaslona mogu se razlikovati ovisno o spojenom uređaju.
Zatvaranje virtualnog zaslona.
Minimiziranje virtualnog
zaslona.
Dodirnite
Maksimiziranje virtualnog
zaslona.
i koristite sljedeće opcije:
• Uvijek na vrhu: Postavite virtualni zaslon tako da uvijek bude na vrhu.
• Zakreni: Rotiranje zaslona.
• Prozirnost prozora: Namjestite razinu prozirnosti virtualnoga zaslona.
• Snimi: Snimite sadržaj zaslona.
• Uključi Način prezentacije: Uključite zaslon tableta kako biste njime upravljali s računala i
tableta. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom uređaju.
86
Aplikacije
Kako biste premjestili virtualni zaslon, kliknite na vrh virtualnog zaslona i povucite ga na novo
mjesto.
Kako biste promijenili veličinu virtualnog zaslona, postavite pokazivač miša na rub virtualnog
zaslona te kliknite i povucite ga.
Prebacivanje s jednog na drugi zaslon
Kako biste upotrebljavali stvarni zaslon tableta, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje ili
gumb za početni zaslon na tabletu. Virtualni će se zaslon isključiti, a zaslon će se tableta uključiti.
Kako biste se vratili na virtualni zaslon, kliknite virtualni zaslon tableta na računalu. Stvarni će se
zaslon isključiti, a virtualni će se zaslon uključiti.
Virtualni zaslon i zaslon spojenog uređaja možete istodobno pregledati i njima upravljati.
→ Uključi Način prezentacije radi uključivanja
Na virtualnom zaslonu dodirnite
zaslona spojenog uređaja. Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o spojenom
uređaju.
Dijeljenje datoteka i međuspremnik
Kopiranje datoteka na računalo
1 Dodirnite i držite datoteku kako biste uključili način uređivanja na virtualnom zaslonu
tableta.
2 Označite više datoteka kako biste ih kopirali.
3 Dodirnite i držite odabrane datoteke, a zatim ih povucite i ispustite izvan virtualnog zaslona.
Datoteke će se kopirati na željenu lokaciju.
87
Aplikacije
Na primjer, kada pomaknete sliku s vašeg tableta u otvoreni dokument programa Word na
svojem računalu, slika će se umetnuti u dokument programa Word.
Kopiranje datoteka na tablet
Odaberite datoteke na računalu i povucite ih u upravljačku ploču ili na virtualni zaslon tableta.
Datoteke će se pohraniti u mapu Moje Datoteke → Unutarnja memorija → SideSync.
Tijekom sastavljanja poruke ili elektroničke poruke na virtualnom zaslonu kopirane datoteke bit
će priložene sastavljanoj poruci, odnosno elektroničkoj poruci.
Nakon uključenja virtualnog i stvarnog zaslona tableta nećete moći dijeliti datoteke.
Dijeljenje međuspremnika
Tekst možete jednostavno kopirati i prenijeti ga na drugi spojeni uređaj putem funkcije dijeljenja
međuspremnika. Kopirajte ili izrežite tekst s virtualnog zaslona i zalijepite ga u polje za tekst izvan
virtualnog zaslona i obrnuto.
88
Aplikacije
Dijeljenje tipkovnice i miša računala
Upotrijebite zaslon tableta kao dupli monitor kojim upravljajte tipkovnicom i mišem računala.
1 U upravljačkoj ploči dodirnite VIŠE → Omogući Dijeljenje tipkovnice i miša.
Ako je virtualni zaslon otvoren, on će nestati sa zaslona računala.
2 Pomaknite pokazivač miša prema lijevom ili desnom rubu zaslona računala kako biste prešli
na zaslon tableta.
Pokazivač miša pokazuje se na zaslonu vašeg tableta.
3 Na svojem tabletu upotrebljavajte tipkovnicu i miš računala kako biste izvodili radnje poput
upisivanja teksta, kopiranja, lijepljenja i odabiranja stavki.
Kako biste ponovno upravljali računalom mišem, vratite pokazivač na zaslon računala.
89
Aplikacije
Glazba
Slušajte glazbu sortiranu prema kategoriji i za prilagodite postavke reprodukcije.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pristupite postavkama kvalitete
i efekata zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Otvaranje popisa pjesama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Promjena načina ponavljanja.
Uključivanje nasumične
reprodukcije.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje unaprijed.
Prebacivanje na prethodnu
pjesmu. Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
90
Aplikacije
Video
Gledajte videozapise pohranjene u uređaju i prilagodite postavke reprodukcije.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite video za reproducirati.
Prikažite svoje
videozapise.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Izmjena omjera
zaslona.
Zaključavanje
zaslona reprodukcije.
Prebacivanje na
video player u
skočnom prozoru.
Kreiraj GIF animaciju.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
Moje Datoteke
Pristupite i upravljajte različitim datotekama koje su pohranjene na uređaju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Moje Datoteke.
Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani. Također možete prikazivati datoteke na
vašem uređaju ili memorijskoj kartici po kategoriji.
Za oslobađanje pohrane uređaja dodirnite → Upravljanje upotr. memorije → OČISTI SADA.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite ključnu riječ.
Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.
91
Aplikacije
Zapis
Kreirajte zapise i organizirajte ih po kategorijama.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Zapis.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:
• Vrsta: Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• Zadaci: Dodajte kućice za označavanje na početku svakog reda za kreiranje popisa zadataka.
• Slika: Umetanje slika.
• Crtež: Pišite ili crtajte zapise za umetanje. Možete odabrati debljinu olovke i boju.
• Glas: Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite SPREMI.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
Traženje zapisa
Dodirnite TRAŽI na popisu zapisa i unesite ključnu riječ za pretraživanje zapisa koji uključuju tu
ključnu riječ.
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
92
Aplikacije
ALARM
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ALARM.
Postavljanje alarma
Dodirnite
na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
SVJETSKO VRIJEME
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → SVJETSKO VRIJEME.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite DODAJ.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
93
Aplikacije
ŠTOPERICA
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ŠTOPERICA.
2 Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3 Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite NASTAVI.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI.
ODBROJAVANJE
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → ODBROJAVANJE.
2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3 Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti, dodirnite IZBRIŠI POVIJEST.
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u Računi.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
94
Aplikacije
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o
raznim mjestima oko vas.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
Play filmovi i TV
Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz Trgovina Play.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Hangouts
Šaljite poruke, slike i emotikone prijateljima i razgovarajte s njima putem video poziva.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
95
Postavke
Uvod
Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem
brojnih opcija postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
96
Postavke
3 Dodirnite SPOJI.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite
ZABORAVI.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
97
Postavke
3 Dodirnite Dijeli → Wi-Fi Direct, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti sliku.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
Bluetooth
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
98
Postavke
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite Dijeli → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
4 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
99
Postavke
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Vidljivost tableta
Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama podijelili sadržaj. Kada
je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom njihovog pretraživanja
dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač Vidljivost tableta za aktivaciju.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Korištenje podataka.
• Ušteda podataka: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu
podatkovnu vezu.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Upotr. mobilnih podataka: Pratite svoju potrošnju mobilnih podataka.
• Ciklus naplate: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
• Upotreba Wi-Fi podataka: Pratite svoju potrošnju Wi-Fi podataka.
• Ograniči mreže: Odaberite Wi-Fi hotspot kako biste spriječili da ih koriste aplikacije koje su
pokrenute u pozadini.
Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite Ciklus naplate →
Pokreni ciklus naplate.
100
Postavke
Ograničavanje korištenja podataka
Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih
podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Korištenje podataka → Ciklus naplate, a zatim
dodirnite prekidač Ograničenje podataka kako biste ga aktivirali.
2 Dodirnite Ograničenje podataka, unesite ograničenje, a zatim dodirnite POSTAVI.
3 Dodirnite Upozorenje o količini podataka, unesite razinu upozorenja na korištenje
podataka, a zatim dodirnite POSTAVI.
Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač Profil Bez mreže za aktivaciju.
Provjerite je li uređaj isključen tijekom polijetanje i slijetanja. Nakon polijetanje, možete
koristiti uređaj u načinu rada bez mreže ako to dozvoli osoblje zrakoplova.
Mobilna pristupna točka i dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja
s drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veza se može uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mobilna pristupna točka i dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
101
Postavke
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mobilna pristupna točka i dijeljenje → Mobilna
pristupna točka.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konf. mobilnu pristupnu
točku i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Mobilne mreže
Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mobilne mreže.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Mrežni operatori: Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.
