Samsung | SM-T310 | Samsung SM-T310 Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-T310
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi izazvane aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi su zaštitni
znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se
koriste pod licencijom.
O DIVX VIDEOZAPISU
DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi
Corporation. Ovo je službeno licencirani uređaj s oznakom DivX Certified® koji je prošao stroga
ispitivanja kojima je potvrđeno da može reproducirati DivX videozapise. Za više informacija te za
softverske alate koji će vaše datoteke pretvoriti u DivX videozapise posjetite www.divx.com.
O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV
Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na
zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u
meniju za postavku vašeg uređaja. Za više informacija o tome kako dovršiti registraciju posjetite
vod.divx.com.
DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući i premium sadržaj.
Proizvodeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Digital Plus i dvostruki-D simbol zaštitni
su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
4
Sadržaj
Početak
37
38
39
41
8 Prikaz uređaja
9Gumbi
10 Sadržaj pakiranja
10 Punjenje baterije
13 Umetanje memorijske kartice
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
16 Zaključavanje i otključavanje uređaja
16 Prilagodba glasnoće
16 Prebacivanje na bešumni način rada
Podešavanje računa
Prijenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
42Imenik
46Email
47 Google Mail
49Hangouts
49Google+
50Fotografije
50Twitter
Osnovne funkcije
17 Ikone za indikaciju
18 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
21 Kontrolni pokreti
23 Uporaba višenamjenskog prozora
27Obavijesti
28 Početni zaslon
30 Zaslon zaključavanja
31 Zaslon aplikacija
33 Korištenje aplikacija
33Upute
34 Unos teksta
36 Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Mreža i internet
51Internet
52Chrome
53Bluetooth
54 Screen Mirroring
55 Samsung Link
56 Group Play
58WatchON
5
Sadržaj
Mediji
93 S Prevoditelj
94 S Voice
95Google
96 Glas. pretraživanje
96 Moje Datoteke
97Skidanja
97TripAdvisor
59Glazba
61Kamera
66Galerija
70 Album s pričom
74 Paper Artist
75Video
76YouTube
77Flipboard
Putovanja i lokalni sadržaji
98Karte
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
78
79
79
80
81
81
81
81
82
82
Postavke
Trg. Play
Samsung Apps
Game Hub
Music Hub
Knjige Play
Filmovi za Play
Play glazba
Igre Play
Readers Hub
Video Hub
99 Informacije o postavkama
99Wi-Fi
100Bluetooth
100 Korištenje podataka
101Dodatno
102 Način Blokiranja
102 Način handsfree
102Zvuk
103Zaslon
104Spremanje
104 Štednja baterije
105Baterija
105 Upravljanje aplikacijama
105 Zadane aplikacije
105Lokacija
106 Zaslon zaključavanja
107Sigurnost
108 Jezik i unos
111Oblak
111 Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Pomoćni programi
83Zapis
84 S Planer
87Dropbox
88Oblak
88Disk
89 POLARIS Office 5
91Alarm
92 Svjetsko vrijeme
93Kalkulator
6
Sadržaj
112 Dodaj račun
112Pokreti
112 Kontrola glasom
112Dodaci
113 Datum i vrijeme
113Pristupačnost
114 O uređaju
114 Postavke usluge Google
Rješavanje problema
7
Početak
Prikaz uređaja
Prednja kamera
Senzor osvjetljenja
Mikrofon
Gumb za uključivanje
Gumb glasnoće
Zaslon osjetljiv na dodir
IrLED
Gumb za početni zaslon
Gumb za povratak
Gumb za izbornik
Višenamjenski priključak
Utičnica za slušalice
Stražnja kamera
GPS antena
Utor za memorijsku
karticu
Zvučnik
Zvučnik
8
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Izbornik
Početna
• Pritisnite i držite 8-10 sekundi za ponovno pokretanje uređaja
u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj
prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na
dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni
zaslon.
• Dodirnite i držite za pokretanje Google pretrage.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
10
Početak
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
11
Početak
Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja,
a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne
koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje.
Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
12
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.
• Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete
memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti
ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape SD memory card.
1 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
2 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
13
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Spremanje → Odspoji SD karticu.
Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke → Spremanje → Format SD kartice →
Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke
pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan
postupcima korisnika.
14
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
15
Početak
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za
otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk.
16
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
17
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
18
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput
dodirnite za vraćanje natrag.
19
Osnovne funkcije
Povlačenje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Povlačite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
20
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite Aplikacije → Postavke → Pokreti, a zatim gumb koji se nalazi gore desno na zaslonu
povucite na desno.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje
znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.
21
Osnovne funkcije
Prelaženje
Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
22
Osnovne funkcije
Uporaba višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za uporabu višenamjenskog prozora na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Postavke →
Zaslon i zatim kliknite Više prozora.
Uporaba podijeljenog zaslona višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacije na podijeljenom zaslonu.
Aktiviranje aplikacija na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora
1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona. Ili, dodirnite i držite
Traka višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
23
.
Osnovne funkcije
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na zaslon.
Pustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.
3 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na
novu lokaciju.
24
Osnovne funkcije
Dijeljenje sadržaja između aplikacija
Sadržaj možete jednostavno podijeliti između aplikacija poput Email i Internet, tako da ih
povučete i pustite.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
1 Pokretanje Email i Internet na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.
Pristupanje opcijama
višenamjenskog prozora
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije, a zatim dodirnite
.
Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim opcijama:
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Dijeljenje stavki poput slika, teksta ili poveznica između prozora aplikacije
povlačenjem i puštanjem.
• : Maksimiziranje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
25
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i držite stavku na internetskom prozoru te je povucite na lokaciju u prozoru
e-pošte.
Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za spremanje kombinacije trenutno pokrenutih aplikacija na
višenamjenskom prozoru.
1 Pokretanje višestrukih aplikacija na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.
2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → Novi.
3 Unesite naziv, a zatim dodirnite OK.
Trenutno pokrenuta kombinacija višestrukog prozora dodana je na traku višestrukog
prozora.
Za pokretanje aplikacija pomoću spremljene kombinacije odaberite kombinaciju na traci
višestrukog prozora.
26
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o novim porukama,
kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje
sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje okvira
obavijesti, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite
prema dolje, a zatim dodirnite za korištenje sljedeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
• Rotacija zaslona: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Način čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje moda čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže
zaštititi vaše oči kad čitate noću. Za odabir aplikacije koja će se koristiti dodirnite Postavke
→ Zaslon → Način čitanja.
• Više prozora: Podesite za uporabu višenamjenskog prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje načina uštede energije.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Za odabir obavijesti koje želite blokirati dodirnite Postavke → Način
Blokiranja.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
• Način handsfree: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada “hands-free”.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.
27
→
,a
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite
u prikaz okvira.
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili okvira.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Kreiranje nove mape.
• Stranica: Dodajte novi okvir na početni zaslon.
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
28
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Dodirnite
→ Uredi stranicu →
.
Premještanje okvira
Dodirnite
lokaciju.
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu
Uklanjanje okvira
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za
Dodirnite
smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
sljedeće:
→ Postavi pozadinu → Početni zaslon, te potom odaberite
• Galerija: Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
• Žive pozadine: Pregled animiranih slika.
• Fotografije: Slike pogledajte pod Fotografije.
• Pozadine: Pregled slika pozadina.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao sliku
pozadine.
29
Osnovne funkcije
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
• Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na
Internetu može napraviti dodatne troškove.
• Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije → Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s
widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Smjestite ga
na lokaciju na koju želite, po potrebi mu promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim za
spremanje lokacije widgeta dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.
Zaslon zaključavanja
Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam
omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.
Dodavanje widgeta
Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Zaslon zaključavanja, a zatim označite Višestruki widgeti.
Na zaključanom zaslonu ne možete koristiti widgete kada su aktivirane sigurnosne
funkcije.
Dodirnite područje s okvirom widgeta na gornjem dijelu zaslona. Pomaknite se desno na zadnju
stranicu, dodirnite , a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.
30
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Premještanje okvira
Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim
ga povucite na novu lokaciju.
Uklanjanje okvira
Pomaknite se lijevo ili desno na području okvira widgeta, dodirnite i držite okvir prikaza te ga
odvucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Aplikacije za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
Dodirnite
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
Dodirnite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
31
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
→ Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
Dodirnite
deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Deaktiviranje aplikacija
→ Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
Dodirnite
deaktivirati.
Za aktiviranje aplikacije na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Upravljanje aplikacijama,
pomaknite se na ONEMOGUĆENO, odaberite aplikaciju i zatim dodirnite Uključeno.
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se
deinstalirati.
• Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će
i dalje biti pohranjene na uređaju.
32
Osnovne funkcije
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Pritisnite i držite gumb početnog zaslona za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite gumb početnog zaslona, dodirnite , a zatim dodirnite
Kraj pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Ili, pritisnite i
držite gumb početnog zaslona, a zatim dodirnite .
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
33
Osnovne funkcije
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Odaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Podešavanje opcija za Samsung
tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći redak.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Unos znakova interpunkcije.
Dodavanje stavke u
međuspremnik.
Unos razmaka.
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite
lokaciju.
za izmjenu tipa tipkovnice.
a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
34
Osnovne funkcije
Rukopis
Dodirnite i držite → , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se kako se
slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova
te umetanja razmaka. Za prikaz uputa za pokrete dodirnite i držite , a zatim dodirnite →
Upute → Korištenje pokreta rukopisa.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
35
Osnovne funkcije
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 99)
Provjerite je li Wi-Fi veza aktivna prije korištenja internetskih aplikacija.
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Wi-Fi, a potom u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Kada se uređaj spoji na
Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
36
Osnovne funkcije
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
Podešavanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodaj račun → Google.
Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja
slijedite upute na zaslonu. Na uređaju se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke, odaberite naziv računa pod Računi, odaberite račun
koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
37
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
38
Osnovne funkcije
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje otključavanja lica
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Otključavanje lica.
Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni
PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.
Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Lice i glas.
Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu
naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da
otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.
39
Osnovne funkcije
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje zaslona →
Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
40
Osnovne funkcije
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru
za otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → O uređaju → Aktualizacija softvera → Aktualiziraj.
41
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
Brisanje kontakta
Dodirnite
.
42
.
Komunikacija
Traženje kontakata
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s lijeve strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikaz kontakata
Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite
→ Kontakti za prikaz, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.
Premještanje kontakata
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
43
na popisu kontakata.
Komunikacija
Uvoz i izvoz kontakata
Uvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoz.
Izvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju izvoz.
Dijeljenje kontakata
→ Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
Dodirnite
potom odaberite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Spremi u Favorite: Dodavanje kontakata u favorite.
• Ukloni iz Favorita: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikaz kontakata u obliku rešetke ili popisa.
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Grupni kontakti
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite OK.
44
Komunikacija
Upravljanje grupama
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Uredi grupu: Promjena postavki grupe.
• Novi: Stvaranje nove grupe.
• Ukloni iz grupe: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji email: Slanje e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Brisanje grupa
Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite Obriši. Zadane grupe ne
mogu se izbrisati.
Slanje e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
→ Pošalji email, odaberite članove grupe i dodirnite OK.
Vizitka
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .
Dodirnite
dijeljenja.
→ Dijeli posjetnicu putem → Odabrani kontakt, a zatim odaberite način
45
Komunikacija
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavlj. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite
upute na zaslonu.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite
→ Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
na vrhu zaslona. Unesite
Dodirnite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.
Slanje odgođenih poruka
→ Slanje rasporeda. Odredite vrijeme i datum, a zatim
Pri sastavljanju poruke dodirnite
dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
46
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Odgovaranje na poruku.
