Samsung | SM-T825 | Samsung Galaxy Tab S3 9.7 LTE Korisničko uputstvo (Oreo)

SM-T825
Korisnički priručnik
Croatian. 04/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Sadržaj
Osnovne funkcije
Aplikacije
4 Prvo pročitajte ovo
6 Pregrijavanje uređaja i rješenja
9 Sadržaj pakiranja
10 Prikaz uređaja
15Baterija
19 SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
22 Memorijska kartica (MicroSD kartica)
25 Uključivanje i isključivanje uređaja
26 Upravljanje zaslonom osjetljivim na
dodir
29 Početni zaslon i zaslon aplikacija
34 Zaslon zaključavanja
35 Okvir obavijesti
37 Unos teksta
39 Snimka zaslona
40 Otvaranje aplikacija
41 Značajke olovke S Pen
49 Sigurna mapa
52 Višenamjenski prozor
56 Samsung račun
57 Prijenos podataka sa prethodnog
uređaja
60 Uređaj i upravljanje podacima
63 Funkcije za dijeljenje
64 Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
66Telefon
69Imenik
73Poruke
75Internet
77Email
78Kamera
91Galerija
95 Game Launcher
98 Samsung Notes
103PENUP
105Kalendar
107 Samsung Flow
108 Moje Datoteke
108Sat
110Kalkulator
110 Google aplikacije
2
Sadržaj
Postavke
112Uvod
112Veze
121 Zvukovi i vibracija
123Obavijesti
123Zaslon
124Pozadina
125 Napredne značajke
126 Održavanje uređaja
128Aplikacije
128 Zaslon zaključavanja
129 Biometrija i sigurnost
132 Oblak i računi
135Google
135Pristupačnost
136 Opće upravljanje
137 Aktualizacija softvera
137 Korisnički priručnik
137 O tabletu
Dodatak
138 Rješavanje problema
144 Uklanjanje baterije
3
Osnovne funkcije
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga,
specifikaciji modela ili softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi, ovisno o
vašem podatkovnom planu. Za prijenose velikih podataka preporučujemo upotrebu Wi-Fi
postavke.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
4
Osnovne funkcije
• Nemojte zaboraviti svoje šifre za otključavanje za zaključavanje zaslona, račune i druge
funkcije sigurnosti. Ako zaboravite šifru za otključavanje, nećete moći upotrebljavati uređaj
ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost
prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
• Ovisno o regiji ili modelu, neki uređaji moraju dobiti odobrenje Saveznog odbora za
komunikacije (Federal Communications Commission, FCC). Ako vaš uređaj ima odobrenje
FCC-a, možete vidjeti njegov FCC ID. Za prikaz FCC ID-a pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite O tabletu → Status.
Ikone uputa
Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Obavijest: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
5
Osnovne funkcije
Pregrijavanje uređaja i rješenja
Ako se uređaj zagrijava tijekom punjenja baterije
Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Uređaj može biti topliji na dodir tijekom
bežičnog punjenja ili brzog punjenja. To ne utječe na radni vijek ili izvedbu uređaja te je dijelom
normalnog rada uređaja. Ukoliko se baterija previše zagrije, punjač može prestati s punjenjem.
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Odspojite punjač iz uređaja i zatvorite sve otvorene aplikacije. Pričekajte da se uređaj
ohladi, a zatim ponovno započnite s punjenjem uređaja.
• Ako se pregrije donji dio uređaja, do toga može doći zbog oštećenog spojenog USB
kabela. Zamijenite oštećeni USB kabel novim koji je odobrila tvrtka Samsung.
• Prilikom upotrebe punjača za bežično punjenje, ne stavljajte između uređaja i punjača
za bežično punjenje strane materijale, kao što su metalni predmeti, magneti i kartice s
magnetskom trakom.
Funkcija bežičnog ili brzog punjenja dostupna je samo na podržanim modelima.
6
Osnovne funkcije
Ako se uređaj zagrijava tijekom upotrebe
Kada se koristite funkcijama ili aplikacijama kojima je potrebno više snage ili ako ih
upotrebljavate dulje vrijeme, uređaj se može privremeno zagrijati zbog povećanje potrošnje
baterije. Zatvorite sve otvorene aplikacije i neko vrijeme ne upotrebljavajte uređaj.
U nastavku su navedeni primjeri situacija u kojima može doći do zagrijavanja uređaja. Ovisno o
funkcijama i aplikacijama koje upotrebljavate, ovi se primjeri možda neće odnositi na vaš model.
• Tijekom početnog postavljanja nakon kupovine ili tijekom povrata podataka
• Tijekom preuzimanja velikih datoteka
• Tijekom upotrebe aplikacija kojima je potrebno više snage ili upotrebi aplikacija dulje
vrijeme
– – Tijekom duljeg reproduciranja igrica visoke kvalitete
– – Tijekom duljeg snimanja videozapisa
– – Tijekom emitiranja videozapisa uz postavljenu maksimalnu svjetlinu
– – Povezivanje s televizorom
• Tijekom istodobnog obavljanja više zadaća (ili kada je u pozadini otvoreno više aplikacija)
– – Tijekom uporabe višenamjenskog prozora
– – Tijekom ažuriranja ili instaliranja aplikacija za vrijeme snimanja videozapisa
– – Tijekom preuzimanja velikih datoteka za vrijeme videopoziva
– – Tijekom snimanja videozapisa za vrijeme upotrebe aplikacije za navigaciju
• Tijekom upotrebe velike količine podataka za sinkronizaciju s oblakom, e-poštom ili drugim
računima
• Tijekom upotrebe aplikacije za navigaciju u autu kad se uređaj nalazi na izravnom sunčevu
svjetlu
• Tijekom upotrebe mobilne pristupne točke i funkcije povezivanja
• Tijekom upotrebe uređaja u područjima sa slabim signalom ili bez prijema
• Tijekom punjenja baterije uz pomoć oštećenog USB kabela
• Ako je višenamjenski priključak uređaj oštećen ili izložen stranim materijalima, kao što su
tekućina, prašina, metalni prah i olovo iz olovke
• Tijekom roaminga
7
Osnovne funkcije
Ako se uređaj pregrije učinite sljedeće:
• Ažurirajte uređaj najnovijim softverom.
• Konflikti između otvorenih aplikacija mogu dovesti do pregrijavanja uređaja. Ponovo
pokrenite uređaj.
• Deaktivirajte funkcije Wi-Fi, GPS, i Bluetooth kada ih ne upotrebljavate.
• Kada ih ne upotrebljavate, zatvorite aplikacije koje povećavaju potrošnju baterije ili koje
su otvorene u pozadine.
• Izbrišite nepotrebne datoteke ili nekorištene aplikacije.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
• Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme
upotrebljavati. Ako se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke
Samsung.
Ograničenja uređaja prilikom pregrijavanja
Kada se uređaj zagrije, značajke i radni učinak mogu se ograničiti ili se uređaj može isključiti kako
bi se ohladio. Ova je funkcija dostupna samo na podržanim modelima.
• Ako se uređaj zagrije više nego obično, prikazuje se poruka o pregrijavanju uređaja. Kako bi
se temperatura uređaja snizila, svjetlina zaslona i brzina rada ograničeni su dok se punjenje
baterije prekida. Aplikacije koje se izvode zatvaraju se i vi možete samo obavljati hitne pozive
dok se uređaj ne ohladi.
• Ako se uređaj pregrije ili je dulje razdoblje vruć, prikazuje se poruka o isključivanju. Isključite
uređaj i pričekajte da se ohladi.
8
Osnovne funkcije
Mjere opreza za radno okruženje
Uređaj se može pregrijati zbog okruženja u sljedećim uvjetima. Budite oprezni kako ne biste
skratili vijek trajanja baterije, oštetili uređaj ili uzrokovali požar.
• Nemojte držati uređaj na vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama.
• Nemojte dugotrajno izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Nemojte dugotrajno držati ili upotrebljavati uređaj u jako vrućim prostorima poput
unutrašnjosti automobila tijekom ljeta.
• Ne stavljajte uređaj na prostore koji se mogu pregrijati, kao što je podloga s električnim
grijanjem.
• Ne pohranjujte uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili
spremnika pod visokim tlakom.
• Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• S olovka
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Upotreba neodobrenog
dodatnog pribora može uzrokovati probleme u izvedbi i kvarove koje jamstvo ne
pokriva.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
9
Osnovne funkcije
Prikaz uređaja
Uređaj
Prednja kamera
Senzor osvjetljenja
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Zaslon osjetljiv na dodir
Tipka za glasnoću
Mikrofon
Tipka za početni zaslon (senzor
prepoznavanja otisaka prstiju)
Nosač SIM kartice/memorijske
kartice
Mikrofon
Tipka za nedavne aktivnosti
Tipka za povratak
Zvučnik
Zvučnik
Utičnica za slušalice
Višenamjenski priključak
(USB Tip-C)
10
Osnovne funkcije
Zvučnik
Zvučnik
GPS antena
Stražnja kamera
Glavna antena
Bljeskalica
Priključak za tipkovnicu
Uređaj i maska tipkovnice (prodaje se zasebno) opremljeni su magnetima.
Američko udruženje za srce (SAD) i Regulatorna agencija za lijekove i zdravstvene
proizvode (UK) upozoravaju da magneti mogu utjecati na rad ugrađenih srčanih
stimulatora, kardiovertera, defibrilatora, inzulinskih pumpa ili drugih električnih
medicinskih proizvoda (zajednički naziv: „medicinski uređaj”) unutar 15 cm (6 inča).
Ako upotrebljavate bilo koji od ovih medicinskih uređaja, NE UPOTREBLJAVAJTE
OVAJ UREĐAJ I MASKU TIPKOVNICE (PRODAJE SE ZASEBNO) PRIJE NEGO ŠTO SE
POSAVJETUJETE SA SVOJIM LIJEČNIKOM.
Ne ostavljajte uređaj i pokrov tipkovnice (prodaje se zasebno) u blizini magnetnih polja.
Magnetna polja mogu oštetiti kartice s magnetnom trakom – uključujući kreditne
kartice, telefonske kartice, bankarske knjižice i propusnice.
• Do problema sa spajanjem i pražnjenja baterije može doći u sljedećim situacijama:
– – Ako nalijepite metalizirane naljepnice na području antene uređaja.
– – Ako na uređaj pričvrstite poklopac za uređaj od metaliziranog materijala.
– – Ako rukama ili drugim predmetima prekrijete područje antene uređaja za vrijeme
upotrebe određenih funkcija, poput poziva ili mobilne podatkovne veze.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dopustite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
11
Osnovne funkcije
Tipke
Tipka
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aktivnosti
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
Početna
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Nazad
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
S olovka
Kopča olovke S Pen
Gumb S olovke
Vrh S olovke
Pinceta
12
Osnovne funkcije
Naziv
Funkcije
Vrh S olovke
• Koristite S olovku za pisanje, crtanje ili izvođenje radnji dodirivanja
na zaslonu. Tipke nedavne aktivnosti i tipka za povratak mogu se
koristiti s S olovkom.
Gumb S olovke
Pinceta
• Kružite S olovkom iznad stavki na zaslonu za pristup dodatnim
funkcijama S olovke, poput funkcije zračnog prikaza.
• Kružite S olovkom iznad zaslona i pritisnite gumb S olovke za prikaz
funkcije zračne naredbe.
• Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku stavaka kako
biste ih odabrali.
• Uklonite vrh S olovke pincetom kada zamjenjujete vrh.
Zamjena vrha S olovke
Ako je vrh olovke tup zamijenite ga novim.
1 Čvrsto pincetom držite vrh olovke i zatim ga izvucite.
13
Osnovne funkcije
2 Umetnite novi vrh u S olovku.
Pazite da se ne uštipnete pincetom.
• Stare vrhove olovke ne koristite ponovo. To može izazvati kvar S olovke.
• Ne pritišćite vrh olovke prejako prilikom umetanja vrha na S olovku.
• Okrugli kraj vrha olovke ne umećite u S olovku. To može izazvati kvar S olovke ili
uređaja.
• Ne savijajte ili prejako pritišćite S olovku tijekom korištenja. S olovka može biti
oštećena ili vrh može biti deformiran.
• S olovka možda se neće dobro pričvrstiti ako je zakvačite na predebele ili pretanke
predmete.
• Ako koristite S olovku pod oštrim kutovima zaslona, uređaj možda neće prepoznati
radnje S olovke.
• Tipke nedavne aktivnosti i tipka za povratak mogu se koristiti s S olovkom.
• Za više informacija o S olovci, posjetite Samsungovu mrežnu stranicu.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
14
Osnovne funkcije
Baterija
Punjenje baterije
Prije prve uporabe baterije ili ako se nije koristila duže vrijeme napunite bateriju.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo
ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Koristite samo USB kabel tipa C koji je isporučen s uređajem. Ako upotrijebite Micro
USB kabel, uređaj se može oštetiti.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
1 Spojite USB kabel na USB punjač i kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak
uređaja.
2 Uključite USB punjač u strujnu utičnicu.
3 Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
15
Osnovne funkcije
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi različite opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije.
• Optimizirajte uređaj pomoću funkcije održavanja uređaja.
• Kada ne koristite uređaj, isključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje i isključivanje.
• Aktivacija načina uštede energije.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije.
• Deaktivirajte funkciju Bluetootha kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju kad nije u upotrebi.
• Deaktivirajte automatsko sinkroniziranje aplikacija koje je potrebno sinkronizirati, poput
e-pošte.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Savjeti i mjere opreza pri punjenju baterije
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač.
Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje
s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje gubitka snage tijekom
prijenosa podataka te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterija potpuno napuni.
• Pri korištenju drugih izvora energije umjesto punjača, npr. računala, brzina punjenja može
biti sporija zbog slabije struje.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda
neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja i punjača tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više
od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako je višenamjenski priključak mokar dok punite uređaj, uređaj se može oštetiti. Temeljito
osušite višenamjenski priključak prije punjenja uređaja.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke
Samsung.
16
Osnovne funkcije
Brzo punjenje
Uređaj ima ugrađenu funkciju brzog punjenja. Možete brže napuniti bateriju dok je uređaj ili
njegov zaslon isključen.
O brzom punjenju
• Funkcija brzog punjenja koristi tehnologiju punjenja baterije kojom se baterija puni brže
povećanjem snage punjenja. Uređaj podržava Samsungovu funkciju adaptivnog brzog
punjenja i Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Za korištenje funkcije brzog punjenja na svom uređaju spojite ga na punjač baterija koji
podržava adaptivno brzo punjenje ili Quick Charge 2.0.
Povećanje brzine punjenja
Za povećanje brzine punjenja tijekom punjenja baterije isključite uređaj ili zaslon. Kad se baterija
puni dok je uređaj isključen, na zaslonu se javlja ikona .
Ako funkcija brzog punjenja nije aktivirana, na početnom zaslonu pokrenite aplikaciju Postavke,
dodirnite Održavanje uređaja → Baterija → → Napredne postavke, a zatim dodirnite
prekidač Brzo kabelsko punjenje za aktivaciju.
• Ne možete koristiti ugrađenu funkciju brzog punjenja ako punite bateriju pomoću
standardnog punjača.
• Ako se uređaj zagrijava ili ako poraste temperatura okoliša, brzina punjenja može se
automatski smanjiti. To je normalno radno stanje radi sprečavanja oštećenja uređaja.
17
Osnovne funkcije
Štednja baterije
Aktivirajte način štednje energije kako biste produljili preostalo vrijeme baterije.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Baterija → SREDNJA.
2 Dodirnite DETALJI za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način štednje
energije.
3 Dodirnite PRIMIJENI.
Način maksimalne štednje energije
U načinu maksimalne štednje energije uređaj smanjuje potrošnju baterije primjenom tamne
teme i ograničenjem dostupnih aplikacija i značajki. Mrežne veze, osim mobilne mreže, bit će
deaktivirane.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Baterija → MAKS.
2 Dodirnite DETALJI za promjenu postavki uštede energije prije ulaska u način maksimalne
štednje energije.
3 Dodirnite PRIMIJENI.
Nakon ulaska u način maksimalne štednje energije, na početnom zaslonu dodirnite
i
odaberite aplikaciju za upotrebu. Za uklanjanje aplikacija dodirnite → Uredi i odaberite
aplikacije s .
Za deaktiviranje načina maksimalne štednje energije dodirnite → Isključi Maksimalnu štednju
baterije.
Procjenjeno preostalo vrijeme baterije može se razlikovati ovisno o postavkama uređaja i
uvjetima rada vašeg uređaja.
18
Osnovne funkcije
SIM ili USIM kartica (nano SIM kartica)
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka
Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili
ukradenih kartica.
Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija
o dostupnosti usluge kontaktirajte sa svojim pružateljem usluga.
19
Osnovne funkcije
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
3 Postavite SIM karticu ili USIM karticu na nosač 1 s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema
dolje.
Nosač 1
Nosač 2
4 Nježno pritisnite SIM ili USIM karticu u nosač kako biste je učvrstili.
Ako kartica nije čvrsto umetnuta u nosač, SIM kartica mogla bi izići ili ispasti iz nosača.
5 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
20
Osnovne funkcije
Pravilna instalacija kartica
Nano SIM kartica
MicroSD kartica
Upotrebljavajte samo nano SIM karticu.
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
21
Osnovne funkcije
Memorijska kartica (MicroSD kartica)
Instaliranje memorijske kartice
Kapacitet memorijske kartice vašeg uređaja može se razlikovati od ostalih modela te neke
memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem ovisno o proizvođaču i
vrsti memorijske kartice. Za prikaz maksimalnog kapaciteta memorijske kartice vašeg uređaja
pogledajte Samsungovu internetsku stranicu.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema
gore.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
vas zatražiti ponovno formatiranje kartice ili neće prepoznati karticu. Ako uređaj ne
prepoznaje vašu memorijsku karticu, formatirajte je na računalu.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD kartica.
22
Osnovne funkcije
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
Pripazite da iglicu za izbacivanje postavite okomito u odnosu na rupicu. U protivnom,
mogli biste oštetiti uređaj.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
Kada uklonite nosač iz uređaja, mobilna podatkovna veza bit će onemogućena.
23
Osnovne funkcije
3 Postavite memorijsku karticu na nosač 2 s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
Nosač 1
Nosač 2
4 Nježno pritisnite memorijsku karticu u nosač kako biste je učvrstili.
5 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
• Ako u uređaj umetnete nosač dok je nosač mokar, vaš se uređaj može oštetiti.
Pobrinite se da je nosač uvijek suh.
• Umetnite nosač do kraja u otvor za nosač kako biste spriječili ulazak tekućine u uređaj.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → ODSPOJI.
1 Umetnite iglicu za izbacivanje u rupicu na nosaču kako biste olabavili nosač.
2 Izvucite nosač iz utora za nosač.
3 Uklonite memorijsku karticu.
4 Umetnite nosač natrag u utor za nosač.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
24
Osnovne funkcije
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana → → Postavke
memorije → SD kartica → Formatiraj → FORMATIRAJ.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na memorijskoj kartici. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje i isključivanje, a zatim dodirnite
Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Tipka za uključivanje i
isključivanje
Tipka za smanjivanje
glasnoće
25
Osnovne funkcije
Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Preporučuje se korištenje prstiju ili S olovke prilikom korištenja zaslona osjetljivog na
dodir.
Dodirivanje
Kako biste otvorili aplikaciju, odabrali stavku izbornika, pritisnuli gumb na zaslonu ili upisali znak
pomoću tipkovnice na zaslonu, dodirnite ih prstom ili olovkom S Pen.
26
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
27
Osnovne funkcije
Pomicanje
Pomičite se ulijevo ili udesno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugih
okvira. Pomičite prstom prema gore ili dolje za pomicanje kroz mrežnu stranicu ili popis stavki,
poput kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
28
Osnovne funkcije
Početni zaslon i zaslon aplikacija
Uvod
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Zaslon se može razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Widget
Aplikacija
Mapa
Indikator zaslona vijesti.
Pogledajte najnovije članke u
različitim kategorijama.
Indikatori zaslona
Omiljene aplikacije
29
Osnovne funkcije
Prebacivanje između početnog zaslona i zaslona aplikacija
Pomaknite se prema gore ili prema dolje na početnom zaslonu za otvaranje zaslona aplikacija.
Za povratak na početni zaslon pomaknite se prema gore ili prema dolje na zaslonu aplikacija. Ili
dodirnite gumb za početni zaslon ili gumb za povratak.
Početni zaslon
Zaslon aplikacija
Ako na početnom zaslonu dodate gumb za aplikacije, možete otvoriti zaslon aplikacija dodirom
na taj gumb. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i dodirnite Postavke
početnog zaslona → Gumb za aplikacije → Prik. gumb za aplikacije → PRIMIJENI. Gumb
aplikacija bit će dodan na dno početnog zaslona.
Gumb aplikacija
Premještanje stavki
Dodirnite i zadržite stavku a zatim je pomaknite na novu lokaciju. Za prebacivanje stavke na
drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za dodavanje prečaca za aplikaciju na početnom zaslonu dodirnite i držite stavku na zaslonu
aplikacija, a zatim je odvucite na vrh zaslona. Prečac za aplikaciju dodat će se na početni zaslon.
Također, često korištene aplikacije možete prebaciti na područje prečaca na dnu početnog
zaslona.
30
Osnovne funkcije
Kreiranje mapa
Kreirajte mape i okupite slične aplikacije kako biste brže pristupali i pokretali aplikacije.
1 Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je prevucite
preko druge aplikacije.
2 Ispustite aplikaciju kad se mapa okvira pojavi oko aplikacije.
Kreirat će se nova mapa koja sadrži odabrane aplikacije. Dodirnite Unos naziva mape i
unesite naziv datoteke.
Dodavanje aplikacija
Na mapi dodirnite DODAJ APLIKACIJE. Označite aplikacije za dodavanje i dodirnite DODAJ.
Aplikaciju možete također dodati povlačenjem u mapu.
Premještanje aplikacija iz mape
Dodirnite i držite aplikaciju kako biste ju premjestili na novu lokaciju.
Brisanje mape
Dodirnite i držite mapu, a zatim dodirnite Izbriši mapu. Samo ta mapa bit će izbrisana. Aplikacije
iz mape bit će premještene u zaslon aplikacija.
31
Osnovne funkcije
Uređivanje početnog zaslona
Kako biste pristupili opcijama uređivanja, na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno
područje ili skupite prste zajedno. Možete postaviti pozadinu, dodati widgete i više. Isto tako
možete dodati, brisati ili rasporediti okvire početnog zaslona.
• Dodavanje okvira: Prijeđite prstom ulijevo i zatim dodirnite
.
• Pomicanje okvira: Dodirnite i držite pretprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
• Brisanje okvira: Dodirnite
na okviru.
• Pozadine: Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
• Widgeti: Widgeti su male aplikacije koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje
informacija i prilagođeni pristup vašem početnom zaslonu. Dodirnite i zadržite widget, a
zatim ga pomaknite u početni zaslon. Widget će se dodati na početni zaslon.
• Postavke početnog zaslona: Promjena postavki početnog zaslona.
Prikazivanje svih aplikacija na početnom zaslonu
Uređaj možete podesiti za prikaz svih aplikacija na početnom zaslonu bez upotrebe zasebnog
zaslona aplikacija. Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite
Postavke početnog zaslona → Izgled početnog zaslona → Samo početni zaslon →
PRIMIJENI.
Sada možete pristupati svim svojim aplikacijama pomicanjem u lijevo na početnom zaslonu.
32
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
/
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Punjenja baterije
Razina napunjenosti baterije
33
Osnovne funkcije
Zaslon zaključavanja
Pritiskom tipke za uključivanje i isključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se
isključuje i automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Zaslon se zaključava pomoću Klizanje, zadanog načina zaključavanja zaslona.
Pritisnite tipku za uključivanje i isključivanje ili tipku za početni zaslon i kliznite u bilo kojem
smjeru za otključavanje zaslona.
Za promjenu načina zaključavanja zaslona, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon
zaključavanja → Vrsta zaključavanja zaslona, a zatim odaberite način.
Postavljanjem uzorka, PIN-a, lozinke ili otiska prsta kao način zaključavanja zaslona, možete
zaštititi svoje osobne informacije sprječavanjem drugih osoba da pristupe vašem uređaju. Nakon
postavljanja načina zaključavanja zaslona, uređaj će zahtijevati šifru za otključavanje prilikom
svakog otključavanja.
• Klizanje: Za otključavanje kliznite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
• Uzorak: Za otključavanje zaslona ucrtajte uzorak od četiri ili više točaka.
• PIN: Za otključavanje zaslona unesite PIN od najmanje četiri broja.
• Lozinka: Za otključavanje zaslona unesite lozinku od najmanje četiri znaka, broja ili simbola.
34
Osnovne funkcije
• Nema: Nemojte postaviti način zaključavanja zaslona.
• Otisci prstiju: Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Pogledajte Prepoznavanje
otiska prsta kako biste saznali više informacija.
• Zaslon uređaja možete otključati udaljenim putem s internetske stranice pronađi moj
uređaj (findmymobile.samsung.com) upotrebom Samsung računa. Za upotrebu te
značajke uređaj mora biti spojen s Wi-Fi ili mobilnom mrežom i morate se prijaviti u
Samsung račun.
• Ako je zaboravljena šifra za otključavanje, nećete moći upotrebljavati uređaj ako ga
ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili neugodnost
prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
• Možete podesiti uređaj da izvrši vraćanje na tvorničke postavke ako nekoliko
puta za redom unesete neispravnu šifru i dostignete ograničeni broj pokušaja.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Zaslon zaključavanja → Postavke sigurn.
zaključavanja i dodirnite prekidač Auto. vra. tvor. postavki da biste ga aktivirali.
Okvir obavijesti
Kada primite obavijest, poput poruka ili propuštenih poziva, na statusnoj traci pojavit će se ikone
indikatora. Za više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti kližite na zaslonu prema gore.
Okvir obavijesti možete otvoriti čak i na zaključanom zaslonu.
35
Osnovne funkcije
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Promijenite korisnički račun ili
dodajte nov korisnički račun.
Pokrenite Postavke.
Gumbi brzih postavki
Dodirnite obavijest i izvršite
različite postupke.
Brisanje svih obavijesti.
Pristupite postavkama
obavijesti.
Uporaba gumba brzih postavki
Dodirnite gumbe za brze postavke za aktiviranje određenih funkcija. Kliznite prema dolje na
okviru obavijesti za prikazi više gumba.
Za promjenu postavki funkcija dodirnite tekst ispod svakog gumba. Za pregled detaljnijih
postavki dodirnite i držite gumb.
Za preraspoređivanje gumba dodirnite → Redoslijed gumba, dodirnite i držite gumb, a zatim
ga povucite na drugu lokaciju.
36
Osnovne funkcije
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate bilješke i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Pregledajte više funkcija
tipkovnice.
Dodatne funkcije tipkovnice
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova. Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Premjesti pokazivač.
Unesite simbole.
Unos razmaka.
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Jezici i vrste → UPRAVLJAJ JEZICIMA UNOSA, a zatim odaberite jezike koje ćete
koristiti. Ako odaberete dva ili više jezika, možete prebacivati između jezika unosa pomicanjem
razmaknice ulijevo ili udesno.
Dodatne funkcije tipkovnice
• : Predviđajte riječi na temelju unosa i prikazujte prijedloge riječi. Za povratak na popis
funkcija tipkovnice dodirnite .
• : Unos emotikona.
• : Prilaganje animiranih GIF-ova.
• : Kreiranje poruke uživo. Umjesto tekstualne poruke snimite svoje aktivnosti tijekom
pisanja ili crtanja poruke i snimanjem u obliku animirane datoteke.
37
Osnovne funkcije
• : Glasovni unos teksta.
Promijenite postavke unosa
zvuka.
Pokretanje ili prekidanje
glasovnog unosa teksta.
• : Promjena postavki tipkovnice.
• →
: Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacivanje na standardnu
tipkovnicu.
Prikažite informacije o
uređivanju rukopisa.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• →
: Dodavanje stavke u međuspremnik.
• →
: Prebacivanje na lebdeću ili razdvojenu tipkovnicu. Tipkovnicu možete prebaciti
na drugu lokaciju povlačenjem kartice.
38
Osnovne funkcije
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Izreži.
Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Dodirnite i držite mjesto gdje treba umetnuti tekst, a zatim dodirnite Zalijepi.
Za lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite Međuspremnik, a zatim
odaberite tekst.
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Snimanje zaslona dlanom
Istodobno pritisnite i držite tipku za početni zaslon i tipku za uključivanje i isključivanje. Možete
pregledati snimljene slike u Galerija.
Također možete snimiti snimke zaslona klizanjem ruke lijevo ili desno po zaslonu. Ako ova
funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke →
Snimanje zaslona dlanom i dodirnite prekidač da biste ga aktivirali.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
Snimanje snimki zaslona uporabom olovke S Pen
Također možete upotrebljavati značajke naredbe Air kako biste snimali snimke zaslona.
Značajka Pisanje po zaslonu omogućava vam pisanje po snimljenim snimkama zaslona.
Upotrijebite značajku Snimka zaslona pri pomicanju kako biste snimili sadržaj koji se prikazuje
na nekoliko zaslona.
Kako biste odabrali i snimili određeno područje, upotrijebite značajku Pametni odabir.
Pogledajte značajke Pisanje po zaslonu i Pametni odabir kako biste saznali više informacija.
39
Osnovne funkcije
Pametna snimka
Možete snimiti trenutačni zaslon i područje pomicanja. Možete odmah izrezati i podijeliti
snimljeni zaslon.
Ako ta funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke
→ Pametna snimka, dodirnite prekidač da biste ga aktivirali i zatim napravite snimku sadržaja
zaslona. Na zaslonu koji snimate upotrijebite jednu od sljedećih opcija:
• Snimka zaslona pri pomicanju: Snimite više sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona,
kao što je internetska stranica. Zaslon će se automatski kretati prema dolje i snimit će se više
sadržaja.
• Crtaj: Pišite ili crtajte po snimci zaslona.
• Odreži: Izrežite dio iz snimke zaslona.
• Podijeli: Podijelite snimku zaslona.
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje aplikacije s popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
nedavno korištene aplikacije.
i odaberite prozor
Zatvaranje aplikacije
Dodirnite
i povucite prozor nedavno korištene aplikacije ulijevo ili udesno za zatvaranje
aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite ZATVORI SVE.
40
Osnovne funkcije
Značajke olovke S Pen
Zračna naredba
Da biste otvorili ploču sa zračnim naredbama, zadržite S olovku iznad zaslona i pritisnite gumb
S olovka. Također možete dodirnuti ikonu naredbe Air.
Možete pristupiti korisnim značajkama i često upotrebljavanim aplikacijama.
Pregled svih bilješki
Kreiranje bilješke
Pametni odabir
Ikona zračne naredbe
Pisanje po zaslonu
Dodaj prečace
Prevedi
Postavke zračne naredbe
• Stvori bilješku: Pokrenite aplikaciju Samsung Notes i stvorite bilješku. Više informacija
pogledajte u Samsung Notes.
• Prikaži sve bilješke: Pokrenite aplikaciju Samsung Notes i pregledajte sve bilješke.
• Pametni odabir: Brzo prikupite sadržaj. Pogledajte Pametni odabir kako biste saznali više
informacija.
• Pisanje po zaslonu: Snimite, uredite ili pišite podsjetnike na snimkama zaslona, a zatim ih
podijelite. Pogledajte Pisanje po zaslonu kako biste saznali više informacija.
• Poruka uživo: Umjesto tekstualne poruke stvorite i šaljite jedinstvene poruke snimanjem
svojih aktivnosti tijekom pisanja ili crtanja poruke uživo i snimanjem u obliku animirane
datoteke.
• Prevedi: Držite S olovku iznad riječi kako biste ju preveli. Pogledajte značajku Prevedi kako
biste saznali više informacija.
• Dodaj prečace: Na okvir zračne naredbe dodajte prečace za često upotrebljavane aplikacije.
Pogledajte značajku Dodaj prečace kako biste saznali više informacija.
• : Promijenite postavke naredbe Air.
41
Osnovne funkcije
Ikona zračne naredbe
Kada je okvir zračne naredbe zatvoren, ikona zračne naredbe ostat će na zaslonu. Dodirnite ikonu
kako biste otvorili okvir naredbe Air.
Za pomicanje ikone, dodirnite
i povucite ju na novu lokaciju.
Pametni odabir
Upotrijebite S olovku za odabir područja ili izvršenje radnje, kao što je dijeljenje ili spremanje.
1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti, poput dijela mrežne stranice, otvorite dio slike i
dodirnite Pametni odabir.
2 Na alatnoj traci odaberite željeni oblik ikone i povucite S olovku iznad sadržaja koji želite
odabrati.
Dodirnite Auto. odaberi za automatsko preoblikovanje odabranog područja.
Ako je tekst uključen u odabranom području, dodirnite Izdvoji tekst za prepoznavanje i
izdvajanje teksta iz odabranog područja.
3 Odaberite opciju za upotrebu s odabranim područjem.
• Crtaj: Pišite ili crtajte po zaslonu.
• Podijeli: S drugima podijelite odabrano područje.
• Spremi: Spremi odabrano područje u Galerija.
42
Osnovne funkcije
Pisanje po zaslonu
Snimite snimke zaslona po kojima možete pisati ili crtati.
1 Kada postoji sadržaj koji želite snimiti otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite Pisanje po
zaslonu.
Trenutni zaslon se automatski snima i alatna traka za uređivanje se prikazuje na zaslonu.
2 Ako snimite sadržaj koji se nalazi preko više zaslona, kao što je internetska stranica, dodirnite
Snimka zaslona pri pomicanju za snimanje više sadržaja. Zaslon se automatski pomiče
prema dolje i omogućava vam da odmah ponovno odaberete značajku SNIMKA ZASLONA
PRI POMICANJU. Kada završite snimanje, dodirnite OK.
3 Napišite zapis na snimku zaslona.
4 Odaberite opciju za upotrebu sa snimkom zaslona.
• Odreži: Odrežite snimku zaslona.
• Podijeli: Dijeljenje snimke zaslona s drugima.
• Spremi: Spremite snimku zaslona u Galerija.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
43
Osnovne funkcije
Prevedi
Držite S olovku iznad riječi kako biste ju preveli.
• Da biste upotrijebili ovu značajku, uređaj mora biti spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
• Neki jezici nisu podržani ovom funkcijom.
• Ova je funkcija dostupna samo na zaslonima koji vam omogućuju snimanje zaslona.
1 Otvorite okvir zračne naredbe i dodirnite Prevedi.
2 Odaberite jezike na okviru prevoditelja na vrhu zaslona.
3 Držite S olovku iznad riječi koju želite prevesti.
Iznad izvorne riječi prikazat će se prevedena riječ. Dodirnite
Za prikaz više definicija dodirnite prevedenu riječ.
4 Za zatvaranje prevoditelja dodirnite
na okviru prevoditelja.
44
kako biste poslušali izgovor.
Osnovne funkcije
Dodaj prečace
Na okvir zračne naredbe dodajte prečace za često upotrebljavanje aplikacije ili funkcije.
Na okviru zračne naredbe dodirnite Dodaj prečace i odaberite aplikacije ili funkcije za otvaranje
iz okvira.
Kako biste uredili prečace, otvorite okvir naredbe Air i dodirnite
→ Prečaci.
Također možete ukloniti prečac Stvori bilješku.
Zračni prikaz
Držite olovku S Pen iznad stavke na zaslonu kako biste obavili različite funkcije.
Pregledavanje informacija
Dotaknite olovkom zaslon kako biste pretpregledali sadržaj ili pregledali informacije u skočnom
prozoru.
45
Osnovne funkcije
Uporaba zračnog gumba
Kada postavite olovku S Pen iznad stavki u nekim aplikacijama – poput Galerija, gumb Air
prikazuje se u prozoru za pretpregled. Možete obavljati različite radnje izravno iz prozora za
pretpregled pomoću zračnog gumba.
Zračni gumb
Ako ova značajka nije uključena, otvorite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke → S Olovka → Zračni prikaz, a zatim dodirnite prekidač da biste je aktivirali.
Odabir olovke
Dok pritisnete i držite gumb S olovke, povucite S olovku preko teksta ili popisa stavaka za
višestruki odabir stavaka ili teksta. Možete i kopirati i zalijepiti odabrane stavke ili tekst u drugu
aplikaciju ili ih dijeliti s drugima.
46
Osnovne funkcije
Izravan unos olovkom
Ispunite oblike i ručno napišite poruke olovkom S Pen.
1 Držite olovku S Pen iznad tekstualnog polja.
2 Dodirnite kako biste otvorili polje za unos rukopisa.
3 Pišite olovkom S Pen.
Ako ova značajka nije uključena, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke → S Olovka → Izravan unos olovkom, a zatim dodirnite prekidač da biste je
aktivirali.
47
Osnovne funkcije
Podsjetnik isklj. zaslona
Zapise možete brzo kreirati pisanjem po zaslonu bez uključivanja.
Ako ova funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne
značajke → S Olovka, a zatim dodirnite prekidač Podsjetnik isklj. zaslona za aktivaciju.
Stvaranje zapisa u isključenom zaslonu
1 Dok je zaslon isključen, dodirnite ga S olovkom i istodobno pritisnite i zadržite gumb
S olovka.
2 Napišite ili nacrtajte zapis.
Za proširivanje stranice dodirnite
.
3 Za spremanje zapisa dodirnite SPR. U BILJ. Zapis će biti spremljen u Samsung Notes →
ZBIRKE → Podsjetnik isklj. zaslona.
48
Osnovne funkcije
Sigurna mapa
Uvod
Sigurna mapa štiti vaš privatni sadržaj i aplikacije, kao što su fotografije i bilješke, od pristupa
drugih osoba. Privatni sadržaj i aplikacije mogu biti zaštićeni čak i kada je uređaj otključan.
Sigurna mapa jest zaseban i zaštićen prostor za pohranu. Podaci u sigurnoj mapi ne
mogu se prenositi na druge uređaje neodobrenim načinima dijeljenja, kao što je
USB. Pokušaj prilagodbe operacijskog sustava ili softvera dovest će do automatskog
zaključavanja sigurne mape i zabrane pristupa. Prije spremanja podataka u zaštićenu
mapu obvezno napravite sigurnosnu kopiju i kopirajte podatke na drugu zaštićenu
lokaciju.
49
Osnovne funkcije
Postavljanje sigurne mape
1 Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Sigurna mapa.
Ili pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Sigurna mapa.
2 Dodirnite PRIJAVA i prijavite se u svoj Samsung račun.
3 Odaberite način zaključavanja za upotrebu sigurne mape i slijedite upute na zaslonu za
dovršenje podešavanja.
Prečac do sigurne mape dodat će se na zaslon aplikacija.
Ako zaboravite šifru za otključavanje sigurne mape, možete je resetirati upotrebom
Samsung računa. Dodirnite gumb za resetiranje koji se pojavljuje prilikom unosa
neispravne šifre za otključavanje i unesite lozinku za Samsung račun.
Podešavanje automatskog zaključavanja za sigurnoj mapu
Podesite uređaj da automatski zaključa sigurnu mapu kada nije u upotrebi.
1 Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i zatim dodirnite
→ Auto. zaključajte Sigurnu mapu.
→ Postavke
2 Odaberite način zaključavanja.
Za ručno zaključavanje sigurne mape dodirnite Zaključaj.
Premještanje sadržaja
Premjestite sadržaj, kao što su fotografije i kontakti u sigurnu mapu. Navedeni su radni primjeri
premještanja slike sa zadane pohrane u sigurnu mapu.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija.
2 Odaberite sliku i dodirnite → Premjesti u spremnik Sigurna mapa.
Odabrane stavke će se premjestiti u odgovarajuće aplikacije u sigurnoj mapi.
Sadržaj iz sigurne mape možete premjestiti u odgovarajuće aplikacije u zadanoj pohrani.
Odaberite stavku i dodirnite → Premjesti iz aplikacije Sigurna mapa.
50
Osnovne funkcije
Dodavanje aplikacija
Dodajte aplikaciju za upotrebu u sigurnoj mapi.
1 Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i zatim dodirnite Dodaj
aplikacije.
2 Označite jednu ili više aplikacija instaliranih na uređaju i dodirnite DODAJ.
Za instaliranje aplikacija s Trgovina Play, dodirnite PREUZMI IZ TR. PLAY STORE.
Za instaliranje aplikacija s Galaxy Apps, dodirnite PREUZMI IZ GALAXY APPSA.
Uklanjanje aplikacija iz sigurne mape.
Dodirnite Uredi aplikacije, označite aplikacije, a zatim dodirnite Isključi.
Dodavanje računa
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju s aplikacijama u
sigurnoj mapi.
1 Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju Sigurna mapa i zatim dodirnite
→ Računi → Dodaj račun.
→ Postavke
2 Odaberite uslugu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Skrivanje sigurne mape
Prečac sigurne mape možete sakriti sa zaslona aplikacija.
Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju Sigurna mapa, dodirnite → Postavke i zatim
dodirnite prekidač Prikaži Sigurnu mapu da biste ga deaktivirali.
Za ponovno prikazivanje prečaca sigurne mape pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite
Biometrija i sigurnost → Sigurna mapa, a zatim dodirnite prekidač Prikaži Sigurnu mapu da
biste ga deaktivirali.
51
Osnovne funkcije
Deinstalacija sigurne mape
Zaštićenu mapu možete deinstalirati, uključujući njezin sadržaj i aplikacije.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Biometrija i sigurnost → Sigurna mapa → Više
postavki → Deinstaliraj.
2 Dodirnite DEINSTALIRAJ za sigurnosno kopiranje sadržaja i deinstaliranje zaštićene mape.
Za pristup podacima koji su sigurnosno kopirani iz sigurne mape otvorite mapu Samsung,
pokrenite aplikaciju Moje Datoteke i zatim dodirnite Unutarnja memorija → Secure
Folder.
Bilješke pohranjene u Samsung Notes bit će sigurnosno kopirane.
Višenamjenski prozor
Uvod
Višenamjenski prozor omogućuje vam pokretanje dviju aplikacija istovremeno u prikazu
podijeljenog zaslona. Možete također pokrenuti više aplikacija istovremeno u skočnom prikazu.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
Prikaz podijeljenog zaslona
Skočni pregled
52
Osnovne funkcije
Prikaz podijeljenog zaslona
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite na prozoru nedavnih aplikacija.
Odabrana aplikacija pokrenut će se u gornjem prozoru.
3 U donjem prozoru kliznite prema gore ili prema dolje kako biste za pokretanje odabrali
drugu aplikaciju.
Za pokretanje aplikacija koje nisu na popisu nedavno korištenih aplikacija dodirnite POP.
APL. i odaberite aplikaciju.
Uporaba dodatnih opcija
Dodirnite traku između prozora aplikacije za pristup dodatnim opcijama.
Promjena lokacije između
prozora aplikacija.
Zatvorite aplikaciju koja je
trenutačno odabrana.
Promjena odabranog
prozora u skočni prozor.
53
Osnovne funkcije
Podešavanje veličine prozora
Povucite traku između prozora aplikacije gore ili dolje za podešavanje veličine prozora.
Dijeljenje teksta ili slika između prozora
Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite stavku na
odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
54
Osnovne funkcije
Minimiziranje prikaza podijeljenog zaslona
Pritisnite tipku za početni zaslon da biste minimizirali prikaz podijeljenog zaslona. Ikona
prikazat će se na statusnoj traci. Zatvorit će se aplikacija u donjem prozoru, a aplikacija u gornjem
prozoru ostat će aktivna u minimiziranom prikazu podijeljenog zaslona.
Za zatvaranje minimiziranog prikaza podijeljenog zaslona dodirnite
.
Maksimiziranje prozora
Dodirnite prozor aplikacije i povucite traku između prozora aplikacija do gornjeg ili donjeg ruba
zaslona.
Skočni pregled
1 Dodirnite za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
2 Kliznite prema gore ili prema dolje, dodirnite i držite prozor aplikacije, a zatim za odvucite na
Ispustite ovdje za prikaz skočnog prozora.
Zaslon aplikacija pojavit će se u skočnom prikazu.
Minimiziranje prozora.
Zatvaranje aplikacije.
Maksimiziranje prozora.
Premještanje skočnih prozora
Za premještanje skočnog prozora dodirnite alatnu traku prozora i povucite ju na novu lokaciju.
55
Osnovne funkcije
Samsung račun
Uvod
Vaš Samsung račun je integrirana usluga računa koja vam omogućuje uporabu različitih
Samsung usluga dostupnih putem mobilnih uređaja, TV-a i internetske stranice tvrtke Samsung.
Nakon što je vaš Samsung račun registriran, možete koristiti aplikacije koje je omogućio
Samsung bez prijave u račun.
Kreirajte Samsung račun pomoću svoje adrese e-pošte.
Za provjeru popisa usluga koje se mogu upotrebljavati s vašim Samsung računom, posjetite
account.samsung.com. Za više informacija o Samsung računima pokrenite aplikaciju Postavke i
dodirnite Oblak i računi → Računi → Samsung account → → Pomoć.
Registracija Samsung računa
Registracija novog Samsung računa
Ako nemate Samsung račun, potrebno ga je kreirati.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account → NOVI RAČUN.
3 Za dovršetak kreiranja računa slijedite upute na zaslonu.
56
Osnovne funkcije
Registracija postojećeg Samsung računa
Ako već imate Samsung račun, registrirajte ga na uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Dodirnite Samsung account → PRIJAVA.
3 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Ako zaboravite informacije o svojem računu, dodirnite Pronađi ID ili Ponovno postavi
lozinku. Informacije o svojem računu možete saznati nakon unosa potrebnih informacija i
prikazane sigurnosne šifre na zaslonu.
Uklanjanje Samsung računa
Prilikom uklanjanja registriranog Samsung računa iz uređaja, vaši podaci, kao što su kontakti ili
događaji, također će biti uklonjeni.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Računi.
2 Dodirnite Samsung account → → Ukloni račun → UKLONI.
3 Unesite šifru vašeg Samsung računa i dodirnite POTVRDA.
Prijenos podataka sa prethodnog uređaja
Možete prenijeti kontakte, slike i druge podatke s prethodnog uređaja na svoj uređaj uporabom
značajke Smart Switch ili Samsung Cloud.
• Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim uređajima ili računalima.
• Primjenjuju se ograničenja. Za detalje posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung ozbiljno shvaća autorska prava. Prenosite samo onaj sadržaj na koji imate
pravo.
57
Osnovne funkcije
Prijenos podataka putem Smart Switcha
Prenesite podatke između mobilnih uređaja putem Smart Switcha. Za upotrebu aplikacije Smart
Switch, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Smart Switch. Ako nemate tu
aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Apps ili Trgovina Play.
Prijenos podataka s mobilnog uređaja
Prijenos podataka s vašeg prethodnog uređaja na vaš uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Smart Switch na prethodnom uređaju.
Ako nemate tu aplikaciju preuzmite ju sa Galaxy Apps ili Trgovina Play.
2 Na svojem uređaju, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Smart
Switch.
3 Postavite uređaje blizu jedan drugoga.
4 Kada prvi put budete upotrebljavali ovu značajku, dodirnite POKRENI na svojem uređaju.
5 Nakon što odaberete način slanja podataka i povežete vaš prethodni uređaj sa svojim
uređajem, slijedite zaslonske upute kako biste prenijeli podatke s prethodnog uređaja.
58
Osnovne funkcije
Prijenos sigurnosno kopiranih podataka s računala
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na računalo i uvezite podatke na svoj
uređaj.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje aplikacije Smart
Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
Ako vaš prethodni uređaj nije Samsung uređaj, sigurnosno kopirajte podatke na računalo
pomoću programa koji je isporučio proizvođač uređaja. Zatim prijeđite na peti korak.
3 Spojite svoj prethodni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu slijedite upute na zaslonu za sigurnosno kopiranje podataka s uređaja. Zatim
odspojite svoj prethodni uređaj s računala.
5 Spojite svoj uređaj s računalom pomoću USB kabela.
6 Na računalu slijedite upute na zaslonu za prijenos podataka na svoj uređaj.
59
Osnovne funkcije
Prijenos podataka putem Samsung oblaka
Sigurnosno kopirajte podatke sa svog prethodnog uređaja na Samsung oblak i vratite podatke
na svoj uređaj. Za upotrebu Samsung Clouda morate se registrirati i prijaviti na svoj Samsung
račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
1 Na prethodnom uređaju sigurnosno kopirajte podatke na svoj Samsung račun.
2 Na svojem uređaju pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Samsung
Cloud.
3 Odaberite prethodni uređaj u stavci SIGURNOSNO KOPIRANJE I VRAĆANJE i dodirnite Vrati
podatke.
4 Označite vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite VRATI.
Uređaj i upravljanje podacima
Spajanje uređaja s računalom za prijenos podataka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir obavijesti, a zatim dodirnite USB za prijenos datoteka → Prenesi datoteke.
Ako računalo ne može prepoznati vaš uređaj, dodirnite Prenesi slike.
3 Dodirnite DOPUSTI kako biste računalu dozvolili pristup podacima uređaja.
Nakon što računalo prepozna uređaj, on će se pojaviti u Moj PC.
4 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
60
Osnovne funkcije
Ažuriranje uređaja
Uređaj možete ažurirati s najnovijim verzijama softvera.
Bežično ažuriranje
Najnovija verzija softvera može se izravno ažurirati na uređaj putem usluge bežične nadogradnje
softvera (FOTA).
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aktualizacija softvera → Ručno preuzimanje
aktualizacija.
Kada dodirnete prekidač za Autom. preuzimanje aktualizacija kako biste ga aktivirali,
ažuriranja će se preuzeti kada je uređaj spojen s mrežom Wi-Fi.
Ažuriranje s aplikacijom Smart Switch
Spojite uređaj na računalo i ažurirajte uređaj na najnoviju verziju softvera.
1 Na računalu posjetite www.samsung.com/smartswitch za preuzimanje i instaliranje
aplikacije Smart Switch.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Ako je dostupno ažuriranje softvera, pratite zaslonske upute za ažuriranje uređaja.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj ažurira.
• Tijekom ažuriranja uređaja ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja. Prije ažuriranja odspojite sve druge
medijske uređaje s računala.
61
Osnovne funkcije
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti i pristupiti im kasnije. Morate se prijaviti na Google
ili Samsung račun za sigurnosno kopiranje ili vraćanje podataka. Pogledajte Samsung račun i
Računi kako biste saznali više informacija.
Uporaba Samsung računa
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje →
Sigurnosno kopiranje podataka, označite stavke koje želite sigurnosno kopirati, a zatim
dodirnite SIGURNOSNO KOPIRAJ.
Podaci će se sigurnosno kopirati na Samsung Cloud. Više informacija pogledajte u Samsung
Cloud.
Za vraćanje sigurnosno kopiranih podataka iz Samsung Clouda pomoću Samsung računa,
dodirnite Vraćanje podataka Odaberite uređaj i vrste podataka koje želite vratiti i dodirnite
VRATI. Odabrani podaci bit će vraćeni na uređaj.
Uporaba Google računa
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje te dodirnite
prekidač Pokreni sig. kopiju za račun Google da biste ga aktivirali. Dodirnite Sigurnosno
kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne pohrane. Kako biste dodali dodatni
račun, dodirnite Dodaj račun.
Za vraćanje podataka pomoću Google računa dodirnite prekidač Auto. vraćanje sigurnosne
kopije za aktivaciju. Kada ponovno instalirate aplikacije, sigurnosno kopirane postavke i podaci
bit će vraćeni.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Opće upravljanje → Ponovno postavljanje →
Vraćanje tvorničkih postavki → PON. POST. → OBRIŠI SVE. Uređaj će se automatski ponovo
pokrenuti.
62
Osnovne funkcije
Funkcije za dijeljenje
Dijelite sadržaj pomoću različitih opcija dijeljenja. Radnje u nastavku primjer su dijeljenja slika.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom dijeljenja datoteka putem mobilne mreže.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
2 Dodirnite i odaberite način dijeljenja, kao što su Bluetooth i e-pošta.
Možete također koristiti i sljedeće opcije:
• Dijeljenje poveznice: Podijelite velike datoteke. Učitajte datoteke na Samsungov server
za pohranu i podijelite ih s drugima putem internetske poveznice ili šifre. Za upotrebu
ove funkcije vaš telefonski broj mora biti potvrđen.
• Dijeli na uređaj: Dijelite sadržaj s obližnjim uređajima putem Wi-Fi Direct ili Bluetooth
veze, ili uređajima koji podržavaju SmartThings. Možete i pregledati prikazani sadržaj
svojeg uređaja na velikom zaslonu povezivanjem svojeg uređaja s TV uređajem ili
monitorom koji ima funkciju zrcaljenja zaslona.
Osobe koje ste kontaktirali pojavit će se na okviru dijeljenja opcija ako imate povijest
komunikacije ili dijeljenja. Za izravno dijeljenje sadržaja putem odgovarajuće aplikacije,
odaberite ikonu osobe. Ako funkcija nije aktivirana, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite
Postavke → Napredne značajke, a zatim prekidač Izravno dijeljenje za aktivaciju.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste s drugima dijelili slike.
Kada je slika poslana u uređaje primatelja, na njihovim se uređajima pojavljuje obavijest.
Dodirnite obavijest za pregled ili preuzimanje slike.
63
Aplikacije
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Galaxy Apps
Kupujte i preuzimajte aplikacije. Možete preuzeti aplikacije koje su specijalizirane za uređaje
Samsung Galaxy.
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Galaxy Apps.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite polje za pretraživanje za pretraživanje pomoću
ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Trgovina Play
Kupujte i preuzimajte aplikacije.
Pokrenite aplikaciju Trgovina Play.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama ili ih tražite prema ključnoj riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
→ Postavke →
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
64
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Dodirnite i držite aplikaciju i odaberite opciju.
• Isključi: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu deinstalirati s uređaja.
• Deinstal.: Deinstalirajte preuzete aplikacije.
Aktiviranje aplikacija
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Aplikacije →
zatim dodirnite UKLJUČI.
→ Isključeno, odaberite aplikaciju, a
Postavljanje dozvola za aplikaciju
Kako bi neke aplikacije ispravno radile možda će biti potrebna dozvola za pristup ili upotrebu
informacija na uređaju. Prilikom otvaranja aplikacije može se pojaviti skočni prozor kojim se traži
odobrenje pristupa određenim funkcijama ili informacijama. Dodirnite DOPUSTI na skočnom
prozoru kako biste dozvolili pristup aplikaciji.
Za prikaz postavki dozvole aplikacije, pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Aplikacije.
Odaberite aplikaciju i dodirnite Dopuštenja. Možete pregledati popis dozvola za aplikacije i
promijeniti njihove dozvole.
Za pregled ili promjenu postavki dozvole aplikacije po kategoriji dozvola pokrenite aplikaciju
Postavke i dodirnite Aplikacije → → Dopuštenja za aplikacije. Odaberite stavku i dodirnite
prekidače uz aplikacije za odobrenje pristupa.
Ako ne odobrite pristup aplikaciji, osnovne funkcije aplikacija možda neće ispravno
raditi.
65
Aplikacije
Telefon
Uvod
Uputite ili odgovorite na glasovne ili videopozive.
Upućivanje poziva
1 Pokrenite aplikaciju Telefon i unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
2 Dodirnite
za upućivanje poziva ili dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
za upućivanje videopoziva.
Pristup dodatnim opcijama.
Kreirajte novi kontakt.
Dodajte broj postojećem
kontaktu.
Predprikaz telefonskog broja.
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
66
Aplikacije
Upotreba brzog biranja
Brzo birajte za brze pozive.
Za postavljanje brzog biranja dodirnite → Brojevi za brzo biranje, odaberite broj za brzo
biranje, a i zatim dodajte telefonski broj.
Za upućivanje poziva dodirnite i držite broj brzog biranja na tipkovnici. Za deset i više brojeva
brzog biranja dodirnite prvu(e) znamenku(e) broja i dodirnite i držite zadnju znamenku.
Na primjer, ako podesite broj 123 kao broj brzog biranja, dodirnite 1, pa 2, a zatim dodirnite i
držite 3.
Upućivanje poziva sa zaključanog zaslona
Na zaključanom zaslonu povucite
izvan velikog kruga.
Upućivanje poziva iz zapisa poziva ili s popisa kontakata
Dodirnite NEDAVNO ili IMENIK, a zatim se pomaknite udesno na kontakt ili telefonski broj za
upućivanje poziva.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
1 Dodirnite da biste otvorili tipkovnicu ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu.
2 Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +.
3 Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja.
Za kreiranje različitih poruka odbijanja pokrenite aplikaciju Telefon, dodirnite → Postavke →
Poruke brzog odbijanja, unesite poruku, a zatim dodirnite .
67
Aplikacije
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, ikona
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s obavijestima
za pregled popisa propuštenih poziva. Ili pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite NEDAVNO za
prikaz propuštenih poziva.
Odbijanje telefonskih brojeva
Blokirajte pozive s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite → Postavke → Blokiraj brojeve.
2 Dodirnite kako biste odabrali kontakte i dodirnite GOTOVO.
Za ručni unos broja, dodirnite Unesite broj telefona, unesite telefonski broj, a zatim
dodirnite .
Kada vas odbijeni brojevi pokušaju nazvati, nećete primati obavijesti. Pozivi će biti u zapisu
poziva.
Također možete blokirati dolazne pozive od osoba za koje se ne prikazuje ID pozivatelja.
Dodirnite prekidač Blokiraj nepoznate pozivatelje za aktivaciju funkcije.
Opcije tijekom poziva
Tijekom glasovnog poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Dodaj poziv: Pozivanje drugog poziva.
• Dod. glasn.: Pojačavanje glasnoće.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
• Čekanje: Poziv na čekanju. Dodirnite Nastavak poziva da biste preuzeli poziv na čekanju.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Tipkovnica / Sakrij: Otvorite ili zatvorite tipkovnicu.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
68
Aplikacije
Tijekom video poziva
Dodirnite zaslon i koristite sljedeće opcije:
• GLASNOĆA: Prilagodba glasnoće zvuka.
• : Pristup dodatnim opcijama.
• Kamera: Isključivanje kamere tako da vas sugovornik ne može vidjeti.
• Promjena: Prebacite s prednje na stražnju kameru.
• : Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Bešumno: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Bluetooth: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
Imenik
Uvod
Kreirajte nove kontakte ili upravljajte kontaktima na uređaju.
Dodavanje kontakata
Kreiranje novog kontakta
1 Pokrenite aplikaciju Imenik, dodirnite
, a zatim odaberite lokaciju pohrane.
69
Aplikacije
2 Unesite kontaktne podatke.
Odaberite mjesto pohrane.
Umetanje slike.
Unesite kontaktne podatke.
Otvorite više polja s
informacijama.
Ovisno o odabranoj lokaciji pohrane mogu se razlikovati vrste informacija koje možete
spremiti.
3 Dodirnite SPREMI.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa tipkovnice
1 Pokrenite aplikaciju Telefon i unesite telefonski broj.
Ako se tipkovnica ne pojavi na zaslonu dodirnite
kako biste otvorili tipkovnicu.
2 Dodirnite NOVI KONTAKT za kreiranje novog kontakta ili dodirnite AKTUALIZIRAJ
POSTOJEĆE za dodavanje broja postojećem kontaktu.
Dodavanje tel. broja kontaktima sa popisa poziva
1 Pokrenite aplikaciju Telefon i dodirnite NEDAVNO.
2 Dodirnite telefonski broj.
3 Dodirnite Novi kontakt za kreiranje novog kontakta ili dodirnite Aktualiziraj postojeće za
dodavanje broja postojećem kontaktu.
70
Aplikacije
Uvoz kontakata
Dodajte kontakt uvoženjem s drugim pohrana na svoj uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
→ UVOZ.
→ Upravljanje kontaktima → Uvoz/izvoz imenika
2 Odaberite lokaciju pohrane za uvoz kontakata.
3 Odaberite VCF datoteke koje želite uvesti i dodirnite GOTOVO.
4 Odaberite lokaciju pohrane za pohranu kontakata i dodirnite UVOZ.
Sinkroniziranje kontakata s mrežnim računima
Sinkronizirajte kontakte svojega uređaja s kontaktima s interneta pohranjenima u svojim
mrežnim računima, poput Samsung računa.
1 Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi → Računi i odaberite račun za
sinkroniziranje.
2 Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Sinkronizacija Kontakti za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Sinkroniziraj postavke i dodirnite prekidač Kontakti za
aktivaciju.
Traženje kontakata
Pokrenite aplikaciju Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
71
Aplikacije
Dijeljenje kontakata
Možete dijeliti kontakte s ostalima upotrebom različitih opcija dijeljenja.
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
2 Označite kontakte i dodirnite DIJELI.
3 Odaberite način dijeljenja.
→ Dijeli.
Spajanje duplih kontakata
Prilikom uvoženja kontakata iz drugih pohrana ili sinkroniziranja ili premještanja kontakata na
druge račune, u vašem popisu kontakata mogu biti dupli kontakti. Spojite duple kontakte u
jedan kako biste pojednostavili svoj popis kontakata.
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
2 Označite kontakte i dodirnite SPOJI.
→ Upravljanje kontaktima → Spajanje kontakata.
Brisanje kontakata
1 Pokrenite aplikaciju Imenik i dodirnite
2 Odaberite kontakte i dodirnite IZBRIŠI.
→ Izbriši.
72
Aplikacije
Poruke
Uvod
Šaljite i pregledavajte poruke razgovorom.
Slanje poruka
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova slanja
poruka.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite
2 Dodajte primatelje i dodirnite NOVA.
3 Unos poruke.
.
Pristup dodatnim opcijama.
Uredi primatelje.
Dodajte primatelje s popisa
kontakata.
Dodavanje datoteka.
Slanje poruke.
Unos poruke.
Unos emotikona.
4 Dodirnite ŠALJI za slanje poruke.
73
Aplikacije
Pregled poruka
Poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera, može doći do povećanja troškova primanja
poruka.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite RAZGOVORI.
2 Na popisu poruka odaberite kontakt.
3 Pregledajte svoj razgovor.
Za odgovaranje na poruku, unesite poruku i dodirnite ŠALJI.
Odbijanje neželjenih poruka
Blokirajte poruke s određenih brojeva koje ste dodali na popis blokiranih.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke i dodirnite
→ Postavke → Blokiranje poruka → Blokiraj
brojeve.
2 Dodirnite DOL. PORUKE ili IMENIK za odabir kontakata i dodirnite
.
Za ručni unos broja dodirnite Unesite broj, a zatim unesite telefonski broj.
Postavljanje obavijesti poruka
Možete promijeniti zvuk, opcije prikaza i više kad je riječ o obavijestima.
1 Pokrenite aplikaciju Poruke, dodirnite
→ Postavke → Obavijesti, a zatim dodirnite
prekidač za aktivaciju.
2 Promijenite postavke obavijesti.
Postavljanje podsjetnika na poruke
Možete podesiti obavijest u intervalu da biste znali da imate nepročitane obavijesti. Ako ova
funkcija nije aktivirana, pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Pristupačnost → Podsjetnik
na obavijesti, a zatim dodirnite prekidač za aktivaciju. Zatim dodirnite prekidač Poruke radi
aktivacije.
74
Aplikacije
Internet
Uvod
Pregledavajte Internet radi pretraživanja informacija i označite omiljene internetske stranice kako
biste im lako pristupili.
O Internetu
1 Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Internet.
2 Dodirnite adresno polje.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi.
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Označavanje trenutne
internetske stranice.
Osvježavanje trenutne
internetske stranice.
Pristup dodatnim opcijama.
Pomicanje kroz stranice.
Pregledajte oznake, spremljene
internetske stranice i nedavne
povijesti pretraživanja.
Zatvaranje kartice.
Otvaranje nove kartice.
Otvaranje početne stranice.
75
Aplikacije
Uporaba tajnog načina
U skrivenom načinu možete odvojeno spremati i upravljati otvorenim karticama, oznakama i
spremljenim internetskim stranicama. Skriveni način možete zaključati pomoću lozinke i otiska
prsta.
Aktivacija tajnog načina
Dodirnite → Uključi Tajni način. Ako prvi puta upotrebljavate ovu funkciju, ako želite postavite
lozinku za tajni način.
U tajnom načinu ne možete upotrebljavati neke funkcije, kao što je snimanje zaslona.
U skrivenom načinu uređaj će promijeniti boju alatnih traka.
Promjena sigurnosnih postavki
Možete promijeniti svoju lozinku ili način zaključavanja.
Dodirnite → Postavke → Privatnost → Sigurnost Tajnog načina → Promjena lozinke. Za
postavljanje registriranog otiska prsta kao načina zaklučavanja zajedno s lozinkom dodirnite
prekidač za Otisci prstiju za aktivaciju. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta za više informacija
o upotrebi otisaka prstiju.
Deaktivacija skrivenog načina
Dodirnite → Isključi Tajni način.
76
Aplikacije
Email
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
1 Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Email.
2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, a potom dodirnite PRIJAVA.
Za ručni upis računa e-pošte dodirnite RUČNO POSTAVLJ.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→
→ Dodaj račun.
Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite
→ → → Postavi zadani račun.
Slanje poruka e-pošte
1 Dodirnite za sastavljanje poruke e-pošte.
2 Dodajte primatelje i unesite tekst poruke e-pošte.
3 Dodirnite ŠALJI za slanje pošte.
77
Aplikacije
Čitanje e-pošte
Kada je otvoreno Email uređaj automatski vraća nove poruke e-pošte. Za ručno vraćanje poruka
e-pošte kližite po zaslonu prema dolje.
Dodirnite na zaslonu poruku e-pošte za čitanje.
Ako nije omogućeno sinkroniziranje poruka e-pošte, ne mogu se vratiti nove poruke
e-pošte. Za omogućivanje sinkroniziranja poruka e-pošte dodirnite → → naziv
svojeg računa, a zatim dodirnite prekidač Sinkroniziraj račun za aktivaciju.
Kamera
Uvod
Snimajte fotografije ili videozapise koristeći razne načine i postavke.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Pokretanje kamere
Pokrenite aplikaciju Kamera.
Neke funkcije kamere nisu dostupne kad pokrenete Kamera sa zaključanog ekrana ili
kad je zaslon isključen dok su aktivirane sigurnosne funkcije.
78
Aplikacije
Upotreba pokreta klizanjem
Brzo upravljajte zaslonima pregleda klizanjem u različitim smjerovima. Možete mijenjati način
snimanja, prebacivati između kamera ili primijeniti različite efekte filtera.
Prikaz prednje kamere
Načini fotografiranja
Prikaz stražnje kamere
Efekti filtera
Prebacivanje kamera
Na zaslonu pregleda, kliznite prema gore ili prema dolje za prebacivanje između kamera.
Prikaz načina snimanja
Na zaslonu prikaza kliznite s lijeva udesno za otvaranje popisa načina snimanja.
79
Aplikacije
Prikaz efekata filtera
Na zaslonu prikaza kliznite s desna ulijevo za otvaranje popisa efekata filtera. Na svoje fotografije
ili videozapise možete primijeniti jedinstveni osjećaj.
Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinima snimanja.
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
2 Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za prilagodbu svjetline fotografija ili videozapisa dodirnite zaslon. Kada se pojavi traka za
podešavanje, odvucite na traci za podešavanje prema ili .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
Trenutačan način
Popis naljepnica
Postavke kamere
Prikaz minijature
Promjena postavke
bljeskalice.
Snimite fotografiju.
Snimanje
videozapisa.
Prebacite s prednje
na stražnju kameru.
80
Aplikacije
• Zaslon prikaza može se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Prednja kamera ima širokokutni objektiv. Kod širokokutnih fotografija može se u
manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to ne znači kako je riječ o neispravnim
performansama uređaja.
Zaključavanje fokusa i ekspozicije
Možete zaključati fokus ili ekspoziciju na odabranom području kako biste spriječili automatsko
podešavanje kamere na temelju promjena na predmetima ili izvora svjetla.
Dodirnite i držite područje koje želite fokusirati, pojavit će se okvir AF/AE i fokus i ekspozicija bit
će zaključani. Postavka ostaje zaključana čak i nakon što fotografirate.
Ta je funkcija dostupna samo u nekim načinima snimanja.
Prilagođavanje načina snimanja
Na zaslonu prikaza kližite na desno za otvaranje popisa načina snimanja i odaberite način.
Za pregled opisa za pojedini način dodirnite → Informacije.
Za preraspoređivanje načina dodirnite → Uredi, dodirnite i držite ikonu načina, a zatim ju
povucite na novu lokaciju.
81
Aplikacije
Auto način
Automatski način omogućuje kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog načina
fotografiranja.
Na popisu načina snimanja dodirnite Auto.
Način rada Pro
Fotografirajte i ručno podešavajte različite opcije snimanja kao što su vrijednost ekspozicije i ISO
vrijednost.
Na popisu načina snimanja dodirnite Profesionalno. Odaberite opcije i prilagodite postavke, a
zatim dodirnite
za snimanje fotografija.
• : Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale realan raspon boja.
Možete podesiti temperaturu boje.
• : Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Male
vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze
ili slabo osvijetljene objekte. Međutim, više ISO postavke mogu rezultirati zamućenim
fotografijama.
• : Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere.
Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
Panorama
Snimite niz fotografija horizontalno ili vertikalno i zatim ih zalijepite kako biste kreirali široki
prikaz.
Na popisu načina snimanja dodirnite Panorama.
Za najbolje snimke dobivene panoramskom načinom slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere. Ako je prikazana slika izvan
okvira vodiča ili ako ne želite pomaknuti uređaj, uređaj će automatski prestati snimati.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
82
Aplikacije
Hipersnimanje
Snimajte prizore, poput kretanja ljudi ili automobila i pregledajte ih kao videozapise u ubrzanom
načinu. Razmjer okvira automatski je podešen za snimanje mirnijih videozapisa u ubrzanom
načinu koji se manje tresu tijekom hodanja, putovanja vozilom i više.
U tom načinu neće raditi automatsko fokusiranje.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Hipersnimanje.
2 Dodirnite i odaberite opciju razmjera okvira.
Ako razmjer okvira postavite na Automatski, uređaj će automatski prilagoditi razmjer okvira
prema promjeni razmjera prizora.
3 Dodirnite za početak snimanja.
4 Dodirnite za završetak snimanja.
5 Na zaslonu pregleda dodirnite prikaz minijature i dodirnite
za pregled videozapisa.
Autoportret
Snimajte autoportrete prednjom kamerom. Na zaslonu možete pregledavati različite efekte za
ljepotu.
1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
za prebacivanje na
prednju kameru za autoportrete.
2 Na popisu načina snimanja dodirnite Autoportret.
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada kamera prepozna vaše lice, stavite dlan ispred prednje kamere. Nakon prepoznavanja
dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite
snimanja, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.
83
→ Načini
Aplikacije
Primjenjivanje efekata ljepote
Možete mijenjati značajke lica, kao što je boja kože ili oblik lica, prije snimanja autoportreta.
Ova funkcija dostupna je samo u načinu Autoportret.
1 Na zaslonu prikaza dodirnite .
2 Na zaslonu prikaza odaberite navedene opcije za primjenu efekata ljepote na svojem licu i
snimite fotografiju.
• Boja kože: Posvijetlite ili očistite si lice.
• Suzi lice: Prilagodite oblik lica i stanjite si lice.
• Velike oči: Povećajte si oči.
Široki autoportret
Snimite široki autoportret i uključite što više osoba u fotografiju i izbjegnite izostavljanje osoba s
fotografije.
1 Na zaslonu prikaza kliznite prema gore ili prema dolje ili dodirnite
prednju kameru za autoportrete.
2 Na popisu načina snimanja dodirnite Široki autoportret.
84
za prebacivanje na
Aplikacije
3 Okrenite se prema leći prednje kamere.
4 Kada kamera prepozna vaše lice, stavite dlan ispred prednje kamere. Nakon prepoznavanja
dlana, pojavit će se brojilo vremena. Nakon isteka vremena, uređaj će snimiti fotografiju.
Za upotrebu različitih opcija snimanja za prednju kameru, dodirnite
snimanja, a zatim dodirnite prekidače za aktivaciju.
→ Načini
5 Polako okrećite uređaj ulijevo pa udesno ili obratno kako biste napravili panoramski
autoportret.
Uređaj će snimiti dodatne fotografije kada se bijeli okvir pomakne na sve krajeve prozora
optičkog tražila.
• Pobrinite se da bijeli okvir ostane unutar prozora optičkog tražila.
• Prilikom snimanja širokih autoportreta osobe trebaju mirovati.
• Zavisno od uvjeta snimanja gornji i donji dijelovi slike prikazane na prethodnom
zaslonu mogu biti isječeni iz fotografije.
85
Aplikacije
Uzast. snim.
Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
Na popisu načina snimanja dodirnite Uzast. snim.
Dodirnite i držite
kako biste snimili uzastopno nekoliko fotografija.
HDR (Bogati ton)
Snimite fotografije s bogatim bojama i reproducirajte detalje čak i u jako svijetlim i tamnim
područjima.
Na popisu načina snimanja dodirnite HDR (Bogati ton).
Bez efekta
S efektom
86
Aplikacije
Hrana
Dodajte živopisne boje fotografijama hrane.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Hrana.
2 Dodirnite zaslon i povucite kružni okvir preko područja za isticanje.
Područje izvan kružnog okvira bit će zamagljeno.
Za promjenu veličine kružnog okvira, povucite rub okvira.
3 Dodirnite
4 Dodirnite
i povucite traku za podešavanje kako biste podesili nijansu boje.
za snimanje fotografije.
87
Aplikacije
Virtualna snimka
Snimite niz fotografija dok okružujete objekt kako biste kreirali prikaz objekta iz više kuteva.
Možete gledati objekt iz različitih kuteva povlačeći prstom lijevo ili desno na fotografiji.
1 Na popisu načina snimanja dodirnite Virtualna snimka.
2 Postavite objekt u središte zaslona prikaza i dodirnite .
3 Okrećite uređaj oko objekta polako u jednom smjeru za snimanje više fotografija.
Kada strelica u potpunosti požuti ili kada prestanete kružiti oko subjekta, uređaj će
automatski prestati fotografirati.
Gledanje virtualno snimljenih fotografija
1 Na zaslonu prikaza dodirnite prikaz minijature.
2 Dodirnite .
3 Vucite prstom lijevo ili desno na zaslonu, ili polako njišite uređaj lijevo ili desno za prikaz
objekta iz različitih kuteva.
88
Aplikacije
Preuzimanje načina
Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine Galaxy Apps.
Na popisu načina snimanja dodirnite Skini.
Neki načini fotografiranja koje ste preuzeli nemaju pristup svim opcijama.
Postavke kamere
Brze postavke
Na zaslonu prikaza koristite sljedeće brze postavke.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
• : Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. prema
sredini upotrebljava osvjetljenje u središnjem dijelu slike za izračunavanje ekspozicije
snimke.
točkasto upotrebljava osvjetljenje u koncentriranom središnjem dijelu slike za
izračunavanje ekspozicije snimke.
matrica daje prosjek cijelog prizora.
• : Kreiranje fotografija pokretne panorame koje se mogu reproducirati kao videozapisi.
Možete gledati fotografije pokretnih panorama iz različitih kuteva naginjanjem uređaja ili
klizanjem na zaslonu.
• : Odaberite razmjer okvira.
• : Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• : Fokusiranje na predmet unutar kružnog okvira i zamagljivanje slike izvan okvira.
Postavke kamere
Na zaslonu prikaza dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja i kameri koju koristite.
STRAŽNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
89
Aplikacije
PREDNJA KAMERA
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju fotografija. Korištenjem visoke rezolucije postići će
se kvalitetnije fotografije, no one će zauzeti više memorije.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju videozapisa. Korištenjem visoke rezolucije postići
će se kvalitetniji videozapisi, no oni će zauzeti više memorije.
• Spremi slike kao pregledane: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora
kad snimate prednjom kamerom.
• Načini snimanja: Odaberite opcije snimanja koje ćete upotrijebiti.
• Odbrojavanje: Odaberite trajanje odgode prije nego što kamera automatski snimi
fotografiju.
ZAJEDNIČKO
• Stabiliz. videozapisa: Aktivirajte sustav protiv podrhtavanja kako biste smanjili ili uklonili
zamućenu sliku iz podrhtavanja kamere dok snimate videozapis.
• Prikaz punog zasl. (16:9): Postavite uređaj tako da fotografije ili videozapisi budu prikazani
na cijelom zaslonu.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Snaga GPS signala može se smanjiti na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao
što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku označavanja lokacije.
• Pregledaj slike: Podesite uređaj za prikaz fotografija nakon što su snimljene.
• Brzo pokretanje: Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na tipku za
početni zaslon.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Mjesto pohrane: Odabir memorijske lokacije za pohranu. Ta značajka pojavit će se kada
umetnete memorijsku karticu.
• Plutajući gumb Kamere: Dodajte gumb kamere koji možete postaviti bilo gdje na zaslonu.
Ova funkcija dostupna je samo u načinima Auto i Autoportret.
• Funkcija tipke za glasnoću: Postavite uređaj za upotrebu tipke za glasnoću radi upravljanja
funkcijom okidača.
• Poništavanje postavki: Vratite postavke kamere.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja.
90
Aplikacije
Galerija
Uvod
Gledajte slike i videozapise pohranjene na mobilnom uređaju. Također možete upravljati slikama
i videozapisima po albumu ili stvoriti vijesti.
Prikazivanje slika i videozapisa
Pregledavanje slika
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite SLIKE.
2 Odaberite sliku.
Prebacivanje na prethodni
zaslon.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje slika na popis
favorita.
Podijeli sliku s drugima.
Uređivanje slike.
Brisanje slike.
Prikaz minijatura slika i
videozapisa
Za skrivanje ili prikazivanje izbornika dodirnite zaslon.
91
Aplikacije
Od više slika možete kreirati GIF animaciju ili kolaž. Dodirnite → Animiraj ili Kolaž, a
zatim odaberite slike. Možete odabrati do najviše šest slika za svoj kolaž.
Prikaz videozapisa
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite SLIKE.
2 Odaberite video za reproducirati. Datoteke videozapisa prikazuju
ikonu u prikazu
minijatura.
Prikažite svoje
videozapise.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unaprijed.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brzo prebacivanje
unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Prebacivanje prema
naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Zaključavanje
zaslona reprodukcije.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na
reproduktor
videozapisa u
skočnom prozoru.
Kreiraj GIF animaciju.
Povucite prst gore ili dolje na lijevoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu svjetline ili
povucite prst gore ili dolje na desnoj strani zaslona za reprodukciju za prilagodbu glasnoće.
Za prebacivanje unaprijed ili unatrag kližite ulijevo ili udesno na zaslonu reprodukcije.
Prikaz albuma
Slike i videozapise pohranjene u svojem uređaju možete sortirati po mapi ili albumu. Animacije ili
kolaži koje ste kreirali isto će se sortirati u vašim mapama na popisu albuma.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite ALBUMI, a zatim odaberite album.
92
Aplikacije
Prikaz vijesti
Kada snimite ili spremite slike ili videozapise uređaj će očitati njihov datum i oznaku lokacije,
sortirati slike i videozapise, a zatim stvoriti vijesti. Za automatsko stvaranje vijesti morate snimiti
ili spremiti više slika ili videozapisa.
Stvaranje doživljaja
Stvorite vijesti s različitim temama.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite PRIČE.
2 Dodirnite → Stvori priču.
3 Označite slike ili videozapise koje ćete uključiti u vijest i dodirnite OBAVLJENO.
4 Unesite naziv vijesti i dodirnite NOVO.
Za dodavanje slika ili videozapisa u vijest, odaberite vijest i dodirnite DODAJ.
Za uklanjanje slika ili videozapisa iz vijesti, odaberite vijest, dodirnite → Uredi, označite slike ili
videozapise za uklanjanje, a zatim dodirnite → Ukloni iz priče.
Brisanje vijesti
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i dodirnite PRIČE.
2 Dodirnite i držite vijest za brisanj i dodirnite OBRIŠI.
93
Aplikacije
Sinkronizacija slika i videozapisa uz pomoć Samsung Clouda
Slike i videozapise spremljene u Galerija možete sinkronizirati sa Samsung Cloudom i pristupati
im s drugih uređaja. Za upotrebu Samsung Clouda morate se registrirati i prijaviti na svoj
Samsung račun. Više informacija pogledajte u Samsung račun.
Pokrenite aplikaciju Galerija, dodirnite → Postavke, a zatim dodirnite prekidač Samsung
Cloud za aktivaciju. Slike i videozapisi snimljeni na uređaju automatski će se spremiti na Samsung
Cloud.
Brisanje slika ili videozapisa
Brisanje slike ili videozapisa
Odaberite sliku ili videozapis i dodirnite
na vrhu zaslona.
Višestruko brisanje slika i videozapisa
1 Na glavnom ekranu galerije dodirnite i držite sliku ili videozapis za brisanje.
2 Označite slike ili videozapise za brisanje.
3 Dodirnite OBRIŠI.
94
Aplikacije
Game Launcher
Uvod
Pokretač igrica stavlja igrice preuzete s aplikacije Trgovina Play i Galaxy Apps na jedno mjesto
za jednostavan pristup. Vaš uređaj možete podesiti na način za igrice kako biste jednostavno
igrali igrice.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodajte igre.
Promjena načina rada.
Uključite ili isključite ikonu alata
za igrice.
Otvorite igrice sa zvukom ili bez
njega.
95
Aplikacije
Upotreba pokretača igrica
1 Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke → Igre → Game Launcher i
dodirnite prekidač da biste aktivirali postavku.
Game Launcher dodat će se na početni zaslon i zaslon aplikacija.
Kada deaktivirate funkciju, Game Launcher uklonit će se s početnog zaslonan i zaslon
aplikacija.
2 Pokrenite aplikaciju Game Launcher.
3 Dodirnite igricu s popisa igrica.
Igrice preuzete s Trgovina Play i Galaxy Apps automatski će se prikazati na zaslonu
pokretača igrica. Ako ne vidite svoje igrice dodirnite Dodaj aplikacije.
Uklanjanje igrice iz pokretača igrica.
Dodirnite i držite igricu te dodirnite Ukloni.
Promjena načina rada
Možete promijeniti način rada igrice.
Pokrenite aplikaciju Game Launcher, dodirnite Normalne performanse, a zatim dodirnite gumb
za odabir željenog načina.
• Normalne performanse: Ne upotrebljava se način štednje energije ili način povećanog rada.
• Visoke performanse: Time se poboljšava rad sustava, ali se povećava potrošnja snage
baterije.
• Štedi bateriju: Time se smanjuje potrošnja snage baterije, ali smanjuje se rad sustava.
Učinkovitost energije baterije može se razlikovati prema igricama.
96
Aplikacije
Upotreba alata za igrice
Možete podesiti da se ikona alata za igrice prikazuje kao lebdjeća ikona na zaslonu igrice.
Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Napredne značajke → Igre i dodirnite prekidač Game
Tools da biste ga aktivirali.
Tijekom igranja igrice dodirnite
Za pomicanje ikone, dodirnite
za prikaz alata za igrice.
i povucite ju na novu lokaciju.
Za skrivanje ikone sa zaslona trenutačne igrice, dodirnite i držite
na vrhu zaslona.
te ju povucite prema Sakrij
Kako bi se ponovno prikazivala ikona na zaslonu igrice, otvorite okvir obavijesti i dodirnite
obavijesti Alata za igrice.
Pristupite zaslonu pokretača
igrica.
Pristupite postavkama alata za
igrice.
Utišajte zvukove obavijesti i
prikažite samo obavijesti za
dolazne pozive i upozorenja u
hitnom slučaju.
Zaključavanje tipke za nedavne
aktivnosti.
Zaključavanje zaslona
osjetljivog na dodir.
Zaključavanje tipke za povratak.
Snimite sesiju igrice.
Snimite zaslone.
Blokiranje obavijesti tijekom igrica
Dodirnite
i dodirnite prekidač Bez upozorenja u igri za aktivaciju. Uređaj će utišati zvukove
obavijesti i prikazati samo obavijesti za dolazne pozive i upozorenje u hitnom slučaju kako
biste mogli neometano uživati u svojim igricama. Prilikom dolaznog poziva pojavit će se mala
obavijest na vrhu zaslona.
97
Aplikacije
Samsung Notes
Uvod
Kreirajte bilješke unosom teksta tipkovnicom ili pisanjem ili crtanjem po zaslonu uz pomoć
S olovka. U svoje bilješke isto tako možete umetnuti slike ili glasovne snimke.
Kreiranje bilješki
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Notes i dodirnite SVE →
.
Također možete otvoriti okvir zračne naredbe i dodirnite prečac Stvori bilješku.
2 Odaberite način unosa s alatne trake na vrhu zaslona i sastavite bilješku.
Dodirnite
→ Slika da biste umetnuli sliku odabirom iz Galerija ili snimanjem fotografije.
Dodirnite → Glas da biste snimili glasovni zapis i umetnuli ga u bilješku. Snimanje glasa
odmah počinje.
Unesite tekst pomoću
tipkovnice.
Umetnite sliku ili glasovnu
snimku.
Pisanje ili crtanje olovkama.
Slikanje kistovima.
3 Kad završite sa sastavljanjem bilješke, dodirnite SPREMI.
98
Aplikacije
Sastavljanje bilješki u načinu rada rukopisa
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite Olovka za pisanje ili crtanje uz pomoć S olovka.
Način odabira
Poništi
Način brisanja
Ponovi
Način olovke
Promjena postavki olovke
Prilikom pisanja ili crtanja na zaslonu dodirnite
olovke.
za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Odabir nove boje s aplikacijom
Color Picker.
Izmjena boje olovke.
Korištenje gumice za crtu
1 Kada želite izbrisati rukopis iz bilješke dodirnite
99
.
Aplikacije
2 Dodirnite područje za brisanje.
Cijela crta na području bit će izbrisana. Gumica može izbrisati vašu bilješku red po red.
• Za brisanje samo područja koje dodirnete S olovkom, dodirnite još jedanput i
dodirnite Izbriši područje. Možete prilagoditi veličinu gumice povlačenjem trake za
prilagodbu veličine.
• Za brisanje bilješke dodirnite IZBRIŠI SVE.
• Također možete izbrisati područje u načinu unosa olovkom dodirivanjem područja uz
pritiskanje i držanje gumba S olovka.
• Čak i s malom gumicom nećete moći precizno obrisati željeno područje.
Uređivanje rukom pisanih bilješki
Uredite rukom pisane bilješke koristeći razne opcije uređivanja poput rezanja, pomicanja,
promjene veličine ili pretvaranja.
1 Kada na bilješci ima rukopisa, dodirnite
.
Za promjenu oblika odabira još jednom dodirnite
.
2 Dodirnite ili nacrtajte crtu oko unosa za odabir.
Za prebacivanje unosa na drugu lokaciju, odaberite unos i povucite ga na novu lokaciju.
Za promjenu veličine odabira dodirnite unos i povucite rub okvira koji se pojavljuje.
100
Aplikacije
3 Uredite unos pomoću dostupnih opcija.
• Izreži: Izrezivanje unosa. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Kopiraj: Kopiranje unosa. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Obriši: Brisanje unosa.
• Izdvoji tekst: Izdvojite tekst s odabranog područja. Za lijepljenje ili kopiranje teksta u
bilješku dodirnite ZALIJEPI NA BILJEŠKU ili KOPIRAJ.
• Više → Prebaci naprijed: Pošaljite unos na prednju stranu.
• Više → Premjesti u pozadinu: Pošaljite unos na stražnju stranu.
Slikanje kistovima
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite Kist za slikanje različitim kistovima.
Kada ste gotovi dodirnite GOTOVO za umetanje svojeg crteža u bilješku.
Svoj crtež možete objaviti na PENUP kako biste ga podijelili s drugima.
Umetni crtež u bilješku.
Odabir nove boje s aplikacijom
Color Picker.
Izmjena boje kista.
Poništi
Ponovi
Način brisanja
Objavi crtež na PENUP.
Umetanje slika u bilješku
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite → Slika. Dodirnite KAMERA →
za snimanje
fotografije ili dodirnite GALERIJA ili OSTALO za odabir slike. Slika će se umetnuti u vašu bilješku.
101
Aplikacije
Umetanje glasovnih snimki u bilješku
Na zaslonu za sastavljanje bilješki dodirnite → Glas za snimanje glasa. Dodirnite
zaustavljanje snimanja. Glasovna snimka će se umetnuti u vašu bilješku.
za
Dodavanje bilješke na početni zaslon
Dodajte bilješku na početni zaslon kako biste ju na brzinu pregledali ili otvorili ili uredili.
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Notes, dodirnite SVE ili ZBIRKE, a zatim odaberite kategoriju.
2 Odaberite bilješku i dodirnite → Prikvači na početni zaslon.
Bilješka će se dodati na početni zaslon.
Na početnom zaslonu, dodirnite i držite bilješku kako biste je pomaknuli ili promijenili veličinu.
Za zamjenu bilješke drugom dodirnite → PROMIJENI BILJEŠKU.
Brisanje bilješki
1 Pokrenite aplikaciju Samsung Notes, dodirnite SVE ili dodirnite ZBIRKE, a zatim odaberite
kategoriju.
2 Za brisanje dodirnite i držite bilješku.
Za brisanje većeg broja bilješki označite više bilješki za brisanje.
3 Dodirnite
.
102
Aplikacije
PENUP
Uvod
PENUP je društvena mreža za razmjenu crteža naslikanih uz pomoć S olovka. Objavite svoje
crteže, pregledajte crteže drugih i saznajte korisne savjeta u vezi crtanja.
Prikaz nedavne povijesti
aktivnosti.
Vaš profil
Prikaz crteža po kategorijama.
Objava crteža.
U PENUP se možete prijaviti uz pomoć svojeg računa Samsung ili Google ili drugih SNS
računa.
103
Aplikacije
Objava rada
Objavite na PENUP svoje crteže kreirane u Samsung Notes ili drugim aplikacijama za crtanje.
1 Otvorite mapu Samsung, pokrenite aplikaciju PENUP i zatim dodirnite .
2 Za objavljivanje radova iz Galerija dodirnite Iz Galerije, odaberite rad koji želite objaviti i
zatim dodirnite OBAVLJENO. Za objavu novog rada dodirnite Crtaj, nacrtajte rad, a zatim
dodirnite GOTOVO.
3 Unesite naslov, opis i oznaku.
Dodajte crtež u objavu.
Unos naslova.
Unesite opis.
Dodajte oznake.
Odaberite mjesto za objavu
crteža.
Odaberite kategoriju.
Dijelite crtež s ostalim SNS
računima.
4 Dodirnite OBJAVI.
Objava crteža iz drugih aplikacija
Za objavu crteža iz Galerija ili drugih aplikacija za crtanje, odaberite crtež iz aplikacije i dodirnite
→ PENUP.
104
Aplikacije
Prikaz rada
Odaberite objavu koju želite pogledati. Tijekom pregleda crteža možete dodavati komentare ili
ga postaviti kao omiljeni. Isto tako možete preuzeti crtež ili ga postaviti kao pozadinu.
Postavite crtež kao omiljeni.
Prikažite korisnike kojima se
sviđa crtež.
Prikažite komentare ili dodajte
komentar.
Ponovno objavite crtež.
Za preuzimanje crteža dodirnite → Spremi umjet. djelo. Preuzeti crteži bit će spremljeni u
Galerija. Možete preuzeti samo rad za koji imate dozvolu vlasnika.
Kalendar
Uvod
Upravljajte svojim rasporedom unošenjem nadolazećih događaja ili zadataka u svoj planer.
Kreiranje događaja
1 Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
ili dvaput dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
105
.
Aplikacije
2 Unesite detalje o događanjima.
Unos naslova.
Postavite početni i završni
datum događaja.
Odabir kalendara koji će se
koristiti ili s kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Postavite alarma.
Unesite lokaciju događaja.
Dodaj bilješku.
Dodajte kartu koja pokazuje
lokaciju događaja.
Dodavanje više detalja.
3 Dodirnite SPREMI za spremanje događanja.
Kreiranje zadataka
1 Pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite PRIKAŽI → Obaveze.
2 Dodirnite i unesite pojedinosti zadatka.
3 Dodirnite SPREMI za spremanje zadatka.
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
1 Pokrenite aplikaciju Postavke, dodirnite Oblak i računi → Računi i odaberite račun za
sinkroniziranje.
2 Dodirnite Sinkroniziraj račun i dodirnite prekidač Sinkronizacija Kalendar za aktivaciju.
Za Samsung račun dodirnite → Sinkroniziraj postavke i dodirnite prekidač Kalendar za
aktivaciju.
Za dodavanje računa s kojima će se sinkronizirati pokrenite aplikaciju Kalendar i dodirnite
→ Upravljaj kalendarima → Dodaj račun. Zatim, odaberite račun kojim želite sinkronizirati i
prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se na popisu.
106
Aplikacije
Samsung Flow
Uvod
Aplikacija Samsung Flow omogućuje vam lako povezivanje tableta s pametnim telefonom.
Sadržaj možete podijeliti na povezanim uređajima.
Aplikacija Samsung Flow mora biti instalirana na oba uređaja koje želite povezati. Ako aplikacija
Samsung Flow nije instalirana, preuzmite je s usluga Galaxy Apps ili Trgovina Play.
Ta je funkcija dostupna samo na određenim uređajima Samsung s operacijskim
sustavom Android.
Povezivanje tableta i pametnog telefona
1 Na svojem pametnom telefonu pokrenite aplikaciju Samsung Flow.
2 Na svojem tabletu pokrenite aplikaciju Samsung Flow.
3 Dodirnite TRAŽI UREĐAJE.
4 Odaberite svoj pametni telefon na popisu otkrivenih uređaja, a zatim dodirnite POVEŽI.
107
Aplikacije
Moje Datoteke
Pristupite raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim lokacijama, kao što su usluge
pohrane na oblaku, i upravljajte njima.
Otvorite mapu Samsung i pokrenite aplikaciju Moje Datoteke.
Prikažite datoteke spremljene u pojedinoj pohrani. Također možete prikazivati datoteke na
vašem uređaju ili memorijskoj kartici po kategoriji.
Da biste oslobodili prostor u memoriji uređaja, dodirnite → Nabavite još prostora.
Za pretraživanje datoteka ili mapa dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite ključnu riječ.
Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.
Sat
Uvod
Namjestite alarme, provjerite trenutačno točno vrijeme u mnogim gradovima diljem svijeta,
odredite vrijeme nekom događanju ili postavite određeno trajanje.
ALARM
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ALARM.
Postavljanje alarma
Dodirnite
na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite SPREMI.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli vrijeme alarma, dodirnite polje za unos vremena.
Za aktiviranje ili deaktiviranje alarma dodirnite prekidač pored alarma na popisu alarma.
Zaustavljanje alarma
Dodirnite PREKID za zaustavljanje alarma. Ako ste prethodno omogućili opciju odgađanja
dodirnite ODGOĐENO za ponavljanje alarma nakon određenog vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, označite alarme za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
108
Aplikacije
SVJETSKO VRIJEME
Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite SVJETSKO VRIJEME.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite DODAJ.
Brisanje satova
Dodirnite i držite sat, označite sate za brisanje, a zatim dodirnite OBRIŠI.
ŠTOPERICA
1 Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ŠTOPERICA.
2 Dodirnite POČETAK za mjerenje trajanja događaja.
Za snimanje vremena krugova tijekom mjerenja vremena na događaju dodirnite KRUG.
3 Dodirnite ZAUSTAVI za prekidanje brojanja vremena.
Za poništavanje vremena krugova dodirnite NASTAVI.
Za brisanje memoriranih vremena dodirnite PONIŠTI.
ODBROJAVANJE
1 Pokrenite aplikaciju Sat i dodirnite ODBROJAVANJE.
2 Podesite trajanje, a zatim dodirnite POČETAK.
Za otvaranje tipkovnice kako biste unijeli trajanje, dodirnite polje za unos trajanja.
3 Dodirnite PREKID kad se odbrojavanje završi.
109
Aplikacije
Kalkulator
Obavite jednostavne ili složene matematičke operacije.
Pokrenite aplikaciju Kalkulator.
Za brisanje povijesti, dodirnite IZBRIŠI POVIJEST.
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledajte u Računi.
Za prikaz više informacija o aplikacijama uđite u izbornik za pomoć u svakoj aplikaciji.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Gmail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte karte svijeta i pogledajte informacije o lokaciji o
raznim mjestima oko vas.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju. Glazbene zbirke spremljene na vašem
uređaju možete učitati na oblak i kasnije im pristupiti.
Play filmovi i TV
Kupite ili iznajmite videozapise, kao što su filmovi i TV programi, iz Trgovina Play.
110
Aplikacije
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Na jednom mjestu pretražujte, upravljajte i uređujte sve fotografije i videozapise iz različitih
izvora.
Duo
Uspostavite videopozive s drugim osobama.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
111
Postavke
Uvod
Prilagodite postavke za funkcije i aplikacije. Možete više personalizirati uređaj konfiguriranjem
brojnih opcija postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi.
Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota.
112
Postavke
3 Dodirnite SPOJI.
• Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s
tom mrežom svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke. Radi sprječavanja
automatskog spajanja uređaja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i dodirnite
ZABORAVI.
• Ako se ne možete spojiti na Wi-Fi mrežu kako treba, ponovno pokrenite Wi-Fi funkciju
na uređaju ili bežični usmjerivač.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potrebe za pristupnim točkama.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Ako uređaj s kojim se želite povezati nije na popisu, zatražite da uređaj uključi opciju Wi-Fi
Direct.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjeve za povezivanjem s Wi-Fi Direct.
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
2 Dodirnite → Wi-Fi Direct a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
3 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za spajanje na drugom uređaju.
Ako su uređaji već spojeni, slika će biti poslana drugom uređaju bez zahtjeva za spajanje.
113
Postavke
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite naziv uređaja za odspajanje uređaja.
Bluetooth
Koristite Bluetooth za razmjenu podatkovnih ili multimedijskih datoteka s drugim uređajima koji
imaju uključenu opciju Bluetooth.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
114
Postavke
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač radi aktivacije.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Za više informacija pogledajte korisnički priručnik drugog uređaja.
Vaš je uređaj vidljiv drugim uređajima dok je otvoren zaslon postavki Bluetootha.
3 Prihvatite zahtjev za povezivanjem Bluetooth na svom uređaju za potvrdu.
Uređaji će se povezati kad drugi uređaj prihvati zahtjev za Bluetooth povezivanjem.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
1 Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite sliku.
2 Dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3 Prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
115
Postavke
Odspajanje Bluetooth uređaja
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja za deaktiviranje uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Vidljivost tableta
Omogućite drugim uređajima da pronađu vaš uređaj kako bi s vama podijelili sadržaj. Kada
je funkcija aktivirana, uređaj će biti vidljiv drugim uređajima prilikom njihovog pretraživanja
dostupnih uređaja upotrebom opcije Prenesi datoteke na uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač Vidljivost tableta za aktivaciju.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Korištenje podataka.
• Ušteda podataka: Sprječavanje aplikacija koje rade u pozadini da koriste mobilnu
podatkovnu vezu.
• Mobilni podaci: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze u bilo kojoj mobilnoj mreži.
• Upotr. mobilnih podataka: Pratite svoju potrošnju mobilnih podataka.
• Cik. napl. i upoz. o prij. pod.: Podesite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
• Upotreba Wi-Fi podataka: Pratite svoju potrošnju Wi-Fi podataka.
• Ograniči mreže: Odaberite Wi-Fi hotspot kako biste spriječili da ih koriste aplikacije koje su
pokrenute u pozadini.
Za promjenu datuma mjesečnog resetiranja za razdoblje praćenja dodirnite Cik. napl. i upoz. o
prij. pod. → Pokreni ciklus naplate.
116
Postavke
Ograničavanje korištenja podataka
Podesite uređaj da automatski onemogući mobilnu podatkovnu mrežu kada količina mobilnih
podataka koje ste upotrijebili dostigne zadanu granicu.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Korištenje podataka → Cik. napl. i upoz. o prij.
pod., a zatim dodirnite prekidač Postavi ograničenje podataka kako biste ga aktivirali.
2 Dodirnite Ograničenje podataka, unesite ograničenje, a zatim dodirnite POSTAVI.
3 Dodirnite Upozorenje o količini podataka, unesite razinu upozorenja na korištenje
podataka, a zatim dodirnite POSTAVI.
Uređaj će vas upozoriti kad se dostigne razina upozorenja.
Zrakoplovni način
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvan mrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze i dodirnite prekidač Zrakoplovni način za aktivaciju.
Poštujte propise zrakoplovne kompanije i upute osoblja zrakoplovnog prijevoznika.
U slučajevima kad je dopušteno upotrebljavati uređaj, uvijek ga upotrebljavajte u
zrakoplovnom načinu rada.
Mob. prist. točka i Dijeljenje
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima kad je mrežna veza nedostupna. Veze je moguće uspostaviti putem Wi-Fi-ja,
USB-a ili Bluetootha.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje.
Dodatni troškovi mogu se zaračunati kada koristite ovu funkciju.
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne
podatkovne veze s računalima ili drugim uređajima.
• Bluetooth dijeljenje: Bluetooth povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne veze
s računalima ili drugim uređajima putem Bluetootha.
• USB dijeljenje: USB povezivanje koristite za dijeljenje mobilne podatkovne mrežne veze
uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični
modem za računalo.
117
Postavke
Uporaba mobilne pristupne točke
Uređaj koristite kao mobilnu pristupnu točku za dijeljenje mobilne podatkovne mreže uređaja s
drugim uređajima.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mob. prist. točka i Dijeljenje → Mobilna pristupna
točka.
2 Dodirnite prekidač za aktivaciju.
Ikona pojavljuje se na statusnoj traci. Ostali uređaji mogu pronaći vaš uređaj na popisu
Wi-Fi mreža.
Za podešavanje lozinke mobilne pristupne točke dodirnite → Konfiguracija Mobilne
pristupne točke i odaberite razinu sigurnosti. Zatim unesite šifru i dodirnite SPREMI.
3 Na zaslonu drugog uređaja potražite i odaberite uređaj s popisa Wi-Fi mreža.
4 Na spojenom uređaju za pristup internetu koristite mobilnu podatkovnu vezu uređaja.
Mobilne mreže
Konfigurirajte postavke svoje mobilne mreže.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Mobilne mreže.
• Podatkovni roaming: Postavljanje uređaja da koristi podatkovne veze prilikom roaminga.
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Mrežni operatori: Traži dostupne mreže i ručno se prijavi na mrežu.
118
Postavke
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Lokacija.
• Način lociranja: Odaberite mrežu koju ćete koristiti za lociranje svojeg uređaja.
• Poboljšaj točnost: Podesite uređaj na upotrebu funkcije Wi-Fi ili Bluetooth za povećanje
preciznosti lociranja informacije, čak i kada su funkcije deaktivirane.
• NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o
vašoj trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
• USLUGE LOKACIJE: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
Više postavki veze
Prilagođavanje postavki za upravljanje drugim funkcijama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze.
• Traž. uređaja u blizini: Podesite uređaj za pretraživanje uređaja u blizini s kojima se možete
spojiti.
• Ispis: Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače
možete potražiti ili ručno dodati za ispis datoteka. Više informacija pogledajte u Ispis.
• Ubrzivač skidanja: Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem
Wi-Fi i mobilnih mreža istovremeno. Više informacija pogledajte u Ubrzivač skidanja.
• VPN: Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).
• Ethernet: Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu
opciju koristite za aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Možete povezati uređaj s
pisačem putem Wi-Fi ili Wi-Fi Directa i ispisivati slike ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
119
Postavke
Dodavanje plug-inova za pisače
Dodajte plug-inove za pisače s kojima želite spojiti uređaj.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ispis → Dodaj uslugu.
2 Potražite plug-in pisača u Trgovina Play.
3 Odaberite plug-in pisača i instalirajte ga.
4 Odaberite plug-in pisača i dodirnite prekidač za aktivaciju.
Uređaj traži pisače koji su spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj.
5 Odaberite pisač koji želite dodati.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata pristupite popisu opcija, dodirnite Ispis →
→ Svi pisači..., a zatim odaberite pisač.
Načini ispisa mogu se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
120
Postavke
Ubrzivač skidanja
Postavite uređaj za preuzimanje datoteka većih od 30 MB, brže putem Wi-Fi i mobilnih mreža
istovremeno. Jači signal Wi-Fi-ja omogućit će veću brzinu preuzimanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više postavki veze → Ubrzivač skidanja.
• Ova funkcija možda neće biti podržana kod nekih uređaja.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja datoteka putem mobilne
mreže.
• Prilikom preuzimanja velikih datoteka uređaj se može zagrijati. Ako uređaj premaši
zadanu temperaturu funkcija će se isključiti.
• Ako su mrežni signali nestabilni, to može utjecati na brzinu i performanse ove funkcije.
• Ako veze Wi-Fi i mobilne mrežne veze imaju značajno različite brzine prijenosa
podataka, uređaj može koristiti samo najbržu vezu.
• Ova opcija podržava Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 i Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Ova funkcija ne može se koristiti s drugim
protokolima poput FTP.
Zvukovi i vibracija
Opcije
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Zvukovi i vibracija.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Vibracija tijekom zvona: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
• Upot. tipke za glasn. za medije: Podesite uređaj da prilagodi razinu glasnoće medija kada
pritisnite tipku za glasnoću.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Ton zvona: Promijenite zvuk zvona poziva.
• Način vibracije: Odaberite oblik vibracije.
• Zvukovi obavijesti: Promijenite postavke zvuka obavijesti.
• Ne ometajte: Podesite uređaj da utiša zvukove dolaznih poziva, obavijesti i medija osim u
dopuštenim iznimkama.
121
Postavke
• Zvukovi dodira: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvukovi zaklj. zaslona: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju
zaslona osjetljivog na dodir.
• Zvuk punjenja: Podesite uređaj da emitira zvuk kada je spojen s punjačem.
• Dojava vibracijom: Podesite uređaj da vibrira kada dodirnete
kao što je dodirivanje i držanje stavki.
ili
te za druge radnje,
• Tonovi tipkov. za biranje: Podesite uređaj da emitira zvuk kad dodirnete gumbe na
tipkovnici.
• Zvuk tipkovnice: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija tipkovnice: Postavite uređaj na vibraciju pri dodiru tipke.
• Kvaliteta zvuka i efekti: Konfigurirajte dodatne postavke zvuka.
Također možete aktivirati način okružujućeg zvuka. Više informacija potražite u odjeljku
Dolby Atmos (surround zvuk).
• Odvojeni zvuk aplikacije: Postavite uređaj da medijski zvuk s određene aplikacije
reproducira na spojenom Bluetooth zvučniku ili slušalici zasebno od zvuka drugih aplikacija.
Primjerice, aplikaciju Navigacije možete slušati putem zvučnika uređaja dok istovremeno
slušate reprodukciju iz aplikacije glazbe putem Bluetooth zvučnika vozila.
Dolby Atmos (surround zvuk)
Odaberite način surround zvuka optimiziran za različite vrste reprodukcije zvuka, primjerice
filmske, glazbene i glasovne sadržaje. Uz sustav Dolby Atmos možete uživati u pokretnom zvuku
koji teče oko vas.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Zvukovi i vibracija → Kvaliteta zvuka i efekti → Dolby Atmos,
dodirnite prekidač da biste ga aktivirali, a zatim odaberite način.
122
Postavke
Obavijesti
Promijenite postavke obavijesti za svaku aplikaciju.
Na zaslonu postavki dodirnite Obavijesti.
Za prikaz znački ikone dodirnite prekidač Značke za ikone aplikacija za aktivaciju. Za prilagodbu
postavki dodirnite Značke za ikone aplikacija.
Za prilagođavanje postavki obavijesti dodirnite NAPREDNO i odaberite aplikaciju.
Zaslon
Opcije
Promijenite postavke prikaza i početnog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon.
• Svjetlina: Podešavanje osvjetljenja zaslona.
• Automatsko osvjetljenje: Automatski prilagodite svjetlinu zaslona.
• Filtar plavog svjetla: Aktivirajte filtar plave svjetlosti i promijenite postavke filtra. Više
informacija pogledajte u Filtar plavog svjetla.
• Slova i zumiranje zaslona: Promijenite postavke povećanja zaslona ili veličinu i vrstu fonta.
• Način zaslona: Promijenite način zaslona kako biste prilagodili boju i kontrast prikaza.
• Početni zaslon: Promjena postavki početnog zaslona.
• Okviri ikona: Postavite za prikaz osjenčanih pozadina ili za isticanje ikona.
• Statusna traka: Podesite postavke za prikazivanje obavijesti ili indikatora na traci statusa.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Čuvar zaslona: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen
na radnu stanicu.
123
Postavke
Filtar plavog svjetla
Smanjite naprezanje očiju ograničavanjem količine plave svjetlosti koju emitira zaslon.
Tijekom gledanja HDR videozapisa s ekskluzivnih HDR usluga videozapisa, kao štoje
Amazon videozapis, filtar plave svjetlosti neće se primjenjivati.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon → Filtar plavog svjetla, a zatim dodirnite prekidač
Uključi sada za aktivaciju.
2 Povucite traku za podešavanje kako biste podesili prozirnost filtra.
3 Za primjenu filtera plave svjetlosti na zaslonu prema rasporedu dodirnite prekidač Uključi
prema rasporedu radi aktivacije te odaberite opciju.
• Od sumraka do zore: Postavite uređaj na primjenjivanje filtra plave svjetlosti tijekom noći
i isključivanje ujutro, na temelju vaše lokacije.
• Uobičajeni raspored: Podesite određeno vrijeme u kojem će uređaj primjenjivati filtar
plave svjetlosti.
Pozadina
Promijenite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon zaključavanja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pozadina.
124
Postavke
Napredne značajke
Aktivirajte napredne funkcije i promijenite postavke koje njima upravljaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Napredne značajke.
Prekomjerno drmanje ili udaranje uređaja može prouzročiti nenamjeran unos za neke
funkcije.
• S Olovka: Promijenite postavke korištenja S olovke. Pogledajte Značajke olovke S Pen za više
informacija o opcijama Zračni prikaz i Podsjetnik isklj. zaslona.
• Dodaci: Promjena postavki pribora.
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Igre: Aktivirajte pokretač igrice i ikonu alata za igrice te promijenite postavke vezane uz
igrice. Više informacija pogledajte u Game Launcher.
• Brzo pokretanje Kamere : Postavite uređaj za brzo pokretanje kamere brzim pritiskom na
tipku za početni zaslon.
• Više prozora: Odaberite način pokretanja višenamjenskog prozora.
• Pametna snimka: Postavite uređaj za snimanje sadržaja koji se nastavlja preko više zaslona
te odmah izrežite i podijelite snimku.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada prijeđete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona. Možete pregledati snimljene slike u Galerija.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija i funkcija.
• Jednostavno utišavanje: Postavite uređaj na utišavanje dolaznih poziva i alarma korištenjem
pokreta ruku.
• Prel. prs. za poziv / sl. poruka: Podesite uređaj za pozivanje ili slanje poruke kada se
pomaknete u desno ili lijevo na kontaktu ili telefonskom broju.
• Izravno dijeljenje: Postavite uređaj na prikazivanje osoba koje ste kontaktirali na okviru
opcija dijeljenja kako biste omogućili izravno dijeljenje sadržaja.
125
Postavke
Održavanje uređaja
Održavanje uređaja omogućuje pregled statusa baterije uređaja, skladištenja, memorije i
sigurnosti sustava. Također možete automatski optimirati uređaj dodirom prsta.
Baterija
Sigurnost uređaja
Pohrana
RAM
Uporaba funkcije brzog optimiziranja
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → OPTIMIZIRAJ SAD.
Funkcija brzog optimiziranja popravlja funkcioniranje uređaja sljedećim postupcima:
• Brisanje dijela memorije.
• Brisanje neželjenih datoteka i zatvaranje aplikacija koje rade u pozadini.
• Upravljanje neuobičajenom potrošnjom baterije.
• Skeniranje u potrazi za zlonamjernim softverom.
126
Postavke
Baterija
Provjerite preostalu snagu baterije i vrijeme korištenja uređaja. Za uređaje s niskom razinom
baterije, čuvajte snagu baterije aktivacijom funkcija uštede energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Baterija.
• Preostalo vrijeme korištenja pokazuje vrijeme preostalo prije nego se snaga baterije
istroši. Preostalo vrijeme može se razlikovati ovisno o postavkama i uvjetima rada
vašeg uređaja.
• Ne možete primati obavijesti od aplikacija koje upotrebljavaju način uštede energije.
Upravljanje baterijom
Možete uštediti snagu baterije onemogućavanjem aplikacijama koje rade u pozadini da troše
snagu baterije kada se ne koriste. Označite aplikacije na popisu aplikacija i dodirnite ŠTEDI BAT.
Također dodirnite → Napredne postavke za postavljanje opcija praćenja potrošnje energije
aplikacije.
Možete podesiti da uređaj brže puni bateriju. Dodirnite → Napredne postavke i dodirnite
prekidač Brzo kabelsko punjenje za aktivaciju.
Pohrana
Provjerite status iskorištene i raspoložive memorije.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Pohrana.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada ažurirate uređaj.
Upravljanje memorijom
Za brisanje preostalih datoteka, poput predmemorije, dodirnite OČISTI SADA. Za brisanje
datoteka ili deinstalaciju aplikacija koje više ne upotrebljavate, odaberite kategoriju ispod
KORISNIČKI PODACI. Zatim označite stavke za odabir i dodirnite IZBRIŠI ili DEINSTALIRAJ.
127
Postavke
RAM
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → RAM.
Kako biste ubrzali uređaj smanjenjem korištenja memorije, označite aplikacije s popisa aplikacija
i dodirnite OČISTI SADA.
Sigurnost uređaja
Provjerite status sigurnosti uređaja. Ta funkcija skenira vaš uređaj u potrazi za zlonamjernim
softverom.
Na zaslonu postavki dodirnite Održavanje uređaja → Sigurnost uređaja → PREGLEDAJ TABLET.
Aplikacije
Upravljajte aplikacijama uređaja i promijenite njihove postavke. Možete pregledati informacije
o potrošnji aplikacije, promijeniti postavke obavijesti ili dozvola ili deinstalirati ili onemogućiti
nepotrebne aplikacije.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Zaslon zaključavanja.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Vrsta zaključavanja zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Smart Lock: Podesite uređaj na automatsko otključavanje u određenim situacijama.
• Postavke sigurn. zaključavanja: Promijenite postavke zaključavanja zaslona za odabrani
način zaključavanja.
• Izgled sata: Promijenite vrstu sata i boju na zaključanom zaslonu.
• Sat za roaming: Postavite uređaj da prikazuje dvostruki sat kada ste u roamingu.
• FaceWidgets: Promijenite postavke za stavke prikazane na zaključanom zaslonu.
• Podaci za kontakt: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
• Obavijesti: Podesite želite li prikazati sadržaj obavijesti na zaključanom zaslonu i odaberite
koje ćete obavijesti prikazati.
• Prečaci aplikacije: Odaberite aplikacije za koje ćete prikazati prečace na zaključanom zaslonu.
128
Postavke
Biometrija i sigurnost
Opcije
Promijenite postavke za zaštitu uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost.
• Skener otiska prsta: Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu
na vaš Samsung račun. Pogledajte Prepoznavanje otiska prsta kako biste saznali više
informacija.
• Google Play Protect: Postavite uređaj da provjerava zlonamjerne aplikacije i ponašanje te da
vas upozorava o potencijalnom oštećenju te da ga uklanja.
• Pronađi moj mobitel: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju pronađi moj mobilni. Pristupite
mrežnom mjestu Find my mobile (findmymobile.samsung.com) kako biste pratili i
kontrolirali svoj izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Sigurnosno ažuriranje: Pogledajte verziju sigurnosnog sustava svojeg uređaja i provjerite
ažuriranja.
• Instaliraj nepoznate aplikacije: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s
nepoznatih izvora.
• Samsung Pass: Jednostavno i sigurno potvrdite svoj identitet putem svojih biometrijskih
podataka.
• Sigurna mapa: Kreirajte zaštićenu mapu kako biste od drugih zaštitili privatan sadržaj i
aplikacije. Više informacija pogledajte u Sigurna mapa.
• Nadziranje dopuštenja za aplikacije: Postavite kako bise primali obavijesti kada dozvole
koje odaberite upotrebljavaju aplikacije koje ne upotrebljavate. Možete upravljati
postavkama svake aplikacije i vidjeti njihovu povijest dozvole upotrebe.
• Sigurno pokretanje: Zaštitite svoj uređaj postavljanjem zahtjeva za šifru za otključavanje
zaslona pri uključivanju uređaja. Morate unijeti šifru za otključavanje za pokretanje uređaja i
primanje poruka i obavijesti.
• Šifriranje SD kartice: Postavite uređaj za šifriranje datoteka na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Ostale postavke sigurnosti: Konfigurirajte dodatne sigurnosne postavke.
129
Postavke
Prepoznavanje otiska prsta
Kako bi funkcija prepoznavanja otiska prsta radila, informacije o vašem otisku prsta moraju biti
registrirane i pohranjene u vašem uređaju. Nakon što ste se registrirali, možete uređaj postaviti
da koristi vaš otisak prsta za opcije u nastavku:
• Zaključavanje zaslona
• Prijava na internetsku stranicu
• Provjera Samsung računa
• Sigurna mapa
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prepoznavanje s pomoću otiska prsta upotrebljava jedinstvene karakteristike svakog
otiska prsta kako bi se poboljšala sigurnost vašeg uređaja. Šanse da će senzor otiska
prsta pobrkati i dva otiska prstiju vrlo su slabe. Međutim, u rijetkim slučajevima kada
su otisci prstiju jako slični, senzor bi ih mogao prepoznati kao identične.
• Ako za zaključavanje zaslona upotrebljavate metodu otiska prsta, vaš otisak prsta neće
se moći upotrijebiti za otključavanje zaslona pri uključivanju uređaja. Za upotrebu
uređaja morate otključati zaslon upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke koju ste postavili
prilikom registracije otiska prsta. Nemojte zaboraviti svoj uzorak, PIN ili lozinku.
• Ako vaš otisak prsta nije prepoznat, otključajte uređaj upotrebom uzorka, PIN-a ili
lozinke koje ste postavili pri registraciji otiska prsta, a zatim ponovno registrirajte svoje
otiske prstiju. Ako ste zaboravili svoj uzorak, PIN ili lozinku, nećete moći upotrebljavati
uređaj ako ga ne resetirate. Samsung nije odgovoran za bilo koji gubitak podataka ili
neugodnost prouzročenu zaboravljenim šiframa za otključavanje.
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Tipka za početni zaslon sadržava senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da tipka za početni zaslon nije ogrebana ili oštećena metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Pokrivanjem područja za prepoznavanje otiska prsta zaštitnim filmovima, naljepnicama
ili drugim priborom mogli biste usporiti prepoznavanje otiska prsta. Ako je područje
prepoznavanja otiska prsta na početku prekriveno zaštitnim filmom, uklonite ga prije
uporabe senzora za prepoznavanje otiska prsta.
130
Postavke
• Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši
prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
Vodite računa da prstom prekrijete cijelu tipku za početni zaslon.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
Registriranje otisaka prstiju
1 Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Skener otiska prsta.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
Kreirajte metodu zaključavanja zaslona ako je još niste postavili.
3 Prst postavite na tipku za početni zaslon.
4 Nakon što uređaj prepozna vaš prst, podignite ga i ponovno stavite na tipku za početni
zaslon.
Ponovite radnju pomicanjem prsta prema gore ili dolje dok se otisak ne registrira.
Brisanje otisaka prstiju
Možete izbrisati registrirane otiske prstiju.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Skener otiska prsta.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite UREDI.
4 Označite otiske prstiju za brisanje i dodirnite UKLONI.
131
Postavke
Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju
Umjesto upotrebom uzorka, PIN-a ili lozinke, zaslon možete otključati otiskom prsta.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Biometrija i sigurnost → Skener otiska prsta.
2 Otključajte zaslon upotrebom sadašnje metode zaključavanja zaslona.
3 Dodirnite prekidač Otklj. otiskom prsta radi aktivacije.
4 Na zaključanom zaslonu postavite prst na tipku za početni zaslon i skenirajte ga.
Oblak i računi
Uvod
Sinkronizirajte, sigurnosno pohranite ili ponovno vratite podatke sa svojeg uređaja upotrebom
Samsung oblaka ili resetiranjem svojeg uređaja. Također možete registrirati i upravljati računima,
kao što su Samsung račun i Google račun te prenijeti podatke na ili sa drugih uređaja putem
Smart Switcha.
Redovito sigurnosno kopirajte svoje podatke na sigurne lokacije, kao što je Samsung
Cloud ili računalo, kako biste ih mogli ponovno vratiti ako se podaci oštete ili izgube ili
ako nenamjerno vratite tvorničke postavke.
Samsung Cloud
Sadržajem koji želite spremiti možete sigurno upravljati na Samsung oblaku. Provjerite status
potrošnje vaše pohrane Samsung Cloud te sinkronizirajte, sigurnosno kopirajte i vratite svoje
podatke.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Samsung Cloud.
UPOTREBA OBLAKA
Prikažite količinu prostora za pohranu koju trenutačno upotrebljavate u Samsung oblaku i
količinu potrošnje po vrsti podataka.
SIGURNOSNO KOPIRANJE I VRAĆANJE
Sigurnosno kopirajte svoje podatke o aplikacijama i postavke uređaja na Samsung oblak i vratite
ih po potrebi. Više informacija pogledajte u Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
132
Postavke
Računi
Dodajte svoje Samsung i Google račune ili druge račune za sinkronizaciju.
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
1 Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Računi → Dodaj račun.
2 Odaberite uslugu računa.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i odaberite stavke za sinkronizaciju.
Uklanjanje računa
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Računi, odaberite naziv računa i zatim dodirnite
UKLONI RAČUN ili dodirnite → Ukloni račun.
Korisnici
Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s
personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više.
Dostupne su sljedeće vrste korisničkih računa:
• Vlasnik: Vlasnički račun je kreiran pri prvom podešavanju računa i ne može postojati više
od jednog. Ovaj račun ima potpunu kontrolu uređaja uključujući upravljanje korisničkim
računima. Dodavanje ili brisanje korisničkih računa moguće je samo prilikom uporabe ovog
računa.
• Gost: Ovaj račun omogućuje gostima pristup uređaju. Informacije i podatci uporabljeni
tijekom sesije gosta bit će privremeno pohranjeni. Prilikom svake uporabe ovog računa bit
ćete upitani želite li nastaviti prethodnu sesiju gosta ili je poništiti.
• Korisnik: Ovaj račun omogućuje korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju te da
prilagode postavke uređaja koje utječu na sve račune.
133
Postavke
Dodavanje korisnika
1 Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Korisnici.
2 Dodirnite Dodaj korisnika → U REDU → POSTAVI SADA.
Uređaj će otvoriti nov korisnički račun, pri čemu će se prikazati zadani zaključani zaslon.
3 Otključajte uređaj i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje računa.
Prebacivanje među korisnicima
Dodirnite ikonu korisničkog računa na vrhu zaključanog zaslona ili okvir s obavijestima te
odaberite račun koji želite otvoriti.
Zaključani zaslon
Okvir obavijesti
Upravljanje korisnicima
Tijekom upotrebe vlasničkog računa možete brisati račune ili promijeniti postavke računa.
Ako želite izbrisati korisnički račun, dodirnite
pokraj računa, a zatim dodirnite Obriši.
Ako želite promijeniti postavke računa, dodirnite
134
pokraj računa.
Postavke
Sig. kopiranje i vraćanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Oblak i računi → Sig. kopiranje i vraćanje.
SAMSUNG ACCOUNT
• Sigurnosno kopiranje podataka: Napravite sigurnosnu kopiju svojih osobnih podataka i
podataka aplikacije na Samsung oblaku.
• Vraćanje podataka: Vratite prethodno sigurnosno kopirane osobne informacije i podatke o
aplikacijama sa Samsung oblaka.
GOOGLE RAČUN
• Pokreni sig. kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke aplikacija na
Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za automatsko vraćanje postavki i
podataka aplikacija s Google poslužitelja kada se aplikacije ponovno instaliraju.
Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
Na zaslonu postavki dodirnite Google.
Pristupačnost
Konfigurirajte različite postavke za poboljšavanje pristupačnosti uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Pristupačnost.
• Vid: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa slabovidnim ili slijepim
osobama.
• Sluh: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa nagluhim i gluhim
osobama.
• Motorika i interakcija: Prilagodite postavke da biste poboljšali mogućnost pristupa
osobama s otežanim kretanjem.
• Tekst u govor: Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je
aktivirana opcija Voice Assistant, poput jezika, brzine i sl.
135
Postavke
• Zaključavanje smjera: Promijenite postavke kombinacije usmjeravanja za otključavanje
zaslona.
• Izravan pristup: Postavite uređaj kako biste pokrenuli odabrane izbornike dostupnosti kada
istovremeno pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje i tipku za povećanje glasnoće ili tri
puta brzo pritisnete tipku za početni zaslon.
• Prečac dostupnosti: Postavite uređaj za aktiviranje prekidača Pomoćnika za glasovni rad ili
univerzalni prekidač Samsung kada istovremeno pritisnete i zadržite tipku za povećanje i
tipku za smanjenje glasnoće.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj da vas upozorava na obavijesti koje niste provjerili
u određenom vremenskom razdoblju.
• Preuzimanje i prekidanje poziva: Postavite uređaj da odgovara ili završava poziv pritiskom
gumba Home ili gumba za uključivanje/isključivanje te korištenjem glasovnih naredbi.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj na upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Sigurnosno kopiranje postavki pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu
njihovog zajedničkog korištenja s drugim uređajima.
• USLUGE: Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
Opće upravljanje
Prilagodite postavke sustava uređaja ili resetirajte uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Opće upravljanje.
• Jezik i unos: Odaberite jezike uređaja i promijenite postavke, kao što su vrste tipkovnice i
glasovnog unosa. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.
• Datum i vrijeme: Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza
vremena i datuma na zaslonu uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Obratite nam se: Postavite pitanja ili pregledajte često postavljenja pitanja.
• Prijavi dijagnos. informacije: Postavite uređaj za automatsko slanje tvrtki Samsung
informacija o dijagnostici i korištenju uređaja.
• Marketinške informacije: Podesite želite li primati Samsungove informacije marketinga, kao
što su posebne ponude, pogodnosti članstva i letci.
• Ponovno postavljanje: Resetirajte postavke uređaja ili vratite uređaj na tvorničke postavke.
136
Postavke
Aktualizacija softvera
Ažurirajte softver svojeg uređaja ili promijenite postavke ažuriranja.
Na zaslonu postavki dodirnite Aktualizacija softvera.
• Ručno preuzimanje aktualizacija: Ručno pretražite i instalirajte ažuriranja.
• Autom. preuzimanje aktualizacija: Postavite uređaj na automatsko preuzimanje ažuriranja
kada je spojen na Wi-Fi mrežu.
• Zakazane aktualizacije softvera: Postavite uređaj na instaliranje preuzetih ažuriranja u
određeno vrijeme.
• Podaci o posljed. aktualizaciji: Pogledajte informacije o najnovijem ažuriranju softvera.
Korisnički priručnik
Pregledajte informacije o pomoći i saznajte kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati
važne postavke.
Na zaslonu postavki dodirnite Korisnički priručnik.
O tabletu
Pristupite informacijama svojeg uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite O tabletu.
• Status: Prikažite razne informacije o uređaju, kao što je status SIM kartice Wi-Fi MAC adresa i
serijski broj.
• Pravne informacije: Prikažite pravne informacije vezano uz uređaj, kao što su sigurnosne
informacije te licencu otvorenog koda.
• Podaci o softveru: Prikažite informacije o softveru uređaja, kao što je verzija operacijskog
sustava i verzija softvera.
• Podaci o bateriji: Prikažite status i informacije o bateriji uređaja.
137
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju
prije uključivanja uređaja.
138
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke, u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete oštrim predmetom ili vrhovima prstiju, u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Pobrinite se da je vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreben ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš se uređaj zamrzava ili ima kritičnu grešku
Pokušajte sljedeća rješenja. Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.
Prisiljeno ponovno pokretanje
Ako se uređaj zamrzava i ne reagira, istodobno pritisnite i držite tipku za uključivanje i
isključivanje i tipku za smanjivanje glasnoće više od 7 sekundi kako biste ga ponovno pokrenuli.
Resetiranje uređaja
Ako navedene metode ne riješe problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki.
Pokrenite aplikaciju Postavke i dodirnite Opće upravljanje → Ponovno postavljanje →
Vraćanje tvorničkih postavki → PON. POST. → OBRIŠI SVE. Ne zaboravite prije vraćanja na
tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako ste s uređajem registrirali Google račun, nakon resetiranja uređaja morate se prijaviti u isti
Google račun.
139
Dodatak
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku za glasnoću ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite bateriju.
140
Dodatak
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Odnesite uređaj na zamjenu baterije u Samsungov servisni centar.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako uređaj ili bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se umanjiti
sposobnost potpunog punjenja.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
Ako se uređaj pregrije ili dulje razdoblje bude vruć, nemojte ga neko vrijeme upotrebljavati. Ako
se uređaj nastavi pregrijavati, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
141
Dodatak
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamnim područjima, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama
se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke one ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
142
Dodatak
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
U uređaju nema dovoljno mjesta za pohranu
Izbrišite nepotrebne podatke, poput predmemorije, uporabom upravitelja ili ručno izbrišite
nekorištene aplikacije ili datoteke kako biste oslobodili mjesto za pohranu.
143
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije kontaktirajte ovlašteni servisni centar. Za upute o uklanjanju
baterije posjetite stranicu www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Zbog vlastite sigurnosti nemojte pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
144
Autorsko pravo
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.
Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog
priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje
fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, i duplo-D simbol su
zaštitne marke Dolby Laboratories.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising