Samsung | SM-T800 | Samsung SM-T800 Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-T800
Korisnički priručnik
Croatian. 07/2014. Rev.1.1
www.samsung.com
Sadržaj
Prvo pročitajte ovo
Mrežno spajanje
34Wi-Fi
35Internet
Početak
7
8
10
12
14
15
Sadržaj pakiranja
Prikaz uređaja
Punjenje baterije
Upotreba memorijske kartice
Uključivanje i isključivanje uređaja
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pokreti i korisne funkcije
37Pokreti
39 Više prozora
44 Alatni okvir
44 Povećavanje osjetljivosti zaslona
osjetljivog na dodir
Osnovne funkcije
16
19
22
25
25
27
30
30
32
33
Personaliziranje
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Prikaz početnog zaslona
Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
Otvaranje aplikacija
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Unos teksta
Snimka zaslona
Moje Datoteke
Funkcija štednje energije
Prikaz pomoći za uređaj
45 Upravljanje početnim zaslonom i
zaslonom aplikacija
50 Postavljanje slike pozadine i zvukova
zvona
51 Promjena načina zaključavanja zaslona
52 Skener otiska prsta
55 Privatni način
57 Višestruki korisnici
59 Prijenos podataka sa svojeg prethodnog
uređaja
60 Podešavanje računa
Imenik
61 Dodavanje kontakata
62 Upravljanje kontaktima
2
Sadržaj
Kamera
116 Hancom Office Viewer
120NYTimes
121 Google aplikacije
65 Osnovno snimanje
68 Način fotografiranja
71 Postavke kamere
Spajanje s drugim uređajima
Galerija
123Bluetooth
125 Wi-Fi Direct
127 Brzo spajanje
129 SideSync 3.0
135 Remote PC
140 Screen Mirroring
142 Mobilni ispis
74 Prikazivanje fotografija ili videozapisa
76 Uređivanje fotografija ili videozapisa
81 Postavke galerije
Multimedija
82Glazba
85Video
Uređaj i upravljanje
podacima
Korisne aplikacije i funkcije
143 Nadogradnja uređaja
144 Prebacivanje datoteka između uređaja i
računala
145 Sigurnosno pohranjivanje i obnova
podataka
146 Vraćanje na zadane vrijednosti
88 Način rada za djecu
91 S Tražilo
92 S Planer
95 S Voice
97Email
99Kalkulator
99Sat
100WatchON
103WebEx
112Businessweek+
113Dropbox
114Evernote
115Flipboard
Postavke
147 Informacije o postavkama
147Veze
151Uređaj
156Općenito
163Aplikacije
3
Sadržaj
Pristupačnost
168 O pristupačnosti
169 Uporaba gumba za početni zaslon za
otvaranje izbornika pristupačnosti
169 Glasovne informacije (TalkBack)
180 Promjena veličine slova
180 Povećanje zaslona
180 Podešavanje podsjetnika obavijesti
181 Izmjena boja zaslona
181 Podešavanje boja
182 Podešavanje bljeskalice za obavijesti
182 Isključivanje svih zvukova
182 Postavke teksta podnaslova
183 Podešavanje balansa zvuka
183 Mono zvuk
184 Izbornik pomagača
186 Podešavanje opcija dodira i odgode
186 Kontrola interakcije
187 Uporaba načina rada jednim dodirom
187 Upravljanje postavkama pristupačnosti
188 Uporaba drugih korisnih funkcija
Rješavanje problema
4
Prvo pročitajte ovo
Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o regiji, pružatelju usluga ili
softveru uređaja.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme u radu koje su izazvale aplikacije čiji dobavljač
nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
5
Prvo pročitajte ovo
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
6
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
7
Početak
Prikaz uređaja
Gumb glasnoće
Prednja kamera
Gumb za uključivanje
IrLED
Zvučnik
Senzor osvjetljenja
Utor za memorijsku
karticu
Zaslon osjetljiv na
dodir
Višenamjenski
priključak
Gumb nedavnih
aplikacija
Gumb za povratak
Gumb za početni
zaslon
Stražnja kamera
Utičnica za slušalice
Bljeskalica
Zvučnik
Gumb na pritisak
GPS antena
Gumb na pritisak
Mikrofon
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
8
Početak
Gumbi
Gumb
Funkcija
Uključivanje
Nedavne
aplikacije
Početna
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
• Pritisnite za uključivanje ili zaključavanje zaslona.
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Dodirnite i držite za pristup dodatnim opcijama trenutnog
zaslona.
• Pritisnite za uključivanje zaslona dok je zaslon zaključan.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite dva puta za pokretanje S Voice aplikacije.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija slaba, ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako odjednom koristite više aplikacija, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Za izbjegavanje odspajanje s
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
Spojite USB kabel na USB adapter, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
10
Početak
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja,
a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
gumb za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne
koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje.
Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da smanjite potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija
i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije s pomoću upravitelja zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
11
Početak
Upotreba memorijske kartice
Instaliranje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 128 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugog sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij s datotekama memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape Moje Datoteke → SD card.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
12
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može
izazvati gubitak ili oštećenje podataka, ili može oštetiti memorijsku karticu ili uređaj.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Format SD
kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju prije formatiranja
memorijske kartice. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan
postupcima korisnika.
13
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
Ako uređaj uključujete prvi put ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
podešavanje uređaja.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
14
Početak
Zaključavanje i otključavanje zaslona
Pritiskom gumba za uključivanje isključuje se zaslon i zaključava se. Također, zaslon se isključuje i
automatski zaključava ako se uređaj ne upotrebljava određeno vrijeme.
Za otključavanje zaslona, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon i povucite
prstom u bilo kojem smjeru u području otključavanja zaslona.
Možete promijeniti kod otključavanja za otključavanje zaslona. Više informacije pogledajte na
Promjena načina zaključavanja zaslona.
15
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
• Preporučuje se upotreba prstiju prilikom korištenja zaslona osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, odaberite stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili
upišite znak koristeći se tipkovnicom na zaslonu.
16
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavku ili zaslon duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje stavki, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite mrežnu stranicu ili sliku za povećanje zuma. Ponovno dodirnite dvaput za
povratak.
17
Osnovne funkcije
Povlačenje prstima
Povlačite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Povlačite prstom prema gore ili dolje za pomicanje mrežne stranice ili popisa stavki, poput
kontakata.
Širenje i skupljanje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
18
Osnovne funkcije
Prikaz početnog zaslona
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. Početni zaslon ima dvije
različite vrste okvira. Okvir klasičnog početnog zaslona prikazuje widgete, prečace za aplikacije
i više, a okvir početnog zaslona sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Widgeti su male aplikacije
koje pokreću specifične funkcije aplikacija za pružanje informacija i prilagođeni pristup vašem
početnom zaslonu.
Za prikaz drugih okvira, pomaknite ulijevo ili udesno, ili dodirnite jedan od indikatora zaslona
na dnu zaslona. Više informacija o prilagođavanju početnog zaslona pogledajte na Upotreba
klasičnog početnog zaslona ili Upravljanje početnim zaslonom sadržaja.
<Klasični početni zaslon>
<Početni zaslon sadržaja>
19
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i nedavno instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite za otvaranje zaslona aplikacija. Za prikaz drugih okvira,
pomaknite se na lijevo ili na desno ili odaberite indikator zaslona na dnu zaslona. Više informacija
o prilagođavanju zaslona aplikacija pogledajte na Upravljanje zaslonom aplikacija.
Pristup dodatnim
opcijama.
Aplikacija
Indikatori zaslona
20
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone za indikaciju pojavljuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Traka stanja možda se neće pojaviti na zaslonu kod nekih aplikacija. Za prikaz statusne
trake povucite prema dolje s vrha zaslona.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Aktivirane su funkcije pametnog stanja mirovanja i pametne pauze
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Alarm uključen
Aktiviran način bez zvuka
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
21
Osnovne funkcije
Okvir obavijesti i okvir brzih postavki
Uporaba okvira obavijesti
Kada primite nove obavijesti, poput poruka, na statusnoj traci pojavit će se ikone za indikaciju. Za
više informacija o ikonama otvorite okvir obavijesti i pogledajte detalje.
Za otvaranje okvira obavijesti povucite statusnu traku prema dolje. Za zatvaranje okvira
obavijesti povucite traku od dna zaslona prema gore.
Na okviru obavijesti možete koristiti sljedeće funkcije.
Pokretanje Postavke.
Aktiviranje ili
deaktiviranje opcija.
Dodirnite i držite
opcije za detaljniji
prikaz postavki.
Prikaz gumba svih
brzih postavki.
Pokrenite S Tražilo.
Pokrenite Brzo
spajanje.
Dodirnite obavijest i
izvršite različite
postupke.
Brisanje svih
obavijesti.
Prilagođavanje
osvjetljenja.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
22
Osnovne funkcije
Reorganiziranje gumba brzih postavki
Za reorganizaciju gumba brzih postavki na okviru obavijesti dodirnite
stavku, a zatim povucite stavku na drugu lokaciju.
→
, dodirnite i držite
Uporaba okvira brzih postavki
Možete aktivirati ili deaktivirati neke funkcije na okviru obavijesti. Otvorite okvir brzih postavki
radi aktiviranja ili deaktiviranja više funkcija.
Za otvaranje okvira brzih postavki povucite statusnu traku prema dolje s dva prsta. Ili dodirnite
na okviru obavijesti. Za zatvaranje okvira brzih postavki povucite traku od dna zaslona prema
gore.
Dodirnite sljedeće opcije da biste ih aktivirali ili deaktivirali. Detaljnije postavke možete vidjeti
ako dodirnete i držite gumb.
• Wi-Fi: Pogledajte Wi-Fi radi više informacija.
• Lokacija: Pogledajte Lokacija radi više informacija.
• Zvuk / Vibracija / Bez zvuka: Odaberite način zvuka.
• Rotacija zaslona: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
23
Osnovne funkcije
• Bluetooth: Pogledajte Bluetooth radi više informacija.
• Prilag. prikaz: Kada aktivirate ovu funkciju, prikaz se automatski optimizira za razne
aplikacije.
• Maks. št. bater.: Pogledajte Maksimalna štednja baterije radi više informacija.
• Više prozora: Pogledajte Više prozora radi više informacija.
• Alatni okvir: Pogledajte Alatni okvir radi više informacija.
• Screen Mirroring: Pogledajte Screen Mirroring radi više informacija.
• Sink.: Kada aktivirate ovu funkciju, uređaj automatski sinkronizira aplikacije kao što su
kalendar ili e-pošta.
• Način čitanja: Kada aktivirate ovaj način, uređaj vam pomaže zaštititi oči kad čitate po noći.
• Pametno mirovanje: Kada aktivirate ovu funkciju, zaslon ostaje uključen dok god gledate u
njega.
• Pametna pauza: Kada aktivirate ovu funkciju, reprodukcija se pauzira kada pomaknete
pogled dalje od zaslona.
• Štednja baterije: Pogledajte Funkcija štednje energije radi više informacija.
• Način blokir.: Pogledajte Način Blokiranja radi više informacija.
• Profil Bez mr.: Pogledajte Profil Bez mreže radi više informacija.
• Privatni način: Pogledajte Privatni način radi više informacija.
• Osjetlji. dodira: Pogledajte Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na dodir radi više
informacija.
24
Osnovne funkcije
Otvaranje aplikacija
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija dodirnite
želite otvoriti.
i odaberite ikonu aplikacije koju
Zatvaranje aplikacije
→ Upr. zadacima, a zatim za zatvaranje aplikacije odaberite Kraj uz nju. Za
Dodirnite
→ Zatvori
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Alternativno dodirnite
sve.
Instaliranje ili deinstaliranje aplikacija
Samsung Apps
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite
za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
Besplatno. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji
pokazuje cijenu aplikacije.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → Postavke → Automatsko
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
25
Osnovne funkcije
Trg. Play
Ovu aplikaciju upotrebljavajte za kupnju i preuzimanje aplikacija.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite
za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
INSTALIRAJ. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite cijenu i
slijedite upute na zaslonu.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite → POSTAVKE →
Automatsko ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
Preuzimanje preporučenih aplikacija
Možete prikazati i preuzeti aplikacije namijenjene Galaxy uređaju.
Ili na klasičnom početnom zaslonu dodirnite widget GALAXY Essentials ili widget GALAXY Gifts,
a zatim dodirnite pored aplikacije.
Za preuzimanje svih aplikacija u obliku popisa dodirnite Skini sve.
Upravljanje aplikacijama
Deinstaliranje ili deaktiviranje aplikacija
Za deaktiviranje zadanih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → Deinstaliraj/isključi
aplikacije. se pojavljuje na aplikacijama koje možete deaktivirati. Odaberite aplikaciju i
dodirnite Onemogući aplikaciju.
Za deinstaliranje preuzetih aplikacija, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite → Skinute aplikacije
→ Deinstaliraj. Ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje
aplikacijama, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj.
26
Osnovne funkcije
Aktiviranje aplikacija
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Prikaz isključenih aplikacija, odaberite aplikacije, a
zatim dodirnite OK, ili na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Aplikacije → Upravljanje
aplikacijama, pomaknite do ONEMOGUĆENO, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite
Uključeno.
• Skrivanje aplikacija: Skrivanje aplikacija samo na zaslonu aplikacija. Možete nastaviti s
korištenjem skrivenih aplikacija.
• Deaktiviranje aplikacija: Deaktiviranje odabranih zadanih aplikacija koje se ne mogu
deinstalirati s uređaja. Deaktivirane aplikacije ne možete koristiti.
• Deinstaliranje aplikacija: Deinstaliranje preuzetih aplikacija.
Unos teksta
Prikaz tipkovnice
Tipkovnica se automatski prikazuje kada unosite tekst za slanje poruka, kreirate zapise i sl.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Predložene ključne
riječi
Prebacivanje u
sljedeći redak.
Unos znakova
interpunkcije.
Brisanje prethodnog
znaka.
Unos velikog slova.
Za sva slova,
dodirnite dva puta.
Premjesti pokazivač.
Promjena postavki
tipkovnice.
Unos razmaka.
27
Osnovne funkcije
Promjene jezika unosa
Dodirnite → Odaberite jezike unosa, a zatim odaberite jezik koji ćete koristiti. Ako odaberete
dva ili više jezika, možete prebacivati među jezicima unosa pomicanje tipke za razmak ulijevo ili
udesno.
Uporaba dodatnih funkcija tipkovnice
Dodirnite i držite za upotrebu raznih funkcija. Druge ikone mogu se pojaviti umjesto
o zadnjoj upotrjebljenoj funkciji.
• : Glasovni unos teksta.
Promjena jezika.
Pokretanje ili
prekidanje
glasovnog unosa
teksta.
Otvaranje tipkovnice.
• : Prebacivanje na način rada rukopisa.
Prebacivanje između
načina
prepoznavanja brojki
i slova.
Prebacivanje na
standardnu
tipkovnicu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
28
ovisno
Osnovne funkcije
• : Dodavanje stavke u međuspremnik.
• : Promjena postavki tipkovnice.
• : Promjena vrste tipkovnice. Tipkovnicu možete prebaciti na drugu lokaciju povlačenjem
.
Prebacivanje na
standardnu
tipkovnicu.
Kopiranje i lijepljenje
1 Dodirnite i držite iznad teksta.
2 Povucite ili za odabir željenog teksta ili dodirnite Odaberi sve za odabir cijelog teksta.
3 Dodirnite Kopiraj ili Izreži. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
4 Postavite pokazivač na mjestu gdje treba umetnuti tekst i dodirnite → Zalijepi. Za
lijepljenje teksta kojeg ste prethodno kopirali dodirnite
tekst.
29
→ Međuspremnik i odaberite
Osnovne funkcije
Snimka zaslona
Snimite snimku zaslona tijekom upotrebe uređaja.
Istodobno pritisnite i držite gumb za početni zaslon i gumb za uključivanje. Slika se sprema u
mapu Galerija → → Album → Screenshots. Nakon snimanja snimke zaslona, možete urediti
sliku i podijeliti je s ostalima.
Možete snimiti i snimke zaslona koristeći se drugim metodama. Više informacije pogledajte na
Snimanje zaslona dlanom.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Moje Datoteke
O mojim datotekama
Upotrijebite ovu aplikaciju za pristup raznim datotekama pohranjenima u uređaju ili na drugim
lokacijama, kao što su usluge pohrane na oblaku.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija. Ili, dodirnite
Prikaz datoteka
grupiranih po
datumu.
na klasičnom početnom zaslonu.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prikaz prečaca za
mape.
Traženje datoteka ili
mapa.
Prikaz informacija o
pohrani.
Prikaz datoteka po
kategorijama.
Promjena načina
prikaza.
Prikaz povijesti
preuzimanja.
Prikaz datoteka
pohranjenih u
uređaju.
30
Osnovne funkcije
Dodirnite i koristite sljedeće opcije:
• Odaberi: Odaberite datoteke ili mape radi primjene opcija.
• Obriši: Brisanje datoteka ili mapa.
• Dodaj FTP: Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u MAPE.
• Traži uređaje u blizini: Tražite uređaje kojima je aktivirano dijeljenje medija.
• Opcije zaslona: Promjena opcija prikaza datoteke.
Pregledavanje datoteka
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Odaberite mapu, dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi: Odaberite datoteke ili mape radi primjene opcija.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mape u OMILJENE MAPE.
• Obriši: Brisanje datoteka ili mapa.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na klasičnom početnom
zaslonu.
• Dodaj FTP: Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u MAPE.
• Traži uređaje u blizini: Tražite uređaje kojima je aktivirano dijeljenje medija.
• Opcije zaslona: Promjena opcija prikaza datoteke.
Dodirnite i držite datoteku ili mapu, a zatim se koristite sljedećim opcijama:
• : Dijeljenje datoteka s drugima.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
• : Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mapu u OMILJENE MAPE.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na klasičnom početnom
zaslonu.
• → Zip: Komprimiranje datoteka ili mapa i kreiranje zip datoteke.
• → Detalji: Prikaz detalja datoteke ili mape.
31
Osnovne funkcije
Funkcija štednje energije
Štednja baterije
Smanjite potrošnju baterije ograničavanjem funkcija uređaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Štednja energije, a zatim dodirnite
prekidač Štednja baterije kako biste aktivirali, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Štednja
baterije i aktivirajte ga.
Odaberite između sljedećih opcija:
• Ograniči performanse: Ograničavanje različitih opcija, poput isključivanja gumba nedavnih
aplikacija i gumba za povratak.
• Način sivih tonova: Prikaz svih boje kao tonova sive boje.
Maksimalna štednja baterije
Ovaj način rada koristite za produžetak napajanja baterije. U ultra načinu uštede energije uređaj
izvršava sljedeće funkcije:
• Prikazuje sve boje kao tonove sive boje.
• Ograničite dostupne aplikacije samo na osnovne i odabrane aplikacije.
• Deaktivira Wi-Fi i Bluetooth funkciju.
32
Osnovne funkcije
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Štednja energije, a zatim dodirnite
prekidač Maksimalna štednja baterije kako biste aktivirali, ili otvorite okvir brzih postavki i
dodirnite Maks. št. bater. i aktivirajte je.
Pristup dodatnim
opcijama.
Osnovne aplikacije
Dodavanje više
aplikacija koje će se
koristiti.
Preostala razina
napunjenosti baterije
Procijenjeno
maksimalno vrijeme
pripravnosti
Za dodavanje aplikacije na početni zaslon dodirnite
i odaberite aplikaciju.
Za uklanjanje aplikacije s početnog zaslona dodirnite → Ukloni, odaberite aplikaciju s
zatim dodirnite OK.
,a
Za izmjenu postavki ultra načina štednje energije, kao što je povezanost s mrežom ili zvuk,
dodirnite → Postavke.
Za deaktiviranje funkcije ultra štednje energije dodirnite → Isključi maks. štednju baterije.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
Prikaz pomoći za uređaj
Za prikaz informacija koje će vam pomoći da naučite kako se koristiti uređajem i aplikacijama, na
zaslonu aplikacija dodirnite Upute.
Za prikaz informacija pomoći za aplikaciju tijekom upotrebe aplikacije, dodirnite → Upute.
Neke aplikacije možda neće uključivati pomoćne informacije.
33
Mrežno spajanje
Wi-Fi
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. Za dodatne opcije pogledajte Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u dodirnite prekidač WiFi radi aktiviranja.
2 Odaberite mrežu u mrežnom popisu Wi-Fi. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s
ikonom lokota.
3 Dodirnite Spoji.
Jednom kada se uređaj spoji s Wi-Fi mrežom, uređaj će se ponovno spajati s tom mrežom
svaki put kada je dostupna, bez traženja lozinke.
Radi sprječavanja automatskog spajanja s mrežom, odaberite je s popisa mreža i
dodirnite Zaboravi.
34
Mrežno spajanje
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža Wi-Fi, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o
zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Aktiviranje Wi-Fi Passpoint mreže
Wi-Fi Passpoint mreža omogućava uređaju traženje i spajanje na određenu Wi-Fi mrežu. Funkciju
Passpoint mreže možete koristiti za spajanje na javne Wi-Fi mreže koje podržavaju automatsku
autorizaciju. Kada se premjestite na novu lokaciju, ova funkcija će tražiti i spojiti se na drugu
certificiranu Wi-Fi mrežu.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području.
Dodirnite → Napredno, a zatim označite Passpoint.
Internet
O Internetu
1 Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite adresno polje. Za promjenu internetske tražilice, dodirnite adresno polje, a zatim
dodirnite ikonu internetske tražilice pored adrese internetskih stranica.
3 Unesite Internet adresu ili ključnu riječ, a zatim dodirnite Idi. Za pretraživanje interneta
glasom dodirnite .
35
Mrežno spajanje
Za prikaz alatnih traka, lagano povucite prstom prema dolje po zaslonu.
Otvaranje nove
kartice.
Pristup dodatnim
opcijama.
Zatvaranje kartice.
Prebacivanje na prije
posjećenu stranicu.
Prikaz oznaka,
spremljenih stranica i
povijesti posljednjih
pretraživanja
Interneta.
Otvaranje početne
stranice.
Osvježavanje
trenutne internetske
stranice.
Označavanje
trenutne internetske
stranice.
Pročitaj članak u
načinu čitanja.
Podešavanje početne stranice
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Dodirnite → Postavke → Postavi početnu stranicu, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Zadana stranica: Postavite zadanu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu stranicu.
• Trenutna stranica: Postavite trenutačnu mrežnu stranicu uređaja kao svoju početnu
stranicu.
• Najposjećenija mjesta: Postavite popis najposjećenijih mrežnih stranica kao svoju početnu
stranicu.
• Ostalo: Postavite unaprijed postavljenu mrežnu stranicu kao svoju početnu stranicu.
Tijekom pregledavanja mrežne stranice, dodirnite
radi otvaranja početne stranice.
Upravljanje poviješću internetske stranice
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica.
Dodirnite Uredi →
radi brisanja povijesti.
Kako biste obrisali mrežne stranice, dodirnite Uredi, dodirnite i držite mrežne stranice koje želite
obrisati i zatim dodirnite .
36
Pokreti i korisne funkcije
Pokreti
Pretjerana trešnja ili udaranje uređajem može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Utišaj/pauziraj
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pokreti, a zatim dodirnite prekidač Utišaj/
pauziraj radi aktiviranja.
Pokrivanje zaslona rukom
Prekrijte zaslon dlanom za prigušivanje zvuka alarma ili za pauziranje reprodukcije medija.
Dodirnite Utišaj/pauziraj → Pokrivanje zaslona rukom.
37
Pokreti i korisne funkcije
Pametna pauza
Reprodukcija se automatski prekida kada skrenete pogled sa zaslona. Reprodukcija se nastavlja
kad ponovo pogledate zaslon.
Dodirnite Utišaj/pauziraj → Pametna pauza.
Snimanje zaslona dlanom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pokreti, a zatim u dodirnite prekidač
Snimanje zaslona dlanom radi aktiviranja.
Postavite bočnu stranu dlana na zaslon i pređite preko zaslona zdesna na lijevo ili obrnuto za
snimanje zaslona. Slika se sprema u mapu Galerija → → Album → Screenshots. Nakon
snimanja snimke zaslona, možete urediti sliku i podijeliti je s ostalima.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
38
Pokreti i korisne funkcije
Više prozora
O višenamjenskom prozoru
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije. Ovu funkciju možete koristiti za
istovremeno prikazivanje e-pošte ili za korištenje interneta dok reproducirate videozapis.
Pokretanje višenamjenskog prozora
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Više prozora, a zatim dodirnite
prekidač Više prozora radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Više prozora
i aktivirajte ga.
2 Povucite prst od desnog ruba zaslona u smjeru prema sredini zaslona za otvaranje trake
višenamjenskog prozora, ili dodirnite i držite
.
Traka
višenamjensk
og prozora
39
Pokreti i korisne funkcije
3 Dodirnite i držite ikonu aplikacije za pokretanje u traci višestrukog prozora, a zatim je
povucite na zaslon.
Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.
4 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na
novu lokaciju.
Ikone aplikacija označene s
zaslona.
mogu se istovremeno pokrenuti na odvojenim prozorima
Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora
Ovu funkciju upotrebljavajte za spremanje kombinacije aplikacija koje su trenutačno pokrenute
u višenamjenskom prozoru.
1 Pokretanje dvije aplikacije na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora.
2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → Novi.
Kombinacija višestrukog prozora je dodana na vrh trake višestrukog prozora.
Kako biste obrisali kombinacije višestrukog prozora, otvorite traku višestrukog prozora, dodirnite
→ Uredi, odaberite kombinaciju višestrukog prozora i zatim dodirnite OK.
40
Pokreti i korisne funkcije
Podešavanje veličine prozora
Povucite krug između prozora aplikacije lijevo ili desno radi podešavanja veličine prozora.
Uporaba opcija višenamjenskog prozora
Kada se koristite aplikacijama višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije i plavi okvir
pojavit će se oko njega. Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristup sljedećim opcijama:
41
Pokreti i korisne funkcije
• : Otvaranje popisa nedavno upotrijebljenih aplikacija u odabranom prozoru.
• : Promjena lokacije između aplikacija višestrukog prozora.
• : Povucite i pustite tekst ili kopirane slike s jednog prozora na drugi. Dodirnite i držite
stavku na odabranom prozoru te je povucite na lokaciju u drugom prozoru.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
• : Maksimiziranje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
42
Pokreti i korisne funkcije
Reorganiziranje aplikacija na traci višenamjenskog prozora
Možete reorganizirati aplikacije na traci višenamjenskog prozora.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Više prozora, a zatim u dodirnite
prekidač Više prozora radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Više prozora
i aktivirajte ga.
2 Otvorite traku višenamjenskog prozora i dodirnite
→ Uredi.
Uređaj prikazuje dostupne aplikaciju koje možete upotrebljavati u traci višenamjenskog
prozora.
3 Dodirnite i držite aplikaciju i povucite je na traku višenamjenskog prozora.
4 Dodirnite OK.
43
Pokreti i korisne funkcije
Alatni okvir
Možete jednostavno pokrenuti brojne aplikacije s pomoću ikone alatnog okvira dok
upotrebljavate druge aplikacije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Alatni okvir, a zatim dodirnite prekidač
Alatni okvir radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Alatni okvir i aktivirajte ga.
će se pojaviti na zaslonu.
Za pokretanja aplikacije dodirnite
i odaberite aplikaciju.
Za pomicanje alatnog okvira, dodirnite
, i povucite ga na drugu lokaciju.
Kako biste promijenili aplikacije u alatnom okviru, dodirnite i držite
Za skrivanje alatnog okvira, dodirnite i držite
, a zatim povucite na Uredi.
, a zatim povucite na Ukloni.
Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na
dodir
Ovu funkciju koristite za rukovanje zaslonom kad nosite rukavice.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon, a zatim označite Povećaj osjet. na
dodir. Ili otvorite okvir brzih postavki, dodirnite Osjetlji. dodira radi aktiviranja.
• Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi
tipovi materijala možda se neće prepoznati.
• Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
44
Personaliziranje
Upravljanje početnim zaslonom i zaslonom
aplikacija
Upotreba klasičnog početnog zaslona
Dodavanje stavki
Dodirnite i držite aplikaciju ili mapu na zaslonu aplikacija, a zatim je povucite na klasični početni
zaslon.
Za dodavanje widgeta, otvorite klasični početni zaslon, dodirnite i držite prazno područje,
dodirnite Widgeti, dodirnite i držite widget, a zatim ga povucite na klasični početni zaslon.
Pomicanje i uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku na klasičnom početnom zaslonu, a zatim je povucite na novu lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Također, često upotrebljavane aplikacije možete prebaciti u područje prečaca na dnu klasičnog
početnog zaslona.
Za uklanjanje stavke, dodirnite i držite stavku. Zatim je povucite do Ukloni što se pojavljuje na
vrhu zaslona.
Kreiranje mape
1 Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova
mapa koje se pojavljuje na vrhu zaslona.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite OK.
45
Personaliziranje
Upravljanje mapama
Za preimenovanje mape, odaberite mapu i zatim dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi
naziv mape i dodirnite OK.
Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite i zatim odaberite boju.
Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite i držite aplikaciju te je povucite u mapu.
Za premještanje aplikacije iz mape, odaberite mapu, dodirnite i držite mapu i zatim je povucite
na drugu lokaciju.
Upravljanje okvirima
Na klasičnom početnom zaslonu, dodirnite i držite prazno područje za dodavanje, pomicanje ili
uklanjanje okvira.
Za dodavanje okvira pomaknite se na lijevo do zadnjeg okvira, a zatim dodirnite
.
Za pomicanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite predprikaz okvira, a zatim ga povucite na Ukloni na vrhu
zaslona.
Za podešavanje okvira kao glavnog klasičnog početnog zaslona dodirnite
.
Upravljanje početnim zaslonom sadržaja
Početni zaslon sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Aplikaciji možete izravno pristupiti odabirom
widgeta sadržaja na početnom zaslonu sadržaja.
46
Personaliziranje
Dodavanje widgeta ili okvira
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
2 Na zaslonu widgeta odaberite okvir koji želite urediti ili dodirnite
za kreiranje novog
okvira ( 1 ). Odaberite widgete koje želite dodati na okvir s donjeg okna okvira zaslona ( 2 ).
Pomaknite se lijevo ili desno na donjem oknu zaslona za prikaz više widgeta.
3 Dodirnite OK.
Podešavanje veličine widgeta
1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget kojem želite promijeniti veličinu.
2 Povlačenjem okvira oko njega podesite veličinu widgeta.
3 Dodirnite
za spremanje promjena.
47
Personaliziranje
Pomicanje widgeta
1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget.
2 Dodirnite i zadržite widget, a zatim ga pomaknite u novu lokaciju.
Za razvrstavanje widgeta na trenutačnom okviru na nasumičnim lokacijama dodirnite
Promijeni izgled.
Uklanjanje okvira
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
2 Na zaslonu widgeta dodirnite i držite okvir koji želite ukloniti.
3 Povucite okvir na Ukloni što se pojavljuje na vrhu zaslona.
Na početnom zaslonu sadržaja mora ostati barem jedan okvir.
Upravljanje zaslonom aplikacija
Promjena načina prikaza
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Vrsta prikaza i odaberite način sortiranja.
Skrivanje aplikacija
Sakrijte aplikacije koje ne želite vidjeti na zaslonu aplikacija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Sakrij aplikacije, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite OK.
Za prikaz skrivenih aplikacija dodirnite → Prikaži skrivene aplikacije, odaberite aplikacije, a
zatim dodirnite OK.
48
Personaliziranje
Premještanje stavki
Na zaslonu aplikacija dodirnite → Uredi. Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu
lokaciju.
Za prebacivanje stavke na drugi okvir, povucite je do ruba zaslona.
Za prebacivanje stavke na novi okvir, povucite je na Nova stranica što se pojavljuje na vrhu
zaslona.
Mape možete premještati samo u okviru mape.
Kreiranje mapa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite → Nova mapa.
2 Unesite naziv mape.
3 Dodirnite , odaberite aplikacije za prebacivanje u mapu, a zatim dodirnite OK.
Nova mapa dodaje se okviru mape zaslona aplikacija.
Upravljanje mapama
Za preimenovanje mape, odaberite mapu i dodirnite naziv postojeće mape. Unesite novi naziv
mape i dodirnite OK.
Za promjenu boje mape, odaberite mapu, dodirnite mapu, dodirnite i zatim odaberite boju.
Za premještanje više aplikacija u mapu, dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim
je povucite u mapu.
Za premještanje aplikacije iz mape dodirnite → Uredi, odaberite mapu, dodirnite i držite
aplikaciju, a zatim je povucite u okvir aplikacije. Ako premjestite aplikaciju iz mape u okvir mape,
stvorit će se nova mapa.
49
Personaliziranje
Postavljanje slike pozadine i zvukova zvona
Podešavanje pozadina
Kao sliku pozadine klasičnog početnog zaslona ili zaključanog zaslona postavite sliku ili
fotografiju pohranjenu na uređaju.
1 Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, a zatim dodirnite
Pozadine. Ili, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pozadina.
2 Odaberite zaslon na kojem želite promijeniti sliku pozadine ili na koji želite postaviti sliku
pozadine.
3 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.
Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite Više slika.
4 Dodirnite Postavi pozadinu ili Obavljeno.
Promjena zvukova zvona
Promijenite zvukove zvona za obavijesti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zvuk → Obavijesti, odaberite zvuk zvona
i zatim dodirnite OK.
50
Personaliziranje
Promjena načina zaključavanja zaslona
Možete promijeniti način zaključavanja zaslona i tako drugima spriječiti pristup svojim osobnim
podatcima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona, a zatim odaberite način zaključavanja zaslona. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje
svaki put kad ga trebate otključati.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Uzorak
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Otisak prsta
Registrirajte otiske prstiju za otključavanje zaslona. Više informacija pogledajte na Skener otiska
prsta.
PIN
PIN se sastoji samo od brojeva. Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
51
Personaliziranje
Šifra
Šifra se sastoji i od slova i od brojeva. Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a
zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Skener otiska prsta
Za bolje prepoznavanje otisaka prstiju
Kada skenirate otiske prstiju na uređaju pripazite na sljedeće uvjete koji mogu utjecati na
performanse funkcije:
• Gumb za početni zaslon sadrži senzor prepoznavanja otiska prsta. Vodite računa o tome
da gumb za početni zaslon nije ogreban ili oštećen metalnim objektima poput kovanica,
ključeva i ogrlica.
• Zaštita zaslona isporučena s uređajem može dovesti do slabijeg rada senzora prepoznavanja
otiska prsta. Uklonite zaštitu zaslona i poboljšajte osjetljivost prilikom prepoznavanja otisaka
prstiju.
• Vodite računa o tome da je područje za prepoznavanje otiska prsta čisto i suho kao i vaši
prsti.
• Uređaj ne može prepoznati otiske prstiju koji su zahvaćeni dubokim linijama ili ožiljcima.
• Uređaj možda neće prepoznati otisak prsta s malog ili tankog prsta.
• Za poboljšanje performansi prepoznavanja registrirajte otiske prstiju ruke koju često koristite
za izvršavanje zadataka na uređaju.
• Ne povlačite prstima prebrzo ili presporo. Povlačite prste umjerenom brzinom kako bi ih
uređaj mogao prepoznati.
• U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u uređaju. Izbjegavajte
korištenje ove funkcije u suhim okruženjima ili prije uporabe funkcija kod kojih dolazi do
izbijanja statičkog elektriciteta dodirivanjem metalnog predmeta.
52
Personaliziranje
Registriranje otisaka prstiju
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Skener otiska prsta → Upravljanje
otis. prstiju.
2 Ako registrirate više otisaka prstiju, pojavit će se skočni prozor prepoznavanja otiska prsta.
Na uređaju skenirajte registrirani otisak prsta i dodirnite
.
3 Postavite prst na područje za otisak prsta na donjem dijelu središta zaslona.
4 Dodirnite i držite područje za otisak prsta, a zatim povucite prstom prema dolje preko
gumba za početni zaslon.
Ponavljajte ovaj postupak sa istim prstom dok se otisak prsta ne registrira.
Ako savijete prst ili koristite samo vrh prsta, uređaj možda neće prepoznati otiske prstiju.
5 Ako se pojavi skočni prozor koji zahtjeva lozinku, unesite zamjensku lozinku i dodirnite
Nastavak, ponovo unesite zamjensku lozinku za potvrdu, a zatim dodirnite OK. Alternativnu
šifru možete koristiti umjesto skeniranja vaših otisaka prstiju.
6 Ako se pojavi skočni prozor zaključavanja otiska prsta dodirnite OK. Za otključavanje zaslona
možete koristiti otiske vaših prstiju.
53
Personaliziranje
Upravljanje registriranim otiscima prstiju
Svoje registrirane otiske prstiju možete izbrisati ili preimenovati.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Skener otiska prsta → Upravljanje otis.
prstiju.
Za brisanje otiska prsta dodirnite → Deregistracija, odaberite otiske prstiju, a zatim dodirnite
→ OK.
Za preimenovanje otiska prsta, dodirnite i držite otisak prsta, dodirnite
naziv te dodirnite OK.
, a zatim unesite novi
Promjena alternativne lozinke
Možete promijeniti lozinku koju koristite kao alternativu za skeniranje otisaka prstiju.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Skener otiska prsta → Promijeni
alternativnu lozinku.
2 Skenirajte registrirani otisak prsta ili dodirnite Zamjenska lozinka.
3 Unesite novu sigurnosnu lozinku i dodirnite Nastavak.
4 Ponovo unesite lozinku i dodirnite OK.
Otključavanje zaslona pomoću otisaka prstiju
Zaslon možete otključati pomoću registriranih otisaka prstiju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Skener otiska prsta → Zaključavanje
zaslona → Otisak prsta, ili, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon
zaključavanja → Zaključavanje zaslona → Otisak prsta.
Potvrda lozinke Samsung računa
Pomoću otisaka prstiju možete potvrditi lozinku vašeg Samsung računa. Umjesto unosa lozinke
možete koristiti otisak prsta na primjer prilikom kupovinu sadržaja u trgovini Samsung Apps.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Skener otiska prsta → Provjeri Samsung
račun, a zatim dodirnite prekidač u desnom gornjem dijelu zaslona radi aktivacije. Unesite
lozinku svojeg Samsung računa i dodirnite OK.
54
Personaliziranje
Uporaba otisaka prstiju za kupovinu putem PayPal usluge
Možete kupovati skeniranjem otisaka vaših prstiju.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Skener otiska prsta → Pay with
PayPal.
2 Dodirnite Instaliraj ispod FIDO Ready™ podrške.
3 Dodirnite Poveznicu ispod PayPal računa.
4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na internetske stranice PayPal usluge i registrirajte otiske
svojih prstiju.
Privatni način
O privatnom načinu rada
Ovaj način rada koristite da spriječite drugima korištenje ili pristupanje određenom sadržaju,
poput slika i dokumenata, pohranjenim na uređaju. Možete spremiti sadržaj na određenu
lokaciju, a zatim deaktivirati privatni način rada za sigurno skrivanje stavki.
Skrivanje sadržaja
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Privatni način, a zatim u dodirnite
prekidač Privatni način radi aktiviranja, ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni
način i aktivirajte ga.
Kada prvi put aktivirate privatni način rada podesite kod otključavanja i sigurnosni PIN.
2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
Kada je način rada aktiviran,
pojavit će se na vrhu zaslona.
55
Personaliziranje
3 Za odabir stavki koje želite sakriti, dodirnite i držite stavku na popisu, označite stavke za
odabir, a zatim dodirnite → Premjesti u Privatno.
Stavke koje su prebačene u privatni način rada pojavit će se s
na njima.
4 Kada odaberete stavke koje želite sakriti, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite Postavke →
Uređaj → Privatni način, a zatim dodirnite prekidač Privatni način radi deaktiviranja, ili
otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni način i deaktivirajte ga.
Odabrane stavke nestat će sa zaslona.
Vodite računa da su sve stavke ispravno spremljene ili prebačene prije deaktiviranja
privatnog načina rada.
Prikazivanje skrivenog sadržaja
Skrivene stavke možete prikazati samo kada je aktiviran privatni način rada.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Privatni način, a zatim u dodirnite
prekidač Privatni način radi aktiviranja. Ili otvorite okvir brzih postavki i dodirnite Privatni
način i aktivirajte ga.
2 Unesite kod za otključavanje privatnog načina rada.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Moje Datoteke → Privatno.
Sve stavke prebačene u privatni način rada pojavit će se na zaslonu.
56
Personaliziranje
Višestruki korisnici
Postavite dodatne korisničke račune za druge korisnike kako bi se koristili uređajem s
personaliziranim postavkama, kao što su računi e-pošte, preferencije slike pozadine i više.
Dostupne su sljedeće vrste korisničkih računa.
• Vlasnik: Vlasnički račun je kreiran pri prvom podešavanju računa i ne može postojati više
od jednog. Ovaj račun ima potpunu kontrolu uređaja uključujući upravljanje korisničkim
računima.
• Korisnik: Ovaj račun omogućuje korisnicima da pristupe svojim aplikacijama i sadržaju te da
prilagode postavke uređaja koje utječu na sve račune.
• Ograničeni profil: Ograničeni profil može pristupiti samo aplikacijama i sadržaju koje je
odobrio vlasnički račun te se ne može koristiti uslugama za koje je potrebna prijava.
Dodavanje korisnika
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Korisnici.
2 Dodirnite → Korisnik → OK → Postavi sada.
3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili podešavanje računa.
Dodavanje ograničenih profila
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Korisnici.
2 Dodirnite → Ograničeni profil.
3 Postavite šifru za otključavanje te zatim odaberite aplikacije i sadržaj za koji je dopušten
pristup ograničenim korisnicima.
57
Personaliziranje
Prebacivanje među korisnicima
Dodirnite na vrhu zaključanog zaslona. Odaberite račun na koji se želite prebaciti i zatim
otključajte uređaj.
Korisnički račun
Upravljanje korisnicima
Tijekom upotrebe vlasničkog računa možete brisati račune ili promijeniti postavke računa.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Korisnici.
2 Odaberite račun u DRUGI KORISNICI. Zatim, odaberite ili odznačite aplikacije i sadržaj da
biste dopustili ili ograničili pristup računa u njih.
Za brisanje računa dodirnite
.
58
Personaliziranje
Prijenos podataka sa svojeg prethodnog uređaja
Upotreba računa za sigurnosnu pohranu
Možete prenijeti sigurnosno pohranjene podatke s prethodnog uređaja na svoj novi
uređaj koristeći se Google ili Samsung računom. Više informacija pogledajte na Sigurnosno
pohranjivanje i obnova podataka.
Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch
Možete prebaciti podatke s prethodnog uređaja na novi uređaj s pomoću aplikacije Smart Switch
(za mobilne uređaje i računala). Za više informacija posjetite www.samsung.com/smartswitch.
Samsung Smart Switch aplikacija nije podržana na nekim uređajima ili računalima.
Uporaba Smart Switch Mobile aplikacije
Ovom se aplikaciju koristite prebacivanje podataka s vašeg prethodnog iPhonea ili Android
uređaja na svoj novi uređaj. Aplikaciju možete preuzeti iz Samsung Apps ili Trg. Play.
1 Na vašem uređaju dodirnite Smart Switch Mobile.
2 Na vašem uređaju odaberite opciju ovisno o tipu prethodnog uređaja i slijedite upute na
zaslonu.
Ako je prethodni uređaj Android uređaj, provjerite je li aplikacija Smart Switch Mobile
instalirana na uređaju. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.
59
Personaliziranje
Uporaba Smart Switch aplikacije na računalima
Ovom se funkcijom koristite za uvoz sigurnosne pohrane vaših podataka (s mobilnih
uređaja odabranih proizvođača) s računala na vaš uređaj. Aplikaciju možete preuzeti s
www.samsung.com/smartswitch.
1 Arhivirajte podatke s prethodnog uređaja na računalo. Kontaktirajte proizvođača uređaja
radi više informacija.
2 Na računalu pokrenite aplikaciju Smart Switch.
3 Spojite vaš trenutni uređaj s računalom pomoću USB kabela.
4 Na računalu kliknite na proizvođača prethodnog uređaja i slijedite upute na zaslonu za
prebacivanje podataka na vaš uređaj.
Uporaba programa Samsung Kies
Uvezite sigurnosno pohranjene podatke s računala s pomoću programa Samsung Kies radi
obnavljanja podataka na vašem uređaju. Također, kontakte možete sigurnosno pohraniti na
računalu s pomoću programa Samsung Kies. Više informacija pogledajte na Povezivanje s
programom Samsung Kies.
Podešavanje računa
Dodavanje računa
Neke aplikacije koje se koriste na uređaju zahtijevaju registrirani račun. Kreirajte račune i uživajte
u svemu što vam uređaj pruža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Dodaj račun i odaberite
račun usluge. Zatim, za dovršenje postupka podešavanja računa slijedite upute na zaslonu.
Za sinkroniziranje sadržaja s vašim računima odaberite račun i označite stavke za sinkronizaciju.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi, odaberite račun, a zatim
dodirnite Ukloni račun.
60
Imenik
Dodavanje kontakata
Prebacivanje kontakata s drugih uređaja
Možete prebaciti kontakte s drugih uređaja na vaš uređaj. Više informacija pogledajte u Prijenos
podataka sa svojeg prethodnog uređaja.
Ručno kreiranje kontakata
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Dodirnite i unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
3 Dodirnite Spremi.
Kreiranje kontakata iz posjetnica
Snimite fotografiju posjetnice i s nje izvucite kontaktne podatke.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Dodirnite → Posjetnice → .
Za odabir ili dodavanje jezika prepoznavanja, dodirnite → Ciljni jezik.
61
Imenik
3 Postavite poslovnu posjetnicu na ravnu površinu.
4 Podesite uređaj tako da posjetnica stane unutar okvira na zaslonu. Kada okviri poprime
zelenu boju uređaj će automatski snimiti fotografiju. Također, uređaj očitava kontaktne
podatke s posjetnice i pretvara ih u unos kontakta.
• Ako uređaj automatski ne snimi fotografiju dodirnite
.
• Za ručno snimanje fotografije posjetnice dodirnite → Auto. snimanje → Isključeno.
• Za izvlačenje teksta s pohranjene slike dodirnite → Učitaj sliku.
5 Uredite ili dodajte više informacija i dodirnite Spremi.
Upravljanje kontaktima
Uređivanje kontakta
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Odaberite kontakt za uređivanje i dodirnite .
3 Uredite kontaktne informacije ili dodirnite Dodaj novo polje za dodavanje više kontaktnih
podataka.
4 Dodirnite Spremi.
Brisanje kontakta
Odaberite kontakt za brisanje i dodirnite
.
Dijeljenje kontakta
Odaberite kontakt koji želite podijeliti dodirnite → Dijeli posjetnicu putem, a zatim odaberite
način dijeljenja.
62
Imenik
Upravljanje grupama
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Grupe.
Kreiranje nove grupe
Dodirnite
, unesite naziv grupe, a zatim dodirnite Spremi.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite → Novi član. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
Brisanje grupe
Dodirnite → Obriši grupu, odaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim dodirnite OK.
Slanje e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite → Pošalji email, odaberite članove, dodirnite OK, unesite poruku, a
zatim dodirnite gumb za slanje.
Spajanje kontakata s računima
Spojite kontakte spremljena na uređaju s vašim računima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji s Google ili Spoji sa Samsung računom.
Uvoz i izvoz kontakata
Uvoz kontakata sa usluga pohrane na vaš uređaj ili izvoz kontakata s uređaja na usluge pohrane.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoza ili izvoza.
63
Imenik
Traženje kontakata
Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Povucite prstom po kazalu s lijeve strane popisa kontakta za brzo pomicanje popisom.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• : Sastavljanje e-poruke.
Dodavanje prečaca kontaktima na klasičnom početnom zaslonu
Dodavanje prečaca kontaktima s kojima često komunicirate u klasičnom početnom zaslonu.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Imenik → Imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Dodirnite → Dodaj prečac na zaslon.
64
Kamera
Osnovno snimanje
Snimanje fotografija ili snimanje videozapisa
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati.
Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti.
3 Dodirnite
za snimanje fotografije ili dodirnite
za snimanje videozapisa.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
• Za promjenu fokusa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite gdje se želite fokusirati. Za
fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
Prikaz trenutnog načina.
Prebacite s prednje na
stražnje kamere.
Pokrenite snimanje
videozapisa.
Snimite fotografiju.
Prečaci kamere
Promjena načina
fotografiranja.
Promjena postavki
kamere.
Pregledajte fotografije i
videozapise koje ste
snimili.
65
Kamera
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
• Leća prednje kamere pogodna je za snimanje širokokutnih fotografija. Kod
širokokutnih fotografija može se u manjoj mjeri pojaviti određena izobličenost, ali to
ne znači kako je riječ o neispravnim performansama uređaja.
Reorganiziranje prečaca kamere
Možete reorganizirati prečace kamere za brzi i jednostavni pristup zaslonu predprikaza. Dodirnite
na zaslonu prikaza. Dodirnite i držite stavku, te je povucite u otvor u lijevom dijelu zaslona.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
66
Kamera
Udaljeno tražilo
Koristite svoj uređaj kao optičko tražilo za drugi uređaj. Drugim uređajem možete upravljati
na daljinu i snimati fotografije ili videozapise iz daljine. Vaš uređaj prikazuje istu slika koja se
prikazuje na spojenom uređaju.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Udaljeno tražilo.
3 Dodirnite Postavke za Wi-Fi Direct za spajanje s drugim uređajem.
4 Dodirnite sliku na zaslonu predprikaza na mjesto na koje se uređaj treba fokusirati.
5 Dodirnite za snimanje fotografije prikazane na optičkom tražilu spojenog uređaja.
Vodite računa o tome da uređaj koji želite spojiti podržava način rada optičkog tražila.
67
Kamera
Način fotografiranja
Auto
Koristite se ovim načinom da biste omogućili kameri procjenu okruženja te određivanje idealnog
načina fotografiranja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Auto.
Lijepo lice
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije s osvijetljenim i suptilnijim izrazima lica.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Lijepo lice.
Snimka i više
Ovaj način snimanja koristite za snimanje niza fotografija i njihovu izmjenu primjenom različitih
efekata prilikom korištenja načina snimanja. Uređaj prepoznaje fotografije s pomoću
u
Galerija.
Funkcija zuma nije dostupna kada snimate fotografije u ovom načinu snimanja.
1 Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Način → Snimka i više.
3 Dodirnite .
Uređaj snima niz fotografija i prikazuje dostupne načine snimanja.
4 Odaberite način snimanja, primijenite efekt na fotografiju.
• Najbolja fotografija: Snimite niz fotografija i spremite najbolju. Za prikaz ostalih
fotografija u nizu pomaknite se lijevo ili desno. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i
povezuje je s .
68
Kamera
• Najbolje lice: Istovremeno snimanje grupe fotografija i njihovo kombiniranja za
stvaranje najbolje moguće slike. Dodirnite bijeli okvir na svakom licu i odaberite najbolju
pojedinačnu pozu za svaki subjekt od poza koje se pojavljuju na dnu zaslona. Zatim
spojite slike u jedinstvenu fotografiju. Uređaj preporučuje najbolju fotografiju i povezuje
je s .
• Drama foto.: Snimite seriju fotografija i kombinirajte ih te na taj način kreirajte sliku koja
pokazuje tragove kretanja. Proširite trag kretanja na slici odabiranjem više fotografija u
dnu zaslona. Za uređivanje tragova kretanja na odabranim fotografijama dodirnite
i odaberite fotografiju. Dodirnite Vrati za prikaz tragova kretanja subjekta ili dodirnite
Ukloni za brisanje tragova kretanja. Uredite fotografiju po želji i dodirnite OK.
• Gumica: Izbrišite neželjene objekte u pokretu. Dodirnite za brisanje neželjenih
objekata u pokretu. Dodirnite za obnovu izvorne fotografije.
• Snimka pomicanja: Primjena efekta na pozadinu subjekta koja stvara efekt brzog
kretanja subjekta. Dodirnite Objekti za odabir subjekta. Dodirnite Mutnost za promjenu
ugla zamućivanja koji će se primijeniti na pozadinu. Dodirnite Kut → i prstom
nacrtajte krug oko velikog kruga za podešavanje kuta zamućivanja. Za podešavanje
razine zamućenosti pozadine dodirnite Mutnost i povucite traku ulijevo ili udesno.
5 Kad završite s uređivanjem fotografija, dodirnite Spremi.
Panorama
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografije sastavljene od mnogo fotografija nanizanih
zajedno. Uređaj prepoznaje fotografiju s pomoću
u Galerija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Panorama.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete:
• Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
• Sliku držite unutar okvira na optičkom tražilu kamere.
• Izbjegavajte snimanje fotografija s neizraženim pozadinama, kao što je čisto nebo ili
obični zid.
69
Kamera
HDR (Bogati ton)
Koristite se ovim načinom za snimanje fotografija bogatih boja i reproduciranje detalja, čak i na
svijetlim i tamnim područjima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → HDR (Bogati ton).
Bez efekta
S efektom
Dvost. kam.
Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen
pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Dvost. kam. za prebacivanje u način
dvostruke kamere. Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.
Prebacite s prednje
na stražnju kamere.
Dodirnite za
promjenu veličine ili
za pomicanje
lokacije.
Odabir između
brojnih dostupnih
stilova.
70
Kamera
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u ili VGA standardu.
• Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.
Upravljanje načinima snimanja
Dodirnite načine snimanja koji će se prikazati na zaslonu odabira načina snimanja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Upr. način.
Preuzimanje načina snimanja
Preuzmite dodatne načine snimanja iz trgovine Samsung Apps.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → Način → Skidanje.
Postavke kamere
Na zaslonu aplikacija dodirnite Kamera → . Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere.
• Veličina fotografije: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona
koristi više memorije.
• Uzastopne fotografije: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Stabilizac. slike: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na
podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
Ova opcija nije dostupna kada snimate videozapise.
71
Kamera
• Prepoznav. lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• ISO: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Načini mjerenja: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna
vrijednosti svjetla. Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenje
vrijednost svjetla na zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• Dotaknite za foto.: Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimite fotografije.
• Spremi kao: Podesite uređaj za spremanje fotografije s bogatim bojama i izvorne fotografije
ili za spremanje samo fotografije s bogatim bojama.
• Veličina videozapisa: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali
ona koristi više memorije.
• Način snimanja: Promjena načina snimanja.
• Stabilizac. video.: Aktiviranje ili deaktiviranje stabilizacije slike. Stabilizacija pomaže pri
fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Efekti: Odaberite filtar efekta za upotrebu pri snimanju fotografija ili videozapisa. Za
preuzimanje dodatnih efekata dodirnite Skidanje. Za promjenu redoslijeda efekata ili za
skrivanje efekata s popisa dodirnite Upr. efekt.
• Bljeskalica: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Brojač: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
• Način prikaza: Promijenite omjer slike na zaslonu prikaza.
• Lokacijske oznake: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
72
Kamera
• Mjesto pohrane: Odaberite lokaciju memorije za pohranu.
• Pregled sl./video.: Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
• Udaljeno tražilo: Podesite uređaj da koristi optičko tražilo i upravlja drugim uređajem za
snimanje fotografija ili videozapisa. Više informacija pogledajte u Udaljeno tražilo.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon
boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove
postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih
kamera.
• Vrijednost ekspozicije: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju
prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Rešetkaste linije: Prikazuje smjernice optičkog tražila kao pomoć pri kompoziciji pri odabiru
subjekta.
• Tipka za glasn.: Postavite uređaj za korištenje gumba za glasnoću radi upravljanja funkcijom
okidača ili zumiranja.
• Kontrola glasom: Podesite uređaj na snimanje fotografija pomoću glasovnih naredbi.
• Pomoć: Pogledajte informacije pomoći za upotrebu kamere.
• Poništi postavke: Vratite postavke kamere.
Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.
73
Galerija
Prikazivanje fotografija ili videozapisa
Prikazivanje sadržaja na uređaju
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija i odaberite sliku ili videozapis.
Datoteke videozapisa prikazuju
ikonu u prikazu minijatura.
Za skrivanje ili prikazivanje trake izbornika i prikaz minijatura, dodirnite zaslon.
Pretraživanje drugih
uređaja za prikaz
slike.
Mijenjanje slike.
Prebacivanje na
prethodni zaslon.
Pristup dodatnim
opcijama.
Brisanje slike.
Pošaljite sliku
drugima.
Prikaz sadržaja pohranjenog na drugim uređajima
Pretražite fotografije i videozapise koji su pohranjeni na drugim uređajima i pogledajte ih na
svojem uređaju.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
74
Galerija
Pristupanje sadržaju na obližnjem uređaju
Dodirnite i odaberite uređaj u UREĐAJI U BLIZINI za pristup sadržaju. Možete pogledati
fotografije i videozapise na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač
Uređaji u blizini radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.
Odabir opcije razlučivosti
Slike ili videozapisi u vašem uređaju mogu se posložiti po vremenu ili albumu. Možete i filtrirati
slike i videozapise po kategoriji, kao što su ljudi ili događaji.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija →
i zatim odaberite opciju sortiranja:
Pristupanje dodatnim opcijama
Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija i odaberite sliku ili videozapis. Dodirnite i upotrijebite
sljedeće opcije:
• Više informacija: Prikaz više informacija o datoteci.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiranje datoteke u međuspremnik.
• Studio: Uređivanje slika ili videozapisa u studijskom načinu rada. Više informacija pogledajte
u Uređivanje fotografija ili videozapisa.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
• Izreži: Rezanje slike.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
• Postavi za: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u Mobilni
ispis.
• Postavke: Promjena postavki u Galeriji.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj datoteci.
Za odabir višestrukih datoteka s popisa datoteka, odaberite i držite datoteku, a zatim dodirnite
druge datoteke. Kada su datoteke odabrane, možete ih istodobno podijeliti ili obrisati ili
dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
75
Galerija
Uređivanje fotografija ili videozapisa
Foto studio
Uredite sliku primjenom različitih efekata.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Foto studio.
3 Odaberite sliku za uređivanje.
4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.
Ukrasite sliku
dodavanjem
naljepnica.
Odreži sliku.
Crtanje po slici.
Okreni sliku.
Umetnite okvir na
sliku.
Podešavanje
zasićenosti ili
osvjetljenja slike.
Primjena efekata na
sliku.
5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite → Spremi kao.
6 Unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite OK.
Uređena fotografija spremljena je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
→ Album → Studio.
76
Galerija
Kolaž studio
Kombiniranje nekoliko slika zajedno radi kreiranja kolaža.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Kolaž studio.
3 Odaberite slike koje želite kombinirati i dodirnite Obavljeno.
4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.
Dodajte slike.
Brisanje slike.
Brisanje slike.
Sakrijte ploču slike.
Promijenite
podijeljeni prikaz.
Promijenite stil
kolaža.
5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite Spremi.
Uređena slika spremljena je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
Album → Studio.
77
→
Galerija
Snim. i više
Primjena različitih efekata na slike koje ste snimili.
Mogu biti odabrane samo fotografije snimljene načinom snimke i dodatni efekti.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Snim. i više.
3 Odaberite sliku za uređivanje.
4 Uredite sliku primjenom različitih efekata.
Stvorite sliku koja
prikazuje tragove
pokreta.
Obrišite objekte u
pokretu koji se nalaze
u pozadini.
Stvorite najbolju
moguću sliku.
Pohranite najbolju
fotografiju.
Stvorite efekt brzog
kretanja subjekta.
5 Kad završite s uređivanjem slike, dodirnite Spremi.
Uređena slika spremljena je u mapu Studio. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
Album → Studio.
78
→
Galerija
Video uređivanje
Uređivanje ili kreiranje videozapisa s pomoću višestrukih slika i videozapisa.
Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati potrebnu aplikaciju.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Video uređivanje.
3 Odaberite videozapis koji želite urediti i dodirnite Obavljeno.
4 Odaberite videozapise za uređivanje.
Također, možete odabrati slike za kreiranje videozapisa.
5 Uredite videozapis primjenom različitih efekata.
Dodajte pozadinsku
glazbu ili primijenite
efekt zvuka na
videoisječak.
Poništite ili vratite
posljednju radnju.
Automatski uredite
videoisječak.
Dodajte više slika.
Pristup dodatnim
opcijama.
Dodajte više video
zapisa.
Snimanje
video-snimke.
Snimanje
videozapisa.
Reproduciranje
video-snimke.
Podijelite ili skratite
videozapise ili
promijenite
redoslijed
videozapisa.
6 Kad završite s uređivanjem videozapisa, dodirnite Izvoz.
7 Odaberite opciju spremanja i dodirnite OK.
Uređeni videozapis spremljen je u mapu Export. Za otvaranje mape dodirnite Galerija →
→ Album → Export.
79
Galerija
Rezač videozapisa
Dodirnite segment videozapisa.
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Studio → Rezač videozapisa.
3 Odaberite video za uređivanje.
4 Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke
završetka, dodirnite OK.
Trenutačni položaj
Početna zagrada
Završna zagrada
5 Unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite OK za spremanje videozapisa.
80
Galerija
Postavke galerije
1 Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Postavke.
3 Koristite sljedeće mogućnosti:
• Označi prijatelja: Označite fotografije informacijama, kao što je datum i lokacija. Za
uređivanje oznaka, dodirnite informaciju na slici, dodirnite , uredite detalje, a zatim
dodirnite Obavljeno.
• Oznaka lica: Dodijelite oznake licima na slici. Žuti okvir pojavljuje se oko lica kada je
otkriveno. Odaberite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite kontakt za identifikaciju
oznake lica. Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite je i pristupite raznim opcijama,
poput slanja poruke osobi.
Kada se koristite funkcijom Oznaka lica, prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o
kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
81
Multimedija
Glazba
Reproduciranje glazbe
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Pristup dodatnim
opcijama.
Pogledajte popis
preporučenih
pjesama na temelju
pjesme koja se
trenutačno
reproducira.
Podesite datoteku
kao omiljenu pjesmu.
Uključivanje
naizmjenične
reprodukcije.
Promjena načina
ponavljanja.
Otvaranje popisa
pjesama.
Dodavanje pjesme
na popis pjesama.
Prebacivanje na
prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
82
Multimedija
Za preslušavanje pjesama uz jednaku razinu glasnoće dodirnite → Postavke → Napredno, a
zatim označite Pametna glasnoća.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
dodirnite → Postavke → Napredno → Adapt Sound → Uključeno.
Kad prvi put aktivirate ovu opciju dodirnite Pokreni za podešavanje zvuka. Uređaj započinje niz
zvučnih testova za podešavanje razine zvuka i počinje emitirati zvuk biip. Dodirnite Da ako čujete
zvuk biip ili Ne ako ga ne čujete. Ovaj korak ponovite za svaki test dok se ne završi podešavanje
zvuka. Zatim, označite Zvuk glazbe i dodirnite OK za primjenu opcije tijekom slušanja glazbe.
Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne
primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija
se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuka alarma
Za upotrebu pjesme koja se trenutačno reproducira kao zvuka alarma dodirnite → Postavi za
→ Od početka ili Automatske preporuke, odaberite opciju, a zatim dodirnite OK.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Dodirnite Popisi pjes. → → Napravi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim dodirnite OK.
Dodirnite , odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis pjesama.
83
i odaberite
Multimedija
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Koristite ovu funkciju za reproduciranje glazbe koja odgovara vaše raspoloženju.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Dodirnite Glazbeni kutak. Pjesme se automatski kategoriziraju prema raspoloženju. Dodirnite
okvir raspoloženja ili povucite višestruke okvire za slušanje glazbe u okviru.
Kategorije pjesama temelje se na uređaju dostupnim informacijama o pjesmi. Neke
pjesme možda neće biti kategorizirane u ćelije raspoloženja.
Reproduciranje glazbe pohranjene na drugim uređajima
Pretražite glazbu koja je pohranjena na drugim uređajima i reproducirajte je na svom uređaju.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Pristupanje pjesmi na obližnjem uređaju
Dodirnite Uređaji u blizini i odaberite uređaj za pristup i reproduciranje glazbe. Možete
reproducirati pjesmu na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač
Uređaji u blizini radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.
84
Multimedija
Video
Reprodukcija videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih
uređaja za
reproduciranje
datoteke.
Prebacivanje na
video player u
skočnom prozoru.
Pristup dodatnim
opcijama.
Učinite nijansu
zaslona živopisnijom.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
Pomicanje
upravljačke ploče na
lijevo.
Pomicanje
upravljačke ploče na
desno.
Otvaranje popisa
pjesama.
Izmjena omjera
zaslona.
Prebacivanje na
prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unatrag.
Prebacivanje na
sljedeći videozapis.
Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
85
Multimedija
Uporaba skočnog video playera
Ova funkcija omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
za korištenje skočnog player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
Snimanje slika
Za korištenje ove funkcije tijekom reprodukcije dodirnite → Postavke, označite Snimi, a zatim
dodirnite Zatvori.
Dodirnite
za snimanje slike iz videozapisa tijekom njegove reprodukcije.
Dijeljenje ili brisanje videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Dodirnite i držite videozapis, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise, a zatim dodirnite OK.
Uređivanje videozapisa
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Odaberite videozapis, dodirnite → Uredi → Studio → Rezač videozapisa. Povucite početni
okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka, a zatim
dodirnite OK, unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite OK za spremanje videozapisa.
Za uređivanje videozapisa koristeći se aplikacijom uređivača videozapisa, odaberite videozapis i
dodirnite → Uredi → Video uređivanje.
86
Multimedija
Reproduciranje videozapisa pohranjenih na drugim uređajima
Pretražite videozapise koji su pohranjeni u drugim uređajima i reproducirajte ih na svom uređaju.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Pristupanje videozapisu na obližnjem uređaju
Dodirnite Uređaji u blizini i odaberite uređaj za pristup i reproduciranje videozapisa. Možete
reproducirati videozapis na uređajima na kojima je aktivirana funkcija dijeljenja sadržaja.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač
Uređaji u blizini radi aktivacije. Za više informacija o postavkama pogledajte Uređaji u blizini.
87
Korisne aplikacije i funkcije
Način rada za djecu
Pokretanje načina rada za djecu
Ovaj widget koristite za omogućavanje zabavnog i sigurnog okruženja vašoj djeci
ograničavanjem pristupa djeci određenim aplikacijama i sadržajima.
Prije uporabe ovog widgeta trebate ga preuzeti i instalirati. Na klasičnom početnom zaslonu
dodirnite Način rada za djecu → Instalirati.
Za pokretanje dječjeg načina rada dodirnite Način rada za djecu na klasičnom početnom
zaslonu ili zaslonu aplikacija. Kada je widget instaliran pojavit će se na klasičnom početnom
zaslonu i zaslonu aplikacija.
Kad prvi put pokrenete ovaj widget dodirnite Postavi PIN na dnu zaslona. Nakon toga slijedite
upute na zaslonu.
Ako se widget Način rada za djecu nehotice deinstalira možete ga ponovo instalirati.
Na klasičnom početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje, dodirnite Widgeti,
dodirnite i držite widget Način rada za djecu. Povucite widget na klasični početni zaslon
te za ponovnu instalaciju dodirnite Način rada za djecu.
Početni zaslon načina rada za djecu
Početni zaslon je početna točka za pristupanje svim aplikacijama u dječjem načinu rada.
Novo dodane
aplikacije
Dječji mediji
Dječji crteži
Dječja kamera
Dječja galerija
Izlaz iz dječjeg načina
rada.
Dječji diktafon
Pristup roditeljskim
kontrolama.
88
Korisne aplikacije i funkcije
Koristite se ovom aplikacijom za reprodukciju videozapisa. Prije uporabe ove aplikacije, aplikaciji
dodajte videozapise koji su spremljeni na uređaju. Više informacija pogledajte u Roditeljska
kontrola.
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje crteža uporabom olovke, kista i sl.
Ovu aplikaciju koristite za spremanje slika, crteža, glasovnih snimki i medijskih datoteka kojima
vaše dijete ima pristup.
Ovu aplikaciju koristite za snimanje ili reproduciranje glasovnih snimki.
Koristite se ovom aplikacijom za snimanje fotografija ili videozapisa.
89
Korisne aplikacije i funkcije
Područje reprodukcije dječjeg načina rada
Za otvaranje područja reprodukcije dječjeg načina rada na početnom zaslonu pomaknite se na
desno.
Možete sudjelovati u interakciji s likovima, objektima u pozadini i sl.
Roditeljska kontrola
Ovu funkciju možete koristiti za podešavanje ograničenja načina rada za djecu radi upravljanja
pristupom sadržajima i aplikacijama. Možete promijeniti postavke dječjeg načina rada,
ograničenja vremena korištenja i sl.
Na početnom zaslonu dodirnite
i unesite PIN.
Za izlaz iz roditeljske kontrole pritisnite gumb za početni zaslon.
• Ime djeteta: Prikaz i uređivanje profila djeteta.
• Aktivnost: Prikaz informacija o načinu na koji vaša djeca koriste uređaj, poput vremena kojeg
provedu igrajući se i često korištenih aplikacija.
• Dnevno ogranič. igranja: Podesite vremensko ograničenja i ograničite djeci vrijeme
korištenja uređaja.
• Aplikacije: Prikaz i dodavanje aplikacija koje se smiju koristiti u dječjem načinu rada.
• Mediji: Dopustite svojoj djeci pristup određenim slikama i videozapisima pohranjenim na
uređaju.
• Općenito: Konfiguriranje postavki dječjeg načina rada.
• Trgovina za djecu: Preuzimanje aplikacija za djecu iz trgovine Samsung Apps.
90
Korisne aplikacije i funkcije
S Tražilo
Ovom se aplikacijom koristite za traženje sadržaja na uređaju. Možete primijeniti različite filtre i
prikazati povijest pretraživanja.
Otvorite okvir obavijesti i dodirnite S Tražilo.
Traženje sadržaja
Dodirnite polje pretrage i unesite ključnu riječ ili dodirnite
i izgovorite ključnu riječ.
Za dobivanje poboljšanih rezultata dodirnite filtre u polju pretrage.
Za ažuriranje rezultata popisa pretrage dodirnite → Aktualiziraj.
Za postavljanje parametara koristeći se dostupnim filtrima dodirnite → Postavke → Filtar →
Odaberite filtre.
Za odabir kategorija pretraživanja dodirnite → Postavke → Traži → Odaberite kat. pretrage.
Upravljanje poviješću pretraživanja.
Svoje prošle pretrage možete pregledati ili obrisati. Odaberite prošlo pretraživanje od stavke do
stavke za provođenje ponovnog pretraživanja.
Za brisanje povijesti dodirnite → Postavke → Traži → Obriši povijest, odaberite ključne riječi
pretraživanja i zatim dodirnite OK.
Za podešavanje uređaja da ne sprema rezultate povijesti dodirnite → Postavke → Traži, a zatim
odznačite sa Spremi pov. pretraživanja.
91
Korisne aplikacije i funkcije
S Planer
Pokretanje S planer aplikacije
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Idite na današnji
datum.
Kreiranje događanja
ili zadataka.
Promjena načina
prikaza.
Pristup dodatnim
opcijama.
Pretraživanje
događaja ili zadataka.
Dodirnite i koristite sljedeće:
• Idi na: Prebacivanje na određeni datum.
• Obriši: Brisanja događaja ili zadatka.
• Sinkronizacija: Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima.
• Kalendari: Odabir kalendara koji će se prikazati.
• Postavke: Promjena postavki za S Planer.
92
Korisne aplikacije i funkcije
Kreiranje događaja ili zadataka
1 Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite , ili odaberite datum bez događaja ili zadataka i ponovo dodirnite datum.
Ako su na taj datum već spremljeni događaji ili zadaci dodirnite datum i dodirnite
.
3 Odaberite događaj ili zadatak i unesite podatke.
• Događaj: Podesite početni i završni datum događaja. Možete podesiti i opcijsku postavku
ponavljanja.
• Obaveza: Dodavanje zadatka na određeni datum. Možete podesiti i opcijsku postavku
prioriteta.
Odabir kalendara koji
će se koristiti ili s
kojim će se izvršiti
sinkronizacija.
Odaberite stavku.
Unos naslova.
Dodajte kartu koja
pokazuje lokaciju
događaja.
Podesite početni i
završni datum
događaja.
Dodavanje više
detalja.
4 Dodirnite OK za spremanje događaja ili zadatka.
93
Korisne aplikacije i funkcije
Sinkronizacija događanja i zadataka s vašim računima
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za sinkroniziranje događaja i zadataka s vašim računom dodirnite → Sinkronizacija.
Za dodavanje računa za sinkronizaciju dodirnite → Kalendari → Dodaj račun. Zatim, odaberite
račun kojim želite sinkronizirati i prijavite se. Kada je račun dodan, pojavit će se zeleni krug pored
naziva računa.
Za promjenu opcija sinkronizacije računa, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite Postavke →
Općenito → Računi, a zatim odaberite račun usluge.
Brisanja događaja ili zadatka
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za brisanje događaja ili zadataka dodirnite → Obriši, odaberite događaje ili zadatke, a zatim
dodirnite OK → OK.
Za brisanje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite → Obriši → OK.
Za označavanje zadatka kao dovršenog dodirnite datum zadatka i označit dovršene zadatke.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Za dijeljenje događaja ili zadatka dok ga prikazujete dodirnite → Dijeljenje preko, a zatim
odaberite način dijeljenja.
94
Korisne aplikacije i funkcije
S Voice
O aplikaciji S glas
Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
Za deaktiviranje pristupa pritiskom na gumb za početni zaslon dodirnite → Settings → Wakeup, a zatim odznačite Open via the home key.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Podešavanje jezika
Dodirnite → Settings → General → Language, a zatim odaberite jezik.
Odabrani jezik primijenit će se samo na S Voice, a ne na jezik prikazan na uređaju.
Uporaba aplikacije S glas
Kada pristupite aplikaciji S Voice, uređaj počinje s prepoznavanjem glasa, a ikona mikrofona
postaje crvena.
Izgovorite glasovnu naredbu.
Ako izgovorite naredbu, a uređaj je prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona treperit će
zelenom bojom. Zatim, uređaj izvršava naredbu.
95
Korisne aplikacije i funkcije
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa:
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Aktiviranje S glas aplikacije u modu pripravnosti
Ako se S glas aplikacija ne koristi određeno vrijeme ona se automatski prebacuje u mod
pripravnosti.
Dodirnite ikonu mikrofona i kažite “Hi Galaxy” kako bi uređaj mogao nastaviti s prepoznavanjem
glasa.
Promjena naredbe aktivacije
Možete promijeniti naredbu aktivacije umjesto zadane “Hi Galaxy”. Naredba aktivacije se koristi
za pokretanje S Voice aplikacije kada je uređaj u modu pripravnosti.
Dodirnite → Settings → Wake-up → Voice wake-up → Set wake-up command.
Deaktiviranje glasovnih informacija
Dodirnite → Disable Voice feedback. Uređaj prestaje s glasovnim informacijama kada
izgovorite naredbu.
Ispravljanje neželjenih glasovnih naredbi
Glasovne naredbe možete urediti ako uređaj ih uređaj ne prepoznaje ispravno.
Za ispravljanje glavne naredbe dodirnite zadnji oblačić govora koji sadržava izgovoreni tekst i
uredite tekst pomoću tipkovnice.
96
Korisne aplikacije i funkcije
Email
Postavljanje računa e-pošte
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite Dalje za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavlj. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite
upute na zaslonu.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
Ako imate više od dva računa e-pošte, možete jednog postaviti kao zadani račun. Dodirnite →
Postavke, odaberite račun, a zatim dodirnite Postavljeni račun.
Slanje poruka
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Dodirnite
u vrhu zaslona za kreiranje poruke.
Slanje poruke.
Odbacite poruku.
Pristup dodatnim
opcijama.
Dodajte primatelje.
Dodajte CC ili BCC.
Unesite predmet.
Umetnite datoteke u
poruku ili se koristite
opcijama uređivanja.
Unos poruke.
Priložite slike,
videozapise i drugo.
Dodajte sebe kao
primatelja.
Spremite poruku za
naknadno slanje.
Dodajte primatelje s
popisa kontakata.
97
Korisne aplikacije i funkcije
Pristupanje dodatnim opcijama
Tijekom kreiranja poruke, dodirnite za pristup dodatnim opcijama.
• Slanje rasporeda: Pošaljite poruku u zakazano vrijeme.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Poruke mogu
biti poslane u netočno vrijeme ako mijenjate vremenske zone ili mreža ne ažurira
informacije.
• Prioritet: Odaberite razinu prioriteta poruke.
• Sigurnosne opcije: Postavite sigurnosne opcije za poruku.
Čitanje poruka
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Prosljeđivanje
poruke.
Brisanje poruke.
Dodajte ovu adresu
e-pošte na popis
kontakata ili
pregledajte druge
opcije.
Pristup dodatnim
opcijama.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Odgovaranje na
poruku.
Promijenite prikaza
zaslona.
Sastavite poruku.
98
Korisne aplikacije i funkcije
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Povijest računanja možete vidjeti na lijevoj strani zaslona.
Za brisanje povijesti dodirnite
.
Sat
Alarm
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Alarm.
Postavljanje alarma
Dodirnite na popisu alarma, podesite vrijeme alarma, odaberite dane kad će se alarm
ponavljati, podesite različite opcije alarma, a zatim dodirnite Spremi. Za aktiviranje ili
deaktiviranje alarma dodirnite pored alarma na popisu alarma.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Podešavanje vremena i zvuka pametnog alarma. Pametni alarm aktivira
se stišanom glasnoćom nekoliko minuta prije zakazanog vremena emitiranja zvuka
memoriranog alarma. Glasnoća pametnog alarma postepeno se pojačava dok ga ne
isključite ili dok se ne oglasi memorirani alarm.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Ako ste prethodno omogućili
opciju odgađanja, povucite
izvan velikog kruga za ponavljanje alarma nakon određenog
vremenskog razmaka.
Brisanje alarma
Dodirnite → Obriši, odaberite alarm, a zatim dodirnite OK.
99
Korisne aplikacije i funkcije
Svjetsko vrijeme
Na zaslonu aplikacija dodirnite Sat → Svjetsko vrijeme.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite
.
Brisanje satova
Dodirnite → Obriši, odaberite satove, a zatim dodirnite OK.
WatchON
O aplikaciji WatchON
Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i koristite uređaj kao daljinski uređaj. Možete
tražiti i odabrati televizijske programe i upravljati kanalima pomoću svog uređaja.
Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
100
Korisne aplikacije i funkcije
Spajanje na televizor
1 Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite regiju i uslugu emitiranja, a zatim pratite upute na zaslonu.
Pojavit će se dostupni televizijski programi.
Uporaba uređaja kao daljinskog upravljača
Pomoću uređaja možete uključiti ili isključiti televizor, pretraživati kanale ili podesiti razinu
glasnoće na televizoru uporabom uređaja kao daljinskog upravljača.
1 Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite → Podešavanje.
3 Odaberite televizijski frekvencijski pojas.
4 Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru i dodirnite Uključi
svoj TV. Zatim, dodirnite OK ako uređaj uključi TV.
Ako uređaj ne uključi televizor dodirnite Pokušaj ponovno, a zatim ponovite ovo dok
televizor ne prepozna signal.
5 Odabir izvora kanala.
101
Korisne aplikacije i funkcije
6 Kada je podešavanje dovršeno dodirnite
.
Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Dodatne funkcije
Izbornici za upravljanje
televizorom
Gledanje televizora pomoću uređaja
Odaberite televizijski program s popisa dostupnih programa za gledanje na povezanom
televizoru. Pripazite da infracrveni priključak uređaja bude okrenut prema televizoru.
1 Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
2 Odaberite kategoriju u dnu zaslona.
3 Odaberite televizijski program i dodirnite Gledaj na TV-u.
Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.
4 Dodirnite
za promjenu kanala ili za podešavanje glasnoće.
Na zaslonu se pojavljuje upravljačka ploča daljinskog.
102
Korisne aplikacije i funkcije
Podešavanje programskih podsjetnika
1 Odaberite televizijski program koji želite gledati.
2 Dodirnite , postavite alarm da vas podsjeti o početku TV programa i zatim dodirnite OK.
Alarm će se oglasiti u podešeno vrijeme.
WebEx
O WebEx-u
Ovom se aplikacijom koristite za organiziranje i sudjelovanje na telekonferencijama. Možete
koristiti različite funkcije poput dijeljenja sadržaja i HD video-sastanaka.
Prije uporabe ove aplikacije
• Provjerite je li vaš uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
• Provjerite imate li WebEx račun.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ova aplikacija možda neće ispravno raditi ovisno o vatrozidu i statusu mreže.
103
Korisne aplikacije i funkcije
Prijavljivanje na račun
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Create an account na zaslonu prijave.
3 Na zaslonu će se pojaviti internetske stranice za pridruživanje WebEx aplikaciji.
Ne možete se koristiti ovom aplikacijom ako se na zaslonu pojavi skočni prozor
informirajući vas da WebEx nije dostupan u vašoj regiji.
4 Za podešavanje računa slijedite upute na zaslonu.
Neke funkcije neće biti dostupne kada istekne razdoblje besplatnog probnog korištenja.
Prebacite se na plaćeni račun i koristite sve WebEx funkcije. Pogledajte mrežnu stranicu
WebEx-a kako biste saznali više informacija.
104
Korisne aplikacije i funkcije
Kreiranje sastanka
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija i dodirnite Sign in.
2 Unesite šifru i dodirnite Sign in.
3 Na uređaju će se pojaviti WebEx zaslon.
Kreiranje sastanka.
Osvježi popis
sastanaka.
Pridruživanje
sastanku unosom
broja sesije.
Zatvaranje aplikacije.
4 Dodirnite za kreiranje sastanka.
5 Unesite temu sastanka, podesite šifru, a zatim dodirnite Start now.
105
Korisne aplikacije i funkcije
6 Dodirnite → Connect using Internet.
7 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Uspostavili ste
audio sastanak s drugima.
Uključivanje ili
isključivanje
mikrofona.
Pokretanje ili
završavanje video
sastanka.
Dijeljenje zaslona.
Pokretanje ili
završavanje audio
sastanka.
Završetak sastanka.
Provjera informacija
o sastanku.
Pozovite ljude ili
podsjetite pozvane
na sastanak.
Prikaz broja sesije.
Prikaz sudionika i
razgovor s njima.
Pozivanje sudionika na sastanak
Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice putem e-pošte. Također, možete podijeliti broj
sesije ili telefonski broj sesije s drugima i tako ih pozvati na sastanak.
Pozivanje sudionika putem e-pošte
1 Dodirnite → Invite by email.
2 Unesite adrese e-pošte i dodirnite Send invitation.
Pozovite ljude slanjem telefonskog broja sesije
Na sastanak možete pozvati druge dijeljenjem telefonskog broja sesije. Telefonski broj sesije se
kreira kada organizator kreira sastanak. On se nalazi u pozivnici koju ćete dobiti putem e-pošte
zajedno s ostalim informacijama o sastanku.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
106
Korisne aplikacije i funkcije
Pridruživanje sastanku
Za pridruživanje sastanku koristite jedan od sljedećih načina:
Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se na svoj WebEx račun.
3 Dodirnite → Join by number.
4 Za pridruživanje unesite broj sesije i dodirnite Join.
Broj sesije se kreira kada organizator kreira sastanak. Ako ne znate broj kontaktirajte
organizatora.
107
Korisne aplikacije i funkcije
5 Dodirnite → Connect using Internet.
6 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Uspostavili ste
audio sastanak s drugima.
Pridruživanje sastanku odabirom jednog sastanka iz opcije My Meetings
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se na svoj WebEx račun.
3 Odaberite jedan sastanak u opciji My Meetings i dodirnite Join.
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Možete se
pridružiti audio sastanku.
Pridruživanje sastanku pomoću pozivnice e-pošte
Kada vas netko pozove na sastanak tada ćete primiti pozivnicu putem e-pošte.
1 Otvorite pozivnicu u e-pošti i dodirnite Pridruži ili poveznicu u e-pošti.
2 WebEx će se pokrenuti i pojavit će se zaslon prijave.
108
Korisne aplikacije i funkcije
3 Prijavite se na svoj WebEx račun.
Ako ste se već prijavili na svoj račun, na zaslonu će se pojaviti zaslon sastanka.
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Uspostavili ste
audio sastanak s drugima.
Pridruživanje sastanku pozivanjem telefonskog broja sesije
Sastanku se možete pridružiti biranjem telefonskog broja sesije na pametnom telefonu. Nazovite
telefonski broj sesije koji ste dobili u pozivnici putem e-pošte.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pokretanje sastanka
Pokretanje video sastanka
1 Dodirnite → Start my video.
2 Vaša slika će se pojaviti na donjem lijevom dijelu zaslona.
Za zaustavljanje video sastanka dodirnite
→ Stop my video.
Pokretanje audio sastanka
1 Dodirnite → Connect using Internet.
2 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona.
Za prigušivanje zvuka dodirnite . Ikona se mijenja u .
Za zaustavljanje audiosastanka dodirnite
→ Leave audio conference.
109
Korisne aplikacije i funkcije
Razgovor sa sudionicima
1 Dodirnite za prikaz popisa sudionika.
2 Odaberite naziv računa i dodirnite Chat.
3 Na zaslonu će se pojaviti prozor razgovora.
Za razgovaranje sa sudionicima dodirnite Chat with everyone.
Dijeljenje zaslona
Podijelite trenutni zaslon vašeg uređaja sa sudionicima. Samo osoba označena kao izlagača može
podijeliti zaslon. Na početku sastanka osoba koja je kreirala sastanak označena je kao izlagač.
1 Ako ste izlagač dodirnite Share screen na vrhu zaslona.
2 Ako prvi put koristite ovu funkciju slijedite upute na zaslonu.
3 Dodirnite Share screen u skočnom prozoru.
4 Kada je aktivirana funkcija dijeljenja zaslona, pojavit će se u gornjem desnom dijelu
zaslona.
Sadržaj na zaslonu uređaja izlagača pojavit će se na zaslonima uređaja sudionika.
Zaustavljanje funkcije dijeljenja zaslona.
Dodirnite
→ Stop sharing. Uređaj prestaje dijeliti zaslon i prikazuje zaslon sastanka.
110
Korisne aplikacije i funkcije
Izmjena izlagača
Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promijeniti izlagača.
1 Dodirnite i odaberite sudionika kojeg ćete odrediti kao izlagača.
2 Dodirnite Make presenter.
3
će se pojaviti pored naziva računa izlagača.
Zatvaranje ili napuštanje sastanka
Dodirnite
→ End meeting ili Leave meeting.
Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka
Ako je sastanak još u tijeku, ponovo se pridružite sastanku.
Ako je sastanak završio ponovo pokrenite sastanak.
111
Korisne aplikacije i funkcije
Businessweek+
Ovom se aplikacijom koristite za primanje najnovijih vijesti iz područja financija, poslovanja,
tržišta i sl.
Dodirnite Businessweek+ na zaslonu aplikacija.
Kad prvi put upotrebljavate ovu funkciju, slijedite upute na zaslonu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Preuzimanje članka
1 Povlačite izdanja prema datumu i pogledajte prikaz naslovnih slika.
Na glavnom zaslonu Businessweek+ možete se koristiti jednom od sljedećih opcija:
• : Promjena načina prikaza.
• : Pristup popisu preuzetih izdanja.
• : Pristup spremljenim člancima po kategoriji.
• : Prikaz detaljnih informacija o aplikaciji ili promjena postavki.
2 Dodirnite Download. Slika se pojavljuje i prikazuje status preuzimanja.
Povlačite naslovnicama za preuzimanje više članaka.
Otvaranje i pregledavanje članaka
Kada je preuzimanje dovršeno, dodirnite naslovnicu izdanja i povlačite stranicama.
Tijekom pregledavanja članka možete se koristiti jednom od sljedećih opcija:
• : Pristup popisu preuzetih izdanja.
• : Reproduciranje dostupnih videoisječaka ili audioisječaka.
• : Pristup spremljenim člancima po kategoriji.
• : Pregled i pretraživanje popisa raznih tvrtki.
112
Korisne aplikacije i funkcije
• : Pregled naslova ili članaka po kategoriji.
• Related: Pregled detalja povezanih financijskih informacija.
• : Spremanje članka u popis isječaka iz novina.
• : Promjena veličine slova.
• : Slanje trenutačne stranice drugima.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o članku koji pregledavate.
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim uređajima koji imaju instaliran Dropbox.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
Koristite sljedeće funkcije:
• : Učitavanje ili otvaranje datoteka. Dodirnite → Upload here za učitavanje datoteka.
• : Prikaz učitanih fotografija ili videozapisa. Dodirnite
za kreiranje albuma.
• : Otvaranje datoteka na popisu favorita.
• : Prikaz obavijesti.
113
za dijeljenje ili brisanje datoteka ili
Korisne aplikacije i funkcije
Evernote
Ovom se aplikacijom koristite za kreiranje, sinkroniziranje i dijeljenje multimedijskih bilješki.
Možete dodavati oznake bilješkama ili sortirati bilješke u bilježnicu tako da učinkovito možete
upravljati svojim idejama.
Dodirnite Evernote na zaslonu aplikacija.
Prijavite se na svoj Evernote račun. Ako ga nemate, kreirajte Evernote račun. Slijedite upute na
zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pogledajte pohranu
ili informacije o
računu.
Pretražite bilješke.
Sinkronizirajte
bilješke sa svojim
računom ili
promijenite
postavke.
Sastavite bilješke s
raznim opcijama.
Pogledajte ažurirane
najave o savjetima o
upotrebi aplikacija i
drugih funkcija.
Pogledajte bilješke u
raznim načinima.
114
Korisne aplikacije i funkcije
Sastavljanje bilješki
Možete kreirati bilješku koristeći se slikama, glasovnim snimkama i drugim privitcima. Odaberite
opciju za sastavljanje bilješke.
Prilikom sastavljanja bilješke, koristite se sljedećim opcijama:
• : Postavite podsjetnik uz bilješku.
• : Priložite datoteke ili upotrijebite dodatne opcije.
• : Snimite fotografiju i priložite je uz bilješku.
• → Spremi: Spremite bilješku.
• → Bilježnica: Odaberite lokaciju za spremanje.
• → Oznake: Dodajte oznake bilješci.
• → Postavi lokaciju: Dodajte lokaciju bilješci.
• → Postavke: Pristupite dodatnim opcijama.
Brisanje bilješki
Dodirnite i držite bilješku, a zatim dodirnite Obriši.
Flipboard
Koristite se ovom aplikacijom za pregled ažuriranja i novosti društvenih mreža u
personaliziranom formatu časopisa.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
Na glavnom zaslonu Flipboarda, odaberite među raznim člancima s novostima i pretplatama.
115
Korisne aplikacije i funkcije
Uređivanje pretplata
Na glavnom zaslonu Flipboarda dodirnite
→ My Flipboard za prikaz vaših pretplata.
Za brisanje pretplata ili mijenjanje njihove lokacije dodirnite i držite stavku. Zatim, povucite
stavku u kantu za otpatke ili na novu lokaciju.
Za dodavanje još pretplata dodirnite
dodirnite .
, odaberite pretplatu u DISCOVER MORE, a zatim
Stvaranje personaliziranih časopisa
Spremite razne sadržaje stvaranjem svojeg vlastitog časopisa za kasnije čitanje ili dijeljenje s
drugima.
Dok čitate sadržaj dodirnite
za stvaranje časopisa. Možete stvoriti novi časopis ili spremiti
odabrani sadržaj u postojeći časopis.
Za pregled svojih časopisa dodirnite
→ My Flipboard.
→ My Flipboard →
Za pregled pomoćnih informacija dodirnite
posjetiti mrežnu stranicu Flipboard radi više informacija.
→ Help. Možete
Hancom Office Viewer
O pregledniku programa Hancom Office
Koristite se ovom aplikacijom za pregled dokumenata u raznim formatima, uključujući
proračunske tablice i prezentacije.
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
116
Korisne aplikacije i funkcije
Pretraživanje dokumenata
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Dodirnite Otvori za pregled dokumenta.
Sortirajte dokumente
i mape.
Kreiranje mape.
Odaberite
dokumente ili mape.
Primite nove
dokumente i mape.
Promjena načina
prikaza.
Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite Nedavno otvoreni dokumenti.
Čitanje dokumenata
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Dodirnite dokument koji se nalazi u Nedavno otvoreni dokumenti ili u mapi.
Dodirnite ili , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
Tekst procesor
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Prikaži/sakrij komentare: Sakrijte ili prikažite komentare u dokumentu.
117
Korisne aplikacije i funkcije
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u
Mobilni ispis.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Office Vieweru.
Prezentacija
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Dijaprojekcija: Pokretanje prikaza slika u nizu od prve stranice.
• Od trenutačnog slajda: Pokretanje prikaza slika u nizu od trenutne stranice.
• Pokaži prikaz izlagača: Prikazuje prezentacijski alat na uređaju kada je spojen s vanjskim
monitorom.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u
Mobilni ispis.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Office Vieweru.
Tablice
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podaci o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Sortiraj: Sortiranje ćelije po određenom kriteriju.
• Prikaži formule: Prikaz formula unutar ćelija umjesto njihovog izračunatog rezultata.
118
Korisne aplikacije i funkcije
• Zamrzni okna: Zadržava odabrani redak na njegovom mjestu.
• Crte rešetke: Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
• Prikaz svih komentara: Skrivanje ili prikazivanje zapisa u dokumentu.
• Područje ispisa: Odabir područja za ispis.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u
Mobilni ispis.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Office Vieweru.
PDF
• Traži: Traženje teksta.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Svojstva: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Zumiranje: Promjena veličine prikaza.
• Sakrij komentare / Prikaži komentare: Sakrijte ili prikažite komentare u dokumentu.
• Okomito kretanje stranicama / Kontinuirani pregled / Vodoravno kretanje stranicama:
Promjena načina prikaza.
• Prikaz za čitanje: Samo prikaz sadržaja dokumenta, bez margina.
• Idi na stranicu: Prebacivanje na određenu stranicu.
• Oznake: Prikaz oznaka u dokumentu.
• Ispis: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Više informacija pogledajte u
Mobilni ispis.
Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o odabranoj datoteci.
119
Korisne aplikacije i funkcije
Upravljanje dokumentima
Dodirnite Hancom Office Viewer na zaslonu aplikacija.
Tijekom pregledavanja dokumenta dodirnite
upotrijebite jednu od sljedećih opcija.
• , odaberite dokumente ili mape, a zatim
: Preimenovanje dokumenta ili mape.
• : Kopiranje dokumenata ili mapa u drugu mapu.
• : Premještanje dokumenata ili mapa u drugu mapu.
• : Brisanje dokumenata ili mapa.
• : Slanje dokumenata drugima ili dijeljenje.
NYTimes
Koristite se ovom aplikacijom za pregledavanje i navigaciju člancima i drugim stvarima.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
1 Dodirnite NYTimes na zaslonu aplikacija.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Kada se pojavi glavni zaslon NYTimes, koristite se jednom od sljedećih opcija:
• : Osvježavanje popisa članaka.
• : Pretraživanje članaka.
• : Pristup dodatnim opcijama ili promjena postavki.
3 Dodirnite članak koji želite pročitati.
Tijekom pregledavanja članka možete se koristiti jednom od sljedećih opcija:
• : Prikaz komentara ostalih korisnika u članku.
• : Slanje trenutačne stranice drugima.
• : Spremanje članka u svoj popis.
• : Dodavanje svojih primjedbi na članak.
• : Pristup dodatnim opcijama ili promjena postavki.
120
Korisne aplikacije i funkcije
Google aplikacije
Google pruža zabavu, društvenu mrežu i poslovne aplikacije. Možda će vam biti potreban Google
račun za pristup nekim aplikacijama. Više informacija pogledate u Podešavanje računa.
Za prikaz više informacija, otvorite glavni zaslon aplikacije, dodirnite → Upute.
Neke aplikacije možda neće biti dostupne ili mogu biti različito označene ovisno o
području i pružatelju usluga.
Chrome
Pretražujte informacije i pregledavajte mrežne stranice.
Google Mail
Šaljite ili primajte e-poštu putem usluge Google Mail.
Google+
Podijelite svoje vijesti i pratite ažuriranja koja dijeli vaša obitelj, prijatelji i ostali. Možete i
sigurnosno pohraniti svoje fotografije i videozapise i više.
Karte
Pronađite svoju lokaciju na karti, pretražujte lokacije i pogledajte informacije o lokaciji o raznim
mjestima.
Play glazba
Otkrijte, slušajte i dijelite glazbu na svojem uređaju.
Play Movies & TV
Gledajte videozapise pohranjene na vašem uređaju i preuzmite razne sadržaje za gledanje u Trg.
Play.
121
Korisne aplikacije i funkcije
Knjige Play
Preuzmite razne knjige u Trg. Play i pročitajte ih.
Play kiosk
Čitajte vijesti i časopise koji vas zanimaju na jednoj prikladnoj lokaciji.
Igre Play
Preuzmite igre s Trg. Play i igrajte ih s drugima.
Disk
Spremite svoje sadržaje u oblaku, pristupite im od bilo kuda i podijelite ih s drugima.
YouTube
Gledajte ili kreirajte videozapise i podijelite ih s drugima.
Fotografije
Upravljajte fotografijama, albumima i videozapisima koje ste pohranili na uređaju i učitali na
Google+.
Hangouts
Čavrljajte s prijateljima pojedinačno ili u grupama te se koristite slikama, emotikonima i
videopozivima dok čavrljate.
Google
Brzo pretražujte stavke na internetu ili svojem uređaju.
Glas. pretraživanje
Brzo pretražujte stavke izgovaranjem ključne riječi ili fraze.
Postavke usluge Google
Konfigurirajte postavke za neke funkcije koje pruža Google.
122
Spajanje s drugim uređajima
Bluetooth
O Bluetooth funkciji
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem Bluetootha.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
123
Spajanje s drugim uređajima
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth, dodirnite prekidač
Bluetooth radi aktivacije, a zatim dodirnite Skeniraj.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
Podesite vidljivost uređaja za druge uređaje dodirom na naziv uređaja.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite upariti.
Ako je vaš uređaj prije uparen s drugim uređajem, dodirnite naziv uređaja bez potvrde
automatski generiranog pristupnog koda (tzv. passkey).
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti.
3 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. S drugim Bluetooth uređajima
možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći postupci su primjer
slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
Ako uređaj s kojim se želite upariti nije na popisu, zatražite da uređaj uključi svoju opciju
vidljivosti. Ili, podesite uređaj tako da bude vidljiv drugim uređajima.
4 Za potvrdu prihvatite zahtjev za autorizacijom Bluetootha na drugom uređaju.
124
Spajanje s drugim uređajima
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Bluetooth zahtjev za autorizacijom. Slika se sprema u
Galerija → → Album → mapa Download.
Neupareni Bluetooth uređaji
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth.
Uređaj prikazuje popis uparenih uređaja.
2 Dodirnite pored naziva uređaja i deaktivirajte opciju uparivanja.
3 Dodirnite Odspoji.
Wi-Fi Direct
O Wi-Fi Directu
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Spajanje s drugim uređajima
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u dodirnite prekidač WiFi radi aktiviranja.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
3 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Za višestruko spajanje uređaja dodirnite Višestruko spajanje.
Za promjenu naziva uređaja dodirnite → Preimenuj uređaj.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju za potvrdu.
125
Spajanje s drugim uređajima
Slanje i primanje podataka
S drugim uređajima možete podijeliti podatke poput kontakata ili medijskih datoteka. Sljedeći
postupci su primjer slanja slike na drugi uređaj.
Slanje slike
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Galerija.
2 Odaberite sliku.
3 Dodirnite → Wi-Fi Direct, a zatim odaberite uređaj na koji želite prebaciti slike.
4 Prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizaciju na drugom uređaju.
Primanje slike
Kada vam drugi uređaj šalje sliku, prihvatite Wi-Fi Direct zahtjev za autorizacijom. Slika se sprema
u Galerija → → Album → mapa Download.
Prekidanje veze s uređajem
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi.
2 Dodirnite Wi-Fi Direct.
Uređaj prikazuje popis spojenih uređaja.
3 Dodirnite Prekini vezu → OK za odspajanje uređaja.
126
Spajanje s drugim uređajima
Brzo spajanje
O brzom spajanju
Ovu funkciju koristite za jednostavno traženje i spajanje na obližnje uređaje. Možete koristiti
uređaj kao daljinski upravljač ako ga spojite na televizor.
• Načini spajanja mogu se razlikovati ovisno o tipu spojenih uređaja i dijeljenom
sadržaju.
• Naziv uređaja može se razlikovati ovisno o Bluetooth uređaju s kojim se uparuje. Na
primjer, naziv uređaja može biti prikazan kao BT MAC.
Prije uporabe ove funkcije
• Pri spajanju s uređajem koji podržava funkciju Quick Connect, uključite zaslon uređaja kako
bi se mogao otkriti.
• Pri spajanju s uređajem koji ne podržava funkciju Quick Connect, osigurajte da je aktivirana
funkcija Wi-Fi Direct ili Bluetooth.
Spajanje s drugim uređajima
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
Kada se okvir otvori, Bluetooth funkcija automatski se aktivira, a uređaj traži obližnje uređaje.
2 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Sljedeći korak može se razlikovati ovisno o spojenom uređaju. Slijedite upute na zaslonu za
dovršenje postupka spajanja između uređaja.
Za dozvoljavanje obližnjim uređajima traženje vašeg uređaja i spajanje s njim dodirnite →
Uvijek spreman za spajanje, a zatim dodirnite prekidač Uvijek spreman za spajanje radi
aktivacije.
127
Spajanje s drugim uređajima
Ponovno pretraživanje uređaja
Ako se željeni uređaj ne pojavi na popisu, potražite uređaj.
Dodirnite
i odaberite uređaj s popisa pronađenih uređaja.
Odspajanje uređaja
Za deaktiviranje funkcije brzog spajanja dodirnite
na vrhu zaslona. Ili dodirnite
.
Dijeljenje sadržaja
Dijeljenje sadržaja s povezanim uređajima.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Odaberite uređaja na popisu pronađenih uređaja.
3 Odaberite medijsku kategoriju.
4 Odaberite sadržaj koji želite podijeliti i dodirnite Obavljeno.
Vaš uređaj šalje sadržaj na spojeni uređaj.
Spajanje na televizor
Spojite uređaj na televizor i upravljajte televizorom putem uređaja kao daljinskog upravljača.
1 Otvorite okvir obavijesti i dodirnite Brzo spajanje.
2 Odaberite Tv na popisu pronađenih uređaja.
Kada je uređaj spojen s televizorom na zaslonu će se pojaviti prikaz daljinskog upravljača.
Kada uređaj prvi put spojite na televizor dodirnite Post. dalj. upravlj. Zatim, za dovršenje
spajanja uređaja slijedite upute na zaslonu.
3 Upravljajte spojenim televizorom pomoću daljinskog upravljača.
128
Spajanje s drugim uređajima
SideSync 3.0
O aplikaciji SydeSync 3.0
Ovom se aplikacijo koristite za upravljanje zaslonom pametnog telefona putem virtualnog
zaslona pametnog telefona na vašem tabletu.
• Na vašem tabletu prikažite poruke ili koristite sobe za razgovor pametnog telefona.
• Na većem zaslonu tableta pogledajte videozapis koji se reproducira na pametnom telefonu.
• Jednostavno prebacite datoteke između tableta i pametnog telefona povlačenjem i
odpuštanjem datoteka.
Prije uporabe ove aplikacije
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct. U protivnom oba uređaja moraju
biti spojena na istu pristupnu točku.
• SideSync 3.0 mora biti instaliran i na vašem tabletu i na vašem pametnom telefonu.
Ako ova aplikacija nije instalirana na uređajima, preuzmite je iz Samsung Apps ili Trg. Play
aplikacija i instalirajte je.
• SideSync 3.0 radi samo na uređajima s Android 4.4 verzijom ili novijom verzijom.
Spajanje tableta i pametnog telefona
1 Na svojem tabletu dodirnite SideSync 3.0 na zaslonu aplikacija.
2 Pokretanje SideSync 3.0 na pametnom telefonu.
129
Spajanje s drugim uređajima
3 Tablet automatski traži dostupne pametne telefone.
Odaberite jedan od prepoznatih pametnih telefona.
4 Dodirnite OK na zaslonu pametnog telefona.
5 Virtualni zaslon pametnog telefona prikazat će se na vašem tabletu, a zaslon pametnog
telefona će se isključiti.
130
Spajanje s drugim uređajima
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Pregledajte zaslon i koristite aplikacije na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Možete slati i
primati poruke ili razgovarati s drugima.
• Neke funkcije poput Kamera i Screen Mirroring, možda neće raditi na virtualnom
zaslonu pametnog telefona.
• Virtualni zaslon pametnog telefona može se razlikovati ovisno pametnom telefonu.
Minimiziranje zaslona.
Maksimizacija veličine zaslona
tako da stane na zaslon tableta.
Pristup dodatnim opcijama.
Rotacija zaslona
Zatvori SideSync 3.0.
Snimka zaslona
Otvaranje istih internetskih
stranica na internetskom
pregledniku tableta.
Virtualni zaslon pametnog
telefona
Gumb nedavnih aplikacija
Gumb za povratak
Gumb za početni zaslon
131
Spajanje s drugim uređajima
Premještanje virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite i povucite gornji rub virtualnog zaslona pametnog telefona za prebacivanje na drugu
lokaciju.
Podešavanje veličine virtualnog zaslona pametnog telefona
1 Dodirnite i držite na gornjem desnom dijelu virtualnog zaslona pametnog telefona.
2 Kada se pojavi okvir, povucite okvir za podešavanje veličine.
Unos teksta
Kada unosite tekst na virtualni zaslon pametnog telefona tada će se pojaviti tipkovnica tableta.
Unesite tekst pomoću tipkovnice.
132
Spajanje s drugim uređajima
Prebacivanje između zaslona pametnog telefona i virtualnog zaslona
pametnog telefona
Ne mogu se istovremeno koristiti zaslon pametnog telefona i virtualni zaslon pametnog telefona.
Kada koristite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu tada će se isključiti zaslon pametnog
telefona.
Uporaba zaslona pametnog telefona
Pritisnite gumb početnog zaslona na pametnom telefonu i uključite zaslon pametnog telefona te
isključite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu.
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite Prebaci na tablet na zaslonu tableta i uključite virtualni zaslon pametnog telefona te
isključite zaslon pametnog telefona.
Reproduciranje glazbe i videozapisa na tabletu
Reproducirajte glazbu i videozapise pohranjene na pametnom telefonu putem zaslona i
zvučnika tableta.
1 Otvorite glazbenu datoteku ili datoteku videozapisa na virtualnom zaslonu pametnog
telefona na tabletu.
2 Odabrana datoteka će se reproducirati pomoću zaslona i zvučnika tableta.
Tijekom reprodukcije na tabletu podesite glasnoću na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
133
Spajanje s drugim uređajima
Kopiranje datoteka između uređaja
Kopiranje datoteka s pametnog telefona na tablet
1 Dodirnite i držite datoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a
zatim je povucite na zaslon tableta.
3 Moje Datoteke će se pokrenuti na zaslonu tableta. Odaberite mapu u koju želite spremiti
datoteku i dodirnite OK.
Kopiranje datoteka s tableta na pametni telefon
1 Dodirnite i držite datoteku na zaslonu tableta.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a
zatim je povucite na virtualni zaslon pametnog telefona.
3 Moje Datoteke će se pokrenuti na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Odaberite mapu
u koju želite spremiti datoteku i dodirnite OK.
Upotreba funkcija poziva s tabletom
Možete se koristiti funkcijama poziva svojeg pametnog telefona sa zvučnikom i mikrofonom na
tabletu. Primite dolazni poziv ili pozovite koristeći se virtualnim zaslonom pametnog telefona.
Više informacija o funkcijama poziva pogledajte u korisničkom priručniku pametnog
telefona.
134
Spajanje s drugim uređajima
Remote PC
Pokretanje daljinskog računala
Ovom se aplikacijom koristite za prikaz i upravljanje zaslonom vašeg računala s pomoću svojeg
uređaja spajanjem uređaja i računala putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Također, možete jednostavno
prikazati i prebaciti datoteke između vašeg uređaja i računala.
Prije uporabe ove aplikacije
• Provjerite imate li registrirani Samsung račun.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li na računalu instaliran Agent.
• Za korištenje ove funkcije izvršite sljedeće prema numeričkom redoslijedu:
1. Registrirajte uređaj na svom Samsung računu.
2. Registrirajte računalo na svom Samsung računu.
3. Daljinski spojite uređaj i računalo.
Registriranje uređaja
1 Na svojem uređaju dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Dalje na pozdravnoj stranici.
Pokretanje aplikacije.
135
Spajanje s drugim uređajima
3 Dodirnite Prijava, unesite svoj Samsung račun i šifru, a zatim ponovo dodirnite Prijava.
Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun.
Registriranje računala
1 Na računalu pokrenite internetski preglednik i posjetite remotepc.rview.com.
2 Prijavite se na svoj Samsungov račun.
Morate se prijaviti na isti Samsung račun koji koristite na svom uređaju.
3 Instalirajte Agenta ako već nije instaliran na vašem računalu.
Za unos naziva zaslona računala, proxy postavki. šifri slijedite upute na zaslonu. Za više
informacija o postavkama proxy poslužitelja kontaktirajte svojeg mrežnog administratora.
pojavit će se na traci zadatka kada završi postupak instalacije.
4 Dodirnite Provjerite vezu (Osvježi).
136
Spajanje s drugim uređajima
Daljinsko spajanje uređaja i računala
1 Dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Provjerite vezu (Osvježi).
Prikaz naziva
računala.
Daljinsko spajanje
uređaja i računala.
3 Dodirnite ON computer.
4 Unesite šifru za spajanje i dodirnite U redu.
Dodirnite Zaboravili ste lozinku? ako se ne možete sjetiti šifre.
5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski upravljati računalom pomoću svog uređaja.
137
Spajanje s drugim uređajima
Upravljanje računalom putem uređaja
Nakon spajanja uređaja, možete prikazati i upravljati zaslonom računala pomoću svog uređaja.
Također, možete otvoriti i uređivati datoteke na računalu i prebaciti ih na uređaj.
Pomicanje po
zaslonu.
Pristup dodatnim
opcijama.
Dodirnite zaslon i dodirnite
Status veze
na dnu zaslona i koristite nešto od sljedećeg:
• Miš: Prikaz pokazivača miša na zaslonu uređaja.
• Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice za unos teksta u odabranom tekstualnom polju.
• Daljinski preglednik: Otvaranje upravljanja datotekama za traženje datoteka ili prijenos
datoteka između spojenih uređaja.
• Prebaci se na drugi prozor: Prebacivanje između dva monitora kada je računalo spojeno na
dva monitora.
• Zatvori: Zatvorite aplikaciju koja je trenutačno pokrenuta.
• Više:
– – Zaključavanje zaslon: Zaključavanje zaslona uređaja i deaktiviranje funkcije zuma i
pomicanja.
– – Postavke: Promjena postavki veze.
– – Ctrl + Alt + Delete: Otvorite upravitelja zadataka na svojem računalu.
– – Prekid veze: Zatvaranje veze između uređaja i računala.
138
Spajanje s drugim uređajima
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
1 Dodirnite → Daljinski preglednik.
2 Dodirnite i držite datoteku na okviru upravljanja datotekama na računalu. Zatim je povucite
na okvir upravljanja datotekom uređaja. Također, obrnuto možete pomicati datoteke.
Upravljanje
datotekama računala
Upravljanje
datotekama uređaja
Odspajanje uređaja i računala
Na uređaju dodirnite
→ U redu.
Na svojem računalu kliknite desnom tipkom
na traci zadatka i iziđite iz programa Agent.
139
Spajanje s drugim uređajima
Screen Mirroring
O zrcaljenju zaslona
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
Uređaji s aktiviranim
zrcaljenjem zaslona
(AllShare Cast dongle
(hardverski ključ),
HomeSync, i Wi-Fi Miracast
uređaji)
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP
2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
140
Spajanje s drugim uređajima
Prikaz sadržaja na televizoru
Prije povezivanja televizora na vaš uređaj, spojite televizor i uređaj s aktiviranom funkcijom
zrcaljenja zaslona. Za podešavanje veze pogledajte korisnički priručnik uređaja. Sljedeći postupci
su primjer prikazivanja sadržaja na televizoru spojenim putem AllShare Cast hardverskim ključem
(tzv. dongle).
1 Spojite uređaj s aktiviranom funkcijom zrcaljenja zaslona na televizor s pomoću HDMI
kabela.
2 Na televizoru odaberite način spajanja, poput HDMI načina, za spajanje vanjskog uređaja.
3 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring.
Otkriveni uređaji prikazani su na popisu.
4 Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Zaslon vašeg uređaja prikazuje se na zaslonu televizora.
Ako prvi put spajate uređaj, dodirnite i držite naziv hardverskog ključa (tzv. dongle) na
popisu i unesite PIN prikazan na zaslonu televizora.
5 Otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja.
Zaustavljanje prikazivanja sadržaja
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring, a zatim u dodirnite
prekidač Screen Mirroring.
141
Spajanje s drugim uređajima
Mobilni ispis
Spojite uređaj s printerom putem Wi-Fi ili Wi-Fi Direct i ispišite sliku ili dokumente.
Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
Spajanje na pisač
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Ispis, odaberite vrstu pisača, a zatim
dodirnite prekidač u gornjem desnom dijelu zaslona radi aktivacije. Uređaj traži pisače koji su
spojeni na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš uređaj. Odaberite pisač koji ćete koristiti kao zadani pisač.
Za ručno dodavanje pisača dodirnite → Dodaj pisač →
OK.
, unesite detalje, a zatim dodirnite
Za promjenu postavki pisača dodirnite → Postavke.
Ispis sadržaja
Prilikom prikaza sadržaja poput slika ili dokumenata dodirnite → Ispis, a zatim odaberite pisač.
142
Uređaj i upravljanje podacima
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem mrežne stranice tvrtke Samsung. Pokrenite
program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru
kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Pogledajte pomoć za Samsung Kies radi više
informacija o načinu nadograđivanja.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
143
Uređaj i upravljanje podacima
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Nemojte odspajati USB kabel s uređaja dok se datoteke prenose. To može izazvati
gubitak podataka ili oštetiti uređaj.
• Ne odspajajte uređaj s računala za vrijeme reprodukcije datoteka spremljenih na
uređaju spojenog računala. Uređaj odspojite s računala kada završi reprodukcija
datoteke.
• Uređaji možda neće biti ispravno spojeni ako se spajaju putem USB adaptera. Izravno
spojite uređaj na USB ulaz računala.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
144
Uređaj i upravljanje podacima
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka
Zaštitite svoje osobne informacije, podatke o aplikacijama i postavke na uređaju. Svoje osjetljive
informacije možete sigurnosno pohraniti na računu sigurnosne pohrane i pristupiti im kasnije.
Uporaba Google računa
1 Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje i označite Pokreni sigurnosnu
kopiju.
3 Dodirnite Sigurnosno kopiranje računa i odaberite račun kao vaš račun sigurnosne
pohrane.
Za obnovu podataka morate se prijaviti na vaš Google račun putem pomoćnika za
podešavanje. Pomoćnika za podešavanje možete pokrenuti i otvoriti tako što ćete izvršiti
vraćanja na tvorničke podatke uređaja. Ako se na vaš Google račun ne prijavite putem
pomoćnika za podešavanje nećete moći obnoviti sigurnosno pohranjene podatke.
145
Uređaj i upravljanje podacima
Uporaba Samsung računa
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Dodaj račun →
Samsung account, a zatim se prijavite u svoj Samsung račun.
2 Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
3 Dodirnite Općenito → Oblak → Sigurnosna kopija, označite stavke koje želite sigurnosno
pohraniti i zatim dodirnite Kopiraj sada → Kopiraj.
Za vraćanje podataka, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Općenito →
Oblak → Vrati, odaberite stavke i zatim dodirnite Vrati sada.
Vraćanje na zadane vrijednosti
Brisanje svih postavki i podataka na uređaju. Prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno
pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. Više informacija pogledajte u
Sigurnosno pohranjivanje i obnova podataka.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje
→ Vraćanje tvorničkih postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Uređaj će se automatski
ponovo pokrenuti.
146
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Za traženje postavki na temelju unesenih ključnih riječi dodirnite
.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi, a zatim dodirnite prekidač Wi-Fi radi aktivacije.
Za korištenje opcija, dodirnite .
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Prikaz pomoćnih informacija za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Dodirnite → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Dodirnite → Napredno i označite Obavijest o mreži za aktivaciju ove funkcije.
147
Postavke
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Bluetooth, a zatim dodirnite prekidač Bluetooth radi
aktivacije.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Istek vidljivosti: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
• Primljene datoteke: Pregledajte datoteke primljene Bluetoothom.
• Preimenuj uređaj: Promjena naziva uređaja.
• Upute: Pregledajte informacije pomoći za Bluetootha.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Profil Bez mreže.
Korištenje podataka
Pratite svoj podatkovni promet.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Korištenje podataka.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja podatkovnog
prometa između određenih razdoblja.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktivirajte ili deaktivirajte automatsku sinkronizaciju
za aplikacije kao što su kalendar ili e-pošta. Možete odabrati informacije koje želite
sinkronizirati za svaki račun u opciji Postavke → Općenito → Računi.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite mobilni hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode
u pozadini da ih koriste.
148
Postavke
Lokacija
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Lokacija, a zatim dodirnite prekidač Lokacija radi
aktivacije.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• NEDAVNI ZAHTJEVI ZA LOKACIJOM: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutnoj lokaciji i koliko su iskoristile bateriju.
• USLUGE LOKACIJE: Prikaz lokacijskih usluga koje koristi vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili
Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
Više mreža
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Više mreža.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za
aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
149
Postavke
Uređaji u blizini
Promjena postavki za dijeljenje sadržaja kad spojite uređaj na obližnje uređaje.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Uređaji u blizini, a zatim dodirnite prekidač Uređaji u
blizini radi aktivacije.
• NAZIV UREĐAJA: Prikaz naziva medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
• Sadržaj za dijeljenje: Postavite uređaj da dijeli sadržaj s drugim uređajima.
• Dopušteni uređaji: Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
• Primiti datoteke od dr. uređaja: Podesite uređaj da prihvati učitavanja s drugih uređaja.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisača možete
potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Ispis.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Screen Mirroring.
150
Postavke
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Zvuk.
• Način zvuka: Podesite uređaj da koristi način zvuka ili način bez zvuka.
• Glasnoća: Podešavanje razine glasnoće glazbe, videozapisa, sustava reprodukcije zvuka i
obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Obavijesti: Odabir zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka.
• Zvukovi dodira: Podesite uređaj da emitira zvuk kada odaberete aplikaciju ili opciju na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Podesite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili
otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
• Vibracija na dodir: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodirivanja gumba.
• SAMSUNG APLIKACIJE: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
• Zvuk na dodir: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru gumba.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj na vibriranje pri dodiru gumba.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Zaslon.
• Slova:
– – Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
– – Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
151
Postavke
• Rotacija zaslona: Podesite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
– – Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Način zaslona:
– – Prilagodljivi prikaz: Koristite se ovim načinom rada za optimiziranje zaslona u skladu s
postavkama zaslona.
– – AMOLED kino: Koristite se ovim načinom rada za živopisniji izgled boja zaslona.
– – AMOLED fotografija: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao
stvarne boje.
– – Osnovno: Koristite ovaj način rada za tamna okružja, kao što je mračna soba.
• Način čitanja: Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u načinu za čitanje. U modu čitanja
uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
• Auto prilag. tona zaslona: Podesite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja
zaslona.
• Sanjarenje: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada se uređaj puni ili je spojen na
radnu stanicu.
• Trajanje svjetla tipki: Podesite vrijeme trajanja pozadinskog svjetla za gumbe nedavnih
aplikacija ili gumb za povratak.
• Povećaj osjet. na dodir: Podesite uređaj tako da dozvoli korištenje zaslona osjetljivog na
dodir kada nosite rukavice.
Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke
naredbe možda neće biti prepoznate.
152
Postavke
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Pozadina.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za klasični početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za klasični početni zaslon i
zaključani zaslon.
Zaslon zaključavanja
Promijenite postavke zaključanog zaslona.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Zaslon zaključavanja.
• Zaključavanje zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj metodi zaključavanja zaslona.
• Kartica za zaključavanje zaslona: Podesite uređaj na prikaz kartica na zaključanom zaslonu
koje prikazuju trenutnu vremensku prognozu, najnovije vijesti, vaš raspored i sl. Promijenite
postavki kartica.
• Opcije widgeta sata: Konfiguriranje postavki za widget sata.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
• Prečaci: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Info. o vlasniku: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
• Otključavanje: Odaberite efekt koji ćete vidjeti pri otključavanju zaslona.
• Upute: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
153
Postavke
Više prozora
Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Više prozora, a zatim dodirnite prekidač Više prozora
radi aktiviranja.
• Otv. u prikazu više proz.: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenskog prozora
kada otvorite datoteke iz opcija Moje Datoteke ili Video. Također, uređaj aktivira ovu
funkciju kada prikazujete privitke poruka.
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Ploča obavijesti.
• Svjetlina i glasnoća: Podesite uređaj na prikaz traka podešavanja osvjetljenja i glasnoće na
okviru obavijesti.
• Preporučene aplikacije: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru
obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
• Postavi tipke brzih post.: Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
Alatni okvir
Podesite uređaj za uporabu alatnog okvira.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Alatni okvir, a zatim dodirnite prekidač Alatni okvir
radi aktivacije.
Prikaz popisa aplikacija koje će se prikazati u alatnom okviru. Za uređivanje popisa aplikacija
dodirnite .
154
Postavke
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Pokreti.
• Utišaj/pauziraj:
– – Pokrivanje zaslona rukom: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada
dlanom dodirnete zaslon.
– – Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u
zaslon.
• Snimanje zaslona dlanom: Podesite uređaj za snimanje snimke zaslona kada pređete
dlanom ulijevo ili udesno preko zaslona.
Pristupačnost
Koristite se ovom funkcijom za poboljšavanje pristupačnosti uređaja. Više informacija pogledajte
u O pristupačnosti.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Pristupačnost.
Način Blokiranja
Odaberite koje obavijesti će se blokirati i koliko dugo.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Način Blokiranja, a zatim dodirnite prekidač Način
Blokiranja radi aktiviranja.
Korisnici
Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke. Više informacija
pogledate u Višestruki korisnici.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Korisnici.
155
Postavke
Privatni način
Postavite uređaj i spriječite drugim osobama pristup vašem osobnom sadržaju aktiviranjem
privatnog načina rada.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Privatni način, a zatim dodirnite prekidač Privatni
način radi aktiviranja.
• Način otključavanja: Podešavanje ili promjena načina otključavanja za aktiviranje privatnog
načina rada.
Skener otiska prsta
Registrirajte otiske prstiju na uređaju za zaštitu uređaja ili za prijavu na vaš Samsung račun.
Na zaslonu postavki dodirnite Uređaj → Skener otiska prsta.
• Upravljanje otis. prstiju: Registracija ili brisanje informacija o otiscima prstiju.
• Promijeni alternativnu lozinku: Promjena alternativne šifru koja će se koristiti ako uređaj ne
prepozna otiske prstiju.
• Zaključavanje zaslona: Promijenite metodu zaključavanja zaslona.
• Provjeri Samsung račun: Podesite uređaj da potvrdi vaš Samsung račun pomoću otisaka
prstiju.
• Pay with PayPal: Podesite uređaj na potvrđivanje PayPal računa i autoriziranje kupovina
pomoću otisaka prstiju.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Općenito → Računi.
156
Postavke
Oblak
Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Općenito → Oblak.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Podesite uređaj da sigurnosno pohrani postavke i podatke
aplikacija na Google poslužitelju.
• Sigurnosno kopiranje računa: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Podesite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija
kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Jezik i unos.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
157
Postavke
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odabir jezika za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi dodirivanjem tipke za razmak.
• Auto. veliko početno slovo: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova
nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
• Automatski razmak: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
• Klizanje tipkovnice:
– – Ništa: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
– – Uzastopni unos: Podesite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
– – Upravljanje pokazivačem: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za
pomicanje pokazivača povlačenjem prsta preko tipkovnice.
– – Unos kvrcanjem: Aktivirajte ili deaktivirajte tipkovnicu za unos brojeva ili simbola kada
dodirnete tipku, a zatim povuciteprstima prema gore.
• Zvuk: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira gumba.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
158
Postavke
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odabir jezika za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u
glasovnom unosu.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
Glas. pretraživanje
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Prepoznavanje ključne riječi “Ok Google”: Podesite uređaj na prepoznavanje glasa kada
izgovorite naredbu aktiviranja prilikom korištenja aplikacije pretrage.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj
akciji.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
• Prilagođ. prepoznavanje: Postavite uređaj za upotrebu informacija s nadzorne ploče Google
kako biste poboljšali točnost prepoznavanja govora.
• Bluetooth slušalice: Postavite uređaj da omogući glasovni unos ključnih riječi za
pretraživanje putem mikrofona za Bluetooth slušalice dok su Bluetooth slušalice spojene.
Opc. pret. teksta u govor
• PREFERIRANI TTS SUSTAV: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
159
Postavke
Prijelaz mišem
Aktiviranje Mouseover funkcije. Izvršava različite funkcije kada se pokazivač miša ili podloge
osjetljive na dodir spojenih s vašim uređajem pomiče iznad zaslona.
• Pregled i nazivi ikona: Podesite uređaj na prikazivanje predprikaza sadržaja ili skočnih
informacija kada pokazivač pokaže na stavku.
• Kretanje po popisu: Podesite uređaj na pomicanje po popisima pomicanjem pokazivača na
rub zaslona.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Datum i vrijeme.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Dodaci.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren.
160
Postavke
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Baterija.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
Štednja energije
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
Više informacija pogledate u Funkcija štednje energije.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Štednja energije.
• Štednja baterije: Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke moda
uštede-energije.
– – Ograniči performanse: Podesite uređaj na ograničavanje različitih opcija, poput
isključivanja pozadinskog svjetla gumba nedavnih aplikacija ili gumba za povratak.
– – Način sivih tonova: Podesite uređaj da prikaže sve boje kao tonove sive boje.
• Maksimalna štednja baterije: Produživanje vremena u modu pripravnosti i smanjenje
potrošnje baterije prikazivanjem jednostavnijeg prikaza i dozvoljavanje ograničenog
pristupa aplikacijama.
Procijenjeno maksimalno vrijeme pripravnosti je preostalo vrijeme prije nego što
se baterija potpuno isprazni kada se uređaj ne koristi. Vrijeme pripravnosti može se
razlikovati ovisno o postavkama uređaja i uvjetima rada vašeg uređaja.
161
Postavke
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Spremanje.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
Sigurnost
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → Sigurnost.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
– – REGISTRACIJA RAČUNA: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi veze.
• Idi na Internet stranicu: Pristup internetskoj stranici “Pronađi moj mobitel”
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
mrežnim stranicama Find my mobile.
162
Postavke
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Podesite uređaj tako da dozvoli instalaciju aplikacija s nepoznatih izvora.
• Provjeri aplikacije: Podesite uređaj i omogućite Googleu provjeru štetnog sadržaja
aplikacija prije njihove instalacije.
• Aktual. sigurn. pravila: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje
sigurnosti.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvještaja o ažuriranju
sigurnosti tvrtki Samsung.
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Na zaslonu postavki dodirnite Općenito → O uređaju.
Aplikacije
Upravljanje aplikacijama
Prikaz i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → Upravljanje aplikacijama.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → Zadane aplikacije.
163
Postavke
Imenik
Promjena postavki načina korištenja kontakata.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → Imenik.
• Uvoz/izvoz: Uvoz ili izvoz kontakata.
• Kontakti za prikaz: Odabir kontakata koji će se prikazati.
• Samo telefonski kontakti: Podesite uređaj za prikaz samo onih kontakata koji imaju
telefonski broj.
• Poredaj po: Odabir opcije za sortiranje kontakata.
• Sortiranje po: Odabir opcije za prikaz imena kontakata.
• Pošalji kontakt podatke: Odabir načina dijeljenja kontakata.
• Računi: Dodavanje ili uređivanje računa za sinkronizaciju kontakata.
Email
Promjena postavki za upravljanje i slanjem poruka e-pošte.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → Email.
• Opće postavke:
– – Zaslon: Promjena postavki za prikazivanje e-pošte.
– – Sastavljanje i slanje:
Zadana veličina slike: Odaberite veličinu privitka kada prilažete sliku.
Odgodi slanje emaila: Podesite uređaj da pričeka prije slanja e-pošte nakon što ste
dodirnuli gumb slanja.
– – Zadani prikaz: Podesite uređaj da otvori određeni zaslon nakon brisanja e-pošte.
– – Potvrdi brisanje: Postavite uređaj da zatraži potvrdu prije brisanja poruka.
– – Prioritetni pošiljatelji: Promjena postavki prioritetnih pošiljatelja.
– – Adrese neželjene pošte: Dodavanje adrese e-pošte koju želite blokirati.
• POSTAVKE RAČUNA: Upravljajte postojećim računima e-pošte ili dodajte nove račune.
164
Postavke
Galerija
Promjena postavki načina korištenja Galerija.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → Galerija.
• Oznake:
– – Označi prijatelja: Podesite uređaj za prikaz kontekstualnih oznaka.
– – Oznaka lica: Registriranje lica na slici kao oznaka lica.
Internet
Promjena postavki načina korištenja interneta.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → Internet.
• Račun: Prijavite se na Samsungov račun.
• Postavi početnu stranicu: Postavljanje zadane početne stranice.
• Automatski popuni obrasce: Postavite uređaj da automatski unese informacije o korisniku,
poput imena ili telefonskih brojeva kada ispunjavate obrasce na internetskim stranicama.
• Privatnost: Upravljanje osobnim podacima prilikom posjećivanja internetskih stranica.
• Zaslon i tekst: Promjena postavki, podešavanje veličine slova i sl. prilikom prikazivanja
internetskih stranica.
• Postavke sadržaja: Promjena postavki za upravljanje kolačićima (tzv. cookies) za posjetu
internetskim stranicama ili podešavanje želite li ili ne prikazati skočne prozore i sl.
• Upravljanje šir. pojasa: Promjena postavki širokopojasnog pristupa.
165
Postavke
S Planer
Promjena postavki načina korištenja S Planer aplikacije.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → S Planer.
• Postavke prikaza:
– – Prvi dan tjedna: Odabir prvog dana u tjednu.
– – Prikaži broj tjedna: Postavite uređaj da prikaže broj tjedana u godini.
– – Sakrij odbijene događaje: Podesite uređaj da sakrije prošle događaje.
– – Sakrij obavljene zadatke: Postavite uređaj da sakrije dovršene zadatke.
– – Vrijeme: Podesite uređaj da prikaže vremensku prognozu.
• Vremenska zona:
– – Zaključati vremensku zonu: Podesite uređaj da zadrži nepromijenjene postavke
vremenske zone kada prolazite kroz različite vremenske zone.
– – Odabir vremenske zone: Odabir vremenske zone.
– – Prikaži danas prema: Podesite kalendar da koristi vremensku zonu vašeg boravišta ili
odabranu vremensku zonu.
• Obavijest o događaju:
– – Odaberi vrstu upozorenja: Odabir postavki obavijesti za događaje.
– – Odaberite ton zvona: Odabir zvuka zvona za događaje ili zadatke.
– – Vibracija: Podesite uređaj na vibraciju kako bi vas upozorio na događaje ili zadatke.
– – Brzi odgovori: Odaberite ili kreirajte obrazac za slanje poruka sudionicima događaja.
166
Postavke
S glas
Promijenite postavke prepoznavanja glasa.
Na zaslonu postavki dodirnite Aplikacije → S glas.
• General:
– – Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
– – Hide offensive words: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
– – About: Pregled informacija o verziji.
• Wake-up:
– – Open via the home key: Postavite uređaj za pokretanje S Voice funkcije kada dvaput
pritisnete gumb početnog zaslona.
– – Voice wake-up: Postavite uređaj na pokretanje prepoznavanja glasa kada kažete
naredbu za aktiviranje tijekom upotrebe aplikacije S Voice.
• Advanced:
– – Check missed events: Postavite uređaj da pokrene S Voice i obavijesti vas o propuštenim
obavijestima dok je slušalica spojena i vi pritisnete gumb slušalica.
– – Personal briefing: Podesite uređaj za prikaz događaja spremljenih u aplikaciji S Planer
dok se koristite aplikacijom S Voice.
– – Erase S Voice data: Obrišite podatke kojima se koristi S Voice s poslužitelja S Voice.
– – Home address: Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom
glasovne naredbe.
– – Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook za korištenje Facebooka
pomoću opcije S Voice.
– – Sign in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter računu za korištenje Twittera s
pomoću opcije S Voice.
167
Pristupačnost
O pristupačnosti
Izbornik pristupačnosti je posebna funkcija za osobe s određenim fizičkim invaliditetom poput
slabovidnih osoba ili osoba s oštećenim sluhom. Možete koristiti sljedeće funkcije:
• TalkBack
• Promjena veličine slova
• Povećanje zaslona
• Podsjetnici obavijesti
• Izmjena boja zaslona
• Podešavanje boja
• Isključivanje svih zvukova
• Bljeskajuća obavijest
• Podešavanje balansa zvuka
• Mono audio mod
• Prilagođavanje postavki teksta podnaslova
• Pomoćni izbornici
• Podešavanje opcija dodira i odgode
• Način upravljanja interakcijom
• Način rada jednim dodirom
• Upravljanje postavkama pristupačnosti
Za uporabu izbornika pristupačnosti na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj →
Pristupačnost.
168
Pristupačnost
Uporaba gumba za početni zaslon za otvaranje
izbornika pristupačnosti
Možete pristupiti sljedećim izbornicima pristupačnosti ako triput brzo pritisnete gumb za
početni zaslon.
• Pristupačnost
• TalkBack
• Negativne boje
• Kontrola interakcije
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost, a zatim dodirnite prekidač
Izravan pristup radi aktivacije. Zatim, odaberite izbornik pristupačnosti koji će se otvoriti kada
triput brzo pritisnite gumb za početni zaslon.
Ako odaberete više od jednog izbornika, uređaj prikazuje skočni prozor u kojem vas pita koji
izbornik želite koristiti svaki put kada triput brzo pritisnete gumb za početni zaslon. Za aktiviranje
Kontrola interakcije na izborniku pristupačnosti aktivirajte funkciju. Na zaslonu aplikacija
dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Motorika i interakcija, a zatim dodirnite
prekidač Kontrola interakcije radi aktivacije.
Glasovne informacije (TalkBack)
Aktiviranje ili deaktiviranje TalkBack funkcije
Kad aktivirate TalkBack funkciju uređaj naglas čita tekst na zaslonu ili odabrane funkcije. Ova
funkcija je korisna ako imate problema s gledanjem u zaslon.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack.
2 Dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.
Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite prekidač na vrhu zaslona i dvaput brzo dodirnite
bilo gdje na zaslonu.
3 Dodirnite OK.
Za deaktiviranje opcije TalkBack dodirnite OK i dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.
169
Pristupačnost
Kada aktivirate TalkBack uređaj vam omogućava glasovne informacija te čita naglas funkcije koje
ste odabrali. Također, uređaj vam omogućava glasovne informacije kada se zaslon isključi, kada
imate nove obavijesti i sl.
Kada aktivirate Istraživanje dodirom dok koristite TalkBack, uređaj naglas čita odabrane stavke.
Prvo, uređaj naglas čita stavke na zaslonu kada ih dodirnete. Zatim će uređaj izvršiti funkciju ili
otvoriti aplikaciju ako dvaput brzo dodirnete bilo koje mjesto na zaslonu. Ako je Istraživanje
dodirom deaktivirano uređaj ne može izvršiti razne funkcije koje zahtijevaju pokret prstima.
Za aktiviranje funkcije Istraživanje dodirom, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke →
Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Postavke i zatim označite Istraživanje dodirom.
Neke funkcije nisu dostupne kada koristite opciju TalkBack.
Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima
Možete koristiti razne pokrete prstima za upravljanje zaslonom kad koristite TalkBack opciju.
Ako je Istraživanje dodirom deaktivirano uređaj ne može izvršiti neke funkcije koje zahtijevaju
pokret prstima.
Za aktiviranje funkcije Istraživanje dodirom, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke →
Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Postavke i zatim označite Istraživanje dodirom.
• Istraživanje zaslona: Postavite prst na zaslon i pomičite prstom i istražujte zaslon. Odaberite
i držite stavku, a uređaj će naglas pročitati stavku. Kada dignete prst tada je stavka ispod
vašeg prsta odabrana.
• Odabir stavki: Dodirnite stavku i tako je odaberite. Ili, odaberite i držite stavku dok istražujete
zaslon, a zatim podignite prst.
• Otvaranje odabrane stavke: Prilikom čitanja odabranih stavki naglas, kad čujete željenu
stavku, podignite prst sa stavke. Zatim, dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
• Odabir prethodne stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema gore ili na lijevo.
170
Pristupačnost
• Odabir sljedeće stavke: Prstom se brzo pomaknite na zaslonu prema dolje ili na desno.
• Pomicanje po popisima: S dva prsta pomičite se po zaslonu prema gore ili prema dolje.
• Povratak na prethodnu stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na desno.
• Pomicanje na iduću stranicu: S dva prsta pomičite se po zaslonu na lijevo.
• Otključavanje zaslona: S dva prsta pomičite se u bilo kojem smjeru unutar područja
zaključanog zaslona.
• Otvaranje okvira obavijesti: S dva prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
• Otvaranje okvira brzih postavki: S tri prsta povucite vrh zaslona prema dolje.
Postavke pokreta prstiju možete konfigurirati za opciju TalkBack u Upravljanje pokretima. Više
informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki pokreta prstima.
Konfiguriranje postavki pokreta prstima
Kad koristite TalkBack opciju možete izvršavati postupke pomoću pokreta prstima. Možete
izvršavati aktivnosti poput vraćanja na prethodni zaslona, otvaranja početnog zaslona i sl. Prije
uporabe konfigurirajte pokrete prsta.
Konfiguriranje postavki za okomite pokrete
Možete koristiti dvodijelne okomite pokrete povlačenjem prsta prema gore ili prema dolje od
dna zaslona ili obrnuto.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Postavke → Upravljanje pokretima → Okomiti pokreti u dva dijela. Zatim, odaberite jednu od
sljedećih funkcija:
• Pomak na prvu i zadnju stavku na zaslonu: Kada povlačite prstom prema gore, a zatim
prema dolje po zaslonu, odabrat će se prva stavka na vrhu zaslona. Kada povlačite prstom
prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, odabrat će se zadnja stavka na dnu zaslona.
• Kruženje kroz razine čitanja: Kad povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po
zaslonu mijenja se jedinica koje čitate. Jedinica čitanja mijenja se na stranicu, odlomak, crtu,
riječ, znak te na zadanu jedinicu. Kada povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na
zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se u obrnutom smjeru.
171
Pristupačnost
Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete
Ovu funkciju koristite za konfiguriranje osam prečaca pokreta. Možete konfigurirati pokrete
poput povlačenja prstom prema gore, a zatim na desno bez podizanja i sl. Možete promijeniti
prečace pokreta ili dodijeliti funkcije praznim prečacima.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Postavke → Upravljanje pokretima. Odaberite pokret, a zatim mu dodijelite funkciju.
Dostupne su sljedeće funkcije:
• Gumb za vraćanje natrag: Povratak na prethodni zaslon.
• Gumb za početnu stranicu: Otvaranje početnog zaslona.
• Gumb za nedavne aplikacije: Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
• Otvori obavijesti: Otvaranje okvira obavijesti.
• Otvorite izbornik za globalni kontekst: Otvaranje globalnog kontekstualnog izbornika.
Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog globalnog kontekstualnog izbornika. Možete
koristiti funkcije poput Brzo kretanje, Čitaj počevši od vrha, Slovkajte posljednju izjavu i
Čitaj počevši od sljedeće stavke. Zatim, istražite izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga
dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.
Dodirnite Pauziraj povratne informacije na gornjem lijevom dijelu zaslona za prekidanje
informacija.
Dodirnite Postavke usluge TalkBack na gornjem desnom dijelu zaslona za pristup TalkBack
postavkama. Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki za TalkBack opciju.
• Otvori lokalni kontekstni izbornik: Otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika. Možete
odabrati jedinicu za čitanje teksta na zaslonu. Kada ovu funkciju koristite prilikom unosa
teksta, dostupan je kontekstualni izbornik, poput izbornika upravljanja pokazivačem.
Dodirnite i držite zaslon za otvaranje kružnog kontekstualnog izbornika. Zatim, istražite
izbornik crtanjem kruga s prstom bez da ga dižete sa zaslona. Kada pronađete željeni
izbornik, za odabir podignite prst sa izbornika.
• Čitaj počevši od vrha: Čitanje naglas stavke od prve stavke do zadnje stavke prema
redoslijedu.
• Čitaj počevši od sljedeće stavke: Čitanje naglas stavke počevši od iduće stavke koja se
nalazi pored odabrane stavke prema redoslijedu.
172
Pristupačnost
Promjena jedinica čitanja
Kad koristite TalkBack opciju možete slušati tekst koji je prikazan na zaslonu. Za odabir željenog
teksta prstom možete povlačiti prema gore, dolje, lijevo ili desno. Prema zadanim opcijama,
uređaj čita naglas tekst na odabranom području. Ili, možete podesiti uređaj da čita tekst drugih
jedinica čitanja, poput crta ili odlomaka.
Promjena jedinica čitanja korištenjem lokalnog kontekstualnog izbornika
1 Odaberite tekst koji će se pročitati.
2 Za otvaranje lokalnog kontekstualnog izbornika povucite prstom prema gore, a zatim na
desno bez podizanja prsta.
3 Dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim, podignite
prst kada čujte Promjena preciznosti.
4 Ponovo dodirnite i držite zaslon te nacrtajte krug s prstom za istraživanje izbornika. Zatim,
podignite prst kada čujete željenu jedinicu čitanja.
Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja lokalnog kontekstualnog izbornika pogledajte
Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.
Promjena jedinica čitanja pomoću dvodijelnih uspravnih pokreta
Kada povlačite prstom prema gore, a zatim prema dolje po zaslonu, mijenja se jedinica čitanja.
Jedinica čitanja mijenja se u stranicu, odlomak, crtu, riječ, znak, a zatim na zadanu jedinicu. Kada
povlačite prste prema dolje, a zatim prema gore na zaslonu, redoslijed jedinica čitanja mijenja se
u obrnutom smjeru.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Postavke → Upravljanje pokretima → Okomiti pokreti u dva dijela → Kruženje kroz razine
čitanja.
Možete slušati tekst pored trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za
slušanje sljedećeg odlomka teksta, povucite prst prema dolje ili udesno po zaslonu. Također,
možete slušati tekst prije trenutno odabranog teksta pomoću trenutne jedince čitanja. Za
slušanje prethodnog odlomka teksta, povucite prst prema gore ili na lijevo po zaslonu.
173
Pristupačnost
Pauziranje opcije TalkBack
Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Kada odaberete Pauziraj povratne informacije na gornjem lijevom
dijelu zaslona, pauzira se opcija TalkBack.
Kada opcija TalkBack pauzirana, možete nastaviti s njezinim slušanjem uključivanjem zaslona ili
na druge načine. Za promjenu načina nastavka upotrebe opcije TalkBack, na zaslonu aplikacija
dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack → Postavke → Ponovno
pokretanje nakon obustavljanja. Zatim, odaberite opciju.
Za promjenu prečaca pokreta prilikom otvaranja globalnog kontekstualnog izbornika pogledajte
Konfiguriranje postavki prečaca za pokrete.
Uporaba funkcije brze navigacije
Pomoću funkcije brze navigacije izbornicima možete pristupiti crtanjem kruga na zaslonu bez
pomicanje gore ili dolje za odabir stavke.
Otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema dolje, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug
prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte Brzo kretanje. Ponovo dodirnite zaslon te
za istraživanje izbornika nacrtajte krug prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete
željen izbornik.
Dodavanje i upravljanje slikovnim oznakama
Slikama na zaslonu možete dodati slikovne oznake. Uređaj naglas čita slikovne oznake kada
se odaberu slikovne oznake. Dodajte slikovne oznake neoznačenim slikama pomoću lokalnog
kontekstualnog izbornika.
Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug
prstom oko izbornika. Kad čujete izbornik dodane slikovne oznake, podignite prst za dodavanje
slikovne oznake.
Za prikaz oznaka otvorite zaslonu aplikacija, dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost →
Vid → TalkBack → Postavke → Upravljaj prilagođenim oznakama.
174
Pristupačnost
Konfiguriranje postavki za TalkBack opciju
Konfigurirajte postavke za opciju TalkBack i olakšajte si njeno korištenje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → TalkBack →
Postavke. Ili otvorite globalni kontekstualni izbornik povlačenjem prstom prema dolje i zatim
bez dizanja udesno. Zatim, povucite prstom prema gornjem desnom dijelu zaslona i pustite ga
kad čujete Postavke usluge TalkBack.
• Glasnoća govora: Podešavanje razine glasnoće za glasovne informacije.
Glasnoća glasovne informacija može se razlikovati ovisno o glasnoći medija. Za podešavanje
glasnoće medija pritisnite gumb glasnoće ulijevo ili udesno dok slušate glasovne
informacije. Ili, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zvuk → Glasnoća a
zatim povucite traku za podešavanje glasnoće medijskog sadržaja ulijevo ili udesno.
• Upotrijebi promjene tona: Podesite uređaj da naglas čita tekst primjenom dubokih tonova
kada je unijet pomoću tipkovnice.
• Odjek tipkovnice: Podešavanje uređaj da čita naglas tekst ili simbole unesene pomoću
tipkovnice. Također, možete podesiti tip tipkovnice na koji će se primijeniti ova funkcija.
• Govori kada je zaslon isključen: Podešavanje uređaja da daje govorne informacije kada je
zaslon isključen.
• Protresite za pokretanje kontinuiranog čitanja: Podešavanje uređaja da naglas čita tekst
prikazan na zaslonu kada protresete uređaj. Možete odabrati između različitih brzina trešnje.
• Obavijest vibracijom: Podesite uređaj na vibraciju prilikom istraživanja zaslona.
• Obavijest zvukom: Podešavanje uređaja da emitira zvuk kada upravljate zaslonom, poput
pomicanja zaslona i sl.
175
Pristupačnost
• Fokusiranje na zvuk govora: Podešavanje uređaja za stišavanje glasnoće medija kada uređaj
naglas čita stavku.
• Glasnoća zvuka: Podešavanje glasnoće reproduciranog zvuka kada dodirnete zaslon radi
njegove kontrole. Ova funkcija je dostupna kada je odabrana opcija Obavijest zvukom.
• Istraživanje dodirom: Podešavanje uređaja da naglas čita stavke koje ste dodirnuli prstom.
Pomaknite prstom bilo gdje na zaslonu kako biste pronašli stavku koju želite. Kada čujete
stavku koju želite, otpustite prst s nje i brzo dodirnite dvaput bilo gdje na zaslonu kako
biste je otvorili. Stranicu koju želite možete pomaknuti pomicanjem zaslona lijevo ili desno
pomoću dva prsta. Ako želite saznati kako upravljati zaslonom s pomoću funkcije istraživanja
dodirom, više informacija pogledajte na Upravljanje zaslonom pomoću pokreta prstima.
• Automatski pomiči popise: Podešavanje uređaja za automatsko pomicanje po ostatku
popisa prikazanog na zaslonu i čitanje stavki naglas.
• Odabir jednim dodirom: Podešavanje uređaja da otvori odabranu stavku jednim dodirom.
• Pokreni vodič “Istražite dodirom”: Prikaz uputa o načinu korištenja funkcije istraživanja
dodirom.
• Upravljanje pokretima: Dodjeljivanje postupaka koje će se izvršiti pomoću pokreta prsta.
Više informacija pogledajte u Konfiguriranje postavki pokreta prstima.
• Upravljaj prilagođenim oznakama: Prikaz oznaka koje ste dodali.
• Ponovno pokretanje nakon obustavljanja: Odabir načina za nastavljanje glasovnih
informacija.
• Postavke razvojnog programera: Podešavanje opcija za razvoj aplikacije.
Uporaba uređaja kada je zaslon isključen
Podešavanje uređaja za isključivanje zaslona u bilo kojem trenutku radi održavanja privatnosti
zaslona. Zaslon se neće uključiti kada pritisnete vanjske gumbe ili dodirnete zaslon. Također,
trenutno aktivne funkcije neće se isključiti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Tamni zaslon. Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati ako dvaput pritisnete gumb za
uključivanje.
176
Pristupačnost
Uporaba funkcije unosa pomoću gumba brzog unosa
Podesite uređaj na unos znaka kada dignete prst sa znaka na tipkovnici. Ovu funkciju možete
koristiti za unos znakova umjesto podizanja prsta i dvostrukog dodira po zaslonu.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Brzi unos tipke.
Čitanje lozinki naglas
Podesite uređaj da naglas čita lozinku prilikom unosa lozinke kada je aktivirana opcije TalkBack.
Ovu funkciju koristite za provjeru unosa točne lozinke.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Izgovaranje šifri.
Podešavanje funkcija pretvaranja teksta u govor
Promjena funkcija postavki pretvaranja teksta u govor koje se koriste kada je aktivirana opcija
TalkBack, poput jezika, brzine i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Opc. pret. teksta
u govor, a taim upotrijebite sljedeće funkcije:
• Samsung program za pretvorbu teksta u govor / Googleov alat za pretvaranje teksta u
govor: Odabir programa za funkciju pretvaranja teksta u govor.
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer. Ako uređaj ne može naglas pročitati
primjere dodirnite → Instalirajte glasovne podatke za preuzimanje i instaliranje
glasovnih podataka za funkciju pretvaranja teksta u govor.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa trenutnog jezika podešenog za funkciju pretvaranja
teksta u govor.
177
Pristupačnost
Unos tekst pomoću tipkovnice
Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo dvaput dodirnite bilo koje
mjesto na zaslonu.
Kada prstom dodirnete tipkovnicu, uređaj naglas čita znak gumba ispod vašeg prsta. Kada
čujete znak koji želite, za odabir podignite prste sa zaslona. Znak će se unijeti, a uređaj će naglas
pročitati tekst.
Ako opcija Brzi unos tipke nije aktivirana, podignite prst sa slova koje želite unijeti, a zatim
dvaput brzo dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu. Za aktiviranje funkcije brzog unosa, otvorite
zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim označite Brzi
unos tipke.
Unos dodatnih znakova
Dodirnite i držite gumb na tipkovnici. Ako su dodatni znakovi dostupni na gumbu iznad
tipkovnice će se pojaviti skočni prozor u kojem su prikazani znakovi. Za odabir znaka, povucite
prstom po zaslonu dok ne čujete željeni znak, a zatim ga podignite.
Promjene jezika unosa
Za dodavanje jezika unosa, otvorite zaslona aplikacija, dodirnite Postavke → Općenito → Jezik
i unos. Zatim dodirnite pored Samsung tipkovnica → Odaberite jezike unosa i odaberite
jezike za upotrebu.
Za promjenu jezika unosa dodirnite
i zatim dvaput brzo dodirnite bilo gdje na zaslonu.
Uređivanje teksta
Za pomicanje pokazivača ili za kopiranje i ljepljenje teksta koristite lokalni kontekstualni izbornik.
Otvorite lokalni kontekstualni izbornik povlačenjem prsta prema gore, a zatim u desno po
zaslonu bez da ga podižete. Dodirnite i držite zaslon te za otvaranje izbornika nacrtajte krug
prstom oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujte Promjena preciznosti. Ponovo dodirnite
zaslon te za istraživanje izbornika nacrtajte krug oko izbornika. Zatim, podignite prst kada čujete
željenu jedinicu čitanja.
Prilikom uređivanja teksta podesite jedinicu čitanja ili na riječ ili na znak, kako vam više odgovora.
U načinu odabira, uređaj odabire tekst u skladu s odabranom jedinicom čitanja.
178
Pristupačnost
Za slušanje teksta povucite prstom prema gore, dolje, lijevo ili desno. Kada se tekst kojeg želite
urediti čita naglas, koristite sljedeće aktivnosti:
• Brisanje teksta: Dodirnite gumb brisanja na tipkovnici.
• Odabir teksta uporabom načina odabira: Aktiviranje načina odabir za odabir i slušanje teksta.
Za aktiviranje načina odabira otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite Upravljanje
pokazivačem → Pokretanje načina odabira. Pomaknite se na lijevo ili na desno za slušanje
teksta ispred ili iza trenutno odabranog teksta. Za aktiviranje načina odabira otvorite
lokalni kontekstualni izbornik i odaberite Upravljanje pokazivačem → Napuštanje načina
odabira.
• Odabir cijelog teksta: Otvorite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite Upravljanje
pokazivačem → Odaberi sve. Odabrat će se cijeli tekst dokumenta.
• Kopiranje i kraćenje teksta: Odaberite tekst pomoću lokalnog kontekstualnog izbornika.
Zatim, odaberite lokalni kontekstualni izbornik i odaberite Upravljanje pokazivačem.
Odaberite Kopiraj za kopiranje odabranog teksta ili odaberite Izreži za rezanje odabranog
teksta. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
• Lijepljenje teksta: Postavite pokazivač na točku gdje želite umetnuti tekst, otvorite lokalni
kontekstualni izbornik, a zatim odaberite Upravljanje pokazivačem → Zalijepi.
Glasovni unos teksta
Tekst možete unijeti glasom. Za prikaz tipkovnice dodirnite polje za unos teksta, a zatim brzo
dvaput dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
Kad dodirnite i držite , uređaj prikazuje skočni prozor na kojem su prikazane opcije tipkovnice.
Povucite prstom po zaslonu bez da ga podižete. Kada je odabrano, podignite prst. Zatim,
izgovorite riječi koje želite unijeti u tekstualno polje. Izgovorene riječi pojavit će se kao tekst na
zaslonu, a uređaj ih naglas čita.
Za unos dodatnog teksta, odaberite gumb mikrofona i izgovorite riječi.
Promjene jezika unosa
Prilikom glasovnog unosa teksta odaberite Hrvatski (Hrvatska) a zatim odaberite jezik za
promjenu jezika unosa.
Za dodavanje jezika na popis odaberite Hrvatski (Hrvatska) → Dodajte više jezika, skinite
oznaku s Automatski, a zatim odaberite željeni jezik.
179
Pristupačnost
Promjena veličine slova
Ovu funkciju koristite za promjenu veličine slova. Uređaj vam omogućuje izbor između različitih
veličina slova što olakšava uporabu osobama s oštećenim vidom. Podešavanje slova na veličinu
Jako velika možda neće biti dostupno u nekim aplikacijama.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Veličina slova.
Povećanje zaslona
Ovu funkciju koristite za povećanje zaslona ili povećanje zuma pojedinog dijela zaslona.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Pokreti za
povećanje, a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.
• Povećanje i smanjenje zuma: Triput brzo dodirnite zaslon za povećanje zuma na određenom
dijelu zaslona. Za povratak ponovo triput brzo dodirnite zaslon.
• Istraživanje zaslona pomicanjem: Pomoću dva prsta pomičite se po uvećanom zaslonu.
• Podešavanje omjera zuma: Na povećanom zaslonu dodirnite zaslon s dva prsta. Zatim,
raširite dva prsta ili ih skupite za podešavanje omjera.
• Tipkovnica na zaslonu se ne može povećati.
• Kada je ova funkcija aktivirana to može utjecati na performanse nekih aplikacija poput
Kalkulator.
Podešavanje podsjetnika obavijesti
Ovu funkciju koristite kao upozorenje za obavijesti koje niste provjerili u određenom
vremenskom razdoblju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid → Podsjetnik na
obavijesti, a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.
Za podešavanje intervala između upozorenja dodirnite Učestalost podsjetnika.
180
Pristupačnost
Izmjena boja zaslona
Ovu funkciju koristite za poboljšanje vidljivosti zaslona te kao pomoć korisnicima prilikom lakšeg
prepoznavanja teksta na zaslonu. Kada je ova funkcija aktivirana, uređaj prikazuje negativ slike
koja prikazuje izmijenjene boje na zaslonu. Izmijenjene boje povećavaju kontrast između crne i
bijele boje.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid, a zatim označite
Negativne boje.
Podešavanje boja
Ovu funkciju koristite za podešavanje prikaza boja na zaslonu ako imate problema s
razlikovanjem boja. Uređaj mijenja boje u jače kako bi se olakšalo prepoznavanje boja.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Vid.
2 Dodirnite prekidač Podešavanje boje radi aktivacije.
3 Dodirnite Pokreni.
4 Uređivanje boje pločica prema sličnosti, počevši od temeljen boje.
5 Kada završite s podešavanjem boja dodirnite OK.
Ako sad možete razlikovati boje, dodatno podešavanje nije potrebno.
6 Ako se obje ne mogu razlikovati dodirnite Kamera ili Slika.
7 Povucite traku za podešavanje boje na lijevo ili na desno i dodirnite OK.
Za ponovno podešavanje boje dodirnite → Ponovno podešavanje boje.
181
Pristupačnost
Podešavanje bljeskalice za obavijesti
Podesite bljeskalicu da trepti u slučaju novih poruka ili obavijesti.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite
Bljeskajuća obavijest.
Isključivanje svih zvukova
Stišajte sve zvukove na uređaju, kao što su zvukovi medija.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite
Isključi sve zvukove.
Postavke teksta podnaslova
Samsung tekst podnaslova
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Sluh → Samsung
podnaslovi (CC), a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.
Koristite sljedeće mogućnosti:
• Poravnanje: Promjena položaja teksta podnaslova.
• Slova: Promjena vrste slova.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Rub: Promjena ruba teksta podnaslova.
• Slova: Promijenite boju i prozirnost teksta.
• Boja pozadine: Promijenite boju i prozirnost pozadine okvira teksta podnaslova.
• Prozor naslova: Promijenite boju i prozirnost pozadine prozora teksta podnaslova.
182
Pristupačnost
Google tekst podnaslova
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Sluh → Google
podnaslovi (CC), a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.
Koristite sljedeće mogućnosti:
• Jezik: Odabir jezika prikaza za tekst podnaslova.
• Veličina teksta: Promjena veličine slova.
• Stil naslova: Promjena teksta podnaslova.
Podešavanje balansa zvuka
Podesite uređaj da uspostavi balans zvuka kada upotrebljavate slušalice.
Za podešavanje balansa zvuka, spojite slušalice na uređaj. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Sluh → Korekcija zvuka. Povucite traku za
podešavanje na lijevo ili na desno i podesite balans zvuka, a zatim dodirnite Postavi.
Mono zvuk
Postavite uređaj da prebacuje izlaz zvuka od stereo na mono kada su spojene slušalice. Mono
izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica. Koristite
se ovime ako imate poteškoće sa sluhom ili ako je prikladnija jedna slušalica.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Sluh, a zatim označite
Mono zvuk.
183
Pristupačnost
Izbornik pomagača
Prikaz ikone pomoćnog prečaca
Podesite uređaj za prikaz ikone pomoćnog prečaca. Ovu ikonu možete koristiti za pristup
aplikacijama, funkcijama i postavkama dodirivanjem pomoćnih izbornika na ikoni. Upravljajte
uređajem dodirivanjem ikona pomoćnih izbornika bez istraživanja zaslona. Kad je ova funkcija
pokrenuta, način rada Način rada jednim dodirom je aktiviran.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Motorika i
interakcija.
2 Dodirnite prekidač Izbornik pomagača radi aktivacije.
Ikona pomoćnog prečaca pojavit će se na donjem desnom dijelu zaslona.
3 Dodirnite Izbornik pomagača → Dominantna ruka za pomicanje ikone pomoćnog prečaca
na pogodnu lokaciju.
Pristup pomoćnim izbornicima
Ikona pomoćnog prečaca pojavljuje se kao lebdeća ikona za jednostavan pristup pomoćnim
izbornicima s bilo kojeg zaslona.
Kada dodirnete ikonu pomoćnog prečaca, ikona će se malo povećati, a na ikoni će se pojaviti
pomoćni izbornik. Dodirnite gornju ili donju strelicu za pomicanje drugih okvira ili se pomaknite
gore ili dolje po zaslonu za odabir drugog izbornika.
184
Pristupačnost
Uporaba pokazivača
Na pomoćnom izborniku dodirnite Pokazivač. Pokazivač i područje na kojem se može upravljati
pokazivačem prikazani su na zaslonu. Zaslonom možete upravljati pomoću malih pokreta
prstom na području osjetljivom na dodir. Za pomicanje pokazivača povucite prstom po području
osjetljivom na dodir. Također, dodirnite zaslon za odabir stavki ispod pokazivača.
Koristite sljedeće mogućnosti:
• /
: Odabir stavke ili pomicanje lijevo ili desno na zaslonu.
• /
: Pomicanje gore ili dolje na zaslonu.
• : Pomicanje područja dodira na drugu lokaciju.
• : Zatvaranje područja dodira.
Za promjenu postavki pokazivača, otvorite zaslon aplikacija, dodirnite Postavke → Uređaj →
Pristupačnost → Motorika i interakcija, dodirnite prekidač Izbornik pomagača radi aktivacije,
dodirnite Izbornik pomagača, a zatim upotrijebite opciju u POST. DOD. PLOČ. I POKAZIV.
Uporaba poboljšanog pomoćnog izbornika
Podesite uređaj da prikazuje poboljšane pomoćne izbornike za odabrane aplikacije. Na primjer,
kada pokrenete Galerija, na pomoćnom izborniku pojavit će se funkcije traženja i sastavljanja
poruke.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Motorika i interakcija
→ Izbornik pomagača → Pomoćnik plus, a zatim dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi
aktivacije te odaberite aplikacije.
Uređivanje pomoćnih izbornika
Ovu funkciju možete koristiti za uređivanje izbornika na ikoni pomoćnog prečaca.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Motorika i interakcija,
dodirnite prekidač Izbornik pomagača radi aktivacije, dodirnite Izbornik pomagača, a zatim
dodirnite Uredi. Za dodavanje ili brisanje izbornika dodirnite ili .
185
Pristupačnost
Podešavanje opcija dodira i odgode
Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Motorika i interakcija
→ Dodir i držanje te odaberite opciju.
Kontrola interakcije
Aktivirajte način upravljanja interakcijom i ograničite reagiranje uređaja na unose kad koristite
aplikacije. Ovaj način može biti koristan kad želite drugima dopustiti samo ograničen pristup i
kontrolu svojih medija i podataka.
1 Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Motorika i
interakcija → Kontrola interakcije.
2 Dodirnite prekidač na vrhu zaslona radi aktivacije.
3 Pritisnite i držite istodobno pritisnite gumb za početni zaslon i ulijevo gumb glasnoće kad
upotrebljavate aplikaciju.
4 Podesite veličinu okvira ili nacrtajte crtu oko područja koje želite ograničiti.
5 Dodirnite OK.
Uređaj prikazuje ograničeno područje. Ako dodirnete zaslon ili pritisnete gumb, poput
gumba za početni zaslon, oni neće raditi na ovom području.
Za deaktiviranje načina upravljanja interakcijom, pritisnite i držite istodobno pritisnut gumb za
početni zaslon i ulijevo gumb glasnoće.
186
Pristupačnost
Uporaba načina rada jednim dodirom
Podesite uređaj da upravlja obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba. Kada
se oglasi alarm, dodirnite gumb da biste zaustavili umjesto povlačenja gumba.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost, a zatim označite Način
rada jednim dodirom.
Upravljanje postavkama pristupačnosti
Spremanje postavki pristupačnosti u datoteku
Izvoz trenutnih postavku pristupačnosti u datoteku.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti
→ Uvoz/izvoz, odaberite opciju izvoza, a zatim dodirnite U redu. Datoteka postavki
pristupačnosti je spremljena na odabranu lokaciju pohrane.
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti
Uvoz datoteke postavki pristupačnosti i ažuriranje trenutnih postavki.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti
→ Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoza. Odaberite datoteku koju želite uvesti i dodirnite
OK → U redu. Postavke pristupačnosti će se ažurirati u skladu s uvezenom datotekom.
Dijeljenje datoteka postavki pristupačnosti
Podijelite datoteke s postavkama pristupačnosti s drugima putem e-pošte, Wi-Fi Direct,
Bluetootha i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost → Upravlj. pristupačnosti
→ Dijeljenje preko. Zatim, odaberite datoteke pristupačnosti i dodirnite OK. Odaberite način
dijeljenja i slijedite upute na zaslonu za dijeljenje datoteka.
187
Pristupačnost
Prikaz usluga pristupačnosti
Prikaz usluga pristupačnosti instaliranih na uređaju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Pristupačnost i pogledajte popis
dostupnih usluga pristupačnosti u USLUGE.
Uporaba drugih korisnih funkcija
• Uporaba S glas funkcije: Funkciju S Voice možete koristiti za izvršavanje različitih funkcija
pomoću glasovnih naredbi. Pokrenite S Voice i pošaljite poruke te prikažite zadatke.
• Pretraživanje glasom: Koristite glasovne naredbe za pretraživanje sadržaja internetskih
stranica. Ovu funkciju koristite kada ste u pokretu i ne možete koristiti ruke za unos teksta.
Više informacija pogledajte u Glas. pretraživanje.
• Uporaba okvira obavijesti: Za otvaranje okvira obavijesti statusnu traku povucite prema
dolje. Možete pogledati nove poruke, podesiti osvjetljenje zaslona i više. Više informacija
pogledajte u Okvir obavijesti i okvir brzih postavki.
• Uporaba kontrolnih pokreta: Upravljajte uređajem pokretima dlana. Više informacija
pogledajte u Pokreti.
• Uporaba skenera prsta: Registrirajte otiske pristiju na uređaju za otključavanej zaslona ili za
potvrđivanje šifre na Samsung računu. Više informacija pogledajte u Skener otiska prsta.
• Uporaba prečaca za kontakte: Dodajte prečace kontaktima na klasičnom početnom zaslonu
za jednostavnije slanje poruka. Više informacija pogledajte u Dodavanje prečaca kontaktima
na klasičnom početnom zaslonu.
188
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unesen
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi više informacija.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Kontaktirate vašeg pružatelja usluga radi
više informacija.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
189
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje istodobno pritisnite i držite gumb
za uključivanje i gumb glasnoće ulijevo duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
190
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
191
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad aplikacije koristite duže vrijeme,
vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na
njegovu izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako format datoteke nije podržan,
poput DivX ili AC3 formata, instalirajte aplikaciju koja ga podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
192
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili novija verzija.
• Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili
novija verzija.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
193
Rješavanje problema
Izgubljeni su podatci pohranjeni u uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih u uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih u uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
194
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
Download PDF

advertising