Sastavite poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Idi na prethodnu ili sljedeću
poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
47
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite +KOPIJA/SKRIV. KOP. (dodaj kopiju/skrivenu kopiju) za dodavanje većeg broja
primatelja.
Dodirnite
→ Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite
→ Priloži datoteku za dodavanje slika, videozapisa, glazbe i sl.
Dodirnite
→ Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite
→ Postavke za promjenu postavki Google Maila.
Dodirnite
→ Pošaljite povratne informac.. za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.
Dodirnite
→ Pomoć za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.
Čitanje poruka
Briše ovu poruku.
Čuvanje ove poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Označava poruku kao nepročitanu.
Prebacivanje poruke u drugi
poštanski pretinac.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Odgovaranje svim primateljima ili
ispisivanje poruke.
Označava poruku kao podsjetnik.
Proslijedi ovu poruku drugima.
Prikaz privitka.
Odgovaranje na ovu poruku.
48
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Odaberite oznaku u SVE OZNAKE za prikaz poruka pod ostalim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite
odaberite oznaku koju želite dodijeliti.
→ Promjena oznaka, a zatim
Hangouts
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
49
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih
mreža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Fotografije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• SVE: Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete s pomoću uređaja.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu.
Dodirnite za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.
Zatim, odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:
• : Mijenjanje slike.
• : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
• : Brisanje slike ili videozapisa.
Twitter
Ovu aplikaciju koristite za kontaktiranje putem vaše društvene mreže na Twitteru.
Dodirnite Twitter na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Unesite Twitter račun i lozinku. Pogledajte ili podijelite novosti.
50
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite
za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate
internetske stranice.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, a zatim
dodirnite naslov koji želite odabrati.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
51
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
→ Obriši povijest.
internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite
Dodirnite → Povijest → Najposjećenije za otvaranje internetskih stranica s popisa
najposjećenijih internetskih stranica.
Pohranjene stranice
Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite
→ Spremljene stranice.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite
→ Skidanja.
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeli
pre...
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Nova kart.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, te
dodirnite naslov koji želite odabrati.
52
Mreža i internet
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Za pregled oznaka dodirnite
→ Ostali uređaji. Odaberite
→ Oznake.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth, a
potom u desno povucite gumb Bluetooth.
53
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti popis
otkrivenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski
generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite jedan od Bluetooth
uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom
uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu Download. Ako je kontakt prihvaćen,
automatski je pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content
Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Dodatno → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i
držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
54
Mreža i internet
Samsung Link
Ovu aplikaciju koristite za reproduciranje sadržaja spremljenog na udaljenim uređajima putem
ili na uslugama internetske pohrane putem interneta. Možete reproducirati i slati multimedijske
datoteke s vašeg uređaja na drugi uređaj ili na uslugu internetske pohrane.
Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više
uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.
Dodirnite Samsung Link na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prilikom otvaranja ove aplikacije, pojavit će se sav sadržaj s vaših registriranih uređaja i usluga
pohrane. Možete ih pretražiti i reproducirati.
Slanje datoteka
Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.
Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir
kategorije medija.
Zatim dodirnite
, odaberite datoteke, a zatim dodirnite
.
Dijeljenje datoteka
Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir
kategorije medija.
Zatim dodirnite
, odaberite datoteke, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima
Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir
kategorije medija.
Zatim dodirnite
, odaberite datoteke, dodirnite
, a zatim odaberite uređaj.
• Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao
medija player.
• Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.
55
Mreža i internet
Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane
Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.
Za prijenos datoteka između uređaja i usluge internetske pohrane, dodirnite
datoteke, a zatim dodrinite .
, odaberite
Za registriranje usluga internetske pohrane na uređaju dodirnite → Dodaj spremište, a zatim
odaberite uslugu internetske pohrane.
Group Play
Ovu aplikaciju koristite za uživanje u trenucima zajedno s vašim prijateljima djeleći i
reproducirajući sadržaj. Kreirajte ili se pridružite Group Play sesiji, a zatim dijelite slike, dokumente
ili glazbu.
Dodirnite Group Play na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete se spojiti na internet putem Wi-Fi mreže.
Pridruživanje Group Play sesiji.
Kreiranje Group Play sesije.
Podesite je li ili nije potrebna
grupna lozinka.
56
Mreža i internet
Kreiranje grupe za Group Play
Kada kreirate Group Play sesiju, drugi uređaji mogu se pridružiti sesiji i dijeliti sadržaj.
Kada koristite lozinku za Group Play sesiju, drugi uređaji moraju unijeti lozinku za pridruživanje
sesiji. Za korištenje lozinke označite Postavi lozinku.
Dodirnite Kreiranje grupe, podesite šifru, a zatim koristite sljedeće funkcije:
• Dijeli glazbu: Spojite dva ili više uređaja i koristite ih za postizanje “surround” zvučnog efekta
prilikom dijeljenja glazbe.
• Dijeli slike: Odaberite slike za dijeljenje.
• Dijeli dokumente: Odaberite dokumente za dijeljenje.
• Igrajte igre i još mnogo toga: Igrajte online igrice s prijateljima.
Pridruživanje na Group Play
Pridružite se Group Play sesiji koju je kreirao drugi uređaj.
Dodirnite Pridruži se grupi, odaberite Group Play sesiju kojoj se želite pridružiti, a zatim unesite
šifru za željenu grupu ukoliko je to potrebno. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se
trenutno dijeli pojavit će se na uređaju.
Uporaba dodatnih funkcija u Group Play sesiji
Prilikom dijeljenja sadržaja s drugim uređajima koristite sljedeće funkcije:
• : Promjena postavki zvučnika za svaki spojeni uređaj.
• →
: Prilagodba glasnoće zvuka.
• →
: Podešavanje uređaja na korištenje svih spojenih uređaja kao stereo zvučnika.
• : Na zaslonu možete napisati bilješku ili nešto nacrtati. Svi sudionici mogu vidjeti što ste
kreirali.
• : Prikaz svih podijeljenih slika u mozaičkom prikazu. Ova funkcija dostupna je kada
odaberete više od dvije slike.
• /
• : Prikaz sudionika u grupi.
: Odabir više slika ili dokumenata.
57
Mreža i internet
WatchON
Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.
Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema
televizoru.
Spajanje na televizor
Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte
televizorom putem uređaja.
Dodirnite Postavite WatchON, odaberite regiju i uslugu emitiranja, a zatim dodirnite Dalje.
Gledanje televizora
Odaberite između predloženih televizijskih programa ili odaberite kategoriju na dnu zaslona.
Odaberite televizijski program, a zatim dodirnite Gledaj na televizoru ili Gledaj sada. Odabrani
program prikazat će se na spojenom televizoru.
Podešavanje programskih podsjetnika
Dodirnite Vremenska lenta na dnu zaslona i odaberite televizijski program koji želite gledati.
Odaberite program, a zatim dodirnite . Podsjetnik za odabrani program dodan je u S Planner.
58
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Pregled detalja datoteke.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Promjena načina ponavljanja.
Skrivanje zaslona glazbenog
playera.
Otvaranje popisa pjesama.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Ponovno pokreće pjesmu koja se
trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
59
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite
Pametna glasnoća.
→ Postavke → Napredno →
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
→ Postavke → Napredno → Adapt Sound → Uključeno. Kada glasnoću
dodirnite
povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje
glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuka alarma
Za korištenje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuka alarma dodirnite
ton alarma.
→ Postavi za
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite . Unesite naziv, a zatim dodirnite OK. Odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim
dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis za reprodukciju.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Kad je nova pjesma dodana, dodirnite Glazbeni kutak → .
Dodirnite Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
60
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija aplikaciju koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom
uređaja. (str. 66)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite
za snimanje fotografije.
Pokazuje koji način
snimanja se koristi.
Prikaz dodatnih opcija.
Prebacivanje s prednje
na stražnju kameru.
Početak snimanja
videozapisa.
Promjena načina
fotografiranja.
Otvorite galeriju za
pregled slika i
videozapisa.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
61
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za
fotografiju.
• Lijepo lice: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Zvuk i snimka: Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.
Dodirnite
za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Panorama: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
• Noćno: Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite
.
Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
62
Mediji
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Dodirnite
dodirnite
za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite
. Za zaustavljanje snimanja
.
Način snimanja
Dodirnite
→
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
• Ograniči za email: Ovaj način rada koristite za smanjenje kvalitete prilikom slanja putem
e-pošte.
63
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom
snimanja videozapisa.
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite između sljedećih opcija:
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošalje je toj osobi.
• ChatON foto dijeljenje: Pošaljite fotografiju na drugi uređaj preko aplikacije ChatON. Ova
funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Udaljeno tražilo: Podesite uređaj na daljinsko upravljanje kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao optičko tražilo za daljinsko upravljanje kamerom.
→
Dodirnite
Direct. Dodirnite
→ Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi
za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao optičko tražilo.
64
Mediji
Konfiguriranje postavki kamere
→ za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod
Dodirnite
načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o
načinu koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću
razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
• Način fokus.: Odaberite način fokusiranja. Autofokus kontrolira kamera. Makro je za objekte
u neposrednoj blizini.
• Načini-mjerenja: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna
vrijednosti svjetla. Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenje
vrijednost svjetla na zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• ISO: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Lokacijska oznaka: Priložite oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri
snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji Album s pričom.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled sl./video.: Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
• Tipka za glasn.: Postavite uređaj za upotrebu gumba glasnoće radi upravljanja funkcijom
okidača ili zumiranja.
• Timer: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon
boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove
postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih
kamera.
65
Mediji
• Vrijedn. ekspozic.: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Smjernice: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
• Kontrola glasom: Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
• Kontekst. naziv dat.: Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste
koristili Tag Buddy u aplikaciji Galerija i Album s pričom.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Spremanje: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
• Poništi: Vratite postavke kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi brze postavke.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
66
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite videozapis, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke,
povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje slike u favorite.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika
spremljena je u mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite
za uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiranje u međuspremnik.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
67
Mediji
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
• Izreži: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
• Postavi za: Postavlja sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
• Detalji: Prikaz detalja o slici.
• Postavke: Promjena postavki u Galeriji.
Modifikacija slika
Prilikom prikazivanja slike dodirnite
→ Uređivač fotografija ili Paper Artist.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite
→ Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
→ Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
.
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite
poslali drugima.
→ Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
kako bi je
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
68
Mediji
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
Označavanje lica
→ Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica. Žuti okvir pojavit će se oko
Dodirnite
prepoznatog lica na slici. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput slanja
poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Tag Buddy
→ Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim u desno povucite gumb
Dodirnite
Označi prijatelja kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija,
datum i ime osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili
premještati datoteke iz jedne mape u drugu.
Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite OK, a zatim označite slike ili
videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a
zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj za kopiranje ili Premjesti za premještanje.
69
Mediji
Album s pričom
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i
automatsko organiziranje slika.
Dodirnite Album s pričom na zaslonu aplikacija.
Kreiranje Albuma s pričom
Kreirajte albume koji pričaju priču odabirom slika iz Galerije ili slika sortiranih prema
informacijama na oznaci.
Dodirnite
, a zatim odaberite opciju.
Odabir slika iz galerije.
Odabir slika prema informacijama
na oznaci.
Kreiranje albuma iz galerije
Dodirnite Iz galerije, odaberite mapu, odaberite sliku, a zatim dodirnite OK. Unesite naslov
albuma, odaberite temu i sliku naslovnice i zatim dodirnite Novi album.
70
Mediji
Kreiranje albuma prema informacijama na oznaci
Kreirajte albume sortiranjem fotografija prema informacijama na oznaci, poput lokacije na kojoj
je slika snimljena, subjekata ili vremena.
Dodirnite Prema oznakama, a zatim podesite sljedeće opcije oznake:
• Lokacija: Specificiranje lokacije. Uređaj sortira slike prema lokaciji. Za korištenje oznaka
o lokaciji aktivirajte postavke GPS oznake u aplikaciji Kamera prije snimanja fotografija.
(str. 65)
• Ljudi: Odabir ljudi s označenih slika. Uređaj sortira snimljene slike na kojima se nalaze ljudi.
Za korištenje oznaka za ljude, dodajte oznake slikama u Galerija. (str. 69)
• Vrijeme: Specificiranje vremenskog razdoblja. Uređaj sortira slike snimljene tijekom
vremenskog razdoblja kojeg ste vi podesili.
Kada je podešavanje gotovo dodirnite Nađi slike. Unesite naslov albuma, odaberite temu i sliku
naslovnice i zatim dodirnite Novi album.
Prikaz Albuma s pričom
Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili
desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.
Na stranici albuma dodirnite
stranici.
i koristite sljedeće funkcije. Dostupne opcije razlikuju se ovisno o
• Uredi naslov: Promjena naslova albuma.
• Dodaj sadržaj: Dodajte nove sadržaje trenutnoj stranici.
• Ukloni sadržaj: Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
• Uredi: Promjena prikaza trenutne stranice.
• Prom. temu: Promjena teme izgleda stranice.
• Promijeni naslovnu sliku: Promjena slike naslovnice albuma.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnom albumu.
71
Mediji
• Dijeljenje preko: Slanje albuma drugima.
• Ispis: Ispisivanje albuma spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Naruči knjigu fotografija: Poručite ispisani album.
• Izvezi album: Izvoz albuma na druge lokacije za pohranu.
• Obriši stranicu: Brisanje stranice.
Uređivanje slika
Dodirnite sliku na stranici albuma.
Brisanje slike.
Dodavanje teksta.
Pošaljite sliku drugima.
Odabir između brojnih dostupnih
efekata.
Dodirnite
, a zatim koristite sljedeće funkcije:
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu ili promjena postavki prikaza slika u nizu.
• Kao naslovnica: Postavljanje slika kao naslovne slike albuma.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje slike u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotiranje slike u smjeru kazaljke na satu.
72
Mediji
Kreiranje albuma s preporučenim fotografijama
Možete snimiti višestruke fotografije na lokaciji, a uređaj vam predlaže kreiranje novog albuma
temeljenog na lokaciji. Ova funkcija pomaže sva u lakšem kreiranju foto-albuma kod brojnih
dnevnih događanja ili kada ste na putu.
Podešavanje mjesta boravka
Podesite mjesto boravka tako da uređaj može prepoznati jeste li kod kuće ili na putovanju.
Uređaj predlaže kreiranje događaja ili albuma s putovanja na temelju vaše lokacije. Na primjer,
kada snimate fotografije izvan vašeg mjesta boravka, uređaj vam predlaže kreiranje albuma s
putovanja.
Dodirnite
→ Postavke → Rodni grad, podesite način podešavanja, a zatim dodirnite Spremi.
Podešavanje minimalnog broja fotografija
→ Postavke, a zatim u desno povucite gumb koji se nalazi pored albuma.
Dodirnite
Odaberite tip albuma, a zatim podesite minimalni broj fotografija.
Kad snimite fotografije koje udovoljavaju kriteriju kojeg ste podesili, uređaj predlaže kreiranja
albuma.
Uređaj će vam predložiti izradu albuma koji priča priču kad snimite veći broj fotografija
od onog kojeg ste unaprijed podesili za jedan dan.
Kreiranje događaja ili albuma s putovanja
Dodirnite
→ Iz prijedloga. Odaberite album, upišite naslov albuma, a zatim dodirnite OK.
73
Mediji
Paper Artist
Koristite aplikaciju kako bi slike izgledale kao ilustracije sa zabavnim efektima ili okvirima.
Dodirnite Paper Artist na zaslonu aplikacija.
Koristite umetnički alat za uređenje slike. Uređena slika spremljena je u mapi Galerija → Paper
Pictures.
Odaberite sliku.
Dijeljenje slike.
Snimite fotografiju.
Spremanje slike.
Crtaj kistom. Dodirnite za izmjenu
debljine kista.
Primjena okvira na sliku.
Crtaj olovkom. Dodirnite za
izmjenu debljine olovke.
Pristup dodatnim opcijama.
Brisanje crteža. Dodirnite za
izmjenu veličine gumice.
Primjena efekata na sliku.
74
Mediji
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev.
Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od
vaših dostupnih brojača se smanjuje.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih uređaja
za reproduciranje
datoteke.
Prebacivanje u način
plutajućeg zaslona.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže
premotavanje unaprijed.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Pomicanje upravljačke
ploče na lijevo.
Pomicanje upravljačke
ploče na desno.
Otvaranje popisa
pjesama.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće
trenutni videozapis ili se
prebacuje na prethodni
videozapis. Dodirnite i
držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise, a zatim dodirnite Obriši.
75
Mediji
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite → Dijeljenje preko odaberite način dijeljenja, odaberite videozapis, a zatim
dodirnite OK.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
za korištenje skočnog playera.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite → Prijenosi →
dodirnite .
, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim
76
Mediji
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima lijevo na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske
naslove, a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
77
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trg. Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikacija
košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
78
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Game Hub
Koristite ovu aplikaciju za pristup igricama.
Dodirnite Game Hub na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pomaknite se u lijevo ili desno te odaberite igricu za preuzimanje putem usluge Samsung Apps.
79
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Music Hub
Ovu aplikaciju koristite za reprudkciju glazbe te kupovinu pjesama ili albuma iz Music Hub
kataloga.
Pretplatite se na premium uslugu Music Hub i uživajte u vama prilagođenim preporukama,
neograničenom prijenosu pjesama, osobnim radijskim postajama i usluzi cloud pohrane za svu
vašu glazbu.
Za više informacija, dodirnite
→ Help ili posjetite Music Hub internetske stranice.
Dodirnite Music Hub na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neke funkcije mogu biti drukčije označene ovisno o uvjetima pretplate.
• Ova funkcije poput usluga prijenosa možda neće biti dostupne ovisno o području i
pružatelju usluga.
MOJA GLAZBA
Reprodukcija glazbe pohranjene na uređaju i na cloud poslužitelju za pohranu. Sva vaša glazba
automatski se sinkronizira s računalom.
KATALOG
Uživajte u neograničenom prijenosu pjesama. Prebacite pjesme ili ih preuzmite i slušajte iako
nemate mrežnu vezu. Dodajte pjesme na popis pjesama i podijelite ga s prijateljima.
RADIO
Slušajte pjesme na radijskim postajama ili kreirajte vlastitu. Postaju možete personalizirati ovisno
o glazbeniku kojeg volite. Postaja će reproducirati glazbu sličnu pjesmama vašeg omiljenog
glazbenika. Također, možete primati i vama prilagođene preporuke iz Music Hub aplikacije.
80
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Filmovi za Play
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Filmovi za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play glazba
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Play glazba na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
81
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play kiosk
Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.
Dodirnite Play kiosk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Readers Hub
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i čitanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Readers Hub na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite knjigu koju želite čitati. Za preuzimanje knjiga, idite u Readers Hub trgovinu.
Video Hub
Koristite ovu aplikaciju za pristup i kupnju videozapisa.
Dodirnite Video Hub na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite videozapis.
82
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
, unesite zapis, a zatim dodirnite Spremi.
Za izmjenu boje pozadine dodirnite
→ Boja.
Za zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli, dodirnite
→ Zaštita.
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis.
Za pretraživanje zapisa dodirnite
.
Za promjenu načina prikaza dodirnite
Za brisanje zapisa, dodirnite
.
.
Za sortiranje bilješki po datumu dodirnite
Za slanje teksta u zapisu drugima, dodirnite
Za slanje zapisa s drugima, dodirnite
→ Sortiraj po.
→ Dijeljenje teksta preko.
→ Dijeljenje preko.
Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite
kompatibilni s uređajem.
83
→ Ispis. Neki pisači možda neće biti
Pomoćni programi
Za uvoz zapisa s Google Docs aplikacije dodirnite
Za izvoz zapisa na druge lokacije pohrane dodirnite
Za promjenu postavki zapisa dodirnite
→ Uvoz.
→ Eksport.
→ Postavke.
Pregled zapisa
Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa. Pomaknite se u lijevo ili desno za prikaz više zapisa.
Dodirnite
i koristite sljedeće:
• Obriši: Brisanje zapisa.
• Boja: Izmjena boje pozadine.
• Zaštita: Zaključavanje zapisa, kako ga drugi ne bi vidjeli.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Dijeljenje teksta preko: Slanje teksta u zapisu drugima.
• Dijeljenje preko: Slanje zapisa drugima.
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Dodaj događaj: Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
• Dodaj zadatak: Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.
• Dodaj bilješku: Kreiranje rukom pisanog zapisa koji će se pridružiti datumu.
84
Pomoćni programi
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Slanjem e-pošte pozovite druge na događaj. Adresu e-pošte unesite u polje Sudionici ili
dodirnite za otvaranje popisa kontakata.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Dodavanje slike. Dodirnite Slike, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih
slika.
85
Pomoćni programi
Dodavanje zapisa datumu
Dodirnite i držite za odabir datuma, a pojavit će se okvir zapisa.
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Google pod Računi, odaberite Google račun, a
zatim označite Sinkronizacija Kalendar. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija
→ Sinkronizacija.
dodirnite S Planer →
→ Postavke → Postavke prikaza →
Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite
Kalendari → Zaslon, odaberite Google račun i zatim dodirnite OK.
Promjena vrste kalendara
Dodirnite gornji lijevi dio zaslona i odaberite jednu od različitih vrsta kalendara, uključujući
mjesečni, tjedni ili dnevni. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste
kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite
prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.
86
Pomoćni programi
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanje događaja
Dodirnite
→ Obriši, odaberite događaje, a zatim dodirnite Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite
dijeljenja.
→ Dijeljenje preko, a zatim odaberite način
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.
Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski
se učitavanju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili
brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.
→ Upload here → Photos or
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite →
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
87
i dodajte ih na popis favorita. Za
Pomoćni programi
Oblak
Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka
aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Oblak.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću
vašeg Samsung računa.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima
putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google
Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim
računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili
preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
88
Pomoćni programi
POLARIS Office 5
Ovu aplikaciju koristite za uređivanje dokumenata različitih formata, uključujući tablice i
prezentacije.
Dodirnite POLARIS Office 5 na zaslonu aplikacija.
Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o tipu datoteke.
Kreiranje dokumenta.
Prikaz nedavnih dokumenata.
Pregled dokumenata po formatu.
Prikaz omiljenih dokumenata.
Pregled mapa.
Dijeljenje dokumenata s drugima.
Kreiranje dokumenata
Dodirnite
, a zatim odaberite tip dokumenta.
Za uređenje dokumenta koristite alat za uređenje koji se nalazi na vrhu zaslona.
Kako biste dovršili, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom dijelu ekrana, dodirnite
Spremi, unesite naziv datoteke, odaberite mapu u koju ćete je spremiti i zatim dodirnite Spremi.
89
Pomoćni programi
Čitanje dokumenata
Dodirnite datoteku. Ili dodirnite Preglednik datoteka, Vrsta obrasca, ili Omiljeni i zatim
odaberite datoteku koju ćete otvoriti.
Za pokretanje prikaza slika u nizu dodirnite
Za crtanje na dokumentu dodirnite
.
.
Za traženje tekstualne veze u dokumentu dodirnite
Dodirnite
.
, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
Dokument
• Prebaci na Način uređivanja.: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Oznake: Otvorite okvir s označivačima. Odaberite oznaku koju ćete postaviti uz mjesto koje
ste označili.
• Svojstva: Promjena postavki načina prikaza.
• Snimanje zaslona: Snimite odabrano područje.
• Pregled informacija: Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.
Prezentacija
• Prebaci na Način uređivanja.: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Prikaz jednog dijapozitiva: Prikazuje pojedinačne slike.
• Bilješka stranice: Prikaz podsjetnika na slajdovima.
• Snimanje zaslona: Snimite odabrano područje.
• Pregled informacija: Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.
90
Pomoćni programi
Tablice
• Prebaci na Način uređivanja.: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Zamrznuti: Zadržavanje odabranog reda na mjestu.
• Snimanje zaslona: Snimite odabrano područje.
• Pregled informacija: Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.
Tekst
• Čitaj sve.: Pročitajte dokument putem funkcije pretvaranja teksta u govor.
• Snimanje zaslona: Snimite odabrano područje.
• Pregled informacija: Pogledajte pojedinosti o dokumentu.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korištenje POLARIS Officea.
Alarm
Ovu aplikaciju koristite za podešavanje poziva buđenja ili alarma za važe događaje.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
91
Pomoćni programi
Postavljanje alarma
Dodirnite , za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja,
a zatim dodirnite Spremi.
• Lokacijski alarm: Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj
lokaciji.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite za provjeru vremena najvažnijih gradova svijeta.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
, unesite ime grada ili odaberite grad na globusu, a zatim dodirnite
.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite Postavke ljetnog
vremena.
Brisanje satova
Dodirnite
, odaberite satove, a zatim dodirnite Obriši.
92
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je Rotacija zaslona
→ Znanstveni kalkulator.
deaktiviran, dodirnite
Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite
Za brisanje povijesti, dodirnite
za skrivanje tipkovnice.
→ Brisanje povijesti.
S Prevoditelj
Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.
Dodirnite S Prevoditelj na zaslonu aplikacija.
Uporaba aplikacije S Prevoditelj
Postavite izvorni i ciljani jezik, unesite tekst u polje za unos, a zatim dodirnite
Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite
Za slanje jezičnog para drugima dodirnite
.
.
.
Započnite razgovor pomoću prevoditelja
Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gumbe na dnu
zaslona.
Dodirnite Hablar za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofon. Uređaj će prevesti ono što ste
rekli. Dodirnite
u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda
naglas.
Zatim dodirnite Speak za jezik kojim druga osoba govor i neka osoba odgovori na svom jeziku.
Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite
u polju jezika s kojeg želite prevesti i
omogućite uređaju čitanje prijevoda.
93
Pomoćni programi
S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem prilikom slanja poruka, pisanja zapisa i
sl.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ovu aplikaciju ne podržavaju neki jezici.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Način rada “Hands-free”
Prilikom korištenja uređaja u načinu rada “hands-free” uređaj će sadržaj čitati na glas kad imate
dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na
primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.
Za aktiviranje načina rada “hands-free” recite: “Uključi način rada hands free.”
Aktiviranje uređaja glasom
Kada je zaslon isključen pomoću glasovne naredbe možete pokrenuti S Voice funkciju. Kažite
uređaju: “Pozdrav, Galaxy” i on će pokrenuti funkciju S Voice.
Za aktiviranje ove funkcije dodirnite
→ Settings → Wake up command.
94
Pomoćni programi
Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi
aktivacije.
Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Zaslon zaključavanja
i zatim označite Otkjučavanje buđenjem. Dodirnite Postavite naredbu buđenja, a zatim
podesite funkcije i glasovne naredbe.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate
pretrage.
Opseg pretraživanja
→ Postavke → Pretraživanje tebleta, a zatim
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
označite stavke koje treba tražiti.
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki
→ Postavke → Google Now.
aplikacije Google Now, dodirnite
95
Pomoćni programi
Glas. pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite
vršnu mapu, dodirnite .
. Za povratak u
U mapi, koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Traženje datoteka.
• : Promjena načina prikaza.
• : Kreiranje mape.
• Vrijeme: Sortiranje datoteka ili mapa.
Označavanjem odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
• : Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Slanje datoteka drugima.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Detalji: Prikaz detalja datoteke ili mape.
96
Pomoćni programi
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pregled datoteka preuzetih putem interneta, dodirnite Internet skidanja, ili dodirnite Ostala
skidanja za pregled datoteka preuzetih putem drugih aplikacija, poput Email.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite Sortiraj po veličini.
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite Sortiraj po datumu.
TripAdvisor
Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također,
pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.
Dodirnite TripAdvisor na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
97
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
98
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
stanju mirovanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi →
aktiviranje ove značajke.
→ Napredno pa označite Obavijest o mreži za
99
Postavke
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Na zaslonu postavki dodirnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Istek vidljivosti: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
• Primljene datoteke: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
• Preimenuj uređaj: Podesite Bluetooth naziv uređaja.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.
Korištenje podataka
Pratite svoj podatkovni promet.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog
sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun
u opciji Postavke → Računi.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u
pozadini da ih koriste.
100
Postavke
Dodatno
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete
potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Prikaz naziva uređaja.
• Sadržaj za dijeljenje: Postavite uređaj da dijeli sadržaj s drugim uređajima.
• Dopušteni uređaji: Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
• Preuzim. iz drugih uređaja: Podesite uređaj da prihvati učitavanja s drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
101
Postavke
Način Blokiranja
Odaberite koje obavijesti će se blokirati i koliko dugo.
Način handsfree
Podesite uređaj na glasno čitanje saržaja i odredite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada
“hands-free”.
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podešavanje razine glasnoće glazbe, videozapisa, sustava reprodukcije zvuka i
obavijesti.
• Obavijesti: Odabir zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili
otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
• Samsung aplikacije: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
• Zvuk na dodir: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru gumba.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Adapt Sound: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom slušanja glazbe.
102
Postavke
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Pozadina:
– – Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
– – Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
– – Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani
zaslon.
• Ploča obavijesti: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Način zaslona:
– – Prilagodi prikaz: Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki
zaslona.
– – Dinamično: Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
– – Standardno: Koristite ovaj način rada za normalno okružje.
– – Kino: Koristite ovaj način rada za tamna okružja, kao što je mračna soba.
• Način čitanja: Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u modu čitanja. U modu čitanja uređaj
pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Sanjarenje: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu
stanicu ili se puni.
• Pametni zaslon:
– – Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona
dok gledate na zaslon.
– – Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
103
Postavke
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Trajanje svjetla tipki: Podesite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
Štednja baterije
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
• CPU performanse: Podesite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
• Slika zaslona: Podesite uređaj na smanjenje osvjetljenja zaslona.
• Infor o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.
104
Postavke
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
• Početni: Odaberite zadani način prikaza početnog zaslona.
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Podesite uređaj za prikaz koje su aplikacije zatražile
informacije o vašoj trenutnoj lokaciji i njihovo iskorištenje baterije.
• Usluge lokacije: Prikaz lokacijskih usluga koje upotrebljava vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili
Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
105
Postavke
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Višestruki widgeti: Podešavanje uređaja za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu.
• Widgeti na zaslonu zaklj.:
– – Sat ili osobna poruka: Postavite uređaj za prikazivanje sata ili osobne poruke na
zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.
Za sat:
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
– – Info. o vlasniku: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
Za osobnu poruku:
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Prečaci: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Otključavanje: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
• Upute: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Postavite naredbu buđenja: Postavite naredbu buđenja za pokretanje S Voice ili obavljanje
zadane funkcije.
106
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili pregledavanje Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi veze.
• Idi na web stranicu: Pristup internetskoj stranici Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Učini šifre vidljivima: Uređaj prema zadanoj postavci skriva šifre radi sigurnosti. Postavite
uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge Trg. Play.
• Provjeri aplikacije: Postavite da biste omogućili da Google provjerava aplikaciju na štetno
ponašanje prije njenog instaliranja.
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
107
Postavke
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Unesite jezike: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Auto. veliko početno slovo: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova
nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
• Automatski razmak: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
• Ništa: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
108
Postavke
• Uzastopni unos: Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Omogućite ili onemogućite funkciju navigiranja pametnom
tipkovnicom da biste pomicali pokazivač povlačenjem prsta preko tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u
glasovnom unosu.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos
glasom izvan mreže.
Glasovno prepoznavanje
Odaberite program za glasovno prepoznavanje.
Ova funkcija pojavljuje se samo kada se koristi aplikacija za prepoznavanje glasa.
Glas. pretraživanje
Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Open via the home key: Postavite uređaj za pokretanje S Voice funkcije dvostrukim
pritiskom na gumb početnog zaslona.
• Use location data: Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog
pretraživanja.
109
Postavke
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Help: Pristupite informacijama pomoći za S Voice.
• About: Pregled informacija o verziji.
• Wake up command: Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem
naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije S Voice.
• Check missed events: Postavite uređaj za provjeru propuštenih poruka ili događaja kada je
aplikacija S Voice pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom
glasovne naredbe.
• Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook za korištenje Facebooka pomoću
opcije S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter računu a korištenje Twittera pomoću
opcije S Voice.
Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Prepoznavanje ključne riječi „Ok Google”: Podesite uređaj za početak prepoznavanje glasa
kada izgovorite naredbu aktiviranja tijekom upotrebe aplikacije pretrage.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj
akciji.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos
glasom izvan mreže.
• Prilagođ. prepoznavanje: Postavite uređaj za upotrebu informacija s nadzorne ploče Google
kako biste poboljšali točnost prepoznavanja govora.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice
kada je spojena na uređaj.
110
Postavke
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Oblak
Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i
podataka aplikacija na Google poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
111
Postavke
Dodaj račun
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje slike zaslona kada prijeđete dlanom
lijevo ili desno preko zaslona.
• Dodirnite dlanom za utišavanje/pauziranje: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja
medija kada dlanom dodirnete zaslon.
• Info o pokretima rukom: Pogledajte upute za upravljačke pokrete.
Kontrola glasom
Promjena postavki opcija naredbi pomoću glasovnih naredbi.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz
držača.
• Način audio izlaza: Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na
držač radne površine.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
112
Postavke
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Podesite automatsko rotiranje sučelja kada se uređaj rotira.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije
Talkback.
• Prikaži prečac: Dodajte prečac u opciji Pristupačnost na brzom izborniku koji se pojavljuje
kada pritisnete i držite gumb za uključivanje.
• TalkBack: Aktiviranje funkcije Talkback, koja osigurava glasovni odaziv.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Pokreti za povenćanje: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
• Negativne boje: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
113
Postavke
• Prečac dostupnosti: Podesite uređaj na aktiviranje Talkback aplikacije kada pritisnete i držite
gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u
govor.
• Korekcija zvuka: Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključite sve zvukove uređaja.
• Google podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Samsung podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Samsung te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.
Postavke usluge Google
Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
114
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
115
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava i ne reagira, za ponovno pokretanje pritisnite i držite gumb za
uključivanje 8-10 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih postavki →
Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
116
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
117
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
118
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
• Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
119
Rješavanje problema
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
120
Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili
verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.
www.samsung.com
Croatian. 08/2014. Rev.1.0
Download PDF