102
Postavke
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Lokacija.
• Način lociranja: Odaberite mrežu koju ćete koristiti za lociranje svojeg uređaja.
• Poboljšaj točnost: Podesite uređaj na upotrebu funkcije Wi-Fi ili Bluetooth za povećanje
preciznosti lociranja informacije, čak i kada su funkcije deaktivirane.
• NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o
vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
• USLUGE LOKACIJE: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
Više postavki veze
Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u Ispis.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem
Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Više informacija pogledajte u Ubrzivač skidanja.
• VPN: Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
• Ethernet: Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu
opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
103
Postavke
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ispis → Skini dodatke.
2 Potražite plug-in pisača u Trgovina Play.
3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
5 Odaberite pisač koji želite dodati.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač → ADD PRINTER.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite Ispis →
→ Svi pisači, a zatim odaberite pisač.
Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
104
Postavke
Ubrzivač skidanja
Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža
istovremeno. Jači Wi-Fi signal omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ubrzivač skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
Zvukovi i vibracija
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Podesite uređaj na vibraciju i reprodukciju zvuka zvona za dolazne
pozive.
• Zadana tipka kontrole glasnoće: Postavite tipku za zadanu glasnoću zvuka.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće zvukova zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukove
zvona sustava uređaja i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Ton zvona: Promijenite melodiju poziva.
• Način vibracije: Odaberite uzorak vibriranja.
• Zvukovi obavijesti: Odaberite zadani zvuk obavijesti. Također možete promijeniti postavke
obavijesti za svaku aplikaciju.
• Ne ometajte: Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija, osim u
dopuštenim iznimkama.
105
Postavke
• Zvukovi dodira: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvukovi zaklj. zaslona: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju
zaslona osjetljivog na dodir.
• Zvuk punjenja: Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
• Dojava vibracijom: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete
kao što je dodirivanje i držanje stavki.
ili
te za druge radnje,
• Tonovi tipkov. za biranje: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe ili
tipkovnicu.
• Zvuk tipkovnice: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija tipkovnice: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
Obavijesti
Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
Za prilagođavanje postavki obavijesti dodirnite NAPREDNO i odaberite aplikaciju.
• Dopuštanje obavijesti: Dopustite obavijesti iz odabrane aplikacije.
• Tihi prikaz: Postavite uređaj tako da utiša zvukove obavijesti i sakrije pregled obavijesti.
• Na zasl. za zaključavanje: Prikažite ili sakrijte obavijesti odabranih aplikacija kada je uređaj
zaključan.
• Postavi kao prioritet: Prikažite obavijesti na vrhu okvira obavijesti i uključi ih u omogućeni
popis kada je aktiviran način Ne ometajte.
Zaslon
Opcije
Promijenite prikaz i postavke početnog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Prilagodite svjetlinu zaslona.
• Automatsko osvjetljenje: Automatski prilagodite svjetlinu zaslona.
106
Postavke
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
• Zumiranje zaslona i font: Promijenite postavku zumiranja zaslona ili veličinu fonta i stila.
• Početni zaslon: Prilagodite početni zaslon dodavanjem, brisanjem ili premještanjem okvira
početnog zaslona i ostalo. Pogledajte Opcije početnog zaslona kako biste saznali više
informacija.
• Okviri ikona: Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
• Statusna traka: Podesite postavke za prikazivanje obavijesti ili indikatora na traci statusa.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Čuvar zaslona: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen
na radnu stanicu.
Pozadina
Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
Napredne značajke
Opcije
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije.
• Dodaci: Promjena postavki pribora.
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Igre: Aktivirajte pokretač igrice i ikonu alata za igrice te promijenite postavke vezane uz
igrice. Više informacija pogledajte u Game Launcher.
• Više prozora: Odaberite način pokretanja više zaslona.
• Pametna snimka: Postavite uređaj za snimanje sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona
te odmah izrežite i podijelite snimku.
107
Postavke
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijeđete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u Galerija.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj na utišavanje dolaznih poziva i alarma korištenjem
pokreta ruku.
• Izravno dijelj.: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru opcija
dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
Održavanje uređaja
Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, memorije i
sigurnosti sustava. Također možete automatski optimizirati uređaj dodirom prsta.
Baterija
Sigurnost uređaja
Memorija
Memorija
Uporaba funkcije brzog optimiziranja
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → POPRAVI SADA ili OPTIMIZIRAJ SADA.
Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima.
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
• Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.
108
Postavke
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Baterija.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Ne možete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.
Upravljanje baterijom
Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše
snagu baterije kada se ne koriste. Označite aplikacije na popisu aplikacija i dodirnite ŠTEDI BAT.
Također dodirnite → Napredne postavke za postavljanje opcija praćenja potrošnje energije
aplikacije.
Pohrana
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite OČISTI SADA. Za brisanje
datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod
KORISNIČKI PODACI. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI ili DEINSTALIRAJ.
109
Postavke
Memorija
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Memorija.
Kako biste ubrzali uređaj smanjenjem korištenja memorije, označite aplikacije s popisa aplikacija
i dodirnite OČISTI SADA.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Sigurnost uređaja → SKENIRAJ UREĐAJ.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije
o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu s postavkama dodirnite Aplikacije.
Zaslon zaklj. i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke sigurnosti za uređaj, te SIM ili USIM karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite način zaključavanja zaslona.
• Informacije i prečaci za aplikacije: Promijenite postavke za stavke prikazane na
zaključanom zaslonu.
• Obavijesti: Izaberite želite li da sadržaj obavijesti bude prikazan na zaključanom zaslonu i
koje obavijesti želite da budu prikazane.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
110
Postavke
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš
Samsung račun. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta kako biste saznali više informacija.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija iz nepoznatih izvora.
• Privatni način: Aktivirajte privatni način za sprečavanje drugima pristupa vašem osobnom
sadržaju. Više informacija pogledajte u Privatni način.
• Šifriraj uređaj: Šifrirajte podatke na uređaju kako biste druge spriječili da im pristupe ako se
vaš uređaj ukrade ili izgubi. Za upotrebu svog šifriranog uređaja, morate dešifrirati podatke
uređaja svaki put kad uključite uređaj. Možete podesiti da se podaci uređaja automatski
dešifriraju ili da se zatraži šifra za otključavanje. Nije moguće sigurno pohraniti ili ponovno
vratiti podatke kada je uređaj šifriran. Ako nekoliko puta za redom unesete neispravnu šifru
za otključavanje i dostignete ograničeni broj pokušaja, uređaj će izvršiti vraćanje tvorničkih
postavki.
• Šifriranje SD kartice: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
Prepoznavanje otiska prsta
Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti
registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti
da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:
• Zaključavanje zaslona
• Prijava na mrežu
• Provjera Samsung računa
111
Postavke
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog
otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska
prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada
su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate metodu otiska prsta, vaš otisak prsta neće
se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili
lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje
otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati
uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili
neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Tipka za početni zaslon sadržava senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da tipka za početni zaslon nije ogrebana ili oštećena metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja
otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka
prstiju.
• Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši
prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
Vodite računa da prstom prekrijete cijelu tipku za početni zaslon.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
112
Postavke
Registriranje otisaka prstiju
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
3 Prst postavite na tipku za početni zaslon.
4 Nakon što uređaj prepozna vaš prst, podignite ga i ponovno stavite na tipku za početni
zaslon.
Ponovite radnju pomicanjem prsta prema gore ili dolje dok se otisak ne registrira.
Kada se pojavi skočni prozor zaključavanja pomoću otiska prsta dodirnite UKLJUČI za
upotrebu otiska prsta za otključavanje zaslona.
Brisanje otisaka prstiju
Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite UREDI.
4 Označite otiske prstiju za brisanje i dodirnite UKLONI.
Potvrda lozinke Samsung računa
Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke
možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini Galaxy Apps.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite prekidač Samsung račun radi aktivacije.
4 Prijavite se na svoj Samsungov račun.
113
Postavke
Uporaba otisaka prstiju za prijavljivanje na račune
Otiske svojih prstiju možete koristiti za prijavljivanje na internetske stranice koje podržavaju
spremanje lozinke.
Opcija je dostupna samo za internetske stranice kojima pristupate putem aplikacije
Internet.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite prekidač Prijava preko Interneta radi aktivacije.
