Samsung | SM-T535 | Samsung SM-T535 Korisnički priručnik

SM-T535
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uprabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi izazvane aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
38
39
40
41
7 Prikaz uređaja
8Gumbi
9 Sadržaj pakiranja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice
11 Punjenje baterije
14 Umetanje memorijske kartice
16 Uključivanje i isključivanje uređaja
16 Držanje uređaja
17 Zaključavanje i otključavanje uređaja
17 Prilagodba glasnoće
17 Prebacivanje na bešumni način rada
Podešavanje računa
Prijenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
42Telefon
48Imenik
52Poruke
53Email
55 Google Mail
56Hangouts
56Google+
57Fotografije
Osnovne funkcije
18 Ikone za indikaciju
19 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
23 Rotiranje zaslona
23 Pokret dlanom
25 Uporaba višenamjenskog prozora
28Obavijesti
29 Početni zaslon
32 Zaslon aplikacija
33 Korištenje aplikacija
34Upute
34 Unos teksta
36 Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Mreža i internet
58Internet
60Chrome
61Bluetooth
62 Screen Mirroring
Mediji
63Glazba
65Kamera
5
Sadržaj
Putovanja i lokalni sadržaji
70Galerija
74Video
75YouTube
93Karte
Postavke
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
76
77
77
78
78
78
78
94 Informacije o postavkama
94Veze
98Uređaj
105Kontrole
108Općenito
113 Postavke usluge Google
Trg. Play
Samsung Apps
Knjige Play
Play Movies
Glazba za Play
Igre Play
Kiosk za Play
Rješavanje problema
Pomoćni programi
79Zapis
80 S Planer
82Dropbox
83Oblak
83Disk
84 Hancom Viewer
86Alarm
87 Svjetsko vrijeme
88Kalkulator
88 S Voice
89Google
90 Glas. pretraživanje
90 Moje Datoteke
6
Početak
Prikaz uređaja
Gumb glasnoće
Gumb za uključivanje
Prednja kamera
Zvučnik
Zaslon osjetljiv na
dodir
Gumb nedavnih
aplikacija
Gumb za povratak
Gumb za početni
zaslon
Utor za SIM karticu
Utor za memorijsku
karticu
Glavna antena
Utičnica za slušalice
Stražnja kamera
Zvučnik
GPS antena
Mikrofon
Višenamjenski
priključak
7
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje
uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili
zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Nedavne
aplikacije
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
Početna
• Pritisnite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google
pretraživanja.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
8
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
9
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke
Samsung,gdje će izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM
karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu
zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.
4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
10
Početak
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kad je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
11
Početak
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne
koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje.
Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
12
Početak
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
13
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT datotečni sustav za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu primjenom drugog datotečnog sustava,
uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape SD card.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
14
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Format SD
kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice, sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju, Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
15
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
16
Početak
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili dodirnite gumb za početni zaslon kad
je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće lijevo ili desno.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite lijevi gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
17
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova SMS ili MMS poruka
18
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
Alarm uključen
Aktiviran način bez zuvka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
19
Osnovne funkcije
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
20
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput
dodirnite za vraćanje natrag.
21
Osnovne funkcije
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
22
Osnovne funkcije
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.
Pokret dlanom
Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na
početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokret dlanom, te potom u desno
povucite gumb Pokret dlanom.
23
Osnovne funkcije
Prelaženje
Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
24
Osnovne funkcije
Uporaba višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za korištenje višenamjenskog prozora, na početnom zaslonu dodirnite → Postavke →
Uređaj → Više prozora, a zatim na desno povucite gumb Više prozora.
Uporaba podijeljenog zaslona višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacije na podijeljenom zaslonu.
Aktiviranje aplikacija na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora
1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona. Ili, dodirnite i držite
Traka višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
25
.
Osnovne funkcije
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na zaslon.
Pustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.
3 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na
novu lokaciju.
26
Osnovne funkcije
Dijeljenje sadržaja između aplikacija
Sadržaj možete jednostavno podijeliti između aplikacija poput Email i Internet, tako da ih
povučete i pustite.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
1 Pokretanje Email i Internet na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.
Pristupanje opcijama
višenamjenskog
prozora
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije, a zatim dodirnite
.
Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim opcijama:
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Dijeljenje stavki poput slika, teksta ili poveznica između prozora aplikacije
povlačenjem i puštanjem.
• : Maksimiziranje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
27
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i držite stavku na internetskom prozoru te je povucite na lokaciju u prozoru
e-pošte.
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje okvira obavijesti, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite
prema dolje, a zatim dodirnite za korištenje sljedeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
28
Osnovne funkcije
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Wi-Fi hotspot: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
• Dijeljenje Zaslona: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje načina uštede energije.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite Postavke →
Uređaj → Način Blokiranja.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.
→
,a
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite
okvira.
, dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz
29
Osnovne funkcije
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Prstima skupite na zaslonu i dodirnite
.
Premještanje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Uklanjanje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na
vrhu zaslona.
30
Osnovne funkcije
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Postavi pozadinu → Početni
zaslon, a zatim odaberite jedno od navedenog:
• Galerija: Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
• Žive pozadine: Pregled animiranih slika.
• Fotografije: Slike pogledajte pod Fotografije.
• Pozadine: Pregled slika pozadina.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao sliku
pozadine.
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
• Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na
Internetu može napraviti dodatne troškove.
• Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
Na početnom zaslonu dodirnite → Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima,
a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Smjestite ga na lokaciju na
koju želite, po potrebi mu promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim za spremanje lokacije
widgeta dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.
31
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
32
Osnovne funkcije
Deaktiviranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deaktivirati.
Za aktiviranje aplikacije, na zaslonu aplikacija dodirnite → Prikaz isključenih aplikacija,
odaberite aplikacije, a zatim dodirnite Kraj.
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se
deinstalirati.
• Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će
i dalje biti pohranjene na uređaju.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Dodirnite
za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
→ Upr. zadacima, a zatim za zatvaranje aplikacije odaberite Kraj uz nju. Za
Dodirnite
→ Zatvori
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Alternativno dodirnite
sve.
33
Osnovne funkcije
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Odaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Prebacivanje u sljedeći
redak.
Podešavanje opcija za
Samsung tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Premjesti pokazivač.
Unos znakova
interpunkcije.
Unos razmaka.
34
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite
lokaciju.
za izmjenu tipa tipkovnice.
a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
35
Osnovne funkcije
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 94)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim
europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali
se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
36
Osnovne funkcije
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
37
Osnovne funkcije
Podešavanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Općenito → Računi → Dodaj račun → Google. Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili
dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaj se
može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi, odaberite naziv računa pod
MOJI RAČUNI, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
38
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
39
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
40
Osnovne funkcije
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru
za otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
41
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• Telefon: Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
• Grupe: Uputite poziv grupi s popisa kontakata.
• Favoriti: Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
• Imenik: Uputite poziv sa popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
42
Komunikacija
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Podešavanje glasnoće.
• : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Prekid: Prekidanje/završavanje trenutačnog poziva.
• Dodaj poziv: Biranje drugog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Spoji: Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje
više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
• Prebaci: Prebacivanje između dva poziva.
• Upravljanje: Obavite privatni razgovor s jednim pozivateljem tijekom višestrukog poziva ili
isključite jednog pozivatelja s višestrukog poziva.
• → Uklj. dodat. glasn.: Pojačavanje glasnoće.
• → Čekanje: Držanje poziva na čekanju. Dodirnite Preuzmi za javljanje na poziv koji je bio
na čekanju.
• → Imenik: Otvaranje popisa kontakata.
• → Zapis: Kreiranje zapisa.
• → Poruka: Slanje poruke.
• → Prijenos: Spajanje prvog i drugog sugovornika. Ovo vas isključuje iz razgovora.
43
Komunikacija
Dodavanje kontakata
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
Dodaj u Imenik.
Slanje poruke
Dodirnite → Pošalji poruku za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → FDN brojevi →
Uključi FDN, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM katicom. Dodirnite FDN popis i
dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → Zabrana poziva,
odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.
44
Komunikacija
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete odgovoriti na drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → Postavke poziva → Postavke
poziva → Postavi poruke za odbijanje poziva.
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Odbijanje poziva → Auto. odbijanje
poziva → Auto. odbij brojeve → Popis automatskih odbijanja. Dodirnite , unesite broj,
dodjelite mu kategoriju i dodirnite Spremi.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten,
pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu
za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Za korištenje ove usluge dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne
postavke → Poziv na čekanju.
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → Prosljeđivanje
poziva, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite Uključeno.
45
Komunikacija
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite
.
Tijekom video poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
• : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekid: Prekidanje/završavanje trenutačnog poziva.
• → Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice.
• → Animirani emotikoni: Primjena emotikona na slike.
• → Prikaz teme: Primjena dekorativnih ikona na sliku.
• → Uključi prikaz crtića: Promjena način prikaza u prikaz crtića.
Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• Snimanje slike: Snimanje slike sugovornika.
• Snimanje videozapisa: Snimanje videozapisa od slika sugovornika.
U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.
46
Komunikacija
Dodirnite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim opcijama:
• Sakrij me: Sakrijte sliku od sugovornika.
• Odlazna slika: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
Zamjena slika
Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
47
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
.
Postavljanje brzog biranja broja
Dodirnite → Postavke → Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim
odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim
dodirnite Ukloni.
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s lijeve strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
48
Komunikacija
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite → Postavke → Kontakti za prikaz, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti
spremiti.
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoz.
49
Komunikacija
Izvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju izvoz.
Dijeljenje kontakata
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
potom odaberite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
za dodavanje kontakata u favorite.
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Ukloni iz favorita: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz liste / Prikaz mreže: Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Kreiranje grupe
Dodirnite
, podesite detalje za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite Spremi.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite → Novi član. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
50
Komunikacija
Upravljanje grupama
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite OK. Zadane grupe ne
mogu se izbrisati.
• Uredi: Promjena postavki grupe.
• Novi član: Dodavanje člana grupi.
• Ukloni člana: Uklanjanje člana iz grupe.
• Pošalji poruku: Slanje poruke članovima grupe.
• Pošalji email: Slanje e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite → Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite
OK.
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Odabrani kontakt, a zatim odaberite način dijeljenja.
51
Komunikacija
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite
.
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite OK.
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
• Dodirnite → Dodaj naslov za unos naslova.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Raspored. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK.
Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
52
Komunikacija
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavlj. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite
upute na zaslonu.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite +Ja i dodajte sebe kao primatelja.
Dodirnite
i priložite slike, videozapise, kontakte, događaje i sl.
Dodirnite
→
za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.
53
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Promijenite prikaza zaslona.
Brisanje poruke.
Sastavite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese
e-pošte na popis kontakata.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Odgovaranje na poruku.
Obnavljanje nove poruke.
Traženje poruke.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
54
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite → Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite → Priloži datoteku za dodavanje datoteka.
Dodirnite → Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite → Postavke za promjenu postavki Google Maila.
Dodirnite → Pošaljite povratnu informacije za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.
Dodirnite → Pomoć za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.
Čitanje poruka
Čuvanje poruke u
dugotrajnoj pohrani.
Traženje poruke.
Brisanje poruke.
Sastavite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Odgovaranje svim
primateljima ili ispisivanje
poruke.
Dodavanje ove adrese
e-pošte na popis kontakata.
Prikaz privitka.
Proslijeđivanje poruke
drugima.
Odgovaranje na poruku.
Označava poruku kao
podsjetnik.
55
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Odaberite oznaku u SVE OZNAKE za prikaz poruka pod ostalim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite → Promjena oznaka, a zatim
odaberite oznaku koju želite dodijeliti.
Hangouts
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
56
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih
mreža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Fotografije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• FOTOAPARAT: Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete pomoću uređaja.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu.
Dodirnite za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.
Zatim, odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:
• : Mijenjanje slike.
• : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
• : Brisanje slike ili videozapisa.
57
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite za pristup dodatnim opcijama prilikom prikazivanja internetskih stranica.
Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu
internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kartica.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, a zatim
dodirnite naslov koji želite odabrati.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
58
Mreža i internet
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite
→
.
, a zatim odaberite jednu.
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica. Za brisanje povijesti dodirnite .
Pohranjene stranice
Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite
→ Spremljene.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za prikaz spremljenih poveznica, na zaslonu aplikacija dodirnite Moje Datoteke → Memorija
uređaja → Download.
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeljenje
preko.
59
Mreža i internet
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kart.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, te
dodirnite naslov koji želite odabrati.
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→ Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → Oznake, a zatim odaberite jednu.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje
su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite → Ostali uređaji. Odaberite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Za pregled oznaka dodirnite OZNAKE.
60
Mreža i internet
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth,
a zatim u desno povucite gumb Bluetooth.
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti
popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite
automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite jedan od Bluetooth
uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom
uređaju.
Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom koji je
zatražio drugi uređaj. Primljene datoteke spremljene se u mapi Download. Ako je kontakt
prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
61
Mreža i internet
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP
2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i
držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
62
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Podesite datoteku kao
omiljenu pjesmu.
Promjena načina
ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Ponovno pokreće pjesmu
koja se trenutno
reproducira ili se prebacuje
na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
63
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → Postavke → Player → Pametna
glasnoća.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
dodirnite → Postavke → Player → Adapt Sound → Uključi. Kada glasnoću povećate do
razine 13 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako
glasnoću smanjite do razine 12 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuk zvona
Za korištenje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuka zvona dodirnite → Postavi za →
Ton zvona telefona → OK.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite Popisi pjes., a zatim dodirnite → Napravi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj pjesme, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite
OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → Dodaj na
popis.
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Dodirnite → Glazbeni kutak, i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
64
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 70)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtjevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite
za snimanje fotografije.
Prebacivanje s prednje na
stražnju kameru.
Prikaz trenutnog načina.
Promjena postavki kamere.
Prebacivanje između
statičnog i video moda.
Prikaz dodatnih opcija.
Promjena načina
fotografiranja.
Pregled snimljenih
fotografija i videozapisa.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
65
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za
fotografiju.
• Lijepo lice: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Zvuk i snimka: Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.
Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Panorama: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
• Noćno: Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite .
Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
Primjenjivanje efekata filtera
Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
66
Mediji
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Kliznite gumbom statičnog videozapisa na ikonu videozapisa, a zatim dodirnite za snimanje
videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .
• Ručno fokusiranje nije dostupno u video modu.
• Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj rezoluciji.
Način snimanja
Prikaz trenutnog načina.
Promjena postavki kamere.
Prebacivanje između
statičnog i video moda.
Prebacivanje s prednje na
stražnju kameru.
Prikaz dodatnih opcija.
Pregled snimljenih
fotografija i videozapisa.
Dodirnite
→
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Ovaj način rada koristite za smanjenje kvalitete snimanja prilikom slanja
putem poruka.
67
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom
snimanja videozapisa.
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite između sljedećih opcija:
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošalje je toj osobi.
• Udaljeno tražilo: Podesite uređaj na daljinsko upravljanje kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao optičko tražilo za daljinsko upravljanje kamerom.
Dodirnite → → Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi
Direct. Dodirnite za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao optičko tražilo.
68
Mediji
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću
rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
• Mjerenje: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna vrijednosti
svjetla. Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenje vrijednost
svjetla na zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Lokacijska oznaka: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled: Podesite za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
• Tipka za glasn.: Postavite uređaj za korištenje gumba za glasnoću radi upravljanja funkcijom
okidača ili zumiranja.
• Odbrojavanje: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
• Kor. bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja
sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• Svjetlina: Promjena svjetline.
69
Mediji
• Smjernice: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
• Kontekst. naziv dat.: Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste
koristili Tag Buddy u aplikaciji Galerija.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Spremanje: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
• Poništavanje: Vratite postavke kamere.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korištenje kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
te dodirnite i držite ikonu prečaca.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
70
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite videozapis, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke,
povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika
spremljena je u mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite
za uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiranje u međuspremnik.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
71
Mediji
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
• Izreži: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
• Postavi za: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
• Detalji: Prikaz detalja o slici.
• Postavke: Promjena postavki u Galeriji.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite → Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite → Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
.
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberite stavku, daberite slike, a zatim dodirnite
drugima ili ih podijelite putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
i pošaljite ih
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili kako
bi je dodijelili kontaktu.
72
Mediji
Označavanje lica
Prilikom prikazivanja slika dodirnite → Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili
dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput
upućivanja poziva ili slanja poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Označi prijatelja
Dodirnite → Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim u desno povucite gumb Označi
prijatelja kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i
ime osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili
premještati datoteke iz jedne mape u drugu.
Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite OK, a zatim označite slike ili
videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a
zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj za kopiranje ili Premjesti za premještanje.
73
Mediji
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Prebacivanje u način
plutajućeg zaslona.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Kretanje naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže premotavanje
unaprijed.
Pomicanje upravljačke
ploče na lijevo.
Pomicanje upravljačke
ploče na desno.
Otvaranje popisa pjesama.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni
videozapis ili se prebacuje
na prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Brisanje videozapisa
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise, a zatim dodirnite Obriši.
74
Mediji
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite → Dijeljenje preko, odaberite videozapis, dodirnite OK, a zatim odaberite način
dijeljenja.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
za korištenje skočnog playera.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite zaslon, dodirnite
zaslona.
, a zatim okrenite uređaj u vodoravni prikaz za prikaz punog
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite Prijenosi →
dodirnite PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim
75
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trg. Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
76
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
77
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play Movies
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play Movies na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glazba za Play
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Glazba za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kiosk za Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.
Dodirnite Kiosk za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
78
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Dodavanje i upravljanje kategorijama
Kreirajte kategorije za sortiranje i upravljanje vašim zapisima.
Za dodavanje nove kategorije dodirnite → Dodaj kategoriju, unesite naziv kategorije, a zatim
dodirnite OK.
Za brisanje kategorije dodirnite → Uredi kategorije, a zatim dodirnite
pored kategorije.
Za promjenu naziva kategorije, odaberite kategoriju, dodirnite → Preimenujte kategoriju,
unesite novi naziv, a zatim dodirnite OK.
Za promjenu redoslijeda kategorije dodirnite → Uredi kategorije, a zatim dodirnite
kategorije i povucite je prema gore ili prema dolje na novu lokacije.
pored
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
• na popisu zapisa i unesite zapis. Prilikom sastavljanja zapisa koristite sljedeće opcije:
: Kreiranje ili podešavanje kategorije.
• : Umetanje slika.
• : Snimanje glasa za umetanje.
Za spremanje zapisa dodirnite Spremi.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
79
Pomoćni programi
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Za pretraživanje zapisa dodirnite
.
Za slanje zapisa drugima dodirnite → Odaberi, odaberite zapis, a zatim dodirnite
.
Za ispis uređaja spajanjem uređaja na pisač dodirnite → Odaberi, odaberite zapis, a zatim
dodirnite . Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Za brisanje zapisa dodirnite → Odaberi, odaberite zapis, a zatim dodirnite
.
Pregled zapisa
Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.
Za brisanje zapisa dodirnite
.
Za slanje zapisa drugima dodirnite
.
Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite
s uređajem.
. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Događaj: Unos događaja s opcionalnom postavkom ponavljanja.
• Obaveza: Unos zadatka s opcionalnom postavkom prioriteta.
80
Pomoćni programi
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Google pod MOJI RAČUNI,
odaberite Google račun, a zatim označite Sinkronizacija Kalendar.
Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite S Planer → →
Sinkronizacija.
Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite → Kalendari, a zatim označite Google
račun.
Promjena vrste kalendara
Na vrhu zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni,
tjedni i sl.
81
Pomoćni programi
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanja događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite → Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite → Dijeljenje preko, a zatim odaberite način dijeljenja.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.
Jedom kada je Dropbox aktiviran dodirnite Turn on Camera Upload za automatsko učitavanje
fotografija ili videozapisa snimljenih s kamerom uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih
fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma,
dodirnite , a zatim odaberite datoteke.
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → Upload here → Photos or
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
82
i dodajte ih na popis favorita. Za
Pomoćni programi
Oblak
Ovu funkciju koristite za sinkroniziranje datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija
putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Oblak.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću
vašeg Samsung računa.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima
putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google
Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim
računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili
preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
83
Pomoćni programi
Hancom Viewer
Ovu aplikaciju koristite za prikaz dokumenata različitih formata, uključujući tablice i prezentacije.
Dodirnite Hancom Viewer na zaslonu aplikacija.
Pretraživanje dokumenata
Dodirnite Otvori za pregled dokumenta.
Prilikom pregledavanja dokumenta koristite neku od sljedećih opcija:
• : Kreiranje mape.
• : Obnavljanje novog dokumenta.
• : Sortiranje dokumenata i mapa.
• : Promjena načina prikaza.
• : Odabir dokumenata ili mapa.
Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite Nedavno otvoreni dokumenti.
Čitanje dokumenata
Dodirnite dokument koji se nalazi u Nedavno otvoreni dokumenti ili u mapi.
Dodirnite ili , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
Tekst procesor
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
84
Pomoćni programi
Prezentacija
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Dijaprojekcija: Pokretanje prikaza slika u nizu od prve stranice.
• Od trenutačnog slajda: Pokretanje prikaza slika u nizu od trenutne stranice.
• Pokaži prikaz izlagača: Prikazuje prezentacijski alat na uređaju kada je spojen s vanjskim
monitorom.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
Tablice
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Sortiraj: Sortiranje ćelije po određenom kriteriju.
• Prikaži formule: Prikaz formula unutar ćelija umjesto njihovog izračunatog rezultata.
• Zamrzni okna: Zadržava odabrani redak na njegovom mjestu.
• Crte rešetke: Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
• Prikaz svih komentara: Skrivanje ili prikazivanje zapisa u dokumentu.
• Područje ispisa: Odabir područja za ispis.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
85
Pomoćni programi
PDF
• Traži: Traženje teksta.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Svojstva: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Zumiranje: Promjena veličine prikaza.
• Sakrij komentare: Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
• Okomito kretanje stranicama / Kontinuirani pregled / Vodoravno kretanje stranicama:
Promjena načina prikaza.
• Prikaz za čitanje: Samo prikaz sadržaja dokumenta, bez margina.
• Idi na stranicu: Prebacivanje na određenu stranicu.
• Oznake: Prikaz oznaka u dokumentu.
• Ispis: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
Alarm
Ovu aplikaciju koristite za podešavanje alarma za važe događaje.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
86
Pomoćni programi
Postavljanje alarma
Dodirnite , za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja,
a zatim dodirnite Spremi.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite → Obriši, odaberite alarm, a zatim dodirnite OK.
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite za provjeru vremena najvažnijih gradova svijeta.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
.
Brisanje satova
Dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
87
.
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti dodirnite
.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ovu aplikaciju ne podržavaju neki jezici.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Zovi Luluin mobitel
• Zovi Lulu na posao
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
88
Pomoćni programi
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki
Google Now dodirnite → Postavke, a zatim na lijevo ili desno povucite gumb Googleova
sl.info.
89
Pomoćni programi
Glas. pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Datoteke pohranjene na uređaju sortirane su prema kriterijima. Na lijevom okviru zaslona
odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• Vremenska lenta: Prikaz datoteka grupiranih prema datumu.
• Omiljene mape: Prikaz prečaca za mape.
• Mape: Prikaz datoteka pohranjenih u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici te prikaz
prečaca za FTP poslužitelje.
• Kategorija: Prikaz datoteka sortiranih prema tipovima.
• Aplikacije: Prikaz datoteka pohranjenih u ili kreiranih od određenih aplikacija.
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite datoteku ili mapu koju želite otvoriti.
90
Pomoćni programi
Nakon odabira kategorije dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi: Odabiranje datoteka ili mapa.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mape u Omiljene mape.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na početnom zaslonu.
• Dodaj FTP: Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u Mape.
• Traži uređaje u blizini: Tražite uređaje kojima je aktivirano dijeljenje medija.
• Opcije zaslona: Promjena opcija prikaza datoteke.
Dodirnite → Odaberi, odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Slanje datoteka drugima ili njihovo dijeljenje.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
• : Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mape u Omiljene mape.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na početnom zaslonu.
• → Zip: Komprimiranje datoteka ili mapa i kreiranje zip datoteke.
• → Detalji: Prikaz detalja datoteke ili mape.
Traženje datoteke
Dodirnite
, a zatim unesite kriterije pretrage.
Prikaz informacija o pohrani
Dodirnite
za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.
Promjena načina prikaza
Dodirnite
na promjenu načina prikaza.
91
Pomoćni programi
Kreiranje mapa
Dodirnite
, unesite naziv mape, a zatim dodirnite OK.
Dodavanje prečaca mapama
Dodavanje prečaca za često korištene mape u Omiljene mape. Odaberite mapu i dodirnite →
Dodaj u Omiljene mape.
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u Mape. Dodirnite → Dodaj FTP, unesite podatke za FTP
poslužitelj, a zatim dodirnite OK.
92
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanje lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
93
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite .
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
stanju mirovanja.
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe,
uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo
može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
94
Postavke
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno pa označite Obavijest o mreži za
aktiviranje ove značajke.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Istek vidljivosti: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
• Primljene datoteke: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
• Preimenuj uređaj: Promjena naziva uređaja.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.
Dijeljenje veze i Wi-Fi hotspot
• Mobilna pristupna točka: Koristite se prijenosnim Wi-Fi hotspotom za dijeljenje mobilnih
mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze
uređaja s računalima ili drugim uređajima preko Bluetootha.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
95
Postavke
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
• Podatkovno ograničenje: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Ograniči pozadinske podatke: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini
tijekom korištenja mobilne mreže.
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog
sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun
u opciji Postavke → Općenito → Računi.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u
pozadini da ih koriste.
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutnoj lokaciji i koliko su iskoristile bateriju.
• USLUGE LOKACIJE: Prikaz lokacijskih usluga koje koristi vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili
Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
Više mreža
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Zadana aplikac. za poruke
Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.
96
Postavke
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka (pluginova) pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisača
možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili cloud usluga.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za
aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
Uređaji u blizini
• NAZIV UREĐAJA: Prikaz naziva uređaja.
• Dijeljeni sadržaj: Postavite uređaj da dijeli sadržaj sa drugim uređajima.
• Dopušteni uređaji: Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
• Preuzim. iz drugih uređaja: Podesite uređaj da prihvati učitavanja s drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
97
Postavke
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona koji će vas upozoriti na dolazne pozive.
• Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
• Obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
• Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
• Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na
tipkovnici.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili
otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gumbe.
• SAMSUNG APLIKACIJE: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
• Zvuk na dodir: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru gumba.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj na vibriranje pri dodiru gumba.
• Adapt Sound: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom slušanja glazbe.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Sanjarenje: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu
stanicu ili se puni.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
98
Postavke
Više prozora
Aktivirajte funkciju višenamjenskog prozora za istovremeno pokretanje više aplikacija na zaslonu.
• Otv. u prikazu više proz.: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenski prozor kada
otvorite datoteke iz opcije Moje Datoteke ili Video. Također, uređaj aktivira ovu funkciju
kada prikazujete privitke poruka.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Opcije widgeta sata: Konfiguriranje postavki za widget sata.
– – Dvostruki sat: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
• Prečaci: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Osobna poruka: Podesite uređaj za prikazivanje osobne poruke na zaključanom zaslonu.
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Info. o vlasniku: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
• Otključavanje: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
• Upute: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
99
Postavke
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani
zaslon.
Slova
Promijenite postavki za slova.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
• Svjetlina i glasnoća: Podesite uređaj na prikaz traka podešavanja osvjetljenja i glasnoće na
okviru obavijesti.
• Preporučene aplikacije: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru
obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
• Postavi tipke brzih post.: Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Podesite automatsko rotiranje sučelja kada se uređaj rotira.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Podesite uređaj za glasno čitanje šifre koje unosite preko aplikacije
TalkBack.
100
Postavke
• Preuzimanje i prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv
pritiskom na gumb početnog zaslona.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete
gumb za uključivanje.
• Način rada jednim dodirom: Podesite ovu funkciju za upravljanje dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
• Prikaži prečac: Dodajte prečac u opciji Pristupačnost ili TalkBack na brzom izborniku koji se
pojavljuje kada pritisnete i držite gumb za uključivanje.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa
drugim uređajima.
– – Izvoz: Izvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
– – Aktualiziraj: Uvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
– – Dijeljenje preko: Slanje trenutnih postavki pristupačnosti drugima.
• TalkBack: Aktiviranje funkcije TalkBack, koja osigurava glasovni odaziv.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Pokreti za povećanje: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
• Negativne boje: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
• Podsjetnik na obavijesti: Podesite uređaj da vas upozori kada propusitite obavijesti te
podesite interval za ponavljanje upozorenja.
• Prečac dostupnosti: Podesite uređaj na aktiviranje TalkBack aplikacije kada pritisnete i držite
gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – PREFERIRANI TTS SUSTAV: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu
postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u
govor.
101
Postavke
• Korekcija zvuka: Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključite sve zvukove uređaja.
• Google podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Samsung podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Samsung te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Izbornik pomagača: Podesite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam
pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske gumbe ili funkcije na okviru
obavijesti. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dominantna ruka: Odaberite lijevu ili desnu ruku za jednostavno korištenje pomoćnog
izbornika.
– – Uredi: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na pomoćnom izborniku.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Aktiviranje načina kontrole interakcije za ograničavanje reagiranja
uređaja na unose u neku aplikaciju.
Poziv
Postavke poziva
• Odbijanje poziva: Automatsko odbacivanje poziva sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte
telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
• Postavi poruke za odbijanje poziva: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv
pritiskom na gumb početnog zaslona.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete
gumb za uključivanje.
102
Postavke
• Dojave poziva:
– – Vibracija odgovora: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
– – Vibracija kraja poziva: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
– – Ton uspostave: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
– – Podsjetnik svake minute: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
– – Ton završetka: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
– – Obavijesti tijekom poziva: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom
poziva.
• Dodaci poziva:
– – Auto. odgovor: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog
perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
– – Brojač auto. odgovora: Podesite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što
odgovori na poziv.
– – Uvjeti odlaznog poziva: Podestite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth
slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
– – Tip odlaznog poziva: Odaberite tip odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth
slušalicu.
• Dodatne postavke:
– – ID pozivatelja: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
– – Prosljeđivanje poziva: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
– – Auto. pozivni broj: Podesite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj
države) pre telefonskog broja.
– – Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
– – Poziv na čekanju: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
– – Auto. ponovno biranje: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu
uspostavljeni ili koji su prekinuti.
– – FDN brojevi: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na
brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
103
Postavke
Postavke melodije i zvuka
• Tonovi zvona i tipkovnice:
– – Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona koji će vas upozoriti na dolazne pozive.
– – Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
– – Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
– – Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na
tipkovnici.
Postavke video poziva
• Slika za video poziv: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
• Moj video u primljenom pozivu: Podesite želite li ili ne sugovorniku prikazati svoju snimku
uživo ili prethodno postavljenu sliku.
• Koristi opcije prekida poziva: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada
video poziv ne uspije.
Govorna pošta
• Govorna pošta: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
• Postavke glasovne pošte: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj
možete dobiti od pružatelja usluge.
• Zvuk: Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
• Vibracija: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
Postavke internet poziva
• Računi: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
• Koristi internet pozive: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo
IP pozive.
Način Blokiranja
Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od
određenih kontakata iz načina blokiranja.
104
Postavke
Kontrole
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odabir jezika za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Auto. veliko početno slovo: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova
nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
• Automatski razmak: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
• Ništa: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
105
Postavke
• Uzastopni unos: Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje
pokazivača povlačemjem prsta preko tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira gumba.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite uređaj za spriječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u
glasovnom unosu.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
Glasovno prepoznavanje
Odaberite program za glasovno prepoznavanje.
Ova funkcija pojavljuje se samo kada se koristi aplikacija za prepoznavanje glasa.
Glas. pretraživanje
Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• About: Pregled informacija o verziji.
• Open via the home key: Postavite uređaj za pokretanje S Voice funkcije kada dvaput
pritisnete gumb početnog zaslona.
106
Postavke
• Voice wake-up: Podesite uređa na pokretanje prepoznavanja glasa kada kažete naredbu za
aktiviranje prilikom uporabe aplikacije S Voice.
• Show body of message: Podesite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke.
• Check missed events: Postavite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja
kada je aplikacija S Voice pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom
glasovne naredbe.
• Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook za korištenje Facebooka pomoću
opcije S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter računu a korištenje Twittera pomoću
opcije S Voice.
Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj
akciji.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice
kada je spojena na uređaj.
Opc. pret. teksta u govor
• PREFERIRANI TTS SUSTAV: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
107
Postavke
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Pokret dlanom
Aktiviranje funkcije pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem zaslona.
• Snimi zaslon: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili
desno preko zaslona.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom
dodirnete zaslon.
Pametni zaslon
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
108
Postavke
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i
podataka aplikacija na Google poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
• Auto. vremenska zona: Postavite uređaj za prijema informacija o vremenskoj zoni sa mreže
prilikom kretanja kroz vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
109
Postavke
Dodaci
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz
držača.
• Način audio izlaza: Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na
držač radne površine.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• CPU performanse: Podesite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
• Slika zaslona: Podesite uređaj na smanjenje osvjetljenja zaslona.
• Isključi povratnu vibraciju: Podesite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira gumba.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.
110
Postavke
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
111
Postavke
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
– – REGISTRACIJA RAČUNA: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne
mreže.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni” koja
pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
• Idi na web stranicu: Pristup internetskoj stranici “Pronađi moj mobitel”
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN
morao unijeti prije korištenja uređaja.
– – Promijeni SIM PIN: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge Trg. Play.
• Provjeri aplikacije: Podesite uređaj i omogućite Googleu provjeru štetnog ponašanja
aplikacija prije njihove instalacije.
• Aktual. sigurn. pravila:
– – Automatska aktualizacija: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje
ažuriranja sigurnosti.
– – Preporučene mreže: Odabiranje tipa mrežnog povezivanja koju želite provjeriti i
automatsko preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
– – Provjeri aktualiziranja: Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
112
Postavke
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvješća o sigurnosti kada je
uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Postavke usluge Google
Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
113
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
114
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite gumb za
uključivanje duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
115
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
116
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
117
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
118
Rješavanje problema
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
119
Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili
verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.
www.samsung.com
Croatian. 07/2014. Rev.1.1
Download PDF

advertising