Samsung | SM-T520 | Samsung SM-T520 Korisnički priručnik

SM-T520
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
41
41
42
43
45
7 Prikaz uređaja
8Tipke
9 Sadržaj pakiranja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Prilagodba glasnoće
15 Prebacivanje na bešumni način rada
Postavljanje računa
Postavljanje korisničkih profila
Prijenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
46Imenik
50Email
52 Google Mail
54Hangouts
54Google+
55Fotografije
Osnovne funkcije
16 Ikone za indikaciju
17 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
20 Kontrolni pokreti
22 Pokret dlanom
23 Pametna pauza
24 Korištenje višestrukog prozora
29Obavijesti
30 Početni zaslon
35 Zaslon aplikacija
36 Korištenje aplikacija
37Upute
37 Unos teksta
39 Spajanje na Wi-Fi mrežu
Mreža i internet
56Internet
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60e-Meeting
66WebEx
75 Remote PC
80 Usporedna sinkronizacija 3.0
5
Sadržaj
Mediji
118Skidanja
119KNOX
86Glazba
88Kamera
95Galerija
99Video
100YouTube
101Flipboard
Putovanja i lokalni sadržaji
120Karte
Postavke
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
102
103
103
104
104
104
104
121 Informacije o postavkama
121Veze
124Uređaj
128Kontrole
131Općenito
135 Postavke usluge Google
Trgovina Play
Samsung Apps
Knjige Play
Play Movies & TV
Glazba za Play
Igre Play
Kiosk za Play
Dodatak
136 Otklanjanje poteškoća
142 Uklanjanje baterije
Pomoćni programi
105Zapis
106 S Planer
108Dropbox
108Oblak
109Disk
110 Preglednik programa Hancom
112Alarm
113 Svjetsko vrijeme
114Kalkulator
114 S Voice
115 S Tražilicu
115Google
116 Glasovno pretraživanje
116 Moje Datoteke
6
Početak
Prikaz uređaja
Tipke glasnoće
Prednja kamera
IrLED
Tipka za uključivanje
Senzor osvjetljenja
Zvučnik
Zaslon osjetljiv na
dodir
Tipka za početni
zaslon
Utor za memorijsku
karticu
Tipka za nedavne
aplikacije
Mikrofon
Višenamjenski
priključak
Tipka za povratak
Stražnja kamera
Utičnica za slušalice
Bljeskalica
Zvučnik
GPS antena
7
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Tipke
Tipke
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje
uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili
zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Nedavno
korištene
aplikacije
• Dodirnite da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
Početna
• Pritisnite i zadržite kako biste pokrenuli pretraživanje unutar
usluge Google.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
8
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokrivene jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
9
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba, ikona baterije izgleda prazno.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterija potpuno napuni.
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.
10
Početak
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
11
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na tipku za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj
će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi SD Memory card pri
umetanju memorijske kartice u uređaj.
12
Početak
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
13
Početak
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Format SD
kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Da biste uređaj uključili, pritisnite i držite tipku za uključivanje nekoliko sekundi.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite tipku za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
14
Početak
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite tipku za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite
bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom
smjeru.
Prilagodba glasnoće
Pritisnite gumb za jačinu zvuka lijevo ili desno da biste podesili jačinu zvuka tijekom reprodukcije
glazbe ili videozapisa.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipku za smanjenje tona dok se tablet ne prebaci u bešumni način.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
15
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Aktivirana funkcija pametnog zaslona
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Alarm uključen
Način bez zvuka je uključen.
Aktiviran način vibracije
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
16
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj ne može prepoznati dodirni unos uz rubove zaslona koji su izvan područja
dodirnog unosa.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
17
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
18
Osnovne funkcije
Dvostruko dodirivanje
Dva puta dodirnite Internet stranicu ili sliku da biste je djelomično povećali. Ponovno dodirnite
dva puta za vraćanje natrag.
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Prevucite prstima lijevo ili desno za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
19
Osnovne funkcije
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokreti, te potom u desno povucite gumb Pokreti.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
20
Osnovne funkcije
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.
Pomaknite za pregledavanje
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem
smjeru kako biste pregledali sliku.
21
Osnovne funkcije
Naginjanje
Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje
ili smanjivanje zuma.
Pokret dlanom
Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na
početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokret dlanom, te potom u desno
povucite gumb Pokret dlanom.
Prelaženje
Pređite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
22
Osnovne funkcije
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
Pametna pauza
Koristite tu značajku da biste privremeno zaustavili videozapise dok ne gledate zaslon.
Na početnom zaslonu dodirnite
označite Pametna pauza.
→ Postavke → Kontrole → Pametni zaslon, a zatim
Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije
videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.
23
Osnovne funkcije
Korištenje višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste istovremeno pokrenuli više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za korištenje višestrukog prozora na početnom zaslonu dodirnite
Više prozora, a zatim povucite prekidač Više prozora udesno.
→ Postavke → Uređaj →
Možete koristiti dva oblika višestrukog prozora.
<Podijeljeni zaslon višestrukog prozora>
<Skočni višestruki prozor>
Korištenje podijeljenog višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste pokrenuli aplikacije u podijeljenom prozoru.
24
Osnovne funkcije
Pokretanje aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru
1 Prijeđite prstom preko zaslona od desnog ruba prema središnjem dijelu. Također možete
dodirnuti i držati
.
Traka višestrukog prozora prikazat će se na desnoj strani zaslona.
Traka višestrukog
prozora
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na zaslon.
Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon postane plav.
25
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i zadržite neku drugu ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je
povucite na novu lokaciju.
Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u podijeljenom prozoru. Samo aplikacije
uz čiju ikonu stoji znak podržavaju ovu funkciju.
Dijeljenje sadržaja između aplikacija
Jednostavno povucite i ispustite sadržaj poput Email i Internet kako biste ga podijelili između
aplikacija.
Neke aplikacije ne podržavaju tu značajku.
1 Pokrenite Email i Internet u podijeljenom višestrukom prozoru.
Pristup
mogućnostima
višestrukog prozora.
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije i zatim dodirnite
.
Dodirnite krug između prozora aplikacije kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• : Otvorite popis nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Povucite i ispustite stavke poput slika, tekstualnih datoteka ili poveznica kako biste
ih podijelili.
• : Povećajte veličinu prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
26
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i zadržite stavku u internetskom pregledniku te je povucite u prozor e-pošte.
Pohranjivanje kombinacije aktivnih aplikacija unutar višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pohranjivanje kombinacije trenutno aktivnih aplikacija unutar
višestrukog prozora.
1 Pokrenite nekoliko aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru.
2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → Novi.
3 Unesite naziv, a zatim dodirnite OK.
Kombinacija trenutno aktivnih aplikacija unutar višestrukog prozora dodaje se na traku
višestrukog prozora.
Odaberite kombinaciju na traci višestrukog prozora kako biste pokrenuli aplikacije unutar
pohranjene kombinacije.
27
Osnovne funkcije
Korištenje skočnog višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacija u skočnim prozorima.
1 Prijeđite prstom preko zaslona od desnog ruba prema središnjem dijelu. Također možete
dodirnuti i držati
.
Traka višestrukog prozora prikazat će se na desnoj strani zaslona.
Traka višestrukog
prozora
2 Dodirnite ikonu aplikacije na traci višestrukog prozora.
Na zaslonu se prikazuje skočni prozor.
Smanjivanje prozora.
Zatvaranje prozora.
Povećanje prozora.
Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti unutar više skočnih prozora. Samo
aplikacije uz čiju ikonu stoji znak podržavaju ovu funkciju.
28
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci pri vrhu zaslona i obavijestiti vas o novim
porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim
dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
• Način čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U načinu za čitanje uređaj štiti
vaše oči kada čitate noću. Da biste odabrali aplikacije koje će se koristiti, dodirnite Postavke
→ Uređaj → Zaslon → Način čitanja.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite Postavke
→ Uređaj → Način Blokiranja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
• Pametna pauza: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog privremenog zaustavljanja.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.
29
→ ,
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja.
Početni zaslon sadrži dvije vrste okna. Početni zaslon u klasičnom prikazu sadrži okno s
prečacima za aplikacije i widgetima dok početni zaslon s prikazom sadržaja sadrži widgete.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
<Početni zaslon u klasičnom prikazu>
<Početni zaslon u prikazu sadržaja>
Prikaz svih aplikacija
Na početnom zaslonu dodirnite
za prikaz svih aplikacija.
<Početni zaslon>
<Zaslon aplikacija>
30
Osnovne funkcije
Pritisnite gumb za početni zaslon kako biste se vratili na početni zaslon.
Uporaba početnog zaslona u klasičnom prikazu
Početni zaslon u klasičnom prikazu sadrži ikone, widgete, prečace za aplikacije i slično.
Dodavanje stavke
1 Dodirnite na početnom zaslonu.
2 Dodirnite i zadržite stavku na kartici Aplikacije ili Widgeti te je povucite na željenu lokaciju.
Dodana ikona
Povratak na početni
zaslon u prikazu
sadržaja.
31
Osnovne funkcije
Dodavanje ili brisanje okna s početnog zaslona u klasičnom prikazu
1 Skupite prste na početnom zaslonu u klasičnom prikazu.
2 Dodirnite
kako biste dodali okno.
Dodirnite i zadržite okno, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona kako biste
ga uklonili.
Podešavanje pozadina
Postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju kao pozadinu početnog zaslona u klasičnom
prikazu.
Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu u klasičnom prikazu, dodirnite
Početni zaslon, a zatim odaberite nešto od sljedećeg:
• Fotografije: Pregledajte slike u mapi Fotografije.
• Galerija: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
• Pozadine: Za pregled slika pozadina.
• Žive pozadine: Za pregled animiranih slika.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao pozadinu.
32
Osnovne funkcije
Uporaba početnog zaslona u prikazu sadržaja
Početni zaslon u prikazu sadržaja sadrži okvire s widgetima. Odaberite widget na početnom
zaslonu s prikazom sadržaja kako biste izravno pristupili aplikaciji.
Dodavanje widgeta ili okna
1 Skupite prste na početnom zaslonu u sadržajnom prikazu.
2 Na zaslonu s widgetima odaberite okno koje želite izmijeniti ili dodirnite
za stvaranje
novog okna ( 1 ). U donjem okviru zaslona ( 2 ) odaberite widgete koje želite dodati u okno.
Pomaknite se ulijevo ili udesno u donjem oknu zaslona da biste vidjeli više widgeta.
3 Dodirnite OK.
33
Osnovne funkcije
Podešavanje veličine widgeta
1 Na početnom zaslonu u prikazu sadržaja dodirnite i zadržite widget čiju veličinu želite
promijeniti.
2 Povlačenjem okvira oko widgeta podesite njegovu veličinu.
3 Dodirnite
kako biste spremili promjene.
Brisanje okna s početnog zaslona u prikazu sadržaja
1 Skupite prste na početnom zaslonu u sadržajnom prikazu.
2 Na zaslonu s widgetima dodirnite i zadržite okno koje želite ukloniti.
3 Povucite okno u kantu za smeće koja se nalazi na vrhu zaslona.
Kada kanta za smeće pocrveni, otpustite okno.
Na početnom zaslonu u prikazu sadržaja mora se nalaziti barem jedno okno.
34
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Ova je funkcija dostupna samo u prikazu s prilagodljivim rasterom.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
Dodirnite → Uredi,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
35
Osnovne funkcije
Onemogućavanje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
onemogućiti.
Da biste omogućili aplikaciju, na zaslonu s aplikacijama dodirnite Postavke → Općenito →
Upravljanje aplikacijama, pomaknite se na mogućnost ISKLJUČENO., odaberite aplikaciju i
zatim dodirnite Uključeno.
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje se isporučuju s uređajem ne mogu se
onemogućiti.
• Onemogućene aplikacije nestat će sa zaslona s aplikacijama prilikom korištenja ove
funkcije, ali će i dalje biti pohranjene u uređaju.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke su aplikacije grupirane u mape. Dodirnite mapu, a zatim aplikaciju da biste je
otvorili.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Dodirnite
da biste otvorili popis nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
→ Upr. zadacima, a zatim dodirnite Kraj pokraj aplikacije da biste je zatvorili. Za
Dodirnite
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Umjesto toga možete dodirnuti i
→ Zatvori sve.
36
Osnovne funkcije
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Οdaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Brisanje prethodnog znaka.
Sakrijte tipkovnicu.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Unos znakova interpunkcije.
Pomaknite pokazivač.
Unos razmaka.
Podešavanje opcija za
Samsung tipkovnicu.
37
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite Shift prije unosa znaka. Za odabir svih velikih slova dodirnite Caps lock.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
za izmjenu tipa tipkovnice.
Na plutajućoj tipkovnici dodirnite i zadržite
lokaciju.
te pomaknite plutajuću tipkovnicu na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te
umetanja razmaka. Da biste prikazali vodič za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite
→ Upute.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
38
Osnovne funkcije
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 121)
Prije korištenja internetskih aplikacija provjerite je li aktivna veza s Wi-Fijem.
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim
europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali
se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
39
Osnovne funkcije
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u desno povucite tipku Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Aktiviranje funkcije Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Pomoću funkcije Passpoint uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi mreže i spaja se na jednu od
njih. Ako se pomaknete u neko drugo područje, spojit će se na neku drugi dostupnu Wi-Fi mrežu
bez zahtjeva za šifrom.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi → → Napredno, a zatim u desno
povucite tipku Passpoint.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
40
Osnovne funkcije
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Općenito → Računi → Dodaj račun → Google. Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili
dodirnite Postojeći, a zatim za završetak postavljanja računa slijedite upute na zaslonu. Na
računu se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi, odaberite naziv računa pod
Moji računi, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite → Ukloni račun.
Postavljanje korisničkih profila
Postavite korisničke profile i zatim odaberite jedan od njih kada otključate uređaj radi primjene
personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila nekoliko korisnika može dijeliti
isti uređaj bez utjecaja na osobne postavke ostalih korisnika poput računa za e-poštu, preferenci
pozadine i još mnogo toga.
Na zaslonu Aplikacije dodirnite Postavke → Općenito → Korisnici → → OK → Postavi sada,
a zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje novog korisničkog profila. Odaberite profil na
desnoj strani na vrhu zaključanog zaslona da biste pristupili uređaju putem korisničkog profila.
41
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.
• Glazba: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, i flac
• Slike: bmp, gif, agif, jpg, i png
• Videozapis: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, i m4v
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, i txt
Ako se u aplikacijama ne mogu reproducirati datoteke u formatu divX ili ac3, instalirajte
aplikacije koje ih podržavaju.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
42
Osnovne funkcije
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
43
Osnovne funkcije
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za
otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
44
Osnovne funkcije
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite tipku ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo
​​
ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacije dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
45
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
Brisanje kontakta
Dodirnite
.
46
.
Komunikacija
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Za brzo kretanje povlačite prstom duž kazala na desnoj strani popisa kontakata.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• : Sastavite e-poštu.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite → Postavke → Kontakti za prikaz, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti
pohranjeni.
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
47
na popisu kontakata.
Komunikacija
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, zatim odaberite opciju uvoza.
Izvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, zatim odaberite opciju izvoza.
Dijeljenje kontakata
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
potom dodirnite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
da biste dodali kontakte u omiljene kontakte.
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Ukloni iz favorita: Uklanja kontakte iz favorita.
• Prikaz liste / Prikaz mreže: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
48
Komunikacija
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Stvaranje grupe
Dodirnite
, postavite podatke za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite Spremi.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite → Novi član. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
Upravljanje grupama
Odaberite grupu, dodirnite , a zatim učinite nešto do sljedećeg:
• Traži: Traženje kontakata.
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite OK. Zadane grupe
ne mogu se izbrisati.
• Uredi: Promjena grupnih postavki.
• Novi član: Dodavanje članova grupi.
• Ukloni člana: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji email: Slanje poruke e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Slanje poruke e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite → Pošalji email, odaberite članove, a zatim dodirnite OK.
49
Komunikacija
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Ako su korisnički podaci spremljeni prilikom podešavanja
uređaja, odaberite vizitku i zatim za uređivanje dodirnite .
Dodirntie → Dijeli posjetnicu putem → Odabrani kontakt, a potom odaberite način
dijeljenja.
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavljanje za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, slijedite upute na zaslonu
kako biste dovršili postupak postavljanja.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite +Ja da biste sebe dodali u primatelje.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.
50
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Promijenite raspored zaslona.
Sastavite poruku.
Brisanje poruke.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Dodavanje ove adrese
e-pošte na popis
kontakata.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Prosljeđivanje poruke.
Otvaranje privitaka.
Odgovaranje na poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
51
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite → Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite → Priloži datoteku za dodavanje slika, videozapisa, glazbe itd.
Dodirnite → Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite → Postavke da biste promijenili postavke usluge Google Mail.
Dodirnite → Pošalji povratne informacije da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj
aplikacije.
Dodirnite → Pomoć da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.
52
Komunikacija
Čitanje poruka
Traženje poruke.
Pohranite poruku na dulje
vrijeme.
Sastavite poruku.
Brisanje poruke.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Odgovorite svim
primateljima ili ispišite
poruku.
Proslijedite poruku
drugima.
Dodavanje ove adrese
e-pošte na popis
kontakata.
Prikaz privitka.
Odgovaranje na poruku.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Odaberite oznaku u izborniku SVE OZNAKE kako biste pregledali poruka u drugim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite → Promjena oznaka, a zatim
odaberite poruku koju želite dodijeliti.
53
Komunikacija
Hangouts
Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelja s popisa prijatelja ili unesite podatke da biste potražili i odabrali prijatelja u
dobivenim rezultatima te da biste pokrenuli razgovor.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg
kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
54
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene
mreže.
Dodirnite Fotografije na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• FOTOAPARAT: Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu.
Dodirnite da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.
Zatim odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:
• : Izmjena slike.
• : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
• : Brisanje slika ili videozapisa.
55
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate
internetske stranice.
Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu
internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kartica.
Da biste otvorili neku drugu mrežnu stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te
dodirnite naslov da biste ga odabrali.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
→
.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
56
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite .
Spremljene stranice.
Za pregled spremljenih internestkih stranica dodirnite
→ Spremljene.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih poveznica dodirnite Skidanja. (str. 118)
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeljenje
preko.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kart.
Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te
dodirnite naslov da biste ga odabrali.
57
Mreža i internet
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
→ Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → Oznake, a zatim odaberite jednu.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje
će se pojaviti.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite → Ostali uređaji. Odaberite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Za pregled oznaka dodirnite OZNAKE.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth,
a zatim u desno povucite tipku Bluetooth.
58
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti
popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite
automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
odjeljak Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth pa odaberite neki Bluetooth uređaj.
Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.
Kada vam neki drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtjev za odobrenjem povezivanja
putem Bluetootha koji je poslao drugi uređaj. Primljene se datoteke spremaju u mapu Bluetooth.
Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP 2.X - High-bandwidth Digital Content
Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite
naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
59
Mreža i internet
e-Meeting
Ovu aplikaciju koristite za organizaciju ili prisustvovanje e-sastanku. Podijelite datoteke sa
sudionicima tijekom održavanja sastanka.
Svi uređaji koji se koriste tijekom održavanja sastanka moraju biti spojeni na istu
pristupnu točku kako biste mogli koristiti ovu funkciju.
Stvaranje sastanka
Stvorite sastanak čiji ćete organizator biti vi.
1 Dodirnite e-Meeting na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Kreiraj sastanak.
Stvaranje sastanka.
60
Mreža i internet
3 Provjerite mrežne informacije koje ćete podijeliti s drugima, unesite pojedinosti sastanka i
zatim dodirnite OK.
Dodirnite
kako biste dodali datoteke koje ćete koristiti tijekom sastanka.
Provjera mrežnih
informacija koje ćete
podijeliti s drugim
sudionicima.
Informacije o
sastanku
Unesite šifru.
Postavite šifru i odredite razinu sigurnosti sastanka.
• Prikaži lozinku: Pošaljite sudionicima šifru koju moraju unijeti prilikom prijave za
sudjelovanje na sastanku.
• Dopusti auto. pridruž.: Omogućite sudjelovanje na sastanku nakon unosa lozinke bez
dodatnog odobravanja.
• Dopusti spremanje datoteke: Dopustite sudionicima snimanje sadržaja zaslona i
pohranjivanje datoteka tijekom održavanja sastanka.
61
Mreža i internet
4 Stvaranje sastanka je dovršeno.
Dodana datoteka koju ćete koristiti tijekom održavanja sastanka prikazuje se na zaslonu. Ako
niste dodali nijednu datoteku, na zaslonu se prikazuje bijela ploča.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Prikaz dijeljene
datoteke.
<Sastanak s učitanom datotekom>
5 Podijelite mrežne informacije sa sudionicima i pošaljite im šifru kako biste ih pozvali na
zakazani sastanak.
Pridruživanje sastanku
Ako ste primili mrežne informacije koje se odnose na sastanak, možete sudjelovati na sastanku.
1 Dodirnite e-Meeting na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Pridruži se sastanku.
Pridružite se
sastanku.
62
Mreža i internet
3 Odaberite mrežu putem koje se sastanak održava, unesite šifru (ako je potrebno) i zatim
dodirnite OK.
4 Odaberite sastanak na kojem želite sudjelovati.
5 Unesite svoje ime i dodirnite OK. Sada možete aktivno sudjelovati na sastanku.
Pogledajte datoteke ili sadržaj koji je organizator sastanka podijelio sa sudionicima.
Uporaba zaslona za održavanje sastanka
Zaslon organizatora sastanka
Ako ste vi organizator sastanka, možete otvoriti datoteku i listati stranice unutar datoteke ili
upotrijebiti bijelu ploču po kojoj ćete pisati.
Zaslon organizatora sastanka prikazuje se na zaslonima sudionika sastanka.
Otvaranje datoteka
1 Dodirnite Datoteke ( 1 ) → Dodaj ( 2 ) i odaberite datoteku.
63
Mreža i internet
2 Odabrana datoteka bit će dodana na popis datoteka. Dodirnite datoteku koju želite otvoriti.
Prikaz bijele ploče.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Popis datoteka
Ikona organizatora
sastanka
Uporaba bijele ploče
Dodirnite Prikaži bij. ploču u desnom kutu zaslona.
Na zaslonu se prikazuje bijela ploča.
Korištenje dodatnih mogućnosti
Dodirnite kako biste primijenili jednu od sljedećih funkcija:
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
• Otvori novu datoteku: Otvorite nove datoteke.
• Uključi prikaz skripte: Prikaz okvira s bilješkama ispod prezentacije.
64
Mreža i internet
• Poruke: Slanje poruka sudionicima.
• Prikaži dolazne poruke: Postavljanje uređaja tako da prikazuje tekst nove poruke koja je
namijenjena sudionicima.
• Šalji datoteke: Pošaljite datoteke sudionicima.
• Dijeli preko: Podijelite datoteke sa sudionicima.
• Zaključavanje stranice: Zaključavanje stranice kako bi sudionici mogli vidjeti samo stranicu
koju organizator sastanka izlaže.
• Promijeni domaćina: Promijenite organizatora.
• Spremi datoteke sastanka: Spremite datoteke sa sastanka i sve pismene zabilješke.
• Informacije o sastanku: Pregledajte podatke o sastanku.
• Upute: Pristupanje pomoći u vezi s korištenjem usluge e-Meeting.
• Zatvori sastanak: Završetak trenutačnog sastanka.
Zaslon sudionika
Pratite zaslon koji je organizator podijelio sa sudionicima i pišite po njemu.
Prilikom kretanja kroz dokument dodirnite
izlagač.
Dodirnite
Dodirnite
kako biste prešli na stranicu koju pregledava
kako biste preuzeli ulogu izlagača. Zaslon se mijenja preuzimanjem uloge izlagača.
kako biste ponovno preuzeli ulogu sudionika.
Završetak ili napuštanje sastanka
Dodirnite ili → Zatvori sastanak ili Napusti sastanak.
65
Mreža i internet
Prekid veze prilikom održavanja sastanka
Prekid veze s organizatorom sastanka
Završite sastanak ili se ponovno spojite na istu mrežu kako biste nastavili s održavanjem sastanka.
Sudionici mogu pohraniti datoteke tijekom održavanja sastanka i napustiti sastanak ili pričekati
nastavak sastanka.
Prekid veze sa sudionicima sastanka
Pokrenite e-Meeting i ponovno se pridružite sastanku.
WebEx
Ovu aplikaciju koristite za organizaciju i sudjelovanje na telekonferencijama. Možete koristiti
različite funkcije poput dijeljenja sadržaja i HD videosastanaka.
Prije početka korištenja ove aplikacije
• Provjerite je li uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
• Stvorite račun za korištenje usluge WebEx.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Vatrozid i stanje mreže mogu utjecati na rad aplikacije.
66
Mreža i internet
Registracija računa
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Na zaslonu za prijavu dodirnite ikonu Get an account.
3 Na zaslonu se prikazuje mrežna stranica za otvaranje računa za uslugu WebEx.
Ovu aplikaciju nećete moći koristiti kada se na zaslonu prikaže skočni prozor s porukom
da usluga WebEx nije dostupna u vašoj regiji.
4 Slijedite upute na zaslonu kako biste stvorili račun.
Neke od funkcija neće biti dostupne nakon isteka probnog razdoblja. Otvorite
pretplatnički račun kako biste mogli koristiti sve mogućnosti usluge WebEx. Posjetite
mrežne stranice usluge WebEx kako biste saznali sve pojedinosti.
Stvaranje sastanka
1 Dodirnite WebEx na zaslonu s aplikacijama i dodirnite Sign in.
2 Unesite svoju adresu e-pošte i dodirnite Next.
3 Unesite šifru i dodirnite Sign in.
67
Mreža i internet
4 Na zaslonu se prikazuje stranica usluge WebEx.
Stvaranje sastanka.
Pridruživanje
sastanku unosom
broja sastanka.
Osvježavanje popisa
sastanaka.
Zatvaranje aplikacije.
Otvaranje mrežnih
stranica usluge
WebEx.
5 Dodirnite kako biste stvorili sastanak.
6 Unesite naziv sastanka i šifru te dodirnite Start now.
7 Dodirnite
→ Connect using Internet.
68
Mreža i internet
8 Mikrofon će se uključiti, a na desnoj strani pri vrhu zaslona prikazat će se simbol
. Sudjelujte
na sastanku s drugim sudionicima uz glasovnu interakciju.
Uključivanje i
isključivanje
mikrofona.
Početak ili kraj
videosastanka.
Početak ili kraj
audiosastanka.
Dijeljenje zaslona.
Završavanje sastanka.
Pregled informacija o
sastanku.
Pozivanje sudionika
ili slanje podsjetnika
sudionicima.
Prikaz broja sastanka.
Pregled sudionika i
čavrljanje.
Pozivanje sudionika na sastanak
Pozovite sudionike na sastanak tako da im pošaljete poruku e-pošte. Također možete podijeliti
broj sastanka ili telefonski broj sastanaka s drugima kako biste pozvali druge sudionike na
sastanak.
Pozivanje sudionika slanjem e-pošte
1 Dodirnite → Invite by email.
2 Unesite adresu e-pošte i dodirnite Send invitation.
Pozivanje sudionika slanjem telefonskog broja sastanka
Pozovite sudionike na sastanak tako da im pošaljete telefonski broj sastanka. Telefonski broj
sastanka bit će stvoren nakon što zakažete sastanak. Broj će biti naveden u poruci e-pošte s
pozivnicom koja sadrži i sve ostale informacije o sastanku.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
69
Mreža i internet
Pridruživanje sastanku
Sastanku se možete pridružiti na jedan od sljedećih načina:
Pridruživanje sastanku unosom broja sastanka
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se u svoj račun za uslugu WebEX.
3 Dodirnite → Join by number.
4 Unesite broj sastanka na kojem želite sudjelovati i dodirnite Join.
Broj sastanka bit će stvoren nakon što organizator zakaže sastanak. Ako ne znate broj
sastanka, obratite se organizatoru.
5 Dodirnite → Connect using Internet.
6 Mikrofon će se uključiti, a na desnoj strani pri vrhu zaslona prikazat će se simbol
na sastanku s drugim sudionicima uz glasovnu interakciju.
70
. Sudjelujte
Mreža i internet
Pridruživanje sastanku odabirom sastanka s popisa My Meetings
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se u svoj račun za uslugu WebEX.
3 Odaberite sastanak na popisu My Meetings i dodirnite Join.
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a na desnoj strani pri vrhu zaslona prikazat će se simbol
. Sudjelujte
na sastanku s drugim sudionicima uz glasovnu interakciju.
Pridruživanje sastanku putem e-poruke
Kada vas netko pozove na sastanak, primit ćete poruku e-pošte koja sadrži informacije o
sastanku.
1 Otvorite poruku s pozivom i dodirnite poveznicu koja se nalazi u njoj.
2 Pokrenut će se aplikacija WebEx i na zaslonu će se prikazati stranica za prijavu.
3 Prijavite se u svoj račun za uslugu WebEX.
Ako ste se već prijavili u svoj račun, na vašem će se zaslonu prikazati početna stranica
sastanka.
71
Mreža i internet
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a na desnoj strani pri vrhu zaslona prikazat će se simbol
. Sudjelujte
na sastanku s drugim sudionicima uz glasovnu interakciju.
Pridruživanje sastanku pozivanjem telefonskog broja sastanka
Pridružite se ostalim sudionicima na sastanku pozivanjem telefonskog broja sastanka putem
pametnog telefona. Nazovite telefonski broj sastanka koji je naveden u poruci s pozivom.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Održavanje sastanka
Održavanje videosastanka
1 Dodirnite → Start my video.
2 Vaš prozorčić za prikaz videozapisa prikazuje se u lijevom donjem kutu zaslona.
Dodirnite
→ Stop my video kako biste zatvorili prozorčić za prikaz videozapisa.
Održavanje audiosastanka
1 Dodirnite → Connect using Internet.
2 Mikrofon će se uključiti, a na desnoj strani pri vrhu zaslona prikazat će se simbol
Dodirnite kako biste isključili svoj mikrofon. Prikazuje se nova ikona
Dodirnite
.
→ Leave audio conference kako biste završili audiosastanak.
72
.
Mreža i internet
Razmjena poruka sa sudionicima
1 Dodirnite za prikaz popisa sudionika.
2 Odaberite naziv računa i dodirnite Chat.
3 Na zaslonu se prikazuje prozor za razmjenu poruka.
Dodirnite Chat with everyone kako biste započeli razmjenu poruka sa svim sudionicima.
Dijeljenje zaslona
Podijelite zaslon koji se trenutno prikazuje na vašem uređaju s ostalim sudionicima. Samo osoba
koja ima ulogu izlagača može podijeliti zaslon s drugim sudionicima. Osoba koja je organizator
sastanka ima ulogu izlagača na početku održavanja.
1 Dodirnite Share screen pri vrhu zaslona ako ste izlagač.
2 Slijedite upute na zaslonu ako prvi put koristite ovu funkciju.
3 Dodirnite Share screen u skočnom prozoru.
4 Kada je funkcija dijeljenja zaslona uključena, na desnoj strani pri vrhu zaslona prikazuje se
Sadržaj sa zaslona izlagača prikazuje se na zaslonima uređaja sudionika.
Prekid dijeljenja zaslona
Dodirnite
sastanka.
→ Stop sharing. Uređaj prekida dijeljenje zaslona i prikazuje početnu stranicu
73
.
Mreža i internet
Promjena izlagača
Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promijeniti osobu izlagača.
1 Dodirnite i odaberite sudionika sastanka kojem želite dodijeliti ulogu izlagača.
2 Dodirnite Make presenter.
3
se prikazuje pored naziva računa izlagača.
Završetak ili napuštanje sastanka
Dodirnite
→ End meeting ili Leave meeting.
Prekid veze prilikom održavanja sastanka
Ako sastanak još traje, ponovno se pridružite.
Ako je sastanak završio, ponovno pokrenite sastanak.
74
Mreža i internet
Remote PC
Ovu aplikaciju koristite za pregledavanje i upravljanje zaslonom računala putem svojeg uređaja
koji ćete spojiti s računalom putem Wi-Fi veze ili lokalne mreže. Jednostavno pregledavajte i
prebacujte datoteke s uređaja na računalo i obrnuto.
Prije početka korištenja ove aplikacije
• Provjerite posjedujete li račun Samsung.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li na računalu instaliran Agent.
• Za uporabu ove funkcije morate se prijaviti u svoj račun Samsung.
1. Registrirajte uređaj na svojem računu Samsung.
2. Registrirajte računalo na svojem računu Samsung.
3. Daljinski povežite uređaj i računalo.
Registriranje uređaja
1 Dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Pokreni na početnoj stranici.
Pokretanje aplikacije.
75
Mreža i internet
3 Dodirnite Prijava, unesite korisničko ime i šifru za račun Samsung, a zatim ponovno
dodirnite Prijava.
Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun.
4 Pogledajte upute i dodirnite Dalje.
5 Time završava postupak registracije i na zaslonu se prikazuje aplikacija Remote PC.
Registracija računala
1 Na računalu pokrenite internetski preglednik i otvorite stranicu remotepc.rview.com.
2 Prijavite se u svoj račun Samsung.
Morate se prijaviti u isti račun Samsung koji koristite na svojem uređaju.
3 Instalirajte Agent ako nije instaliran na vašem računalu.
Slijedite upute na zaslonu kako biste unijeli prikazani naziv računala, postavke za poslužitelj
proxy i šifru. Obratite se administratoru mreže kako biste saznali pojedinosti o postavkama
za poslužitelj proxy.
Nakon završetka instalacije na traci sa zadacima prikazat će se
4 Dodirnite Provjerite vezu.
76
.
Mreža i internet
Daljinsko povezivanje uređaja i računala
1 Dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Provjerite vezu (Osvježi).
Prikaz naziva
računala.
Daljinsko
povezivanje uređaja i
računala.
3 Dodirnite ON computer.
4 Unesite šifru za vezu i dodirnite U redu.
Dodirnite Zaboravili ste lozinku? ako ste zaboravili šifru.
5 Veza je uspostavljena, stoga možete daljinski upravljati računalom putem uređaja.
77
Mreža i internet
Nadzor računala putem uređaja
Nakon povezivanja uređaja možete pregledavati i nadzirati zaslon svojeg računala na uređaju.
Također možete na jednostavan način pregledavati i prebacivati datoteke s uređaja na računalo i
obrnuto.
Kretanje po zaslonu.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Stanje veze
Dodirnite zaslon i dodirnite
pri dnu zaslona kako biste koristili jednu od sljedećih funkcija:
• Miš: Prikažite pokazivač miša na zaslonu uređaja.
• Tipkovnica: Otvorite tipkovnicu za unos teksta u odabrano tekstno polje.
• Daljinski preglednik: Otvorite upravitelj datoteka da biste pretražili datoteke i prenijeli
datoteke između povezanih uređaja.
• Zaključavanje zaslona: Zaključajte zaslon uređaja da biste onemogućili funkcije zumiranja i
kretanja.
• Prebaci se na drugi prozor: Prebacite se između dva monitora kada je računalo povezano s
dva monitora.
• Postavke: Promjena postavki povezivanja.
• Prekid veze: Prekinite vezu između uređaja i računala.
78
Mreža i internet
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala.
1 Dodirnite → Daljinski preglednik.
2 Dodirnite i zadržite datoteku u okviru upravitelja datoteka računala. Zatim je povucite u okvir
upravitelja datoteka uređaja. Datoteke možete premještati i obrnuto.
Upravitelj datoteka
računala
Upravitelj datoteka
uređaja
79
Mreža i internet
Usporedna sinkronizacija 3.0
Ovu aplikaciju koristite za upravljanje zaslonom pametnog telefona putem virtualnog zaslona
pametnog telefona koji se prikazuje na zaslonu vašeg tableta.
• Čitajte poruke ili sudjelujte u grupnom čavrljanju putem tablet računala.
• Na zaslonu tableta pogledajte video zapis koji se reproducira na manjem zaslonu pametnog
telefona.
• Jednostavno prebacujte datoteke između tableta i pametnog telefona.
Prije početka korištenja ove aplikacije
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct. U protivnom oba uređaja moraju
biti spojena na istu pristupnu točku.
• Aplikacija SideSync 3.0 mora biti instalirana na vašem tabletu i pametnom telefonu.
Ako navedena aplikacija nije instalirana niti na jednom od uređaja, preuzmite je s usluge
Samsung Apps ili Trg. Play i instalirajte.
• Aplikacija SideSync 3.0 radi samo na uređajima s verzijom operacijskog sustava Android 4.4
ili višom.
Povezivanje tableta i pametnog telefona
1 Dodirnite Usporedna sinkronizacija 3.0 na zaslonu s aplikacijama na tabletu.
Da biste pokrenuli Usporedna sinkronizacija 3.0, morate preuzeti i instalirati aplikaciju.
Dodirnite Instalirati i slijedite upute na zaslonu.
2 Pokrenite aplikaciju Usporedna sinkronizacija 3.0 na pametnom telefonu.
80
Mreža i internet
3 Tablet automatski pretražuje dostupne pametne telefone.
Odaberite jedan od pronađenih pametnih telefona.
4 Dodirnite OK na zaslonu pametnog telefona.
5 Virtualni zaslon pametnog telefona prikazuje se na zaslonu tableta dok je zaslon pametnog
telefona isključen.
81
Mreža i internet
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Pregledavajte zaslon i pokrećite aplikacije na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Šaljite i
primajte poruke ili čavrljajte s drugima.
Neke od funkcija kao što su Kamera i Screen Mirroring možda neće ispravno raditi na
virtualnom zaslonu pametnog telefona.
Smanjivanje zaslona.
Povećavanje zaslona tako da
stane na cijeli zaslon tableta.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Zakretanje zaslona
Zatvaranje aplikacije
Usporedna sinkronizacija 3.0.
Snimanje zaslona
Otvaranje iste mrežne stranice u
internetskom pregledniku
tableta.
Virtualni zaslon pametnog
telefona
Tipka za izbornik
Tipka za povratak
Tipka za početni zaslon
82
Mreža i internet
Pomicanje virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite i povucite vrh virtualnog zaslona pametnog telefona kako biste ga pomaknuli na
drugu lokaciju.
Podešavanje veličine virtualnog zaslona pametnog telefona
1 Dodirnite i zadržite na desnoj strani pri dnu virtualnog zaslona pametnog telefona.
2 Kada se prikaže okvir, povucite ga kako biste prilagodili veličinu.
Unos teksta
Prilikom unosa teksta na virtualni zaslon pametnog telefona prikazuje se tipkovnica tableta.
Unesite tekst pomoću tipkovnice.
83
Mreža i internet
Prebacivanje između zaslona pametnog telefona i virtualnog zaslona
pametnog telefona
Nije moguće istovremeno koristiti zaslon pametnog telefona i virtualni zaslon pametnog
telefona. Prilikom korištenja virtualnog zaslona pametnog telefona koji se prikazuje na zaslonu
vašeg tableta, zaslon pametnog telefona je isključen.
Uporaba zaslona pametnog telefona
Na pametnom telefonu pritisnite gumb za povratak na početni zaslon kako biste uključili njegov
zaslon u isključili virtualni zaslon pametnog telefona koji se prikazuje na zaslonu tableta.
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite Prebaci na tablet na zaslonu tableta kako biste uključili virtualni zaslon pametnog
telefona i isključili zaslon na pametnom telefonu.
Reprodukcija glazbe i videozapisa na tabletu
Reproducirajte glazbu ili videozapise pohranjene u pametnom telefonu putem zvučnika i
zaslona tableta.
1 Pokrenite glazbu ili videodatoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona koji se
prikazuje na tabletu.
2 Odabrana datoteka reproducira se putem zvučnika i zaslona tableta.
Prilagodite glasnoću na virtualnom zaslonu pametnog telefona ili tabletu tijekom reprodukcije.
84
Mreža i internet
Kopiranje datoteka između uređaja
Kopiranje datoteka s pametnog telefona na tablet
1 Dodirnite i zadržite datoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite ih i zadržite te ih povucite na zaslon tableta.
3 Na zaslonu tableta prikazat će se Moje Datoteke. Odaberite mapu u koju želite spremiti
datoteku i dodirnite OK.
Kopiranje datoteka s tableta na pametni telefon
1 Dodirnite i zadržite datoteku na zaslonu tableta.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite ih i zadržite te ih povucite na virtualni
zaslon pametnog telefona.
3 Na virtualnom zaslonu pametnog telefona prikazat će se Moje Datoteke. Odaberite mapu u
koju želite spremiti datoteku i dodirnite OK.
85
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pretražite druge uređaje za
reprodukciju datoteke.
Podesite datoteku kao
omiljenu pjesmu.
Promjena načina
ponavljanja.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Otvaranje popisa pjesama.
Ponovno pokreće pjesmu
koja se trenutno
reproducira ili se prebacuje
na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
86
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → Postavke → Igrač → Pametna
glasnoća.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
dodirnite → Postavke → Igrač → Adapt Sound → Uključi. Kada glasnoću povećate do razine
14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću
smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuka alarma
Da biste podesili pjesmu koja se trenutačno reproducira kao ton alarma, dodirnite → Postavi za
→ Od početka ili Automatske preporuke → OK.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite Popisi pjes., a zatim dodirnite → Napravi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj pjesme, odaberite pjesme koje želite uključiti u popis, a zatim
dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → Dodaj na
popis.
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Dodirnite → Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
87
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 95)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtjevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.
Dodirnite za prebacivanje u
način dvostruke kamere.
Prebacivanje s prednje na
stražnju kameru.
Promjena postavki kamere.
Prikažite trenutni način rada.
Početak snimanje
videozapisa.
Prikaz dodatnih opcija.
Promjena načina
fotografiranja.
Pregled snimljenih
fotografija i video zapisa.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
88
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i
odredi najbolji način fotografiranja.
• Lijepo lice: Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
• Najbolje lice: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje
radi izrade najbolje moguće slike.
Dodirnite za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite
fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori Galerija, dodirnite žuti
okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira
položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite Spremi kako biste slike spojili u jednu
fotografiju koju ćete spremiti.
• Zvuk i snimka: Pomoću te značajke snimite fotografiju sa zvukom.
Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Drama: Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja
prikazuje tragove kretanja.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće
ispravno snimati.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
– – Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
– – Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir tražila ili
je predug poput autobusa ili vlaka.
89
Mediji
• Bogati ton (HDR): Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
• Gumica: Ovo koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.
Dodirnite za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta objekata u pokretu.
Da biste vratili izvornu fotografiju, dodirnite , a zatim dodirnite označeno područje.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Prilikom snimanja fotografija objekta i pozadine sa sličnim bojama, fotoaparat možda
neće prepoznati sve kretnje.
– – Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
• Panorama: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad su dva okvira vodiča za panoramsku
fotografiju poravnata, kamera će automatski kreirati još jedan snimak u panoramskom nizu. Za
zaustavljanje snimanja dodirnite .
Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
90
Mediji
Primjena efekata filtra
Koristite efekte filtra da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Dodirnite
dodirnite
za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite
. Za zaustavljanje snimanja
.
Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:
• Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona,
dodirnite .
• Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
Način snimanja
Dodirnite
→
da biste promijenili način snimanja.
• Normalno: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
• Ograniči za email: Ovaj način koristite kako biste smanjili kvalitetu snimanja radi slanja
snimke putem e-pošte.
• Brzo kretanje: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će
ubrzano reproducirati videozapis.
91
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom
snimanja videozapisa.
Način dvostruke kamere
Kada snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, slika ili videozapis snimljeni
pomoću prednje kamere pojavit će se u umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Dodirnite
dodirnite
za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite
za snimanje videozapisa.
za snimanje fotografije ili
Dodirnite za promjenu
veličine ili za pomicanje
lokacije.
Odabir između brojnih
dostupnih stilova.
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
• Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.
92
Mediji
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošaljite je toj osobi.
• Udaljeno tražilo: Postavite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Postavite uređaj kao tražilo da biste daljinski upravljali kamerom.
Dodirnite
Dodirnite
→ → Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa.
za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću
rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
• Uzastopno: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Dotaknite za foto: Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
• Prepoznavanje lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• Načini-mjerenja: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti
svjetla. Centar mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na
zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• ISO: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Pametna stabilizacija: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te
na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
• Spremi kao: Postavite uređaj tako da sprema fotografije s bogatim tonom i originalne
fotografije ili samo fotografije s bogatim tonom.
93
Mediji
• Stabiliz. videa: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri
fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Lokacijska oznaka: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled slika/vid.: Podesite uređaj za prikazivanje fotografija ili videozapisa nakon snimanja.
• Tipka za glasn.: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja
koristi tipku za glasnoću.
• Timer: Koristite za odgođeno snimanje.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• Vrijedn. ekspozic.: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća
senzor fotoaparata. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Smjernice: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti
snimanja.
• Flash: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Kontrola glasom: Podesite kameru za snimanje fotografija putem glasovne naredbe.
• Kontekst. naziv dat.: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu
značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima Galerija.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Spremanje: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Poništi: Poništavanje postavki kamere.
• Pomoć: Pristupite informacijama o pomoći za korištenje kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
te dodirnite i zadržite ikonu prečaca.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.
94
Mediji
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta
Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → Pokreti, tipku Pokreti povucite udesno,
a zatim uključite tipku svake značajke.
Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite tipku funkcije.
95
Mediji
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite
završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u
mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Tu značajku koristite da biste na poleđini slike napisali bilješku. Dodirnite
uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiran u međuspremnik.
• Ispis: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u
njemu.
• Postavi za: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Postavke: Promjena postavki galerije.
96
za
Mediji
Modifikacija slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Zakreni: Rotiranje slike.
• Izreži: Rezanje slike.
• Boja: Prilagodite zasićenost ili svjetlinu slike.
• Efekt: Primjena efekata na sliku.
• Naljepnica: Dodavanje naljepnica.
• Crtež: Crtanje po slici.
• Okvir: Primjena okvira na sliku.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite → Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Izrada kolaža od slika
U mapi dodirnite → Odaberite stavku, odaberite dvije do četiri slike, a potom dodirnite →
Stvori kolaž. Na dnu zaslona odaberite stil, a zatim dodirnite Spremi.
Za dodavanje slika dodirnite
Za brisanje slike, dodirnite
.
.
Za promjenu vrste dijeljenja dodirnite .
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberite stavku, odaberite sliku, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
97
.
Mediji
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberite stavku, odaberite slike i zatim dodirnite
poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
da biste ih
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili kako
bi je dodijelili kontaktu.
Označavanje lica
Prilikom pregledavanja slike dodirnite → Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili
dodajte kontakt.
Kad se na slici pojavi oznaka lica, dodirnite je i upotrijebite dostupne opcije, primjerice slanje
poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Tag Buddy
Dodirnite → Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim povucite tipku Označi prijatelja
desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime
osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete
kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.
Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite OK, a zatim označite
slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu
mapu, a zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj da biste kopirali ili Premjesti da biste premjestili
stavku.
98
Mediji
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke se datoteke možda neće pravilno reproducirati, ovisno o tome na koji su način
kodirane.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Prebacite se u način rada s
plutajućim zaslonom.
Pristupite dodatnim
mogućnostima.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pretražite druge uređaje za
reprodukciju datoteke.
Kretanje naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže premotavanje
unaprijed.
Pomaknite upravljačku
ploču udesno.
Pomaknite upravljačku
ploču ulijevo.
Otvaranje popisa pjesama.
Ponovno pokreće trenutni
videozapis ili se prebacuje
na prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Izmjena omjera zaslona.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise i zatim dodirnite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite → Dijeljenje preko, odaberite videozapise, dodirnite OK, a zatim odaberite način
dijeljenja.
99
Mediji
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite zaslon, a zatim dodirnite
za prikaz cijelog zaslona.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite Prijenosi →
dodirnite PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim
100
Mediji
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Da biste pokrenuli aplikaciju Flipboard, povucite prstom ulijevo na pozdravnoj stranici, odaberite
teme novosti, a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
101
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trgovina Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
102
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Više informacija možete pronaći na apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
103
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play Movies & TV
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play Movies & TV na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glazba za Play
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Glazba za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kiosk za Play
Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.
Dodirnite Kiosk za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
104
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite da biste zabilježili važne informacije koje ćete spremiti i kasnije pogledati.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
, unesite zapis, a zatim dodirnite Spremi.
Za promjenu kategorije dodirnite
.
Za umetanje slike u bilješku dodirnite
.
Za stvaranje glasovne bilješke za umetanje u bilješku dodirnite .
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Za uređivanje bilješke dodirnite sličicu bilješke, a zatim dodirnite njezin sadržaj.
Da biste potražili zapis, dodirnite
Za stvaranje bilješke dodirnite
.
.
Dodirnite → Odaberi, odaberite zapise i zatim dodirnite
bilješke.
Za izmjenu popisa kategorija dodirnite
ili
kako biste obrisali ili ispisali
.
Pregled zapisa
Dodirnite minijaturu bilješke kako biste je otvorili.
Za uređivanje bilješke dodirnite njezin sadržaj.
Da biste izbrisali zapis, dodirnite
.
Da biste poslali bilješke drugima, dodirnite
.
Kako biste ispisali bilješku povezivanjem uređaja na pisač, dodirnite
biti kompatibilni s uređajem.
105
. Neki pisači možda neće
Pomoćni programi
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Događaj: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
• Obaveza: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
106
do
Pomoćni programi
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Google u odjeljku Moji
računi, odaberite Google račun, a zatim označite Sinkronizacija Kalendar.
Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite S Planer → →
Sinkronizacija.
Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite → Kalendari, a zatim Google
račun.
Promjena vrste kalendara
Na gornjoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji,
mjesečni, tjedni i druge.
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ za pretragu.
Za pregled današnjih događaja ili zadataka dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite → Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadataka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite → Dijeljenje preko, a potom odaberite način
dijeljenja.
107
Pomoćni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite Start za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Nakon što aktivirate Dropbox, dodirnite Turn on Camera Upload za automatski prijenos
fotografija i videozapisa snimljenih pomoću uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija
ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a
zatim odaberite datoteke.
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → Upload here → Photos or
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
i dodajte ih na popis favorita. Za
Oblak
Ovu funkciju koristite za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija
putem računa Samsung ili aplikacije Dropbox.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Oblak.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
108
Pomoćni programi
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za sigurnosnu pohranu ili obnovu podataka pomoću
računa Samsung.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem
spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive,
vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s
instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
109
Pomoćni programi
Preglednik programa Hancom
Ovu aplikaciju koristite da biste dokumente pregledavali u različitim oblicima, uključujući
proračunske tablice i prezentacije.
Dodirnite Preglednik programa Hancom na zaslonu aplikacija.
Traženje dokumenata
Dodirnite Otvori kako biste pregledali dokument.
Prilikom pregledavanja dokumenta upotrijebite jednu od sljedećih mogućnosti:
• : Kreiranje mape.
• : Dohvaćanje novih dokumenata.
• : Sortiranje dokumenata i mapa.
• : Promjena načina prikaza.
• : Odabir dokumenata ili mapa.
Dodirnite Nedavno otvoreni dokumenti kako biste pretražili nedavno korištene dokumente.
Čitanje dokumenata
Dodirnite dokument u mogućnosti Nedavno otvoreni dokumenti ili u mapi.
Dodirnite ili , a zatim primijenite jednu od sljedećih funkcija:
Program za obradu teksta
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Ispiši: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Pomoć: Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.
110
Pomoćni programi
Prezentacija
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Dijaprojekcija: Pokretanje prikaza od prve stranice.
• Od trenutačnog slajda: Pokretanje prikaza od trenutne stranice.
• Pokaži prikaz izlagača: Prikaz prezentacijskih alata na uređaju kada je spojen na vanjski
zaslon.
• Ispiši: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Pomoć: Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.
Proračunska tablica
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema određenim kriterijima.
• Prikaži formule: Prikaz formula unutar ćelija umjesto izračunatih rezultata.
• Zamrzni okna: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
• Crte rešetke: Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
• Prikaz svih komentara: Skrivanje ili prikazivanje bilježaka u dokumentu.
• Područje ispisa: Odabir područja za ispis.
• Ispiši: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Pomoć: Pregled pojedinosti o aplikaciji Hancom Viewer.
111
Pomoćni programi
PDF
• Traži: Traženje teksta.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Svojstva: Pregled pojedinosti dokumenta kao što su naziv, datum i autor.
• Zumiranje: Promjena veličine prikaza.
• Sakrij komentare: Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
• Okomito kretanje stranicama: Promjena načina prikaza. Ova mogućnost ovisi o odabranom
načinu prikaza.
• Prikaz za čitanje: Prikaz sadržaja dokumenta bez prikaza margina.
• Idi na stranicu: Prijelaz na određenu stranicu.
• Oznake: Prikaz oznaka u dokumentu.
• Ispis: Ispis dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
s uređajem.
Alarm
Ovu aplikaciju koristite da biste postavili alarm za važne događaje.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
112
Pomoćni programi
Postavljanje alarma
Dodirnite , postavite vrijeme oglašavanja alarma, odaberite dane u koje će se alarm ponavljati,
a zatim dodirnite Spremi.
• Lokacijski alarm: Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog
vremena.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite → Odaberi, odaberite alarme, a zatim dodirnite
.
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite da biste provjerili vrijeme u mnogim svjetskim gradovima.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
i unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
→ Postavke ljetnog vremena.
Brisanje satova
Dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
113
.
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti, dodirnite
.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite tipku za početni zaslon.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki jezici ne podržavaju tu aplikaciju.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama
za aktiviranje.
Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon
zaključavanja, a zatim tipku Otključavanje buđenjem povucite udesno.
114
Pomoćni programi
S Tražilicu
Koristite tu aplikaciju da biste pretražili mnoštvo stavki na uređaju, uključujući poruke e-pošte,
dokumente, slike, aplikacije itd.
Otvorite okno s obavijestima i dodirnite
da biste pokrenuli S Tražilicu.
Dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite kriterij po kojem ćete pretraživati. Ili dodirnite ,
a zatim izgovorite ključnu riječ koju treba potražiti.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Opseg pretraživanja
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → Postavke → Pretraživanje tableta, a zatim
označite stavke koje treba tražiti.
Googleova služba informacija
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki
Google Now dodirnite → Postavke, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku Googleova sl. info.
115
Pomoćni programi
Glasovno pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Datoteke pohranjene u uređaju sortiraju se prema kriterijima. U lijevom oknu zaslona odaberite
jednu od sljedećih kategorija:
• Vremenska lenta: Pregledajte datoteke grupirane prema datumu.
• Omiljene mape: Pregledajte prečace za mape.
• Mape: Pregledajte datoteke pohranjene u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici te
prečace za FTP poslužitelje.
• Kategorija: Pregledajte datoteke sortirane prema tipovima.
• Aplikacije: Pregledajte datoteke pohranjene ili stvorene u određenim aplikacijama.
Odaberite kategoriju, a zatim datoteku ili mapu da biste je otvorili.
116
Pomoćni programi
Nakon odabira kategorije dodirnite , a zatim primijenite neku od sljedećih mogućnosti:
• Odaberi: Odaberite datoteke ili mape.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti Omiljene mape.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
• Dodaj FTP: Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti Mape.
• Traži uređaje u blizini: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
• Opcije zaslona: Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.
Dodirnite → Odaberi, odaberite datoteku ili mapu, a zatim upotrijebite neku od sljedećih
funkcija:
• : Pošaljite datoteke drugim osobama ili ih podijelite s njima.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti Omiljene mape.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
• → Zip: Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
• → Detalji: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.
Traženje datoteke
Dodirnite
, a zatim unesite kriterije pretraživanja.
Pregledavanje informacija o pohrani
Dodirnite
da biste pregledali informacije o memoriji za svoj uređaj i memorijsku karticu.
117
Pomoćni programi
Promijenite način prikaza.
Dodirnite
da biste promijenili način prikaza.
Stvaranje mapa
Dodirnite
, unesite naziv mape, a zatim dodirnite OK.
Dodavanje prečaca mapama
Dodajte prečac za mape koje se često koriste u mogućnosti Omiljene mape. Odaberite mapu i
dodirnite → Dodaj u Omiljene mape.
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja uređaju
Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti Mape. Dodirnite → Dodaj FTP, unesite
podatke FTP poslužitelja, a zatim dodirnite OK.
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
→ Po nazivu.
Za sortiranje datoteka prema naslovu dodirnite
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite
→ Po datumu.
→ Po veličini.
Za brisanje povijesti, dodirnite → Obriši popis.
118
Pomoćni programi
KNOX
Koristite ovu aplikaciju kako biste odvojili osobne i radne podatke te omogućili siguran pristup
poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.
Dodirnite KNOX na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli KNOX, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj i slijedite
upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Kako biste zaštitili podatke, KNOX i povezani podaci brišu se prilikom višestrukog
pogrešnog unosa šifre.
119
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Potražite mjesta tako da unesete adresu ili ključnu riječ. Kada se mjesto pronađe, odaberite ga da
biste vidjeli detaljne informacije. Dodatne informacije potražite u sustavu pomoći.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite da biste postavili početno i završno mjesto, a zatim odaberite način putovanja.
Uređaj će prikazati rute za dolaženje na odredište.
120
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite .
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Potražite pomoć za Wi-Fi.
Postavljanje politike Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
stanju mirovanja.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno pa označite Obavijest o mreži za
aktiviranje ove značajke.
121
Postavke
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Istek vidljivosti: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
• Primljene datoteke: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
• Upute: Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Korištenje podataka
Pratite svoj mrežni podatkovni promet.
• Ciklus korištenja podat.: Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u
mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije
aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije
Postavke → Općenito → Računi.
• Mobilne pristupne točke: Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije
koje su pokrenute u pozadini.
Položaj
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Pregledajte koje aplikacije zahtijevaju informacije o vašoj
trenutačnoj lokaciji i potrošnji baterije.
122
Postavke
• Usluge lokacije: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom
pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
Više mreža
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Ispis
Konfigurirajte postavke za dodatke instalirane na uređaju. Možete pretražiti dostupne pisače ili
ručno dodati pisač kako biste mogli ispisivati putem funkcije Wi-Fi ili usluga u oblaku.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija je dostupna kada se Ethernet adapter spoji na uređaj. Koristite ovu opciju kako bi
aktivirali Ethernet funkcije i postavili mrežu.
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Pregledajte naziv uređaja.
• Dijeljeni sadržaj: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
• Popis dopuštenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Popis zabranjenih uređaja: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Slanje iz drugih uređaja: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
123
Postavke
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće glazbe i videozapisa, zvukove sustava uređaja i
obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Zadani ton obavijesti: Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o događajima kao što su
dolazne poruke.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir
odaberete aplikaciju ili opciju.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate
zaslon osjetljiv na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
• Samsung aplikacije: Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
• Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija dodira tipke: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Adapt Sound: Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom slušanja glazbe.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Trajanje svjetla tipki: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipki.
• Način zaslona:
– – Prilagodi prikaz: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim
postavkama.
– – Dinamično: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
– – Standardno: Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
– – Film: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
124
Postavke
• Način čitanja: Odaberite aplikacije koje će koristiti način za čitanje. U načinu za čitanje uređaj
štiti vaše oči kada čitate noću.
• Sanjarenje: Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s
priključnom stanicom ili kad se puni.
• Prikaz postotka baterije: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
• Uredi nakon snimke zaslona: Postavljanje uređaja da uređuje snimku zaslona nakon što je
načini.
Više prozora
Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste mogli istovremeno pokrenuti dvije aplikacije na
zaslonu.
• Otv. u prikazu više proz.: Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora
prilikom otvaranja datoteke iz Moje Datoteke ili Video.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće se opcije mogu
razlikovati ovisno o odabranoj značajci zaključavanja zaslona.
• Opcije widgeta sata: Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
• Prečaci: Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i
omogućuje njihovo uređivanje.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Osobna poruka: Postavljanje uređaja tako da prikazuje osobnu poruku na zaključanom
zaslonu.
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Info. o vlasniku: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
• Otključavanje: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Upute: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
125
Postavke
Pozadina
Promijenite postavke pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon
zaključavanja.
Slova
Promijenite postavke fonta.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
Ploča obavijesti
Prilagodba stavki koje se pojavljuju u oknu s obavijestima.
• Svjetlina i glasnoća: Postavite uređaj tako da prikazuje trake svjetline i jačine zvuka u oknu s
obavijestima.
• Preporučene aplikacije: Postavite uređaj tako da prikazuje popis preporučenih aplikacija u
oknu s obavijestima na temelju vaših radnji poput priključivanja slušalica na uređaj.
• Postavite tipke brzih postavki: Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s
obavijestima.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije
Talkback.
• Način jednostavnog dodira: Postavite tu mogućnost da biste upravljali obavijestima
dodirom na gumb, a ne povlačenjem.
• Prikaži prečac: Dodajte prečac do postavki Pristupačnost ili TalkBack na brzom izborniku
koji se pojavljuje kada pritisnete i zadržite gumb napajanja.
126
Postavke
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
– – Izvoz: Izvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
– – Aktualiziraj: Uvezite trenutne postavke dostupnosti u obliku datoteke.
– – Dijeljenje preko: Pošaljite datoteku s postavkama dostupnosti drugim osobama.
• TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Povećanje: Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i smanjivati prikaz.
• Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
• Podešavanje boje: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete
boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
• Podsjetnik na obavijesti: Postavite uređaj tako da vas upozori u slučaju propuštenih
obavijesti i podesite interval ponavljanja upozorenja.
• Prečac dostupnosti: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i
držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
• Korekcija zvuka: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključuje sve zvukove uređaja.
• Bljeskajuća obavijest: Postavite bljeskalicu da treperi kada imate nove poruke ili obavijesti.
• Google podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
• Samsung podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
127
Postavke
• Izbornik pomagača: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije
putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s
obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dominantna ruka: Odaberite lijevu ili desnu ruku radi jednostavnog korištenja izbornika
pomoćnika.
– – Uredi: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na izborniku pomoćnika.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Aktivirajte način kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja
na unos podataka u aplikaciji.
Način Blokiranja
Odaberite koje ćete obavijesti blokirati i koliko dugo.
Kontrole
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi
temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke
predviđanja riječi.
128
Postavke
• Automatska zamjena: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi
dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
• Automatski razmak: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
• Ništa: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
• Uzastopni unos: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za
pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
• Upute: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje Samsungove tipkovnice.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi
prilikom govornog unosa.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
Glas. pretraživanje
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas
upozoriti na trenutnu aktivnost.
• Blokiraj uvredljiv govor: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth
slušalice kada je spojena na uređaj.
129
Postavke
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
Prijelaz mišem
Uključite funkciju prelaska mišem kako biste izvršili različite funkcije dok se pokazivač miša ili
dodirna podloga priključena na uređaj pomiče preko zaslona.
• Pregled i nazivi ikona: Postavite uređaj tako da prikaže pregled sadržaja ili skočnih okvira
kada se pokazivač postavi na neku stavku.
• Kretanje po popisu: Postavite uređaj tako da se kreće kroz popise pomicanjem pokazivača
na rub zaslona.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Kontrola glasom
Postavite uređaj na prepoznavanje glasovnih naredbi za kontroliranje uređaja. Možete odabrati
značajke koje ćete kontrolirati glasovnim naredbama.
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Povećaj/smanji: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u
aplikaciji Galerija ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima
a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
• Pregled slike: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada
je slika uvećana.
130
Postavke
Pokret dlanom
Aktivirajte značajku pokreta dlanom radi upravljanja uređajem bez dodirivanja zaslona.
• Snimi zaslon: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili
desno preko zaslona.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom
dodirnete zaslon.
Pametni zaslon
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprudukciju videozapisa kad ne gledate u
zaslon.
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
131
Postavke
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija
sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz datuma.
Dodatna oprema
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne
površine ili ukloni s njega.
• Način audio izlaza: Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je
spojen na priključnu stanicu radne površine.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
132
Postavke
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
• Početni: Odaberite zadani način početnog zaslona.
Korisnici
Postavite i upravljajte korisničkim profilima za personalizirane postavke.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• Štednja energije procesora: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
• Štednja energije zaslona: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
• Isključi povratnu vibraciju: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira tipke.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Dostupni se kapacitet
može promijeniti kada nadogradite uređaj.
133
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavljanje uređaja da dopusti prikupljanje podataka o lokaciji ili
da odredi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fija.
• Idi na stranicu za traženje mobitela: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni
uređaj (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i
kontrolirati putem internetske stranice Pronađi moj mobilni uređaj.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite instalaciju aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s Trg. Play.
• Provjeri aplikacije: Postavite uređaj tako da usluzi Google omogući provjeru štetnosti
aplikacija prije instalacije.
• Prom. razinu sigurnosti: Podesite razinu za akcije u skladu s pravilima sigurnosti.
134
Postavke
• Aktual. sigurn. pravila:
– – Automatska aktualizacija: Postavite uređaj neka automatski provjerava i preuzima
sigurnosna ažuriranja.
– – Provjeri aktualiziranja: Provjerite sigurnosna ažuriranja.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Postavite uređaj tako da automatski preuzima sigurnosna
ažuriranja samo kada je povezan s Wi-Fi mrežom.
• Vrsta memorije: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
• Pouzdani podaci: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate s lokacije ili usluge na kojoj su
pohranjeni.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
O uređaju
Pristupite informacijama o uređaju, promijenite njegov naziv ili ažurirajte njegov softver.
Postavke usluge Google
Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
135
Dodatak
Otklanjanje poteškoća
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
136
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za
uključivanje duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
137
Dodatak
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na tipku glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
138
Dodatak
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
139
Dodatak
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
140
Dodatak
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
141
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Kako biste uklonili bateriju, morate posjetiti ovlašteni servisni centar i ponijeti isporučene
upute.
• Radi vaše sigurnosti, ne pokušavajte ukloniti bateriju. Uslijed nepravilnog uklanjanja
baterije može doći do oštećenja baterije i uređaja te nastanka ozljeda i/ili dovesti do toga da
uređaj bude nesiguran za uporabu.
• Samsung ne snosi odgovornost ni za koju štetu ili gubitak (ugovorno ili izvanugovorno,
uključujući nemar) koji nastanu kao posljedica nepridržavanja ovih upozorenja i uputa, osim
za smrt ili ozljedu koji nastanu kao posljedica Samsungovog nemara.
1 Uklonite memorijsku karticu iz uređaja.
2 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca.
Zatim pomoću alata za razdvajanje odvojite zaslon od stražnjeg poklopca.
3 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko
uređaja.
4 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac.
Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na
ravnu radnu površinu.
5 Odvijte i uklonite vijke.
6 Skinite priključak baterije.
7 Uklonite bateriju.
142
Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i
verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
www.samsung.com
Croatian. 06/2015. Rev.1.2
Download PDF

advertising