4 Otvorite internetske stranice na koje se želite prijaviti pomoću otiska prsta.
5 Unesite svoje korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite gumb za prijavu na internetske
stranice.
6 Označite Prijavite se otiscima prstiju i dodirnite ZAPAMTI.
Možete koristiti otisak prsta za potvrdu svojeg računa i lozinke za prijavu na mrežnu stranicu.
Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Otisci prstiju.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite prekidač Otklj. otiskom prsta radi aktivacije.
4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na tipku za početni zaslon i skenirajte ga.
114
Postavke
Privatni način
Sakrijte privatni sadržaj u svojem uređaju kako biste spriječili da mu druge osobe pristupe.
Aktiviranje privatnog načina rada
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
Kad aktivirate privatni način prvi put, slijedite upute na zaslonu kako biste postavili pristupni
kod za privatni način.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
Privatni način je aktivan i ikona
pojavit će se na statusnoj traci.
Skrivene stavke možete prikazati i pristupiti im samo kada je aktiviran privatni način rada.
Za skrivanje pohranjenih stavki u privatnu mapu deaktivirajte privatni način.
Skrivanje sadržaja
1 Na zaslonu aplikacija pokrenite aplikaciju za skrivanje stavki.
2 Odaberite stavku i dodirnite → Premjesti u Privatno.
Ako privatni način nije aktiviran pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre
privatnog načina.
Odabrane stavke bit će premještene u privatnu mapu.
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Moje Datoteke → Privatno.
Na zaslonu će se pojaviti stavke premještene u privatnu mapu.
115
Postavke
Otkrivanje sadržaja
1 U privatnoj mapi dodirnite i držite stavku a zatim označite stavke za otkrivanje.
2 Dodirnite → Ukloni iz Privatnog.
3 Odaberite mapu u koju želite spremiti stavke i zatim dodirnite OK.
Stavke će biti premještene u odabranu mapu.
Automatsko deaktiviranje privatnog načina rada
Možete podesiti uređaj da automatski deaktivira privatni načina rada svaki put kad se zaslon
isključi.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaklj. i sigurnost → Privatni način, a zatim dodirnite
prekidač radi aktiviranja.
2 Pratite zaslonske upute za unos unaprijed postavljene šifre privatnog načina.
3 Dodirnite prekidač Automatsko isključivanje radi aktivacije.
Kad je aktivirana opcija Automatsko isključivanje uređaj neće prenijeti datoteke u
privatnu mapu ako se tijekom prijenosa isključi zaslon.
Oblak i računi
Uvod
Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom
Samsung oblaka ili resetiranjem svojeg uređaja. Možete i registrirati račune i upravljati njima,
primjerice svoj račun Samsung ili račun Google.
Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung
oblak ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili
ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.
116
Postavke
Samsung Cloud
Sadržajem koji želite spremite možete sigurno upravljati na Spremiti oblaku. Provjerite status
potrošnje vaše pohrane Samsung oblak te sinkronizirajte, sigurnosno kopirajte i vratite svoje
podatke.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Samsung Cloud.
Upravljajte memorijom oblaka
Prikažite količinu prostora za pohranu koju trenutačno upotrebljavate u Samsung oblaku i
količinu potrošnje po vrsti podataka. Isto tako možete obrisati sigurnosno kopirane podatke sa
starih uređaja nakon povrata podataka.
SPREMANJE I VRAĆANJE
Sigurnosno kopirajte svoje podatke o aplikacijama i postavke uređaja na Samsung oblak i vratite
ih po potrebi. Više informacija pogledajte u Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
PODACI ZA SINKRONIZACIJU
Prilagodite postavke sinkronizacije podataka, kao što su kontakti, kalendar događanja, slike i
videozapisi.
Računi
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Odaberite uslugu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.
117
Postavke
Uklanjanje računa
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Računi, odaberite naziv računa, odberite račun
koji želite ukloniti, a zatim dodirnite → Ukloni račun.
Korisnici
Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s
personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više.
Dostupne su sljedeće vrste korisničkih računa:
• Vlasnik: Vlasnički račun je kreiran pri prvom podešavanju računa i ne može postojati više
od jednog. Ovaj račun ima potpunu kontrolu uređaja uključujući upravljanje korisničkim
računima. Dodavanje ili brisanje korisničkih računa moguće je samo prilikom uporabe ovog
računa.
• Gost: Ovaj račun omogućuje gostima pristup uređaju. Informacije i podatci uporabljeni
tijekom sesije gosta bit će privremeno pohranjeni. Prilikom svake uporabe ovog računa bit
ćete upitani želite li nastaviti prethodnu sesiju gosta ili je poništiti.
• Korisnik: Ovaj račun omogućuje korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju te da
prilagode postavke uređaja koje utječu na sve račune.
Dodavanje korisnika
1 Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Korisnici.
2 Dodirnite Dodaj korisnika ili profil → U REDU → POSTAVI SADA.
Uređaj će otvoriti nov korisnički račun, pri čemu će se prikazati zadani zaključani zaslon.
3 Otključajte uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.
118
Postavke
Prebacivanje među korisnicima
Dodirnite ikonu korisničkog računa na vrhu zaključanog zaslona ili okvir s obavijestima te
odaberite račun koji želite otvoriti.
Zaslon zaključavanja
Okvir obavijesti
Upravljanje korisnicima
Tijekom upotrebe vlasničkog računa možete brisati račune ili promijeniti postavke računa.
Ako želite izbrisati korisnički račun, dodirnite
pokraj računa, a zatim dodirnite Obriši.
Ako želite promijeniti postavke računa, dodirnite
pokraj računa.
Sig. kopiranje i vraćanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje.
SAMSUNG RAČUN
• Postavke kopiranja: Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i podataka
aplikacije na Samsung oblaku. Možete postaviti uređaj i da automatski radi sigurnosno
kopiranje podataka.
• Vrati: Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o aplikacijama sa
Samsung oblaka.
GOOGLE RAČUN
• Pokreni sig. kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na
Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i
podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.
119
Postavke
Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Google.
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
• Tekst u govor: Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je
aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.
• Zaključavanje smjera: Promijenite postavke kombinacije usmjeravanja za otključavanje
zaslona.
• Izravan pristup: Postavite uređaj da se odabrani izbornici za pristupačnost otvaraju kada
triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj tako da vas upozorava na obavijesti koje niste
provjerili u određenom vremenskom razdoblju.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Postavite uređaj da odgovara ili završava poziv pritiskom
gumba Home ili gumba za uključivanje/isključivanje te korištenjem glasovnih naredbi.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
• USLUGE: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
120
Postavke
Opće upravljanje
Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje.
• Jezik i unos: Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke kao što su vrste tipkovnice i
glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
• Datum i vrijeme: Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza
vremena i datuma na zaslonu uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Prijavi dijagnos. informacije: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung
informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
• Marketinške informacije: Podesite želite li primati Samsungove informacije marketinga, kao
što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
• Poništavanje: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
Aktualizacija softvera
Ažurirajte softver svojeg uređaja ili promijenite postavke ažuriranja.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktualizacija softvera.
• Ručno preuzimanje aktualizacija: Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
• Autom. preuzimanje aktualizacija: Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja
kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
• Zakazane aktualiz. softvera: Postavite uređaj na instaliranje preuzetih ažuriranja u
određeno vrijeme.
121
Postavke
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
O uređaju
Pristupite informacijama svojeg uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O uređaju.
• Moj broj telefona: Pregledajte svoj broj telefona.
• Status: Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i
serijski broj.
• Pravne informacije: Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne
informacije te licencu otvorenog koda.
• Naziv uređaja: Prikažite i uredite naziv koji će se prikazati pri povezivanju svojeg uređaja s
drugim uređajima putem Bluetootha, Wi-Fi Directa te drugim načinima.
• Broj modela: Prikaz broja modela uređaja.
• Podaci o softveru: Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog
sustava i verzija softvera.
• Podaci o bateriji: Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.
122
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi put kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
123
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, istovremeno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Opće upravljanje → Poništavanje → Vraćanje
tvorničkih postavki → PON. POST. → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke
postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako ste s uređajem registrirali Google račun, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti
Google račun.
124
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.
125
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako
se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
126
Dodatak
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama
se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke one ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
127
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, uporabom upravitelja ili ručno izbrišite
nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.
128
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju
baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
129
Autorsko pravo
Copyright © 2017 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising